Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 12/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 12/12/2017 (GMT +7) của 1340 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 12/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16559.80 trên tổng giá trị $277,121,413,803

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $476.30 trên tổng giá trị $45,856,364,825

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1403.81 trên tổng giá trị $23,654,023,024

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.35 trên tổng giá trị $12,080,561,288

    + Đồng LTC Litecoin (LTC) đang có giá hiện tại $197.70 trên tổng giá trị $10,726,585,688

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng REGA Regacoin (REGA) đang có giá hiện tại $0.000660 trên tổng giá trị đã biến động tăng 298.81% trong 1h qua

    + Đồng LKC LinkedCoin (LKC) đang có giá hiện tại $0.000495 trên tổng giá trị đã biến động tăng 199.08% trong 1h qua

    + Đồng ANC Anoncoin (ANC) đang có giá hiện tại $2.49 trên tổng giá trị $5,261,695 đã biến động tăng 94.52% trong 1h qua

    + Đồng LTB LiteBar (LTB) đang có giá hiện tại $0.857844 trên tổng giá trị $698,343 đã biến động tăng 57.43% trong 1h qua

    + Đồng TELL Tellurion (TELL) đang có giá hiện tại $0.000264 trên tổng giá trị đã biến động tăng 46.21% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.005613 trên tổng giá trị $8,839,274 đã biến động tăng 472.91% trong 24h qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.010597 trên tổng giá trị $320,333 đã biến động tăng 468.56% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.036319 trên tổng giá trị $221,817 đã biến động tăng 399.40% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000010 trên tổng giá trị $51,453 đã biến động tăng 378.93% trong 24h qua

    + Đồng SPRTS Sprouts (SPRTS) đang có giá hiện tại $4.9e-07 trên tổng giá trị $692,456 đã biến động tăng 245.84% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000165 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1832.60% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000121 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1299.40% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $25.01 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1226.15% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.010087 trên tổng giá trị đã biến động tăng 764.04% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.389752 trên tổng giá trị $29,470,903 đã biến động tăng 762.41% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 12/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 QTL Quatloo QTL $163,782 $0.021218 7,718,883 $857 -3.89% 51.02% 77.36%
702 CRDNC Credence Coin CRDNC $163,461 $0.047698 3,427,006 $825,871 -6.77% 55.53% -98.89%
703 CACH CacheCoin CACH $160,905 $0.038355 4,195,132 $1,272 -0.48% -11.26% 17.44%
704 MONK Monkey Project MONK $158,293 $1.50 105,797 $16,552 -29.87% 54.62% -65.60%
705 SCORE Scorecoin SCORE $155,015 $0.005108 30,346,591 $3,579 -1.07% -19.81% 32.79%
706 AERM Aerium AERM $151,793 $0.208111 729,386 $6,018 13.08% 2.70% -61.52%
707 TAJ TajCoin TAJ $151,126 $0.018716 8,074,669 $2,257 -0.30% 31.25% 79.04%
708 BIP BipCoin BIP $150,338 $0.092387 1,627,261 $1,092 -2.96% 10.26% 100.72%
709 EAGLE EagleCoin EAGLE $145,977 $0.069731 2,093,421 $13,576 -9.28% 47.49% -33.35%
710 ACP AnarchistsPrime ACP $140,330 $0.031930 4,394,874 $922 -0.30% 0.53% 61.16%
711 UNITS GameUnits UNITS $138,592 $0.039906 3,472,983 $2,166 -0.14% 9.32% 46.93%
712 NEVA NevaCoin NEVA $137,815 $0.055544 2,481,205 $1,948 8.39% 20.98% 43.62%
713 XCXT CoinonatX XCXT $136,082 $0.008406 16,189,208 $902 0.23% 36.95% 7.61%
714 CJ Cryptojacks CJ $134,280 $0.000330 406,568,581 $512 -0.30% -16.43% -3.59%
715 VUC Virta Unique … VUC $133,236 $0.002165 61,528,650 $1,115 0.07% 20.47% 67.44%
716 REE ReeCoin REE $132,306 $0.000052 2,560,000,000 $1,030 -1.07% -29.05% 29.19%
717 RPC RonPaulCoin RPC $129,711 $0.144279 899,028 $694 -0.44% 46.30% 108.29%
718 GLT GlobalToken GLT $124,622 $0.004711 26,454,600 $714 6.73% -8.82% 126.38%
719 MAR Marijuanacoin MAR $123,442 $0.080753 1,528,635 $785 7.92% 5.64% -30.22%
720 BITEUR bitEUR BITEUR $115,359 $1.19 96,599 $3,525 2.72% -2.30% -5.03%
721 CMT Comet CMT $114,259 $0.130906 872,830 $1,416 0.38% -2.68% 62.05%
722 SGR Sugar Exchange SGR $110,185 $0.031481 3,500,000 $1,826 0.33% 0.34% -9.10%
723 PRC PRCoin PRC $99,639 $0.006273 15,883,000 $27,541 -0.30% -7.75% -38.55%
724 MST MustangCoin MST $99,121 $0.157250 630,343 $879 -0.44% -6.75% 14.32%
725 XCO X-Coin XCO $90,327 $0.007293 12,384,976 $1,992 -0.16% 6.29% 7.47%
726 300 300 Token 300 $89,149 $297.16 300 $1,553 -0.31% 13.97% 27.78%
727 WOMEN WomenCoin WOMEN $85,777 $0.001940 44,220,400 $1,535 -1.60% -2.06% -23.34%
728 BRAT BRAT BRAT $83,676 $0.000523 160,000,000 $725 0.56% -18.73% 130.62%
729 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $81,487 $0.010148 8,030,000 $1,097 -0.25% 2.48% -26.68%
730 CPN CompuCoin CPN $81,157 $0.004137 19,615,019 $813 13.13% 13.83% 22.70%
731 KURT Kurrent KURT $73,929 $0.007453 9,919,485 $735 -0.38% -15.57% -5.82%
732 EOT EOT Token EOT $71,690 $0.008678 8,260,903 $4,614 -4.32% -24.22% -35.07%
733 ERY Eryllium ERY $70,676 $0.012896 5,480,366 $2,023 23.93% 10.63% 101.02%
734 KRONE Kronecoin KRONE $70,422 $0.018625 3,780,962 $700 -0.31% -12.21% 65.27%
735 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $60,736 $0.069159 878,202 $86,791 -3.26% 9.87% 367.25%
736 OS76 OsmiumCoin OS76 $59,480 $0.066530 894,026 $3,684 -0.12% 55.64% 120.60%
737 GRIM Grimcoin GRIM $45,520 $0.002245 20,274,440 $677 1.94% 134.67% 34.94%
738 ICON Iconic ICON $44,241 $0.074620 592,894 $796 -0.28% -7.37% -3.55%
739 VPRC VapersCoin VPRC $40,661 $0.000052 780,124,964 $1,325 5.34% 2.08% -25.99%
740 EGO EGO EGO $39,621 $0.000660 60,000,001 $794 -0.30% -28.34% -7.90%
741 CRTM Corethum CRTM $36,494 $0.014598 2,500,000 $4,814 0.11% 19.79% 37.50%
742 CASH Cashcoin CASH $34,808 $0.000754 46,158,242 $1,102 -0.30% -4.25% -40.55%
743 MSCN Master Swiscoin MSCN $33,143 $0.000741 44,736,320 $1,081 -3.21% -15.83% -26.91%
744 SDP SydPak SDP $31,052 $0.194308 159,810 $757 -0.30% 5.81% 44.66%
745 LBTC LiteBitcoin LBTC $30,482 $0.009561 3,188,280 $18,628 -3.60% 9.13% 3.62%
746 VLTC Vault Coin VLTC $30,307 $0.000999 30,352,790 $1,208 -0.30% 4.67% -12.33%
747 XCS CybCSec XCS $29,305 $0.002476 11,834,082 $624 -0.31% -26.87% -16.02%
748 NTWK Network Token NTWK $27,580 $0.002363 11,671,310 $1,111 0.12% -52.75% -28.30%
749 GSR GeyserCoin GSR $25,020 $0.533893 46,864 $7,179 0.79% 43.33% 311.57%
750 CREVA CrevaCoin CREVA $23,822 $0.000655 36,390,750 $1,901 -0.30% 32.52% -27.61%
751 XRC Rawcoin XRC $23,358 $0.033138 704,882 $3,665 -0.30% 21.06% 90.40%
752 CTO Crypto CTO $18,231 $0.001486 12,269,952 $1,903 -0.30% -86.82% -84.14%
753 LVPS LevoPlus LVPS $13,240 $0.008750 1,513,256 $3,504 -0.30% -19.96% -6.50%
754 HMC HarmonyCoin HMC $6,960 $0.012401 561,235 $7,296 -0.77% 15.53% 14.53%
755 UNITY SuperNET UNITY $44,209,848 $54.17 816,061 17.02% -11.02%
756 ETT EncryptoTel [… ETT $22,258,934 $0.358257 62,131,190 LowVol -0.30% 130.16% 95.36%
757 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
758 ECN E-coin ECN $12,950,343 $2.73 4,739,358 LowVol -0.57% 90.46% -39.82%
759 PGL Prospectors Gold PGL $11,095,613 $0.172025 64,500,000 LowVol 9.45% 120.73% 170.36%
760 ECOB Ecobit ECOB $6,431,022 $0.014470 444,444,444 LowVol -0.49% 9.10% 28.19%
761 YASH YashCoin YASH $5,613,124 $0.561297 10,000,275 LowVol -0.30% -15.33% 23.04%
762 XC XCurrency XC $4,943,096 $0.841946 5,871,037 LowVol -0.30% 6.98% -33.56%
763 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -1.64%
764 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 24.31%
765 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,798,351 $0.461254 6,066,833 LowVol -0.28% -3.33% 73.94%
766 JNS Janus JNS $2,413,245 $0.104831 23,020,335 LowVol -0.30% 86.12% -46.73%
767 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,082,030 $4.47 465,952 LowVol -0.36% 1.96% -20.00%
768 HTC HitCoin HTC $1,825,114 $0.000166 10,996,318,099 LowVol 7.52% 46.68%
769 RC RussiaCoin RC $1,800,774 $0.214944 8,377,873 LowVol -0.31% 1.71% 35.91%
770 MBI Monster Byte MBI $1,776,851 $0.105622 16,822,736 LowVol -0.39% 24.44% 67.55%
771 NKA IncaKoin NKA $1,736,468 $0.000152 11,411,144,807 LowVol -1.55% 15.95% 37.05%
772 SHORTY Shorty SHORTY $1,667,380 $0.016674 100,000,000 LowVol -0.31% 6.98% 39.58%
773 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,633,683 $0.054456 30,000,000 LowVol -0.30% -23.08% -48.86%
774 SDC ShadowCash SDC $1,269,966 $0.189685 6,695,133 LowVol -0.30% -0.63% 31.76%
775 BTSR BTSR BTSR $1,220,039 $0.371480 3,284,266 LowVol -0.26% 9.05% 67.01%
776 DCY Dinastycoin DCY $1,146,912 $0.000807 1,420,858,063 LowVol -0.31% 4.62% 12.88%
777 METAL MetalCoin METAL $1,130,251 $0.014693 76,925,527 LowVol -0.30% 13.37% 47.35%
778 INPAY InPay INPAY $1,082,970 $0.108297 10,000,000 LowVol -0.31% 6.82% 19.96%
779 PIGGY Piggycoin PIGGY $1,035,673 $0.002124 487,547,373 LowVol 0.28% 102.60% 53.73%
780 CARBON Carboncoin CARBON $1,011,317 $0.000066 15,392,009,922 LowVol -0.57% 33.88% -17.84%
781 GOOD Goodomy GOOD $974,552 $0.002208 441,349,000 LowVol -5.06% 19.27% 49.35%
782 OPAL Opal OPAL $893,288 $0.058987 15,143,839 LowVol 1.89% -11.01% 52.90%
783 TES TeslaCoin TES $853,465 $0.011611 73,505,486 LowVol 15.60% 17.73% 13.37%
784 DSH Dashcoin DSH $852,467 $0.048505 17,574,970 LowVol -0.78% 7.85% 10.00%
785 TALK BTCtalkcoin TALK $850,848 $0.013032 65,290,635 LowVol -0.29% 45.50% 31.43%
786 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $776,182 $0.000034 22,890,946,164 LowVol 5.84% -24.47% -21.73%
787 VAL Valorbit VAL $736,580 $0.000138 5,323,381,346 LowVol 22.00%
788 AU AurumCoin AU $724,866 $2.45 296,216 LowVol 0.78% 19.97% 50.62%
789 TROLL Trollcoin TROLL $670,277 $0.001184 566,088,549 LowVol -20.36% -3.42% 44.54%
790 RIYA Etheriya RIYA $661,577 $0.418314 1,581,531 LowVol 17.49% 0.36% 35.73%
791 J Joincoin J $653,669 $0.266978 2,448,402 LowVol -0.36% 19.48% 170.45%
792 V Version V $648,678 $0.001382 469,515,808 LowVol 1.07% 10.89% 20.08%
793 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $631,120 $0.047576 13,265,480 LowVol 4.15% 113.11% 204.38%
794 FUNK The Cypherfunks FUNK $603,651 $0.000013 46,326,332,499 LowVol 5.11% 35.65% 130.05%
795 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
796 BPC Bitpark Coin BPC $574,459 $0.007659 75,000,000 LowVol -0.31% -8.73% -22.43%
797 ITI iTicoin ITI $567,165 $17.72 32,000 LowVol -1.46% 6.41% -10.86%
798 UNIC UniCoin UNIC $555,884 $0.187205 2,969,384 LowVol -1.52% 15.55% 90.14%
799 SAC SACoin SAC $555,862 $0.079242 7,014,742 LowVol -0.31% 0.56% 0.99%
800 CRM Cream CRM $555,408 $0.012388 44,834,325 LowVol -0.33% -17.56% -20.79%
801 WAY WayGuide WAY $545,011 $0.005448 100,040,708 LowVol -0.31% 17.68% 45.56%
802 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $538,010 $0.099112 5,428,300 LowVol -25.70% 11.53% 22.43%
803 USC Ultimate Secu… USC $533,388 $0.051569 10,343,113 LowVol -4.40% -16.25% -2.08%
804 NYAN Nyancoin NYAN $526,170 $0.001650 318,929,301 LowVol -0.23% 10.05% 56.95%
805 C2 Coin2.1 C2 $518,777 $0.005189 99,976,323 LowVol -0.30% 32.04% 149.04%
806 UNI Universe UNI $510,296 $0.043631 11,695,831 LowVol -1.88% -9.20% -14.42%
807 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
808 VIDZ PureVidz VIDZ $485,063 $0.003872 125,279,775 LowVol -4.19% -41.12% 62.39%
809 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -50.25%
810 FLT FlutterCoin FLT $481,550 $0.001494 322,214,524 LowVol -27.74% 7.17% 35.22%
811 GUN Guncoin GUN $453,690 $0.002298 197,391,928 LowVol 1.89% 10.25% 25.50%
812 BBT BitBoost BBT $447,628 $0.092050 4,862,878 LowVol 2.66% 1.21% -19.88%
813 UFR Upfiring UFR $445,582 $0.030943 14,400,000 LowVol -7.85% 14.94% 34.67%
814 LOT LottoCoin LOT $442,948 $0.000031 14,491,014,421 LowVol -5.98% 15.19% 57.29%
815 PR Prototanium PR $440,585 $2.25 195,945 LowVol -0.31% 27.71% 76.23%
816 STV Sativacoin STV $422,811 $0.059662 7,086,816 LowVol -0.25% 58.81% 55.35%
817 FNC FinCoin FNC $415,790 $0.032285 12,878,667 LowVol -2.21% -23.11% -9.31%
818 XGR GoldReserve XGR $415,197 $0.024180 17,171,382 LowVol -1.70% -4.27% -1.32%
819 BERN BERNcash BERN $413,539 $0.005805 71,234,301 LowVol 1.38% 10.15% 61.66%
820 SWING Swing SWING $395,767 $0.142087 2,785,386 LowVol -3.07% -6.57% 58.73%
821 FLY Flycoin FLY $393,117 $1.86 210,806 LowVol -0.30% 47.62%
822 MCRN MACRON MCRN $389,197 $0.000970 401,421,401 LowVol 5.47% 111.00% 130.42%
823 GLC GlobalCoin GLC $376,562 $0.005778 65,171,010 LowVol -0.30% -14.93%
824 STS Stress STS $373,186 $0.000660 565,134,332 LowVol -0.30% 6.98%
825 Q2C QubitCoin Q2C $368,802 $0.001486 248,219,396 LowVol -0.30% 20.31% 23.73%
826 FUCK FuckToken FUCK $364,181 $0.007086 51,392,878 LowVol 0.11% -20.89% 12.56%
827 ROC Rasputin Onli… ROC $360,395 $0.332580 1,083,633 LowVol 0.11% 3.89% -24.61%
828 ECA Electra ECA $353,284 $0.000016 22,004,495,927 LowVol -0.10% 4.10% 222.32%
829 FRC Freicoin FRC $351,722 $0.011886 29,590,566 LowVol -0.30% -8.88% 56.42%
830 I0C I0Coin I0C $351,171 $0.016734 20,985,463 LowVol -0.39% -19.10% -14.43%
831 SH Shilling SH $347,537 $0.008753 39,704,025 LowVol 7.02% 31.65%
832 MAD SatoshiMadness MAD $330,287 $0.000165 2,000,683,485 LowVol -0.30% 6.98%
833 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol 19.08%
834 ICN iCoin ICN $318,444 $0.010896 29,226,306 LowVol -0.28% -32.13% -26.09%
835 CAT Catcoin CAT $307,662 $0.049526 6,212,100 LowVol -0.28% -2.74% 92.17%
836 BLC Blakecoin BLC $298,982 $0.019770 15,122,697 LowVol -0.30% 5.10% 71.59%
837 WMC WMCoin WMC $298,778 $0.025919 11,527,489 LowVol -0.31% 1.18% 46.45%
838 BIGUP BigUp BIGUP $285,211 $0.000135 2,119,705,675 LowVol -0.64% -12.74% 18.95%
839 LANA LanaCoin LANA $280,206 $0.000333 841,544,019 LowVol -0.32% -10.44% 11.62%
840 YAC Yacoin YAC $277,138 $0.002311 119,909,754 LowVol -0.30% 103.78%
841 JET Jetcoin JET $269,379 $0.055285 4,872,509 LowVol -35.51% -40.00% -2.12%
842 TTC TittieCoin TTC $265,537 $0.000211 1,259,816,434 LowVol 1.23% -15.75% 34.66%
843 ARI Aricoin ARI $254,562 $0.001815 140,262,505 LowVol 1.27% 30.32% 55.22%
844 SHDW Shadow Token SHDW $250,581 $0.035797 7,000,000 LowVol -1.18% -31.40%
845 EVIL Evil Coin EVIL $247,057 $0.011753 21,020,383 LowVol 0.03% 10.39% 9.40%
846 SPACE SpaceCoin SPACE $238,169 $0.011334 21,013,886 LowVol -9.30% -0.12% 33.68%
847 GAIA GAIA GAIA $234,751 $0.009740 24,101,381 LowVol -0.30% 4.27%
848 HODL HOdlcoin HODL $234,590 $0.001486 157,888,785 LowVol -0.28% 20.33% 7.19%
849 GRT Grantcoin GRT $223,660 $0.005179 43,187,210 LowVol -0.20% -1.29% 36.02%
850 RUPX Rupaya RUPX $221,817 $0.036319 6,107,435 LowVol -0.55% 399.40% 146.40%
851 CYP Cypher CYP $221,725 $0.034833 6,365,285 LowVol -0.30% 56.20%
852 ICE iDice ICE $218,501 $0.139083 1,571,013 LowVol -1.10% 20.05% 77.98%
853 BUMBA BumbaCoin BUMBA $217,546 $0.009678 22,477,404 LowVol -0.30% 4.48% 139.77%
854 KED Darsek KED $216,436 $0.014851 14,574,036 LowVol -0.31% 37.48% 37.29%
855 XRA Ratecoin XRA $213,165 $0.001853 115,035,982 LowVol -0.30% 38.08% 50.19%
856 RED RedCoin RED $210,701 $0.002843 74,107,896 LowVol 1.01% 6.20% 39.24%
857 HAL Halcyon HAL $208,988 $0.039282 5,320,192 LowVol 6.96% 46.34%
858 WYV Wyvern WYV $208,114 $0.116717 1,783,063 LowVol -0.31% -18.14% 0.44%
859 OHM OHM OHM $207,271 $0.006934 29,893,350 LowVol -0.31% 6.98% 45.56%
860 FIRE Firecoin FIRE $206,673 $2.10 98,412 LowVol -0.89% -4.42% 44.40%
861 ACOIN Acoin ACOIN $206,459 $0.169217 1,220,085 LowVol -0.64% 8.71% 11.98%
862 PHO Photon PHO $199,914 $0.000010 20,578,062,008 LowVol 5.65% 7.07% 144.30%
863 FRK Franko FRK $199,602 $0.214449 930,767 LowVol -0.30% 45.76%
864 LEA LeaCoin LEA $196,514 $0.000624 315,119,091 LowVol 1.56% 34.03% 32.93%
865 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 115.46%
866 EUC Eurocoin EUC $189,790 $0.015285 12,416,554 LowVol -1.24% -28.69% 30.62%
867 E4ROW E4ROW E4ROW $189,183 $0.032833 5,762,000 LowVol 0.11% 3.89% 45.81%
868 DLC Dollarcoin DLC $187,925 $0.020636 9,106,714 LowVol -0.31% 6.98% 45.56%
869 PXI Prime-XI PXI $186,655 $0.010409 17,931,945 LowVol -11.07% 21.51% 58.83%
870 URC Unrealcoin URC $179,745 $0.025589 7,024,402 LowVol -0.31% 12.80% -5.11%
871 ARCO AquariusCoin ARCO $177,911 $0.118790 1,497,692 LowVol 1.64% 8.91% 54.66%
872 IMS Independent M… IMS $175,939 $0.032770 5,368,934 LowVol -0.31% -13.14% 90.65%
873 BITZ Bitz BITZ $174,524 $0.087661 1,990,891 LowVol -0.31%
874 RBX Ripto Bux RBX $174,226 $0.000457 381,236,123 LowVol -2.68% 1.55% 24.58%
875 HXX Hexx HXX $174,159 $0.117065 1,487,715 LowVol -0.72% 1.30% 194.81%
876 ANTI AntiBitcoin ANTI $172,997 $0.009905 17,465,159 LowVol -0.30% 37.76% 4.36%
877 CON PayCon CON $167,286 $0.007260 23,042,604 LowVol -0.33% -29.27% 59.57%
878 XCRE Creatio XCRE $166,450 $0.008111 20,520,514 LowVol -2.03% 1.82% 74.73%
879 TEK TEKcoin TEK $165,457 $0.000117 1,414,054,562 LowVol -1.24% -3.93% -11.67%
880 DUO ParallelCoin DUO $162,934 $0.539802 301,840 LowVol 1.18% 9.99% -11.51%
881 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol
882 BOST BoostCoin BOST $148,746 $0.012547 11,855,487 LowVol -0.30% -5.07% -24.18%
883 CRX Chronos CRX $145,506 $0.001973 73,729,962 LowVol -0.35% 13.97% 131.77%
884 TSE Tattoocoin (S… TSE $143,354 $0.001585 90,421,856 LowVol -0.72% 69.06% 31.69%
885 AMBER AmberCoin AMBER $140,265 $0.003210 43,699,481 LowVol 4.00% -51.50%
886 VOT VoteCoin VOT $138,707 $0.008419 16,474,625 LowVol -0.31% 9.12% -23.06%
887 BITGOLD bitGold BITGOLD $136,061 $1704.74 79.8131 LowVol -0.28% 22.26% 8.89%
888 SOON SoonCoin SOON $135,867 $0.010902 12,462,620 LowVol -0.30% 7.04% 37.09%
889 DRM Dreamcoin DRM $135,643 $0.055373 2,449,632 LowVol 0.13% -0.98% 45.61%
890 GP GoldPieces GP $134,403 $0.110152 1,220,161 LowVol 0.70% -0.61% -7.63%
891 BAS BitAsean BAS $134,324 $0.026865 5,000,000 LowVol 1.67% 2.37% 14.30%
892 PX PX PX $133,270 $0.001387 96,091,052 LowVol -26.56%
893 ARG Argentum ARG $131,630 $0.015303 8,601,568 LowVol 2.59% 19.64% 7.64%
894 JIN Jin Coin JIN $126,817 $0.012877 9,848,485 LowVol -0.31% 154.00% -34.32%
895 XPY PayCoin XPY $126,774 $0.010719 11,827,624 LowVol -0.42% -6.47% -13.77%
896 611 SixEleven 611 $123,465 $0.285981 431,723 LowVol -0.70% 0.62% 69.39%
897 MARS Marscoin MARS $116,632 $0.004124 28,279,074 LowVol -0.02% -3.66% 6.42%
898 CF Californium CF $115,635 $0.048040 2,407,044 LowVol -0.31% 8.09% 41.13%
899 URO Uro URO $114,006 $0.094430 1,207,310 LowVol -0.30% -9.99% 66.25%
900 VEC2 VectorAI VEC2 $112,644 $0.006769 16,642,142 LowVol -0.28% 32.00% 32.93%
901 SCRT SecretCoin SCRT $112,394 $0.026579 4,228,672 LowVol -0.30% 5.14% 19.56%
902 EMD Emerald Crypto EMD $111,667 $0.005841 19,117,129 LowVol -0.23% -37.73% -41.34%
903 ALL Allion ALL $110,197 $0.017776 6,199,359 LowVol -5.17% 21.80% 29.99%
904 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
905 POP PopularCoin POP $108,433 $0.000032 3,372,875,244 LowVol -5.73% 39.55% 37.58%
906 GCC GuccioneCoin GCC $103,815 $0.005118 20,285,537 LowVol -0.28% 14.36% 49.45%
907 AMMO Ammo Rewards AMMO $102,721 $0.001321 77,777,777 LowVol -0.31% -3.79% -33.30%
908 QCN QuazarCoin QCN $99,794 $0.016509 6,044,911 LowVol -36.53% -28.81% -34.87%
909 ZMC ZetaMicron ZMC $98,997 $0.000165 600,344,291 LowVol -0.42% 6.86% 47.13%
910 WARP WARP WARP $96,551 $0.088157 1,095,224 LowVol -0.31% 45.44%
911 MRJA GanjaCoin MRJA $95,618 $0.021478 4,451,920 LowVol -0.28% 26.94% -7.43%
912 NRO Neuro NRO $95,384 $0.002476 38,518,765 LowVol -0.31% -9.30% 27.69%
913 ADCN Asiadigicoin ADCN $94,663 $0.003797 24,931,054 LowVol -0.30% 7.22% 42.43%
914 SOIL SOILcoin SOIL $94,652 $0.016600 5,702,048 LowVol 13.06% 11.21% 58.97%
915 BVC BeaverCoin BVC $94,521 $0.030341 3,115,258 LowVol 1.50% 1.87% 29.94%
916 MND MindCoin MND $94,304 $0.005943 15,867,695 LowVol -0.30% 6.12% 44.90%
917 FXE FuturXe FXE $93,276 $0.396210 235,421 LowVol -0.28% 6.89% 3.32%
918 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $92,124 $0.001156 79,719,140 LowVol -0.28% -6.32% 1.57%
919 GPU GPU Coin GPU $91,687 $0.002265 40,477,042 LowVol -0.29% -19.40% -13.98%
920 ARB ARbit ARB $90,905 $0.011556 7,866,370 LowVol -0.30% 39.53%
921 $$$ Money $$$ $89,169 $0.001943 45,887,218 LowVol 0.04% 22.42% 19.82%
922 BTQ BitQuark BTQ $88,458 $0.009740 9,081,731 LowVol -0.28% 10.73% 20.05%
923 MAY Theresa May Coin MAY $87,425 $0.003460 25,270,800 LowVol 0.82% 12.09% 0.35%
924 DRS Digital Rupees DRS $84,327 $0.000165 510,802,961 LowVol -0.31% 6.98% 40.74%
925 COXST CoExistCoin COXST $81,564 $0.003010 27,100,000 LowVol -1.17% -9.32% 167.18%
926 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
927 ICOB ICOBID ICOB $80,742 $0.000757 106,701,874 LowVol 0.62% -10.44% 44.30%
928 BENJI BenjiRolls BENJI $78,748 $0.003888 20,255,346 LowVol -0.39% 56.32% 62.73%
929 EMP EMoneyPower EMP $78,182 $0.008498 9,200,000 LowVol 7.98%
930 BLZ BlazeCoin BLZ $78,119 $0.000128 608,557,394 LowVol 4.67% 22.57% 76.11%
931 ATX Artex Coin ATX $77,341 $0.004118 18,781,750 LowVol -0.31% 37.87% 3.46%
932 JWL Jewels JWL $76,630 $0.003797 20,181,636 LowVol -0.30%
933 CAGE CageCoin CAGE $73,878 $7.3e-07 101,168,328,395 LowVol -0.94% -34.92% -58.88%
934 PRX Printerium PRX $73,662 $0.006231 11,821,728 LowVol -0.31% -46.95% 62.25%
935 PONZI PonziCoin PONZI $69,372 $0.080563 861,099 LowVol -0.30% 14.97% 117.22%
936 VIP VIP Tokens VIP $68,883 $0.000825 83,450,403 LowVol -0.30% 33.73% 45.76%
937 CXT Coinonat CXT $67,427 $0.007819 8,623,200 LowVol 0.62% 17.83% 46.11%
938 BLRY BillaryCoin BLRY $66,801 $0.007429 8,992,013 LowVol -0.30% -29.20% -52.65%
939 SPT Spots SPT $65,373 $0.002918 22,406,021 LowVol 5.28% -5.28%
940 CNC CHNCoin CNC $65,290 $0.001319 49,512,959 LowVol 0.40% -31.70%
941 ZYD Zayedcoin ZYD $64,939 $0.010401 6,243,840 LowVol -0.31% 72.81% 99.86%
942 LUNA Luna Coin LUNA $63,812 $0.038463 1,659,032 LowVol 15.92% 22.07% 106.13%
943 BSC BowsCoin BSC $63,221 $0.011391 5,550,102 LowVol -0.28% 6.98% 9.17%
944 CRT CRTCoin CRT $62,815 $0.792420 79,270 LowVol -0.30% 6.98% 45.56%
945 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 40.51%
946 EREAL eREAL EREAL $61,387 $0.000897 68,427,562 LowVol 0.11% 3.84% 79.17%
947 GPL Gold Pressed … GPL $60,553 $0.236051 256,527 LowVol 0.12% 12.41% -19.91%
948 ORLY Orlycoin ORLY $60,499 $0.001651 36,646,779 LowVol -0.30% 7.50% 33.23%
949 DIBC DIBCOIN DIBC $58,716 $0.011743 5,000,000 LowVol 22.44% 24.02% -25.22%
950 KIC KibiCoin KIC $58,666 $0.003991 14,701,000 LowVol -0.09% 73.26% -39.81%
951 FLAX Flaxscript FLAX $57,654 $0.010322 5,585,682 LowVol 0.48% -7.08% -54.73%
952 CWXT CryptoWorldX … CWXT $57,611 $0.000966 59,630,200 LowVol -2.03% -7.26% 9.49%
953 RBT Rimbit RBT $57,504 $0.000498 115,499,623 LowVol -0.02% 39.54% 5.86%
954 IMPS ImpulseCoin IMPS $56,819 $0.002806 20,245,510 LowVol -0.31% 28.05%
955 WORM HealthyWormCoin WORM $55,494 $0.000495 112,050,727 LowVol -0.30% -37.85% 118.34%
956 SFC Solarflarecoin SFC $55,401 $0.003934 14,083,450 LowVol -0.15% 39.23% -2.14%
957 FUZZ FuzzBalls FUZZ $52,626 $0.010896 4,829,945 LowVol 1.33% 41.21% 30.31%
958 SONG SongCoin SONG $51,930 $0.001595 32,565,300 LowVol 5.56% -5.95% 99.41%
959 VTA Virtacoin VTA $51,453 $0.000010 5,201,310,113 LowVol 5.62% 378.93% 402.32%
960 G3N G3N G3N $49,935 $0.006603 7,561,891 LowVol -0.31% -2.75% 32.32%
961 DLISK DAPPSTER DLISK $49,526 $0.000495 100,000,000 LowVol -0.30% 6.98% 46.12%
962 CESC CryptoEscudo CESC $47,580 $0.000330 144,105,100 LowVol -0.31% 6.98% -12.56%
963 DIX Dix Asset DIX $47,333 $4.7e-07 100,000,000,000 LowVol -0.64% 50.61% 109.32%
964 ITZ Interzone ITZ $47,259 $0.024763 1,908,449 LowVol -0.31% 4.72% 32.61%
965 TOR Torcoin TOR $46,977 $0.148579 316,179 LowVol -0.42% 60.47% -20.56%
966 XBTS Beatcoin XBTS $46,076 $0.030220 1,524,686 LowVol -0.28% -37.92% 19.14%
967 BOAT BOAT BOAT $44,151 $0.002380 18,547,845 LowVol 1.26% 17.83% 45.01%
968 PULSE Pulse PULSE $44,049 $0.003081 14,298,972 LowVol -0.19% -15.12%
969 ROOFS Roofs ROOFS $42,923 $0.000330 130,000,000 LowVol -0.31% 6.98% 38.80%
970 VRS Veros VRS $42,619 $0.000088 486,609,040 LowVol -0.39% 53.69% 85.26%
971 EXN ExchangeN EXN $41,558 $0.008149 5,100,000 LowVol -28.83% -43.07% -28.85%
972 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol 0.32% 36.49%
973 UET Useless Ether… UET $41,216 $0.010393 3,965,716 LowVol 4.88% -2.77% 11.51%
974 HVCO High Voltage HVCO $40,998 $0.027439 1,494,171 LowVol 8.42% 45.74%
975 BNX BnrtxCoin BNX $40,623 $0.001531 26,535,001 LowVol 1.33% 23.35% 62.29%
976 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,260 $0.015353 2,622,273 LowVol -0.31% 10.74% 11.87%
977 DPAY DPAY DPAY $40,053 $0.000504 79,541,001 LowVol 8.77% 48.93%
978 STEPS Steps STEPS $39,972 $0.002146 18,625,017 LowVol -0.30%
979 MTM MTMGaming MTM $39,859 $0.013286 2,999,967 LowVol 0.92% -0.80% 53.62%
980 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,476 $0.005076 7,579,458 -1.32%
981 BIOS BiosCrypto BIOS $37,811 $0.001816 20,821,709 LowVol -0.30% -5.81%
982 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 0.95%
983 IMX Impact IMX $36,157 $0.000330 109,509,108 LowVol -0.31% 6.98% 191.11%
984 BRAIN Braincoin BRAIN $34,996 $0.003467 10,094,424 LowVol -4.83% -25.05% -41.22%
985 SLEVIN Slevin SLEVIN $34,668 $0.000495 70,000,000 LowVol -0.31% 6.62% 4.16%
986 RIDE Ride My Car RIDE $33,439 $0.000330 101,276,976 LowVol -0.31% 20.91%
987 PLNC PLNcoin PLNC $31,034 $0.001816 17,089,600 LowVol -0.28%
988 LIR LetItRide LIR $29,966 $0.000825 36,303,060 LowVol -0.31% 20.16%
989 ZNE Zonecoin ZNE $28,559 $0.011061 2,581,970 LowVol -0.31% 6.98% 4.22%
990 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol -1.02% 35.37%
991 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -2.97%
992 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol
993 ALTC Antilitecoin ALTC $26,012 $0.000825 31,512,613 LowVol -0.30% -10.85% 19.47%
994 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 -0.99% 22.10%
995 SCS Speedcash SCS $25,762 $0.098392 261,831 LowVol -0.28% -0.79% 42.45%
996 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -2.61%
997 XOC Xonecoin XOC $25,655 $0.061082 420,000 LowVol -0.31% 20.31% 110.03%
998 WBB Wild Beast Block WBB $24,390 $0.144271 169,058 LowVol -0.53% -15.83% -3.76%
999 PLACO PlayerCoin PLACO $23,191 $0.000660 35,120,000 LowVol -0.31% -3.11% 6.52%
1000 IBANK iBank IBANK $23,164 $0.005118 4,526,324 LowVol -0.31% 14.06% 83.32%
1001 GBC GBCGoldCoin GBC $22,722 $0.002000 11,361,817 LowVol 0.00% 29.94% 81.80%
1002 RSGP RSGPcoin RSGP $19,656 $11.38 1,727 LowVol -0.31% 6.18% 14.08%
1003 JS JavaScript Token JS $19,331 $0.002419 7,991,996 LowVol 0.11% 4.32% -20.17%
1004 ELS Elysium ELS $19,174 $0.004788 4,005,012 LowVol -0.30% 6.98% 24.15%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $17,801 $0.000165 107,829,281 LowVol -0.28% 6.92% 45.56%
1006 JOBS JobsCoin JOBS $17,597 $0.000166 106,019,270 LowVol 7.56% -47.15%
1007 GBT GameBet Coin GBT $17,551 $0.000825 21,262,780 LowVol -0.30% -54.01%
1008 P7C P7Coin P7C $17,443 $0.000495 35,220,238 LowVol -0.28%
1009 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 12.11%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $15,089 $0.010896 1,384,879 LowVol -0.31% 6.98% 62.70%
1011 VOLT Bitvolt VOLT $14,969 $0.000991 15,112,554 LowVol 19.63% 60.47% 92.58%
1012 ARGUS Argus ARGUS $14,095 $0.012275 1,148,324 LowVol 3.28% 8.04% 38.92%
1013 BIOB BioBar BIOB $13,307 $0.015023 885,756 LowVol -0.31% -11.64% -26.09%
1014 DAS DAS DAS $12,791 $0.004694 2,724,963 LowVol -2.68%
1015 CCM100 CCMiner CCM100 $11,980 $0.003565 3,360,417 LowVol 0.92% 59.50% 38.58%
1016 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $11,927 $0.000881 13,532,750 LowVol -0.09% -30.55% 15.35%
1017 GEERT GeertCoin GEERT $10,732 $0.002108 5,091,200 LowVol -28.65% 8.97%
1018 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -19.21%
1019 CONX Concoin CONX $9,338 $0.012547 744,266 LowVol -0.30% 60.38% 78.42%
1020 TSTR Tristar Coin TSTR $9,130 $0.001816 5,027,857 LowVol -0.31% 6.98% -62.51%
1021 TRADE Tradecoin TRADE $9,130 $0.001156 7,900,179 LowVol -0.31%
1022 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,335 $0.000790 9,289,323 LowVol 0.42% -75.40% -40.08%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,235 $0.034157 211,827 LowVol 0.88% -2.26% 58.17%
1024 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -6.13%
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,806 LowVol 30.05%
1026 MRNG MorningStar MRNG $5,446 $0.000167 32,698,403 LowVol -0.34% 3.43%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,550 $0.003302 1,377,917 LowVol -0.31% 6.94% 62.23%
1028 MGM Magnum MGM $3,923 $0.000991 3,960,151 LowVol -0.28% 6.98% -76.65%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -3.99%
1030 XNG Enigma XNG $3,280 $0.197279 16,627 LowVol -0.28% -14.77% 73.94%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $2,886 $0.000495 5,826,388 LowVol -0.31% 6.98% 118.34%
1032 NANOX Project-X NANOX $2,592 $33112.70 0.078264 LowVol 7.29% -46.00%
1033 EBT Ebittree Coin EBT $2,296 $0.001816 1,264,511 LowVol 35.02% 124.10% -16.23%
1034 ULA Ulatech ULA $2,069 $0.010367 199,586 LowVol -0.31% -75.01% -52.35%
1035 TOKEN SwapToken TOKEN $1,744 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol -0.72% -24.62% -29.40%
1036 SOJ Sojourn SOJ $949 $0.001955 485,214 LowVol -0.46% 76.33% -63.50%
1037 ABN Abncoin ABN $916 $0.013537 67,700 LowVol -0.30% 6.98% 8.26%
1038 DMB Digital Money… DMB $541 $0.001284 421,300 LowVol -0.31% 21.30% 25.97%
1039 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1040 ENV Environ ENV $258 $0.000002 132,717,518 LowVol 5.47% 95.17%
1041 CALC CaliphCoin CALC $129 $0.001486 87,140 LowVol -0.30% 16.92% 94.53%
1042 FAL Falcoin FAL $32 $0.000165 196,766 LowVol -0.31% -46.51% 45.56%
1043 APW AppleCoin APW $14 $0.000165 82,615 LowVol -0.31% 6.98%
1044 FDC Future Digita… FDC $7 $0.000003 2,753,201 LowVol
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.99 $18,801,100 0.00% 8.60% 33.84%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $37.75 $8,962,090 0.09% -10.72% -16.92%
1047 CMT CyberMiles CMT $0.209374 $7,111,480 1.63% -10.41%
1048 ITC IoT Chain ITC $0.877606 $4,880,290 -1.95% -4.15%
1049 ERO Eroscoin ERO $0.171661 $4,561,730 -1.23% 12.49%
1050 ORME Ormeus Coin ORME $3.21 $4,234,550 -0.52% -1.52% 19.58%
1051 AI POLY AI AI $20.45 $4,149,760 -0.28% 4.23% 34.81%
1052 ETN Electroneum ETN $0.110245 $2,373,850 -1.37% 1.44% 28.34%
1053 REC Regalcoin REC $28.49 $2,168,200 -0.97% -0.95% -39.52%
1054 NULS Nuls NULS $0.820213 $2,013,100 -4.89% 0.57% 11.44%
1055 GRX GOLD Reward T… GRX $4.30 $1,993,080 -0.69% -15.42% -12.11%
1056 FRST FirstCoin FRST $17.28 $1,735,610 -0.44% 7.74% 5.73%
1057 FRGC Fargocoin FRGC $10.87 $1,726,680 2.03% 1.25% 5.23%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.40 $1,315,210 -2.46% -2.63% -20.52%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.89 $784,066 0.46% 12.33% 48.28%
1060 TSL Energo TSL $0.031382 $759,466 -0.28% 2.94% 2.89%
1061 STC Santa Coin STC $0.643841 $704,888 -6.13% 4.10%
1062 RYZ ANRYZE RYZ $0.019953 $631,031 5.24% 6.98% 2.45%
1063 WC WINCOIN WC $0.685647 $594,532 -0.54% 3.91% -41.25%
1064 B2X SegWit2x [Fut… B2X $201.77 $559,030 -0.42% -5.21% -7.07%
1065 BTE BitSerial BTE $6.56 $546,864 -1.95% -2.10% -18.00%
1066 XIN Infinity Econ… XIN $0.027735 $395,915 0.47% -5.68% 2.54%
1067 UGT UG Token UGT $0.446632 $388,254 -0.41% 2.29% 3.99%
1068 BSR BitSoar BSR $0.184072 $314,000 -0.30% -10.31% -10.53%
1069 LLT LLToken LLT $0.356303 $257,751 -1.98% 1.73% -34.71%
1070 THS TechShares THS $0.924666 $249,739 -1.10% 0.37% 13.21%
1071 SBC StrikeBitClub SBC $1.29 $236,266 -9.44% 22.97%
1072 XCPO Copico XCPO $0.028919 $225,092 1.88% 43.10% 17.72%
1073 BOT Bodhi BOT $0.418165 $209,250 -2.14% 0.90% -4.08%
1074 CAPP Cappasity CAPP $0.018294 $180,680 -7.17% -8.50%
1075 GBG Golos Gold GBG $0.164572 $175,599 -0.86% -2.19% 24.78%
1076 XID Sphre AIR XID $0.180511 $143,321 -0.07% 5.05% 0.92%
1077 ADK Aidos Kuneen ADK $46.39 $131,637 6.88% 14.84% 73.01%
1078 TER TerraNova TER $25.01 $99,247 -1.61% -13.38% 1226.15%
1079 QBT Qbao QBT $0.233161 $93,837 -2.31% 6.63% -7.85%
1080 BT2 BT2 [CST] BT2 $109.63 $90,126 1.76% 37.11% -41.50%
1081 INF InfChain INF $0.013042 $87,645 -2.77% 7.66% -7.19%
1082 MKR Maker MKR $434.62 $85,313 3.45% 6.02% 10.02%
1083 ICX ICON ICX $1.90 $73,475 -6.72% 4.18% 33.94%
1084 DSR Desire DSR $0.414322 $71,039 8.34% 24.50% 55.54%
1085 BTCM BTCMoon BTCM $0.031331 $67,866 1.87% -16.98% -52.43%
1086 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.076766 $64,434 7.81% -1.04% -9.56%
1087 VASH VPNCoin VASH $0.006934 $57,642 2.97% -16.10% 13.26%
1088 SEND Social Send SEND $0.064384 $51,336 -13.28% -18.94%
1089 SUR Suretly SUR $2.68 $41,705 0.61% 0.65% -17.13%
1090 SNOV Snovio SNOV $0.004762 $37,739 0.10% -2.97%
1091 MSD MSD MSD $0.008925 $35,445 -0.30% 1.16% -26.92%
1092 BT1 BT1 [CST] BT1 $15964.90 $25,567 -0.12% 5.48% 39.56%
1093 VIU Viuly VIU $0.011779 $24,809 2.09% 3.54% 42.32%
1094 COR CORION COR $0.686756 $22,766 3.66% -9.58% -12.32%
1095 B3 B3Coin B3 $0.000088 $21,112 -11.18% -16.59% 152.27%
1096 WISH MyWish WISH $0.153535 $20,743 8.45% 3.01% 27.19%
1097 BCDN BlockCDN BCDN $0.085035 $19,572 0.11% -2.10%
1098 XID International… XID $0.008585 $19,482 -0.31% 6.61%
1099 CMP Compcoin CMP $9.58 $18,722 -0.31%
1100 FOR FORCE FOR $0.011801 $16,361 -18.29% 23.06% 31.04%
1101 WILD Wild Crypto WILD $0.141725 $10,918 0.11% -15.91% -10.98%
1102 FRD Farad FRD $0.114501 $10,768 0.67% 52.52% -3.84%
1103 DAY Chronologic DAY $3.36 $10,416 2.98% -16.42% -46.64%
1104 BTU Bitcoin Unlim… BTU $69.69 $9,671 -3.35% -20.04% -42.68%
1105 SKR Sakuracoin SKR $0.010087 $9,326 6.57% 5.94% 764.04%
1106 EVR Everus EVR $1.36 $8,349 7.61% 0.02% -24.00%
1107 BOS BOScoin BOS $1.34 $8,017 -0.31% 19.79% 8.22%
1108 NUKO Nekonium NUKO $0.066365 $7,471 3.56% -12.82%
1109 MCR Macro MCR $1.43 $7,335 -3.39% -9.27% -16.69%
1110 MGC GulfCoin MGC $0.004622 $7,198 6.68% 48.12% 71.40%
1111 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000425 $7,098 0.11% 0.36% -41.88%
1112 DEUS DeusCoin DEUS $0.294186 $6,908 -0.31% -0.36% -17.13%
1113 AKY Akuya Coin AKY $0.115396 $6,657 -2.76% -2.80% -38.65%
1114 PLX PlexCoin PLX $0.025959 $6,477 14.23% -16.74% -67.18%
1115 SND Sand Coin SND $0.559537 $6,341 17.59% -28.20% -8.07%
1116 GLS GlassCoin GLS $0.627332 $6,276 -18.38% 6.95% -57.09%
1117 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003760 $6,208 3.13% 2.33% 43.90%
1118 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $5,706 -0.71% 41.00% 3.42%
1119 TCOIN T-coin TCOIN $0.000323 $5,508 0.37% 44.99% 36.65%
1120 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042517 $5,229 0.11% -9.50% -27.20%
1121 BON Bonpay BON $1.52 $5,085 -0.88% 5.31%
1122 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.254762 $4,999 5.31% 8.09% -52.00%
1123 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005669 $4,687 0.11% 4.81% 30.34%
1124 MOTO Motocoin MOTO $0.018732 $4,364 -0.20% 157.42% 534.08%
1125 ONG onG.social ONG $0.207862 $4,097 0.11% -8.58% 58.96%
1126 STU bitJob STU $0.038865 $4,068 6.98% 23.56% 29.08%
1127 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.005668 $3,839 5.02% 16.90% -59.71%
1128 ACC AdCoin ACC $0.115018 $3,760 -3.73% 8.91% 58.11%
1129 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002195 $3,580 -4.49% -21.11% -7.91%
1130 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009536 $3,514 -8.35% -0.61% 123.31%
1131 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.128273 $3,474 -0.31% 6.89% 22.45%
1132 PNX Phantomx PNX $0.014170 $3,291 -19.02% -7.29% -31.22%
1133 AIB Advanced Inte… AIB $0.014070 $3,266 -3.56% -10.20% 229.19%
1134 BPL Blockpool BPL $0.170383 $2,851 -0.30% 3.15% 11.73%
1135 MCI Musiconomi MCI $0.023958 $2,838 0.08% -24.34% -29.81%
1136 FLASH Flash FLASH $0.006603 $2,734 9.04% 4.37% 51.68%
1137 CASH Cash Poker Pro CASH $0.047242 $2,496 0.11% 8.41% 4.13%
1138 HYTV Hyper TV HYTV $0.003524 $2,471 -5.84% -2.23% -4.15%
1139 SISA SISA SISA $0.014090 $2,460 8.64% 38.12% 32.95%
1140 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.75 $2,357 -0.30% 6.94% 32.07%
1141 ABC Alphabit ABC $25.07 $2,332 -0.30% 5.80% 39.05%
1142 XRY Royalties XRY $0.000164 $2,288 -0.33% 7.50% -21.76%
1143 ACES Aces ACES $0.000330 $2,283 -0.30% 113.96% 191.11%
1144 MINEX Minex MINEX $0.017092 $1,988 -1.07% 2.51% 14.02%
1145 OX OX Fina OX $0.000170 $1,978 0.20% -37.21% -7.55%
1146 PRES President Trump PRES $0.000962 $1,977 -0.31% -81.58% -68.27%
1147 GARY President Joh… GARY $0.226995 $1,871 -0.31% 45.97% 18.04%
1148 MEN PeopleCoin MEN $0.000165 $1,839 -0.31% 6.98%
1149 BLX Blockchain Index BLX $3.40 $1,817 0.11% 15.08% 18.54%
1150 PEC Peacecoin PEC $0.077096 $1,751 -0.31% 5.37% 46.39%
1151 ACN Avoncoin ACN $0.000495 $1,714 -0.31% 6.94% 22.48%
1152 ZBC Zilbercoin ZBC $0.027602 $1,704 -0.30% -7.08% -18.50%
1153 PLC PlusCoin PLC $0.000718 $1,529 0.11% -17.37% 17.17%
1154 XOT Internet of T… XOT $2309.57 $1,477 -0.31% 6.98% 7.37%
1155 GAY GAY Money GAY $0.012472 $1,420 -0.75% -17.17% 57.90%
1156 DMC DynamicCoin DMC $0.002237 $1,375 -5.36% -3.60% -41.83%
1157 DFS DFSCoin DFS $0.005476 $1,345 -6.72% -2.68% -34.38%
1158 BUB Bubble BUB $0.027735 $1,227 -0.30% 23.13% 16.64%
1159 ETT EncryptoTel [… ETT $0.098911 $1,144 -0.31% -5.13% 10.47%
1160 BAT BatCoin BAT $0.000006 $1,130 8.04% 38.24% 179.41%
1161 EFYT Ergo EFYT $16.24 $1,091 -1.07% 47.89%
1162 LKC LinkedCoin LKC $0.000495 $1,088 199.08% 60.47% 118.34%
1163 APC AlpaCoin APC $0.030088 $1,087 -0.29% 15.34% 4.27%
1164 VULC Vulcano VULC $0.004053 $1,087 -0.24% -39.39% -49.99%
1165 MGC MergeCoin MGC $0.012547 $930 -0.31% 6.98% -17.18%
1166 ANI Animecoin ANI $0.000330 $840 -0.30% 11.71% 153.05%
1167 HNC Huncoin HNC $0.001981 $807 -0.31% -5.48% 2.82%
1168 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004979 $769 -0.30% 4.07% 54.91%
1169 UR UR UR $0.001184 $704 0.42% 1.78% 110.18%
1170 TIE TIES Network TIE $0.103931 $682 0.11% -4.77% 63.71%
1171 TCR TheCreed TCR $0.000660 $630 -0.31% 42.98% 157.70%
1172 FRN Francs FRN $0.034195 $626 4.55% 13.58% 27.55%
1173 EGOLD eGold EGOLD $0.018755 $622 0.11% 8.26% 139.98%
1174 DUB Dubstep DUB $0.002641 $610 -0.30% 17.60%
1175 EVC EventChain EVC $0.061414 $597 0.11% -54.98% -36.57%
1176 IBTC iBTC IBTC $0.008267 $590 0.91% -24.89% 89.27%
1177 XQN Quotient XQN $0.004457 $585 -0.30% -42.62% -25.85%
1178 BTBc Bitbase BTBc $0.004457 $583 2.87% 9.57% -54.36%
1179 EAG EA Coin EAG $4.46 $576 -0.31% 75.52% 57.74%
1180 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002215 $556 0.41% -4.33% 22.05%
1181 REGA Regacoin REGA $0.000660 $547 298.81% -46.51% -61.00%
1182 LDCN LandCoin LDCN $0.001490 $536 5.33% 35.85% -54.73%
1183 RHFC RHFCoin RHFC $0.000991 $516 -0.31% -28.69% -3.43%
1184 BSN Bastonet BSN $0.000660 LowVol -0.31% -28.68% -10.44%
1185 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.013207 LowVol -0.31% -7.20% -50.81%
1186 WIC Wi Coin WIC $0.002498 LowVol -0.28% -15.51% 2.34%
1187 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006781 LowVol -0.30% 103.31% 294.54%
1188 NAMO NamoCoin NAMO $0.000231 LowVol 11.94% 23.96% 52.07%
1189 COUPE Coupecoin COUPE $0.000121 LowVol 1.91% -17.51% 1299.40%
1190 SAK Sharkcoin SAK $0.001876 LowVol 2.76% -3.82% -14.31%
1191 WA WA Space WA $0.026414 LowVol -0.31% 6.98% 44.65%
1192 HAT Hawala.Today HAT $0.286937 LowVol 1.34% 38.89% 63.82%
1193 MAVRO Mavro MAVRO $0.045069 LowVol -0.31% 16.94% 139.61%
1194 CC CyberCoin CC $0.000165 LowVol -0.31% -46.70% 45.56%
1195 DGPT DigiPulse DGPT $1.33 LowVol 0.10% 29.85% 25.41%
1196 ELC Elacoin ELC $0.109146 LowVol -0.86% 0.03% 28.31%
1197 INDIA India Coin INDIA $0.000165 LowVol -0.31% -57.71% -27.22%
1198 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.088652 LowVol -0.31% -9.14% 15.90%
1199 HDLB HODL Bucks HDLB $0.074289 LowVol -0.31% 45.85% 74.71%
1200 EXRN EXRNchain EXRN $9.4e-07 LowVol 0.11% 82.52% -31.15%
1201 QORA Qora QORA $0.231122 LowVol -0.30% 6.98% 2.33%
1202 HIGH High Gain HIGH $0.000330 LowVol -0.31% 6.98% -51.04%
1203 FAP FAPcoin FAP $0.009246 LowVol -0.30% -17.66% 45.57%
1204 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.4e-07 LowVol -26.22% -30.74% 105.60%
1205 TOP TopCoin TOP $0.000660 LowVol -0.31% 82.03% 60.62%
1206 EBIT eBIT EBIT $0.004582 LowVol 0.11% 32.60% 117.00%
1207 QBT Cubits QBT $0.004277 LowVol 0.36% 44.99% 13.54%
1208 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000165 LowVol -0.31% 6.98% -41.23%
1209 XDE2 XDE II XDE2 $4.21 LowVol -0.31% 157.20%
1210 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol -18.24% 3.85% 38.68%
1211 CME Cashme CME $0.000165 LowVol -0.28% 45.56%
1212 NTC Natcoin NTC $0.082544 LowVol -0.31% -30.53% -49.62%
1213 CYDER Cyder CYDER $0.000330 LowVol -0.31% 6.98% 45.56%
1214 KASHH KashhCoin KASHH $0.000165 LowVol 6.98% 1832.60%
1215 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000330 LowVol -0.31% 6.98% -2.96%
1216 DBG Digital Bulli… DBG $0.007429 LowVol -0.31% 9.37% 10.41%
1217 EUSD eUSD EUSD $0.000213 LowVol -16.57% -19.97% 15.90%
1218 SKC Skeincoin SKC $0.023938 LowVol -18.94% -23.21% 64.48%
1219 TELL Tellurion TELL $0.000264 LowVol 46.21% -9.62% 1.96%
1220 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003302 LowVol -0.28% 38.11% 111.87%
1221 MARX MarxCoin MARX $0.001569 LowVol 8.35% 18.67% 61.23%
1222 IQT iQuant IQT $0.181805 LowVol 13.75% 23.33% -1.67%
1223 FUDD DimonCoin FUDD $0.000725 LowVol -0.86% -46.84% -45.66%
1224 RCN Rcoin RCN $0.000165 LowVol -0.31% 6.98% 45.56%
1225 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002311 LowVol -0.31% -0.02% 44.29%
1226 TEAM TeamUp TEAM $0.000495 LowVol 60.47% 117.56%
1227 STARS StarCash Network STARS $0.110145 LowVol -0.31% -34.08% -41.17%
1228 SWP Swapcoin SWP $0.066138 LowVol 0.11% -22.55% -21.35%
1229 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000495 LowVol -0.31% 60.47% -22.19%
1230 EDRC EDRCoin EDRC $0.062172 LowVol -0.15% 5.44% 19.69%
1231 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000106 LowVol 0.11% -41.42% -6.13%
1232 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001236 LowVol 1.02% -14.28% 7.19%
1233 GRN Granite GRN $0.016509 LowVol -0.30% 5.06% 4.46%
1234 9COIN 9COIN 9COIN $0.003632 LowVol -0.31% -4.27% 15.13%
1235 BEST BestChain BEST $0.001625 LowVol 1.88% 10.51% 29.88%
1236 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.006108 LowVol 64.93% 53.87%
1237 YEL Yellow Token YEL $0.005433 LowVol 0.11% 2.99% -30.41%
1238 VOYA Voyacoin VOYA $3.28 LowVol -0.30% 32.83% 88.90%
1239 HCC Happy Creator… HCC $0.000660 LowVol -0.31% 6.98% 16.45%
1240 ASN Aseancoin ASN $0.006603 LowVol -0.31% -14.29% -60.65%
1241 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000498 LowVol -19.98% 3.78%
1242 POKE PokeCoin POKE $0.000165 LowVol -0.31% -5.30%
1243 CYC Cycling Coin CYC $0.001486 LowVol -0.30% 19.09%
1244 FFC FireFlyCoin FFC $0.000165 LowVol -0.31% 6.98% 45.56%
1245 ZSE ZSEcoin ZSE $0.014784 LowVol 6.30% 12.71% 42.53%
1246 BGR Bongger BGR $0.000216 LowVol 3.78% 28.30% 83.46%
1247 BXC Bitcedi BXC $0.003591 LowVol 0.07% 10.70% 6.22%
1248 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005613 LowVol -0.30% 6.94% 34.27%
1249 AV AvatarCoin AV $0.059431 LowVol -0.30% 4.51% 40.11%
1250 IRL IrishCoin IRL $0.003467 LowVol -0.31% 55.89%
1251 PRIMU Primulon PRIMU $0.000270 LowVol -0.31% -12.65% 28.12%
1252 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003137 LowVol -27.14% -5.03%
1253 VGC VegasCoin VGC $0.000165 LowVol -0.30% 7.31% 46.32%
1254 PCN PeepCoin PCN $0.000165 LowVol -0.31% 6.98% 45.56%
1255 XAU Xaucoin XAU $0.062898 LowVol -0.28% 112.48%
1256 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.062253 LowVol 13.13% 9.78% 53.55%
1257 IPY Infinity Pay IPY $0.002149 LowVol 0.11% 14.36% 25.20%
1258 LEPEN LePen LEPEN $0.000160 LowVol -0.27% 3.82% 78.27%
1259 MONETA Moneta MONETA $0.000495 LowVol -25.22% 6.98% 45.58%
1260 TRIA Triaconta TRIA $9.45 LowVol 0.11% 3.34% 1.87%
1261 AXIOM Axiom AXIOM $0.024268 LowVol -0.30% 6.94% 39.85%
1262 WOW Wowcoin WOW $0.000116 LowVol -0.72% -24.62% -4.10%
1263 10MT 10M Token 10MT $0.002308 LowVol 0.19% 3.83% 212.89%
1264 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000825 LowVol -0.30% 18.22%
1265 CLINT Clinton CLINT $0.013207 LowVol -0.28% 0.52%
1266 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.368970 LowVol -0.31% -22.69% 47.08%
1267 PRN Protean PRN $0.000081 LowVol -19.94% 10.27% -15.64%
1268 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000495 LowVol -0.30% 38.39%
1269 WINK Wink WINK $0.000330 LowVol -0.31% 109.84%
1270 KARMA Karmacoin KARMA $0.000165 LowVol -0.30% 6.98% 45.03%
1271 QBC Quebecoin QBC $0.002641 LowVol -0.30% 6.98% 36.99%
1272 DON Donationcoin DON $0.000655 LowVol -0.31% 4.03% 34.52%
1273 GBRC Global Busine… GBRC $0.000165 LowVol -0.31%
1274 MAGN Magnetcoin MAGN $0.663817 LowVol -0.31% 5.18% 21.95%
1275 IFC Infinitecoin IFC $0.000022 LowVol 5.50% 6.78% 80.25%
1276 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003797 LowVol -0.31% 0.96%
1277 EGG EggCoin EGG $0.062403 LowVol -0.30% 6.98% 44.79%
1278 LTH LAthaan LTH $0.001156 LowVol -0.30% 49.77% 103.78%
1279 FUTC FutCoin FUTC $0.003302 LowVol -0.30% 6.98% 77.43%
1280 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006108 LowVol -0.31% -9.38%
1281 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -1.03% -1.82% -98.45%
1282 NBE BitCentavo NBE $0.000002 LowVol 5.72%
1283 BET BetaCoin BET $0.001816 LowVol -0.30% 14.82%
1284 MBL MobileCash MBL $0.000660 LowVol -0.30% 7.13%
1285 STEX STEX STEX $1.27 LowVol -0.90% 11.90% 58.89%
1286 OPES Opescoin OPES $0.001981 LowVol -0.31% -6.91%
1287 BIT First Bitcoin BIT $0.011226 LowVol -0.30% -1.87% -8.77%
1288 PRM PrismChain PRM $0.001981 LowVol 16.71% 53.04%
1289 PDG PinkDog PDG $0.000330 LowVol -0.31% 191.09%
1290 FBL Faceblock FBL $0.001678 LowVol 0.11% 2.83%
1291 X2 X2 X2 $0.000165 LowVol -0.31% 6.98% 45.56%
1292 TURBO TurboCoin TURBO $0.000165 LowVol -0.31% 6.98%
1293 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000165 LowVol -0.31% 6.98% 19.00%
1294 YES Yescoin YES $0.000159 LowVol -1.45% 3.13% 45.40%
1295 TRICK TrickyCoin TRICK $0.015023 LowVol -0.30% -24.53% 40.33%
1296 DISK DarkLisk DISK $0.001321 LowVol -0.30% 6.98% 70.48%
1297 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002972 LowVol -0.31% 13.25% 13.91%
1298 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 122.47%
1299 HYPER Hyper HYPER $0.035779 LowVol 7.34% -10.39%
1300 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 27.66%
1301 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 39.34%
1302 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1303 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 92.43%
1304 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1305 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -1.52%
1306 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 3.06%
1307 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1308 OP Operand OP $0.000979 LowVol 7.93%
1309 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol
1310 SFE SafeCoin SFE $0.000166 LowVol 7.61% 46.41%
1311 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1312 GAIN UGAIN GAIN $0.002323 LowVol 7.53% 57.84%
1313 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol 0.28% 2.31%
1314 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 19.23%
1315 SPORT SportsCoin SPORT $0.001491 LowVol 0.09% 7.56%
1316 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol
1317 CBD CBD Crystals CBD $0.003032 LowVol 9.14%
1318 NBIT netBit NBIT $0.080531 LowVol 9.19% 25.11%
1319 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol 6.47% 44.86%
1320 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol
1321 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol
1322 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -18.78%
1323 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1324 DASHS Dashs DASHS $0.056821 LowVol 8.30% 32.32%
1325 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.128276 LowVol -0.30% 7.28%
1326 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 25.54%
1327 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -91.16%
1328 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109744 LowVol 7.75%
1329 PI PiCoin PI $0.002464 LowVol 6.44% 4.51%
1330 BITOK Bitok BITOK $0.000164 LowVol 6.38% 44.43%
1331 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol 21.69%
1332 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 55.11%
1333 XTD XTD Coin XTD $0.000167 LowVol 8.04%
1334 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1335 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1336 XYLO XYLO XYLO $0.880311 LowVol 0.12% 13.66%
1337 UNC UNCoin UNC $0.000149 31.22%
1338 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1339 FC Facecoin FC $0.003480 -11.92%
1340 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -6.65%

Quay lại phần 1

Phản hồi