Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 9h ngày 11/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 9h ngày 11/12/2017 (GMT +7) của 1339 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 9h ngày 11/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16520.80 trên tổng giá trị $276,445,437,540

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $454.49 trên tổng giá trị $43,749,981,256

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1404.64 trên tổng giá trị $23,666,129,714

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.29 trên tổng giá trị $11,937,915,794

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.243061 trên tổng giá trị $9,415,975,286

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000152 trên tổng giá trị đã biến động tăng 112.57% trong 1h qua

    + Đồng QCN QuazarCoin (QCN) đang có giá hiện tại $0.032262 trên tổng giá trị $195,021 đã biến động tăng 108.18% trong 1h qua

    + Đồng PXI Prime-XI (PXI) đang có giá hiện tại $0.014113 trên tổng giá trị $252,916 đã biến động tăng 57.44% trong 1h qua

    + Đồng ECN E-coin (ECN) đang có giá hiện tại $2.19 trên tổng giá trị $10,366,045 đã biến động tăng 52.42% trong 1h qua

    + Đồng COLX ColossusCoinXT (COLX) đang có giá hiện tại $0.000112 trên tổng giá trị $452,948 đã biến động tăng 49.74% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng AHT Bowhead (AHT) đang có giá hiện tại $0.214990 trên tổng giá trị $1,719,920 đã biến động tăng 1259.99% trong 24h qua

    + Đồng JIN Jin Coin (JIN) đang có giá hiện tại $0.014034 trên tổng giá trị $138,214 đã biến động tăng 587.94% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.23 trên tổng giá trị $8,065,770 đã biến động tăng 555.72% trong 24h qua

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000127 trên tổng giá trị $4,313,243 đã biến động tăng 504.84% trong 24h qua

    + Đồng SBC StrikeBitClub (SBC) đang có giá hiện tại $3.31 trên tổng giá trị đã biến động tăng 463.15% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000117 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1507.15% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.381293 trên tổng giá trị $28,831,280 đã biến động tăng 1108.76% trong 7 ngày qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.012644 trên tổng giá trị $382,197 đã biến động tăng 1034.55% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $19.64 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1010.71% trong 7 ngày qua

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000127 trên tổng giá trị $4,313,243 đã biến động tăng 670.24% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 9h ngày 11/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 MST MustangCoin MST $115,336 $0.182973 630,343 $685 4.39% 33.93% 29.54%
702 RPC RonPaulCoin RPC $112,795 $0.125489 898,843 $986 12.42% 46.59% 81.69%
703 BITEUR bitEUR BITEUR $112,227 $1.25 89,549 $838 1.36% 3.09% 1.32%
704 EAGLE EagleCoin EAGLE $111,611 $0.053315 2,093,421 $28,359 1.48% 1.52% -13.74%
705 SGR Sugar Exchange SGR $111,122 $0.031749 3,500,000 $1,375 14.81% 35.66% -5.23%
706 SCRT SecretCoin SCRT $110,504 $0.026132 4,228,672 $1,296 4.45% 14.47% 17.02%
707 PIE PIECoin PIE $110,375 $0.008227 13,416,501 $9,895 -6.72% 162.08% 86.68%
708 MAR Marijuanacoin MAR $108,433 $0.071042 1,526,328 $734 3.58% 8.51% -27.44%
709 NEVA NevaCoin NEVA $107,891 $0.043525 2,478,850 $1,433 -46.65% 6.48% 10.72%
710 REE ReeCoin REE $106,874 $0.000042 2,560,000,000 $557 1.73% -53.34% -2.85%
711 MONK Monkey Project MONK $105,896 $1.00 105,797 $4,302 4.11% -4.55% -77.61%
712 PRC PRCoin PRC $97,217 $0.006130 15,859,800 $26,911 -3.32% -7.60% -26.32%
713 EOT EOT Token EOT $95,352 $0.011543 8,260,903 $3,131 3.26% 10.75% -8.42%
714 XCO X-Coin XCO $87,704 $0.007082 12,384,976 $9,535 0.00% 20.40% -1.35%
715 WOMEN WomenCoin WOMEN $83,712 $0.001893 44,220,400 $2,393 4.10% -2.85% -21.33%
716 KURT Kurrent KURT $72,411 $0.007300 9,919,485 $719 4.00% 2.91% 7.17%
717 WORM HealthyWormCoin WORM $72,295 $0.000645 112,043,462 $1,824 4.09% 52.38% 124.27%
718 KRONE Kronecoin KRONE $71,075 $0.018868 3,766,862 $632 4.25% 33.41% 71.20%
719 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $54,073 $0.061882 873,802 $64,846 -33.15% 96.83% 362.91%
720 ERY Eryllium ERY $50,508 $0.009218 5,479,604 $704 4.23% -28.81% 69.25%
721 PRX Printerium PRX $48,135 $0.004072 11,821,728 $814 4.57% -82.53% 39.59%
722 RBT Rimbit RBT $37,900 $0.000328 115,499,623 $1,783 4.26% -17.89% -28.15%
723 OS76 OsmiumCoin OS76 $37,063 $0.041457 894,026 $2,547 4.09% 6.13% 27.20%
724 MSCN Master Swiscoin MSCN $35,388 $0.000791 44,726,910 $926 -2.75% -1.30% -31.47%
725 GRIM Grimcoin GRIM $32,256 $0.001613 19,996,026 $795 4.25% -21.62% -22.17%
726 LBTC LiteBitcoin LBTC $32,220 $0.010106 3,188,280 $15,716 11.39% 8.50% 280.95%
727 CRTM Corethum CRTM $26,389 $0.010556 2,500,000 $3,307 0.18% 53.05% 95.45%
728 GSR GeyserCoin GSR $22,679 $0.483930 46,864 $4,344 -3.47% -25.18% 405.43%
729 XOC Xonecoin XOC $22,290 $0.053071 420,000 $646 4.25% 14.18%
730 CREVA CrevaCoin CREVA $18,812 $0.000517 36,390,750 $4,234 4.30% 21.06% -37.92%
731 CTO Crypto CTO $17,802 $0.001452 12,261,920 $1,860 4.09% -87.13% -88.96%
732 LVPS LevoPlus LVPS $16,599 $0.010969 1,513,256 $3,782 4.25% 35.28% 33.66%
733 XRC Rawcoin XRC $16,256 $0.023062 704,882 $718 3.49% 3.45% 13.04%
734 HMC HarmonyCoin HMC $6,259 $0.011152 561,235 $1,308 4.25% -2.42% -3.13%
735 UNITY SuperNET UNITY $40,239,794 $49.31 816,061 LowVol 3.53% 13.80% -28.94%
736 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
737 YASH YashCoin YASH $6,930,070 $0.692988 10,000,274 LowVol 4.30% 40.15% 65.24%
738 ECOB Ecobit ECOB $6,100,400 $0.013726 444,444,444 LowVol -10.57% 12.67% 22.42%
739 PGL Prospectors Gold PGL $5,275,081 $0.081784 64,500,000 LowVol 4.30% 5.10%
740 XC XCurrency XC $4,406,615 $0.750591 5,870,861 LowVol 4.27% -41.30%
741 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 16.95%
742 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 0.28% 24.99%
743 STA Starta STA $3,215,557 $0.634368 5,068,914 LowVol -15.16% 16.55% 35.41%
744 JNS Janus JNS $2,358,019 $0.102432 23,020,335 LowVol 5.58% 41.89% -62.05%
745 RC RussiaCoin RC $2,330,557 $0.278180 8,377,873 LowVol 4.19% 40.34% 73.36%
746 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,225,844 $0.074195 30,000,000 LowVol 4.25% 14.58% -27.65%
747 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,185,742 $4.69 465,952 LowVol 1.72% 2.96% -11.56%
748 RKC Royal Kingdom… RKC $2,040,512 $0.755745 2,700,000 LowVol 4.36% 0.58% -1.60%
749 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,963,060 $0.323588 6,066,542 LowVol 4.45% -26.09% 30.23%
750 SIFT Smart Investm… SIFT $1,915,865 $2.65 722,935 LowVol 0.18% -2.80% -23.80%
751 HTC HitCoin HTC $1,773,816 $0.000161 10,996,318,099 LowVol 4.09% 14.39% 42.31%
752 NKA IncaKoin NKA $1,565,495 $0.000137 11,410,978,076 LowVol 3.53% 16.26% 28.95%
753 MBI Monster Byte MBI $1,492,479 $0.088718 16,822,736 LowVol 4.09% -6.82% 55.04%
754 DCY Dinastycoin DCY $1,373,732 $0.000967 1,420,858,063 LowVol 4.25% 36.39% 84.08%
755 SDC ShadowCash SDC $1,245,797 $0.186075 6,695,133 LowVol 6.48% 63.66%
756 BTSR BTSR BTSR $1,166,134 $0.355067 3,284,266 LowVol 3.22% 10.32% 71.48%
757 NOBL NobleCoin NOBL $1,122,262 $0.000485 2,315,833,787 LowVol 4.16% 66.99% 56.38%
758 METAL MetalCoin METAL $1,104,389 $0.014357 76,925,527 LowVol 4.45% 24.15% 42.34%
759 INPAY InPay INPAY $1,058,190 $0.105819 10,000,000 LowVol 4.09% 14.19% 16.53%
760 NET NetCoin NET $1,042,510 $0.001324 787,126,712 LowVol 3.94% 28.07% 44.77%
761 UTC UltraCoin UTC $965,247 $0.021608 44,671,044 LowVol -2.61% -4.67% -32.74%
762 HBN HoboNickels HBN $895,553 $0.015002 59,696,358 LowVol 4.45% 14.18% 25.09%
763 MZC MazaCoin MZC $888,457 $0.000658 1,349,573,390 LowVol 4.85% -14.40% 16.25%
764 J Joincoin J $813,692 $0.332336 2,448,402 LowVol 4.71% 7.28% 290.32%
765 SMC SmartCoin SMC $794,143 $0.033670 23,586,345 LowVol 4.20% -3.28% 15.26%
766 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $791,872 $0.000035 22,888,531,164 LowVol 0.91% -41.68% -39.90%
767 VLT Veltor VLT $748,072 $1.35 554,855 LowVol 4.09% 35.79% 17.46%
768 VAL Valorbit VAL $736,502 $0.000138 5,322,818,115 LowVol -1.97% 22.07%
769 GOOD Goodomy GOOD $698,148 $0.001582 441,349,000 LowVol 3.62% -6.45% -1.26%
770 NETKO Netko NETKO $659,064 $0.150548 4,377,765 LowVol 3.41% 43.90% 6.82%
771 RIYA Etheriya RIYA $657,460 $0.415711 1,581,531 LowVol 4.60% 5.93% 35.69%
772 EBET EthBet EBET $649,246 $0.076359 8,502,500 LowVol -10.63% -20.40% -11.18%
773 TROLL Trollcoin TROLL $639,057 $0.001129 566,058,214 LowVol -1.93% -0.24% 21.71%
774 TGC Tigercoin TGC $632,063 $0.014518 43,536,800 LowVol -5.05% -10.64% 135.96%
775 V Version V $607,384 $0.001294 469,417,353 LowVol 4.07% 16.51% -0.04%
776 BPC Bitpark Coin BPC $600,194 $0.008003 75,000,000 LowVol 4.12% -18.91% -11.95%
777 AU AurumCoin AU $600,186 $2.03 296,216 LowVol 4.09% 3.08% 24.67%
778 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -54.11%
779 ITI iTicoin ITI $583,728 $18.24 32,000 LowVol 2.64% 15.31% -19.82%
780 JET Jetcoin JET $573,709 $0.117744 4,872,509 LowVol 4.25% 256.17% 38.11%
781 CARBON Carboncoin CARBON $567,720 $0.000037 15,392,009,844 LowVol -3.70% -50.25% -55.88%
782 DAXX DaxxCoin DAXX $562,098 $0.001128 498,366,460 LowVol 4.25% 35.76% 63.14%
783 SAC SACoin SAC $543,139 $0.077429 7,014,684 LowVol 4.45% 9.72% 36.59%
784 CFT CryptoForecast CFT $531,801 $0.011561 46,000,000 LowVol 14.81% 57.19% 34.64%
785 USC Ultimate Secu… USC $527,230 $0.050974 10,343,113 LowVol 4.09% -10.87% -3.08%
786 CHESS ChessCoin CHESS $513,837 $0.009510 54,032,769 LowVol 4.25% 14.15% 45.23%
787 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 55.40%
788 ICN iCoin ICN $494,989 $0.016938 29,224,256 LowVol 4.09% 15.49% 14.07%
789 UNIC UniCoin UNIC $487,797 $0.164283 2,969,248 LowVol 3.28% 21.44% 69.13%
790 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -51.82%
791 FLT FlutterCoin FLT $483,067 $0.001499 322,214,524 LowVol 6.05% 17.88% 32.35%
792 WAY WayGuide WAY $465,441 $0.004653 100,040,708 LowVol 9.88% 36.24%
793 NYAN Nyancoin NYAN $461,989 $0.001449 318,912,535 LowVol 3.83% 2.71% 73.27%
794 FUCK FuckToken FUCK $454,714 $0.008848 51,392,878 LowVol 0.27% -3.01% 39.27%
795 VIDZ PureVidz VIDZ $433,944 $0.003464 125,279,775 LowVol 4.35% 40.00% 45.83%
796 SWING Swing SWING $422,597 $0.151795 2,783,996 LowVol 4.51% 9.34% 63.93%
797 FUNK The Cypherfunks FUNK $420,881 $0.000009 46,321,369,999 LowVol -0.76% -11.19% 51.70%
798 FNC FinCoin FNC $416,853 $0.032368 12,878,667 LowVol 1.62% -21.16% -11.05%
799 GUN Guncoin GUN $412,407 $0.002090 197,328,628 LowVol 4.39% -13.16% 12.05%
800 BERN BERNcash BERN $410,635 $0.005765 71,234,301 LowVol 4.10% 40.64% 43.45%
801 LOT LottoCoin LOT $407,767 $0.000028 14,491,014,421 LowVol 2.77% 16.57% 40.84%
802 XGR GoldReserve XGR $388,786 $0.022641 17,171,382 LowVol 3.93% -10.88% -12.66%
803 UFR Upfiring UFR $382,949 $0.026594 14,400,000 LowVol 0.02% -15.90% -1.51%
804 XPTX PlatinumBAR XPTX $364,385 $0.853370 426,995 LowVol 4.09% 0.80% 20.58%
805 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 39.01%
806 I0C I0Coin I0C $358,202 $0.017069 20,985,434 LowVol 1.24% 244.03% 20.55%
807 SLG Sterlingcoin SLG $358,034 $0.085103 4,207,082 LowVol -11.06% -42.70% -7.07%
808 C2 Coin2.1 C2 $354,897 $0.003550 99,976,323 LowVol 2.48% -14.15% 64.45%
809 PR Prototanium PR $351,999 $1.80 195,940 LowVol 4.44% -16.94% 41.60%
810 STS Stress STS $350,459 $0.000620 565,134,332 LowVol 9.74%
811 FRC Freicoin FRC $343,572 $0.011614 29,581,769 LowVol 4.25% 22.82% 26.47%
812 ROC Rasputin Onli… ROC $341,690 $0.315319 1,083,633 LowVol 0.10% 6.51% -31.67%
813 BIGUP BigUp BIGUP $339,581 $0.000160 2,119,584,934 LowVol 3.98% 8.97% 47.38%
814 SH Shilling SH $339,298 $0.008549 39,686,625 LowVol 4.45% 10.03% 18.88%
815 BXT BitTokens BXT $337,712 $0.600038 562,818 LowVol 4.25% -17.47% -9.49%
816 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol -4.22% 19.16%
817 MAD SatoshiMadness MAD $322,730 $0.000161 2,000,683,485 LowVol 4.45%
818 TRI Triangles TRI $314,895 $4.32 72,891 LowVol 3.99% 43.78% 14.39%
819 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $310,318 $0.023400 13,261,330 LowVol 4.03% 10.62% 52.11%
820 LANA LanaCoin LANA $297,573 $0.000354 841,365,618 LowVol -2.92% -13.51% 36.09%
821 BLC Blakecoin BLC $292,323 $0.019330 15,122,697 LowVol 4.37% 14.05% 67.60%
822 WMC WMCoin WMC $291,942 $0.025326 11,527,489 LowVol 4.25% 14.18% 42.30%
823 STV Sativacoin STV $289,169 $0.040804 7,086,791 LowVol 4.08% -27.15% 13.46%
824 ENT Eternity ENT $287,635 $0.070170 4,099,126 LowVol 4.09% 5.17% -29.90%
825 Q2C QubitCoin Q2C $280,280 $0.001129 248,217,329 LowVol -6.65% -0.09% -9.46%
826 EVO Evotion EVO $272,224 $0.085839 3,171,329 LowVol 4.33% -12.07% 8.02%
827 PHS Philosopher S… PHS $259,036 $0.043070 6,014,340 LowVol 4.25% 35.62% 65.06%
828 WYV Wyvern WYV $258,573 $0.145179 1,781,060 LowVol 4.25% 8.17% 27.32%
829 EVIL Evil Coin EVIL $257,746 $0.012262 21,020,383 LowVol 3.64% 30.64% 30.99%
830 YAC Yacoin YAC $257,159 $0.002258 113,870,942 LowVol 4.25% 23.08% 66.34%
831 CAT Catcoin CAT $253,472 $0.040812 6,210,800 LowVol 7.42% -1.74% 44.11%
832 PXI Prime-XI PXI $252,916 $0.014113 17,921,265 LowVol 57.44% 3.52% 118.21%
833 GAIA GAIA GAIA $248,078 $0.010293 24,101,381 LowVol -2.77% 4.55%
834 SPACE SpaceCoin SPACE $245,760 $0.011699 21,007,657 LowVol 2.90% 13.49% 35.59%
835 GRT Grantcoin GRT $236,829 $0.005485 43,181,181 LowVol 4.25% 5.02% 20.92%
836 GTC Global Tour Coin GTC $231,415 $0.007743 29,887,402 LowVol 4.25% 7.46% 79.72%
837 FIRE Firecoin FIRE $225,963 $2.30 98,412 LowVol 4.45% 26.97% 58.22%
838 URC Unrealcoin URC $225,488 $0.032101 7,024,402 LowVol 41.19% 54.57% 24.18%
839 HMP HempCoin HMP $218,840 $0.000161 1,356,645,470 LowVol 4.45% 14.29% 42.31%
840 BUMBA BumbaCoin BUMBA $217,524 $0.009678 22,475,394 LowVol 4.09% 24.67% 67.17%
841 MNM Mineum MNM $217,232 $0.023021 9,436,367 LowVol 4.12% 119.68% 57.39%
842 CYP Cypher CYP $216,651 $0.034036 6,365,285 LowVol 4.25% 12.79% 55.55%
843 CNNC Cannation CNNC $215,843 $0.087142 2,476,893 LowVol 4.07% 9.84% 53.89%
844 SHDW Shadow Token SHDW $211,497 $0.030214 7,000,000 LowVol -5.99% -38.01%
845 RED RedCoin RED $205,975 $0.002779 74,107,896 LowVol 2.46% 16.00% 57.51%
846 HAL Halcyon HAL $204,158 $0.038392 5,317,743 LowVol 4.09% -24.38% 42.31%
847 HODL HOdlcoin HODL $203,467 $0.001290 157,667,355 LowVol 4.25% 1.83% 0.48%
848 OHM OHM OHM $202,509 $0.006775 29,890,553 LowVol 4.25% 14.18% 40.92%
849 MNC Mincoin MNC $199,395 $0.049466 4,030,919 LowVol 24.40% 16.73% 18.31%
850 TTC TittieCoin TTC $198,347 $0.000157 1,259,816,434 LowVol 4.05% -13.18% -16.86%
851 XRE RevolverCoin XRE $197,605 $0.008847 22,335,598 LowVol 3.85% -9.03% 32.53%
852 FRK Franko FRK $195,035 $0.209542 930,767 LowVol 4.25% 44.85%
853 QCN QuazarCoin QCN $195,021 $0.032262 6,044,911 LowVol 108.18% 31.13% 28.19%
854 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 89.20%
855 TEK TEKcoin TEK $191,805 $0.000136 1,414,054,562 LowVol 6.67% 11.26% 19.75%
856 MCRN MACRON MCRN $189,253 $0.000471 401,421,401 LowVol 3.04% 6.76% 19.75%
857 SPRTS Sprouts SPRTS $186,581 $1.3e-07 1,414,424,299,371 LowVol -5.94% 26.98% 7.21%
858 IMS Independent M… IMS $186,093 $0.034661 5,368,934 LowVol -1.43% 54.36% 55.52%
859 DLC Dollarcoin DLC $183,626 $0.020164 9,106,714 LowVol 4.25% 14.18% 42.21%
860 XRA Ratecoin XRA $180,886 $0.001573 114,985,040 LowVol -3.86% 34.13% 25.85%
861 E4ROW E4ROW E4ROW $179,875 $0.031217 5,762,000 LowVol 0.18% -1.92% 37.41%
862 RBX Ripto Bux RBX $178,215 $0.000467 381,236,123 LowVol 3.04% -8.09% 7.27%
863 ANTI AntiBitcoin ANTI $177,490 $0.010162 17,465,159 LowVol 4.45% 21.92% 19.52%
864 DUO ParallelCoin DUO $176,993 $0.586392 301,834 LowVol 4.29% 6.73% -40.11%
865 ARCO AquariusCoin ARCO $172,497 $0.115246 1,496,773 LowVol 3.77% 18.29% 45.51%
866 BITZ Bitz BITZ $170,531 $0.085656 1,990,891 LowVol 4.30%
867 CON PayCon CON $170,018 $0.007378 23,042,604 LowVol 4.45% 6.42% 50.92%
868 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
869 SRC SecureCoin SRC $160,615 $0.019477 8,246,596 LowVol -2.36% 6.83% 26.61%
870 SOON SoonCoin SOON $156,818 $0.012583 12,462,620 LowVol 4.09% 32.53% 60.28%
871 PHO Photon PHO $156,574 $0.000008 20,567,576,243 LowVol 1.94% -5.03% 55.61%
872 KED Darsek KED $156,464 $0.010742 14,565,260 LowVol 8.60% -8.33%
873 XPY PayCoin XPY $156,292 $0.013215 11,827,320 LowVol 4.09% 6.23% 16.41%
874 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol 10.02% 40.16%
875 VOT VoteCoin VOT $146,164 $0.008872 16,474,625 LowVol 4.09% 19.08% -17.17%
876 LEA LeaCoin LEA $145,757 $0.000463 315,035,891 LowVol 2.71% 8.85% -15.03%
877 BOST BoostCoin BOST $145,344 $0.012260 11,855,487 LowVol 4.25% 1.00% -29.60%
878 AMBER AmberCoin AMBER $140,983 $0.003226 43,699,481 LowVol 4.25% -39.11% -48.52%
879 JIN Jin Coin JIN $138,214 $0.014034 9,848,485 LowVol 4.09% 587.94% -17.46%
880 PX PX PX $133,200 $0.001387 96,041,086 LowVol -1.65% -32.02%
881 DRM Dreamcoin DRM $131,980 $0.053878 2,449,632 LowVol 4.25% -20.06% 21.50%
882 CRX Chronos CRX $131,539 $0.001784 73,729,962 LowVol 3.64% 23.57% 66.26%
883 611 SixEleven 611 $128,331 $0.297302 431,652 LowVol 4.45% 23.62% 72.28%
884 BIP BipCoin BIP $125,997 $0.077429 1,627,261 LowVol 4.45% 14.18% 63.65%
885 MARS Marscoin MARS $124,855 $0.004415 28,279,074 LowVol 4.88% 4.29% 1.56%
886 BAS BitAsean BAS $122,069 $0.024414 5,000,000 LowVol 0.01% -9.28% 5.31%
887 QTL Quatloo QTL $120,642 $0.015629 7,718,883 LowVol 4.06% -27.28% 34.75%
888 NRO Neuro NRO $117,706 $0.003065 38,404,515 LowVol 4.09% 14.29% 45.10%
889 MRJA GanjaCoin MRJA $114,876 $0.025804 4,451,920 LowVol 4.45% -47.82% -22.71%
890 ARG Argentum ARG $114,752 $0.013347 8,597,842 LowVol 3.99% 2.98% -8.48%
891 GPU GPU Coin GPU $114,009 $0.002817 40,477,042 LowVol 3.66% 2.64% 10.91%
892 BITGOLD bitGold BITGOLD $111,556 $1397.72 79.8131 LowVol 0.91% 0.83% -5.90%
893 URO Uro URO $111,398 $0.092269 1,207,310 LowVol 4.45% 60.86%
894 VEC2 VectorAI VEC2 $110,052 $0.006614 16,639,406 LowVol 4.30% 42.00% 31.29%
895 EMD Emerald Crypto EMD $109,759 $0.005741 19,117,129 LowVol 3.89% -5.18% -43.39%
896 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
897 ALL Allion ALL $108,088 $0.017435 6,199,359 LowVol 4.25% 27.92% 29.24%
898 ICOB ICOBID ICOB $103,186 $0.000967 106,701,874 LowVol 3.93% 37.11% 79.22%
899 CF Californium CF $101,720 $0.042263 2,406,831 LowVol 4.25% 13.39% 36.50%
900 CAGE CageCoin CAGE $100,263 $9.9e-07 101,168,328,395 LowVol 2.50% -22.69% -18.25%
901 POP PopularCoin POP $99,914 $0.000030 3,372,875,244 LowVol 2.89% 35.70% 17.24%
902 BRAT BRAT BRAT $99,046 $0.000619 160,000,000 LowVol 0.02% 116.86% 136.11%
903 BVC BeaverCoin BVC $96,987 $0.031133 3,115,258 LowVol 4.30% 10.74% 37.09%
904 ZMC ZetaMicron ZMC $96,842 $0.000161 600,344,291 LowVol 4.09% 14.18% 42.31%
905 ARB ARbit ARB $96,660 $0.012295 7,861,825 LowVol 54.92%
906 MAY Theresa May Coin MAY $95,095 $0.003768 25,236,600 LowVol 4.25% 20.93% 17.53%
907 GCC GuccioneCoin GCC $94,896 $0.004678 20,285,537 LowVol 4.45% 14.18% 29.56%
908 MND MindCoin MND $94,706 $0.005968 15,867,695 LowVol 4.25% 14.29% 46.23%
909 JWL Jewels JWL $93,117 $0.004614 20,181,636 LowVol -1.03%
910 WARP WARP WARP $92,575 $0.084527 1,095,224 LowVol 4.25% 14.29% 39.67%
911 ADCN Asiadigicoin ADCN $92,497 $0.003710 24,931,054 LowVol 4.09% 19.56% 37.31%
912 FXE FuturXe FXE $91,180 $0.387306 235,421 LowVol 4.09% 14.22% -70.09%
913 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $90,016 $0.001129 79,719,140 LowVol 4.09% -19.93% 15.56%
914 AMMO Ammo Rewards AMMO $87,824 $0.001129 77,777,777 LowVol 4.09% -0.09% -0.54%
915 TSE Tattoocoin (S… TSE $87,795 $0.000971 90,421,856 LowVol 4.24% -32.52% 10.59%
916 300 300 Token 300 $87,107 $290.36 300 LowVol 4.09% 39.94% 17.18%
917 BTQ BitQuark BTQ $86,434 $0.009517 9,081,731 LowVol 7.11% 14.39% 18.16%
918 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $84,886 $0.010571 8,030,000 LowVol 3.13% -14.56% 2.38%
919 SOIL SOILcoin SOIL $83,468 $0.014638 5,702,048 LowVol 3.98% 13.34% 42.06%
920 DRS Digital Rupees DRS $82,398 $0.000161 510,802,961 LowVol 4.45% 14.18% 16.45%
921 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
922 ATX Artex Coin ATX $80,795 $0.004302 18,781,750 LowVol 4.09% 41.18% 29.29%
923 PONZI PonziCoin PONZI $79,870 $0.092753 861,099 LowVol 4.25% 6.12% 149.17%
924 EMP EMoneyPower EMP $75,687 $0.008227 9,200,000 LowVol 4.25%
925 GPL Gold Pressed … GPL $74,485 $0.290358 256,527 LowVol 4.45% 21.55% 32.12%
926 $$$ Money $$$ $74,113 $0.001615 45,887,218 LowVol 3.38% 13.50% -2.20%
927 IMPS ImpulseCoin IMPS $71,848 $0.003549 20,245,510 LowVol 4.09% 67.62%
928 CPN CompuCoin CPN $71,027 $0.003621 19,615,019 LowVol 3.19% -1.68% 5.67%
929 RUPX Rupaya RUPX $70,468 $0.011539 6,106,871 LowVol 4.52% 83.79% -32.98%
930 EXN ExchangeN EXN $68,607 $0.013452 5,100,000 LowVol 4.20% -4.78% 39.00%
931 VIP VIP Tokens VIP $67,307 $0.000807 83,450,403 LowVol 4.25% 42.73% 74.96%
932 ZYD Zayedcoin ZYD $65,468 $0.010485 6,243,840 LowVol 4.09% 96.82%
933 BLRY BillaryCoin BLRY $65,273 $0.007259 8,992,004 LowVol 4.45% -23.45% -35.97%
934 CXT Coinonat CXT $64,309 $0.007458 8,623,200 LowVol 9.50% 28.71% 27.23%
935 BLZ BlazeCoin BLZ $64,069 $0.000105 608,557,394 LowVol 2.51% 4.69% 52.98%
936 BSC BowsCoin BSC $61,775 $0.011130 5,550,102 LowVol 4.45% 14.29% 6.73%
937 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 46.65%
938 CRT CRTCoin CRT $61,378 $0.774289 79,270 LowVol 4.25% 14.18% 42.30%
939 EREAL eREAL EREAL $60,857 $0.000889 68,427,562 LowVol 0.27% 88.60% 67.17%
940 CNC CHNCoin CNC $60,225 $0.001218 49,444,671 LowVol 1.94% -37.36%
941 CWXT CryptoWorldX … CWXT $59,751 $0.001002 59,630,200 LowVol 4.25% 1.41% -1.71%
942 ORLY Orlycoin ORLY $59,115 $0.001613 36,646,779 LowVol 4.25% 26.87% 29.38%
943 SPT Spots SPT $59,093 $0.002637 22,406,021 LowVol 3.43% -1.65% -13.84%
944 FLAX Flaxscript FLAX $58,397 $0.010455 5,585,580 LowVol 3.76% 12.25% -56.92%
945 EGO EGO EGO $58,072 $0.000968 60,000,001 LowVol 4.09% 14.29% 41.50%
946 SONG SongCoin SONG $56,446 $0.001733 32,565,300 LowVol 3.41% 37.86% 110.29%
947 DIBC DIBCOIN DIBC $54,288 $0.010858 5,000,000 LowVol 3.44% 29.65% -14.45%
948 IMX Impact IMX $52,995 $0.000484 109,509,108 LowVol 4.25% 71.43% 318.20%
949 BENJI BenjiRolls BENJI $52,805 $0.002607 20,255,096 LowVol 4.30% 29.46% 22.97%
950 XBTS Beatcoin XBTS $51,932 $0.034061 1,524,686 LowVol 4.09% -41.86% -21.92%
951 ICON Iconic ICON $49,828 $0.084043 592,894 LowVol 4.09% -2.50% 42.94%
952 ITZ Interzone ITZ $48,900 $0.025810 1,894,649 LowVol 4.09% 10.52% 46.33%
953 G3N G3N G3N $48,792 $0.006452 7,561,891 LowVol 4.09% 3.99% 29.59%
954 DLISK DAPPSTER DLISK $48,393 $0.000484 100,000,000 LowVol 4.25% 42.74%
955 KIC KibiCoin KIC $47,428 $0.003226 14,701,000 LowVol 4.25% 6.85% -57.82%
956 BRAIN Braincoin BRAIN $47,222 $0.004678 10,094,424 LowVol 4.09% -20.36% -20.63%
957 CESC CryptoEscudo CESC $46,491 $0.000323 144,105,100 LowVol 4.25% 14.18% -5.15%
958 PULSE Pulse PULSE $44,049 $0.003081 14,298,972 LowVol 0.22% 10.39% -12.33%
959 SFC Solarflarecoin SFC $43,740 $0.003106 14,083,450 LowVol 4.17% 1.18% -27.89%
960 UET Useless Ether… UET $42,751 $0.010780 3,965,716 LowVol 41.56% 32.47% 37.72%
961 LUNA Luna Coin LUNA $42,663 $0.025748 1,656,953 LowVol 4.09% -23.78% 39.23%
962 MTM MTMGaming MTM $41,738 $0.013913 2,999,967 LowVol 4.84% 74.90%
963 DIX Dix Asset DIX $41,396 $4.1e-07 100,000,000,000 LowVol 3.22% 96.10% 35.69%
964 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol 9.68% 35.24%
965 HVCO High Voltage HVCO $39,528 $0.026455 1,494,171 LowVol 4.25% 40.26%
966 OFF Cthulhu Offer… OFF $39,339 $0.015002 2,622,273 LowVol 4.45% 2.79%
967 STEPS Steps STEPS $39,057 $0.002097 18,625,017 LowVol 4.09% 14.28%
968 BOAT BOAT BOAT $39,042 $0.002105 18,547,845 LowVol 4.25% 5.63% 6.63%
969 FUZZ FuzzBalls FUZZ $38,956 $0.008066 4,829,945 LowVol 4.09% -11.39% 8.69%
970 DPAY DPAY DPAY $38,492 $0.000484 79,541,001 LowVol 4.25% 42.31%
971 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,428 $0.005076 7,570,023
972 XCS CybCSec XCS $38,179 $0.003226 11,834,082 LowVol -0.71% -10.55% 3.01%
973 CASH Cashcoin CASH $37,257 $0.000807 46,158,242 LowVol 4.25% -55.86% -45.24%
974 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 2.62%
975 PLNC PLNcoin PLNC $34,253 $0.002004 17,089,600 LowVol 9.33%
976 SLEVIN Slevin SLEVIN $33,875 $0.000484 70,000,000 LowVol 4.25% 14.18% 42.28%
977 RIDE Ride My Car RIDE $32,674 $0.000323 101,276,976 LowVol 4.09% 14.29% -28.84%
978 BNX BnrtxCoin BNX $30,605 $0.001153 26,532,501 LowVol -1.37% 15.01% 23.71%
979 TOR Torcoin TOR $30,602 $0.096786 316,179 LowVol 4.45% -24.05% -30.45%
980 SDP SydPak SDP $30,341 $0.189862 159,806 LowVol 4.09% 14.29% 42.31%
981 VPRC VapersCoin VPRC $29,865 $0.000038 780,124,964 LowVol 4.78% -63.70% -31.29%
982 VLTC Vault Coin VLTC $29,526 $0.000973 30,349,730 LowVol 4.25% -18.41% -18.82%
983 SCS Speedcash SCS $29,270 $0.111788 261,831 LowVol 4.09% 32.00% 61.94%
984 BIOS BiosCrypto BIOS $28,878 $0.001387 20,821,709 LowVol -1.74% -18.43%
985 ZNE Zonecoin ZNE $27,905 $0.010808 2,581,970 LowVol 4.25% -18.62% 0.37%
986 VRS Veros VRS $27,584 $0.000057 486,609,040 LowVol 4.88% 23.54% 93.54%
987 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol 8.99% 54.08%
988 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -6.29% -5.32%
989 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol 0.06% -1.82%
990 NTWK Network Token NTWK $26,212 $0.002246 11,671,310 LowVol 0.27% -56.55% -43.69%
991 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 8.57% 20.40%
992 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -3.49%
993 ALTC Antilitecoin ALTC $25,417 $0.000807 31,512,613 LowVol 4.45% -4.85% 9.12%
994 LIR LetItRide LIR $25,092 $0.000691 36,300,022 LowVol -2.05% 1.78%
995 WBB Wild Beast Block WBB $23,795 $0.140981 168,783 LowVol 4.45% -12.39% -7.39%
996 PLACO PlayerCoin PLACO $22,661 $0.000645 35,120,000 LowVol 4.09% -8.66% -21.73%
997 IBANK iBank IBANK $22,634 $0.005001 4,526,324 LowVol 4.25% 21.63% 83.82%
998 COXST CoExistCoin COXST $21,858 $0.000807 27,100,000 LowVol 4.45% -68.26% -58.19%
999 ROOFS Roofs ROOFS $20,970 $0.000161 130,000,000 LowVol 4.25% 14.25% -28.85%
1000 RSGP RSGPcoin RSGP $19,222 $11.13 1,727 LowVol 4.25% 18.01% 10.21%
1001 ELS Elysium ELS $18,735 $0.004678 4,005,012 LowVol 4.09% -0.48% 12.74%
1002 JS JavaScript Token JS $18,304 $0.002290 7,991,996 LowVol 0.18% -1.56% -26.69%
1003 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 46.68%
1004 SLFI Selfiecoin SLFI $17,394 $0.000161 107,829,281 LowVol 4.45% 14.18% 42.28%
1005 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $17,217 $0.001272 13,532,750 LowVol 4.03% 12.67% 25.83%
1006 JOBS JobsCoin JOBS $17,102 $0.000161 106,019,270 LowVol 4.09% 14.18% -28.84%
1007 P7C P7Coin P7C $17,044 $0.000484 35,220,238 LowVol 4.45%
1008 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 21.90%
1009 BIOB BioBar BIOB $15,574 $0.017583 885,756 LowVol 4.09% -32.26% -12.85%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $14,744 $0.010646 1,384,879 LowVol 4.25% 14.18% 65.72%
1011 GBT GameBet Coin GBT $14,699 $0.000691 21,262,780 LowVol -2.05% -49.46%
1012 ARGUS Argus ARGUS $14,554 $0.012674 1,148,324 LowVol 11.22% 9.08% 35.00%
1013 DAS DAS DAS $12,758 $0.004694 2,717,921 LowVol -3.42%
1014 VOLT Bitvolt VOLT $12,189 $0.000807 15,112,554 LowVol 4.25% 42.73% 91.76%
1015 VTA Virtacoin VTA $10,988 $0.000002 5,201,310,113 LowVol 3.44% -41.23% 3.51%
1016 ULA Ulatech ULA $10,946 $0.054845 199,586 LowVol 4.45% 73.31% 155.43%
1017 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -2.05% -20.90%
1018 TRADE Tradecoin TRADE $10,167 $0.001290 7,878,804 LowVol 4.09% 127.99%
1019 GEERT GeertCoin GEERT $10,084 $0.001981 5,091,200 LowVol 3.62% -33.21% -10.70%
1020 TSTR Tristar Coin TSTR $8,921 $0.001774 5,027,857 LowVol 4.09% -45.39% -47.25%
1021 CCM100 CCMiner CCM100 $7,802 $0.002322 3,360,417 LowVol 4.67% -3.99% 85.46%
1022 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,623 $0.000823 9,266,948 LowVol 4.09% -15.40% -42.57%
1023 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -1.03% -7.49%
1024 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,771 $0.031965 211,827 9.71% 80.84%
1025 CONX Concoin CONX $6,603 $0.008872 744,266 LowVol 4.25% 18.22% -8.19%
1026 MRNG MorningStar MRNG $5,928 $0.000181 32,693,058 LowVol 58.83%
1027 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,805 LowVol 29.25%
1028 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,445 $0.003226 1,377,917 LowVol 4.25% 26.87% 43.32%
1029 MGM Magnum MGM $3,833 $0.000968 3,960,151 LowVol 4.09% -78.11%
1030 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 1.83%
1031 XNG Enigma XNG $3,208 $0.192927 16,627 LowVol 4.45% -3.01% 12.04%
1032 DGCS Digital Credits DGCS $2,820 $0.000484 5,826,388 LowVol 4.45% 14.18% 113.84%
1033 NANOX Project-X NANOX $2,525 $32262.00 0.078264 LowVol 4.25% -36.39% -54.03%
1034 EBT Ebittree Coin EBT $1,847 $0.001460 1,264,511 LowVol 4.25% 21.52% -32.69%
1035 TOKEN SwapToken TOKEN $1,770 $1.2e-07 15,320,585,365 LowVol 3.56% -15.32% -19.30%
1036 ABN Abncoin ABN $1,103 $0.016292 67,700 LowVol 4.45% 10.89% 20.93%
1037 SOJ Sojourn SOJ $823 $0.001695 485,214 LowVol 3.41% -82.35% 310.38%
1038 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -1.63%
1039 DMB Digital Money… DMB $487 $0.001156 421,300 LowVol 4.20% 47.26% 6.99%
1040 ENV Environ ENV $202 $0.000002 132,717,518 LowVol 1.94%
1041 CALC CaliphCoin CALC $103 $0.001178 87,140 LowVol -1.79% -4.95% 35.80%
1042 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol
1043 FAL Falcoin FAL $58 $0.000296 196,766 LowVol 109.49% 113.50%
1044 APW AppleCoin APW $13 $0.000161 82,212 LowVol 4.25% 14.18% 42.28%
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.95 $23,607,400 5.37% 9.16% 21.88%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $37.12 $14,302,500 -4.63% 16.24% -21.39%
1047 ORME Ormeus Coin ORME $3.53 $7,075,300 4.31% 23.48% 24.86%
1048 CMT CyberMiles CMT $0.229140 $6,823,350 -0.32% -1.05%
1049 ITC IoT Chain ITC $0.889373 $3,503,950 0.17%
1050 AI POLY AI AI $19.37 $3,488,270 0.53% 17.72% 25.49%
1051 ETN Electroneum ETN $0.112517 $2,222,400 4.40% 8.92% 59.48%
1052 NULS Nuls NULS $0.803049 $2,161,550 3.14% -1.52% 43.87%
1053 FRGC Fargocoin FRGC $10.41 $1,901,840 1.19% -1.20% 2.74%
1054 REC Regalcoin REC $28.24 $1,886,890 -2.06% -7.04% -40.16%
1055 GRX GOLD Reward T… GRX $5.09 $1,547,730 2.07% 4.51% 15.45%
1056 ERO Eroscoin ERO $0.157086 $1,478,190 -2.88% 10.81%
1057 FRST FirstCoin FRST $16.89 $1,269,970 3.95% 14.31% 4.59%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.74 $1,170,020 6.04% 15.36% -21.25%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.51 $1,031,540 5.80% 9.76% 29.21%
1060 WC WINCOIN WC $0.727431 $804,799 14.99% 1.25% -20.43%
1061 TSL Energo TSL $0.031407 $733,425 2.35% 8.95% 2.17%
1062 SBC StrikeBitClub SBC $3.31 $731,653 -13.52% 463.15%
1063 STC Santa Coin STC $0.721008 $691,383 8.32% 23.90%
1064 B2X SegWit2x [Fut… B2X $215.07 $626,473 1.55% 19.83% 0.43%
1065 ADK Aidos Kuneen ADK $45.33 $500,760 4.25% 66.84% 74.98%
1066 THS TechShares THS $0.909979 $489,150 2.26% 7.17% -0.26%
1067 RYZ ANRYZE RYZ $0.019427 $486,054 -1.67% 14.30% -1.08%
1068 BTE BitSerial BTE $6.77 $446,226 -1.45% 5.48% -15.83%
1069 GBG Golos Gold GBG $0.166046 $393,425 3.88% 21.07% 27.48%
1070 XIN Infinity Econ… XIN $0.028875 $283,660 8.49% 3.07% -1.46%
1071 BT2 BT2 [CST] BT2 $75.06 $252,504 1.77% -47.67% -46.52%
1072 BOT Bodhi BOT $0.406844 $240,198 1.18% -0.31% -10.02%
1073 UGT UG Token UGT $0.410471 $232,856 -1.92% -3.49% -9.20%
1074 VASH VPNCoin VASH $0.007259 $218,228 -8.15% 43.13% 32.81%
1075 XCPO Copico XCPO $0.021450 $199,427 6.06% 5.88% -7.85%
1076 CAPP Cappasity CAPP $0.018221 $197,621 -0.33% -11.57%
1077 SUR Suretly SUR $2.43 $172,459 0.10% 2.43% -18.98%
1078 LLT LLToken LLT $0.342684 $150,651 -0.64% -0.86% -42.06%
1079 XID Sphre AIR XID $0.173987 $129,455 2.14% 3.07% 0.26%
1080 TER TerraNova TER $19.64 $129,399 45.14% 231.23% 1010.71%
1081 INF InfChain INF $0.012421 $110,653 2.54% 10.88% 17.40%
1082 ICX ICON ICX $1.83 $85,217 2.32% 3.50% 28.44%
1083 XYLO XYLO XYLO $0.856541 $72,010 4.45% 124.12%
1084 MKR Maker MKR $410.54 $64,626 0.18% -0.46% 1.46%
1085 SEND Social Send SEND $0.078719 $61,950 -13.33% 31.43%
1086 QBT Qbao QBT $0.215675 $61,550 1.73% 3.70% -15.28%
1087 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.074203 $60,813 6.89% -5.20% -12.65%
1088 DSR Desire DSR $0.411934 $54,936 14.94% 45.08% 49.83%
1089 SNOV Snovio SNOV $0.005020 $51,843 -0.61% 14.62%
1090 BTCM BTCMoon BTCM $0.039388 $48,557 3.18% 9.40% 182.35%
1091 BT1 BT1 [CST] BT1 $15414.70 $29,593 -0.29% 5.02% 33.05%
1092 BCDN BlockCDN BCDN $0.086690 $24,210 0.18% 9.36%
1093 MSD MSD MSD $0.009502 $22,467 2.26% 15.21% -19.17%
1094 BSR BitSoar BSR $0.205670 $21,103 4.09% 5.02% -10.69%
1095 XID International… XID $0.008388 $19,036 -9.12% -11.30% 7.08%
1096 BOS BOScoin BOS $1.37 $17,681 4.25% 28.61% 27.17%
1097 FOR FORCE FOR $0.011921 $16,826 19.43% 42.10% 88.62%
1098 B3 B3Coin B3 $0.000095 $16,134 -2.30% 54.13% 106.76%
1099 VIU Viuly VIU $0.010172 $13,047 8.62% -18.88% 23.07%
1100 EVR Everus EVR $1.31 $13,009 -3.05% 12.67% -24.82%
1101 WISH MyWish WISH $0.150459 $9,973 0.17% 13.74% 14.02%
1102 MCR Macro MCR $1.65 $9,913 4.25% 46.21% -23.69%
1103 AKY Akuya Coin AKY $0.113078 $9,690 -8.42% 10.02% 12.44%
1104 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.044917 $9,343 0.27% -2.79% -22.06%
1105 WILD Wild Crypto WILD $0.127655 $8,559 0.27% -25.11% -42.80%
1106 SKR Sakuracoin SKR $0.008904 $8,274 -5.83% -17.00% 614.64%
1107 AIB Advanced Inte… AIB $0.013091 $7,887 -3.74% -26.40% 202.62%
1108 BPL Blockpool BPL $0.191656 $7,004 4.45% 11.19% 41.09%
1109 SND Sand Coin SND $0.487363 $6,798 27.97% -21.11% -21.87%
1110 DEUS DeusCoin DEUS $0.287455 $6,750 5.33% 6.52% -17.27%
1111 BON Bonpay BON $1.30 $6,326 3.93% -15.56%
1112 COR CORION COR $0.882940 $6,118 4.25% 18.48% 11.98%
1113 PLC PlusCoin PLC $0.000817 $5,890 -0.32% 46.10% 31.51%
1114 GLS GlassCoin GLS $0.613140 $5,559 4.25% -6.46% -51.01%
1115 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.222657 $4,945 -8.78% -21.38% -39.90%
1116 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006064 $4,738 0.19% 8.07% 46.85%
1117 DAY Chronologic DAY $3.78 $4,699 3.15% -6.69% -15.64%
1118 BTU Bitcoin Unlim… BTU $86.82 $4,633 0.46% -10.78% -34.59%
1119 MOTO Motocoin MOTO $0.017986 $4,370 26.58% 240.59% 411.31%
1120 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003618 $4,207 1.31% 9.51% 43.31%
1121 NUKO Nekonium NUKO $0.065814 $4,143 4.25% -2.13%
1122 ELC Elacoin ELC $0.130537 $3,452 19.22% 83.87% 8.76%
1123 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.125338 $3,394 4.09% 13.31% 29.46%
1124 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002944 $3,275 4.55% 9.26% 30.25%
1125 MGC MergeCoin MGC $0.012098 $3,209 2.88% 6.71% -12.60%
1126 HAT Hawala.Today HAT $0.206170 $3,205 0.18% -29.67% 26.07%
1127 PLX PlexCoin PLX $0.034460 $3,173 4.29% 15.35% -69.53%
1128 MGC GulfCoin MGC $0.003065 $3,049 -0.96% 79.93% 10.71%
1129 SISA SISA SISA $0.013817 $3,021 22.77% 21.73% 20.93%
1130 STU bitJob STU $0.032706 $2,800 -11.09% -16.51% 7.77%
1131 ONG onG.social ONG $0.179669 $2,740 0.18% 1.16% 38.64%
1132 DFS DFSCoin DFS $0.005672 $2,665 6.34% -4.17% -27.27%
1133 BUB Bubble BUB $0.017583 $2,534 2.25% -30.62%
1134 FRD Farad FRD $0.068587 $2,513 1.43% -16.25% -48.31%
1135 DMC DynamicCoin DMC $0.002567 $2,366 3.12% 33.44% -50.50%
1136 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.65 $2,303 4.30% -3.19% -8.95%
1137 ABC Alphabit ABC $24.50 $2,279 4.03% 10.88% 23.79%
1138 ACC AdCoin ACC $0.101678 $2,246 4.16% 9.10% 12.52%
1139 PEC Peacecoin PEC $0.067750 $2,135 -27.67% 5.55% 3.83%
1140 HYTV Hyper TV HYTV $0.003818 $2,079 0.18% 4.14% -0.61%
1141 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000323 $1,998 4.25% 14.18% -43.09%
1142 PRES President Trump PRES $0.000819 $1,880 4.25% -79.56% -72.84%
1143 GARY President Joh… GARY $0.221801 $1,828 4.25% 57.30% 14.93%
1144 MEN PeopleCoin MEN $0.000161 $1,797 4.25% 14.18%
1145 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000489 $1,731 5.02% 14.92% -14.74%
1146 BLX Blockchain Index BLX $3.14 $1,604 0.01% -6.59% 11.17%
1147 ANI Animecoin ANI $0.000323 $1,471 4.25% 128.57% 42.28%
1148 XOT Internet of T… XOT $2256.73 $1,443 4.09% 14.21% 6.08%
1149 DGPT DigiPulse DGPT $1.10 $1,392 0.51% 18.33% -8.02%
1150 BAT BatCoin BAT $0.000004 $1,326 1.11% 8.02% 127.20%
1151 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004532 $1,300 1.08% -9.53% -42.01%
1152 MCI Musiconomi MCI $0.024851 $1,272 0.27% -20.90% -25.44%
1153 SHND StrongHands SHND $2.3e-08 $1,141 3.44% 1.78% -15.80%
1154 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.006086 $1,085 4.30% -30.29% 62.84%
1155 PNX Phantomx PNX $0.015324 $1,082 2.36% -39.73% -8.74%
1156 APC AlpaCoin APC $0.029413 $1,063 4.00% 30.94% 2.82%
1157 TRIA Triaconta TRIA $8.98 $1,056 0.18% -1.98% 0.65%
1158 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $1,007 0.18% 58.53% 75.00%
1159 IBTC iBTC IBTC $0.011229 $973 0.01% 8.05% 119.05%
1160 HNC Huncoin HNC $0.002258 $942 4.09% -29.57% 14.82%
1161 OX OX Fina OX $0.000196 $917 3.85% 28.76% 5.10%
1162 ZBC Zilbercoin ZBC $0.029762 $859 7.45% 1.71% -21.52%
1163 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002742 $740 4.09% 7.91% 65.26%
1164 TIE TIES Network TIE $0.098818 $706 0.18% -12.86% -3.14%
1165 BTBc Bitbase BTBc $0.004194 $674 -9.22% 18.75% 8.03%
1166 FRN Francs FRN $0.030606 $667 4.30% 5.26% 5.93%
1167 EGOLD eGold EGOLD $0.017832 $658 0.27% -13.53% 125.29%
1168 FLASH Flash FLASH $0.005807 $646 2.22% 20.90% 31.79%
1169 LDCN LandCoin LDCN $0.001311 $626 -6.52% -17.58% -59.91%
1170 UR UR UR $0.001124 $621 4.13% 6.16% 98.32%
1171 TCR TheCreed TCR $0.000645 $611 4.30% 128.78% 85.40%
1172 BEST BestChain BEST $0.001467 $586 4.08% -57.32% 17.40%
1173 WIC Wi Coin WIC $0.002721 $560 3.98% -27.67% 1.00%
1174 EAG EA Coin EAG $2.49 $550 4.25% -11.80% -19.93%
1175 NAMO NamoCoin NAMO $0.000211 $540 4.30% 15.12% 53.00%
1176 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002258 $539 4.09% 4.19% 8.25%
1177 TCOIN T-coin TCOIN $0.000254 $535 4.45% -9.94% 12.04%
1178 NTC Natcoin NTC $0.127435 $512 4.09% 31.68% 0.29%
1179 RHFC RHFCoin RHFC $0.000968 $504 4.25% -14.49%
1180 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.098835 $503 7.04% 19.18% 25.36%
1181 STARS StarCash Network STARS $0.175289 $502 4.09% 101.52% -19.80%
1182 XQN Quotient XQN $0.005646 LowVol 4.25% -29.82% 18.59%
1183 MAVRO Mavro MAVRO $0.043876 LowVol 8.43% 56.87% 131.79%
1184 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000161 LowVol 4.09% 14.18% 42.24%
1185 QBT Cubits QBT $0.003787 LowVol -3.17% -17.21% -18.93%
1186 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006626 LowVol -8.40% 441.74% 429.86%
1187 ACN Avoncoin ACN $0.000807 LowVol 25.77% 0.34% 111.61%
1188 EDRC EDRCoin EDRC $0.060659 LowVol 4.58% -4.09% 3.90%
1189 NBIT netBit NBIT $0.077429 LowVol 4.25% 62.37% 20.21%
1190 WA WA Space WA $0.025810 LowVol 4.09% 25.36% 31.72%
1191 MINEX Minex MINEX $0.017361 LowVol -9.91% 14.44% 10.46%
1192 VULC Vulcano VULC $0.009980 LowVol 4.09% 31.92% 85.07%
1193 CASH Cash Poker Pro CASH $0.053901 LowVol 0.18% 17.62% -22.51%
1194 RCN Rcoin RCN $0.000161 LowVol 4.09% 14.39% 42.31%
1195 PCN PeepCoin PCN $0.000155 LowVol 0.48% 10.05% 37.13%
1196 ACES Aces ACES $0.000161 LowVol 4.25% 13.30% 40.93%
1197 ETT EncryptoTel [… ETT $0.110633 LowVol 4.43% 35.82% 17.53%
1198 EBIT eBIT EBIT $0.003414 LowVol 0.27% -14.56% 7.29%
1199 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000161 LowVol 4.25% 14.18% -46.75%
1200 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.017744 LowVol 4.25%
1201 10MT 10M Token 10MT $0.002196 LowVol 0.27% 59.90%
1202 ZSE ZSEcoin ZSE $0.019196 LowVol 45.95% 5.64% 85.24%
1203 QORA Qora QORA $0.225834 LowVol 4.45% -10.44% 7.16%
1204 CC CyberCoin CC $0.000161 LowVol 4.45% -42.86% 31.95%
1205 EVC EventChain EVC $0.132506 LowVol 0.18% -6.72% 34.73%
1206 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004033 LowVol 4.30% -7.83% -9.36%
1207 SAK Sharkcoin SAK $0.001941 LowVol 4.09% -21.13% -24.91%
1208 XDE2 XDE II XDE2 $4.11 LowVol 4.30% 21.61%
1209 FAP FAPcoin FAP $0.011545 LowVol 2.97% 73.99%
1210 PRN Protean PRN $0.000152 LowVol 112.57% 38.29% 90.22%
1211 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003226 LowVol 4.25% 60.57% 103.34%
1212 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 3.95% -22.97% 49.37%
1213 GRN Granite GRN $0.016131 LowVol 4.25% 8.74% 94.95%
1214 CME Cashme CME $0.000161 LowVol -47.88% 13.48% 42.28%
1215 EUSD eUSD EUSD $0.000256 LowVol 0.01% 16.13% 38.02%
1216 INDIA India Coin INDIA $0.000323 LowVol 4.09% 36.87% 42.31%
1217 BSN Bastonet BSN $0.000807 LowVol 4.25% 14.18% 8.90%
1218 BITOK Bitok BITOK $0.000161 LowVol 4.30% 14.18% 329.67%
1219 CBD CBD Crystals CBD $0.002904 LowVol 4.25% 14.29% 83.00%
1220 HIGH High Gain HIGH $0.000484 LowVol 4.09% 17.05% -36.37%
1221 XRY Royalties XRY $0.000154 LowVol 2.71% 6.37% -77.45%
1222 DBG Digital Bulli… DBG $0.007259 LowVol 4.30% 105.72% 10.43%
1223 MAGN Magnetcoin MAGN $0.659758 LowVol 4.09% 17.71% 35.33%
1224 SKC Skeincoin SKC $0.023551 LowVol 4.09% 15.08% 77.47%
1225 TOP TopCoin TOP $0.000484 LowVol 4.24% 34.56% 6.76%
1226 FFC FireFlyCoin FFC $0.000161 LowVol 4.45% 14.18% 31.44%
1227 MONETA Moneta MONETA $0.000645 LowVol 4.45% 25.17% 88.51%
1228 FUDD DimonCoin FUDD $0.000899 LowVol 0.18% -34.99% -22.46%
1229 ASN Aseancoin ASN $0.006614 LowVol -16.14% 23.20% -68.82%
1230 BIT First Bitcoin BIT $0.010969 LowVol 4.45% 42.91% -12.02%
1231 9COIN 9COIN 9COIN $0.003549 LowVol 4.09% 0.66% 49.69%
1232 CYDER Cyder CYDER $0.000323 LowVol 4.25% 14.18% 42.28%
1233 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005485 LowVol 4.25% 14.29% 27.30%
1234 POKE PokeCoin POKE $0.000161 LowVol 4.25% 14.29%
1235 EFYT Ergo EFYT $13.79 LowVol 1.42% -16.19% 46.63%
1236 GAY GAY Money GAY $0.011942 LowVol 3.00% 4.49% 66.08%
1237 IPY Infinity Pay IPY $0.002044 LowVol 1.61% 17.98%
1238 LEPEN LePen LEPEN $0.000159 LowVol 4.42% 21.08% 59.01%
1239 TELL Tellurion TELL $0.000231 LowVol -15.26% 3.16% 20.02%
1240 YES Yescoin YES $0.000161 LowVol 4.25% 16.13% 120.58%
1241 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000323 LowVol 4.25% 14.18% -5.12%
1242 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.106465 LowVol 4.25%
1243 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001613 LowVol 4.25% -26.46% 42.31%
1244 PRIMU Primulon PRIMU $0.000299 LowVol 4.25% 111.49% 49.67%
1245 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000179 LowVol 0.18% -1.74% 40.94%
1246 DUB Dubstep DUB $0.003226 LowVol 8.03% 42.28%
1247 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.125338 LowVol 4.09%
1248 EXRN EXRNchain EXRN $9e-07 LowVol 0.01% -1.98% 34.40%
1249 COUPE Coupecoin COUPE $0.000117 LowVol 5.24% 21.04% 1507.15%
1250 MARX MarxCoin MARX $0.001592 LowVol 3.19% 43.80% 57.09%
1251 SWP Swapcoin SWP $0.062884 LowVol 0.01% -40.29% -40.35%
1252 WOW Wowcoin WOW $0.000131 LowVol -10.43% -8.88% 10.37%
1253 VGC VegasCoin VGC $0.000161 LowVol 4.45% 42.16%
1254 PI PiCoin PI $0.002420 LowVol 4.25% 8.78%
1255 YEL Yellow Token YEL $0.005210 LowVol 0.18% -0.53% -1.66%
1256 KASHH KashhCoin KASHH $0.000161 LowVol 4.45% 19.75% 301.76%
1257 AXIOM Axiom AXIOM $0.023713 LowVol 4.45% 14.18% 36.70%
1258 KARMA Karmacoin KARMA $0.000161 LowVol 4.45% 14.29%
1259 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003065 LowVol 4.09% -25.06% 3.80%
1260 X2 X2 X2 $0.000161 LowVol 4.09% -42.86% 43.11%
1261 QBC Quebecoin QBC $0.002581 LowVol 4.25% 14.29% 33.91%
1262 IQT iQuant IQT $0.177280 LowVol 4.25% 27.81% 10.18%
1263 GAIN UGAIN GAIN $0.002258 LowVol 4.45% 14.18% 53.38%
1264 TURBO TurboCoin TURBO $0.000161 LowVol 4.25% 14.18% 42.52%
1265 XTD XTD Coin XTD $0.000161 LowVol 4.09%
1266 BXC Bitcedi BXC $0.003152 LowVol 3.88% -17.77% -0.57%
1267 GBRC Global Busine… GBRC $0.000161 LowVol 4.45%
1268 WINK Wink WINK $0.000323 LowVol 4.25% 128.36%
1269 HCC Happy Creator… HCC $0.000645 LowVol 4.09% 14.29% -5.12%
1270 DON Donationcoin DON $0.000645 LowVol 4.45% 7.53% 32.71%
1271 EGG EggCoin EGG $0.060975 LowVol 4.09% 41.57%
1272 PRM PrismChain PRM $0.001774 LowVol 4.25% 14.18% 33.33%
1273 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000807 LowVol 4.45% -4.85% 1.64%
1274 REGA Regacoin REGA $0.001290 LowVol 4.25% 52.24% -10.42%
1275 TEAM TeamUp TEAM $0.000323 LowVol 4.45% 14.18%
1276 DASHS Dashs DASHS $0.054845 LowVol 4.25% 9.19% 43.18%
1277 LKC LinkedCoin LKC $0.000323 LowVol 4.09% 2.52% 42.34%
1278 BGR Bongger BGR $0.000174 LowVol 1.85% 0.19% 43.42%
1279 AV AvatarCoin AV $0.059523 LowVol 4.09% 14.39% 81.80%
1280 FUTC FutCoin FUTC $0.003226 LowVol 4.25% 42.86% 45.67%
1281 LTH LAthaan LTH $0.000807 LowVol 4.45% 14.29% 14.89%
1282 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003871 LowVol 4.09% 14.39% -18.51%
1283 TRICK TrickyCoin TRICK $0.020809 LowVol 4.45% 50.30% 97.39%
1284 MBL MobileCash MBL $0.000645 LowVol 4.09% 14.29% 89.75%
1285 STEX STEX STEX $1.21 LowVol 3.22% 12.26% 32.24%
1286 HYPER Hyper HYPER $0.034843 LowVol 4.25% -21.80%
1287 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.498771 LowVol 4.45% 57.96% 96.84%
1288 DISK DarkLisk DISK $0.001290 LowVol 4.09% 14.39%
1289 SPORT SportsCoin SPORT $0.001452 LowVol 4.25%
1290 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000161 LowVol 4.09% 42.31%
1291 SFE SafeCoin SFE $0.000161 LowVol 4.45% 14.29% 42.31%
1292 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.057512 LowVol 4.84% 18.84% 46.63%
1293 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 2.75% 1.17% -98.75%
1294 IFC Infinitecoin IFC $0.000021 LowVol 3.41% 33.76% 73.27%
1295 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol -59.14%
1296 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1297 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 36.18%
1298 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 37.44%
1299 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol -10.84%
1300 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1301 VOYA Voyacoin VOYA $2.50 LowVol 10.75% 60.06%
1302 XAU Xaucoin XAU $0.040620 LowVol 8.50% -8.11%
1303 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 92.51%
1304 IRL IrishCoin IRL $0.002823 LowVol -0.07% 31.54%
1305 CYC Cycling Coin CYC $0.001266 LowVol -0.44% -13.36%
1306 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 35.44%
1307 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol -0.79% 36.49%
1308 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -1.83% -3.63%
1309 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -23.40%
1310 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1311 OP Operand OP $0.000979 LowVol -0.88% 8.28%
1312 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol -2.76%
1313 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol 3.19%
1314 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1315 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002650 LowVol 10.36% -5.44%
1316 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol 9.74%
1317 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol -4.08% 19.65%
1318 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol 2.62% 19.20%
1319 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002742 LowVol -2.87%
1320 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol -0.92% 24.83%
1321 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol 163.23%
1322 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol -0.39%
1323 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -0.48% 22.16%
1324 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000460 LowVol 8.67% -3.21%
1325 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.009044 LowVol 8.50% 22.90%
1326 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1327 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol -0.34% 24.35%
1328 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1329 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol -3.46% 22.15%
1330 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol -2.31% 23.43%
1331 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1332 HDLB HODL Bucks HDLB $0.050829 LowVol 9.22% 14.45%
1333 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1334 UNC UNCoin UNC $0.000149 31.31%
1335 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1336 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 39.79%
1337 FC Facecoin FC $0.003480 -5.45%
1338 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -9.10%
1339 FBL Faceblock FBL $0.001654 0.43%

Quay lại phần 1

Phản hồi