Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8h ngày 11/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 8h ngày 11/12/2017 (GMT +7) của 1339 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8h ngày 11/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15756.10 trên tổng giá trị $263,648,585,983

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $454.49 trên tổng giá trị $43,749,520,483

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1403.85 trên tổng giá trị $23,652,766,725

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.27 trên tổng giá trị $11,860,700,442

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.243042 trên tổng giá trị $9,415,239,242

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng CNT Centurion (CNT) đang có giá hiện tại $0.192702 trên tổng giá trị $14,236,413 đã biến động tăng 169.46% trong 1h qua

    + Đồng TCR TheCreed (TCR) đang có giá hiện tại $0.000621 trên tổng giá trị đã biến động tăng 101.80% trong 1h qua

    + Đồng RBIES Rubies (RBIES) đang có giá hiện tại $0.059262 trên tổng giá trị $617,223 đã biến động tăng 93.80% trong 1h qua

    + Đồng EXN ExchangeN (EXN) đang có giá hiện tại $0.012928 trên tổng giá trị $65,931 đã biến động tăng 92.02% trong 1h qua

    + Đồng SBC StrikeBitClub (SBC) đang có giá hiện tại $3.57 trên tổng giá trị đã biến động tăng 80.94% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng AHT Bowhead (AHT) đang có giá hiện tại $0.209612 trên tổng giá trị $1,676,896 đã biến động tăng 1192.13% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.23 trên tổng giá trị $8,070,630 đã biến động tăng 546.15% trong 24h qua

    + Đồng SBC StrikeBitClub (SBC) đang có giá hiện tại $3.57 trên tổng giá trị đã biến động tăng 495.47% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.007275 trên tổng giá trị đã biến động tăng 480.16% trong 24h qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.012754 trên tổng giá trị $385,528 đã biến động tăng 430.79% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000112 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1300.95% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.369841 trên tổng giá trị $27,965,342 đã biến động tăng 1078.56% trong 7 ngày qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.012754 trên tổng giá trị $385,528 đã biến động tăng 1028.63% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $13.67 trên tổng giá trị đã biến động tăng 676.30% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009489 trên tổng giá trị đã biến động tăng 658.35% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8h ngày 11/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 PIE PIECoin PIE $118,779 $0.008853 13,416,479 $9,491 -5.77% 177.84% 96.66%
702 CMT Comet CMT $117,759 $0.134916 872,830 $4,647 2.01% 4.02% 164.61%
703 XCXT CoinonatX XCXT $117,016 $0.007231 16,182,792 $611 2.53% -6.47% -11.46%
704 VUC Virta Unique … VUC $111,187 $0.001807 61,522,825 $1,190 0.74% -2.74% 24.46%
705 MST MustangCoin MST $111,114 $0.176275 630,343 $642 4.79% 26.02% 24.12%
706 BITEUR bitEUR BITEUR $110,424 $1.23 89,549 $818 0.96% 0.26% -0.44%
707 EAGLE EagleCoin EAGLE $110,291 $0.052685 2,093,421 $28,239 2.12% -1.35% -6.97%
708 SCRT SecretCoin SCRT $106,401 $0.025162 4,228,672 $1,268 1.33% 6.60%
709 PRC PRCoin PRC $105,913 $0.006679 15,858,200 $25,902 8.93% -1.76% -17.30%
710 REE ReeCoin REE $105,462 $0.000041 2,560,000,000 $541 -40.40% -45.00% -3.35%
711 MAR Marijuanacoin MAR $105,070 $0.068845 1,526,174 $860 -3.53% -3.74% -28.14%
712 RPC RonPaulCoin RPC $100,552 $0.111875 898,792 $837 1.13% 27.60% 57.92%
713 MONK Monkey Project MONK $98,676 $0.932693 105,797 $4,137 1.09% -13.21% -79.43%
714 SGR Sugar Exchange SGR $96,363 $0.027532 3,500,000 $723 -3.02% 15.36% -17.93%
715 EOT EOT Token EOT $91,813 $0.011114 8,260,903 $3,014 -3.12% 4.02% -12.89%
716 XCO X-Coin XCO $88,204 $0.007122 12,384,976 $9,346 1.17% 17.61% 0.43%
717 WOMEN WomenCoin WOMEN $80,598 $0.001823 44,220,400 $2,306 -1.88% -10.50% -24.43%
718 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $75,189 $0.086048 873,802 $79,429 -7.50% 174.89% 533.11%
719 KURT Kurrent KURT $69,780 $0.007035 9,919,485 $695 -8.27% -0.75% 3.98%
720 WORM HealthyWormCoin WORM $69,610 $0.000621 112,043,086 $1,759 0.90% 42.98% 108.51%
721 KRONE Kronecoin KRONE $68,435 $0.018168 3,766,862 $609 0.69% 23.80% 64.43%
722 ERY Eryllium ERY $48,637 $0.008876 5,479,604 $678 0.71% -30.51% 62.25%
723 ICON Iconic ICON $47,978 $0.080921 592,894 $3,560 1.09% 4.28% 35.08%
724 ITZ Interzone ITZ $47,067 $0.024851 1,893,959 $707 1.09% -15.78% 47.49%
725 PRX Printerium PRX $46,292 $0.003916 11,821,728 $786 -2.02% -83.89% 41.60%
726 RBT Rimbit RBT $36,489 $0.000316 115,499,623 $1,732 1.32% -25.77% -33.06%
727 MSCN Master Swiscoin MSCN $36,441 $0.000815 44,726,530 $893 0.52% 3.88% -29.16%
728 OS76 OsmiumCoin OS76 $35,687 $0.039917 894,026 $2,453 -9.29% -0.51% 25.84%
729 GRIM Grimcoin GRIM $31,038 $0.001553 19,983,317 $789 23.54% -26.03% -25.39%
730 LBTC LiteBitcoin LBTC $29,035 $0.009107 3,188,280 $14,974 5.47% -6.58% 235.78%
731 CRTM Corethum CRTM $26,405 $0.010562 2,500,000 $3,309 2.71% 50.98% 90.94%
732 GSR GeyserCoin GSR $23,598 $0.503546 46,864 $3,599 45.65% -24.90% 431.62%
733 XOC Xonecoin XOC $21,462 $0.051100 420,000 $622 0.90% 0.83%
734 CREVA CrevaCoin CREVA $18,114 $0.000498 36,390,750 $4,077 1.09% 13.51% -39.34%
735 CTO Crypto CTO $17,140 $0.001398 12,261,378 $1,791 -78.00% -87.94% -89.39%
736 LVPS LevoPlus LVPS $15,983 $0.010562 1,513,256 $3,659 1.09% 24.82% 29.48%
737 XRC Rawcoin XRC $15,761 $0.022359 704,882 $861 0.82% -8.54% 10.49%
738 HMC HarmonyCoin HMC $6,027 $0.010738 561,235 $1,259 -0.32% -9.95% -6.58%
739 UNITY SuperNET UNITY $39,002,809 $47.79 816,061 LowVol 4.55% 5.10% -30.75%
740 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
741 ECOB Ecobit ECOB $6,828,400 $0.015364 444,444,444 LowVol 0.54% 23.47% 36.31%
742 ECN E-coin ECN $6,825,804 $1.44 4,731,894 LowVol 0.89% -59.78% -38.98%
743 YASH YashCoin YASH $6,672,703 $0.667252 10,000,274 LowVol 0.90% 31.62% 56.34%
744 PGL Prospectors Gold PGL $5,079,182 $0.078747 64,500,000 LowVol 1.33% 4.58%
745 XC XCurrency XC $4,406,605 $0.750591 5,870,847 LowVol 1.61% -41.44%
746 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 19.29%
747 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol -1.44% 25.11%
748 CRAVE Crave CRAVE $2,738,090 $1.88 1,452,683 LowVol 1.71% 1.13% 13.85%
749 RC RussiaCoin RC $2,245,680 $0.268049 8,377,873 LowVol 1.12% 32.02% 65.13%
750 JNS Janus JNS $2,241,842 $0.097385 23,020,335 LowVol 1.09% 31.58% -59.59%
751 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,149,090 $4.61 465,952 LowVol 7.52% -0.31% -13.29%
752 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,143,218 $0.071441 30,000,000 LowVol 1.09% 7.99% -29.80%
753 RKC Royal Kingdom… RKC $1,965,727 $0.728047 2,700,000 LowVol 0.85% -1.53% -6.10%
754 SIFT Smart Investm… SIFT $1,917,028 $2.65 722,935 LowVol 2.70% -6.66% -23.92%
755 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,890,157 $0.311571 6,066,536 LowVol 1.33% -29.83% 24.97%
756 HTC HitCoin HTC $1,707,937 $0.000155 10,996,318,099 LowVol 0.90% 7.23% 36.72%
757 NKA IncaKoin NKA $1,514,693 $0.000133 11,410,976,679 LowVol 3.97% 7.51% 25.65%
758 DCY Dinastycoin DCY $1,322,744 $0.000931 1,420,858,063 LowVol 0.87% 28.05% 76.35%
759 SDC ShadowCash SDC $1,245,797 $0.186075 6,695,133 LowVol 3.93% 63.37%
760 BTSR BTSR BTSR $1,134,523 $0.345442 3,284,266 LowVol 1.55% 5.79% 66.41%
761 NOBL NobleCoin NOBL $1,081,140 $0.000467 2,315,828,586 LowVol 1.27% 57.31% 50.34%
762 METAL MetalCoin METAL $1,063,372 $0.013823 76,925,527 LowVol 1.09% 12.56% 36.75%
763 INPAY InPay INPAY $1,018,900 $0.101890 10,000,000 LowVol 1.09% 7.20% 11.97%
764 NET NetCoin NET $1,005,523 $0.001277 787,126,712 LowVol 0.90% 25.77% 40.94%
765 UTC UltraCoin UTC $957,096 $0.021426 44,670,675 LowVol 0.95% -6.81% -33.55%
766 HBN HoboNickels HBN $862,296 $0.014445 59,696,358 LowVol 0.01% 7.23% 19.31%
767 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $785,527 $0.000034 22,888,381,164 LowVol 1.93% -44.18% -38.33%
768 J Joincoin J $782,712 $0.319683 2,448,402 LowVol 23.93% -0.51% 280.77%
769 SMC SmartCoin SMC $762,077 $0.032310 23,586,345 LowVol 0.47% -9.14% 9.08%
770 VAL Valorbit VAL $736,468 $0.000138 5,322,568,459 LowVol -4.47% 21.83%
771 VLT Veltor VLT $720,291 $1.30 554,855 LowVol 1.09% 27.53% 8.46%
772 EBET EthBet EBET $702,999 $0.082682 8,502,500 LowVol -17.07% -12.60% -2.75%
773 GOOD Goodomy GOOD $675,101 $0.001530 441,349,000 LowVol -0.62% -11.93% -5.77%
774 TGC Tigercoin TGC $669,448 $0.015377 43,536,800 LowVol -3.26% -7.62% 151.97%
775 NETKO Netko NETKO $637,255 $0.145578 4,377,415 LowVol 26.33% 37.19% 4.56%
776 RIYA Etheriya RIYA $630,900 $0.398917 1,581,531 LowVol 1.33% 1.29% 29.91%
777 TROLL Trollcoin TROLL $615,348 $0.001087 566,056,314 LowVol -19.49% -6.16% 16.97%
778 XJO Joulecoin XJO $605,477 $0.017561 34,478,104 LowVol 0.99% 7.16% -23.23%
779 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -54.00%
780 V Version V $584,958 $0.001246 469,411,866 LowVol 1.04% 9.69% -2.66%
781 AU AurumCoin AU $577,902 $1.95 296,216 LowVol 1.16% -3.31% 19.80%
782 BPC Bitpark Coin BPC $577,736 $0.007703 75,000,000 LowVol 1.34% -24.08% -12.03%
783 ITI iTicoin ITI $569,514 $17.80 32,000 LowVol 0.69% 9.70% -21.66%
784 JET Jetcoin JET $552,401 $0.113371 4,872,509 LowVol 1.09% 234.50% 35.30%
785 CARBON Carboncoin CARBON $546,849 $0.000036 15,392,009,839 LowVol -15.12% -53.44% -57.78%
786 DAXX DaxxCoin DAXX $541,186 $0.001086 498,361,870 LowVol 1.08% 27.53% 56.72%
787 SAC SACoin SAC $522,968 $0.074553 7,014,680 LowVol 1.33% 3.02% 31.28%
788 USC Ultimate Secu… USC $507,650 $0.049081 10,343,113 LowVol 0.90% -21.30% -14.85%
789 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 53.73%
790 CHESS ChessCoin CHESS $494,732 $0.009156 54,032,769 LowVol 3.53% 7.68% 35.52%
791 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -53.12%
792 ICN iCoin ICN $476,602 $0.016309 29,224,150 LowVol 0.90% 8.27% 9.59%
793 UNIC UniCoin UNIC $471,909 $0.158932 2,969,248 LowVol 0.51% 14.02% 63.40%
794 WAY WayGuide WAY $465,441 $0.004653 100,040,708 LowVol 0.00% 7.15% 34.91%
795 CFT CryptoForecast CFT $464,246 $0.010092 46,000,000 LowVol 14.66% 20.59% 17.40%
796 FLT FlutterCoin FLT $456,288 $0.001416 322,214,524 LowVol 0.42% 8.22% 24.70%
797 FUCK FuckToken FUCK $454,990 $0.008853 51,392,878 LowVol 2.70% -4.80% 39.06%
798 NYAN Nyancoin NYAN $445,852 $0.001398 318,910,134 LowVol 1.08% -3.24% 67.76%
799 FUNK The Cypherfunks FUNK $422,276 $0.000009 46,320,857,499 LowVol -1.53% -7.84% 52.35%
800 VIDZ PureVidz VIDZ $417,195 $0.003330 125,279,775 LowVol 0.86% 32.34% 39.94%
801 FNC FinCoin FNC $410,777 $0.031896 12,878,667 LowVol -6.02% -24.00% -11.16%
802 SWING Swing SWING $405,888 $0.145794 2,783,986 LowVol 1.33% 2.50% 56.51%
803 GUN Guncoin GUN $397,173 $0.002013 197,324,728 LowVol 0.84% -20.34% 9.02%
804 LOT LottoCoin LOT $396,126 $0.000027 14,491,014,421 LowVol -0.47% 12.93% 36.24%
805 BERN BERNcash BERN $395,334 $0.005550 71,234,301 LowVol 1.31% 26.17% 38.42%
806 UFR Upfiring UFR $383,162 $0.026609 14,400,000 LowVol 2.70% -17.07% -2.17%
807 ZUR Zurcoin ZUR $378,853 $0.004344 87,204,306 LowVol 1.33% 12.08% 32.75%
808 XGR GoldReserve XGR $375,014 $0.021840 17,171,382 LowVol 0.74% -16.03% -16.52%
809 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 38.76%
810 I0C I0Coin I0C $354,971 $0.016915 20,985,432 LowVol 4.17% 233.59% 26.33%
811 XPTX PlatinumBAR XPTX $350,796 $0.821678 426,927 LowVol 1.33% -5.54% 16.26%
812 STS Stress STS $350,459 $0.000620 565,134,332 LowVol 0.71% 7.04%
813 SLG Sterlingcoin SLG $345,457 $0.082113 4,207,078 LowVol -26.83% -46.90% -10.82%
814 ROC Rasputin Onli… ROC $342,502 $0.316068 1,083,633 LowVol 2.63% 14.36% -32.23%
815 C2 Coin2.1 C2 $341,717 $0.003418 99,976,323 LowVol -6.57% -20.40% 55.53%
816 PR Prototanium PR $338,939 $1.73 195,940 LowVol 1.05% -22.79% 35.88%
817 FRC Freicoin FRC $330,792 $0.011183 29,579,888 LowVol 1.09% 15.32% 21.53%
818 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol -6.75% 18.89%
819 BIGUP BigUp BIGUP $327,301 $0.000154 2,119,580,787 LowVol 1.05% 2.74% 41.09%
820 SH Shilling SH $326,689 $0.008232 39,685,625 LowVol 1.09% 3.34% 26.22%
821 BXT BitTokens BXT $325,170 $0.577754 562,818 LowVol 1.09% -21.08% -16.09%
822 MAD SatoshiMadness MAD $310,744 $0.000155 2,000,683,485 LowVol 1.33%
823 Q2C QubitCoin Q2C $308,425 $0.001243 248,217,206 LowVol 1.09% 7.31% -0.57%
824 TRI Triangles TRI $303,379 $4.16 72,891 LowVol 0.82% 36.36% 9.68%
825 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $300,055 $0.022627 13,260,830 LowVol 1.80% 5.97% 47.23%
826 BLC Blakecoin BLC $281,131 $0.018590 15,122,697 LowVol 1.33% 7.04% 60.53%
827 WMC WMCoin WMC $281,100 $0.024385 11,527,489 LowVol 1.33% 7.24% 36.72%
828 STV Sativacoin STV $278,453 $0.039292 7,086,789 LowVol 0.87% -31.65% 9.86%
829 ENT Eternity ENT $276,952 $0.067564 4,099,107 LowVol 1.09% -2.06% -33.36%
830 EVO Evotion EVO $262,327 $0.082719 3,171,304 LowVol 0.82% -16.98% 2.55%
831 YAC Yacoin YAC $260,715 $0.002174 119,897,989 LowVol 1.09% 15.56% 63.31%
832 PHS Philosopher S… PHS $249,417 $0.041470 6,014,340 LowVol 1.09% 27.34% 60.05%
833 WYV Wyvern WYV $248,952 $0.139788 1,780,927 LowVol 0.84% 1.90% 22.34%
834 EVIL Evil Coin EVIL $248,625 $0.011828 21,020,383 LowVol -1.91% 23.07% 27.81%
835 GAIA GAIA GAIA $248,078 $0.010293 24,101,381 LowVol -5.25% 3.30%
836 SPACE SpaceCoin SPACE $240,179 $0.011433 21,007,124 LowVol 0.89% 8.59% 32.88%
837 CAT Catcoin CAT $237,306 $0.038209 6,210,800 LowVol 1.33% -9.54% 32.10%
838 GRT Grantcoin GRT $228,031 $0.005281 43,180,751 LowVol 1.09% -1.32% 15.95%
839 GTC Global Tour Coin GTC $222,820 $0.007455 29,887,402 LowVol 0.90% 0.93% 72.74%
840 FIRE Firecoin FIRE $217,571 $2.21 98,412 LowVol 1.33% 19.33% 52.04%
841 SHDW Shadow Token SHDW $211,497 $0.030214 7,000,000 LowVol -8.25% -38.12%
842 HMP HempCoin HMP $210,713 $0.000155 1,356,645,470 LowVol 1.33% 7.31% 36.72%
843 MNM Mineum MNM $209,556 $0.022207 9,436,367 LowVol 0.91% 72.43% 55.75%
844 BUMBA BumbaCoin BUMBA $209,444 $0.009319 22,475,254 LowVol 0.90% 17.14% 60.63%
845 CYP Cypher CYP $208,606 $0.032772 6,365,285 LowVol 0.90% 5.73% 49.48%
846 CNNC Cannation CNNC $207,866 $0.083922 2,476,893 LowVol 1.02% 3.18% 46.90%
847 SPRTS Sprouts SPRTS $198,702 $1.4e-07 1,413,927,639,380 LowVol 6.49% 38.47% 11.91%
848 RED RedCoin RED $198,519 $0.002679 74,107,896 LowVol -4.35% 8.85% 49.03%
849 HAL Halcyon HAL $196,571 $0.036966 5,317,630 LowVol 1.33% -29.11% 36.75%
850 HODL HOdlcoin HODL $195,894 $0.001243 157,653,440 LowVol 1.33% 7.23% 0.73%
851 OHM OHM OHM $194,988 $0.006523 29,890,454 LowVol 1.09% 7.23% 35.75%
852 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 88.86%
853 TTC TittieCoin TTC $191,054 $0.000152 1,259,816,434 LowVol 0.24% -18.69% -22.11%
854 XRE RevolverCoin XRE $190,683 $0.008537 22,335,514 LowVol 1.09% -15.55% 27.81%
855 IMS Independent M… IMS $189,407 $0.035278 5,368,934 LowVol 0.45% 58.20% 58.84%
856 XRA Ratecoin XRA $188,962 $0.001643 114,983,228 LowVol 3.18% 36.85% 31.13%
857 FRK Franko FRK $187,792 $0.201760 930,767 LowVol 1.09% 39.19%
858 MCRN MACRON MCRN $183,328 $0.000457 401,421,401 LowVol 0.37% 1.02% 13.16%
859 TEK TEKcoin TEK $180,542 $0.000128 1,414,054,562 LowVol -0.13% 2.56% 12.50%
860 E4ROW E4ROW E4ROW $179,985 $0.031237 5,762,000 LowVol 2.71% -3.34% 37.15%
861 DLC Dollarcoin DLC $176,806 $0.019415 9,106,714 LowVol 1.09% 7.23% 36.75%
862 RBX Ripto Bux RBX $173,345 $0.000455 381,236,123 LowVol 1.09% -13.37% 4.45%
863 ANTI AntiBitcoin ANTI $170,899 $0.009785 17,465,159 LowVol 1.09% 14.51% 14.87%
864 DUO ParallelCoin DUO $170,425 $0.564631 301,834 LowVol 1.72% 3.78% -42.83%
865 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
866 ARCO AquariusCoin ARCO $166,490 $0.111237 1,496,712 LowVol 0.12% 11.45% 40.12%
867 BITZ Bitz BITZ $164,198 $0.082475 1,990,891 LowVol 1.16%
868 CON PayCon CON $163,704 $0.007104 23,042,604 LowVol 1.15% 4.72% 45.16%
869 PXI Prime-XI PXI $161,239 $0.008997 17,920,630 LowVol -6.25% -35.61% 38.86%
870 MNC Mincoin MNC $160,680 $0.039862 4,030,919 LowVol -16.54% -8.64% -4.04%
871 URC Unrealcoin URC $160,381 $0.022832 7,024,402 LowVol 0.90% 7.23% -11.85%
872 KED Darsek KED $156,459 $0.010742 14,564,759 LowVol 0.12% 5.02% -7.51%
873 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol 7.31% 39.90%
874 SOON SoonCoin SOON $150,995 $0.012116 12,462,620 LowVol 0.90% 24.38% 53.83%
875 XPY PayCoin XPY $150,488 $0.012724 11,827,308 LowVol 1.33% -0.21% 12.00%
876 LEA LeaCoin LEA $141,516 $0.000449 315,028,891 LowVol 0.05% 0.27% -16.92%
877 VOT VoteCoin VOT $140,736 $0.008543 16,474,625 LowVol 1.09% -0.78% -20.40%
878 BOST BoostCoin BOST $139,946 $0.011804 11,855,487 LowVol 1.16% -5.23% -31.35%
879 AMBER AmberCoin AMBER $135,748 $0.003106 43,699,481 LowVol 1.33% -52.27% -50.44%
880 PX PX PX $133,190 $0.001387 96,033,712 LowVol -4.25% -32.16%
881 JIN Jin Coin JIN $133,081 $0.013513 9,848,485 LowVol 0.92% -20.70%
882 CRX Chronos CRX $127,362 $0.001727 73,729,962 LowVol 1.05% 14.92% 58.62%
883 DRM Dreamcoin DRM $127,079 $0.051877 2,449,632 LowVol 1.33% -24.87% 14.45%
884 611 SixEleven 611 $123,564 $0.286261 431,647 LowVol 0.90% 17.57% 65.19%
885 BAS BitAsean BAS $122,143 $0.024429 5,000,000 LowVol 10.82% -10.52% 6.53%
886 BIP BipCoin BIP $121,318 $0.074553 1,627,261 LowVol 1.09% 7.23% 57.11%
887 MARS Marscoin MARS $117,969 $0.004172 28,279,074 LowVol 0.13% -4.63% -3.77%
888 QTL Quatloo QTL $116,199 $0.015054 7,718,883 LowVol 0.97% -31.78% 26.30%
889 NRO Neuro NRO $113,322 $0.002951 38,400,478 LowVol 1.33% 7.23% 40.40%
890 ARG Argentum ARG $110,646 $0.012869 8,597,587 LowVol 0.95% -3.26% -11.48%
891 MRJA GanjaCoin MRJA $110,609 $0.024845 4,451,920 LowVol 26.71% -50.96% -25.56%
892 BITGOLD bitGold BITGOLD $110,204 $1380.77 79.8131 LowVol -0.73% -1.77% -6.83%
893 GPU GPU Coin GPU $110,087 $0.002720 40,477,042 LowVol -1.68% -3.86% 6.37%
894 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
895 URO Uro URO $107,261 $0.088843 1,207,310 LowVol -16.00% 54.59%
896 EMD Emerald Crypto EMD $106,187 $0.005555 19,117,129 LowVol 3.97% -10.46% -45.01%
897 VEC2 VectorAI VEC2 $105,965 $0.006368 16,639,235 LowVol 0.90% 33.24% 24.39%
898 ALL Allion ALL $104,074 $0.016788 6,199,359 LowVol 1.76% 19.73% 24.37%
899 ICOB ICOBID ICOB $99,498 $0.000932 106,701,874 LowVol 1.17% 29.33% 74.92%
900 BRAT BRAT BRAT $99,093 $0.000619 160,000,000 LowVol 1.11% 111.69% 134.32%
901 CF Californium CF $97,942 $0.040694 2,406,819 LowVol 1.55% 4.84% 32.82%
902 CAGE CageCoin CAGE $97,597 $9.6e-07 101,168,328,395 LowVol -0.15% -27.29% -19.29%
903 POP PopularCoin POP $97,041 $0.000029 3,372,875,244 LowVol -5.15% 28.90% 11.87%
904 ARB ARbit ARB $96,657 $0.012295 7,861,540 LowVol 54.62%
905 QCN QuazarCoin QCN $93,889 $0.015532 6,044,911 LowVol 0.90% -24.45% -38.40%
906 BVC BeaverCoin BVC $93,385 $0.029977 3,115,258 LowVol 0.90% 4.00% 31.86%
907 ZMC ZetaMicron ZMC $93,245 $0.000155 600,344,291 LowVol 1.33% 7.31% 36.75%
908 JWL Jewels JWL $93,117 $0.004614 20,181,636 LowVol -3.47%
909 MAY Theresa May Coin MAY $91,552 $0.003628 25,233,600 LowVol 0.21% 13.57% 13.53%
910 GCC GuccioneCoin GCC $91,371 $0.004504 20,285,537 LowVol 1.33% 7.31% 24.17%
911 MND MindCoin MND $91,189 $0.005747 15,867,695 LowVol 1.33% 7.38% 40.55%
912 WARP WARP WARP $89,137 $0.081387 1,095,224 LowVol 1.16% 7.23% 34.23%
913 ADCN Asiadigicoin ADCN $89,062 $0.003572 24,931,054 LowVol 1.33% 12.23% 31.47%
914 FXE FuturXe FXE $87,794 $0.372922 235,421 LowVol 1.09% 7.28% -71.29%
915 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $86,674 $0.001087 79,719,140 LowVol 1.16% -24.83% 13.95%
916 AMMO Ammo Rewards AMMO $84,563 $0.001087 77,777,777 LowVol 1.09% -6.17% -0.54%
917 TSE Tattoocoin (S… TSE $84,539 $0.000935 90,421,856 LowVol 1.32% -36.43% 2.78%
918 300 300 Token 300 $83,872 $279.57 300 LowVol 0.90% 31.31% 12.19%
919 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $82,483 $0.010272 8,030,000 LowVol -3.27% -19.19% -0.08%
920 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
921 SOIL SOILcoin SOIL $80,435 $0.014106 5,702,048 LowVol 0.25% 6.63% 36.64%
922 BTQ BitQuark BTQ $80,402 $0.008853 9,081,731 LowVol 0.90% 3.60% 6.10%
923 DRS Digital Rupees DRS $79,337 $0.000155 510,802,961 LowVol 1.09% 7.23% 11.94%
924 ATX Artex Coin ATX $77,795 $0.004142 18,781,750 LowVol 1.09% 32.69% 26.38%
925 PONZI PonziCoin PONZI $76,904 $0.089309 861,099 LowVol 1.09% 28.99% 140.09%
926 EMP EMoneyPower EMP $72,876 $0.007921 9,200,000 LowVol 1.33%
927 $$$ Money $$$ $72,186 $0.001573 45,887,218 LowVol -1.34% 7.77% -6.30%
928 GPL Gold Pressed … GPL $71,718 $0.279575 256,527 LowVol 9.16% 15.75% 27.10%
929 IMPS ImpulseCoin IMPS $69,180 $0.003417 20,245,510 LowVol 1.33% 57.49%
930 CPN CompuCoin CPN $68,747 $0.003505 19,615,019 LowVol 0.41% -7.24% 2.82%
931 RUPX Rupaya RUPX $67,747 $0.011094 6,106,827 LowVol 0.91% 73.95% -36.35%
932 EXN ExchangeN EXN $65,931 $0.012928 5,100,000 LowVol 92.02% -10.75% 41.86%
933 VIP VIP Tokens VIP $64,807 $0.000777 83,450,403 LowVol 1.09% 34.04% 68.12%
934 ZYD Zayedcoin ZYD $63,037 $0.010096 6,243,840 LowVol 1.33% 89.12%
935 BLRY BillaryCoin BLRY $62,849 $0.006989 8,992,004 LowVol 0.90% -26.89% -38.88%
936 BLZ BlazeCoin BLZ $62,285 $0.000102 608,557,394 LowVol 0.03% 2.31% 48.07%
937 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 47.67%
938 EREAL eREAL EREAL $60,894 $0.000890 68,427,562 LowVol 2.70% 86.65% 63.85%
939 BSC BowsCoin BSC $59,480 $0.010717 5,550,102 LowVol 0.90% 7.23% 2.54%
940 CRT CRTCoin CRT $59,099 $0.745533 79,270 LowVol 0.90% 7.23% 36.72%
941 CXT Coinonat CXT $58,922 $0.006833 8,623,200 LowVol 0.00% 16.99% 16.08%
942 CNC CHNCoin CNC $58,743 $0.001188 49,440,799 LowVol -0.09% -39.02%
943 CWXT CryptoWorldX … CWXT $57,531 $0.000965 59,630,200 LowVol 0.90% -4.85% -6.77%
944 SPT Spots SPT $57,156 $0.002551 22,406,021 LowVol 0.66% -7.24% -16.83%
945 ORLY Orlycoin ORLY $56,919 $0.001553 36,646,779 LowVol 0.90% 19.15% 24.29%
946 FLAX Flaxscript FLAX $56,371 $0.010092 5,585,569 LowVol 0.51% 5.89% -58.57%
947 EGO EGO EGO $55,915 $0.000932 60,000,001 LowVol 1.09% 7.23% 36.36%
948 SONG SongCoin SONG $54,582 $0.001676 32,565,300 LowVol -0.12% 30.13% 101.26%
949 DIBC DIBCOIN DIBC $52,582 $0.010516 5,000,000 LowVol 0.91% 22.68% -16.33%
950 IMX Impact IMX $51,027 $0.000466 109,509,108 LowVol 1.09% 60.85% 295.72%
951 BENJI BenjiRolls BENJI $50,842 $0.002510 20,255,046 LowVol 0.63% 21.44% 18.52%
952 XBTS Beatcoin XBTS $50,044 $0.032823 1,524,686 LowVol 0.60% -45.35% -25.29%
953 G3N G3N G3N $46,980 $0.006213 7,561,891 LowVol 1.33% -2.45% 24.46%
954 DLISK DAPPSTER DLISK $46,596 $0.000466 100,000,000 LowVol 0.90% 37.65%
955 KIC KibiCoin KIC $45,667 $0.003106 14,701,000 LowVol 0.90% 0.49% -61.78%
956 BRAIN Braincoin BRAIN $45,468 $0.004504 10,094,424 LowVol 1.16% -21.26% -23.39%
957 CESC CryptoEscudo CESC $44,765 $0.000311 144,105,100 LowVol 0.90% 7.23% -8.85%
958 PULSE Pulse PULSE $44,049 $0.003081 14,298,972 LowVol 0.49% 11.49% -12.53%
959 SFC Solarflarecoin SFC $42,183 $0.002995 14,083,450 LowVol 0.50% -4.18% -30.85%
960 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol 6.88% 35.30%
961 LUNA Luna Coin LUNA $41,077 $0.024792 1,656,874 LowVol 4.78% -22.99% 33.55%
962 DIX Dix Asset DIX $40,123 $4e-07 100,000,000,000 LowVol 4.96% 80.11% 34.96%
963 MTM MTMGaming MTM $39,527 $0.013176 2,999,967 LowVol 3.02% 66.32%
964 XCS CybCSec XCS $38,599 $0.003262 11,834,082 LowVol 1.09% -9.32% 3.04%
965 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,428 $0.005076 7,569,897
966 HVCO High Voltage HVCO $38,060 $0.025472 1,494,171 LowVol 1.33% 34.71%
967 OFF Cthulhu Offer… OFF $37,878 $0.014445 2,622,273 LowVol 0.90% -2.58%
968 STEPS Steps STEPS $37,607 $0.002019 18,625,017 LowVol 1.33% 7.23%
969 BOAT BOAT BOAT $37,592 $0.002027 18,547,845 LowVol 0.90% -0.82% 0.12%
970 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,509 $0.007766 4,829,945 LowVol 1.09% -16.67% 4.52%
971 DPAY DPAY DPAY $37,063 $0.000466 79,541,001 LowVol 1.16% 36.72%
972 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 0.00%
973 CASH Cashcoin CASH $35,873 $0.000777 46,158,242 LowVol 1.33% -53.78% -47.36%
974 PLNC PLNcoin PLNC $34,253 $0.002004 17,089,600 LowVol 6.45%
975 BNX BnrtxCoin BNX $32,745 $0.001234 26,531,501 LowVol 0.72% 9.54% 29.97%
976 SLEVIN Slevin SLEVIN $32,617 $0.000466 70,000,000 LowVol 0.90% 7.23% 36.72%
977 RIDE Ride My Car RIDE $31,461 $0.000311 101,276,976 LowVol 1.33% 7.23% -31.64%
978 UET Useless Ether… UET $30,300 $0.007641 3,965,716 LowVol -23.61% -13.78% -2.86%
979 TOR Torcoin TOR $29,465 $0.093192 316,179 LowVol 1.33% -28.62% -35.91%
980 SDP SydPak SDP $29,214 $0.182811 159,806 LowVol 1.16% 7.38% 36.75%
981 BIOS BiosCrypto BIOS $28,878 $0.001387 20,821,709 LowVol -4.25% -18.34%
982 VPRC VapersCoin VPRC $28,554 $0.000037 780,124,964 LowVol -6.23% -65.02% -27.08%
983 VLTC Vault Coin VLTC $28,429 $0.000937 30,349,570 LowVol 1.09% -17.73% -22.58%
984 SCS Speedcash SCS $28,182 $0.107636 261,831 LowVol 1.16% 23.86% 55.61%
985 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol 6.21% 54.28%
986 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -8.48% -5.56%
987 ZNE Zonecoin ZNE $26,869 $0.010406 2,581,970 LowVol 1.09% -23.51% -3.58%
988 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol -2.49% -2.04%
989 VRS Veros VRS $26,504 $0.000054 486,609,040 LowVol -1.19% 15.22% 84.19%
990 NTWK Network Token NTWK $26,228 $0.002247 11,671,310 LowVol 2.70% -58.32% -41.01%
991 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 5.90% 17.61%
992 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -3.69%
993 LIR LetItRide LIR $25,092 $0.000691 36,299,795 LowVol -4.55% 1.53%
994 ALTC Antilitecoin ALTC $24,473 $0.000777 31,512,613 LowVol 0.90% -10.64% 4.33%
995 WBB Wild Beast Block WBB $22,909 $0.135745 168,765 LowVol -0.47% -17.78% -12.05%
996 PLACO PlayerCoin PLACO $21,819 $0.000621 35,120,000 LowVol 1.09% -14.21% -26.85%
997 IBANK iBank IBANK $21,794 $0.004815 4,526,324 LowVol 1.33% 11.63% 76.64%
998 COXST CoExistCoin COXST $21,046 $0.000777 27,100,000 LowVol -44.62% -70.14% -59.79%
999 ROOFS Roofs ROOFS $20,191 $0.000155 130,000,000 LowVol 1.33% 7.30% -31.61%
1000 RSGP RSGPcoin RSGP $18,508 $10.71 1,727 LowVol 0.90% 17.84% 5.92%
1001 JS JavaScript Token JS $18,315 $0.002292 7,991,996 LowVol 2.70% -2.92% -24.22%
1002 ELS Elysium ELS $18,040 $0.004504 4,005,012 LowVol 1.33% -2.82% 8.32%
1003 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 48.03%
1004 SLFI Selfiecoin SLFI $16,748 $0.000155 107,829,281 LowVol 0.90% 7.23% 36.72%
1005 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $16,586 $0.001226 13,532,750 LowVol 1.30% 5.82% 39.61%
1006 JOBS JobsCoin JOBS $16,467 $0.000155 106,019,270 LowVol 0.90% 7.23% -31.62%
1007 P7C P7Coin P7C $16,411 $0.000466 35,220,238 LowVol 1.09%
1008 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 22.62%
1009 BIOB BioBar BIOB $14,996 $0.016930 885,756 LowVol 0.90% -35.78% -16.28%
1010 GBT GameBet Coin GBT $14,699 $0.000691 21,262,780 LowVol -4.54% -47.15%
1011 SOCC SocialCoin SOCC $14,197 $0.010251 1,384,879 LowVol 1.09% 7.23% 58.72%
1012 ARGUS Argus ARGUS $13,073 $0.011385 1,148,324 LowVol 1.25% -7.03% 21.68%
1013 DAS DAS DAS $12,755 $0.004694 2,717,221 LowVol -3.79%
1014 VOLT Bitvolt VOLT $11,736 $0.000777 15,112,554 LowVol 26.36% 34.04% 88.80%
1015 VTA Virtacoin VTA $10,626 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -0.12% -47.01% -0.26%
1016 ULA Ulatech ULA $10,540 $0.052809 199,586 LowVol 1.33% 62.77% 148.08%
1017 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -4.42% -21.04%
1018 TRADE Tradecoin TRADE $9,788 $0.001243 7,877,454 LowVol 1.09% 118.78%
1019 GEERT GeertCoin GEERT $9,751 $0.001915 5,091,200 LowVol -0.32% -37.05% -13.97%
1020 TSTR Tristar Coin TSTR $8,590 $0.001709 5,027,857 LowVol 0.90% -48.71% -48.68%
1021 CCM100 CCMiner CCM100 $7,389 $0.002199 3,360,417 LowVol 3.60% 0.31% 83.55%
1022 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,338 $0.000792 9,265,198 LowVol 0.89% 33.50% -34.75%
1023 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -3.40% -7.67%
1024 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,771 $0.031965 211,827 7.28% 81.58%
1025 CONX Concoin CONX $6,358 $0.008543 744,266 LowVol 1.09% 11.03% -11.47%
1026 MRNG MorningStar MRNG $5,928 $0.000181 32,692,962 LowVol 57.49%
1027 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,805 LowVol 29.32%
1028 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,280 $0.003106 1,377,917 LowVol 1.09% 19.15% 32.31%
1029 MGM Magnum MGM $3,691 $0.000932 3,960,151 LowVol 1.09% -78.96%
1030 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 3.15%
1031 XNG Enigma XNG $3,089 $0.185762 16,627 LowVol 0.08% -8.59% 6.94%
1032 DGCS Digital Credits DGCS $2,715 $0.000466 5,826,388 LowVol 0.90% 7.23% 106.16%
1033 NANOX Project-X NANOX $2,431 $31063.90 0.078264 LowVol 0.90% -40.26% -56.04%
1034 EBT Ebittree Coin EBT $1,778 $0.001406 1,264,511 LowVol 1.09% 18.70% -35.13%
1035 TOKEN SwapToken TOKEN $1,709 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol -5.84% -16.84% -19.51%
1036 ABN Abncoin ABN $1,062 $0.015687 67,700 LowVol 1.09% 7.08% 16.63%
1037 SOJ Sojourn SOJ $795 $0.001639 485,214 LowVol -0.32% -83.26% 639.28%
1038 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -2.47%
1039 DMB Digital Money… DMB $469 $0.001114 421,300 LowVol 1.01% 48.09% 2.77%
1040 ENV Environ ENV $197 $0.000001 132,717,518 LowVol 0.72%
1041 CALC CaliphCoin CALC $99 $0.001134 87,140 LowVol -10.52% -10.74% 28.81%
1042 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol
1043 FAL Falcoin FAL $58 $0.000296 196,766 LowVol 104.48% 128.63%
1044 APW AppleCoin APW $13 $0.000155 82,182 LowVol 0.90% 7.23% 36.72%
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.75 $23,240,800 0.00% 2.21% 16.40%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $39.77 $14,859,400 0.97% 21.57% -16.23%
1047 CMT CyberMiles CMT $0.231361 $6,939,040 3.16% -2.65%
1048 ORME Ormeus Coin ORME $3.39 $6,837,590 0.67% 16.59% 20.17%
1049 AI POLY AI AI $19.38 $3,364,820 1.66% 15.08% 25.14%
1050 ITC IoT Chain ITC $0.887991 $3,353,710 0.39%
1051 NULS Nuls NULS $0.791622 $2,128,790 2.01% -6.07% 44.33%
1052 ETN Electroneum ETN $0.107828 $2,102,970 1.10% 3.60% 52.69%
1053 FRGC Fargocoin FRGC $10.30 $1,901,840 0.38% -2.60% 1.71%
1054 REC Regalcoin REC $28.78 $1,746,570 1.47% -7.38% -39.08%
1055 ERO Eroscoin ERO $0.163357 $1,449,760 3.53% 10.34%
1056 GRX GOLD Reward T… GRX $4.94 $1,435,030 -2.53% 0.23% 13.30%
1057 FRST FirstCoin FRST $16.28 $1,163,080 1.02% 6.76% 0.76%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.54 $1,026,870 3.20% 7.33% -26.39%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.32 $978,745 -4.03% 0.90% 21.51%
1060 SBC StrikeBitClub SBC $3.57 $777,419 80.94% 495.47%
1061 TSL Energo TSL $0.030209 $752,927 -1.61% 3.55% -1.75%
1062 STC Santa Coin STC $0.691063 $662,297 5.06% 10.56%
1063 WC WINCOIN WC $0.635842 $624,692 -0.04% -21.39% -26.11%
1064 B2X SegWit2x [Fut… B2X $211.46 $611,718 0.69% 14.45% -1.53%
1065 RYZ ANRYZE RYZ $0.019530 $480,598 -3.62% 8.71% -1.89%
1066 THS TechShares THS $0.891482 $478,613 1.07% 2.52% -3.86%
1067 ADK Aidos Kuneen ADK $43.64 $476,168 1.09% 56.68% 68.66%
1068 BTE BitSerial BTE $6.95 $407,076 4.93% 5.93% -12.68%
1069 GBG Golos Gold GBG $0.162586 $377,427 3.05% 16.48% 24.26%
1070 XIN Infinity Econ… XIN $0.026715 $261,126 -2.87% -6.58% -9.77%
1071 BOT Bodhi BOT $0.399756 $246,894 0.76% -3.42% -12.03%
1072 BT2 BT2 [CST] BT2 $73.35 $234,044 -0.29% -48.15% -46.34%
1073 VASH VPNCoin VASH $0.007921 $232,231 3.61% 58.18% 45.61%
1074 UGT UG Token UGT $0.410484 $226,318 -3.48% -7.24% -9.40%
1075 CAPP Cappasity CAPP $0.017861 $192,828 -0.25% -16.07%
1076 XCPO Copico XCPO $0.020192 $188,780 0.27% -0.26% -13.50%
1077 SUR Suretly SUR $2.43 $172,467 0.89% 2.76% -19.61%
1078 LLT LLToken LLT $0.347281 $151,841 2.73% -0.25% -40.56%
1079 XID Sphre AIR XID $0.170516 $128,924 1.78% -0.19% -1.70%
1080 BSR BitSoar BSR $0.198032 $127,423 13.60% 5.51% -13.94%
1081 INF InfChain INF $0.012115 $105,898 -0.38% 4.79% 16.38%
1082 ICX ICON ICX $1.79 $84,248 1.46% -1.24% 24.79%
1083 TER TerraNova TER $13.67 $83,800 -1.85% 116.28% 676.30%
1084 XYLO XYLO XYLO $0.824731 $71,609 1.09% 113.05%
1085 MKR Maker MKR $410.79 $67,335 2.70% -1.84% 1.26%
1086 SEND Social Send SEND $0.091173 $67,271 16.39% 48.70%
1087 QBT Qbao QBT $0.210500 $62,086 2.14% -1.22% -17.51%
1088 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.075640 $60,337 -5.16% -7.31% -11.12%
1089 DSR Desire DSR $0.327088 $53,571 -10.88% 12.95% 17.29%
1090 SNOV Snovio SNOV $0.005059 $52,935 8.16% 15.74%
1091 BTCM BTCMoon BTCM $0.038385 $47,316 2.61% 4.17% 193.32%
1092 MSD MSD MSD $0.009313 $29,278 1.12% 9.52% -21.05%
1093 BT1 BT1 [CST] BT1 $15103.90 $25,417 0.10% 5.99% 30.35%
1094 BCDN BlockCDN BCDN $0.086743 $24,224 2.71% 7.55%
1095 B3 B3Coin B3 $0.000098 $18,778 -2.80% 54.88% 102.16%
1096 FOR FORCE FOR $0.009702 $17,785 -10.94% 5.32% 55.94%
1097 BOS BOScoin BOS $1.32 $17,024 17.25% 21.06% 22.42%
1098 EVR Everus EVR $1.36 $13,353 0.85% 13.92% -21.66%
1099 MCR Macro MCR $1.59 $9,545 0.82% 37.23% -26.72%
1100 VIU Viuly VIU $0.009393 $9,520 -13.73% -25.70% 13.17%
1101 AKY Akuya Coin AKY $0.123945 $9,433 16.40% 14.64% 22.99%
1102 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.044945 $9,349 2.70% -3.62% -22.01%
1103 AIB Advanced Inte… AIB $0.014134 $9,269 1.53% -8.54% 224.23%
1104 WILD Wild Crypto WILD $0.127732 $7,957 -9.69% -16.83% -46.14%
1105 WISH MyWish WISH $0.150558 $7,324 2.70% 12.02% 12.72%
1106 BPL Blockpool BPL $0.184539 $6,759 1.09% 2.95% 37.91%
1107 SKR Sakuracoin SKR $0.009489 $6,599 2.40% -15.72% 658.35%
1108 DEUS DeusCoin DEUS $0.273518 $6,528 1.09% -1.23% -21.98%
1109 SND Sand Coin SND $0.171436 $6,442 -70.50% -72.90% -72.51%
1110 BON Bonpay BON $1.25 $6,138 0.90% -21.57%
1111 MOTO Motocoin MOTO $0.014263 $5,938 4.76% 132.12% 304.06%
1112 PLC PlusCoin PLC $0.000821 $5,894 2.48% 44.67% 29.62%
1113 COR CORION COR $0.850151 $5,891 1.09% 11.27% 7.51%
1114 GLS GlassCoin GLS $0.590369 $5,353 1.09% -14.09% -51.74%
1115 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006067 $4,748 15.98% 2.32% 50.13%
1116 DAY Chronologic DAY $3.68 $4,631 18.63% -12.17% -18.64%
1117 BTU Bitcoin Unlim… BTU $86.46 $4,613 0.17% -11.18% -35.42%
1118 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.247783 $4,517 3.16% -10.83% -29.74%
1119 HAT Hawala.Today HAT $0.206296 $4,429 2.71% -30.86% 26.95%
1120 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003583 $4,084 5.79% 4.39% 42.53%
1121 NUKO Nekonium NUKO $0.063370 $4,022 0.81% -2.10%
1122 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.120683 $3,268 1.33% 6.41% 23.29%
1123 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002823 $3,203 -1.90% -3.11% 23.06%
1124 PLX PlexCoin PLX $0.033166 $3,116 0.26% 8.50% -71.11%
1125 MGC MergeCoin MGC $0.011804 $3,075 1.09% 0.62% -14.54%
1126 SISA SISA SISA $0.011457 $2,984 13.04% -1.14% -0.29%
1127 MGC GulfCoin MGC $0.003106 $2,936 1.09% 78.68% 12.00%
1128 ONG onG.social ONG $0.179778 $2,745 -10.46% -10.47% 38.25%
1129 ELC Elacoin ELC $0.109824 $2,743 0.82% 50.85% -8.63%
1130 STU bitJob STU $0.042309 $2,664 35.65% 5.52% 39.03%
1131 DFS DFSCoin DFS $0.005347 $2,548 0.58% -12.89% -32.32%
1132 FRD Farad FRD $0.067797 $2,467 2.23% -18.79% -49.23%
1133 BUB Bubble BUB $0.016930 $2,440 -3.11% -31.81%
1134 DMC DynamicCoin DMC $0.002499 $2,300 -20.80% 26.92% -52.39%
1135 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.47 $2,218 1.33% -9.16% -12.49%
1136 ABC Alphabit ABC $23.61 $2,195 1.31% 4.16% 17.56%
1137 ACC AdCoin ACC $0.097925 $2,125 0.94% 3.50% 10.10%
1138 HYTV Hyper TV HYTV $0.003820 $2,080 2.71% 2.70% -3.53%
1139 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000311 $1,928 0.90% 7.23% -45.30%
1140 PRES President Trump PRES $0.000789 $1,810 -65.24% -80.80% -74.05%
1141 GARY President Joh… GARY $0.213564 $1,761 1.09% 47.60% 10.56%
1142 MEN PeopleCoin MEN $0.000155 $1,730 1.09% 7.23% 32.31%
1143 PEC Peacecoin PEC $0.100026 $1,730 60.44% 18.54% 46.48%
1144 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000449 $1,723 9.72% 4.16% -17.65%
1145 ANI Animecoin ANI $0.000311 $1,417 0.90% 114.47% 36.72%
1146 DGPT DigiPulse DGPT $1.10 $1,390 2.87% 16.87% -9.59%
1147 XOT Internet of T… XOT $2172.92 $1,389 1.09% 7.16% 1.50%
1148 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004494 $1,308 2.60% -9.33% -35.55%
1149 BAT BatCoin BAT $0.000004 $1,306 -0.05% 14.01% 123.98%
1150 MCI Musiconomi MCI $0.024843 $1,272 3.03% -22.06% -25.92%
1151 IBTC iBTC IBTC $0.011236 $1,141 2.71% 3.95% 121.57%
1152 SHND StrongHands SHND $2.2e-08 $1,101 -0.16% -3.46% -18.91%
1153 PNX Phantomx PNX $0.015137 $1,089 1.11% -43.17% -8.97%
1154 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000155 $1,080 1.09% 7.23% -47.23%
1155 TRIA Triaconta TRIA $8.99 $1,057 2.71% -3.34% -0.47%
1156 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.005863 $1,046 -16.37% -36.74% 57.32%
1157 HNC Huncoin HNC $0.002174 $1,026 1.09% -24.71% 9.35%
1158 APC AlpaCoin APC $0.028343 $1,022 9.10% 23.24% -0.57%
1159 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $1,007 2.70% 92.24% 84.07%
1160 OX OX Fina OX $0.000190 $892 1.45% 21.41% 0.54%
1161 ZBC Zilbercoin ZBC $0.027799 $782 1.05% -8.56% -26.39%
1162 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002640 $712 21.17% 1.83% 56.01%
1163 TIE TIES Network TIE $0.098878 $706 2.71% -14.91% -3.28%
1164 UR UR UR $0.001084 $697 1.07% 8.09% 90.76%
1165 BLX Blockchain Index BLX $3.15 $667 2.71% -7.95% 11.34%
1166 EGOLD eGold EGOLD $0.017843 $658 2.71% -14.73% 119.77%
1167 LDCN LandCoin LDCN $0.001411 $645 0.98% -13.51% -56.04%
1168 FRN Francs FRN $0.029461 $633 1.26% -1.20% 1.90%
1169 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.092820 $604 2.39% 9.17% 17.29%
1170 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002174 $604 1.33% 15.69% 2.88%
1171 BTBc Bitbase BTBc $0.004660 $594 0.90% 28.68% 24.00%
1172 TCR TheCreed TCR $0.000621 $588 101.80% 114.47% 73.43%
1173 BEST BestChain BEST $0.001413 $564 1.25% -59.94% 12.73%
1174 WIC Wi Coin WIC $0.002628 $530 1.12% -30.98% -3.35%
1175 EAG EA Coin EAG $2.40 $530 0.90% -17.16% -22.85%
1176 NAMO NamoCoin NAMO $0.000203 $522 0.58% 7.71% 38.05%
1177 TCOIN T-coin TCOIN $0.000245 $515 1.53% -15.42% 7.64%
1178 FLASH Flash FLASH $0.005592 LowVol -11.40% 6.45% 23.20%
1179 NTC Natcoin NTC $0.122702 LowVol 1.09% 23.67% -3.88%
1180 RHFC RHFCoin RHFC $0.000932 LowVol -32.73% -19.69%
1181 STARS StarCash Network STARS $0.168780 LowVol 1.09% 88.86% -24.10%
1182 XQN Quotient XQN $0.005436 LowVol 1.09% -34.11% 13.93%
1183 MAVRO Mavro MAVRO $0.042247 LowVol 38.61% 56.50% 123.42%
1184 QBT Cubits QBT $0.003949 LowVol 3.28% -9.58% -16.18%
1185 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000155 LowVol 0.90% 7.23% 36.72%
1186 PRN Protean PRN $0.000072 LowVol 0.31% -49.81% -15.93%
1187 EDRC EDRCoin EDRC $0.058331 LowVol 1.16% -12.54% -1.10%
1188 ACN Avoncoin ACN $0.000621 LowVol 0.90% -28.76% 61.94%
1189 NBIT netBit NBIT $0.074553 LowVol 0.90% 52.49% 17.30%
1190 WA WA Space WA $0.024851 LowVol 0.90% 17.52% 26.54%
1191 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007275 LowVol 1.29% 480.16% 491.87%
1192 VULC Vulcano VULC $0.009610 LowVol 13.73% 23.77% 84.06%
1193 CASH Cash Poker Pro CASH $0.053934 LowVol 2.71% 15.99% -22.64%
1194 RCN Rcoin RCN $0.000155 LowVol 1.33% 7.31% 36.75%
1195 ETT EncryptoTel [… ETT $0.106543 LowVol 1.38% 26.34% 13.95%
1196 EBIT eBIT EBIT $0.003416 LowVol 2.70% -11.36% 17.03%
1197 ACES Aces ACES $0.000155 LowVol 1.33% 3.43% 35.93%
1198 PCN PeepCoin PCN $0.000155 LowVol 1.09% 7.23% 36.72%
1199 10MT 10M Token 10MT $0.002197 LowVol 2.71% 67.14%
1200 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.017085 LowVol
1201 QORA Qora QORA $0.217447 LowVol 0.90% -15.91% 2.99%
1202 CC CyberCoin CC $0.000155 LowVol 0.90% -46.38% 17.49%
1203 EVC EventChain EVC $0.132586 LowVol 2.21% -8.02% 35.05%
1204 AMS AmsterdamCoin AMS $0.003883 LowVol 1.09% -13.52% -16.15%
1205 MINEX Minex MINEX $0.019303 LowVol 0.88% 24.25% 22.04%
1206 SAK Sharkcoin SAK $0.001869 LowVol -1.48% -26.07% -28.51%
1207 XDE2 XDE II XDE2 $3.96 LowVol 7.55% 22.02%
1208 FAP FAPcoin FAP $0.011249 LowVol 1.59% 68.11%
1209 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003106 LowVol 0.90% 53.19% 95.36%
1210 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -31.88% -29.31% 40.73%
1211 GRN Granite GRN $0.015532 LowVol 0.90% -1.11% 87.29%
1212 EUSD eUSD EUSD $0.000256 LowVol 2.70% 14.78% 37.79%
1213 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013202 LowVol 0.90% -29.59% 27.27%
1214 INDIA India Coin INDIA $0.000311 LowVol 1.09% 91.98% 36.75%
1215 BSN Bastonet BSN $0.000777 LowVol 0.90% 7.23% 4.67%
1216 BITOK Bitok BITOK $0.000155 LowVol 1.09% 7.23% 250.81%
1217 SKC Skeincoin SKC $0.022677 LowVol 0.90% 7.97% 70.77%
1218 CBD CBD Crystals CBD $0.002796 LowVol 1.09% 7.23% 75.78%
1219 HIGH High Gain HIGH $0.000466 LowVol 0.90% 44.80% -37.32%
1220 XRY Royalties XRY $0.000150 LowVol 0.39% -0.05% -82.88%
1221 DBG Digital Bulli… DBG $0.006989 LowVol 1.09% 93.02% 6.10%
1222 MAGN Magnetcoin MAGN $0.635257 LowVol 0.90% 10.42% 30.25%
1223 WOW Wowcoin WOW $0.000147 LowVol 0.95% -1.65% 22.53%
1224 TOP TopCoin TOP $0.000466 LowVol 0.89% 39.24% 2.58%
1225 MONETA Moneta MONETA $0.000621 LowVol 1.33% 28.86% 81.68%
1226 FFC FireFlyCoin FFC $0.000155 LowVol 1.09% 7.31% 26.37%
1227 FUDD DimonCoin FUDD $0.000900 LowVol 2.70% -33.63% -22.76%
1228 BIT First Bitcoin BIT $0.010562 LowVol 1.33% 35.22% -15.46%
1229 9COIN 9COIN 9COIN $0.003417 LowVol 1.33% -5.50% 43.54%
1230 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005281 LowVol 0.90% 7.23% 22.33%
1231 CYDER Cyder CYDER $0.000311 LowVol 1.09% 7.23% 36.72%
1232 EFYT Ergo EFYT $13.64 LowVol 1.34% -19.01% 45.55%
1233 POKE PokeCoin POKE $0.000155 LowVol 0.90% 7.23%
1234 GAY GAY Money GAY $0.011576 LowVol -0.28% -0.68% 60.68%
1235 IPY Infinity Pay IPY $0.002045 LowVol 6.20% 17.81%
1236 YES Yescoin YES $0.000155 LowVol 0.90% 9.08% 116.78%
1237 LEPEN LePen LEPEN $0.000154 LowVol 1.07% 13.78% 51.74%
1238 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000311 LowVol 0.90% 7.23% -8.85%
1239 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.102511 LowVol 1.33%
1240 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000179 LowVol 2.70% -3.10% 30.40%
1241 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001553 LowVol 0.90% -30.94% 36.72%
1242 PRIMU Primulon PRIMU $0.000288 LowVol 1.33% 98.62% 46.41%
1243 DUB Dubstep DUB $0.003106 LowVol 12.59% 36.75%
1244 EXRN EXRNchain EXRN $9e-07 LowVol 10.61% -3.34% 42.24%
1245 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.120683 LowVol 0.90%
1246 COUPE Coupecoin COUPE $0.000112 LowVol -0.58% 12.01% 1300.95%
1247 SWP Swapcoin SWP $0.062922 LowVol 2.71% -41.14% -41.57%
1248 MARX MarxCoin MARX $0.001542 LowVol 1.73% 35.96% 53.11%
1249 VGC VegasCoin VGC $0.000155 LowVol 1.16% 27.98%
1250 PI PiCoin PI $0.002330 LowVol 0.90% 4.52%
1251 CME Cashme CME $0.000311 LowVol 0.90% 114.47% 173.50%
1252 ASN Aseancoin ASN $0.008543 LowVol 0.90% 55.21% -59.66%
1253 TELL Tellurion TELL $0.000273 LowVol 0.21% 25.75% 54.28%
1254 YEL Yellow Token YEL $0.005214 LowVol 2.70% -1.90% -1.85%
1255 KASHH KashhCoin KASHH $0.000155 LowVol 1.33% 10.28% 206.48%
1256 KARMA Karmacoin KARMA $0.000155 LowVol 1.09% 7.23%
1257 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002951 LowVol -29.74% 0.06%
1258 X2 X2 X2 $0.000155 LowVol 1.09% -46.31% 37.14%
1259 QBC Quebecoin QBC $0.002485 LowVol 1.09% 7.31% 28.68%
1260 AXIOM Axiom AXIOM $0.022832 LowVol 1.16% 7.23% 31.36%
1261 IQT iQuant IQT $0.170696 LowVol 0.90% 20.04% 5.46%
1262 GAIN UGAIN GAIN $0.002174 LowVol 1.33% 7.38% 47.86%
1263 LKC LinkedCoin LKC $0.000311 LowVol 1.33% -15.91% 36.75%
1264 TURBO TurboCoin TURBO $0.000155 LowVol 1.09% 7.23% 36.75%
1265 XTD XTD Coin XTD $0.000155 LowVol 1.09%
1266 BXC Bitcedi BXC $0.003041 LowVol 1.11% -22.53% -4.28%
1267 GBRC Global Busine… GBRC $0.000155 LowVol 1.09%
1268 WINK Wink WINK $0.000311 LowVol 0.90% 114.00%
1269 HCC Happy Creator… HCC $0.000621 LowVol 1.09% 7.23% -8.85%
1270 DON Donationcoin DON $0.000621 LowVol 1.33% 1.01% 30.03%
1271 EGG EggCoin EGG $0.058711 LowVol 0.90% 36.04%
1272 PRM PrismChain PRM $0.001709 LowVol 0.90% 7.23% 26.75%
1273 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000777 LowVol -10.64% -2.34%
1274 REGA Regacoin REGA $0.001243 LowVol 0.90% 42.98% -14.49%
1275 TEAM TeamUp TEAM $0.000311 LowVol 1.33% 7.38%
1276 DASHS Dashs DASHS $0.052809 LowVol 1.33% 4.24% 39.84%
1277 BGR Bongger BGR $0.000169 LowVol 2.65% -4.53% 39.43%
1278 AV AvatarCoin AV $0.057313 LowVol 3.25% 7.23% 75.17%
1279 FUTC FutCoin FUTC $0.003106 LowVol 0.90% 34.04% 40.03%
1280 LTH LAthaan LTH $0.000777 LowVol 1.09% 7.23% 8.93%
1281 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003728 LowVol 1.09% 7.23% -21.70%
1282 TRICK TrickyCoin TRICK $0.020036 LowVol 0.90% 41.25% 89.65%
1283 MBL MobileCash MBL $0.000621 LowVol 1.33% 7.38% 82.34%
1284 STEX STEX STEX $1.17 LowVol 4.55% 3.11% 28.81%
1285 HYPER Hyper HYPER $0.033549 LowVol 1.33% -26.16%
1286 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.480248 LowVol 1.33% 48.56% 89.19%
1287 DISK DarkLisk DISK $0.001243 LowVol 0.90% 7.23%
1288 SPORT SportsCoin SPORT $0.001398 LowVol 0.90%
1289 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000155 LowVol 0.90% 36.72%
1290 SFE SafeCoin SFE $0.000155 LowVol 0.90% 7.23% 37.06%
1291 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.054466 LowVol 3.02% 9.48% 39.45%
1292 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -0.22% -4.02% -98.79%
1293 IFC Infinitecoin IFC $0.000021 LowVol -0.32% 26.85% 65.88%
1294 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol -59.23%
1295 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1296 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 35.32%
1297 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 37.13%
1298 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol -10.50%
1299 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1300 VOYA Voyacoin VOYA $2.50 LowVol 8.00% 59.75%
1301 XAU Xaucoin XAU $0.040620 LowVol 5.83% -8.51%
1302 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 92.12%
1303 IRL IrishCoin IRL $0.002823 LowVol -2.53% 31.26%
1304 CYC Cycling Coin CYC $0.001266 LowVol -2.89% -11.99%
1305 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 35.17%
1306 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol -3.41% 36.61%
1307 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -4.25% -4.29%
1308 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -23.53%
1309 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1310 OP Operand OP $0.000979 LowVol -3.28% 8.44%
1311 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol -5.11%
1312 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol 7.47%
1313 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1314 XID International… XID $0.009420 LowVol -2.93% 21.38%
1315 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002650 LowVol 0.00% 7.64% -5.96%
1316 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol -0.32% 6.84%
1317 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol -6.37% 19.32%
1318 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol 0.00% 18.96%
1319 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002742 LowVol -5.35%
1320 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol -2.31% 24.42%
1321 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol 0.39% 162.63%
1322 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol -2.93%
1323 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -2.93% 22.11%
1324 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000460 LowVol 5.89% -3.40%
1325 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.009044 LowVol 5.83% 23.01%
1326 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1327 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol -2.88% 24.09%
1328 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1329 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol -5.36% 22.05%
1330 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol -3.77% 23.18%
1331 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1332 HDLB HODL Bucks HDLB $0.050829 LowVol 6.34% 12.56%
1333 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1334 UNC UNCoin UNC $0.000149 31.01%
1335 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1336 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 39.48%
1337 FC Facecoin FC $0.003480 0.29%
1338 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -9.25%
1339 FBL Faceblock FBL $0.001654 0.22%

Quay lại phần 1

Phản hồi