Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 7h ngày 11/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 7h ngày 11/12/2017 (GMT +7) của 1339 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 7h ngày 11/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15552.20 trên tổng giá trị $260,234,371,616

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $441.12 trên tổng giá trị $42,462,303,697

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1329.74 trên tổng giá trị $22,404,008,038

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.15 trên tổng giá trị $11,541,971,705

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.237824 trên tổng giá trị $9,213,098,384

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng EXRN EXRNchain (EXRN) đang có giá hiện tại $8.7e-07 trên tổng giá trị đã biến động tăng 98.81% trong 1h qua

    + Đồng ETBS Ethbits (ETBS) đang có giá hiện tại $2.27 trên tổng giá trị $3,162,155 đã biến động tăng 95.35% trong 1h qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.009700 trên tổng giá trị $293,212 đã biến động tăng 66.34% trong 1h qua

    + Đồng XDE2 XDE II (XDE2) đang có giá hiện tại $3.65 trên tổng giá trị đã biến động tăng 59.03% trong 1h qua

    + Đồng ATX Artex Coin (ATX) đang có giá hiện tại $0.004127 trên tổng giá trị $77,512 đã biến động tăng 54.34% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng AHT Bowhead (AHT) đang có giá hiện tại $0.208286 trên tổng giá trị $1,666,288 đã biến động tăng 1157.41% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.19 trên tổng giá trị $7,785,571 đã biến động tăng 515.63% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.007233 trên tổng giá trị đã biến động tăng 464.92% trong 24h qua

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000121 trên tổng giá trị $4,129,698 đã biến động tăng 362.08% trong 24h qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.009700 trên tổng giá trị $293,212 đã biến động tăng 288.91% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000113 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1214.00% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.370173 trên tổng giá trị $27,990,446 đã biến động tăng 1085.89% trong 7 ngày qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.009700 trên tổng giá trị $293,212 đã biến động tăng 731.50% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $14.52 trên tổng giá trị đã biến động tăng 727.59% trong 7 ngày qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.001669 trên tổng giá trị $810 đã biến động tăng 651.44% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 7h ngày 11/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 MAR Marijuanacoin MAR $111,473 $0.073050 1,525,979 $932 -1.88% -2.78% -21.56%
702 VUC Virta Unique … VUC $111,004 $0.001804 61,521,750 $1,205 4.17% -2.35% 23.59%
703 BITEUR bitEUR BITEUR $109,974 $1.23 89,549 $806 1.08% -1.86% -1.07%
704 EAGLE EagleCoin EAGLE $108,081 $0.051629 2,093,421 $27,541 0.60% -4.68% 1.25%
705 MST MustangCoin MST $107,054 $0.169834 630,343 $603 4.11% 18.75% 19.35%
706 SCRT SecretCoin SCRT $106,014 $0.025070 4,228,672 $1,323 4.00% 2.77%
707 RPC RonPaulCoin RPC $100,141 $0.111424 898,738 $837 3.19% 23.22% 53.07%
708 SGR Sugar Exchange SGR $99,380 $0.028394 3,500,000 $590 0.25% 17.18% -15.59%
709 MONK Monkey Project MONK $98,317 $0.929301 105,797 $4,447 -4.17% -15.67% -79.70%
710 EOT EOT Token EOT $95,812 $0.011598 8,260,903 $1,164 3.23% 6.29% -9.35%
711 XCO X-Coin XCO $87,878 $0.007096 12,384,976 $9,316 7.83% 14.31% 3.27%
712 WOMEN WomenCoin WOMEN $83,312 $0.001884 44,220,400 $2,456 3.20% -10.60% -22.56%
713 KURT Kurrent KURT $81,716 $0.008238 9,919,485 $796 2.00% 22.14% 22.45%
714 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $79,290 $0.090804 873,202 $77,558 11.64% 195.28% 568.53%
715 WORM HealthyWormCoin WORM $69,356 $0.000619 112,042,607 $1,753 3.23% 31.12% 100.14%
716 KRONE Kronecoin KRONE $68,656 $0.018227 3,766,717 $647 3.72% 21.36% 64.66%
717 EREAL eREAL EREAL $59,208 $0.000865 68,427,562 $522 -0.56% 80.09% 55.61%
718 ERY Eryllium ERY $48,480 $0.008848 5,479,459 $675 -11.79% -25.63% 59.66%
719 ICON Iconic ICON $47,803 $0.080627 592,894 $5,207 -33.03% 16.94% 32.08%
720 PRX Printerium PRX $47,588 $0.004025 11,821,728 $792 -9.40% -84.14% 53.66%
721 ITZ Interzone ITZ $46,870 $0.024761 1,892,901 $704 4.11% -28.93% 51.17%
722 RBT Rimbit RBT $36,364 $0.000315 115,499,623 $1,725 4.03% -30.55% -34.84%
723 MSCN Master Swiscoin MSCN $36,304 $0.000812 44,725,700 $890 0.52% 8.00% -29.08%
724 OS76 OsmiumCoin OS76 $33,620 $0.037605 894,026 $2,430 -49.45% -1.56% 22.41%
725 LBTC LiteBitcoin LBTC $27,339 $0.008575 3,188,280 $14,329 -0.01% -14.20% 214.77%
726 CRTM Corethum CRTM $25,674 $0.010270 2,500,000 $3,217 -0.59% 45.16% 87.51%
727 XOC Xonecoin XOC $21,384 $0.050914 420,000 $622 4.11% -7.86%
728 GRIM Grimcoin GRIM $19,770 $0.000990 19,961,485 $733 4.86% -47.36% -52.38%
729 CREVA CrevaCoin CREVA $18,048 $0.000496 36,390,750 $4,062 3.23% 10.76% -38.58%
730 GSR GeyserCoin GSR $16,318 $0.348198 46,864 $3,786 3.23% -50.04% 272.27%
731 LVPS LevoPlus LVPS $15,924 $0.010523 1,513,256 $3,646 3.23% 20.60% 29.62%
732 XRC Rawcoin XRC $15,709 $0.022287 704,882 $880 -15.71% -15.14% 11.20%
733 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,311 $0.000789 9,263,948 $601 3.23% -48.34% -19.97%
734 HMC HarmonyCoin HMC $6,104 $0.010877 561,235 $1,131 3.23% -10.79% -5.13%
735 UNITY SuperNET UNITY $37,536,348 $46.00 816,061 LowVol 6.88% -1.34% -35.21%
736 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
737 ECOB Ecobit ECOB $6,858,533 $0.015432 444,444,444 LowVol 7.35% 19.83% 36.38%
738 ECN E-coin ECN $6,800,862 $1.44 4,731,397 LowVol 3.24% -59.78% -39.25%
739 YASH YashCoin YASH $6,648,442 $0.664826 10,000,274 LowVol 3.23% 28.47% 52.68%
740 PGL Prospectors Gold PGL $5,060,709 $0.078461 64,500,000 LowVol 3.23% 8.32%
741 XC XCurrency XC $4,406,593 $0.750591 5,870,831 LowVol -0.46% -41.56%
742 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 22.49%
743 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol -1.95% 25.24%
744 CRAVE Crave CRAVE $2,701,897 $1.86 1,452,633 LowVol 3.26% -0.32% 12.54%
745 RC RussiaCoin RC $2,246,326 $0.268126 8,377,873 LowVol 3.48% 29.18% 63.18%
746 JNS Janus JNS $2,233,688 $0.097031 23,020,335 LowVol 47.43% 28.39% -54.03%
747 UFO UFO Coin UFO $2,168,579 $0.000619 3,503,257,512 LowVol 3.26% 4.63% 81.29%
748 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,135,397 $0.071180 30,000,000 LowVol 3.26% 5.46% -29.59%
749 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,010,204 $4.31 465,952 LowVol 1.25% -8.52% -18.83%
750 RKC Royal Kingdom… RKC $1,959,482 $0.725734 2,700,000 LowVol 3.25% 4.24% -7.70%
751 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,883,281 $0.310438 6,066,528 LowVol -26.00% -22.19% 24.02%
752 SIFT Smart Investm… SIFT $1,863,943 $2.58 722,935 LowVol -0.59% -12.70% -26.21%
753 ITT Intelligent T… ITT $1,712,673 $0.174800 9,797,899 LowVol -0.35% 7.20%
754 HTC HitCoin HTC $1,701,735 $0.000155 10,996,318,099 LowVol 3.26% 4.64% 35.97%
755 NKA IncaKoin NKA $1,471,331 $0.000129 11,410,973,857 LowVol 2.91% -0.78% 23.11%
756 DCY Dinastycoin DCY $1,318,363 $0.000928 1,420,858,063 LowVol 20.26% 24.97% 80.40%
757 SDC ShadowCash SDC $1,245,797 $0.186075 6,695,133 LowVol 1.79% 63.07%
758 BTSR BTSR BTSR $1,122,670 $0.341833 3,284,266 LowVol 1.96% 2.65% 64.20%
759 NOBL NobleCoin NOBL $1,077,705 $0.000465 2,315,822,242 LowVol 3.17% 47.08% 49.55%
760 METAL MetalCoin METAL $1,059,511 $0.013773 76,925,527 LowVol 3.26% 5.66% 35.97%
761 INPAY InPay INPAY $1,015,190 $0.101519 10,000,000 LowVol 3.23% 4.66% 11.36%
762 NET NetCoin NET $1,003,736 $0.001275 787,126,712 LowVol 7.13% 22.85% 40.69%
763 UTC UltraCoin UTC $954,732 $0.021373 44,670,228 LowVol 3.34% -10.69% -33.98%
764 HBN HoboNickels HBN $868,397 $0.014547 59,696,358 LowVol 3.26% 5.28% 18.99%
765 EBET EthBet EBET $846,459 $0.099554 8,502,500 LowVol -0.35% 9.68% 18.51%
766 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $772,862 $0.000034 22,888,146,164 LowVol 0.77% -46.68% -37.15%
767 TROLL Trollcoin TROLL $772,132 $0.001364 566,054,021 LowVol 1.61% 15.15% 45.73%
768 VAL Valorbit VAL $736,466 $0.000138 5,322,551,954 LowVol -6.45% 21.57%
769 VLT Veltor VLT $717,672 $1.29 554,855 LowVol 3.23% 24.44% 3.27%
770 TGC Tigercoin TGC $707,438 $0.016249 43,536,800 LowVol 10.31% -4.58% 167.36%
771 GOOD Goodomy GOOD $687,472 $0.001558 441,349,000 LowVol 4.91% -12.17% -5.39%
772 CARBON Carboncoin CARBON $651,864 $0.000042 15,392,009,832 LowVol 3.01% -46.50% -49.99%
773 RIYA Etheriya RIYA $628,605 $0.397466 1,581,531 LowVol 3.50% 2.01% 29.05%
774 XJO Joulecoin XJO $603,820 $0.017513 34,477,628 LowVol 2.62% 2.22% -22.70%
775 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -53.97%
776 J Joincoin J $590,062 $0.240999 2,448,402 LowVol 3.15% -27.60% 191.66%
777 V Version V $583,239 $0.001243 469,403,473 LowVol 3.27% 7.20% -3.28%
778 AU AurumCoin AU $575,820 $1.94 296,216 LowVol 4.24% -5.77% 19.15%
779 BPC Bitpark Coin BPC $575,403 $0.007672 75,000,000 LowVol 3.29% -26.20% -8.47%
780 ITI iTicoin ITI $568,192 $17.76 32,000 LowVol 11.39% 7.08% -21.68%
781 JET Jetcoin JET $550,394 $0.112959 4,872,509 LowVol 3.23% 226.39% 37.55%
782 DAXX DaxxCoin DAXX $539,271 $0.001082 498,356,260 LowVol 3.32% 24.52% 55.84%
783 SAC SACoin SAC $521,065 $0.074282 7,014,673 LowVol 3.26% 0.45% 26.43%
784 NETKO Netko NETKO $508,028 $0.116066 4,377,065 LowVol 4.00% 8.22% -15.58%
785 USC Ultimate Secu… USC $505,803 $0.048902 10,343,113 LowVol 3.23% -27.06% -22.02%
786 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 52.83%
787 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -54.86%
788 CHESS ChessCoin CHESS $476,277 $0.008815 54,032,769 LowVol 2.93% 1.59% 26.38%
789 ICN iCoin ICN $474,866 $0.016249 29,223,981 LowVol 4.00% 5.67% 8.96%
790 SLG Sterlingcoin SLG $474,688 $0.112831 4,207,074 LowVol 3.24% -30.28% 21.97%
791 FNC FinCoin FNC $474,342 $0.036832 12,878,667 LowVol -14.41% -13.97% 4.24%
792 WAY WayGuide WAY $465,441 $0.004653 100,040,708 LowVol 3.45% 4.86% 34.27%
793 FLT FlutterCoin FLT $457,393 $0.001420 322,214,524 LowVol 3.00% 5.89% 24.71%
794 NYAN Nyancoin NYAN $445,058 $0.001396 318,907,353 LowVol 3.00% -5.47% 67.51%
795 FUCK FuckToken FUCK $442,392 $0.008608 51,392,878 LowVol -0.59% -8.57% 34.86%
796 FUNK The Cypherfunks FUNK $431,415 $0.000009 46,320,382,499 LowVol 2.58% -2.53% 56.23%
797 VIDZ PureVidz VIDZ $417,119 $0.003329 125,279,775 LowVol 3.48% 29.72% 39.70%
798 CFT CryptoForecast CFT $409,145 $0.008894 46,000,000 LowVol 4.01% -1.88% 3.31%
799 SWING Swing SWING $404,646 $0.145348 2,783,984 LowVol 4.25% -0.10% 55.93%
800 LOT LottoCoin LOT $401,130 $0.000028 14,491,014,421 LowVol 3.12% 14.19% 37.24%
801 GUN Guncoin GUN $396,054 $0.002007 197,318,728 LowVol 3.28% -22.73% 8.84%
802 BERN BERNcash BERN $394,089 $0.005532 71,234,301 LowVol 3.14% 15.63% 38.33%
803 ZUR Zurcoin ZUR $377,456 $0.004329 87,201,702 LowVol 3.22% 6.16% 33.46%
804 XGR GoldReserve XGR $374,182 $0.021791 17,171,382 LowVol 2.62% -18.81% -17.54%
805 UFR Upfiring UFR $372,554 $0.025872 14,400,000 LowVol -0.35% -20.35% -5.63%
806 C2 Coin2.1 C2 $368,645 $0.003687 99,976,323 LowVol 3.26% -16.77% 64.17%
807 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 38.44%
808 STS Stress STS $349,828 $0.000619 565,134,332 LowVol 4.11% 4.66%
809 XPTX PlatinumBAR XPTX $349,435 $0.818689 426,823 LowVol 8.53% -7.99% 16.01%
810 PR Prototanium PR $338,333 $1.73 195,940 LowVol 3.48% -27.21% 35.17%
811 I0C I0Coin I0C $337,750 $0.016095 20,985,429 LowVol 3.26% 210.86% 28.27%
812 ROC Rasputin Onli… ROC $333,378 $0.307648 1,083,633 LowVol -0.59% 12.21% -34.84%
813 FRC Freicoin FRC $329,569 $0.011142 29,578,142 LowVol 3.26% 12.44% 20.84%
814 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol -8.79% 18.64%
815 BIGUP BigUp BIGUP $327,857 $0.000155 2,119,571,329 LowVol 3.56% 0.78% 40.48%
816 SH Shilling SH $325,493 $0.008202 39,684,625 LowVol 3.23% 0.83% 40.28%
817 BXT BitTokens BXT $323,988 $0.575653 562,818 LowVol -9.20% -16.73% -19.68%
818 MAD SatoshiMadness MAD $309,616 $0.000155 2,000,683,485 LowVol 3.23%
819 Q2C QubitCoin Q2C $307,302 $0.001238 248,216,908 LowVol 4.00% 4.51% -1.13%
820 TRI Triangles TRI $302,529 $4.15 72,891 LowVol 3.94% 33.20% 8.83%
821 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $296,336 $0.022347 13,260,580 LowVol 3.72% 3.69% 45.60%
822 BLC Blakecoin BLC $280,128 $0.018524 15,122,697 LowVol 3.12% 4.37% 59.14%
823 WMC WMCoin WMC $280,078 $0.024296 11,527,489 LowVol 3.26% 4.66% 35.97%
824 STV Sativacoin STV $277,560 $0.039166 7,086,787 LowVol -30.14% -33.33% 11.03%
825 ENT Eternity ENT $275,941 $0.067318 4,099,059 LowVol 6.15% -5.00% -33.25%
826 EVO Evotion EVO $261,682 $0.082516 3,171,292 LowVol 1.03% -12.99% 3.30%
827 YAC Yacoin YAC $259,766 $0.002167 119,897,727 LowVol 3.26% 12.68% 66.26%
828 EVIL Evil Coin EVIL $251,618 $0.011970 21,020,383 LowVol 13.44% -0.79% 29.64%
829 PHS Philosopher S… PHS $248,510 $0.041320 6,014,340 LowVol 3.26% 17.74% 60.65%
830 WYV Wyvern WYV $248,301 $0.139434 1,780,775 LowVol 3.23% 1.38% 21.78%
831 GAIA GAIA GAIA $248,078 $0.010293 24,101,381 LowVol -7.32% 1.94%
832 TRK Truckcoin TRK $243,850 $0.001547 157,598,027 LowVol 3.22% -23.01% -8.32%
833 SPACE SpaceCoin SPACE $239,343 $0.011394 21,006,606 LowVol -8.27% 6.04% 32.78%
834 CAT Catcoin CAT $236,435 $0.038070 6,210,600 LowVol 3.38% -8.78% 34.70%
835 GRT Grantcoin GRT $227,199 $0.005262 43,180,151 LowVol 3.23% -3.85% 14.96%
836 KAYI Kayicoin KAYI $226,196 $0.000796 284,252,097 LowVol 5.41% 24.70% 88.32%
837 GTC Global Tour Coin GTC $222,010 $0.007428 29,887,402 LowVol 4.11% -1.52% 71.75%
838 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $221,540 $0.279332 793,108 LowVol 3.23% -10.15% 106.94%
839 FIRE Firecoin FIRE $216,780 $2.20 98,412 LowVol 3.26% 16.39% 51.20%
840 SHDW Shadow Token SHDW $211,497 $0.030214 7,000,000 LowVol -9.91% -38.25%
841 HMP HempCoin HMP $209,948 $0.000155 1,356,645,470 LowVol 3.26% 4.64% 35.97%
842 MNM Mineum MNM $209,103 $0.022159 9,436,367 LowVol 3.02% 50.23% 59.94%
843 RED RedCoin RED $209,057 $0.002821 74,107,896 LowVol -1.93% 12.25% 53.76%
844 BUMBA BumbaCoin BUMBA $208,681 $0.009285 22,475,082 LowVol 3.26% 14.14% 59.71%
845 CYP Cypher CYP $207,847 $0.032653 6,365,285 LowVol 3.15% 3.17% 48.65%
846 CNNC Cannation CNNC $207,316 $0.083700 2,476,893 LowVol 3.30% 0.78% 47.39%
847 HAL Halcyon HAL $195,849 $0.036832 5,317,423 LowVol 4.11% -30.82% 35.94%
848 HODL HOdlcoin HODL $195,157 $0.001238 157,634,080 LowVol 3.23% 4.63% 6.26%
849 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 88.43%
850 OHM OHM OHM $194,278 $0.006500 29,890,292 LowVol 3.23% 4.63% 35.20%
851 MNC Mincoin MNC $193,522 $0.048009 4,030,919 LowVol 3.07% 5.69% 16.33%
852 TTC TittieCoin TTC $191,710 $0.000152 1,259,816,434 LowVol 3.30% -17.61% -22.90%
853 IMS Independent M… IMS $190,600 $0.035501 5,368,934 LowVol 3.76% 59.97% 60.97%
854 XRE RevolverCoin XRE $190,317 $0.008521 22,335,346 LowVol 2.98% -16.23% 27.38%
855 SPRTS Sprouts SPRTS $189,840 $1.3e-07 1,412,657,798,934 LowVol 2.51% 24.08% 4.11%
856 FRK Franko FRK $187,108 $0.201026 930,767 LowVol 3.26% 38.39%
857 XRA Ratecoin XRA $185,510 $0.001613 114,980,583 LowVol 3.87% 30.66% 28.36%
858 MCRN MACRON MCRN $183,527 $0.000457 401,421,401 LowVol 2.56% -0.86% 10.24%
859 TEK TEKcoin TEK $182,132 $0.000129 1,414,054,562 LowVol 3.73% 1.76% 13.30%
860 DLC Dollarcoin DLC $176,163 $0.019344 9,106,714 LowVol 4.11% 4.64% 35.97%
861 E4ROW E4ROW E4ROW $175,001 $0.030371 5,762,000 LowVol -0.59% -7.17% 33.04%
862 PXI Prime-XI PXI $173,678 $0.009692 17,919,695 LowVol -25.39% -32.07% 49.26%
863 XCRE Creatio XCRE $173,025 $0.008432 20,520,514 LowVol 3.23% 20.34% 64.42%
864 RBX Ripto Bux RBX $172,698 $0.000453 381,236,123 LowVol 3.25% -15.30% 4.45%
865 ANTI AntiBitcoin ANTI $170,277 $0.009750 17,465,159 LowVol 6.64% 11.60% 12.81%
866 DUO ParallelCoin DUO $168,888 $0.559538 301,834 LowVol 3.96% 2.60% -43.21%
867 ARCO AquariusCoin ARCO $167,702 $0.112052 1,496,640 LowVol 24.54% 9.01% 40.38%
868 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
869 BITZ Bitz BITZ $163,601 $0.082175 1,990,891 LowVol
870 CON PayCon CON $163,125 $0.007079 23,042,604 LowVol -16.92% 0.43% 44.54%
871 URC Unrealcoin URC $159,797 $0.022749 7,024,402 LowVol 4.00% 4.63% -12.35%
872 KED Darsek KED $157,770 $0.010833 14,564,060 LowVol 3.23% 2.76% -5.74%
873 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol 5.12% 39.57%
874 SOON SoonCoin SOON $150,451 $0.012072 12,462,620 LowVol 4.01% 21.00% 53.13%
875 XPY PayCoin XPY $149,940 $0.012677 11,827,262 LowVol 4.11% -2.79% 11.57%
876 LEA LeaCoin LEA $142,617 $0.000453 315,021,491 LowVol 0.55% -11.46% -16.59%
877 VOT VoteCoin VOT $140,224 $0.008511 16,474,625 LowVol 3.23% 12.95% -20.91%
878 BOST BoostCoin BOST $139,436 $0.011761 11,855,487 LowVol 3.26% -7.51% -30.67%
879 AMBER AmberCoin AMBER $135,254 $0.003095 43,699,481 LowVol 4.00% -53.48% -50.65%
880 PX PX PX $133,176 $0.001387 96,023,344 LowVol -6.20% -32.30%
881 JIN Jin Coin JIN $132,596 $0.013464 9,848,485 LowVol 2.05% -21.14%
882 URO Uro URO $128,918 $0.106781 1,207,310 LowVol 4.00% 85.38%
883 NEVA NevaCoin NEVA $128,239 $0.051741 2,478,505 LowVol 3.29% 18.79% 30.73%
884 CRX Chronos CRX $127,571 $0.001730 73,729,962 LowVol 34.49% 11.50% 58.61%
885 DRM Dreamcoin DRM $126,617 $0.051688 2,449,632 LowVol 4.00% -26.23% 11.70%
886 611 SixEleven 611 $123,112 $0.285220 431,640 LowVol 3.23% 15.98% 63.84%
887 BIP BipCoin BIP $120,877 $0.074282 1,627,261 LowVol 3.23% 4.63% 56.12%
888 MARS Marscoin MARS $118,406 $0.004187 28,279,074 LowVol 2.47% -6.61% -3.50%
889 QTL Quatloo QTL $115,976 $0.015025 7,718,883 LowVol 5.07% -35.48% 22.86%
890 NRO Neuro NRO $112,899 $0.002940 38,396,476 LowVol 15.08% 10.91% 41.01%
891 GPU GPU Coin GPU $112,586 $0.002781 40,477,042 LowVol 1.24% -4.99% 8.17%
892 BITGOLD bitGold BITGOLD $111,504 $1397.07 79.8131 LowVol 1.41% -2.27% -5.57%
893 ARG Argentum ARG $110,366 $0.012837 8,597,293 LowVol 3.14% -5.78% -11.06%
894 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
895 VEC2 VectorAI VEC2 $105,578 $0.006345 16,639,019 LowVol 3.23% 29.85% 22.10%
896 ALL Allion ALL $104,214 $0.016810 6,199,359 LowVol 0.83% 12.44% 24.45%
897 POP PopularCoin POP $104,061 $0.000031 3,372,875,244 LowVol 18.91% 35.32% 18.09%
898 BAS BitAsean BAS $103,544 $0.020709 5,000,000 LowVol -8.14% -25.04% -8.60%
899 EMD Emerald Crypto EMD $102,853 $0.005380 19,117,129 LowVol -27.86% -14.88% -46.49%
900 ICOB ICOBID ICOB $99,417 $0.000932 106,701,874 LowVol 3.46% 27.33% 77.43%
901 CAGE CageCoin CAGE $98,502 $9.7e-07 101,168,328,395 LowVol 2.48% -28.18% -17.15%
902 PRC PRCoin PRC $98,151 $0.006190 15,856,000 LowVol 3.23% -10.95% -20.37%
903 BRAT BRAT BRAT $97,838 $0.000611 160,000,000 LowVol -0.54% 104.73% 130.06%
904 CF Californium CF $97,213 $0.040391 2,406,809 LowVol 2.90% -0.16% 33.40%
905 ARB ARbit ARB $96,652 $0.012295 7,861,140 LowVol 54.32%
906 QCN QuazarCoin QCN $93,548 $0.015475 6,044,911 LowVol 3.26% -7.51% -39.29%
907 JWL Jewels JWL $93,117 $0.004614 20,181,636 LowVol -5.58%
908 BVC BeaverCoin BVC $93,045 $0.029868 3,115,258 LowVol 3.26% 1.48% 31.22%
909 ZMC ZetaMicron ZMC $92,906 $0.000155 600,344,291 LowVol 3.23% 4.66% 35.94%
910 MAY Theresa May Coin MAY $92,396 $0.003662 25,228,400 LowVol 1.18% 11.86% 15.09%
911 GCC GuccioneCoin GCC $91,039 $0.004488 20,285,537 LowVol 3.23% 4.66% 22.27%
912 MND MindCoin MND $90,857 $0.005726 15,867,695 LowVol 3.23% 4.63% 39.72%
913 WARP WARP WARP $88,813 $0.081091 1,095,224 LowVol 4.64% 33.68%
914 ADCN Asiadigicoin ADCN $88,738 $0.003559 24,931,054 LowVol 4.11% 9.58% 29.43%
915 FXE FuturXe FXE $87,474 $0.371566 235,421 LowVol 3.23% 4.68% -71.65%
916 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $86,358 $0.001083 79,719,140 LowVol -27.12% -26.76% 16.58%
917 AMMO Ammo Rewards AMMO $84,255 $0.001083 77,777,777 LowVol 3.26% -8.44% 5.09%
918 TSE Tattoocoin (S… TSE $84,253 $0.000932 90,421,856 LowVol 3.27% -37.94% -1.53%
919 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $83,846 $0.010442 8,030,000 LowVol -9.06% -18.84% 1.99%
920 300 300 Token 300 $83,567 $278.56 300 LowVol 3.23% 28.16% 11.39%
921 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
922 SOIL SOILcoin SOIL $81,166 $0.014235 5,702,048 LowVol 3.55% 5.34% 37.61%
923 BTQ BitQuark BTQ $80,110 $0.008821 9,081,731 LowVol 3.26% 1.11% 3.95%
924 DRS Digital Rupees DRS $79,049 $0.000155 510,802,961 LowVol 3.23% 4.66% 11.34%
925 ATX Artex Coin ATX $77,512 $0.004127 18,781,750 LowVol 54.34% 29.23% 28.06%
926 PONZI PonziCoin PONZI $76,624 $0.088984 861,099 LowVol 3.26% 39.32% 139.38%
927 $$$ Money $$$ $73,952 $0.001612 45,887,218 LowVol 3.42% 4.76% -5.26%
928 EMP EMoneyPower EMP $72,611 $0.007892 9,200,000 LowVol 4.11%
929 MRJA GanjaCoin MRJA $71,506 $0.016062 4,451,920 LowVol 4.11% -68.97% -51.87%
930 IMPS ImpulseCoin IMPS $68,928 $0.003405 20,245,510 LowVol 3.26% 53.46%
931 CPN CompuCoin CPN $68,808 $0.003508 19,615,019 LowVol 2.88% -9.13% 5.01%
932 RUPX Rupaya RUPX $67,549 $0.011061 6,106,774 LowVol 3.61% 70.91% -37.31%
933 GPL Gold Pressed … GPL $66,337 $0.258595 256,527 LowVol 3.23% 6.33% 16.29%
934 VIP VIP Tokens VIP $64,572 $0.000774 83,450,403 LowVol 3.23% 20.10% 67.18%
935 BLZ BlazeCoin BLZ $62,982 $0.000103 608,557,394 LowVol 2.91% 5.77% 49.10%
936 ZYD Zayedcoin ZYD $62,807 $0.010059 6,243,840 LowVol 3.23% 88.04%
937 BLRY BillaryCoin BLRY $62,620 $0.006964 8,992,003 LowVol 4.11% -32.76% -39.95%
938 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 48.79%
939 CXT Coinonat CXT $59,441 $0.006893 8,623,200 LowVol 2.92% 16.52% 16.81%
940 BSC BowsCoin BSC $59,265 $0.010678 5,550,102 LowVol 4.00% 4.66% 2.15%
941 CNC CHNCoin CNC $59,113 $0.001196 49,436,311 LowVol 1.86% -38.75%
942 CRT CRTCoin CRT $58,884 $0.742822 79,270 LowVol 3.26% 4.51% 35.94%
943 CWXT CryptoWorldX … CWXT $57,322 $0.000961 59,630,200 LowVol 3.23% -6.93% -7.61%
944 SPT Spots SPT $57,151 $0.002551 22,406,021 LowVol -0.80% -5.98% -17.01%
945 ORLY Orlycoin ORLY $56,713 $0.001548 36,646,779 LowVol 4.00% 16.26% 23.61%
946 FLAX Flaxscript FLAX $56,667 $0.010145 5,585,540 LowVol -19.07% 7.01% -58.21%
947 EGO EGO EGO $55,712 $0.000929 60,000,001 LowVol 3.26% 4.64% 35.80%
948 SONG SongCoin SONG $55,582 $0.001707 32,565,300 LowVol 4.16% 30.02% 102.63%
949 DIBC DIBCOIN DIBC $52,422 $0.010484 5,000,000 LowVol 2.69% 19.77% -15.66%
950 BENJI BenjiRolls BENJI $50,894 $0.002513 20,255,046 LowVol 4.12% 20.99% 18.96%
951 IMX Impact IMX $50,841 $0.000464 109,509,108 LowVol 3.23% 56.99% 293.49%
952 XBTS Beatcoin XBTS $50,075 $0.032843 1,524,686 LowVol 33.41% -43.61% -25.83%
953 G3N G3N G3N $46,809 $0.006190 7,561,891 LowVol 3.26% -4.88% 23.74%
954 DLISK DAPPSTER DLISK $46,426 $0.000464 100,000,000 LowVol 3.23% 37.38%
955 KIC KibiCoin KIC $45,501 $0.003095 14,701,000 LowVol 3.26% -2.73% -63.80%
956 BRAIN Braincoin BRAIN $45,303 $0.004488 10,094,424 LowVol 3.23% -14.59% -23.41%
957 CESC CryptoEscudo CESC $44,602 $0.000310 144,105,100 LowVol 3.26% 4.66% -9.37%
958 PULSE Pulse PULSE $44,257 $0.003095 14,298,972 LowVol 3.26% 13.56% -12.28%
959 SFC Solarflarecoin SFC $42,293 $0.003003 14,083,450 LowVol 3.06% -4.98% -30.14%
960 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol 4.70% 35.25%
961 LUNA Luna Coin LUNA $39,453 $0.023817 1,656,519 LowVol 3.95% -21.47% 28.06%
962 MTM MTMGaming MTM $38,740 $0.012913 2,999,967 LowVol 4.24% 63.26%
963 DIX Dix Asset DIX $38,615 $3.9e-07 100,000,000,000 LowVol 6.77% 67.03% 35.12%
964 XCS CybCSec XCS $38,459 $0.003250 11,834,082 LowVol -1.47% -9.23% 1.41%
965 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,427 $0.005076 7,569,751 -0.20%
966 COXST CoExistCoin COXST $38,042 $0.001404 27,100,000 LowVol 5.63% -46.73% -27.39%
967 HVCO High Voltage HVCO $37,922 $0.025380 1,494,171 LowVol 3.23% 34.13%
968 OFF Cthulhu Offer… OFF $37,740 $0.014392 2,622,273 LowVol 6.67% -4.43%
969 STEPS Steps STEPS $37,470 $0.002012 18,625,017 LowVol 3.26% 4.63%
970 BOAT BOAT BOAT $37,455 $0.002019 18,547,845 LowVol 3.23% -3.19% -2.75%
971 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,373 $0.007738 4,829,945 LowVol 3.23% -19.25% 4.09%
972 DPAY DPAY DPAY $36,928 $0.000464 79,541,001 LowVol 3.23% 35.97%
973 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol -2.19%
974 CASH Cashcoin CASH $35,743 $0.000774 46,158,242 LowVol 3.31% -37.48% -47.67%
975 UET Useless Ether… UET $34,660 $0.008740 3,965,716 LowVol -0.56% -6.33% 6.28%
976 EXN ExchangeN EXN $34,453 $0.006755 5,100,000 LowVol 2.16% -54.32% -15.68%
977 PLNC PLNcoin PLNC $34,253 $0.002004 17,089,600 LowVol 4.27%
978 BNX BnrtxCoin BNX $32,680 $0.001232 26,531,501 LowVol 3.02% 7.22% 26.84%
979 SLEVIN Slevin SLEVIN $32,498 $0.000464 70,000,000 LowVol 4.11% 4.64% 35.97%
980 VPRC VapersCoin VPRC $31,609 $0.000041 780,124,964 LowVol -13.43% -61.18% -9.26%
981 RIDE Ride My Car RIDE $31,346 $0.000310 101,276,976 LowVol 3.26% 4.64% -32.02%
982 TOR Torcoin TOR $29,358 $0.092853 316,179 LowVol 3.23% -30.48% -38.85%
983 SDP SydPak SDP $29,108 $0.182146 159,806 LowVol 3.23% 4.66% 35.97%
984 BIOS BiosCrypto BIOS $28,878 $0.001387 20,821,709 LowVol -6.32% -18.25%
985 VLTC Vault Coin VLTC $28,326 $0.000933 30,349,260 LowVol 3.23% -14.08% -23.68%
986 SCS Speedcash SCS $28,080 $0.107245 261,831 LowVol 3.23% 20.85% 54.72%
987 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol 3.92% 54.48%
988 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -10.49% -5.83%
989 VRS Veros VRS $27,016 $0.000056 486,609,040 LowVol 4.37% 14.45% 83.54%
990 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol -4.51% -2.22%
991 ZNE Zonecoin ZNE $26,771 $0.010369 2,581,970 LowVol 3.23% -25.40% -4.11%
992 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 3.71% 14.76%
993 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -3.87%
994 NTWK Network Token NTWK $25,502 $0.002185 11,671,310 LowVol -0.31% -61.01% -44.07%
995 LIR LetItRide LIR $25,092 $0.000691 36,299,474 LowVol -6.52% 1.27%
996 ALTC Antilitecoin ALTC $24,384 $0.000774 31,512,613 LowVol 3.26% -12.78% 3.50%
997 WBB Wild Beast Block WBB $23,113 $0.136974 168,741 LowVol 2.93% -19.24% -12.48%
998 PLACO PlayerCoin PLACO $21,740 $0.000619 35,120,000 LowVol 3.23% -16.29% -28.15%
999 IBANK iBank IBANK $21,715 $0.004797 4,526,324 LowVol 3.23% 8.12% 76.46%
1000 ROOFS Roofs ROOFS $20,118 $0.000155 130,000,000 LowVol 4.00% -3.17% -32.01%
1001 RSGP RSGPcoin RSGP $18,441 $10.68 1,727 LowVol 3.23% 21.95% 5.32%
1002 ELS Elysium ELS $17,974 $0.004488 4,005,012 LowVol 3.23% -5.15% 7.67%
1003 JS JavaScript Token JS $17,808 $0.002228 7,991,996 LowVol -0.59% -6.77% -23.61%
1004 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 49.30%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $16,687 $0.000155 107,829,281 LowVol 3.23% 4.66% 35.98%
1006 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $16,531 $0.001222 13,532,750 LowVol 4.16% 3.38% 93.41%
1007 JOBS JobsCoin JOBS $16,407 $0.000155 106,019,270 LowVol 3.26% 4.64% -32.02%
1008 P7C P7Coin P7C $16,351 $0.000464 35,220,238 LowVol 3.23%
1009 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 23.10%
1010 BIOB BioBar BIOB $14,941 $0.016868 885,756 LowVol 3.23% -37.33% -16.74%
1011 GBT GameBet Coin GBT $14,699 $0.000691 21,262,780 LowVol -6.49% -45.23%
1012 SOCC SocialCoin SOCC $14,145 $0.010214 1,384,879 LowVol 3.23% 4.64% 57.56%
1013 ARGUS Argus ARGUS $12,996 $0.011317 1,148,324 LowVol 2.57% -10.59% 21.50%
1014 DAS DAS DAS $12,753 $0.004694 2,716,696 LowVol -4.10%
1015 VTA Virtacoin VTA $10,820 $0.000002 5,201,310,113 LowVol 4.91% -46.70% 1.23%
1016 ULA Ulatech ULA $10,502 $0.052616 199,586 LowVol 3.23% 53.45% 149.63%
1017 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -6.50% -21.21%
1018 GEERT GeertCoin GEERT $9,929 $0.001950 5,091,200 LowVol 4.91% -37.21% -12.70%
1019 TRADE Tradecoin TRADE $9,750 $0.001238 7,875,629 LowVol 3.26% 117.55%
1020 VOLT Bitvolt VOLT $9,355 $0.000619 15,112,554 LowVol 3.26% 4.63% 50.58%
1021 TSTR Tristar Coin TSTR $8,559 $0.001702 5,027,857 LowVol 3.26% -49.47% -47.66%
1022 CCM100 CCMiner CCM100 $7,242 $0.002155 3,360,417 LowVol 4.24% 8.94% 74.74%
1023 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -5.44% -7.87%
1024 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,771 $0.031965 211,827 5.23% 81.14%
1025 CONX Concoin CONX $6,335 $0.008511 744,266 LowVol 3.23% 8.34% -11.44%
1026 MRNG MorningStar MRNG $5,928 $0.000181 32,692,735 LowVol 56.84%
1027 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,805 LowVol 29.44%
1028 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,265 $0.003095 1,377,917 LowVol 3.23% 16.26% 26.74%
1029 MGM Magnum MGM $3,677 $0.000929 3,960,151 LowVol 3.23% -79.08%
1030 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 4.19%
1031 XNG Enigma XNG $3,108 $0.186944 16,627 LowVol 3.23% -9.88% 6.59%
1032 DGCS Digital Credits DGCS $2,705 $0.000464 5,826,388 LowVol 3.23% 4.66% 105.14%
1033 NANOX Project-X NANOX $2,422 $30950.90 0.078264 LowVol 3.23% -41.71% -54.79%
1034 TOKEN SwapToken TOKEN $1,821 $1.2e-07 15,320,585,365 LowVol -3.88% -4.70% -14.00%
1035 EBT Ebittree Coin EBT $1,772 $0.001401 1,264,511 LowVol 3.23% 19.65% -35.32%
1036 ABN Abncoin ABN $1,058 $0.015630 67,700 LowVol 27.14% 14.35% 16.42%
1037 SOJ Sojourn SOJ $810 $0.001669 485,214 LowVol 4.91% -83.04% 651.44%
1038 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -3.04%
1039 DMB Digital Money… DMB $468 $0.001111 421,300 LowVol 3.32% 43.28% 2.34%
1040 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1041 CALC CaliphCoin CALC $111 $0.001274 87,140 LowVol 4.11% -1.79% 42.53%
1042 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol
1043 FAL Falcoin FAL $58 $0.000296 196,766 LowVol 100.16% 147.93%
1044 APW AppleCoin APW $13 $0.000155 82,147 LowVol 4.00% 4.64% 35.97%
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.75 $23,240,000 0.00% 1.26% 17.16%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $38.82 $14,127,300 -1.77% 16.73% -18.59%
1047 ORME Ormeus Coin ORME $3.38 $7,428,480 2.37% 13.28% 19.90%
1048 CMT CyberMiles CMT $0.225285 $6,889,410 0.47% -6.39%
1049 AI POLY AI AI $19.16 $3,353,160 7.38% 9.78% 23.39%
1050 ITC IoT Chain ITC $0.889672 $3,321,770 1.24%
1051 NULS Nuls NULS $0.787518 $2,098,930 2.36% -8.97% 44.44%
1052 ETN Electroneum ETN $0.107064 $2,082,530 3.30% 1.82% 51.21%
1053 FRGC Fargocoin FRGC $10.29 $1,901,840 1.16% -2.94% 1.70%
1054 REC Regalcoin REC $28.40 $1,774,780 0.77% -10.85% -40.02%
1055 ERO Eroscoin ERO $0.157254 $1,443,660 7.98% 4.12%
1056 GRX GOLD Reward T… GRX $5.07 $1,404,530 4.42% 1.12% 16.78%
1057 FRST FirstCoin FRST $16.21 $1,259,880 3.14% 4.30% 0.35%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.43 $1,007,790 1.32% 1.96% -29.54%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.47 $926,810 0.60% 3.07% 26.20%
1060 TSL Energo TSL $0.030106 $743,380 -0.66% 2.25% -2.11%
1061 WC WINCOIN WC $0.641259 $726,902 4.83% -30.10% -21.74%
1062 B2X SegWit2x [Fut… B2X $211.33 $607,545 2.22% 11.34% -1.92%
1063 STC Santa Coin STC $0.634494 $596,065 4.11% 0.02%
1064 THS TechShares THS $0.888821 $477,130 3.24% -0.05% -4.68%
1065 ADK Aidos Kuneen ADK $43.49 $475,523 3.23% 51.92% 71.34%
1066 RYZ ANRYZE RYZ $0.020202 $465,935 11.55% 12.12% -0.69%
1067 SBC StrikeBitClub SBC $2.10 $438,972 -16.49% 240.78%
1068 BTE BitSerial BTE $6.68 $398,405 4.61% 0.04% -15.00%
1069 GBG Golos Gold GBG $0.156988 $376,559 -2.35% 10.58% 19.27%
1070 XIN Infinity Econ… XIN $0.027701 $266,938 3.23% -3.14% -8.45%
1071 BOT Bodhi BOT $0.395203 $239,573 -1.12% -5.74% -13.46%
1072 BT2 BT2 [CST] BT2 $73.06 $232,927 -0.73% -48.09% -44.86%
1073 VASH VPNCoin VASH $0.007583 $222,696 -2.10% 48.93% 40.09%
1074 UGT UG Token UGT $0.425482 $222,235 -1.10% -5.21% -6.30%
1075 XCPO Copico XCPO $0.020423 $190,642 4.14% 2.79% -12.42%
1076 CAPP Cappasity CAPP $0.019058 $169,088 -4.51% -9.88%
1077 SUR Suretly SUR $2.40 $167,563 -2.22% 5.23% -21.31%
1078 LLT LLToken LLT $0.337903 $150,893 -0.11% -3.77% -41.13%
1079 BSR BitSoar BSR $0.159552 $124,524 3.23% -15.54% -30.59%
1080 XID Sphre AIR XID $0.167906 $119,524 0.92% -2.58% -3.21%
1081 INF InfChain INF $0.012226 $107,444 3.23% 3.78% 17.94%
1082 TER TerraNova TER $14.52 $87,089 -3.78% 120.11% 727.59%
1083 ICX ICON ICX $1.76 $83,396 0.33% -5.04% 20.60%
1084 XYLO XYLO XYLO $0.821731 $73,599 3.23% 99.96%
1085 MKR Maker MKR $399.42 $65,471 -0.46% -5.69% -1.80%
1086 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.086509 $63,492 12.29% 4.39% 1.57%
1087 QBT Qbao QBT $0.207662 $63,211 -2.60% -5.02% -19.17%
1088 DSR Desire DSR $0.428615 $54,053 26.72% 45.42% 49.95%
1089 SNOV Snovio SNOV $0.004651 $52,084 -5.79% 4.50%
1090 BTCM BTCMoon BTCM $0.037661 $48,846 2.11% 2.45% 207.51%
1091 SEND Social Send SEND $0.080472 $48,144 42.10% 29.99%
1092 MSD MSD MSD $0.009274 $29,574 6.71% 6.67% -21.68%
1093 BT1 BT1 [CST] BT1 $15065.30 $25,954 0.32% 10.27% 29.98%
1094 BCDN BlockCDN BCDN $0.084341 $23,554 4.27% 3.38%
1095 B3 B3Coin B3 $0.000104 $18,046 12.10% 53.67% 106.55%
1096 FOR FORCE FOR $0.011486 $16,473 5.70% 20.09% 84.64%
1097 EVR Everus EVR $1.35 $13,296 3.16% 10.55% -21.33%
1098 AIB Advanced Inte… AIB $0.014542 $12,623 -3.93% 33.01% 229.05%
1099 VIU Viuly VIU $0.010928 $12,236 2.12% -14.75% 32.91%
1100 BOS BOScoin BOS $1.11 $10,428 13.58% -2.23% 3.26%
1101 MCR Macro MCR $1.58 $9,600 3.20% 32.53% -27.13%
1102 DEUS DeusCoin DEUS $0.272523 $8,686 3.26% -3.63% -22.97%
1103 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.043700 $8,644 -0.59% -10.41% -24.27%
1104 AKY Akuya Coin AKY $0.107090 $8,446 3.23% -3.27% 6.65%
1105 WILD Wild Crypto WILD $0.148072 $7,176 -4.74% 7.88% -41.73%
1106 WISH MyWish WISH $0.146390 $7,075 -0.59% 0.83% 8.26%
1107 BPL Blockpool BPL $0.183870 $6,744 3.23% -0.75% 36.66%
1108 SKR Sakuracoin SKR $0.009310 $6,376 4.37% -20.09% 647.29%
1109 MOTO Motocoin MOTO $0.013751 $6,332 -1.89% 92.88% 288.04%
1110 BON Bonpay BON $1.25 $6,115 3.09% -23.45%
1111 GLS GlassCoin GLS $0.588222 $5,973 3.23% -23.86% -51.10%
1112 COR CORION COR $0.847064 $5,870 21.01% 8.58% 6.28%
1113 SND Sand Coin SND $0.557156 $5,699 -30.05% -13.69% -9.66%
1114 PLC PlusCoin PLC $0.000800 $5,331 -8.36% 39.93% 23.52%
1115 BTU Bitcoin Unlim… BTU $86.36 $4,685 -0.98% -9.50% -36.06%
1116 HAT Hawala.Today HAT $0.200583 $4,307 -0.61% -34.09% 24.33%
1117 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002892 $4,263 17.94% -0.40% 24.88%
1118 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005236 $4,179 14.17% -17.25% 32.64%
1119 NUKO Nekonium NUKO $0.063140 $4,170 3.23% -3.29%
1120 DAY Chronologic DAY $3.11 $4,115 -10.35% -27.57% -32.06%
1121 ONG onG.social ONG $0.205299 $3,461 -0.59% -6.16% 55.09%
1122 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.120244 $3,256 4.00% 3.83% 19.36%
1123 PLX PlexCoin PLX $0.033255 $3,187 3.66% 4.27% -71.37%
1124 MGC MergeCoin MGC $0.011761 $3,064 3.23% -2.00% -14.81%
1125 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.236939 $3,031 0.99% -13.90% -30.57%
1126 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003346 $2,958 2.44% -4.71% 34.06%
1127 MGC GulfCoin MGC $0.003095 $2,770 3.23% 74.35% 11.73%
1128 ELC Elacoin ELC $0.109878 $2,736 3.49% 47.70% -8.71%
1129 STU bitJob STU $0.031293 $2,594 2.05% -24.25% 2.84%
1130 DFS DFSCoin DFS $0.005343 $2,538 3.62% -12.63% -34.16%
1131 FRD Farad FRD $0.066398 $2,432 -7.18% -21.72% -49.74%
1132 BUB Bubble BUB $0.017642 $2,306 2.89% -27.20%
1133 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.46 $2,210 4.00% -11.36% -12.99%
1134 ABC Alphabit ABC $23.52 $2,188 3.17% 1.52% 15.30%
1135 ACC AdCoin ACC $0.097708 $2,156 3.15% 2.44% 12.52%
1136 DMC DynamicCoin DMC $0.003167 $2,126 3.00% 58.40% -39.42%
1137 HYTV Hyper TV HYTV $0.003715 $2,050 -0.59% -1.37% -9.38%
1138 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000310 $1,921 3.26% 4.64% -45.61%
1139 SISA SISA SISA $0.010156 $1,767 1.56% -19.77% -12.77%
1140 GARY President Joh… GARY $0.212788 $1,757 22.33% 44.02% 10.41%
1141 MEN PeopleCoin MEN $0.000155 $1,727 3.23% 4.64% 32.22%
1142 PEC Peacecoin PEC $0.062676 $1,688 3.23% -39.56% -12.67%
1143 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000409 $1,641 -0.14% -6.37% -17.72%
1144 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004370 $1,580 -2.43% -10.91% -26.16%
1145 PRES President Trump PRES $0.005254 $1,560 3.23% 25.15% 71.72%
1146 ANI Animecoin ANI $0.000310 $1,412 3.26% 109.27% 35.94%
1147 XOT Internet of T… XOT $2165.01 $1,384 3.23% 4.56% 0.68%
1148 IBTC iBTC IBTC $0.010925 $1,381 13.58% -4.49% 118.07%
1149 DGPT DigiPulse DGPT $1.07 $1,351 -0.20% 11.51% -10.89%
1150 BAT BatCoin BAT $0.000004 $1,318 2.22% 24.93% 121.02%
1151 MCI Musiconomi MCI $0.024079 $1,217 -6.67% -25.33% -28.71%
1152 PNX Phantomx PNX $0.015083 $1,082 -3.20% -42.35% -9.23%
1153 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000155 $1,076 3.23% 4.64% -45.60%
1154 SHND StrongHands SHND $2.2e-08 $1,071 4.54% -4.01% -17.44%
1155 TRIA Triaconta TRIA $8.74 $1,028 -0.92% -7.17% -4.50%
1156 HNC Huncoin HNC $0.002167 $1,022 3.23% -17.62% 7.59%
1157 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $979 -0.59% 134.93% 89.04%
1158 ACN Avoncoin ACN $0.000619 $979 -31.18% -32.02% 58.61%
1159 OX OX Fina OX $0.000189 $905 3.75% 17.96% -2.84%
1160 ZBC Zilbercoin ZBC $0.027640 $779 3.66% -10.90% -26.64%
1161 APC AlpaCoin APC $0.026159 $727 3.95% 11.27% -7.77%
1162 UR UR UR $0.001079 $704 -7.05% 14.31% 89.56%
1163 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002191 $702 9.51% -15.63% 27.61%
1164 TIE TIES Network TIE $0.096140 $687 -0.59% -18.29% -5.87%
1165 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.091531 $670 3.13% 5.46% 15.54%
1166 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.007051 $658 3.71% -23.58% 89.58%
1167 LDCN LandCoin LDCN $0.001404 $644 3.23% -15.68% -54.76%
1168 EGOLD eGold EGOLD $0.017349 $640 -0.56% -18.11% 107.73%
1169 FRN Francs FRN $0.029369 $629 6.45% -3.58% 1.58%
1170 BLX Blockchain Index BLX $3.06 $618 -0.59% -11.56% 8.44%
1171 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002167 $602 3.23% 23.42% 1.20%
1172 QBT Cubits QBT $0.003844 $600 3.09% -4.57% -18.46%
1173 FLASH Flash FLASH $0.006345 $582 3.23% 11.39% 35.27%
1174 TCR TheCreed TCR $0.000310 $577 -31.18% 4.64% -12.03%
1175 BEST BestChain BEST $0.001410 $566 4.03% -60.97% 12.12%
1176 ETT EncryptoTel [… ETT $0.105847 $555 7.63% 22.06% 12.72%
1177 WIC Wi Coin WIC $0.002617 $532 3.11% -31.89% -4.61%
1178 EAG EA Coin EAG $2.39 $528 3.23% -19.17% -23.22%
1179 TCOIN T-coin TCOIN $0.000244 $513 7.20% -17.47% 7.04%
1180 NAMO NamoCoin NAMO $0.000204 $503 2.83% 6.42% 30.73%
1181 NTC Natcoin NTC $0.122256 LowVol 5.91% 20.67% -2.92%
1182 STARS StarCash Network STARS $0.168166 LowVol 3.26% 84.28% -25.75%
1183 RHFC RHFCoin RHFC $0.001393 LowVol 4.11% 17.56%
1184 XQN Quotient XQN $0.005416 LowVol 4.00% -33.28% 13.29%
1185 BTBc Bitbase BTBc $0.004643 LowVol 4.00% 22.87% 27.97%
1186 MAVRO Mavro MAVRO $0.030641 LowVol 3.23% 26.54% 62.21%
1187 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000155 LowVol 3.26% 4.63% 35.94%
1188 PRN Protean PRN $0.000072 LowVol 1.38% -48.26% -16.63%
1189 PCN PeepCoin PCN $0.000155 LowVol 3.23% 4.64% 35.94%
1190 EDRC EDRCoin EDRC $0.058121 LowVol 3.04% -16.05% -1.59%
1191 NBIT netBit NBIT $0.074282 LowVol 3.23% 48.84% 18.45%
1192 WA WA Space WA $0.024761 LowVol 3.23% 14.67% 25.84%
1193 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007233 LowVol -46.74% 464.92% 511.79%
1194 CASH Cash Poker Pro CASH $0.052440 LowVol -0.59% 11.39% -24.96%
1195 VULC Vulcano VULC $0.009220 LowVol 43.51% 15.99% 83.58%
1196 RCN Rcoin RCN $0.000155 LowVol 3.23% 4.64% 35.97%
1197 EBIT eBIT EBIT $0.003321 LowVol -0.59% -6.72% 25.47%
1198 ACES Aces ACES $0.000155 LowVol 3.26% -2.21%
1199 10MT 10M Token 10MT $0.002136 LowVol -0.59% 70.30%
1200 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol 2.30% 1.79% 105.33%
1201 QORA Qora QORA $0.216656 LowVol 3.26% -18.01% 2.38%
1202 MONETA Moneta MONETA $0.000619 LowVol 37.63% 28.65% 81.16%
1203 CC CyberCoin CC $0.000155 LowVol 4.00% -47.68% 8.28%
1204 EVC EventChain EVC $0.128915 LowVol -2.25% -11.66% 28.74%
1205 AMS AmsterdamCoin AMS $0.003869 LowVol 3.23% -15.62% -17.62%
1206 MINEX Minex MINEX $0.019235 LowVol 2.52% 21.83% 20.94%
1207 FAP FAPcoin FAP $0.011122 LowVol 1.99% 64.60%
1208 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013154 LowVol 4.00% -32.02% 26.63%
1209 EUSD eUSD EUSD $0.000249 LowVol -0.59% 10.23% 33.64%
1210 INDIA India Coin INDIA $0.000310 LowVol 3.23% 42.88% 35.97%
1211 GRN Granite GRN $0.015475 LowVol 1.23% -7.53% 86.71%
1212 BITOK Bitok BITOK $0.000155 LowVol 3.26% 4.64% 206.11%
1213 BSN Bastonet BSN $0.000774 LowVol 4.11% 4.64% 4.05%
1214 SKC Skeincoin SKC $0.022594 LowVol 3.26% 4.32% 71.32%
1215 CBD CBD Crystals CBD $0.002786 LowVol 3.23% 4.66% 74.82%
1216 HIGH High Gain HIGH $0.000464 LowVol 42.17% 56.95% -35.92%
1217 DBG Digital Bulli… DBG $0.006964 LowVol 3.23% 88.34% 5.47%
1218 MAGN Magnetcoin MAGN $0.632946 LowVol 3.23% 7.88% 29.76%
1219 SAK Sharkcoin SAK $0.001952 LowVol 3.20% -20.33% -25.14%
1220 XRY Royalties XRY $0.000151 LowVol 2.70% -3.14% -86.33%
1221 XDE2 XDE II XDE2 $3.65 LowVol 59.03% 18.83%
1222 WOW Wowcoin WOW $0.000147 LowVol 1.50% -4.22% 12.28%
1223 TOP TopCoin TOP $0.000465 LowVol 3.27% 50.37% 1.99%
1224 QBC Quebecoin QBC $0.002476 LowVol 3.26% 4.64% 27.97%
1225 FFC FireFlyCoin FFC $0.000155 LowVol 3.26% 4.66% 25.66%
1226 FUDD DimonCoin FUDD $0.000875 LowVol -0.59% -36.22% -25.33%
1227 BIT First Bitcoin BIT $0.010523 LowVol 3.23% 31.80% -15.96%
1228 9COIN 9COIN 9COIN $0.003405 LowVol -5.38% -7.90% 40.14%
1229 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005262 LowVol 3.23% 3.88% 21.66%
1230 CYDER Cyder CYDER $0.000310 LowVol 4.11% 4.64% 35.97%
1231 GAY GAY Money GAY $0.011708 LowVol 3.30% -1.07% 61.60%
1232 POKE PokeCoin POKE $0.000155 LowVol 2.94% 4.64%
1233 EFYT Ergo EFYT $13.51 LowVol 4.94% -21.14% 46.68%
1234 YES Yescoin YES $0.000155 LowVol 3.23% 6.44% 117.47%
1235 LEPEN LePen LEPEN $0.000153 LowVol 3.21% 11.06% 50.61%
1236 IPY Infinity Pay IPY $0.001923 LowVol -0.59% 10.50%
1237 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000310 LowVol 3.23% 4.64% -9.35%
1238 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.102138 LowVol 3.23%
1239 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003095 LowVol 4.00% 49.48% 94.20%
1240 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001548 LowVol 3.26% -32.49% 35.97%
1241 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000174 LowVol -0.59% -6.94% 17.01%
1242 PRIMU Primulon PRIMU $0.000287 LowVol -4.12% 93.81% 48.55%
1243 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.120244 LowVol 4.11% -48.57%
1244 DUB Dubstep DUB $0.002786 LowVol 3.23% 22.37%
1245 EXRN EXRNchain EXRN $8.7e-07 LowVol 98.81% -7.17% 47.84%
1246 MARX MarxCoin MARX $0.001523 LowVol 2.61% 31.56% 52.00%
1247 COUPE Coupecoin COUPE $0.000113 LowVol 2.43% 10.41% 1214.00%
1248 SWP Swapcoin SWP $0.061180 LowVol -0.59% -43.47% -43.14%
1249 VGC VegasCoin VGC $0.000155 LowVol 3.26% 17.66%
1250 PI PiCoin PI $0.002321 LowVol 3.26% 3.92%
1251 AXIOM Axiom AXIOM $0.022749 LowVol 3.26% 4.63% 30.61%
1252 CME Cashme CME $0.000310 LowVol 3.23% 109.27% 171.94%
1253 ASN Aseancoin ASN $0.008511 LowVol 3.23% 31.74% -58.28%
1254 TELL Tellurion TELL $0.000278 LowVol 4.45% 29.24% 77.72%
1255 YEL Yellow Token YEL $0.005069 LowVol -0.35% -5.79% -4.79%
1256 KASHH KashhCoin KASHH $0.000155 LowVol 3.23% 5.86% 149.43%
1257 KARMA Karmacoin KARMA $0.000155 LowVol 3.23% 4.66%
1258 X2 X2 X2 $0.000155 LowVol 3.23% -47.67% 36.15%
1259 IQT iQuant IQT $0.170075 LowVol 3.26% 17.13% 4.45%
1260 GAIN UGAIN GAIN $0.002167 LowVol 3.23% 4.63% 47.49%
1261 TURBO TurboCoin TURBO $0.000155 LowVol 3.23% 4.64% 35.97%
1262 XTD XTD Coin XTD $0.000155 LowVol 3.26%
1263 BXC Bitcedi BXC $0.003035 LowVol 1.72% -24.46% -3.47%
1264 GBRC Global Busine… GBRC $0.000155 LowVol 3.26%
1265 LKC LinkedCoin LKC $0.000310 LowVol 4.11% -28.41% 35.97%
1266 WINK Wink WINK $0.000310 LowVol 4.11% 103.18%
1267 HCC Happy Creator… HCC $0.000619 LowVol 3.23% 4.63% -9.35%
1268 DON Donationcoin DON $0.000619 LowVol 3.22% 0.09% 31.99%
1269 EGG EggCoin EGG $0.058497 LowVol 3.23% 35.25%
1270 PRM PrismChain PRM $0.001702 LowVol 4.11% 4.63% 25.08%
1271 REGA Regacoin REGA $0.001238 LowVol 3.23% 39.51% -15.55%
1272 TEAM TeamUp TEAM $0.000310 LowVol 4.00% 4.64%
1273 DASHS Dashs DASHS $0.052616 LowVol 3.23% 1.65% 41.31%
1274 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol 3.23% 4.66%
1275 FUTC FutCoin FUTC $0.003095 LowVol 4.00% 30.79% 41.70%
1276 LTH LAthaan LTH $0.000774 LowVol 4.11% 4.66% 9.60%
1277 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003714 LowVol 3.23% 4.64% -22.15%
1278 TRICK TrickyCoin TRICK $0.019963 LowVol 4.11% 37.73% 88.60%
1279 BGR Bongger BGR $0.000166 LowVol 2.40% -8.22% 36.38%
1280 MBL MobileCash MBL $0.000619 LowVol 3.23% 4.63% 81.26%
1281 STEX STEX STEX $1.13 LowVol 6.88% -4.30% 24.90%
1282 HYPER Hyper HYPER $0.033427 LowVol 3.26% -29.32%
1283 AV AvatarCoin AV $0.055712 LowVol 3.26% 2.08% 70.13%
1284 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.478501 LowVol 3.26% 44.76% 88.10%
1285 DISK DarkLisk DISK $0.001238 LowVol 3.23% 4.66%
1286 SPORT SportsCoin SPORT $0.001393 LowVol 3.23%
1287 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000155 LowVol 3.23% 35.97%
1288 SFE SafeCoin SFE $0.000155 LowVol 3.23% 4.64% 36.69%
1289 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.053382 LowVol 4.24% 4.27% 36.87%
1290 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 4.53% -4.78% -98.78%
1291 IFC Infinitecoin IFC $0.000021 LowVol 4.54% 26.94% 67.24%
1292 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol -59.31%
1293 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1294 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 34.79%
1295 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 36.84%
1296 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol -10.22%
1297 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1298 VOYA Voyacoin VOYA $2.50 LowVol 4.27% 1.18% 59.39%
1299 XAU Xaucoin XAU $0.040620 LowVol 3.52% -8.86%
1300 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 91.76%
1301 IRL IrishCoin IRL $0.002823 LowVol -4.55% 29.09%
1302 CYC Cycling Coin CYC $0.001266 LowVol -5.01% -10.91%
1303 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 34.88%
1304 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000855 LowVol -3.61% 7.36%
1305 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol -5.38% 36.73%
1306 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -6.23% -4.82%
1307 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003958 LowVol -7.70% 34.36%
1308 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -23.47%
1309 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol 0.16% 28.34%
1310 OP Operand OP $0.000979 LowVol -5.41% 8.60%
1311 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol -7.18%
1312 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol 7.30%
1313 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1314 XID International… XID $0.009420 LowVol -4.91% 23.60%
1315 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002650 LowVol 4.00% 5.44% -6.14%
1316 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol -8.35% 19.07%
1317 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol -2.07% 18.74%
1318 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002742 LowVol -7.28%
1319 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol -4.46% 24.14%
1320 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol -0.25% 162.14%
1321 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol -4.94%
1322 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -4.94% 19.63%
1323 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000460 LowVol 3.70% -3.60%
1324 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.009044 LowVol 3.64% 23.14%
1325 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1326 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol -4.89% 23.80%
1327 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1328 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol -7.32% 21.98%
1329 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol -5.26% 22.92%
1330 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1331 HDLB HODL Bucks HDLB $0.050829 LowVol 4.14% 10.72%
1332 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.014088 LowVol 123.58%
1333 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol 0.78%
1334 UNC UNCoin UNC $0.000149 30.74%
1335 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1336 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 39.30%
1337 FC Facecoin FC $0.003480 7.87%
1338 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -8.42%
1339 FBL Faceblock FBL $0.001654 -0.03%

Quay lại phần 1

Phản hồi