Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 6h ngày 11/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 6h ngày 11/12/2017 (GMT +7) của 1339 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 6h ngày 11/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $14901.70 trên tổng giá trị $249,349,207,293

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $441.30 trên tổng giá trị $42,479,170,873

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1297.28 trên tổng giá trị $21,857,043,704

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.03 trên tổng giá trị $11,204,647,910

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.236763 trên tổng giá trị $9,171,996,151

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.007323 trên tổng giá trị $221,348 đã biến động tăng 288.78% trong 1h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.017925 trên tổng giá trị đã biến động tăng 195.93% trong 1h qua

    + Đồng RMC Russian Miner… (RMC) đang có giá hiện tại $48030.00 trên tổng giá trị $72,381,210 đã biến động tăng 111.75% trong 1h qua

    + Đồng ACN Avoncoin (ACN) đang có giá hiện tại $0.000890 trên tổng giá trị đã biến động tăng 99.53% trong 1h qua

    + Đồng ETBS Ethbits (ETBS) đang có giá hiện tại $1.46 trên tổng giá trị $2,035,610 đã biến động tăng 98.83% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.017925 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1293.25% trong 24h qua

    + Đồng AHT Bowhead (AHT) đang có giá hiện tại $0.156824 trên tổng giá trị $1,254,592 đã biến động tăng 841.67% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.19 trên tổng giá trị $7,810,130 đã biến động tăng 512.05% trong 24h qua

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000045 trên tổng giá trị $24,321,296 đã biến động tăng 481.94% trong 24h qua

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000117 trên tổng giá trị $3,978,408 đã biến động tăng 324.54% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.017925 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1468.70% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000109 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1110.79% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.353494 trên tổng giá trị $26,729,272 đã biến động tăng 1039.05% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $15.17 trên tổng giá trị đã biến động tăng 759.17% trong 7 ngày qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.001598 trên tổng giá trị $775 đã biến động tăng 618.94% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 6h ngày 11/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 VUC Virta Unique … VUC $106,393 $0.001729 61,521,100 $1,155 -0.18% -4.57% 17.77%
702 MST MustangCoin MST $102,626 $0.162809 630,343 $578 -0.23% 13.23% 14.27%
703 SCRT SecretCoin SCRT $101,629 $0.024033 4,228,672 $1,296 -0.23% -2.63%
704 SGR Sugar Exchange SGR $98,688 $0.028197 3,500,000 $584 -0.37% 15.99% -16.05%
705 XCXT CoinonatX XCXT $96,876 $0.005987 16,181,952 $534 -0.57% -27.73% -27.06%
706 RPC RonPaulCoin RPC $95,999 $0.106815 898,737 $803 -0.47% 14.92% 43.64%
707 MONK Monkey Project MONK $94,251 $0.890865 105,797 $4,355 -1.39% -20.34% -80.72%
708 EOT EOT Token EOT $91,847 $0.011118 8,260,903 $1,116 -0.24% 1.35% -13.23%
709 XCO X-Coin XCO $80,648 $0.006512 12,384,976 $8,357 -10.03% 4.20% -1.21%
710 WOMEN WomenCoin WOMEN $79,880 $0.001806 44,220,400 $2,356 -0.12% -13.87% -26.44%
711 KURT Kurrent KURT $78,510 $0.007915 9,919,485 $776 14.96% 23.43% 18.29%
712 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $71,983 $0.082521 872,302 $66,946 14.98% 175.60% 507.96%
713 ICON Iconic ICON $70,630 $0.119128 592,894 $4,928 -0.36% 100.29% 91.95%
714 WORM HealthyWormCoin WORM $66,487 $0.000593 112,042,093 $1,679 -0.24% 31.57% 86.28%
715 OS76 OsmiumCoin OS76 $66,316 $0.074177 894,026 $2,330 59.10% 110.11% 147.88%
716 KRONE Kronecoin KRONE $65,478 $0.017388 3,765,667 $641 0.26% 14.78% 56.82%
717 EREAL eREAL EREAL $59,395 $0.000868 68,427,562 $524 3.16% 79.86% 52.93%
718 ERY Eryllium ERY $54,852 $0.010011 5,479,316 $691 -0.23% -9.34% 80.30%
719 PRX Printerium PRX $53,110 $0.004493 11,821,728 $805 0.08% -82.89% 77.97%
720 ITZ Interzone ITZ $44,922 $0.023737 1,892,510 $675 0.57% -25.96% 46.59%
721 MSCN Master Swiscoin MSCN $36,070 $0.000806 44,725,180 $870 15.31% 11.28% -29.30%
722 RBT Rimbit RBT $34,891 $0.000302 115,499,623 $1,657 0.00% -33.55% -39.26%
723 LBTC LiteBitcoin LBTC $28,044 $0.008796 3,188,280 $13,295 -4.55% -12.35% 225.57%
724 CRTM Corethum CRTM $25,755 $0.010302 2,500,000 $3,491 -0.41% 44.53% 90.59%
725 XOC Xonecoin XOC $20,500 $0.048808 420,000 $596 -0.23% -17.21%
726 GRIM Grimcoin GRIM $18,649 $0.000935 19,953,818 $703 -2.45% -47.29% -55.23%
727 XRC Rawcoin XRC $18,586 $0.026367 704,882 $1,001 -13.64% -0.18% 32.24%
728 CREVA CrevaCoin CREVA $17,301 $0.000475 36,390,750 $3,894 -0.14% 3.77% -40.27%
729 GSR GeyserCoin GSR $15,643 $0.333796 46,864 $4,281 -0.24% -50.55% 260.77%
730 LVPS LevoPlus LVPS $15,266 $0.010088 1,513,256 $3,495 9.42% 14.99% 23.88%
731 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,009 $0.000757 9,263,573 $642 -30.99% -68.98% -15.10%
732 HMC HarmonyCoin HMC $5,852 $0.010427 561,235 $1,084 -0.39% -12.42% -8.88%
733 UNITY SuperNET UNITY $35,203,148 $43.14 816,061 LowVol -0.46% -5.76% -41.97%
734 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
735 ECOB Ecobit ECOB $6,686,578 $0.015045 444,444,444 LowVol 12.60% 7.78% 32.54%
736 ECN E-coin ECN $6,521,267 $1.38 4,731,282 LowVol -0.23% -60.27% -41.78%
737 YASH YashCoin YASH $6,373,455 $0.637328 10,000,274 LowVol -0.23% 22.46% 44.52%
738 PGL Prospectors Gold PGL $4,851,393 $0.075215 64,500,000 LowVol -0.24% 7.55%
739 XC XCurrency XC $4,406,588 $0.750591 5,870,824 LowVol -1.03% -1.41% -41.65%
740 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 25.98%
741 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol -1.73% 25.36%
742 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,519,076 $0.415242 6,066,525 LowVol -0.24% 19.34% 65.30%
743 RC RussiaCoin RC $2,152,870 $0.256971 8,377,873 LowVol 2.16% 5.17% 54.96%
744 JNS Janus JNS $2,141,303 $0.093018 23,020,335 LowVol 71.37% 22.42% -50.74%
745 UFO UFO Coin UFO $2,078,869 $0.000593 3,503,230,012 LowVol -0.24% -0.17% 73.49%
746 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,047,143 $0.068238 30,000,000 LowVol -0.24% 0.80% -31.92%
747 ICOO ICO OpenLedger ICOO $1,984,795 $4.26 465,952 LowVol -1.16% -10.02% -19.76%
748 SIFT Smart Investm… SIFT $1,869,828 $2.59 722,935 LowVol -0.45% -14.75% -26.15%
749 ITT Intelligent T… ITT $1,718,081 $0.175352 9,797,899 LowVol -0.45% 7.29%
750 HTC HitCoin HTC $1,631,348 $0.000148 10,996,318,099 LowVol -0.24% -0.23% 30.12%
751 NKA IncaKoin NKA $1,420,678 $0.000125 11,410,972,695 LowVol 0.03% -8.33% 19.72%
752 SDC ShadowCash SDC $1,245,797 $0.186075 6,695,133 LowVol 1.16% 3.60% 62.86%
753 ORB Orbitcoin ORB $1,179,141 $0.380945 3,095,306 LowVol 0.22% 1.38% 11.22%
754 BTSR BTSR BTSR $1,097,588 $0.334196 3,284,266 LowVol -0.41% -0.43% 60.31%
755 DCY Dinastycoin DCY $1,053,948 $0.000742 1,420,858,063 LowVol -0.24% -0.64% 46.93%
756 NOBL NobleCoin NOBL $1,034,934 $0.000447 2,315,817,388 LowVol 1.68% 30.06% 44.09%
757 METAL MetalCoin METAL $1,015,686 $0.013203 76,925,527 LowVol -0.23% -0.29% 30.10%
758 INPAY InPay INPAY $973,201 $0.097320 10,000,000 LowVol -0.23% -0.17% 6.57%
759 NET NetCoin NET $927,660 $0.001179 787,126,712 LowVol -0.23% 13.01% 31.87%
760 UTC UltraCoin UTC $915,199 $0.020488 44,669,994 LowVol -0.09% -19.52% -37.05%
761 EBET EthBet EBET $849,130 $0.099868 8,502,500 LowVol 3.59% 11.68% 19.91%
762 HBN HoboNickels HBN $832,484 $0.013945 59,696,358 LowVol 0.03% -1.03% 13.06%
763 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $766,079 $0.000033 22,888,061,164 LowVol -0.15% -47.71% -35.52%
764 TROLL Trollcoin TROLL $752,686 $0.001330 566,052,844 LowVol 0.01% 10.28% 40.62%
765 VAL Valorbit VAL $736,464 $0.000138 5,322,541,247 LowVol -6.95% 21.34%
766 VLT Veltor VLT $687,987 $1.24 554,855 LowVol 18.58% 18.65% -4.40%
767 CARBON Carboncoin CARBON $673,853 $0.000044 15,392,009,827 LowVol 13.45% -46.56% -48.33%
768 GOOD Goodomy GOOD $658,144 $0.001491 441,349,000 LowVol 0.16% -16.35% -10.48%
769 TGC Tigercoin TGC $639,425 $0.014687 43,536,800 LowVol -0.23% -14.06% 142.00%
770 CCN CannaCoin CCN $615,691 $0.130996 4,700,074 LowVol -0.23% 11.89% -3.07%
771 RIYA Etheriya RIYA $600,691 $0.379816 1,581,531 LowVol -0.24% -3.04% 23.05%
772 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -54.07%
773 J Joincoin J $566,075 $0.231202 2,448,402 LowVol -4.50% -31.58% 183.62%
774 V Version V $559,149 $0.001191 469,399,663 LowVol -0.22% 2.46% -7.42%
775 FNC FinCoin FNC $553,353 $0.042967 12,878,667 LowVol -0.03% -0.14% 23.28%
776 BPC Bitpark Coin BPC $551,398 $0.007352 75,000,000 LowVol -5.66% -29.81% -9.15%
777 AU AurumCoin AU $550,472 $1.86 296,216 LowVol -0.24% -10.29% 13.71%
778 JET Jetcoin JET $527,629 $0.108287 4,872,509 LowVol -0.23% 211.22% 35.02%
779 DAXX DaxxCoin DAXX $516,568 $0.001037 498,353,380 LowVol -0.23% 18.73% 48.99%
780 ITI iTicoin ITI $506,611 $15.83 32,000 LowVol -0.39% -5.01% -30.09%
781 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 52.31%
782 SAC SACoin SAC $499,514 $0.071210 7,014,672 LowVol -0.01% -4.16% 17.06%
783 NETKO Netko NETKO $487,000 $0.111265 4,376,940 LowVol -0.24% 4.16% -17.35%
784 USC Ultimate Secu… USC $484,883 $0.046880 10,343,113 LowVol -0.24% -33.06% -30.38%
785 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -56.69%
786 UNIC UniCoin UNIC $458,609 $0.154453 2,969,248 LowVol -0.15% 2.65% 58.42%
787 CHESS ChessCoin CHESS $455,581 $0.008432 54,032,769 LowVol -6.57% -3.36% 18.77%
788 ICN iCoin ICN $455,227 $0.015577 29,223,913 LowVol 0.79% 4.29%
789 SLG Sterlingcoin SLG $455,050 $0.108163 4,207,073 LowVol 0.07% -34.41% 16.44%
790 WAY WayGuide WAY $445,243 $0.004451 100,040,708 LowVol -0.23% -0.17% 28.13%
791 FUCK FuckToken FUCK $443,788 $0.008635 51,392,878 LowVol -0.45% -9.10% 34.98%
792 FLT FlutterCoin FLT $440,941 $0.001368 322,214,524 LowVol 0.71% -1.74% 20.00%
793 NYAN Nyancoin NYAN $428,106 $0.001342 318,905,963 LowVol 4.96% -9.55% 62.48%
794 FUNK The Cypherfunks FUNK $419,161 $0.000009 46,320,119,999 LowVol -1.86% -1.34% 51.81%
795 STV Sativacoin STV $415,641 $0.058650 7,086,786 LowVol -0.04% 5.31% 69.10%
796 VIDZ PureVidz VIDZ $399,778 $0.003191 125,279,775 LowVol -0.15% 22.33% 33.69%
797 CFT CryptoForecast CFT $392,178 $0.008526 46,000,000 LowVol -0.20% -11.35% -1.06%
798 LOT LottoCoin LOT $387,945 $0.000027 14,491,014,421 LowVol 0.10% 11.35% 32.19%
799 SWING Swing SWING $386,994 $0.139012 2,783,886 LowVol -0.03% -4.98% 48.79%
800 GUN Guncoin GUN $379,719 $0.001924 197,316,178 LowVol -0.24% -26.44% 4.93%
801 BERN BERNcash BERN $378,221 $0.005310 71,234,301 LowVol -2.40% 15.67% 32.99%
802 UFR Upfiring UFR $373,729 $0.025953 14,400,000 LowVol -0.41% -20.77% -5.99%
803 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 38.23%
804 ZUR Zurcoin ZUR $361,838 $0.004149 87,200,946 LowVol 3.44% 1.72% 28.18%
805 XGR GoldReserve XGR $359,673 $0.020946 17,171,382 LowVol -0.65% -24.26% -21.26%
806 BXT BitTokens BXT $355,722 $0.632055 562,803 LowVol 3.09% -2.54% -14.39%
807 C2 Coin2.1 C2 $353,397 $0.003535 99,976,323 LowVol -0.24% -21.04% 54.69%
808 KUSH KushCoin KUSH $348,056 $0.063865 5,449,885 LowVol -0.21% -15.79% -8.62%
809 STS Stress STS $335,359 $0.000593 565,134,332 LowVol -0.01% -0.23%
810 ROC Rasputin Onli… ROC $334,430 $0.308619 1,083,633 LowVol -0.41% 5.13% -35.33%
811 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol -9.17% 18.60%
812 I0C I0Coin I0C $323,780 $0.015429 20,985,428 LowVol -11.30% 196.89% 30.42%
813 PR Prototanium PR $323,617 $1.65 195,939 LowVol -0.24% -33.13% 28.91%
814 XPTX PlatinumBAR XPTX $321,302 $0.752869 426,770 LowVol -0.16% -15.95% 6.83%
815 FRC Freicoin FRC $315,930 $0.010682 29,577,336 LowVol -0.23% 7.28% 15.64%
816 BIGUP BigUp BIGUP $314,190 $0.000148 2,119,566,089 LowVol -0.14% -3.86% 32.66%
817 SH Shilling SH $312,025 $0.007863 39,683,925 LowVol -0.01% -3.85% 46.67%
818 4CHN ChanCoin 4CHN $303,359 $0.043980 6,897,632 LowVol -0.23% 72.91% 53.45%
819 MAD SatoshiMadness MAD $296,809 $0.000148 2,000,683,485 LowVol -0.24%
820 Q2C QubitCoin Q2C $294,591 $0.001187 248,216,721 LowVol -0.23% -0.23% -5.37%
821 TRI Triangles TRI $290,227 $3.98 72,891 LowVol -0.24% 26.01% 4.02%
822 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $285,102 $0.021500 13,260,380 LowVol 0.13% -0.91% 39.91%
823 BLC Blakecoin BLC $268,924 $0.017783 15,122,697 LowVol -0.51% -0.84% 52.26%
824 WMC WMCoin WMC $268,494 $0.023292 11,527,489 LowVol -0.24% -0.23% 30.10%
825 SPACE SpaceCoin SPACE $258,224 $0.012293 21,006,286 LowVol -0.23% 13.82% 43.64%
826 ENT Eternity ENT $257,230 $0.062754 4,099,036 LowVol -0.23% -9.14% -37.45%
827 EVO Evotion EVO $255,901 $0.080693 3,171,283 LowVol -0.63% -9.31% 2.13%
828 YAC Yacoin YAC $249,021 $0.002077 119,897,427 LowVol -0.23% 7.51% 62.39%
829 GAIA GAIA GAIA $248,078 $0.010293 24,101,381 LowVol -7.65% 2.04%
830 PHS Philosopher S… PHS $238,231 $0.039610 6,014,340 LowVol -0.23% 3.69% 54.05%
831 WYV Wyvern WYV $238,021 $0.133667 1,780,699 LowVol -0.23% -1.72% 16.52%
832 TRK Truckcoin TRK $233,938 $0.001484 157,593,566 LowVol -1.50% -27.36% -12.81%
833 CAT Catcoin CAT $226,656 $0.036495 6,210,600 LowVol 0.81% -10.47% 35.46%
834 EVIL Evil Coin EVIL $222,692 $0.010594 21,020,383 LowVol 3.79% -32.11% 14.83%
835 GRT Grantcoin GRT $217,801 $0.005044 43,179,921 LowVol -0.24% -8.32% 9.69%
836 GTC Global Tour Coin GTC $212,828 $0.007121 29,887,402 LowVol -0.24% -6.10% 64.33%
837 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $212,378 $0.267779 793,108 LowVol -0.23% -14.20% 98.83%
838 SHDW Shadow Token SHDW $211,497 $0.030214 7,000,000 LowVol -9.99% -38.25%
839 RED RedCoin RED $211,092 $0.002848 74,107,896 LowVol -0.21% 12.74% 53.06%
840 FIRE Firecoin FIRE $207,814 $2.11 98,412 LowVol -0.24% 10.95% 44.67%
841 HMP HempCoin HMP $201,264 $0.000148 1,356,645,470 LowVol -0.24% -0.23% 30.12%
842 MNM Mineum MNM $201,013 $0.021302 9,436,367 LowVol -0.17% 42.97% 57.62%
843 BUMBA BumbaCoin BUMBA $200,049 $0.008901 22,474,990 LowVol -0.23% 8.90% 52.84%
844 CYP Cypher CYP $199,251 $0.031303 6,365,285 LowVol -1.63% 42.23%
845 CNNC Cannation CNNC $198,729 $0.080233 2,476,893 LowVol 11.43% -4.81% 42.42%
846 CON PayCon CON $196,083 $0.008510 23,042,604 LowVol 5.77% 15.17% 73.76%
847 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 88.11%
848 HAL Halcyon HAL $187,745 $0.035308 5,317,330 LowVol -0.01% -34.00% 30.12%
849 HODL HOdlcoin HODL $187,074 $0.001187 157,625,005 LowVol -0.24% -0.23% 3.93%
850 OHM OHM OHM $186,242 $0.006231 29,890,252 LowVol -0.24% -0.72% 29.68%
851 MNC Mincoin MNC $185,983 $0.046139 4,030,919 LowVol -0.19% -0.83% 12.00%
852 TTC TittieCoin TTC $183,827 $0.000146 1,259,816,434 LowVol 1.51% -20.01% -23.83%
853 XRE RevolverCoin XRE $183,042 $0.008195 22,335,250 LowVol -0.18% -17.82% 22.30%
854 IMS Independent M… IMS $182,602 $0.034011 5,368,934 LowVol -1.12% 53.17% 55.40%
855 FRK Franko FRK $179,370 $0.192712 930,767 LowVol -0.23% 32.44%
856 XRA Ratecoin XRA $178,440 $0.001552 114,979,383 LowVol 1.81% 23.18% 23.02%
857 MCRN MACRON MCRN $177,492 $0.000442 401,421,401 LowVol -0.04% -4.41% 3.38%
858 E4ROW E4ROW E4ROW $175,553 $0.030467 5,762,000 LowVol -0.09% -7.66% 35.34%
859 TEK TEKcoin TEK $174,557 $0.000123 1,414,054,562 LowVol 0.56% -2.22% 8.42%
860 DLC Dollarcoin DLC $168,877 $0.018544 9,106,714 LowVol -0.24% -0.23% 30.10%
861 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
862 XCRE Creatio XCRE $165,869 $0.008083 20,520,514 LowVol -0.79% 13.09% 58.11%
863 RBX Ripto Bux RBX $165,537 $0.000434 381,236,123 LowVol -0.27% -19.25% 0.65%
864 DUO ParallelCoin DUO $161,901 $0.536390 301,834 LowVol -0.95% -4.30% -44.26%
865 ANTI AntiBitcoin ANTI $158,053 $0.009050 17,465,159 LowVol -0.24% 3.15% 3.53%
866 DRXNE DROXNE DRXNE $154,156 $0.002434 63,329,225 LowVol -0.18% -7.54% 11.64%
867 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol 4.59% 39.33%
868 URC Unrealcoin URC $153,188 $0.021808 7,024,402 LowVol -0.24% -0.23% -16.11%
869 KED Darsek KED $151,242 $0.010385 14,563,776 LowVol -0.23% -2.69% -9.70%
870 SOON SoonCoin SOON $144,212 $0.011572 12,462,620 LowVol -0.01% 14.67% 46.86%
871 XPY PayCoin XPY $143,739 $0.012153 11,827,254 LowVol -0.23% -7.30% 7.31%
872 CTO Crypto CTO $143,691 $0.011720 12,260,354 LowVol 1.98% -1.42% -11.82%
873 LEA LeaCoin LEA $141,597 $0.000449 315,018,491 LowVol -0.24% -19.36% -17.42%
874 EMD Emerald Crypto EMD $141,460 $0.007400 19,117,129 LowVol -0.09% 16.88% -26.10%
875 XCT C-Bit XCT $140,067 $0.000891 157,223,250 LowVol -0.23% -16.55% 21.98%
876 VOT VoteCoin VOT $134,424 $0.008159 16,474,625 LowVol -2.02% 19.50% -24.33%
877 BOST BoostCoin BOST $133,669 $0.011275 11,855,487 LowVol -0.23% -11.78% -32.74%
878 ARCO AquariusCoin ARCO $133,494 $0.089198 1,496,598 LowVol -0.14% -14.41% 11.54%
879 PX PX PX $133,168 $0.001387 96,018,033 LowVol -6.67% -32.42%
880 AMBER AmberCoin AMBER $129,660 $0.002967 43,699,481 LowVol -0.24% -55.66% -51.74%
881 JIN Jin Coin JIN $128,573 $0.013055 9,848,485 LowVol -0.01% -23.66%
882 URO Uro URO $123,585 $0.102364 1,207,310 LowVol -0.24% 77.40%
883 NEVA NevaCoin NEVA $122,937 $0.049604 2,478,360 LowVol -16.69% 8.56% 22.25%
884 DRM Dreamcoin DRM $121,380 $0.049550 2,449,632 LowVol -0.01% -29.19% 5.40%
885 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $118,267 $0.001484 79,719,140 LowVol 0.03% -0.23% 64.33%
886 611 SixEleven 611 $118,019 $0.273423 431,636 LowVol -2.35% 10.50% 56.53%
887 BAS BitAsean BAS $116,689 $0.023338 5,000,000 LowVol -12.38% -16.28% 4.08%
888 BIP BipCoin BIP $115,877 $0.071210 1,627,261 LowVol -0.23% -0.23% 49.35%
889 MARS Marscoin MARS $114,782 $0.004059 28,279,074 LowVol -1.47% -9.94% -6.40%
890 CRX Chronos CRX $113,942 $0.001545 73,729,962 LowVol 51.65% -1.35% 43.19%
891 GPU GPU Coin GPU $111,010 $0.002743 40,477,042 LowVol 0.87% -7.68% 6.16%
892 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
893 BITGOLD bitGold BITGOLD $109,567 $1372.80 79.8131 LowVol -2.33% -4.51% -7.08%
894 QTL Quatloo QTL $109,457 $0.014180 7,718,883 LowVol -0.04% -42.41% 13.27%
895 NRO Neuro NRO $108,214 $0.002819 38,391,154 LowVol 18.47% 11.50% 36.13%
896 ARG Argentum ARG $106,025 $0.012333 8,597,143 LowVol 0.04% -12.51% -14.04%
897 ALL Allion ALL $102,307 $0.016503 6,199,359 LowVol -0.61% 1.00% 22.12%
898 VEC2 VectorAI VEC2 $101,211 $0.006083 16,638,893 LowVol -0.23% 23.96% 15.97%
899 POP PopularCoin POP $100,290 $0.000030 3,372,875,244 LowVol 29.72% 30.50% 12.39%
900 BRAT BRAT BRAT $98,339 $0.000615 160,000,000 LowVol -0.42% 104.66% 130.31%
901 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $96,946 $0.012073 8,030,000 LowVol 22.04% -6.71% 17.45%
902 ARB ARbit ARB $96,649 $0.012295 7,860,940 LowVol 54.05%
903 CAGE CageCoin CAGE $95,713 $9.5e-07 101,168,328,395 LowVol 0.20% -30.48% -18.43%
904 ICOB ICOBID ICOB $95,285 $0.000893 106,701,874 LowVol -0.11% 22.25% 72.24%
905 PRC PRCoin PRC $94,082 $0.005934 15,854,400 LowVol -0.23% -15.04% -20.02%
906 CF Californium CF $93,549 $0.038869 2,406,802 LowVol -0.24% -11.08% 29.70%
907 BITZ Bitz BITZ $93,145 $0.046786 1,990,891 LowVol
908 JWL Jewels JWL $93,117 $0.004614 20,181,636 LowVol -5.97%
909 MAY Theresa May Coin MAY $90,354 $0.003582 25,226,400 LowVol 13.06% 8.81% 12.97%
910 QCN QuazarCoin QCN $89,679 $0.014835 6,044,911 LowVol -33.62% -2.92% -40.44%
911 BVC BeaverCoin BVC $89,197 $0.028632 3,115,258 LowVol -0.01% -3.23% 25.60%
912 ZMC ZetaMicron ZMC $89,063 $0.000148 600,344,291 LowVol -0.23% -0.17% 30.12%
913 GCC GuccioneCoin GCC $87,274 $0.004302 20,285,537 LowVol -0.23% -0.23% 15.47%
914 MND MindCoin MND $87,099 $0.005489 15,867,695 LowVol -0.24% -0.23% 33.71%
915 ADCN Asiadigicoin ADCN $85,068 $0.003412 24,931,054 LowVol -0.01% 4.47% 23.22%
916 FXE FuturXe FXE $83,857 $0.356198 235,421 LowVol -0.24% -0.19% -71.92%
917 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
918 AMMO Ammo Rewards AMMO $80,771 $0.001038 77,777,777 LowVol -0.23% -12.70% -4.24%
919 TSE Tattoocoin (S… TSE $80,767 $0.000893 90,421,856 LowVol -1.02% -40.78% -8.59%
920 300 300 Token 300 $80,111 $267.04 300 LowVol -0.24% 22.17% 6.46%
921 WARP WARP WARP $78,767 $0.071919 1,095,224 LowVol -7.70% 18.54%
922 SOIL SOILcoin SOIL $77,812 $0.013646 5,702,048 LowVol -0.11% 0.41% 31.70%
923 BTQ BitQuark BTQ $76,797 $0.008456 9,081,731 LowVol -0.24% -3.56% 0.53%
924 DRS Digital Rupees DRS $75,780 $0.000148 510,802,961 LowVol -0.23% -0.17% 6.59%
925 PONZI PonziCoin PONZI $73,455 $0.085304 861,099 LowVol -0.23% 21.06% 129.77%
926 $$$ Money $$$ $71,379 $0.001556 45,887,218 LowVol 1.98% -7.28% -9.81%
927 FLAX Flaxscript FLAX $69,837 $0.012503 5,585,525 LowVol 0.17% 37.47% -48.17%
928 EMP EMoneyPower EMP $69,608 $0.007566 9,200,000 LowVol -0.24%
929 MRJA GanjaCoin MRJA $68,548 $0.015397 4,451,920 LowVol -5.31% -72.90% -53.85%
930 CPN CompuCoin CPN $66,340 $0.003382 19,615,019 LowVol -0.06% -12.83% 3.29%
931 IMPS ImpulseCoin IMPS $66,077 $0.003264 20,245,510 LowVol 0.03% 46.41%
932 RUPX Rupaya RUPX $64,566 $0.010573 6,106,747 LowVol -0.24% 62.62% -40.52%
933 GPL Gold Pressed … GPL $63,593 $0.247899 256,527 LowVol 0.52% 2.77% 10.61%
934 VIP VIP Tokens VIP $61,901 $0.000742 83,450,403 LowVol -0.24% 6.91% 59.99%
935 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 49.77%
936 BLZ BlazeCoin BLZ $61,006 $0.000100 608,557,394 LowVol -0.18% 2.15% 43.97%
937 ZYD Zayedcoin ZYD $60,209 $0.009643 6,243,840 LowVol -0.24% 79.95%
938 BLRY BillaryCoin BLRY $60,030 $0.006676 8,992,003 LowVol -0.24% -34.88% -43.01%
939 CNC CHNCoin CNC $57,707 $0.001167 49,433,847 LowVol 0.06% -40.29%
940 CXT Coinonat CXT $57,239 $0.006638 8,623,200 LowVol 0.00% 12.99% 12.25%
941 BSC BowsCoin BSC $56,813 $0.010236 5,550,102 LowVol -0.23% -0.23% -2.08%
942 CRT CRTCoin CRT $56,448 $0.712099 79,270 LowVol -0.24% -0.23% 30.10%
943 SPT Spots SPT $55,153 $0.002462 22,406,021 LowVol -7.80% -3.53% -20.05%
944 CWXT CryptoWorldX … CWXT $54,951 $0.000922 59,630,200 LowVol -0.23% -11.01% -11.78%
945 ORLY Orlycoin ORLY $54,367 $0.001484 36,646,779 LowVol -0.01% 10.86% 18.29%
946 EGO EGO EGO $53,407 $0.000890 60,000,001 LowVol -0.24% -0.23% 29.70%
947 SONG SongCoin SONG $53,211 $0.001634 32,565,300 LowVol 0.16% 24.32% 92.33%
948 DIBC DIBCOIN DIBC $50,620 $0.010124 5,000,000 LowVol -0.20% 15.05% -17.94%
949 ATX Artex Coin ATX $49,712 $0.002647 18,781,750 LowVol -0.23% -17.47% -16.70%
950 IMX Impact IMX $48,738 $0.000445 109,509,108 LowVol -0.24% 49.66% 276.61%
951 BENJI BenjiRolls BENJI $48,735 $0.002406 20,255,046 LowVol -0.23% 16.99% 13.76%
952 G3N G3N G3N $44,873 $0.005934 7,561,891 LowVol -1.89% -9.30% 18.35%
953 DLISK DAPPSTER DLISK $44,506 $0.000445 100,000,000 LowVol -0.23% 31.97%
954 KIC KibiCoin KIC $43,619 $0.002967 14,701,000 LowVol -0.23% -16.06% -66.62%
955 BRAIN Braincoin BRAIN $43,429 $0.004302 10,094,424 LowVol 0.03% -11.58% -26.36%
956 CESC CryptoEscudo CESC $42,757 $0.000297 144,105,100 LowVol -0.23% -0.17% -13.27%
957 PULSE Pulse PULSE $42,426 $0.002967 14,298,972 LowVol -0.01% 10.86% -16.05%
958 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol 4.11% 35.32%
959 SFC Solarflarecoin SFC $40,633 $0.002885 14,083,450 LowVol 1.84% -8.18% -31.83%
960 XCS CybCSec XCS $38,624 $0.003264 11,834,082 LowVol -0.24% -8.54% 0.85%
961 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,425 $0.005076 7,569,300 1.19%
962 MTM MTMGaming MTM $37,650 $0.012550 2,999,967 LowVol 2.69% 58.36%
963 LUNA Luna Coin LUNA $37,590 $0.022694 1,656,391 LowVol -0.37% -19.31% 21.82%
964 XBTS Beatcoin XBTS $37,335 $0.024487 1,524,686 LowVol -44.97% -54.57% -45.03%
965 HVCO High Voltage HVCO $36,353 $0.024330 1,494,171 LowVol -0.01% 1.53% 28.64%
966 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol -2.54%
967 DIX Dix Asset DIX $36,215 $3.6e-07 100,000,000,000 LowVol 18.50% 57.56% 28.43%
968 VPRC VapersCoin VPRC $36,140 $0.000046 780,124,964 LowVol -0.22% -55.00% 16.46%
969 COXST CoExistCoin COXST $36,131 $0.001333 27,100,000 LowVol -2.39% -49.05% -31.09%
970 STEPS Steps STEPS $35,920 $0.001929 18,625,017 LowVol -0.23% -0.17%
971 BOAT BOAT BOAT $35,906 $0.001936 18,547,845 LowVol -0.57% -7.49% -8.46%
972 FUZZ FuzzBalls FUZZ $35,827 $0.007418 4,829,945 LowVol -0.01% -25.66% -0.29%
973 DPAY DPAY DPAY $35,401 $0.000445 79,541,001 LowVol -0.23% 30.12%
974 OFF Cthulhu Offer… OFF $35,012 $0.013352 2,622,273 LowVol -0.23% -12.44%
975 UET Useless Ether… UET $34,770 $0.008768 3,965,716 LowVol -0.45% -12.36% 2.79%
976 CASH Cashcoin CASH $34,264 $0.000742 46,158,242 LowVol -2.19% -12.37% -49.93%
977 PLNC PLNcoin PLNC $34,253 $0.002004 17,089,600 LowVol 3.75%
978 EXN ExchangeN EXN $33,710 $0.006610 5,100,000 LowVol 0.06% -55.52% -6.67%
979 BNX BnrtxCoin BNX $31,420 $0.001184 26,531,501 LowVol -0.55% 1.10% 19.56%
980 SLEVIN Slevin SLEVIN $31,154 $0.000445 70,000,000 LowVol -0.24% -0.23% 30.12%
981 RIDE Ride My Car RIDE $30,050 $0.000297 101,276,976 LowVol -0.23% -0.23% -34.94%
982 BIOS BiosCrypto BIOS $28,878 $0.001387 20,821,709 LowVol -6.67% -18.15%
983 TOR Torcoin TOR $28,144 $0.089012 316,179 LowVol -0.24% -33.63% -43.62%
984 SDP SydPak SDP $27,904 $0.174612 159,805 LowVol -0.23% -0.56% 30.10%
985 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol 3.46% 54.73%
986 VLTC Vault Coin VLTC $27,154 $0.000895 30,349,190 LowVol -0.23% -17.67% -27.50%
987 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -10.97% -6.16%
988 SCS Speedcash SCS $26,919 $0.102809 261,831 LowVol -0.23% 15.24% 48.04%
989 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol -5.02% -2.39%
990 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 3.21% 12.30%
991 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -4.05%
992 ZNE Zonecoin ZNE $25,664 $0.009940 2,581,970 LowVol -0.23% -28.89% -8.24%
993 NTWK Network Token NTWK $25,582 $0.002192 11,671,310 LowVol -25.57% -61.48% -47.01%
994 VRS Veros VRS $25,518 $0.000052 486,609,040 LowVol -0.47% 7.96% 70.79%
995 LIR LetItRide LIR $25,092 $0.000691 36,299,313 LowVol -7.02% 1.05%
996 ALTC Antilitecoin ALTC $23,375 $0.000742 31,512,613 LowVol -0.24% -16.86% -0.92%
997 WBB Wild Beast Block WBB $22,226 $0.131726 168,727 LowVol -0.72% -22.89% -16.95%
998 PLACO PlayerCoin PLACO $20,841 $0.000593 35,120,000 LowVol -0.24% -23.94% -31.97%
999 IBANK iBank IBANK $20,816 $0.004599 4,526,324 LowVol -0.23% 3.10% 73.43%
1000 ROOFS Roofs ROOFS $19,286 $0.000148 130,000,000 LowVol -0.24% -27.78% -34.93%
1001 JS JavaScript Token JS $17,865 $0.002235 7,991,996 LowVol -0.41% -7.31% -24.15%
1002 RSGP RSGPcoin RSGP $17,678 $10.23 1,727 LowVol -0.23% 18.67% 0.91%
1003 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 50.48%
1004 ELS Elysium ELS $17,231 $0.004302 4,005,012 LowVol -0.24% -9.58% 3.05%
1005 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 23.11%
1006 SLFI Selfiecoin SLFI $15,997 $0.000148 107,829,281 LowVol -0.23% -0.29% 30.12%
1007 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,841 $0.001171 13,532,750 LowVol -0.25% -1.38% 86.74%
1008 JOBS JobsCoin JOBS $15,728 $0.000148 106,019,270 LowVol -0.23% -0.23% -34.95%
1009 P7C P7Coin P7C $15,675 $0.000445 35,220,238 LowVol -0.24%
1010 GBT GameBet Coin GBT $14,699 $0.000691 21,262,780 LowVol -6.97% -44.56%
1011 BIOB BioBar BIOB $14,323 $0.016171 885,756 LowVol -0.23% -40.25% -20.32%
1012 SOCC SocialCoin SOCC $13,560 $0.009791 1,384,879 LowVol -0.24% -0.23% 50.59%
1013 DAS DAS DAS $12,751 $0.004694 2,716,246 LowVol -4.38%
1014 ARGUS Argus ARGUS $12,574 $0.010950 1,148,324 LowVol 1.44% -12.10% 18.64%
1015 VTA Virtacoin VTA $10,359 $0.000002 5,201,310,113 LowVol 0.16% -42.81% -3.35%
1016 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -7.02% -21.36%
1017 ULA Ulatech ULA $10,067 $0.050440 199,586 LowVol -0.24% 41.42% 141.35%
1018 GEERT GeertCoin GEERT $9,506 $0.001867 5,091,200 LowVol 0.30% -40.20% -16.67%
1019 TRADE Tradecoin TRADE $9,346 $0.001187 7,874,654 LowVol -0.24% 108.15%
1020 VOLT Bitvolt VOLT $8,968 $0.000593 15,112,554 LowVol -0.23% -0.23% 44.08%
1021 TSTR Tristar Coin TSTR $8,205 $0.001632 5,027,857 LowVol -0.23% -51.17% -50.49%
1022 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -5.97% -8.04%
1023 CCM100 CCMiner CCM100 $7,038 $0.002094 3,360,417 LowVol 2.31% 9.05% 60.75%
1024 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,771 $0.031965 211,827 0.46% 4.70% 77.47%
1025 CONX Concoin CONX $6,073 $0.008159 744,266 LowVol -0.23% 3.30% -14.82%
1026 MRNG MorningStar MRNG $5,928 $0.000181 32,692,641 LowVol 56.44%
1027 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,805 LowVol 29.60%
1028 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,088 $0.002967 1,377,917 LowVol -0.24% 10.86% 17.46%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 0.90% 3.95%
1030 MGM Magnum MGM $3,525 $0.000890 3,960,151 LowVol -0.23% -79.99%
1031 XNG Enigma XNG $2,980 $0.179211 16,627 LowVol -2.58% -14.05% 1.36%
1032 DGCS Digital Credits DGCS $2,593 $0.000445 5,826,388 LowVol -0.24% -0.23% 96.25%
1033 NANOX Project-X NANOX $2,322 $29670.80 0.078264 LowVol -0.23% -44.42% -55.40%
1034 TOKEN SwapToken TOKEN $1,905 $1.2e-07 15,320,585,365 LowVol -29.48% 9.45% -9.67%
1035 EBT Ebittree Coin EBT $1,698 $0.001343 1,264,511 LowVol 10.02% 10.57% -37.89%
1036 ABN Abncoin ABN $824 $0.012165 67,700 LowVol -0.01% -1.43% -9.25%
1037 SOJ Sojourn SOJ $775 $0.001598 485,214 LowVol 49.73% -83.71% 618.94%
1038 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -3.40%
1039 DMB Digital Money… DMB $449 $0.001065 421,300 LowVol 0.79% 23.33% -2.04%
1040 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1041 CALC CaliphCoin CALC $106 $0.001222 87,140 LowVol -0.24% -6.35% 34.69%
1042 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol
1043 FAL Falcoin FAL $58 $0.000296 196,766 LowVol -0.49% 49.65% 159.54%
1044 APW AppleCoin APW $12 $0.000148 82,129 LowVol -0.23% -0.23% 30.12%
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.75 $23,240,000 0.00% 1.26% 17.91%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $39.33 $13,970,700 0.75% 17.51% -17.66%
1047 ORME Ormeus Coin ORME $3.29 $7,107,140 1.18% 8.89% 16.95%
1048 CMT CyberMiles CMT $0.222382 $6,865,730 0.48% -8.82%
1049 AI POLY AI AI $17.81 $3,216,780 -0.25% 0.11% 14.33%
1050 ITC IoT Chain ITC $0.871801 $3,205,570 0.15%
1051 ETN Electroneum ETN $0.102459 $2,077,420 -0.57% -3.60% 44.21%
1052 NULS Nuls NULS $0.756068 $1,980,240 -4.82% -13.13% 39.15%
1053 FRGC Fargocoin FRGC $10.16 $1,901,840 -0.07% -3.88% 0.58%
1054 REC Regalcoin REC $27.89 $1,664,610 1.10% -13.25% -41.25%
1055 ERO Eroscoin ERO $0.144110 $1,383,140 -1.20% -5.25%
1056 GRX GOLD Reward T… GRX $4.91 $1,325,490 -2.02% -2.53% 13.82%
1057 FRST FirstCoin FRST $15.57 $1,280,370 -0.40% -0.06% -3.65%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.41 $963,942 3.11% 0.20% -30.61%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.39 $892,997 -2.09% 0.03% 22.80%
1060 TSL Energo TSL $0.030266 $747,898 -0.19% 2.61% -1.69%
1061 WC WINCOIN WC $0.594413 $660,776 -14.33% -31.72% -23.93%
1062 STC Santa Coin STC $0.608251 $646,042 -8.07% -2.85%
1063 B2X SegWit2x [Fut… B2X $204.64 $579,754 -0.44% 6.76% -5.38%
1064 SBC StrikeBitClub SBC $2.52 $521,165 90.43% 306.26%
1065 THS TechShares THS $0.859643 $460,634 -5.11% -4.89% -7.99%
1066 ADK Aidos Kuneen ADK $41.69 $454,077 9.83% 43.28% 57.72%
1067 RYZ ANRYZE RYZ $0.017538 $452,074 -9.72% -2.51% -15.69%
1068 BTE BitSerial BTE $6.26 $376,025 -0.19% -6.21% -20.00%
1069 GBG Golos Gold GBG $0.160248 $359,220 0.88% 11.64% 21.14%
1070 XIN Infinity Econ… XIN $0.026555 $255,712 -0.32% -4.92% -12.09%
1071 BOT Bodhi BOT $0.399228 $241,310 0.39% -5.20% -13.02%
1072 BT2 BT2 [CST] BT2 $72.89 $231,091 -0.76% -48.39% -43.68%
1073 UGT UG Token UGT $0.431436 $221,523 -2.87% -5.20% -5.26%
1074 VASH VPNCoin VASH $0.007418 $215,968 -7.37% 42.56% 37.89%
1075 XCPO Copico XCPO $0.019139 $179,023 -2.35% -1.78% -18.17%
1076 SUR Suretly SUR $2.42 $163,854 -10.46% 9.67% -21.38%
1077 LLT LLToken LLT $0.338225 $150,475 -0.77% -3.98% -39.87%
1078 CAPP Cappasity CAPP $0.019704 $147,048 -1.77% -4.47%
1079 BSR BitSoar BSR $0.152953 $119,374 -22.66% -20.87% -33.40%
1080 XID Sphre AIR XID $0.165231 $118,870 -0.44% -4.33% -4.86%
1081 INF InfChain INF $0.011720 $103,000 -0.23% -1.48% 13.33%
1082 TER TerraNova TER $15.17 $86,661 -16.64% 125.98% 759.17%
1083 ICX ICON ICX $1.74 $80,694 -0.30% -6.93% 17.36%
1084 XYLO XYLO XYLO $0.787744 $74,537 -0.24% 86.16%
1085 MKR Maker MKR $399.88 $66,369 0.37% -6.46% -1.90%
1086 QBT Qbao QBT $0.214018 $65,104 1.96% -3.74% -17.17%
1087 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.080261 $54,829 4.56% -2.52% -5.91%
1088 DSR Desire DSR $0.349141 $52,646 4.80% 16.97% 19.98%
1089 SNOV Snovio SNOV $0.004923 $48,837 -0.43% 8.00%
1090 BTCM BTCMoon BTCM $0.036443 $47,076 -0.64% 0.05% 210.13%
1091 SEND Social Send SEND $0.056523 $29,148 -7.40% -6.38%
1092 MSD MSD MSD $0.008603 $28,237 -1.90% -1.98% -27.37%
1093 BT1 BT1 [CST] BT1 $14998.30 $26,811 -0.08% 9.54% 29.37%
1094 BCDN BlockCDN BCDN $0.080662 $23,623 -0.45% -2.09%
1095 B3 B3Coin B3 $0.000093 $18,983 8.60% 31.41% 77.50%
1096 FOR FORCE FOR $0.011011 $15,793 19.10% 7.20% 76.65%
1097 EVR Everus EVR $1.30 $12,754 -0.22% 4.35% -23.74%
1098 AIB Advanced Inte… AIB $0.015409 $12,220 7.35% 74.09% 244.24%
1099 VIU Viuly VIU $0.010614 $11,806 -0.96% -17.20% 31.58%
1100 BOS BOScoin BOS $0.979136 $9,994 -0.23% -16.09% -9.13%
1101 MCR Macro MCR $1.52 $9,542 -0.26% 24.64% -30.32%
1102 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.043838 $9,336 -0.41% -13.71% -23.42%
1103 DEUS DeusCoin DEUS $0.261251 $8,327 -8.21% -8.06% -26.38%
1104 AKY Akuya Coin AKY $0.102661 $8,156 -7.95% -7.16% 1.99%
1105 MOTO Motocoin MOTO $0.013763 $7,590 -9.12% 88.82% 287.13%
1106 WISH MyWish WISH $0.146852 $6,907 1.39% -5.76% 7.21%
1107 WILD Wild Crypto WILD $0.135366 $6,549 12.64% 2.73% -49.41%
1108 BPL Blockpool BPL $0.176261 $6,464 12.87% -5.07% 29.38%
1109 BON Bonpay BON $1.20 $5,869 -15.29% -26.80%
1110 SKR Sakuracoin SKR $0.008807 $5,741 -3.36% -24.82% 611.54%
1111 GLS GlassCoin GLS $0.563893 $5,619 -0.23% -31.05% -52.16%
1112 PLC PlusCoin PLC $0.000872 $5,188 19.21% 52.07% 32.35%
1113 SND Sand Coin SND $0.816968 $5,085 12.22% 25.57% 33.72%
1114 BTU Bitcoin Unlim… BTU $87.11 $4,739 9.16% -6.01% -35.43%
1115 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002430 $4,656 -1.32% -12.87% 3.91%
1116 DAY Chronologic DAY $3.53 $4,438 -0.36% -19.00% -23.77%
1117 HAT Hawala.Today HAT $0.201216 $4,385 -9.25% -34.76% 25.49%
1118 COR CORION COR $0.667598 $4,258 -0.23% -14.88% -17.39%
1119 NUKO Nekonium NUKO $0.060528 $3,997 -7.49% -5.39%
1120 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.004498 $3,608 -6.04% -32.48% 16.63%
1121 ONG onG.social ONG $0.205946 $3,472 11.25% -19.37% 53.05%
1122 PLX PlexCoin PLX $0.031745 $3,159 -0.48% -3.63% -72.96%
1123 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.115271 $3,122 -0.24% -0.99% 11.74%
1124 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.234331 $2,956 -0.13% -17.15% -29.21%
1125 MGC MergeCoin MGC $0.011275 $2,937 -0.23% -7.26% -18.38%
1126 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003238 $2,917 -2.96% -7.30% 30.28%
1127 MGC GulfCoin MGC $0.002967 $2,656 -0.24% 66.25% 8.29%
1128 ELC Elacoin ELC $0.105306 $2,623 -2.81% 40.85% -12.59%
1129 DFS DFSCoin DFS $0.005106 $2,531 -0.31% -13.38% -38.05%
1130 STU bitJob STU $0.030430 $2,518 -0.26% -26.54% -0.17%
1131 FRD Farad FRD $0.065742 $2,378 -22.34% -24.82% -50.11%
1132 BUB Bubble BUB $0.017061 $2,146 9.52% -28.30%
1133 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.27 $2,118 -0.24% -15.48% -16.75%
1134 ABC Alphabit ABC $22.57 $2,098 -0.23% -3.06% 9.30%
1135 ACC AdCoin ACC $0.093779 $2,071 -1.75% -0.97% 8.82%
1136 HYTV Hyper TV HYTV $0.003726 $2,057 14.48% -1.89% -12.88%
1137 DMC DynamicCoin DMC $0.003039 $2,049 3.89% 48.62% -41.05%
1138 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000297 $1,847 -0.24% -0.23% -47.96%
1139 SISA SISA SISA $0.010094 $1,694 5.25% -25.89% -14.84%
1140 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004425 $1,693 -2.27% -9.37% -11.23%
1141 GARY President Joh… GARY $0.203987 $1,685 37.63% 37.33% 6.18%
1142 MCI Musiconomi MCI $0.026347 $1,658 -19.99% -18.99% -22.39%
1143 MEN PeopleCoin MEN $0.000148 $1,656 -0.23% -0.23% 26.72%
1144 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000409 $1,646 0.56% -2.92% -4.87%
1145 PEC Peacecoin PEC $0.060083 $1,618 -0.23% -48.72% -19.73%
1146 PRES President Trump PRES $0.005037 $1,496 -0.24% 19.30% 62.70%
1147 ACN Avoncoin ACN $0.000890 $1,429 99.53% -20.16% 127.74%
1148 BAT BatCoin BAT $0.000004 $1,393 0.28% 35.14% 113.33%
1149 IBTC iBTC IBTC $0.010960 $1,392 29.48% -5.95% 122.96%
1150 ANI Animecoin ANI $0.000297 $1,353 -0.23% 99.66% 30.12%
1151 DGPT DigiPulse DGPT $1.07 $1,352 -1.20% 10.49% -9.69%
1152 XOT Internet of T… XOT $2075.47 $1,327 -0.23% -0.30% -3.78%
1153 PNX Phantomx PNX $0.015552 $1,256 -3.16% 8.52% -6.35%
1154 SHND StrongHands SHND $2.1e-08 $1,084 0.16% -8.31% -20.42%
1155 PRIMU Primulon PRIMU $0.000296 $1,048 -0.53% 99.07% 55.63%
1156 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000148 $1,044 -0.23% -0.23% -46.22%
1157 TRIA Triaconta TRIA $8.77 $1,013 -1.44% -7.71% -5.28%
1158 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $982 -0.45% 176.87% 99.93%
1159 HNC Huncoin HNC $0.002077 $980 -0.23% -19.62% 2.07%
1160 OX OX Fina OX $0.000181 $855 -0.21% 10.01% -9.65%
1161 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.006742 $796 -1.92% -27.29% 81.32%
1162 ZBC Zilbercoin ZBC $0.026616 $747 -0.25% -14.65% -29.20%
1163 UR UR UR $0.001174 $718 14.19% 27.56% 105.87%
1164 APC AlpaCoin APC $0.025117 $697 0.00% 6.24% -11.70%
1165 TIE TIES Network TIE $0.096444 $689 -8.71% -18.72% -5.10%
1166 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001959 $680 -0.19% -23.97% 12.58%
1167 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.087746 $643 -3.51% 0.53% 11.24%
1168 EGOLD eGold EGOLD $0.017404 $642 -0.41% -18.58% 101.59%
1169 QBT Cubits QBT $0.003691 $631 -0.22% -3.27% -21.96%
1170 BLX Blockchain Index BLX $3.07 $620 7.20% -12.10% 8.94%
1171 LDCN LandCoin LDCN $0.001346 $618 -0.01% -19.59% -55.29%
1172 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002077 $577 -0.23% 16.47% -3.96%
1173 FLASH Flash FLASH $0.006083 $558 -0.24% 0.24% 26.14%
1174 FRN Francs FRN $0.026887 $556 -4.91% -12.39% -7.02%
1175 TCR TheCreed TCR $0.000445 $551 -0.24% 49.66% 29.50%
1176 ETT EncryptoTel [… ETT $0.101469 $532 8.67% 15.67% 6.54%
1177 WIC Wi Coin WIC $0.002512 $526 4.74% -33.99% -9.06%
1178 EAG EA Coin EAG $2.29 $506 -0.24% -22.93% -26.57%
1179 BEST BestChain BEST $0.001353 $504 -0.52% -62.71% 7.31%
1180 NAMO NamoCoin NAMO $0.000197 LowVol -0.23% 2.67% 22.36%
1181 STARS StarCash Network STARS $0.161210 LowVol -0.24% 75.72% -29.39%
1182 RHFC RHFCoin RHFC $0.001335 LowVol -0.24% 12.09%
1183 XQN Quotient XQN $0.005192 LowVol -14.61% -34.01% 8.51%
1184 NTC Natcoin NTC $0.114232 LowVol -0.23% 12.22% -9.06%
1185 TCOIN T-coin TCOIN $0.000225 LowVol -0.22% -24.20% -1.32%
1186 BTBc Bitbase BTBc $0.004451 LowVol -0.23% 4.73% 26.83%
1187 MAVRO Mavro MAVRO $0.029374 LowVol -0.23% 38.12% 55.70%
1188 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000148 LowVol -0.23% -0.17% 30.10%
1189 PRN Protean PRN $0.000070 LowVol -0.15% -48.01% -20.08%
1190 PCN PeepCoin PCN $0.000148 LowVol 0.23% -0.23% 30.12%
1191 EDRC EDRCoin EDRC $0.055686 LowVol -1.83% -19.94% -5.78%
1192 NBIT netBit NBIT $0.071210 LowVol -0.23% 41.88% 14.92%
1193 WA WA Space WA $0.023737 LowVol -0.23% 9.34% 20.43%
1194 EBIT eBIT EBIT $0.003332 LowVol -0.45% 1.77% 39.08%
1195 SKC Skeincoin SKC $0.021660 LowVol -22.52% -12.20% 65.50%
1196 CASH Cash Poker Pro CASH $0.052606 LowVol -0.41% 10.75% -24.90%
1197 RCN Rcoin RCN $0.000148 LowVol -0.01% -0.23% 30.12%
1198 VULC Vulcano VULC $0.006358 LowVol -0.24% -20.79% 29.26%
1199 ACES Aces ACES $0.000148 LowVol -0.23% -8.23%
1200 10MT 10M Token 10MT $0.002143 LowVol -0.41% -7.87% 72.86%
1201 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol 0.18% -1.18% 97.81%
1202 MONETA Moneta MONETA $0.000445 LowVol -0.24% -16.46% 22.18%
1203 QORA Qora QORA $0.207695 LowVol -0.24% -21.82% -2.00%
1204 GMX GoldMaxCoin GMX $0.017925 LowVol 195.93% 1293.25% 1468.70%
1205 MINEX Minex MINEX $0.018561 LowVol -0.48% 17.64% 15.50%
1206 CC CyberCoin CC $0.000148 LowVol -0.24% -50.11% 2.36%
1207 AMS AmsterdamCoin AMS $0.003709 LowVol -16.64% -19.47% -21.25%
1208 FAP FAPcoin FAP $0.010818 LowVol -0.29% 58.84%
1209 INDIA India Coin INDIA $0.000297 LowVol -0.24% 12.28% 30.10%
1210 ZSE ZSEcoin ZSE $0.012610 LowVol -0.23% -35.80% 21.21%
1211 EUSD eUSD EUSD $0.000250 LowVol -0.45% 9.59% 33.78%
1212 BSN Bastonet BSN $0.000742 LowVol -16.86% -0.17% -0.38%
1213 BITOK Bitok BITOK $0.000148 LowVol -0.23% -0.23% 168.55%
1214 CBD CBD Crystals CBD $0.002670 LowVol -0.23% -0.23% 67.30%
1215 MAGN Magnetcoin MAGN $0.606767 LowVol -0.23% 3.02% 25.54%
1216 GRN Granite GRN $0.015132 LowVol -0.23% -12.96% 82.84%
1217 HIGH High Gain HIGH $0.000297 LowVol -0.24% -0.23% -58.10%
1218 DBG Digital Bulli… DBG $0.006676 LowVol -0.23% 79.59% 0.94%
1219 SAK Sharkcoin SAK $0.001871 LowVol -0.76% -15.55% -28.07%
1220 XRY Royalties XRY $0.000144 LowVol -1.62% -7.47% -88.82%
1221 WOW Wowcoin WOW $0.000141 LowVol -5.38% -8.61% 0.59%
1222 TOP TopCoin TOP $0.000445 LowVol -0.01% 54.30% -1.91%
1223 QBC Quebecoin QBC $0.002374 LowVol -0.01% -0.17% 22.47%
1224 FFC FireFlyCoin FFC $0.000148 LowVol -0.24% -0.23% 20.26%
1225 EVC EventChain EVC $0.131510 LowVol -0.41% -10.69% 29.23%
1226 FUDD DimonCoin FUDD $0.000878 LowVol -0.41% -37.25% -25.43%
1227 BIT First Bitcoin BIT $0.010088 LowVol -0.23% 25.64% -19.56%
1228 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005044 LowVol -0.01% -1.12% 16.42%
1229 CYDER Cyder CYDER $0.000297 LowVol -0.23% -0.17% 30.12%
1230 GAY GAY Money GAY $0.011316 LowVol 0.10% -4.11% 54.59%
1231 POKE PokeCoin POKE $0.000148 LowVol -0.23%
1232 EFYT Ergo EFYT $12.86 LowVol -2.03% -24.99% 41.63%
1233 IPY Infinity Pay IPY $0.001929 LowVol -0.41% 10.60%
1234 YES Yescoin YES $0.000148 LowVol -0.23% 1.51% 123.02%
1235 LEPEN LePen LEPEN $0.000147 LowVol -0.23% 5.95% 43.64%
1236 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000297 LowVol -0.24% -0.23% -13.27%
1237 XDE2 XDE II XDE2 $2.27 LowVol -22.89%
1238 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.097914 LowVol -0.24% -10.60%
1239 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002967 LowVol -0.24% 42.61% 85.85%
1240 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000175 LowVol -0.45% -7.48% 10.04%
1241 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001484 LowVol 6.02% -34.96% 30.12%
1242 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.115271 LowVol -0.24% -50.73%
1243 ASN Aseancoin ASN $0.008159 LowVol -0.24% 8.11% -59.67%
1244 MARX MarxCoin MARX $0.001472 LowVol -0.10% 26.51% 47.58%
1245 SWP Swapcoin SWP $0.061373 LowVol -0.41% -43.77% -42.87%
1246 COUPE Coupecoin COUPE $0.000109 LowVol -0.40% 6.04% 1110.79%
1247 DUB Dubstep DUB $0.002670 LowVol -0.23% 17.11%
1248 VOYA Voyacoin VOYA $2.37 LowVol -0.01% -7.14% 51.04%
1249 VGC VegasCoin VGC $0.000148 LowVol 0.03% 6.44%
1250 PI PiCoin PI $0.002225 LowVol -0.23% -0.59%
1251 AXIOM Axiom AXIOM $0.021808 LowVol -0.01% -0.23% 25.02%
1252 YEL Yellow Token YEL $0.005085 LowVol -0.45% -6.29% -4.71%
1253 TELL Tellurion TELL $0.000267 LowVol 0.13% 25.13% 71.08%
1254 KASHH KashhCoin KASHH $0.000148 LowVol -0.24% -0.12% 106.99%
1255 EXRN EXRNchain EXRN $4.4e-07 LowVol -0.45% -53.85% -21.18%
1256 KARMA Karmacoin KARMA $0.000148 LowVol -0.23% -0.23%
1257 X2 X2 X2 $0.000148 LowVol -0.23% -50.11% 30.18%
1258 IQT iQuant IQT $0.163041 LowVol -0.23% 11.75% -0.41%
1259 GAIN UGAIN GAIN $0.002077 LowVol -0.24% -0.17% 41.59%
1260 9COIN 9COIN 9COIN $0.003560 LowVol -0.24% -4.22% 44.20%
1261 TURBO TurboCoin TURBO $0.000148 LowVol -0.23% -0.23% 30.12%
1262 XTD XTD Coin XTD $0.000148 LowVol -0.24%
1263 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002522 LowVol -0.23% -0.29% -10.56%
1264 BXC Bitcedi BXC $0.002918 LowVol -3.58% -27.97% -5.61%
1265 GBRC Global Busine… GBRC $0.000148 LowVol
1266 LKC LinkedCoin LKC $0.000297 LowVol -0.23% -33.49% 30.10%
1267 WINK Wink WINK $0.000297 LowVol -0.24% 88.79%
1268 HCC Happy Creator… HCC $0.000593 LowVol -0.23% -0.23% -13.25%
1269 DON Donationcoin DON $0.000593 LowVol -0.04% -1.64% 28.53%
1270 EGG EggCoin EGG $0.056078 LowVol -0.24% 29.43%
1271 PRM PrismChain PRM $0.001632 LowVol -0.24% -0.23% 18.96%
1272 REGA Regacoin REGA $0.001187 LowVol -0.24% 33.03% -19.68%
1273 TEAM TeamUp TEAM $0.000297 LowVol -0.23% -0.23%
1274 DASHS Dashs DASHS $0.050440 LowVol -0.23% -3.08% 37.47%
1275 TODAY TodayCoin TODAY $0.000890 LowVol -0.23% -13.72%
1276 FUTC FutCoin FUTC $0.002967 LowVol -0.01% 24.79% 37.91%
1277 LTH LAthaan LTH $0.000742 LowVol -0.24% -0.23% 6.37%
1278 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003560 LowVol -0.23% -0.23% -25.53%
1279 TRICK TrickyCoin TRICK $0.019138 LowVol -0.24% 34.74% 80.49%
1280 BGR Bongger BGR $0.000162 LowVol 0.22% -10.55% 32.95%
1281 MBL MobileCash MBL $0.000593 LowVol -0.23% -0.23% 73.49%
1282 HYPER Hyper HYPER $0.032044 LowVol -0.24% -31.95%
1283 CME Cashme CME $0.000297 LowVol 99.54% 160.24%
1284 AV AvatarCoin AV $0.053407 LowVol -0.24% -2.66%
1285 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.458710 LowVol -0.24% 38.03% 79.99%
1286 DISK DarkLisk DISK $0.001187 LowVol -0.24% -0.23%
1287 SPORT SportsCoin SPORT $0.001335 LowVol -0.23%
1288 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol -0.23% 30.12%
1289 SFE SafeCoin SFE $0.000148 LowVol -0.24% -0.23% 31.21%
1290 STEX STEX STEX $1.06 LowVol -0.53% -9.80% 17.77%
1291 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.051880 LowVol 0.93% 0.15% 33.40%
1292 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -14.90% -8.90% -98.83%
1293 IFC Infinitecoin IFC $0.000020 LowVol 0.16% 21.13% 58.81%
1294 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol 1.08% -59.38%
1295 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1296 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 34.36%
1297 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 36.61%
1298 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol 0.79% -10.14%
1299 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1300 XAU Xaucoin XAU $0.040620 LowVol 3.09% -9.07%
1301 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 91.40%
1302 IRL IrishCoin IRL $0.002823 LowVol -5.00% 28.26%
1303 CYC Cycling Coin CYC $0.001266 LowVol -5.35% -9.95%
1304 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 34.65%
1305 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000855 LowVol -4.13% 7.17%
1306 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol -5.86% 36.91%
1307 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -6.73% -5.11%
1308 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003958 LowVol -8.22% 34.58%
1309 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -23.40%
1310 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol 1.46% 28.23%
1311 OP Operand OP $0.000979 LowVol -5.91% 8.80%
1312 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol -7.70%
1313 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol 8.22%
1314 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1315 XID International… XID $0.009420 LowVol -5.45% 26.87%
1316 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol -8.86% 18.86%
1317 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol -2.59% 18.54%
1318 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002742 LowVol -7.80%
1319 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol -4.92% 23.93%
1320 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol 0.32% 161.69%
1321 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol -5.45%
1322 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -5.45% 16.76%
1323 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000460 LowVol 3.15% -3.74%
1324 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.009044 LowVol 3.15% 23.27%
1325 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1326 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol -5.40% 23.60%
1327 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1328 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol -7.81% 21.89%
1329 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol -5.79% 22.85%
1330 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1331 HDLB HODL Bucks HDLB $0.050829 LowVol 3.59% 9.61%
1332 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.014088 LowVol 125.74% 276.40%
1333 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol 2.06%
1334 UNC UNCoin UNC $0.000149 30.54%
1335 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1336 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 39.09%
1337 FC Facecoin FC $0.003480 15.23%
1338 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -10.72%
1339 FBL Faceblock FBL $0.001654 -0.26%

Quay lại phần 1

Phản hồi