Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 5h ngày 11/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 5h ngày 11/12/2017 (GMT +7) của 1339 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 5h ngày 11/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $14905.90 trên tổng giá trị $249,418,188,815

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $441.60 trên tổng giá trị $42,507,535,691

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1294.76 trên tổng giá trị $21,814,521,093

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.01 trên tổng giá trị $11,153,587,938

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.234433 trên tổng giá trị $9,081,733,944

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.008439 trên tổng giá trị đã biến động tăng 580.68% trong 1h qua

    + Đồng MOTO Motocoin (MOTO) đang có giá hiện tại $0.015725 trên tổng giá trị đã biến động tăng 102.53% trong 1h qua

    + Đồng ANI Animecoin (ANI) đang có giá hiện tại $0.000294 trên tổng giá trị đã biến động tăng 89.89% trong 1h qua

    + Đồng MUT Mutual Coin (MUT) đang có giá hiện tại $0.013036 trên tổng giá trị $4,303,040 đã biến động tăng 72.24% trong 1h qua

    + Đồng ZYD Zayedcoin (ZYD) đang có giá hiện tại $0.009564 trên tổng giá trị $59,716 đã biến động tăng 58.24% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng AHT Bowhead (AHT) đang có giá hiện tại $0.148833 trên tổng giá trị $1,190,664 đã biến động tăng 796.65% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.008439 trên tổng giá trị đã biến động tăng 557.71% trong 24h qua

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000044 trên tổng giá trị $23,914,601 đã biến động tăng 514.56% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.19 trên tổng giá trị $7,802,381 đã biến động tăng 510.45% trong 24h qua

    + Đồng MUT Mutual Coin (MUT) đang có giá hiện tại $0.013036 trên tổng giá trị $4,303,040 đã biến động tăng 494.78% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000108 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1081.60% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.352872 trên tổng giá trị $26,682,240 đã biến động tăng 1051.39% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $16.51 trên tổng giá trị đã biến động tăng 825.21% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.008439 trên tổng giá trị đã biến động tăng 665.68% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009016 trên tổng giá trị đã biến động tăng 633.62% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 5h ngày 11/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 MST MustangCoin MST $101,784 $0.161474 630,343 $574 -4.99% 12.82% 13.14%
702 SCRT SecretCoin SCRT $100,795 $0.023836 4,228,672 $1,285 -5.06% -3.11% 21.97%
703 SGR Sugar Exchange SGR $98,442 $0.028126 3,500,000 $582 -7.19% 16.11% -15.82%
704 XCXT CoinonatX XCXT $96,046 $0.005936 16,181,600 $546 -6.09% -22.45% -27.86%
705 EAGLE EagleCoin EAGLE $95,888 $0.045804 2,093,421 $24,113 -2.48% -16.06% 0.46%
706 RPC RonPaulCoin RPC $95,432 $0.106185 898,736 $824 -4.91% 11.72% 39.46%
707 MONK Monkey Project MONK $94,568 $0.893857 105,797 $3,720 -5.08% -20.49% -80.88%
708 EOT EOT Token EOT $91,100 $0.011028 8,260,903 $1,107 -5.05% 0.94% -14.10%
709 XCO X-Coin XCO $88,889 $0.007177 12,384,976 $9,000 -5.08% 15.20% 14.47%
710 WOMEN WomenCoin WOMEN $79,136 $0.001790 44,220,400 $2,369 -5.07% -12.53% -27.60%
711 MRJA GanjaCoin MRJA $71,821 $0.016133 4,451,920 $558 -5.08% -74.40% -51.69%
712 ICON Iconic ICON $70,138 $0.118298 592,894 $4,879 46.24% 99.62% 87.21%
713 KURT Kurrent KURT $68,050 $0.006860 9,919,485 $668 -10.12% 3.54% 2.99%
714 WORM HealthyWormCoin WORM $65,942 $0.000589 112,041,727 $1,867 -5.01% 63.71% 79.10%
715 KRONE Kronecoin KRONE $64,567 $0.017160 3,762,617 $580 -20.14% 13.37% 54.52%
716 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $57,349 $0.065744 872,302 $49,416 -22.48% 122.92% 386.19%
717 EREAL eREAL EREAL $56,938 $0.000832 68,427,562 $522 -2.62% 72.31% 43.71%
718 LTCR Litecred LTCR $56,219 $0.001860 30,227,750 $761 14.52% -26.35% 48.54%
719 ERY Eryllium ERY $54,395 $0.009927 5,479,314 $685 -7.11% -6.20% 78.24%
720 PRX Printerium PRX $52,509 $0.004442 11,821,728 $803 5.20% -83.54% 83.47%
721 ITZ Interzone ITZ $44,174 $0.023353 1,891,590 $1,313 -5.01% -22.08% 44.53%
722 RBT Rimbit RBT $34,601 $0.000300 115,499,623 $1,644 -5.53% -33.77% -41.38%
723 MSCN Master Swiscoin MSCN $32,065 $0.000717 44,724,800 $805 -8.62% 2.19% -37.18%
724 LBTC LiteBitcoin LBTC $29,858 $0.009365 3,188,280 $14,276 -2.71% -5.80% 249.64%
725 CRTM Corethum CRTM $25,729 $0.010292 2,500,000 $3,488 -2.62% 44.19% 93.00%
726 XRC Rawcoin XRC $22,031 $0.031254 704,882 $1,124 -3.28% 24.89% 57.53%
727 XOC Xonecoin XOC $20,331 $0.048408 420,000 $591 -5.01% -18.82%
728 CREVA CrevaCoin CREVA $17,137 $0.000471 36,390,750 $3,942 -5.05% -4.76% -39.94%
729 GSR GeyserCoin GSR $15,515 $0.331058 46,864 $4,413 -19.65% -47.89% 262.06%
730 LVPS LevoPlus LVPS $13,805 $0.009122 1,513,256 $3,443 -5.06% 4.36% 11.68%
731 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,947 $0.000750 9,258,198 $636 -76.72% -76.75% -7.08%
732 HMC HarmonyCoin HMC $5,813 $0.010358 561,235 $1,088 -5.29% -9.05% -9.26%
733 UNITY SuperNET UNITY $35,652,308 $43.69 816,061 LowVol -5.14% -2.30% -43.66%
734 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
735 ECN E-coin ECN $6,467,147 $1.37 4,731,078 LowVol -5.16% -58.91% -42.32%
736 YASH YashCoin YASH $6,321,183 $0.632101 10,000,274 LowVol -5.06% 21.86% 42.45%
737 ECOB Ecobit ECOB $5,633,733 $0.012676 444,444,444 LowVol -6.92% -14.64% 11.56%
738 PGL Prospectors Gold PGL $4,811,603 $0.074598 64,500,000 LowVol -5.06% 9.74%
739 XC XCurrency XC $4,405,451 $0.750399 5,870,811 LowVol -5.08% -1.86% -41.80%
740 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 31.12%
741 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol -1.37% 25.46%
742 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,498,411 $0.411836 6,066,520 LowVol -5.06% 38.59% 63.37%
743 LOG Woodcoin LOG $2,265,241 $0.281915 8,035,193 LowVol -5.01% -17.30% -2.25%
744 RC RussiaCoin RC $2,084,691 $0.248833 8,377,873 LowVol -5.06% -11.47% 48.41%
745 UFO UFO Coin UFO $2,061,788 $0.000589 3,503,177,512 LowVol -5.08% -0.69% 71.71%
746 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,030,394 $0.067680 30,000,000 LowVol -5.05% -0.05% -31.76%
747 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,018,335 $4.33 465,952 LowVol 0.57% -8.76% -18.27%
748 SIFT Smart Investm… SIFT $1,867,977 $2.58 722,935 LowVol -2.63% -19.47% -26.39%
749 ITT Intelligent T… ITT $1,716,376 $0.175178 9,797,899 LowVol -2.65% 6.94%
750 HTC HitCoin HTC $1,617,965 $0.000147 10,996,318,099 LowVol -5.06% -0.69% 28.78%
751 NKA IncaKoin NKA $1,403,504 $0.000123 11,410,970,967 LowVol -3.21% -11.43% 19.09%
752 JNS Janus JNS $1,236,307 $0.053705 23,020,335 LowVol -5.06% -29.06% -67.47%
753 SDC ShadowCash SDC $1,218,568 $0.182008 6,695,133 LowVol -5.01% 3.98% 59.06%
754 BTSR BTSR BTSR $1,102,124 $0.335577 3,284,266 LowVol -2.11% -1.09% 60.93%
755 DCY Dinastycoin DCY $1,045,304 $0.000736 1,420,858,063 LowVol -5.06% -1.08% 49.19%
756 METAL MetalCoin METAL $1,007,355 $0.013095 76,925,527 LowVol -5.01% -0.72% 28.78%
757 NOBL NobleCoin NOBL $1,007,021 $0.000435 2,315,811,496 LowVol -5.20% 21.44% 43.85%
758 INPAY InPay INPAY $965,219 $0.096522 10,000,000 LowVol -5.06% -0.87% 5.47%
759 NET NetCoin NET $919,891 $0.001169 787,126,712 LowVol -5.00% 9.72% 31.67%
760 UTC UltraCoin UTC $906,205 $0.020287 44,669,677 LowVol -14.35% -24.69% -37.86%
761 HBN HoboNickels HBN $825,654 $0.013831 59,696,358 LowVol -5.08% -2.77% 11.08%
762 EBET EthBet EBET $791,086 $0.093042 8,502,500 LowVol -4.59% 2.11% 11.90%
763 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $762,384 $0.000033 22,887,891,164 LowVol -3.19% -47.54% -33.56%
764 TROLL Trollcoin TROLL $746,236 $0.001318 566,050,970 LowVol -3.97% 5.54% 37.63%
765 VAL Valorbit VAL $736,462 $0.000138 5,322,528,201 LowVol -6.64% 21.11%
766 GOOD Goodomy GOOD $647,088 $0.001466 441,349,000 LowVol -5.00% -17.67% -12.46%
767 TGC Tigercoin TGC $634,183 $0.014567 43,536,800 LowVol -9.01% -14.50% 138.94%
768 CCN CannaCoin CCN $610,643 $0.129922 4,700,074 LowVol -5.08% 11.60% -0.31%
769 OTX Octanox OTX $600,319 $0.070626 8,500,001 LowVol -15.61% 3.60% 18.05%
770 BPC Bitpark Coin BPC $598,700 $0.007983 75,000,000 LowVol -12.74% -23.64% -1.31%
771 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -54.21%
772 RIYA Etheriya RIYA $595,763 $0.376700 1,581,531 LowVol -5.01% -3.52% 21.74%
773 CARBON Carboncoin CARBON $588,147 $0.000038 15,392,009,823 LowVol -3.32% -53.83% -55.35%
774 J Joincoin J $581,255 $0.237402 2,448,402 LowVol 6.41% -28.54% 195.25%
775 VLT Veltor VLT $574,092 $1.03 554,855 LowVol -5.06% -0.58% -22.45%
776 V Version V $554,392 $0.001181 469,394,360 LowVol -5.06% 2.08% -8.20%
777 FNC FinCoin FNC $552,745 $0.042919 12,878,667 LowVol -0.74% 0.02% 25.07%
778 AU AurumCoin AU $545,949 $1.84 296,216 LowVol -4.97% -10.69% 12.51%
779 JET Jetcoin JET $523,303 $0.107399 4,872,509 LowVol -5.06% 209.69% 40.98%
780 DAXX DaxxCoin DAXX $512,288 $0.001028 498,349,240 LowVol 10.60% 18.20% 47.54%
781 ITI iTicoin ITI $504,474 $15.76 32,000 LowVol -5.95% -5.29% -30.29%
782 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 51.80%
783 SAC SACoin SAC $495,417 $0.070626 7,014,668 LowVol -5.06% -4.66% 12.24%
784 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -58.45%
785 NETKO Netko NETKO $482,989 $0.110353 4,376,765 LowVol -5.06% 3.69% -16.20%
786 USC Ultimate Secu… USC $480,906 $0.046495 10,343,113 LowVol -24.74% -33.39% -35.80%
787 CHESS ChessCoin CHESS $477,493 $0.008837 54,032,769 LowVol -8.38% 1.53% 22.86%
788 ICN iCoin ICN $476,003 $0.016288 29,223,800 LowVol 5.68% 8.83%
789 SLG Sterlingcoin SLG $451,094 $0.107223 4,207,068 LowVol -9.75% -28.98% 14.86%
790 FUCK FuckToken FUCK $443,348 $0.008627 51,392,878 LowVol -2.65% -7.21% 34.54%
791 WAY WayGuide WAY $441,591 $0.004414 100,040,708 LowVol -5.06% -0.72% 26.75%
792 FLT FlutterCoin FLT $432,921 $0.001344 322,214,524 LowVol -8.07% -6.53% 17.58%
793 NYAN Nyancoin NYAN $424,121 $0.001330 318,902,169 LowVol 6.97% -10.09% 62.88%
794 FUNK The Cypherfunks FUNK $413,072 $0.000009 46,319,782,499 LowVol -12.08% -2.40% 49.64%
795 STV Sativacoin STV $412,458 $0.058201 7,086,785 LowVol -5.18% 18.27% 71.07%
796 VIDZ PureVidz VIDZ $395,945 $0.003160 125,279,775 LowVol -4.62% 25.27% 32.20%
797 CFT CryptoForecast CFT $388,685 $0.008450 46,000,000 LowVol -5.07% -9.19% -2.11%
798 SWING Swing SWING $384,487 $0.138122 2,783,674 LowVol -4.72% -5.31% 47.23%
799 BERN BERNcash BERN $383,431 $0.005383 71,234,301 LowVol 1.75% 19.03% 34.92%
800 LOT LottoCoin LOT $382,041 $0.000026 14,491,014,421 LowVol 32.50% 9.48% 29.57%
801 GUN Guncoin GUN $376,536 $0.001908 197,311,978 LowVol -5.10% -27.19% 4.24%
802 UFR Upfiring UFR $373,359 $0.025928 14,400,000 LowVol -2.63% -21.01% -6.49%
803 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 37.91%
804 XGR GoldReserve XGR $358,121 $0.020856 17,171,382 LowVol -5.14% -26.02% -21.48%
805 C2 Coin2.1 C2 $350,498 $0.003506 99,976,323 LowVol -5.06% -21.43% 52.07%
806 ZUR Zurcoin ZUR $346,127 $0.003969 87,198,825 LowVol -5.06% -1.45% 22.74%
807 BXT BitTokens BXT $341,395 $0.606621 562,782 LowVol -2.57% -0.45% -19.78%
808 ROC Rasputin Onli… ROC $334,098 $0.308313 1,083,633 LowVol -2.62% -0.30% -37.19%
809 STS Stress STS $332,609 $0.000589 565,134,332 LowVol -5.08% -0.69%
810 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol -8.87% 18.69%
811 I0C I0Coin I0C $321,123 $0.015302 20,985,426 LowVol -26.33% 195.21% 36.96%
812 PR Prototanium PR $320,964 $1.64 195,939 LowVol -5.84% -33.02% 27.47%
813 XPTX PlatinumBAR XPTX $318,359 $0.746065 426,717 LowVol -5.07% -16.64% 5.99%
814 FRC Freicoin FRC $313,334 $0.010594 29,576,799 LowVol -5.06% 6.72% 14.45%
815 BIGUP BigUp BIGUP $310,939 $0.000147 2,119,559,230 LowVol 23.56% -4.58% 29.38%
816 SH Shilling SH $309,455 $0.007798 39,682,575 LowVol -5.06% -4.30% 62.74%
817 4CHN ChanCoin 4CHN $300,853 $0.043619 6,897,332 LowVol 26.54% 72.05% 53.79%
818 MAD SatoshiMadness MAD $294,375 $0.000147 2,000,683,485 LowVol -5.06%
819 Q2C QubitCoin Q2C $292,176 $0.001177 248,216,397 LowVol -5.08% -0.69% -6.34%
820 TRI Triangles TRI $287,727 $3.95 72,891 LowVol -4.26% 22.27% 2.67%
821 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $280,501 $0.021154 13,259,830 LowVol -5.33% -2.57% 37.03%
822 BLC Blakecoin BLC $266,710 $0.017636 15,122,697 LowVol -6.56% -1.81% 50.39%
823 WMC WMCoin WMC $266,291 $0.023100 11,527,489 LowVol -5.06% -0.69% 28.75%
824 SPACE SpaceCoin SPACE $256,079 $0.012191 21,005,945 LowVol -5.05% 13.88% 43.26%
825 ENT Eternity ENT $255,119 $0.062239 4,099,021 LowVol -5.06% -5.76% -37.78%
826 EVO Evotion EVO $254,738 $0.080327 3,171,261 LowVol -5.07% -2.66% 2.96%
827 GAIA GAIA GAIA $248,078 $0.010293 24,101,381 LowVol -7.40% 2.12%
828 YAC Yacoin YAC $246,979 $0.002060 119,897,159 LowVol -5.08% 6.95% 64.41%
829 PHS Philosopher S… PHS $236,277 $0.039286 6,014,340 LowVol -5.08% -4.69% 52.43%
830 WYV Wyvern WYV $236,049 $0.132570 1,780,558 LowVol -5.34% -0.69% 15.25%
831 TRK Truckcoin TRK $231,905 $0.001472 157,585,771 LowVol -13.08% -28.71% -15.63%
832 CAT Catcoin CAT $222,969 $0.035901 6,210,600 LowVol -15.31% -9.27% 40.19%
833 GRT Grantcoin GRT $216,012 $0.005003 43,179,521 LowVol -4.97% -6.68% 8.36%
834 EVIL Evil Coin EVIL $212,243 $0.010097 21,020,383 LowVol -5.78% -37.86% 9.81%
835 SHDW Shadow Token SHDW $211,497 $0.030214 7,000,000 LowVol -9.62% -37.70%
836 GTC Global Tour Coin GTC $211,082 $0.007063 29,887,402 LowVol -5.08% -6.56% 62.67%
837 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $210,635 $0.265582 793,108 LowVol -5.53% -14.67% 97.59%
838 RED RedCoin RED $209,274 $0.002824 74,107,896 LowVol -0.33% 12.19% 49.79%
839 FIRE Firecoin FIRE $206,109 $2.09 98,412 LowVol -5.06% 10.44% 43.21%
840 HMP HempCoin HMP $199,613 $0.000147 1,356,645,470 LowVol -4.97% -0.69% 28.78%
841 MNM Mineum MNM $199,189 $0.021109 9,436,367 LowVol -13.87% 45.21% 56.66%
842 BUMBA BumbaCoin BUMBA $198,407 $0.008828 22,474,858 LowVol -5.06% 8.30% 51.38%
843 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 87.04%
844 CYP Cypher CYP $194,184 $0.030507 6,365,285 LowVol -3.81% 38.34%
845 HAL Halcyon HAL $186,199 $0.035019 5,317,146 LowVol -5.06% -34.34% 28.78%
846 HODL HOdlcoin HODL $185,524 $0.001177 157,611,090 LowVol -5.06% -0.69% 5.57%
847 OHM OHM OHM $184,714 $0.006180 29,890,155 LowVol -5.06% -1.86% 29.80%
848 MNC Mincoin MNC $184,311 $0.045724 4,030,919 LowVol -5.38% -3.15% 10.94%
849 CON PayCon CON $183,849 $0.007979 23,042,604 LowVol -5.01% 1.33% 62.93%
850 IMS Independent M… IMS $182,512 $0.033994 5,368,934 LowVol -5.45% 54.74% 55.83%
851 XRE RevolverCoin XRE $181,353 $0.008120 22,335,168 LowVol -6.44% -16.25% 20.92%
852 TTC TittieCoin TTC $179,482 $0.000142 1,259,816,434 LowVol -4.98% -23.45% -24.20%
853 FRK Franko FRK $177,898 $0.191131 930,767 LowVol -5.06% 31.08%
854 MCRN MACRON MCRN $175,550 $0.000437 401,421,401 LowVol -5.34% -4.91% -1.01%
855 E4ROW E4ROW E4ROW $175,379 $0.030437 5,762,000 LowVol 1.01% -7.94% 38.74%
856 CNNC Cannation CNNC $175,287 $0.070769 2,476,893 LowVol -6.55% -17.57% 28.14%
857 XRA Ratecoin XRA $173,406 $0.001508 114,977,575 LowVol -5.01% 17.97% 18.93%
858 TEK TEKcoin TEK $172,048 $0.000122 1,414,054,562 LowVol -2.36% -2.68% 6.63%
859 DLC Dollarcoin DLC $167,492 $0.018392 9,106,714 LowVol -5.06% -0.69% 28.78%
860 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
861 XCRE Creatio XCRE $164,742 $0.008028 20,520,514 LowVol -5.79% 9.30% 57.76%
862 RBX Ripto Bux RBX $164,269 $0.000431 381,236,123 LowVol -4.77% -19.60% 0.40%
863 DUO ParallelCoin DUO $161,731 $0.535826 301,834 LowVol 6.52% -7.32% -41.96%
864 ANTI AntiBitcoin ANTI $156,756 $0.008975 17,465,159 LowVol -4.53% 2.68% 2.54%
865 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol 4.91% 39.06%
866 DRXNE DROXNE DRXNE $152,752 $0.002412 63,327,211 LowVol -18.17% -8.01% 9.52%
867 URC Unrealcoin URC $151,931 $0.021629 7,024,402 LowVol -5.01% -0.72% -16.99%
868 KED Darsek KED $149,995 $0.010300 14,563,227 LowVol -5.06% -3.37% -10.48%
869 NEVA NevaCoin NEVA $145,988 $0.058908 2,478,230 LowVol -5.19% 22.83% 42.52%
870 SOON SoonCoin SOON $143,030 $0.011477 12,462,620 LowVol -5.08% 13.18% 45.71%
871 XPY PayCoin XPY $142,560 $0.012053 11,827,239 LowVol 7.09% -7.73% 6.64%
872 CTO Crypto CTO $142,506 $0.011624 12,259,867 LowVol -5.01% -1.93% -12.99%
873 LEA LeaCoin LEA $140,409 $0.000446 315,014,691 LowVol -5.10% -24.72% -18.38%
874 EMD Emerald Crypto EMD $139,896 $0.007318 19,117,129 LowVol -5.34% 16.35% -27.05%
875 XCT C-Bit XCT $138,901 $0.000883 157,223,250 LowVol -16.45% -16.63% 19.22%
876 VOT VoteCoin VOT $135,745 $0.008240 16,474,625 LowVol -5.08% 20.83% -23.90%
877 PX PX PX $133,156 $0.001387 96,009,385 LowVol -6.42% -32.56%
878 BOST BoostCoin BOST $132,573 $0.011182 11,855,487 LowVol -5.08% -12.23% -32.85%
879 BAS BitAsean BAS $132,502 $0.026500 5,000,000 LowVol -2.91% -5.07% 19.80%
880 ARCO AquariusCoin ARCO $132,201 $0.088338 1,496,540 LowVol -15.96% -14.79% 10.24%
881 AMBER AmberCoin AMBER $128,596 $0.002943 43,699,481 LowVol -5.06% -55.86% -51.92%
882 JIN Jin Coin JIN $127,519 $0.012948 9,848,485 LowVol -5.06% -25.69% -24.46%
883 URO Uro URO $122,572 $0.101525 1,207,310 LowVol -5.06% 75.61%
884 DRM Dreamcoin DRM $120,384 $0.049144 2,449,632 LowVol -5.01% -30.73% 2.39%
885 611 SixEleven 611 $119,844 $0.277653 431,632 LowVol -2.97% 18.36% 58.49%
886 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $117,296 $0.001471 79,719,140 LowVol -5.06% -0.72% 70.35%
887 MARS Marscoin MARS $115,139 $0.004072 28,279,074 LowVol -5.40% -9.19% -5.73%
888 BIP BipCoin BIP $114,927 $0.070626 1,627,261 LowVol -20.37% -0.69% 47.72%
889 BITGOLD bitGold BITGOLD $112,533 $1409.96 79.8131 LowVol 2.37% -2.60% -4.08%
890 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
891 GPU GPU Coin GPU $108,878 $0.002690 40,477,042 LowVol -5.06% -9.84% 3.55%
892 QTL Quatloo QTL $108,312 $0.014032 7,718,883 LowVol -16.60% -45.25% 9.58%
893 ARG Argentum ARG $104,834 $0.012194 8,596,882 LowVol -4.84% -15.84% -14.43%
894 ALL Allion ALL $101,852 $0.016429 6,199,359 LowVol -5.00% -7.33% 21.99%
895 VEC2 VectorAI VEC2 $100,380 $0.006033 16,638,722 LowVol -5.06% 23.35% 13.56%
896 BRAT BRAT BRAT $98,272 $0.000614 160,000,000 LowVol -5.37% 105.17% 129.11%
897 ARB ARbit ARB $96,646 $0.012295 7,860,665 LowVol 53.82%
898 ICOB ICOBID ICOB $94,382 $0.000885 106,701,874 LowVol -1.96% 27.83% 72.80%
899 CAGE CageCoin CAGE $94,326 $9.3e-07 101,168,328,395 LowVol -5.48% -31.48% -18.26%
900 PRC PRCoin PRC $93,305 $0.005885 15,853,400 LowVol -2.62% -15.51% -20.06%
901 BITZ Bitz BITZ $93,145 $0.046786 1,990,891 LowVol
902 JWL Jewels JWL $93,117 $0.004614 20,181,636 LowVol -5.63%
903 CF Californium CF $92,782 $0.038550 2,406,793 LowVol -8.95% -10.43% 29.84%
904 NRO Neuro NRO $90,374 $0.002354 38,388,514 LowVol -5.06% -1.19% 14.50%
905 QCN QuazarCoin QCN $88,943 $0.014714 6,044,911 LowVol -5.06% -15.14% -40.29%
906 BVC BeaverCoin BVC $88,465 $0.028397 3,115,258 LowVol -5.08% -3.71% 24.24%
907 ZMC ZetaMicron ZMC $88,333 $0.000147 600,344,291 LowVol -5.06% -0.69% 28.75%
908 GCC GuccioneCoin GCC $86,558 $0.004267 20,285,537 LowVol -5.01% -0.72% 12.93%
909 MND MindCoin MND $86,385 $0.005444 15,867,695 LowVol -5.06% -0.72% 32.36%
910 ADCN Asiadigicoin ADCN $84,370 $0.003384 24,931,054 LowVol -5.01% 3.95% 21.43%
911 FXE FuturXe FXE $83,169 $0.353276 235,421 LowVol -5.01% -0.68% -71.11%
912 XBTS Beatcoin XBTS $81,947 $0.053747 1,524,686 LowVol -4.15% 9.38% 19.79%
913 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
914 TSE Tattoocoin (S… TSE $80,824 $0.000894 90,421,856 LowVol -5.16% -40.56% -11.63%
915 AMMO Ammo Rewards AMMO $80,108 $0.001030 77,777,777 LowVol -5.06% -13.13% -10.80%
916 300 300 Token 300 $79,454 $264.85 300 LowVol -5.08% 19.02% 5.30%
917 MAY Theresa May Coin MAY $79,071 $0.003135 25,224,400 LowVol -4.25% -4.43% -0.63%
918 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $78,801 $0.009813 8,030,000 LowVol -4.10% -21.61% -5.38%
919 WARP WARP WARP $78,767 $0.071919 1,095,224 LowVol -7.39% 18.46%
920 SOIL SOILcoin SOIL $77,012 $0.013506 5,702,048 LowVol -5.09% -0.35% 30.11%
921 POP PopularCoin POP $76,222 $0.000023 3,372,875,244 LowVol -4.53% -1.13% -15.67%
922 BTQ BitQuark BTQ $76,167 $0.008387 9,081,731 LowVol -5.01% -4.22% 0.46%
923 DRS Digital Rupees DRS $75,158 $0.000147 510,802,961 LowVol -5.08% -0.72% 5.53%
924 CRX Chronos CRX $73,990 $0.001004 73,729,962 LowVol -5.08% -36.10% -5.95%
925 PONZI PonziCoin PONZI $72,852 $0.084604 861,099 LowVol -5.06% 4.60% 128.62%
926 $$$ Money $$$ $69,346 $0.001511 45,887,218 LowVol -5.52% -15.76% -14.01%
927 EMP EMoneyPower EMP $69,037 $0.007504 9,200,000 LowVol -5.06%
928 FLAX Flaxscript FLAX $68,804 $0.012318 5,585,513 LowVol -4.99% 42.20% -48.65%
929 CPN CompuCoin CPN $65,635 $0.003346 19,615,019 LowVol -6.35% -13.42% 4.38%
930 IMPS ImpulseCoin IMPS $65,535 $0.003237 20,245,510 LowVol 14.67% 45.66%
931 RUPX Rupaya RUPX $64,033 $0.010486 6,106,705 LowVol -4.97% 61.75% -41.10%
932 GPL Gold Pressed … GPL $62,621 $0.244111 256,527 LowVol -4.51% -0.25% 8.35%
933 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 50.90%
934 VIP VIP Tokens VIP $61,393 $0.000736 83,450,403 LowVol -5.01% -0.17% 58.36%
935 BLZ BlazeCoin BLZ $60,387 $0.000099 608,557,394 LowVol -5.29% -0.94% 42.04%
936 ZYD Zayedcoin ZYD $59,716 $0.009564 6,243,840 LowVol 58.24% 77.74%
937 BLRY BillaryCoin BLRY $59,538 $0.006621 8,992,002 LowVol -37.17% -35.21% -45.62%
938 SPT Spots SPT $59,166 $0.002641 22,406,021 LowVol -5.15% 12.90% -14.42%
939 CNC CHNCoin CNC $56,907 $0.001151 49,430,679 LowVol -5.62% -41.23%
940 CXT Coinonat CXT $56,572 $0.006560 8,623,200 LowVol -5.26% 11.78% 10.57%
941 BSC BowsCoin BSC $56,347 $0.010153 5,550,102 LowVol -5.06% -0.72% -2.90%
942 CRT CRTCoin CRT $55,985 $0.706258 79,270 LowVol -5.01% -0.69% 28.78%
943 CWXT CryptoWorldX … CWXT $54,501 $0.000914 59,630,200 LowVol -10.36% -7.66% -12.90%
944 ORLY Orlycoin ORLY $53,921 $0.001471 36,646,779 LowVol -5.08% 10.35% 17.07%
945 EGO EGO EGO $52,969 $0.000883 60,000,001 LowVol -5.06% -0.69% 28.03%
946 SONG SongCoin SONG $52,317 $0.001607 32,565,300 LowVol -5.00% 23.13% 87.10%
947 DIBC DIBCOIN DIBC $50,279 $0.010056 5,000,000 LowVol -4.22% 14.64% -17.80%
948 ATX Artex Coin ATX $49,304 $0.002625 18,781,750 LowVol -5.06% -18.03% -16.64%
949 IMX Impact IMX $48,339 $0.000441 109,509,108 LowVol -5.01% 48.92% 272.75%
950 BENJI BenjiRolls BENJI $48,328 $0.002386 20,255,046 LowVol -5.06% 18.32% 12.54%
951 G3N G3N G3N $44,505 $0.005885 7,561,891 LowVol -13.71% -9.75% 17.03%
952 DLISK DAPPSTER DLISK $44,141 $0.000441 100,000,000 LowVol -5.01% 31.30%
953 KIC KibiCoin KIC $43,261 $0.002943 14,701,000 LowVol -5.06% -23.90% -68.08%
954 BRAIN Braincoin BRAIN $43,073 $0.004267 10,094,424 LowVol -5.06% -1.09% -26.76%
955 CESC CryptoEscudo CESC $42,406 $0.000294 144,105,100 LowVol -5.06% -0.69% -14.16%
956 PULSE Pulse PULSE $42,078 $0.002943 14,298,972 LowVol -5.08% 10.31% -16.92%
957 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol -0.11% 3.90% 36.57%
958 SFC Solarflarecoin SFC $39,142 $0.002779 14,083,450 LowVol -5.12% -10.44% -33.30%
959 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,422 $0.005076 7,568,718 1.25%
960 XCS CybCSec XCS $38,307 $0.003237 11,834,082 LowVol -5.08% -9.32% -1.04%
961 LUNA Luna Coin LUNA $37,350 $0.022553 1,656,086 LowVol -3.69% -19.27% 20.83%
962 COXST CoExistCoin COXST $37,329 $0.001377 27,100,000 LowVol -69.70% -47.03% -28.84%
963 MTM MTMGaming MTM $37,176 $0.012392 2,999,967 LowVol -0.25% 56.05%
964 OS76 OsmiumCoin OS76 $36,438 $0.040757 894,026 LowVol -5.06% 29.43% 39.53%
965 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol -2.27%
966 HVCO High Voltage HVCO $36,055 $0.024130 1,494,171 LowVol -5.01% 0.12% 27.68%
967 VPRC VapersCoin VPRC $35,832 $0.000046 780,124,964 LowVol -5.39% -54.52% 33.82%
968 BOAT BOAT BOAT $35,733 $0.001927 18,547,845 LowVol -11.16% -6.12% -10.51%
969 STEPS Steps STEPS $35,626 $0.001913 18,625,017 LowVol -4.97% -0.72%
970 FUZZ FuzzBalls FUZZ $35,533 $0.007357 4,829,945 LowVol -5.06% -31.57% -1.17%
971 DPAY DPAY DPAY $35,110 $0.000441 79,541,001 LowVol -5.06% 28.75%
972 UET Useless Ether… UET $34,735 $0.008759 3,965,716 LowVol -18.85% -17.50% 0.59%
973 OFF Cthulhu Offer… OFF $34,725 $0.013242 2,622,273 LowVol -5.08% -14.16%
974 CASH Cashcoin CASH $34,662 $0.000751 46,158,242 LowVol -5.06% 35.87% -49.37%
975 PLNC PLNcoin PLNC $34,253 $0.002004 17,089,600 LowVol 4.03%
976 EXN ExchangeN EXN $33,421 $0.006553 5,100,000 LowVol -3.92% -55.77% 8.00%
977 BNX BnrtxCoin BNX $31,259 $0.001178 26,531,501 LowVol -4.95% -0.83% 16.42%
978 SLEVIN Slevin SLEVIN $30,899 $0.000441 70,000,000 LowVol -4.94% -0.72% 28.78%
979 DIX Dix Asset DIX $29,835 $3e-07 100,000,000,000 LowVol -5.14% 32.24% 7.34%
980 RIDE Ride My Car RIDE $29,803 $0.000294 101,276,976 LowVol -5.06% -0.72% -35.61%
981 BIOS BiosCrypto BIOS $28,878 $0.001387 20,821,709 LowVol -6.42% -17.99%
982 TOR Torcoin TOR $27,913 $0.088282 316,179 LowVol -5.06% -33.96% -46.22%
983 SDP SydPak SDP $27,675 $0.173180 159,805 LowVol -6.09% -1.46% 28.78%
984 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol 3.80% 55.11%
985 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -10.68% -6.54%
986 VLTC Vault Coin VLTC $26,931 $0.000887 30,348,990 LowVol -5.09% -18.20% -28.58%
987 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol -4.67% -2.60%
988 SCS Speedcash SCS $26,698 $0.101966 261,831 LowVol -5.08% 14.67% 46.54%
989 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 3.50% 10.43%
990 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -4.23%
991 ZNE Zonecoin ZNE $25,454 $0.009858 2,581,970 LowVol -5.06% -29.21% -9.18%
992 NTWK Network Token NTWK $25,337 $0.002171 11,671,310 LowVol -56.11% -61.91% -48.65%
993 VRS Veros VRS $25,238 $0.000052 486,609,040 LowVol -7.70% 7.12% 67.39%
994 LIR LetItRide LIR $25,092 $0.000691 36,299,063 LowVol -6.69% 0.76%
995 ALTC Antilitecoin ALTC $23,183 $0.000736 31,512,613 LowVol -13.70% -17.27% -2.00%
996 WBB Wild Beast Block WBB $22,041 $0.130646 168,710 LowVol -6.34% -23.29% -18.69%
997 PLACO PlayerCoin PLACO $20,670 $0.000589 35,120,000 LowVol -5.06% -28.79% -33.37%
998 IBANK iBank IBANK $20,646 $0.004561 4,526,324 LowVol -5.06% 0.64% 76.85%
999 ROOFS Roofs ROOFS $19,128 $0.000147 130,000,000 LowVol -5.01% -32.42% -35.58%
1000 GRIM Grimcoin GRIM $19,066 $0.000956 19,935,396 LowVol -0.46% -33.94% -54.75%
1001 JS JavaScript Token JS $17,847 $0.002233 7,991,996 LowVol -2.62% -7.55% -25.15%
1002 RSGP RSGPcoin RSGP $17,533 $10.15 1,727 LowVol -5.06% 18.08% 0.39%
1003 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 51.79%
1004 ELS Elysium ELS $17,089 $0.004267 4,005,012 LowVol -5.06% -10.00% 2.31%
1005 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 22.74%
1006 SLFI Selfiecoin SLFI $15,866 $0.000147 107,829,281 LowVol -5.06% -0.69% 28.78%
1007 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,712 $0.001161 13,532,750 LowVol -5.04% -3.43% 85.38%
1008 JOBS JobsCoin JOBS $15,599 $0.000147 106,019,270 LowVol -5.06% -0.69% -35.61%
1009 P7C P7Coin P7C $15,547 $0.000441 35,220,238 LowVol -5.01%
1010 GBT GameBet Coin GBT $14,699 $0.000691 21,262,780 LowVol -6.68% -44.08%
1011 BIOB BioBar BIOB $14,206 $0.016038 885,756 LowVol -5.08% -40.54% -21.14%
1012 SOCC SocialCoin SOCC $13,449 $0.009711 1,384,879 LowVol -5.01% -0.72% 48.94%
1013 DAS DAS DAS $12,747 $0.004694 2,715,571 LowVol -4.68%
1014 ARGUS Argus ARGUS $12,441 $0.010834 1,148,324 LowVol -3.16% -10.64% 18.28%
1015 VTA Virtacoin VTA $10,185 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -4.91% -33.34% -23.23%
1016 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -6.68% -21.53%
1017 ULA Ulatech ULA $9,985 $0.050027 199,586 LowVol -5.06% 35.83% 141.65%
1018 GEERT GeertCoin GEERT $9,346 $0.001836 5,091,200 LowVol -5.08% -40.99% -18.40%
1019 TRADE Tradecoin TRADE $9,268 $0.001177 7,873,279 LowVol -5.01% 106.05%
1020 VOLT Bitvolt VOLT $8,894 $0.000589 15,112,554 LowVol -5.01% -0.72% 41.72%
1021 TSTR Tristar Coin TSTR $8,138 $0.001619 5,027,857 LowVol -5.01% -50.74% -53.93%
1022 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -5.63% -8.22%
1023 CCM100 CCMiner CCM100 $6,949 $0.002068 3,360,417 LowVol -0.24% 7.73% 49.85%
1024 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,849 $0.032333 211,827 LowVol -0.24% 5.96% 75.23%
1025 CONX Concoin CONX $6,023 $0.008093 744,266 LowVol -5.01% 2.79% -15.22%
1026 MRNG MorningStar MRNG $5,927 $0.000181 32,692,447 LowVol 56.08%
1027 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,805 LowVol 29.84%
1028 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,055 $0.002943 1,377,917 LowVol -5.06% 10.31% 12.39%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -0.12%
1030 MGM Magnum MGM $3,496 $0.000883 3,960,151 LowVol -5.06% -80.19%
1031 XNG Enigma XNG $3,026 $0.182008 16,627 LowVol -5.06% -12.33% 2.03%
1032 TOKEN SwapToken TOKEN $2,698 $1.8e-07 15,320,585,365 LowVol -15.51% 68.33% 29.08%
1033 DGCS Digital Credits DGCS $2,572 $0.000441 5,826,388 LowVol -5.06% -0.72% 94.16%
1034 NANOX Project-X NANOX $2,303 $29427.40 0.078264 LowVol -5.06% -44.67% -55.33%
1035 EBT Ebittree Coin EBT $1,531 $0.001211 1,264,511 LowVol -5.01% -1.60% -43.68%
1036 ABN Abncoin ABN $817 $0.012065 67,700 LowVol -5.06% 6.97% -9.80%
1037 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -3.75%
1038 SOJ Sojourn SOJ $510 $0.001051 485,214 LowVol -5.00% -89.25% 372.14%
1039 DMB Digital Money… DMB $444 $0.001054 421,300 LowVol -1.64% 11.53% -3.23%
1040 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1041 CALC CaliphCoin CALC $106 $0.001212 87,140 LowVol -5.06% -6.78% 31.62%
1042 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol -71.05%
1043 FAL Falcoin FAL $58 $0.000294 196,766 LowVol -4.97% 20.12% 157.56%
1044 APW AppleCoin APW $12 $0.000147 82,103 LowVol -4.97% -0.72% 28.78%
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.75 $23,240,000 0.00% 1.26% 18.65%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $38.95 $13,770,200 -3.06% 16.19% -18.58%
1047 ORME Ormeus Coin ORME $3.22 $7,015,950 -2.33% 5.63% 14.54%
1048 CMT CyberMiles CMT $0.220184 $6,963,840 -4.48% -10.31%
1049 ITC IoT Chain ITC $0.873484 $3,213,600 -2.73%
1050 AI POLY AI AI $17.67 $3,188,570 -5.49% -0.71% 12.73%
1051 ETN Electroneum ETN $0.102196 $2,136,120 -5.27% -4.21% 43.29%
1052 NULS Nuls NULS $0.763338 $2,009,760 -6.41% -11.99% 40.21%
1053 FRGC Fargocoin FRGC $10.14 $1,901,840 -1.48% -3.76% 0.46%
1054 REC Regalcoin REC $27.23 $1,638,160 -5.21% -15.11% -42.82%
1055 ERO Eroscoin ERO $0.142547 $1,367,850 -8.16% -5.04%
1056 FRST FirstCoin FRST $15.48 $1,267,420 -4.65% -0.23% -4.24%
1057 GRX GOLD Reward T… GRX $5.09 $1,211,330 0.09% 1.60% 18.33%
1058 WC WINCOIN WC $0.656904 $928,011 -2.74% -19.09% -11.12%
1059 CLUB ClubCoin CLUB $3.28 $913,303 -4.92% -4.27% -33.67%
1060 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.44 $845,632 -4.73% 0.97% 24.00%
1061 TSL Energo TSL $0.030285 $753,932 -1.11% 2.70% -1.68%
1062 STC Santa Coin STC $0.654701 $632,824 5.88% 1.14%
1063 B2X SegWit2x [Fut… B2X $203.83 $576,289 -3.95% 5.44% -6.25%
1064 THS TechShares THS $0.902631 $484,874 0.84% -1.33% -3.68%
1065 RYZ ANRYZE RYZ $0.019849 $448,380 1.12% 13.15% -6.26%
1066 BTE BitSerial BTE $6.21 $371,191 -5.05% -6.39% -20.39%
1067 GBG Golos Gold GBG $0.157222 $356,111 -6.64% 8.71% 18.18%
1068 ADK Aidos Kuneen ADK $30.90 $316,158 -29.05% 6.75% 15.59%
1069 SBC StrikeBitClub SBC $1.38 $282,381 21.91% 122.29%
1070 BOT Bodhi BOT $0.396821 $240,152 -2.54% -5.60% -14.02%
1071 BT2 BT2 [CST] BT2 $72.65 $230,102 -6.46% -48.32% -43.20%
1072 XIN Infinity Econ… XIN $0.026485 $222,138 -6.18% -2.57% -11.42%
1073 UGT UG Token UGT $0.441739 $221,221 -3.68% -3.09% -3.23%
1074 VASH VPNCoin VASH $0.007798 $220,805 -6.23% 44.90% 46.03%
1075 XCPO Copico XCPO $0.019320 $176,750 -5.50% -1.70% -17.58%
1076 SUR Suretly SUR $2.69 $163,602 9.67% 19.10% -12.99%
1077 LLT LLToken LLT $0.338419 $150,551 -3.49% -3.62% -38.45%
1078 CAPP Cappasity CAPP $0.020380 $143,786 -0.25% 0.10%
1079 XID Sphre AIR XID $0.165927 $122,478 -2.68% -3.76% -4.62%
1080 BSR BitSoar BSR $0.195692 $117,309 -5.06% 1.57% -14.70%
1081 INF InfChain INF $0.011624 $102,155 -5.06% -1.96% 12.83%
1082 TER TerraNova TER $16.51 $89,294 -32.30% 158.72% 825.21%
1083 ICX ICON ICX $1.73 $81,037 -4.95% -5.85% 15.30%
1084 XYLO XYLO XYLO $0.781283 $75,101 -5.06% 84.96%
1085 MKR Maker MKR $394.15 $66,223 -3.81% -7.95% -3.53%
1086 QBT Qbao QBT $0.207793 $63,730 -2.32% -6.68% -19.88%
1087 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.080927 $53,396 9.18% -2.13% -5.38%
1088 DSR Desire DSR $0.325940 $52,494 -2.66% 8.72% 10.21%
1089 SNOV Snovio SNOV $0.004922 $49,084 9.56% 8.58%
1090 BTCM BTCMoon BTCM $0.036178 $48,276 -6.56% -0.21% 215.28%
1091 SEND Social Send SEND $0.057972 $36,943 -26.22% -1.40%
1092 MSD MSD MSD $0.008677 $28,529 -1.74% -1.73% -27.00%
1093 BT1 BT1 [CST] BT1 $14997.20 $25,837 -0.42% 9.49% 29.25%
1094 BCDN BlockCDN BCDN $0.080582 $23,600 -7.16% -2.28%
1095 B3 B3Coin B3 $0.000082 $20,600 -25.08% 13.38% 49.72%
1096 FOR FORCE FOR $0.009147 $16,614 -15.52% -13.27% 45.64%
1097 EVR Everus EVR $1.29 $12,716 -6.62% -1.39% -24.67%
1098 AIB Advanced Inte… AIB $0.014264 $12,252 7.79% 68.27% 214.49%
1099 VIU Viuly VIU $0.010577 $11,608 -0.62% -18.03% 32.11%
1100 BOS BOScoin BOS $0.971104 $9,912 -5.06% -18.09% -9.33%
1101 MCR Macro MCR $1.50 $9,597 -5.11% 21.99% -31.09%
1102 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.043795 $9,326 -2.65% -16.31% -23.16%
1103 DEUS DeusCoin DEUS $0.281620 $8,251 -5.06% -0.32% -21.18%
1104 AKY Akuya Coin AKY $0.110353 $7,866 -5.06% 2.63% 8.20%
1105 WISH MyWish WISH $0.146706 $7,590 5.81% -10.31% 5.90%
1106 MOTO Motocoin MOTO $0.015725 $6,321 102.53% 105.29% 340.52%
1107 BON Bonpay BON $1.40 $5,985 -5.03% -14.11%
1108 SKR Sakuracoin SKR $0.009016 $5,886 -1.72% -21.89% 633.62%
1109 GLS GlassCoin GLS $0.559268 $5,573 -5.06% -28.03% -51.66%
1110 HAT Hawala.Today HAT $0.201455 $5,491 -24.10% -34.95% 26.46%
1111 WILD Wild Crypto WILD $0.118683 $5,467 -5.34% -9.94% -57.97%
1112 PLC PlusCoin PLC $0.000704 $5,287 -2.62% 23.23% 4.84%
1113 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002451 $5,044 -14.08% -7.98% 4.15%
1114 SND Sand Coin SND $0.707915 $4,893 -9.51% 9.05% 17.04%
1115 BPL Blockpool BPL $0.154522 $4,762 -5.06% -14.06% 12.91%
1116 BTU Bitcoin Unlim… BTU $79.67 $4,487 -1.53% -12.66% -40.68%
1117 DAY Chronologic DAY $3.51 $4,421 -2.94% -20.57% -25.14%
1118 NUKO Nekonium NUKO $0.064740 $4,267 -6.83% -2.53%
1119 COR CORION COR $0.662118 $4,223 -5.01% -16.06% -19.05%
1120 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.004719 $3,565 -12.41% -30.11% 23.97%
1121 PLX PlexCoin PLX $0.031562 $3,242 2.71% -8.42% -73.46%
1122 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.114325 $3,096 -5.06% -1.18% 8.16%
1123 MGC MergeCoin MGC $0.011182 $3,025 -5.01% -8.47% -19.29%
1124 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.232684 $2,800 -3.98% -20.80% -27.18%
1125 MGC GulfCoin MGC $0.002943 $2,678 -5.01% 65.43% 6.81%
1126 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003222 $2,651 -20.35% -6.27% 29.82%
1127 ELC Elacoin ELC $0.108253 $2,578 1.59% 44.84% -10.24%
1128 ONG onG.social ONG $0.184178 $2,541 8.59% -33.27% 34.30%
1129 DFS DFSCoin DFS $0.005051 $2,536 -6.03% -7.47% -39.00%
1130 STU bitJob STU $0.030258 $2,505 -3.99% -26.74% 0.51%
1131 BUB Bubble BUB $0.015449 $2,123 -5.21% -33.68%
1132 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.24 $2,101 -5.08% -15.90% -17.59%
1133 ABC Alphabit ABC $22.39 $2,081 -4.99% -3.56% 6.94%
1134 HYTV Hyper TV HYTV $0.003158 $2,055 -8.48% -17.02% -28.83%
1135 ACC AdCoin ACC $0.094444 $1,960 -6.43% 0.64% 9.91%
1136 DMC DynamicCoin DMC $0.002868 $1,883 2.96% 33.63% -43.46%
1137 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000294 $1,839 -5.06% -0.72% -48.49%
1138 PEC Peacecoin PEC $0.059590 $1,744 -5.06% -49.00% -23.67%
1139 MEN PeopleCoin MEN $0.000147 $1,642 -4.97% -0.72% 25.49%
1140 MCI Musiconomi MCI $0.032747 $1,584 4.50% 0.44% -3.90%
1141 GARY President Joh… GARY $0.146990 $1,542 -5.06% -0.72% -23.24%
1142 PRES President Trump PRES $0.004996 $1,483 -5.06% 18.75% 59.29%
1143 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004489 $1,472 -4.33% -7.58% -2.87%
1144 FRD Farad FRD $0.084168 $1,472 -3.44% -6.43% -35.97%
1145 IBTC iBTC IBTC $0.007598 $1,445 -9.42% -37.78% 59.12%
1146 DGPT DigiPulse DGPT $1.08 $1,381 -2.85% 11.08% -8.45%
1147 ANI Animecoin ANI $0.000294 $1,342 89.89% 98.63% 28.75%
1148 XOT Internet of T… XOT $2058.44 $1,316 -5.06% -0.79% -4.86%
1149 BAT BatCoin BAT $0.000004 $1,305 -5.63% 37.56% 106.94%
1150 PNX Phantomx PNX $0.015424 $1,246 -18.11% 10.70% -7.30%
1151 SISA SISA SISA $0.009507 $1,232 -3.11% -34.36% -22.55%
1152 SHND StrongHands SHND $2.1e-08 $1,109 -1.12% -9.94% -20.97%
1153 HNC Huncoin HNC $0.002060 $1,037 -5.06% -18.54% 0.07%
1154 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000147 $1,036 -5.06% -0.72% -44.90%
1155 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000405 $1,035 -2.62% 0.85% -0.85%
1156 PRIMU Primulon PRIMU $0.000294 $1,033 -5.08% 98.56% 57.35%
1157 TRIA Triaconta TRIA $8.85 $1,007 -2.62% -7.03% -5.54%
1158 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.006797 $1,002 -5.05% -24.96% 82.83%
1159 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $981 -2.62% 77.59% 102.97%
1160 OX OX Fina OX $0.000180 $847 -6.18% -11.26% -11.56%
1161 ACN Avoncoin ACN $0.000441 $830 -5.06% -60.44% 12.73%
1162 ZBC Zilbercoin ZBC $0.026418 $742 0.37% -14.27% -29.58%
1163 APC AlpaCoin APC $0.024918 $697 -4.87% 5.78% -12.72%
1164 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001943 $683 -24.88% -28.48% 10.15%
1165 QBT Cubits QBT $0.003660 $683 -5.04% -8.51% -24.54%
1166 TIE TIES Network TIE $0.105107 $678 -2.65% -11.60% 3.98%
1167 EGOLD eGold EGOLD $0.017386 $642 -2.65% -18.79% 94.25%
1168 UR UR UR $0.001010 $613 -4.99% 10.27% 76.85%
1169 LDCN LandCoin LDCN $0.001335 $613 -5.09% -19.59% -53.98%
1170 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002060 $572 -5.01% 15.87% -5.88%
1171 FLASH Flash FLASH $0.006033 $553 -5.08% -0.72% 24.16%
1172 TCR TheCreed TCR $0.000441 $547 -5.01% 48.92% 27.56%
1173 WIC Wi Coin WIC $0.002355 $536 -4.88% -32.18% -15.13%
1174 EAG EA Coin EAG $2.27 $502 -5.08% -23.31% -27.32%
1175 BTBc Bitbase BTBc $0.004414 $500 -5.06% -6.40% 30.07%
1176 BEST BestChain BEST $0.001341 LowVol -5.92% -62.82% 6.08%
1177 FRN Francs FRN $0.028260 LowVol -8.53% -9.53% -2.32%
1178 ETT EncryptoTel [… ETT $0.092391 LowVol -4.81% 6.05% -4.55%
1179 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.089974 LowVol -5.01% 3.42% 14.67%
1180 NAMO NamoCoin NAMO $0.000195 LowVol -12.51% 2.69% 14.89%
1181 STARS StarCash Network STARS $0.159888 LowVol -5.06% 74.85% -30.10%
1182 RHFC RHFCoin RHFC $0.001324 LowVol -5.01% 11.54%
1183 NTC Natcoin NTC $0.113295 LowVol -5.08% 11.60% -8.80%
1184 TCOIN T-coin TCOIN $0.000224 LowVol -18.98% -24.59% -2.36%
1185 MAVRO Mavro MAVRO $0.029133 LowVol -5.08% 48.97% 54.73%
1186 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000147 LowVol -5.06% -0.69% 28.77%
1187 PRN Protean PRN $0.000070 LowVol -6.18% -46.93% -21.73%
1188 SKC Skeincoin SKC $0.027662 LowVol 1.50% 0.18% 115.23%
1189 PCN PeepCoin PCN $0.000147 LowVol -3.13% -0.72% 28.75%
1190 EDRC EDRCoin EDRC $0.056126 LowVol -5.06% -18.99% -5.23%
1191 NBIT netBit NBIT $0.070626 LowVol -5.06% 41.18% 15.49%
1192 EBIT eBIT EBIT $0.003328 LowVol -2.62% 6.00% 55.98%
1193 WA WA Space WA $0.023542 LowVol -5.08% 8.84% 19.19%
1194 CASH Cash Poker Pro CASH $0.052553 LowVol -2.65% 10.47% -25.14%
1195 RCN Rcoin RCN $0.000147 LowVol -5.06% -0.69% 28.78%
1196 VULC Vulcano VULC $0.006306 LowVol -5.06% -20.97% 31.22%
1197 10MT 10M Token 10MT $0.002141 LowVol -2.62% -7.87% 73.22%
1198 XRY Royalties XRY $0.000145 LowVol -5.07% -6.41% -90.36%
1199 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol -5.41% -1.86% 91.29%
1200 MONETA Moneta MONETA $0.000441 LowVol -5.06% -23.40% 10.79%
1201 MINEX Minex MINEX $0.018454 LowVol -3.04% 17.53% 13.63%
1202 QORA Qora QORA $0.205992 LowVol -5.06% -22.20% -3.03%
1203 CC CyberCoin CC $0.000147 LowVol -5.06% -50.34% 1.36%
1204 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004414 LowVol -7.12% -2.71% -7.38%
1205 FAP FAPcoin FAP $0.010756 LowVol -4.15% 56.55%
1206 INDIA India Coin INDIA $0.000294 LowVol -5.06% -0.69% 28.78%
1207 ZSE ZSEcoin ZSE $0.012507 LowVol -5.06% -36.42% 19.99%
1208 XQN Quotient XQN $0.006033 LowVol -22.15% -21.93% 26.89%
1209 EUSD eUSD EUSD $0.000250 LowVol -2.65% 9.32% 33.34%
1210 BLX Blockchain Index BLX $2.85 LowVol -2.62% -18.60% 1.20%
1211 BITOK Bitok BITOK $0.000147 LowVol -5.08% -0.72% 133.10%
1212 CBD CBD Crystals CBD $0.002648 LowVol -5.06% -0.69% 65.58%
1213 MAGN Magnetcoin MAGN $0.601790 LowVol -5.06% 2.68% 25.55%
1214 GRN Granite GRN $0.015008 LowVol -5.08% -14.15% 81.59%
1215 HIGH High Gain HIGH $0.000294 LowVol -4.97% -0.72% -57.87%
1216 DBG Digital Bulli… DBG $0.006621 LowVol -3.99% 78.77% -0.08%
1217 TOP TopCoin TOP $0.000442 LowVol 37.05% 45.08% -2.96%
1218 SAK Sharkcoin SAK $0.001863 LowVol -10.62% -4.80% -27.79%
1219 BSN Bastonet BSN $0.000883 LowVol -5.06% 8.06% 18.29%
1220 QBC Quebecoin QBC $0.002354 LowVol -5.08% -0.69% 21.18%
1221 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005003 LowVol -5.06% -1.63% 15.23%
1222 FFC FireFlyCoin FFC $0.000147 LowVol -4.97% -13.64% 18.49%
1223 WOW Wowcoin WOW $0.000147 LowVol -5.06% -4.12% 2.17%
1224 EVC EventChain EVC $0.131379 LowVol -2.65% -10.91% 28.11%
1225 FUDD DimonCoin FUDD $0.000877 LowVol -4.03% -38.05% -25.86%
1226 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002943 LowVol -5.06% 41.88% 83.97%
1227 ACES Aces ACES $0.000147 LowVol -5.06% -8.70%
1228 BIT First Bitcoin BIT $0.010005 LowVol -5.06% 25.06% -20.41%
1229 GAY GAY Money GAY $0.011166 LowVol -5.34% -4.46% 50.83%
1230 EFYT Ergo EFYT $13.15 LowVol -22.97% 46.30%
1231 CYDER Cyder CYDER $0.000294 LowVol -5.06% -0.69% 28.78%
1232 IPY Infinity Pay IPY $0.001927 LowVol -2.62% 10.24%
1233 YES Yescoin YES $0.000147 LowVol -5.06% 1.16% 146.16%
1234 LEPEN LePen LEPEN $0.000146 LowVol -4.81% 5.26% 41.27%
1235 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.097110 LowVol -5.06% -11.55%
1236 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000175 LowVol -2.62% -7.72% 3.16%
1237 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001385 LowVol -4.92% -38.47% 21.19%
1238 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.114325 LowVol -4.97% -51.22%
1239 ASN Aseancoin ASN $0.008093 LowVol -5.06% -6.43% -59.67%
1240 MARX MarxCoin MARX $0.001456 LowVol -5.57% 26.67% 46.64%
1241 SWP Swapcoin SWP $0.061312 LowVol -2.62% -43.95% -42.87%
1242 COUPE Coupecoin COUPE $0.000108 LowVol -7.52% 6.80% 1081.60%
1243 GMX GoldMaxCoin GMX $0.008439 LowVol 580.68% 557.71% 665.68%
1244 DUB Dubstep DUB $0.002648 LowVol 15.90%
1245 VOYA Voyacoin VOYA $2.35 LowVol -5.06% -14.86% 49.48%
1246 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -5.01% -1.14%
1247 PI PiCoin PI $0.002207 LowVol -5.06% -1.44%
1248 AXIOM Axiom AXIOM $0.021629 LowVol -5.06% -0.72% 23.73%
1249 TELL Tellurion TELL $0.000262 LowVol -5.08% 24.55% 69.00%
1250 KASHH KashhCoin KASHH $0.000147 LowVol -5.01% -0.61% 78.94%
1251 BXC Bitcedi BXC $0.003001 LowVol -5.10% -25.87% -0.83%
1252 EXRN EXRNchain EXRN $4.4e-07 LowVol -2.65% -53.98% -15.65%
1253 KARMA Karmacoin KARMA $0.000147 LowVol -5.08% -0.69% 25.09%
1254 YEL Yellow Token YEL $0.005080 LowVol -2.62% -6.58% -5.02%
1255 X2 X2 X2 $0.000147 LowVol -5.06% -50.34% 28.72%
1256 IQT iQuant IQT $0.161704 LowVol 1.72% 9.04% -1.72%
1257 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000294 LowVol -5.06% -0.72% -14.15%
1258 WINK Wink WINK $0.000294 LowVol -4.97% 83.24%
1259 GAIN UGAIN GAIN $0.002060 LowVol -5.01% -0.72% 40.74%
1260 FUTC FutCoin FUTC $0.002943 LowVol -5.08% 24.14% 38.94%
1261 9COIN 9COIN 9COIN $0.003531 LowVol -5.01% -4.69% 40.51%
1262 TURBO TurboCoin TURBO $0.000147 LowVol -5.06% -0.69% 28.78%
1263 XTD XTD Coin XTD $0.000147 LowVol -5.01%
1264 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002501 LowVol -5.06% -0.69% -11.09%
1265 LKC LinkedCoin LKC $0.000294 LowVol -5.06% -33.79% 28.75%
1266 HCC Happy Creator… HCC $0.000589 LowVol -5.06% -0.72% -14.15%
1267 DON Donationcoin DON $0.000589 LowVol -6.60% -0.40% 27.83%
1268 EGG EggCoin EGG $0.055618 LowVol -5.08% 28.08%
1269 PRM PrismChain PRM $0.001619 LowVol -5.06% -0.69% 16.92%
1270 REGA Regacoin REGA $0.001177 LowVol -5.06% 32.42% -21.00%
1271 TODAY TodayCoin TODAY $0.000883 LowVol -5.06% -25.16%
1272 TEAM TeamUp TEAM $0.000294 LowVol -5.06% -0.69%
1273 DASHS Dashs DASHS $0.050027 LowVol -5.06% -4.99% 38.56%
1274 TRICK TrickyCoin TRICK $0.018981 LowVol -5.06% 40.49% 78.63%
1275 LTH LAthaan LTH $0.000736 LowVol -5.06% -0.69% 7.28%
1276 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003531 LowVol -5.06% -0.69% -26.02%
1277 BGR Bongger BGR $0.000160 LowVol -5.63% -10.94% 30.91%
1278 MBL MobileCash MBL $0.000589 LowVol -5.06% -0.72% 71.71%
1279 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.052466 LowVol -0.24% 1.08% 35.23%
1280 HYPER Hyper HYPER $0.031782 LowVol -5.01% -32.29%
1281 AV AvatarCoin AV $0.052969 LowVol -5.06% -2.85%
1282 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.454948 LowVol -5.06% 37.40% 78.12%
1283 DISK DarkLisk DISK $0.001177 LowVol -5.06% -0.69%
1284 SPORT SportsCoin SPORT $0.001324 LowVol -5.06%
1285 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000147 LowVol -5.06% 28.78%
1286 SFE SafeCoin SFE $0.000147 LowVol -5.06% -0.72% 30.35%
1287 STEX STEX STEX $1.07 LowVol -5.18% -7.04% 20.20%
1288 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 LowVol 9.53% 7.09% -98.61%
1289 IFC Infinitecoin IFC $0.000020 LowVol -5.00% 19.71% 54.77%
1290 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol 0.79% -59.46%
1291 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1292 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 33.98%
1293 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 36.35%
1294 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol -0.56% -10.17%
1295 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1296 XAU Xaucoin XAU $0.040620 LowVol 3.46% -9.32%
1297 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 91.03%
1298 IRL IrishCoin IRL $0.002823 LowVol -4.74% 27.43%
1299 CYC Cycling Coin CYC $0.001266 LowVol -5.06% -7.49%
1300 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 34.37%
1301 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000855 LowVol -3.81% 6.49%
1302 CME Cashme CME $0.000138 LowVol -6.95% 20.69%
1303 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol -5.60% 37.27%
1304 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -6.42% -5.43%
1305 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003958 LowVol -7.91% 34.97%
1306 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -23.29%
1307 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol 1.62% 27.98%
1308 OP Operand OP $0.000979 LowVol -5.57% 9.12%
1309 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol -7.36%
1310 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol 9.51%
1311 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1312 XID International… XID $0.009420 LowVol -5.10% 38.41%
1313 POKE PokeCoin POKE $0.000139 LowVol -5.99%
1314 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol -8.53% 18.59%
1315 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol -2.27% 18.29%
1316 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002742 LowVol -7.50%
1317 GBRC Global Busine… GBRC $0.000288 LowVol
1318 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol -4.63% 23.64%
1319 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol 0.69% 161.08%
1320 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol -5.13%
1321 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -5.13% 13.74%
1322 XDE2 XDE II XDE2 $2.06 LowVol -26.55%
1323 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000460 LowVol 3.49% -4.92%
1324 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.009044 LowVol 3.43% 23.39%
1325 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1326 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol -5.09% 23.33%
1327 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1328 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol -7.51% 21.71%
1329 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol -5.51% 22.94%
1330 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1331 HDLB HODL Bucks HDLB $0.050829 LowVol 3.97% 9.12%
1332 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.014088 LowVol 126.34% 274.54%
1333 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol 2.29%
1334 UNC UNCoin UNC $0.000149 30.26%
1335 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1336 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 38.83%
1337 FC Facecoin FC $0.003480 24.50%
1338 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -12.46%
1339 FBL Faceblock FBL $0.001654 -0.49%

Quay lại phần 1

Phản hồi