Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 4h ngày 11/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 4h ngày 11/12/2017 (GMT +7) của 1339 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 4h ngày 11/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15514.50 trên tổng giá trị $259,601,211,774

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $450.47 trên tổng giá trị $43,361,834,462

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1316.85 trên tổng giá trị $22,186,601,552

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.13 trên tổng giá trị $11,465,701,394

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.237067 trên tổng giá trị $9,183,772,851

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng MNM Mineum (MNM) đang có giá hiện tại $0.022235 trên tổng giá trị $209,820 đã biến động tăng 136.00% trong 1h qua

    + Đồng MUT Mutual Coin (MUT) đang có giá hiện tại $0.003086 trên tổng giá trị $1,004,758 đã biến động tăng 108.56% trong 1h qua

    + Đồng MINT Mintcoin (MINT) đang có giá hiện tại $0.000274 trên tổng giá trị $6,840,938 đã biến động tăng 69.61% trong 1h qua

    + Đồng WINK Wink (WINK) đang có giá hiện tại $0.000310 trên tổng giá trị đã biến động tăng 59.58% trong 1h qua

    + Đồng IMX Impact (IMX) đang có giá hiện tại $0.000464 trên tổng giá trị $50,849 đã biến động tăng 47.79% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng AHT Bowhead (AHT) đang có giá hiện tại $0.151239 trên tổng giá trị $1,209,912 đã biến động tăng 822.34% trong 24h qua

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000050 trên tổng giá trị $27,185,463 đã biến động tăng 587.27% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.22 trên tổng giá trị $8,009,494 đã biến động tăng 527.77% trong 24h qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $25.40 trên tổng giá trị đã biến động tăng 319.82% trong 24h qua

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000119 trên tổng giá trị $4,060,094 đã biến động tăng 303.72% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $25.40 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1305.88% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000117 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1161.77% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.370514 trên tổng giá trị $28,016,231 đã biến động tăng 1120.81% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009161 trên tổng giá trị đã biến động tăng 654.66% trong 7 ngày qua

    + Đồng LTCU LiteCoin Ultra (LTCU) đang có giá hiện tại $0.099046 trên tổng giá trị $86,398 đã biến động tăng 635.13% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 4h ngày 11/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 TAJ TajCoin TAJ $122,106 $0.015125 8,073,179 $883 -0.38% 18.21% 40.93%
702 MAR Marijuanacoin MAR $116,209 $0.076173 1,525,586 $1,989 -2.18% 1.88% -14.84%
703 VUC Virta Unique … VUC $110,764 $0.001800 61,519,425 $1,205 -1.74% 3.23% 20.89%
704 SGR Sugar Exchange SGR $109,272 $0.031221 3,500,000 $594 -1.03% 30.44% -7.67%
705 BITEUR bitEUR BITEUR $109,162 $1.22 89,499 $824 -2.60% -2.48% -1.99%
706 MST MustangCoin MST $107,105 $0.169916 630,343 $622 -1.57% 21.53% 18.71%
707 SCRT SecretCoin SCRT $106,031 $0.025074 4,228,672 $1,363 -1.43% 1.59% 28.37%
708 XCXT CoinonatX XCXT $102,124 $0.006311 16,181,263 $502 0.85% -8.38% -23.55%
709 RPC RonPaulCoin RPC $100,206 $0.111502 898,692 $843 -1.40% 16.40% 46.43%
710 MONK Monkey Project MONK $99,480 $0.940287 105,797 $4,165 -1.47% -15.73% -80.23%
711 EAGLE EagleCoin EAGLE $98,283 $0.046948 2,093,421 $24,746 -0.71% -13.53% 1.15%
712 EOT EOT Token EOT $95,826 $0.011600 8,260,903 $1,164 -1.49% 9.33% -10.05%
713 QCN QuazarCoin QCN $93,563 $0.015478 6,044,911 $535 -1.34% -9.37% -38.39%
714 XCO X-Coin XCO $93,528 $0.007552 12,384,976 $9,455 5.98% 22.61% 26.35%
715 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $86,398 $0.099046 872,302 $61,583 42.94% 230.07% 635.13%
716 WOMEN WomenCoin WOMEN $83,246 $0.001883 44,220,400 $2,493 -1.37% -4.18% -24.47%
717 KRONE Kronecoin KRONE $80,731 $0.021456 3,762,617 $610 -1.36% 41.46% 92.62%
718 KURT Kurrent KURT $75,617 $0.007623 9,919,485 $4,334 -1.30% 6.97% 14.84%
719 MRJA GanjaCoin MRJA $75,552 $0.016971 4,451,920 $587 -1.36% -75.46% -49.35%
720 WORM HealthyWormCoin WORM $69,367 $0.000619 112,041,382 $7,460 -1.47% 164.02% 82.56%
721 EREAL eREAL EREAL $58,450 $0.000854 68,427,562 $536 -0.84% 77.20% 44.47%
722 ERY Eryllium ERY $57,214 $0.010442 5,479,314 $721 -11.82% -1.52% 86.64%
723 PRX Printerium PRX $49,877 $0.004219 11,821,728 $1,065 -7.50% -84.33% 71.90%
724 LTCR Litecred LTCR $48,905 $0.001618 30,227,750 $775 -4.94% -35.23% 23.77%
725 ICON Iconic ICON $47,903 $0.080795 592,894 $5,129 -1.43% 37.90% 25.32%
726 ITZ Interzone ITZ $46,441 $0.024566 1,890,486 $1,381 0.98% -11.85% 44.77%
727 LUNA Luna Coin LUNA $38,722 $0.023385 1,655,827 $547 -1.62% -9.56% 24.97%
728 VPRC VapersCoin VPRC $37,822 $0.000048 780,124,964 $505 -1.42% -51.28% 66.09%
729 RBT Rimbit RBT $36,753 $0.000318 115,499,623 $1,622 -1.44% -28.51% -39.07%
730 MSCN Master Swiscoin MSCN $35,152 $0.000786 44,724,480 $968 -3.64% 10.86% -31.28%
731 LBTC LiteBitcoin LBTC $31,652 $0.009928 3,188,280 $14,080 0.73% -0.26% 274.29%
732 FRAZ Frazcoin FRAZ $29,804 $0.003219 9,258,198 $669 -1.47% -4.38% 341.50%
733 CRTM Corethum CRTM $26,412 $0.010565 2,500,000 $3,580 -20.26% 48.27% 101.04%
734 XOC Xonecoin XOC $21,387 $0.050923 420,000 $625 -1.43% -14.01%
735 GRIM Grimcoin GRIM $19,114 $0.000960 19,917,735 $525 -1.47% -41.30% -55.26%
736 CREVA CrevaCoin CREVA $18,023 $0.000495 36,390,750 $4,165 -1.34% -7.73% -35.95%
737 GSR GeyserCoin GSR $17,264 $0.368376 46,864 $4,257 -12.63% -39.17% 307.28%
738 LVPS LevoPlus LVPS $14,522 $0.009596 1,513,256 $3,622 -1.36% 11.10% 16.97%
739 HMC HarmonyCoin HMC $6,115 $0.010896 561,235 $1,144 -2.21% 1.36% -4.49%
740 UNITY SuperNET UNITY $37,451,151 $45.89 816,061 LowVol -1.61% 5.12% -42.88%
741 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
742 ECN E-coin ECN $6,809,546 $1.44 4,730,297 LowVol -1.47% -55.43% -38.49%
743 YASH YashCoin YASH $6,649,522 $0.664934 10,000,274 LowVol -1.47% 29.76% 48.75%
744 ECOB Ecobit ECOB $6,146,978 $0.013831 444,444,444 LowVol 7.44% -8.80% 21.34%
745 PGL Prospectors Gold PGL $5,061,528 $0.078473 64,500,000 LowVol -1.47% 19.38%
746 XC XCurrency XC $4,634,269 $0.789376 5,870,801 LowVol -1.43% 3.46% -38.95%
747 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 38.30%
748 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol -0.23% 25.45%
749 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,628,184 $0.433228 6,066,515 LowVol -1.36% 47.37% 71.03%
750 LOG Woodcoin LOG $2,382,901 $0.296558 8,035,193 LowVol -1.34% -11.93% 2.48%
751 RC RussiaCoin RC $2,192,129 $0.261657 8,377,873 LowVol -1.52% -17.68% 54.31%
752 UFO UFO Coin UFO $2,168,837 $0.000619 3,503,102,512 LowVol -1.34% 5.72% 80.06%
753 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,135,742 $0.071191 30,000,000 LowVol -1.36% 5.95% -27.73%
754 ICOO ICO OpenLedger ICOO $1,997,311 $4.29 465,952 LowVol -2.42% -9.29% -19.16%
755 SIFT Smart Investm… SIFT $1,917,556 $2.65 722,935 LowVol -0.84% -23.27% -24.66%
756 ITT Intelligent T… ITT $1,761,937 $0.179828 9,797,899 LowVol -0.88% 9.45%
757 HTC HitCoin HTC $1,702,010 $0.000155 10,996,318,099 LowVol -1.43% 5.72% 35.05%
758 NKA IncaKoin NKA $1,448,052 $0.000127 11,410,967,760 LowVol -1.79% -9.83% 23.45%
759 JNS Janus JNS $1,300,525 $0.056495 23,020,335 LowVol -1.47% -24.49% -61.67%
760 SDC ShadowCash SDC $1,281,870 $0.191463 6,695,133 LowVol -1.34% 13.52% 66.86%
761 BTSR BTSR BTSR $1,121,961 $0.341617 3,284,266 LowVol -1.95% 0.03% 63.40%
762 DCY Dinastycoin DCY $1,099,601 $0.000774 1,420,858,063 LowVol -1.36% 5.30% 60.87%
763 NOBL NobleCoin NOBL $1,060,186 $0.000458 2,315,806,731 LowVol -1.49% 30.76% 55.49%
764 METAL MetalCoin METAL $1,059,680 $0.013775 76,925,527 LowVol -1.43% 5.67% 35.05%
765 INPAY InPay INPAY $1,015,350 $0.101535 10,000,000 LowVol -1.51% 5.28% 6.33%
766 NET NetCoin NET $965,521 $0.001227 787,126,712 LowVol -1.31% 11.99% 38.32%
767 UTC UltraCoin UTC $925,419 $0.020717 44,669,312 LowVol -2.82% -25.62% -36.79%
768 HBN HoboNickels HBN $868,540 $0.014549 59,696,358 LowVol -3.40% 2.45% 15.60%
769 EBET EthBet EBET $828,863 $0.097485 8,502,500 LowVol -0.77% 5.99% 17.63%
770 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $785,682 $0.000034 22,887,711,164 LowVol -1.35% -44.90% -26.08%
771 TROLL Trollcoin TROLL $775,691 $0.001370 566,049,015 LowVol 10.91% 6.76% 41.26%
772 VAL Valorbit VAL $736,458 $0.000138 5,322,496,767 LowVol -5.49% 20.73%
773 OTX Octanox OTX $710,439 $0.083581 8,500,001 LowVol -0.73% 24.05% 38.82%
774 TGC Tigercoin TGC $700,816 $0.016097 43,536,800 LowVol -1.34% -3.64% 155.62%
775 BPC Bitpark Coin BPC $685,610 $0.009141 75,000,000 LowVol 7.50% -11.57% 14.10%
776 GOOD Goodomy GOOD $675,154 $0.001530 441,349,000 LowVol -3.15% -12.89% -8.70%
777 USC Ultimate Secu… USC $638,761 $0.061757 10,343,113 LowVol -1.36% -10.44% -20.37%
778 RIYA Etheriya RIYA $626,709 $0.396267 1,581,531 LowVol -6.50% 2.69% 27.59%
779 CARBON Carboncoin CARBON $605,023 $0.000039 15,392,009,820 LowVol -2.39% -47.85% -54.61%
780 VLT Veltor VLT $603,910 $1.09 554,855 LowVol -1.34% 5.99% -18.73%
781 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -54.29%
782 V Version V $583,019 $0.001242 469,389,451 LowVol -1.94% 8.06% -2.25%
783 AU AurumCoin AU $574,300 $1.94 296,216 LowVol -1.48% -4.70% 18.19%
784 FNC FinCoin FNC $556,737 $0.043229 12,878,667 LowVol -0.21% 1.89% 28.05%
785 JET Jetcoin JET $550,481 $0.112977 4,872,509 LowVol -1.36% 230.00% 56.79%
786 ITI iTicoin ITI $541,856 $16.93 32,000 LowVol -1.29% 2.56% -25.02%
787 J Joincoin J $541,750 $0.221267 2,448,402 LowVol -2.74% -31.74% 176.18%
788 FLT FlutterCoin FLT $526,950 $0.001635 322,214,524 LowVol 14.76% 8.68% 42.67%
789 SAC SACoin SAC $521,150 $0.074294 7,014,664 LowVol -1.43% 1.51% 14.17%
790 CHESS ChessCoin CHESS $518,934 $0.009604 54,032,769 LowVol -2.08% 11.62% 31.35%
791 NETKO Netko NETKO $508,030 $0.116085 4,376,365 LowVol -1.47% 10.37% -10.61%
792 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 51.42%
793 SLG Sterlingcoin SLG $499,382 $0.118701 4,207,056 LowVol 14.12% -9.69% 26.41%
794 FUNK The Cypherfunks FUNK $494,446 $0.000011 46,319,457,499 LowVol 11.86% 18.07% 79.84%
795 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -59.35%
796 ICN iCoin ICN $476,001 $0.016288 29,223,650 LowVol 0.19% 6.87% 8.47%
797 WAY WayGuide WAY $464,528 $0.004643 100,040,708 LowVol -1.36% 5.72% 33.10%
798 DAXX DaxxCoin DAXX $462,525 $0.000928 498,345,730 LowVol -1.52% 8.02% 33.95%
799 FUCK FuckToken FUCK $455,115 $0.008856 51,392,878 LowVol -0.84% 10.32% 37.70%
800 PIGGY Piggycoin PIGGY $447,606 $0.000918 487,525,672 LowVol -5.45% 10.65% 18.48%
801 I0C I0Coin I0C $435,248 $0.020740 20,985,425 LowVol -1.34% 302.63% 85.43%
802 STV Sativacoin STV $434,440 $0.061303 7,086,783 LowVol -1.37% 43.20% 83.56%
803 CFT CryptoForecast CFT $408,609 $0.008883 46,000,000 LowVol -1.48% -3.19% 2.34%
804 SWING Swing SWING $403,431 $0.144938 2,783,471 LowVol -15.37% 0.94% 53.60%
805 VIDZ PureVidz VIDZ $397,203 $0.003171 125,279,775 LowVol -19.76% 34.15% 32.25%
806 NYAN Nyancoin NYAN $396,365 $0.001243 318,898,294 LowVol -6.84% -14.94% 53.30%
807 GUN Guncoin GUN $396,305 $0.002009 197,307,928 LowVol -14.24% -23.17% 9.37%
808 UFR Upfiring UFR $383,268 $0.026616 14,400,000 LowVol -0.84% -18.77% -4.31%
809 XGR GoldReserve XGR $377,176 $0.021965 17,171,382 LowVol -7.90% -22.21% -16.39%
810 BERN BERNcash BERN $376,469 $0.005285 71,234,301 LowVol -1.37% 17.12% 32.18%
811 C2 Coin2.1 C2 $368,705 $0.003688 99,976,323 LowVol -1.34% -16.37% 59.56%
812 ZUR Zurcoin ZUR $364,102 $0.004176 87,196,830 LowVol -1.43% 8.28% 29.07%
813 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 37.49%
814 BXT BitTokens BXT $359,106 $0.638131 562,746 LowVol 4.65% 5.13% -17.42%
815 STS Stress STS $349,885 $0.000619 565,134,332 LowVol -1.43% 5.67%
816 ROC Rasputin Onli… ROC $342,966 $0.316496 1,083,633 LowVol -0.88% 2.56% -36.79%
817 PR Prototanium PR $337,628 $1.72 195,939 LowVol -3.78% -22.84% 33.53%
818 XPTX PlatinumBAR XPTX $334,910 $0.784971 426,653 LowVol -1.43% -11.28% 11.25%
819 FRC Freicoin FRC $329,601 $0.011144 29,576,262 LowVol -12.60% 13.61% 20.03%
820 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol -7.73% 18.64%
821 SH Shilling SH $325,520 $0.008203 39,681,475 LowVol -1.43% 1.83% 92.30%
822 MAD SatoshiMadness MAD $309,666 $0.000155 2,000,683,485 LowVol -1.34%
823 Q2C QubitCoin Q2C $307,351 $0.001238 248,216,135 LowVol -1.34% 5.72% -0.30%
824 TRI Triangles TRI $300,098 $4.12 72,891 LowVol -5.18% 26.35% 7.51%
825 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $295,299 $0.022271 13,259,480 LowVol -1.85% 2.96% 43.48%
826 LOT LottoCoin LOT $287,171 $0.000020 14,491,014,421 LowVol -6.61% -18.34% -2.67%
827 BLC Blakecoin BLC $285,199 $0.018859 15,122,697 LowVol -1.46% 5.82% 59.04%
828 WMC WMCoin WMC $280,123 $0.024300 11,527,489 LowVol -6.78% 5.72% 35.03%
829 SPACE SpaceCoin SPACE $269,354 $0.012823 21,005,572 LowVol -3.36% 22.32% 51.00%
830 ENT Eternity ENT $268,368 $0.065472 4,098,986 LowVol -1.34% 2.31% -35.32%
831 EVO Evotion EVO $267,891 $0.084475 3,171,233 LowVol -1.24% 5.03% 10.18%
832 TRK Truckcoin TRK $266,445 $0.001691 157,577,707 LowVol -1.43% -17.28% -7.19%
833 YAC Yacoin YAC $259,807 $0.002167 119,896,860 LowVol -1.34% 13.85% 76.42%
834 WYV Wyvern WYV $249,395 $0.140076 1,780,427 LowVol -1.04% 6.19% 21.43%
835 BIGUP BigUp BIGUP $248,848 $0.000117 2,119,551,345 LowVol -1.06% -23.08% 3.22%
836 PHS Philosopher S… PHS $248,550 $0.041326 6,014,340 LowVol -1.43% -2.37% 59.79%
837 GAIA GAIA GAIA $248,078 $0.010293 24,101,381 LowVol -6.30% 3.17%
838 4CHN ChanCoin 4CHN $240,052 $0.034804 6,897,182 LowVol 0.68% 38.97% 21.01%
839 CAT Catcoin CAT $234,543 $0.037766 6,210,400 LowVol -27.71% -3.39% 54.75%
840 GRT Grantcoin GRT $227,231 $0.005263 43,179,141 LowVol -1.43% 2.15% 12.43%
841 EVIL Evil Coin EVIL $224,725 $0.010691 21,020,383 LowVol -1.80% -26.39% 16.81%
842 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $222,804 $0.280925 793,108 LowVol -1.36% -8.63% 106.72%
843 GTC Global Tour Coin GTC $222,046 $0.007429 29,887,402 LowVol -1.43% -0.54% 70.59%
844 FIRE Firecoin FIRE $216,814 $2.20 98,412 LowVol -1.47% 17.51% 50.18%
845 SHDW Shadow Token SHDW $211,497 $0.030214 7,000,000 LowVol -8.57% -37.15%
846 HMP HempCoin HMP $209,982 $0.000155 1,356,645,470 LowVol -1.43% 5.67% 35.05%
847 MNM Mineum MNM $209,820 $0.022235 9,436,367 LowVol 136.00% 57.70% 64.77%
848 RED RedCoin RED $209,718 $0.002830 74,107,896 LowVol 3.74% 13.80% 47.56%
849 BUMBA BumbaCoin BUMBA $208,712 $0.009287 22,474,722 LowVol -1.43% 15.27% 59.19%
850 HAL Halcyon HAL $195,866 $0.036838 5,317,026 LowVol -1.36% -30.14% 35.03%
851 HODL HOdlcoin HODL $195,142 $0.001238 157,596,570 LowVol -1.36% 5.72% 14.05%
852 OHM OHM OHM $194,306 $0.006501 29,889,756 LowVol -1.36% 3.68%
853 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 85.69%
854 CYP Cypher CYP $194,184 $0.030507 6,365,285 LowVol -2.67% 37.91%
855 MNC Mincoin MNC $194,122 $0.048158 4,030,919 LowVol -2.43% 2.74% 16.66%
856 XRE RevolverCoin XRE $193,592 $0.008668 22,335,028 LowVol -1.47% -8.18% 28.69%
857 CON PayCon CON $193,397 $0.008393 23,042,604 LowVol -16.26% 0.66% 71.19%
858 IMS Independent M… IMS $191,448 $0.035658 5,368,934 LowVol -4.23% 65.57% 63.83%
859 TTC TittieCoin TTC $188,598 $0.000150 1,259,816,434 LowVol -1.69% -21.07% -20.02%
860 CNNC Cannation CNNC $187,402 $0.075660 2,476,893 LowVol -0.44% -12.88% 39.37%
861 FRK Franko FRK $187,139 $0.201059 930,767 LowVol 7.76% 37.47%
862 MCRN MACRON MCRN $185,458 $0.000462 401,421,401 LowVol -1.41% 2.07% 2.77%
863 XRA Ratecoin XRA $182,374 $0.001586 114,976,075 LowVol -1.48% 23.28% 24.69%
864 DLC Dollarcoin DLC $176,192 $0.019348 9,106,714 LowVol -1.47% 5.72% 35.03%
865 TEK TEKcoin TEK $175,521 $0.000124 1,414,054,562 LowVol -1.32% 0.01% 8.47%
866 RBX Ripto Bux RBX $172,411 $0.000452 381,236,123 LowVol -1.24% -14.58% 5.79%
867 E4ROW E4ROW E4ROW $168,377 $0.029222 5,762,000 LowVol -7.30% -11.47% 36.70%
868 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
869 ANTI AntiBitcoin ANTI $164,898 $0.009442 17,465,159 LowVol 0.21% 9.25% 7.55%
870 ARCO AquariusCoin ARCO $160,091 $0.106979 1,496,474 LowVol -1.37% 6.15% 33.03%
871 URC Unrealcoin URC $159,823 $0.022753 7,024,402 LowVol -1.43% 5.67% -12.94%
872 KED Darsek KED $157,780 $0.010835 14,562,575 LowVol -1.47% 2.31% -6.41%
873 NEVA NevaCoin NEVA $153,755 $0.062045 2,478,140 LowVol 32.51% 26.52% 47.92%
874 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol 6.12% 38.63%
875 SOON SoonCoin SOON $150,459 $0.012073 12,462,620 LowVol 0.86% 19.75% 53.17%
876 CTO Crypto CTO $149,902 $0.012228 12,259,330 LowVol 2.52% 4.35% -9.01%
877 DUO ParallelCoin DUO $148,192 $0.490970 301,834 LowVol -1.37% -16.34% -44.26%
878 LEA LeaCoin LEA $147,881 $0.000469 314,998,691 LowVol -0.69% -13.99% -14.38%
879 EMD Emerald Crypto EMD $147,800 $0.007731 19,117,129 LowVol -20.22% 14.25% -23.01%
880 VOT VoteCoin VOT $142,796 $0.008668 16,474,625 LowVol 3.31% 10.57% -20.27%
881 BIP BipCoin BIP $141,045 $0.086677 1,627,261 LowVol -1.43% 23.34% 80.62%
882 BOST BoostCoin BOST $139,460 $0.011763 11,855,487 LowVol -1.43% -6.62% -29.12%
883 BAS BitAsean BAS $136,427 $0.027285 5,000,000 LowVol 0.25% 3.27% 25.12%
884 AMBER AmberCoin AMBER $135,276 $0.003096 43,699,481 LowVol -1.43% -53.00% -48.77%
885 JIN Jin Coin JIN $134,142 $0.013621 9,848,485 LowVol -1.43% -20.72% -20.77%
886 PX PX PX $133,143 $0.001387 95,999,549 LowVol -5.31% -32.77%
887 XPY PayCoin XPY $132,952 $0.011241 11,827,226 LowVol 0.81% -12.92% -0.42%
888 URO Uro URO $128,938 $0.106798 1,207,310 LowVol -1.47% 84.15%
889 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $123,389 $0.001548 79,719,140 LowVol -1.36% 5.72% 87.04%
890 COXST CoExistCoin COXST $123,023 $0.004540 27,100,000 LowVol -1.41% 76.33% 134.11%
891 611 SixEleven 611 $123,016 $0.285006 431,626 LowVol -1.43% 30.43% 62.11%
892 MARS Marscoin MARS $121,694 $0.004303 28,279,074 LowVol -1.47% -2.58% 0.22%
893 GPU GPU Coin GPU $114,495 $0.002829 40,477,042 LowVol -1.54% -4.33% 8.16%
894 QTL Quatloo QTL $111,107 $0.014394 7,718,883 LowVol -12.10% -44.41% 9.77%
895 ARG Argentum ARG $110,028 $0.012799 8,596,615 LowVol -1.63% -12.22% -9.82%
896 BITGOLD bitGold BITGOLD $109,691 $1374.35 79.8131 LowVol -2.33% -4.99% -6.22%
897 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
898 ALL Allion ALL $107,134 $0.017282 6,199,359 LowVol -1.35% -7.68% 28.62%
899 VEC2 VectorAI VEC2 $105,592 $0.006346 16,638,554 LowVol -1.47% 31.29% 17.57%
900 BRAT BRAT BRAT $103,811 $0.000649 160,000,000 LowVol -0.88% 119.50% 140.75%
901 CAGE CageCoin CAGE $99,715 $9.9e-07 101,168,328,395 LowVol -1.77% -27.10% -12.09%
902 CF Californium CF $97,600 $0.040552 2,406,770 LowVol -10.26% -4.42% 36.18%
903 ARB ARbit ARB $96,643 $0.012295 7,860,390 LowVol 53.72%
904 ICOB ICOBID ICOB $95,687 $0.000897 106,701,874 LowVol -1.66% 41.77% 77.37%
905 PRC PRCoin PRC $95,687 $0.006036 15,851,600 LowVol -6.17% -12.27% -18.26%
906 NRO Neuro NRO $95,055 $0.002476 38,383,225 LowVol -1.47% -0.74% 20.96%
907 BLRY BillaryCoin BLRY $94,641 $0.010525 8,992,002 LowVol -1.47% 4.19% -19.21%
908 BITZ Bitz BITZ $93,145 $0.046786 1,990,891 LowVol 0.20%
909 JWL Jewels JWL $93,117 $0.004614 20,181,636 LowVol -4.50%
910 BVC BeaverCoin BVC $93,061 $0.029872 3,115,258 LowVol -1.43% 3.30% 30.23%
911 ZMC ZetaMicron ZMC $92,921 $0.000155 600,344,291 LowVol -1.43% 5.67% 35.05%
912 GCC GuccioneCoin GCC $91,054 $0.004489 20,285,537 LowVol -1.47% 5.67% 17.08%
913 MND MindCoin MND $90,872 $0.005727 15,867,695 LowVol -1.36% 5.72% 38.80%
914 ADCN Asiadigicoin ADCN $88,753 $0.003560 24,931,054 LowVol -1.21% 12.81% 27.51%
915 FXE FuturXe FXE $87,489 $0.371626 235,421 LowVol -1.51% 5.76% -69.12%
916 XBTS Beatcoin XBTS $85,780 $0.056261 1,524,686 LowVol 3.43% 26.87% 24.38%
917 TSE Tattoocoin (S… TSE $85,080 $0.000941 90,421,856 LowVol -1.43% -37.01% -10.10%
918 AMMO Ammo Rewards AMMO $84,269 $0.001083 77,777,777 LowVol -1.47% -7.43% -10.78%
919 300 300 Token 300 $83,581 $278.60 300 LowVol -1.36% 16.31% 10.49%
920 MAY Theresa May Coin MAY $83,476 $0.003310 25,220,600 LowVol 5.35% 2.50% 5.56%
921 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $82,104 $0.010225 8,030,000 LowVol -1.84% -14.12% -3.28%
922 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
923 SOIL SOILcoin SOIL $80,917 $0.014191 5,702,048 LowVol -6.65% 5.93% 36.26%
924 BTQ BitQuark BTQ $80,123 $0.008822 9,081,731 LowVol -1.34% 1.38% 6.48%
925 POP PopularCoin POP $79,621 $0.000024 3,372,875,244 LowVol -1.07% 3.48% -12.40%
926 DRS Digital Rupees DRS $79,062 $0.000155 510,802,961 LowVol -1.47% 5.72% 11.35%
927 WARP WARP WARP $78,767 $0.071919 1,095,224 LowVol -6.19% 18.30%
928 CRX Chronos CRX $77,200 $0.001047 73,729,962 LowVol -2.87% -32.21% -1.11%
929 PONZI PonziCoin PONZI $76,636 $0.088998 861,099 LowVol -1.34% 0.24% 140.98%
930 $$$ Money $$$ $73,641 $0.001605 45,887,218 LowVol -1.18% -7.78% -10.41%
931 EMP EMoneyPower EMP $72,623 $0.007894 9,200,000 LowVol -1.47%
932 FLAX Flaxscript FLAX $71,930 $0.012878 5,585,512 LowVol -2.86% 54.40% -46.04%
933 CPN CompuCoin CPN $69,095 $0.003523 19,615,019 LowVol -8.33% -7.96% 12.01%
934 RUPX Rupaya RUPX $67,212 $0.011006 6,106,662 LowVol -1.63% 70.93% -38.52%
935 GPL Gold Pressed … GPL $65,560 $0.255567 256,527 LowVol 19.36% 3.62% 12.96%
936 VIP VIP Tokens VIP $64,582 $0.000774 83,450,403 LowVol 23.16% 5.67% 66.07%
937 BLZ BlazeCoin BLZ $63,531 $0.000104 608,557,394 LowVol -2.82% 1.69% 48.89%
938 SPT Spots SPT $62,312 $0.002781 22,406,021 LowVol -1.43% 26.58% -10.13%
939 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 51.80%
940 CWXT CryptoWorldX … CWXT $60,708 $0.001018 59,630,200 LowVol -1.56% 9.73% -3.47%
941 CNC CHNCoin CNC $60,381 $0.001222 49,426,455 LowVol -1.39% -37.82%
942 CXT Coinonat CXT $59,682 $0.006921 8,623,200 LowVol -1.18% 19.75% 16.34%
943 BSC BowsCoin BSC $59,274 $0.010680 5,550,102 LowVol -1.43% 5.72% 2.01%
944 CRT CRTCoin CRT $58,893 $0.742943 79,270 LowVol -1.34% 5.67% 35.05%
945 NTWK Network Token NTWK $57,707 $0.004944 11,671,310 LowVol -0.88% -13.10% 16.31%
946 ORLY Orlycoin ORLY $56,722 $0.001548 36,646,779 LowVol -1.47% 17.47% 22.77%
947 IMPS ImpulseCoin IMPS $56,405 $0.002786 20,245,510 LowVol 26.86%
948 EGO EGO EGO $55,721 $0.000929 60,000,001 LowVol -1.47% 5.72% 33.81%
949 SONG SongCoin SONG $54,587 $0.001676 32,565,300 LowVol -3.30% 30.68% 93.22%
950 DIBC DIBCOIN DIBC $52,430 $0.010486 5,000,000 LowVol -1.28% 20.77% -13.66%
951 ATX Artex Coin ATX $51,865 $0.002761 18,781,750 LowVol -1.36% -13.03% -11.87%
952 G3N G3N G3N $51,499 $0.006810 7,561,891 LowVol -1.43% 5.74% 35.05%
953 IMX Impact IMX $50,849 $0.000464 109,509,108 LowVol 47.79% 58.58% 290.92%
954 BENJI BenjiRolls BENJI $50,832 $0.002510 20,255,046 LowVol -1.47% 25.80% 17.92%
955 DLISK DAPPSTER DLISK $46,434 $0.000464 100,000,000 LowVol -1.43% 38.40%
956 KIC KibiCoin KIC $45,508 $0.003096 14,701,000 LowVol -1.36% -23.40% -67.51%
957 BRAIN Braincoin BRAIN $45,310 $0.004489 10,094,424 LowVol -1.47% 3.64% -22.82%
958 CESC CryptoEscudo CESC $44,609 $0.000310 144,105,100 LowVol -1.34% 5.72% -9.97%
959 PULSE Pulse PULSE $44,264 $0.003096 14,298,972 LowVol -1.34% 17.47% -12.87%
960 UET Useless Ether… UET $42,789 $0.010790 3,965,716 LowVol -0.84% -0.99% 23.56%
961 PEX PosEx PEX $41,389 $0.016871 2,453,240 LowVol -1.43% 4.16%
962 SFC Solarflarecoin SFC $41,214 $0.002926 14,083,450 LowVol -1.48% -4.04% -29.10%
963 XCS CybCSec XCS $40,297 $0.003405 11,834,082 LowVol -1.47% -4.79% 2.89%
964 BOAT BOAT BOAT $40,192 $0.002167 18,547,845 LowVol -1.47% 10.13% -1.24%
965 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,421 $0.005076 7,568,574 1.98%
966 OS76 OsmiumCoin OS76 $38,330 $0.042874 894,026 LowVol -1.34% 44.91% 50.65%
967 HVCO High Voltage HVCO $37,928 $0.025384 1,494,171 LowVol -1.36% 6.10% 34.24%
968 ZYD Zayedcoin ZYD $37,690 $0.006036 6,243,840 LowVol -1.47% 7.73% 11.67%
969 STEPS Steps STEPS $37,476 $0.002012 18,625,017 LowVol -1.61% 5.72%
970 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,379 $0.007739 4,829,945 LowVol -1.47% -31.82% 4.29%
971 MTM MTMGaming MTM $37,307 $0.012436 2,999,967 LowVol -4.09% 56.35%
972 DPAY DPAY DPAY $36,934 $0.000464 79,541,001 LowVol -1.47% 35.05%
973 OFF Cthulhu Offer… OFF $36,529 $0.013930 2,622,273 LowVol -1.34% -9.97%
974 CASH Cashcoin CASH $36,462 $0.000790 46,158,242 LowVol -1.34% -15.15% -46.77%
975 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol -1.07%
976 EXN ExchangeN EXN $34,755 $0.006815 5,100,000 LowVol -41.04% -53.45% 34.38%
977 PLNC PLNcoin PLNC $34,253 $0.002004 17,089,600 LowVol 5.38%
978 BNX BnrtxCoin BNX $32,849 $0.001238 26,531,001 LowVol -1.49% 3.14% 21.80%
979 SLEVIN Slevin SLEVIN $32,504 $0.000464 70,000,000 LowVol 5.72% 32.54%
980 RIDE Ride My Car RIDE $31,351 $0.000310 101,276,976 LowVol -34.37% 5.67% -32.48%
981 DIX Dix Asset DIX $31,341 $3.1e-07 100,000,000,000 LowVol -1.38% 42.25% 13.80%
982 SDP SydPak SDP $29,434 $0.184188 159,805 LowVol -1.43% 5.44% 36.54%
983 TOR Torcoin TOR $29,363 $0.092868 316,179 LowVol -1.47% -29.68% -45.50%
984 BIOS BiosCrypto BIOS $28,878 $0.001387 20,821,709 LowVol -5.31% -17.93%
985 VLTC Vault Coin VLTC $28,352 $0.000934 30,348,850 LowVol -1.43% -13.12% -25.19%
986 SCS Speedcash SCS $28,084 $0.107262 261,831 LowVol -1.47% 22.11% 53.67%
987 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol 5.08% 55.31%
988 VRS Veros VRS $27,314 $0.000056 486,609,040 LowVol -1.69% -3.09% 79.23%
989 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -9.58% -6.79%
990 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol -3.53% -2.90%
991 ZNE Zonecoin ZNE $26,776 $0.010370 2,581,970 LowVol -1.47% -24.65% -4.76%
992 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 4.77% 8.48%
993 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol 0.88% -4.53%
994 LIR LetItRide LIR $25,092 $0.000691 36,298,832 LowVol -5.57% 0.51%
995 ALTC Antilitecoin ALTC $24,388 $0.000774 31,512,613 LowVol -17.86% -11.94% 3.25%
996 WBB Wild Beast Block WBB $23,522 $0.139436 168,694 LowVol -13.73% -17.12% -14.52%
997 XRC Rawcoin XRC $23,336 $0.033106 704,882 LowVol 40.84% 39.40% 67.58%
998 PLACO PlayerCoin PLACO $21,743 $0.000619 35,120,000 LowVol -1.47% -28.20% -30.62%
999 IBANK iBank IBANK $21,718 $0.004798 4,526,324 LowVol -1.47% 4.91% 86.36%
1000 ROOFS Roofs ROOFS $20,121 $0.000155 130,000,000 LowVol -50.72% -27.22% -32.44%
1001 RSGP RSGPcoin RSGP $18,444 $10.68 1,727 LowVol -1.91% 25.74% 5.86%
1002 JS JavaScript Token JS $18,320 $0.002292 7,991,996 LowVol -0.88% -4.93% -24.85%
1003 ELS Elysium ELS $17,977 $0.004489 4,005,012 LowVol -1.47% -4.13% 8.28%
1004 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 53.13%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $16,690 $0.000155 107,829,281 LowVol -1.36% 5.72% 35.25%
1006 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $16,525 $0.001221 13,532,750 LowVol -2.27% -1.07% 94.78%
1007 JOBS JobsCoin JOBS $16,410 $0.000155 106,019,270 LowVol -1.47% -2.19% -32.48%
1008 P7C P7Coin P7C $16,354 $0.000464 35,220,238 LowVol -1.34%
1009 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 22.48%
1010 BIOB BioBar BIOB $14,944 $0.016871 885,756 LowVol -1.47% -36.68% -17.30%
1011 GBT GameBet Coin GBT $14,699 $0.000691 21,262,780 LowVol -5.56% -45.45%
1012 SOCC SocialCoin SOCC $14,147 $0.010216 1,384,879 LowVol -1.47% 5.72% 56.30%
1013 DAS DAS DAS $12,744 $0.004694 2,714,946 LowVol -5.00%
1014 ARGUS Argus ARGUS $12,109 $0.010545 1,148,324 LowVol -5.83% -10.10% 16.04%
1015 VTA Virtacoin VTA $10,626 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -3.04% -12.38% -45.06%
1016 ULA Ulatech ULA $10,503 $0.052625 199,586 LowVol -1.47% 43.78% 155.92%
1017 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -5.57% -21.60%
1018 GEERT GeertCoin GEERT $9,752 $0.001915 5,091,200 LowVol -2.87% -37.65% -15.29%
1019 TRADE Tradecoin TRADE $9,747 $0.001238 7,871,904 LowVol 116.08%
1020 VOLT Bitvolt VOLT $9,356 $0.000619 15,112,554 LowVol -1.36% 5.72% 48.57%
1021 TSTR Tristar Coin TSTR $8,560 $0.001703 5,027,857 LowVol -1.47% -47.14% -55.50%
1022 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -4.50% -8.51%
1023 CCM100 CCMiner CCM100 $6,974 $0.002075 3,360,417 LowVol -4.09% 9.04% 42.51%
1024 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,873 $0.032447 211,827 LowVol -4.20% 7.25% 72.41%
1025 CONX Concoin CONX $6,336 $0.008513 744,266 LowVol -1.47% 9.46% -10.56%
1026 MRNG MorningStar MRNG $5,927 $0.000181 32,692,315 LowVol 55.53%
1027 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,805 LowVol 1.48% 29.92%
1028 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,265 $0.003096 1,377,917 LowVol -1.43% 17.41% 14.12%
1029 MGM Magnum MGM $3,678 $0.000929 3,960,151 LowVol -1.43% -79.22%
1030 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 0.52%
1031 TOKEN SwapToken TOKEN $3,208 $2.1e-07 15,320,585,365 LowVol -0.58% 101.53% 54.66%
1032 XNG Enigma XNG $3,183 $0.191463 16,627 LowVol -7.86% -5.58% 6.21%
1033 DGCS Digital Credits DGCS $2,705 $0.000464 5,826,388 LowVol -1.34% 5.79% 103.48%
1034 NANOX Project-X NANOX $2,423 $30955.90 0.078264 LowVol -1.36% -41.10% -52.60%
1035 EBT Ebittree Coin EBT $1,611 $0.001274 1,264,511 LowVol -1.36% 5.85% -40.53%
1036 ABN Abncoin ABN $859 $0.012692 67,700 LowVol -1.47% 9.70% -5.00%
1037 SOJ Sojourn SOJ $533 $0.001098 485,214 LowVol -3.18% -87.90% 257.09%
1038 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -4.01%
1039 DMB Digital Money… DMB $447 $0.001062 421,300 LowVol -1.26% 2.85% -1.02%
1040 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1041 CALC CaliphCoin CALC $111 $0.001275 87,140 LowVol -1.43% -0.87% 36.22%
1042 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol -71.07%
1043 FAL Falcoin FAL $61 $0.000310 196,766 LowVol -1.47% 7.20% 170.09%
1044 APW AppleCoin APW $13 $0.000155 82,071 LowVol -1.47% 5.72% 35.05%
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.75 $23,240,500 0.00% 1.26% 19.44%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $39.74 $13,989,900 -3.85% 19.19% -17.37%
1047 CMT CyberMiles CMT $0.230993 $7,279,320 -2.40% -5.71%
1048 ORME Ormeus Coin ORME $3.30 $7,027,670 -0.46% 8.99% 16.44%
1049 ITC IoT Chain ITC $0.887390 $3,384,670 -3.95%
1050 AI POLY AI AI $18.73 $3,353,830 -0.60% 6.51% 18.47%
1051 ETN Electroneum ETN $0.107618 $2,317,580 -1.64% 1.40% 49.94%
1052 NULS Nuls NULS $0.848267 $2,250,940 2.26% -0.50% 54.30%
1053 FRGC Fargocoin FRGC $10.29 $1,900,950 -0.69% -1.81% 2.22%
1054 REC Regalcoin REC $28.79 $1,746,860 -0.53% -8.78% -40.26%
1055 FRST FirstCoin FRST $16.23 $1,457,660 -1.56% 5.78% -0.03%
1056 ERO Eroscoin ERO $0.155480 $1,438,640 -0.12% 4.69%
1057 GRX GOLD Reward T… GRX $5.08 $1,256,040 -1.54% 2.64% 18.19%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.47 $954,808 -1.33% 2.27% -30.17%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.60 $853,227 -0.56% 6.47% 29.61%
1060 WC WINCOIN WC $0.594625 $796,069 -4.32% -15.37% -15.56%
1061 TSL Energo TSL $0.030461 $767,161 -0.25% 3.48% -1.15%
1062 B2X SegWit2x [Fut… B2X $211.75 $629,633 -1.72% 8.17% -3.38%
1063 STC Santa Coin STC $0.617571 $621,755 -1.47% -4.32%
1064 THS TechShares THS $0.894227 $479,438 -1.30% -3.28% -4.92%
1065 RYZ ANRYZE RYZ $0.018828 $476,936 -0.32% 6.75% -13.17%
1066 ADK Aidos Kuneen ADK $43.49 $445,160 10.74% 52.01% 59.24%
1067 BTE BitSerial BTE $6.53 $400,045 -1.05% 0.04% -15.92%
1068 GBG Golos Gold GBG $0.166753 $370,876 -1.87% 15.28% 24.65%
1069 XIN Infinity Econ… XIN $0.029099 $248,413 3.83% 7.89% -2.99%
1070 BT2 BT2 [CST] BT2 $77.36 $241,890 -1.85% -44.50% -38.78%
1071 BOT Bodhi BOT $0.407179 $239,483 -0.39% -2.59% -12.06%
1072 VASH VPNCoin VASH $0.008358 $236,595 -3.15% 54.40% 57.74%
1073 SBC StrikeBitClub SBC $1.16 $235,894 4.45% 89.69%
1074 UGT UG Token UGT $0.456896 $225,105 -1.54% 0.42% -0.19%
1075 XCPO Copico XCPO $0.020113 $184,414 -2.35% 3.41% -14.60%
1076 SUR Suretly SUR $2.45 $155,774 -2.35% 0.50% -21.04%
1077 CAPP Cappasity CAPP $0.020379 $149,238 0.42% 1.83%
1078 LLT LLToken LLT $0.350723 $148,662 -0.46% 0.02% -34.32%
1079 TER TerraNova TER $25.40 $129,546 -1.28% 319.82% 1305.88%
1080 BSR BitSoar BSR $0.205857 $123,402 -1.47% 6.08% -10.26%
1081 XID Sphre AIR XID $0.170510 $123,085 -0.47% -0.58% -2.16%
1082 INF InfChain INF $0.012228 $107,462 -2.99% 4.40% 19.07%
1083 ICX ICON ICX $1.83 $84,924 0.14% 2.51% 19.89%
1084 XYLO XYLO XYLO $0.821865 $82,501 -1.36% 100.83%
1085 MKR Maker MKR $409.61 $67,577 -0.72% -4.03% -0.03%
1086 QBT Qbao QBT $0.214684 $65,531 0.59% -2.90% -17.45%
1087 DSR Desire DSR $0.340678 $53,716 -1.66% 14.13% 15.25%
1088 BTCM BTCMoon BTCM $0.038977 $50,451 -0.16% 5.80% 245.06%
1089 SNOV Snovio SNOV $0.004271 $50,233 -0.88% -3.29%
1090 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.080333 $48,291 1.96% -0.30% -6.39%
1091 SEND Social Send SEND $0.088379 $38,148 8.44% 50.06%
1092 MSD MSD MSD $0.008821 $30,067 -1.35% -0.66% -26.64%
1093 B3 B3Coin B3 $0.000109 $29,567 1.16% 48.26% 91.73%
1094 BT1 BT1 [CST] BT1 $15058.50 $25,930 -0.16% 10.74% 29.73%
1095 BCDN BlockCDN BCDN $0.086767 $23,978 -0.88% 5.21%
1096 AIB Advanced Inte… AIB $0.012241 $17,559 -16.03% 39.99% 166.47%
1097 FOR FORCE FOR $0.010815 $17,529 5.37% 5.97% 72.48%
1098 EVR Everus EVR $1.36 $13,461 0.55% 0.68% -21.07%
1099 VIU Viuly VIU $0.009699 $10,939 -15.10% -25.18% 21.94%
1100 BOS BOScoin BOS $1.02 $10,427 -1.47% -12.78% -4.15%
1101 MCR Macro MCR $1.58 $10,342 4.97% 28.67% -27.80%
1102 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.044957 $9,574 -0.88% -13.95% -20.82%
1103 DEUS DeusCoin DEUS $0.296248 $8,963 -1.38% 6.24% -17.65%
1104 AKY Akuya Coin AKY $0.116085 $8,275 -3.02% 7.81% 12.01%
1105 WISH MyWish WISH $0.139214 $7,683 2.31% -15.55% -0.63%
1106 HAT Hawala.Today HAT $0.265246 $6,803 27.13% -14.00% 67.52%
1107 SKR Sakuracoin SKR $0.009161 $5,965 -1.37% -19.81% 654.66%
1108 BON Bonpay BON $1.47 $5,937 -1.35% -8.60%
1109 GLS GlassCoin GLS $0.588318 $5,877 -1.47% -15.11% -48.37%
1110 WILD Wild Crypto WILD $0.125065 $5,612 -5.01% -4.87% -58.20%
1111 PLC PlusCoin PLC $0.000723 $5,428 -0.84% 26.86% 6.26%
1112 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002854 $5,272 -4.70% 7.76% 21.04%
1113 DAY Chronologic DAY $3.59 $5,040 -2.69% -21.53% -24.54%
1114 SND Sand Coin SND $0.778308 $5,017 0.39% 21.49% 29.93%
1115 BPL Blockpool BPL $0.162548 $4,801 -1.47% -5.71% 17.88%
1116 NUKO Nekonium NUKO $0.068103 $4,597 -11.53% 0.35%
1117 COR CORION COR $0.696507 $4,449 -1.47% -9.67% -16.00%
1118 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005385 $4,138 5.18% -21.00% 43.32%
1119 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.120264 $3,556 -1.36% 12.01% 11.75%
1120 MOTO Motocoin MOTO $0.007760 $3,353 -1.18% -7.65% 116.32%
1121 MGC MergeCoin MGC $0.011763 $3,182 -1.36% -3.20% -15.67%
1122 PLX PlexCoin PLX $0.030106 $3,099 -3.52% -11.89% -74.93%
1123 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.242184 $2,915 -10.83% -20.47% -20.35%
1124 BTU Bitcoin Unlim… BTU $80.89 $2,911 -0.17% -13.38% -39.48%
1125 LTG LiteCoin Gold LTG $0.004041 $2,870 3.82% 20.49% 62.75%
1126 DFS DFSCoin DFS $0.005370 $2,836 -4.50% 4.95% -35.04%
1127 MGC GulfCoin MGC $0.003096 $2,817 -1.47% 76.16% 11.22%
1128 STU bitJob STU $0.031488 $2,608 -1.12% -21.96% 5.91%
1129 ELC Elacoin ELC $0.106228 $2,480 -1.72% 18.26% -12.23%
1130 BUB Bubble BUB $0.016252 $2,233 -8.33% -28.92%
1131 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004720 $2,221 1.08% -7.93% 2.93%
1132 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.46 $2,211 -1.43% -10.49% -14.32%
1133 ABC Alphabit ABC $23.53 $2,190 -1.41% 2.56% 10.92%
1134 ACC AdCoin ACC $0.099764 $1,935 -1.34% 8.67% 16.61%
1135 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000310 $1,934 -1.36% 5.72% -45.83%
1136 ONG onG.social ONG $0.169538 $1,854 -0.84% -34.84% 21.05%
1137 PEC Peacecoin PEC $0.062686 $1,835 -1.43% -45.73% -21.67%
1138 HYTV Hyper TV HYTV $0.003485 $1,829 -0.97% -8.33% -24.24%
1139 DMC DynamicCoin DMC $0.002789 $1,810 -0.01% 29.29% -44.34%
1140 PNX Phantomx PNX $0.018810 $1,754 -0.88% 27.91% 11.97%
1141 MEN PeopleCoin MEN $0.000155 $1,728 -1.43% 5.72% 31.91%
1142 GARY President Joh… GARY $0.154625 $1,622 -1.43% 5.72% -19.09%
1143 PRES President Trump PRES $0.005255 $1,562 -1.43% 17.49% 62.99%
1144 FRD Farad FRD $0.087118 $1,464 -0.99% -5.29% -33.51%
1145 IBTC iBTC IBTC $0.007915 $1,458 -18.32% -35.51% 70.17%
1146 DGPT DigiPulse DGPT $1.11 $1,420 -0.39% 7.64% -5.67%
1147 XOT Internet of T… XOT $2165.37 $1,385 -1.47% 5.65% -0.18%
1148 BAT BatCoin BAT $0.000004 $1,369 -1.28% 48.20% 116.32%
1149 SISA SISA SISA $0.009807 $1,290 0.73% -32.51% -25.15%
1150 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.007148 $1,161 -27.41% -18.70% 92.06%
1151 SHND StrongHands SHND $2.2e-08 $1,156 -3.74% -6.14% -18.28%
1152 HNC Huncoin HNC $0.002167 $1,091 -1.36% -9.37% 3.96%
1153 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000155 $1,090 -1.47% 5.72% -40.08%
1154 PRIMU Primulon PRIMU $0.000310 $1,085 -1.47% 111.44% 66.98%
1155 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000416 $1,063 -0.88% 8.89% -7.85%
1156 TRIA Triaconta TRIA $9.08 $1,034 -0.84% -4.39% -4.23%
1157 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $1,007 -0.84% 26.69% 107.92%
1158 OX OX Fina OX $0.000191 $846 -24.20% -20.17% -7.39%
1159 ACN Avoncoin ACN $0.000464 $806 -1.36% -52.59% 18.26%
1160 ZBC Zilbercoin ZBC $0.026290 $779 -1.46% -11.13% -29.86%
1161 APC AlpaCoin APC $0.026161 $735 -1.31% 12.38% -8.70%
1162 WIC Wi Coin WIC $0.002475 $730 -6.55% -20.07% -11.69%
1163 QBT Cubits QBT $0.003850 $720 -2.66% -5.68% -22.65%
1164 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002631 $706 1.46% -5.53% 46.97%
1165 TIE TIES Network TIE $0.107897 $696 -0.84% -9.10% 7.22%
1166 ANI Animecoin ANI $0.000155 $689 -46.88% 5.72% -32.48%
1167 NAMO NamoCoin NAMO $0.000234 $687 -2.22% 18.12% 31.81%
1168 EGOLD eGold EGOLD $0.017848 $659 -0.84% -16.49% 92.18%
1169 UR UR UR $0.001063 $645 -2.89% 17.42% 88.34%
1170 LDCN LandCoin LDCN $0.001403 $643 6.43% -8.87% -49.93%
1171 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002167 $602 -1.47% 23.34% -2.25%
1172 TCR TheCreed TCR $0.000464 $575 -1.43% 58.58% 30.10%
1173 FLASH Flash FLASH $0.006346 $563 -1.47% 5.72% 31.36%
1174 EAG EA Coin EAG $2.39 $530 -1.47% -18.33% -23.67%
1175 BTBc Bitbase BTBc $0.004643 $526 -1.47% -9.38% 42.26%
1176 BEST BestChain BEST $0.001423 $522 -1.53% -59.78% 12.01%
1177 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.094648 LowVol -1.26% 10.13% 21.12%
1178 MCI Musiconomi MCI $0.031332 LowVol -0.91% -3.87% -8.47%
1179 RHFC RHFCoin RHFC $0.001393 LowVol -1.36% 18.77%
1180 STARS StarCash Network STARS $0.168193 LowVol -1.47% 76.83% -27.21%
1181 ETT EncryptoTel [… ETT $0.096933 LowVol 8.06% 13.04% -1.96%
1182 NTC Natcoin NTC $0.119180 LowVol -1.36% 18.92% -2.76%
1183 FRN Francs FRN $0.030682 LowVol -8.74% -3.19% 5.90%
1184 MAVRO Mavro MAVRO $0.030646 LowVol -1.43% 58.51% 62.89%
1185 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000155 LowVol -1.36% 5.72% 34.75%
1186 TCOIN T-coin TCOIN $0.000310 LowVol 38.59% 5.72% 34.80%
1187 PRN Protean PRN $0.000074 LowVol -1.79% -45.20% -17.24%
1188 PCN PeepCoin PCN $0.000150 LowVol -4.16% 2.72% 31.22%
1189 SKC Skeincoin SKC $0.029099 LowVol -0.26% -3.84% 132.93%
1190 EDRC EDRCoin EDRC $0.059040 LowVol -1.48% -13.60% -0.68%
1191 NBIT netBit NBIT $0.074294 LowVol -1.34% 50.34% 22.84%
1192 WA WA Space WA $0.024765 LowVol -1.36% 15.86% 24.99%
1193 EBIT eBIT EBIT $0.003417 LowVol -4.56% 9.00% 74.54%
1194 CASH Cash Poker Pro CASH $0.053948 LowVol -0.73% 13.53% -23.38%
1195 RCN Rcoin RCN $0.000155 LowVol -1.34% 5.72% 35.05%
1196 VULC Vulcano VULC $0.006633 LowVol -1.47% -14.88% 39.43%
1197 MINEX Minex MINEX $0.019018 LowVol 4.42% 22.69% 15.67%
1198 10MT 10M Token 10MT $0.002197 LowVol -0.84% -5.43% 77.09%
1199 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol -1.39% 5.83% 95.48%
1200 XRY Royalties XRY $0.000153 LowVol -1.47% -0.10% -90.87%
1201 MONETA Moneta MONETA $0.000464 LowVol -1.43% -20.66% 7.11%
1202 QORA Qora QORA $0.216692 LowVol -1.34% -17.16% 1.71%
1203 FUDD DimonCoin FUDD $0.000900 LowVol -14.09% -36.83% -24.32%
1204 CC CyberCoin CC $0.000155 LowVol -1.43% -47.14% 6.36%
1205 FAP FAPcoin FAP $0.011208 LowVol -1.27% 61.52%
1206 INDIA India Coin INDIA $0.000310 LowVol -1.43% 5.67% 34.57%
1207 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013156 LowVol -1.47% -32.34% 25.86%
1208 EUSD eUSD EUSD $0.000256 LowVol -0.84% 12.41% 35.52%
1209 BLX Blockchain Index BLX $2.92 LowVol -0.84% -15.20% 3.97%
1210 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004798 LowVol -1.36% 8.31% -0.59%
1211 BITOK Bitok BITOK $0.000155 LowVol -1.36% 5.72% 115.82%
1212 CBD CBD Crystals CBD $0.002786 LowVol -1.36% 5.72% 73.63%
1213 MAGN Magnetcoin MAGN $0.633049 LowVol -1.47% 9.34% 32.71%
1214 XQN Quotient XQN $0.007739 LowVol -1.43% -1.62% 63.54%
1215 GRN Granite GRN $0.015787 LowVol -1.34% -8.66% 91.10%
1216 HIGH High Gain HIGH $0.000310 LowVol -1.36% 5.72% -55.81%
1217 DBG Digital Bulli… DBG $0.006965 LowVol 0.77% 90.30% 4.78%
1218 BSN Bastonet BSN $0.000929 LowVol -1.43% 2.56% 24.22%
1219 QBC Quebecoin QBC $0.002476 LowVol -1.34% 5.72% 27.10%
1220 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005263 LowVol -1.34% 4.96% 20.83%
1221 WOW Wowcoin WOW $0.000155 LowVol -1.48% 1.50% 7.08%
1222 EVC EventChain EVC $0.134866 LowVol -0.88% -8.39% 30.90%
1223 FFC FireFlyCoin FFC $0.000155 LowVol -1.36% -8.21% 23.71%
1224 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003096 LowVol -1.34% 50.96% 94.11%
1225 PRM PrismChain PRM $0.001703 LowVol -1.47% 5.27% 21.79%
1226 ACES Aces ACES $0.000155 LowVol -1.47% -2.85%
1227 BIT First Bitcoin BIT $0.010525 LowVol -1.43% 33.13% -16.52%
1228 GAY GAY Money GAY $0.011769 LowVol -1.45% 2.81% 56.83%
1229 LKC LinkedCoin LKC $0.000310 LowVol -1.47% -29.52% 35.03%
1230 CYDER Cyder CYDER $0.000310 LowVol -1.36% 5.79% 35.05%
1231 SAK Sharkcoin SAK $0.002087 LowVol -1.53% 18.43% -19.10%
1232 IPY Infinity Pay IPY $0.001978 LowVol -0.84% 12.85%
1233 YES Yescoin YES $0.000155 LowVol -1.36% 7.81% 191.15%
1234 LEPEN LePen LEPEN $0.000153 LowVol -1.04% 11.77% 47.36%
1235 VOYA Voyacoin VOYA $2.48 LowVol -1.43% -13.11% 56.74%
1236 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol -1.47% -28.86%
1237 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.102155 LowVol -1.36% -7.01%
1238 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000179 LowVol -0.88% -5.10% -0.36%
1239 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001454 LowVol -1.47% -33.98% 26.88%
1240 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.120264 LowVol -1.36% -48.73%
1241 ASN Aseancoin ASN $0.008513 LowVol -1.47% -4.68% -56.86%
1242 IQT iQuant IQT $0.156513 LowVol -1.36% 2.97% -5.19%
1243 MARX MarxCoin MARX $0.001538 LowVol -2.95% 39.24% 55.52%
1244 SWP Swapcoin SWP $0.062940 LowVol -0.84% -42.36% -41.32%
1245 COUPE Coupecoin COUPE $0.000117 LowVol -18.22% 26.52% 1161.77%
1246 VGC VegasCoin VGC $0.000155 LowVol -1.34% -2.33%
1247 PI PiCoin PI $0.002322 LowVol -1.47% 3.80%
1248 AXIOM Axiom AXIOM $0.022753 LowVol -1.36% 5.67% 29.75%
1249 TELL Tellurion TELL $0.000274 LowVol -7.72% 36.67% 76.53%
1250 KASHH KashhCoin KASHH $0.000155 LowVol -1.47% 5.90% 66.82%
1251 BXC Bitcedi BXC $0.003159 LowVol -1.37% -20.45% 6.30%
1252 TOP TopCoin TOP $0.000327 LowVol -2.36% 0.21% -28.86%
1253 EXRN EXRNchain EXRN $4.5e-07 LowVol -0.84% -52.67% -6.76%
1254 KARMA Karmacoin KARMA $0.000155 LowVol -1.43% 5.67% 31.58%
1255 YEL Yellow Token YEL $0.005215 LowVol -0.84% -3.93% -2.79%
1256 X2 X2 X2 $0.000155 LowVol -1.43% -47.16% 35.03%
1257 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000310 LowVol -1.36% 5.72% -9.97%
1258 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001238 LowVol -1.43% -2.24% 14.09%
1259 WINK Wink WINK $0.000310 LowVol 59.58% 94.63%
1260 9COIN 9COIN 9COIN $0.003715 LowVol -1.47% 1.49% 45.13%
1261 GAIN UGAIN GAIN $0.002167 LowVol -1.43% 5.72% 48.19%
1262 FUTC FutCoin FUTC $0.003096 LowVol -1.36% 32.24% 50.21%
1263 TURBO TurboCoin TURBO $0.000155 LowVol -1.36% 5.79% 35.05%
1264 XTD XTD Coin XTD $0.000155 LowVol -1.47%
1265 DASHS Dashs DASHS $0.052625 LowVol -1.47% -1.10% 46.95%
1266 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002631 LowVol -1.34% 5.72% -6.37%
1267 DON Donationcoin DON $0.000633 LowVol -1.69% 7.84% 36.82%
1268 HCC Happy Creator… HCC $0.000619 LowVol -1.34% 5.72% -9.97%
1269 EGG EggCoin EGG $0.058507 LowVol -1.43% 34.34%
1270 REGA Regacoin REGA $0.001238 LowVol -1.34% 40.96% -17.68%
1271 TEAM TeamUp TEAM $0.000310 LowVol -1.36% 5.72%
1272 TRICK TrickyCoin TRICK $0.019967 LowVol -1.34% 56.33% 86.94%
1273 LTH LAthaan LTH $0.000774 LowVol -1.47% 5.72% 15.06%
1274 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003715 LowVol -1.36% -2.98% -21.63%
1275 BGR Bongger BGR $0.000170 LowVol -1.39% -3.79% 38.69%
1276 MBL MobileCash MBL $0.000619 LowVol -1.34% 5.72% 80.06%
1277 HYPER Hyper HYPER $0.033432 LowVol -1.43% -28.57%
1278 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.052650 LowVol -4.09% 2.52% 36.15%
1279 AV AvatarCoin AV $0.055721 LowVol -1.47% 4.23%
1280 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.478579 LowVol -1.43% 46.36% 86.83%
1281 DISK DarkLisk DISK $0.001238 LowVol -1.36% 4.34%
1282 SPORT SportsCoin SPORT $0.001393 LowVol -1.43%
1283 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000155 LowVol -1.36% 35.05%
1284 SFE SafeCoin SFE $0.000155 LowVol -1.43% 5.79% 37.20%
1285 STEX STEX STEX $1.13 LowVol -1.46% 0.11% 26.59%
1286 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -2.23% 1.37% -98.68%
1287 IFC Infinitecoin IFC $0.000021 LowVol -3.04% 26.53% 60.06%
1288 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol 1.48% -59.59%
1289 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1290 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 33.65%
1291 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 35.92%
1292 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol -0.74% -10.17%
1293 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1294 XAU Xaucoin XAU $0.040620 LowVol 4.65% -9.59%
1295 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 90.43%
1296 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 27.77%
1297 IRL IrishCoin IRL $0.002823 LowVol -3.57% 26.48%
1298 CYC Cycling Coin CYC $0.001266 LowVol -3.93% -6.48%
1299 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 33.95%
1300 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000855 LowVol -2.67% 6.18%
1301 CME Cashme CME $0.000138 LowVol -5.85% 20.32%
1302 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol -4.48% 37.31%
1303 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -5.27% -5.69%
1304 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003958 LowVol -6.82% 32.21%
1305 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -23.28%
1306 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol 2.50% 27.89%
1307 OP Operand OP $0.000979 LowVol -4.44% 9.30%
1308 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol -6.25%
1309 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol 8.16%
1310 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1311 XID International… XID $0.009420 LowVol -3.97% 48.78%
1312 POKE PokeCoin POKE $0.000139 LowVol -4.86%
1313 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol -7.44% 18.24%
1314 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol -1.00% 17.92%
1315 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002742 LowVol -6.36%
1316 GBRC Global Busine… GBRC $0.000288 LowVol 0.20%
1317 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol -3.49% 23.28%
1318 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol 1.90% 160.32%
1319 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol -3.97%
1320 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -4.01% 10.75%
1321 XDE2 XDE II XDE2 $2.06 LowVol -22.53%
1322 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000460 LowVol 4.76% -8.88%
1323 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.009044 LowVol 4.70% 23.38%
1324 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol 0.96%
1325 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol -3.92% 22.90%
1326 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -87.15%
1327 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol -6.37% 21.34%
1328 EFYT Ergo EFYT $14.78 LowVol -13.27% 65.60%
1329 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol -4.41% 22.89%
1330 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1331 HDLB HODL Bucks HDLB $0.050829 LowVol 5.21% 9.33%
1332 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.014088 LowVol 129.11% 274.41%
1333 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol 3.33%
1334 UNC UNCoin UNC $0.000149 29.86%
1335 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1336 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 38.26%
1337 FC Facecoin FC $0.003480 35.27%
1338 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -11.26%
1339 FBL Faceblock FBL $0.001654 -0.78%

Quay lại phần 1

Phản hồi