Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 3h ngày 11/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 3h ngày 11/12/2017 (GMT +7) của 1339 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 3h ngày 11/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15721.70 trên tổng giá trị $263,066,489,590

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $452.51 trên tổng giá trị $43,557,313,486

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1330.77 trên tổng giá trị $22,421,012,576

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.37 trên tổng giá trị $12,150,132,931

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.237222 trên tổng giá trị $9,189,777,419

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.213792 trên tổng giá trị $335,870 đã biến động tăng 175.27% trong 1h qua

    + Đồng JIN Jin Coin (JIN) đang có giá hiện tại $0.013813 trên tổng giá trị $136,041 đã biến động tăng 98.63% trong 1h qua

    + Đồng AERM Aerium (AERM) đang có giá hiện tại $0.241431 trên tổng giá trị $176,096 đã biến động tăng 84.11% trong 1h qua

    + Đồng XCRE Creatio (XCRE) đang có giá hiện tại $0.012890 trên tổng giá trị $264,503 đã biến động tăng 74.02% trong 1h qua

    + Đồng PIE PIECoin (PIE) đang có giá hiện tại $0.012558 trên tổng giá trị $168,478 đã biến động tăng 63.63% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng AHT Bowhead (AHT) đang có giá hiện tại $0.302780 trên tổng giá trị $2,422,240 đã biến động tăng 1757.85% trong 24h qua

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000057 trên tổng giá trị $30,537,566 đã biến động tăng 675.78% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.23 trên tổng giá trị $8,076,540 đã biến động tăng 538.42% trong 24h qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $27.30 trên tổng giá trị đã biến động tăng 378.26% trong 24h qua

    + Đồng WORM HealthyWormCoin (WORM) đang có giá hiện tại $0.000628 trên tổng giá trị $70,348 đã biến động tăng 331.49% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000143 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1418.86% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $27.30 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1393.74% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.374509 trên tổng giá trị $28,318,311 đã biến động tăng 1145.90% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009295 trên tổng giá trị đã biến động tăng 677.01% trong 7 ngày qua

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000124 trên tổng giá trị $4,210,392 đã biến động tăng 427.81% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 3h ngày 11/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 MONK Monkey Project MONK $100,887 $0.953593 105,797 $4,413 -5.05% -13.33% -80.31%
702 EAGLE EagleCoin EAGLE $99,004 $0.047293 2,093,421 $25,112 -0.01% -12.18% -4.74%
703 EOT EOT Token EOT $97,198 $0.011766 8,260,903 $1,398 12.42% 20.02% -9.45%
704 QCN QuazarCoin QCN $94,887 $0.015697 6,044,911 $539 2.31% -18.62% -37.66%
705 XCO X-Coin XCO $85,524 $0.006905 12,384,976 $8,413 2.38% 12.85% 20.85%
706 WOMEN WomenCoin WOMEN $84,431 $0.001909 44,220,400 $2,537 -12.88% -3.16% -23.93%
707 KRONE Kronecoin KRONE $81,873 $0.021760 3,762,617 $618 2.58% 41.67% 94.84%
708 KURT Kurrent KURT $76,661 $0.007728 9,919,485 $4,400 -6.16% 1.20% 13.61%
709 MRJA GanjaCoin MRJA $76,621 $0.017211 4,451,920 $596 2.38% -75.36% -48.76%
710 WORM HealthyWormCoin WORM $70,348 $0.000628 112,040,913 $7,599 -18.15% 331.49% 82.14%
711 ERY Eryllium ERY $64,817 $0.011829 5,479,314 $596 2.20% 12.26% 107.35%
712 EREAL eREAL EREAL $58,957 $0.000862 68,427,562 $541 -0.29% 80.26% 42.81%
713 PRX Printerium PRX $54,680 $0.004625 11,821,728 $1,120 -60.59% -78.56% 84.59%
714 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $54,230 $0.062169 872,302 $34,694 -28.45% 100.76% 362.11%
715 LTCR Litecred LTCR $50,829 $0.001682 30,227,750 $822 5.75% -33.23% 23.80%
716 ICON Iconic ICON $48,581 $0.081938 592,894 $5,202 2.31% 40.78% 24.52%
717 ITZ Interzone ITZ $47,078 $0.024914 1,889,658 $1,402 9.02% -18.44% 47.32%
718 LUNA Luna Coin LUNA $39,324 $0.023752 1,655,600 $606 -15.10% 1.31% 26.66%
719 VPRC VapersCoin VPRC $38,344 $0.000049 780,124,964 $515 -1.54% -50.54% 106.66%
720 RBT Rimbit RBT $37,278 $0.000323 115,499,623 $1,659 2.26% -26.69% -39.42%
721 MSCN Master Swiscoin MSCN $36,471 $0.000815 44,723,840 $1,019 -5.39% 6.65% -28.70%
722 CRTM Corethum CRTM $32,592 $0.013037 2,500,000 $3,547 -31.63% 84.49% 151.88%
723 LBTC LiteBitcoin LBTC $32,222 $0.010106 3,188,280 $14,776 11.68% 1.47% 281.97%
724 FRAZ Frazcoin FRAZ $30,226 $0.003265 9,258,198 $679 2.31% -2.32% 376.08%
725 XOC Xonecoin XOC $21,690 $0.051643 420,000 $634 2.31%
726 GRIM Grimcoin GRIM $19,364 $0.000973 19,897,309 $533 2.38% -45.51% -55.20%
727 CREVA CrevaCoin CREVA $18,278 $0.000502 36,390,750 $4,224 2.38% -12.32% -34.15%
728 GSR GeyserCoin GSR $17,331 $0.369822 46,864 $4,309 -1.43% -38.64% 313.19%
729 XRC Rawcoin XRC $16,575 $0.023515 704,882 $637 -4.09% 4.46% 19.68%
730 LVPS LevoPlus LVPS $14,727 $0.009732 1,513,256 $3,673 -9.38% 13.36% 18.18%
731 HMC HarmonyCoin HMC $6,256 $0.011146 561,235 $1,240 3.44% 6.08% -2.03%
732 XNG Enigma XNG $3,228 $0.194172 16,627 $502 -15.63% -1.33% 6.82%
733 UNITY SuperNET UNITY $38,052,832 $46.63 816,061 LowVol 1.77% 7.08% -44.17%
734 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
735 ECN E-coin ECN $6,905,657 $1.46 4,729,967 LowVol 2.30% -54.51% -35.32%
736 YASH YashCoin YASH $6,743,625 $0.674344 10,000,274 LowVol 2.31% 32.41% 49.83%
737 ECOB Ecobit ECOB $5,762,933 $0.012967 444,444,444 LowVol -1.92% -12.25% 13.41%
738 PGL Prospectors Gold PGL $5,133,155 $0.079584 64,500,000 LowVol 2.16% 26.26%
739 XC XCurrency XC $4,699,840 $0.800547 5,870,785 LowVol 2.31% -38.25%
740 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 49.42%
741 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 0.41% 25.48%
742 OPT Opus OPT $3,305,453 $0.023597 140,080,549 LowVol 1.58% 19.22% -3.72%
743 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,663,470 $0.439045 6,066,509 LowVol -7.42% 50.33% 72.59%
744 LOG Woodcoin LOG $2,416,624 $0.300755 8,035,193 LowVol 2.38% -10.14% 3.36%
745 RC RussiaCoin RC $2,225,465 $0.265636 8,377,873 LowVol 29.33% -10.23% 54.96%
746 UFO UFO Coin UFO $2,199,493 $0.000628 3,503,046,262 LowVol 2.31% 7.86% 82.14%
747 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,165,976 $0.072199 30,000,000 LowVol 2.38% 7.82% -26.82%
748 PIPL PiplCoin PIPL $2,096,654 $0.025126 83,444,258 LowVol 1.38% 1.56% -29.98%
749 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,046,823 $4.39 465,952 LowVol 2.77% -7.02% -17.26%
750 SIFT Smart Investm… SIFT $1,934,213 $2.68 722,935 LowVol -0.32% -27.35% -24.20%
751 ITT Intelligent T… ITT $1,777,241 $0.181390 9,797,899 LowVol -0.29% 10.12%
752 WGO WavesGo WGO $1,751,385 $0.181817 9,632,680 LowVol 0.07% 19.86% 29.70%
753 HTC HitCoin HTC $1,726,092 $0.000157 10,996,318,099 LowVol 2.31% 7.87% 36.75%
754 NKA IncaKoin NKA $1,476,990 $0.000129 11,410,966,626 LowVol 0.35% -7.47% 26.75%
755 JNS Janus JNS $1,318,929 $0.057294 23,020,335 LowVol 2.31% -22.95% -61.22%
756 SDC ShadowCash SDC $1,300,007 $0.194172 6,695,133 LowVol 2.31% 16.13% 68.86%
757 STRC StarCredits STRC $1,261,062 $0.280236 4,500,000 LowVol 2.20% 23.69% 35.34%
758 ORB Orbitcoin ORB $1,217,867 $0.393467 3,095,220 LowVol 2.44% 6.48% 14.53%
759 BTSR BTSR BTSR $1,141,755 $0.347644 3,284,266 LowVol 2.75% 0.68% 65.86%
760 DCY Dinastycoin DCY $1,115,162 $0.000785 1,420,858,063 LowVol 2.31% 7.43% 67.37%
761 NOBL NobleCoin NOBL $1,076,919 $0.000465 2,315,800,405 LowVol 2.32% 43.64% 62.59%
762 METAL MetalCoin METAL $1,074,673 $0.013970 76,925,527 LowVol 2.31% 7.87% 36.77%
763 INPAY InPay INPAY $1,031,290 $0.103129 10,000,000 LowVol 2.38% 7.36% 3.43%
764 NET NetCoin NET $979,052 $0.001244 787,126,712 LowVol 2.34% 9.67% 43.18%
765 UTC UltraCoin UTC $953,095 $0.021337 44,668,864 LowVol -5.49% -23.04% -35.08%
766 HBN HoboNickels HBN $899,570 $0.015069 59,696,358 LowVol 2.77% 6.76% 18.53%
767 EBET EthBet EBET $835,464 $0.098261 8,502,500 LowVol -0.32% 8.63% 18.86%
768 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $797,876 $0.000035 22,887,551,164 LowVol 0.80% -43.52% -21.87%
769 VAL Valorbit VAL $736,453 $0.000138 5,322,457,683 LowVol -4.92% 20.41%
770 OTX Octanox OTX $720,493 $0.084764 8,500,001 LowVol 2.38% 35.36% 38.79%
771 TGC Tigercoin TGC $710,734 $0.016325 43,536,800 LowVol 2.31% 10.16% 154.89%
772 TROLL Trollcoin TROLL $701,163 $0.001239 566,047,163 LowVol 3.00% -2.40% 26.20%
773 GOOD Goodomy GOOD $699,596 $0.001585 441,349,000 LowVol -13.88% 2.50% -5.39%
774 RIYA Etheriya RIYA $670,531 $0.423976 1,581,531 LowVol 2.38% 10.48% 36.08%
775 USC Ultimate Secu… USC $647,801 $0.062631 10,343,113 LowVol 2.38% -8.62% -24.20%
776 BPC Bitpark Coin BPC $637,275 $0.008497 75,000,000 LowVol 2.35% -16.68% 5.31%
777 CARBON Carboncoin CARBON $621,571 $0.000040 15,392,009,816 LowVol 6.91% -40.34% -53.89%
778 VLT Veltor VLT $612,454 $1.10 554,855 LowVol 2.31% 3.58% -17.62%
779 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -54.26%
780 V Version V $594,257 $0.001266 469,382,731 LowVol 2.43% 11.06% 2.33%
781 AU AurumCoin AU $582,449 $1.97 296,216 LowVol 2.31% -2.55% 20.88%
782 JET Jetcoin JET $558,273 $0.114576 4,872,509 LowVol 24.96% 236.50% 68.70%
783 FNC FinCoin FNC $557,958 $0.043324 12,878,667 LowVol 3.19% 11.40% 30.55%
784 J Joincoin J $557,104 $0.227538 2,448,402 LowVol 2.44% -28.62% 179.31%
785 ITI iTicoin ITI $549,350 $17.17 32,000 LowVol 2.22% 5.04% -23.59%
786 CHESS ChessCoin CHESS $530,356 $0.009815 54,032,769 LowVol 3.02% 13.94% 31.78%
787 SAC SACoin SAC $528,525 $0.075346 7,014,661 LowVol 5.61% 3.56% 12.16%
788 SWING Swing SWING $527,707 $0.189600 2,783,264 LowVol 25.99% 37.53% 99.87%
789 NETKO Netko NETKO $515,185 $0.117728 4,376,065 LowVol 2.31% 12.28% -8.17%
790 VIDZ PureVidz VIDZ $514,277 $0.004105 125,279,775 LowVol 2.53% 84.94% 70.89%
791 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 51.28%
792 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -59.72%
793 ICN iCoin ICN $475,999 $0.016288 29,223,575 LowVol 2.08% 7.19% 8.97%
794 WAY WayGuide WAY $471,102 $0.004709 100,040,708 LowVol 2.38% 7.87% 34.94%
795 DAXX DaxxCoin DAXX $469,343 $0.000942 498,341,920 LowVol 8.20% 10.34% 35.67%
796 FUCK FuckToken FUCK $459,068 $0.008933 51,392,878 LowVol -0.32% 35.34% 38.11%
797 FLT FlutterCoin FLT $457,145 $0.001419 322,214,524 LowVol 2.35% -8.44% 23.45%
798 PIGGY Piggycoin PIGGY $454,312 $0.000932 487,525,638 LowVol -10.58% 11.82% 21.45%
799 FUNK The Cypherfunks FUNK $443,552 $0.000010 46,319,107,499 LowVol 1.71% 6.30% 62.41%
800 I0C I0Coin I0C $441,407 $0.021034 20,985,423 LowVol 2.31% 308.48% 87.08%
801 STV Sativacoin STV $440,631 $0.062177 7,086,780 LowVol 36.06% 53.17% 88.95%
802 CFT CryptoForecast CFT $415,115 $0.009024 46,000,000 LowVol 4.78% -1.22% 3.19%
803 XGR GoldReserve XGR $409,701 $0.023859 17,171,382 LowVol 1.03% -14.73% -8.08%
804 NYAN Nyancoin NYAN $402,450 $0.001262 318,896,314 LowVol -15.17% -13.11% 56.84%
805 FRC Freicoin FRC $394,613 $0.013343 29,575,657 LowVol 2.31% 36.85% 43.33%
806 UFR Upfiring UFR $386,591 $0.026847 14,400,000 LowVol -0.29% -17.38% -3.75%
807 SLG Sterlingcoin SLG $385,951 $0.091739 4,207,040 LowVol -28.03% -19.34% -2.81%
808 BERN BERNcash BERN $381,950 $0.005362 71,234,301 LowVol 2.37% 12.78% 33.59%
809 C2 Coin2.1 C2 $373,922 $0.003740 99,976,323 LowVol 1.67% -14.62% 61.48%
810 ZUR Zurcoin ZUR $369,247 $0.004235 87,195,654 LowVol 2.24% 10.99% 33.07%
811 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 37.15%
812 DDF DigitalDevelo… DDF $355,282 $0.069414 5,118,307 LowVol -4.43% -4.68% -44.61%
813 STS Stress STS $354,837 $0.000628 565,134,332 LowVol 2.23% 7.86%
814 PR Prototanium PR $351,163 $1.79 195,938 LowVol 2.34% -9.59% 38.38%
815 ROC Rasputin Onli… ROC $345,946 $0.319246 1,083,633 LowVol -0.29% 5.17% -36.40%
816 BXT BitTokens BXT $343,008 $0.609532 562,740 LowVol 2.31% 0.99% -24.22%
817 XPTX PlatinumBAR XPTX $339,612 $0.796134 426,577 LowVol 2.19% -9.46% 12.41%
818 SH Shilling SH $330,114 $0.008319 39,679,925 LowVol 2.31% 3.95% 123.75%
819 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol -7.18% 18.54%
820 CAT Catcoin CAT $324,611 $0.052271 6,210,150 LowVol -1.08% 34.52% 126.49%
821 MAD SatoshiMadness MAD $314,047 $0.000157 2,000,683,485 LowVol 2.38%
822 Q2C QubitCoin Q2C $311,700 $0.001256 248,215,942 LowVol 2.31% 7.86% 1.91%
823 TRI Triangles TRI $305,385 $4.19 72,891 LowVol -4.64% 27.79% 10.61%
824 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $301,017 $0.022703 13,259,130 LowVol 2.32% 5.27% 45.50%
825 WMC WMCoin WMC $300,372 $0.026057 11,527,489 LowVol 2.31% 14.06% 44.43%
826 LOT LottoCoin LOT $295,424 $0.000020 14,491,014,421 LowVol -12.69% -17.09% 0.24%
827 BLC Blakecoin BLC $289,311 $0.019131 15,122,697 LowVol 2.31% 8.57% 60.83%
828 SPACE SpaceCoin SPACE $284,093 $0.013525 21,005,177 LowVol 16.91% 27.87% 59.36%
829 PASL Pascal Lite PASL $274,263 $0.063573 4,314,150 LowVol 2.38% 3.58% 40.68%
830 ENT Eternity ENT $272,165 $0.066398 4,098,970 LowVol 6.40% 0.49% -35.20%
831 EVO Evotion EVO $271,238 $0.085531 3,171,229 LowVol -19.71% 7.63% 13.56%
832 TRK Truckcoin TRK $270,510 $0.001717 157,569,164 LowVol 7.84% -15.59% -10.14%
833 YAC Yacoin YAC $263,482 $0.002198 119,896,396 LowVol 16.17% 82.64%
834 PHS Philosopher S… PHS $252,067 $0.041911 6,014,340 LowVol 2.38% -0.34% 61.57%
835 WYV Wyvern WYV $251,790 $0.141430 1,780,314 LowVol -7.83% 7.87% 22.30%
836 BIGUP BigUp BIGUP $251,297 $0.000119 2,119,542,353 LowVol -22.78% -22.26% 3.97%
837 GAIA GAIA GAIA $248,078 $0.010293 24,101,381 LowVol -5.69% 4.52%
838 CON PayCon CON $237,899 $0.010324 23,042,604 LowVol 1.41% 7.61% 109.48%
839 4CHN ChanCoin 4CHN $231,654 $0.034544 6,706,081 LowVol 2.38% 38.78% 20.21%
840 GRT Grantcoin GRT $230,444 $0.005337 43,178,731 LowVol 2.31% 7.61% 10.97%
841 EVIL Evil Coin EVIL $228,958 $0.010892 21,020,383 LowVol 2.60% 6.77% 20.09%
842 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $225,957 $0.284901 793,108 LowVol 2.31% -6.77% 110.02%
843 GTC Global Tour Coin GTC $225,188 $0.007535 29,887,402 LowVol 2.38% 1.53% 72.55%
844 FIRE Firecoin FIRE $219,883 $2.23 98,412 LowVol 2.31% 19.96% 51.91%
845 HMP HempCoin HMP $212,953 $0.000157 1,356,645,470 LowVol 2.31% 7.87% 36.60%
846 BUMBA BumbaCoin BUMBA $211,664 $0.009418 22,474,596 LowVol 2.38% 17.68% 61.49%
847 SHDW Shadow Token SHDW $211,497 $0.030214 7,000,000 LowVol -8.06% -36.56%
848 RED RedCoin RED $201,994 $0.002726 74,107,896 LowVol 2.11% 10.45% 39.66%
849 IMS Independent M… IMS $200,405 $0.037327 5,368,934 LowVol 2.83% 75.27% 71.89%
850 MNC Mincoin MNC $198,940 $0.049353 4,030,919 LowVol 1.69% 9.89% 15.93%
851 HAL Halcyon HAL $198,629 $0.037359 5,316,778 LowVol 2.38% -28.69% 36.60%
852 HODL HOdlcoin HODL $197,886 $0.001256 157,582,655 LowVol 2.31% 7.87% 18.39%
853 OHM OHM OHM $197,054 $0.006593 29,889,603 LowVol 2.31%
854 XRE RevolverCoin XRE $196,331 $0.008790 22,334,906 LowVol 2.31% -6.26% 30.00%
855 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 84.35%
856 CYP Cypher CYP $194,184 $0.030507 6,365,285 LowVol -2.03% 37.56%
857 TTC TittieCoin TTC $191,830 $0.000152 1,259,816,434 LowVol -29.65% -20.87% -18.02%
858 CNNC Cannation CNNC $188,483 $0.076097 2,476,893 LowVol 2.87% -17.77% 41.97%
859 MCRN MACRON MCRN $188,360 $0.000469 401,421,401 LowVol 1.88% 4.58% 2.69%
860 EMD Emerald Crypto EMD $185,747 $0.009716 19,117,129 LowVol 1.60% 31.25% -2.92%
861 XRA Ratecoin XRA $185,052 $0.001610 114,974,175 LowVol 4.10% 28.37% 26.04%
862 E4ROW E4ROW E4ROW $181,597 $0.031516 5,762,000 LowVol -0.29% -3.70% 51.44%
863 DLC Dollarcoin DLC $178,686 $0.019621 9,106,714 LowVol 2.38% 7.87% 36.60%
864 TEK TEKcoin TEK $178,136 $0.000126 1,414,054,562 LowVol 2.68% 1.60% 9.82%
865 FRK Franko FRK $175,195 $0.188227 930,767 LowVol 0.36% 28.36%
866 RBX Ripto Bux RBX $174,662 $0.000458 381,236,123 LowVol 2.42% -12.93% 7.11%
867 DRXNE DROXNE DRXNE $172,099 $0.002718 63,322,487 LowVol -2.48% 5.83% 21.40%
868 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
869 ANTI AntiBitcoin ANTI $164,491 $0.009418 17,465,159 LowVol 7.57% 9.69% 6.87%
870 ARCO AquariusCoin ARCO $162,381 $0.108513 1,496,418 LowVol 1.91% 10.20% 34.59%
871 URC Unrealcoin URC $162,085 $0.023075 7,024,402 LowVol 2.38% 7.87% -11.93%
872 KED Darsek KED $160,005 $0.010988 14,561,964 LowVol 2.31% 3.78% -6.31%
873 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol 6.81% 38.27%
874 SOON SoonCoin SOON $152,589 $0.012244 12,462,620 LowVol 20.81% 21.95% 55.14%
875 CTO Crypto CTO $152,017 $0.012401 12,258,806 LowVol 10.79% 6.53% -7.03%
876 DUO ParallelCoin DUO $150,398 $0.498281 301,834 LowVol 2.14% -14.37% -40.54%
877 LEA LeaCoin LEA $149,045 $0.000473 314,994,291 LowVol 2.21% -4.15% -14.02%
878 BIP BipCoin BIP $143,042 $0.087903 1,627,261 LowVol 5.78% 25.85% 82.41%
879 VOT VoteCoin VOT $142,231 $0.008633 16,474,625 LowVol 12.62% -1.84% -20.79%
880 BOST BoostCoin BOST $141,432 $0.011930 11,855,487 LowVol -11.64% -4.67% -28.79%
881 AMBER AmberCoin AMBER $137,190 $0.003139 43,699,481 LowVol 2.31% -52.06% -46.55%
882 JIN Jin Coin JIN $136,041 $0.013813 9,848,485 LowVol 98.63% -19.40% -20.06%
883 BAS BitAsean BAS $135,737 $0.027147 5,000,000 LowVol -0.29% 13.29% 24.80%
884 PX PX PX $133,125 $0.001387 95,987,022 LowVol -4.69% -32.95%
885 XPY PayCoin XPY $131,954 $0.011157 11,827,208 LowVol 2.41% -12.95% -1.17%
886 URO Uro URO $130,763 $0.108309 1,207,310 LowVol 2.31% 6.93% 86.28%
887 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $125,135 $0.001570 79,719,140 LowVol 2.31% 7.87% 98.42%
888 COXST CoExistCoin COXST $124,841 $0.004607 27,100,000 LowVol 7.08% 79.76% 137.36%
889 611 SixEleven 611 $124,756 $0.289039 431,622 LowVol 2.21% 41.30% 63.92%
890 MARS Marscoin MARS $123,797 $0.004378 28,279,074 LowVol 1.89% -0.19% 2.22%
891 GPU GPU Coin GPU $116,218 $0.002871 40,477,042 LowVol 2.45% -2.53% 9.15%
892 NEVA NevaCoin NEVA $116,020 $0.046820 2,477,985 LowVol 2.55% -4.26% 10.01%
893 BITGOLD bitGold BITGOLD $113,420 $1421.07 79.8131 LowVol 2.45% -1.94% -2.73%
894 ARG Argentum ARG $111,969 $0.013025 8,596,438 LowVol 2.28% -8.62% -6.45%
895 QTL Quatloo QTL $110,257 $0.014284 7,718,883 LowVol 2.31% -39.08% 6.52%
896 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
897 CF Californium CF $108,803 $0.045207 2,406,751 LowVol 2.38% 9.51% 51.48%
898 ALL Allion ALL $108,650 $0.017526 6,199,359 LowVol 20.79% -6.87% 30.72%
899 VEC2 VectorAI VEC2 $107,085 $0.006436 16,638,374 LowVol 27.11% 34.03% 17.78%
900 BRAT BRAT BRAT $104,711 $0.000654 160,000,000 LowVol -0.33% 122.65% 141.66%
901 PRC PRCoin PRC $102,006 $0.006436 15,849,800 LowVol 2.31% -5.90% -13.08%
902 CAGE CageCoin CAGE $101,852 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 1.96% -25.43% -9.15%
903 XCXT CoinonatX XCXT $101,176 $0.006253 16,179,212 LowVol 2.31% -6.28% -24.37%
904 ICOB ICOBID ICOB $97,273 $0.000912 106,701,874 LowVol 2.58% 57.76% 82.57%
905 ARB ARbit ARB $96,639 $0.012295 7,860,065 LowVol 53.55%
906 NRO Neuro NRO $96,364 $0.002512 38,368,633 LowVol -3.62% -3.16% 23.45%
907 BLRY BillaryCoin BLRY $95,981 $0.010674 8,992,001 LowVol 2.38% 6.31% -23.23%
908 BVC BeaverCoin BVC $94,377 $0.030295 3,115,258 LowVol 2.31% 6.63% 31.63%
909 ZMC ZetaMicron ZMC $94,236 $0.000157 600,344,291 LowVol 2.31% 7.86% 36.60%
910 BITZ Bitz BITZ $93,145 $0.046786 1,990,891 LowVol -0.28%
911 JWL Jewels JWL $93,117 $0.004614 20,181,636 LowVol -3.92%
912 GCC GuccioneCoin GCC $92,342 $0.004552 20,285,537 LowVol 2.38% 7.87% 18.16%
913 MND MindCoin MND $92,158 $0.005808 15,867,695 LowVol 2.38% 7.87% 40.40%
914 ADCN Asiadigicoin ADCN $89,772 $0.003601 24,931,054 LowVol 2.35% 18.30% 28.05%
915 MNM Mineum MNM $88,874 $0.009418 9,436,367 LowVol 2.31% -30.91% -30.40%
916 FXE FuturXe FXE $88,764 $0.377042 235,421 LowVol 2.31% 7.96% -68.39%
917 SOIL SOILcoin SOIL $86,885 $0.015237 5,702,048 LowVol 2.04% 14.73% 45.91%
918 TSE Tattoocoin (S… TSE $86,374 $0.000955 90,421,856 LowVol 2.48% -36.05% -11.64%
919 AMMO Ammo Rewards AMMO $85,461 $0.001099 77,777,777 LowVol 2.31% -5.61% -13.26%
920 300 300 Token 300 $84,764 $282.55 300 LowVol 2.38% 10.09% 11.79%
921 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $83,604 $0.010411 8,030,000 LowVol 1.55% -8.60% -3.11%
922 XBTS Beatcoin XBTS $83,019 $0.054450 1,524,686 LowVol 6.48% 28.42% 19.50%
923 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
924 BTQ BitQuark BTQ $81,257 $0.008947 9,081,731 LowVol 2.31% 2.90% 8.86%
925 POP PopularCoin POP $80,773 $0.000024 3,372,875,244 LowVol 2.68% 4.28% -11.36%
926 DRS Digital Rupees DRS $80,181 $0.000157 510,802,961 LowVol 2.38% 7.87% 20.85%
927 CRX Chronos CRX $79,994 $0.001085 73,729,962 LowVol -39.53% -29.29% 2.87%
928 MAY Theresa May Coin MAY $79,167 $0.003139 25,217,200 LowVol 2.31% -2.19% 0.85%
929 WARP WARP WARP $78,767 $0.071919 1,095,224 LowVol -5.69% 18.18%
930 PONZI PonziCoin PONZI $77,721 $0.090258 861,099 LowVol 31.61% 2.63% 144.05%
931 CPN CompuCoin CPN $75,529 $0.003851 19,615,019 LowVol 5.44% 0.91% 23.90%
932 $$$ Money $$$ $74,547 $0.001625 45,887,218 LowVol 2.43% -0.69% -10.92%
933 FLAX Flaxscript FLAX $74,156 $0.013277 5,585,499 LowVol 11.09% 52.44% -44.05%
934 EMP EMoneyPower EMP $73,650 $0.008005 9,200,000 LowVol 2.38%
935 EXN ExchangeN EXN $70,949 $0.013912 5,100,000 LowVol 1.79% -4.40% 186.38%
936 RUPX Rupaya RUPX $68,286 $0.011182 6,106,626 LowVol 2.69% 73.66% -37.85%
937 BLZ BlazeCoin BLZ $65,654 $0.000108 608,557,394 LowVol 2.69% 5.55% 53.34%
938 SPT Spots SPT $63,219 $0.002822 22,406,021 LowVol 2.27% 29.27% -8.96%
939 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 52.69%
940 CWXT CryptoWorldX … CWXT $61,622 $0.001033 59,630,200 LowVol 2.27% 18.02% -2.42%
941 CNC CHNCoin CNC $61,416 $0.001243 49,423,903 LowVol 1.45% -37.79%
942 CXT Coinonat CXT $60,940 $0.007067 8,623,200 LowVol 5.79% 23.06% 18.40%
943 BSC BowsCoin BSC $60,113 $0.010831 5,550,102 LowVol 2.23% 7.86% 3.37%
944 CRT CRTCoin CRT $59,727 $0.753456 79,270 LowVol 2.31% 7.87% 36.60%
945 NTWK Network Token NTWK $58,208 $0.004987 11,671,310 LowVol -0.29% -11.60% 16.70%
946 ORLY Orlycoin ORLY $57,524 $0.001570 36,646,779 LowVol 2.31% 19.86% 24.18%
947 SONG SongCoin SONG $56,563 $0.001737 32,565,300 LowVol 3.77% 36.86% 98.66%
948 EGO EGO EGO $56,509 $0.000942 60,000,001 LowVol 2.23% 7.87% 34.93%
949 GPL Gold Pressed … GPL $54,983 $0.214335 256,527 LowVol 2.04% -14.29% -5.62%
950 DIBC DIBCOIN DIBC $53,073 $0.010615 5,000,000 LowVol 7.55% 22.34% -12.21%
951 ATX Artex Coin ATX $52,599 $0.002801 18,781,750 LowVol 2.31% -11.56% -10.12%
952 VIP VIP Tokens VIP $52,397 $0.000628 83,450,403 LowVol 2.31% -13.70% 34.39%
953 G3N G3N G3N $52,228 $0.006907 7,561,891 LowVol 2.31% 7.87% 36.60%
954 BENJI BenjiRolls BENJI $51,555 $0.002545 20,255,046 LowVol 2.34% 26.92% 19.15%
955 IMPS ImpulseCoin IMPS $47,178 $0.002330 20,245,510 LowVol 6.76%
956 DLISK DAPPSTER DLISK $47,091 $0.000471 100,000,000 LowVol 2.38% 40.68%
957 KIC KibiCoin KIC $46,152 $0.003139 14,701,000 LowVol 2.38% -19.83% -65.54%
958 BRAIN Braincoin BRAIN $45,951 $0.004552 10,094,424 LowVol -1.10% -9.15% -21.53%
959 CESC CryptoEscudo CESC $45,240 $0.000314 144,105,100 LowVol 2.31% 7.86% -8.93%
960 PULSE Pulse PULSE $44,890 $0.003139 14,298,972 LowVol 2.31% 19.86% -11.87%
961 UET Useless Ether… UET $43,160 $0.010883 3,965,716 LowVol -4.31% 0.48% 24.88%
962 PEX PosEx PEX $41,974 $0.017110 2,453,240 LowVol 2.31% 5.37%
963 SFC Solarflarecoin SFC $41,813 $0.002969 14,083,450 LowVol 6.71% -1.77% -27.70%
964 XCS CybCSec XCS $40,867 $0.003453 11,834,082 LowVol 2.31% -4.11% 3.63%
965 ROOFS Roofs ROOFS $40,812 $0.000314 130,000,000 LowVol 2.31% 91.74% 36.68%
966 BOAT BOAT BOAT $40,760 $0.002198 18,547,845 LowVol 9.43% 15.20% -0.90%
967 MTM MTMGaming MTM $38,906 $0.012969 2,999,967 LowVol 2.66% 62.93%
968 OS76 OsmiumCoin OS76 $38,873 $0.043481 894,026 LowVol 2.38% 47.92% 56.62%
969 HVCO High Voltage HVCO $38,465 $0.025743 1,494,171 LowVol 2.31% 7.87% 35.99%
970 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,420 $0.005076 7,568,351 2.61%
971 ZYD Zayedcoin ZYD $38,224 $0.006122 6,243,840 LowVol 2.38% 8.73% 12.76%
972 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,908 $0.007848 4,829,945 LowVol 2.31% -32.86% 6.16%
973 DPAY DPAY DPAY $37,457 $0.000471 79,541,001 LowVol 2.31% 36.60%
974 OFF Cthulhu Offer… OFF $37,046 $0.014127 2,622,273 LowVol 2.38% -8.13%
975 CASH Cashcoin CASH $36,978 $0.000801 46,158,242 LowVol 2.38% -40.08% -46.07%
976 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol -0.46%
977 IMX Impact IMX $34,379 $0.000314 109,509,108 LowVol 2.38% 7.87% 163.64%
978 PLNC PLNcoin PLNC $34,253 $0.002004 17,089,600 LowVol 5.95%
979 STEPS Steps STEPS $33,894 $0.001820 18,625,017 LowVol -3.80%
980 BNX BnrtxCoin BNX $33,325 $0.001256 26,530,001 LowVol 1.79% 4.90% 21.36%
981 SLEVIN Slevin SLEVIN $32,412 $0.000463 70,000,000 LowVol 6.05% 28.56%
982 DIX Dix Asset DIX $31,844 $3.2e-07 100,000,000,000 LowVol 1.77% 44.83% 17.42%
983 SDP SydPak SDP $29,851 $0.186794 159,805 LowVol 2.38% 38.11%
984 TOR Torcoin TOR $29,778 $0.094182 316,179 LowVol 2.31% -28.24% -46.71%
985 ALTC Antilitecoin ALTC $29,679 $0.000942 31,512,613 LowVol 2.31% 7.87% 27.25%
986 BIOS BiosCrypto BIOS $28,878 $0.001387 20,821,709 LowVol -4.69% -17.88%
987 VLTC Vault Coin VLTC $28,753 $0.000947 30,348,580 LowVol 2.31% -11.88% -24.47%
988 SCS Speedcash SCS $28,482 $0.108780 261,831 LowVol 16.25% 24.59% 55.44%
989 VRS Veros VRS $27,754 $0.000057 486,609,040 LowVol -0.21% -21.35% 81.41%
990 RIDE Ride My Car RIDE $27,729 $0.000274 101,276,976 LowVol -5.92% -40.43%
991 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol 5.72% 55.50%
992 WBB Wild Beast Block WBB $27,271 $0.161679 168,672 LowVol -20.59% -7.00% -2.13%
993 ZNE Zonecoin ZNE $27,155 $0.010517 2,581,970 LowVol 2.38% -23.11% -3.66%
994 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -9.02% -5.61%
995 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol -2.94% -3.15%
996 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 5.41% 6.12%
997 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol 0.38% -4.78%
998 LIR LetItRide LIR $25,092 $0.000691 36,298,609 LowVol -4.99% 0.26%
999 TRADE Tradecoin TRADE $22,108 $0.002809 7,870,504 LowVol 388.90%
1000 PLACO PlayerCoin PLACO $22,051 $0.000628 35,120,000 LowVol -12.24% -28.08% -30.56%
1001 IBANK iBank IBANK $22,025 $0.004866 4,526,324 LowVol 2.31% 4.68% 88.48%
1002 RSGP RSGPcoin RSGP $18,830 $10.90 1,727 LowVol 2.38% 29.16% 8.38%
1003 JS JavaScript Token JS $18,480 $0.002312 7,991,996 LowVol -0.29% -3.29% -25.10%
1004 ELS Elysium ELS $18,231 $0.004552 4,005,012 LowVol 2.31% -2.24% 10.54%
1005 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 54.49%
1006 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $16,994 $0.001256 13,532,750 LowVol 2.38% -1.66% 98.47%
1007 SLFI Selfiecoin SLFI $16,926 $0.000157 107,829,281 LowVol 2.38% 7.87% 37.00%
1008 JOBS JobsCoin JOBS $16,642 $0.000157 106,019,270 LowVol 2.31% -23.70% -31.70%
1009 P7C P7Coin P7C $16,586 $0.000471 35,220,238 LowVol
1010 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 -1.71% 22.36%
1011 BIOB BioBar BIOB $15,155 $0.017110 885,756 LowVol 2.31% -35.39% -16.35%
1012 GBT GameBet Coin GBT $14,699 $0.000691 21,262,780 LowVol -4.99% -46.79%
1013 SOCC SocialCoin SOCC $14,347 $0.010360 1,384,879 LowVol 2.38% 7.87% 58.17%
1014 ARGUS Argus ARGUS $12,919 $0.011250 1,148,324 LowVol -0.10% -3.04% 24.66%
1015 DAS DAS DAS $12,742 $0.004694 2,714,371 LowVol -5.26%
1016 VTA Virtacoin VTA $11,011 $0.000002 5,201,310,113 LowVol 4.09% -0.37% -50.69%
1017 ULA Ulatech ULA $10,652 $0.053370 199,586 LowVol 2.38% 46.71% 160.02%
1018 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -4.99% -21.70%
1019 GEERT GeertCoin GEERT $10,105 $0.001985 5,091,200 LowVol -31.96% -34.98% -12.63%
1020 VOLT Bitvolt VOLT $9,489 $0.000628 15,112,554 LowVol 2.31% 1.55% 50.24%
1021 TSTR Tristar Coin TSTR $8,681 $0.001727 5,027,857 LowVol 2.31% -46.06% -58.25%
1022 CCM100 CCMiner CCM100 $7,273 $0.002164 3,360,417 LowVol 2.66% 14.54% 41.40%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,168 $0.033838 211,827 LowVol 2.71% 12.76% 76.25%
1024 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -3.91% -8.74%
1025 CONX Concoin CONX $6,426 $0.008633 744,266 LowVol 2.38% 11.69% -5.25%
1026 MRNG MorningStar MRNG $5,927 $0.000181 32,692,155 LowVol 54.67%
1027 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,805 LowVol 1.34% 29.97%
1028 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,326 $0.003139 1,377,917 LowVol 2.31% 19.86% 11.92%
1029 MGM Magnum MGM $3,730 $0.000942 3,960,151 LowVol 2.31% -78.98%
1030 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 0.70%
1031 TOKEN SwapToken TOKEN $3,236 $2.1e-07 15,320,585,365 LowVol 19.42% 103.30% 57.50%
1032 DGCS Digital Credits DGCS $2,744 $0.000471 5,826,388 LowVol 2.38% 7.87% 105.73%
1033 NANOX Project-X NANOX $2,457 $31394.00 0.078264 LowVol 2.38% -39.90% -51.49%
1034 EBT Ebittree Coin EBT $1,633 $0.001292 1,264,511 LowVol 47.88% 14.82%
1035 ABN Abncoin ABN $871 $0.012871 67,700 LowVol 2.38% 5.71% -3.45%
1036 SOJ Sojourn SOJ $551 $0.001136 485,214 LowVol 4.09% -86.32% 173.52%
1037 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -4.14%
1038 DMB Digital Money… DMB $453 $0.001076 421,300 LowVol 2.38% 4.97% 2.75%
1039 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1040 CALC CaliphCoin CALC $113 $0.001293 87,140 LowVol 2.31% 0.99% 36.19%
1041 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol -70.77%
1042 FAL Falcoin FAL $62 $0.000314 196,766 LowVol 2.31% 7.87% 173.20%
1043 APW AppleCoin APW $13 $0.000157 82,046 LowVol 2.38% 7.87% 36.60%
1044 ATMC ATMCoin ATMC $3.75 $23,240,700 0.00% 1.27% 20.24%
1045 BCD Bitcoin Diamo… BCD $41.27 $14,264,400 -1.82% 24.98% -14.64%
1046 CMT CyberMiles CMT $0.236339 $7,507,060 0.93% -0.86%
1047 ORME Ormeus Coin ORME $3.29 $7,108,140 1.16% 9.87% 15.74%
1048 AI POLY AI AI $18.85 $3,393,980 -1.54% 7.84% 18.14%
1049 ITC IoT Chain ITC $0.923022 $3,376,930 0.56%
1050 ETN Electroneum ETN $0.109308 $2,346,150 1.59% 3.55% 51.40%
1051 NULS Nuls NULS $0.829891 $2,195,700 3.59% -1.74% 50.29%
1052 FRGC Fargocoin FRGC $10.36 $1,856,800 -2.01% -0.99% 3.16%
1053 REC Regalcoin REC $29.01 $1,770,800 1.82% -7.42% -40.47%
1054 FRST FirstCoin FRST $16.48 $1,471,570 2.48% 9.72% 1.05%
1055 ERO Eroscoin ERO $0.155450 $1,449,990 -0.34% 6.14%
1056 GRX GOLD Reward T… GRX $5.15 $1,277,090 2.00% 4.43% 19.98%
1057 CLUB ClubCoin CLUB $3.52 $947,817 2.76% 4.70% -29.55%
1058 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.60 $864,296 1.53% 6.71% 29.41%
1059 WC WINCOIN WC $0.609737 $851,789 -3.36% -12.21% -12.54%
1060 TSL Energo TSL $0.030523 $771,311 0.29% 3.98% -1.13%
1061 B2X SegWit2x [Fut… B2X $215.31 $668,264 2.32% 8.51% -2.59%
1062 STC Santa Coin STC $0.626311 $630,563 7.22% -5.11%
1063 RYZ ANRYZE RYZ $0.019156 $490,510 -2.70% 13.56% -13.47%
1064 THS TechShares THS $0.900110 $460,214 -4.90% -3.11% -4.52%
1065 ADK Aidos Kuneen ADK $39.24 $445,890 2.31% 37.96% 41.31%
1066 BTE BitSerial BTE $6.59 $404,784 1.35% 1.77% -14.07%
1067 GBG Golos Gold GBG $0.169133 $375,512 -2.81% 15.42% 25.99%
1068 XIN Infinity Econ… XIN $0.028255 $299,322 0.43% 1.87% -6.06%
1069 BT2 BT2 [CST] BT2 $79.41 $245,553 -2.07% -42.45% -36.85%
1070 VASH VPNCoin VASH $0.008633 $244,363 3.11% 60.35% 63.89%
1071 BOT Bodhi BOT $0.408866 $239,617 -1.29% -1.85% -11.82%
1072 SBC StrikeBitClub SBC $1.11 $222,876 2.24% 86.84%
1073 UGT UG Token UGT $0.464116 $212,559 3.72% 2.86% 1.07%
1074 XCPO Copico XCPO $0.020398 $184,752 1.60% 5.61% -13.60%
1075 SUR Suretly SUR $2.47 $158,797 -9.91% -4.69% -20.71%
1076 CAPP Cappasity CAPP $0.021076 $147,862 1.98% 5.95%
1077 LLT LLToken LLT $0.352408 $143,757 0.77% 1.22% -31.72%
1078 TER TerraNova TER $27.30 $138,881 -1.96% 378.26% 1393.74%
1079 XID Sphre AIR XID $0.171319 $126,589 -0.01% 0.24% -1.83%
1080 BSR BitSoar BSR $0.208770 $125,483 2.31% 6.04% -9.10%
1081 INF InfChain INF $0.012715 $111,723 3.22% 9.22% 24.25%
1082 XYLO XYLO XYLO $0.833495 $86,758 2.31% 112.25%
1083 ICX ICON ICX $1.81 $85,126 -1.09% 4.35% 17.67%
1084 QBT Qbao QBT $0.213224 $65,626 -3.10% -2.37% -18.36%
1085 MKR Maker MKR $412.66 $61,722 0.19% -2.13% 0.46%
1086 DSR Desire DSR $0.350703 $54,531 8.61% 17.88% 19.73%
1087 OXY Oxycoin OXY $0.185093 $53,734 13.61% 40.27% 15.19%
1088 BTCM BTCMoon BTCM $0.039146 $52,064 3.09% 3.47% 252.99%
1089 SNOV Snovio SNOV $0.004308 $50,669 -2.13% 2.18%
1090 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.080685 $46,454 -6.16% 0.16% -6.20%
1091 SEND Social Send SEND $0.082252 $42,899 4.78% 30.52%
1092 B3 B3Coin B3 $0.000108 $33,224 3.80% 46.29% 84.80%
1093 MSD MSD MSD $0.008944 $30,379 2.32% 1.06% -25.86%
1094 BT1 BT1 [CST] BT1 $15082.50 $26,085 0.25% 10.10% 29.98%
1095 BCDN BlockCDN BCDN $0.087520 $24,187 -0.32% 7.22%
1096 AIB Advanced Inte… AIB $0.013038 $17,502 -16.64% 43.88% 181.13%
1097 FOR FORCE FOR $0.010787 $16,080 16.55% 18.02% 72.17%
1098 VIU Viuly VIU $0.011523 $14,074 3.16% -10.01% 46.36%
1099 EVR Everus EVR $1.31 $12,930 -0.52% -2.22% -24.65%
1100 BOS BOScoin BOS $1.04 $10,574 -7.44% -10.66% -3.36%
1101 MCR Macro MCR $1.48 $9,901 -5.55% 20.64% -32.68%
1102 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.045347 $9,657 -0.29% -12.46% -19.80%
1103 DEUS DeusCoin DEUS $0.300284 $8,949 2.31% 8.38% -16.84%
1104 AKY Akuya Coin AKY $0.120867 $8,566 2.31% 9.85% 13.90%
1105 WISH MyWish WISH $0.136044 $8,501 -6.24% -16.36% -3.64%
1106 HAT Hawala.Today HAT $0.208598 $6,857 -0.29% -31.53% 32.59%
1107 SKR Sakuracoin SKR $0.009295 $6,259 1.88% -17.78% 677.01%
1108 BON Bonpay BON $1.49 $5,969 3.74% -7.52%
1109 GLS GlassCoin GLS $0.596643 $5,960 2.38% -3.83% -47.73%
1110 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002998 $5,536 4.28% 9.24% 28.09%
1111 NUKO Nekonium NUKO $0.076915 $5,485 2.38% 11.99%
1112 PLC PlusCoin PLC $0.000729 $5,475 0.11% 29.04% 8.01%
1113 DGPT DigiPulse DGPT $1.11 $5,126 -0.20% 3.50% -5.34%
1114 DAY Chronologic DAY $3.68 $5,016 -2.75% -22.07% -23.72%
1115 SND Sand Coin SND $0.808224 $4,979 0.67% 31.51% 35.15%
1116 BPL Blockpool BPL $0.164851 $4,869 2.19% -2.81% 18.03%
1117 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004671 $4,585 -4.61% -13.96% 2.40%
1118 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005121 $4,395 -0.84% -24.11% 36.38%
1119 COR CORION COR $0.706373 $4,347 -7.72% -6.30% -15.83%
1120 MOTO Motocoin MOTO $0.007856 $3,698 1.28% -12.31% 118.32%
1121 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.121966 $3,677 2.38% 26.23% 16.07%
1122 PLX PlexCoin PLX $0.030968 $3,302 -0.07% -9.97% -74.40%
1123 MGC MergeCoin MGC $0.011930 $3,227 2.38% -1.94% -14.60%
1124 BTU Bitcoin Unlim… BTU $80.93 $2,950 -3.45% -15.13% -39.13%
1125 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.282799 $2,909 25.15% -6.58% -2.12%
1126 LTG LiteCoin Gold LTG $0.004041 $2,900 13.89% 21.19% 61.89%
1127 MGC GulfCoin MGC $0.003139 $2,857 2.31% 79.75% 11.72%
1128 DFS DFSCoin DFS $0.005689 $2,732 2.26% 15.36% -30.23%
1129 STU bitJob STU $0.031850 $2,653 2.10% -19.91% 7.84%
1130 WILD Wild Crypto WILD $0.130147 $2,578 -24.36% -0.21% -58.96%
1131 ELC Elacoin ELC $0.108108 $2,553 2.69% -0.91% -10.67%
1132 XOT Internet of T… XOT $2196.01 $2,479 2.38% 7.80% 1.10%
1133 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.52 $2,243 2.31% -8.62% -14.14%
1134 ABC Alphabit ABC $23.86 $2,220 2.61% 4.67% 12.23%
1135 BUB Bubble BUB $0.018365 $2,113 10.24% -19.87%
1136 PNX Phantomx PNX $0.018958 $2,059 27.55% 15.40% 11.99%
1137 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000314 $2,019 2.38% -5.25% -44.26%
1138 ONG onG.social ONG $0.171011 $1,870 -24.79% -21.15% 19.62%
1139 PEC Peacecoin PEC $0.063573 $1,861 -0.01% -43.97% -18.89%
1140 HYTV Hyper TV HYTV $0.003463 $1,845 -4.42% -9.48% -27.13%
1141 DMC DynamicCoin DMC $0.002789 $1,845 6.95% 28.48% -43.63%
1142 MEN PeopleCoin MEN $0.000157 $1,752 2.38% 7.87% 33.94%
1143 GARY President Joh… GARY $0.156813 $1,645 2.38% 7.87% -17.73%
1144 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009851 $1,621 2.34% 16.77% 164.56%
1145 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000157 $1,591 2.38% 7.87% -37.08%
1146 PRES President Trump PRES $0.005330 $1,588 2.36% 10.48% 60.93%
1147 FRD Farad FRD $0.087984 $1,479 12.33% -4.20% -32.61%
1148 BAT BatCoin BAT $0.000005 $1,419 4.23% 48.03% 116.58%
1149 ACC AdCoin ACC $0.100998 $1,395 -3.36% 11.25% 18.43%
1150 SISA SISA SISA $0.009737 $1,389 -0.22% -31.62% -29.44%
1151 ANI Animecoin ANI $0.000314 $1,378 2.31% 77.49% 36.60%
1152 IBTC iBTC IBTC $0.010297 $1,220 -3.66% -15.58% 127.54%
1153 SHND StrongHands SHND $2.3e-08 $1,191 19.70% -1.99% -15.22%
1154 HNC Huncoin HNC $0.002198 $1,106 2.38% -5.61% 4.21%
1155 PRIMU Primulon PRIMU $0.000314 $1,098 2.31% 115.75% 70.37%
1156 TRIA Triaconta TRIA $9.16 $1,057 -0.32% -2.74% -3.88%
1157 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $1,016 -0.29% 1.92% 117.93%
1158 ACN Avoncoin ACN $0.000471 $916 2.31% -43.56% 19.66%
1159 OX OX Fina OX $0.000196 $847 -34.97% -23.17% -8.00%
1160 ZBC Zilbercoin ZBC $0.026657 $832 -10.97% -6.99% -28.84%
1161 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000419 $818 -0.85% 11.74% -12.85%
1162 QBT Cubits QBT $0.003955 $751 50.85% -3.68% -21.72%
1163 APC AlpaCoin APC $0.026518 $746 2.29% 14.62% -7.71%
1164 WIC Wi Coin WIC $0.002509 $742 -12.48% -10.90% -11.86%
1165 TIE TIES Network TIE $0.108834 $702 -0.32% -7.58% 8.71%
1166 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002376 $685 9.04% -13.86% 30.82%
1167 NAMO NamoCoin NAMO $0.000240 $679 4.15% 10.58% 30.63%
1168 EGOLD eGold EGOLD $0.018003 $664 -0.29% -15.05% 87.14%
1169 UR UR UR $0.001094 $663 -9.76% 22.50% 96.58%
1170 LDCN LandCoin LDCN $0.001429 $660 33.03% 2.36% -47.06%
1171 EAG EA Coin EAG $2.43 $656 2.38% -16.67% -22.63%
1172 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002198 $610 2.31% 25.85% -2.05%
1173 TCR TheCreed TCR $0.000471 $583 2.38% 61.81% 28.13%
1174 FLASH Flash FLASH $0.006436 $571 2.38% 7.87% 33.95%
1175 BTBc Bitbase BTBc $0.004709 $549 18.13% -7.54% 45.75%
1176 BEST BestChain BEST $0.001445 $530 2.37% -61.26% 12.85%
1177 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.095789 LowVol 1.94% 12.14% 24.17%
1178 RHFC RHFCoin RHFC $0.001413 LowVol 2.31% 21.19%
1179 STARS StarCash Network STARS $0.170573 LowVol 2.38% 48.86% -26.52%
1180 MCI Musiconomi MCI $0.031616 LowVol -0.16% -2.24% -8.01%
1181 NTC Natcoin NTC $0.120867 LowVol 2.31% 21.26% -5.19%
1182 MAVRO Mavro MAVRO $0.031080 LowVol 2.31% 61.68% 65.29%
1183 FRN Francs FRN $0.031693 LowVol 7.30% -5.02% 9.28%
1184 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000157 LowVol 2.38% 7.87% 35.69%
1185 TCOIN T-coin TCOIN $0.000223 LowVol -1.18% -23.11% -2.95%
1186 PRN Protean PRN $0.000075 LowVol 3.66% -46.75% -16.18%
1187 EDRC EDRCoin EDRC $0.059878 LowVol 2.09% -12.44% 0.56%
1188 ETT EncryptoTel [… ETT $0.089735 LowVol 2.39% 5.54% -10.58%
1189 PCN PeepCoin PCN $0.000157 LowVol 2.38% 7.87% 36.60%
1190 SKC Skeincoin SKC $0.031708 LowVol 2.31% 3.75% 157.43%
1191 NBIT netBit NBIT $0.075346 LowVol 2.38% 53.40% 25.84%
1192 WA WA Space WA $0.025115 LowVol 2.31% 18.22% 26.37%
1193 EBIT eBIT EBIT $0.003582 LowVol 3.65% 15.26% 98.89%
1194 CASH Cash Poker Pro CASH $0.054417 LowVol 13.40% 15.55% -22.92%
1195 RCN Rcoin RCN $0.000157 LowVol 2.31% 7.87% 36.60%
1196 VULC Vulcano VULC $0.006727 LowVol 2.31% -11.89% 41.18%
1197 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol 1.30% 9.19% 94.78%
1198 10MT 10M Token 10MT $0.002217 LowVol -0.29% -4.55% 77.99%
1199 XRY Royalties XRY $0.000155 LowVol 2.33% 2.17% -91.45%
1200 MONETA Moneta MONETA $0.000471 LowVol 2.38% -19.09% 0.40%
1201 MINEX Minex MINEX $0.019046 LowVol 15.19% 23.38% 14.04%
1202 QORA Qora QORA $0.219758 LowVol 2.31% -15.48% 2.88%
1203 FUDD DimonCoin FUDD $0.001039 LowVol -23.85% -26.46% -13.09%
1204 CC CyberCoin CC $0.000157 LowVol -46.06% 7.65%
1205 FAP FAPcoin FAP $0.011347 LowVol 1.48% 62.55%
1206 INDIA India Coin INDIA $0.000314 LowVol 2.31% 7.87% 30.62%
1207 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013343 LowVol 2.31% -30.93% 27.20%
1208 XQN Quotient XQN $0.007848 LowVol 2.38% -4.41% 66.81%
1209 EUSD eUSD EUSD $0.000258 LowVol -0.29% 14.35% 33.55%
1210 KARMA Karmacoin KARMA $0.000157 LowVol 2.31% 7.86% 33.95%
1211 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004866 LowVol 2.31% 12.58% 0.20%
1212 BLX Blockchain Index BLX $2.95 LowVol -0.29% -10.24% 5.01%
1213 BITOK Bitok BITOK $0.000157 LowVol 2.31% 7.87% 95.66%
1214 CBD CBD Crystals CBD $0.002825 LowVol 2.31% 7.87% 75.63%
1215 MAGN Magnetcoin MAGN $0.642008 LowVol 2.38% 11.55% 35.32%
1216 GRN Granite GRN $0.016011 LowVol 2.31% -6.76% 93.98%
1217 HIGH High Gain HIGH $0.000314 LowVol 2.38% 4.96% -55.30%
1218 DBG Digital Bulli… DBG $0.006907 LowVol 2.23% 89.84% 3.68%
1219 BSN Bastonet BSN $0.000942 LowVol 2.38% -4.51% 27.01%
1220 COUPE Coupecoin COUPE $0.000143 LowVol 0.22% 70.64% 1418.86%
1221 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005337 LowVol 2.31% 7.87% 22.22%
1222 QBC Quebecoin QBC $0.002512 LowVol 2.31% 7.87% 28.57%
1223 FFC FireFlyCoin FFC $0.000157 LowVol 2.38% -6.76% 25.16%
1224 WOW Wowcoin WOW $0.000157 LowVol 2.38% 2.95% 8.38%
1225 EVC EventChain EVC $0.136038 LowVol -0.29% -6.81% 31.25%
1226 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003139 LowVol 2.38% 54.09% 98.46%
1227 PRM PrismChain PRM $0.001727 LowVol 2.31% 5.49% 22.37%
1228 ACES Aces ACES $0.000157 LowVol 2.38% -0.83%
1229 CYDER Cyder CYDER $0.000314 LowVol 2.38% 7.87% 36.60%
1230 BIT First Bitcoin BIT $0.010674 LowVol 2.38% 35.84% -15.55%
1231 LKC LinkedCoin LKC $0.000314 LowVol 2.38% -28.08% 36.60%
1232 GAY GAY Money GAY $0.011962 LowVol 2.56% 6.03% 56.52%
1233 IPY Infinity Pay IPY $0.001995 LowVol -0.29% 13.54%
1234 YES Yescoin YES $0.000157 LowVol 2.31% 10.08% 236.08%
1235 LEPEN LePen LEPEN $0.000155 LowVol 1.22% 23.35% 47.60%
1236 VOYA Voyacoin VOYA $2.51 LowVol 2.38% -14.97% 58.56%
1237 TODAY TodayCoin TODAY $0.000942 LowVol 2.31% -28.09%
1238 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.103600 LowVol 2.31% -5.50%
1239 SAK Sharkcoin SAK $0.002119 LowVol 2.45% 20.90% -18.32%
1240 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000181 LowVol -0.29% -3.46% -1.59%
1241 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001475 LowVol 2.81% -32.84% 28.34%
1242 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.121966 LowVol 2.38% -47.94%
1243 MARX MarxCoin MARX $0.001587 LowVol 1.87% 48.86% 61.35%
1244 ASN Aseancoin ASN $0.008633 LowVol 2.38% -2.74% -55.16%
1245 IQT iQuant IQT $0.158728 LowVol 3.60% 1.10% -4.18%
1246 SWP Swapcoin SWP $0.063486 LowVol 8.22% -41.36% -40.76%
1247 VGC VegasCoin VGC $0.000157 LowVol 2.31% -5.86%
1248 PI PiCoin PI $0.002355 LowVol 2.31% 5.45%
1249 KASHH KashhCoin KASHH $0.000157 LowVol 2.31% 7.95% 52.06%
1250 TELL Tellurion TELL $0.000299 LowVol 4.02% 65.09% 93.10%
1251 AXIOM Axiom AXIOM $0.023075 LowVol 2.29% 7.86% 31.25%
1252 BXC Bitcedi BXC $0.003204 LowVol -0.66% -18.08% 10.04%
1253 TOP TopCoin TOP $0.000335 LowVol 2.41% 3.22% -28.82%
1254 EXRN EXRNchain EXRN $4.5e-07 LowVol -0.29% -51.85% -3.65%
1255 YEL Yellow Token YEL $0.005260 LowVol -0.32% -2.29% -2.20%
1256 X2 X2 X2 $0.000157 LowVol 2.38% -46.06% 36.60%
1257 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000314 LowVol 2.38% 7.87% -8.93%
1258 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001256 LowVol 2.31% -0.15% 17.58%
1259 9COIN 9COIN 9COIN $0.003767 LowVol 2.38% 3.56% 46.57%
1260 FUTC FutCoin FUTC $0.003139 LowVol 2.31% 34.84% 56.77%
1261 GAIN UGAIN GAIN $0.002198 LowVol 2.31% 7.87% 50.41%
1262 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003767 LowVol 2.38% -11.37% -19.91%
1263 TURBO TurboCoin TURBO $0.000157 LowVol 2.31% 7.87% 36.60%
1264 XTD XTD Coin XTD $0.000157 LowVol 2.38%
1265 DASHS Dashs DASHS $0.053370 LowVol 2.31% -1.46% 49.62%
1266 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002668 LowVol 2.31% 7.87% -4.95%
1267 DON Donationcoin DON $0.000644 LowVol 2.55% 7.45% 36.19%
1268 HCC Happy Creator… HCC $0.000628 LowVol 2.38% 7.87% -8.93%
1269 EGG EggCoin EGG $0.059335 LowVol 2.31% 8.44% 35.88%
1270 WINK Wink WINK $0.000194 LowVol 26.57% 22.68%
1271 REGA Regacoin REGA $0.001256 LowVol 2.31% 43.81% -16.48%
1272 TEAM TeamUp TEAM $0.000314 LowVol 2.38% 7.87%
1273 TRICK TrickyCoin TRICK $0.020249 LowVol 2.38% 63.72% 88.52%
1274 LTH LAthaan LTH $0.000785 LowVol 2.31% 7.87% 19.63%
1275 AV AvatarCoin AV $0.056509 LowVol -0.27% 7.18%
1276 BGR Bongger BGR $0.000172 LowVol 1.45% -1.09% 40.88%
1277 MBL MobileCash MBL $0.000628 LowVol 2.38% 7.86% 82.14%
1278 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.054907 LowVol 2.66% 7.63% 42.56%
1279 HYPER Hyper HYPER $0.033905 LowVol 2.31% -27.32%
1280 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.485352 LowVol 2.31% 49.24% 88.98%
1281 DISK DarkLisk DISK $0.001256 LowVol 2.31% 2.38%
1282 SPORT SportsCoin SPORT $0.001413 LowVol 2.31%
1283 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000157 LowVol 2.31% 36.60%
1284 SFE SafeCoin SFE $0.000157 LowVol 2.38% 7.87% 39.18%
1285 STEX STEX STEX $1.15 LowVol 2.05% 1.92% 29.84%
1286 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 3.24% 6.82% -98.57%
1287 IFC Infinitecoin IFC $0.000021 LowVol 4.09% 32.42% 64.47%
1288 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol 1.84% -59.69%
1289 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1290 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 33.46%
1291 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 35.57%
1292 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol -1.29% -9.84%
1293 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1294 XAU Xaucoin XAU $0.040620 LowVol 5.34% -9.82%
1295 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol -0.16% 89.94%
1296 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 27.51%
1297 IRL IrishCoin IRL $0.002823 LowVol -2.98% 25.62%
1298 CYC Cycling Coin CYC $0.001266 LowVol -3.34% -5.25%
1299 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 33.58%
1300 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000855 LowVol -2.03% 5.90%
1301 CME Cashme CME $0.000138 LowVol -5.24% 15.92%
1302 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol -3.85% 37.20%
1303 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -4.69% -5.82%
1304 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003958 LowVol -6.21% 27.03%
1305 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -23.30%
1306 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol 3.13% 28.06%
1307 OP Operand OP $0.000979 LowVol -3.86% 9.53%
1308 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol -5.68%
1309 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol 5.90%
1310 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1311 XID International… XID $0.009420 LowVol -3.38%
1312 POKE PokeCoin POKE $0.000139 LowVol -4.28%
1313 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol -6.87% 17.93%
1314 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol -0.48% 17.61%
1315 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002742 LowVol -5.79%
1316 GBRC Global Busine… GBRC $0.000288 LowVol -0.28%
1317 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol -2.90% 22.96%
1318 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol 2.52% 159.74%
1319 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol -3.38%
1320 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -3.38% 8.00%
1321 XDE2 XDE II XDE2 $2.06 LowVol -18.04%
1322 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000460 LowVol 5.40% -12.46%
1323 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.009044 LowVol 5.34% 23.43%
1324 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol 0.21%
1325 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol -3.33% 22.55%
1326 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -87.14%
1327 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol -5.80% 21.03%
1328 EFYT Ergo EFYT $14.78 LowVol -15.41% 66.68%
1329 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol -3.78% 22.49%
1330 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1331 HDLB HODL Bucks HDLB $0.050829 LowVol 0.46% 14.19% 10.59%
1332 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.014088 LowVol 127.81% 275.40%
1333 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol 3.96%
1334 UNC UNCoin UNC $0.000149 29.50%
1335 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1336 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 35.91%
1337 FC Facecoin FC $0.003480 45.84%
1338 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -11.49%
1339 FBL Faceblock FBL $0.001654 -1.04%

Quay lại phần 1

Phản hồi