Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 11/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 2h ngày 11/12/2017 (GMT +7) của 1339 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 11/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15405.50 trên tổng giá trị $257,773,684,163

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $453.75 trên tổng giá trị $43,676,646,849

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1329.27 trên tổng giá trị $22,395,607,424

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.32 trên tổng giá trị $12,013,657,994

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.237703 trên tổng giá trị $9,208,410,948

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng CRTM Corethum (CRTM) đang có giá hiện tại $0.021236 trên tổng giá trị $53,089 đã biến động tăng 100.08% trong 1h qua

    + Đồng YOC Yocoin (YOC) đang có giá hiện tại $0.033533 trên tổng giá trị $3,654,981 đã biến động tăng 86.56% trong 1h qua

    + Đồng KIC KibiCoin (KIC) đang có giá hiện tại $0.003074 trên tổng giá trị $45,191 đã biến động tăng 80.06% trong 1h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.046057 trên tổng giá trị $455,988 đã biến động tăng 61.84% trong 1h qua

    + Đồng ULA Ulatech (ULA) đang có giá hiện tại $0.052258 trên tổng giá trị $10,430 đã biến động tăng 50.35% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng AHT Bowhead (AHT) đang có giá hiện tại $0.439310 trên tổng giá trị $3,514,480 đã biến động tăng 2628.78% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.48 trên tổng giá trị $9,714,069 đã biến động tăng 669.80% trong 24h qua

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000053 trên tổng giá trị $28,543,609 đã biến động tăng 665.88% trong 24h qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $32.25 trên tổng giá trị đã biến động tăng 489.46% trong 24h qua

    + Đồng WORM HealthyWormCoin (WORM) đang có giá hiện tại $0.000768 trên tổng giá trị $86,102 đã biến động tăng 437.31% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $32.25 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1645.42% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000143 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1371.91% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.362097 trên tổng giá trị $27,379,784 đã biến động tăng 1114.24% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009096 trên tổng giá trị đã biến động tăng 671.22% trong 7 ngày qua

    + Đồng LTCU LiteCoin Ultra (LTCU) đang có giá hiện tại $0.080758 trên tổng giá trị $70,373 đã biến động tăng 501.55% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 11/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 QCN QuazarCoin QCN $92,910 $0.015370 6,044,911 $528 -50.48% -23.31% -39.11%
702 WORM HealthyWormCoin WORM $86,102 $0.000768 112,039,907 $7,422 -0.95% 437.31% 122.34%
703 XCO X-Coin XCO $83,741 $0.006762 12,384,976 $8,237 -0.86% 12.52% 23.45%
704 KRONE Kronecoin KRONE $79,856 $0.021223 3,762,617 $613 -0.96% 38.18% 89.53%
705 EOT EOT Token EOT $79,764 $0.009656 8,260,903 $1,139 -21.45% 3.27% -26.31%
706 PIE PIECoin PIE $78,359 $0.005841 13,416,363 $5,931 -37.26% 85.74% -42.78%
707 MRJA GanjaCoin MRJA $75,024 $0.016852 4,451,920 $583 -0.97% -75.44% -49.98%
708 KURT Kurrent KURT $73,804 $0.007440 9,919,485 $4,208 -23.84% -12.65% 6.32%
709 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $70,373 $0.080758 871,402 $31,062 8.49% 162.65% 501.55%
710 ERY Eryllium ERY $63,485 $0.011591 5,477,211 $575 -1.39% 13.23% 98.18%
711 FLAX Flaxscript FLAX $60,238 $0.010785 5,585,498 $737 -0.55% 17.50% -54.26%
712 EREAL eREAL EREAL $59,117 $0.000864 68,427,562 $542 -0.39% 81.20% 40.19%
713 CRTM Corethum CRTM $53,089 $0.021236 2,500,000 $3,447 100.08% 201.33% 317.08%
714 LUNA Luna Coin LUNA $52,323 $0.031604 1,655,596 $587 -4.68% 35.22% 68.16%
715 ICON Iconic ICON $47,568 $0.080231 592,894 $5,094 -0.96% 40.24% 19.84%
716 ITZ Interzone ITZ $43,261 $0.022908 1,888,439 $1,404 -0.96% -25.19% 40.53%
717 LTCR Litecred LTCR $41,938 $0.001387 30,227,750 $669 -33.26% -44.32% -2.18%
718 RBT Rimbit RBT $36,542 $0.000316 115,499,623 $1,622 -0.78% -26.84% -41.89%
719 MSCN Master Swiscoin MSCN $36,472 $0.000815 44,723,140 $886 -10.51% -3.05% -28.51%
720 FRAZ Frazcoin FRAZ $29,588 $0.003197 9,255,698 $669 -0.94% -2.25% 383.32%
721 LBTC LiteBitcoin LBTC $27,406 $0.008596 3,188,280 $13,850 1.78% -13.33% 226.65%
722 XOC Xonecoin XOC $21,238 $0.050567 420,000 $621 -0.96%
723 GRIM Grimcoin GRIM $18,933 $0.000953 19,868,243 $522 -0.95% -53.77% -56.64%
724 CREVA CrevaCoin CREVA $17,897 $0.000492 36,390,750 $4,136 -0.96% -14.44% -34.77%
725 GSR GeyserCoin GSR $17,626 $0.376101 46,864 $3,252 -0.95% -36.75% 318.62%
726 LVPS LevoPlus LVPS $16,281 $0.010759 1,513,256 $3,493 11.83% 27.58% 30.14%
727 XRC Rawcoin XRC $16,241 $0.023040 704,882 $1,189 -19.16% -4.00% 17.87%
728 HMC HarmonyCoin HMC $6,062 $0.010802 561,235 $1,122 -0.71% -0.29% -5.12%
729 UNITY SuperNET UNITY $36,982,732 $45.32 816,061 LowVol -3.50% 6.67% -47.36%
730 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
731 ECN E-coin ECN $6,761,129 $1.43 4,729,518 LowVol -0.91% -54.71% -33.32%
732 YASH YashCoin YASH $6,603,081 $0.660290 10,000,274 LowVol -0.96% 31.99% 45.66%
733 ECOB Ecobit ECOB $5,881,156 $0.013233 444,444,444 LowVol -0.62% -7.39% 15.37%
734 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol 26.95%
735 XC XCurrency XC $4,601,884 $0.783864 5,870,769 LowVol -0.96% -38.98%
736 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 71.83%
737 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 2.17% 25.54%
738 OPT Opus OPT $3,255,906 $0.023243 140,080,549 LowVol -1.05% 18.78% -5.16%
739 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,882,091 $0.475083 6,066,500 LowVol -0.89% 65.50% 85.93%
740 LOG Woodcoin LOG $2,366,260 $0.294487 8,035,193 LowVol -0.96% -10.48% 0.62%
741 UFO UFO Coin UFO $2,153,609 $0.000615 3,502,971,262 LowVol -8.59% 0.84% 75.40%
742 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,120,820 $0.070694 30,000,000 LowVol -0.86% 7.11% -28.40%
743 PIPL PiplCoin PIPL $2,071,195 $0.024821 83,444,258 LowVol -0.67% 1.37% -31.12%
744 ICOO ICO OpenLedger ICOO $1,989,651 $4.27 465,952 LowVol -4.30% -7.47% -19.67%
745 ADST AdShares ADST $1,959,750 $0.162587 12,053,548 LowVol -29.30% -28.87% -38.81%
746 SIFT Smart Investm… SIFT $1,939,447 $2.68 722,935 LowVol -0.39% -27.30% -24.19%
747 ITT Intelligent T… ITT $1,782,052 $0.181881 9,797,899 LowVol -0.39% 10.13%
748 WGO WavesGo WGO $1,746,501 $0.181310 9,632,680 LowVol 1.72% 26.75% 30.84%
749 RC RussiaCoin RC $1,724,485 $0.205838 8,377,873 LowVol -1.06% -17.25% 18.70%
750 HTC HitCoin HTC $1,690,123 $0.000154 10,996,318,099 LowVol -0.97% 7.54% 33.77%
751 NKA IncaKoin NKA $1,488,789 $0.000130 11,410,964,837 LowVol 2.57% -5.18% 28.11%
752 JNS Janus JNS $1,291,443 $0.056100 23,020,335 LowVol -0.97% -23.19% -62.06%
753 SDC ShadowCash SDC $1,272,912 $0.190125 6,695,133 LowVol -0.97% 15.69% 64.97%
754 STRC StarCredits STRC $1,234,859 $0.274413 4,500,000 LowVol -1.06% 23.23% 32.26%
755 ORB Orbitcoin ORB $1,190,447 $0.384614 3,095,173 LowVol -1.05% 5.24% 11.87%
756 GIM Gimli GIM $1,127,480 $0.014094 80,000,000 LowVol -0.39% 3.07% 134.81%
757 BTSR BTSR BTSR $1,112,637 $0.338778 3,284,266 LowVol -0.83% -0.90% 61.27%
758 DCY Dinastycoin DCY $1,091,921 $0.000768 1,420,858,063 LowVol -0.96% 7.01% 62.70%
759 UTC UltraCoin UTC $1,065,304 $0.023849 44,668,527 LowVol -1.12% -12.55% -27.68%
760 NOBL NobleCoin NOBL $1,054,284 $0.000455 2,315,793,558 LowVol 46.13% 48.18% 64.47%
761 METAL MetalCoin METAL $1,052,280 $0.013679 76,925,527 LowVol 8.27% 7.46% 33.78%
762 INPAY InPay INPAY $1,009,800 $0.100980 10,000,000 LowVol -0.95% 6.93% -3.17%
763 NET NetCoin NET $958,185 $0.001217 787,126,712 LowVol -1.05% 6.98% 40.07%
764 HBN HoboNickels HBN $880,826 $0.014755 59,696,358 LowVol 2.34% 6.28% 14.82%
765 EBET EthBet EBET $837,728 $0.098527 8,502,500 LowVol -0.39% 12.60% 19.43%
766 GOOD Goodomy GOOD $813,825 $0.001844 441,349,000 LowVol -0.95% 47.00% 9.56%
767 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $791,436 $0.000035 22,887,356,164 LowVol -0.75% -43.07% -22.34%
768 VAL Valorbit VAL $736,450 $0.000138 5,322,442,963 LowVol -3.19% 20.09%
769 OTX Octanox OTX $705,478 $0.082997 8,500,001 LowVol -0.95% 47.73% 32.96%
770 TGC Tigercoin TGC $695,923 $0.015985 43,536,800 LowVol 10.87% 24.78% 146.78%
771 TROLL Trollcoin TROLL $681,665 $0.001204 566,045,006 LowVol -2.85% 0.68% 21.12%
772 RIYA Etheriya RIYA $656,558 $0.415141 1,581,531 LowVol -0.95% 10.05% 32.81%
773 USC Ultimate Secu… USC $634,300 $0.061326 10,343,113 LowVol -0.95% -8.90% -30.41%
774 BPC Bitpark Coin BPC $623,768 $0.008317 75,000,000 LowVol -1.60% -14.76% 1.68%
775 VLT Veltor VLT $599,693 $1.08 554,855 LowVol -0.95% 1.99% -19.60%
776 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -54.24%
777 V Version V $581,057 $0.001238 469,374,324 LowVol -1.20% 10.44% 3.12%
778 AU AurumCoin AU $570,289 $1.93 296,216 LowVol -7.52% -2.76% 19.47%
779 CARBON Carboncoin CARBON $570,262 $0.000037 15,392,009,808 LowVol -35.92% -41.79% -58.20%
780 J Joincoin J $544,804 $0.222514 2,448,402 LowVol -0.94% -28.98% 169.47%
781 FNC FinCoin FNC $538,098 $0.041782 12,878,667 LowVol -0.28% 28.18% 28.40%
782 ITI iTicoin ITI $536,800 $16.77 32,000 LowVol -0.94% 3.38% -24.80%
783 SLG Sterlingcoin SLG $536,401 $0.127501 4,207,037 LowVol -1.23% 17.36% 34.47%
784 CHESS ChessCoin CHESS $513,629 $0.009506 54,032,769 LowVol -1.58% 10.70% 25.18%
785 PIGGY Piggycoin PIGGY $509,283 $0.001045 487,524,927 LowVol -1.49% 25.30% 36.93%
786 NETKO Netko NETKO $504,412 $0.115274 4,375,765 LowVol -0.96% 10.97% -8.77%
787 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 51.10%
788 VIDZ PureVidz VIDZ $501,586 $0.004004 125,279,775 LowVol -62.31% 86.34% 66.95%
789 SAC SACoin SAC $501,337 $0.071470 7,014,656 LowVol -15.19% 0.01% 2.91%
790 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -60.82%
791 NYAN Nyancoin NYAN $474,822 $0.001489 318,893,028 LowVol -1.16% 4.29% 86.46%
792 ICN iCoin ICN $467,126 $0.015985 29,223,325 LowVol -0.89% 6.66% 8.23%
793 WAY WayGuide WAY $461,284 $0.004611 100,040,708 LowVol -0.97% 7.54% 32.03%
794 FUCK FuckToken FUCK $460,312 $0.008957 51,392,878 LowVol -0.39% 58.84% 32.84%
795 DAXX DaxxCoin DAXX $459,102 $0.000921 498,337,810 LowVol -0.99% 9.65% 32.42%
796 JET Jetcoin JET $447,842 $0.091912 4,872,509 LowVol -0.96% 174.81% 44.97%
797 FLT FlutterCoin FLT $447,411 $0.001389 322,214,524 LowVol -0.91% -11.73% 20.50%
798 FUNK The Cypherfunks FUNK $434,016 $0.000009 46,318,644,999 LowVol -4.05% 5.00% 59.42%
799 I0C I0Coin I0C $432,207 $0.020596 20,985,421 LowVol -0.96% 306.45% 82.09%
800 SWING Swing SWING $419,474 $0.150724 2,783,058 LowVol -0.70% 23.13% 58.04%
801 CFT CryptoForecast CFT $405,805 $0.008822 46,000,000 LowVol 13.65% -1.78% 0.06%
802 XGR GoldReserve XGR $401,161 $0.023362 17,171,382 LowVol -11.43% -15.23% -8.77%
803 UFR Upfiring UFR $387,638 $0.026919 14,400,000 LowVol -0.39% -16.97% -3.76%
804 FRC Freicoin FRC $386,381 $0.013064 29,575,120 LowVol -0.97% 36.33% 39.98%
805 KUSH KushCoin KUSH $374,966 $0.068804 5,449,773 LowVol -0.96% 1.71% -1.56%
806 BERN BERNcash BERN $373,769 $0.005247 71,234,301 LowVol -0.95% 8.51% 30.25%
807 C2 Coin2.1 C2 $368,453 $0.003685 99,976,323 LowVol -7.06% -14.36% 58.80%
808 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 36.79%
809 STS Stress STS $347,442 $0.000615 565,134,332 LowVol -0.95% 7.46%
810 ROC Rasputin Onli… ROC $346,882 $0.320110 1,083,633 LowVol -0.39% 8.03% -36.40%
811 PR Prototanium PR $343,783 $1.75 195,938 LowVol -1.01% -2.62% 34.94%
812 EVO Evotion EVO $338,437 $0.106722 3,171,198 LowVol 23.51% 36.65% 43.25%
813 LOT LottoCoin LOT $337,186 $0.000023 14,491,014,421 LowVol -15.87% -5.17% 14.45%
814 BXT BitTokens BXT $335,847 $0.596829 562,719 LowVol -3.94% 0.57% -28.50%
815 CAT Catcoin CAT $333,097 $0.053641 6,209,750 LowVol -0.86% 43.63% 147.05%
816 XPTX PlatinumBAR XPTX $332,795 $0.780328 426,481 LowVol -0.98% -9.64% 9.89%
817 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol -5.50% 18.50%
818 BIGUP BigUp BIGUP $325,752 $0.000154 2,119,514,530 LowVol -0.97% 2.41% 35.20%
819 SH Shilling SH $323,217 $0.008146 39,677,825 LowVol -0.95% 3.63% 160.67%
820 TRI Triangles TRI $320,554 $4.40 72,891 LowVol -1.16% 36.53% 16.86%
821 TTC TittieCoin TTC $313,124 $0.000249 1,259,816,434 LowVol -9.25% 31.34% 34.52%
822 MAD SatoshiMadness MAD $307,503 $0.000154 2,000,683,485 LowVol -0.86%
823 Q2C QubitCoin Q2C $305,204 $0.001230 248,215,703 LowVol -0.86% 7.39% -0.49%
824 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $294,713 $0.022227 13,259,130 LowVol -0.97% 4.79% 42.18%
825 WMC WMCoin WMC $294,112 $0.025514 11,527,489 LowVol -0.95% 13.62% 41.03%
826 WYV Wyvern WYV $284,550 $0.159847 1,780,142 LowVol 14.34% 24.13% 37.87%
827 BLC Blakecoin BLC $283,284 $0.018732 15,122,697 LowVol -0.93% 8.79% 57.07%
828 PASL Pascal Lite PASL $268,510 $0.062248 4,313,550 LowVol -0.86% 5.95% 37.41%
829 ENT Eternity ENT $256,410 $0.062555 4,098,931 LowVol -0.96% -8.43% -39.25%
830 TRK Truckcoin TRK $250,937 $0.001593 157,559,475 LowVol -1.02% -19.64% -21.29%
831 GAIA GAIA GAIA $248,078 $0.010293 24,101,381 LowVol -4.11% 6.05%
832 PHS Philosopher S… PHS $246,814 $0.041038 6,014,340 LowVol -0.96% 6.76% 57.72%
833 STV Sativacoin STV $243,971 $0.034426 7,086,775 LowVol -0.85% -14.15% 6.59%
834 CON PayCon CON $237,892 $0.010324 23,042,604 LowVol 1.06% -15.20% 105.78%
835 SPACE SpaceCoin SPACE $228,617 $0.010884 21,004,489 LowVol -2.21% 1.59% 28.48%
836 4CHN ChanCoin 4CHN $226,826 $0.033824 6,706,081 LowVol -0.95% 38.25% 17.23%
837 GRT Grantcoin GRT $225,639 $0.005226 43,178,181 LowVol -0.95% 7.46% 6.48%
838 EVIL Evil Coin EVIL $223,348 $0.010625 21,020,383 LowVol -0.79% 7.82% 18.27%
839 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $221,248 $0.278963 793,108 LowVol -5.96% -4.66% 108.84%
840 GTC Global Tour Coin GTC $220,496 $0.007378 29,887,402 LowVol -0.96% 1.14% 68.51%
841 YAC Yacoin YAC $215,466 $0.001797 119,895,846 LowVol -3.35% 52.86%
842 FIRE Firecoin FIRE $215,301 $2.19 98,412 LowVol -0.89% 19.42% 48.35%
843 SHDW Shadow Token SHDW $211,497 $0.030214 7,000,000 LowVol -6.53% -35.99%
844 HMP HempCoin HMP $208,515 $0.000154 1,356,645,470 LowVol -0.97% 7.54% 33.39%
845 BUMBA BumbaCoin BUMBA $207,252 $0.009222 22,474,436 LowVol -0.96% 17.23% 58.19%
846 RED RedCoin RED $198,092 $0.002673 74,107,896 LowVol -0.74% 12.56% 34.59%
847 MNC Mincoin MNC $195,968 $0.048616 4,030,919 LowVol -0.92% 10.53% 10.85%
848 IMS Independent M… IMS $194,953 $0.036311 5,368,934 LowVol -4.43% 74.19% 67.70%
849 HAL Halcyon HAL $194,483 $0.036580 5,316,603 LowVol -0.97% -23.65% 33.39%
850 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 82.95%
851 CYP Cypher CYP $194,184 $0.030507 6,365,285 LowVol -0.26% 37.22%
852 HODL HOdlcoin HODL $193,739 $0.001230 157,563,900 LowVol -0.96% 7.54% 19.00%
853 OHM OHM OHM $192,946 $0.006455 29,889,387 LowVol -0.97%
854 XRE RevolverCoin XRE $192,238 $0.008607 22,334,774 LowVol -0.96% -6.63% 26.96%
855 BTPL Bitcoin Planet BTPL $190,963 $0.034022 5,612,981 LowVol -0.18% 4.57% 35.50%
856 MCRN MACRON MCRN $184,481 $0.000460 401,421,401 LowVol -1.39% 3.91% -1.13%
857 E4ROW E4ROW E4ROW $182,090 $0.031602 5,762,000 LowVol -0.40% -3.20% 56.51%
858 EMD Emerald Crypto EMD $181,947 $0.009517 19,117,129 LowVol -0.58% 18.76% -4.50%
859 XRA Ratecoin XRA $181,205 $0.001576 114,972,150 LowVol 23.72% 33.41% 22.69%
860 DRXNE DROXNE DRXNE $176,742 $0.002791 63,319,703 LowVol -0.77% 12.08% 23.77%
861 FRK Franko FRK $175,195 $0.188227 930,767 LowVol 1.59% 28.02%
862 DLC Dollarcoin DLC $174,962 $0.019212 9,106,714 LowVol -0.95% 7.46% 33.40%
863 TEK TEKcoin TEK $173,664 $0.000123 1,414,054,562 LowVol -0.96% 0.54% 6.87%
864 RBX Ripto Bux RBX $170,934 $0.000448 381,236,123 LowVol -0.93% -13.25% 3.78%
865 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
866 ANTI AntiBitcoin ANTI $161,062 $0.009222 17,465,159 LowVol 41.51% 9.36% 4.17%
867 BOST BoostCoin BOST $160,351 $0.013525 11,855,487 LowVol -0.96% 10.04% -21.15%
868 ARCO AquariusCoin ARCO $158,967 $0.106237 1,496,340 LowVol -3.73% 10.18% 31.43%
869 URC Unrealcoin URC $158,707 $0.022594 7,024,402 LowVol -0.96% 7.54% -13.99%
870 KED Darsek KED $156,661 $0.010759 14,561,070 LowVol -0.95% 3.26% -9.66%
871 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol 8.67% 37.88%
872 XCRE Creatio XCRE $152,371 $0.007425 20,520,514 LowVol -1.09% -2.03% 48.70%
873 DUO ParallelCoin DUO $147,514 $0.488725 301,834 LowVol -0.96% -14.51% -38.09%
874 LEA LeaCoin LEA $145,913 $0.000463 314,990,491 LowVol -1.11% 7.64% -15.94%
875 UNITS GameUnits UNITS $138,632 $0.039917 3,472,983 LowVol 17.25% 27.53% 6.11%
876 CTO Crypto CTO $137,536 $0.011220 12,258,152 LowVol -0.95% -2.01% -15.10%
877 BAS BitAsean BAS $136,105 $0.027221 5,000,000 LowVol 4.82% 26.72% 24.56%
878 BIP BipCoin BIP $135,559 $0.083305 1,627,261 LowVol -0.95% 21.34% 72.07%
879 AMBER AmberCoin AMBER $134,331 $0.003074 43,699,481 LowVol -0.95% -52.27% -47.37%
880 PX PX PX $133,103 $0.001387 95,970,669 LowVol -2.96% -33.12%
881 CRX Chronos CRX $132,157 $0.001792 73,729,962 LowVol 6.29% 25.00% 70.11%
882 XPY PayCoin XPY $129,203 $0.010924 11,827,161 LowVol -0.80% -13.60% -4.21%
883 URO Uro URO $128,038 $0.106052 1,207,310 LowVol -0.86% 7.12% 81.91%
884 VOT VoteCoin VOT $126,607 $0.007685 16,474,625 LowVol -0.95% -12.59% -29.54%
885 SOON SoonCoin SOON $126,422 $0.010144 12,462,620 LowVol -0.97% 2.72% 28.02%
886 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $122,528 $0.001537 79,719,140 LowVol 41.48% 7.54% 104.93%
887 COXST CoExistCoin COXST $122,275 $0.004512 27,100,000 LowVol 48.17% 78.86% 131.76%
888 611 SixEleven 611 $122,181 $0.283077 431,616 LowVol -0.86% 41.36% 60.05%
889 MARS Marscoin MARS $121,111 $0.004283 28,279,074 LowVol -1.34% -0.22% 0.29%
890 GPU GPU Coin GPU $113,706 $0.002809 40,477,042 LowVol -0.49% -4.14% 6.19%
891 NEVA NevaCoin NEVA $113,250 $0.045707 2,477,765 LowVol -1.05% -5.29% 5.82%
892 BITGOLD bitGold BITGOLD $110,390 $1383.11 79.8131 LowVol -1.82% -3.36% -4.99%
893 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
894 ARG Argentum ARG $109,580 $0.012748 8,596,132 LowVol -0.96% -7.37% -8.14%
895 QTL Quatloo QTL $107,960 $0.013987 7,718,883 LowVol -0.97% -24.28% 1.84%
896 CF Californium CF $106,535 $0.044265 2,406,740 LowVol -0.96% -1.56% 47.99%
897 BRAT BRAT BRAT $105,003 $0.000656 160,000,000 LowVol 3.46% 170.34% 141.06%
898 PRC PRCoin PRC $99,865 $0.006302 15,847,400 LowVol -11.73% -6.19% -15.11%
899 CAGE CageCoin CAGE $99,324 $9.8e-07 101,168,328,395 LowVol -29.22% -19.83% -10.28%
900 ARB ARbit ARB $96,634 $0.012295 7,859,690 LowVol 53.43%
901 ICOB ICOBID ICOB $95,035 $0.000891 106,701,874 LowVol 1.96% 59.90% 71.37%
902 NRO Neuro NRO $94,319 $0.002459 38,353,920 LowVol -16.59% -2.71% 20.35%
903 BLRY BillaryCoin BLRY $93,980 $0.010452 8,992,000 LowVol -0.86% 5.83% -27.24%
904 BITZ Bitz BITZ $93,145 $0.046786 1,990,891 LowVol 0.90%
905 JWL Jewels JWL $93,117 $0.004614 20,181,636 LowVol -2.18%
906 BVC BeaverCoin BVC $92,411 $0.029664 3,115,258 LowVol -0.96% 7.59% 27.62%
907 ZMC ZetaMicron ZMC $92,272 $0.000154 600,344,291 LowVol -0.97% 7.54% 33.40%
908 GCC GuccioneCoin GCC $90,418 $0.004457 20,285,537 LowVol -0.86% 7.39% 15.39%
909 MND MindCoin MND $90,237 $0.005687 15,867,695 LowVol 1.79% 7.93% 37.10%
910 ALL Allion ALL $90,112 $0.014536 6,199,359 LowVol -0.95% -21.51% 8.64%
911 ADCN Asiadigicoin ADCN $87,921 $0.003527 24,931,054 LowVol -0.95% 22.33% 24.58%
912 MNM Mineum MNM $87,022 $0.009222 9,436,367 LowVol -0.96% -28.57% -33.04%
913 FXE FuturXe FXE $86,914 $0.369185 235,421 LowVol -0.95% 7.55% -68.73%
914 SOIL SOILcoin SOIL $85,822 $0.015051 5,702,048 LowVol -1.66% 9.60% 43.73%
915 TSE Tattoocoin (S… TSE $84,400 $0.000933 90,421,856 LowVol -0.99% -36.48% -16.57%
916 VEC2 VectorAI VEC2 $84,397 $0.005073 16,638,143 LowVol -0.96% 3.48% -7.09%
917 AMMO Ammo Rewards AMMO $83,680 $0.001076 77,777,777 LowVol -19.38% -5.97% -17.17%
918 300 300 Token 300 $82,997 $276.66 300 LowVol -0.96% 4.69% 9.17%
919 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $82,430 $0.010265 8,030,000 LowVol 5.63% -8.43% -7.00%
920 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
921 XBTS Beatcoin XBTS $80,340 $0.052693 1,524,686 LowVol 7.88% 34.27% 14.74%
922 BTQ BitQuark BTQ $79,564 $0.008761 9,081,731 LowVol -0.96% 2.16% 7.64%
923 WARP WARP WARP $78,767 $0.071919 1,095,224 LowVol -4.10% 18.07%
924 DRS Digital Rupees DRS $78,510 $0.000154 510,802,961 LowVol -0.97% 7.46% 28.16%
925 POP PopularCoin POP $78,167 $0.000023 3,372,875,244 LowVol -0.77% 1.75% -14.80%
926 MAY Theresa May Coin MAY $77,504 $0.003074 25,212,800 LowVol -0.95% -2.48% 0.67%
927 $$$ Money $$$ $72,795 $0.001586 45,887,218 LowVol -0.82% 0.61% -15.03%
928 EMP EMoneyPower EMP $72,115 $0.007839 9,200,000 LowVol -0.97%
929 CPN CompuCoin CPN $70,942 $0.003617 19,615,019 LowVol -1.37% -3.87% 17.20%
930 EXN ExchangeN EXN $69,829 $0.013692 5,100,000 LowVol -7.74% -4.20% 128.59%
931 RUPX Rupaya RUPX $66,717 $0.010925 6,106,573 LowVol 10.07% 72.48% -39.59%
932 BLZ BlazeCoin BLZ $63,695 $0.000105 608,557,394 LowVol -0.90% 4.31% 48.30%
933 SPT Spots SPT $61,906 $0.002763 22,406,021 LowVol -0.99% 28.78% -10.93%
934 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 53.68%
935 CWXT CryptoWorldX … CWXT $60,360 $0.001012 59,630,200 LowVol -0.94% 19.42% -4.36%
936 CNC CHNCoin CNC $60,162 $0.001217 49,419,943 LowVol -1.60% -40.62%
937 PONZI PonziCoin PONZI $59,160 $0.068703 861,099 LowVol -0.96% -11.75% 84.90%
938 BSC BowsCoin BSC $58,860 $0.010605 5,550,102 LowVol -0.86% 7.39% 1.15%
939 CRT CRTCoin CRT $58,482 $0.737754 79,270 LowVol -0.96% 7.46% 33.40%
940 NTWK Network Token NTWK $58,366 $0.005001 11,671,310 LowVol -0.39% -11.16% 16.36%
941 CXT Coinonat CXT $57,526 $0.006671 8,623,200 LowVol -1.27% 16.61% 10.93%
942 ORLY Orlycoin ORLY $56,326 $0.001537 36,646,779 LowVol 19.40% 21.27%
943 EGO EGO EGO $55,332 $0.000922 60,000,001 LowVol 7.46% 31.36%
944 SONG SongCoin SONG $54,290 $0.001667 32,565,300 LowVol -1.83% 32.97% 88.96%
945 GPL Gold Pressed … GPL $53,849 $0.209915 256,527 LowVol -1.34% -14.78% -8.08%
946 DIBC DIBCOIN DIBC $51,680 $0.010336 5,000,000 LowVol 19.30% 20.50% -13.71%
947 ATX Artex Coin ATX $51,503 $0.002742 18,781,750 LowVol -0.97% -11.83% -11.41%
948 VIP VIP Tokens VIP $51,305 $0.000615 83,450,403 LowVol -0.96% -13.97% 31.25%
949 G3N G3N G3N $51,139 $0.006763 7,561,891 LowVol -0.96% 7.54% 33.40%
950 BENJI BenjiRolls BENJI $50,465 $0.002491 20,255,046 LowVol -0.96% 23.30% 15.75%
951 IMPS ImpulseCoin IMPS $47,178 $0.002330 20,245,510 LowVol 8.69%
952 BRAIN Braincoin BRAIN $46,545 $0.004611 10,094,424 LowVol -0.86% -18.68% -20.31%
953 DLISK DAPPSTER DLISK $46,110 $0.000461 100,000,000 LowVol -0.97% 38.62%
954 KIC KibiCoin KIC $45,191 $0.003074 14,701,000 LowVol 80.06% -18.36% -64.46%
955 UET Useless Ether… UET $45,081 $0.011368 3,965,716 LowVol 0.41% 5.18% 33.69%
956 CESC CryptoEscudo CESC $44,298 $0.000307 144,105,100 LowVol -0.95% 7.46% -11.07%
957 PULSE Pulse PULSE $43,955 $0.003074 14,298,972 LowVol -0.86% 19.32% -13.94%
958 PEX PosEx PEX $41,100 $0.016753 2,453,240 LowVol -0.95% 4.66%
959 XCS CybCSec XCS $40,015 $0.003381 11,834,082 LowVol -0.95% -4.53% 0.88%
960 ROOFS Roofs ROOFS $39,961 $0.000307 130,000,000 LowVol -0.95% 109.19% 33.47%
961 VPRC VapersCoin VPRC $39,402 $0.000051 780,124,964 LowVol -1.01% -48.85% 123.17%
962 SFC Solarflarecoin SFC $39,203 $0.002784 14,083,450 LowVol -1.43% -6.48% -32.10%
963 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,419 $0.005076 7,568,195 4.46%
964 MTM MTMGaming MTM $38,313 $0.012771 2,999,967 LowVol -5.66% 60.32%
965 OS76 OsmiumCoin OS76 $38,063 $0.042575 894,026 LowVol -0.95% 42.93% 57.90%
966 HVCO High Voltage HVCO $37,663 $0.025207 1,494,171 LowVol -0.95% 7.54% 33.09%
967 ZYD Zayedcoin ZYD $37,427 $0.005994 6,243,840 LowVol -0.95% 7.73% 9.90%
968 BOAT BOAT BOAT $37,313 $0.002012 18,547,845 LowVol -1.00% 8.28% -9.57%
969 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,118 $0.007685 4,829,945 LowVol -0.96% -33.47% 4.26%
970 DPAY DPAY DPAY $36,676 $0.000461 79,541,001 LowVol -0.97% 33.40%
971 JIN Jin Coin JIN $36,329 $0.003689 9,848,485 LowVol -0.96% -78.13% -79.09%
972 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 1.20%
973 OFF Cthulhu Offer… OFF $36,274 $0.013833 2,622,273 LowVol -0.97% -9.17%
974 CASH Cashcoin CASH $36,208 $0.000784 46,158,242 LowVol -0.94% -54.15% -47.22%
975 WBB Wild Beast Block WBB $34,372 $0.203805 168,650 LowVol 27.64% 13.95% 22.61%
976 PLNC PLNcoin PLNC $34,253 $0.002004 17,089,600 LowVol 7.72%
977 STEPS Steps STEPS $33,894 $0.001820 18,625,017 LowVol -2.19%
978 IMX Impact IMX $33,663 $0.000307 109,509,108 LowVol -0.95% 7.54% 157.48%
979 BNX BnrtxCoin BNX $32,844 $0.001238 26,530,001 LowVol -0.90% 4.79% 17.84%
980 SLEVIN Slevin SLEVIN $32,412 $0.000463 70,000,000 LowVol 7.99% 24.59%
981 DIX Dix Asset DIX $30,949 $3.1e-07 100,000,000,000 LowVol -3.62% 44.27% 16.26%
982 SDP SydPak SDP $29,229 $0.182902 159,804 LowVol -0.97% 34.88%
983 TOR Torcoin TOR $29,158 $0.092219 316,179 LowVol -0.96% -28.47% -49.77%
984 ALTC Antilitecoin ALTC $29,061 $0.000922 31,512,613 LowVol -0.95% 7.54% 26.20%
985 BIOS BiosCrypto BIOS $28,878 $0.001387 20,821,709 LowVol -2.96% -17.71%
986 VLTC Vault Coin VLTC $28,154 $0.000928 30,348,290 LowVol -1.21% -12.28% -26.39%
987 VRS Veros VRS $27,880 $0.000057 486,609,040 LowVol -1.28% -32.84% 77.85%
988 RIDE Ride My Car RIDE $27,729 $0.000274 101,276,976 LowVol -4.29% -40.59%
989 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol 7.56% 56.04%
990 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -7.38% -4.28%
991 PLACO PlayerCoin PLACO $26,990 $0.000768 35,120,000 LowVol 23.82% -10.45% -16.19%
992 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol -1.25% -3.41%
993 ZNE Zonecoin ZNE $26,589 $0.010298 2,581,970 LowVol -0.95% -23.41% -5.92%
994 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 7.32% 3.82%
995 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol 1.59% -5.03%
996 LIR LetItRide LIR $25,091 $0.000691 36,298,292 LowVol -3.27% -0.01%
997 SCS Speedcash SCS $23,985 $0.091605 261,831 LowVol -0.95% 6.75% 30.55%
998 TRADE Tradecoin TRADE $22,103 $0.002809 7,868,654 LowVol 397.44%
999 IBANK iBank IBANK $21,566 $0.004765 4,526,324 LowVol 9.65% 4.10% 84.03%
1000 JS JavaScript Token JS $18,530 $0.002319 7,991,996 LowVol -0.39% -2.78% -25.28%
1001 RSGP RSGPcoin RSGP $18,437 $10.67 1,727 LowVol -0.95% 28.67% 6.47%
1002 ELS Elysium ELS $17,851 $0.004457 4,005,012 LowVol -0.95% -2.55% 9.04%
1003 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 54.83%
1004 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $16,640 $0.001230 13,532,750 LowVol -0.95% -1.31% 92.30%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $16,573 $0.000154 107,829,281 LowVol -0.97% 7.46% 34.03%
1006 JOBS JobsCoin JOBS $16,295 $0.000154 106,019,270 LowVol -0.86% -38.53% -33.30%
1007 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 -0.84% 22.24%
1008 GEERT GeertCoin GEERT $15,628 $0.003070 5,091,200 LowVol -1.49% 2.28% 34.70%
1009 BIOB BioBar BIOB $14,839 $0.016753 885,756 LowVol -0.96% -35.64% -18.57%
1010 GBT GameBet Coin GBT $14,699 $0.000691 21,262,780 LowVol -3.27% -48.16%
1011 SOCC SocialCoin SOCC $14,048 $0.010144 1,384,879 LowVol -0.95% 7.46% 54.47%
1012 ARGUS Argus ARGUS $12,960 $0.011286 1,148,324 LowVol -0.99% -0.97% 25.65%
1013 DAS DAS DAS $12,738 $0.004694 2,713,671 LowVol -5.56%
1014 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol
1015 VTA Virtacoin VTA $10,569 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -1.86% -2.98% -63.33%
1016 ULA Ulatech ULA $10,430 $0.052258 199,586 LowVol 50.35% 46.15% 156.09%
1017 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -3.27% -21.76%
1018 VOLT Bitvolt VOLT $9,291 $0.000615 15,112,554 LowVol -0.96% -6.37% 46.69%
1019 TSTR Tristar Coin TSTR $8,501 $0.001691 5,027,857 LowVol -0.95% -46.23% -62.03%
1020 CCM100 CCMiner CCM100 $7,162 $0.002131 3,360,417 LowVol -5.66% 11.61% 32.45%
1021 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,058 $0.033322 211,827 LowVol -5.66% 12.35% 69.94%
1022 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -2.24% -10.41%
1023 CONX Concoin CONX $6,292 $0.008453 744,266 LowVol -0.96% 11.34% -1.97%
1024 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,686,984 LowVol 39.60%
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,805 LowVol 2.48% 30.21%
1026 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,236 $0.003074 1,377,917 LowVol -0.96% 19.40% 6.04%
1027 XNG Enigma XNG $3,833 $0.230548 16,627 LowVol -0.96% 22.27% 25.97%
1028 MGM Magnum MGM $3,652 $0.000922 3,960,151 LowVol -0.96% -79.48%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 1.89%
1030 TOKEN SwapToken TOKEN $2,711 $1.8e-07 15,320,585,365 LowVol 27.18% 73.17% 34.34%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $2,687 $0.000461 5,826,388 LowVol -0.86% 7.39% 100.81%
1032 NANOX Project-X NANOX $2,406 $30739.80 0.078264 LowVol -0.96% -40.09% -52.01%
1033 EBT Ebittree Coin EBT $909 $0.000719 1,264,511 LowVol -0.95% -33.59% 206.86%
1034 ABN Abncoin ABN $853 $0.012603 67,700 LowVol -0.97% 1.13% -5.56%
1035 SOJ Sojourn SOJ $530 $0.001092 485,214 LowVol -1.76% -85.47% 120.80%
1036 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -4.29%
1037 DMB Digital Money… DMB $444 $0.001054 421,300 LowVol -1.00% 4.96% 3.41%
1038 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1039 CALC CaliphCoin CALC $110 $0.001266 87,140 LowVol -0.95% 0.51% 31.35%
1040 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol -70.77%
1041 FAL Falcoin FAL $60 $0.000307 196,766 LowVol -0.95% 7.46% 166.80%
1042 APW AppleCoin APW $13 $0.000154 82,012 LowVol -0.95% 7.54% 33.40%
1043 ATMC ATMCoin ATMC $3.75 $23,240,700 2.11% 1.27% 21.12%
1044 BCD Bitcoin Diamo… BCD $43.05 $14,380,700 0.46% 32.09% -11.40%
1045 CMT CyberMiles CMT $0.236227 $7,564,460 0.51% 2.71%
1046 ORME Ormeus Coin ORME $3.26 $6,965,250 -0.39% 12.46% 14.00%
1047 ITC IoT Chain ITC $0.920088 $3,395,510 0.55%
1048 AI POLY AI AI $19.18 $3,321,640 -2.89% 11.83% 18.91%
1049 ETN Electroneum ETN $0.107922 $2,281,900 -1.49% 3.10% 47.72%
1050 NULS Nuls NULS $0.810767 $2,155,380 -1.73% -2.45% 46.43%
1051 FRGC Fargocoin FRGC $10.79 $1,858,120 -0.30% 3.61% 7.66%
1052 REC Regalcoin REC $28.65 $1,765,090 1.11% -7.60% -42.27%
1053 FRST FirstCoin FRST $16.10 $1,609,200 1.01% 11.10% -1.93%
1054 ERO Eroscoin ERO $0.156357 $1,419,380 3.53% 8.17%
1055 GRX GOLD Reward T… GRX $5.08 $1,101,260 -2.39% 3.89% 18.19%
1056 CLUB ClubCoin CLUB $3.44 $966,633 -3.86% 4.65% -31.67%
1057 WC WINCOIN WC $0.630568 $882,600 -4.91% -17.67% -10.08%
1058 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.57 $846,457 3.30% 7.69% 28.31%
1059 TSL Energo TSL $0.030427 $769,885 -0.11% 4.56% -1.72%
1060 STC Santa Coin STC $0.585593 $726,773 -5.93% -5.75%
1061 B2X SegWit2x [Fut… B2X $211.30 $672,327 -1.61% 5.77% -5.08%
1062 THS TechShares THS $0.965388 $492,494 5.40% 5.95% 2.16%
1063 RYZ ANRYZE RYZ $0.019970 $474,792 9.53% 20.47% -11.04%
1064 ADK Aidos Kuneen ADK $38.42 $436,597 -11.87% 37.55% 34.70%
1065 BTE BitSerial BTE $6.50 $394,848 -3.89% 1.87% -13.94%
1066 GBG Golos Gold GBG $0.168715 $369,312 -0.24% 10.60% 25.10%
1067 XIN Infinity Econ… XIN $0.027666 $336,507 -10.04% -4.85% -8.80%
1068 BT2 BT2 [CST] BT2 $81.58 $252,554 5.01% -40.05% -34.82%
1069 BOT Bodhi BOT $0.412620 $241,129 1.06% -0.58% -11.16%
1070 VASH VPNCoin VASH $0.008453 $239,270 3.10% 62.47% 61.16%
1071 SBC StrikeBitClub SBC $1.09 $218,244 7.21% 96.66%
1072 UGT UG Token UGT $0.429977 $199,566 -6.77% -4.50% -6.61%
1073 XCPO Copico XCPO $0.019669 $180,214 -2.00% 5.79% -16.89%
1074 SUR Suretly SUR $2.80 $163,339 -0.46% 6.14% -10.53%
1075 LLT LLToken LLT $0.349702 $144,464 -0.39% -0.10% -30.56%
1076 TER TerraNova TER $32.25 $133,280 -4.21% 489.46% 1645.42%
1077 CAPP Cappasity CAPP $0.020359 $132,782 5.04% 4.96%
1078 XID Sphre AIR XID $0.171410 $130,239 -0.59% 0.07% -1.86%
1079 BSR BitSoar BSR $0.204419 $122,868 -0.95% 4.53% -11.29%
1080 INF InfChain INF $0.012450 $108,733 2.34% 8.69% 21.98%
1081 XYLO XYLO XYLO $0.816125 $87,150 -0.95% 111.84%
1082 ICX ICON ICX $1.81 $80,113 -0.68% 6.80% 16.99%
1083 QBT Qbao QBT $0.219720 $73,201 0.46% 1.72% -15.98%
1084 MKR Maker MKR $411.81 $58,548 0.22% -1.68% 0.00%
1085 DSR Desire DSR $0.331812 $54,594 0.64% 13.45% 14.22%
1086 SNOV Snovio SNOV $0.004370 $51,355 -15.34% 4.40%
1087 OXY Oxycoin OXY $0.163231 $50,348 -0.62% 26.23% 0.05%
1088 BTCM BTCMoon BTCM $0.038099 $49,634 0.34% -4.01% 249.24%
1089 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.080233 $42,109 6.61% 3.49% -8.35%
1090 SEND Social Send SEND $0.078848 $40,986 6.44% 25.90%
1091 B3 B3Coin B3 $0.000106 $33,785 3.09% 43.01% 77.97%
1092 MSD MSD MSD $0.008763 $30,676 -0.93% 1.20% -27.69%
1093 BT1 BT1 [CST] BT1 $15065.50 $26,169 0.55% 10.09% 29.84%
1094 BCDN BlockCDN BCDN $0.087758 $24,252 -0.39% 7.73%
1095 AIB Advanced Inte… AIB $0.015207 $16,831 -5.69% 66.56% 224.15%
1096 FOR FORCE FOR $0.008955 $15,398 -0.96% 9.81% 41.21%
1097 VIU Viuly VIU $0.011219 $13,849 -3.04% -9.43% 41.27%
1098 EVR Everus EVR $1.38 $13,013 -1.24% 10.41% -21.72%
1099 MCR Macro MCR $1.57 $10,816 -1.00% 29.64% -28.69%
1100 BOS BOScoin BOS $1.12 $10,354 -0.95% -0.61% 3.64%
1101 GLS GlassCoin GLS $0.584209 $9,435 -0.95% -1.85% -48.64%
1102 WISH MyWish WISH $0.150171 $9,043 -0.05% -5.87% 5.69%
1103 DEUS DeusCoin DEUS $0.294026 $8,762 -0.95% 7.65% -19.02%
1104 AKY Akuya Coin AKY $0.118348 $8,553 -0.95% 8.10% 9.86%
1105 HAT Hawala.Today HAT $0.209163 $8,062 1.15% -30.81% 33.93%
1106 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.045470 $7,273 -0.39% -12.00% -19.70%
1107 SKR Sakuracoin SKR $0.009096 $6,501 -4.70% -16.51% 671.22%
1108 B2B B2B B2B $0.358759 $6,162 1.52% 5.68% -2.49%
1109 BON Bonpay BON $1.43 $5,792 -0.98% -11.91%
1110 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002850 $5,531 5.57% 1.63% 22.48%
1111 NUKO Nekonium NUKO $0.075312 $5,497 -1.15% 10.02%
1112 PLC PlusCoin PLC $0.000692 $5,449 -24.20% 25.87% 4.28%
1113 DAY Chronologic DAY $3.66 $5,169 -14.70% -15.93% -25.61%
1114 DGPT DigiPulse DGPT $1.12 $5,136 7.30% 2.77% -2.93%
1115 SND Sand Coin SND $0.843253 $5,049 5.53% 43.52% 40.65%
1116 BPL Blockpool BPL $0.161720 $4,793 -0.94% -4.06% 16.46%
1117 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.005002 $4,584 1.51% -7.65% 10.60%
1118 COR CORION COR $0.767374 $4,456 -0.95% 4.26% -9.76%
1119 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005135 $4,407 -6.96% -21.97% 36.50%
1120 MGC MergeCoin MGC $0.011681 $3,999 -0.95% -3.56% -16.70%
1121 MOTO Motocoin MOTO $0.007531 $3,838 5.32% -12.01% 109.04%
1122 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003557 $3,648 -3.93% 7.07% 40.93%
1123 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.119424 $3,601 -0.95% 39.81% 16.77%
1124 BTU Bitcoin Unlim… BTU $82.83 $3,562 -6.31% -11.94% -37.28%
1125 PLX PlexCoin PLX $0.031045 $3,380 -1.44% -3.72% -74.62%
1126 MGC GulfCoin MGC $0.003074 $2,797 -4.76% 74.85% 8.18%
1127 DFS DFSCoin DFS $0.005572 $2,695 -2.63% 16.87% -30.46%
1128 STU bitJob STU $0.031245 $2,613 -1.33% -19.68% 6.93%
1129 ELC Elacoin ELC $0.105399 $2,497 -1.16% -17.12% -13.03%
1130 XOT Internet of T… XOT $2150.24 $2,428 -0.95% 7.46% -1.25%
1131 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.43 $2,196 -0.95% -8.91% -16.97%
1132 WILD Wild Crypto WILD $0.176834 $2,178 15.40% 20.07% -44.39%
1133 ABC Alphabit ABC $23.28 $2,153 -3.64% 3.97% 9.24%
1134 BUB Bubble BUB $0.016292 $2,013 -52.01% -29.28%
1135 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000307 $1,990 -0.95% -17.91% -45.01%
1136 PNX Phantomx PNX $0.014899 $1,978 -1.27% 0.59% -13.92%
1137 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.226390 $1,839 -0.89% -21.78% -18.14%
1138 HYTV Hyper TV HYTV $0.003638 $1,830 0.87% -8.64% -23.12%
1139 DMC DynamicCoin DMC $0.002594 $1,789 7.96% 22.07% -46.67%
1140 MEN PeopleCoin MEN $0.000154 $1,716 -0.95% 7.46% 31.17%
1141 FRD Farad FRD $0.078408 $1,715 3.80% -13.11% -38.90%
1142 ONG onG.social ONG $0.227351 $1,645 -0.39% 24.06% 55.16%
1143 GARY President Joh… GARY $0.153545 $1,611 -0.96% 7.54% -19.20%
1144 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009642 $1,606 -0.96% 17.35% 158.70%
1145 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000154 $1,558 -0.95% 7.46% -35.91%
1146 PRES President Trump PRES $0.005218 $1,555 -1.03% 1.70% 52.90%
1147 OX OX Fina OX $0.000302 $1,397 -0.96% 47.31% 41.06%
1148 ACC AdCoin ACC $0.104698 $1,386 -1.55% 17.40% 21.89%
1149 ANI Animecoin ANI $0.000307 $1,380 -0.96% 37.48% 33.40%
1150 SISA SISA SISA $0.009740 $1,358 -1.69% -27.18% -29.40%
1151 PEC Peacecoin PEC $0.065629 $1,180 -0.96% -34.20% -19.44%
1152 ACN Avoncoin ACN $0.000461 $1,162 -0.97% -31.84% 16.89%
1153 HNC Huncoin HNC $0.002152 $1,086 -0.95% -7.17% 0.78%
1154 BLX Blockchain Index BLX $2.96 $1,083 -0.39% -6.57% 5.45%
1155 PRIMU Primulon PRIMU $0.000307 $1,075 -0.96% 115.07% 67.13%
1156 SHND StrongHands SHND $2e-08 $1,074 -1.00% -11.56% -25.97%
1157 TRIA Triaconta TRIA $9.18 $1,059 0.01% -2.27% -3.74%
1158 IBTC iBTC IBTC $0.010686 $1,037 -3.48% -11.11% 142.63%
1159 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $1,017 -0.39% 14.28% 133.72%
1160 BAT BatCoin BAT $0.000004 $783 44.68% 30.66% 104.58%
1161 UR UR UR $0.001213 $731 0.06% 40.96% 121.38%
1162 APC AlpaCoin APC $0.025985 $730 -0.93% 14.34% -9.84%
1163 RCN Rcoin RCN $0.000154 $729 -0.97% 7.54% 33.40%
1164 NAMO NamoCoin NAMO $0.000229 $710 47.90% -1.69% 18.16%
1165 TIE TIES Network TIE $0.109129 $704 -0.40% -7.07% 9.66%
1166 FRN Francs FRN $0.029583 $675 -2.44% -10.27% 1.91%
1167 EGOLD eGold EGOLD $0.018052 $666 -0.26% -14.60% 80.87%
1168 EAG EA Coin EAG $2.37 $638 -23.48% -16.99% -24.51%
1169 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002180 $618 -6.57% -14.60% 17.86%
1170 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002152 $597 -0.95% 25.37% -5.31%
1171 TCR TheCreed TCR $0.000461 $571 -0.95% 61.19% 21.47%
1172 WIC Wi Coin WIC $0.002872 $565 -4.05% 1.84% -0.77%
1173 FLASH Flash FLASH $0.006302 $559 -0.97% 7.54% 30.78%
1174 LDCN LandCoin LDCN $0.001076 $533 -0.95% -12.78% -58.39%
1175 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000423 $533 -0.30% 12.89%
1176 BTBc Bitbase BTBc $0.003996 $523 -0.95% -20.17% 23.20%
1177 BEST BestChain BEST $0.001414 $518 -7.26% -76.84% 9.24%
1178 MCI Musiconomi MCI $0.031654 LowVol -0.42% -1.66% -8.17%
1179 RHFC RHFCoin RHFC $0.001383 LowVol -0.97% 20.80%
1180 STARS StarCash Network STARS $0.167019 LowVol -0.95% 25.91% -28.40%
1181 ZBC Zilbercoin ZBC $0.029352 LowVol -0.93% 2.62% -21.55%
1182 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.094165 LowVol -4.61% 12.24% 24.20%
1183 NTC Natcoin NTC $0.118348 LowVol -0.95% 20.80% -9.64%
1184 MAVRO Mavro MAVRO $0.030432 LowVol -28.05% 20.49% 62.19%
1185 QBT Cubits QBT $0.002620 LowVol -1.31% -34.62% -48.49%
1186 EDRC EDRCoin EDRC $0.058759 LowVol -0.78% -18.73% -1.60%
1187 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000154 LowVol -0.95% 7.53% 31.64%
1188 PCN PeepCoin PCN $0.000154 LowVol -0.97% 7.46% 33.40%
1189 PRN Protean PRN $0.000073 LowVol -1.21% -44.80% -19.02%
1190 ETT EncryptoTel [… ETT $0.087857 LowVol -25.31% 5.24% -13.66%
1191 SKC Skeincoin SKC $0.031047 LowVol -0.96% 11.01% 155.38%
1192 NBIT netBit NBIT $0.073775 LowVol -0.24% 36.50% 24.61%
1193 WA WA Space WA $0.024592 LowVol -0.96% 17.85% 23.38%
1194 TCOIN T-coin TCOIN $0.000236 LowVol 6.66% -16.02% 2.08%
1195 VULC Vulcano VULC $0.006587 LowVol -0.95% -11.60% 36.72%
1196 10MT 10M Token 10MT $0.002223 LowVol -0.39% 77.83%
1197 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol 31.14% 9.12% 89.17%
1198 MONETA Moneta MONETA $0.000461 LowVol -0.97% -19.40% -1.66%
1199 XRY Royalties XRY $0.000152 LowVol -1.12% 1.34% -92.14%
1200 QORA Qora QORA $0.215178 LowVol -0.96% -15.79% 0.47%
1201 FUDD DimonCoin FUDD $0.001364 LowVol -0.39% -3.23% 13.50%
1202 CASH Cash Poker Pro CASH $0.041378 LowVol -0.39% -11.94% -41.54%
1203 MINEX Minex MINEX $0.016572 LowVol -0.68% 9.38% -2.16%
1204 FAP FAPcoin FAP $0.011199 LowVol -0.76% 60.19%
1205 EBIT eBIT EBIT $0.003456 LowVol -0.39% 11.43% 110.43%
1206 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013064 LowVol -0.95% -31.83% 24.01%
1207 XQN Quotient XQN $0.007685 LowVol -0.96% -6.57% 64.34%
1208 EUSD eUSD EUSD $0.000259 LowVol -2.45% 14.91% 30.68%
1209 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004765 LowVol -0.97% 13.63% -2.08%
1210 INDIA India Coin INDIA $0.000307 LowVol -29.24% 7.46% 22.21%
1211 KARMA Karmacoin KARMA $0.000154 LowVol -0.89% 7.46% 31.20%
1212 BITOK Bitok BITOK $0.000154 LowVol -0.97% 7.54% 71.59%
1213 CBD CBD Crystals CBD $0.002767 LowVol -0.95% 7.46% 71.52%
1214 MAGN Magnetcoin MAGN $0.628628 LowVol -0.95% 11.13% 33.30%
1215 GRN Granite GRN $0.015677 LowVol -0.96% -7.11% 90.15%
1216 HIGH High Gain HIGH $0.000307 LowVol -0.95% -10.41% -56.35%
1217 DBG Digital Bulli… DBG $0.006763 LowVol -0.96% 81.60% 1.42%
1218 BSN Bastonet BSN $0.000922 LowVol -0.95% 3.96% 29.04%
1219 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003074 LowVol 41.51% 53.52% 96.41%
1220 COUPE Coupecoin COUPE $0.000143 LowVol -1.92% 126.88% 1371.91%
1221 FFC FireFlyCoin FFC $0.000154 LowVol -0.97% 7.54% 22.98%
1222 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005226 LowVol -0.96% 4.22% 19.43%
1223 QBC Quebecoin QBC $0.002459 LowVol -0.96% 7.46% 25.55%
1224 WOW Wowcoin WOW $0.000154 LowVol -0.95% 2.47% 10.08%
1225 EVC EventChain EVC $0.136406 LowVol -0.39% -6.35% 28.16%
1226 PRM PrismChain PRM $0.001691 LowVol -0.95% 5.11% 18.55%
1227 ACES Aces ACES $0.000154 LowVol -0.97% -1.21% -34.36%
1228 CYDER Cyder CYDER $0.000307 LowVol -0.95% 7.39% 33.40%
1229 BIT First Bitcoin BIT $0.010452 LowVol -0.97% 26.79% -17.54%
1230 LEPEN LePen LEPEN $0.000153 LowVol -0.95% 39.06% 44.78%
1231 LKC LinkedCoin LKC $0.000307 LowVol -0.96% -28.31% 33.39%
1232 GAY GAY Money GAY $0.011648 LowVol -29.11% 5.65% 49.95%
1233 IPY Infinity Pay IPY $0.002001 LowVol 9.57% 13.59%
1234 YES Yescoin YES $0.000154 LowVol -0.95% 9.63% 266.69%
1235 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001437 LowVol 0.52% -33.92% 24.75%
1236 VOYA Voyacoin VOYA $2.46 LowVol -0.95% -15.23% 54.82%
1237 TODAY TodayCoin TODAY $0.000922 LowVol -0.96% -28.31%
1238 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.101441 LowVol -0.95% -7.44%
1239 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000181 LowVol -0.39% -2.99% -1.58%
1240 SAK Sharkcoin SAK $0.002072 LowVol -0.22% 20.08% -21.06%
1241 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.119424 LowVol -0.92% -49.01%
1242 MARX MarxCoin MARX $0.001554 LowVol 14.18% 44.82% 56.93%
1243 ASN Aseancoin ASN $0.008453 LowVol -0.95% -2.14% -54.99%
1244 IQT iQuant IQT $0.155420 LowVol 6.62% -1.12% -6.21%
1245 EXRN EXRNchain EXRN $4.5e-07 LowVol -0.40% -51.43% -3.64%
1246 VGC VegasCoin VGC $0.000154 LowVol -0.73% -12.43%
1247 PI PiCoin PI $0.002305 LowVol -0.95% 4.86%
1248 KASHH KashhCoin KASHH $0.000154 LowVol -0.95% 7.60% 35.12%
1249 TELL Tellurion TELL $0.000287 LowVol -2.48% 80.56% 81.48%
1250 AXIOM Axiom AXIOM $0.022594 LowVol -0.96% 7.46% 28.17%
1251 TOP TopCoin TOP $0.000327 LowVol -1.16% 7.81% -31.97%
1252 BXC Bitcedi BXC $0.003231 LowVol -0.96% -15.36% 13.48%
1253 YEL Yellow Token YEL $0.005275 LowVol -0.39% -1.79% -2.19%
1254 X2 X2 X2 $0.000154 LowVol -0.97% -46.27% 33.40%
1255 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000307 LowVol -0.96% 7.46% -11.07%
1256 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001230 LowVol -66.73% 1.94% 16.95%
1257 9COIN 9COIN 9COIN $0.003689 LowVol -4.91% 3.16% 44.36%
1258 FUTC FutCoin FUTC $0.003074 LowVol -0.95% 34.33% 57.57%
1259 GAIN UGAIN GAIN $0.002152 LowVol -0.95% 7.46% 47.68%
1260 DISK DarkLisk DISK $0.001230 LowVol -0.96% -2.31%
1261 REGA Regacoin REGA $0.001230 LowVol -0.96% 43.38% -19.05%
1262 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003689 LowVol -0.95% -20.04% -20.92%
1263 TURBO TurboCoin TURBO $0.000154 LowVol -0.95% 7.46% 33.40%
1264 XTD XTD Coin XTD $0.000154 LowVol -0.97%
1265 DASHS Dashs DASHS $0.052258 LowVol -0.95% -2.27% 45.47%
1266 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002613 LowVol -0.95% 7.54% -6.66%
1267 DON Donationcoin DON $0.000629 LowVol -1.07% 4.08% 30.24%
1268 HCC Happy Creator… HCC $0.000615 LowVol -0.95% 7.54% -11.07%
1269 HDLB HODL Bucks HDLB $0.050721 LowVol -0.95% 28.39% 11.88%
1270 TEAM TeamUp TEAM $0.000307 LowVol -0.96% 7.54%
1271 WINK Wink WINK $0.000154 LowVol -0.95% -1.08%
1272 SWP Swapcoin SWP $0.058657 LowVol -44.11% -45.70% -45.21%
1273 TRICK TrickyCoin TRICK $0.019827 LowVol -0.96% 63.20% 83.62%
1274 LTH LAthaan LTH $0.000768 LowVol -0.96% 7.54% 22.10%
1275 EGG EggCoin EGG $0.058098 LowVol -0.97% 7.93% 32.70%
1276 BGR Bongger BGR $0.000169 LowVol -1.83% -1.85% 37.87%
1277 MBL MobileCash MBL $0.000615 LowVol -0.95% 7.46% 77.87%
1278 STEX STEX STEX $1.11 LowVol -3.50% 1.63% 28.09%
1279 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.054070 LowVol -5.95% 7.34% 41.01%
1280 HYPER Hyper HYPER $0.033199 LowVol -0.96% -28.57%
1281 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.475237 LowVol -0.97% 48.67% 84.55%
1282 AV AvatarCoin AV $0.056715 LowVol -0.95% 10.15%
1283 SPORT SportsCoin SPORT $0.001383 LowVol -0.95%
1284 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000154 LowVol -0.95% 33.40%
1285 SFE SafeCoin SFE $0.000154 LowVol -0.95% 7.46% 36.51%
1286 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 0.11% -0.28% -98.55%
1287 IFC Infinitecoin IFC $0.000021 LowVol -1.82% 27.89% 56.48%
1288 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol 5.24% -59.91%
1289 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1290 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 33.11%
1291 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 35.21%
1292 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol -1.07% -9.53%
1293 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1294 XAU Xaucoin XAU $0.040620 LowVol 7.25% -10.06%
1295 CC CyberCoin CC $0.000310 LowVol -0.07% 8.38% 112.30%
1296 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 2.38% 89.43%
1297 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 27.38%
1298 IRL IrishCoin IRL $0.002823 LowVol -1.23% 24.69%
1299 CYC Cycling Coin CYC $0.001266 LowVol -1.66% -5.52%
1300 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 33.25%
1301 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000855 LowVol -0.33% 5.63%
1302 CME Cashme CME $0.000138 LowVol -3.52% 6.11%
1303 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol -2.18% 37.73%
1304 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -3.03% -5.97%
1305 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003958 LowVol -4.51% 21.89%
1306 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -23.23%
1307 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol 4.92% 28.08%
1308 OP Operand OP $0.000979 LowVol -2.18% 10.02%
1309 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol -4.04%
1310 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol 2.70%
1311 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1312 XID International… XID $0.009420 LowVol -1.70%
1313 POKE PokeCoin POKE $0.000139 LowVol -2.55%
1314 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol -5.25% 17.62%
1315 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol 1.34% 17.30%
1316 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002742 LowVol -4.08%
1317 GBRC Global Busine… GBRC $0.000288 LowVol 0.90%
1318 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol -1.21% 22.64%
1319 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol 4.37% 159.48%
1320 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol -1.70%
1321 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -1.70% 5.17%
1322 XDE2 XDE II XDE2 $2.06 LowVol 1.81% -12.50%
1323 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000460 LowVol 7.31% -13.38%
1324 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.009044 LowVol 7.17% 23.51%
1325 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol 1.53%
1326 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol -1.59% 22.20%
1327 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -87.16%
1328 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol -4.23% 20.71%
1329 EFYT Ergo EFYT $14.78 LowVol -16.48% 66.62%
1330 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol -2.11% 22.08%
1331 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1332 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.014088 LowVol -1.31% 116.05% 275.56%
1333 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol 0.33%
1334 UNC UNCoin UNC $0.000149 29.15%
1335 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1336 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 33.44%
1337 FC Facecoin FC $0.003480 47.90%
1338 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -10.15%
1339 FBL Faceblock FBL $0.001654 -1.30%

Quay lại phần 1

Phản hồi