Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 10/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 23h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1339 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 10/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15643.90 trên tổng giá trị $261,758,224,599

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $452.36 trên tổng giá trị $43,540,829,444

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1343.09 trên tổng giá trị $22,628,195,645

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.34 trên tổng giá trị $12,076,947,898

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.239619 trên tổng giá trị $9,282,635,149

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $38.91 trên tổng giá trị đã biến động tăng 151.98% trong 1h qua

    + Đồng PING CryptoPing (PING) đang có giá hiện tại $1.37 trên tổng giá trị $13,637,646 đã biến động tăng 144.10% trong 1h qua

    + Đồng BRAT BRAT (BRAT) đang có giá hiện tại $0.000646 trên tổng giá trị $103,341 đã biến động tăng 109.04% trong 1h qua

    + Đồng FAL Falcoin (FAL) đang có giá hiện tại $0.000311 trên tổng giá trị $61 đã biến động tăng 102.91% trong 1h qua

    + Đồng LVPS LevoPlus (LVPS) đang có giá hiện tại $0.013212 trên tổng giá trị $19,993 đã biến động tăng 72.47% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000059 trên tổng giá trị $31,953,334 đã biến động tăng 815.55% trong 24h qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $38.91 trên tổng giá trị đã biến động tăng 637.21% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.006751 trên tổng giá trị đã biến động tăng 468.60% trong 24h qua

    + Đồng WORM HealthyWormCoin (WORM) đang có giá hiện tại $0.000777 trên tổng giá trị $87,072 đã biến động tăng 308.28% trong 24h qua

    + Đồng BRAT BRAT (BRAT) đang có giá hiện tại $0.000646 trên tổng giá trị $103,341 đã biến động tăng 304.71% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $38.91 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1992.25% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000153 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1339.28% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.372817 trên tổng giá trị $28,190,371 đã biến động tăng 1165.99% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009936 trên tổng giá trị đã biến động tăng 754.75% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.006751 trên tổng giá trị đã biến động tăng 572.73% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 10/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CRDNC Credence Coin CRDNC $82,047 $0.023941 3,427,006 $790,144 -1.73% -45.35% -99.39%
702 KURT Kurrent KURT $80,664 $0.008132 9,919,485 $7,166 6.06% 125.88% 20.55%
703 KRONE Kronecoin KRONE $79,481 $0.021124 3,762,617 $664 19.47% 36.35% 86.13%
704 MRJA GanjaCoin MRJA $75,870 $0.017042 4,451,920 $590 1.07% -76.09% -50.00%
705 WOMEN WomenCoin WOMEN $69,073 $0.001562 44,220,400 $1,455 6.10% -31.13% -37.64%
706 ERY Eryllium ERY $63,709 $0.011632 5,477,208 $613 2.13% -11.91% 93.55%
707 VPRC VapersCoin VPRC $61,777 $0.000079 780,124,964 $612 1.87% -0.85% 263.62%
708 FLAX Flaxscript FLAX $60,499 $0.010832 5,585,481 $935 0.26% 13.63% -53.04%
709 LUNA Luna Coin LUNA $60,468 $0.036530 1,655,307 $1,380 -0.04% 13.49% 92.21%
710 PONZI PonziCoin PONZI $59,827 $0.069478 861,099 $684 1.42% -37.50% 85.04%
711 LTCR Litecred LTCR $56,488 $0.001869 30,227,750 $829 -6.93% -41.81% 27.90%
712 RBT Rimbit RBT $53,794 $0.000466 115,499,623 $2,386 38.83% 2.23% -16.84%
713 EREAL eREAL EREAL $48,735 $0.000712 68,427,562 $537 54.21% 43.01% 9.52%
714 ITZ Interzone ITZ $48,155 $0.025535 1,885,863 $2,206 11.65% 27.12% 86.29%
715 ICON Iconic ICON $48,105 $0.081135 592,894 $5,153 1.49% 34.55% 18.30%
716 MSCN Master Swiscoin MSCN $35,502 $0.000794 44,721,860 $1,104 -1.60% -9.51% -28.33%
717 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $33,608 $0.038573 871,302 $4,283 3.73% 29.51% 186.62%
718 FRAZ Frazcoin FRAZ $29,896 $0.003233 9,248,323 $710 1.45% -4.93% 426.32%
719 LBTC LiteBitcoin LBTC $26,531 $0.008321 3,188,280 $16,925 -4.98% -23.74% 210.60%
720 XOC Xonecoin XOC $21,478 $0.051137 420,000 $628 1.38% -28.15%
721 XRC Rawcoin XRC $20,294 $0.028791 704,882 $1,538 6.20% -15.79% 49.60%
722 LVPS LevoPlus LVPS $19,993 $0.013212 1,513,256 $3,481 72.47% 50.88% 58.28%
723 GRIM Grimcoin GRIM $19,106 $0.000964 19,826,424 $562 1.45% -59.61% -57.33%
724 CREVA CrevaCoin CREVA $18,115 $0.000498 36,390,750 $4,122 4.03% -16.48% -34.44%
725 GSR GeyserCoin GSR $17,824 $0.380341 46,864 $4,251 6.13% -43.82% 323.45%
726 HMC HarmonyCoin HMC $5,918 $0.010544 561,235 $1,102 1.45% -13.86% -9.44%
727 UNITY SuperNET UNITY $38,516,518 $47.20 816,061 LowVol 2.41% 1.96% -50.06%
728 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 3.21%
729 ETT EncryptoTel [… ETT $10,799,706 $0.173821 62,131,190 LowVol -3.37% 23.57%
730 ECN E-coin ECN $6,844,669 $1.45 4,728,059 LowVol -52.32% -56.06% -21.14%
731 YASH YashCoin YASH $6,677,533 $0.667735 10,000,274 LowVol 1.45% 28.76% 44.63%
732 ECOB Ecobit ECOB $6,093,244 $0.013710 444,444,444 LowVol 1.17% -8.85% 18.57%
733 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -4.52%
734 XC XCurrency XC $4,653,739 $0.792702 5,870,730 LowVol 1.45% -34.84%
735 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 10.24%
736 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol -1.37% 25.83%
737 OPT Opus OPT $3,202,606 $0.022863 140,080,549 LowVol -0.43% -13.58% -8.08%
738 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,914,574 $0.480439 6,066,481 LowVol 1.45% 61.47% 85.96%
739 ADST AdShares ADST $2,756,707 $0.228707 12,053,445 LowVol 7.22% -0.18% -12.24%
740 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,461,419 $0.000108 22,886,911,164 LowVol 1.56% 76.84% 143.39%
741 JNS Janus JNS $2,221,994 $0.096523 23,020,335 LowVol 1.45% 25.98% -34.79%
742 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,089,425 $4.48 465,952 LowVol 0.84% -4.64% -16.18%
743 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,082,039 $0.069401 30,000,000 LowVol 20.19% -3.98% -30.65%
744 CBX Crypto Bullion CBX $2,032,175 $2.02 1,005,743 LowVol 1.07% 6.43% 10.57%
745 RKC Royal Kingdom… RKC $1,963,205 $0.727113 2,700,000 LowVol 1.33% -4.64% -15.79%
746 ITT Intelligent T… ITT $1,764,386 $0.180078 9,797,899 LowVol 0.69% 8.39%
747 RC RussiaCoin RC $1,713,300 $0.204503 8,377,873 LowVol 1.09% -4.31% 17.75%
748 HTC HitCoin HTC $1,709,180 $0.000155 10,996,318,099 LowVol 1.45% 4.73% 33.37%
749 CNO Coin(O) CNO $1,622,706 $0.015430 105,167,672 LowVol 2.70% -0.51% 38.55%
750 WGO WavesGo WGO $1,613,349 $0.167487 9,632,680 LowVol 0.12% 8.61% 21.77%
751 NKA IncaKoin NKA $1,522,221 $0.000133 11,410,869,826 LowVol 0.45% -6.16% 28.31%
752 SDC ShadowCash SDC $1,287,267 $0.192269 6,695,133 LowVol 1.45% 12.94% 64.77%
753 STRC StarCredits STRC $1,238,954 $0.275323 4,500,000 LowVol 0.81% 19.15% 32.10%
754 EMV Ethereum Movi… EMV $1,209,179 $0.184139 6,566,666 LowVol 0.69% -51.07% -87.59%
755 ORB Orbitcoin ORB $1,202,606 $0.388553 3,095,089 LowVol 1.14% 1.10% 12.89%
756 BTSR BTSR BTSR $1,127,193 $0.343210 3,284,266 LowVol 1.91% -3.79% 61.87%
757 GIM Gimli GIM $1,116,304 $0.013954 80,000,000 LowVol 0.69% -19.40% 117.27%
758 DCY Dinastycoin DCY $1,104,231 $0.000777 1,420,858,063 LowVol 1.45% 2.31% 46.43%
759 UTC UltraCoin UTC $1,050,621 $0.023521 44,667,548 LowVol -14.31% -10.07% -29.43%
760 INPAY InPay INPAY $1,021,190 $0.102119 10,000,000 LowVol 1.45% 4.25% -12.38%
761 NET NetCoin NET $970,401 $0.001233 787,126,712 LowVol 31.82% 4.31% 40.91%
762 METAL MetalCoin METAL $956,530 $0.012434 76,925,527 LowVol 1.17% -5.86% 19.80%
763 CARBON Carboncoin CARBON $915,335 $0.000059 15,392,009,796 LowVol 0.54% -19.19% -35.88%
764 HBN HoboNickels HBN $862,917 $0.014455 59,696,358 LowVol 1.17% 0.52% 11.51%
765 EBET EthBet EBET $829,425 $0.097551 8,502,500 LowVol 0.54% 7.28% 19.36%
766 GOOD Goodomy GOOD $823,050 $0.001865 441,349,000 LowVol 1.45% 82.92% 10.01%
767 MAX MaxCoin MAX $770,084 $0.012590 61,166,341 LowVol 1.45% 2.38% -14.76%
768 VAL Valorbit VAL $736,425 $0.000138 5,322,260,877 LowVol -6.77% 19.30%
769 OTX Octanox OTX $726,643 $0.085487 8,500,001 LowVol 1.45% 64.58% 28.50%
770 NOBL NobleCoin NOBL $722,109 $0.000312 2,315,774,035 LowVol 1.00% -4.63% 23.99%
771 TALK BTCtalkcoin TALK $690,083 $0.010569 65,290,635 LowVol 1.17% 20.84% 23.90%
772 RIYA Etheriya RIYA $663,960 $0.419821 1,581,531 LowVol 1.45% -12.47% 33.24%
773 VIDZ PureVidz VIDZ $657,572 $0.005249 125,279,775 LowVol -0.06% 163.86% 120.33%
774 USC Ultimate Secu… USC $641,451 $0.062017 10,343,113 LowVol 1.45% 8.36% -39.80%
775 BPC Bitpark Coin BPC $635,716 $0.008476 75,000,000 LowVol -10.68% -26.29% -1.13%
776 CCN CannaCoin CCN $608,682 $0.129505 4,700,069 LowVol 1.61% 0.32% 37.96%
777 AU AurumCoin AU $606,108 $2.05 296,216 LowVol -7.48% 2.46% 30.40%
778 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -54.10%
779 V Version V $592,225 $0.001262 469,356,801 LowVol 1.39% 7.61% 15.15%
780 SAC SACoin SAC $592,032 $0.084399 7,014,645 LowVol 1.45% 21.01% 8.28%
781 TIT Titcoin TIT $569,568 $0.011415 49,898,202 LowVol 1.18% 12.33% 59.03%
782 J Joincoin J $549,296 $0.224349 2,448,402 LowVol -0.49% -31.02% 164.78%
783 FNC FinCoin FNC $539,854 $0.041918 12,878,667 LowVol 0.42% 64.10% 33.27%
784 SLG Sterlingcoin SLG $537,976 $0.127876 4,207,010 LowVol -11.85% 4.21% 34.30%
785 CHESS ChessCoin CHESS $528,175 $0.009775 54,032,769 LowVol 0.90% 7.73% 28.06%
786 ITI iTicoin ITI $522,483 $16.33 32,000 LowVol 1.91% -3.08% -24.95%
787 PIGGY Piggycoin PIGGY $512,257 $0.001051 487,524,915 LowVol 0.40% 12.48% 36.83%
788 NETKO Netko NETKO $503,175 $0.115013 4,374,940 LowVol 1.55% 5.30% -13.07%
789 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 51.07%
790 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -63.73%
791 NYAN Nyancoin NYAN $481,537 $0.001510 318,886,032 LowVol 1.15% 3.42% 82.78%
792 ICN iCoin ICN $472,385 $0.016165 29,222,913 LowVol 1.17% 3.91% 10.43%
793 BTWTY Bit20 BTWTY $472,141 $464,706 1.016 LowVol -29.24% -5.41% 37.41%
794 WAY WayGuide WAY $466,485 $0.004663 100,040,708 LowVol 1.45% 4.73% 34.06%
795 DAXX DaxxCoin DAXX $462,565 $0.000928 498,326,950 LowVol 5.56% 5.22% 32.40%
796 FUCK FuckToken FUCK $455,750 $0.008868 51,392,878 LowVol 0.69% 35.06% 18.44%
797 FLT FlutterCoin FLT $453,581 $0.001408 322,214,524 LowVol 1.39% -14.23% 19.71%
798 XGR GoldReserve XGR $440,913 $0.025677 17,171,382 LowVol 0.46% -12.03% 2.84%
799 TGC Tigercoin TGC $439,857 $0.010103 43,536,800 LowVol 1.17% -14.95% 66.34%
800 STV Sativacoin STV $437,772 $0.061773 7,086,765 LowVol 1.44% 42.68% 96.58%
801 I0C I0Coin I0C $437,080 $0.020828 20,985,415 LowVol 1.07% 297.87% 80.39%
802 BUCKS SwagBucks BUCKS $435,274 $1.35 322,626 LowVol 8.92% 7.09% 15.67%
803 FUNK The Cypherfunks FUNK $424,142 $0.000009 46,317,482,499 LowVol -0.07% -2.55% 54.86%
804 SWING Swing SWING $423,113 $0.152058 2,782,576 LowVol 1.38% 40.69% 57.42%
805 LOT LottoCoin LOT $401,929 $0.000028 14,491,014,421 LowVol 5.28% 13.20% 36.92%
806 UFR Upfiring UFR $383,796 $0.026652 14,400,000 LowVol 0.69% -21.33% -5.29%
807 KUSH KushCoin KUSH $379,353 $0.069610 5,449,705 LowVol 1.49% 0.85% 0.77%
808 BERN BERNcash BERN $378,147 $0.005308 71,234,301 LowVol 1.38% 9.79% 30.46%
809 BXT BitTokens BXT $375,826 $0.667917 562,683 LowVol 1.45% 8.46% -18.72%
810 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 35.91%
811 CFT CryptoForecast CFT $359,049 $0.007805 46,000,000 LowVol -6.07% -14.18% -13.19%
812 STS Stress STS $351,359 $0.000622 565,134,332 LowVol 1.45% 4.73%
813 PR Prototanium PR $346,572 $1.77 195,937 LowVol 1.30% -3.54% 34.91%
814 XPTX PlatinumBAR XPTX $333,488 $0.782370 426,253 LowVol 2.21% -12.25% 10.65%
815 TTC TittieCoin TTC $332,028 $0.000264 1,259,816,434 LowVol 3.25% 33.65% 43.90%
816 BIGUP BigUp BIGUP $329,445 $0.000155 2,119,491,889 LowVol 1.41% 0.19% 38.42%
817 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol -8.99% 16.44%
818 TRI Triangles TRI $327,977 $4.50 72,891 LowVol 0.97% 35.48% 18.55%
819 SH Shilling SH $326,833 $0.008238 39,674,375 LowVol 1.45% 6.63% 399.67%
820 TRK Truckcoin TRK $313,910 $0.001993 157,536,431 LowVol 0.78% 8.06% -10.74%
821 MAD SatoshiMadness MAD $310,970 $0.000155 2,000,683,485 LowVol 1.45%
822 Q2C QubitCoin Q2C $308,643 $0.001243 248,215,209 LowVol 1.17% 4.85% -0.01%
823 FRC Freicoin FRC $307,983 $0.010414 29,574,180 LowVol 1.17% 4.85% 10.92%
824 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $298,281 $0.022498 13,257,980 LowVol 6.48% 2.34% 42.49%
825 WMC WMCoin WMC $297,429 $0.025802 11,527,489 LowVol 1.45% 7.37% 41.86%
826 BLC Blakecoin BLC $286,350 $0.018935 15,122,697 LowVol 1.39% 6.50% 56.58%
827 EVO Evotion EVO $274,129 $0.086445 3,171,123 LowVol 1.57% -9.52% 18.85%
828 PASL Pascal Lite PASL $259,361 $0.060152 4,311,750 LowVol 0.89% -9.62% 32.02%
829 ENT Eternity ENT $259,296 $0.063261 4,098,842 LowVol -17.14% -9.20% -40.01%
830 WYV Wyvern WYV $249,247 $0.140044 1,779,780 LowVol 1.00% 4.83% 20.07%
831 GAIA GAIA GAIA $248,078 $0.010293 24,101,381 LowVol -7.57% 8.64%
832 SPACE SpaceCoin SPACE $244,745 $0.011653 21,002,937 LowVol 1.12% 2.21% 36.23%
833 CON PayCon CON $243,586 $0.010571 23,042,604 LowVol 2.23% -38.72% 101.39%
834 CAT Catcoin CAT $234,538 $0.037770 6,209,650 LowVol -3.69% -9.05% 97.63%
835 PHS Philosopher S… PHS $233,705 $0.038858 6,014,340 LowVol 9.50% 16.50% 47.16%
836 4CHN ChanCoin 4CHN $229,391 $0.034206 6,706,081 LowVol 1.45% 34.74% 18.54%
837 GRT Grantcoin GRT $228,175 $0.005285 43,176,632 LowVol 1.17% 4.68% 5.83%
838 EVIL Evil Coin EVIL $224,332 $0.010672 21,020,383 LowVol 3.92% 1.23% 21.95%
839 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $222,879 $0.281020 793,108 LowVol 1.45% 4.15% 121.02%
840 FIRE Firecoin FIRE $217,728 $2.21 98,412 LowVol 5.00% 16.57% 48.91%
841 YAC Yacoin YAC $215,464 $0.001797 119,894,778 LowVol -6.75% 55.05%
842 IMS Independent M… IMS $212,717 $0.039620 5,368,934 LowVol 1.27% 104.42% 90.97%
843 SHDW Shadow Token SHDW $211,497 $0.030214 7,000,000 LowVol -1.15% -12.68% -35.19%
844 HMP HempCoin HMP $210,866 $0.000155 1,356,645,470 LowVol 1.45% 4.90% 34.06%
845 BUMBA BumbaCoin BUMBA $209,591 $0.009326 22,474,080 LowVol 1.45% 152.67% 60.52%
846 RED RedCoin RED $198,605 $0.002680 74,107,896 LowVol 1.05% 13.20% 27.94%
847 HAL Halcyon HAL $196,659 $0.036993 5,316,151 LowVol -32.93% 3.60% 34.06%
848 MNC Mincoin MNC $196,001 $0.048624 4,030,919 LowVol 1.08% -0.74% 2.70%
849 HODL HOdlcoin HODL $195,869 $0.001243 157,520,945 LowVol 1.17% 1.03% 14.47%
850 OHM OHM OHM $195,119 $0.006528 29,888,927 LowVol 1.45%
851 XRE RevolverCoin XRE $194,403 $0.008704 22,334,436 LowVol 1.45% -19.51% 27.95%
852 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 79.32%
853 CYP Cypher CYP $194,184 $0.030507 6,365,285 LowVol -4.00% 35.55%
854 MCRN MACRON MCRN $180,478 $0.000450 401,421,401 LowVol 0.78% 2.25% -7.17%
855 E4ROW E4ROW E4ROW $180,285 $0.031289 5,762,000 LowVol 0.69% -8.25% 69.42%
856 DLC Dollarcoin DLC $176,934 $0.019429 9,106,714 LowVol 1.45% 4.90% 34.06%
857 TEK TEKcoin TEK $176,600 $0.000125 1,414,054,562 LowVol -3.30% 0.10% 8.36%
858 FRK Franko FRK $175,195 $0.188227 930,767 LowVol -2.26% 26.76%
859 RBX Ripto Bux RBX $172,668 $0.000453 381,236,123 LowVol 1.44% -12.24% 2.29%
860 EMD Emerald Crypto EMD $170,240 $0.008905 19,117,129 LowVol 1.02% 5.16% -11.42%
861 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
862 XCRE Creatio XCRE $165,947 $0.008087 20,520,514 LowVol 0.19% 10.08% 66.53%
863 ARCO AquariusCoin ARCO $165,442 $0.110578 1,496,160 LowVol 1.34% 12.80% 35.97%
864 EUC Eurocoin EUC $163,665 $0.013181 12,416,554 LowVol 1.37% -6.35% 9.85%
865 URC Unrealcoin URC $160,497 $0.022849 7,024,402 LowVol 1.45% 4.68% -13.60%
866 BTPL Bitcoin Planet BTPL $159,721 $0.028460 5,612,108 LowVol 2.63% -16.07% 17.46%
867 KED Darsek KED $158,411 $0.010880 14,559,596 LowVol 1.45% -2.89% -12.16%
868 JET Jetcoin JET $157,506 $0.032325 4,872,509 LowVol -6.92% -37.69%
869 ANTI AntiBitcoin ANTI $154,077 $0.008822 17,465,159 LowVol 0.75% -3.96%
870 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol 1.17% 6.75% 37.04%
871 DUO ParallelCoin DUO $149,246 $0.494464 301,834 LowVol -2.15% -16.88% -25.07%
872 LEA LeaCoin LEA $147,363 $0.000468 314,969,891 LowVol 1.31% 3.72% -16.52%
873 XCT C-Bit XCT $146,509 $0.000932 157,223,250 LowVol 1.42% -4.65% 27.56%
874 XRA Ratecoin XRA $144,201 $0.001254 114,966,927 LowVol 3.55% 5.13% -2.75%
875 ICE iDice ICE $141,453 $0.090039 1,571,013 LowVol -49.10% -42.71% -8.31%
876 BOST BoostCoin BOST $140,046 $0.011813 11,855,487 LowVol 1.45% -7.29% -36.12%
877 CTO Crypto CTO $139,069 $0.011347 12,256,595 LowVol 1.45% 4.38% -11.76%
878 BIP BipCoin BIP $137,087 $0.084244 1,627,261 LowVol 1.45% 18.26% 72.03%
879 AMBER AmberCoin AMBER $135,846 $0.003109 43,699,481 LowVol 1.17% -53.45% -46.11%
880 PX PX PX $133,083 $0.001387 95,956,311 LowVol -6.55% -33.57%
881 AMMO Ammo Rewards AMMO $132,981 $0.001710 77,777,777 LowVol 1.38% 44.00% 29.21%
882 BAS BitAsean BAS $128,043 $0.025609 5,000,000 LowVol 0.69% 14.53% 16.82%
883 VOT VoteCoin VOT $128,034 $0.007772 16,474,625 LowVol 1.45% -16.74% -29.01%
884 CRX Chronos CRX $127,913 $0.001735 73,729,962 LowVol 0.74% 30.45% 64.76%
885 SOON SoonCoin SOON $127,848 $0.010259 12,462,620 LowVol 0.23% 3.14% 27.83%
886 UNITS GameUnits UNITS $118,219 $0.034040 3,472,983 LowVol 1.45% 4.90% -18.99%
887 MARS Marscoin MARS $117,873 $0.004168 28,279,074 LowVol 0.54% -6.19% -1.69%
888 ARG Argentum ARG $115,373 $0.013423 8,595,421 LowVol 0.79% -7.62% -2.41%
889 GPU GPU Coin GPU $114,544 $0.002830 40,477,042 LowVol -0.72% -7.94% 5.05%
890 NEVA NevaCoin NEVA $114,527 $0.046230 2,477,330 LowVol 1.56% -9.22% 2.95%
891 PRC PRCoin PRC $113,278 $0.007150 15,843,400 LowVol 1.45% 1.02% -4.29%
892 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
893 QTL Quatloo QTL $109,178 $0.014144 7,718,883 LowVol 1.45% 6.93% -2.11%
894 CF Californium CF $107,735 $0.044764 2,406,722 LowVol 9.27% -12.10% 48.86%
895 URO Uro URO $107,338 $0.088907 1,207,310 LowVol 1.38% -14.17% 51.55%
896 BRAT BRAT BRAT $103,341 $0.000646 160,000,000 LowVol 109.04% 304.71% 98.35%
897 MST MustangCoin MST $102,679 $0.162894 630,343 LowVol 7.33% 31.86% 12.37%
898 ALL Allion ALL $102,307 $0.016503 6,199,359 LowVol 0.26% -15.51% 24.00%
899 ARB ARbit ARB $96,624 $0.012295 7,858,860 LowVol 51.01%
900 NRO Neuro NRO $95,260 $0.002487 38,304,681 LowVol 1.45% 4.68% 21.13%
901 BLRY BillaryCoin BLRY $95,040 $0.010569 8,991,998 LowVol 1.45% 3.38% -28.35%
902 CAGE CageCoin CAGE $94,730 $9.4e-07 101,168,328,395 LowVol -12.38% -34.92% -13.13%
903 BVC BeaverCoin BVC $93,452 $0.029998 3,115,258 LowVol 1.45% 10.18% 20.22%
904 ZMC ZetaMicron ZMC $93,313 $0.000155 600,344,291 LowVol 1.17% 4.73% 34.06%
905 BITZ Bitz BITZ $93,145 $0.046786 1,990,891 LowVol -3.00%
906 JWL Jewels JWL $93,117 $0.004614 20,181,636 LowVol -5.63%
907 GCC GuccioneCoin GCC $91,437 $0.004508 20,285,537 LowVol 1.07% 4.37% 13.65%
908 ADCN Asiadigicoin ADCN $88,977 $0.003569 24,931,054 LowVol 1.44% 13.84% 24.32%
909 MND MindCoin MND $88,788 $0.005596 15,867,695 LowVol 1.45% 4.73% 34.06%
910 MNM Mineum MNM $88,003 $0.009326 9,436,367 LowVol 1.45% -4.54% -35.96%
911 FXE FuturXe FXE $87,894 $0.373347 235,421 LowVol 1.45% 4.55% -67.41%
912 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $86,736 $0.001088 79,719,140 LowVol 1.17% -26.69% 59.92%
913 TSE Tattoocoin (S… TSE $85,502 $0.000946 90,421,856 LowVol 1.42% -37.80% -18.28%
914 VEC2 VectorAI VEC2 $85,345 $0.005130 16,637,615 LowVol 1.45% -11.28% -4.13%
915 611 SixEleven 611 $83,740 $0.194020 431,607 LowVol 1.17% -6.56% 9.85%
916 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
917 DRS Digital Rupees DRS $79,395 $0.000155 510,802,961 LowVol 1.45% 4.90% 34.06%
918 BTQ BitQuark BTQ $79,049 $0.008704 9,081,731 LowVol 1.17% -2.09% 9.39%
919 WARP WARP WARP $78,767 $0.071919 1,095,224 LowVol -7.37% 17.29%
920 MAY Theresa May Coin MAY $78,357 $0.003109 25,206,200 LowVol 1.45% -5.01% 2.91%
921 COXST CoExistCoin COXST $77,447 $0.002858 27,100,000 LowVol 0.18% 6.43% 46.24%
922 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $77,344 $0.009632 8,030,000 LowVol -13.08% -16.98% -20.04%
923 EXN ExchangeN EXN $75,734 $0.014850 5,100,000 LowVol 1.35% 0.01% 64.02%
924 POP PopularCoin POP $74,920 $0.000022 3,372,875,244 LowVol 0.93% -6.93% -17.65%
925 CNC CHNCoin CNC $73,529 $0.001488 49,406,831 LowVol -0.24% -29.76%
926 EMP EMoneyPower EMP $72,929 $0.007927 9,200,000 LowVol 1.45%
927 $$$ Money $$$ $72,622 $0.001583 45,887,218 LowVol -6.77% 22.34% -19.19%
928 XBTS Beatcoin XBTS $72,069 $0.047268 1,524,686 LowVol -27.74% 70.36% 1.18%
929 CPN CompuCoin CPN $69,116 $0.003524 19,615,019 LowVol -0.33% -6.49% 15.27%
930 SOIL SOILcoin SOIL $68,670 $0.012043 5,702,048 LowVol 5.09% -21.50% 14.26%
931 300 300 Token 300 $68,546 $228.49 300 LowVol 1.45% -16.74% -10.41%
932 ATX Artex Coin ATX $65,303 $0.003477 18,781,750 LowVol 1.45% 13.06% 14.61%
933 CWXT CryptoWorldX … CWXT $64,937 $0.001089 59,630,200 LowVol 1.44% 28.01% 6.34%
934 SPT Spots SPT $63,990 $0.002856 22,406,021 LowVol -1.27% 0.98% -8.41%
935 PIE PIECoin PIE $62,559 $0.004663 13,416,283 LowVol 1.45% 42.81% -55.36%
936 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 52.72%
937 BLZ BlazeCoin BLZ $61,561 $0.000101 608,557,394 LowVol -0.09% -5.01% 42.77%
938 BSC BowsCoin BSC $59,524 $0.010725 5,550,102 LowVol 1.45% 4.90% 2.20%
939 CRT CRTCoin CRT $59,141 $0.746072 79,270 LowVol 1.45% 4.90% 34.06%
940 NTWK Network Token NTWK $57,788 $0.004951 11,671,310 LowVol 0.69% 21.40% 13.89%
941 SONG SongCoin SONG $57,077 $0.001753 32,565,300 LowVol 0.66% 36.26% 94.73%
942 CXT Coinonat CXT $55,792 $0.006470 8,623,200 LowVol 1.33% -8.32% 8.74%
943 DIBC DIBCOIN DIBC $54,481 $0.010896 5,000,000 LowVol 1.43% 20.58% -5.81%
944 GPL Gold Pressed … GPL $52,886 $0.206162 256,527 LowVol 0.77% -20.61% -10.99%
945 VIP VIP Tokens VIP $51,883 $0.000622 83,450,403 LowVol 1.45% -16.22% 33.84%
946 G3N G3N G3N $51,716 $0.006839 7,561,891 LowVol 1.45% 4.73% 34.06%
947 EGO EGO EGO $50,615 $0.000844 60,000,001 LowVol -5.11% 21.21%
948 BENJI BenjiRolls BENJI $50,306 $0.002484 20,254,996 LowVol 1.34% 10.33% 11.35%
949 SFC Solarflarecoin SFC $47,630 $0.003382 14,083,450 LowVol 1.68% 8.91% -17.39%
950 IMPS ImpulseCoin IMPS $47,202 $0.002331 20,245,510 LowVol 1.45% 4.73%
951 BRAIN Braincoin BRAIN $47,070 $0.004663 10,094,424 LowVol 4.95% -22.66% -18.74%
952 DLISK DAPPSTER DLISK $46,630 $0.000466 100,000,000 LowVol 1.45% 40.80%
953 ORLY Orlycoin ORLY $45,598 $0.001244 36,646,779 LowVol -6.85% -2.44%
954 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 15.76%
955 CESC CryptoEscudo CESC $44,797 $0.000311 144,105,100 LowVol 1.07% 4.68% -10.63%
956 PULSE Pulse PULSE $44,450 $0.003109 14,298,972 LowVol 1.17% 16.37% -13.92%
957 PEX PosEx PEX $41,563 $0.016942 2,453,240 LowVol 1.45% 1.93%
958 ROOFS Roofs ROOFS $40,412 $0.000311 130,000,000 LowVol 1.45% 100.61% 34.13%
959 MTM MTMGaming MTM $39,499 $0.013166 2,999,967 LowVol 6.94% 63.42%
960 XCS CybCSec XCS $38,627 $0.003264 11,834,082 LowVol 1.45% -8.80% -3.65%
961 OS76 OsmiumCoin OS76 $38,492 $0.043055 894,026 LowVol 1.45% 3.61% 73.74%
962 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,416 $0.005076 7,567,546 0.60%
963 HVCO High Voltage HVCO $38,088 $0.025491 1,494,171 LowVol 1.17% 4.73% 32.00%
964 ZYD Zayedcoin ZYD $37,849 $0.006062 6,243,840 LowVol 1.45% 4.90% 9.88%
965 BOAT BOAT BOAT $37,739 $0.002035 18,547,845 LowVol -5.14% 4.07% -6.32%
966 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,536 $0.007772 4,829,945 LowVol 1.45% -35.10% 5.60%
967 UET Useless Ether… UET $37,492 $0.009454 3,965,716 LowVol -2.41% -16.22% 20.44%
968 BNX BnrtxCoin BNX $37,182 $0.001402 26,529,501 LowVol 1.69% 11.27% 26.37%
969 DPAY DPAY DPAY $37,090 $0.000466 79,541,001 LowVol 1.45% 34.06%
970 JIN Jin Coin JIN $36,738 $0.003730 9,848,485 LowVol 1.45% -78.70% -79.95%
971 CASH Cashcoin CASH $36,615 $0.000793 46,158,242 LowVol 3.19% -2.09% -47.43%
972 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol -2.25%
973 PLNC PLNcoin PLNC $34,253 $0.002004 17,089,600 LowVol 0.36% 8.34%
974 IMX Impact IMX $34,042 $0.000311 109,509,108 LowVol 1.45% 4.73% 158.81%
975 STEPS Steps STEPS $33,894 $0.001820 18,625,017 LowVol -5.52%
976 VLTC Vault Coin VLTC $33,735 $0.001112 30,347,730 LowVol 1.50% 5.96% -12.55%
977 SLEVIN Slevin SLEVIN $32,641 $0.000466 70,000,000 LowVol 1.45% -1.05% 15.91%
978 WBB Wild Beast Block WBB $31,577 $0.187295 168,595 LowVol 5.30% -0.06% 11.21%
979 DIX Dix Asset DIX $31,465 $3.1e-07 100,000,000,000 LowVol 3.11% 34.61% 23.20%
980 SDP SydPak SDP $29,558 $0.184964 159,804 LowVol 1.97% 35.50%
981 TOR Torcoin TOR $29,486 $0.093259 316,179 LowVol 1.45% -30.22% -52.48%
982 ALTC Antilitecoin ALTC $29,388 $0.000933 31,512,613 LowVol 1.17% 4.90% 32.60%
983 BIOS BiosCrypto BIOS $28,878 $0.001387 20,821,709 LowVol -6.55% -19.22%
984 SCS Speedcash SCS $28,284 $0.108025 261,831 LowVol 21.31% 52.65%
985 CAB Cabbage CAB $27,745 $0.002642 10,499,996 LowVol 1.45% 4.90% 50.74%
986 RIDE Ride My Car RIDE $27,729 $0.000274 101,276,976 LowVol -7.76% -40.96%
987 PLACO PlayerCoin PLACO $27,294 $0.000777 35,120,000 LowVol -15.69% -15.21% -15.92%
988 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -10.65% -0.33%
989 ZNE Zonecoin ZNE $26,888 $0.010414 2,581,970 LowVol 1.45% -23.40% -5.45%
990 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol -4.84% -4.01%
991 VRS Veros VRS $26,540 $0.000055 486,609,040 LowVol 8.72% -43.31% 39.99%
992 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $26,127 $0.034661 753,776 LowVol 1.45% 4.73% -0.24%
993 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -2.36% -6.17%
994 KIC KibiCoin KIC $25,135 $0.001710 14,701,000 LowVol 1.45% -57.54% -76.06%
995 LIR LetItRide LIR $25,091 $0.000691 36,297,587 LowVol -6.69% -0.63%
996 TRADE Tradecoin TRADE $22,091 $0.002809 7,864,554 LowVol 449.31%
997 IBANK iBank IBANK $19,699 $0.004352 4,526,324 LowVol 1.45% -11.67% 66.97%
998 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $18,931 $0.001399 13,532,750 LowVol 1.45% 7.72% 110.87%
999 RSGP RSGPcoin RSGP $18,645 $10.79 1,727 LowVol 1.45% 25.40% 8.73%
1000 JS JavaScript Token JS $18,346 $0.002296 7,991,996 LowVol 0.69% -7.91% -20.01%
1001 ELS Elysium ELS $18,053 $0.004508 4,005,012 LowVol 1.45% 3.85% 12.10%
1002 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 53.64%
1003 CRTM Corethum CRTM $16,939 $0.006775 2,500,000 LowVol 0.69% -8.02% 33.58%
1004 SLFI Selfiecoin SLFI $16,760 $0.000155 107,829,281 LowVol 1.45% 4.68% 33.64%
1005 JOBS JobsCoin JOBS $16,479 $0.000155 106,019,270 LowVol 1.45% -47.63% -32.97%
1006 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 -0.86% 20.43%
1007 BIOB BioBar BIOB $15,833 $0.017875 885,756 LowVol 1.45% -33.86% -14.27%
1008 GEERT GeertCoin GEERT $14,728 $0.002893 5,091,200 LowVol -0.04% -7.30% 26.49%
1009 GBT GameBet Coin GBT $14,699 $0.000691 21,262,780 LowVol -6.69% -50.31%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $14,207 $0.010259 1,384,879 LowVol 1.45% 4.73% 55.23%
1011 ARGUS Argus ARGUS $13,230 $0.011522 1,148,324 LowVol 1.40% -2.64% 31.32%
1012 DAS DAS DAS $12,735 $0.004694 2,712,881 LowVol -7.62%
1013 VTA Virtacoin VTA $11,111 $0.000002 5,201,310,113 LowVol 0.52% -1.44% -76.09%
1014 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol
1015 RUPX Rupaya RUPX $10,567 $0.001731 6,106,453 LowVol -0.05% -73.59% -90.51%
1016 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -6.85% -23.02%
1017 VOLT Bitvolt VOLT $9,396 $0.000622 15,112,554 LowVol 1.45% -16.22% 35.59%
1018 MGM Magnum MGM $9,233 $0.002331 3,960,151 LowVol 1.45% -48.44%
1019 TSTR Tristar Coin TSTR $8,596 $0.001710 5,027,857 LowVol 1.45% -47.63% -65.77%
1020 CCM100 CCMiner CCM100 $7,384 $0.002197 3,360,417 LowVol 6.94% -22.19% 20.45%
1021 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,277 $0.034354 211,827 LowVol 6.94% 15.92% 64.39%
1022 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -5.79% -17.81%
1023 ULA Ulatech ULA $6,949 $0.034817 199,586 LowVol 1.45% -6.16% 72.46%
1024 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,686,222 LowVol 17.48%
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,805 LowVol -1.24% 27.75%
1026 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,283 $0.003109 1,377,917 LowVol 1.45% 16.37% 4.33%
1027 XNG Enigma XNG $3,876 $0.233148 16,627 LowVol 1.45% 31.94% 30.01%
1028 CONX Concoin CONX $3,820 $0.005133 744,266 LowVol 1.45% -38.91% -30.13%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 1.98%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $2,717 $0.000466 5,826,388 LowVol 1.45% 27.80% 101.57%
1031 NANOX Project-X NANOX $2,433 $31086.30 0.078264 LowVol 1.45% -41.65% -50.03%
1032 TOKEN SwapToken TOKEN $2,192 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol 1.35% 20.63% 20.38%
1033 ABN Abncoin ABN $863 $0.012745 67,700 LowVol 1.45% -1.07% -4.91%
1034 EBT Ebittree Coin EBT $649 $0.000514 1,264,511 LowVol -33.97% -50.61% 124.19%
1035 SOJ Sojourn SOJ $556 $0.001145 485,214 LowVol 0.69% -85.32% 62.66%
1036 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -4.69%
1037 DMB Digital Money… DMB $428 $0.001015 421,300 LowVol 1.45% -2.07% 7.85%
1038 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1039 CALC CaliphCoin CALC $122 $0.001399 87,140 LowVol 1.45% 21.90% 42.64%
1040 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol -0.51% -70.55%
1041 FAL Falcoin FAL $61 $0.000311 196,766 LowVol 102.91% 16.26% 115.25%
1042 APW AppleCoin APW $13 $0.000155 81,932 LowVol 1.45% 4.73% 34.06%
1043 ATMC ATMCoin ATMC $3.61 $18,311,800 0.00% -2.11% 19.35%
1044 BCD Bitcoin Diamo… BCD $42.36 $13,836,700 4.19% 23.90% -14.21%
1045 CMT CyberMiles CMT $0.232544 $8,477,100 6.02% -8.00%
1046 ORME Ormeus Coin ORME $3.25 $5,876,580 -0.64% 8.54% 11.31%
1047 ITC IoT Chain ITC $0.933070 $3,768,490 0.16%
1048 AI POLY AI AI $19.69 $2,918,080 6.34% 11.72% 19.54%
1049 ETN Electroneum ETN $0.108894 $2,597,370 0.92% -4.08% 50.14%
1050 NULS Nuls NULS $0.878502 $2,108,630 4.31% 3.10% 57.45%
1051 FRGC Fargocoin FRGC $10.81 $1,857,950 1.00% 3.67% 8.53%
1052 REC Regalcoin REC $30.03 $1,761,150 -0.57% -8.20% -41.99%
1053 FRST FirstCoin FRST $16.26 $1,633,390 0.84% 10.14% -2.95%
1054 ERO Eroscoin ERO $0.156433 $1,454,340 4.17% 4.49%
1055 GRX GOLD Reward T… GRX $4.82 $1,155,610 0.79% -4.57% 10.94%
1056 CLUB ClubCoin CLUB $3.59 $1,068,940 1.43% 6.25% -29.33%
1057 WC WINCOIN WC $0.652504 $938,460 0.64% -14.19% -8.95%
1058 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.41 $932,234 0.97% -1.93% 23.36%
1059 TSL Energo TSL $0.030452 $783,957 -2.42% 1.34% -2.38%
1060 B2X SegWit2x [Fut… B2X $212.27 $731,907 4.83% 3.91% -6.53%
1061 STC Santa Coin STC $0.621727 $683,585 -9.85% -5.31%
1062 THS TechShares THS $1.00 $458,739 0.73% 10.78% 2.21%
1063 RYZ ANRYZE RYZ $0.017994 $454,687 5.73% 8.93% -23.20%
1064 GBG Golos Gold GBG $0.160427 $445,097 -3.29% 1.41% 17.49%
1065 BTE BitSerial BTE $7.00 $400,779 5.09% 4.33% -3.01%
1066 XIN Infinity Econ… XIN $0.030620 $380,245 0.94% -9.24% -0.03%
1067 ADK Aidos Kuneen ADK $31.09 $365,148 -16.76% 9.23% 1.48%
1068 BT2 BT2 [CST] BT2 $80.65 $249,601 -0.08% -39.54% -34.90%
1069 VASH VPNCoin VASH $0.008860 $243,843 17.72% 64.16% 68.24%
1070 BOT Bodhi BOT $0.403958 $233,300 -1.78% -4.25% -13.42%
1071 SBC StrikeBitClub SBC $0.933523 $195,483 -1.18% 83.22%
1072 XCPO Copico XCPO $0.020198 $185,746 -1.83% 3.28% -14.33%
1073 LLT LLToken LLT $0.350633 $148,906 1.41% -1.30% -27.07%
1074 UGT UG Token UGT $0.440702 $148,201 6.93% -5.97% -4.94%
1075 XID Sphre AIR XID $0.171655 $142,947 0.58% -6.63% -1.71%
1076 BSR BitSoar BSR $0.206724 $124,561 15.45% 12.45% -10.23%
1077 INF InfChain INF $0.012124 $122,004 1.45% -2.00% 18.78%
1078 CAPP Cappasity CAPP $0.018600 $115,267 -1.89% -12.85%
1079 SUR Suretly SUR $2.97 $109,989 24.46% 2.47% -6.65%
1080 XYLO XYLO XYLO $0.839300 $98,138 17.81% 75.57%
1081 TER TerraNova TER $38.91 $95,048 151.98% 637.21% 1992.25%
1082 BTCM BTCMoon BTCM $0.037404 $87,806 1.82% 5.59% 263.44%
1083 QBT Qbao QBT $0.219575 $78,598 3.42% -2.37% -18.51%
1084 ICX ICON ICX $1.89 $73,155 1.54% 10.84% 21.11%
1085 DSR Desire DSR $0.334911 $54,191 3.60% 16.73% 17.66%
1086 SNOV Snovio SNOV $0.005047 $50,263 5.46% 15.49%
1087 MKR Maker MKR $405.18 $42,490 0.69% -7.21% -0.57%
1088 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.102118 $40,068 6.70% 21.20% 12.40%
1089 B3 B3Coin B3 $0.000107 $34,386 1.53% 52.25% 80.69%
1090 MSD MSD MSD $0.009009 $34,051 0.31% 3.84% -27.48%
1091 BT1 BT1 [CST] BT1 $15303.00 $33,536 -1.06% 4.36% 32.25%
1092 SEND Social Send SEND $0.077716 $32,982 19.87% 30.06%
1093 OXY Oxycoin OXY $0.133059 $30,069 1.79% -1.01% -22.28%
1094 BCDN BlockCDN BCDN $0.085987 $24,604 3.59% 2.96%
1095 BTU Bitcoin Unlim… BTU $88.40 $20,367 0.00% -4.86% -32.15%
1096 AIB Advanced Inte… AIB $0.014952 $16,753 4.69% 64.43% 210.35%
1097 FOR FORCE FOR $0.010558 $14,877 1.52% 38.84% 66.09%
1098 WISH MyWish WISH $0.151707 $13,771 0.69% -5.04% 4.28%
1099 EVR Everus EVR $1.35 $13,060 -2.01% 5.21% -29.54%
1100 MCR Macro MCR $1.60 $11,907 1.36% 24.90% -27.07%
1101 BOS BOScoin BOS $1.03 $10,837 -18.34% -14.64% -5.04%
1102 COR CORION COR $0.866066 $10,528 1.45% 32.86% -0.61%
1103 VIU Viuly VIU $0.011671 $10,312 -0.20% -7.49% 51.98%
1104 SKR Sakuracoin SKR $0.009936 $10,232 1.72% -7.85% 754.75%
1105 GLS GlassCoin GLS $0.699132 $9,907 1.41% 14.89% -38.27%
1106 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049522 $8,334 10.76% -0.28% -12.76%
1107 HAT Hawala.Today HAT $0.202589 $7,929 0.69% -35.46% 35.47%
1108 AKY Akuya Coin AKY $0.131184 $7,689 10.20% 19.81% 17.05%
1109 BPL Blockpool BPL $0.172861 $7,350 1.45% -9.64% 25.96%
1110 DEUS DeusCoin DEUS $0.272783 $6,397 1.63% -3.93% -26.36%
1111 B2B B2B B2B $0.315137 $5,891 0.39% -17.13% -13.92%
1112 NUKO Nekonium NUKO $0.076161 $5,237 -11.55% 7.18%
1113 DGPT DigiPulse DGPT $0.907423 $5,146 0.75% -13.40% -18.87%
1114 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004727 $5,048 0.69% -19.14% 9.57%
1115 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005623 $4,964 -1.58% -11.27% 50.78%
1116 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002866 $4,933 12.74% -4.02% 21.20%
1117 PLC PlusCoin PLC $0.000716 $4,910 30.48% 32.63% 13.25%
1118 SND Sand Coin SND $0.858422 $4,910 23.64% 42.09% 42.35%
1119 BON Bonpay BON $1.44 $4,707 1.26% -8.92%
1120 MGC MergeCoin MGC $0.012434 $4,206 -2.21% -4.79% -12.23%
1121 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003693 $4,141 1.18% 6.83% 39.91%
1122 MOTO Motocoin MOTO $0.007154 $3,784 11.12% -5.57% 101.95%
1123 PLX PlexCoin PLX $0.024892 $3,200 -26.93% -11.93% -79.68%
1124 DFS DFSCoin DFS $0.004424 $3,017 -9.79% -19.03% -43.35%
1125 PNX Phantomx PNX $0.015501 $2,734 6.78% -4.70% -11.96%
1126 STU bitJob STU $0.031398 $2,707 0.46% -18.42% 3.56%
1127 MGC GulfCoin MGC $0.003109 $2,705 -1.81% 71.74% 5.57%
1128 PEC Peacecoin PEC $0.113310 $2,689 1.45% 52.73% 41.45%
1129 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009813 $2,680 1.02% 7.69% 158.78%
1130 ABC Alphabit ABC $23.91 $2,629 1.45% 3.54% 11.61%
1131 ACC AdCoin ACC $0.106996 $2,323 19.09% 37.24% 18.52%
1132 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.121703 $2,192 1.45% 6.83% 25.26%
1133 XOT Internet of T… XOT $2176.03 $2,145 1.45% 4.89% -0.70%
1134 WILD Wild Crypto WILD $0.175191 $2,121 0.70% -10.06% -41.65%
1135 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.51 $2,113 1.45% -10.52% -18.14%
1136 GARY President Joh… GARY $0.171286 $2,068 -2.78% -6.84% -8.99%
1137 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000466 $2,013 1.45% 11.20% -15.02%
1138 DAY Chronologic DAY $3.12 $1,991 -9.59% -7.75% -34.13%
1139 SHND StrongHands SHND $2e-08 $1,896 -8.93% -21.52% -29.14%
1140 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.296815 $1,885 1.01% 16.76% 15.62%
1141 MEN PeopleCoin MEN $0.000155 $1,735 1.45% 4.73% 33.85%
1142 ONG onG.social ONG $0.225098 $1,629 0.69% 23.48% 44.21%
1143 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000155 $1,576 -24.01% 4.73% -32.97%
1144 SISA SISA SISA $0.010386 $1,532 -4.41% -10.43% -25.43%
1145 EDRC EDRCoin EDRC $0.068482 $1,512 0.80% -18.69% 13.79%
1146 ACN Avoncoin ACN $0.000466 $1,471 1.45% 5.67% 17.56%
1147 HNC Huncoin HNC $0.002021 $1,352 1.45% -14.21% -8.27%
1148 DMC DynamicCoin DMC $0.002147 $1,339 7.38% 0.31% -51.90%
1149 RCN Rcoin RCN $0.000155 $1,245 1.17% 4.68% 34.06%
1150 BLX Blockchain Index BLX $2.93 $1,187 0.69% -19.40% 4.98%
1151 HYTV Hyper TV HYTV $0.003490 $1,182 0.69% -18.94% -29.85%
1152 FRD Farad FRD $0.069550 $1,173 1.35% -24.68% -44.60%
1153 PRIMU Primulon PRIMU $0.000311 $1,087 1.51% 91.81% 70.00%
1154 APC AlpaCoin APC $0.025606 $1,085 -11.32% 13.39% -13.23%
1155 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.096409 $1,068 5.04% 13.34% 29.73%
1156 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $1,021 0.69% 37.64% 184.54%
1157 IBTC iBTC IBTC $0.011253 $845 0.69% -8.32% 155.50%
1158 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005285 $812 1.45% -1.39% 20.25%
1159 TRIA Triaconta TRIA $9.00 $783 0.69% -5.80% -3.45%
1160 FRN Francs FRN $0.030642 $742 -2.44% -6.33% 5.44%
1161 BTBc Bitbase BTBc $0.004041 $738 1.45% -24.69% 24.53%
1162 WIC Wi Coin WIC $0.003052 $674 -7.35% 8.67% 1.66%
1163 UR UR UR $0.001215 $669 14.91% 39.40% 128.94%
1164 QBT Cubits QBT $0.003767 $618 1.38% 16.46% -27.16%
1165 TIE TIES Network TIE $0.103545 $577 0.69% -15.56% 5.90%
1166 OX OX Fina OX $0.000176 $577 2.40% 17.28% -18.80%
1167 FLASH Flash FLASH $0.006373 $566 1.45% 6.89% 30.19%
1168 BEST BestChain BEST $0.001513 $558 -36.01% -88.18% 13.83%
1169 BAT BatCoin BAT $0.000004 $508 0.22% 22.71% 85.41%
1170 EAG EA Coin EAG $3.11 $504 1.45% 16.28% -3.12%
1171 STARS StarCash Network STARS $0.166517 $500 1.45% -37.55% -33.31%
1172 RHFC RHFCoin RHFC $0.001400 LowVol 1.45% 5.94%
1173 MCI Musiconomi MCI $0.031382 LowVol 0.74% -6.23% -9.84%
1174 ZBC Zilbercoin ZBC $0.029649 LowVol -7.65% -5.33% -20.90%
1175 ETT EncryptoTel [… ETT $0.117830 LowVol 1.39% 35.14% 11.17%
1176 NTC Natcoin NTC $0.119682 LowVol 30.20% 17.66% -15.92%
1177 LDCN LandCoin LDCN $0.001206 LowVol -1.26% -4.13% -44.65%
1178 NAMO NamoCoin NAMO $0.000158 LowVol 1.30% -36.40% -27.07%
1179 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002491 LowVol -4.37% -6.76% 29.33%
1180 PCN PeepCoin PCN $0.000155 LowVol 1.45% 4.73% 34.06%
1181 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000455 LowVol 0.69% 16.20%
1182 MAVRO Mavro MAVRO $0.042277 LowVol 0.71% 18.11% 121.18%
1183 SKC Skeincoin SKC $0.031397 LowVol 1.45% 26.14% 159.00%
1184 PRN Protean PRN $0.000074 LowVol 1.82% -35.26% -17.46%
1185 NBIT netBit NBIT $0.074079 LowVol 1.17% 15.88% 29.37%
1186 WA WA Space WA $0.024869 LowVol 1.45% 15.14% 23.99%
1187 TCOIN T-coin TCOIN $0.000226 LowVol -13.96% -19.77% -9.63%
1188 VULC Vulcano VULC $0.006839 LowVol 1.45% -8.75% 25.14%
1189 10MT 10M Token 10MT $0.002201 LowVol 0.69% 50.65%
1190 MONETA Moneta MONETA $0.000466 LowVol 1.45% -21.32% 0.56%
1191 MINEX Minex MINEX $0.016985 LowVol 1.19% 7.89% -4.72%
1192 XQN Quotient XQN $0.008704 LowVol 13.55% 1.12% 80.92%
1193 QORA Qora QORA $0.217604 LowVol 1.45% -17.80% 0.97%
1194 MARX MarxCoin MARX $0.001123 LowVol 1.36% -20.33% 14.93%
1195 FUDD DimonCoin FUDD $0.001351 LowVol 0.69% -8.25% 11.64%
1196 SWP Swapcoin SWP $0.103505 LowVol 0.69% -8.32% -7.50%
1197 CASH Cash Poker Pro CASH $0.040968 LowVol 0.69% -16.70% -42.46%
1198 XRY Royalties XRY $0.000153 LowVol 1.41% -4.36% -92.40%
1199 FAP FAPcoin FAP $0.011245 LowVol 1.20% 5.91% 66.60%
1200 EBIT eBIT EBIT $0.003421 LowVol 0.69% 5.59% 128.69%
1201 BIT First Bitcoin BIT $0.013678 LowVol 1.38% 34.24% 6.43%
1202 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 3.23% -12.86% 25.75%
1203 KARMA Karmacoin KARMA $0.000155 LowVol 1.45% 4.90% 34.41%
1204 AMS AmsterdamCoin AMS $0.003886 LowVol 1.45% -9.56% -20.21%
1205 HIGH High Gain HIGH $0.000311 LowVol 1.45% -30.18% -56.13%
1206 BITOK Bitok BITOK $0.000155 LowVol 1.45% 4.73% 55.62%
1207 DBG Digital Bulli… DBG $0.006839 LowVol -14.39% 53.86% 1.17%
1208 CBD CBD Crystals CBD $0.002798 LowVol 1.45% 4.73% 72.36%
1209 BSN Bastonet BSN $0.000933 LowVol 1.45% 25.89% 36.52%
1210 MAGN Magnetcoin MAGN $0.635716 LowVol 1.45% 8.25% 37.17%
1211 EUSD eUSD EUSD $0.000270 LowVol 0.69% 19.97% 27.88%
1212 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001865 LowVol 1.45% 4.73% -19.56%
1213 SAK Sharkcoin SAK $0.001677 LowVol 1.66% -5.22% -34.38%
1214 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000155 LowVol 1.45% 4.68% 30.07%
1215 QBC Quebecoin QBC $0.002487 LowVol 1.17% 4.85% 26.18%
1216 WOW Wowcoin WOW $0.000155 LowVol 1.45% 0.33% 10.75%
1217 EVC EventChain EVC $0.135054 LowVol 0.69% -11.21% 27.52%
1218 PRM PrismChain PRM $0.001710 LowVol 1.45% 4.73% 20.81%
1219 DASHS Dashs DASHS $0.052847 LowVol 1.45% -3.68% 44.48%
1220 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001937 LowVol -1.01% 0.92% 67.04%
1221 COUPE Coupecoin COUPE $0.000153 LowVol 1.46% 107.22% 1339.28%
1222 EXRN EXRNchain EXRN $9e-07 LowVol 0.69% -8.19% 89.69%
1223 CYDER Cyder CYDER $0.000311 LowVol 1.45% 4.73% 34.06%
1224 ACES Aces ACES $0.000155 LowVol 1.45% -1.57% -20.70%
1225 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002176 LowVol 1.45% 4.90% 42.31%
1226 INDIA India Coin INDIA $0.000466 LowVol 1.45% 57.01% 65.67%
1227 FFC FireFlyCoin FFC $0.000155 LowVol 1.17% 4.90% 28.87%
1228 EGOLD eGold EGOLD $0.009466 LowVol 0.69% -57.13% -6.95%
1229 ANI Animecoin ANI $0.000155 LowVol 1.17% -47.66% -24.78%
1230 GAY GAY Money GAY $0.018047 LowVol 60.09% -34.46% 116.63%
1231 LKC LinkedCoin LKC $0.000311 LowVol 1.45% -27.30% 50.44%
1232 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013212 LowVol 1.45% -25.81% 24.02%
1233 LEPEN LePen LEPEN $0.000155 LowVol 1.45% 52.86% 42.63%
1234 TODAY TodayCoin TODAY $0.000933 LowVol 1.45% 1.97%
1235 VOYA Voyacoin VOYA $2.49 LowVol 1.17% -17.31% 55.61%
1236 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.102585 LowVol 1.45% -5.39%
1237 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000180 LowVol 0.69% -8.08% -3.41%
1238 REGA Regacoin REGA $0.001243 LowVol 1.45% -8.08% -20.09%
1239 WINK Wink WINK $0.000155 LowVol 1.45% -52.03%
1240 TOP TopCoin TOP $0.000472 LowVol 0.31% 40.74% -6.82%
1241 ASN Aseancoin ASN $0.006373 LowVol 1.45% 9.76% -67.06%
1242 TELL Tellurion TELL $0.000258 LowVol 18.79% 70.28% 51.20%
1243 PI PiCoin PI $0.002331 LowVol 1.45% 11.97%
1244 GAIN UGAIN GAIN $0.002176 LowVol 1.45% 32.31% 46.83%
1245 KASHH KashhCoin KASHH $0.000155 LowVol 1.17% 4.79% 34.16%
1246 ELC Elacoin ELC $0.078258 LowVol 1.17% -41.34% -15.76%
1247 AXIOM Axiom AXIOM $0.022849 LowVol 1.17% 4.73% 28.76%
1248 X2 X2 X2 $0.000155 LowVol 1.45% -47.63% 34.01%
1249 YES Yescoin YES $0.000154 LowVol 1.47% 6.09% 298.75%
1250 IPY Infinity Pay IPY $0.001801 LowVol 0.69% 1.71%
1251 DON Donationcoin DON $0.000641 LowVol 1.07% -18.35% 27.86%
1252 IQT iQuant IQT $0.146015 LowVol 1.45% -10.48% -11.31%
1253 BXC Bitcedi BXC $0.003275 LowVol 1.43% -17.84% 21.55%
1254 DISK DarkLisk DISK $0.001243 LowVol 1.45%
1255 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000311 LowVol 1.45% 4.90% -10.63%
1256 GRN Granite GRN $0.015699 LowVol 1.45% -10.21% 91.49%
1257 YEL Yellow Token YEL $0.005222 LowVol 0.69% -6.94% -3.73%
1258 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.014300 LowVol 1.50% 88.93% 285.72%
1259 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003730 LowVol 1.45% -23.71% -18.07%
1260 TURBO TurboCoin TURBO $0.000155 LowVol 1.45% 4.68% 34.06%
1261 XTD XTD Coin XTD $0.000155 LowVol 1.45%
1262 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002642 LowVol 1.45% 4.73% -7.12%
1263 FUTC FutCoin FUTC $0.005285 LowVol 1.45% 122.55% 169.43%
1264 HCC Happy Creator… HCC $0.000622 LowVol 1.45% 4.90% -7.11%
1265 9COIN 9COIN 9COIN $0.003730 LowVol 1.45% 0.54% 39.25%
1266 PRES President Trump PRES $0.004964 LowVol 1.45% -6.75% 36.62%
1267 HDLB HODL Bucks HDLB $0.051292 LowVol 1.45% 43.44% 16.14%
1268 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006751 LowVol 1.45% 468.60% 572.73%
1269 TEAM TeamUp TEAM $0.000311 LowVol 1.45% 4.73%
1270 LTH LAthaan LTH $0.000777 LowVol 1.45% 4.73% 28.76%
1271 TRICK TrickyCoin TRICK $0.020051 LowVol 1.17% 58.94% 83.10%
1272 EGG EggCoin EGG $0.058753 LowVol 1.45% 4.68% 33.39%
1273 BGR Bongger BGR $0.000159 LowVol -0.05% -14.91% 29.90%
1274 CC CyberCoin CC $0.000311 LowVol 1.45% 4.90% 85.89%
1275 STEX STEX STEX $1.16 LowVol 3.04% -2.98% 37.05%
1276 HYPER Hyper HYPER $0.033573 LowVol 1.45% -26.96%
1277 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 LowVol 63.37% 33.67% -97.36%
1278 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.055744 LowVol 4.47% 10.60% 45.37%
1279 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.480595 LowVol 1.45% 46.82% 72.61%
1280 AV AvatarCoin AV $0.057354 LowVol 1.17% 7.35%
1281 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000155 LowVol 1.45% 34.06%
1282 SFE SafeCoin SFE $0.000155 LowVol 1.45% 4.73% 36.26%
1283 IFC Infinitecoin IFC $0.000022 LowVol 0.52% 23.15% 62.40%
1284 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol 8.33% -60.45%
1285 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -26.30%
1286 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1287 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 32.28%
1288 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 33.61%
1289 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol -5.32% -8.37%
1290 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1291 XAU Xaucoin XAU $0.040620 LowVol -0.02% -5.65% -10.62%
1292 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 45.91%
1293 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol -2.45% 86.39%
1294 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 25.66%
1295 IRL IrishCoin IRL $0.002823 LowVol -4.77% 22.43%
1296 CYC Cycling Coin CYC $0.001266 LowVol -5.07% -7.72%
1297 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 32.04%
1298 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000855 LowVol -3.95% 4.97%
1299 CME Cashme CME $0.000138 LowVol -6.93% -13.53%
1300 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol -5.73%
1301 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -6.55% -6.55%
1302 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003958 LowVol -7.94% 14.41%
1303 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -24.84%
1304 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol 1.12% 29.29%
1305 OP Operand OP $0.000979 LowVol -5.78% 9.19%
1306 TCR TheCreed TCR $0.000279 LowVol -5.70% -31.79%
1307 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol -7.37%
1308 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol -20.51%
1309 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 15.54%
1310 XID International… XID $0.009420 LowVol -5.26%
1311 POKE PokeCoin POKE $0.000139 LowVol -6.15%
1312 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol -8.69% 16.88%
1313 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol
1314 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol -2.41% 16.58%
1315 MBL MobileCash MBL $0.000559 LowVol -5.63% 60.79%
1316 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002742 LowVol -7.63%
1317 GBRC Global Busine… GBRC $0.000288 LowVol -3.00%
1318 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol -4.79% 21.87%
1319 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol 0.69% 156.01%
1320 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol -5.26%
1321 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -5.27% -1.02%
1322 XDE2 XDE II XDE2 $2.06 LowVol -4.41% 6.72%
1323 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000460 LowVol 3.34% -17.97%
1324 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.009044 LowVol -0.02% 4.09% 23.93%
1325 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol -2.34%
1326 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -79.36%
1327 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol -5.06% 22.74%
1328 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.97%
1329 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol -7.69% 19.92%
1330 EFYT Ergo EFYT $14.78 LowVol -17.01% 66.52%
1331 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol -5.71% 21.11%
1332 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1333 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol -17.24%
1334 UNC UNCoin UNC $0.000149 -1.55% 28.37%
1335 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1336 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 36.65%
1337 FC Facecoin FC $0.003480 54.15%
1338 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -9.07%
1339 FBL Faceblock FBL $0.001654 -1.88%

Quay lại phần 1

Phản hồi