Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 22h ngày 10/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 22h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1339 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 22h ngày 10/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15483.10 trên tổng giá trị $259,066,325,820

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $449.49 trên tổng giá trị $43,265,208,883

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1339.44 trên tổng giá trị $22,566,667,461

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.35 trên tổng giá trị $12,084,563,811

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.240246 trên tổng giá trị $9,306,924,593

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003191 trên tổng giá trị $29,514 đã biến động tăng 386.58% trong 1h qua

    + Đồng NVST NVO (NVST) đang có giá hiện tại $1.08 trên tổng giá trị $16,222,200 đã biến động tăng 127.80% trong 1h qua

    + Đồng ECN E-coin (ECN) đang có giá hiện tại $3.82 trên tổng giá trị $18,059,812 đã biến động tăng 125.64% trong 1h qua

    + Đồng QCN QuazarCoin (QCN) đang có giá hiện tại $0.030689 trên tổng giá trị $185,510 đã biến động tăng 105.86% trong 1h qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $16.06 trên tổng giá trị đã biến động tăng 48.36% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000054 trên tổng giá trị $29,105,859 đã biến động tăng 739.93% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.006665 trên tổng giá trị đã biến động tăng 451.18% trong 24h qua

    + Đồng I0C I0Coin (I0C) đang có giá hiện tại $0.020561 trên tổng giá trị $431,487 đã biến động tăng 286.94% trong 24h qua

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000123 trên tổng giá trị $4,175,690 đã biến động tăng 248.64% trong 24h qua

    + Đồng KOBO Kobocoin (KOBO) đang có giá hiện tại $0.068534 trên tổng giá trị $1,692,799 đã biến động tăng 208.39% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000151 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1368.45% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.375207 trên tổng giá trị $28,371,090 đã biến động tăng 1186.32% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $16.06 trên tổng giá trị đã biến động tăng 759.03% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009706 trên tổng giá trị đã biến động tăng 727.37% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.006665 trên tổng giá trị đã biến động tăng 579.99% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 22h ngày 10/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 ICOB ICOBID ICOB $82,355 $0.000772 106,701,874 $644 2.93% 26.56% 24.33%
702 CRDNC Credence Coin CRDNC $79,739 $0.023268 3,427,006 $795,854 -4.58% -44.34% -99.40%
703 KURT Kurrent KURT $76,176 $0.007679 9,919,485 $7,076 -0.47% 106.54% 15.17%
704 MRJA GanjaCoin MRJA $74,900 $0.016824 4,451,920 $582 2.93% -76.81% -50.73%
705 WOMEN WomenCoin WOMEN $64,606 $0.001461 44,220,400 $1,433 2.60% -35.75% -42.04%
706 LTCR Litecred LTCR $64,292 $0.002127 30,227,750 $884 0.53% -36.95% 46.55%
707 ERY Eryllium ERY $62,618 $0.011432 5,477,208 $650 -7.11% -15.15% 91.82%
708 KRONE Kronecoin KRONE $61,716 $0.016402 3,762,617 $649 10.86% 5.04% 43.81%
709 VPRC VapersCoin VPRC $60,703 $0.000078 780,124,964 $611 3.64% 22.41% 254.20%
710 LUNA Luna Coin LUNA $60,419 $0.036500 1,655,306 $1,633 2.86% 31.09% 91.62%
711 FLAX Flaxscript FLAX $60,350 $0.010805 5,585,474 $953 13.62% 17.69% -52.72%
712 PONZI PonziCoin PONZI $59,062 $0.068589 861,099 $1,094 2.93% -33.29% 83.36%
713 WORM HealthyWormCoin WORM $51,574 $0.000460 112,037,980 $6,060 2.93% 138.11% 32.39%
714 BRAT BRAT BRAT $49,514 $0.000309 160,000,000 $673 2.63% 82.75% -10.82%
715 ICON Iconic ICON $47,489 $0.080097 592,894 $5,087 24.95% 29.65% 16.80%
716 BRAIN Braincoin BRAIN $46,468 $0.004603 10,094,424 $1,149 10.06% -18.07% -19.39%
717 ITZ Interzone ITZ $43,182 $0.022906 1,885,196 $1,854 2.93% 31.45% 72.58%
718 RBT Rimbit RBT $36,315 $0.000314 115,499,623 $1,583 2.50% -32.02% -43.97%
719 MSCN Master Swiscoin MSCN $36,085 $0.000807 44,721,730 $1,127 2.04% -10.91% -27.04%
720 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $32,355 $0.037156 870,802 $4,185 2.50% 23.60% 177.94%
721 FRAZ Frazcoin FRAZ $29,514 $0.003191 9,248,323 $701 386.58% -7.80% 420.85%
722 LBTC LiteBitcoin LBTC $28,363 $0.008896 3,188,280 $17,714 1.88% -21.82% 232.37%
723 XOC Xonecoin XOC $21,203 $0.050483 420,000 $620 2.93% -29.67%
724 XRC Rawcoin XRC $19,126 $0.027133 704,882 $1,445 11.27% -23.96% 41.62%
725 GRIM Grimcoin GRIM $18,853 $0.000951 19,816,951 $558 2.93% -60.96% -57.90%
726 CREVA CrevaCoin CREVA $17,883 $0.000491 36,390,750 $4,069 3.10% -19.20% -35.53%
727 GSR GeyserCoin GSR $15,252 $0.325452 46,864 $4,642 -11.02% -53.49% 260.17%
728 LVPS LevoPlus LVPS $11,610 $0.007672 1,513,256 $867 -8.10% -13.96% -8.11%
729 HMC HarmonyCoin HMC $5,842 $0.010409 561,235 $1,087 -0.07% -16.56% -10.75%
730 UNITY SuperNET UNITY $36,494,646 $44.72 816,061 LowVol -3.51% -5.39% -54.02%
731 ECN E-coin ECN $18,059,812 $3.82 4,728,058 LowVol 125.64% 16.83% 119.76%
732 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 3.46%
733 ETT EncryptoTel [… ETT $10,799,706 $0.173821 62,131,190 LowVol -5.11% 26.44%
734 YASH YashCoin YASH $6,592,091 $0.659191 10,000,274 LowVol 9.69% 28.23% 42.30%
735 ECOB Ecobit ECOB $6,028,756 $0.013565 444,444,444 LowVol 11.74% -12.16% 17.30%
736 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -11.52%
737 XC XCurrency XC $4,594,188 $0.782559 5,870,724 LowVol 2.93% -34.38%
738 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -9.02%
739 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol -3.24% 25.96%
740 OPT Opus OPT $3,221,867 $0.023000 140,080,549 LowVol 10.51% -4.95% -5.45%
741 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,877,282 $0.474292 6,066,478 LowVol 2.93% 56.36% 83.34%
742 ADC AudioCoin ADC $2,603,407 $0.003112 836,478,938 LowVol 2.73% -2.47% -4.10%
743 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,427,098 $0.000106 22,886,791,164 LowVol 3.10% 75.13% 141.01%
744 JNS Janus JNS $2,193,562 $0.095288 23,020,335 LowVol 2.93% 20.60% -34.96%
745 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,067,940 $4.44 465,952 LowVol -5.20% -8.62% -17.25%
746 CBX Crypto Bullion CBX $2,006,174 $1.99 1,005,742 LowVol 3.61% 3.14% 9.00%
747 RKC Royal Kingdom… RKC $1,940,738 $0.718792 2,700,000 LowVol 1.74% -6.46% -17.51%
748 ITT Intelligent T… ITT $1,755,813 $0.179203 9,797,899 LowVol -3.37% 7.83%
749 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,735,209 $0.057840 30,000,000 LowVol 3.15% -22.94% -42.48%
750 RC RussiaCoin RC $1,691,937 $0.201953 8,377,873 LowVol 2.82% -7.27% 17.00%
751 HTC HitCoin HTC $1,687,308 $0.000153 10,996,318,099 LowVol 2.93% 1.52% 30.88%
752 WGO WavesGo WGO $1,604,804 $0.166600 9,632,680 LowVol -1.06% 4.31% 21.27%
753 NKA IncaKoin NKA $1,527,995 $0.000134 11,410,868,463 LowVol -0.60% -7.31% 27.95%
754 SDC ShadowCash SDC $1,270,797 $0.189809 6,695,133 LowVol 2.72% 9.30% 61.90%
755 STRC StarCredits STRC $1,234,125 $0.274250 4,500,000 LowVol -2.10% 16.59% 32.05%
756 UTC UltraCoin UTC $1,225,456 $0.027435 44,667,299 LowVol 2.09% 3.49% -17.58%
757 EMV Ethereum Movi… EMV $1,203,309 $0.183245 6,566,666 LowVol -0.62% -52.86% -87.56%
758 ORB Orbitcoin ORB $1,187,711 $0.383744 3,095,060 LowVol 2.61% -1.78% 12.54%
759 GIM Gimli GIM $1,110,880 $0.013886 80,000,000 LowVol -0.62% -19.01% 112.88%
760 BTSR BTSR BTSR $1,105,484 $0.336600 3,284,266 LowVol -1.48% -7.85% 58.16%
761 DCY Dinastycoin DCY $1,090,102 $0.000767 1,420,858,063 LowVol 2.93% -1.99% 39.28%
762 MAO Mao Zedong MAO $1,070,299 $0.171856 6,227,881 LowVol 5.67% 3.70% 33.47%
763 INPAY InPay INPAY $1,008,120 $0.100812 10,000,000 LowVol 2.93% 1.06% -16.13%
764 METAL MetalCoin METAL $944,292 $0.012275 76,925,527 LowVol 2.52% -8.68% 17.67%
765 CARBON Carboncoin CARBON $907,573 $0.000059 15,392,009,792 LowVol 1.79% -21.92% -37.18%
766 HBN HoboNickels HBN $851,879 $0.014270 59,696,358 LowVol 2.93% -2.33% 10.04%
767 EBET EthBet EBET $825,395 $0.097077 8,502,500 LowVol -0.64% 8.12% 18.01%
768 GOOD Goodomy GOOD $812,519 $0.001841 441,349,000 LowVol 2.93% 78.68% 9.06%
769 MAX MaxCoin MAX $760,226 $0.012429 61,166,005 LowVol 2.72% -1.32% -15.77%
770 NET NetCoin NET $737,038 $0.000936 787,126,712 LowVol 2.40% -22.39% 7.62%
771 VAL Valorbit VAL $736,423 $0.000138 5,322,246,639 LowVol -8.45% 19.38%
772 OTX Octanox OTX $717,346 $0.084394 8,500,001 LowVol 28.66% 59.54% 24.95%
773 NOBL NobleCoin NOBL $713,310 $0.000308 2,315,770,004 LowVol 2.61% -13.04% 26.60%
774 BPC Bitpark Coin BPC $701,848 $0.009358 75,000,000 LowVol -3.11% -30.99% 4.81%
775 TALK BTCtalkcoin TALK $681,249 $0.010434 65,290,635 LowVol 2.52% 17.10% 22.48%
776 BTWTY Bit20 BTWTY $667,871 $657,353 1.016 LowVol 1.25% 31.04% 95.27%
777 VIDZ PureVidz VIDZ $660,357 $0.005271 125,279,775 LowVol -2.17% 166.59% 122.19%
778 AU AurumCoin AU $656,257 $2.22 296,216 LowVol 2.72% 10.85% 42.84%
779 RIYA Etheriya RIYA $655,464 $0.414449 1,581,531 LowVol 2.72% -18.16% 31.53%
780 USC Ultimate Secu… USC $633,244 $0.061224 10,343,113 LowVol 2.93% 9.31% -43.18%
781 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -53.98%
782 V Version V $584,634 $0.001246 469,351,982 LowVol 2.83% 4.52% 16.08%
783 SAC SACoin SAC $584,456 $0.083320 7,014,641 LowVol 2.93% 19.84% 3.74%
784 TIT Titcoin TIT $562,707 $0.011277 49,898,202 LowVol 2.66% 8.78% 57.20%
785 J Joincoin J $542,147 $0.221429 2,448,402 LowVol -1.51% -33.11% 154.98%
786 FNC FinCoin FNC $537,841 $0.041762 12,878,667 LowVol -6.14% 60.57% 32.13%
787 SLG Sterlingcoin SLG $532,384 $0.126547 4,207,009 LowVol -16.72% -3.42% 33.30%
788 CHESS ChessCoin CHESS $523,237 $0.009684 54,032,769 LowVol 2.17% 4.94% 27.73%
789 ITI iTicoin ITI $512,093 $16.00 32,000 LowVol -0.13% -5.33% -26.28%
790 PIGGY Piggycoin PIGGY $510,595 $0.001047 487,524,908 LowVol 7.37% 9.21% 36.49%
791 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 51.11%
792 NETKO Netko NETKO $496,240 $0.113431 4,374,815 LowVol 3.02% 0.95% -15.69%
793 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -64.52%
794 NYAN Nyancoin NYAN $476,015 $0.001493 318,884,389 LowVol 2.81% 3.57% 79.16%
795 ICN iCoin ICN $466,341 $0.015958 29,222,825 LowVol 2.93% 0.56% 9.20%
796 WAY WayGuide WAY $460,516 $0.004603 100,040,708 LowVol 2.93% 1.52% 32.39%
797 DDF DigitalDevelo… DDF $459,583 $0.089792 5,118,307 LowVol 2.18% 13.54% -13.02%
798 DAXX DaxxCoin DAXX $456,954 $0.000917 498,324,910 LowVol 5.90% 2.13% 29.72%
799 FUCK FuckToken FUCK $453,536 $0.008825 51,392,878 LowVol -0.62% 33.97% 14.43%
800 FLT FlutterCoin FLT $447,691 $0.001389 322,214,524 LowVol 3.20% -16.97% 17.30%
801 XGR GoldReserve XGR $439,137 $0.025574 17,171,382 LowVol -0.16% -14.02% 2.65%
802 TGC Tigercoin TGC $434,227 $0.009974 43,536,800 LowVol 2.72% -17.45% 64.26%
803 STV Sativacoin STV $432,188 $0.060985 7,086,764 LowVol 2.51% 38.26% 95.03%
804 I0C I0Coin I0C $431,487 $0.020561 20,985,414 LowVol 2.72% 286.94% 77.42%
805 FUNK The Cypherfunks FUNK $425,110 $0.000009 46,317,244,999 LowVol -0.13% -2.29% 55.32%
806 SWING Swing SWING $417,937 $0.150201 2,782,519 LowVol 2.84% 36.98% 55.20%
807 BUCKS SwagBucks BUCKS $400,515 $1.24 322,590 LowVol 2.73% -3.32% 6.49%
808 CFT CryptoForecast CFT $382,613 $0.008318 46,000,000 LowVol 2.84% -12.47% -7.83%
809 UFR Upfiring UFR $381,931 $0.026523 14,400,000 LowVol -0.64% -20.88% -5.66%
810 LOT LottoCoin LOT $380,643 $0.000026 14,491,014,421 LowVol 0.80% 8.70% 30.13%
811 KUSH KushCoin KUSH $374,509 $0.068721 5,449,691 LowVol 3.07% 0.58% 0.15%
812 BERN BERNcash BERN $373,033 $0.005237 71,234,301 LowVol 2.97% 11.31% 28.50%
813 BXT BitTokens BXT $371,013 $0.659371 562,677 LowVol 2.52% 5.21% -20.42%
814 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 35.92%
815 STS Stress STS $346,864 $0.000614 565,134,332 LowVol 2.93% 1.52%
816 PR Prototanium PR $341,998 $1.75 195,937 LowVol -6.79% -3.13% 33.17%
817 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol -10.64% 15.38%
818 TTC TittieCoin TTC $327,892 $0.000260 1,259,816,434 LowVol 5.19% 29.14% 41.69%
819 XPTX PlatinumBAR XPTX $326,761 $0.766649 426,220 LowVol 2.88% -15.56% 8.78%
820 BIGUP BigUp BIGUP $325,358 $0.000154 2,119,485,732 LowVol 2.46% -2.66% 37.62%
821 TRI Triangles TRI $324,144 $4.45 72,891 LowVol 2.58% 33.55% 17.68%
822 SH Shilling SH $322,640 $0.008132 39,673,025 LowVol 2.29% 7.92% 455.29%
823 ENT Eternity ENT $313,211 $0.076415 4,098,832 LowVol 3.20% 13.84% -27.92%
824 TRK Truckcoin TRK $311,343 $0.001976 157,531,100 LowVol 1.53% 7.83% -13.41%
825 MAD SatoshiMadness MAD $306,991 $0.000153 2,000,683,485 LowVol 2.74%
826 Q2C QubitCoin Q2C $304,694 $0.001228 248,215,122 LowVol 2.52% 1.52% -1.26%
827 FRC Freicoin FRC $304,040 $0.010281 29,573,844 LowVol 2.72% 1.60% 9.51%
828 HAL Halcyon HAL $293,654 $0.055239 5,316,032 LowVol 2.93% 51.65% 100.31%
829 WMC WMCoin WMC $293,622 $0.025472 11,527,489 LowVol 2.93% 2.27% 40.05%
830 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $280,292 $0.021142 13,257,730 LowVol 2.59% -5.41% 34.10%
831 EVO Evotion EVO $270,148 $0.085190 3,171,103 LowVol 2.28% -12.10% 17.98%
832 PASL Pascal Lite PASL $256,024 $0.059382 4,311,450 LowVol -0.41% -17.85% 30.42%
833 GAIA GAIA GAIA $248,078 $0.010293 24,101,381 LowVol -9.20% 7.50%
834 WYV Wyvern WYV $247,135 $0.138866 1,779,665 LowVol 3.39% 2.09% 19.10%
835 CAT Catcoin CAT $242,965 $0.039128 6,209,500 LowVol 2.72% -14.21% 109.12%
836 SPACE SpaceCoin SPACE $241,662 $0.011506 21,002,937 LowVol 2.86% 0.97% 34.38%
837 CON PayCon CON $238,562 $0.010353 23,042,604 LowVol 2.66% -40.29% 94.94%
838 REE ReeCoin REE $230,287 $0.000090 2,560,000,000 LowVol -2.89% 68.92% 111.35%
839 4CHN ChanCoin 4CHN $226,456 $0.033769 6,706,081 LowVol 2.93% 30.61% 17.26%
840 GRT Grantcoin GRT $225,253 $0.005217 43,176,262 LowVol 2.93% 1.52% 4.16%
841 EVIL Evil Coin EVIL $222,076 $0.010565 21,020,383 LowVol 9.55% -1.47% 21.74%
842 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $220,028 $0.277425 793,108 LowVol 2.93% 1.69% 118.80%
843 YAC Yacoin YAC $215,464 $0.001797 119,894,778 LowVol -8.47% 55.10%
844 FIRE Firecoin FIRE $214,942 $2.18 98,412 LowVol 14.46% 12.88% 46.90%
845 PHS Philosopher S… PHS $213,180 $0.035445 6,014,340 LowVol 2.72% 4.31% 33.54%
846 SHDW Shadow Token SHDW $211,497 $0.030214 7,000,000 LowVol -2.63% -18.34% -34.95%
847 IMS Independent M… IMS $210,191 $0.039149 5,368,934 LowVol 2.65% 100.85% 91.96%
848 HMP HempCoin HMP $208,168 $0.000153 1,356,645,470 LowVol 2.93% 1.52% 32.39%
849 BUMBA BumbaCoin BUMBA $206,909 $0.009207 22,474,006 LowVol 2.72% 93.34% 58.94%
850 RED RedCoin RED $196,353 $0.002650 74,107,896 LowVol 2.25% 10.07% 25.82%
851 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 78.77%
852 CYP Cypher CYP $194,184 $0.030507 6,365,285 LowVol -5.68% 34.92%
853 MNC Mincoin MNC $193,722 $0.048059 4,030,919 LowVol 7.61% -3.86% -0.57%
854 HODL HOdlcoin HODL $193,352 $0.001228 157,511,870 LowVol -23.08% -5.37% 8.77%
855 OHM OHM OHM $192,621 $0.006445 29,888,803 LowVol 2.93%
856 XRE RevolverCoin XRE $191,915 $0.008593 22,334,382 LowVol 2.93% -24.54% 27.50%
857 MCRN MACRON MCRN $179,567 $0.000447 401,421,401 LowVol 0.70% 3.87% -8.30%
858 E4ROW E4ROW E4ROW $179,409 $0.031137 5,762,000 LowVol -0.62% -7.79% 69.86%
859 TEK TEKcoin TEK $177,816 $0.000126 1,414,054,562 LowVol -1.37% 5.32% 9.25%
860 FRK Franko FRK $175,195 $0.188227 930,767 LowVol -4.06% 26.34%
861 DLC Dollarcoin DLC $174,670 $0.019180 9,106,714 LowVol 2.93% 1.52% 32.39%
862 RBX Ripto Bux RBX $170,471 $0.000447 381,236,123 LowVol 30.22% -12.30% 0.22%
863 EMD Emerald Crypto EMD $168,482 $0.008813 19,117,129 LowVol -0.37% 2.28% -12.53%
864 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
865 XCRE Creatio XCRE $166,307 $0.008104 20,520,514 LowVol -20.26% 2.98% 67.98%
866 ARCO AquariusCoin ARCO $163,361 $0.109190 1,496,119 LowVol 2.86% 10.73% 34.32%
867 EUC Eurocoin EUC $161,712 $0.013024 12,416,554 LowVol 2.78% -9.13% 10.99%
868 URC Unrealcoin URC $158,443 $0.022556 7,024,402 LowVol 2.93% 1.52% -14.64%
869 JET Jetcoin JET $157,506 $0.032325 4,872,509 LowVol -8.60% -34.01%
870 KED Darsek KED $156,382 $0.010741 14,559,374 LowVol 2.93% -6.43% -13.94%
871 BTPL Bitcoin Planet BTPL $155,852 $0.027773 5,611,579 LowVol 2.52% -20.33% 16.52%
872 ANTI AntiBitcoin ANTI $154,077 $0.008822 17,465,159 LowVol 0.62% 9.51% -6.04%
873 DUO ParallelCoin DUO $152,534 $0.505356 301,834 LowVol 2.92% -16.09% -18.25%
874 SLING Sling SLING $151,627 $0.141167 1,074,095 LowVol 2.72% 1.45% 35.34%
875 LEA LeaCoin LEA $145,589 $0.000462 314,963,891 LowVol 2.74% -0.04% -17.92%
876 XCT C-Bit XCT $144,709 $0.000920 157,223,250 LowVol -11.28% -1.74% 25.89%
877 XRA Ratecoin XRA $142,243 $0.001237 114,966,027 LowVol 15.45% -0.04% -3.49%
878 BOST BoostCoin BOST $138,255 $0.011662 11,855,487 LowVol 2.72% -10.28% -38.03%
879 CTO Crypto CTO $137,286 $0.011201 12,256,239 LowVol 2.93% 1.52% -12.36%
880 BIP BipCoin BIP $135,333 $0.083166 1,627,261 LowVol 2.72% 14.64% 69.69%
881 AMBER AmberCoin AMBER $134,108 $0.003069 43,699,481 LowVol 2.93% -54.88% -48.67%
882 PX PX PX $133,079 $0.001387 95,953,351 LowVol -8.24% -33.52%
883 AMMO Ammo Rewards AMMO $131,279 $0.001688 77,777,777 LowVol 2.52% 39.59% 25.74%
884 BAS BitAsean BAS $127,421 $0.025484 5,000,000 LowVol -0.62% 10.99% 16.20%
885 SOON SoonCoin SOON $127,250 $0.010211 12,462,620 LowVol 2.68% 2.52% 27.26%
886 CRX Chronos CRX $126,566 $0.001717 73,729,962 LowVol 2.16% 27.89% 64.47%
887 VOT VoteCoin VOT $126,396 $0.007672 16,474,625 LowVol 2.52% -16.53% -29.90%
888 MARS Marscoin MARS $117,280 $0.004147 28,279,074 LowVol 0.10% -7.92% -3.83%
889 UNITS GameUnits UNITS $116,706 $0.033604 3,472,983 LowVol 2.93% 1.52% -22.74%
890 GPU GPU Coin GPU $115,542 $0.002855 40,477,042 LowVol 3.27% -8.81% 5.62%
891 ARG Argentum ARG $114,272 $0.013295 8,595,205 LowVol 1.88% -9.91% -3.12%
892 NEVA NevaCoin NEVA $112,844 $0.045553 2,477,215 LowVol 2.56% -9.61% 0.96%
893 PRC PRCoin PRC $111,816 $0.007058 15,841,600 LowVol 2.93% -2.21% -5.49%
894 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
895 QTL Quatloo QTL $107,781 $0.013963 7,718,883 LowVol 2.93% 3.88% -3.99%
896 URO Uro URO $105,965 $0.087769 1,207,310 LowVol 2.93% -16.80% 49.69%
897 ALL Allion ALL $100,998 $0.016292 6,199,359 LowVol 4.70% -22.68% 22.89%
898 XBTS Beatcoin XBTS $99,806 $0.065460 1,524,686 LowVol 2.89% 131.16% 40.14%
899 ARB ARbit ARB $96,621 $0.012295 7,858,645 LowVol 49.96%
900 MST MustangCoin MST $95,815 $0.152004 630,343 LowVol 2.93% 13.99% 4.87%
901 CAGE CageCoin CAGE $94,708 $9.4e-07 101,168,328,395 LowVol -32.45% -41.06% -12.55%
902 NRO Neuro NRO $94,028 $0.002455 38,299,057 LowVol 2.93% 1.52% 18.81%
903 BLRY BillaryCoin BLRY $93,823 $0.010434 8,991,998 LowVol 2.93% 0.05% -29.80%
904 BITZ Bitz BITZ $93,145 $0.046786 1,990,891 LowVol -4.75%
905 JWL Jewels JWL $93,117 $0.004614 20,181,636 LowVol -7.49%
906 BVC BeaverCoin BVC $92,257 $0.029614 3,115,258 LowVol 2.93% 15.93%
907 ZMC ZetaMicron ZMC $92,119 $0.000153 600,344,291 LowVol 2.93% 1.52% 32.39%
908 GCC GuccioneCoin GCC $90,267 $0.004450 20,285,537 LowVol 2.72% 1.23% 11.74%
909 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $89,294 $0.011120 8,030,000 LowVol 1.92% -6.01% -11.39%
910 ADCN Asiadigicoin ADCN $87,847 $0.003524 24,931,054 LowVol 2.91% 6.89% 22.69%
911 MND MindCoin MND $87,652 $0.005524 15,867,695 LowVol 2.72% 1.52% 32.27%
912 MNM Mineum MNM $86,877 $0.009207 9,436,367 LowVol 2.93% -7.60% -37.76%
913 FXE FuturXe FXE $86,769 $0.368570 235,421 LowVol 2.52% 1.40% -67.34%
914 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $85,626 $0.001074 79,719,140 LowVol 2.74% -28.93% 60.87%
915 TSE Tattoocoin (S… TSE $84,418 $0.000934 90,421,856 LowVol 2.68% -39.47% -19.29%
916 VEC2 VectorAI VEC2 $84,253 $0.005064 16,637,528 LowVol 2.93% -14.09% -4.35%
917 611 SixEleven 611 $82,669 $0.191538 431,605 LowVol 2.93% -9.42% 9.06%
918 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
919 WARP WARP WARP $78,767 $0.071919 1,095,224 LowVol -9.19% 17.04%
920 DRS Digital Rupees DRS $78,379 $0.000153 510,802,961 LowVol 2.93% 1.52% 32.39%
921 BTQ BitQuark BTQ $78,037 $0.008593 9,081,731 LowVol 2.93% -5.25% 8.97%
922 MAY Theresa May Coin MAY $77,342 $0.003069 25,202,200 LowVol 2.93% -8.00% 1.83%
923 COXST CoExistCoin COXST $77,085 $0.002844 27,100,000 LowVol -0.87% 3.91% 45.84%
924 POP PopularCoin POP $74,987 $0.000022 3,372,875,244 LowVol -0.65% -7.11% -16.83%
925 EXN ExchangeN EXN $74,840 $0.014675 5,100,000 LowVol 2.29% -2.91% 47.22%
926 CNC CHNCoin CNC $73,858 $0.001495 49,403,663 LowVol -1.34% -29.60%
927 EMP EMoneyPower EMP $71,995 $0.007826 9,200,000 LowVol 2.93%
928 $$$ Money $$$ $71,845 $0.001566 45,887,218 LowVol -14.41% 17.80% -20.90%
929 CPN CompuCoin CPN $69,377 $0.003537 19,615,019 LowVol -1.19% -7.74% 15.10%
930 300 300 Token 300 $67,668 $225.56 300 LowVol 2.93% -19.29% -11.52%
931 SOIL SOILcoin SOIL $65,100 $0.011417 5,702,048 LowVol 2.08% -25.07% 8.34%
932 SPT Spots SPT $64,734 $0.002889 22,406,021 LowVol 2.72% -7.07% -7.36%
933 ATX Artex Coin ATX $64,468 $0.003432 18,781,750 LowVol 7.29% 6.25% 13.75%
934 CWXT CryptoWorldX … CWXT $64,111 $0.001075 59,630,200 LowVol 2.51% 23.55% 7.26%
935 PIE PIECoin PIE $61,759 $0.004603 13,416,271 LowVol 2.93% 38.44% -55.77%
936 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 52.73%
937 BLZ BlazeCoin BLZ $61,537 $0.000101 608,557,394 LowVol -0.48% -6.22% 42.92%
938 BSC BowsCoin BSC $58,762 $0.010588 5,550,102 LowVol 2.72% 1.60% 1.09%
939 CRT CRTCoin CRT $58,385 $0.736526 79,270 LowVol 2.93% 1.52% 32.39%
940 NTWK Network Token NTWK $57,507 $0.004927 11,671,310 LowVol -0.62% 23.67% 17.01%
941 SONG SongCoin SONG $56,489 $0.001735 32,565,300 LowVol 33.30% 29.04% 92.04%
942 CXT Coinonat CXT $55,315 $0.006415 8,623,200 LowVol 4.13% -11.60% 9.48%
943 DIBC DIBCOIN DIBC $53,829 $0.010766 5,000,000 LowVol 17.72% 14.03% -6.45%
944 GPL Gold Pressed … GPL $52,570 $0.204928 256,527 LowVol 1.01% -22.32% -11.72%
945 VIP VIP Tokens VIP $51,220 $0.000614 83,450,403 LowVol 2.72% -18.78% 32.39%
946 G3N G3N G3N $51,054 $0.006751 7,561,891 LowVol 2.93% 1.52% 32.39%
947 EGO EGO EGO $50,615 $0.000844 60,000,001 LowVol -6.98% 21.72%
948 BENJI BenjiRolls BENJI $49,719 $0.002455 20,254,996 LowVol -8.61% 6.28% 11.37%
949 SFC Solarflarecoin SFC $46,933 $0.003332 14,083,450 LowVol 2.22% 4.88% -18.52%
950 IMPS ImpulseCoin IMPS $46,598 $0.002302 20,245,510 LowVol 2.93% 1.52%
951 DLISK DAPPSTER DLISK $46,033 $0.000460 100,000,000 LowVol 2.93%
952 ORLY Orlycoin ORLY $45,598 $0.001244 36,646,779 LowVol -8.53% -2.41%
953 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 16.75%
954 CESC CryptoEscudo CESC $44,224 $0.000307 144,105,100 LowVol 2.72% 1.60% -11.74%
955 PULSE Pulse PULSE $43,882 $0.003069 14,298,972 LowVol 2.72% 12.80% -15.35%
956 PEX PosEx PEX $41,031 $0.016725 2,453,240 LowVol 2.52% -1.12%
957 ROOFS Roofs ROOFS $39,895 $0.000307 130,000,000 LowVol 2.93% 94.85% 32.45%
958 BOAT BOAT BOAT $39,844 $0.002148 18,547,845 LowVol 2.53% 3.18% -0.06%
959 UET Useless Ether… UET $39,087 $0.009856 3,965,716 LowVol -0.72% -11.80% 27.60%
960 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,415 $0.005076 7,567,380 -1.21%
961 XCS CybCSec XCS $38,133 $0.003222 11,834,082 LowVol 2.93% -17.35% -5.10%
962 OS76 OsmiumCoin OS76 $37,999 $0.042504 894,026 LowVol 2.93% 0.44% 77.23%
963 HVCO High Voltage HVCO $37,600 $0.025165 1,494,171 LowVol 2.93% 1.52% 32.34%
964 ZYD Zayedcoin ZYD $37,365 $0.005984 6,243,840 LowVol 2.93% 1.52% 8.35%
965 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,056 $0.007672 4,829,945 LowVol -15.70% -35.07% 4.52%
966 BNX BnrtxCoin BNX $36,707 $0.001384 26,529,001 LowVol 3.30% 7.59% 23.35%
967 MTM MTMGaming MTM $36,636 $0.012212 2,999,967 LowVol 5.14% 51.38%
968 DPAY DPAY DPAY $36,615 $0.000460 79,541,001 LowVol 2.93% 32.39%
969 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol -4.17%
970 JIN Jin Coin JIN $36,268 $0.003683 9,848,485 LowVol 2.93% -79.35% -80.48%
971 CASH Cashcoin CASH $35,438 $0.000768 46,158,242 LowVol 2.93% 20.81% -49.44%
972 PLNC PLNcoin PLNC $34,090 $0.001995 17,089,600 LowVol 2.72% 11.63%
973 STEPS Steps STEPS $33,894 $0.001820 18,625,017 LowVol -7.38%
974 IMX Impact IMX $33,607 $0.000307 109,509,108 LowVol 2.93% -13.11% 157.09%
975 VLTC Vault Coin VLTC $33,286 $0.001097 30,347,630 LowVol 0.85% 4.41% -13.68%
976 PLACO PlayerCoin PLACO $32,333 $0.000921 35,120,000 LowVol 2.72% -6.35% 0.40%
977 SLEVIN Slevin SLEVIN $32,223 $0.000460 70,000,000 LowVol 2.93% -20.70% 11.96%
978 EREAL eREAL EREAL $31,668 $0.000463 68,427,562 LowVol -0.23% -6.16% -28.86%
979 DIX Dix Asset DIX $29,814 $3e-07 100,000,000,000 LowVol -3.51% 24.78% 18.96%
980 WBB Wild Beast Block WBB $29,464 $0.174771 168,588 LowVol 2.72% -7.14% 4.08%
981 TOR Torcoin TOR $29,109 $0.092066 316,179 LowVol 2.93% -32.47% -53.15%
982 ALTC Antilitecoin ALTC $29,012 $0.000921 31,512,613 LowVol 2.93% 1.52% 32.67%
983 BIOS BiosCrypto BIOS $28,878 $0.001387 20,821,709 LowVol -8.24% -20.81%
984 SDP SydPak SDP $28,861 $0.180602 159,804 LowVol 2.93% 32.39%
985 RIDE Ride My Car RIDE $27,729 $0.000274 101,276,976 LowVol -9.43% -40.95%
986 CAB Cabbage CAB $27,390 $0.002609 10,499,996 LowVol 2.93% 1.52% 10.46%
987 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -12.41% 1.24%
988 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol -6.56% -3.98%
989 ZNE Zonecoin ZNE $26,544 $0.010281 2,581,970 LowVol 2.93% -25.75% -6.60%
990 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,793 $0.034218 753,776 LowVol 2.93% 1.52% -3.11%
991 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -4.13% -6.57%
992 LIR LetItRide LIR $25,091 $0.000691 36,297,431 LowVol -8.53% -0.60%
993 KIC KibiCoin KIC $24,813 $0.001688 14,701,000 LowVol 2.73% -58.85% -74.52%
994 VRS Veros VRS $24,114 $0.000050 486,609,040 LowVol -24.11% -50.35% 22.78%
995 TRADE Tradecoin TRADE $22,088 $0.002809 7,863,479 LowVol 469.14%
996 SCS Speedcash SCS $21,846 $0.083437 261,831 LowVol -7.99% 17.94%
997 IBANK iBank IBANK $19,447 $0.004296 4,526,324 LowVol 2.93% -17.78% 64.90%
998 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $18,689 $0.001381 13,532,750 LowVol 15.34% 2.75% 105.47%
999 RSGP RSGPcoin RSGP $18,407 $10.66 1,727 LowVol 2.52% 21.55% 7.93%
1000 JS JavaScript Token JS $18,257 $0.002284 7,991,996 LowVol -0.72% -7.39% -18.86%
1001 ELS Elysium ELS $17,822 $0.004450 4,005,012 LowVol 2.93% 1.52% 10.45%
1002 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 47.40%
1003 CRTM Corethum CRTM $16,856 $0.006743 2,500,000 LowVol -0.62% -7.50% 33.61%
1004 SLFI Selfiecoin SLFI $16,546 $0.000153 107,829,281 LowVol 2.72% 1.52% 31.95%
1005 JOBS JobsCoin JOBS $16,268 $0.000153 106,019,270 LowVol 2.93% -49.24% -33.80%
1006 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 -2.10% 20.27%
1007 BIOB BioBar BIOB $15,630 $0.017646 885,756 LowVol -36.70% -35.85% -16.14%
1008 GEERT GeertCoin GEERT $14,794 $0.002906 5,091,200 LowVol -1.31% -8.48% 27.22%
1009 GBT GameBet Coin GBT $14,699 $0.000691 21,262,780 LowVol -8.52% -50.28%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $14,025 $0.010127 1,384,879 LowVol 2.93% 1.52% 53.29%
1011 ARGUS Argus ARGUS $13,068 $0.011380 1,148,324 LowVol 2.58% -5.57% 30.45%
1012 DAS DAS DAS $12,735 $0.004694 2,712,881 LowVol -7.69%
1013 VTA Virtacoin VTA $10,997 $0.000002 5,201,310,113 LowVol 2.08% -3.66% -78.83%
1014 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol 0.59%
1015 RUPX Rupaya RUPX $10,615 $0.001738 6,106,431 LowVol -1.32% -73.86% -90.46%
1016 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -8.53% -23.46%
1017 VOLT Bitvolt VOLT $9,276 $0.000614 15,112,554 LowVol 2.93% -18.78% 28.85%
1018 MGM Magnum MGM $9,115 $0.002302 3,960,151 LowVol 2.93% -49.08%
1019 TSTR Tristar Coin TSTR $8,486 $0.001688 5,027,857 LowVol 2.52% -48.36% -67.79%
1020 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -7.49% -17.78%
1021 ULA Ulatech ULA $6,860 $0.034371 199,586 LowVol 2.93% -9.04% 70.50%
1022 CCM100 CCMiner CCM100 $6,849 $0.002038 3,360,417 LowVol 5.14% -32.44% 7.83%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,750 $0.031864 211,827 LowVol 5.14% 5.98% 49.82%
1024 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,686,103 LowVol 11.20%
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,805 LowVol -3.02% 25.39%
1026 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,229 $0.003069 1,377,917 LowVol 2.93% 12.80% 3.34%
1027 XNG Enigma XNG $3,827 $0.230164 16,627 LowVol 7.55% 30.15% 29.51%
1028 CONX Concoin CONX $3,771 $0.005067 744,266 LowVol 2.93% -41.18% -26.52%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 0.59%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $2,682 $0.000460 5,826,388 LowVol 2.93% 42.57% 99.08%
1031 NANOX Project-X NANOX $2,402 $30688.60 0.078264 LowVol 2.93% -43.44% -51.07%
1032 TOKEN SwapToken TOKEN $2,151 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol 2.04% -6.07% 17.67%
1033 EBT Ebittree Coin EBT $985 $0.000779 1,264,511 LowVol 2.93% -19.57% 241.79%
1034 ABN Abncoin ABN $852 $0.012582 67,700 LowVol 2.93% -3.65% -6.01%
1035 SOJ Sojourn SOJ $550 $0.001133 485,214 LowVol 1.83% -85.74% 48.04%
1036 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -4.66%
1037 DMB Digital Money… DMB $422 $0.001002 421,300 LowVol 2.93% -5.18% 8.09%
1038 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1039 CALC CaliphCoin CALC $120 $0.001381 87,140 LowVol 2.93% 35.05% 40.91%
1040 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol -0.63% -70.41%
1041 FAL Falcoin FAL $30 $0.000153 196,766 LowVol 2.93% -32.74% 0.18%
1042 APW AppleCoin APW $13 $0.000153 81,915 LowVol 2.93% 1.52% 32.39%
1043 ATMC ATMCoin ATMC $3.61 $18,315,400 5.75% -1.87% 20.79%
1044 BCD Bitcoin Diamo… BCD $40.64 $12,741,900 -5.71% 17.86% -17.85%
1045 CMT CyberMiles CMT $0.223380 $8,476,520 -2.79% -13.12%
1046 ORME Ormeus Coin ORME $3.31 $5,761,320 5.47% 8.89% 12.50%
1047 ITC IoT Chain ITC $0.932995 $3,780,480 3.48%
1048 ETN Electroneum ETN $0.108413 $2,512,540 1.84% -6.20% 51.20%
1049 AI POLY AI AI $18.43 $2,192,780 -2.36% 2.26% 11.42%
1050 NULS Nuls NULS $0.836030 $2,032,290 -1.09% -1.60% 49.42%
1051 FRGC Fargocoin FRGC $10.77 $1,858,090 -1.03% 3.78% 8.11%
1052 REC Regalcoin REC $30.32 $1,701,300 -2.75% -8.86% -42.04%
1053 FRST FirstCoin FRST $16.16 $1,587,970 3.40% 7.64% -4.03%
1054 ERO Eroscoin ERO $0.150384 $1,437,490 2.15% -1.34%
1055 GRX GOLD Reward T… GRX $4.85 $1,152,480 -5.99% -4.89% 11.51%
1056 CLUB ClubCoin CLUB $3.53 $1,058,830 -1.21% 2.74% -30.44%
1057 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.37 $921,139 2.67% -4.13% 22.78%
1058 WC WINCOIN WC $0.647843 $918,834 2.75% -7.01% -10.65%
1059 TSL Energo TSL $0.031199 $802,469 1.51% 1.56% -0.15%
1060 B2X SegWit2x [Fut… B2X $202.49 $776,398 0.26% 0.23% -11.51%
1061 STC Santa Coin STC $0.693562 $673,632 8.64% 1.88%
1062 XIN Infinity Econ… XIN $0.030382 $501,990 2.76% -16.47% -1.02%
1063 RYZ ANRYZE RYZ $0.017114 $441,102 -7.27% 0.39% -27.69%
1064 GBG Golos Gold GBG $0.167049 $425,802 -0.25% 3.56% 22.07%
1065 ADK Aidos Kuneen ADK $33.76 $379,254 13.83% 19.21% 8.54%
1066 BTE BitSerial BTE $6.89 $370,945 1.54% 0.74% -3.33%
1067 THS TechShares THS $0.993309 $369,626 -1.42% 10.81% -0.05%
1068 BT2 BT2 [CST] BT2 $80.69 $243,992 -4.12% -40.57% -34.95%
1069 BOT Bodhi BOT $0.416224 $215,009 -1.47% -1.14% -10.87%
1070 SBC StrikeBitClub SBC $0.993696 $209,080 -6.34% 93.16%
1071 XCPO Copico XCPO $0.020100 $185,838 -1.16% -0.27% -14.64%
1072 VASH VPNCoin VASH $0.007365 $177,780 -9.60% 31.37% 39.24%
1073 XID Sphre AIR XID $0.170921 $144,976 1.12% -7.56% -1.91%
1074 LLT LLToken LLT $0.348864 $140,203 2.05% -0.26% -26.20%
1075 UGT UG Token UGT $0.442779 $132,069 7.31% -3.99% -4.55%
1076 CAPP Cappasity CAPP $0.018536 $121,742 -0.79% -14.39%
1077 BSR BitSoar BSR $0.169094 $118,322 -5.47% -8.87% -26.54%
1078 INF InfChain INF $0.011968 $111,688 4.27% -4.72% 17.41%
1079 SUR Suretly SUR $2.39 $106,228 -2.46% -20.55% -25.54%
1080 XYLO XYLO XYLO $0.690493 $102,387 3.43% 46.47%
1081 BTCM BTCMoon BTCM $0.037177 $87,530 -1.02% 7.21% 266.58%
1082 QBT Qbao QBT $0.215737 $75,492 -1.67% -5.10% -20.63%
1083 ICX ICON ICX $1.85 $73,083 -0.78% 8.89% 18.13%
1084 DSR Desire DSR $0.323788 $52,079 3.35% 14.33% 14.93%
1085 SNOV Snovio SNOV $0.004795 $48,780 2.73% 12.14%
1086 MKR Maker MKR $403.21 $42,268 -0.62% -6.75% -0.43%
1087 TER TerraNova TER $16.06 $41,833 48.36% 198.64% 759.03%
1088 MSD MSD MSD $0.009046 $34,039 4.94% 3.68% -27.67%
1089 B3 B3Coin B3 $0.000105 $33,997 44.52% 28.46% 77.56%
1090 BT1 BT1 [CST] BT1 $15140.90 $33,942 1.53% 1.65% 31.49%
1091 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.092834 $32,555 7.04% 7.51% 1.50%
1092 OXY Oxycoin OXY $0.130797 $30,125 -2.14% -4.31% -23.17%
1093 SEND Social Send SEND $0.063372 $25,969 -2.08% 1.28%
1094 BCDN BlockCDN BCDN $0.082434 $22,528 -5.41% 0.65%
1095 BTU Bitcoin Unlim… BTU $88.45 $20,413 -1.54% -6.16% -31.78%
1096 AIB Advanced Inte… AIB $0.014304 $16,525 -16.62% 62.99% 196.14%
1097 FOR FORCE FOR $0.010413 $15,091 25.11% 42.72% 63.52%
1098 WISH MyWish WISH $0.150970 $13,737 -0.72% -4.50% 2.78%
1099 EVR Everus EVR $1.38 $13,281 -6.28% 5.96% -29.58%
1100 MCR Macro MCR $1.58 $11,890 5.11% 20.41% -27.60%
1101 SKR Sakuracoin SKR $0.009706 $10,804 7.88% -9.49% 727.37%
1102 BOS BOScoin BOS $1.26 $10,692 2.72% 1.44% 16.75%
1103 COR CORION COR $0.854985 $10,523 2.93% 24.52% -2.63%
1104 VIU Viuly VIU $0.011715 $10,216 7.28% -4.49% 55.06%
1105 GLS GlassCoin GLS $0.690493 $9,791 -1.65% -0.80% -39.75%
1106 BPL Blockpool BPL $0.170647 $7,919 2.93% -14.71% 24.86%
1107 HAT Hawala.Today HAT $0.201604 $7,891 -0.62% -35.14% 36.15%
1108 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.044801 $6,673 -0.62% -5.71% -20.61%
1109 DEUS DeusCoin DEUS $0.268832 $6,506 -2.73% -6.01% -27.69%
1110 AKY Akuya Coin AKY $0.119685 $6,046 13.56% 7.21% 5.87%
1111 B2B B2B B2B $0.314548 $5,686 -0.70% -16.46% -13.74%
1112 SND Sand Coin SND $0.695069 $5,583 6.56% 12.10% 15.24%
1113 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003656 $5,450 6.25% 3.46% 38.08%
1114 NUKO Nekonium NUKO $0.078256 $5,381 -3.77% -0.38%
1115 DGPT DigiPulse DGPT $0.902440 $5,381 -0.52% -13.18% -18.88%
1116 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005725 $5,271 -0.62% -8.88% 54.26%
1117 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004704 $5,192 -0.72% -17.95% 9.70%
1118 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002523 $4,969 -5.36% -17.92% 6.02%
1119 BON Bonpay BON $1.43 $4,677 2.56% -10.92%
1120 MGC MergeCoin MGC $0.012736 $4,053 3.34% -3.32% -10.19%
1121 PLX PlexCoin PLX $0.034198 $4,022 9.31% 16.75% -72.23%
1122 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009728 $3,043 32.13% -0.92% 155.26%
1123 MOTO Motocoin MOTO $0.006354 $3,020 2.70% -18.34% 85.33%
1124 PNX Phantomx PNX $0.014537 $2,851 3.35% -17.68% -14.61%
1125 DFS DFSCoin DFS $0.004815 $2,824 -0.85% -13.57% -38.86%
1126 STU bitJob STU $0.031309 $2,655 -1.56% -20.55% 3.71%
1127 PEC Peacecoin PEC $0.111860 $2,655 2.93% 48.02% 45.52%
1128 MGC GulfCoin MGC $0.003069 $2,639 28.66% 69.13% 3.39%
1129 ABC Alphabit ABC $23.60 $2,596 30.95% -0.47% 10.25%
1130 ONG onG.social ONG $0.224004 $2,189 -0.72% 27.48% 41.05%
1131 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.120146 $2,165 2.93% 1.72% 20.59%
1132 XOT Internet of T… XOT $2148.18 $2,118 2.93% 1.31% -1.94%
1133 WILD Wild Crypto WILD $0.174333 $2,111 -0.70% -9.35% -38.21%
1134 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.45 $2,086 22.00% -13.58% -19.81%
1135 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000460 $2,058 2.93% 7.49% -14.71%
1136 GARY President Joh… GARY $0.176459 $1,995 2.93% 7.44% -5.71%
1137 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.294311 $1,940 2.49% 13.08% 16.27%
1138 ACC AdCoin ACC $0.089968 $1,926 2.70% 20.27% -2.96%
1139 SHND StrongHands SHND $2.1e-08 $1,782 -2.33% -18.35% -24.35%
1140 MEN PeopleCoin MEN $0.000153 $1,713 2.93% 1.52% 32.60%
1141 SISA SISA SISA $0.010800 $1,681 -18.49% -2.96% -23.76%
1142 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000153 $1,556 -48.74% 1.60% -34.46%
1143 HNC Huncoin HNC $0.001995 $1,497 -7.71% -16.84% -9.42%
1144 HYTV Hyper TV HYTV $0.003473 $1,464 -6.85% -14.78% -29.64%
1145 ACN Avoncoin ACN $0.000460 $1,452 2.93% 14.36% 21.53%
1146 EDRC EDRCoin EDRC $0.068037 $1,451 11.12% -16.22% 12.17%
1147 DMC DynamicCoin DMC $0.001985 $1,417 -1.44% -7.04% -54.38%
1148 DAY Chronologic DAY $3.40 $1,251 -4.73% -2.57% -27.06%
1149 RCN Rcoin RCN $0.000153 $1,229 2.93% 1.52% 32.39%
1150 BLX Blockchain Index BLX $2.91 $1,181 -0.62% -19.00% 4.82%
1151 FRD Farad FRD $0.068734 $1,162 2.40% -25.54% -44.79%
1152 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.091912 $1,103 2.93% 8.12% 24.72%
1153 PRIMU Primulon PRIMU $0.000307 $1,073 3.09% 50.13% 69.66%
1154 APC AlpaCoin APC $0.029967 $1,049 2.56% 30.46% 0.78%
1155 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $1,015 -0.64% 38.31% 183.03%
1156 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013043 $941 2.93% -18.41% 22.25%
1157 FLASH Flash FLASH $0.006291 $881 2.93% 7.10% 27.77%
1158 TRIA Triaconta TRIA $8.96 $843 -0.62% -5.32% -2.82%
1159 IBTC iBTC IBTC $0.011199 $841 -0.62% -7.80% 150.51%
1160 BTBc Bitbase BTBc $0.003990 $802 6.33% -23.51% 23.30%
1161 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005217 $801 2.93% -4.12% 18.58%
1162 FRN Francs FRN $0.031368 $724 -17.23% -4.90% 8.19%
1163 WIC Wi Coin WIC $0.003299 $715 2.64% 15.84% 9.15%
1164 QBT Cubits QBT $0.003722 $657 2.30% 20.53% -28.96%
1165 TCOIN T-coin TCOIN $0.000263 $638 -0.56% -8.22% 7.14%
1166 OX OX Fina OX $0.000172 $615 2.65% -2.72% -20.80%
1167 UR UR UR $0.001059 $578 2.38% 19.44% 99.66%
1168 TIE TIES Network TIE $0.103042 $574 -0.72% -15.14% 6.11%
1169 CC CyberCoin CC $0.000307 $559 2.93% 22.08% 74.24%
1170 EAG EA Coin EAG $3.07 $549 2.52% 31.89% -4.96%
1171 ZBC Zilbercoin ZBC $0.030138 $540 -9.37% -3.78% -19.77%
1172 BEST BestChain BEST $0.002368 $516 1.94% -82.39% 77.11%
1173 BAT BatCoin BAT $0.000004 $506 1.31% 34.82% 80.14%
1174 RHFC RHFCoin RHFC $0.001382 LowVol 2.94% 9.43%
1175 STARS StarCash Network STARS $0.164386 LowVol 2.93% -42.06% -35.56%
1176 MCI Musiconomi MCI $0.031213 LowVol -0.41% -6.17% -10.47%
1177 ETT EncryptoTel [… ETT $0.116396 LowVol 3.15% 29.63% 7.66%
1178 NTC Natcoin NTC $0.092066 LowVol 2.93% -11.07% -36.64%
1179 LDCN LandCoin LDCN $0.001220 LowVol -34.97% -4.90% -40.92%
1180 MAVRO Mavro MAVRO $0.042043 LowVol 2.93% 8.26% 115.61%
1181 NAMO NamoCoin NAMO $0.000156 LowVol 2.58% -37.86% -28.21%
1182 MINEX Minex MINEX $0.016812 LowVol 2.99% 4.94% -7.53%
1183 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000452 LowVol -0.64% 16.85%
1184 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002609 LowVol 2.72% -4.12% 34.21%
1185 SKC Skeincoin SKC $0.030995 LowVol 5.54% 22.07% 156.20%
1186 PRN Protean PRN $0.000073 LowVol 4.67% -24.21% -19.01%
1187 PCN PeepCoin PCN $0.000153 LowVol 2.72% 1.52% 32.39%
1188 NBIT netBit NBIT $0.073131 LowVol 2.72% 35.54% 28.22%
1189 WA WA Space WA $0.024551 LowVol 2.93% 12.09% 22.55%
1190 XAU Xaucoin XAU $0.040662 LowVol 2.93% -17.93% -10.50%
1191 VULC Vulcano VULC $0.006751 LowVol 2.93% -13.43% 15.51%
1192 10MT 10M Token 10MT $0.002190 LowVol -0.62% 37.71%
1193 MONETA Moneta MONETA $0.000460 LowVol 2.93% -18.11% -0.33%
1194 XQN Quotient XQN $0.007672 LowVol 2.93% -12.48% 58.45%
1195 QORA Qora QORA $0.214820 LowVol 2.52% -20.39% -0.29%
1196 MARX MarxCoin MARX $0.001110 LowVol 2.28% -22.49% 15.19%
1197 FUDD DimonCoin FUDD $0.001344 LowVol -0.62% -7.79% 11.03%
1198 SWP Swapcoin SWP $0.103002 LowVol -0.64% -7.82% -9.62%
1199 CASH Cash Poker Pro CASH $0.040769 LowVol -0.62% -16.57% -41.59%
1200 HIGH High Gain HIGH $0.000307 LowVol 2.72% -32.32% -56.53%
1201 XRY Royalties XRY $0.000151 LowVol 2.80% -6.82% -92.01%
1202 FAP FAPcoin FAP $0.011130 LowVol 1.69% 4.97% 67.16%
1203 EBIT eBIT EBIT $0.003405 LowVol -12.68% 6.18% 130.29%
1204 BIT First Bitcoin BIT $0.013503 LowVol 2.93% 40.98% 4.61%
1205 PLC PlusCoin PLC $0.000550 LowVol -0.62% 2.86% -11.50%
1206 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -1.00% -7.06% 22.53%
1207 KARMA Karmacoin KARMA $0.000153 LowVol 2.72% 1.52% 33.33%
1208 AMS AmsterdamCoin AMS $0.003836 LowVol -16.99% -12.48% -21.40%
1209 CBD CBD Crystals CBD $0.002762 LowVol 2.93% 1.52% 70.17%
1210 BSN Bastonet BSN $0.000921 LowVol 2.72% 21.83% 36.21%
1211 MAGN Magnetcoin MAGN $0.627581 LowVol 2.93% 5.00% 36.57%
1212 EUSD eUSD EUSD $0.000269 LowVol -0.70% 21.59% 25.11%
1213 SAK Sharkcoin SAK $0.001656 LowVol -10.63% -12.57% -34.59%
1214 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000153 LowVol 2.93% 1.53% 27.91%
1215 QBC Quebecoin QBC $0.002455 LowVol 2.93% 1.60% 24.61%
1216 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001841 LowVol 2.72% -1.24% -20.56%
1217 WOW Wowcoin WOW $0.000153 LowVol 2.93% -2.53% 9.23%
1218 EVC EventChain EVC $0.134398 LowVol -0.62% -10.77% 28.38%
1219 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001960 LowVol 0.85% 15.30% 69.07%
1220 PRM PrismChain PRM $0.001688 LowVol 2.93% 1.52% 20.08%
1221 DASHS Dashs DASHS $0.052171 LowVol 2.93% -6.71% 42.15%
1222 COUPE Coupecoin COUPE $0.000151 LowVol 2.93% 100.40% 1368.45%
1223 EXRN EXRNchain EXRN $9e-07 LowVol -0.62% -7.79% 88.69%
1224 FFC FireFlyCoin FFC $0.000153 LowVol 2.93% 1.60% 21.14%
1225 ACES Aces ACES $0.000153 LowVol 2.93% -3.40% -20.27%
1226 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002148 LowVol 2.72% 1.52% 40.54%
1227 INDIA India Coin INDIA $0.000460 LowVol 2.74% 52.28% 58.56%
1228 EGOLD eGold EGOLD $0.009420 LowVol -0.64% -56.92% -8.15%
1229 ANI Animecoin ANI $0.000153 LowVol -48.53% -49.24% -22.19%
1230 TELL Tellurion TELL $0.000216 LowVol 12.48% 40.25% 25.10%
1231 LKC LinkedCoin LKC $0.000307 LowVol 2.93% -20.42% 55.14%
1232 CYDER Cyder CYDER $0.000307 LowVol 2.52% 1.52% 32.39%
1233 LEPEN LePen LEPEN $0.000153 LowVol 5.18% 34.69% 39.72%
1234 DBG Digital Bulli… DBG $0.007979 LowVol 2.93% 75.97% 17.42%
1235 TODAY TodayCoin TODAY $0.000921 LowVol 2.93% 1.52%
1236 VOYA Voyacoin VOYA $2.46 LowVol 2.74% -19.98% 53.67%
1237 BITOK Bitok BITOK $0.000153 LowVol 2.93% 2.02% 53.66%
1238 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.101272 LowVol 2.52% -6.23%
1239 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000179 LowVol -0.62% -7.56% -4.08%
1240 REGA Regacoin REGA $0.001228 LowVol 2.93% -18.78% -21.54%
1241 GAY GAY Money GAY $0.011264 LowVol 0.67% -64.02% 32.86%
1242 WINK Wink WINK $0.000153 LowVol 2.72% -59.07%
1243 TOP TopCoin TOP $0.000466 LowVol 1.10% 28.77% -6.50%
1244 ASN Aseancoin ASN $0.006291 LowVol 3.80% 4.49% -68.84%
1245 PI PiCoin PI $0.002302 LowVol 2.93% 11.36%
1246 GAIN UGAIN GAIN $0.002148 LowVol 2.93% 29.21% 41.85%
1247 KASHH KashhCoin KASHH $0.000153 LowVol 3.25% 1.56% 32.49%
1248 HDLB HODL Bucks HDLB $0.050636 LowVol 2.52% 20.48% 14.68%
1249 ELC Elacoin ELC $0.077257 LowVol 2.72% -43.16% -16.78%
1250 AXIOM Axiom AXIOM $0.022556 LowVol 2.93% 1.52% 27.19%
1251 X2 X2 X2 $0.000153 LowVol 2.72% -49.24% 32.39%
1252 YES Yescoin YES $0.000152 LowVol 2.94% 2.77% 301.60%
1253 IPY Infinity Pay IPY $0.001792 LowVol 1.20%
1254 DON Donationcoin DON $0.000633 LowVol 2.79% -20.65% 24.18%
1255 IQT iQuant IQT $0.144147 LowVol 2.72% -12.81% -12.86%
1256 BXC Bitcedi BXC $0.003233 LowVol 2.91% -19.93% 21.96%
1257 DISK DarkLisk DISK $0.001228 LowVol 2.93%
1258 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000307 LowVol 2.72% 1.52% -11.74%
1259 YEL Yellow Token YEL $0.005197 LowVol -0.62% -6.42% -4.23%
1260 GRN Granite GRN $0.015498 LowVol -0.10% -13.10% 91.09%
1261 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.014117 LowVol 83.14% 282.38%
1262 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003683 LowVol 2.52% -26.11% -19.27%
1263 TURBO TurboCoin TURBO $0.000153 LowVol 2.93% 1.52% 32.39%
1264 XTD XTD Coin XTD $0.000153 LowVol 2.93%
1265 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002609 LowVol 2.93% 1.52% -10.13%
1266 FUTC FutCoin FUTC $0.005217 LowVol 2.93% 99.04% 169.88%
1267 HCC Happy Creator… HCC $0.000614 LowVol 2.93% 1.52% -5.83%
1268 9COIN 9COIN 9COIN $0.003683 LowVol 2.93% -2.54% 35.64%
1269 PRES President Trump PRES $0.004900 LowVol 2.72% -9.62% 33.08%
1270 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006665 LowVol 2.93% 451.18% 579.99%
1271 TEAM TeamUp TEAM $0.000307 LowVol 1.52%
1272 LTH LAthaan LTH $0.000767 LowVol 2.93% 1.52% 27.11%
1273 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.052926 LowVol 5.21% 3.81% 37.87%
1274 TRICK TrickyCoin TRICK $0.019794 LowVol 2.52% 54.07% 80.40%
1275 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.474445 LowVol 2.93% 42.48% 66.24%
1276 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.009053 LowVol 2.93% 2.71% 24.58%
1277 EGG EggCoin EGG $0.058001 LowVol 2.72% 1.52% 31.70%
1278 BGR Bongger BGR $0.000160 LowVol -1.34% -18.12% 30.79%
1279 STEX STEX STEX $1.10 LowVol -3.51% -10.06% 31.15%
1280 HYPER Hyper HYPER $0.033144 LowVol 2.72% -27.49%
1281 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 2.06% -18.88% -98.21%
1282 AV AvatarCoin AV $0.056620 LowVol 2.72% 4.06%
1283 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000153 LowVol 2.93% 32.39%
1284 SFE SafeCoin SFE $0.000153 LowVol 2.93% 1.52% 34.85%
1285 IFC Infinitecoin IFC $0.000021 LowVol 1.84% 22.29% 60.92%
1286 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol 7.23% -60.53%
1287 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -28.94%
1288 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1289 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 32.33%
1290 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 33.09%
1291 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol -6.49% -7.60%
1292 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1293 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 45.80%
1294 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol -4.37% 85.78%
1295 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 24.96%
1296 IRL IrishCoin IRL $0.002823 LowVol -6.60% 22.02%
1297 CYC Cycling Coin CYC $0.001266 LowVol -6.94% -8.31%
1298 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 31.61%
1299 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000855 LowVol -5.68% 5.01%
1300 CME Cashme CME $0.000138 LowVol -8.76% -17.86%
1301 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol -7.44%
1302 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -8.24% -6.51%
1303 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003958 LowVol -9.63% 14.93%
1304 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -25.78%
1305 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol -0.71% 29.76%
1306 OP Operand OP $0.000979 LowVol -7.44%
1307 TCR TheCreed TCR $0.000279 LowVol -7.55% -33.24%
1308 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol -9.19%
1309 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol -33.75%
1310 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 15.49%
1311 XID International… XID $0.009420 LowVol -6.98%
1312 POKE PokeCoin POKE $0.000139 LowVol -7.84%
1313 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol -10.34% 16.93%
1314 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol
1315 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol -4.17% 16.64%
1316 MBL MobileCash MBL $0.000559 LowVol -7.49% 60.85%
1317 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002742 LowVol -9.30%
1318 GBRC Global Busine… GBRC $0.000288 LowVol -4.75%
1319 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol -6.52% 21.91%
1320 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol -1.30% 154.70%
1321 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol -6.98%
1322 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -6.98% -2.51%
1323 XDE2 XDE II XDE2 $2.06 LowVol -6.30% 13.87%
1324 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000460 LowVol 2.89% 1.48% -20.48%
1325 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol -4.27%
1326 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -79.29%
1327 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol -6.93% 22.93%
1328 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.91%
1329 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol -9.31% 19.93%
1330 EFYT Ergo EFYT $14.78 LowVol -15.44% 67.10%
1331 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol -7.36% 21.16%
1332 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1333 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol -15.60%
1334 UNC UNCoin UNC $0.000149 -1.99% 28.45%
1335 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1336 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 -0.01% 38.75%
1337 FC Facecoin FC $0.003480 56.12%
1338 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -11.17%
1339 FBL Faceblock FBL $0.001654 -1.92%

Quay lại phần 1

Phản hồi