Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 21h ngày 10/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 21h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1339 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 21h ngày 10/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $14934.50 trên tổng giá trị $249,886,100,027

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $450.69 trên tổng giá trị $43,379,961,016

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1350.34 trên tổng giá trị $22,750,224,494

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.35 trên tổng giá trị $12,086,954,207

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.240449 trên tổng giá trị $9,314,788,639

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng TESLA TeslaCoilCoin (TESLA) đang có giá hiện tại $4.29 trên tổng giá trị đã biến động tăng 203.97% trong 1h qua

    + Đồng GARY President Joh… (GARY) đang có giá hiện tại $0.170131 trên tổng giá trị đã biến động tăng 85.94% trong 1h qua

    + Đồng OPAL Opal (OPAL) đang có giá hiện tại $0.067003 trên tổng giá trị $1,014,681 đã biến động tăng 68.71% trong 1h qua

    + Đồng DUTCH Dutch Coin (DUTCH) đang có giá hiện tại $0.000444 trên tổng giá trị đã biến động tăng 57.64% trong 1h qua

    + Đồng XCRE Creatio (XCRE) đang có giá hiện tại $0.010051 trên tổng giá trị $206,246 đã biến động tăng 53.97% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000053 trên tổng giá trị $28,359,328 đã biến động tăng 711.53% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.006425 trên tổng giá trị đã biến động tăng 428.14% trong 24h qua

    + Đồng I0C I0Coin (I0C) đang có giá hiện tại $0.019824 trên tổng giá trị $416,013 đã biến động tăng 270.96% trong 24h qua

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000118 trên tổng giá trị $4,024,412 đã biến động tăng 225.12% trong 24h qua

    + Đồng KOBO Kobocoin (KOBO) đang có giá hiện tại $0.066081 trên tổng giá trị $1,632,207 đã biến động tăng 196.09% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000145 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1365.66% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.355576 trên tổng giá trị $26,886,701 đã biến động tăng 1130.22% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.008930 trên tổng giá trị đã biến động tăng 656.66% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.006425 trên tổng giá trị đã biến động tăng 574.55% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $12.19 trên tổng giá trị đã biến động tăng 550.85% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 21h ngày 10/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 ICOB ICOBID ICOB $79,403 $0.000744 106,701,874 $621 5.71% 27.47% 15.87%
702 KURT Kurrent KURT $75,954 $0.007657 9,919,485 $6,794 5.18% 101.49% 16.48%
703 MRJA GanjaCoin MRJA $72,213 $0.016221 4,451,920 $561 5.42% -77.77% -52.43%
704 LTCR Litecred LTCR $62,639 $0.002072 30,227,750 $877 -1.18% -35.88% 45.23%
705 WOMEN WomenCoin WOMEN $62,116 $0.001405 44,220,400 $1,455 3.61% -40.22% -44.55%
706 LUNA Luna Coin LUNA $58,234 $0.035191 1,654,797 $1,574 4.87% 43.14% 84.75%
707 VPRC VapersCoin VPRC $57,926 $0.000074 780,124,964 $604 -4.26% 36.44% 235.65%
708 PONZI PonziCoin PONZI $56,944 $0.066129 861,099 $1,057 5.42% -37.80% 77.41%
709 KRONE Kronecoin KRONE $55,247 $0.014683 3,762,617 $621 4.90% -5.78% 28.55%
710 FLAX Flaxscript FLAX $52,709 $0.009437 5,585,458 $860 5.43% 6.16% -58.15%
711 WORM HealthyWormCoin WORM $49,719 $0.000444 112,026,328 $5,848 5.09% 127.02% 28.09%
712 BRAT BRAT BRAT $47,789 $0.000299 160,000,000 $649 5.07% 68.11% -18.57%
713 BRAIN Braincoin BRAIN $41,814 $0.004142 10,094,424 $1,043 5.09% -28.68% -26.83%
714 ITZ Interzone ITZ $41,614 $0.022085 1,884,253 $1,797 5.09% 30.01% 68.49%
715 ICON Iconic ICON $37,716 $0.063614 592,894 $4,842 5.18% 2.25% -6.72%
716 MSCN Master Swiscoin MSCN $35,172 $0.000786 44,720,960 $1,108 7.89% -5.29% -28.81%
717 RBT Rimbit RBT $35,097 $0.000304 115,499,623 $1,530 6.26% -34.16% -45.70%
718 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $30,977 $0.035598 870,202 $3,687 8.70% 19.86% 171.25%
719 LBTC LiteBitcoin LBTC $27,514 $0.008630 3,188,280 $17,722 6.14% -24.76% 220.36%
720 GRIM Grimcoin GRIM $18,166 $0.000917 19,805,072 $538 5.09% -62.62% -59.49%
721 CREVA CrevaCoin CREVA $17,221 $0.000473 36,390,750 $3,904 5.34% -22.68% -38.01%
722 XRC Rawcoin XRC $17,021 $0.024147 704,882 $1,782 16.37% -30.37% 26.33%
723 GSR GeyserCoin GSR $16,986 $0.362452 46,864 $5,110 23.18% -48.74% 299.56%
724 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,019 $0.000651 9,248,323 $606 5.09% -81.31% 6.85%
725 HMC HarmonyCoin HMC $5,790 $0.010316 561,235 $718 5.17% -15.87% -11.46%
726 UNITY SuperNET UNITY $37,970,655 $46.53 816,061 LowVol 3.99% -2.28% -53.28%
727 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 3.56%
728 ETT EncryptoTel [… ETT $10,799,706 $0.173821 62,131,190 LowVol 1.97% -8.92% 30.15%
729 ECN E-coin ECN $8,820,081 $1.87 4,727,390 LowVol 4.96% -39.95% 9.57%
730 YASH YashCoin YASH $6,355,664 $0.635549 10,000,274 LowVol 29.14% 29.12% 37.09%
731 ECOB Ecobit ECOB $5,358,889 $0.012058 444,444,444 LowVol 4.93% -22.95% 4.57%
732 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -17.61%
733 XC XCurrency XC $4,429,403 $0.754492 5,870,709 LowVol 5.18% -35.17%
734 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
735 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol -3.96% 26.44%
736 OPT Opus OPT $3,151,938 $0.022501 140,080,549 LowVol 17.05% 7.69% -6.23%
737 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,774,083 $0.457281 6,066,473 LowVol 5.18% 49.82% 77.19%
738 ADC AudioCoin ADC $2,516,632 $0.003009 836,473,909 LowVol 6.63% -6.23% -6.92%
739 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,326,562 $0.000102 22,886,621,164 LowVol 5.64% 70.25% 132.84%
740 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,191,440 $4.70 465,952 LowVol 1.23% -5.18% -12.22%
741 JNS Janus JNS $2,114,890 $0.091870 23,020,335 LowVol 5.09% 14.07% -36.43%
742 CBX Crypto Bullion CBX $1,917,553 $1.91 1,005,740 LowVol 5.17% -2.10% 4.45%
743 RKC Royal Kingdom… RKC $1,878,174 $0.695620 2,700,000 LowVol -19.63% -9.21% -20.96%
744 ITT Intelligent T… ITT $1,811,739 $0.184911 9,797,899 LowVol 1.53% 11.46%
745 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,669,173 $0.055639 30,000,000 LowVol 5.23% -26.66% -44.77%
746 RC RussiaCoin RC $1,634,146 $0.195055 8,377,873 LowVol 5.01% -10.97% 14.13%
747 WGO WavesGo WGO $1,632,450 $0.169470 9,632,680 LowVol 10.13% 8.19% 23.93%
748 HTC HitCoin HTC $1,626,795 $0.000148 10,996,318,099 LowVol 5.09% -2.77% 26.10%
749 NKA IncaKoin NKA $1,530,479 $0.000134 11,410,759,194 LowVol 4.30% -7.53% 27.32%
750 SDC ShadowCash SDC $1,225,216 $0.183001 6,695,133 LowVol 5.42% 4.68% 55.76%
751 EMV Ethereum Movi… EMV $1,208,398 $0.184020 6,566,666 LowVol 1.52% -52.31% -87.43%
752 UTC UltraCoin UTC $1,190,236 $0.026647 44,666,971 LowVol 5.37% 0.10% -19.72%
753 ORB Orbitcoin ORB $1,146,588 $0.370461 3,095,031 LowVol 5.15% -5.29% 10.50%
754 BTSR BTSR BTSR $1,120,618 $0.341208 3,284,266 LowVol 4.18% -6.57% 59.91%
755 GIM Gimli GIM $1,115,584 $0.013945 80,000,000 LowVol 1.53% -16.64% 110.42%
756 DCY Dinastycoin DCY $1,051,006 $0.000740 1,420,858,063 LowVol 5.09% -6.83% 29.61%
757 INPAY InPay INPAY $971,963 $0.097196 10,000,000 LowVol 5.09% -3.18% -21.43%
758 METAL MetalCoin METAL $910,429 $0.011835 76,925,527 LowVol 5.18% -12.57% 13.33%
759 CARBON Carboncoin CARBON $887,049 $0.000058 15,392,009,787 LowVol 4.53% -24.94% -39.25%
760 EBET EthBet EBET $828,890 $0.097488 8,502,500 LowVol 1.48% 9.50% 17.78%
761 HBN HoboNickels HBN $821,326 $0.013758 59,696,358 LowVol 5.18% -5.47% 6.40%
762 GOOD Goodomy GOOD $783,390 $0.001775 441,349,000 LowVol 5.10% 72.89% 6.47%
763 VAL Valorbit VAL $736,403 $0.000138 5,322,100,288 LowVol -9.02% 19.81%
764 MAX MaxCoin MAX $732,952 $0.011983 61,165,477 LowVol 5.18% -6.17% -18.18%
765 BPC Bitpark Coin BPC $718,691 $0.009583 75,000,000 LowVol 3.29% -38.05% 3.05%
766 NET NetCoin NET $713,358 $0.000906 787,126,712 LowVol 5.01% -25.31% 4.57%
767 NOBL NobleCoin NOBL $688,685 $0.000297 2,315,764,467 LowVol 5.00% -19.74% 27.65%
768 VIDZ PureVidz VIDZ $672,949 $0.005372 125,279,775 LowVol 4.15% 169.90% 128.20%
769 TROLL Trollcoin TROLL $670,956 $0.001185 566,035,559 LowVol 5.24% 8.16% 17.41%
770 TALK BTCtalkcoin TALK $656,817 $0.010060 65,290,635 LowVol 5.18% 12.12% 18.63%
771 BTWTY Bit20 BTWTY $655,846 $645,518 1.016 LowVol 4.10% 27.28% 92.56%
772 SLG Sterlingcoin SLG $635,881 $0.151148 4,207,007 LowVol 4.42% 10.53% 60.19%
773 AU AurumCoin AU $632,717 $2.14 296,216 LowVol 5.33% 7.44% 39.71%
774 RIYA Etheriya RIYA $631,956 $0.399585 1,581,531 LowVol 5.09% -20.54% 27.21%
775 USC Ultimate Secu… USC $610,532 $0.059028 10,343,113 LowVol 5.18% 6.10% -47.28%
776 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -53.87%
777 FNC FinCoin FNC $571,255 $0.044357 12,878,667 LowVol 1.26% 69.41% 39.37%
778 V Version V $564,550 $0.001203 469,347,291 LowVol 5.09% 1.25% 11.20%
779 SAC SACoin SAC $563,494 $0.080331 7,014,637 LowVol 5.42% 14.78% -2.89%
780 OTX Octanox OTX $553,294 $0.065093 8,500,001 LowVol 5.18% 22.24% -3.33%
781 J Joincoin J $546,371 $0.223154 2,448,402 LowVol -3.64% -30.69% 153.57%
782 TIT Titcoin TIT $543,017 $0.010882 49,898,202 LowVol 5.00% 4.89% 52.28%
783 ITI iTicoin ITI $510,893 $15.97 32,000 LowVol 2.93% -5.23% -26.36%
784 CHESS ChessCoin CHESS $506,955 $0.009382 54,032,769 LowVol 18.55% 0.60% 25.81%
785 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 51.66%
786 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -65.17%
787 NETKO Netko NETKO $478,416 $0.109363 4,374,565 LowVol 5.27% -5.15% -19.87%
788 PIGGY Piggycoin PIGGY $475,239 $0.000975 487,524,849 LowVol 5.63% 0.14% 27.48%
789 NYAN Nyancoin NYAN $459,683 $0.001442 318,881,061 LowVol 5.26% 2.62% 73.73%
790 FUCK FuckToken FUCK $455,456 $0.008862 51,392,878 LowVol 1.48% 35.23% 11.82%
791 ICN iCoin ICN $449,611 $0.015386 29,222,669 LowVol 5.09% -3.62% 5.78%
792 DDF DigitalDevelo… DDF $446,206 $0.087178 5,118,307 LowVol 4.68% 7.17% -11.07%
793 WAY WayGuide WAY $444,000 $0.004438 100,040,708 LowVol 5.42% -2.77% 28.09%
794 DAXX DaxxCoin DAXX $439,463 $0.000882 498,320,680 LowVol 4.92% -2.02% 25.74%
795 XGR GoldReserve XGR $437,171 $0.025459 17,171,382 LowVol 4.62% -14.07% 3.41%
796 FLT FlutterCoin FLT $429,638 $0.001333 322,214,524 LowVol 5.12% -20.54% 12.27%
797 FUNK The Cypherfunks FUNK $424,141 $0.000009 46,316,782,499 LowVol 11.66% -0.55% 55.83%
798 TGC Tigercoin TGC $418,653 $0.009616 43,536,800 LowVol 5.18% -20.96% 65.13%
799 STV Sativacoin STV $416,775 $0.058810 7,086,763 LowVol 5.21% 23.46% 89.97%
800 I0C I0Coin I0C $416,013 $0.019824 20,985,412 LowVol 5.18% 270.96% 71.64%
801 SWING Swing SWING $403,328 $0.144959 2,782,358 LowVol 5.17% 31.94% 49.97%
802 BUCKS SwagBucks BUCKS $385,532 $1.20 322,572 LowVol 6.23% -7.59% 2.88%
803 UFR Upfiring UFR $383,548 $0.026635 14,400,000 LowVol 1.53% -19.97% -5.26%
804 LOT LottoCoin LOT $375,898 $0.000026 14,491,014,421 LowVol 4.39% 8.87% 29.43%
805 CFT CryptoForecast CFT $369,427 $0.008031 46,000,000 LowVol 5.02% -18.91% -11.11%
806 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 36.40%
807 KUSH KushCoin KUSH $360,593 $0.066168 5,449,671 LowVol 5.09% -0.95% -2.31%
808 BERN BERNcash BERN $358,150 $0.005028 71,234,301 LowVol 5.17% 11.43% 23.64%
809 BXT BitTokens BXT $357,688 $0.635723 562,647 LowVol 4.95% 0.69% -24.26%
810 STS Stress STS $334,423 $0.000592 565,134,332 LowVol 5.18% -2.77%
811 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol -11.23% 15.27%
812 XPTX PlatinumBAR XPTX $315,158 $0.739553 426,147 LowVol 5.08% -19.06% 4.77%
813 TRI Triangles TRI $314,002 $4.31 72,891 LowVol 4.97% 30.65% 16.12%
814 BIGUP BigUp BIGUP $313,770 $0.000148 2,119,478,218 LowVol 0.85% -6.59% 34.12%
815 TTC TittieCoin TTC $311,946 $0.000248 1,259,816,434 LowVol 13.09% 18.64% 35.00%
816 SH Shilling SH $311,058 $0.007841 39,671,725 LowVol 1.59% 8.20% 417.94%
817 TRK Truckcoin TRK $304,264 $0.001932 157,523,010 LowVol 4.74% 5.45% -17.00%
818 ENT Eternity ENT $301,974 $0.073674 4,098,795 LowVol 7.14% 8.07% -30.19%
819 MAD SatoshiMadness MAD $295,981 $0.000148 2,000,683,485 LowVol 5.42%
820 Q2C QubitCoin Q2C $293,767 $0.001184 248,215,012 LowVol 5.18% -2.77% -4.45%
821 FRC Freicoin FRC $293,129 $0.009912 29,573,307 LowVol 3.00% -2.72% 5.98%
822 HAL Halcyon HAL $283,115 $0.053258 5,315,887 LowVol 5.09% 43.61% 93.40%
823 WMC WMCoin WMC $283,092 $0.024558 11,527,489 LowVol 5.18% -2.15% 35.60%
824 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $270,443 $0.020399 13,257,580 LowVol 5.03% -9.34% 29.60%
825 EVO Evotion EVO $262,116 $0.082658 3,171,075 LowVol 5.23% -10.31% 18.43%
826 HODL HOdlcoin HODL $256,303 $0.001627 157,497,955 LowVol 5.18% 19.96% 38.76%
827 PASL Pascal Lite PASL $255,104 $0.059176 4,310,950 LowVol 5.09% -18.96% 30.45%
828 GAIA GAIA GAIA $248,078 $0.010293 24,101,381 LowVol -9.80% 7.05%
829 WYV Wyvern WYV $237,206 $0.133294 1,779,572 LowVol 5.18% -2.66% 14.74%
830 REE ReeCoin REE $235,098 $0.000092 2,560,000,000 LowVol -7.76% 69.43% 113.69%
831 CAT Catcoin CAT $234,236 $0.037725 6,209,100 LowVol 5.18% -22.27% 110.78%
832 SPACE SpaceCoin SPACE $233,231 $0.011105 21,002,761 LowVol 5.13% -1.41% 29.94%
833 MOJO MojoCoin MOJO $231,941 $0.019110 12,137,040 LowVol 10.86% 2.51% 30.81%
834 CON PayCon CON $230,209 $0.009991 23,042,604 LowVol 4.92% -41.51% 86.90%
835 SHDW Shadow Token SHDW $219,014 $0.031288 7,000,000 LowVol 9.49% -19.56% -32.06%
836 4CHN ChanCoin 4CHN $218,334 $0.032558 6,706,081 LowVol -15.36% 25.13% 13.68%
837 GRT Grantcoin GRT $217,172 $0.005030 43,175,822 LowVol 5.18% -2.77% 0.41%
838 YAC Yacoin YAC $215,463 $0.001797 119,894,333 LowVol -9.10% 55.64%
839 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $212,136 $0.267475 793,108 LowVol 5.18% -2.60% 112.29%
840 PHS Philosopher S… PHS $205,535 $0.034174 6,014,340 LowVol 5.18% -0.21% 28.29%
841 IMS Independent M… IMS $203,406 $0.037886 5,368,934 LowVol 4.95% 94.94% 89.99%
842 EVIL Evil Coin EVIL $201,364 $0.009579 21,020,383 LowVol 4.98% -10.65% 11.67%
843 HMP HempCoin HMP $200,702 $0.000148 1,356,645,470 LowVol 5.09% -2.69% 28.09%
844 BUMBA BumbaCoin BUMBA $199,486 $0.008876 22,473,882 LowVol 5.09% 42.20% 54.31%
845 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 78.61%
846 CYP Cypher CYP $194,184 $0.030507 6,365,285 LowVol 1.35% -6.21% 34.86%
847 RED RedCoin RED $190,516 $0.002571 74,107,896 LowVol 4.43% 6.08% 21.75%
848 FIRE Firecoin FIRE $186,356 $1.89 98,412 LowVol 5.42% -2.77% 27.70%
849 OHM OHM OHM $185,712 $0.006213 29,888,737 LowVol 5.09% -2.70%
850 XRE RevolverCoin XRE $185,031 $0.008285 22,334,250 LowVol 5.42% -27.39% 23.51%
851 E4ROW E4ROW E4ROW $180,169 $0.031268 5,762,000 LowVol 1.52% -6.73% 66.70%
852 TEK TEKcoin TEK $178,277 $0.000126 1,414,054,562 LowVol -2.46% 27.29% 10.03%
853 MNC Mincoin MNC $178,273 $0.044226 4,030,919 LowVol 5.19% -12.14% -11.34%
854 MCRN MACRON MCRN $176,979 $0.000441 401,421,401 LowVol 4.71% 4.49% -10.26%
855 FRK Franko FRK $175,195 $0.188227 930,767 LowVol -4.72% 26.32%
856 DLC Dollarcoin DLC $168,406 $0.018492 9,106,714 LowVol 5.18% -2.77% 28.11%
857 EMD Emerald Crypto EMD $168,283 $0.008803 19,117,129 LowVol 4.43% 1.76% -12.60%
858 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
859 XCT C-Bit XCT $161,893 $0.001030 157,223,250 LowVol 5.14% 12.48% 41.33%
860 DBTC Debitcoin DBTC $159,799 $0.008878 17,999,629 LowVol -5.86% -7.14% 190.97%
861 ARCO AquariusCoin ARCO $157,646 $0.105374 1,496,060 LowVol 5.04% 7.33% 30.30%
862 JET Jetcoin JET $157,506 $0.032325 4,872,509 LowVol -9.18% -29.65%
863 EUC Eurocoin EUC $156,311 $0.012589 12,416,554 LowVol -4.55% -9.50% 10.21%
864 URC Unrealcoin URC $152,760 $0.021747 7,024,402 LowVol 5.18% -2.69% -17.39%
865 ANTI AntiBitcoin ANTI $152,444 $0.008728 17,465,159 LowVol 5.18% 31.35% -9.01%
866 KED Darsek KED $150,768 $0.010356 14,558,818 LowVol 5.36% -10.36% -16.59%
867 BTPL Bitcoin Planet BTPL $150,258 $0.026777 5,611,419 LowVol 5.42% -24.47% 14.90%
868 DUO ParallelCoin DUO $147,082 $0.487295 301,834 LowVol 5.40% -15.29% -13.71%
869 SLING Sling SLING $146,189 $0.136104 1,074,095 LowVol 5.18% -2.94% 30.94%
870 LEA LeaCoin LEA $140,663 $0.000447 314,963,491 LowVol 5.13% -4.19% -20.89%
871 CAGE CageCoin CAGE $139,631 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 4.34% -13.37% 30.53%
872 BOST BoostCoin BOST $133,296 $0.011243 11,855,487 LowVol 3.78% -14.01% -41.15%
873 PX PX PX $133,059 $0.001387 95,939,093 LowVol -8.84% -33.29%
874 CTO Crypto CTO $132,357 $0.010800 12,255,743 LowVol 5.42% -2.77% -14.99%
875 BIP BipCoin BIP $130,479 $0.080183 1,627,261 LowVol 5.18% 9.79% 63.99%
876 RBX Ripto Bux RBX $130,433 $0.000342 381,236,123 LowVol 6.71% -31.48% -23.99%
877 AMBER AmberCoin AMBER $129,298 $0.002959 43,699,481 LowVol 5.42% -56.76% -52.64%
878 BAS BitAsean BAS $127,961 $0.025592 5,000,000 LowVol -3.21% 7.98% 16.91%
879 AMMO Ammo Rewards AMMO $126,571 $0.001627 77,777,777 LowVol 5.09% 33.80% 24.31%
880 GP GoldPieces GP $123,870 $0.101519 1,220,161 LowVol 3.43% -23.95% -8.10%
881 CRX Chronos CRX $123,495 $0.001675 73,729,962 LowVol -23.43% 31.39% 62.65%
882 SOON SoonCoin SOON $122,757 $0.009850 12,462,620 LowVol 5.37% -0.55% 23.05%
883 VOT VoteCoin VOT $121,862 $0.007397 16,474,625 LowVol -9.40% -14.21% -32.42%
884 XRA Ratecoin XRA $121,167 $0.001054 114,963,727 LowVol 1.69% -16.68% -16.91%
885 MARS Marscoin MARS $116,494 $0.004119 28,279,074 LowVol 4.56% -8.09% -6.15%
886 UNITS GameUnits UNITS $112,520 $0.032399 3,472,983 LowVol 5.18% -2.74% -25.81%
887 ARG Argentum ARG $111,230 $0.012941 8,594,989 LowVol 4.90% -11.74% -5.17%
888 GPU GPU Coin GPU $111,040 $0.002743 40,477,042 LowVol 5.40% -12.62% 1.68%
889 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
890 NEVA NevaCoin NEVA $109,310 $0.044131 2,476,975 LowVol 5.20% -9.24% -2.80%
891 PRC PRCoin PRC $107,793 $0.006805 15,839,800 LowVol 3.18% -7.09% -8.27%
892 ALL Allion ALL $104,298 $0.016824 6,199,359 LowVol 25.84% -21.30% 27.79%
893 QTL Quatloo QTL $103,915 $0.013463 7,718,883 LowVol -23.85% 0.12% -7.35%
894 URO Uro URO $102,164 $0.084622 1,207,310 LowVol 5.36% -20.32% 44.83%
895 ARB ARbit ARB $96,617 $0.012295 7,858,325 LowVol 49.79%
896 XBTS Beatcoin XBTS $96,425 $0.063243 1,524,686 LowVol 5.60% 122.00% 35.90%
897 BITZ Bitz BITZ $93,145 $0.046786 1,990,891 LowVol -5.34%
898 JWL Jewels JWL $93,117 $0.004614 20,181,636 LowVol -0.05% -4.46%
899 MST MustangCoin MST $92,379 $0.146553 630,343 LowVol 5.18% 1.94% 1.46%
900 NRO Neuro NRO $90,635 $0.002367 38,290,698 LowVol 5.09% -2.74% 13.82%
901 BLRY BillaryCoin BLRY $90,459 $0.010060 8,991,997 LowVol 5.18% -4.17% -32.51%
902 QCN QuazarCoin QCN $89,428 $0.014794 6,044,911 LowVol 5.18% -12.18% -38.14%
903 BVC BeaverCoin BVC $88,948 $0.028552 3,115,258 LowVol 5.36% 37.07% 9.32%
904 ZMC ZetaMicron ZMC $88,815 $0.000148 600,344,291 LowVol 5.18% -2.69% 28.09%
905 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $87,169 $0.010855 8,030,000 LowVol 3.39% -8.55% -17.93%
906 GCC GuccioneCoin GCC $87,030 $0.004290 20,285,537 LowVol 5.09% -2.69% 7.83%
907 ADCN Asiadigicoin ADCN $84,721 $0.003398 24,931,054 LowVol 5.05% 1.60% 18.27%
908 MND MindCoin MND $84,509 $0.005326 15,867,695 LowVol 5.18% -2.72% 27.94%
909 MNM Mineum MNM $83,761 $0.008876 9,436,367 LowVol 5.09% -11.38% -40.08%
910 FXE FuturXe FXE $83,657 $0.355351 235,421 LowVol 5.09% -2.81% -67.96%
911 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $82,556 $0.001036 79,719,140 LowVol 4.90% -31.90% 58.90%
912 TSE Tattoocoin (S… TSE $81,443 $0.000901 90,421,856 LowVol 5.36% -41.88% -21.85%
913 RPC RonPaulCoin RPC $81,371 $0.090569 898,447 LowVol 3.06% -9.03% 18.93%
914 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
915 VEC2 VectorAI VEC2 $81,231 $0.004882 16,637,348 LowVol 5.18% -16.96% -7.02%
916 611 SixEleven 611 $79,703 $0.184668 431,601 LowVol 5.18% -13.25% 5.67%
917 WARP WARP WARP $78,767 $0.071919 1,095,224 LowVol -9.77% 17.21%
918 COXST CoExistCoin COXST $78,369 $0.002892 27,100,000 LowVol 10.14% 5.50% 48.92%
919 POP PopularCoin POP $75,812 $0.000022 3,372,875,244 LowVol 7.28% -7.66% -14.63%
920 DRS Digital Rupees DRS $75,568 $0.000148 510,802,961 LowVol 5.18% -2.77% 18.54%
921 BTQ BitQuark BTQ $75,239 $0.008285 9,081,731 LowVol 5.18% -15.62% 7.02%
922 CNC CHNCoin CNC $74,598 $0.001510 49,398,911 LowVol 4.22% -28.85%
923 MAY Theresa May Coin MAY $74,560 $0.002959 25,199,400 LowVol 1.56% -12.70% -1.48%
924 EXN ExchangeN EXN $72,372 $0.014191 5,100,000 LowVol 1.47% -6.50% 29.49%
925 CPN CompuCoin CPN $69,964 $0.003567 19,615,019 LowVol 4.38% -7.39% 15.80%
926 EMP EMoneyPower EMP $69,413 $0.007545 9,200,000 LowVol 3.78%
927 ERY Eryllium ERY $66,890 $0.012213 5,476,808 LowVol 4.25% -12.76% 107.27%
928 300 300 Token 300 $65,241 $217.47 300 LowVol 5.09% -24.37% -14.39%
929 SOIL SOILcoin SOIL $63,603 $0.011154 5,702,048 LowVol 4.48% -26.08% 6.24%
930 SPT Spots SPT $62,412 $0.002786 22,406,021 LowVol 5.18% -15.99% -10.41%
931 CWXT CryptoWorldX … CWXT $61,828 $0.001037 59,630,200 LowVol 5.05% 17.86% 6.14%
932 BLZ BlazeCoin BLZ $61,629 $0.000101 608,557,394 LowVol 4.26% -3.95% 43.75%
933 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 52.82%
934 ATX Artex Coin ATX $59,629 $0.003175 18,781,750 LowVol 35.51% -12.03% 5.49%
935 PIE PIECoin PIE $59,544 $0.004438 13,416,249 LowVol 5.18% 32.59% -57.22%
936 NTWK Network Token NTWK $57,750 $0.004948 11,671,310 LowVol 1.53% 25.10% 24.50%
937 BSC BowsCoin BSC $56,654 $0.010208 5,550,102 LowVol 5.18% -2.77% -2.01%
938 CRT CRTCoin CRT $56,291 $0.710110 79,270 LowVol 5.18% -2.77% 28.12%
939 BENJI BenjiRolls BENJI $53,836 $0.002658 20,254,996 LowVol 4.98% 12.69% 21.55%
940 CXT Coinonat CXT $52,539 $0.006093 8,623,200 LowVol 4.76% -17.26% 4.75%
941 GPL Gold Pressed … GPL $51,679 $0.201456 256,527 LowVol 4.76% -23.48% -13.12%
942 EGO EGO EGO $50,615 $0.000844 60,000,001 LowVol -7.52% 22.08%
943 VIP VIP Tokens VIP $49,382 $0.000592 83,450,403 LowVol 5.42% -22.21% 28.11%
944 G3N G3N G3N $49,223 $0.006509 7,561,891 LowVol 5.09% -2.69% 28.09%
945 SFC Solarflarecoin SFC $45,598 $0.003238 14,083,450 LowVol 2.23% -3.13% -20.47%
946 ORLY Orlycoin ORLY $45,598 $0.001244 36,646,779 LowVol -9.07% -1.64%
947 DIBC DIBCOIN DIBC $45,526 $0.009105 5,000,000 LowVol 3.90% -5.93% -20.73%
948 IMPS ImpulseCoin IMPS $44,927 $0.002219 20,245,510 LowVol 5.42% -2.77%
949 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 18.32%
950 DLISK DAPPSTER DLISK $44,382 $0.000444 100,000,000 LowVol 5.36% 45.95%
951 FUZZ FuzzBalls FUZZ $43,194 $0.008943 4,829,945 LowVol 1.82% -17.88% 22.46%
952 CESC CryptoEscudo CESC $42,638 $0.000296 144,105,100 LowVol 5.09% -2.72% -14.60%
953 PULSE Pulse PULSE $42,308 $0.002959 14,298,972 LowVol 5.18% 8.04% -18.40%
954 SONG SongCoin SONG $42,235 $0.001297 32,565,300 LowVol 9.27% -6.76% 43.24%
955 PEX PosEx PEX $39,559 $0.016125 2,453,240 LowVol 5.09% -5.30% 31.08%
956 UET Useless Ether… UET $39,252 $0.009898 3,965,716 LowVol 1.48% -10.78% 28.41%
957 ROOFS Roofs ROOFS $38,464 $0.000296 130,000,000 LowVol 5.09% 87.18% 28.15%
958 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,414 $0.005076 7,567,155 -1.87%
959 BOAT BOAT BOAT $38,414 $0.002071 18,547,845 LowVol 5.18% -6.13% -2.10%
960 XCS CybCSec XCS $36,765 $0.003107 11,834,082 LowVol 5.09% -25.61% -9.79%
961 OS76 OsmiumCoin OS76 $36,637 $0.040979 894,026 LowVol 5.18% -3.81% 74.01%
962 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 2.89% -4.79%
963 HVCO High Voltage HVCO $36,252 $0.024262 1,494,171 LowVol 5.18% -2.77% 32.84%
964 ZYD Zayedcoin ZYD $36,025 $0.005770 6,243,840 LowVol 5.18% -2.69% 4.65%
965 DPAY DPAY DPAY $35,302 $0.000444 79,541,001 LowVol 5.09% 28.09%
966 BNX BnrtxCoin BNX $35,272 $0.001330 26,529,001 LowVol 5.37% 3.57% 17.89%
967 JIN Jin Coin JIN $34,968 $0.003551 9,848,485 LowVol 5.42% -80.22% -81.39%
968 MTM MTMGaming MTM $34,477 $0.011492 2,999,967 LowVol 5.57% 42.77%
969 CASH Cashcoin CASH $34,167 $0.000740 46,158,242 LowVol 5.18% 15.76% -51.28%
970 STEPS Steps STEPS $33,894 $0.001820 18,625,017 LowVol -7.99%
971 PLNC PLNcoin PLNC $32,867 $0.001923 17,089,600 LowVol 5.09% 12.75%
972 VLTC Vault Coin VLTC $32,424 $0.001068 30,347,440 LowVol 2.12% 2.48% -15.61%
973 IMX Impact IMX $32,401 $0.000296 109,509,108 LowVol 5.42% -27.10% 152.26%
974 EREAL eREAL EREAL $31,679 $0.000463 68,427,562 LowVol 1.53% -7.35% -28.70%
975 VRS Veros VRS $31,454 $0.000065 486,609,040 LowVol 6.92% -36.67% 54.69%
976 PLACO PlayerCoin PLACO $31,174 $0.000888 35,120,000 LowVol 5.09% -14.55% 0.21%
977 SLEVIN Slevin SLEVIN $31,067 $0.000444 70,000,000 LowVol 5.18% -35.20% 5.86%
978 DIX Dix Asset DIX $31,019 $3.1e-07 100,000,000,000 LowVol 44.18% 29.48% 27.17%
979 BIOS BiosCrypto BIOS $28,878 $0.001387 20,821,709 LowVol -8.84%
980 WBB Wild Beast Block WBB $28,404 $0.168503 168,565 LowVol 5.36% -10.35% 1.59%
981 TOR Torcoin TOR $28,065 $0.088764 316,179 LowVol 5.18% -35.32% -54.90%
982 ALTC Antilitecoin ALTC $27,972 $0.000888 31,512,613 LowVol 5.09% -2.74% 28.38%
983 SDP SydPak SDP $27,826 $0.174125 159,803 LowVol 5.42% 28.14%
984 RIDE Ride My Car RIDE $27,729 $0.000274 101,276,976 LowVol -10.02% -40.73%
985 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -12.97% 3.25%
986 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol -7.17% -6.14%
987 CAB Cabbage CAB $26,407 $0.002515 10,499,996 LowVol 5.36% 4.17% -6.13%
988 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -4.72% -6.60%
989 ZNE Zonecoin ZNE $25,592 $0.009912 2,581,970 LowVol 5.18% -9.66%
990 LIR LetItRide LIR $25,091 $0.000691 36,297,186 LowVol -9.13% -0.24%
991 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $24,867 $0.032990 753,776 LowVol 5.36% -2.77% -6.66%
992 BIOB BioBar BIOB $24,504 $0.027665 885,756 LowVol 5.09% -0.07% 30.32%
993 KIC KibiCoin KIC $23,925 $0.001627 14,701,000 LowVol 5.09% -60.08% -72.85%
994 TRADE Tradecoin TRADE $22,084 $0.002809 7,862,054 LowVol 493.30%
995 SCS Speedcash SCS $21,846 $0.083437 261,831 LowVol -8.58% 18.39%
996 XOC Xonecoin XOC $20,442 $0.048672 420,000 LowVol 5.42% -32.02%
997 IBANK iBank IBANK $18,749 $0.004142 4,526,324 LowVol 5.18% -25.31% 59.67%
998 JS JavaScript Token JS $18,334 $0.002294 7,991,996 LowVol 1.48% -6.32% -20.33%
999 RSGP RSGPcoin RSGP $17,747 $10.27 1,727 LowVol 5.18% 16.45% 5.07%
1000 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 41.15%
1001 ELS Elysium ELS $17,183 $0.004290 4,005,012 LowVol 5.42% -2.77% 6.64%
1002 CRTM Corethum CRTM $16,928 $0.006771 2,500,000 LowVol 1.48% -6.44% 40.95%
1003 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 -3.32% 20.58%
1004 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $16,016 $0.001184 13,532,750 LowVol 5.36% -11.75% 75.28%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $15,952 $0.000148 107,829,281 LowVol 5.18% -2.77% 28.09%
1006 JOBS JobsCoin JOBS $15,684 $0.000148 106,019,270 LowVol 5.18% -51.38% -36.59%
1007 GEERT GeertCoin GEERT $14,943 $0.002935 5,091,200 LowVol 4.10% -8.13% 29.07%
1008 GBT GameBet Coin GBT $14,699 $0.000691 21,262,780 LowVol -9.06% -50.12%
1009 SOCC SocialCoin SOCC $13,522 $0.009764 1,384,879 LowVol 5.18% -2.77% 48.34%
1010 DAS DAS DAS $12,735 $0.004694 2,712,881 LowVol -7.96%
1011 ARGUS Argus ARGUS $12,619 $0.010989 1,148,324 LowVol 4.79% -9.29% 27.08%
1012 LVPS LevoPlus LVPS $12,537 $0.008285 1,513,256 LowVol 5.18% -6.65% -0.75%
1013 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol 0.93%
1014 VTA Virtacoin VTA $10,744 $0.000002 5,201,310,113 LowVol 4.48% -15.96% -81.37%
1015 RUPX Rupaya RUPX $10,723 $0.001756 6,106,398 LowVol 4.22% -73.70% -90.32%
1016 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -9.07% -23.55%
1017 VOLT Bitvolt VOLT $8,943 $0.000592 15,112,554 LowVol 5.18% -20.82% 20.07%
1018 MGM Magnum MGM $8,788 $0.002219 3,960,151 LowVol 5.18% -50.73%
1019 TSTR Tristar Coin TSTR $8,182 $0.001627 5,027,857 LowVol 5.18% -47.97% -69.97%
1020 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol 0.00% -4.00% -17.52%
1021 ULA Ulatech ULA $6,614 $0.033139 199,586 LowVol 5.18% -12.85% 66.74%
1022 CCM100 CCMiner CCM100 $6,445 $0.001918 3,360,417 LowVol 5.66% -39.92% -1.72%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,352 $0.029986 211,827 LowVol 5.66% -1.33% 39.08%
1024 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,685,874 LowVol 5.71%
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,805 LowVol -3.64% 24.95%
1026 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,077 $0.002959 1,377,917 LowVol 5.42% 8.04% 0.30%
1027 CONX Concoin CONX $3,636 $0.004885 744,266 LowVol 5.09% -43.63% -26.46%
1028 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -0.55%
1029 XNG Enigma XNG $3,503 $0.210666 16,627 LowVol 5.18% 18.95% 19.54%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $2,586 $0.000444 5,826,388 LowVol 5.09% 45.85% 92.53%
1031 NANOX Project-X NANOX $2,316 $29587.90 0.078264 LowVol 5.18% -45.83% -53.36%
1032 TOKEN SwapToken TOKEN $2,111 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol 4.95% -22.96% 15.87%
1033 EBT Ebittree Coin EBT $950 $0.000751 1,264,511 LowVol 5.09% -17.07% 230.68%
1034 ABN Abncoin ABN $821 $0.012131 67,700 LowVol 5.18% -7.42% -9.05%
1035 SOJ Sojourn SOJ $537 $0.001107 485,214 LowVol -86.16% 32.33%
1036 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -4.31%
1037 DMB Digital Money… DMB $407 $0.000966 421,300 LowVol 5.37% -9.13% 4.60%
1038 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1039 CALC CaliphCoin CALC $116 $0.001331 87,140 LowVol 5.18% 38.41% 36.40%
1040 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol -0.84% -70.32%
1041 FAL Falcoin FAL $29 $0.000148 196,766 LowVol 5.18% -16.89% -8.74%
1042 APW AppleCoin APW $12 $0.000148 81,898 LowVol 5.18% -2.74% 28.09%
1043 ATMC ATMCoin ATMC $3.45 $16,404,600 -6.31% -6.06% 15.86%
1044 BCD Bitcoin Diamo… BCD $43.88 $11,766,900 13.35% 28.44% -11.18%
1045 CMT CyberMiles CMT $0.229308 $8,430,870 -2.02% -11.56%
1046 ORME Ormeus Coin ORME $3.11 $5,138,120 6.08% 1.79% 5.22%
1047 ITC IoT Chain ITC $0.918358 $3,819,450 4.27%
1048 FRGC Fargocoin FRGC $10.87 $2,657,290 0.39% 5.66% 9.25%
1049 ETN Electroneum ETN $0.105447 $2,376,790 4.53% -9.15% 49.24%
1050 AI POLY AI AI $18.07 $2,105,280 -0.93% 0.72% 8.84%
1051 NULS Nuls NULS $0.846165 $2,090,860 6.75% -0.61% 51.25%
1052 REC Regalcoin REC $30.91 $1,526,730 1.71% -8.40% -41.47%
1053 FRST FirstCoin FRST $15.53 $1,478,220 5.04% 2.80% -8.03%
1054 ERO Eroscoin ERO $0.146079 $1,368,670 3.50% -5.11%
1055 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.27 $911,116 3.48% -7.20% 20.19%
1056 CLUB ClubCoin CLUB $3.55 $900,678 4.72% 1.46% -30.25%
1057 WC WINCOIN WC $0.618295 $884,223 4.67% -10.38% -15.31%
1058 GRX GOLD Reward T… GRX $5.13 $868,378 3.86% 1.12% 18.31%
1059 B2X SegWit2x [Fut… B2X $200.40 $813,612 0.11% 1.22% -13.52%
1060 TSL Energo TSL $0.030353 $782,314 0.82% -2.22% -2.91%
1061 STC Santa Coin STC $0.621346 $634,491 7.80% -9.90%
1062 ADK Aidos Kuneen ADK $29.44 $520,546 5.62% 6.62% -6.36%
1063 XIN Infinity Econ… XIN $0.029440 $510,345 5.26% -21.26% -4.61%
1064 RYZ ANRYZE RYZ $0.017957 $404,506 11.82% 1.61% -24.62%
1065 GBG Golos Gold GBG $0.170766 $375,072 8.36% 6.14% 24.85%
1066 BTE BitSerial BTE $6.72 $299,818 4.70% -2.38% -4.14%
1067 BT2 BT2 [CST] BT2 $87.08 $244,961 3.89% -36.48% -29.87%
1068 THS TechShares THS $1.02 $244,205 5.83% 17.19% 1.76%
1069 SBC StrikeBitClub SBC $1.05 $226,097 6.52% 100.05%
1070 BOT Bodhi BOT $0.424389 $196,065 3.04% 1.01% -9.13%
1071 XCPO Copico XCPO $0.020402 $184,023 7.05% 0.68% -12.50%
1072 VASH VPNCoin VASH $0.008285 $164,549 26.10% 43.18% 56.30%
1073 XID Sphre AIR XID $0.168823 $142,129 2.62% -8.70% -2.67%
1074 LLT LLToken LLT $0.346823 $129,829 1.71% -0.34% -25.07%
1075 UGT UG Token UGT $0.414660 $119,478 -0.49% -8.90% -10.47%
1076 CAPP Cappasity CAPP $0.018401 $115,487 -1.82% -15.67%
1077 BSR BitSoar BSR $0.170131 $114,370 -3.31% -1.94% -25.25%
1078 INF InfChain INF $0.011391 $103,476 -1.31% -9.09% 12.34%
1079 XYLO XYLO XYLO $0.606552 $102,359 -11.21% 53.57%
1080 SUR Suretly SUR $2.40 $100,372 -9.23% -22.26% -25.80%
1081 BTCM BTCMoon BTCM $0.037137 $84,156 -1.06% 4.39% 273.48%
1082 B3 B3Coin B3 $0.000062 $71,036 -1.14% -36.90% 5.32%
1083 QBT Qbao QBT $0.219941 $69,692 5.25% -3.03% -19.51%
1084 DSR Desire DSR $0.309291 $50,649 6.23% 9.45% 11.19%
1085 SNOV Snovio SNOV $0.004721 $45,622 1.87% 13.32%
1086 ICX ICON ICX $1.82 $44,189 -0.13% 7.78% 15.51%
1087 MKR Maker MKR $404.92 $42,027 1.53% -5.69% 0.88%
1088 MSD MSD MSD $0.008580 $41,024 8.23% 0.16% -31.71%
1089 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.095274 $34,024 33.45% 13.14% 3.98%
1090 OXY Oxycoin OXY $0.131450 $30,857 -8.36% -3.49% -22.17%
1091 SEND Social Send SEND $0.064058 $30,818 5.25% -2.63%
1092 BT1 BT1 [CST] BT1 $14895.50 $26,301 9.95% -0.32% 30.13%
1093 TER TerraNova TER $12.19 $25,835 29.48% 127.50% 550.85%
1094 BTU Bitcoin Unlim… BTU $89.76 $23,094 -1.21% -4.30% -30.45%
1095 BCDN BlockCDN BCDN $0.088631 $22,469 1.53% 9.37%
1096 WISH MyWish WISH $0.151609 $18,360 1.52% -3.41% 3.27%
1097 FOR FORCE FOR $0.008225 $16,006 5.31% 14.43% 29.93%
1098 AIB Advanced Inte… AIB $0.017024 $15,926 25.64% 103.33% 252.52%
1099 EVR Everus EVR $1.52 $13,309 19.60% 16.73% -22.59%
1100 MCR Macro MCR $1.52 $11,880 4.88% 16.14% -29.52%
1101 BOS BOScoin BOS $1.21 $10,726 6.39% -3.34% 13.29%
1102 SKR Sakuracoin SKR $0.008930 $10,350 2.62% -17.00% 656.66%
1103 COR CORION COR $0.824320 $10,146 12.26% 15.35% -6.82%
1104 VIU Viuly VIU $0.010550 $9,089 -6.46% -6.97% 39.76%
1105 GLS GlassCoin GLS $0.695316 $8,971 11.45% -1.56% -39.70%
1106 HAT Hawala.Today HAT $0.202458 $7,924 1.53% -34.39% 36.86%
1107 BPL Blockpool BPL $0.164528 $7,662 5.09% -19.88% 22.50%
1108 NUKO Nekonium NUKO $0.075449 $6,988 4.89% -12.47%
1109 AKY Akuya Coin AKY $0.104593 $6,613 3.33% -6.80% -7.55%
1110 DEUS DeusCoin DEUS $0.274280 $6,049 10.08% -3.01% -26.25%
1111 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.044991 $5,840 1.53% -4.55% -19.15%
1112 EDRC EDRCoin EDRC $0.060741 $5,747 5.14% -17.76% 0.35%
1113 DGPT DigiPulse DGPT $0.904876 $5,668 1.62% -11.63% -18.97%
1114 SND Sand Coin SND $0.634803 $5,495 2.55% 0.77% 5.39%
1115 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003389 $5,491 4.42% -6.91% 27.65%
1116 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005749 $5,293 3.35% -8.34% 54.45%
1117 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004724 $5,182 -0.55% -16.43% 11.34%
1118 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002518 $4,861 1.77% -16.84% 6.12%
1119 B2B B2B B2B $0.316284 $4,698 1.53% -15.39% -12.88%
1120 BON Bonpay BON $1.38 $4,470 14.89% -14.20%
1121 MGC MergeCoin MGC $0.012279 $4,251 13.86% -7.79% -13.22%
1122 PLX PlexCoin PLX $0.030535 $3,754 14.37% 4.00% -75.38%
1123 MOTO Motocoin MOTO $0.006127 $2,951 5.31% -24.07% 80.59%
1124 DFS DFSCoin DFS $0.004754 $2,760 11.51% -15.87% -39.89%
1125 STU bitJob STU $0.031974 $2,628 -16.18% -22.12% 7.12%
1126 ABC Alphabit ABC $15.43 $2,595 5.19% -36.21% -27.65%
1127 PNX Phantomx PNX $0.014059 $2,588 5.23% -21.55% -13.85%
1128 PEC Peacecoin PEC $0.107848 $2,559 5.09% 41.87% 47.65%
1129 MGC GulfCoin MGC $0.002367 $2,426 -36.62% 29.58% -20.98%
1130 ONG onG.social ONG $0.224953 $2,198 1.53% 30.27% 39.58%
1131 WILD Wild Crypto WILD $0.175039 $2,119 0.61% -8.32% -32.87%
1132 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.115837 $2,088 5.09% -4.28% 13.90%
1133 XOT Internet of T… XOT $2071.14 $2,042 5.09% -2.74% -5.12%
1134 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.29 $2,011 203.97% -17.00% -23.05%
1135 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.006261 $1,983 1.38% -38.70% 63.91%
1136 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.284686 $1,976 5.38% 6.71% 13.51%
1137 GARY President Joh… GARY $0.170131 $1,925 85.94% 28.82% -8.20%
1138 SHND StrongHands SHND $2.1e-08 $1,883 -2.70% -20.11% -24.80%
1139 ACC AdCoin ACC $0.086774 $1,878 4.88% 12.18% -8.44%
1140 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000444 $1,860 57.64% 3.11% -17.21%
1141 SISA SISA SISA $0.013681 $1,725 30.73% 22.58% -5.13%
1142 MEN PeopleCoin MEN $0.000148 $1,651 5.18% -2.74% 28.24%
1143 DMC DynamicCoin DMC $0.001998 $1,595 2.01% -5.06% -54.22%
1144 HNC Huncoin HNC $0.002071 $1,559 -1.83% -20.06% -5.60%
1145 DAY Chronologic DAY $3.54 $1,511 2.57% -12.46% -23.29%
1146 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000296 $1,470 5.09% 94.52% 21.95%
1147 TRIA Triaconta TRIA $9.00 $1,467 1.48% -4.42% -1.00%
1148 ACN Avoncoin ACN $0.000444 $1,465 5.42% 25.07% 22.59%
1149 HYTV Hyper TV HYTV $0.003824 $1,432 14.94% -0.87% -20.70%
1150 BTBc Bitbase BTBc $0.003698 $1,337 5.09% -27.75% 15.05%
1151 BLX Blockchain Index BLX $2.92 $1,186 1.53% -18.08% 5.84%
1152 RCN Rcoin RCN $0.000148 $1,185 5.18% -2.77% 28.09%
1153 FRD Farad FRD $0.066671 $1,138 -2.28% -26.52% -46.08%
1154 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.088616 $1,063 5.18% 5.27% 21.77%
1155 PRIMU Primulon PRIMU $0.000295 $1,042 5.09% 21.95% 69.27%
1156 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $1,019 1.48% 39.91% 184.75%
1157 ZSE ZSEcoin ZSE $0.012575 $932 5.18% -8.92% 17.79%
1158 APC AlpaCoin APC $0.028996 $869 9.23% 26.54% -3.36%
1159 FLASH Flash FLASH $0.006066 $850 5.09% 5.20% 24.89%
1160 IBTC iBTC IBTC $0.011246 $845 1.53% -8.51% 148.15%
1161 FRN Francs FRN $0.037546 $834 4.83% 14.60% 30.30%
1162 TCOIN T-coin TCOIN $0.000263 $791 6.42% -8.39% 7.53%
1163 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005030 $773 5.42% -8.17% 14.52%
1164 WIC Wi Coin WIC $0.003184 $696 3.19% 11.60% 5.39%
1165 QBT Cubits QBT $0.003614 $638 8.13% 21.15% -31.03%
1166 RHFC RHFCoin RHFC $0.001332 $605 5.09% 17.24%
1167 ZBC Zilbercoin ZBC $0.033021 $592 19.84% 7.40% -12.44%
1168 TIE TIES Network TIE $0.103478 $576 1.58% -14.16% 7.63%
1169 OX OX Fina OX $0.000166 $573 4.55% -25.71% -22.75%
1170 UR UR UR $0.001025 $569 -14.21% 15.13% 94.02%
1171 CC CyberCoin CC $0.000296 $540 5.18% 44.11% 68.04%
1172 EAG EA Coin EAG $2.96 $514 5.09% 49.56% -8.48%
1173 MCI Musiconomi MCI $0.031270 LowVol 1.71% -5.69% -10.39%
1174 STARS StarCash Network STARS $0.158491 LowVol 7.02% -45.28% -39.06%
1175 ETT EncryptoTel [… ETT $0.111544 LowVol 35.56% 23.00% 1.87%
1176 VULC Vulcano VULC $0.006509 LowVol 5.09% -21.29% 7.80%
1177 BEST BestChain BEST $0.002298 LowVol -16.65% -83.31% 71.44%
1178 NTC Natcoin NTC $0.088764 LowVol 5.09% -14.81% -39.09%
1179 MAVRO Mavro MAVRO $0.040536 LowVol 5.18% 5.77%
1180 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000454 LowVol 1.53% 18.20%
1181 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002515 LowVol 5.09% -10.93% 28.47%
1182 NAMO NamoCoin NAMO $0.000150 LowVol 5.26% -39.80% -30.54%
1183 MINEX Minex MINEX $0.016200 LowVol 5.65% -0.14% -12.53%
1184 PRN Protean PRN $0.000069 LowVol 6.86% -1.94% -23.38%
1185 LDCN LandCoin LDCN $0.001862 LowVol 5.09% 44.41% -5.71%
1186 SKC Skeincoin SKC $0.030328 LowVol 5.18% 18.70% 153.40%
1187 BAT BatCoin BAT $0.000004 LowVol 4.69% 42.06% 72.21%
1188 NBIT netBit NBIT $0.070508 LowVol 5.36% 63.91% 24.14%
1189 WA WA Space WA $0.023670 LowVol 5.09% 7.00% 19.20%
1190 XAU Xaucoin XAU $0.039204 LowVol 5.42% -29.34% -13.38%
1191 10MT 10M Token 10MT $0.002199 LowVol 1.53% 27.86%
1192 MONETA Moneta MONETA $0.000444 LowVol 5.18% -13.90% -3.58%
1193 XQN Quotient XQN $0.007397 LowVol 5.18% -16.14% 52.15%
1194 HIGH High Gain HIGH $0.000296 LowVol 5.18% -35.18% -57.30%
1195 QORA Qora QORA $0.207115 LowVol 5.42% -23.81% -3.50%
1196 CASH Cash Poker Pro CASH $0.040941 LowVol 1.48% -15.96% -38.18%
1197 PCN PeepCoin PCN $0.000148 LowVol 5.09% -2.74% 28.09%
1198 MARX MarxCoin MARX $0.001073 LowVol 5.01% -24.83% 13.48%
1199 FUDD DimonCoin FUDD $0.001350 LowVol 1.53% -6.73% 11.72%
1200 SWP Swapcoin SWP $0.103438 LowVol 1.52% -6.76% -9.07%
1201 SAK Sharkcoin SAK $0.001731 LowVol -9.60% -21.32% -30.40%
1202 BIT First Bitcoin BIT $0.013019 LowVol 0.54% 46.49% 0.71%
1203 FAP FAPcoin FAP $0.010884 LowVol 3.78% 2.54% 66.39%
1204 XRY Royalties XRY $0.000146 LowVol 4.38% -9.35% -91.67%
1205 EBIT eBIT EBIT $0.003891 LowVol -2.01% 22.22% 149.68%
1206 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 4.45% -4.33% 25.26%
1207 PLC PlusCoin PLC $0.000552 LowVol 1.47% 4.04% -9.67%
1208 KARMA Karmacoin KARMA $0.000148 LowVol 5.09% -2.69% 28.96%
1209 INDIA India Coin INDIA $0.000444 LowVol 5.18% 45.89% 53.12%
1210 CBD CBD Crystals CBD $0.002663 LowVol 5.09% -2.72% 64.16%
1211 BSN Bastonet BSN $0.000888 LowVol 16.21% 16.71% 32.26%
1212 MAGN Magnetcoin MAGN $0.605073 LowVol 7.41% 0.39% 33.27%
1213 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004586 LowVol 5.09% 4.02% -6.75%
1214 EUSD eUSD EUSD $0.000270 LowVol 1.58% 23.14% 23.07%
1215 GAY GAY Money GAY $0.011143 LowVol 4.98% -64.30% 29.17%
1216 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000148 LowVol 5.18% -2.73% 23.22%
1217 QBC Quebecoin QBC $0.002367 LowVol 5.42% -2.77% 20.60%
1218 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001775 LowVol 5.09% -8.38% -23.14%
1219 EVC EventChain EVC $0.134967 LowVol 1.53% -9.74% 30.19%
1220 PRM PrismChain PRM $0.001627 LowVol 5.18% -2.74% 16.94%
1221 DASHS Dashs DASHS $0.050299 LowVol 5.18% -10.81% 37.00%
1222 COUPE Coupecoin COUPE $0.000145 LowVol 5.23% 89.41% 1365.66%
1223 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001939 LowVol 1.38% 12.37% 67.85%
1224 EXRN EXRNchain EXRN $9e-07 LowVol 1.53% -6.73% 89.83%
1225 WOW Wowcoin WOW $0.000148 LowVol 5.09% -6.47% 5.75%
1226 BITOK Bitok BITOK $0.000148 LowVol 5.09% -2.46% 48.68%
1227 EGOLD eGold EGOLD $0.009460 LowVol 1.53% -56.42% -7.95%
1228 ACES Aces ACES $0.000148 LowVol 5.09% -6.98% -22.08%
1229 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002071 LowVol 5.18% -2.69% 36.01%
1230 ANI Animecoin ANI $0.000296 LowVol 5.42% -2.77% 58.17%
1231 FFC FireFlyCoin FFC $0.000148 LowVol 5.18% -2.69% 19.41%
1232 TELL Tellurion TELL $0.000176 LowVol 4.82% 13.56% 0.66%
1233 LKC LinkedCoin LKC $0.000296 LowVol 5.09% -13.22% 57.46%
1234 LEPEN LePen LEPEN $0.000144 LowVol 5.16% 14.53% 31.08%
1235 CYDER Cyder CYDER $0.000296 LowVol 5.18% -2.74% 28.11%
1236 DBG Digital Bulli… DBG $0.007693 LowVol 5.42% 68.54% 13.11%
1237 TODAY TodayCoin TODAY $0.000888 LowVol 5.18% -2.77%
1238 VOYA Voyacoin VOYA $2.37 LowVol 5.09% -21.32% 48.71%
1239 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000180 LowVol 1.53% -6.49% -3.49%
1240 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.097640 LowVol 5.18% -8.13% -9.29%
1241 REGA Regacoin REGA $0.001184 LowVol 5.18% -22.21% -24.54%
1242 TOP TopCoin TOP $0.000455 LowVol 2.30% 21.69% -6.44%
1243 WINK Wink WINK $0.000148 LowVol 5.09% -55.63%
1244 X2 X2 X2 $0.000148 LowVol 5.09% -51.36% 28.09%
1245 PI PiCoin PI $0.002219 LowVol 5.09% 8.84%
1246 GAIN UGAIN GAIN $0.002071 LowVol 5.09% 23.84%
1247 KASHH KashhCoin KASHH $0.000147 LowVol 5.18% -3.05% 27.80%
1248 HDLB HODL Bucks HDLB $0.048820 LowVol 5.09% -0.86% 12.53%
1249 ELC Elacoin ELC $0.074490 LowVol 5.19% -44.25% -19.45%
1250 ASN Aseancoin ASN $0.006066 LowVol 7.81% -0.31% -70.69%
1251 AXIOM Axiom AXIOM $0.021747 LowVol 5.42% -2.77% 23.07%
1252 YES Yescoin YES $0.000147 LowVol 5.19% -1.62% 283.45%
1253 DON Donationcoin DON $0.000612 LowVol 5.06% -23.70% 18.44%
1254 IQT iQuant IQT $0.138977 LowVol 5.09% -16.52% -16.86%
1255 BXC Bitcedi BXC $0.003118 LowVol 5.19% -24.72% 20.18%
1256 DISK DarkLisk DISK $0.001184 LowVol 5.09%
1257 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000296 LowVol 5.18% -2.74% -14.60%
1258 BGR Bongger BGR $0.000161 LowVol 4.41% -18.62% 32.89%
1259 YEL Yellow Token YEL $0.005219 LowVol 1.47% -5.34% -3.66%
1260 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003551 LowVol 5.09% -27.62% -22.87%
1261 XTD XTD Coin XTD $0.000148 LowVol 5.09%
1262 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002515 LowVol 5.18% -2.77%
1263 FUTC FutCoin FUTC $0.005030 LowVol 5.18% 50.75% 166.54%
1264 HCC Happy Creator… HCC $0.000592 LowVol 5.09% -2.72% -6.21%
1265 9COIN 9COIN 9COIN $0.003551 LowVol 5.09% -6.59% 30.64%
1266 PRES President Trump PRES $0.004725 LowVol 9.58% -13.24% 26.36%
1267 GRN Granite GRN $0.015534 LowVol 5.42% -10.09% 94.64%
1268 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006425 LowVol 5.18% 428.14% 574.55%
1269 LTH LAthaan LTH $0.000740 LowVol 5.09% -2.74% 25.35%
1270 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.049806 LowVol 5.66% -3.35% 30.01%
1271 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000444 LowVol 5.18% -2.74% -24.30%
1272 TRICK TrickyCoin TRICK $0.019084 LowVol 5.36% 47.64% 74.08%
1273 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.457429 LowVol 5.09% 57.15%
1274 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008728 LowVol 5.09% -1.72% 20.20%
1275 EGG EggCoin EGG $0.055921 LowVol 5.09% -2.77% 27.42%
1276 STEX STEX STEX $1.14 LowVol 3.94% -7.11% 39.00%
1277 SFE SafeCoin SFE $0.000148 LowVol 5.09% -2.72% 31.95%
1278 HYPER Hyper HYPER $0.031955 LowVol 5.18% -29.39%
1279 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 5.64% -19.64% -98.00%
1280 AV AvatarCoin AV $0.054590 LowVol 5.18% -0.33%
1281 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol 5.09% 28.09%
1282 TURBO TurboCoin TURBO $0.000148 LowVol 5.09% -2.74% 28.09%
1283 IFC Infinitecoin IFC $0.000021 LowVol 4.48% 22.84% 57.82%
1284 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol 6.75% -60.50%
1285 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -31.08%
1286 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1287 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 32.82%
1288 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 33.05%
1289 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol -6.43% -6.86%
1290 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1291 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 45.96%
1292 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol -5.01% 85.67%
1293 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 24.89%
1294 IRL IrishCoin IRL $0.002823 LowVol -7.21% 22.25%
1295 CYC Cycling Coin CYC $0.001266 LowVol -7.51% -10.44%
1296 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 31.62%
1297 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000855 LowVol 1.35% -1.76% 5.38%
1298 CME Cashme CME $0.000138 LowVol -9.36% -21.84%
1299 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol -7.98%
1300 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -8.80% -6.18%
1301 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003958 LowVol -10.30% 15.34%
1302 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -26.06%
1303 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol -1.30% 30.16%
1304 OP Operand OP $0.000979 LowVol -8.05%
1305 TCR TheCreed TCR $0.000279 LowVol -8.14% -34.17%
1306 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol -9.79% -83.26%
1307 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol
1308 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 15.39%
1309 XID International… XID $0.009420 LowVol -7.57%
1310 POKE PokeCoin POKE $0.000139 LowVol -8.39%
1311 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol -10.87% 17.34%
1312 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol
1313 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol 2.98% -4.80% 17.08%
1314 MBL MobileCash MBL $0.000559 LowVol 0.00% -8.06% 61.42%
1315 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002742 LowVol -9.87%
1316 TEAM TeamUp TEAM $0.000281 LowVol -7.48%
1317 GBRC Global Busine… GBRC $0.000288 LowVol -5.38%
1318 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol -7.13% 22.34%
1319 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol -1.95% 154.50%
1320 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol -7.59%
1321 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -7.59% -3.43%
1322 XDE2 XDE II XDE2 $2.06 LowVol -6.92% 25.82%
1323 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol -4.90%
1324 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -79.22%
1325 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 0.30% -7.45% 23.37%
1326 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.87%
1327 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol -9.88% 20.34%
1328 EFYT Ergo EFYT $14.78 LowVol 0.56% -13.71% 67.55%
1329 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol -7.96% 21.70%
1330 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1331 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006262 LowVol -19.27% 70.21%
1332 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol -13.60%
1333 UNC UNCoin UNC $0.000149 -2.15% 28.87%
1334 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1335 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 0.04% 40.90%
1336 FC Facecoin FC $0.003480 46.45%
1337 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -11.80%
1338 FBL Faceblock FBL $0.001654 -1.74%
1339 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 78.09%

Quay lại phần 1

Phản hồi