Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 20h ngày 10/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 20h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1339 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 20h ngày 10/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $14080.50 trên tổng giá trị $235,595,798,991

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $443.25 trên tổng giá trị $42,663,600,685

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1309.08 trên tổng giá trị $22,054,970,753

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.21 trên tổng giá trị $11,712,523,683

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.236082 trên tổng giá trị $9,145,614,794

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng EAG EA Coin (EAG) đang có giá hiện tại $2.81 trên tổng giá trị đã biến động tăng 404.63% trong 1h qua

    + Đồng USDE USDe (USDE) đang có giá hiện tại $0.000281 trên tổng giá trị $319,087 đã biến động tăng 102.22% trong 1h qua

    + Đồng ROOFS Roofs (ROOFS) đang có giá hiện tại $0.000281 trên tổng giá trị $36,572 đã biến động tăng 102.21% trong 1h qua

    + Đồng MGC GulfCoin (MGC) đang có giá hiện tại $0.003798 trên tổng giá trị đã biến động tăng 70.61% trong 1h qua

    + Đồng PBT Primalbase Token (PBT) đang có giá hiện tại $8379.39 trên tổng giá trị $8,379,390 đã biến động tăng 61.25% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000051 trên tổng giá trị $27,452,563 đã biến động tăng 673.91% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.006109 trên tổng giá trị đã biến động tăng 400.90% trong 24h qua

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000111 trên tổng giá trị $3,778,419 đã biến động tăng 195.93% trong 24h qua

    + Đồng KOBO Kobocoin (KOBO) đang có giá hiện tại $0.062830 trên tổng giá trị $1,551,924 đã biến động tăng 181.60% trong 24h qua

    + Đồng I0C I0Coin (I0C) đang có giá hiện tại $0.018849 trên tổng giá trị $395,548 đã biến động tăng 177.18% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000138 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1361.74% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.329307 trên tổng giá trị $24,900,384 đã biến động tăng 1058.71% trong 7 ngày qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.009602 trên tổng giá trị $4,659 đã biến động tăng 962.23% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.008353 trên tổng giá trị đã biến động tăng 603.58% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.006109 trên tổng giá trị đã biến động tăng 563.99% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 20h ngày 10/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 LUNA Luna Coin LUNA $55,475 $0.033530 1,654,492 $1,487 -0.36% 36.17% 75.97%
702 PONZI PonziCoin PONZI $54,142 $0.062876 861,099 $1,130 1.10% -41.07% 69.18%
703 KRONE Kronecoin KRONE $52,628 $0.013987 3,762,617 $622 -25.91% -12.42% 22.44%
704 FLAX Flaxscript FLAX $50,115 $0.008972 5,585,457 $818 0.41% -2.93% -59.66%
705 WORM HealthyWormCoin WORM $47,273 $0.000422 112,025,873 $5,561 1.10% 176.72% 22.34%
706 BRAT BRAT BRAT $45,486 $0.000284 160,000,000 $618 0.87% 58.73% -24.41%
707 BRAIN Braincoin BRAIN $39,757 $0.003939 10,094,424 $1,208 1.10% -32.13% -30.09%
708 ITZ Interzone ITZ $39,549 $0.020998 1,883,425 $1,709 -8.25% 24.95% 62.31%
709 ICON Iconic ICON $35,861 $0.060484 592,894 $4,604 -3.39% -3.02% -10.73%
710 MSCN Master Swiscoin MSCN $33,222 $0.000743 44,719,940 $1,120 -11.43% 7.72% -32.60%
711 RBT Rimbit RBT $32,886 $0.000285 115,499,623 $1,410 -1.08% -38.13% -49.30%
712 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $26,884 $0.030898 870,102 $3,250 -8.73% 3.36% 140.73%
713 LBTC LiteBitcoin LBTC $25,847 $0.008107 3,188,280 $15,958 -6.90% -29.47% 203.35%
714 GRIM Grimcoin GRIM $17,258 $0.000872 19,788,444 $511 1.10% -60.58% -61.55%
715 CREVA CrevaCoin CREVA $16,336 $0.000449 36,390,750 $3,856 1.12% -26.92% -41.33%
716 XRC Rawcoin XRC $14,618 $0.020738 704,882 $1,654 0.87% -39.81% 8.88%
717 GSR GeyserCoin GSR $13,184 $0.281323 46,864 $4,741 -45.79% -56.27% 206.68%
718 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,723 $0.000619 9,248,323 $576 1.10% -82.28% 1.63%
719 HMC HarmonyCoin HMC $5,507 $0.009811 561,235 $689 1.13% -15.72% -15.83%
720 UNITY SuperNET UNITY $36,743,626 $45.03 816,061 LowVol 4.20% -5.79% -56.03%
721 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 3.63%
722 ETT EncryptoTel [… ETT $10,592,249 $0.170482 62,131,190 LowVol 0.89% -16.34% 31.44%
723 ECN E-coin ECN $8,396,560 $1.78 4,726,781 LowVol 0.99% -37.79% 4.94%
724 ECOB Ecobit ECOB $5,098,444 $0.011472 444,444,444 LowVol -10.53% -27.11% -0.35%
725 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -22.98%
726 YASH YashCoin YASH $4,921,885 $0.492175 10,000,274 LowVol 1.10% 5.64% 7.77%
727 XC XCurrency XC $4,211,491 $0.717375 5,870,696 LowVol 1.11% -36.57%
728 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
729 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol -4.15% 27.50%
730 OPT Opus OPT $3,042,171 $0.021717 140,080,549 LowVol 18.30% 0.51% -9.65%
731 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,637,608 $0.434785 6,066,465 LowVol 1.11% 42.09% 69.20%
732 ADC AudioCoin ADC $2,358,865 $0.002820 836,468,169 LowVol -0.86% -12.24% -12.04%
733 RKC Royal Kingdom… RKC $2,333,443 $0.864238 2,700,000 LowVol 1.17% 13.71% -2.83%
734 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,202,635 $0.000096 22,886,421,164 LowVol 51.22% 35.17% 122.39%
735 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,165,119 $4.65 465,952 LowVol 1.21% -7.00% -13.08%
736 JNS Janus JNS $2,010,847 $0.087351 23,020,335 LowVol 0.89% 7.87% -38.59%
737 PIPL PiplCoin PIPL $1,970,745 $0.023617 83,444,258 LowVol 0.63% -2.72% -33.86%
738 CBX Crypto Bullion CBX $1,823,391 $1.81 1,005,737 LowVol 0.93% -7.07% -0.64%
739 ITT Intelligent T… ITT $1,785,765 $0.182260 9,797,899 LowVol 0.18% 10.16%
740 ESP Espers ESP $1,647,445 $0.000079 20,812,498,384 LowVol 0.88% -37.78% -20.10%
741 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,586,301 $0.052877 30,000,000 LowVol 0.89% -30.73% -47.58%
742 RC RussiaCoin RC $1,554,037 $0.185493 8,377,873 LowVol 3.31% -15.59% 9.06%
743 HTC HitCoin HTC $1,546,764 $0.000141 10,996,318,099 LowVol 0.89% -7.76% 19.91%
744 WGO WavesGo WGO $1,483,548 $0.154012 9,632,680 LowVol 7.38% 0.32% 12.95%
745 NKA IncaKoin NKA $1,462,433 $0.000128 11,410,550,734 LowVol 0.53% -11.70% 20.68%
746 CNO Coin(O) CNO $1,450,735 $0.013794 105,167,657 LowVol 1.11% -16.30% 24.88%
747 EMV Ethereum Movi… EMV $1,191,075 $0.181382 6,566,666 LowVol 0.07% -53.00% -87.52%
748 SDC ShadowCash SDC $1,164,946 $0.173999 6,695,133 LowVol 0.89% -0.67% 47.96%
749 UTC UltraCoin UTC $1,132,805 $0.025361 44,666,519 LowVol 1.78% -8.69% -23.38%
750 GIM Gimli GIM $1,099,592 $0.013745 80,000,000 LowVol -37.90% -11.21% 103.42%
751 ORB Orbitcoin ORB $1,090,333 $0.352290 3,094,987 LowVol 1.90% -9.60% 6.20%
752 BTSR BTSR BTSR $1,075,981 $0.327617 3,284,266 LowVol 1.29% -9.42% 53.30%
753 DCY Dinastycoin DCY $999,301 $0.000703 1,420,858,063 LowVol 1.10% -10.96% 18.53%
754 INPAY InPay INPAY $924,147 $0.092415 10,000,000 LowVol 1.10% -8.13% -27.49%
755 METAL MetalCoin METAL $865,635 $0.011253 76,925,527 LowVol 0.89% -15.69% 7.77%
756 CARBON Carboncoin CARBON $843,424 $0.000055 15,392,009,781 LowVol -0.11% -37.27% -42.75%
757 EBET EthBet EBET $817,005 $0.096090 8,502,500 LowVol 0.18% 7.90% 15.34%
758 HBN HoboNickels HBN $780,918 $0.013081 59,696,358 LowVol 1.11% -9.31% 1.59%
759 GOOD Goodomy GOOD $744,772 $0.001687 441,349,000 LowVol 0.89% 66.06% 2.84%
760 VAL Valorbit VAL $736,387 $0.000138 5,321,984,798 LowVol -0.55% -9.24% 20.37%
761 MAX MaxCoin MAX $696,889 $0.011394 61,164,949 LowVol 0.89% -11.74% -21.86%
762 BPC Bitpark Coin BPC $695,811 $0.009277 75,000,000 LowVol 1.14% -43.14% -4.31%
763 NET NetCoin NET $679,190 $0.000863 787,126,712 LowVol 2.01% -29.04% -0.08%
764 NOBL NobleCoin NOBL $655,577 $0.000283 2,315,756,644 LowVol 0.73% -21.81% 22.04%
765 VIDZ PureVidz VIDZ $643,269 $0.005135 125,279,775 LowVol 1.84% 157.42% 120.15%
766 TROLL Trollcoin TROLL $637,523 $0.001126 566,033,036 LowVol 0.89% 10.65% 12.07%
767 BTWTY Bit20 BTWTY $630,068 $620,146 1.016 LowVol 8.69% 15.23% 86.05%
768 TALK BTCtalkcoin TALK $624,504 $0.009565 65,290,635 LowVol 1.11% 4.10% 13.44%
769 SLG Sterlingcoin SLG $606,608 $0.144190 4,207,004 LowVol 1.55% 5.35% 53.89%
770 RIYA Etheriya RIYA $600,866 $0.379927 1,581,531 LowVol 1.10% -23.33% 21.48%
771 AU AurumCoin AU $599,777 $2.02 296,216 LowVol 0.89% 1.83% 34.83%
772 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -53.76%
773 J Joincoin J $580,974 $0.237287 2,448,402 LowVol -3.46% -27.61% 170.62%
774 USC Ultimate Secu… USC $580,497 $0.056124 10,343,113 LowVol 0.89% 1.11% -49.86%
775 FNC FinCoin FNC $564,066 $0.043798 12,878,667 LowVol 0.26% 67.68% 36.65%
776 V Version V $536,858 $0.001144 469,339,139 LowVol 1.10% -2.85% 4.51%
777 SAC SACoin SAC $535,773 $0.076379 7,014,631 LowVol 1.10% 8.91% -10.27%
778 OTX Octanox OTX $526,074 $0.061891 8,500,001 LowVol 3.45% 15.96% -6.92%
779 TIT Titcoin TIT $516,466 $0.010350 49,898,202 LowVol 1.17% -1.29% 45.54%
780 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 52.34%
781 ITI iTicoin ITI $495,370 $15.48 32,000 LowVol 2.71% -7.27% -28.45%
782 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -66.00%
783 NETKO Netko NETKO $454,045 $0.103805 4,374,015 LowVol 1.11% -12.87% -24.46%
784 PIGGY Piggycoin PIGGY $451,394 $0.000926 487,524,787 LowVol 2.16% -5.81% 21.70%
785 NYAN Nyancoin NYAN $436,485 $0.001369 318,876,765 LowVol 1.02% -3.88% 66.91%
786 ICN iCoin ICN $427,490 $0.014629 29,222,513 LowVol 0.89% -8.62% 1.19%
787 CHESS ChessCoin CHESS $427,128 $0.007905 54,032,769 LowVol 0.34% -18.59% 8.56%
788 DDF DigitalDevelo… DDF $425,997 $0.083230 5,118,307 LowVol 0.79% -9.06% -10.28%
789 WAY WayGuide WAY $422,157 $0.004220 100,040,708 LowVol 1.10% -7.74% 22.34%
790 DAXX DaxxCoin DAXX $417,023 $0.000837 498,314,740 LowVol 1.21% -6.80% 21.30%
791 XGR GoldReserve XGR $416,902 $0.024279 17,171,382 LowVol 1.49% -17.33% -0.22%
792 FLT FlutterCoin FLT $408,391 $0.001267 322,214,524 LowVol 0.93% -22.02% 7.18%
793 TGC Tigercoin TGC $398,057 $0.009143 43,536,800 LowVol 1.11% -25.04% 54.77%
794 STV Sativacoin STV $396,105 $0.055894 7,086,760 LowVol 1.12% 3.46% 82.62%
795 I0C I0Coin I0C $395,548 $0.018849 20,985,409 LowVol 0.93% 177.18% 63.91%
796 SWING Swing SWING $383,467 $0.137832 2,782,134 LowVol 1.03% 25.03% 43.66%
797 FUNK The Cypherfunks FUNK $378,290 $0.000008 46,316,107,499 LowVol 1.64% -9.57% 39.76%
798 UFR Upfiring UFR $378,049 $0.026253 14,400,000 LowVol 0.07% -21.14% -7.32%
799 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 36.95%
800 GUN Guncoin GUN $359,727 $0.001823 197,275,978 LowVol 1.17% -15.89% -0.82%
801 LOT LottoCoin LOT $358,344 $0.000025 14,491,014,421 LowVol 1.15% 5.09% 24.34%
802 BUCKS SwagBucks BUCKS $354,776 $1.10 322,556 LowVol 1.90% -15.16% -4.90%
803 CFT CryptoForecast CFT $351,306 $0.007637 46,000,000 LowVol -4.56% -27.96% -15.53%
804 KUSH KushCoin KUSH $342,856 $0.062914 5,449,633 LowVol 1.10% -4.40% -5.62%
805 BXT BitTokens BXT $340,831 $0.605779 562,632 LowVol 1.10% -4.25% -28.72%
806 BERN BERNcash BERN $340,545 $0.004781 71,234,301 LowVol 1.12% 5.08% 17.80%
807 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol -11.41% 15.44%
808 STS Stress STS $317,971 $0.000563 565,134,332 LowVol 1.10% -7.74%
809 BIGUP BigUp BIGUP $309,502 $0.000146 2,119,468,031 LowVol 1.11% -7.87% 33.93%
810 SH Shilling SH $306,902 $0.007736 39,669,925 LowVol 0.89% 5.34% 382.38%
811 XPTX PlatinumBAR XPTX $299,611 $0.703218 426,058 LowVol 0.90% -22.94% -0.62%
812 TRI Triangles TRI $298,708 $4.10 72,891 LowVol 1.19% 21.07% 12.77%
813 TRK Truckcoin TRK $290,572 $0.001845 157,512,323 LowVol 1.12% 0.56% -21.92%
814 4CHN ChanCoin 4CHN $283,056 $0.042209 6,706,081 LowVol 37.79% 43.38% 48.30%
815 ENT Eternity ENT $282,504 $0.068924 4,098,760 LowVol 12.17% -4.07% -33.76%
816 MAD SatoshiMadness MAD $281,420 $0.000141 2,000,683,485 LowVol 0.67% 26.00%
817 Q2C QubitCoin Q2C $279,314 $0.001125 248,214,828 LowVol 0.93% -7.74% -8.73%
818 FRC Freicoin FRC $278,705 $0.009424 29,572,904 LowVol -6.08% -7.74% 1.22%
819 TTC TittieCoin TTC $275,557 $0.000219 1,259,816,434 LowVol 0.93% 1.77% 19.27%
820 HAL Halcyon HAL $269,179 $0.050638 5,315,730 LowVol 0.89% 31.72% 84.19%
821 WMC WMCoin WMC $269,165 $0.023350 11,527,489 LowVol 1.11% -7.18% 29.52%
822 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $258,832 $0.019523 13,257,580 LowVol -0.80% -13.34% 23.97%
823 REE ReeCoin REE $254,793 $0.000100 2,560,000,000 LowVol 7.87% 78.91% 128.97%
824 EVO Evotion EVO $249,061 $0.078543 3,171,012 LowVol 1.12% -11.54% 16.43%
825 GAIA GAIA GAIA $248,078 $0.010293 24,101,381 LowVol -10.00% 6.67%
826 HODL HOdlcoin HODL $243,663 $0.001547 157,478,595 LowVol 0.89% 12.10% 26.82%
827 WYV Wyvern WYV $225,512 $0.126736 1,779,384 LowVol 0.89% -7.66% 9.59%
828 CAT Catcoin CAT $222,712 $0.035869 6,209,100 LowVol 1.11% -26.25% 119.67%
829 SPACE SpaceCoin SPACE $221,776 $0.010560 21,002,324 LowVol 0.33% -5.83% 23.00%
830 CON PayCon CON $219,727 $0.009536 23,042,604 LowVol 0.78% -46.33% 77.39%
831 YAC Yacoin YAC $215,459 $0.001797 119,892,091 LowVol -0.82% -9.33% 56.34%
832 MOJO MojoCoin MOJO $209,134 $0.017231 12,137,010 LowVol 1.11% -14.55% 18.88%
833 GRT Grantcoin GRT $206,486 $0.004783 43,175,282 LowVol -7.29% -7.76% -4.31%
834 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $201,700 $0.254316 793,108 LowVol -2.00% -11.10% 103.38%
835 SHDW Shadow Token SHDW $199,009 $0.028430 7,000,000 LowVol -10.59% -28.99% -37.43%
836 PHS Philosopher S… PHS $195,423 $0.032493 6,014,340 LowVol 0.93% -5.51% 22.11%
837 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 78.54%
838 IMS Independent M… IMS $193,478 $0.036037 5,368,934 LowVol 0.76% 84.87% 85.40%
839 EVIL Evil Coin EVIL $191,646 $0.009117 21,020,383 LowVol 0.13% -14.79% 7.58%
840 CYP Cypher CYP $191,605 $0.030102 6,365,285 LowVol 1.11% -7.68% 33.10%
841 HMP HempCoin HMP $190,828 $0.000141 1,356,645,470 LowVol 0.89% -7.76% 22.13%
842 BUMBA BumbaCoin BUMBA $189,672 $0.008440 22,473,728 LowVol 1.10% 7.73% 47.94%
843 TEK TEKcoin TEK $184,241 $0.000130 1,414,054,562 LowVol 2.62% 44.63% 14.38%
844 RED RedCoin RED $181,315 $0.002447 74,107,896 LowVol 2.56% 14.69% 15.64%
845 E4ROW E4ROW E4ROW $177,585 $0.030820 5,762,000 LowVol 0.07% -8.09% 60.50%
846 FIRE Firecoin FIRE $177,188 $1.80 98,412 LowVol 1.11% -7.74% 21.78%
847 OHM OHM OHM $176,575 $0.005908 29,888,531 LowVol 0.89% -7.74%
848 XRE RevolverCoin XRE $175,927 $0.007877 22,334,120 LowVol 0.22% -30.78% 17.96%
849 FRK Franko FRK $175,195 $0.188227 930,767 LowVol -4.96% 26.41%
850 DBTC Debitcoin DBTC $169,619 $0.009423 17,999,629 LowVol 2.51% -1.75% 214.06%
851 MNC Mincoin MNC $169,492 $0.042048 4,030,919 LowVol 0.83% -15.83% -18.65%
852 MCRN MACRON MCRN $168,698 $0.000420 401,421,401 LowVol 1.46% 0.82% -14.92%
853 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
854 EUC Eurocoin EUC $163,733 $0.013187 12,416,554 LowVol 0.38% -1.00% 18.30%
855 EMD Emerald Crypto EMD $160,644 $0.008403 19,117,129 LowVol -0.55% -3.93% -15.80%
856 CRX Chronos CRX $160,624 $0.002179 73,729,962 LowVol 1.48% 81.41% 111.01%
857 DLC Dollarcoin DLC $160,121 $0.017583 9,106,714 LowVol 1.11% -7.74% 22.34%
858 JET Jetcoin JET $157,506 $0.032325 4,872,509 LowVol -0.71% -15.18% -23.84%
859 XCT C-Bit XCT $153,962 $0.000979 157,223,250 LowVol 1.13% 6.72% 34.94%
860 ARCO AquariusCoin ARCO $149,938 $0.100227 1,495,985 LowVol 0.34% 1.99% 24.94%
861 URC Unrealcoin URC $145,246 $0.020677 7,024,402 LowVol 1.10% -7.76% -21.12%
862 ANTI AntiBitcoin ANTI $144,944 $0.008299 17,465,159 LowVol 0.89% 60.47% -17.68%
863 QTL Quatloo QTL $144,399 $0.018707 7,718,883 LowVol 1.11% 39.76% 29.14%
864 BOST BoostCoin BOST $143,349 $0.012091 11,855,487 LowVol -7.78% -37.69%
865 KED Darsek KED $143,346 $0.009846 14,558,380 LowVol 1.10% -14.99% -19.88%
866 BTPL Bitcoin Planet BTPL $142,849 $0.025460 5,610,757 LowVol 0.89% -28.35% 11.55%
867 BAS BitAsean BAS $141,721 $0.028344 5,000,000 LowVol 8.36% 12.27% 30.21%
868 DUO ParallelCoin DUO $139,548 $0.462332 301,834 LowVol -3.01% -15.71% -9.59%
869 SLING Sling SLING $138,998 $0.129409 1,074,095 LowVol 0.89% -7.76% 25.08%
870 XPY PayCoin XPY $136,193 $0.011515 11,827,095 LowVol 1.17% -15.95% -6.98%
871 VOT VoteCoin VOT $134,406 $0.008158 16,474,625 LowVol 1.10% 0.48% -25.72%
872 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol
873 XCRE Creatio XCRE $133,961 $0.006528 20,520,514 LowVol 0.72% -21.73% 36.88%
874 LEA LeaCoin LEA $133,773 $0.000425 314,950,091 LowVol 1.15% -8.75% -25.55%
875 CAGE CageCoin CAGE $133,224 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 1.34% -16.53% 27.39%
876 PX PX PX $133,025 $0.001387 95,914,908 LowVol -9.05% -32.99%
877 CTO Crypto CTO $125,839 $0.010268 12,255,052 LowVol 0.89% -7.74% -18.54%
878 BIP BipCoin BIP $124,060 $0.076239 1,627,261 LowVol 0.89% 4.15% 56.42%
879 AMBER AmberCoin AMBER $122,937 $0.002813 43,699,481 LowVol 1.11% -59.00% -56.66%
880 RBX Ripto Bux RBX $122,186 $0.000320 381,236,123 LowVol -12.53% -37.38% -29.40%
881 GP GoldPieces GP $120,548 $0.098797 1,220,161 LowVol 0.28% -25.23% -9.35%
882 AMMO Ammo Rewards AMMO $120,344 $0.001547 77,777,777 LowVol 1.10% 26.83% 22.73%
883 XRA Ratecoin XRA $118,925 $0.001034 114,961,427 LowVol 0.09% -18.41% -17.72%
884 SOON SoonCoin SOON $116,725 $0.009366 12,462,620 LowVol 1.11% -5.67% 17.42%
885 MARS Marscoin MARS $111,113 $0.003929 28,279,074 LowVol 1.50% -11.56% -11.87%
886 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
887 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $109,305 $0.001371 79,719,140 LowVol -10.07% 116.19%
888 UNITS GameUnits UNITS $106,985 $0.030805 3,472,983 LowVol 1.10% -7.76% -28.92%
889 PRC PRCoin PRC $106,938 $0.006752 15,838,600 LowVol 6.82% -9.34% -8.24%
890 ARG Argentum ARG $105,873 $0.012318 8,594,716 LowVol 0.36% -15.17% -8.95%
891 GPU GPU Coin GPU $105,579 $0.002608 40,477,042 LowVol 1.10% -16.71% -2.84%
892 NEVA NevaCoin NEVA $103,676 $0.041859 2,476,820 LowVol 0.98% -9.38% -8.50%
893 URO Uro URO $97,138 $0.080459 1,207,310 LowVol -24.39% 38.30%
894 ARB ARbit ARB $96,613 $0.012295 7,857,975 LowVol 49.85%
895 BITZ Bitz BITZ $93,145 $0.046786 1,990,891 LowVol -5.58%
896 JWL Jewels JWL $93,117 $0.004614 20,181,636 LowVol 0.50% 6.20%
897 XBTS Beatcoin XBTS $91,190 $0.059809 1,524,686 LowVol 3.66% 109.56% 29.18%
898 XCXT CoinonatX XCXT $91,105 $0.005641 16,149,701 LowVol 0.95% -27.25% -31.88%
899 MST MustangCoin MST $87,834 $0.139343 630,343 LowVol 2.44% -7.58% -3.13%
900 NRO Neuro NRO $86,158 $0.002251 38,282,360 LowVol 1.10% -7.76% 7.11%
901 BLRY BillaryCoin BLRY $86,008 $0.009565 8,991,996 LowVol 1.11% -9.08% -35.69%
902 QCN QuazarCoin QCN $85,029 $0.014066 6,044,911 LowVol -35.77% -24.11% -41.30%
903 BVC BeaverCoin BVC $84,572 $0.027148 3,115,258 LowVol 0.89% 30.07% 1.54%
904 ZMC ZetaMicron ZMC $84,446 $0.000141 600,344,291 LowVol 1.10% -7.76% 22.34%
905 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $84,324 $0.010501 8,030,000 LowVol 0.74% -11.47% -24.97%
906 $$$ Money $$$ $82,971 $0.001808 45,887,218 LowVol 0.23% 20.69% -6.98%
907 ALL Allion ALL $82,820 $0.013359 6,199,359 LowVol 1.11% -36.12% 2.45%
908 GCC GuccioneCoin GCC $82,749 $0.004079 20,285,537 LowVol 1.11% -7.79% 2.69%
909 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
910 ADCN Asiadigicoin ADCN $80,590 $0.003233 24,931,054 LowVol 0.88% -3.63% 11.66%
911 MND MindCoin MND $80,351 $0.005064 15,867,695 LowVol 0.89% -7.76% 22.20%
912 MNM Mineum MNM $79,640 $0.008440 9,436,367 LowVol 1.10% -15.84% -43.00%
913 FXE FuturXe FXE $79,541 $0.337869 235,421 LowVol 1.10% -7.80% -69.44%
914 RPC RonPaulCoin RPC $78,962 $0.087887 898,446 LowVol 1.11% -11.99% 15.92%
915 WARP WARP WARP $78,767 $0.071919 1,095,224 LowVol -10.01% 17.49%
916 TSE Tattoocoin (S… TSE $77,441 $0.000856 90,421,856 LowVol 1.40% -44.74% -25.36%
917 VEC2 VectorAI VEC2 $77,234 $0.004642 16,637,108 LowVol 1.10% -16.20% -10.03%
918 611 SixEleven 611 $75,781 $0.175584 431,594 LowVol 1.10% -17.71% 1.12%
919 MAY Theresa May Coin MAY $74,429 $0.002954 25,196,800 LowVol -4.35% -22.91% -1.27%
920 DRS Digital Rupees DRS $71,851 $0.000141 510,802,961 LowVol 1.10% -7.74% 4.68%
921 EXN ExchangeN EXN $71,738 $0.014066 5,100,000 LowVol 1.10% -6.19% 19.75%
922 BTQ BitQuark BTQ $71,537 $0.007877 9,081,731 LowVol 0.93% -29.22% 7.84%
923 CNC CHNCoin CNC $71,284 $0.001443 49,392,663 LowVol -31.93%
924 COXST CoExistCoin COXST $71,210 $0.002628 27,100,000 LowVol 4.02% -3.34% 36.03%
925 POP PopularCoin POP $70,378 $0.000021 3,372,875,244 LowVol 1.69% -15.68% -20.58%
926 CPN CompuCoin CPN $66,852 $0.003408 19,615,019 LowVol -0.67% -11.51% 10.44%
927 ERY Eryllium ERY $64,149 $0.011714 5,476,208 LowVol 16.82% -21.17% 100.00%
928 300 300 Token 300 $62,032 $206.77 300 LowVol 1.10% -31.62% -18.24%
929 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 53.54%
930 SOIL SOILcoin SOIL $60,557 $0.010620 5,702,048 LowVol 0.93% -29.21% 1.58%
931 SPT Spots SPT $59,342 $0.002648 22,406,021 LowVol 0.93% -21.14% -14.54%
932 BLZ BlazeCoin BLZ $58,865 $0.000097 608,557,394 LowVol 1.33% -5.51% 37.76%
933 CWXT CryptoWorldX … CWXT $58,813 $0.000986 59,630,200 LowVol 17.93% 7.79% 3.76%
934 NTWK Network Token NTWK $56,922 $0.004877 11,671,310 LowVol 0.18% 23.27% 23.51%
935 PIE PIECoin PIE $56,614 $0.004220 13,416,177 LowVol 1.10% 25.47% -59.20%
936 BSC BowsCoin BSC $53,867 $0.009706 5,550,102 LowVol 1.10% -7.76% -6.22%
937 CRT CRTCoin CRT $53,521 $0.675176 79,270 LowVol 0.89% -7.74% 22.34%
938 BENJI BenjiRolls BENJI $51,284 $0.002532 20,254,996 LowVol 1.11% 5.06% 15.62%
939 EGO EGO EGO $50,615 $0.000844 60,000,001 LowVol -7.80% 22.44%
940 CXT Coinonat CXT $50,041 $0.005803 8,623,200 LowVol 1.33% -22.94% 0.39%
941 GPL Gold Pressed … GPL $49,246 $0.191973 256,527 LowVol 1.41% -26.93% -17.42%
942 VIP VIP Tokens VIP $46,953 $0.000563 83,450,403 LowVol 1.11% -23.73% 22.37%
943 G3N G3N G3N $46,801 $0.006189 7,561,891 LowVol 0.89% -7.74% 22.34%
944 ORLY Orlycoin ORLY $45,598 $0.001244 36,646,779 LowVol -9.32% -0.40%
945 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 19.95%
946 SFC Solarflarecoin SFC $44,667 $0.003172 14,083,450 LowVol -4.62% -9.65% -21.83%
947 ATX Artex Coin ATX $44,008 $0.002343 18,781,750 LowVol 1.10% -40.96% -21.94%
948 DIBC DIBCOIN DIBC $43,644 $0.008729 5,000,000 LowVol 16.97% -10.81% -23.79%
949 IMPS ImpulseCoin IMPS $42,717 $0.002110 20,245,510 LowVol 0.89% -7.74% -0.50%
950 FUZZ FuzzBalls FUZZ $42,521 $0.008804 4,829,945 LowVol 1.11% -11.61% 21.14%
951 DLISK DAPPSTER DLISK $42,199 $0.000422 100,000,000 LowVol 0.89% 38.49%
952 CESC CryptoEscudo CESC $40,540 $0.000281 144,105,100 LowVol 0.89% -7.74% -18.42%
953 PULSE Pulse PULSE $40,226 $0.002813 14,298,972 LowVol 1.11% 2.51% -22.38%
954 UET Useless Ether… UET $38,690 $0.009756 3,965,716 LowVol 0.07% -12.09% 27.13%
955 SONG SongCoin SONG $38,452 $0.001181 32,565,300 LowVol 1.55% -16.61% 30.93%
956 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,412 $0.005076 7,566,812 -2.09%
957 PEX PosEx PEX $37,613 $0.015332 2,453,240 LowVol 1.11% -10.21% 24.75%
958 ROOFS Roofs ROOFS $36,572 $0.000281 130,000,000 LowVol 102.21% 78.04% 19.96%
959 BOAT BOAT BOAT $36,524 $0.001969 18,547,845 LowVol 0.89% -13.91% -5.33%
960 FLVR FlavorCoin FLVR $35,275 $0.001688 20,898,106 LowVol 0.89% -7.82%
961 XCS CybCSec XCS $34,957 $0.002954 11,834,082 LowVol 1.10% -33.21% -15.59%
962 OS76 OsmiumCoin OS76 $34,834 $0.038963 894,026 LowVol 1.10% -8.73% 65.30%
963 HVCO High Voltage HVCO $34,468 $0.023068 1,494,171 LowVol -7.74% 32.62%
964 ZYD Zayedcoin ZYD $34,253 $0.005486 6,243,840 LowVol 0.89% -7.74% -0.24%
965 STEPS Steps STEPS $33,894 $0.001820 18,625,017 LowVol -8.18%
966 DPAY DPAY DPAY $33,565 $0.000422 79,541,001 LowVol 1.11% 22.34%
967 BNX BnrtxCoin BNX $33,541 $0.001264 26,529,001 LowVol 1.13% -0.26% 12.11%
968 JIN Jin Coin JIN $33,247 $0.003376 9,848,485 LowVol 1.10% -81.24% -82.52%
969 MTM MTMGaming MTM $32,683 $0.010895 2,999,967 LowVol 0.83% 35.41%
970 CASH Cashcoin CASH $32,486 $0.000704 46,158,242 LowVol -23.80% 9.76% -53.60%
971 VLTC Vault Coin VLTC $31,725 $0.001045 30,347,180 LowVol 0.89% -1.20% -16.74%
972 PLNC PLNcoin PLNC $31,250 $0.001829 17,089,600 LowVol 0.89% 9.04%
973 EREAL eREAL EREAL $31,225 $0.000456 68,427,562 LowVol 0.07% -14.29% -29.54%
974 IMX Impact IMX $30,807 $0.000281 109,509,108 LowVol 1.10% -38.51% 144.68%
975 PLACO PlayerCoin PLACO $29,640 $0.000844 35,120,000 LowVol 1.10% -19.03% -0.80%
976 SLEVIN Slevin SLEVIN $29,539 $0.000422 70,000,000 LowVol 1.10% -44.66% -1.37%
977 VRS Veros VRS $29,421 $0.000060 486,609,040 LowVol 35.93% -42.53% 37.79%
978 BIOS BiosCrypto BIOS $28,878 $0.001387 20,821,709 LowVol -9.05%
979 RIDE Ride My Car RIDE $27,729 $0.000274 101,276,976 LowVol -10.23% -40.47%
980 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -13.19% 5.68%
981 WBB Wild Beast Block WBB $27,003 $0.160214 168,543 LowVol 1.11% -15.07% -1.97%
982 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol -7.37% -8.32%
983 TOR Torcoin TOR $26,685 $0.084397 316,179 LowVol 0.36% -38.63% -57.27%
984 ALTC Antilitecoin ALTC $26,596 $0.000844 31,512,613 LowVol 0.89% -7.74% 22.42%
985 SDP SydPak SDP $26,457 $0.165559 159,803 LowVol 1.10% 22.37%
986 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -4.96% -6.57%
987 CAB Cabbage CAB $25,108 $0.002391 10,499,996 LowVol 0.89% 28.73% -10.75%
988 LIR LetItRide LIR $25,090 $0.000691 36,296,883 LowVol -9.32% 0.20%
989 ZNE Zonecoin ZNE $24,333 $0.009424 2,581,970 LowVol 1.11% -13.72%
990 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,644 $0.031368 753,776 LowVol 1.10% -7.74% -10.85%
991 BIOB BioBar BIOB $23,299 $0.026304 885,756 LowVol 1.10% -5.23% 22.86%
992 KIC KibiCoin KIC $22,748 $0.001547 14,701,000 LowVol -48.88% -51.22% -69.08%
993 TRADE Tradecoin TRADE $22,079 $0.002809 7,860,204 LowVol 523.24%
994 SCS Speedcash SCS $21,846 $0.083437 261,831 LowVol -8.81% 18.95%
995 DIX Dix Asset DIX $21,639 $2.2e-07 100,000,000,000 LowVol 4.20% -10.17% -8.67%
996 XOC Xonecoin XOC $19,437 $0.046278 420,000 LowVol 1.10% -35.43%
997 JS JavaScript Token JS $18,071 $0.002261 7,991,996 LowVol 0.18% -7.70% -26.07%
998 IBANK iBank IBANK $17,827 $0.003939 4,526,324 LowVol 1.10% -32.04% 52.46%
999 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 34.61%
1000 RSGP RSGPcoin RSGP $16,873 $9.77 1,727 LowVol 1.10% 10.44% 1.00%
1001 CRTM Corethum CRTM $16,685 $0.006674 2,500,000 LowVol 0.18% -7.81% 41.88%
1002 ELS Elysium ELS $16,337 $0.004079 4,005,012 LowVol 1.10% -7.76% 0.60%
1003 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 -4.05% 20.92%
1004 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,228 $0.001125 13,532,750 LowVol 1.10% -15.49% 64.08%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $15,167 $0.000141 107,829,281 LowVol 1.10% -7.74% 22.80%
1006 JOBS JobsCoin JOBS $14,913 $0.000141 106,019,270 LowVol 1.10% -53.87% -41.96%
1007 GBT GameBet Coin GBT $14,699 $0.000691 21,262,780 LowVol -9.32% -49.89%
1008 GEERT GeertCoin GEERT $14,281 $0.002805 5,091,200 LowVol 1.82% -12.32% 23.53%
1009 SOCC SocialCoin SOCC $12,857 $0.009284 1,384,879 LowVol 1.10% -7.76% 41.66%
1010 DAS DAS DAS $12,729 $0.004694 2,711,736 LowVol -7.60%
1011 ARGUS Argus ARGUS $12,048 $0.010492 1,148,324 LowVol 0.66% -15.83% 22.26%
1012 LVPS LevoPlus LVPS $11,920 $0.007877 1,513,256 LowVol 1.11% -9.83% -5.56%
1013 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol 0.87%
1014 RUPX Rupaya RUPX $10,248 $0.001678 6,106,347 LowVol 1.82% -74.88% -90.69%
1015 VTA Virtacoin VTA $10,229 $0.000002 5,201,310,113 LowVol 1.08% -30.33% -83.89%
1016 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -9.32% -23.52%
1017 VOLT Bitvolt VOLT $8,503 $0.000563 15,112,554 LowVol 0.89% -18.49% 10.01%
1018 MGM Magnum MGM $8,356 $0.002110 3,960,141 LowVol 1.10% -52.95%
1019 TSTR Tristar Coin TSTR $7,780 $0.001547 5,027,857 LowVol 0.89% -47.90% -71.95%
1020 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol 0.29% 19.15% -17.18%
1021 ULA Ulatech ULA $6,289 $0.031508 199,586 LowVol 1.10% -17.35% 62.84%
1022 CCM100 CCMiner CCM100 $6,110 $0.001818 3,360,417 LowVol 0.83% -44.01% -10.40%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,021 $0.028426 211,827 LowVol 0.83% -7.24% 29.79%
1024 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,685,654 LowVol 0.19%
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,804 LowVol -3.88%
1026 SOJ Sojourn SOJ $4,659 $0.009602 485,214 LowVol 19.69% 962.23%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,876 $0.002813 1,377,917 LowVol 0.89% 2.49% -3.84%
1028 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -1.31%
1029 CONX Concoin CONX $3,457 $0.004645 744,266 LowVol 0.89% -46.56% -29.88%
1030 XNG Enigma XNG $3,330 $0.200302 16,627 LowVol 0.89% 12.84% 14.16%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $2,459 $0.000422 5,826,388 LowVol 1.11% 31.10% 83.58%
1032 NANOX Project-X NANOX $2,202 $28132.30 0.078264 LowVol 1.10% -48.64% -56.41%
1033 TOKEN SwapToken TOKEN $2,015 $1.3e-07 15,320,585,365 LowVol 0.51% -32.54% 10.97%
1034 EBT Ebittree Coin EBT $903 $0.000714 1,264,511 LowVol -29.33% -30.98% 215.26%
1035 ABN Abncoin ABN $781 $0.011534 67,700 LowVol 1.10% -12.28% -13.34%
1036 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -3.88%
1037 DMB Digital Money… DMB $388 $0.000920 421,300 LowVol 1.55% -13.65% 0.07%
1038 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1039 CALC CaliphCoin CALC $110 $0.001266 87,140 LowVol 1.10% 23.33% 30.20%
1040 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol -0.81% -70.23%
1041 FAL Falcoin FAL $28 $0.000141 196,766 LowVol 1.10% -7.76% -17.92%
1042 APW AppleCoin APW $12 $0.000141 81,860 LowVol 1.10% -7.74% 22.34%
1043 CMT CyberMiles CMT $0.234728 $9,876,130 1.98% -10.82%
1044 BCD Bitcoin Diamo… BCD $37.37 $6,200,580 17.50% 9.92% -24.17%
1045 ORME Ormeus Coin ORME $2.92 $4,571,550 -0.28% -4.62% -1.79%
1046 ITC IoT Chain ITC $0.896568 $3,807,080 0.73%
1047 FRGC Fargocoin FRGC $10.83 $2,657,690 -1.38% 6.31% 8.75%
1048 ETN Electroneum ETN $0.101372 $2,330,990 0.63% -13.00% 45.98%
1049 AI POLY AI AI $18.44 $2,029,470 9.50% 4.24% 11.01%
1050 NULS Nuls NULS $0.768403 $1,921,290 -1.11% -10.14% 37.72%
1051 REC Regalcoin REC $30.35 $1,448,010 0.88% -11.14% -42.99%
1052 FRST FirstCoin FRST $14.77 $1,368,780 1.00% -2.52% -12.68%
1053 ERO Eroscoin ERO $0.144267 $1,320,080 2.93% -7.14%
1054 CLUB ClubCoin CLUB $3.40 $866,993 -1.13% -3.36% -33.10%
1055 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.18 $862,463 -3.28% -9.87% 18.21%
1056 WC WINCOIN WC $0.590270 $841,541 -1.81% -13.31% -19.51%
1057 GRX GOLD Reward T… GRX $4.95 $792,893 1.29% -2.42% 14.17%
1058 B2X SegWit2x [Fut… B2X $201.95 $779,948 6.58% 3.69% -14.01%
1059 TSL Energo TSL $0.030227 $766,680 2.24% -2.78% -3.27%
1060 THS TechShares THS $0.960166 $630,177 1.10% 20.92% -3.43%
1061 STC Santa Coin STC $0.604297 $603,561 16.13% -7.34%
1062 XIN Infinity Econ… XIN $0.027992 $495,084 0.30% -23.82% -10.04%
1063 ATMC ATMCoin ATMC $3.72 $485,917 -0.05% 1.32% 24.95%
1064 RYZ ANRYZE RYZ $0.016161 $359,382 -5.99% -8.44% -32.51%
1065 BTE BitSerial BTE $6.36 $272,315 1.59% -8.25% -7.58%
1066 GBG Golos Gold GBG $0.160298 $246,754 11.02% 0.99% 17.40%
1067 ADK Aidos Kuneen ADK $27.85 $242,303 1.10% 4.12% -12.08%
1068 BT2 BT2 [CST] BT2 $83.91 $234,839 2.73% -39.25% -32.67%
1069 SBC StrikeBitClub SBC $0.984632 $217,946 15.99% 88.89%
1070 BOT Bodhi BOT $0.409885 $187,568 -1.30% -2.61% -12.18%
1071 XCPO Copico XCPO $0.019112 $177,259 0.54% -6.16% -17.16%
1072 XID Sphre AIR XID $0.164659 $141,455 0.55% -10.73% -4.56%
1073 BTU Bitcoin Unlim… BTU $91.66 $140,722 0.01% -1.63% -28.95%
1074 LLT LLToken LLT $0.350722 $129,646 1.79% 0.37% -22.39%
1075 CAPP Cappasity CAPP $0.018391 $114,810 -0.43% -16.77%
1076 UGT UG Token UGT $0.410757 $111,172 -4.82% -9.95% -11.18%
1077 BSR BitSoar BSR $0.175827 $105,991 -9.73% -4.25% -21.73%
1078 SUR Suretly SUR $2.64 $95,823 -1.32% -13.30% -18.74%
1079 XYLO XYLO XYLO $0.640011 $92,582 4.94% 82.65%
1080 INF InfChain INF $0.011534 $92,540 4.95% -7.91% 14.48%
1081 BTCM BTCMoon BTCM $0.037831 $78,632 9.54% 2.13% 285.53%
1082 QBT Qbao QBT $0.205910 $74,621 2.20% -8.70% -24.57%
1083 B3 B3Coin B3 $0.000063 $68,410 22.13% -46.88% 8.38%
1084 DSR Desire DSR $0.306788 $50,028 4.63% 10.28% 12.60%
1085 SNOV Snovio SNOV $0.004592 $45,355 -0.70% 13.77%
1086 MKR Maker MKR $399.11 $41,424 0.18% -7.04% 0.50%
1087 MSD MSD MSD $0.008014 $36,676 0.31% -5.08% -36.41%
1088 ICX ICON ICX $1.82 $35,495 2.08% 8.45% 15.31%
1089 OXY Oxycoin OXY $0.142617 $33,876 1.10% 20.57% -14.80%
1090 SEND Social Send SEND $0.060766 $29,253 4.74% -8.20%
1091 BT1 BT1 [CST] BT1 $12969.80 $22,622 0.16% -13.61% 13.95%
1092 BCDN BlockCDN BCDN $0.087361 $21,956 -0.82% 9.22%
1093 VASH VPNCoin VASH $0.005767 $21,480 12.04% -2.20% 8.62%
1094 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.064994 $19,335 -5.04% -20.41% -29.53%
1095 TER TerraNova TER $9.38 $18,050 8.77% 76.05% 399.94%
1096 WISH MyWish WISH $0.149443 $18,003 0.18% -1.78% 1.88%
1097 AIB Advanced Inte… AIB $0.012414 $15,141 -8.01% 50.78% 157.51%
1098 FOR FORCE FOR $0.007776 $14,025 1.41% -4.29% 24.21%
1099 EVR Everus EVR $1.53 $12,721 34.24% 19.07% -22.11%
1100 MCR Macro MCR $1.45 $11,210 0.85% 11.43% -32.05%
1101 SKR Sakuracoin SKR $0.008353 $9,948 -5.85% -17.50% 603.58%
1102 VIU Viuly VIU $0.011261 $9,257 4.16% 3.07% 47.55%
1103 DEUS DeusCoin DEUS $0.248971 $8,555 -0.69% -8.90% -32.96%
1104 COR CORION COR $0.683336 $8,404 2.15% -3.90% -23.27%
1105 GLS GlassCoin GLS $0.632978 $8,340 1.08% -19.71% -45.33%
1106 HAT Hawala.Today HAT $0.199555 $7,811 0.18% -35.35% 33.16%
1107 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.044346 $7,578 0.07% -4.65% -18.84%
1108 BPL Blockpool BPL $0.156434 $7,285 -2.68% -24.02% 18.79%
1109 AKY Akuya Coin AKY $0.099448 $6,281 -13.54% -13.48% -13.84%
1110 NUKO Nekonium NUKO $0.071878 $5,735 -4.85% -17.09%
1111 DGPT DigiPulse DGPT $0.890969 $5,583 0.21% -11.52% -23.34%
1112 EDRC EDRCoin EDRC $0.057727 $5,569 0.96% -9.83% -4.19%
1113 SND Sand Coin SND $0.615559 $5,403 -10.96% -2.32% 2.39%
1114 MGC MergeCoin MGC $0.010128 $5,401 1.10% -25.05% -28.21%
1115 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003227 $5,305 0.23% -10.54% 21.75%
1116 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005517 $5,217 2.76% -14.84% 47.43%
1117 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004878 $5,132 0.18% -17.53% 16.85%
1118 BOS BOScoin BOS $1.14 $5,061 1.10% -9.04% 7.39%
1119 B2B B2B B2B $0.311749 $4,631 -0.64% -16.63% -13.05%
1120 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002481 $4,477 2.82% -16.59% 5.91%
1121 BON Bonpay BON $1.09 $3,693 -6.77% -31.55%
1122 PLX PlexCoin PLX $0.026251 $3,188 -2.85% -6.73% -78.82%
1123 MOTO Motocoin MOTO $0.005816 $2,915 -17.42% -28.61% 73.58%
1124 DFS DFSCoin DFS $0.004261 $2,666 1.08% -26.43% -45.48%
1125 PNX Phantomx PNX $0.013351 $2,519 0.05% -21.90% -17.84%
1126 MGC GulfCoin MGC $0.003798 $2,518 70.61% 107.29% 25.67%
1127 ABC Alphabit ABC $14.67 $2,453 1.10% -39.62% -30.85%
1128 PEC Peacecoin PEC $0.102542 $2,433 1.10% 34.49% 43.22%
1129 TRIA Triaconta TRIA $8.87 $2,171 0.18% -8.09% -0.76%
1130 ONG onG.social ONG $0.221727 $2,166 0.18% 28.36% 35.95%
1131 WILD Wild Crypto WILD $0.174190 $2,089 5.10% -8.79% -27.09%
1132 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.006147 $2,002 -2.94% -38.16% 60.59%
1133 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.270044 $1,990 0.30% -4.55% 9.31%
1134 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.110138 $1,985 1.10% -9.49% 6.92%
1135 XOT Internet of T… XOT $1969.25 $1,941 1.10% -7.76% -9.38%
1136 SAK Sharkcoin SAK $0.001919 $1,877 0.86% -16.39% -21.95%
1137 FRD Farad FRD $0.068714 $1,846 -5.65% -22.51% -43.91%
1138 ACC AdCoin ACC $0.082657 $1,844 1.11% -4.76% -14.30%
1139 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $1.41 $1,831 1.11% -72.79% -74.84%
1140 GARY President Joh… GARY $0.091430 $1,814 1.11% 8.05% -50.33%
1141 DAY Chronologic DAY $3.46 $1,795 0.47% -28.33% -23.04%
1142 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000281 $1,760 1.10% -34.91% -46.56%
1143 IBTC iBTC IBTC $0.011085 $1,709 0.18% -9.77% 141.24%
1144 SISA SISA SISA $0.010469 $1,678 0.61% -11.80% -27.49%
1145 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000281 $1,615 1.10% 84.48% 11.78%
1146 ETT EncryptoTel [… ETT $0.082287 $1,571 16.41% -9.74% -26.56%
1147 MEN PeopleCoin MEN $0.000141 $1,570 1.10% -7.76% 22.34%
1148 SHND StrongHands SHND $2.2e-08 $1,561 -1.42% -22.01% -24.03%
1149 HNC Huncoin HNC $0.002110 $1,479 1.10% -25.89% -3.42%
1150 BTBc Bitbase BTBc $0.003517 $1,471 1.10% -24.80% 10.23%
1151 HYTV Hyper TV HYTV $0.003327 $1,404 -4.01% -11.94% -30.38%
1152 ACN Avoncoin ACN $0.000422 $1,393 1.10% 38.36% 20.64%
1153 DMC DynamicCoin DMC $0.002037 $1,316 3.91% -1.96% -54.13%
1154 BLX Blockchain Index BLX $2.88 $1,169 0.18% -19.27% 4.68%
1155 RCN Rcoin RCN $0.000141 $1,127 1.10% -7.76% 22.34%
1156 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.084256 $1,011 1.10% -0.15% 17.47%
1157 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $1,004 0.18% 37.86% 181.42%
1158 PRIMU Primulon PRIMU $0.000280 $991 1.10% 4.93% 67.35%
1159 STU bitJob STU $0.038153 $918 0.29% -6.59% 27.90%
1160 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011956 $886 0.89% -13.99% 11.98%
1161 FRN Francs FRN $0.035807 $813 0.60% 10.19% 24.56%
1162 FLASH Flash FLASH $0.005767 $808 1.10% -2.17% 21.01%
1163 APC AlpaCoin APC $0.025178 $800 0.89% 10.92% -16.96%
1164 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004783 $731 0.89% -12.87% 9.55%
1165 TCOIN T-coin TCOIN $0.000247 $688 -8.09% -13.27% 1.45%
1166 MINEX Minex MINEX $0.015100 $683 1.69% -11.16% -19.40%
1167 WIC Wi Coin WIC $0.003172 $683 1.08% 15.41% 5.12%
1168 UR UR UR $0.001231 $613 26.30% 43.66% 134.15%
1169 QBT Cubits QBT $0.003439 $605 20.43% 16.59% -34.92%
1170 RHFC RHFCoin RHFC $0.001267 $575 1.10% 36.54%
1171 TIE TIES Network TIE $0.101995 $568 0.18% -15.42% 6.57%
1172 OX OX Fina OX $0.000158 $565 -1.22% -39.91% -28.37%
1173 ZBC Zilbercoin ZBC $0.027567 $515 1.24% -10.88% -27.07%
1174 CC CyberCoin CC $0.000281 $514 0.89% 84.52% 60.72%
1175 EAG EA Coin EAG $2.81 LowVol 404.63% 28.73% -13.06%
1176 MCI Musiconomi MCI $0.030763 LowVol 1.30% -8.83% -11.80%
1177 STARS StarCash Network STARS $0.147976 LowVol 2.11% -49.69% -44.28%
1178 NAMO NamoCoin NAMO $0.000143 LowVol 1.11% -42.84% -33.96%
1179 VULC Vulcano VULC $0.006189 LowVol 1.10% -30.28% -0.60%
1180 NTC Natcoin NTC $0.084397 LowVol -10.78% -19.21% -42.49%
1181 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000448 LowVol 5.31% 16.47%
1182 MAVRO Mavro MAVRO $0.038541 LowVol 1.10% 1.09%
1183 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002391 LowVol 1.10% -14.15% 22.53%
1184 PRN Protean PRN $0.000064 LowVol -0.90% 10.37% -28.08%
1185 BAT BatCoin BAT $0.000004 LowVol 1.49% 45.23% 59.70%
1186 LDCN LandCoin LDCN $0.001770 LowVol 1.17% 40.30% -5.86%
1187 SKC Skeincoin SKC $0.028836 LowVol 0.93% 12.58% 144.55%
1188 NBIT netBit NBIT $0.067039 LowVol 1.10% 74.64% 18.68%
1189 WA WA Space WA $0.022506 LowVol 0.89% 14.47%
1190 EFYT Ergo EFYT $14.65 LowVol -9.87% -11.50% 66.11%
1191 XAU Xaucoin XAU $0.037275 LowVol 1.10% -35.15% -17.30%
1192 10MT 10M Token 10MT $0.002168 LowVol 0.07% 16.26%
1193 MONETA Moneta MONETA $0.000422 LowVol -24.17% -10.92% -8.04%
1194 CASH Cash Poker Pro CASH $0.040354 LowVol 0.18% -17.39% -35.31%
1195 XQN Quotient XQN $0.007033 LowVol 0.89% -20.47% 44.16%
1196 HIGH High Gain HIGH $0.000281 LowVol 1.10% -38.51% -59.22%
1197 QORA Qora QORA $0.196926 LowVol 0.93% -27.72% -7.83%
1198 FUDD DimonCoin FUDD $0.001330 LowVol 0.07% -8.09% 10.71%
1199 PCN PeepCoin PCN $0.000141 LowVol 0.89% -7.76% 22.36%
1200 SWP Swapcoin SWP $0.101955 LowVol 0.18% -8.13% -10.14%
1201 MARX MarxCoin MARX $0.001021 LowVol 1.15% -27.72% 9.68%
1202 BIT First Bitcoin BIT $0.013222 LowVol 1.10% 57.65% 2.17%
1203 INDIA India Coin INDIA $0.000422 LowVol 1.10% 38.36% 46.11%
1204 FAP FAPcoin FAP $0.010489 LowVol 0.57% -1.23% 63.70%
1205 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 1.93% -6.99% 19.05%
1206 XRY Royalties XRY $0.000139 LowVol 0.50% -11.99% -90.97%
1207 BEST BestChain BEST $0.003012 LowVol -3.22% -78.57% 124.26%
1208 KARMA Karmacoin KARMA $0.000141 LowVol 1.11% -7.74% 22.99%
1209 PLC PlusCoin PLC $0.000545 LowVol 0.18% 2.68% -9.59%
1210 CBD CBD Crystals CBD $0.002532 LowVol 1.10% -7.74% 56.33%
1211 EUSD eUSD EUSD $0.000266 LowVol 6.58% 36.90% 18.23%
1212 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004361 LowVol 0.89% -1.40% -12.91%
1213 BSN Bastonet BSN $0.000703 LowVol -15.75% -7.76% 6.39%
1214 EBIT eBIT EBIT $0.003973 LowVol -8.17% 24.77% 124.80%
1215 EVC EventChain EVC $0.133032 LowVol 0.18% -11.06% 28.11%
1216 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001688 LowVol 1.10% -10.12% -26.60%
1217 GAY GAY Money GAY $0.010601 LowVol 0.94% -65.69% 21.46%
1218 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000141 LowVol 1.10% -7.75% 17.09%
1219 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001911 LowVol 1.10% -4.24% 66.19%
1220 QBC Quebecoin QBC $0.002251 LowVol 0.93% -7.74% 15.14%
1221 DASHS Dashs DASHS $0.047825 LowVol 0.89% -15.61% 30.24%
1222 FFC FireFlyCoin FFC $0.000141 LowVol 1.11% -7.74% 13.97%
1223 PRM PrismChain PRM $0.001547 LowVol -7.32% -7.74% 12.15%
1224 EXRN EXRNchain EXRN $8.9e-07 LowVol 0.07% -8.09% 87.63%
1225 COUPE Coupecoin COUPE $0.000138 LowVol 9.00% 73.67% 1361.74%
1226 WOW Wowcoin WOW $0.000141 LowVol 1.10% -1.61% 2.11%
1227 BITOK Bitok BITOK $0.000141 LowVol 1.10% 42.02%
1228 EGOLD eGold EGOLD $0.009324 LowVol 0.18% -57.06% -9.46%
1229 ACES Aces ACES $0.000141 LowVol 1.11% -11.58% -23.64%
1230 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001969 LowVol 0.89% -10.40% 29.91%
1231 ANI Animecoin ANI $0.000281 LowVol 1.11% 8.85% 59.12%
1232 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.047215 LowVol 0.83% -9.14% 23.55%
1233 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 0.89% -7.59% 23.94%
1234 TELL Tellurion TELL $0.000168 LowVol 1.10% 7.80% -2.48%
1235 LKC LinkedCoin LKC $0.000281 LowVol 0.93% -8.97% 59.48%
1236 VOYA Voyacoin VOYA $2.25 LowVol 1.11% -22.02% 42.00%
1237 LEPEN LePen LEPEN $0.000137 LowVol 5.93% -0.41% 23.89%
1238 TOP TopCoin TOP $0.000447 LowVol 0.06% 12.84% -5.68%
1239 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000177 LowVol 0.18% -7.86% -4.56%
1240 CYDER Cyder CYDER $0.000281 LowVol 1.10% -7.76% 22.34%
1241 DBG Digital Bulli… DBG $0.007314 LowVol 0.93% 59.92% 7.57%
1242 TODAY TodayCoin TODAY $0.000844 LowVol 0.89% -7.76%
1243 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.092837 LowVol 0.89% -12.92% -13.49%
1244 REGA Regacoin REGA $0.001125 LowVol 1.10% -26.19% -28.77%
1245 WINK Wink WINK $0.000141 LowVol 1.10% -56.43% -57.99%
1246 AXIOM Axiom AXIOM $0.020677 LowVol 0.89% -7.74% 17.56%
1247 ELC Elacoin ELC $0.070815 LowVol 0.93% -44.97% -23.04%
1248 X2 X2 X2 $0.000141 LowVol -27.79% -53.87% 22.34%
1249 PI PiCoin PI $0.002110 LowVol 1.10% 5.32%
1250 BXC Bitcedi BXC $0.002962 LowVol 1.00% -30.64% 17.02%
1251 GAIN UGAIN GAIN $0.001969 LowVol 1.10% 17.40%
1252 KASHH KashhCoin KASHH $0.000140 LowVol 3.67% -8.03% 22.07%
1253 HDLB HODL Bucks HDLB $0.046418 LowVol 0.89% -11.00% 9.17%
1254 YES Yescoin YES $0.000140 LowVol 1.20% -6.72% 238.10%
1255 ASN Aseancoin ASN $0.005626 LowVol 1.10% -16.74% -73.46%
1256 DON Donationcoin DON $0.000582 LowVol 0.93% -27.40% 11.03%
1257 IQT iQuant IQT $0.132140 LowVol -1.56% -21.87% -20.84%
1258 DISK DarkLisk DISK $0.001125 LowVol 1.10% 101.60%
1259 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000281 LowVol 1.10% -7.76% -18.43%
1260 BGR Bongger BGR $0.000154 LowVol 1.59% -23.12% 27.69%
1261 FUTC FutCoin FUTC $0.004783 LowVol 0.89% 13.39% 160.01%
1262 GRN Granite GRN $0.014769 LowVol 0.93% -10.17% 88.18%
1263 HCC Happy Creator… HCC $0.000563 LowVol 1.11% -7.74% -7.41%
1264 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003376 LowVol 1.10% -18.64% -25.77%
1265 XTD XTD Coin XTD $0.000141 LowVol 1.10%
1266 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002391 LowVol 1.10% -7.74%
1267 MAGN Magnetcoin MAGN $0.558031 LowVol 1.10% -8.16% 25.22%
1268 PRES President Trump PRES $0.004308 LowVol -6.18% -20.91% 12.69%
1269 9COIN 9COIN 9COIN $0.003376 LowVol 1.10% -11.45% 26.59%
1270 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000844 LowVol 1.10% 2.92% 4.44%
1271 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006109 LowVol 1.10% 400.90% 563.99%
1272 LTH LAthaan LTH $0.000703 LowVol 1.10% -7.76% 24.52%
1273 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000422 LowVol 0.89% -7.76% -29.00%
1274 TRICK TrickyCoin TRICK $0.018145 LowVol 1.11% 39.97% 65.78%
1275 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.434926 LowVol 1.10% 46.13%
1276 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008299 LowVol 1.10% 14.26%
1277 EGG EggCoin EGG $0.053170 LowVol 0.93% -7.74% 21.70%
1278 AV AvatarCoin AV $0.051904 LowVol 1.10% -5.43%
1279 STEX STEX STEX $1.11 LowVol 4.20% -10.44% 36.53%
1280 SFE SafeCoin SFE $0.000141 LowVol 1.10% -7.74% 26.00%
1281 HYPER Hyper HYPER $0.030383 LowVol 1.11% -30.70%
1282 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 0.93% -23.07% -97.77%
1283 OMC Omicron OMC $0.149101 LowVol 1.10% -7.74% 14.22%
1284 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000141 LowVol 1.10% 22.36%
1285 TURBO TurboCoin TURBO $0.000141 LowVol 1.10% -7.76% 22.34%
1286 IFC Infinitecoin IFC $0.000020 LowVol 0.93% 19.23% 50.75%
1287 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol 6.78% -60.43%
1288 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -31.08%
1289 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1290 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 33.39%
1291 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 33.10%
1292 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol -6.17% -6.14%
1293 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1294 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 42.59%
1295 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol -5.20% 85.69%
1296 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 24.92%
1297 IRL IrishCoin IRL $0.002823 LowVol -7.43% 22.79%
1298 CYC Cycling Coin CYC $0.001266 LowVol -7.75% -14.18%
1299 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 31.74%
1300 CME Cashme CME $0.000138 LowVol -9.55% -25.86%
1301 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol -8.24%
1302 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -9.06% -5.76%
1303 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003958 LowVol -10.50% 15.69%
1304 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol
1305 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol -1.57% 30.54%
1306 OP Operand OP $0.000979 LowVol -8.26%
1307 TCR TheCreed TCR $0.000279 LowVol 0.43% -8.43% -35.47%
1308 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol -9.98% -83.25%
1309 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol
1310 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 15.39%
1311 XID International… XID $0.009420 LowVol -7.78%
1312 POKE PokeCoin POKE $0.000139 LowVol 0.22% -8.64%
1313 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol -11.11% 17.87%
1314 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol
1315 MBL MobileCash MBL $0.000559 LowVol 0.50% -8.29% 62.14%
1316 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002742 LowVol -10.10%
1317 TEAM TeamUp TEAM $0.000281 LowVol -7.76% -15.98%
1318 GBRC Global Busine… GBRC $0.000288 LowVol -5.60%
1319 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol -7.34% 22.89%
1320 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol -2.15% 154.57%
1321 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol -7.80%
1322 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -7.80% -3.15%
1323 XDE2 XDE II XDE2 $2.06 LowVol -7.13% 25.96%
1324 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol -5.12%
1325 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -79.16%
1326 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.83%
1327 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol -10.11% 20.85%
1328 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol -8.21% 22.40%
1329 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1330 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006262 LowVol -19.48% 70.73%
1331 YEL Yellow Token YEL $0.005051 LowVol -0.17% -8.41% -16.90%
1332 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol -12.21%
1333 UNC UNCoin UNC $0.000149 -2.38% 29.45%
1334 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1335 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 0.02% 41.49%
1336 FC Facecoin FC $0.003480 36.99%
1337 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -11.96%
1338 FBL Faceblock FBL $0.001654 -1.48%
1339 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 78.62%

Quay lại phần 1

Phản hồi