Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 16h ngày 11/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 16h ngày 11/12/2017 (GMT +7) của 1340 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 16h ngày 11/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16864.90 trên tổng giá trị $282,215,128,488

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $467.61 trên tổng giá trị $45,016,226,750

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1418.92 trên tổng giá trị $23,907,773,283

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.33 trên tổng giá trị $12,043,121,015

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.245491 trên tổng giá trị $9,510,111,408

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003349 trên tổng giá trị $31,065 đã biến động tăng 187.17% trong 1h qua

    + Đồng OPT Opus (OPT) đang có giá hiện tại $0.030743 trên tổng giá trị $4,306,468 đã biến động tăng 86.95% trong 1h qua

    + Đồng CBX Crypto Bullion (CBX) đang có giá hiện tại $3.70 trên tổng giá trị $3,716,842 đã biến động tăng 84.72% trong 1h qua

    + Đồng MEME Memetic / Pep… (MEME) đang có giá hiện tại $0.999333 trên tổng giá trị $18,469,790 đã biến động tăng 62.13% trong 1h qua

    + Đồng OX OX Fina (OX) đang có giá hiện tại $0.000318 trên tổng giá trị đã biến động tăng 59.00% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng AHT Bowhead (AHT) đang có giá hiện tại $0.236059 trên tổng giá trị $1,888,472 đã biến động tăng 1443.35% trong 24h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000159 trên tổng giá trị đã biến động tăng 802.52% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.014940 trên tổng giá trị $91,242 đã biến động tăng 801.83% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.27 trên tổng giá trị $8,328,568 đã biến động tăng 601.45% trong 24h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003349 trên tổng giá trị $31,065 đã biến động tăng 510.48% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000168 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3917.05% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000137 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2084.43% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $22.00 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1059.10% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.399122 trên tổng giá trị $30,179,410 đã biến động tăng 1027.29% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.010031 trên tổng giá trị đã biến động tăng 772.01% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 16h ngày 11/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 SCORE Scorecoin SCORE $146,875 $0.004840 30,346,591 $4,139 -4.16% -24.40% 25.45%
702 MNM Mineum MNM $145,853 $0.015456 9,436,367 $894 0.12% 87.99% -11.36%
703 ACP AnarchistsPrime ACP $143,070 $0.032554 4,394,874 $940 0.20% 5.65% 97.91%
704 CMT Comet CMT $142,670 $0.163457 872,830 $6,026 0.12% 53.58% 154.91%
705 TAJ TajCoin TAJ $134,526 $0.016660 8,074,669 $2,141 1.38% 28.04% 57.43%
706 GLT GlobalToken GLT $133,432 $0.005050 26,421,700 $541 0.11% 0.06% 139.47%
707 XCO X-Coin XCO $132,736 $0.010717 12,384,976 $15,385 0.43% 89.46% 54.70%
708 QTL Quatloo QTL $131,050 $0.016978 7,718,883 $720 -13.22% 17.38% 52.58%
709 GP GoldPieces GP $130,668 $0.107091 1,220,161 $1,471 -4.68% -2.25% 1.99%
710 XCXT CoinonatX XCXT $128,244 $0.007923 16,185,709 $851 0.46% 29.95% -2.18%
711 REE ReeCoin REE $126,801 $0.000050 2,560,000,000 $909 2.45% -42.60% 20.62%
712 VUC Virta Unique … VUC $125,387 $0.002038 61,527,775 $1,214 0.13% 25.14% 50.07%
713 EGAS ETHGAS EGAS $122,136 $0.012024 10,157,540 $3,041 -9.87% 16.22% 116.97%
714 PIE PIECoin PIE $121,942 $0.009089 13,416,655 $10,311 0.11% 120.91% 114.55%
715 RPC RonPaulCoin RPC $117,607 $0.130837 898,883 $993 -4.32% 53.02% 108.48%
716 SCRT SecretCoin SCRT $114,589 $0.027098 4,228,672 $753 0.11% 12.27% 21.80%
717 MAR Marijuanacoin MAR $113,348 $0.074214 1,527,315 $716 -1.47% 9.44% -34.92%
718 NEVA NevaCoin NEVA $112,200 $0.045245 2,479,820 $1,474 0.22% 11.63% 13.83%
719 MONK Monkey Project MONK $111,311 $1.05 105,797 $5,184 0.11% 3.88% -76.13%
720 MST MustangCoin MST $101,830 $0.161547 630,343 $1,066 0.12% 21.29% 17.10%
721 PRC PRCoin PRC $101,508 $0.006396 15,871,000 $28,079 0.11% -0.77% -37.44%
722 SGR Sugar Exchange SGR $101,335 $0.028953 3,500,000 $1,567 0.03% 7.53% -15.98%
723 EOT EOT Token EOT $97,159 $0.011761 8,260,903 $6,822 2.13% 39.10% -8.60%
724 BRAT BRAT BRAT $90,507 $0.000566 160,000,000 $664 -0.04% 104.11% 136.77%
725 WOMEN WomenCoin WOMEN $84,198 $0.001904 44,220,400 $2,018 2.68% -2.20% -18.56%
726 300 300 Token 300 $80,791 $269.30 300 $1,099 -54.08% 33.58% 8.85%
727 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $76,212 $0.009491 8,030,000 $970 0.72% -19.66% -16.91%
728 KRONE Kronecoin KRONE $73,164 $0.019384 3,774,462 $648 1.04% 45.81% 75.23%
729 KURT Kurrent KURT $72,976 $0.007357 9,919,485 $903 0.65% -8.54% 3.70%
730 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $69,733 $0.079612 875,902 $92,264 1.58% 142.76% 509.88%
731 PRX Printerium PRX $64,628 $0.005467 11,821,728 $847 0.65% -74.46% 20.25%
732 RBT Rimbit RBT $58,287 $0.000505 115,499,623 $2,902 0.12% 51.34% 23.19%
733 OS76 OsmiumCoin OS76 $56,879 $0.063622 894,026 $3,554 1.00% 67.54% 92.08%
734 WORM HealthyWormCoin WORM $56,577 $0.000505 112,047,108 $1,927 0.11% 84.24% 121.82%
735 VLTC Vault Coin VLTC $54,923 $0.001810 30,351,020 $1,213 -11.56% 84.88% 57.95%
736 ERY Eryllium ERY $52,539 $0.009588 5,479,753 $986 -5.14% -0.46% 59.20%
737 ICON Iconic ICON $44,906 $0.075740 592,894 $1,044 0.11% 22.73% 29.78%
738 MSCN Master Swiscoin MSCN $36,155 $0.000808 44,731,780 $890 -8.83% 5.10% -25.24%
739 CRTM Corethum CRTM $35,945 $0.014378 2,500,000 $3,416 -0.05% 116.11% 90.31%
740 LBTC LiteBitcoin LBTC $34,911 $0.010950 3,188,280 $14,001 9.93% 30.79% 224.86%
741 SDP SydPak SDP $31,658 $0.198103 159,808 $774 0.18% 22.83% 47.04%
742 CASH Cashcoin CASH $31,223 $0.000676 46,158,242 $1,043 -4.16% -12.68% -54.28%
743 VPRC VapersCoin VPRC $29,026 $0.000037 780,124,964 $1,120 14.77% -65.64% -53.78%
744 NTWK Network Token NTWK $27,066 $0.002319 11,671,310 $715 -0.05% -52.30% -39.71%
745 GSR GeyserCoin GSR $26,298 $0.561151 46,864 $5,368 2.98% 19.42% 390.32%
746 XOC Xonecoin XOC $23,257 $0.055375 420,000 $674 0.12% 22.73%
747 XRC Rawcoin XRC $21,446 $0.030425 704,882 $950 0.10% 53.33% 68.82%
748 CREVA CrevaCoin CREVA $19,070 $0.000524 36,390,750 $1,170 -22.08% 22.97% -42.09%
749 CTO Crypto CTO $18,579 $0.001515 12,265,300 $1,940 0.12% -86.19% -87.63%
750 LVPS LevoPlus LVPS $16,301 $0.010772 1,513,256 $6,152 -6.92% 40.26% 25.74%
751 HMC HarmonyCoin HMC $6,858 $0.012220 561,235 $4,738 -11.42% 18.91% 2.80%
752 NANOX Project-X NANOX $2,635 $33662.30 0.078264 $506 0.11% -31.63% -48.94%
753 UNITY SuperNET UNITY $43,386,279 $53.17 816,061 LowVol -1.21% 30.19% -26.26%
754 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
755 YASH YashCoin YASH $7,230,859 $0.723066 10,000,275 LowVol 0.11% 50.76% 63.92%
756 ECOB Ecobit ECOB $6,196,622 $0.013942 444,444,444 LowVol 0.23% 13.30% 29.61%
757 PGL Prospectors Gold PGL $5,504,037 $0.085334 64,500,000 LowVol 0.12% -4.23%
758 XC XCurrency XC $4,406,680 $0.750591 5,870,947 LowVol 7.31% -41.71%
759 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -2.38%
760 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 23.88%
761 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,852,940 $0.470262 6,066,703 LowVol 0.18% 10.93% 88.58%
762 JNS Janus JNS $2,460,367 $0.106878 23,020,335 LowVol 0.11% 52.63% -70.54%
763 RC RussiaCoin RC $2,409,744 $0.287632 8,377,873 LowVol 0.12% 62.56% 89.75%
764 SIFT Smart Investm… SIFT $2,380,654 $3.29 722,935 LowVol -0.10% 26.26% -5.18%
765 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,239,494 $4.81 465,952 LowVol 0.08% 5.92% -9.33%
766 HTC HitCoin HTC $1,850,801 $0.000168 10,996,318,099 LowVol 0.18% 22.78% 47.87%
767 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,705,317 $0.056844 30,000,000 LowVol 0.18% 18.34% -47.73%
768 NKA IncaKoin NKA $1,700,755 $0.000149 11,411,094,679 LowVol 4.23% 15.43% 33.91%
769 MBI Monster Byte MBI $1,557,789 $0.092600 16,822,736 LowVol 0.12% 6.66% 67.74%
770 DCY Dinastycoin DCY $1,424,424 $0.001003 1,420,858,063 LowVol 0.12% 46.22% 87.16%
771 ORB Orbitcoin ORB $1,255,083 $0.405440 3,095,608 LowVol 0.82% 18.75% 22.91%
772 SDC ShadowCash SDC $1,245,797 $0.186075 6,695,133 LowVol 9.68% 62.68%
773 BTSR BTSR BTSR $1,199,007 $0.365076 3,284,266 LowVol 0.16% 13.97% 75.15%
774 METAL MetalCoin METAL $1,152,321 $0.014980 76,925,527 LowVol 0.20% 36.53% 47.87%
775 INPAY InPay INPAY $1,104,120 $0.110412 10,000,000 LowVol 0.11% 22.59% 21.10%
776 GOOD Goodomy GOOD $1,041,650 $0.002360 441,349,000 LowVol 0.08% 43.89% 55.72%
777 SMC SmartCoin SMC $839,848 $0.035607 23,586,345 LowVol 0.63% 10.77% 28.98%
778 BPC Bitpark Coin BPC $739,934 $0.009866 75,000,000 LowVol 0.11% 11.52% -1.19%
779 VAL Valorbit VAL $736,523 $0.000138 5,322,964,928 LowVol 0.97% 21.56%
780 USC Ultimate Secu… USC $694,605 $0.067156 10,343,113 LowVol 4.45% 22.73% 27.16%
781 FLT FlutterCoin FLT $691,898 $0.002147 322,214,524 LowVol 3.95% 73.75% 90.87%
782 AU AurumCoin AU $682,309 $2.30 296,216 LowVol 0.44% 15.78% 40.65%
783 EBET EthBet EBET $670,401 $0.078848 8,502,500 LowVol -0.05% -14.80% -8.02%
784 TROLL Trollcoin TROLL $666,848 $0.001178 566,070,898 LowVol 0.11% 7.31% 30.24%
785 VLT Veltor VLT $656,799 $1.18 554,855 LowVol 0.11% 22.90% 13.93%
786 J Joincoin J $651,108 $0.265932 2,448,402 LowVol 0.25% 3.11% 168.21%
787 V Version V $634,176 $0.001351 469,460,770 LowVol 0.38% 22.85% 5.10%
788 XJO Joulecoin XJO $618,789 $0.017946 34,480,624 LowVol -3.02% 17.21% -23.35%
789 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
790 DAXX DaxxCoin DAXX $586,618 $0.001177 498,396,940 LowVol 0.11% 44.54% 71.19%
791 I0C I0Coin I0C $585,274 $0.027890 20,985,446 LowVol 15.28% 78.62% 40.09%
792 ITI iTicoin ITI $577,773 $18.06 32,000 LowVol 0.64% 20.82% -14.77%
793 RIYA Etheriya RIYA $572,377 $0.361913 1,581,531 LowVol 0.11% -2.31% 17.68%
794 SAC SACoin SAC $566,715 $0.080790 7,014,710 LowVol 0.11% 12.32% 31.02%
795 WAY WayGuide WAY $555,654 $0.005554 100,040,708 LowVol 0.11% 35.11% 49.41%
796 CARBON Carboncoin CARBON $546,255 $0.000035 15,392,009,880 LowVol 0.25% -54.34% -56.38%
797 CHESS ChessCoin CHESS $544,607 $0.010079 54,032,769 LowVol 0.11% 25.02% 71.62%
798 NETKO Netko NETKO $541,447 $0.123629 4,379,615 LowVol 0.11% 22.15% -8.30%
799 ICN iCoin ICN $516,487 $0.017673 29,225,131 LowVol 0.11% 23.96% 18.81%
800 UNIC UniCoin UNIC $511,216 $0.172170 2,969,249 LowVol 0.75% 29.30% 75.43%
801 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
802 8BIT 8Bit 8BIT $492,976 $0.335851 1,467,841 LowVol 0.24% 22.17% 42.67%
803 NYAN Nyancoin NYAN $484,897 $0.001520 318,929,301 LowVol 1.09% 19.97% 65.29%
804 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -48.41%
805 GLC GlobalCoin GLC $470,848 $0.007225 65,171,010 LowVol 19.73%
806 CFT CryptoForecast CFT $469,637 $0.010209 46,000,000 LowVol -0.40% 9.45% 25.99%
807 FUCK FuckToken FUCK $469,531 $0.009136 51,392,878 LowVol -0.05% 4.92% 44.02%
808 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $452,584 $0.000020 22,889,556,164 LowVol 6.01% -64.53% -71.53%
809 FUNK The Cypherfunks FUNK $451,395 $0.000010 46,323,307,499 LowVol 2.10% 12.38% 68.56%
810 STV Sativacoin STV $449,366 $0.063409 7,086,802 LowVol 0.17% 16.37% 72.20%
811 SWING Swing SWING $443,497 $0.159285 2,784,300 LowVol 0.61% 17.79% 71.74%
812 TYCHO Tychocoin TYCHO $440,588 $0.087690 5,024,368 LowVol 0.11% -9.53% 1.20%
813 FNC FinCoin FNC $434,021 $0.033701 12,878,667 LowVol 0.10% -22.61% -10.07%
814 LOT LottoCoin LOT $432,528 $0.000030 14,491,014,421 LowVol 1.51% 26.49% 47.64%
815 GUN Guncoin GUN $430,567 $0.002182 197,355,778 LowVol 0.15% 11.65% 12.17%
816 JET Jetcoin JET $424,554 $0.087133 4,872,509 LowVol 0.20% 171.74% -3.43%
817 BERN BERNcash BERN $407,722 $0.005724 71,234,301 LowVol 0.11% 23.11% 42.91%
818 VIDZ PureVidz VIDZ $405,329 $0.003235 125,279,775 LowVol -2.27% 33.44% 35.41%
819 SLG Sterlingcoin SLG $399,241 $0.094896 4,207,137 LowVol 0.43% -32.13% 4.78%
820 UFR Upfiring UFR $395,428 $0.027460 14,400,000 LowVol -0.10% -9.97% 10.07%
821 XGR GoldReserve XGR $387,108 $0.022544 17,171,382 LowVol -4.48% -5.46% -7.97%
822 TTC TittieCoin TTC $383,943 $0.000305 1,259,816,434 LowVol 0.12% 46.59% 95.50%
823 STS Stress STS $380,474 $0.000673 565,134,332 LowVol 0.11% 22.83%
824 PR Prototanium PR $367,298 $1.87 195,943 LowVol 0.11% -2.25% 47.85%
825 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 37.61%
826 XPTX PlatinumBAR XPTX $359,900 $0.841805 427,534 LowVol 0.11% 22.81% 17.53%
827 FRC Freicoin FRC $358,538 $0.012118 29,586,268 LowVol 0.18% 22.73% 41.65%
828 BIGUP BigUp BIGUP $354,795 $0.000167 2,119,635,155 LowVol 0.14% 17.28% 40.20%
829 SH Shilling SH $354,080 $0.008921 39,692,775 LowVol 0.11% 18.26% 10.96%
830 ROC Rasputin Onli… ROC $352,824 $0.325594 1,083,633 LowVol -0.05% 4.62% -24.63%
831 MAD SatoshiMadness MAD $336,737 $0.000168 2,000,683,485 LowVol 0.11%
832 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol 18.66%
833 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $312,362 $0.023551 13,263,030 LowVol 0.18% 21.63% 50.85%
834 BUN BunnyCoin BUN $306,510 $0.000003 102,329,500,431 LowVol 3.03% -16.43% 12.75%
835 BLC Blakecoin BLC $305,064 $0.020173 15,122,697 LowVol 0.19% 22.70% 75.04%
836 WMC WMCoin WMC $304,613 $0.026425 11,527,489 LowVol 0.11% 22.73% 47.87%
837 Q2C QubitCoin Q2C $292,446 $0.001178 248,218,225 LowVol 0.18% 7.39% -4.89%
838 EVO Evotion EVO $290,680 $0.091654 3,171,486 LowVol 0.34% 13.26% 16.76%
839 LANA LanaCoin LANA $284,447 $0.000338 841,438,379 LowVol 0.13% -14.99% 48.66%
840 YAC Yacoin YAC $282,529 $0.002356 119,900,669 LowVol 0.18% 32.17% 79.08%
841 PHS Philosopher S… PHS $270,280 $0.044939 6,014,340 LowVol 0.11% 43.77% 62.31%
842 CAT Catcoin CAT $264,499 $0.042583 6,211,400 LowVol 0.18% 11.14% 59.15%
843 C2 Coin2.1 C2 $256,784 $0.002568 99,976,323 LowVol 0.18% -33.31% 33.07%
844 SPACE SpaceCoin SPACE $255,049 $0.012139 21,010,324 LowVol 0.20% 16.66% 38.02%
845 GRT Grantcoin GRT $254,391 $0.005891 43,183,640 LowVol 3.06% 16.09% 39.21%
846 GAIA GAIA GAIA $248,078 $0.010293 24,101,381 LowVol -0.23% 10.31%
847 RED RedCoin RED $236,991 $0.003198 74,107,896 LowVol 0.11% 41.19% 81.25%
848 FIRE Firecoin FIRE $235,770 $2.40 98,412 LowVol 0.20% 36.48% 63.57%
849 URC Unrealcoin URC $235,275 $0.033494 7,024,402 LowVol 0.18% 66.14% 28.61%
850 CNNC Cannation CNNC $234,938 $0.094852 2,476,893 LowVol 7.21% 23.16% 72.31%
851 ARI Aricoin ARI $232,585 $0.001658 140,262,505 LowVol 0.02% 32.81% 46.68%
852 EVIL Evil Coin EVIL $230,327 $0.010957 21,020,383 LowVol 0.11% 21.73% 8.25%
853 HMP HempCoin HMP $228,338 $0.000168 1,356,645,470 LowVol 0.12% 22.73% 47.88%
854 BUMBA BumbaCoin BUMBA $226,976 $0.010098 22,476,220 LowVol 0.11% 22.73% 105.38%
855 CYP Cypher CYP $226,055 $0.035514 6,365,285 LowVol 0.11% 21.01% 61.32%
856 ANTI AntiBitcoin ANTI $217,530 $0.012455 17,465,159 LowVol 0.18% 54.05% 45.91%
857 ACOIN Acoin ACOIN $214,974 $0.176196 1,220,085 LowVol -9.65% 34.04% 23.44%
858 HAL Halcyon HAL $213,062 $0.040058 5,318,827 LowVol 0.11% -18.86% 47.87%
859 HODL HOdlcoin HODL $212,425 $0.001346 157,761,735 LowVol 0.11% -10.74% 8.59%
860 SHDW Shadow Token SHDW $211,497 $0.030214 7,000,000 LowVol -2.45% -38.26%
861 OHM OHM OHM $211,306 $0.007069 29,891,592 LowVol 0.11% 22.73% 47.83%
862 MNC Mincoin MNC $207,297 $0.051427 4,030,919 LowVol 0.64% 26.07% 16.35%
863 PXI Prime-XI PXI $205,995 $0.011491 17,925,820 LowVol 0.99% 10.04% 76.08%
864 FRK Franko FRK $203,500 $0.218637 930,767 LowVol 0.18% 49.75%
865 MCRN MACRON MCRN $196,902 $0.000491 401,421,401 LowVol 0.00% 19.12% 30.04%
866 MARS Marscoin MARS $194,450 $0.006876 28,279,074 LowVol 7.45% 73.12% 65.79%
867 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 97.59%
868 RBX Ripto Bux RBX $192,499 $0.000505 381,236,123 LowVol 0.11% 13.39% 26.04%
869 DLC Dollarcoin DLC $191,595 $0.021039 9,106,714 LowVol -1.85% 22.66% 47.50%
870 IMS Independent M… IMS $190,829 $0.035543 5,368,934 LowVol -0.53% 29.43% 57.90%
871 ECA Electra ECA $188,537 $0.000009 21,999,884,635 LowVol 7.13% -37.46% -79.00%
872 XRA Ratecoin XRA $188,263 $0.001637 114,996,914 LowVol 0.19% 20.73% 34.48%
873 LEA LeaCoin LEA $187,726 $0.000596 315,065,091 LowVol 0.59% 44.38% 11.80%
874 E4ROW E4ROW E4ROW $185,736 $0.032235 5,762,000 LowVol -0.10% 4.96% 42.07%
875 DUO ParallelCoin DUO $185,019 $0.612974 301,838 LowVol 0.34% 24.98% -33.43%
876 BITZ Bitz BITZ $177,933 $0.089373 1,990,891 LowVol 0.11%
877 ARCO AquariusCoin ARCO $175,788 $0.117414 1,497,166 LowVol 0.47% 19.23% 49.52%
878 PHO Photon PHO $167,787 $0.000008 20,571,541,173 LowVol 2.66% -0.92% 91.65%
879 TEK TEKcoin TEK $162,584 $0.000115 1,414,054,562 LowVol 7.21% -5.22% -20.46%
880 CON PayCon CON $159,037 $0.006902 23,042,604 LowVol -9.19% -25.24% 45.94%
881 KED Darsek KED $156,507 $0.010742 14,569,208 LowVol 11.89% -6.99%
882 VOT VoteCoin VOT $155,281 $0.009425 16,474,625 LowVol 0.12% 54.67% -10.22%
883 XPY PayCoin XPY $154,925 $0.013099 11,827,451 LowVol 0.20% 17.06% 11.36%
884 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol 13.34% 38.83%
885 BOST BoostCoin BOST $151,652 $0.012792 11,855,487 LowVol 0.18% 8.46% -33.10%
886 TSE Tattoocoin (S… TSE $146,798 $0.001623 90,421,856 LowVol 0.21% 95.00% 87.99%
887 JIN Jin Coin JIN $144,212 $0.014643 9,848,485 LowVol 0.11% 344.89% -16.21%
888 AMBER AmberCoin AMBER $140,265 $0.003210 43,699,481 LowVol 17.02% -50.00%
889 CAGE CageCoin CAGE $140,098 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 0.21% 15.88% -5.29%
890 SOON SoonCoin SOON $138,503 $0.011114 12,462,620 LowVol 0.18% 20.84% 40.03%
891 DRM Dreamcoin DRM $137,709 $0.056216 2,449,632 LowVol 0.18% -12.64% 58.85%
892 CRX Chronos CRX $137,562 $0.001866 73,729,962 LowVol 0.35% 42.26% 107.50%
893 BITGOLD bitGold BITGOLD $137,460 $1722.27 79.8131 LowVol -0.02% 25.49% 12.27%
894 ARG Argentum ARG $134,346 $0.015623 8,599,456 LowVol 0.83% 27.31% 5.66%
895 ICOB ICOBID ICOB $134,090 $0.001257 106,701,874 LowVol -2.09% 83.40% 132.81%
896 611 SixEleven 611 $133,909 $0.310206 431,679 LowVol 0.20% 30.91% 82.66%
897 PX PX PX $133,228 $0.001387 96,060,826 LowVol 1.38% -32.31%
898 ISL IslaCoin ISL $127,387 $0.084156 1,513,704 LowVol 0.12%
899 BAS BitAsean BAS $126,594 $0.025319 5,000,000 LowVol -0.05% -3.05% 3.63%
900 BITEUR bitEUR BITEUR $122,879 $1.37 89,549 LowVol 0.03% 14.26% 11.73%
901 ALL Allion ALL $116,329 $0.018765 6,199,359 LowVol 1.51% 43.29% 35.98%
902 URO Uro URO $116,233 $0.096274 1,207,310 LowVol 0.20% 67.17%
903 VEC2 VectorAI VEC2 $114,841 $0.006901 16,640,567 LowVol 0.11% 52.55% 47.84%
904 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
905 GPU GPU Coin GPU $108,729 $0.002686 40,477,042 LowVol -8.06% 2.36% 4.95%
906 CF Californium CF $104,924 $0.043593 2,406,918 LowVol 0.20% 21.09% 29.36%
907 QCN QuazarCoin QCN $101,743 $0.016831 6,044,911 LowVol 0.18% 22.73% -33.43%
908 ZMC ZetaMicron ZMC $101,045 $0.000168 600,344,291 LowVol 0.11% 22.73% 47.88%
909 GCC GuccioneCoin GCC $99,014 $0.004881 20,285,537 LowVol 0.11% 22.73% 37.34%
910 MND MindCoin MND $98,817 $0.006228 15,867,695 LowVol 0.11% 22.91% 50.99%
911 MRJA GanjaCoin MRJA $97,485 $0.021897 4,451,920 LowVol 0.18% -51.86% -35.31%
912 NRO Neuro NRO $97,054 $0.002525 38,442,326 LowVol 0.12% 15.15% 20.24%
913 ARB ARbit ARB $96,684 $0.012295 7,863,735 LowVol 54.31%
914 WARP WARP WARP $96,593 $0.088195 1,095,224 LowVol 0.20% 23.26% 45.10%
915 ADCN Asiadigicoin ADCN $96,512 $0.003871 24,931,054 LowVol 0.12% 28.32% 45.00%
916 EMD Emerald Crypto EMD $95,727 $0.005007 19,117,129 LowVol 0.20% -46.15% -49.86%
917 FXE FuturXe FXE $95,137 $0.404116 235,421 LowVol 0.11% 22.72% -59.89%
918 POP PopularCoin POP $95,050 $0.000028 3,372,875,244 LowVol -5.40% 36.42% 25.04%
919 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $93,923 $0.001178 79,719,140 LowVol 0.20% 6.13%
920 JWL Jewels JWL $93,117 $0.004614 20,181,636 LowVol 1.95%
921 AMMO Ammo Rewards AMMO $91,636 $0.001178 77,777,777 LowVol 0.12% 7.48% -35.89%
922 RUPX Rupaya RUPX $91,242 $0.014940 6,107,125 LowVol 0.12% 801.83% 13.84%
923 ATX Artex Coin ATX $90,579 $0.004823 18,781,750 LowVol 2.73% 85.58% 31.07%
924 BTQ BitQuark BTQ $90,185 $0.009930 9,081,731 LowVol 0.11% 22.73% 22.43%
925 MAY Theresa May Coin MAY $88,033 $0.003486 25,252,400 LowVol 0.11% 12.66% 5.64%
926 SOIL SOILcoin SOIL $87,261 $0.015303 5,702,048 LowVol 0.27% 21.80% 47.98%
927 DRS Digital Rupees DRS $85,974 $0.000168 510,802,961 LowVol 0.11% 21.50% 37.41%
928 $$$ Money $$$ $83,723 $0.001825 45,887,218 LowVol 1.71% 2.66% 13.84%
929 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
930 EMP EMoneyPower EMP $78,972 $0.008584 9,200,000 LowVol 0.11%
931 BVC BeaverCoin BVC $77,246 $0.024796 3,115,258 LowVol -20.87% -7.41% 7.74%
932 IMPS ImpulseCoin IMPS $74,966 $0.003703 20,245,510 LowVol 0.18% 80.00% 65.77%
933 CPN CompuCoin CPN $73,863 $0.003766 19,615,019 LowVol -1.98% 9.42% 8.01%
934 EXN ExchangeN EXN $71,626 $0.014044 5,100,000 LowVol 0.12% 2.41% 3.42%
935 VIP VIP Tokens VIP $70,228 $0.000842 83,450,403 LowVol 0.18% 53.41% 74.62%
936 ZYD Zayedcoin ZYD $68,309 $0.010940 6,243,840 LowVol 0.11% 102.49% 104.51%
937 BLRY BillaryCoin BLRY $68,106 $0.007574 8,992,008 LowVol 0.11% -18.75% -33.26%
938 BLZ BlazeCoin BLZ $68,067 $0.000112 608,557,394 LowVol 1.74% 17.77% 64.56%
939 CXT Coinonat CXT $66,354 $0.007695 8,623,200 LowVol 0.85% 37.26% 39.20%
940 PONZI PonziCoin PONZI $64,785 $0.075235 861,099 LowVol 0.11% 22.73% 101.78%
941 CNC CHNCoin CNC $64,562 $0.001305 49,472,655 LowVol 2.66% -33.12%
942 BSC BowsCoin BSC $64,456 $0.011614 5,550,102 LowVol 0.18% 22.83% 10.90%
943 CRT CRTCoin CRT $64,042 $0.807895 79,270 LowVol 0.18% 22.78% 47.87%
944 ORLY Orlycoin ORLY $61,681 $0.001683 36,646,779 LowVol 0.11% 36.84% 34.43%
945 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 40.00%
946 GPL Gold Pressed … GPL $60,958 $0.237629 256,527 LowVol 0.24% 25.47% 1.72%
947 SFC Solarflarecoin SFC $60,665 $0.004308 14,083,450 LowVol 1.86% 41.34% 1.07%
948 EGO EGO EGO $60,592 $0.001010 60,000,001 LowVol 0.20% 22.83% 47.88%
949 EREAL eREAL EREAL $60,269 $0.000881 68,427,562 LowVol -0.10% 93.63% 72.92%
950 CWXT CryptoWorldX … CWXT $60,215 $0.001010 59,630,200 LowVol 0.11% 22.69% 13.54%
951 SPT Spots SPT $59,394 $0.002651 22,406,021 LowVol 2.66% 2.54% -13.74%
952 SONG SongCoin SONG $59,199 $0.001818 32,565,300 LowVol 0.21% 56.24% 127.11%
953 FLAX Flaxscript FLAX $58,157 $0.010412 5,585,641 LowVol 0.28% -5.04% -56.43%
954 DIBC DIBCOIN DIBC $56,687 $0.011337 5,000,000 LowVol 0.10% 45.05% -15.05%
955 IMX Impact IMX $55,295 $0.000505 109,509,108 LowVol 0.12% 84.09% 343.65%
956 BENJI BenjiRolls BENJI $54,738 $0.002702 20,255,296 LowVol 0.11% 26.30% 18.42%
957 XBTS Beatcoin XBTS $54,239 $0.035574 1,524,686 LowVol 0.12% -37.45% -14.48%
958 ITZ Interzone ITZ $51,216 $0.026947 1,900,629 LowVol 0.11% 36.16% 37.08%
959 G3N G3N G3N $50,910 $0.006732 7,561,891 LowVol 0.11% 11.66% 34.58%
960 DLISK DAPPSTER DLISK $50,494 $0.000505 100,000,000 LowVol 0.11% 47.87%
961 KIC KibiCoin KIC $49,639 $0.003377 14,701,000 LowVol 0.05% 3.21% -52.18%
962 CESC CryptoEscudo CESC $48,509 $0.000337 144,105,100 LowVol 0.20% 22.73% -13.69%
963 FUZZ FuzzBalls FUZZ $47,620 $0.009859 4,829,945 LowVol 10.94% 13.45% 31.40%
964 BRAIN Braincoin BRAIN $45,873 $0.004544 10,094,424 LowVol -6.71% -24.63% -23.22%
965 LUNA Luna Coin LUNA $45,180 $0.027253 1,657,778 LowVol 0.11% -17.02% 47.85%
966 DIX Dix Asset DIX $44,633 $4.5e-07 100,000,000,000 LowVol -1.37% 127.42% 54.17%
967 UET Useless Ether… UET $44,144 $0.011131 3,965,716 LowVol -4.09% 67.87% 36.72%
968 PULSE Pulse PULSE $44,049 $0.003081 14,298,972 LowVol 12.31% -13.60%
969 ROOFS Roofs ROOFS $43,761 $0.000337 130,000,000 LowVol 0.12% 145.62% 47.90%
970 MTM MTMGaming MTM $42,273 $0.014091 2,999,967 LowVol 2.81% 33.65% 68.29%
971 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol 12.88% 35.97%
972 HVCO High Voltage HVCO $41,244 $0.027603 1,494,171 LowVol 0.11% 46.09%
973 OFF Cthulhu Offer… OFF $41,046 $0.015653 2,622,273 LowVol 0.18% 14.93%
974 STEPS Steps STEPS $40,752 $0.002188 18,625,017 LowVol 0.20% 22.83%
975 DPAY DPAY DPAY $40,163 $0.000505 79,541,001 LowVol 0.18% 19.81% 47.87%
976 XCS CybCSec XCS $39,836 $0.003366 11,834,082 LowVol 0.12% 16.98% 13.75%
977 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,433 $0.005076 7,571,012
978 BOAT BOAT BOAT $37,462 $0.002020 18,547,845 LowVol -7.59% 5.20% 7.70%
979 BNX BnrtxCoin BNX $36,339 $0.001370 26,534,001 LowVol 2.33% 87.25% 50.38%
980 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 5.61%
981 SLEVIN Slevin SLEVIN $35,345 $0.000505 70,000,000 LowVol 0.20% 22.83% 47.87%
982 PLNC PLNcoin PLNC $34,253 $0.002004 17,089,600 LowVol 12.47%
983 RIDE Ride My Car RIDE $34,092 $0.000337 101,276,976 LowVol 0.18% 23.34% -26.27%
984 TOR Torcoin TOR $31,544 $0.099767 316,179 LowVol 16.94% -34.00%
985 FRAZ Frazcoin FRAZ $31,065 $0.003349 9,276,323 LowVol 187.17% 510.48% 25.39%
986 SCS Speedcash SCS $30,540 $0.116640 261,831 LowVol 0.20% 68.27%
987 VRS Veros VRS $29,730 $0.000061 486,609,040 LowVol 0.15% 24.79% 158.34%
988 PLACO PlayerCoin PLACO $29,556 $0.000842 35,120,000 LowVol 0.11% 2.27% 29.04%
989 BIOS BiosCrypto BIOS $28,878 $0.001387 20,821,709 LowVol 1.38% -23.78%
990 ZNE Zonecoin ZNE $28,726 $0.011126 2,581,970 LowVol 21.08% 2.78%
991 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol 12.17% 53.18%
992 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -6.61%
993 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol 3.07% -2.82%
994 ALTC Antilitecoin ALTC $26,520 $0.000842 31,512,613 LowVol 0.11% 2.27% 22.52%
995 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 11.84% 21.67%
996 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -4.20%
997 VTA Virtacoin VTA $25,454 $0.000005 5,201,310,113 LowVol 2.67% 119.67% 143.79%
998 LIR LetItRide LIR $25,094 $0.000691 36,301,579 LowVol 1.11% 1.26%
999 WBB Wild Beast Block WBB $24,902 $0.147440 168,898 LowVol -0.11% -5.88% -4.43%
1000 GRIM Grimcoin GRIM $23,676 $0.001178 20,095,155 LowVol 0.11% 39.84% -35.48%
1001 IBANK iBank IBANK $23,617 $0.005218 4,526,324 LowVol 0.11% 31.07% 91.00%
1002 COXST CoExistCoin COXST $22,806 $0.000842 27,100,000 LowVol 0.18% -65.16% -57.01%
1003 ELS Elysium ELS $19,549 $0.004881 4,005,012 LowVol 0.11% 1.03% 23.49%
1004 JS JavaScript Token JS $18,901 $0.002365 7,991,996 LowVol -0.05% 4.92% -16.43%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $18,149 $0.000168 107,829,281 LowVol 0.12% 22.73% 47.88%
1006 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $17,868 $0.001320 13,532,750 LowVol 0.03% 20.44% 17.89%
1007 JOBS JobsCoin JOBS $17,844 $0.000168 106,019,270 LowVol 0.12% 22.73% -36.58%
1008 P7C P7Coin P7C $17,784 $0.000505 35,220,238 LowVol 0.20%
1009 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 39.91%
1010 RSGP RSGPcoin RSGP $16,774 $9.71 1,727 LowVol 0.12% 2.04% -4.20%
1011 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 15.80%
1012 SOCC SocialCoin SOCC $15,384 $0.011109 1,384,879 LowVol 0.11% 22.73% 75.75%
1013 VOLT Bitvolt VOLT $15,262 $0.001010 15,112,554 LowVol 0.20% 84.24% 121.82%
1014 GBT GameBet Coin GBT $14,699 $0.000691 21,262,780 LowVol 1.21% -63.04%
1015 BIOB BioBar BIOB $13,567 $0.015316 885,756 LowVol 0.12% -24.48%
1016 DAS DAS DAS $12,775 $0.004694 2,721,535 LowVol -5.02%
1017 ARGUS Argus ARGUS $12,224 $0.010645 1,148,324 LowVol -0.41% -0.52% 14.48%
1018 GEERT GeertCoin GEERT $10,732 $0.002108 5,091,200 LowVol -23.36% -2.71%
1019 TRADE Tradecoin TRADE $10,621 $0.001346 7,887,954 LowVol 0.12% 135.76%
1020 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol 1.11% -21.21%
1021 CONX Concoin CONX $9,520 $0.012792 744,266 LowVol 0.11% 118.45% 81.26%
1022 TSTR Tristar Coin TSTR $9,309 $0.001851 5,027,857 LowVol 0.11% -31.14% -48.30%
1023 CCM100 CCMiner CCM100 $7,990 $0.002378 3,360,417 LowVol 2.81% 13.67% 17.31%
1024 ULA Ulatech ULA $7,525 $0.037702 199,586 LowVol -34.05% 22.73% 70.62%
1025 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol 1.95% -7.97%
1026 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,771 $0.031965 211,827 16.19% 71.79%
1027 MRNG MorningStar MRNG $6,339 $0.000194 32,694,096 LowVol 0.21% 23.11%
1028 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,805 LowVol 28.71%
1029 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,638 $0.003366 1,377,917 LowVol 0.12% 36.36% 72.09%
1030 MGM Magnum MGM $3,999 $0.001010 3,960,151 LowVol 0.12% -50.82% -77.25%
1031 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -1.27%
1032 XNG Enigma XNG $3,347 $0.201301 16,627 LowVol 0.12% 3.08% 50.13%
1033 DGCS Digital Credits DGCS $2,942 $0.000505 5,826,388 LowVol 0.18% 22.83% 121.82%
1034 TOKEN SwapToken TOKEN $1,838 $1.2e-07 15,320,585,365 LowVol -0.03% -10.57% -20.76%
1035 EBT Ebittree Coin EBT $1,472 $0.001164 1,264,511 LowVol -28.44% 18.62% -46.19%
1036 ABN Abncoin ABN $1,151 $0.017000 67,700 LowVol 0.11% 40.91% 29.64%
1037 SOJ Sojourn SOJ $863 $0.001778 485,214 LowVol 0.15% -59.60%
1038 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1039 DMB Digital Money… DMB $495 $0.001174 421,300 LowVol 0.12% 31.63% 25.89%
1040 ENV Environ ENV $216 $0.000002 132,717,518 LowVol 2.67% 66.99%
1041 CALC CaliphCoin CALC $107 $0.001229 87,140 LowVol 0.11% 1.87% 48.88%
1042 FAL Falcoin FAL $33 $0.000168 196,766 LowVol 0.11% 22.78% 2.13%
1043 APW AppleCoin APW $14 $0.000168 82,376 LowVol 0.11% 22.73% 46.86%
1044 FDC Future Digita… FDC $8 $0.000003 2,753,201 LowVol 0.21%
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.95 $23,609,800 0.00% 10.43% 22.75%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $43.55 $17,468,000 8.54% 42.14% -5.05%
1047 ORME Ormeus Coin ORME $3.53 $6,943,790 -1.78% 23.05% 26.94%
1048 CMT CyberMiles CMT $0.222693 $6,571,410 0.84% -4.74%
1049 ITC IoT Chain ITC $0.941653 $4,593,180 1.26% 6.96%
1050 AI POLY AI AI $20.51 $3,427,090 0.84% 18.17% 33.99%
1051 FRGC Fargocoin FRGC $10.69 $3,030,360 0.16% -1.38% 4.23%
1052 ERO Eroscoin ERO $0.178294 $2,452,500 2.60% 29.41%
1053 ETN Electroneum ETN $0.107693 $2,363,050 -3.18% 8.75% 46.89%
1054 GRX GOLD Reward T… GRX $4.26 $2,142,510 -3.38% -10.55% -8.98%
1055 NULS Nuls NULS $0.802386 $2,135,000 -2.91% 3.90% 23.65%
1056 REC Regalcoin REC $28.78 $2,097,800 -1.10% -1.93% -39.97%
1057 FRST FirstCoin FRST $17.58 $1,813,180 3.12% 24.00% 7.74%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.66 $1,225,090 -1.24% 9.98% -18.17%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.63 $1,114,530 -1.39% 15.60% 35.58%
1060 RYZ ANRYZE RYZ $0.020668 $708,345 4.41% 28.28% 9.20%
1061 STC Santa Coin STC $0.690952 $674,390 -2.81% 13.56%
1062 BTE BitSerial BTE $6.40 $633,803 -6.09% 4.20% -22.34%
1063 WC WINCOIN WC $0.718633 $588,870 0.57% 21.09% -40.68%
1064 THS TechShares THS $0.963682 $558,209 0.15% 6.45% 13.95%
1065 B2X SegWit2x [Fut… B2X $206.63 $529,817 0.54% 1.79% -5.00%
1066 UGT UG Token UGT $0.458222 $453,063 2.39% 12.90% 2.90%
1067 ADK Aidos Kuneen ADK $47.30 $451,386 3.17% 76.84% 75.52%
1068 GBG Golos Gold GBG $0.152628 $382,253 -0.17% 8.57% 16.65%
1069 XIN Infinity Econ… XIN $0.030296 $329,657 0.67% 9.16% 14.94%
1070 BSR BitSoar BSR $0.162421 $328,089 -22.02% -19.66% -29.89%
1071 TSL Energo TSL $0.030731 $308,644 3.43% 2.71% -0.21%
1072 VASH VPNCoin VASH $0.007406 $237,537 0.11% 50.08% 30.70%
1073 BOT Bodhi BOT $0.414542 $234,320 0.20% 1.56% -5.78%
1074 LLT LLToken LLT $0.345156 $213,208 2.74% 2.97% -42.91%
1075 XCPO Copico XCPO $0.021378 $200,387 2.66% 12.72% -10.49%
1076 CAPP Cappasity CAPP $0.018955 $175,046 -2.65% 2.43%
1077 SBC StrikeBitClub SBC $1.04 $146,936 -18.40% 8.54%
1078 XID Sphre AIR XID $0.183899 $140,748 2.59% 13.33% 4.04%
1079 TER TerraNova TER $22.00 $135,038 -0.54% 157.08% 1059.10%
1080 BT2 BT2 [CST] BT2 $79.53 $114,147 5.85% -24.53% -51.53%
1081 SUR Suretly SUR $2.47 $113,445 -0.03% 4.52% -17.19%
1082 ICX ICON ICX $1.95 $106,134 11.44% 11.16% 41.21%
1083 INF InfChain INF $0.013297 $100,999 4.07% 19.79% 7.63%
1084 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.088362 $76,760 6.36% 20.44% 3.61%
1085 MKR Maker MKR $446.97 $69,653 5.15% 12.02% 10.70%
1086 DSR Desire DSR $0.382824 $69,251 0.46% 33.19% 47.12%
1087 SEND Social Send SEND $0.080790 $68,885 1.13% 32.77%
1088 BTCM BTCMoon BTCM $0.034587 $62,689 -4.03% 3.57% 36.35%
1089 XYLO XYLO XYLO $0.893717 $54,047 0.12% 77.45%
1090 QBT Qbao QBT $0.224983 $53,387 1.15% 9.80% -12.03%
1091 MSD MSD MSD $0.008579 $51,439 -11.88% 7.46% -27.59%
1092 SNOV Snovio SNOV $0.005010 $47,347 -1.12% -0.54%
1093 BT1 BT1 [CST] BT1 $16563.20 $32,148 1.36% 25.95% 43.41%
1094 BCDN BlockCDN BCDN $0.086268 $27,593 -0.76% -0.76%
1095 FOR FORCE FOR $0.012127 $24,981 -19.63% 47.27% 73.77%
1096 CMP Compcoin CMP $10.10 $20,100 0.18%
1097 XID International… XID $0.008752 $19,862 0.11% -4.71% 9.77%
1098 VIU Viuly VIU $0.011516 $17,385 1.42% 4.95% 31.74%
1099 B3 B3Coin B3 $0.000125 $17,154 20.47% 109.03% 250.23%
1100 WISH MyWish WISH $0.148419 $15,668 -4.98% 11.16% 17.96%
1101 EVR Everus EVR $1.25 $15,462 0.30% 11.79% -30.98%
1102 BOS BOScoin BOS $1.51 $14,194 0.11% 36.36% 31.65%
1103 DAY Chronologic DAY $3.71 $12,665 0.01% 14.78% -18.42%
1104 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.046381 $11,779 -0.10% -0.18% -20.34%
1105 AKY Akuya Coin AKY $0.115462 $9,498 -0.61% 12.24% -10.33%
1106 WILD Wild Crypto WILD $0.128939 $9,404 -0.05% -26.86% -29.93%
1107 SKR Sakuracoin SKR $0.010031 $9,181 0.24% 8.59% 772.01%
1108 MCR Macro MCR $1.59 $9,076 0.01% 15.82% -23.72%
1109 FRD Farad FRD $0.099943 $8,598 -1.69% 24.99% -20.68%
1110 NUKO Nekonium NUKO $0.092571 $8,327 3.17% 47.01%
1111 COR CORION COR $0.673441 $8,195 -26.82% -7.58% -11.39%
1112 BPL Blockpool BPL $0.199975 $7,308 0.12% 19.51% 31.82%
1113 DEUS DeusCoin DEUS $0.299931 $7,043 0.11% 14.48% -12.07%
1114 SND Sand Coin SND $0.645787 $7,025 18.85% 3.99% 2.62%
1115 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003310 $6,660 -15.84% 3.30% 27.84%
1116 PLC PlusCoin PLC $0.000858 $6,392 -0.15% 57.85% 53.42%
1117 GLS GlassCoin GLS $0.639752 $6,189 -25.31% -4.99% -53.06%
1118 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.285149 $5,409 -0.29% 27.20% -40.16%
1119 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000233 $5,384 -0.10% -43.13% -58.54%
1120 BTU Bitcoin Unlim… BTU $78.65 $5,352 0.34% -7.59% -35.66%
1121 MOTO Motocoin MOTO $0.018675 $4,989 0.16% 183.52% 466.19%
1122 BON Bonpay BON $1.52 $4,538 0.19% 27.66%
1123 PLX PlexCoin PLX $0.024395 $4,323 -3.93% -13.18% -75.79%
1124 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006261 $4,314 -0.07% 13.35% 47.68%
1125 AIB Advanced Inte… AIB $0.014990 $4,208 4.92% -0.83% 251.71%
1126 MGC GulfCoin MGC $0.003030 $4,124 0.11% 79.60% 7.03%
1127 ONG onG.social ONG $0.166971 $3,806 -0.10% -24.45% 27.03%
1128 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002989 $3,562 17.44% 9.14% 39.05%
1129 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.130778 $3,541 0.20% 21.79% 72.81%
1130 ELC Elacoin ELC $0.111910 $3,088 0.18% 62.09% 24.51%
1131 STU bitJob STU $0.034214 $3,061 0.10% -9.65% 13.25%
1132 SISA SISA SISA $0.011978 $3,045 -0.02% 2.04% 12.30%
1133 BUB Bubble BUB $0.017336 $2,919 0.11% -32.00%
1134 TCOIN T-coin TCOIN $0.000168 $2,580 0.11% -38.60% -27.38%
1135 ACC AdCoin ACC $0.106417 $2,432 -0.10% 18.54% 17.25%
1136 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.85 $2,403 0.20% 4.05% 13.12%
1137 ABC Alphabit ABC $25.55 $2,377 0.11% 18.70% 40.21%
1138 DFS DFSCoin DFS $0.005746 $2,318 0.28% 28.27% -24.85%
1139 OX OX Fina OX $0.000318 $2,268 59.00% 104.46% 82.86%
1140 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.010063 $2,267 0.10% 17.17% 163.52%
1141 PEC Peacecoin PEC $0.065305 $2,235 0.11% 12.84% 21.32%
1142 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $2,226 5.38% 18.09% -8.52%
1143 DMC DynamicCoin DMC $0.002181 $2,213 0.20% 10.53% -48.96%
1144 HYTV Hyper TV HYTV $0.003710 $2,116 11.98% -5.50% 1.17%
1145 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004942 $2,112 -0.10% 1.63% -54.82%
1146 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000337 $2,051 0.11% 22.73% -40.85%
1147 PRES President Trump PRES $0.000922 $1,988 0.11% -76.50% -67.74%
1148 GARY President Joh… GARY $0.231428 $1,908 0.11% 69.06% 19.54%
1149 MEN PeopleCoin MEN $0.000168 $1,875 0.11% 22.73%
1150 FLASH Flash FLASH $0.007069 $1,722 0.12% 26.91% 79.95%
1151 ANI Animecoin ANI $0.000337 $1,695 0.18% 41.98% 54.81%
1152 BAT BatCoin BAT $0.000005 $1,529 2.67% 23.13% 139.75%
1153 XOT Internet of T… XOT $2354.68 $1,506 0.12% 22.64%
1154 BLX Blockchain Index BLX $3.25 $1,506 -0.10% 12.99% 15.94%
1155 GAY GAY Money GAY $0.016694 $1,489 0.15% 61.10% 125.39%
1156 MGC MergeCoin MGC $0.012960 $1,403 0.11% 23.84% -10.33%
1157 VULC Vulcano VULC $0.006222 $1,389 0.12% 1.12% -12.33%
1158 MCI Musiconomi MCI $0.025667 $1,314 -0.05% -15.14% -21.86%
1159 DGPT DigiPulse DGPT $1.00 $1,193 -0.05% 11.73% -4.62%
1160 PNX Phantomx PNX $0.019524 $1,185 21.61% 49.00% 21.36%
1161 MINEX Minex MINEX $0.017723 $1,148 0.15% 21.15% 13.99%
1162 HNC Huncoin HNC $0.002020 $1,135 0.11% -11.28% 4.38%
1163 APC AlpaCoin APC $0.030665 $1,108 0.11% 40.63% 2.67%
1164 TRIA Triaconta TRIA $9.28 $1,086 -0.05% 13.97% 7.87%
1165 CASH Cash Poker Pro CASH $0.059828 $904 -0.05% 48.78% -11.80%
1166 EFYT Ergo EFYT $16.50 $894 0.40% 3.96% 69.77%
1167 IBTC iBTC IBTC $0.008024 $889 -0.27% -25.73% 58.38%
1168 BTBc Bitbase BTBc $0.004544 $887 0.11% 1.85% -4.32%
1169 LDCN LandCoin LDCN $0.001553 $735 0.27% -3.81% -48.66%
1170 ZBC Zilbercoin ZBC $0.032477 $720 0.10% 22.93% -11.19%
1171 NTC Natcoin NTC $0.084156 $696 0.11% -7.12% -38.06%
1172 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002861 $693 19.75% 27.70% 76.04%
1173 EGOLD eGold EGOLD $0.018413 $679 -0.10% -4.11% 130.25%
1174 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002525 $663 -3.73% 5.42% 41.13%
1175 TCR TheCreed TCR $0.000673 $642 0.18% 145.66% 138.07%
1176 XQN Quotient XQN $0.004544 $637 -15.53% -36.15% -16.71%
1177 FRN Francs FRN $0.031781 $627 -0.70% 10.06% 10.06%
1178 DUB Dubstep DUB $0.002693 $622 0.11% 18.28%
1179 NAMO NamoCoin NAMO $0.000215 $606 -0.09% 13.81% 38.74%
1180 BEST BestChain BEST $0.001528 $590 0.11% -49.53% 22.04%
1181 EAG EA Coin EAG $4.54 $588 0.12% 65.79% 47.39%
1182 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $580 -0.10% 16.49% 118.85%
1183 UR UR UR $0.001018 $526 -5.66% -4.94% 78.89%
1184 RHFC RHFCoin RHFC $0.001010 $526 0.12% -8.03%
1185 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.103125 $524 0.11% 28.10% 34.38%
1186 FAP FAPcoin FAP $0.009641 LowVol 0.13% 51.33%
1187 MAVRO Mavro MAVRO $0.045781 LowVol 0.11% 68.25% 140.86%
1188 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006914 LowVol 0.11% 482.29% 364.11%
1189 ETT EncryptoTel [… ETT $0.092116 LowVol 0.45% 28.45% 0.52%
1190 ACN Avoncoin ACN $0.000673 LowVol -11.01% 7.93% 87.93%
1191 BSN Bastonet BSN $0.000673 LowVol 0.12% -1.82% -1.87%
1192 ACES Aces ACES $0.000168 LowVol 0.11% 22.73% 48.05%
1193 WA WA Space WA $0.026930 LowVol 0.11% 34.61% 41.94%
1194 COUPE Coupecoin COUPE $0.000137 LowVol -0.10% 83.62% 2084.43%
1195 WIC Wi Coin WIC $0.002840 LowVol 0.13% -0.70% 6.59%
1196 QBT Cubits QBT $0.004565 LowVol 0.34% 52.61% 12.60%
1197 CC CyberCoin CC $0.000168 LowVol 0.20% -38.64% 47.88%
1198 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000168 LowVol 0.11% 22.77% 47.79%
1199 EDRC EDRCoin EDRC $0.063135 LowVol -0.02% 13.07% 12.22%
1200 STARS StarCash Network STARS $0.249384 LowVol 0.18% 192.00% 26.79%
1201 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004868 LowVol 7.34% 14.51% 27.32%
1202 INDIA India Coin INDIA $0.000168 LowVol 0.12% -46.57% -26.06%
1203 HDLB HODL Bucks HDLB $0.087522 LowVol 0.18% 93.55% 100.16%
1204 EBIT eBIT EBIT $0.004485 LowVol -0.10% 4.16% 24.54%
1205 PCN PeepCoin PCN $0.000168 LowVol 0.12% 22.73% 47.87%
1206 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000168 LowVol 0.11% 22.73% -50.71%
1207 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006901 LowVol 0.12% -79.48%
1208 HAT Hawala.Today HAT $0.273222 LowVol 7.00% 13.55% 58.73%
1209 RCN Rcoin RCN $0.000168 LowVol 0.12% 22.73% 47.87%
1210 10MT 10M Token 10MT $0.002267 LowVol -0.05% 66.80%
1211 DBG Digital Bulli… DBG $0.007574 LowVol -3.46% 6.25% 14.64%
1212 QORA Qora QORA $0.235636 LowVol 0.18% -3.88% 10.63%
1213 EXRN EXRNchain EXRN $9.3e-07 LowVol -0.10% 4.96% -10.08%
1214 SAK Sharkcoin SAK $0.001926 LowVol 0.22% 1.85% -21.06%
1215 XDE2 XDE II XDE2 $4.29 LowVol 0.11% 43.89%
1216 GRN Granite GRN $0.016831 LowVol 0.18% 16.93% 44.31%
1217 CME Cashme CME $0.000168 LowVol 0.18% 47.87%
1218 PRN Protean PRN $0.000159 LowVol 0.12% 802.52% 141.72%
1219 EVC EventChain EVC $0.055657 LowVol -0.10% -58.55% -39.90%
1220 ZSE ZSEcoin ZSE $0.014138 LowVol -17.15% 21.25% 35.80%
1221 EUSD eUSD EUSD $0.000264 LowVol -0.10% 24.64% 42.54%
1222 XRY Royalties XRY $0.000162 LowVol 0.05% 18.39% -17.18%
1223 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003366 LowVol 0.20% 75.47% 111.26%
1224 MAGN Magnetcoin MAGN $0.676781 LowVol 0.12% 24.50% 34.89%
1225 TIE TIES Network TIE $0.102038 LowVol -0.10% 0.36% 9.58%
1226 SKC Skeincoin SKC $0.024574 LowVol 0.18% -12.56% 72.57%
1227 TOP TopCoin TOP $0.000505 LowVol 0.19% 15.10% 20.55%
1228 BITOK Bitok BITOK $0.000168 LowVol 0.18% 22.73% 240.68%
1229 CYDER Cyder CYDER $0.000337 LowVol 0.11% 22.73% 47.87%
1230 LKC LinkedCoin LKC $0.000337 LowVol 0.11% 22.73% 47.87%
1231 FFC FireFlyCoin FFC $0.000168 LowVol 0.12% 22.73% 47.88%
1232 MONETA Moneta MONETA $0.000673 LowVol 0.18% 36.13% 97.16%
1233 LEPEN LePen LEPEN $0.000167 LowVol 0.27% 30.90% 77.69%
1234 9COIN 9COIN 9COIN $0.003703 LowVol 0.11% 8.09% 31.57%
1235 ASN Aseancoin ASN $0.006901 LowVol 0.11% 25.90% -63.65%
1236 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005723 LowVol 0.11% 22.73% 32.63%
1237 TELL Tellurion TELL $0.000197 LowVol 0.15% 33.20% -19.98%
1238 POKE PokeCoin POKE $0.000168 LowVol 0.12% 22.73% -2.52%
1239 CYC Cycling Coin CYC $0.001515 LowVol 0.12% 22.73% 5.41%
1240 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000337 LowVol 0.11% 22.83% -1.42%
1241 IPY Infinity Pay IPY $0.002110 LowVol -0.05% 21.99%
1242 IQT iQuant IQT $0.160629 LowVol 0.11% 19.30% -0.61%
1243 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001582 LowVol 0.11% -19.76% 37.87%
1244 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000185 LowVol -0.05% 5.18% 214.69%
1245 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.130778 LowVol 0.12%
1246 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 1.53% 18.37% 71.33%
1247 SWP Swapcoin SWP $0.064933 LowVol -0.05% -36.09% -32.07%
1248 IRL IrishCoin IRL $0.003535 LowVol 28.91% 59.66%
1249 WOW Wowcoin WOW $0.000137 LowVol 0.15% 0.03% 20.55%
1250 VGC VegasCoin VGC $0.000168 LowVol 0.18% 47.60%
1251 YES Yescoin YES $0.000168 LowVol 0.11% 23.22% 97.15%
1252 PRIMU Primulon PRIMU $0.000298 LowVol 0.11% 9.98% 33.46%
1253 YEL Yellow Token YEL $0.005380 LowVol -0.05% 6.48% 1.67%
1254 AXIOM Axiom AXIOM $0.024742 LowVol 0.12% 22.83% 42.07%
1255 KASHH KashhCoin KASHH $0.000168 LowVol 0.12% 26.41% 3917.05%
1256 BGR Bongger BGR $0.000184 LowVol 2.67% 15.43% 54.25%
1257 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003198 LowVol 0.11% -19.18% 8.06%
1258 X2 X2 X2 $0.000168 LowVol 0.11% -38.64% 49.71%
1259 MARX MarxCoin MARX $0.001749 LowVol 1.26% 76.09% 68.23%
1260 KARMA Karmacoin KARMA $0.000168 LowVol 0.18% 22.73%
1261 QBC Quebecoin QBC $0.002693 LowVol 0.11% 22.73% 39.18%
1262 FUDD DimonCoin FUDD $0.000929 LowVol -0.05% -29.98% -20.64%
1263 TURBO TurboCoin TURBO $0.000168 LowVol 0.11% 22.73% 47.33%
1264 XTD XTD Coin XTD $0.000168 LowVol 0.11%
1265 EGG EggCoin EGG $0.063622 LowVol 0.11% 21.73% 47.09%
1266 GBRC Global Busine… GBRC $0.000168 LowVol 0.11%
1267 WINK Wink WINK $0.000337 LowVol 0.12% 145.45%
1268 REGA Regacoin REGA $0.001178 LowVol 0.11% 38.10% -13.74%
1269 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000842 LowVol 0.11% 2.27% 7.00%
1270 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003871 LowVol 0.11% 41.75%
1271 HIGH High Gain HIGH $0.000505 LowVol 0.11% 84.09% -38.49%
1272 GAIN UGAIN GAIN $0.002356 LowVol 0.18% 22.73% 59.25%
1273 TEAM TeamUp TEAM $0.000337 LowVol 0.11% 22.73%
1274 LTH LAthaan LTH $0.001178 LowVol 0.11% 71.82% 82.44%
1275 AV AvatarCoin AV $0.062107 LowVol 0.11% 22.73% 57.33%
1276 BIT First Bitcoin BIT $0.011445 LowVol 0.11% -10.91% -8.35%
1277 DASHS Dashs DASHS $0.057226 LowVol 0.11% 11.36% 35.64%
1278 FUTC FutCoin FUTC $0.003366 LowVol 0.11% 53.47% 52.72%
1279 PRM PrismChain PRM $0.001851 LowVol 0.12% 12.50% 47.87%
1280 IFC Infinitecoin IFC $0.000019 LowVol -2.85% -4.50% 51.07%
1281 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006228 LowVol 0.12% -22.97% -14.98%
1282 TRICK TrickyCoin TRICK $0.021712 LowVol 0.18% 61.61% 104.58%
1283 BET BetaCoin BET $0.001851 LowVol 0.11% -29.42%
1284 MBL MobileCash MBL $0.000673 LowVol 0.11% 22.73% 95.80%
1285 STEX STEX STEX $1.31 LowVol -1.37% 30.19% 43.99%
1286 BXC Bitcedi BXC $0.002665 LowVol 2.66% -7.71% -17.49%
1287 DISK DarkLisk DISK $0.001346 LowVol 0.11% 22.73% 100.12%
1288 SPORT SportsCoin SPORT $0.001515 LowVol 0.11%
1289 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.058898 LowVol 2.81% 28.90% 42.66%
1290 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 1.40% 24.79% -98.66%
1291 NBE BitCentavo NBE $4.3e-07 LowVol -3.14%
1292 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1293 HYPER Hyper HYPER $0.035779 LowVol 20.88% -20.01%
1294 DON Donationcoin DON $0.000676 LowVol 19.19% 37.81%
1295 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 35.67%
1296 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 36.23%
1297 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1298 VOYA Voyacoin VOYA $2.50 LowVol 14.02% 59.41%
1299 XAU Xaucoin XAU $0.040620 LowVol 11.81% -8.56%
1300 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 91.76%
1301 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 34.14%
1302 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.510180 LowVol 20.31% 99.86%
1303 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol 2.17% 37.94%
1304 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol 1.38% -1.29%
1305 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -17.74%
1306 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1307 OP Operand OP $0.000979 LowVol 2.17% 7.56%
1308 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol 0.51%
1309 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol -3.64%
1310 SFE SafeCoin SFE $0.000166 LowVol 21.08% 45.89%
1311 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1312 HCC Happy Creator… HCC $0.000649 LowVol 18.25% 2.65%
1313 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002650 LowVol 13.73% -1.39%
1314 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol 12.84% 3.51%
1315 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 19.10%
1316 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol 5.61% 18.08%
1317 CBD CBD Crystals CBD $0.003032 LowVol 22.86% 89.09%
1318 NBIT netBit NBIT $0.080531 LowVol -0.21% 23.68% 22.04%
1319 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol 19.80% 44.35%
1320 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol 23.68%
1321 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol 162.07%
1322 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol 2.52%
1323 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol 2.60% 7.86%
1324 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000460 LowVol 11.93% 13.90%
1325 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1326 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 2.65% 24.68%
1327 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol 20.27%
1328 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109744 LowVol 21.34%
1329 PI PiCoin PI $0.002464 LowVol 19.77% 8.61%
1330 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol 20.68%
1331 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 23.26%
1332 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1333 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003941 LowVol 19.73% -10.82%
1334 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1335 UNC UNCoin UNC $0.000149 30.76%
1336 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1337 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 31.83%
1338 FC Facecoin FC $0.003480 -15.55%
1339 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -8.10%
1340 FBL Faceblock FBL $0.001654 0.58%

Quay lại phần 1

Phản hồi