Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 11/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 15h ngày 11/12/2017 (GMT +7) của 1340 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 11/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16873.80 trên tổng giá trị $282,362,372,595

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $467.69 trên tổng giá trị $45,022,926,858

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1404.66 trên tổng giá trị $23,667,467,505

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.32 trên tổng giá trị $12,016,465,319

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.246004 trên tổng giá trị $9,529,984,589

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng CORG CorgiCoin (CORG) đang có giá hiện tại $0.000616 trên tổng giá trị $771,470 đã biến động tăng 279.85% trong 1h qua

    + Đồng MEME Memetic / Pep… (MEME) đang có giá hiện tại $0.629857 trên tổng giá trị $11,640,868 đã biến động tăng 57.42% trong 1h qua

    + Đồng VLTC Vault Coin (VLTC) đang có giá hiện tại $0.002232 trên tổng giá trị $67,745 đã biến động tăng 53.43% trong 1h qua

    + Đồng ROOFS Roofs (ROOFS) đang có giá hiện tại $0.000336 trên tổng giá trị $43,732 đã biến động tăng 50.10% trong 1h qua

    + Đồng XP XP (XP) đang có giá hiện tại $0.000042 trên tổng giá trị $7,425,740 đã biến động tăng 44.88% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng AHT Bowhead (AHT) đang có giá hiện tại $0.283276 trên tổng giá trị $2,266,208 đã biến động tăng 1740.71% trong 24h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000159 trên tổng giá trị đã biến động tăng 835.65% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.014953 trên tổng giá trị $91,321 đã biến động tăng 797.00% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.27 trên tổng giá trị $8,319,178 đã biến động tăng 600.55% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.006909 trên tổng giá trị đã biến động tăng 481.30% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000168 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3921.11% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000138 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2074.47% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $22.13 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1080.05% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.398918 trên tổng giá trị $30,163,985 đã biến động tăng 1048.59% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.010015 trên tổng giá trị đã biến động tăng 757.75% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 11/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 QTL Quatloo QTL $151,933 $0.019683 7,718,883 $784 0.76% 52.14% 76.87%
702 MNM Mineum MNM $145,748 $0.015445 9,436,367 $893 -18.02% 87.51% -9.37%
703 ACP AnarchistsPrime ACP $142,976 $0.032532 4,394,874 $939 0.16% 5.47% 94.31%
704 CMT Comet CMT $142,583 $0.163357 872,830 $6,022 0.25% 54.30% 163.85%
705 EGAS ETHGAS EGAS $135,227 $0.013313 10,157,540 $3,018 -0.08% 28.63% 149.08%
706 TAJ TajCoin TAJ $134,339 $0.016637 8,074,669 $2,167 9.11% 29.21% 56.82%
707 AERM Aerium AERM $134,127 $0.183891 729,386 $11,127 -20.97% -9.67% -57.56%
708 GP GoldPieces GP $134,093 $0.109898 1,220,161 $1,430 -9.66% -2.42% 6.37%
709 GLT GlobalToken GLT $133,331 $0.005047 26,418,400 $561 0.16% 8.84% 138.64%
710 XCO X-Coin XCO $132,221 $0.010676 12,384,976 $15,373 0.04% 87.91% 50.43%
711 BIP BipCoin BIP $131,379 $0.080737 1,627,261 $512 -14.15% 22.52% 70.13%
712 XCXT CoinonatX XCXT $128,611 $0.007946 16,185,523 $862 2.31% 26.52% -2.12%
713 VUC Virta Unique … VUC $125,449 $0.002039 61,527,325 $1,214 0.21% 25.13% 48.14%
714 PIE PIECoin PIE $121,861 $0.009083 13,416,646 $10,309 -3.40% 120.53% 119.64%
715 REE ReeCoin REE $118,046 $0.000046 2,560,000,000 $883 -21.91% -45.49% 11.27%
716 RPC RonPaulCoin RPC $117,530 $0.130751 898,883 $992 -12.06% 52.78% 104.93%
717 MAR Marijuanacoin MAR $115,182 $0.075419 1,527,214 $687 0.33% 14.19% -32.28%
718 SCRT SecretCoin SCRT $114,514 $0.027080 4,228,672 $753 0.05% 12.05% 21.67%
719 NEVA NevaCoin NEVA $112,151 $0.045227 2,479,705 $1,484 0.23% 11.48% 13.85%
720 MONK Monkey Project MONK $111,237 $1.05 105,797 $4,706 -0.44% 3.14% -76.18%
721 MST MustangCoin MST $101,763 $0.161441 630,343 $1,066 0.18% 21.09% 16.71%
722 PRC PRCoin PRC $101,435 $0.006392 15,870,000 $28,061 0.18% -0.94% -35.94%
723 SGR Sugar Exchange SGR $101,224 $0.028921 3,500,000 $1,579 -0.14% 15.44% -14.30%
724 EOT EOT Token EOT $95,171 $0.011521 8,260,903 $4,382 -10.41% 42.24% -10.25%
725 BRAT BRAT BRAT $90,408 $0.000565 160,000,000 $664 -2.11% 103.52% 134.54%
726 WOMEN WomenCoin WOMEN $82,125 $0.001857 44,220,400 $2,542 7.14% -3.60% -20.64%
727 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $75,685 $0.009425 8,030,000 $1,015 0.08% -26.48% -16.30%
728 KURT Kurrent KURT $73,083 $0.007368 9,919,485 $905 0.85% -6.64% 4.23%
729 KRONE Kronecoin KRONE $72,416 $0.019186 3,774,462 $685 -1.95% 44.07% 73.45%
730 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $68,096 $0.077788 875,402 $88,375 1.12% 139.21% 490.08%
731 VLTC Vault Coin VLTC $67,745 $0.002232 30,350,840 $723 53.43% 126.89% 93.72%
732 PRX Printerium PRX $64,586 $0.005463 11,821,728 $846 -10.10% -75.87% 26.09%
733 RBT Rimbit RBT $58,252 $0.000504 115,499,623 $2,901 0.17% 42.61% 22.24%
734 OS76 OsmiumCoin OS76 $56,842 $0.063580 894,026 $3,552 9.31% 67.19% 91.97%
735 WORM HealthyWormCoin WORM $56,539 $0.000505 112,046,744 $1,925 0.05% 83.78% 117.20%
736 ERY Eryllium ERY $55,999 $0.010219 5,479,753 $783 0.57% 6.05% 75.01%
737 ICON Iconic ICON $44,876 $0.075690 592,894 $1,043 0.18% 21.61% 30.94%
738 MSCN Master Swiscoin MSCN $39,589 $0.000885 44,730,880 $937 -0.46% 14.74% -18.45%
739 CRTM Corethum CRTM $35,905 $0.014362 2,500,000 $3,412 -0.47% 115.84% 96.75%
740 CASH Cashcoin CASH $32,616 $0.000707 46,158,242 $950 -15.82% -11.05% -52.24%
741 SDP SydPak SDP $31,638 $0.197973 159,807 $773 0.05% 22.49% 47.14%
742 LBTC LiteBitcoin LBTC $31,604 $0.009913 3,188,280 $13,434 -6.60% 16.94% 212.49%
743 VPRC VapersCoin VPRC $28,369 $0.000036 780,124,964 $1,110 29.72% -65.95% -55.52%
744 GSR GeyserCoin GSR $26,280 $0.560782 46,864 $5,395 -0.19% 12.89% 402.86%
745 XOC Xonecoin XOC $23,242 $0.055338 420,000 $674 0.18% 22.52%
746 XRC Rawcoin XRC $21,433 $0.030407 704,882 $956 2.61% 52.09% 65.15%
747 CTO Crypto CTO $18,567 $0.001514 12,264,948 $1,939 0.16% -86.22% -87.97%
748 LVPS LevoPlus LVPS $17,563 $0.011606 1,513,256 $5,983 1.52% 50.93% 35.64%
749 HMC HarmonyCoin HMC $7,745 $0.013801 561,235 $4,684 -0.14% 32.23% 15.50%
750 NANOX Project-X NANOX $2,633 $33640.20 0.078264 $505 0.18% -31.74% -49.44%
751 UNITY SuperNET UNITY $44,533,008 $54.57 816,061 LowVol 1.43% 38.10% -24.21%
752 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
753 YASH YashCoin YASH $7,226,118 $0.722592 10,000,275 LowVol 0.18% 50.38% 66.48%
754 ECOB Ecobit ECOB $6,205,556 $0.013962 444,444,444 LowVol -0.04% 14.03% 28.98%
755 PGL Prospectors Gold PGL $5,500,425 $0.085278 64,500,000 LowVol 0.18% -6.22%
756 XC XCurrency XC $4,406,673 $0.750591 5,870,937 LowVol 7.20% -41.67%
757 ATMS Atmos ATMS $4,083,502 $0.040705 100,320,397 LowVol 0.05% -0.48% 18.17%
758 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -2.38%
759 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 23.89%
760 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,851,066 $0.469954 6,066,691 LowVol 0.16% 10.75% 88.46%
761 JNS Janus JNS $2,458,756 $0.106808 23,020,335 LowVol 0.16% 52.25% -69.67%
762 RC RussiaCoin RC $2,412,316 $0.287939 8,377,873 LowVol -0.20% 59.93% 90.37%
763 SIFT Smart Investm… SIFT $2,377,979 $3.29 722,935 LowVol 0.95% 26.10% -5.29%
764 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,246,968 $4.82 465,952 LowVol 0.96% 6.68% -8.88%
765 HTC HitCoin HTC $1,849,592 $0.000168 10,996,318,099 LowVol 0.05% 22.52% 47.80%
766 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,704,075 $0.056802 30,000,000 LowVol 0.16% 21.55% -47.40%
767 NKA IncaKoin NKA $1,610,299 $0.000141 11,411,093,255 LowVol -6.22% 8.87% 27.08%
768 MBI Monster Byte MBI $1,556,663 $0.092533 16,822,736 LowVol 0.14% 6.77% 67.64%
769 DCY Dinastycoin DCY $1,424,225 $0.001002 1,420,858,063 LowVol 0.26% 45.86% 89.27%
770 ORB Orbitcoin ORB $1,251,447 $0.404268 3,095,587 LowVol 0.89% 18.26% 22.28%
771 SDC ShadowCash SDC $1,245,797 $0.186075 6,695,133 LowVol 9.57% 62.68%
772 BTSR BTSR BTSR $1,200,347 $0.365484 3,284,266 LowVol 0.48% 14.23% 76.38%
773 METAL MetalCoin METAL $1,151,567 $0.014970 76,925,527 LowVol 0.18% 36.30% 47.80%
774 INPAY InPay INPAY $1,103,400 $0.110340 10,000,000 LowVol 0.18% 22.33% 21.04%
775 GOOD Goodomy GOOD $1,040,877 $0.002358 441,349,000 LowVol 5.37% 43.76% 54.31%
776 SMC SmartCoin SMC $834,730 $0.035390 23,586,345 LowVol 0.33% 10.05% 28.34%
777 BPC Bitpark Coin BPC $739,451 $0.009859 75,000,000 LowVol 0.18% 5.94% -1.06%
778 VAL Valorbit VAL $736,523 $0.000138 5,322,964,928 LowVol 0.79% 21.57%
779 USC Ultimate Secu… USC $694,149 $0.067112 10,343,113 LowVol 26.49% 22.52% 27.09%
780 FLT FlutterCoin FLT $688,028 $0.002135 322,214,524 LowVol 0.20% 72.60% 89.16%
781 AU AurumCoin AU $680,206 $2.30 296,216 LowVol 0.16% 17.48% 40.23%
782 EBET EthBet EBET $669,647 $0.078759 8,502,500 LowVol -0.47% -14.90% -8.48%
783 TROLL Trollcoin TROLL $666,507 $0.001177 566,069,484 LowVol 0.18% 7.06% 29.62%
784 J Joincoin J $650,354 $0.265624 2,448,402 LowVol 0.18% 2.76% 170.86%
785 XJO Joulecoin XJO $638,583 $0.018520 34,480,348 LowVol -0.40% 21.15% -20.78%
786 V Version V $631,950 $0.001346 469,456,981 LowVol -0.03% 23.35% 4.41%
787 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
788 DAXX DaxxCoin DAXX $586,265 $0.001176 498,393,160 LowVol 0.19% 44.61% 70.96%
789 ITI iTicoin ITI $577,629 $18.05 32,000 LowVol 2.65% 19.62% -16.08%
790 RIYA Etheriya RIYA $572,002 $0.361676 1,581,531 LowVol 0.18% -2.52% 17.61%
791 SAC SACoin SAC $566,343 $0.080737 7,014,707 LowVol 0.18% 15.16% 34.79%
792 WAY WayGuide WAY $555,289 $0.005551 100,040,708 LowVol 0.18% 34.77% 49.46%
793 CARBON Carboncoin CARBON $551,480 $0.000036 15,392,009,876 LowVol 1.61% -57.26% -56.06%
794 CHESS ChessCoin CHESS $544,277 $0.010073 54,032,769 LowVol 0.19% 23.10% 69.66%
795 NETKO Netko NETKO $541,458 $0.123637 4,379,415 LowVol 0.29% 22.03% -9.96%
796 ICN iCoin ICN $516,146 $0.017661 29,225,038 LowVol 0.18% 23.70% 18.65%
797 I0C I0Coin I0C $511,117 $0.024356 20,985,445 LowVol 15.72% 111.03% 27.05%
798 UNIC UniCoin UNIC $508,796 $0.171355 2,969,249 LowVol -0.11% 33.01% 74.84%
799 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
800 PIGGY Piggycoin PIGGY $493,645 $0.001013 487,526,167 LowVol -19.11% 29.84% 25.66%
801 8BIT 8Bit 8BIT $492,459 $0.335499 1,467,841 LowVol 0.03% 21.93% 41.67%
802 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -49.79%
803 NYAN Nyancoin NYAN $481,111 $0.001509 318,929,301 LowVol -0.15% 31.07% 63.97%
804 GLC GlobalCoin GLC $470,848 $0.007225 65,171,010 LowVol 19.60%
805 CFT CryptoForecast CFT $470,548 $0.010229 46,000,000 LowVol -25.63% 10.37% 25.14%
806 FUCK FuckToken FUCK $469,003 $0.009126 51,392,878 LowVol -0.47% 4.79% 43.85%
807 STV Sativacoin STV $448,932 $0.063348 7,086,800 LowVol 0.12% 16.11% 71.88%
808 FUNK The Cypherfunks FUNK $442,774 $0.000010 46,323,119,999 LowVol -0.87% 10.29% 63.09%
809 SWING Swing SWING $441,021 $0.158398 2,784,256 LowVol -0.35% 16.82% 70.32%
810 FNC FinCoin FNC $433,756 $0.033680 12,878,667 LowVol 0.17% -21.12% -10.18%
811 GUN Guncoin GUN $430,604 $0.002182 197,352,628 LowVol 0.20% 6.79% 11.98%
812 LOT LottoCoin LOT $428,925 $0.000030 14,491,014,421 LowVol 0.12% 26.39% 46.63%
813 JET Jetcoin JET $424,276 $0.087075 4,872,509 LowVol 0.18% 171.05% -3.99%
814 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $423,753 $0.000019 22,889,466,164 LowVol -58.62% -67.00% -73.31%
815 BERN BERNcash BERN $407,447 $0.005720 71,234,301 LowVol 0.18% 23.18% 42.18%
816 VIDZ PureVidz VIDZ $405,574 $0.003237 125,279,775 LowVol -10.17% 33.12% 35.54%
817 XGR GoldReserve XGR $405,317 $0.023604 17,171,382 LowVol -0.11% -1.42% -4.72%
818 SLG Sterlingcoin SLG $397,944 $0.094588 4,207,134 LowVol 0.77% -32.70% 4.57%
819 UFR Upfiring UFR $394,983 $0.027429 14,400,000 LowVol -0.41% -10.09% 8.55%
820 TTC TittieCoin TTC $383,666 $0.000305 1,259,816,434 LowVol 5.30% 53.71% 88.75%
821 STS Stress STS $380,225 $0.000673 565,134,332 LowVol 0.18% 22.52%
822 PR Prototanium PR $367,108 $1.87 195,942 LowVol 0.20% -6.61% 47.75%
823 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 37.81%
824 XPTX PlatinumBAR XPTX $359,612 $0.841253 427,472 LowVol 0.18% 16.05% 17.67%
825 FRC Freicoin FRC $358,303 $0.012110 29,586,134 LowVol 0.16% 24.65% 39.61%
826 BIGUP BigUp BIGUP $355,802 $0.000168 2,119,633,348 LowVol 0.72% 18.43% 40.74%
827 SH Shilling SH $353,841 $0.008915 39,692,075 LowVol 0.18% 18.06% 9.41%
828 ROC Rasputin Onli… ROC $352,428 $0.325228 1,083,633 LowVol -0.47% 4.49% -25.37%
829 MAD SatoshiMadness MAD $336,517 $0.000168 2,000,683,485 LowVol 0.16%
830 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol 18.67%
831 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $312,341 $0.023550 13,262,980 LowVol -3.00% 21.59% 51.41%
832 WMC WMCoin WMC $304,413 $0.026408 11,527,489 LowVol 0.05% 22.49% 47.80%
833 BUN BunnyCoin BUN $298,605 $0.000003 102,329,473,003 LowVol 0.73% -19.19% 14.35%
834 Q2C QubitCoin Q2C $292,255 $0.001177 248,218,134 LowVol 0.16% 7.20% -5.60%
835 EVO Evotion EVO $290,309 $0.091537 3,171,474 LowVol 0.34% 5.97% 16.19%
836 LANA LanaCoin LANA $284,277 $0.000338 841,431,996 LowVol 0.20% -15.06% 48.59%
837 YAC Yacoin YAC $282,343 $0.002355 119,900,669 LowVol 0.16% 31.94% 75.55%
838 PHS Philosopher S… PHS $270,102 $0.044910 6,014,340 LowVol 0.16% 44.66% 63.59%
839 CAT Catcoin CAT $264,326 $0.042555 6,211,400 LowVol 0.05% 7.82% 57.95%
840 C2 Coin2.1 C2 $256,615 $0.002567 99,976,323 LowVol 0.05% -33.71% 31.06%
841 SPACE SpaceCoin SPACE $255,346 $0.012154 21,009,918 LowVol 1.54% 16.32% 39.59%
842 GAIA GAIA GAIA $248,078 $0.010293 24,101,381 LowVol -0.87% 9.43%
843 GRT Grantcoin GRT $246,958 $0.005719 43,183,390 LowVol 0.18% 12.59% 33.14%
844 ACOIN Acoin ACOIN $239,104 $0.195973 1,220,085 LowVol 1.60% 56.04% 37.29%
845 RED RedCoin RED $236,835 $0.003196 74,107,896 LowVol -0.23% 42.77% 83.16%
846 FIRE Firecoin FIRE $235,615 $2.39 98,412 LowVol 0.16% 36.24% 63.47%
847 URC Unrealcoin URC $235,121 $0.033472 7,024,402 LowVol 0.16% 65.86% 28.65%
848 ARI Aricoin ARI $231,397 $0.001650 140,262,505 LowVol -3.01% 28.09% 45.88%
849 EVIL Evil Coin EVIL $230,186 $0.010951 21,020,383 LowVol 0.06% 21.35% 9.79%
850 HMP HempCoin HMP $228,189 $0.000168 1,356,645,470 LowVol 0.16% 22.52% 47.79%
851 BUMBA BumbaCoin BUMBA $226,827 $0.010092 22,476,146 LowVol 0.16% 25.67% 96.57%
852 CYP Cypher CYP $225,906 $0.035490 6,365,285 LowVol 0.16% 20.80% 61.34%
853 SPRTS Sprouts SPRTS $219,466 $1.5e-07 1,417,073,767,068 LowVol 2.09% 39.82% 27.11%
854 ANTI AntiBitcoin ANTI $217,387 $0.012447 17,465,159 LowVol 0.05% 53.64% 45.83%
855 CNNC Cannation CNNC $217,312 $0.087736 2,476,893 LowVol -3.26% 13.68% 59.12%
856 HAL Halcyon HAL $212,919 $0.040032 5,318,757 LowVol 0.16% -19.00% 47.79%
857 HODL HOdlcoin HODL $212,273 $0.001346 157,752,055 LowVol 0.05% -10.91% 5.00%
858 SHDW Shadow Token SHDW $211,497 $0.030214 7,000,000 LowVol -2.35% -38.25%
859 OHM OHM OHM $211,167 $0.007064 29,891,554 LowVol 0.18% 22.52% 47.65%
860 MNC Mincoin MNC $206,078 $0.051124 4,030,919 LowVol 0.56% 24.30% 16.37%
861 PXI Prime-XI PXI $204,082 $0.011385 17,925,370 LowVol -0.20% 3.67% 75.15%
862 FRK Franko FRK $203,366 $0.218493 930,767 LowVol 0.16% 49.82%
863 MCRN MACRON MCRN $196,902 $0.000491 401,421,401 LowVol -0.94% 19.48% 30.10%
864 DLC Dollarcoin DLC $196,065 $0.021530 9,106,714 LowVol 2.45% 25.35% 50.96%
865 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 95.69%
866 RBX Ripto Bux RBX $192,373 $0.000505 381,236,123 LowVol 0.18% 13.19% 23.74%
867 IMS Independent M… IMS $191,846 $0.035733 5,368,934 LowVol -1.04% 46.65% 57.71%
868 LEA LeaCoin LEA $188,375 $0.000598 315,064,691 LowVol 0.85% 44.71% 11.04%
869 XRA Ratecoin XRA $188,330 $0.001638 114,996,011 LowVol 0.33% 22.92% 32.48%
870 E4ROW E4ROW E4ROW $185,528 $0.032198 5,762,000 LowVol -0.47% 4.79% 41.90%
871 DUO ParallelCoin DUO $184,580 $0.611522 301,836 LowVol 0.06% 18.67% -34.33%
872 MARS Marscoin MARS $182,632 $0.006458 28,279,074 LowVol 40.38% 57.09% 54.08%
873 BITZ Bitz BITZ $177,816 $0.089315 1,990,891 LowVol 0.05%
874 ARCO AquariusCoin ARCO $176,562 $0.117934 1,497,124 LowVol 1.20% 19.50% 49.62%
875 ECA Electra ECA $173,899 $0.000008 21,999,473,908 LowVol -24.75% -42.42% -82.39%
876 PHO Photon PHO $163,059 $0.000008 20,571,213,493 LowVol -1.75% -4.36% 82.53%
877 CON PayCon CON $158,935 $0.006897 23,042,604 LowVol -14.44% -25.33% 44.51%
878 KED Darsek KED $156,503 $0.010742 14,568,841 LowVol 11.77% -7.62%
879 VOT VoteCoin VOT $155,179 $0.009419 16,474,625 LowVol 2.78% 85.52% -10.72%
880 XPY PayCoin XPY $154,824 $0.013090 11,827,438 LowVol 0.05% 16.87% 11.47%
881 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol 13.20% 39.01%
882 TEK TEKcoin TEK $152,275 $0.000108 1,414,054,562 LowVol -4.81% -10.78% -21.48%
883 BOST BoostCoin BOST $151,552 $0.012783 11,855,487 LowVol 0.05% 8.25% -33.14%
884 TSE Tattoocoin (S… TSE $148,873 $0.001646 90,421,856 LowVol 2.45% 97.54% 100.17%
885 JIN Jin Coin JIN $144,118 $0.014634 9,848,485 LowVol 0.18% 344.13% -15.18%
886 CAGE CageCoin CAGE $142,079 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 42.76% 16.63% -1.34%
887 AMBER AmberCoin AMBER $140,265 $0.003210 43,699,481 LowVol 16.90% -49.87%
888 ICOB ICOBID ICOB $138,959 $0.001302 106,701,874 LowVol 2.13% 89.86% 140.66%
889 SOON SoonCoin SOON $138,419 $0.011107 12,462,620 LowVol 0.19% 20.36% 40.09%
890 DRM Dreamcoin DRM $137,618 $0.056179 2,449,632 LowVol 0.05% -17.21% 58.96%
891 CRX Chronos CRX $137,505 $0.001865 73,729,962 LowVol 0.47% 41.55% 101.44%
892 BITGOLD bitGold BITGOLD $137,496 $1722.73 79.8131 LowVol 13.30% 26.00% 12.99%
893 611 SixEleven 611 $133,822 $0.310003 431,679 LowVol 0.05% 30.67% 82.50%
894 ARG Argentum ARG $133,284 $0.015499 8,599,270 LowVol -0.32% 26.16% 3.60%
895 PX PX PX $133,227 $0.001387 96,060,548 LowVol 1.02% -32.30%
896 ISL IslaCoin ISL $127,303 $0.084100 1,513,704 LowVol 0.05%
897 BAS BitAsean BAS $126,452 $0.025290 5,000,000 LowVol -0.47% -3.13% 4.78%
898 BITEUR bitEUR BITEUR $122,905 $1.37 89,549 LowVol 0.05% 14.59% 11.87%
899 GPU GPU Coin GPU $118,448 $0.002926 40,477,042 LowVol 0.19% 10.78% 14.27%
900 ALL Allion ALL $116,253 $0.018752 6,199,359 LowVol 4.52% 41.63% 36.38%
901 URO Uro URO $116,157 $0.096211 1,207,310 LowVol 0.05% 67.08%
902 VEC2 VectorAI VEC2 $114,765 $0.006897 16,640,453 LowVol 0.18% 52.23% 47.87%
903 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
904 CF Californium CF $104,855 $0.043564 2,406,908 LowVol -0.39% 20.66% 30.74%
905 POP PopularCoin POP $101,952 $0.000030 3,372,875,244 LowVol -1.04% 46.32% 33.48%
906 QCN QuazarCoin QCN $101,676 $0.016820 6,044,911 LowVol -49.92% 22.49% -32.63%
907 ZMC ZetaMicron ZMC $100,979 $0.000168 600,344,291 LowVol 0.18% 22.52% 47.79%
908 GCC GuccioneCoin GCC $98,949 $0.004878 20,285,537 LowVol 0.05% 22.49% 36.73%
909 MND MindCoin MND $98,752 $0.006223 15,867,695 LowVol 0.18% 22.52% 51.13%
910 MRJA GanjaCoin MRJA $97,421 $0.021883 4,451,920 LowVol 11.93% -52.79% -35.34%
911 NRO Neuro NRO $96,987 $0.002523 38,440,956 LowVol -3.51% 14.86% 19.27%
912 ARB ARbit ARB $96,682 $0.012295 7,863,570 LowVol 54.33%
913 WARP WARP WARP $96,530 $0.088137 1,095,224 LowVol 0.18% 22.52% 45.02%
914 ADCN Asiadigicoin ADCN $96,449 $0.003869 24,931,054 LowVol 0.18% 28.11% 45.39%
915 BVC BeaverCoin BVC $95,923 $0.030791 3,115,258 LowVol -5.10% 13.81% 34.31%
916 EMD Emerald Crypto EMD $95,811 $0.005012 19,117,129 LowVol 0.26% -47.26% -50.19%
917 FXE FuturXe FXE $95,075 $0.403851 235,421 LowVol 0.18% 22.47% -62.98%
918 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $93,862 $0.001177 79,719,140 LowVol 0.16% 6.06%
919 JWL Jewels JWL $93,117 $0.004614 20,181,636 LowVol 1.84%
920 AMMO Ammo Rewards AMMO $91,576 $0.001177 77,777,777 LowVol 0.18% 6.73% -32.49%
921 RUPX Rupaya RUPX $91,321 $0.014953 6,107,101 LowVol 0.41% 797.00% 9.01%
922 BTQ BitQuark BTQ $90,126 $0.009924 9,081,731 LowVol 0.16% 22.52% 22.82%
923 ATX Artex Coin ATX $88,214 $0.004697 18,781,750 LowVol 0.18% 67.50% 30.00%
924 MAY Theresa May Coin MAY $87,971 $0.003484 25,251,200 LowVol 0.08% 15.00% 6.14%
925 SOIL SOILcoin SOIL $87,293 $0.015309 5,702,048 LowVol 0.39% 22.08% 48.04%
926 DRS Digital Rupees DRS $85,918 $0.000168 510,802,961 LowVol 0.16% 28.23%
927 $$$ Money $$$ $83,603 $0.001822 45,887,218 LowVol 10.56% 2.30% 13.54%
928 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
929 EMP EMoneyPower EMP $78,920 $0.008578 9,200,000 LowVol 0.18%
930 CPN CompuCoin CPN $75,969 $0.003873 19,615,019 LowVol 1.89% 11.86% 10.90%
931 IMPS ImpulseCoin IMPS $74,917 $0.003700 20,245,510 LowVol 0.18% 79.69% 66.34%
932 EXN ExchangeN EXN $71,581 $0.014035 5,100,000 LowVol 0.21% 2.24% 5.49%
933 VIP VIP Tokens VIP $70,182 $0.000841 83,450,403 LowVol 0.05% 53.12% 77.49%
934 ZYD Zayedcoin ZYD $68,265 $0.010933 6,243,840 LowVol 0.18% 104.39%
935 BLRY BillaryCoin BLRY $68,061 $0.007569 8,992,008 LowVol 0.18% -18.92% -33.36%
936 BLZ BlazeCoin BLZ $67,307 $0.000111 608,557,394 LowVol -0.20% 16.06% 62.84%
937 CXT Coinonat CXT $65,765 $0.007626 8,623,200 LowVol -2.12% 36.03% 37.99%
938 PONZI PonziCoin PONZI $64,743 $0.075186 861,099 LowVol 0.18% 22.62% 101.51%
939 BSC BowsCoin BSC $64,414 $0.011606 5,550,102 LowVol 0.16% 22.52% 10.84%
940 CRT CRTCoin CRT $64,000 $0.807365 79,270 LowVol 0.16% 22.52% 47.80%
941 CNC CHNCoin CNC $62,740 $0.001268 49,470,015 LowVol -1.60% -35.04%
942 ORLY Orlycoin ORLY $61,640 $0.001682 36,646,779 LowVol 0.18% 36.13% 34.35%
943 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 40.02%
944 GPL Gold Pressed … GPL $60,839 $0.237165 256,527 LowVol 0.09% 20.39% 3.44%
945 EGO EGO EGO $60,553 $0.001009 60,000,001 LowVol 0.05% 22.49% 47.80%
946 EREAL eREAL EREAL $60,201 $0.000880 68,427,562 LowVol -1.18% 93.38% 72.72%
947 CWXT CryptoWorldX … CWXT $60,175 $0.001009 59,630,200 LowVol 0.18% 22.48% 11.68%
948 SONG SongCoin SONG $60,036 $0.001844 32,565,300 LowVol 2.12% 57.44% 129.12%
949 SFC Solarflarecoin SFC $59,492 $0.004224 14,083,450 LowVol 37.51% 38.49% -1.19%
950 FLAX Flaxscript FLAX $58,157 $0.010412 5,585,640 LowVol 0.56% -3.40% -56.68%
951 SPT Spots SPT $57,721 $0.002576 22,406,021 LowVol -4.16% -0.50% -16.16%
952 DIBC DIBCOIN DIBC $56,656 $0.011331 5,000,000 LowVol 0.15% 38.59% -14.73%
953 IMX Impact IMX $55,259 $0.000505 109,509,108 LowVol 0.18% 83.78% 343.36%
954 BENJI BenjiRolls BENJI $54,705 $0.002701 20,255,296 LowVol 0.19% 35.17% 20.20%
955 XBTS Beatcoin XBTS $54,358 $0.035652 1,524,686 LowVol 0.43% -37.39% -16.87%
956 ITZ Interzone ITZ $51,171 $0.026929 1,900,215 LowVol 0.18% 35.80% 39.83%
957 G3N G3N G3N $50,877 $0.006728 7,561,891 LowVol 0.16% 11.38% 34.49%
958 DLISK DAPPSTER DLISK $50,460 $0.000505 100,000,000 LowVol 0.16% 47.79%
959 KIC KibiCoin KIC $49,622 $0.003375 14,701,000 LowVol 0.47% 2.32% -52.73%
960 BRAIN Braincoin BRAIN $49,239 $0.004878 10,094,424 LowVol 0.05% -19.25% -17.58%
961 CESC CryptoEscudo CESC $48,477 $0.000336 144,105,100 LowVol 0.16% 22.52% -11.79%
962 UET Useless Ether… UET $45,932 $0.011582 3,965,716 LowVol -0.42% 74.64% 44.51%
963 DIX Dix Asset DIX $45,812 $4.6e-07 100,000,000,000 LowVol 1.62% 141.24% 56.29%
964 LUNA Luna Coin LUNA $45,166 $0.027249 1,657,525 LowVol 0.89% -17.12% 47.68%
965 FUZZ FuzzBalls FUZZ $44,102 $0.009131 4,829,945 LowVol 8.77% 3.91% 21.68%
966 PULSE Pulse PULSE $44,049 $0.003081 14,298,972 LowVol 12.20% -13.38%
967 ROOFS Roofs ROOFS $43,732 $0.000336 130,000,000 LowVol 50.10% 145.23% 47.82%
968 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol 12.76% 35.89%
969 HVCO High Voltage HVCO $41,217 $0.027585 1,494,171 LowVol 0.18% 46.02%
970 OFF Cthulhu Offer… OFF $41,019 $0.015643 2,622,273 LowVol 0.18% 13.85%
971 MTM MTMGaming MTM $40,911 $0.013637 2,999,967 LowVol -0.68% 28.55% 63.80%
972 STEPS Steps STEPS $40,726 $0.002187 18,625,017 LowVol 0.05% 22.49%
973 BOAT BOAT BOAT $40,557 $0.002187 18,547,845 LowVol 0.18% 13.70% 15.62%
974 DPAY DPAY DPAY $40,137 $0.000505 79,541,001 LowVol 0.16% 47.79%
975 XCS CybCSec XCS $39,810 $0.003364 11,834,082 LowVol 0.05% 16.68% 13.15%
976 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,433 $0.005076 7,570,907
977 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 5.50%
978 BNX BnrtxCoin BNX $35,394 $0.001334 26,534,001 LowVol -0.42% 81.91% 46.49%
979 SLEVIN Slevin SLEVIN $35,322 $0.000505 70,000,000 LowVol 0.16% 22.52% 47.79%
980 PLNC PLNcoin PLNC $34,253 $0.002004 17,089,600 LowVol 12.30%
981 RIDE Ride My Car RIDE $34,070 $0.000336 101,276,976 LowVol 0.05% 22.43% -26.26%
982 TOR Torcoin TOR $31,544 $0.099767 316,179 LowVol 16.49% -31.97%
983 SCS Speedcash SCS $30,520 $0.116563 261,831 LowVol 0.18% 40.96% 68.17%
984 VRS Veros VRS $29,703 $0.000061 486,609,040 LowVol 1.75% 30.55% 146.01%
985 PLACO PlayerCoin PLACO $29,536 $0.000841 35,120,000 LowVol 0.18% 2.10% 25.45%
986 BIOS BiosCrypto BIOS $28,878 $0.001387 20,821,709 LowVol 1.02% -23.07%
987 ZNE Zonecoin ZNE $28,726 $0.011126 2,581,970 LowVol 20.95% 2.85%
988 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol 12.06% 53.19%
989 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -6.45%
990 NTWK Network Token NTWK $27,036 $0.002316 11,671,310 LowVol -0.47% -52.36% -40.57%
991 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol 2.87% -2.64%
992 ALTC Antilitecoin ALTC $26,502 $0.000841 31,512,613 LowVol 0.05% 2.08% 20.82%
993 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 11.73% 21.68%
994 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -4.11%
995 LIR LetItRide LIR $25,093 $0.000691 36,301,432 LowVol 0.70% 1.27%
996 WBB Wild Beast Block WBB $24,884 $0.147343 168,882 LowVol 0.13% -6.96% -4.46%
997 VTA Virtacoin VTA $24,737 $0.000005 5,201,310,113 LowVol -1.75% 97.26% 136.41%
998 CREVA CrevaCoin CREVA $24,484 $0.000673 36,390,750 LowVol 0.05% 59.76% -25.04%
999 GRIM Grimcoin GRIM $23,635 $0.001177 20,073,442 LowVol 0.18% 0.32% -37.58%
1000 IBANK iBank IBANK $23,601 $0.005214 4,526,324 LowVol 0.05% 30.88% 90.91%
1001 COXST CoExistCoin COXST $22,791 $0.000841 27,100,000 LowVol 0.05% -65.01% -57.02%
1002 ELS Elysium ELS $19,536 $0.004878 4,005,012 LowVol 0.18% -1.30% 21.98%
1003 JS JavaScript Token JS $18,879 $0.002362 7,991,996 LowVol -0.47% 4.79% -16.91%
1004 SLFI Selfiecoin SLFI $18,137 $0.000168 107,829,281 LowVol 0.16% 22.52% 47.79%
1005 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $17,865 $0.001320 13,532,750 LowVol 0.05% 20.20% 19.50%
1006 JOBS JobsCoin JOBS $17,833 $0.000168 106,019,270 LowVol 0.18% 22.52% -34.56%
1007 P7C P7Coin P7C $17,772 $0.000505 35,220,238 LowVol 0.16%
1008 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 39.91%
1009 RSGP RSGPcoin RSGP $16,763 $9.70 1,727 LowVol 0.18% 1.79% -4.26%
1010 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 16.44%
1011 SOCC SocialCoin SOCC $15,374 $0.011101 1,384,879 LowVol 0.18% 22.52% 77.28%
1012 VOLT Bitvolt VOLT $15,252 $0.001009 15,112,554 LowVol 0.05% 83.78% 121.68%
1013 GBT GameBet Coin GBT $14,699 $0.000691 21,262,780 LowVol 0.71% -61.31%
1014 BIOB BioBar BIOB $13,558 $0.015306 885,756 LowVol 0.18% -24.48%
1015 DAS DAS DAS $12,770 $0.004694 2,720,426 LowVol -5.03%
1016 ARGUS Argus ARGUS $12,283 $0.010696 1,148,324 LowVol -0.01% -0.73% 14.66%
1017 ULA Ulatech ULA $11,414 $0.057188 199,586 LowVol 0.18% 85.97% 162.99%
1018 GEERT GeertCoin GEERT $10,732 $0.002108 5,091,200 LowVol 2.71% -24.06% -2.85%
1019 TRADE Tradecoin TRADE $10,613 $0.001346 7,886,979 LowVol 0.18% 136.11%
1020 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol 0.70% -21.21%
1021 CONX Concoin CONX $9,514 $0.012783 744,266 LowVol 0.18% 92.28% 71.11%
1022 TSTR Tristar Coin TSTR $9,303 $0.001850 5,027,857 LowVol 0.18% -41.40% -46.25%
1023 FRAZ Frazcoin FRAZ $8,732 $0.000941 9,275,448 LowVol 5.85% 71.43% -63.98%
1024 CCM100 CCMiner CCM100 $7,733 $0.002301 3,360,417 LowVol -0.68% -1.64% 20.37%
1025 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol 1.84% -7.91%
1026 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,771 $0.031965 211,827 15.48% 72.73%
1027 MRNG MorningStar MRNG $6,428 $0.000197 32,693,976 LowVol 2.45% 24.87%
1028 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,805 LowVol 28.72%
1029 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,635 $0.003364 1,377,917 LowVol 0.05% 36.11% 72.71%
1030 MGM Magnum MGM $3,997 $0.001009 3,960,151 LowVol 0.18% -50.63% -77.26%
1031 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -1.05%
1032 XNG Enigma XNG $3,345 $0.201168 16,627 LowVol 0.05% 2.90% 46.62%
1033 DGCS Digital Credits DGCS $2,940 $0.000505 5,826,388 LowVol 0.16% 22.52% 121.68%
1034 EBT Ebittree Coin EBT $2,057 $0.001627 1,264,511 LowVol -4.35% 52.23% -24.78%
1035 TOKEN SwapToken TOKEN $1,866 $1.2e-07 15,320,585,365 LowVol 2.39% -9.39% -20.68%
1036 ABN Abncoin ABN $1,150 $0.016988 67,700 LowVol 0.18% 30.35% 28.32%
1037 SOJ Sojourn SOJ $875 $0.001803 485,214 LowVol 2.45% -54.15%
1038 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1039 DMB Digital Money… DMB $494 $0.001174 421,300 LowVol 1.11% 32.13% 22.52%
1040 ENV Environ ENV $210 $0.000002 132,717,518 LowVol -1.73% 63.56%
1041 CALC CaliphCoin CALC $107 $0.001228 87,140 LowVol 0.18% 1.97% 48.76%
1042 FAL Falcoin FAL $33 $0.000168 196,766 LowVol -0.12% 22.52% 1.85%
1043 APW AppleCoin APW $14 $0.000168 82,362 LowVol 0.18% 22.52% 47.02%
1044 FDC Future Digita… FDC $8 $0.000003 2,753,201 LowVol 2.45%
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.95 $23,609,800 0.00% 11.00% 21.85%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $40.47 $16,084,800 3.83% 32.66% -12.13%
1047 ORME Ormeus Coin ORME $3.58 $7,152,840 -0.48% 25.12% 28.18%
1048 CMT CyberMiles CMT $0.221019 $6,421,500 -1.46% -5.16%
1049 ITC IoT Chain ITC $0.927346 $4,197,630 -1.07% 3.99%
1050 AI POLY AI AI $20.49 $3,438,530 0.80% 20.66% 34.32%
1051 FRGC Fargocoin FRGC $10.67 $3,131,000 1.91% -0.35% 4.22%
1052 ERO Eroscoin ERO $0.173214 $2,434,840 -1.10% 24.25%
1053 ETN Electroneum ETN $0.111461 $2,354,810 0.13% 12.20% 53.62%
1054 NULS Nuls NULS $0.824947 $2,205,010 -2.81% 6.27% 29.37%
1055 REC Regalcoin REC $29.18 $2,104,950 -1.08% 0.56% -38.99%
1056 GRX GOLD Reward T… GRX $4.44 $2,039,930 -7.84% -6.69% -4.40%
1057 FRST FirstCoin FRST $16.79 $1,508,620 0.69% 18.26% 2.94%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.72 $1,200,290 0.22% 13.04% -17.58%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.66 $1,113,750 -1.18% 18.14% 36.69%
1060 STC Santa Coin STC $0.711322 $715,441 -5.38% 18.06%
1061 RYZ ANRYZE RYZ $0.019591 $712,386 -9.57% 26.69% 4.22%
1062 BTE BitSerial BTE $6.89 $628,297 -0.53% 11.87% -16.60%
1063 WC WINCOIN WC $0.719630 $612,574 1.80% 20.27% -39.27%
1064 THS TechShares THS $0.963314 $566,564 -3.52% 10.78% 12.99%
1065 B2X SegWit2x [Fut… B2X $205.01 $530,426 -0.93% -0.69% -5.44%
1066 UGT UG Token UGT $0.456630 $461,364 3.27% 13.16% 2.32%
1067 ADK Aidos Kuneen ADK $47.26 $446,004 5.26% 78.69% 76.88%
1068 GBG Golos Gold GBG $0.152518 $431,722 -3.97% 9.09% 16.59%
1069 XIN Infinity Econ… XIN $0.030108 $333,400 1.31% 10.13% 12.10%
1070 BSR BitSoar BSR $0.208401 $329,468 0.18% 1.38% -10.33%
1071 TSL Energo TSL $0.029821 $300,418 -2.42% 1.70% -3.06%
1072 BT2 BT2 [CST] BT2 $75.06 $272,613 -11.12% -40.41% -53.14%
1073 VASH VPNCoin VASH $0.007401 $235,412 -6.34% 50.55% 29.87%
1074 BOT Bodhi BOT $0.413773 $234,118 -0.68% 2.58% -6.15%
1075 LLT LLToken LLT $0.334537 $215,609 -1.06% -0.52% -45.32%
1076 XCPO Copico XCPO $0.021364 $204,543 4.49% 11.91% -10.23%
1077 CAPP Cappasity CAPP $0.019644 $181,999 -1.17% 5.78%
1078 SBC StrikeBitClub SBC $1.34 $171,868 -5.88% 44.08%
1079 XID Sphre AIR XID $0.178824 $141,796 0.02% 9.91% 1.41%
1080 TER TerraNova TER $22.13 $136,447 -9.12% 154.82% 1080.05%
1081 SUR Suretly SUR $2.47 $113,713 -0.38% 2.83% -17.24%
1082 ICX ICON ICX $1.75 $104,787 -12.54% 1.35% 26.75%
1083 INF InfChain INF $0.012783 $95,866 -4.02% 15.77% 5.11%
1084 SEND Social Send SEND $0.081577 $68,694 0.18% 33.97%
1085 DSR Desire DSR $0.380202 $66,832 -3.46% 33.16% 45.26%
1086 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.075354 $65,471 2.48% -2.27% -11.59%
1087 MKR Maker MKR $423.49 $63,590 -0.90% 6.13% 4.88%
1088 BTCM BTCMoon BTCM $0.035778 $59,884 -1.37% 5.69% 62.18%
1089 XYLO XYLO XYLO $0.893130 $55,295 0.05% 70.01%
1090 QBT Qbao QBT $0.221223 $53,026 -0.18% 8.57% -13.31%
1091 SNOV Snovio SNOV $0.005050 $47,328 9.81% -1.66%
1092 MSD MSD MSD $0.009747 $38,582 0.45% 21.30% -17.51%
1093 BT1 BT1 [CST] BT1 $16379.70 $30,975 0.34% 21.34% 41.78%
1094 BCDN BlockCDN BCDN $0.087098 $28,016 -4.54% 3.98%
1095 FOR FORCE FOR $0.015095 $24,958 32.35% 83.02% 118.52%
1096 CMP Compcoin CMP $10.09 $20,087 3.74%
1097 XID International… XID $0.008746 $19,849 0.18% -4.91% 9.95%
1098 VIU Viuly VIU $0.011279 $17,333 -1.89% 2.01% 29.91%
1099 BOS BOScoin BOS $1.51 $16,701 -0.13% 36.13% 32.74%
1100 B3 B3Coin B3 $0.000109 $16,354 3.80% 76.14% 196.39%
1101 WISH MyWish WISH $0.148254 $15,928 -8.03% 8.91% 17.15%
1102 EVR Everus EVR $1.25 $14,854 -0.08% 11.36% -31.61%
1103 DAY Chronologic DAY $3.71 $12,652 -2.16% 13.56% -14.65%
1104 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.046329 $11,837 -0.47% -1.59% -20.93%
1105 WILD Wild Crypto WILD $0.128794 $9,394 -0.47% -26.95% -31.29%
1106 MCR Macro MCR $1.59 $9,378 0.15% 22.57% -24.34%
1107 SKR Sakuracoin SKR $0.010015 $9,158 -13.91% 12.57% 757.75%
1108 AKY Akuya Coin AKY $0.116227 $8,472 0.32% 16.49% -0.55%
1109 FRD Farad FRD $0.101483 $8,281 -5.75% 29.60% -20.35%
1110 BPL Blockpool BPL $0.199845 $7,304 0.05% 19.31% 33.93%
1111 NUKO Nekonium NUKO $0.079559 $7,203 -18.87% 18.48%
1112 DEUS DeusCoin DEUS $0.299734 $7,038 0.18% 14.19% -12.19%
1113 SND Sand Coin SND $0.541261 $6,970 -13.38% -9.97% -14.08%
1114 PLC PlusCoin PLC $0.000857 $6,385 0.86% 57.72% 51.80%
1115 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003908 $6,380 10.42% 23.16% 50.63%
1116 COR CORION COR $0.920663 $6,380 0.05% 28.00% 19.75%
1117 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.285853 $5,544 -0.18% 14.86% -38.81%
1118 GLS GlassCoin GLS $0.706444 $5,452 -17.36% -1.09% -48.04%
1119 BTU Bitcoin Unlim… BTU $78.65 $5,391 -1.16% -8.98% -36.32%
1120 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000233 $5,378 -0.43% -43.20% -57.43%
1121 MOTO Motocoin MOTO $0.018666 $4,984 0.17% 185.80% 453.08%
1122 BON Bonpay BON $1.52 $4,579 0.11% 31.71%
1123 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006254 $4,309 -0.43% 13.17% 50.99%
1124 AIB Advanced Inte… AIB $0.013836 $4,301 -13.16% -11.19% 224.31%
1125 MGC GulfCoin MGC $0.003028 $4,121 0.18% 83.78% 6.70%
1126 ONG onG.social ONG $0.166783 $3,801 -0.47% -24.50% 26.94%
1127 PLX PlexCoin PLX $0.025405 $3,741 0.25% -8.71% -75.09%
1128 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002562 $3,697 2.14% -7.62% 19.58%
1129 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.130692 $3,539 0.05% 21.58% 64.15%
1130 ELC Elacoin ELC $0.111863 $3,087 0.19% 61.85% 23.81%
1131 STU bitJob STU $0.034189 $3,058 0.00% -8.98% 13.02%
1132 SISA SISA SISA $0.011973 $3,034 -0.83% 3.81% 9.49%
1133 BUB Bubble BUB $0.017325 $2,917 1.00% -32.04%
1134 ACC AdCoin ACC $0.106558 $2,763 0.69% 25.24% 16.10%
1135 TCOIN T-coin TCOIN $0.000168 $2,578 0.05% -38.73% -27.41%
1136 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.010105 $2,422 2.05% 22.09% 164.90%
1137 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.84 $2,402 0.18% 3.78% 7.97%
1138 ABC Alphabit ABC $25.54 $2,375 0.18% 18.54% 38.34%
1139 DFS DFSCoin DFS $0.005731 $2,311 0.25% 26.94% -25.43%
1140 SHND StrongHands SHND $2.4e-08 $2,244 -0.88% 14.03% -11.64%
1141 PEC Peacecoin PEC $0.065262 $2,234 0.18% 12.65% 18.12%
1142 DMC DynamicCoin DMC $0.002177 $2,233 -4.03% 8.81% -49.91%
1143 MGC MergeCoin MGC $0.012951 $2,164 0.18% 22.98% -9.98%
1144 HYTV Hyper TV HYTV $0.003306 $2,114 -2.04% -13.61% -9.76%
1145 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004936 $2,110 -0.41% 1.50% -52.82%
1146 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000336 $2,084 0.05% 22.52% -40.88%
1147 PRES President Trump PRES $0.000921 $1,987 0.05% -76.42% -67.71%
1148 GARY President Joh… GARY $0.231276 $1,907 0.18% 68.63% 19.46%
1149 MEN PeopleCoin MEN $0.000168 $1,874 0.16% 22.52%
1150 FLASH Flash FLASH $0.007064 $1,790 0.16% 33.86% 77.63%
1151 ANI Animecoin ANI $0.000336 $1,711 16.72% 71.59% 49.32%
1152 XOT Internet of T… XOT $2353.13 $1,505 0.16% 22.43%
1153 BLX Blockchain Index BLX $3.24 $1,504 -0.47% 12.85% 15.47%
1154 BAT BatCoin BAT $0.000005 $1,493 -0.92% 19.33% 134.18%
1155 GAY GAY Money GAY $0.016676 $1,476 0.15% 60.47% 124.49%
1156 VULC Vulcano VULC $0.006218 $1,388 1.42% 0.64% -11.96%
1157 MCI Musiconomi MCI $0.025639 $1,313 -0.40% -15.57% -21.89%
1158 DGPT DigiPulse DGPT $1.00 $1,192 -16.65% 11.79% -6.60%
1159 HNC Huncoin HNC $0.002018 $1,177 -14.26% -23.29% 4.32%
1160 MINEX Minex MINEX $0.017703 $1,147 0.14% 20.78% 13.16%
1161 APC AlpaCoin APC $0.030645 $1,108 0.05% 40.39% 3.13%
1162 TRIA Triaconta TRIA $9.27 $1,085 -0.41% 10.43% 8.01%
1163 OX OX Fina OX $0.000200 $1,035 -0.05% 30.31% 19.16%
1164 CASH Cash Poker Pro CASH $0.059761 $903 -1.75% 48.45% -13.96%
1165 IBTC iBTC IBTC $0.008029 $887 -0.41% -21.20% 56.40%
1166 BTBc Bitbase BTBc $0.004541 $886 0.18% -2.47% -2.10%
1167 EFYT Ergo EFYT $16.34 $884 6.87% 3.03% 68.45%
1168 LDCN LandCoin LDCN $0.001550 $731 0.77% -4.99% -49.94%
1169 ZBC Zilbercoin ZBC $0.032455 $721 0.14% 22.50% -12.19%
1170 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $704 -0.47% 30.84% 110.07%
1171 NTC Natcoin NTC $0.084100 $695 0.18% -10.57% -37.92%
1172 EGOLD eGold EGOLD $0.018392 $679 -0.47% -7.56% 136.93%
1173 FRN Francs FRN $0.032014 $678 0.03% 14.77% 10.73%
1174 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002523 $663 -6.08% -3.27% 39.56%
1175 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002389 $658 -16.32% 5.82% 46.97%
1176 TCR TheCreed TCR $0.000673 $639 0.05% 144.99% 131.21%
1177 DUB Dubstep DUB $0.002691 $622 -19.87% 18.23%
1178 NAMO NamoCoin NAMO $0.000215 $606 -1.09% 18.65% 42.43%
1179 BEST BestChain BEST $0.001528 $590 0.22% -50.13% 22.06%
1180 XQN Quotient XQN $0.005382 $588 -8.52% -27.40% 0.50%
1181 EAG EA Coin EAG $4.54 $587 0.18% 65.38% 46.36%
1182 PNX Phantomx PNX $0.016063 $584 -20.27% 22.79% 0.11%
1183 UR UR UR $0.001018 $526 -22.03% -11.28% 78.85%
1184 RHFC RHFCoin RHFC $0.001009 $525 0.18% -8.26%
1185 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.103057 $524 0.18% 27.88% 32.98%
1186 MAVRO Mavro MAVRO $0.045751 LowVol 0.05% 67.71% 140.73%
1187 ETT EncryptoTel [… ETT $0.091590 LowVol 0.18% 22.65% -0.40%
1188 FAP FAPcoin FAP $0.009633 LowVol 0.04% 50.62%
1189 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006909 LowVol 0.18% 481.30% 382.65%
1190 ACN Avoncoin ACN $0.000673 LowVol -7.56% 12.48% 87.81%
1191 ACES Aces ACES $0.000168 LowVol 0.16% 22.52% 47.89%
1192 BSN Bastonet BSN $0.000673 LowVol 0.18% -1.98% -2.60%
1193 WIC Wi Coin WIC $0.002839 LowVol 0.10% 1.59% 6.93%
1194 WA WA Space WA $0.026912 LowVol 0.05% 34.27% 41.17%
1195 COUPE Coupecoin COUPE $0.000138 LowVol -0.40% 82.58% 2074.47%
1196 EDRC EDRCoin EDRC $0.063173 LowVol 0.18% 13.70% 11.62%
1197 QBT Cubits QBT $0.004560 LowVol 0.19% 64.17% 10.93%
1198 CC CyberCoin CC $0.000168 LowVol 0.16% -38.74% 47.79%
1199 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000168 LowVol 0.18% 22.51% 47.72%
1200 STARS StarCash Network STARS $0.249220 LowVol -0.18% 197.11% 24.84%
1201 INDIA India Coin INDIA $0.000168 LowVol 0.18% -27.74% -26.11%
1202 HDLB HODL Bucks HDLB $0.087465 LowVol -33.89% 93.06% 98.47%
1203 EBIT eBIT EBIT $0.004480 LowVol -0.47% 5.26% 21.81%
1204 PCN PeepCoin PCN $0.000168 LowVol 0.18% 22.52% 47.79%
1205 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000168 LowVol 0.18% 22.52% -50.74%
1206 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006896 LowVol 0.18% -79.41%
1207 RCN Rcoin RCN $0.000168 LowVol 0.18% 22.52% 47.79%
1208 10MT 10M Token 10MT $0.002265 LowVol -0.47% 58.22%
1209 DBG Digital Bulli… DBG $0.007569 LowVol -9.86% 24.17% 14.67%
1210 HAT Hawala.Today HAT $0.254808 LowVol -8.77% 3.05% 48.40%
1211 QORA Qora QORA $0.235481 LowVol 0.18% -4.51% 10.72%
1212 EXRN EXRNchain EXRN $9.3e-07 LowVol -0.47% 4.78% -4.17%
1213 SAK Sharkcoin SAK $0.001923 LowVol -0.03% -1.51% -21.91%
1214 EVC EventChain EVC $0.055595 LowVol -0.47% -59.01% -39.97%
1215 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004537 LowVol 0.18% 6.62% 15.46%
1216 XDE2 XDE II XDE2 $4.29 LowVol 0.18% 37.04%
1217 GRN Granite GRN $0.016820 LowVol 0.16% 16.68% 54.84%
1218 CME Cashme CME $0.000168 LowVol 0.16% 47.79%
1219 PRN Protean PRN $0.000159 LowVol 0.40% 835.65% 147.27%
1220 NBIT netBit NBIT $0.080737 LowVol 0.05% 24.54% 22.29%
1221 ZSE ZSEcoin ZSE $0.014129 LowVol -29.37% 21.02% 35.67%
1222 EUSD eUSD EUSD $0.000264 LowVol -0.47% 24.43% 42.40%
1223 XRY Royalties XRY $0.000162 LowVol 0.23% 18.25% -17.58%
1224 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003364 LowVol 0.05% 74.99% 111.13%
1225 MAGN Magnetcoin MAGN $0.676336 LowVol 0.18% 24.18% 35.25%
1226 TIE TIES Network TIE $0.101923 LowVol -0.47% 0.23% 6.10%
1227 SKC Skeincoin SKC $0.024557 LowVol 0.18% -12.74% 73.33%
1228 BITOK Bitok BITOK $0.000168 LowVol 0.18% 22.52% 682.89%
1229 CYDER Cyder CYDER $0.000336 LowVol 0.16% 22.52% 47.79%
1230 FFC FireFlyCoin FFC $0.000168 LowVol 0.16% 22.52% 47.80%
1231 TOP TopCoin TOP $0.000505 LowVol 0.06% 14.87% 20.51%
1232 LKC LinkedCoin LKC $0.000336 LowVol 0.18% 22.52% 47.79%
1233 MONETA Moneta MONETA $0.000673 LowVol 0.05% 29.69% 97.07%
1234 9COIN 9COIN 9COIN $0.003700 LowVol 0.18% 7.82% 34.68%
1235 ASN Aseancoin ASN $0.006896 LowVol 0.18% 25.58% -64.86%
1236 TELL Tellurion TELL $0.000198 LowVol 1.11% 41.45% -17.60%
1237 LEPEN LePen LEPEN $0.000167 LowVol 0.16% 30.43% 74.09%
1238 POKE PokeCoin POKE $0.000168 LowVol 0.16% 22.52% -12.91%
1239 CYC Cycling Coin CYC $0.001514 LowVol 22.52% 3.40%
1240 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000336 LowVol 0.18% 22.52% -1.47%
1241 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005719 LowVol 0.18% 22.52% 32.56%
1242 IPY Infinity Pay IPY $0.002108 LowVol -0.41% 21.84%
1243 IQT iQuant IQT $0.160523 LowVol 0.18% 19.10% -0.17%
1244 YES Yescoin YES $0.000168 LowVol 0.18% 22.80% 103.10%
1245 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001581 LowVol 0.18% -20.56% 38.16%
1246 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000185 LowVol -0.47% 5.04% 181.78%
1247 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.130692 LowVol 0.18%
1248 SWP Swapcoin SWP $0.064860 LowVol -0.47% -36.19% -33.73%
1249 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 0.10% 16.52% 69.47%
1250 WOW Wowcoin WOW $0.000138 LowVol 1.23% 0.55% 21.31%
1251 VGC VegasCoin VGC $0.000168 LowVol 0.05% 47.53%
1252 PRIMU Primulon PRIMU $0.000298 LowVol 0.18% 10.48% 34.97%
1253 YEL Yellow Token YEL $0.005374 LowVol -0.47% 6.34% 1.55%
1254 AXIOM Axiom AXIOM $0.024726 LowVol 0.16% 22.52% 42.01%
1255 KASHH KashhCoin KASHH $0.000168 LowVol 0.18% 26.20% 3921.11%
1256 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003196 LowVol 0.18% -19.80% 8.00%
1257 X2 X2 X2 $0.000168 LowVol 0.16% -38.74% 49.65%
1258 BGR Bongger BGR $0.000179 LowVol -1.89% 10.85% 49.71%
1259 MARX MarxCoin MARX $0.001727 LowVol -0.67% 73.54% 66.14%
1260 KARMA Karmacoin KARMA $0.000168 LowVol 0.16% 22.52%
1261 QBC Quebecoin QBC $0.002691 LowVol 0.05% 22.52% 39.11%
1262 FUDD DimonCoin FUDD $0.000928 LowVol -0.47% -30.07% -19.90%
1263 GAIN UGAIN GAIN $0.002355 LowVol 0.05% 22.52% 59.16%
1264 TURBO TurboCoin TURBO $0.000168 LowVol 0.18% 22.52% 47.57%
1265 XTD XTD Coin XTD $0.000168 LowVol 0.05%
1266 EGG EggCoin EGG $0.063580 LowVol 0.05% 47.02%
1267 GBRC Global Busine… GBRC $0.000168 LowVol 0.18%
1268 WINK Wink WINK $0.000336 LowVol 0.18% 145.04%
1269 REGA Regacoin REGA $0.001177 LowVol 0.16% 42.94% -15.27%
1270 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000841 LowVol 0.18% 2.10% 5.77%
1271 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003869 LowVol 40.87%
1272 TEAM TeamUp TEAM $0.000336 LowVol 0.05% 22.52%
1273 LTH LAthaan LTH $0.001177 LowVol 23.68% 71.53% 77.31%
1274 AV AvatarCoin AV $0.062066 LowVol 0.16% 22.52% 58.52%
1275 BIT First Bitcoin BIT $0.011438 LowVol 0.18% -8.41% -8.46%
1276 DASHS Dashs DASHS $0.057188 LowVol 0.18% 11.08% 36.42%
1277 FUTC FutCoin FUTC $0.003364 LowVol 0.18% 53.15% 48.82%
1278 PRM PrismChain PRM $0.001850 LowVol 0.16% 12.29% 47.80%
1279 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006223 LowVol 0.18% -23.17% -15.23%
1280 TRICK TrickyCoin TRICK $0.021698 LowVol 0.18% 61.27% 104.46%
1281 IFC Infinitecoin IFC $0.000019 LowVol -1.55% -2.20% 56.85%
1282 BET BetaCoin BET $0.001850 LowVol 0.16% -33.82%
1283 MBL MobileCash MBL $0.000673 LowVol 0.05% 22.52% 96.01%
1284 STEX STEX STEX $1.34 LowVol 1.62% 38.10% 46.05%
1285 HIGH High Gain HIGH $0.000505 LowVol 0.18% 83.78% -38.53%
1286 BXC Bitcedi BXC $0.002590 LowVol -1.89% -12.92% -19.56%
1287 DISK DarkLisk DISK $0.001346 LowVol 0.18% 22.52% 100.75%
1288 SPORT SportsCoin SPORT $0.001514 LowVol 0.16%
1289 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.057000 LowVol -0.68% 23.91% 38.85%
1290 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 0.44% 17.46% -98.67%
1291 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1292 HYPER Hyper HYPER $0.035779 LowVol 20.66% -20.00%
1293 DON Donationcoin DON $0.000676 LowVol 0.52% 18.75% 37.61%
1294 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 35.67%
1295 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 36.38%
1296 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1297 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1298 VOYA Voyacoin VOYA $2.50 LowVol 13.86% 59.42%
1299 XAU Xaucoin XAU $0.040620 LowVol 11.65% -8.41%
1300 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 91.77%
1301 IRL IrishCoin IRL $0.002823 LowVol 2.83% 28.07%
1302 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 34.30%
1303 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.510180 LowVol 20.16% 100.05%
1304 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol 1.91% 37.37%
1305 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol 1.02% -1.31%
1306 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -19.44%
1307 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1308 OP Operand OP $0.000979 LowVol 1.91% 7.56%
1309 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol -0.03%
1310 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol -3.66%
1311 SFE SafeCoin SFE $0.000166 LowVol 20.95% 45.90%
1312 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1313 HCC Happy Creator… HCC $0.000649 LowVol 18.11% 1.28%
1314 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002650 LowVol 13.56% -2.03%
1315 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol 12.72% 3.98%
1316 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 19.15%
1317 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol 5.50% 18.23%
1318 CBD CBD Crystals CBD $0.003032 LowVol 0.31% 22.68% 89.37%
1319 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol 19.68% 44.36%
1320 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol 23.96%
1321 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol 162.18%
1322 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol 2.41%
1323 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol 2.41% 11.87%
1324 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000460 LowVol 11.72% 11.65%
1325 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1326 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 2.46% 24.65%
1327 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1328 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109744 LowVol 21.09%
1329 PI PiCoin PI $0.002464 LowVol 19.65% 10.01%
1330 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol 20.83%
1331 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 23.14%
1332 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1333 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003941 LowVol 19.60% -12.25%
1334 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1335 UNC UNCoin UNC $0.000149 30.77%
1336 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1337 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 31.80%
1338 FC Facecoin FC $0.003480 -15.02%
1339 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -8.10%
1340 FBL Faceblock FBL $0.001654 0.58%

Quay lại phần 1

Phản hồi