Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 14h ngày 11/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 14h ngày 11/12/2017 (GMT +7) của 1340 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 14h ngày 11/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16971.60 trên tổng giá trị $283,995,965,760

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $469.63 trên tổng giá trị $45,209,802,233

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1409.83 trên tổng giá trị $23,754,437,145

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.36 trên tổng giá trị $12,124,199,913

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.246481 trên tổng giá trị $9,548,463,161

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng ANI Animecoin (ANI) đang có giá hiện tại $0.000338 trên tổng giá trị đã biến động tăng 79.36% trong 1h qua

    + Đồng TSE Tattoocoin (S… (TSE) đang có giá hiện tại $0.001647 trên tổng giá trị $148,963 đã biến động tăng 50.45% trong 1h qua

    + Đồng REE ReeCoin (REE) đang có giá hiện tại $0.000067 trên tổng giá trị $172,777 đã biến động tăng 48.70% trong 1h qua

    + Đồng RNS Renos (RNS) đang có giá hiện tại $0.048860 trên tổng giá trị $1,629,765 đã biến động tăng 41.20% trong 1h qua

    + Đồng ZEIT Zeitcoin (ZEIT) đang có giá hiện tại $0.000047 trên tổng giá trị $1,753,801 đã biến động tăng 36.99% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng AHT Bowhead (AHT) đang có giá hiện tại $0.285628 trên tổng giá trị $2,285,024 đã biến động tăng 1757.20% trong 24h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000159 trên tổng giá trị đã biến động tăng 846.22% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.015009 trên tổng giá trị $91,662 đã biến động tăng 792.74% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.27 trên tổng giá trị $8,353,456 đã biến động tăng 602.21% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.006938 trên tổng giá trị đã biến động tăng 483.57% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000169 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3937.67% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000139 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2105.47% trong 7 ngày qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000169 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1765.33% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $24.38 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1197.80% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.400818 trên tổng giá trị $30,307,653 đã biến động tăng 1076.17% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 14h ngày 11/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 SCORE Scorecoin SCORE $155,794 $0.005134 30,346,591 $4,264 5.18% -12.39% 31.26%
702 QTL Quatloo QTL $152,366 $0.019739 7,718,883 $787 2.75% 65.04% 77.03%
703 CRDNC Credence Coin CRDNC $152,115 $0.044387 3,427,006 $840,922 -6.20% 42.76% -98.90%
704 GP GoldPieces GP $149,294 $0.122356 1,220,161 $1,468 2.53% 8.60% 20.31%
705 ACP AnarchistsPrime ACP $143,565 $0.032667 4,394,874 $943 2.51% 5.88% 89.45%
706 CMT Comet CMT $142,327 $0.163064 872,830 $6,323 3.18% 49.39% 174.25%
707 CACH CacheCoin CACH $141,865 $0.033817 4,195,132 $1,142 -2.11% 22.24% 10.39%
708 EGAS ETHGAS EGAS $135,293 $0.013319 10,157,540 $3,027 0.75% 28.18% 158.08%
709 RPC RonPaulCoin RPC $134,395 $0.149513 898,883 $1,115 2.83% 75.44% 132.25%
710 GLT GlobalToken GLT $133,861 $0.005068 26,414,900 $563 2.53% 12.98% 139.12%
711 XCO X-Coin XCO $132,787 $0.010722 12,384,976 $15,430 2.50% 88.15% 47.52%
712 XCXT CoinonatX XCXT $127,288 $0.007865 16,184,966 $833 2.61% 27.06% -3.41%
713 PIE PIECoin PIE $126,895 $0.009458 13,416,607 $10,341 10.42% 129.59% 128.07%
714 VUC Virta Unique … VUC $126,083 $0.002049 61,527,300 $1,146 5.44% 25.81% 45.55%
715 TAJ TajCoin TAJ $123,058 $0.015240 8,074,669 $1,750 -7.60% 21.12% 43.29%
716 MAR Marijuanacoin MAR $115,567 $0.075679 1,527,069 $790 2.53% 18.06% -31.23%
717 SCRT SecretCoin SCRT $114,986 $0.027192 4,228,672 $756 2.53% 12.88% 21.67%
718 NEVA NevaCoin NEVA $112,568 $0.045398 2,479,600 $1,486 2.52% 12.08% 14.19%
719 MONK Monkey Project MONK $112,393 $1.06 105,797 $4,792 -9.23% 4.01% -76.04%
720 EOT EOT Token EOT $107,096 $0.012964 8,260,903 $4,298 4.81% 55.86% 1.69%
721 MST MustangCoin MST $102,182 $0.162106 630,343 $1,070 -11.16% 21.56% 16.61%
722 PRC PRCoin PRC $101,840 $0.006418 15,868,000 $28,176 2.53% -0.56% -34.27%
723 SGR Sugar Exchange SGR $101,618 $0.029034 3,500,000 $1,585 2.29% 27.61% -14.48%
724 BRAT BRAT BRAT $90,780 $0.000567 160,000,000 $667 -2.66% 104.30% 132.79%
725 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $75,903 $0.009452 8,030,000 $1,018 -17.37% -31.50% -14.83%
726 WOMEN WomenCoin WOMEN $74,686 $0.001689 44,220,400 $2,702 1.02% -11.63% -28.05%
727 PRX Printerium PRX $74,056 $0.006264 11,821,728 $840 1.20% -72.34% 52.83%
728 KRONE Kronecoin KRONE $73,318 $0.019435 3,772,512 $653 -0.74% 45.91% 75.36%
729 KURT Kurrent KURT $72,377 $0.007296 9,919,485 $678 -2.14% -1.89% 3.38%
730 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $70,978 $0.081136 874,802 $89,149 10.49% 155.52% 509.38%
731 RBT Rimbit RBT $58,491 $0.000506 115,499,623 $2,913 2.51% 38.35% 20.29%
732 WORM HealthyWormCoin WORM $56,772 $0.000507 112,046,261 $1,933 2.53% 84.49% 109.02%
733 ERY Eryllium ERY $55,916 $0.010204 5,479,631 $773 2.31% 1.65% 75.08%
734 OS76 OsmiumCoin OS76 $49,828 $0.055735 894,026 $3,513 2.54% 46.53% 67.93%
735 ICON Iconic ICON $45,061 $0.076002 592,894 $1,047 2.53% 16.67% 32.44%
736 MSCN Master Swiscoin MSCN $39,820 $0.000890 44,730,500 $880 0.98% 14.83% -19.40%
737 CASH Cashcoin CASH $38,986 $0.000845 46,158,242 $954 -23.98% 11.71% -43.03%
738 CRTM Corethum CRTM $36,053 $0.014421 2,500,000 $3,426 1.19% 116.35% 116.65%
739 LBTC LiteBitcoin LBTC $34,711 $0.010887 3,188,280 $14,159 9.51% 26.94% 271.93%
740 SDP SydPak SDP $31,768 $0.198788 159,807 $777 2.51% 23.00% 47.81%
741 GSR GeyserCoin GSR $26,499 $0.565456 46,864 $3,532 2.44% 8.37% 419.96%
742 XOC Xonecoin XOC $23,338 $0.055566 420,000 $677 2.53% 23.00%
743 VPRC VapersCoin VPRC $22,041 $0.000028 780,124,964 $774 1.37% -73.60% -64.17%
744 XRC Rawcoin XRC $21,514 $0.030522 704,882 $960 29.82% 51.83% 62.05%
745 CTO Crypto CTO $18,642 $0.001520 12,264,456 $1,947 2.50% -86.16% -88.16%
746 LVPS LevoPlus LVPS $17,379 $0.011485 1,513,256 $5,989 3.00% 49.38% 34.10%
747 HMC HarmonyCoin HMC $7,802 $0.013902 561,235 $4,814 2.53% 31.82% 16.06%
748 NANOX Project-X NANOX $2,644 $33778.70 0.078264 $507 2.53% -31.48% -49.83%
749 UNITY SuperNET UNITY $43,790,393 $53.66 816,061 LowVol -0.08% 37.54% -25.43%
750 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
751 YASH YashCoin YASH $7,255,869 $0.725567 10,000,275 LowVol 2.53% 50.97% 69.73%
752 ECOB Ecobit ECOB $6,229,867 $0.014017 444,444,444 LowVol 1.33% 15.41% 28.39%
753 PGL Prospectors Gold PGL $5,523,077 $0.085629 64,500,000 LowVol 2.50% -6.02%
754 XC XCurrency XC $4,406,660 $0.750591 5,870,920 LowVol 7.18% -41.66%
755 ATMS Atmos ATMS $4,100,323 $0.040872 100,320,343 LowVol 2.51% 0.01% 18.45%
756 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -2.56%
757 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 23.63%
758 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,862,792 $0.471889 6,066,664 LowVol 2.50% 11.18% 88.86%
759 JNS Janus JNS $2,468,885 $0.107248 23,020,335 LowVol 2.53% 52.84% -68.79%
760 RC RussiaCoin RC $2,447,193 $0.292102 8,377,873 LowVol 2.63% 58.09% 92.74%
761 SIFT Smart Investm… SIFT $2,387,775 $3.30 722,935 LowVol 10.59% 26.39% -5.07%
762 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,225,483 $4.78 465,952 LowVol 1.03% 6.04% -9.93%
763 HTC HitCoin HTC $1,857,212 $0.000169 10,996,318,099 LowVol 2.50% 23.00% 48.09%
764 NKA IncaKoin NKA $1,744,391 $0.000153 11,411,092,073 LowVol 2.75% 17.63% 38.26%
765 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,711,668 $0.057056 30,000,000 LowVol 2.53% 22.58% -46.88%
766 MBI Monster Byte MBI $1,563,561 $0.092943 16,822,736 LowVol 2.52% 6.94% 68.04%
767 DCY Dinastycoin DCY $1,429,909 $0.001006 1,420,858,063 LowVol 2.56% 46.35% 90.14%
768 ORB Orbitcoin ORB $1,251,862 $0.404407 3,095,550 LowVol 2.35% 18.33% 21.81%
769 SDC ShadowCash SDC $1,245,797 $0.186075 6,695,133 LowVol 9.55% 62.37%
770 BTSR BTSR BTSR $1,196,635 $0.364354 3,284,266 LowVol 1.83% 13.92% 75.76%
771 METAL MetalCoin METAL $1,156,306 $0.015031 76,925,527 LowVol 2.53% 36.83% 48.10%
772 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,112,810 $0.000049 22,889,311,164 LowVol 32.27% -14.07% -27.82%
773 INPAY InPay INPAY $1,107,940 $0.110794 10,000,000 LowVol 2.53% 22.81% 21.29%
774 GOOD Goodomy GOOD $992,113 $0.002248 441,349,000 LowVol 2.23% 36.96% 45.21%
775 SMC SmartCoin SMC $835,141 $0.035408 23,586,345 LowVol 2.55% 10.15% 27.93%
776 BPC Bitpark Coin BPC $742,496 $0.009900 75,000,000 LowVol 2.54% 3.24% -0.66%
777 VAL Valorbit VAL $736,523 $0.000138 5,322,964,928 LowVol 0.76% 21.33%
778 FLT FlutterCoin FLT $690,883 $0.002144 322,214,524 LowVol 2.50% 73.28% 89.09%
779 AU AurumCoin AU $683,005 $2.31 296,216 LowVol 2.50% 20.66% 40.61%
780 EBET EthBet EBET $672,405 $0.079083 8,502,500 LowVol 1.14% -14.70% -8.65%
781 TROLL Trollcoin TROLL $669,228 $0.001182 566,067,759 LowVol 2.50% 7.50% 29.89%
782 J Joincoin J $651,586 $0.266127 2,448,402 LowVol 2.50% 2.90% 173.84%
783 XJO Joulecoin XJO $644,408 $0.018689 34,480,052 LowVol 0.28% 22.29% -20.03%
784 CFT CryptoForecast CFT $637,956 $0.013869 46,000,000 LowVol 4.61% 53.85% 67.85%
785 V Version V $635,485 $0.001354 469,450,223 LowVol 2.30% 24.58% 4.48%
786 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
787 DAXX DaxxCoin DAXX $588,631 $0.001181 498,388,030 LowVol 2.51% 45.34% 71.18%
788 RIYA Etheriya RIYA $574,357 $0.363165 1,581,531 LowVol 2.50% -2.14% 17.85%
789 SAC SACoin SAC $568,675 $0.081069 7,014,702 LowVol 2.53% 18.08% 39.38%
790 ITI iTicoin ITI $563,360 $17.61 32,000 LowVol 0.51% 16.34% -19.56%
791 WAY WayGuide WAY $557,576 $0.005573 100,040,708 LowVol 2.53% 35.30% 49.35%
792 USC Ultimate Secu… USC $552,016 $0.053370 10,343,113 LowVol 2.53% -2.59% 0.86%
793 CARBON Carboncoin CARBON $551,787 $0.000036 15,392,009,869 LowVol -1.42% -57.21% -56.20%
794 CHESS ChessCoin CHESS $546,509 $0.010114 54,032,769 LowVol 2.53% 23.52% 68.17%
795 NETKO Netko NETKO $543,556 $0.124124 4,379,140 LowVol 2.57% 22.47% -11.58%
796 ICN iCoin ICN $518,269 $0.017734 29,224,913 LowVol 2.50% 24.25% 18.84%
797 UNIC UniCoin UNIC $512,768 $0.172693 2,969,249 LowVol 2.01% 36.46% 76.11%
798 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
799 8BIT 8Bit 8BIT $494,599 $0.336957 1,467,841 LowVol 2.47% 22.47% 41.04%
800 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -50.26%
801 NYAN Nyancoin NYAN $484,204 $0.001518 318,926,855 LowVol 1.82% 47.10% 64.69%
802 FUCK FuckToken FUCK $470,934 $0.009163 51,392,878 LowVol 1.24% 5.03% 44.18%
803 GLC GlobalCoin GLC $470,848 $0.007225 65,171,010 LowVol 19.50%
804 I0C I0Coin I0C $463,172 $0.022071 20,985,443 LowVol 12.35% 207.69% 20.03%
805 VIDZ PureVidz VIDZ $455,512 $0.003636 125,279,775 LowVol 2.59% 49.26% 51.92%
806 STV Sativacoin STV $450,814 $0.063613 7,086,799 LowVol 2.49% 16.60% 72.08%
807 FUNK The Cypherfunks FUNK $449,004 $0.000010 46,322,819,999 LowVol 1.47% 10.35% 62.28%
808 SWING Swing SWING $445,176 $0.159894 2,784,194 LowVol 2.55% 17.68% 71.40%
809 EL Elcoin EL $444,956 $0.039696 11,208,967 LowVol 0.13% 7.54% -12.26%
810 FNC FinCoin FNC $435,417 $0.033809 12,878,667 LowVol 2.42% -18.60% -10.06%
811 LOT LottoCoin LOT $433,218 $0.000030 14,491,014,421 LowVol 1.74% 28.90% 48.18%
812 JET Jetcoin JET $426,023 $0.087434 4,872,509 LowVol 2.53% 172.11% -3.81%
813 BERN BERNcash BERN $409,124 $0.005743 71,234,301 LowVol 1.83% 28.98% 41.90%
814 XGR GoldReserve XGR $407,800 $0.023749 17,171,382 LowVol 2.22% -1.07% -5.52%
815 SLG Sterlingcoin SLG $397,310 $0.094437 4,207,131 LowVol 6.15% -32.97% 3.96%
816 UFR Upfiring UFR $396,609 $0.027542 14,400,000 LowVol 1.24% -9.88% 7.32%
817 STS Stress STS $381,791 $0.000676 565,134,332 LowVol 2.53% 23.00%
818 PR Prototanium PR $368,606 $1.88 195,942 LowVol 2.50% -7.81% 48.02%
819 TTC TittieCoin TTC $366,018 $0.000291 1,259,816,434 LowVol 2.56% 52.84% 73.43%
820 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 37.89%
821 XPTX PlatinumBAR XPTX $361,018 $0.844687 427,398 LowVol 2.53% 10.07% 18.06%
822 FRC Freicoin FRC $359,774 $0.012160 29,585,932 LowVol 2.50% 28.11% 37.86%
823 BIGUP BigUp BIGUP $356,955 $0.000168 2,119,624,934 LowVol 2.64% 40.91%
824 SH Shilling SH $355,291 $0.008951 39,691,225 LowVol 2.51% 18.17% 8.66%
825 ROC Rasputin Onli… ROC $353,879 $0.326567 1,083,633 LowVol 1.19% 4.73% -25.91%
826 MAD SatoshiMadness MAD $337,903 $0.000169 2,000,683,485 LowVol 2.51%
827 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol -0.14% 18.43%
828 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $324,174 $0.024442 13,262,730 LowVol 2.63% 26.25% 56.78%
829 WMC WMCoin WMC $305,666 $0.026516 11,527,489 LowVol 2.50% 23.00% 48.10%
830 BUN BunnyCoin BUN $298,826 $0.000003 102,329,447,020 LowVol 1.35% -19.54% 18.58%
831 Q2C QubitCoin Q2C $293,458 $0.001182 248,218,010 LowVol 2.51% 7.68% -5.75%
832 EVO Evotion EVO $291,168 $0.091809 3,171,442 LowVol 2.56% -0.48% 16.04%
833 LANA LanaCoin LANA $285,403 $0.000339 841,421,613 LowVol 2.51% -14.59% 48.88%
834 YAC Yacoin YAC $283,505 $0.002365 119,900,114 LowVol 2.50% 32.53% 72.36%
835 PHS Philosopher S… PHS $271,214 $0.045095 6,014,340 LowVol 2.50% 46.03% 65.34%
836 CAT Catcoin CAT $265,412 $0.042730 6,211,350 LowVol 2.50% 5.90% 54.97%
837 TRI Triangles TRI $259,752 $3.56 72,891 LowVol 2.50% 6.20% -0.35%
838 C2 Coin2.1 C2 $257,672 $0.002577 99,976,323 LowVol 2.08% -34.15% 29.45%
839 SPACE SpaceCoin SPACE $251,180 $0.011956 21,009,540 LowVol 0.07% 13.84% 38.78%
840 GAIA GAIA GAIA $248,078 $0.010293 24,101,381 LowVol -0.13% 8.35%
841 GRT Grantcoin GRT $247,974 $0.005742 43,183,120 LowVol 2.50% 13.02% 31.46%
842 RED RedCoin RED $238,724 $0.003221 74,107,896 LowVol 2.47% 41.87% 86.66%
843 ACOIN Acoin ACOIN $237,438 $0.194608 1,220,085 LowVol 5.03% 64.10% 36.15%
844 FIRE Firecoin FIRE $236,585 $2.40 98,412 LowVol 2.50% 36.85% 63.90%
845 URC Unrealcoin URC $236,089 $0.033610 7,024,402 LowVol 2.51% 66.50% 29.22%
846 ECA Electra ECA $233,459 $0.000011 21,998,741,872 LowVol 2.66% -22.72% -78.56%
847 EVIL Evil Coin EVIL $231,132 $0.010996 21,020,383 LowVol -9.39% 21.74% 11.46%
848 HMP HempCoin HMP $229,129 $0.000169 1,356,645,470 LowVol 2.50% 23.00% 48.09%
849 BUMBA BumbaCoin BUMBA $227,761 $0.010134 22,476,016 LowVol 2.51% 29.62% 89.05%
850 CYP Cypher CYP $226,837 $0.035637 6,365,285 LowVol 2.50% 21.27% 61.91%
851 CNNC Cannation CNNC $226,155 $0.091306 2,476,893 LowVol 2.56% 18.34% 64.92%
852 ANTI AntiBitcoin ANTI $218,281 $0.012498 17,465,159 LowVol 2.53% 54.27% 46.13%
853 HAL Halcyon HAL $213,787 $0.040197 5,318,529 LowVol 2.51% -18.64% 48.10%
854 HODL HOdlcoin HODL $213,128 $0.001351 157,738,140 LowVol 2.50% -10.55% 1.34%
855 OHM OHM OHM $212,036 $0.007094 29,891,399 LowVol 2.53% 23.00% 47.84%
856 SHDW Shadow Token SHDW $211,497 $0.030214 7,000,000 LowVol -2.51% -38.38%
857 MNM Mineum MNM $210,999 $0.022360 9,436,367 LowVol -5.36% 171.40% 34.38%
858 PXI Prime-XI PXI $205,938 $0.011489 17,924,640 LowVol 2.49% -3.59% 76.64%
859 MNC Mincoin MNC $205,898 $0.051080 4,030,919 LowVol 2.10% 24.02% 16.86%
860 CORG CorgiCoin CORG $205,224 $0.000164 1,251,855,418 LowVol 0.59% -2.86% 3.60%
861 FRK Franko FRK $204,204 $0.219393 930,767 LowVol 2.50% 50.52%
862 QCN QuazarCoin QCN $204,189 $0.033779 6,044,911 LowVol 23.07% 139.45% 39.33%
863 MCRN MACRON MCRN $199,366 $0.000497 401,421,401 LowVol 1.59% 20.16% 31.61%
864 IMS Independent M… IMS $196,922 $0.036678 5,368,934 LowVol 2.92% 63.70% 61.03%
865 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 93.30%
866 RBX Ripto Bux RBX $193,165 $0.000507 381,236,123 LowVol 4.11% 11.68% 21.65%
867 DLC Dollarcoin DLC $192,258 $0.021112 9,106,714 LowVol 2.53% 23.00% 47.74%
868 LEA LeaCoin LEA $189,360 $0.000601 315,061,091 LowVol 2.25% 45.43% 11.26%
869 XRA Ratecoin XRA $189,055 $0.001644 114,994,311 LowVol 2.55% 23.37% 30.99%
870 CON PayCon CON $186,854 $0.008109 23,042,604 LowVol 2.24% -10.19% 68.17%
871 E4ROW E4ROW E4ROW $186,292 $0.032331 5,762,000 LowVol 1.24% 5.03% 42.23%
872 DUO ParallelCoin DUO $185,335 $0.614026 301,836 LowVol 2.50% 14.13% -34.89%
873 BITZ Bitz BITZ $178,548 $0.089683 1,990,891 LowVol 2.51%
874 ARCO AquariusCoin ARCO $177,034 $0.118254 1,497,066 LowVol 2.65% 19.77% 49.28%
875 TEK TEKcoin TEK $167,649 $0.000119 1,414,054,562 LowVol 3.75% -2.07% -12.26%
876 PHO Photon PHO $166,134 $0.000008 20,570,295,988 LowVol 0.61% -2.94% 81.79%
877 KED Darsek KED $156,497 $0.010742 14,568,287 LowVol 11.74% -8.46%
878 XPY PayCoin XPY $155,460 $0.013144 11,827,391 LowVol 2.51% 17.47% 11.87%
879 BIP BipCoin BIP $153,907 $0.094580 1,627,261 LowVol 12.16% 43.49% 98.87%
880 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol 13.19% 39.08%
881 BOST BoostCoin BOST $152,176 $0.012836 11,855,487 LowVol 2.50% 8.69% -32.18%
882 VOT VoteCoin VOT $150,253 $0.009120 16,474,625 LowVol 2.50% 102.73% -14.08%
883 TSE Tattoocoin (S… TSE $148,963 $0.001647 90,421,856 LowVol 50.45% 72.11% 111.56%
884 JIN Jin Coin JIN $144,712 $0.014694 9,848,485 LowVol 2.51% 345.86% -14.11%
885 AMBER AmberCoin AMBER $140,265 $0.003210 43,699,481 LowVol 16.94% -49.83%
886 ICOB ICOBID ICOB $139,174 $0.001304 106,701,874 LowVol 13.04% 90.11% 140.71%
887 SOON SoonCoin SOON $138,987 $0.011152 12,462,620 LowVol 2.53% 20.31% 40.63%
888 DRM Dreamcoin DRM $138,185 $0.056411 2,449,632 LowVol 2.51% -26.50% 59.48%
889 CRX Chronos CRX $138,007 $0.001872 73,729,962 LowVol 2.63% 42.01% 96.05%
890 611 SixEleven 611 $134,372 $0.311279 431,678 LowVol 2.53% 31.20% 82.78%
891 ARG Argentum ARG $134,294 $0.015617 8,599,024 LowVol 10.28% 27.14% 4.51%
892 PX PX PX $133,224 $0.001387 96,057,935 LowVol 1.00% -32.44%
893 MARS Marscoin MARS $130,564 $0.004617 28,279,074 LowVol 1.24% -3.05% 8.74%
894 ISL IslaCoin ISL $127,828 $0.084447 1,513,704 LowVol
895 BAS BitAsean BAS $126,972 $0.025394 5,000,000 LowVol 11.43% -2.86% 5.84%
896 BITEUR bitEUR BITEUR $123,113 $1.37 89,549 LowVol 2.30% 15.05% 11.65%
897 GPU GPU Coin GPU $118,905 $0.002938 40,477,042 LowVol 2.58% 11.23% 14.87%
898 URO Uro URO $116,635 $0.096607 1,207,310 LowVol 2.54% 67.42%
899 VEC2 VectorAI VEC2 $115,236 $0.006925 16,640,282 LowVol 2.53% 52.82% 45.96%
900 BITGOLD bitGold BITGOLD $112,894 $1414.48 79.8131 LowVol 2.02% 3.73% -7.12%
901 ALL Allion ALL $111,881 $0.018047 6,199,359 LowVol 2.50% 34.76% 31.47%
902 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
903 CF Californium CF $106,099 $0.044081 2,406,897 LowVol 2.51% 22.01% 33.41%
904 POP PopularCoin POP $104,087 $0.000031 3,372,875,244 LowVol 1.41% 48.05% 36.61%
905 NRO Neuro NRO $103,875 $0.002702 38,439,585 LowVol 2.50% 17.55% 26.27%
906 BVC BeaverCoin BVC $101,547 $0.032597 3,115,258 LowVol 2.50% 19.29% 42.02%
907 ZMC ZetaMicron ZMC $101,395 $0.000169 600,344,291 LowVol 2.50% 23.00% 48.09%
908 GCC GuccioneCoin GCC $99,357 $0.004898 20,285,537 LowVol 2.50% 23.00% 36.62%
909 MND MindCoin MND $99,158 $0.006249 15,867,695 LowVol 2.50% 23.00% 51.83%
910 WARP WARP WARP $96,928 $0.088500 1,095,224 LowVol 2.53% 23.00% 45.33%
911 ADCN Asiadigicoin ADCN $96,846 $0.003885 24,931,054 LowVol 2.50% 28.60% 46.22%
912 ARB ARbit ARB $96,678 $0.012295 7,863,280 LowVol 54.02%
913 EMD Emerald Crypto EMD $96,170 $0.005031 19,117,129 LowVol 2.55% -46.18% -50.53%
914 FXE FuturXe FXE $95,467 $0.405514 235,421 LowVol 2.53% 22.94% -65.27%
915 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $94,249 $0.001182 79,719,140 LowVol 2.50% 6.36%
916 JWL Jewels JWL $93,117 $0.004614 20,181,636 LowVol 1.82%
917 AMMO Ammo Rewards AMMO $91,954 $0.001182 77,777,777 LowVol 2.53% 7.62% -26.99%
918 RUPX Rupaya RUPX $91,662 $0.015009 6,107,065 LowVol 27.82% 792.74% 4.13%
919 BTQ BitQuark BTQ $90,497 $0.009965 9,081,731 LowVol 2.50% 23.00% 23.08%
920 ATX Artex Coin ATX $88,577 $0.004716 18,781,750 LowVol 2.53% 59.58% 32.71%
921 MAY Theresa May Coin MAY $88,413 $0.003502 25,249,800 LowVol 0.66% 16.93% 7.13%
922 SOIL SOILcoin SOIL $87,648 $0.015371 5,702,048 LowVol 2.57% 22.55% 48.34%
923 MRJA GanjaCoin MRJA $87,444 $0.019642 4,451,920 LowVol 2.53% -58.47% -42.09%
924 DRS Digital Rupees DRS $86,272 $0.000169 510,802,961 LowVol 2.50% 19.82%
925 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
926 CAGE CageCoin CAGE $81,205 $8e-07 101,168,328,395 LowVol 3.07% -33.73% -42.00%
927 EMP EMoneyPower EMP $79,245 $0.008614 9,200,000 LowVol 2.53%
928 $$$ Money $$$ $75,999 $0.001656 45,887,218 LowVol 2.05% -4.16% 3.28%
929 IMPS ImpulseCoin IMPS $75,225 $0.003716 20,245,510 LowVol 2.53% 80.39% 66.85%
930 CPN CompuCoin CPN $74,834 $0.003815 19,615,019 LowVol 1.51% 9.82% 9.32%
931 EXN ExchangeN EXN $71,875 $0.014093 5,100,000 LowVol 2.57% 2.63% 10.61%
932 VIP VIP Tokens VIP $70,471 $0.000844 83,450,403 LowVol 2.53% 53.74% 81.67%
933 ZYD Zayedcoin ZYD $68,545 $0.010978 6,243,840 LowVol 2.53% 104.80%
934 BLRY BillaryCoin BLRY $68,341 $0.007600 8,992,007 LowVol 2.53% -18.61% -33.28%
935 BLZ BlazeCoin BLZ $68,064 $0.000112 608,557,394 LowVol 2.31% 17.09% 64.40%
936 CXT Coinonat CXT $67,510 $0.007829 8,623,200 LowVol 2.23% 39.85% 40.97%
937 PONZI PonziCoin PONZI $65,009 $0.075495 861,099 LowVol 2.53% 23.29% 101.78%
938 BSC BowsCoin BSC $64,679 $0.011654 5,550,102 LowVol 2.53% 23.00% 11.06%
939 CRT CRTCoin CRT $64,264 $0.810690 79,270 LowVol 2.51% 23.00% 48.12%
940 CNC CHNCoin CNC $63,920 $0.001292 49,465,615 LowVol 0.61% -34.00%
941 ORLY Orlycoin ORLY $61,894 $0.001689 36,646,779 LowVol 2.53% 36.66% 34.64%
942 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 39.74%
943 GPL Gold Pressed … GPL $61,131 $0.238301 256,527 LowVol -34.79% 13.42% 6.96%
944 EGO EGO EGO $60,802 $0.001013 60,000,001 LowVol 2.53% 23.00% 48.10%
945 EREAL eREAL EREAL $60,449 $0.000883 68,427,562 LowVol -2.90% 93.84% 73.11%
946 SPT Spots SPT $60,425 $0.002697 22,406,021 LowVol 1.21% 4.13% -12.40%
947 CWXT CryptoWorldX … CWXT $60,423 $0.001013 59,630,200 LowVol -0.97% 18.63% 10.18%
948 SONG SongCoin SONG $60,072 $0.001845 32,565,300 LowVol 3.29% 56.92% 125.75%
949 FLAX Flaxscript FLAX $58,191 $0.010418 5,585,640 LowVol 12.01% 2.79% -57.02%
950 DIBC DIBCOIN DIBC $56,853 $0.011371 5,000,000 LowVol 3.00% 39.13% -14.20%
951 IMX Impact IMX $55,486 $0.000507 109,509,108 LowVol 2.53% 84.49% 344.30%
952 BENJI BenjiRolls BENJI $54,930 $0.002712 20,255,246 LowVol 1.82% 36.02% 22.88%
953 XBTS Beatcoin XBTS $54,545 $0.035774 1,524,686 LowVol 2.67% -37.18% -17.11%
954 ITZ Interzone ITZ $51,352 $0.027040 1,899,134 LowVol 2.53% 36.28% 42.61%
955 G3N G3N G3N $51,086 $0.006756 7,561,891 LowVol 2.53% 11.81% 34.74%
956 DLISK DAPPSTER DLISK $50,668 $0.000507 100,000,000 LowVol 2.53% 48.10%
957 KIC KibiCoin KIC $49,677 $0.003379 14,701,000 LowVol 2.53% 1.22% -53.29%
958 BRAIN Braincoin BRAIN $49,442 $0.004898 10,094,424 LowVol 2.53% -18.93% -17.41%
959 CESC CryptoEscudo CESC $48,677 $0.000338 144,105,100 LowVol 2.53% 23.00% -9.39%
960 VLTC Vault Coin VLTC $46,504 $0.001532 30,350,680 LowVol 35.66% 51.99% 31.90%
961 UET Useless Ether… UET $46,121 $0.011630 3,965,716 LowVol 1.19% 75.05% 46.70%
962 DIX Dix Asset DIX $45,049 $4.5e-07 100,000,000,000 LowVol -0.15% 140.52% 51.57%
963 LUNA Luna Coin LUNA $44,625 $0.026924 1,657,423 LowVol 2.44% -18.19% 45.35%
964 PULSE Pulse PULSE $44,049 $0.003081 14,298,972 LowVol 12.17% -13.34%
965 SFC Solarflarecoin SFC $43,486 $0.003088 14,083,450 LowVol 2.30% 1.31% -28.11%
966 MTM MTMGaming MTM $41,405 $0.013802 2,999,967 LowVol 1.83% 28.78% 66.47%
967 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol 12.74% 35.51%
968 HVCO High Voltage HVCO $41,386 $0.027699 1,494,171 LowVol 2.50% 46.30%
969 OFF Cthulhu Offer… OFF $41,188 $0.015707 2,622,273 LowVol 2.50% 13.00%
970 STEPS Steps STEPS $40,893 $0.002196 18,625,017 LowVol 2.53% 23.00%
971 FUZZ FuzzBalls FUZZ $40,787 $0.008445 4,829,945 LowVol 2.51% -4.69% 12.41%
972 BOAT BOAT BOAT $40,724 $0.002196 18,547,845 LowVol 2.05% 13.91% 14.66%
973 DPAY DPAY DPAY $40,302 $0.000507 79,541,001 LowVol 2.50% 48.10%
974 XCS CybCSec XCS $39,974 $0.003378 11,834,082 LowVol 2.53% 17.14% 12.29%
975 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,432 $0.005076 7,570,784
976 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 5.48%
977 BNX BnrtxCoin BNX $35,706 $0.001346 26,533,501 LowVol 9.32% 83.37% 46.32%
978 SLEVIN Slevin SLEVIN $35,468 $0.000507 70,000,000 LowVol 2.53% 23.00% 48.10%
979 PLNC PLNcoin PLNC $34,253 $0.002004 17,089,600 LowVol 12.34%
980 RIDE Ride My Car RIDE $34,210 $0.000338 101,276,976 LowVol 2.53% 23.00% -25.95%
981 TOR Torcoin TOR $31,544 $0.099767 316,179 LowVol 0.91% 3.35% -29.78%
982 SCS Speedcash SCS $30,645 $0.117043 261,831 LowVol 2.53% 42.88% 68.53%
983 PLACO PlayerCoin PLACO $29,658 $0.000844 35,120,000 LowVol 2.53% 2.50% 22.42%
984 VRS Veros VRS $29,384 $0.000060 486,609,040 LowVol 3.50% 35.81% 131.29%
985 BIOS BiosCrypto BIOS $28,878 $0.001387 20,821,709 LowVol 1.00% -22.36%
986 ZNE Zonecoin ZNE $28,726 $0.011126 2,581,970 LowVol 20.93% 2.70%
987 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol 12.03% 52.87%
988 NTWK Network Token NTWK $27,147 $0.002326 11,671,310 LowVol 1.24% -52.31% -40.56%
989 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -6.46%
990 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol 2.85% -2.59%
991 ALTC Antilitecoin ALTC $26,611 $0.000844 31,512,613 LowVol 2.51% 2.50% 19.57%
992 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 11.70% 21.43%
993 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -4.08%
994 VTA Virtacoin VTA $25,205 $0.000005 5,201,310,113 LowVol 0.17% 95.91% 140.01%
995 LIR LetItRide LIR $25,093 $0.000691 36,301,204 LowVol 0.68% 1.02%
996 WBB Wild Beast Block WBB $24,991 $0.147989 168,867 LowVol 2.25% -7.47% -4.26%
997 CREVA CrevaCoin CREVA $24,585 $0.000676 36,390,750 LowVol 2.53% 62.93% -24.46%
998 GRIM Grimcoin GRIM $23,712 $0.001182 20,056,563 LowVol 10.41% -25.38% -39.48%
999 IBANK iBank IBANK $23,699 $0.005236 4,526,324 LowVol 2.50% 33.53% 91.28%
1000 COXST CoExistCoin COXST $22,885 $0.000844 27,100,000 LowVol 2.50% -65.02% -56.75%
1001 ROOFS Roofs ROOFS $21,956 $0.000169 130,000,000 LowVol 2.50% 23.08% -25.94%
1002 ELS Elysium ELS $19,616 $0.004898 4,005,012 LowVol 2.50% -0.92% 20.89%
1003 JS JavaScript Token JS $18,957 $0.002372 7,991,996 LowVol 1.24% 5.03% -16.03%
1004 SLFI Selfiecoin SLFI $18,212 $0.000169 107,829,281 LowVol 2.50% 23.00% 48.09%
1005 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $17,962 $0.001327 13,532,750 LowVol 2.41% 20.83% 20.71%
1006 JOBS JobsCoin JOBS $17,906 $0.000169 106,019,270 LowVol 2.51% 23.00% -31.85%
1007 P7C P7Coin P7C $17,845 $0.000507 35,220,238 LowVol 2.50%
1008 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 40.76%
1009 RSGP RSGPcoin RSGP $16,832 $9.74 1,727 LowVol 2.53% 2.18% -4.06%
1010 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 16.95%
1011 SOCC SocialCoin SOCC $15,437 $0.011147 1,384,879 LowVol 2.53% 23.00% 72.25%
1012 VOLT Bitvolt VOLT $15,314 $0.001013 15,112,554 LowVol 23.03% 84.49% 122.13%
1013 GBT GameBet Coin GBT $14,699 $0.000691 21,262,780 LowVol 0.70% -59.63%
1014 BIOB BioBar BIOB $13,613 $0.015369 885,756 LowVol 2.51% -24.28%
1015 DAS DAS DAS $12,768 $0.004694 2,720,026 LowVol -5.25%
1016 ARGUS Argus ARGUS $12,352 $0.010757 1,148,324 LowVol 2.13% -0.56% 14.68%
1017 ULA Ulatech ULA $11,461 $0.057424 199,586 LowVol 2.50% 86.69% 164.16%
1018 GEERT GeertCoin GEERT $10,732 $0.002108 5,091,200 LowVol 3.07% -25.15% -4.10%
1019 TRADE Tradecoin TRADE $10,655 $0.001351 7,885,529 LowVol 2.50% 137.14%
1020 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol 0.68% -21.37%
1021 CONX Concoin CONX $9,553 $0.012836 744,266 LowVol 2.51% 81.59% 63.02%
1022 TSTR Tristar Coin TSTR $9,341 $0.001858 5,027,857 LowVol 2.53% -41.18% -45.16%
1023 FRAZ Frazcoin FRAZ $8,298 $0.000895 9,274,323 LowVol 2.53% 61.54% -63.33%
1024 CCM100 CCMiner CCM100 $7,826 $0.002329 3,360,417 LowVol 2.94% -7.32% 28.91%
1025 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol 1.82% -8.06%
1026 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,771 $0.031965 211,827 14.72% 73.50%
1027 MRNG MorningStar MRNG $6,432 $0.000197 32,693,916 LowVol 3.29% 24.41%
1028 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,805 LowVol 28.46%
1029 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,654 $0.003378 1,377,917 LowVol 2.53% 36.66% 73.96%
1030 MGM Magnum MGM $4,013 $0.001013 3,960,151 LowVol 2.50% -50.61% -77.22%
1031 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -0.99%
1032 XNG Enigma XNG $3,359 $0.201997 16,627 LowVol 2.50% 3.30% 42.59%
1033 DGCS Digital Credits DGCS $2,952 $0.000507 5,826,388 LowVol 2.53% 23.00% 122.13%
1034 EBT Ebittree Coin EBT $2,164 $0.001711 1,264,511 LowVol 14.72% 48.45% -21.09%
1035 TOKEN SwapToken TOKEN $1,863 $1.2e-07 15,320,585,365 LowVol 3.53% -9.27% -22.35%
1036 ABN Abncoin ABN $1,155 $0.017058 67,700 LowVol 2.53% 21.57% 27.65%
1037 SOJ Sojourn SOJ $875 $0.001804 485,214 LowVol 3.29% -48.33%
1038 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1039 DMB Digital Money… DMB $492 $0.001168 421,300 LowVol 2.54% 32.30% 18.16%
1040 ENV Environ ENV $214 $0.000002 132,717,518 LowVol 0.90% 65.10%
1041 CALC CaliphCoin CALC $107 $0.001233 87,140 LowVol 2.50% 2.38% 49.01%
1042 FAL Falcoin FAL $33 $0.000169 196,766 LowVol 23.00% 2.12%
1043 APW AppleCoin APW $14 $0.000169 82,339 LowVol 2.53% 23.00% 47.71%
1044 FDC Future Digita… FDC $8 $0.000003 2,753,201 LowVol 3.29%
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.95 $23,609,900 0.00% 11.00% 21.62%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $39.28 $15,638,600 1.29% 28.92% -15.28%
1047 ORME Ormeus Coin ORME $3.60 $7,004,830 1.12% 26.41% 27.81%
1048 CMT CyberMiles CMT $0.225218 $6,569,980 1.65% -1.06%
1049 ITC IoT Chain ITC $0.943548 $3,884,580 6.26% 4.22%
1050 AI POLY AI AI $20.45 $3,450,330 1.68% 22.66% 33.92%
1051 ERO Eroscoin ERO $0.178908 $2,447,860 -4.69% 26.36%
1052 ETN Electroneum ETN $0.111491 $2,290,170 -2.83% 12.07% 55.50%
1053 NULS Nuls NULS $0.838674 $2,250,960 3.40% 8.62% 33.95%
1054 REC Regalcoin REC $29.15 $2,095,000 -0.36% 0.78% -38.95%
1055 FRGC Fargocoin FRGC $10.49 $2,024,290 0.81% -0.46% 2.60%
1056 GRX GOLD Reward T… GRX $4.86 $1,916,580 0.60% 1.84% 5.26%
1057 FRST FirstCoin FRST $16.75 $1,460,720 -2.75% 17.30% 2.45%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.73 $1,185,900 2.18% 14.78% -18.24%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.70 $1,130,780 0.53% 19.16% 37.35%
1060 STC Santa Coin STC $0.756475 $834,691 7.83% 28.49%
1061 RYZ ANRYZE RYZ $0.021319 $705,578 0.89% 40.23% 11.87%
1062 TSL Energo TSL $0.030212 $629,981 -2.04% 4.57% -1.71%
1063 THS TechShares THS $1.01 $622,304 10.55% 20.58% 17.28%
1064 WC WINCOIN WC $0.713291 $622,166 1.17% 19.18% -37.89%
1065 BTE BitSerial BTE $6.94 $574,464 -1.38% 12.44% -16.29%
1066 B2X SegWit2x [Fut… B2X $207.14 $525,954 0.48% -2.19% -4.19%
1067 ADK Aidos Kuneen ADK $47.46 $471,920 2.50% 78.44% 79.02%
1068 UGT UG Token UGT $0.433323 $439,397 -1.22% 8.37% -3.37%
1069 GBG Golos Gold GBG $0.163796 $433,492 6.59% 21.35% 24.99%
1070 BSR BitSoar BSR $0.209259 $330,825 2.51% 0.21% -10.24%
1071 XIN Infinity Econ… XIN $0.029894 $326,742 1.76% 9.73% 9.27%
1072 BT2 BT2 [CST] BT2 $85.77 $309,096 4.39% -41.71% -45.42%
1073 VASH VPNCoin VASH $0.007938 $252,863 2.81% 61.72% 39.30%
1074 BOT Bodhi BOT $0.416535 $233,820 1.37% 4.74% -6.11%
1075 SBC StrikeBitClub SBC $1.47 $224,919 2.54% 64.90%
1076 LLT LLToken LLT $0.336644 $215,333 -1.18% -0.08% -45.49%
1077 XCPO Copico XCPO $0.020274 $201,852 0.44% 6.07% -14.62%
1078 CAPP Cappasity CAPP $0.019937 $179,956 0.35% 6.39%
1079 TER TerraNova TER $24.38 $154,987 3.97% 184.31% 1197.80%
1080 XID Sphre AIR XID $0.178803 $141,935 0.96% 9.54% 1.55%
1081 SUR Suretly SUR $2.48 $121,468 1.03% 1.75% -17.11%
1082 ICX ICON ICX $2.02 $102,972 17.26% 20.95% 45.99%
1083 INF InfChain INF $0.012667 $90,578 4.38% 14.79% 6.18%
1084 SEND Social Send SEND $0.081913 $67,653 4.10% 43.69%
1085 MKR Maker MKR $427.05 $65,527 1.14% 7.13% 5.56%
1086 DSR Desire DSR $0.389544 $65,507 -1.77% 38.27% 47.38%
1087 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.073300 $63,701 -0.19% -4.62% -14.12%
1088 XYLO XYLO XYLO $0.896809 $59,125 2.53% 53.59%
1089 BTCM BTCMoon BTCM $0.036366 $57,752 -4.23% 7.63% 82.29%
1090 QBT Qbao QBT $0.221669 $53,139 2.32% 8.61% -13.38%
1091 SNOV Snovio SNOV $0.004489 $42,880 -3.91% -13.18%
1092 MSD MSD MSD $0.009788 $38,690 3.68% 22.17% -17.17%
1093 BCDN BlockCDN BCDN $0.091178 $32,523 3.89% 14.21%
1094 BT1 BT1 [CST] BT1 $16361.70 $27,878 -4.92% 21.06% 41.59%
1095 FOR FORCE FOR $0.011473 $23,781 3.40% 31.41% 68.55%
1096 XID International… XID $0.008782 $19,931 2.50% -4.54% 10.30%
1097 CMP Compcoin CMP $9.79 $19,407 2.53%
1098 BOS BOScoin BOS $1.52 $17,560 -0.24% 36.66% 35.68%
1099 B3 B3Coin B3 $0.000109 $17,170 6.82% 75.89% 186.68%
1100 VIU Viuly VIU $0.011544 $17,135 1.86% 2.10% 34.44%
1101 EVR Everus EVR $1.25 $15,471 2.23% 12.20% -31.09%
1102 WISH MyWish WISH $0.161568 $14,526 5.64% 17.67% 26.18%
1103 DAY Chronologic DAY $3.81 $12,704 -7.03% 14.70% -12.07%
1104 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.046519 $12,049 1.24% -1.27% -20.78%
1105 SKR Sakuracoin SKR $0.011700 $10,295 1.08% 31.34% 882.61%
1106 MCR Macro MCR $1.59 $9,464 2.50% 34.58% -24.84%
1107 WILD Wild Crypto WILD $0.129324 $9,432 0.87% -26.79% -31.51%
1108 NUKO Nekonium NUKO $0.108092 $9,327 22.97% 54.64%
1109 AKY Akuya Coin AKY $0.116537 $8,729 2.13% 19.12% 3.65%
1110 FRD Farad FRD $0.107471 $7,946 -0.44% 32.24% -16.73%
1111 BPL Blockpool BPL $0.200668 $7,334 2.53% 19.77% 36.21%
1112 SND Sand Coin SND $0.627105 $7,131 -0.05% 4.35% -0.45%
1113 DEUS DeusCoin DEUS $0.300969 $7,067 2.53% 14.63% -12.39%
1114 COR CORION COR $0.924453 $6,406 2.53% 27.80% 18.52%
1115 PLC PlusCoin PLC $0.000837 $6,361 -8.25% 53.83% 45.48%
1116 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003555 $6,252 -12.47% 12.49% 36.63%
1117 BTU Bitcoin Unlim… BTU $81.99 $5,486 -5.40% -6.67% -34.44%
1118 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.286899 $5,411 3.93% 5.75% -36.71%
1119 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000234 $5,400 -48.76% -43.09% -57.61%
1120 MOTO Motocoin MOTO $0.018741 $5,005 3.48% 218.01% 449.53%
1121 AIB Advanced Inte… AIB $0.016027 $4,662 1.45% -0.91% 274.30%
1122 BON Bonpay BON $1.53 $4,599 -13.83% 26.70%
1123 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006280 $4,327 1.24% 12.06% 50.24%
1124 MGC GulfCoin MGC $0.003040 $4,138 2.53% 84.49% 7.45%
1125 GLS GlassCoin GLS $0.641796 $4,100 -20.48% -14.97% -52.61%
1126 ONG onG.social ONG $0.167470 $3,854 1.19% -24.27% 27.61%
1127 PLX PlexCoin PLX $0.025510 $3,757 -15.15% -8.13% -75.38%
1128 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002523 $3,748 -10.42% -6.66% 17.95%
1129 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.131230 $3,554 2.50% 22.05% 55.41%
1130 ELC Elacoin ELC $0.112317 $3,100 -0.18% 62.47% 23.30%
1131 STU bitJob STU $0.034315 $3,100 1.99% -7.53% 11.89%
1132 SISA SISA SISA $0.012108 $2,954 2.54% 4.35% 8.19%
1133 BUB Bubble BUB $0.017227 $2,923 -18.32% -32.57%
1134 TCOIN T-coin TCOIN $0.000169 $2,589 2.51% -38.52% -27.26%
1135 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.010021 $2,437 3.96% 28.03% 162.43%
1136 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.86 $2,411 2.51% 4.19% 3.13%
1137 ABC Alphabit ABC $25.64 $2,385 2.49% 19.04% 36.97%
1138 DFS DFSCoin DFS $0.005759 $2,329 -0.46% 28.35% -25.66%
1139 FLASH Flash FLASH $0.007094 $2,294 2.53% 42.97% 75.50%
1140 PEC Peacecoin PEC $0.065531 $2,243 -0.22% 13.09% 18.69%
1141 DMC DynamicCoin DMC $0.002300 $2,234 1.56% 15.14% -48.18%
1142 ACC AdCoin ACC $0.106410 $2,229 2.37% 33.69% 13.89%
1143 MGC MergeCoin MGC $0.013005 $2,173 2.50% 27.67% -9.40%
1144 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004957 $2,119 0.01% 1.74% -50.84%
1145 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000338 $2,092 2.53% 23.00% -40.76%
1146 HYTV Hyper TV HYTV $0.003257 $2,082 -16.66% -11.63% -11.19%
1147 PRES President Trump PRES $0.000925 $1,995 10.54% -76.32% -67.68%
1148 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $1,933 4.53% 19.52% -7.13%
1149 GARY President Joh… GARY $0.232229 $1,914 2.50% 69.29% 19.71%
1150 MEN PeopleCoin MEN $0.000169 $1,882 2.53% 23.00%
1151 ANI Animecoin ANI $0.000338 $1,718 79.36% 127.26% 48.10%
1152 XOT Internet of T… XOT $2362.82 $1,511 2.53% 22.91% 9.98%
1153 BLX Blockchain Index BLX $3.26 $1,510 1.24% 9.17% 15.37%
1154 GAY GAY Money GAY $0.016748 $1,483 2.09% 60.96% 124.27%
1155 VULC Vulcano VULC $0.006167 $1,383 1.79% -0.20% -11.70%
1156 BAT BatCoin BAT $0.000005 $1,359 0.66% 20.05% 136.30%
1157 MCI Musiconomi MCI $0.025745 $1,318 1.27% -15.69% -21.85%
1158 MINEX Minex MINEX $0.017780 $1,152 2.50% 21.29% 11.81%
1159 HNC Huncoin HNC $0.002196 $1,151 2.53% -27.06% 13.24%
1160 APC AlpaCoin APC $0.030769 $1,112 2.45% 40.93% 3.68%
1161 TRIA Triaconta TRIA $9.30 $1,094 1.24% 7.00% 8.24%
1162 OX OX Fina OX $0.000201 $1,050 2.57% 33.26% 19.27%
1163 DGPT DigiPulse DGPT $1.20 $1,020 2.30% 33.74% 9.58%
1164 IBTC iBTC IBTC $0.008062 $926 -5.70% -15.78% 54.31%
1165 CASH Cash Poker Pro CASH $0.060007 $907 -12.98% 48.25% -13.77%
1166 BTBc Bitbase BTBc $0.004560 $887 6.47% 8.56% 0.58%
1167 LDCN LandCoin LDCN $0.001552 $728 3.66% -5.71% -51.06%
1168 ZBC Zilbercoin ZBC $0.032586 $724 8.87% 22.93% -12.98%
1169 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $705 1.14% 53.31% 98.98%
1170 NTC Natcoin NTC $0.084447 $698 2.50% -10.22% -37.30%
1171 FRN Francs FRN $0.032224 $691 3.31% 15.71% 11.17%
1172 EGOLD eGold EGOLD $0.018468 $682 1.19% -7.34% 145.10%
1173 TCR TheCreed TCR $0.000676 $641 2.53% 145.99% 123.90%
1174 NAMO NamoCoin NAMO $0.000219 $619 2.59% 20.69% 51.10%
1175 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002871 $610 2.53% 22.23% 76.38%
1176 BEST BestChain BEST $0.001534 $593 2.53% -50.32% 22.29%
1177 EAG EA Coin EAG $4.56 $590 2.50% 66.02% 46.03%
1178 PNX Phantomx PNX $0.020267 $582 14.46% 52.39% 26.12%
1179 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002702 $579 2.50% 3.58% 47.36%
1180 RHFC RHFCoin RHFC $0.001013 $527 2.53% -7.90%
1181 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.103481 $526 2.51% 28.38% 31.80%
1182 UR UR UR $0.001341 $525 16.10% 10.18% 135.13%
1183 XQN Quotient XQN $0.005911 $512 2.54% -23.70% 12.39%
1184 MAVRO Mavro MAVRO $0.045939 LowVol 2.53% 68.11% 141.19%
1185 ETT EncryptoTel [… ETT $0.091967 LowVol 2.50% 18.35% -1.13%
1186 FAP FAPcoin FAP $0.009673 LowVol 2.26% 49.94%
1187 HDLB HODL Bucks HDLB $0.133088 LowVol 2.45% 193.70% 201.38%
1188 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006938 LowVol 2.53% 483.57% 400.76%
1189 BSN Bastonet BSN $0.000676 LowVol -17.98% -1.60% -4.81%
1190 WIC Wi Coin WIC $0.002848 LowVol 2.25% 5.37% 7.46%
1191 WA WA Space WA $0.027023 LowVol 2.51% 34.79% 40.64%
1192 COUPE Coupecoin COUPE $0.000139 LowVol 2.52% 84.21% 2105.47%
1193 EDRC EDRCoin EDRC $0.063433 LowVol 2.57% 17.30% 11.34%
1194 QBT Cubits QBT $0.004581 LowVol 2.49% 71.72% 9.77%
1195 CC CyberCoin CC $0.000169 LowVol 2.50% -38.50% 48.09%
1196 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000169 LowVol 2.53% 22.99% 48.03%
1197 STARS StarCash Network STARS $0.250246 LowVol 1.50% 198.26% 23.00%
1198 ACN Avoncoin ACN $0.000676 LowVol -10.32% 22.16% 88.15%
1199 INDIA India Coin INDIA $0.000169 LowVol 2.53% 23.00% -25.95%
1200 EBIT eBIT EBIT $0.004498 LowVol 1.24% 7.04% 19.72%
1201 PCN PeepCoin PCN $0.000169 LowVol 2.53% 23.00% 48.10%
1202 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000169 LowVol 2.53% 23.00% -50.64%
1203 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006925 LowVol 2.50% -79.46%
1204 10MT 10M Token 10MT $0.002274 LowVol 1.24% 50.41%
1205 HAT Hawala.Today HAT $0.279117 LowVol 1.14% 18.17% 62.68%
1206 QORA Qora QORA $0.236451 LowVol 2.53% -3.62% 11.25%
1207 SAK Sharkcoin SAK $0.001932 LowVol 2.32% -8.81% -22.26%
1208 EVC EventChain EVC $0.055824 LowVol -18.52% -59.34% -39.83%
1209 RCN Rcoin RCN $0.000169 LowVol 2.53% 23.00% 48.10%
1210 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004556 LowVol 2.53% 7.03% 14.78%
1211 ZSE ZSEcoin ZSE $0.020098 LowVol 2.53% 72.06% 92.52%
1212 DBG Digital Bulli… DBG $0.008445 LowVol 2.53% 77.01% 27.67%
1213 ACES Aces ACES $0.000169 LowVol 2.51% 23.02% 47.98%
1214 XDE2 XDE II XDE2 $4.30 LowVol 2.53% 31.28%
1215 GRN Granite GRN $0.016889 LowVol 2.51% 17.14% 68.21%
1216 CME Cashme CME $0.000169 LowVol 2.51% 48.10%
1217 NBIT netBit NBIT $0.081069 LowVol 2.50% 26.04% 22.43%
1218 PRN Protean PRN $0.000159 LowVol 2.60% 846.22% 150.01%
1219 EUSD eUSD EUSD $0.000265 LowVol 1.19% 24.44% 42.76%
1220 XRY Royalties XRY $0.000163 LowVol 3.23% 19.03% -17.71%
1221 CBD CBD Crystals CBD $0.003040 LowVol 2.50% 23.00% 90.04%
1222 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003378 LowVol 2.50% 75.71% 111.57%
1223 MAGN Magnetcoin MAGN $0.679122 LowVol 2.24% 24.67% 36.02%
1224 TIE TIES Network TIE $0.102343 LowVol 1.19% 0.47% 2.96%
1225 EXRN EXRNchain EXRN $9.3e-07 LowVol 1.24% 5.03% 3.94%
1226 SKC Skeincoin SKC $0.024658 LowVol 2.50% -12.40% 73.79%
1227 BITOK Bitok BITOK $0.000169 LowVol 2.53% 23.00% 1765.33%
1228 CYDER Cyder CYDER $0.000338 LowVol 2.50% 23.00% 48.09%
1229 TOP TopCoin TOP $0.000507 LowVol 2.50% 15.37% 18.78%
1230 FFC FireFlyCoin FFC $0.000169 LowVol 2.50% 23.00% 48.12%
1231 MONETA Moneta MONETA $0.000676 LowVol 2.51% 39.33% 97.41%
1232 9COIN 9COIN 9COIN $0.003716 LowVol 2.53% 8.24% 38.10%
1233 ASN Aseancoin ASN $0.006925 LowVol 2.53% 26.07% -65.33%
1234 EFYT Ergo EFYT $15.30 LowVol 4.52% -3.70% 58.44%
1235 TELL Tellurion TELL $0.000199 LowVol 5.02% 41.63% -15.36%
1236 LEPEN LePen LEPEN $0.000167 LowVol 2.51% 30.93% 73.56%
1237 POKE PokeCoin POKE $0.000169 LowVol 2.51% 23.00% -25.14%
1238 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000338 LowVol 2.53% 23.00% -1.27%
1239 FUDD DimonCoin FUDD $0.000931 LowVol 1.19% -29.91% -19.71%
1240 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005742 LowVol 2.53% 23.00% 32.51%
1241 IPY Infinity Pay IPY $0.002117 LowVol 1.24% 22.12%
1242 IQT iQuant IQT $0.161184 LowVol 14.83% 19.56% 0.31%
1243 YES Yescoin YES $0.000169 LowVol 2.50% 23.43% 110.83%
1244 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001588 LowVol 2.73% -21.43% 38.85%
1245 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000186 LowVol 1.19% 5.30% 144.43%
1246 DUB Dubstep DUB $0.003378 LowVol 2.53% 48.10%
1247 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.131230 LowVol 2.53%
1248 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 1.93% 17.31% 69.84%
1249 SWP Swapcoin SWP $0.065127 LowVol 1.24% -36.04% -35.35%
1250 WOW Wowcoin WOW $0.000138 LowVol 2.76% 0.78% 15.71%
1251 VGC VegasCoin VGC $0.000169 LowVol 2.50% 47.84%
1252 PRIMU Primulon PRIMU $0.000299 LowVol 2.50% 11.32% 37.21%
1253 YEL Yellow Token YEL $0.005396 LowVol 1.19% 6.59% 1.79%
1254 AXIOM Axiom AXIOM $0.024827 LowVol 2.53% 23.00% 42.29%
1255 KASHH KashhCoin KASHH $0.000169 LowVol 2.53% 27.37% 3937.67%
1256 QBC Quebecoin QBC $0.002702 LowVol 2.50% 23.06% 39.39%
1257 BGR Bongger BGR $0.000183 LowVol 0.90% 12.49% 52.01%
1258 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003209 LowVol 2.50% -19.42% 8.23%
1259 X2 X2 X2 $0.000169 LowVol 2.51% -38.53% 49.33%
1260 MARX MarxCoin MARX $0.001745 LowVol 1.65% 75.27% 67.57%
1261 KARMA Karmacoin KARMA $0.000169 LowVol 2.50% 23.00%
1262 GAIN UGAIN GAIN $0.002365 LowVol 2.50% 23.00% 59.49%
1263 TURBO TurboCoin TURBO $0.000169 LowVol 2.53% 23.00% 48.22%
1264 XTD XTD Coin XTD $0.000169 LowVol 2.53%
1265 EGG EggCoin EGG $0.063842 LowVol 2.53% 47.32%
1266 GBRC Global Busine… GBRC $0.000169 LowVol 2.53%
1267 BIT First Bitcoin BIT $0.011485 LowVol 2.53% -4.95% -8.35%
1268 WINK Wink WINK $0.000338 LowVol 2.50% 145.99%
1269 REGA Regacoin REGA $0.001182 LowVol 2.53% 43.49% -15.70%
1270 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000844 LowVol 2.53% 2.50% 5.79%
1271 TEAM TeamUp TEAM $0.000338 LowVol 2.50% 23.00%
1272 LKC LinkedCoin LKC $0.000338 LowVol 2.50% 23.06% 48.10%
1273 AV AvatarCoin AV $0.062322 LowVol 2.53% 23.00% 60.40%
1274 DASHS Dashs DASHS $0.057424 LowVol 2.53% 11.52% 38.64%
1275 FUTC FutCoin FUTC $0.003378 LowVol 2.51% 53.77% 46.32%
1276 LTH LAthaan LTH $0.000844 LowVol 2.53% 23.00% 23.44%
1277 PRM PrismChain PRM $0.001858 LowVol 2.51% 14.33% 48.10%
1278 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006249 LowVol 2.53% -22.87% -15.27%
1279 TRICK TrickyCoin TRICK $0.021787 LowVol 2.53% 61.90% 104.87%
1280 IFC Infinitecoin IFC $0.000019 LowVol 2.07% 2.20% 61.40%
1281 BET BetaCoin BET $0.001858 LowVol -4.92% -37.91%
1282 MBL MobileCash MBL $0.000676 LowVol 2.50% 23.00% 96.93%
1283 STEX STEX STEX $1.32 LowVol -0.15% 37.69% 41.70%
1284 HIGH High Gain HIGH $0.000507 LowVol 2.50% 47.97% -38.76%
1285 BXC Bitcedi BXC $0.002639 LowVol -18.39% -18.21% -17.93%
1286 DON Donationcoin DON $0.000676 LowVol 2.53% 17.69% 37.46%
1287 DISK DarkLisk DISK $0.001351 LowVol 2.50% 23.00% 100.33%
1288 SPORT SportsCoin SPORT $0.001520 LowVol 2.53%
1289 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.057689 LowVol 2.96% 24.65% 41.12%
1290 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 1.96% 14.04% -98.66%
1291 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1292 HYPER Hyper HYPER $0.035779 LowVol 0.54% 20.24% -20.16%
1293 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 35.02%
1294 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 36.44%
1295 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1296 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1297 VOYA Voyacoin VOYA $2.50 LowVol 13.83% 59.10%
1298 XAU Xaucoin XAU $0.040620 LowVol 11.63% -8.59%
1299 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 91.39%
1300 IRL IrishCoin IRL $0.002823 LowVol 2.81% 28.39%
1301 CYC Cycling Coin CYC $0.001266 LowVol 2.43% -14.51%
1302 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 34.35%
1303 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.510180 LowVol 20.18% 100.09%
1304 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol 1.88% 36.47%
1305 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol 1.00% -1.78%
1306 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -21.36%
1307 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1308 OP Operand OP $0.000979 LowVol 1.88% 7.33%
1309 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol -0.05%
1310 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol -2.76%
1311 SFE SafeCoin SFE $0.000166 LowVol 20.95% 45.60%
1312 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1313 HCC Happy Creator… HCC $0.000649 LowVol 18.10% -0.48%
1314 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002650 LowVol 13.54% -2.91%
1315 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol 12.70% 3.21%
1316 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 18.92%
1317 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol 5.48% 18.28%
1318 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002742 LowVol -0.16%
1319 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol -0.27% 19.22% 44.07%
1320 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol 23.99%
1321 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol 161.63%
1322 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol 2.39%
1323 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol 2.39% 16.10%
1324 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000460 LowVol 11.69% 6.40%
1325 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1326 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 2.44% 24.40%
1327 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1328 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109744 LowVol 0.94% 20.39%
1329 PI PiCoin PI $0.002464 LowVol 19.62% 10.47%
1330 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol 20.72%
1331 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 22.71%
1332 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1333 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003941 LowVol 19.58% -13.82%
1334 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1335 UNC UNCoin UNC $0.000149 30.51%
1336 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1337 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 32.99%
1338 FC Facecoin FC $0.003480 -14.51%
1339 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -9.87%
1340 FBL Faceblock FBL $0.001654 0.39%

Quay lại phần 1

Phản hồi