Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 13h ngày 11/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 13h ngày 11/12/2017 (GMT +7) của 1340 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 13h ngày 11/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16590.00 trên tổng giá trị $277,608,765,000

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $463.03 trên tổng giá trị $44,573,652,147

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1398.15 trên tổng giá trị $23,557,446,827

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.31 trên tổng giá trị $11,976,523,469

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.245261 trên tổng giá trị $9,501,201,404

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng USDE USDe (USDE) đang có giá hiện tại $0.000329 trên tổng giá trị $372,709 đã biến động tăng 100.77% trong 1h qua

    + Đồng QCN QuazarCoin (QCN) đang có giá hiện tại $0.032860 trên tổng giá trị $198,635 đã biến động tăng 100.77% trong 1h qua

    + Đồng 300 300 Token (300) đang có giá hiện tại $573.21 trên tổng giá trị $171,962 đã biến động tăng 75.38% trong 1h qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.003637 trên tổng giá trị $5,726,609 đã biến động tăng 64.82% trong 1h qua

    + Đồng CRYPT CryptCoin (CRYPT) đang có giá hiện tại $0.459053 trên tổng giá trị $2,784,907 đã biến động tăng 39.81% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng AHT Bowhead (AHT) đang có giá hiện tại $0.277354 trên tổng giá trị $2,218,832 đã biến động tăng 1706.66% trong 24h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000154 trên tổng giá trị đã biến động tăng 933.56% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.26 trên tổng giá trị $8,253,577 đã biến động tăng 595.82% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.011715 trên tổng giá trị $71,544 đã biến động tăng 591.20% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.006749 trên tổng giá trị đã biến động tăng 468.72% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000164 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3826.56% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000135 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2057.92% trong 7 ngày qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000164 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1713.13% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $24.03 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1178.79% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.390804 trên tổng giá trị $29,550,449 đã biến động tăng 1065.07% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 13h ngày 11/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 EGAS ETHGAS EGAS $134,459 $0.013237 10,157,540 $2,431 0.63% 27.44% 163.48%
702 TAJ TajCoin TAJ $132,859 $0.016454 8,074,669 $1,236 8.93% 34.07% 54.58%
703 RPC RonPaulCoin RPC $130,362 $0.145027 898,883 $1,113 9.70% 71.69% 123.70%
704 GLT GlobalToken GLT $130,212 $0.004930 26,413,600 $553 0.37% 2.96% 132.71%
705 XCO X-Coin XCO $129,174 $0.010430 12,384,976 $14,999 0.61% 83.04% 41.88%
706 MONK Monkey Project MONK $124,997 $1.18 105,797 $5,344 0.31% 15.87% -73.21%
707 XCXT CoinonatX XCXT $123,744 $0.007646 16,184,562 $800 0.86% 25.66% -5.83%
708 VUC Virta Unique … VUC $119,209 $0.001938 61,526,575 $918 1.65% 18.38% 35.00%
709 REE ReeCoin REE $116,062 $0.000045 2,560,000,000 $669 0.36% -47.14% 6.16%
710 MST MustangCoin MST $114,724 $0.182003 630,343 $946 -14.63% 36.72% 30.37%
711 PIE PIECoin PIE $114,625 $0.008544 13,416,572 $10,052 -18.31% 107.77% 103.95%
712 MAR Marijuanacoin MAR $112,405 $0.073616 1,526,916 $791 0.90% 21.79% -32.21%
713 SCRT SecretCoin SCRT $111,858 $0.026452 4,228,672 $736 0.58% 11.63% 18.03%
714 NEVA NevaCoin NEVA $109,489 $0.044156 2,479,595 $1,446 0.56% 9.50% 11.04%
715 EOT EOT Token EOT $103,763 $0.012561 8,260,903 $3,821 2.80% 39.59% -1.29%
716 SGR Sugar Exchange SGR $99,208 $0.028345 3,500,000 $1,279 -11.60% 24.85% -16.93%
717 PRC PRCoin PRC $99,056 $0.006243 15,865,800 $27,410 0.39% -3.19% -34.40%
718 GPL Gold Pressed … GPL $93,482 $0.364416 256,527 $500 0.54% 63.89% 66.58%
719 BRAT BRAT BRAT $93,279 $0.000583 160,000,000 $596 0.63% 110.39% 136.93%
720 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $91,649 $0.011413 8,030,000 $1,175 -1.53% -17.57% 4.83%
721 KURT Kurrent KURT $73,750 $0.007435 9,919,485 $733 0.55% 5.09% 5.73%
722 PRX Printerium PRX $73,658 $0.006231 11,821,728 $828 5.20% -72.45% 61.41%
723 KRONE Kronecoin KRONE $73,446 $0.019469 3,772,462 $591 -0.28% 46.43% 75.64%
724 WOMEN WomenCoin WOMEN $72,654 $0.001643 44,220,400 $2,628 -3.90% -12.84% -30.30%
725 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $68,716 $0.078550 874,802 $87,370 5.70% 153.50% 489.93%
726 RBT Rimbit RBT $56,899 $0.000493 115,499,623 $2,833 0.38% 35.02% 16.73%
727 WORM HealthyWormCoin WORM $55,227 $0.000493 112,045,588 $1,881 -21.30% 59.96% 95.32%
728 ERY Eryllium ERY $54,392 $0.009926 5,479,625 $752 -0.61% -9.71% 70.79%
729 CASH Cashcoin CASH $53,090 $0.001150 46,158,242 $928 -12.49% 29.99% -22.44%
730 OS76 OsmiumCoin OS76 $48,473 $0.054219 894,026 $3,417 -34.53% 42.80% 63.34%
731 ICON Iconic ICON $43,835 $0.073935 592,894 $1,108 -17.28% 13.30% 29.93%
732 MSCN Master Swiscoin MSCN $39,381 $0.000880 44,729,090 $817 3.67% 13.26% -21.61%
733 CRTM Corethum CRTM $35,622 $0.014249 2,500,000 $3,385 0.63% 114.38% 138.13%
734 LBTC LiteBitcoin LBTC $31,476 $0.009873 3,188,280 $13,396 0.69% 14.63% 253.35%
735 GSR GeyserCoin GSR $25,794 $0.550403 46,864 $4,337 0.54% -2.51% 420.09%
736 CREVA CrevaCoin CREVA $23,916 $0.000657 36,390,750 $3,513 0.38% 59.19% -25.98%
737 XOC Xonecoin XOC $22,703 $0.054054 420,000 $658 0.54% 19.87%
738 VPRC VapersCoin VPRC $21,609 $0.000028 780,124,964 $763 8.57% -74.28% -63.37%
739 CTO Crypto CTO $18,135 $0.001479 12,263,964 $1,894 0.39% -86.53% -88.61%
740 XRC Rawcoin XRC $16,532 $0.023454 704,882 $732 0.49% 16.75% 21.80%
741 LVPS LevoPlus LVPS $15,415 $0.010187 1,513,256 $5,414 0.58% 32.71% 19.93%
742 HMC HarmonyCoin HMC $7,590 $0.013523 561,235 $4,682 20.62% 27.91% 14.03%
743 UNITY SuperNET UNITY $43,920,228 $53.82 816,061 LowVol 2.45% 37.85% -24.82%
744 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
745 YASH YashCoin YASH $7,058,494 $0.705830 10,000,275 LowVol 0.54% 47.13% 67.76%
746 ECOB Ecobit ECOB $6,132,489 $0.013798 444,444,444 LowVol 0.90% 14.66% 25.50%
747 PGL Prospectors Gold PGL $5,372,837 $0.083300 64,500,000 LowVol 0.54% -6.53%
748 XC XCurrency XC $4,406,649 $0.750591 5,870,906 LowVol 7.33% -41.68%
749 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 0.01%
750 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 23.59%
751 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,784,907 $0.459053 6,066,634 LowVol 39.81% 8.35% 83.65%
752 JNS Janus JNS $2,401,712 $0.104330 23,020,335 LowVol 0.54% 48.95% -68.51%
753 RC RussiaCoin RC $2,377,707 $0.283808 8,377,873 LowVol 0.54% 49.42% 87.21%
754 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,197,307 $4.72 465,952 LowVol 0.24% 5.34% -11.25%
755 SIFT Smart Investm… SIFT $2,159,841 $2.99 722,935 LowVol 0.63% 14.66% -14.22%
756 HTC HitCoin HTC $1,806,684 $0.000164 10,996,318,099 LowVol 0.54% 19.87% 44.04%
757 ITT Intelligent T… ITT $1,801,363 $0.183852 9,797,899 LowVol 0.59% 2.52% 13.12%
758 NKA IncaKoin NKA $1,692,397 $0.000148 11,410,985,068 LowVol 1.12% 13.88% 35.10%
759 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,664,577 $0.055486 30,000,000 LowVol 0.54% 19.44% -47.93%
760 MBI Monster Byte MBI $1,520,826 $0.090403 16,822,736 LowVol 0.61% 4.02% 63.41%
761 DCY Dinastycoin DCY $1,390,680 $0.000979 1,420,858,063 LowVol -0.12% 42.57% 85.33%
762 SDC ShadowCash SDC $1,245,797 $0.186075 6,695,133 LowVol 9.74% 62.34%
763 ORB Orbitcoin ORB $1,217,700 $0.393375 3,095,520 LowVol -2.45% 15.59% 17.88%
764 BTSR BTSR BTSR $1,172,076 $0.356876 3,284,266 LowVol 0.43% 12.03% 71.90%
765 METAL MetalCoin METAL $1,124,851 $0.014623 76,925,527 LowVol 0.39% 33.30% 44.04%
766 INPAY InPay INPAY $1,077,800 $0.107780 10,000,000 LowVol 0.58% 19.68% 17.96%
767 GOOD Goodomy GOOD $968,585 $0.002195 441,349,000 LowVol 3.47% 33.91% 40.32%
768 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $839,302 $0.000037 22,889,171,164 LowVol 6.59% -35.46% -43.95%
769 SMC SmartCoin SMC $811,691 $0.034414 23,586,345 LowVol 0.70% 7.18% 23.51%
770 VAL Valorbit VAL $736,514 $0.000138 5,322,899,607 LowVol 0.95% 21.30%
771 BPC Bitpark Coin BPC $722,228 $0.009630 75,000,000 LowVol 18.78% 0.60% -3.22%
772 FLT FlutterCoin FLT $672,049 $0.002086 322,214,524 LowVol 0.44% 68.80% 83.57%
773 AU AurumCoin AU $664,421 $2.24 296,216 LowVol 0.78% 17.49% 36.95%
774 EBET EthBet EBET $664,362 $0.078137 8,502,500 LowVol -4.96% -15.48% -10.19%
775 TROLL Trollcoin TROLL $650,976 $0.001150 566,065,919 LowVol 0.40% 4.74% 26.29%
776 VLT Veltor VLT $641,146 $1.16 554,855 LowVol 0.54% 19.98% 10.96%
777 J Joincoin J $633,862 $0.258888 2,448,402 LowVol 0.28% -2.20% 172.47%
778 XJO Joulecoin XJO $628,371 $0.018224 34,479,676 LowVol -3.78% 19.35% -21.97%
779 CFT CryptoForecast CFT $620,062 $0.013480 46,000,000 LowVol 13.56% 63.24% 61.60%
780 V Version V $619,125 $0.001319 469,442,818 LowVol 0.61% 21.98% 1.30%
781 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
782 DAXX DaxxCoin DAXX $572,622 $0.001149 498,383,020 LowVol 0.54% 41.62% 66.33%
783 ITI iTicoin ITI $560,205 $17.51 32,000 LowVol -4.12% 15.79% -21.19%
784 RIYA Etheriya RIYA $558,733 $0.353286 1,581,531 LowVol 0.54% -4.63% 14.63%
785 SAC SACoin SAC $553,205 $0.078864 7,014,698 LowVol 0.54% 15.07% 37.76%
786 WAY WayGuide WAY $542,409 $0.005422 100,040,708 LowVol 0.54% 31.85% 44.89%
787 CARBON Carboncoin CARBON $539,421 $0.000035 15,392,009,864 LowVol -17.08% -58.09% -57.34%
788 USC Ultimate Secu… USC $537,000 $0.051919 10,343,113 LowVol 0.54% -5.07% -1.91%
789 CHESS ChessCoin CHESS $531,633 $0.009839 54,032,769 LowVol 0.54% 20.57% 62.20%
790 NETKO Netko NETKO $528,557 $0.120707 4,378,840 LowVol -21.00% 19.16% -15.42%
791 ICN iCoin ICN $504,169 $0.017251 29,224,794 LowVol 0.38% 20.97% 15.50%
792 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
793 UNIC UniCoin UNIC $500,467 $0.168550 2,969,249 LowVol 1.66% 33.39% 71.98%
794 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -50.26%
795 8BIT 8Bit 8BIT $481,249 $0.327862 1,467,841 LowVol 0.48% 19.28% 37.00%
796 NYAN Nyancoin NYAN $473,184 $0.001484 318,923,611 LowVol 1.20% 53.49% 63.32%
797 GLC GlobalCoin GLC $470,848 $0.007225 65,171,010 LowVol 0.32% 18.96%
798 FUCK FuckToken FUCK $465,301 $0.009054 51,392,878 LowVol 0.63% 4.08% 42.30%
799 EL Elcoin EL $444,646 $0.039669 11,208,967 LowVol -0.44% 7.31% -13.58%
800 VIDZ PureVidz VIDZ $442,640 $0.003533 125,279,775 LowVol 0.52% 45.27% 47.61%
801 FUNK The Cypherfunks FUNK $440,844 $0.000010 46,322,494,999 LowVol 3.49% 4.18% 57.90%
802 STV Sativacoin STV $438,614 $0.061892 7,086,797 LowVol 32.78% 13.65% 67.57%
803 SWING Swing SWING $433,052 $0.155543 2,784,129 LowVol 0.89% 14.52% 66.43%
804 FNC FinCoin FNC $424,420 $0.032955 12,878,667 LowVol 1.11% -18.41% -12.48%
805 LOT LottoCoin LOT $423,325 $0.000029 14,491,014,421 LowVol 2.68% 26.19% 44.90%
806 GUN Guncoin GUN $420,422 $0.002130 197,343,928 LowVol 0.61% -2.87% 9.82%
807 JET Jetcoin JET $414,434 $0.085056 4,872,509 LowVol 0.54% 165.18% -6.42%
808 I0C I0Coin I0C $410,887 $0.019580 20,985,441 LowVol 0.67% 309.79% 11.62%
809 BERN BERNcash BERN $397,980 $0.005587 71,234,301 LowVol -3.93% 32.18% 37.34%
810 XGR GoldReserve XGR $397,526 $0.023151 17,171,382 LowVol 0.86% -3.60% -9.15%
811 UFR Upfiring UFR $391,866 $0.027213 14,400,000 LowVol 0.63% -10.70% 4.67%
812 STS Stress STS $371,405 $0.000657 565,134,332 LowVol -0.56% 19.74%
813 SLG Sterlingcoin SLG $367,278 $0.087299 4,207,128 LowVol 0.77% -38.03% -4.17%
814 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 38.03%
815 PR Prototanium PR $358,556 $1.83 195,942 LowVol 0.40% -10.27% 43.91%
816 TTC TittieCoin TTC $355,844 $0.000282 1,259,816,434 LowVol 0.12% 55.64% 62.83%
817 XPTX PlatinumBAR XPTX $351,130 $0.821709 427,317 LowVol 0.39% 2.04% 14.94%
818 FRC Freicoin FRC $349,987 $0.011830 29,585,731 LowVol 0.38% 27.72% 32.11%
819 ROC Rasputin Onli… ROC $349,646 $0.322661 1,083,633 LowVol 0.63% 3.78% -27.60%
820 BIGUP BigUp BIGUP $346,666 $0.000164 2,119,617,473 LowVol 0.78% 16.81% 36.96%
821 SH Shilling SH $345,619 $0.008708 39,690,375 LowVol 0.54% 13.12% 5.55%
822 4CHN ChanCoin 4CHN $341,203 $0.049467 6,897,632 LowVol 0.91% 79.08% 67.25%
823 MAD SatoshiMadness MAD $328,710 $0.000164 2,000,683,485 LowVol 0.39%
824 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol -0.63% 18.39%
825 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $314,937 $0.023746 13,262,530 LowVol 0.61% 22.47% 52.66%
826 BLC Blakecoin BLC $297,758 $0.019689 15,122,697 LowVol 0.39% 19.66% 70.32%
827 WMC WMCoin WMC $297,352 $0.025795 11,527,489 LowVol 0.39% 19.87% 44.02%
828 BUN BunnyCoin BUN $293,785 $0.000003 102,329,437,485 LowVol 2.63% -20.92% 18.17%
829 Q2C QubitCoin Q2C $285,475 $0.001150 248,217,900 LowVol 0.38% 4.84% -8.35%
830 EVO Evotion EVO $283,161 $0.089285 3,171,428 LowVol 0.86% -5.13% 12.68%
831 LANA LanaCoin LANA $277,602 $0.000330 841,412,359 LowVol 0.93% -16.70% 44.78%
832 YAC Yacoin YAC $275,792 $0.002300 119,899,816 LowVol 0.38% 29.04% 64.81%
833 PHS Philosopher S… PHS $263,836 $0.043868 6,014,340 LowVol 0.39% 42.19% 62.09%
834 EVIL Evil Coin EVIL $260,628 $0.012399 21,020,383 LowVol 0.95% 37.49% 26.49%
835 CAT Catcoin CAT $258,173 $0.041568 6,210,900 LowVol 0.38% 3.11% 49.77%
836 TRI Triangles TRI $252,685 $3.47 72,891 LowVol 0.39% 4.75% -4.31%
837 C2 Coin2.1 C2 $251,716 $0.002518 99,976,323 LowVol -19.94% -36.37% 24.48%
838 SPACE SpaceCoin SPACE $250,354 $0.011916 21,009,166 LowVol 0.39% 13.88% 39.11%
839 GAIA GAIA GAIA $248,078 $0.010293 24,101,381 LowVol 0.02% 7.53%
840 GRT Grantcoin GRT $241,227 $0.005586 43,182,800 LowVol 0.54% 10.15% 26.06%
841 WYV Wyvern WYV $237,389 $0.133247 1,781,574 LowVol -9.41% 4.75% 16.10%
842 RED RedCoin RED $232,258 $0.003134 74,107,896 LowVol 5.84% 35.75% 82.15%
843 FIRE Firecoin FIRE $230,150 $2.34 98,412 LowVol 0.38% 33.29% 59.58%
844 URC Unrealcoin URC $229,667 $0.032696 7,024,402 LowVol 0.39% 62.21% 25.72%
845 ECA Electra ECA $226,654 $0.000010 21,998,013,255 LowVol 0.82% -24.83% -80.79%
846 ACOIN Acoin ACOIN $225,322 $0.184677 1,220,085 LowVol 0.66% 64.28% 29.44%
847 HMP HempCoin HMP $222,895 $0.000164 1,356,645,470 LowVol 0.54% 19.87% 44.04%
848 MNM Mineum MNM $222,155 $0.023542 9,436,367 LowVol 1.06% 186.26% 44.64%
849 BUMBA BumbaCoin BUMBA $221,563 $0.009858 22,475,890 LowVol 0.39% 30.43% 76.17%
850 CYP Cypher CYP $220,667 $0.034667 6,365,285 LowVol 0.54% 18.19% 57.47%
851 CNNC Cannation CNNC $219,935 $0.088795 2,476,893 LowVol 0.43% 15.35% 59.50%
852 ANTI AntiBitcoin ANTI $212,345 $0.012158 17,465,159 LowVol 0.58% 50.34% 42.12%
853 SPRTS Sprouts SPRTS $211,804 $1.5e-07 1,416,395,312,230 LowVol 1.51% 44.61% 22.37%
854 SHDW Shadow Token SHDW $211,497 $0.030214 7,000,000 LowVol -2.43% -38.39%
855 HAL Halcyon HAL $207,967 $0.039103 5,318,409 LowVol 0.39% -20.84% 44.02%
856 HODL HOdlcoin HODL $207,313 $0.001314 157,724,225 LowVol 0.54% -12.82% -4.74%
857 OHM OHM OHM $206,267 $0.006901 29,891,341 LowVol 0.54% 19.87% 43.53%
858 CORG CorgiCoin CORG $203,375 $0.000162 1,251,855,418 LowVol 0.10% -4.20% -0.46%
859 MNC Mincoin MNC $200,903 $0.049840 4,030,919 LowVol 1.09% 21.12% 14.81%
860 PXI Prime-XI PXI $200,402 $0.011181 17,923,940 LowVol 0.37% -12.07% 71.85%
861 FRK Franko FRK $198,649 $0.213425 930,767 LowVol 0.38% 46.58%
862 QCN QuazarCoin QCN $198,635 $0.032860 6,044,911 LowVol 100.77% 115.98% 35.49%
863 MCRN MACRON MCRN $195,278 $0.000486 401,421,401 LowVol 2.12% 16.73% 28.74%
864 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 91.25%
865 IMS Independent M… IMS $190,881 $0.035553 5,368,934 LowVol 1.13% 57.83% 55.76%
866 DLC Dollarcoin DLC $187,028 $0.020537 9,106,714 LowVol 0.39% 19.87% 43.66%
867 RBX Ripto Bux RBX $184,507 $0.000484 381,236,123 LowVol 0.94% 4.46% 14.06%
868 LEA LeaCoin LEA $184,267 $0.000585 315,057,091 LowVol 19.70% 41.77% 7.84%
869 E4ROW E4ROW E4ROW $184,064 $0.031944 5,762,000 LowVol 0.63% 4.08% 40.39%
870 XRA Ratecoin XRA $183,823 $0.001599 114,992,911 LowVol 0.44% 20.27% 27.33%
871 DUO ParallelCoin DUO $180,285 $0.597295 301,836 LowVol 0.59% 7.67% -37.42%
872 CON PayCon CON $180,169 $0.007819 23,042,604 LowVol 4.44% -3.81% 60.93%
873 BITZ Bitz BITZ $173,691 $0.087243 1,990,891 LowVol 0.38%
874 ARCO AquariusCoin ARCO $172,042 $0.114924 1,497,007 LowVol 0.16% 17.18% 44.85%
875 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
876 PHO Photon PHO $163,964 $0.000008 20,569,837,236 LowVol 3.92% -4.18% 75.83%
877 TEK TEKcoin TEK $161,177 $0.000114 1,414,054,562 LowVol 1.08% -6.27% -14.00%
878 KED Darsek KED $156,490 $0.010742 14,567,659 LowVol 11.95% -8.76%
879 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol 13.40% 39.23%
880 XPY PayCoin XPY $151,232 $0.012787 11,827,379 LowVol -0.20% 13.10% 9.79%
881 BOST BoostCoin BOST $148,037 $0.012487 11,855,487 LowVol 0.38% 5.89% -32.81%
882 VOT VoteCoin VOT $146,166 $0.008872 16,474,625 LowVol 0.54% 103.77% -16.74%
883 JIN Jin Coin JIN $140,774 $0.014294 9,848,485 LowVol 0.38% 334.51% -16.47%
884 AMBER AmberCoin AMBER $140,265 $0.003210 43,699,481 LowVol 17.04% -49.65%
885 SOON SoonCoin SOON $135,198 $0.010848 12,462,620 LowVol 0.54% 16.94% 37.07%
886 DRM Dreamcoin DRM $134,426 $0.054876 2,449,632 LowVol 0.39% -36.46% 48.03%
887 CRX Chronos CRX $134,133 $0.001819 73,729,962 LowVol 0.52% 39.60% 85.52%
888 PX PX PX $133,221 $0.001387 96,055,690 LowVol 1.18% -32.45%
889 611 SixEleven 611 $130,715 $0.302812 431,672 LowVol 0.54% 27.86% 77.69%
890 BIP BipCoin BIP $128,332 $0.078864 1,627,261 LowVol 0.54% 19.87% 65.78%
891 MARS Marscoin MARS $128,315 $0.004537 28,279,074 LowVol 1.61% -7.25% 5.67%
892 ICOB ICOBID ICOB $123,861 $0.001161 106,701,874 LowVol -50.87% 69.49% 114.63%
893 BITEUR bitEUR BITEUR $120,080 $1.34 89,549 LowVol 0.22% 12.49% 8.57%
894 ARG Argentum ARG $117,244 $0.013635 8,598,775 LowVol 0.76% 11.11% -8.47%
895 GPU GPU Coin GPU $115,614 $0.002856 40,477,042 LowVol 0.66% 8.46% 11.98%
896 URO Uro URO $113,462 $0.093979 1,207,310 LowVol 0.54% 62.80%
897 VEC2 VectorAI VEC2 $112,101 $0.006737 16,640,105 LowVol 0.39% 48.94% 39.86%
898 BITGOLD bitGold BITGOLD $111,027 $1391.09 79.8131 LowVol 0.42% 2.55% -8.52%
899 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
900 ALL Allion ALL $108,838 $0.017556 6,199,359 LowVol 0.00% 30.51% 28.37%
901 POP PopularCoin POP $104,137 $0.000031 3,372,875,244 LowVol 3.13% 47.84% 36.08%
902 CF Californium CF $103,212 $0.042882 2,406,883 LowVol 0.34% 19.18% 31.35%
903 BAS BitAsean BAS $102,253 $0.020451 5,000,000 LowVol -3.75% -21.48% -14.30%
904 NRO Neuro NRO $101,032 $0.002629 38,432,812 LowVol -15.46% 8.13% 21.82%
905 BVC BeaverCoin BVC $98,784 $0.031710 3,115,258 LowVol 0.54% 16.25% 38.28%
906 ZMC ZetaMicron ZMC $98,636 $0.000164 600,344,291 LowVol 0.39% 19.69% 44.02%
907 ARB ARbit ARB $96,674 $0.012295 7,862,965 LowVol 53.98%
908 GCC GuccioneCoin GCC $96,654 $0.004765 20,285,537 LowVol 0.38% 19.87% 32.54%
909 MND MindCoin MND $96,461 $0.006079 15,867,695 LowVol 0.38% 19.87% 47.90%
910 WARP WARP WARP $94,291 $0.086093 1,095,224 LowVol 0.38% 19.87% 41.34%
911 ADCN Asiadigicoin ADCN $94,212 $0.003779 24,931,054 LowVol 0.58% 25.33% 42.67%
912 EMD Emerald Crypto EMD $93,486 $0.004890 19,117,129 LowVol -5.90% -44.39% -52.28%
913 JWL Jewels JWL $93,117 $0.004614 20,181,636 LowVol 2.00%
914 FXE FuturXe FXE $92,870 $0.394483 235,421 LowVol 0.54% 19.82% -67.18%
915 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $91,685 $0.001150 79,719,140 LowVol 0.38% -14.95% 4.17%
916 AMMO Ammo Rewards AMMO $89,452 $0.001150 77,777,777 LowVol 0.54% 4.88% -23.83%
917 TSE Tattoocoin (S… TSE $89,432 $0.000989 90,421,856 LowVol 0.55% -13.03% 30.20%
918 BTQ BitQuark BTQ $88,035 $0.009694 9,081,731 LowVol 0.38% 19.87% 19.68%
919 ATX Artex Coin ATX $86,168 $0.004588 18,781,750 LowVol 5.27% 55.19% 30.89%
920 MAY Theresa May Coin MAY $86,117 $0.003411 25,246,800 LowVol -10.33% 14.11% 4.53%
921 SOIL SOILcoin SOIL $85,228 $0.014947 5,702,048 LowVol 0.61% 19.31% 44.18%
922 MRJA GanjaCoin MRJA $85,066 $0.019108 4,451,920 LowVol 0.58% -60.21% -43.59%
923 DRS Digital Rupees DRS $83,924 $0.000164 510,802,961 LowVol 0.54% 14.75%
924 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
925 CAGE CageCoin CAGE $78,457 $7.8e-07 101,168,328,395 LowVol 1.32% -35.94% -41.74%
926 EMP EMoneyPower EMP $77,089 $0.008379 9,200,000 LowVol 0.58%
927 $$$ Money $$$ $74,164 $0.001616 45,887,218 LowVol -2.19% 1.45% 0.72%
928 CPN CompuCoin CPN $73,238 $0.003734 19,615,019 LowVol 1.87% 7.51% 7.30%
929 IMPS ImpulseCoin IMPS $73,179 $0.003615 20,245,510 LowVol 0.39% 75.80% 63.31%
930 RUPX Rupaya RUPX $71,544 $0.011715 6,107,014 LowVol 0.13% 591.20% -22.33%
931 EXN ExchangeN EXN $69,861 $0.013698 5,100,000 LowVol 0.53% -0.06% 13.10%
932 VIP VIP Tokens VIP $68,554 $0.000821 83,450,403 LowVol 0.54% 49.83% 80.02%
933 ZYD Zayedcoin ZYD $66,681 $0.010679 6,243,840 LowVol 0.54% 99.20%
934 BLRY BillaryCoin BLRY $66,482 $0.007393 8,992,007 LowVol 0.54% -20.68% -35.15%
935 BLZ BlazeCoin BLZ $65,950 $0.000108 608,557,394 LowVol 2.22% 13.59% 58.86%
936 CXT Coinonat CXT $65,844 $0.007636 8,623,200 LowVol 1.00% 36.62% 36.46%
937 PONZI PonziCoin PONZI $63,241 $0.073442 861,099 LowVol -21.81% 20.42% 96.09%
938 CNC CHNCoin CNC $63,082 $0.001275 49,461,215 LowVol 3.92% -34.84%
939 BSC BowsCoin BSC $62,920 $0.011337 5,550,102 LowVol 0.38% 19.78% 8.03%
940 CRT CRTCoin CRT $62,515 $0.788637 79,270 LowVol 0.38% 19.87% 44.04%
941 EREAL eREAL EREAL $62,274 $0.000910 68,427,562 LowVol 0.63% 100.27% 78.16%
942 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 40.95%
943 CWXT CryptoWorldX … CWXT $60,857 $0.001021 59,630,200 LowVol 0.54% 13.64% 9.35%
944 ORLY Orlycoin ORLY $60,210 $0.001643 36,646,779 LowVol 0.38% 33.18% 30.94%
945 SPT Spots SPT $59,358 $0.002649 22,406,021 LowVol 2.73% 2.30% -13.98%
946 EGO EGO EGO $59,148 $0.000986 60,000,001 LowVol 0.39% 19.87% 43.93%
947 SONG SongCoin SONG $58,040 $0.001782 32,565,300 LowVol 1.46% 51.67% 117.30%
948 DIBC DIBCOIN DIBC $55,074 $0.011015 5,000,000 LowVol 0.38% 35.11% -16.55%
949 IMX Impact IMX $53,977 $0.000493 109,509,108 LowVol 0.54% 79.80% 332.05%
950 BENJI BenjiRolls BENJI $53,786 $0.002655 20,255,196 LowVol 0.54% 34.21% 22.75%
951 XBTS Beatcoin XBTS $52,991 $0.034755 1,524,686 LowVol 0.73% -38.86% -19.66%
952 FLAX Flaxscript FLAX $51,869 $0.009286 5,585,611 LowVol 0.92% -1.95% -62.00%
953 ITZ Interzone ITZ $49,932 $0.026304 1,898,237 LowVol 0.60% 32.77% 38.51%
954 G3N G3N G3N $49,697 $0.006572 7,561,891 LowVol 0.58% 8.93% 31.02%
955 DLISK DAPPSTER DLISK $49,290 $0.000493 100,000,000 LowVol 0.54% 44.04%
956 KIC KibiCoin KIC $48,322 $0.003287 14,701,000 LowVol 0.57% -1.02% -54.82%
957 BRAIN Braincoin BRAIN $48,097 $0.004765 10,094,424 LowVol 0.39% -21.00% -19.68%
958 CESC CryptoEscudo CESC $47,353 $0.000329 144,105,100 LowVol 0.38% 19.87% -9.62%
959 UET Useless Ether… UET $45,569 $0.011491 3,965,716 LowVol 0.63% 73.46% 45.20%
960 DIX Dix Asset DIX $45,182 $4.5e-07 100,000,000,000 LowVol 2.39% 141.11% 50.77%
961 PULSE Pulse PULSE $44,049 $0.003081 14,298,972 LowVol 12.37% -13.13%
962 LUNA Luna Coin LUNA $43,441 $0.026213 1,657,242 LowVol 0.33% -20.33% 41.28%
963 SFC Solarflarecoin SFC $42,387 $0.003010 14,083,450 LowVol 1.00% -0.82% -30.09%
964 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol 12.94% 35.27%
965 MTM MTMGaming MTM $40,480 $0.013494 2,999,967 LowVol -0.63% 24.74% 63.57%
966 HVCO High Voltage HVCO $40,261 $0.026945 1,494,171 LowVol 0.54% 42.24%
967 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,068 $0.015280 2,622,273 LowVol 0.54% 8.88%
968 BOAT BOAT BOAT $39,799 $0.002146 18,547,845 LowVol 0.56% 11.28% 9.96%
969 STEPS Steps STEPS $39,781 $0.002136 18,625,017 LowVol 0.54% 19.87%
970 FUZZ FuzzBalls FUZZ $39,678 $0.008215 4,829,945 LowVol 0.58% -7.12% 9.48%
971 DPAY DPAY DPAY $39,206 $0.000493 79,541,001 LowVol 0.54% 44.02%
972 XCS CybCSec XCS $38,887 $0.003286 11,834,082 LowVol 0.54% 6.38% 8.15%
973 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,431 $0.005076 7,570,631
974 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 5.56%
975 SLEVIN Slevin SLEVIN $34,503 $0.000493 70,000,000 LowVol 0.54% 19.87% 44.02%
976 PLNC PLNcoin PLNC $34,253 $0.002004 17,089,600 LowVol 12.48%
977 RIDE Ride My Car RIDE $33,280 $0.000329 101,276,976 LowVol 0.54% 19.87% -27.98%
978 BNX BnrtxCoin BNX $32,553 $0.001227 26,533,001 LowVol 2.15% 67.45% 32.73%
979 TOR Torcoin TOR $31,169 $0.098580 316,179 LowVol 0.54% -9.64% -27.80%
980 SDP SydPak SDP $30,903 $0.193380 159,807 LowVol 0.39% 19.82% 43.94%
981 VLTC Vault Coin VLTC $30,278 $0.000998 30,350,570 LowVol 0.95% -7.94% -14.67%
982 SCS Speedcash SCS $29,812 $0.113859 261,831 LowVol 0.54% 39.08% 63.88%
983 BIOS BiosCrypto BIOS $28,878 $0.001387 20,821,709 LowVol 1.15% -21.64%
984 PLACO PlayerCoin PLACO $28,851 $0.000821 35,120,000 LowVol 25.67% 3.69% 14.69%
985 ZNE Zonecoin ZNE $28,726 $0.011126 2,581,970 LowVol 21.15% 2.66%
986 VRS Veros VRS $28,287 $0.000058 486,609,040 LowVol 0.74% 31.71% 115.40%
987 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol 12.23% 52.83%
988 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -6.31%
989 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol 3.04% -2.45%
990 NTWK Network Token NTWK $26,823 $0.002298 11,671,310 LowVol 0.63% -52.89% -41.55%
991 ALTC Antilitecoin ALTC $25,888 $0.000821 31,512,613 LowVol 0.39% -0.11% 14.74%
992 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 11.90% 21.40%
993 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -4.09%
994 LIR LetItRide LIR $25,093 $0.000691 36,300,972 LowVol 0.86% 1.00%
995 VTA Virtacoin VTA $24,876 $0.000005 5,201,310,113 LowVol 3.90% 93.75% 136.11%
996 WBB Wild Beast Block WBB $24,309 $0.143964 168,852 LowVol -2.44% -10.49% -6.90%
997 IBANK iBank IBANK $23,054 $0.005093 4,526,324 LowVol 0.54% 32.71% 86.03%
998 COXST CoExistCoin COXST $22,263 $0.000821 27,100,000 LowVol 0.39% -66.02% -57.88%
999 GRIM Grimcoin GRIM $21,404 $0.001068 20,042,104 LowVol 3.73% -33.85% -46.93%
1000 ROOFS Roofs ROOFS $21,359 $0.000164 130,000,000 LowVol 0.38% 19.95% -27.97%
1001 ELS Elysium ELS $19,083 $0.004765 4,005,012 LowVol 0.54% -3.44% 16.25%
1002 JS JavaScript Token JS $18,731 $0.002344 7,991,996 LowVol 0.63% 4.09% -19.12%
1003 SLFI Selfiecoin SLFI $17,716 $0.000164 107,829,281 LowVol 0.54% 19.61% 44.02%
1004 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $17,497 $0.001293 13,532,750 LowVol 0.47% 17.91% 17.81%
1005 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 41.99%
1006 JOBS JobsCoin JOBS $17,419 $0.000164 106,019,270 LowVol 0.54% 19.87% -31.28%
1007 P7C P7Coin P7C $17,360 $0.000493 35,220,238 LowVol 0.39%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $16,374 $9.48 1,727 LowVol 0.54% -0.42% -6.70%
1009 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 17.54%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $15,017 $0.010844 1,384,879 LowVol 0.54% 19.87% 67.97%
1011 GBT GameBet Coin GBT $14,699 $0.000691 21,262,780 LowVol 0.87% -57.44%
1012 BIOB BioBar BIOB $13,243 $0.014951 885,756 LowVol -13.68% -26.36%
1013 DAS DAS DAS $12,767 $0.004694 2,719,815 LowVol -5.36%
1014 VOLT Bitvolt VOLT $12,415 $0.000821 15,112,554 LowVol 0.58% 49.83% 80.05%
1015 ARGUS Argus ARGUS $12,048 $0.010492 1,148,324 LowVol -10.37% -6.68% 11.34%
1016 ULA Ulatech ULA $11,149 $0.055862 199,586 LowVol 0.39% 81.94% 155.95%
1017 GEERT GeertCoin GEERT $10,368 $0.002037 5,091,200 LowVol 1.54% -28.28% -8.00%
1018 TRADE Tradecoin TRADE $10,363 $0.001314 7,884,104 LowVol 0.54% 131.06%
1019 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol 0.86% -21.38%
1020 CONX Concoin CONX $9,293 $0.012487 744,266 LowVol 0.54% 75.27% 50.28%
1021 TSTR Tristar Coin TSTR $9,087 $0.001807 5,027,857 LowVol 0.54% -42.67% -44.04%
1022 FRAZ Frazcoin FRAZ $8,070 $0.000870 9,272,448 LowVol 0.53% 56.14% -61.46%
1023 CCM100 CCMiner CCM100 $7,567 $0.002252 3,360,417 LowVol -0.63% -10.29% 32.01%
1024 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol 2.00% -8.08%
1025 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,771 $0.031965 211,827 14.85% 74.36%
1026 MRNG MorningStar MRNG $6,214 $0.000190 32,693,752 LowVol 1.54% 19.36%
1027 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,805 LowVol 28.44%
1028 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,528 $0.003286 1,377,917 LowVol 0.39% 33.18% 69.44%
1029 MGM Magnum MGM $3,904 $0.000986 3,960,151 LowVol 0.39% -77.84%
1030 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -1.01%
1031 XNG Enigma XNG $3,267 $0.196502 16,627 LowVol 0.39% 0.67% 32.47%
1032 DGCS Digital Credits DGCS $2,872 $0.000493 5,826,388 LowVol 0.39% 19.87% 116.03%
1033 NANOX Project-X NANOX $2,572 $32859.90 0.078264 LowVol 0.38% -33.22% -51.65%
1034 EBT Ebittree Coin EBT $1,881 $0.001488 1,264,511 LowVol 0.54% 26.67% -31.51%
1035 TOKEN SwapToken TOKEN $1,798 $1.2e-07 15,320,585,365 LowVol 1.13% -11.95% -25.40%
1036 ABN Abncoin ABN $1,123 $0.016594 67,700 LowVol 0.54% 16.41% 23.35%
1037 SOJ Sojourn SOJ $846 $0.001743 485,214 LowVol 1.46% -42.53%
1038 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1039 DMB Digital Money… DMB $479 $0.001136 421,300 LowVol 0.47% 29.68% 11.61%
1040 ENV Environ ENV $212 $0.000002 132,717,518 LowVol 3.96%
1041 CALC CaliphCoin CALC $105 $0.001200 87,140 LowVol 0.54% -0.22% 44.85%
1042 FAL Falcoin FAL $58 $0.000296 196,766 LowVol 115.92% 79.71%
1043 APW AppleCoin APW $14 $0.000164 82,316 LowVol 0.54% 19.87% 43.90%
1044 FDC Future Digita… FDC $7 $0.000003 2,753,201 LowVol 1.54%
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.95 $23,609,100 0.00% 10.99% 21.62%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $38.87 $15,420,900 1.58% 27.28% -16.64%
1047 CMT CyberMiles CMT $0.220201 $6,788,250 0.23% -0.04%
1048 ORME Ormeus Coin ORME $3.57 $6,766,110 1.44% 25.24% 26.06%
1049 ITC IoT Chain ITC $0.876805 $3,712,900 5.65% -2.31%
1050 AI POLY AI AI $20.03 $2,862,270 0.54% 21.24% 30.81%
1051 ETN Electroneum ETN $0.114745 $2,268,300 1.46% 14.79% 61.36%
1052 ERO Eroscoin ERO $0.176621 $2,158,410 3.93% 25.84%
1053 NULS Nuls NULS $0.803166 $2,139,700 -0.02% 4.23% 31.02%
1054 FRGC Fargocoin FRGC $10.40 $2,022,820 0.18% -0.95% 1.81%
1055 REC Regalcoin REC $29.23 $2,003,020 3.64% 0.14% -38.74%
1056 GRX GOLD Reward T… GRX $4.80 $1,837,280 1.53% 0.31% 4.73%
1057 FRST FirstCoin FRST $17.18 $1,415,420 5.97% 20.15% 5.17%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.66 $1,126,210 0.93% 12.87% -20.47%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.67 $1,115,770 2.25% 18.09% 35.56%
1060 STC Santa Coin STC $0.696465 $819,032 5.36% 17.89%
1061 RYZ ANRYZE RYZ $0.022042 $649,716 17.17% 46.51% 15.42%
1062 WC WINCOIN WC $0.719068 $639,385 4.83% 20.94% -34.97%
1063 TSL Energo TSL $0.030840 $619,251 2.43% 9.04% 0.27%
1064 BTE BitSerial BTE $7.08 $536,756 8.39% 14.54% -14.61%
1065 B2X SegWit2x [Fut… B2X $206.04 $536,333 4.02% 2.53% -4.45%
1066 THS TechShares THS $0.912435 $489,991 -1.02% 10.64% 4.91%
1067 ADK Aidos Kuneen ADK $46.17 $485,197 0.54% 73.79% 77.45%
1068 GBG Golos Gold GBG $0.153740 $410,924 -2.71% 16.13% 17.13%
1069 UGT UG Token UGT $0.461306 $387,293 8.02% 17.84% 2.41%
1070 BSR BitSoar BSR $0.203567 $321,826 0.46% -5.34% -12.66%
1071 XIN Infinity Econ… XIN $0.029245 $319,957 7.71% 7.22% 5.40%
1072 SBC StrikeBitClub SBC $1.41 $313,939 -1.16% 88.65%
1073 BT2 BT2 [CST] BT2 $82.03 $284,412 5.76% -44.51% -46.65%
1074 BOT Bodhi BOT $0.408594 $233,323 -1.40% 3.01% -8.35%
1075 VASH VPNCoin VASH $0.007065 $225,365 -11.39% 41.45% 24.59%
1076 LLT LLToken LLT $0.339584 $208,143 -1.79% 1.08% -44.97%
1077 XCPO Copico XCPO $0.020706 $199,347 -2.17% 8.86% -12.52%
1078 CAPP Cappasity CAPP $0.019949 $174,671 5.09% 5.92%
1079 TER TerraNova TER $24.03 $150,903 20.37% 210.37% 1178.79%
1080 XID Sphre AIR XID $0.177381 $138,445 0.38% 8.79% 1.02%
1081 SUR Suretly SUR $2.45 $132,401 -0.15% 2.26% -18.29%
1082 ICX ICON ICX $1.72 $89,686 0.56% 3.87% 23.52%
1083 INF InfChain INF $0.012158 $77,974 0.39% 10.91% 4.09%
1084 SEND Social Send SEND $0.078535 $65,434 0.68% 37.89%
1085 MKR Maker MKR $421.94 $64,744 -7.62% 6.16% 4.20%
1086 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.072785 $63,286 -9.88% -9.05% -14.87%
1087 DSR Desire DSR $0.414497 $62,024 15.30% 50.30% 55.00%
1088 XYLO XYLO XYLO $0.872413 $60,232 0.54% 53.24%
1089 QBT Qbao QBT $0.216099 $57,114 -0.58% 5.85% -15.42%
1090 BTCM BTCMoon BTCM $0.037939 $51,858 -2.65% 12.84% 112.87%
1091 SNOV Snovio SNOV $0.004671 $49,193 -8.72% -8.85%
1092 MSD MSD MSD $0.009523 $33,063 2.11% 19.53% -19.53%
1093 BT1 BT1 [CST] BT1 $17597.90 $29,581 7.72% 32.62% 52.58%
1094 BCDN BlockCDN BCDN $0.087330 $28,368 1.25% 14.82%
1095 FOR FORCE FOR $0.011047 $23,995 0.58% 26.25% 63.46%
1096 CMP Compcoin CMP $9.52 $22,134 -4.17%
1097 XID International… XID $0.008544 $19,389 0.54% -6.97% 7.33%
1098 B3 B3Coin B3 $0.000105 $18,001 10.96% 70.39% 164.21%
1099 BOS BOScoin BOS $1.51 $17,063 -0.69% 36.14% 36.59%
1100 VIU Viuly VIU $0.011296 $16,493 0.07% -3.87% 32.87%
1101 EVR Everus EVR $1.22 $15,196 1.08% 9.15% -32.07%
1102 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.045963 $11,904 0.63% -2.44% -21.44%
1103 WISH MyWish WISH $0.151678 $11,210 0.59% 10.79% 17.19%
1104 DAY Chronologic DAY $3.76 $11,030 -26.59% 13.83% -13.21%
1105 SKR Sakuracoin SKR $0.011545 $10,472 23.81% 22.30% 853.83%
1106 WILD Wild Crypto WILD $0.127777 $9,319 -1.56% -27.45% -30.65%
1107 MCR Macro MCR $1.55 $9,223 0.54% 42.24% -27.32%
1108 AKY Akuya Coin AKY $0.113367 $8,441 -0.97% 21.86% 5.31%
1109 BPL Blockpool BPL $0.195209 $7,134 0.54% 16.72% 34.53%
1110 FRD Farad FRD $0.107868 $7,076 7.43% 29.16% -16.94%
1111 SND Sand Coin SND $0.728853 $6,974 17.96% 21.69% 15.84%
1112 DEUS DeusCoin DEUS $0.292782 $6,875 0.54% 11.72% -15.17%
1113 PLC PlusCoin PLC $0.000912 $6,268 0.33% 68.10% 56.05%
1114 COR CORION COR $0.899304 $6,232 0.54% 24.54% 14.17%
1115 LTG LiteCoin Gold LTG $0.004052 $6,017 0.41% 28.48% 55.87%
1116 AIB Advanced Inte… AIB $0.016238 $5,715 7.22% -1.58% 278.63%
1117 NUKO Nekonium NUKO $0.074099 $5,693 -11.97% 7.46%
1118 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.284006 $5,692 22.22% 2.97% -35.39%
1119 BON Bonpay BON $1.80 $5,609 23.74% 39.85%
1120 MOTO Motocoin MOTO $0.018049 $4,900 -0.26% 253.59% 429.37%
1121 BTU Bitcoin Unlim… BTU $86.62 $4,875 0.12% -1.82% -31.54%
1122 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006205 $4,275 0.63% 7.11% 47.62%
1123 MGC GulfCoin MGC $0.002957 $4,025 0.54% 75.36% 5.92%
1124 PLX PlexCoin PLX $0.029997 $3,847 -0.26% 8.31% -71.59%
1125 ONG onG.social ONG $0.165467 $3,808 0.63% -24.91% 26.38%
1126 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002813 $3,474 -4.51% 8.06% 30.22%
1127 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.127661 $3,457 0.54% 18.95% 41.90%
1128 MGC MergeCoin MGC $0.012651 $3,179 0.54% 30.20% -11.48%
1129 ELC Elacoin ELC $0.114402 $3,075 0.39% 65.76% 11.22%
1130 STU bitJob STU $0.033593 $3,042 1.50% -9.22% 9.68%
1131 SISA SISA SISA $0.011787 $2,991 0.58% -0.92% 3.54%
1132 GLS GlassCoin GLS $0.804738 $2,896 3.89% 7.05% -40.13%
1133 BUB Bubble BUB $0.021030 $2,599 0.39% -17.71%
1134 TCOIN T-coin TCOIN $0.000164 $2,518 0.54% -40.06% -29.35%
1135 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009726 $2,351 16.12% 28.90% 154.66%
1136 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.73 $2,346 0.54% 1.54% -4.32%
1137 ABC Alphabit ABC $24.95 $2,321 0.53% 16.08% 31.54%
1138 ACC AdCoin ACC $0.103606 $2,255 0.73% 33.17% 9.49%
1139 DMC DynamicCoin DMC $0.002240 $2,245 2.40% 12.90% -50.81%
1140 DFS DFSCoin DFS $0.005837 $2,240 13.19% 28.49% -24.41%
1141 FLASH Flash FLASH $0.006901 $2,231 0.39% 48.07% 68.26%
1142 PEC Peacecoin PEC $0.063748 $2,182 -7.12% 10.21% 16.63%
1143 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000469 $2,180 -23.70% 14.27% -15.93%
1144 HYTV Hyper TV HYTV $0.003907 $2,054 0.56% 10.06% 6.81%
1145 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000329 $2,035 0.38% 19.87% -42.39%
1146 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.005056 $1,984 5.16% 4.09% -47.83%
1147 PRES President Trump PRES $0.000834 $1,915 0.58% -78.61% -70.87%
1148 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $1,868 3.50% 14.57% -10.34%
1149 GARY President Joh… GARY $0.225912 $1,862 0.54% 64.98% 16.43%
1150 MEN PeopleCoin MEN $0.000164 $1,830 0.54% 19.87%
1151 BLX Blockchain Index BLX $3.22 $1,641 0.63% 3.83% 13.59%
1152 HNC Huncoin HNC $0.002136 $1,559 -6.63% -35.22% 10.13%
1153 XOT Internet of T… XOT $2298.55 $1,470 0.54% 19.78% 7.39%
1154 GAY GAY Money GAY $0.016380 $1,396 4.86% 55.57% 120.67%
1155 VULC Vulcano VULC $0.005999 $1,345 19.69% -2.74% -10.79%
1156 BAT BatCoin BAT $0.000005 $1,338 3.70% 18.91% 133.24%
1157 MCI Musiconomi MCI $0.025427 $1,302 0.63% -16.84% -23.05%
1158 MINEX Minex MINEX $0.017301 $1,121 0.60% 18.23% 8.01%
1159 APC AlpaCoin APC $0.029947 $1,082 0.37% 37.41% 1.12%
1160 TRIA Triaconta TRIA $9.19 $1,081 0.56% 4.08% 6.72%
1161 OX OX Fina OX $0.000196 $1,024 -10.52% 30.90% 11.01%
1162 IBTC iBTC IBTC $0.007965 $1,022 -30.24% -12.97% 50.83%
1163 DGPT DigiPulse DGPT $1.18 $1,006 5.75% 31.85% 5.76%
1164 BTBc Bitbase BTBc $0.004272 $886 0.38% 14.29% -3.21%
1165 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002793 $803 6.48% 15.07% 71.04%
1166 ANI Animecoin ANI $0.000164 $770 -49.73% 19.87% -27.99%
1167 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $697 0.56% 56.12% 86.63%
1168 CASH Cash Poker Pro CASH $0.068945 $695 0.63% 64.58% -1.02%
1169 LDCN LandCoin LDCN $0.001493 $684 12.57% -9.88% -54.27%
1170 NTC Natcoin NTC $0.082150 $679 -55.72% -12.51% -38.98%
1171 EGOLD eGold EGOLD $0.018247 $673 0.63% -8.18% 149.57%
1172 ZBC Zilbercoin ZBC $0.029857 $660 -1.69% 5.61% -21.09%
1173 FRN Francs FRN $0.031084 $641 0.64% 11.83% 7.11%
1174 TCR TheCreed TCR $0.000657 $622 0.38% 139.73% 111.57%
1175 NAMO NamoCoin NAMO $0.000213 $602 0.64% 18.09% 54.34%
1176 BEST BestChain BEST $0.001492 $584 0.57% -51.90% 18.90%
1177 PNX Phantomx PNX $0.019716 $574 26.99% 44.12% 22.94%
1178 EAG EA Coin EAG $4.44 $574 0.54% 61.80% 41.17%
1179 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002629 $563 0.39% 0.94% 39.63%
1180 RHFC RHFCoin RHFC $0.000986 $513 0.54% -10.25%
1181 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.100667 $512 0.39% 25.11% 27.53%
1182 XQN Quotient XQN $0.005750 LowVol 0.54% -26.40% 11.48%
1183 UR UR UR $0.001152 LowVol 0.63% -0.62% 101.87%
1184 MAVRO Mavro MAVRO $0.044689 LowVol 0.54% 63.84% 134.60%
1185 ETT EncryptoTel [… ETT $0.089465 LowVol -16.80% 13.45% -5.37%
1186 FAP FAPcoin FAP $0.009441 LowVol 0.56% 45.27%
1187 BSN Bastonet BSN $0.000821 LowVol 0.54% 19.87% 14.16%
1188 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006749 LowVol 0.38% 468.72% 395.65%
1189 WIC Wi Coin WIC $0.002773 LowVol 1.03% 10.32% 4.96%
1190 WA WA Space WA $0.026288 LowVol 0.54% 31.36% 36.02%
1191 EDRC EDRCoin EDRC $0.061669 LowVol 0.39% 17.67% 7.68%
1192 COUPE Coupecoin COUPE $0.000135 LowVol 0.36% 70.17% 2057.92%
1193 QBT Cubits QBT $0.004458 LowVol 0.70% 48.02% 5.76%
1194 CC CyberCoin CC $0.000164 LowVol 0.38% -40.07% 44.04%
1195 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000164 LowVol 0.54% 19.86% 43.97%
1196 ACN Avoncoin ACN $0.000657 LowVol -32.98% 4.06% 83.05%
1197 INDIA India Coin INDIA $0.000164 LowVol 0.54% 19.87% -27.98%
1198 EBIT eBIT EBIT $0.004445 LowVol 0.63% 5.48% 18.69%
1199 STARS StarCash Network STARS $0.245910 LowVol 0.35% 193.63% 18.90%
1200 PCN PeepCoin PCN $0.000164 LowVol 0.54% 19.87% 44.04%
1201 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000164 LowVol 0.38% 19.87% -51.99%
1202 10MT 10M Token 10MT $0.002247 LowVol 0.63% 47.46%
1203 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006736 LowVol 0.54%
1204 SAK Sharkcoin SAK $0.001885 LowVol -4.05% -17.34% -24.15%
1205 QORA Qora QORA $0.230019 LowVol 0.54% -6.07% 8.36%
1206 EVC EventChain EVC $0.055156 LowVol -59.09% -59.71% -40.69%
1207 RCN Rcoin RCN $0.000164 LowVol 0.54% 19.87% 44.04%
1208 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004432 LowVol 8.48% 4.31% 11.04%
1209 ZSE ZSEcoin ZSE $0.019552 LowVol 0.54% 67.67% 87.27%
1210 HAT Hawala.Today HAT $0.275779 LowVol 0.56% 14.32% 60.99%
1211 DBG Digital Bulli… DBG $0.008215 LowVol 0.39% 125.76% 24.16%
1212 ACES Aces ACES $0.000164 LowVol 0.54% 19.87% 43.58%
1213 XDE2 XDE II XDE2 $4.19 LowVol 0.54% 22.63%
1214 GRN Granite GRN $0.016430 LowVol 0.38% 14.16% 81.74%
1215 CME Cashme CME $0.000164 LowVol 0.54% 44.02%
1216 NBIT netBit NBIT $0.078864 LowVol 0.58% 30.91% 19.09%
1217 PRN Protean PRN $0.000154 LowVol 0.15% 933.56% 144.08%
1218 EUSD eUSD EUSD $0.000262 LowVol 0.63% 22.47% 40.94%
1219 CBD CBD Crystals CBD $0.002957 LowVol 0.58% 19.87% 85.09%
1220 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003286 LowVol 0.38% 71.12% 105.71%
1221 MAGN Magnetcoin MAGN $0.660648 LowVol -1.16% 21.50% 32.71%
1222 XRY Royalties XRY $0.000157 LowVol 0.75% 15.24% -26.56%
1223 TIE TIES Network TIE $0.101119 LowVol 0.63% -0.45% -1.02%
1224 SKC Skeincoin SKC $0.023988 LowVol 0.54% -14.00% 70.84%
1225 BITOK Bitok BITOK $0.000164 LowVol 0.54% 19.87% 1713.13%
1226 TOP TopCoin TOP $0.000493 LowVol 0.40% 16.35% 13.00%
1227 FFC FireFlyCoin FFC $0.000164 LowVol 0.39% 19.82% 35.80%
1228 MONETA Moneta MONETA $0.000657 LowVol 0.54% 44.97% 91.78%
1229 TELL Tellurion TELL $0.000189 LowVol 0.76% 34.55% -16.77%
1230 EXRN EXRNchain EXRN $9.2e-07 LowVol 0.63% 4.08% 11.65%
1231 9COIN 9COIN 9COIN $0.003615 LowVol 0.54% 5.48% 37.67%
1232 ASN Aseancoin ASN $0.006736 LowVol 0.54% 24.58% -67.54%
1233 CYDER Cyder CYDER $0.000329 LowVol 0.38% 19.87% 44.02%
1234 EFYT Ergo EFYT $14.70 LowVol 3.89% -7.38% 53.18%
1235 LEPEN LePen LEPEN $0.000163 LowVol 0.73% 27.61% 67.95%
1236 POKE PokeCoin POKE $0.000164 LowVol 0.54% 19.87% -27.50%
1237 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 3.32% 15.32% 64.83%
1238 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000329 LowVol 0.54% 19.87% -3.99%
1239 FUDD DimonCoin FUDD $0.000920 LowVol 0.56% -32.40% -20.75%
1240 IPY Infinity Pay IPY $0.002091 LowVol 0.63% 20.55%
1241 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005586 LowVol 0.38% 19.87% 28.86%
1242 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.108438 LowVol 0.54% 17.97%
1243 YES Yescoin YES $0.000164 LowVol 0.54% 20.84% 110.35%
1244 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000183 LowVol 0.63% 4.34% 111.51%
1245 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001545 LowVol 1.71% -25.22% 35.35%
1246 DUB Dubstep DUB $0.003286 LowVol 0.39% 44.02%
1247 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.127661 LowVol 0.54%
1248 SWP Swapcoin SWP $0.064348 LowVol 0.56% -36.62% -37.71%
1249 WOW Wowcoin WOW $0.000134 LowVol 1.00% -2.10% 12.21%
1250 VGC VegasCoin VGC $0.000164 LowVol 0.27% 43.77%
1251 IQT iQuant IQT $0.131604 LowVol -3.57% -2.21% -18.00%
1252 PRIMU Primulon PRIMU $0.000291 LowVol -3.85% 8.50% 35.63%
1253 YEL Yellow Token YEL $0.005332 LowVol 0.63% 5.63% 0.47%
1254 KASHH KashhCoin KASHH $0.000164 LowVol 0.54% 25.28% 3826.56%
1255 AXIOM Axiom AXIOM $0.024152 LowVol 0.39% 19.74% 38.37%
1256 QBC Quebecoin QBC $0.002629 LowVol 0.38% 19.82% 35.55%
1257 BGR Bongger BGR $0.000180 LowVol 3.96% 11.05% 49.62%
1258 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003122 LowVol 0.58% -21.47% 5.26%
1259 X2 X2 X2 $0.000164 LowVol 0.54% -40.07% 45.09%
1260 KARMA Karmacoin KARMA $0.000164 LowVol 0.38% 19.82%
1261 MARX MarxCoin MARX $0.001708 LowVol 2.01% 69.43% 64.06%
1262 GAIN UGAIN GAIN $0.002300 LowVol 0.39% 19.87% 55.10%
1263 HIGH High Gain HIGH $0.000493 LowVol 0.38% 13.88% -40.44%
1264 BIT First Bitcoin BIT $0.011172 LowVol 0.54% -3.27% -10.94%
1265 TURBO TurboCoin TURBO $0.000164 LowVol 0.54% 19.87% 44.42%
1266 XTD XTD Coin XTD $0.000164 LowVol 0.54%
1267 BXC Bitcedi BXC $0.003225 LowVol 0.92% -7.18% 0.55%
1268 GBRC Global Busine… GBRC $0.000164 LowVol 0.54%
1269 WINK Wink WINK $0.000329 LowVol 0.54% 139.73%
1270 REGA Regacoin REGA $0.001150 LowVol 0.39% 39.70% -18.52%
1271 DON Donationcoin DON $0.000657 LowVol 0.38% 13.78% 33.65%
1272 EGG EggCoin EGG $0.062105 LowVol 0.54% 43.26%
1273 PRM PrismChain PRM $0.001807 LowVol 0.39% 14.61% 43.10%
1274 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000821 LowVol 0.39% -0.11% 2.88%
1275 TEAM TeamUp TEAM $0.000329 LowVol 0.54% 19.87%
1276 LKC LinkedCoin LKC $0.000329 LowVol 0.39% 19.87% 44.02%
1277 AV AvatarCoin AV $0.060626 LowVol 0.38% 19.87% 57.75%
1278 DASHS Dashs DASHS $0.055862 LowVol 0.54% 8.68% 36.73%
1279 FUTC FutCoin FUTC $0.003286 LowVol 0.58% 49.83% 43.09%
1280 LTH LAthaan LTH $0.000821 LowVol 0.54% 19.87% 17.25%
1281 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006079 LowVol 0.54% -24.83% -17.78%
1282 IFC Infinitecoin IFC $0.000019 LowVol 25.71% 11.81% 56.63%
1283 TRICK TrickyCoin TRICK $0.021195 LowVol 0.38% 57.78% 99.37%
1284 BET BetaCoin BET $0.001807 LowVol -43.11%
1285 MBL MobileCash MBL $0.000657 LowVol 0.39% 19.74% 91.82%
1286 STEX STEX STEX $1.32 LowVol 2.39% 38.03% 41.02%
1287 HYPER Hyper HYPER $0.035489 LowVol 0.38% 18.62% -20.83%
1288 DISK DarkLisk DISK $0.001314 LowVol 0.58% 19.87% 93.60%
1289 SPORT SportsCoin SPORT $0.001479 LowVol 0.39%
1290 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol 0.54% 18.75% 44.04%
1291 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.055780 LowVol -0.63% 20.66% 37.15%
1292 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 2.46% 11.35% -98.70%
1293 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1294 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 34.90%
1295 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 36.57%
1296 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1297 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1298 VOYA Voyacoin VOYA $2.50 LowVol 14.04% 59.04%
1299 XAU Xaucoin XAU $0.040620 LowVol 11.79% -8.51%
1300 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 91.32%
1301 IRL IrishCoin IRL $0.002823 LowVol 2.99% 28.87%
1302 CYC Cycling Coin CYC $0.001266 LowVol 2.61% -14.97%
1303 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 34.52%
1304 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.510180 LowVol 0.81% 30.23% 100.09%
1305 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol 2.07% 36.28%
1306 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol 1.18% -2.51%
1307 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -23.08%
1308 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1309 OP Operand OP $0.000979 LowVol 2.07% 7.32%
1310 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol 0.13%
1311 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol -0.31%
1312 SFE SafeCoin SFE $0.000166 LowVol 21.15% 45.58%
1313 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1314 HCC Happy Creator… HCC $0.000649 LowVol -0.49% 18.32% -1.84%
1315 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002650 LowVol 13.74% -3.63%
1316 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol 12.90%
1317 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 19.07%
1318 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol 5.67% 18.42%
1319 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002742 LowVol 0.02%
1320 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol 24.17%
1321 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol 161.53%
1322 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol 2.57%
1323 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol 2.57% 20.65%
1324 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000460 LowVol 11.90% 1.39%
1325 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1326 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 2.62% 24.32%
1327 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1328 PI PiCoin PI $0.002464 LowVol 0.55% 19.53% 10.43%
1329 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol 20.83%
1330 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 22.65%
1331 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1332 HDLB HODL Bucks HDLB $0.050829 LowVol 12.37% 15.16%
1333 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003941 LowVol 0.48% 19.79% -15.17%
1334 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1335 UNC UNCoin UNC $0.000149 30.48%
1336 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1337 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 35.53%
1338 FC Facecoin FC $0.003480 -13.81%
1339 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -12.68%
1340 FBL Faceblock FBL $0.001654 0.30%

Quay lại phần 1

Phản hồi