Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 11/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 12h ngày 11/12/2017 (GMT +7) của 1340 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 11/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16572.20 trên tổng giá trị $277,309,450,346

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $459.48 trên tổng giá trị $44,231,491,619

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1380.61 trên tổng giá trị $23,261,673,541

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.36 trên tổng giá trị $12,122,921,329

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.244267 trên tổng giá trị $9,462,694,694

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng QTL Quatloo (QTL) đang có giá hiện tại $0.047473 trên tổng giá trị $366,438 đã biến động tăng 194.74% trong 1h qua

    + Đồng UNIT Universal Cur… (UNIT) đang có giá hiện tại $1.12 trên tổng giá trị $13,604,679 đã biến động tăng 93.05% trong 1h qua

    + Đồng PIE PIECoin (PIE) đang có giá hiện tại $0.010416 trên tổng giá trị $139,744 đã biến động tăng 71.14% trong 1h qua

    + Đồng RMC Remicoin (RMC) đang có giá hiện tại $0.713841 trên tổng giá trị $1,412,851 đã biến động tăng 70.52% trong 1h qua

    + Đồng ACN Avoncoin (ACN) đang có giá hiện tại $0.000976 trên tổng giá trị đã biến động tăng 47.22% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng AHT Bowhead (AHT) đang có giá hiện tại $0.274373 trên tổng giá trị $2,194,984 đã biến động tăng 1707.01% trong 24h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000154 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1101.34% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.25 trên tổng giá trị $8,190,734 đã biến động tăng 593.84% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.006685 trên tổng giá trị đã biến động tăng 469.55% trong 24h qua

    + Đồng UNIT Universal Cur… (UNIT) đang có giá hiện tại $1.12 trên tổng giá trị $13,604,679 đã biến động tăng 415.00% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000134 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2060.95% trong 7 ngày qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000163 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1696.54% trong 7 ngày qua

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000163 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1313.05% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.381166 trên tổng giá trị $28,821,677 đã biến động tăng 1056.52% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $19.50 trên tổng giá trị đã biến động tăng 939.23% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 11/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 GLT GlobalToken GLT $129,174 $0.004892 26,406,100 $559 -1.91% -14.09% 132.09%
702 XCO X-Coin XCO $128,400 $0.010367 12,384,976 $14,838 3.99% 83.96% 43.46%
703 AERM Aerium AERM $124,253 $0.170353 729,386 $11,220 -1.93% -1.37% -62.05%
704 MONK Monkey Project MONK $123,902 $1.17 105,797 $5,343 13.15% 16.03% -73.27%
705 XCXT CoinonatX XCXT $122,293 $0.007556 16,184,060 $792 -2.21% 27.28% -6.35%
706 TAJ TajCoin TAJ $121,471 $0.015045 8,073,872 $983 -9.94% 25.20% 41.43%
707 VUC Virta Unique … VUC $116,705 $0.001897 61,525,500 $1,088 -1.94% 17.09% 31.35%
708 MST MustangCoin MST $116,662 $0.185077 630,343 $700 -1.60% 40.60% 32.17%
709 REE ReeCoin REE $115,409 $0.000045 2,560,000,000 $666 6.82% -47.76% 4.40%
710 RPC RonPaulCoin RPC $113,799 $0.126600 898,883 $989 -1.94% 53.02% 95.15%
711 CMT Comet CMT $112,661 $0.129076 872,830 $5,081 -0.56% 6.87% 138.85%
712 SGR Sugar Exchange SGR $111,862 $0.031961 3,500,000 $1,266 -1.20% 42.23% -6.16%
713 SCRT SecretCoin SCRT $110,801 $0.026202 4,228,672 $1,430 -1.93% 15.41% 16.58%
714 MAR Marijuanacoin MAR $110,038 $0.072075 1,526,721 $774 -1.79% 25.25% -32.37%
715 NEVA NevaCoin NEVA $108,429 $0.043733 2,479,340 $1,429 -2.35% 10.14% 10.61%
716 EOT EOT Token EOT $100,515 $0.012167 8,260,903 $4,114 11.91% 26.05% -4.21%
717 PRC PRCoin PRC $98,105 $0.006184 15,863,400 $27,151 -1.93% -2.94% -32.76%
718 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $96,135 $0.011972 8,030,000 $1,118 13.08% -8.98% 12.72%
719 BRAT BRAT BRAT $92,563 $0.000579 160,000,000 $591 -5.09% 111.14% 129.93%
720 WOMEN WomenCoin WOMEN $75,168 $0.001700 44,220,400 $2,671 -1.85% -7.70% -28.27%
721 OS76 OsmiumCoin OS76 $73,623 $0.082350 894,026 $3,383 -1.93% 119.29% 148.52%
722 KRONE Kronecoin KRONE $73,179 $0.019412 3,769,712 $561 -1.93% 47.62% 75.46%
723 KURT Kurrent KURT $73,047 $0.007364 9,919,485 $726 -0.83% 7.44% 5.41%
724 WORM HealthyWormCoin WORM $72,940 $0.000651 112,044,847 $1,841 -1.90% 84.02% 148.35%
725 PRX Printerium PRX $69,725 $0.005898 11,821,728 $793 -1.87% -73.63% 63.37%
726 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $61,501 $0.070302 874,802 $75,332 -11.69% 133.45% 431.38%
727 RBT Rimbit RBT $56,358 $0.000488 115,499,623 $2,699 -1.86% 35.44% 14.41%
728 ERY Eryllium ERY $54,525 $0.009951 5,479,611 $773 5.49% -16.60% 72.89%
729 MSCN Master Swiscoin MSCN $36,663 $0.000820 44,728,700 $727 -0.96% 5.98% -28.37%
730 CRTM Corethum CRTM $35,351 $0.014140 2,500,000 $3,359 19.36% 113.75% 156.66%
731 LBTC LiteBitcoin LBTC $31,144 $0.009768 3,188,280 $13,454 -2.24% 13.34% 263.01%
732 GSR GeyserCoin GSR $25,550 $0.545202 46,864 $4,296 9.54% -10.95% 433.01%
733 CREVA CrevaCoin CREVA $23,690 $0.000651 36,390,750 $4,323 22.42% 58.87% -25.31%
734 XOC Xonecoin XOC $22,488 $0.053544 420,000 $652 -1.90% 20.05%
735 CTO Crypto CTO $17,962 $0.001465 12,263,305 $1,876 -1.93% -86.50% -88.85%
736 XRC Rawcoin XRC $16,389 $0.023251 704,882 $724 -1.78% 16.78% 18.22%
737 LVPS LevoPlus LVPS $15,269 $0.010090 1,513,256 $4,470 -11.29% 32.91% 20.45%
738 HMC HarmonyCoin HMC $6,266 $0.011166 561,235 $4,621 -1.93% 6.37% -4.77%
739 UNITY SuperNET UNITY $42,855,513 $52.52 816,061 LowVol -5.11% 34.65% -26.08%
740 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
741 YASH YashCoin YASH $6,991,802 $0.699161 10,000,275 LowVol -1.90% 47.35% 67.14%
742 ECOB Ecobit ECOB $6,058,489 $0.013632 444,444,444 LowVol -3.88% 15.71% 23.34%
743 PGL Prospectors Gold PGL $5,322,069 $0.082513 64,500,000 LowVol -1.93% -4.13%
744 XC XCurrency XC $4,406,639 $0.750591 5,870,893 LowVol 8.56% -41.57%
745 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 6.93%
746 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 23.84%
747 JNS Janus JNS $2,379,013 $0.103344 23,020,335 LowVol -1.93% 49.17% -67.81%
748 RC RussiaCoin RC $2,352,607 $0.280812 8,377,873 LowVol -1.96% 47.76% 82.54%
749 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,188,495 $4.70 465,952 LowVol 0.73% 6.04% -11.63%
750 SIFT Smart Investm… SIFT $2,143,416 $2.96 722,935 LowVol 10.17% 14.33% -14.84%
751 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,980,555 $0.326470 6,066,575 LowVol -1.93% -22.14% 30.86%
752 HTC HitCoin HTC $1,789,618 $0.000163 10,996,318,099 LowVol -1.93% 20.05% 42.95%
753 NKA IncaKoin NKA $1,670,397 $0.000146 11,410,983,143 LowVol -1.66% 16.32% 34.45%
754 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,648,695 $0.054956 30,000,000 LowVol -1.86% 11.73% -47.97%
755 MBI Monster Byte MBI $1,505,907 $0.089516 16,822,736 LowVol -1.88% 4.07% 62.09%
756 RMC Remicoin RMC $1,412,851 $0.713841 1,979,224 LowVol 70.52% 80.88% 10.11%
757 DCY Dinastycoin DCY $1,385,990 $0.000975 1,420,858,063 LowVol -1.93% 43.61% 85.12%
758 SDC ShadowCash SDC $1,245,797 $0.186075 6,695,133 LowVol 10.96% 62.72%
759 BTSR BTSR BTSR $1,164,023 $0.354424 3,284,266 LowVol -1.36% 12.53% 70.75%
760 METAL MetalCoin METAL $1,114,228 $0.014485 76,925,527 LowVol -1.90% 33.55% 42.94%
761 INPAY InPay INPAY $1,067,620 $0.106762 10,000,000 LowVol -1.93% 19.86% 17.07%
762 UTC UltraCoin UTC $973,649 $0.021796 44,671,802 LowVol -1.62% -4.06% -32.00%
763 GOOD Goodomy GOOD $932,213 $0.002112 441,349,000 LowVol -0.83% 30.24% 33.88%
764 SMC SmartCoin SMC $801,867 $0.033997 23,586,345 LowVol -1.68% 6.97% 20.99%
765 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $786,526 $0.000034 22,888,936,164 LowVol -0.55% -39.00% -45.70%
766 VAL Valorbit VAL $736,511 $0.000138 5,322,877,176 LowVol 2.06% 21.53%
767 EBET EthBet EBET $698,092 $0.082104 8,502,500 LowVol 1.62% -10.76% -6.00%
768 NETKO Netko NETKO $667,137 $0.152367 4,378,490 LowVol -2.23% 51.86% 7.30%
769 FLT FlutterCoin FLT $665,367 $0.002065 322,214,524 LowVol 34.88% 69.06% 81.79%
770 XJO Joulecoin XJO $660,598 $0.019159 34,479,216 LowVol 3.98% 26.79% -17.75%
771 AU AurumCoin AU $658,138 $2.22 296,216 LowVol 6.59% 17.74% 36.13%
772 CARBON Carboncoin CARBON $648,704 $0.000042 15,392,009,859 LowVol 10.59% -47.46% -48.81%
773 TROLL Trollcoin TROLL $644,780 $0.001139 566,063,084 LowVol -1.86% 4.88% 24.99%
774 TGC Tigercoin TGC $637,692 $0.014647 43,536,800 LowVol -1.85% 10.94% 140.55%
775 VLT Veltor VLT $635,087 $1.14 554,855 LowVol -1.86% 20.14% 10.12%
776 J Joincoin J $629,526 $0.257117 2,448,402 LowVol 1.10% -8.30% 178.15%
777 V Version V $612,809 $0.001305 469,434,194 LowVol -1.81% 22.72% -0.02%
778 BPC Bitpark Coin BPC $605,510 $0.008073 75,000,000 LowVol -1.87% -14.72% -18.56%
779 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
780 ITI iTicoin ITI $587,194 $18.35 32,000 LowVol -1.31% 22.33% -18.46%
781 DAXX DaxxCoin DAXX $567,189 $0.001138 498,377,920 LowVol -1.88% 42.35% 64.69%
782 RIYA Etheriya RIYA $553,454 $0.349948 1,581,531 LowVol -1.93% -4.48% 13.75%
783 SAC SACoin SAC $547,977 $0.078118 7,014,693 LowVol -1.85% 15.24% 36.75%
784 CFT CryptoForecast CFT $544,005 $0.011826 46,000,000 LowVol -1.97% 59.81% 40.75%
785 WAY WayGuide WAY $537,284 $0.005371 100,040,708 LowVol -1.90% 32.05% 43.46%
786 USC Ultimate Secu… USC $531,926 $0.051428 10,343,113 LowVol -1.93% -4.93% -2.65%
787 CHESS ChessCoin CHESS $526,600 $0.009746 54,032,769 LowVol -0.35% 20.90% 58.92%
788 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
789 ICN iCoin ICN $499,402 $0.017088 29,224,600 LowVol -1.93% 21.20% 14.58%
790 UNIC UniCoin UNIC $490,965 $0.165350 2,969,249 LowVol -0.97% 32.11% 69.21%
791 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -50.25%
792 8BIT 8Bit 8BIT $476,319 $0.324503 1,467,841 LowVol -2.46% 19.45% 35.70%
793 NYAN Nyancoin NYAN $465,387 $0.001459 318,919,904 LowVol -1.52% 35.64% 64.52%
794 FUCK FuckToken FUCK $461,762 $0.008985 51,392,878 LowVol 0.10% 3.77% 41.27%
795 VIDZ PureVidz VIDZ $438,022 $0.003496 125,279,775 LowVol -1.98% 45.23% 46.40%
796 SWING Swing SWING $427,470 $0.153541 2,784,074 LowVol -1.93% 14.13% 64.68%
797 FUNK The Cypherfunks FUNK $425,643 $0.000009 46,322,157,499 LowVol 0.38% -2.93% 51.62%
798 FNC FinCoin FNC $419,024 $0.032536 12,878,667 LowVol -0.63% -18.53% -13.64%
799 GUN Guncoin GUN $416,179 $0.002109 197,338,528 LowVol -1.90% -4.43% 9.91%
800 BERN BERNcash BERN $411,879 $0.005782 71,234,301 LowVol -2.77% 44.50% 41.87%
801 LOT LottoCoin LOT $411,474 $0.000028 14,491,014,421 LowVol -0.55% 23.82% 41.28%
802 JET Jetcoin JET $410,518 $0.084252 4,872,509 LowVol -14.55% 165.58% -6.97%
803 I0C I0Coin I0C $406,196 $0.019356 20,985,438 LowVol -2.03% 309.73% 16.41%
804 XGR GoldReserve XGR $392,121 $0.022836 17,171,382 LowVol -1.55% -4.58% -11.33%
805 UFR Upfiring UFR $388,885 $0.027006 14,400,000 LowVol 0.00% -10.95% 2.40%
806 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 38.39%
807 SLG Sterlingcoin SLG $362,017 $0.086048 4,207,124 LowVol -3.12% -38.37% -5.64%
808 PR Prototanium PR $355,146 $1.81 195,941 LowVol -1.93% -10.35% 42.76%
809 TTC TittieCoin TTC $353,764 $0.000281 1,259,816,434 LowVol -1.93% 64.52% 57.60%
810 STS Stress STS $350,459 $0.000620 565,134,332 LowVol 14.36%
811 XPTX PlatinumBAR XPTX $347,732 $0.813945 427,218 LowVol -1.86% 0.91% 14.15%
812 ROC Rasputin Onli… ROC $346,987 $0.320207 1,083,633 LowVol 0.10% 3.49% -28.79%
813 FRC Freicoin FRC $346,672 $0.011718 29,585,059 LowVol -1.93% 29.01% 29.06%
814 BIGUP BigUp BIGUP $342,865 $0.000162 2,119,606,676 LowVol -2.00% 15.69% 37.76%
815 SH Shilling SH $342,341 $0.008626 39,689,025 LowVol -1.93% 11.46% 4.79%
816 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol -0.24% 18.61%
817 MAD SatoshiMadness MAD $325,605 $0.000163 2,000,683,485 LowVol -1.85%
818 C2 Coin2.1 C2 $325,458 $0.003255 99,976,323 LowVol -1.93% -17.50% 58.34%
819 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $311,897 $0.023518 13,262,230 LowVol -2.15% 20.50% 52.01%
820 BLC Blakecoin BLC $294,942 $0.019503 15,122,697 LowVol -1.85% 19.95% 68.86%
821 WMC WMCoin WMC $294,542 $0.025551 11,527,489 LowVol -1.93% 20.05% 42.95%
822 BUN BunnyCoin BUN $286,072 $0.000003 102,329,350,445 LowVol 0.32% -22.53% 15.46%
823 Q2C QubitCoin Q2C $282,777 $0.001139 248,217,689 LowVol -1.93% 5.04% -9.03%
824 EVO Evotion EVO $279,443 $0.088114 3,171,390 LowVol 0.14% -5.61% 11.44%
825 STV Sativacoin STV $274,888 $0.038789 7,086,795 LowVol -2.18% -27.98% 5.78%
826 LANA LanaCoin LANA $273,699 $0.000325 841,398,226 LowVol -0.86% -16.95% 38.89%
827 YAC Yacoin YAC $273,186 $0.002278 119,899,527 LowVol -1.93% 29.28% 63.51%
828 PHS Philosopher S… PHS $261,344 $0.043453 6,014,340 LowVol -1.93% 42.45% 62.46%
829 WYV Wyvern WYV $260,925 $0.146472 1,781,401 LowVol -1.93% 14.23% 27.89%
830 EVIL Evil Coin EVIL $257,495 $0.012250 21,020,383 LowVol -2.06% 37.22% 26.24%
831 CAT Catcoin CAT $255,734 $0.041175 6,210,900 LowVol -1.93% 3.31% 45.46%
832 ICOB ICOBID ICOB $252,074 $0.002362 106,701,874 LowVol 8.10% 248.74% 339.15%
833 TRI Triangles TRI $250,286 $3.43 72,891 LowVol -20.66% 7.53% -6.47%
834 GAIA GAIA GAIA $248,078 $0.010293 24,101,381 LowVol 1.23% 6.80%
835 SPACE SpaceCoin SPACE $247,970 $0.011803 21,008,713 LowVol -1.93% 15.80% 37.56%
836 GRT Grantcoin GRT $238,945 $0.005533 43,182,401 LowVol -1.93% 10.31% 23.14%
837 GTC Global Tour Coin GTC $233,476 $0.007812 29,887,402 LowVol -1.93% 12.99% 80.53%
838 FIRE Firecoin FIRE $227,975 $2.32 98,412 LowVol -1.93% 33.50% 58.55%
839 URC Unrealcoin URC $227,496 $0.032387 7,024,402 LowVol -1.93% 62.51% 24.74%
840 ECA Electra ECA $224,089 $0.000010 21,995,784,070 LowVol -38.54% -24.85% -81.21%
841 ACOIN Acoin ACOIN $222,758 $0.182576 1,220,085 LowVol 3.18% 49.64% 28.31%
842 HMP HempCoin HMP $220,790 $0.000163 1,356,645,470 LowVol -1.85% 20.04% 42.92%
843 BUMBA BumbaCoin BUMBA $219,468 $0.009765 22,475,728 LowVol -1.93% 30.96% 67.91%
844 MNM Mineum MNM $219,092 $0.023218 9,436,367 LowVol -1.45% 185.42% 46.42%
845 CYP Cypher CYP $218,581 $0.034340 6,365,285 LowVol -1.90% 18.36% 56.28%
846 RED RedCoin RED $218,223 $0.002945 74,107,896 LowVol -1.80% 27.32% 71.84%
847 CNNC Cannation CNNC $217,795 $0.087931 2,476,893 LowVol -1.94% 15.50% 57.28%
848 SHDW Shadow Token SHDW $211,497 $0.030214 7,000,000 LowVol -1.38% -38.27%
849 ANTI AntiBitcoin ANTI $210,338 $0.012043 17,465,159 LowVol 8.93% 50.57% 41.04%
850 SPRTS Sprouts SPRTS $208,169 $1.5e-07 1,415,528,774,862 LowVol -2.44% 39.43% 20.24%
851 HAL Halcyon HAL $205,992 $0.038734 5,318,151 LowVol -1.90% -20.64% 42.95%
852 HODL HOdlcoin HODL $205,329 $0.001302 157,704,865 LowVol -1.93% -12.69% -4.88%
853 OHM OHM OHM $204,315 $0.006835 29,890,918 LowVol -1.93% 20.05% 42.01%
854 CORG CorgiCoin CORG $202,272 $0.000162 1,251,855,418 LowVol -1.84% -9.85% -0.06%
855 PXI Prime-XI PXI $198,517 $0.011076 17,923,050 LowVol -22.89% -15.43% 70.53%
856 MNC Mincoin MNC $197,782 $0.049066 4,030,919 LowVol -1.36% 20.61% 14.26%
857 FRK Franko FRK $196,772 $0.211408 930,767 LowVol -1.93% 45.52%
858 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 89.68%
859 MCRN MACRON MCRN $190,725 $0.000475 401,421,401 LowVol -0.58% 14.45% 26.20%
860 IMS Independent M… IMS $188,458 $0.035102 5,368,934 LowVol -1.87% 57.20% 54.52%
861 DLC Dollarcoin DLC $185,262 $0.020343 9,106,714 LowVol -1.93% 20.05% 42.59%
862 E4ROW E4ROW E4ROW $182,663 $0.031701 5,762,000 LowVol 0.00% 3.78% 39.36%
863 RBX Ripto Bux RBX $182,014 $0.000477 381,236,123 LowVol -1.91% 1.67% 10.72%
864 XRA Ratecoin XRA $182,003 $0.001583 114,989,901 LowVol -2.04% 23.42% 26.25%
865 DUO ParallelCoin DUO $178,574 $0.591627 301,836 LowVol -1.93% 8.28% -38.40%
866 BITZ Bitz BITZ $172,050 $0.086419 1,990,891 LowVol -1.85%
867 CON PayCon CON $171,532 $0.007444 23,042,604 LowVol -1.90% 3.21% 52.22%
868 ARCO AquariusCoin ARCO $171,189 $0.114360 1,496,932 LowVol -2.71% 19.87% 44.33%
869 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
870 TEK TEKcoin TEK $158,996 $0.000112 1,414,054,562 LowVol -4.24% -7.54% -9.10%
871 PHO Photon PHO $157,595 $0.000008 20,568,985,268 LowVol 1.13% -6.35% 65.53%
872 KED Darsek KED $156,481 $0.010742 14,566,776 LowVol 13.18% -8.84%
873 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol 14.65% 39.56%
874 XPY PayCoin XPY $152,451 $0.012890 11,827,356 LowVol -5.16% 12.05% 11.85%
875 LEA LeaCoin LEA $147,377 $0.000468 315,050,091 LowVol -0.51% 14.64% -14.10%
876 BOST BoostCoin BOST $146,638 $0.012369 11,855,487 LowVol -1.93% 6.09% -32.21%
877 VOT VoteCoin VOT $144,784 $0.008788 16,474,625 LowVol -1.85% 109.11% -17.65%
878 AMBER AmberCoin AMBER $140,265 $0.003210 43,699,481 LowVol 18.38% -49.25%
879 JIN Jin Coin JIN $139,445 $0.014159 9,848,485 LowVol -1.93% 359.07% -17.09%
880 SOON SoonCoin SOON $133,920 $0.010746 12,462,620 LowVol -1.93% 17.23% 36.33%
881 PX PX PX $133,219 $0.001387 96,054,179 LowVol 2.30% -32.32%
882 DRM Dreamcoin DRM $133,156 $0.054358 2,449,632 LowVol -1.93% -38.75% 37.90%
883 CRX Chronos CRX $132,763 $0.001801 73,729,962 LowVol -1.96% 41.08% 78.91%
884 611 SixEleven 611 $129,479 $0.299950 431,667 LowVol -1.93% 28.06% 75.62%
885 BIP BipCoin BIP $127,119 $0.078118 1,627,261 LowVol -1.93% 20.05% 64.54%
886 MARS Marscoin MARS $125,838 $0.004450 28,279,074 LowVol -0.53% -6.42% 2.62%
887 BITEUR bitEUR BITEUR $119,536 $1.33 89,549 LowVol 4.77% 12.77% 7.83%
888 NRO Neuro NRO $118,825 $0.003092 38,427,419 LowVol -1.93% 21.12% 42.70%
889 ARG Argentum ARG $115,752 $0.013462 8,598,454 LowVol -1.62% 10.53% -9.11%
890 GPU GPU Coin GPU $114,246 $0.002822 40,477,042 LowVol -1.90% 8.31% 11.06%
891 URO Uro URO $112,390 $0.093091 1,207,310 LowVol -1.93% 61.58%
892 VEC2 VectorAI VEC2 $111,040 $0.006673 16,639,877 LowVol -1.90% 49.16% 36.90%
893 BITGOLD bitGold BITGOLD $110,655 $1386.43 79.8131 LowVol 0.43% 3.37% -8.25%
894 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
895 ALL Allion ALL $108,392 $0.017484 6,199,359 LowVol -2.35% 31.88% 28.55%
896 BAS BitAsean BAS $106,090 $0.021218 5,000,000 LowVol -14.33% -18.05% -10.81%
897 CF Californium CF $102,628 $0.042640 2,406,867 LowVol -1.85% 20.19% 32.37%
898 QCN QuazarCoin QCN $98,379 $0.016275 6,044,911 LowVol -47.17% -7.95% -33.16%
899 BVC BeaverCoin BVC $97,851 $0.031410 3,115,258 LowVol -1.81% 16.43% 37.46%
900 ZMC ZetaMicron ZMC $97,704 $0.000163 600,344,291 LowVol -1.93% 19.41% 42.95%
901 300 300 Token 300 $97,648 $325.49 300 LowVol -1.93% 63.33% 31.33%
902 ARB ARbit ARB $96,670 $0.012295 7,862,605 LowVol 54.27%
903 EMD Emerald Crypto EMD $96,512 $0.005048 19,117,129 LowVol -13.74% -32.16% -50.85%
904 GCC GuccioneCoin GCC $95,741 $0.004720 20,285,537 LowVol -1.93% 20.04% 31.17%
905 MAY Theresa May Coin MAY $95,685 $0.003790 25,244,800 LowVol -1.85% 26.91% 16.12%
906 MND MindCoin MND $95,550 $0.006022 15,867,695 LowVol -1.93% 20.04% 46.89%
907 WARP WARP WARP $93,400 $0.085279 1,095,224 LowVol -1.93% 20.04% 40.25%
908 ADCN Asiadigicoin ADCN $93,321 $0.003743 24,931,054 LowVol -1.85% 25.48% 40.77%
909 JWL Jewels JWL $93,117 $0.004614 20,181,636 LowVol 3.13%
910 GPL Gold Pressed … GPL $92,599 $0.360973 256,527 LowVol 3.06% 59.53% 66.64%
911 POP PopularCoin POP $92,124 $0.000027 3,372,875,244 LowVol -4.43% 32.06% 18.03%
912 FXE FuturXe FXE $91,992 $0.390755 235,421 LowVol -1.93% 20.00% -69.15%
913 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $90,818 $0.001139 79,719,140 LowVol -1.93% -15.51% 6.67%
914 AMMO Ammo Rewards AMMO $88,607 $0.001139 77,777,777 LowVol -1.93% 5.04% -19.04%
915 TSE Tattoocoin (S… TSE $88,580 $0.000980 90,421,856 LowVol -1.93% -26.06% 23.28%
916 BTQ BitQuark BTQ $87,203 $0.009602 9,081,731 LowVol -1.93% 20.05% 18.90%
917 SOIL SOILcoin SOIL $84,291 $0.014783 5,702,048 LowVol -1.83% 19.38% 42.86%
918 MRJA GanjaCoin MRJA $84,261 $0.018927 4,451,920 LowVol -2.04% -60.11% -43.88%
919 DRS Digital Rupees DRS $83,132 $0.000163 510,802,961 LowVol -1.90% 20.15% 17.06%
920 ATX Artex Coin ATX $81,515 $0.004340 18,781,750 LowVol -1.93% 48.44% 25.20%
921 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
922 PONZI PonziCoin PONZI $80,581 $0.093579 861,099 LowVol -1.93% 21.88% 150.13%
923 CAGE CageCoin CAGE $77,224 $7.6e-07 101,168,328,395 LowVol -21.73% -35.49% -40.66%
924 EMP EMoneyPower EMP $76,361 $0.008300 9,200,000 LowVol -1.93%
925 $$$ Money $$$ $73,415 $0.001600 45,887,218 LowVol -16.99% 10.97% -0.67%
926 IMPS ImpulseCoin IMPS $72,488 $0.003580 20,245,510 LowVol -1.93% 76.07% 66.40%
927 CPN CompuCoin CPN $71,624 $0.003651 19,615,019 LowVol -0.73% 5.95% 4.81%
928 RUPX Rupaya RUPX $71,146 $0.011650 6,106,968 LowVol -2.41% -26.14%
929 EXN ExchangeN EXN $69,194 $0.013567 5,100,000 LowVol -2.03% 0.08% 17.59%
930 VIP VIP Tokens VIP $67,907 $0.000814 83,450,403 LowVol -1.85% 50.05% 78.65%
931 ZYD Zayedcoin ZYD $66,051 $0.010579 6,243,840 LowVol -1.93% 97.69%
932 BLRY BillaryCoin BLRY $65,854 $0.007324 8,992,006 LowVol -1.85% -20.56% -35.68%
933 CXT Coinonat CXT $64,876 $0.007523 8,623,200 LowVol -1.33% 35.97% 33.32%
934 BLZ BlazeCoin BLZ $64,604 $0.000106 608,557,394 LowVol -0.17% 12.03% 55.40%
935 BSC BowsCoin BSC $62,325 $0.011229 5,550,102 LowVol -1.93% 20.05% 7.21%
936 CRT CRTCoin CRT $61,925 $0.781185 79,270 LowVol -1.93% 20.05% 42.95%
937 EREAL eREAL EREAL $61,800 $0.000903 68,427,562 LowVol 0.10% 99.69% 76.86%
938 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 42.48%
939 CNC CHNCoin CNC $60,627 $0.001226 49,455,671 LowVol 1.11% -37.24%
940 CWXT CryptoWorldX … CWXT $60,283 $0.001011 59,630,200 LowVol -1.85% 8.20% 6.77%
941 ORLY Orlycoin ORLY $59,642 $0.001627 36,646,779 LowVol -1.85% 33.38% 29.93%
942 EGO EGO EGO $58,589 $0.000976 60,000,001 LowVol -1.93% 20.05% 42.47%
943 SPT Spots SPT $57,624 $0.002572 22,406,021 LowVol -4.17% 0.20% -16.34%
944 SONG SongCoin SONG $57,128 $0.001754 32,565,300 LowVol -2.32% 50.38% 113.44%
945 ICON Iconic ICON $55,290 $0.093254 592,894 LowVol 7.86% 42.27% 64.67%
946 DIBC DIBCOIN DIBC $54,699 $0.010940 5,000,000 LowVol -1.65% 35.73% -16.49%
947 CASH Cashcoin CASH $54,552 $0.001182 46,158,242 LowVol -37.00% -2.39% -20.16%
948 IMX Impact IMX $53,467 $0.000488 109,509,108 LowVol -1.90% 80.07% 328.77%
949 BENJI BenjiRolls BENJI $53,277 $0.002630 20,255,196 LowVol -1.91% 35.27% 24.64%
950 XBTS Beatcoin XBTS $52,426 $0.034385 1,524,686 LowVol -1.96% -38.84% -20.46%
951 FLAX Flaxscript FLAX $51,255 $0.009176 5,585,608 LowVol -7.81% 2.70% -62.34%
952 ITZ Interzone ITZ $49,405 $0.026040 1,897,294 LowVol -1.93% 32.86% 37.38%
953 G3N G3N G3N $49,227 $0.006510 7,561,891 LowVol -1.85% 9.13% 30.06%
954 DLISK DAPPSTER DLISK $48,824 $0.000488 100,000,000 LowVol -1.90% 42.95%
955 KIC KibiCoin KIC $47,851 $0.003255 14,701,000 LowVol -1.93% 4.47% -55.30%
956 BRAIN Braincoin BRAIN $47,642 $0.004720 10,094,424 LowVol -1.81% -20.88% -20.28%
957 CESC CryptoEscudo CESC $46,905 $0.000325 144,105,100 LowVol -1.93% 20.04% -7.91%
958 UET Useless Ether… UET $45,223 $0.011403 3,965,716 LowVol 0.10% 72.97% 44.43%
959 DIX Dix Asset DIX $44,087 $4.4e-07 100,000,000,000 LowVol -5.05% 134.99% 45.41%
960 PULSE Pulse PULSE $44,049 $0.003081 14,298,972 LowVol 13.62% -12.72%
961 LUNA Luna Coin LUNA $43,054 $0.025979 1,657,240 LowVol -1.86% -20.24% 40.40%
962 SFC Solarflarecoin SFC $41,813 $0.002969 14,083,450 LowVol -6.89% -0.51% -31.07%
963 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol 14.18% 35.08%
964 MTM MTMGaming MTM $40,491 $0.013497 2,999,967 LowVol -4.53% 65.29%
965 HVCO High Voltage HVCO $39,880 $0.026690 1,494,171 LowVol -1.93% 41.07%
966 OFF Cthulhu Offer… OFF $39,689 $0.015135 2,622,273 LowVol -1.93% 6.99%
967 BOAT BOAT BOAT $39,423 $0.002125 18,547,845 LowVol -1.79% 11.26% 8.22%
968 STEPS Steps STEPS $39,405 $0.002116 18,625,017 LowVol -1.85% 20.04%
969 FUZZ FuzzBalls FUZZ $39,303 $0.008137 4,829,945 LowVol -1.85% -6.98% 8.76%
970 DPAY DPAY DPAY $38,835 $0.000488 79,541,001 LowVol -1.85% 42.92%
971 XCS CybCSec XCS $38,519 $0.003255 11,834,082 LowVol -1.85% -2.81% 6.32%
972 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,430 $0.005076 7,570,340
973 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 6.84%
974 PLNC PLNcoin PLNC $34,253 $0.002004 17,089,600 LowVol 13.72%
975 SLEVIN Slevin SLEVIN $34,177 $0.000488 70,000,000 LowVol -1.93% 20.05% 42.92%
976 RIDE Ride My Car RIDE $32,965 $0.000325 101,276,976 LowVol -1.85% 20.04% -28.54%
977 BNX BnrtxCoin BNX $31,788 $0.001198 26,532,501 LowVol -0.61% 65.24% 29.82%
978 TOR Torcoin TOR $30,874 $0.097648 316,179 LowVol -1.85% -19.49% -25.88%
979 SDP SydPak SDP $30,611 $0.191553 159,807 LowVol -1.85% 20.04% 42.92%
980 VLTC Vault Coin VLTC $29,790 $0.000982 30,350,230 LowVol -1.93% -14.05% -16.51%
981 SCS Speedcash SCS $29,530 $0.112784 261,831 LowVol -1.85% 38.65% 62.64%
982 BIOS BiosCrypto BIOS $28,878 $0.001387 20,821,709 LowVol 2.30% -20.52%
983 ZNE Zonecoin ZNE $28,726 $0.011126 2,581,970 LowVol 0.09% 9.16% 2.86%
984 VRS Veros VRS $27,921 $0.000057 486,609,040 LowVol -2.65% 31.68% 104.69%
985 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol 13.47% 53.13%
986 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -1.57% -5.97%
987 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol 4.18% -2.19%
988 NTWK Network Token NTWK $26,618 $0.002281 11,671,310 LowVol 0.00% -53.18% -42.06%
989 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 13.14% 21.63%
990 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -3.90%
991 ALTC Antilitecoin ALTC $25,643 $0.000814 31,512,613 LowVol -1.90% 0.04% 12.18%
992 LIR LetItRide LIR $25,093 $0.000691 36,300,656 LowVol 1.98% 1.21%
993 WBB Wild Beast Block WBB $24,771 $0.146720 168,830 LowVol -2.02% -7.63% -4.40%
994 VTA Virtacoin VTA $23,911 $0.000005 5,201,310,113 LowVol 30.06% 87.61% 126.53%
995 PLACO PlayerCoin PLACO $22,863 $0.000651 35,120,000 LowVol -1.81% -11.39% -12.50%
996 IBANK iBank IBANK $22,836 $0.005045 4,526,324 LowVol -1.93% 32.91% 84.64%
997 COXST CoExistCoin COXST $22,052 $0.000814 27,100,000 LowVol -1.93% -65.99% -58.14%
998 ROOFS Roofs ROOFS $21,157 $0.000163 130,000,000 LowVol -1.90% 20.12% -28.53%
999 GRIM Grimcoin GRIM $20,531 $0.001025 20,024,135 LowVol -1.93% -25.56% -49.98%
1000 VPRC VapersCoin VPRC $19,927 $0.000026 780,124,964 LowVol 0.39% -76.14% -63.80%
1001 ELS Elysium ELS $18,902 $0.004720 4,005,012 LowVol -1.85% -3.30% 13.92%
1002 JS JavaScript Token JS $18,588 $0.002326 7,991,996 LowVol 0.10% 3.95% -21.34%
1003 SLFI Selfiecoin SLFI $17,549 $0.000163 107,829,281 LowVol -1.85% 19.55% 42.92%
1004 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 43.17%
1005 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $17,343 $0.001282 13,532,750 LowVol -2.00% 18.16% 17.40%
1006 JOBS JobsCoin JOBS $17,254 $0.000163 106,019,270 LowVol -1.90% 20.05% -28.77%
1007 P7C P7Coin P7C $17,196 $0.000488 35,220,238 LowVol -1.90%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $16,219 $9.39 1,727 LowVol -11.82% -0.27% -7.41%
1009 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 18.74%
1010 BIOB BioBar BIOB $15,713 $0.017739 885,756 LowVol -1.85% -12.48%
1011 SOCC SocialCoin SOCC $14,875 $0.010741 1,384,879 LowVol -1.93% 20.05% 67.30%
1012 GBT GameBet Coin GBT $14,699 $0.000691 21,262,780 LowVol 1.98% -55.01%
1013 ARGUS Argus ARGUS $13,428 $0.011693 1,148,324 LowVol -7.74% 4.94% 23.53%
1014 DAS DAS DAS $12,767 $0.004694 2,719,782 LowVol -4.03%
1015 VOLT Bitvolt VOLT $12,298 $0.000814 15,112,554 LowVol -1.85% 50.06% 80.80%
1016 ULA Ulatech ULA $11,044 $0.055334 199,586 LowVol -1.93% 82.21% 153.17%
1017 TRADE Tradecoin TRADE $10,263 $0.001302 7,882,404 LowVol -1.85% 129.61%
1018 GEERT GeertCoin GEERT $10,206 $0.002005 5,091,200 LowVol -2.32% -29.46% -9.62%
1019 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol 1.98% -21.23%
1020 CONX Concoin CONX $9,206 $0.012369 744,266 LowVol -1.93% 73.54% 41.97%
1021 TSTR Tristar Coin TSTR $9,001 $0.001790 5,027,857 LowVol -1.93% -42.59% -42.21%
1022 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,993 $0.000862 9,270,948 LowVol -1.86% -31.56% -58.17%
1023 CCM100 CCMiner CCM100 $7,569 $0.002252 3,360,417 LowVol -5.00% -9.69% 43.21%
1024 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol 3.13% -7.89%
1025 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,771 $0.031965 211,827 15.57% 76.16%
1026 MRNG MorningStar MRNG $6,117 $0.000187 32,693,451 LowVol -2.44%
1027 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,805 LowVol 28.66%
1028 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,485 $0.003255 1,377,917 LowVol -1.93% 33.39% 61.78%
1029 MGM Magnum MGM $3,867 $0.000976 3,960,151 LowVol -1.90% -78.01%
1030 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -0.62%
1031 XNG Enigma XNG $3,236 $0.194645 16,627 LowVol -1.81% 0.82% 25.49%
1032 DGCS Digital Credits DGCS $2,845 $0.000488 5,826,388 LowVol -1.93% 20.05% 114.42%
1033 NANOX Project-X NANOX $2,547 $32549.40 0.078264 LowVol -1.93% -33.12% -52.52%
1034 EBT Ebittree Coin EBT $1,863 $0.001473 1,264,511 LowVol -1.90% 24.50% -32.22%
1035 TOKEN SwapToken TOKEN $1,776 $1.2e-07 15,320,585,365 LowVol -2.82% -11.95% -25.83%
1036 ABN Abncoin ABN $1,113 $0.016437 67,700 LowVol -1.93% 16.58% 21.84%
1037 SOJ Sojourn SOJ $833 $0.001716 485,214 LowVol -2.23% -31.82%
1038 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -0.30%
1039 DMB Digital Money… DMB $474 $0.001126 421,300 LowVol -1.90% 30.09% 7.79%
1040 ENV Environ ENV $203 $0.000002 132,717,518 LowVol 1.13%
1041 CALC CaliphCoin CALC $104 $0.001189 87,140 LowVol -1.90% -0.07% 41.79%
1042 FAL Falcoin FAL $58 $0.000296 196,766 LowVol 118.30% 79.54%
1043 APW AppleCoin APW $13 $0.000163 82,281 LowVol -1.93% 20.05% 42.92%
1044 FDC Future Digita… FDC $7 $0.000003 2,753,201 LowVol -1.38%
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.95 $23,608,900 0.00% 10.99% 21.62%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $38.13 $15,030,500 3.23% 24.38% -18.60%
1047 ORME Ormeus Coin ORME $3.49 $6,858,490 -3.79% 23.68% 22.52%
1048 CMT CyberMiles CMT $0.218757 $6,858,310 -1.07% 2.07%
1049 ITC IoT Chain ITC $0.821472 $3,600,180 -7.12% -7.27%
1050 AI POLY AI AI $19.84 $3,353,420 -0.33% 21.10% 29.13%
1051 ETN Electroneum ETN $0.112809 $2,199,390 -1.94% 13.38% 59.36%
1052 NULS Nuls NULS $0.797735 $2,165,190 -2.58% 3.77% 33.33%
1053 FRGC Fargocoin FRGC $10.36 $2,022,820 -0.64% -1.15% 1.72%
1054 REC Regalcoin REC $28.42 $1,959,050 3.33% -2.61% -40.26%
1055 GRX GOLD Reward T… GRX $4.67 $1,809,640 3.41% -2.05% 3.19%
1056 ERO Eroscoin ERO $0.169999 $1,519,550 3.41% 25.53%
1057 CLUB ClubCoin CLUB $3.60 $1,143,430 -3.18% 13.12% -22.31%
1058 FRST FirstCoin FRST $16.15 $1,122,660 -2.07% 13.57% -0.84%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.55 $1,069,320 -1.20% 15.71% 31.30%
1060 STC Santa Coin STC $0.670192 $788,886 -7.92% 14.71%
1061 TSL Energo TSL $0.030125 $616,744 -1.49% 6.46% -2.06%
1062 B2X SegWit2x [Fut… B2X $196.59 $602,405 -0.68% 6.03% -8.62%
1063 RYZ ANRYZE RYZ $0.018554 $584,850 -6.24% 24.66% -4.02%
1064 WC WINCOIN WC $0.672692 $582,576 -2.55% 14.85% -36.74%
1065 BTE BitSerial BTE $6.65 $509,602 3.75% 7.78% -19.21%
1066 THS TechShares THS $0.917186 $492,739 -1.72% 10.80% 4.17%
1067 ADK Aidos Kuneen ADK $45.73 $483,627 -1.85% 72.78% 78.30%
1068 GBG Golos Gold GBG $0.157888 $406,453 -1.66% 20.55% 20.53%
1069 SBC StrikeBitClub SBC $1.44 $362,370 0.26% 129.87%
1070 UGT UG Token UGT $0.398787 $341,943 -5.79% 2.99% -11.59%
1071 BSR BitSoar BSR $0.201806 $318,291 10.52% -5.10% -13.02%
1072 XIN Infinity Econ… XIN $0.026690 $311,761 -10.15% -0.90% -5.70%
1073 BT2 BT2 [CST] BT2 $73.42 $251,420 -4.08% -48.21% -51.26%
1074 VASH VPNCoin VASH $0.007975 $242,704 -0.55% 60.37% 41.93%
1075 BOT Bodhi BOT $0.412910 $225,647 -0.52% 4.33% -7.66%
1076 LLT LLToken LLT $0.346181 $210,469 5.33% 3.18% -43.49%
1077 XCPO Copico XCPO $0.020996 $201,451 -2.78% 10.64% -11.02%
1078 CAPP Cappasity CAPP $0.018721 $181,268 -0.62% -1.31%
1079 SUR Suretly SUR $2.45 $166,367 -1.56% 2.84% -18.31%
1080 XID Sphre AIR XID $0.176991 $135,734 -0.19% 8.72% 1.18%
1081 TER TerraNova TER $19.50 $130,328 -9.33% 196.22% 939.23%
1082 ICX ICON ICX $1.71 $89,455 -1.11% 3.35% 21.71%
1083 INF InfChain INF $0.012043 $81,741 -3.85% 11.59% 6.19%
1084 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.079745 $69,388 -0.17% 2.06% -6.52%
1085 XYLO XYLO XYLO $0.864170 $63,481 -1.90% 71.69%
1086 SEND Social Send SEND $0.077467 $62,882 -0.87% 36.61%
1087 MKR Maker MKR $456.13 $62,386 1.25% 15.31% 12.67%
1088 DSR Desire DSR $0.353926 $61,229 -8.36% 30.37% 31.24%
1089 QBT Qbao QBT $0.215151 $53,383 -6.82% 6.33% -15.64%
1090 BTCM BTCMoon BTCM $0.038601 $52,956 -2.37% 16.55% 135.08%
1091 SNOV Snovio SNOV $0.005115 $51,249 -0.18% 6.12%
1092 MSD MSD MSD $0.009274 $28,863 -2.36% 17.66% -21.63%
1093 BT1 BT1 [CST] BT1 $16140.10 $26,649 -0.26% 25.51% 40.09%
1094 BCDN BlockCDN BCDN $0.085297 $26,002 0.84% 13.22%
1095 FOR FORCE FOR $0.010941 $23,843 -1.22% 26.96% 63.53%
1096 XID International… XID $0.008463 $19,205 -1.85% -6.83% 6.47%
1097 B3 B3Coin B3 $0.000092 $17,361 -1.93% 53.71% 121.07%
1098 BOS BOScoin BOS $1.51 $16,902 -2.68% 37.83% 38.44%
1099 VIU Viuly VIU $0.011305 $16,371 4.95% -6.08% 34.15%
1100 EVR Everus EVR $1.21 $15,065 -1.15% 5.24% -32.18%
1101 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.045614 $11,632 -9.09% -2.22% -22.01%
1102 WISH MyWish WISH $0.150524 $11,019 -0.97% 10.47% 16.22%
1103 DAY Chronologic DAY $5.24 $10,288 6.40% 60.39% 20.65%
1104 CMP Compcoin CMP $9.76 $9,732 -8.15%
1105 MCR Macro MCR $1.54 $9,335 -1.85% 42.29% -28.21%
1106 WILD Wild Crypto WILD $0.129634 $8,692 0.00% -26.05% -28.91%
1107 SKR Sakuracoin SKR $0.009293 $8,240 0.06% -4.76% 655.83%
1108 AKY Akuya Coin AKY $0.114086 $8,100 -1.93% 21.47% 10.31%
1109 BPL Blockpool BPL $0.193364 $7,067 -1.93% 16.90% 35.47%
1110 SND Sand Coin SND $0.648590 $6,876 -1.83% 9.66% 3.28%
1111 DEUS DeusCoin DEUS $0.290015 $6,810 -1.93% 11.88% -16.24%
1112 FRD Farad FRD $0.100267 $6,462 0.59% 20.93% -23.18%
1113 COR CORION COR $0.890805 $6,173 -1.93% 24.68% 12.07%
1114 AIB Advanced Inte… AIB $0.015767 $6,164 7.58% -6.51% 267.82%
1115 PLC PlusCoin PLC $0.000908 $6,040 3.05% 68.04% 52.69%
1116 LTG LiteCoin Gold LTG $0.004015 $5,962 4.85% 28.25% 55.83%
1117 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.231586 $5,501 13.60% -15.47% -45.24%
1118 BTU Bitcoin Unlim… BTU $86.45 $4,866 -0.38% -4.24% -32.58%
1119 NUKO Nekonium NUKO $0.083815 $4,802 -0.89% 26.05%
1120 MOTO Motocoin MOTO $0.017993 $4,457 -1.92% 317.31% 431.67%
1121 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006158 $4,243 0.00% 2.82% 47.21%
1122 MGC GulfCoin MGC $0.002929 $3,987 -1.85% 70.84% 5.35%
1123 BON Bonpay BON $1.31 $3,720 -1.83% -5.20%
1124 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002945 $3,597 -7.07% 23.31% 34.51%
1125 MGC MergeCoin MGC $0.012531 $3,480 -1.90% 28.31% -11.28%
1126 ONG onG.social ONG $0.164209 $3,451 -10.02% -23.32% 25.81%
1127 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.126454 $3,424 -1.85% 19.12% 33.12%
1128 ELC Elacoin ELC $0.113311 $3,046 -1.93% 66.10% -1.39%
1129 STU bitJob STU $0.032952 $3,015 -1.13% -10.88% 8.65%
1130 GLS GlassCoin GLS $0.797134 $3,005 26.47% 13.42% -39.90%
1131 SISA SISA SISA $0.011686 $2,966 -9.21% -0.94% 1.66%
1132 PLX PlexCoin PLX $0.029818 $2,877 -9.17% 6.61% -72.27%
1133 BUB Bubble BUB $0.020832 $2,574 -1.93% -18.32%
1134 TCOIN T-coin TCOIN $0.000163 $2,494 -37.83% -39.97% -29.11%
1135 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.69 $2,324 -1.85% 1.69% -8.54%
1136 ABC Alphabit ABC $24.72 $2,299 -1.83% 16.30% 28.83%
1137 ACC AdCoin ACC $0.102453 $2,227 -1.70% 29.19% 6.54%
1138 FLASH Flash FLASH $0.006835 $2,210 13.57% 48.29% 64.21%
1139 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004800 $2,197 2.41% -0.71% -48.56%
1140 PEC Peacecoin PEC $0.068354 $2,155 -1.90% 19.48% 20.32%
1141 DMC DynamicCoin DMC $0.002177 $2,136 -2.65% 12.30% -54.22%
1142 HYTV Hyper TV HYTV $0.003877 $2,111 0.00% 10.24% 6.12%
1143 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000601 $2,106 3.51% 47.22% 6.23%
1144 DFS DFSCoin DFS $0.004846 $2,028 -12.07% -2.38% -37.40%
1145 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000325 $2,016 -1.93% 20.05% -42.83%
1146 PRES President Trump PRES $0.000826 $1,897 -1.85% -78.56% -71.49%
1147 GARY President Joh… GARY $0.223777 $1,845 -1.90% 65.23% 15.52%
1148 SHND StrongHands SHND $2.4e-08 $1,832 13.34% 13.51% -11.38%
1149 MEN PeopleCoin MEN $0.000163 $1,813 -1.90% 20.05%
1150 BLX Blockchain Index BLX $3.19 $1,629 0.00% -0.84% 12.75%
1151 HNC Huncoin HNC $0.002116 $1,558 -20.32% -37.57% 9.29%
1152 ANI Animecoin ANI $0.000325 $1,484 -1.93% 140.09% 42.95%
1153 XOT Internet of T… XOT $2276.83 $1,456 -1.90% 19.96% 7.12%
1154 DGPT DigiPulse DGPT $1.12 $1,412 -0.42% 24.65% -2.26%
1155 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.008343 $1,339 -1.95% 11.45% 119.51%
1156 BAT BatCoin BAT $0.000004 $1,335 1.03% 15.86% 125.27%
1157 MCI Musiconomi MCI $0.025232 $1,292 -0.05% -16.75% -23.75%
1158 VULC Vulcano VULC $0.004992 $1,184 -18.34% -19.04% -21.84%
1159 MINEX Minex MINEX $0.017129 $1,110 -5.89% 18.32% 7.82%
1160 TRIA Triaconta TRIA $9.12 $1,073 0.00% 3.78% 5.17%
1161 APC AlpaCoin APC $0.029670 $1,072 -1.89% 37.64% 1.00%
1162 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $1,022 0.00% 55.67% 75.38%
1163 IBTC iBTC IBTC $0.011403 $988 0.00% 23.76% 115.20%
1164 OX OX Fina OX $0.000197 $937 -1.37% 33.51% 9.86%
1165 PNX Phantomx PNX $0.015461 $845 -1.93% 10.70% -3.29%
1166 BTBc Bitbase BTBc $0.004231 $777 -1.85% 24.85% -1.56%
1167 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002612 $760 -7.33% 7.12% 59.41%
1168 ZBC Zilbercoin ZBC $0.030256 $670 -1.12% 4.30% -20.74%
1169 EGOLD eGold EGOLD $0.018109 $668 0.00% -8.44% 145.96%
1170 NTC Natcoin NTC $0.170884 $651 -1.93% 84.01% 29.85%
1171 FRN Francs FRN $0.030765 $644 -1.77% 11.73% 6.16%
1172 LDCN LandCoin LDCN $0.001321 $628 -1.97% -18.46% -59.97%
1173 CASH Cash Poker Pro CASH $0.068420 $622 12.02% 55.39% -1.74%
1174 TCR TheCreed TCR $0.000651 $616 -1.85% 140.08% 103.40%
1175 NAMO NamoCoin NAMO $0.000210 $597 -2.26% 19.31% 62.45%
1176 BEST BestChain BEST $0.001477 $579 -2.15% -52.84% 17.95%
1177 EAG EA Coin EAG $4.39 $568 -1.93% 62.04% 39.63%
1178 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002604 $558 -1.85% 1.09% 35.19%
1179 UR UR UR $0.001140 $555 -1.57% 8.29% 100.15%
1180 RHFC RHFCoin RHFC $0.000976 $508 -1.93% -10.12%
1181 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.099715 $507 -1.85% 25.30% 26.55%
1182 XQN Quotient XQN $0.005696 LowVol -1.85% -26.29% 12.90%
1183 QBT Cubits QBT $0.004402 LowVol 13.15% 26.44% 0.98%
1184 MAVRO Mavro MAVRO $0.044267 LowVol -1.93% 64.08% 132.82%
1185 ACN Avoncoin ACN $0.000976 LowVol 47.22% 35.10% 172.45%
1186 FAP FAPcoin FAP $0.009355 LowVol -20.87% 43.22%
1187 BSN Bastonet BSN $0.000814 LowVol -1.90% 20.05% 11.79%
1188 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006685 LowVol -1.85% 469.55% 401.94%
1189 ETT EncryptoTel [… ETT $0.106916 LowVol -6.24% 37.08% 12.71%
1190 NBIT netBit NBIT $0.078118 LowVol -1.85% 46.89% 18.19%
1191 WIC Wi Coin WIC $0.002734 LowVol -1.87% 3.04% 3.68%
1192 WA WA Space WA $0.026040 LowVol -1.90% 31.56% 34.20%
1193 EDRC EDRCoin EDRC $0.061086 LowVol -2.03% 20.38% 6.24%
1194 COUPE Coupecoin COUPE $0.000134 LowVol 9.95% 57.36% 2060.95%
1195 CC CyberCoin CC $0.000163 LowVol -1.90% -39.98% 42.94%
1196 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000163 LowVol -1.93% 20.04% 42.86%
1197 EBIT eBIT EBIT $0.004411 LowVol 27.36% 7.51% 18.88%
1198 INDIA India Coin INDIA $0.000163 LowVol -23.85% -25.25% -28.54%
1199 PCN PeepCoin PCN $0.000163 LowVol -1.93% 20.05% 42.92%
1200 STARS StarCash Network STARS $0.244120 LowVol -1.93% 194.63% 16.33%
1201 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000163 LowVol -1.93% 20.05% -50.92%
1202 GAY GAY Money GAY $0.015306 LowVol 1.30% 43.99% 108.68%
1203 10MT 10M Token 10MT $0.002230 LowVol 0.00% 44.41%
1204 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006673 LowVol -1.93%
1205 HAT Hawala.Today HAT $0.273681 LowVol 0.00% 4.32% 62.56%
1206 QORA Qora QORA $0.227846 LowVol -1.85% -5.93% 7.63%
1207 RCN Rcoin RCN $0.000163 LowVol -1.90% 20.05% 42.94%
1208 ZSE ZSEcoin ZSE $0.019367 LowVol -1.93% 43.52% 85.88%
1209 SAK Sharkcoin SAK $0.001953 LowVol -1.93% -17.47% -21.45%
1210 DBG Digital Bulli… DBG $0.008137 LowVol -1.93% 140.09% 23.23%
1211 EVC EventChain EVC $0.134560 LowVol 0.10% -1.24% 42.44%
1212 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004069 LowVol -1.85% -3.19% 1.63%
1213 ACES Aces ACES $0.000163 LowVol -1.90% 20.05% 41.89%
1214 XDE2 XDE II XDE2 $4.15 LowVol -1.93% 21.69%
1215 PRN Protean PRN $0.000154 LowVol -2.03% 1101.34% 146.69%
1216 CME Cashme CME $0.000163 LowVol -1.90% 42.95%
1217 GRN Granite GRN $0.016275 LowVol -1.93% 14.33% 92.08%
1218 EUSD eUSD EUSD $0.000260 LowVol 0.00% 21.21% 39.94%
1219 BITOK Bitok BITOK $0.000163 LowVol -1.93% 20.05% 1696.54%
1220 CBD CBD Crystals CBD $0.002929 LowVol -1.93% 20.05% 83.90%
1221 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003255 LowVol -1.90% 71.50% 104.21%
1222 XRY Royalties XRY $0.000155 LowVol -2.03% 14.60% -33.86%
1223 MAGN Magnetcoin MAGN $0.665635 LowVol -1.93% 23.77% 34.48%
1224 TIE TIES Network TIE $0.100350 LowVol 0.00% 0.42% -1.74%
1225 SKC Skeincoin SKC $0.023761 LowVol -1.85% -4.17% 71.26%
1226 TOP TopCoin TOP $0.000489 LowVol -1.91% 25.50% 10.36%
1227 FFC FireFlyCoin FFC $0.000163 LowVol -1.90% 20.05% 34.68%
1228 MONETA Moneta MONETA $0.000651 LowVol -1.85% 39.55% 89.80%
1229 ASN Aseancoin ASN $0.006673 LowVol -1.93% 27.10% -68.64%
1230 TELL Tellurion TELL $0.000187 LowVol -15.18% 22.64% -13.96%
1231 EXRN EXRNchain EXRN $9.1e-07 LowVol 0.00% 3.78% 16.37%
1232 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 0.25% 9.78% 58.37%
1233 9COIN 9COIN 9COIN $0.003580 LowVol -1.93% 5.64% 40.49%
1234 CYDER Cyder CYDER $0.000325 LowVol -1.93% 20.05% 42.92%
1235 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005533 LowVol -1.93% 20.05% 27.88%
1236 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001513 LowVol -1.85% -27.53% 32.77%
1237 PRIMU Primulon PRIMU $0.000308 LowVol -1.95% 22.81% 46.15%
1238 POKE PokeCoin POKE $0.000163 LowVol -1.93% 20.04%
1239 EFYT Ergo EFYT $14.04 LowVol 0.91% -10.56% 47.74%
1240 FUDD DimonCoin FUDD $0.000913 LowVol 0.00% -36.37% -21.34%
1241 IPY Infinity Pay IPY $0.002075 LowVol 0.00% 19.66%
1242 LEPEN LePen LEPEN $0.000161 LowVol -1.90% 27.54% 65.50%
1243 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000325 LowVol -1.93% 20.05% -4.72%
1244 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.107413 LowVol -1.93%
1245 YES Yescoin YES $0.000163 LowVol -1.93% 21.65% 111.99%
1246 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000182 LowVol 0.00% 4.04% 87.68%
1247 DUB Dubstep DUB $0.003255 LowVol -1.90% 42.95%
1248 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.126454 LowVol -1.93%
1249 SWP Swapcoin SWP $0.063859 LowVol 0.00% -36.80% -38.08%
1250 WOW Wowcoin WOW $0.000133 LowVol -2.07% -2.25% 11.07%
1251 VGC VegasCoin VGC $0.000163 LowVol -1.93% 42.84%
1252 PI PiCoin PI $0.002441 LowVol -1.93% 19.52% 9.62%
1253 IQT iQuant IQT $0.130360 LowVol -28.47% -2.06% -18.48%
1254 YEL Yellow Token YEL $0.005291 LowVol 0.00% 5.32% -0.26%
1255 KASHH KashhCoin KASHH $0.000163 LowVol -1.93% 26.80% 1313.05%
1256 AXIOM Axiom AXIOM $0.023924 LowVol -1.85% 20.05% 37.34%
1257 QBC Quebecoin QBC $0.002604 LowVol -1.85% 20.04% 34.54%
1258 KARMA Karmacoin KARMA $0.000163 LowVol -1.85% 20.04%
1259 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003092 LowVol -1.85% -21.35% 4.44%
1260 X2 X2 X2 $0.000163 LowVol -1.85% -39.98% 44.35%
1261 BGR Bongger BGR $0.000173 LowVol 1.13% 7.49% 43.66%
1262 MARX MarxCoin MARX $0.001670 LowVol -2.61% 63.54% 60.97%
1263 GAIN UGAIN GAIN $0.002278 LowVol -1.90% 20.05% 53.94%
1264 HIGH High Gain HIGH $0.000488 LowVol -1.85% -7.36% -39.53%
1265 BIT First Bitcoin BIT $0.011067 LowVol -1.85% 9.32% -11.65%
1266 TURBO TurboCoin TURBO $0.000163 LowVol -1.93% 20.05% 43.53%
1267 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol -1.90%
1268 BXC Bitcedi BXC $0.003179 LowVol -1.50% -11.97% -0.31%
1269 GBRC Global Busine… GBRC $0.000163 LowVol -1.93%
1270 WINK Wink WINK $0.000325 LowVol -1.93% 140.09%
1271 REGA Regacoin REGA $0.001139 LowVol -10.46% 40.05% -19.75%
1272 DON Donationcoin DON $0.000651 LowVol -1.93% 13.24% 33.44%
1273 EGG EggCoin EGG $0.061518 LowVol -1.85% 42.17%
1274 PRM PrismChain PRM $0.001790 LowVol -1.90% 18.54% 39.66%
1275 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000814 LowVol -1.90% 0.04% 2.11%
1276 TEAM TeamUp TEAM $0.000325 LowVol -1.93% 20.05%
1277 LKC LinkedCoin LKC $0.000325 LowVol -1.90% 20.05% 42.94%
1278 AV AvatarCoin AV $0.060054 LowVol -1.93% 20.05% 59.31%
1279 DASHS Dashs DASHS $0.055334 LowVol -1.90% 8.84% 37.65%
1280 FUTC FutCoin FUTC $0.003255 LowVol -1.85% 50.06% 43.62%
1281 LTH LAthaan LTH $0.000814 LowVol -1.93% 20.05% 16.17%
1282 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006022 LowVol -1.90% -24.72% -18.63%
1283 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003906 LowVol -1.90% 20.05% -17.21%
1284 TRICK TrickyCoin TRICK $0.020994 LowVol -1.93% 58.02% 98.05%
1285 MBL MobileCash MBL $0.000651 LowVol -1.90% 20.05% 90.57%
1286 STEX STEX STEX $1.29 LowVol -5.05% 34.52% 37.48%
1287 HYPER Hyper HYPER $0.035153 LowVol -1.85% 18.89% -21.45%
1288 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.503213 LowVol -1.85% 45.82% 97.73%
1289 DISK DarkLisk DISK $0.001302 LowVol -1.90% 20.05%
1290 SPORT SportsCoin SPORT $0.001465 LowVol -1.90%
1291 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000163 LowVol -1.85% 19.01% 42.92%
1292 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.055794 LowVol -5.00% 21.47% 38.63%
1293 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -0.95% 9.36% -98.73%
1294 IFC Infinitecoin IFC $0.000014 LowVol -17.65% -3.88% 19.66%
1295 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol -56.10%
1296 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1297 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 35.52%
1298 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 36.83%
1299 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1300 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1301 VOYA Voyacoin VOYA $2.50 LowVol 15.30% 59.36%
1302 XAU Xaucoin XAU $0.040620 LowVol 13.07% -8.07%
1303 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 91.70%
1304 IRL IrishCoin IRL $0.002823 LowVol 4.13% 29.75%
1305 CYC Cycling Coin CYC $0.001266 LowVol 3.74% -15.57%
1306 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 34.84%
1307 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol 3.19% 36.20%
1308 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol 2.30% -2.75%
1309 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -23.75%
1310 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1311 OP Operand OP $0.000979 LowVol 3.19% 7.50%
1312 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol 1.24%
1313 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol 2.01%
1314 SFE SafeCoin SFE $0.000166 LowVol 0.09% 22.49% 45.85%
1315 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1316 HCC Happy Creator… HCC $0.000649 LowVol -2.25% 19.63% -3.14%
1317 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002650 LowVol 15.00% -4.11%
1318 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol 14.15%
1319 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 0.82% 19.49%
1320 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol 6.84% 18.71%
1321 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002742 LowVol 1.12%
1322 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol 24.60%
1323 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol 162.06%
1324 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol 3.71%
1325 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol 3.71% 23.06%
1326 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000460 LowVol 13.13% -0.65%
1327 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1328 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 3.76% 24.24%
1329 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1330 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol 21.21%
1331 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 22.86%
1332 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1333 HDLB HODL Bucks HDLB $0.050829 LowVol 13.62% 15.36%
1334 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1335 UNC UNCoin UNC $0.000149 30.72%
1336 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1337 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 37.81%
1338 FC Facecoin FC $0.003480 -13.03%
1339 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -13.09%
1340 FBL Faceblock FBL $0.001654 0.33%

Quay lại phần 1

Phản hồi