Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 11/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 11/12/2017 (GMT +7) của 1339 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 11/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15360.50 trên tổng giá trị $257,018,030,200

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $450.51 trên tổng giá trị $43,364,234,417

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1327.46 trên tổng giá trị $22,364,979,707

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.39 trên tổng giá trị $12,207,974,956

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.238001 trên tổng giá trị $9,219,955,213

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng PIE PIECoin (PIE) đang có giá hiện tại $0.011692 trên tổng giá trị $156,858 đã biến động tăng 149.86% trong 1h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.180127 trên tổng giá trị $282,982 đã biến động tăng 99.94% trong 1h qua

    + Đồng EGOLD eGold (EGOLD) đang có giá hiện tại $0.017889 trên tổng giá trị đã biến động tăng 88.80% trong 1h qua

    + Đồng ANI Animecoin (ANI) đang có giá hiện tại $0.000308 trên tổng giá trị đã biến động tăng 53.57% trong 1h qua

    + Đồng 611 SixEleven (611) đang có giá hiện tại $0.283330 trên tổng giá trị $122,289 đã biến động tăng 45.62% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000054 trên tổng giá trị $28,854,230 đã biến động tăng 723.51% trong 24h qua

    + Đồng WORM HealthyWormCoin (WORM) đang có giá hiện tại $0.000923 trên tổng giá trị $103,414 đã biến động tăng 540.33% trong 24h qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $22.41 trên tổng giá trị đã biến động tăng 326.10% trong 24h qua

    + Đồng BRAT BRAT (BRAT) đang có giá hiện tại $0.000628 trên tổng giá trị $100,500 đã biến động tăng 310.65% trong 24h qua

    + Đồng I0C I0Coin (I0C) đang có giá hiện tại $0.020614 trên tổng giá trị $432,595 đã biến động tăng 304.41% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000151 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1368.63% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $22.41 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1112.44% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.352961 trên tổng giá trị $26,688,970 đã biến động tăng 1100.30% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009579 trên tổng giá trị đã biến động tăng 728.70% trong 7 ngày qua

    + Đồng TRADE Tradecoin (TRADE) đang có giá hiện tại $0.002809 trên tổng giá trị $22,097 đã biến động tăng 429.50% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 11/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 RPC RonPaulCoin RPC $81,453 $0.090646 898,589 $611 -4.84% -3.96% 18.86%
702 KURT Kurrent KURT $79,180 $0.007982 9,919,485 $7,095 -0.16% 32.60% 16.72%
703 KRONE Kronecoin KRONE $78,665 $0.020907 3,762,617 $657 -1.30% 36.54% 85.57%
704 CRDNC Credence Coin CRDNC $77,539 $0.022626 3,427,006 $783,918 -5.73% -48.67% -99.42%
705 MRJA GanjaCoin MRJA $75,091 $0.016867 4,451,920 $584 -1.23% -75.63% -50.33%
706 ERY Eryllium ERY $63,762 $0.011641 5,477,211 $555 -0.21% -5.14% 93.87%
707 FLAX Flaxscript FLAX $60,315 $0.010799 5,585,497 $803 -0.33% 10.53% -53.60%
708 WOMEN WomenCoin WOMEN $59,363 $0.001342 44,220,400 $1,462 -12.02% -39.35% -46.63%
709 LTCR Litecred LTCR $59,243 $0.001960 30,227,750 $663 4.69% -30.88% 34.55%
710 PONZI PonziCoin PONZI $59,213 $0.068765 861,099 $698 -5.57% -32.85% 83.60%
711 EREAL eREAL EREAL $58,775 $0.000859 68,427,562 $539 17.03% 73.84% 34.48%
712 LUNA Luna Coin LUNA $54,769 $0.033082 1,655,561 $751 -8.30% 0.59% 74.89%
713 RBT Rimbit RBT $53,267 $0.000461 115,499,623 $2,363 -1.32% 4.47% -17.70%
714 ICON Iconic ICON $47,611 $0.080303 592,894 $5,098 -1.37% 38.15% 17.28%
715 ITZ Interzone ITZ $47,587 $0.025218 1,886,990 $1,466 -1.58% 2.70% 72.22%
716 MSCN Master Swiscoin MSCN $40,481 $0.000905 44,722,690 $1,049 9.62% 6.53% -18.66%
717 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $33,353 $0.038279 871,302 $4,274 -1.02% 28.69% 185.03%
718 FRAZ Frazcoin FRAZ $29,608 $0.003199 9,254,198 $703 -1.30% -2.87% 416.90%
719 LBTC LiteBitcoin LBTC $27,002 $0.008469 3,188,280 $16,958 0.43% -17.76% 218.33%
720 XOC Xonecoin XOC $21,257 $0.050612 420,000 $621 -1.23%
721 XRC Rawcoin XRC $19,972 $0.028334 704,882 $1,453 -1.78% -7.09% 46.52%
722 LVPS LevoPlus LVPS $19,787 $0.013076 1,513,256 $3,445 -1.30% 53.75% 57.12%
723 GRIM Grimcoin GRIM $18,922 $0.000954 19,839,329 $557 -1.30% -58.53% -57.45%
724 CREVA CrevaCoin CREVA $17,929 $0.000493 36,390,750 $4,079 -1.23% -15.04% -34.57%
725 GSR GeyserCoin GSR $17,641 $0.376438 46,864 $4,110 -1.30% -39.66% 325.64%
726 CRTM Corethum CRTM $17,015 $0.006806 2,500,000 $1,000 0.35% -6.81% 33.98%
727 HMC HarmonyCoin HMC $5,936 $0.010577 561,235 $1,057 0.03% -11.01% -8.54%
728 UNITY SuperNET UNITY $37,178,260 $45.56 816,061 LowVol -2.92% 3.59% -50.12%
729 XPA XPlay XPA $21,856,900 $0.021857 1,000,000,000 LowVol 0.40% -7.06% -21.13%
730 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 2.25%
731 ECN E-coin ECN $6,760,892 $1.43 4,729,087 LowVol -1.42% -55.25% -26.53%
732 YASH YashCoin YASH $6,608,991 $0.660881 10,000,274 LowVol -1.30% 30.84% 44.01%
733 ECOB Ecobit ECOB $5,851,556 $0.013166 444,444,444 LowVol -4.09% -9.78% 14.15%
734 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol 5.11%
735 XC XCurrency XC $4,605,989 $0.784566 5,870,748 LowVol -1.30% -36.69%
736 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 51.23%
737 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 1.36% 25.67%
738 OPT Opus OPT $3,285,491 $0.023454 140,080,549 LowVol 2.37% 1.03% -6.24%
739 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,884,664 $0.475508 6,066,490 LowVol -1.37% 64.19% 84.73%
740 ADST AdShares ADST $2,864,067 $0.237614 12,053,445 LowVol 3.69% 3.22% -10.05%
741 LOG Woodcoin LOG $2,368,381 $0.294751 8,035,193 LowVol -1.37% -5.90% -0.42%
742 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,122,725 $0.070758 30,000,000 LowVol 1.76% 2.69% -28.78%
743 PIPL PiplCoin PIPL $2,066,522 $0.024765 83,444,258 LowVol -0.94% -0.51% -31.22%
744 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,059,324 $4.42 465,952 LowVol -1.14% -2.68% -17.14%
745 CBX Crypto Bullion CBX $2,011,321 $2.00 1,005,746 LowVol -1.30% 8.20% 8.99%
746 RC RussiaCoin RC $1,836,589 $0.219219 8,377,873 LowVol 7.01% 5.29% 25.58%
747 ITT Intelligent T… ITT $1,771,744 $0.180829 9,797,899 LowVol 0.32% 9.07%
748 ANC Anoncoin ANC $1,754,783 $0.831526 2,110,317 LowVol -17.09% -34.37% 65.45%
749 HTC HitCoin HTC $1,691,630 $0.000154 10,996,318,099 LowVol -1.23% 6.70% 33.09%
750 WGO WavesGo WGO $1,619,254 $0.168100 9,632,680 LowVol 0.66% 14.95% 22.41%
751 NKA IncaKoin NKA $1,605,019 $0.000141 11,410,872,046 LowVol 5.49% 1.56% 36.56%
752 JNS Janus JNS $1,292,599 $0.056150 23,020,335 LowVol -41.95% -23.78% -62.10%
753 SDC ShadowCash SDC $1,274,057 $0.190296 6,695,133 LowVol -1.37% 14.89% 64.34%
754 STRC StarCredits STRC $1,232,410 $0.273869 4,500,000 LowVol -0.78% 21.90% 31.55%
755 EMV Ethereum Movi… EMV $1,214,223 $0.184907 6,566,666 LowVol 0.32% -38.66% -87.70%
756 ORB Orbitcoin ORB $1,193,269 $0.385532 3,095,122 LowVol -1.04% 3.36% 11.90%
757 GIM Gimli GIM $1,120,960 $0.014012 80,000,000 LowVol 0.32% -15.74% 123.17%
758 BTSR BTSR BTSR $1,116,171 $0.339854 3,284,266 LowVol -0.98% -1.89% 61.01%
759 DCY Dinastycoin DCY $1,092,898 $0.000769 1,420,858,063 LowVol -1.30% 5.80% 52.03%
760 UTC UltraCoin UTC $1,051,801 $0.023547 44,667,971 LowVol -3.30% -10.24% -29.12%
761 INPAY InPay INPAY $1,010,710 $0.101071 10,000,000 LowVol -1.30% 6.22% -9.96%
762 NET NetCoin NET $960,546 $0.001220 787,126,712 LowVol -1.26% 6.24% 39.72%
763 METAL MetalCoin METAL $946,715 $0.012307 76,925,527 LowVol -1.23% -4.18% 19.64%
764 CARBON Carboncoin CARBON $893,888 $0.000058 15,392,009,802 LowVol -1.82% -18.07% -36.52%
765 HBN HoboNickels HBN $854,064 $0.014307 59,696,358 LowVol -1.30% 2.30% 10.64%
766 EBET EthBet EBET $832,884 $0.097958 8,502,500 LowVol 0.32% 8.32% 19.45%
767 GOOD Goodomy GOOD $814,593 $0.001846 441,349,000 LowVol -1.30% 85.24% 8.86%
768 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $792,670 $0.000035 22,887,121,164 LowVol -67.89% -42.79% -21.82%
769 VAL Valorbit VAL $736,439 $0.000138 5,322,359,008 LowVol -4.01% 19.55%
770 NOBL NobleCoin NOBL $715,308 $0.000309 2,315,782,749 LowVol -1.18% -1.50% 18.45%
771 TROLL Trollcoin TROLL $696,067 $0.001230 566,041,738 LowVol -1.29% 2.91% 21.00%
772 VIDZ PureVidz VIDZ $681,124 $0.005437 125,279,775 LowVol 3.61% 166.91% 127.59%
773 RIYA Etheriya RIYA $657,145 $0.415512 1,581,531 LowVol -1.30% -4.17% 32.18%
774 USC Ultimate Secu… USC $634,868 $0.061381 10,343,113 LowVol -1.30% 0.41% -37.21%
775 BPC Bitpark Coin BPC $629,117 $0.008388 75,000,000 LowVol -1.32% -14.64% 0.20%
776 TGC Tigercoin TGC $622,872 $0.014307 43,536,800 LowVol 41.11% 23.93% 134.65%
777 AU AurumCoin AU $612,124 $2.07 296,216 LowVol 0.71% 4.40% 30.49%
778 CCN CannaCoin CCN $602,775 $0.128248 4,700,069 LowVol -1.25% 5.39% 26.44%
779 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -54.23%
780 SAC SACoin SAC $585,956 $0.083533 7,014,649 LowVol -1.30% 19.61% 11.58%
781 V Version V $583,879 $0.001244 469,363,996 LowVol -1.59% 9.51% 9.91%
782 TIT Titcoin TIT $564,768 $0.011318 49,898,202 LowVol -1.06% 18.33% 57.92%
783 OTX Octanox OTX $562,273 $0.066150 8,500,001 LowVol -22.84% 30.98% 0.98%
784 J Joincoin J $544,711 $0.222476 2,448,402 LowVol -1.11% -29.62% 168.89%
785 FNC FinCoin FNC $538,237 $0.041793 12,878,667 LowVol -0.38% 67.84% 32.57%
786 SLG Sterlingcoin SLG $530,749 $0.126158 4,207,021 LowVol -1.37% 13.11% 32.43%
787 ITI iTicoin ITI $522,646 $16.33 32,000 LowVol 0.00% -1.59% -25.69%
788 CHESS ChessCoin CHESS $519,955 $0.009623 54,032,769 LowVol -1.67% 9.09% 25.44%
789 PIGGY Piggycoin PIGGY $509,064 $0.001044 487,524,918 LowVol -0.69% 17.48% 36.22%
790 NETKO Netko NETKO $504,808 $0.115377 4,375,290 LowVol -0.51% 8.59% -10.26%
791 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 51.25%
792 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -62.79%
793 NYAN Nyancoin NYAN $478,416 $0.001500 318,888,644 LowVol -0.97% 4.07% 84.10%
794 ICN iCoin ICN $467,539 $0.015999 29,223,044 LowVol -1.37% 5.59% 9.28%
795 WAY WayGuide WAY $461,697 $0.004615 100,040,708 LowVol -1.30% 6.70% 32.38%
796 DDF DigitalDevelo… DDF $461,021 $0.090073 5,118,307 LowVol -1.17% 17.16% -20.32%
797 FUCK FuckToken FUCK $457,650 $0.008905 51,392,878 LowVol 0.32% 42.93% 23.31%
798 DAXX DaxxCoin DAXX $457,500 $0.000918 498,331,480 LowVol -1.28% 7.34% 31.69%
799 FLT FlutterCoin FLT $448,039 $0.001391 322,214,524 LowVol -1.42% -12.83% 19.48%
800 XGR GoldReserve XGR $442,519 $0.025771 17,171,382 LowVol 0.15% -8.95% 3.20%
801 I0C I0Coin I0C $432,595 $0.020614 20,985,417 LowVol -1.30% 304.41% 79.79%
802 FUNK The Cypherfunks FUNK $430,922 $0.000009 46,317,932,499 LowVol 1.64% 0.91% 57.54%
803 SWING Swing SWING $418,313 $0.150322 2,782,781 LowVol -1.41% 41.91% 56.31%
804 LOT LottoCoin LOT $398,110 $0.000027 14,491,014,421 LowVol -0.51% 12.00% 35.45%
805 FRC Freicoin FRC $386,720 $0.013076 29,574,583 LowVol 25.21% 35.23% 39.52%
806 UFR Upfiring UFR $385,396 $0.026764 14,400,000 LowVol 0.36% -20.32% -4.79%
807 BTWTY Bit20 BTWTY $378,690 $372,726 1.016 LowVol -19.55% -22.21% 9.82%
808 KUSH KushCoin KUSH $375,396 $0.068883 5,449,737 LowVol -1.24% 1.45% -0.79%
809 BERN BERNcash BERN $374,182 $0.005253 71,234,301 LowVol -1.25% 6.82% 29.56%
810 BXT BitTokens BXT $371,968 $0.661062 562,683 LowVol -1.30% 10.52% -19.81%
811 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 36.20%
812 CFT CryptoForecast CFT $354,652 $0.007710 46,000,000 LowVol -1.39% -14.70% -13.69%
813 STS Stress STS $347,753 $0.000615 565,134,332 LowVol -1.23% 6.70%
814 PR Prototanium PR $343,569 $1.75 195,938 LowVol -1.12% -4.25% 33.94%
815 CAT Catcoin CAT $333,392 $0.053689 6,209,700 LowVol 41.75% 46.08% 173.35%
816 XPTX PlatinumBAR XPTX $332,816 $0.780587 426,366 LowVol -0.51% -10.20% 10.14%
817 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol -6.32% 17.77%
818 TTC TittieCoin TTC $327,964 $0.000260 1,259,816,434 LowVol -1.39% 36.12% 41.68%
819 BIGUP BigUp BIGUP $326,058 $0.000154 2,119,501,641 LowVol -1.31% 1.81% 36.24%
820 TRI Triangles TRI $323,894 $4.44 72,891 LowVol -1.31% 35.96% 17.33%
821 SH Shilling SH $323,493 $0.008153 39,676,225 LowVol -1.30% 2.84% 288.26%
822 MAD SatoshiMadness MAD $307,777 $0.000154 2,000,683,485 LowVol -1.30%
823 Q2C QubitCoin Q2C $305,476 $0.001231 248,215,358 LowVol -1.30% 6.60% -0.85%
824 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $295,049 $0.022253 13,258,680 LowVol -1.36% 4.11% 41.20%
825 WMC WMCoin WMC $294,375 $0.025537 11,527,489 LowVol -1.30% 11.19% 40.63%
826 BLC Blakecoin BLC $283,464 $0.018744 15,122,697 LowVol -1.28% 8.34% 55.21%
827 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $280,376 $0.353516 793,108 LowVol 25.36% 31.04% 174.78%
828 EVO Evotion EVO $271,520 $0.085622 3,171,150 LowVol -1.17% -0.53% 16.64%
829 BUN BunnyCoin BUN $264,897 $0.000003 102,326,191,375 LowVol -1.96% -28.55% 0.55%
830 PASL Pascal Lite PASL $256,764 $0.059535 4,312,850 LowVol -1.23% 1.02% 30.87%
831 ENT Eternity ENT $256,637 $0.062611 4,098,879 LowVol -1.30% -11.21% -39.76%
832 TRK Truckcoin TRK $249,798 $0.001586 157,547,272 LowVol -10.61% -15.41% -27.25%
833 GAIA GAIA GAIA $248,078 $0.010293 24,101,381 LowVol -4.79% 8.82%
834 PHS Philosopher S… PHS $247,035 $0.041074 6,014,340 LowVol 5.33% 24.56% 56.45%
835 WYV Wyvern WYV $246,707 $0.138607 1,779,904 LowVol -1.44% 6.67% 19.06%
836 STV Sativacoin STV $245,415 $0.034630 7,086,767 LowVol -44.09% -17.01% 9.64%
837 CON PayCon CON $238,949 $0.010370 23,042,604 LowVol -2.99% -36.30% 100.51%
838 SPACE SpaceCoin SPACE $231,923 $0.011042 21,003,865 LowVol -5.45% -1.51% 29.59%
839 4CHN ChanCoin 4CHN $227,037 $0.033855 6,706,081 LowVol -1.30% 37.16% 17.15%
840 GRT Grantcoin GRT $225,837 $0.005230 43,177,351 LowVol -1.30% 6.61% 5.30%
841 EVIL Evil Coin EVIL $222,793 $0.010599 21,020,383 LowVol -0.71% 3.86% 20.24%
842 GTC Global Tour Coin GTC $220,693 $0.007384 29,887,402 LowVol -1.30% 3.25% 67.90%
843 FIRE Firecoin FIRE $215,494 $2.19 98,412 LowVol -1.30% 18.64% 47.85%
844 YAC Yacoin YAC $215,465 $0.001797 119,895,322 LowVol -4.21% 55.31%
845 SHDW Shadow Token SHDW $211,497 $0.030214 7,000,000 LowVol -7.97% -35.24%
846 IMS Independent M… IMS $210,308 $0.039171 5,368,934 LowVol -1.26% 98.04% 85.52%
847 HMP HempCoin HMP $208,701 $0.000154 1,356,645,470 LowVol -1.30% 6.72% 32.92%
848 BUMBA BumbaCoin BUMBA $207,441 $0.009230 22,474,196 LowVol -1.23% 73.19% 58.52%
849 RED RedCoin RED $197,384 $0.002663 74,107,896 LowVol -0.94% 15.52% 29.72%
850 HAL Halcyon HAL $194,648 $0.036613 5,316,346 LowVol -8.07% -2.43% 32.91%
851 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 80.58%
852 CYP Cypher CYP $194,184 $0.030507 6,365,285 LowVol -1.12% 36.48%
853 HODL HOdlcoin HODL $193,883 $0.001231 157,540,305 LowVol -1.30% 6.72% 18.65%
854 MNC Mincoin MNC $193,137 $0.047914 4,030,919 LowVol -1.72% 1.93% 3.90%
855 OHM OHM OHM $193,117 $0.006461 29,889,079 LowVol -1.30%
856 XRE RevolverCoin XRE $192,409 $0.008615 22,334,656 LowVol -1.30% -13.48% 26.71%
857 MCRN MACRON MCRN $182,551 $0.000455 401,421,401 LowVol 0.98% 2.39% -4.96%
858 E4ROW E4ROW E4ROW $181,037 $0.031419 5,762,000 LowVol 0.32% -7.14% 64.62%
859 FRK Franko FRK $175,195 $0.188227 930,767 LowVol 0.40% 27.45%
860 DLC Dollarcoin DLC $175,118 $0.019230 9,106,714 LowVol -1.30% 6.72% 32.92%
861 EMD Emerald Crypto EMD $174,649 $0.009136 19,117,129 LowVol 2.49% 10.89% -8.58%
862 RBX Ripto Bux RBX $170,920 $0.000448 381,236,123 LowVol -1.29% -13.62% 2.06%
863 TEK TEKcoin TEK $168,509 $0.000119 1,414,054,562 LowVol 0.15% -3.10% 3.46%
864 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
865 ARCO AquariusCoin ARCO $163,731 $0.109428 1,496,240 LowVol -1.28% 13.11% 34.78%
866 URC Unrealcoin URC $158,850 $0.022614 7,024,402 LowVol -1.23% 6.70% -14.30%
867 BTPL Bitcoin Planet BTPL $158,098 $0.028168 5,612,715 LowVol -1.30% -13.63% 14.65%
868 JET Jetcoin JET $157,506 $0.032325 4,872,509 LowVol -4.27% -41.18%
869 XCRE Creatio XCRE $157,388 $0.007670 20,520,514 LowVol -5.36% 10.14% 55.83%
870 KED Darsek KED $156,793 $0.010769 14,560,244 LowVol -1.30% 0.52% -11.90%
871 ANTI AntiBitcoin ANTI $154,077 $0.008822 17,465,159 LowVol 3.62% -2.01%
872 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol -0.51% 8.33% 37.28%
873 DUO ParallelCoin DUO $147,687 $0.489297 301,834 LowVol -2.78% -15.31% -30.91%
874 LEA LeaCoin LEA $146,136 $0.000464 314,979,891 LowVol -1.10% 5.93% -16.54%
875 XRA Ratecoin XRA $145,316 $0.001264 114,969,650 LowVol 0.53% 11.31% -2.48%
876 BOST BoostCoin BOST $138,610 $0.011692 11,855,487 LowVol -1.23% -5.70% -35.23%
877 CTO Crypto CTO $137,650 $0.011230 12,257,259 LowVol -1.30% 2.71% -13.41%
878 BIP BipCoin BIP $135,680 $0.083379 1,627,261 LowVol -1.30% 20.38% 70.87%
879 AMBER AmberCoin AMBER $134,452 $0.003077 43,699,481 LowVol -1.30% -52.58% -43.58%
880 PX PX PX $133,098 $0.001387 95,967,155 LowVol -3.79% -33.43%
881 AMMO Ammo Rewards AMMO $131,616 $0.001692 77,777,777 LowVol -1.37% 46.74% 28.10%
882 BAS BitAsean BAS $128,577 $0.025715 5,000,000 LowVol 0.32% 18.92% 17.15%
883 URO Uro URO $128,152 $0.106147 1,207,310 LowVol 19.14% 5.48% 81.25%
884 VOT VoteCoin VOT $126,720 $0.007692 16,474,625 LowVol -1.37% -15.39% -29.65%
885 SOON SoonCoin SOON $126,535 $0.010153 12,462,620 LowVol -1.53% 2.83% 26.98%
886 CRX Chronos CRX $124,876 $0.001694 73,729,962 LowVol -1.88% 30.80% 60.76%
887 611 SixEleven 611 $122,289 $0.283330 431,612 LowVol 45.62% 40.34% 59.77%
888 MARS Marscoin MARS $119,709 $0.004233 28,279,074 LowVol 1.48% -1.96% 0.00%
889 UNITS GameUnits UNITS $117,348 $0.033789 3,472,983 LowVol -1.02% 6.91% -16.08%
890 GPU GPU Coin GPU $113,318 $0.002800 40,477,042 LowVol -1.63% -6.76% 4.81%
891 NEVA NevaCoin NEVA $113,236 $0.045706 2,477,495 LowVol -1.26% -7.23% 2.72%
892 PRC PRCoin PRC $112,124 $0.007076 15,844,600 LowVol -1.37% 4.34% -5.10%
893 BITGOLD bitGold BITGOLD $110,217 $1380.94 79.8131 LowVol -0.69% -17.30% -5.05%
894 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
895 ARG Argentum ARG $109,433 $0.012731 8,595,742 LowVol -4.76% -9.52% -7.80%
896 QTL Quatloo QTL $108,057 $0.013999 7,718,883 LowVol -1.30% 9.09% -1.85%
897 CF Californium CF $106,630 $0.044305 2,406,724 LowVol -1.23% -13.90% 47.54%
898 MST MustangCoin MST $105,966 $0.168108 630,343 LowVol 4.55% 35.83% 16.18%
899 BRAT BRAT BRAT $100,500 $0.000628 160,000,000 LowVol -1.31% 310.65% 108.21%
900 CAGE CageCoin CAGE $98,681 $9.8e-07 101,168,328,395 LowVol 5.85% -20.87% -9.49%
901 ARB ARbit ARB $96,628 $0.012295 7,859,195 LowVol 52.48%
902 NRO Neuro NRO $94,323 $0.002461 38,321,277 LowVol -1.30% 6.61% 18.94%
903 BLRY BillaryCoin BLRY $94,064 $0.010461 8,991,999 LowVol -1.37% 5.17% -28.45%
904 BITZ Bitz BITZ $93,145 $0.046786 1,990,891 LowVol -0.13%
905 JWL Jewels JWL $93,117 $0.004614 20,181,636 LowVol -3.11%
906 BVC BeaverCoin BVC $92,493 $0.029690 3,115,258 LowVol -1.37% 10.04% 22.74%
907 ZMC ZetaMicron ZMC $92,355 $0.000154 600,344,291 LowVol -1.30% 6.70% 32.92%
908 GCC GuccioneCoin GCC $90,499 $0.004461 20,285,537 LowVol -1.30% 6.29% 13.52%
909 ALL Allion ALL $90,194 $0.014549 6,199,359 LowVol -7.77% -22.11% 9.11%
910 ADCN Asiadigicoin ADCN $88,042 $0.003531 24,931,054 LowVol -1.32% 19.89% 23.34%
911 MND MindCoin MND $87,877 $0.005538 15,867,695 LowVol -1.37% 5.98% 32.92%
912 MNM Mineum MNM $87,099 $0.009230 9,436,367 LowVol -1.37% -12.96% -35.15%
913 FXE FuturXe FXE $86,992 $0.369515 235,421 LowVol -1.37% 6.49% -68.20%
914 SOIL SOILcoin SOIL $86,440 $0.015159 5,702,048 LowVol 26.63% -0.23% 44.09%
915 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $85,846 $0.001077 79,719,140 LowVol -1.30% -25.31% 55.33%
916 TSE Tattoocoin (S… TSE $84,564 $0.000935 90,421,856 LowVol -1.33% -36.74% -19.03%
917 VEC2 VectorAI VEC2 $84,471 $0.005077 16,637,855 LowVol -1.30% -7.85% -6.08%
918 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
919 BTQ BitQuark BTQ $79,635 $0.008769 9,081,731 LowVol 0.46% 1.37% 9.29%
920 WARP WARP WARP $78,767 $0.071919 1,095,224 LowVol -4.89% 17.81%
921 DRS Digital Rupees DRS $78,580 $0.000154 510,802,961 LowVol -1.30% 6.72% 32.92%
922 COXST CoExistCoin COXST $77,807 $0.002871 27,100,000 LowVol 0.72% 10.74% 46.92%
923 MAY Theresa May Coin MAY $77,564 $0.003077 25,209,800 LowVol -1.30% -3.31% 1.42%
924 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $76,941 $0.009582 8,030,000 LowVol -0.93% -16.44% -17.91%
925 POP PopularCoin POP $76,479 $0.000023 3,372,875,244 LowVol 2.17% -2.93% -16.71%
926 CNC CHNCoin CNC $76,307 $0.001544 49,413,079 LowVol 3.74% -26.49%
927 EXN ExchangeN EXN $75,031 $0.014712 5,100,000 LowVol -1.19% 1.96% 84.75%
928 $$$ Money $$$ $72,199 $0.001573 45,887,218 LowVol -0.78% 11.16% -18.64%
929 EMP EMoneyPower EMP $72,180 $0.007846 9,200,000 LowVol -1.30%
930 XBTS Beatcoin XBTS $71,033 $0.046588 1,524,686 LowVol -1.48% 48.21% -0.04%
931 CPN CompuCoin CPN $70,663 $0.003603 19,615,019 LowVol 2.20% -2.89% 17.91%
932 300 300 Token 300 $67,842 $226.14 300 LowVol -1.30% -15.17% -11.17%
933 ATX Artex Coin ATX $64,633 $0.003441 18,781,750 LowVol -1.30% 13.48% 12.51%
934 CWXT CryptoWorldX … CWXT $64,275 $0.001078 59,630,200 LowVol -1.30% 29.15% 3.27%
935 BLZ BlazeCoin BLZ $63,255 $0.000104 608,557,394 LowVol 2.89% 0.58% 46.73%
936 SPT Spots SPT $61,768 $0.002757 22,406,021 LowVol -3.74% 13.68% -11.39%
937 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 52.99%
938 BSC BowsCoin BSC $58,913 $0.010615 5,550,102 LowVol -1.23% 6.70% 1.14%
939 CRT CRTCoin CRT $58,534 $0.738415 79,270 LowVol -1.30% 6.60% 32.95%
940 NTWK Network Token NTWK $58,029 $0.004972 11,671,310 LowVol 0.32% 6.08% 14.64%
941 CXT Coinonat CXT $55,885 $0.006481 8,623,200 LowVol -0.05% 0.24% 6.87%
942 SONG SongCoin SONG $55,632 $0.001708 32,565,300 LowVol -1.95% 36.11% 91.04%
943 DIBC DIBCOIN DIBC $54,022 $0.010804 5,000,000 LowVol -1.07% 24.53% -7.56%
944 GPL Gold Pressed … GPL $53,356 $0.207992 256,527 LowVol 0.70% -17.31% -9.79%
945 VIP VIP Tokens VIP $51,351 $0.000615 83,450,403 LowVol -1.37% -14.71% 30.78%
946 G3N G3N G3N $51,185 $0.006769 7,561,891 LowVol -1.23% 6.70% 32.92%
947 EGO EGO EGO $50,615 $0.000844 60,000,001 LowVol -2.46% 20.51%
948 BENJI BenjiRolls BENJI $49,790 $0.002458 20,254,996 LowVol -1.30% 14.20% 11.07%
949 IMPS ImpulseCoin IMPS $47,178 $0.002330 20,245,510 LowVol -0.40% 7.66%
950 BRAIN Braincoin BRAIN $46,587 $0.004615 10,094,424 LowVol -1.30% -25.62% -19.85%
951 DLISK DAPPSTER DLISK $46,151 $0.000462 100,000,000 LowVol -1.30% 40.26%
952 ORLY Orlycoin ORLY $45,598 $0.001244 36,646,779 LowVol -4.09% -2.27%
953 CESC CryptoEscudo CESC $44,337 $0.000308 144,105,100 LowVol -1.37% 6.60% -11.37%
954 PULSE Pulse PULSE $43,994 $0.003077 14,298,972 LowVol -1.30% 18.46% -14.31%
955 MTM MTMGaming MTM $41,406 $0.013802 2,999,967 LowVol 4.71% 72.04%
956 PEX PosEx PEX $41,136 $0.016768 2,453,240 LowVol -1.30% 3.85%
957 SFC Solarflarecoin SFC $40,737 $0.002893 14,083,450 LowVol -11.08% -4.28% -29.29%
958 XCS CybCSec XCS $40,051 $0.003384 11,834,082 LowVol 3.40% -2.72% 0.30%
959 ROOFS Roofs ROOFS $39,997 $0.000308 130,000,000 LowVol -1.30% 104.10% 32.99%
960 VPRC VapersCoin VPRC $39,470 $0.000051 780,124,964 LowVol -25.92% -46.55% 135.14%
961 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,417 $0.005076 7,567,828 3.47%
962 OS76 OsmiumCoin OS76 $38,097 $0.042613 894,026 LowVol -1.30% 14.02% 66.66%
963 HVCO High Voltage HVCO $37,697 $0.025229 1,494,171 LowVol -1.30% 6.70% 32.45%
964 UET Useless Ether… UET $37,649 $0.009494 3,965,716 LowVol 0.36% -15.21% 17.44%
965 ZYD Zayedcoin ZYD $37,461 $0.006000 6,243,840 LowVol -1.30% 6.70% 9.14%
966 BOAT BOAT BOAT $37,354 $0.002014 18,547,845 LowVol -1.30% 7.48% -8.16%
967 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,151 $0.007692 4,829,945 LowVol -1.30% -33.97% 4.41%
968 DPAY DPAY DPAY $36,709 $0.000462 79,541,001 LowVol -1.30% 32.92%
969 JIN Jin Coin JIN $36,361 $0.003692 9,848,485 LowVol -1.30% -78.29% -79.79%
970 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 0.37%
971 OFF Cthulhu Offer… OFF $36,306 $0.013845 2,622,273 LowVol -7.40%
972 CASH Cashcoin CASH $36,239 $0.000785 46,158,242 LowVol -1.23% -35.48% -47.49%
973 PLNC PLNcoin PLNC $34,253 $0.002004 17,089,600 LowVol 6.85%
974 STEPS Steps STEPS $33,894 $0.001820 18,625,017 LowVol -2.99%
975 IMX Impact IMX $33,693 $0.000308 109,509,108 LowVol -1.30% 6.60% 156.59%
976 BNX BnrtxCoin BNX $32,814 $0.001237 26,530,001 LowVol -11.98% 1.80% 13.74%
977 SLEVIN Slevin SLEVIN $32,306 $0.000462 70,000,000 LowVol -1.30% 6.61% 17.85%
978 DIX Dix Asset DIX $30,372 $3e-07 100,000,000,000 LowVol -2.92% 37.10% 16.87%
979 SDP SydPak SDP $29,255 $0.183065 159,804 LowVol -1.30% 34.39%
980 VLTC Vault Coin VLTC $29,197 $0.000962 30,348,000 LowVol -13.69% -8.51% -24.18%
981 TOR Torcoin TOR $29,184 $0.092302 316,179 LowVol -1.37% -29.09% -52.94%
982 ALTC Antilitecoin ALTC $29,087 $0.000923 31,512,613 LowVol -1.37% 6.61% 29.37%
983 BIOS BiosCrypto BIOS $28,878 $0.001387 20,821,709 LowVol -3.80% -17.89%
984 SCS Speedcash SCS $27,994 $0.106916 261,831 LowVol -1.30% 23.60% 51.61%
985 RIDE Ride My Car RIDE $27,729 $0.000274 101,276,976 LowVol -5.14% -40.86%
986 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol -1.30% 6.72% 56.28%
987 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -8.18% -1.82%
988 VRS Veros VRS $27,016 $0.000056 486,609,040 LowVol 0.90% -39.23% 50.60%
989 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol -2.13% -3.84%
990 WBB Wild Beast Block WBB $26,693 $0.158298 168,625 LowVol -15.72% -14.46% -5.55%
991 ZNE Zonecoin ZNE $26,612 $0.010307 2,581,970 LowVol -1.30% -22.97% -6.23%
992 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,859 $0.034306 753,776 LowVol -1.37% 6.72% 0.66%
993 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol 0.42% -5.57%
994 LIR LetItRide LIR $25,091 $0.000691 36,297,904 LowVol -4.19% -0.46%
995 KIC KibiCoin KIC $24,877 $0.001692 14,701,000 LowVol -1.37% -56.55% -78.08%
996 TRADE Tradecoin TRADE $22,097 $0.002809 7,866,379 LowVol 429.50%
997 PLACO PlayerCoin PLACO $21,611 $0.000615 35,120,000 LowVol -21.04% -28.93% -33.31%
998 IBANK iBank IBANK $19,497 $0.004307 4,526,324 LowVol -1.30% -6.62% 65.57%
999 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $18,736 $0.001385 13,532,750 LowVol -1.30% 13.07% 112.14%
1000 RSGP RSGPcoin RSGP $18,454 $10.68 1,727 LowVol -1.30% 27.65% 7.19%
1001 JS JavaScript Token JS $18,423 $0.002305 7,991,996 LowVol 0.32% -6.73% -21.95%
1002 ELS Elysium ELS $17,867 $0.004461 4,005,012 LowVol -1.30% 2.02% 10.58%
1003 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 54.83%
1004 SLFI Selfiecoin SLFI $16,588 $0.000154 107,829,281 LowVol -1.30% 6.61% 33.26%
1005 JOBS JobsCoin JOBS $16,310 $0.000154 106,019,270 LowVol -1.30% -46.70% -33.54%
1006 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 -0.29% 21.10%
1007 BIOB BioBar BIOB $15,670 $0.017691 885,756 LowVol -1.30% -32.65% -14.53%
1008 GEERT GeertCoin GEERT $15,281 $0.003001 5,091,200 LowVol 3.73% -0.94% 31.33%
1009 GBT GameBet Coin GBT $14,699 $0.000691 21,262,780 LowVol -4.19% -50.24%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $14,061 $0.010153 1,384,879 LowVol -1.30% 6.61% 53.91%
1011 ARGUS Argus ARGUS $13,110 $0.011417 1,148,324 LowVol -1.17% -0.67% 28.08%
1012 DAS DAS DAS $12,735 $0.004694 2,712,881 LowVol -7.18%
1013 RUPX Rupaya RUPX $10,965 $0.001796 6,106,514 LowVol 3.74% -71.82% -90.14%
1014 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol
1015 VTA Virtacoin VTA $10,830 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -1.95% -1.25% -73.26%
1016 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -4.11% -22.25%
1017 VOLT Bitvolt VOLT $9,299 $0.000615 15,112,554 LowVol -1.30% -14.71% 40.56%
1018 TSTR Tristar Coin TSTR $8,508 $0.001692 5,027,857 LowVol -1.30% -46.65% -64.81%
1019 CCM100 CCMiner CCM100 $7,740 $0.002303 3,360,417 LowVol 4.71% -4.08% 31.80%
1020 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,628 $0.036012 211,827 LowVol 4.71% 22.12% 76.22%
1021 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -3.00% -15.75%
1022 ULA Ulatech ULA $6,878 $0.034459 199,586 LowVol -1.30% -4.48% 70.77%
1023 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,686,540 LowVol 23.30%
1024 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,805 LowVol 1.68% 29.82%
1025 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,239 $0.003077 1,377,917 LowVol -1.37% 18.58% 2.78%
1026 XNG Enigma XNG $3,837 $0.230755 16,627 LowVol -1.37% 29.15% 27.70%
1027 CONX Concoin CONX $3,781 $0.005080 744,266 LowVol -1.30% -36.24% -34.94%
1028 MGM Magnum MGM $3,655 $0.000923 3,960,151 LowVol -56.16% -79.55%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 2.59%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $2,689 $0.000462 5,826,388 LowVol -1.30% 14.29% 99.92%
1031 NANOX Project-X NANOX $2,408 $30767.30 0.078264 LowVol -1.30% -40.56% -51.08%
1032 TOKEN SwapToken TOKEN $2,134 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol -1.93% 35.72% 14.13%
1033 EBT Ebittree Coin EBT $994 $0.000786 1,264,511 LowVol 19.50% -27.16% 239.73%
1034 ABN Abncoin ABN $854 $0.012615 67,700 LowVol -1.30% 0.39% -5.79%
1035 SOJ Sojourn SOJ $542 $0.001117 485,214 LowVol -1.92% -85.27% 77.19%
1036 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -4.52%
1037 DMB Digital Money… DMB $445 $0.001055 421,300 LowVol 1.48% 4.59% 8.88%
1038 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1039 CALC CaliphCoin CALC $110 $0.001267 87,140 LowVol -7.00% -0.40% 29.34%
1040 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol 0.31% -70.71%
1041 FAL Falcoin FAL $61 $0.000308 196,766 LowVol 6.32% 6.61% 129.36%
1042 APW AppleCoin APW $13 $0.000154 81,967 LowVol -1.30% 6.70% 32.92%
1043 ATMC ATMCoin ATMC $3.61 $18,311,800 0.00% -2.37% 18.27%
1044 BCD Bitcoin Diamo… BCD $42.29 $14,230,900 -0.30% 26.42% -13.92%
1045 CMT CyberMiles CMT $0.233366 $8,168,820 0.23% -3.53%
1046 ORME Ormeus Coin ORME $3.28 $5,935,900 0.59% 12.59% 13.77%
1047 AI POLY AI AI $19.93 $3,585,820 0.33% 16.50% 21.65%
1048 ITC IoT Chain ITC $0.911541 $3,540,410 -2.05%
1049 ETN Electroneum ETN $0.108452 $2,487,450 -1.07% -0.52% 48.71%
1050 NULS Nuls NULS $0.800328 $2,075,040 -6.86% -4.74% 44.09%
1051 FRGC Fargocoin FRGC $10.79 $1,859,240 -0.25% 3.91% 8.10%
1052 REC Regalcoin REC $28.56 $1,809,400 -1.99% -9.91% -43.99%
1053 FRST FirstCoin FRST $16.15 $1,692,230 -1.04% 12.46% -2.93%
1054 ERO Eroscoin ERO $0.149053 $1,431,370 -4.63% 1.98%
1055 GRX GOLD Reward T… GRX $4.93 $1,107,500 1.34% -0.63% 13.86%
1056 CLUB ClubCoin CLUB $3.49 $1,045,640 -3.82% 6.20% -31.29%
1057 WC WINCOIN WC $0.658555 $968,904 0.01% -20.89% -6.95%
1058 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.39 $915,144 -1.13% 0.41% 22.47%
1059 TSL Energo TSL $0.030432 $778,061 -2.39% 3.55% -2.25%
1060 STC Santa Coin STC $0.647236 $730,986 2.13% 4.75%
1061 B2X SegWit2x [Fut… B2X $215.97 $664,146 1.27% 6.61% -4.15%
1062 ADK Aidos Kuneen ADK $43.23 $495,191 2.70% 53.34% 44.15%
1063 RYZ ANRYZE RYZ $0.018674 $463,259 3.66% 16.11% -19.52%
1064 GBG Golos Gold GBG $0.162891 $436,381 1.75% 2.99% 19.78%
1065 BTE BitSerial BTE $6.78 $405,014 -3.67% 4.06% -7.65%
1066 THS TechShares THS $0.911886 $398,566 -6.74% 4.57% -5.82%
1067 XIN Infinity Econ… XIN $0.030767 $320,877 -0.59% -1.02% 0.31%
1068 BOT Bodhi BOT $0.418112 $246,384 2.51% -0.38% -10.29%
1069 BT2 BT2 [CST] BT2 $80.28 $245,105 -0.58% -39.76% -35.21%
1070 VASH VPNCoin VASH $0.008153 $228,781 -4.39% 58.45% 55.10%
1071 SBC StrikeBitClub SBC $0.987015 $199,617 5.43% 96.15%
1072 XCPO Copico XCPO $0.020598 $182,847 0.49% 9.22% -12.78%
1073 UGT UG Token UGT $0.360357 $168,230 -16.02% -22.73% -22.09%
1074 LLT LLToken LLT $0.348704 $146,861 -0.80% -2.36% -28.54%
1075 XID Sphre AIR XID $0.171087 $144,016 -0.29% -4.58% -2.10%
1076 SUR Suretly SUR $2.36 $133,378 -15.59% -13.78% -25.30%
1077 BSR BitSoar BSR $0.204602 $123,005 -1.30% 6.84% -11.00%
1078 CAPP Cappasity CAPP $0.020095 $115,851 8.27% -2.47%
1079 INF InfChain INF $0.011845 $114,616 -2.75% 0.17% 16.07%
1080 XYLO XYLO XYLO $0.638437 $95,458 -16.05% 45.39%
1081 ICX ICON ICX $1.81 $85,195 -4.48% 7.35% 16.48%
1082 BTCM BTCMoon BTCM $0.037358 $78,999 0.32% -2.04% 254.93%
1083 TER TerraNova TER $22.41 $78,501 -33.42% 326.10% 1112.44%
1084 QBT Qbao QBT $0.218758 $75,783 0.84% -0.57% -17.81%
1085 DSR Desire DSR $0.306917 $53,350 -9.23% 6.90% 7.40%
1086 SNOV Snovio SNOV $0.005081 $50,109 0.16% 17.24%
1087 SEND Social Send SEND $0.091379 $43,445 20.29% 56.82%
1088 OXY Oxycoin OXY $0.143745 $43,363 7.72% 9.32% -14.01%
1089 MKR Maker MKR $406.87 $42,667 0.32% -6.00% -0.72%
1090 B3 B3Coin B3 $0.000102 $33,930 -2.65% 43.86% 70.76%
1091 MSD MSD MSD $0.008769 $31,651 -2.94% 2.19% -28.68%
1092 BT1 BT1 [CST] BT1 $15282.40 $31,622 -0.17% 7.65% 31.79%
1093 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.063079 $27,401 -25.52% -19.76% -29.73%
1094 BCDN BlockCDN BCDN $0.084538 $24,018 -1.34% 1.03%
1095 BTU Bitcoin Unlim… BTU $88.38 $19,566 -0.01% -3.08% -32.47%
1096 AIB Advanced Inte… AIB $0.015563 $16,627 1.44% 68.84% 226.01%
1097 FOR FORCE FOR $0.010420 $15,404 -1.24% 29.59% 64.81%
1098 WISH MyWish WISH $0.152339 $13,142 0.32% -4.01% 5.37%
1099 EVR Everus EVR $1.38 $13,135 2.24% 14.12% -25.68%
1100 VIU Viuly VIU $0.011506 $11,660 -0.26% -6.31% 47.37%
1101 MCR Macro MCR $1.58 $11,519 -1.45% 27.83% -28.10%
1102 BPL Blockpool BPL $0.165388 $10,888 -4.59% -7.15% 20.36%
1103 BOS BOScoin BOS $1.12 $10,726 2.31% -1.77% 4.33%
1104 GLS GlassCoin GLS $0.584732 $9,510 -16.60% -3.51% -47.93%
1105 DEUS DeusCoin DEUS $0.294443 $8,956 7.56% 6.67% -20.02%
1106 AKY Akuya Coin AKY $0.121223 $8,907 1.82% 13.82% 9.80%
1107 COR CORION COR $0.692264 $8,637 -20.35% 3.66% -19.99%
1108 SKR Sakuracoin SKR $0.009579 $8,044 -12.35% -8.66% 728.70%
1109 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049728 $8,002 0.32% -2.51% -12.52%
1110 HAT Hawala.Today HAT $0.203433 $7,962 0.32% -34.67% 33.40%
1111 B2B B2B B2B $0.336045 $6,224 6.48% -8.88% -8.03%
1112 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004741 $5,583 0.20% -14.57% 7.84%
1113 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002802 $5,289 -2.51% -3.33% 19.66%
1114 DGPT DigiPulse DGPT $0.910575 $5,166 0.25% -11.67% -19.32%
1115 NUKO Nekonium NUKO $0.075380 $5,156 -1.30% 11.76%
1116 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005561 $5,052 -1.21% -13.18% 48.25%
1117 PLC PlusCoin PLC $0.000904 $4,931 30.66% 68.03% 40.53%
1118 SND Sand Coin SND $0.753450 $4,752 -12.40% 29.13% 25.18%
1119 BON Bonpay BON $1.43 $4,580 -1.13% -9.57%
1120 PLX PlexCoin PLX $0.030093 $4,094 9.94% 8.11% -75.38%
1121 MGC MergeCoin MGC $0.011692 $4,016 -4.01% -7.07% -17.22%
1122 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.119531 $3,790 -2.06% 19.48% 22.75%
1123 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003832 $3,777 2.32% 14.08% 47.58%
1124 MOTO Motocoin MOTO $0.007084 $3,637 -1.33% -4.39% 96.99%
1125 DAY Chronologic DAY $3.85 $3,190 23.31% 12.71% -21.70%
1126 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009236 $2,671 -6.25% 7.38% 145.48%
1127 MGC GulfCoin MGC $0.003077 $2,661 -1.30% 70.84% 5.75%
1128 STU bitJob STU $0.031448 $2,647 -0.54% -15.81% 4.57%
1129 DFS DFSCoin DFS $0.005658 $2,609 24.19% 9.38% -27.68%
1130 XOT Internet of T… XOT $2152.17 $2,430 -1.37% 7.27% -1.61%
1131 WILD Wild Crypto WILD $0.189417 $2,234 8.01% -0.57% -40.75%
1132 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.43 $2,198 -2.00% -8.89% -18.66%
1133 ABC Alphabit ABC $23.94 $2,032 -0.07% 7.17% 11.91%
1134 PNX Phantomx PNX $0.015595 $2,007 0.34% 9.82% -11.44%
1135 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000308 $1,994 -30.93% -28.93% -44.84%
1136 PEC Peacecoin PEC $0.065688 $1,912 -42.15% -12.48% -21.55%
1137 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.226454 $1,866 -23.94% -14.12% -12.99%
1138 MEN PeopleCoin MEN $0.000154 $1,717 -1.30% 6.61% 31.80%
1139 ONG onG.social ONG $0.226037 $1,636 0.36% 21.28% 48.04%
1140 GARY President Joh… GARY $0.153683 $1,612 -10.53% -3.16% -18.64%
1141 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000154 $1,560 -1.30% 6.61% -33.54%
1142 PRES President Trump PRES $0.005226 $1,553 4.99% 1.04% 46.15%
1143 SHND StrongHands SHND $2.1e-08 $1,516 5.29% -10.80% -23.38%
1144 HYTV Hyper TV HYTV $0.003573 $1,485 1.82% -18.44% -27.06%
1145 ACN Avoncoin ACN $0.000462 $1,484 -1.23% -8.26% 16.53%
1146 SISA SISA SISA $0.009938 $1,419 -4.47% -17.17% -28.34%
1147 ANI Animecoin ANI $0.000308 $1,345 53.57% 6.60% 42.71%
1148 ACC AdCoin ACC $0.105474 $1,342 -1.11% 26.96% 20.14%
1149 DMC DynamicCoin DMC $0.001893 $1,337 -10.92% -11.80% -59.07%
1150 BLX Blockchain Index BLX $2.94 $1,192 0.32% -15.39% 5.20%
1151 FRD Farad FRD $0.068973 $1,168 -1.08% -24.12% -45.31%
1152 HNC Huncoin HNC $0.002000 $1,134 -1.30% -14.46% -8.30%
1153 PRIMU Primulon PRIMU $0.000308 $1,076 -1.30% 113.22% 67.83%
1154 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $1,041 0.32% 39.30% 165.06%
1155 APC AlpaCoin APC $0.025980 $876 -1.35% 16.51% -10.98%
1156 IBTC iBTC IBTC $0.011300 $849 0.32% -7.15% 158.02%
1157 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005230 $827 -1.30% -0.57% 19.48%
1158 RCN Rcoin RCN $0.000154 $810 -1.30% 6.72% 32.92%
1159 TRIA Triaconta TRIA $9.04 $786 0.32% -6.88% -4.10%
1160 FRN Francs FRN $0.030286 $745 -2.22% -5.64% 4.22%
1161 TIE TIES Network TIE $0.108498 $679 4.03% -10.82% 10.25%
1162 BAT BatCoin BAT $0.000004 $679 4.16% 20.78% 99.07%
1163 WIC Wi Coin WIC $0.003022 $668 -3.88% 7.76% 2.15%
1164 BTBc Bitbase BTBc $0.004154 $664 2.49% -18.95% 27.85%
1165 EGOLD eGold EGOLD $0.017889 $662 88.80% -18.26% 75.14%
1166 QBT Cubits QBT $0.003741 $614 -0.86% 5.56% -26.23%
1167 UR UR UR $0.001084 $607 -11.11% 28.18% 103.60%
1168 OX OX Fina OX $0.000174 $572 -1.09% 19.06% -19.17%
1169 FLASH Flash FLASH $0.006307 $560 -1.37% 6.62% 29.86%
1170 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001846 $554 -8.95% 6.61% -20.51%
1171 LDCN LandCoin LDCN $0.001077 $539 -10.95% -12.23% -54.09%
1172 BEST BestChain BEST $0.001508 $538 -1.42% -87.10% 14.41%
1173 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002313 $535 -8.19% -10.13% 21.68%
1174 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000420 $528 -7.79% 8.03%
1175 STARS StarCash Network STARS $0.164808 LowVol -1.30% -24.36% -32.18%
1176 MCI Musiconomi MCI $0.031484 LowVol 0.22% -4.96% -9.26%
1177 EAG EA Coin EAG $2.37 LowVol -23.87% -19.65% -25.41%
1178 RHFC RHFCoin RHFC $0.001385 LowVol -1.30% 16.66%
1179 ZBC Zilbercoin ZBC $0.029355 LowVol -2.08% -4.25% -21.56%
1180 ETT EncryptoTel [… ETT $0.116618 LowVol -1.38% 38.29% 11.27%
1181 NTC Natcoin NTC $0.118454 LowVol 1.92% 19.84% -13.88%
1182 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.100288 LowVol 3.73% 18.79% 33.95%
1183 NAMO NamoCoin NAMO $0.000156 LowVol -1.38% -35.93% -26.57%
1184 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000154 LowVol -1.38% 6.61% 29.66%
1185 PCN PeepCoin PCN $0.000154 LowVol -1.37% 6.61% 32.92%
1186 MAVRO Mavro MAVRO $0.041843 LowVol -1.30% 20.64% 122.50%
1187 PRN Protean PRN $0.000073 LowVol -2.08% -35.35% -19.07%
1188 SKC Skeincoin SKC $0.031075 LowVol -1.37% 27.30% 156.06%
1189 EDRC EDRCoin EDRC $0.058686 LowVol -8.50% -29.03% -2.77%
1190 NBIT netBit NBIT $0.073318 LowVol -1.30% 9.10% 26.45%
1191 WA WA Space WA $0.024614 LowVol -1.23% 16.94% 22.96%
1192 MINEX Minex MINEX $0.016661 LowVol -2.19% 8.96% -4.86%
1193 TCOIN T-coin TCOIN $0.000224 LowVol -1.30% -18.35% -10.42%
1194 XQN Quotient XQN $0.007692 LowVol -11.82% -8.01% 61.55%
1195 VULC Vulcano VULC $0.006769 LowVol -1.30% -9.05% 31.93%
1196 10MT 10M Token 10MT $0.002210 LowVol 0.32% 60.40%
1197 MONETA Moneta MONETA $0.000462 LowVol -1.37% -20.04% -1.08%
1198 XRY Royalties XRY $0.000152 LowVol -0.99% -1.66% -92.69%
1199 QORA Qora QORA $0.215371 LowVol -1.37% -16.47% 0.11%
1200 MARX MarxCoin MARX $0.001115 LowVol -1.00% -13.58% 12.47%
1201 FUDD DimonCoin FUDD $0.001356 LowVol 0.32% -7.14% 12.33%
1202 SWP Swapcoin SWP $0.103936 LowVol 0.36% -7.14% -4.93%
1203 CASH Cash Poker Pro CASH $0.041139 LowVol 0.32% -15.49% -42.10%
1204 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013076 LowVol -1.30% -33.62% 23.17%
1205 FAP FAPcoin FAP $0.011183 LowVol -0.77% 63.52%
1206 EBIT eBIT EBIT $0.003436 LowVol 0.32% 7.04% 122.61%
1207 BIT First Bitcoin BIT $0.013538 LowVol -1.30% 37.67% 6.11%
1208 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 2.38% -18.76% 28.82%
1209 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004769 LowVol 22.47% 14.06% -2.13%
1210 KARMA Karmacoin KARMA $0.000154 LowVol -1.30% 6.60% 32.18%
1211 HIGH High Gain HIGH $0.000308 LowVol -1.37% -28.93% -56.50%
1212 BITOK Bitok BITOK $0.000154 LowVol -1.30% 6.61% 53.98%
1213 DBG Digital Bulli… DBG $0.006769 LowVol 12.66% 60.76% 0.92%
1214 CBD CBD Crystals CBD $0.002769 LowVol -1.37% 6.72% 70.89%
1215 BSN Bastonet BSN $0.000923 LowVol -1.30% 27.93% 33.42%
1216 MAGN Magnetcoin MAGN $0.629191 LowVol -1.30% 10.25% 34.86%
1217 GRN Granite GRN $0.015691 LowVol -0.40% -7.85% 90.78%
1218 EUSD eUSD EUSD $0.000271 LowVol 0.32% 19.25% 31.15%
1219 SAK Sharkcoin SAK $0.001682 LowVol 0.08% -2.71% -35.20%
1220 WOW Wowcoin WOW $0.000154 LowVol -1.31% 1.94% 9.77%
1221 QBC Quebecoin QBC $0.002461 LowVol -1.37% 6.60% 25.13%
1222 EVC EventChain EVC $0.135617 LowVol 0.32% -10.13% 26.61%
1223 FFC FireFlyCoin FFC $0.000154 LowVol -1.30% 6.70% 29.03%
1224 PRM PrismChain PRM $0.001692 LowVol -1.30% 6.61% 18.94%
1225 EXRN EXRNchain EXRN $4.5e-07 LowVol -49.84% -53.48% -4.57%
1226 DASHS Dashs DASHS $0.052304 LowVol -1.30% -2.22% 43.84%
1227 COUPE Coupecoin COUPE $0.000151 LowVol -1.33% 154.28% 1368.63%
1228 CYDER Cyder CYDER $0.000308 LowVol -1.30% 6.70% 32.92%
1229 ACES Aces ACES $0.000154 LowVol -1.30% -1.13% -24.26%
1230 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002154 LowVol -1.23% 6.70% 40.25%
1231 INDIA India Coin INDIA $0.000462 LowVol -1.37% 59.91% 70.31%
1232 LEPEN LePen LEPEN $0.000153 LowVol -1.13% 56.92% 42.77%
1233 GAY GAY Money GAY $0.017576 LowVol 11.68% -13.64% 115.28%
1234 LKC LinkedCoin LKC $0.000308 LowVol -1.30% -28.85% 42.24%
1235 YES Yescoin YES $0.000154 LowVol -0.69% 8.72% 298.90%
1236 TODAY TodayCoin TODAY $0.000923 LowVol -1.30% -11.70%
1237 VOYA Voyacoin VOYA $2.46 LowVol -1.37% -15.96% 54.23%
1238 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.101532 LowVol -1.30% -6.92%
1239 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000180 LowVol 0.32% -6.90% -2.57%
1240 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001385 LowVol -28.75% -35.50% 19.63%
1241 ASN Aseancoin ASN $0.006307 LowVol -1.30% -4.90% -66.32%
1242 PI PiCoin PI $0.002308 LowVol -1.30% 8.99%
1243 GAIN UGAIN GAIN $0.002154 LowVol -1.30% 22.80% 47.70%
1244 KASHH KashhCoin KASHH $0.000154 LowVol -1.30% 6.76% 33.00%
1245 ELC Elacoin ELC $0.077452 LowVol -1.31% -40.37% -22.58%
1246 TELL Tellurion TELL $0.000296 LowVol 15.34% 100.01% 77.37%
1247 AXIOM Axiom AXIOM $0.022614 LowVol -1.37% 6.61% 27.71%
1248 IPY Infinity Pay IPY $0.001808 LowVol 0.36% 2.32%
1249 X2 X2 X2 $0.000154 LowVol -1.30% -46.70% 32.95%
1250 IQT iQuant IQT $0.144517 LowVol -1.30% -8.87% -12.45%
1251 BXC Bitcedi BXC $0.003240 LowVol -1.32% -16.69% 18.33%
1252 DISK DarkLisk DISK $0.001231 LowVol -1.30% -2.78%
1253 YEL Yellow Token YEL $0.005244 LowVol 0.32% -5.75% -3.13%
1254 DON Donationcoin DON $0.000624 LowVol -2.85% -12.32% 26.57%
1255 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000308 LowVol -1.30% 6.61% -11.39%
1256 GMX GoldMaxCoin GMX $0.004232 LowVol -37.49% 266.09% 311.52%
1257 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.014153 LowVol -1.30% 92.32% 279.31%
1258 FUTC FutCoin FUTC $0.003077 LowVol -41.94% 33.26% 57.22%
1259 9COIN 9COIN 9COIN $0.003846 LowVol 2.81% 6.70% 45.98%
1260 REGA Regacoin REGA $0.001231 LowVol -1.30% 12.33% -20.25%
1261 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003692 LowVol -1.30% -22.47% -19.65%
1262 TURBO TurboCoin TURBO $0.000154 LowVol -1.30% 6.72% 32.92%
1263 XTD XTD Coin XTD $0.000154 LowVol -1.37%
1264 TOP TopCoin TOP $0.000478 LowVol 1.01% 59.47% -4.89%
1265 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002615 LowVol -1.30% 6.72% -6.59%
1266 HCC Happy Creator… HCC $0.000615 LowVol -1.37% 6.72% -10.61%
1267 HDLB HODL Bucks HDLB $0.050766 LowVol -1.37% 44.78% 14.75%
1268 TEAM TeamUp TEAM $0.000308 LowVol -1.23% 6.70%
1269 WINK Wink WINK $0.000154 LowVol -1.30% -38.93%
1270 LTH LAthaan LTH $0.000769 LowVol -1.23% 6.70% 27.71%
1271 TRICK TrickyCoin TRICK $0.019845 LowVol -1.23% 61.94% 82.03%
1272 EGG EggCoin EGG $0.058150 LowVol -1.30% 6.61% 32.22%
1273 BGR Bongger BGR $0.000165 LowVol 3.74% -8.03% 34.73%
1274 CC CyberCoin CC $0.000308 LowVol -1.30% 6.61% 95.07%
1275 MBL MobileCash MBL $0.000615 LowVol 6.61% 77.17%
1276 STEX STEX STEX $1.12 LowVol -2.96% -1.40% 31.19%
1277 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.058435 LowVol 4.71% 16.83% 52.70%
1278 HYPER Hyper HYPER $0.033229 LowVol -1.30% -28.02%
1279 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.475662 LowVol -1.30% 47.75% 75.70%
1280 AV AvatarCoin AV $0.056766 LowVol -1.23% 9.37%
1281 SPORT SportsCoin SPORT $0.001385 LowVol
1282 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000154 LowVol -1.30% 32.92%
1283 SFE SafeCoin SFE $0.000154 LowVol -1.37% 6.72% 36.17%
1284 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -31.70% -9.27% -98.35%
1285 IFC Infinitecoin IFC $0.000021 LowVol -1.95% 22.91% 58.34%
1286 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol 9.61% -60.28%
1287 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -23.08%
1288 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1289 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 32.54%
1290 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 34.41%
1291 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol -3.15% -8.83%
1292 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1293 XAU Xaucoin XAU $0.040620 LowVol 6.23% -10.44%
1294 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 46.26%
1295 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 0.16% 87.53%
1296 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 26.64%
1297 IRL IrishCoin IRL $0.002823 LowVol -2.17% 23.17%
1298 CYC Cycling Coin CYC $0.001266 LowVol -2.42% -7.50%
1299 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 32.65%
1300 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000855 LowVol -1.10% 5.15%
1301 CME Cashme CME $0.000138 LowVol -4.35% -7.30%
1302 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol -2.94%
1303 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -3.80% -6.38%
1304 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003958 LowVol -5.43% 13.88%
1305 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -23.62%
1306 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol 4.09% 28.66%
1307 OP Operand OP $0.000979 LowVol -3.05% 10.67%
1308 TCR TheCreed TCR $0.000279 LowVol -3.17% -30.02%
1309 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol -4.79%
1310 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol -8.58%
1311 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1312 XID International… XID $0.009420 LowVol -2.57%
1313 POKE PokeCoin POKE $0.000139 LowVol -3.39%
1314 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol -5.99% 17.09%
1315 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol 0.36% 16.77%
1316 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002742 LowVol -4.89%
1317 GBRC Global Busine… GBRC $0.000288 LowVol -0.24%
1318 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol -2.09% 22.08%
1319 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol 3.38% 157.99%
1320 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol -2.58%
1321 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -2.57% 0.86%
1322 XDE2 XDE II XDE2 $2.06 LowVol -1.92% -0.82%
1323 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000460 LowVol 6.29% -14.91%
1324 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.009044 LowVol 6.23% 23.65%
1325 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol 0.27%
1326 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -79.47%
1327 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol -2.52% 22.26%
1328 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -87.08%
1329 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol -4.91% 20.15%
1330 EFYT Ergo EFYT $14.78 LowVol -17.86% 66.31%
1331 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol -2.97% 21.38%
1332 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1333 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol -14.38%
1334 UNC UNCoin UNC $0.000149 -0.16% 28.59%
1335 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1336 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 34.57%
1337 FC Facecoin FC $0.003480 51.84%
1338 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -5.59%
1339 FBL Faceblock FBL $0.001654 -1.68%

Quay lại phần 1

Phản hồi