Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 11/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 11/12/2017 (GMT +7) của 1339 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 11/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15512.40 trên tổng giá trị $259,560,845,190

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $452.94 trên tổng giá trị $43,598,091,112

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1328.03 trên tổng giá trị $22,374,599,639

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.43 trên tổng giá trị $12,320,434,751

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.238023 trên tổng giá trị $9,220,807,474

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.57 trên tổng giá trị $10,325,820 đã biến động tăng 749.49% trong 1h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.180589 trên tổng giá trị $283,708 đã biến động tăng 99.49% trong 1h qua

    + Đồng VIDZ PureVidz (VIDZ) đang có giá hiện tại $0.010292 trên tổng giá trị $1,289,317 đã biến động tăng 95.87% trong 1h qua

    + Đồng EGOLD eGold (EGOLD) đang có giá hiện tại $0.018023 trên tổng giá trị đã biến động tăng 89.36% trong 1h qua

    + Đồng OX OX Fina (OX) đang có giá hiện tại $0.000303 trên tổng giá trị đã biến động tăng 71.52% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000054 trên tổng giá trị $28,845,991 đã biến động tăng 713.02% trong 24h qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $39.51 trên tổng giá trị đã biến động tăng 649.41% trong 24h qua

    + Đồng WORM HealthyWormCoin (WORM) đang có giá hiện tại $0.000925 trên tổng giá trị $103,679 đã biến động tăng 543.69% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.57 trên tổng giá trị $10,325,820 đã biến động tăng 463.03% trong 24h qua

    + Đồng VIDZ PureVidz (VIDZ) đang có giá hiện tại $0.010292 trên tổng giá trị $1,289,317 đã biến động tăng 397.69% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $39.51 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2038.57% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000152 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1389.93% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.357224 trên tổng giá trị $27,011,314 đã biến động tăng 1109.92% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009755 trên tổng giá trị đã biến động tăng 741.73% trong 7 ngày qua

    + Đồng TRADE Tradecoin (TRADE) đang có giá hiện tại $0.002809 trên tổng giá trị $22,098 đã biến động tăng 421.99% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 11/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 ICOB ICOBID ICOB $82,777 $0.000776 106,701,874 $648 -1.25% 36.03% 37.91%
702 RPC RonPaulCoin RPC $81,662 $0.090878 898,590 $613 -4.23% -3.34% 19.18%
703 KRONE Kronecoin KRONE $79,945 $0.021247 3,762,617 $631 0.10% 38.91% 88.89%
704 EOT EOT Token EOT $78,523 $0.009505 8,260,903 $1,218 -23.64% -2.22% -28.30%
705 MRJA GanjaCoin MRJA $75,284 $0.016910 4,451,920 $585 -1.24% -75.46% -50.15%
706 ERY Eryllium ERY $64,000 $0.011685 5,477,211 $546 0.04% -2.74% 94.89%
707 FLAX Flaxscript FLAX $60,579 $0.010846 5,585,497 $806 -0.38% 8.46% -53.56%
708 EREAL eREAL EREAL $59,218 $0.000865 68,427,562 $543 3.03% 76.19% 36.47%
709 LUNA Luna Coin LUNA $54,844 $0.033127 1,655,564 $719 -5.64% 3.72% 75.32%
710 LTCR Litecred LTCR $48,209 $0.001595 30,227,750 $657 -19.40% -41.65% 9.97%
711 ICON Iconic ICON $47,733 $0.080508 592,894 $5,111 -1.20% 39.54% 17.56%
712 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $44,700 $0.051303 871,302 $8,159 32.45% 70.18% 282.09%
713 ITZ Interzone ITZ $43,394 $0.022994 1,887,197 $1,470 -10.27% -12.86% 53.17%
714 MSCN Master Swiscoin MSCN $40,480 $0.000905 44,722,810 $1,014 -0.60% 8.04% -19.07%
715 RBT Rimbit RBT $36,581 $0.000317 115,499,623 $1,625 -32.29% -27.74% -43.46%
716 FRAZ Frazcoin FRAZ $29,685 $0.003208 9,254,698 $705 -1.20% -2.20% 410.30%
717 LBTC LiteBitcoin LBTC $29,132 $0.009137 3,188,280 $16,097 7.06% -9.82% 244.76%
718 XOC Xonecoin XOC $21,312 $0.050742 420,000 $623 -1.20%
719 XRC Rawcoin XRC $20,007 $0.028384 704,882 $1,456 -1.08% -1.71% 46.49%
720 GRIM Grimcoin GRIM $18,975 $0.000956 19,843,095 $558 -1.24% -57.68% -57.17%
721 CREVA CrevaCoin CREVA $17,975 $0.000494 36,390,750 $4,090 -1.20% -14.53% -34.20%
722 GSR GeyserCoin GSR $17,687 $0.377402 46,864 $4,120 2.96% -38.85% 324.40%
723 CRTM Corethum CRTM $17,143 $0.006857 2,500,000 $1,008 0.65% -5.55% 34.86%
724 LVPS LevoPlus LVPS $14,470 $0.009562 1,513,256 $3,459 -27.93% 12.88% 14.98%
725 HMC HarmonyCoin HMC $6,069 $0.010814 561,235 $1,205 2.37% -7.02% -6.17%
726 UNITY SuperNET UNITY $37,493,178 $45.94 816,061 LowVol -1.89% 6.02% -49.11%
727 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 0.87%
728 ECN E-coin ECN $6,778,780 $1.43 4,729,095 LowVol -1.33% -54.96% -27.87%
729 YASH YashCoin YASH $6,625,922 $0.662574 10,000,274 LowVol -1.20% 31.75% 44.65%
730 ECOB Ecobit ECOB $5,879,156 $0.013228 444,444,444 LowVol -3.07% -8.92% 14.73%
731 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol 9.30%
732 XC XCurrency XC $4,617,793 $0.786576 5,870,752 LowVol -1.20% -37.14%
733 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 63.80%
734 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 1.70% 25.55%
735 OPT Opus OPT $3,275,560 $0.023383 140,080,549 LowVol 1.80% 4.59% -5.84%
736 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,892,060 $0.476727 6,066,491 LowVol -1.20% 65.32% 85.32%
737 ADST AdShares ADST $2,758,081 $0.228821 12,053,445 LowVol -0.64% -1.24% -13.87%
738 HYP HyperStake HYP $2,661,889 $0.002476 1,074,989,480 LowVol -3.89% 6.72% 8.32%
739 LOG Woodcoin LOG $2,374,448 $0.295506 8,035,193 LowVol -1.20% -6.79% 0.01%
740 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,128,176 $0.070939 30,000,000 LowVol 1.95% 4.43% -28.44%
741 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,083,871 $4.47 465,952 LowVol -0.08% -1.66% -16.11%
742 PIPL PiplCoin PIPL $2,075,526 $0.024873 83,444,258 LowVol -0.54% -0.04% -30.98%
743 CBX Crypto Bullion CBX $2,016,472 $2.00 1,005,747 LowVol -1.20% 8.89% 8.37%
744 ITT Intelligent T… ITT $1,785,089 $0.182191 9,797,899 LowVol 0.60% 9.94%
745 ANC Anoncoin ANC $1,759,122 $0.833582 2,110,317 LowVol -25.44% -31.63% 66.20%
746 RC RussiaCoin RC $1,736,331 $0.207252 8,377,873 LowVol 1.13% -0.06% 18.46%
747 HTC HitCoin HTC $1,695,973 $0.000154 10,996,318,099 LowVol -1.20% 7.34% 33.68%
748 WGO WavesGo WGO $1,655,376 $0.171850 9,632,680 LowVol 2.34% 20.30% 25.19%
749 NKA IncaKoin NKA $1,618,918 $0.000142 11,410,872,649 LowVol 6.38% 2.89% 38.20%
750 JNS Janus JNS $1,295,909 $0.056294 23,020,335 LowVol -19.87% -23.37% -62.02%
751 VIDZ PureVidz VIDZ $1,289,317 $0.010292 125,279,775 LowVol 95.87% 397.69% 330.17%
752 SDC ShadowCash SDC $1,277,318 $0.190783 6,695,133 LowVol -1.20% 15.64% 64.88%
753 STRC StarCredits STRC $1,236,767 $0.274837 4,500,000 LowVol -0.62% 22.78% 32.02%
754 ORB Orbitcoin ORB $1,197,156 $0.386786 3,095,138 LowVol -0.91% 4.33% 12.25%
755 GIM Gimli GIM $1,129,400 $0.014117 80,000,000 LowVol 0.62% -12.78% 126.90%
756 BTSR BTSR BTSR $1,123,133 $0.341974 3,284,266 LowVol -0.52% -0.84% 62.16%
757 DCY Dinastycoin DCY $1,095,699 $0.000771 1,420,858,063 LowVol -1.25% 6.61% 55.17%
758 UTC UltraCoin UTC $1,064,093 $0.023822 44,668,108 LowVol 0.85% -9.85% -28.22%
759 INPAY InPay INPAY $1,013,290 $0.101329 10,000,000 LowVol -1.25% 6.79% -8.41%
760 NET NetCoin NET $963,333 $0.001224 787,126,712 LowVol -1.09% 6.91% 40.14%
761 METAL MetalCoin METAL $949,138 $0.012338 76,925,527 LowVol -1.20% -3.51% 20.17%
762 CARBON Carboncoin CARBON $900,939 $0.000059 15,392,009,803 LowVol -0.29% -16.33% -35.59%
763 HBN HoboNickels HBN $856,249 $0.014343 59,696,358 LowVol -1.20% 3.05% 10.96%
764 EBET EthBet EBET $839,156 $0.098695 8,502,500 LowVol 0.64% 9.67% 20.14%
765 GOOD Goodomy GOOD $816,685 $0.001850 441,349,000 LowVol -1.20% 86.60% 9.24%
766 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $798,801 $0.000035 22,887,176,164 LowVol -67.69% -42.48% -21.37%
767 VAL Valorbit VAL $736,440 $0.000138 5,322,365,119 LowVol -3.70% 19.58%
768 NOBL NobleCoin NOBL $717,499 $0.000310 2,315,783,914 LowVol -0.98% -0.54% 17.29%
769 OTX Octanox OTX $707,918 $0.083284 8,500,001 LowVol 3.44% 65.61% 28.16%
770 TROLL Trollcoin TROLL $697,874 $0.001233 566,042,360 LowVol -1.20% 3.53% 21.68%
771 RIYA Etheriya RIYA $658,829 $0.416577 1,581,531 LowVol -1.24% 0.16% 32.58%
772 USC Ultimate Secu… USC $636,494 $0.061538 10,343,113 LowVol -1.25% -1.70% -35.73%
773 BPC Bitpark Coin BPC $630,703 $0.008409 75,000,000 LowVol -1.26% -13.95% 0.85%
774 TGC Tigercoin TGC $624,466 $0.014343 43,536,800 LowVol 31.49% 24.87% 131.56%
775 AU AurumCoin AU $613,510 $2.07 296,216 LowVol -0.23% 4.30% 30.22%
776 CCN CannaCoin CCN $604,382 $0.128590 4,700,069 LowVol -1.13% 7.60% 22.42%
777 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -54.28%
778 SAC SACoin SAC $587,457 $0.083747 7,014,650 LowVol -1.25% 18.89% 13.53%
779 V Version V $585,699 $0.001248 469,366,222 LowVol -1.31% 10.67% 8.63%
780 TIT Titcoin TIT $566,993 $0.011363 49,898,202 LowVol -2.31% 21.27% 58.56%
781 J Joincoin J $546,750 $0.223309 2,448,402 LowVol -0.97% -29.00% 169.77%
782 FNC FinCoin FNC $538,634 $0.041824 12,878,667 LowVol -0.35% 69.28% 32.11%
783 SLG Sterlingcoin SLG $538,146 $0.127916 4,207,024 LowVol 2.78% 15.88% 34.48%
784 ITI iTicoin ITI $524,989 $16.41 32,000 LowVol 0.62% -0.60% -25.66%
785 CHESS ChessCoin CHESS $522,327 $0.009667 54,032,769 LowVol -0.88% 9.99% 26.04%
786 PIGGY Piggycoin PIGGY $510,053 $0.001046 487,524,918 LowVol -0.56% 19.31% 36.52%
787 NETKO Netko NETKO $506,120 $0.115673 4,375,440 LowVol -1.25% 9.38% -9.03%
788 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 51.06%
789 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -62.43%
790 NYAN Nyancoin NYAN $479,135 $0.001503 318,889,529 LowVol -0.90% 4.78% 85.21%
791 ICN iCoin ICN $468,739 $0.016040 29,223,106 LowVol -1.20% 6.39% 9.32%
792 WAY WayGuide WAY $462,880 $0.004627 100,040,708 LowVol -1.25% 7.42% 32.53%
793 DDF DigitalDevelo… DDF $462,408 $0.090344 5,118,307 LowVol -1.04% 19.06% -21.48%
794 DAXX DaxxCoin DAXX $461,379 $0.000926 498,332,590 LowVol -0.48% 8.92% 32.75%
795 FUCK FuckToken FUCK $461,097 $0.008972 51,392,878 LowVol 0.64% 46.60% 25.98%
796 JET Jetcoin JET $449,391 $0.092230 4,872,509 LowVol 174.51% 62.26%
797 FLT FlutterCoin FLT $449,244 $0.001394 322,214,524 LowVol -1.18% -12.21% 20.23%
798 XGR GoldReserve XGR $445,434 $0.025940 17,171,382 LowVol 1.50% -7.65% 3.20%
799 FUNK The Cypherfunks FUNK $435,286 $0.000009 46,318,057,499 LowVol 3.08% 2.76% 59.25%
800 I0C I0Coin I0C $433,704 $0.020667 20,985,418 LowVol -1.25% 307.73% 80.62%
801 SWING Swing SWING $419,444 $0.150725 2,782,842 LowVol -1.28% 41.38% 56.90%
802 LOT LottoCoin LOT $401,691 $0.000028 14,491,014,421 LowVol 1.22% 12.44% 36.53%
803 C2 Coin2.1 C2 $392,993 $0.003931 99,976,323 LowVol -9.75% 4.95% 68.66%
804 UFR Upfiring UFR $388,299 $0.026965 14,400,000 LowVol 0.62% -19.24% -4.04%
805 FRC Freicoin FRC $387,713 $0.013110 29,574,717 LowVol 15.00% 36.10% 39.89%
806 KUSH KushCoin KUSH $376,383 $0.069064 5,449,747 LowVol -1.23% 1.99% -0.74%
807 BERN BERNcash BERN $375,178 $0.005267 71,234,301 LowVol -1.18% 7.52% 29.96%
808 BXT BitTokens BXT $372,929 $0.662756 562,695 LowVol -1.25% 11.24% -20.01%
809 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 36.16%
810 CFT CryptoForecast CFT $355,824 $0.007735 46,000,000 LowVol -1.08% -14.23% -13.22%
811 STS Stress STS $348,644 $0.000617 565,134,332 LowVol -1.24% 7.28%
812 PR Prototanium PR $344,649 $1.76 195,938 LowVol -0.94% -3.31% 34.50%
813 TTC TittieCoin TTC $343,777 $0.000273 1,259,816,434 LowVol 3.32% 43.23% 48.25%
814 CAT Catcoin CAT $334,246 $0.053826 6,209,700 LowVol 41.84% 51.43% 164.08%
815 XPTX PlatinumBAR XPTX $333,765 $0.782736 426,408 LowVol -0.78% -9.66% 10.32%
816 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol -5.93% 18.03%
817 BIGUP BigUp BIGUP $326,899 $0.000154 2,119,503,107 LowVol -1.19% 2.55% 36.25%
818 TRI Triangles TRI $325,249 $4.46 72,891 LowVol -0.80% 36.78% 17.89%
819 SH Shilling SH $324,325 $0.008174 39,676,525 LowVol -1.25% 3.51% 251.97%
820 MAD SatoshiMadness MAD $308,567 $0.000154 2,000,683,485 LowVol -1.24%
821 Q2C QubitCoin Q2C $306,258 $0.001234 248,215,399 LowVol -1.20% 7.28% -0.59%
822 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $295,827 $0.022312 13,258,880 LowVol -1.24% 4.77% 41.66%
823 WMC WMCoin WMC $295,130 $0.025602 11,527,489 LowVol -1.20% 12.50% 41.03%
824 BLC Blakecoin BLC $284,205 $0.018793 15,122,697 LowVol -1.17% 9.00% 55.60%
825 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $281,095 $0.354422 793,108 LowVol 15.07% 28.59% 172.87%
826 EVO Evotion EVO $272,217 $0.085842 3,171,159 LowVol -1.24% 5.22% 16.44%
827 PASL Pascal Lite PASL $269,402 $0.062463 4,312,950 LowVol 3.35% 8.68% 37.33%
828 BUN BunnyCoin BUN $267,414 $0.000003 102,326,198,282 LowVol 2.28% -25.44% 1.01%
829 ENT Eternity ENT $257,295 $0.062772 4,098,892 LowVol -1.24% -10.68% -39.28%
830 TRK Truckcoin TRK $250,756 $0.001592 157,549,383 LowVol -0.51% -16.30% -26.08%
831 GAIA GAIA GAIA $248,078 $0.010293 24,101,381 LowVol -4.48% 8.17%
832 PHS Philosopher S… PHS $247,668 $0.041180 6,014,340 LowVol -0.33% 20.74% 57.35%
833 WYV Wyvern WYV $247,347 $0.138962 1,779,962 LowVol -1.24% 7.39% 19.36%
834 STV Sativacoin STV $244,250 $0.034466 7,086,768 LowVol -12.98% -16.28% 8.79%
835 CON PayCon CON $239,703 $0.010403 23,042,604 LowVol -0.64% -34.07% 102.23%
836 SPACE SpaceCoin SPACE $232,559 $0.011072 21,004,046 LowVol -5.26% -0.90% 30.08%
837 4CHN ChanCoin 4CHN $227,610 $0.033941 6,706,081 LowVol -1.24% 38.09% 17.40%
838 GRT Grantcoin GRT $226,416 $0.005244 43,177,441 LowVol -1.20% 7.28% 5.83%
839 EVIL Evil Coin EVIL $223,875 $0.010650 21,020,383 LowVol -0.22% 5.32% 20.44%
840 GTC Global Tour Coin GTC $221,259 $0.007403 29,887,402 LowVol -1.20% 2.19% 68.31%
841 FIRE Firecoin FIRE $216,046 $2.20 98,412 LowVol -1.20% 19.35% 48.22%
842 YAC Yacoin YAC $215,466 $0.001797 119,895,580 LowVol -3.84% 55.33%
843 SHDW Shadow Token SHDW $211,497 $0.030214 7,000,000 LowVol -7.47% -35.39%
844 HMP HempCoin HMP $209,237 $0.000154 1,356,645,470 LowVol -1.20% 7.34% 33.25%
845 BUMBA BumbaCoin BUMBA $207,967 $0.009254 22,474,272 LowVol -1.20% 58.69% 58.75%
846 IMS Independent M… IMS $205,214 $0.038222 5,368,934 LowVol -3.65% 91.01% 79.71%
847 RED RedCoin RED $198,041 $0.002672 74,107,896 LowVol -0.74% 15.47% 31.22%
848 MNC Mincoin MNC $196,504 $0.048749 4,030,919 LowVol -0.15% 4.78% 6.77%
849 HAL Halcyon HAL $195,148 $0.036707 5,316,391 LowVol -1.20% -6.75% 33.27%
850 HODL HOdlcoin HODL $194,385 $0.001234 157,544,540 LowVol -1.25% 7.42% 21.55%
851 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 80.94%
852 CYP Cypher CYP $194,184 $0.030507 6,365,285 LowVol -0.71% 36.70%
853 OHM OHM OHM $193,612 $0.006478 29,889,133 LowVol -1.20%
854 XRE RevolverCoin XRE $192,903 $0.008637 22,334,694 LowVol -1.20% -11.00% 26.99%
855 BTPL Bitcoin Planet BTPL $189,285 $0.033724 5,612,776 LowVol 17.93% 3.93% 35.83%
856 MCRN MACRON MCRN $183,734 $0.000458 401,421,401 LowVol 1.52% 2.41% -3.84%
857 E4ROW E4ROW E4ROW $182,400 $0.031656 5,762,000 LowVol 0.60% -5.88% 63.75%
858 EMD Emerald Crypto EMD $176,210 $0.009217 19,117,129 LowVol 3.23% 12.42% -7.49%
859 DLC Dollarcoin DLC $175,567 $0.019279 9,106,714 LowVol -1.20% 7.34% 33.25%
860 FRK Franko FRK $175,195 $0.188227 930,767 LowVol 0.79% 27.50%
861 TEK TEKcoin TEK $174,250 $0.000123 1,414,054,562 LowVol 9.41% 0.84% 6.96%
862 RBX Ripto Bux RBX $171,394 $0.000450 381,236,123 LowVol -1.16% -13.47% 2.62%
863 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
864 ARCO AquariusCoin ARCO $164,200 $0.109740 1,496,260 LowVol -1.11% 13.36% 35.20%
865 XPY PayCoin XPY $162,787 $0.013764 11,827,150 LowVol 6.26% 7.51% 17.30%
866 BOST BoostCoin BOST $160,906 $0.013572 11,855,487 LowVol 14.34% 9.91% -24.13%
867 URC Unrealcoin URC $159,257 $0.022672 7,024,402 LowVol -1.24% 7.28% -14.06%
868 KED Darsek KED $157,195 $0.010796 14,560,332 LowVol -1.24% 1.85% -11.26%
869 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol 8.32% 37.31%
870 XCRE Creatio XCRE $153,115 $0.007462 20,520,514 LowVol -5.77% 5.70% 51.05%
871 DUO ParallelCoin DUO $148,075 $0.490584 301,834 LowVol -1.19% -14.74% -32.51%
872 LEA LeaCoin LEA $146,577 $0.000465 314,983,491 LowVol -0.93% 6.95% -16.02%
873 XRA Ratecoin XRA $145,743 $0.001268 114,969,950 LowVol 0.67% 12.54% -2.17%
874 CAGE CageCoin CAGE $139,479 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 51.91% 15.34% 27.87%
875 CTO Crypto CTO $138,004 $0.011259 12,257,462 LowVol -1.25% 2.07% -13.67%
876 BIP BipCoin BIP $136,027 $0.083593 1,627,261 LowVol -1.24% 21.37% 71.47%
877 AMBER AmberCoin AMBER $134,796 $0.003085 43,699,481 LowVol -1.25% -52.26% -44.09%
878 PX PX PX $133,101 $0.001387 95,969,629 LowVol -3.47% -33.41%
879 AMMO Ammo Rewards AMMO $131,953 $0.001697 77,777,777 LowVol -1.25% 47.60% 28.83%
880 BAS BitAsean BAS $129,546 $0.025909 5,000,000 LowVol 0.64% 20.46% 17.91%
881 URO Uro URO $128,481 $0.106419 1,207,310 LowVol 19.19% 6.11% 81.76%
882 VOT VoteCoin VOT $127,045 $0.007712 16,474,625 LowVol -1.20% -14.81% -29.45%
883 SOON SoonCoin SOON $126,860 $0.010179 12,462,620 LowVol -1.24% 2.83% 27.44%
884 CRX Chronos CRX $125,839 $0.001707 73,729,962 LowVol -0.12% 29.11% 61.89%
885 611 SixEleven 611 $122,603 $0.284056 431,614 LowVol 20.98% 41.30% 59.94%
886 MARS Marscoin MARS $120,635 $0.004266 28,279,074 LowVol 2.20% -0.85% 0.48%
887 UNITS GameUnits UNITS $117,698 $0.033890 3,472,983 LowVol -0.86% 7.70% -14.52%
888 NEVA NevaCoin NEVA $114,100 $0.046054 2,477,510 LowVol -0.49% -5.96% 4.09%
889 GPU GPU Coin GPU $113,627 $0.002807 40,477,042 LowVol -1.17% -6.09% 5.19%
890 ANTI AntiBitcoin ANTI $113,134 $0.006478 17,465,159 LowVol -23.59% -27.69%
891 BITGOLD bitGold BITGOLD $112,704 $1412.10 79.8131 LowVol 1.59% -11.83% -2.85%
892 PRC PRCoin PRC $112,418 $0.007095 15,845,600 LowVol -1.24% 5.06% -4.84%
893 NRO Neuro NRO $112,324 $0.002930 38,330,889 LowVol 17.33% 26.14% 41.75%
894 ARG Argentum ARG $109,796 $0.012773 8,595,781 LowVol -1.41% -8.46% -7.68%
895 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
896 QTL Quatloo QTL $108,334 $0.014035 7,718,883 LowVol -1.20% 9.84% -0.95%
897 SGR Sugar Exchange SGR $107,231 $0.030637 3,500,000 LowVol -4.92% 30.02% -11.22%
898 CF Californium CF $106,903 $0.044418 2,406,726 LowVol -1.20% -13.08% 47.94%
899 MST MustangCoin MST $106,237 $0.168539 630,343 LowVol 3.02% 34.02% 16.46%
900 BRAT BRAT BRAT $101,259 $0.000633 160,000,000 LowVol -2.53% 267.42% 116.30%
901 ARB ARbit ARB $96,630 $0.012295 7,859,320 LowVol 52.79%
902 BLRY BillaryCoin BLRY $94,305 $0.010488 8,991,999 LowVol -1.25% 5.86% -28.04%
903 BITZ Bitz BITZ $93,145 $0.046786 1,990,891 LowVol 0.13%
904 JWL Jewels JWL $93,117 $0.004614 20,181,636 LowVol -2.56%
905 BVC BeaverCoin BVC $92,730 $0.029767 3,115,258 LowVol -1.20% 9.32% 24.54%
906 ZMC ZetaMicron ZMC $92,592 $0.000154 600,344,291 LowVol -1.20% 7.34% 33.29%
907 GCC GuccioneCoin GCC $90,731 $0.004473 20,285,537 LowVol -1.25% 7.23% 14.17%
908 ALL Allion ALL $90,425 $0.014586 6,199,359 LowVol -1.20% -21.64% 9.24%
909 ADCN Asiadigicoin ADCN $88,266 $0.003540 24,931,054 LowVol -1.19% 21.93% 23.72%
910 MND MindCoin MND $88,102 $0.005552 15,867,695 LowVol -1.25% 6.18% 33.29%
911 SOIL SOILcoin SOIL $87,900 $0.015416 5,702,048 LowVol 28.87% 3.54% 46.56%
912 MNM Mineum MNM $87,323 $0.009254 9,436,367 LowVol -1.24% -16.43% -34.51%
913 FXE FuturXe FXE $87,215 $0.370462 235,421 LowVol -1.20% 7.26% -68.21%
914 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $86,066 $0.001080 79,719,140 LowVol -1.25% -24.76% 54.44%
915 TSE Tattoocoin (S… TSE $84,803 $0.000938 90,421,856 LowVol -1.15% -36.27% -18.78%
916 VEC2 VectorAI VEC2 $84,687 $0.005090 16,637,915 LowVol -1.20% -5.12% -6.25%
917 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
918 BTQ BitQuark BTQ $79,839 $0.008791 9,081,731 LowVol -0.32% 1.98% 9.18%
919 COXST CoExistCoin COXST $79,551 $0.002935 27,100,000 LowVol 2.38% 14.27% 50.22%
920 DRS Digital Rupees DRS $78,782 $0.000154 510,802,961 LowVol -1.20% 7.42% 33.29%
921 WARP WARP WARP $78,767 $0.071919 1,095,224 LowVol -4.53% 17.83%
922 MAY Theresa May Coin MAY $77,764 $0.003085 25,210,400 LowVol -1.20% -2.65% 1.05%
923 POP PopularCoin POP $77,263 $0.000023 3,372,875,244 LowVol 3.64% -1.44% -16.14%
924 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $77,051 $0.009595 8,030,000 LowVol -0.73% -15.83% -16.64%
925 EXN ExchangeN EXN $75,250 $0.014755 5,100,000 LowVol -1.12% 2.63% 95.62%
926 $$$ Money $$$ $72,673 $0.001584 45,887,218 LowVol -0.24% 8.61% -17.63%
927 EMP EMoneyPower EMP $72,365 $0.007866 9,200,000 LowVol -1.25%
928 XBTS Beatcoin XBTS $71,325 $0.046780 1,524,686 LowVol -0.93% 41.61% 0.73%
929 CPN CompuCoin CPN $70,492 $0.003594 19,615,019 LowVol 1.98% -3.27% 17.42%
930 300 300 Token 300 $68,016 $226.72 300 LowVol -1.24% -14.66% -10.92%
931 ATX Artex Coin ATX $64,799 $0.003450 18,781,750 LowVol -1.24% 13.41% 12.39%
932 CWXT CryptoWorldX … CWXT $64,491 $0.001082 59,630,200 LowVol -1.15% 29.45% 3.26%
933 BLZ BlazeCoin BLZ $63,856 $0.000105 608,557,394 LowVol 2.55% 2.38% 48.14%
934 SPT Spots SPT $61,992 $0.002767 22,406,021 LowVol -1.86% 17.54% -11.03%
935 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 53.03%
936 CNC CHNCoin CNC $59,444 $0.001203 49,414,839 LowVol -19.33% -42.56%
937 PONZI PonziCoin PONZI $59,365 $0.068941 861,099 LowVol -10.65% -29.89% 84.06%
938 BSC BowsCoin BSC $59,064 $0.010642 5,550,102 LowVol -1.20% 7.34% 1.34%
939 CRT CRTCoin CRT $58,684 $0.740307 79,270 LowVol -1.20% 7.28% 33.31%
940 NTWK Network Token NTWK $58,466 $0.005009 11,671,310 LowVol 0.62% 2.08% 15.66%
941 CXT Coinonat CXT $57,280 $0.006643 8,623,200 LowVol 2.24% 5.42% 9.33%
942 SONG SongCoin SONG $56,095 $0.001723 32,565,300 LowVol -0.29% 37.29% 92.93%
943 GPL Gold Pressed … GPL $53,677 $0.209245 256,527 LowVol 1.20% -16.33% -9.13%
944 VIP VIP Tokens VIP $51,482 $0.000617 83,450,403 LowVol -1.20% -14.13% 31.15%
945 G3N G3N G3N $51,316 $0.006786 7,561,891 LowVol -1.20% 7.34% 33.25%
946 EGO EGO EGO $50,615 $0.000844 60,000,001 LowVol -2.08% 20.21%
947 BENJI BenjiRolls BENJI $49,918 $0.002464 20,254,996 LowVol -1.24% 16.47% 11.60%
948 IMPS ImpulseCoin IMPS $47,178 $0.002330 20,245,510 LowVol 0.04% 8.12%
949 BRAIN Braincoin BRAIN $46,706 $0.004627 10,094,424 LowVol -1.24% -25.15% -19.79%
950 DLISK DAPPSTER DLISK $46,269 $0.000463 100,000,000 LowVol -1.20% 40.24%
951 ORLY Orlycoin ORLY $45,598 $0.001244 36,646,779 LowVol -3.78% -2.27%
952 CESC CryptoEscudo CESC $44,451 $0.000308 144,105,100 LowVol -1.25% 7.42% -11.14%
953 PULSE Pulse PULSE $44,107 $0.003085 14,298,972 LowVol -1.25% 19.43% -13.96%
954 DIBC DIBCOIN DIBC $43,111 $0.008622 5,000,000 LowVol -21.15% -0.31% -26.58%
955 MTM MTMGaming MTM $42,256 $0.014086 2,999,967 LowVol 3.52% 75.82%
956 PEX PosEx PEX $41,242 $0.016811 2,453,240 LowVol -1.25% 4.47%
957 XCS CybCSec XCS $40,154 $0.003393 11,834,082 LowVol 2.76% -2.62% 0.58%
958 ROOFS Roofs ROOFS $40,100 $0.000308 130,000,000 LowVol -1.24% 105.97% 33.36%
959 VPRC VapersCoin VPRC $39,557 $0.000051 780,124,964 LowVol -5.20% -50.55% 136.87%
960 SFC Solarflarecoin SFC $39,453 $0.002801 14,083,450 LowVol -3.87% -6.92% -31.51%
961 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,418 $0.005076 7,567,896 3.99%
962 OS76 OsmiumCoin OS76 $38,194 $0.042722 894,026 LowVol -1.20% 19.90% 65.14%
963 UET Useless Ether… UET $37,932 $0.009565 3,965,716 LowVol 0.64% -14.06% 16.97%
964 HVCO High Voltage HVCO $37,793 $0.025294 1,494,171 LowVol -1.25% 7.34% 33.09%
965 ZYD Zayedcoin ZYD $37,557 $0.006015 6,243,840 LowVol -1.25% 7.34% 9.52%
966 BOAT BOAT BOAT $37,450 $0.002019 18,547,845 LowVol -1.20% 8.18% -8.31%
967 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,246 $0.007712 4,829,945 LowVol -1.20% -33.59% 4.60%
968 DPAY DPAY DPAY $36,803 $0.000463 79,541,001 LowVol -1.24% 33.29%
969 JIN Jin Coin JIN $36,454 $0.003702 9,848,485 LowVol -1.25% -78.15% -79.62%
970 OFF Cthulhu Offer… OFF $36,399 $0.013881 2,622,273 LowVol -7.59%
971 CASH Cashcoin CASH $36,332 $0.000787 46,158,242 LowVol -1.19% -41.26% -47.25%
972 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 0.80%
973 PLNC PLNcoin PLNC $34,253 $0.002004 17,089,600 LowVol 7.38%
974 STEPS Steps STEPS $33,894 $0.001820 18,625,017 LowVol -2.50%
975 IMX Impact IMX $33,779 $0.000308 109,509,108 LowVol -1.20% 7.34% 157.31%
976 BNX BnrtxCoin BNX $32,915 $0.001241 26,530,001 LowVol -7.78% 3.03% 14.93%
977 SLEVIN Slevin SLEVIN $32,412 $0.000463 70,000,000 LowVol -1.18% 7.42% 19.45%
978 DIX Dix Asset DIX $31,376 $3.1e-07 100,000,000,000 LowVol 0.53% 43.02% 19.92%
979 SDP SydPak SDP $29,329 $0.183534 159,804 LowVol -1.20% 34.76%
980 VLTC Vault Coin VLTC $29,311 $0.000966 30,348,130 LowVol -11.68% -8.25% -23.87%
981 TOR Torcoin TOR $29,259 $0.092538 316,179 LowVol -1.25% -28.64% -52.35%
982 ALTC Antilitecoin ALTC $29,161 $0.000925 31,512,613 LowVol -1.24% 7.34% 28.92%
983 BIOS BiosCrypto BIOS $28,878 $0.001387 20,821,709 LowVol -3.41% -17.76%
984 SCS Speedcash SCS $28,066 $0.107190 261,831 LowVol -1.20% 24.34% 52.11%
985 RIDE Ride My Car RIDE $27,729 $0.000274 101,276,976 LowVol -4.72% -40.85%
986 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol -1.50% 7.14% 56.37%
987 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -7.92% -2.42%
988 VRS Veros VRS $27,110 $0.000056 486,609,040 LowVol -1.79% -38.43% 55.22%
989 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol -1.70% -3.82%
990 WBB Wild Beast Block WBB $26,762 $0.158703 168,627 LowVol -8.92% -14.45% -5.21%
991 ZNE Zonecoin ZNE $26,681 $0.010333 2,581,970 LowVol -1.25% -23.07% -6.00%
992 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 -1.79% 6.83% 0.95%
993 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol 0.79% -5.43%
994 LIR LetItRide LIR $25,091 $0.000691 36,297,984 LowVol -3.71% -0.43%
995 KIC KibiCoin KIC $24,941 $0.001697 14,701,000 LowVol -1.20% -56.03% -78.63%
996 TRADE Tradecoin TRADE $22,098 $0.002809 7,866,829 LowVol 421.99%
997 PLACO PlayerCoin PLACO $21,666 $0.000617 35,120,000 LowVol -21.00% -28.48% -33.12%
998 IBANK iBank IBANK $19,547 $0.004318 4,526,324 LowVol -1.25% -6.08% 66.03%
999 JS JavaScript Token JS $18,561 $0.002322 7,991,996 LowVol 0.62% -5.47% -22.25%
1000 RSGP RSGPcoin RSGP $18,501 $10.71 1,727 LowVol -1.20% 28.52% 7.25%
1001 ELS Elysium ELS $17,913 $0.004473 4,005,012 LowVol -1.25% 1.10% 10.46%
1002 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 54.83%
1003 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $16,697 $0.001234 13,532,750 LowVol -12.17% 1.22% 89.74%
1004 SLFI Selfiecoin SLFI $16,631 $0.000154 107,829,281 LowVol -1.24% 7.34% 33.93%
1005 JOBS JobsCoin JOBS $16,351 $0.000154 106,019,270 LowVol -1.20% -46.33% -33.35%
1006 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 -0.49% 21.33%
1007 GEERT GeertCoin GEERT $15,445 $0.003034 5,091,200 LowVol 4.66% 0.42% 32.72%
1008 BIOB BioBar BIOB $14,891 $0.016811 885,756 LowVol -6.40% -35.67% -18.63%
1009 GBT GameBet Coin GBT $14,699 $0.000691 21,262,780 LowVol -3.83% -49.96%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $14,097 $0.010179 1,384,879 LowVol -1.20% 7.34% 54.34%
1011 ARGUS Argus ARGUS $13,003 $0.011324 1,148,324 LowVol -2.15% -1.16% 26.71%
1012 DAS DAS DAS $12,735 $0.004694 2,712,881 LowVol -6.38%
1013 RUPX Rupaya RUPX $11,083 $0.001815 6,106,524 LowVol 4.67% -71.39% -90.02%
1014 VTA Virtacoin VTA $10,920 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -0.29% -0.10% -71.14%
1015 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol
1016 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -3.78% -22.12%
1017 VOLT Bitvolt VOLT $9,323 $0.000617 15,112,554 LowVol -1.24% -14.13% 43.50%
1018 TSTR Tristar Coin TSTR $8,530 $0.001697 5,027,857 LowVol -1.24% -46.33% -64.39%
1019 CCM100 CCMiner CCM100 $7,899 $0.002351 3,360,417 LowVol 3.52% 2.05% 36.80%
1020 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,785 $0.036752 211,827 LowVol 3.41% 24.38% 81.39%
1021 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -2.69% -14.74%
1022 ULA Ulatech ULA $6,895 $0.034548 199,586 LowVol -1.24% -3.82% 70.84%
1023 CONX Concoin CONX $6,313 $0.008483 744,266 LowVol 64.49% 8.03% 6.14%
1024 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,686,576 LowVol 25.83%
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,805 LowVol 1.96% 30.05%
1026 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,250 $0.003085 1,377,917 LowVol -1.25% 19.43% 2.80%
1027 XNG Enigma XNG $3,847 $0.231346 16,627 LowVol -1.24% 27.83% 27.53%
1028 MGM Magnum MGM $3,665 $0.000925 3,960,151 LowVol -1.25% -79.49%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 2.36%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $2,696 $0.000463 5,826,388 LowVol -1.20% 9.34% 100.48%
1031 NANOX Project-X NANOX $2,414 $30846.10 0.078264 LowVol -1.24% -40.20% -51.18%
1032 TOKEN SwapToken TOKEN $2,144 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol -0.82% 36.87% 12.34%
1033 EBT Ebittree Coin EBT $997 $0.000788 1,264,511 LowVol -1.25% -27.36% 238.52%
1034 ABN Abncoin ABN $856 $0.012647 67,700 LowVol -1.24% 0.94% -5.55%
1035 SOJ Sojourn SOJ $546 $0.001126 485,214 LowVol -0.06% -85.09% 87.02%
1036 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -4.50%
1037 DMB Digital Money… DMB $446 $0.001058 421,300 LowVol -1.24% 5.15% 7.84%
1038 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1039 CALC CaliphCoin CALC $111 $0.001270 87,140 LowVol -1.20% 0.29% 29.68%
1040 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol -70.80%
1041 FAL Falcoin FAL $61 $0.000308 196,766 LowVol -1.20% 7.34% 136.86%
1042 APW AppleCoin APW $13 $0.000154 81,980 LowVol -1.24% 7.28% 33.29%
1043 ATMC ATMCoin ATMC $3.61 $18,311,900 0.00% -2.37% 17.94%
1044 BCD Bitcoin Diamo… BCD $42.60 $14,295,900 0.87% 28.42% -13.10%
1045 CMT CyberMiles CMT $0.232331 $7,970,040 -0.25% -2.48%
1046 ORME Ormeus Coin ORME $3.24 $5,928,460 -1.10% 11.09% 12.39%
1047 AI POLY AI AI $19.91 $3,591,380 -1.52% 16.84% 21.79%
1048 ITC IoT Chain ITC $0.905049 $3,515,000 -2.20%
1049 ETN Electroneum ETN $0.109057 $2,466,960 -0.88% 1.20% 49.09%
1050 NULS Nuls NULS $0.830023 $2,162,870 -0.19% -1.14% 49.49%
1051 FRGC Fargocoin FRGC $10.80 $1,859,240 -0.22% 3.95% 8.08%
1052 REC Regalcoin REC $28.56 $1,799,860 -1.46% -9.31% -43.69%
1053 FRST FirstCoin FRST $15.79 $1,654,900 -3.52% 10.28% -4.86%
1054 ERO Eroscoin ERO $0.149389 $1,434,080 -3.91% 2.68%
1055 GRX GOLD Reward T… GRX $4.96 $1,089,240 0.19% 0.28% 14.68%
1056 CLUB ClubCoin CLUB $3.46 $1,063,380 -2.76% 5.21% -31.86%
1057 WC WINCOIN WC $0.661949 $957,498 -8.09% -20.71% -6.37%
1058 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.42 $899,737 -0.60% 1.91% 23.41%
1059 TSL Energo TSL $0.030519 $779,157 -2.13% 4.60% -1.81%
1060 STC Santa Coin STC $0.648894 $732,724 -2.30% 5.21%
1061 B2X SegWit2x [Fut… B2X $214.32 $693,258 -0.01% 6.23% -4.68%
1062 ADK Aidos Kuneen ADK $43.34 $490,880 1.93% 54.48% 46.04%
1063 RYZ ANRYZE RYZ $0.017253 $471,103 -4.37% 8.18% -25.25%
1064 GBG Golos Gold GBG $0.167437 $434,173 3.70% 6.20% 23.36%
1065 BTE BitSerial BTE $6.74 $404,897 -3.32% 4.11% -8.89%
1066 THS TechShares THS $0.913944 $395,347 -0.66% 3.66% -5.27%
1067 XIN Infinity Econ… XIN $0.030846 $317,527 -1.80% 0.53% 0.53%
1068 BOT Bodhi BOT $0.416726 $243,982 -0.49% -0.35% -10.53%
1069 VASH VPNCoin VASH $0.008174 $229,340 -1.94% 56.53% 55.71%
1070 BT2 BT2 [CST] BT2 $78.32 $226,470 -2.92% -41.29% -36.88%
1071 SBC StrikeBitClub SBC $1.01 $203,014 4.31% 98.17%
1072 XCPO Copico XCPO $0.020346 $182,978 0.05% 8.94% -14.04%
1073 UGT UG Token UGT $0.402112 $176,417 -4.70% -13.17% -13.01%
1074 SUR Suretly SUR $2.51 $151,843 2.53% -5.85% -20.22%
1075 TER TerraNova TER $39.51 $147,768 35.63% 649.41% 2038.57%
1076 LLT LLToken LLT $0.349472 $147,661 -0.72% -2.04% -28.82%
1077 XID Sphre AIR XID $0.172410 $139,490 0.37% -2.87% -1.37%
1078 BSR BitSoar BSR $0.205127 $123,298 -1.20% 7.44% -10.90%
1079 INF InfChain INF $0.012030 $112,193 -3.67% 2.78% 17.98%
1080 CAPP Cappasity CAPP $0.018814 $108,352 -1.13% -7.20%
1081 XYLO XYLO XYLO $0.818949 $93,416 26.36% 94.73%
1082 ICX ICON ICX $1.81 $85,027 -2.12% 7.89% 17.25%
1083 QBT Qbao QBT $0.216286 $74,832 -0.02% -0.99% -18.34%
1084 OXY Oxycoin OXY $0.229745 $70,374 27.75% 76.37% 37.72%
1085 BTCM BTCMoon BTCM $0.037226 $60,179 -1.18% -4.31% 250.29%
1086 DSR Desire DSR $0.339708 $53,945 -0.90% 17.61% 18.22%
1087 SNOV Snovio SNOV $0.005148 $50,491 0.71% 19.37%
1088 MKR Maker MKR $409.93 $42,988 0.60% -4.67% -0.22%
1089 SEND Social Send SEND $0.072951 $36,369 -7.63% 21.81%
1090 B3 B3Coin B3 $0.000105 $33,868 1.59% 46.40% 75.62%
1091 MSD MSD MSD $0.008792 $31,657 -2.87% 2.46% -28.29%
1092 BT1 BT1 [CST] BT1 $15286.20 $30,137 -0.15% 8.61% 31.85%
1093 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.068792 $29,883 -14.28% -12.25% -23.02%
1094 BCDN BlockCDN BCDN $0.085174 $24,199 0.31% 1.98%
1095 BTU Bitcoin Unlim… BTU $88.39 $19,532 -0.02% -3.42% -32.60%
1096 AIB Advanced Inte… AIB $0.015603 $16,684 -3.24% 70.00% 227.84%
1097 FOR FORCE FOR $0.010446 $15,444 -0.31% 29.72% 65.07%
1098 EVR Everus EVR $1.39 $13,063 4.05% 15.65% -24.63%
1099 VIU Viuly VIU $0.011558 $11,697 -1.49% -5.14% 47.03%
1100 MCR Macro MCR $1.58 $11,319 -1.43% 28.67% -28.19%
1101 BPL Blockpool BPL $0.165812 $10,916 -2.33% -4.84% 20.55%
1102 WISH MyWish WISH $0.153486 $10,768 0.62% -3.14% 6.62%
1103 BOS BOScoin BOS $1.13 $10,754 -1.24% -0.44% 4.48%
1104 GLS GlassCoin GLS $0.586230 $9,471 -6.87% -3.57% -47.80%
1105 DEUS DeusCoin DEUS $0.295043 $8,983 0.05% 7.42% -19.68%
1106 AKY Akuya Coin AKY $0.118758 $8,717 3.33% 11.55% 7.93%
1107 SKR Sakuracoin SKR $0.009755 $8,228 -10.94% -6.35% 741.73%
1108 HAT Hawala.Today HAT $0.204965 $8,022 0.62% -33.72% 33.63%
1109 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.050103 $7,994 0.62% -2.31% -11.82%
1110 B2B B2B B2B $0.342521 $6,271 7.38% -5.66% -6.44%
1111 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002622 $5,373 -8.80% -8.26% 12.38%
1112 DGPT DigiPulse DGPT $0.917321 $5,204 0.56% -10.88% -19.03%
1113 NUKO Nekonium NUKO $0.075573 $5,159 -1.24% 11.00%
1114 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004777 $5,128 0.49% -14.21% 7.87%
1115 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005602 $5,090 0.05% -12.99% 49.08%
1116 PLC PlusCoin PLC $0.000911 $4,968 2.22% 68.27% 40.58%
1117 SND Sand Coin SND $0.739401 $4,857 -5.67% 27.61% 22.90%
1118 COR CORION COR $0.694037 $4,700 -20.24% 1.96% -19.60%
1119 BON Bonpay BON $1.43 $4,532 -1.03% -10.11%
1120 PLX PlexCoin PLX $0.030170 $4,104 4.12% 4.31% -75.25%
1121 MGC MergeCoin MGC $0.011721 $4,026 -1.25% -6.00% -16.94%
1122 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003700 $3,962 -4.20% 9.40% 43.36%
1123 DAY Chronologic DAY $4.26 $3,935 22.83% 17.63% -13.85%
1124 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.119837 $3,795 -2.00% 24.79% 21.65%
1125 MOTO Motocoin MOTO $0.007107 $3,558 -1.09% -3.95% 97.51%
1126 MGC GulfCoin MGC $0.003085 $2,668 -1.25% 71.84% 6.47%
1127 STU bitJob STU $0.031569 $2,617 -0.72% -15.57% 5.38%
1128 DFS DFSCoin DFS $0.005707 $2,441 7.75% 11.96% -27.37%
1129 XOT Internet of T… XOT $2157.68 $2,436 -1.31% 7.54% -1.34%
1130 ELC Elacoin ELC $0.107055 $2,428 36.16% -17.26% 2.30%
1131 WILD Wild Crypto WILD $0.190845 $2,242 8.32% 5.24% -40.58%
1132 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.44 $2,204 -1.82% -8.90% -18.19%
1133 ABC Alphabit ABC $24.00 $2,037 0.34% 7.41% 12.21%
1134 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000308 $1,999 -7.82% -28.48% -45.07%
1135 PEC Peacecoin PEC $0.065856 $1,917 -42.16% -18.04% -22.68%
1136 PNX Phantomx PNX $0.014982 $1,903 -5.15% 9.35% -14.85%
1137 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.227244 $1,862 -21.20% -15.03% -13.67%
1138 MEN PeopleCoin MEN $0.000154 $1,722 -1.25% 7.42% 31.84%
1139 ONG onG.social ONG $0.227739 $1,648 0.62% 21.52% 50.41%
1140 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009681 $1,619 1.18% 13.62% 157.91%
1141 GARY President Joh… GARY $0.154076 $1,616 -10.47% 4.34% -18.64%
1142 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000154 $1,564 -1.24% 7.34% -33.35%
1143 PRES President Trump PRES $0.005240 $1,557 5.10% 1.57% 47.38%
1144 HYTV Hyper TV HYTV $0.003598 $1,496 -0.03% -16.50% -25.78%
1145 ACN Avoncoin ACN $0.000463 $1,483 -1.24% -15.84% 16.86%
1146 DMC DynamicCoin DMC $0.002092 $1,474 0.28% -2.68% -55.21%
1147 SISA SISA SISA $0.009989 $1,426 -3.08% -18.46% -27.93%
1148 ANI Animecoin ANI $0.000308 $1,349 31.83% 7.42% 40.12%
1149 SHND StrongHands SHND $2.1e-08 $1,339 -1.62% -9.07% -23.67%
1150 ACC AdCoin ACC $0.105744 $1,324 0.19% 23.98% 21.19%
1151 OX OX Fina OX $0.000303 $1,271 71.52% 107.33% 40.51%
1152 BLX Blockchain Index BLX $2.96 $1,201 0.64% -12.76% 5.87%
1153 FRD Farad FRD $0.069198 $1,173 -0.98% -23.58% -45.28%
1154 HNC Huncoin HNC $0.002005 $1,126 -1.20% -14.64% -7.71%
1155 PRIMU Primulon PRIMU $0.000308 $1,078 -1.24% 114.69% 68.02%
1156 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $1,015 0.60% 37.76% 159.05%
1157 IBTC iBTC IBTC $0.011386 $855 0.60% -6.28% 160.18%
1158 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005244 $823 -1.20% 0.93% 19.72%
1159 TRIA Triaconta TRIA $9.11 $792 0.62% -5.88% -3.82%
1160 FRN Francs FRN $0.030317 $739 -1.07% -6.40% 4.25%
1161 APC AlpaCoin APC $0.026072 $733 -1.07% 16.61% -10.34%
1162 RCN Rcoin RCN $0.000154 $730 -1.25% 7.42% 33.29%
1163 NAMO NamoCoin NAMO $0.000155 $716 -1.48% -35.77% -25.35%
1164 BAT BatCoin BAT $0.000004 $691 4.99% 21.20% 103.46%
1165 TIE TIES Network TIE $0.109315 $685 1.22% -9.61% 10.77%
1166 WIC Wi Coin WIC $0.003030 $668 -1.16% 7.78% 2.97%
1167 EGOLD eGold EGOLD $0.018023 $667 89.36% -17.14% 76.04%
1168 BTBc Bitbase BTBc $0.004164 $666 0.04% -18.40% 28.09%
1169 UR UR UR $0.001088 $609 -3.63% 29.08% 102.92%
1170 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002159 $602 -25.91% 25.23% -6.77%
1171 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002470 $578 -1.28% -2.85% 30.46%
1172 FLASH Flash FLASH $0.006323 $561 -1.25% 7.42% 30.39%
1173 LDCN LandCoin LDCN $0.001080 $540 -10.86% -11.43% -55.11%
1174 BEST BestChain BEST $0.001510 $535 -0.61% -85.81% 14.91%
1175 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000423 $532 -3.46% 9.49%
1176 MCI Musiconomi MCI $0.031711 LowVol 0.53% -3.77% -8.52%
1177 EAG EA Coin EAG $2.38 LowVol -8.93% -22.17% -25.10%
1178 RHFC RHFCoin RHFC $0.001388 LowVol -1.26% 20.66%
1179 STARS StarCash Network STARS $0.167596 LowVol 0.18% -16.40% -30.33%
1180 ZBC Zilbercoin ZBC $0.029430 LowVol -1.20% -2.67% -21.41%
1181 ETT EncryptoTel [… ETT $0.116918 LowVol -1.24% 39.57% 12.25%
1182 NTC Natcoin NTC $0.118758 LowVol -1.20% 20.66% -12.33%
1183 QBT Cubits QBT $0.002649 LowVol -29.88% -28.19% -47.58%
1184 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.100544 LowVol 1.20% 19.29% 33.85%
1185 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000154 LowVol -1.25% 7.28% 30.36%
1186 PCN PeepCoin PCN $0.000154 LowVol -1.25% 7.28% 33.29%
1187 PRN Protean PRN $0.000073 LowVol -2.06% -37.14% -19.24%
1188 SKC Skeincoin SKC $0.031155 LowVol -1.24% 23.92% 156.34%
1189 MAVRO Mavro MAVRO $0.041951 LowVol -1.20% 31.65% 123.34%
1190 EDRC EDRCoin EDRC $0.058845 LowVol -2.91% -27.65% -2.36%
1191 NBIT netBit NBIT $0.073506 LowVol -1.25% 14.50% 26.11%
1192 WA WA Space WA $0.024677 LowVol -1.25% 17.72% 23.27%
1193 MINEX Minex MINEX $0.016703 LowVol -2.13% 9.55% -3.85%
1194 10MT 10M Token 10MT $0.002226 LowVol 0.64% 64.84%
1195 VULC Vulcano VULC $0.006786 LowVol -1.24% -9.39% 34.64%
1196 TCOIN T-coin TCOIN $0.000210 LowVol -7.56% -23.50% -14.60%
1197 MONETA Moneta MONETA $0.000463 LowVol -1.20% -19.49% -1.10%
1198 XRY Royalties XRY $0.000152 LowVol -1.12% -0.63% -92.61%
1199 QORA Qora QORA $0.215923 LowVol -1.25% -15.93% 0.39%
1200 MARX MarxCoin MARX $0.001118 LowVol -0.88% -10.39% 12.16%
1201 FUDD DimonCoin FUDD $0.001366 LowVol 0.62% -5.88% 13.22%
1202 SWP Swapcoin SWP $0.104719 LowVol 0.62% -5.88% -3.36%
1203 CASH Cash Poker Pro CASH $0.041448 LowVol 0.64% -14.35% -41.64%
1204 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013110 LowVol -1.20% -32.93% 23.60%
1205 FAP FAPcoin FAP $0.011231 LowVol -0.58% 63.32%
1206 EBIT eBIT EBIT $0.003462 LowVol 0.62% 8.38% 121.54%
1207 XQN Quotient XQN $0.007712 LowVol -10.22% -7.40% 62.62%
1208 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 3.49% -21.01% 30.32%
1209 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004781 LowVol 2.02% 14.82% -1.94%
1210 KARMA Karmacoin KARMA $0.000154 LowVol -1.20% 7.34% 32.06%
1211 HIGH High Gain HIGH $0.000308 LowVol -1.20% -26.38% -56.38%
1212 BITOK Bitok BITOK $0.000154 LowVol -1.20% 7.34% 54.11%
1213 DBG Digital Bulli… DBG $0.006786 LowVol -1.25% 66.15% 1.37%
1214 CBD CBD Crystals CBD $0.002776 LowVol -1.25% 7.28% 71.37%
1215 BSN Bastonet BSN $0.000925 LowVol -1.24% 23.35% 33.06%
1216 BIT First Bitcoin BIT $0.010488 LowVol -23.69% 10.49% -17.63%
1217 MAGN Magnetcoin MAGN $0.630803 LowVol -1.20% 11.01% 34.79%
1218 GRN Granite GRN $0.015731 LowVol -0.22% -7.15% 90.98%
1219 EUSD eUSD EUSD $0.000273 LowVol 0.64% 19.99% 33.35%
1220 WOW Wowcoin WOW $0.000154 LowVol -1.25% 2.68% 10.08%
1221 FFC FireFlyCoin FFC $0.000154 LowVol -1.20% 7.42% 29.33%
1222 EVC EventChain EVC $0.136639 LowVol 0.62% -8.91% 26.97%
1223 QBC Quebecoin QBC $0.002468 LowVol -1.20% 7.34% 25.45%
1224 PRM PrismChain PRM $0.001697 LowVol -1.25% 7.48% 18.95%
1225 EXRN EXRNchain EXRN $4.6e-07 LowVol -49.69% -52.64% -3.81%
1226 COUPE Coupecoin COUPE $0.000152 LowVol -1.24% 152.70% 1389.93%
1227 GAY GAY Money GAY $0.016531 LowVol -6.99% -6.15% 104.61%
1228 ACES Aces ACES $0.000154 LowVol -1.20% -0.97% -25.63%
1229 CYDER Cyder CYDER $0.000308 LowVol -1.24% 7.34% 33.29%
1230 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002159 LowVol -1.20% 7.34% 39.94%
1231 INDIA India Coin INDIA $0.000463 LowVol -1.20% 61.01% 73.27%
1232 LEPEN LePen LEPEN $0.000154 LowVol -1.08% 58.62% 43.46%
1233 LKC LinkedCoin LKC $0.000308 LowVol -1.20% -28.44% 40.59%
1234 DASHS Dashs DASHS $0.052438 LowVol -1.25% -1.77% 44.47%
1235 YES Yescoin YES $0.000154 LowVol -0.74% 9.55% 300.16%
1236 VOYA Voyacoin VOYA $2.47 LowVol -1.20% -15.39% 54.71%
1237 IPY Infinity Pay IPY $0.001822 LowVol 0.60% 3.12%
1238 TODAY TodayCoin TODAY $0.000925 LowVol -1.25% -16.59%
1239 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.101792 LowVol -1.25% -6.92%
1240 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000182 LowVol 0.64% -5.64% -1.73%
1241 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001388 LowVol -23.51% -36.97% 19.96%
1242 ASN Aseancoin ASN $0.006323 LowVol -1.20% -10.05% -66.23%
1243 PI PiCoin PI $0.002313 LowVol -1.25% 8.31%
1244 SAK Sharkcoin SAK $0.002041 LowVol 21.22% 18.26% -21.68%
1245 KASHH KashhCoin KASHH $0.000154 LowVol -1.25% 7.47% 34.25%
1246 TELL Tellurion TELL $0.000298 LowVol 2.49% 101.67% 80.23%
1247 AXIOM Axiom AXIOM $0.022672 LowVol -1.24% 7.34% 28.06%
1248 TOP TopCoin TOP $0.000331 LowVol -31.24% 14.75% -33.66%
1249 X2 X2 X2 $0.000154 LowVol -1.20% -46.33% 33.29%
1250 IQT iQuant IQT $0.144887 LowVol -1.20% -8.24% -12.35%
1251 BXC Bitcedi BXC $0.003248 LowVol -1.22% -16.09% 17.78%
1252 DISK DarkLisk DISK $0.001234 LowVol -1.25% -4.10%
1253 YEL Yellow Token YEL $0.005284 LowVol 0.62% -4.48% -2.36%
1254 DON Donationcoin DON $0.000626 LowVol -1.61% -9.39% 27.46%
1255 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000308 LowVol -1.25% 7.34% -11.14%
1256 GMX GoldMaxCoin GMX $0.004242 LowVol -37.46% 264.18% 308.68%
1257 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.014189 LowVol -1.20% 97.33% 279.17%
1258 FUTC FutCoin FUTC $0.003085 LowVol -26.75% 34.18% 57.56%
1259 GAIN UGAIN GAIN $0.002159 LowVol -1.25% 19.66% 48.26%
1260 9COIN 9COIN 9COIN $0.003856 LowVol 0.14% 7.34% 47.26%
1261 REGA Regacoin REGA $0.001234 LowVol -1.20% 20.69% -19.83%
1262 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003702 LowVol -1.20% -21.93% -19.76%
1263 TURBO TurboCoin TURBO $0.000154 LowVol -1.25% 7.34% 33.29%
1264 XTD XTD Coin XTD $0.000154 LowVol -1.24%
1265 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002622 LowVol -1.24% 7.34% -6.28%
1266 HCC Happy Creator… HCC $0.000617 LowVol -1.20% 7.34% -11.14%
1267 HDLB HODL Bucks HDLB $0.050896 LowVol -1.24% 45.69% 14.36%
1268 TEAM TeamUp TEAM $0.000308 LowVol -1.24% 7.34%
1269 WINK Wink WINK $0.000154 LowVol -1.24% -24.19%
1270 LTH LAthaan LTH $0.000771 LowVol -1.20% 7.28% 28.23%
1271 TRICK TrickyCoin TRICK $0.019896 LowVol -1.24% 63.02% 82.74%
1272 EGG EggCoin EGG $0.058299 LowVol -1.20% 7.34% 32.59%
1273 BGR Bongger BGR $0.000167 LowVol 4.67% -5.94% 36.11%
1274 CC CyberCoin CC $0.000308 LowVol -1.24% 7.42% 101.56%
1275 MBL MobileCash MBL $0.000617 LowVol 7.48% 77.66%
1276 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.059636 LowVol 3.09% 18.83% 55.76%
1277 STEX STEX STEX $1.13 LowVol -1.86% 0.65% 31.63%
1278 HYPER Hyper HYPER $0.033314 LowVol -1.20% -27.99%
1279 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.476881 LowVol -1.20% 48.50% 78.45%
1280 AV AvatarCoin AV $0.056911 LowVol -1.25% 9.96%
1281 SPORT SportsCoin SPORT $0.001388 LowVol
1282 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000154 LowVol -1.24% 33.29%
1283 SFE SafeCoin SFE $0.000154 LowVol -1.20% 7.34% 36.78%
1284 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -10.33% -6.86% -98.40%
1285 IFC Infinitecoin IFC $0.000021 LowVol -0.43% 25.81% 59.88%
1286 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol 8.67% -60.23%
1287 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -21.77%
1288 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1289 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 32.54%
1290 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 34.61%
1291 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol -2.58% -9.01%
1292 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1293 XAU Xaucoin XAU $0.040620 LowVol 6.62% -10.45%
1294 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 46.35%
1295 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 0.77% 87.90%
1296 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 26.87%
1297 IRL IrishCoin IRL $0.002823 LowVol -1.75% 23.41%
1298 CYC Cycling Coin CYC $0.001266 LowVol -2.04% -7.21%
1299 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 32.68%
1300 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000855 LowVol -0.78% 5.16%
1301 CME Cashme CME $0.000138 LowVol -4.08% -4.80%
1302 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol -2.63%
1303 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -3.47% -6.36%
1304 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003958 LowVol -5.01% 15.31%
1305 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -23.45%
1306 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol 4.52% 28.30%
1307 OP Operand OP $0.000979 LowVol -2.56% 10.59%
1308 TCR TheCreed TCR $0.000279 LowVol -2.69% -29.26%
1309 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol -4.48%
1310 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol -4.74%
1311 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1312 XID International… XID $0.009420 LowVol -2.15%
1313 POKE PokeCoin POKE $0.000139 LowVol -3.11%
1314 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol -5.74% 17.12%
1315 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol 0.75% 16.80%
1316 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002742 LowVol -4.59%
1317 GBRC Global Busine… GBRC $0.000288 LowVol 0.13%
1318 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol -1.66% 22.11%
1319 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol 3.83% 158.45%
1320 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol -2.20%
1321 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -2.15% 1.56%
1322 XDE2 XDE II XDE2 $2.06 LowVol -1.31% -3.65%
1323 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000460 LowVol 6.69% -14.27%
1324 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.009044 LowVol 6.62% 23.54%
1325 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol 0.70%
1326 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -79.51%
1327 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol -2.10% 22.07%
1328 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -87.13%
1329 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol -4.60% 20.19%
1330 EFYT Ergo EFYT $14.78 LowVol -18.51% 66.23%
1331 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol -2.55% 21.41%
1332 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1333 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol -11.85%
1334 UNC UNCoin UNC $0.000149 28.64%
1335 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1336 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 33.74%
1337 FC Facecoin FC $0.003480 50.88%
1338 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -4.53%
1339 FBL Faceblock FBL $0.001654 -1.64%

Quay lại phần 1

Phản hồi