Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 11/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 11/12/2017 (GMT +7) của 1339 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 11/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15478.30 trên tổng giá trị $258,989,106,920

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $451.54 trên tổng giá trị $43,462,991,849

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1327.98 trên tổng giá trị $22,373,740,641

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.41 trên tổng giá trị $12,266,233,911

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.238210 trên tổng giá trị $9,228,051,694

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.56 trên tổng giá trị $10,260,022 đã biến động tăng 745.10% trong 1h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.180976 trên tổng giá trị $284,316 đã biến động tăng 100.28% trong 1h qua

    + Đồng VIDZ PureVidz (VIDZ) đang có giá hiện tại $0.010247 trên tổng giá trị $1,283,717 đã biến động tăng 95.84% trong 1h qua

    + Đồng EGOLD eGold (EGOLD) đang có giá hiện tại $0.017909 trên tổng giá trị đã biến động tăng 88.35% trong 1h qua

    + Đồng OX OX Fina (OX) đang có giá hiện tại $0.000302 trên tổng giá trị đã biến động tăng 71.46% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000054 trên tổng giá trị $28,873,152 đã biến động tăng 717.23% trong 24h qua

    + Đồng WORM HealthyWormCoin (WORM) đang có giá hiện tại $0.000927 trên tổng giá trị $103,902 đã biến động tăng 544.24% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.56 trên tổng giá trị $10,260,022 đã biến động tăng 437.98% trong 24h qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $27.26 trên tổng giá trị đã biến động tăng 417.60% trong 24h qua

    + Đồng VIDZ PureVidz (VIDZ) đang có giá hiện tại $0.010247 trên tổng giá trị $1,283,717 đã biến động tăng 399.40% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000152 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1385.81% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $27.26 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1375.12% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.358156 trên tổng giá trị $27,081,787 đã biến động tăng 1114.85% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009620 trên tổng giá trị đã biến động tăng 731.55% trong 7 ngày qua

    + Đồng TRADE Tradecoin (TRADE) đang có giá hiện tại $0.002809 trên tổng giá trị $22,097 đã biến động tăng 424.94% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 11/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 XCO X-Coin XCO $88,033 $0.007108 12,384,976 $8,628 1.44% 18.86% 35.23%
702 ICOB ICOBID ICOB $82,953 $0.000777 106,701,874 $649 -0.83% 35.86% 37.23%
703 RPC RonPaulCoin RPC $81,837 $0.091073 898,589 $614 -4.35% -3.27% 19.44%
704 KURT Kurrent KURT $79,553 $0.008020 9,919,485 $7,129 0.94% 27.47% 16.65%
705 KRONE Kronecoin KRONE $79,036 $0.021006 3,762,617 $660 -0.82% 37.20% 86.69%
706 EOT EOT Token EOT $78,690 $0.009526 8,260,903 $1,221 -23.29% -2.95% -28.23%
707 MRJA GanjaCoin MRJA $75,445 $0.016947 4,451,920 $586 -0.82% -75.45% -50.07%
708 ERY Eryllium ERY $64,040 $0.011692 5,477,211 $557 0.37% -4.48% 94.97%
709 FLAX Flaxscript FLAX $60,206 $0.010779 5,585,497 $804 -0.69% 8.50% -53.76%
710 PONZI PonziCoin PONZI $59,492 $0.069089 861,099 $701 -9.02% -31.73% 84.40%
711 EREAL eREAL EREAL $58,841 $0.000860 68,427,562 $540 7.67% 74.59% 35.21%
712 LUNA Luna Coin LUNA $54,989 $0.033215 1,655,561 $722 -6.11% 2.43% 75.70%
713 LTCR Litecred LTCR $48,313 $0.001598 30,227,750 $659 -15.79% -42.74% 9.84%
714 ICON Iconic ICON $47,835 $0.080681 592,894 $5,122 -0.79% 39.40% 17.84%
715 ITZ Interzone ITZ $47,811 $0.025337 1,886,990 $1,472 -0.98% -1.25% 70.44%
716 MSCN Master Swiscoin MSCN $40,579 $0.000907 44,722,690 $1,052 2.14% 8.13% -18.67%
717 RBT Rimbit RBT $36,645 $0.000317 115,499,623 $1,628 -32.03% -27.82% -43.37%
718 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $33,394 $0.038327 871,302 $4,274 -0.89% 27.30% 185.38%
719 FRAZ Frazcoin FRAZ $29,748 $0.003214 9,254,198 $706 -0.82% -2.19% 414.49%
720 LBTC LiteBitcoin LBTC $28,460 $0.008927 3,188,280 $16,546 4.77% -12.51% 236.26%
721 XOC Xonecoin XOC $21,357 $0.050851 420,000 $624 -0.82%
722 XRC Rawcoin XRC $20,037 $0.028426 704,882 $1,458 -1.09% -3.88% 46.83%
723 LVPS LevoPlus LVPS $19,881 $0.013138 1,513,256 $3,461 -0.71% 54.69% 57.91%
724 GRIM Grimcoin GRIM $19,012 $0.000958 19,839,329 $559 -0.82% -58.18% -57.15%
725 CREVA CrevaCoin CREVA $18,014 $0.000495 36,390,750 $4,098 -0.71% -14.51% -34.16%
726 GSR GeyserCoin GSR $17,724 $0.378211 46,864 $4,129 0.64% -39.04% 326.20%
727 CRTM Corethum CRTM $17,034 $0.006814 2,500,000 $1,002 0.16% -6.41% 34.05%
728 HMC HarmonyCoin HMC $5,964 $0.010627 561,235 $1,062 0.54% -9.02% -7.93%
729 UNITY SuperNET UNITY $37,447,479 $45.89 816,061 LowVol -1.85% 5.10% -49.41%
730 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 1.45%
731 ECN E-coin ECN $6,792,955 $1.44 4,729,087 LowVol -0.99% -54.95% -27.16%
732 YASH YashCoin YASH $6,640,132 $0.663995 10,000,274 LowVol -0.71% 31.79% 44.89%
733 ECOB Ecobit ECOB $5,861,200 $0.013188 444,444,444 LowVol -3.69% -9.39% 14.35%
734 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol 7.56%
735 XC XCurrency XC $4,627,688 $0.788262 5,870,748 LowVol -0.79% -36.81%
736 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 59.00%
737 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 1.52% 25.58%
738 OPT Opus OPT $3,296,880 $0.023536 140,080,549 LowVol 2.66% 4.31% -5.60%
739 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,898,259 $0.477749 6,066,490 LowVol -0.79% 65.37% 85.68%
740 ADST AdShares ADST $2,877,193 $0.238703 12,053,445 LowVol 4.47% 3.25% -9.95%
741 LOG Woodcoin LOG $2,379,534 $0.296139 8,035,193 LowVol -0.71% -6.04% 0.11%
742 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,132,730 $0.071091 30,000,000 LowVol 2.32% 4.33% -28.36%
743 PIPL PiplCoin PIPL $2,073,590 $0.024850 83,444,258 LowVol -0.50% -0.16% -31.02%
744 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,072,003 $4.45 465,952 LowVol -0.48% -2.22% -16.60%
745 CBX Crypto Bullion CBX $2,020,786 $2.01 1,005,746 LowVol -0.79% 8.97% 8.96%
746 ITT Intelligent T… ITT $1,773,723 $0.181031 9,797,899 LowVol 0.08% 9.21%
747 ANC Anoncoin ANC $1,762,893 $0.835369 2,110,317 LowVol -25.13% -32.53% 66.44%
748 RC RussiaCoin RC $1,734,605 $0.207046 8,377,873 LowVol 1.22% -0.45% 18.42%
749 HTC HitCoin HTC $1,699,602 $0.000155 10,996,318,099 LowVol -0.71% 7.37% 33.87%
750 WGO WavesGo WGO $1,630,100 $0.169226 9,632,680 LowVol 1.31% 17.67% 23.25%
751 NKA IncaKoin NKA $1,612,790 $0.000141 11,410,872,046 LowVol 6.19% 2.37% 37.48%
752 JNS Janus JNS $1,298,690 $0.056415 23,020,335 LowVol -37.32% -23.31% -61.94%
753 VIDZ PureVidz VIDZ $1,283,717 $0.010247 125,279,775 LowVol 95.84% 399.40% 328.52%
754 SDC ShadowCash SDC $1,280,056 $0.191192 6,695,133 LowVol -0.71% 15.60% 65.20%
755 STRC StarCredits STRC $1,238,589 $0.275242 4,500,000 LowVol -0.15% 22.81% 32.20%
756 ORB Orbitcoin ORB $1,196,766 $0.386662 3,095,122 LowVol -0.69% 3.91% 12.21%
757 GIM Gimli GIM $1,122,208 $0.014028 80,000,000 LowVol 0.13% -14.31% 124.62%
758 BTSR BTSR BTSR $1,122,073 $0.341651 3,284,266 LowVol -0.39% -1.11% 61.95%
759 DCY Dinastycoin DCY $1,098,048 $0.000773 1,420,858,063 LowVol -0.79% 6.64% 54.39%
760 UTC UltraCoin UTC $1,057,385 $0.023672 44,667,971 LowVol 0.50% -10.18% -28.70%
761 INPAY InPay INPAY $1,015,470 $0.101547 10,000,000 LowVol -0.82% 6.89% -8.76%
762 NET NetCoin NET $964,569 $0.001225 787,126,712 LowVol -0.78% 6.87% 40.31%
763 METAL MetalCoin METAL $951,176 $0.012365 76,925,527 LowVol -0.71% -3.48% 20.30%
764 CARBON Carboncoin CARBON $881,165 $0.000057 15,392,009,802 LowVol -2.44% -18.55% -37.18%
765 HBN HoboNickels HBN $858,087 $0.014374 59,696,358 LowVol -0.79% 2.93% 11.16%
766 EBET EthBet EBET $833,811 $0.098067 8,502,500 LowVol 0.08% 8.71% 19.46%
767 GOOD Goodomy GOOD $818,416 $0.001854 441,349,000 LowVol -0.79% 86.62% 9.43%
768 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $790,098 $0.000035 22,887,121,164 LowVol -67.97% -43.08% -22.18%
769 VAL Valorbit VAL $736,439 $0.000138 5,322,359,008 LowVol -3.88% 19.56%
770 NOBL NobleCoin NOBL $718,157 $0.000310 2,315,782,749 LowVol -0.70% -0.71% 18.04%
771 OTX Octanox OTX $709,436 $0.083463 8,500,001 LowVol -2.63% 65.64% 27.92%
772 TROLL Trollcoin TROLL $699,271 $0.001235 566,041,738 LowVol -0.83% 3.64% 21.83%
773 RIYA Etheriya RIYA $660,242 $0.417470 1,581,531 LowVol -0.71% -1.46% 32.83%
774 USC Ultimate Secu… USC $637,859 $0.061670 10,343,113 LowVol -0.71% -0.18% -36.14%
775 BPC Bitpark Coin BPC $632,100 $0.008428 75,000,000 LowVol -0.72% -13.74% 0.90%
776 TGC Tigercoin TGC $625,807 $0.014374 43,536,800 LowVol 41.95% 24.81% 133.57%
777 AU AurumCoin AU $614,802 $2.08 296,216 LowVol 0.94% 4.64% 30.73%
778 CCN CannaCoin CCN $605,632 $0.128856 4,700,069 LowVol -0.72% 6.81% 24.22%
779 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -54.26%
780 SAC SACoin SAC $588,717 $0.083927 7,014,649 LowVol -0.79% 19.63% 13.09%
781 V Version V $585,466 $0.001247 469,363,996 LowVol -1.18% 10.25% 9.16%
782 TIT Titcoin TIT $567,767 $0.011378 49,898,202 LowVol -0.57% 20.01% 58.76%
783 J Joincoin J $547,279 $0.223525 2,448,402 LowVol -0.65% -29.04% 169.98%
784 FNC FinCoin FNC $538,968 $0.041850 12,878,667 LowVol -0.24% 68.86% 32.47%
785 SLG Sterlingcoin SLG $536,538 $0.127534 4,207,021 LowVol 0.64% 14.80% 33.85%
786 ITI iTicoin ITI $524,707 $16.40 32,000 LowVol 0.41% -0.88% -25.59%
787 CHESS ChessCoin CHESS $518,651 $0.009599 54,032,769 LowVol -1.48% 8.95% 25.03%
788 PIGGY Piggycoin PIGGY $510,668 $0.001047 487,524,918 LowVol -0.21% 18.70% 36.66%
789 NETKO Netko NETKO $507,188 $0.115921 4,375,290 LowVol -0.49% 9.27% -9.25%
790 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 51.12%
791 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -62.58%
792 NYAN Nyancoin NYAN $479,908 $0.001505 318,888,644 LowVol -0.54% 4.67% 85.18%
793 ICN iCoin ICN $469,743 $0.016074 29,223,044 LowVol -0.82% 6.46% 9.61%
794 WAY WayGuide WAY $463,873 $0.004637 100,040,708 LowVol -0.79% 7.37% 32.88%
795 DDF DigitalDevelo… DDF $463,045 $0.090468 5,118,307 LowVol -0.71% 18.50% -20.63%
796 DAXX DaxxCoin DAXX $461,684 $0.000926 498,331,480 LowVol -0.28% 8.72% 32.85%
797 FUCK FuckToken FUCK $458,160 $0.008915 51,392,878 LowVol 0.17% 44.34% 24.48%
798 FLT FlutterCoin FLT $449,944 $0.001396 322,214,524 LowVol -0.85% -12.32% 20.23%
799 XGR GoldReserve XGR $445,159 $0.025924 17,171,382 LowVol 1.42% -8.04% 3.32%
800 I0C I0Coin I0C $434,633 $0.020711 20,985,417 LowVol -0.79% 307.51% 80.86%
801 FUNK The Cypherfunks FUNK $431,495 $0.000009 46,317,932,499 LowVol 2.24% 1.30% 57.85%
802 SWING Swing SWING $420,108 $0.150967 2,782,781 LowVol -0.95% 42.85% 57.11%
803 LOT LottoCoin LOT $394,229 $0.000027 14,491,014,421 LowVol -0.86% 10.57% 34.06%
804 C2 Coin2.1 C2 $393,836 $0.003939 99,976,323 LowVol -9.31% 6.53% 68.95%
805 FRC Freicoin FRC $388,542 $0.013138 29,574,583 LowVol 21.20% 36.21% 40.18%
806 UFR Upfiring UFR $385,826 $0.026794 14,400,000 LowVol 0.08% -19.97% -4.67%
807 KUSH KushCoin KUSH $377,077 $0.069192 5,449,737 LowVol -0.81% 2.06% -0.48%
808 BERN BERNcash BERN $375,808 $0.005276 71,234,301 LowVol -0.75% 7.53% 30.13%
809 BXT BitTokens BXT $373,721 $0.664177 562,683 LowVol -0.79% 11.19% -19.69%
810 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 36.17%
811 CFT CryptoForecast CFT $355,374 $0.007726 46,000,000 LowVol -1.06% -14.46% -13.41%
812 STS Stress STS $349,391 $0.000618 565,134,332 LowVol -0.79% 7.36%
813 PR Prototanium PR $345,211 $1.76 195,938 LowVol -0.60% -3.36% 34.63%
814 CAT Catcoin CAT $334,963 $0.053942 6,209,700 LowVol 42.49% 49.72% 168.96%
815 XPTX PlatinumBAR XPTX $334,403 $0.784311 426,366 LowVol -0.08% -9.66% 10.58%
816 TTC TittieCoin TTC $328,656 $0.000261 1,259,816,434 LowVol -1.06% 36.81% 41.80%
817 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol -6.18% 17.93%
818 BIGUP BigUp BIGUP $327,582 $0.000155 2,119,501,641 LowVol -0.83% 2.72% 36.66%
819 SH Shilling SH $325,018 $0.008192 39,676,225 LowVol -0.79% 3.47% 266.74%
820 TRI Triangles TRI $323,864 $4.44 72,891 LowVol -1.02% 35.94% 17.38%
821 MAD SatoshiMadness MAD $309,228 $0.000155 2,000,683,485 LowVol -0.79%
822 Q2C QubitCoin Q2C $306,916 $0.001236 248,215,358 LowVol -0.82% 7.36% -0.39%
823 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $296,418 $0.022357 13,258,680 LowVol -0.85% 4.72% 41.87%
824 WMC WMCoin WMC $295,763 $0.025657 11,527,489 LowVol -0.71% 12.21% 41.34%
825 BLC Blakecoin BLC $284,797 $0.018832 15,122,697 LowVol -0.80% 9.01% 55.93%
826 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $281,698 $0.355182 793,108 LowVol 26.10% 30.25% 174.47%
827 EVO Evotion EVO $272,795 $0.086024 3,171,150 LowVol -0.75% 2.99% 16.97%
828 PASL Pascal Lite PASL $269,973 $0.062597 4,312,850 LowVol 3.79% 8.78% 37.60%
829 BUN BunnyCoin BUN $263,644 $0.000003 102,326,191,375 LowVol 0.45% -28.50% -0.24%
830 ENT Eternity ENT $257,846 $0.062906 4,098,879 LowVol -0.79% -10.56% -39.28%
831 TRK Truckcoin TRK $251,003 $0.001593 157,547,272 LowVol -0.39% -15.94% -26.37%
832 PHS Philosopher S… PHS $248,199 $0.041268 6,014,340 LowVol 2.00% 22.65% 57.48%
833 GAIA GAIA GAIA $248,078 $0.010293 24,101,381 LowVol -4.67% 8.50%
834 WYV Wyvern WYV $247,869 $0.139260 1,779,904 LowVol -0.79% 7.42% 19.59%
835 STV Sativacoin STV $246,352 $0.034762 7,086,767 LowVol -34.30% -16.13% 9.88%
836 CON PayCon CON $239,567 $0.010397 23,042,604 LowVol -1.73% -35.22% 101.70%
837 SPACE SpaceCoin SPACE $232,761 $0.011082 21,003,865 LowVol -4.93% -0.97% 30.13%
838 4CHN ChanCoin 4CHN $228,107 $0.034015 6,706,081 LowVol -0.79% 38.14% 17.67%
839 GRT Grantcoin GRT $226,900 $0.005255 43,177,351 LowVol -0.79% 7.37% 5.94%
840 EVIL Evil Coin EVIL $223,037 $0.010611 21,020,383 LowVol -0.45% 4.67% 20.14%
841 GTC Global Tour Coin GTC $221,733 $0.007419 29,887,402 LowVol -0.71% 2.81% 68.70%
842 FIRE Firecoin FIRE $216,508 $2.20 98,412 LowVol -0.71% 19.38% 48.55%
843 YAC Yacoin YAC $215,465 $0.001797 119,895,322 LowVol -3.98% 55.32%
844 SHDW Shadow Token SHDW $211,497 $0.030214 7,000,000 LowVol -7.65% -35.31%
845 IMS Independent M… IMS $210,617 $0.039229 5,368,934 LowVol -0.96% 96.86% 84.98%
846 HMP HempCoin HMP $209,684 $0.000155 1,356,645,470 LowVol -0.71% 7.37% 33.55%
847 BUMBA BumbaCoin BUMBA $208,412 $0.009273 22,474,196 LowVol -0.79% 66.19% 59.14%
848 RED RedCoin RED $198,361 $0.002677 74,107,896 LowVol -0.32% 15.98% 30.99%
849 HAL Halcyon HAL $195,565 $0.036786 5,316,346 LowVol -0.82% -5.28% 33.55%
850 HODL HOdlcoin HODL $194,797 $0.001236 157,540,305 LowVol -0.79% 7.37% 20.87%
851 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 80.77%
852 CYP Cypher CYP $194,184 $0.030507 6,365,285 LowVol -0.98% 36.61%
853 MNC Mincoin MNC $194,104 $0.048154 4,030,919 LowVol -1.17% 3.08% 5.04%
854 OHM OHM OHM $194,027 $0.006492 29,889,079 LowVol -0.82%
855 XRE RevolverCoin XRE $193,316 $0.008655 22,334,656 LowVol -0.71% -11.81% 27.27%
856 BTPL Bitcoin Planet BTPL $189,688 $0.033796 5,612,715 LowVol 18.43% 4.12% 36.74%
857 MCRN MACRON MCRN $183,634 $0.000457 401,421,401 LowVol 1.62% 2.64% -4.10%
858 E4ROW E4ROW E4ROW $181,239 $0.031454 5,762,000 LowVol 0.12% -6.73% 63.53%
859 DLC Dollarcoin DLC $175,944 $0.019320 9,106,714 LowVol -0.79% 7.37% 33.55%
860 EMD Emerald Crypto EMD $175,815 $0.009197 19,117,129 LowVol 3.31% 11.96% -7.81%
861 FRK Franko FRK $175,195 $0.188227 930,767 LowVol 0.65% 27.49%
862 RBX Ripto Bux RBX $171,728 $0.000450 381,236,123 LowVol -0.69% -13.46% 2.69%
863 TEK TEKcoin TEK $167,775 $0.000119 1,414,054,562 LowVol 5.56% -3.14% 2.98%
864 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
865 ARCO AquariusCoin ARCO $164,386 $0.109866 1,496,240 LowVol -0.73% 13.48% 35.33%
866 BOST BoostCoin BOST $161,251 $0.013601 11,855,487 LowVol 14.88% 9.86% -24.25%
867 URC Unrealcoin URC $159,598 $0.022721 7,024,402 LowVol -0.71% 7.37% -13.92%
868 XCRE Creatio XCRE $157,547 $0.007678 20,520,514 LowVol -4.23% 9.47% 55.64%
869 KED Darsek KED $157,532 $0.010819 14,560,244 LowVol -0.74% 1.68% -11.24%
870 JET Jetcoin JET $157,506 $0.032325 4,872,509 LowVol -4.03% -42.37%
871 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol 8.24% 37.25%
872 DUO ParallelCoin DUO $148,346 $0.491480 301,834 LowVol -0.74% -14.77% -31.51%
873 LEA LeaCoin LEA $146,833 $0.000466 314,979,891 LowVol -0.60% 6.85% -15.96%
874 XRA Ratecoin XRA $145,803 $0.001268 114,969,650 LowVol 0.91% 12.25% -2.20%
875 CTO Crypto CTO $138,299 $0.011283 12,257,259 LowVol -0.78% 2.81% -13.25%
876 BIP BipCoin BIP $136,319 $0.083772 1,627,261 LowVol -0.71% 21.24% 71.76%
877 AMBER AmberCoin AMBER $135,085 $0.003091 43,699,481 LowVol -0.71% -52.28% -43.20%
878 PX PX PX $133,098 $0.001387 95,967,155 LowVol -3.65% -33.42%
879 AMMO Ammo Rewards AMMO $132,235 $0.001700 77,777,777 LowVol -0.82% 47.64% 28.93%
880 URO Uro URO $128,756 $0.106647 1,207,310 LowVol 19.68% 6.13% 82.16%
881 BAS BitAsean BAS $128,721 $0.025744 5,000,000 LowVol 0.13% 19.53% 17.20%
882 VOT VoteCoin VOT $127,317 $0.007728 16,474,625 LowVol -0.74% -14.78% -29.29%
883 SOON SoonCoin SOON $127,131 $0.010201 12,462,620 LowVol -0.71% 3.11% 27.69%
884 CRX Chronos CRX $123,114 $0.001670 73,729,962 LowVol -2.50% 27.24% 58.47%
885 611 SixEleven 611 $122,865 $0.284665 431,612 LowVol 46.50% 41.34% 60.34%
886 MARS Marscoin MARS $120,294 $0.004254 28,279,074 LowVol 2.13% -1.39% 0.34%
887 UNITS GameUnits UNITS $117,722 $0.033896 3,472,983 LowVol -0.57% 7.52% -15.03%
888 NEVA NevaCoin NEVA $113,811 $0.045938 2,477,495 LowVol -0.51% -6.48% 3.59%
889 GPU GPU Coin GPU $113,784 $0.002811 40,477,042 LowVol -0.88% -6.11% 5.33%
890 ANTI AntiBitcoin ANTI $113,376 $0.006492 17,465,159 LowVol -23.57% -27.68%
891 PRC PRCoin PRC $112,652 $0.007110 15,844,600 LowVol -0.79% 5.08% -4.65%
892 BITGOLD bitGold BITGOLD $111,063 $1391.54 79.8131 LowVol 0.07% -15.14% -4.28%
893 ARG Argentum ARG $109,974 $0.012794 8,595,742 LowVol -2.31% -8.63% -7.46%
894 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
895 QTL Quatloo QTL $108,566 $0.014065 7,718,883 LowVol -0.71% 9.82% -1.03%
896 CF Californium CF $107,132 $0.044514 2,406,724 LowVol -0.71% -13.21% 48.27%
897 SGR Sugar Exchange SGR $107,098 $0.030600 3,500,000 LowVol -4.81% 29.56% -11.24%
898 NRO Neuro NRO $106,614 $0.002782 38,321,277 LowVol 11.57% 20.80% 34.44%
899 MST MustangCoin MST $106,465 $0.168900 630,343 LowVol 3.53% 35.19% 16.72%
900 BRAT BRAT BRAT $100,611 $0.000629 160,000,000 LowVol -3.08% 282.16% 112.27%
901 CAGE CageCoin CAGE $98,841 $9.8e-07 101,168,328,395 LowVol 7.66% -19.24% -9.34%
902 ARB ARbit ARB $96,628 $0.012295 7,859,195 LowVol 52.67%
903 BLRY BillaryCoin BLRY $94,508 $0.010510 8,991,999 LowVol -0.79% 5.82% -27.98%
904 BITZ Bitz BITZ $93,145 $0.046786 1,990,891 LowVol 0.01%
905 JWL Jewels JWL $93,117 $0.004614 20,181,636 LowVol -2.87%
906 BVC BeaverCoin BVC $92,929 $0.029830 3,115,258 LowVol -0.71% 9.89% 24.19%
907 ZMC ZetaMicron ZMC $92,790 $0.000155 600,344,291 LowVol -0.71% 7.37% 33.55%
908 GCC GuccioneCoin GCC $90,925 $0.004482 20,285,537 LowVol -0.71% 7.05% 14.27%
909 ALL Allion ALL $90,617 $0.014617 6,199,359 LowVol -2.49% -21.62% 9.52%
910 ADCN Asiadigicoin ADCN $88,454 $0.003548 24,931,054 LowVol -0.79% 21.31% 23.96%
911 MND MindCoin MND $88,291 $0.005564 15,867,695 LowVol -0.79% 6.42% 33.55%
912 SOIL SOILcoin SOIL $87,580 $0.015359 5,702,048 LowVol 28.77% 2.47% 45.96%
913 MNM Mineum MNM $87,510 $0.009274 9,436,367 LowVol -0.71% -14.82% -34.52%
914 FXE FuturXe FXE $87,401 $0.371256 235,421 LowVol -0.71% 7.27% -68.11%
915 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $86,251 $0.001082 79,719,140 LowVol -0.82% -24.76% 55.26%
916 TSE Tattoocoin (S… TSE $84,881 $0.000939 90,421,856 LowVol -0.80% -36.32% -18.72%
917 VEC2 VectorAI VEC2 $84,868 $0.005101 16,637,855 LowVol -0.71% -5.95% -5.89%
918 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
919 BTQ BitQuark BTQ $80,010 $0.008810 9,081,731 LowVol 0.47% 2.01% 9.66%
920 DRS Digital Rupees DRS $78,950 $0.000155 510,802,961 LowVol -0.71% 7.37% 33.55%
921 WARP WARP WARP $78,767 $0.071919 1,095,224 LowVol -4.56% 17.84%
922 COXST CoExistCoin COXST $78,328 $0.002890 27,100,000 LowVol 1.46% 11.90% 47.88%
923 MAY Theresa May Coin MAY $77,929 $0.003091 25,209,800 LowVol -0.79% -2.62% 1.53%
924 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $77,224 $0.009617 8,030,000 LowVol -0.25% -15.89% -16.96%
925 CNC CHNCoin CNC $76,861 $0.001555 49,413,079 LowVol 4.65% -25.82%
926 POP PopularCoin POP $76,686 $0.000023 3,372,875,244 LowVol 2.96% -2.50% -16.71%
927 EXN ExchangeN EXN $75,366 $0.014778 5,100,000 LowVol -0.69% 2.66% 91.63%
928 EMP EMoneyPower EMP $72,520 $0.007883 9,200,000 LowVol -0.79%
929 $$$ Money $$$ $72,478 $0.001579 45,887,218 LowVol -0.31% 9.65% -18.02%
930 CPN CompuCoin CPN $71,087 $0.003624 19,615,019 LowVol 3.13% -2.43% 18.54%
931 XBTS Beatcoin XBTS $70,969 $0.046547 1,524,686 LowVol -1.32% 44.84% 0.08%
932 300 300 Token 300 $68,162 $227.21 300 LowVol -0.82% -14.64% -10.75%
933 ATX Artex Coin ATX $64,938 $0.003457 18,781,750 LowVol -0.79% 13.75% 12.78%
934 CWXT CryptoWorldX … CWXT $64,628 $0.001084 59,630,200 LowVol -0.70% 29.92% 3.61%
935 BLZ BlazeCoin BLZ $62,952 $0.000103 608,557,394 LowVol 2.02% 0.55% 46.03%
936 SPT Spots SPT $62,080 $0.002771 22,406,021 LowVol -2.35% 16.30% -10.94%
937 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 53.00%
938 BSC BowsCoin BSC $59,190 $0.010665 5,550,102 LowVol -0.79% 7.36% 1.57%
939 CRT CRTCoin CRT $58,810 $0.741894 79,270 LowVol -0.79% 7.37% 33.55%
940 NTWK Network Token NTWK $58,093 $0.004977 11,671,310 LowVol 0.13% 3.25% 14.85%
941 CXT Coinonat CXT $56,184 $0.006515 8,623,200 LowVol 0.56% 2.34% 7.26%
942 SONG SongCoin SONG $54,718 $0.001680 32,565,300 LowVol -2.82% 33.77% 88.15%
943 GPL Gold Pressed … GPL $53,664 $0.209196 256,527 LowVol 1.33% -16.61% -9.21%
944 VIP VIP Tokens VIP $51,593 $0.000618 83,450,403 LowVol -0.71% -14.10% 31.40%
945 G3N G3N G3N $51,426 $0.006801 7,561,891 LowVol -0.71% 7.37% 33.55%
946 EGO EGO EGO $50,615 $0.000844 60,000,001 LowVol -2.33% 20.31%
947 BENJI BenjiRolls BENJI $50,025 $0.002470 20,254,996 LowVol -0.83% 16.31% 11.73%
948 IMPS ImpulseCoin IMPS $47,178 $0.002330 20,245,510 LowVol -0.13% 7.92%
949 BRAIN Braincoin BRAIN $46,806 $0.004637 10,094,424 LowVol -0.79% -25.09% -19.57%
950 DLISK DAPPSTER DLISK $46,368 $0.000464 100,000,000 LowVol -0.71% 40.67%
951 ORLY Orlycoin ORLY $45,598 $0.001244 36,646,779 LowVol -3.96% -2.26%
952 CESC CryptoEscudo CESC $44,546 $0.000309 144,105,100 LowVol -0.82% 7.36% -10.97%
953 PULSE Pulse PULSE $44,201 $0.003091 14,298,972 LowVol -0.79% 19.30% -13.83%
954 DIBC DIBCOIN DIBC $43,182 $0.008636 5,000,000 LowVol -20.84% -0.32% -26.31%
955 MTM MTMGaming MTM $42,479 $0.014160 2,999,967 LowVol 5.32% 76.67%
956 PEX PosEx PEX $41,330 $0.016847 2,453,240 LowVol -0.71% 4.50%
957 XCS CybCSec XCS $40,240 $0.003400 11,834,082 LowVol 3.90% -2.46% 0.78%
958 ROOFS Roofs ROOFS $40,186 $0.000309 130,000,000 LowVol -0.82% 105.72% 33.62%
959 VPRC VapersCoin VPRC $39,655 $0.000051 780,124,964 LowVol -11.87% -48.47% 137.03%
960 SFC Solarflarecoin SFC $39,501 $0.002805 14,083,450 LowVol -6.14% -7.01% -31.44%
961 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,417 $0.005076 7,567,828 3.71%
962 OS76 OsmiumCoin OS76 $38,276 $0.042813 894,026 LowVol -0.79% 17.84% 66.49%
963 HVCO High Voltage HVCO $37,874 $0.025348 1,494,171 LowVol -0.79% 7.37% 33.26%
964 UET Useless Ether… UET $37,691 $0.009504 3,965,716 LowVol 0.08% -14.74% 16.75%
965 ZYD Zayedcoin ZYD $37,637 $0.006028 6,243,840 LowVol -0.71% 7.37% 9.71%
966 BOAT BOAT BOAT $37,530 $0.002023 18,547,845 LowVol -0.71% 8.14% -7.97%
967 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,326 $0.007728 4,829,945 LowVol -0.71% -33.57% 4.88%
968 DPAY DPAY DPAY $36,882 $0.000464 79,541,001 LowVol -0.71% 33.55%
969 JIN Jin Coin JIN $36,533 $0.003709 9,848,485 LowVol -0.71% -78.16% -79.62%
970 OFF Cthulhu Offer… OFF $36,477 $0.013910 2,622,273 LowVol -7.23%
971 CASH Cashcoin CASH $36,410 $0.000789 46,158,242 LowVol -0.71% -38.30% -47.18%
972 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 0.62%
973 PLNC PLNcoin PLNC $34,253 $0.002004 17,089,600 LowVol 7.23%
974 STEPS Steps STEPS $33,894 $0.001820 18,625,017 LowVol -2.75%
975 IMX Impact IMX $33,852 $0.000309 109,509,108 LowVol -0.71% 7.37% 157.81%
976 BNX BnrtxCoin BNX $32,960 $0.001242 26,530,001 LowVol -9.92% 2.75% 14.74%
977 SLEVIN Slevin SLEVIN $32,458 $0.000464 70,000,000 LowVol -0.71% 7.37% 19.11%
978 DIX Dix Asset DIX $31,338 $3.1e-07 100,000,000,000 LowVol 0.54% 42.10% 20.09%
979 SDP SydPak SDP $29,392 $0.183928 159,804 LowVol -0.79% 35.03%
980 VLTC Vault Coin VLTC $29,373 $0.000968 30,348,000 LowVol -13.06% -7.97% -23.72%
981 TOR Torcoin TOR $29,321 $0.092737 316,179 LowVol -0.82% -28.50% -52.49%
982 ALTC Antilitecoin ALTC $29,224 $0.000927 31,512,613 LowVol -0.71% 7.37% 29.50%
983 BIOS BiosCrypto BIOS $28,878 $0.001387 20,821,709 LowVol -3.65% -17.81%
984 SCS Speedcash SCS $28,126 $0.107420 261,831 LowVol -0.71% 24.37% 52.41%
985 RIDE Ride My Car RIDE $27,729 $0.000274 101,276,976 LowVol -4.90% -40.86%
986 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol -1.25% 6.87% 56.33%
987 VRS Veros VRS $27,189 $0.000056 486,609,040 LowVol 0.16% -38.50% 53.96%
988 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -7.94% -2.19%
989 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol -1.89% -3.84%
990 WBB Wild Beast Block WBB $26,819 $0.159044 168,625 LowVol -13.16% -14.18% -5.05%
991 ZNE Zonecoin ZNE $26,738 $0.010356 2,581,970 LowVol -0.79% -22.75% -5.81%
992 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 -1.50% 6.55% 0.71%
993 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol 0.66% -5.48%
994 LIR LetItRide LIR $25,091 $0.000691 36,297,904 LowVol -3.86% -0.45%
995 KIC KibiCoin KIC $24,994 $0.001700 14,701,000 LowVol -0.71% -56.13% -78.35%
996 TRADE Tradecoin TRADE $22,097 $0.002809 7,866,379 LowVol 424.94%
997 PLACO PlayerCoin PLACO $21,713 $0.000618 35,120,000 LowVol -20.66% -28.42% -32.99%
998 IBANK iBank IBANK $19,589 $0.004328 4,526,324 LowVol -0.71% -6.05% 66.35%
999 RSGP RSGPcoin RSGP $18,541 $10.73 1,727 LowVol -0.82% 28.55% 7.56%
1000 JS JavaScript Token JS $18,443 $0.002308 7,991,996 LowVol 0.08% -6.33% -22.40%
1001 ELS Elysium ELS $17,952 $0.004482 4,005,012 LowVol -0.79% 1.92% 10.85%
1002 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 54.83%
1003 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $16,733 $0.001236 13,532,750 LowVol -11.84% 1.07% 89.84%
1004 SLFI Selfiecoin SLFI $16,666 $0.000155 107,829,281 LowVol -0.82% 7.37% 34.11%
1005 JOBS JobsCoin JOBS $16,386 $0.000155 106,019,270 LowVol -0.71% -46.31% -33.22%
1006 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 -0.44% 21.26%
1007 GEERT GeertCoin GEERT $15,391 $0.003023 5,091,200 LowVol 4.66% -0.07% 32.25%
1008 BIOB BioBar BIOB $14,923 $0.016847 885,756 LowVol -5.96% -35.69% -18.52%
1009 GBT GameBet Coin GBT $14,699 $0.000691 21,262,780 LowVol -3.95% -50.13%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $14,127 $0.010201 1,384,879 LowVol -0.82% 7.36% 54.64%
1011 ARGUS Argus ARGUS $13,025 $0.011343 1,148,324 LowVol -1.75% -1.08% 27.04%
1012 DAS DAS DAS $12,735 $0.004694 2,712,881 LowVol -6.65%
1013 RUPX Rupaya RUPX $11,045 $0.001809 6,106,514 LowVol 4.58% -71.53% -90.06%
1014 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol
1015 VTA Virtacoin VTA $10,652 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -2.72% -2.73% -72.54%
1016 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -3.96% -22.15%
1017 VOLT Bitvolt VOLT $9,343 $0.000618 15,112,554 LowVol -0.71% -14.10% 42.74%
1018 TSTR Tristar Coin TSTR $8,548 $0.001700 5,027,857 LowVol -0.82% -46.31% -64.45%
1019 CCM100 CCMiner CCM100 $7,941 $0.002363 3,360,417 LowVol 5.58% 0.67% 36.60%
1020 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,826 $0.036945 211,827 LowVol 5.58% 25.10% 81.74%
1021 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -2.87% -15.16%
1022 ULA Ulatech ULA $6,910 $0.034622 199,586 LowVol -0.82% -3.79% 71.42%
1023 CONX Concoin CONX $6,327 $0.008501 744,266 LowVol 65.25% 7.60% 7.34%
1024 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,686,540 LowVol 24.76%
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,805 LowVol 1.83% 29.96%
1026 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,259 $0.003091 1,377,917 LowVol -0.82% 19.29% 3.11%
1027 XNG Enigma XNG $3,855 $0.231842 16,627 LowVol -0.79% 28.61% 28.02%
1028 MGM Magnum MGM $3,673 $0.000927 3,960,151 LowVol -33.79% -79.45%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 2.41%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $2,702 $0.000464 5,826,388 LowVol -0.79% 11.68% 100.92%
1031 NANOX Project-X NANOX $2,419 $30912.20 0.078264 LowVol -0.71% -40.18% -50.99%
1032 TOKEN SwapToken TOKEN $2,114 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol -2.26% 34.60% 11.69%
1033 EBT Ebittree Coin EBT $999 $0.000790 1,264,511 LowVol -0.82% -27.03% 240.01%
1034 ABN Abncoin ABN $858 $0.012674 67,700 LowVol -0.82% 1.01% -5.36%
1035 SOJ Sojourn SOJ $534 $0.001100 485,214 LowVol -2.59% -85.46% 79.32%
1036 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -4.52%
1037 DMB Digital Money… DMB $447 $0.001060 421,300 LowVol 0.08% 5.24% 8.61%
1038 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1039 CALC CaliphCoin CALC $111 $0.001273 87,140 LowVol -3.69% 0.32% 29.91%
1040 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol 0.00% -70.76%
1041 FAL Falcoin FAL $61 $0.000309 196,766 LowVol -0.79% 7.37% 134.51%
1042 APW AppleCoin APW $13 $0.000155 81,967 LowVol -0.79% 7.37% 33.55%
1043 ATMC ATMCoin ATMC $3.61 $18,311,800 0.00% -2.37% 18.07%
1044 BCD Bitcoin Diamo… BCD $42.90 $14,377,400 1.54% 28.90% -12.57%
1045 CMT CyberMiles CMT $0.232870 $8,128,380 0.02% -3.00%
1046 ORME Ormeus Coin ORME $3.30 $6,027,390 1.28% 13.33% 14.60%
1047 AI POLY AI AI $19.96 $3,601,330 -1.08% 16.95% 21.94%
1048 ITC IoT Chain ITC $0.909881 $3,535,000 -1.97%
1049 ETN Electroneum ETN $0.108716 $2,471,810 -1.03% 0.36% 48.81%
1050 NULS Nuls NULS $0.835567 $2,189,840 -0.21% -0.49% 50.46%
1051 FRGC Fargocoin FRGC $10.81 $1,859,240 -0.09% 4.01% 8.19%
1052 REC Regalcoin REC $29.06 $1,803,960 1.55% -7.94% -42.84%
1053 FRST FirstCoin FRST $16.21 $1,700,360 -0.49% 13.02% -2.44%
1054 ERO Eroscoin ERO $0.149708 $1,437,310 -3.96% 2.68%
1055 GRX GOLD Reward T… GRX $4.97 $1,093,470 1.38% 0.41% 14.84%
1056 CLUB ClubCoin CLUB $3.51 $1,063,490 -2.66% 6.91% -30.74%
1057 WC WINCOIN WC $0.677548 $978,404 -3.52% -18.39% -4.19%
1058 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.43 $905,207 -0.05% 1.79% 23.67%
1059 TSL Energo TSL $0.030451 $778,797 -2.70% 4.11% -2.11%
1060 STC Santa Coin STC $0.650285 $734,430 0.17% 5.25%
1061 B2X SegWit2x [Fut… B2X $215.02 $696,362 0.42% 6.37% -4.45%
1062 ADK Aidos Kuneen ADK $43.43 $491,933 2.38% 54.38% 45.68%
1063 RYZ ANRYZE RYZ $0.019058 $470,789 5.93% 19.68% -17.61%
1064 GBG Golos Gold GBG $0.164880 $436,896 3.44% 4.30% 21.37%
1065 BTE BitSerial BTE $6.77 $408,296 -2.76% 4.23% -8.25%
1066 THS TechShares THS $0.915512 $400,170 -2.23% 4.50% -5.23%
1067 XIN Infinity Econ… XIN $0.029057 $318,187 -7.01% -5.46% -5.31%
1068 BOT Bodhi BOT $0.417869 $246,355 0.62% -0.27% -10.31%
1069 VASH VPNCoin VASH $0.008192 $229,832 -4.39% 56.49% 55.89%
1070 BT2 BT2 [CST] BT2 $80.01 $227,581 -0.76% -39.99% -35.48%
1071 SBC StrikeBitClub SBC $1.09 $221,253 15.48% 116.00%
1072 XCPO Copico XCPO $0.020237 $184,566 -0.32% 7.96% -14.43%
1073 UGT UG Token UGT $0.399644 $171,900 -9.07% -14.03% -13.56%
1074 LLT LLToken LLT $0.348805 $147,400 -0.96% -2.28% -28.77%
1075 SUR Suretly SUR $2.36 $143,833 -6.76% -12.11% -25.08%
1076 XID Sphre AIR XID $0.171605 $142,919 0.02% -3.74% -1.82%
1077 BSR BitSoar BSR $0.205566 $123,585 -0.82% 7.50% -10.66%
1078 INF InfChain INF $0.012056 $115,506 -2.75% 2.59% 18.17%
1079 CAPP Cappasity CAPP $0.018681 $109,732 -1.07% -8.38%
1080 TER TerraNova TER $27.26 $100,252 -10.75% 417.60% 1375.12%
1081 XYLO XYLO XYLO $0.820705 $93,630 24.30% 89.54%
1082 ICX ICON ICX $1.81 $85,456 -3.03% 7.88% 16.98%
1083 QBT Qbao QBT $0.218857 $75,740 1.38% -0.14% -17.53%
1084 BTCM BTCMoon BTCM $0.037046 $60,902 -0.98% -4.15% 249.64%
1085 DSR Desire DSR $0.317803 $53,600 -6.53% 10.12% 10.87%
1086 SNOV Snovio SNOV $0.005115 $50,170 0.13% 18.34%
1087 OXY Oxycoin OXY $0.144324 $43,419 -7.73% 10.36% -13.56%
1088 MKR Maker MKR $407.32 $42,715 0.08% -5.57% -0.76%
1089 SEND Social Send SEND $0.085009 $42,447 8.01% 43.36%
1090 B3 B3Coin B3 $0.000103 $34,143 0.30% 43.28% 72.14%
1091 MSD MSD MSD $0.008810 $31,762 -2.40% 2.64% -28.24%
1092 BT1 BT1 [CST] BT1 $15289.60 $31,546 -0.12% 8.45% 31.86%
1093 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.060441 $26,255 -22.02% -22.97% -32.52%
1094 BCDN BlockCDN BCDN $0.084632 $24,045 -0.72% 1.25%
1095 BTU Bitcoin Unlim… BTU $88.39 $19,569 0.01% -3.29% -32.54%
1096 AIB Advanced Inte… AIB $0.015636 $16,719 -1.94% 70.23% 228.08%
1097 FOR FORCE FOR $0.010469 $15,477 0.13% 30.29% 65.47%
1098 EVR Everus EVR $1.39 $13,191 3.23% 15.16% -24.84%
1099 MCR Macro MCR $1.58 $11,740 -0.97% 28.60% -28.00%
1100 VIU Viuly VIU $0.011543 $11,687 0.10% -5.60% 47.24%
1101 BPL Blockpool BPL $0.166166 $10,939 -2.59% -5.33% 20.84%
1102 BOS BOScoin BOS $1.13 $10,777 -0.82% -0.39% 4.80%
1103 WISH MyWish WISH $0.152509 $10,700 0.08% -3.66% 5.73%
1104 GLS GlassCoin GLS $0.587487 $9,491 -9.15% -3.33% -47.69%
1105 DEUS DeusCoin DEUS $0.295676 $9,003 3.39% 7.36% -19.59%
1106 AKY Akuya Coin AKY $0.119012 $8,735 4.72% 11.84% 8.00%
1107 COR CORION COR $0.695526 $8,322 -19.87% 2.95% -19.51%
1108 SKR Sakuracoin SKR $0.009620 $8,079 -16.61% -8.10% 731.55%
1109 HAT Hawala.Today HAT $0.203660 $7,971 0.08% -34.39% 33.05%
1110 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049783 $7,943 0.12% -2.69% -12.40%
1111 B2B B2B B2B $0.340340 $6,231 7.42% -6.57% -6.94%
1112 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002817 $5,312 -1.88% -2.18% 20.55%
1113 NUKO Nekonium NUKO $0.075735 $5,181 -0.82% 11.75%
1114 DGPT DigiPulse DGPT $0.911519 $5,172 0.03% -11.22% -19.42%
1115 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004746 $5,095 0.00% -14.78% 7.48%
1116 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005567 $5,058 -0.97% -13.37% 48.20%
1117 PLC PlusCoin PLC $0.000905 $4,936 11.32% 67.55% 40.08%
1118 SND Sand Coin SND $0.821432 $4,742 2.51% 41.42% 36.50%
1119 BON Bonpay BON $1.44 $4,602 -0.65% -9.63%
1120 PLX PlexCoin PLX $0.030235 $4,113 9.04% 6.43% -75.23%
1121 MGC MergeCoin MGC $0.011747 $4,035 -1.52% -6.31% -16.79%
1122 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003707 $3,969 -3.11% 9.90% 43.27%
1123 DAY Chronologic DAY $4.25 $3,921 27.72% 18.77% -14.00%
1124 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.120094 $3,808 -1.55% 22.98% 22.46%
1125 MOTO Motocoin MOTO $0.007117 $3,654 -0.74% -3.90% 97.76%
1126 MGC GulfCoin MGC $0.003091 $2,674 -0.79% 71.90% 6.51%
1127 STU bitJob STU $0.031566 $2,619 -0.60% -15.19% 5.21%
1128 DFS DFSCoin DFS $0.005699 $2,532 13.24% 11.11% -27.27%
1129 XOT Internet of T… XOT $2162.31 $2,441 -0.89% 7.85% -1.14%
1130 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009710 $2,392 0.23% 13.65% 158.39%
1131 ELC Elacoin ELC $0.103686 $2,295 32.20% -19.97% 0.89%
1132 WILD Wild Crypto WILD $0.189630 $2,237 7.76% 2.35% -40.95%
1133 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.45 $2,208 -1.48% -8.57% -18.10%
1134 ABC Alphabit ABC $24.06 $2,041 0.34% 7.69% 12.41%
1135 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000309 $2,003 -15.00% -28.42% -44.81%
1136 PEC Peacecoin PEC $0.065998 $1,921 -41.91% -15.51% -21.99%
1137 PNX Phantomx PNX $0.015728 $1,902 0.09% 14.19% -10.65%
1138 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.227319 $1,864 -23.64% -14.20% -13.20%
1139 MEN PeopleCoin MEN $0.000155 $1,725 -0.82% 7.37% 32.23%
1140 ONG onG.social ONG $0.226288 $1,637 0.08% 21.08% 48.95%
1141 GARY President Joh… GARY $0.154407 $1,620 -9.99% 1.50% -18.40%
1142 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000155 $1,567 -0.74% 7.37% -33.22%
1143 PRES President Trump PRES $0.005251 $1,560 5.50% 1.71% 47.33%
1144 SHND StrongHands SHND $2.1e-08 $1,491 -0.19% -10.93% -24.61%
1145 ACN Avoncoin ACN $0.000464 $1,491 -0.79% -10.57% 17.09%
1146 HYTV Hyper TV HYTV $0.003575 $1,486 -0.14% -17.85% -26.59%
1147 DMC DynamicCoin DMC $0.002096 $1,483 -1.34% -2.40% -54.97%
1148 SISA SISA SISA $0.009958 $1,421 -4.02% -18.05% -28.17%
1149 ANI Animecoin ANI $0.000309 $1,352 26.29% 7.37% 41.88%
1150 ACC AdCoin ACC $0.105932 $1,326 0.86% 25.65% 21.09%
1151 BLX Blockchain Index BLX $2.94 $1,193 0.08% -14.15% 5.25%
1152 FRD Farad FRD $0.069263 $1,172 -0.66% -23.64% -45.15%
1153 HNC Huncoin HNC $0.002009 $1,128 -0.79% -14.30% -7.66%
1154 PRIMU Primulon PRIMU $0.000309 $1,081 -0.82% 114.75% 68.46%
1155 OX OX Fina OX $0.000302 $1,035 71.46% 106.54% 40.13%
1156 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $1,008 0.13% 39.91% 160.52%
1157 APC AlpaCoin APC $0.026099 $880 0.57% 16.73% -10.38%
1158 IBTC iBTC IBTC $0.011313 $850 0.13% -7.01% 158.43%
1159 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005255 $824 -0.79% 0.54% 19.99%
1160 RCN Rcoin RCN $0.000155 $813 -0.71% 7.37% 33.55%
1161 TRIA Triaconta TRIA $9.05 $787 0.13% -6.73% -4.26%
1162 FRN Francs FRN $0.030387 $746 -0.58% -5.64% 4.50%
1163 BAT BatCoin BAT $0.000004 $687 4.85% 20.58% 101.14%
1164 TIE TIES Network TIE $0.108618 $680 1.49% -10.43% 10.18%
1165 WIC Wi Coin WIC $0.003036 $669 -0.81% 7.94% 2.93%
1166 BTBc Bitbase BTBc $0.004173 $667 1.04% -18.38% 28.34%
1167 EGOLD eGold EGOLD $0.017909 $663 88.35% -17.98% 75.08%
1168 UR UR UR $0.001089 $610 -7.13% 28.89% 103.56%
1169 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002164 $603 -15.76% 25.27% -6.62%
1170 FLASH Flash FLASH $0.006337 $562 -0.82% 7.38% 30.58%
1171 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002476 $557 -0.86% -3.12% 30.59%
1172 LDCN LandCoin LDCN $0.001082 $541 -10.52% -11.39% -54.64%
1173 BEST BestChain BEST $0.001515 $541 -0.03% -86.46% 15.13%
1174 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000420 $529 -6.17% 8.50%
1175 MCI Musiconomi MCI $0.031526 LowVol 0.07% -4.47% -9.09%
1176 EAG EA Coin EAG $2.38 LowVol -13.61% -21.39% -25.00%
1177 RHFC RHFCoin RHFC $0.001391 LowVol -0.89% 19.84%
1178 STARS StarCash Network STARS $0.167956 LowVol 0.60% -19.05% -30.47%
1179 ZBC Zilbercoin ZBC $0.029489 LowVol -0.69% -3.31% -21.22%
1180 ETT EncryptoTel [… ETT $0.117163 LowVol -0.83% 39.45% 12.27%
1181 NAMO NamoCoin NAMO $0.000156 LowVol -1.19% -35.77% -25.76%
1182 NTC Natcoin NTC $0.119012 LowVol -0.82% 20.82% -12.64%
1183 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.100760 LowVol 3.52% 19.25% 34.30%
1184 QBT Cubits QBT $0.002542 LowVol -32.57% -29.88% -49.74%
1185 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000155 LowVol -0.83% 7.37% 30.48%
1186 PCN PeepCoin PCN $0.000155 LowVol -0.79% 7.37% 33.55%
1187 PRN Protean PRN $0.000073 LowVol -1.22% -35.84% -18.67%
1188 SKC Skeincoin SKC $0.031221 LowVol -0.71% 26.45% 157.09%
1189 MAVRO Mavro MAVRO $0.042041 LowVol -0.79% 27.11% 123.78%
1190 EDRC EDRCoin EDRC $0.058990 LowVol -2.61% -28.08% -2.21%
1191 NBIT netBit NBIT $0.073664 LowVol -0.71% 11.86% 26.63%
1192 WA WA Space WA $0.024730 LowVol -0.71% 17.67% 23.51%
1193 MINEX Minex MINEX $0.016739 LowVol -1.71% 9.62% -3.96%
1194 XQN Quotient XQN $0.007728 LowVol -11.42% -7.44% 62.72%
1195 VULC Vulcano VULC $0.006801 LowVol -0.74% -8.95% 34.22%
1196 10MT 10M Token 10MT $0.002212 LowVol 0.13% 62.48%
1197 MONETA Moneta MONETA $0.000464 LowVol -0.71% -19.47% -0.79%
1198 TCOIN T-coin TCOIN $0.000210 LowVol -7.16% -23.35% -14.97%
1199 XRY Royalties XRY $0.000153 LowVol -0.71% -0.84% -92.64%
1200 QORA Qora QORA $0.216386 LowVol -0.82% -15.87% 0.58%
1201 MARX MarxCoin MARX $0.001120 LowVol -0.50% -11.31% 12.62%
1202 FUDD DimonCoin FUDD $0.001358 LowVol 0.13% -6.73% 12.48%
1203 SWP Swapcoin SWP $0.104052 LowVol 0.08% -6.73% -4.32%
1204 CASH Cash Poker Pro CASH $0.041184 LowVol 0.13% -15.12% -42.03%
1205 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013138 LowVol -0.71% -33.02% 23.81%
1206 FAP FAPcoin FAP $0.011222 LowVol -0.52% 63.54%
1207 EBIT eBIT EBIT $0.003440 LowVol 0.08% 7.40% 121.20%
1208 BIT First Bitcoin BIT $0.013601 LowVol -0.71% 40.50% 6.75%
1209 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 2.87% -20.45% 29.12%
1210 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004791 LowVol 9.79% 14.90% -1.71%
1211 KARMA Karmacoin KARMA $0.000155 LowVol -0.79% 7.36% 32.53%
1212 HIGH High Gain HIGH $0.000309 LowVol -0.74% -27.75% -56.30%
1213 BITOK Bitok BITOK $0.000155 LowVol -0.71% 7.37% 54.52%
1214 DBG Digital Bulli… DBG $0.006801 LowVol -0.82% 64.61% 1.51%
1215 CBD CBD Crystals CBD $0.002782 LowVol -0.82% 7.48% 71.71%
1216 BSN Bastonet BSN $0.000927 LowVol -0.82% 27.43% 33.61%
1217 MAGN Magnetcoin MAGN $0.632155 LowVol -0.82% 11.04% 35.23%
1218 GRN Granite GRN $0.015765 LowVol 0.27% -7.19% 91.53%
1219 EUSD eUSD EUSD $0.000272 LowVol 0.12% 19.25% 32.06%
1220 SAK Sharkcoin SAK $0.001688 LowVol 0.52% -2.17% -35.16%
1221 WOW Wowcoin WOW $0.000155 LowVol -0.72% 2.72% 10.29%
1222 QBC Quebecoin QBC $0.002473 LowVol -0.79% 7.36% 25.69%
1223 EVC EventChain EVC $0.135769 LowVol 0.08% -9.74% 26.39%
1224 FFC FireFlyCoin FFC $0.000155 LowVol -0.82% 7.37% 29.59%
1225 PRM PrismChain PRM $0.001700 LowVol -0.74% 7.36% 19.31%
1226 EXRN EXRNchain EXRN $4.5e-07 LowVol -49.94% -53.20% -4.44%
1227 DASHS Dashs DASHS $0.052551 LowVol -0.82% -1.58% 44.66%
1228 COUPE Coupecoin COUPE $0.000152 LowVol -0.75% 154.12% 1385.81%
1229 ACES Aces ACES $0.000155 LowVol -0.71% -0.76% -24.82%
1230 CYDER Cyder CYDER $0.000309 LowVol -0.74% 7.37% 33.55%
1231 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002164 LowVol -0.82% 7.36% 40.50%
1232 INDIA India Coin INDIA $0.000464 LowVol -0.74% 61.06% 72.60%
1233 LEPEN LePen LEPEN $0.000154 LowVol -0.54% 58.44% 43.61%
1234 LKC LinkedCoin LKC $0.000309 LowVol -0.71% -28.42% 41.42%
1235 GAY GAY Money GAY $0.017331 LowVol -2.69% -4.62% 113.63%
1236 YES Yescoin YES $0.000155 LowVol -0.17% 9.49% 300.90%
1237 VOYA Voyacoin VOYA $2.47 LowVol -0.82% -15.28% 55.01%
1238 IPY Infinity Pay IPY $0.001810 LowVol 0.12% 2.45%
1239 TODAY TodayCoin TODAY $0.000927 LowVol -0.71% -13.76%
1240 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.102010 LowVol -0.71% -6.64%
1241 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000181 LowVol 0.08% -6.38% -2.40%
1242 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001391 LowVol -27.51% -36.34% 20.20%
1243 ASN Aseancoin ASN $0.006337 LowVol -0.82% -8.48% -66.13%
1244 PI PiCoin PI $0.002318 LowVol -0.74% 8.92%
1245 GAIN UGAIN GAIN $0.002164 LowVol -0.82% 20.64% 48.51%
1246 KASHH KashhCoin KASHH $0.000155 LowVol -0.79% 7.43% 34.07%
1247 TELL Tellurion TELL $0.000291 LowVol 5.22% 96.90% 75.41%
1248 AXIOM Axiom AXIOM $0.022721 LowVol -0.82% 7.48% 28.31%
1249 TOP TopCoin TOP $0.000329 LowVol -31.05% 13.47% -33.99%
1250 X2 X2 X2 $0.000155 LowVol -0.82% -46.26% 33.55%
1251 IQT iQuant IQT $0.145198 LowVol -0.74% -8.22% -12.12%
1252 BXC Bitcedi BXC $0.003253 LowVol -0.84% -16.13% 18.27%
1253 DISK DarkLisk DISK $0.001236 LowVol -0.82% -3.45%
1254 YEL Yellow Token YEL $0.005250 LowVol 0.08% -5.21% -3.00%
1255 DON Donationcoin DON $0.000626 LowVol -1.78% -10.73% 27.30%
1256 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000309 LowVol -0.71% 7.37% -10.97%
1257 GMX GoldMaxCoin GMX $0.004252 LowVol -37.12% 266.78% 311.06%
1258 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.014220 LowVol -0.74% 94.65% 280.38%
1259 FUTC FutCoin FUTC $0.003091 LowVol -37.27% 34.22% 57.87%
1260 9COIN 9COIN 9COIN $0.003864 LowVol 1.20% 7.37% 47.19%
1261 REGA Regacoin REGA $0.001236 LowVol -0.71% 16.52% -19.75%
1262 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003709 LowVol -0.74% -21.91% -19.47%
1263 TURBO TurboCoin TURBO $0.000155 LowVol -0.71% 7.37% 33.55%
1264 XTD XTD Coin XTD $0.000155 LowVol -0.79%
1265 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002628 LowVol -0.71% 7.37% -6.09%
1266 HCC Happy Creator… HCC $0.000618 LowVol -0.79% 7.48% -10.77%
1267 HDLB HODL Bucks HDLB $0.051005 LowVol -0.74% 45.82% 14.87%
1268 TEAM TeamUp TEAM $0.000309 LowVol -0.82% 7.48%
1269 WINK Wink WINK $0.000155 LowVol -0.79% -32.13%
1270 LTH LAthaan LTH $0.000773 LowVol -0.79% 7.37% 28.46%
1271 TRICK TrickyCoin TRICK $0.019938 LowVol -0.71% 62.96% 82.98%
1272 EGG EggCoin EGG $0.058424 LowVol -0.74% 7.36% 32.85%
1273 BGR Bongger BGR $0.000166 LowVol 4.74% -6.99% 35.68%
1274 CC CyberCoin CC $0.000309 LowVol -0.71% 7.37% 99.53%
1275 MBL MobileCash MBL $0.000618 LowVol 7.37% 78.07%
1276 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.059950 LowVol 5.32% 19.52% 56.63%
1277 STEX STEX STEX $1.13 LowVol -2.03% 0.26% 31.75%
1278 HYPER Hyper HYPER $0.033385 LowVol -0.79% -27.78%
1279 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.477903 LowVol -0.79% 48.53% 78.00%
1280 AV AvatarCoin AV $0.057033 LowVol -0.71% 10.06%
1281 SPORT SportsCoin SPORT $0.001391 LowVol
1282 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000155 LowVol -0.71% 33.52%
1283 SFE SafeCoin SFE $0.000155 LowVol -0.71% 7.37% 36.98%
1284 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -24.40% -9.62% -98.40%
1285 IFC Infinitecoin IFC $0.000021 LowVol -2.82% 21.95% 55.80%
1286 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol 9.07% -60.25%
1287 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -22.29%
1288 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1289 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 32.55%
1290 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 34.53%
1291 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol -2.89% -8.96%
1292 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1293 XAU Xaucoin XAU $0.040620 LowVol 6.49% -10.44%
1294 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 46.29%
1295 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 0.41% 87.72%
1296 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 26.78%
1297 IRL IrishCoin IRL $0.002823 LowVol -1.83% 23.30%
1298 CYC Cycling Coin CYC $0.001266 LowVol -2.29% -7.34%
1299 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 32.65%
1300 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000855 LowVol -0.98% 5.16%
1301 CME Cashme CME $0.000138 LowVol -4.20% -5.83%
1302 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol -2.81%
1303 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -3.65% -6.38%
1304 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003958 LowVol -5.19% 14.70%
1305 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -23.51%
1306 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol 4.25% 28.41%
1307 OP Operand OP $0.000979 LowVol -2.71% 10.61%
1308 TCR TheCreed TCR $0.000279 LowVol -2.93% -29.55%
1309 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol -4.65%
1310 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol -5.92%
1311 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1312 XID International… XID $0.009420 LowVol -2.23%
1313 POKE PokeCoin POKE $0.000139 LowVol -3.24%
1314 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol -5.87% 17.10%
1315 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol 0.72% 16.78%
1316 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002742 LowVol -4.76%
1317 GBRC Global Busine… GBRC $0.000288 LowVol 0.01%
1318 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol -1.84% 22.09%
1319 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol 3.64% 158.27%
1320 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol -2.34%
1321 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -2.33% 1.27%
1322 XDE2 XDE II XDE2 $2.06 LowVol -1.60% -2.55%
1323 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000460 LowVol 6.55% -14.54%
1324 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.009044 LowVol 6.49% 23.57%
1325 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol 0.52%
1326 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -79.50%
1327 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol -2.28% 22.13%
1328 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -87.11%
1329 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol -4.66% 20.16%
1330 EFYT Ergo EFYT $14.78 LowVol -18.42% 66.22%
1331 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol -2.73% 21.38%
1332 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1333 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol -12.50%
1334 UNC UNCoin UNC $0.000149 28.60%
1335 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1336 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 34.06%
1337 FC Facecoin FC $0.003480 51.25%
1338 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -4.55%
1339 FBL Faceblock FBL $0.001654 -1.66%

Quay lại phần 1

Phản hồi