Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 11/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 11/12/2017 (GMT +7) của 1339 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 11/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15464.00 trên tổng giá trị $258,749,833,600

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $449.58 trên tổng giá trị $43,274,236,173

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1323.31 trên tổng giá trị $22,295,060,715

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.41 trên tổng giá trị $12,269,958,481

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.237212 trên tổng giá trị $9,189,390,027

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.52 trên tổng giá trị $9,979,888 đã biến động tăng 722.81% trong 1h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.179600 trên tổng giá trị $282,154 đã biến động tăng 98.92% trong 1h qua

    + Đồng VIDZ PureVidz (VIDZ) đang có giá hiện tại $0.010209 trên tổng giá trị $1,278,981 đã biến động tăng 95.03% trong 1h qua

    + Đồng EGOLD eGold (EGOLD) đang có giá hiện tại $0.017831 trên tổng giá trị đã biến động tăng 87.80% trong 1h qua

    + Đồng CONX Concoin (CONX) đang có giá hiện tại $0.008436 trên tổng giá trị $6,279 đã biến động tăng 64.15% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000053 trên tổng giá trị $28,794,876 đã biến động tăng 717.93% trong 24h qua

    + Đồng WORM HealthyWormCoin (WORM) đang có giá hiện tại $0.000920 trên tổng giá trị $103,112 đã biến động tăng 538.76% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.52 trên tổng giá trị $9,979,888 đã biến động tăng 418.52% trong 24h qua

    + Đồng VIDZ PureVidz (VIDZ) đang có giá hiện tại $0.010209 trên tổng giá trị $1,278,981 đã biến động tăng 399.04% trong 24h qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $23.07 trên tổng giá trị đã biến động tăng 337.83% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000151 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1371.02% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $23.07 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1148.45% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.354094 trên tổng giá trị $26,774,641 đã biến động tăng 1102.09% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009548 trên tổng giá trị đã biến động tăng 725.95% trong 7 ngày qua

    + Đồng TRADE Tradecoin (TRADE) đang có giá hiện tại $0.002809 trên tổng giá trị $22,097 đã biến động tăng 426.47% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 11/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 XCO X-Coin XCO $87,364 $0.007054 12,384,976 $8,562 -0.03% 17.96% 34.33%
702 ICOB ICOBID ICOB $82,323 $0.000772 106,701,874 $644 -1.38% 34.59% 35.67%
703 RPC RonPaulCoin RPC $81,215 $0.090381 898,589 $610 -5.00% -4.08% 18.50%
704 CRDNC Credence Coin CRDNC $80,316 $0.023436 3,427,006 $781,667 -4.31% -46.97% -99.40%
705 KURT Kurrent KURT $78,949 $0.007959 9,919,485 $7,075 0.32% 28.92% 15.90%
706 KRONE Kronecoin KRONE $78,436 $0.020846 3,762,617 $655 -1.38% 36.17% 85.19%
707 EOT EOT Token EOT $78,093 $0.009453 8,260,903 $1,211 -23.75% -3.76% -28.81%
708 MRJA GanjaCoin MRJA $74,872 $0.016818 4,451,920 $582 -1.44% -75.68% -50.45%
709 ERY Eryllium ERY $63,560 $0.011604 5,477,211 $553 -0.36% -4.87% 93.42%
710 FLAX Flaxscript FLAX $59,858 $0.010717 5,585,497 $798 -1.01% 8.85% -54.02%
711 PONZI PonziCoin PONZI $59,040 $0.068564 861,099 $696 -10.81% -32.68% 83.03%
712 EREAL eREAL EREAL $58,588 $0.000856 68,427,562 $538 10.14% 73.83% 34.44%
713 LUNA Luna Coin LUNA $54,655 $0.033013 1,655,561 $746 -7.45% 1.25% 74.60%
714 RBT Rimbit RBT $53,113 $0.000460 115,499,623 $2,356 -1.41% 4.59% -17.92%
715 LTCR Litecred LTCR $49,647 $0.001642 30,227,750 $683 -13.28% -41.45% 13.12%
716 ICON Iconic ICON $47,472 $0.080068 592,894 $5,083 -1.38% 38.13% 16.95%
717 ITZ Interzone ITZ $47,448 $0.025145 1,886,990 $1,461 -1.62% -0.59% 70.00%
718 MSCN Master Swiscoin MSCN $40,413 $0.000904 44,722,690 $1,047 5.33% 6.71% -18.90%
719 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $33,174 $0.038075 871,302 $4,245 -1.40% 26.80% 183.50%
720 FRAZ Frazcoin FRAZ $29,522 $0.003190 9,254,198 $701 -1.38% -3.00% 413.60%
721 LBTC LiteBitcoin LBTC $27,751 $0.008704 3,188,280 $16,712 2.91% -14.88% 227.65%
722 XOC Xonecoin XOC $21,195 $0.050464 420,000 $620 -1.44%
723 XRC Rawcoin XRC $19,932 $0.028276 704,882 $1,450 -1.66% -6.18% 46.12%
724 LVPS LevoPlus LVPS $19,730 $0.013038 1,513,256 $3,435 -1.38% 53.38% 56.70%
725 GRIM Grimcoin GRIM $18,867 $0.000951 19,839,329 $555 -1.38% -58.56% -57.51%
726 CREVA CrevaCoin CREVA $17,877 $0.000491 36,390,750 $4,067 -1.44% -15.23% -34.69%
727 GSR GeyserCoin GSR $17,590 $0.375337 46,864 $4,098 -0.29% -39.66% 323.46%
728 CRTM Corethum CRTM $16,961 $0.006784 2,500,000 $997 -0.18% -6.93% 33.50%
729 HMC HarmonyCoin HMC $5,919 $0.010546 561,235 $1,054 -0.10% -10.24% -8.68%
730 UNITY SuperNET UNITY $36,948,131 $45.28 816,061 LowVol -3.26% 3.44% -50.20%
731 XPA XPlay XPA $21,856,900 $0.021857 1,000,000,000 LowVol 0.19% -6.88% -21.11%
732 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 1.77%
733 ECN E-coin ECN $6,741,550 $1.43 4,729,087 LowVol -1.65% -55.34% -27.39%
734 YASH YashCoin YASH $6,589,671 $0.658949 10,000,274 LowVol -1.44% 30.67% 43.69%
735 ECOB Ecobit ECOB $5,825,067 $0.013106 444,444,444 LowVol -4.30% -10.01% 13.64%
736 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol 6.73%
737 XC XCurrency XC $4,592,522 $0.782272 5,870,748 LowVol -1.44% -37.18%
738 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 56.49%
739 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 1.42% 25.62%
740 OPT Opus OPT $3,275,588 $0.023384 140,080,549 LowVol 2.07% 2.37% -6.38%
741 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,876,232 $0.474118 6,066,490 LowVol -1.44% 63.96% 84.20%
742 ADST AdShares ADST $2,858,884 $0.237184 12,053,445 LowVol 3.58% 2.74% -10.42%
743 LOG Woodcoin LOG $2,361,455 $0.293889 8,035,193 LowVol -1.44% -6.61% -0.65%
744 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,116,533 $0.070551 30,000,000 LowVol 1.65% 2.96% -28.95%
745 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,066,812 $4.44 465,952 LowVol -0.79% -2.50% -16.81%
746 PIPL PiplCoin PIPL $2,060,280 $0.024691 83,444,258 LowVol -1.08% -0.76% -31.45%
747 CBX Crypto Bullion CBX $2,005,428 $1.99 1,005,746 LowVol -1.44% 8.06% 8.32%
748 ITT Intelligent T… ITT $1,766,091 $0.180252 9,797,899 LowVol -0.21% 8.74%
749 ANC Anoncoin ANC $1,749,497 $0.829021 2,110,317 LowVol -23.03% -33.56% 65.12%
750 RC RussiaCoin RC $1,722,608 $0.205614 8,377,873 LowVol 0.64% -1.21% 17.66%
751 HTC HitCoin HTC $1,686,692 $0.000153 10,996,318,099 LowVol -1.38% 6.56% 32.81%
752 WGO WavesGo WGO $1,620,390 $0.168218 9,632,680 LowVol 0.76% 15.48% 22.51%
753 NKA IncaKoin NKA $1,604,939 $0.000141 11,410,872,046 LowVol 5.79% 1.69% 36.73%
754 JNS Janus JNS $1,288,821 $0.055986 23,020,335 LowVol -42.03% -23.96% -62.22%
755 VIDZ PureVidz VIDZ $1,278,981 $0.010209 125,279,775 LowVol 95.03% 399.04% 327.09%
756 SDC ShadowCash SDC $1,270,328 $0.189739 6,695,133 LowVol -1.44% 14.61% 63.95%
757 STRC StarCredits STRC $1,229,661 $0.273258 4,500,000 LowVol -0.85% 21.81% 31.26%
758 ORB Orbitcoin ORB $1,188,363 $0.383947 3,095,122 LowVol -1.30% 3.04% 11.43%
759 GIM Gimli GIM $1,117,384 $0.013967 80,000,000 LowVol -0.18% -14.79% 123.25%
760 BTSR BTSR BTSR $1,116,864 $0.340065 3,284,266 LowVol -0.87% -1.57% 61.17%
761 DCY Dinastycoin DCY $1,089,704 $0.000767 1,420,858,063 LowVol -1.44% 5.71% 52.68%
762 UTC UltraCoin UTC $1,050,260 $0.023513 44,667,971 LowVol -0.09% -10.65% -29.21%
763 INPAY InPay INPAY $1,007,750 $0.100775 10,000,000 LowVol -1.44% 5.98% -9.71%
764 NET NetCoin NET $957,461 $0.001216 787,126,712 LowVol -1.43% 6.09% 39.30%
765 METAL MetalCoin METAL $943,945 $0.012271 76,925,527 LowVol -1.47% -4.22% 19.39%
766 CARBON Carboncoin CARBON $879,364 $0.000057 15,392,009,802 LowVol -2.84% -18.98% -37.42%
767 HBN HoboNickels HBN $851,569 $0.014265 59,696,358 LowVol -1.47% 2.07% 10.31%
768 EBET EthBet EBET $830,226 $0.097645 8,502,500 LowVol -0.18% 8.25% 18.99%
769 GOOD Goodomy GOOD $812,201 $0.001840 441,349,000 LowVol -1.45% 85.02% 8.58%
770 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $787,223 $0.000034 22,887,121,164 LowVol -68.05% -43.26% -22.41%
771 VAL Valorbit VAL $736,439 $0.000138 5,322,359,008 LowVol -3.96% 19.56%
772 NOBL NobleCoin NOBL $712,942 $0.000308 2,315,782,749 LowVol -1.27% -1.59% 17.52%
773 OTX Octanox OTX $704,045 $0.082829 8,500,001 LowVol -3.24% 64.25% 26.71%
774 TROLL Trollcoin TROLL $693,978 $0.001226 566,041,738 LowVol -1.43% 2.77% 20.82%
775 RIYA Etheriya RIYA $655,225 $0.414298 1,581,531 LowVol -1.38% -2.98% 31.82%
776 USC Ultimate Secu… USC $633,012 $0.061201 10,343,113 LowVol -1.38% -0.43% -36.88%
777 BPC Bitpark Coin BPC $627,279 $0.008364 75,000,000 LowVol -1.45% -14.56% 0.06%
778 TGC Tigercoin TGC $621,052 $0.014265 43,536,800 LowVol 41.01% 23.76% 132.41%
779 AU AurumCoin AU $610,136 $2.06 296,216 LowVol 0.24% 3.89% 29.84%
780 CCN CannaCoin CCN $601,059 $0.127883 4,700,069 LowVol -1.38% 5.63% 24.08%
781 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -54.25%
782 SAC SACoin SAC $584,243 $0.083289 7,014,649 LowVol -1.44% 18.89% 11.90%
783 V Version V $581,340 $0.001239 469,363,996 LowVol -1.81% 9.35% 8.68%
784 TIT Titcoin TIT $563,620 $0.011295 49,898,202 LowVol -1.20% 18.66% 57.60%
785 J Joincoin J $543,119 $0.221826 2,448,402 LowVol -1.19% -29.72% 168.12%
786 FNC FinCoin FNC $537,785 $0.041758 12,878,667 LowVol -0.42% 68.24% 32.25%
787 SLG Sterlingcoin SLG $533,354 $0.126777 4,207,021 LowVol 0.04% 13.92% 33.01%
788 ITI iTicoin ITI $522,701 $16.33 32,000 LowVol 0.05% -1.47% -25.81%
789 CHESS ChessCoin CHESS $515,752 $0.009545 54,032,769 LowVol -1.97% 8.25% 24.37%
790 PIGGY Piggycoin PIGGY $507,747 $0.001041 487,524,918 LowVol -0.70% 17.71% 35.88%
791 NETKO Netko NETKO $503,333 $0.115040 4,375,290 LowVol -1.07% 8.30% -10.13%
792 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 51.16%
793 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -62.65%
794 NYAN Nyancoin NYAN $477,938 $0.001499 318,888,644 LowVol -0.85% 4.14% 84.21%
795 ICN iCoin ICN $466,172 $0.015952 29,223,044 LowVol -1.38% 5.45% 8.91%
796 WAY WayGuide WAY $460,347 $0.004602 100,040,708 LowVol -1.38% 6.46% 31.91%
797 DDF DigitalDevelo… DDF $459,661 $0.089807 5,118,307 LowVol -1.34% 17.35% -21.12%
798 DAXX DaxxCoin DAXX $458,323 $0.000920 498,331,480 LowVol -0.91% 7.77% 31.90%
799 FUCK FuckToken FUCK $456,190 $0.008877 51,392,878 LowVol -0.21% 43.07% 23.60%
800 FLT FlutterCoin FLT $446,580 $0.001386 322,214,524 LowVol -1.52% -13.05% 19.25%
801 XGR GoldReserve XGR $442,498 $0.025770 17,171,382 LowVol 0.74% -8.70% 2.83%
802 I0C I0Coin I0C $431,330 $0.020554 20,985,417 LowVol -1.44% 304.04% 79.42%
803 FUNK The Cypherfunks FUNK $429,921 $0.000009 46,317,932,499 LowVol 1.87% 0.93% 57.30%
804 SWING Swing SWING $416,964 $0.149837 2,782,781 LowVol -1.50% 41.52% 55.82%
805 LOT LottoCoin LOT $393,293 $0.000027 14,491,014,421 LowVol -1.17% 10.44% 33.76%
806 FRC Freicoin FRC $385,590 $0.013038 29,574,583 LowVol 25.03% 35.06% 39.12%
807 UFR Upfiring UFR $384,166 $0.026678 14,400,000 LowVol -0.21% -20.32% -5.08%
808 KUSH KushCoin KUSH $374,236 $0.068670 5,449,737 LowVol -1.46% 1.20% -1.22%
809 BERN BERNcash BERN $372,990 $0.005236 71,234,301 LowVol -1.41% 6.63% 29.18%
810 BXT BitTokens BXT $370,881 $0.659130 562,683 LowVol -1.38% 10.25% -20.21%
811 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 36.18%
812 CFT CryptoForecast CFT $352,936 $0.007673 46,000,000 LowVol -1.65% -15.10% -14.04%
813 STS Stress STS $346,736 $0.000614 565,134,332 LowVol -1.44% 6.46%
814 PR Prototanium PR $342,675 $1.75 195,938 LowVol -1.16% -4.31% 33.67%
815 CAT Catcoin CAT $332,418 $0.053532 6,209,700 LowVol 41.52% 47.59% 168.66%
816 XPTX PlatinumBAR XPTX $331,888 $0.778412 426,366 LowVol -0.63% -10.41% 9.78%
817 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol -6.26% 17.89%
818 TTC TittieCoin TTC $326,392 $0.000259 1,259,816,434 LowVol -1.60% 35.57% 40.87%
819 BIGUP BigUp BIGUP $325,100 $0.000153 2,119,501,641 LowVol -1.45% 1.85% 35.70%
820 SH Shilling SH $322,548 $0.008129 39,676,225 LowVol -1.44% 2.59% 271.42%
821 TRI Triangles TRI $321,877 $4.42 72,891 LowVol -1.62% 35.11% 16.66%
822 MAD SatoshiMadness MAD $306,879 $0.000153 2,000,683,485 LowVol -1.47%
823 Q2C QubitCoin Q2C $304,583 $0.001227 248,215,358 LowVol -1.38% 6.46% -1.13%
824 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $294,173 $0.022187 13,258,680 LowVol -1.50% 3.85% 40.79%
825 WMC WMCoin WMC $293,515 $0.025462 11,527,489 LowVol -1.44% 11.14% 40.23%
826 BLC Blakecoin BLC $282,640 $0.018690 15,122,697 LowVol -1.42% 8.10% 54.76%
827 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $279,557 $0.352483 793,108 LowVol 25.27% 29.31% 172.93%
828 EVO Evotion EVO $270,723 $0.085371 3,171,150 LowVol -1.40% 1.06% 16.09%
829 PASL Pascal Lite PASL $267,921 $0.062122 4,312,850 LowVol 3.14% 6.26% 36.56%
830 BUN BunnyCoin BUN $262,865 $0.000003 102,326,191,375 LowVol -0.83% -28.65% -0.38%
831 ENT Eternity ENT $255,886 $0.062428 4,098,879 LowVol -1.44% -11.41% -39.81%
832 TRK Truckcoin TRK $249,235 $0.001582 157,547,272 LowVol -1.11% -16.26% -27.06%
833 GAIA GAIA GAIA $248,078 $0.010293 24,101,381 LowVol -4.75% 8.68%
834 PHS Philosopher S… PHS $246,313 $0.040954 6,014,340 LowVol 1.78% 22.54% 56.23%
835 WYV Wyvern WYV $245,984 $0.138201 1,779,904 LowVol -1.44% 6.51% 18.69%
836 STV Sativacoin STV $244,541 $0.034507 7,086,767 LowVol -39.82% -16.86% 9.14%
837 CON PayCon CON $237,887 $0.010324 23,042,604 LowVol -2.40% -35.68% 100.17%
838 SPACE SpaceCoin SPACE $231,055 $0.011001 21,003,865 LowVol -5.62% -1.75% 29.13%
839 4CHN ChanCoin 4CHN $226,373 $0.033756 6,706,081 LowVol -1.44% 36.96% 16.79%
840 GRT Grantcoin GRT $225,176 $0.005215 43,177,351 LowVol -1.39% 6.46% 5.10%
841 EVIL Evil Coin EVIL $221,696 $0.010547 21,020,383 LowVol -0.97% 3.81% 19.49%
842 GTC Global Tour Coin GTC $220,048 $0.007363 29,887,402 LowVol -1.44% 1.93% 67.42%
843 YAC Yacoin YAC $215,465 $0.001797 119,895,322 LowVol -4.05% 55.33%
844 FIRE Firecoin FIRE $214,864 $2.18 98,412 LowVol -1.44% 18.37% 47.39%
845 SHDW Shadow Token SHDW $211,497 $0.030214 7,000,000 LowVol -7.66% -35.26%
846 IMS Independent M… IMS $209,232 $0.038971 5,368,934 LowVol -1.54% 96.12% 84.04%
847 HMP HempCoin HMP $208,092 $0.000153 1,356,645,470 LowVol -1.38% 6.56% 32.54%
848 BUMBA BumbaCoin BUMBA $206,835 $0.009203 22,474,196 LowVol -1.38% 68.72% 57.95%
849 RED RedCoin RED $196,915 $0.002657 74,107,896 LowVol -0.96% 15.23% 29.83%
850 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 80.64%
851 CYP Cypher CYP $194,184 $0.030507 6,365,285 LowVol -0.97% 36.58%
852 HAL Halcyon HAL $194,079 $0.036506 5,316,346 LowVol -1.44% -4.93% 32.54%
853 HODL HOdlcoin HODL $193,316 $0.001227 157,540,305 LowVol -1.44% 6.46% 19.50%
854 MNC Mincoin MNC $192,704 $0.047806 4,030,919 LowVol -1.79% 2.12% 4.08%
855 OHM OHM OHM $192,553 $0.006442 29,889,079 LowVol -1.44%
856 XRE RevolverCoin XRE $191,847 $0.008590 22,334,656 LowVol -1.38% -12.82% 26.32%
857 BTPL Bitcoin Planet BTPL $188,247 $0.033539 5,612,715 LowVol 17.69% 3.15% 35.95%
858 MCRN MACRON MCRN $182,528 $0.000455 401,421,401 LowVol 1.20% 2.18% -4.77%
859 E4ROW E4ROW E4ROW $180,459 $0.031319 5,762,000 LowVol -0.18% -7.14% 63.45%
860 FRK Franko FRK $175,195 $0.188227 930,767 LowVol 0.57% 27.50%
861 EMD Emerald Crypto EMD $174,931 $0.009150 19,117,129 LowVol 2.86% 11.29% -8.32%
862 DLC Dollarcoin DLC $174,606 $0.019173 9,106,714 LowVol -1.44% 6.56% 32.54%
863 RBX Ripto Bux RBX $170,426 $0.000447 381,236,123 LowVol -1.42% -14.20% 1.87%
864 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
865 TEK TEKcoin TEK $166,796 $0.000118 1,414,054,562 LowVol 3.37% -3.83% 2.39%
866 ARCO AquariusCoin ARCO $163,175 $0.109057 1,496,240 LowVol -1.45% 12.67% 34.37%
867 BOST BoostCoin BOST $160,025 $0.013498 11,855,487 LowVol 14.12% 8.94% -24.96%
868 URC Unrealcoin URC $158,386 $0.022548 7,024,402 LowVol -1.44% 6.46% -14.57%
869 JET Jetcoin JET $157,506 $0.032325 4,872,509 LowVol -4.12% -41.98%
870 XCRE Creatio XCRE $156,350 $0.007619 20,520,514 LowVol -5.39% 8.57% 54.58%
871 KED Darsek KED $156,335 $0.010737 14,560,244 LowVol -1.38% 0.66% -12.00%
872 ANTI AntiBitcoin ANTI $154,077 $0.008822 17,465,159 LowVol 3.78% -1.80%
873 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol 8.24% 37.33%
874 DUO ParallelCoin DUO $147,228 $0.487779 301,834 LowVol -1.46% -15.41% -31.85%
875 LEA LeaCoin LEA $145,747 $0.000463 314,979,891 LowVol -1.22% 6.02% -16.63%
876 XRA Ratecoin XRA $144,750 $0.001259 114,969,650 LowVol 0.27% 11.44% -2.93%
877 CTO Crypto CTO $137,247 $0.011197 12,257,259 LowVol -1.38% 2.06% -13.91%
878 BIP BipCoin BIP $135,283 $0.083136 1,627,261 LowVol -1.44% 20.21% 70.47%
879 AMBER AmberCoin AMBER $134,059 $0.003068 43,699,481 LowVol -1.38% -52.68% -43.53%
880 PX PX PX $133,098 $0.001387 95,967,155 LowVol -3.74% -33.42%
881 AMMO Ammo Rewards AMMO $131,231 $0.001687 77,777,777 LowVol -1.44% 46.38% 27.88%
882 BAS BitAsean BAS $128,167 $0.025633 5,000,000 LowVol -0.18% 18.88% 16.73%
883 URO Uro URO $127,778 $0.105837 1,207,310 LowVol 18.89% 5.24% 80.73%
884 VOT VoteCoin VOT $126,350 $0.007669 16,474,625 LowVol -1.44% -15.51% -29.85%
885 SOON SoonCoin SOON $126,165 $0.010124 12,462,620 LowVol -1.44% 2.38% 26.66%
886 CRX Chronos CRX $122,835 $0.001666 73,729,962 LowVol -2.90% 26.88% 58.09%
887 611 SixEleven 611 $121,931 $0.282502 431,612 LowVol 45.41% 40.14% 59.17%
888 MARS Marscoin MARS $119,656 $0.004231 28,279,074 LowVol 1.70% -1.97% -0.14%
889 UNITS GameUnits UNITS $116,876 $0.033653 3,472,983 LowVol -1.26% 6.66% -15.89%
890 GPU GPU Coin GPU $112,938 $0.002790 40,477,042 LowVol -1.49% -6.96% 4.52%
891 NEVA NevaCoin NEVA $112,651 $0.045470 2,477,495 LowVol -1.54% -7.44% 2.44%
892 PRC PRCoin PRC $111,796 $0.007056 15,844,600 LowVol -1.44% 4.20% -5.37%
893 BITGOLD bitGold BITGOLD $109,845 $1376.28 79.8131 LowVol -1.11% -16.40% -5.35%
894 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
895 ARG Argentum ARG $109,171 $0.012701 8,595,742 LowVol -3.58% -9.46% -8.09%
896 QTL Quatloo QTL $107,741 $0.013958 7,718,883 LowVol -1.47% 8.87% -1.92%
897 CF Californium CF $106,318 $0.044175 2,406,724 LowVol -1.44% -13.96% 47.15%
898 NRO Neuro NRO $105,804 $0.002761 38,321,277 LowVol 10.88% 19.77% 33.37%
899 MST MustangCoin MST $105,656 $0.167617 630,343 LowVol 2.77% 34.32% 15.84%
900 BRAT BRAT BRAT $100,179 $0.000626 160,000,000 LowVol -3.36% 281.22% 110.08%
901 CAGE CageCoin CAGE $98,477 $9.7e-07 101,168,328,395 LowVol 7.28% -20.20% -9.71%
902 ARB ARbit ARB $96,628 $0.012295 7,859,195 LowVol 52.62%
903 BLRY BillaryCoin BLRY $93,789 $0.010430 8,991,999 LowVol -1.44% 4.92% -28.57%
904 BITZ Bitz BITZ $93,145 $0.046786 1,990,891 LowVol -0.08%
905 JWL Jewels JWL $93,117 $0.004614 20,181,636 LowVol -2.87%
906 BVC BeaverCoin BVC $92,223 $0.029604 3,115,258 LowVol -1.44% 9.31% 22.96%
907 ZMC ZetaMicron ZMC $92,085 $0.000153 600,344,291 LowVol -1.44% 6.46% 32.54%
908 GCC GuccioneCoin GCC $90,235 $0.004448 20,285,537 LowVol -1.47% 6.24% 13.25%
909 ALL Allion ALL $89,929 $0.014506 6,199,359 LowVol -5.25% -22.29% 8.73%
910 ADCN Asiadigicoin ADCN $87,787 $0.003521 24,931,054 LowVol -1.47% 20.40% 23.01%
911 MND MindCoin MND $87,620 $0.005522 15,867,695 LowVol -1.44% 5.68% 32.54%
912 SOIL SOILcoin SOIL $87,415 $0.015330 5,702,048 LowVol 28.82% 1.94% 45.68%
913 MNM Mineum MNM $86,845 $0.009203 9,436,367 LowVol -1.44% -15.24% -35.13%
914 FXE FuturXe FXE $86,737 $0.368435 235,421 LowVol -1.44% 6.35% -68.33%
915 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $85,595 $0.001074 79,719,140 LowVol -1.44% -25.41% 54.35%
916 TSE Tattoocoin (S… TSE $84,259 $0.000932 90,421,856 LowVol -1.52% -36.83% -19.32%
917 VEC2 VectorAI VEC2 $84,224 $0.005062 16,637,855 LowVol -1.38% -6.84% -6.52%
918 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
919 BTQ BitQuark BTQ $79,402 $0.008743 9,081,731 LowVol 0.06% 1.14% 8.81%
920 WARP WARP WARP $78,767 $0.071919 1,095,224 LowVol -4.74% 17.83%
921 DRS Digital Rupees DRS $78,351 $0.000153 510,802,961 LowVol -1.44% 6.46% 32.54%
922 COXST CoExistCoin COXST $77,863 $0.002873 27,100,000 LowVol 0.93% 11.24% 47.00%
923 MAY Theresa May Coin MAY $77,337 $0.003068 25,209,800 LowVol -1.38% -3.45% 0.98%
924 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $76,799 $0.009564 8,030,000 LowVol -0.79% -16.44% -17.65%
925 CNC CHNCoin CNC $76,530 $0.001549 49,413,079 LowVol 4.25% -26.18%
926 POP PopularCoin POP $76,394 $0.000023 3,372,875,244 LowVol 2.62% -2.87% -17.00%
927 EXN ExchangeN EXN $74,811 $0.014669 5,100,000 LowVol -1.36% 1.81% 88.18%
928 $$$ Money $$$ $71,981 $0.001569 45,887,218 LowVol -0.84% 10.17% -18.66%
929 EMP EMoneyPower EMP $71,969 $0.007823 9,200,000 LowVol -1.44%
930 CPN CompuCoin CPN $70,755 $0.003607 19,615,019 LowVol 2.65% -2.93% 18.02%
931 XBTS Beatcoin XBTS $70,541 $0.046266 1,524,686 LowVol -1.84% 45.50% -0.59%
932 300 300 Token 300 $67,644 $225.48 300 LowVol -1.44% -15.36% -11.42%
933 ATX Artex Coin ATX $64,444 $0.003431 18,781,750 LowVol -1.44% 12.83% 12.02%
934 CWXT CryptoWorldX … CWXT $64,140 $0.001076 59,630,200 LowVol -1.29% 28.84% 2.91%
935 BLZ BlazeCoin BLZ $62,766 $0.000103 608,557,394 LowVol 2.03% 0.14% 45.60%
936 SPT Spots SPT $61,635 $0.002751 22,406,021 LowVol -3.38% 14.77% -11.57%
937 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 53.00%
938 BSC BowsCoin BSC $58,741 $0.010584 5,550,102 LowVol -1.44% 6.56% 0.82%
939 CRT CRTCoin CRT $58,363 $0.736256 79,270 LowVol -1.44% 6.46% 32.54%
940 NTWK Network Token NTWK $57,843 $0.004956 11,671,310 LowVol -0.21% 3.75% 14.32%
941 CXT Coinonat CXT $55,808 $0.006472 8,623,200 LowVol -0.03% 0.70% 6.60%
942 SONG SongCoin SONG $54,632 $0.001678 32,565,300 LowVol -3.09% 33.54% 87.78%
943 GPL Gold Pressed … GPL $53,331 $0.207898 256,527 LowVol 0.83% -17.24% -9.79%
944 VIP VIP Tokens VIP $51,201 $0.000614 83,450,403 LowVol -1.44% -14.83% 30.41%
945 G3N G3N G3N $51,035 $0.006749 7,561,891 LowVol -1.44% 6.46% 32.54%
946 EGO EGO EGO $50,615 $0.000844 60,000,001 LowVol -2.42% 20.38%
947 BENJI BenjiRolls BENJI $49,645 $0.002451 20,254,996 LowVol -1.44% 14.79% 10.84%
948 IMPS ImpulseCoin IMPS $47,178 $0.002330 20,245,510 LowVol -0.12% 7.82%
949 BRAIN Braincoin BRAIN $46,451 $0.004602 10,094,424 LowVol -1.47% -25.66% -20.14%
950 DLISK DAPPSTER DLISK $46,016 $0.000460 100,000,000 LowVol -1.44% 39.77%
951 ORLY Orlycoin ORLY $45,598 $0.001244 36,646,779 LowVol -4.04% -2.26%
952 CESC CryptoEscudo CESC $44,208 $0.000307 144,105,100 LowVol -1.38% 6.46% -11.62%
953 PULSE Pulse PULSE $43,866 $0.003068 14,298,972 LowVol -1.44% 18.29% -14.50%
954 DIBC DIBCOIN DIBC $42,929 $0.008586 5,000,000 LowVol -21.29% -1.00% -26.67%
955 MTM MTMGaming MTM $42,286 $0.014095 2,999,967 LowVol 5.37% 75.81%
956 PEX PosEx PEX $41,016 $0.016719 2,453,240 LowVol -1.44% 3.61%
957 XCS CybCSec XCS $39,934 $0.003375 11,834,082 LowVol 3.32% -3.17% 0.01%
958 ROOFS Roofs ROOFS $39,880 $0.000307 130,000,000 LowVol -1.44% 103.96% 32.61%
959 VPRC VapersCoin VPRC $39,347 $0.000050 780,124,964 LowVol -16.97% -48.22% 135.00%
960 SFC Solarflarecoin SFC $39,223 $0.002785 14,083,450 LowVol -10.45% -7.77% -31.93%
961 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,417 $0.005076 7,567,828 3.63%
962 OS76 OsmiumCoin OS76 $37,985 $0.042488 894,026 LowVol -1.47% 16.94% 65.35%
963 HVCO High Voltage HVCO $37,586 $0.025155 1,494,171 LowVol -1.44% 6.56% 32.20%
964 UET Useless Ether… UET $37,529 $0.009463 3,965,716 LowVol -0.18% -15.32% 16.52%
965 ZYD Zayedcoin ZYD $37,351 $0.005982 6,243,840 LowVol -1.44% 6.56% 8.86%
966 BOAT BOAT BOAT $37,245 $0.002008 18,547,845 LowVol -1.44% 7.22% -8.59%
967 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,042 $0.007669 4,829,945 LowVol -1.38% -34.07% 4.05%
968 DPAY DPAY DPAY $36,602 $0.000460 79,541,001 LowVol -1.44% 32.54%
969 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 0.53%
970 JIN Jin Coin JIN $36,255 $0.003681 9,848,485 LowVol -1.44% -78.35% -79.80%
971 OFF Cthulhu Offer… OFF $36,200 $0.013805 2,622,273 LowVol -7.84%
972 CASH Cashcoin CASH $36,133 $0.000783 46,158,242 LowVol -1.44% -37.27% -47.59%
973 PLNC PLNcoin PLNC $34,253 $0.002004 17,089,600 LowVol 7.01%
974 STEPS Steps STEPS $33,894 $0.001820 18,625,017 LowVol -2.84%
975 IMX Impact IMX $33,595 $0.000307 109,509,108 LowVol -1.44% 6.46% 155.85%
976 BNX BnrtxCoin BNX $32,718 $0.001233 26,530,001 LowVol -12.10% 2.00% 13.74%
977 SLEVIN Slevin SLEVIN $32,211 $0.000460 70,000,000 LowVol -1.38% 6.46% 17.98%
978 DIX Dix Asset DIX $30,184 $3e-07 100,000,000,000 LowVol -3.39% 36.57% 15.83%
979 SDP SydPak SDP $29,169 $0.182530 159,804 LowVol -1.44% 34.04%
980 VLTC Vault Coin VLTC $29,150 $0.000961 30,348,000 LowVol -13.70% -8.73% -24.30%
981 TOR Torcoin TOR $29,099 $0.092032 316,179 LowVol -1.44% -29.18% -52.96%
982 ALTC Antilitecoin ALTC $29,002 $0.000920 31,512,613 LowVol -1.44% 6.46% 28.68%
983 BIOS BiosCrypto BIOS $28,878 $0.001387 20,821,709 LowVol -3.74% -17.82%
984 SCS Speedcash SCS $27,912 $0.106604 261,831 LowVol -1.44% 23.32% 51.25%
985 RIDE Ride My Car RIDE $27,729 $0.000274 101,276,976 LowVol -4.99% -40.86%
986 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol -1.16% 6.77% 56.34%
987 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -8.12% -2.06%
988 VRS Veros VRS $26,909 $0.000055 486,609,040 LowVol 0.13% -39.23% 51.26%
989 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol -1.98% -3.84%
990 WBB Wild Beast Block WBB $26,615 $0.157835 168,625 LowVol -15.84% -14.79% -5.88%
991 ZNE Zonecoin ZNE $26,535 $0.010277 2,581,970 LowVol -1.44% -23.31% -6.55%
992 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 LowVol -1.38% 6.46% 0.60%
993 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol 0.57% -5.51%
994 LIR LetItRide LIR $25,091 $0.000691 36,297,904 LowVol -4.04% -0.45%
995 KIC KibiCoin KIC $24,804 $0.001687 14,701,000 LowVol -1.44% -56.54% -78.39%
996 TRADE Tradecoin TRADE $22,097 $0.002809 7,866,379 LowVol 426.47%
997 PLACO PlayerCoin PLACO $21,548 $0.000614 35,120,000 LowVol -21.16% -29.03% -33.50%
998 IBANK iBank IBANK $19,440 $0.004295 4,526,324 LowVol -1.38% -6.85% 65.09%
999 RSGP RSGPcoin RSGP $18,400 $10.65 1,727 LowVol -1.44% 27.47% 6.79%
1000 JS JavaScript Token JS $18,364 $0.002298 7,991,996 LowVol -0.18% -6.74% -22.55%
1001 ELS Elysium ELS $17,815 $0.004448 4,005,012 LowVol -1.44% 1.33% 10.09%
1002 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 54.83%
1003 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $16,606 $0.001227 13,532,750 LowVol -12.34% 0.37% 88.27%
1004 SLFI Selfiecoin SLFI $16,540 $0.000153 107,829,281 LowVol -1.38% 6.46% 33.05%
1005 JOBS JobsCoin JOBS $16,262 $0.000153 106,019,270 LowVol -1.44% -46.77% -33.73%
1006 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 -0.38% 21.21%
1007 GEERT GeertCoin GEERT $15,325 $0.003010 5,091,200 LowVol 4.24% -0.60% 31.69%
1008 BIOB BioBar BIOB $14,809 $0.016719 885,756 LowVol -6.59% -36.24% -19.16%
1009 GBT GameBet Coin GBT $14,699 $0.000691 21,262,780 LowVol -4.04% -50.22%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $14,020 $0.010124 1,384,879 LowVol -1.44% 6.46% 53.46%
1011 ARGUS Argus ARGUS $13,072 $0.011383 1,148,324 LowVol -1.30% -0.91% 27.57%
1012 DAS DAS DAS $12,735 $0.004694 2,712,881 LowVol -6.82%
1013 RUPX Rupaya RUPX $10,997 $0.001801 6,106,514 LowVol 4.30% -71.67% -90.11%
1014 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol
1015 VTA Virtacoin VTA $10,635 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -2.88% -2.95% -72.91%
1016 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -4.04% -22.18%
1017 VOLT Bitvolt VOLT $9,272 $0.000614 15,112,554 LowVol -1.38% -14.83% 40.92%
1018 TSTR Tristar Coin TSTR $8,483 $0.001687 5,027,857 LowVol -1.44% -46.77% -64.78%
1019 CCM100 CCMiner CCM100 $7,905 $0.002352 3,360,417 LowVol 5.37% -0.13% 35.52%
1020 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,790 $0.036777 211,827 LowVol 5.72% 24.60% 80.60%
1021 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -2.96% -15.35%
1022 ULA Ulatech ULA $6,858 $0.034359 199,586 LowVol -1.44% -4.61% 70.25%
1023 CONX Concoin CONX $6,279 $0.008436 744,266 LowVol 64.15% 6.57% 7.03%
1024 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,686,540 LowVol 24.26%
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,805 LowVol 1.73% 29.93%
1026 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,227 $0.003068 1,377,917 LowVol -1.38% 18.29% 2.38%
1027 XNG Enigma XNG $3,825 $0.230080 16,627 LowVol -1.47% 28.01% 27.09%
1028 MGM Magnum MGM $3,645 $0.000920 3,960,151 LowVol -39.99% -79.62%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 2.43%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $2,681 $0.000460 5,826,388 LowVol -1.47% 10.83% 99.35%
1031 NANOX Project-X NANOX $2,401 $30677.40 0.078264 LowVol -1.44% -40.69% -51.32%
1032 TOKEN SwapToken TOKEN $2,119 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol -2.22% 34.82% 12.40%
1033 EBT Ebittree Coin EBT $992 $0.000784 1,264,511 LowVol 9.62% -27.51% 237.88%
1034 ABN Abncoin ABN $852 $0.012578 67,700 LowVol -1.47% 0.17% -6.07%
1035 SOJ Sojourn SOJ $533 $0.001098 485,214 LowVol -2.99% -85.50% 77.33%
1036 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -4.52%
1037 DMB Digital Money… DMB $443 $0.001052 421,300 LowVol 0.22% 4.35% 8.05%
1038 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1039 CALC CaliphCoin CALC $110 $0.001263 87,140 LowVol -5.76% -0.54% 28.96%
1040 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol 0.71% -70.74%
1041 FAL Falcoin FAL $60 $0.000307 196,766 LowVol -1.44% 6.46% 131.37%
1042 APW AppleCoin APW $13 $0.000153 81,967 LowVol -1.44% 6.46% 32.54%
1043 ATMC ATMCoin ATMC $3.61 $18,311,700 0.00% -2.37% 18.14%
1044 BCD Bitcoin Diamo… BCD $41.98 $14,121,700 -0.60% 25.94% -14.46%
1045 CMT CyberMiles CMT $0.230779 $8,110,590 -0.89% -4.14%
1046 ORME Ormeus Coin ORME $3.29 $5,976,280 0.87% 12.77% 14.04%
1047 AI POLY AI AI $19.80 $3,570,880 -0.18% 15.95% 20.98%
1048 ITC IoT Chain ITC $0.905700 $3,515,430 -2.45%
1049 ETN Electroneum ETN $0.108379 $2,472,450 -1.18% -0.21% 48.46%
1050 NULS Nuls NULS $0.785206 $2,059,530 -7.83% -6.46% 41.38%
1051 FRGC Fargocoin FRGC $10.78 $1,859,240 -0.30% 3.79% 7.96%
1052 REC Regalcoin REC $28.91 $1,795,340 0.33% -8.55% -43.18%
1053 FRST FirstCoin FRST $16.11 $1,688,930 -1.02% 12.17% -3.09%
1054 ERO Eroscoin ERO $0.148617 $1,427,030 -4.89% 1.84%
1055 GRX GOLD Reward T… GRX $5.04 $1,089,120 4.11% 1.76% 16.44%
1056 CLUB ClubCoin CLUB $3.48 $1,058,090 -4.04% 5.90% -31.47%
1057 WC WINCOIN WC $0.656488 $948,397 -0.08% -20.99% -7.18%
1058 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.40 $906,992 -0.61% 0.91% 22.79%
1059 TSL Energo TSL $0.030396 $776,849 -2.47% 3.77% -2.32%
1060 STC Santa Coin STC $0.645344 $728,849 2.45% 4.35%
1061 B2X SegWit2x [Fut… B2X $213.45 $692,549 -0.10% 5.53% -5.18%
1062 ADK Aidos Kuneen ADK $43.10 $488,883 5.81% 53.05% 44.32%
1063 RYZ ANRYZE RYZ $0.018659 $467,494 3.76% 17.13% -19.41%
1064 GBG Golos Gold GBG $0.163484 $434,570 3.31% 3.37% 20.30%
1065 BTE BitSerial BTE $6.75 $404,607 -3.42% 3.79% -8.39%
1066 THS TechShares THS $0.909630 $397,562 -4.73% 3.91% -5.91%
1067 XIN Infinity Econ… XIN $0.030677 $317,047 -1.44% -0.47% -0.03%
1068 BOT Bodhi BOT $0.416420 $245,821 1.12% -0.69% -10.63%
1069 VASH VPNCoin VASH $0.008129 $228,085 -5.34% 55.31% 54.71%
1070 BT2 BT2 [CST] BT2 $79.78 $226,746 -1.05% -40.15% -35.65%
1071 SBC StrikeBitClub SBC $1.09 $219,572 15.07% 114.88%
1072 XCPO Copico XCPO $0.020386 $183,017 0.37% 8.51% -13.79%
1073 UGT UG Token UGT $0.397922 $171,141 -7.34% -14.41% -13.94%
1074 LLT LLToken LLT $0.348364 $147,219 -1.06% -2.43% -28.77%
1075 XID Sphre AIR XID $0.170796 $141,744 -0.43% -4.28% -2.28%
1076 SUR Suretly SUR $2.64 $134,762 -0.92% -2.33% -16.32%
1077 BSR BitSoar BSR $0.204004 $122,646 -1.44% 6.60% -11.31%
1078 INF InfChain INF $0.011811 $113,156 -3.60% 0.31% 15.79%
1079 CAPP Cappasity CAPP $0.018813 $111,962 0.60% -7.95%
1080 XYLO XYLO XYLO $0.636570 $92,918 -8.53% 46.82%
1081 TER TerraNova TER $23.07 $86,489 -32.14% 337.83% 1148.45%
1082 ICX ICON ICX $1.80 $84,945 -4.69% 7.21% 16.23%
1083 QBT Qbao QBT $0.216997 $75,093 0.41% -1.06% -18.31%
1084 BTCM BTCMoon BTCM $0.036795 $65,103 -1.55% -4.42% 248.04%
1085 DSR Desire DSR $0.315384 $53,202 -6.43% 9.40% 10.10%
1086 SNOV Snovio SNOV $0.005065 $49,949 -0.65% 17.05%
1087 OXY Oxycoin OXY $0.143366 $43,249 2.57% 9.42% -14.17%
1088 MKR Maker MKR $405.57 $42,531 -0.18% -6.21% -1.14%
1089 SEND Social Send SEND $0.091112 $42,514 16.02% 53.79%
1090 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.086052 $37,381 2.82% 9.11% -4.13%
1091 B3 B3Coin B3 $0.000133 $33,900 29.00% 85.98% 122.95%
1092 BT1 BT1 [CST] BT1 $15277.50 $31,612 -0.18% 7.97% 31.75%
1093 MSD MSD MSD $0.008743 $31,553 -3.08% 1.86% -28.81%
1094 BCDN BlockCDN BCDN $0.084268 $23,942 -1.41% 0.75%
1095 BTU Bitcoin Unlim… BTU $88.37 $19,564 -0.02% -3.31% -32.53%
1096 AIB Advanced Inte… AIB $0.015517 $16,589 -0.88% 68.61% 225.40%
1097 FOR FORCE FOR $0.010389 $15,359 -0.91% 29.20% 64.26%
1098 WISH MyWish WISH $0.151853 $13,100 -0.18% -4.17% 5.18%
1099 EVR Everus EVR $1.38 $13,092 1.96% 14.03% -25.60%
1100 MCR Macro MCR $1.57 $11,651 -1.65% 27.46% -28.51%
1101 VIU Viuly VIU $0.011471 $11,625 -0.60% -6.32% 46.53%
1102 BPL Blockpool BPL $0.164904 $10,856 -3.86% -6.39% 19.95%
1103 BOS BOScoin BOS $1.12 $10,695 0.22% -1.62% 4.07%
1104 GLS GlassCoin GLS $0.583023 $9,419 -14.46% -4.00% -48.09%
1105 DEUS DeusCoin DEUS $0.293429 $8,934 4.23% 6.56% -20.23%
1106 AKY Akuya Coin AKY $0.120869 $8,647 5.72% 13.43% 9.62%
1107 COR CORION COR $0.690240 $8,259 -20.41% 2.34% -20.15%
1108 SKR Sakuracoin SKR $0.009548 $8,019 -15.55% -8.82% 725.95%
1109 HAT Hawala.Today HAT $0.202784 $7,937 -0.18% -34.68% 32.63%
1110 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049569 $7,909 -0.18% -2.99% -12.80%
1111 B2B B2B B2B $0.334973 $6,204 5.92% -8.64% -8.36%
1112 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004726 $5,565 -0.33% -15.07% 7.18%
1113 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002796 $5,274 -2.50% -3.10% 19.59%
1114 DGPT DigiPulse DGPT $0.907543 $5,149 -0.27% -11.71% -19.71%
1115 NUKO Nekonium NUKO $0.075160 $5,141 -1.38% 11.06%
1116 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005543 $5,036 -1.52% -13.67% 47.60%
1117 PLC PlusCoin PLC $0.000901 $4,915 14.74% 67.01% 39.68%
1118 SND Sand Coin SND $0.750484 $4,657 -9.08% 29.02% 24.71%
1119 BON Bonpay BON $1.43 $4,568 -1.19% -10.19%
1120 PLX PlexCoin PLX $0.030005 $4,082 13.20% 5.78% -75.42%
1121 MGC MergeCoin MGC $0.011657 $4,004 -3.08% -7.20% -17.43%
1122 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.119182 $3,779 -2.20% 21.55% 21.83%
1123 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003820 $3,769 1.01% 13.40% 47.48%
1124 MOTO Motocoin MOTO $0.007064 $3,627 -1.40% -4.61% 96.25%
1125 DAY Chronologic DAY $3.87 $3,313 20.52% 9.40% -21.62%
1126 MGC GulfCoin MGC $0.003068 $2,654 -1.44% 70.62% 5.62%
1127 STU bitJob STU $0.031374 $2,603 -0.96% -15.94% 4.49%
1128 DFS DFSCoin DFS $0.005659 $2,521 18.27% 10.19% -27.68%
1129 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009533 $2,438 -2.25% 11.41% 153.58%
1130 XOT Internet of T… XOT $2145.88 $2,423 -1.51% 7.06% -1.89%
1131 WILD Wild Crypto WILD $0.188812 $2,227 7.48% 0.94% -41.20%
1132 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.42 $2,192 -2.13% -9.27% -18.78%
1133 ELC Elacoin ELC $0.102700 $2,167 31.07% -20.80% 0.82%
1134 ABC Alphabit ABC $23.87 $2,026 -0.29% 6.85% 11.58%
1135 PNX Phantomx PNX $0.015550 $2,001 -0.52% 11.99% -11.67%
1136 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000307 $1,988 -23.35% -29.03% -45.15%
1137 PEC Peacecoin PEC $0.065496 $1,906 -42.23% -14.08% -22.31%
1138 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.225751 $1,851 -24.06% -14.74% -13.59%
1139 MEN PeopleCoin MEN $0.000153 $1,712 -1.38% 6.46% 31.29%
1140 ONG onG.social ONG $0.225315 $1,630 -0.21% 20.68% 48.06%
1141 GARY President Joh… GARY $0.153233 $1,608 -10.66% 0.57% -18.98%
1142 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000153 $1,555 -1.38% 6.46% -33.73%
1143 PRES President Trump PRES $0.005211 $1,548 4.84% 0.77% 46.05%
1144 SHND StrongHands SHND $2.1e-08 $1,489 0.81% -11.67% -24.73%
1145 HYTV Hyper TV HYTV $0.003562 $1,480 0.70% -18.34% -27.04%
1146 ACN Avoncoin ACN $0.000460 $1,479 -1.38% -9.93% 16.20%
1147 SISA SISA SISA $0.009907 $1,414 -4.84% -18.14% -28.55%
1148 ANI Animecoin ANI $0.000307 $1,341 18.22% 6.46% 40.82%
1149 ACC AdCoin ACC $0.105135 $1,316 -0.17% 24.71% 20.04%
1150 DMC DynamicCoin DMC $0.001850 $1,296 -12.98% -13.90% -60.18%
1151 BLX Blockchain Index BLX $2.93 $1,188 -0.21% -14.63% 4.82%
1152 FRD Farad FRD $0.068768 $1,164 -1.28% -24.22% -45.49%
1153 HNC Huncoin HNC $0.001994 $1,131 -1.44% -14.88% -8.43%
1154 PRIMU Primulon PRIMU $0.000307 $1,073 -1.38% 112.92% 67.23%
1155 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $1,038 -0.18% 39.12% 160.99%
1156 APC AlpaCoin APC $0.025907 $873 0.32% 15.92% -11.10%
1157 IBTC iBTC IBTC $0.011264 $846 -0.18% -7.44% 157.28%
1158 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005215 $824 -1.38% -0.29% 19.10%
1159 RCN Rcoin RCN $0.000153 $807 -1.44% 6.46% 32.54%
1160 TRIA Triaconta TRIA $9.01 $784 -0.18% -7.25% -4.58%
1161 FRN Francs FRN $0.030170 $741 -1.33% -6.26% 3.77%
1162 BAT BatCoin BAT $0.000004 $679 4.50% 20.76% 100.47%
1163 TIE TIES Network TIE $0.108151 $677 2.22% -10.82% 9.78%
1164 WIC Wi Coin WIC $0.003013 $664 -1.36% 7.23% 2.06%
1165 BTBc Bitbase BTBc $0.004141 $662 1.23% -19.07% 27.37%
1166 EGOLD eGold EGOLD $0.017831 $660 87.80% -18.34% 74.42%
1167 QBT Cubits QBT $0.003730 $612 -1.00% 3.81% -26.28%
1168 UR UR UR $0.001081 $605 -8.26% 27.86% 102.41%
1169 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002761 $585 17.05% 59.69% 19.06%
1170 OX OX Fina OX $0.000174 $570 -1.21% 18.77% -19.38%
1171 FLASH Flash FLASH $0.006289 $558 -1.44% 6.47% 29.56%
1172 LDCN LandCoin LDCN $0.001074 $537 -11.08% -12.31% -54.73%
1173 BEST BestChain BEST $0.001504 $537 -0.59% -86.87% 14.26%
1174 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002306 $534 -7.52% -9.97% 21.55%
1175 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000418 $526 -7.40% 7.90%
1176 STARS StarCash Network STARS $0.164326 LowVol -1.44% -22.10% -32.11%
1177 MCI Musiconomi MCI $0.031384 LowVol -0.29% -5.10% -9.51%
1178 EAG EA Coin EAG $2.37 LowVol -20.92% -21.31% -25.59%
1179 RHFC RHFCoin RHFC $0.001381 LowVol -1.44% 18.10%
1180 ZBC Zilbercoin ZBC $0.029271 LowVol -1.40% -4.29% -21.80%
1181 ETT EncryptoTel [… ETT $0.116274 LowVol -1.45% 38.21% 11.32%
1182 NAMO NamoCoin NAMO $0.000155 LowVol -1.78% -36.26% -26.52%
1183 NTC Natcoin NTC $0.118108 LowVol -1.44% 19.67% -13.53%
1184 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.099994 LowVol 3.58% 18.23% 33.38%
1185 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000153 LowVol -1.45% 6.46% 29.43%
1186 PCN PeepCoin PCN $0.000153 LowVol -1.38% 6.46% 32.54%
1187 MAVRO Mavro MAVRO $0.041721 LowVol -1.44% 25.37% 122.04%
1188 PRN Protean PRN $0.000072 LowVol -1.96% -35.96% -19.37%
1189 SKC Skeincoin SKC $0.030984 LowVol -1.38% 26.24% 155.20%
1190 EDRC EDRCoin EDRC $0.058542 LowVol -3.34% -28.63% -2.95%
1191 NBIT netBit NBIT $0.073104 LowVol -1.44% 9.97% 25.81%
1192 WA WA Space WA $0.024542 LowVol -1.44% 16.67% 22.58%
1193 MINEX Minex MINEX $0.016612 LowVol -2.33% 8.70% -4.84%
1194 XQN Quotient XQN $0.007669 LowVol -12.00% -8.22% 61.38%
1195 VULC Vulcano VULC $0.006749 LowVol -1.44% -9.55% 32.86%
1196 10MT 10M Token 10MT $0.002203 LowVol -0.21% 61.15%
1197 MONETA Moneta MONETA $0.000460 LowVol -1.44% -20.08% -1.43%
1198 TCOIN T-coin TCOIN $0.000209 LowVol -7.74% -23.78% -15.87%
1199 XRY Royalties XRY $0.000151 LowVol -1.21% -1.71% -92.71%
1200 QORA Qora QORA $0.214741 LowVol -1.44% -16.58% -0.15%
1201 MARX MarxCoin MARX $0.001112 LowVol -1.10% -13.11% 11.92%
1202 FUDD DimonCoin FUDD $0.001352 LowVol -0.21% -7.14% 11.99%
1203 SWP Swapcoin SWP $0.103604 LowVol -0.21% -7.26% -4.90%
1204 CASH Cash Poker Pro CASH $0.041007 LowVol -0.18% -15.60% -42.28%
1205 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013038 LowVol -1.44% -33.60% 22.85%
1206 FAP FAPcoin FAP $0.011150 LowVol -1.03% 62.67%
1207 EBIT eBIT EBIT $0.003425 LowVol -0.18% 6.80% 120.81%
1208 BIT First Bitcoin BIT $0.013498 LowVol -1.44% 38.33% 5.89%
1209 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 2.58% -20.74% 28.64%
1210 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004755 LowVol 14.36% 13.80% -2.44%
1211 KARMA Karmacoin KARMA $0.000153 LowVol -1.44% 6.46% 31.62%
1212 HIGH High Gain HIGH $0.000307 LowVol -1.38% -29.03% -56.63%
1213 BITOK Bitok BITOK $0.000153 LowVol -1.44% 6.46% 53.39%
1214 DBG Digital Bulli… DBG $0.006749 LowVol -1.38% 61.78% 0.71%
1215 CBD CBD Crystals CBD $0.002761 LowVol -1.44% 6.46% 70.41%
1216 BSN Bastonet BSN $0.000920 LowVol -1.38% 27.75% 32.75%
1217 MAGN Magnetcoin MAGN $0.627352 LowVol -1.44% 10.10% 34.29%
1218 GRN Granite GRN $0.015645 LowVol -0.49% -7.89% 90.06%
1219 EUSD eUSD EUSD $0.000270 LowVol -0.18% 18.75% 31.28%
1220 SAK Sharkcoin SAK $0.001676 LowVol -0.18% -2.95% -35.55%
1221 WOW Wowcoin WOW $0.000153 LowVol -1.45% 1.91% 9.46%
1222 QBC Quebecoin QBC $0.002454 LowVol -1.47% 6.46% 24.74%
1223 EVC EventChain EVC $0.135185 LowVol -0.21% -10.24% 25.97%
1224 FFC FireFlyCoin FFC $0.000153 LowVol -1.44% 6.46% 28.66%
1225 PRM PrismChain PRM $0.001687 LowVol -1.44% 6.46% 18.48%
1226 EXRN EXRNchain EXRN $4.5e-07 LowVol -50.09% -53.42% -4.85%
1227 DASHS Dashs DASHS $0.052152 LowVol -1.44% -2.42% 43.52%
1228 COUPE Coupecoin COUPE $0.000151 LowVol -1.49% 150.59% 1371.02%
1229 ACES Aces ACES $0.000153 LowVol -1.44% -1.50% -25.07%
1230 CYDER Cyder CYDER $0.000307 LowVol -1.44% 6.46% 32.54%
1231 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002147 LowVol -1.44% 6.56% 39.58%
1232 INDIA India Coin INDIA $0.000460 LowVol -1.38% 59.69% 70.80%
1233 LEPEN LePen LEPEN $0.000153 LowVol -1.27% 56.94% 42.47%
1234 LKC LinkedCoin LKC $0.000307 LowVol -1.44% -29.03% 40.84%
1235 GAY GAY Money GAY $0.017293 LowVol -3.10% -9.22% 112.75%
1236 YES Yescoin YES $0.000153 LowVol -0.83% 8.57% 297.87%
1237 TODAY TodayCoin TODAY $0.000920 LowVol -1.44% -13.51%
1238 VOYA Voyacoin VOYA $2.45 LowVol -1.44% -16.08% 53.84%
1239 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.101235 LowVol -1.44% -7.29%
1240 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000180 LowVol -0.21% -6.91% -2.84%
1241 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001380 LowVol -28.26% -36.27% 19.28%
1242 ASN Aseancoin ASN $0.006289 LowVol -1.44% -8.15% -66.36%
1243 PI PiCoin PI $0.002301 LowVol -1.44% 8.29%
1244 GAIN UGAIN GAIN $0.002147 LowVol -1.47% 20.43% 47.31%
1245 KASHH KashhCoin KASHH $0.000153 LowVol -1.44% 6.51% 32.84%
1246 TELL Tellurion TELL $0.000291 LowVol 8.61% 96.50% 74.83%
1247 AXIOM Axiom AXIOM $0.022548 LowVol -1.38% 6.46% 27.34%
1248 TOP TopCoin TOP $0.000327 LowVol -31.13% 11.84% -34.51%
1249 IPY Infinity Pay IPY $0.001803 LowVol -0.18% 2.00%
1250 X2 X2 X2 $0.000153 LowVol -1.44% -46.77% 32.54%
1251 IQT iQuant IQT $0.144094 LowVol -1.44% -9.00% -12.76%
1252 BXC Bitcedi BXC $0.003229 LowVol -1.43% -16.84% 17.62%
1253 DISK DarkLisk DISK $0.001227 LowVol -1.44% -3.84%
1254 YEL Yellow Token YEL $0.005227 LowVol -0.21% -5.76% -3.42%
1255 DON Donationcoin DON $0.000621 LowVol -2.63% -11.65% 26.30%
1256 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000307 LowVol -1.44% 6.46% -11.64%
1257 GMX GoldMaxCoin GMX $0.004219 LowVol -37.58% 263.72% 309.53%
1258 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.014112 LowVol -1.38% 92.05% 277.73%
1259 FUTC FutCoin FUTC $0.003068 LowVol -38.39% 33.08% 56.67%
1260 9COIN 9COIN 9COIN $0.003835 LowVol 1.45% 6.46% 45.91%
1261 REGA Regacoin REGA $0.001227 LowVol -1.44% 13.78% -20.40%
1262 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003681 LowVol -1.44% -22.57% -20.01%
1263 TURBO TurboCoin TURBO $0.000153 LowVol -1.47% 6.56% 32.54%
1264 XTD XTD Coin XTD $0.000153 LowVol -1.44%
1265 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002608 LowVol -1.44% 6.56% -6.80%
1266 HCC Happy Creator… HCC $0.000614 LowVol -1.44% 6.46% -11.24%
1267 HDLB HODL Bucks HDLB $0.050618 LowVol -1.38% 44.58% 14.14%
1268 TEAM TeamUp TEAM $0.000307 LowVol -1.44% 6.46%
1269 WINK Wink WINK $0.000153 LowVol -1.38% -34.35%
1270 LTH LAthaan LTH $0.000767 LowVol -1.44% 6.46% 27.48%
1271 TRICK TrickyCoin TRICK $0.019787 LowVol -1.44% 61.57% 81.52%
1272 EGG EggCoin EGG $0.057980 LowVol -1.38% 6.46% 31.84%
1273 BGR Bongger BGR $0.000166 LowVol 4.26% -7.51% 35.11%
1274 CC CyberCoin CC $0.000307 LowVol -1.44% 6.46% 97.41%
1275 MBL MobileCash MBL $0.000614 LowVol 6.46% 76.72%
1276 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.059677 LowVol 5.37% 19.04% 55.93%
1277 STEX STEX STEX $1.11 LowVol -3.29% -1.56% 30.12%
1278 HYPER Hyper HYPER $0.033132 LowVol -1.44% -28.30%
1279 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.474272 LowVol -1.44% 47.28% 76.26%
1280 AV AvatarCoin AV $0.056600 LowVol -1.44% 9.12%
1281 SPORT SportsCoin SPORT $0.001380 LowVol
1282 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000153 LowVol -1.44% 32.54%
1283 SFE SafeCoin SFE $0.000153 LowVol -1.44% 6.46% 35.84%
1284 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -27.78% -9.94% -98.40%
1285 IFC Infinitecoin IFC $0.000021 LowVol -3.08% 21.37% 55.48%
1286 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol 9.44% -60.27%
1287 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -22.51%
1288 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1289 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 32.52%
1290 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 34.50%
1291 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol -2.93% -8.92%
1292 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1293 XAU Xaucoin XAU $0.040620 LowVol 6.39% -10.46%
1294 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 46.29%
1295 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 0.31% 87.60%
1296 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 26.74%
1297 IRL IrishCoin IRL $0.002823 LowVol -1.93% 23.28%
1298 CYC Cycling Coin CYC $0.001266 LowVol -2.29% -7.39%
1299 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 32.65%
1300 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000855 LowVol -1.06% 5.16%
1301 CME Cashme CME $0.000138 LowVol -4.20% -6.33%
1302 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol -2.81%
1303 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -3.74% -6.38%
1304 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003958 LowVol -5.28% 14.43%
1305 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -23.54%
1306 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol 4.25% 28.54%
1307 OP Operand OP $0.000979 LowVol -2.90% 10.66%
1308 TCR TheCreed TCR $0.000279 LowVol -3.02% -29.68%
1309 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol -4.65%
1310 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol -6.54%
1311 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1312 XID International… XID $0.009420 LowVol -2.42%
1313 POKE PokeCoin POKE $0.000139 LowVol -3.33%
1314 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol -5.94% 17.06%
1315 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol 0.62% 16.78%
1316 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002742 LowVol -4.85%
1317 GBRC Global Busine… GBRC $0.000288 LowVol -0.08%
1318 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol -1.93% 22.09%
1319 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol 3.54% 158.19%
1320 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol -2.32%
1321 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -2.42% 1.13%
1322 XDE2 XDE II XDE2 $2.06 LowVol -1.71% -1.97%
1323 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000460 LowVol 6.45% -14.66%
1324 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.009044 LowVol 6.39% 23.60%
1325 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol 0.43%
1326 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -79.49%
1327 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol -2.37% 22.18%
1328 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -87.10%
1329 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol -4.86% 20.16%
1330 EFYT Ergo EFYT $14.78 LowVol -18.24% 66.25%
1331 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol -2.82% 21.39%
1332 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1333 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol -12.99%
1334 UNC UNCoin UNC $0.000149 0.00% 28.56%
1335 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1336 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 34.24%
1337 FC Facecoin FC $0.003480 51.45%
1338 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -4.55%
1339 FBL Faceblock FBL $0.001654 -1.66%

Quay lại phần 1

Phản hồi