Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 11/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 11/12/2017 (GMT +7) của 1339 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 11/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15524.50 trên tổng giá trị $259,763,696,250

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $455.24 trên tổng giá trị $43,819,517,480

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1330.71 trên tổng giá trị $22,419,802,080

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.41 trên tổng giá trị $12,269,791,709

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.238566 trên tổng giá trị $9,241,842,830

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.010987 trên tổng giá trị $67,094 đã biến động tăng 518.76% trong 1h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.57 trên tổng giá trị $10,331,139 đã biến động tăng 286.53% trong 1h qua

    + Đồng CRTM Corethum (CRTM) đang có giá hiện tại $0.014338 trên tổng giá trị $35,844 đã biến động tăng 111.05% trong 1h qua

    + Đồng MAX MaxCoin (MAX) đang có giá hiện tại $0.024762 trên tổng giá trị $1,514,617 đã biến động tăng 103.63% trong 1h qua

    + Đồng LTCU LiteCoin Ultra (LTCU) đang có giá hiện tại $0.077931 trên tổng giá trị $67,909 đã biến động tăng 103.21% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000057 trên tổng giá trị $30,503,259 đã biến động tăng 747.58% trong 24h qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $35.95 trên tổng giá trị đã biến động tăng 576.48% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.57 trên tổng giá trị $10,331,139 đã biến động tăng 543.11% trong 24h qua

    + Đồng WORM HealthyWormCoin (WORM) đang có giá hiện tại $0.000774 trên tổng giá trị $86,697 đã biến động tăng 441.51% trong 24h qua

    + Đồng VIDZ PureVidz (VIDZ) đang có giá hiện tại $0.010714 trên tổng giá trị $1,342,273 đã biến động tăng 409.70% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $35.95 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1847.72% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000142 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1315.10% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.364414 trên tổng giá trị $27,554,982 đã biến động tăng 1130.88% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009461 trên tổng giá trị đã biến động tăng 711.64% trong 7 ngày qua

    + Đồng LTCU LiteCoin Ultra (LTCU) đang có giá hiện tại $0.077931 trên tổng giá trị $67,909 đã biến động tăng 481.04% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 11/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 MONK Monkey Project MONK $99,698 $0.942347 105,797 $3,760 0.44% -13.97% -81.16%
702 EAGLE EagleCoin EAGLE $99,189 $0.047381 2,093,421 $25,147 0.98% -12.55% -19.49%
703 WOMEN WomenCoin WOMEN $98,354 $0.002224 44,220,400 $1,903 43.55% 3.95% -11.84%
704 KURT Kurrent KURT $97,785 $0.009858 9,919,485 $6,036 23.06% 40.03% 42.06%
705 CRDNC Credence Coin CRDNC $91,813 $0.026791 3,427,006 $780,896 12.65% -38.51% -99.32%
706 WORM HealthyWormCoin WORM $86,697 $0.000774 112,039,591 $7,415 -11.29% 441.51% 123.27%
707 XCO X-Coin XCO $84,321 $0.006808 12,384,976 $8,269 -2.45% 14.20% 27.98%
708 RPC RonPaulCoin RPC $81,943 $0.091191 898,591 $615 0.14% -2.48% 19.80%
709 KRONE Kronecoin KRONE $80,408 $0.021370 3,762,617 $617 1.86% 39.67% 90.33%
710 MRJA GanjaCoin MRJA $75,543 $0.016969 4,451,920 $587 0.25% -75.28% -49.84%
711 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $67,909 $0.077931 871,402 $26,071 103.21% 157.57% 481.04%
712 ERY Eryllium ERY $64,198 $0.011721 5,477,211 $548 0.91% 4.13% 95.79%
713 FLAX Flaxscript FLAX $60,423 $0.010818 5,585,497 $806 0.00% 11.38% -53.85%
714 EREAL eREAL EREAL $59,248 $0.000866 68,427,562 $544 0.98% 78.48% 37.84%
715 LUNA Luna Coin LUNA $54,832 $0.033120 1,655,565 $708 -0.67% 16.41% 75.72%
716 ICON Iconic ICON $47,897 $0.080786 592,894 $5,129 0.25% 41.25% 18.90%
717 ITZ Interzone ITZ $43,543 $0.023068 1,887,588 $1,426 -8.91% -19.49% 49.43%
718 MSCN Master Swiscoin MSCN $40,813 $0.000913 44,722,880 $997 0.79% 9.07% -18.92%
719 RBT Rimbit RBT $36,740 $0.000318 115,499,623 $1,632 -31.33% -26.77% -42.73%
720 CRTM Corethum CRTM $35,844 $0.014338 2,500,000 $3,265 111.05% 99.94% 181.85%
721 FRAZ Frazcoin FRAZ $29,789 $0.003219 9,254,948 $707 0.25% -1.42% 403.49%
722 LBTC LiteBitcoin LBTC $26,270 $0.008240 3,188,280 $14,067 -3.48% -17.13% 212.73%
723 XOC Xonecoin XOC $21,385 $0.050917 420,000 $625 0.25%
724 XRC Rawcoin XRC $20,053 $0.028449 704,882 $1,441 0.12% 6.12% 46.45%
725 GRIM Grimcoin GRIM $19,046 $0.000960 19,849,223 $560 0.25% -54.61% -56.78%
726 CREVA CrevaCoin CREVA $18,021 $0.000495 36,390,750 $4,164 0.16% -13.87% -33.80%
727 GSR GeyserCoin GSR $17,747 $0.378703 46,864 $4,135 5.11% -38.33% 323.63%
728 LVPS LevoPlus LVPS $14,520 $0.009595 1,513,256 $3,471 -26.88% 13.74% 15.62%
729 HMC HarmonyCoin HMC $6,090 $0.010851 561,235 $1,209 3.91% -4.19% -5.32%
730 UNITY SuperNET UNITY $38,471,145 $47.14 816,061 LowVol 2.19% 9.52% -46.94%
731 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
732 ECN E-coin ECN $6,804,358 $1.44 4,729,124 LowVol 0.20% -54.48% -29.47%
733 YASH YashCoin YASH $6,648,762 $0.664858 10,000,274 LowVol 0.25% 32.93% 45.67%
734 ECOB Ecobit ECOB $5,908,667 $0.013295 444,444,444 LowVol 0.92% -7.93% 15.53%
735 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol 15.16%
736 XC XCurrency XC $4,633,713 $0.789287 5,870,758 LowVol 0.25% -37.47%
737 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 76.75%
738 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 2.20% 25.57%
739 OPT Opus OPT $3,283,264 $0.023438 140,080,549 LowVol 0.42% 5.86% -4.39%
740 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,902,028 $0.478370 6,066,493 LowVol 0.25% 66.70% 86.41%
741 ADST AdShares ADST $2,765,012 $0.229394 12,053,548 LowVol -3.43% -1.51% -14.05%
742 LOG Woodcoin LOG $2,382,628 $0.296524 8,035,193 LowVol 0.49% -8.44% 0.70%
743 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,135,472 $0.071182 30,000,000 LowVol 0.68% 6.70% -28.19%
744 PIPL PiplCoin PIPL $2,080,474 $0.024932 83,444,258 LowVol 0.49% 0.92% -30.82%
745 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,050,802 $4.40 465,952 LowVol -0.93% -3.50% -17.31%
746 CBX Crypto Bullion CBX $2,023,404 $2.01 1,005,748 LowVol 0.25% 9.87% 7.79%
747 SIFT Smart Investm… SIFT $1,943,763 $2.69 722,935 LowVol 0.98% -22.97% -24.19%
748 ITT Intelligent T… ITT $1,786,020 $0.182286 9,797,899 LowVol 0.88% 10.13%
749 RC RussiaCoin RC $1,738,367 $0.207495 8,377,873 LowVol -3.75% -2.68% 18.38%
750 WGO WavesGo WGO $1,724,760 $0.179053 9,632,680 LowVol 5.36% 26.52% 30.42%
751 HTC HitCoin HTC $1,701,812 $0.000155 10,996,318,099 LowVol 0.25% 8.24% 34.40%
752 NKA IncaKoin NKA $1,452,342 $0.000127 11,410,872,753 LowVol -8.46% -7.35% 24.48%
753 VIDZ PureVidz VIDZ $1,342,273 $0.010714 125,279,775 LowVol 58.84% 409.70% 347.58%
754 JNS Janus JNS $1,300,377 $0.056488 23,020,335 LowVol 0.49% -22.64% -61.86%
755 SDC ShadowCash SDC $1,281,723 $0.191441 6,695,133 LowVol 0.25% 16.53% 65.71%
756 STRC StarCredits STRC $1,245,843 $0.276854 4,500,000 LowVol 0.82% 24.36% 33.16%
757 ORB Orbitcoin ORB $1,200,092 $0.387733 3,095,149 LowVol 0.34% 5.25% 12.66%
758 GIM Gimli GIM $1,129,992 $0.014125 80,000,000 LowVol 0.98% -8.72% 129.74%
759 BTSR BTSR BTSR $1,115,189 $0.339555 3,284,266 LowVol -0.41% -0.77% 61.35%
760 DCY Dinastycoin DCY $1,099,476 $0.000774 1,420,858,063 LowVol 0.25% 7.70% 59.32%
761 UTC UltraCoin UTC $1,077,701 $0.024127 44,668,228 LowVol 2.47% -9.36% -27.13%
762 INPAY InPay INPAY $1,016,790 $0.101679 10,000,000 LowVol 0.25% 7.74% -6.31%
763 NET NetCoin NET $966,757 $0.001228 787,126,712 LowVol 0.23% 7.96% 40.88%
764 METAL MetalCoin METAL $952,415 $0.012381 76,925,527 LowVol 0.40% -2.65% 20.85%
765 CARBON Carboncoin CARBON $888,504 $0.000058 15,392,009,805 LowVol -0.43% -14.23% -35.88%
766 HBN HoboNickels HBN $859,204 $0.014393 59,696,358 LowVol 0.14% 3.77% 11.56%
767 EBET EthBet EBET $839,591 $0.098746 8,502,500 LowVol 0.91% 10.93% 20.05%
768 GOOD Goodomy GOOD $819,462 $0.001857 441,349,000 LowVol 0.24% 79.41% 9.85%
769 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $795,967 $0.000035 22,887,216,164 LowVol -47.21% -42.79% -21.72%
770 VAL Valorbit VAL $736,440 $0.000138 5,322,369,248 LowVol -3.17% 19.77%
771 NOBL NobleCoin NOBL $720,204 $0.000311 2,315,784,944 LowVol 0.40% 0.73% 15.95%
772 OTX Octanox OTX $710,359 $0.083572 8,500,001 LowVol 21.48% 65.14% 30.32%
773 TROLL Trollcoin TROLL $700,207 $0.001237 566,043,193 LowVol 0.24% 4.84% 22.91%
774 RIYA Etheriya RIYA $661,101 $0.418013 1,581,531 LowVol 0.25% 5.64% 33.29%
775 USC Ultimate Secu… USC $638,688 $0.061750 10,343,113 LowVol 0.25% -4.58% -33.75%
776 BPC Bitpark Coin BPC $632,892 $0.008439 75,000,000 LowVol 0.40% -13.19% 1.86%
777 TGC Tigercoin TGC $626,621 $0.014393 43,536,800 LowVol -0.37% 25.83% 128.73%
778 AU AurumCoin AU $614,707 $2.08 296,216 LowVol 0.08% 4.87% 29.86%
779 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -54.28%
780 SAC SACoin SAC $589,482 $0.084036 7,014,651 LowVol 0.49% 18.15% 16.19%
781 V Version V $586,646 $0.001250 469,369,116 LowVol 0.17% 12.00% 7.23%
782 J Joincoin J $548,868 $0.224174 2,448,402 LowVol 0.70% -28.39% 171.21%
783 SLG Sterlingcoin SLG $543,047 $0.129081 4,207,028 LowVol 3.84% 18.35% 35.95%
784 ITI iTicoin ITI $542,029 $16.94 32,000 LowVol 4.02% 3.40% -23.53%
785 FNC FinCoin FNC $539,173 $0.041866 12,878,667 LowVol 0.07% 55.11% 31.04%
786 CHESS ChessCoin CHESS $520,653 $0.009636 54,032,769 LowVol -0.03% 10.67% 26.12%
787 PIGGY Piggycoin PIGGY $515,577 $0.001058 487,524,920 LowVol 1.14% 22.74% 38.23%
788 NETKO Netko NETKO $507,872 $0.116072 4,375,490 LowVol 0.25% 10.93% -7.52%
789 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 51.02%
790 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -61.98%
791 NYAN Nyancoin NYAN $479,595 $0.001504 318,890,498 LowVol -0.06% 5.33% 86.70%
792 ICN iCoin ICN $470,355 $0.016095 29,223,144 LowVol 0.25% 7.21% 9.43%
793 WAY WayGuide WAY $464,476 $0.004643 100,040,708 LowVol 0.25% 8.24% 32.92%
794 DAXX DaxxCoin DAXX $462,497 $0.000928 498,333,790 LowVol 0.75% 10.06% 33.16%
795 FUCK FuckToken FUCK $461,336 $0.008977 51,392,878 LowVol 0.91% 52.17% 28.33%
796 XGR GoldReserve XGR $453,883 $0.026433 17,171,382 LowVol 2.93% -4.89% 4.49%
797 JET Jetcoin JET $450,940 $0.092548 4,872,509 LowVol 176.61% 56.73%
798 FLT FlutterCoin FLT $450,601 $0.001398 322,214,524 LowVol 0.12% -11.55% 21.03%
799 FUNK The Cypherfunks FUNK $444,095 $0.000010 46,318,207,499 LowVol 4.08% 5.94% 62.70%
800 I0C I0Coin I0C $435,198 $0.020738 20,985,419 LowVol 0.25% 310.19% 81.95%
801 SWING Swing SWING $420,025 $0.150931 2,782,893 LowVol -0.05% 36.50% 57.63%
802 C2 Coin2.1 C2 $405,805 $0.004059 99,976,323 LowVol -5.87% 2.65% 74.52%
803 LOT LottoCoin LOT $401,150 $0.000028 14,491,014,421 LowVol 1.10% 12.24% 36.25%
804 GUN Guncoin GUN $396,359 $0.002009 197,293,678 LowVol 0.44% -16.15% 8.55%
805 FRC Freicoin FRC $389,050 $0.013155 29,574,784 LowVol 0.25% 37.32% 40.57%
806 UFR Upfiring UFR $388,500 $0.026979 14,400,000 LowVol 0.95% -18.20% -3.88%
807 KUSH KushCoin KUSH $377,599 $0.069287 5,449,753 LowVol 0.47% 2.89% -0.54%
808 BERN BERNcash BERN $376,344 $0.005283 71,234,301 LowVol 0.46% 8.59% 30.67%
809 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 36.42%
810 CFT CryptoForecast CFT $356,171 $0.007743 46,000,000 LowVol 0.15% -13.72% -12.81%
811 STS Stress STS $349,846 $0.000619 565,134,332 LowVol 0.25% 8.24%
812 PR Prototanium PR $346,549 $1.77 195,938 LowVol 0.81% -2.17% 35.53%
813 TTC TittieCoin TTC $344,426 $0.000273 1,259,816,434 LowVol 4.72% 44.44% 48.44%
814 BXT BitTokens BXT $337,840 $0.600397 562,695 LowVol -9.28% 1.25% -27.86%
815 CAT Catcoin CAT $335,398 $0.054012 6,209,700 LowVol 18.24% 50.18% 159.78%
816 XPTX PlatinumBAR XPTX $335,171 $0.786023 426,414 LowVol 0.37% -8.99% 10.77%
817 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol -5.54% 18.29%
818 BIGUP BigUp BIGUP $328,013 $0.000155 2,119,507,018 LowVol 0.14% 3.40% 36.49%
819 SH Shilling SH $325,445 $0.008202 39,676,825 LowVol 0.49% 4.30% 217.14%
820 TRI Triangles TRI $323,601 $4.44 72,891 LowVol -0.27% 37.39% 17.53%
821 MAD SatoshiMadness MAD $309,630 $0.000155 2,000,683,485 LowVol 0.14%
822 Q2C QubitCoin Q2C $307,316 $0.001238 248,215,442 LowVol 0.25% 8.24% -0.08%
823 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $296,824 $0.022386 13,259,130 LowVol 0.21% 5.55% 42.35%
824 WMC WMCoin WMC $296,147 $0.025691 11,527,489 LowVol 0.25% 14.44% 41.76%
825 BLC Blakecoin BLC $285,207 $0.018860 15,122,697 LowVol 0.16% 9.92% 57.00%
826 EVO Evotion EVO $273,299 $0.086182 3,171,169 LowVol 0.19% 9.68% 16.36%
827 BUN BunnyCoin BUN $272,052 $0.000003 102,326,212,299 LowVol 3.44% -23.70% 2.34%
828 PASL Pascal Lite PASL $270,336 $0.062679 4,313,050 LowVol 3.56% 9.59% 38.01%
829 ENT Eternity ENT $258,183 $0.062988 4,098,907 LowVol 0.49% -9.93% -38.99%
830 TRK Truckcoin TRK $253,313 $0.001608 157,551,441 LowVol 1.43% -16.87% -24.03%
831 PHS Philosopher S… PHS $248,522 $0.041321 6,014,340 LowVol 0.14% 17.17% 58.29%
832 WYV Wyvern WYV $248,206 $0.139441 1,780,009 LowVol 0.49% 8.26% 19.96%
833 GAIA GAIA GAIA $248,078 $0.010293 24,101,381 LowVol -4.02% 7.53%
834 STV Sativacoin STV $245,727 $0.034674 7,086,768 LowVol -0.21% -14.80% 8.93%
835 CON PayCon CON $234,790 $0.010189 23,042,604 LowVol -2.15% -30.96% 99.85%
836 SPACE SpaceCoin SPACE $233,149 $0.011100 21,004,233 LowVol -0.48% 0.50% 30.74%
837 4CHN ChanCoin 4CHN $228,395 $0.034058 6,706,081 LowVol 0.48% 39.25% 17.91%
838 GRT Grantcoin GRT $227,197 $0.005262 43,177,591 LowVol 0.25% 8.24% 6.53%
839 EVIL Evil Coin EVIL $224,882 $0.010698 21,020,383 LowVol 0.81% 7.18% 20.35%
840 GTC Global Tour Coin GTC $222,021 $0.007429 29,887,402 LowVol 0.25% 1.87% 69.22%
841 FIRE Firecoin FIRE $216,790 $2.20 98,412 LowVol 0.25% 20.44% 48.97%
842 YAC Yacoin YAC $215,466 $0.001797 119,895,846 LowVol -3.32% 55.55%
843 SHDW Shadow Token SHDW $211,497 $0.030214 7,000,000 LowVol -6.71% -35.58%
844 HMP HempCoin HMP $209,957 $0.000155 1,356,645,470 LowVol 0.14% 8.24% 33.96%
845 BUMBA BumbaCoin BUMBA $208,684 $0.009285 22,474,312 LowVol 0.48% 40.28% 59.31%
846 IMS Independent M… IMS $204,942 $0.038172 5,368,934 LowVol -2.76% 88.71% 77.77%
847 RED RedCoin RED $199,315 $0.002690 74,107,896 LowVol 0.75% 15.56% 33.18%
848 MNC Mincoin MNC $197,469 $0.048989 4,030,919 LowVol 1.69% 10.10% 8.71%
849 HAL Halcyon HAL $195,823 $0.036833 5,316,456 LowVol 0.25% -12.46% 33.96%
850 HODL HOdlcoin HODL $195,062 $0.001238 157,549,380 LowVol 0.49% 8.30% 22.77%
851 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 81.63%
852 OHM OHM OHM $194,280 $0.006500 29,889,185 LowVol 0.14%
853 CYP Cypher CYP $194,184 $0.030507 6,365,285 LowVol -0.30% 36.96%
854 XRE RevolverCoin XRE $193,568 $0.008667 22,334,696 LowVol 0.25% -7.58% 27.54%
855 BTPL Bitcoin Planet BTPL $189,940 $0.033840 5,612,860 LowVol 19.59% 4.59% 35.74%
856 MCRN MACRON MCRN $187,144 $0.000466 401,421,401 LowVol 2.86% 4.44% -1.29%
857 EMD Emerald Crypto EMD $185,697 $0.009714 19,117,129 LowVol 7.15% 19.29% -2.52%
858 E4ROW E4ROW E4ROW $182,495 $0.031672 5,762,000 LowVol 0.91% -4.74% 61.47%
859 DLC Dollarcoin DLC $176,172 $0.019345 9,106,714 LowVol 0.14% 8.24% 33.96%
860 TEK TEKcoin TEK $175,309 $0.000124 1,414,054,562 LowVol 3.92% 1.87% 7.72%
861 FRK Franko FRK $175,195 $0.188227 930,767 LowVol 1.34% 27.68%
862 RBX Ripto Bux RBX $172,077 $0.000451 381,236,123 LowVol 0.32% -12.70% 3.54%
863 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
864 ARCO AquariusCoin ARCO $164,707 $0.110078 1,496,275 LowVol 0.16% 14.06% 35.83%
865 BOST BoostCoin BOST $161,461 $0.013619 11,855,487 LowVol 11.10% 10.82% -22.89%
866 URC Unrealcoin URC $159,805 $0.022750 7,024,402 LowVol 0.25% 8.30% -13.63%
867 KED Darsek KED $157,741 $0.010833 14,560,576 LowVol 0.25% 3.47% -10.31%
868 XCRE Creatio XCRE $153,643 $0.007487 20,520,514 LowVol -2.72% 3.90% 51.06%
869 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol 8.71% 37.53%
870 DUO ParallelCoin DUO $148,551 $0.492162 301,834 LowVol 0.24% -13.93% -34.24%
871 LEA LeaCoin LEA $147,300 $0.000468 314,986,691 LowVol 0.65% 8.36% -15.25%
872 XRA Ratecoin XRA $146,063 $0.001270 114,970,750 LowVol 0.36% 12.48% -1.65%
873 CAGE CageCoin CAGE $140,398 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 43.70% 19.59% 28.50%
874 CTO Crypto CTO $138,481 $0.011298 12,257,597 LowVol 0.49% 1.31% -13.74%
875 BIP BipCoin BIP $136,496 $0.083881 1,627,261 LowVol 0.25% 22.22% 72.49%
876 AMBER AmberCoin AMBER $135,260 $0.003095 43,699,481 LowVol 0.25% -51.89% -44.93%
877 PX PX PX $133,101 $0.001387 95,969,746 LowVol -2.94% -33.30%
878 XPY PayCoin XPY $129,880 $0.010981 11,827,152 LowVol -8.49% -13.51% -5.38%
879 BAS BitAsean BAS $129,613 $0.025923 5,000,000 LowVol 0.88% 21.83% 18.12%
880 URO Uro URO $128,924 $0.106786 1,207,310 LowVol 2.80% 7.24% 82.68%
881 VOT VoteCoin VOT $127,482 $0.007738 16,474,625 LowVol 0.49% -13.46% -29.12%
882 SOON SoonCoin SOON $127,297 $0.010214 12,462,620 LowVol 0.49% 3.65% 28.29%
883 CRX Chronos CRX $124,110 $0.001683 73,729,962 LowVol -0.86% 24.19% 59.74%
884 MARS Marscoin MARS $123,129 $0.004354 28,279,074 LowVol 3.40% 1.75% 2.38%
885 611 SixEleven 611 $123,025 $0.285035 431,615 LowVol 0.49% 42.57% 60.66%
886 UNITS GameUnits UNITS $117,938 $0.033959 3,472,983 LowVol 0.20% 8.51% -12.79%
887 NEVA NevaCoin NEVA $114,253 $0.046115 2,477,560 LowVol 0.56% -5.04% 5.07%
888 GPU GPU Coin GPU $113,954 $0.002815 40,477,042 LowVol 0.45% -4.83% 5.86%
889 ANTI AntiBitcoin ANTI $113,524 $0.006500 17,465,159 LowVol -22.95% -27.05%
890 BITGOLD bitGold BITGOLD $113,258 $1419.04 79.8131 LowVol 2.15% -7.69% -2.23%
891 PRC PRCoin PRC $112,811 $0.007119 15,846,400 LowVol 0.40% 6.00% -4.36%
892 NRO Neuro NRO $112,739 $0.002940 38,340,412 LowVol 16.97% 23.32% 42.81%
893 ARG Argentum ARG $110,497 $0.012855 8,595,877 LowVol 0.74% -6.74% -7.18%
894 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
895 QTL Quatloo QTL $108,707 $0.014083 7,718,883 LowVol 0.25% -3.55% 0.41%
896 CF Californium CF $107,272 $0.044572 2,406,729 LowVol 0.49% -9.17% 48.66%
897 BRAT BRAT BRAT $101,310 $0.000633 160,000,000 LowVol -0.48% 219.91% 125.18%
898 ARB ARbit ARB $96,630 $0.012295 7,859,395 LowVol 53.15%
899 BLRY BillaryCoin BLRY $94,630 $0.010524 8,991,999 LowVol 0.25% 6.67% -27.44%
900 BITZ Bitz BITZ $93,145 $0.046786 1,990,891 LowVol 0.74%
901 JWL Jewels JWL $93,117 $0.004614 20,181,636 LowVol -2.16%
902 BVC BeaverCoin BVC $93,050 $0.029869 3,115,258 LowVol 0.25% 9.27% 27.02%
903 ICOB ICOBID ICOB $92,950 $0.000871 106,701,874 LowVol 12.45% 54.50% 59.04%
904 ZMC ZetaMicron ZMC $92,910 $0.000155 600,344,291 LowVol 0.14% 8.24% 33.96%
905 GCC GuccioneCoin GCC $91,044 $0.004488 20,285,537 LowVol 0.49% 8.30% 15.16%
906 ALL Allion ALL $90,736 $0.014636 6,199,359 LowVol 0.25% -20.99% 9.56%
907 ADCN Asiadigicoin ADCN $88,523 $0.003551 24,931,054 LowVol 0.09% 24.24% 24.40%
908 MND MindCoin MND $88,406 $0.005571 15,867,695 LowVol 0.14% 6.69% 33.96%
909 MNM Mineum MNM $87,624 $0.009286 9,436,367 LowVol 0.25% -20.21% -33.72%
910 FXE FuturXe FXE $87,515 $0.371739 235,421 LowVol 0.25% 8.21% -68.22%
911 SOIL SOILcoin SOIL $87,190 $0.015291 5,702,048 LowVol 0.25% 5.92% 45.62%
912 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $86,363 $0.001083 79,719,140 LowVol 0.49% -24.23% 51.63%
913 TSE Tattoocoin (S… TSE $85,020 $0.000940 90,421,856 LowVol 0.10% -35.80% -18.44%
914 VEC2 VectorAI VEC2 $84,979 $0.005108 16,637,957 LowVol 0.14% -1.64% -6.30%
915 AMMO Ammo Rewards AMMO $84,260 $0.001083 77,777,777 LowVol -36.27% -5.29% -17.36%
916 300 300 Token 300 $83,571 $278.57 300 LowVol 23.04% 5.37% 9.63%
917 COXST CoExistCoin COXST $82,902 $0.003059 27,100,000 LowVol 5.21% 20.12% 56.83%
918 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
919 BTQ BitQuark BTQ $80,114 $0.008821 9,081,731 LowVol 0.25% 2.83% 9.25%
920 POP PopularCoin POP $79,184 $0.000023 3,372,875,244 LowVol 4.66% 1.86% -14.14%
921 DRS Digital Rupees DRS $79,053 $0.000155 510,802,961 LowVol 0.25% 8.30% 33.96%
922 WARP WARP WARP $78,767 $0.071919 1,095,224 LowVol -3.95% 17.93%
923 MAY Theresa May Coin MAY $78,037 $0.003095 25,211,800 LowVol 0.25% -1.84% 1.32%
924 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $78,003 $0.009714 8,030,000 LowVol 1.34% -14.17% -14.35%
925 EXN ExchangeN EXN $75,494 $0.014803 5,100,000 LowVol 0.29% 3.53% 110.65%
926 XBTS Beatcoin XBTS $74,310 $0.048738 1,524,686 LowVol 4.55% 39.21% 5.38%
927 $$$ Money $$$ $73,298 $0.001597 45,887,218 LowVol 1.53% 6.42% -16.22%
928 EMP EMoneyPower EMP $72,614 $0.007893 9,200,000 LowVol 0.49%
929 CPN CompuCoin CPN $72,210 $0.003681 19,615,019 LowVol 2.80% -1.05% 20.07%
930 RUPX Rupaya RUPX $67,094 $0.010987 6,106,535 LowVol 518.76% 74.03% -39.48%
931 BLZ BlazeCoin BLZ $64,444 $0.000106 608,557,394 LowVol 2.54% 4.56% 49.67%
932 LTCR Litecred LTCR $64,149 $0.002122 30,227,750 LowVol 13.62% -18.81% 46.79%
933 SPT Spots SPT $62,465 $0.002788 22,406,021 LowVol 0.95% 23.08% -10.21%
934 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 53.27%
935 CNC CHNCoin CNC $61,481 $0.001244 49,416,423 LowVol -18.53% -40.29%
936 CWXT CryptoWorldX … CWXT $60,776 $0.001019 59,630,200 LowVol -5.57% 21.95% -2.89%
937 PONZI PonziCoin PONZI $59,570 $0.069179 861,099 LowVol 0.25% -21.64% 85.25%
938 BSC BowsCoin BSC $59,267 $0.010679 5,550,102 LowVol 0.14% 8.24% 1.76%
939 CRT CRTCoin CRT $58,887 $0.742858 79,270 LowVol 0.14% 8.24% 33.96%
940 NTWK Network Token NTWK $58,496 $0.005012 11,671,310 LowVol 0.98% -2.96% 16.03%
941 CXT Coinonat CXT $58,270 $0.006757 8,623,200 LowVol 4.30% 11.93% 11.53%
942 SONG SongCoin SONG $55,208 $0.001695 32,565,300 LowVol -0.55% 35.25% 90.71%
943 GPL Gold Pressed … GPL $54,580 $0.212767 256,527 LowVol 2.59% -14.14% -7.33%
944 ATX Artex Coin ATX $51,859 $0.002761 18,781,750 LowVol -19.86% -9.68% -10.33%
945 VIP VIP Tokens VIP $51,660 $0.000619 83,450,403 LowVol 0.14% -13.41% 31.76%
946 G3N G3N G3N $51,493 $0.006810 7,561,891 LowVol 0.14% 8.24% 33.96%
947 BENJI BenjiRolls BENJI $50,821 $0.002509 20,254,996 LowVol 1.60% 20.65% 14.06%
948 EGO EGO EGO $50,615 $0.000844 60,000,001 LowVol -1.67% 20.06%
949 IMPS ImpulseCoin IMPS $47,178 $0.002330 20,245,510 LowVol 8.65%
950 BRAIN Braincoin BRAIN $46,867 $0.004643 10,094,424 LowVol 0.40% -24.49% -19.58%
951 DLISK DAPPSTER DLISK $46,429 $0.000464 100,000,000 LowVol 0.25% 40.51%
952 ORLY Orlycoin ORLY $45,598 $0.001244 36,646,779 LowVol -3.31% -2.09%
953 UET Useless Ether… UET $45,181 $0.011393 3,965,716 LowVol 20.14% 3.55% 37.52%
954 CESC CryptoEscudo CESC $44,604 $0.000310 144,105,100 LowVol 0.25% 8.30% -10.69%
955 PULSE Pulse PULSE $44,259 $0.003095 14,298,972 LowVol 0.25% 20.26% -13.57%
956 DIBC DIBCOIN DIBC $43,226 $0.008645 5,000,000 LowVol -17.84% 0.43% -26.86%
957 PEX PosEx PEX $41,384 $0.016869 2,453,240 LowVol 0.25% 5.34%
958 MTM MTMGaming MTM $40,862 $0.013621 2,999,967 LowVol -4.02% 70.44%
959 XCS CybCSec XCS $40,292 $0.003405 11,834,082 LowVol 0.49% -2.55% 1.09%
960 ROOFS Roofs ROOFS $40,238 $0.000310 130,000,000 LowVol 0.14% 108.76% 34.03%
961 SFC Solarflarecoin SFC $39,797 $0.002826 14,083,450 LowVol -1.70% -5.53% -30.83%
962 VPRC VapersCoin VPRC $39,680 $0.000051 780,124,964 LowVol -4.72% -49.69% 139.06%
963 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,418 $0.005076 7,567,993 4.42%
964 OS76 OsmiumCoin OS76 $38,326 $0.042869 894,026 LowVol 0.14% 28.26% 63.39%
965 HVCO High Voltage HVCO $37,924 $0.025381 1,494,171 LowVol 0.49% 8.30% 33.88%
966 ZYD Zayedcoin ZYD $37,686 $0.006036 6,243,840 LowVol 0.40% 8.24% 10.17%
967 BOAT BOAT BOAT $37,585 $0.002026 18,547,845 LowVol 0.26% 9.03% -8.32%
968 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,375 $0.007738 4,829,945 LowVol 0.25% -33.03% 4.99%
969 DPAY DPAY DPAY $36,930 $0.000464 79,541,001 LowVol 0.49% 33.96%
970 JIN Jin Coin JIN $36,580 $0.003714 9,848,485 LowVol 0.49% -77.99% -79.34%
971 OFF Cthulhu Offer… OFF $36,525 $0.013929 2,622,273 LowVol 0.68% -7.68%
972 CASH Cashcoin CASH $36,457 $0.000790 46,158,242 LowVol 0.25% -48.39% -46.95%
973 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 1.36%
974 PLNC PLNcoin PLNC $34,253 $0.002004 17,089,600 LowVol 7.83%
975 IMX Impact IMX $33,896 $0.000310 109,509,108 LowVol 0.14% 8.24% 158.59%
976 STEPS Steps STEPS $33,894 $0.001820 18,625,017 LowVol -2.04%
977 BNX BnrtxCoin BNX $33,067 $0.001246 26,530,001 LowVol 0.38% 4.67% 16.65%
978 SLEVIN Slevin SLEVIN $32,412 $0.000463 70,000,000 LowVol 0.21% 7.94% 21.12%
979 DIX Dix Asset DIX $32,194 $3.2e-07 100,000,000,000 LowVol 4.68% 48.52% 22.39%
980 SDP SydPak SDP $29,431 $0.184167 159,804 LowVol 0.25% 35.44%
981 TOR Torcoin TOR $29,359 $0.092857 316,179 LowVol 0.14% -28.00% -51.34%
982 ALTC Antilitecoin ALTC $29,262 $0.000929 31,512,613 LowVol 0.49% 8.24% 28.63%
983 BIOS BiosCrypto BIOS $28,878 $0.001387 20,821,709 LowVol -3.00% -17.61%
984 VLTC Vault Coin VLTC $28,348 $0.000934 30,348,200 LowVol -3.04% -11.20% -26.19%
985 VRS Veros VRS $28,142 $0.000058 486,609,040 LowVol 3.67% -35.43% 66.93%
986 RIDE Ride My Car RIDE $27,729 $0.000274 101,276,976 LowVol -4.26% -40.75%
987 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol -0.38% 7.59% 56.51%
988 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -7.41% -3.03%
989 WBB Wild Beast Block WBB $26,855 $0.159250 168,635 LowVol 0.30% -13.74% -4.64%
990 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol -1.22% -3.67%
991 ZNE Zonecoin ZNE $26,773 $0.010369 2,581,970 LowVol 0.25% -22.85% -5.52%
992 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 -0.41% 7.27% 1.79%
993 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol 1.34% -5.25%
994 LIR LetItRide LIR $25,091 $0.000691 36,298,051 LowVol -3.31% -0.28%
995 KIC KibiCoin KIC $25,027 $0.001702 14,701,000 LowVol 0.49% -55.29% -79.16%
996 SCS Speedcash SCS $24,151 $0.092238 261,831 LowVol -14.12% 7.51% 31.10%
997 TRADE Tradecoin TRADE $22,099 $0.002809 7,867,329 LowVol 413.70%
998 PLACO PlayerCoin PLACO $21,741 $0.000619 35,120,000 LowVol -14.21% -27.84% -32.78%
999 IBANK iBank IBANK $19,614 $0.004333 4,526,324 LowVol 0.49% -5.29% 66.89%
1000 JS JavaScript Token JS $18,571 $0.002324 7,991,996 LowVol 0.98% -4.24% -23.19%
1001 RSGP RSGPcoin RSGP $18,565 $10.75 1,727 LowVol 0.25% 29.60% 7.50%
1002 ELS Elysium ELS $17,975 $0.004488 4,005,012 LowVol 0.14% 0.48% 10.52%
1003 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 54.83%
1004 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $16,755 $0.001238 13,532,750 LowVol -10.99% 2.08% 91.55%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $16,688 $0.000155 107,829,281 LowVol 0.25% 8.24% 34.70%
1006 JOBS JobsCoin JOBS $16,408 $0.000155 106,019,270 LowVol 0.25% -45.85% -33.02%
1007 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 -0.39% 21.72%
1008 GEERT GeertCoin GEERT $15,972 $0.003137 5,091,200 LowVol 5.70% 4.47% 37.41%
1009 BIOB BioBar BIOB $14,942 $0.016869 885,756 LowVol -3.08% -35.14% -18.18%
1010 GBT GameBet Coin GBT $14,699 $0.000691 21,262,780 LowVol -3.25% -49.37%
1011 SOCC SocialCoin SOCC $14,146 $0.010214 1,384,879 LowVol 0.14% 8.24% 55.11%
1012 ARGUS Argus ARGUS $13,058 $0.011371 1,148,324 LowVol -0.70% -0.26% 27.04%
1013 DAS DAS DAS $12,735 $0.004694 2,712,946 LowVol -5.85%
1014 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol
1015 VTA Virtacoin VTA $10,748 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -0.55% -1.24% -69.17%
1016 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -3.31% -21.91%
1017 VOLT Bitvolt VOLT $9,355 $0.000619 15,112,554 LowVol 0.25% -11.97% 46.14%
1018 TSTR Tristar Coin TSTR $8,559 $0.001702 5,027,857 LowVol 0.25% -45.88% -63.83%
1019 CCM100 CCMiner CCM100 $7,638 $0.002273 3,360,417 LowVol -4.13% 4.91% 35.19%
1020 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,528 $0.035539 211,827 LowVol -4.02% 20.38% 77.39%
1021 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -2.16% -13.34%
1022 ULA Ulatech ULA $6,919 $0.034667 199,586 LowVol 0.49% -3.02% 70.94%
1023 CONX Concoin CONX $6,335 $0.008512 744,266 LowVol 37.11% 10.54% 3.77%
1024 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,686,652 LowVol 29.59%
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,805 LowVol 2.51% 30.31%
1026 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,265 $0.003095 1,377,917 LowVol 0.25% 20.34% 3.80%
1027 XNG Enigma XNG $3,860 $0.232143 16,627 LowVol 0.14% 27.00% 27.61%
1028 MGM Magnum MGM $3,677 $0.000929 3,960,151 LowVol 0.14% -79.39%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 2.45%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $2,705 $0.000464 5,826,388 LowVol 0.14% 8.24% 101.56%
1031 NANOX Project-X NANOX $2,422 $30952.40 0.078264 LowVol 0.25% -39.70% -51.23%
1032 TOKEN SwapToken TOKEN $2,125 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol -0.60% 36.15% 8.80%
1033 EBT Ebittree Coin EBT $915 $0.000723 1,264,511 LowVol -8.11% -33.07% 209.69%
1034 ABN Abncoin ABN $859 $0.012691 67,700 LowVol 0.14% 1.72% -5.11%
1035 SOJ Sojourn SOJ $538 $0.001109 485,214 LowVol -0.76% -85.23% 95.73%
1036 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -4.37%
1037 DMB Digital Money… DMB $447 $0.001061 421,300 LowVol 0.44% 6.02% 6.86%
1038 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1039 CALC CaliphCoin CALC $111 $0.001274 87,140 LowVol 0.25% 1.12% 30.43%
1040 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol -70.82%
1041 FAL Falcoin FAL $61 $0.000310 196,766 LowVol 0.25% 8.24% 147.14%
1042 APW AppleCoin APW $13 $0.000155 81,990 LowVol 0.49% 8.24% 33.96%
1043 ATMC ATMCoin ATMC $3.70 $19,130,400 2.40% -0.04% 20.36%
1044 BCD Bitcoin Diamo… BCD $43.00 $14,231,100 1.82% 31.15% -11.97%
1045 CMT CyberMiles CMT $0.233418 $7,740,660 0.82% 0.22%
1046 ORME Ormeus Coin ORME $3.30 $6,345,700 0.93% 14.22% 14.85%
1047 ITC IoT Chain ITC $0.910578 $3,543,510 0.07%
1048 AI POLY AI AI $19.96 $2,737,670 0.10% 17.44% 22.50%
1049 ETN Electroneum ETN $0.109249 $2,419,020 0.09% 2.99% 49.18%
1050 NULS Nuls NULS $0.843597 $2,207,390 1.84% 0.66% 52.16%
1051 FRGC Fargocoin FRGC $10.81 $1,859,240 0.14% 4.01% 8.09%
1052 REC Regalcoin REC $28.02 $1,791,300 -4.18% -10.41% -44.34%
1053 FRST FirstCoin FRST $15.98 $1,664,730 -1.59% 12.05% -3.34%
1054 ERO Eroscoin ERO $0.149077 $1,428,530 -0.41% 2.97%
1055 GRX GOLD Reward T… GRX $5.28 $1,115,290 6.52% 7.56% 22.55%
1056 CLUB ClubCoin CLUB $3.59 $991,154 4.22% 9.76% -28.98%
1057 WC WINCOIN WC $0.667835 $954,476 1.22% -19.55% -5.33%
1058 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.44 $875,606 1.01% 3.57% 24.08%
1059 TSL Energo TSL $0.030432 $771,411 -0.14% 4.66% -1.87%
1060 STC Santa Coin STC $0.623692 $731,567 -2.18% 1.68%
1061 B2X SegWit2x [Fut… B2X $214.18 $686,922 0.08% 6.71% -4.42%
1062 ADK Aidos Kuneen ADK $43.49 $491,077 0.25% 56.11% 48.03%
1063 RYZ ANRYZE RYZ $0.018582 $464,158 -0.38% 16.70% -18.88%
1064 THS TechShares THS $0.920132 $398,039 0.81% 2.64% -3.86%
1065 BTE BitSerial BTE $6.75 $395,944 -0.51% 5.21% -9.36%
1066 GBG Golos Gold GBG $0.168778 $376,576 3.45% 8.49% 24.66%
1067 XIN Infinity Econ… XIN $0.030952 $317,310 -0.04% 3.22% 1.08%
1068 BOT Bodhi BOT $0.409293 $241,589 -1.86% -1.75% -12.03%
1069 BT2 BT2 [CST] BT2 $77.67 $233,689 -3.38% -41.87% -37.57%
1070 VASH VPNCoin VASH $0.008048 $226,465 -1.64% 56.01% 53.71%
1071 SBC StrikeBitClub SBC $1.01 $201,356 -0.50% 93.05%
1072 XCPO Copico XCPO $0.019958 $184,019 -1.25% 7.69% -15.72%
1073 UGT UG Token UGT $0.466845 $180,633 17.01% 1.94% 1.12%
1074 SUR Suretly SUR $2.80 $157,404 19.08% 5.92% -10.56%
1075 LLT LLToken LLT $0.351768 $145,423 0.78% -0.48% -28.91%
1076 XID Sphre AIR XID $0.171953 $139,008 0.38% -1.61% -1.60%
1077 TER TerraNova TER $35.95 $137,051 64.88% 576.48% 1847.72%
1078 BSR BitSoar BSR $0.205834 $123,723 0.25% 7.41% -10.63%
1079 INF InfChain INF $0.012071 $110,595 1.55% 4.32% 18.56%
1080 CAPP Cappasity CAPP $0.019003 $104,973 -2.58% -4.61%
1081 XYLO XYLO XYLO $0.821772 $91,503 28.26% 108.69%
1082 ICX ICON ICX $1.82 $83,478 0.51% 7.72% 17.54%
1083 QBT Qbao QBT $0.220647 $77,803 1.47% 1.93% -16.20%
1084 DSR Desire DSR $0.341248 $54,847 2.75% 18.17% 18.59%
1085 BTCM BTCMoon BTCM $0.037745 $51,570 0.42% -5.14% 251.67%
1086 SNOV Snovio SNOV $0.005155 $50,933 1.52% 20.85%
1087 MKR Maker MKR $410.14 $49,983 0.98% -3.41% -0.39%
1088 OXY Oxycoin OXY $0.163916 $49,469 13.89% 27.10% -1.19%
1089 SEND Social Send SEND $0.071655 $36,744 -18.63% 15.87%
1090 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.080324 $36,643 6.27% 2.63% -9.52%
1091 B3 B3Coin B3 $0.000104 $33,860 -6.84% 45.53% 74.38%
1092 MSD MSD MSD $0.008822 $31,267 -0.36% 3.07% -27.72%
1093 BT1 BT1 [CST] BT1 $14951.00 $28,390 -2.18% 7.31% 28.91%
1094 BCDN BlockCDN BCDN $0.087953 $24,306 4.22% 6.40%
1095 BTU Bitcoin Unlim… BTU $88.40 $19,216 0.02% -3.37% -32.74%
1096 AIB Advanced Inte… AIB $0.016733 $16,767 7.14% 83.20% 253.34%
1097 FOR FORCE FOR $0.009017 $15,528 -13.71% 11.48% 42.23%
1098 EVR Everus EVR $1.39 $13,124 3.20% 16.71% -23.11%
1099 WISH MyWish WISH $0.146972 $12,245 -3.36% -7.67% 2.77%
1100 VIU Viuly VIU $0.011521 $11,898 -0.41% -4.80% 45.49%
1101 BOS BOScoin BOS $1.13 $10,791 0.49% 0.42% 4.68%
1102 MCR Macro MCR $1.59 $10,316 0.03% 30.03% -28.02%
1103 GLS GlassCoin GLS $0.588251 $9,504 0.25% -2.59% -47.83%
1104 DEUS DeusCoin DEUS $0.296060 $8,823 0.10% 8.24% -19.08%
1105 AKY Akuya Coin AKY $0.119167 $8,682 0.09% 10.71% 9.01%
1106 BPL Blockpool BPL $0.162828 $8,341 -2.06% -5.24% 18.47%
1107 HAT Hawala.Today HAT $0.207368 $8,080 2.01% -32.21% 34.43%
1108 SKR Sakuracoin SKR $0.009461 $7,595 -1.59% -9.32% 711.64%
1109 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.045571 $7,290 -8.20% -11.50% -19.70%
1110 B2B B2B B2B $0.359557 $6,175 7.88% 1.56% -2.02%
1111 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002693 $5,409 -4.38% -4.50% 15.81%
1112 NUKO Nekonium NUKO $0.075988 $5,316 0.69% 11.23%
1113 DGPT DigiPulse DGPT $1.12 $5,218 22.87% 6.53% -1.68%
1114 SND Sand Coin SND $0.796216 $5,193 5.60% 38.20% 32.51%
1115 PLC PlusCoin PLC $0.000911 $5,153 -1.09% 67.74% 39.56%
1116 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005524 $5,112 -0.55% -14.35% 46.90%
1117 COR CORION COR $0.772728 $4,714 7.20% 10.87% -10.11%
1118 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.005013 $4,672 5.82% -8.95% 12.32%
1119 BON Bonpay BON $1.44 $4,551 0.43% -10.06%
1120 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003578 $4,099 -6.55% 5.97% 39.66%
1121 DAY Chronologic DAY $4.28 $4,082 13.76% 11.04% -13.74%
1122 MGC MergeCoin MGC $0.011762 $4,026 0.25% -4.81% -16.46%
1123 PLX PlexCoin PLX $0.030940 $3,862 2.60% 2.97% -74.65%
1124 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.120250 $3,626 0.03% 32.11% 20.58%
1125 MOTO Motocoin MOTO $0.007131 $3,570 0.30% -7.75% 98.36%
1126 MGC GulfCoin MGC $0.003095 $2,894 0.14% 73.42% 7.54%
1127 STU bitJob STU $0.031645 $2,623 0.41% -18.08% 6.53%
1128 ELC Elacoin ELC $0.106354 $2,516 -21.28% -17.35% -3.42%
1129 DFS DFSCoin DFS $0.005750 $2,458 1.47% 16.23% -27.31%
1130 XOT Internet of T… XOT $2165.12 $2,445 0.49% 8.23% -0.84%
1131 WILD Wild Crypto WILD $0.127600 $2,421 -30.87% -24.59% -60.27%
1132 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.46 $2,211 0.25% -8.31% -17.37%
1133 ABC Alphabit ABC $24.09 $2,044 1.11% 7.92% 12.77%
1134 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000310 $2,006 0.25% -26.51% -44.79%
1135 PNX Phantomx PNX $0.015064 $1,983 -3.52% 7.80% -14.01%
1136 PEC Peacecoin PEC $0.066083 $1,923 -28.70% -23.04% -23.16%
1137 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.227884 $1,919 0.50% -17.23% -14.38%
1138 BUB Bubble BUB $0.021667 $1,763 -6.32%
1139 MEN PeopleCoin MEN $0.000155 $1,727 0.49% 8.24% 32.16%
1140 FRD Farad FRD $0.079380 $1,714 14.76% -11.94% -37.42%
1141 DMC DynamicCoin DMC $0.002281 $1,672 21.04% 6.86% -51.87%
1142 ONG onG.social ONG $0.227857 $1,649 0.98% 22.24% 52.13%
1143 GARY President Joh… GARY $0.154607 $1,622 0.49% 8.24% -18.44%
1144 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009711 $1,617 3.80% 15.46% 159.76%
1145 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000155 $1,569 0.25% 8.24% -33.02%
1146 PRES President Trump PRES $0.005258 $1,562 0.25% 2.34% 49.59%
1147 HYTV Hyper TV HYTV $0.003600 $1,497 0.92% -14.39% -24.64%
1148 ACN Avoncoin ACN $0.000464 $1,488 0.25% -21.52% 17.42%
1149 OX OX Fina OX $0.000304 $1,400 74.11% 86.65% 41.55%
1150 SISA SISA SISA $0.009888 $1,398 -0.51% -21.59% -28.53%
1151 ANI Animecoin ANI $0.000310 $1,345 9.37% 14.49% 37.83%
1152 SHND StrongHands SHND $2.1e-08 $1,339 -3.31% -9.69% -24.50%
1153 ACC AdCoin ACC $0.106072 $1,308 0.11% 21.13% 22.68%
1154 BLX Blockchain Index BLX $2.96 $1,118 0.98% -9.19% 5.86%
1155 HNC Huncoin HNC $0.002167 $1,094 7.96% -8.21% 0.32%
1156 PRIMU Primulon PRIMU $0.000310 $1,082 0.49% 116.47% 68.52%
1157 TRIA Triaconta TRIA $9.21 $1,062 1.99% -3.70% -3.27%
1158 IBTC iBTC IBTC $0.010710 $1,043 -5.06% -11.38% 145.17%
1159 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $1,023 0.98% 29.30% 150.38%
1160 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005262 $825 0.25% 2.61% 20.20%
1161 FRN Francs FRN $0.030166 $745 -0.64% -8.16% 3.81%
1162 APC AlpaCoin APC $0.026158 $735 0.34% 16.62% -9.72%
1163 RCN Rcoin RCN $0.000155 $733 0.40% 8.24% 33.96%
1164 UR UR UR $0.001232 $717 13.59% 45.62% 128.24%
1165 NAMO NamoCoin NAMO $0.000154 $710 -1.06% -35.90% -24.26%
1166 TIE TIES Network TIE $0.109371 $685 0.98% -8.28% 10.53%
1167 EGOLD eGold EGOLD $0.018092 $668 9.82% -15.96% 76.33%
1168 EAG EA Coin EAG $3.10 $640 30.03% 3.98% -2.18%
1169 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002167 $604 -18.86% 26.28% -5.78%
1170 BAT BatCoin BAT $0.000003 $602 -29.26% -16.62% 40.93%
1171 WIC Wi Coin WIC $0.003032 $584 -0.01% 7.72% 3.56%
1172 TCR TheCreed TCR $0.000464 $575 62.35% 19.15%
1173 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002327 $565 -2.72% -7.07% 23.86%
1174 FLASH Flash FLASH $0.006345 $563 0.25% 8.24% 31.20%
1175 BTBc Bitbase BTBc $0.004024 $557 -3.24% -19.55% 23.97%
1176 LDCN LandCoin LDCN $0.001083 $542 -4.24% -10.20% -56.34%
1177 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000424 $534 0.43% 11.15%
1178 BEST BestChain BEST $0.001523 $526 0.81% -83.08% 16.50%
1179 MCI Musiconomi MCI $0.031733 LowVol 0.91% -2.68% -8.28%
1180 RHFC RHFCoin RHFC $0.001393 LowVol 0.08% 21.63%
1181 STARS StarCash Network STARS $0.168174 LowVol 1.68% -6.38% -29.10%
1182 ETT EncryptoTel [… ETT $0.117316 LowVol 0.25% 40.64% 13.42%
1183 ZBC Zilbercoin ZBC $0.029551 LowVol 0.32% -0.61% -21.10%
1184 MAVRO Mavro MAVRO $0.042250 LowVol 0.51% 49.47% 125.44%
1185 NTC Natcoin NTC $0.119167 LowVol 0.49% 21.67% -10.39%
1186 QBT Cubits QBT $0.002654 LowVol -29.05% -30.37% -47.31%
1187 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.100891 LowVol 0.48% 20.28% 34.23%
1188 EDRC EDRCoin EDRC $0.059092 LowVol 0.52% -24.20% -1.63%
1189 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000155 LowVol 0.49% 8.30% 31.41%
1190 PCN PeepCoin PCN $0.000155 LowVol 0.25% 8.24% 33.96%
1191 PRN Protean PRN $0.000074 LowVol 1.04% -39.14% -18.07%
1192 SKC Skeincoin SKC $0.031262 LowVol 0.49% 20.08% 157.23%
1193 NBIT netBit NBIT $0.073760 LowVol 0.14% 21.11% 25.91%
1194 WA WA Space WA $0.024762 LowVol 0.25% 18.61% 23.90%
1195 XRY Royalties XRY $0.000153 LowVol 0.42% 1.18% -92.38%
1196 VULC Vulcano VULC $0.006632 LowVol -2.21% -10.96% 33.90%
1197 10MT 10M Token 10MT $0.002228 LowVol 0.98% 69.12%
1198 TCOIN T-coin TCOIN $0.000211 LowVol -4.43% -23.56% -12.55%
1199 MONETA Moneta MONETA $0.000464 LowVol 0.49% -18.77% -0.89%
1200 QORA Qora QORA $0.216667 LowVol 0.49% -15.13% 0.89%
1201 FUDD DimonCoin FUDD $0.001367 LowVol 0.88% -4.66% 13.42%
1202 SWP Swapcoin SWP $0.104773 LowVol 0.98% -4.66% -2.20%
1203 CASH Cash Poker Pro CASH $0.041470 LowVol 0.91% -13.24% -41.54%
1204 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013155 LowVol 0.14% -32.03% 24.32%
1205 MINEX Minex MINEX $0.016613 LowVol -0.77% 9.57% -3.49%
1206 FAP FAPcoin FAP $0.011258 LowVol 0.47% 62.85%
1207 EBIT eBIT EBIT $0.003463 LowVol 0.98% 9.79% 118.65%
1208 XQN Quotient XQN $0.007738 LowVol 0.49% -6.64% 64.11%
1209 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 4.43% -22.78% 34.03%
1210 EUSD eUSD EUSD $0.000260 LowVol -4.13% 14.41% 28.13%
1211 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004798 LowVol 0.49% 15.66% -1.55%
1212 KARMA Karmacoin KARMA $0.000155 LowVol 0.25% 8.24% 32.26%
1213 HIGH High Gain HIGH $0.000310 LowVol 0.25% -21.18% -56.16%
1214 BITOK Bitok BITOK $0.000155 LowVol 0.14% 8.24% 57.93%
1215 DBG Digital Bulli… DBG $0.006810 LowVol 0.25% 71.70% 1.93%
1216 CBD CBD Crystals CBD $0.002786 LowVol 0.25% 8.24% 72.24%
1217 BSN Bastonet BSN $0.000929 LowVol 0.49% 17.07% 32.84%
1218 BIT First Bitcoin BIT $0.010524 LowVol -22.35% 17.05% -17.19%
1219 MAGN Magnetcoin MAGN $0.632977 LowVol 0.25% 11.93% 34.94%
1220 GRN Granite GRN $0.015786 LowVol 0.80% -6.44% 91.61%
1221 QBC Quebecoin QBC $0.002476 LowVol 0.14% 8.24% 26.08%
1222 WOW Wowcoin WOW $0.000155 LowVol 0.25% 3.52% 10.60%
1223 FFC FireFlyCoin FFC $0.000155 LowVol 0.49% 8.30% 29.98%
1224 EVC EventChain EVC $0.136710 LowVol 0.98% -7.73% 26.41%
1225 PRM PrismChain PRM $0.001702 LowVol 0.49% 6.39% 19.16%
1226 COUPE Coupecoin COUPE $0.000142 LowVol -6.59% 132.59% 1315.10%
1227 GAY GAY Money GAY $0.016425 LowVol -6.57% 14.98% 106.13%
1228 ACES Aces ACES $0.000155 LowVol 0.25% -0.49% -27.53%
1229 CYDER Cyder CYDER $0.000310 LowVol 0.49% 8.24% 33.96%
1230 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002167 LowVol 0.49% 8.30% 39.79%
1231 INDIA India Coin INDIA $0.000464 LowVol 0.25% 62.35% 77.30%
1232 LEPEN LePen LEPEN $0.000154 LowVol 0.28% 59.04% 44.52%
1233 LKC LinkedCoin LKC $0.000310 LowVol 0.49% -27.80% 37.83%
1234 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001441 LowVol 3.68% -34.16% 24.69%
1235 YES Yescoin YES $0.000155 LowVol 0.25% 10.40% 302.89%
1236 VOYA Voyacoin VOYA $2.48 LowVol 0.25% -14.63% 55.49%
1237 IPY Infinity Pay IPY $0.001823 LowVol 0.98% 3.29%
1238 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol 0.25% -20.60%
1239 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.102143 LowVol 0.49% -6.72%
1240 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000182 LowVol 0.91% -4.42% -1.55%
1241 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.120250 LowVol -48.62%
1242 ASN Aseancoin ASN $0.008512 LowVol 34.34% 13.09% -54.14%
1243 SAK Sharkcoin SAK $0.002073 LowVol 23.49% 20.49% -20.63%
1244 EXRN EXRNchain EXRN $4.6e-07 LowVol -24.31% -51.81% -3.64%
1245 PI PiCoin PI $0.002321 LowVol 0.14% 7.66%
1246 MARX MarxCoin MARX $0.001417 LowVol 27.04% 20.70% 42.24%
1247 KASHH KashhCoin KASHH $0.000155 LowVol 0.14% 8.29% 35.78%
1248 TELL Tellurion TELL $0.000294 LowVol -0.36% 99.11% 79.72%
1249 AXIOM Axiom AXIOM $0.022750 LowVol 0.49% 8.24% 28.71%
1250 TOP TopCoin TOP $0.000330 LowVol -27.13% 19.42% -32.84%
1251 IQT iQuant IQT $0.145386 LowVol 0.25% -7.48% -12.10%
1252 DISK DarkLisk DISK $0.001238 LowVol 0.49% -4.11%
1253 BXC Bitcedi BXC $0.003254 LowVol 0.10% -15.18% 16.67%
1254 YEL Yellow Token YEL $0.005286 LowVol 0.95% -3.24% -2.19%
1255 X2 X2 X2 $0.000155 LowVol 0.14% -45.88% 33.96%
1256 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000310 LowVol 0.49% 8.30% -10.69%
1257 GMX GoldMaxCoin GMX $0.004257 LowVol -14.11% 263.30% 308.31%
1258 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.014238 LowVol 0.25% 105.16% 279.95%
1259 FUTC FutCoin FUTC $0.003095 LowVol 0.49% 35.38% 58.34%
1260 GAIN UGAIN GAIN $0.002167 LowVol 0.40% 15.69% 48.99%
1261 9COIN 9COIN 9COIN $0.003869 LowVol 0.14% 8.24% 49.07%
1262 REGA Regacoin REGA $0.001238 LowVol 0.25% 34.19% -19.18%
1263 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003714 LowVol 0.25% -21.28% -19.76%
1264 TURBO TurboCoin TURBO $0.000155 LowVol 0.40% 8.24% 33.96%
1265 XTD XTD Coin XTD $0.000155 LowVol 0.25%
1266 DASHS Dashs DASHS $0.052619 LowVol 0.14% -1.12% 45.48%
1267 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002631 LowVol 0.14% 8.24% -5.80%
1268 DON Donationcoin DON $0.000634 LowVol 1.31% -3.06% 29.90%
1269 HCC Happy Creator… HCC $0.000619 LowVol 0.49% 8.30% -10.69%
1270 HDLB HODL Bucks HDLB $0.051071 LowVol 0.49% 44.19% 14.07%
1271 TEAM TeamUp TEAM $0.000310 LowVol 0.49% 8.30%
1272 WINK Wink WINK $0.000155 LowVol 0.14% -5.17%
1273 TRICK TrickyCoin TRICK $0.019964 LowVol 0.14% 64.27% 83.90%
1274 LTH LAthaan LTH $0.000774 LowVol 0.25% 8.24% 29.04%
1275 EGG EggCoin EGG $0.058500 LowVol 0.25% 8.24% 33.26%
1276 BGR Bongger BGR $0.000173 LowVol 5.42% -1.33% 40.81%
1277 MBL MobileCash MBL $0.000619 LowVol 0.49% 8.24% 78.62%
1278 STEX STEX STEX $1.16 LowVol 1.87% 4.30% 34.48%
1279 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.057668 LowVol -4.23% 15.02% 50.63%
1280 HYPER Hyper HYPER $0.033429 LowVol 0.25% -27.84%
1281 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.478525 LowVol 0.49% 49.74% 81.84%
1282 AV AvatarCoin AV $0.057107 LowVol 0.25% 10.94%
1283 SPORT SportsCoin SPORT $0.001393 LowVol 0.89%
1284 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000155 LowVol 0.14% 33.96%
1285 SFE SafeCoin SFE $0.000155 LowVol 0.25% 8.30% 37.53%
1286 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 1.95% -4.39% -98.44%
1287 IFC Infinitecoin IFC $0.000021 LowVol -0.55% 26.49% 57.92%
1288 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol 7.65% -60.12%
1289 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -20.07%
1290 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1291 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 32.75%
1292 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 34.84%
1293 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol -1.50% -9.25%
1294 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1295 XAU Xaucoin XAU $0.040620 LowVol 7.20% -10.30%
1296 CC CyberCoin CC $0.000310 LowVol 0.48% 8.48% 109.54%
1297 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 1.45% 88.59%
1298 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 27.14%
1299 IRL IrishCoin IRL $0.002823 LowVol -1.21% 23.86%
1300 CYC Cycling Coin CYC $0.001266 LowVol -1.57% -6.74%
1301 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 32.89%
1302 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000855 LowVol -0.30% 5.34%
1303 CME Cashme CME $0.000138 LowVol -3.50% -1.41%
1304 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol -2.10%
1305 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -3.00% -6.21%
1306 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003958 LowVol -4.55% 17.44%
1307 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -23.26%
1308 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol 4.95% 28.17%
1309 OP Operand OP $0.000979 LowVol -2.15% 10.56%
1310 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol -4.01%
1311 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol -1.64%
1312 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1313 XID International… XID $0.009420 LowVol -1.61%
1314 POKE PokeCoin POKE $0.000139 LowVol -2.59%
1315 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol -5.22% 17.30%
1316 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol 1.29% 16.98%
1317 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002742 LowVol -4.06%
1318 GBRC Global Busine… GBRC $0.000288 LowVol 0.68%
1319 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol -1.18% 22.31%
1320 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol 4.40% 158.98%
1321 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol -1.67%
1322 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -1.67% 2.67%
1323 XDE2 XDE II XDE2 $2.06 LowVol -0.22% -6.75%
1324 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000460 LowVol 7.27% -13.38%
1325 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.009044 LowVol 7.27% 23.55%
1326 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol 1.19%
1327 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol -1.62% 21.99%
1328 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -87.15%
1329 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol -4.13% 20.39%
1330 EFYT Ergo EFYT $14.78 LowVol -18.07% 66.45%
1331 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol -2.08% 21.66%
1332 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1333 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol -7.89%
1334 UNC UNCoin UNC $0.000149 28.83%
1335 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1336 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 32.87%
1337 FC Facecoin FC $0.003480 49.90%
1338 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -7.17%
1339 FBL Faceblock FBL $0.001654 -1.52%

Quay lại phần 1

Phản hồi