Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 11/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 11/12/2017 (GMT +7) của 1339 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 11/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15509.70 trên tổng giá trị $259,516,055,250

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $455.97 trên tổng giá trị $43,889,495,182

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1332.46 trên tổng giá trị $22,449,286,080

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.42 trên tổng giá trị $12,286,580,072

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.238153 trên tổng giá trị $9,225,843,563

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng MUT Mutual Coin (MUT) đang có giá hiện tại $0.012254 trên tổng giá trị $3,939,353 đã biến động tăng 812.55% trong 1h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.58 trên tổng giá trị $10,368,700 đã biến động tăng 753.38% trong 1h qua

    + Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.011013 trên tổng giá trị $67,252 đã biến động tăng 526.32% trong 1h qua

    + Đồng LTCU LiteCoin Ultra (LTCU) đang có giá hiện tại $0.082499 trên tổng giá trị $71,890 đã biến động tăng 113.90% trong 1h qua

    + Đồng MAX MaxCoin (MAX) đang có giá hiện tại $0.024818 trên tổng giá trị $1,518,054 đã biến động tăng 104.09% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000057 trên tổng giá trị $30,580,080 đã biến động tăng 749.78% trong 24h qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $36.27 trên tổng giá trị đã biến động tăng 584.75% trong 24h qua

    + Đồng MUT Mutual Coin (MUT) đang có giá hiện tại $0.012254 trên tổng giá trị $3,939,353 đã biến động tăng 532.44% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.58 trên tổng giá trị $10,368,700 đã biến động tăng 530.35% trong 24h qua

    + Đồng WORM HealthyWormCoin (WORM) đang có giá hiện tại $0.000776 trên tổng giá trị $86,894 đã biến động tăng 441.93% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $36.27 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1864.93% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000142 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1314.64% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.364503 trên tổng giá trị $27,561,712 đã biến động tăng 1131.77% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009481 trên tổng giá trị đã biến động tăng 714.19% trong 7 ngày qua

    + Đồng LTCU LiteCoin Ultra (LTCU) đang có giá hiện tại $0.082499 trên tổng giá trị $71,890 đã biến động tăng 514.97% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 11/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 WOMEN WomenCoin WOMEN $98,577 $0.002229 44,220,400 $1,908 64.55% 3.62% -11.62%
702 MONK Monkey Project MONK $98,545 $0.931454 105,797 $3,657 -1.24% -15.19% -81.40%
703 KURT Kurrent KURT $98,006 $0.009880 9,919,485 $6,050 22.65% 42.74% 42.55%
704 CRDNC Credence Coin CRDNC $90,164 $0.026310 3,427,006 $784,677 9.62% -39.95% -99.33%
705 WORM HealthyWormCoin WORM $86,894 $0.000776 112,039,591 $7,423 -9.14% 441.93% 123.71%
706 XCO X-Coin XCO $84,512 $0.006824 12,384,976 $8,287 -2.22% 14.41% 28.82%
707 RPC RonPaulCoin RPC $82,129 $0.091398 898,591 $616 -0.72% -2.35% 20.04%
708 KRONE Kronecoin KRONE $80,590 $0.021419 3,762,617 $619 1.52% 40.02% 90.71%
709 MRJA GanjaCoin MRJA $75,715 $0.017007 4,451,920 $589 0.12% -75.24% -49.75%
710 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $71,890 $0.082499 871,402 $25,811 113.90% 173.02% 514.97%
711 ERY Eryllium ERY $64,344 $0.011747 5,477,211 $549 0.64% 2.39% 96.19%
712 FLAX Flaxscript FLAX $60,556 $0.010842 5,585,497 $808 -0.33% 10.48% -53.71%
713 EREAL eREAL EREAL $59,464 $0.000869 68,427,562 $546 1.11% 78.59% 38.12%
714 LUNA Luna Coin LUNA $54,957 $0.033195 1,655,565 $710 -2.45% 12.14% 76.05%
715 ICON Iconic ICON $48,006 $0.080969 592,894 $5,141 -0.09% 41.35% 19.02%
716 ITZ Interzone ITZ $43,642 $0.023120 1,887,588 $1,429 -9.05% -18.27% 50.47%
717 MSCN Master Swiscoin MSCN $40,703 $0.000910 44,722,880 $1,026 0.12% 8.99% -19.05%
718 RBT Rimbit RBT $36,822 $0.000319 115,499,623 $1,635 -31.48% -26.72% -42.71%
719 FRAZ Frazcoin FRAZ $29,856 $0.003226 9,254,948 $709 -0.09% -1.25% 406.07%
720 LBTC LiteBitcoin LBTC $26,330 $0.008258 3,188,280 $14,099 -2.77% -17.14% 213.15%
721 XOC Xonecoin XOC $21,434 $0.051032 420,000 $627 0.17%
722 XRC Rawcoin XRC $20,086 $0.028496 704,882 $1,450 -0.12% 4.30% 46.81%
723 GRIM Grimcoin GRIM $19,089 $0.000962 19,849,223 $561 -0.09% -54.58% -56.72%
724 CREVA CrevaCoin CREVA $18,061 $0.000496 36,390,750 $4,174 -0.18% -13.76% -33.67%
725 GSR GeyserCoin GSR $17,788 $0.379562 46,864 $4,144 7.11% -38.15% 324.98%
726 CRTM Corethum CRTM $17,214 $0.006886 2,500,000 $1,012 1.13% -4.26% 35.37%
727 LVPS LevoPlus LVPS $14,553 $0.009617 1,513,256 $3,478 -27.12% 13.90% 15.84%
728 HMC HarmonyCoin HMC $6,104 $0.010875 561,235 $1,212 4.03% -4.41% -5.19%
729 UNITY SuperNET UNITY $38,352,490 $47.00 816,061 LowVol 1.33% 9.15% -47.24%
730 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
731 ECN E-coin ECN $6,819,728 $1.44 4,729,124 LowVol -0.02% -54.42% -28.79%
732 YASH YashCoin YASH $6,663,843 $0.666366 10,000,274 LowVol -0.09% 33.01% 45.92%
733 ECOB Ecobit ECOB $5,921,111 $0.013322 444,444,444 LowVol 0.78% -7.81% 15.74%
734 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol 14.14%
735 XC XCurrency XC $4,644,221 $0.791077 5,870,758 LowVol -0.09% -37.14%
736 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 74.74%
737 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 2.09% 25.57%
738 OPT Opus OPT $3,292,341 $0.023503 140,080,549 LowVol 1.13% 6.08% -4.34%
739 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,908,604 $0.479454 6,066,493 LowVol 0.12% 66.90% 86.74%
740 ADST AdShares ADST $2,772,497 $0.230015 12,053,548 LowVol -3.36% -1.17% -13.85%
741 LOG Woodcoin LOG $2,388,035 $0.297197 8,035,193 LowVol 0.12% -7.68% 0.87%
742 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,140,350 $0.071345 30,000,000 LowVol 0.77% 6.60% -28.01%
743 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,090,879 $4.49 465,952 LowVol 0.75% -1.60% -15.72%
744 PIPL PiplCoin PIPL $2,086,223 $0.025001 83,444,258 LowVol 0.34% 1.05% -30.63%
745 CBX Crypto Bullion CBX $2,028,000 $2.02 1,005,748 LowVol 0.12% 10.00% 8.19%
746 ITT Intelligent T… ITT $1,792,506 $0.182948 9,797,899 LowVol 1.11% 10.50%
747 RC RussiaCoin RC $1,742,254 $0.207959 8,377,873 LowVol -3.37% 0.48% 18.68%
748 HTC HitCoin HTC $1,705,672 $0.000155 10,996,318,099 LowVol -0.09% 8.39% 34.70%
749 WGO WavesGo WGO $1,704,368 $0.176936 9,632,680 LowVol 3.87% 25.08% 28.96%
750 NKA IncaKoin NKA $1,454,966 $0.000128 11,410,872,753 LowVol -7.66% -7.25% 24.71%
751 VIDZ PureVidz VIDZ $1,344,139 $0.010729 125,279,775 LowVol 73.95% 410.41% 348.25%
752 JNS Janus JNS $1,303,326 $0.056616 23,020,335 LowVol -0.09% -22.58% -61.77%
753 SDC ShadowCash SDC $1,284,629 $0.191875 6,695,133 LowVol 0.37% 16.79% 66.05%
754 STRC StarCredits STRC $1,248,548 $0.277455 4,500,000 LowVol 0.72% 24.52% 33.42%
755 ORB Orbitcoin ORB $1,202,766 $0.388597 3,095,149 LowVol 0.23% 5.35% 12.85%
756 GIM Gimli GIM $1,134,096 $0.014176 80,000,000 LowVol 1.11% -9.63% 130.10%
757 BTSR BTSR BTSR $1,128,241 $0.343529 3,284,266 LowVol 0.24% 0.28% 63.18%
758 DCY Dinastycoin DCY $1,101,968 $0.000776 1,420,858,063 LowVol -0.09% 7.83% 59.06%
759 UTC UltraCoin UTC $1,079,895 $0.024176 44,668,228 LowVol 2.53% -9.00% -27.00%
760 INPAY InPay INPAY $1,019,090 $0.101909 10,000,000 LowVol 0.12% 7.89% -6.40%
761 NET NetCoin NET $968,929 $0.001231 787,126,712 LowVol 0.22% 8.09% 41.13%
762 METAL MetalCoin METAL $954,569 $0.012409 76,925,527 LowVol 0.37% -2.49% 21.10%
763 CARBON Carboncoin CARBON $890,360 $0.000058 15,392,009,805 LowVol -0.70% -14.84% -35.85%
764 HBN HoboNickels HBN $861,150 $0.014426 59,696,358 LowVol 0.12% 3.92% 11.73%
765 EBET EthBet EBET $842,644 $0.099105 8,502,500 LowVol 1.11% 11.10% 20.51%
766 GOOD Goodomy GOOD $821,320 $0.001861 441,349,000 LowVol -0.09% 85.52% 10.06%
767 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $798,546 $0.000035 22,887,216,164 LowVol -58.22% -42.57% -21.44%
768 VAL Valorbit VAL $736,440 $0.000138 5,322,369,248 LowVol -3.31% 19.74%
769 NOBL NobleCoin NOBL $721,812 $0.000312 2,315,784,944 LowVol 0.29% 0.82% 16.41%
770 OTX Octanox OTX $711,969 $0.083761 8,500,001 LowVol 25.73% 66.82% 30.33%
771 TROLL Trollcoin TROLL $701,797 $0.001240 566,043,193 LowVol -0.09% 5.24% 22.99%
772 RIYA Etheriya RIYA $662,598 $0.418960 1,581,531 LowVol -0.09% 4.83% 33.55%
773 USC Ultimate Secu… USC $640,136 $0.061890 10,343,113 LowVol -0.09% -3.39% -33.90%
774 BPC Bitpark Coin BPC $634,320 $0.008458 75,000,000 LowVol -0.10% -13.05% 1.98%
775 TGC Tigercoin TGC $628,040 $0.014426 43,536,800 LowVol -0.35% 25.98% 130.16%
776 AU AurumCoin AU $617,002 $2.08 296,216 LowVol 0.34% 5.28% 30.44%
777 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -54.28%
778 SAC SACoin SAC $590,819 $0.084226 7,014,651 LowVol -0.09% 18.67% 16.06%
779 V Version V $587,960 $0.001253 469,369,116 LowVol 0.00% 12.02% 7.73%
780 TIT Titcoin TIT $571,115 $0.011446 49,898,202 LowVol -2.40% 24.24% 59.91%
781 J Joincoin J $550,114 $0.224683 2,448,402 LowVol 0.36% -28.27% 171.76%
782 SLG Sterlingcoin SLG $544,150 $0.129343 4,207,028 LowVol 4.61% 18.20% 36.23%
783 ITI iTicoin ITI $543,600 $16.99 32,000 LowVol 4.42% 3.56% -23.26%
784 FNC FinCoin FNC $539,530 $0.041893 12,878,667 LowVol -0.03% 60.61% 31.33%
785 CHESS ChessCoin CHESS $521,789 $0.009657 54,032,769 LowVol 0.03% 10.91% 26.32%
786 PIGGY Piggycoin PIGGY $517,264 $0.001061 487,524,920 LowVol 1.26% 22.48% 38.65%
787 NETKO Netko NETKO $509,023 $0.116335 4,375,490 LowVol -0.09% 10.87% -7.69%
788 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 51.01%
789 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -62.05%
790 NYAN Nyancoin NYAN $480,641 $0.001507 318,890,498 LowVol -0.05% 5.45% 86.90%
791 ICN iCoin ICN $471,422 $0.016132 29,223,144 LowVol -0.09% 7.34% 9.76%
792 WAY WayGuide WAY $465,528 $0.004653 100,040,708 LowVol -0.09% 8.39% 33.23%
793 DAXX DaxxCoin DAXX $463,540 $0.000930 498,333,790 LowVol 0.71% 10.14% 33.45%
794 FUCK FuckToken FUCK $463,013 $0.009009 51,392,878 LowVol 1.11% 51.45% 28.40%
795 XGR GoldReserve XGR $454,741 $0.026482 17,171,382 LowVol 3.18% -4.87% 4.79%
796 JET Jetcoin JET $451,962 $0.092758 4,872,509 LowVol 176.99% 58.07%
797 FLT FlutterCoin FLT $451,619 $0.001402 322,214,524 LowVol 0.10% -11.43% 21.27%
798 FUNK The Cypherfunks FUNK $445,589 $0.000010 46,318,207,499 LowVol 4.86% 6.18% 63.20%
799 I0C I0Coin I0C $436,186 $0.020785 20,985,419 LowVol 0.12% 311.29% 82.25%
800 SWING Swing SWING $420,974 $0.151272 2,782,893 LowVol 0.18% 37.79% 57.93%
801 C2 Coin2.1 C2 $406,726 $0.004068 99,976,323 LowVol -5.89% 3.69% 74.88%
802 LOT LottoCoin LOT $401,898 $0.000028 14,491,014,421 LowVol 1.16% 12.30% 36.53%
803 GUN Guncoin GUN $397,253 $0.002014 197,293,678 LowVol 0.33% -14.85% 8.77%
804 FRC Freicoin FRC $389,932 $0.013185 29,574,784 LowVol -0.09% 37.51% 40.81%
805 UFR Upfiring UFR $389,913 $0.027077 14,400,000 LowVol 1.11% -18.14% -3.55%
806 KUSH KushCoin KUSH $378,454 $0.069444 5,449,753 LowVol -0.10% 3.00% -0.29%
807 BERN BERNcash BERN $377,196 $0.005295 71,234,301 LowVol 0.35% 8.70% 30.92%
808 BXT BitTokens BXT $365,822 $0.650125 562,695 LowVol -2.11% 9.59% -21.82%
809 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 36.38%
810 CFT CryptoForecast CFT $356,967 $0.007760 46,000,000 LowVol -0.19% -13.56% -12.67%
811 STS Stress STS $350,639 $0.000620 565,134,332 LowVol 0.12% 8.50%
812 PR Prototanium PR $347,315 $1.77 195,938 LowVol 0.75% -1.97% 35.78%
813 TTC TittieCoin TTC $345,201 $0.000274 1,259,816,434 LowVol 4.83% 44.69% 48.82%
814 CAT Catcoin CAT $336,159 $0.054135 6,209,700 LowVol 21.35% 50.57% 160.81%
815 XPTX PlatinumBAR XPTX $335,925 $0.787791 426,414 LowVol 0.07% -8.85% 11.04%
816 BIGUP BigUp BIGUP $328,757 $0.000155 2,119,507,018 LowVol 0.16% 3.67% 36.83%
817 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol -5.54% 18.24%
818 SH Shilling SH $326,183 $0.008221 39,676,825 LowVol -0.09% 4.56% 223.43%
819 TRI Triangles TRI $324,309 $4.45 72,891 LowVol -0.18% 37.34% 17.74%
820 MAD SatoshiMadness MAD $310,332 $0.000155 2,000,683,485 LowVol -0.09%
821 Q2C QubitCoin Q2C $308,011 $0.001241 248,215,442 LowVol 0.12% 8.37% 0.12%
822 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $297,496 $0.022437 13,259,130 LowVol 0.33% 5.79% 42.63%
823 WMC WMCoin WMC $296,819 $0.025749 11,527,489 LowVol -0.09% 14.43% 42.05%
824 BLC Blakecoin BLC $285,858 $0.018903 15,122,697 LowVol 0.15% 10.07% 57.21%
825 EVO Evotion EVO $273,919 $0.086378 3,171,169 LowVol -0.03% 9.68% 16.70%
826 PASL Pascal Lite PASL $270,949 $0.062821 4,313,050 LowVol 4.56% 9.74% 38.29%
827 BUN BunnyCoin BUN $270,633 $0.000003 102,326,212,299 LowVol 2.90% -24.10% 1.86%
828 ENT Eternity ENT $258,768 $0.063131 4,098,907 LowVol -0.09% -9.81% -38.86%
829 TRK Truckcoin TRK $253,277 $0.001608 157,551,441 LowVol 1.01% -16.77% -24.27%
830 PHS Philosopher S… PHS $249,085 $0.041415 6,014,340 LowVol 0.12% 18.20% 58.59%
831 WYV Wyvern WYV $248,769 $0.139757 1,780,009 LowVol -0.09% 8.41% 20.20%
832 GAIA GAIA GAIA $248,078 $0.010293 24,101,381 LowVol -4.00% 7.57%
833 STV Sativacoin STV $245,552 $0.034649 7,086,768 LowVol -0.64% -15.08% 8.94%
834 CON PayCon CON $235,320 $0.010212 23,042,604 LowVol -1.93% -31.18% 100.03%
835 SPACE SpaceCoin SPACE $233,674 $0.011125 21,004,233 LowVol -1.23% 0.51% 30.98%
836 4CHN ChanCoin 4CHN $228,913 $0.034135 6,706,081 LowVol -0.09% 39.44% 18.16%
837 GRT Grantcoin GRT $227,712 $0.005274 43,177,591 LowVol -0.09% 8.39% 6.63%
838 EVIL Evil Coin EVIL $225,355 $0.010721 21,020,383 LowVol 0.97% 7.15% 20.71%
839 GTC Global Tour Coin GTC $222,525 $0.007445 29,887,402 LowVol -0.09% 2.01% 69.56%
840 FIRE Firecoin FIRE $217,282 $2.21 98,412 LowVol 0.12% 20.52% 49.27%
841 YAC Yacoin YAC $215,466 $0.001797 119,895,846 LowVol -3.42% 55.51%
842 SHDW Shadow Token SHDW $211,497 $0.030214 7,000,000 LowVol -6.90% -35.55%
843 HMP HempCoin HMP $210,433 $0.000155 1,356,645,470 LowVol -0.09% 8.39% 34.23%
844 BUMBA BumbaCoin BUMBA $209,157 $0.009307 22,474,312 LowVol 0.36% 42.16% 59.67%
845 IMS Independent M… IMS $205,376 $0.038253 5,368,934 LowVol -2.82% 89.34% 78.22%
846 RED RedCoin RED $199,752 $0.002695 74,107,896 LowVol 0.69% 16.04% 33.29%
847 MNC Mincoin MNC $197,910 $0.049098 4,030,919 LowVol 1.50% 10.10% 8.71%
848 HAL Halcyon HAL $196,267 $0.036917 5,316,456 LowVol -0.09% -12.26% 34.23%
849 HODL HOdlcoin HODL $195,503 $0.001241 157,549,380 LowVol -0.09% 8.39% 23.30%
850 OHM OHM OHM $194,721 $0.006515 29,889,185 LowVol -0.09%
851 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 81.51%
852 CYP Cypher CYP $194,184 $0.030507 6,365,285 LowVol -0.30% 36.93%
853 XRE RevolverCoin XRE $194,007 $0.008686 22,334,696 LowVol 0.37% -7.37% 27.82%
854 BTPL Bitcoin Planet BTPL $190,371 $0.033917 5,612,860 LowVol 19.56% 4.79% 36.15%
855 MCRN MACRON MCRN $187,500 $0.000467 401,421,401 LowVol 3.21% 4.44% -1.28%
856 E4ROW E4ROW E4ROW $183,158 $0.031787 5,762,000 LowVol 1.11% -4.60% 62.44%
857 EMD Emerald Crypto EMD $181,415 $0.009490 19,117,129 LowVol 4.97% 16.40% -4.76%
858 DLC Dollarcoin DLC $176,571 $0.019389 9,106,714 LowVol -0.09% 8.39% 34.23%
859 TEK TEKcoin TEK $175,693 $0.000124 1,414,054,562 LowVol 4.71% 2.05% 7.94%
860 FRK Franko FRK $175,195 $0.188227 930,767 LowVol 1.23% 27.65%
861 RBX Ripto Bux RBX $172,429 $0.000452 381,236,123 LowVol -0.04% -12.60% 3.67%
862 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
863 ARCO AquariusCoin ARCO $165,078 $0.110326 1,496,275 LowVol -0.05% 14.20% 36.10%
864 BOST BoostCoin BOST $161,826 $0.013650 11,855,487 LowVol 13.40% 10.91% -22.90%
865 URC Unrealcoin URC $160,168 $0.022802 7,024,402 LowVol -0.09% 8.37% -13.46%
866 KED Darsek KED $158,097 $0.010858 14,560,576 LowVol -0.09% 3.49% -10.21%
867 XCRE Creatio XCRE $153,991 $0.007504 20,520,514 LowVol -2.79% 4.48% 51.49%
868 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol 8.61% 37.50%
869 DUO ParallelCoin DUO $148,888 $0.493276 301,834 LowVol 0.16% -13.84% -33.63%
870 LEA LeaCoin LEA $147,628 $0.000469 314,986,691 LowVol 0.25% 8.35% -15.10%
871 XRA Ratecoin XRA $146,392 $0.001273 114,970,750 LowVol 0.46% 13.09% -1.48%
872 CAGE CageCoin CAGE $140,650 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 45.16% 19.25% 28.84%
873 CTO Crypto CTO $138,796 $0.011323 12,257,597 LowVol 0.37% 1.81% -13.41%
874 BIP BipCoin BIP $136,806 $0.084071 1,627,261 LowVol -0.09% 22.39% 72.81%
875 AMBER AmberCoin AMBER $135,567 $0.003102 43,699,481 LowVol 0.12% -51.79% -44.68%
876 PX PX PX $133,101 $0.001387 95,969,746 LowVol -3.00% -33.32%
877 AMMO Ammo Rewards AMMO $132,708 $0.001706 77,777,777 LowVol -0.09% 49.03% 30.06%
878 XPY PayCoin XPY $130,174 $0.011006 11,827,152 LowVol -11.46% -13.41% -5.30%
879 BAS BitAsean BAS $130,084 $0.026017 5,000,000 LowVol 1.18% 22.03% 18.49%
880 URO Uro URO $129,216 $0.107028 1,207,310 LowVol 5.33% 7.28% 83.04%
881 VOT VoteCoin VOT $127,771 $0.007756 16,474,625 LowVol -0.09% -13.48% -28.96%
882 SOON SoonCoin SOON $127,586 $0.010238 12,462,620 LowVol -0.09% 3.75% 28.52%
883 CRX Chronos CRX $124,363 $0.001687 73,729,962 LowVol -0.51% 25.28% 60.05%
884 MARS Marscoin MARS $123,352 $0.004362 28,279,074 LowVol 3.70% 1.72% 2.60%
885 611 SixEleven 611 $123,304 $0.285681 431,615 LowVol -0.09% 42.68% 61.00%
886 UNITS GameUnits UNITS $118,203 $0.034035 3,472,983 LowVol -0.08% 8.59% -12.85%
887 NEVA NevaCoin NEVA $114,504 $0.046216 2,477,560 LowVol 0.39% -4.97% 5.16%
888 GPU GPU Coin GPU $114,211 $0.002822 40,477,042 LowVol -0.11% -4.74% 6.05%
889 ANTI AntiBitcoin ANTI $113,781 $0.006515 17,465,159 LowVol -22.86% -26.94%
890 BITGOLD bitGold BITGOLD $113,181 $1418.07 79.8131 LowVol 1.99% -8.54% -2.30%
891 PRC PRCoin PRC $113,067 $0.007135 15,846,400 LowVol 0.12% 6.17% -4.17%
892 NRO Neuro NRO $112,995 $0.002947 38,340,412 LowVol 18.65% 24.12% 43.04%
893 ARG Argentum ARG $110,739 $0.012883 8,595,877 LowVol 0.68% -6.75% -6.96%
894 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
895 QTL Quatloo QTL $108,954 $0.014115 7,718,883 LowVol -0.09% 1.38% 0.43%
896 SGR Sugar Exchange SGR $107,777 $0.030794 3,500,000 LowVol -3.93% 31.36% -10.94%
897 CF Californium CF $107,515 $0.044673 2,406,729 LowVol 0.17% -9.69% 48.96%
898 BRAT BRAT BRAT $101,679 $0.000635 160,000,000 LowVol -0.67% 227.11% 124.39%
899 ARB ARbit ARB $96,630 $0.012295 7,859,395 LowVol 53.05%
900 BLRY BillaryCoin BLRY $94,845 $0.010548 8,991,999 LowVol -0.09% 6.82% -27.33%
901 BVC BeaverCoin BVC $93,261 $0.029937 3,115,258 LowVol 0.12% 9.53% 26.90%
902 ICOB ICOBID ICOB $93,161 $0.000873 106,701,874 LowVol 11.81% 54.49% 58.68%
903 BITZ Bitz BITZ $93,145 $0.046786 1,990,891 LowVol 0.59%
904 ZMC ZetaMicron ZMC $93,121 $0.000155 600,344,291 LowVol -0.09% 8.50% 34.23%
905 JWL Jewels JWL $93,117 $0.004614 20,181,636 LowVol -2.30%
906 GCC GuccioneCoin GCC $91,250 $0.004498 20,285,537 LowVol 0.12% 8.39% 15.33%
907 ALL Allion ALL $90,942 $0.014670 6,199,359 LowVol -0.09% -20.88% 9.82%
908 ADCN Asiadigicoin ADCN $88,721 $0.003559 24,931,054 LowVol 0.31% 24.44% 24.57%
909 MND MindCoin MND $88,606 $0.005584 15,867,695 LowVol -0.09% 6.85% 34.23%
910 MNM Mineum MNM $87,822 $0.009307 9,436,367 LowVol 0.37% -20.03% -33.66%
911 FXE FuturXe FXE $87,714 $0.372582 235,421 LowVol -0.09% 8.35% -68.12%
912 SOIL SOILcoin SOIL $87,364 $0.015322 5,702,048 LowVol 8.58% 4.98% 45.87%
913 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $86,558 $0.001086 79,719,140 LowVol 0.12% -24.13% 52.59%
914 TSE Tattoocoin (S… TSE $85,212 $0.000942 90,421,856 LowVol -0.12% -35.68% -18.28%
915 VEC2 VectorAI VEC2 $85,172 $0.005119 16,637,957 LowVol 0.12% -1.96% -6.03%
916 300 300 Token 300 $83,761 $279.20 300 LowVol 22.34% 5.51% 9.85%
917 COXST CoExistCoin COXST $81,916 $0.003023 27,100,000 LowVol 4.08% 18.53% 54.91%
918 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
919 BTQ BitQuark BTQ $80,296 $0.008841 9,081,731 LowVol 0.37% 2.97% 9.49%
920 POP PopularCoin POP $79,313 $0.000024 3,372,875,244 LowVol 5.39% 1.80% -13.96%
921 DRS Digital Rupees DRS $79,232 $0.000155 510,802,961 LowVol -0.09% 8.39% 34.23%
922 WARP WARP WARP $78,767 $0.071919 1,095,224 LowVol -4.01% 17.92%
923 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $78,254 $0.009745 8,030,000 LowVol 1.18% -14.14% -14.40%
924 MAY Theresa May Coin MAY $78,214 $0.003102 25,211,800 LowVol -0.09% -1.71% 1.59%
925 EXN ExchangeN EXN $75,672 $0.014838 5,100,000 LowVol 0.00% 3.68% 108.57%
926 XBTS Beatcoin XBTS $74,468 $0.048842 1,524,686 LowVol 4.04% 41.41% 5.54%
927 $$$ Money $$$ $73,454 $0.001601 45,887,218 LowVol 1.33% 6.98% -16.18%
928 EMP EMoneyPower EMP $72,779 $0.007911 9,200,000 LowVol -0.09%
929 CPN CompuCoin CPN $72,336 $0.003688 19,615,019 LowVol 3.11% -0.78% 20.34%
930 RUPX Rupaya RUPX $67,252 $0.011013 6,106,535 LowVol 526.32% 74.39% -39.35%
931 BLZ BlazeCoin BLZ $64,558 $0.000106 608,557,394 LowVol 2.69% 4.57% 49.91%
932 LTCR Litecred LTCR $64,492 $0.002134 30,227,750 LowVol 6.72% -19.43% 47.50%
933 SPT Spots SPT $62,600 $0.002794 22,406,021 LowVol 0.92% 22.53% -10.03%
934 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 53.23%
935 CNC CHNCoin CNC $61,576 $0.001246 49,416,423 LowVol -18.01% -40.25%
936 CWXT CryptoWorldX … CWXT $60,913 $0.001022 59,630,200 LowVol -6.09% 22.31% -2.72%
937 PONZI PonziCoin PONZI $59,705 $0.069335 861,099 LowVol -0.09% -23.97% 85.58%
938 BSC BowsCoin BSC $59,402 $0.010703 5,550,102 LowVol 0.12% 8.48% 1.98%
939 CRT CRTCoin CRT $59,020 $0.744543 79,270 LowVol 0.37% 8.37% 34.23%
940 NTWK Network Token NTWK $58,709 $0.005030 11,671,310 LowVol 1.11% -1.64% 16.32%
941 CXT Coinonat CXT $58,383 $0.006770 8,623,200 LowVol 4.33% 11.15% 11.70%
942 SONG SongCoin SONG $55,319 $0.001699 32,565,300 LowVol -0.86% 35.48% 90.93%
943 GPL Gold Pressed … GPL $54,686 $0.213180 256,527 LowVol 2.82% -14.11% -7.20%
944 ATX Artex Coin ATX $51,977 $0.002767 18,781,750 LowVol -20.31% -9.38% -10.08%
945 VIP VIP Tokens VIP $51,777 $0.000620 83,450,403 LowVol 0.12% -13.20% 32.07%
946 G3N G3N G3N $51,610 $0.006825 7,561,891 LowVol 0.37% 8.48% 34.23%
947 BENJI BenjiRolls BENJI $50,936 $0.002515 20,254,996 LowVol 1.37% 20.58% 14.24%
948 EGO EGO EGO $50,615 $0.000844 60,000,001 LowVol -1.76% 20.07%
949 IMPS ImpulseCoin IMPS $47,178 $0.002330 20,245,510 LowVol 8.55%
950 BRAIN Braincoin BRAIN $46,973 $0.004653 10,094,424 LowVol 0.12% -24.38% -19.38%
951 DLISK DAPPSTER DLISK $46,534 $0.000465 100,000,000 LowVol -0.09% 40.91%
952 ORLY Orlycoin ORLY $45,598 $0.001244 36,646,779 LowVol -3.40% -2.11%
953 UET Useless Ether… UET $45,345 $0.011434 3,965,716 LowVol 20.36% 3.70% 38.31%
954 CESC CryptoEscudo CESC $44,705 $0.000310 144,105,100 LowVol 0.12% 8.48% -10.51%
955 PULSE Pulse PULSE $44,359 $0.003102 14,298,972 LowVol -0.09% 20.43% -13.38%
956 DIBC DIBCOIN DIBC $43,301 $0.008660 5,000,000 LowVol -20.31% 0.52% -26.66%
957 PEX PosEx PEX $41,478 $0.016907 2,453,240 LowVol -0.09% 5.48%
958 MTM MTMGaming MTM $41,344 $0.013782 2,999,967 LowVol -2.53% 72.38%
959 XCS CybCSec XCS $40,384 $0.003412 11,834,082 LowVol 0.69% -2.24% 1.29%
960 ROOFS Roofs ROOFS $40,329 $0.000310 130,000,000 LowVol -0.09% 108.77% 34.30%
961 SFC Solarflarecoin SFC $39,882 $0.002832 14,083,450 LowVol -2.54% -5.44% -30.66%
962 VPRC VapersCoin VPRC $39,771 $0.000051 780,124,964 LowVol -4.51% -49.92% 139.52%
963 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,418 $0.005076 7,567,993 4.33%
964 OS76 OsmiumCoin OS76 $38,413 $0.042966 894,026 LowVol -0.09% 26.75% 64.13%
965 HVCO High Voltage HVCO $38,009 $0.025438 1,494,171 LowVol -0.09% 8.39% 34.16%
966 ZYD Zayedcoin ZYD $37,772 $0.006049 6,243,840 LowVol -0.09% 8.39% 10.38%
967 BOAT BOAT BOAT $37,670 $0.002031 18,547,845 LowVol -0.07% 9.18% -8.05%
968 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,459 $0.007756 4,829,945 LowVol -0.09% -32.94% 5.23%
969 DPAY DPAY DPAY $37,014 $0.000465 79,541,001 LowVol 0.37% 34.23%
970 JIN Jin Coin JIN $36,663 $0.003723 9,848,485 LowVol -0.09% -77.96% -79.33%
971 OFF Cthulhu Offer… OFF $36,607 $0.013960 2,622,273 LowVol 0.85% -7.40%
972 CASH Cashcoin CASH $36,540 $0.000792 46,158,242 LowVol -0.09% -47.03% -46.84%
973 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 1.32%
974 PLNC PLNcoin PLNC $34,253 $0.002004 17,089,600 LowVol 7.73%
975 IMX Impact IMX $33,973 $0.000310 109,509,108 LowVol -0.09% 8.39% 159.11%
976 STEPS Steps STEPS $33,894 $0.001820 18,625,017 LowVol -2.18%
977 BNX BnrtxCoin BNX $33,141 $0.001249 26,530,001 LowVol 0.19% 4.66% 16.71%
978 SLEVIN Slevin SLEVIN $32,412 $0.000463 70,000,000 LowVol -0.58% 7.85% 20.83%
979 DIX Dix Asset DIX $32,095 $3.2e-07 100,000,000,000 LowVol 3.49% 47.69% 22.12%
980 SDP SydPak SDP $29,497 $0.184585 159,804 LowVol 0.12% 35.71%
981 TOR Torcoin TOR $29,426 $0.093068 316,179 LowVol -0.09% -27.90% -51.39%
982 ALTC Antilitecoin ALTC $29,328 $0.000931 31,512,613 LowVol 0.12% 8.39% 29.05%
983 BIOS BiosCrypto BIOS $28,878 $0.001387 20,821,709 LowVol -2.98% -17.61%
984 VLTC Vault Coin VLTC $28,413 $0.000936 30,348,200 LowVol -5.85% -10.97% -26.06%
985 VRS Veros VRS $28,228 $0.000058 486,609,040 LowVol 3.20% -35.33% 66.45%
986 RIDE Ride My Car RIDE $27,729 $0.000274 101,276,976 LowVol -4.36% -40.77%
987 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol -0.91% 7.49% 56.53%
988 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -7.50% -2.93%
989 WBB Wild Beast Block WBB $26,916 $0.159611 168,635 LowVol 0.43% -13.69% -4.46%
990 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol -1.33% -3.69%
991 ZNE Zonecoin ZNE $26,833 $0.010393 2,581,970 LowVol 0.37% -22.68% -5.33%
992 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 -1.20% 7.18% 1.65%
993 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol 1.25% -5.27%
994 LIR LetItRide LIR $25,091 $0.000691 36,298,051 LowVol -3.40% -0.33%
995 KIC KibiCoin KIC $25,083 $0.001706 14,701,000 LowVol -0.09% -55.31% -78.91%
996 SCS Speedcash SCS $24,206 $0.092447 261,831 LowVol -14.32% 7.66% 31.37%
997 TRADE Tradecoin TRADE $22,099 $0.002809 7,867,329 LowVol 415.08%
998 PLACO PlayerCoin PLACO $21,790 $0.000620 35,120,000 LowVol -17.34% -27.74% -32.65%
999 IBANK iBank IBANK $19,659 $0.004343 4,526,324 LowVol -0.09% -5.16% 67.22%
1000 JS JavaScript Token JS $18,638 $0.002332 7,991,996 LowVol 1.11% -4.18% -22.75%
1001 RSGP RSGPcoin RSGP $18,607 $10.77 1,727 LowVol -0.09% 29.77% 7.77%
1002 ELS Elysium ELS $18,016 $0.004498 4,005,012 LowVol -0.09% 0.89% 10.82%
1003 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 54.83%
1004 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $16,793 $0.001241 13,532,750 LowVol -11.19% 2.22% 91.79%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $16,726 $0.000155 107,829,281 LowVol 0.37% 8.48% 34.97%
1006 JOBS JobsCoin JOBS $16,445 $0.000155 106,019,270 LowVol -0.09% -45.81% -32.88%
1007 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 -0.43% 21.65%
1008 GEERT GeertCoin GEERT $15,997 $0.003142 5,091,200 LowVol 6.12% 4.51% 37.60%
1009 BIOB BioBar BIOB $14,976 $0.016907 885,756 LowVol -5.30% -35.09% -18.02%
1010 GBT GameBet Coin GBT $14,699 $0.000691 21,262,780 LowVol -3.39% -49.47%
1011 SOCC SocialCoin SOCC $14,178 $0.010238 1,384,879 LowVol -0.09% 8.39% 55.43%
1012 ARGUS Argus ARGUS $13,087 $0.011397 1,148,324 LowVol -0.99% -0.13% 27.35%
1013 DAS DAS DAS $12,735 $0.004694 2,712,946 LowVol -5.88%
1014 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol
1015 VTA Virtacoin VTA $10,769 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -0.89% -1.02% -69.55%
1016 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -3.40% -21.96%
1017 VOLT Bitvolt VOLT $9,377 $0.000620 15,112,554 LowVol -0.09% -12.80% 46.15%
1018 TSTR Tristar Coin TSTR $8,579 $0.001706 5,027,857 LowVol -0.09% -45.81% -63.82%
1019 CCM100 CCMiner CCM100 $7,729 $0.002300 3,360,417 LowVol -2.53% 5.03% 36.28%
1020 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,617 $0.035959 211,827 LowVol -2.53% 21.77% 79.14%
1021 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -2.20% -13.57%
1022 ULA Ulatech ULA $6,935 $0.034745 199,586 LowVol -0.09% -2.89% 71.42%
1023 CONX Concoin CONX $6,349 $0.008531 744,266 LowVol 66.41% 10.18% 4.46%
1024 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,686,652 LowVol 28.90%
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,805 LowVol 2.42% 30.30%
1026 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,275 $0.003102 1,377,917 LowVol -0.09% 20.43% 3.79%
1027 XNG Enigma XNG $3,869 $0.232670 16,627 LowVol 0.12% 27.59% 27.99%
1028 MGM Magnum MGM $3,686 $0.000931 3,960,151 LowVol -0.09% -79.35%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 2.42%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $2,711 $0.000465 5,826,388 LowVol 0.37% 8.48% 101.95%
1031 NANOX Project-X NANOX $2,428 $31022.60 0.078264 LowVol -0.09% -39.62% -51.08%
1032 TOKEN SwapToken TOKEN $2,142 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol -0.23% 37.23% 10.10%
1033 EBT Ebittree Coin EBT $917 $0.000725 1,264,511 LowVol -8.45% -33.02% 210.45%
1034 ABN Abncoin ABN $861 $0.012719 67,700 LowVol -0.09% 1.86% -4.92%
1035 SOJ Sojourn SOJ $539 $0.001112 485,214 LowVol -0.84% -85.22% 94.09%
1036 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -4.37%
1037 DMB Digital Money… DMB $448 $0.001064 421,300 LowVol 0.07% 6.21% 7.33%
1038 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1039 CALC CaliphCoin CALC $111 $0.001277 87,140 LowVol 0.17% 1.37% 30.57%
1040 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol -70.82%
1041 FAL Falcoin FAL $61 $0.000310 196,766 LowVol -0.09% 8.39% 146.05%
1042 APW AppleCoin APW $13 $0.000155 81,990 LowVol 0.12% 8.39% 34.23%
1043 ATMC ATMCoin ATMC $3.64 $18,718,000 0.80% -1.59% 18.55%
1044 BCD Bitcoin Diamo… BCD $43.02 $14,251,300 1.76% 30.88% -11.98%
1045 CMT CyberMiles CMT $0.233884 $7,777,850 0.61% 0.03%
1046 ORME Ormeus Coin ORME $3.26 $6,252,690 -0.28% 12.50% 13.31%
1047 ITC IoT Chain ITC $0.912561 $3,552,920 -0.15%
1048 AI POLY AI AI $19.35 $2,743,480 -3.77% 13.83% 18.70%
1049 ETN Electroneum ETN $0.109917 $2,450,350 0.25% 3.31% 50.08%
1050 NULS Nuls NULS $0.834034 $2,181,500 0.31% -0.40% 50.41%
1051 FRGC Fargocoin FRGC $10.82 $1,859,240 0.19% 4.09% 8.19%
1052 REC Regalcoin REC $28.12 $1,799,560 -4.43% -10.27% -44.22%
1053 FRST FirstCoin FRST $16.01 $1,670,680 -1.98% 12.22% -3.19%
1054 ERO Eroscoin ERO $0.149415 $1,431,770 -1.58% 3.10%
1055 GRX GOLD Reward T… GRX $5.15 $1,108,260 3.40% 4.68% 19.41%
1056 CLUB ClubCoin CLUB $3.59 $1,002,380 4.30% 9.67% -29.03%
1057 WC WINCOIN WC $0.666717 $954,029 -3.50% -19.83% -5.53%
1058 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.44 $878,572 0.20% 3.21% 23.98%
1059 TSL Energo TSL $0.030439 $768,741 -0.23% 4.59% -1.87%
1060 STC Santa Coin STC $0.652607 $733,234 0.05% 6.71%
1061 B2X SegWit2x [Fut… B2X $214.90 $689,706 0.29% 6.93% -4.17%
1062 ADK Aidos Kuneen ADK $43.59 $492,190 -0.09% 56.27% 48.12%
1063 RYZ ANRYZE RYZ $0.017913 $465,856 -3.17% 12.51% -21.91%
1064 THS TechShares THS $0.921921 $398,903 0.50% 3.04% -3.78%
1065 BTE BitSerial BTE $6.76 $397,094 -1.46% 5.31% -9.05%
1066 GBG Golos Gold GBG $0.168850 $378,614 2.93% 8.09% 24.67%
1067 XIN Infinity Econ… XIN $0.031023 $317,807 -0.59% 2.73% 1.27%
1068 BOT Bodhi BOT $0.407429 $242,547 -2.42% -2.26% -12.45%
1069 BT2 BT2 [CST] BT2 $77.82 $233,766 -3.49% -41.71% -37.43%
1070 VASH VPNCoin VASH $0.008066 $226,992 -1.77% 55.88% 53.95%
1071 SBC StrikeBitClub SBC $1.01 $201,813 2.22% 95.33%
1072 XCPO Copico XCPO $0.020003 $182,944 -0.97% 7.88% -15.52%
1073 UGT UG Token UGT $0.480442 $181,140 22.02% 4.60% 4.04%
1074 SUR Suretly SUR $2.82 $159,330 19.35% 6.19% -10.29%
1075 LLT LLToken LLT $0.351271 $145,218 0.28% -0.82% -28.91%
1076 XID Sphre AIR XID $0.172941 $138,909 0.74% -1.35% -1.05%
1077 TER TerraNova TER $36.27 $138,773 63.29% 584.75% 1864.93%
1078 BSR BitSoar BSR $0.206300 $124,003 -0.09% 7.86% -10.40%
1079 INF InfChain INF $0.012099 $112,835 1.67% 4.53% 18.81%
1080 CAPP Cappasity CAPP $0.019055 $105,253 -2.40% -4.77%
1081 XYLO XYLO XYLO $0.823635 $92,217 27.84% 107.06%
1082 ICX ICON ICX $1.82 $84,910 0.55% 8.06% 17.87%
1083 QBT Qbao QBT $0.217071 $76,523 -0.09% 0.13% -17.63%
1084 DSR Desire DSR $0.342239 $54,775 1.85% 18.50% 19.01%
1085 BTCM BTCMoon BTCM $0.038135 $51,891 1.04% -3.73% 255.67%
1086 SNOV Snovio SNOV $0.005170 $50,701 1.55% 20.85%
1087 OXY Oxycoin OXY $0.164211 $49,807 -2.07% 27.22% -1.12%
1088 MKR Maker MKR $411.63 $43,167 1.11% -3.52% 0.01%
1089 SEND Social Send SEND $0.071817 $36,828 -14.70% 16.96%
1090 B3 B3Coin B3 $0.000104 $33,889 2.00% 46.38% 74.90%
1091 MSD MSD MSD $0.008842 $31,599 -1.47% 3.27% -27.61%
1092 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.064533 $29,439 -14.15% -18.28% -27.38%
1093 BT1 BT1 [CST] BT1 $14955.20 $28,267 -2.24% 7.15% 28.95%
1094 BCDN BlockCDN BCDN $0.088273 $24,394 4.35% 6.45%
1095 BTU Bitcoin Unlim… BTU $88.40 $19,535 0.00% -3.39% -32.71%
1096 AIB Advanced Inte… AIB $0.015692 $16,779 0.37% 71.63% 231.13%
1097 FOR FORCE FOR $0.009038 $15,563 -13.76% 11.70% 42.64%
1098 EVR Everus EVR $1.40 $13,153 5.36% 17.94% -23.11%
1099 VIU Viuly VIU $0.011617 $11,758 -0.21% -3.78% 46.88%
1100 BPL Blockpool BPL $0.163193 $10,851 -2.32% -5.27% 18.72%
1101 BOS BOScoin BOS $1.13 $10,815 -0.09% 0.60% 4.94%
1102 WISH MyWish WISH $0.154124 $10,813 1.11% -3.05% 7.65%
1103 MCR Macro MCR $1.59 $10,339 -0.33% 30.16% -27.84%
1104 GLS GlassCoin GLS $0.589585 $9,525 -0.09% -2.52% -47.68%
1105 DEUS DeusCoin DEUS $0.296731 $8,843 -0.14% 8.39% -18.95%
1106 AKY Akuya Coin AKY $0.119437 $8,702 1.56% 11.25% 9.12%
1107 HAT Hawala.Today HAT $0.205817 $8,056 1.11% -32.89% 33.55%
1108 SKR Sakuracoin SKR $0.009481 $7,893 -1.73% -8.91% 714.19%
1109 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.045737 $7,316 -8.02% -11.16% -19.42%
1110 B2B B2B B2B $0.343945 $6,297 4.30% -3.41% -6.24%
1111 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002699 $5,422 -4.86% -4.49% 16.03%
1112 NUKO Nekonium NUKO $0.076161 $5,328 0.12% 11.27%
1113 DGPT DigiPulse DGPT $0.921009 $5,226 1.05% -11.67% -18.97%
1114 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004796 $5,149 1.05% -13.07% 7.61%
1115 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005626 $5,112 1.11% -12.75% 49.61%
1116 PLC PlusCoin PLC $0.000915 $4,989 -2.94% 68.51% 40.25%
1117 SND Sand Coin SND $0.794819 $4,913 4.52% 37.79% 32.24%
1118 COR CORION COR $0.774480 $4,725 -1.02% 11.62% -9.97%
1119 BON Bonpay BON $1.44 $4,561 0.15% -9.86%
1120 DAY Chronologic DAY $4.30 $4,095 15.29% 12.43% -13.43%
1121 MGC MergeCoin MGC $0.011789 $4,035 -0.09% -4.77% -16.30%
1122 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003873 $4,033 0.66% 14.37% 50.97%
1123 PLX PlexCoin PLX $0.031010 $3,871 2.10% 3.73% -74.58%
1124 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.120523 $3,722 -0.21% 30.93% 21.10%
1125 MOTO Motocoin MOTO $0.007147 $3,578 0.18% -7.23% 98.84%
1126 MGC GulfCoin MGC $0.003102 $2,901 -0.09% 73.48% 7.66%
1127 STU bitJob STU $0.031720 $2,629 0.21% -17.46% 6.61%
1128 ELC Elacoin ELC $0.106589 $2,521 -19.09% -17.26% -2.40%
1129 DFS DFSCoin DFS $0.005762 $2,463 1.86% 15.63% -27.07%
1130 XOT Internet of T… XOT $2170.03 $2,450 -0.10% 8.31% -0.64%
1131 WILD Wild Crypto WILD $0.191638 $2,252 6.16% 11.23% -40.33%
1132 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.47 $2,216 0.17% -8.19% -17.27%
1133 ABC Alphabit ABC $24.14 $2,049 1.36% 8.15% 12.99%
1134 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000310 $2,010 0.12% -27.66% -44.68%
1135 PEC Peacecoin PEC $0.066233 $1,928 -31.87% -22.86% -22.99%
1136 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.228469 $1,925 -4.70% -16.51% -13.89%
1137 PNX Phantomx PNX $0.015067 $1,914 -4.26% 8.71% -14.17%
1138 BUB Bubble BUB $0.021716 $1,767 -6.14%
1139 MEN PeopleCoin MEN $0.000155 $1,731 -0.09% 8.39% 32.47%
1140 DMC DynamicCoin DMC $0.002286 $1,674 20.34% 6.76% -51.61%
1141 ONG onG.social ONG $0.228685 $1,655 1.11% 22.31% 52.40%
1142 GARY President Joh… GARY $0.154958 $1,626 -3.44% 8.39% -18.24%
1143 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009733 $1,621 4.48% 15.03% 160.22%
1144 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000155 $1,573 0.12% 8.48% -32.88%
1145 PRES President Trump PRES $0.005270 $1,565 0.93% 2.50% 49.57%
1146 HYTV Hyper TV HYTV $0.003613 $1,502 0.84% -14.69% -24.56%
1147 ACN Avoncoin ACN $0.000465 $1,492 -0.09% -19.85% 17.66%
1148 OX OX Fina OX $0.000305 $1,403 73.66% 91.05% 41.82%
1149 SISA SISA SISA $0.009921 $1,403 -0.34% -20.76% -28.31%
1150 ANI Animecoin ANI $0.000310 $1,357 17.06% 13.00% 39.06%
1151 SHND StrongHands SHND $2.1e-08 $1,342 -3.62% -9.51% -24.43%
1152 ACC AdCoin ACC $0.106312 $1,311 -0.14% 21.96% 22.77%
1153 BLX Blockchain Index BLX $2.97 $1,206 1.25% -9.97% 6.25%
1154 FRD Farad FRD $0.069578 $1,179 0.08% -22.85% -45.10%
1155 HNC Huncoin HNC $0.002172 $1,096 7.60% -8.00% 0.45%
1156 PRIMU Primulon PRIMU $0.000310 $1,085 -0.09% 116.77% 68.92%
1157 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $1,019 1.11% 32.42% 152.72%
1158 IBTC iBTC IBTC $0.011433 $859 1.11% -5.52% 161.64%
1159 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005274 $827 -0.09% 2.59% 20.46%
1160 TRIA Triaconta TRIA $9.15 $795 1.11% -4.60% -3.81%
1161 FRN Francs FRN $0.030232 $747 -0.90% -7.52% 4.03%
1162 APC AlpaCoin APC $0.026215 $737 0.46% 16.92% -9.56%
1163 RCN Rcoin RCN $0.000155 $734 0.37% 8.39% 34.23%
1164 UR UR UR $0.001235 $719 13.65% 46.23% 129.01%
1165 NAMO NamoCoin NAMO $0.000154 $712 -1.59% -35.89% -24.39%
1166 TIE TIES Network TIE $0.109769 $687 1.11% -8.38% 10.98%
1167 EGOLD eGold EGOLD $0.018098 $670 19.88% -16.11% 76.45%
1168 EAG EA Coin EAG $3.10 $641 29.60% 3.30% -2.01%
1169 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002331 $639 -5.30% -7.20% 23.96%
1170 BTBc Bitbase BTBc $0.004033 $615 -3.79% -19.88% 24.22%
1171 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002172 $605 -17.60% 26.45% -5.66%
1172 BAT BatCoin BAT $0.000003 $603 -28.98% -16.47% 41.05%
1173 WIC Wi Coin WIC $0.003039 $586 -0.33% 7.98% 3.73%
1174 TCR TheCreed TCR $0.000465 $576 62.58% 19.15%
1175 FLASH Flash FLASH $0.006360 $564 -0.09% 8.39% 31.46%
1176 LDCN LandCoin LDCN $0.001086 $543 -4.83% -10.17% -56.13%
1177 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000424 $534 -0.13% 10.98%
1178 BEST BestChain BEST $0.001526 $527 0.64% -83.55% 16.65%
1179 MCI Musiconomi MCI $0.031846 LowVol 1.03% -2.58% -7.98%
1180 RHFC RHFCoin RHFC $0.001396 LowVol -0.15% 21.81%
1181 STARS StarCash Network STARS $0.168555 LowVol 1.56% -7.95% -29.10%
1182 ETT EncryptoTel [… ETT $0.117582 LowVol -0.09% 40.83% 13.55%
1183 ZBC Zilbercoin ZBC $0.029617 LowVol 0.21% -0.57% -20.93%
1184 NTC Natcoin NTC $0.119437 LowVol -0.09% 21.84% -10.47%
1185 QBT Cubits QBT $0.002660 LowVol -29.30% -29.73% -47.21%
1186 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.101120 LowVol -0.09% 20.37% 34.50%
1187 EDRC EDRCoin EDRC $0.059226 LowVol 0.30% -24.89% -1.46%
1188 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000155 LowVol -0.09% 8.38% 31.61%
1189 PCN PeepCoin PCN $0.000155 LowVol -0.09% 8.39% 34.23%
1190 PRN Protean PRN $0.000074 LowVol 0.45% -38.30% -17.91%
1191 SKC Skeincoin SKC $0.031333 LowVol 0.37% 21.18% 157.81%
1192 MAVRO Mavro MAVRO $0.042191 LowVol -0.09% 46.17% 125.12%
1193 NBIT netBit NBIT $0.073927 LowVol 0.37% 21.39% 26.30%
1194 WA WA Space WA $0.024818 LowVol -0.09% 18.78% 24.15%
1195 XRY Royalties XRY $0.000153 LowVol 0.22% 1.14% -92.40%
1196 VULC Vulcano VULC $0.006647 LowVol -2.69% -10.84% 33.81%
1197 10MT 10M Token 10MT $0.002236 LowVol 1.11% 68.65%
1198 TCOIN T-coin TCOIN $0.000211 LowVol -6.23% -23.29% -12.63%
1199 MONETA Moneta MONETA $0.000465 LowVol -0.09% -18.62% -0.65%
1200 QORA Qora QORA $0.217158 LowVol 0.37% -15.07% 1.10%
1201 FUDD DimonCoin FUDD $0.001372 LowVol 1.11% -4.60% 13.80%
1202 SWP Swapcoin SWP $0.105154 LowVol 1.11% -4.60% -2.04%
1203 CASH Cash Poker Pro CASH $0.041621 LowVol 1.11% -13.18% -41.34%
1204 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013185 LowVol 0.37% -31.88% 24.56%
1205 FAP FAPcoin FAP $0.011289 LowVol 0.31% 63.45%
1206 MINEX Minex MINEX $0.016651 LowVol -1.27% 9.72% -3.41%
1207 EBIT eBIT EBIT $0.003476 LowVol 1.11% 9.86% 119.94%
1208 XQN Quotient XQN $0.007756 LowVol -1.59% -6.56% 64.33%
1209 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 4.74% -21.64% 34.17%
1210 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004809 LowVol -0.09% 15.86% -1.34%
1211 KARMA Karmacoin KARMA $0.000155 LowVol -0.09% 8.37% 32.58%
1212 HIGH High Gain HIGH $0.000310 LowVol -0.09% -21.88% -56.07%
1213 BITOK Bitok BITOK $0.000155 LowVol -0.09% 8.39% 57.14%
1214 DBG Digital Bulli… DBG $0.006825 LowVol -0.09% 71.07% 2.14%
1215 CBD CBD Crystals CBD $0.002792 LowVol -0.09% 8.39% 72.58%
1216 BSN Bastonet BSN $0.000931 LowVol 0.12% 19.31% 33.26%
1217 BIT First Bitcoin BIT $0.010548 LowVol -22.60% 16.37% -17.02%
1218 MAGN Magnetcoin MAGN $0.634412 LowVol -0.09% 12.09% 35.30%
1219 GRN Granite GRN $0.015821 LowVol 1.03% -6.33% 92.06%
1220 EUSD eUSD EUSD $0.000274 LowVol 1.11% 20.72% 35.11%
1221 QBC Quebecoin QBC $0.002482 LowVol 0.12% 8.39% 26.34%
1222 WOW Wowcoin WOW $0.000155 LowVol -0.09% 3.73% 10.83%
1223 FFC FireFlyCoin FFC $0.000155 LowVol 0.37% 8.48% 30.24%
1224 EVC EventChain EVC $0.137207 LowVol 1.11% -7.67% 26.97%
1225 PRM PrismChain PRM $0.001706 LowVol 0.37% 6.84% 19.47%
1226 COUPE Coupecoin COUPE $0.000142 LowVol -6.90% 134.75% 1314.64%
1227 EXRN EXRNchain EXRN $4.6e-07 LowVol -39.37% -51.84% -3.31%
1228 GAY GAY Money GAY $0.016457 LowVol -6.94% 10.90% 105.84%
1229 ACES Aces ACES $0.000155 LowVol -0.09% -0.36% -26.97%
1230 CYDER Cyder CYDER $0.000310 LowVol -0.09% 8.39% 34.23%
1231 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002172 LowVol 0.37% 8.48% 40.21%
1232 INDIA India Coin INDIA $0.000465 LowVol -0.09% 62.58% 76.72%
1233 LEPEN LePen LEPEN $0.000155 LowVol 0.21% 59.40% 44.75%
1234 LKC LinkedCoin LKC $0.000310 LowVol 0.37% -27.68% 38.60%
1235 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001444 LowVol -0.61% -34.05% 24.94%
1236 YES Yescoin YES $0.000155 LowVol 0.21% 10.55% 303.58%
1237 VOYA Voyacoin VOYA $2.48 LowVol 0.37% -14.49% 55.81%
1238 IPY Infinity Pay IPY $0.001829 LowVol 1.11% 3.64%
1239 TODAY TodayCoin TODAY $0.000931 LowVol -0.09% -19.42%
1240 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.102375 LowVol -0.09% -6.49%
1241 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000182 LowVol 1.11% -4.36% -1.21%
1242 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.120523 LowVol -48.50%
1243 ASN Aseancoin ASN $0.008531 LowVol 34.03% 14.68% -54.03%
1244 SAK Sharkcoin SAK $0.002078 LowVol 23.77% 20.68% -20.38%
1245 PI PiCoin PI $0.002327 LowVol -0.09% 8.07%
1246 MARX MarxCoin MARX $0.001420 LowVol 26.44% 18.82% 42.47%
1247 KASHH KashhCoin KASHH $0.000155 LowVol -0.09% 8.44% 36.06%
1248 TELL Tellurion TELL $0.000295 LowVol -0.70% 99.52% 79.58%
1249 AXIOM Axiom AXIOM $0.022802 LowVol 0.37% 8.37% 28.96%
1250 TOP TopCoin TOP $0.000331 LowVol -30.92% 19.67% -32.90%
1251 IQT iQuant IQT $0.145716 LowVol -0.09% -7.35% -11.88%
1252 DISK DarkLisk DISK $0.001241 LowVol 0.17% -3.90%
1253 BXC Bitcedi BXC $0.003261 LowVol -0.24% -15.15% 17.24%
1254 YEL Yellow Token YEL $0.005306 LowVol 1.11% -3.18% -1.85%
1255 X2 X2 X2 $0.000155 LowVol -0.09% -45.81% 34.23%
1256 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000310 LowVol 0.12% 8.39% -10.51%
1257 GMX GoldMaxCoin GMX $0.004267 LowVol -22.65% 264.59% 309.23%
1258 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.014270 LowVol -0.09% 103.61% 280.85%
1259 FUTC FutCoin FUTC $0.003102 LowVol 0.37% 35.60% 58.66%
1260 GAIN UGAIN GAIN $0.002172 LowVol 0.37% 16.17% 49.34%
1261 9COIN 9COIN 9COIN $0.003878 LowVol -0.09% 8.39% 49.11%
1262 REGA Regacoin REGA $0.001241 LowVol -0.09% 32.03% -19.06%
1263 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003723 LowVol -0.09% -21.17% -19.53%
1264 TURBO TurboCoin TURBO $0.000155 LowVol -0.09% 8.39% 34.23%
1265 XTD XTD Coin XTD $0.000155 LowVol -0.09%
1266 DASHS Dashs DASHS $0.052738 LowVol -0.09% -0.92% 45.73%
1267 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002637 LowVol -0.09% 8.39% -5.58%
1268 DON Donationcoin DON $0.000635 LowVol 1.17% -4.06% 30.07%
1269 HCC Happy Creator… HCC $0.000620 LowVol -0.09% 8.39% -10.51%
1270 HDLB HODL Bucks HDLB $0.051187 LowVol -0.09% 47.19% 14.45%
1271 TEAM TeamUp TEAM $0.000310 LowVol 0.12% 8.39%
1272 WINK Wink WINK $0.000155 LowVol -0.09% -9.41%
1273 LTH LAthaan LTH $0.000776 LowVol -0.09% 8.39% 29.27%
1274 TRICK TrickyCoin TRICK $0.020010 LowVol 0.12% 64.46% 84.23%
1275 EGG EggCoin EGG $0.058633 LowVol 0.12% 8.39% 33.53%
1276 BGR Bongger BGR $0.000173 LowVol 6.38% -1.53% 41.03%
1277 CC CyberCoin CC $0.000310 LowVol 0.37% 8.39% 108.36%
1278 MBL MobileCash MBL $0.000620 LowVol 0.63% 8.48% 78.98%
1279 STEX STEX STEX $1.15 LowVol 1.03% 3.93% 34.16%
1280 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.058348 LowVol -2.53% 16.34% 52.40%
1281 HYPER Hyper HYPER $0.033504 LowVol 0.12% -27.62%
1282 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.479610 LowVol 0.37% 49.92% 81.78%
1283 AV AvatarCoin AV $0.057237 LowVol 0.37% 11.08%
1284 SPORT SportsCoin SPORT $0.001396 LowVol 0.83%
1285 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000155 LowVol -0.09% 34.23%
1286 SFE SafeCoin SFE $0.000155 LowVol -0.09% 8.39% 37.84%
1287 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 2.44% -4.32% -98.44%
1288 IFC Infinitecoin IFC $0.000021 LowVol -0.86% 26.26% 58.14%
1289 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol 7.80% -60.14%
1290 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -20.28%
1291 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1292 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 32.72%
1293 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 34.81%
1294 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol -1.78% -9.22%
1295 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1296 XAU Xaucoin XAU $0.040620 LowVol 7.23% -10.33%
1297 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 1.45% 88.41%
1298 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 27.11%
1299 IRL IrishCoin IRL $0.002823 LowVol -1.37% 23.78%
1300 CYC Cycling Coin CYC $0.001266 LowVol -1.72% -6.81%
1301 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 32.85%
1302 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000855 LowVol -0.39% 5.32%
1303 CME Cashme CME $0.000138 LowVol -3.66% -1.99%
1304 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol -2.26%
1305 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -3.09% -6.26%
1306 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003958 LowVol -4.63% 17.02%
1307 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -23.28%
1308 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol 4.86% 28.18%
1309 OP Operand OP $0.000979 LowVol -2.16% 10.61%
1310 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol -4.10%
1311 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol -2.09%
1312 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1313 XID International… XID $0.009420 LowVol -1.67%
1314 POKE PokeCoin POKE $0.000139 LowVol -2.67%
1315 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol -5.31% 17.27%
1316 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol 1.21% 16.92%
1317 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002742 LowVol -4.21%
1318 GBRC Global Busine… GBRC $0.000288 LowVol 0.59%
1319 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol -1.27% 22.28%
1320 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol 4.24% 158.92%
1321 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol -1.76%
1322 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -1.76% 2.47%
1323 XDE2 XDE II XDE2 $2.06 LowVol -0.43% -6.24%
1324 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000460 LowVol 7.17% -13.53%
1325 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.009044 LowVol 7.11% 23.55%
1326 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol 1.10%
1327 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol -1.71% 21.99%
1328 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -87.15%
1329 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol -4.22% 20.36%
1330 EFYT Ergo EFYT $14.78 LowVol -18.15% 66.41%
1331 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol -2.16% 21.62%
1332 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1333 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol -8.89%
1334 UNC UNCoin UNC $0.000149 28.80%
1335 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1336 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 33.01%
1337 FC Facecoin FC $0.003480 50.05%
1338 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -7.19%
1339 FBL Faceblock FBL $0.001654 -1.54%

Quay lại phần 1

Phản hồi