Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 9h ngày 10/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 9h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 9h ngày 10/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $14024.40 trên tổng giá trị $234,644,157,743

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $454.94 trên tổng giá trị $43,784,372,309

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1303.87 trên tổng giá trị $21,966,297,890

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.08 trên tổng giá trị $11,344,041,353

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.239924 trên tổng giá trị $9,294,450,588

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000057 trên tổng giá trị $30,904,342 đã biến động tăng 208.35% trong 1h qua

    + Đồng ACN Avoncoin (ACN) đang có giá hiện tại $0.000979 trên tổng giá trị đã biến động tăng 124.43% trong 1h qua

    + Đồng ETG Ethereum Gold (ETG) đang có giá hiện tại $0.041872 trên tổng giá trị $502,470 đã biến động tăng 123.67% trong 1h qua

    + Đồng PING CryptoPing (PING) đang có giá hiện tại $0.551063 trên tổng giá trị $5,484,228 đã biến động tăng 74.03% trong 1h qua

    + Đồng QCN QuazarCoin (QCN) đang có giá hiện tại $0.027981 trên tổng giá trị $169,144 đã biến động tăng 65.15% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KIC KibiCoin (KIC) đang có giá hiện tại $0.002987 trên tổng giá trị $43,910 đã biến động tăng 763.33% trong 24h qua

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000057 trên tổng giá trị $30,904,342 đã biến động tăng 697.84% trong 24h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.165509 trên tổng giá trị $260,017 đã biến động tăng 410.98% trong 24h qua

    + Đồng PND Pandacoin (PND) đang có giá hiện tại $0.000114 trên tổng giá trị $3,707,448 đã biến động tăng 281.62% trong 24h qua

    + Đồng GRE Greencoin (GRE) đang có giá hiện tại $0.001234 trên tổng giá trị $4,449,213 đã biến động tăng 248.20% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.267148 trên tổng giá trị $20,200,262 đã biến động tăng 941.09% trong 7 ngày qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.009602 trên tổng giá trị $4,659 đã biến động tăng 850.64% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.023065 trên tổng giá trị $272,673 đã biến động tăng 775.45% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.010637 trên tổng giá trị đã biến động tăng 743.99% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000095 trên tổng giá trị đã biến động tăng 607.48% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 9h ngày 10/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 SCRT SecretCoin SCRT $95,250 $0.022525 4,228,672 $10,001 -4.73% 23.36%
702 CF Californium CF $87,875 $0.036515 2,406,522 $1,212 -7.37% -17.66% 28.16%
703 MAR Marijuanacoin MAR $87,691 $0.057590 1,522,684 $1,430 -23.40% -25.32% -12.56%
704 WOMEN WomenCoin WOMEN $86,493 $0.001956 44,220,400 $2,053 -3.81% -28.46% -23.20%
705 EOT EOT Token EOT $85,262 $0.010321 8,260,903 $677 -3.82% 4.89% -25.02%
706 SGR Sugar Exchange SGR $81,601 $0.023315 3,500,000 $1,191 -2.48% -34.09% -32.72%
707 ICOB ICOBID ICOB $74,595 $0.000699 106,701,874 $700 -3.82% 29.24% -2.10%
708 ERY Eryllium ERY $70,212 $0.012823 5,475,308 $1,204 -3.82% -1.37% 105.99%
709 KURT Kurrent KURT $69,887 $0.007045 9,919,485 $6,284 -3.81% 31.35% 20.98%
710 LTCR Litecred LTCR $69,525 $0.002300 30,227,750 $2,214 -4.03% -17.99% 130.89%
711 $$$ Money $$$ $64,710 $0.001410 45,887,218 $1,898 -3.83% -36.31% -11.44%
712 BRAIN Braincoin BRAIN $62,140 $0.006156 10,094,424 $3,271 11.30% -16.55% 17.90%
713 300 300 Token 300 $61,699 $205.66 300 $686 -3.82% 11.47% -8.71%
714 BLZ BlazeCoin BLZ $60,666 $0.000100 608,557,394 $672 -3.88% 10.14% 47.16%
715 CWXT CryptoWorldX … CWXT $58,405 $0.000979 59,630,200 $738 -3.81% 8.05% 16.31%
716 LUNA Luna Coin LUNA $55,396 $0.033527 1,652,284 $1,443 -3.65% 35.91% 83.22%
717 PONZI PonziCoin PONZI $52,044 $0.060439 861,099 $2,217 -3.82% -19.60% 68.01%
718 FLAX Flaxscript FLAX $51,508 $0.009222 5,585,356 $2,028 -3.83% -40.86% -62.95%
719 ICON Iconic ICON $50,682 $0.085483 592,894 $4,313 -17.33% 27.83% 40.71%
720 WORM HealthyWormCoin WORM $46,964 $0.000420 111,894,769 $7,567 -3.82% 30.86% 31.72%
721 BRAT BRAT BRAT $45,244 $0.000283 160,000,000 $685 -3.74% -21.60% -18.36%
722 XCS CybCSec XCS $43,047 $0.003638 11,834,082 $758 2.79% -21.31% -8.15%
723 ITZ Interzone ITZ $37,928 $0.020234 1,874,524 $2,405 -39.35% -31.78% 165.08%
724 MSCN Master Swiscoin MSCN $36,575 $0.000818 44,713,470 $770 7.29% 25.67% -22.06%
725 LBTC LiteBitcoin LBTC $30,077 $0.009434 3,188,280 $16,093 -3.89% -23.10% 261.14%
726 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $27,263 $0.031420 867,702 $8,328 -4.00% -14.23% 145.88%
727 GSR GeyserCoin GSR $26,233 $0.559764 46,864 $8,702 -20.65% -34.67% 478.22%
728 CREVA CrevaCoin CREVA $15,414 $0.000424 36,390,750 $2,198 -3.82% -46.85% -46.73%
729 XRC Rawcoin XRC $14,388 $0.020412 704,882 $1,963 -21.93% -23.35% 9.28%
730 HMC HarmonyCoin HMC $6,474 $0.011534 561,235 $7,915 -3.82% -10.53% 4.54%
731 UNITY SuperNET UNITY $34,950,169 $42.83 816,061 LowVol -9.12% -19.58% -54.84%
732 ECN E-coin ECN $16,366,400 $3.47 4,722,598 LowVol -3.83% 169.95% 52.06%
733 PPY Peerplays PPY $16,062,025 $4.20 3,825,202 LowVol -3.82% -12.61% -21.66%
734 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 5.46%
735 CSC CasinoCoin CSC $10,736,110 $0.278129 38,601,187 LowVol -9.20% -29.04% 7.63%
736 ETT EncryptoTel [… ETT $10,535,337 $0.169566 62,131,190 LowVol -3.82% -18.02% 60.38%
737 ECOB Ecobit ECOB $5,347,244 $0.012031 444,444,444 LowVol -3.84% -5.54% 12.52%
738 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -30.05%
739 YASH YashCoin YASH $4,896,844 $0.489671 10,000,274 LowVol -3.88% -10.19% 14.66%
740 GRE Greencoin GRE $4,449,213 $0.001234 3,604,352,641 LowVol -2.65% 248.20% 243.70%
741 XC XCurrency XC $4,188,792 $0.713521 5,870,594 LowVol -3.82% -24.63%
742 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
743 DAR Darcrus DAR $3,645,353 $0.268033 13,600,388 LowVol -0.03% 6.54% -8.38%
744 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol -8.88% 127.06%
745 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,630,206 $0.433569 6,066,407 LowVol -3.82% -9.81% 80.75%
746 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,547,342 $0.072161 35,300,866 LowVol -3.56% -7.96%
747 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,107,569 $4.52 465,952 LowVol -3.34% -4.24% -11.81%
748 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,928,445 $0.064282 30,000,000 LowVol -3.59% -19.78% -32.71%
749 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 12.25%
750 RC RussiaCoin RC $1,646,838 $0.196570 8,377,873 LowVol -3.80% -14.94% 21.81%
751 JNS Janus JNS $1,645,770 $0.071492 23,020,335 LowVol -3.82% -5.58% -41.74%
752 HTC HitCoin HTC $1,538,451 $0.000140 10,996,318,099 LowVol -3.82% -12.76%
753 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,341,763 $0.000059 22,884,712,934 LowVol -4.12% -44.21% -16.23%
754 NKA IncaKoin NKA $1,322,242 $0.000116 11,410,536,038 LowVol -5.47% -22.93% 0.01%
755 EMV Ethereum Movi… EMV $1,232,438 $0.187681 6,566,666 LowVol -1.02% -48.84% -86.48%
756 SDC ShadowCash SDC $1,158,687 $0.173064 6,695,133 LowVol -3.82% -6.08% 54.00%
757 CARBON Carboncoin CARBON $1,126,364 $0.000073 15,392,009,725 LowVol -5.29% 19.65% -18.14%
758 ORB Orbitcoin ORB $1,095,507 $0.353998 3,094,669 LowVol -3.86% -13.35% 22.89%
759 BTSR BTSR BTSR $1,044,541 $0.318044 3,284,266 LowVol -2.67% -9.92% 51.04%
760 UTC UltraCoin UTC $1,011,067 $0.022638 44,662,979 LowVol -0.96% -8.23% -28.13%
761 DCY Dinastycoin DCY $997,641 $0.000702 1,420,858,063 LowVol -3.82% -22.34% -4.95%
762 STRC StarCredits STRC $980,253 $0.217834 4,500,000 LowVol -3.82% -12.64% 12.97%
763 OPAL Opal OPAL $973,893 $0.064310 15,143,796 LowVol -3.76% -26.98% 89.99%
764 GIM Gimli GIM $921,416 $0.011518 80,000,000 LowVol -1.00% -16.27% 53.49%
765 INPAY InPay INPAY $919,183 $0.091918 10,000,000 LowVol -3.67% -9.33% -31.05%
766 MAC Machinecoin MAC $913,538 $0.045141 20,237,250 LowVol -3.82% -15.41% 27.66%
767 RMC Remicoin RMC $899,943 $0.454695 1,979,224 LowVol -3.82% -48.90% -51.19%
768 METAL MetalCoin METAL $860,989 $0.011192 76,925,527 LowVol -10.54% -12.69% 21.40%
769 BRIT BritCoin BRIT $853,523 $0.040132 21,268,092 LowVol -3.82% 9.12% 134.26%
770 EBET EthBet EBET $816,703 $0.096054 8,502,500 LowVol -1.00% -5.10% 14.13%
771 ETBS Ethbits ETBS $792,109 $0.569206 1,391,604 LowVol -1.17% -23.39% -43.25%
772 VAL Valorbit VAL $744,496 $0.000140 5,321,400,107 LowVol -3.82% -12.76% 27.18%
773 GOOD Goodomy GOOD $740,425 $0.001678 441,349,000 LowVol -3.82% -23.33% 13.25%
774 BPC Bitpark Coin BPC $732,857 $0.009771 75,000,000 LowVol -4.00% -8.12% -5.05%
775 MAX MaxCoin MAX $710,198 $0.011612 61,159,677 LowVol -4.03% -14.80% -16.72%
776 OTX Octanox OTX $677,845 $0.079746 8,500,001 LowVol -3.82% 28.40% 51.19%
777 NOBL NobleCoin NOBL $664,850 $0.000287 2,315,694,764 LowVol -3.84% -10.48% -2.05%
778 RIYA Etheriya RIYA $663,354 $0.419438 1,581,531 LowVol 9.42% -8.07% 39.19%
779 TALK BTCtalkcoin TALK $639,419 $0.009793 65,290,635 LowVol -3.82% -25.23% 20.68%
780 TROLL Trollcoin TROLL $634,287 $0.001121 566,009,690 LowVol -3.82% 16.16% 16.20%
781 SLG Sterlingcoin SLG $618,548 $0.147029 4,206,981 LowVol -3.96% 2.31% 66.38%
782 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -50.93%
783 USC Ultimate Secu… USC $577,378 $0.055822 10,343,113 LowVol -3.82% 3.40% -38.70%
784 AU AurumCoin AU $577,301 $1.95 296,216 LowVol -3.82% 19.99% 47.41%
785 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $527,556 $0.097186 5,428,300 LowVol -3.45% 12.43% 52.56%
786 FNC FinCoin FNC $522,855 $0.040599 12,878,667 LowVol -3.66% 2.42% 18.80%
787 V Version V $515,174 $0.001098 469,269,775 LowVol -3.88% -1.44% 3.42%
788 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 59.12%
789 ITI iTicoin ITI $501,069 $15.66 32,000 LowVol -4.08% 1.88% -27.02%
790 SAC SACoin SAC $490,691 $0.069953 7,014,588 LowVol -3.82% -5.17% -18.48%
791 DDF DigitalDevelo… DDF $490,344 $0.095802 5,118,307 LowVol -3.82% 12.74% 7.98%
792 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -64.50%
793 FUNK The Cypherfunks FUNK $474,764 $0.000010 46,311,682,499 LowVol -3.95% 8.94% 77.95%
794 KUSH KushCoin KUSH $462,431 $0.084860 5,449,371 LowVol -3.81% 19.51% 38.87%
795 NETKO Netko NETKO $453,119 $0.103662 4,371,115 LowVol -3.90% -26.14% -20.32%
796 XGR GoldReserve XGR $431,486 $0.025128 17,171,382 LowVol -3.92% -3.09% 0.43%
797 GLC GlobalCoin GLC $424,338 $0.006511 65,171,010 LowVol -9.77% 7.62%
798 WAY WayGuide WAY $419,889 $0.004197 100,040,708 LowVol -3.82% -12.76% 27.14%
799 DAXX DaxxCoin DAXX $410,111 $0.000823 498,257,860 LowVol -3.77% -26.82% 45.90%
800 BXT BitTokens BXT $404,956 $0.719976 562,458 LowVol -3.82% 0.66% -19.05%
801 UNIC UniCoin UNIC $401,159 $0.135111 2,969,107 LowVol -3.95% -30.97% 41.41%
802 STV Sativacoin STV $393,814 $0.055571 7,086,741 LowVol -3.82% -12.64% 97.23%
803 PIGGY Piggycoin PIGGY $388,357 $0.000797 487,522,869 LowVol -3.76% -31.12% 19.56%
804 BUCKS SwagBucks BUCKS $376,861 $1.17 322,197 LowVol -3.76% -14.21% 4.60%
805 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 41.42%
806 XPTX PlatinumBAR XPTX $357,073 $0.839903 425,136 LowVol -3.88% -12.74% 22.11%
807 LOT LottoCoin LOT $349,007 $0.000024 14,491,014,421 LowVol -2.04% 3.89% 30.99%
808 LANA LanaCoin LANA $342,751 $0.000408 841,092,641 LowVol -2.94% 14.95% 56.21%
809 CUBE DigiCube CUBE $339,849 $0.000140 2,429,126,009 LowVol -3.82% -12.76%
810 CFT CryptoForecast CFT $335,171 $0.007286 46,000,000 LowVol -3.80% -42.70% -17.15%
811 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol 44.61%
812 888 OctoCoin 888 $317,252 $0.006292 50,419,940 LowVol -4.23% -29.70% 36.63%
813 STS Stress STS $316,263 $0.000560 565,134,332 LowVol -4.03% -30.21%
814 VIDZ PureVidz VIDZ $313,163 $0.002500 125,279,775 LowVol 1.58% -10.24% 10.71%
815 CORG CorgiCoin CORG $311,599 $0.000249 1,251,855,418 LowVol -5.51% -7.90% 26.80%
816 BIGUP BigUp BIGUP $309,038 $0.000146 2,119,354,669 LowVol -3.76% -9.10% 75.67%
817 ECA Electra ECA $307,489 $0.000014 21,978,232,839 LowVol -3.82% -16.18% 314.60%
818 EVO Evotion EVO $306,712 $0.096730 3,170,793 LowVol -3.26% 9.55% 42.15%
819 SH Shilling SH $305,146 $0.007695 39,655,988 LowVol -3.82% -1.39% 223.65%
820 TRK Truckcoin TRK $295,056 $0.001874 157,430,290 LowVol -3.98% 6.06% -24.95%
821 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $283,089 $0.021358 13,254,530 LowVol 0.38% -23.17% 33.63%
822 Q2C QubitCoin Q2C $277,813 $0.001119 248,213,500 LowVol -3.82% -0.22% -7.51%
823 FRC Freicoin FRC $277,190 $0.009374 29,570,956 LowVol -3.82% -12.69% 5.20%
824 AMBER AmberCoin AMBER $275,122 $0.006296 43,699,481 LowVol -3.82% 30.96% -32.56%
825 GAP Gapcoin GAP $271,118 $0.022447 12,078,176 LowVol -3.57% -10.86% 7.68%
826 HAL Halcyon HAL $267,650 $0.050366 5,314,071 LowVol -4.07% -10.77% 89.61%
827 CAT Catcoin CAT $255,346 $0.041132 6,207,900 LowVol -3.82% -24.19% 181.47%
828 WMC WMCoin WMC $253,205 $0.021965 11,527,489 LowVol -3.82% -12.76% 27.18%
829 GAIA GAIA GAIA $252,896 $0.010493 24,101,381 LowVol -3.82% 5.40% 0.21%
830 WYV Wyvern WYV $236,312 $0.132911 1,777,971 LowVol -3.82% -7.99% 20.24%
831 TTC TittieCoin TTC $233,246 $0.000185 1,259,816,434 LowVol -3.82% -19.10% -11.11%
832 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $233,017 $0.293803 793,108 LowVol -3.82% 1.41% 86.08%
833 REE ReeCoin REE $231,254 $0.000090 2,560,000,000 LowVol -2.95% 121.90% 81.58%
834 GRT Grantcoin GRT $223,483 $0.005177 43,172,482 LowVol -4.03% -5.06% 9.71%
835 SHDW Shadow Token SHDW $223,071 $0.031867 7,000,000 LowVol -4.13% -36.10% -45.27%
836 XRE RevolverCoin XRE $218,256 $0.009773 22,332,824 LowVol -3.91% 6.91% 53.17%
837 YAC Yacoin YAC $218,044 $0.001819 119,884,520 LowVol -3.88% -29.11% 45.16%
838 MRJA GanjaCoin MRJA $217,998 $0.048967 4,451,920 LowVol -3.88% -14.91% 244.99%
839 SPACE SpaceCoin SPACE $215,215 $0.010249 20,997,806 LowVol -2.80% -3.11% 32.84%
840 ARI Aricoin ARI $199,484 $0.001422 140,262,505 LowVol -3.92% -15.14% 8.44%
841 EVIL Evil Coin EVIL $195,440 $0.009298 21,020,383 LowVol -3.87% -18.50% 16.40%
842 RBX Ripto Bux RBX $194,674 $0.000511 381,236,123 LowVol -2.92% -14.50% 12.90%
843 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 84.49%
844 CYP Cypher CYP $190,576 $0.029940 6,365,285 LowVol -3.82% -47.03%
845 HMP HempCoin HMP $189,803 $0.000140 1,356,645,470 LowVol -3.82% -12.70% 25.24%
846 PHS Philosopher S… PHS $189,325 $0.031479 6,014,340 LowVol -3.82% -13.08% 38.28%
847 E4ROW E4ROW E4ROW $183,752 $0.031890 5,762,000 LowVol -1.00% 0.05% 13.74%
848 BTPL Bitcoin Planet BTPL $178,041 $0.031759 5,606,046 LowVol -3.82% -15.00% 30.29%
849 HODL HOdlcoin HODL $176,084 $0.001119 157,323,110 LowVol -3.82% -36.55% -4.81%
850 KAYI Kayicoin KAYI $175,975 $0.000619 284,251,254 LowVol 1.72% 17.85% 22.59%
851 OHM OHM OHM $175,604 $0.005876 29,884,618 LowVol -3.82% -12.91%
852 MCRN MACRON MCRN $175,334 $0.000437 401,421,401 LowVol -3.91% 172.36% 63.02%
853 FRK Franko FRK $175,195 $0.188227 930,767 LowVol -9.64%
854 ACOIN Acoin ACOIN $174,243 $0.142812 1,220,085 LowVol -3.81% -14.81% 1.46%
855 BUMBA BumbaCoin BUMBA $172,921 $0.007695 22,472,358 LowVol -4.03% -9.47% 42.75%
856 JIN Jin Coin JIN $172,264 $0.017491 9,848,485 LowVol -7.57% -13.09%
857 TEK TEKcoin TEK $170,968 $0.000121 1,414,054,562 LowVol -3.68% -0.26% -4.71%
858 MNC Mincoin MNC $169,187 $0.041972 4,030,919 LowVol -4.01% 4.00% -7.81%
859 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
860 DUO ParallelCoin DUO $166,849 $0.552782 301,834 LowVol 0.40% -10.78% 27.07%
861 QTL Quatloo QTL $164,424 $0.021302 7,718,883 LowVol -3.82% 8.39% 74.67%
862 JET Jetcoin JET $159,516 $0.032738 4,872,509 LowVol -3.82% -4.29%
863 DLC Dollarcoin DLC $159,261 $0.017488 9,106,714 LowVol -3.82% -12.76% 27.18%
864 DBTC Debitcoin DBTC $158,849 $0.008825 17,999,629 LowVol -4.76% -14.73% 188.74%
865 USDE USDe USDE $158,686 $0.000140 1,134,236,104 LowVol -27.90% -37.34% -26.72%
866 XCT C-Bit XCT $158,654 $0.001009 157,223,250 LowVol -3.94% -4.12% 31.32%
867 ARCO AquariusCoin ARCO $145,018 $0.096980 1,495,343 LowVol -3.12% -9.18% 26.31%
868 URC Unrealcoin URC $144,465 $0.020566 7,024,402 LowVol -3.82% -12.16% -20.40%
869 KED Darsek KED $142,563 $0.009796 14,553,219 LowVol -3.82% -17.04% -23.12%
870 VOT VoteCoin VOT $138,294 $0.008394 16,474,625 LowVol -3.82% -20.66% -26.34%
871 SLING Sling SLING $138,251 $0.128714 1,074,095 LowVol -4.03% -12.76% 30.00%
872 CTO Crypto CTO $137,101 $0.011192 12,249,394 LowVol -4.03% -4.32% -5.76%
873 XCRE Creatio XCRE $137,099 $0.006681 20,520,514 LowVol -4.36% -21.51% 29.79%
874 BAS BitAsean BAS $134,742 $0.026948 5,000,000 LowVol -0.97% 17.87% 48.23%
875 PX PX PX $134,173 $0.001399 95,902,523 LowVol -3.82% -32.89% -16.70%
876 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol -1.56%
877 XRA Ratecoin XRA $133,381 $0.001160 114,941,819 LowVol -3.81% -27.46% 6.65%
878 LEA LeaCoin LEA $132,663 $0.000421 314,897,291 LowVol -3.82% -16.27% -32.78%
879 CAGE CageCoin CAGE $129,996 $0.000001 101,168,328,395 LowVol -3.87% -13.17% 42.61%
880 TSE Tattoocoin (S… TSE $129,038 $0.001427 90,421,856 LowVol -3.75% -8.06% 33.80%
881 HXX Hexx HXX $127,138 $0.085515 1,486,728 LowVol -3.82% -3.23% 78.84%
882 AHT Bowhead AHT $125,356 $0.015669 8,000,000 LowVol -3.82% -94.71% -89.82%
883 IMS Independent M… IMS $123,825 $0.023063 5,368,934 LowVol 5.46% 6.19% 26.42%
884 URO Uro URO $121,680 $0.100786 1,207,310 LowVol -9.95% 81.06%
885 MARS Marscoin MARS $118,578 $0.004193 28,279,074 LowVol -4.42% -18.21% -7.12%
886 SOON SoonCoin SOON $117,309 $0.009413 12,462,620 LowVol -3.81% -10.95% 20.25%
887 EMD Emerald Crypto EMD $114,685 $0.005999 19,117,129 LowVol -3.86% -17.85% -32.67%
888 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $111,532 $0.001399 79,719,140 LowVol -3.82% 111.08%
889 ARG Argentum ARG $109,986 $0.012801 8,592,088 LowVol -4.52% -8.56% -2.01%
890 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
891 BIP BipCoin BIP $109,279 $0.067155 1,627,261 LowVol -3.82% -14.29% 43.40%
892 CNC CHNCoin CNC $108,956 $0.002208 49,342,327 LowVol 68.55%
893 CRX Chronos CRX $107,122 $0.001453 73,729,962 LowVol -3.91% -3.97% 50.63%
894 UNITS GameUnits UNITS $106,410 $0.030639 3,472,983 LowVol -3.82% -12.76% 2.00%
895 611 SixEleven 611 $104,317 $0.241727 431,547 LowVol -0.08% 0.10% 44.24%
896 PRC PRCoin PRC $104,052 $0.006576 15,824,000 LowVol -3.82% -23.14% -7.18%
897 I0C I0Coin I0C $103,268 $0.004921 20,985,390 LowVol -3.75% -51.64% -57.82%
898 NEVA NevaCoin NEVA $99,845 $0.040340 2,475,060 LowVol -3.67% -22.05% -5.87%
899 ARB ARbit ARB $96,574 $0.012295 7,854,765 LowVol -2.95%
900 JWL Jewels JWL $93,177 $0.004617 20,181,636 LowVol -3.88%
901 BITZ Bitz BITZ $93,145 $0.046786 1,990,891 LowVol -10.23%
902 XBTS Beatcoin XBTS $88,460 $0.058019 1,524,686 LowVol -3.82% 94.47% 30.23%
903 AMMO Ammo Rewards AMMO $87,053 $0.001119 77,777,777 LowVol -3.82% 16.32% 46.38%
904 BVC BeaverCoin BVC $86,733 $0.027841 3,115,258 LowVol -3.82% 8.80% -4.62%
905 BLRY BillaryCoin BLRY $85,546 $0.009514 8,991,987 LowVol -14.02% -22.09%
906 MST MustangCoin MST $85,282 $0.135294 630,343 LowVol -3.82% -14.41% -8.59%
907 ZMC ZetaMicron ZMC $83,992 $0.000140 600,344,291 LowVol -3.82% -12.76% 27.18%
908 CASH Cashcoin CASH $83,949 $0.001819 46,158,242 LowVol -3.07% 13.76%
909 ALL Allion ALL $83,753 $0.013510 6,199,359 LowVol -3.82% -32.73% 12.04%
910 GCC GuccioneCoin GCC $82,304 $0.004057 20,285,537 LowVol -3.82% -20.94% 11.76%
911 MND MindCoin MND $82,139 $0.005177 15,867,695 LowVol -3.82% -10.34% 30.71%
912 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
913 WARP WARP WARP $80,292 $0.073311 1,095,224 LowVol -3.82% -13.00%
914 MNM Mineum MNM $79,212 $0.008394 9,436,367 LowVol -40.76% -60.25% -36.92%
915 FXE FuturXe FXE $79,049 $0.335775 235,421 LowVol -3.82% -22.30% -79.89%
916 VPRC VapersCoin VPRC $78,700 $0.000101 780,124,964 LowVol -3.79% 225.58% 381.95%
917 MAY Theresa May Coin MAY $77,679 $0.003086 25,172,400 LowVol -3.82% -6.17% 0.40%
918 VEC2 VectorAI VEC2 $76,803 $0.004617 16,635,227 LowVol -3.82% -17.18% -9.95%
919 ADCN Asiadigicoin ADCN $76,698 $0.003076 24,931,054 LowVol -3.96% -12.80% 11.03%
920 RPC RonPaulCoin RPC $76,331 $0.084988 898,137 LowVol -3.63% -18.90% 17.41%
921 BTQ BitQuark BTQ $74,965 $0.008254 9,081,731 LowVol -3.82% -40.15% -9.32%
922 SOIL SOILcoin SOIL $72,945 $0.012793 5,702,048 LowVol -3.81% -15.99% 25.07%
923 POP PopularCoin POP $72,930 $0.000022 3,372,875,244 LowVol -3.99% -7.57% -18.90%
924 XCO X-Coin XCO $71,972 $0.005811 12,384,976 LowVol -4.41% -20.13% 3.91%
925 CPN CompuCoin CPN $71,549 $0.003648 19,615,019 LowVol -3.96% 25.42% 20.56%
926 DRS Digital Rupees DRS $71,464 $0.000140 510,802,961 LowVol -3.88% -12.76% 12.90%
927 EXN ExchangeN EXN $71,352 $0.013991 5,100,000 LowVol -3.82% -7.42% 25.29%
928 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 160.34%
929 COXST CoExistCoin COXST $68,441 $0.002525 27,100,000 LowVol -4.67% -6.80% 35.10%
930 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol -1.58% 60.97%
931 GPL Gold Pressed … GPL $60,621 $0.236314 256,527 LowVol -3.91% 13.44% 1.06%
932 SPT Spots SPT $59,560 $0.002658 22,406,021 LowVol -3.82% -11.90% -12.17%
933 NTWK Network Token NTWK $58,904 $0.005047 11,671,310 LowVol -9.11% 35.43% 99.57%
934 ATX Artex Coin ATX $56,672 $0.003017 18,781,750 LowVol -3.82% -31.73% -0.75%
935 BSC BowsCoin BSC $53,578 $0.009654 5,550,102 LowVol -3.88% -12.76% -2.50%
936 CRT CRTCoin CRT $53,234 $0.671549 79,270 LowVol -3.82% -12.76% 27.18%
937 KRONE Kronecoin KRONE $53,126 $0.014160 3,751,717 LowVol -3.86% -30.58% 26.54%
938 EGO EGO EGO $50,366 $0.000839 60,000,001 LowVol -3.82% -25.22% 27.18%
939 CXT Coinonat CXT $49,436 $0.005733 8,623,200 LowVol -3.99% -36.97% 3.57%
940 VIP VIP Tokens VIP $46,701 $0.000560 83,450,403 LowVol -3.82% 27.18%
941 G3N G3N G3N $46,550 $0.006156 7,561,891 LowVol -3.82% -12.75% 26.98%
942 ORLY Orlycoin ORLY $46,144 $0.001259 36,646,779 LowVol -3.82% -28.57% 14.46%
943 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 23.59%
944 KIC KibiCoin KIC $43,910 $0.002987 14,701,000 LowVol -3.98% 763.33% 33.53%
945 GRIM Grimcoin GRIM $43,855 $0.002239 19,591,080 LowVol 23.58% -18.00% -0.42%
946 RBT Rimbit RBT $43,814 $0.000379 115,499,623 LowVol -15.00% -22.77% -35.89%
947 FUZZ FuzzBalls FUZZ $43,602 $0.009028 4,829,945 LowVol -3.74% -2.87% 29.18%
948 SFC Solarflarecoin SFC $42,726 $0.003034 14,083,450 LowVol -3.84% -28.90% -33.25%
949 IMPS ImpulseCoin IMPS $42,487 $0.002099 20,245,510 LowVol -3.82% -34.57% 0.44%
950 DIBC DIBCOIN DIBC $41,483 $0.008297 5,000,000 LowVol -3.67% -24.81% -29.27%
951 PIE PIECoin PIE $41,293 $0.003078 13,415,897 LowVol -3.82% -20.03% -68.91%
952 SONG SongCoin SONG $40,540 $0.001245 32,565,300 LowVol -3.96% -8.66% 44.05%
953 BENJI BenjiRolls BENJI $40,519 $0.002000 20,254,896 LowVol -3.38% -35.79% -22.09%
954 CESC CryptoEscudo CESC $40,322 $0.000280 144,105,100 LowVol -3.82% -12.69% -32.02%
955 PULSE Pulse PULSE $40,010 $0.002798 14,298,972 LowVol -2.18% -35.38%
956 TOR Torcoin TOR $39,900 $0.126195 316,179 LowVol -3.82% -12.66% -36.50%
957 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,396 $0.005076 7,563,620 -6.90%
958 VLTC Vault Coin VLTC $38,135 $0.001257 30,345,030 LowVol 18.33% -13.98% 8.18%
959 RUPX Rupaya RUPX $37,560 $0.006151 6,105,954 LowVol -3.75% -57.35% -62.96%
960 PEX PosEx PEX $37,411 $0.015250 2,453,240 LowVol -3.82% -12.76% 26.02%
961 BOAT BOAT BOAT $36,610 $0.001974 18,547,845 LowVol -3.82% -5.53% 9.72%
962 HVCO High Voltage HVCO $35,788 $0.023952 1,494,171 LowVol -8.93% 41.38%
963 FLVR FlavorCoin FLVR $35,085 $0.001679 20,898,106 LowVol -3.82% -12.76%
964 ZYD Zayedcoin ZYD $35,055 $0.005614 6,243,840 LowVol -10.23% 6.32%
965 OS76 OsmiumCoin OS76 $34,647 $0.038754 894,026 LowVol -3.82% 1.05% 23.09%
966 UET Useless Ether… UET $34,574 $0.008718 3,965,716 LowVol -1.00% -20.79% 3.50%
967 ZNE Zonecoin ZNE $33,956 $0.013151 2,581,970 LowVol -3.82% 25.84%
968 STEPS Steps STEPS $33,875 $0.001819 18,625,017 LowVol -3.82% -5.91% -27.67%
969 EREAL eREAL EREAL $32,309 $0.000472 68,427,562 LowVol -1.00% -2.07% -25.14%
970 PLNC PLNcoin PLNC $31,082 $0.001819 17,089,600 LowVol -3.82% -12.76%
971 IMX Impact IMX $30,642 $0.000280 109,509,104 LowVol -3.82% -41.27% 154.35%
972 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 27.96%
973 DLISK DAPPSTER DLISK $30,242 $0.000302 100,000,000 LowVol -5.71% -8.17%
974 SLEVIN Slevin SLEVIN $29,380 $0.000420 70,000,000 LowVol -3.82% -47.65% -4.62%
975 BIOS BiosCrypto BIOS $29,131 $0.001399 20,821,709 LowVol -3.82% -49.32% -36.31%
976 BNX BnrtxCoin BNX $28,880 $0.001089 26,529,001 LowVol -3.92% -10.61% 4.45%
977 MILO MiloCoin MILO $28,682 $0.002658 10,789,954 LowVol -3.82% -12.76% 27.52%
978 RIDE Ride My Car RIDE $28,339 $0.000280 101,276,976 LowVol -3.82% -41.86% -33.29%
979 WBB Wild Beast Block WBB $26,830 $0.159353 168,371 LowVol -3.82% -23.15% 6.75%
980 KNC KingN Coin KNC $26,590 $13.24 2,008 LowVol -3.82% -24.76%
981 ALTC Antilitecoin ALTC $26,453 $0.000839 31,512,613 LowVol -3.82% -12.70% 27.18%
982 SDP SydPak SDP $26,314 $0.164669 159,801 LowVol -3.88% 27.19%
983 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -9.57%
984 LIR LetItRide LIR $25,389 $0.000700 36,294,265 LowVol -3.82% -27.30% -2.97%
985 CAB Cabbage CAB $24,973 $0.002378 10,499,996 LowVol -3.88% -6.03% -9.92%
986 PLACO PlayerCoin PLACO $24,567 $0.000700 35,120,000 LowVol -3.82% -37.68% 25.28%
987 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,517 $0.031199 753,776 LowVol -3.82% -12.76% -7.27%
988 BIOB BioBar BIOB $22,554 $0.025463 885,756 LowVol -3.82% -12.76% 15.73%
989 VRS Veros VRS $22,050 $0.000045 486,609,040 LowVol -4.80% -67.92% -20.27%
990 TRADE Tradecoin TRADE $22,036 $0.002809 7,844,829 LowVol 350.74%
991 SCS Speedcash SCS $21,979 $0.083944 261,831 LowVol -3.82% -14.05% 25.30%
992 DIX Dix Asset DIX $20,814 $2.1e-07 100,000,000,000 LowVol -9.12% -21.20% 7.30%
993 VTA Virtacoin VTA $19,781 $0.000004 5,201,310,113 LowVol -1.05% -47.30% -73.83%
994 XOC Xonecoin XOC $19,332 $0.046029 420,000 LowVol -3.82% -38.93%
995 IBANK iBank IBANK $18,998 $0.004197 4,526,324 LowVol -3.82% -37.68% 58.97%
996 JS JavaScript Token JS $18,618 $0.002330 7,991,996 LowVol -1.00% 0.05% -13.22%
997 ROOFS Roofs ROOFS $18,177 $0.000140 130,000,000 LowVol -3.82% -12.56% -56.10%
998 ELS Elysium ELS $17,930 $0.004477 4,005,012 LowVol -3.82% -8.49% 13.66%
999 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 35.70% -9.43%
1000 CRTM Corethum CRTM $17,264 $0.006906 2,500,000 LowVol -1.00% 0.37% 45.49%
1001 RSGP RSGPcoin RSGP $16,783 $9.72 1,727 LowVol 11.55% 4.45% 6.18%
1002 TSTR Tristar Coin TSTR $16,179 $0.003218 5,027,857 LowVol -3.82% -8.72% -43.09%
1003 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 -4.84% 28.15%
1004 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,147 $0.001119 13,532,750 LowVol -3.82% -16.15% 49.52%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $15,086 $0.000140 107,829,281 LowVol -3.88% -12.76% 27.19%
1006 GEERT GeertCoin GEERT $14,962 $0.002939 5,091,200 LowVol -3.83% -49.31% 31.88%
1007 GBT GameBet Coin GBT $14,874 $0.000700 21,262,780 LowVol -3.82% -45.43% -29.37%
1008 JOBS JobsCoin JOBS $14,833 $0.000140 106,019,270 LowVol -3.88% -56.38% -46.04%
1009 ARGUS Argus ARGUS $12,814 $0.011159 1,148,324 LowVol -11.00% -44.11% 107.09%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $12,788 $0.009234 1,384,879 LowVol -3.82% -12.76% 31.33%
1011 DAS DAS DAS $12,729 $0.004694 2,711,724 LowVol -40.81%
1012 MGM Magnum MGM $12,246 $0.003094 3,957,681 LowVol -3.53% -27.88%
1013 LVPS LevoPlus LVPS $11,856 $0.007835 1,513,256 LowVol -8.71% -28.15% -3.65%
1014 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol -4.01%
1015 SANDG Save and Gain SANDG $10,291 $0.003358 3,064,800 LowVol -3.88% -8.97%
1016 CCM100 CCMiner CCM100 $8,824 $0.002626 3,360,417 LowVol 39.53% -19.79% 10.62%
1017 VOLT Bitvolt VOLT $8,457 $0.000560 15,112,554 LowVol -3.82% -41.84% -5.46%
1018 NODC NodeCoin NODC $7,045 $0.004197 1,678,439 LowVol -3.82% -32.89% -17.92%
1019 ULA Ulatech ULA $6,255 $0.031339 199,586 LowVol -3.82% -21.83% 98.65%
1020 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,167 $0.029115 211,827 LowVol -2.68% -5.77% 39.22%
1021 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,683,408 LowVol -16.94%
1022 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,804 LowVol -8.60%
1023 CONX Concoin CONX $5,531 $0.007432 744,266 LowVol -3.82% -21.45% 17.09%
1024 SOJ Sojourn SOJ $4,659 $0.009602 485,214 LowVol 25.32% 850.64%
1025 FRAZ Frazcoin FRAZ $4,265 $0.000462 9,236,823 LowVol -3.82% -69.02% -14.13%
1026 NANOX Project-X NANOX $3,931 $50226.30 0.078264 LowVol -3.82% -20.72% -34.80%
1027 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -2.11%
1028 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,470 $0.002518 1,377,917 LowVol -3.82% -7.63% 13.72%
1029 XNG Enigma XNG $3,264 $0.196288 16,627 LowVol -3.82% 8.99% 17.26%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $2,445 $0.000420 5,826,388 LowVol -3.88% 30.86% 90.79%
1031 TOKEN SwapToken TOKEN $2,048 $1.3e-07 15,320,585,365 LowVol -4.29% -18.55% 43.86%
1032 EBT Ebittree Coin EBT $1,544 $0.001221 1,264,511 LowVol 5.75% 8.35% 455.14%
1033 ABN Abncoin ABN $985 $0.014550 67,700 LowVol -3.82% 15.11% 15.57%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol 0.35%
1035 DMB Digital Money… DMB $306 $0.000726 421,300 LowVol -3.81% -35.48% -18.60%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol 0.11%
1037 CALC CaliphCoin CALC $107 $0.001227 87,140 LowVol -3.82% 9.34% 32.31%
1038 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol -1.80% -68.82%
1039 FAL Falcoin FAL $28 $0.000140 196,766 LowVol -3.82% -30.11% 14.31%
1040 APW AppleCoin APW $11 $0.000140 81,566 LowVol -3.82% -12.76% 27.18%
1041 CMT CyberMiles CMT $0.231099 $19,020,600 -4.42% 41.40%
1042 ATMC ATMCoin ATMC $3.56 $10,466,400 -3.87% -5.88% 18.66%
1043 BCD Bitcoin Diamo… BCD $31.81 $5,754,900 -3.59% -8.29% -32.73%
1044 ERO Eroscoin ERO $0.142689 $4,999,700 -4.74% -19.18%
1045 ETN Electroneum ETN $0.104294 $3,162,770 0.43% -16.23% 76.56%
1046 FRGC Fargocoin FRGC $10.53 $2,877,000 -0.48% -0.27% 3.85%
1047 NULS Nuls NULS $0.811790 $2,753,410 -4.31% -9.16% 61.81%
1048 AI POLY AI AI $15.81 $1,978,320 -4.77% -12.41% 0.05%
1049 ORME Ormeus Coin ORME $2.79 $1,931,120 -4.43% -15.80% 2.01%
1050 REC Regalcoin REC $29.88 $1,840,980 -3.79% -9.77% -42.37%
1051 FRST FirstCoin FRST $14.78 $1,195,890 -3.56% -5.02% -11.60%
1052 CLUB ClubCoin CLUB $3.27 $1,027,800 -0.82% -6.21% -39.82%
1053 GRX GOLD Reward T… GRX $4.77 $862,781 -2.20% -6.61% 11.50%
1054 WC WINCOIN WC $0.658019 $745,239 -22.86% -14.58% -10.12%
1055 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.16 $741,080 -4.37% -16.98% 26.34%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $177.19 $690,561 -5.50% -10.89% -26.02%
1057 THS TechShares THS $0.841157 $652,836 -3.80% 2.77% -3.24%
1058 XIN Infinity Econ… XIN $0.027981 $645,029 -3.82% -5.51% -13.22%
1059 BWK Bulwark BWK $4.99 $513,629 19.26% 91.42%
1060 STC Santa Coin STC $0.601596 $347,386 -8.09% -17.61%
1061 BOT Bodhi BOT $0.406678 $344,099 -1.46% -6.49% -10.30%
1062 BTE BitSerial BTE $6.41 $342,430 -2.55% -9.02% 21.51%
1063 TSL Energo TSL $0.028426 $303,277 -3.23% -11.62% -7.50%
1064 ADK Aidos Kuneen ADK $27.39 $264,176 -1.08% 27.68% -10.99%
1065 RYZ ANRYZE RYZ $0.017615 $225,491 -2.86% 0.56% -26.41%
1066 GBG Golos Gold GBG $0.134748 $217,203 -3.83% -8.53% -2.45%
1067 UGT UG Token UGT $0.438912 $198,222 0.79% 4.23% -3.09%
1068 XCPO Copico XCPO $0.020428 $168,742 -0.89% -8.76% -6.38%
1069 XID Sphre AIR XID $0.168617 $156,203 -1.50% -11.24% 7.81%
1070 BTU Bitcoin Unlim… BTU $97.30 $149,303 -0.04% 0.44% -25.87%
1071 LLT LLToken LLT $0.340003 $136,254 -1.98% -10.27% -3.19%
1072 CAPP Cappasity CAPP $0.021121 $123,007 -2.00% -11.22%
1073 BSR BitSoar BSR $0.183976 $108,612 1.31% -22.93% -12.96%
1074 XYLO XYLO XYLO $0.328779 $105,547 -15.99% -73.16%
1075 INF InfChain INF $0.011332 $92,442 -0.12% -9.09% 21.62%
1076 BTCM BTCMoon BTCM $0.037172 $88,428 -2.93% 4.96% 280.40%
1077 B3 B3Coin B3 $0.000059 $77,202 -3.02% -44.49% 24.36%
1078 SBC StrikeBitClub SBC $0.557526 $68,347 -8.30% -9.29%
1079 SUR Suretly SUR $2.38 $66,237 -1.03% -25.62% -27.95%
1080 ICX ICON ICX $1.75 $61,524 -3.86% -2.23% 9.16%
1081 BT2 BT2 [CST] BT2 $136.11 $57,679 -2.66% -51.00% -5.72%
1082 DSR Desire DSR $0.282426 $54,091 -3.47% -11.64% 11.32%
1083 MSD MSD MSD $0.008238 $53,691 -3.53% -0.58% -35.80%
1084 QBT Qbao QBT $0.206669 $41,337 -2.17% -7.42%
1085 SNOV Snovio SNOV $0.004307 $38,367 -2.35% 70.27%
1086 BT1 BT1 [CST] BT1 $16077.50 $34,050 18.18% 0.67% 48.16%
1087 SEND Social Send SEND $0.059180 $33,236 -3.82% -16.12%
1088 WISH MyWish WISH $0.131233 $25,714 -1.00% -11.65% -12.02%
1089 SKR Sakuracoin SKR $0.010637 $21,709 -5.76% 36.30% 743.99%
1090 OXY Oxycoin OXY $0.085561 $18,864 -3.72% -16.71% -37.59%
1091 GLS GlassCoin GLS $0.559624 $16,672 -14.52% -44.91% -45.08%
1092 VASH VPNCoin VASH $0.005037 $15,062 -2.46% -14.98% -0.57%
1093 FOR FORCE FOR $0.007785 $12,826 -17.53% -38.66% 29.98%
1094 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.045885 $12,378 -1.00% -10.61% -12.73%
1095 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005460 $11,458 -1.01% -0.52% 50.14%
1096 AIB Advanced Inte… AIB $0.020277 $9,998 35.71% 69.13% 349.30%
1097 BCDN BlockCDN BCDN $0.079841 $9,587 -0.62% 5.08%
1098 EVR Everus EVR $1.15 $9,144 -3.83% -26.26% -38.60%
1099 MCR Macro MCR $1.12 $8,466 -3.82% -32.17% -44.12%
1100 XID International… XID $0.009374 $8,386 -3.88% -14.04% 37.96%
1101 NUKO Nekonium NUKO $0.060299 $7,903 -16.76% 15.44%
1102 MGC MergeCoin MGC $0.011332 $7,810 -3.82% -13.83% -14.01%
1103 DEUS DeusCoin DEUS $0.267500 $7,715 -3.82% -2.05% -25.56%
1104 BPL Blockpool BPL $0.170704 $7,516 -3.81% -23.01% 47.62%
1105 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002701 $6,880 -7.02% 3.22% 19.03%
1106 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.082125 $6,784 -3.82% -8.56% 19.10%
1107 TER TerraNova TER $5.84 $6,604 -3.85% 3.56% 219.56%
1108 MKR Maker MKR $412.97 $6,472 -1.00% 1.18% 7.29%
1109 COR CORION COR $0.737998 $6,372 -3.82% -2.08% -13.44%
1110 SND Sand Coin SND $0.614269 $6,255 -3.04% -25.63% 0.47%
1111 ONG onG.social ONG $0.165188 $6,080 -17.81% 0.05% -31.18%
1112 HAT Hawala.Today HAT $0.293534 $5,974 -1.00% 11.53% 60.04%
1113 VIU Viuly VIU $0.012484 $5,853 -1.82% -8.45% 44.22%
1114 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003222 $5,669 -7.56% -14.48% 27.51%
1115 AKY Akuya Coin AKY $0.100732 $5,562 -3.68% -15.42% -25.92%
1116 EDRC EDRCoin EDRC $0.060094 $5,475 -11.75% -2.20% -1.25%
1117 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.005047 $5,341 1.11% -15.68% 52.09%
1118 TIE TIES Network TIE $0.114676 $5,290 -1.00% 17.74% 13.25%
1119 PLX PlexCoin PLX $0.029374 $5,084 -4.60% 1.49% -76.87%
1120 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009040 $4,895 -3.93% -37.29% 155.55%
1121 BON Bonpay BON $1.54 $4,774 -3.76% -5.12%
1122 DGPT DigiPulse DGPT $0.924871 $4,626 -1.48% -13.64% -29.74%
1123 TCOIN T-coin TCOIN $0.000280 $4,535 -3.82% -12.76% 15.04%
1124 PEC Peacecoin PEC $0.059040 $3,953 -3.82% -0.86% -23.11%
1125 MOTO Motocoin MOTO $0.004363 $3,852 -36.91% -25.07% 52.27%
1126 SHND StrongHands SHND $2.2e-08 $3,705 -4.21% -0.45% -11.57%
1127 XQN Quotient XQN $0.007975 $3,696 -3.88% 18.48% 57.59%
1128 ACN Avoncoin ACN $0.000979 $3,364 124.43% 52.67% 168.88%
1129 ACC AdCoin ACC $0.092179 $3,059 -3.82% 6.73% 6.18%
1130 PNX Phantomx PNX $0.014514 $2,982 -74.01% -14.91% -17.64%
1131 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.092115 $2,981 10.40% -1.03% -0.69%
1132 BOS BOScoin BOS $1.05 $2,963 -3.82% -13.73% 0.91%
1133 WILD Wild Crypto WILD $0.182990 $2,956 29.43% 28.92% 65.65%
1134 B2B B2B B2B $0.330835 $2,827 -1.00% -19.40% -7.39%
1135 IBTC iBTC IBTC $0.009636 $2,801 -16.90% 6.36% 111.27%
1136 DFS DFSCoin DFS $0.005859 $2,774 -3.74% 10.57% -25.69%
1137 SAK Sharkcoin SAK $0.002442 $2,712 -3.83% 14.83% -9.36%
1138 ABC Alphabit ABC $21.93 $2,652 -4.02% -6.46% 12.73%
1139 DAY Chronologic DAY $4.08 $2,545 -2.58% 8.92% -1.22%
1140 FRD Farad FRD $0.081710 $2,384 -2.35% -7.15% -36.88%
1141 ETT EncryptoTel [… ETT $0.081066 $2,196 -3.12% -6.10% -31.72%
1142 DMC DynamicCoin DMC $0.001946 $2,137 -0.90% -4.13% -68.71%
1143 PCN PeepCoin PCN $0.000140 $2,128 -3.82% -12.43% 68.49%
1144 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.109546 $2,085 -3.82% -16.73% 14.32%
1145 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.286108 $2,025 3.97% 22.08% 46.40%
1146 TRIA Triaconta TRIA $9.18 $2,024 -1.00% 3.33% 15.35%
1147 GARY President Joh… GARY $0.139766 $1,949 -3.82% 23.27% -20.69%
1148 EGOLD eGold EGOLD $0.020648 $1,942 -1.00% 116.34% 105.07%
1149 XOT Internet of T… XOT $1958.67 $1,917 -3.82% -12.75% -6.30%
1150 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004757 $1,721 -3.82% -17.59% 22.24%
1151 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000140 $1,584 -3.82% -12.76% -40.00%
1152 ZBC Zilbercoin ZBC $0.029401 $1,573 -3.69% -15.93% -22.86%
1153 PRES President Trump PRES $0.003973 $1,466 -3.82% -32.58% -10.87%
1154 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.76 $1,399 -3.82% -12.76% -25.33%
1155 MCI Musiconomi MCI $0.031425 $1,387 -1.27% -7.12% -6.63%
1156 ZSE ZSEcoin ZSE $0.018021 $1,355 -3.36% 61.33% 69.93%
1157 BTBc Bitbase BTBc $0.003498 $1,282 -3.82% -16.61% 5.83%
1158 MGC GulfCoin MGC $0.001679 $1,106 -3.81% -15.75% -47.38%
1159 BLX Blockchain Index BLX $3.37 $1,061 -1.00% -0.62% 25.27%
1160 PRIMU Primulon PRIMU $0.000140 $997 -3.82% -12.75% 26.19%
1161 APC AlpaCoin APC $0.022245 $986 -3.82% -8.01% -39.43%
1162 HNC Huncoin HNC $0.003638 $978 47.11% 18.46% 73.65%
1163 RCN Rcoin RCN $0.000140 $948 -4.03% -12.76% 27.18%
1164 MINEX Minex MINEX $0.015056 $866 -3.77% -24.32% -22.89%
1165 FLASH Flash FLASH $0.004757 $854 -3.82% -22.41% -2.20%
1166 EVC EventChain EVC $0.142240 $846 -1.00% 56.89% 24.38%
1167 QBT Cubits QBT $0.005378 $835 10.50% 60.02% -22.72%
1168 CASH Cash Poker Pro CASH $0.045885 $823 -1.00% -24.60% 14.21%
1169 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002517 $774 -3.82% -28.55% 13.19%
1170 UR UR UR $0.001107 $762 17.06% 36.98% 102.06%
1171 EUSD eUSD EUSD $0.000220 $707 -1.00% 92.10% 44.34%
1172 SISA SISA SISA $0.011329 $696 -2.21% 35.79% -12.12%
1173 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.2e-07 $680 18.88% 0.05% 99.70%
1174 OX OX Fina OX $0.000151 $676 -3.24% -8.18% -21.48%
1175 STU bitJob STU $0.038466 $671 -5.97% -0.34% 25.14%
1176 HYTV Hyper TV HYTV $0.003671 $618 -1.00% -3.37% -12.46%
1177 FUDD DimonCoin FUDD $0.001354 $617 0.70% -1.61% 16.69%
1178 XRY Royalties XRY $0.000141 $617 -8.01% 0.72% -77.05%
1179 EFYT Ergo EFYT $16.32 $606 -3.86% 6.20% 78.14%
1180 CC CyberCoin CC $0.000280 $562 -3.82% 74.48% 37.13%
1181 FRN Francs FRN $0.028834 $513 -3.81% -20.22% 1.46%
1182 WIC Wi Coin WIC $0.003764 LowVol -0.25% 45.76% 36.23%
1183 OCOW OCOW OCOW $0.000839 LowVol -3.82% -82.66%
1184 ELC Elacoin ELC $0.070373 LowVol -3.82% -33.90% -18.94%
1185 BAT BatCoin BAT $0.000004 LowVol -2.29% 42.32% 83.75%
1186 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001211 LowVol -3.82% -5.59% 37.63%
1187 NAMO NamoCoin NAMO $0.000180 LowVol -5.43% -33.18% -14.76%
1188 EBIT eBIT EBIT $0.004001 LowVol -1.00% 27.39% 190.00%
1189 PRM PrismChain PRM $0.001539 LowVol -3.82% -26.12% 19.48%
1190 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002239 LowVol 31.90% -32.05% 3.90%
1191 RHFC RHFCoin RHFC $0.001121 LowVol -3.80% -0.13%
1192 XAU Xaucoin XAU $0.037075 LowVol -4.03% -38.68% -14.61%
1193 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002378 LowVol -3.82% -29.39% -19.50%
1194 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol -5.15% 38.27% 65.11%
1195 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002798 LowVol -3.82% -45.31%
1196 VULC Vulcano VULC $0.007505 LowVol -2.99% -15.01% 4.35%
1197 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000280 LowVol -3.82% -21.68% -44.99%
1198 SKC Skeincoin SKC $0.020286 LowVol -3.82% -20.93% 96.23%
1199 EAG EA Coin EAG $2.80 LowVol -3.82% 34.22% -10.56%
1200 SWP Swapcoin SWP $0.105495 LowVol -1.00% 0.02% -6.50%
1201 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003498 LowVol -3.82% -27.82% -2.10%
1202 MONETA Moneta MONETA $0.000560 LowVol 28.25% 27.18%
1203 MARX MarxCoin MARX $0.001096 LowVol -3.87% -24.14% 36.48%
1204 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000426 LowVol -1.00% 14.53%
1205 FUTC FutCoin FUTC $0.002239 LowVol -3.82% -44.17% 27.18%
1206 KARMA Karmacoin KARMA $0.000140 LowVol -3.82% -12.69% 27.18%
1207 GAY GAY Money GAY $0.011311 LowVol -3.86% -52.35% 35.98%
1208 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.002172 LowVol -3.82% 60.89% 97.47%
1209 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol -3.82%
1210 PLC PlusCoin PLC $0.000560 LowVol -1.00% 5.38% -6.72%
1211 OP Operand OP $0.000979 LowVol -3.82% -32.15% -0.74%
1212 COUPE Coupecoin COUPE $0.000095 LowVol -5.08% -1.38% 607.48%
1213 ACES Aces ACES $0.000140 LowVol -3.82% -14.80% 19.91%
1214 MAVRO Mavro MAVRO $0.027701 LowVol -3.82% -9.69%
1215 INDIA India Coin INDIA $0.000140 LowVol -3.82% -56.38% -36.41%
1216 BEST BestChain BEST $0.003405 LowVol -3.97% 96.94% 163.66%
1217 ANI Animecoin ANI $0.000140 LowVol -3.82% -56.35% -29.52%
1218 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004337 LowVol -3.82% -9.33% -22.40%
1219 GRN Granite GRN $0.014690 LowVol -3.82% -8.40% 92.30%
1220 TODAY TodayCoin TODAY $0.000839 LowVol -3.82% -25.22%
1221 CBD CBD Crystals CBD $0.002518 LowVol -3.82%
1222 VOYA Voyacoin VOYA $2.24 LowVol -3.88% -22.39% 47.61%
1223 BIT First Bitcoin BIT $0.007555 LowVol -3.82% -21.43% -41.30%
1224 HIGH High Gain HIGH $0.000280 LowVol -3.82% -56.38% -57.61%
1225 GAIN UGAIN GAIN $0.001959 LowVol -3.82% 1.78% 257.51%
1226 DBG Digital Bulli… DBG $0.003498 LowVol -3.82% -37.69% -45.08%
1227 LDCN LandCoin LDCN $0.001576 LowVol -3.82% 15.94% 7.03%
1228 CYC Cycling Coin CYC $0.001259 LowVol -4.03% -21.48% -39.49%
1229 DASHS Dashs DASHS $0.048967 LowVol -3.82% -18.26% 7.06%
1230 LKC LinkedCoin LKC $0.000280 LowVol -32.15% -12.76% 153.91%
1231 BSN Bastonet BSN $0.000700 LowVol -3.82% -12.76% -26.73%
1232 CME Cashme CME $0.000140 LowVol -3.82% -12.76% -29.94%
1233 YES Yescoin YES $0.000138 LowVol -3.78% -7.89% 73.52%
1234 FFC FireFlyCoin FFC $0.000140 LowVol -4.03% -12.76% 22.31%
1235 LTH LAthaan LTH $0.000700 LowVol -3.82% 27.18%
1236 QBC Quebecoin QBC $0.002239 LowVol -3.82% -17.88% 19.70%
1237 BXC Bitcedi BXC $0.003795 LowVol -3.91% -26.08% 33.93%
1238 TELL Tellurion TELL $0.000207 LowVol -4.46% -11.27% 87.16%
1239 EXRN EXRNchain EXRN $9.2e-07 LowVol -1.00% -33.30% 14.68%
1240 HCC Happy Creator… HCC $0.000560 LowVol -3.82% -12.76% 18.76%
1241 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001959 LowVol -3.82% -35.67% 27.18%
1242 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.048360 LowVol -2.68% -7.85% 29.63%
1243 GUC GoldUnionCoin GUC $0.065756 LowVol -3.82% 7.41%
1244 NTC Natcoin NTC $0.095836 LowVol -3.82% -19.55% -48.80%
1245 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003358 LowVol -3.82% 49.57% -33.21%
1246 TEAM TeamUp TEAM $0.000280 LowVol -3.82% -12.76% -15.21%
1247 AV AvatarCoin AV $0.051625 LowVol -3.82% -6.44%
1248 STARS StarCash Network STARS $0.086322 LowVol -3.82% -73.51% -66.86%
1249 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000839 LowVol -3.82% 30.86% 2.52%
1250 TOP TopCoin TOP $0.000368 LowVol 4.03% -29.96% 10.94%
1251 WINK Wink WINK $0.000140 LowVol -3.82% -65.61% -54.99%
1252 POKE PokeCoin POKE $0.000140 LowVol -3.82% -12.76%
1253 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -3.90% -40.18% -84.78%
1254 REGA Regacoin REGA $0.000839 LowVol -3.82% -47.66% -52.03%
1255 SFE SafeCoin SFE $0.000140 LowVol -3.82% -12.76% 27.18%
1256 IFC Infinitecoin IFC $0.000016 LowVol -3.07% 9.16% 15.37%
1257 TCR TheCreed TCR $0.000280 LowVol -3.82% -12.76% -36.41%
1258 BITOK Bitok BITOK $0.000140 LowVol -3.82% 31.84%
1259 IQT iQuant IQT $0.137358 LowVol -3.82% -24.71% -25.28%
1260 BGR Bongger BGR $0.000171 LowVol -3.98% -14.59% 22.72%
1261 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000140 LowVol -3.82% -12.76% 16.08%
1262 AXIOM Axiom AXIOM $0.020566 LowVol -3.88% -12.69% 22.19%
1263 HDLB HODL Bucks HDLB $0.046169 LowVol -3.82% -15.82% -8.50%
1264 CYDER Cyder CYDER $0.000280 LowVol -3.82% -12.76% 27.18%
1265 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000420 LowVol -3.82% -12.76% -31.81%
1266 ASN Aseancoin ASN $0.005316 LowVol -3.82% -17.12% -69.92%
1267 MBL MobileCash MBL $0.000560 LowVol -3.82% 16.32% 69.57%
1268 YEL Yellow Token YEL $0.005245 LowVol -1.00% 0.05% -64.26%
1269 DISK DarkLisk DISK $0.001119 LowVol -3.88% -12.76% 103.48%
1270 LEPEN LePen LEPEN $0.000130 LowVol -3.79% 26.58% 17.36%
1271 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol -3.63% -43.05% 27.18%
1272 IRL IrishCoin IRL $0.002798 LowVol -3.82% 9.14% 27.16%
1273 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000280 LowVol -3.82% -12.76% -15.22%
1274 PRN Protean PRN $0.000138 LowVol -3.33% -2.11% 226.16%
1275 DON Donationcoin DON $0.000595 LowVol -3.80% -4.38% 7.58%
1276 X2 X2 X2 $0.000280 LowVol -3.82% -12.70% 153.38%
1277 MAGN Magnetcoin MAGN $0.555075 LowVol -3.81% -14.29% 27.55%
1278 9COIN 9COIN 9COIN $0.003498 LowVol -3.82% -11.18% 41.43%
1279 GOLF Golfcoin GOLF $0.000140 LowVol -3.82% -12.18% 27.18%
1280 NBIT netBit NBIT $0.047224 LowVol -3.82% -36.69% -12.30%
1281 TERA TeraCoin TERA $0.000140 LowVol -3.88% -12.76%
1282 MEN PeopleCoin MEN $0.000140 LowVol -3.82% -12.76% 27.18%
1283 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013711 LowVol -3.82% 1.36% 29.83%
1284 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008254 LowVol -3.82% 21.83%
1285 STEX STEX STEX $1.06 LowVol -9.12% -21.02% 49.08%
1286 TURBO TurboCoin TURBO $0.000140 LowVol -3.82% -12.14% 25.66%
1287 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.312690 LowVol -3.82% -5.25%
1288 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000183 LowVol -1.00% 0.05% 0.86%
1289 WA WA Space WA $0.020426 LowVol -3.82% -11.55% 14.72%
1290 OMC Omicron OMC $0.148300 LowVol -3.82% -12.69% 18.88%
1291 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004057 LowVol -3.82% 27.04% 22.94%
1292 KASHH KashhCoin KASHH $0.000132 LowVol -5.57% -17.38% 72.78%
1293 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000140 LowVol -3.82% -12.18% 27.18%
1294 ANTX Antimatter ANTX $0.000140 LowVol -3.82% -12.42% 28.53%
1295 UTA UtaCoin UTA $0.002658 LowVol -3.82% -12.76% 0.68%
1296 WOW Wowcoin WOW $0.000146 LowVol -3.75% -9.15% 32.37%
1297 QORA Qora QORA $0.249956 LowVol -3.82% -12.76% 22.23%
1298 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol 1.76% -55.17%
1299 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -18.73%
1300 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol -1.53%
1301 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -4.61%
1302 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol -4.37% 39.41%
1303 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol
1304 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol -3.70% -9.34%
1305 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1306 EGG EggCoin EGG $0.054418 LowVol -10.23% 30.17%
1307 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol -1.08% 39.75%
1308 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol -9.88% 88.88%
1309 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol
1310 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1311 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 6.94%
1312 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol -6.42% 36.41%
1313 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol -0.94%
1314 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 17.09%
1315 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol -9.51%
1316 GBRC Global Busine… GBRC $0.000288 LowVol -10.23%
1317 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol 34.17%
1318 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol -6.98%
1319 XDE2 XDE II XDE2 $2.06 LowVol -11.68%
1320 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol -9.77% 41.75%
1321 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.22%
1322 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.36%
1323 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.105702 LowVol -5.84% 2.76%
1324 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol
1325 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol
1326 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1327 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006262 LowVol -23.43% 74.49%
1328 10MT 10M Token 10MT $0.002325 LowVol -7.21%
1329 FAP FAPcoin FAP $0.010651 LowVol 5.52% 79.92%
1330 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol -10.39%
1331 UNC UNCoin UNC $0.000149 -7.13% 35.29%
1332 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1333 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 -0.85% 50.51%
1334 FC Facecoin FC $0.003480 3.79%
1335 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -20.29%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654 1.29%
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 64.31%

Quay lại phần 1

Phản hồi