Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8h ngày 10/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 8h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8h ngày 10/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $14711.90 trên tổng giá trị $246,145,902,293

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $463.52 trên tổng giá trị $44,610,076,379

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1366.80 trên tổng giá trị $23,026,377,090

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.44 trên tổng giá trị $12,328,134,050

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.241463 trên tổng giá trị $9,354,070,132

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng TAG TagCoin (TAG) đang có giá hiện tại $0.106149 trên tổng giá trị $632,659 đã biến động tăng 100.09% trong 1h qua

    + Đồng REE ReeCoin (REE) đang có giá hiện tại $0.000094 trên tổng giá trị $239,429 đã biến động tăng 86.09% trong 1h qua

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000017 trên tổng giá trị $8,964,161 đã biến động tăng 74.46% trong 1h qua

    + Đồng AIB Advanced Inte… (AIB) đang có giá hiện tại $0.017807 trên tổng giá trị đã biến động tăng 62.00% trong 1h qua

    + Đồng QBT Cubits (QBT) đang có giá hiện tại $0.005588 trên tổng giá trị đã biến động tăng 57.83% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KIC KibiCoin (KIC) đang có giá hiện tại $0.003123 trên tổng giá trị $45,911 đã biến động tăng 809.08% trong 24h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.172740 trên tổng giá trị $271,377 đã biến động tăng 446.08% trong 24h qua

    + Đồng PND Pandacoin (PND) đang có giá hiện tại $0.000119 trên tổng giá trị $3,870,771 đã biến động tăng 307.42% trong 24h qua

    + Đồng GRE Greencoin (GRE) đang có giá hiện tại $0.001265 trên tổng giá trị $4,560,584 đã biến động tăng 257.90% trong 24h qua

    + Đồng VPRC VapersCoin (VPRC) đang có giá hiện tại $0.000105 trên tổng giá trị $82,167 đã biến động tăng 235.47% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.282736 trên tổng giá trị $21,378,941 đã biến động tăng 1009.97% trong 7 ngày qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.009602 trên tổng giá trị $4,659 đã biến động tăng 852.11% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.024109 trên tổng giá trị $285,008 đã biến động tăng 841.63% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.011171 trên tổng giá trị đã biến động tăng 791.95% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.708191 trên tổng giá trị $33,189 đã biến động tăng 632.63% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8h ngày 10/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $102,350 $0.012746 8,030,000 $784 -1.50% -10.49% -33.26%
702 SCRT SecretCoin SCRT $99,412 $0.023509 4,228,672 $10,419 -5.30% 28.93%
703 CF Californium CF $95,931 $0.039863 2,406,517 $1,219 -2.25% -7.46% 40.12%
704 WOMEN WomenCoin WOMEN $90,266 $0.002041 44,220,400 $2,140 -2.99% -25.58% -19.71%
705 EOT EOT Token EOT $88,984 $0.010772 8,260,903 $706 -2.36% 9.12% -20.67%
706 QCN QuazarCoin QCN $88,267 $0.014602 6,044,911 $679 -2.25% -37.41% -42.30%
707 SGR Sugar Exchange SGR $83,537 $0.023868 3,500,000 $1,185 -2.34% -32.91% -31.14%
708 AERM Aerium AERM $83,119 $0.113958 729,386 $23,253 -48.78% -62.59% -83.22%
709 ICOB ICOBID ICOB $77,854 $0.000730 106,701,874 $730 -1.43% 34.08% 5.55%
710 ERY Eryllium ERY $73,272 $0.013382 5,475,308 $1,267 2.16% 1.84% 111.57%
711 KURT Kurrent KURT $72,939 $0.007353 9,919,485 $6,556 2.99% 35.03% 25.21%
712 LTCR Litecred LTCR $72,562 $0.002401 30,227,750 $2,310 -5.84% -18.13% 133.50%
713 $$$ Money $$$ $67,546 $0.001472 45,887,218 $1,981 -2.24% -33.18% -6.49%
714 ITZ Interzone ITZ $67,337 $0.035934 1,873,926 $2,223 -2.25% 13.77% 394.28%
715 300 300 Token 300 $64,394 $214.65 300 $726 -2.36% 18.47% -4.57%
716 BLZ BlazeCoin BLZ $63,042 $0.000104 608,557,394 $699 4.89% 21.43% 52.83%
717 CWXT CryptoWorldX … CWXT $60,955 $0.001022 59,630,200 $770 -2.36% 12.13% 21.93%
718 LUNA Luna Coin LUNA $57,713 $0.034933 1,652,108 $1,506 25.04% 40.87% 90.53%
719 BRAIN Braincoin BRAIN $56,011 $0.005549 10,094,424 $3,257 -2.25% -25.24% 6.78%
720 PONZI PonziCoin PONZI $54,318 $0.063080 861,099 $2,319 -2.31% -24.65% 75.63%
721 FLAX Flaxscript FLAX $53,766 $0.009626 5,585,344 $2,113 -2.11% -48.51% -61.70%
722 WORM HealthyWormCoin WORM $49,012 $0.000438 111,885,883 $7,900 -2.36% 60.42% 41.41%
723 BRAT BRAT BRAT $47,177 $0.000295 160,000,000 $714 -2.35% -17.77% -14.88%
724 XCS CybCSec XCS $41,472 $0.003504 11,834,082 $783 -2.36% -23.22% -11.37%
725 ICON Iconic ICON $34,629 $0.058408 592,894 $4,431 -2.25% -13.18% -3.63%
726 MSCN Master Swiscoin MSCN $34,146 $0.000764 44,713,020 $688 -0.87% 15.55% -27.33%
727 GSR GeyserCoin GSR $33,189 $0.708191 46,864 $9,642 -0.80% -17.72% 632.63%
728 LBTC LiteBitcoin LBTC $31,403 $0.009850 3,188,280 $18,231 -1.71% -20.80% 280.15%
729 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $29,016 $0.033440 867,702 $9,172 9.28% -11.51% 156.15%
730 XRC Rawcoin XRC $18,647 $0.026454 704,882 $2,191 -0.04% -1.97% 42.81%
731 CREVA CrevaCoin CREVA $16,087 $0.000442 36,390,750 $2,294 -2.25% -44.90% -44.38%
732 HMC HarmonyCoin HMC $6,756 $0.012038 561,235 $8,261 -2.34% -11.57% 9.31%
733 FRAZ Frazcoin FRAZ $4,451 $0.000482 9,235,198 $514 -40.51% -71.31% -7.90%
734 UNITY SuperNET UNITY $38,126,033 $46.72 816,061 LowVol -1.86% -11.08% -49.59%
735 ECN E-coin ECN $17,083,381 $3.62 4,722,427 LowVol -2.04% 180.09% 58.91%
736 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 5.62%
737 CSC CasinoCoin CSC $11,205,191 $0.290281 38,601,187 LowVol -12.60% -26.42% 13.06%
738 ETT EncryptoTel [… ETT $10,995,667 $0.176975 62,131,190 LowVol -2.36% -14.95% 61.32%
739 ECOB Ecobit ECOB $5,578,356 $0.012551 444,444,444 LowVol -2.32% -6.59% 18.60%
740 YASH YashCoin YASH $5,110,800 $0.511066 10,000,274 LowVol -2.36% -6.83% 20.33%
741 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -29.94%
742 GRE Greencoin GRE $4,560,584 $0.001265 3,604,264,641 LowVol 12.71% 257.90% 248.35%
743 XC XCurrency XC $4,371,804 $0.744696 5,870,588 LowVol -2.25% -21.22%
744 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
745 DAR Darcrus DAR $3,619,607 $0.266140 13,600,388 LowVol -1.37% 10.43% -7.06%
746 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol -2.18% -9.43% 147.93%
747 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,745,120 $0.452512 6,066,402 LowVol -2.25% -6.46% 89.90%
748 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,641,352 $0.074824 35,300,866 LowVol -1.77% -5.35%
749 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,181,161 $4.68 465,952 LowVol -1.35% 0.62% -8.39%
750 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,004,057 $0.066802 30,000,000 LowVol -1.70% -15.86% -29.62%
751 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 12.33%
752 JNS Janus JNS $1,717,676 $0.074616 23,020,335 LowVol -2.36% -18.17% -38.76%
753 RC RussiaCoin RC $1,713,660 $0.204546 8,377,873 LowVol -2.46% -12.02% 27.09%
754 HTC HitCoin HTC $1,605,671 $0.000146 10,996,318,099 LowVol -2.25% -9.50%
755 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,403,055 $0.000061 22,884,602,934 LowVol -4.73% -43.61% -16.11%
756 NKA IncaKoin NKA $1,370,588 $0.000120 11,410,534,301 LowVol -9.30% -19.03% 3.80%
757 EMV Ethereum Movi… EMV $1,245,585 $0.189683 6,566,666 LowVol -1.89% -47.91% -86.50%
758 SDC ShadowCash SDC $1,209,308 $0.180625 6,695,133 LowVol -2.25% -2.56% 57.22%
759 CARBON Carboncoin CARBON $1,191,877 $0.000077 15,392,009,721 LowVol -2.31% 38.29% -10.82%
760 ORB Orbitcoin ORB $1,141,945 $0.369007 3,094,642 LowVol -2.16% -8.63% 28.31%
761 BTSR BTSR BTSR $1,074,753 $0.327243 3,284,266 LowVol -2.44% -6.46% 55.95%
762 DCY Dinastycoin DCY $1,040,983 $0.000733 1,420,858,063 LowVol -2.42% -22.70% 0.98%
763 UTC UltraCoin UTC $1,024,237 $0.022933 44,662,752 LowVol -2.24% -19.17% -27.04%
764 STRC StarCredits STRC $1,023,080 $0.227351 4,500,000 LowVol -2.36% -9.38% 18.06%
765 OPAL Opal OPAL $1,012,390 $0.066852 15,143,796 LowVol -4.81% -24.55% 96.84%
766 METAL MetalCoin METAL $999,701 $0.012996 76,925,527 LowVol -2.45% 0.69% 41.01%
767 INPAY InPay INPAY $957,883 $0.095788 10,000,000 LowVol -2.45% -4.53% -28.02%
768 MAC Machinecoin MAC $953,423 $0.047113 20,237,025 LowVol -2.35% -16.01% 32.63%
769 RMC Remicoin RMC $939,262 $0.474561 1,979,224 LowVol -2.45% -44.80% -50.08%
770 BRIT BritCoin BRIT $890,814 $0.041885 21,268,092 LowVol -0.68% 3.43% 147.43%
771 EBET EthBet EBET $825,255 $0.097060 8,502,500 LowVol 8.56% -3.19% 14.98%
772 ETBS Ethbits ETBS $801,928 $0.576262 1,391,604 LowVol -1.92% -21.74% -42.42%
773 VAL Valorbit VAL $777,024 $0.000146 5,321,391,303 LowVol -2.45% -9.50% 32.94%
774 GOOD Goodomy GOOD $772,736 $0.001751 441,349,000 LowVol -2.36% -20.34% 17.89%
775 BPC Bitpark Coin BPC $765,585 $0.010208 75,000,000 LowVol -3.01% -4.82% -0.57%
776 MAX MaxCoin MAX $741,227 $0.012120 61,159,373 LowVol -2.25% -11.58% -12.95%
777 OTX Octanox OTX $707,461 $0.083231 8,500,001 LowVol 20.99% 38.68% 58.87%
778 NOBL NobleCoin NOBL $692,357 $0.000299 2,315,691,688 LowVol -2.30% -7.30% 0.51%
779 TALK BTCtalkcoin TALK $667,355 $0.010221 65,290,635 LowVol -2.25% -21.88% 26.01%
780 SLG Sterlingcoin SLG $645,729 $0.153490 4,206,980 LowVol -8.74% 6.99% 74.39%
781 RIYA Etheriya RIYA $608,009 $0.384443 1,581,531 LowVol -2.40% -15.70% 27.81%
782 USC Ultimate Secu… USC $602,605 $0.058262 10,343,113 LowVol -17.29% -18.03% -34.77%
783 AU AurumCoin AU $602,526 $2.03 296,216 LowVol -2.26% 29.94% 54.14%
784 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -50.65%
785 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $546,760 $0.100724 5,428,300 LowVol 27.99% 19.17% 59.17%
786 FNC FinCoin FNC $544,728 $0.042297 12,878,667 LowVol -2.26% 6.07% 23.61%
787 V Version V $537,671 $0.001146 469,266,092 LowVol -2.00% 18.28% 7.36%
788 ITI iTicoin ITI $523,286 $16.35 32,000 LowVol -2.11% 5.78% -24.97%
789 SAC SACoin SAC $512,131 $0.073009 7,014,586 LowVol -2.45% -1.63% -14.78%
790 DDF DigitalDevelo… DDF $511,772 $0.099989 5,118,307 LowVol -2.36% 18.79% 12.54%
791 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 59.37%
792 FUNK The Cypherfunks FUNK $495,597 $0.000011 46,311,419,999 LowVol 16.09% 16.74% 86.46%
793 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -63.81%
794 KUSH KushCoin KUSH $482,528 $0.088548 5,449,357 LowVol 26.30% 29.39% 44.89%
795 NETKO Netko NETKO $473,322 $0.108289 4,370,915 LowVol 0.80% -21.95% -17.48%
796 XGR GoldReserve XGR $450,864 $0.026257 17,171,382 LowVol -1.82% 5.24% 4.29%
797 WAY WayGuide WAY $438,234 $0.004381 100,040,708 LowVol -2.36% -9.50% 32.93%
798 DAXX DaxxCoin DAXX $427,804 $0.000859 498,255,130 LowVol -2.22% -25.75% 50.72%
799 GLC GlobalCoin GLC $424,338 $0.006511 65,171,010 LowVol -10.27% 7.78%
800 BXT BitTokens BXT $422,633 $0.751432 562,437 LowVol -0.06% -5.30% -14.93%
801 UNIC UniCoin UNIC $418,410 $0.140921 2,969,107 LowVol -1.49% -28.37% 48.08%
802 STV Sativacoin STV $410,992 $0.057994 7,086,739 LowVol -2.26% -9.45% 106.72%
803 PIGGY Piggycoin PIGGY $404,477 $0.000830 487,522,864 LowVol -2.34% -29.16% 25.88%
804 BUCKS SwagBucks BUCKS $393,073 $1.22 322,183 LowVol -2.31% -11.06% 9.26%
805 XPTX PlatinumBAR XPTX $372,651 $0.876612 425,104 LowVol -2.25% -9.44% 27.77%
806 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 41.87%
807 LOT LottoCoin LOT $362,035 $0.000025 14,491,014,421 LowVol 3.30% 8.21% 36.66%
808 CUBE DigiCube CUBE $354,699 $0.000146 2,429,126,009 LowVol -2.36% -9.50%
809 LANA LanaCoin LANA $354,439 $0.000421 841,085,923 LowVol -2.36% 3.28% 61.74%
810 CFT CryptoForecast CFT $348,731 $0.007581 46,000,000 LowVol -27.92% -40.74% -13.32%
811 BRIA BriaCoin BRIA $340,980 $0.562145 606,569 LowVol -0.24% -6.32% -36.25%
812 888 OctoCoin 888 $331,946 $0.006584 50,419,940 LowVol -2.56% -27.05% 43.35%
813 CORG CorgiCoin CORG $330,202 $0.000264 1,251,855,418 LowVol -2.33% -3.68% 34.89%
814 STS Stress STS $330,081 $0.000584 565,134,332 LowVol -2.36% -27.60%
815 ECA Electra ECA $320,915 $0.000015 21,977,633,372 LowVol -2.36% -9.45% 333.34%
816 BIGUP BigUp BIGUP $319,000 $0.000151 2,119,348,993 LowVol -2.76% -6.68% 85.82%
817 SH Shilling SH $318,469 $0.008031 39,654,855 LowVol -2.36% 4.66% 201.27%
818 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol 44.82%
819 EVO Evotion EVO $317,923 $0.100266 3,170,792 LowVol -2.03% 12.94% 45.56%
820 VIDZ PureVidz VIDZ $309,363 $0.002469 125,279,775 LowVol -5.14% -12.09% 8.60%
821 TRK Truckcoin TRK $308,321 $0.001959 157,423,693 LowVol -2.16% 16.03% -21.45%
822 Q2C QubitCoin Q2C $289,951 $0.001168 248,213,433 LowVol -2.25% 3.43% -3.32%
823 FRC Freicoin FRC $289,300 $0.009783 29,570,889 LowVol -2.25% -9.45% 9.96%
824 AMBER AmberCoin AMBER $287,142 $0.006571 43,699,481 LowVol -2.36% 35.80% -29.82%
825 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $283,445 $0.021386 13,254,030 LowVol -2.32% -26.09% 34.66%
826 GAP Gapcoin GAP $283,001 $0.023431 12,078,021 LowVol -1.21% -8.35% 16.26%
827 HAL Halcyon HAL $279,338 $0.052567 5,313,981 LowVol -2.36% -7.56% 98.01%
828 CAT Catcoin CAT $266,502 $0.042930 6,207,900 LowVol -2.25% -20.93% 191.74%
829 WMC WMCoin WMC $264,267 $0.022925 11,527,489 LowVol -2.25% -9.50% 32.94%
830 GAIA GAIA GAIA $263,944 $0.010951 24,101,381 LowVol -2.25% 9.41% 4.65%
831 WYV Wyvern WYV $246,626 $0.138718 1,777,892 LowVol -2.36% -4.88% 25.69%
832 TTC TittieCoin TTC $243,204 $0.000193 1,259,816,434 LowVol 7.39% -25.94% -7.14%
833 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $243,198 $0.306639 793,108 LowVol -2.36% 5.56% 87.18%
834 REE ReeCoin REE $239,429 $0.000094 2,560,000,000 LowVol 86.09% 129.41% 87.52%
835 GRT Grantcoin GRT $233,246 $0.005403 43,172,272 LowVol -2.25% -1.35% 14.31%
836 SHDW Shadow Token SHDW $232,266 $0.033181 7,000,000 LowVol -1.98% -33.87% -43.00%
837 XRE RevolverCoin XRE $228,037 $0.010211 22,332,744 LowVol -1.85% 11.03% 60.28%
838 YAC Yacoin YAC $227,569 $0.001898 119,884,356 LowVol -2.25% -26.43% 47.78%
839 MRJA GanjaCoin MRJA $227,523 $0.051107 4,451,920 LowVol -2.36% -10.35% 321.42%
840 SPACE SpaceCoin SPACE $222,135 $0.010579 20,997,561 LowVol -2.29% -0.71% 40.01%
841 ARI Aricoin ARI $207,985 $0.001483 140,262,505 LowVol -2.30% -8.61% 13.20%
842 EVIL Evil Coin EVIL $204,094 $0.009709 21,020,383 LowVol -2.14% -13.46% 21.76%
843 RBX Ripto Bux RBX $201,303 $0.000528 381,236,123 LowVol -2.36% -13.95% 16.54%
844 CYP Cypher CYP $198,902 $0.031248 6,365,285 LowVol -2.45% -44.51%
845 HMP HempCoin HMP $198,096 $0.000146 1,356,645,470 LowVol -2.36% -9.50%
846 PHS Philosopher S… PHS $197,596 $0.032854 6,014,340 LowVol -2.25% -9.90% 46.44%
847 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 84.29%
848 BTPL Bitcoin Planet BTPL $185,811 $0.033146 5,605,786 LowVol -2.36% -11.83% 34.27%
849 E4ROW E4ROW E4ROW $185,676 $0.032224 5,762,000 LowVol -1.89% 1.86% 15.01%
850 HODL HOdlcoin HODL $183,766 $0.001168 157,314,035 LowVol -2.31% -35.00% -0.49%
851 OHM OHM OHM $183,273 $0.006133 29,884,129 LowVol -2.31% -9.50%
852 MCRN MACRON MCRN $183,179 $0.000456 401,421,401 LowVol -1.97% 182.98% 79.23%
853 SRC SecureCoin SRC $181,906 $0.022059 8,246,226 LowVol -2.58% -5.26% 74.11%
854 ACOIN Acoin ACOIN $181,787 $0.148995 1,220,085 LowVol -2.33% -11.68% 5.55%
855 BUMBA BumbaCoin BUMBA $180,476 $0.008031 22,472,282 LowVol -2.36% -6.08% 49.22%
856 TEK TEKcoin TEK $178,145 $0.000126 1,414,054,562 LowVol -1.23% 3.36% -0.40%
857 MNC Mincoin MNC $176,576 $0.043805 4,030,919 LowVol -3.16% 26.50% -0.19%
858 FRK Franko FRK $175,195 $0.188227 930,767 LowVol -10.19%
859 JIN Jin Coin JIN $172,264 $0.017491 9,848,485 LowVol -8.12% -13.12%
860 QTL Quatloo QTL $171,617 $0.022233 7,718,883 LowVol -2.68% 18.74% 82.64%
861 DUO ParallelCoin DUO $167,771 $0.555837 301,834 LowVol 4.13% -11.12% 28.93%
862 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
863 DBTC Debitcoin DBTC $167,386 $0.009299 17,999,629 LowVol -2.34% -12.93% 202.37%
864 JET Jetcoin JET $166,486 $0.034168 4,872,509 LowVol -2.36% -0.78%
865 DLC Dollarcoin DLC $166,218 $0.018252 9,106,714 LowVol -2.31% -9.50% 32.94%
866 XCT C-Bit XCT $165,804 $0.001055 157,223,250 LowVol -1.77% 1.31% 36.48%
867 USDE USDe USDE $165,620 $0.000146 1,134,236,104 LowVol -2.25% -47.58% -23.22%
868 URC Unrealcoin URC $150,777 $0.021465 7,024,402 LowVol -2.25% -8.83% -16.78%
869 ARCO AquariusCoin ARCO $150,230 $0.100468 1,495,305 LowVol -2.26% -7.71% 30.61%
870 KED Darsek KED $148,775 $0.010223 14,552,949 LowVol -4.75% -13.91% -21.78%
871 VOT VoteCoin VOT $144,336 $0.008761 16,474,625 LowVol -1.27% -17.30% -23.44%
872 SLING Sling SLING $144,291 $0.134337 1,074,095 LowVol -2.25% -9.50% 35.89%
873 XCRE Creatio XCRE $143,907 $0.007013 20,520,514 LowVol -1.07% -17.25% 37.87%
874 CTO Crypto CTO $143,087 $0.011681 12,249,051 LowVol -2.36% -0.82% -0.60%
875 PX PX PX $140,035 $0.001460 95,901,910 LowVol -2.31% -30.38% -10.54%
876 XRA Ratecoin XRA $138,752 $0.001207 114,940,810 LowVol -2.44% -24.96% 10.49%
877 LEA LeaCoin LEA $138,446 $0.000440 314,890,091 LowVol -2.26% -8.10% -29.92%
878 BAS BitAsean BAS $136,111 $0.027222 5,000,000 LowVol -1.88% 21.08% 49.14%
879 CAGE CageCoin CAGE $134,981 $0.000001 101,168,328,395 LowVol -2.27% -9.02% 45.26%
880 MNM Mineum MNM $134,231 $0.014225 9,436,367 LowVol -14.09% -32.91% 7.21%
881 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol -1.81%
882 TSE Tattoocoin (S… TSE $133,065 $0.001472 90,421,856 LowVol -2.91% -2.98% 39.33%
883 HXX Hexx HXX $132,683 $0.089246 1,486,710 LowVol -2.36% 0.43% 89.01%
884 AHT Bowhead AHT $130,833 $0.016354 8,000,000 LowVol -2.36% -94.40% -89.33%
885 MARS Marscoin MARS $123,929 $0.004382 28,279,074 LowVol -3.28% -15.01% -1.81%
886 SOON SoonCoin SOON $122,296 $0.009813 12,462,620 LowVol -2.40% -7.08% 25.81%
887 URO Uro URO $121,680 $0.100786 1,207,310 LowVol -10.50% 81.34%
888 EMD Emerald Crypto EMD $119,622 $0.006257 19,117,129 LowVol -2.10% 3.76% -29.86%
889 IMS Independent M… IMS $117,874 $0.021955 5,368,934 LowVol -2.34% -7.52% 17.00%
890 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $116,405 $0.001460 79,719,140 LowVol -2.36% 112.33%
891 ARG Argentum ARG $115,637 $0.013459 8,591,941 LowVol -1.88% -3.78% 3.17%
892 BIP BipCoin BIP $114,053 $0.070089 1,627,261 LowVol -2.36% -10.42% 49.92%
893 CRX Chronos CRX $111,882 $0.001517 73,729,962 LowVol -1.96% 3.98% 58.85%
894 UNITS GameUnits UNITS $111,059 $0.031978 3,472,983 LowVol -2.25% -9.48% 6.50%
895 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
896 CNC CHNCoin CNC $108,948 $0.002208 49,338,719 LowVol 82.60%
897 PRC PRCoin PRC $108,584 $0.006863 15,822,000 LowVol -2.36% -21.23% -2.99%
898 I0C I0Coin I0C $106,491 $0.005075 20,985,388 LowVol -2.91% -50.05% -57.60%
899 611 SixEleven 611 $104,800 $0.242848 431,545 LowVol -2.36% 0.49% 44.77%
900 NEVA NevaCoin NEVA $103,934 $0.041994 2,474,965 LowVol -2.30% -18.72% -1.78%
901 JWL Jewels JWL $97,248 $0.004819 20,181,636 LowVol -2.36%
902 ARB ARbit ARB $96,571 $0.012295 7,854,530 LowVol -3.51%
903 BITZ Bitz BITZ $93,145 $0.046786 1,990,891 LowVol -10.75%
904 BLRY BillaryCoin BLRY $92,542 $0.010292 8,991,987 LowVol -7.55% -15.59%
905 XBTS Beatcoin XBTS $92,325 $0.060554 1,524,686 LowVol -2.36% 101.75% 37.19%
906 AMMO Ammo Rewards AMMO $90,856 $0.001168 77,777,777 LowVol -2.36% 20.67% 52.58%
907 BVC BeaverCoin BVC $90,522 $0.029058 3,115,258 LowVol -2.25% 21.13% -0.20%
908 MST MustangCoin MST $89,008 $0.141205 630,343 LowVol -2.25% -11.21% -4.85%
909 ZMC ZetaMicron ZMC $87,662 $0.000146 600,344,291 LowVol -2.25% -9.50% 32.94%
910 ALL Allion ALL $87,411 $0.014100 6,199,359 LowVol -3.04% -30.24% 17.50%
911 CASH Cashcoin CASH $86,943 $0.001884 46,158,242 LowVol 22.64% -13.16%
912 GCC GuccioneCoin GCC $85,900 $0.004235 20,285,537 LowVol -2.36% -17.98% 16.82%
913 MND MindCoin MND $85,728 $0.005403 15,867,695 LowVol -2.25% -6.98% 36.64%
914 WARP WARP WARP $83,800 $0.076514 1,095,224 LowVol -2.36% -9.47%
915 FXE FuturXe FXE $82,502 $0.350445 235,421 LowVol -2.36% -19.38% -79.42%
916 VPRC VapersCoin VPRC $82,167 $0.000105 780,124,964 LowVol -1.37% 235.47% 408.24%
917 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
918 MAY Theresa May Coin MAY $81,068 $0.003221 25,171,000 LowVol -2.36% -1.94% 3.71%
919 VEC2 VectorAI VEC2 $80,158 $0.004819 16,635,113 LowVol -2.36% -12.77% -6.94%
920 ADCN Asiadigicoin ADCN $79,988 $0.003208 24,931,054 LowVol -2.22% -9.61% 15.94%
921 RPC RonPaulCoin RPC $79,480 $0.088496 898,121 LowVol -1.90% -16.09% 22.46%
922 BTQ BitQuark BTQ $78,240 $0.008615 9,081,731 LowVol -2.25% -37.91% -7.85%
923 SOIL SOILcoin SOIL $76,023 $0.013333 5,702,048 LowVol -2.49% -11.83% 30.32%
924 POP PopularCoin POP $75,898 $0.000023 3,372,875,244 LowVol -2.02% -0.85% -13.88%
925 XCO X-Coin XCO $75,116 $0.006065 12,384,976 LowVol -3.45% -17.50% 7.97%
926 CPN CompuCoin CPN $74,792 $0.003813 19,615,019 LowVol -1.91% 31.67% 27.60%
927 DRS Digital Rupees DRS $74,587 $0.000146 510,802,961 LowVol -2.25% -9.50% 26.77%
928 EXN ExchangeN EXN $74,470 $0.014602 5,100,000 LowVol -2.36% -2.92% 32.56%
929 COXST CoExistCoin COXST $70,954 $0.002618 27,100,000 LowVol -1.25% -1.18% 40.18%
930 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 148.41%
931 NTWK Network Token NTWK $64,830 $0.005555 11,671,310 LowVol -1.89% 50.16% 115.67%
932 GPL Gold Pressed … GPL $63,336 $0.246897 256,527 LowVol 1.97% 20.32% 5.98%
933 SPT Spots SPT $62,162 $0.002774 22,406,021 LowVol -2.25% -6.56% -8.23%
934 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol -1.68% 61.21%
935 ATX Artex Coin ATX $59,148 $0.003149 18,781,750 LowVol -2.36% -29.18% 1.56%
936 BSC BowsCoin BSC $55,919 $0.010075 5,550,102 LowVol -2.45% -9.50% 1.83%
937 CRT CRTCoin CRT $55,560 $0.700890 79,270 LowVol -2.25% -9.50% 32.94%
938 KRONE Kronecoin KRONE $55,447 $0.014779 3,751,717 LowVol -2.68% -27.38% 32.35%
939 EGO EGO EGO $52,567 $0.000876 60,000,001 LowVol -2.25% -22.42% 32.94%
940 RBT Rimbit RBT $51,711 $0.000448 115,499,623 LowVol -1.93% -9.35% -24.35%
941 CXT Coinonat CXT $51,689 $0.005994 8,623,200 LowVol 3.74% -34.31% 8.37%
942 VIP VIP Tokens VIP $48,741 $0.000584 83,450,403 LowVol -2.25% 32.94%
943 G3N G3N G3N $48,584 $0.006425 7,561,891 LowVol -2.25% -9.50% 32.78%
944 ORLY Orlycoin ORLY $48,160 $0.001314 36,646,779 LowVol -2.36% -25.95% 18.50%
945 KIC KibiCoin KIC $45,911 $0.003123 14,701,000 LowVol -1.68% 809.08% 39.44%
946 FUZZ FuzzBalls FUZZ $45,508 $0.009422 4,829,945 LowVol -1.80% -0.44% 35.66%
947 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 23.35%
948 SFC Solarflarecoin SFC $44,606 $0.003167 14,083,450 LowVol -1.32% -25.15% -31.72%
949 IMPS ImpulseCoin IMPS $44,343 $0.002190 20,245,510 LowVol -2.25% -32.12% 4.96%
950 DIBC DIBCOIN DIBC $43,225 $0.008645 5,000,000 LowVol -2.18% -19.87% -25.93%
951 PIE PIECoin PIE $43,097 $0.003212 13,415,888 LowVol -2.45% -17.04% -67.50%
952 SONG SongCoin SONG $42,366 $0.001301 32,565,300 LowVol -1.61% -3.78% 50.10%
953 BENJI BenjiRolls BENJI $42,095 $0.002078 20,254,896 LowVol -2.36% -32.97% -20.37%
954 CESC CryptoEscudo CESC $42,084 $0.000292 144,105,100 LowVol -2.25% -9.50% -31.87%
955 PULSE Pulse PULSE $41,758 $0.002920 14,298,972 LowVol 8.61% -32.96%
956 TOR Torcoin TOR $41,644 $0.131709 316,179 LowVol -2.36% -9.39% -33.82%
957 PEX PosEx PEX $39,046 $0.015916 2,453,240 LowVol -2.25% -9.50% 31.74%
958 RUPX Rupaya RUPX $38,732 $0.006343 6,105,928 LowVol -2.80% -56.30% -61.33%
959 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,395 $0.005076 7,563,500 -7.46%
960 BOAT BOAT BOAT $38,209 $0.002060 18,547,845 LowVol -2.45% -2.58% 15.32%
961 FLVR FlavorCoin FLVR $36,618 $0.001752 20,898,106 LowVol -2.25% -9.50%
962 OS76 OsmiumCoin OS76 $36,161 $0.040447 894,026 LowVol -2.36% 16.89% 24.65%
963 HVCO High Voltage HVCO $35,788 $0.023952 1,494,171 LowVol -9.43% 41.60%
964 ZNE Zonecoin ZNE $35,440 $0.013726 2,581,970 LowVol -2.36% 31.54%
965 STEPS Steps STEPS $35,355 $0.001898 18,625,017 LowVol -2.45% -2.05% -24.55%
966 ZYD Zayedcoin ZYD $35,055 $0.005614 6,243,840 LowVol -10.77% 6.49%
967 UET Useless Ether… UET $34,936 $0.008810 3,965,716 LowVol -1.89% -19.37% 3.69%
968 EREAL eREAL EREAL $32,647 $0.000477 68,427,562 LowVol -0.77% 4.81% -24.33%
969 PLNC PLNcoin PLNC $32,440 $0.001898 17,089,600 LowVol -2.36% -9.45%
970 VLTC Vault Coin VLTC $32,353 $0.001066 30,345,030 LowVol -2.36% -28.76% -9.23%
971 IMX Impact IMX $31,981 $0.000292 109,509,104 LowVol -2.25% -32.04% 165.88%
972 SLEVIN Slevin SLEVIN $30,664 $0.000438 70,000,000 LowVol -2.36% -45.70% -0.30%
973 BIOS BiosCrypto BIOS $30,404 $0.001460 20,821,709 LowVol -2.36% -43.43% -33.51%
974 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
975 DLISK DAPPSTER DLISK $30,242 $0.000302 100,000,000 LowVol -6.28% -8.11%
976 BNX BnrtxCoin BNX $30,123 $0.001136 26,528,501 LowVol -2.12% -5.22% 10.01%
977 MILO MiloCoin MILO $29,935 $0.002774 10,789,954 LowVol -2.36% -9.50% 33.28%
978 RIDE Ride My Car RIDE $29,577 $0.000292 101,276,976 LowVol -2.25% -39.66% -28.75%
979 WBB Wild Beast Block WBB $28,001 $0.166315 168,362 LowVol -2.40% -20.34% 11.58%
980 KNC KingN Coin KNC $27,752 $13.82 2,008 LowVol -2.25% -29.98% -21.35%
981 ALTC Antilitecoin ALTC $27,609 $0.000876 31,512,613 LowVol -2.31% -9.50% 32.94%
982 SDP SydPak SDP $27,464 $0.171864 159,800 LowVol -2.25% 32.94%
983 LIR LetItRide LIR $26,498 $0.000730 36,294,099 LowVol -2.36% -24.58% 0.25%
984 GRIM Grimcoin GRIM $26,310 $0.001343 19,585,002 LowVol -42.78% -47.12% -40.31%
985 CAB Cabbage CAB $26,064 $0.002482 10,499,996 LowVol -2.31% -10.16% -5.84%
986 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -10.19%
987 PLACO PlayerCoin PLACO $25,641 $0.000730 35,120,000 LowVol -2.36% -29.13% 29.19%
988 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $24,545 $0.032562 753,776 LowVol -2.25% -9.50% -2.82%
989 BIOB BioBar BIOB $23,539 $0.026575 885,756 LowVol -2.36% -9.50% 20.97%
990 VRS Veros VRS $23,277 $0.000048 486,609,040 LowVol -2.89% -66.37% -16.07%
991 SCS Speedcash SCS $22,939 $0.087611 261,831 LowVol -2.36% -10.83% 30.97%
992 DIX Dix Asset DIX $22,706 $2.3e-07 100,000,000,000 LowVol -4.10% -13.89% 18.94%
993 TRADE Tradecoin TRADE $22,033 $0.002809 7,843,904 LowVol 98.44%
994 XOC Xonecoin XOC $20,177 $0.048040 420,000 LowVol -19.60% -36.65%
995 VTA Virtacoin VTA $19,994 $0.000004 5,201,310,113 LowVol -1.91% -45.33% -73.38%
996 IBANK iBank IBANK $19,828 $0.004381 4,526,324 LowVol -2.25% -31.20% 67.52%
997 ROOFS Roofs ROOFS $18,971 $0.000146 130,000,000 LowVol -2.36% -9.30% -53.56%
998 JS JavaScript Token JS $18,813 $0.002354 7,991,996 LowVol -1.89% 1.85% -8.93%
999 ELS Elysium ELS $18,714 $0.004673 4,005,012 LowVol -2.36% -6.00% 19.87%
1000 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 35.60% -11.23%
1001 CRTM Corethum CRTM $17,445 $0.006978 2,500,000 LowVol -1.89% 2.17% 51.28%
1002 TSTR Tristar Coin TSTR $16,886 $0.003358 5,027,857 LowVol -2.45% -5.38% -41.23%
1003 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 -4.97% 28.87%
1004 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,808 $0.001168 13,532,750 LowVol -2.32% -12.57% 55.87%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $15,745 $0.000146 107,829,281 LowVol -2.36% -9.45% 32.95%
1006 GEERT GeertCoin GEERT $15,618 $0.003068 5,091,200 LowVol -2.31% -47.31% 38.36%
1007 GBT GameBet Coin GBT $15,524 $0.000730 21,262,780 LowVol -2.25% -43.43% -22.90%
1008 JOBS JobsCoin JOBS $15,481 $0.000146 106,019,270 LowVol -2.25% -54.75% -41.69%
1009 RSGP RSGPcoin RSGP $14,629 $8.47 1,727 LowVol -2.36% -9.50% -7.30%
1010 ARGUS Argus ARGUS $14,453 $0.012586 1,148,324 LowVol -2.36% -37.34% 146.19%
1011 SOCC SocialCoin SOCC $13,346 $0.009637 1,384,879 LowVol -2.25% -9.50% 35.27%
1012 LVPS LevoPlus LVPS $13,037 $0.008615 1,513,256 LowVol -2.25% -21.47% 6.58%
1013 DAS DAS DAS $12,729 $0.004694 2,711,724 LowVol -46.11%
1014 MGM Magnum MGM $12,246 $0.003094 3,957,676 LowVol -4.11% -27.77%
1015 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol -4.64%
1016 SANDG Save and Gain SANDG $10,740 $0.003504 3,064,800 LowVol -2.25% -5.56%
1017 VOLT Bitvolt VOLT $8,827 $0.000584 15,112,554 LowVol -2.31% -39.66% -2.57%
1018 NODC NodeCoin NODC $7,353 $0.004381 1,678,439 LowVol -2.25% -30.38% -16.05%
1019 ULA Ulatech ULA $6,528 $0.032708 199,586 LowVol -2.36% -18.91% 104.98%
1020 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,359 $0.030021 211,827 LowVol -1.77% -2.97% 44.38%
1021 CCM100 CCMiner CCM100 $6,346 $0.001889 3,360,417 LowVol -1.77% -42.39% -21.75%
1022 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,683,276 LowVol -15.61%
1023 CONX Concoin CONX $5,773 $0.007757 744,266 LowVol -2.45% -18.51% 22.56%
1024 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,804 LowVol -9.15%
1025 SOJ Sojourn SOJ $4,659 $0.009602 485,214 LowVol -2.72% 68.48% 852.11%
1026 NANOX Project-X NANOX $4,103 $52420.70 0.078264 LowVol -2.36% -23.04% -32.09%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,622 $0.002628 1,377,917 LowVol -2.25% -4.17% 20.74%
1028 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -2.24%
1029 XNG Enigma XNG $3,406 $0.204864 16,627 LowVol -2.36% 13.07% 22.92%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $2,552 $0.000438 5,826,388 LowVol -2.25% 35.76% 99.41%
1031 TOKEN SwapToken TOKEN $2,108 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol 0.93% -11.77% 49.81%
1032 EBT Ebittree Coin EBT $1,437 $0.001137 1,264,511 LowVol -2.25% 0.18% 417.43%
1033 ABN Abncoin ABN $1,028 $0.015186 67,700 LowVol 4.13% 10.28% 21.45%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol 0.53%
1035 DMB Digital Money… DMB $319 $0.000758 421,300 LowVol -2.37% -33.47% -14.93%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol 0.02%
1037 CALC CaliphCoin CALC $112 $0.001281 87,140 LowVol -2.36% 13.49% 38.31%
1038 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol -2.33% -68.74%
1039 FAL Falcoin FAL $29 $0.000146 196,766 LowVol -2.36% -9.50% 28.47%
1040 APW AppleCoin APW $12 $0.000146 81,547 LowVol -2.25% -9.50% 32.94%
1041 CMT CyberMiles CMT $0.243959 $20,085,200 0.16% 49.73%
1042 ATMC ATMCoin ATMC $3.70 $10,455,700 0.00% -1.63% 23.43%
1043 BCD Bitcoin Diamo… BCD $33.15 $6,007,630 -1.16% -5.16% -29.95%
1044 ERO Eroscoin ERO $0.150370 $5,218,540 -4.22% -15.33%
1045 ETN Electroneum ETN $0.104154 $3,346,200 -1.38% -17.47% 77.95%
1046 FRGC Fargocoin FRGC $10.58 $2,877,000 -0.30% 0.14% 4.39%
1047 NULS Nuls NULS $0.823130 $2,843,510 -5.48% -9.39% 65.27%
1048 AI POLY AI AI $16.23 $2,063,740 -8.38% -10.40% 2.89%
1049 ORME Ormeus Coin ORME $2.94 $1,993,490 -2.93% -12.52% 8.21%
1050 REC Regalcoin REC $31.51 $1,913,940 -2.50% -4.90% -39.14%
1051 FRST FirstCoin FRST $15.38 $1,248,680 -1.87% -2.68% -7.98%
1052 CLUB ClubCoin CLUB $3.30 $1,092,910 -2.20% -4.79% -39.81%
1053 WC WINCOIN WC $0.864905 $1,013,730 1.07% 11.62% 18.00%
1054 GRX GOLD Reward T… GRX $4.90 $900,869 -3.57% -4.69% 14.47%
1055 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.31 $800,651 -2.55% -13.41% 32.59%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $188.20 $709,024 -1.17% -4.67% -20.46%
1057 THS TechShares THS $0.877714 $681,215 -2.26% 6.67% 0.80%
1058 XIN Infinity Econ… XIN $0.029204 $673,479 1.19% -2.50% -9.43%
1059 BWK Bulwark BWK $4.26 $412,097 4.35% 68.61%
1060 STC Santa Coin STC $0.657084 $388,830 3.00% -9.66%
1061 BTE BitSerial BTE $6.62 $354,998 -1.86% -4.59% 26.95%
1062 BOT Bodhi BOT $0.409422 $351,011 -2.52% -5.52% -9.45%
1063 ADK Aidos Kuneen ADK $28.59 $282,901 -2.35% 37.23% -6.53%
1064 TSL Energo TSL $0.029414 $265,456 -1.73% -8.24% -4.31%
1065 GBG Golos Gold GBG $0.138347 $226,124 -1.80% -6.12% -0.31%
1066 RYZ ANRYZE RYZ $0.018273 $206,350 0.19% 8.34% -23.09%
1067 UGT UG Token UGT $0.440172 $193,449 -2.87% 4.22% -2.66%
1068 XCPO Copico XCPO $0.020158 $175,553 0.77% -7.88% -7.52%
1069 XID Sphre AIR XID $0.171188 $161,902 -0.93% -9.58% 10.66%
1070 BTU Bitcoin Unlim… BTU $97.35 $149,397 -0.03% 0.49% -26.10%
1071 LLT LLToken LLT $0.343568 $142,538 -2.23% -9.69% -0.30%
1072 CAPP Cappasity CAPP $0.020959 $127,450 -5.34% -11.65%
1073 XYLO XYLO XYLO $0.348255 $109,567 -10.64% -76.06%
1074 INF InfChain INF $0.011390 $92,997 -4.80% -8.78% 23.47%
1075 BTCM BTCMoon BTCM $0.037602 $91,714 1.72% 5.85% 284.38%
1076 B3 B3Coin B3 $0.000058 $77,313 -16.48% -45.04% 22.81%
1077 SBC StrikeBitClub SBC $0.610358 $75,032 -2.36% 1.64%
1078 ICX ICON ICX $1.82 $67,789 -2.73% 1.99% 13.88%
1079 SUR Suretly SUR $2.40 $66,943 0.23% -22.13% -27.13%
1080 BT2 BT2 [CST] BT2 $142.48 $58,453 0.22% -49.15% -3.07%
1081 DSR Desire DSR $0.289100 $55,189 -2.52% -7.88% 13.37%
1082 MSD MSD MSD $0.008478 $49,268 -4.94% 2.76% -34.01%
1083 SNOV Snovio SNOV $0.004434 $39,189 1.10% 77.54%
1084 QBT Qbao QBT $0.206578 $38,716 -6.41% -7.06%
1085 SEND Social Send SEND $0.061766 $34,703 -2.48% -9.02%
1086 WISH MyWish WISH $0.132607 $25,984 -5.37% -10.25% -11.30%
1087 BT1 BT1 [CST] BT1 $13611.90 $23,132 -0.32% -15.46% 25.62%
1088 SKR Sakuracoin SKR $0.011171 $22,444 -5.56% 48.11% 791.95%
1089 OXY Oxycoin OXY $0.089205 $19,670 -21.05% -15.43% -34.40%
1090 GLS GlassCoin GLS $0.584075 $17,400 -28.99% -36.95% -42.19%
1091 BSR BitSoar BSR $0.189824 $16,358 -2.36% -24.76% -10.75%
1092 VASH VPNCoin VASH $0.005257 $15,426 6.57% -12.34% 4.53%
1093 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.046366 $12,651 -1.89% -10.34% -12.93%
1094 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005518 $11,668 -16.59% -0.78% 49.38%
1095 FOR FORCE FOR $0.009476 $11,086 -6.73% -26.30% 58.95%
1096 BCDN BlockCDN BCDN $0.080677 $9,687 -1.71% 4.87%
1097 EVR Everus EVR $1.20 $9,599 -2.23% -23.39% -35.55%
1098 NUKO Nekonium NUKO $0.072717 $9,522 21.26% 39.55%
1099 BPL Blockpool BPL $0.178159 $9,054 -7.46% -19.51% 55.15%
1100 AIB Advanced Inte… AIB $0.017807 $9,029 62.00% 44.93% 296.38%
1101 MCR Macro MCR $1.16 $8,836 -2.41% -28.78% -42.09%
1102 XID International… XID $0.009783 $8,753 -2.31% -10.83% 44.01%
1103 MGC MergeCoin MGC $0.011827 $8,087 -2.36% -11.68% -9.83%
1104 DEUS DeusCoin DEUS $0.279188 $8,052 -2.25% -0.31% -22.30%
1105 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002900 $7,494 -3.17% 11.28% 26.47%
1106 TER TerraNova TER $6.09 $7,105 -12.15% 8.87% 235.99%
1107 HAT Hawala.Today HAT $0.296608 $7,098 -1.94% 16.79% 63.06%
1108 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.085713 $7,081 -2.36% -5.64% 23.92%
1109 AKY Akuya Coin AKY $0.104987 $7,056 -10.02% -10.31% -23.01%
1110 COR CORION COR $0.770194 $6,650 -2.26% 1.58% -9.52%
1111 SND Sand Coin SND $0.634797 $6,203 -2.65% -27.95% 2.20%
1112 VIU Viuly VIU $0.012805 $6,107 0.90% -5.34% 48.62%
1113 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003498 $6,056 -1.69% -7.43% 38.81%
1114 ONG onG.social ONG $0.201059 $5,889 -14.75% 22.68% -19.91%
1115 EDRC EDRCoin EDRC $0.068361 $5,721 -2.31% 8.84% 12.25%
1116 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004954 $5,691 3.18% -19.57% 52.98%
1117 PLX PlexCoin PLX $0.030908 $5,672 -2.00% 3.00% -75.85%
1118 TIE TIES Network TIE $0.115877 $5,345 -1.89% 15.70% 14.17%
1119 BOS BOScoin BOS $1.10 $5,218 -3.43% -10.49% 5.03%
1120 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009442 $5,204 -2.28% -34.80% 169.15%
1121 BON Bonpay BON $1.61 $4,928 -2.34% 0.22%
1122 TCOIN T-coin TCOIN $0.000292 $4,733 -2.25% -8.39% 16.01%
1123 DGPT DigiPulse DGPT $0.935386 $4,676 -2.31% -13.29% -25.05%
1124 MOTO Motocoin MOTO $0.006945 $4,548 -0.20% 14.33% 147.38%
1125 PEC Peacecoin PEC $0.061620 $4,227 -47.71% 2.77% -19.63%
1126 SHND StrongHands SHND $2.3e-08 $3,973 -1.14% 0.10% -7.03%
1127 XQN Quotient XQN $0.008323 $3,858 -2.25% 22.87% 64.73%
1128 MKR Maker MKR $417.29 $3,785 -1.89% 3.00% 8.33%
1129 ACC AdCoin ACC $0.096213 $3,192 0.22% 8.22% 13.17%
1130 PNX Phantomx PNX $0.019939 $3,084 2.38% 22.75% 10.38%
1131 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.090322 $2,930 7.07% -3.19% -2.37%
1132 DFS DFSCoin DFS $0.006110 $2,924 -6.41% 15.16% -22.80%
1133 SAK Sharkcoin SAK $0.002549 $2,844 -2.26% 19.80% -5.86%
1134 ABC Alphabit ABC $22.88 $2,768 -2.45% 10.89% 18.60%
1135 WILD Wild Crypto WILD $0.128636 $2,739 -2.19% -4.24% 17.42%
1136 IBTC iBTC IBTC $0.011732 $2,685 13.76% 17.44% 167.20%
1137 DAY Chronologic DAY $4.20 $2,608 -1.76% 18.68% 1.27%
1138 TRIA Triaconta TRIA $9.27 $2,543 -1.89% 7.97% 16.60%
1139 FRD Farad FRD $0.083956 $2,496 -1.80% -3.42% -35.00%
1140 ETT EncryptoTel [… ETT $0.083751 $2,333 -5.19% 3.28% -29.55%
1141 PCN PeepCoin PCN $0.000146 $2,219 -2.25% -9.13% 87.18%
1142 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.114333 $2,176 -2.36% -9.92% 18.59%
1143 DMC DynamicCoin DMC $0.001968 $2,175 -2.57% 6.24% -73.27%
1144 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.271995 $2,078 0.70% 15.26% 39.34%
1145 GARY President Joh… GARY $0.145873 $2,034 -2.25% 27.88% -17.10%
1146 XOT Internet of T… XOT $2044.25 $2,001 -2.25% -9.50% -2.73%
1147 EGOLD eGold EGOLD $0.020865 $1,962 -1.89% 144.40% 106.62%
1148 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004965 $1,792 -2.36% -14.51% 28.41%
1149 ZBC Zilbercoin ZBC $0.030640 $1,655 -2.24% -12.73% -19.60%
1150 PRES President Trump PRES $0.004146 $1,530 -2.25% -30.34% -7.90%
1151 ZSE ZSEcoin ZSE $0.018672 $1,518 -4.81% 74.20% 76.96%
1152 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.96 $1,460 -2.25% -9.50% -22.87%
1153 ACN Avoncoin ACN $0.000438 $1,442 -54.93% -32.12% 20.52%
1154 MCI Musiconomi MCI $0.031851 $1,407 -1.94% -4.90% -4.60%
1155 BTBc Bitbase BTBc $0.003650 $1,357 -2.36% -21.59% 10.00%
1156 FLASH Flash FLASH $0.004965 $1,246 -19.03% -18.06% 0.94%
1157 MGC GulfCoin MGC $0.001753 $1,242 -2.36% -16.72% -45.13%
1158 XRY Royalties XRY $0.000154 $1,240 -2.07% 7.25% -79.31%
1159 HNC Huncoin HNC $0.002482 $1,140 -2.31% -11.82% 17.17%
1160 BLX Blockchain Index BLX $3.41 $1,072 -1.89% 1.16% 26.22%
1161 PRIMU Primulon PRIMU $0.000146 $1,041 -2.25% -9.50% 31.99%
1162 APC AlpaCoin APC $0.023217 $1,029 -2.36% -7.30% -37.43%
1163 RCN Rcoin RCN $0.000146 $989 -2.36% -9.50% 32.94%
1164 HYTV Hyper TV HYTV $0.003709 $956 -1.89% -7.75% -9.57%
1165 STU bitJob STU $0.041059 $920 2.91% 9.88% 32.99%
1166 MINEX Minex MINEX $0.015707 $917 -1.61% -23.27% -19.96%
1167 QBT Cubits QBT $0.005588 $855 57.83% 67.01% -21.24%
1168 EVC EventChain EVC $0.143730 $855 -1.89% 57.87% 22.55%
1169 BAT BatCoin BAT $0.000004 $843 28.29% 33.15% 92.98%
1170 CASH Cash Poker Pro CASH $0.046366 $831 -1.89% -23.25% 7.65%
1171 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002627 $821 -2.36% -24.21% 16.73%
1172 OX OX Fina OX $0.000157 $764 -3.65% -2.72% -17.22%
1173 SISA SISA SISA $0.011629 $733 3.94% 27.46% -9.02%
1174 EUSD eUSD EUSD $0.000223 $714 -1.89% 95.56% 39.71%
1175 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000146 $690 -2.31% -9.50% -34.90%
1176 EFYT Ergo EFYT $16.94 $645 -1.99% 12.62% 85.02%
1177 FUDD DimonCoin FUDD $0.001345 $617 -1.89% -1.54% 15.62%
1178 CC CyberCoin CC $0.000292 $586 -2.25% 81.01% 49.50%
1179 UR UR UR $0.000909 $572 -1.94% 11.69% 66.17%
1180 FRN Francs FRN $0.030058 $535 -2.40% -16.63% 6.15%
1181 B2B B2B B2B $0.334298 $516 -1.89% -17.48% -7.14%
1182 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 LowVol -1.93% -49.07% 0.97%
1183 WIC Wi Coin WIC $0.003787 LowVol -2.34% 45.81% 35.35%
1184 OCOW OCOW OCOW $0.000876 LowVol -2.31% -81.87%
1185 ELC Elacoin ELC $0.073447 LowVol -2.25% -27.19% -14.84%
1186 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001264 LowVol -2.36% -2.06% 43.86%
1187 NAMO NamoCoin NAMO $0.000191 LowVol -1.79% -29.43% -7.61%
1188 PRM PrismChain PRM $0.001606 LowVol -2.25% -23.42% 25.71%
1189 EBIT eBIT EBIT $0.004043 LowVol 13.88% 30.69% 239.03%
1190 VULC Vulcano VULC $0.007726 LowVol -3.94% -13.83% 7.29%
1191 RHFC RHFCoin RHFC $0.001170 LowVol -2.35% 3.58%
1192 XAU Xaucoin XAU $0.038695 LowVol -2.36% -36.38% -10.69%
1193 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002482 LowVol -2.31% -26.73% -16.00%
1194 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol -1.80% 37.83% 74.00%
1195 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002920 LowVol -2.36% -37.33%
1196 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001752 LowVol -2.25% -39.95% -17.58%
1197 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000292 LowVol -2.45% -26.15% -42.24%
1198 SKC Skeincoin SKC $0.021173 LowVol -2.25% -17.98% 106.68%
1199 EAG EA Coin EAG $2.92 LowVol -2.36% 39.24% -6.67%
1200 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003650 LowVol -2.36% -24.87% 1.85%
1201 SWP Swapcoin SWP $0.106600 LowVol -1.89% 1.82% -5.75%
1202 MARX MarxCoin MARX $0.001144 LowVol -2.14% -21.27% 43.00%
1203 FUTC FutCoin FUTC $0.002336 LowVol -2.36% -42.08% 32.94%
1204 KARMA Karmacoin KARMA $0.000146 LowVol -2.25% -9.50% 32.94%
1205 GAY GAY Money GAY $0.011803 LowVol -0.61% -48.90% 41.83%
1206 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000430 LowVol -1.89% 17.31%
1207 MONETA Moneta MONETA $0.000438 LowVol -2.45% -0.30%
1208 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.002267 LowVol -2.45% 66.68% 106.42%
1209 OPES Opescoin OPES $0.002920 LowVol -2.25%
1210 OP Operand OP $0.001022 LowVol -2.36% -29.61% 3.64%
1211 COUPE Coupecoin COUPE $0.000101 LowVol -2.96% 0.46% 571.79%
1212 PLC PlusCoin PLC $0.000566 LowVol -1.89% 3.43% -5.43%
1213 ACES Aces ACES $0.000146 LowVol -10.24% -10.89% 28.64%
1214 INDIA India Coin INDIA $0.000146 LowVol -2.36% -54.75% -33.53%
1215 MAVRO Mavro MAVRO $0.028912 LowVol 9.83% -3.94% 112.99%
1216 BEST BestChain BEST $0.003560 LowVol -2.03% 102.22% 176.19%
1217 ANI Animecoin ANI $0.000146 LowVol -2.25% -54.72% -26.15%
1218 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004527 LowVol -2.25% -3.98% -18.91%
1219 GRN Granite GRN $0.015332 LowVol -11.64% -4.97% 98.65%
1220 TODAY TodayCoin TODAY $0.000876 LowVol -2.36% -22.42%
1221 CBD CBD Crystals CBD $0.002628 LowVol -2.36%
1222 VOYA Voyacoin VOYA $2.34 LowVol -2.31% -19.55% 54.30%
1223 BIT First Bitcoin BIT $0.007885 LowVol -2.25% -18.55% -38.64%
1224 HIGH High Gain HIGH $0.000292 LowVol -2.36% -51.35% -55.69%
1225 GAIN UGAIN GAIN $0.002044 LowVol -2.31% 5.59% 273.17%
1226 DBG Digital Bulli… DBG $0.003650 LowVol -2.25% -35.35% -42.67%
1227 LDCN LandCoin LDCN $0.001644 LowVol -2.45% 12.38% 11.28%
1228 CYC Cycling Coin CYC $0.001314 LowVol -2.36% -18.55% -37.03%
1229 DASHS Dashs DASHS $0.051107 LowVol -2.36% -15.00% 9.85%
1230 BSN Bastonet BSN $0.000730 LowVol -2.36% -9.50% -26.56%
1231 CME Cashme CME $0.000146 LowVol -2.36% -9.47% -23.31%
1232 LKC LinkedCoin LKC $0.000438 LowVol -2.36% 35.76% 298.32%
1233 FFC FireFlyCoin FFC $0.000146 LowVol -2.25% -9.50% 23.54%
1234 YES Yescoin YES $0.000144 LowVol -2.26% -5.02% 94.08%
1235 LTH LAthaan LTH $0.000730 LowVol -2.36% -43.34% 32.94%
1236 QBC Quebecoin QBC $0.002336 LowVol -2.25% -14.68% 25.12%
1237 BXC Bitcedi BXC $0.003965 LowVol -1.96% -22.15% 39.37%
1238 TELL Tellurion TELL $0.000216 LowVol -0.91% 15.95% 93.73%
1239 HCC Happy Creator… HCC $0.000584 LowVol -2.25% -9.50% 19.87%
1240 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002044 LowVol -2.25% -33.31% 32.94%
1241 EXRN EXRNchain EXRN $9.3e-07 LowVol -1.89% -32.10% 11.05%
1242 GUC GoldUnionCoin GUC $0.068629 LowVol -2.25% 3.25%
1243 NTC Natcoin NTC $0.100023 LowVol -2.36% -19.84% -47.28%
1244 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.049864 LowVol -3.14% -5.11% 34.41%
1245 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003504 LowVol -2.36% 55.15% -30.66%
1246 TEAM TeamUp TEAM $0.000292 LowVol -2.36% -9.50% -11.37%
1247 AV AvatarCoin AV $0.053881 LowVol -2.25% -0.65%
1248 STARS StarCash Network STARS $0.090094 LowVol -2.36% -72.65% -65.45%
1249 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000876 LowVol -2.25% 35.76% 6.07%
1250 TOP TopCoin TOP $0.000381 LowVol 31.39% -22.56% 15.06%
1251 WINK Wink WINK $0.000146 LowVol -2.36% -63.88% -52.65%
1252 POKE PokeCoin POKE $0.000146 LowVol -2.25% -9.50%
1253 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -1.81% -35.26% -82.99%
1254 REGA Regacoin REGA $0.000876 LowVol -2.25% -45.70% -50.15%
1255 SFE SafeCoin SFE $0.000146 LowVol -2.36% -9.50% 32.94%
1256 BGR Bongger BGR $0.000179 LowVol -1.58% -14.05% 24.95%
1257 IFC Infinitecoin IFC $0.000016 LowVol -1.68% 16.85% 17.69%
1258 TCR TheCreed TCR $0.000292 LowVol -2.36% -9.50% -33.53%
1259 BITOK Bitok BITOK $0.000146 LowVol -2.31% 36.27%
1260 IQT iQuant IQT $0.143359 LowVol -2.36% -21.89% -22.84%
1261 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000146 LowVol -2.36% -9.49% 20.76%
1262 AXIOM Axiom AXIOM $0.021465 LowVol -2.36% -9.47% 27.73%
1263 HDLB HODL Bucks HDLB $0.048186 LowVol -2.25% -12.67% -4.67%
1264 CYDER Cyder CYDER $0.000292 LowVol -2.45% -9.50% 32.94%
1265 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000438 LowVol -2.25% -9.50% -28.74%
1266 ASN Aseancoin ASN $0.005549 LowVol -2.31% -14.85% -67.88%
1267 MBL MobileCash MBL $0.000584 LowVol -2.36% 19.57% 77.25%
1268 YEL Yellow Token YEL $0.005300 LowVol -1.89% 1.85% -64.18%
1269 DISK DarkLisk DISK $0.001168 LowVol -2.25% -9.50% 112.70%
1270 LEPEN LePen LEPEN $0.000136 LowVol -2.34% 49.50% 22.20%
1271 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000292 LowVol -2.36% -9.50% -11.37%
1272 BIRDS Birds BIRDS $0.000146 LowVol -2.37% -44.00% 32.68%
1273 IRL IrishCoin IRL $0.002920 LowVol -2.25% 13.13% 32.43%
1274 PRN Protean PRN $0.000143 LowVol -2.26% 0.77% 285.41%
1275 DON Donationcoin DON $0.000619 LowVol -2.45% 27.30% 12.60%
1276 X2 X2 X2 $0.000292 LowVol -2.25% -9.50% 165.19%
1277 MAGN Magnetcoin MAGN $0.579244 LowVol -2.96% -10.99% 30.90%
1278 9COIN 9COIN 9COIN $0.003650 LowVol -2.36% -9.50% 47.35%
1279 GOLF Golfcoin GOLF $0.000146 LowVol -2.25% 32.94%
1280 NBIT netBit NBIT $0.049287 LowVol -2.31% -34.06% -8.30%
1281 TERA TeraCoin TERA $0.000146 LowVol -2.36% -9.50%
1282 MEN PeopleCoin MEN $0.000146 LowVol -2.36% -9.50% 32.92%
1283 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004235 LowVol -2.25% 32.33% 28.51%
1284 TRICK TrickyCoin TRICK $0.014310 LowVol -2.36% 6.09% 35.71%
1285 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008615 LowVol -2.25% 29.03%
1286 STEX STEX STEX $1.16 LowVol -4.10% -13.73% 66.83%
1287 TURBO TurboCoin TURBO $0.000146 LowVol -2.45% 31.81%
1288 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.326352 LowVol -2.25% -0.96%
1289 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000185 LowVol -1.89% 1.84% 3.45%
1290 WA WA Space WA $0.021319 LowVol -2.25% -8.24% 19.93%
1291 OMC Omicron OMC $0.154780 LowVol -2.36% -9.50% 24.27%
1292 KASHH KashhCoin KASHH $0.000138 LowVol -7.25% -14.21% 87.27%
1293 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000146 LowVol -2.36% 32.94%
1294 ANTX Antimatter ANTX $0.000146 LowVol -2.36% 34.23%
1295 UTA UtaCoin UTA $0.002774 LowVol -2.25% -9.50% 5.24%
1296 WOW Wowcoin WOW $0.000150 LowVol -2.80% -6.88% 36.72%
1297 QORA Qora QORA $0.260876 LowVol -2.25% -9.50% 27.77%
1298 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol 1.14% -53.77%
1299 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -13.30%
1300 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol -1.85%
1301 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -4.54%
1302 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol -4.94% 39.63%
1303 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol
1304 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol -4.38% -13.83%
1305 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1306 EGG EggCoin EGG $0.054418 LowVol -10.77% 30.38%
1307 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol -1.77% 42.68%
1308 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol -10.42% 89.15%
1309 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol
1310 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1311 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 6.83%
1312 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol -6.99% 36.62%
1313 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol -1.54%
1314 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 17.28%
1315 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol -9.50%
1316 GBRC Global Busine… GBRC $0.000288 LowVol -10.77%
1317 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol 34.38%
1318 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol 0.26% -0.63%
1319 XDE2 XDE II XDE2 $2.06 LowVol -12.22%
1320 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol -10.32% 41.85%
1321 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.19%
1322 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.34%
1323 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.105702 LowVol -6.41% 2.92%
1324 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol
1325 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol
1326 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1327 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006262 LowVol -23.89% 74.34%
1328 10MT 10M Token 10MT $0.002325 LowVol -6.60%
1329 FAP FAPcoin FAP $0.010651 LowVol 6.30% 78.62%
1330 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol -10.90%
1331 UNC UNCoin UNC $0.000149 -7.75% 35.50%
1332 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1333 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 -0.96% 52.39%
1334 FC Facecoin FC $0.003480 1.35%
1335 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -20.97%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654 1.47%
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 58.09%

Quay lại phần 1

Phản hồi