Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 7h ngày 10/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 7h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 7h ngày 10/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15178.20 trên tổng giá trị $253,946,084,745

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $473.50 trên tổng giá trị $45,570,080,683

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1410.06 trên tổng giá trị $23,755,016,434

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.68 trên tổng giá trị $13,014,010,943

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.244708 trên tổng giá trị $9,479,778,657

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng CASH Cashcoin (CASH) đang có giá hiện tại $0.001932 trên tổng giá trị $89,176 đã biến động tăng 247.29% trong 1h qua

    + Đồng VOT VoteCoin (VOT) đang có giá hiện tại $0.008986 trên tổng giá trị $148,043 đã biến động tăng 92.61% trong 1h qua

    + Đồng GRIM Grimcoin (GRIM) đang có giá hiện tại $0.002351 trên tổng giá trị $46,029 đã biến động tăng 69.83% trong 1h qua

    + Đồng GRE Greencoin (GRE) đang có giá hiện tại $0.001067 trên tổng giá trị $3,846,153 đã biến động tăng 56.89% trong 1h qua

    + Đồng CRYPT CryptCoin (CRYPT) đang có giá hiện tại $0.464132 trên tổng giá trị $2,815,609 đã biến động tăng 54.19% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KIC KibiCoin (KIC) đang có giá hiện tại $0.003179 trên tổng giá trị $46,731 đã biến động tăng 828.55% trong 24h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.177176 trên tổng giá trị $278,346 đã biến động tăng 458.51% trong 24h qua

    + Đồng PND Pandacoin (PND) đang có giá hiện tại $0.000122 trên tổng giá trị $3,974,136 đã biến động tăng 324.08% trong 24h qua

    + Đồng VPRC VapersCoin (VPRC) đang có giá hiện tại $0.000106 trên tổng giá trị $82,937 đã biến động tăng 247.08% trong 24h qua

    + Đồng GRE Greencoin (GRE) đang có giá hiện tại $0.001067 trên tổng giá trị $3,846,153 đã biến động tăng 199.24% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.284906 trên tổng giá trị $21,543,025 đã biến động tăng 1027.73% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.025932 trên tổng giá trị $306,561 đã biến động tăng 913.62% trong 7 ngày qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.009885 trên tổng giá trị $4,796 đã biến động tăng 880.93% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.011818 trên tổng giá trị đã biến động tăng 842.26% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.711399 trên tổng giá trị $33,339 đã biến động tăng 636.20% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 7h ngày 10/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CMT Comet CMT $114,716 $0.131430 872,830 $4,390 0.09% 16.82% 146.46%
702 BITGOLD bitGold BITGOLD $114,595 $1435.79 79.8131 $1,934 -0.62% -23.03% -0.23%
703 EAGLE EagleCoin EAGLE $114,172 $0.054539 2,093,421 $35,550 -0.46% 15.08% -41.24%
704 NRO Neuro NRO $108,678 $0.002846 38,191,596 $882 18.18% -23.53% 40.15%
705 TAJ TajCoin TAJ $107,446 $0.013316 8,068,974 $1,786 1.37% -16.78% -0.61%
706 SCRT SecretCoin SCRT $105,131 $0.024862 4,228,672 $10,629 -0.36% 36.45%
707 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $103,681 $0.012912 8,030,000 $797 -0.77% -10.24% -32.47%
708 CF Californium CF $98,394 $0.040887 2,406,509 $1,250 -0.36% -8.25% 43.83%
709 WOMEN WomenCoin WOMEN $92,583 $0.002094 44,220,400 $2,195 -4.24% -23.04% -17.98%
710 EOT EOT Token EOT $91,264 $0.011048 8,260,903 $724 -0.51% 12.33% -17.61%
711 QCN QuazarCoin QCN $90,533 $0.014977 6,044,911 $713 -0.36% -38.30% -38.60%
712 EGAS ETHGAS EGAS $86,542 $0.008520 10,157,540 $751 -4.73% 34.19% 68.93%
713 SGR Sugar Exchange SGR $85,668 $0.024477 3,500,000 $1,216 -0.48% -31.23% -29.27%
714 MAY Theresa May Coin MAY $83,137 $0.003303 25,168,600 $504 -0.99% 1.23% 6.66%
715 ICOB ICOBID ICOB $78,309 $0.000734 106,701,874 $748 -0.63% 29.45% 10.05%
716 LTCR Litecred LTCR $77,724 $0.002571 30,227,750 $2,355 -0.57% -18.45% 141.12%
717 ERY Eryllium ERY $75,154 $0.013726 5,475,308 $1,310 32.00% -2.51% 118.22%
718 KURT Kurrent KURT $70,966 $0.007154 9,919,485 $6,371 16.38% 16.94% 22.71%
719 $$$ Money $$$ $69,130 $0.001507 45,887,218 $2,001 -4.46% -31.24% -3.53%
720 ITZ Interzone ITZ $69,032 $0.036856 1,873,006 $2,281 -0.48% 14.07% 416.16%
721 300 300 Token 300 $66,048 $220.16 300 $744 -0.48% 21.49% -0.42%
722 CWXT CryptoWorldX … CWXT $62,520 $0.001048 59,630,200 $808 0.43% 13.67% 25.47%
723 BLZ BlazeCoin BLZ $60,663 $0.000100 608,557,394 $610 6.06% 23.32% 46.91%
724 BRAIN Braincoin BRAIN $57,449 $0.005691 10,094,424 $3,340 27.51% -23.53% 9.33%
725 PONZI PonziCoin PONZI $55,713 $0.064700 861,099 $2,609 -0.26% -29.31% 80.27%
726 FLAX Flaxscript FLAX $55,146 $0.009873 5,585,343 $2,142 9.47% -49.07% -60.23%
727 WORM HealthyWormCoin WORM $50,262 $0.000449 111,865,876 $8,109 -14.70% 103.80% 48.74%
728 BRAT BRAT BRAT $48,382 $0.000302 160,000,000 $733 -0.48% -14.42% -13.04%
729 LUNA Luna Coin LUNA $46,276 $0.028016 1,651,753 $1,395 -1.00% 12.74% 52.37%
730 XCS CybCSec XCS $42,537 $0.003594 11,834,082 $2,008 -0.48% -17.63% -9.03%
731 MSCN Master Swiscoin MSCN $34,472 $0.000771 44,712,700 $699 6.48% 8.67% -26.93%
732 GSR GeyserCoin GSR $33,339 $0.711399 46,864 $9,828 4.08% -17.08% 636.20%
733 LBTC LiteBitcoin LBTC $32,086 $0.010064 3,188,280 $19,638 -2.48% -20.20% 288.57%
734 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $26,556 $0.030605 867,702 $8,004 1.95% -24.09% 130.22%
735 XRC Rawcoin XRC $17,516 $0.024850 704,882 $2,111 -6.82% -11.99% 35.73%
736 CREVA CrevaCoin CREVA $16,501 $0.000453 36,390,750 $2,353 -0.36% -43.68% -42.99%
737 HMC HarmonyCoin HMC $6,929 $0.012345 561,235 $8,502 -0.48% -11.25% 12.04%
738 ECN E-coin ECN $17,477,283 $3.70 4,721,714 LowVol 6.22% 185.78% 62.69%
739 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 5.70%
740 CSC CasinoCoin CSC $12,853,539 $0.332983 38,601,187 LowVol -0.36% -15.88% 30.48%
741 ETT EncryptoTel [… ETT $11,277,991 $0.181519 62,131,190 LowVol -0.48% -13.01% 59.12%
742 ECOB Ecobit ECOB $5,712,400 $0.012853 444,444,444 LowVol -2.65% -2.20% 22.68%
743 YASH YashCoin YASH $5,242,033 $0.524189 10,000,274 LowVol -0.48% -4.71% 24.08%
744 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -29.47%
745 XC XCurrency XC $4,484,050 $0.763818 5,870,574 LowVol -0.36% -19.13%
746 GRE Greencoin GRE $3,846,153 $0.001067 3,604,168,641 LowVol 56.89% 199.24% 191.21%
747 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
748 DAR Darcrus DAR $3,679,979 $0.270579 13,600,388 LowVol 1.78% 7.85% -3.24%
749 FIMK FIMKrypto FIMK $3,453,205 $0.005985 577,004,618 LowVol -0.36% -7.44% 174.83%
750 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,815,609 $0.464132 6,066,396 LowVol 54.19% -4.38% 97.13%
751 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,702,490 $0.076556 35,300,866 LowVol 2.03% -3.90%
752 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,212,436 $4.75 465,952 LowVol -0.48% 3.25% -6.73%
753 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,041,905 $0.068063 30,000,000 LowVol -0.45% -13.45% -28.14%
754 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 12.38%
755 JNS Janus JNS $1,761,783 $0.076532 23,020,335 LowVol -0.36% -27.94% -36.63%
756 RC RussiaCoin RC $1,756,714 $0.209685 8,377,873 LowVol -0.78% -10.06% 30.39%
757 HTC HitCoin HTC $1,646,897 $0.000150 10,996,318,099 LowVol -0.36% -7.43%
758 NKA IncaKoin NKA $1,507,023 $0.000132 11,410,532,266 LowVol -0.99% -9.80% 14.18%
759 EMV Ethereum Movi… EMV $1,271,563 $0.193639 6,566,666 LowVol -0.45% -46.62% -86.40%
760 SDC ShadowCash SDC $1,240,360 $0.185263 6,695,133 LowVol -0.36% -0.35% 56.49%
761 CARBON Carboncoin CARBON $1,222,847 $0.000079 15,392,009,717 LowVol -0.30% 57.87% -5.83%
762 ORB Orbitcoin ORB $1,168,254 $0.377512 3,094,614 LowVol -0.46% -6.69% 31.37%
763 BTSR BTSR BTSR $1,102,137 $0.335581 3,284,266 LowVol -1.10% -3.61% 60.44%
764 DCY Dinastycoin DCY $1,068,127 $0.000752 1,420,858,063 LowVol -0.39% -22.30% 5.46%
765 OPAL Opal OPAL $1,064,669 $0.070304 15,143,796 LowVol -0.38% -20.87% 105.32%
766 UTC UltraCoin UTC $1,049,911 $0.023508 44,662,432 LowVol -3.11% -25.77% -25.05%
767 STRC StarCredits STRC $1,049,351 $0.233189 4,500,000 LowVol -0.48% -7.32% 21.18%
768 METAL MetalCoin METAL $1,025,371 $0.013329 76,925,527 LowVol -0.36% 2.98% 44.64%
769 INPAY InPay INPAY $982,480 $0.098248 10,000,000 LowVol -0.36% -2.06% -26.08%
770 MAC Machinecoin MAC $977,750 $0.048315 20,237,025 LowVol -0.67% -18.98% 36.32%
771 RMC Remicoin RMC $963,381 $0.486747 1,979,224 LowVol -0.48% -42.21% -49.65%
772 BRIT BritCoin BRIT $891,076 $0.041897 21,268,092 LowVol -0.36% -9.47% 149.73%
773 ETBS Ethbits ETBS $818,886 $0.588448 1,391,604 LowVol -0.47% -19.70% -41.09%
774 VAL Valorbit VAL $796,972 $0.000150 5,321,376,483 LowVol -0.48% -7.44% 36.45%
775 GOOD Goodomy GOOD $792,570 $0.001796 441,349,000 LowVol -0.49% -18.41% 20.39%
776 BPC Bitpark Coin BPC $790,545 $0.010541 75,000,000 LowVol -0.56% -15.81% 2.85%
777 EBET EthBet EBET $761,005 $0.089504 8,502,500 LowVol 6.43% -5.22% 5.53%
778 MAX MaxCoin MAX $760,254 $0.012431 61,158,877 LowVol -0.36% -9.58% -10.18%
779 USC Ultimate Secu… USC $729,613 $0.070541 10,343,113 LowVol -0.48% -21.03% -19.45%
780 NOBL NobleCoin NOBL $708,553 $0.000306 2,315,685,314 LowVol -7.52% -5.44% 2.77%
781 SLG Sterlingcoin SLG $708,484 $0.168407 4,206,978 LowVol 0.02% 17.36% 91.94%
782 TALK BTCtalkcoin TALK $684,494 $0.010484 65,290,635 LowVol -0.36% -19.44% 29.20%
783 RIYA Etheriya RIYA $623,504 $0.394241 1,581,531 LowVol -0.47% -13.57% 31.24%
784 AU AurumCoin AU $617,998 $2.09 296,216 LowVol -0.37% 40.41% 58.36%
785 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -50.45%
786 OTX Octanox OTX $585,594 $0.068893 8,500,001 LowVol -0.48% 17.94% 31.99%
787 FNC FinCoin FNC $558,178 $0.043341 12,878,667 LowVol -0.51% 9.47% 26.40%
788 V Version V $549,536 $0.001171 469,259,860 LowVol -0.42% 20.61% 7.35%
789 ITI iTicoin ITI $534,963 $16.72 32,000 LowVol -0.24% 6.05% -24.71%
790 SAC SACoin SAC $525,281 $0.074884 7,014,582 LowVol -0.36% 0.61% -12.53%
791 DDF DigitalDevelo… DDF $524,913 $0.102556 5,118,307 LowVol 36.16% 23.30% 15.38%
792 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 59.55%
793 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -63.43%
794 CFT CryptoForecast CFT $483,805 $0.010518 46,000,000 LowVol 11.60% -23.67% 22.21%
795 NETKO Netko NETKO $470,244 $0.107591 4,370,665 LowVol -0.48% -21.69% -20.39%
796 XGR GoldReserve XGR $460,145 $0.026797 17,171,382 LowVol -1.47% 10.73% 5.62%
797 WAY WayGuide WAY $449,488 $0.004493 100,040,708 LowVol -0.48% -7.44% 36.46%
798 DAXX DaxxCoin DAXX $438,064 $0.000879 498,250,930 LowVol -0.51% -23.39% 51.92%
799 BXT BitTokens BXT $433,461 $0.770728 562,404 LowVol 26.58% -15.41% -12.14%
800 FUNK The Cypherfunks FUNK $427,473 $0.000009 46,311,094,999 LowVol -0.12% 2.48% 61.82%
801 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $427,020 $0.078665 5,428,300 LowVol -0.54% -4.92% 25.12%
802 UNIC UniCoin UNIC $424,882 $0.143101 2,969,106 LowVol -4.39% -24.51% 50.96%
803 GLC GlobalCoin GLC $424,338 $0.006511 65,171,010 LowVol -10.57% 7.86%
804 STV Sativacoin STV $421,540 $0.059483 7,086,738 LowVol -0.49% -7.38% 112.19%
805 PIGGY Piggycoin PIGGY $414,747 $0.000851 487,522,857 LowVol -0.06% -27.29% 29.18%
806 BUCKS SwagBucks BUCKS $402,938 $1.25 322,165 LowVol -0.47% -9.09% 12.09%
807 XPTX PlatinumBAR XPTX $382,138 $0.899066 425,039 LowVol -0.81% -7.38% 31.27%
808 CUBE DigiCube CUBE $363,805 $0.000150 2,429,126,009 LowVol -0.36% -7.44%
809 KUSH KushCoin KUSH $363,747 $0.066751 5,449,337 LowVol -0.27% -8.03% 9.30%
810 LANA LanaCoin LANA $363,510 $0.000432 841,076,651 LowVol -0.40% -0.03% 66.09%
811 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 41.74%
812 LOT LottoCoin LOT $349,703 $0.000024 14,491,014,421 LowVol -0.83% 7.68% 32.68%
813 BRIA BriaCoin BRIA $341,778 $0.563583 606,438 LowVol -7.50% -6.35% -37.25%
814 888 OctoCoin 888 $340,797 $0.006759 50,419,940 LowVol -2.87% -25.48% 48.00%
815 CORG CorgiCoin CORG $338,572 $0.000270 1,251,855,418 LowVol -0.35% 4.38% 43.93%
816 STS Stress STS $338,557 $0.000599 565,134,332 LowVol -0.36% -25.95%
817 ECA Electra ECA $329,143 $0.000015 21,976,871,916 LowVol -0.48% -7.33% 255.55%
818 VIDZ PureVidz VIDZ $328,088 $0.002619 125,279,775 LowVol -1.06% -7.67% 14.20%
819 SH Shilling SH $326,640 $0.008237 39,654,039 LowVol -0.36% 27.64% 179.71%
820 BIGUP BigUp BIGUP $326,532 $0.000154 2,119,334,939 LowVol -1.56% -4.66% 95.72%
821 EVO Evotion EVO $324,779 $0.102429 3,170,771 LowVol 24.27% 15.85% 47.72%
822 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol 44.92%
823 TRK Truckcoin TRK $315,663 $0.002005 157,416,929 LowVol -4.66% 26.45% -18.90%
824 Q2C QubitCoin Q2C $297,397 $0.001198 248,213,345 LowVol -0.36% 5.80% -0.76%
825 FRC Freicoin FRC $296,726 $0.010035 29,570,620 LowVol -0.36% -7.43% 12.87%
826 AMBER AmberCoin AMBER $294,516 $0.006740 43,699,481 LowVol -0.38% 38.83% -28.32%
827 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $290,900 $0.021949 13,253,630 LowVol 1.92% -21.45% 39.14%
828 GAP Gapcoin GAP $287,168 $0.023777 12,077,755 LowVol -0.46% -8.14% 22.64%
829 HAL Halcyon HAL $286,505 $0.053917 5,313,854 LowVol -0.48% -5.78% 103.09%
830 CAT Catcoin CAT $273,343 $0.044032 6,207,850 LowVol 9.72% -16.94% 197.78%
831 WMC WMCoin WMC $271,053 $0.023514 11,527,489 LowVol -0.48% -7.44% 36.46%
832 GAIA GAIA GAIA $270,721 $0.011233 24,101,381 LowVol -0.48% 12.38% 7.31%
833 WYV Wyvern WYV $252,940 $0.142280 1,777,761 LowVol 4.93% -3.07% 29.03%
834 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $249,443 $0.314513 793,108 LowVol -0.48% 7.93% 91.60%
835 GRT Grantcoin GRT $239,234 $0.005541 43,171,902 LowVol -0.36% 2.85% 15.87%
836 SHDW Shadow Token SHDW $237,207 $0.033887 7,000,000 LowVol -0.09% -32.66% -41.80%
837 YAC Yacoin YAC $233,413 $0.001947 119,884,112 LowVol -0.36% -24.79% 47.50%
838 XRE RevolverCoin XRE $232,819 $0.010425 22,332,582 LowVol 3.96% 10.79% 63.77%
839 SPACE SpaceCoin SPACE $227,808 $0.010849 20,997,097 LowVol -0.76% 0.77% 47.08%
840 TTC TittieCoin TTC $226,591 $0.000180 1,259,816,434 LowVol -0.50% -34.41% -13.14%
841 ARI Aricoin ARI $213,167 $0.001520 140,262,505 LowVol -0.84% -5.65% 16.46%
842 EVIL Evil Coin EVIL $208,831 $0.009935 21,020,383 LowVol -36.40% -9.49% 24.73%
843 RBX Ripto Bux RBX $206,472 $0.000542 381,236,123 LowVol -0.48% -12.91% 18.91%
844 CYP Cypher CYP $204,010 $0.032050 6,365,285 LowVol -0.36% -42.79%
845 HMP HempCoin HMP $203,182 $0.000150 1,356,645,470 LowVol -0.36% -7.44%
846 PHS Philosopher S… PHS $202,671 $0.033698 6,014,340 LowVol -11.20% -7.84% 50.27%
847 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 83.98%
848 BTPL Bitcoin Planet BTPL $190,562 $0.033997 5,605,189 LowVol -0.48% -9.82% 37.76%
849 E4ROW E4ROW E4ROW $189,549 $0.032896 5,762,000 LowVol -0.45% 15.30% 17.46%
850 HODL HOdlcoin HODL $188,468 $0.001198 157,299,515 LowVol -0.36% -35.44% 0.31%
851 OHM OHM OHM $187,977 $0.006290 29,883,736 LowVol -0.48% -7.44%
852 SRC SecureCoin SRC $187,100 $0.022689 8,246,226 LowVol -6.03% -2.13% 85.56%
853 MCRN MACRON MCRN $187,073 $0.000466 401,421,401 LowVol -0.30% 161.30% 93.49%
854 ACOIN Acoin ACOIN $186,442 $0.152811 1,220,085 LowVol -3.32% -9.65% 7.83%
855 BUMBA BumbaCoin BUMBA $185,109 $0.008237 22,472,172 LowVol -0.36% -3.94% 53.16%
856 MNC Mincoin MNC $182,791 $0.045347 4,030,919 LowVol -5.22% 63.82% 7.62%
857 TEK TEKcoin TEK $180,337 $0.000128 1,414,054,562 LowVol -0.61% 18.57% 0.92%
858 QTL Quatloo QTL $175,980 $0.022799 7,718,883 LowVol -9.10% 36.72% 85.19%
859 MNM Mineum MNM $175,942 $0.018645 9,436,367 LowVol 25.17% 6.99% 40.99%
860 FRK Franko FRK $175,195 $0.188227 930,767 LowVol -10.44%
861 JIN Jin Coin JIN $172,264 $0.017491 9,848,485 LowVol -8.38% -13.17%
862 JET Jetcoin JET $170,761 $0.035046 4,872,509 LowVol -0.36% 1.26%
863 DLC Dollarcoin DLC $170,487 $0.018721 9,106,714 LowVol -0.48% -7.44% 36.46%
864 USDE USDe USDE $169,872 $0.000150 1,134,236,104 LowVol -0.36% -53.71% -17.92%
865 XCT C-Bit XCT $169,109 $0.001076 157,223,250 LowVol -0.25% 3.66% 37.70%
866 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
867 DUO ParallelCoin DUO $161,493 $0.535043 301,832 LowVol -0.37% -16.74% 24.95%
868 KED Darsek KED $155,396 $0.010678 14,552,461 LowVol -1.65% -10.20% -18.93%
869 URC Unrealcoin URC $154,649 $0.022016 7,024,402 LowVol -0.36% -6.80% -14.66%
870 ARCO AquariusCoin ARCO $153,887 $0.102917 1,495,250 LowVol -3.35% -6.79% 34.42%
871 VOT VoteCoin VOT $148,043 $0.008986 16,474,625 LowVol 92.61% -14.99% -22.13%
872 SLING Sling SLING $147,996 $0.137787 1,074,095 LowVol -0.38% -7.43% 39.48%
873 CTO Crypto CTO $146,756 $0.011982 12,248,514 LowVol -0.48% 1.44% 2.17%
874 XCRE Creatio XCRE $144,190 $0.007027 20,520,514 LowVol -0.32% -17.21% 39.72%
875 PX PX PX $143,628 $0.001498 95,900,530 LowVol -0.36% -28.80% -5.66%
876 XRA Ratecoin XRA $142,225 $0.001237 114,938,710 LowVol -1.86% -23.17% 12.97%
877 LEA LeaCoin LEA $141,993 $0.000451 314,882,491 LowVol -24.90% -0.83% -28.25%
878 CAGE CageCoin CAGE $137,780 $0.000001 101,168,328,395 LowVol -0.88% -6.70% 46.76%
879 TSE Tattoocoin (S… TSE $136,182 $0.001506 90,421,856 LowVol -1.65% 2.27% 43.98%
880 HXX Hexx HXX $136,087 $0.091537 1,486,690 LowVol -0.36% 2.67% 95.35%
881 AHT Bowhead AHT $134,192 $0.016774 8,000,000 LowVol -0.48% -94.18% -89.01%
882 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol -2.05%
883 REE ReeCoin REE $129,036 $0.000050 2,560,000,000 LowVol -0.33% 22.65% 0.81%
884 MARS Marscoin MARS $128,335 $0.004538 28,279,074 LowVol -0.19% -12.11% 3.27%
885 SOON SoonCoin SOON $125,411 $0.010063 12,462,620 LowVol -0.68% -4.52% 28.62%
886 EMD Emerald Crypto EMD $122,354 $0.006400 19,117,129 LowVol 0.24% -0.27% -28.36%
887 URO Uro URO $121,680 $0.100786 1,207,310 LowVol -10.76% 81.48%
888 IMS Independent M… IMS $120,870 $0.022513 5,368,934 LowVol -0.23% -8.40% 16.47%
889 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $119,394 $0.001498 79,719,140 LowVol -0.36% 100.80%
890 ARG Argentum ARG $118,086 $0.013744 8,591,680 LowVol -0.26% -2.18% 5.42%
891 BIP BipCoin BIP $116,982 $0.071889 1,627,261 LowVol -0.36% -7.63% 53.92%
892 CRX Chronos CRX $114,219 $0.001549 73,729,962 LowVol -3.41% -1.38% 63.35%
893 UNITS GameUnits UNITS $113,911 $0.032799 3,472,983 LowVol -0.48% -7.41% 9.15%
894 PRC PRCoin PRC $111,369 $0.007039 15,821,400 LowVol -0.48% -19.43% -0.43%
895 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
896 I0C I0Coin I0C $108,985 $0.005193 20,985,386 LowVol -1.64% -48.75% -57.73%
897 CNC CHNCoin CNC $108,939 $0.002208 49,334,319 LowVol 100.60%
898 611 SixEleven 611 $107,489 $0.249084 431,539 LowVol -0.36% 3.36% 49.14%
899 NEVA NevaCoin NEVA $106,515 $0.043040 2,474,820 LowVol -3.00% -16.49% 0.85%
900 JWL Jewels JWL $99,745 $0.004942 20,181,636 LowVol -0.36%
901 ARB ARbit ARB $96,567 $0.012295 7,854,260 LowVol -3.82%
902 XBTS Beatcoin XBTS $94,696 $0.062109 1,524,686 LowVol 16.96% 106.33% 42.89%
903 AMMO Ammo Rewards AMMO $93,189 $0.001198 77,777,777 LowVol -0.48% 23.42% 56.28%
904 BITZ Bitz BITZ $93,145 $0.046786 1,990,891 LowVol -11.03%
905 BVC BeaverCoin BVC $92,847 $0.029804 3,115,258 LowVol -0.36% 27.57% 2.51%
906 BLRY BillaryCoin BLRY $92,542 $0.010292 8,991,986 LowVol -0.89% -4.74% -16.54%
907 MST MustangCoin MST $91,293 $0.144831 630,343 LowVol -0.48% -9.18% -2.81%
908 ALL Allion ALL $90,601 $0.014615 6,199,359 LowVol -7.64% -27.89% 22.26%
909 ZMC ZetaMicron ZMC $89,912 $0.000150 600,344,291 LowVol -0.48% -7.44% 36.46%
910 CASH Cashcoin CASH $89,176 $0.001932 46,158,242 LowVol 247.29% -27.17%
911 GCC GuccioneCoin GCC $88,106 $0.004343 20,285,537 LowVol -0.48% -16.11% 19.92%
912 MND MindCoin MND $87,930 $0.005541 15,867,695 LowVol -0.36% -4.86% 40.25%
913 WARP WARP WARP $85,952 $0.078479 1,095,224 LowVol -0.48% -7.44%
914 FXE FuturXe FXE $84,621 $0.359444 235,421 LowVol -0.48% -17.54% -79.52%
915 VPRC VapersCoin VPRC $82,937 $0.000106 780,124,964 LowVol 4.32% 247.08% 418.78%
916 VEC2 VectorAI VEC2 $82,216 $0.004942 16,634,936 LowVol -0.36% -6.05% -5.65%
917 ADCN Asiadigicoin ADCN $82,009 $0.003289 24,931,054 LowVol -0.35% -7.59% 17.62%
918 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
919 RPC RonPaulCoin RPC $81,219 $0.090444 898,007 LowVol -1.52% -14.52% 25.27%
920 BTQ BitQuark BTQ $80,249 $0.008836 9,081,731 LowVol -0.36% -36.49% -8.11%
921 XCO X-Coin XCO $78,001 $0.006298 12,384,976 LowVol -0.36% -14.63% 11.74%
922 SOIL SOILcoin SOIL $77,954 $0.013671 5,702,048 LowVol -0.72% -9.53% 33.84%
923 POP PopularCoin POP $77,360 $0.000023 3,372,875,244 LowVol -0.61% 4.79% -10.48%
924 DRS Digital Rupees DRS $76,502 $0.000150 510,802,961 LowVol -0.48% -7.44% 36.46%
925 EXN ExchangeN EXN $76,382 $0.014977 5,100,000 LowVol -0.48% 0.35% 36.84%
926 CPN CompuCoin CPN $76,353 $0.003893 19,615,019 LowVol -0.39% 35.83% 31.42%
927 COXST CoExistCoin COXST $71,878 $0.002652 27,100,000 LowVol 0.84% 2.50% 42.26%
928 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 135.59%
929 NTWK Network Token NTWK $66,182 $0.005670 11,671,310 LowVol -0.45% 53.87% 101.25%
930 SPT Spots SPT $63,759 $0.002846 22,406,021 LowVol 6.01% -3.05% -5.80%
931 GPL Gold Pressed … GPL $62,184 $0.242407 256,527 LowVol -0.34% 19.86% 2.01%
932 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol -1.51% 61.33%
933 ATX Artex Coin ATX $60,667 $0.003230 18,781,750 LowVol -0.48% -25.33% 1.56%
934 BSC BowsCoin BSC $57,355 $0.010334 5,550,102 LowVol -0.38% -7.44% 4.43%
935 KRONE Kronecoin KRONE $56,995 $0.015195 3,751,017 LowVol -1.11% -27.67% 35.90%
936 CRT CRTCoin CRT $56,986 $0.718888 79,270 LowVol -0.36% -7.44% 36.45%
937 EGO EGO EGO $53,917 $0.000899 60,000,001 LowVol -0.48% -20.66% 36.46%
938 RBT Rimbit RBT $52,813 $0.000457 115,499,623 LowVol -0.46% -7.66% -22.73%
939 VIP VIP Tokens VIP $49,993 $0.000599 83,450,403 LowVol -20.39% 36.45%
940 CXT Coinonat CXT $49,947 $0.005792 8,623,200 LowVol -3.39% -37.30% 3.50%
941 G3N G3N G3N $49,831 $0.006590 7,561,891 LowVol -0.48% -7.44% 36.32%
942 ORLY Orlycoin ORLY $49,397 $0.001348 36,646,779 LowVol -0.36% -24.27% 19.65%
943 KIC KibiCoin KIC $46,731 $0.003179 14,701,000 LowVol -0.16% 828.55% 42.27%
944 FUZZ FuzzBalls FUZZ $46,460 $0.009619 4,829,945 LowVol -0.36% 0.45% 39.25%
945 GRIM Grimcoin GRIM $46,029 $0.002351 19,575,606 LowVol 69.83% -9.16% 4.34%
946 SFC Solarflarecoin SFC $45,689 $0.003244 14,083,450 LowVol 2.60% -22.43% -32.13%
947 IMPS ImpulseCoin IMPS $45,482 $0.002247 20,245,510 LowVol -0.48% -30.58% 7.73%
948 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 23.12%
949 DIBC DIBCOIN DIBC $44,294 $0.008859 5,000,000 LowVol -0.51% -17.75% -23.71%
950 PIE PIECoin PIE $44,204 $0.003295 13,415,862 LowVol -0.48% -15.15% -66.68%
951 BENJI BenjiRolls BENJI $43,175 $0.002132 20,254,896 LowVol 4.50% -30.47% -19.73%
952 CESC CryptoEscudo CESC $43,165 $0.000300 144,105,100 LowVol -0.36% -7.43% -32.92%
953 SONG SongCoin SONG $43,122 $0.001324 32,565,300 LowVol -0.19% -1.86% 52.07%
954 TOR Torcoin TOR $42,713 $0.135091 316,179 LowVol -0.36% -7.33% -32.30%
955 PEX PosEx PEX $40,048 $0.016325 2,453,240 LowVol -0.36% -7.44% 35.21%
956 RUPX Rupaya RUPX $39,639 $0.006492 6,105,890 LowVol -1.65% -55.42% -59.98%
957 BOAT BOAT BOAT $39,190 $0.002113 18,547,845 LowVol -0.46% -1.00% 19.10%
958 PULSE Pulse PULSE $38,548 $0.002696 14,298,972 LowVol -0.48% -39.04%
959 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,394 $0.005076 7,563,330 -7.72% -18.79%
960 FLVR FlavorCoin FLVR $37,558 $0.001797 20,898,106 LowVol -0.38% -7.43%
961 OS76 OsmiumCoin OS76 $37,089 $0.041486 894,026 LowVol 23.60% 28.85% 24.29%
962 ZNE Zonecoin ZNE $36,349 $0.014078 2,581,970 LowVol -0.48% 35.01%
963 STEPS Steps STEPS $36,263 $0.001947 18,625,017 LowVol -0.48% 0.28% -22.70%
964 HVCO High Voltage HVCO $35,788 $0.023952 1,494,171 LowVol -9.73% 41.71%
965 UET Useless Ether… UET $35,665 $0.008993 3,965,716 LowVol -9.94% -18.04% 5.05%
966 ICON Iconic ICON $35,519 $0.059907 592,894 LowVol -0.48% -11.21% -0.93%
967 ZYD Zayedcoin ZYD $35,055 $0.005614 6,243,840 LowVol -11.03% 7.22%
968 PLNC PLNcoin PLNC $33,273 $0.001947 17,089,600 LowVol -0.36% -7.44%
969 VLTC Vault Coin VLTC $33,184 $0.001094 30,345,030 LowVol -0.48% -28.52% -8.97%
970 EREAL eREAL EREAL $32,875 $0.000480 68,427,562 LowVol -0.45% 5.93% -23.78%
971 IMX Impact IMX $32,802 $0.000300 109,509,104 LowVol -0.48% -20.68% 172.91%
972 SLEVIN Slevin SLEVIN $31,451 $0.000449 70,000,000 LowVol -0.48% -44.46% 4.15%
973 BIOS BiosCrypto BIOS $31,184 $0.001498 20,821,709 LowVol -0.36% -42.15% -31.77%
974 BNX BnrtxCoin BNX $30,801 $0.001161 26,526,501 LowVol 0.12% -2.27% 13.58%
975 MILO MiloCoin MILO $30,704 $0.002846 10,789,954 LowVol -0.48% -5.48% 36.77%
976 RIDE Ride My Car RIDE $30,336 $0.000300 101,276,976 LowVol -0.48% -38.29% -25.20%
977 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
978 DLISK DAPPSTER DLISK $30,242 $0.000302 100,000,000 LowVol -6.54% -8.11%
979 WBB Wild Beast Block WBB $28,743 $0.170736 168,345 LowVol -1.74% -18.45% 14.64%
980 KNC KingN Coin KNC $28,464 $14.18 2,008 LowVol -0.48% -28.00% -19.27%
981 ALTC Antilitecoin ALTC $28,318 $0.000899 31,512,613 LowVol -0.36% -9.92% 36.45%
982 SDP SydPak SDP $28,169 $0.176277 159,800 LowVol -0.38% 36.45%
983 LIR LetItRide LIR $27,178 $0.000749 36,293,868 LowVol -0.36% -22.86% 1.61%
984 CAB Cabbage CAB $26,734 $0.002546 10,499,996 LowVol -0.48% -12.58% -3.34%
985 PLACO PlayerCoin PLACO $26,299 $0.000749 35,120,000 LowVol -0.48% -19.16% 32.63%
986 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -10.44%
987 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,175 $0.033398 753,776 LowVol -0.48% -7.44% -0.21%
988 XOC Xonecoin XOC $25,161 $0.059907 420,000 LowVol -0.48% -21.22%
989 BIOB BioBar BIOB $24,144 $0.027258 885,756 LowVol -0.36% -7.44% 24.17%
990 VRS Veros VRS $24,048 $0.000049 486,609,040 LowVol -0.10% -64.84% -13.69%
991 DIX Dix Asset DIX $23,752 $2.4e-07 100,000,000,000 LowVol 0.92% -10.33% 24.87%
992 SCS Speedcash SCS $23,528 $0.089861 261,831 LowVol -0.36% -8.80% 34.43%
993 TRADE Tradecoin TRADE $22,030 $0.002809 7,842,529 LowVol
994 VTA Virtacoin VTA $20,412 $0.000004 5,201,310,113 LowVol -0.49% -42.90% -72.66%
995 IBANK iBank IBANK $20,337 $0.004493 4,526,324 LowVol -0.48% -21.04% 76.27%
996 ROOFS Roofs ROOFS $19,458 $0.000150 130,000,000 LowVol -0.48% -7.24% -50.79%
997 JS JavaScript Token JS $19,206 $0.002403 7,991,996 LowVol -0.45% 4.37% -3.69%
998 ELS Elysium ELS $19,194 $0.004793 4,005,012 LowVol -0.48% -4.70% 24.51%
999 CRTM Corethum CRTM $17,809 $0.007124 2,500,000 LowVol -0.14% -18.06% 60.22%
1000 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 35.56% -13.19%
1001 TSTR Tristar Coin TSTR $17,319 $0.003445 5,027,857 LowVol 2.49% -3.23% -40.45%
1002 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $16,214 $0.001198 13,532,750 LowVol -0.21% -12.42% 59.84%
1003 SLFI Selfiecoin SLFI $16,149 $0.000150 107,829,281 LowVol -0.38% -7.44% 36.45%
1004 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 -5.83% 29.35%
1005 GEERT GeertCoin GEERT $16,010 $0.003145 5,091,200 LowVol -0.46% -41.40% 42.23%
1006 GBT GameBet Coin GBT $15,922 $0.000749 21,262,780 LowVol -0.48% -42.15% -16.84%
1007 JOBS JobsCoin JOBS $15,878 $0.000150 106,019,270 LowVol -0.38% -53.72% -37.86%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $15,005 $8.69 1,727 LowVol -0.48% -7.44% -4.85%
1009 ARGUS Argus ARGUS $14,824 $0.012910 1,148,324 LowVol 1.61% -35.99% 161.05%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $13,689 $0.009885 1,384,879 LowVol -0.48% -10.79% 36.68%
1011 LVPS LevoPlus LVPS $13,372 $0.008836 1,513,256 LowVol -0.48% -19.69% 9.87%
1012 DAS DAS DAS $12,729 $0.004694 2,711,724 LowVol -51.14%
1013 MGM Magnum MGM $12,246 $0.003094 3,957,676 LowVol -4.38% -27.71%
1014 SANDG Save and Gain SANDG $11,016 $0.003594 3,064,800 LowVol -0.36% -3.40%
1015 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol -4.94%
1016 VOLT Bitvolt VOLT $9,054 $0.000599 15,112,554 LowVol -0.48% -38.29% -1.31%
1017 FRAZ Frazcoin FRAZ $8,022 $0.000869 9,233,823 LowVol -74.30% -38.93% 78.28%
1018 NODC NodeCoin NODC $7,541 $0.004493 1,678,439 LowVol -0.48% -28.80% -15.97%
1019 ULA Ulatech ULA $6,696 $0.033548 199,586 LowVol -10.83% -17.06% 107.50%
1020 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,471 $0.030548 211,827 LowVol -1.01% -2.16% 47.47%
1021 CCM100 CCMiner CCM100 $6,458 $0.001922 3,360,417 LowVol -1.01% -41.92% -21.88%
1022 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,683,204 LowVol -14.45%
1023 CONX Concoin CONX $5,921 $0.007956 744,266 LowVol -0.48% -16.66% 25.98%
1024 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,804 LowVol -9.41%
1025 SOJ Sojourn SOJ $4,796 $0.009885 485,214 LowVol -0.48% 177.51% 880.93%
1026 NANOX Project-X NANOX $4,208 $53766.80 0.078264 LowVol -0.36% -25.99% -30.57%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,715 $0.002696 1,377,917 LowVol -0.48% -1.99% 26.02%
1028 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -3.14%
1029 XNG Enigma XNG $3,494 $0.210125 16,627 LowVol -0.48% 16.74% 26.51%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $2,618 $0.000449 5,826,388 LowVol -0.38% 38.86% 104.68%
1031 TOKEN SwapToken TOKEN $2,177 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol 33.39% -0.58% 56.87%
1032 EBT Ebittree Coin EBT $1,474 $0.001166 1,264,511 LowVol -0.48% 2.46% 431.10%
1033 ABN Abncoin ABN $989 $0.014606 67,700 LowVol 24.64% -2.27% 17.62%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol 0.65%
1035 DMB Digital Money… DMB $328 $0.000777 421,300 LowVol -0.38% -32.38% -12.69%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -0.09%
1037 CALC CaliphCoin CALC $114 $0.001314 87,140 LowVol -0.48% 16.01% 42.03%
1038 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol -2.21% -68.68%
1039 FAL Falcoin FAL $29 $0.000150 196,766 LowVol -0.48% -7.44% 36.46%
1040 APW AppleCoin APW $12 $0.000150 81,521 LowVol -0.48% -7.44% 36.45%
1041 CMT CyberMiles CMT $0.243881 $20,293,600 1.88% 50.22%
1042 ATMC ATMCoin ATMC $3.70 $10,459,500 0.00% -2.04% 23.43%
1043 BCD Bitcoin Diamo… BCD $33.57 $6,132,550 0.32% -4.26% -29.02%
1044 ERO Eroscoin ERO $0.157231 $5,352,200 2.77% -11.04%
1045 ETN Electroneum ETN $0.105961 $3,832,990 -0.59% -14.83% 82.71%
1046 NULS Nuls NULS $0.851667 $2,960,880 -4.54% -7.72% 72.07%
1047 FRGC Fargocoin FRGC $10.62 $2,877,000 -0.06% 0.42% 4.73%
1048 AI POLY AI AI $17.97 $2,117,710 -0.54% -1.26% 13.83%
1049 REC Regalcoin REC $32.35 $1,943,830 -0.90% -3.72% -37.63%
1050 ORME Ormeus Coin ORME $3.03 $1,471,010 -0.80% -10.56% 12.57%
1051 FRST FirstCoin FRST $15.70 $1,413,730 -0.45% -1.92% -6.06%
1052 CLUB ClubCoin CLUB $3.38 $1,134,310 -2.45% -1.33% -38.76%
1053 WC WINCOIN WC $0.894515 $946,136 -18.05% 14.61% 21.90%
1054 GRX GOLD Reward T… GRX $5.14 $931,533 0.96% -0.12% 20.24%
1055 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.41 $866,925 -0.56% -10.35% 36.77%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $188.35 $727,285 -1.71% -5.14% -19.56%
1057 THS TechShares THS $0.900194 $698,665 -0.42% 8.70% 2.87%
1058 XIN Infinity Econ… XIN $0.028456 $686,699 -0.22% -6.58% -12.03%
1059 STC Santa Coin STC $0.718723 $476,943 3.45% -1.48%
1060 BWK Bulwark BWK $3.92 $386,819 -10.22% 72.29%
1061 BOT Bodhi BOT $0.420277 $364,799 -1.24% -2.96% -6.71%
1062 BTE BitSerial BTE $6.73 $362,749 -0.77% -2.44% 29.83%
1063 ADK Aidos Kuneen ADK $29.32 $290,328 -0.48% 43.80% -3.87%
1064 TSL Energo TSL $0.029644 $267,379 1.11% -7.48% -3.40%
1065 UGT UG Token UGT $0.453472 $239,291 -0.45% 8.13% 0.69%
1066 GBG Golos Gold GBG $0.141086 $232,974 -1.85% -3.03% 1.28%
1067 RYZ ANRYZE RYZ $0.017634 $196,809 -1.90% 8.70% -24.99%
1068 XCPO Copico XCPO $0.020372 $176,891 7.50% -11.04% -6.54%
1069 XID Sphre AIR XID $0.173197 $167,347 -0.29% -8.28% 13.30%
1070 BTU Bitcoin Unlim… BTU $97.38 $149,606 5.49% 0.01% -26.45%
1071 LLT LLToken LLT $0.351614 $146,842 -0.16% -8.44% 4.10%
1072 CAPP Cappasity CAPP $0.022742 $132,350 13.41% -2.37%
1073 XYLO XYLO XYLO $0.397006 $118,142 -4.23% -82.60%
1074 INF InfChain INF $0.011982 $98,723 -0.48% -5.45% 30.99%
1075 BTCM BTCMoon BTCM $0.036503 $94,750 0.06% 2.67% 273.84%
1076 B3 B3Coin B3 $0.000073 $82,823 5.49% -30.61% 55.12%
1077 SBC StrikeBitClub SBC $0.626031 $81,277 -0.48% 4.88%
1078 ICX ICON ICX $1.88 $68,996 -0.83% 4.98% 17.63%
1079 SUR Suretly SUR $2.45 $68,342 14.17% -13.29% -25.57%
1080 BT2 BT2 [CST] BT2 $142.35 $58,259 0.84% -47.82% -4.63%
1081 DSR Desire DSR $0.296765 $57,627 -1.11% 0.97% 16.10%
1082 MSD MSD MSD $0.009124 $50,050 5.32% 11.58% -29.11%
1083 SNOV Snovio SNOV $0.004407 $42,349 -2.37% 77.12%
1084 QBT Qbao QBT $0.220989 $41,340 -1.19% 0.10%
1085 SEND Social Send SEND $0.063502 $35,504 -1.41% -3.81%
1086 WISH MyWish WISH $0.140340 $26,926 -15.19% -1.30% -6.50%
1087 OXY Oxycoin OXY $0.114009 $24,835 -0.44% -0.25% -15.49%
1088 SKR Sakuracoin SKR $0.011818 $24,552 -1.06% 59.64% 842.26%
1089 BT1 BT1 [CST] BT1 $13666.80 $23,376 -0.45% -14.60% 26.18%
1090 GLS GlassCoin GLS $0.823725 $17,229 -0.48% -8.23% -18.29%
1091 BSR BitSoar BSR $0.194699 $17,098 -0.48% -23.79% -9.14%
1092 VASH VPNCoin VASH $0.004942 $14,268 -5.28% -18.00% -0.91%
1093 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.047333 $13,166 -9.50% -8.14% -12.14%
1094 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006625 $11,746 -0.45% 18.31% 75.93%
1095 FOR FORCE FOR $0.009720 $11,371 6.79% -20.87% 63.31%
1096 EVR Everus EVR $1.23 $10,170 -1.71% -21.17% -33.66%
1097 BCDN BlockCDN BCDN $0.082359 $9,889 0.61% 7.45%
1098 BPL Blockpool BPL $0.192616 $9,780 -0.48% -12.38% 68.73%
1099 XID International… XID $0.010035 $8,977 -0.48% -8.80% 47.68%
1100 MCR Macro MCR $1.20 $8,791 -3.46% -27.09% -40.78%
1101 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002979 $8,775 5.76% 12.73% 27.94%
1102 MGC MergeCoin MGC $0.012131 $8,295 -0.36% -9.67% -7.12%
1103 DEUS DeusCoin DEUS $0.286357 $8,259 -0.48% -1.65% -20.50%
1104 TER TerraNova TER $6.93 $8,224 4.03% 23.68% 285.33%
1105 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.087914 $7,263 -0.48% -3.96% 26.53%
1106 HAT Hawala.Today HAT $0.302794 $7,246 -2.90% 21.87% 68.72%
1107 NUKO Nekonium NUKO $0.060057 $7,112 -2.86% 12.48%
1108 COR CORION COR $0.789961 $6,830 -0.36% 3.90% -7.13%
1109 AKY Akuya Coin AKY $0.118616 $6,688 9.61% -2.72% -13.62%
1110 SND Sand Coin SND $0.652604 $6,282 -0.65% -25.25% 3.15%
1111 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003464 $6,187 -0.49% -7.50% 37.47%
1112 VIU Viuly VIU $0.012591 $6,072 -3.70% -4.59% 46.91%
1113 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009897 $5,935 12.98% -31.77% 183.27%
1114 EDRC EDRCoin EDRC $0.070074 $5,887 -0.41% 13.50% 15.71%
1115 PLX PlexCoin PLX $0.031587 $5,777 -7.24% 6.70% -75.57%
1116 AIB Advanced Inte… AIB $0.009592 $5,590 13.68% -23.67% 113.96%
1117 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004762 $5,507 0.15% -21.75% 52.01%
1118 TIE TIES Network TIE $0.118294 $5,457 -0.45% 18.56% 16.37%
1119 BOS BOScoin BOS $1.12 $5,352 -6.70% -9.59% 7.23%
1120 MOTO Motocoin MOTO $0.006966 $5,191 -7.91% 7.53% 153.05%
1121 BON Bonpay BON $1.65 $5,053 -0.47% 7.67%
1122 TCOIN T-coin TCOIN $0.000300 $4,899 -0.48% 9.42% 18.43%
1123 DGPT DigiPulse DGPT $0.955024 $4,774 -1.62% -16.78% -18.20%
1124 ONG onG.social ONG $0.236192 $4,730 6.37% 44.66% -9.29%
1125 PEC Peacecoin PEC $0.118017 $4,305 -0.48% 96.09% 54.04%
1126 SHND StrongHands SHND $2.4e-08 $4,085 -1.23% 0.41% -2.94%
1127 XQN Quotient XQN $0.008537 $3,957 13.59% 25.62% 69.16%
1128 MKR Maker MKR $426.00 $3,864 -0.45% 5.54% 10.48%
1129 TRIA Triaconta TRIA $9.47 $3,389 -0.45% 17.87% 19.02%
1130 PNX Phantomx PNX $0.020610 $3,360 51.36% 24.65% 13.87%
1131 ACC AdCoin ACC $0.096127 $3,183 0.77% 1.15% 16.04%
1132 DFS DFSCoin DFS $0.006538 $3,081 9.12% 20.42% -17.99%
1133 DAY Chronologic DAY $4.28 $3,069 -2.98% 14.16% 5.02%
1134 SAK Sharkcoin SAK $0.002615 $2,928 11.04% 24.65% -3.07%
1135 ABC Alphabit ABC $23.47 $2,839 -0.32% 33.98% 22.57%
1136 FRD Farad FRD $0.085626 $2,586 -0.15% -2.20% -33.77%
1137 IBTC iBTC IBTC $0.009940 $2,446 -17.53% -9.20% 132.75%
1138 WILD Wild Crypto WILD $0.131768 $2,420 0.07% 3.61% 20.68%
1139 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.270521 $2,344 0.31% 9.39% 39.41%
1140 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.071789 $2,330 -12.34% -21.10% -22.00%
1141 DMC DynamicCoin DMC $0.002029 $2,245 0.36% 10.43% -76.39%
1142 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.117269 $2,232 -0.48% 10.39% 21.13%
1143 ETT EncryptoTel [… ETT $0.088564 $2,228 -0.49% 18.09% -26.32%
1144 PCN PeepCoin PCN $0.000150 $2,181 -0.48% -7.13% 101.56%
1145 GARY President Joh… GARY $0.149619 $2,086 -0.48% 30.80% -14.90%
1146 XOT Internet of T… XOT $2096.74 $2,052 -0.48% -7.44% -1.03%
1147 ACN Avoncoin ACN $0.000899 $2,035 -18.56% 38.85% 147.40%
1148 EGOLD eGold EGOLD $0.021300 $2,003 -0.45% 176.18% 110.74%
1149 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005092 $1,838 -0.36% -12.57% 31.92%
1150 HYTV Hyper TV HYTV $0.003787 $1,823 -0.45% -4.94% -5.15%
1151 ZBC Zilbercoin ZBC $0.031401 $1,696 -0.47% -11.70% -17.72%
1152 ZSE ZSEcoin ZSE $0.019886 $1,674 -0.48% 94.99% 88.40%
1153 PRES President Trump PRES $0.004253 $1,569 -0.48% -28.75% -5.54%
1154 FLASH Flash FLASH $0.006141 $1,558 -0.48% 3.86% 22.48%
1155 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.09 $1,498 -0.48% -7.44% -21.34%
1156 HNC Huncoin HNC $0.002546 $1,490 -8.55% 1.72% 18.84%
1157 MINEX Minex MINEX $0.015921 $1,444 -0.52% -24.32% -19.42%
1158 MCI Musiconomi MCI $0.032531 $1,437 0.11% -2.17% -1.77%
1159 BTBc Bitbase BTBc $0.003744 $1,392 -0.48% -28.75% 13.73%
1160 XRY Royalties XRY $0.000157 $1,296 -0.30% 7.16% -81.52%
1161 MGC GulfCoin MGC $0.001798 $1,274 -0.48% -18.93% -43.34%
1162 EBIT eBIT EBIT $0.003124 $1,169 -0.45% 3.65% 217.69%
1163 BLX Blockchain Index BLX $3.48 $1,094 -0.45% 3.66% 28.37%
1164 PRIMU Primulon PRIMU $0.000150 $1,076 -0.48% -7.44% 35.42%
1165 APC AlpaCoin APC $0.023813 $1,055 -0.36% -9.62% -35.99%
1166 RCN Rcoin RCN $0.000150 $1,015 -0.36% -7.44% 36.45%
1167 STU bitJob STU $0.041836 $908 -1.44% 12.96% 35.51%
1168 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002694 $903 5.31% -20.67% 18.40%
1169 EVC EventChain EVC $0.146728 $872 -0.45% 61.76% 21.67%
1170 SISA SISA SISA $0.011083 $863 -25.03% 11.54% -12.72%
1171 OX OX Fina OX $0.000163 $801 -0.46% 0.90% -11.31%
1172 CASH Cash Poker Pro CASH $0.047333 $771 -0.45% -21.35% 2.04%
1173 EUSD eUSD EUSD $0.000227 $729 -0.46% 56.82% 35.57%
1174 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000150 $710 -0.48% -7.44% -31.77%
1175 BAT BatCoin BAT $0.000003 $689 -0.53% 2.32% 51.73%
1176 EFYT Ergo EFYT $17.31 $658 -0.11% 17.21% 88.88%
1177 FUDD DimonCoin FUDD $0.001373 $630 -1.02% 0.83% 17.53%
1178 CC CyberCoin CC $0.000300 $602 -0.36% 85.13% 61.47%
1179 UR UR UR $0.000928 $576 -0.27% 6.53% 69.86%
1180 FRN Francs FRN $0.030822 $540 -0.58% -14.36% 9.22%
1181 B2B B2B B2B $0.341271 $527 -0.45% -12.81% -6.26%
1182 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.7e-07 $506 -0.45% -47.82% 3.11%
1183 WIC Wi Coin WIC $0.003884 $500 -0.15% 49.10% 35.79%
1184 OCOW OCOW OCOW $0.000899 LowVol -0.36% -81.39%
1185 ELC Elacoin ELC $0.075333 LowVol -0.36% -25.52% -12.13%
1186 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000300 LowVol -0.48% -24.43% -40.67%
1187 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001297 LowVol -0.36% -3.80% 47.67%
1188 QBT Cubits QBT $0.003544 LowVol -10.34% 6.41% -50.73%
1189 NAMO NamoCoin NAMO $0.000194 LowVol -0.03% -28.27% -5.74%
1190 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002995 LowVol -0.48% -28.72%
1191 PRM PrismChain PRM $0.001647 LowVol -0.48% -21.68% 30.06%
1192 VULC Vulcano VULC $0.008054 LowVol -1.12% -11.43% 11.87%
1193 RHFC RHFCoin RHFC $0.001200 LowVol -0.48% 2.69%
1194 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol -0.50% 33.49% 75.69%
1195 XAU Xaucoin XAU $0.039689 LowVol -0.36% -34.93% -8.33%
1196 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002546 LowVol -0.48% -25.07% -13.90%
1197 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001797 LowVol -0.48% -28.10% -14.30%
1198 KARMA Karmacoin KARMA $0.000150 LowVol -0.36% -7.43% 36.46%
1199 SKC Skeincoin SKC $0.021716 LowVol -2.76% -16.11% 113.61%
1200 EAG EA Coin EAG $3.00 LowVol -0.48% 42.41% -4.16%
1201 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003744 LowVol -0.38% -22.86% 4.01%
1202 SWP Swapcoin SWP $0.108823 LowVol -0.45% 4.33% -4.08%
1203 MARX MarxCoin MARX $0.001171 LowVol -0.39% -19.68% 46.80%
1204 FUTC FutCoin FUTC $0.002396 LowVol -0.36% -40.76% 36.46%
1205 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000439 LowVol -0.45% 19.26%
1206 MONETA Moneta MONETA $0.000449 LowVol -25.36% 2.35%
1207 GAY GAY Money GAY $0.011896 LowVol -0.35% -47.18% 42.55%
1208 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.002325 LowVol -0.48% 69.95% 111.87%
1209 PLC PlusCoin PLC $0.000577 LowVol 1.21% 3.96% -3.10%
1210 COUPE Coupecoin COUPE $0.000105 LowVol -0.45% -0.16% 524.45%
1211 OPES Opescoin OPES $0.002995 LowVol -0.36%
1212 ACES Aces ACES $0.000163 LowVol -0.48% 0.01% 43.64%
1213 OP Operand OP $0.001048 LowVol -0.48% -28.00% 6.27%
1214 HCC Happy Creator… HCC $0.000599 LowVol -0.48% -7.44% 17.28%
1215 INDIA India Coin INDIA $0.000150 LowVol -50.24% -53.72% -33.15%
1216 BEST BestChain BEST $0.003623 LowVol -1.27% 105.56% 181.45%
1217 ANI Animecoin ANI $0.000150 LowVol -0.48% -53.72% -23.26%
1218 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000899 LowVol -0.48% 38.85% 7.67%
1219 GRN Granite GRN $0.017673 LowVol -0.36% 9.23% 129.09%
1220 MAVRO Mavro MAVRO $0.029654 LowVol 49.27% 2.39% 118.12%
1221 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004643 LowVol -0.36% -1.05% -18.01%
1222 TODAY TodayCoin TODAY $0.000899 LowVol -0.48% -20.66%
1223 HIGH High Gain HIGH $0.000300 LowVol -0.48% -45.40% -54.52%
1224 CBD CBD Crystals CBD $0.002696 LowVol -0.48% 76.47%
1225 VOYA Voyacoin VOYA $2.40 LowVol -12.13% -17.71% 58.38%
1226 BIT First Bitcoin BIT $0.008087 LowVol -0.48% -16.69% -36.41%
1227 GAIN UGAIN GAIN $0.002097 LowVol -0.38% 7.99% 282.69%
1228 DBG Digital Bulli… DBG $0.003744 LowVol -0.36% -33.88% -41.18%
1229 LDCN LandCoin LDCN $0.001687 LowVol -0.48% 8.91% 13.03%
1230 CYC Cycling Coin CYC $0.001348 LowVol -0.48% -16.69% -37.47%
1231 DASHS Dashs DASHS $0.052419 LowVol -0.48% -12.99% 12.37%
1232 BSN Bastonet BSN $0.000749 LowVol -0.48% -7.44% -26.66%
1233 CME Cashme CME $0.000150 LowVol -0.48% -7.44% -16.63%
1234 LKC LinkedCoin LKC $0.000449 LowVol -0.48% 38.85% 309.08%
1235 FFC FireFlyCoin FFC $0.000150 LowVol -0.36% -7.43% 26.74%
1236 KASHH KashhCoin KASHH $0.000150 LowVol -0.48% -7.53% 101.97%
1237 YES Yescoin YES $0.000147 LowVol -0.49% -3.03% 123.98%
1238 LTH LAthaan LTH $0.000749 LowVol -0.48% -41.75% 36.45%
1239 QBC Quebecoin QBC $0.002396 LowVol -0.48% -11.00% 28.43%
1240 BXC Bitcedi BXC $0.004048 LowVol -0.48% -19.85% 42.35%
1241 TELL Tellurion TELL $0.000221 LowVol 3.01% 33.57% 96.62%
1242 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002097 LowVol -0.48% -31.79% 35.66%
1243 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.052041 LowVol -1.01% -1.87% 41.13%
1244 EXRN EXRNchain EXRN $9.5e-07 LowVol -0.45% -30.42% 8.36%
1245 GUC GoldUnionCoin GUC $0.070391 LowVol -0.48% -2.58%
1246 NTC Natcoin NTC $0.102591 LowVol -0.48% -18.98% -46.37%
1247 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003594 LowVol -0.48% 58.68% -28.75%
1248 TEAM TeamUp TEAM $0.000300 LowVol -0.48% -7.44% -9.03%
1249 AV AvatarCoin AV $0.055265 LowVol -0.48% 2.26%
1250 STARS StarCash Network STARS $0.092407 LowVol -0.48% -72.95% -64.66%
1251 TOP TopCoin TOP $0.000290 LowVol -0.65% -36.58% -12.20%
1252 WINK Wink WINK $0.000150 LowVol -7.40% -60.49% -51.02%
1253 POKE PokeCoin POKE $0.000150 LowVol -0.38% -7.43%
1254 REGA Regacoin REGA $0.000899 LowVol -0.48% -44.46% -48.83%
1255 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -0.31% -32.64% -81.73%
1256 ASN Aseancoin ASN $0.005691 LowVol -30.48% -14.31% -65.39%
1257 SFE SafeCoin SFE $0.000150 LowVol -0.36% -7.44% 36.45%
1258 BGR Bongger BGR $0.000182 LowVol -0.05% -14.02% 23.73%
1259 IFC Infinitecoin IFC $0.000017 LowVol -0.17% 22.25% 18.16%
1260 TCR TheCreed TCR $0.000300 LowVol -0.48% -7.44% -31.77%
1261 BITOK Bitok BITOK $0.000150 LowVol -0.48% 38.22%
1262 IQT iQuant IQT $0.147040 LowVol -0.48% -20.12% -21.35%
1263 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000150 LowVol -0.35% -8.92% 23.37%
1264 HDLB HODL Bucks HDLB $0.049424 LowVol -0.48% -10.68% -1.73%
1265 CYDER Cyder CYDER $0.000300 LowVol -0.48% -7.44% 36.46%
1266 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000449 LowVol -0.38% -7.44% -26.68%
1267 MBL MobileCash MBL $0.000599 LowVol -0.48% 10.25% 81.93%
1268 MAGN Magnetcoin MAGN $0.597749 LowVol 0.44% -8.23% 33.64%
1269 BIRDS Birds BIRDS $0.000150 LowVol -0.57% -36.13% 36.21%
1270 DISK DarkLisk DISK $0.001198 LowVol -0.36% -7.43% 118.33%
1271 YEL Yellow Token YEL $0.005410 LowVol -0.45% 4.37% -63.42%
1272 LEPEN LePen LEPEN $0.000139 LowVol -0.51% 76.61% 24.81%
1273 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000300 LowVol -0.48% -7.44% -9.03%
1274 AXIOM Axiom AXIOM $0.022016 LowVol -0.36% -7.44% 31.11%
1275 IRL IrishCoin IRL $0.002995 LowVol -0.36% 15.71% 35.78%
1276 PRN Protean PRN $0.000147 LowVol 13.90% 2.32% 361.55%
1277 DON Donationcoin DON $0.000635 LowVol 2.07% 30.73% 15.68%
1278 X2 X2 X2 $0.000300 LowVol -0.36% -7.44% 172.35%
1279 9COIN 9COIN 9COIN $0.003744 LowVol -0.48% -7.44% 52.57%
1280 GOLF Golfcoin GOLF $0.000150 LowVol -0.48% 36.48%
1281 NBIT netBit NBIT $0.050553 LowVol -0.38% -29.62% -5.84%
1282 TERA TeraCoin TERA $0.000150 LowVol -0.48% -7.44%
1283 MEN PeopleCoin MEN $0.000150 LowVol -0.48% -7.44% 36.43%
1284 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004343 LowVol -0.36% 35.01% 31.90%
1285 TRICK TrickyCoin TRICK $0.014677 LowVol -0.48% 39.31%
1286 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008836 LowVol -0.48% 37.73% 34.35%
1287 STEX STEX STEX $1.21 LowVol 0.92% -10.16% 79.25%
1288 TURBO TurboCoin TURBO $0.000150 LowVol -0.36%
1289 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.334732 LowVol -0.36% 1.66%
1290 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000188 LowVol -0.46% 12.03% 12.11%
1291 WA WA Space WA $0.021866 LowVol -0.48% -6.15% 23.14%
1292 OMC Omicron OMC $0.158754 LowVol -0.48% -7.44% 27.55%
1293 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000150 LowVol -0.48% 36.45%
1294 ANTX Antimatter ANTX $0.000150 LowVol -0.48% 37.40%
1295 UTA UtaCoin UTA $0.002846 LowVol -0.36% -7.44% 6.54%
1296 WOW Wowcoin WOW $0.000154 LowVol -1.65% -4.95% 40.04%
1297 QORA Qora QORA $0.267575 LowVol -0.48% -7.44% 31.15%
1298 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol 0.86% -52.28%
1299 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -7.46%
1300 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol -2.13%
1301 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -4.50%
1302 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol -5.21% 39.73%
1303 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol -0.36%
1304 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol -5.22% -18.50%
1305 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1306 EGG EggCoin EGG $0.054418 LowVol -11.02% 30.48%
1307 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol -2.03% 46.16%
1308 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol -10.67% 89.30%
1309 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol
1310 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1311 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 6.72%
1312 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol 0.00% -7.31% 36.72%
1313 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol -1.82%
1314 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol -0.36% 17.37%
1315 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol -9.51%
1316 GBRC Global Busine… GBRC $0.000288 LowVol -11.03%
1317 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol 34.48%
1318 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol -0.87% 20.48%
1319 XDE2 XDE II XDE2 $2.06 LowVol -12.47%
1320 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol -10.57% 41.87%
1321 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.17%
1322 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.33%
1323 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.105702 LowVol -6.67% 3.00%
1324 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol
1325 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol
1326 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1327 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006262 LowVol -0.80% -24.11% 74.03%
1328 10MT 10M Token 10MT $0.002325 LowVol -4.19%
1329 FAP FAPcoin FAP $0.010651 LowVol 8.04% 77.01%
1330 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol 0.49% -11.09%
1331 UNC UNCoin UNC $0.000149 -8.02% 35.60%
1332 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1333 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 -1.01% 52.61%
1334 FC Facecoin FC $0.003480 -1.44%
1335 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -24.09%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654 1.68%
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 51.77%

Quay lại phần 1

Phản hồi