Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 5h ngày 10/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 5h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 5h ngày 10/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $14818.30 trên tổng giá trị $247,920,902,268

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $472.80 trên tổng giá trị $45,501,228,912

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1373.89 trên tổng giá trị $23,145,495,489

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.63 trên tổng giá trị $12,869,808,912

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.247703 trên tổng giá trị $9,595,802,396

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng WORM HealthyWormCoin (WORM) đang có giá hiện tại $0.000442 trên tổng giá trị $49,298 đã biến động tăng 198.27% trong 1h qua

    + Đồng EVIL Evil Coin (EVIL) đang có giá hiện tại $0.022809 trên tổng giá trị $479,462 đã biến động tăng 129.33% trong 1h qua

    + Đồng ROOFS Roofs (ROOFS) đang có giá hiện tại $0.000293 trên tổng giá trị $38,070 đã biến động tăng 94.51% trong 1h qua

    + Đồng GLT GlobalToken (GLT) đang có giá hiện tại $0.007785 trên tổng giá trị $204,475 đã biến động tăng 94.17% trong 1h qua

    + Đồng OPT Opus (OPT) đang có giá hiện tại $0.026849 trên tổng giá trị $3,760,967 đã biến động tăng 60.97% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.009723 trên tổng giá trị $4,718 đã biến động tăng 474.86% trong 24h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.174281 trên tổng giá trị $273,798 đã biến động tăng 462.17% trong 24h qua

    + Đồng KIC KibiCoin (KIC) đang có giá hiện tại $0.004247 trên tổng giá trị $62,433 đã biến động tăng 417.52% trong 24h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003388 trên tổng giá trị $31,276 đã biến động tăng 342.96% trong 24h qua

    + Đồng PND Pandacoin (PND) đang có giá hiện tại $0.000116 trên tổng giá trị $3,774,949 đã biến động tăng 307.08% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng MRJA GanjaCoin (MRJA) đang có giá hiện tại $0.070714 trên tổng giá trị $314,815 đã biến động tăng 1046.23% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.280089 trên tổng giá trị $21,178,790 đã biến động tăng 1033.83% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.026314 trên tổng giá trị $311,073 đã biến động tăng 932.02% trong 7 ngày qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.009723 trên tổng giá trị $4,718 đã biến động tăng 868.16% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.011595 trên tổng giá trị đã biến động tăng 829.61% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 5h ngày 10/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CF Californium CF $119,831 $0.049795 2,406,493 $1,282 28.76% -7.00% 75.78%
702 MONK Monkey Project MONK $115,650 $1.09 105,797 $10,532 -4.42% -17.97% -80.16%
703 BITGOLD bitGold BITGOLD $114,888 $1439.46 79.8131 $3,260 -2.10% -20.43% 0.47%
704 BITEUR bitEUR BITEUR $114,175 $1.25 91,497 $26,115 -2.14% 1.66% 0.28%
705 EAGLE EagleCoin EAGLE $114,046 $0.054478 2,093,421 $35,578 -0.12% 14.83% -40.00%
706 XCXT CoinonatX XCXT $109,203 $0.006777 16,112,848 $780 -0.45% -32.35% -15.30%
707 VUC Virta Unique … VUC $108,932 $0.001771 61,505,850 $890 0.88% -16.08% 4.51%
708 MAR Marijuanacoin MAR $107,586 $0.070680 1,522,155 $705 -6.33% -4.88% 7.51%
709 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $103,897 $0.012939 8,030,000 $883 11.38% -7.92% -32.33%
710 TAJ TajCoin TAJ $103,827 $0.012868 8,068,277 $1,816 -0.64% -26.90% -0.61%
711 SCRT SecretCoin SCRT $103,414 $0.024455 4,228,672 $10,428 -0.42% 34.58%
712 NRO Neuro NRO $90,014 $0.002357 38,187,510 $865 -0.29% -31.23% 18.31%
713 EOT EOT Token EOT $89,794 $0.010870 8,260,903 $723 -0.58% 17.95% -16.83%
714 QCN QuazarCoin QCN $89,055 $0.014732 6,044,911 $556 -33.66% -27.12% -38.98%
715 WOMEN WomenCoin WOMEN $87,819 $0.001986 44,220,400 $1,974 1.25% -21.08% -18.20%
716 $$$ Money $$$ $87,803 $0.001913 45,887,218 $2,435 -0.77% -11.22% 24.44%
717 SGR Sugar Exchange SGR $84,333 $0.024095 3,500,000 $1,197 -0.55% -30.65% -32.84%
718 ICOB ICOBID ICOB $77,142 $0.000723 106,701,874 $730 25.33% 14.77% 16.95%
719 LTCR Litecred LTCR $76,488 $0.002530 30,227,750 $2,326 -0.06% -14.87% 123.37%
720 300 300 Token 300 $64,969 $216.56 300 $732 -4.70% 13.44% 0.71%
721 PONZI PonziCoin PONZI $64,825 $0.075281 861,099 $6,020 -21.59% 6.60% 110.49%
722 BLZ BlazeCoin BLZ $63,011 $0.000104 608,557,394 $657 -1.16% 32.78% 52.13%
723 CWXT CryptoWorldX … CWXT $61,019 $0.001023 59,630,200 $809 16.01% 11.08% 22.94%
724 ERY Eryllium ERY $59,417 $0.010854 5,474,408 $1,038 -0.28% -29.68% 75.92%
725 KURT Kurrent KURT $58,856 $0.005933 9,919,485 $4,642 -22.77% -18.85% 3.48%
726 WORM HealthyWormCoin WORM $49,298 $0.000442 111,543,250 $7,791 198.27% 179.52% 46.94%
727 BRAT BRAT BRAT $47,620 $0.000298 160,000,000 $721 -0.56% -11.88% -14.99%
728 FLAX Flaxscript FLAX $46,856 $0.008389 5,585,331 $1,813 -0.29% -55.26% -65.41%
729 LUNA Luna Coin LUNA $46,008 $0.027860 1,651,397 $1,281 -0.39% 15.12% 49.09%
730 XCS CybCSec XCS $41,842 $0.003536 11,834,082 $1,975 -1.26% -13.99% -9.92%
731 BRAIN Braincoin BRAIN $41,640 $0.004125 10,094,424 $3,253 -0.45% -43.29% -21.95%
732 ITZ Interzone ITZ $39,970 $0.021362 1,871,097 $1,876 -34.41% -24.65% 227.28%
733 LBTC LiteBitcoin LBTC $30,867 $0.009681 3,188,280 $19,058 -0.46% -21.58% 274.32%
734 GSR GeyserCoin GSR $30,723 $0.655581 46,864 $9,666 10.61% -20.34% 587.27%
735 MSCN Master Swiscoin MSCN $30,223 $0.000676 44,711,620 $772 -3.56% -15.39% -35.69%
736 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $25,456 $0.029337 867,702 $8,088 0.25% -31.59% 115.56%
737 XRC Rawcoin XRC $18,307 $0.025972 704,882 $2,133 21.02% -13.69% 44.83%
738 CREVA CrevaCoin CREVA $16,228 $0.000446 36,390,750 $2,358 -24.83% -35.39% -43.93%
739 HMC HarmonyCoin HMC $5,916 $0.010541 561,235 $8,351 -1.13% -22.46% -5.44%
740 ECN E-coin ECN $15,349,930 $3.25 4,721,414 LowVol -0.53% 154.69% 43.38%
741 CSC CasinoCoin CSC $13,909,899 $0.360349 38,601,187 LowVol -0.42% -6.86% 43.16%
742 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 6.06%
743 ETT EncryptoTel [… ETT $11,093,772 $0.178554 62,131,190 LowVol -0.58% -11.59% 45.85%
744 XC XCurrency XC $7,753,181 $1.32 5,870,553 LowVol 40.29%
745 ECOB Ecobit ECOB $6,887,378 $0.015497 444,444,444 LowVol -1.46% 4.51% 50.75%
746 YASH YashCoin YASH $5,156,391 $0.515625 10,000,274 LowVol -0.58% -4.09% 23.50%
747 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -28.01%
748 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
749 DAR Darcrus DAR $3,541,296 $0.260382 13,600,388 LowVol -24.76% -12.32% -4.81%
750 FIMK FIMKrypto FIMK $3,396,792 $0.005887 577,004,618 LowVol -0.29% -6.83% 211.11%
751 RC RussiaCoin RC $2,693,562 $0.321509 8,377,873 LowVol -1.95% 41.11% 100.19%
752 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,665,201 $0.075500 35,300,866 LowVol -2.20% -8.80%
753 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,199,040 $4.72 465,952 LowVol -1.70% 3.74% -6.51%
754 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,019,573 $0.067319 30,000,000 LowVol -1.15% -11.82% -28.50%
755 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,793,673 $0.295674 6,066,386 LowVol -0.29% -37.69% 28.76%
756 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 12.52%
757 JNS Janus JNS $1,733,001 $0.075281 23,020,335 LowVol -0.58% -33.74% -36.32%
758 RKC Royal Kingdom… RKC $1,661,467 $0.615358 2,700,000 LowVol -9.67% -4.00% -33.99%
759 HTC HitCoin HTC $1,620,000 $0.000147 10,996,318,099 LowVol -0.42% -6.83%
760 CARBON Carboncoin CARBON $1,321,233 $0.000086 15,392,009,707 LowVol -0.08% 85.14% 9.67%
761 EMV Ethereum Movi… EMV $1,277,886 $0.194602 6,566,666 LowVol 0.06% -46.22% -86.49%
762 UTC UltraCoin UTC $1,251,972 $0.028032 44,661,749 LowVol -0.32% -10.14% -10.75%
763 ORB Orbitcoin ORB $1,152,013 $0.372271 3,094,554 LowVol -0.53% -6.28% 30.29%
764 SDC ShadowCash SDC $1,133,299 $0.169272 6,695,133 LowVol -0.45% -6.83% 35.15%
765 BTSR BTSR BTSR $1,098,291 $0.334410 3,284,266 LowVol -3.30% -1.10% 60.83%
766 DCY Dinastycoin DCY $1,050,509 $0.000739 1,420,858,063 LowVol -0.61% -21.95% 12.29%
767 OPAL Opal OPAL $1,041,792 $0.068793 15,143,796 LowVol 5.59% -19.41% 97.99%
768 STRC StarCredits STRC $1,032,210 $0.229380 4,500,000 LowVol -0.58% -7.77% 19.45%
769 METAL MetalCoin METAL $1,008,617 $0.013112 76,925,527 LowVol -0.29% 3.66% 42.65%
770 INPAY InPay INPAY $966,429 $0.096643 10,000,000 LowVol -1.07% -1.42% -27.03%
771 MAC Machinecoin MAC $964,871 $0.047679 20,236,975 LowVol -1.32% -23.18% 35.43%
772 RMC Remicoin RMC $947,643 $0.478795 1,979,224 LowVol -0.58% -42.07% -51.08%
773 NOBL NobleCoin NOBL $901,436 $0.000389 2,315,673,572 LowVol 11.95% 23.06% 32.50%
774 BRIT BritCoin BRIT $876,518 $0.041213 21,268,092 LowVol -0.70% -15.01% 149.72%
775 EBET EthBet EBET $823,778 $0.096887 8,502,500 LowVol 0.07% 19.24% 13.06%
776 ETBS Ethbits ETBS $822,111 $0.590765 1,391,604 LowVol 0.03% -19.35% -40.58%
777 VAL Valorbit VAL $783,942 $0.000147 5,321,279,999 LowVol -0.42% -8.39% 34.46%
778 GOOD Goodomy GOOD $779,625 $0.001766 441,349,000 LowVol -1.10% -8.84% 17.70%
779 BPC Bitpark Coin BPC $777,908 $0.010372 75,000,000 LowVol -0.98% -20.35% 1.74%
780 MAX MaxCoin MAX $756,828 $0.012375 61,157,829 LowVol -0.58% -7.77% -10.20%
781 USC Ultimate Secu… USC $717,693 $0.069389 10,343,113 LowVol -0.58% -36.48% -19.39%
782 SLG Sterlingcoin SLG $677,735 $0.161098 4,206,971 LowVol 47.07% 16.98% 85.43%
783 TALK BTCtalkcoin TALK $673,310 $0.010313 65,290,635 LowVol -0.29% -17.04% 27.40%
784 RIYA Etheriya RIYA $613,327 $0.387806 1,581,531 LowVol -0.72% -12.61% 29.70%
785 AU AurumCoin AU $608,003 $2.05 296,216 LowVol -0.33% 50.99% 55.08%
786 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -49.93%
787 OTX Octanox OTX $576,027 $0.067768 8,500,001 LowVol -0.58% 10.26% 31.76%
788 V Version V $538,982 $0.001149 469,247,521 LowVol -0.50% 20.52% 0.60%
789 ITI iTicoin ITI $530,704 $16.58 32,000 LowVol -0.30% 2.46% -27.53%
790 SAC SACoin SAC $516,699 $0.073661 7,014,572 LowVol -0.58% 1.28% -13.23%
791 KUSH KushCoin KUSH $512,846 $0.094112 5,449,295 LowVol 31.05% -0.22% 55.15%
792 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 60.02%
793 XGR GoldReserve XGR $489,532 $0.028509 17,171,382 LowVol -0.08% 16.29% 11.46%
794 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -63.30%
795 EVIL Evil Coin EVIL $479,462 $0.022809 21,020,383 LowVol 129.33% 115.05% 188.41%
796 UNIC UniCoin UNIC $467,165 $0.157342 2,969,106 LowVol -0.80% 2.10% 66.48%
797 NETKO Netko NETKO $462,516 $0.105833 4,370,240 LowVol -0.29% -22.24% -22.92%
798 WAY WayGuide WAY $442,145 $0.004420 100,040,708 LowVol -0.58% -6.83% 34.77%
799 DAXX DaxxCoin DAXX $430,811 $0.000865 498,243,640 LowVol -0.50% -17.22% 45.67%
800 GLC GlobalCoin GLC $424,338 $0.006511 65,171,010 LowVol -8.49% 8.07%
801 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $424,103 $0.078128 5,428,300 LowVol -1.33% -1.95% 26.05%
802 CFT CryptoForecast CFT $422,920 $0.009194 46,000,000 LowVol -1.04% -35.05% 10.52%
803 FUNK The Cypherfunks FUNK $419,846 $0.000009 46,310,332,499 LowVol -0.39% 1.83% 60.25%
804 PIGGY Piggycoin PIGGY $404,999 $0.000831 487,522,849 LowVol -0.69% -21.14% 24.45%
805 BUCKS SwagBucks BUCKS $396,275 $1.23 322,099 LowVol -0.22% -8.42% 10.07%
806 888 OctoCoin 888 $386,210 $0.007660 50,419,940 LowVol -17.50% -16.98% 74.47%
807 XPTX PlatinumBAR XPTX $378,281 $0.890329 424,878 LowVol -0.29% -6.00% 30.69%
808 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol
809 CUBE DigiCube CUBE $357,864 $0.000147 2,429,126,009 LowVol -0.42% -6.83%
810 LANA LanaCoin LANA $357,499 $0.000425 841,055,868 LowVol 1.38% 0.41% 74.77%
811 BXT BitTokens BXT $343,523 $0.610877 562,344 LowVol -0.29% -36.91% -29.36%
812 LOT LottoCoin LOT $342,699 $0.000024 14,491,014,421 LowVol -2.68% 5.04% 32.62%
813 STS Stress STS $333,026 $0.000589 565,134,332 LowVol -0.42% -25.46%
814 CORG CorgiCoin CORG $332,866 $0.000266 1,251,855,418 LowVol -0.42% 18.56% 51.71%
815 VIDZ PureVidz VIDZ $324,144 $0.002587 125,279,775 LowVol 13.31% -7.72% 11.17%
816 ECA Electra ECA $323,742 $0.000015 21,975,101,825 LowVol -21.83% -6.65% 111.07%
817 TRK Truckcoin TRK $323,442 $0.002055 157,402,124 LowVol -0.64% 43.99% -16.28%
818 SH Shilling SH $321,287 $0.008103 39,651,863 LowVol -0.58% 207.00% 131.34%
819 BIGUP BigUp BIGUP $321,246 $0.000152 2,119,313,534 LowVol -1.83% -3.79% 100.60%
820 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol 45.42%
821 MRJA GanjaCoin MRJA $314,815 $0.070714 4,451,920 LowVol -0.29% 27.74% 1046.23%
822 Q2C QubitCoin Q2C $292,537 $0.001179 248,213,120 LowVol -0.29% 6.45% -3.02%
823 FRC Freicoin FRC $291,872 $0.009871 29,570,015 LowVol -0.42% -6.86% 11.41%
824 STV Sativacoin STV $291,606 $0.041148 7,086,735 LowVol -0.43% -34.44% 46.44%
825 AMBER AmberCoin AMBER $289,704 $0.006629 43,699,481 LowVol -0.29% 39.76% -29.93%
826 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $285,419 $0.021536 13,253,230 LowVol -1.88% -17.46% 38.46%
827 GAP Gapcoin GAP $282,320 $0.023376 12,077,169 LowVol -0.55% -8.81% 30.98%
828 HAL Halcyon HAL $281,810 $0.053036 5,313,572 LowVol -0.58% 10.66% 100.48%
829 WMC WMCoin WMC $266,625 $0.023130 11,527,489 LowVol -0.42% -6.83% 34.68%
830 GAIA GAIA GAIA $266,299 $0.011049 24,101,381 LowVol -0.42% 13.89% 4.70%
831 EVO Evotion EVO $256,567 $0.080918 3,170,720 LowVol -0.47% -14.26% 15.82%
832 PHS Philosopher S… PHS $256,066 $0.042576 6,014,340 LowVol -0.42% 19.10% 90.50%
833 ARI Aricoin ARI $246,121 $0.001755 140,262,505 LowVol -1.47% 4.64% 36.68%
834 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $245,368 $0.309375 793,108 LowVol -0.42% 8.64% 94.30%
835 CAT Catcoin CAT $244,185 $0.039335 6,207,850 LowVol -0.42% -23.31% 170.44%
836 WYV Wyvern WYV $235,942 $0.132737 1,777,516 LowVol -0.58% -7.75% 20.80%
837 GRT Grantcoin GRT $235,319 $0.005451 43,170,713 LowVol 8.51% 7.73% 12.71%
838 SHDW Shadow Token SHDW $232,810 $0.033259 7,000,000 LowVol -0.60% -27.26% -42.74%
839 YAC Yacoin YAC $229,597 $0.001915 119,882,974 LowVol -0.42% -24.30% 37.99%
840 TTC TittieCoin TTC $226,924 $0.000180 1,259,816,434 LowVol -8.07% -20.20% -11.79%
841 SPACE SpaceCoin SPACE $224,822 $0.010708 20,996,270 LowVol 1.49% -13.32% 51.56%
842 XRE RevolverCoin XRE $212,607 $0.009520 22,332,360 LowVol -0.22% -2.94% 49.86%
843 ACOIN Acoin ACOIN $209,495 $0.171705 1,220,085 LowVol 8.08% 2.44% 20.73%
844 RBX Ripto Bux RBX $203,099 $0.000533 381,236,123 LowVol -0.58% -11.37% 14.47%
845 CYP Cypher CYP $200,677 $0.031527 6,365,285 LowVol -0.58% -42.37%
846 HMP HempCoin HMP $199,864 $0.000147 1,356,645,470 LowVol -0.58% -6.83%
847 SRC SecureCoin SRC $194,989 $0.023646 8,246,226 LowVol 4.55% 4.54% 109.28%
848 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 83.65%
849 E4ROW E4ROW E4ROW $190,491 $0.033060 5,762,000 LowVol 0.06% 99.69% 18.19%
850 MNC Mincoin MNC $190,487 $0.047256 4,030,919 LowVol -0.28% 131.71% 14.40%
851 OHM OHM OHM $189,159 $0.006330 29,880,783 LowVol -4.67%
852 BTPL Bitcoin Planet BTPL $187,414 $0.033442 5,604,162 LowVol -0.72% -9.23% 35.97%
853 HODL HOdlcoin HODL $185,355 $0.001179 157,271,080 LowVol -0.29% -37.88% -6.45%
854 LEA LeaCoin LEA $185,302 $0.000588 314,872,291 LowVol -0.30% 33.78% -6.27%
855 MCRN MACRON MCRN $183,324 $0.000457 401,421,401 LowVol -0.15% 123.05% 70.26%
856 BUMBA BumbaCoin BUMBA $182,083 $0.008103 22,471,916 LowVol -0.58% -3.31% 51.34%
857 DUO ParallelCoin DUO $178,663 $0.591928 301,832 LowVol -0.12% -10.62% 40.39%
858 FRK Franko FRK $175,195 $0.188227 930,767 LowVol -8.36%
859 TEK TEKcoin TEK $174,829 $0.000124 1,414,054,562 LowVol -0.34% 40.17% -1.91%
860 JIN Jin Coin JIN $172,264 $0.017491 9,848,485 LowVol -0.20% -6.25% -12.35%
861 JET Jetcoin JET $167,971 $0.034473 4,872,509 LowVol -0.58% 69.87% -1.28%
862 DLC Dollarcoin DLC $167,702 $0.018415 9,106,714 LowVol -0.29% -6.83% 34.68%
863 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
864 USDE USDe USDE $167,098 $0.000147 1,134,236,104 LowVol -0.58% -53.41% -15.43%
865 XCT C-Bit XCT $165,531 $0.001053 157,223,250 LowVol -0.14% 4.42% 35.17%
866 ARCO AquariusCoin ARCO $155,615 $0.104081 1,495,131 LowVol 4.16% -3.89% 35.09%
867 KED Darsek KED $152,875 $0.010506 14,551,647 LowVol -2.16% -9.34% -20.21%
868 XCRE Creatio XCRE $152,314 $0.007423 20,520,514 LowVol -3.73% -12.57% 51.13%
869 URC Unrealcoin URC $152,123 $0.021656 7,024,402 LowVol -0.29% -6.19% -15.38%
870 XRA Ratecoin XRA $147,630 $0.001284 114,935,159 LowVol -0.83% -18.11% 16.76%
871 SLING Sling SLING $145,579 $0.135536 1,074,095 LowVol -0.29% -6.83% 37.67%
872 CTO Crypto CTO $144,345 $0.011786 12,247,476 LowVol -0.58% 2.11% 2.43%
873 PX PX PX $141,280 $0.001473 95,898,856 LowVol -0.42% -28.33% -1.16%
874 MNM Mineum MNM $137,562 $0.014578 9,436,367 LowVol 2.03% 1.99% 11.75%
875 CAGE CageCoin CAGE $135,092 $0.000001 101,168,328,395 LowVol -2.80% -13.04% 41.16%
876 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol 0.23%
877 TSE Tattoocoin (S… TSE $133,981 $0.001482 90,421,856 LowVol -2.16% 3.89% 44.79%
878 HXX Hexx HXX $133,860 $0.090042 1,486,643 LowVol 13.26% 3.58% 94.88%
879 AHT Bowhead AHT $132,000 $0.016500 8,000,000 LowVol -0.58% -94.07% -89.09%
880 REE ReeCoin REE $129,102 $0.000050 2,560,000,000 LowVol -0.09% 23.76% 5.17%
881 ARG Argentum ARG $128,287 $0.014932 8,591,200 LowVol -0.24% 7.23% 14.73%
882 SOON SoonCoin SOON $126,128 $0.010120 12,462,620 LowVol -0.62% -1.94% 28.44%
883 MARS Marscoin MARS $125,641 $0.004443 28,279,074 LowVol -0.69% -11.84% 4.44%
884 URO Uro URO $121,680 $0.100786 1,207,310 LowVol -8.71% 82.09%
885 NEVA NevaCoin NEVA $121,672 $0.049167 2,474,650 LowVol -0.75% -0.13% 15.84%
886 EMD Emerald Crypto EMD $119,376 $0.006244 19,117,129 LowVol -0.45% -27.60% -30.15%
887 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $117,444 $0.001473 79,719,140 LowVol -0.29% 36.25% 71.33%
888 IMS Independent M… IMS $117,111 $0.021813 5,368,934 LowVol -0.05% -8.11% 8.53%
889 BIP BipCoin BIP $115,071 $0.070714 1,627,261 LowVol -0.29% -9.01% 52.18%
890 CRX Chronos CRX $114,800 $0.001557 73,729,962 LowVol -0.33% -11.32% 66.89%
891 ALL Allion ALL $114,502 $0.018470 6,199,359 LowVol -3.45% -6.67% 56.02%
892 UNITS GameUnits UNITS $112,050 $0.032263 3,472,983 LowVol -0.42% -6.78% 7.50%
893 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
894 PRC PRCoin PRC $109,532 $0.006924 15,819,000 LowVol -0.58% -18.90% -1.70%
895 CNC CHNCoin CNC $108,911 $0.002208 49,321,823 LowVol 134.91%
896 I0C I0Coin I0C $107,223 $0.005109 20,985,382 LowVol -1.95% -48.58% -60.37%
897 611 SixEleven 611 $105,731 $0.245015 431,527 LowVol 18.70% 3.82% 48.27%
898 JWL Jewels JWL $98,115 $0.004862 20,181,636 LowVol -0.58%
899 ARB ARbit ARB $96,560 $0.012295 7,853,700 LowVol -1.57%
900 BITZ Bitz BITZ $93,145 $0.046786 1,990,891 LowVol -8.96%
901 EGAS ETHGAS EGAS $93,069 $0.009163 10,157,540 LowVol 0.29% 44.67% 80.56%
902 AMMO Ammo Rewards AMMO $91,667 $0.001179 77,777,777 LowVol -0.42% 24.23% 54.42%
903 BLRY BillaryCoin BLRY $91,405 $0.010165 8,991,984 LowVol -0.42% 18.86% -25.08%
904 BVC BeaverCoin BVC $91,330 $0.029317 3,115,258 LowVol -0.29% 26.63% 0.95%
905 MST MustangCoin MST $89,802 $0.142465 630,343 LowVol -0.17% -8.59% -3.47%
906 ZMC ZetaMicron ZMC $88,444 $0.000147 600,344,291 LowVol -0.58% -6.83% 34.70%
907 GCC GuccioneCoin GCC $86,667 $0.004272 20,285,537 LowVol -0.29% -15.59% 18.38%
908 RPC RonPaulCoin RPC $86,521 $0.096348 898,006 LowVol -0.58% -6.86% 33.92%
909 MND MindCoin MND $86,493 $0.005451 15,867,695 LowVol -0.58% -4.24% 38.42%
910 WARP WARP WARP $84,547 $0.077197 1,095,224 LowVol -0.42% -6.83%
911 FXE FuturXe FXE $83,238 $0.353572 235,421 LowVol -0.58% -17.00% -79.76%
912 MAY Theresa May Coin MAY $81,768 $0.003249 25,164,800 LowVol -0.29% 2.75% 5.17%
913 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
914 VEC2 VectorAI VEC2 $80,871 $0.004862 16,634,582 LowVol -0.42% 2.49% -9.58%
915 ADCN Asiadigicoin ADCN $80,690 $0.003237 24,931,054 LowVol -0.29% -3.64% 14.19%
916 BTQ BitQuark BTQ $78,938 $0.008692 9,081,731 LowVol -0.66% -36.08% -11.38%
917 VPRC VapersCoin VPRC $77,911 $0.000100 780,124,964 LowVol -0.71% 226.64% 398.97%
918 XCO X-Coin XCO $76,726 $0.006195 12,384,976 LowVol -0.58% -14.33% 14.34%
919 SOIL SOILcoin SOIL $76,683 $0.013448 5,702,048 LowVol -0.93% -8.44% 32.04%
920 POP PopularCoin POP $75,429 $0.000022 3,372,875,244 LowVol -3.05% 3.53% -9.12%
921 DRS Digital Rupees DRS $75,253 $0.000147 510,802,961 LowVol -0.58% -6.83% 34.68%
922 VOT VoteCoin VOT $75,239 $0.004567 16,474,625 LowVol -48.63% -56.19% -61.08%
923 CPN CompuCoin CPN $75,232 $0.003835 19,615,019 LowVol -0.69% 37.97% 33.03%
924 EXN ExchangeN EXN $75,134 $0.014732 5,100,000 LowVol -0.58% 1.23% 35.67%
925 COXST CoExistCoin COXST $70,239 $0.002592 27,100,000 LowVol -0.45% 4.52% 40.06%
926 XBTS Beatcoin XBTS $70,197 $0.046040 1,524,686 LowVol -0.29% 57.03% 9.10%
927 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 116.01%
928 NTWK Network Token NTWK $66,511 $0.005699 11,671,310 LowVol 0.06% 55.03% 72.03%
929 KIC KibiCoin KIC $62,433 $0.004247 14,701,000 LowVol -0.26% 417.52% 91.21%
930 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 0.79% 61.89%
931 VIP VIP Tokens VIP $61,470 $0.000737 83,450,403 LowVol -0.58% 68.37%
932 GPL Gold Pressed … GPL $61,228 $0.238681 256,527 LowVol -6.49% 20.76% -5.17%
933 ATX Artex Coin ATX $59,676 $0.003177 18,781,750 LowVol -1.16% -18.06% -4.27%
934 KRONE Kronecoin KRONE $56,442 $0.015058 3,748,267 LowVol -0.58% -32.69% 35.73%
935 BSC BowsCoin BSC $56,418 $0.010165 5,550,102 LowVol -0.58% -7.49% 2.88%
936 CRT CRTCoin CRT $56,056 $0.707144 79,270 LowVol -0.29% -6.83% 34.70%
937 EGO EGO EGO $53,036 $0.000884 60,000,001 LowVol -0.42% -20.14% 34.68%
938 RBT Rimbit RBT $51,898 $0.000449 115,499,623 LowVol -0.46% -8.37% -22.27%
939 CXT Coinonat CXT $50,064 $0.005806 8,623,200 LowVol -0.57% -37.12% 1.31%
940 SPT Spots SPT $49,513 $0.002210 22,406,021 LowVol -0.42% -21.37% -26.07%
941 G3N G3N G3N $49,017 $0.006482 7,561,891 LowVol -0.58% -6.83% 34.66%
942 ORLY Orlycoin ORLY $48,590 $0.001326 36,646,779 LowVol -0.42% -23.77% 14.41%
943 FUZZ FuzzBalls FUZZ $46,339 $0.009594 4,829,945 LowVol -18.08% 4.78% 40.68%
944 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 23.32%
945 IMPS ImpulseCoin IMPS $44,739 $0.002210 20,245,510 LowVol -0.42% -30.12% 6.33%
946 DIBC DIBCOIN DIBC $43,607 $0.008721 5,000,000 LowVol -0.54% -20.06% -22.74%
947 SFC Solarflarecoin SFC $43,495 $0.003088 14,083,450 LowVol 0.49% -17.31% -38.08%
948 PIE PIECoin PIE $43,482 $0.003241 13,415,788 LowVol -0.29% -19.35% -67.23%
949 UET Useless Ether… UET $43,388 $0.010941 3,965,716 LowVol 0.06% -2.72% 21.76%
950 CESC CryptoEscudo CESC $42,460 $0.000295 144,105,100 LowVol -0.58% -6.83% -38.78%
951 SONG SongCoin SONG $42,135 $0.001294 32,565,300 LowVol -0.40% -2.39% 47.55%
952 TOR Torcoin TOR $42,015 $0.132884 316,179 LowVol -0.42% -6.72% -33.61%
953 BENJI BenjiRolls BENJI $40,436 $0.001996 20,254,896 LowVol -0.31% -32.85% -23.11%
954 PEX PosEx PEX $39,394 $0.016058 2,453,240 LowVol -2.09% -6.86% 33.46%
955 RUPX Rupaya RUPX $38,998 $0.006387 6,105,801 LowVol -2.16% -55.12% -59.58%
956 BOAT BOAT BOAT $38,250 $0.002062 18,547,845 LowVol 5.73% -6.30% 14.44%
957 ROOFS Roofs ROOFS $38,070 $0.000293 130,000,000 LowVol 94.51% 85.38% 2.59%
958 PULSE Pulse PULSE $37,918 $0.002652 14,298,972 LowVol -0.58% -41.48%
959 AGLC AgrolifeCoin AGLC $37,882 $0.005009 7,562,962 LowVol -0.42% -6.83% -19.10%
960 FLVR FlavorCoin FLVR $36,945 $0.001768 20,898,106 LowVol -0.58% -6.83%
961 HVCO High Voltage HVCO $35,788 $0.023952 1,494,171 LowVol -1.28% -8.12% 42.19%
962 ZNE Zonecoin ZNE $35,756 $0.013848 2,581,970 LowVol -0.42% 33.26%
963 STEPS Steps STEPS $35,670 $0.001915 18,625,017 LowVol -0.42% 0.94% -23.66%
964 ZYD Zayedcoin ZYD $35,055 $0.005614 6,243,840 LowVol -8.96% 9.10%
965 ICON Iconic ICON $34,938 $0.058929 592,894 LowVol -0.42% -10.63% -1.97%
966 EREAL eREAL EREAL $33,038 $0.000483 68,427,562 LowVol 0.06% 6.73% -23.30%
967 PLNC PLNcoin PLNC $32,730 $0.001915 17,089,600 LowVol -0.42% -6.83%
968 VLTC Vault Coin VLTC $32,642 $0.001076 30,345,030 LowVol -1.15% -28.13% -13.27%
969 IMX Impact IMX $32,266 $0.000295 109,509,104 LowVol -0.58% -6.82% 169.36%
970 BNX BnrtxCoin BNX $31,916 $0.001203 26,526,001 LowVol -1.70% -16.78% 20.22%
971 FRAZ Frazcoin FRAZ $31,276 $0.003388 9,232,198 LowVol -0.58% 342.96% 715.69%
972 PLACO PlayerCoin PLACO $31,044 $0.000884 35,120,000 LowVol -0.58% 11.81% 57.04%
973 SLEVIN Slevin SLEVIN $30,938 $0.000442 70,000,000 LowVol -0.58% -44.10% 7.47%
974 BIOS BiosCrypto BIOS $30,675 $0.001473 20,821,709 LowVol -0.42% -41.77% -32.65%
975 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
976 DLISK DAPPSTER DLISK $30,242 $0.000302 100,000,000 LowVol -4.37% -7.78%
977 MILO MiloCoin MILO $30,202 $0.002799 10,789,954 LowVol -0.58% 28.71% 29.32%
978 RIDE Ride My Car RIDE $29,841 $0.000295 101,276,976 LowVol -0.42% -37.88% -22.75%
979 WBB Wild Beast Block WBB $28,663 $0.170304 168,307 LowVol 0.82% -16.73% 14.73%
980 KNC KingN Coin KNC $27,999 $13.95 2,008 LowVol -0.58% -28.03% -20.45%
981 ALTC Antilitecoin ALTC $27,855 $0.000884 31,512,613 LowVol -0.42% -9.38% 34.68%
982 SDP SydPak SDP $27,709 $0.173397 159,800 LowVol 34.68%
983 GRIM Grimcoin GRIM $27,319 $0.001400 19,519,832 LowVol -0.58% -46.56% -37.37%
984 LIR LetItRide LIR $26,734 $0.000737 36,293,359 LowVol -0.42% -22.36% -2.15%
985 OS76 OsmiumCoin OS76 $26,605 $0.029759 894,026 LowVol -0.42% -5.42% -10.67%
986 CAB Cabbage CAB $26,297 $0.002504 10,499,996 LowVol -0.42% -12.00% -4.60%
987 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -8.36%
988 CASH Cashcoin CASH $25,161 $0.000545 46,158,242 LowVol -1.14% -78.55%
989 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $24,764 $0.032853 753,776 LowVol -0.42% -6.83% -2.09%
990 XOC Xonecoin XOC $24,750 $0.058929 420,000 LowVol -20.70%
991 BIOB BioBar BIOB $23,749 $0.026812 885,756 LowVol -0.42% -6.83% 22.56%
992 VRS Veros VRS $23,171 $0.000048 486,609,040 LowVol -0.37% -64.98% -17.60%
993 SCS Speedcash SCS $23,144 $0.088393 261,831 LowVol -0.58% -8.20% 32.69%
994 DIX Dix Asset DIX $22,214 $2.2e-07 100,000,000,000 LowVol -0.81% -21.53% 14.20%
995 TRADE Tradecoin TRADE $22,022 $0.002809 7,839,729 LowVol
996 IBANK iBank IBANK $20,005 $0.004420 4,526,324 LowVol -6.79% -8.72% 83.43%
997 JS JavaScript Token JS $19,301 $0.002415 7,991,996 LowVol 0.06% 5.15% -0.35%
998 ELS Elysium ELS $18,881 $0.004714 4,005,012 LowVol -0.58% -3.82% 23.14%
999 CRTM Corethum CRTM $17,842 $0.007137 2,500,000 LowVol 0.06% -45.91% 63.85%
1000 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 35.88% -16.65%
1001 TSTR Tristar Coin TSTR $16,296 $0.003241 5,027,857 LowVol -0.58% 0.60% -43.20%
1002 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 -3.36% 30.77%
1003 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,907 $0.001175 13,532,750 LowVol -4.54% -14.71% 57.05%
1004 SLFI Selfiecoin SLFI $15,886 $0.000147 107,829,281 LowVol -0.58% -6.83% 34.68%
1005 GEERT GeertCoin GEERT $15,742 $0.003092 5,091,200 LowVol -0.40% -16.00% 40.46%
1006 GBT GameBet Coin GBT $15,662 $0.000737 21,262,780 LowVol -0.42% -41.77% -16.04%
1007 JOBS JobsCoin JOBS $15,619 $0.000147 106,019,270 LowVol -0.58% -53.41% -33.59%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $14,760 $8.54 1,727 LowVol -0.58% -6.83% -6.09%
1009 ARGUS Argus ARGUS $13,489 $0.011747 1,148,324 LowVol -0.58% -41.52% 155.05%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $13,465 $0.009723 1,384,879 LowVol -0.58% -30.42% 30.59%
1011 LVPS LevoPlus LVPS $13,153 $0.008692 1,513,256 LowVol -0.58% -19.16% 11.25%
1012 DAS DAS DAS $12,729 $0.004694 2,711,724 LowVol -58.31%
1013 MGM Magnum MGM $12,246 $0.003094 3,957,666 LowVol -2.15% -27.47%
1014 VTA Virtacoin VTA $10,982 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -1.70% -91.07% -84.93%
1015 SANDG Save and Gain SANDG $10,836 $0.003536 3,064,800 LowVol -0.45% -2.81%
1016 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol -2.72%
1017 VOLT Bitvolt VOLT $8,906 $0.000589 15,112,554 LowVol -0.58% -37.88% -2.69%
1018 NODC NodeCoin NODC $7,418 $0.004420 1,678,439 LowVol -0.29% -28.33% -19.53%
1019 ULA Ulatech ULA $7,351 $0.036830 199,586 LowVol -0.58% -6.83% 119.54%
1020 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,390 $0.030167 211,827 LowVol -1.20% -3.68% 47.19%
1021 CCM100 CCMiner CCM100 $6,377 $0.001898 3,360,417 LowVol -1.20% -41.14% -25.43%
1022 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,682,855 LowVol -12.95%
1023 CONX Concoin CONX $5,825 $0.007826 744,266 LowVol -0.58% -16.11% 24.71%
1024 WBC WalletBuilder… WBC $5,567 $0.296084 18,804 LowVol -7.30%
1025 SOJ Sojourn SOJ $4,718 $0.009723 485,214 LowVol -0.58% 474.86% 868.16%
1026 NANOX Project-X NANOX $4,139 $52888.40 0.078264 LowVol -0.58% -25.50% -32.00%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,654 $0.002652 1,377,917 LowVol -0.58% -1.35% 28.94%
1028 LEX Lex4All LEX $3,568 $0.003568 1,000,000 LowVol -1.30% -0.85%
1029 XNG Enigma XNG $3,429 $0.206250 16,627 LowVol -0.42% 19.56% 25.39%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $2,575 $0.000442 5,826,388 LowVol -0.42% 39.76% 102.02%
1031 EBT Ebittree Coin EBT $1,687 $0.001334 1,264,511 LowVol 12.91% 17.10% 509.92%
1032 TOKEN SwapToken TOKEN $1,579 $1e-07 15,320,585,365 LowVol -2.16% -21.16% 15.57%
1033 ABN Abncoin ABN $713 $0.010525 67,700 LowVol -4.32% -33.13% -14.36%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol 1.03%
1035 DMB Digital Money… DMB $438 $0.001039 421,300 LowVol -0.61% -7.80% 18.78%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -0.06%
1037 CALC CaliphCoin CALC $113 $0.001292 87,140 LowVol -0.58% 16.78% 40.56%
1038 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol 0.77% -68.54%
1039 FAL Falcoin FAL $58 $0.000295 196,766 LowVol -0.42% 86.35% 169.36%
1040 APW AppleCoin APW $12 $0.000147 81,478 LowVol -0.58% -6.83% 34.68%
1041 CMT CyberMiles CMT $0.246679 $20,848,000 -1.62% 52.85%
1042 ATMC ATMCoin ATMC $3.70 $10,481,900 0.00% -2.79% 23.43%
1043 BCD Bitcoin Diamo… BCD $33.58 $6,049,670 -0.48% -2.94% -29.17%
1044 ERO Eroscoin ERO $0.150244 $5,265,080 1.41% -11.71%
1045 ETN Electroneum ETN $0.107606 $4,571,270 0.31% -4.05% 89.40%
1046 NULS Nuls NULS $0.867462 $3,064,670 1.11% -4.56% 77.04%
1047 FRGC Fargocoin FRGC $10.49 $3,060,380 -0.10% -1.22% 3.48%
1048 AI POLY AI AI $17.69 $2,096,830 -0.63% 0.67% 12.02%
1049 REC Regalcoin REC $31.88 $1,948,350 -0.57% -5.88% -38.70%
1050 CLUB ClubCoin CLUB $3.42 $1,322,690 -0.22% 0.03% -38.42%
1051 ORME Ormeus Coin ORME $3.05 $1,300,520 -2.40% -10.35% 13.92%
1052 FRST FirstCoin FRST $15.42 $1,166,070 -0.50% -2.38% -7.43%
1053 GRX GOLD Reward T… GRX $4.93 $990,436 -1.20% -4.06% 15.35%
1054 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.36 $914,328 -2.59% -9.08% 35.39%
1055 B2X SegWit2x [Fut… B2X $194.10 $743,326 -0.81% -3.54% -15.21%
1056 THS TechShares THS $0.927923 $720,438 -0.29% 7.28% 5.89%
1057 XIN Infinity Econ… XIN $0.027107 $693,697 2.01% -11.39% -16.54%
1058 STC Santa Coin STC $0.546578 $577,370 -23.13% -14.51%
1059 WC WINCOIN WC $0.675860 $414,806 -3.82% -11.36% -8.24%
1060 BTE BitSerial BTE $6.48 $373,145 -1.97% -6.21% 26.45%
1061 BOT Bodhi BOT $0.418286 $369,721 -0.29% -1.84% -7.12%
1062 BWK Bulwark BWK $3.56 $308,391 6.13% 85.40%
1063 ADK Aidos Kuneen ADK $28.84 $298,457 0.72% 32.21% -5.42%
1064 TSL Energo TSL $0.029438 $260,070 -1.57% -8.35% -3.70%
1065 UGT UG Token UGT $0.455714 $240,475 0.06% 7.74% 1.31%
1066 GBG Golos Gold GBG $0.146504 $226,125 0.21% 4.28% 4.58%
1067 XCPO Copico XCPO $0.017854 $180,774 -14.19% -34.39% -18.24%
1068 BSR BitSoar BSR $0.191518 $170,937 -0.58% -16.09% -10.69%
1069 XID Sphre AIR XID $0.171337 $165,072 -0.37% -8.24% 14.81%
1070 XYLO XYLO XYLO $0.376495 $149,458 -6.84% -88.51%
1071 LLT LLToken LLT $0.352625 $146,647 1.49% -6.21% 5.75%
1072 RYZ ANRYZE RYZ $0.019474 $141,960 12.39% 19.24% -15.40%
1073 BTU Bitcoin Unlim… BTU $88.20 $135,645 -4.37% -10.33% -33.59%
1074 CAPP Cappasity CAPP $0.019450 $130,280 -10.44% -13.66%
1075 INF InfChain INF $0.011786 $99,413 -0.58% -5.92% 30.53%
1076 BTCM BTCMoon BTCM $0.036911 $94,404 1.38% 3.04% 276.62%
1077 SBC StrikeBitClub SBC $0.615804 $83,624 -0.58% -0.24%
1078 B3 B3Coin B3 $0.000078 $79,592 8.65% -11.28% 61.95%
1079 ICX ICON ICX $1.86 $69,195 5.33% 4.68% 17.43%
1080 SUR Suretly SUR $2.15 $68,701 -14.99% -11.23% -34.76%
1081 BT2 BT2 [CST] BT2 $140.55 $58,174 0.30% -45.17% -8.20%
1082 DSR Desire DSR $0.302663 $56,750 0.56% 25.92% 18.20%
1083 QBT Qbao QBT $0.223829 $52,863 0.79% 1.95%
1084 MSD MSD MSD $0.008842 $48,254 -2.11% 8.56% -31.10%
1085 SNOV Snovio SNOV $0.004764 $41,750 11.25% 91.18%
1086 OXY Oxycoin OXY $0.131872 $28,015 -3.87% 6.88% -2.51%
1087 WISH MyWish WISH $0.165537 $27,105 0.44% 28.77% 9.57%
1088 BT1 BT1 [CST] BT1 $13683.90 $24,891 -0.14% -13.67% 26.65%
1089 SEND Social Send SEND $0.055393 $24,344 -6.22% -20.79%
1090 SKR Sakuracoin SKR $0.011595 $23,978 3.04% 62.80% 829.61%
1091 GLS GlassCoin GLS $0.810269 $17,001 21.57% -8.51% -19.05%
1092 VASH VPNCoin VASH $0.005451 $15,215 -0.29% -9.08% 9.92%
1093 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.052325 $13,762 0.06% 5.15% -4.12%
1094 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006659 $11,390 -2.27% 18.02% 71.59%
1095 EVR Everus EVR $1.26 $10,399 -11.87% -17.84% -32.64%
1096 FOR FORCE FOR $0.013075 $10,335 13.42% 30.60% 121.11%
1097 BCDN BlockCDN BCDN $0.082769 $9,938 0.74% 8.26%
1098 BPL Blockpool BPL $0.179749 $9,118 4.20% -15.85% 61.02%
1099 MCR Macro MCR $1.24 $8,918 -0.59% -24.20% -39.41%
1100 XID International… XID $0.009871 $8,831 -0.58% -8.20% 45.57%
1101 MGC MergeCoin MGC $0.012228 $8,238 -0.58% -6.83% -4.74%
1102 NUKO Nekonium NUKO $0.067768 $8,143 -5.05% 25.94%
1103 DEUS DeusCoin DEUS $0.281679 $8,124 0.25% -9.71% -21.97%
1104 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002535 $8,031 -4.27% -3.66% 6.24%
1105 TER TerraNova TER $6.66 $7,910 12.29% 25.45% 277.77%
1106 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004885 $7,865 2.79% -7.26% 73.97%
1107 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.086478 $7,144 -0.58% -3.51% 23.67%
1108 PLX PlexCoin PLX $0.033280 $6,833 -8.10% 14.41% -75.06%
1109 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009554 $6,808 13.82% -36.48% 174.69%
1110 COR CORION COR $0.777057 $6,719 -3.73% 3.92% -8.45%
1111 VIU Viuly VIU $0.012555 $6,522 -3.68% -1.86% 54.00%
1112 SND Sand Coin SND $0.645688 $6,382 -0.40% -22.74% -0.10%
1113 AKY Akuya Coin AKY $0.105924 $6,376 -0.58% -10.68% -22.64%
1114 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003411 $6,227 -0.24% -9.83% 34.53%
1115 ETT EncryptoTel [… ETT $0.086138 $6,128 -0.45% 5.57% -30.03%
1116 HAT Hawala.Today HAT $0.308052 $5,958 -0.31% 24.30% 76.16%
1117 MOTO Motocoin MOTO $0.007414 $5,899 -10.18% 6.27% 181.47%
1118 EDRC EDRCoin EDRC $0.068789 $5,743 -0.29% 17.75% 15.25%
1119 TIE TIES Network TIE $0.118882 $5,484 0.06% 19.45% 18.22%
1120 BOS BOScoin BOS $1.18 $5,380 -0.58% -8.64% 12.52%
1121 DGPT DigiPulse DGPT $0.975245 $5,185 1.30% -24.99% -5.82%
1122 TCOIN T-coin TCOIN $0.000295 $4,934 -0.58% 65.04% 16.39%
1123 BON Bonpay BON $1.62 $4,918 -0.50% -13.49%
1124 ONG onG.social ONG $0.318707 $4,744 0.06% 95.70% 7.95%
1125 AIB Advanced Inte… AIB $0.008260 $4,744 -5.95% -33.70% 86.23%
1126 SHND StrongHands SHND $2.3e-08 $4,347 -1.91% 1.48% -1.70%
1127 PEC Peacecoin PEC $0.116237 $4,095 -0.29% 97.62% 52.21%
1128 XQN Quotient XQN $0.007366 $3,881 -12.79% 10.92% 48.64%
1129 TRIA Triaconta TRIA $9.51 $3,858 0.06% 32.27% 19.66%
1130 DAY Chronologic DAY $4.40 $3,669 -2.15% 10.78% 9.43%
1131 ACC AdCoin ACC $0.093463 $3,189 -0.39% -8.78% 14.90%
1132 PNX Phantomx PNX $0.002526 $3,089 -85.17% -85.07% -86.31%
1133 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.094647 $3,070 12.17% 12.99% 3.28%
1134 DFS DFSCoin DFS $0.005670 $2,906 11.04% 5.77% -29.59%
1135 ABC Alphabit ABC $23.07 $2,805 -0.42% 45.92% 22.63%
1136 IBTC iBTC IBTC $0.012320 $2,796 0.06% 12.83% 183.78%
1137 FRD Farad FRD $0.093258 $2,590 -0.21% 5.56% -27.81%
1138 HYTV Hyper TV HYTV $0.003805 $2,530 0.06% -14.91% -5.63%
1139 DMC DynamicCoin DMC $0.002166 $2,414 -9.09% 17.06% -80.32%
1140 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.304427 $2,317 -0.71% 12.10% 55.42%
1141 ACN Avoncoin ACN $0.001179 $2,308 13.63% 86.35% 214.49%
1142 WILD Wild Crypto WILD $0.131707 $2,260 0.06% 3.96% 23.18%
1143 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.115353 $2,195 -0.58% 25.78% 17.33%
1144 MINEX Minex MINEX $0.015505 $2,155 -1.37% -29.82% -22.33%
1145 PCN PeepCoin PCN $0.000147 $2,134 -0.58% -6.83% 122.83%
1146 GARY President Joh… GARY $0.147174 $2,052 -0.42% 31.66% -16.00%
1147 XOT Internet of T… XOT $2062.49 $2,018 -0.29% -6.83% -3.71%
1148 EGOLD eGold EGOLD $0.021406 $2,013 0.06% 178.27% 112.83%
1149 SAK Sharkcoin SAK $0.001770 $2,003 -0.60% -14.27% -33.10%
1150 FLASH Flash FLASH $0.006040 $1,899 -0.29% -3.01% 16.77%
1151 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005009 $1,782 -0.29% -12.10% 30.36%
1152 ZBC Zilbercoin ZBC $0.030905 $1,669 0.05% -11.07% -19.15%
1153 ZSE ZSEcoin ZSE $0.019559 $1,646 -0.57% 100.80% 85.32%
1154 PRES President Trump PRES $0.004183 $1,544 -0.58% -28.27% -7.17%
1155 HNC Huncoin HNC $0.002357 $1,526 -0.58% -7.31% 6.72%
1156 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.01 $1,473 -0.29% -6.83% -22.36%
1157 MKR Maker MKR $428.11 $1,336 0.06% 6.34% 11.28%
1158 BTBc Bitbase BTBc $0.005156 $1,296 -0.58% 17.60% 57.34%
1159 B2B B2B B2B $0.342967 $1,256 0.06% -7.40% -6.68%
1160 MGC GulfCoin MGC $0.001768 $1,223 -0.58% -20.33% -44.53%
1161 EBIT eBIT EBIT $0.003139 $1,175 0.06% 38.96% 274.19%
1162 XRY Royalties XRY $0.000154 $1,162 -0.33% 6.84% -86.80%
1163 BLX Blockchain Index BLX $3.50 $1,100 0.06% 4.44% 28.21%
1164 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002504 $1,064 -19.47% -22.15% 9.59%
1165 APC AlpaCoin APC $0.023424 $1,038 -0.58% -13.39% -36.44%
1166 RCN Rcoin RCN $0.000147 $999 -0.29% -6.83% 34.68%
1167 MCI Musiconomi MCI $0.032633 $940 -0.17% -1.83% -0.65%
1168 SISA SISA SISA $0.014568 $936 -0.43% 67.34% 11.23%
1169 STU bitJob STU $0.041693 $899 2.48% 4.28% 35.71%
1170 EVC EventChain EVC $0.147457 $877 0.06% 62.98% 20.62%
1171 OX OX Fina OX $0.000160 $788 -43.55% 0.72% -6.53%
1172 CASH Cash Poker Pro CASH $0.047568 $774 0.06% -20.76% 1.93%
1173 EUSD eUSD EUSD $0.000228 $756 0.06% 3.84% 10.83%
1174 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000147 $693 -0.58% -8.40% -32.66%
1175 FUDD DimonCoin FUDD $0.001427 $655 0.03% 4.83% 21.42%
1176 BSN Bastonet BSN $0.000737 $651 -28.98% -17.30% -30.24%
1177 EFYT Ergo EFYT $16.99 $645 -0.60% 19.61% 85.08%
1178 UR UR UR $0.000909 $631 -0.92% 4.99% 66.98%
1179 CC CyberCoin CC $0.000295 $592 -0.29% 86.14% 76.20%
1180 BAT BatCoin BAT $0.000003 $569 1.26% 8.57% 41.91%
1181 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.8e-07 $505 -66.65% -47.42% 3.75%
1182 PLC PlusCoin PLC $0.000571 LowVol 0.06% 1.76% -5.03%
1183 FRN Francs FRN $0.030325 LowVol -6.79% -18.49% 8.58%
1184 WIC Wi Coin WIC $0.003978 LowVol 46.45% 55.81% 31.14%
1185 OCOW OCOW OCOW $0.000884 LowVol -0.42% -81.63%
1186 ELC Elacoin ELC $0.074103 LowVol -1.25% -23.96% -12.32%
1187 NAMO NamoCoin NAMO $0.000188 LowVol -0.73% -28.64% -6.39%
1188 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001275 LowVol -0.58% -21.86% 45.76%
1189 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000295 LowVol -0.58% -6.83% -40.71%
1190 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002946 LowVol -0.58% -22.36%
1191 PRM PrismChain PRM $0.001621 LowVol -0.58% -21.16% 30.08%
1192 KARMA Karmacoin KARMA $0.000147 LowVol -0.42% -6.83% 34.68%
1193 VULC Vulcano VULC $0.007974 LowVol 1.12% -16.75% 11.01%
1194 QBT Cubits QBT $0.004034 LowVol -3.20% 23.42% -44.58%
1195 RHFC RHFCoin RHFC $0.001180 LowVol -0.42% 24.07%
1196 XAU Xaucoin XAU $0.039040 LowVol -0.29% -29.45% -9.13%
1197 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol 0.73% 26.98% 70.51%
1198 GAY GAY Money GAY $0.011546 LowVol -0.32% -48.46% 37.14%
1199 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002504 LowVol -0.42% -24.57% -14.99%
1200 FFC FireFlyCoin FFC $0.000147 LowVol -43.80% -6.83% 25.07%
1201 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001768 LowVol -0.58% -30.62% -13.84%
1202 EAG EA Coin EAG $2.95 LowVol -0.58% 43.34% -5.35%
1203 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003683 LowVol -0.42% -22.36% 1.63%
1204 SWP Swapcoin SWP $0.109364 LowVol 0.06% 5.12% -4.12%
1205 MARX MarxCoin MARX $0.001153 LowVol 2.16% -7.23% 45.68%
1206 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.002212 LowVol -0.87% 69.15% 101.46%
1207 FUTC FutCoin FUTC $0.002357 LowVol -0.42% -40.37% 34.69%
1208 MAGE MagicCoin MAGE $13.27 LowVol -0.58% -17.25%
1209 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000379 LowVol 0.06% 2.20%
1210 COUPE Coupecoin COUPE $0.000101 LowVol -1.10% -3.76% 389.12%
1211 OPES Opescoin OPES $0.002946 LowVol -0.29%
1212 ACES Aces ACES $0.000160 LowVol -0.42% 1.35% 41.78%
1213 OP Operand OP $0.001031 LowVol -0.58% -27.53% 4.91%
1214 HIGH High Gain HIGH $0.000295 LowVol -0.58% -48.71% -55.11%
1215 HCC Happy Creator… HCC $0.000589 LowVol -0.29% -6.83% -1.19%
1216 GRN Granite GRN $0.017384 LowVol -0.29% 22.70% 126.65%
1217 ANI Animecoin ANI $0.000147 LowVol -0.42% -53.43% -16.83%
1218 BEST BestChain BEST $0.003579 LowVol -0.02% 107.82% 179.31%
1219 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004567 LowVol 2.87% 20.00% -21.94%
1220 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000884 LowVol -0.29% 39.76% 5.84%
1221 MAVRO Mavro MAVRO $0.019446 LowVol -0.42% -31.29% 43.92%
1222 INDIA India Coin INDIA $0.000295 LowVol -0.58% -6.83% 22.44%
1223 TODAY TodayCoin TODAY $0.001326 LowVol -0.29% 19.79%
1224 CBD CBD Crystals CBD $0.002652 LowVol -0.58% 74.76%
1225 BIT First Bitcoin BIT $0.007955 LowVol -0.58% -16.14% -35.21%
1226 PRIMU Primulon PRIMU $0.000147 LowVol -0.58% -6.83% -28.96%
1227 DASHS Dashs DASHS $0.051562 LowVol -6.17% -12.73% 13.45%
1228 GAIN UGAIN GAIN $0.002063 LowVol -0.29% 8.70% 277.11%
1229 DBG Digital Bulli… DBG $0.003683 LowVol -0.42% -33.45% -41.94%
1230 LDCN LandCoin LDCN $0.001659 LowVol 0.23% -2.04% 9.55%
1231 CYC Cycling Coin CYC $0.001326 LowVol -0.42% -16.14% -41.60%
1232 VOYA Voyacoin VOYA $2.36 LowVol -21.32% -16.98% 56.71%
1233 CME Cashme CME $0.000147 LowVol -0.42% -6.83% -8.16%
1234 LKC LinkedCoin LKC $0.000442 LowVol -0.42% 39.76% 304.37%
1235 TELL Tellurion TELL $0.000208 LowVol -1.22% 27.69% 82.88%
1236 KASHH KashhCoin KASHH $0.000147 LowVol -0.58% -6.93% 100.88%
1237 YES Yescoin YES $0.000145 LowVol -0.21% -3.83% 188.22%
1238 LTH LAthaan LTH $0.000737 LowVol -0.58% -41.77% 34.68%
1239 NTC Natcoin NTC $0.100915 LowVol -0.58% -9.94% -45.26%
1240 GUC GoldUnionCoin GUC $0.069241 LowVol -0.58% -17.17%
1241 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.051392 LowVol -1.01% -0.55% 40.96%
1242 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003536 LowVol -0.58% 59.73% -28.93%
1243 TEAM TeamUp TEAM $0.000295 LowVol -0.58% -6.83% -10.21%
1244 AV AvatarCoin AV $0.054362 LowVol -0.07% 2.94% 74.94%
1245 SKC Skeincoin SKC $0.030937 LowVol -0.58% 22.29% 205.36%
1246 STARS StarCash Network STARS $0.090897 LowVol -0.58% -74.38% -66.16%
1247 BXC Bitcedi BXC $0.004040 LowVol -0.16% -18.74% 41.87%
1248 MONETA Moneta MONETA $0.000589 LowVol -0.42% 38.73%
1249 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000295 LowVol -0.58% -6.83% -10.21%
1250 CYDER Cyder CYDER $0.000295 LowVol -0.58% -6.83% 34.70%
1251 EXRN EXRNchain EXRN $9.5e-07 LowVol 0.06% -29.90% 3.75%
1252 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000147 LowVol -0.58% -8.47% 21.30%
1253 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006188 LowVol -0.58% -23.27% 71.68%
1254 TOP TopCoin TOP $0.000286 LowVol -16.93% -38.20% -13.21%
1255 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002063 LowVol -0.45% -31.35% 33.49%
1256 BIRDS Birds BIRDS $0.000147 LowVol -0.58% -6.90% 34.57%
1257 POKE PokeCoin POKE $0.000147 LowVol -0.42% -6.83%
1258 WINK Wink WINK $0.000160 LowVol -0.58% -49.71% -46.75%
1259 REGA Regacoin REGA $0.000884 LowVol -0.58% -44.10% -49.49%
1260 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 1.88% -15.56% -79.80%
1261 SFE SafeCoin SFE $0.000147 LowVol -0.42% -6.83% 34.68%
1262 BGR Bongger BGR $0.000178 LowVol -0.14% -16.06% 14.72%
1263 IFC Infinitecoin IFC $0.000017 LowVol 0.01% 20.86% 13.35%
1264 TCR TheCreed TCR $0.000295 LowVol -0.29% -6.83% -32.66%
1265 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol -1.87% -7.72% -26.52%
1266 BITOK Bitok BITOK $0.000147 LowVol -0.58% 34.68%
1267 IQT iQuant IQT $0.144638 LowVol -8.72% -19.59% -19.35%
1268 AXIOM Axiom AXIOM $0.021656 LowVol -0.42% -6.83% 29.40%
1269 HDLB HODL Bucks HDLB $0.048616 LowVol -0.58% -10.10% 4.16%
1270 ASN Aseancoin ASN $0.008987 LowVol -0.58% 35.32% -42.44%
1271 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000442 LowVol -0.58% -6.83% -26.64%
1272 MBL MobileCash MBL $0.000589 LowVol -0.58% -6.83% 79.58%
1273 YEL Yellow Token YEL $0.005437 LowVol 0.06% 5.15% -63.20%
1274 DISK DarkLisk DISK $0.001179 LowVol -0.42% -6.83% 115.50%
1275 LEPEN LePen LEPEN $0.000137 LowVol -1.20% 74.55% 22.03%
1276 IRL IrishCoin IRL $0.002946 LowVol -0.42% 16.47% 34.76%
1277 PAYP PayPeer PAYP $0.000147 LowVol -0.42% -8.26% 34.44%
1278 10MT 10M Token 10MT $0.002325 LowVol 0.06% 0.49%
1279 X2 X2 X2 $0.000295 LowVol -0.42% 4.45% 169.55%
1280 QBC Quebecoin QBC $0.002357 LowVol -0.42% -6.83% 26.76%
1281 DON Donationcoin DON $0.000565 LowVol -5.60% 19.08% 4.62%
1282 9COIN 9COIN 9COIN $0.003683 LowVol -0.42% -6.83% 56.16%
1283 MAGN Magnetcoin MAGN $0.582503 LowVol -0.60% -8.24% 28.12%
1284 GOLF Golfcoin GOLF $0.000147 LowVol -0.42% 34.74%
1285 NBIT netBit NBIT $0.049727 LowVol -0.42% -22.66% 4.74%
1286 TERA TeraCoin TERA $0.000147 LowVol -0.42% -6.83%
1287 MEN PeopleCoin MEN $0.000147 LowVol -0.58% -6.83% 34.45%
1288 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004272 LowVol -0.42% 35.49% 30.21%
1289 BET BetaCoin BET $0.001473 LowVol -0.42% 2.71% -49.22%
1290 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008692 LowVol -0.58% 37.98% 36.80%
1291 STEX STEX STEX $1.14 LowVol -0.65% -17.06% 77.96%
1292 TRICK TrickyCoin TRICK $0.012522 LowVol -0.29% 19.10%
1293 TURBO TurboCoin TURBO $0.000147 LowVol -0.58%
1294 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.329264 LowVol -0.58% 0.35%
1295 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000189 LowVol 0.06% 37.01% 28.33%
1296 WA WA Space WA $0.021509 LowVol -0.29% -5.57% 21.49%
1297 WOW Wowcoin WOW $0.000151 LowVol -2.16% -4.29% 38.26%
1298 PRN Protean PRN $0.000126 LowVol -7.54% -11.47% 507.59%
1299 OMC Omicron OMC $0.156161 LowVol -0.58% -6.83% 25.73%
1300 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000147 LowVol -0.58% 34.47%
1301 ANTX Antimatter ANTX $0.000147 LowVol -0.29% 34.68%
1302 PDG PinkDog PDG $0.000295 LowVol -0.42% 86.35%
1303 UTA UtaCoin UTA $0.002799 LowVol -0.42% -6.83% 1.04%
1304 QORA Qora QORA $0.263204 LowVol -0.42% -6.83% 29.44%
1305 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol 8.01%
1306 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 0.11%
1307 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol 0.00% -4.43%
1308 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol -3.00% 40.21%
1309 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 1.55%
1310 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol 5.35%
1311 EGG EggCoin EGG $0.054418 LowVol -8.95% 30.74%
1312 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 0.25% 51.23%
1313 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol -8.59% 89.80%
1314 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol
1315 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1316 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 7.17%
1317 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol 0.47%
1318 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 1.55% 17.77%
1319 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol 1.14% -9.33%
1320 GBRC Global Busine… GBRC $0.000288 LowVol -8.95%
1321 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol 34.71%
1322 XDE2 XDE II XDE2 $2.06 LowVol -10.43%
1323 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol -8.49% 42.33%
1324 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.09%
1325 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.29%
1326 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.105702 LowVol -4.50% 5.80%
1327 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol
1328 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol
1329 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1330 FAP FAPcoin FAP $0.010651 LowVol 13.99% 71.79%
1331 UNC UNCoin UNC $0.000149 -5.87% 36.06%
1332 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1333 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 -0.59% 56.61%
1334 FC Facecoin FC $0.003480 -6.18%
1335 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -24.78%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654 1.87%
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 36.42%

Quay lại phần 1

Phản hồi