Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 4h ngày 10/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 4h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 4h ngày 10/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $14882.30 trên tổng giá trị $248,989,614,910

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $471.78 trên tổng giá trị $45,402,810,376

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1385.88 trên tổng giá trị $23,347,383,332

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.64 trên tổng giá trị $12,908,166,430

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.245926 trên tổng giá trị $9,526,962,936

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng NVST NVO (NVST) đang có giá hiện tại $1.18 trên tổng giá trị $17,675,250 đã biến động tăng 132.45% trong 1h qua

    + Đồng FFC FireFlyCoin (FFC) đang có giá hiện tại $0.000286 trên tổng giá trị đã biến động tăng 98.46% trong 1h qua

    + Đồng ONG onG.social (ONG) đang có giá hiện tại $0.319402 trên tổng giá trị đã biến động tăng 72.47% trong 1h qua

    + Đồng FUCK FuckToken (FUCK) đang có giá hiện tại $0.009534 trên tổng giá trị $490,000 đã biến động tăng 67.32% trong 1h qua

    + Đồng ACN Avoncoin (ACN) đang có giá hiện tại $0.001038 trên tổng giá trị đã biến động tăng 62.69% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.009783 trên tổng giá trị $4,747 đã biến động tăng 483.33% trong 24h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.175359 trên tổng giá trị $275,491 đã biến động tăng 474.58% trong 24h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003409 trên tổng giá trị $31,454 đã biến động tăng 352.99% trong 24h qua

    + Đồng PND Pandacoin (PND) đang có giá hiện tại $0.000116 trên tổng giá trị $3,770,332 đã biến động tăng 284.83% trong 24h qua

    + Đồng VPRC VapersCoin (VPRC) đang có giá hiện tại $0.000101 trên tổng giá trị $78,761 đã biến động tăng 230.02% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.400587 trên tổng giá trị $30,290,186 đã biến động tăng 1542.46% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.028317 trên tổng giá trị $334,759 đã biến động tăng 1011.28% trong 7 ngày qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.009783 trên tổng giá trị $4,747 đã biến động tăng 876.02% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000140 trên tổng giá trị đã biến động tăng 823.39% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.011259 trên tổng giá trị đã biến động tăng 803.71% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 4h ngày 10/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 GPU GPU Coin GPU $121,270 $0.002996 40,477,042 $732 3.19% -7.07% 31.52%
702 MONK Monkey Project MONK $118,043 $1.12 105,797 $13,547 2.80% -20.10% -79.56%
703 BITGOLD bitGold BITGOLD $117,981 $1478.21 79.8131 $3,348 3.38% -17.61% 3.48%
704 BITEUR bitEUR BITEUR $117,020 $1.28 91,497 $32,373 4.08% 5.29% 3.12%
705 MAR Marijuanacoin MAR $114,871 $0.075476 1,521,964 $1,255 -0.75% 0.36% 14.93%
706 EAGLE EagleCoin EAGLE $114,421 $0.054657 2,093,421 $35,683 1.18% 14.31% -38.87%
707 XCXT CoinonatX XCXT $109,764 $0.006814 16,108,486 $808 3.03% -33.27% -15.49%
708 VUC Virta Unique … VUC $107,970 $0.001755 61,504,975 $1,087 3.02% -11.83% 7.65%
709 GLT GlobalToken GLT $105,312 $0.004010 26,259,400 $6,939 -67.85% 33.57% 81.46%
710 TAJ TajCoin TAJ $104,508 $0.012953 8,068,277 $1,830 2.90% -26.47% 2.35%
711 SCRT SecretCoin SCRT $104,053 $0.024607 4,228,672 $10,481 -2.83% 35.42%
712 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $93,306 $0.011620 8,030,000 $797 4.40% -14.24% -39.05%
713 CF Californium CF $93,104 $0.038689 2,406,478 $1,582 -1.31% -27.54% 36.65%
714 NRO Neuro NRO $90,544 $0.002372 38,176,578 $854 -13.13% -20.62% 22.52%
715 EOT EOT Token EOT $90,350 $0.010937 8,260,903 $728 6.28% 16.95% -15.08%
716 $$$ Money $$$ $88,524 $0.001929 45,887,218 $2,442 31.22% -10.65% 28.19%
717 WOMEN WomenCoin WOMEN $85,214 $0.001927 44,220,400 $2,023 -0.55% -22.59% -19.32%
718 SGR Sugar Exchange SGR $84,836 $0.024239 3,500,000 $1,232 2.90% -29.45% -33.08%
719 PONZI PonziCoin PONZI $82,840 $0.096203 861,099 $6,016 8.61% 58.81% 169.12%
720 LTCR Litecred LTCR $77,020 $0.002548 30,227,750 $2,357 2.08% 10.17% 117.26%
721 KURT Kurrent KURT $76,336 $0.007696 9,919,485 $3,314 0.59% 3.86% 35.27%
722 300 300 Token 300 $65,371 $217.90 300 $752 -18.12% 8.19% 1.22%
723 BLZ BlazeCoin BLZ $64,167 $0.000105 608,557,394 $669 4.72% 35.42% 54.43%
724 ICOB ICOBID ICOB $61,581 $0.000577 106,701,874 $592 2.99% -7.52% -2.64%
725 ITZ Interzone ITZ $60,930 $0.032581 1,870,085 $1,891 8.54% 26.72% 424.68%
726 ERY Eryllium ERY $59,777 $0.010920 5,474,108 $1,045 5.37% -25.34% 80.96%
727 CWXT CryptoWorldX … CWXT $52,699 $0.000884 59,630,200 $765 3.13% -2.87% 6.10%
728 BRAT BRAT BRAT $47,909 $0.000299 160,000,000 $725 2.96% -12.30% -14.83%
729 FLAX Flaxscript FLAX $47,145 $0.008441 5,585,326 $1,824 2.84% -50.77% -64.83%
730 LUNA Luna Coin LUNA $46,351 $0.028076 1,650,894 $1,225 36.97% 18.63% 48.80%
731 XCS CybCSec XCS $43,855 $0.003706 11,834,082 $1,982 2.85% -10.36% -2.86%
732 BRAIN Braincoin BRAIN $41,897 $0.004151 10,094,424 $3,273 -10.55% -42.17% -23.83%
733 MSCN Master Swiscoin MSCN $31,678 $0.000708 44,710,850 $659 -7.09% -13.46% -32.69%
734 LBTC LiteBitcoin LBTC $31,362 $0.009837 3,188,280 $19,053 -3.93% -19.39% 279.50%
735 GSR GeyserCoin GSR $27,787 $0.592930 46,864 $10,255 0.77% -24.54% 530.43%
736 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $25,439 $0.029318 867,702 $7,944 -7.43% -30.89% 112.76%
737 CREVA CrevaCoin CREVA $21,661 $0.000595 36,390,750 $2,279 3.16% -5.03% -24.91%
738 WORM HealthyWormCoin WORM $16,534 $0.000148 111,542,413 $2,565 3.02% -4.99% -50.68%
739 XRC Rawcoin XRC $15,152 $0.021496 704,882 $1,909 -6.17% -27.86% 21.00%
740 HMC HarmonyCoin HMC $6,018 $0.010723 561,235 $8,548 2.99% -16.72% -5.10%
741 ECN E-coin ECN $15,440,594 $3.27 4,720,826 LowVol 3.20% 156.45% 44.34%
742 CSC CasinoCoin CSC $13,995,903 $0.362577 38,601,187 LowVol 2.99% -5.13% 45.81%
743 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 6.12%
744 ETT EncryptoTel [… ETT $11,162,365 $0.179658 62,131,190 LowVol 3.16% -9.23% 41.12%
745 XC XCurrency XC $7,753,143 $1.32 5,870,524 LowVol 40.38%
746 YASH YashCoin YASH $5,188,282 $0.518814 10,000,273 LowVol 2.99% -2.20% 24.93%
747 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -27.26%
748 DAR Darcrus DAR $4,717,458 $0.346862 13,600,388 LowVol 2.03% 15.16% 28.28%
749 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
750 FIMK FIMKrypto FIMK $3,417,795 $0.005923 577,004,618 LowVol 2.99% -4.99% 234.55%
751 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,745,387 $0.077771 35,300,866 LowVol 2.19% -8.11%
752 RC RussiaCoin RC $2,722,968 $0.325019 8,377,873 LowVol 0.24% 44.56% 102.41%
753 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,244,209 $4.82 465,952 LowVol 3.43% 6.20% -4.29%
754 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,046,789 $0.068226 30,000,000 LowVol 3.02% -9.54% -27.53%
755 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,804,765 $0.297503 6,066,377 LowVol 3.16% -36.50% 30.62%
756 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 12.52%
757 JNS Janus JNS $1,743,717 $0.075747 23,020,335 LowVol 2.99% -34.19% -34.97%
758 HTC HitCoin HTC $1,630,017 $0.000148 10,996,318,099 LowVol 2.85% -4.99%
759 CARBON Carboncoin CARBON $1,327,176 $0.000086 15,392,009,699 LowVol 44.93% 88.41% 16.95%
760 EMV Ethereum Movi… EMV $1,280,671 $0.195026 6,566,666 LowVol 0.47% -46.02% -86.57%
761 BTSR BTSR BTSR $1,165,796 $0.354964 3,284,266 LowVol 3.45% 9.24% 71.22%
762 ORB Orbitcoin ORB $1,159,040 $0.374547 3,094,510 LowVol 2.89% -4.86% 31.16%
763 SDC ShadowCash SDC $1,140,308 $0.170319 6,695,133 LowVol 2.99% -4.99% 32.03%
764 DCY Dinastycoin DCY $1,057,128 $0.000744 1,420,858,063 LowVol 2.79% -20.44% 18.28%
765 METAL MetalCoin METAL $1,014,855 $0.013193 76,925,527 LowVol 2.99% 5.33% 43.63%
766 INPAY InPay INPAY $979,817 $0.097982 10,000,000 LowVol 3.19% 1.29% -26.00%
767 MAC Machinecoin MAC $977,972 $0.048326 20,236,975 LowVol 3.32% -21.26% 37.46%
768 RMC Remicoin RMC $953,503 $0.481756 1,979,224 LowVol 2.99% -41.07% -51.40%
769 OPAL Opal OPAL $951,512 $0.062832 15,143,796 LowVol 21.34% -24.06% 78.67%
770 BRIT BritCoin BRIT $881,937 $0.041468 21,268,092 LowVol -17.09% -6.09% 149.09%
771 EBET EthBet EBET $825,549 $0.097095 8,502,500 LowVol 10.01% 23.29% 12.60%
772 ETBS Ethbits ETBS $824,080 $0.592180 1,391,604 LowVol -18.43% -19.38% -40.32%
773 VAL Valorbit VAL $788,787 $0.000148 5,321,264,157 LowVol 2.85% -8.34% 35.28%
774 GOOD Goodomy GOOD $788,624 $0.001787 441,349,000 LowVol 2.66% 4.28% 18.56%
775 BPC Bitpark Coin BPC $785,903 $0.010479 75,000,000 LowVol 3.10% -5.94% 2.93%
776 MAX MaxCoin MAX $761,500 $0.012452 61,157,317 LowVol 3.67% -5.70% -9.80%
777 NOBL NobleCoin NOBL $734,263 $0.000317 2,315,666,261 LowVol 2.40% 1.51% 11.33%
778 USC Ultimate Secu… USC $722,130 $0.069818 10,343,113 LowVol 3.16% -35.98% -18.51%
779 TALK BTCtalkcoin TALK $677,475 $0.010376 65,290,635 LowVol 5.34% -8.22% 28.27%
780 RIYA Etheriya RIYA $617,368 $0.390361 1,581,531 LowVol 2.74% -11.35% 30.69%
781 AU AurumCoin AU $611,762 $2.07 296,216 LowVol 3.49% 45.22% 54.98%
782 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -49.73%
783 OTX Octanox OTX $579,590 $0.068187 8,500,001 LowVol 2.99% 9.26% 29.67%
784 V Version V $542,249 $0.001156 469,239,694 LowVol 0.25% 22.39% -1.02%
785 ITI iTicoin ITI $533,501 $16.67 32,000 LowVol 2.11% 2.68% -27.40%
786 SAC SACoin SAC $519,894 $0.074116 7,014,568 LowVol 2.99% 3.27% -11.90%
787 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 60.03%
788 XGR GoldReserve XGR $491,622 $0.028630 17,171,382 LowVol 3.47% 10.60% 12.00%
789 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -63.16%
790 UNIC UniCoin UNIC $470,716 $0.158538 2,969,106 LowVol -5.85% 12.38% 67.65%
791 888 OctoCoin 888 $468,335 $0.009289 50,419,940 LowVol 23.84% -2.94% 114.26%
792 NETKO Netko NETKO $465,328 $0.106488 4,369,765 LowVol 3.16% -21.07% -22.47%
793 SLG Sterlingcoin SLG $455,076 $0.108172 4,206,967 LowVol -1.00% -19.30% 24.97%
794 WAY WayGuide WAY $444,879 $0.004447 100,040,708 LowVol 2.85% -4.99% 35.68%
795 DAXX DaxxCoin DAXX $433,403 $0.000870 498,239,080 LowVol 3.10% -11.37% 46.99%
796 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $431,492 $0.079489 5,428,300 LowVol 3.07% 0.66% 29.93%
797 CFT CryptoForecast CFT $426,111 $0.009263 46,000,000 LowVol 2.30% -30.69% 13.34%
798 GLC GlobalCoin GLC $424,338 $0.006511 65,171,010 LowVol 1.10% -7.69% 8.06%
799 FUNK The Cypherfunks FUNK $422,055 $0.000009 46,309,794,999 LowVol 1.87% 2.45% 60.94%
800 ECA Electra ECA $414,298 $0.000019 21,974,101,808 LowVol 2.89% 21.09% 125.57%
801 PIGGY Piggycoin PIGGY $410,234 $0.000841 487,522,798 LowVol 3.35% -16.86% 24.46%
802 BUCKS SwagBucks BUCKS $398,537 $1.24 322,081 LowVol 2.74% -7.47% 10.23%
803 KUSH KushCoin KUSH $392,471 $0.072023 5,449,255 LowVol 5.86% -18.04% 18.86%
804 XPTX PlatinumBAR XPTX $380,539 $0.895834 424,787 LowVol 2.86% -4.12% 32.01%
805 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol
806 CUBE DigiCube CUBE $360,077 $0.000148 2,429,126,009 LowVol 3.16% -4.99%
807 LANA LanaCoin LANA $353,283 $0.000420 841,036,341 LowVol 2.82% -0.03% 72.82%
808 BXT BitTokens BXT $345,647 $0.614654 562,344 LowVol 2.96% -33.12% -28.37%
809 LOT LottoCoin LOT $345,445 $0.000024 14,491,014,421 LowVol -3.75% 6.96% 35.17%
810 STS Stress STS $335,085 $0.000593 565,134,332 LowVol 2.85% -24.00%
811 CORG CorgiCoin CORG $334,920 $0.000268 1,251,855,418 LowVol -0.01% 25.71% 55.59%
812 BIGUP BigUp BIGUP $324,621 $0.000153 2,119,298,543 LowVol 0.52% -1.61% 102.99%
813 SH Shilling SH $323,256 $0.008153 39,649,703 LowVol 2.85% 148.05% 115.26%
814 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol 45.51%
815 MRJA GanjaCoin MRJA $316,761 $0.071152 4,451,920 LowVol 3.16% 30.30% 706.16%
816 Q2C QubitCoin Q2C $294,346 $0.001186 248,212,974 LowVol 2.99% 8.47% -3.14%
817 FRC Freicoin FRC $293,672 $0.009932 29,569,545 LowVol 2.99% -5.09% 12.17%
818 STV Sativacoin STV $293,284 $0.041385 7,086,730 LowVol 3.00% -32.15% 46.97%
819 AMBER AmberCoin AMBER $291,496 $0.006670 43,699,481 LowVol 2.85% 40.36% -29.82%
820 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $291,328 $0.021983 13,252,430 LowVol 3.05% -13.85% 42.10%
821 GAP Gapcoin GAP $284,040 $0.023519 12,076,772 LowVol 3.24% -5.72% 37.71%
822 HAL Halcyon HAL $283,540 $0.053364 5,313,346 LowVol 2.99% 30.42% 101.87%
823 VIDZ PureVidz VIDZ $279,029 $0.002227 125,279,775 LowVol 3.08% -19.50% -5.23%
824 WMC WMCoin WMC $268,273 $0.023273 11,527,489 LowVol 2.99% -4.99% 35.60%
825 GAIA GAIA GAIA $267,945 $0.011117 24,101,381 LowVol 2.99% 15.65% 4.69%
826 EVO Evotion EVO $258,274 $0.081457 3,170,692 LowVol 3.22% -22.63% 15.94%
827 PHS Philosopher S… PHS $257,650 $0.042839 6,014,340 LowVol 3.16% 21.37% 91.81%
828 ARI Aricoin ARI $251,262 $0.001791 140,262,505 LowVol 2.08% 6.52% 41.45%
829 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $246,885 $0.311288 793,108 LowVol 2.99% 10.80% 104.13%
830 TTC TittieCoin TTC $246,720 $0.000196 1,259,816,434 LowVol 2.76% 6.74% -2.33%
831 CAT Catcoin CAT $245,673 $0.039578 6,207,300 LowVol 2.99% -23.57% 173.37%
832 TRI Triangles TRI $244,761 $3.36 72,891 LowVol 3.80% -27.43% 9.98%
833 RBIES Rubies RBIES $242,389 $0.023273 10,415,252 LowVol 25.99% -16.60% -70.46%
834 WYV Wyvern WYV $237,379 $0.133558 1,777,351 LowVol 3.16% -5.93% 21.64%
835 SHDW Shadow Token SHDW $234,422 $0.033489 7,000,000 LowVol 3.09% -22.03% -42.31%
836 YAC Yacoin YAC $231,015 $0.001927 119,881,976 LowVol 2.99% -22.88% 35.11%
837 SPACE SpaceCoin SPACE $221,691 $0.010559 20,995,641 LowVol 3.34% -23.05% 50.17%
838 GRT Grantcoin GRT $217,572 $0.005040 43,169,893 LowVol 2.99% 0.95% 4.67%
839 XRE RevolverCoin XRE $213,862 $0.009576 22,332,208 LowVol 3.25% -2.57% 50.61%
840 EVIL Evil Coin EVIL $209,770 $0.009979 21,020,383 LowVol 1.40% -7.00% 25.98%
841 RBX Ripto Bux RBX $204,355 $0.000536 381,236,123 LowVol 3.16% -7.83% 13.60%
842 CYP Cypher CYP $201,918 $0.031722 6,365,285 LowVol 3.16% -41.24%
843 HMP HempCoin HMP $201,100 $0.000148 1,356,645,470 LowVol 3.16% -4.99%
844 ACOIN Acoin ACOIN $194,461 $0.159383 1,220,085 LowVol 1.26% -5.47% 11.81%
845 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 79.44%
846 MNC Mincoin MNC $191,647 $0.047544 4,030,919 LowVol 3.54% 136.61% 15.37%
847 E4ROW E4ROW E4ROW $190,907 $0.033132 5,762,000 LowVol 0.69% 144.51% 18.45%
848 OHM OHM OHM $189,148 $0.006330 29,878,982 LowVol -3.39%
849 BTPL Bitcoin Planet BTPL $188,569 $0.033649 5,604,038 LowVol 2.26% -7.44% 36.95%
850 HODL HOdlcoin HODL $186,479 $0.001186 157,252,325 LowVol 2.85% -36.66% -8.64%
851 LEA LeaCoin LEA $186,453 $0.000592 314,872,291 LowVol 36.58% 35.19% -5.55%
852 MCRN MACRON MCRN $184,361 $0.000459 401,421,401 LowVol 3.36% 130.74% 60.33%
853 BUMBA BumbaCoin BUMBA $183,207 $0.008153 22,471,752 LowVol 2.99% -1.41% 51.22%
854 SRC SecureCoin SRC $179,604 $0.021780 8,246,226 LowVol 2.74% -3.61% 93.15%
855 DUO ParallelCoin DUO $179,247 $0.593862 301,832 LowVol 3.03% -9.08% 42.36%
856 FRK Franko FRK $175,195 $0.188227 930,767 LowVol 0.88% -7.37%
857 TEK TEKcoin TEK $175,095 $0.000124 1,414,054,562 LowVol -0.88% 41.68% -1.53%
858 JIN Jin Coin JIN $172,264 $0.017491 9,848,485 LowVol 2.99% -4.99% -11.09%
859 JET Jetcoin JET $169,010 $0.034686 4,872,509 LowVol 2.85% 70.81% -1.14%
860 DLC Dollarcoin DLC $168,739 $0.018529 9,106,714 LowVol 2.99% -4.99% 35.60%
861 USDE USDe USDE $168,131 $0.000148 1,134,236,104 LowVol -9.79% -52.50% -14.70%
862 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
863 XCT C-Bit XCT $166,441 $0.001059 157,223,250 LowVol 3.80% 6.66% 37.74%
864 KED Darsek KED $154,537 $0.010620 14,550,969 LowVol 0.29% -7.22% -19.48%
865 XCRE Creatio XCRE $153,255 $0.007468 20,520,514 LowVol -6.76% -16.40% 54.16%
866 URC Unrealcoin URC $153,063 $0.021790 7,024,402 LowVol 2.99% -4.34% -14.54%
867 ARCO AquariusCoin ARCO $149,432 $0.099951 1,495,053 LowVol 2.89% -6.89% 29.07%
868 XRA Ratecoin XRA $148,721 $0.001294 114,933,046 LowVol 0.68% -11.04% 16.08%
869 VOT VoteCoin VOT $146,524 $0.008894 16,474,625 LowVol 2.99% -14.48% -24.65%
870 SLING Sling SLING $146,479 $0.136374 1,074,095 LowVol 2.99% -4.99% 38.62%
871 CTO Crypto CTO $145,230 $0.011859 12,246,813 LowVol 2.99% 4.12% 4.68%
872 PX PX PX $142,152 $0.001482 95,897,585 LowVol 3.16% -26.92% 2.93%
873 CAGE CageCoin CAGE $139,012 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 2.43% -8.29% 41.74%
874 TSE Tattoocoin (S… TSE $135,443 $0.001498 90,421,856 LowVol 0.24% 6.43% 47.95%
875 MNM Mineum MNM $135,114 $0.014318 9,436,367 LowVol 7.70% -25.58% 10.22%
876 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol 1.57%
877 AHT Bowhead AHT $132,816 $0.016602 8,000,000 LowVol 2.85% -93.97% -88.98%
878 REE ReeCoin REE $130,011 $0.000051 2,560,000,000 LowVol 0.06% 19.75% 7.61%
879 ARG Argentum ARG $129,017 $0.015018 8,590,870 LowVol 7.82% 8.77% 15.49%
880 MARS Marscoin MARS $127,341 $0.004503 28,279,074 LowVol 3.72% -9.56% 6.39%
881 SOON SoonCoin SOON $127,028 $0.010193 12,462,620 LowVol 2.41% -0.25% 28.77%
882 NEVA NevaCoin NEVA $123,229 $0.049803 2,474,355 LowVol 2.58% 4.41% 17.53%
883 URO Uro URO $121,680 $0.100786 1,207,310 LowVol -7.45% 82.21%
884 EMD Emerald Crypto EMD $120,131 $0.006284 19,117,129 LowVol -23.15% -27.17% -29.83%
885 ALL Allion ALL $118,641 $0.019138 6,199,359 LowVol 2.78% -1.97% 62.32%
886 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $118,170 $0.001482 79,719,140 LowVol 2.85% 36.92% 60.61%
887 IMS Independent M… IMS $117,831 $0.021947 5,368,934 LowVol 4.64% -4.45% 7.72%
888 BIP BipCoin BIP $115,782 $0.071152 1,627,261 LowVol 2.99% -13.37% 53.50%
889 CRX Chronos CRX $115,509 $0.001567 73,729,962 LowVol 3.24% -9.43% 68.17%
890 HXX Hexx HXX $114,845 $0.077253 1,486,604 LowVol 27.00% -11.07% 68.01%
891 UNITS GameUnits UNITS $112,743 $0.032463 3,472,983 LowVol 3.16% -4.93% 8.11%
892 PRC PRCoin PRC $110,199 $0.006967 15,817,400 LowVol 3.02% -17.31% -1.03%
893 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
894 CNC CHNCoin CNC $108,897 $0.002208 49,315,399 LowVol 160.39%
895 I0C I0Coin I0C $108,394 $0.005165 20,985,379 LowVol 0.24% -47.46% -61.00%
896 JWL Jewels JWL $98,722 $0.004892 20,181,636 LowVol 2.99%
897 ARB ARbit ARB $96,556 $0.012295 7,853,315 LowVol -0.35%
898 BITZ Bitz BITZ $93,145 $0.046786 1,990,891 LowVol 0.18% -7.73%
899 EGAS ETHGAS EGAS $93,088 $0.009164 10,157,540 LowVol 1.58% 27.82% 80.42%
900 AMMO Ammo Rewards AMMO $92,234 $0.001186 77,777,777 LowVol 2.99% 26.68% 55.46%
901 BLRY BillaryCoin BLRY $91,970 $0.010228 8,991,983 LowVol 2.99% 42.14% -28.42%
902 BVC BeaverCoin BVC $91,895 $0.029498 3,115,258 LowVol 6.92% 28.55% 1.21%
903 MST MustangCoin MST $90,357 $0.143346 630,343 LowVol 6.67% -6.79% -2.43%
904 QCN QuazarCoin QCN $89,606 $0.014823 6,044,911 LowVol 2.99% -14.43% -38.58%
905 611 SixEleven 611 $89,496 $0.207395 431,524 LowVol 3.16% -11.15% 26.08%
906 ZMC ZetaMicron ZMC $88,991 $0.000148 600,344,291 LowVol 3.16% -4.99% 35.60%
907 GCC GuccioneCoin GCC $87,202 $0.004299 20,285,537 LowVol 2.99% -13.90% 19.19%
908 RPC RonPaulCoin RPC $87,054 $0.096944 897,983 LowVol 2.99% -5.09% 34.84%
909 MND MindCoin MND $87,028 $0.005485 15,867,695 LowVol 2.99% -2.35% 39.36%
910 WARP WARP WARP $85,070 $0.077674 1,095,224 LowVol 2.99% -4.99%
911 FXE FuturXe FXE $83,753 $0.355758 235,421 LowVol 2.85% -15.38% -79.65%
912 MAY Theresa May Coin MAY $82,268 $0.003269 25,162,600 LowVol 3.16% 4.78% 5.03%
913 VEC2 VectorAI VEC2 $81,370 $0.004892 16,634,360 LowVol 2.85% 4.40% -5.55%
914 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol 0.03%
915 ADCN Asiadigicoin ADCN $81,181 $0.003256 24,931,054 LowVol 13.16% 5.41% 14.50%
916 BTQ BitQuark BTQ $79,426 $0.008746 9,081,731 LowVol 1.27% -34.82% -11.50%
917 VPRC VapersCoin VPRC $78,761 $0.000101 780,124,964 LowVol 2.81% 230.02% 407.33%
918 SOIL SOILcoin SOIL $77,315 $0.013559 5,702,048 LowVol 2.61% -5.98% 32.34%
919 XCO X-Coin XCO $77,201 $0.006233 12,384,976 LowVol 2.99% -12.81% 16.88%
920 DRM Dreamcoin DRM $76,980 $0.031425 2,449,632 LowVol 2.99% -31.33% -0.71%
921 POP PopularCoin POP $76,010 $0.000023 3,372,875,244 LowVol -1.34% -2.76% -5.24%
922 CPN CompuCoin CPN $75,935 $0.003871 19,615,019 LowVol 2.15% 41.26% 37.90%
923 DRS Digital Rupees DRS $75,718 $0.000148 510,802,961 LowVol 2.99% -4.99% 35.60%
924 EXN ExchangeN EXN $75,599 $0.014823 5,100,000 LowVol 3.16% 2.34% 37.11%
925 COXST CoExistCoin COXST $70,827 $0.002614 27,100,000 LowVol 3.25% 6.13% 41.28%
926 XBTS Beatcoin XBTS $70,631 $0.046325 1,524,686 LowVol 15.70% 87.15% 11.38%
927 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 111.43%
928 NTWK Network Token NTWK $66,656 $0.005711 11,671,310 LowVol 0.39% 55.60% 57.31%
929 GPL Gold Pressed … GPL $65,603 $0.255734 256,527 LowVol 3.56% 31.13% -1.63%
930 KIC KibiCoin KIC $62,777 $0.004270 14,701,000 LowVol 13.30% 23.28% 92.11%
931 VIP VIP Tokens VIP $61,850 $0.000741 83,450,403 LowVol 2.99% 69.50%
932 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 2.14% 61.98%
933 ATX Artex Coin ATX $60,670 $0.003230 18,781,750 LowVol 2.85% -14.63% -4.97%
934 KRONE Kronecoin KRONE $56,790 $0.015151 3,748,217 LowVol -2.56% -31.10% 37.43%
935 BSC BowsCoin BSC $56,766 $0.010228 5,550,102 LowVol 2.99% -6.16% 3.48%
936 FUZZ FuzzBalls FUZZ $56,675 $0.011734 4,829,945 LowVol 0.88% 31.76% 73.06%
937 CRT CRTCoin CRT $56,402 $0.711516 79,270 LowVol 3.16% -4.99% 35.60%
938 EGO EGO EGO $53,364 $0.000889 60,000,001 LowVol 2.99% -18.56% 35.60%
939 RBT Rimbit RBT $52,223 $0.000452 115,499,623 LowVol 4.19% -11.84% -20.84%
940 CXT Coinonat CXT $50,373 $0.005842 8,623,200 LowVol 2.98% -36.01% 1.69%
941 SPT Spots SPT $49,820 $0.002223 22,406,021 LowVol 2.99% -17.66% -24.36%
942 G3N G3N G3N $49,320 $0.006522 7,561,891 LowVol 2.99% -4.99% 35.60%
943 ORLY Orlycoin ORLY $48,890 $0.001334 36,646,779 LowVol 3.16% -22.27% 13.18%
944 IMPS ImpulseCoin IMPS $45,016 $0.002223 20,245,510 LowVol 2.99% -28.74% 7.05%
945 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 23.39%
946 DIBC DIBCOIN DIBC $43,862 $0.008772 5,000,000 LowVol 2.51% -18.54% -21.56%
947 PIE PIECoin PIE $43,750 $0.003261 13,415,733 LowVol 3.16% -18.96% -66.21%
948 UET Useless Ether… UET $43,482 $0.010965 3,965,716 LowVol 0.59% -2.90% 19.29%
949 SFC Solarflarecoin SFC $43,269 $0.003072 14,083,450 LowVol 2.67% -9.69% -38.20%
950 CESC CryptoEscudo CESC $42,722 $0.000296 144,105,100 LowVol 2.99% -4.99% -40.69%
951 SONG SongCoin SONG $42,462 $0.001304 32,565,300 LowVol 3.92% -0.75% 45.99%
952 TOR Torcoin TOR $42,275 $0.133706 316,179 LowVol 3.16% -4.89% -33.40%
953 PEX PosEx PEX $40,729 $0.016602 2,453,240 LowVol 2.85% -2.38% 38.06%
954 BENJI BenjiRolls BENJI $40,688 $0.002009 20,254,796 LowVol 0.46% -31.89% -20.31%
955 RUPX Rupaya RUPX $39,423 $0.006457 6,105,721 LowVol 0.24% -54.02% -59.11%
956 PULSE Pulse PULSE $38,152 $0.002668 14,298,972 LowVol 2.85% -41.74%
957 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,115 $0.005040 7,562,670 LowVol 3.16% -4.99% -18.63%
958 FLVR FlavorCoin FLVR $37,173 $0.001779 20,898,106 LowVol 3.16% -4.99%
959 HVCO High Voltage HVCO $36,323 $0.024310 1,494,171 LowVol 3.02% -5.91% 44.40%
960 ZNE Zonecoin ZNE $35,977 $0.013934 2,581,970 LowVol 2.85% 34.17%
961 STEPS Steps STEPS $35,891 $0.001927 18,625,017 LowVol 3.16% 2.93% -23.15%
962 BOAT BOAT BOAT $35,738 $0.001927 18,547,845 LowVol 3.16% -13.09% 1.34%
963 ICON Iconic ICON $35,154 $0.059293 592,894 LowVol 2.99% -8.87% -1.17%
964 ZYD Zayedcoin ZYD $35,055 $0.005614 6,243,840 LowVol 0.18% -7.96% 10.00%
965 EREAL eREAL EREAL $33,110 $0.000484 68,427,562 LowVol 0.59% 7.13% -23.13%
966 VLTC Vault Coin VLTC $33,033 $0.001089 30,345,030 LowVol 2.77% -26.77% -13.55%
967 PLNC PLNcoin PLNC $32,932 $0.001927 17,089,600 LowVol 2.99% -4.99% 47.09%
968 BNX BnrtxCoin BNX $32,533 $0.001226 26,525,501 LowVol 3.31% -23.84% 23.84%
969 IMX Impact IMX $32,466 $0.000296 109,509,104 LowVol 2.99% -4.99% 171.20%
970 FRAZ Frazcoin FRAZ $31,454 $0.003409 9,227,698 LowVol 2.85% 352.99% 759.80%
971 PLACO PlayerCoin PLACO $31,236 $0.000889 35,120,000 LowVol 2.85% 3.71% 56.84%
972 SLEVIN Slevin SLEVIN $31,129 $0.000445 70,000,000 LowVol 3.16% -37.48% 10.69%
973 BIOS BiosCrypto BIOS $30,865 $0.001482 20,821,709 LowVol 2.99% -40.62% -32.20%
974 MILO MiloCoin MILO $30,389 $0.002816 10,789,954 LowVol 3.16% 57.52% 27.29%
975 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
976 DLISK DAPPSTER DLISK $30,242 $0.000302 100,000,000 LowVol -3.08% -7.71%
977 RIDE Ride My Car RIDE $30,025 $0.000296 101,276,976 LowVol 3.16% -36.66% -20.16%
978 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,800 LowVol 45.84%
979 XOC Xonecoin XOC $29,894 $0.071175 420,000 LowVol -2.94%
980 WBB Wild Beast Block WBB $28,437 $0.168985 168,284 LowVol 2.85% -16.35% 13.91%
981 KNC KingN Coin KNC $28,172 $14.03 2,008 LowVol 2.99% -26.61% -19.97%
982 ALTC Antilitecoin ALTC $28,027 $0.000889 31,512,613 LowVol 2.99% -4.99% 35.60%
983 GRIM Grimcoin GRIM $27,465 $0.001408 19,503,517 LowVol -38.16% -45.32% -35.99%
984 LIR LetItRide LIR $26,899 $0.000741 36,293,212 LowVol 2.99% -20.83% -2.85%
985 OS76 OsmiumCoin OS76 $26,770 $0.029943 894,026 LowVol 2.85% -3.56% -10.15%
986 CAB Cabbage CAB $26,459 $0.002520 10,499,996 LowVol 3.02% -10.82% -3.95%
987 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol 0.72% -8.16%
988 CASH Cashcoin CASH $25,535 $0.000553 46,158,242 LowVol -67.69% -77.60%
989 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $24,917 $0.033056 753,776 LowVol 2.85% -4.99% -1.73%
990 BIOB BioBar BIOB $23,896 $0.026978 885,756 LowVol 3.16% -4.99% 23.39%
991 VRS Veros VRS $23,355 $0.000048 486,609,040 LowVol -45.08% -64.53% -17.43%
992 SCS Speedcash SCS $23,287 $0.088940 261,831 LowVol 3.16% -6.40% 33.59%
993 DIX Dix Asset DIX $22,155 $2.2e-07 100,000,000,000 LowVol 3.59% -22.98% 12.82%
994 TRADE Tradecoin TRADE $22,017 $0.002809 7,837,954 LowVol
995 IBANK iBank IBANK $21,470 $0.004743 4,526,324 LowVol 3.16% -11.18% 102.44%
996 ROOFS Roofs ROOFS $19,580 $0.000151 130,000,000 LowVol 2.96% -3.46% -46.46%
997 JS JavaScript Token JS $19,343 $0.002420 7,991,996 LowVol 0.39% 5.55% 0.55%
998 ELS Elysium ELS $18,998 $0.004743 4,005,012 LowVol 2.99% -1.93% 23.98%
999 CRTM Corethum CRTM $17,881 $0.007152 2,500,000 LowVol 0.39% -47.21% 64.21%
1000 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 36.17% -18.45%
1001 TSTR Tristar Coin TSTR $16,396 $0.003261 5,027,857 LowVol 3.16% 30.21% -44.25%
1002 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 -1.83% 31.27%
1003 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $16,006 $0.001183 13,532,750 LowVol -8.40% -12.77% 57.92%
1004 SLFI Selfiecoin SLFI $15,984 $0.000148 107,829,281 LowVol 3.02% -4.99% 35.60%
1005 GEERT GeertCoin GEERT $15,839 $0.003111 5,091,200 LowVol 3.04% -5.87% 41.82%
1006 GBT GameBet Coin GBT $15,759 $0.000741 21,262,780 LowVol 3.16% -42.98% -12.46%
1007 JOBS JobsCoin JOBS $15,716 $0.000148 106,019,270 LowVol 2.85% -52.50% -32.20%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $14,851 $8.60 1,727 LowVol 3.16% -4.99% -5.45%
1009 ARGUS Argus ARGUS $13,573 $0.011820 1,148,324 LowVol 3.16% -41.41% 156.81%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $13,549 $0.009783 1,384,879 LowVol 2.85% -34.68% 29.25%
1011 LVPS LevoPlus LVPS $13,235 $0.008746 1,513,256 LowVol 2.99% -17.57% 12.72%
1012 DAS DAS DAS $12,727 $0.004694 2,711,177 LowVol -61.53%
1013 MGM Magnum MGM $12,246 $0.003094 3,957,556 LowVol -0.84% -27.42%
1014 VTA Virtacoin VTA $11,094 $0.000002 5,201,310,113 LowVol 0.27% -93.72% -84.68%
1015 SANDG Save and Gain SANDG $10,903 $0.003558 3,064,800 LowVol 2.85% -0.86%
1016 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol -1.42%
1017 VOLT Bitvolt VOLT $8,961 $0.000593 15,112,554 LowVol 2.99% -36.66% -2.04%
1018 NODC NodeCoin NODC $7,464 $0.004447 1,678,439 LowVol 3.16% -26.92% -18.71%
1019 ULA Ulatech ULA $7,396 $0.037058 199,586 LowVol 2.99% -4.99% 112.46%
1020 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,467 $0.030532 211,827 LowVol 2.86% -2.77% 49.54%
1021 CCM100 CCMiner CCM100 $6,454 $0.001921 3,360,417 LowVol 2.86% -39.48% -25.89%
1022 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,682,575 LowVol -12.23%
1023 CONX Concoin CONX $5,861 $0.007874 744,266 LowVol 2.99% -14.46% 25.76%
1024 WBC WalletBuilder… WBC $5,567 $0.296084 18,804 LowVol 1.70% -6.44%
1025 SOJ Sojourn SOJ $4,747 $0.009783 485,214 LowVol 29.40% 483.33% 876.02%
1026 NANOX Project-X NANOX $4,165 $53215.50 0.078264 LowVol 2.99% -24.04% -31.84%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,677 $0.002668 1,377,917 LowVol 2.99% 0.60% 28.13%
1028 LEX Lex4All LEX $3,611 $0.003611 1,000,000 LowVol 3.14% 1.94%
1029 XNG Enigma XNG $3,450 $0.207526 16,627 LowVol 6.48% 21.79% 26.59%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $2,591 $0.000445 5,826,388 LowVol 2.85% 42.35% 103.40%
1031 TOKEN SwapToken TOKEN $1,596 $1e-07 15,320,585,365 LowVol 0.24% -19.86% 17.04%
1032 EBT Ebittree Coin EBT $1,418 $0.001121 1,264,511 LowVol 2.99% -4.13% 412.90%
1033 ABN Abncoin ABN $719 $0.010624 67,700 LowVol -15.00% -32.09% -13.70%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol 1.07%
1035 DMB Digital Money… DMB $441 $0.001046 421,300 LowVol 2.94% -6.32% 19.60%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -0.13%
1037 CALC CaliphCoin CALC $113 $0.001300 87,140 LowVol 2.58% 19.07% 39.40%
1038 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol 1.70% -68.50%
1039 FAL Falcoin FAL $58 $0.000296 196,766 LowVol 2.85% 90.02% 156.95%
1040 APW AppleCoin APW $12 $0.000148 81,438 LowVol 2.99% -4.99% 35.60%
1041 CMT CyberMiles CMT $0.249163 $21,341,800 3.96% 54.23%
1042 ATMC ATMCoin ATMC $3.70 $10,482,000 0.00% -2.78% 25.52%
1043 BCD Bitcoin Diamo… BCD $33.68 $6,048,360 2.33% -1.91% -29.16%
1044 ERO Eroscoin ERO $0.148217 $5,297,860 2.00% -11.01%
1045 ETN Electroneum ETN $0.107293 $5,251,610 2.67% 3.29% 91.43%
1046 NULS Nuls NULS $0.869556 $3,101,960 4.14% -4.61% 77.47%
1047 FRGC Fargocoin FRGC $10.50 $3,061,580 0.53% -1.35% 3.61%
1048 AI POLY AI AI $17.81 $2,113,390 2.83% 2.60% 12.63%
1049 REC Regalcoin REC $32.30 $1,969,560 4.92% -4.21% -38.03%
1050 ORME Ormeus Coin ORME $3.14 $1,411,590 7.79% -6.04% 17.22%
1051 CLUB ClubCoin CLUB $3.47 $1,408,170 4.03% 1.40% -37.85%
1052 FRST FirstCoin FRST $15.51 $1,074,650 2.31% -0.53% -6.83%
1053 GRX GOLD Reward T… GRX $4.99 $1,007,410 1.51% -3.49% 16.42%
1054 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.45 $944,725 2.66% -6.11% 39.19%
1055 THS TechShares THS $0.933636 $726,256 0.00% 5.19% 6.41%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $197.38 $710,850 -1.17% -1.58% -12.52%
1057 XIN Infinity Econ… XIN $0.029350 $649,613 6.62% -3.10% -9.78%
1058 STC Santa Coin STC $0.711338 $587,068 21.34% 31.72%
1059 WC WINCOIN WC $0.703501 $391,041 2.39% -5.44% -4.80%
1060 BTE BitSerial BTE $6.67 $381,167 4.43% -4.57% 30.22%
1061 BOT Bodhi BOT $0.419922 $371,829 0.75% -0.36% -6.91%
1062 BWK Bulwark BWK $3.49 $276,303 4.59%
1063 ADK Aidos Kuneen ADK $29.04 $268,886 3.16% 30.21% -4.92%
1064 TSL Energo TSL $0.029783 $253,516 2.05% -7.05% -2.55%
1065 UGT UG Token UGT $0.456703 $240,998 0.68% 8.14% 1.53%
1066 GBG Golos Gold GBG $0.147297 $225,856 3.52% 5.90% 4.62%
1067 XCPO Copico XCPO $0.020763 $183,477 10.50% -27.88% -5.17%
1068 BSR BitSoar BSR $0.192702 $171,994 -3.47% -6.50% -10.07%
1069 XID Sphre AIR XID $0.172308 $166,132 0.84% -7.01% 16.90%
1070 XYLO XYLO XYLO $0.428377 $156,315 7.18% -88.42%
1071 LLT LLToken LLT $0.347738 $150,134 -1.01% -7.01% 4.01%
1072 BTU Bitcoin Unlim… BTU $89.15 $137,322 -10.08% -10.04% -33.21%
1073 CAPP Cappasity CAPP $0.022384 $130,912 13.94% 0.08%
1074 RYZ ANRYZE RYZ $0.016401 $116,972 -7.32% -1.19% -27.98%
1075 INF InfChain INF $0.011859 $100,028 2.85% -3.79% 32.59%
1076 BTCM BTCMoon BTCM $0.035888 $94,321 -3.89% -4.22% 262.17%
1077 SBC StrikeBitClub SBC $0.619612 $84,141 2.99%
1078 ICX ICON ICX $1.75 $77,126 0.87% -0.82% 10.80%
1079 B3 B3Coin B3 $0.000073 $71,507 -4.24% -4.44% 47.92%
1080 SUR Suretly SUR $2.72 $61,839 0.39% 12.77% -17.55%
1081 DSR Desire DSR $0.307469 $59,309 5.78% 33.62% 19.81%
1082 BT2 BT2 [CST] BT2 $140.17 $58,671 1.77% -44.76% -9.28%
1083 QBT Qbao QBT $0.222421 $53,254 1.99% 0.75%
1084 MSD MSD MSD $0.009037 $49,045 2.74% 9.35% -29.44%
1085 SNOV Snovio SNOV $0.004294 $40,728 2.74%
1086 SEND Social Send SEND $0.059293 $30,032 -6.16% -20.55%
1087 OXY Oxycoin OXY $0.137190 $28,402 5.17% 26.13% 1.53%
1088 WISH MyWish WISH $0.166852 $27,587 1.24% 32.26% 10.64%
1089 BT1 BT1 [CST] BT1 $13703.60 $24,847 2.12% -12.69% 26.87%
1090 SKR Sakuracoin SKR $0.011259 $23,381 -1.83% 60.93% 803.71%
1091 GLS GlassCoin GLS $0.592930 $17,091 2.85% -26.72% -40.88%
1092 VASH VPNCoin VASH $0.005485 $16,037 3.02% -9.26% 10.67%
1093 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.052439 $13,792 0.59% 5.55% -4.85%
1094 EVR Everus EVR $1.43 $12,197 2.91% -5.73% -24.94%
1095 FOR FORCE FOR $0.012208 $11,925 46.84% 25.96% 107.75%
1096 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006674 $11,341 -3.00% 16.64% 71.98%
1097 BCDN BlockCDN BCDN $0.081996 $9,960 -0.57% 7.42%
1098 HAT Hawala.Today HAT $0.309868 $9,721 0.39% 25.22% 79.69%
1099 NUKO Nekonium NUKO $0.075599 $8,963 14.03% 36.57%
1100 XID International… XID $0.009932 $8,885 3.16% -6.39% 46.55%
1101 BPL Blockpool BPL $0.172562 $8,763 2.99% -18.12% 57.15%
1102 MCR Macro MCR $1.25 $8,760 2.64% -22.74% -39.33%
1103 MGC MergeCoin MGC $0.012303 $8,289 3.16% -4.99% -3.13%
1104 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002631 $8,127 -4.08% 1.91% 8.47%
1105 DEUS DeusCoin DEUS $0.278677 $7,706 1.45% -10.70% -22.87%
1106 ETT EncryptoTel [… ETT $0.086554 $7,697 2.93% -2.55% -30.88%
1107 PLX PlexCoin PLX $0.036234 $7,532 12.16% 25.04% -73.71%
1108 TER TerraNova TER $5.82 $7,469 4.09% 17.17% 233.38%
1109 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.087013 $7,188 2.99% -1.61% 24.20%
1110 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004766 $7,110 -18.40% -11.57% 72.43%
1111 COR CORION COR $0.807364 $6,990 11.68% 8.57% -4.66%
1112 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.008394 $6,986 5.90% -42.77% 141.64%
1113 SND Sand Coin SND $0.649408 $6,615 3.50% -23.22% -0.60%
1114 AKY Akuya Coin AKY $0.106579 $6,415 -5.66% -10.40% -21.87%
1115 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003428 $6,355 6.17% -9.68% 35.33%
1116 MOTO Motocoin MOTO $0.008351 $6,346 -16.74% 15.08% 225.08%
1117 EDRC EDRCoin EDRC $0.069212 $5,780 2.99% 21.47% 16.75%
1118 BOS BOScoin BOS $1.19 $5,600 2.99% -9.04% 12.62%
1119 TIE TIES Network TIE $0.119141 $5,496 0.59% 19.90% 19.46%
1120 BON Bonpay BON $1.62 $5,339 2.12% -13.89%
1121 DGPT DigiPulse DGPT $0.965472 $5,197 -18.24% -26.24% -2.11%
1122 VIU Viuly VIU $0.013141 $5,153 -0.25% 1.45% 62.78%
1123 TCOIN T-coin TCOIN $0.000296 $4,971 2.85% 44.45% 17.18%
1124 ONG onG.social ONG $0.319402 $4,755 72.47% 96.43% 0.70%
1125 SHND StrongHands SHND $2.3e-08 $4,698 -2.38% 7.15% 1.13%
1126 PEC Peacecoin PEC $0.116955 $4,121 2.85% 94.58% 53.25%
1127 XQN Quotient XQN $0.008449 $3,898 1.21% 29.54% 71.95%
1128 TRIA Triaconta TRIA $9.53 $3,866 0.39% 32.76% 19.87%
1129 ACC AdCoin ACC $0.094278 $3,416 6.29% -2.75% 17.98%
1130 DAY Chronologic DAY $4.58 $3,257 -9.36% 22.08% 15.74%
1131 DMC DynamicCoin DMC $0.002402 $2,850 17.36% 15.55% -80.41%
1132 ABC Alphabit ABC $23.22 $2,822 2.84% 48.80% 24.38%
1133 IBTC iBTC IBTC $0.012347 $2,802 0.39% 14.08% 180.88%
1134 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.083881 $2,721 11.66% 4.43% -8.13%
1135 PNX Phantomx PNX $0.017042 $2,664 2.86% 4.55% -9.19%
1136 DFS DFSCoin DFS $0.005093 $2,663 3.35% -5.00% -38.05%
1137 FRD Farad FRD $0.093621 $2,602 1.84% 8.82% -26.61%
1138 HYTV Hyper TV HYTV $0.003814 $2,535 0.39% -26.05% -5.82%
1139 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.306856 $2,429 0.42% 6.16% 55.04%
1140 WILD Wild Crypto WILD $0.131998 $2,265 0.43% -1.08% 24.81%
1141 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.116066 $2,209 33.78% 28.26% 16.93%
1142 MINEX Minex MINEX $0.015728 $2,138 3.01% -29.43% -21.37%
1143 PCN PeepCoin PCN $0.000148 $2,137 2.99% -4.99% 138.55%
1144 GARY President Joh… GARY $0.148084 $2,065 2.99% 34.25% -15.43%
1145 XOT Internet of T… XOT $2075.24 $2,031 3.02% -4.99% -3.93%
1146 SAK Sharkcoin SAK $0.001783 $2,026 2.91% -15.87% -31.07%
1147 EGOLD eGold EGOLD $0.021452 $2,017 0.39% 179.30% 113.60%
1148 ACN Avoncoin ACN $0.001038 $1,940 62.69% 66.26% 170.23%
1149 FLASH Flash FLASH $0.006078 $1,911 3.16% -2.73% 17.37%
1150 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005040 $1,793 2.85% -10.36% 31.71%
1151 ZSE ZSEcoin ZSE $0.019680 $1,656 3.04% 103.43% 86.16%
1152 ZBC Zilbercoin ZBC $0.030947 $1,638 13.39% -8.09% -19.43%
1153 PRES President Trump PRES $0.004209 $1,553 -18.28% -26.85% -7.49%
1154 HNC Huncoin HNC $0.002372 $1,535 2.99% -5.65% 5.65%
1155 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.04 $1,482 2.85% -5.09% -18.88%
1156 OX OX Fina OX $0.000281 $1,362 3.08% 77.26% 70.75%
1157 MKR Maker MKR $429.05 $1,339 1.06% 6.73% 11.64%
1158 BTBc Bitbase BTBc $0.005188 $1,311 2.85% 42.26% 57.53%
1159 B2B B2B B2B $0.343715 $1,259 0.69% -7.32% -6.63%
1160 MGC GulfCoin MGC $0.001779 $1,231 3.16% -18.76% -44.46%
1161 EBIT eBIT EBIT $0.003146 $1,178 0.59% 39.31% 269.23%
1162 XRY Royalties XRY $0.000155 $1,171 3.36% 8.83% -88.46%
1163 BLX Blockchain Index BLX $3.50 $1,102 2.66% 4.83% 27.95%
1164 STU bitJob STU $0.040715 $1,067 3.27% 10.17% 31.28%
1165 APC AlpaCoin APC $0.023569 $1,044 2.85% -11.68% -35.05%
1166 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003113 $1,031 13.62% -3.36% 35.90%
1167 MCI Musiconomi MCI $0.032771 $1,019 0.70% -1.51% -0.22%
1168 RCN Rcoin RCN $0.000148 $1,006 3.16% -4.99% 35.60%
1169 SISA SISA SISA $0.014654 $969 3.17% 62.76% 8.69%
1170 EVC EventChain EVC $0.147778 $879 0.59% 63.59% 21.05%
1171 MAGE MagicCoin MAGE $13.35 $845 2.85% -24.33%
1172 CASH Cash Poker Pro CASH $0.047672 $776 0.59% -13.99% 2.62%
1173 EUSD eUSD EUSD $0.000229 $758 0.59% 1.32% 0.73%
1174 UR UR UR $0.000918 $652 3.02% 10.01% 68.82%
1175 EFYT Ergo EFYT $17.10 $650 1.46% 21.95% 85.74%
1176 BSN Bastonet BSN $0.001038 $647 2.85% 10.84% -0.25%
1177 CC CyberCoin CC $0.000296 $595 3.16% 90.02% 88.91%
1178 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $551 0.39% 58.32% 211.94%
1179 FUDD DimonCoin FUDD $0.001430 $513 0.59% 5.19% 21.42%
1180 FRN Francs FRN $0.032524 LowVol 2.30% -13.76% 17.26%
1181 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol -15.36% -4.84% 23.66%
1182 PLC PlusCoin PLC $0.000572 LowVol 0.39% 2.14% -6.57%
1183 VULC Vulcano VULC $0.007722 LowVol 2.85% -28.50% 7.74%
1184 ELC Elacoin ELC $0.075170 LowVol -41.97% -20.75% -10.49%
1185 OCOW OCOW OCOW $0.000889 LowVol 2.85% -81.51%
1186 NAMO NamoCoin NAMO $0.000189 LowVol -17.41% -26.30% -5.64%
1187 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001283 LowVol 3.27% -25.23% 46.75%
1188 XAU Xaucoin XAU $0.039282 LowVol 2.99% -18.73%
1189 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002965 LowVol 2.99% -20.83%
1190 KARMA Karmacoin KARMA $0.000148 LowVol 2.99% -5.09% 35.53%
1191 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000296 LowVol 2.85% -4.99% -39.09%
1192 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001779 LowVol 2.99% -44.49% -12.45%
1193 QBT Cubits QBT $0.004168 LowVol 2.22% 28.21% -42.67%
1194 RHFC RHFCoin RHFC $0.001187 LowVol 2.98% 51.35%
1195 GAY GAY Money GAY $0.011618 LowVol 4.99% -48.72% 35.53%
1196 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002520 LowVol 2.99% -23.09% -14.41%
1197 PRM PrismChain PRM $0.001631 LowVol 3.16% -19.61% 31.02%
1198 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol 2.57% 24.80% 67.08%
1199 FFC FireFlyCoin FFC $0.000286 LowVol 98.46% 83.14% 142.96%
1200 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000148 LowVol 2.99% -6.20% -32.20%
1201 EAG EA Coin EAG $2.96 LowVol 2.85% 46.17% -4.50%
1202 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003706 LowVol 2.99% -20.83% 1.77%
1203 SWP Swapcoin SWP $0.109603 LowVol 0.59% 5.51% -4.26%
1204 MARX MarxCoin MARX $0.001160 LowVol 11.88% 2.19% 46.88%
1205 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.002232 LowVol 2.99% 75.54% 103.08%
1206 FUTC FutCoin FUTC $0.002372 LowVol 2.85% -39.26% 35.60%
1207 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000380 LowVol 0.39% 2.59%
1208 COUPE Coupecoin COUPE $0.000102 LowVol 31.13% -1.34% 347.73%
1209 OPES Opescoin OPES $0.002965 LowVol 3.16%
1210 ACES Aces ACES $0.000161 LowVol 2.99% 3.35% 42.73%
1211 HIGH High Gain HIGH $0.000296 LowVol 2.85% -52.50% -54.80%
1212 OP Operand OP $0.001038 LowVol 2.85% -26.11% 5.63%
1213 HCC Happy Creator… HCC $0.000593 LowVol 3.16% -4.99% -8.10%
1214 GRN Granite GRN $0.017491 LowVol 2.99% 36.22% 128.48%
1215 ANI Animecoin ANI $0.000148 LowVol 2.99% -52.50% -11.12%
1216 BEST BestChain BEST $0.003597 LowVol 4.07% 109.58% 180.94%
1217 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000889 LowVol 3.16% 42.51% 6.49%
1218 INDIA India Coin INDIA $0.000296 LowVol 2.85% -4.99% 18.43%
1219 MAVRO Mavro MAVRO $0.019567 LowVol 3.16% -29.94% 44.88%
1220 CBD CBD Crystals CBD $0.002668 LowVol 2.85% 75.62%
1221 BIT First Bitcoin BIT $0.008005 LowVol 2.85% -14.49% -34.92%
1222 PRIMU Primulon PRIMU $0.000148 LowVol 2.85% -4.99% -31.68%
1223 GAIN UGAIN GAIN $0.002075 LowVol 2.85% 10.84% 279.67%
1224 DASHS Dashs DASHS $0.055587 LowVol 3.16% -4.74% 25.06%
1225 DBG Digital Bulli… DBG $0.003706 LowVol 2.85% -32.21% -41.55%
1226 WIC Wi Coin WIC $0.002668 LowVol -5.85% 2.83% -15.27%
1227 LDCN LandCoin LDCN $0.001669 LowVol 40.07% -12.83% 8.38%
1228 CYC Cycling Coin CYC $0.001334 LowVol 3.16% -14.49% -43.01%
1229 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.051857 LowVol 3.14% 1.94% 42.78%
1230 TODAY TodayCoin TODAY $0.001334 LowVol 3.16% 22.15%
1231 VOYA Voyacoin VOYA $3.01 LowVol 3.16% 7.14% 99.67%
1232 STEX STEX STEX $1.13 LowVol 3.63% -18.03% 84.18%
1233 CME Cashme CME $0.000148 LowVol 2.99% -4.99% -1.04%
1234 TELL Tellurion TELL $0.000210 LowVol 17.05% 21.84% 83.09%
1235 KASHH KashhCoin KASHH $0.000148 LowVol 2.85% -5.09% 102.38%
1236 YES Yescoin YES $0.000145 LowVol 2.98% -3.72% 247.43%
1237 LTH LAthaan LTH $0.000741 LowVol 3.16% -40.62% 35.60%
1238 AIB Advanced Inte… AIB $0.009254 LowVol 0.82% -25.06% 108.33%
1239 NTC Natcoin NTC $0.101539 LowVol 2.85% -2.41% -46.23%
1240 GUC GoldUnionCoin GUC $0.069669 LowVol 2.99% -22.43%
1241 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003558 LowVol -25.20% 62.87% -28.02%
1242 TEAM TeamUp TEAM $0.000296 LowVol 2.99% -4.99% -9.60%
1243 AV AvatarCoin AV $0.054698 LowVol 5.57% 4.96% 75.72%
1244 SKC Skeincoin SKC $0.031129 LowVol 2.99% 26.44% 207.36%
1245 STARS StarCash Network STARS $0.091459 LowVol 2.85% -74.01% -66.59%
1246 BXC Bitcedi BXC $0.004062 LowVol 5.85% -20.13% 40.63%
1247 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000296 LowVol 2.99% -4.99% -9.60%
1248 MONETA Moneta MONETA $0.000593 LowVol 3.16% 42.98%
1249 TOP TopCoin TOP $0.000384 LowVol -0.69% -15.93% 16.76%
1250 CYDER Cyder CYDER $0.000296 LowVol 2.85% -4.99% 35.60%
1251 EXRN EXRNchain EXRN $9.5e-07 LowVol 0.39% -29.64% 3.98%
1252 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000148 LowVol 3.16% -4.99% 22.32%
1253 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006226 LowVol 2.85% -21.76% 72.58%
1254 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002075 LowVol 2.99% -23.31% 34.40%
1255 BIRDS Birds BIRDS $0.000148 LowVol 2.98% -5.07% 35.48%
1256 X2 X2 X2 $0.000296 LowVol 3.02% 33.57% 171.48%
1257 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 9.06% 2.46% -78.85%
1258 LKC LinkedCoin LKC $0.000445 LowVol 2.85% 42.51% 307.23%
1259 POKE PokeCoin POKE $0.000148 LowVol 3.16% -4.99%
1260 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004447 LowVol 3.02% 25.19% -25.12%
1261 WINK Wink WINK $0.000161 LowVol 2.99% -48.36% -46.39%
1262 REGA Regacoin REGA $0.000889 LowVol 2.99% -41.71% -49.15%
1263 SFE SafeCoin SFE $0.000148 LowVol 3.16% -4.99% 35.60%
1264 BGR Bongger BGR $0.000179 LowVol 3.80% -15.79% 12.44%
1265 IFC Infinitecoin IFC $0.000017 LowVol 2.82% 21.24% 12.12%
1266 TCR TheCreed TCR $0.000296 LowVol 2.85% -4.99% -32.20%
1267 SJCX Storjcoin X SJCX $0.261594 LowVol 2.19% -8.19% -28.58%
1268 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000445 LowVol 2.99% -4.99% -25.49%
1269 BITOK Bitok BITOK $0.000148 LowVol 3.16% 35.60%
1270 AXIOM Axiom AXIOM $0.021790 LowVol 2.99% -4.99% 30.28%
1271 HDLB HODL Bucks HDLB $0.048917 LowVol 2.99% -8.33% 9.21%
1272 ASN Aseancoin ASN $0.009042 LowVol 3.16% 37.99% -42.34%
1273 MBL MobileCash MBL $0.000593 LowVol 3.02% -4.99% 80.80%
1274 YEL Yellow Token YEL $0.005449 LowVol 0.39% 5.55% -63.12%
1275 DISK DarkLisk DISK $0.001186 LowVol -0.52% -4.99% 116.96%
1276 LEPEN LePen LEPEN $0.000140 LowVol 2.97% 71.50% 23.76%
1277 IRL IrishCoin IRL $0.002965 LowVol 3.16% 18.76% 36.44%
1278 PAYP PayPeer PAYP $0.000148 LowVol 3.16% 35.25%
1279 10MT 10M Token 10MT $0.002330 LowVol 2.98%
1280 QBC Quebecoin QBC $0.002372 LowVol 3.16% -4.99% 27.63%
1281 DON Donationcoin DON $0.000615 LowVol 2.46% 31.39% 15.80%
1282 9COIN 9COIN 9COIN $0.003706 LowVol 3.16% -4.99% 59.27%
1283 MAGN Magnetcoin MAGN $0.586141 LowVol 2.81% -6.42% 27.65%
1284 GOLF Golfcoin GOLF $0.000148 LowVol 2.99% 35.65%
1285 NBIT netBit NBIT $0.050034 LowVol 3.02% -21.13% 23.84%
1286 IQT iQuant IQT $0.162908 LowVol 3.16% -8.22% -6.64%
1287 TERA TeraCoin TERA $0.000148 LowVol 3.16% -4.99%
1288 MEN PeopleCoin MEN $0.000148 LowVol 3.16% -4.99% 35.27%
1289 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004299 LowVol 2.85% 37.62% 31.69%
1290 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol 3.02% 4.70% -47.01%
1291 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008746 LowVol 3.16% 40.14% 40.12%
1292 TRICK TrickyCoin TRICK $0.012600 LowVol 2.85% 19.57%
1293 TURBO TurboCoin TURBO $0.000148 LowVol 2.99%
1294 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.331300 LowVol 2.85% 1.02%
1295 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000190 LowVol 0.39% 40.02% 38.97%
1296 WA WA Space WA $0.021642 LowVol 2.99% -3.67% 22.29%
1297 WOW Wowcoin WOW $0.000153 LowVol 0.24% -1.96% 39.85%
1298 OMC Omicron OMC $0.157126 LowVol 2.85% -5.25% 26.50%
1299 PRN Protean PRN $0.000140 LowVol -2.41% -0.43% 823.39%
1300 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000148 LowVol 2.99% 35.28%
1301 ANTX Antimatter ANTX $0.000148 LowVol 3.16% -4.71% 35.60%
1302 PDG PinkDog PDG $0.000296 LowVol 2.99% 90.02%
1303 UTA UtaCoin UTA $0.002816 LowVol 2.99% -4.99% -0.39%
1304 QORA Qora QORA $0.264832 LowVol 3.16% -4.99% 30.33%
1305 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol 18.99%
1306 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 1.49%
1307 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -0.69% -4.51%
1308 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol -1.70% 40.30%
1309 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 2.44%
1310 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol 2.07%
1311 EGG EggCoin EGG $0.054418 LowVol -7.73% 30.73%
1312 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 1.60% 52.85%
1313 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol -7.37% 89.80%
1314 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol
1315 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1316 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 7.23%
1317 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol 1.82%
1318 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 2.44% 17.84%
1319 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol 0.87% -9.27%
1320 GBRC Global Busine… GBRC $0.000288 LowVol 0.05% -7.73%
1321 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol 34.70%
1322 XDE2 XDE II XDE2 $2.06 LowVol -9.23%
1323 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol 1.10% -7.11% 42.44%
1324 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.08%
1325 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.29%
1326 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.105702 LowVol -3.22% 7.38%
1327 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol
1328 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol
1329 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1330 FAP FAPcoin FAP $0.010651 LowVol 16.01% 71.57%
1331 UNC UNCoin UNC $0.000149 -4.70% 36.15%
1332 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1333 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 -0.36% 59.68%
1334 FC Facecoin FC $0.003480 -8.70%
1335 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -24.75%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654 1.77%
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 -0.55% 27.80%

Quay lại phần 1

Phản hồi