Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 3h ngày 10/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 3h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 3h ngày 10/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $14461.60 trên tổng giá trị $241,950,333,879

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $472.69 trên tổng giá trị $45,490,488,690

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1375.17 trên tổng giá trị $23,166,818,595

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.54 trên tổng giá trị $12,613,397,243

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.244571 trên tổng giá trị $9,474,471,394

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng GLT GlobalToken (GLT) đang có giá hiện tại $0.012558 trên tổng giá trị $329,732 đã biến động tăng 253.16% trong 1h qua

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.027722 trên tổng giá trị $327,725 đã biến động tăng 157.99% trong 1h qua

    + Đồng AERM Aerium (AERM) đang có giá hiện tại $0.205542 trên tổng giá trị $149,919 đã biến động tăng 115.30% trong 1h qua

    + Đồng GOOD Goodomy (GOOD) đang có giá hiện tại $0.001750 trên tổng giá trị $772,272 đã biến động tăng 77.71% trong 1h qua

    + Đồng RC RussiaCoin (RC) đang có giá hiện tại $0.323729 trên tổng giá trị $2,712,160 đã biến động tăng 53.75% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.170528 trên tổng giá trị $267,902 đã biến động tăng 464.35% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.007609 trên tổng giá trị $3,692 đã biến động tăng 356.03% trong 24h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003332 trên tổng giá trị $30,747 đã biến động tăng 346.84% trong 24h qua

    + Đồng GLT GlobalToken (GLT) đang có giá hiện tại $0.012558 trên tổng giá trị $329,732 đã biến động tăng 323.76% trong 24h qua

    + Đồng VPRC VapersCoin (VPRC) đang có giá hiện tại $0.000099 trên tổng giá trị $77,052 đã biến động tăng 225.22% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.390725 trên tổng giá trị $29,544,476 đã biến động tăng 1515.04% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000145 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1237.86% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.027722 trên tổng giá trị $327,725 đã biến động tăng 988.16% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.011529 trên tổng giá trị đã biến động tăng 827.55% trong 7 ngày qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003332 trên tổng giá trị $30,747 đã biến động tăng 760.80% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 3h ngày 10/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CJ Cryptojacks CJ $123,039 $0.000303 406,568,581 $1,938 -0.17% -1.95% -12.99%
702 CACH CacheCoin CACH $121,846 $0.029045 4,195,132 $3,400 -0.22% 20.25% -13.07%
703 ACP AnarchistsPrime ACP $118,923 $0.027060 4,394,874 $4,600 -0.21% -11.96% -23.72%
704 GPU GPU Coin GPU $118,290 $0.002922 40,477,042 $714 -0.68% -8.28% 28.01%
705 MAR Marijuanacoin MAR $116,487 $0.076542 1,521,867 $1,578 -0.17% 0.47% 16.59%
706 MONK Monkey Project MONK $115,451 $1.09 105,797 $13,439 -0.19% -24.99% -79.89%
707 BITGOLD bitGold BITGOLD $114,117 $1429.80 79.8131 $3,239 -1.33% -20.09% 0.15%
708 EAGLE EagleCoin EAGLE $113,695 $0.054311 2,093,421 $35,838 2.01% 12.20% -37.36%
709 BITEUR bitEUR BITEUR $112,941 $1.23 91,497 $31,427 -2.10% 2.91% -0.33%
710 SCRT SecretCoin SCRT $107,843 $0.025503 4,228,672 $10,231 0.08% -0.20% 40.35%
711 XCXT CoinonatX XCXT $107,099 $0.006649 16,107,534 $845 -0.18% -36.16% -17.73%
712 BAS BitAsean BAS $106,371 $0.021274 5,000,000 $517 2.92% -3.37% 2.41%
713 VUC Virta Unique … VUC $105,672 $0.001718 61,504,975 $1,061 -0.29% -9.97% 8.44%
714 NRO Neuro NRO $105,094 $0.002753 38,172,497 $773 -0.22% 5.22% 45.39%
715 TAJ TajCoin TAJ $102,222 $0.012670 8,068,277 $1,791 -0.20% -26.49% 2.48%
716 CF Californium CF $94,846 $0.039413 2,406,456 $1,636 -13.88% -22.97% 39.22%
717 EGAS ETHGAS EGAS $92,129 $0.009070 10,157,540 $600 2.92% 14.49% 77.23%
718 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $89,834 $0.011187 8,030,000 $760 -2.12% -12.66% -40.50%
719 HXX Hexx HXX $88,288 $0.059390 1,486,592 $576 2.61% -31.78% 29.66%
720 EOT EOT Token EOT $87,742 $0.010621 8,260,903 $510 24.97% 10.67% -16.62%
721 WOMEN WomenCoin WOMEN $86,728 $0.001961 44,220,400 $2,017 -3.94% -22.26% -17.01%
722 SGR Sugar Exchange SGR $82,891 $0.023683 3,500,000 $1,199 -0.16% -29.20% -36.04%
723 PONZI PonziCoin PONZI $80,979 $0.094041 861,099 $5,927 28.99% 56.36% 163.21%
724 300 300 Token 300 $80,377 $267.92 300 $913 -0.22% 28.76% 24.29%
725 POP PopularCoin POP $77,235 $0.000023 3,372,875,244 $569 -0.25% -7.17% -0.94%
726 KURT Kurrent KURT $75,869 $0.007648 9,919,485 $3,237 -2.08% 2.36% 34.66%
727 LTCR Litecred LTCR $74,229 $0.002456 30,227,750 $2,264 -4.49% 28.67% 103.85%
728 $$$ Money $$$ $67,816 $0.001478 45,887,218 $1,877 -8.54% -30.41% 0.30%
729 BLZ BlazeCoin BLZ $61,197 $0.000101 608,557,394 $633 -0.47% 29.94% 47.41%
730 ICOB ICOBID ICOB $60,197 $0.000564 106,701,874 $578 -0.22% -8.50% -1.33%
731 ITZ Interzone ITZ $59,530 $0.031849 1,869,096 $1,848 -0.22% 28.14% 434.63%
732 ERY Eryllium ERY $57,260 $0.010460 5,473,908 $1,134 0.54% -23.73% 77.31%
733 CWXT CryptoWorldX … CWXT $51,505 $0.000864 59,630,200 $748 -0.33% -3.70% 3.61%
734 RBT Rimbit RBT $50,519 $0.000437 115,499,623 $859 -0.20% -17.11% -22.64%
735 VRS Veros VRS $47,106 $0.000097 486,609,040 $657 6.49% -27.71% 65.01%
736 BRAT BRAT BRAT $46,848 $0.000293 160,000,000 $734 -0.14% -14.29% -16.98%
737 FLAX Flaxscript FLAX $46,089 $0.008252 5,585,316 $1,945 -13.83% -43.08% -65.31%
738 XCS CybCSec XCS $42,869 $0.003623 11,834,082 $2,347 -0.29% -13.31% -2.68%
739 BRAIN Braincoin BRAIN $40,956 $0.004057 10,094,424 $3,199 -35.02% -42.78% -27.41%
740 MSCN Master Swiscoin MSCN $34,248 $0.000766 44,710,590 $756 -11.93% -10.01% -27.43%
741 LUNA Luna Coin LUNA $34,064 $0.020633 1,650,892 $1,164 -0.35% -10.92% 8.45%
742 LBTC LiteBitcoin LBTC $32,798 $0.010287 3,188,280 $19,711 3.93% -14.38% 294.10%
743 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $27,617 $0.031828 867,702 $8,312 -0.93% -25.50% 129.27%
744 GSR GeyserCoin GSR $27,163 $0.579607 46,864 $10,136 -7.19% -23.35% 524.20%
745 CREVA CrevaCoin CREVA $21,174 $0.000582 36,390,750 $2,233 -0.28% -6.12% -26.07%
746 XRC Rawcoin XRC $16,266 $0.023076 704,882 $1,758 1.79% -20.48% 30.48%
747 WORM HealthyWormCoin WORM $16,163 $0.000145 111,541,907 $2,477 -0.22% -5.99% -51.78%
748 HMC HarmonyCoin HMC $5,883 $0.010482 561,235 $8,356 -0.21% -14.53% -8.32%
749 ECN E-coin ECN $15,084,115 $3.20 4,720,439 LowVol -0.17% 150.94% 41.05%
750 CSC CasinoCoin CSC $13,681,380 $0.354429 38,601,187 LowVol -0.21% -6.04% 44.09%
751 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 7.73%
752 ETT EncryptoTel [… ETT $10,911,542 $0.175621 62,131,190 LowVol -0.21% -9.99% 33.66%
753 XC XCurrency XC $7,753,134 $1.32 5,870,518 LowVol 40.41%
754 YASH YashCoin YASH $5,071,699 $0.507156 10,000,273 LowVol -0.22% -3.23% 22.64%
755 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol 0.03% -26.63%
756 DAR Darcrus DAR $4,600,970 $0.338297 13,600,388 LowVol 1.79% 13.63% 25.92%
757 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
758 FIMK FIMKrypto FIMK $3,340,995 $0.005790 577,004,618 LowVol -0.21% -5.99% 244.38%
759 RC RussiaCoin RC $2,712,160 $0.323729 8,377,873 LowVol 53.75% 40.03% 101.56%
760 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,692,450 $0.076272 35,300,866 LowVol -0.45% -10.08%
761 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,174,242 $4.67 465,952 LowVol -1.18% 2.68% -7.61%
762 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,993,983 $0.066466 30,000,000 LowVol -0.44% -11.11% -29.98%
763 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 10.62%
764 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,764,211 $0.290818 6,066,374 LowVol -0.21% -36.75% 28.54%
765 JNS Janus JNS $1,704,534 $0.074045 23,020,335 LowVol -0.22% -38.34% -35.63%
766 HTC HitCoin HTC $1,593,388 $0.000145 10,996,318,099 LowVol -0.22% -5.99%
767 EMV Ethereum Movi… EMV $1,282,483 $0.195302 6,566,666 LowVol 2.92% -47.00% -85.95%
768 ORB Orbitcoin ORB $1,133,793 $0.366391 3,094,490 LowVol -1.41% -5.89% 28.32%
769 BTSR BTSR BTSR $1,127,889 $0.343422 3,284,266 LowVol -1.07% 7.95% 65.70%
770 SDC ShadowCash SDC $1,114,686 $0.166492 6,695,133 LowVol -0.21% -6.03% 26.05%
771 DCY Dinastycoin DCY $1,033,741 $0.000728 1,420,858,063 LowVol -0.19% -21.27% 20.36%
772 METAL MetalCoin METAL $992,047 $0.012896 76,925,527 LowVol -0.29% 3.44% 40.42%
773 INPAY InPay INPAY $957,800 $0.095780 10,000,000 LowVol -0.06% 0.23% -27.62%
774 MAC Machinecoin MAC $956,240 $0.047252 20,236,950 LowVol 0.90% -22.32% 34.57%
775 RMC Remicoin RMC $932,076 $0.470930 1,979,224 LowVol -0.22% -41.89% -53.41%
776 CARBON Carboncoin CARBON $924,669 $0.000060 15,392,009,695 LowVol -2.50% 28.61% -14.46%
777 OPAL Opal OPAL $788,362 $0.052058 15,143,796 LowVol -0.28% -35.10% 46.72%
778 GOOD Goodomy GOOD $772,272 $0.001750 441,349,000 LowVol 77.71% 12.60% 15.67%
779 VAL Valorbit VAL $771,060 $0.000145 5,321,248,707 LowVol -0.21% 32.23%
780 BPC Bitpark Coin BPC $767,445 $0.010233 75,000,000 LowVol -0.46% -5.90% 0.62%
781 EBET EthBet EBET $755,871 $0.088900 8,502,500 LowVol 2.92% 14.43% 2.57%
782 MAX MaxCoin MAX $735,522 $0.012027 61,156,925 LowVol -1.42% -7.42% -12.92%
783 NOBL NobleCoin NOBL $719,745 $0.000311 2,315,662,528 LowVol -0.08% 0.82% 12.06%
784 USC Ultimate Secu… USC $705,904 $0.068249 10,343,113 LowVol -0.21% -36.67% -20.32%
785 TALK BTCtalkcoin TALK $662,249 $0.010143 65,290,635 LowVol 18.40% -16.06% 25.40%
786 RIYA Etheriya RIYA $604,504 $0.382227 1,581,531 LowVol -0.17% -12.33% 28.18%
787 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -49.58%
788 AU AurumCoin AU $594,330 $2.01 296,216 LowVol -0.21% 36.13% 49.49%
789 OTX Octanox OTX $566,566 $0.066655 8,500,001 LowVol 31.13% 8.11% 25.86%
790 V Version V $544,567 $0.001161 469,235,795 LowVol 3.58% 24.03% -1.09%
791 ITI iTicoin ITI $525,414 $16.42 32,000 LowVol 1.93% 0.12% -28.31%
792 GUN Guncoin GUN $517,430 $0.002624 197,216,278 LowVol -0.78% 2.35% 46.35%
793 SAC SACoin SAC $508,211 $0.072451 7,014,566 LowVol -0.22% 2.18% -13.17%
794 UNIC UniCoin UNIC $502,720 $0.169320 2,969,052 LowVol 0.03% 21.79% 79.00%
795 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 60.05%
796 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -63.81%
797 XGR GoldReserve XGR $478,237 $0.027851 17,171,382 LowVol 0.01% 3.23% 8.98%
798 SLG Sterlingcoin SLG $462,005 $0.109819 4,206,965 LowVol -0.40% -15.97% 27.29%
799 NETKO Netko NETKO $454,855 $0.104095 4,369,615 LowVol -0.67% -21.44% -24.29%
800 WAY WayGuide WAY $434,882 $0.004347 100,040,708 LowVol -0.21% -5.99% 32.65%
801 GLC GlobalCoin GLC $424,338 $0.006511 65,171,010 LowVol -0.35% -7.21% 8.05%
802 DAXX DaxxCoin DAXX $424,254 $0.000852 498,236,680 LowVol 0.06% -9.29% 46.13%
803 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $419,596 $0.077298 5,428,300 LowVol -0.77% -1.94% 27.72%
804 CFT CryptoForecast CFT $418,847 $0.009105 46,000,000 LowVol -0.08% -31.04% 13.10%
805 FUNK The Cypherfunks FUNK $416,658 $0.000009 46,309,557,499 LowVol 0.18% 1.79% 58.78%
806 ECA Electra ECA $404,979 $0.000018 21,973,639,201 LowVol -2.85% 19.93% 89.11%
807 PIGGY Piggycoin PIGGY $398,561 $0.000818 487,522,767 LowVol -3.84% -26.05% 20.15%
808 BUCKS SwagBucks BUCKS $389,953 $1.21 322,073 LowVol -0.32% -9.03% 7.40%
809 888 OctoCoin 888 $385,155 $0.007639 50,419,940 LowVol -1.84% -9.80% 78.00%
810 KUSH KushCoin KUSH $373,726 $0.068583 5,449,233 LowVol 0.02% -20.21% 13.31%
811 XPTX PlatinumBAR XPTX $371,915 $0.875608 424,750 LowVol -0.20% -5.06% 29.24%
812 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol
813 LOT LottoCoin LOT $359,776 $0.000025 14,491,014,421 LowVol 0.22% 14.23% 41.35%
814 CUBE DigiCube CUBE $351,985 $0.000145 2,429,126,009 LowVol -0.29% -5.99%
815 LANA LanaCoin LANA $345,393 $0.000411 841,026,725 LowVol -3.17% -2.50% 69.00%
816 BXT BitTokens BXT $337,880 $0.600842 562,344 LowVol -0.36% -31.57% -29.51%
817 CORG CorgiCoin CORG $336,574 $0.000269 1,251,855,418 LowVol 0.67% 31.58% 59.44%
818 STS Stress STS $327,556 $0.000580 565,134,332 LowVol -0.29% -24.95%
819 BIGUP BigUp BIGUP $322,835 $0.000152 2,119,286,208 LowVol 0.20% -1.17% 102.38%
820 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol 45.53%
821 SH Shilling SH $315,992 $0.007970 39,649,703 LowVol -0.21% 74.31% 97.35%
822 MRJA GanjaCoin MRJA $309,644 $0.069553 4,451,920 LowVol -0.21% 28.93% 536.42%
823 Q2C QubitCoin Q2C $287,731 $0.001159 248,212,906 LowVol -0.21% 7.44% -5.99%
824 FRC Freicoin FRC $287,073 $0.009708 29,569,545 LowVol -0.21% -6.01% 9.66%
825 STV Sativacoin STV $287,072 $0.040508 7,086,729 LowVol 0.43% -30.44% 44.17%
826 AMBER AmberCoin AMBER $284,946 $0.006521 43,699,481 LowVol -0.21% 36.22% -31.68%
827 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $284,812 $0.021491 13,252,430 LowVol -0.09% -14.10% 39.70%
828 HAL Halcyon HAL $277,162 $0.052165 5,313,228 LowVol -0.22% 39.27% 97.32%
829 GAP Gapcoin GAP $276,978 $0.022935 12,076,662 LowVol -0.86% -6.71% 39.35%
830 VIDZ PureVidz VIDZ $272,907 $0.002178 125,279,775 LowVol -0.20% -20.80% -8.16%
831 WMC WMCoin WMC $262,246 $0.022750 11,527,489 LowVol -0.21% -5.99% 32.58%
832 GAIA GAIA GAIA $261,924 $0.010868 24,101,381 LowVol -0.22% 13.71% 1.82%
833 PHS Philosopher S… PHS $251,860 $0.041877 6,014,340 LowVol -0.29% 20.21% 87.36%
834 EVO Evotion EVO $251,839 $0.079427 3,170,682 LowVol 1.10% -22.81% 12.07%
835 ARI Aricoin ARI $246,625 $0.001758 140,262,505 LowVol -1.06% 8.13% 38.72%
836 TTC TittieCoin TTC $241,472 $0.000192 1,259,816,434 LowVol -0.25% 22.42% -2.22%
837 CAT Catcoin CAT $240,150 $0.038689 6,207,250 LowVol -0.21% -24.31% 168.17%
838 TRI Triangles TRI $237,359 $3.26 72,891 LowVol -0.10% -29.45% 6.69%
839 WYV Wyvern WYV $232,032 $0.130556 1,777,258 LowVol -0.21% -6.92% 18.94%
840 SHDW Shadow Token SHDW $228,265 $0.032609 7,000,000 LowVol -0.64% -22.34% -43.82%
841 YAC Yacoin YAC $225,823 $0.001884 119,881,512 LowVol -0.21% -23.62% 29.21%
842 SPACE SpaceCoin SPACE $215,625 $0.010270 20,995,428 LowVol -6.99% -30.03% 46.93%
843 GRT Grantcoin GRT $212,682 $0.004927 43,169,533 LowVol -0.22% -0.12% 3.02%
844 XRE RevolverCoin XRE $208,497 $0.009336 22,332,102 LowVol -0.10% -3.86% 46.67%
845 EVIL Evil Coin EVIL $207,958 $0.009893 21,020,383 LowVol -0.09% -8.65% 24.66%
846 RBX Ripto Bux RBX $199,763 $0.000524 381,236,123 LowVol -0.21% -7.21% 9.66%
847 CYP Cypher CYP $197,381 $0.031009 6,365,285 LowVol -0.29% -41.86%
848 HMP HempCoin HMP $196,581 $0.000145 1,356,645,470 LowVol -0.22% -5.99%
849 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 74.53%
850 ACOIN Acoin ACOIN $193,548 $0.158635 1,220,085 LowVol -0.27% -6.21% 11.15%
851 E4ROW E4ROW E4ROW $191,177 $0.033179 5,762,000 LowVol 2.92% 143.88% 18.64%
852 OHM OHM OHM $189,145 $0.006330 29,878,496 LowVol -2.21%
853 MNC Mincoin MNC $186,330 $0.046225 4,030,919 LowVol 9.99% 134.28% 11.89%
854 BTPL Bitcoin Planet BTPL $185,933 $0.033182 5,603,338 LowVol 0.07% -7.61% 35.12%
855 HODL HOdlcoin HODL $182,278 $0.001159 157,243,250 LowVol -0.22% -36.01% -12.86%
856 MCRN MACRON MCRN $179,292 $0.000447 401,421,401 LowVol 0.01% 129.24% 55.64%
857 BUMBA BumbaCoin BUMBA $179,090 $0.007970 22,471,646 LowVol -0.29% -2.47% 46.49%
858 RBIES Rubies RBIES $178,084 $0.017098 10,415,252 LowVol -20.99% -38.06% -78.21%
859 TEK TEKcoin TEK $177,699 $0.000126 1,414,054,562 LowVol 2.04% 41.08% 0.01%
860 SRC SecureCoin SRC $175,862 $0.021326 8,246,226 LowVol -19.05% -8.42% 89.61%
861 FRK Franko FRK $175,195 $0.188227 930,767 LowVol -0.21% -6.08%
862 DUO ParallelCoin DUO $175,140 $0.580255 301,832 LowVol 0.29% -9.60% 40.71%
863 JIN Jin Coin JIN $168,393 $0.017098 9,848,485 LowVol -0.22% -5.99% -12.76%
864 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol 0.00%
865 JET Jetcoin JET $165,212 $0.033907 4,872,509 LowVol -0.21% 66.12% -3.78%
866 DLC Dollarcoin DLC $164,947 $0.018113 9,106,714 LowVol -0.21% -5.99% 32.58%
867 USDE USDe USDE $164,353 $0.000145 1,134,236,104 LowVol -50.10% -53.00% -16.75%
868 XCT C-Bit XCT $161,608 $0.001028 157,223,250 LowVol 0.07% 4.83% 35.23%
869 EMD Emerald Crypto EMD $157,302 $0.008228 19,117,129 LowVol -0.14% -3.39% -8.63%
870 KED Darsek KED $153,921 $0.010578 14,550,655 LowVol 0.24% -7.18% -20.03%
871 URC Unrealcoin URC $149,623 $0.021300 7,024,402 LowVol -0.21% -5.37% -16.22%
872 XRA Ratecoin XRA $149,169 $0.001298 114,931,846 LowVol 11.72% -0.22% 15.02%
873 ARCO AquariusCoin ARCO $146,017 $0.097669 1,495,015 LowVol -0.01% -8.43% 25.54%
874 VOT VoteCoin VOT $143,232 $0.008694 16,474,625 LowVol -2.13% -15.81% -26.53%
875 SLING Sling SLING $143,188 $0.133310 1,074,095 LowVol -0.21% -5.99% 35.53%
876 CTO Crypto CTO $141,962 $0.011592 12,246,465 LowVol -0.21% 3.02% 3.09%
877 PX PX PX $138,955 $0.001449 95,896,129 LowVol -0.22% -27.69% 1.98%
878 LEA LeaCoin LEA $137,431 $0.000436 314,868,691 LowVol 0.50% 0.36% -30.23%
879 CAGE CageCoin CAGE $136,183 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 0.26% -2.70% 34.46%
880 TSE Tattoocoin (S… TSE $134,906 $0.001492 90,421,856 LowVol 0.24% 7.33% 48.68%
881 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol 2.82%
882 REE ReeCoin REE $130,080 $0.000051 2,560,000,000 LowVol 1.35% 14.57% 7.97%
883 AHT Bowhead AHT $129,832 $0.016229 8,000,000 LowVol -0.21% -94.07% -89.19%
884 MNM Mineum MNM $126,500 $0.013406 9,436,367 LowVol 1.18% -42.62% 3.35%
885 SOON SoonCoin SOON $124,656 $0.010002 12,462,620 LowVol -0.12% -1.20% 25.16%
886 MARS Marscoin MARS $123,547 $0.004369 28,279,074 LowVol 0.12% -11.10% 3.32%
887 URO Uro URO $121,680 $0.100786 1,207,310 LowVol -0.64% -3.96% 82.24%
888 NEVA NevaCoin NEVA $120,764 $0.048808 2,474,270 LowVol -0.17% 5.28% 15.28%
889 ARG Argentum ARG $118,344 $0.013776 8,590,717 LowVol 0.04% 1.00% 6.00%
890 ALL Allion ALL $115,978 $0.018708 6,199,359 LowVol -0.57% -2.97% 59.14%
891 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $115,515 $0.001449 79,719,140 LowVol -0.22% 34.30% 48.19%
892 IMS Independent M… IMS $113,550 $0.021150 5,368,934 LowVol -0.21% -5.11% 2.61%
893 BIP BipCoin BIP $113,181 $0.069553 1,627,261 LowVol -0.21% -18.91% 50.33%
894 CRX Chronos CRX $112,594 $0.001527 73,729,962 LowVol -0.05% -10.07% 64.02%
895 UNITS GameUnits UNITS $110,210 $0.031733 3,472,983 LowVol -0.29% -5.93% 5.60%
896 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
897 CNC CHNCoin CNC $108,887 $0.002208 49,310,999 LowVol 195.65%
898 I0C I0Coin I0C $107,963 $0.005145 20,985,378 LowVol 0.24% -47.12% -62.03%
899 PRC PRCoin PRC $107,709 $0.006810 15,815,400 LowVol -0.21% -18.96% -3.22%
900 ARB ARbit ARB $96,553 $0.012295 7,853,095 LowVol 0.97%
901 JWL Jewels JWL $96,504 $0.004782 20,181,636 LowVol -0.22%
902 BITZ Bitz BITZ $93,757 $0.047093 1,990,891 LowVol -0.29% -5.99%
903 AMMO Ammo Rewards AMMO $90,161 $0.001159 77,777,777 LowVol -0.22% 25.34% 51.93%
904 BLRY BillaryCoin BLRY $89,904 $0.009998 8,991,983 LowVol -0.21% 60.14% -33.10%
905 QCN QuazarCoin QCN $87,592 $0.014490 6,044,911 LowVol -46.27% -19.46% -40.17%
906 611 SixEleven 611 $87,484 $0.202735 431,521 LowVol -0.29% -12.30% 23.69%
907 ZMC ZetaMicron ZMC $86,991 $0.000145 600,344,291 LowVol -0.22% -5.99% 32.57%
908 BVC BeaverCoin BVC $86,670 $0.027821 3,115,258 LowVol -0.22% 22.75% -4.91%
909 GCC GuccioneCoin GCC $85,243 $0.004202 20,285,537 LowVol -0.22% -14.80% 16.53%
910 MST MustangCoin MST $85,164 $0.135108 630,343 LowVol -0.21% -10.88% -7.89%
911 RPC RonPaulCoin RPC $85,094 $0.094766 897,941 LowVol -0.21% -5.99% 31.84%
912 MND MindCoin MND $85,072 $0.005361 15,867,695 LowVol -0.22% -3.38% 36.26%
913 WARP WARP WARP $83,159 $0.075928 1,095,224 LowVol -0.22% -5.99%
914 FXE FuturXe FXE $81,871 $0.347764 235,421 LowVol -0.22% -14.91% -80.13%
915 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol 1.12%
916 MAY Theresa May Coin MAY $80,408 $0.003196 25,159,400 LowVol -0.21% 3.67% 2.57%
917 CASH Cashcoin CASH $79,703 $0.001727 46,158,242 LowVol -0.77% -29.39%
918 VEC2 VectorAI VEC2 $79,541 $0.004782 16,634,243 LowVol -0.21% 3.41% -4.59%
919 BTQ BitQuark BTQ $78,957 $0.008694 9,081,731 LowVol -0.21% -28.20% -12.54%
920 VPRC VapersCoin VPRC $77,052 $0.000099 780,124,964 LowVol -0.71% 225.22% 397.10%
921 SOIL SOILcoin SOIL $75,767 $0.013288 5,702,048 LowVol 0.68% -6.42% 29.02%
922 XCO X-Coin XCO $75,466 $0.006093 12,384,976 LowVol -0.21% -13.83% 15.46%
923 DRM Dreamcoin DRM $75,250 $0.030719 2,449,632 LowVol -0.29% -32.03% -2.95%
924 CPN CompuCoin CPN $74,714 $0.003809 19,615,019 LowVol -0.23% 40.95% 36.70%
925 DRS Digital Rupees DRS $74,016 $0.000145 510,802,961 LowVol -0.21% -5.99% 32.58%
926 EXN ExchangeN EXN $73,900 $0.014490 5,100,000 LowVol -0.21% 0.45% 34.63%
927 ADCN Asiadigicoin ADCN $72,251 $0.002898 24,931,054 LowVol -0.21% 1.32% 2.19%
928 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 111.47%
929 COXST CoExistCoin COXST $68,436 $0.002525 27,100,000 LowVol -1.21% 3.06% 36.50%
930 NTWK Network Token NTWK $66,751 $0.005719 11,671,310 LowVol 2.92% 55.20% 46.68%
931 GPL Gold Pressed … GPL $63,860 $0.248941 256,527 LowVol -0.05% 29.21% -6.78%
932 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 3.39% 62.00%
933 XBTS Beatcoin XBTS $61,457 $0.040308 1,524,686 LowVol -0.22% 94.88% -1.13%
934 VIP VIP Tokens VIP $60,460 $0.000725 83,450,403 LowVol -0.21% 65.72%
935 KRONE Kronecoin KRONE $59,323 $0.015827 3,748,217 LowVol 0.88% -27.08% 44.32%
936 ATX Artex Coin ATX $59,307 $0.003158 18,781,750 LowVol -0.22% -15.54% -8.95%
937 FUZZ FuzzBalls FUZZ $56,561 $0.011711 4,829,945 LowVol -0.29% 33.21% 73.29%
938 KIC KibiCoin KIC $55,843 $0.003799 14,701,000 LowVol -0.14% -24.59% 70.80%
939 BSC BowsCoin BSC $55,491 $0.009998 5,550,102 LowVol -0.29% -7.36% 1.09%
940 CRT CRTCoin CRT $55,135 $0.695528 79,270 LowVol -0.21% -5.99% 32.57%
941 EGO EGO EGO $52,165 $0.000869 60,000,001 LowVol -0.22% -19.42% 32.58%
942 CXT Coinonat CXT $49,327 $0.005720 8,623,200 LowVol -0.22% -36.70% -0.98%
943 SPT Spots SPT $48,700 $0.002174 22,406,021 LowVol -0.21% -16.28% -25.63%
944 G3N G3N G3N $48,212 $0.006376 7,561,891 LowVol -0.29% -5.99% 32.56%
945 ORLY Orlycoin ORLY $47,791 $0.001304 36,646,779 LowVol -0.21% -23.08% 9.60%
946 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 23.42%
947 GRIM Grimcoin GRIM $44,603 $0.002289 19,481,872 LowVol 51.67% -13.99% 5.64%
948 IMPS ImpulseCoin IMPS $44,004 $0.002174 20,245,510 LowVol -0.22% -29.49% 4.67%
949 UET Useless Ether… UET $43,544 $0.010980 3,965,716 LowVol 2.92% -3.15% 18.22%
950 DIBC DIBCOIN DIBC $42,894 $0.008579 5,000,000 LowVol -1.84% -19.56% -22.69%
951 PIE PIECoin PIE $42,767 $0.003188 13,415,708 LowVol -0.21% -17.27% -65.68%
952 SFC Solarflarecoin SFC $42,392 $0.003010 14,083,450 LowVol -0.42% -4.70% -38.21%
953 CESC CryptoEscudo CESC $41,762 $0.000290 144,105,100 LowVol -0.21% -5.99% -43.80%
954 TOR Torcoin TOR $41,325 $0.130701 316,179 LowVol -0.21% -5.40% -35.08%
955 BENJI BenjiRolls BENJI $41,128 $0.002031 20,254,796 LowVol -0.20% -30.52% -18.36%
956 SONG SongCoin SONG $41,127 $0.001263 32,565,300 LowVol 0.19% -2.79% 38.83%
957 PEX PosEx PEX $39,814 $0.016229 2,453,240 LowVol -0.22% -3.40% 34.99%
958 RUPX Rupaya RUPX $39,266 $0.006431 6,105,672 LowVol 0.42% -53.64% -61.49%
959 PULSE Pulse PULSE $37,295 $0.002608 14,298,972 LowVol -0.22% -42.91%
960 AGLC AgrolifeCoin AGLC $37,258 $0.004927 7,562,574 LowVol -0.22% -5.99% -20.54%
961 FLVR FlavorCoin FLVR $36,338 $0.001739 20,898,106 LowVol -0.21% -5.99%
962 HVCO High Voltage HVCO $35,507 $0.023764 1,494,171 LowVol -0.22% -7.12% 41.19%
963 ZYD Zayedcoin ZYD $35,285 $0.005651 6,243,840 LowVol -0.22% -5.68% 11.46%
964 ZNE Zonecoin ZNE $35,169 $0.013621 2,581,970 LowVol -0.21% 31.17%
965 STEPS Steps STEPS $35,084 $0.001884 18,625,017 LowVol -0.21% 1.84% -24.90%
966 BOAT BOAT BOAT $34,936 $0.001884 18,547,845 LowVol -0.29% -13.38% -1.90%
967 ICON Iconic ICON $34,365 $0.057961 592,894 LowVol -0.22% -9.73% -3.26%
968 EREAL eREAL EREAL $33,157 $0.000485 68,427,562 LowVol 2.92% 6.85% -23.00%
969 VLTC Vault Coin VLTC $32,291 $0.001064 30,345,030 LowVol -1.69% -28.87% -16.84%
970 PLNC PLNcoin PLNC $32,192 $0.001884 17,089,600 LowVol -0.22% -5.99% 43.68%
971 IMX Impact IMX $31,736 $0.000290 109,509,104 LowVol -0.22% -5.99% 165.16%
972 BNX BnrtxCoin BNX $31,654 $0.001193 26,525,501 LowVol -0.01% -26.94% 21.44%
973 FRAZ Frazcoin FRAZ $30,747 $0.003332 9,227,698 LowVol 0.21% 346.84% 760.80%
974 PLACO PlayerCoin PLACO $30,534 $0.000869 35,120,000 LowVol -0.21% -7.69% 51.12%
975 SLEVIN Slevin SLEVIN $30,429 $0.000435 70,000,000 LowVol -0.22% -28.52% 10.52%
976 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
977 DLISK DAPPSTER DLISK $30,242 $0.000302 100,000,000 LowVol -1.90% -7.71%
978 BIOS BiosCrypto BIOS $30,171 $0.001449 20,821,709 LowVol -0.22% -41.24% -33.71%
979 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,800 LowVol 45.86%
980 XOC Xonecoin XOC $29,894 $0.071175 420,000 LowVol -1.75%
981 MILO MiloCoin MILO $29,706 $0.002753 10,789,954 LowVol -0.21% 59.39% 21.50%
982 RIDE Ride My Car RIDE $29,350 $0.000290 101,276,976 LowVol -0.22% -37.33% -20.14%
983 WBB Wild Beast Block WBB $27,797 $0.165188 168,276 LowVol -12.02% -17.20% 11.38%
984 KNC KingN Coin KNC $27,539 $13.72 2,008 LowVol -0.21% -27.39% -21.77%
985 ALTC Antilitecoin ALTC $27,397 $0.000869 31,512,613 LowVol -0.22% -5.99% 32.58%
986 LIR LetItRide LIR $26,295 $0.000725 36,293,163 LowVol -0.29% -21.66% -5.30%
987 OS76 OsmiumCoin OS76 $26,168 $0.029270 894,026 LowVol -0.21% -4.57% -12.22%
988 CAB Cabbage CAB $25,865 $0.002463 10,499,996 LowVol -0.21% -15.39% -6.09%
989 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -0.21% -9.26%
990 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $24,357 $0.032313 753,776 LowVol -0.21% -5.99% -4.18%
991 BIOB BioBar BIOB $23,359 $0.026372 885,756 LowVol -0.21% -5.99% 20.65%
992 SCS Speedcash SCS $22,764 $0.086941 261,831 LowVol -0.22% -7.38% 30.62%
993 TRADE Tradecoin TRADE $22,014 $0.002809 7,836,929 LowVol
994 DIX Dix Asset DIX $21,413 $2.1e-07 100,000,000,000 LowVol -3.71% -23.41% 8.49%
995 IBANK iBank IBANK $20,988 $0.004637 4,526,324 LowVol -0.21% -19.42% 103.25%
996 JS JavaScript Token JS $19,371 $0.002424 7,991,996 LowVol 2.86% 5.27% 1.30%
997 ROOFS Roofs ROOFS $19,145 $0.000147 130,000,000 LowVol -0.21% -4.45% -47.61%
998 ELS Elysium ELS $18,571 $0.004637 4,005,012 LowVol -0.22% -2.96% 21.00%
999 CRTM Corethum CRTM $17,906 $0.007162 2,500,000 LowVol 2.86% -47.35% 64.48%
1000 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $17,592 $0.001300 13,532,750 LowVol -0.21% -3.24% 73.40%
1001 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 36.53% -19.91%
1002 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 -0.94% -4.05% 31.68%
1003 TSTR Tristar Coin TSTR $16,028 $0.003188 5,027,857 LowVol -0.22% 67.70% -46.63%
1004 SLFI Selfiecoin SLFI $15,625 $0.000145 107,829,281 LowVol -0.21% -5.99% 32.57%
1005 GEERT GeertCoin GEERT $15,474 $0.003039 5,091,200 LowVol -0.21% -6.94% 39.31%
1006 GBT GameBet Coin GBT $15,405 $0.000725 21,262,780 LowVol -0.21% -47.44% -11.86%
1007 JOBS JobsCoin JOBS $15,362 $0.000145 106,019,270 LowVol -50.11% -53.00% -33.72%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $14,517 $8.40 1,727 LowVol -0.22% -5.99% -7.55%
1009 ARGUS Argus ARGUS $13,268 $0.011554 1,148,324 LowVol -0.22% 5.65% 140.00%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $13,244 $0.009564 1,384,879 LowVol -0.21% -35.37% 25.55%
1011 LVPS LevoPlus LVPS $12,937 $0.008549 1,513,256 LowVol -0.22% -18.43% 10.45%
1012 DAS DAS DAS $12,726 $0.004694 2,710,958 LowVol -63.91%
1013 MGM Magnum MGM $12,245 $0.003094 3,957,476 LowVol 0.37% -27.41%
1014 VTA Virtacoin VTA $11,055 $0.000002 5,201,310,113 LowVol 0.46% -93.98% -84.64%
1015 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol -0.28%
1016 SANDG Save and Gain SANDG $10,658 $0.003478 3,064,800 LowVol -0.21% -1.90%
1017 VOLT Bitvolt VOLT $8,759 $0.000580 15,112,554 LowVol -17.82% -36.46% -4.22%
1018 NODC NodeCoin NODC $7,296 $0.004347 1,678,439 LowVol -0.21% -27.69% -20.28%
1019 ULA Ulatech ULA $7,230 $0.036225 199,586 LowVol -0.21% -5.99% 101.11%
1020 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,300 $0.029740 211,827 LowVol 0.33% -5.47% 46.12%
1021 CCM100 CCMiner CCM100 $6,287 $0.001871 3,360,417 LowVol 0.58% -40.99% -27.58%
1022 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,682,424 LowVol -11.64%
1023 CONX Concoin CONX $5,729 $0.007697 744,266 LowVol -0.22% -15.36% 23.12%
1024 WBC WalletBuilder… WBC $5,504 $0.292701 18,804 LowVol -0.21% -5.97%
1025 NANOX Project-X NANOX $4,071 $52019.70 0.078264 LowVol -0.21% -24.84% -33.47%
1026 SOJ Sojourn SOJ $3,692 $0.007609 485,214 LowVol -0.27% 356.03% 635.68%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,594 $0.002608 1,377,917 LowVol -0.22% -0.46% 23.29%
1028 LEX Lex4All LEX $3,517 $0.003517 1,000,000 LowVol 0.20% -0.61% 113.83%
1029 XNG Enigma XNG $3,373 $0.202862 16,627 LowVol 7.14% 20.63% 23.86%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $2,533 $0.000435 5,826,388 LowVol -0.21% 41.01% 98.87%
1031 TOKEN SwapToken TOKEN $1,590 $1e-07 15,320,585,365 LowVol 0.24% -19.82% 16.88%
1032 EBT Ebittree Coin EBT $1,386 $0.001096 1,264,511 LowVol -0.22% -8.20% 401.46%
1033 ABN Abncoin ABN $853 $0.012604 67,700 LowVol -1.19% -18.95% 2.19%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol 1.13%
1035 DMB Digital Money… DMB $431 $0.001023 421,300 LowVol 0.36% -14.08% 14.58%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -0.19%
1037 CALC CaliphCoin CALC $111 $0.001277 87,140 LowVol -0.29% 18.37% 32.70%
1038 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol 2.30% -68.42%
1039 FAL Falcoin FAL $57 $0.000290 196,766 LowVol -0.21% 88.02% 134.29%
1040 APW AppleCoin APW $12 $0.000145 81,424 LowVol -0.21% -5.99% 32.58%
1041 CMT CyberMiles CMT $0.245551 $21,228,300 7.58% 52.17%
1042 ATMC ATMCoin ATMC $3.70 $10,482,500 0.01% -2.78% 27.91%
1043 BCD Bitcoin Diamo… BCD $33.12 $5,992,670 1.43% -3.03% -30.61%
1044 ETN Electroneum ETN $0.104839 $5,329,450 -0.45% 6.07% 88.85%
1045 ERO Eroscoin ERO $0.146339 $5,178,340 -0.07% -11.89%
1046 FRGC Fargocoin FRGC $10.46 $3,061,820 -0.03% -1.53% 3.22%
1047 NULS Nuls NULS $0.821028 $2,957,770 -2.19% -10.14% 67.48%
1048 AI POLY AI AI $17.41 $2,065,590 -0.20% 0.15% 9.96%
1049 REC Regalcoin REC $31.06 $1,925,860 -1.23% -6.63% -40.52%
1050 CLUB ClubCoin CLUB $3.36 $1,408,240 1.47% -0.74% -40.05%
1051 ORME Ormeus Coin ORME $2.91 $1,259,840 -1.40% -10.64% 8.33%
1052 FRST FirstCoin FRST $15.19 $1,069,390 4.78% -1.39% -8.71%
1053 GRX GOLD Reward T… GRX $4.95 $1,017,560 0.42% -3.20% 15.40%
1054 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.38 $946,859 0.96% -7.25% 36.69%
1055 THS TechShares THS $0.941405 $740,254 -0.39% 5.27% 7.13%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $201.56 $672,202 -0.03% 2.53% -9.56%
1057 XIN Infinity Econ… XIN $0.027386 $613,935 -2.77% -8.88% -15.94%
1058 STC Santa Coin STC $0.536136 $573,882 -13.95% 4.53%
1059 BTE BitSerial BTE $6.42 $386,982 -0.10% -8.11% 25.93%
1060 BOT Bodhi BOT $0.417583 $372,670 0.94% -0.67% -7.51%
1061 WC WINCOIN WC $0.693333 $334,831 -2.01% -4.90% -6.38%
1062 ADK Aidos Kuneen ADK $28.39 $262,844 -0.22% 29.90% -7.04%
1063 BWK Bulwark BWK $3.39 $260,879 14.59%
1064 TSL Energo TSL $0.029612 $245,533 1.62% -7.38% -3.11%
1065 UGT UG Token UGT $0.457346 $241,337 2.88% 7.70% 1.73%
1066 GBG Golos Gold GBG $0.143662 $220,691 -4.38% 5.03% 1.80%
1067 XCPO Copico XCPO $0.019298 $179,430 2.19% -31.82% -11.87%
1068 BSR BitSoar BSR $0.200979 $167,820 -0.21% 1.87% -5.46%
1069 XYLO XYLO XYLO $0.391234 $164,567 1.36% -90.02%
1070 XID Sphre AIR XID $0.171745 $163,025 1.15% -6.94% 17.30%
1071 BTU Bitcoin Unlim… BTU $99.48 $153,481 4.62% -2.51% -25.77%
1072 LLT LLToken LLT $0.353962 $151,008 2.41% -6.97% 5.54%
1073 CAPP Cappasity CAPP $0.020342 $130,263 4.50% -7.87%
1074 RYZ ANRYZE RYZ $0.018704 $102,615 22.42% 12.39% -17.42%
1075 INF InfChain INF $0.011592 $97,780 -0.21% -4.80% 30.55%
1076 BTCM BTCMoon BTCM $0.038051 $92,433 -2.16% -2.82% 282.20%
1077 SBC StrikeBitClub SBC $0.605689 $82,226 7.08%
1078 ICX ICON ICX $1.76 $76,464 1.06% 0.60% 11.92%
1079 B3 B3Coin B3 $0.000077 $73,621 1.97% 8.54% 53.64%
1080 BT2 BT2 [CST] BT2 $138.01 $59,407 1.49% -45.71% -11.09%
1081 QBT Qbao QBT $0.218511 $58,439 1.52% -1.64%
1082 DSR Desire DSR $0.292150 $58,125 -1.90% 32.67% 13.30%
1083 SUR Suretly SUR $2.73 $56,187 5.94% 12.49% -17.66%
1084 MSD MSD MSD $0.008843 $47,929 1.28% 6.32% -30.87%
1085 SNOV Snovio SNOV $0.004219 $40,060 1.32%
1086 SEND Social Send SEND $0.063612 $27,917 -6.81% -20.59%
1087 OXY Oxycoin OXY $0.129711 $26,851 -0.12% 33.16% -3.57%
1088 WISH MyWish WISH $0.162363 $26,092 1.06% 28.33% 7.72%
1089 BT1 BT1 [CST] BT1 $13434.80 $24,266 -4.12% -13.99% 24.41%
1090 SKR Sakuracoin SKR $0.011529 $23,930 3.72% 68.88% 827.55%
1091 GLS GlassCoin GLS $0.579607 $16,789 -4.11% -26.15% -42.25%
1092 VASH VPNCoin VASH $0.005361 $15,851 -0.22% -10.44% 8.50%
1093 FOR FORCE FOR $0.008246 $15,071 0.24% -21.59% 41.08%
1094 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.052513 $13,812 2.86% 5.27% -5.67%
1095 EVR Everus EVR $1.39 $12,139 17.16% -7.25% -27.90%
1096 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006922 $11,357 6.58% 17.63% 79.14%
1097 HAT Hawala.Today HAT $0.310307 $10,594 4.58% 24.90% 82.58%
1098 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.007850 $10,451 -9.53% -41.63% 126.17%
1099 BCDN BlockCDN BCDN $0.083067 $9,974 3.62% 8.39%
1100 XID International… XID $0.009708 $8,686 -0.22% -7.37% 43.27%
1101 BPL Blockpool BPL $0.168686 $8,566 -0.72% -18.77% 56.71%
1102 MCR Macro MCR $1.22 $8,532 -0.83% -21.46% -40.86%
1103 PLX PlexCoin PLX $0.032479 $8,411 -6.11% 15.52% -77.06%
1104 MGC MergeCoin MGC $0.012027 $8,103 -2.57% -5.99% -4.84%
1105 MOTO Motocoin MOTO $0.010086 $8,083 6.38% 30.44% 301.78%
1106 TER TerraNova TER $5.69 $8,039 3.78% 14.57% 228.60%
1107 DEUS DeusCoin DEUS $0.277197 $8,001 -0.21% -8.98% -23.38%
1108 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002762 $7,834 -3.85% 8.70% 11.99%
1109 NUKO Nekonium NUKO $0.066655 $7,624 -6.33% 16.61%
1110 ETT EncryptoTel [… ETT $0.084538 $7,506 -0.22% -7.03% -33.19%
1111 BON Bonpay BON $1.60 $7,470 -1.83% -5.98%
1112 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.085057 $7,027 -0.29% -2.69% 20.07%
1113 AKY Akuya Coin AKY $0.115342 $6,981 1.82% -4.05% -15.33%
1114 SND Sand Coin SND $0.639643 $6,655 10.93% -22.29% -3.04%
1115 COR CORION COR $0.726764 $6,279 -0.22% -1.73% -14.28%
1116 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003201 $6,136 -5.06% -13.38% 25.47%
1117 BOS BOScoin BOS $1.16 $5,871 1.04% -9.99% 9.34%
1118 EDRC EDRCoin EDRC $0.067657 $5,650 -2.77% 21.29% 15.24%
1119 TIE TIES Network TIE $0.119310 $5,503 2.92% 19.59% 20.93%
1120 VIU Viuly VIU $0.013320 $5,290 10.84% 2.67% 68.41%
1121 TCOIN T-coin TCOIN $0.000290 $4,869 -0.22% 19.90% 12.63%
1122 ONG onG.social ONG $0.186184 $4,755 2.92% 14.04% -43.43%
1123 SHND StrongHands SHND $2.4e-08 $4,668 4.70% 11.85% 3.79%
1124 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.005872 $4,641 0.47% -0.67% 114.68%
1125 PEC Peacecoin PEC $0.114327 $4,085 -0.22% 83.76% 49.82%
1126 DAY Chronologic DAY $5.09 $3,965 4.85% 41.08% 28.63%
1127 TRIA Triaconta TRIA $9.55 $3,857 2.92% 32.42% 20.02%
1128 XQN Quotient XQN $0.008404 $3,798 -0.21% 31.38% 72.21%
1129 ACC AdCoin ACC $0.089240 $3,535 -1.86% -5.60% 12.55%
1130 IBTC iBTC IBTC $0.012365 $2,806 2.92% 26.82% 178.90%
1131 WILD Wild Crypto WILD $0.132134 $2,789 2.68% -3.36% 25.65%
1132 MAGE MagicCoin MAGE $13.05 $2,759 -0.22% -29.54%
1133 ABC Alphabit ABC $22.70 $2,759 -0.21% 47.24% 22.72%
1134 DMC DynamicCoin DMC $0.002036 $2,712 -5.88% -15.30% -84.10%
1135 FLASH Flash FLASH $0.005941 $2,705 -0.22% -0.46% 16.83%
1136 HYTV Hyper TV HYTV $0.003819 $2,612 -0.71% -29.82% -7.01%
1137 FRD Farad FRD $0.092588 $2,607 2.58% 8.89% -26.50%
1138 DFS DFSCoin DFS $0.004954 $2,576 1.50% -7.81% -40.12%
1139 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.307205 $2,374 0.54% 4.88% 54.71%
1140 PNX Phantomx PNX $0.016660 $2,346 -0.22% 8.79% -12.34%
1141 PCN PeepCoin PCN $0.000145 $2,089 -0.22% -5.99% 150.02%
1142 MINEX Minex MINEX $0.015372 $2,089 -0.22% -30.39% -23.01%
1143 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.062861 $2,039 -24.46% -19.70% -30.79%
1144 SAK Sharkcoin SAK $0.001747 $2,029 -0.20% -19.02% -31.11%
1145 EGOLD eGold EGOLD $0.021483 $2,020 2.92% 178.58% 115.25%
1146 GARY President Joh… GARY $0.144757 $2,018 -0.21% 32.84% -17.31%
1147 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.083898 $1,930 -0.22% -6.11% -14.28%
1148 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004927 $1,759 -0.21% -11.21% 29.65%
1149 ZSE ZSEcoin ZSE $0.019235 $1,619 -0.22% 100.80% 81.70%
1150 PRES President Trump PRES $0.005179 $1,568 -0.96% -8.88% 13.22%
1151 HNC Huncoin HNC $0.002318 $1,503 -0.22% -1.01% 1.78%
1152 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.93 $1,449 -0.21% -6.00% -19.94%
1153 ZBC Zilbercoin ZBC $0.026933 $1,399 -5.10% -18.43% -30.41%
1154 DGPT DigiPulse DGPT $1.19 $1,361 5.21% -9.53% 24.90%
1155 MKR Maker MKR $429.66 $1,341 4.02% 6.45% 11.94%
1156 OX OX Fina OX $0.000274 $1,272 29.77% 73.07% 69.14%
1157 BTBc Bitbase BTBc $0.005072 $1,267 -0.22% 49.56% 55.31%
1158 B2B B2B B2B $0.344202 $1,261 2.92% -7.59% -6.22%
1159 MGC GulfCoin MGC $0.001739 $1,203 -0.21% -19.62% -45.12%
1160 APC AlpaCoin APC $0.023039 $1,186 -0.21% -12.62% -35.65%
1161 EBIT eBIT EBIT $0.003151 $1,179 2.92% 38.96% 267.42%
1162 XRY Royalties XRY $0.000151 $1,164 -0.01% 6.22% -89.91%
1163 STU bitJob STU $0.039609 $1,121 0.46% 3.48% 26.76%
1164 BLX Blockchain Index BLX $3.49 $1,104 15.85% 4.09% 27.14%
1165 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003043 $1,017 23.25% -6.88% 32.83%
1166 MCI Musiconomi MCI $0.032718 $1,017 2.57% -1.74% -0.42%
1167 SISA SISA SISA $0.014303 $996 4.15% 43.26% 6.11%
1168 XOT Internet of T… XOT $2028.61 $993 -0.22% -5.99% -6.80%
1169 RCN Rcoin RCN $0.000145 $983 -0.22% -5.99% 32.58%
1170 ACN Avoncoin ACN $0.000580 $967 -22.78% -5.99% 49.50%
1171 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001739 $963 -0.29% -46.41% -13.69%
1172 EVC EventChain EVC $0.147988 $880 2.92% 63.16% 21.28%
1173 CASH Cash Poker Pro CASH $0.047739 $840 2.92% -6.55% 3.17%
1174 NAMO NamoCoin NAMO $0.000238 $796 -1.81% -1.09% 20.19%
1175 BSN Bastonet BSN $0.001014 $780 -0.21% 11.71% -1.90%
1176 EUSD eUSD EUSD $0.000229 $759 2.86% 1.06% -6.49%
1177 ELC Elacoin ELC $0.130414 $658 -0.21% 40.98% 56.25%
1178 UR UR UR $0.000896 $656 1.98% -1.12% 64.82%
1179 EFYT Ergo EFYT $16.66 $632 -8.98% 20.37% 79.86%
1180 CC CyberCoin CC $0.000290 $582 -0.22% 88.02% 95.00%
1181 BAT BatCoin BAT $0.000003 $577 0.03% 13.93% 47.56%
1182 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $551 8.00% 57.91% 212.45%
1183 FUDD DimonCoin FUDD $0.001432 $514 2.92% 4.92% 21.30%
1184 FRN Francs FRN $0.031927 $501 -12.10% -13.15% 15.74%
1185 PLC PlusCoin PLC $0.000573 LowVol 2.92% 1.88% -8.30%
1186 VULC Vulcano VULC $0.007549 LowVol -0.21% -36.07% 5.59%
1187 OCOW OCOW OCOW $0.000869 LowVol -0.22% -81.92%
1188 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001251 LowVol -0.22% -26.25% 43.02%
1189 XAU Xaucoin XAU $0.038399 LowVol -0.21% -9.50% -11.45%
1190 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002898 LowVol -0.32% -21.66%
1191 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000290 LowVol -33.47% -5.99% -40.17%
1192 QBT Cubits QBT $0.004094 LowVol -0.57% 26.75% -43.22%
1193 RHFC RHFCoin RHFC $0.001161 LowVol -0.22% 50.63%
1194 LDCN LandCoin LDCN $0.001202 LowVol -0.14% -42.29% -22.83%
1195 GAY GAY Money GAY $0.011156 LowVol -0.14% -50.64% 28.19%
1196 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol 0.19% 22.35% 63.19%
1197 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002463 LowVol -0.22% -23.90% -16.35%
1198 PRM PrismChain PRM $0.001594 LowVol -7.30% -20.49% 28.06%
1199 KARMA Karmacoin KARMA $0.000145 LowVol -0.21% -5.99% 32.49%
1200 FFC FireFlyCoin FFC $0.000145 LowVol -0.21% -5.99% 23.11%
1201 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000145 LowVol -0.22% -5.88% -33.71%
1202 SWP Swapcoin SWP $0.109758 LowVol 2.92% 5.23% -4.21%
1203 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003623 LowVol -0.21% -21.66% -0.95%
1204 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.002182 LowVol -0.88% 73.31% 98.56%
1205 FUTC FutCoin FUTC $0.002318 LowVol -0.21% -40.20% 32.58%
1206 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000380 LowVol 2.92% 2.32%
1207 MARX MarxCoin MARX $0.001044 LowVol -0.19% -6.75% 32.42%
1208 WIC Wi Coin WIC $0.002898 LowVol -0.29% 7.52% -10.78%
1209 OPES Opescoin OPES $0.002898 LowVol -0.21% 18.97%
1210 ACES Aces ACES $0.000158 LowVol -0.21% 2.26% 39.56%
1211 HIGH High Gain HIGH $0.000290 LowVol -0.21% -53.00% -55.86%
1212 OP Operand OP $0.001014 LowVol -0.21% -26.88% 3.25%
1213 ANI Animecoin ANI $0.000145 LowVol -41.79% -50.99% -12.71%
1214 HCC Happy Creator… HCC $0.000580 LowVol -0.22% -5.99% -15.86%
1215 GRN Granite GRN $0.017098 LowVol -0.21% 38.66% 123.64%
1216 BEST BestChain BEST $0.003483 LowVol 0.16% 103.72% 172.06%
1217 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000869 LowVol -0.29% 40.92% 3.45%
1218 INDIA India Coin INDIA $0.000290 LowVol -0.22% -5.99% 12.06%
1219 MAVRO Mavro MAVRO $0.019127 LowVol -0.21% -30.68% 41.57%
1220 COUPE Coupecoin COUPE $0.000079 LowVol 1.18% -23.31% 225.66%
1221 CBD CBD Crystals CBD $0.002608 LowVol -0.21% 71.43%
1222 BIT First Bitcoin BIT $0.007825 LowVol -0.22% -15.39% -36.48%
1223 PRIMU Primulon PRIMU $0.000145 LowVol -0.22% -5.99% -33.32%
1224 EAG EA Coin EAG $2.90 LowVol -0.22% 44.63% -6.17%
1225 GAIN UGAIN GAIN $0.002029 LowVol -0.21% 9.68% 271.22%
1226 DASHS Dashs DASHS $0.054338 LowVol -0.21% -5.74% 24.59%
1227 DBG Digital Bulli… DBG $0.003623 LowVol -0.22% -32.85% -42.86%
1228 SKC Skeincoin SKC $0.030429 LowVol -0.21% 27.09% 200.53%
1229 CYC Cycling Coin CYC $0.001304 LowVol -0.21% -15.39% -45.75%
1230 TELL Tellurion TELL $0.000199 LowVol 31.02% 8.73% 71.99%
1231 TODAY TodayCoin TODAY $0.001304 LowVol -0.21% 20.87%
1232 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.050513 LowVol 0.33% -0.70% 39.51%
1233 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -0.35% -0.65% -79.76%
1234 VOYA Voyacoin VOYA $2.94 LowVol -0.21% 6.02% 95.19%
1235 STEX STEX STEX $1.09 LowVol -3.06% -21.62% 84.52%
1236 CME Cashme CME $0.000145 LowVol -0.21% -13.10% 3.04%
1237 AIB Advanced Inte… AIB $0.009256 LowVol -0.21% -24.45% 107.51%
1238 KASHH KashhCoin KASHH $0.000145 LowVol -0.28% -6.09% 97.91%
1239 YES Yescoin YES $0.000142 LowVol -0.28% -5.43% 309.69%
1240 LTH LAthaan LTH $0.000725 LowVol -0.22% -41.24% 32.58%
1241 BXC Bitcedi BXC $0.003858 LowVol -0.01% -25.42% 33.46%
1242 NTC Natcoin NTC $0.099258 LowVol -0.21% -3.42% -48.94%
1243 9COIN 9COIN 9COIN $0.003623 LowVol -0.21% -5.99% 56.29%
1244 AV AvatarCoin AV $0.052165 LowVol -0.21% 1.33% 67.23%
1245 GUC GoldUnionCoin GUC $0.068104 LowVol -0.22% -28.40%
1246 TEAM TeamUp TEAM $0.000290 LowVol -0.21% -5.99% -11.61%
1247 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006086 LowVol -0.22% -22.58% 68.74%
1248 STARS StarCash Network STARS $0.089404 LowVol -40.17% -74.60% -67.45%
1249 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002029 LowVol -0.22% -16.73% 31.40%
1250 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000290 LowVol -0.22% -5.99% -11.61%
1251 MONETA Moneta MONETA $0.000580 LowVol -0.22% 42.67%
1252 TOP TopCoin TOP $0.000379 LowVol 34.58% -16.11% 13.84%
1253 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004782 LowVol -0.21% 121.59% -2.74%
1254 EXRN EXRNchain EXRN $9.5e-07 LowVol 2.92% -29.82% 5.26%
1255 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000145 LowVol -0.22% -5.99% 19.77%
1256 BIRDS Birds BIRDS $0.000145 LowVol -0.22% -6.06% 32.46%
1257 X2 X2 X2 $0.000290 LowVol -0.22% 69.12% 165.38%
1258 LKC LinkedCoin LKC $0.000435 LowVol -0.22% 41.01% 299.00%
1259 POKE PokeCoin POKE $0.000145 LowVol -0.22% -5.99%
1260 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004347 LowVol 3.22% 9.91% -27.77%
1261 CYDER Cyder CYDER $0.000290 LowVol -0.21% -5.99% 32.58%
1262 WINK Wink WINK $0.000158 LowVol -0.21% -48.90% -47.58%
1263 REGA Regacoin REGA $0.000869 LowVol -0.21% -34.11% -50.28%
1264 SFE SafeCoin SFE $0.000145 LowVol -0.21% -5.99% 32.58%
1265 IFC Infinitecoin IFC $0.000016 LowVol 1.06% 19.53% 8.46%
1266 BGR Bongger BGR $0.000173 LowVol 0.17% -17.87% 7.21%
1267 TCR TheCreed TCR $0.000290 LowVol -0.22% -5.99% -33.71%
1268 MBL MobileCash MBL $0.000580 LowVol -0.22% -5.99% 76.77%
1269 SJCX Storjcoin X SJCX $0.256550 LowVol -0.32% -32.78%
1270 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000435 LowVol -0.22% -7.67% -26.49%
1271 BITOK Bitok BITOK $0.000145 LowVol -0.21% 32.58%
1272 AXIOM Axiom AXIOM $0.021300 LowVol -0.21% -5.99% 27.38%
1273 HDLB HODL Bucks HDLB $0.047817 LowVol 35.52% -9.29% 10.67%
1274 ASN Aseancoin ASN $0.008839 LowVol -0.21% 36.54% -45.91%
1275 YEL Yellow Token YEL $0.005457 LowVol 2.86% 5.27% -63.05%
1276 DISK DarkLisk DISK $0.001159 LowVol -11.30% -5.99% 112.13%
1277 LEPEN LePen LEPEN $0.000137 LowVol 42.08% 49.48% 20.74%
1278 IRL IrishCoin IRL $0.002898 LowVol -0.22% 17.51% 34.33%
1279 PAYP PayPeer PAYP $0.000145 LowVol -0.29% 32.20%
1280 QBC Quebecoin QBC $0.002318 LowVol -0.21% -5.99% 24.77%
1281 DON Donationcoin DON $0.000603 LowVol -0.13% 30.46% 14.02%
1282 OMC Omicron OMC $0.153596 LowVol -0.21% -5.81% 23.66%
1283 MAGN Magnetcoin MAGN $0.573117 LowVol -0.22% -7.38% 23.74%
1284 MEN PeopleCoin MEN $0.000145 LowVol -0.21% -5.99% 32.21%
1285 GOLF Golfcoin GOLF $0.000145 LowVol -0.22% 32.64%
1286 NBIT netBit NBIT $0.048910 LowVol -0.21% -21.96% 42.06%
1287 IQT iQuant IQT $0.159247 LowVol -0.21% -9.18% -6.46%
1288 TERA TeraCoin TERA $0.000145 LowVol -0.22% -5.99%
1289 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004202 LowVol -0.22% 36.31% 30.08%
1290 BET BetaCoin BET $0.001449 LowVol -0.29% 4.33% -46.49%
1291 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008549 LowVol -0.29% 38.60% 38.90%
1292 TRICK TrickyCoin TRICK $0.012317 LowVol -0.22% 16.63%
1293 TURBO TurboCoin TURBO $0.000145 LowVol -0.21%
1294 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.323855 LowVol -0.22% -1.23%
1295 GBRC Global Busine… GBRC $0.000290 LowVol -0.22% -5.99%
1296 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000190 LowVol 2.92% 39.66% 49.42%
1297 WA WA Space WA $0.021156 LowVol -0.22% -4.69% 19.60%
1298 WOW Wowcoin WOW $0.000152 LowVol 0.24% -1.18% 39.33%
1299 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000145 LowVol -0.21% 32.23%
1300 ANTX Antimatter ANTX $0.000145 LowVol -0.21% -5.84% 32.58%
1301 PRN Protean PRN $0.000145 LowVol -0.21% 3.85% 1237.86%
1302 PDG PinkDog PDG $0.000290 LowVol -0.22% 44.20%
1303 UTA UtaCoin UTA $0.002753 LowVol -0.29% -6.03% -4.31%
1304 QORA Qora QORA $0.258881 LowVol -0.21% -5.99% 27.42%
1305 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol 29.76%
1306 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 2.73%
1307 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -0.26% -4.60%
1308 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol -0.50% 40.32%
1309 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 3.69%
1310 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol 1.36%
1311 EGG EggCoin EGG $0.054418 LowVol -0.87% -6.60% 30.73%
1312 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 2.84% 55.16%
1313 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 0.00% -6.23% 89.81%
1314 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol
1315 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1316 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 7.20%
1317 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol 3.06%
1318 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 3.69% 17.86%
1319 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol 1.12% -9.26%
1320 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol 34.69%
1321 XDE2 XDE II XDE2 $2.06 LowVol -8.12%
1322 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol -0.35% -5.89% 42.45%
1323 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.07%
1324 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.29%
1325 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.105702 LowVol -1.94% 8.72%
1326 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol
1327 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol
1328 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1329 FAP FAPcoin FAP $0.010651 LowVol 16.60% 71.61%
1330 UNC UNCoin UNC $0.000149 -3.44% 36.16%
1331 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1332 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 -0.15% 62.36%
1333 FC Facecoin FC $0.003480 -10.71%
1334 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -22.94%
1335 10MT 10M Token 10MT $0.002238 0.79%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654 2.01%
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 -1.40% 21.65%

Quay lại phần 1

Phản hồi