Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 10/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 2h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 10/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $14610.60 trên tổng giá trị $244,440,992,302

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $461.95 trên tổng giá trị $44,456,462,259

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1376.84 trên tổng giá trị $23,194,797,376

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.50 trên tổng giá trị $12,504,995,562

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.242313 trên tổng giá trị $9,386,998,405

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000077 trên tổng giá trị đã biến động tăng 116.06% trong 1h qua

    + Đồng BRAT BRAT (BRAT) đang có giá hiện tại $0.000292 trên tổng giá trị $46,645 đã biến động tăng 104.31% trong 1h qua

    + Đồng OX OX Fina (OX) đang có giá hiện tại $0.000273 trên tổng giá trị đã biến động tăng 94.04% trong 1h qua

    + Đồng PXI Prime-XI (PXI) đang có giá hiện tại $0.014061 trên tổng giá trị $251,699 đã biến động tăng 80.79% trong 1h qua

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000014 trên tổng giá trị $1,284,523 đã biến động tăng 68.40% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000014 trên tổng giá trị $1,284,523 đã biến động tăng 469.68% trong 24h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.169929 trên tổng giá trị $266,961 đã biến động tăng 433.36% trong 24h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003306 trên tổng giá trị $30,506 đã biến động tăng 344.32% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.007562 trên tổng giá trị $3,669 đã biến động tăng 337.63% trong 24h qua

    + Đồng VPRC VapersCoin (VPRC) đang có giá hiện tại $0.000098 trên tổng giá trị $76,741 đã biến động tăng 228.46% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.385435 trên tổng giá trị $29,144,475 đã biến động tăng 1501.31% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000144 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1498.67% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.011366 trên tổng giá trị đã biến động tăng 812.63% trong 7 ngày qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003306 trên tổng giá trị $30,506 đã biến động tăng 736.18% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.620888 trên tổng giá trị $29,097 đã biến động tăng 577.11% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 10/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 ACP AnarchistsPrime ACP $118,506 $0.026964 4,394,874 $4,584 4.49% -10.83% -24.23%
702 GPU GPU Coin GPU $118,033 $0.002916 40,477,042 $713 1.16% -8.28% 27.34%
703 BITGOLD bitGold BITGOLD $116,316 $1457.36 79.8131 $3,301 3.87% -19.15% 1.89%
704 MAR Marijuanacoin MAR $116,156 $0.076333 1,521,708 $1,593 4.34% -1.06% 16.12%
705 BITEUR bitEUR BITEUR $115,466 $1.26 91,497 $32,045 4.91% 6.00% 1.81%
706 MONK Monkey Project MONK $115,015 $1.09 105,797 $14,102 4.49% -25.71% -79.87%
707 EAGLE EagleCoin EAGLE $110,846 $0.052950 2,093,421 $34,855 0.12% 7.65% -35.45%
708 XCXT CoinonatX XCXT $106,804 $0.006633 16,103,094 $831 8.08% -37.17% -18.91%
709 VUC Virta Unique … VUC $105,194 $0.001710 61,504,975 $1,076 -0.90% -11.18% 10.84%
710 NRO Neuro NRO $104,710 $0.002743 38,167,041 $771 24.06% 11.54% 44.64%
711 BAS BitAsean BAS $102,860 $0.020572 5,000,000 $500 -1.25% -7.43% -4.28%
712 SCRT SecretCoin SCRT $101,968 $0.024114 4,228,672 $10,192 3.44% -5.93% 32.64%
713 TAJ TajCoin TAJ $101,943 $0.012635 8,068,277 $1,803 4.89% -28.76% 4.72%
714 GLT GlobalToken GLT $92,973 $0.003541 26,253,400 $1,062 4.56% 20.00% 55.11%
715 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $91,369 $0.011378 8,030,000 $772 3.53% -5.63% -39.35%
716 WOMEN WomenCoin WOMEN $89,774 $0.002030 44,220,400 $1,986 -4.99% -20.22% -13.39%
717 EGAS ETHGAS EGAS $89,088 $0.008771 10,157,540 $580 2.30% 0.12% 69.62%
718 HXX Hexx HXX $87,981 $0.059184 1,486,569 $574 24.13% -33.01% 29.54%
719 SGR Sugar Exchange SGR $82,557 $0.023588 3,500,000 $1,196 4.26% -21.36% -37.66%
720 FXE FuturXe FXE $81,583 $0.346542 235,421 $627 4.47% -15.68% -80.26%
721 300 300 Token 300 $80,095 $266.98 300 $1,176 4.47% 28.64% 22.24%
722 CASH Cashcoin CASH $79,874 $0.001730 46,158,242 $1,262 4.47% -30.37%
723 POP PopularCoin POP $78,157 $0.000023 3,372,875,244 $607 4.65% -10.64% 3.29%
724 LTCR Litecred LTCR $77,239 $0.002555 30,227,750 $2,234 6.82% 38.42% 106.97%
725 KURT Kurrent KURT $76,865 $0.007749 9,919,485 $3,207 -44.43% 2.41% 36.31%
726 $$$ Money $$$ $73,787 $0.001608 45,887,218 $2,026 -1.06% -22.62% 10.57%
727 BRAIN Braincoin BRAIN $62,675 $0.006209 10,094,424 $3,149 4.47% -12.20% 7.90%
728 BLZ BlazeCoin BLZ $62,423 $0.000103 608,557,394 $641 5.49% 34.05% 50.62%
729 PONZI PonziCoin PONZI $62,417 $0.072485 861,099 $5,901 5.13% 25.00% 102.83%
730 ICOB ICOBID ICOB $59,986 $0.000562 106,701,874 $576 4.43% -8.58% -0.67%
731 ITZ Interzone ITZ $59,290 $0.031738 1,868,130 $1,815 4.52% 27.92% 456.97%
732 ERY Eryllium ERY $57,284 $0.010465 5,473,908 $1,271 6.31% -19.34% 78.14%
733 CWXT CryptoWorldX … CWXT $51,385 $0.000862 59,630,200 $918 5.26% -3.81% 3.01%
734 RBT Rimbit RBT $50,427 $0.000437 115,499,623 $858 4.47% -18.65% -22.58%
735 BRAT BRAT BRAT $46,645 $0.000292 160,000,000 $731 104.31% -20.31% -18.25%
736 FLAX Flaxscript FLAX $45,927 $0.008223 5,585,303 $1,947 -13.65% -44.23% -65.15%
737 VRS Veros VRS $43,909 $0.000090 486,609,040 $706 5.56% -32.46% 51.86%
738 XCS CybCSec XCS $42,719 $0.003610 11,834,082 $2,333 8.06% -15.46% -0.46%
739 MSCN Master Swiscoin MSCN $37,508 $0.000839 44,710,140 $830 -7.00% -3.57% -20.89%
740 LUNA Luna Coin LUNA $33,943 $0.020566 1,650,440 $1,162 -28.65% -10.06% 6.81%
741 LBTC LiteBitcoin LBTC $31,697 $0.009942 3,188,280 $20,302 4.12% -15.57% 276.69%
742 AERM Aerium AERM $30,257 $0.041483 729,386 $18,008 -50.71% -85.86% -94.02%
743 GSR GeyserCoin GSR $29,097 $0.620888 46,864 $10,837 17.84% -15.82% 577.11%
744 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $27,432 $0.031614 867,702 $8,143 11.46% -28.62% 125.11%
745 CREVA CrevaCoin CREVA $21,099 $0.000580 36,390,750 $2,225 4.26% -0.50% -26.05%
746 WORM HealthyWormCoin WORM $16,106 $0.000144 111,540,734 $2,469 4.47% -6.08% -52.03%
747 XRC Rawcoin XRC $15,659 $0.022215 704,882 $1,160 -8.81% -20.60% 25.98%
748 HMC HarmonyCoin HMC $5,862 $0.010445 561,235 $8,327 -8.00% -12.86% -8.83%
749 ECN E-coin ECN $15,035,866 $3.19 4,719,918 LowVol 4.37% 150.11% 40.40%
750 CSC CasinoCoin CSC $13,633,322 $0.353184 38,601,187 LowVol 4.31% -2.31% 45.09%
751 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 18.42%
752 ETT EncryptoTel [… ETT $10,873,207 $0.175004 62,131,190 LowVol 4.47% -10.07% 28.39%
753 XC XCurrency XC $7,753,114 $1.32 5,870,502 LowVol 40.20%
754 YASH YashCoin YASH $5,053,878 $0.505374 10,000,273 LowVol 4.47% -3.31% 22.57%
755 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -0.82% -25.83%
756 DAR Darcrus DAR $4,706,686 $0.346070 13,600,388 LowVol -3.42% 16.43% 29.53%
757 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
758 FIMK FIMKrypto FIMK $3,329,259 $0.005770 577,004,618 LowVol 4.47% -6.08% 262.82%
759 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,720,617 $0.077069 35,300,866 LowVol 2.35% -9.28%
760 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,209,911 $4.74 465,952 LowVol 7.63% 2.85% -6.40%
761 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,002,611 $0.066754 30,000,000 LowVol 4.08% -10.83% -30.47%
762 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 3.41%
763 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,758,009 $0.289796 6,066,366 LowVol 4.47% -30.13% 29.30%
764 RC RussiaCoin RC $1,753,598 $0.209313 8,377,873 LowVol 4.59% -9.61% 30.06%
765 JNS Janus JNS $1,698,546 $0.073785 23,020,335 LowVol 4.47% -38.40% -35.80%
766 HTC HitCoin HTC $1,587,791 $0.000144 10,996,318,099 LowVol 4.47% -6.08%
767 EMV Ethereum Movi… EMV $1,240,148 $0.188855 6,566,666 LowVol -1.40% -50.12% -85.23%
768 ORB Orbitcoin ORB $1,151,792 $0.372211 3,094,460 LowVol 4.92% -4.16% 30.18%
769 BTSR BTSR BTSR $1,146,097 $0.348966 3,284,266 LowVol 5.15% 6.97% 68.00%
770 SDC ShadowCash SDC $1,110,769 $0.165907 6,695,133 LowVol 4.47% -8.02% 22.11%
771 DCY Dinastycoin DCY $1,030,804 $0.000725 1,420,858,063 LowVol 4.54% -21.26% 22.97%
772 METAL MetalCoin METAL $988,562 $0.012851 76,925,527 LowVol 4.47% 2.50% 39.76%
773 INPAY InPay INPAY $952,991 $0.095299 10,000,000 LowVol 4.47% -0.02% -28.12%
774 MAC Machinecoin MAC $942,561 $0.046577 20,236,625 LowVol 4.53% -22.54% 32.60%
775 RMC Remicoin RMC $928,802 $0.469276 1,979,224 LowVol 4.47% -42.06% -54.60%
776 CARBON Carboncoin CARBON $913,707 $0.000059 15,392,009,690 LowVol -11.63% 25.10% -10.60%
777 OPAL Opal OPAL $785,724 $0.051884 15,143,796 LowVol 4.33% -33.46% 44.71%
778 VAL Valorbit VAL $768,349 $0.000144 5,321,234,075 LowVol 4.47% 31.64%
779 BPC Bitpark Coin BPC $766,545 $0.010221 75,000,000 LowVol 14.02% -12.14% 0.40%
780 MAX MaxCoin MAX $732,936 $0.011985 61,156,453 LowVol 3.23% -7.19% -13.42%
781 EBET EthBet EBET $730,916 $0.085965 8,502,500 LowVol -1.40% 10.81% -1.50%
782 NOBL NobleCoin NOBL $723,060 $0.000312 2,315,658,963 LowVol 5.21% 1.55% 15.90%
783 USC Ultimate Secu… USC $703,424 $0.068009 10,343,113 LowVol 4.47% -36.87% -17.11%
784 XJO Joulecoin XJO $692,095 $0.020079 34,468,256 LowVol 14.64% 0.58% 117.17%
785 RIYA Etheriya RIYA $603,481 $0.381580 1,581,531 LowVol 4.72% -12.08% 28.00%
786 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -49.52%
787 AU AurumCoin AU $592,239 $2.00 296,216 LowVol 4.55% 33.23% 48.00%
788 TALK BTCtalkcoin TALK $556,221 $0.008519 65,290,635 LowVol 4.47% -37.30% 5.18%
789 V Version V $525,142 $0.001119 469,229,020 LowVol 4.38% 19.88% -8.99%
790 ITI iTicoin ITI $515,005 $16.09 32,000 LowVol -0.54% -3.20% -29.77%
791 SAC SACoin SAC $506,425 $0.072196 7,014,561 LowVol 4.47% 2.09% -12.83%
792 UNIC UniCoin UNIC $504,226 $0.169828 2,969,037 LowVol 5.16% 23.60% 79.20%
793 TGC Tigercoin TGC $502,911 $0.011551 43,536,800 LowVol 4.47% -6.08% 61.29%
794 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 59.74%
795 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -64.40%
796 XGR GoldReserve XGR $477,665 $0.027817 17,171,382 LowVol 4.40% 3.10% 8.68%
797 SLG Sterlingcoin SLG $462,169 $0.109858 4,206,963 LowVol 4.27% -13.47% 27.40%
798 NETKO Netko NETKO $453,219 $0.103729 4,369,265 LowVol 2.15% -21.83% -24.76%
799 WAY WayGuide WAY $433,354 $0.004332 100,040,708 LowVol 4.31% -6.08% 31.97%
800 GOOD Goodomy GOOD $432,049 $0.000979 441,349,000 LowVol 2.48% -37.00% -35.68%
801 OTX Octanox OTX $429,568 $0.050537 8,500,001 LowVol 4.47% -17.82% -4.55%
802 GLC GlobalCoin GLC $423,460 $0.006498 65,171,010 LowVol 4.31% -8.50% 7.75%
803 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $423,168 $0.077956 5,428,300 LowVol 2.56% -2.74% 29.33%
804 DAXX DaxxCoin DAXX $422,388 $0.000848 498,233,260 LowVol 4.39% -5.36% 48.11%
805 CFT CryptoForecast CFT $419,842 $0.009127 46,000,000 LowVol 5.29% -30.69% 15.07%
806 FUNK The Cypherfunks FUNK $417,564 $0.000009 46,309,182,499 LowVol 4.39% 3.10% 58.48%
807 ECA Electra ECA $414,219 $0.000019 21,973,063,839 LowVol 4.47% 23.12% 67.04%
808 PIGGY Piggycoin PIGGY $413,256 $0.000848 487,522,730 LowVol 3.86% -36.04% 22.44%
809 888 OctoCoin 888 $390,437 $0.007744 50,419,940 LowVol 3.77% 8.48% 81.74%
810 BUCKS SwagBucks BUCKS $388,895 $1.21 322,056 LowVol 4.52% -9.81% 6.43%
811 TAG TagCoin TAG $387,384 $0.065000 5,959,806 LowVol 5.48% -47.42% -56.00%
812 XPTX PlatinumBAR XPTX $370,480 $0.872348 424,693 LowVol 4.31% -5.19% 28.08%
813 LOT LottoCoin LOT $363,329 $0.000025 14,491,014,421 LowVol 5.88% 22.10% 41.77%
814 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol
815 CUBE DigiCube CUBE $350,749 $0.000144 2,429,126,009 LowVol 4.47% -6.08%
816 BXT BitTokens BXT $336,941 $0.599173 562,344 LowVol 4.47% -31.68% -30.01%
817 CORG CorgiCoin CORG $329,567 $0.000263 1,251,855,418 LowVol -1.96% 33.59% 58.59%
818 USDE USDe USDE $327,550 $0.000289 1,134,236,104 LowVol 21.80% -6.08% 65.60%
819 BIGUP BigUp BIGUP $327,452 $0.000155 2,119,267,303 LowVol 6.90% 2.70% 105.34%
820 STS Stress STS $326,405 $0.000578 565,134,332 LowVol 4.47% -25.39%
821 FNC FinCoin FNC $319,887 $0.024838 12,878,667 LowVol 2.03% -35.80% -25.80%
822 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol 45.32%
823 SH Shilling SH $314,880 $0.007942 39,649,476 LowVol 4.47% 40.54% 83.87%
824 MRJA GanjaCoin MRJA $308,556 $0.069308 4,451,920 LowVol 4.47% 28.81% 428.29%
825 Q2C QubitCoin Q2C $286,721 $0.001155 248,212,857 LowVol 4.47% 7.34% -7.15%
826 FRC Freicoin FRC $286,064 $0.009674 29,569,478 LowVol 4.31% -6.66% 9.11%
827 AMBER AmberCoin AMBER $283,945 $0.006498 43,699,481 LowVol 4.47% 33.25% -32.35%
828 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $283,400 $0.021385 13,252,230 LowVol 4.05% -13.57% 39.72%
829 HAL Halcyon HAL $276,181 $0.051981 5,313,077 LowVol 28.43% 39.15% 96.33%
830 GAP Gapcoin GAP $276,077 $0.022861 12,076,419 LowVol 0.67% -5.96% 44.98%
831 VIDZ PureVidz VIDZ $272,106 $0.002172 125,279,775 LowVol 4.55% -20.41% -9.37%
832 WMC WMCoin WMC $261,324 $0.022670 11,527,489 LowVol 4.47% -6.08% 31.92%
833 GAIA GAIA GAIA $261,004 $0.010829 24,101,381 LowVol 4.31% 13.32% 0.69%
834 PHS Philosopher S… PHS $250,975 $0.041730 6,014,340 LowVol 34.19% 18.68% 86.05%
835 ARI Aricoin ARI $248,507 $0.001772 140,262,505 LowVol 4.52% 12.27% 38.67%
836 EVO Evotion EVO $247,698 $0.078122 3,170,654 LowVol 2.90% -15.37% 8.79%
837 TTC TittieCoin TTC $241,236 $0.000191 1,259,816,434 LowVol 4.73% 23.22% 0.16%
838 RBIES Rubies RBIES $239,118 $0.022958 10,415,252 LowVol -3.39% -16.72% -70.66%
839 SPACE SpaceCoin SPACE $238,241 $0.011347 20,995,044 LowVol 5.56% -22.60% 63.31%
840 TRI Triangles TRI $236,832 $3.25 72,891 LowVol 4.34% -29.42% 6.29%
841 WYV Wyvern WYV $231,201 $0.130098 1,777,128 LowVol 4.47% -7.00% 18.35%
842 SHDW Shadow Token SHDW $229,434 $0.032776 7,000,000 LowVol 4.80% -22.73% -43.61%
843 YAC Yacoin YAC $225,028 $0.001877 119,880,863 LowVol 4.31% -23.69% 26.21%
844 SRC SecureCoin SRC $216,441 $0.026247 8,246,226 LowVol 3.55% -1.68% 136.90%
845 GRT Grantcoin GRT $211,932 $0.004909 43,169,013 LowVol 4.47% -0.20% 3.28%
846 XRE RevolverCoin XRE $208,029 $0.009315 22,331,992 LowVol 4.43% -6.62% 46.19%
847 EVIL Evil Coin EVIL $207,546 $0.009874 21,020,383 LowVol 2.02% -11.20% 23.97%
848 RBX Ripto Bux RBX $199,061 $0.000522 381,236,123 LowVol 4.47% -7.28% 8.09%
849 CYP Cypher CYP $196,687 $0.030900 6,365,285 LowVol 4.47% -41.91%
850 HMP HempCoin HMP $195,890 $0.000144 1,356,645,470 LowVol 4.47% -6.08%
851 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 73.21%
852 ACOIN Acoin ACOIN $193,076 $0.158248 1,220,085 LowVol 3.00% -5.90% 10.67%
853 OHM OHM OHM $189,132 $0.006330 29,876,421 LowVol -1.96%
854 BTPL Bitcoin Planet BTPL $185,277 $0.033066 5,603,258 LowVol 5.86% -7.69% 34.50%
855 E4ROW E4ROW E4ROW $184,866 $0.032084 5,762,000 LowVol -1.40% 134.25% 14.59%
856 MNC Mincoin MNC $183,982 $0.045643 4,030,919 LowVol 4.10% 136.24% 9.30%
857 HODL HOdlcoin HODL $181,621 $0.001155 157,228,730 LowVol 4.47% -35.31% -15.63%
858 MCRN MACRON MCRN $179,102 $0.000446 401,421,401 LowVol 4.22% 130.11% 54.61%
859 BUMBA BumbaCoin BUMBA $178,460 $0.007942 22,471,518 LowVol 4.47% -2.53% 44.29%
860 FRK Franko FRK $174,580 $0.187566 930,767 LowVol 4.31% -6.62%
861 QCN QuazarCoin QCN $174,568 $0.028879 6,044,911 LowVol 4.47% 73.37% 18.77%
862 DUO ParallelCoin DUO $173,823 $0.575892 301,832 LowVol 4.20% -7.10% 41.79%
863 TEK TEKcoin TEK $172,443 $0.000122 1,414,054,562 LowVol 4.71% 14.78% -2.44%
864 JIN Jin Coin JIN $167,801 $0.017038 9,848,485 LowVol 4.47% -6.08% -12.82%
865 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol -0.72%
866 JET Jetcoin JET $164,632 $0.033788 4,872,509 LowVol 4.47% 64.42% -4.73%
867 DLC Dollarcoin DLC $164,368 $0.018049 9,106,714 LowVol 4.66% -6.08% 31.92%
868 XCT C-Bit XCT $161,559 $0.001028 157,223,250 LowVol 4.14% 5.08% 36.63%
869 EMD Emerald Crypto EMD $156,988 $0.008212 19,117,129 LowVol 4.28% -4.12% -9.11%
870 KED Darsek KED $156,354 $0.010746 14,550,422 LowVol 7.18% -6.56% -19.21%
871 URC Unrealcoin URC $149,098 $0.021226 7,024,402 LowVol 4.47% -5.66% -16.39%
872 ARCO AquariusCoin ARCO $146,191 $0.097790 1,494,954 LowVol 4.86% -8.48% 25.23%
873 VOT VoteCoin VOT $142,729 $0.008664 16,474,625 LowVol -0.50% -16.13% -27.00%
874 SLING Sling SLING $142,684 $0.132841 1,074,095 LowVol 4.47% -6.08% 34.84%
875 CTO Crypto CTO $141,458 $0.011551 12,245,937 LowVol 4.31% 2.94% 2.89%
876 PX PX PX $138,467 $0.001444 95,895,717 LowVol 4.66% -26.50% 1.47%
877 QTL Quatloo QTL $137,245 $0.017780 7,718,883 LowVol 45.24% 36.25% 33.66%
878 CAGE CageCoin CAGE $137,157 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 36.62% 2.85% 30.67%
879 TSE Tattoocoin (S… TSE $137,041 $0.001516 90,421,856 LowVol 7.18% 9.36% 52.24%
880 LEA LeaCoin LEA $136,151 $0.000432 314,864,691 LowVol 3.29% -0.21% -30.91%
881 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol 3.09%
882 XRA Ratecoin XRA $130,069 $0.001132 114,929,938 LowVol 4.70% -1.95% -1.16%
883 AHT Bowhead AHT $129,376 $0.016172 8,000,000 LowVol 4.59% -94.12% -89.21%
884 PRX Printerium PRX $126,669 $0.010715 11,821,728 LowVol 5.77% -10.64% 325.05%
885 REE ReeCoin REE $126,354 $0.000049 2,560,000,000 LowVol -6.87% 9.24% 5.87%
886 SOON SoonCoin SOON $124,733 $0.010009 12,462,620 LowVol 5.04% -0.95% 22.97%
887 MNM Mineum MNM $124,391 $0.013182 9,436,367 LowVol 4.43% -44.67% 1.61%
888 MARS Marscoin MARS $123,585 $0.004370 28,279,074 LowVol 5.97% -12.06% 2.11%
889 URO Uro URO $121,680 $0.100786 1,207,310 LowVol 4.47% 2.60% 81.97%
890 NEVA NevaCoin NEVA $120,418 $0.048670 2,474,140 LowVol 3.89% 5.70% 14.89%
891 ARG Argentum ARG $118,271 $0.013768 8,590,489 LowVol 3.88% 1.23% 5.72%
892 ALL Allion ALL $115,973 $0.018707 6,199,359 LowVol 4.66% -2.72% 59.33%
893 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $115,109 $0.001444 79,719,140 LowVol 4.47% 34.18% 39.48%
894 IMS Independent M… IMS $113,151 $0.021075 5,368,934 LowVol 4.67% -5.14% 0.81%
895 CRX Chronos CRX $112,808 $0.001530 73,729,962 LowVol 26.29% -9.59% 64.39%
896 BIP BipCoin BIP $112,783 $0.069308 1,627,261 LowVol 4.43% -22.00% 49.84%
897 UNITS GameUnits UNITS $109,823 $0.031622 3,472,983 LowVol 4.47% -6.01% 4.96%
898 I0C I0Coin I0C $109,672 $0.005226 20,985,377 LowVol 6.93% -46.01% -62.41%
899 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 56.72%
900 CNC CHNCoin CNC $108,875 $0.002208 49,305,631 LowVol 227.43%
901 PRC PRCoin PRC $107,322 $0.006786 15,814,200 LowVol 4.43% -19.84% -3.53%
902 ARB ARbit ARB $96,549 $0.012295 7,852,795 LowVol 1.24% 53.88%
903 JWL Jewels JWL $96,165 $0.004765 20,181,636 LowVol 4.31%
904 BITZ Bitz BITZ $93,428 $0.046928 1,990,891 LowVol 4.47% -6.08%
905 AMMO Ammo Rewards AMMO $89,844 $0.001155 77,777,777 LowVol 4.47% 25.23% 51.04%
906 BLRY BillaryCoin BLRY $89,588 $0.009963 8,991,982 LowVol 4.47% 62.02% -36.52%
907 611 SixEleven 611 $87,176 $0.202022 431,519 LowVol 4.47% -12.33% 23.54%
908 ZMC ZetaMicron ZMC $86,686 $0.000144 600,344,291 LowVol 4.66% -6.08% 31.92%
909 BVC BeaverCoin BVC $86,366 $0.027723 3,115,258 LowVol 4.31% 22.58% -5.64%
910 GCC GuccioneCoin GCC $84,943 $0.004187 20,285,537 LowVol 4.31% -14.88% 15.95%
911 MST MustangCoin MST $84,865 $0.134633 630,343 LowVol 5.70% -10.66% -8.26%
912 RPC RonPaulCoin RPC $84,792 $0.094433 897,913 LowVol 4.47% -6.08% 31.18%
913 MND MindCoin MND $84,774 $0.005343 15,867,695 LowVol 4.95% -3.47% 35.58%
914 WARP WARP WARP $82,867 $0.075662 1,095,224 LowVol 4.66% -6.07%
915 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol 1.41%
916 MAY Theresa May Coin MAY $80,113 $0.003185 25,155,200 LowVol 4.49% 3.58% 1.99%
917 VEC2 VectorAI VEC2 $79,261 $0.004765 16,634,063 LowVol -6.78% 3.32% -3.36%
918 BTQ BitQuark BTQ $78,680 $0.008664 9,081,731 LowVol 4.47% -19.02% -13.44%
919 VPRC VapersCoin VPRC $76,741 $0.000098 780,124,964 LowVol 1.21% 228.46% 394.86%
920 CPN CompuCoin CPN $75,326 $0.003840 19,615,019 LowVol 4.61% 39.26% 37.71%
921 SOIL SOILcoin SOIL $75,226 $0.013193 5,702,048 LowVol -9.57% -5.80% 27.16%
922 XCO X-Coin XCO $75,201 $0.006072 12,384,976 LowVol 4.47% -13.91% 16.11%
923 DRM Dreamcoin DRM $74,986 $0.030611 2,449,632 LowVol 4.43% -32.04% -3.46%
924 DRS Digital Rupees DRS $73,756 $0.000144 510,802,961 LowVol 4.47% -6.08% 31.92%
925 EXN ExchangeN EXN $73,640 $0.014439 5,100,000 LowVol 4.31% -0.30% 38.76%
926 ADCN Asiadigicoin ADCN $71,997 $0.002888 24,931,054 LowVol 4.47% 4.85% 0.57%
927 EOT EOT Token EOT $70,029 $0.008477 8,260,903 LowVol -8.23% -18.50% -32.78%
928 COXST CoExistCoin COXST $69,950 $0.002581 27,100,000 LowVol 5.15% 4.19% 39.48%
929 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 111.22%
930 NTWK Network Token NTWK $64,547 $0.005530 11,671,310 LowVol -1.40% 49.07% 35.38%
931 GPL Gold Pressed … GPL $63,763 $0.248563 256,527 LowVol 4.26% 27.84% -8.78%
932 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 3.66% 61.76%
933 XBTS Beatcoin XBTS $61,242 $0.040167 1,524,686 LowVol 2.83% 142.46% 1.92%
934 VIP VIP Tokens VIP $60,248 $0.000722 83,450,403 LowVol 4.47% 64.89%
935 ATX Artex Coin ATX $59,099 $0.003147 18,781,750 LowVol 4.31% -15.62% -11.34%
936 KRONE Kronecoin KRONE $58,587 $0.015631 3,748,217 LowVol 5.18% -28.19% 43.11%
937 FUZZ FuzzBalls FUZZ $56,362 $0.011669 4,829,945 LowVol 4.47% 33.17% 72.61%
938 KIC KibiCoin KIC $55,958 $0.003806 14,701,000 LowVol 4.57% -25.97% 70.43%
939 BSC BowsCoin BSC $55,296 $0.009963 5,550,102 LowVol 4.47% -7.42% 0.54%
940 CRT CRTCoin CRT $54,941 $0.693085 79,270 LowVol 4.47% -6.08% 31.92%
941 EGO EGO EGO $51,981 $0.000866 60,000,001 LowVol 4.47% -19.49% 31.92%
942 CXT Coinonat CXT $49,154 $0.005700 8,623,200 LowVol 0.16% -37.18% -2.75%
943 SPT Spots SPT $48,529 $0.002166 22,406,021 LowVol 4.31% -14.78% -25.22%
944 G3N G3N G3N $48,043 $0.006353 7,561,891 LowVol 4.43% -6.07% 31.92%
945 ORLY Orlycoin ORLY $47,624 $0.001300 36,646,779 LowVol 4.47% -23.15% 8.23%
946 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 23.24%
947 IMPS ImpulseCoin IMPS $43,850 $0.002166 20,245,510 LowVol 4.47% -29.56% 4.14%
948 DIBC DIBCOIN DIBC $43,452 $0.008690 5,000,000 LowVol 4.34% -18.50% -21.44%
949 PIE PIECoin PIE $42,617 $0.003177 13,415,665 LowVol 4.47% -17.35% -65.95%
950 SFC Solarflarecoin SFC $42,409 $0.003011 14,083,450 LowVol 4.40% -2.12% -37.12%
951 UET Useless Ether… UET $42,106 $0.010618 3,965,716 LowVol -1.40% -6.97% 13.40%
952 CESC CryptoEscudo CESC $41,615 $0.000289 144,105,100 LowVol 4.31% -8.61% -45.96%
953 TOR Torcoin TOR $41,180 $0.130242 316,179 LowVol 4.47% -3.65% -35.61%
954 SONG SongCoin SONG $41,175 $0.001264 32,565,300 LowVol 4.04% -2.13% 35.88%
955 BENJI BenjiRolls BENJI $40,991 $0.002024 20,254,796 LowVol 1.75% -30.44% -18.49%
956 RUPX Rupaya RUPX $39,887 $0.006533 6,105,612 LowVol 7.18% -52.96% -63.14%
957 PEX PosEx PEX $39,674 $0.016172 2,453,240 LowVol 4.47% -3.49% 34.30%
958 PULSE Pulse PULSE $37,164 $0.002599 14,298,972 LowVol 4.47% -43.59%
959 AGLC AgrolifeCoin AGLC $37,126 $0.004909 7,562,274 LowVol 4.47% -6.08% -21.10%
960 FLVR FlavorCoin FLVR $36,210 $0.001733 20,898,106 LowVol 4.31% -6.08%
961 HVCO High Voltage HVCO $35,383 $0.023680 1,494,171 LowVol 4.47% -7.21% 40.48%
962 ZYD Zayedcoin ZYD $35,161 $0.005631 6,243,840 LowVol 4.66% -5.60% 11.39%
963 ZNE Zonecoin ZNE $35,045 $0.013573 2,581,970 LowVol 4.66% 30.53%
964 STEPS Steps STEPS $34,961 $0.001877 18,625,017 LowVol 4.47% 1.75% -25.31%
965 BOAT BOAT BOAT $34,813 $0.001877 18,547,845 LowVol 4.47% -9.62% -8.56%
966 ICON Iconic ICON $34,244 $0.057757 592,894 LowVol 4.47% -21.74% -4.38%
967 VLTC Vault Coin VLTC $32,656 $0.001076 30,345,030 LowVol 5.02% -30.68% -17.55%
968 PLNC PLNcoin PLNC $32,079 $0.001877 17,089,600 LowVol 4.43% -6.08% 42.36%
969 EREAL eREAL EREAL $32,062 $0.000469 68,427,562 LowVol -1.40% 2.63% -25.63%
970 IMX Impact IMX $31,625 $0.000289 109,509,104 LowVol 4.47% -5.77% 163.83%
971 BNX BnrtxCoin BNX $31,613 $0.001192 26,524,001 LowVol 4.25% -26.00% 21.11%
972 WBB Wild Beast Block WBB $31,388 $0.186555 168,253 LowVol 4.47% -6.20% 25.10%
973 JOBS JobsCoin JOBS $30,617 $0.000289 106,019,270 LowVol 4.47% -6.08% 31.92%
974 FRAZ Frazcoin FRAZ $30,506 $0.003306 9,227,698 LowVol 5.16% 344.32% 736.18%
975 PLACO PlayerCoin PLACO $30,426 $0.000866 35,120,000 LowVol 4.47% -16.83% 47.61%
976 SLEVIN Slevin SLEVIN $30,322 $0.000433 70,000,000 LowVol 4.47% -14.09% 12.59%
977 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
978 DLISK DAPPSTER DLISK $30,242 $0.000302 100,000,000 LowVol -1.63% -7.86%
979 BIOS BiosCrypto BIOS $30,065 $0.001444 20,821,709 LowVol 4.47% -41.30% -34.04%
980 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,799 LowVol 45.65%
981 XOC Xonecoin XOC $29,894 $0.071175 420,000 LowVol -1.49%
982 MILO MiloCoin MILO $29,602 $0.002743 10,789,954 LowVol 4.47% 59.10% 17.92%
983 RIDE Ride My Car RIDE $29,247 $0.000289 101,276,976 LowVol 4.47% -37.38% -18.49%
984 KNC KingN Coin KNC $27,443 $13.67 2,008 LowVol 4.47% -27.45% -22.11%
985 ALTC Antilitecoin ALTC $27,301 $0.000866 31,512,613 LowVol 4.43% -6.08% 31.92%
986 GRIM Grimcoin GRIM $26,702 $0.001372 19,466,189 LowVol -37.07% -48.69% -37.04%
987 LIR LetItRide LIR $26,202 $0.000722 36,293,074 LowVol 4.43% -21.73% -5.87%
988 OS76 OsmiumCoin OS76 $26,076 $0.029167 894,026 LowVol 4.43% -4.65% -12.64%
989 CAB Cabbage CAB $25,774 $0.002455 10,499,996 LowVol 4.47% -16.45% -6.56%
990 DES Destiny DES $25,644 $0.016028 1,600,000 LowVol 4.47% -11.64%
991 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $24,271 $0.032200 753,776 LowVol 4.43% -6.08% -5.06%
992 BIOB BioBar BIOB $23,277 $0.026280 885,756 LowVol 4.47% -6.08% 20.04%
993 SCS Speedcash SCS $22,684 $0.086636 261,831 LowVol 4.43% -7.46% 29.97%
994 DIX Dix Asset DIX $22,456 $2.2e-07 100,000,000,000 LowVol 9.84% -20.51% 13.69%
995 TRADE Tradecoin TRADE $22,010 $0.002809 7,835,554 LowVol
996 IBANK iBank IBANK $20,914 $0.004621 4,526,324 LowVol 4.43% -22.93% 107.81%
997 ROOFS Roofs ROOFS $19,078 $0.000147 130,000,000 LowVol 1.67% -4.54% -47.85%
998 JS JavaScript Token JS $18,731 $0.002344 7,991,996 LowVol -1.40% 1.12% -1.53%
999 ELS Elysium ELS $18,505 $0.004621 4,005,012 LowVol 4.31% -3.05% 20.40%
1000 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $17,532 $0.001296 13,532,750 LowVol 17.45% -3.16% 72.40%
1001 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 36.77% -21.45%
1002 CRTM Corethum CRTM $17,315 $0.006926 2,500,000 LowVol -1.40% -49.43% 58.86%
1003 QBK Qibuck Asset QBK $16,155 $0.009665 1,671,379 LowVol 0.78% -8.10% 32.14%
1004 TSTR Tristar Coin TSTR $15,972 $0.003177 5,027,857 LowVol 4.47% 106.64% -48.16%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $15,570 $0.000144 107,829,281 LowVol 4.47% -6.08% 31.92%
1006 GEERT GeertCoin GEERT $15,427 $0.003030 5,091,200 LowVol 4.45% -7.11% 38.61%
1007 GBT GameBet Coin GBT $15,351 $0.000722 21,262,780 LowVol 4.47% -51.13% -9.05%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $14,466 $8.37 1,727 LowVol 4.47% -6.08% -8.02%
1009 ARGUS Argus ARGUS $13,221 $0.011513 1,148,324 LowVol 4.43% 4.95% 127.69%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $13,198 $0.009530 1,384,879 LowVol 4.47% -35.43% 24.92%
1011 LVPS LevoPlus LVPS $12,892 $0.008519 1,513,256 LowVol 4.47% -18.51% 10.14%
1012 DAS DAS DAS $12,724 $0.004694 2,710,690 LowVol -66.24%
1013 MGM Magnum MGM $12,245 $0.003094 3,957,406 LowVol 0.64% -27.52%
1014 VTA Virtacoin VTA $11,185 $0.000002 5,201,310,113 LowVol 6.21% -93.80% -84.60%
1015 VOLT Bitvolt VOLT $10,911 $0.000722 15,112,554 LowVol 4.47% -15.94% 19.14%
1016 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol 0.06%
1017 SANDG Save and Gain SANDG $10,621 $0.003465 3,064,800 LowVol 4.47% -1.99%
1018 NODC NodeCoin NODC $7,271 $0.004332 1,678,439 LowVol 4.66% -27.75% -18.34%
1019 ULA Ulatech ULA $7,205 $0.036098 199,586 LowVol 4.47% -6.08% 85.56%
1020 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,243 $0.029473 211,827 LowVol 0.78% -6.91% 44.97%
1021 CCM100 CCMiner CCM100 $6,231 $0.001854 3,360,417 LowVol 0.78% -41.89% -28.15%
1022 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,682,317 LowVol -10.97%
1023 CONX Concoin CONX $5,709 $0.007670 744,266 LowVol 4.31% -15.43% 22.68%
1024 WBC WalletBuilder… WBC $5,485 $0.291673 18,804 LowVol 4.47%
1025 NANOX Project-X NANOX $4,057 $51836.90 0.078264 LowVol 4.47% -24.90% -33.81%
1026 SOJ Sojourn SOJ $3,669 $0.007562 485,214 LowVol 4.10% 337.63% 566.08%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,581 $0.002599 1,377,917 LowVol 4.43% -1.20% 20.59%
1028 LEX Lex4All LEX $3,486 $0.003486 1,000,000 LowVol -0.78% -2.12% 110.98%
1029 XNG Enigma XNG $3,131 $0.188288 16,627 LowVol 4.71% 13.08% 14.76%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $2,524 $0.000433 5,826,388 LowVol 4.43% 40.89% 97.87%
1031 TOKEN SwapToken TOKEN $1,615 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol 7.23% -18.13% 18.79%
1032 EBT Ebittree Coin EBT $1,381 $0.001092 1,264,511 LowVol 4.47% -9.34% 385.27%
1033 ABN Abncoin ABN $852 $0.012584 67,700 LowVol 4.47% -18.95% 1.94%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol 0.88%
1035 DMB Digital Money… DMB $427 $0.001014 421,300 LowVol 4.78% -20.97% 9.96%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -0.36%
1037 CALC CaliphCoin CALC $111 $0.001273 87,140 LowVol 4.43% 18.27% 27.68%
1038 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol 2.30% -68.42%
1039 FAL Falcoin FAL $57 $0.000289 196,766 LowVol 4.47% 87.85% 116.96%
1040 APW AppleCoin APW $12 $0.000144 81,397 LowVol 4.43% -6.08% 31.92%
1041 CMT CyberMiles CMT $0.227485 $20,097,600 4.54% 40.94%
1042 ATMC ATMCoin ATMC $3.70 $10,483,800 0.00% -2.76% 29.50%
1043 BCD Bitcoin Diamo… BCD $32.47 $5,921,110 1.59% -4.89% -32.25%
1044 ETN Electroneum ETN $0.104737 $5,402,510 1.89% 7.11% 91.38%
1045 ERO Eroscoin ERO $0.145821 $5,160,530 3.45% -12.45%
1046 FRGC Fargocoin FRGC $10.45 $3,060,650 1.26% -1.57% 3.18%
1047 NULS Nuls NULS $0.831304 $2,995,650 3.07% -9.52% 68.57%
1048 AI POLY AI AI $17.34 $2,061,110 4.50% -1.41% 9.37%
1049 REC Regalcoin REC $31.28 $1,904,980 2.53% -5.18% -40.28%
1050 CLUB ClubCoin CLUB $3.25 $1,404,450 3.36% -2.35% -42.24%
1051 ORME Ormeus Coin ORME $2.96 $1,382,810 6.75% -7.51% 9.80%
1052 GRX GOLD Reward T… GRX $4.87 $1,018,280 1.02% -3.45% 13.02%
1053 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.33 $957,924 4.03% -8.78% 34.58%
1054 FRST FirstCoin FRST $14.39 $838,293 4.41% -6.34% -13.63%
1055 THS TechShares THS $0.939081 $760,573 8.90% 7.17% 6.48%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $202.02 $695,996 3.60% 5.67% -8.24%
1057 XIN Infinity Econ… XIN $0.028879 $587,528 -4.51% -3.47% -11.77%
1058 STC Santa Coin STC $0.636050 $469,120 7.79% 26.09%
1059 BTE BitSerial BTE $6.39 $400,848 2.42% -9.02% 25.46%
1060 BOT Bodhi BOT $0.412928 $370,085 -0.26% -1.99% -8.50%
1061 WC WINCOIN WC $0.679626 $314,897 -23.55% -6.53% -8.33%
1062 ADK Aidos Kuneen ADK $28.29 $264,065 5.05% 29.79% -7.01%
1063 TSL Energo TSL $0.029122 $242,370 1.06% -9.56% -4.62%
1064 UGT UG Token UGT $0.442438 $235,063 -1.38% 3.32% -1.62%
1065 BWK Bulwark BWK $3.00 $225,988 11.94%
1066 GBG Golos Gold GBG $0.146949 $208,005 -8.53% 8.53% 3.83%
1067 XCPO Copico XCPO $0.019372 $177,598 6.68% -35.72% -12.13%
1068 BT1 BT1 [CST] BT1 $13933.30 $169,271 3.55% -11.75% 28.85%
1069 BSR BitSoar BSR $0.200273 $167,230 8.16% 1.62% -6.65%
1070 XYLO XYLO XYLO $0.428413 $165,954 15.42% -88.75%
1071 XID Sphre AIR XID $0.168816 $162,253 -1.52% -8.67% 14.79%
1072 LLT LLToken LLT $0.345138 $150,437 -1.64% -9.16% 3.11%
1073 BTU Bitcoin Unlim… BTU $96.79 $148,576 12.52% -7.50% -28.08%
1074 CAPP Cappasity CAPP $0.020132 $129,760 2.38% -7.66%
1075 BTCM BTCMoon BTCM $0.038491 $98,763 -6.37% -3.47% 284.07%
1076 INF InfChain INF $0.011551 $97,352 4.68% -4.89% 29.57%
1077 RYZ ANRYZE RYZ $0.015260 $95,163 -9.00% -6.52% -32.69%
1078 SBC StrikeBitClub SBC $0.603417 $81,824 22.91%
1079 B3 B3Coin B3 $0.000076 $74,769 3.93% 20.56% 49.06%
1080 ICX ICON ICX $1.73 $74,259 6.18% -1.09% 10.61%
1081 BT2 BT2 [CST] BT2 $135.63 $61,913 0.79% -46.59% -12.59%
1082 DSR Desire DSR $0.299760 $56,286 9.67% 34.20% 15.56%
1083 QBT Qbao QBT $0.214393 $54,994 0.12% -4.57%
1084 SUR Suretly SUR $2.55 $49,484 -2.02% 3.38% -23.45%
1085 MSD MSD MSD $0.008662 $46,654 4.19% 4.68% -32.29%
1086 SNOV Snovio SNOV $0.004144 $37,773 -0.56%
1087 SEND Social Send SEND $0.067864 $30,174 22.45% -19.97%
1088 WISH MyWish WISH $0.160875 $24,704 4.55% 26.30% 6.82%
1089 OXY Oxycoin OXY $0.129149 $23,922 3.15% 42.95% -4.39%
1090 SKR Sakuracoin SKR $0.011366 $23,280 10.89% 64.49% 812.63%
1091 BIXC BIXC BIXC $6.23 $17,443 4.47% -5.75% 41.95%
1092 GLS GlassCoin GLS $0.577570 $16,853 -3.08% -29.15% -42.64%
1093 VASH VPNCoin VASH $0.005343 $15,875 8.49% -11.59% 7.70%
1094 FOR FORCE FOR $0.008180 $14,814 4.47% -28.44% 40.85%
1095 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.050780 $13,356 -0.69% 1.12% -9.26%
1096 HAT Hawala.Today HAT $0.295312 $12,757 -1.40% 18.07% 75.88%
1097 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.008635 $11,416 6.16% -34.93% 148.54%
1098 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006459 $10,649 -0.23% 6.31% 64.63%
1099 PLX PlexCoin PLX $0.035385 $10,489 19.36% 25.23% -76.14%
1100 EVR Everus EVR $1.18 $10,438 4.41% -21.13% -38.25%
1101 BCDN BlockCDN BCDN $0.080324 $9,645 -0.53% 4.11%
1102 MOTO Motocoin MOTO $0.011412 $9,233 63.69% 42.84% 365.49%
1103 BPL Blockpool BPL $0.169105 $8,702 2.27% -17.46% 57.72%
1104 XID International… XID $0.009674 $8,655 4.47% -7.46% 42.55%
1105 BON Bonpay BON $1.62 $8,597 -2.29% 23.18%
1106 MCR Macro MCR $1.23 $8,540 4.03% -19.31% -41.24%
1107 TER TerraNova TER $5.45 $8,351 4.64% 11.85% 217.49%
1108 NUKO Nekonium NUKO $0.070752 $8,145 4.47% 27.54%
1109 DEUS DeusCoin DEUS $0.276223 $7,973 4.47% -4.62% -23.85%
1110 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002864 $7,665 1.45% 13.15% 14.21%
1111 ETT EncryptoTel [… ETT $0.084243 $7,480 4.47% -7.07% -34.47%
1112 MGC MergeCoin MGC $0.012273 $7,388 3.85% -3.81% -2.40%
1113 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.084759 $7,002 4.66% -2.74% 14.89%
1114 AKY Akuya Coin AKY $0.112626 $6,802 12.86% -8.66% -17.56%
1115 SND Sand Coin SND $0.573189 $6,463 2.48% -30.06% -14.20%
1116 COR CORION COR $0.724362 $6,258 -7.40% -1.85% -14.89%
1117 BOS BOScoin BOS $1.14 $5,850 6.49% -11.43% 6.51%
1118 EDRC EDRCoin EDRC $0.069184 $5,592 -15.98% 25.16% 18.98%
1119 TIE TIES Network TIE $0.115371 $5,322 -1.40% 14.87% 18.10%
1120 TCOIN T-coin TCOIN $0.000289 $4,852 10.12% 3.08% 12.45%
1121 SHND StrongHands SHND $2.4e-08 $4,741 16.40% 11.83% 6.27%
1122 IBTC iBTC IBTC $0.011956 $4,735 2.15% 45.97% 166.75%
1123 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.005813 $4,719 23.15% -8.08% 114.73%
1124 ONG onG.social ONG $0.180037 $4,598 -1.40% 9.54% -46.16%
1125 VIU Viuly VIU $0.012014 $4,590 1.56% -7.67% 57.09%
1126 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003316 $4,394 0.01% -7.78% 29.19%
1127 PEC Peacecoin PEC $0.113926 $4,091 51.59% 74.94% 49.34%
1128 XQN Quotient XQN $0.008375 $3,785 4.31% 32.33% 72.59%
1129 TRIA Triaconta TRIA $9.23 $3,730 -1.40% 27.19% 15.86%
1130 DAY Chronologic DAY $4.85 $3,609 39.81% 37.41% 23.18%
1131 ACC AdCoin ACC $0.090513 $3,522 4.65% -0.44% 12.38%
1132 RCN Rcoin RCN $0.000144 $3,363 4.47% -6.08% 31.92%
1133 DMC DynamicCoin DMC $0.002074 $2,809 -3.41% -22.42% -84.40%
1134 MAGE MagicCoin MAGE $13.00 $2,800 -8.91% -30.10%
1135 WILD Wild Crypto WILD $0.127996 $2,775 -31.46% -8.97% 22.01%
1136 ABC Alphabit ABC $22.62 $2,749 4.30% 47.11% 24.04%
1137 FRD Farad FRD $0.089075 $2,718 1.68% 4.55% -28.46%
1138 FLASH Flash FLASH $0.005920 $2,696 4.47% 4.61% 18.60%
1139 DFS DFSCoin DFS $0.004852 $2,624 6.88% -9.94% -41.65%
1140 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001733 $2,562 4.43% -38.82% -12.56%
1141 HYTV Hyper TV HYTV $0.003826 $2,526 -9.19% -30.16% -8.82%
1142 PNX Phantomx PNX $0.016601 $2,349 36.18% 6.46% -12.32%
1143 EFYT Ergo EFYT $18.22 $2,340 4.54% 31.55% 95.00%
1144 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.303860 $2,325 14.74% 2.16% 52.11%
1145 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.066229 $2,148 -1.62% -19.02% -26.70%
1146 MINEX Minex MINEX $0.015319 $2,082 4.88% -30.16% -23.53%
1147 PCN PeepCoin PCN $0.000144 $2,046 4.47% -6.08% 174.81%
1148 SAK Sharkcoin SAK $0.001741 $2,022 4.49% -20.41% -30.47%
1149 GARY President Joh… GARY $0.144248 $2,011 4.47% 32.72% -17.72%
1150 EGOLD eGold EGOLD $0.020774 $1,954 -1.40% 167.58% 109.52%
1151 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.083603 $1,924 4.31% -16.00% -13.38%
1152 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004909 $1,753 -4.82% -11.29% 29.50%
1153 ZSE ZSEcoin ZSE $0.019169 $1,613 1.49% 100.65% 80.50%
1154 PRES President Trump PRES $0.005200 $1,588 4.82% -2.49% 13.10%
1155 HNC Huncoin HNC $0.002310 $1,495 4.47% 8.62% -0.33%
1156 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.91 $1,444 4.31% -6.08% -20.35%
1157 DGPT DigiPulse DGPT $1.18 $1,374 18.72% -11.49% 28.78%
1158 ZBC Zilbercoin ZBC $0.028232 $1,356 -3.73% -12.21% -27.70%
1159 OX OX Fina OX $0.000273 $1,282 94.04% 73.07% 70.15%
1160 BTBc Bitbase BTBc $0.005054 $1,263 4.66% 49.43% 57.18%
1161 B2B B2B B2B $0.332838 $1,219 -1.40% -11.87% -9.33%
1162 MGC GulfCoin MGC $0.001733 $1,199 -3.39% -19.70% -44.59%
1163 APC AlpaCoin APC $0.022958 $1,182 4.47% -10.53% -34.71%
1164 XRY Royalties XRY $0.000151 $1,169 4.06% 5.93% -90.97%
1165 EBIT eBIT EBIT $0.003047 $1,140 -0.80% 33.47% 258.05%
1166 STU bitJob STU $0.039231 $1,112 4.63% 1.61% 24.48%
1167 SISA SISA SISA $0.013683 $1,058 17.74% 24.59% 1.15%
1168 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002455 $1,040 1.48% -25.83% 7.13%
1169 MCI Musiconomi MCI $0.031741 $994 -0.63% -4.99% -3.26%
1170 XOT Internet of T… XOT $2021.48 $989 4.47% -6.08% -7.49%
1171 ACN Avoncoin ACN $0.000866 $949 56.71% 40.89% 123.09%
1172 MKR Maker MKR $410.85 $881 -1.40% 1.32% 7.02%
1173 EVC EventChain EVC $0.143102 $851 -1.40% 56.73% 17.92%
1174 TELL Tellurion TELL $0.000151 $838 5.82% -19.62% 29.15%
1175 CASH Cash Poker Pro CASH $0.046163 $812 -0.69% -0.67% 0.12%
1176 BSN Bastonet BSN $0.001011 $777 46.26% 18.27% 1.21%
1177 NAMO NamoCoin NAMO $0.000243 $751 4.53% 7.06% 27.47%
1178 EUSD eUSD EUSD $0.000222 $734 -1.40% -2.93% -16.38%
1179 UR UR UR $0.000895 $685 10.76% -19.09% 64.46%
1180 ELC Elacoin ELC $0.129972 $655 4.32% 40.91% 56.52%
1181 BAT BatCoin BAT $0.000003 $586 -11.78% 16.25% 50.53%
1182 CC CyberCoin CC $0.000289 $580 4.31% 87.85% 106.33%
1183 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $533 48.79% 60.69% 201.78%
1184 FUDD DimonCoin FUDD $0.001385 LowVol -1.40% 0.78% 16.78%
1185 PLC PlusCoin PLC $0.000554 LowVol 7.57% -2.15% -12.78%
1186 VULC Vulcano VULC $0.007522 LowVol 4.47% -39.29% 5.35%
1187 OCOW OCOW OCOW $0.000866 LowVol 4.47% -82.01%
1188 QBT Cubits QBT $0.004112 LowVol 4.80% 26.53% -43.12%
1189 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001246 LowVol 12.70% -26.31% 42.31%
1190 XAU Xaucoin XAU $0.038264 LowVol 4.47% -6.43% -11.94%
1191 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002888 LowVol 4.47% -21.73%
1192 ANI Animecoin ANI $0.000289 LowVol 4.47% 17.58% 74.02%
1193 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000433 LowVol 4.47% 40.89% -9.14%
1194 RHFC RHFCoin RHFC $0.001157 LowVol 4.45% 51.34%
1195 FRN Francs FRN $0.035997 LowVol 16.72% 2.19% 31.05%
1196 FFC FireFlyCoin FFC $0.000144 LowVol 4.43% -6.08% 22.50%
1197 LDCN LandCoin LDCN $0.001198 LowVol 1.53% -48.00% -23.96%
1198 GAY GAY Money GAY $0.011129 LowVol 4.48% -50.22% 25.35%
1199 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol 4.37% 23.94% 63.02%
1200 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002455 LowVol 4.47% -23.97% -16.81%
1201 PRM PrismChain PRM $0.001733 LowVol 13.97% -13.30% 38.99%
1202 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000144 LowVol 4.66% -5.93% -34.04%
1203 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003610 LowVol 4.47% -21.73% -1.94%
1204 SWP Swapcoin SWP $0.106134 LowVol -1.40% 1.08% -7.48%
1205 FUTC FutCoin FUTC $0.002310 LowVol 4.31% -41.06% 31.92%
1206 MARX MarxCoin MARX $0.001041 LowVol -0.68% -6.61% 32.03%
1207 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.002197 LowVol 3.21% 74.47% 99.57%
1208 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000368 LowVol -1.44% -1.72%
1209 KARMA Karmacoin KARMA $0.000144 LowVol 4.47% -6.08% 31.97%
1210 WIC Wi Coin WIC $0.002888 LowVol 4.47% 2.29% -13.65%
1211 OPES Opescoin OPES $0.002888 LowVol 4.47% 18.25%
1212 ACES Aces ACES $0.000157 LowVol 4.47% 2.17% 39.21%
1213 KASHH KashhCoin KASHH $0.000144 LowVol 4.47% -6.12% 96.75%
1214 HIGH High Gain HIGH $0.000289 LowVol -30.23% -53.04% -56.08%
1215 OP Operand OP $0.001011 LowVol 4.43% -26.95% 2.70%
1216 HCC Happy Creator… HCC $0.000578 LowVol 4.43% -6.08% -21.28%
1217 GRN Granite GRN $0.017038 LowVol 4.31% 38.78% 122.79%
1218 BEST BestChain BEST $0.003487 LowVol -65.71% 106.31% 171.88%
1219 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000866 LowVol 4.47% 40.89% 2.10%
1220 INDIA India Coin INDIA $0.000289 LowVol 4.66% -6.08% 7.68%
1221 MAVRO Mavro MAVRO $0.019060 LowVol -49.57% -30.74% 40.69%
1222 COUPE Coupecoin COUPE $0.000077 LowVol 116.06% -35.62% 197.20%
1223 CBD CBD Crystals CBD $0.002599 LowVol 4.47% 70.12%
1224 BIT First Bitcoin BIT $0.007797 LowVol -13.59% -15.47% -36.96%
1225 PRIMU Primulon PRIMU $0.000144 LowVol 4.47% -6.08% -33.85%
1226 EAG EA Coin EAG $2.89 LowVol 4.47% 44.50% -6.24%
1227 BLX Blockchain Index BLX $3.00 LowVol -1.40% -10.77% 8.67%
1228 GAIN UGAIN GAIN $0.002021 LowVol 4.47% 9.58% 269.36%
1229 DASHS Dashs DASHS $0.054147 LowVol 4.47% -5.82% 26.61%
1230 STARS StarCash Network STARS $0.148565 LowVol 4.31% -58.24% -46.21%
1231 DBG Digital Bulli… DBG $0.003610 LowVol -5.83% -32.91% -43.14%
1232 SKC Skeincoin SKC $0.030322 LowVol 30.59% 29.19% 199.02%
1233 CYC Cycling Coin CYC $0.001300 LowVol 4.47% -15.47% -47.66%
1234 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -13.19% 1.09% -78.06%
1235 TODAY TodayCoin TODAY $0.001300 LowVol 4.47% 20.76%
1236 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.050060 LowVol 0.78% -2.47% 38.42%
1237 STEX STEX STEX $1.15 LowVol 10.80% -18.66% 101.85%
1238 AV AvatarCoin AV $0.051981 LowVol 4.47% 1.24% 65.95%
1239 VOYA Voyacoin VOYA $2.93 LowVol 4.31% 5.92% 94.18%
1240 YES Yescoin YES $0.000142 LowVol 4.47% -5.04% 420.51%
1241 CME Cashme CME $0.000144 LowVol 4.47% -32.22% 9.94%
1242 AIB Advanced Inte… AIB $0.009223 LowVol 4.43% -24.98% 105.64%
1243 REGA Regacoin REGA $0.000866 LowVol 4.66% -22.06% -50.53%
1244 LTH LAthaan LTH $0.000722 LowVol 4.31% -41.30% 31.92%
1245 BXC Bitcedi BXC $0.003855 LowVol 4.53% -26.45% 34.25%
1246 NTC Natcoin NTC $0.098909 LowVol 4.47% -3.46% -51.95%
1247 9COIN 9COIN 9COIN $0.003610 LowVol 4.47% -1.36% 56.09%
1248 GUC GoldUnionCoin GUC $0.067864 LowVol 4.47% -32.86%
1249 TEAM TeamUp TEAM $0.000289 LowVol 4.47% -6.08% -12.06%
1250 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006064 LowVol -13.96% -22.48% 67.89%
1251 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000289 LowVol 4.47% -6.08% -12.06%
1252 MONETA Moneta MONETA $0.000578 LowVol 4.47% 45.24%
1253 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004765 LowVol 4.47% 121.39% -2.68%
1254 BET BetaCoin BET $0.001444 LowVol 11.32% 3.36% -44.77%
1255 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000144 LowVol 4.47% -6.07% 19.81%
1256 EXRN EXRNchain EXRN $9.2e-07 LowVol -0.80% -32.59% 6.17%
1257 TOP TopCoin TOP $0.000281 LowVol 5.03% -37.74% -16.20%
1258 BIRDS Birds BIRDS $0.000144 LowVol 4.48% -6.14% 31.96%
1259 POKE PokeCoin POKE $0.000144 LowVol 4.47% -6.08%
1260 X2 X2 X2 $0.000289 LowVol 4.43% 87.85% 164.00%
1261 LKC LinkedCoin LKC $0.000433 LowVol 4.43% 40.89% 297.85%
1262 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002021 LowVol 4.47% -7.00% 30.75%
1263 CYDER Cyder CYDER $0.000289 LowVol 4.47% -6.08% 31.92%
1264 WINK Wink WINK $0.000157 LowVol 4.47% -48.95% -47.85%
1265 SFE SafeCoin SFE $0.000144 LowVol 4.47% -6.08% 31.92%
1266 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000433 LowVol 4.47% -16.79% -24.62%
1267 BGR Bongger BGR $0.000174 LowVol 4.01% -16.53% 6.91%
1268 IFC Infinitecoin IFC $0.000016 LowVol 2.17% 22.40% 5.75%
1269 TCR TheCreed TCR $0.000289 LowVol 4.47% -6.08% -34.04%
1270 MBL MobileCash MBL $0.000578 LowVol 4.47% -5.42% 75.89%
1271 SJCX Storjcoin X SJCX $0.259234 LowVol 2.14% -35.00%
1272 BITOK Bitok BITOK $0.000144 LowVol 4.47% 31.92%
1273 AXIOM Axiom AXIOM $0.021226 LowVol 4.47% -6.08% 26.74%
1274 ASN Aseancoin ASN $0.008808 LowVol 4.47% 36.41% -50.28%
1275 YEL Yellow Token YEL $0.005276 LowVol -1.40% 1.12% -64.32%
1276 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004187 LowVol 4.43% -7.09% -31.22%
1277 IRL IrishCoin IRL $0.002888 LowVol 4.47% 17.41% 34.93%
1278 PAYP PayPeer PAYP $0.000144 LowVol 4.66% 31.62%
1279 HDLB HODL Bucks HDLB $0.035087 LowVol 4.47% -33.26% -15.59%
1280 QBC Quebecoin QBC $0.002310 LowVol 4.47% -6.08% 24.15%
1281 DON Donationcoin DON $0.000603 LowVol 4.99% 30.84% 15.71%
1282 OMC Omicron OMC $0.153056 LowVol 4.47% -5.79% 23.14%
1283 MAGN Magnetcoin MAGN $0.571268 LowVol 4.51% -7.43% 21.97%
1284 PDG PinkDog PDG $0.000289 LowVol 4.47% 14.81%
1285 MEN PeopleCoin MEN $0.000144 LowVol 4.47% -6.06% 31.62%
1286 GOLF Golfcoin GOLF $0.000144 LowVol 4.47% 31.96%
1287 NBIT netBit NBIT $0.048738 LowVol -26.07% -22.03% 73.89%
1288 DISK DarkLisk DISK $0.001300 LowVol 4.27% 5.67% 137.45%
1289 IQT iQuant IQT $0.158687 LowVol 4.47% -10.72% -4.12%
1290 TERA TeraCoin TERA $0.000144 LowVol 4.43% -6.08%
1291 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004187 LowVol 4.47% 36.19% 30.93%
1292 EGG EggCoin EGG $0.054580 LowVol 4.47% -6.08% 31.03%
1293 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008519 LowVol 4.47% 38.54% 39.88%
1294 LEPEN LePen LEPEN $0.000097 LowVol 5.61% -4.48% -14.14%
1295 TRICK TrickyCoin TRICK $0.012273 LowVol 4.47% 15.75%
1296 TURBO TurboCoin TURBO $0.000144 LowVol 4.47%
1297 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.322718 LowVol 4.31% -1.79%
1298 GBRC Global Busine… GBRC $0.000289 LowVol 4.47% 0.94%
1299 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000184 LowVol -1.40% 34.15% 56.94%
1300 WA WA Space WA $0.021081 LowVol 4.43% -4.77% 19.23%
1301 WOW Wowcoin WOW $0.000155 LowVol 6.93% 0.63% 41.34%
1302 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000144 LowVol 4.31% 31.64%
1303 ANTX Antimatter ANTX $0.000144 LowVol 4.47% -5.90% 31.92%
1304 PRN Protean PRN $0.000144 LowVol 36.68% 3.67% 1498.67%
1305 UTA UtaCoin UTA $0.002743 LowVol 4.47% -6.08% -6.57%
1306 QORA Qora QORA $0.257971 LowVol 4.47% -6.08% 26.78%
1307 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol 43.68%
1308 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 3.00%
1309 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol 0.00% -0.75%
1310 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol -0.24% 40.11%
1311 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 3.96%
1312 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -0.12%
1313 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 3.11% 57.96%
1314 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 4.41% -6.01% 89.70%
1315 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol
1316 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1317 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 6.96%
1318 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol 3.33%
1319 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 3.96% 17.68%
1320 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol 1.38% -9.39%
1321 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol 34.58%
1322 XDE2 XDE II XDE2 $2.06 LowVol 2.47% -7.91%
1323 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.10%
1324 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.29%
1325 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.105702 LowVol -1.51% 10.04%
1326 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol
1327 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol
1328 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1329 FAP FAPcoin FAP $0.010651 LowVol 16.42% 71.35%
1330 UNC UNCoin UNC $0.000149 -3.19% 35.97%
1331 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1332 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 -0.11% 64.27%
1333 FC Facecoin FC $0.003480 -12.96%
1334 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -19.18%
1335 10MT 10M Token 10MT $0.002238 3.34%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 -1.77% 15.59%

Quay lại phần 1

Phản hồi