Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 9/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 23h ngày 9/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 9/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15027.20 trên tổng giá trị $251,407,685,760

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $491.27 trên tổng giá trị $47,276,732,691

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1480.31 trên tổng giá trị $24,937,635,330

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.73 trên tổng giá trị $13,154,905,333

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.251537 trên tổng giá trị $9,744,328,277

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng ZSE ZSEcoin (ZSE) đang có giá hiện tại $0.020442 trên tổng giá trị đã biến động tăng 81.55% trong 1h qua

    + Đồng ELE Elementrem (ELE) đang có giá hiện tại $0.076235 trên tổng giá trị $1,966,372 đã biến động tăng 79.00% trong 1h qua

    + Đồng CALC CaliphCoin (CALC) đang có giá hiện tại $0.001318 trên tổng giá trị $115 đã biến động tăng 70.83% trong 1h qua

    + Đồng LUNA Luna Coin (LUNA) đang có giá hiện tại $0.038652 trên tổng giá trị $63,770 đã biến động tăng 57.36% trong 1h qua

    + Đồng EAG EA Coin (EAG) đang có giá hiện tại $2.99 trên tổng giá trị đã biến động tăng 51.19% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.013365 trên tổng giá trị đã biến động tăng 618.01% trong 24h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003423 trên tổng giá trị $31,587 đã biến động tăng 348.14% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.007852 trên tổng giá trị $3,810 đã biến động tăng 281.24% trong 24h qua

    + Đồng PND Pandacoin (PND) đang có giá hiện tại $0.000108 trên tổng giá trị $3,513,172 đã biến động tăng 230.50% trong 24h qua

    + Đồng SCORE Scorecoin (SCORE) đang có giá hiện tại $0.013233 trên tổng giá trị $401,586 đã biến động tăng 215.95% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.396614 trên tổng giá trị $29,989,769 đã biến động tăng 1533.63% trong 7 ngày qua

    + Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.013365 trên tổng giá trị đã biến động tăng 925.38% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.011613 trên tổng giá trị đã biến động tăng 804.36% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000115 trên tổng giá trị đã biến động tăng 786.40% trong 7 ngày qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003423 trên tổng giá trị $31,587 đã biến động tăng 708.53% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 9/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CACH CacheCoin CACH $128,301 $0.030583 4,195,132 $3,540 -11.19% 19.65% -9.83%
702 MONK Monkey Project MONK $126,564 $1.20 105,797 $15,327 -1.69% -12.53% -77.66%
703 CJ Cryptojacks CJ $125,924 $0.000310 406,568,581 $3,900 13.14% -1.92% -12.75%
704 GPU GPU Coin GPU $125,589 $0.003103 40,477,042 $1,060 -1.48% -6.16% 34.48%
705 PONZI PonziCoin PONZI $121,381 $0.140960 861,099 $17,146 49.96% 41.22% 295.14%
706 ACP AnarchistsPrime ACP $118,907 $0.027056 4,394,874 $4,532 -1.86% -12.17% -26.38%
707 BITEUR bitEUR BITEUR $118,522 $1.26 94,097 $34,655 -0.97% 4.16% 1.65%
708 EAGLE EagleCoin EAGLE $118,080 $0.056405 2,093,421 $37,214 1.50% 16.39% -16.91%
709 HONEY Honey HONEY $117,275 $0.344179 340,737 $2,119 -1.02% -33.71% -14.92%
710 TAJ TajCoin TAJ $113,935 $0.014121 8,068,277 $1,620 14.49% 3.53% 26.84%
711 PRC PRCoin PRC $111,071 $0.007026 15,809,600 $523 -7.62% -20.38% -0.01%
712 MAR Marijuanacoin MAR $110,565 $0.072679 1,521,285 $1,358 -1.50% -8.11% 10.09%
713 VUC Virta Unique … VUC $110,478 $0.001796 61,504,550 $1,166 -1.97% -12.23% 26.04%
714 BAS BitAsean BAS $110,182 $0.022036 5,000,000 $613 -3.91% -0.05% -2.79%
715 CMT Comet CMT $104,294 $0.119489 872,830 $5,237 -6.95% 23.20% 145.77%
716 LTCR Litecred LTCR $99,975 $0.003307 30,227,750 $2,011 -5.20% 24.96% 163.11%
717 WOMEN WomenCoin WOMEN $99,888 $0.002259 44,220,400 $2,095 -1.78% -17.83% -3.76%
718 XCXT CoinonatX XCXT $99,141 $0.006162 16,088,299 $734 -31.56% -43.88% -26.22%
719 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $94,968 $0.011827 8,030,000 $792 3.03% -0.69% -35.92%
720 EGAS ETHGAS EGAS $93,214 $0.009177 10,157,540 $551 -1.12% 6.68% 80.26%
721 GLT GlobalToken GLT $92,354 $0.003518 26,248,100 $1,109 -1.53% 12.10% 46.76%
722 NRO Neuro NRO $91,238 $0.002392 38,148,083 $751 -1.79% -5.26% 32.28%
723 SGR Sugar Exchange SGR $86,205 $0.024630 3,500,000 $780 -1.51% 0.97% -35.37%
724 FXE FuturXe FXE $84,718 $0.359858 235,421 $1,233 -1.50% -36.15% -76.70%
725 300 300 Token 300 $82,917 $276.39 300 $1,218 -1.73% 29.76% 19.71%
726 MAY Theresa May Coin MAY $82,900 $0.003296 25,149,400 $538 -1.64% 4.38% 10.86%
727 POP PopularCoin POP $80,897 $0.000024 3,372,875,244 $676 0.37% -22.85% 18.63%
728 ERY Eryllium ERY $78,552 $0.014351 5,473,796 $1,897 14.37% 12.65% 153.11%
729 BLZ BlazeCoin BLZ $65,932 $0.000108 608,557,394 $802 -0.13% 36.31% 59.85%
730 BRAIN Braincoin BRAIN $64,883 $0.006428 10,094,424 $3,260 17.01% -11.44% 3.11%
731 LUNA Luna Coin LUNA $63,770 $0.038652 1,649,824 $819 57.36% 65.95% 96.01%
732 $$$ Money $$$ $59,624 $0.001299 45,887,218 $1,593 -3.26% -31.64% -11.08%
733 FLAX Flaxscript FLAX $56,682 $0.010148 5,585,271 $1,710 11.45% -47.16% -55.89%
734 RBT Rimbit RBT $53,362 $0.000462 115,499,623 $974 -0.63% -10.50% -19.27%
735 CWXT CryptoWorldX … CWXT $51,370 $0.000861 59,630,200 $1,389 -1.64% -8.88% 2.48%
736 VRS Veros VRS $47,191 $0.000097 486,609,040 $701 -4.54% -28.56% 59.85%
737 XCS CybCSec XCS $42,455 $0.003588 11,834,082 $2,511 6.26% -20.55% 7.75%
738 MSCN Master Swiscoin MSCN $39,756 $0.000889 44,708,990 $644 -10.63% 27.10% -16.08%
739 LBTC LiteBitcoin LBTC $35,445 $0.011117 3,188,280 $16,822 -2.22% -8.86% 306.68%
740 ITZ Interzone ITZ $34,871 $0.018685 1,866,244 $1,153 8.32% -27.90% 144.44%
741 GSR GeyserCoin GSR $31,874 $0.680134 46,864 $11,256 -6.28% -3.02% 661.31%
742 CASH Cashcoin CASH $29,012 $0.000629 46,158,242 $1,296 -1.73% -75.78%
743 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $27,389 $0.031565 867,702 $8,322 9.20% -31.32% 122.40%
744 XRC Rawcoin XRC $24,881 $0.035299 704,882 $1,909 -1.54% 34.77% 113.55%
745 BRAT BRAT BRAT $24,658 $0.000154 160,000,000 $726 -14.33% -65.95% -57.71%
746 CREVA CrevaCoin CREVA $21,879 $0.000601 36,390,750 $2,338 -1.70% 25.66% -21.88%
747 WORM HealthyWormCoin WORM $16,673 $0.000149 111,536,905 $2,521 -50.93% -4.74% -50.43%
748 HMC HarmonyCoin HMC $6,925 $0.012338 561,235 $8,432 -1.64% 0.20% 10.63%
749 ECN E-coin ECN $15,694,423 $3.33 4,718,680 LowVol -1.41% 154.44% 46.28%
750 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 41.84%
751 ETT EncryptoTel [… ETT $11,256,308 $0.181170 62,131,190 LowVol -1.73% -9.29% 20.17%
752 CVCOIN CVCoin CVCOIN $8,718,749 $0.886319 9,837,033 LowVol -7.47% 9.48% -3.45%
753 XC XCurrency XC $7,753,067 $1.32 5,870,467 LowVol 39.96%
754 DAR Darcrus DAR $5,981,831 $0.439828 13,600,388 LowVol 0.51% 46.95% 64.31%
755 YASH YashCoin YASH $5,231,943 $0.523180 10,000,273 LowVol -1.73% -2.47% 26.98%
756 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -4.09% -14.18%
757 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
758 FIMK FIMKrypto FIMK $3,446,558 $0.005973 577,004,618 LowVol -1.73% 50.28% 298.22%
759 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,892,228 $0.081931 35,300,866 LowVol 1.85% -6.08%
760 EMV Ethereum Movi… EMV $2,608,654 $0.397257 6,566,666 LowVol 2.74% 4.26% -57.66%
761 AHT Bowhead AHT $2,363,568 $0.295446 8,000,000 LowVol 0.16% -31.39% 98.63%
762 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,227,488 $0.074250 30,000,000 LowVol -1.09% -5.74% -23.93%
763 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,179,367 $4.68 465,952 LowVol -4.58% -0.31% -7.71%
764 RC RussiaCoin RC $1,804,602 $0.215401 8,377,873 LowVol -1.73% -5.19% 34.24%
765 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 -1.22% -13.50%
766 JNS Janus JNS $1,758,392 $0.076384 23,020,335 LowVol -4.92% -38.58% -32.61%
767 HTC HitCoin HTC $1,643,730 $0.000149 10,996,318,099 LowVol -1.86% -5.26%
768 ORB Orbitcoin ORB $1,204,260 $0.389178 3,094,367 LowVol -0.96% -1.77% 36.35%
769 BTSR BTSR BTSR $1,185,801 $0.361055 3,284,266 LowVol -1.05% 3.34% 72.82%
770 SDC ShadowCash SDC $1,149,909 $0.171753 6,695,133 LowVol -1.73% -12.00% 16.95%
771 CARBON Carboncoin CARBON $1,145,455 $0.000074 15,392,009,676 LowVol -2.44% 54.12% 33.91%
772 DCY Dinastycoin DCY $1,075,135 $0.000757 1,420,858,063 LowVol -5.03% -20.48% 32.54%
773 RMC Remicoin RMC $1,050,063 $0.530543 1,979,224 LowVol 0.55% -23.49% -49.48%
774 METAL MetalCoin METAL $1,023,394 $0.013304 76,925,527 LowVol -1.64% 2.82% 44.43%
775 MAC Machinecoin MAC $987,908 $0.048820 20,235,850 LowVol -2.16% -19.15% 42.65%
776 INPAY InPay INPAY $986,568 $0.098657 10,000,000 LowVol -1.73% 0.86% -29.19%
777 RIYA Etheriya RIYA $802,410 $0.507363 1,581,531 LowVol -0.06% 14.78% 70.80%
778 VAL Valorbit VAL $795,397 $0.000149 5,321,091,369 LowVol -1.86% 36.40%
779 BPC Bitpark Coin BPC $787,283 $0.010497 75,000,000 LowVol -22.24% -19.90% 2.94%
780 NOBL NobleCoin NOBL $759,125 $0.000328 2,315,642,175 LowVol -0.60% 3.82% 33.44%
781 MAX MaxCoin MAX $758,738 $0.012407 61,155,021 LowVol -1.73% -6.50% -10.97%
782 AU AurumCoin AU $613,397 $2.07 296,216 LowVol 3.84% 29.61% 50.24%
783 XJO Joulecoin XJO $607,643 $0.017630 34,467,196 LowVol -1.64% -13.61% 90.63%
784 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -49.46%
785 USC Ultimate Secu… USC $585,967 $0.056653 10,343,113 LowVol 1.14% -45.30% -23.62%
786 TALK BTCtalkcoin TALK $575,819 $0.008819 65,290,635 LowVol -1.73% -48.08% 8.69%
787 V Version V $557,966 $0.001189 469,210,289 LowVol -0.55% 23.14% -8.03%
788 KOBO Kobocoin KOBO $543,813 $0.022017 24,700,248 LowVol -1.60% -42.62% -23.45%
789 TGC Tigercoin TGC $520,630 $0.011958 43,536,800 LowVol -1.86% -5.26% 76.46%
790 XGR GoldReserve XGR $509,743 $0.029686 17,171,382 LowVol -0.42% 32.51% 16.71%
791 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
792 SLG Sterlingcoin SLG $499,854 $0.118816 4,206,958 LowVol -10.72% -6.54% 37.83%
793 NETKO Netko NETKO $484,994 $0.111019 4,368,565 LowVol -0.42% -27.49% -19.04%
794 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -67.93%
795 SAC SACoin SAC $482,326 $0.068761 7,014,552 LowVol -1.64% -5.26% -14.86%
796 TAG TagCoin TAG $469,966 $0.078856 5,959,782 LowVol -1.73% -39.22% -45.66%
797 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $463,089 $0.085310 5,428,300 LowVol -1.38% 5.79% 42.91%
798 GOOD Goodomy GOOD $453,716 $0.001028 441,349,000 LowVol -0.48% -28.95% -34.23%
799 PIGGY Piggycoin PIGGY $453,189 $0.000930 487,522,636 LowVol -3.21% -35.41% 30.80%
800 WAY WayGuide WAY $448,623 $0.004484 100,040,708 LowVol -1.73% -5.02% 36.35%
801 FUNK The Cypherfunks FUNK $446,061 $0.000010 46,308,057,499 LowVol 3.12% 19.26% 68.17%
802 OTX Octanox OTX $444,703 $0.052318 8,500,001 LowVol -1.64% -18.05% -0.27%
803 GLC GlobalCoin GLC $438,379 $0.006727 65,171,010 LowVol -1.73% -9.23% 11.65%
804 CFT CryptoForecast CFT $431,723 $0.009385 46,000,000 LowVol 5.08% -30.61% 24.22%
805 ECA Electra ECA $431,259 $0.000020 21,970,949,304 LowVol -1.64% 14.74% 22.52%
806 888 OctoCoin 888 $412,318 $0.008178 50,419,940 LowVol -1.35% 47.73% 91.72%
807 BUCKS SwagBucks BUCKS $409,257 $1.27 321,976 LowVol -1.73% -7.52% 9.55%
808 GUN Guncoin GUN $406,174 $0.002060 197,199,628 LowVol -1.39% -14.80% 11.87%
809 XPTX PlatinumBAR XPTX $380,702 $0.896923 424,453 LowVol -1.77% -5.64% 28.17%
810 CUBE DigiCube CUBE $363,106 $0.000149 2,429,126,009 LowVol -1.64% -5.33%
811 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol
812 EVO Evotion EVO $351,675 $0.110918 3,170,589 LowVol 2.56% 37.66% 48.38%
813 BXT BitTokens BXT $348,789 $0.620284 562,305 LowVol -1.73% -32.21% -31.49%
814 LOT LottoCoin LOT $348,352 $0.000024 14,491,014,421 LowVol 0.00% 33.90% 33.00%
815 FUCK FuckToken FUCK $344,567 $0.006705 51,392,878 LowVol 2.74% 15.04% -8.07%
816 STS Stress STS $337,905 $0.000598 565,134,332 LowVol -1.73%
817 FNC FinCoin FNC $337,734 $0.026224 12,878,667 LowVol -0.12% -35.32% -23.46%
818 CORG CorgiCoin CORG $334,056 $0.000267 1,251,855,418 LowVol -21.62% 46.17% 94.20%
819 BIGUP BigUp BIGUP $332,418 $0.000157 2,119,226,013 LowVol -1.03% 9.49% 109.05%
820 ROC Rasputin Onli… ROC $328,283 $0.302947 1,083,633 LowVol 2.74% -37.73%
821 SH Shilling SH $325,948 $0.008221 39,646,348 LowVol 16.10% 36.41% 55.60%
822 MRJA GanjaCoin MRJA $319,427 $0.071750 4,451,920 LowVol -1.79% 30.01% 256.30%
823 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol -0.54% 45.06%
824 C2 Coin2.1 C2 $317,543 $0.003176 99,976,323 LowVol -1.64% -31.41% 44.83%
825 GAP Gapcoin GAP $299,994 $0.024843 12,075,548 LowVol -1.18% -5.57% 67.10%
826 Q2C QubitCoin Q2C $296,823 $0.001196 248,212,663 LowVol -1.73% 8.28% -5.28%
827 FRC Freicoin FRC $296,140 $0.010015 29,569,075 LowVol -1.73% -11.84% 12.75%
828 AMBER AmberCoin AMBER $293,949 $0.006727 43,699,481 LowVol -1.79% 33.71% -30.90%
829 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $293,122 $0.022120 13,251,330 LowVol -1.69% -12.87% 48.75%
830 WMC WMCoin WMC $284,316 $0.024664 11,527,489 LowVol -1.73% -0.43% 43.59%
831 RBIES Rubies RBIES $280,237 $0.026906 10,415,252 LowVol -1.64% -7.58% -64.78%
832 GAIA GAIA GAIA $270,201 $0.011211 24,101,381 LowVol -1.73% 15.24% 2.33%
833 ARI Aricoin ARI $257,122 $0.001833 140,262,505 LowVol -1.02% -0.12% 44.37%
834 XRE RevolverCoin XRE $252,696 $0.011316 22,331,666 LowVol -1.25% -10.42% 78.04%
835 TTC TittieCoin TTC $250,417 $0.000199 1,259,816,434 LowVol -1.77% 24.84% 14.65%
836 TRI Triangles TRI $249,511 $3.42 72,891 LowVol 3.11% -26.80% 10.79%
837 VIDZ PureVidz VIDZ $245,040 $0.001956 125,279,775 LowVol -1.70% -28.62% -17.21%
838 SPACE SpaceCoin SPACE $243,910 $0.011618 20,993,753 LowVol 1.21% -22.61% 71.17%
839 SHDW Shadow Token SHDW $240,831 $0.034404 7,000,000 LowVol -2.81% -19.45% -40.91%
840 WYV Wyvern WYV $239,025 $0.134532 1,776,716 LowVol -1.73% -6.30% 22.20%
841 YAC Yacoin YAC $232,955 $0.001943 119,879,836 LowVol -1.73% -22.97% 26.57%
842 EVIL Evil Coin EVIL $224,561 $0.010683 21,020,383 LowVol -0.76% -7.84% 33.95%
843 GRT Grantcoin GRT $219,389 $0.005082 43,167,143 LowVol -1.73% 0.66% 8.19%
844 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $213,990 $0.269812 793,108 LowVol -1.73% -7.62% 101.30%
845 RBX Ripto Bux RBX $206,075 $0.000541 381,236,123 LowVol 8.30% -6.96% 8.66%
846 CYP Cypher CYP $203,617 $0.031989 6,365,285 LowVol -1.64% -41.41%
847 HMP HempCoin HMP $202,791 $0.000149 1,356,645,470 LowVol -1.86% -5.26%
848 PHS Philosopher S… PHS $202,280 $0.033633 6,014,340 LowVol -1.86% -11.12% 47.44%
849 MNC Mincoin MNC $199,441 $0.049478 4,030,919 LowVol -1.73% 166.40% 8.82%
850 E4ROW E4ROW E4ROW $198,881 $0.034516 5,762,000 LowVol 2.74% 156.63% 22.93%
851 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 69.22%
852 HAL Halcyon HAL $191,384 $0.036025 5,312,573 LowVol -1.86% -6.43% 35.76%
853 OHM OHM OHM $189,084 $0.006330 29,868,884 LowVol -4.47%
854 HODL HOdlcoin HODL $187,970 $0.001196 157,186,380 LowVol -12.64% -36.84% -20.63%
855 DUO ParallelCoin DUO $181,156 $0.600187 301,832 LowVol -1.72% -23.11% 56.33%
856 TEK TEKcoin TEK $180,797 $0.000128 1,414,054,562 LowVol 1.66% 17.96% 19.95%
857 FRK Franko FRK $180,732 $0.194175 930,767 LowVol -1.73% -18.67%
858 JIN Jin Coin JIN $173,713 $0.017639 9,848,485 LowVol -1.64% -5.33% -8.25%
859 JET Jetcoin JET $170,432 $0.034978 4,872,509 LowVol -1.64% 73.34% -2.98%
860 MCRN MACRON MCRN $170,392 $0.000424 401,421,401 LowVol -0.28% 122.77% 46.37%
861 DLC Dollarcoin DLC $170,159 $0.018685 9,106,714 LowVol -1.73% -5.26% 36.32%
862 USDE USDe USDE $169,546 $0.000149 1,134,236,104 LowVol -1.73% -49.08% -14.48%
863 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol -3.85%
864 PHO Photon PHO $167,186 $0.000008 20,548,538,025 LowVol 0.65% 10.64% 103.39%
865 KED Darsek KED $165,205 $0.011354 14,549,993 LowVol -1.63% -9.24% -15.81%
866 EMD Emerald Crypto EMD $163,631 $0.008559 19,117,129 LowVol -1.27% -6.66% -5.63%
867 CAGE CageCoin CAGE $156,599 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -3.34% 29.48% 49.85%
868 VOT VoteCoin VOT $155,145 $0.009417 16,474,625 LowVol -1.73% -12.12% -23.15%
869 URC Unrealcoin URC $154,351 $0.021974 7,024,402 LowVol -1.79% -5.27% -12.86%
870 XCT C-Bit XCT $152,519 $0.000970 157,223,250 LowVol 6.01% -8.23% 37.98%
871 SLING Sling SLING $147,712 $0.137522 1,074,095 LowVol -5.26% 39.71%
872 ARCO AquariusCoin ARCO $146,087 $0.097732 1,494,773 LowVol -1.03% -11.81% 25.85%
873 PX PX PX $143,341 $0.001495 95,893,272 LowVol -1.64% -21.06% 4.86%
874 LEA LeaCoin LEA $142,665 $0.000453 314,845,291 LowVol -2.05% 6.34% -27.46%
875 TSE Tattoocoin (S… TSE $138,785 $0.001535 90,421,856 LowVol -0.75% 7.90% 55.52%
876 XRA Ratecoin XRA $134,600 $0.001171 114,924,703 LowVol -7.30% 4.28% -1.20%
877 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol 0.45%
878 CTO Crypto CTO $133,611 $0.010912 12,244,412 LowVol -1.64% -5.27% -1.47%
879 PRX Printerium PRX $129,112 $0.010922 11,821,728 LowVol -1.71% -11.32% 348.73%
880 SOON SoonCoin SOON $128,520 $0.010312 12,462,620 LowVol 4.19% -0.61% 22.57%
881 MARS Marscoin MARS $127,612 $0.004513 28,279,074 LowVol -0.30% -20.12% 7.56%
882 NEVA NevaCoin NEVA $127,118 $0.051388 2,473,670 LowVol -2.12% 9.70% 21.05%
883 ARG Argentum ARG $127,008 $0.014786 8,589,790 LowVol -0.21% 6.08% 13.39%
884 URO Uro URO $125,967 $0.104337 1,207,310 LowVol -1.86% 15.61% 88.05%
885 REE ReeCoin REE $124,362 $0.000049 2,560,000,000 LowVol -8.41% 41.75% 7.46%
886 ALL Allion ALL $120,059 $0.019366 6,199,359 LowVol -1.64% -1.83% 64.27%
887 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $119,164 $0.001495 79,719,140 LowVol -1.73% 35.35% 22.21%
888 BIP BipCoin BIP $116,757 $0.071750 1,627,261 LowVol -1.73% -21.75% 55.63%
889 UNITS GameUnits UNITS $113,692 $0.032736 3,472,983 LowVol -1.64% -5.22% 8.30%
890 I0C I0Coin I0C $111,068 $0.005293 20,985,371 LowVol -0.97% -46.01% -63.67%
891 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 57.10%
892 SCRT SecretCoin SCRT $109,075 $0.025794 4,228,672 LowVol -2.69% 42.07%
893 CNC CHNCoin CNC $108,842 $0.002208 49,290,759 LowVol -0.85% 237.17%
894 IMS Independent M… IMS $106,287 $0.019797 5,368,934 LowVol 1.82% -24.10% -4.47%
895 QTL Quatloo QTL $103,083 $0.013355 7,718,883 LowVol -1.26% -0.35% -4.22%
896 CRX Chronos CRX $99,912 $0.001355 73,729,962 LowVol -0.07% -17.04% 48.50%
897 JWL Jewels JWL $99,553 $0.004933 20,181,636 LowVol -1.64%
898 VEC2 VectorAI VEC2 $96,969 $0.005830 16,633,553 LowVol -1.64% 23.15% 21.31%
899 BITZ Bitz BITZ $96,719 $0.048581 1,990,891 LowVol -1.73% -5.26%
900 ARB ARbit ARB $96,539 $0.012295 7,851,940 LowVol -1.36% 54.31%
901 MNM Mineum MNM $93,083 $0.009864 9,436,367 LowVol -1.51% -42.76% -23.78%
902 AMMO Ammo Rewards AMMO $93,010 $0.001196 77,777,777 LowVol -1.73% 26.32% 55.82%
903 BLRY BillaryCoin BLRY $92,744 $0.010314 8,991,981 LowVol -1.64% 26.59% -42.38%
904 QCN QuazarCoin QCN $90,359 $0.014948 6,044,911 LowVol -37.38% -24.12% -36.50%
905 611 SixEleven 611 $90,245 $0.209140 431,506 LowVol -1.73% -11.57% 29.67%
906 ZMC ZetaMicron ZMC $89,739 $0.000149 600,344,291 LowVol -1.64% -5.26% 36.32%
907 GCC GuccioneCoin GCC $87,936 $0.004335 20,285,537 LowVol -1.73% -14.21% 20.03%
908 RPC RonPaulCoin RPC $87,771 $0.097760 897,826 LowVol -1.73% -5.26% 35.56%
909 WARP WARP WARP $85,786 $0.078328 1,095,224 LowVol -1.73% -5.26%
910 SOIL SOILcoin SOIL $85,409 $0.014979 5,702,048 LowVol -1.11% 1.04% 42.54%
911 MND MindCoin MND $85,389 $0.005381 15,867,695 LowVol -1.73% -5.26% 36.32%
912 EOT EOT Token EOT $84,508 $0.010230 8,260,903 LowVol -0.96% 10.51% -17.82%
913 ADCN Asiadigicoin ADCN $81,987 $0.003289 24,931,054 LowVol -1.64% 22.51% 15.12%
914 BTQ BitQuark BTQ $81,452 $0.008969 9,081,731 LowVol -1.64% -3.65% -10.95%
915 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol -1.37%
916 BUMBA BumbaCoin BUMBA $77,900 $0.003467 22,471,160 LowVol -0.97% -58.54% -37.27%
917 DRM Dreamcoin DRM $77,628 $0.031690 2,449,632 LowVol -1.73% -33.47% -0.32%
918 XCO X-Coin XCO $76,621 $0.006187 12,384,976 LowVol -2.35% -12.32% 20.87%
919 HXX Hexx HXX $76,475 $0.051446 1,486,492 LowVol -1.64% -43.71% 14.05%
920 DRS Digital Rupees DRS $76,355 $0.000149 510,802,961 LowVol -1.86% -5.26% 36.32%
921 EXN ExchangeN EXN $76,235 $0.014948 5,100,000 LowVol -1.73% 4.49% 65.76%
922 MST MustangCoin MST $75,756 $0.120182 630,343 LowVol -3.72% -21.64% -16.77%
923 COXST CoExistCoin COXST $75,232 $0.002776 27,100,000 LowVol 1.01% 11.22% 51.09%
924 CPN CompuCoin CPN $74,511 $0.003799 19,615,019 LowVol -1.49% -4.53% 30.60%
925 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 110.92%
926 GPL Gold Pressed … GPL $67,479 $0.263048 256,527 LowVol -0.78% -6.23% -1.89%
927 BVC BeaverCoin BVC $64,534 $0.020716 3,115,258 LowVol -10.98% -27.84%
928 ICOB ICOBID ICOB $64,356 $0.000603 106,701,874 LowVol -1.72% -13.25% 9.45%
929 CXT Coinonat CXT $62,441 $0.007241 8,623,200 LowVol -1.08% -22.53% 20.41%
930 VIP VIP Tokens VIP $62,371 $0.000747 83,450,403 LowVol -1.64% -5.38% 70.40%
931 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 0.99% 61.48%
932 SPT Spots SPT $60,978 $0.002721 22,406,021 LowVol -17.99% 7.84% -8.11%
933 KIC KibiCoin KIC $60,375 $0.004107 14,701,000 LowVol -0.22% -10.36% 80.70%
934 KRONE Kronecoin KRONE $58,880 $0.015725 3,744,267 LowVol 1.08% -28.60% 42.00%
935 FUZZ FuzzBalls FUZZ $58,348 $0.012080 4,829,945 LowVol -1.64% 34.23% 78.68%
936 ATX Artex Coin ATX $57,933 $0.003085 18,781,750 LowVol -2.42% -23.03% -18.48%
937 BSC BowsCoin BSC $57,244 $0.010314 5,550,102 LowVol -1.64% -6.61% 3.80%
938 CRT CRTCoin CRT $56,877 $0.717504 79,270 LowVol -1.73% -5.26% 36.32%
939 EGO EGO EGO $53,813 $0.000897 60,000,001 LowVol -1.73% -18.79% 36.32%
940 G3N G3N G3N $49,735 $0.006577 7,561,891 LowVol -1.64% -5.26% 36.32%
941 ORLY Orlycoin ORLY $49,302 $0.001345 36,646,779 LowVol -1.73% -22.48% 9.36%
942 NTWK Network Token NTWK $47,530 $0.004072 11,671,310 LowVol 2.75% 0.76% -7.01%
943 GRIM Grimcoin GRIM $46,770 $0.002408 19,426,854 LowVol -2.32% -9.25% 16.29%
944 BENJI BenjiRolls BENJI $45,483 $0.002246 20,254,796 LowVol -3.85% -23.62% -8.06%
945 IMPS ImpulseCoin IMPS $45,394 $0.002242 20,245,510 LowVol -1.64% -25.31% 7.62%
946 UET Useless Ether… UET $45,299 $0.011423 3,965,716 LowVol 2.74% 1.92% 20.17%
947 DIBC DIBCOIN DIBC $44,944 $0.008989 5,000,000 LowVol -4.47% -18.03% -19.51%
948 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 23.02%
949 KURT Kurrent KURT $44,423 $0.004478 9,919,485 LowVol 25.28% -36.80% -17.31%
950 SFC Solarflarecoin SFC $44,175 $0.003137 14,083,450 LowVol -0.75% 19.16% -30.52%
951 PIE PIECoin PIE $44,118 $0.003289 13,415,522 LowVol -1.64% -20.56% -65.47%
952 CESC CryptoEscudo CESC $43,082 $0.000299 144,105,100 LowVol -1.64% -5.33% -42.90%
953 XBTS Beatcoin XBTS $42,750 $0.028039 1,524,686 LowVol -1.70% 22.52% -20.49%
954 TOR Torcoin TOR $42,631 $0.134831 316,179 LowVol -1.86% -1.08% -34.67%
955 SONG SongCoin SONG $41,477 $0.001274 32,565,300 LowVol -0.43% -14.22% 28.58%
956 VPRC VapersCoin VPRC $41,262 $0.000053 780,124,964 LowVol -2.52% 86.25% 166.57%
957 PEX PosEx PEX $41,072 $0.016742 2,453,240 LowVol -1.73% -3.32% 38.80%
958 RUPX Rupaya RUPX $40,394 $0.006616 6,105,479 LowVol -0.97% -59.99% -68.25%
959 PULSE Pulse PULSE $38,473 $0.002691 14,298,972 LowVol -1.73% -49.31%
960 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,430 $0.005082 7,561,578 LowVol -1.73% -5.26% -18.70%
961 FLVR FlavorCoin FLVR $37,486 $0.001794 20,898,106 LowVol -1.64% -5.27%
962 OS76 OsmiumCoin OS76 $37,419 $0.041854 894,026 LowVol -1.64% 6.88% 25.15%
963 HVCO High Voltage HVCO $36,629 $0.024515 1,494,171 LowVol -1.73% -4.14% 45.17%
964 ZYD Zayedcoin ZYD $36,400 $0.005830 6,243,840 LowVol -1.73% -5.26% 16.93%
965 ICON Iconic ICON $36,248 $0.061137 592,894 LowVol -1.64% -26.57% -2.47%
966 STEPS Steps STEPS $36,193 $0.001943 18,625,017 LowVol -1.73% 2.64% -22.93%
967 BOAT BOAT BOAT $36,038 $0.001943 18,547,845 LowVol -1.73% -1.90% -6.29%
968 EREAL eREAL EREAL $34,493 $0.000504 68,427,562 LowVol 2.74% 12.44% -20.34%
969 BNX BnrtxCoin BNX $33,717 $0.001271 26,524,001 LowVol -1.70% -16.90% 28.84%
970 PLNC PLNcoin PLNC $33,209 $0.001943 17,089,600 LowVol 12.85% -5.33% 46.87%
971 VLTC Vault Coin VLTC $32,853 $0.001083 30,344,490 LowVol 5.96% -22.47% -21.76%
972 IMX Impact IMX $32,739 $0.000299 109,509,104 LowVol -1.73% 0.26% 172.64%
973 WBB Wild Beast Block WBB $32,508 $0.193278 168,195 LowVol 2.74% -5.34% 27.40%
974 JOBS JobsCoin JOBS $31,696 $0.000299 106,019,270 LowVol -1.73% -5.26% 36.32%
975 FRAZ Frazcoin FRAZ $31,587 $0.003423 9,227,698 LowVol -1.64% 348.14% 708.53%
976 PLACO PlayerCoin PLACO $31,498 $0.000897 35,120,000 LowVol -9.43% -9.89% 35.11%
977 SLEVIN Slevin SLEVIN $31,391 $0.000448 70,000,000 LowVol -1.86% -7.75% 25.02%
978 BIOS BiosCrypto BIOS $31,124 $0.001495 20,821,709 LowVol -1.64% -40.79% -31.84%
979 MILO MiloCoin MILO $30,645 $0.002840 10,789,954 LowVol -1.73% 38.48% 16.36%
980 RIDE Ride My Car RIDE $30,278 $0.000299 101,276,976 LowVol -1.79% -36.84% -9.12%
981 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
982 DLISK DAPPSTER DLISK $30,242 $0.000302 100,000,000 LowVol -4.16% -8.07%
983 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,799 LowVol -0.57% 45.40%
984 XOC Xonecoin XOC $29,894 $0.071175 420,000 LowVol -4.02%
985 KNC KingN Coin KNC $28,409 $14.15 2,008 LowVol -1.64% -26.87% -19.30%
986 ALTC Antilitecoin ALTC $28,263 $0.000897 31,512,613 LowVol -1.73% -5.26% 36.32%
987 LIR LetItRide LIR $27,125 $0.000747 36,292,842 LowVol -1.73% -21.05% -6.18%
988 CAB Cabbage CAB $26,682 $0.002541 10,499,996 LowVol -1.73% -8.32% -3.44%
989 DES Destiny DES $26,548 $0.016592 1,600,000 LowVol -1.64% -28.47%
990 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol -5.34%
991 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,126 $0.033334 753,776 LowVol -1.64% 20.09% -3.46%
992 BIOB BioBar BIOB $24,097 $0.027205 885,756 LowVol -1.73% -5.26% 24.05%
993 DIX Dix Asset DIX $24,090 $2.4e-07 100,000,000,000 LowVol 0.51% -13.63% 19.25%
994 SCS Speedcash SCS $23,483 $0.089688 261,831 LowVol -1.64% -6.66% 34.34%
995 TRADE Tradecoin TRADE $21,999 $0.002809 7,831,654 LowVol
996 IBANK iBank IBANK $21,651 $0.004783 4,526,324 LowVol -12.64% -22.27% 135.10%
997 ROOFS Roofs ROOFS $20,295 $0.000156 130,000,000 LowVol -1.67% -1.05% -43.62%
998 JS JavaScript Token JS $20,151 $0.002521 7,991,996 LowVol 2.72% 10.78% 8.32%
999 CRTM Corethum CRTM $18,628 $0.007451 2,500,000 LowVol 2.74% 11.34% 67.57%
1000 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $18,144 $0.001341 13,532,750 LowVol -1.71% -2.16% 74.14%
1001 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 36.62% -23.05%
1002 ELS Elysium ELS $17,361 $0.004335 4,005,012 LowVol -1.64% -17.15% 12.75%
1003 TSTR Tristar Coin TSTR $16,534 $0.003289 5,027,857 LowVol -1.64% 51.58% -51.68%
1004 QBK Qibuck Asset QBK $16,443 $0.009838 1,671,379 LowVol -0.41% -13.35% 34.66%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $16,118 $0.000149 107,829,281 LowVol -1.64% -5.26% 36.32%
1006 GEERT GeertCoin GEERT $16,013 $0.003145 5,091,200 LowVol -1.61% -6.25% 41.34%
1007 GBT GameBet Coin GBT $15,892 $0.000747 21,262,780 LowVol -1.73% -52.63% -2.63%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $14,976 $8.67 1,727 LowVol -1.73% -5.26% -4.95%
1009 ARGUS Argus ARGUS $13,687 $0.011919 1,148,324 LowVol -1.79% 5.18% 106.04%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $13,663 $0.009866 1,384,879 LowVol -1.86% -34.86% 29.06%
1011 LVPS LevoPlus LVPS $13,346 $0.008819 1,513,256 LowVol -1.64% -17.86% 14.90%
1012 DAS DAS DAS $12,720 $0.004694 2,709,674 LowVol -69.18%
1013 MGM Magnum MGM $12,245 $0.003094 3,957,381 LowVol -1.94% -27.65%
1014 VTA Virtacoin VTA $11,384 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -0.46% -93.39% -85.70%
1015 VOLT Bitvolt VOLT $11,295 $0.000747 15,112,554 LowVol -1.73% -20.02% 27.97%
1016 SANDG Save and Gain SANDG $10,995 $0.003588 3,064,800 LowVol -1.73% -36.43%
1017 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol -2.59%
1018 CCM100 CCMiner CCM100 $9,092 $0.002706 3,360,417 LowVol -15.17% -21.16% 4.14%
1019 NODC NodeCoin NODC $7,527 $0.004484 1,678,439 LowVol -1.64% -27.18% -7.45%
1020 ULA Ulatech ULA $7,459 $0.037370 199,586 LowVol -1.73% 6.12% 53.66%
1021 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,355 $0.029999 211,827 LowVol -0.41% -7.42% 47.73%
1022 CONX Concoin CONX $6,341 $0.008520 744,266 LowVol -1.73% -22.95% 36.54%
1023 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,681,879 LowVol -8.59%
1024 WBC WalletBuilder… WBC $5,678 $0.301950 18,804 LowVol -1.73%
1025 NANOX Project-X NANOX $4,200 $53663.30 0.078264 LowVol -1.73% -24.25% -31.59%
1026 SOJ Sojourn SOJ $3,810 $0.007852 485,214 LowVol -1.83% 281.24% 543.20%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,707 $0.002691 1,377,917 LowVol -1.73% -18.85% 18.58%
1028 LEX Lex4All LEX $3,548 $0.003548 1,000,000 LowVol -0.34% -2.66% 113.88%
1029 XNG Enigma XNG $2,943 $0.176984 16,627 LowVol -0.17% 5.93% 7.60%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $1,742 $0.000299 5,826,388 LowVol -1.73% -5.26% 36.32%
1031 TOKEN SwapToken TOKEN $1,635 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol -19.99% -15.57% 21.31%
1032 EBT Ebittree Coin EBT $1,430 $0.001131 1,264,511 LowVol 19.18% -20.68% 346.74%
1033 ABN Abncoin ABN $882 $0.013028 67,700 LowVol -0.52% -18.25% 4.49%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 DMB Digital Money… DMB $441 $0.001046 421,300 LowVol -1.60% -12.36% 1.33%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -0.46%
1037 CALC CaliphCoin CALC $115 $0.001318 87,140 LowVol 70.83% 21.03%
1038 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol -0.85% 1.49% -68.32%
1039 FAL Falcoin FAL $59 $0.000299 196,766 LowVol 18.16% 89.34% 85.76%
1040 APW AppleCoin APW $12 $0.000149 81,316 LowVol -1.73% -5.33% 36.32%
1041 CMT CyberMiles CMT $0.260641 $21,983,200 2.45% 62.73%
1042 ATMC ATMCoin ATMC $3.70 $10,483,800 0.78% -2.54% 29.51%
1043 BCD Bitcoin Diamo… BCD $34.86 $5,962,240 1.27% 3.33% -27.98%
1044 ETN Electroneum ETN $0.115647 $5,917,170 -0.92% 14.70% 114.72%
1045 ERO Eroscoin ERO $0.150969 $5,339,290 -1.16% -12.00%
1046 NULS Nuls NULS $0.854182 $3,095,960 0.48% -8.35% 70.53%
1047 FRGC Fargocoin FRGC $10.44 $3,064,190 -0.29% -2.16% 3.93%
1048 AI POLY AI AI $17.77 $2,091,200 -2.23% 0.22% 11.35%
1049 REC Regalcoin REC $32.50 $1,918,730 -3.85% -5.54% -37.98%
1050 CLUB ClubCoin CLUB $3.36 $1,372,520 -3.59% 0.18% -40.75%
1051 ORME Ormeus Coin ORME $3.07 $1,328,740 0.86% 1.39% 11.54%
1052 GRX GOLD Reward T… GRX $5.09 $1,026,070 -0.41% 3.19% 17.52%
1053 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.53 $899,239 0.08% -4.42% 42.68%
1054 FRST FirstCoin FRST $14.86 $853,444 -1.60% -5.82% -11.05%
1055 THS TechShares THS $0.854419 $817,210 -9.42% -3.08% -3.99%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $209.72 $704,156 2.05% 13.33% -1.41%
1057 STC Santa Coin STC $0.657712 $517,315 -9.54% 4.80%
1058 XIN Infinity Econ… XIN $0.032138 $503,307 -16.67% 9.53% -2.74%
1059 BTE BitSerial BTE $6.81 $427,207 -0.57% -3.05% 34.65%
1060 BOT Bodhi BOT $0.426089 $422,866 1.58% 0.99% -5.62%
1061 TSL Energo TSL $0.029752 $299,836 -3.05% -6.88% -3.69%
1062 WC WINCOIN WC $0.717341 $282,503 2.65% -7.49% -5.63%
1063 UGT UG Token UGT $0.475704 $254,883 4.09% 12.57% 5.43%
1064 ADK Aidos Kuneen ADK $29.66 $227,632 8.40% 34.80% -2.39%
1065 BWK Bulwark BWK $3.05 $225,726 -5.69%
1066 XYLO XYLO XYLO $0.627801 $191,214 40.80% -79.94%
1067 XCPO Copico XCPO $0.020079 $188,620 -0.68% -19.44% -10.17%
1068 BT1 BT1 [CST] BT1 $14871.10 $175,974 -1.07% -6.60% 37.25%
1069 BSR BitSoar BSR $0.206282 $172,838 32.81% 14.58% -4.83%
1070 XID Sphre AIR XID $0.185678 $162,560 -0.08% -3.78% 23.08%
1071 LLT LLToken LLT $0.363136 $156,246 4.34% -2.30% 9.26%
1072 BTU Bitcoin Unlim… BTU $97.31 $143,570 1.84% 5.78% -28.08%
1073 CAPP Cappasity CAPP $0.021280 $133,795 -0.28% -6.02%
1074 RYZ ANRYZE RYZ $0.015741 $107,998 -11.05% -9.89% -28.83%
1075 INF InfChain INF $0.012257 $91,381 -5.19% -5.58% 36.66%
1076 GBG Golos Gold GBG $0.159767 $87,977 -1.97% 15.37% 13.04%
1077 BTCM BTCMoon BTCM $0.034321 $79,177 1.08% -2.82% 224.42%
1078 B3 B3Coin B3 $0.000076 $78,735 0.73% 66.89% 42.84%
1079 ICX ICON ICX $1.70 $69,119 -0.09% -4.72% 10.96%
1080 SBC StrikeBitClub SBC $0.499263 $68,171 -3.78%
1081 BT2 BT2 [CST] BT2 $135.53 $62,709 0.46% -53.58% -10.74%
1082 DSR Desire DSR $0.311702 $56,972 7.67% 60.19% 19.67%
1083 SUR Suretly SUR $2.74 $56,207 -11.48% -6.30% -19.05%
1084 QBT Qbao QBT $0.228856 $49,638 0.29% 4.32%
1085 MSD MSD MSD $0.008841 $46,000 1.66% 5.20% -30.69%
1086 SNOV Snovio SNOV $0.004420 $42,606 2.74%
1087 OXY Oxycoin OXY $0.138588 $25,376 1.89% 46.34% 1.57%
1088 SEND Social Send SEND $0.057251 $25,099 -6.03% -32.01%
1089 WISH MyWish WISH $0.158923 $21,848 0.39% 27.71% 6.12%
1090 SKR Sakuracoin SKR $0.011613 $20,468 0.23% 40.45% 804.36%
1091 BIXC BIXC BIXC $6.45 $18,057 -1.86% 46.68%
1092 VIU Viuly VIU $0.012857 $17,865 -0.64% -0.94% 72.95%
1093 VASH VPNCoin VASH $0.005680 $16,627 1.02% -6.65% 17.28%
1094 FOR FORCE FOR $0.007451 $14,955 13.70% -38.79% 27.87%
1095 GLS GlassCoin GLS $0.613018 $13,809 0.25% -35.23% -39.45%
1096 HAT Hawala.Today HAT $0.317702 $13,725 2.74% 29.36% 95.58%
1097 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049663 $12,629 2.74% 0.70% -13.05%
1098 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009111 $11,866 -1.70% -42.29% 160.52%
1099 DEUS DeusCoin DEUS $0.285955 $11,783 -1.75% 11.57% -21.24%
1100 EVR Everus EVR $1.32 $11,770 -1.57% -15.93% -34.43%
1101 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006415 $10,794 2.74% 1.23% 56.63%
1102 TER TerraNova TER $5.31 $9,757 -2.21% -2.77% 217.34%
1103 MKR Maker MKR $442.00 $9,550 2.74% 12.17% 13.81%
1104 PLX PlexCoin PLX $0.026946 $9,320 -13.76% -12.88% -83.49%
1105 XID International… XID $0.010015 $8,960 -1.73% -6.65% 47.31%
1106 MCR Macro MCR $1.29 $8,539 -2.18% -24.27% -39.84%
1107 NUKO Nekonium NUKO $0.067266 $8,409 -14.01% 35.41%
1108 MGC MergeCoin MGC $0.013154 $8,323 -1.73% -5.87% 5.65%
1109 BON Bonpay BON $1.52 $8,243 -9.03% 35.95%
1110 BPL Blockpool BPL $0.184180 $8,093 -10.24% -10.61% 72.72%
1111 BCDN BlockCDN BCDN $0.083434 $7,893 2.74% 11.91%
1112 ETT EncryptoTel [… ETT $0.087209 $7,743 -3.09% -5.73% -31.89%
1113 NEOG NEO GOLD NEOG $0.003154 $7,724 2.23% 18.93% 21.83%
1114 AKY Akuya Coin AKY $0.106878 $7,152 -6.31% -17.02% -23.48%
1115 MOTO Motocoin MOTO $0.008926 $6,810 19.46% 13.99% 284.20%
1116 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.087745 $6,676 4.17% -0.24% 6.72%
1117 SND Sand Coin SND $0.597414 $6,594 -4.17% -26.07% -13.31%
1118 FLASH Flash FLASH $0.006127 $5,902 4.09% 16.05% 27.23%
1119 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.006208 $5,868 10.71% 7.31% 139.35%
1120 BOS BOScoin BOS $1.18 $5,809 -6.46% -6.89% 7.35%
1121 TIE TIES Network TIE $0.124118 $5,725 2.72% 28.77% 31.07%
1122 TCOIN T-coin TCOIN $0.000284 $4,995 -1.69% -4.80% 12.26%
1123 EDRC EDRCoin EDRC $0.082911 $4,886 -0.14% 46.19% 47.04%
1124 MAGE MagicCoin MAGE $16.50 $4,827 2.07% -16.11%
1125 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003306 $4,478 -12.04% -10.86% 29.72%
1126 IBTC iBTC IBTC $0.012416 $4,333 2.74% 82.85% 151.09%
1127 ONG onG.social ONG $0.177795 $4,317 2.74% 10.16% -49.08%
1128 DFS DFSCoin DFS $0.005787 $4,044 7.78% -10.51% -29.44%
1129 TRIA Triaconta TRIA $9.93 $4,012 13.11% 39.34% 24.13%
1130 SHND StrongHands SHND $2.6e-08 $3,947 3.27% 15.25% 13.63%
1131 XQN Quotient XQN $0.008670 $3,832 -1.64% 33.92% 82.51%
1132 RCN Rcoin RCN $0.000149 $3,140 -1.73% -5.26% 36.32%
1133 FRD Farad FRD $0.093191 $3,064 0.64% 8.25% -18.96%
1134 DMC DynamicCoin DMC $0.002198 $3,061 3.83% -20.45% -84.52%
1135 B2B B2B B2B $0.384891 $2,892 2.74% 2.21% 4.35%
1136 COR CORION COR $0.634456 $2,784 -11.99% -17.17% -26.36%
1137 HYTV Hyper TV HYTV $0.004469 $2,755 10.98% -16.93% -0.92%
1138 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001794 $2,650 -1.64% -18.79% -2.64%
1139 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.261092 $2,650 13.23% -11.56% 30.53%
1140 WILD Wild Crypto WILD $0.196478 $2,590 2.70% 45.56% 88.81%
1141 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.078973 $2,570 -8.40% -3.16% -9.82%
1142 EFYT Ergo EFYT $18.92 $2,435 10.38% 42.45% 100.36%
1143 DAY Chronologic DAY $3.44 $2,372 1.02% -0.70% -8.50%
1144 PCN PeepCoin PCN $0.000149 $2,149 -1.86% -5.26% 304.32%
1145 OX OX Fina OX $0.000151 $2,138 -1.57% -3.59% -7.45%
1146 CASH Cash Poker Pro CASH $0.049663 $2,111 2.33% 11.42% 22.41%
1147 ACC AdCoin ACC $0.076219 $2,102 3.84% -30.08% -11.99%
1148 EGOLD eGold EGOLD $0.022349 $2,102 2.74% 193.14% 130.14%
1149 MINEX Minex MINEX $0.015876 $2,071 -1.37% -29.02% -22.03%
1150 SAK Sharkcoin SAK $0.001778 $2,007 -1.91% -20.17% -24.27%
1151 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.112857 $1,987 -7.02% -6.46% 22.42%
1152 HNC Huncoin HNC $0.002242 $1,845 -5.84% -11.94% -7.81%
1153 PEC Peacecoin PEC $0.074740 $1,839 -1.64% 9.66% -0.53%
1154 ZBC Zilbercoin ZBC $0.031971 $1,752 1.41% -5.66% -19.96%
1155 X2 X2 X2 $0.000299 $1,698 -1.64% 89.34% 172.64%
1156 PNX Phantomx PNX $0.015714 $1,697 -13.99% 8.10% -15.95%
1157 ZSE ZSEcoin ZSE $0.020442 $1,691 81.55% 109.52% 100.89%
1158 PRES President Trump PRES $0.005362 $1,671 -1.73% 25.58% 15.61%
1159 APC AlpaCoin APC $0.022721 $1,613 -1.64% 0.65% -31.92%
1160 DGPT DigiPulse DGPT $1.05 $1,398 0.48% -23.82% 26.20%
1161 CME Cashme CME $0.000149 $1,385 -1.64% -5.26% 36.32%
1162 SISA SISA SISA $0.011946 $1,250 10.22% 7.86% -14.87%
1163 XRY Royalties XRY $0.000162 $1,242 -0.09% 7.54% -92.94%
1164 EBIT eBIT EBIT $0.003278 $1,227 2.72% 46.23% 312.20%
1165 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.9e-07 $1,212 2.74% 121.55% 115.82%
1166 MGC GulfCoin MGC $0.001794 $1,181 -1.86% -14.36% -40.83%
1167 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002691 $1,176 -1.73% -21.00% 24.57%
1168 MCI Musiconomi MCI $0.033822 $1,113 2.00% -8.82% 3.12%
1169 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005381 $1,104 -1.73% -5.25% 39.96%
1170 STU bitJob STU $0.031673 $1,056 -23.67% 43.60% -0.12%
1171 BTBc Bitbase BTBc $0.005232 $975 -7.42% 35.47% 68.78%
1172 EVC EventChain EVC $0.153951 $915 2.74% 71.69% 24.27%
1173 COUPE Coupecoin COUPE $0.000074 $887 -2.23% -52.90% 153.59%
1174 UR UR UR $0.000879 $867 -1.46% -40.69% 61.32%
1175 TELL Tellurion TELL $0.000153 $860 -1.73% -13.98% 27.63%
1176 BSN Bastonet BSN $0.000747 $844 -1.73% -5.26% -16.02%
1177 NAMO NamoCoin NAMO $0.000251 $787 0.05% 20.38% 38.79%
1178 EUSD eUSD EUSD $0.000226 $778 2.72% 0.81% -29.46%
1179 CC CyberCoin CC $0.000299 $747 -1.64% 89.34% 165.24%
1180 ELC Elacoin ELC $0.134532 $679 -1.72% 42.20% 59.92%
1181 9COIN 9COIN 9COIN $0.003737 $559 -1.64% 0.85% 51.41%
1182 FUDD DimonCoin FUDD $0.001490 $557 2.74% 10.54% 14.43%
1183 GAY GAY Money GAY $0.031246 $544 0.89% 81.10% 231.65%
1184 ABC Alphabit ABC $22.83 LowVol -5.22% 4.45% 28.83%
1185 PLC PlusCoin PLC $0.000546 LowVol 2.75% -1.73% -18.03%
1186 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol 0.26% 6.28% 56.58%
1187 VULC Vulcano VULC $0.007787 LowVol 4.12% -26.95% 7.62%
1188 OCOW OCOW OCOW $0.000897 LowVol -1.64% -81.41%
1189 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001196 LowVol -1.64% -79.35% 36.32%
1190 QBT Cubits QBT $0.003439 LowVol 14.17% -19.08% -49.63%
1191 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000396 LowVol 2.72% -2.61%
1192 XAU Xaucoin XAU $0.039612 LowVol -27.46% -5.61% -8.68%
1193 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002990 LowVol -1.64% -21.05%
1194 SFE SafeCoin SFE $0.000149 LowVol -1.73% -5.26% 36.46%
1195 ACES Aces ACES $0.000157 LowVol -1.63% -0.76% 39.67%
1196 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000448 LowVol 21.29% -7.89% -3.03%
1197 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 0.45% 0.07% -70.21%
1198 BEST BestChain BEST $0.013365 LowVol 1.18% 618.01% 925.38%
1199 ANI Animecoin ANI $0.000299 LowVol -1.73% 89.49% 79.73%
1200 RHFC RHFCoin RHFC $0.001196 LowVol -21.31% 89.49% 20.18%
1201 FFC FireFlyCoin FFC $0.000149 LowVol -1.73% -5.33% 26.61%
1202 LDCN LandCoin LDCN $0.001276 LowVol 0.35% -57.48% -21.01%
1203 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002541 LowVol -1.86% -23.30% -14.15%
1204 PRM PrismChain PRM $0.001644 LowVol -1.73% -19.83% 30.29%
1205 FRN Francs FRN $0.033397 LowVol 1.14% -6.93% 23.50%
1206 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000448 LowVol -1.64% -29.00% -14.23%
1207 HIGH High Gain HIGH $0.000448 LowVol -1.73% -29.42% -31.92%
1208 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000149 LowVol -1.73% -5.26% -31.84%
1209 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003737 LowVol -1.79% -21.11% 0.52%
1210 FUTC FutCoin FUTC $0.002392 LowVol -1.64% -46.23% 35.25%
1211 BET BetaCoin BET $0.001367 LowVol -1.64% -40.26% -45.80%
1212 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 0.74% -1.42% 22.30%
1213 KARMA Karmacoin KARMA $0.000149 LowVol -1.64% -5.27% 36.86%
1214 OPES Opescoin OPES $0.002990 LowVol -1.73% 18.43%
1215 OP Operand OP $0.001046 LowVol -1.64% -26.31% 6.03%
1216 ACN Avoncoin ACN $0.000448 LowVol -1.73% -25.27% 13.90%
1217 KASHH KashhCoin KASHH $0.000149 LowVol -1.72% -5.31% 60.22%
1218 GRN Granite GRN $0.017639 LowVol -1.73% 40.58% 131.06%
1219 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.002316 LowVol 50.63% 78.87% 110.01%
1220 HCC Happy Creator… HCC $0.000598 LowVol -1.73% -5.26% -31.60%
1221 INDIA India Coin INDIA $0.000299 LowVol -1.86% 24.44% 0.92%
1222 GARY President Joh… GARY $0.224071 LowVol -1.86% 102.36% 20.79%
1223 PRIMU Primulon PRIMU $0.000149 LowVol -1.64% -5.33% -31.86%
1224 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000897 LowVol -1.64% 42.01% 5.50%
1225 BIT First Bitcoin BIT $0.010613 LowVol 2.22% 9.52% -14.93%
1226 CBD CBD Crystals CBD $0.002691 LowVol -1.86% 75.25%
1227 WIC Wi Coin WIC $0.002883 LowVol 3.61% -2.12% -19.30%
1228 GAIN UGAIN GAIN $0.001644 LowVol -1.64% -13.22% 199.91%
1229 CYC Cycling Coin CYC $0.001345 LowVol -1.73% -14.73% -51.85%
1230 STARS StarCash Network STARS $0.274674 LowVol -1.73% -22.20% 5.57%
1231 STEX STEX STEX $1.23 LowVol 0.51% -11.61% 139.89%
1232 BLX Blockchain Index BLX $3.68 LowVol 2.74% 15.45% 31.22%
1233 DBG Digital Bulli… DBG $0.004484 LowVol -1.64% -15.53% -29.49%
1234 BXC Bitcedi BXC $0.004078 LowVol 0.89% -17.36% 43.92%
1235 TEAM TeamUp TEAM $0.000299 LowVol -1.64% -4.41% -9.12%
1236 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007623 LowVol -1.73% -3.36% 110.68%
1237 TODAY TodayCoin TODAY $0.000897 LowVol -1.64% -18.80%
1238 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.050952 LowVol -0.34% -3.43% 42.24%
1239 AV AvatarCoin AV $0.053813 LowVol -1.86% 2.12% 70.91%
1240 VOYA Voyacoin VOYA $3.03 LowVol -1.73% 6.82% 100.56%
1241 YES Yescoin YES $0.000147 LowVol -1.69% -3.58% 575.48%
1242 AIB Advanced Inte… AIB $0.009548 LowVol 13.31% -24.33% 110.02%
1243 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004933 LowVol -1.73% 199.66% 2.24%
1244 EAG EA Coin EAG $2.99 LowVol 51.19% 42.24% -4.41%
1245 LTH LAthaan LTH $0.000747 LowVol -1.73% -40.79% 36.68%
1246 NTC Natcoin NTC $0.102394 LowVol -1.64% -12.18% -53.53%
1247 CYDER Cyder CYDER $0.000299 LowVol -1.64% -5.33% 36.32%
1248 GUC GoldUnionCoin GUC $0.070256 LowVol -1.73% -32.09%
1249 SKC Skeincoin SKC $0.025113 LowVol -1.73% 4.72% 147.21%
1250 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000299 LowVol -1.64% -5.26% -9.12%
1251 IFC Infinitecoin IFC $0.000018 LowVol 5.65% 77.06% 21.73%
1252 REGA Regacoin REGA $0.001495 LowVol -1.73% 57.91% -14.80%
1253 DASHS Dashs DASHS $0.055308 LowVol -1.64% -5.26% 37.88%
1254 MONETA Moneta MONETA $0.000598 LowVol -1.64% 25.00% 61.25%
1255 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000149 LowVol -1.64% -5.26% 27.24%
1256 TOP TopCoin TOP $0.000363 LowVol -1.97% -22.61% 7.30%
1257 MAVRO Mavro MAVRO $0.040808 LowVol 7.17% 44.50% 200.10%
1258 BIRDS Birds BIRDS $0.000149 LowVol -1.64% -5.33% 36.84%
1259 POKE PokeCoin POKE $0.000149 LowVol -1.64% -5.26%
1260 LKC LinkedCoin LKC $0.000448 LowVol 3.21% 42.11%
1261 IRL IrishCoin IRL $0.002990 LowVol -1.64% 4.51% 43.74%
1262 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002093 LowVol -1.64% -8.40% 35.12%
1263 AXIOM Axiom AXIOM $0.021974 LowVol -1.64% -5.27% 30.98%
1264 BGR Bongger BGR $0.000190 LowVol 0.61% -1.87% 16.44%
1265 SJCX Storjcoin X SJCX $0.275586 LowVol 1.85% -38.78%
1266 TCR TheCreed TCR $0.000299 LowVol -1.73% -5.26% -31.84%
1267 MBL MobileCash MBL $0.000598 LowVol -1.86% 26.32% 81.76%
1268 SWP Swapcoin SWP $0.114221 LowVol 2.74% 10.77% -0.71%
1269 MARX MarxCoin MARX $0.001430 LowVol -0.56% 26.24% 61.46%
1270 UTA UtaCoin UTA $0.002840 LowVol -1.73% 47.66% -8.59%
1271 BITOK Bitok BITOK $0.000149 LowVol -1.73% 36.32%
1272 PDG PinkDog PDG $0.000299 LowVol -1.73% -2.78%
1273 ASN Aseancoin ASN $0.005979 LowVol -1.86% -9.77% -72.64%
1274 YEL Yellow Token YEL $0.005677 LowVol 2.75% 10.78% -61.72%
1275 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004335 LowVol -1.64% -14.14% -30.28%
1276 PAYP PayPeer PAYP $0.000149 LowVol -1.64% 36.34%
1277 HDLB HODL Bucks HDLB $0.036324 LowVol -1.28% -32.68% -17.19%
1278 TERA TeraCoin TERA $0.000149 LowVol -1.64%
1279 OMC Omicron OMC $0.158449 LowVol -1.64% -5.33% 27.61%
1280 MAGN Magnetcoin MAGN $0.591202 LowVol -1.63% -6.72% 24.39%
1281 MEN PeopleCoin MEN $0.000149 LowVol -1.64% 36.36%
1282 GOLF Golfcoin GOLF $0.000149 LowVol -1.73% 36.32%
1283 QBC Quebecoin QBC $0.002392 LowVol -1.73% -8.00% 28.30%
1284 SHELL ShellCoin SHELL $0.044694 LowVol -1.64% 96.47%
1285 IQT iQuant IQT $0.164279 LowVol -1.64% -14.39% 12.48%
1286 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004335 LowVol -1.86% 37.38% 40.13%
1287 EXRN EXRNchain EXRN $9.9e-07 LowVol 2.75% -26.15% 31.37%
1288 EGG EggCoin EGG $0.056503 LowVol -1.64% -4.44% 35.78%
1289 WOW Wowcoin WOW $0.000157 LowVol -0.75% -0.78% 42.87%
1290 NBIT netBit NBIT $0.071302 LowVol 34.81% 10.19% 247.27%
1291 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008819 LowVol -0.95% 34.11% 42.33%
1292 LEPEN LePen LEPEN $0.000102 LowVol -0.01% -8.22% -9.09%
1293 TRICK TrickyCoin TRICK $0.012706 LowVol -1.73% 18.69%
1294 TURBO TurboCoin TURBO $0.000149 LowVol -1.86%
1295 XDE2 XDE II XDE2 $2.17 LowVol -1.64% -5.41%
1296 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.334088 LowVol -31.29% 0.69%
1297 GBRC Global Busine… GBRC $0.000299 LowVol -1.64% 89.34%
1298 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000198 LowVol 2.74% 46.96% 128.52%
1299 WA WA Space WA $0.021824 LowVol -1.64% -3.94% 23.08%
1300 PRN Protean PRN $0.000115 LowVol -2.67% -20.09% 786.40%
1301 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000149 LowVol -1.86% 36.41%
1302 ANTX Antimatter ANTX $0.000149 LowVol -1.73% -5.33% 36.60%
1303 WINK Wink WINK $0.000448 LowVol 31.49% 42.11% 48.73%
1304 QORA Qora QORA $0.267060 LowVol -1.73% -5.26% 31.01%
1305 DON Donationcoin DON $0.000794 LowVol -0.97% 67.60% 56.13%
1306 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol 126.50%
1307 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 0.29%
1308 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -2.56% 27.22%
1309 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol -2.87% 39.86%
1310 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 1.30%
1311 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -1.95%
1312 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 0.47% 67.81%
1313 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 2.31%
1314 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1315 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 6.60%
1316 DISK DarkLisk DISK $0.001251 LowVol -0.90% 128.15%
1317 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol 0.69%
1318 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.09 LowVol -1.57% -6.19% -17.63%
1319 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 1.30% 17.52%
1320 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol -1.22% -9.55%
1321 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol 34.67%
1322 XOT Internet of T… XOT $2094.27 LowVol -1.79% -5.19% -4.50%
1323 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.14%
1324 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.27%
1325 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.105702 LowVol -3.89% 14.54%
1326 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol
1327 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 46.81%
1328 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1329 FAP FAPcoin FAP $0.010651 LowVol 0.11% 16.02% 70.89%
1330 UNC UNCoin UNC $0.000149 -2.29% -5.67% 35.73%
1331 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1332 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 -0.55% 63.62%
1333 FC Facecoin FC $0.003480 -15.78%
1334 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -14.58%
1335 10MT 10M Token 10MT $0.002238 1.96% 11.98%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 0.29% 1.23%

Quay lại phần 1

Phản hồi