Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 22h ngày 9/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 22h ngày 9/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 22h ngày 9/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15305.10 trên tổng giá trị $256,055,271,916

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $480.97 trên tổng giá trị $46,285,293,442

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1484.23 trên tổng giá trị $25,003,505,556

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.83 trên tổng giá trị $13,431,607,572

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.252108 trên tổng giá trị $9,766,448,329

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000118 trên tổng giá trị đã biến động tăng 240.51% trong 1h qua

    + Đồng GARY President Joh… (GARY) đang có giá hiện tại $0.228620 trên tổng giá trị đã biến động tăng 168.88% trong 1h qua

    + Đồng LNK Link Platform (LNK) đang có giá hiện tại $31.82 trên tổng giá trị $1,511,364 đã biến động tăng 105.99% trong 1h qua

    + Đồng WORM HealthyWormCoin (WORM) đang có giá hiện tại $0.000305 trên tổng giá trị $34,022 đã biến động tăng 99.17% trong 1h qua

    + Đồng FAL Falcoin (FAL) đang có giá hiện tại $0.000305 trên tổng giá trị $60 đã biến động tăng 99.10% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.013185 trên tổng giá trị đã biến động tăng 591.07% trong 24h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003493 trên tổng giá trị $32,229 đã biến động tăng 359.92% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.008038 trên tổng giá trị $3,900 đã biến động tăng 293.61% trong 24h qua

    + Đồng PND Pandacoin (PND) đang có giá hiện tại $0.000108 trên tổng giá trị $3,514,212 đã biến động tăng 264.04% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya [OLD] (RUPX) đang có giá hiện tại $0.005033 trên tổng giá trị đã biến động tăng 220.93% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.409638 trên tổng giá trị $30,974,573 đã biến động tăng 1569.15% trong 7 ngày qua

    + Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.013185 trên tổng giá trị đã biến động tăng 903.49% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.011567 trên tổng giá trị đã biến động tăng 796.91% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.727803 trên tổng giá trị $34,108 đã biến động tăng 721.03% trong 7 ngày qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003493 trên tổng giá trị $32,229 đã biến động tăng 707.05% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 22h ngày 9/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CRDNC Credence Coin CRDNC $143,345 $0.041828 3,427,006 $743,573 4.54% 1.42% -98.77%
702 EBCH eBitcoinCash EBCH $142,992 $0.015399 9,285,500 $4,958 0.57% -13.06% 3.49%
703 XCXT CoinonatX XCXT $137,739 $0.008563 16,084,597 $939 16.67% -25.52% 1.93%
704 AERM Aerium AERM $135,647 $0.185974 729,386 $18,597 73.88% -26.09% -73.40%
705 MONK Monkey Project MONK $129,085 $1.22 105,797 $15,561 4.87% -11.20% -77.20%
706 CJ Cryptojacks CJ $128,627 $0.000316 406,568,581 $3,531 -0.54% 0.87% -11.46%
707 GPU GPU Coin GPU $127,672 $0.003154 40,477,042 $1,004 -0.57% -3.80% 36.31%
708 BAS BitAsean BAS $121,409 $0.024282 5,000,000 $1,227 1.03% 9.16% 4.83%
709 ACP AnarchistsPrime ACP $121,322 $0.027605 4,394,874 $4,585 -0.52% -13.90% -26.67%
710 PRC PRCoin PRC $120,548 $0.007626 15,808,000 $602 5.91% -14.51% 8.34%
711 BITEUR bitEUR BITEUR $119,830 $1.27 94,097 $35,841 -1.68% 4.02% 2.83%
712 HONEY Honey HONEY $118,659 $0.348299 340,680 $2,151 -14.49% -18.65% -11.62%
713 EAGLE EagleCoin EAGLE $116,437 $0.055620 2,093,421 $36,601 5.68% 14.84% -12.27%
714 VUC Virta Unique … VUC $112,775 $0.001834 61,504,550 $1,194 -0.04% -12.98% 32.86%
715 MAR Marijuanacoin MAR $112,462 $0.073933 1,521,124 $1,389 -0.51% -6.11% 11.71%
716 LTCR Litecred LTCR $105,834 $0.003501 30,227,750 $1,962 2.59% 31.39% 178.38%
717 WOMEN WomenCoin WOMEN $102,022 $0.002307 44,220,400 $2,176 1.64% -10.51% -4.86%
718 CMT Comet CMT $101,184 $0.115926 872,830 $5,347 -30.71% 23.06% 141.19%
719 TAJ TajCoin TAJ $99,552 $0.012340 8,067,383 $1,503 -2.12% -9.38% 14.37%
720 CF Californium CF $95,791 $0.039807 2,406,406 $2,103 -18.86% -4.25% 40.06%
721 GLT GlobalToken GLT $93,993 $0.003581 26,247,800 $1,157 -0.41% 12.76% 47.00%
722 NRO Neuro NRO $93,078 $0.002440 38,142,655 $784 -0.45% -3.71% 36.73%
723 SGR Sugar Exchange SGR $87,640 $0.025040 3,500,000 $794 -0.38% 2.64% -35.01%
724 FXE FuturXe FXE $86,308 $0.366610 235,421 $1,256 -0.42% -37.89% -75.98%
725 300 300 Token 300 $84,600 $282.00 300 $1,243 -0.45% 33.20% 19.97%
726 MAY Theresa May Coin MAY $84,580 $0.003363 25,148,200 $549 -0.45% 7.23% 14.60%
727 PONZI PonziCoin PONZI $81,162 $0.094255 861,099 $16,979 -0.25% -7.96% 164.56%
728 POP PopularCoin POP $80,359 $0.000024 3,372,875,244 $671 -1.26% -23.30% 17.89%
729 HXX Hexx HXX $78,020 $0.052487 1,486,466 $509 -0.44% -42.41% 16.66%
730 BLZ BlazeCoin BLZ $65,559 $0.000108 608,557,394 $833 -1.20% 42.32% 58.65%
731 $$$ Money $$$ $61,665 $0.001344 45,887,218 $1,916 -0.62% -29.31% -9.28%
732 ERY Eryllium ERY $59,788 $0.010923 5,473,788 $1,373 -26.28% -12.92% 94.95%
733 RBT Rimbit RBT $53,642 $0.000464 115,499,623 $981 -0.41% -7.58% -19.35%
734 CWXT CryptoWorldX … CWXT $52,413 $0.000879 59,630,200 $1,418 -0.56% -6.52% 4.37%
735 FLAX Flaxscript FLAX $51,038 $0.009138 5,585,270 $1,505 2.98% -45.45% -59.96%
736 VRS Veros VRS $50,260 $0.000103 486,609,040 $681 1.41% -23.92% 63.33%
737 BRAIN Braincoin BRAIN $46,187 $0.004575 10,094,424 $3,323 -6.64% -36.59% -28.44%
738 MSCN Master Swiscoin MSCN $44,239 $0.000989 44,708,610 $711 23.40% 39.08% -7.79%
739 XCS CybCSec XCS $36,098 $0.003050 11,834,082 $2,590 -31.34% -33.55% -6.17%
740 LBTC LiteBitcoin LBTC $35,278 $0.011065 3,188,280 $17,394 -5.62% -10.87% 292.16%
741 GSR GeyserCoin GSR $34,108 $0.727803 46,864 $11,646 -0.59% 5.31% 721.03%
742 WORM HealthyWormCoin WORM $34,022 $0.000305 111,534,918 $2,942 99.17% 92.49% 0.56%
743 ITZ Interzone ITZ $31,632 $0.016960 1,865,140 $1,194 0.45% -34.33% 77.34%
744 CASH Cashcoin CASH $29,601 $0.000641 46,158,242 $1,322 -0.52% -73.55%
745 XRC Rawcoin XRC $25,342 $0.035953 704,882 $1,946 -2.57% 35.56% 121.88%
746 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $25,059 $0.028880 867,702 $7,853 -7.19% -31.59% 104.77%
747 CREVA CrevaCoin CREVA $22,336 $0.000614 36,390,750 $2,391 -0.42% 28.69% -20.10%
748 HMC HarmonyCoin HMC $7,065 $0.012588 561,235 $8,596 -0.45% 2.89% 14.02%
749 ECN E-coin ECN $15,965,217 $3.38 4,717,533 LowVol 7.67% 160.39% 48.69%
750 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 48.24%
751 ETT EncryptoTel [… ETT $11,484,888 $0.184849 62,131,190 LowVol -0.45% -6.89% 20.94%
752 CVCOIN CVCoin CVCOIN $8,762,298 $0.890746 9,837,033 LowVol -23.09% 9.15% -2.02%
753 XC XCurrency XC $7,753,049 $1.32 5,870,454 LowVol 39.87%
754 DAR Darcrus DAR $5,935,019 $0.436386 13,600,388 LowVol 13.93% 46.51% 60.79%
755 YASH YashCoin YASH $5,338,186 $0.533804 10,000,273 LowVol 8.48% -0.07% 29.47%
756 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -3.66% -9.43%
757 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
758 FIMK FIMKrypto FIMK $3,516,543 $0.006094 577,004,618 LowVol -0.41% 90.03% 307.33%
759 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,840,795 $0.080474 35,300,866 LowVol -0.36% -9.67%
760 EMV Ethereum Movi… EMV $2,540,577 $0.386890 6,566,666 LowVol 0.57% 1.70% -51.90%
761 AHT Bowhead AHT $2,355,424 $0.294428 8,000,000 LowVol -0.79% 98.05%
762 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,287,561 $4.91 465,952 LowVol -2.13% 3.44% -3.05%
763 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,256,567 $0.075219 30,000,000 LowVol -1.85% -6.77% -23.29%
764 JNS Janus JNS $1,864,316 $0.080986 23,020,335 LowVol -0.41% -37.32% -28.20%
765 RC RussiaCoin RC $1,841,247 $0.219775 8,377,873 LowVol -0.45% -2.71% 37.39%
766 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 -1.84% -18.01%
767 HTC HitCoin HTC $1,677,103 $0.000153 10,996,318,099 LowVol -0.52% -3.02%
768 ORB Orbitcoin ORB $1,214,078 $0.392354 3,094,343 LowVol -0.74% -0.37% 37.39%
769 BTSR BTSR BTSR $1,199,489 $0.365223 3,284,266 LowVol -2.30% 4.91% 74.54%
770 CARBON Carboncoin CARBON $1,176,145 $0.000076 15,392,009,671 LowVol -0.57% 59.06% 38.78%
771 SDC ShadowCash SDC $1,173,255 $0.175240 6,695,133 LowVol -0.45% -9.69% 16.40%
772 DCY Dinastycoin DCY $1,129,747 $0.000795 1,420,858,063 LowVol -0.87% -16.06% 42.70%
773 BPC Bitpark Coin BPC $1,089,563 $0.014528 75,000,000 LowVol -11.64% 17.29% 46.08%
774 ETBS Ethbits ETBS $1,066,717 $0.766538 1,391,604 LowVol 0.49% 1.36% -22.33%
775 RMC Remicoin RMC $1,048,054 $0.529528 1,979,224 LowVol 0.26% -20.98% -49.03%
776 METAL MetalCoin METAL $1,044,179 $0.013574 76,925,527 LowVol -0.52% 5.55% 47.27%
777 MAC Machinecoin MAC $1,013,185 $0.050069 20,235,850 LowVol -0.46% -15.29% 47.81%
778 INPAY InPay INPAY $1,006,600 $0.100660 10,000,000 LowVol -0.45% 3.50% -27.46%
779 VAL Valorbit VAL $811,535 $0.000153 5,321,016,313 LowVol -0.52% 39.42%
780 RIYA Etheriya RIYA $803,211 $0.507869 1,581,531 LowVol -0.72% 18.33% 71.12%
781 MAX MaxCoin MAX $774,143 $0.012659 61,154,501 LowVol -1.43% -3.96% -9.58%
782 NOBL NobleCoin NOBL $760,756 $0.000329 2,315,636,708 LowVol -15.39% 4.65% 34.29%
783 XJO Joulecoin XJO $619,973 $0.017988 34,466,896 LowVol 1.61% -11.54% 94.66%
784 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -49.52%
785 AU AurumCoin AU $591,629 $2.00 296,216 LowVol -0.43% 23.46% 44.39%
786 TALK BTCtalkcoin TALK $587,511 $0.008998 65,290,635 LowVol -0.41% -46.54% 10.82%
787 USC Ultimate Secu… USC $574,204 $0.055516 10,343,113 LowVol -0.45% -43.39% -23.95%
788 V Version V $561,584 $0.001197 469,202,960 LowVol -0.84% 24.68% -8.36%
789 KOBO Kobocoin KOBO $553,488 $0.022408 24,700,248 LowVol -0.60% -41.08% -21.50%
790 TGC Tigercoin TGC $531,201 $0.012201 43,536,800 LowVol -0.41% -2.78% 83.12%
791 XGR GoldReserve XGR $512,124 $0.029824 17,171,382 LowVol -1.00% 48.91% 17.27%
792 SLG Sterlingcoin SLG $506,177 $0.120319 4,206,956 LowVol -13.53% -10.76% 39.55%
793 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
794 SAC SACoin SAC $492,120 $0.070157 7,014,546 LowVol -0.45% -2.93% -12.40%
795 NETKO Netko NETKO $488,319 $0.111786 4,368,340 LowVol -3.44% -26.66% -18.08%
796 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -1.67% -67.85%
797 TAG TagCoin TAG $479,509 $0.080458 5,959,782 LowVol 5.44% -34.29% -43.77%
798 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $468,994 $0.086398 5,428,300 LowVol -1.00% 6.32% 45.43%
799 UNI Universe UNI $467,914 $0.040417 11,577,277 LowVol 2.06% 14.14% 4.22%
800 PIGGY Piggycoin PIGGY $467,059 $0.000958 487,522,636 LowVol -2.84% -34.46% 31.64%
801 GOOD Goodomy GOOD $456,620 $0.001035 441,349,000 LowVol -0.29% -22.76% -34.50%
802 OTX Octanox OTX $453,733 $0.053380 8,500,001 LowVol -0.41% -18.62% 1.16%
803 GLC GlobalCoin GLC $447,281 $0.006863 65,171,010 LowVol -0.41% -6.91% 14.06%
804 ECA Electra ECA $440,010 $0.000020 21,970,636,885 LowVol -0.45% 13.01% 13.97%
805 CORG CorgiCoin CORG $427,377 $0.000341 1,251,855,418 LowVol -0.41% 97.62% 162.22%
806 888 OctoCoin 888 $419,662 $0.008323 50,419,940 LowVol -0.52% 52.32% 94.13%
807 BUCKS SwagBucks BUCKS $417,540 $1.30 321,955 LowVol -0.45% -5.11% 10.94%
808 CFT CryptoForecast CFT $410,143 $0.008916 46,000,000 LowVol -14.70% -26.88% 19.92%
809 XPTX PlatinumBAR XPTX $388,899 $0.916370 424,391 LowVol -0.41% -3.44% 29.48%
810 CUBE DigiCube CUBE $370,478 $0.000153 2,429,126,009 LowVol -0.45% -2.75%
811 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 0.37%
812 EVO Evotion EVO $358,812 $0.113170 3,170,558 LowVol 31.74% 39.28% 48.48%
813 BXT BitTokens BXT $355,850 $0.632879 562,272 LowVol -0.41% -30.85% -32.30%
814 LOT LottoCoin LOT $346,315 $0.000024 14,491,014,421 LowVol -1.10% 41.55% 30.75%
815 STS Stress STS $344,766 $0.000610 565,134,332 LowVol -0.45%
816 FNC FinCoin FNC $338,477 $0.026282 12,878,667 LowVol -0.17% -35.49% -24.96%
817 FUCK FuckToken FUCK $335,574 $0.006530 51,392,878 LowVol 0.53% 12.20% -13.46%
818 BIGUP BigUp BIGUP $331,782 $0.000157 2,119,214,055 LowVol -1.53% 8.86% 108.43%
819 MRJA GanjaCoin MRJA $325,914 $0.073207 4,451,920 LowVol -0.52% 33.34% 225.58%
820 C2 Coin2.1 C2 $323,991 $0.003241 99,976,323 LowVol -0.52% -29.50% 46.93%
821 ROC Rasputin Onli… ROC $319,715 $0.295040 1,083,633 LowVol 0.57% -40.04%
822 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol 2.02% 44.96%
823 GAP Gapcoin GAP $304,371 $0.025206 12,075,207 LowVol -0.60% -5.82% 69.52%
824 Q2C QubitCoin Q2C $302,849 $0.001220 248,212,544 LowVol -0.41% 11.11% -5.19%
825 FRC Freicoin FRC $302,150 $0.010219 29,568,941 LowVol -0.41% -9.53% 14.97%
826 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $299,086 $0.022571 13,251,080 LowVol -0.36% -12.73% 53.03%
827 WMC WMCoin WMC $290,089 $0.025165 11,527,489 LowVol -0.41% 2.18% 46.50%
828 RBIES Rubies RBIES $285,928 $0.027453 10,415,252 LowVol -0.41% -8.20% -62.79%
829 SH Shilling SH $281,725 $0.007106 39,644,852 LowVol -3.79% 14.52% 32.16%
830 GAIA GAIA GAIA $275,688 $0.011439 24,101,381 LowVol -0.41% 18.57% 3.81%
831 ARI Aricoin ARI $260,128 $0.001855 140,262,505 LowVol -0.69% -0.07% 46.92%
832 XRE RevolverCoin XRE $256,386 $0.011481 22,331,528 LowVol -0.27% -2.34% 79.74%
833 TTC TittieCoin TTC $254,212 $0.000202 1,259,816,434 LowVol -1.07% 27.46% 20.05%
834 VIDZ PureVidz VIDZ $249,794 $0.001994 125,279,775 LowVol -0.46% -26.79% -14.84%
835 WYV Wyvern WYV $243,862 $0.137264 1,776,591 LowVol -0.45% -3.84% 24.60%
836 SHDW Shadow Token SHDW $242,843 $0.034692 7,000,000 LowVol -13.92% -19.52% -40.46%
837 YAC Yacoin YAC $237,685 $0.001983 119,879,312 LowVol -0.41% -21.01% 29.07%
838 SPACE SpaceCoin SPACE $234,878 $0.011188 20,993,390 LowVol -0.45% -25.03% 66.48%
839 EVIL Evil Coin EVIL $226,503 $0.010775 21,020,383 LowVol -0.74% -6.60% 35.16%
840 GRT Grantcoin GRT $223,842 $0.005186 43,166,713 LowVol -0.41% 3.33% 10.53%
841 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $218,335 $0.275290 793,108 LowVol -0.41% -8.30% 116.03%
842 HODL HOdlcoin HODL $215,741 $0.001373 157,172,465 LowVol -0.41% -27.06% -11.49%
843 CYP Cypher CYP $207,752 $0.032638 6,365,285 LowVol -0.45% -39.87%
844 HMP HempCoin HMP $206,909 $0.000153 1,356,645,470 LowVol -0.41% -2.75%
845 PHS Philosopher S… PHS $206,388 $0.034316 6,014,340 LowVol -0.45% -8.85% 49.12%
846 MNC Mincoin MNC $203,491 $0.050483 4,030,919 LowVol -0.41% 185.33% 8.21%
847 HAL Halcyon HAL $195,265 $0.036756 5,312,428 LowVol -0.58% -8.37% 38.42%
848 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 67.27%
849 E4ROW E4ROW E4ROW $193,691 $0.033615 5,762,000 LowVol 0.52% 150.31% 19.66%
850 RBX Ripto Bux RBX $190,793 $0.000500 381,236,123 LowVol -0.43% -14.12% 0.24%
851 OHM OHM OHM $189,063 $0.006330 29,865,553 LowVol -3.89%
852 DUO ParallelCoin DUO $185,561 $0.614781 301,832 LowVol -0.22% -20.49% 61.37%
853 FRK Franko FRK $184,401 $0.198117 930,767 LowVol -0.41% -15.86%
854 QCN QuazarCoin QCN $184,389 $0.030503 6,044,911 LowVol 98.96% 74.69% 32.50%
855 TEK TEKcoin TEK $183,539 $0.000130 1,414,054,562 LowVol 13.57% 33.64% 21.70%
856 JIN Jin Coin JIN $177,241 $0.017997 9,848,485 LowVol -0.58% -2.78% -5.48%
857 JET Jetcoin JET $173,893 $0.035689 4,872,509 LowVol -0.58% 77.12% -0.87%
858 DLC Dollarcoin DLC $173,614 $0.019064 9,106,714 LowVol -0.41% -2.75% 38.99%
859 USDE USDe USDE $172,988 $0.000153 1,134,236,104 LowVol -0.41% -37.23% -17.00%
860 MCRN MACRON MCRN $171,020 $0.000426 401,421,401 LowVol -0.90% 131.16% 51.26%
861 KED Darsek KED $168,513 $0.011582 14,549,804 LowVol -0.46% -7.56% -14.43%
862 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol -3.27%
863 PHO Photon PHO $165,942 $0.000008 20,547,423,912 LowVol -17.68% 14.27% 101.59%
864 EMD Emerald Crypto EMD $165,888 $0.008677 19,117,129 LowVol -0.53% -4.73% -4.38%
865 CAGE CageCoin CAGE $161,647 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -0.79% 43.43% 58.76%
866 VOT VoteCoin VOT $158,296 $0.009608 16,474,625 LowVol 6.91% -1.29% -22.94%
867 URC Unrealcoin URC $157,486 $0.022420 7,024,402 LowVol -0.45% -2.75% -11.03%
868 SLING Sling SLING $150,912 $0.140502 1,074,095 LowVol -0.28% -3.76% 42.84%
869 ARCO AquariusCoin ARCO $147,613 $0.098756 1,494,721 LowVol -0.72% -10.26% 27.44%
870 PX PX PX $146,249 $0.001525 95,891,234 LowVol -0.45% -19.11% 7.02%
871 LEA LeaCoin LEA $145,870 $0.000463 314,837,691 LowVol -2.28% 9.12% -25.77%
872 XRA Ratecoin XRA $145,694 $0.001268 114,922,903 LowVol -0.53% 13.59% 4.71%
873 XCT C-Bit XCT $144,383 $0.000918 157,223,250 LowVol -0.41% -13.28% 33.70%
874 TSE Tattoocoin (S… TSE $138,285 $0.001529 90,421,856 LowVol -1.42% 8.25% 54.86%
875 REE ReeCoin REE $136,863 $0.000053 2,560,000,000 LowVol -4.34% 49.34% 19.89%
876 CTO Crypto CTO $136,318 $0.011134 12,243,871 LowVol -0.52% -2.75% 0.46%
877 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol 1.05%
878 PRX Printerium PRX $131,818 $0.011151 11,821,728 LowVol -3.12% -8.84% 363.63%
879 NEVA NevaCoin NEVA $130,035 $0.052571 2,473,510 LowVol 11.65% 13.40% 23.74%
880 URO Uro URO $128,525 $0.106456 1,207,310 LowVol -0.45% 18.64% 91.74%
881 MARS Marscoin MARS $128,151 $0.004532 28,279,074 LowVol -0.27% -19.23% 8.66%
882 ARG Argentum ARG $127,271 $0.014817 8,589,526 LowVol -0.69% 6.91% 13.67%
883 SOON SoonCoin SOON $123,773 $0.009932 12,462,620 LowVol -0.43% -3.73% 15.94%
884 ALL Allion ALL $122,497 $0.019760 6,199,359 LowVol -15.70% 0.77% 67.07%
885 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $121,584 $0.001525 79,719,140 LowVol -0.52% 38.93% 20.17%
886 BIP BipCoin BIP $119,128 $0.073207 1,627,261 LowVol -0.41% -20.20% 58.94%
887 UNITS GameUnits UNITS $116,001 $0.033401 3,472,983 LowVol -0.45% -3.10% 10.47%
888 I0C I0Coin I0C $110,668 $0.005274 20,985,369 LowVol -1.61% -45.42% -63.03%
889 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 57.03%
890 SCRT SecretCoin SCRT $109,075 $0.025794 4,228,672 LowVol -2.10% 42.27%
891 CNC CHNCoin CNC $108,836 $0.002208 49,287,679 LowVol 0.72% 237.63%
892 QTL Quatloo QTL $104,694 $0.013563 7,718,883 LowVol -0.13% 1.90% -3.24%
893 IMS Independent M… IMS $104,672 $0.019496 5,368,934 LowVol -0.41% -27.70% -4.72%
894 JWL Jewels JWL $101,574 $0.005033 20,181,636 LowVol -0.52%
895 CRX Chronos CRX $99,762 $0.001353 73,729,962 LowVol -0.84% -13.98% 48.18%
896 VEC2 VectorAI VEC2 $98,937 $0.005948 16,633,364 LowVol -0.45% 26.39% 24.08%
897 BITZ Bitz BITZ $98,683 $0.049568 1,990,891 LowVol -0.52% -2.78%
898 ARB ARbit ARB $96,535 $0.012295 7,851,660 LowVol -0.76% 54.24%
899 AMMO Ammo Rewards AMMO $94,898 $0.001220 77,777,777 LowVol -0.58% 29.67% 58.83%
900 MNM Mineum MNM $94,827 $0.010049 9,436,367 LowVol -0.44% -39.44% -22.29%
901 BLRY BillaryCoin BLRY $94,628 $0.010524 8,991,980 LowVol -0.45% 12.65% -43.54%
902 EGAS ETHGAS EGAS $94,328 $0.009287 10,157,540 LowVol 1.10% 8.12% 82.37%
903 611 SixEleven 611 $92,077 $0.213387 431,500 LowVol -0.45% -9.25% 33.08%
904 ZMC ZetaMicron ZMC $91,562 $0.000153 600,344,291 LowVol -0.45% -2.93% 38.99%
905 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $90,755 $0.011302 8,030,000 LowVol -7.30% -4.62% -38.63%
906 GCC GuccioneCoin GCC $89,722 $0.004423 20,285,537 LowVol -0.52% -12.00% 22.70%
907 RPC RonPaulCoin RPC $89,552 $0.099745 897,814 LowVol -0.57% -2.78% 38.03%
908 WARP WARP WARP $87,528 $0.079918 1,095,224 LowVol -0.41% -2.75%
909 MND MindCoin MND $87,122 $0.005491 15,867,695 LowVol -0.41% -2.75% 38.99%
910 SOIL SOILcoin SOIL $86,497 $0.015170 5,702,048 LowVol -0.66% 0.63% 44.20%
911 EOT EOT Token EOT $85,417 $0.010340 8,260,903 LowVol -10.94% 43.12% -16.83%
912 ADCN Asiadigicoin ADCN $83,652 $0.003355 24,931,054 LowVol -0.45% 20.80% 17.85%
913 BTQ BitQuark BTQ $83,106 $0.009151 9,081,731 LowVol -0.41% -1.28% -11.85%
914 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol -0.77%
915 MST MustangCoin MST $79,525 $0.126161 630,343 LowVol -17.17% -15.37% -12.30%
916 XCO X-Coin XCO $79,306 $0.006403 12,384,976 LowVol -0.45% -7.32% 24.78%
917 DRM Dreamcoin DRM $79,205 $0.032333 2,449,632 LowVol -0.52% -33.40% 1.61%
918 DRS Digital Rupees DRS $77,905 $0.000153 510,802,961 LowVol -0.45% -2.93% 38.99%
919 EXN ExchangeN EXN $77,783 $0.015251 5,100,000 LowVol -0.41% 9.02% 78.05%
920 BUMBA BumbaCoin BUMBA $77,619 $0.003454 22,471,030 LowVol -57.46% -55.07% -37.23%
921 SPT Spots SPT $76,569 $0.003417 22,406,021 LowVol -0.62% 36.15% 14.78%
922 CPN CompuCoin CPN $75,736 $0.003861 19,615,019 LowVol -0.53% -2.45% 29.78%
923 COXST CoExistCoin COXST $74,321 $0.002742 27,100,000 LowVol -0.81% 8.91% 50.21%
924 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 110.81%
925 GPL Gold Pressed … GPL $68,023 $0.265170 256,527 LowVol -0.78% -4.90% -1.64%
926 ICOB ICOBID ICOB $65,662 $0.000615 106,701,874 LowVol -0.45% -15.97% 13.87%
927 BVC BeaverCoin BVC $64,534 $0.020716 3,115,258 LowVol -10.44% -26.88%
928 VIP VIP Tokens VIP $63,637 $0.000763 83,450,403 LowVol -0.41% -2.75% 73.74%
929 CXT Coinonat CXT $63,087 $0.007316 8,623,200 LowVol 0.12% -19.57% 20.97%
930 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 1.59% 61.37%
931 KIC KibiCoin KIC $60,505 $0.004116 14,701,000 LowVol -1.12% -0.39% 79.84%
932 FUZZ FuzzBalls FUZZ $59,533 $0.012326 4,829,945 LowVol 6.88% 37.64% 82.27%
933 ATX Artex Coin ATX $59,531 $0.003170 18,781,750 LowVol -3.22% -25.69% -17.39%
934 KRONE Kronecoin KRONE $58,418 $0.015602 3,744,267 LowVol -0.38% -28.50% 38.58%
935 BSC BowsCoin BSC $58,407 $0.010524 5,550,102 LowVol -0.41% -4.14% 5.64%
936 CRT CRTCoin CRT $58,032 $0.732074 79,270 LowVol -0.45% -2.93% 38.99%
937 EGO EGO EGO $54,906 $0.000915 60,000,001 LowVol -0.41% -16.66% 38.99%
938 G3N G3N G3N $50,745 $0.006711 7,561,891 LowVol -0.52% -2.78% 38.99%
939 ORLY Orlycoin ORLY $50,303 $0.001373 36,646,779 LowVol -0.41% -20.43% 10.68%
940 GRIM Grimcoin GRIM $47,973 $0.002471 19,410,792 LowVol 0.21% -9.89% 18.16%
941 BENJI BenjiRolls BENJI $47,427 $0.002342 20,254,796 LowVol -0.53% -18.30% -2.08%
942 DIBC DIBCOIN DIBC $46,580 $0.009316 5,000,000 LowVol -6.38% -13.68% -17.48%
943 IMPS ImpulseCoin IMPS $46,316 $0.002288 20,245,510 LowVol -0.52% -18.88% 9.73%
944 NTWK Network Token NTWK $46,290 $0.003966 11,671,310 LowVol 0.57% -18.00% -15.54%
945 PIE PIECoin PIE $45,014 $0.003355 13,415,489 LowVol -0.45% -21.53% -65.06%
946 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 22.81%
947 SFC Solarflarecoin SFC $44,579 $0.003165 14,083,450 LowVol -0.71% 24.09% -28.40%
948 UET Useless Ether… UET $44,117 $0.011125 3,965,716 LowVol 0.49% -0.60% 16.42%
949 CESC CryptoEscudo CESC $43,957 $0.000305 144,105,100 LowVol -0.41% -2.75% -39.65%
950 XBTS Beatcoin XBTS $43,532 $0.028552 1,524,686 LowVol -0.45% 3.68% -16.71%
951 TOR Torcoin TOR $43,496 $0.137569 316,179 LowVol -0.58% 0.74% -34.12%
952 VPRC VapersCoin VPRC $42,523 $0.000055 780,124,964 LowVol -0.23% 104.77% 174.33%
953 PEX PosEx PEX $41,906 $0.017082 2,453,240 LowVol -0.41% -1.64% 41.52%
954 SONG SongCoin SONG $41,707 $0.001281 32,565,300 LowVol -12.12% -13.04% 26.71%
955 LUNA Luna Coin LUNA $40,630 $0.024630 1,649,621 LowVol -0.39% 4.05% 24.44%
956 RUPX Rupaya RUPX $40,248 $0.006592 6,105,428 LowVol -1.26% -62.86% -70.18%
957 PULSE Pulse PULSE $39,255 $0.002745 14,298,972 LowVol -0.52% -49.98%
958 AGLC AgrolifeCoin AGLC $39,210 $0.005186 7,561,389 LowVol -0.41% -2.78% -17.15%
959 FLVR FlavorCoin FLVR $38,247 $0.001830 20,898,106 LowVol -0.41% -2.75%
960 OS76 OsmiumCoin OS76 $38,179 $0.042704 894,026 LowVol -0.41% -1.63% 27.60%
961 HVCO High Voltage HVCO $37,373 $0.025013 1,494,171 LowVol -0.41% 48.02%
962 ZYD Zayedcoin ZYD $37,139 $0.005948 6,243,840 LowVol -0.41% -2.78% 19.50%
963 ICON Iconic ICON $36,984 $0.062379 592,894 LowVol -0.45% -20.59% -0.64%
964 STEPS Steps STEPS $36,928 $0.001983 18,625,017 LowVol -0.41% 5.33% -21.44%
965 BOAT BOAT BOAT $36,770 $0.001982 18,547,845 LowVol -13.73% 5.56% -3.64%
966 KURT Kurrent KURT $35,530 $0.003582 9,919,485 LowVol 0.32% -47.62% -32.49%
967 BNX BnrtxCoin BNX $34,170 $0.001288 26,524,001 LowVol -1.73% -11.26% 30.46%
968 EREAL eREAL EREAL $33,593 $0.000491 68,427,562 LowVol 0.57% 9.68% -22.68%
969 IMX Impact IMX $33,404 $0.000305 109,509,104 LowVol -33.63% 2.52% 177.99%
970 JOBS JobsCoin JOBS $32,339 $0.000305 106,019,270 LowVol -0.45% -2.78% 38.99%
971 FRAZ Frazcoin FRAZ $32,229 $0.003493 9,227,698 LowVol -0.45% 359.92% 707.05%
972 PLACO PlayerCoin PLACO $32,138 $0.000915 35,120,000 LowVol -14.67% 3.89% 37.77%
973 SLEVIN Slevin SLEVIN $32,028 $0.000458 70,000,000 LowVol -40.25% -2.75% 30.77%
974 BIOS BiosCrypto BIOS $31,756 $0.001525 20,821,709 LowVol -0.41% -39.23% -30.50%
975 WBB Wild Beast Block WBB $31,704 $0.188509 168,182 LowVol -0.41% -7.11% 23.37%
976 MILO MiloCoin MILO $31,267 $0.002898 10,789,954 LowVol -0.45% 26.20% 16.91%
977 VLTC Vault Coin VLTC $31,090 $0.001025 30,344,240 LowVol -2.26% -26.09% -27.93%
978 RIDE Ride My Car RIDE $30,893 $0.000305 101,276,976 LowVol -0.41% -35.17% -5.35%
979 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
980 DLISK DAPPSTER DLISK $30,242 $0.000302 100,000,000 LowVol -3.58% -8.13%
981 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,799 LowVol 2.08% 45.30%
982 XOC Xonecoin XOC $29,894 $0.071175 420,000 LowVol -1.12% -3.44%
983 KNC KingN Coin KNC $28,986 $14.44 2,008 LowVol -0.58% -24.88% -17.56%
984 BRAT BRAT BRAT $28,958 $0.000181 160,000,000 LowVol 0.77% -60.73% -50.54%
985 ALTC Antilitecoin ALTC $28,837 $0.000915 31,512,613 LowVol -0.45% -2.93% 38.99%
986 PLNC PLNcoin PLNC $28,671 $0.001678 17,089,600 LowVol -0.52% -18.55% 26.70%
987 LIR LetItRide LIR $27,676 $0.000763 36,292,779 LowVol -0.41% -18.96% -5.36%
988 CAB Cabbage CAB $27,224 $0.002593 10,499,996 LowVol -0.41% -1.45%
989 DES Destiny DES $27,087 $0.016929 1,600,000 LowVol -0.45% -35.83% -34.43%
990 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,637 $0.034011 753,776 LowVol -0.58% 25.36% -2.09%
991 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol -5.40%
992 IBANK iBank IBANK $24,852 $0.005491 4,526,324 LowVol -0.41% -6.37% 178.47%
993 BIOB BioBar BIOB $24,587 $0.027758 885,756 LowVol -0.45% -2.93% 26.37%
994 SCS Speedcash SCS $23,960 $0.091509 261,831 LowVol -0.41% -8.28% 36.97%
995 DIX Dix Asset DIX $23,955 $2.4e-07 100,000,000,000 LowVol -0.66% -11.53% 16.55%
996 TRADE Tradecoin TRADE $21,995 $0.002809 7,830,254 LowVol
997 ROOFS Roofs ROOFS $20,707 $0.000159 130,000,000 LowVol 0.17% 1.79% -40.66%
998 JS JavaScript Token JS $19,625 $0.002456 7,991,996 LowVol 0.57% 8.05% 9.75%
999 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $18,510 $0.001368 13,532,750 LowVol 2.10% -0.74% 74.68%
1000 CRTM Corethum CRTM $18,141 $0.007257 2,500,000 LowVol 0.57% 24.69% 62.45%
1001 ELS Elysium ELS $17,714 $0.004423 4,005,012 LowVol -0.45% -11.16% 14.96%
1002 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 36.69% -23.05%
1003 TSTR Tristar Coin TSTR $16,870 $0.003355 5,027,857 LowVol -0.45% 65.01% -52.34%
1004 SLFI Selfiecoin SLFI $16,446 $0.000153 107,829,281 LowVol -0.45% -2.75% 38.99%
1005 QBK Qibuck Asset QBK $16,399 $0.009812 1,671,379 LowVol -2.13% -14.01% 34.15%
1006 GEERT GeertCoin GEERT $16,317 $0.003205 5,091,200 LowVol -0.48% -4.79% 43.15%
1007 GBT GameBet Coin GBT $16,215 $0.000763 21,262,780 LowVol -0.45% -51.39% -0.72%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $15,280 $8.85 1,727 LowVol -0.41% -2.75% -3.61%
1009 ARGUS Argus ARGUS $13,965 $0.012161 1,148,324 LowVol -0.45% 8.01% 101.30%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $13,940 $0.010066 1,384,879 LowVol -0.45% -33.14% 31.43%
1011 LVPS LevoPlus LVPS $13,617 $0.008998 1,513,256 LowVol -0.45% -13.17% 17.30%
1012 DAS DAS DAS $12,718 $0.004694 2,709,349 LowVol -69.21%
1013 MGM Magnum MGM $12,245 $0.003094 3,957,381 LowVol -1.35% -27.69%
1014 VOLT Bitvolt VOLT $11,524 $0.000763 15,112,554 LowVol -0.41% -22.22% 32.56%
1015 VTA Virtacoin VTA $11,321 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -1.44% -93.08% -86.23%
1016 SANDG Save and Gain SANDG $11,218 $0.003660 3,064,800 LowVol -0.41% -44.85%
1017 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol 0.28% -1.92%
1018 CCM100 CCMiner CCM100 $10,654 $0.003170 3,360,417 LowVol -2.13% -12.38% 21.18%
1019 NODC NodeCoin NODC $7,680 $0.004575 1,678,439 LowVol -0.52% -31.56% -2.49%
1020 ULA Ulatech ULA $7,610 $0.038129 199,586 LowVol -0.45% 9.45% 46.94%
1021 CONX Concoin CONX $6,470 $0.008693 744,266 LowVol -0.45% -27.13% 39.38%
1022 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,338 $0.029920 211,827 LowVol -2.43% -8.04% 47.18%
1023 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,681,731 LowVol -7.88%
1024 WBC WalletBuilder… WBC $5,793 $0.308081 18,804 LowVol -0.45%
1025 NANOX Project-X NANOX $4,285 $54753.00 0.078264 LowVol -0.45% -22.26% -29.70%
1026 SOJ Sojourn SOJ $3,900 $0.008038 485,214 LowVol -0.25% 293.61% 546.59%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,783 $0.002745 1,377,917 LowVol -0.45% -16.64% 19.14%
1028 LEX Lex4All LEX $3,539 $0.003539 1,000,000 LowVol -2.13% -3.28% 113.33%
1029 XNG Enigma XNG $2,952 $0.177528 16,627 LowVol -0.52% 6.89% 7.86%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $1,777 $0.000305 5,826,388 LowVol -0.45% -2.90% 38.99%
1031 TOKEN SwapToken TOKEN $1,629 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol -45.79% -10.25% 20.57%
1032 EBT Ebittree Coin EBT $1,085 $0.000858 1,264,511 LowVol -2.08% -51.62% 154.89%
1033 ABN Abncoin ABN $885 $0.013066 67,700 LowVol -0.65% -17.51% 4.20%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 DMB Digital Money… DMB $450 $0.001067 421,300 LowVol -0.29% -5.05% -0.24%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -0.61%
1037 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol -1.61% 0.59% -68.44%
1038 CALC CaliphCoin CALC $67 $0.000772 87,140 LowVol -0.45% -29.92%
1039 FAL Falcoin FAL $60 $0.000305 196,766 LowVol 99.10% 94.50% 79.16%
1040 APW AppleCoin APW $12 $0.000153 81,283 LowVol -0.45% -2.75% 38.99%
1041 CMT CyberMiles CMT $0.256509 $21,371,200 -1.38% 65.04%
1042 ATMC ATMCoin ATMC $3.67 $10,480,000 0.00% -3.64% 28.52%
1043 ETN Electroneum ETN $0.116351 $6,067,050 0.79% 15.73% 116.71%
1044 BCD Bitcoin Diamo… BCD $34.36 $5,817,140 -0.03% 2.73% -29.13%
1045 ERO Eroscoin ERO $0.154031 $5,447,110 0.05% -11.79%
1046 FRGC Fargocoin FRGC $10.47 $3,064,490 2.84% -1.85% 4.59%
1047 NULS Nuls NULS $0.845545 $3,054,800 -1.36% -11.74% 68.10%
1048 AI POLY AI AI $18.16 $2,345,320 -0.95% 4.12% 13.62%
1049 REC Regalcoin REC $33.81 $1,968,770 0.50% -3.96% -35.50%
1050 ORME Ormeus Coin ORME $3.06 $1,450,210 -0.95% 5.80% 10.39%
1051 CLUB ClubCoin CLUB $3.50 $1,397,190 0.17% 4.30% -38.54%
1052 GRX GOLD Reward T… GRX $5.13 $1,014,530 -0.05% 3.38% 18.06%
1053 THS TechShares THS $0.945432 $963,738 11.67% 11.54% 5.94%
1054 TSL Energo TSL $0.030746 $951,534 -0.80% -1.74% -0.77%
1055 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.53 $909,319 -0.21% -3.64% 42.62%
1056 FRST FirstCoin FRST $15.14 $868,473 -0.47% -4.00% -9.44%
1057 B2X SegWit2x [Fut… B2X $207.71 $659,953 6.87% 12.64% -1.59%
1058 STC Santa Coin STC $0.729008 $562,055 5.92% 12.43%
1059 XIN Infinity Econ… XIN $0.038586 $457,551 -0.08% 29.65% 16.30%
1060 BTE BitSerial BTE $6.83 $446,426 -1.70% -4.58% 35.71%
1061 BOT Bodhi BOT $0.416197 $422,660 -0.14% -0.51% -7.94%
1062 WC WINCOIN WC $0.701101 $273,130 0.82% -10.38% -9.26%
1063 BWK Bulwark BWK $3.46 $272,579 -5.63%
1064 UGT UG Token UGT $0.463340 $251,256 3.15% 9.77% 2.57%
1065 XCPO Copico XCPO $0.020182 $203,338 -1.80% -12.19% -9.84%
1066 ADK Aidos Kuneen ADK $27.41 $194,699 -0.41% 22.95% -9.81%
1067 XYLO XYLO XYLO $0.321365 $194,211 -14.24% -90.98%
1068 BSR BitSoar BSR $0.155871 $179,020 -23.85% -9.22% -28.15%
1069 BT1 BT1 [CST] BT1 $15143.10 $177,552 1.37% -4.67% 39.56%
1070 XID Sphre AIR XID $0.186168 $158,459 0.85% -4.29% 22.35%
1071 LLT LLToken LLT $0.347241 $154,006 1.15% -5.75% 4.85%
1072 RYZ ANRYZE RYZ $0.017703 $143,386 -0.64% -0.15% -19.31%
1073 BTU Bitcoin Unlim… BTU $95.57 $141,618 0.22% 8.71% -29.59%
1074 CAPP Cappasity CAPP $0.021668 $139,193 -1.34% -1.48%
1075 INF InfChain INF $0.012964 $102,001 3.61% -2.29% 44.65%
1076 BTCM BTCMoon BTCM $0.033907 $88,569 -6.93% -6.55% 217.79%
1077 B3 B3Coin B3 $0.000080 $79,504 -20.44% 64.54% 49.11%
1078 GBG Golos Gold GBG $0.165476 $77,118 1.72% 19.57% 17.63%
1079 SBC StrikeBitClub SBC $0.510164 $75,481 -4.20%
1080 ICX ICON ICX $1.70 $67,723 -1.82% -4.66% 11.97%
1081 BT2 BT2 [CST] BT2 $134.79 $63,960 -1.44% -56.20% -10.20%
1082 DSR Desire DSR $0.267527 $59,348 -1.47% 31.66% 2.54%
1083 SUR Suretly SUR $3.09 $51,724 0.52% 7.42% -9.01%
1084 MSD MSD MSD $0.008708 $51,241 -0.37% 2.57% -31.67%
1085 QBT Qbao QBT $0.228598 $50,616 0.58% 4.44%
1086 SNOV Snovio SNOV $0.004305 $41,373 3.69%
1087 SEND Social Send SEND $0.061006 $27,570 -15.27% -30.00%
1088 OXY Oxycoin OXY $0.136389 $24,950 -0.45% 45.15% -0.79%
1089 SKR Sakuracoin SKR $0.011567 $19,302 23.67% 39.59% 796.91%
1090 BIXC BIXC BIXC $6.58 $18,424 -0.45% 49.56%
1091 VIU Viuly VIU $0.012968 $18,043 11.56% 3.74% 72.53%
1092 WISH MyWish WISH $0.158403 $16,667 0.57% 28.10% 6.15%
1093 FOR FORCE FOR $0.006259 $14,650 -10.52% -46.91% 5.97%
1094 GLS GlassCoin GLS $0.613112 $14,062 -33.29% -31.10% -39.25%
1095 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009287 $13,534 -13.48% -47.50% 163.72%
1096 VASH VPNCoin VASH $0.005643 $13,394 -3.92% -7.44% 17.55%
1097 HAT Hawala.Today HAT $0.309411 $13,366 0.57% 26.17% 90.84%
1098 EVR Everus EVR $1.34 $12,128 4.15% -15.53% -34.54%
1099 DEUS DeusCoin DEUS $0.291914 $11,841 2.85% 25.46% -19.58%
1100 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.048367 $11,796 9.71% -1.78% -14.55%
1101 BCDN BlockCDN BCDN $0.081257 $11,623 0.57% 11.34%
1102 PLX PlexCoin PLX $0.031291 $10,962 5.52% -1.00% -81.27%
1103 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006247 $10,512 0.15% -2.49% 49.41%
1104 BON Bonpay BON $1.70 $9,450 7.77% 47.52%
1105 MKR Maker MKR $430.47 $9,301 0.52% 9.42% 10.21%
1106 MCR Macro MCR $1.32 $9,155 -2.02% -22.10% -38.96%
1107 XID International… XID $0.010219 $9,142 -0.41% -4.21% 50.20%
1108 NUKO Nekonium NUKO $0.068632 $8,580 -22.55% 43.29%
1109 MGC MergeCoin MGC $0.013421 $8,492 3.07% -6.23% 8.61%
1110 BPL Blockpool BPL $0.205910 $8,248 -0.45% 0.54% 92.23%
1111 ETT EncryptoTel [… ETT $0.090312 $7,974 -2.91% -1.80% -28.34%
1112 AKY Akuya Coin AKY $0.114386 $7,866 1.47% -10.27% -18.86%
1113 NEOG NEO GOLD NEOG $0.003091 $7,562 1.12% 15.13% 18.41%
1114 TER TerraNova TER $5.44 $7,484 -0.76% -0.43% 227.75%
1115 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.084341 $6,544 -0.54% -5.27% -0.42%
1116 SND Sand Coin SND $0.624981 $6,341 -2.07% -24.98% -9.40%
1117 MAGE MagicCoin MAGE $16.14 $6,045 2.16% -31.26%
1118 BOS BOScoin BOS $1.27 $5,926 -0.05% -0.88% 14.03%
1119 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.005611 $5,878 0.89% -1.40% 116.67%
1120 MOTO Motocoin MOTO $0.007530 $5,734 -0.36% -3.86% 219.38%
1121 TIE TIES Network TIE $0.120879 $5,576 0.57% 31.78% 29.21%
1122 EFYT Ergo EFYT $17.13 $5,310 -0.67% 32.45% 79.71%
1123 FLASH Flash FLASH $0.005643 $5,146 -0.45% 3.18% 19.29%
1124 TCOIN T-coin TCOIN $0.000289 $4,745 -0.27% -2.78% 17.44%
1125 EDRC EDRCoin EDRC $0.083289 $4,743 9.92% 48.82% 49.27%
1126 IBTC iBTC IBTC $0.012092 $4,220 0.57% 65.41% 134.71%
1127 ONG onG.social ONG $0.173155 $4,205 0.57% 7.45% -51.40%
1128 XQN Quotient XQN $0.008846 $3,910 -0.45% 37.54% 87.52%
1129 DFS DFSCoin DFS $0.005389 $3,784 -7.61% -22.53% -35.77%
1130 SHND StrongHands SHND $2.6e-08 $3,760 -4.01% 19.18% 13.85%
1131 TRIA Triaconta TRIA $8.11 $3,695 -15.65% 13.99% 1.24%
1132 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003763 $3,154 2.77% 4.20% 47.83%
1133 FRD Farad FRD $0.092780 $3,077 0.06% 7.82% -16.73%
1134 COR CORION COR $0.721573 $3,070 -0.38% -3.19% -17.12%
1135 RCN Rcoin RCN $0.000153 $3,052 -0.41% -2.75% 38.99%
1136 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.18 $2,926 -0.52% -4.68% -16.06%
1137 B2B B2B B2B $0.374846 $2,817 0.57% -0.31% 0.80%
1138 DMC DynamicCoin DMC $0.002161 $2,807 4.50% -22.86% -84.96%
1139 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.086006 $2,799 4.47% 5.16% -0.86%
1140 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.224826 $2,749 -19.83% -26.41% 14.17%
1141 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001830 $2,703 -0.45% -16.66% 1.28%
1142 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.121707 $2,667 -0.41% 16.82% 34.11%
1143 HYTV Hyper TV HYTV $0.003787 $2,638 0.57% -29.49% -17.53%
1144 WILD Wild Crypto WILD $0.191440 $2,525 0.56% 41.98% 84.42%
1145 ABC Alphabit ABC $24.17 $2,488 -0.65% 26.74% 36.92%
1146 DAY Chronologic DAY $3.40 $2,359 4.54% -1.53% -7.82%
1147 PCN PeepCoin PCN $0.000153 $2,234 -0.45% -2.75% 379.83%
1148 OX OX Fina OX $0.000154 $2,147 -24.35% -1.33% -3.69%
1149 CASH Cash Poker Pro CASH $0.048367 $2,056 -0.66% 9.05% 29.91%
1150 SAK Sharkcoin SAK $0.001813 $2,048 -12.59% -17.87% -19.81%
1151 EGOLD eGold EGOLD $0.021765 $2,047 0.57% 185.92% 125.66%
1152 ACC AdCoin ACC $0.073445 $2,018 -2.17% -34.35% -17.26%
1153 MINEX Minex MINEX $0.016139 $1,949 -0.52% -27.15% -21.81%
1154 PEC Peacecoin PEC $0.076258 $1,877 -0.45% 12.56% 5.00%
1155 GARY President Joh… GARY $0.228620 $1,815 168.88% 104.29% 20.95%
1156 APC AlpaCoin APC $0.023182 $1,763 -0.45% 8.11% -29.56%
1157 X2 X2 X2 $0.000305 $1,734 -0.52% 94.50% 177.99%
1158 HNC Huncoin HNC $0.002440 $1,723 -6.27% -7.75% -1.23%
1159 PRES President Trump PRES $0.005470 $1,705 -0.52% 17.18% 17.64%
1160 ZBC Zilbercoin ZBC $0.031525 $1,662 0.05% -6.43% -21.87%
1161 PNX Phantomx PNX $0.018318 $1,562 -0.45% 34.04% -3.53%
1162 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002745 $1,483 -0.45% -17.04% 29.72%
1163 CME Cashme CME $0.000153 $1,413 -0.52% -2.75% 38.99%
1164 XRY Royalties XRY $0.000163 $1,246 -0.40% 9.82% -93.37%
1165 MGC GulfCoin MGC $0.001831 $1,205 -0.48% -11.47% -39.86%
1166 EBIT eBIT EBIT $0.003192 $1,195 0.52% 42.62% 308.71%
1167 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.7e-07 $1,139 0.57% 116.11% 109.94%
1168 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005491 $1,127 -0.45% -2.75% 41.91%
1169 MCI Musiconomi MCI $0.033190 $1,094 0.33% -11.18% 0.70%
1170 DGPT DigiPulse DGPT $1.05 $1,085 1.94% -24.29% 26.20%
1171 SISA SISA SISA $0.010863 $1,082 2.74% -7.81% -19.28%
1172 STU bitJob STU $0.041678 $1,081 0.33% 88.47% 32.06%
1173 XOT Internet of T… XOT $2135.21 $1,045 -0.52% -2.75% -2.73%
1174 UR UR UR $0.000893 $932 -0.39% -44.18% 63.77%
1175 BTBc Bitbase BTBc $0.005338 $924 20.14% 31.94% 70.24%
1176 COUPE Coupecoin COUPE $0.000076 $900 -0.51% -50.95% 163.90%
1177 EVC EventChain EVC $0.149934 $891 0.57% 67.48% 18.70%
1178 VULC Vulcano VULC $0.007499 $871 -9.80% -17.80% 2.43%
1179 BSN Bastonet BSN $0.000763 $861 -0.41% -2.75% -10.68%
1180 TELL Tellurion TELL $0.000156 $854 -0.48% -11.67% 29.08%
1181 NAMO NamoCoin NAMO $0.000251 $843 -0.83% 27.79% 37.26%
1182 EUSD eUSD EUSD $0.000220 $757 0.57% -1.68% -34.74%
1183 ELC Elacoin ELC $0.137244 $692 -0.42% 45.82% 61.77%
1184 9COIN 9COIN 9COIN $0.003813 $570 -0.52% -2.75% 52.66%
1185 GAY GAY Money GAY $0.030916 $547 -4.48% 111.58% 222.38%
1186 FUDD DimonCoin FUDD $0.001451 $542 0.57% 7.87% 8.09%
1187 BAT BatCoin BAT $0.000003 $504 5.72% 0.54% 54.34%
1188 PLC PlusCoin PLC $0.000532 LowVol 0.57% -4.15% -21.08%
1189 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000305 LowVol -33.63% -34.04% -34.09%
1190 OCOW OCOW OCOW $0.000915 LowVol -0.45% -81.05%
1191 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001220 LowVol -0.41% -81.75% 38.99%
1192 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003050 LowVol -0.45% -18.96%
1193 ACES Aces ACES $0.000160 LowVol -0.39% -0.89% 42.66%
1194 SFE SafeCoin SFE $0.000153 LowVol -0.41% -2.75% 39.29%
1195 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000385 LowVol 0.57% -7.50%
1196 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -0.91% -0.23% -74.21%
1197 ANI Animecoin ANI $0.000305 LowVol -0.45% 94.45% 83.22%
1198 BEST BestChain BEST $0.013185 LowVol -4.56% 591.07% 903.49%
1199 FFC FireFlyCoin FFC $0.000153 LowVol -0.41% -2.75% 30.96%
1200 LDCN LandCoin LDCN $0.001278 LowVol -3.27% -54.28% -22.43%
1201 FRN Francs FRN $0.033042 LowVol -0.59% -6.76% 22.80%
1202 RHFC RHFCoin RHFC $0.001525 LowVol 65.92% 143.06% 53.15%
1203 QBT Cubits QBT $0.003012 LowVol -0.69% -28.81% -54.70%
1204 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002593 LowVol -0.41% -21.27% -12.48%
1205 PRM PrismChain PRM $0.001678 LowVol -0.52% -17.71% 31.89%
1206 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000458 LowVol -0.41% -27.08% -12.13%
1207 GRN Granite GRN $0.017997 LowVol -0.41% 40.60% 135.88%
1208 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000153 LowVol -0.41% -2.75% -30.50%
1209 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003813 LowVol -0.41% -18.98% 2.25%
1210 FUTC FutCoin FUTC $0.002440 LowVol -0.41% -42.77% 37.18%
1211 HIGH High Gain HIGH $0.000458 LowVol -0.45% -27.18% -30.58%
1212 BET BetaCoin BET $0.001395 LowVol -0.41% -41.67% -44.74%
1213 CC CyberCoin CC $0.000305 LowVol 99.10% 94.15% 163.23%
1214 KARMA Karmacoin KARMA $0.000153 LowVol -0.41% -2.75% 39.85%
1215 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -1.10% 4.22% 20.82%
1216 ACN Avoncoin ACN $0.000458 LowVol 49.33% -16.93% 13.49%
1217 OPES Opescoin OPES $0.003050 LowVol -0.45% 21.34%
1218 OP Operand OP $0.001068 LowVol -0.41% -24.36% 8.11%
1219 KASHH KashhCoin KASHH $0.000152 LowVol -0.46% -2.80% 47.83%
1220 INDIA India Coin INDIA $0.000305 LowVol -0.45% 43.37% 2.39%
1221 HCC Happy Creator… HCC $0.000610 LowVol -0.41% -2.75% -30.43%
1222 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001541 LowVol -0.45% 19.48% 39.70%
1223 PRIMU Primulon PRIMU $0.000153 LowVol -44.25% -2.75% -30.57%
1224 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011263 LowVol -20.50% 16.25% 10.31%
1225 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000915 LowVol -0.41% 45.88% 7.57%
1226 BIT First Bitcoin BIT $0.010829 LowVol 28.56% 13.81% -13.45%
1227 CBD CBD Crystals CBD $0.002745 LowVol -0.45% 78.58%
1228 NTC Natcoin NTC $0.104473 LowVol -0.45% -2.08% -53.04%
1229 BXC Bitcedi BXC $0.004048 LowVol -0.78% -16.49% 41.64%
1230 DBG Digital Bulli… DBG $0.004575 LowVol -0.58% -8.25% -28.11%
1231 WIC Wi Coin WIC $0.002790 LowVol -5.07% -0.45% -22.77%
1232 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002135 LowVol -0.52% -8.20% 37.77%
1233 GAIN UGAIN GAIN $0.001678 LowVol -0.41% -10.85% 205.79%
1234 CYC Cycling Coin CYC $0.001373 LowVol -0.45% -15.80% -54.02%
1235 STARS StarCash Network STARS $0.280252 LowVol -6.60% -14.91% 12.45%
1236 AV AvatarCoin AV $0.054906 LowVol -0.41% 4.82% 74.16%
1237 VOYA Voyacoin VOYA $3.10 LowVol -0.41% 9.63% 104.46%
1238 STEX STEX STEX $1.22 LowVol -0.65% -9.45% 143.66%
1239 TEAM TeamUp TEAM $0.000305 LowVol -0.41% -3.66% -7.34%
1240 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007778 LowVol -0.45% -0.80% 114.81%
1241 TODAY TodayCoin TODAY $0.000915 LowVol -0.45% -16.66% -7.10%
1242 BLX Blockchain Index BLX $3.58 LowVol 0.57% 12.61% 27.35%
1243 YES Yescoin YES $0.000150 LowVol -0.41% -1.20% 523.85%
1244 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.050817 LowVol -1.81% -4.08% 42.41%
1245 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005033 LowVol -0.45% 220.93% 4.25%
1246 AIB Advanced Inte… AIB $0.008236 LowVol -0.41% -34.34% 79.55%
1247 LTH LAthaan LTH $0.000763 LowVol -0.45% -39.22% 39.57%
1248 CYDER Cyder CYDER $0.000305 LowVol -0.45% -2.75% 38.99%
1249 XAU Xaucoin XAU $0.057498 LowVol -0.45% 37.58% 32.50%
1250 GUC GoldUnionCoin GUC $0.071682 LowVol -0.41% -32.04%
1251 IFC Infinitecoin IFC $0.000017 LowVol -0.61% 53.42% 16.02%
1252 SKC Skeincoin SKC $0.025623 LowVol -0.41% 7.46% 154.65%
1253 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000305 LowVol -0.45% -2.75% -7.34%
1254 REGA Regacoin REGA $0.001525 LowVol -0.41% 62.09% -13.13%
1255 DASHS Dashs DASHS $0.056431 LowVol -0.41% -2.75% 43.84%
1256 MONETA Moneta MONETA $0.000610 LowVol 32.56% 29.66% 68.59%
1257 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000153 LowVol -0.41% -2.75% 31.10%
1258 TOP TopCoin TOP $0.000369 LowVol -1.55% -21.48% 8.61%
1259 BIRDS Birds BIRDS $0.000152 LowVol -0.52% -2.83% 39.74%
1260 POKE PokeCoin POKE $0.000153 LowVol -0.45% -2.78%
1261 LKC LinkedCoin LKC $0.000458 LowVol 49.33% 45.84%
1262 IRL IrishCoin IRL $0.003050 LowVol -0.41% 0.06% 47.87%
1263 AXIOM Axiom AXIOM $0.022420 LowVol -0.41% -2.78% 33.54%
1264 BGR Bongger BGR $0.000189 LowVol -10.45% 4.78% 15.16%
1265 TCR TheCreed TCR $0.000305 LowVol -0.45% -2.75% -30.50%
1266 MBL MobileCash MBL $0.000610 LowVol -0.45% 29.63% 85.33%
1267 SJCX Storjcoin X SJCX $0.270685 LowVol -0.36% -40.95%
1268 UTA UtaCoin UTA $0.002898 LowVol -0.52% 53.94% -8.42%
1269 BITOK Bitok BITOK $0.000153 LowVol 38.99%
1270 MARX MarxCoin MARX $0.001439 LowVol -0.83% 28.76% 53.39%
1271 SWP Swapcoin SWP $0.111240 LowVol 0.57% 8.05% -3.43%
1272 EAG EA Coin EAG $1.98 LowVol -0.45% -25.63% -37.23%
1273 PDG PinkDog PDG $0.000305 LowVol -0.41%
1274 ASN Aseancoin ASN $0.006101 LowVol -0.45% -7.38% -74.00%
1275 YEL Yellow Token YEL $0.005528 LowVol 0.57% 8.05% -62.76%
1276 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004423 LowVol -0.45% -12.03% -30.18%
1277 NBIT netBit NBIT $0.038392 LowVol -0.52% -41.01% 86.75%
1278 MAVRO Mavro MAVRO $0.038129 LowVol -0.45% 35.79% 180.10%
1279 PAYP PayPeer PAYP $0.000153 LowVol -0.41% 39.29%
1280 WINK Wink WINK $0.000323 LowVol -0.52% 2.94% 7.02%
1281 TERA TeraCoin TERA $0.000153 LowVol -0.52% 1.78%
1282 OMC Omicron OMC $0.161666 LowVol -0.45% -2.78% 30.36%
1283 EGG EggCoin EGG $0.057651 LowVol -0.41% -3.61% 38.71%
1284 MAGN Magnetcoin MAGN $0.603016 LowVol -0.43% -4.36% 26.65%
1285 MEN PeopleCoin MEN $0.000153 LowVol -0.41% 39.43%
1286 GOLF Golfcoin GOLF $0.000153 LowVol -0.41% 39.01%
1287 QBC Quebecoin QBC $0.002440 LowVol -0.45% -7.31% 30.82%
1288 SHELL ShellCoin SHELL $0.045602 LowVol -0.41% 100.73%
1289 IQT iQuant IQT $0.167614 LowVol 1.10% -11.02% 14.62%
1290 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004423 LowVol -0.45% 40.76% 44.60%
1291 EXRN EXRNchain EXRN $9.7e-07 LowVol 0.57% -27.96% 34.66%
1292 WOW Wowcoin WOW $0.000156 LowVol -1.26% -0.46% 41.78%
1293 UNC UNCoin UNC $0.000153 LowVol -0.41% -2.78% 38.99%
1294 LEPEN LePen LEPEN $0.000102 LowVol -26.79% -7.31% -9.19%
1295 TRICK TrickyCoin TRICK $0.012964 LowVol -0.52% -4.56% 20.70%
1296 TURBO TurboCoin TURBO $0.000153 LowVol -0.45%
1297 XDE2 XDE II XDE2 $2.21 LowVol -0.52% -2.91%
1298 GBRC Global Busine… GBRC $0.000305 LowVol -0.52% 94.50%
1299 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000193 LowVol 0.54% 43.34% 147.71%
1300 WA WA Space WA $0.022267 LowVol -1.40%
1301 PRN Protean PRN $0.000118 LowVol 240.51% -17.34% 671.57%
1302 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000153 LowVol -0.45% 39.48%
1303 ANTX Antimatter ANTX $0.000153 LowVol -0.45% -2.75% 39.46%
1304 FAP FAPcoin FAP $0.010646 LowVol 0.57% 17.85% 70.63%
1305 QORA Qora QORA $0.272483 LowVol -0.45% -2.78% 33.56%
1306 DON Donationcoin DON $0.000791 LowVol -1.42% 68.09% 49.39%
1307 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol 167.03%
1308 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 0.97%
1309 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -1.97% 40.57%
1310 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol -2.21% 39.77%
1311 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 1.88%
1312 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -2.23%
1313 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 0.89% 70.99%
1314 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 5.31%
1315 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 0.77%
1316 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.495554 LowVol 4.51% 48.86%
1317 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 6.50%
1318 DISK DarkLisk DISK $0.001251 LowVol -0.30% 128.00%
1319 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol 1.11%
1320 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 1.91% 17.56%
1321 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol -0.62% -9.61%
1322 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol 34.84%
1323 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006413 LowVol -7.79% 1.76%
1324 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.15%
1325 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.25%
1326 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.105702 LowVol -3.27% 16.11%
1327 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol
1328 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 46.82%
1329 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1330 HDLB HODL Bucks HDLB $0.052230 LowVol -0.32% 1.41% 19.00%
1331 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1332 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 -0.05% -1.69% 62.63%
1333 FC Facecoin FC $0.003480 -15.92%
1334 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -12.31%
1335 10MT 10M Token 10MT $0.002238 2.05% 15.16%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 0.45% 0.64%

Quay lại phần 1

Phản hồi