Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 21h ngày 9/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 21h ngày 9/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 21h ngày 9/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15508.90 trên tổng giá trị $259,463,509,278

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $480.73 trên tổng giá trị $46,260,871,748

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1459.32 trên tổng giá trị $24,583,686,479

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.88 trên tổng giá trị $13,569,750,228

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.252578 trên tổng giá trị $9,784,655,727

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng [email protected] Bankcoin ([email protected]) đang có giá hiện tại $0.671766 trên tổng giá trị $6,913,669 đã biến động tăng 121.21% trong 1h qua

    + Đồng TEK TEKcoin (TEK) đang có giá hiện tại $0.000117 trên tổng giá trị $165,771 đã biến động tăng 94.59% trong 1h qua

    + Đồng GLS GlassCoin (GLS) đang có giá hiện tại $0.923057 trên tổng giá trị đã biến động tăng 51.77% trong 1h qua

    + Đồng TROLL Trollcoin (TROLL) đang có giá hiện tại $0.001383 trên tổng giá trị $782,707 đã biến động tăng 51.62% trong 1h qua

    + Đồng CAB Cabbage (CAB) đang có giá hiện tại $0.002616 trên tổng giá trị $27,465 đã biến động tăng 33.05% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.013836 trên tổng giá trị đã biến động tăng 637.44% trong 24h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003524 trên tổng giá trị $32,515 đã biến động tăng 371.35% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.008119 trên tổng giá trị $3,939 đã biến động tăng 303.78% trong 24h qua

    + Đồng PND Pandacoin (PND) đang có giá hiện tại $0.000107 trên tổng giá trị $3,473,991 đã biến động tăng 273.07% trong 24h qua

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000006 trên tổng giá trị $596,695 đã biến động tăng 222.61% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.383812 trên tổng giá trị $29,021,752 đã biến động tăng 1463.29% trong 7 ngày qua

    + Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.013836 trên tổng giá trị đã biến động tăng 952.13% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.735338 trên tổng giá trị $34,461 đã biến động tăng 741.37% trong 7 ngày qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003524 trên tổng giá trị $32,515 đã biến động tăng 697.14% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009399 trên tổng giá trị đã biến động tăng 627.91% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 21h ngày 9/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CMT Comet CMT $147,013 $0.168433 872,830 $6,261 11.78% 80.72% 253.72%
702 CACH CacheCoin CACH $146,431 $0.034905 4,195,132 $3,318 -5.65% 38.85% 1.10%
703 EBCH eBitcoinCash EBCH $142,518 $0.015348 9,285,500 $4,942 -0.18% -12.84% 3.50%
704 CRDNC Credence Coin CRDNC $135,876 $0.039649 3,427,006 $752,456 -0.29% -8.27% -98.83%
705 CJ Cryptojacks CJ $129,845 $0.000319 406,568,581 $3,564 2.11% 3.41% -11.06%
706 GPU GPU Coin GPU $128,826 $0.003183 40,477,042 $1,031 2.33% -0.78% 37.23%
707 MONK Monkey Project MONK $122,628 $1.16 105,797 $14,556 -6.33% -13.46% -78.30%
708 ACP AnarchistsPrime ACP $122,398 $0.027850 4,394,874 $4,607 0.98% -13.99% -27.63%
709 BITEUR bitEUR BITEUR $122,006 $1.30 94,097 $36,298 0.95% 4.56% 4.77%
710 HONEY Honey HONEY $120,653 $0.354229 340,607 $1,629 1.76% -10.46% -7.26%
711 BAS BitAsean BAS $120,350 $0.024070 5,000,000 $1,271 -0.15% 7.52% 2.95%
712 XCXT CoinonatX XCXT $118,467 $0.007368 16,078,576 $781 -3.58% -36.27% -12.85%
713 PRC PRCoin PRC $114,310 $0.007232 15,806,600 $505 1.63% -17.80% 2.58%
714 MAR Marijuanacoin MAR $113,468 $0.074605 1,520,921 $1,409 -7.58% -3.48% 12.46%
715 VUC Virta Unique … VUC $113,173 $0.001840 61,504,550 $1,163 1.36% -14.37% 36.08%
716 LTCR Litecred LTCR $111,217 $0.003679 30,227,750 $1,958 28.43% 36.89% 194.98%
717 CF Californium CF $107,007 $0.044468 2,406,391 $1,444 1.26% 10.81% 56.44%
718 EAGLE EagleCoin EAGLE $106,853 $0.051042 2,093,421 $27,446 1.19% 5.25% -12.95%
719 TAJ TajCoin TAJ $105,803 $0.013116 8,066,684 $1,435 -2.54% -0.41% 26.19%
720 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $101,620 $0.012655 8,030,000 $503 8.57% 8.69% -31.22%
721 WOMEN WomenCoin WOMEN $98,961 $0.002238 44,220,400 $2,137 -10.51% -10.26% -8.62%
722 MST MustangCoin MST $96,361 $0.152870 630,343 $778 1.63% 3.94% 6.56%
723 GLT GlobalToken GLT $94,624 $0.003605 26,247,600 $1,261 1.76% 16.48% 45.60%
724 NRO Neuro NRO $93,877 $0.002462 38,131,867 $842 1.63% -3.43% 40.19%
725 SGR Sugar Exchange SGR $88,341 $0.025240 3,500,000 $800 -5.17% 5.01% -35.52%
726 FXE FuturXe FXE $87,042 $0.369728 235,421 $1,267 1.57% -36.72% -75.55%
727 300 300 Token 300 $85,351 $284.50 300 $1,254 -8.07% 36.54% 20.80%
728 MAY Theresa May Coin MAY $85,319 $0.003393 25,144,800 $554 -1.15% 6.21% 18.52%
729 AERM Aerium AERM $84,612 $0.116004 729,386 $19,456 -23.41% -46.81% -83.79%
730 PONZI PonziCoin PONZI $81,750 $0.094937 861,099 $17,127 -26.04% -5.80% 166.63%
731 ERY Eryllium ERY $81,467 $0.014886 5,472,678 $1,890 -7.58% 21.37% 173.54%
732 POP PopularCoin POP $81,281 $0.000024 3,372,875,244 $679 -5.31% -9.89% 19.27%
733 ANTI AntiBitcoin ANTI $80,620 $0.004616 17,465,159 $671 1.63% -62.24% -52.21%
734 HXX Hexx HXX $78,701 $0.052947 1,486,431 $517 -0.53% -41.13% 16.57%
735 BLZ BlazeCoin BLZ $66,077 $0.000109 608,557,394 $839 7.87% 52.71% 59.33%
736 $$$ Money $$$ $62,161 $0.001355 45,887,218 $1,931 1.86% -28.05% -9.70%
737 RBT Rimbit RBT $54,023 $0.000468 115,499,623 $985 2.57% -2.25% -19.45%
738 CWXT CryptoWorldX … CWXT $52,935 $0.000888 59,630,200 $1,469 1.53% -3.87% 5.28%
739 XCS CybCSec XCS $52,806 $0.004462 11,834,082 $2,534 1.63% -5.70% 38.06%
740 VRS Veros VRS $49,815 $0.000102 486,609,040 $702 0.83% -23.82% 55.85%
741 FLAX Flaxscript FLAX $49,778 $0.008912 5,585,255 $1,426 1.57% -34.15% -60.58%
742 BRAIN Braincoin BRAIN $49,703 $0.004924 10,094,424 $2,526 -32.31% -30.65% -25.02%
743 GRIM Grimcoin GRIM $48,042 $0.002477 19,395,512 $563 1.74% -2.90% 16.42%
744 LBTC LiteBitcoin LBTC $37,696 $0.011823 3,188,280 $17,467 5.30% -2.75% 308.71%
745 MSCN Master Swiscoin MSCN $35,936 $0.000804 44,707,970 $681 27.82% 6.40% -25.25%
746 GSR GeyserCoin GSR $34,461 $0.735338 46,864 $11,403 6.35% 4.60% 741.37%
747 ITZ Interzone ITZ $31,619 $0.016956 1,864,749 $1,220 1.53% -34.09% 45.85%
748 CASH Cashcoin CASH $29,864 $0.000647 46,158,242 $1,333 1.63% -62.04%
749 XRC Rawcoin XRC $26,376 $0.037419 704,882 $1,789 23.55% 38.39% 131.46%
750 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $25,713 $0.029634 867,702 $7,880 0.97% -23.42% 111.86%
751 CREVA CrevaCoin CREVA $22,534 $0.000619 36,390,750 $2,410 1.19% 31.47% -19.09%
752 WORM HealthyWormCoin WORM $17,161 $0.000154 111,532,154 $2,962 1.63% -3.27% -51.82%
753 HMC HarmonyCoin HMC $7,128 $0.012700 561,235 $8,673 13.87% 5.40% 16.40%
754 ECN E-coin ECN $13,661,680 $2.90 4,717,121 LowVol 1.52% 127.09% 27.18%
755 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 58.05%
756 ETT EncryptoTel [… ETT $11,586,783 $0.186489 62,131,190 LowVol -11.36% -0.83% 21.33%
757 CVCOIN CVCoin CVCOIN $11,386,956 $1.16 9,837,033 LowVol 0.39% 43.99% 27.21%
758 XC XCurrency XC $7,753,021 $1.32 5,870,432 LowVol 39.83%
759 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -2.00% -3.66%
760 YASH YashCoin YASH $4,613,106 $0.461298 10,000,273 LowVol 1.56% -12.09% 11.33%
761 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
762 FIMK FIMKrypto FIMK $3,547,742 $0.006149 577,004,618 LowVol 1.53% 94.58% 312.02%
763 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,854,647 $0.080866 35,300,866 LowVol -0.70% -11.40%
764 EMV Ethereum Movi… EMV $2,532,172 $0.385610 6,566,666 LowVol -0.16% 1.33% -40.99%
765 AHT Bowhead AHT $2,361,960 $0.295245 8,000,000 LowVol 0.98% 98.09%
766 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,338,956 $5.02 465,952 LowVol 0.65% 5.32% -0.76%
767 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,302,680 $0.076756 30,000,000 LowVol 0.64% -4.62% -22.13%
768 JNS Janus JNS $1,880,858 $0.081704 23,020,335 LowVol 1.63% -33.68% -27.35%
769 RC RussiaCoin RC $1,857,584 $0.221725 8,377,873 LowVol 1.26% -0.24% 39.16%
770 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 -1.69% -22.35%
771 HTC HitCoin HTC $1,691,992 $0.000154 10,996,318,099 LowVol 1.63% -1.71%
772 BTSR BTSR BTSR $1,228,614 $0.374091 3,284,266 LowVol 5.90% 8.53% 82.47%
773 BPC Bitpark Coin BPC $1,225,133 $0.016335 75,000,000 LowVol 1.18% 45.22% 68.86%
774 ORB Orbitcoin ORB $1,224,637 $0.395773 3,094,292 LowVol 1.98% 2.01% 38.54%
775 CARBON Carboncoin CARBON $1,190,219 $0.000077 15,392,009,663 LowVol 3.02% 61.92% 37.41%
776 SDC ShadowCash SDC $1,183,666 $0.176795 6,695,133 LowVol 1.53% -7.40% 15.81%
777 DCY Dinastycoin DCY $1,139,331 $0.000802 1,420,858,063 LowVol 1.96% -14.02% 46.72%
778 METAL MetalCoin METAL $1,053,441 $0.013694 76,925,527 LowVol 1.26% 8.20% 48.54%
779 RMC Remicoin RMC $1,049,426 $0.530221 1,979,224 LowVol 0.94% -24.57% -48.12%
780 MAC Machinecoin MAC $1,022,242 $0.050516 20,235,800 LowVol 2.01% -12.40% 51.00%
781 INPAY InPay INPAY $1,015,530 $0.101553 10,000,000 LowVol 1.53% 6.52% -26.37%
782 NOBL NobleCoin NOBL $897,788 $0.000388 2,315,629,051 LowVol 6.23% 25.51% 58.29%
783 VAL Valorbit VAL $818,731 $0.000154 5,320,958,897 LowVol 1.53% 40.51%
784 RIYA Etheriya RIYA $813,200 $0.514185 1,581,531 LowVol 4.64% 22.28% 73.47%
785 MAX MaxCoin MAX $799,819 $0.013079 61,153,877 LowVol 1.38% 1.49% -6.64%
786 XJO Joulecoin XJO $599,302 $0.017388 34,466,436 LowVol 1.74% -13.28% 88.38%
787 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -49.59%
788 AU AurumCoin AU $596,969 $2.02 296,216 LowVol 2.03% 25.48% 45.20%
789 TALK BTCtalkcoin TALK $592,724 $0.009078 65,290,635 LowVol 1.38% -45.21% 12.06%
790 SLG Sterlingcoin SLG $582,810 $0.138535 4,206,952 LowVol 2.63% -1.54% 60.53%
791 USC Ultimate Secu… USC $579,298 $0.056008 10,343,113 LowVol 1.63% -39.29% -21.44%
792 V Version V $567,764 $0.001210 469,195,623 LowVol 3.49% 28.08% -8.07%
793 KOBO Kobocoin KOBO $558,179 $0.022598 24,700,248 LowVol 2.11% -39.59% -20.10%
794 TGC Tigercoin TGC $535,916 $0.012309 43,536,800 LowVol 1.63% -1.47% 88.45%
795 NETKO Netko NETKO $522,299 $0.119575 4,367,965 LowVol -0.46% -20.38% -11.65%
796 XGR GoldReserve XGR $520,030 $0.030285 17,171,382 LowVol 3.87% 58.35% 20.11%
797 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
798 SAC SACoin SAC $496,486 $0.070779 7,014,542 LowVol 1.26% -0.31% -10.76%
799 CFT CryptoForecast CFT $494,486 $0.010750 46,000,000 LowVol 0.91% 5.45% 45.49%
800 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -2.58% -67.74%
801 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $482,015 $0.088797 5,428,300 LowVol 12.27% 8.81% 49.87%
802 PIGGY Piggycoin PIGGY $479,315 $0.000983 487,522,633 LowVol 0.49% -32.92% 31.71%
803 GOOD Goodomy GOOD $459,025 $0.001040 441,349,000 LowVol 3.68% -16.14% -34.76%
804 OTX Octanox OTX $457,759 $0.053854 8,500,001 LowVol 1.63% -18.12% 1.70%
805 TAG TagCoin TAG $456,889 $0.076662 5,959,782 LowVol 1.38% -29.87% -45.20%
806 GLC GlobalCoin GLC $451,249 $0.006924 65,171,010 LowVol 1.38% -4.08% 21.45%
807 ECA Electra ECA $443,892 $0.000020 21,969,523,950 LowVol 1.53% 16.78% 5.13%
808 CORG CorgiCoin CORG $431,222 $0.000344 1,251,855,418 LowVol 6.66% 118.03% 180.47%
809 888 OctoCoin 888 $426,161 $0.008452 50,419,940 LowVol 1.56% 58.34% 93.62%
810 BUCKS SwagBucks BUCKS $421,190 $1.31 321,910 LowVol 1.53% -2.73% 11.09%
811 BITS Bitstar BITS $412,086 $0.017855 23,079,737 LowVol -18.25% -21.45% -29.94%
812 XPTX PlatinumBAR XPTX $392,276 $0.924500 424,312 LowVol 1.62% -1.28% 29.34%
813 CUBE DigiCube CUBE $373,767 $0.000154 2,429,126,009 LowVol 1.38% -0.31%
814 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 0.10%
815 BXT BitTokens BXT $359,000 $0.638494 562,260 LowVol 1.53% -35.88% -33.88%
816 LOT LottoCoin LOT $349,310 $0.000024 14,491,014,421 LowVol 2.81% 49.45% 30.16%
817 STS Stress STS $347,825 $0.000615 565,134,332 LowVol 1.63%
818 FNC FinCoin FNC $339,621 $0.026371 12,878,667 LowVol 1.43% -34.18% -26.46%
819 FUCK FuckToken FUCK $334,464 $0.006508 51,392,878 LowVol -2.61% 11.80% -15.35%
820 BIGUP BigUp BIGUP $332,165 $0.000157 2,119,196,823 LowVol -1.20% 9.45% 108.71%
821 MRJA GanjaCoin MRJA $328,805 $0.073857 4,451,920 LowVol 36.72% 195.51%
822 C2 Coin2.1 C2 $326,866 $0.003269 99,976,323 LowVol 1.53% -27.71% 52.17%
823 ROC Rasputin Onli… ROC $318,657 $0.294064 1,083,633 LowVol -0.18% -40.30%
824 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol 3.01% 44.93%
825 GAP Gapcoin GAP $307,379 $0.025456 12,074,900 LowVol 2.42% -3.56% 71.35%
826 Q2C QubitCoin Q2C $305,537 $0.001231 248,212,358 LowVol 1.26% 13.94% -6.26%
827 FRC Freicoin FRC $304,831 $0.010309 29,568,874 LowVol 1.26% -7.23% 15.96%
828 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $301,496 $0.022753 13,250,530 LowVol 1.39% -8.64% 57.54%
829 SH Shilling SH $294,099 $0.007419 39,643,583 LowVol 1.38% 17.23% 35.66%
830 WMC WMCoin WMC $292,663 $0.025388 11,527,489 LowVol 1.26% 4.77% 47.75%
831 RBIES Rubies RBIES $288,464 $0.027696 10,415,252 LowVol 1.63% -9.56% -61.00%
832 SHDW Shadow Token SHDW $281,702 $0.040243 7,000,000 LowVol 1.14% -6.85% -30.95%
833 GAIA GAIA GAIA $278,132 $0.011540 24,101,381 LowVol 1.26% 21.76% 4.15%
834 EVO Evotion EVO $273,644 $0.086308 3,170,533 LowVol -3.79% 6.61% 12.64%
835 ARI Aricoin ARI $262,815 $0.001874 140,262,505 LowVol 2.63% 7.88% 49.36%
836 XRE RevolverCoin XRE $258,093 $0.011557 22,331,368 LowVol 2.26% 8.76% 77.46%
837 TTC TittieCoin TTC $257,700 $0.000205 1,259,816,434 LowVol -7.10% 31.32% 26.64%
838 VIDZ PureVidz VIDZ $251,936 $0.002011 125,279,775 LowVol 1.51% -25.02% -13.15%
839 WYV Wyvern WYV $246,005 $0.138482 1,776,437 LowVol 1.63% -1.40% 25.67%
840 YAC Yacoin YAC $239,792 $0.002000 119,878,838 LowVol 1.38% -19.00% 30.18%
841 SPACE SpaceCoin SPACE $236,953 $0.011287 20,992,884 LowVol 1.21% -22.97% 70.28%
842 EVIL Evil Coin EVIL $229,011 $0.010895 21,020,383 LowVol 2.91% -3.81% 36.69%
843 GRT Grantcoin GRT $225,825 $0.005232 43,166,193 LowVol 1.63% 5.93% 11.72%
844 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $220,272 $0.277733 793,108 LowVol 1.26% -9.59% 130.43%
845 HODL HOdlcoin HODL $217,630 $0.001385 157,153,710 LowVol 1.38% -25.23% -13.11%
846 CYP Cypher CYP $209,595 $0.032928 6,365,285 LowVol -38.34%
847 HMP HempCoin HMP $208,746 $0.000154 1,356,645,470 LowVol 1.53% -0.31%
848 PHS Philosopher S… PHS $208,219 $0.034620 6,014,340 LowVol 0.88% -6.54% 48.89%
849 MNC Mincoin MNC $205,297 $0.050930 4,030,919 LowVol 1.38% 200.10% 5.90%
850 PHO Photon PHO $201,937 $0.000010 20,546,440,872 LowVol 27.68% 47.55% 139.75%
851 HAL Halcyon HAL $196,989 $0.037082 5,312,216 LowVol -2.64% -10.78% 39.61%
852 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 64.50%
853 E4ROW E4ROW E4ROW $193,050 $0.033504 5,762,000 LowVol -0.18% 149.42% 19.32%
854 RBX Ripto Bux RBX $192,538 $0.000505 381,236,123 LowVol 1.63% -12.23% 1.20%
855 OHM OHM OHM $189,050 $0.006330 29,863,454 LowVol -0.45% -15.09%
856 DUO ParallelCoin DUO $186,742 $0.618696 301,832 LowVol 20.07% -18.78% 63.66%
857 FRK Franko FRK $186,037 $0.199875 930,767 LowVol 1.38% -13.79%
858 BUMBA BumbaCoin BUMBA $183,251 $0.008155 22,470,872 LowVol 1.26% 7.43% 48.97%
859 JIN Jin Coin JIN $178,814 $0.018156 9,848,485 LowVol 1.63% -0.31% -3.37%
860 JET Jetcoin JET $175,436 $0.036005 4,872,509 LowVol 1.63% 78.65% 1.47%
861 DLC Dollarcoin DLC $175,155 $0.019234 9,106,714 LowVol 1.63% -0.31% 40.20%
862 USDE USDe USDE $174,524 $0.000154 1,134,236,104 LowVol -49.31% -15.09% -17.41%
863 MCRN MACRON MCRN $173,067 $0.000431 401,421,401 LowVol 4.24% 144.50% 58.34%
864 KED Darsek KED $169,980 $0.011683 14,548,723 LowVol 1.59% -5.24% -14.33%
865 EMD Emerald Crypto EMD $167,414 $0.008757 19,117,129 LowVol 1.84% -2.36% -3.52%
866 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol -1.71%
867 TEK TEKcoin TEK $165,771 $0.000117 1,414,054,562 LowVol 94.59% 30.25% 9.87%
868 CAGE CageCoin CAGE $163,422 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 1.98% 52.88% 64.82%
869 URC Unrealcoin URC $158,883 $0.022619 7,024,402 LowVol 1.38% -0.31% -10.33%
870 SLING Sling SLING $152,048 $0.141559 1,074,095 LowVol 1.63% -3.20% 43.91%
871 LEA LeaCoin LEA $150,010 $0.000476 314,831,091 LowVol 2.86% 9.33% -23.63%
872 ARCO AquariusCoin ARCO $149,134 $0.099779 1,494,641 LowVol 2.72% -7.72% 29.12%
873 PX PX PX $147,546 $0.001539 95,890,755 LowVol 1.53% -16.92% 7.94%
874 XRA Ratecoin XRA $146,973 $0.001279 114,920,403 LowVol 1.33% 16.45% 4.16%
875 ALL Allion ALL $145,945 $0.023542 6,199,359 LowVol 22.87% 22.07% 98.49%
876 XCT C-Bit XCT $145,664 $0.000926 157,223,250 LowVol 1.26% -10.72% 33.96%
877 REE ReeCoin REE $143,319 $0.000056 2,560,000,000 LowVol 3.97% 39.41% 26.07%
878 TSE Tattoocoin (S… TSE $138,364 $0.001530 90,421,856 LowVol -1.40% 10.06% 54.91%
879 CTO Crypto CTO $137,520 $0.011232 12,243,194 LowVol 1.63% -0.31% 1.33%
880 PRX Printerium PRX $136,651 $0.011559 11,821,728 LowVol 0.70% -4.27% 387.40%
881 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol 2.68%
882 URO Uro URO $129,665 $0.107400 1,207,310 LowVol 1.26% 21.66% 93.39%
883 MARS Marscoin MARS $129,057 $0.004564 28,279,074 LowVol 3.61% -17.29% 9.96%
884 ARG Argentum ARG $128,820 $0.014998 8,589,241 LowVol 4.40% 9.93% 15.13%
885 VOT VoteCoin VOT $126,746 $0.007693 16,474,625 LowVol 1.63% -14.25% -39.34%
886 SOON SoonCoin SOON $124,862 $0.010019 12,462,620 LowVol 1.23% -1.30% 14.60%
887 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $122,663 $0.001539 79,719,140 LowVol 1.53% 42.42% 17.27%
888 BIP BipCoin BIP $120,184 $0.073857 1,627,261 LowVol 1.63% -18.20% 60.59%
889 UNITS GameUnits UNITS $117,030 $0.033697 3,472,983 LowVol 1.63% -1.19% 9.72%
890 NEVA NevaCoin NEVA $114,645 $0.046352 2,473,350 LowVol 1.43% 2.19% 9.08%
891 I0C I0Coin I0C $110,731 $0.005277 20,985,367 LowVol -1.49% -44.30% -62.13%
892 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 57.32%
893 SCRT SecretCoin SCRT $109,075 $0.025794 4,228,672 LowVol -0.52% 42.29%
894 CNC CHNCoin CNC $108,821 $0.002208 49,281,167 LowVol 2.19% 237.82%
895 IMS Independent M… IMS $105,600 $0.019669 5,368,934 LowVol 1.53% -28.46% -2.17%
896 QTL Quatloo QTL $104,854 $0.013584 7,718,883 LowVol 2.16% 3.70% -3.59%
897 JWL Jewels JWL $102,475 $0.005078 20,181,636 LowVol 14.92% 23.74%
898 CRX Chronos CRX $100,881 $0.001368 73,729,962 LowVol 19.71% -11.27% 49.78%
899 VEC2 VectorAI VEC2 $99,813 $0.006001 16,633,121 LowVol 1.53% 29.60% 25.66%
900 BITZ Bitz BITZ $99,559 $0.050007 1,990,891 LowVol 1.26% -0.31%
901 ARB ARbit ARB $96,530 $0.012295 7,851,260 LowVol 0.84% 54.54%
902 EOT EOT Token EOT $96,129 $0.011637 8,260,903 LowVol 1.52% 92.62% -7.20%
903 AMMO Ammo Rewards AMMO $95,741 $0.001231 77,777,777 LowVol 1.63% 32.93% 60.23%
904 MNM Mineum MNM $95,695 $0.010141 9,436,367 LowVol 1.86% -37.97% -20.66%
905 BLRY BillaryCoin BLRY $95,467 $0.010617 8,991,979 LowVol 1.53% 7.48% -45.33%
906 EGAS ETHGAS EGAS $93,526 $0.009208 10,157,540 LowVol 0.36% 7.16% 81.45%
907 QCN QuazarCoin QCN $93,012 $0.015387 6,044,911 LowVol 1.38% -16.66% -34.23%
908 611 SixEleven 611 $92,892 $0.215280 431,494 LowVol 1.63% -7.07% 35.15%
909 ZMC ZetaMicron ZMC $92,374 $0.000154 600,344,291 LowVol 1.63% -0.44% 40.20%
910 GCC GuccioneCoin GCC $90,518 $0.004462 20,285,537 LowVol 1.63% -9.77% 24.10%
911 RPC RonPaulCoin RPC $90,481 $0.100784 897,769 LowVol 1.26% -0.24% 39.06%
912 WARP WARP WARP $88,305 $0.080627 1,095,224 LowVol 1.53% -0.31%
913 MND MindCoin MND $87,895 $0.005539 15,867,695 LowVol 1.63% -0.44% 40.20%
914 SOIL SOILcoin SOIL $87,373 $0.015323 5,702,048 LowVol 2.65% 2.46% 45.57%
915 ADCN Asiadigicoin ADCN $84,394 $0.003385 24,931,054 LowVol 1.63% 16.65% 19.51%
916 BTQ BitQuark BTQ $83,844 $0.009232 9,081,731 LowVol -19.82% -2.69% -14.27%
917 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol 0.83%
918 XCO X-Coin XCO $80,009 $0.006460 12,384,976 LowVol -3.54% -4.41% 25.11%
919 DRM Dreamcoin DRM $79,907 $0.032620 2,449,632 LowVol 1.26% -33.12% 2.49%
920 DRS Digital Rupees DRS $78,597 $0.000154 510,802,961 LowVol 1.63% -0.31% 40.20%
921 EXN ExchangeN EXN $78,473 $0.015387 5,100,000 LowVol 1.63% 11.82% 88.68%
922 SPT Spots SPT $77,444 $0.003456 22,406,021 LowVol 3.63% 39.97% 15.49%
923 CPN CompuCoin CPN $76,404 $0.003895 19,615,019 LowVol 1.81% -0.08% 27.79%
924 COXST CoExistCoin COXST $74,351 $0.002744 27,100,000 LowVol 1.01% -14.92% 51.52%
925 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 114.68%
926 GPL Gold Pressed … GPL $68,781 $0.268123 256,527 LowVol 3.49% -2.29% -1.16%
927 ICOB ICOBID ICOB $66,245 $0.000621 106,701,874 LowVol 23.63% -18.91% 15.37%
928 BVC BeaverCoin BVC $64,534 $0.020716 3,115,258 LowVol -0.13% -8.93% -25.70%
929 VIP VIP Tokens VIP $64,202 $0.000769 83,450,403 LowVol 1.53% -0.31% 75.25%
930 CXT Coinonat CXT $63,290 $0.007339 8,623,200 LowVol -4.91% -15.49% 20.49%
931 ATX Artex Coin ATX $61,779 $0.003289 18,781,750 LowVol -21.66% -26.50% -13.92%
932 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 3.11% 61.33%
933 KIC KibiCoin KIC $61,356 $0.004174 14,701,000 LowVol 4.64% 10.98% 81.09%
934 BSC BowsCoin BSC $58,925 $0.010617 5,550,102 LowVol 1.38% -1.73% 6.34%
935 KRONE Kronecoin KRONE $58,898 $0.015730 3,744,267 LowVol 1.29% -26.41% 38.22%
936 CRT CRTCoin CRT $58,547 $0.738569 79,270 LowVol 1.53% -0.31% 40.20%
937 FUZZ FuzzBalls FUZZ $57,867 $0.011981 4,829,945 LowVol 27.02% 36.12% 77.22%
938 EGO EGO EGO $55,393 $0.000923 60,000,001 LowVol 1.63% -14.55% 40.20%
939 SLEVIN Slevin SLEVIN $53,854 $0.000769 70,000,000 LowVol 1.63% 49.78% 126.65%
940 G3N G3N G3N $51,196 $0.006770 7,561,891 LowVol 1.63% -0.31% 40.20%
941 ORLY Orlycoin ORLY $50,749 $0.001385 36,646,779 LowVol 1.63% -18.47% 10.76%
942 IMX Impact IMX $50,550 $0.000462 109,509,104 LowVol 1.38% 57.02% 320.59%
943 DIBC DIBCOIN DIBC $49,986 $0.009997 5,000,000 LowVol 4.29% -5.35% -13.06%
944 BENJI BenjiRolls BENJI $47,846 $0.002362 20,254,746 LowVol -1.87% -15.19% 1.26%
945 SONG SongCoin SONG $47,583 $0.001461 32,565,300 LowVol 3.91% 3.65% 41.52%
946 IMPS ImpulseCoin IMPS $46,727 $0.002308 20,245,510 LowVol 1.63% -12.03% 10.68%
947 NTWK Network Token NTWK $46,137 $0.003953 11,671,310 LowVol -0.18% -30.62% -21.51%
948 PIE PIECoin PIE $45,791 $0.003385 13,527,061 LowVol 1.63% -21.67% -65.05%
949 SFC Solarflarecoin SFC $45,066 $0.003200 14,083,450 LowVol -11.24% 27.54% -25.82%
950 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 22.14%
951 CESC CryptoEscudo CESC $44,346 $0.000308 144,105,100 LowVol 1.26% -0.31% -36.51%
952 UET Useless Ether… UET $43,971 $0.011088 3,965,716 LowVol -0.16% -0.95% 14.47%
953 XBTS Beatcoin XBTS $43,909 $0.028798 1,524,686 LowVol 1.54% -6.47% -13.70%
954 TOR Torcoin TOR $43,882 $0.138789 316,179 LowVol 1.53% 2.95% -34.17%
955 VPRC VapersCoin VPRC $42,904 $0.000055 780,124,964 LowVol 1.22% 117.92% 177.08%
956 BOAT BOAT BOAT $42,807 $0.002308 18,547,845 LowVol 1.63% 25.25% 13.18%
957 PEX PosEx PEX $42,277 $0.017233 2,453,240 LowVol 1.63% -0.15% 42.82%
958 LUNA Luna Coin LUNA $40,976 $0.024841 1,649,516 LowVol 1.52% 4.07% 25.47%
959 RUPX Rupaya RUPX $40,270 $0.006596 6,105,321 LowVol -1.73% -64.00% -71.96%
960 PULSE Pulse PULSE $39,603 $0.002770 14,298,972 LowVol 1.38% -48.73%
961 AGLC AgrolifeCoin AGLC $39,556 $0.005232 7,561,009 LowVol 1.38% -0.36% -16.39%
962 FLVR FlavorCoin FLVR $38,587 $0.001846 20,898,106 LowVol 1.26% -1.65%
963 OS76 OsmiumCoin OS76 $38,518 $0.043083 894,026 LowVol 1.53% -1.71% 28.71%
964 PLACO PlayerCoin PLACO $37,827 $0.001077 35,120,000 LowVol 1.53% 39.57% 64.20%
965 HVCO High Voltage HVCO $37,705 $0.025234 1,494,171 LowVol 1.63% 49.30%
966 ZYD Zayedcoin ZYD $37,468 $0.006001 6,243,840 LowVol 1.53% -0.31% 20.83%
967 ICON Iconic ICON $37,312 $0.062932 592,894 LowVol 1.53% -18.45% 0.24%
968 STEPS Steps STEPS $37,255 $0.002000 18,625,017 LowVol 1.63% 8.00% -20.76%
969 KURT Kurrent KURT $35,585 $0.003587 9,919,485 LowVol -15.83% -47.59% -31.09%
970 BNX BnrtxCoin BNX $34,860 $0.001314 26,524,001 LowVol 4.51% -5.86% 33.05%
971 EREAL eREAL EREAL $33,482 $0.000489 68,427,562 LowVol -3.15% 9.29% -23.05%
972 JOBS JobsCoin JOBS $32,626 $0.000308 106,019,270 LowVol 1.38% -0.31% 40.20%
973 VLTC Vault Coin VLTC $32,574 $0.001074 30,343,990 LowVol 1.63% -21.18% -26.01%
974 FRAZ Frazcoin FRAZ $32,515 $0.003524 9,227,698 LowVol 1.53% 371.35% 697.14%
975 BIOS BiosCrypto BIOS $32,038 $0.001539 20,821,709 LowVol 1.63% -37.77% -29.90%
976 WBB Wild Beast Block WBB $31,982 $0.190181 168,164 LowVol 1.57% -4.77% 23.91%
977 MILO MiloCoin MILO $31,544 $0.002923 10,789,954 LowVol 1.63% 15.01% 14.02%
978 RIDE Ride My Car RIDE $31,167 $0.000308 101,276,976 LowVol 1.63% -33.54% -1.47%
979 XOC Xonecoin XOC $30,374 $0.072318 420,000 LowVol 1.63% -0.31%
980 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
981 DLISK DAPPSTER DLISK $30,242 $0.000302 100,000,000 LowVol -0.13% -15.19% -8.15%
982 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,798 LowVol 3.30% 45.27%
983 KNC KingN Coin KNC $29,243 $14.56 2,008 LowVol 1.63% -22.99% -16.89%
984 ALTC Antilitecoin ALTC $29,093 $0.000923 31,512,613 LowVol 1.53% -0.31% 40.20%
985 PLNC PLNcoin PLNC $28,925 $0.001693 17,089,600 LowVol 1.63% -18.69% 27.94%
986 BRAT BRAT BRAT $28,819 $0.000180 160,000,000 LowVol 0.96% -61.08% -49.10%
987 LIR LetItRide LIR $27,921 $0.000769 36,292,650 LowVol 1.53% -16.92% -5.79%
988 CAB Cabbage CAB $27,465 $0.002616 10,499,996 LowVol 33.05% -0.61%
989 DES Destiny DES $27,327 $0.017079 1,600,000 LowVol 1.26% -38.52% -33.42%
990 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,864 $0.034313 753,776 LowVol 1.38% 28.51% -1.80%
991 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol -5.42%
992 IBANK iBank IBANK $25,073 $0.005539 4,526,324 LowVol -2.81% 7.87% 191.07%
993 BIOB BioBar BIOB $24,805 $0.028004 885,756 LowVol 1.63% -0.31% 27.18%
994 SCS Speedcash SCS $24,172 $0.092321 261,831 LowVol 1.63% -11.04% 38.16%
995 DIX Dix Asset DIX $23,953 $2.4e-07 100,000,000,000 LowVol -1.74% -9.19% 14.63%
996 TRADE Tradecoin TRADE $21,990 $0.002809 7,828,579 LowVol
997 ROOFS Roofs ROOFS $20,770 $0.000160 130,000,000 LowVol 1.62% 4.74% -39.66%
998 JS JavaScript Token JS $19,560 $0.002447 7,991,996 LowVol -0.18% 7.66% 14.46%
999 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $18,207 $0.001345 13,532,750 LowVol 1.68% -2.02% 70.38%
1000 CRTM Corethum CRTM $18,081 $0.007233 2,500,000 LowVol -0.18% 24.24% 61.75%
1001 ELS Elysium ELS $17,871 $0.004462 4,005,012 LowVol 1.53% -3.02% 15.96%
1002 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 36.87% -23.05%
1003 TSTR Tristar Coin TSTR $17,020 $0.003385 5,027,857 LowVol 17.67% 27.64% -53.55%
1004 QBK Qibuck Asset QBK $16,710 $0.009998 1,671,379 LowVol -0.63% -12.14% 36.50%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $16,592 $0.000154 107,829,281 LowVol 1.26% -0.31% 40.19%
1006 GEERT GeertCoin GEERT $16,464 $0.003234 5,091,200 LowVol 1.72% -2.46% 43.54%
1007 GBT GameBet Coin GBT $16,358 $0.000769 21,262,780 LowVol 1.63% -50.15% -1.43%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $15,416 $8.92 1,727 LowVol 1.63% -0.31% -3.33%
1009 ARGUS Argus ARGUS $14,089 $0.012269 1,148,324 LowVol 1.85% 10.73% 95.86%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $14,064 $0.010155 1,384,879 LowVol 1.63% -31.46% 32.40%
1011 LVPS LevoPlus LVPS $13,738 $0.009078 1,513,256 LowVol 6.97% -1.43% 18.47%
1012 DAS DAS DAS $12,716 $0.004694 2,708,818 LowVol -69.22%
1013 MGM Magnum MGM $12,245 $0.003094 3,957,381 LowVol 0.24% -27.71%
1014 VOLT Bitvolt VOLT $11,627 $0.000769 15,112,554 LowVol 5.16% -13.38% 36.05%
1015 VTA Virtacoin VTA $11,323 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -33.24% -92.81% -85.51%
1016 SANDG Save and Gain SANDG $11,318 $0.003693 3,064,800 LowVol 1.53% -44.36%
1017 CCM100 CCMiner CCM100 $10,855 $0.003230 3,360,417 LowVol -0.87% -14.97% 22.54%
1018 P7C P7Coin P7C $10,839 $0.000308 35,220,238 LowVol 1.63% -0.36%
1019 NODC NodeCoin NODC $7,748 $0.004616 1,678,439 LowVol 10.96% -37.70% -0.57%
1020 ULA Ulatech ULA $7,678 $0.038467 199,586 LowVol 1.63% 12.14% 38.96%
1021 CONX Concoin CONX $6,528 $0.008771 744,266 LowVol 1.63% -26.20% 40.59%
1022 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,458 $0.030486 211,827 LowVol -0.63% -6.19% 49.75%
1023 MRNG MorningStar MRNG $5,925 $0.000181 32,681,371 LowVol -7.32%
1024 WBC WalletBuilder… WBC $5,844 $0.310814 18,803 LowVol 1.53%
1025 NANOX Project-X NANOX $4,323 $55238.80 0.078264 LowVol 1.63% -20.29% -28.15%
1026 SOJ Sojourn SOJ $3,939 $0.008119 485,214 LowVol 2.06% 303.78% 537.10%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,816 $0.002770 1,377,917 LowVol 1.38% -14.55% 20.17%
1028 LEX Lex4All LEX $3,606 $0.003606 1,000,000 LowVol -0.87% -1.30% 117.73%
1029 TOKEN SwapToken TOKEN $2,994 $2e-07 15,320,585,365 LowVol -0.77% 77.28% 112.25%
1030 XNG Enigma XNG $2,978 $0.179103 16,627 LowVol 1.63% 9.58% 8.79%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $1,793 $0.000308 5,826,388 LowVol 1.63% -0.36% 40.20%
1032 EBT Ebittree Coin EBT $1,113 $0.000880 1,264,511 LowVol -0.63% -57.26% 82.35%
1033 ABN Abncoin ABN $892 $0.013182 67,700 LowVol 0.82% -15.43% 4.36%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 DMB Digital Money… DMB $453 $0.001075 421,300 LowVol 1.34% -2.66% -3.09%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -0.80%
1037 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol -1.73% -68.36%
1038 CALC CaliphCoin CALC $68 $0.000779 87,140 LowVol -32.18% -30.18%
1039 FAL Falcoin FAL $30 $0.000154 196,766 LowVol 1.63% -0.31% -14.60%
1040 APW AppleCoin APW $13 $0.000154 81,249 LowVol 1.53% -0.31% 40.20%
1041 CMT CyberMiles CMT $0.263607 $21,754,800 1.60% 76.98%
1042 ATMC ATMCoin ATMC $3.67 $10,480,000 0.02% -5.02% 28.53%
1043 ETN Electroneum ETN $0.115841 $6,206,960 -0.19% 14.54% 116.63%
1044 ERO Eroscoin ERO $0.155392 $6,005,160 0.63% -10.14%
1045 BCD Bitcoin Diamo… BCD $34.40 $5,802,920 2.49% 3.80% -29.08%
1046 NULS Nuls NULS $0.855758 $3,040,920 1.30% -11.03% 69.41%
1047 AI POLY AI AI $17.87 $2,349,600 2.29% 5.92% 11.53%
1048 REC Regalcoin REC $33.90 $2,014,150 -0.16% -4.91% -35.15%
1049 FRGC Fargocoin FRGC $10.20 $1,956,680 0.43% -4.28% 2.29%
1050 CLUB ClubCoin CLUB $3.54 $1,449,310 0.33% 6.23% -38.44%
1051 ORME Ormeus Coin ORME $3.14 $1,426,380 1.95% 15.73% 12.40%
1052 GRX GOLD Reward T… GRX $5.14 $1,089,400 3.00% 2.41% 17.97%
1053 TSL Energo TSL $0.031383 $970,606 2.24% 1.05% 1.29%
1054 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.54 $963,986 0.14% -1.46% 43.43%
1055 FRST FirstCoin FRST $15.26 $956,382 1.43% -1.78% -8.72%
1056 THS TechShares THS $0.769091 $741,352 1.29% -5.60% -14.03%
1057 B2X SegWit2x [Fut… B2X $196.08 $616,469 0.44% 6.68% -6.53%
1058 STC Santa Coin STC $0.669328 $591,087 -2.93% 4.50%
1059 BTE BitSerial BTE $7.06 $505,243 2.12% -1.88% 41.69%
1060 XIN Infinity Econ… XIN $0.039237 $438,795 10.93% 30.35% 18.36%
1061 BOT Bodhi BOT $0.415279 $413,570 -1.29% -0.07% -8.19%
1062 BWK Bulwark BWK $3.78 $283,404 27.34%
1063 WC WINCOIN WC $0.698396 $262,387 2.10% -8.38% -10.39%
1064 UGT UG Token UGT $0.447571 $250,454 -1.52% 5.97% -1.11%
1065 XCPO Copico XCPO $0.020819 $202,656 4.59% -1.54% -7.30%
1066 XYLO XYLO XYLO $0.306198 $202,073 15.96% -91.92%
1067 ADK Aidos Kuneen ADK $27.62 $194,046 1.26% 24.42% -8.69%
1068 RYZ ANRYZE RYZ $0.017814 $182,039 1.26% -0.02% -18.66%
1069 BT1 BT1 [CST] BT1 $14997.10 $180,462 -0.26% -3.94% 37.99%
1070 BSR BitSoar BSR $0.213569 $180,079 31.10% 22.12% -1.59%
1071 LLT LLToken LLT $0.342688 $167,557 -3.82% -5.36% 3.66%
1072 XID Sphre AIR XID $0.184551 $158,558 0.02% -4.36% 20.11%
1073 BTU Bitcoin Unlim… BTU $99.51 $145,020 8.70% 17.89% -26.74%
1074 CAPP Cappasity CAPP $0.021791 $142,840 -1.87% 1.74%
1075 INF InfChain INF $0.012617 $104,558 4.17% -5.59% 41.24%
1076 BTCM BTCMoon BTCM $0.036293 $91,424 -2.04% -4.04% 240.76%
1077 SBC StrikeBitClub SBC $0.538694 $79,499 3.33%
1078 GBG Golos Gold GBG $0.161864 $74,821 4.74% 18.41% 16.02%
1079 ICX ICON ICX $1.80 $66,005 8.73% 2.22% 19.35%
1080 DSR Desire DSR $0.278867 $59,691 -5.65% 35.35% 6.19%
1081 BT2 BT2 [CST] BT2 $140.39 $58,062 1.58% -55.01% -4.91%
1082 SUR Suretly SUR $3.08 $51,553 -0.18% 8.35% -9.64%
1083 QBT Qbao QBT $0.223271 $48,387 -0.76% 2.66%
1084 MSD MSD MSD $0.008442 $41,042 2.14% -0.88% -33.66%
1085 SNOV Snovio SNOV $0.004100 $40,134 1.26%
1086 B3 B3Coin B3 $0.000119 $39,557 0.12% 122.50% 119.54%
1087 SEND Social Send SEND $0.073087 $27,424 6.70% -19.47%
1088 OXY Oxycoin OXY $0.137715 $24,835 1.73% 49.19% -0.79%
1089 BIXC BIXC BIXC $6.64 $18,587 1.63% 50.85%
1090 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.011122 $16,917 6.38% -46.64% 213.53%
1091 WISH MyWish WISH $0.157879 $16,612 1.55% 28.22% 6.01%
1092 SKR Sakuracoin SKR $0.009399 $15,563 -17.77% 18.18% 627.91%
1093 VASH VPNCoin VASH $0.006001 $14,753 1.38% 0.45% 26.32%
1094 VIU Viuly VIU $0.009969 $14,570 0.88% -17.76% 33.69%
1095 GLS GlassCoin GLS $0.923057 $13,891 51.77% 9.12% -8.36%
1096 HAT Hawala.Today HAT $0.308387 $13,322 -0.16% 25.72% 89.83%
1097 FOR FORCE FOR $0.007371 $13,156 5.36% -33.19% 23.14%
1098 DEUS DeusCoin DEUS $0.280348 $12,278 3.04% 27.23% -22.69%
1099 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.085157 $11,792 1.53% -5.47% -2.44%
1100 EVR Everus EVR $1.26 $11,696 -1.52% -17.95% -38.61%
1101 BCDN BlockCDN BCDN $0.080988 $11,585 -0.16% 13.56%
1102 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.043387 $10,413 -10.15% -11.91% -22.98%
1103 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006267 $10,197 -0.83% -0.36% 45.96%
1104 PLX PlexCoin PLX $0.028019 $10,011 1.63% -19.25% -83.57%
1105 MKR Maker MKR $429.05 $9,270 -0.16% 9.19% 9.20%
1106 MCR Macro MCR $1.35 $9,227 1.11% -18.85% -37.42%
1107 XID International… XID $0.010309 $9,223 1.63% 6.34% 51.50%
1108 BON Bonpay BON $1.58 $9,198 0.51% 27.65%
1109 NUKO Nekonium NUKO $0.090782 $8,970 0.49% 96.07%
1110 BPL Blockpool BPL $0.207736 $8,287 1.53% 3.06% 90.09%
1111 ETT EncryptoTel [… ETT $0.093423 $8,244 4.02% 3.22% -24.99%
1112 MGC MergeCoin MGC $0.013079 $7,936 -4.20% -9.31% 6.75%
1113 MAGE MagicCoin MAGE $15.73 $7,775 2.24% -32.49%
1114 NEOG NEO GOLD NEOG $0.003069 $7,575 5.41% 12.40% 17.05%
1115 AKY Akuya Coin AKY $0.115401 $7,417 8.02% -9.66% -18.72%
1116 TER TerraNova TER $5.51 $7,052 6.31% 2.38% 232.46%
1117 SND Sand Coin SND $0.639762 $6,106 1.85% -24.83% -7.29%
1118 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.005545 $6,062 -3.69% 2.60% 117.88%
1119 MOTO Motocoin MOTO $0.007476 $5,678 -15.64% -4.46% 218.39%
1120 TIE TIES Network TIE $0.120479 $5,557 -0.16% 38.62% 30.68%
1121 COR CORION COR $0.725777 $5,415 1.50% 3.98% -17.35%
1122 EFYT Ergo EFYT $17.22 $5,330 0.64% 35.91% 78.97%
1123 FLASH Flash FLASH $0.005693 $5,192 -1.64% 5.43% 22.21%
1124 BOS BOScoin BOS $1.26 $4,982 1.53% -0.40% 12.05%
1125 TCOIN T-coin TCOIN $0.000291 $4,604 2.80% -1.07% 23.13%
1126 IBTC iBTC IBTC $0.012052 $4,206 -8.96% 59.09% 123.17%
1127 OX OX Fina OX $0.000302 $4,187 1.54% 97.70% 98.17%
1128 ONG onG.social ONG $0.172582 $4,085 -0.18% 7.07% -52.57%
1129 XQN Quotient XQN $0.008924 $3,941 1.63% 40.84% 90.74%
1130 DFS DFSCoin DFS $0.005954 $3,594 3.42% -16.60% -29.98%
1131 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $3,503 -2.10% 28.63% 19.97%
1132 FRD Farad FRD $0.093032 $3,091 4.17% 11.16% -13.24%
1133 RCN Rcoin RCN $0.000154 $3,079 1.63% -0.36% 40.20%
1134 TRIA Triaconta TRIA $9.64 $3,018 -0.16% 34.77% 19.68%
1135 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.23 $2,952 1.53% -3.15% -15.36%
1136 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003653 $2,934 1.35% 2.62% 43.43%
1137 B2B B2B B2B $0.373606 $2,808 -0.16% -0.67% -0.69%
1138 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.281421 $2,757 -0.14% -8.57% 43.93%
1139 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001846 $2,727 -3.64% -14.55% 3.51%
1140 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.122787 $2,690 1.63% 37.64% 33.28%
1141 HYTV Hyper TV HYTV $0.003775 $2,630 -0.16% -29.75% -19.46%
1142 DMC DynamicCoin DMC $0.002079 $2,592 -0.21% -26.59% -84.62%
1143 WILD Wild Crypto WILD $0.190833 $2,518 -0.15% 41.63% 84.29%
1144 ABC Alphabit ABC $24.53 $2,398 1.53% 54.48% 39.64%
1145 PCN PeepCoin PCN $0.000154 $2,254 1.63% -0.43% 457.07%
1146 ACC AdCoin ACC $0.075405 $2,161 -8.53% -32.12% -16.75%
1147 EGOLD eGold EGOLD $0.021693 $2,040 -0.16% 184.92% 126.65%
1148 CASH Cash Poker Pro CASH $0.048803 $2,030 -0.18% 6.03% 45.20%
1149 MINEX Minex MINEX $0.016312 $1,984 -1.20% -18.91% -22.01%
1150 PEC Peacecoin PEC $0.076934 $1,893 1.63% 15.39% 8.88%
1151 APC AlpaCoin APC $0.023388 $1,852 4.70% 14.24% -27.85%
1152 GARY President Joh… GARY $0.085397 $1,830 1.26% -55.68%
1153 DAY Chronologic DAY $3.16 $1,826 -41.22% -8.43% -12.36%
1154 PRES President Trump PRES $0.005523 $1,762 2.28% 6.81% 18.50%
1155 X2 X2 X2 $0.000308 $1,742 1.26% 99.39% 180.39%
1156 HNC Huncoin HNC $0.002616 $1,733 -9.10% -5.85% 4.38%
1157 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002770 $1,687 -12.02% -16.58% 33.95%
1158 ZBC Zilbercoin ZBC $0.031643 $1,677 5.61% -3.91% -22.34%
1159 PNX Phantomx PNX $0.018481 $1,571 8.77% 37.23% -3.92%
1160 DGPT DigiPulse DGPT $1.00 $1,440 0.05% -28.08% 17.25%
1161 CME Cashme CME $0.000154 $1,426 1.53% -0.31% 40.20%
1162 XRY Royalties XRY $0.000164 $1,375 4.27% 14.07% -93.72%
1163 MGC GulfCoin MGC $0.001847 $1,247 1.44% -11.53% -38.98%
1164 EBIT eBIT EBIT $0.003182 $1,191 -0.18% 42.12% 300.75%
1165 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.6e-07 $1,156 -0.18% 115.33% 109.04%
1166 SAK Sharkcoin SAK $0.002754 $1,144 2.51% 26.94% 24.58%
1167 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005539 $1,137 1.63% -0.30% 42.30%
1168 MCI Musiconomi MCI $0.033152 $1,094 -0.58% -12.13% -0.54%
1169 SISA SISA SISA $0.010559 $1,069 -12.65% -10.19% -17.31%
1170 XOT Internet of T… XOT $2154.16 $1,054 1.63% -0.31% -1.86%
1171 STU bitJob STU $0.041694 $1,021 3.17% 88.95% 32.34%
1172 NAMO NamoCoin NAMO $0.000256 $971 3.48% 40.84% 36.22%
1173 UR UR UR $0.000901 $935 1.71% -43.29% 65.12%
1174 COUPE Coupecoin COUPE $0.000077 $904 -1.08% -41.22% 170.22%
1175 EVC EventChain EVC $0.149438 $888 -0.18% 74.84% 17.79%
1176 BSN Bastonet BSN $0.000769 $869 1.53% -0.31% -5.54%
1177 TELL Tellurion TELL $0.000157 $862 1.45% -9.49% 29.60%
1178 EUSD eUSD EUSD $0.000219 $755 0.26% -2.03% -36.34%
1179 ELC Elacoin ELC $0.138456 $698 11.86% 49.39% 61.98%
1180 VULC Vulcano VULC $0.009132 $656 1.53% 15.28% 23.30%
1181 9COIN 9COIN 9COIN $0.003847 $575 1.63% -0.31% 52.54%
1182 GAY GAY Money GAY $0.032981 $554 7.87% 133.92% 239.37%
1183 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000384 $541 -0.16% -3.76%
1184 FUDD DimonCoin FUDD $0.001446 $540 -0.18% 7.48% 3.26%
1185 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 $539 0.25% -3.05% 59.76%
1186 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.089867 $535 19.94% 13.81% 4.69%
1187 PLC PlusCoin PLC $0.000530 LowVol -0.18% -4.48% -22.37%
1188 OCOW OCOW OCOW $0.000923 LowVol 1.26% -80.88%
1189 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001231 LowVol 1.53% -81.25% 40.20%
1190 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol 4.94% -9.74% 35.82%
1191 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000462 LowVol 1.26% 34.55% -2.05%
1192 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003077 LowVol 1.63% -16.92%
1193 ACES Aces ACES $0.000161 LowVol 1.26% 1.45% 44.23%
1194 BTBc Bitbase BTBc $0.005078 LowVol -1.45% 23.32% 59.53%
1195 SFE SafeCoin SFE $0.000154 LowVol 1.53% -0.31% 40.50%
1196 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 LowVol 5.35% 4.79% -81.96%
1197 ANI Animecoin ANI $0.000308 LowVol 1.26% 99.39% 77.96%
1198 FFC FireFlyCoin FFC $0.000154 LowVol 1.38% -0.31% 35.24%
1199 BEST BestChain BEST $0.013836 LowVol -2.96% 637.44% 952.13%
1200 FRN Francs FRN $0.033342 LowVol 3.24% -1.00% 24.78%
1201 LDCN LandCoin LDCN $0.001327 LowVol 1.63% -45.81% -22.12%
1202 QBT Cubits QBT $0.003045 LowVol 4.23% -20.62% -53.13%
1203 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002616 LowVol 1.63% -19.34% -11.73%
1204 PRM PrismChain PRM $0.001693 LowVol 1.63% -15.64% 31.95%
1205 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000462 LowVol 1.63% -25.23% -10.36%
1206 GRN Granite GRN $0.018156 LowVol 17.46% 31.94% 138.51%
1207 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000154 LowVol 1.53% -0.31% -29.90%
1208 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003847 LowVol 1.53% -16.92% 3.09%
1209 FUTC FutCoin FUTC $0.002462 LowVol -44.54% -36.20% 37.61%
1210 BET BetaCoin BET $0.001407 LowVol 1.98% -41.67% -44.26%
1211 CC CyberCoin CC $0.000154 LowVol 1.63% -0.39% 22.32%
1212 KARMA Karmacoin KARMA $0.000154 LowVol 1.38% -0.31% 41.16%
1213 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 3.89% 20.62% 22.33%
1214 OPES Opescoin OPES $0.003077 LowVol 1.63% 24.62%
1215 OP Operand OP $0.001077 LowVol 1.38% -22.46% 9.04%
1216 KASHH KashhCoin KASHH $0.000154 LowVol 1.63% -0.31% 40.34%
1217 ZSE ZSEcoin ZSE $0.014232 LowVol 3.10% 49.75% 39.04%
1218 HIGH High Gain HIGH $0.000462 LowVol 1.53% -25.23% -29.98%
1219 STARS StarCash Network STARS $0.300931 LowVol 3.61% -7.64% 26.75%
1220 HCC Happy Creator… HCC $0.000615 LowVol 1.26% -0.31% -28.21%
1221 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001555 LowVol -29.61% 0.84% 40.70%
1222 EDRC EDRCoin EDRC $0.061872 LowVol 2.64% 8.42% 12.20%
1223 RHFC RHFCoin RHFC $0.000923 LowVol 1.63% 49.47% -7.09%
1224 PRIMU Primulon PRIMU $0.000275 LowVol 1.53% 78.02% 25.12%
1225 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000923 LowVol 21.51% 49.54% 8.47%
1226 INDIA India Coin INDIA $0.000308 LowVol 1.53% 31.39% 3.28%
1227 CBD CBD Crystals CBD $0.002770 LowVol 1.53% 80.21%
1228 NTC Natcoin NTC $0.105400 LowVol 1.63% 12.89% -52.73%
1229 WIC Wi Coin WIC $0.002952 LowVol 1.26% 8.40% -18.49%
1230 CYC Cycling Coin CYC $0.001385 LowVol 1.26% -19.50% -54.96%
1231 BXC Bitcedi BXC $0.004093 LowVol -6.10% -13.02% 41.87%
1232 DBG Digital Bulli… DBG $0.004616 LowVol 1.53% 1.32% -27.48%
1233 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002154 LowVol 1.38% -7.00% 38.16%
1234 GAIN UGAIN GAIN $0.001693 LowVol 1.53% -8.61% 208.43%
1235 BIT First Bitcoin BIT $0.008463 LowVol 1.63% -8.61% -32.53%
1236 AV AvatarCoin AV $0.055393 LowVol 1.26% 7.45% 75.76%
1237 VOYA Voyacoin VOYA $3.12 LowVol 14.50% 12.36% 106.21%
1238 TEAM TeamUp TEAM $0.000308 LowVol 1.53% -6.54%
1239 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007847 LowVol 1.63% 1.69% 117.13%
1240 TODAY TodayCoin TODAY $0.000923 LowVol 1.53% -14.55% -6.35%
1241 STEX STEX STEX $1.22 LowVol -1.35% -7.06% 147.33%
1242 BLX Blockchain Index BLX $3.57 LowVol -0.18% 12.21% 26.70%
1243 YES Yescoin YES $0.000151 LowVol 1.55% 1.15% 471.26%
1244 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.051780 LowVol -0.63% -2.09% 45.68%
1245 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005078 LowVol 1.63% 91.07% 6.25%
1246 AIB Advanced Inte… AIB $0.008309 LowVol 1.63% -30.43% 79.44%
1247 ACN Avoncoin ACN $0.000308 LowVol 1.63% -36.11% -25.51%
1248 LTH LAthaan LTH $0.000769 LowVol 1.26% -37.69% 40.80%
1249 ASN Aseancoin ASN $0.006155 LowVol 1.63% -5.05% -75.74%
1250 CYDER Cyder CYDER $0.000308 LowVol 1.53% -0.31% 40.20%
1251 XAU Xaucoin XAU $0.058008 LowVol 1.63% 41.30% 33.91%
1252 GUC GoldUnionCoin GUC $0.072318 LowVol 2.12% -31.44%
1253 IFC Infinitecoin IFC $0.000017 LowVol 5.04% 44.01% 18.36%
1254 SKC Skeincoin SKC $0.025850 LowVol 1.26% 10.19% 158.12%
1255 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000308 LowVol 1.26% -0.31% -6.53%
1256 REGA Regacoin REGA $0.001539 LowVol 1.63% 66.07% -12.38%
1257 DASHS Dashs DASHS $0.056931 LowVol 1.08% -0.48% 48.80%
1258 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000154 LowVol 1.53% -0.31% 33.73%
1259 MONETA Moneta MONETA $0.000462 LowVol 1.63% -0.31% 31.11%
1260 HDLB HODL Bucks HDLB $0.052623 LowVol 1.53% 8.83% 19.87%
1261 TOP TopCoin TOP $0.000375 LowVol -1.03% -18.79% 8.05%
1262 BIRDS Birds BIRDS $0.000154 LowVol 1.58% -0.44% 40.92%
1263 POKE PokeCoin POKE $0.000154 LowVol 1.53% -0.31%
1264 IRL IrishCoin IRL $0.003077 LowVol 1.26% 2.50% 50.56%
1265 LKC LinkedCoin LKC $0.000308 LowVol 1.63% -0.31%
1266 TCR TheCreed TCR $0.000308 LowVol 1.63% -0.31% -29.90%
1267 MBL MobileCash MBL $0.000615 LowVol 1.53% 32.93% 86.93%
1268 SJCX Storjcoin X SJCX $0.272005 LowVol -0.15% -40.54%
1269 UTA UtaCoin UTA $0.002923 LowVol 1.63% 57.85% -9.32%
1270 MARX MarxCoin MARX $0.001455 LowVol 3.76% 33.27% 48.23%
1271 EAG EA Coin EAG $2.00 LowVol 1.53% -38.63% -36.84%
1272 SWP Swapcoin SWP $0.110872 LowVol -0.18% 7.67% -3.84%
1273 AXIOM Axiom AXIOM $0.022619 LowVol 1.63% -0.31% 34.70%
1274 PDG PinkDog PDG $0.000308 LowVol 1.53%
1275 BGR Bongger BGR $0.000211 LowVol 6.14% 23.65% 28.38%
1276 EXRN EXRNchain EXRN $9.6e-07 LowVol -0.16% -28.22% 42.34%
1277 YEL Yellow Token YEL $0.005510 LowVol -0.18% 7.68% -62.92%
1278 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004462 LowVol 1.26% -4.76% -30.89%
1279 NBIT netBit NBIT $0.038733 LowVol 1.53% -40.30% 88.48%
1280 MAVRO Mavro MAVRO $0.038467 LowVol 1.63% 39.24% 182.64%
1281 PAYP PayPeer PAYP $0.000154 LowVol 1.53% 40.35%
1282 WINK Wink WINK $0.000326 LowVol 1.53% 5.53% 7.94%
1283 TERA TeraCoin TERA $0.000154 LowVol 1.63% 1.75%
1284 OMC Omicron OMC $0.163101 LowVol 1.63% -0.31% 31.48%
1285 EGG EggCoin EGG $0.058162 LowVol 1.63% 39.89%
1286 MAGN Magnetcoin MAGN $0.608304 LowVol 0.87% -1.81% 27.16%
1287 IQT iQuant IQT $0.166518 LowVol -0.41% -7.27% 13.81%
1288 MEN PeopleCoin MEN $0.000154 LowVol 1.53% 40.44%
1289 GOLF Golfcoin GOLF $0.000154 LowVol 1.26% 40.21%
1290 QBC Quebecoin QBC $0.002462 LowVol 1.26% -6.17% 31.95%
1291 PRN Protean PRN $0.000035 LowVol 2.52% -75.31% 94.10%
1292 SHELL ShellCoin SHELL $0.046007 LowVol 1.26% 102.55%
1293 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004462 LowVol 1.53% 44.56% 47.85%
1294 WOW Wowcoin WOW $0.000156 LowVol -1.78% 1.20% 39.97%
1295 UNC UNCoin UNC $0.000154 LowVol 1.53% -0.36% 40.20%
1296 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013079 LowVol 1.26% -3.98% 21.38%
1297 XDE2 XDE II XDE2 $2.23 LowVol 1.26% -0.47%
1298 GBRC Global Busine… GBRC $0.000308 LowVol 1.63% 99.39%
1299 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000192 LowVol -0.18% 42.83% 179.21%
1300 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000154 LowVol 1.63% 40.60%
1301 ANTX Antimatter ANTX $0.000154 LowVol 1.63% -0.31% 40.69%
1302 TURBO TurboCoin TURBO $0.000154 LowVol 1.63%
1303 LEPEN LePen LEPEN $0.000137 LowVol -1.73% 35.72% 22.72%
1304 FAP FAPcoin FAP $0.010610 LowVol -0.21% 19.91% 69.97%
1305 QORA Qora QORA $0.274901 LowVol 1.38% -0.31% 34.68%
1306 DON Donationcoin DON $0.000791 LowVol -1.49% 70.94% 44.34%
1307 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -2.95% 185.88%
1308 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 2.60%
1309 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -0.40% 58.80%
1310 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol -0.63% 39.74%
1311 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 3.55%
1312 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -3.13%
1313 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 2.71% 70.05%
1314 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 6.17%
1315 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 1.04%
1316 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.495554 LowVol 5.13% 48.37%
1317 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 6.48%
1318 DISK DarkLisk DISK $0.001251 LowVol 1.31% 127.95%
1319 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol 2.93%
1320 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 3.42% 19.33%
1321 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol 0.98% -9.63%
1322 WA WA Space WA $0.022426 LowVol 0.91% 10.71%
1323 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol 34.72%
1324 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006413 LowVol -12.64% 0.14%
1325 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.16%
1326 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.25%
1327 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.105702 LowVol -0.36% -1.70% 17.91%
1328 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol 68.08%
1329 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 45.98%
1330 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 47.33%
1331 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1332 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1333 FC Facecoin FC $0.003480 -16.07%
1334 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -10.89%
1335 10MT 10M Token 10MT $0.002238 2.02% 18.84%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 0.42% -1.94%

Quay lại phần 1

Phản hồi