Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 19h ngày 9/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 19h ngày 9/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 19h ngày 9/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15312.40 trên tổng giá trị $256,173,772,330

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $478.75 trên tổng giá trị $46,069,887,992

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1470.26 trên tổng giá trị $24,767,742,665

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.72 trên tổng giá trị $13,126,693,100

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.250493 trên tổng giá trị $9,703,884,610

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.134979 trên tổng giá trị $212,054 đã biến động tăng 239.28% trong 1h qua

    + Đồng MINT Mintcoin (MINT) đang có giá hiện tại $0.000296 trên tổng giá trị $7,392,971 đã biến động tăng 97.07% trong 1h qua

    + Đồng OX OX Fina (OX) đang có giá hiện tại $0.000301 trên tổng giá trị đã biến động tăng 94.28% trong 1h qua

    + Đồng LTB LiteBar (LTB) đang có giá hiện tại $0.680228 trên tổng giá trị $552,256 đã biến động tăng 63.86% trong 1h qua

    + Đồng EVC EventChain (EVC) đang có giá hiện tại $0.149521 trên tổng giá trị đã biến động tăng 53.98% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.013879 trên tổng giá trị đã biến động tăng 674.51% trong 24h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003498 trên tổng giá trị $32,280 đã biến động tăng 376.75% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.008040 trên tổng giá trị $3,901 đã biến động tăng 308.81% trong 24h qua

    + Đồng CV2 Colossuscoin V2 (CV2) đang có giá hiện tại $0.000114 trên tổng giá trị $2,610,862 đã biến động tăng 248.05% trong 24h qua

    + Đồng PND Pandacoin (PND) đang có giá hiện tại $0.000107 trên tổng giá trị $3,489,566 đã biến động tăng 229.98% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.374504 trên tổng giá trị $28,317,933 đã biến động tăng 1428.67% trong 7 ngày qua

    + Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.013879 trên tổng giá trị đã biến động tăng 955.00% trong 7 ngày qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003498 trên tổng giá trị $32,280 đã biến động tăng 686.12% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000153 trên tổng giá trị đã biến động tăng 655.35% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.008473 trên tổng giá trị đã biến động tăng 542.71% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 19h ngày 9/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 BOST BoostCoin BOST $155,748 $0.013137 11,855,487 $2,032 1.76% 11.60% -31.37%
702 EBCH eBitcoinCash EBCH $142,597 $0.015357 9,285,500 $4,945 -9.14% -11.59% 1.26%
703 MONK Monkey Project MONK $142,333 $1.35 105,797 $17,321 1.75% 3.61% -74.72%
704 CRDNC Credence Coin CRDNC $141,700 $0.041348 3,427,006 $769,392 -8.34% 4.51% -98.77%
705 BAS BitAsean BAS $136,195 $0.027239 5,000,000 $1,007 0.73% 24.67% 19.51%
706 XCXT CoinonatX XCXT $128,129 $0.007971 16,075,028 $845 -13.62% -29.83% -6.49%
707 CJ Cryptojacks CJ $127,821 $0.000314 406,568,581 $3,524 38.75% 3.80% -15.11%
708 GPU GPU Coin GPU $126,167 $0.003117 40,477,042 $1,014 0.96% -0.46% 33.59%
709 MAR Marijuanacoin MAR $123,650 $0.081312 1,520,674 $1,553 1.55% 3.26% 22.32%
710 MAY Theresa May Coin MAY $123,139 $0.004899 25,138,000 $724 1.76% 40.35% 76.82%
711 ACP AnarchistsPrime ACP $122,186 $0.027802 4,394,874 $6,710 -3.87% 0.68% -28.42%
712 BITEUR bitEUR BITEUR $119,418 $1.30 92,097 $36,837 2.32% 6.53% 4.73%
713 HONEY Honey HONEY $118,790 $0.348852 340,517 $1,610 -30.88% -24.72% -4.05%
714 VUC Virta Unique … VUC $117,128 $0.001904 61,504,550 $1,218 1.73% -12.61% 51.01%
715 TAJ TajCoin TAJ $115,878 $0.014366 8,065,987 $1,248 1.73% 14.99% 48.42%
716 RED RedCoin RED $114,458 $0.001544 74,107,896 $550 1.35% -22.18% -23.01%
717 WOMEN WomenCoin WOMEN $111,457 $0.002520 44,220,400 $5,280 10.12% -1.91% 8.88%
718 CF Californium CF $111,379 $0.046286 2,406,351 $1,429 1.93% 17.62% 62.95%
719 EAGLE EagleCoin EAGLE $105,435 $0.050365 2,093,421 $26,514 -0.66% 5.24% 0.75%
720 CMT Comet CMT $103,118 $0.118142 872,830 $3,571 -1.90% 24.56% 148.63%
721 300 300 Token 300 $95,775 $319.25 300 $1,398 1.76% 56.15% 33.18%
722 MST MustangCoin MST $94,033 $0.149177 630,343 $848 1.76% -0.15% 4.61%
723 GLT GlobalToken GLT $93,646 $0.003568 26,242,700 $1,604 24.73% 20.71% 40.25%
724 NRO Neuro NRO $93,156 $0.002444 38,114,243 $782 1.76% -5.86% 44.07%
725 $$$ Money $$$ $90,449 $0.001971 45,887,218 $978 1.00% 6.29% 28.68%
726 ERY Eryllium ERY $87,520 $0.015992 5,472,577 $2,111 13.54% 34.20% 203.37%
727 LTCR Litecred LTCR $87,327 $0.002889 30,227,750 $1,953 -21.03% 9.71% 139.05%
728 FXE FuturXe FXE $86,381 $0.366923 235,421 $2,175 -7.74% -39.37% -75.63%
729 POP PopularCoin POP $83,871 $0.000025 3,372,875,244 $678 -3.55% 10.42% 22.22%
730 ANTI AntiBitcoin ANTI $80,038 $0.004583 17,465,159 $667 1.76% -65.22% -52.52%
731 HXX Hexx HXX $79,747 $0.053651 1,486,392 $531 1.29% -39.27% 16.34%
732 PONZI PonziCoin PONZI $78,924 $0.091655 861,099 $16,656 16.73% -7.32% 158.38%
733 FLAX Flaxscript FLAX $67,098 $0.012013 5,585,237 $4,035 28.66% -30.39% -46.46%
734 BLZ BlazeCoin BLZ $60,118 $0.000099 608,557,394 $746 -1.20% 42.40% 45.20%
735 CWXT CryptoWorldX … CWXT $57,587 $0.000966 59,630,200 $744 2.18% 6.74% 14.38%
736 VRS Veros VRS $53,669 $0.000110 486,609,040 $656 1.70% -16.69% 62.28%
737 RBT Rimbit RBT $52,638 $0.000456 115,499,623 $960 -0.64% -0.84% -25.36%
738 XCS CybCSec XCS $52,425 $0.004430 11,834,082 $2,735 1.76% -10.23% 44.75%
739 BRAIN Braincoin BRAIN $49,344 $0.004888 10,094,424 $2,271 -32.16% -29.83% -27.35%
740 KURT Kurrent KURT $41,749 $0.004209 9,919,485 $598 0.25% -39.98% -18.72%
741 LBTC LiteBitcoin LBTC $37,893 $0.011885 3,188,280 $18,616 8.52% 2.09% 298.09%
742 ITZ Interzone ITZ $31,373 $0.016834 1,863,691 $1,222 1.76% -32.90% 17.93%
743 GRIM Grimcoin GRIM $30,472 $0.001573 19,374,735 $621 1.76% -35.84% -26.95%
744 CASH Cashcoin CASH $29,648 $0.000642 46,158,242 $1,326 1.76% 13.49%
745 MSCN Master Swiscoin MSCN $28,300 $0.000633 44,706,050 $535 1.42% -4.83% -41.14%
746 XRC Rawcoin XRC $26,476 $0.037561 704,882 $1,621 25.62% 36.34% 132.11%
747 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $25,458 $0.029339 867,702 $7,354 2.48% -27.61% 111.09%
748 GSR GeyserCoin GSR $25,163 $0.536944 46,864 $14,895 -26.78% -15.28% 533.07%
749 CREVA CrevaCoin CREVA $22,396 $0.000615 36,390,750 $2,234 2.05% 25.72% -17.66%
750 WORM HealthyWormCoin WORM $17,037 $0.000153 111,528,327 $2,941 1.76% -55.91%
751 HMC HarmonyCoin HMC $6,120 $0.010905 561,235 $8,604 1.74% -7.76% 2.10%
752 BCAP BCAP BCAP $20,063,900 $2.01 10,000,000 LowVol -0.66% 32.60% 46.91%
753 ETT EncryptoTel [… ETT $13,523,972 $0.217668 62,131,190 LowVol 1.76% 29.31% 40.22%
754 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 94.91%
755 ECN E-coin ECN $12,006,141 $2.55 4,716,299 LowVol 1.73% 68.99% 11.78%
756 XC XCurrency XC $7,752,995 $1.32 5,870,412 LowVol 39.81%
757 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -0.08% 8.12%
758 YASH YashCoin YASH $4,582,865 $0.458274 10,000,273 LowVol 1.76% -6.78% 9.71%
759 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
760 FIMK FIMKrypto FIMK $3,522,134 $0.006104 577,004,618 LowVol 1.76% 87.20% 306.09%
761 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,869,431 $0.081285 35,300,866 LowVol -8.20%
762 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,610,862 $0.000114 22,882,622,934 LowVol -2.59% 248.05% 76.97%
763 EMV Ethereum Movi… EMV $2,533,577 $0.385824 6,566,666 LowVol -0.67% 2.07% 3.84%
764 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,339,389 $5.02 465,952 LowVol 2.15% 8.57% -0.46%
765 AHT Bowhead AHT $2,330,736 $0.291342 8,000,000 LowVol 2.16% 94.76%
766 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,299,125 $0.076637 30,000,000 LowVol 1.75% -2.91% -22.61%
767 RC RussiaCoin RC $1,844,171 $0.220124 8,377,873 LowVol 1.76% 1.16% 38.29%
768 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 -0.99% -29.20%
769 MBI Monster Byte MBI $1,662,752 $0.098840 16,822,736 LowVol 1.76% 33.08% 55.74%
770 CARBON Carboncoin CARBON $1,650,316 $0.000107 15,392,009,656 LowVol 5.41% 122.63% 100.38%
771 RMC Remicoin RMC $1,546,946 $0.781592 1,979,224 LowVol 1.55% 15.67% -20.47%
772 BPC Bitpark Coin BPC $1,216,635 $0.016222 75,000,000 LowVol -2.31% 62.95% 76.60%
773 ORB Orbitcoin ORB $1,196,214 $0.386593 3,094,247 LowVol 0.65% 1.41% 35.42%
774 SDC ShadowCash SDC $1,175,123 $0.175519 6,695,133 LowVol 1.76% -6.21% 14.94%
775 BTSR BTSR BTSR $1,169,350 $0.356046 3,284,266 LowVol 1.83% 4.55% 77.89%
776 DCY Dinastycoin DCY $1,111,060 $0.000782 1,420,858,063 LowVol 0.15% -14.67% 46.51%
777 METAL MetalCoin METAL $1,045,833 $0.013595 76,925,527 LowVol 13.39% 9.60% 47.57%
778 INPAY InPay INPAY $1,008,200 $0.100820 10,000,000 LowVol 2.70% 8.57% -26.52%
779 MAC Machinecoin MAC $1,003,595 $0.049595 20,235,775 LowVol 4.49% -12.00% 48.79%
780 VAL Valorbit VAL $812,803 $0.000153 5,320,850,845 LowVol 2.18%
781 MAX MaxCoin MAX $794,036 $0.012984 61,153,085 LowVol 1.76% 3.30% -7.24%
782 RIYA Etheriya RIYA $765,798 $0.484213 1,581,531 LowVol -1.19% 17.52% 63.42%
783 TALK BTCtalkcoin TALK $647,016 $0.009910 65,290,635 LowVol 1.67% -20.81% 23.17%
784 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -49.67%
785 AU AurumCoin AU $588,539 $1.99 296,216 LowVol 1.77% 26.16% 42.49%
786 XJO Joulecoin XJO $587,226 $0.017038 34,465,884 LowVol 1.76% -13.01% 84.35%
787 USC Ultimate Secu… USC $575,117 $0.055604 10,343,113 LowVol 1.76% -33.69% -18.70%
788 SLG Sterlingcoin SLG $557,703 $0.132567 4,206,948 LowVol -8.82% -11.69% 52.93%
789 KOBO Kobocoin KOBO $550,635 $0.022293 24,700,248 LowVol 1.63% -39.29% -24.37%
790 V Version V $544,734 $0.001161 469,185,443 LowVol -0.18% 25.24% -9.71%
791 NETKO Netko NETKO $530,291 $0.121415 4,367,590 LowVol 4.25% -16.22% -5.11%
792 ITI iTicoin ITI $528,522 $16.52 32,000 LowVol 0.59% 6.26% -24.19%
793 TROLL Trollcoin TROLL $519,706 $0.000918 565,982,169 LowVol -12.53% 0.60% -7.28%
794 BITS Bitstar BITS $504,209 $0.021846 23,079,737 LowVol 1.67% 13.58% -16.38%
795 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
796 XGR GoldReserve XGR $495,685 $0.028867 17,171,382 LowVol -0.54% 48.79% 16.66%
797 SAC SACoin SAC $492,902 $0.070269 7,014,536 LowVol 1.76% 0.96% -9.75%
798 CFT CryptoForecast CFT $492,527 $0.010707 46,000,000 LowVol -2.82% 33.40% 42.56%
799 PIGGY Piggycoin PIGGY $485,357 $0.000996 487,522,584 LowVol 3.58% -27.49% 29.76%
800 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -2.82% -67.34%
801 OTX Octanox OTX $454,454 $0.053465 8,500,001 LowVol 1.76% -10.62% 1.22%
802 TAG TagCoin TAG $453,578 $0.076109 5,959,610 LowVol 2.01% -21.47% -42.32%
803 GLC GlobalCoin GLC $447,992 $0.006874 65,171,010 LowVol 1.76% -1.50% 41.17%
804 GOOD Goodomy GOOD $443,070 $0.001004 441,349,000 LowVol -1.71% -17.34% -37.72%
805 ECA Electra ECA $440,583 $0.000020 21,968,838,512 LowVol -0.33% 21.31% 0.69%
806 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $432,989 $0.079765 5,428,300 LowVol 1.73% -1.20% 34.30%
807 888 OctoCoin 888 $420,907 $0.008348 50,419,940 LowVol 0.65% 60.19% 82.75%
808 BUCKS SwagBucks BUCKS $418,109 $1.30 321,870 LowVol 2.18% -1.57% 9.57%
809 CORG CorgiCoin CORG $414,874 $0.000331 1,251,855,418 LowVol 30.30% 114.54% 179.30%
810 XPTX PlatinumBAR XPTX $389,325 $0.917848 424,172 LowVol 4.29% -0.01% 26.84%
811 CUBE DigiCube CUBE $371,068 $0.000153 2,429,126,009 LowVol 1.76% 0.98%
812 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 0.14%
813 FUCK FuckToken FUCK $359,438 $0.006994 51,392,878 LowVol -0.66% 20.96% -15.84%
814 BXT BitTokens BXT $356,378 $0.633885 562,212 LowVol 3.47% -49.74% -33.59%
815 CYP Cypher CYP $356,199 $0.055960 6,365,285 LowVol 6.86%
816 USDE USDe USDE $346,527 $0.000306 1,134,236,104 LowVol 1.76% 101.74% 64.06%
817 SHDW Shadow Token SHDW $346,007 $0.049430 7,000,000 LowVol 18.24% -15.13%
818 STS Stress STS $345,315 $0.000611 565,134,332 LowVol -18.59%
819 BIGUP BigUp BIGUP $335,299 $0.000158 2,119,180,309 LowVol 1.31% 12.59% 89.67%
820 LOT LottoCoin LOT $333,908 $0.000023 14,491,014,421 LowVol -5.66% 44.52% 21.83%
821 C2 Coin2.1 C2 $324,506 $0.003246 99,976,323 LowVol 1.76% -26.09% 50.96%
822 ROC Rasputin Onli… ROC $318,835 $0.294228 1,083,633 LowVol -0.66% -38.70%
823 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol 5.03% 45.04%
824 Q2C QubitCoin Q2C $303,330 $0.001222 248,212,137 LowVol 2.01% 8.80% -9.82%
825 FRC Freicoin FRC $302,629 $0.010235 29,568,605 LowVol 2.01% -6.14% 15.21%
826 GAP Gapcoin GAP $300,682 $0.024902 12,074,503 LowVol 0.94% -3.84% 68.08%
827 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $298,939 $0.022562 13,249,830 LowVol 1.81% -1.89% 56.41%
828 SH Shilling SH $291,960 $0.007365 39,641,475 LowVol 1.76% 18.62% 30.95%
829 WMC WMCoin WMC $290,550 $0.025205 11,527,489 LowVol 1.76% 6.01% 46.81%
830 RBIES Rubies RBIES $286,382 $0.027496 10,415,252 LowVol 1.54% -10.70% -57.84%
831 GAIA GAIA GAIA $276,125 $0.011457 24,101,381 LowVol 1.76% 23.70% 2.49%
832 TTC TittieCoin TTC $275,362 $0.000219 1,259,816,434 LowVol 0.32% 43.15% 44.31%
833 MRJA GanjaCoin MRJA $255,231 $0.057331 4,451,920 LowVol 8.16% 94.94%
834 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $254,180 $0.320486 793,108 LowVol 1.76% 5.72% 183.73%
835 XRE RevolverCoin XRE $253,153 $0.011336 22,331,164 LowVol 1.10% 18.82% 69.16%
836 PASL Pascal Lite PASL $250,585 $0.058354 4,294,250 LowVol 1.76% 10.09% 35.98%
837 VIDZ PureVidz VIDZ $250,280 $0.001998 125,279,775 LowVol 0.99% -25.22% -11.68%
838 WYV Wyvern WYV $244,195 $0.137482 1,776,197 LowVol 1.76% -0.13% 24.82%
839 YAC Yacoin YAC $238,060 $0.001986 119,878,288 LowVol 2.18% -18.04% 29.34%
840 SPACE SpaceCoin SPACE $236,402 $0.011261 20,992,244 LowVol 1.73% -21.67% 70.27%
841 ARI Aricoin ARI $224,859 $0.001603 140,262,505 LowVol 0.48% 10.33% 27.97%
842 GRT Grantcoin GRT $224,192 $0.005194 43,165,593 LowVol 1.76% 7.17% 13.24%
843 EVIL Evil Coin EVIL $223,951 $0.010654 21,020,383 LowVol 0.45% 1.29% 34.53%
844 HODL HOdlcoin HODL $216,026 $0.001375 157,130,115 LowVol -16.74% -28.01% -13.45%
845 HAL Halcyon HAL $212,598 $0.040023 5,311,959 LowVol 1.93% -5.80% 50.79%
846 PHS Philosopher S… PHS $207,635 $0.034523 6,014,340 LowVol 2.01% -5.01% 46.22%
847 HMP HempCoin HMP $207,238 $0.000153 1,356,645,470 LowVol 1.76% 0.87%
848 I0C I0Coin I0C $206,337 $0.009832 20,985,364 LowVol -1.63% 3.50% -26.37%
849 RBX Ripto Bux RBX $206,005 $0.000540 381,236,123 LowVol 1.76% 10.14% 7.57%
850 MNC Mincoin MNC $203,815 $0.050563 4,030,919 LowVol 6.57% 77.70% -0.06%
851 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 58.21%
852 E4ROW E4ROW E4ROW $193,157 $0.033523 5,762,000 LowVol -0.66% 151.24% 19.51%
853 OHM OHM OHM $191,563 $0.006416 29,857,851 LowVol 1.76% -32.88%
854 FRK Franko FRK $184,694 $0.198432 930,767 LowVol 1.76% -12.65%
855 QCN QuazarCoin QCN $184,682 $0.030552 6,044,911 LowVol 11.09% 25.80% 24.57%
856 BUMBA BumbaCoin BUMBA $181,926 $0.008096 22,470,652 LowVol 1.76% -0.89% 45.22%
857 CNNC Cannation CNNC $178,273 $0.071974 2,476,893 LowVol 1.76% -10.71% 39.05%
858 JIN Jin Coin JIN $177,523 $0.018025 9,848,485 LowVol 1.76% 0.75% 0.58%
859 DLC Dollarcoin DLC $173,890 $0.019095 9,106,714 LowVol 1.76% 0.98% 39.28%
860 KED Darsek KED $168,733 $0.011601 14,544,229 LowVol 1.87% -4.11% -16.38%
861 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol 0.17%
862 EMD Emerald Crypto EMD $164,706 $0.008616 19,117,129 LowVol -4.94% -2.01% -4.85%
863 MCRN MACRON MCRN $164,222 $0.000409 401,421,401 LowVol -0.76% 137.20% 60.07%
864 DUO ParallelCoin DUO $162,779 $0.539325 301,820 LowVol 1.30% -26.92% 45.58%
865 URC Unrealcoin URC $157,736 $0.022455 7,024,402 LowVol 1.76% 0.58% -10.98%
866 CAGE CageCoin CAGE $155,257 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -1.96% 51.62% 62.61%
867 PHO Photon PHO $154,102 $0.000008 20,545,457,831 LowVol -2.78% 23.87% 75.53%
868 SLING Sling SLING $150,950 $0.140537 1,074,095 LowVol 1.76% 43.03%
869 REE ReeCoin REE $150,858 $0.000059 2,560,000,000 LowVol 2.30% 29.36% 34.03%
870 PX PX PX $146,480 $0.001528 95,889,930 LowVol 1.76% -15.94% 7.15%
871 XRA Ratecoin XRA $146,066 $0.001271 114,918,223 LowVol 0.84% 18.01% 2.51%
872 LEA LeaCoin LEA $144,765 $0.000460 314,823,291 LowVol -0.29% 2.14% -26.49%
873 XCT C-Bit XCT $144,613 $0.000920 157,223,250 LowVol 2.12% -9.54% 33.62%
874 ARCO AquariusCoin ARCO $144,185 $0.096474 1,494,546 LowVol -4.71% -9.02% 25.06%
875 TSE Tattoocoin (S… TSE $139,846 $0.001547 90,421,856 LowVol 1.28% 13.49% 56.68%
876 PRX Printerium PRX $139,797 $0.011825 11,821,728 LowVol 1.99% 0.74% 410.95%
877 CTO Crypto CTO $136,518 $0.011151 12,242,327 LowVol 2.18% 1.04% 0.67%
878 TEK TEKcoin TEK $135,934 $0.000096 1,414,054,562 LowVol 0.70% -12.36% -10.14%
879 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol 4.65%
880 URO Uro URO $128,729 $0.106625 1,207,310 LowVol 1.76% 23.09% 92.14%
881 VOT VoteCoin VOT $125,831 $0.007638 16,474,625 LowVol -19.24% -18.00% -41.62%
882 MARS Marscoin MARS $124,384 $0.004398 28,279,074 LowVol -1.08% -18.88% 7.43%
883 SOON SoonCoin SOON $123,983 $0.009948 12,462,620 LowVol 1.76% -0.03% 10.96%
884 PRC PRCoin PRC $123,122 $0.007791 15,803,800 LowVol 1.76% -11.47% 9.63%
885 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $121,777 $0.001528 79,719,140 LowVol 2.18% 44.34% 13.84%
886 ARG Argentum ARG $121,351 $0.014129 8,588,773 LowVol -2.67% 9.15% 8.81%
887 ALL Allion ALL $119,728 $0.019313 6,199,359 LowVol 2.73% 2.48% 62.17%
888 BIP BipCoin BIP $119,317 $0.073324 1,627,261 LowVol 1.76% -18.00% 59.60%
889 BTQ BitQuark BTQ $116,534 $0.012832 9,081,731 LowVol 1.76% 26.45% 14.60%
890 UNITS GameUnits UNITS $116,185 $0.033454 3,472,983 LowVol 1.76% -1.71% 1.85%
891 NEVA NevaCoin NEVA $113,277 $0.045804 2,473,085 LowVol 1.59% 3.58% 7.86%
892 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 57.78%
893 SCRT SecretCoin SCRT $109,075 $0.025794 4,228,672 LowVol 1.49% 43.02%
894 CNC CHNCoin CNC $108,809 $0.002208 49,275,623 LowVol 4.21% 239.20%
895 IMS Independent M… IMS $104,838 $0.019527 5,368,934 LowVol 1.76% -27.60% 0.24%
896 QTL Quatloo QTL $102,770 $0.013314 7,718,883 LowVol 1.05% 3.70% -6.26%
897 JET Jetcoin JET $99,875 $0.020498 4,872,509 LowVol 2.39% -40.84%
898 BITZ Bitz BITZ $98,840 $0.049646 1,990,891 LowVol 2.01% 0.87%
899 ARB ARbit ARB $96,525 $0.012295 7,850,805 LowVol 2.94% 54.99%
900 EOT EOT Token EOT $95,199 $0.011524 8,260,903 LowVol 1.85% 33.00% -9.68%
901 AMMO Ammo Rewards AMMO $95,049 $0.001222 77,777,777 LowVol 1.76% 34.49% 59.17%
902 BLRY BillaryCoin BLRY $94,778 $0.010540 8,991,978 LowVol 1.76% 9.51% -48.94%
903 MNM Mineum MNM $94,618 $0.010027 9,436,367 LowVol -5.94% -32.29% -18.50%
904 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $92,641 $0.011537 8,030,000 LowVol 1.40% 4.19% -37.62%
905 611 SixEleven 611 $92,221 $0.213726 431,491 LowVol 4.19% -5.75% 34.92%
906 SGR Sugar Exchange SGR $92,077 $0.026308 3,500,000 LowVol -17.75% -10.60% -34.13%
907 ZMC ZetaMicron ZMC $91,707 $0.000153 600,344,291 LowVol 1.76% 0.87% 39.26%
908 GCC GuccioneCoin GCC $89,865 $0.004430 20,285,537 LowVol 1.76% -8.59% 23.89%
909 RPC RonPaulCoin RPC $89,822 $0.100056 897,714 LowVol 1.76% 1.02% 37.50%
910 WARP WARP WARP $87,667 $0.080045 1,095,224 LowVol 1.76% 0.98%
911 MND MindCoin MND $87,261 $0.005499 15,867,695 LowVol 1.76% 0.87% 39.28%
912 SOIL SOILcoin SOIL $85,113 $0.014927 5,702,048 LowVol 1.86% -3.59% 41.70%
913 XCO X-Coin XCO $83,961 $0.006779 12,384,976 LowVol 1.76% 2.42% 33.29%
914 VEC2 VectorAI VEC2 $83,846 $0.005041 16,632,845 LowVol 1.93% 8.20% 7.05%
915 ADCN Asiadigicoin ADCN $83,785 $0.003361 24,931,054 LowVol 1.76% 9.12% 18.05%
916 CRX Chronos CRX $83,611 $0.001134 73,729,962 LowVol -40.16% -25.04% 26.43%
917 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol 2.76%
918 ATX Artex Coin ATX $79,560 $0.004236 18,781,750 LowVol 1.76% -4.04% 7.29%
919 DRM Dreamcoin DRM $79,331 $0.032385 2,449,632 LowVol 18.57% -32.33% 1.82%
920 DRS Digital Rupees DRS $78,029 $0.000153 510,802,961 LowVol 1.76% 0.87% 39.28%
921 CPN CompuCoin CPN $75,435 $0.003846 19,615,019 LowVol 1.35% 0.63% 21.97%
922 EXN ExchangeN EXN $74,977 $0.014701 5,100,000 LowVol 1.47% 16.43% 94.30%
923 SPT Spots SPT $74,096 $0.003307 22,406,021 LowVol 0.09% 36.48% 9.21%
924 JWL Jewels JWL $73,990 $0.003666 20,181,636 LowVol 1.76% -10.35%
925 COXST CoExistCoin COXST $73,190 $0.002701 27,100,000 LowVol 2.32% -43.60% 53.58%
926 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 135.65%
927 CXT Coinonat CXT $66,255 $0.007683 8,623,200 LowVol 0.73% -7.64% 26.41%
928 GPL Gold Pressed … GPL $66,096 $0.257659 256,527 LowVol -8.73% -4.31% -4.05%
929 BVC BeaverCoin BVC $65,195 $0.020928 3,115,258 LowVol 1.76% -6.63% -22.39%
930 EGAS ETHGAS EGAS $63,756 $0.006277 10,157,540 LowVol -0.66% -26.46% 23.01%
931 VIP VIP Tokens VIP $63,738 $0.000764 83,450,403 LowVol 27.97% 0.87% 73.94%
932 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 5.23% 59.00%
933 BSC BowsCoin BSC $58,500 $0.010540 5,550,102 LowVol 1.93% -0.41% 5.46%
934 KRONE Kronecoin KRONE $58,457 $0.015622 3,741,967 LowVol 1.76% -25.34% 41.20%
935 CRT CRTCoin CRT $58,124 $0.733238 79,270 LowVol 1.76% 1.04% 39.28%
936 EGO EGO EGO $54,993 $0.000917 60,000,001 LowVol -10.08% -12.98% 36.91%
937 SLEVIN Slevin SLEVIN $53,465 $0.000764 70,000,000 LowVol 1.76% 26.94% 132.39%
938 SFC Solarflarecoin SFC $50,980 $0.003620 14,083,450 LowVol 1.21% 47.26% -7.19%
939 G3N G3N G3N $50,826 $0.006721 7,561,891 LowVol 1.76% 0.87% 39.28%
940 DIBC DIBCOIN DIBC $50,386 $0.010077 5,000,000 LowVol 3.31% -1.57% -14.23%
941 ORLY Orlycoin ORLY $50,383 $0.001375 36,646,779 LowVol 1.76% -17.47% 11.04%
942 BENJI BenjiRolls BENJI $50,233 $0.002480 20,254,646 LowVol 1.76% -9.18% 11.59%
943 IMX Impact IMX $50,185 $0.000458 109,509,104 LowVol 1.76% 58.87% 317.82%
944 ICOB ICOBID ICOB $48,908 $0.000458 106,701,874 LowVol -13.17% -36.05% -15.43%
945 IMPS ImpulseCoin IMPS $46,390 $0.002291 20,245,510 LowVol 1.76% -11.00% 9.24%
946 NTWK Network Token NTWK $46,162 $0.003955 11,671,310 LowVol -0.66% -31.60% -25.86%
947 FUZZ FuzzBalls FUZZ $45,964 $0.009516 4,829,945 LowVol 1.76% 5.33% 40.05%
948 PIE PIECoin PIE $45,460 $0.003361 13,526,999 LowVol -2.66% -24.94% -65.73%
949 SONG SongCoin SONG $45,288 $0.001391 32,565,300 LowVol -0.57% 3.38% 31.04%
950 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 19.79%
951 CESC CryptoEscudo CESC $44,026 $0.000306 144,105,100 LowVol 1.76% 0.87% -31.96%
952 UET Useless Ether… UET $43,995 $0.011094 3,965,716 LowVol -0.66% 11.10% 14.35%
953 TOR Torcoin TOR $43,566 $0.137788 316,179 LowVol 1.87% 5.00% -34.82%
954 XBTS Beatcoin XBTS $43,553 $0.028565 1,524,686 LowVol 2.28% -5.53% -11.62%
955 VPRC VapersCoin VPRC $43,507 $0.000056 780,124,964 LowVol -0.24% 126.89% 180.01%
956 BOAT BOAT BOAT $42,498 $0.002291 18,547,845 LowVol 1.76% -5.44% 14.18%
957 PEX PosEx PEX $41,972 $0.017109 2,453,240 LowVol 1.76% 0.98% 42.09%
958 RUPX Rupaya RUPX $40,702 $0.006667 6,105,253 LowVol -25.12% -63.45% -74.39%
959 LUNA Luna Coin LUNA $40,682 $0.024667 1,649,279 LowVol 1.76% 3.44% 24.68%
960 EREAL eREAL EREAL $39,672 $0.000580 68,427,562 LowVol -0.66% 30.35% -8.79%
961 PULSE Pulse PULSE $39,317 $0.002750 14,298,972 LowVol 1.76% -48.12%
962 AGLC AgrolifeCoin AGLC $39,266 $0.005194 7,560,182 LowVol 1.76% 0.87% -16.92%
963 FLVR FlavorCoin FLVR $38,308 $0.001833 20,898,106 LowVol 1.76% -5.34%
964 OS76 OsmiumCoin OS76 $38,239 $0.042772 894,026 LowVol 2.18% -0.39% 27.86%
965 PLACO PlayerCoin PLACO $37,554 $0.001069 35,120,000 LowVol 42.47% 41.22% 64.83%
966 HVCO High Voltage HVCO $37,432 $0.025052 1,494,171 LowVol 1.76% 48.32%
967 ZYD Zayedcoin ZYD $37,198 $0.005958 6,243,840 LowVol 1.76% 0.87% 19.61%
968 ICON Iconic ICON $37,043 $0.062478 592,894 LowVol 1.76% -17.49% -0.42%
969 STEPS Steps STEPS $36,986 $0.001986 18,625,017 LowVol 2.61% 9.28% -21.28%
970 BNX BnrtxCoin BNX $32,880 $0.001240 26,524,001 LowVol -1.10% -8.72% 25.57%
971 JOBS JobsCoin JOBS $32,391 $0.000306 106,019,270 LowVol 1.76% 0.87% 39.28%
972 VLTC Vault Coin VLTC $32,339 $0.001066 30,343,850 LowVol 1.76% -20.16% -28.20%
973 FRAZ Frazcoin FRAZ $32,280 $0.003498 9,227,698 LowVol 1.76% 376.75% 686.12%
974 BIOS BiosCrypto BIOS $31,807 $0.001528 20,821,709 LowVol 1.76% -36.96% -30.34%
975 WBB Wild Beast Block WBB $31,797 $0.189114 168,135 LowVol 1.76% -3.39% 22.34%
976 MILO MiloCoin MILO $31,317 $0.002902 10,789,954 LowVol 1.76% 8.60% 6.44%
977 RIDE Ride My Car RIDE $30,942 $0.000306 101,276,976 LowVol 1.76% -32.75% 3.64%
978 DLISK DAPPSTER DLISK $30,552 $0.000306 100,000,000 LowVol 1.76% -32.14% -7.15%
979 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
980 XOC Xonecoin XOC $30,154 $0.071796 420,000 LowVol 1.76% 0.87%
981 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,798 LowVol 5.28% 45.36%
982 KNC KingN Coin KNC $29,032 $14.46 2,008 LowVol 1.76% -22.09% -17.21%
983 ALTC Antilitecoin ALTC $28,883 $0.000917 31,512,613 LowVol 1.76% 0.87% 39.28%
984 PLNC PLNcoin PLNC $28,716 $0.001680 17,089,600 LowVol -4.08% -20.75% 27.28%
985 BRAT BRAT BRAT $28,685 $0.000179 160,000,000 LowVol 1.15% -59.15% -49.21%
986 LIR LetItRide LIR $27,720 $0.000764 36,292,525 LowVol 1.76% -15.94% -8.28%
987 IBANK iBank IBANK $27,657 $0.006110 4,526,324 LowVol 1.76% 52.37% 238.72%
988 DES Destiny DES $27,130 $0.016956 1,600,000 LowVol 2.18% -37.76% -33.62%
989 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,677 $0.034065 753,776 LowVol 1.76% 30.02% -3.24%
990 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol -5.36%
991 BIOB BioBar BIOB $24,626 $0.027802 885,756 LowVol 1.76% 2.83% 25.85%
992 DIX Dix Asset DIX $24,109 $2.4e-07 100,000,000,000 LowVol -0.12% -3.99% 4.74%
993 SCS Speedcash SCS $23,998 $0.091655 261,831 LowVol 1.76% -13.05% 37.25%
994 TRADE Tradecoin TRADE $21,984 $0.002809 7,826,429 LowVol -3.32%
995 ROOFS Roofs ROOFS $20,547 $0.000158 130,000,000 LowVol 1.90% 7.29% -40.28%
996 JS JavaScript Token JS $19,571 $0.002449 7,991,996 LowVol -0.66% 8.45% 23.56%
997 CRTM Corethum CRTM $18,091 $0.007237 2,500,000 LowVol -0.66% 25.15% 59.51%
998 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $18,030 $0.001332 13,532,750 LowVol 1.90% -2.25% 66.34%
999 ELS Elysium ELS $17,742 $0.004430 4,005,012 LowVol 1.76% 0.87% 15.20%
1000 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 37.09% -23.05%
1001 QBK Qibuck Asset QBK $16,887 $0.010104 1,671,379 LowVol 4.55% -9.45% 37.72%
1002 VTA Virtacoin VTA $16,851 $0.000003 5,201,310,113 LowVol 1.18% -89.00% -78.68%
1003 SLFI Selfiecoin SLFI $16,472 $0.000153 107,829,281 LowVol 1.76% 1.04% 39.28%
1004 GEERT GeertCoin GEERT $16,295 $0.003201 5,091,200 LowVol 1.59% -0.57% 38.86%
1005 GBT GameBet Coin GBT $16,240 $0.000764 21,262,780 LowVol 1.76% -49.51% -17.77%
1006 RSGP RSGPcoin RSGP $15,304 $8.86 1,727 LowVol 1.76% 0.87% -4.93%
1007 TSTR Tristar Coin TSTR $14,593 $0.002902 5,027,857 LowVol 28.90% -33.71% -59.18%
1008 SOCC SocialCoin SOCC $13,962 $0.010082 1,384,879 LowVol 1.76% -30.65% 31.91%
1009 ARGUS Argus ARGUS $13,801 $0.012018 1,148,324 LowVol -35.69% 10.38% 88.44%
1010 LVPS LevoPlus LVPS $12,945 $0.008554 1,513,256 LowVol 1.76% 12.96% 9.38%
1011 DAS DAS DAS $12,713 $0.004694 2,708,212 LowVol -69.21%
1012 MGM Magnum MGM $12,245 $0.003094 3,957,381 LowVol 2.16% -27.66%
1013 SANDG Save and Gain SANDG $11,236 $0.003666 3,064,800 LowVol 1.76% -43.70%
1014 CAB Cabbage CAB $11,228 $0.001069 10,499,996 LowVol -49.12% -59.57%
1015 CCM100 CCMiner CCM100 $10,971 $0.003265 3,360,417 LowVol 4.55% -12.37% 22.25%
1016 P7C P7Coin P7C $10,760 $0.000306 35,220,238 LowVol 1.76% 0.87%
1017 VOLT Bitvolt VOLT $9,234 $0.000611 15,112,554 LowVol -18.59% -21.45% 8.72%
1018 ULA Ulatech ULA $7,622 $0.038190 199,586 LowVol 1.76% 13.51% 27.02%
1019 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,526 $0.030809 211,827 LowVol 4.55% -3.26% 51.06%
1020 CONX Concoin CONX $6,480 $0.008707 744,266 LowVol 1.76% -25.25% 39.64%
1021 MRNG MorningStar MRNG $5,925 $0.000181 32,679,705 LowVol -8.67%
1022 WBC WalletBuilder… WBC $5,802 $0.308571 18,803 LowVol 1.76%
1023 KIC KibiCoin KIC $5,348 $0.000364 14,701,000 LowVol -0.64% -89.58% -84.33%
1024 NANOX Project-X NANOX $4,292 $54840.10 0.078264 LowVol 1.48% -17.32% -26.39%
1025 SOJ Sojourn SOJ $3,901 $0.008040 485,214 LowVol 1.83% 308.81% 493.64%
1026 NODC NodeCoin NODC $3,846 $0.002291 1,678,439 LowVol 1.76% -71.98% -47.42%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,789 $0.002750 1,377,917 LowVol 1.76% -13.45% 19.38%
1028 LEX Lex4All LEX $3,644 $0.003644 1,000,000 LowVol 4.55% 1.72% 120.49%
1029 XNG Enigma XNG $2,956 $0.177810 16,627 LowVol 1.76% 10.87% 8.08%
1030 TOKEN SwapToken TOKEN $2,840 $1.9e-07 15,320,585,365 LowVol 3.45% 77.17% 94.66%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $1,780 $0.000306 5,826,388 LowVol 1.76% -22.73% 39.23%
1032 EBT Ebittree Coin EBT $1,628 $0.001288 1,264,511 LowVol 1.76% -24.12% 75.15%
1033 ABN Abncoin ABN $893 $0.013191 67,700 LowVol 1.76% -13.76% 3.36%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 DMB Digital Money… DMB $450 $0.001068 421,300 LowVol 1.76% -1.14% -7.99%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -1.09%
1037 CALC CaliphCoin CALC $90 $0.001034 87,140 LowVol 1.76% -9.39%
1038 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000027 2,753,201 LowVol 1.28% -67.90%
1039 FAL Falcoin FAL $30 $0.000153 196,766 LowVol 1.76% 0.87% -22.67%
1040 APW AppleCoin APW $12 $0.000153 81,205 LowVol 1.76% 0.87% 39.28%
1041 CMT CyberMiles CMT $0.282845 $17,179,600 26.76% 92.69%
1042 ATMC ATMCoin ATMC $3.67 $10,504,000 0.00% -7.10% 28.51%
1043 ERO Eroscoin ERO $0.155807 $7,753,040 -2.99% -2.46%
1044 ETN Electroneum ETN $0.115959 $6,875,800 -2.12% 20.14% 118.46%
1045 BCD Bitcoin Diamo… BCD $33.91 $5,880,250 1.84% 3.12% -30.01%
1046 AI POLY AI AI $17.22 $3,607,500 -1.12% 6.19% 7.21%
1047 NULS Nuls NULS $0.853959 $2,939,450 1.15% -8.46% 67.06%
1048 REC Regalcoin REC $34.29 $2,068,190 -0.84% -2.02% -33.80%
1049 FRGC Fargocoin FRGC $10.20 $1,958,790 0.47% -4.49% 3.08%
1050 ORME Ormeus Coin ORME $3.00 $1,642,520 -0.89% 11.99% 6.44%
1051 CLUB ClubCoin CLUB $3.53 $1,448,490 0.16% 7.58% -38.82%
1052 GRX GOLD Reward T… GRX $5.08 $1,291,030 1.08% -0.97% 15.72%
1053 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.50 $1,045,350 1.60% 1.49% 42.44%
1054 TSL Energo TSL $0.031450 $979,282 1.12% 1.64% 1.43%
1055 FRST FirstCoin FRST $15.30 $964,938 2.43% 0.69% -8.24%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $194.04 $609,406 2.74% 6.26% -7.18%
1057 BTE BitSerial BTE $6.88 $565,474 1.70% -2.98% 40.13%
1058 STC Santa Coin STC $0.643263 $497,135 6.83% 5.73%
1059 XIN Infinity Econ… XIN $0.037426 $443,093 -1.98% 27.63% 12.30%
1060 BOT Bodhi BOT $0.423581 $437,473 1.80% 2.54% -6.57%
1061 WC WINCOIN WC $0.677010 $265,403 1.58% -12.75% -14.53%
1062 UGT UG Token UGT $0.461863 $249,751 0.10% 9.66% 1.82%
1063 THS TechShares THS $0.763043 $226,737 2.59% -5.70% -14.45%
1064 XYLO XYLO XYLO $0.458258 $215,901 2.28% -89.23%
1065 XCPO Copico XCPO $0.020667 $202,505 3.31% -1.22% -7.75%
1066 LLT LLToken LLT $0.354134 $201,622 1.86% -1.62% 7.99%
1067 BWK Bulwark BWK $2.95 $198,153 3.06%
1068 BT1 BT1 [CST] BT1 $15132.70 $187,180 2.77% -2.50% 38.92%
1069 RYZ ANRYZE RYZ $0.017632 $180,159 1.95% 1.30% -19.74%
1070 BSR BitSoar BSR $0.198585 $177,441 -8.77% 11.24% -8.45%
1071 ADK Aidos Kuneen ADK $27.39 $175,238 1.69% 41.60% -8.84%
1072 XID Sphre AIR XID $0.184302 $154,121 -0.34% -3.38% 17.60%
1073 BTCM BTCMoon BTCM $0.038020 $138,726 -0.49% 32.56% 257.61%
1074 CAPP Cappasity CAPP $0.021471 $118,656 -4.81% -0.03%
1075 INF InfChain INF $0.012984 $110,449 7.90% -3.38% 46.35%
1076 SBC StrikeBitClub SBC $0.502726 $82,669 -2.09%
1077 GBG Golos Gold GBG $0.155354 $70,000 -3.87% 16.99% 12.03%
1078 ICX ICON ICX $1.68 $63,264 1.85% -2.89% 11.10%
1079 DSR Desire DSR $0.294552 $56,885 20.09% 48.83% 11.45%
1080 SUR Suretly SUR $3.09 $52,294 19.77% 18.48% -10.35%
1081 BT2 BT2 [CST] BT2 $134.35 $51,032 -5.83% -54.68% -6.01%
1082 QBT Qbao QBT $0.224517 $44,148 -0.22% 6.67%
1083 MSD MSD MSD $0.008384 $41,191 2.56% 0.48% -33.91%
1084 SNOV Snovio SNOV $0.003928 $38,078 0.41%
1085 B3 B3Coin B3 $0.000126 $36,313 9.87% 138.60% 126.97%
1086 SEND Social Send SEND $0.061409 $21,268 -17.64% -23.78%
1087 BIXC BIXC BIXC $6.59 $18,453 1.76% 49.86%
1088 VIU Viuly VIU $0.012522 $17,770 -0.29% 2.98% 69.15%
1089 FOR FORCE FOR $0.009169 $16,067 1.77% -16.60% 51.64%
1090 WISH MyWish WISH $0.144702 $16,039 -7.71% 18.77% -2.30%
1091 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.008914 $15,822 -7.09% -49.47% 148.14%
1092 VASH VPNCoin VASH $0.005958 $15,055 11.26% 2.04% 26.88%
1093 BTU Bitcoin Unlim… BTU $91.63 $14,999 -2.81% 12.64% -32.49%
1094 SKR Sakuracoin SKR $0.008473 $13,776 -24.55% 10.77% 542.71%
1095 HAT Hawala.Today HAT $0.308558 $13,330 -0.66% 29.53% 89.24%
1096 EVR Everus EVR $1.29 $12,089 1.61% -17.04% -40.69%
1097 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.084543 $11,707 1.76% -6.99% -9.48%
1098 PLX PlexCoin PLX $0.027806 $11,090 -2.44% -20.49% -84.36%
1099 MKR Maker MKR $429.28 $10,741 -0.66% 10.54% 8.15%
1100 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006845 $9,939 -1.98% 16.45% 57.84%
1101 DEUS DeusCoin DEUS $0.265646 $9,698 4.73% 28.49% -26.83%
1102 XID International… XID $0.010235 $9,164 1.76% 48.63% 50.51%
1103 TER TerraNova TER $5.24 $9,001 -3.45% 1.94% 215.91%
1104 MAGE MagicCoin MAGE $15.45 $8,804 3.12% -20.29%
1105 MCR Macro MCR $1.35 $8,683 15.14% -17.23% -37.40%
1106 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.048234 $8,494 -0.66% -1.45% -14.08%
1107 BON Bonpay BON $1.71 $8,261 17.72% 28.79%
1108 BPL Blockpool BPL $0.206238 $8,228 1.76% 4.28% 83.53%
1109 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.006270 $8,038 -0.66% 1.70% 154.92%
1110 BCDN BlockCDN BCDN $0.081516 $7,944 0.14% 17.96%
1111 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002925 $7,598 -1.44% 3.00% 10.96%
1112 EFYT Ergo EFYT $15.42 $7,328 2.77% 24.43% 55.98%
1113 NUKO Nekonium NUKO $0.090280 $7,049 19.49% 88.41%
1114 BOS BOScoin BOS $1.25 $6,889 1.35% 5.42% 9.63%
1115 AKY Akuya Coin AKY $0.125720 $6,593 2.13% -2.19% -13.25%
1116 ETT EncryptoTel [… ETT $0.090531 $6,574 -8.31% 1.90% -27.93%
1117 SND Sand Coin SND $0.629567 $5,837 1.59% -30.16% -8.65%
1118 COR CORION COR $0.720577 $5,643 19.15% 8.28% -18.13%
1119 TIE TIES Network TIE $0.120546 $5,560 -0.66% 69.87% 33.98%
1120 FLASH Flash FLASH $0.006107 $5,509 -0.73% 13.28% 36.57%
1121 PCN PeepCoin PCN $0.000153 $5,286 1.76% 157.94% 655.35%
1122 MGC MergeCoin MGC $0.013901 $5,118 1.76% -2.80% 15.42%
1123 TCOIN T-coin TCOIN $0.000282 $5,067 1.99% 6.48% 24.97%
1124 GLS GlassCoin GLS $0.916547 $4,369 -10.90% 10.65% -7.99%
1125 OX OX Fina OX $0.000301 $4,254 94.28% 97.75% 111.43%
1126 ONG onG.social ONG $0.172678 $4,087 18.55% 7.94% -54.12%
1127 XQN Quotient XQN $0.008860 $3,913 1.76% 42.85% 93.42%
1128 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $3,672 -0.14% 27.68% 19.05%
1129 TRIA Triaconta TRIA $9.64 $3,579 -0.67% 23.30% 15.70%
1130 IBTC iBTC IBTC $0.011571 $3,503 -0.66% 53.77% 105.29%
1131 DFS DFSCoin DFS $0.005801 $3,484 -6.35% -17.40% -32.81%
1132 MOTO Motocoin MOTO $0.006269 $3,283 10.02% -37.07% 168.87%
1133 CASH Cash Poker Pro CASH $0.048830 $3,225 -0.66% -11.85% 79.68%
1134 RCN Rcoin RCN $0.000153 $3,054 1.76% 0.98% 39.28%
1135 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003630 $2,934 1.96% 2.83% 42.68%
1136 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.19 $2,931 1.76% -1.90% -15.92%
1137 ACC AdCoin ACC $0.100725 $2,900 11.73% -8.26% 8.62%
1138 DAY Chronologic DAY $5.39 $2,823 -1.30% 56.88% 55.47%
1139 B2B B2B B2B $0.373814 $2,809 -0.66% 0.06% -2.29%
1140 HYTV Hyper TV HYTV $0.003777 $2,728 -0.66% -29.24% -25.36%
1141 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001680 $2,695 1.76% -20.75% -4.72%
1142 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.285100 $2,693 7.52% -4.08% 45.07%
1143 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.121901 $2,671 1.76% 39.35% 37.74%
1144 DMC DynamicCoin DMC $0.002141 $2,600 1.08% -22.74% -81.47%
1145 WILD Wild Crypto WILD $0.190922 $2,519 -0.63% 42.75% 87.01%
1146 ABC Alphabit ABC $24.36 $2,381 1.76% 56.30% 40.17%
1147 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002597 $2,240 -17.57% -22.74% 31.29%
1148 EGOLD eGold EGOLD $0.021705 $2,143 -0.66% 187.04% 130.06%
1149 OXY Oxycoin OXY $0.082182 $2,073 0.15% -11.56% -41.16%
1150 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003055 $2,055 1.76% -35.77% -33.35%
1151 PEC Peacecoin PEC $0.076379 $1,879 1.76% 9.97% 9.08%
1152 MCI Musiconomi MCI $0.035246 $1,856 -0.29% -12.81% 3.87%
1153 GARY President Joh… GARY $0.084781 $1,817 -41.04% -57.46%
1154 APC AlpaCoin APC $0.022455 $1,780 -1.37% 6.87% -27.82%
1155 HNC Huncoin HNC $0.003055 $1,744 1.76% 6.18% 22.70%
1156 X2 X2 X2 $0.000306 $1,730 1.76% 101.74% 178.56%
1157 PRES President Trump PRES $0.005442 $1,707 1.76% -2.29% 15.05%
1158 ZBC Zilbercoin ZBC $0.031877 $1,627 8.67% 5.59% -23.07%
1159 MINEX Minex MINEX $0.018809 $1,574 1.31% 11.37% -12.67%
1160 DGPT DigiPulse DGPT $0.999740 $1,440 -0.80% -26.00% 11.52%
1161 CME Cashme CME $0.000153 $1,415 1.76% 0.98% 39.28%
1162 PNX Phantomx PNX $0.015444 $1,401 -15.60% 28.87% -19.93%
1163 XRY Royalties XRY $0.000155 $1,346 -0.91% 10.63% -94.36%
1164 FRD Farad FRD $0.087868 $1,292 -11.75% 10.90% -16.07%
1165 EBIT eBIT EBIT $0.003183 $1,235 -0.66% 43.15% 224.34%
1166 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.6e-07 $1,157 -0.66% 116.90% 100.39%
1167 SISA SISA SISA $0.012929 $1,078 0.09% 25.06% 1.59%
1168 XOT Internet of T… XOT $2138.61 $1,046 1.76% 1.04% -2.50%
1169 STU bitJob STU $0.040817 $1,009 18.08% 65.30% 28.48%
1170 EVC EventChain EVC $0.149521 $968 53.98% 95.69% 20.54%
1171 COUPE Coupecoin COUPE $0.000082 $953 -3.14% -7.90% 194.59%
1172 NAMO NamoCoin NAMO $0.000249 $887 1.68% 54.42% 29.79%
1173 BSN Bastonet BSN $0.000764 $862 1.76% -5.51% 2.66%
1174 TELL Tellurion TELL $0.000156 $856 1.73% -8.40% 28.14%
1175 UR UR UR $0.000753 $802 -14.17% -51.29% 38.08%
1176 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005499 $742 1.76% 0.87% 40.10%
1177 VULC Vulcano VULC $0.009066 $651 1.76% 17.54% 20.17%
1178 ELC Elacoin ELC $0.122434 $610 2.00% 34.74% 41.35%
1179 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000384 $603 -0.66% 6.37%
1180 9COIN 9COIN 9COIN $0.003819 $571 1.76% -6.76% 50.15%
1181 GAY GAY Money GAY $0.029978 $559 0.66% 87.05% 201.67%
1182 FUDD DimonCoin FUDD $0.001447 $541 -0.66% 8.27% -3.87%
1183 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 $538 0.27% 7.37% 59.37%
1184 PLC PlusCoin PLC $0.000531 LowVol -0.66% -3.80% -25.15%
1185 OCOW OCOW OCOW $0.000917 LowVol 1.76% -81.03%
1186 MGC GulfCoin MGC $0.001836 LowVol 1.75% -13.07% -37.02%
1187 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000458 LowVol 52.64% 43.06% -3.94%
1188 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001222 LowVol -18.64% -78.68% 39.27%
1189 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.068708 LowVol -7.36% -10.30% -20.18%
1190 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol -12.73% -13.40% 25.48%
1191 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003055 LowVol 1.76% -15.94%
1192 ACES Aces ACES $0.000160 LowVol 3.99% 1.19% 43.83%
1193 SFE SafeCoin SFE $0.000153 LowVol 1.76% 0.87% 39.51%
1194 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004430 LowVol -2.72% 34.86% -30.32%
1195 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -4.45% 1.62% -89.68%
1196 FRN Francs FRN $0.032123 LowVol 2.65% -6.58% 20.76%
1197 FFC FireFlyCoin FFC $0.000153 LowVol 1.76% 0.98% 39.28%
1198 QBT Cubits QBT $0.002897 LowVol -1.75% -8.70% -54.70%
1199 LDCN LandCoin LDCN $0.001194 LowVol 1.76% -43.69% -33.36%
1200 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002597 LowVol 1.76% -18.34% -12.31%
1201 PRM PrismChain PRM $0.001680 LowVol 1.76% -14.65% 31.13%
1202 BEST BestChain BEST $0.013879 LowVol -3.79% 674.51% 955.00%
1203 SAK Sharkcoin SAK $0.002105 LowVol 10.63% -0.98% -1.77%
1204 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000458 LowVol 1.76% -24.27% -9.21%
1205 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003819 LowVol 1.76% -15.85% 2.41%
1206 BET BetaCoin BET $0.001385 LowVol 1.92% -45.41% -45.08%
1207 BTBc Bitbase BTBc $0.004124 LowVol 1.76% -10.70% 24.47%
1208 GRN Granite GRN $0.015581 LowVol 3.80% 3.00% 105.89%
1209 CC CyberCoin CC $0.000153 LowVol 1.76% 0.98% 6.71%
1210 KARMA Karmacoin KARMA $0.000153 LowVol 1.76% 0.87% 40.91%
1211 PRIMU Primulon PRIMU $0.000249 LowVol 1.46% 10.38% 13.53%
1212 EDRC EDRCoin EDRC $0.058780 LowVol 14.32% -7.05% 7.76%
1213 OPES Opescoin OPES $0.003055 LowVol 1.76% 26.09%
1214 OP Operand OP $0.001069 LowVol 1.76% -21.55% 8.33%
1215 KASHH KashhCoin KASHH $0.000153 LowVol 1.76% 0.98% 39.30%
1216 HIGH High Gain HIGH $0.000458 LowVol -8.46% -24.35% -31.78%
1217 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -9.56% 31.23% 16.45%
1218 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013768 LowVol 0.33% 47.82% 34.32%
1219 HCC Happy Creator… HCC $0.000611 LowVol 1.76% 0.98% -25.46%
1220 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.002227 LowVol 1.76% 12.49% 100.49%
1221 RHFC RHFCoin RHFC $0.000917 LowVol 1.76% 51.30% -7.47%
1222 ANI Animecoin ANI $0.000153 LowVol 1.76% 0.87% -19.59%
1223 STARS StarCash Network STARS $0.292783 LowVol 1.66% -18.63% 37.44%
1224 BIRDS Birds BIRDS $0.000153 LowVol 1.74% 1.56% 40.17%
1225 CBD CBD Crystals CBD $0.002750 LowVol 1.76% 79.07%
1226 NTC Natcoin NTC $0.104639 LowVol 1.76% 20.63% -53.11%
1227 BXC Bitcedi BXC $0.004356 LowVol 0.45% -5.25% 48.90%
1228 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000764 LowVol 1.76% 26.22% -10.18%
1229 CYC Cycling Coin CYC $0.001375 LowVol -12.74% -24.35% -56.55%
1230 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002139 LowVol -25.02% -5.85% 34.98%
1231 GAIN UGAIN GAIN $0.001680 LowVol 2.38% -7.54% 206.40%
1232 IQT iQuant IQT $0.173332 LowVol 1.50% 5.94% 16.36%
1233 WIC Wi Coin WIC $0.002511 LowVol 0.78% -10.69% -29.27%
1234 BIT First Bitcoin BIT $0.008402 LowVol 1.76% -7.54% -33.90%
1235 AV AvatarCoin AV $0.054993 LowVol 1.76% 8.72% 74.66%
1236 DASHS Dashs DASHS $0.057131 LowVol 2.58% 1.34% 56.51%
1237 INDIA India Coin INDIA $0.000306 LowVol 1.76% 0.87% 3.91%
1238 STEX STEX STEX $1.23 LowVol -0.12% -1.94% 151.37%
1239 TEAM TeamUp TEAM $0.000306 LowVol 1.76% -7.23%
1240 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007791 LowVol 1.76% 2.89% 115.70%
1241 TODAY TodayCoin TODAY $0.000917 LowVol 2.38% -13.54% -6.83%
1242 BLX Blockchain Index BLX $3.57 LowVol -0.66% 13.03% 26.38%
1243 VOYA Voyacoin VOYA $2.75 LowVol 1.76% 0.81% 81.63%
1244 YES Yescoin YES $0.000150 LowVol 1.78% 29.71% 385.89%
1245 ACN Avoncoin ACN $0.000306 LowVol 1.76% -32.75% -29.13%
1246 LTH LAthaan LTH $0.000764 LowVol 2.17% -36.96% 39.95%
1247 AIB Advanced Inte… AIB $0.008249 LowVol 1.76% -16.48% 75.81%
1248 ASN Aseancoin ASN $0.006110 LowVol -38.33% -3.93% -78.48%
1249 SKC Skeincoin SKC $0.025663 LowVol 1.76% 11.49% 155.56%
1250 CYDER Cyder CYDER $0.000306 LowVol 1.76% 0.87% 39.27%
1251 XAU Xaucoin XAU $0.057590 LowVol 1.76% 42.96% 33.32%
1252 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000306 LowVol 1.76% 0.87% -7.15%
1253 IFC Infinitecoin IFC $0.000016 LowVol -1.87% 37.11% 11.91%
1254 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.052329 LowVol 4.55% 0.91% 48.01%
1255 REGA Regacoin REGA $0.001528 LowVol 1.76% 68.12% -12.95%
1256 IRL IrishCoin IRL $0.003055 LowVol 1.76% 11.07% 52.21%
1257 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000153 LowVol 1.76% 0.98% 35.23%
1258 LKC LinkedCoin LKC $0.000306 LowVol 1.76% 0.87%
1259 MONETA Moneta MONETA $0.000458 LowVol 0.87% 37.36%
1260 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.106930 LowVol 1.76% 1.43% 22.64%
1261 HDLB HODL Bucks HDLB $0.052243 LowVol 1.76% 14.99% 19.48%
1262 POKE PokeCoin POKE $0.000153 LowVol 1.76% 0.87%
1263 TCR TheCreed TCR $0.000306 LowVol 0.98% -29.26%
1264 TOP TopCoin TOP $0.000427 LowVol 1.86% -5.64% 16.68%
1265 FUTC FutCoin FUTC $0.004888 LowVol 1.76% 29.11% 170.77%
1266 SJCX Storjcoin X SJCX $0.266616 LowVol 1.88% -41.48%
1267 UTA UtaCoin UTA $0.002902 LowVol 1.76% 59.71% -11.79%
1268 EAG EA Coin EAG $1.99 LowVol -47.08% -45.32% -37.77%
1269 SWP Swapcoin SWP $0.110933 LowVol -0.66% 8.45% -3.96%
1270 MARX MarxCoin MARX $0.001391 LowVol -0.32% 30.07% 31.15%
1271 AXIOM Axiom AXIOM $0.022455 LowVol 1.76% 0.87% 33.81%
1272 EUSD eUSD EUSD $0.000121 LowVol -0.66% -45.56% -65.11%
1273 MBL MobileCash MBL $0.000611 LowVol 1.76% 34.64% 85.71%
1274 PDG PinkDog PDG $0.000306 LowVol 1.76%
1275 DBG Digital Bulli… DBG $0.004583 LowVol 1.93% 4.52% -27.98%
1276 EXRN EXRNchain EXRN $9.6e-07 LowVol -0.66% -27.70% 43.83%
1277 BGR Bongger BGR $0.000194 LowVol -2.25% 16.37% 17.23%
1278 YEL Yellow Token YEL $0.005513 LowVol -0.66% 8.09% -61.75%
1279 NBIT netBit NBIT $0.038453 LowVol 1.76% -39.75% 61.27%
1280 MAVRO Mavro MAVRO $0.038190 LowVol 1.76% 40.88% 180.81%
1281 PAYP PayPeer PAYP $0.000153 LowVol 1.76%
1282 WINK Wink WINK $0.000323 LowVol 1.76% 6.77% 11.65%
1283 TERA TeraCoin TERA $0.000153 LowVol 1.76% 0.87%
1284 EGG EggCoin EGG $0.057743 LowVol 1.76% 39.28%
1285 MAGN Magnetcoin MAGN $0.612712 LowVol 1.76% 0.80% 30.16%
1286 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000153 LowVol 1.76% 0.87% -30.36%
1287 MEN PeopleCoin MEN $0.000153 LowVol 1.76%
1288 OMC Omicron OMC $0.161923 LowVol 1.76% 0.87% 31.13%
1289 GOLF Golfcoin GOLF $0.000153 LowVol 1.76% 39.27%
1290 QBC Quebecoin QBC $0.002444 LowVol 1.76% -5.06% 31.09%
1291 PRN Protean PRN $0.000034 LowVol -76.58% -73.02% 54.02%
1292 SHELL ShellCoin SHELL $0.045675 LowVol 1.76% 79.79%
1293 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004430 LowVol 1.93% 46.35% 50.27%
1294 WOW Wowcoin WOW $0.000115 LowVol -26.42% -24.25% 0.40%
1295 UNC UNCoin UNC $0.000153 LowVol 2.18% 1.04% 39.28%
1296 TRICK TrickyCoin TRICK $0.012984 LowVol 1.76% -4.73% 20.03%
1297 XDE2 XDE II XDE2 $2.22 LowVol 1.76% 0.70%
1298 GBRC Global Busine… GBRC $0.000306 LowVol 1.76% 101.74%
1299 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000192 LowVol -0.66% 43.87% 192.87%
1300 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000153 LowVol 1.76%
1301 ANTX Antimatter ANTX $0.000153 LowVol 1.76% 24.37% 39.77%
1302 TURBO TurboCoin TURBO $0.000153 LowVol 1.76%
1303 LEPEN LePen LEPEN $0.000139 LowVol 1.28% 69.97% 25.05%
1304 FAP FAPcoin FAP $0.010616 LowVol -0.66% 22.08% 70.08%
1305 QORA Qora QORA $0.272916 LowVol 1.76% 0.98% 33.75%
1306 DON Donationcoin DON $0.000800 LowVol 1.28% 76.08% 42.67%
1307 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -2.89% 223.87%
1308 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 4.67%
1309 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol 1.68% 74.47%
1310 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 1.27% 39.83%
1311 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 5.54%
1312 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -4.55%
1313 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 4.67% 68.20%
1314 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 7.45%
1315 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 1.48%
1316 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.495554 LowVol 5.97% 47.75%
1317 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 6.55%
1318 DISK DarkLisk DISK $0.001251 LowVol 3.25% 97.57%
1319 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol 4.90%
1320 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 5.54% 22.76%
1321 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol 3.08% -9.57%
1322 WA WA Space WA $0.022426 LowVol 2.84% 10.96%
1323 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol -2.29% 35.49%
1324 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006413 LowVol -12.78% -2.11%
1325 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.14%
1326 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol -16.87%
1327 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.21%
1328 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol 68.47%
1329 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 46.07%
1330 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 47.94%
1331 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1332 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1333 FC Facecoin FC $0.003480 -16.30%
1334 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -4.62%
1335 10MT 10M Token 10MT $0.002238 2.71% 21.10%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 1.09% -6.20%

Quay lại phần 1

Phản hồi