Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 18h ngày 9/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 18h ngày 9/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 18h ngày 9/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15095.70 trên tổng giá trị $252,547,287,075

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $482.72 trên tổng giá trị $46,451,397,466

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1465.00 trên tổng giá trị $24,679,005,438

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.57 trên tổng giá trị $12,702,425,598

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.250060 trên tổng giá trị $9,687,110,560

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng J Joincoin (J) đang có giá hiện tại $0.343044 trên tổng giá trị $839,909 đã biến động tăng 143.42% trong 1h qua

    + Đồng OPES Opescoin (OPES) đang có giá hiện tại $0.003003 trên tổng giá trị đã biến động tăng 62.91% trong 1h qua

    + Đồng YOC Yocoin (YOC) đang có giá hiện tại $0.038041 trên tổng giá trị $4,146,239 đã biến động tăng 62.56% trong 1h qua

    + Đồng SDRN Senderon (SDRN) đang có giá hiện tại $0.011990 trên tổng giá trị $456,486 đã biến động tăng 54.18% trong 1h qua

    + Đồng LCP Litecoin Plus (LCP) đang có giá hiện tại $0.750536 trên tổng giá trị $559,346 đã biến động tăng 53.71% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000150 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1793.80% trong 24h qua

    + Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.014407 trên tổng giá trị đã biến động tăng 739.56% trong 24h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003438 trên tổng giá trị $31,726 đã biến động tăng 364.81% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.007894 trên tổng giá trị $3,830 đã biến động tăng 301.83% trong 24h qua

    + Đồng CV2 Colossuscoin V2 (CV2) đang có giá hiện tại $0.000117 trên tổng giá trị $2,677,982 đã biến động tăng 277.68% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.371382 trên tổng giá trị $28,081,864 đã biến động tăng 1427.06% trong 7 ngày qua

    + Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.014407 trên tổng giá trị đã biến động tăng 995.24% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000150 trên tổng giá trị đã biến động tăng 802.60% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.733420 trên tổng giá trị $34,371 đã biến động tăng 778.98% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.011231 trên tổng giá trị đã biến động tăng 742.16% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 18h ngày 9/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 BAS BitAsean BAS $135,454 $0.027091 5,000,000 $1,155 -5.02% 24.85% 19.25%
702 XCXT CoinonatX XCXT $133,099 $0.008280 16,074,625 $807 -0.26% -30.69% -3.25%
703 GP GoldPieces GP $130,483 $0.106939 1,220,161 $3,353 -4.50% -8.32% 1.32%
704 ACP AnarchistsPrime ACP $127,348 $0.028976 4,394,874 $22,871 2.36% 18.28% -25.95%
705 GPU GPU Coin GPU $124,968 $0.003087 40,477,042 $1,002 -2.70% -2.25% 32.12%
706 MAR Marijuanacoin MAR $121,764 $0.080081 1,520,514 $1,582 -1.16% 0.84% 20.50%
707 MAY Theresa May Coin MAY $121,004 $0.004814 25,133,400 $711 -1.17% 32.86% 78.23%
708 BIP BipCoin BIP $117,270 $0.072066 1,627,261 $548 -4.05% -20.68% 56.84%
709 BITEUR bitEUR BITEUR $116,497 $1.26 92,097 $36,528 0.50% 5.05% 2.21%
710 VUC Virta Unique … VUC $115,169 $0.001873 61,504,550 $1,197 -1.80% -15.66% 49.16%
711 TAJ TajCoin TAJ $113,934 $0.014125 8,065,987 $1,227 -1.76% 12.29% 48.23%
712 RED RedCoin RED $112,932 $0.001524 74,107,896 $542 -2.63% -23.75% -23.69%
713 CF Californium CF $109,468 $0.045492 2,406,341 $1,405 -1.89% 14.61% 60.24%
714 LTCR Litecred LTCR $108,342 $0.003584 30,227,750 $1,835 -6.69% 34.64% 200.93%
715 EAGLE EagleCoin EAGLE $106,337 $0.050796 2,093,421 $26,726 -1.93% 7.63% 9.99%
716 CMT Comet CMT $105,138 $0.120457 872,830 $3,583 -1.89% 19.63% 154.57%
717 WOMEN WomenCoin WOMEN $99,587 $0.002252 44,220,400 $5,159 -12.26% -13.28% -1.58%
718 FXE FuturXe FXE $95,371 $0.405107 235,421 $2,135 -1.82% -33.86% -73.72%
719 300 300 Token 300 $94,132 $313.77 300 $1,374 -1.82% 52.25% 28.84%
720 MST MustangCoin MST $92,420 $0.146618 630,343 $833 -1.82% -2.80% 3.19%
721 NRO Neuro NRO $91,552 $0.002402 38,111,548 $769 -1.82% -10.99% 43.93%
722 $$$ Money $$$ $89,570 $0.001952 45,887,218 $985 -2.13% 3.21% 26.12%
723 POP PopularCoin POP $87,579 $0.000026 3,372,875,244 $708 -3.83% 13.41% 26.92%
724 CJ Cryptojacks CJ $85,643 $0.000211 406,568,581 $1,952 -2.32% -31.01% -44.13%
725 HXX Hexx HXX $78,942 $0.053111 1,486,354 $545 -1.79% -40.67% 14.77%
726 ANTI AntiBitcoin ANTI $78,665 $0.004504 17,465,159 $655 -1.89% -66.09% -53.30%
727 GLT GlobalToken GLT $75,086 $0.002862 26,239,700 $1,485 -1.81% 1.43% 10.95%
728 ERY Eryllium ERY $74,637 $0.013638 5,472,577 $3,622 8.68% 14.04% 156.49%
729 BRAIN Braincoin BRAIN $72,746 $0.007207 10,094,424 $743 14.86% 2.62% 7.16%
730 PONZI PonziCoin PONZI $69,813 $0.081074 861,099 $16,221 10.37% -18.67% 128.83%
731 ICE iDice ICE $62,510 $0.039790 1,571,013 $515 -1.81% -87.78% -73.13%
732 BLZ BlazeCoin BLZ $60,859 $0.000100 608,557,394 $753 -6.80% 44.73% 47.42%
733 CWXT CryptoWorldX … CWXT $56,600 $0.000949 59,630,200 $731 11.99% 3.90% 12.35%
734 RBT Rimbit RBT $52,985 $0.000459 115,499,623 $664 -3.26% -0.85% -26.55%
735 VRS Veros VRS $52,565 $0.000108 486,609,040 $636 -3.45% -18.92% 56.40%
736 FLAX Flaxscript FLAX $51,820 $0.009278 5,585,224 $3,219 -4.10% -56.55% -58.68%
737 XCS CybCSec XCS $51,525 $0.004354 11,834,082 $2,688 -1.82% -13.58% 44.94%
738 XBTS Beatcoin XBTS $42,589 $0.027933 1,524,686 $1,708 -1.89% -9.45% -12.37%
739 KURT Kurrent KURT $41,651 $0.004199 9,919,485 $596 -5.65% -41.80% -19.48%
740 LBTC LiteBitcoin LBTC $35,529 $0.011144 3,188,280 $17,928 0.04% -4.79% 269.58%
741 GSR GeyserCoin GSR $34,371 $0.733420 46,864 $14,713 -1.82% 16.79% 778.98%
742 ITZ Interzone ITZ $30,822 $0.016545 1,862,886 $1,204 -19.85% -35.74% 5.51%
743 GRIM Grimcoin GRIM $29,928 $0.001546 19,360,536 $610 -1.82% -40.55% -28.66%
744 CASH Cashcoin CASH $29,139 $0.000631 46,158,242 $1,304 4.78% -11.76%
745 MSCN Master Swiscoin MSCN $27,906 $0.000624 44,705,860 $569 -1.34% 1.95% -42.26%
746 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $24,593 $0.028343 867,702 $6,434 -1.38% -32.94% 104.20%
747 CREVA CrevaCoin CREVA $21,980 $0.000604 36,390,750 $3,446 -2.18% 10.84% -18.24%
748 XRC Rawcoin XRC $21,080 $0.029906 704,882 $1,279 -1.89% 10.28% 84.16%
749 WORM HealthyWormCoin WORM $16,744 $0.000150 111,525,198 $2,890 -1.89% -55.48%
750 HMC HarmonyCoin HMC $6,016 $0.010720 561,235 $8,641 -5.50% -9.84% 1.81%
751 BCAP BCAP BCAP $20,233,700 $2.02 10,000,000 LowVol -2.08% 35.01% 48.09%
752 ETT EncryptoTel [… ETT $13,291,974 $0.213934 62,131,190 LowVol -1.82% 27.39% 37.10%
753 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 145.88%
754 ECN E-coin ECN $11,803,035 $2.50 4,715,951 LowVol -1.81% 49.66% 7.49%
755 CVCOIN CVCoin CVCOIN $9,580,641 $0.973936 9,837,033 LowVol -2.74% 36.68% 6.42%
756 XC XCurrency XC $7,752,975 $1.32 5,870,397 LowVol 39.68%
757 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -0.88% 13.84%
758 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
759 FIMK FIMKrypto FIMK $3,461,710 $0.005999 577,004,618 LowVol -1.89% 70.73% 299.44%
760 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,869,431 $0.081285 35,300,866 LowVol 0.88% -4.70%
761 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,677,982 $0.000117 22,882,472,934 LowVol -4.32% 277.68% 83.15%
762 EMV Ethereum Movi… EMV $2,555,260 $0.389126 6,566,666 LowVol -2.07% 3.87% 4.82%
763 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,284,332 $4.90 465,952 LowVol -1.89% 8.48% -2.64%
764 AHT Bowhead AHT $2,283,800 $0.285475 8,000,000 LowVol -1.88% 90.53%
765 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,257,293 $0.075243 30,000,000 LowVol -2.20% -2.76% -24.03%
766 RC RussiaCoin RC $1,812,536 $0.216348 8,377,873 LowVol -1.89% -1.23% 35.33%
767 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 -0.09% -32.01%
768 MBI Monster Byte MBI $1,634,225 $0.097144 16,822,736 LowVol -1.82% 29.78% 52.29%
769 CARBON Carboncoin CARBON $1,565,075 $0.000102 15,392,009,651 LowVol -1.55% 106.30% 97.69%
770 RMC Remicoin RMC $1,523,981 $0.769989 1,979,224 LowVol -2.05% 20.47% -19.96%
771 BPC Bitpark Coin BPC $1,246,440 $0.016619 75,000,000 LowVol 25.45% 65.16% 86.15%
772 ORB Orbitcoin ORB $1,188,710 $0.384171 3,094,221 LowVol -6.63% -0.03% 34.65%
773 SDC ShadowCash SDC $1,154,964 $0.172508 6,695,133 LowVol -1.89% -8.65% 12.87%
774 BTSR BTSR BTSR $1,146,527 $0.349097 3,284,266 LowVol -2.25% 1.81% 74.17%
775 DCY Dinastycoin DCY $1,109,751 $0.000781 1,420,858,063 LowVol -2.27% -15.39% 44.70%
776 INPAY InPay INPAY $981,898 $0.098190 10,000,000 LowVol -1.82% 4.92% -28.22%
777 MAC Machinecoin MAC $955,685 $0.047227 20,235,775 LowVol -0.40% -16.53% 41.52%
778 METAL MetalCoin METAL $923,953 $0.012011 76,925,527 LowVol -1.82% -4.09% 30.45%
779 VAL Valorbit VAL $798,854 $0.000150 5,320,832,795 LowVol -1.89%
780 MAX MaxCoin MAX $780,412 $0.012762 61,152,637 LowVol -1.82% 0.71% -8.78%
781 RIYA Etheriya RIYA $774,501 $0.489716 1,581,531 LowVol -3.34% 18.21% 65.15%
782 TALK BTCtalkcoin TALK $636,759 $0.009753 65,290,635 LowVol 0.03% -8.55% 21.29%
783 SLG Sterlingcoin SLG $612,081 $0.145493 4,206,946 LowVol -2.03% -6.46% 67.38%
784 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -49.75%
785 TROLL Trollcoin TROLL $594,285 $0.001050 565,980,186 LowVol -1.81% 14.40% 6.10%
786 AU AurumCoin AU $578,367 $1.95 296,216 LowVol -1.89% 22.92% 39.78%
787 XJO Joulecoin XJO $577,154 $0.016746 34,465,604 LowVol -2.76% -14.82% 81.16%
788 USC Ultimate Secu… USC $565,251 $0.054650 10,343,113 LowVol -1.89% -20.00% -18.21%
789 V Version V $545,547 $0.001163 469,178,898 LowVol -8.14% 24.42% -8.23%
790 KOBO Kobocoin KOBO $541,963 $0.021942 24,700,248 LowVol -1.84% -40.78% -27.12%
791 ITI iTicoin ITI $525,149 $16.41 32,000 LowVol -2.74% 5.11% -23.77%
792 NETKO Netko NETKO $508,715 $0.116485 4,367,215 LowVol -1.89% -20.86% -6.99%
793 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
794 XGR GoldReserve XGR $498,140 $0.029010 17,171,382 LowVol -3.26% 44.98% 18.43%
795 BITS Bitstar BITS $496,214 $0.021500 23,079,737 LowVol -1.80% 19.91% -17.91%
796 CFT CryptoForecast CFT $484,720 $0.010537 46,000,000 LowVol -12.15% 30.23% 38.40%
797 SAC SACoin SAC $484,445 $0.069063 7,014,533 LowVol -1.89% -1.67% -10.41%
798 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -3.45% -66.51%
799 PIGGY Piggycoin PIGGY $468,777 $0.000962 487,522,533 LowVol -8.72% -22.37% 24.49%
800 GOOD Goodomy GOOD $451,103 $0.001022 441,349,000 LowVol -1.88% -16.32% -36.97%
801 OTX Octanox OTX $446,658 $0.052548 8,500,001 LowVol -10.00% -9.42% -0.46%
802 TAG TagCoin TAG $445,797 $0.074803 5,959,610 LowVol -12.29% -24.07% -41.33%
803 GLC GlobalCoin GLC $440,307 $0.006756 65,171,010 LowVol -1.88% -3.86% 47.71%
804 ECA Electra ECA $433,011 $0.000020 21,968,201,505 LowVol 11.85% 18.80% 4.68%
805 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $424,843 $0.078264 5,428,300 LowVol -2.44% -2.89% 30.14%
806 STS Stress STS $424,238 $0.000751 565,134,332 LowVol -1.82%
807 888 OctoCoin 888 $418,221 $0.008295 50,419,940 LowVol -6.06% 57.46% 77.43%
808 BUCKS SwagBucks BUCKS $410,913 $1.28 321,853 LowVol -1.89% -4.26% 7.96%
809 TYCHO Tychocoin TYCHO $388,488 $0.077321 5,024,368 LowVol -1.82% -40.41% 8.49%
810 XPTX PlatinumBAR XPTX $373,281 $0.880213 424,080 LowVol -1.89% -4.98% 20.83%
811 CUBE DigiCube CUBE $364,702 $0.000150 2,429,126,009 LowVol -1.89% -1.66%
812 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol -0.83%
813 FUCK FuckToken FUCK $362,481 $0.007053 51,392,878 LowVol -2.08% 23.08% -18.28%
814 CYP Cypher CYP $356,199 $0.055960 6,365,285 LowVol 5.87%
815 BXT BitTokens BXT $350,255 $0.623011 562,197 LowVol -15.45% -54.01% -34.36%
816 SHDW Shadow Token SHDW $346,007 $0.049430 7,000,000 LowVol 19.18% -15.07%
817 USDE USDe USDE $340,582 $0.000300 1,134,236,104 LowVol -1.82% 96.48% 59.56%
818 LOT LottoCoin LOT $337,816 $0.000023 14,491,014,421 LowVol -10.50% 45.30% 21.66%
819 BIGUP BigUp BIGUP $331,702 $0.000157 2,119,164,073 LowVol -0.67% 10.79% 76.18%
820 ROC Rasputin Onli… ROC $321,533 $0.296718 1,083,633 LowVol -2.15% -36.60%
821 CORG CorgiCoin CORG $319,234 $0.000255 1,251,855,418 LowVol -2.05% 62.93% 118.19%
822 C2 Coin2.1 C2 $318,939 $0.003190 99,976,323 LowVol -1.82% -27.51% 47.51%
823 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol 4.19% 45.13%
824 Q2C QubitCoin Q2C $298,127 $0.001201 248,212,004 LowVol -1.82% 1.67% -12.53%
825 GAP Gapcoin GAP $297,843 $0.024667 12,074,338 LowVol -2.15% -3.92% 66.64%
826 FRC Freicoin FRC $297,434 $0.010059 29,568,403 LowVol -1.88% -8.13% 13.31%
827 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $293,689 $0.022166 13,249,830 LowVol -1.82% -3.74% 53.56%
828 SH Shilling SH $286,945 $0.007239 39,640,575 LowVol -1.82% 15.65% 26.62%
829 WMC WMCoin WMC $285,566 $0.024773 11,527,489 LowVol 3.12% 3.36% 44.40%
830 RBIES Rubies RBIES $281,469 $0.027025 10,415,252 LowVol -2.49% -16.98% -56.38%
831 TTC TittieCoin TTC $274,435 $0.000218 1,259,816,434 LowVol 12.94% 41.62% 47.10%
832 GAIA GAIA GAIA $271,389 $0.011260 24,101,381 LowVol -1.89% 21.13% 0.72%
833 4CHN ChanCoin 4CHN $259,634 $0.038716 6,706,081 LowVol -1.87% 0.39% 55.68%
834 HODL HOdlcoin HODL $259,478 $0.001652 157,115,595 LowVol -1.89% -14.18% 6.46%
835 MRJA GanjaCoin MRJA $255,231 $0.057331 4,451,920 LowVol 7.30% 80.92%
836 XRE RevolverCoin XRE $250,395 $0.011213 22,331,020 LowVol -2.18% 16.54% 67.59%
837 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $249,819 $0.314988 793,108 LowVol 2.92% 3.08% 180.62%
838 PASL Pascal Lite PASL $246,283 $0.057352 4,294,200 LowVol 10.96% 7.34% 34.50%
839 VIDZ PureVidz VIDZ $246,051 $0.001964 125,279,775 LowVol -25.78% -28.75% -12.11%
840 WYV Wyvern WYV $239,993 $0.135124 1,776,096 LowVol -1.82% -2.74% 22.75%
841 YAC Yacoin YAC $233,975 $0.001952 119,877,857 LowVol -20.15% 27.20%
842 SPACE SpaceCoin SPACE $232,454 $0.011074 20,991,913 LowVol -1.72% -23.56% 67.59%
843 ARI Aricoin ARI $224,522 $0.001601 140,262,505 LowVol -9.48% 15.63% 27.84%
844 EVIL Evil Coin EVIL $222,900 $0.010604 21,020,383 LowVol -2.53% 2.79% 33.98%
845 GRT Grantcoin GRT $220,344 $0.005105 43,165,164 LowVol -1.89% 4.49% 13.15%
846 I0C I0Coin I0C $210,445 $0.010028 20,985,362 LowVol -2.49% -0.18% -24.30%
847 AMBER AmberCoin AMBER $209,949 $0.004804 43,699,481 LowVol -1.82% -50.75%
848 HAL Halcyon HAL $208,945 $0.039336 5,311,807 LowVol -1.89% -8.30% 48.29%
849 PHS Philosopher S… PHS $204,073 $0.033931 6,014,340 LowVol -1.82% -7.39% 42.80%
850 HMP HempCoin HMP $203,683 $0.000150 1,356,645,470 LowVol -1.89% -1.66%
851 RBX Ripto Bux RBX $202,480 $0.000531 381,236,123 LowVol 3.48% 16.07% 6.04%
852 E4ROW E4ROW E4ROW $194,792 $0.033806 5,762,000 LowVol -2.09% 155.65% 20.63%
853 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 52.66%
854 OHM OHM OHM $188,250 $0.006306 29,853,608 LowVol -1.82% -36.45%
855 MNC Mincoin MNC $181,557 $0.045041 4,030,919 LowVol -11.34% 56.93% -13.25%
856 FRK Franko FRK $181,526 $0.195028 930,767 LowVol -1.88% -14.95%
857 QCN QuazarCoin QCN $181,513 $0.030027 6,044,911 LowVol 47.02% 10.31% 22.50%
858 BUMBA BumbaCoin BUMBA $178,804 $0.007957 22,470,528 LowVol -1.89% -3.48% 41.44%
859 CNNC Cannation CNNC $175,214 $0.070740 2,476,893 LowVol 2.12% -9.69% 32.22%
860 JIN Jin Coin JIN $174,478 $0.017716 9,848,485 LowVol -1.82% -2.15% 3.75%
861 EMD Emerald Crypto EMD $173,779 $0.009090 19,117,129 LowVol -2.80% 2.51% 0.56%
862 DLC Dollarcoin DLC $170,908 $0.018767 9,106,714 LowVol -1.82% -1.66% 36.97%
863 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol -0.64%
864 KED Darsek KED $165,840 $0.011403 14,543,120 LowVol -1.49% -6.50% -18.53%
865 MCRN MACRON MCRN $165,379 $0.000412 401,421,401 LowVol -3.15% 136.74% 71.32%
866 DUO ParallelCoin DUO $160,773 $0.532679 301,820 LowVol -1.99% -28.36% 45.44%
867 PHO Photon PHO $158,351 $0.000008 20,545,195,687 LowVol -4.37% 22.16% 77.08%
868 CAGE CageCoin CAGE $157,361 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -5.55% 55.14% 67.55%
869 VOT VoteCoin VOT $155,828 $0.009459 16,474,625 LowVol -1.82% -1.83% -28.69%
870 URC Unrealcoin URC $155,030 $0.022070 7,024,402 LowVol -1.82% -2.71% -12.46%
871 ARCO AquariusCoin ARCO $151,915 $0.101650 1,494,489 LowVol -2.64% -4.93% 32.85%
872 SLING Sling SLING $148,360 $0.138126 1,074,095 LowVol -1.82% 40.48%
873 REE ReeCoin REE $147,503 $0.000058 2,560,000,000 LowVol 1.46% 27.59% 31.50%
874 XRA Ratecoin XRA $147,449 $0.001283 114,915,709 LowVol 1.32% 15.76% 3.10%
875 LEA LeaCoin LEA $145,179 $0.000461 314,817,091 LowVol -5.36% 2.46% -26.26%
876 PX PX PX $143,965 $0.001501 95,888,885 LowVol -19.18% -18.05% 5.20%
877 XCT C-Bit XCT $141,630 $0.000901 157,223,250 LowVol -6.65% -12.00% 31.30%
878 CRX Chronos CRX $139,726 $0.001895 73,729,962 LowVol -3.25% 24.29% 113.10%
879 TSE Tattoocoin (S… TSE $138,414 $0.001531 90,421,856 LowVol -1.46% 11.32% 55.17%
880 PRX Printerium PRX $137,097 $0.011597 11,821,728 LowVol -1.82% 408.02%
881 TEK TEKcoin TEK $135,233 $0.000096 1,414,054,562 LowVol -20.75% -22.66% -10.74%
882 CTO Crypto CTO $134,170 $0.010960 12,241,822 LowVol -1.82% -1.66% -1.00%
883 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol 3.81%
884 URO Uro URO $126,521 $0.104796 1,207,310 LowVol -1.82% 19.96% 88.96%
885 MARS Marscoin MARS $125,704 $0.004445 28,279,074 LowVol -3.24% -18.77% 8.91%
886 ARG Argentum ARG $125,076 $0.014563 8,588,557 LowVol -3.08% 13.30% 12.45%
887 SOON SoonCoin SOON $121,865 $0.009778 12,462,620 LowVol -3.21% -2.66% 8.05%
888 PRC PRCoin PRC $120,999 $0.007657 15,802,400 LowVol -1.25% -14.59% 6.47%
889 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $119,688 $0.001501 79,719,140 LowVol -1.89% 40.49% 11.92%
890 ALL Allion ALL $116,562 $0.018802 6,199,359 LowVol -1.89% -0.77% 57.45%
891 BTQ BitQuark BTQ $114,534 $0.012611 9,081,731 LowVol -3.03% 21.48% 13.36%
892 UNITS GameUnits UNITS $114,192 $0.032880 3,472,983 LowVol -1.82% -5.52% -5.12%
893 NEVA NevaCoin NEVA $111,491 $0.045087 2,472,830 LowVol -2.48% 1.51% 6.35%
894 SGR Sugar Exchange SGR $109,703 $0.031344 3,500,000 LowVol -7.50% -3.87% -20.62%
895 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 58.12%
896 SCRT SecretCoin SCRT $109,075 $0.025794 4,228,672 LowVol 0.53% 43.76%
897 CNC CHNCoin CNC $108,801 $0.002208 49,272,015 LowVol 3.25% 239.82%
898 IMS Independent M… IMS $103,039 $0.019192 5,368,934 LowVol -1.89% -29.40% -0.29%
899 QTL Quatloo QTL $101,696 $0.013175 7,718,883 LowVol -2.19% 1.62% -7.79%
900 MNM Mineum MNM $100,591 $0.010660 9,436,367 LowVol -2.13% -20.89% -11.71%
901 JET Jetcoin JET $99,875 $0.020498 4,872,509 LowVol 3.31% -40.04%
902 BITZ Bitz BITZ $97,145 $0.048795 1,990,891 LowVol -1.89% -1.66%
903 ARB ARbit ARB $96,521 $0.012295 7,850,525 LowVol 1.94% 55.32%
904 EOT EOT Token EOT $93,503 $0.011319 8,260,903 LowVol -1.71% 49.81% -12.15%
905 AMMO Ammo Rewards AMMO $93,419 $0.001201 77,777,777 LowVol -1.82% 31.13% 56.54%
906 BLRY BillaryCoin BLRY $93,152 $0.010360 8,991,977 LowVol -1.89% 7.29% -50.26%
907 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $91,373 $0.011379 8,030,000 LowVol -1.45% 3.55% -38.67%
908 ZMC ZetaMicron ZMC $90,134 $0.000150 600,344,291 LowVol -1.82% -1.66% 36.78%
909 611 SixEleven 611 $88,528 $0.205170 431,488 LowVol -1.89% -10.34% 29.52%
910 GCC GuccioneCoin GCC $88,323 $0.004354 20,285,537 LowVol -1.89% -10.91% 22.15%
911 RPC RonPaulCoin RPC $88,279 $0.098340 897,696 LowVol -1.88% -1.50% 34.91%
912 WARP WARP WARP $86,163 $0.078672 1,095,224 LowVol -1.82% -1.66%
913 MND MindCoin MND $85,764 $0.005405 15,867,695 LowVol -1.89% -1.72% 36.97%
914 SOIL SOILcoin SOIL $83,554 $0.014653 5,702,048 LowVol -7.66% -9.14% 39.83%
915 XCO X-Coin XCO $82,520 $0.006663 12,384,976 LowVol -1.82% -0.07% 31.66%
916 VEC2 VectorAI VEC2 $82,407 $0.004955 16,632,662 LowVol -1.89% -5.02% 10.82%
917 ADCN Asiadigicoin ADCN $82,348 $0.003303 24,931,054 LowVol -1.89% 4.53% 16.04%
918 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol 1.93%
919 ATX Artex Coin ATX $78,195 $0.004163 18,781,750 LowVol -1.89% -6.09% 3.93%
920 DRS Digital Rupees DRS $76,690 $0.000150 510,802,961 LowVol -1.89% -1.66% 36.97%
921 CPN CompuCoin CPN $74,443 $0.003795 19,615,019 LowVol -2.02% -1.46% 18.35%
922 SPT Spots SPT $74,280 $0.003315 22,406,021 LowVol 0.65% 35.63% 8.77%
923 EXN ExchangeN EXN $73,917 $0.014493 5,100,000 LowVol -1.43% 18.84% 99.66%
924 JWL Jewels JWL $72,720 $0.003603 20,181,636 LowVol -1.88% -12.58%
925 GPL Gold Pressed … GPL $72,382 $0.282162 256,527 LowVol -2.96% 3.95% 7.51%
926 COXST CoExistCoin COXST $71,628 $0.002643 27,100,000 LowVol -1.90% -46.68% 50.23%
927 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 147.00%
928 CXT Coinonat CXT $65,817 $0.007633 8,623,200 LowVol -2.11% -9.23% 25.96%
929 DRM Dreamcoin DRM $64,730 $0.026424 2,449,632 LowVol -1.82% -45.28% -16.87%
930 EGAS ETHGAS EGAS $64,295 $0.006330 10,157,540 LowVol -2.15% -25.16% 24.12%
931 BVC BeaverCoin BVC $64,077 $0.020569 3,115,258 LowVol -1.89% -9.28% -22.17%
932 VIP VIP Tokens VIP $63,714 $0.000763 83,450,403 LowVol -0.01% 73.72%
933 EGO EGO EGO $63,058 $0.001051 60,000,001 LowVol -1.82% 0.17% 55.00%
934 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 4.39% 57.60%
935 BSC BowsCoin BSC $57,496 $0.010360 5,550,102 LowVol -1.89% -3.06% 3.62%
936 KRONE Kronecoin KRONE $57,424 $0.015354 3,740,017 LowVol -1.73% -27.11% 40.52%
937 CRT CRTCoin CRT $57,127 $0.720659 79,270 LowVol -1.88% -1.66% 36.97%
938 ICOB ICOBID ICOB $56,463 $0.000529 106,701,874 LowVol -1.24% -26.44% -2.60%
939 SLEVIN Slevin SLEVIN $52,548 $0.000751 70,000,000 LowVol -1.82% 22.93% 128.56%
940 SFC Solarflarecoin SFC $50,380 $0.003577 14,083,450 LowVol -2.46% 44.77% -2.43%
941 G3N G3N G3N $49,954 $0.006606 7,561,891 LowVol -1.89% -1.66% 36.97%
942 ORLY Orlycoin ORLY $49,519 $0.001351 36,646,779 LowVol -2.14% -19.54% 10.01%
943 BENJI BenjiRolls BENJI $49,372 $0.002438 20,254,596 LowVol -1.87% -11.43% 11.31%
944 IMX Impact IMX $49,324 $0.000450 109,509,104 LowVol -1.88% 54.90% 310.92%
945 DIBC DIBCOIN DIBC $48,779 $0.009756 5,000,000 LowVol -1.89% -5.06% -17.71%
946 PIE PIECoin PIE $46,711 $0.003453 13,526,954 LowVol -3.49% -26.56% -64.96%
947 NTWK Network Token NTWK $46,553 $0.003989 11,671,310 LowVol -2.15% -22.26% -26.17%
948 IMPS ImpulseCoin IMPS $45,594 $0.002252 20,245,510 LowVol -7.01% -14.36% 6.98%
949 SONG SongCoin SONG $45,526 $0.001398 32,565,300 LowVol -3.06% 3.10% 29.81%
950 FUZZ FuzzBalls FUZZ $45,175 $0.009353 4,829,945 LowVol -1.82% -0.56% 37.27%
951 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 18.18%
952 UET Useless Ether… UET $44,367 $0.011188 3,965,716 LowVol -2.08% 19.57% 15.26%
953 CESC CryptoEscudo CESC $43,271 $0.000300 144,105,100 LowVol -1.82% -1.72% -30.52%
954 VPRC VapersCoin VPRC $42,804 $0.000055 780,124,964 LowVol -11.58% 124.46% 174.63%
955 TOR Torcoin TOR $42,771 $0.135274 316,179 LowVol -1.82% 2.41% -36.08%
956 BOAT BOAT BOAT $41,769 $0.002252 18,547,845 LowVol -1.89% -8.54% 14.01%
957 PEX PosEx PEX $41,252 $0.016815 2,453,240 LowVol -1.01% -1.66% 39.84%
958 RUPX Rupaya RUPX $40,284 $0.006598 6,105,213 LowVol -52.00% -65.19% -75.86%
959 EREAL eREAL EREAL $40,008 $0.000585 68,427,562 LowVol -2.15% 32.64% -7.08%
960 LUNA Luna Coin LUNA $39,978 $0.024244 1,649,001 LowVol -1.80% 0.85% 22.80%
961 PULSE Pulse PULSE $38,643 $0.002702 14,298,972 LowVol -15.82% -49.42%
962 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,590 $0.005105 7,559,776 LowVol -1.89% -1.66% -18.30%
963 FLVR FlavorCoin FLVR $37,651 $0.001802 20,898,106 LowVol -1.89% -9.22%
964 OS76 OsmiumCoin OS76 $37,583 $0.042038 894,026 LowVol -1.89% -3.04% 25.75%
965 HVCO High Voltage HVCO $36,790 $0.024622 1,494,171 LowVol -1.89% 45.87%
966 ZYD Zayedcoin ZYD $36,560 $0.005855 6,243,840 LowVol -1.89% -1.66% 16.72%
967 ICON Iconic ICON $36,407 $0.061406 592,894 LowVol -1.89% -19.55% -2.06%
968 STEPS Steps STEPS $35,449 $0.001903 18,625,017 LowVol 3.89% -24.50%
969 BNX BnrtxCoin BNX $33,226 $0.001253 26,524,001 LowVol -3.59% -7.44% 26.97%
970 JOBS JobsCoin JOBS $31,835 $0.000300 106,019,270 LowVol -1.89% -1.66% 36.97%
971 VLTC Vault Coin VLTC $31,784 $0.001047 30,343,560 LowVol -6.44% -24.85% -29.90%
972 FRAZ Frazcoin FRAZ $31,726 $0.003438 9,227,698 LowVol -1.82% 364.81% 670.94%
973 BIOS BiosCrypto BIOS $31,261 $0.001501 20,821,709 LowVol -45.44% -38.53% -31.58%
974 WBB Wild Beast Block WBB $31,248 $0.185870 168,117 LowVol -5.39% -5.97% 19.89%
975 MILO MiloCoin MILO $30,780 $0.002853 10,789,954 LowVol -1.82% 5.76% 2.88%
976 RIDE Ride My Car RIDE $30,411 $0.000300 101,276,976 LowVol -1.89% -34.44% 5.15%
977 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
978 DLISK DAPPSTER DLISK $30,027 $0.000300 100,000,000 LowVol -1.82% -34.44% -8.68%
979 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,798 LowVol 4.43% 45.45%
980 XOC Xonecoin XOC $29,637 $0.070565 420,000 LowVol -1.82% -1.66%
981 KNC KingN Coin KNC $28,534 $14.21 2,008 LowVol -24.04% -18.20%
982 ALTC Antilitecoin ALTC $28,387 $0.000901 31,512,613 LowVol -1.89% -1.66% 36.97%
983 BRAT BRAT BRAT $28,379 $0.000177 160,000,000 LowVol -1.93% -58.03% -49.76%
984 PLNC PLNcoin PLNC $28,224 $0.001652 17,089,600 LowVol -16.98% -22.73% 25.30%
985 LIR LetItRide LIR $27,244 $0.000751 36,292,440 LowVol -2.23% -18.05% -10.77%
986 IBANK iBank IBANK $27,183 $0.006005 4,526,324 LowVol -2.30% 55.97% 241.66%
987 DES Destiny DES $26,664 $0.016665 1,600,000 LowVol -1.82% -39.38% -34.55%
988 PLACO PlayerCoin PLACO $26,364 $0.000751 35,120,000 LowVol -1.82% -7.42% 15.91%
989 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol -5.30%
990 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,237 $0.033481 753,776 LowVol -1.89% 26.77% -4.84%
991 BIOB BioBar BIOB $24,203 $0.027325 885,756 LowVol -1.82% 2.20% 23.52%
992 DIX Dix Asset DIX $24,158 $2.4e-07 100,000,000,000 LowVol -5.61% -3.38% 0.77%
993 SCS Speedcash SCS $23,586 $0.090082 261,831 LowVol -1.89% -15.24% 34.98%
994 CAB Cabbage CAB $22,070 $0.002102 10,499,996 LowVol -1.89% 4.69% -20.80%
995 TRADE Tradecoin TRADE $21,980 $0.002809 7,824,979 LowVol -4.10% 4.05%
996 ARGUS Argus ARGUS $21,464 $0.018692 1,148,324 LowVol -1.89% 69.82% 193.03%
997 ROOFS Roofs ROOFS $20,187 $0.000155 130,000,000 LowVol 0.85% 4.68% -41.30%
998 JS JavaScript Token JS $19,737 $0.002470 7,991,996 LowVol -2.15% 10.35% 29.69%
999 CRTM Corethum CRTM $18,245 $0.007298 2,500,000 LowVol -2.15% -4.97% 54.89%
1000 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $17,699 $0.001308 13,532,750 LowVol -1.76% -4.81% 62.20%
1001 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol -0.22% 36.99% -23.05%
1002 ELS Elysium ELS $17,438 $0.004354 4,005,012 LowVol -1.89% -1.66% 13.29%
1003 VTA Virtacoin VTA $16,694 $0.000003 5,201,310,113 LowVol -1.56% -89.64% -81.27%
1004 SLFI Selfiecoin SLFI $16,189 $0.000150 107,829,281 LowVol -1.82% -1.66% 36.97%
1005 GEERT GeertCoin GEERT $16,041 $0.003151 5,091,200 LowVol -2.57% -2.50% 35.14%
1006 QBK Qibuck Asset QBK $15,977 $0.009559 1,671,379 LowVol -4.60% -14.24% 30.09%
1007 GBT GameBet Coin GBT $15,962 $0.000751 21,262,780 LowVol -1.82% -50.83% -25.54%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $15,042 $8.71 1,727 LowVol -1.82% -1.66% -6.99%
1009 SOCC SocialCoin SOCC $13,723 $0.009909 1,384,879 LowVol -1.82% -32.39% 32.06%
1010 LVPS LevoPlus LVPS $12,723 $0.008408 1,513,256 LowVol -1.82% 9.21% 6.24%
1011 DAS DAS DAS $12,711 $0.004694 2,707,863 LowVol -69.19%
1012 MGM Magnum MGM $12,245 $0.003094 3,957,381 LowVol 1.34% -27.62%
1013 VOLT Bitvolt VOLT $11,345 $0.000751 15,112,554 LowVol -1.82% -2.71% 31.54%
1014 TSTR Tristar Coin TSTR $11,323 $0.002252 5,027,857 LowVol -23.21% -50.83% -67.91%
1015 SANDG Save and Gain SANDG $11,043 $0.003603 3,064,800 LowVol -1.29% -45.11%
1016 P7C P7Coin P7C $10,576 $0.000300 35,220,238 LowVol -1.82% -1.69%
1017 CCM100 CCMiner CCM100 $10,379 $0.003089 3,360,417 LowVol -4.52% -17.00% 14.88%
1018 ULA Ulatech ULA $7,491 $0.037534 199,586 LowVol -1.89% 10.65% 21.16%
1019 CONX Concoin CONX $6,369 $0.008558 744,266 LowVol -1.89% -27.20% 37.14%
1020 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,175 $0.029149 211,827 LowVol -4.60% -8.37% 42.71%
1021 MRNG MorningStar MRNG $5,925 $0.000181 32,679,481 LowVol -46.08% -8.61%
1022 WBC WalletBuilder… WBC $5,703 $0.303277 18,803 LowVol -1.82%
1023 KIC KibiCoin KIC $5,391 $0.000367 14,701,000 LowVol -2.10% -89.58% -84.22%
1024 NANOX Project-X NANOX $4,230 $54049.40 0.078264 LowVol -1.82% -13.27% -26.21%
1025 SOJ Sojourn SOJ $3,830 $0.007894 485,214 LowVol 1.61% 301.83% 456.00%
1026 NODC NodeCoin NODC $3,780 $0.002252 1,678,439 LowVol -1.82% -72.68% -46.64%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,724 $0.002702 1,377,917 LowVol -1.89% -15.70% 17.41%
1028 LEX Lex4All LEX $3,448 $0.003448 1,000,000 LowVol -4.52% -3.66% 108.80%
1029 XNG Enigma XNG $2,906 $0.174760 16,627 LowVol -1.89% 8.21% 6.29%
1030 TOKEN SwapToken TOKEN $2,646 $1.7e-07 15,320,585,365 LowVol -7.07% 64.58% 82.22%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $1,750 $0.000300 5,826,388 LowVol -1.89% -32.58% 36.74%
1032 EBT Ebittree Coin EBT $1,600 $0.001266 1,264,511 LowVol -6.10% -20.60% 46.46%
1033 ABN Abncoin ABN $878 $0.012965 67,700 LowVol -1.89% -15.92% 0.52%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 DMB Digital Money… DMB $442 $0.001050 421,300 LowVol -1.89% -3.51% -10.90%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -1.12%
1037 CALC CaliphCoin CALC $89 $0.001016 87,140 LowVol -4.07% -11.83%
1038 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol -1.29% -68.19%
1039 FAL Falcoin FAL $30 $0.000150 196,766 LowVol -50.91% -1.66% -29.09%
1040 APW AppleCoin APW $12 $0.000150 81,180 LowVol -1.82% -1.66% 36.97%
1041 CMT CyberMiles CMT $0.225448 $12,748,800 4.58% 53.10%
1042 ATMC ATMCoin ATMC $3.67 $10,504,100 -3.88% -7.11% 28.52%
1043 ERO Eroscoin ERO $0.160629 $7,620,680 -0.74% 2.36%
1044 ETN Electroneum ETN $0.118453 $7,252,160 -0.16% 27.30% 124.47%
1045 BCD Bitcoin Diamo… BCD $33.44 $6,174,510 -1.52% 0.64% -30.95%
1046 AI POLY AI AI $17.45 $3,549,400 0.17% 6.63% 8.68%
1047 NULS Nuls NULS $0.844222 $3,089,610 -2.73% -6.81% 64.20%
1048 REC Regalcoin REC $34.57 $2,115,050 -1.27% 1.83% -32.85%
1049 FRGC Fargocoin FRGC $10.15 $1,969,160 1.24% -5.89% 2.99%
1050 ORME Ormeus Coin ORME $3.03 $1,655,840 -2.04% 12.55% 6.56%
1051 GRX GOLD Reward T… GRX $5.01 $1,470,920 -0.34% -2.33% 14.06%
1052 CLUB ClubCoin CLUB $3.57 $1,351,460 3.62% 8.22% -38.54%
1053 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.44 $1,030,250 -2.58% 0.56% 40.20%
1054 FRST FirstCoin FRST $14.94 $1,022,250 -1.74% -1.63% -10.25%
1055 TSL Energo TSL $0.031495 $1,003,250 1.93% 2.01% 1.20%
1056 BTE BitSerial BTE $6.75 $651,015 -2.10% -1.21% 38.77%
1057 B2X SegWit2x [Fut… B2X $189.14 $576,946 -0.63% 3.70% -9.58%
1058 STC Santa Coin STC $0.602215 $539,441 -5.73% -1.20%
1059 BOT Bodhi BOT $0.414000 $452,289 -4.61% 0.49% -8.65%
1060 XIN Infinity Econ… XIN $0.037534 $434,232 -2.28% 30.61% 12.64%
1061 WC WINCOIN WC $0.662498 $259,847 -1.96% -16.63% -16.96%
1062 XYLO XYLO XYLO $0.300305 $250,190 -21.86% -93.67%
1063 UGT UG Token UGT $0.461616 $244,286 -1.05% 10.07% 1.72%
1064 THS TechShares THS $0.750943 $244,282 -2.74% -9.14% -15.91%
1065 LLT LLToken LLT $0.345703 $222,093 -1.39% -3.48% 5.93%
1066 ADK Aidos Kuneen ADK $26.93 $210,113 6.31% 39.33% -9.67%
1067 XCPO Copico XCPO $0.019885 $195,445 -2.79% -5.38% -10.59%
1068 BWK Bulwark BWK $2.85 $194,180 0.49%
1069 BT1 BT1 [CST] BT1 $14693.00 $186,828 -1.72% -6.30% 34.48%
1070 RYZ ANRYZE RYZ $0.017305 $177,079 -1.85% -2.53% -21.54%
1071 BSR BitSoar BSR $0.217699 $173,708 -1.82% 16.38% 0.42%
1072 XID Sphre AIR XID $0.185052 $153,433 -1.26% -3.03% 17.02%
1073 BTCM BTCMoon BTCM $0.037740 $136,638 -2.69% 61.59% 255.01%
1074 CAPP Cappasity CAPP $0.022613 $116,540 -4.57% 5.16%
1075 INF InfChain INF $0.012011 $107,304 -3.82% -10.72% 36.18%
1076 SBC StrikeBitClub SBC $0.488246 $79,530 -14.99%
1077 GBG Golos Gold GBG $0.162698 $70,504 3.75% 23.63% 16.95%
1078 ICX ICON ICX $1.65 $63,673 -4.04% -2.67% 9.14%
1079 DSR Desire DSR $0.233983 $55,046 -17.05% 22.22% -11.86%
1080 BT2 BT2 [CST] BT2 $142.75 $51,081 1.33% -49.53% 1.48%
1081 SUR Suretly SUR $2.58 $47,245 -2.14% 5.81% -25.39%
1082 QBT Qbao QBT $0.225053 $44,214 -0.70% 7.99%
1083 MSD MSD MSD $0.008105 $40,268 -0.67% -3.89% -36.10%
1084 SNOV Snovio SNOV $0.003912 $37,137 -2.33%
1085 B3 B3Coin B3 $0.000111 $35,034 -17.46% 110.69% 102.48%
1086 FOR FORCE FOR $0.009011 $21,700 -1.82% -21.03% 47.63%
1087 SEND Social Send SEND $0.075819 $20,489 -1.82% -3.91%
1088 SKR Sakuracoin SKR $0.011231 $18,814 -1.36% 49.42% 742.16%
1089 BIXC BIXC BIXC $6.47 $18,137 -1.89% 47.38%
1090 VIU Viuly VIU $0.012592 $17,598 4.08% 3.75% 68.50%
1091 WISH MyWish WISH $0.159304 $16,148 -2.15% 32.06% 7.63%
1092 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.008772 $16,017 -15.99% -38.54% 142.69%
1093 BTU Bitcoin Unlim… BTU $94.29 $15,249 -1.44% 17.07% -30.74%
1094 HAT Hawala.Today HAT $0.311170 $13,442 -2.15% 38.11% 91.26%
1095 PLX PlexCoin PLX $0.027175 $12,528 -10.54% -20.67% -85.02%
1096 EVR Everus EVR $1.27 $12,188 -2.64% -22.15% -41.77%
1097 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.083092 $11,506 -1.86% -9.32% -14.01%
1098 EFYT Ergo EFYT $14.98 $10,876 -1.69% 19.89% 48.71%
1099 MKR Maker MKR $432.92 $10,832 -2.08% 12.63% 8.63%
1100 VASH VPNCoin VASH $0.005255 $10,469 -10.96% -10.84% 13.03%
1101 TER TerraNova TER $5.43 $9,924 -1.24% 10.38% 226.72%
1102 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006956 $9,830 -4.20% 21.40% 59.45%
1103 MAGE MagicCoin MAGE $15.02 $9,732 -0.52% -23.76%
1104 DEUS DeusCoin DEUS $0.253582 $9,545 -4.26% 26.30% -30.42%
1105 XID International… XID $0.010059 $9,007 0.85% 60.71% 48.02%
1106 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.006324 $8,090 -2.15% -9.74% 158.13%
1107 BCDN BlockCDN BCDN $0.082206 $8,089 1.24% 21.36%
1108 BPL Blockpool BPL $0.202700 $8,086 -2.24% 1.67% 76.64%
1109 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002970 $7,605 15.86% 5.72% 12.47%
1110 BOS BOScoin BOS $1.23 $7,378 -3.00% 9.09% 7.46%
1111 ETT EncryptoTel [… ETT $0.098747 $7,106 -1.78% 9.46% -22.69%
1112 MCR Macro MCR $1.17 $7,089 -13.35% -28.70% -45.74%
1113 BON Bonpay BON $1.45 $7,047 -2.00% 5.57%
1114 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.048642 $6,410 -2.15% 2.84% -13.78%
1115 AKY Akuya Coin AKY $0.123113 $6,088 0.64% -4.56% -14.64%
1116 SND Sand Coin SND $0.615926 $5,811 -1.77% -31.82% -9.31%
1117 NUKO Nekonium NUKO $0.076570 $5,667 0.15% 50.85%
1118 TIE TIES Network TIE $0.121566 $5,607 26.71% 91.15% 36.48%
1119 FLASH Flash FLASH $0.006153 $5,519 -1.83% 12.25% 40.82%
1120 PCN PeepCoin PCN $0.000150 $5,223 -1.82% 1793.80% 802.60%
1121 MGC MergeCoin MGC $0.013662 $5,110 -1.82% -4.58% 13.66%
1122 TCOIN T-coin TCOIN $0.000277 $4,980 -1.04% 15.81% 23.79%
1123 COR CORION COR $0.604903 $4,468 -2.09% -9.83% -31.34%
1124 ONG onG.social ONG $0.145927 $4,044 -2.15% -4.44% -61.42%
1125 GLS GlassCoin GLS $1.00 $4,011 -9.37% 20.05% 1.01%
1126 XQN Quotient XQN $0.008708 $3,846 -1.82% 39.12% 91.03%
1127 MOTO Motocoin MOTO $0.005642 $3,781 -5.04% -52.23% 142.88%
1128 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $3,572 -10.41% 24.00% 18.41%
1129 IBTC iBTC IBTC $0.011669 $3,532 36.30% 56.47% 107.56%
1130 TRIA Triaconta TRIA $9.73 $3,502 -2.15% 19.47% 14.76%
1131 CASH Cash Poker Pro CASH $0.049244 $3,253 -20.88% -16.07% 86.89%
1132 DFS DFSCoin DFS $0.005639 $3,155 -17.57% -17.37% -34.92%
1133 RCN Rcoin RCN $0.000150 $3,001 -1.89% -1.66% 36.97%
1134 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003583 $2,976 -1.90% 0.40% 41.99%
1135 DAY Chronologic DAY $5.45 $2,961 5.36% 59.63% 65.88%
1136 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.10 $2,881 -1.82% -4.46% -17.11%
1137 B2B B2B B2B $0.376978 $2,833 -2.15% 1.81% -1.88%
1138 HYTV Hyper TV HYTV $0.003809 $2,751 -2.15% -29.91% -26.46%
1139 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001652 $2,649 -10.04% -22.73% -6.33%
1140 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.255211 $2,647 -10.65% -15.55% 28.50%
1141 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.119810 $2,627 -1.82% 36.08% 37.74%
1142 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003151 $2,612 10.87% -6.17% 62.55%
1143 WILD Wild Crypto WILD $0.192485 $2,538 -1.05% 45.07% 87.23%
1144 DMC DynamicCoin DMC $0.002097 $2,512 -2.81% -26.29% -80.17%
1145 ABC Alphabit ABC $23.94 $2,340 -1.89% 52.39% 38.51%
1146 OXY Oxycoin OXY $0.081943 $2,312 -1.83% -15.32% -40.62%
1147 FRD Farad FRD $0.099710 $2,259 -2.08% 26.50% -2.28%
1148 ACC AdCoin ACC $0.090159 $2,214 -2.63% -18.41% -3.85%
1149 OX OX Fina OX $0.000155 $2,213 -2.01% 0.49% 11.49%
1150 EGOLD eGold EGOLD $0.021889 $2,161 -2.15% 192.09% 132.99%
1151 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003003 $2,020 -1.82% -38.53% -33.00%
1152 MCI Musiconomi MCI $0.035400 $1,867 -3.05% -12.90% 3.45%
1153 PEC Peacecoin PEC $0.075069 $1,863 -1.89% 2.53% 10.03%
1154 APC AlpaCoin APC $0.022671 $1,845 -1.24% 7.75% -25.20%
1155 GARY President Joh… GARY $0.149987 $1,782 -1.82% 13.47% -25.54%
1156 HNC Huncoin HNC $0.003003 $1,714 -1.82% 3.52% 23.31%
1157 X2 X2 X2 $0.000300 $1,700 -1.89% 96.69% 173.95%
1158 PRES President Trump PRES $0.005349 $1,678 0.69% -4.50% 11.76%
1159 MINEX Minex MINEX $0.018569 $1,580 -1.11% 7.75% -15.06%
1160 ZBC Zilbercoin ZBC $0.027953 $1,512 -8.61% -5.78% -33.11%
1161 DGPT DigiPulse DGPT $1.00 $1,450 -5.33% -23.46% 9.14%
1162 CME Cashme CME $0.000150 $1,391 -1.89% -1.72% 36.98%
1163 PNX Phantomx PNX $0.018302 $1,382 10.83% 68.17% -4.98%
1164 XRY Royalties XRY $0.000157 $1,356 -3.53% 11.22% -94.34%
1165 EBIT eBIT EBIT $0.003210 $1,245 -2.15% 45.66% 207.71%
1166 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.7e-07 $1,143 -2.15% 120.70% 87.08%
1167 STU bitJob STU $0.040925 $1,135 2.25% 47.06% 28.38%
1168 SISA SISA SISA $0.012935 $1,078 -1.75% 26.33% 3.14%
1169 XOT Internet of T… XOT $2101.92 $1,029 -1.82% -1.66% -4.12%
1170 UR UR UR $0.000878 $947 16.91% -39.88% 61.09%
1171 COUPE Coupecoin COUPE $0.000084 $898 -1.21% -5.45% 208.32%
1172 BSN Bastonet BSN $0.000751 $887 -1.88% -12.91% 6.14%
1173 NAMO NamoCoin NAMO $0.000245 $874 -6.70% 52.98% 28.44%
1174 TELL Tellurion TELL $0.000153 $841 -1.85% -10.66% 25.49%
1175 EVC EventChain EVC $0.097285 $838 -2.15% 29.73% -19.63%
1176 SFE SafeCoin SFE $0.000150 $709 -1.89% -1.66% 37.00%
1177 ACES Aces ACES $0.000154 $677 -1.89% -6.77% 38.52%
1178 VULC Vulcano VULC $0.008910 $640 -1.82% 14.67% 17.10%
1179 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000388 $608 -4.92% 9.61%
1180 GAY GAY Money GAY $0.029753 $601 -4.09% 71.36% 195.76%
1181 9COIN 9COIN 9COIN $0.003753 $600 -1.82% -17.59% 45.06%
1182 ELC Elacoin ELC $0.120341 $600 -1.88% 31.29% 37.03%
1183 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005405 $578 -1.89% -1.69% 37.20%
1184 FUDD DimonCoin FUDD $0.001459 $545 -2.15% 10.17% -6.25%
1185 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000756 $536 -0.29% 12.78% 58.99%
1186 BIRDS Birds BIRDS $0.000150 $523 -1.82% 0.44% 37.95%
1187 PLC PlusCoin PLC $0.000535 LowVol -2.15% -2.11% -25.16%
1188 OCOW OCOW OCOW $0.000901 LowVol -1.89% -81.37%
1189 MGC GulfCoin MGC $0.001804 LowVol 7.12% -13.47% -36.93%
1190 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol -21.96% -11.14% 27.50%
1191 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000300 LowVol -1.82% -28.14% -37.02%
1192 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003003 LowVol -1.89% -18.05%
1193 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004654 LowVol -1.89% 67.60% -26.02%
1194 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.058396 LowVol -33.18% -18.50% -30.77%
1195 PRN Protean PRN $0.000147 LowVol -1.81% 17.95% 501.60%
1196 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -4.26% 5.88% -91.18%
1197 QBT Cubits QBT $0.002948 LowVol -3.52% -7.81% -53.93%
1198 FFC FireFlyCoin FFC $0.000150 LowVol -1.82% -1.66% 36.98%
1199 LDCN LandCoin LDCN $0.001173 LowVol -1.89% -45.10% -36.98%
1200 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002552 LowVol -2.00% -20.39% -13.76%
1201 BEST BestChain BEST $0.014407 LowVol -12.70% 739.56% 995.24%
1202 FRN Francs FRN $0.031296 LowVol -2.32% -14.32% 18.01%
1203 PRM PrismChain PRM $0.001652 LowVol -4.75% -18.20% 28.96%
1204 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000450 LowVol -1.82% -26.24% -11.76%
1205 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003753 LowVol -10.79% -18.05% 0.72%
1206 BET BetaCoin BET $0.001363 LowVol -1.87% -42.32% -45.94%
1207 BTBc Bitbase BTBc $0.004054 LowVol -1.82% -21.90% 20.12%
1208 CC CyberCoin CC $0.000150 LowVol -1.89% -1.66% -1.28%
1209 KARMA Karmacoin KARMA $0.000150 LowVol -1.82% -1.72% 39.10%
1210 EDRC EDRCoin EDRC $0.051428 LowVol -1.81% -19.76% -5.60%
1211 PRIMU Primulon PRIMU $0.000246 LowVol -1.82% -10.13% 12.17%
1212 OPES Opescoin OPES $0.003003 LowVol 62.91% 22.93% 32.41%
1213 OP Operand OP $0.001051 LowVol -19.16% -23.51% 6.54%
1214 HIGH High Gain HIGH $0.000450 LowVol -26.36% -26.24% -33.79%
1215 KASHH KashhCoin KASHH $0.000150 LowVol -1.82% 1.76% 36.93%
1216 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013720 LowVol -2.59% 46.27% 33.81%
1217 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.002189 LowVol 12.54% 8.31% 96.19%
1218 RHFC RHFCoin RHFC $0.000901 LowVol -1.82% 47.52% -8.85%
1219 ANI Animecoin ANI $0.000150 LowVol -1.82% -1.66% -22.17%
1220 SAK Sharkcoin SAK $0.001903 LowVol -1.94% -11.23% -11.28%
1221 WIC Wi Coin WIC $0.002501 LowVol -1.86% -8.18% -28.68%
1222 GRN Granite GRN $0.015014 LowVol -1.89% -1.66% 98.55%
1223 CBD CBD Crystals CBD $0.002702 LowVol -1.82% 76.11%
1224 STARS StarCash Network STARS $0.288040 LowVol -1.82% -18.96% 43.62%
1225 NTC Natcoin NTC $0.102844 LowVol -1.82% 17.32% -55.70%
1226 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -21.08% 29.11% 16.32%
1227 BXC Bitcedi BXC $0.004336 LowVol -2.67% -5.90% 47.11%
1228 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000751 LowVol -1.82% 22.93% -12.21%
1229 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002853 LowVol -1.88% 24.44% 78.85%
1230 HCC Happy Creator… HCC $0.000601 LowVol -1.89% -1.66% -22.42%
1231 BIT First Bitcoin BIT $0.008258 LowVol -1.89% -9.85% -36.26%
1232 AV AvatarCoin AV $0.054049 LowVol -1.82% 6.00% 71.81%
1233 STEX STEX STEX $1.23 LowVol -5.61% -1.31% 151.64%
1234 INDIA India Coin INDIA $0.000300 LowVol -1.82% -1.66% 5.43%
1235 DASHS Dashs DASHS $0.055701 LowVol -1.89% -1.98% 55.88%
1236 IQT iQuant IQT $0.170802 LowVol -1.82% 5.30% 11.23%
1237 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007657 LowVol -1.82% 0.31% 112.13%
1238 BLX Blockchain Index BLX $3.60 LowVol -2.15% 15.01% 27.31%
1239 YES Yescoin YES $0.000148 LowVol -1.78% 66.67% 344.24%
1240 VOYA Voyacoin VOYA $2.70 LowVol -1.89% -1.72% 78.63%
1241 ACN Avoncoin ACN $0.000300 LowVol -1.82% -34.44% -32.20%
1242 LTH LAthaan LTH $0.000751 LowVol -38.53% 37.47%
1243 AIB Advanced Inte… AIB $0.008107 LowVol -19.00% -12.95% 71.15%
1244 ASN Aseancoin ASN $0.009909 LowVol -1.82% 54.54% -66.84%
1245 SKC Skeincoin SKC $0.025223 LowVol 3.09% 7.31% 150.85%
1246 CYDER Cyder CYDER $0.000300 LowVol -1.82% 4.20% 36.97%
1247 XAU Xaucoin XAU $0.056602 LowVol -1.82% 39.38% 31.30%
1248 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000300 LowVol -1.88% -1.66% -8.68%
1249 IFC Infinitecoin IFC $0.000017 LowVol -3.67% 40.82% 15.56%
1250 REGA Regacoin REGA $0.001501 LowVol -1.89% 63.91% -14.39%
1251 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.049509 LowVol -4.60% -4.43% 40.44%
1252 IRL IrishCoin IRL $0.003003 LowVol 22.73% 9.27% 50.95%
1253 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000150 LowVol -1.82% -1.65% 34.09%
1254 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.105096 LowVol -1.82% -1.11% 20.84%
1255 HDLB HODL Bucks HDLB $0.051347 LowVol -1.89% 12.11% 18.75%
1256 AXIOM Axiom AXIOM $0.022070 LowVol -1.89% -1.66% 31.60%
1257 TOP TopCoin TOP $0.000421 LowVol -8.57% -7.88% 12.41%
1258 FUTC FutCoin FUTC $0.004804 LowVol 1.79% 25.88% 164.96%
1259 SJCX Storjcoin X SJCX $0.261071 LowVol -3.79% -42.56%
1260 TEAM TeamUp TEAM $0.000300 LowVol -1.89% -8.91%
1261 UTA UtaCoin UTA $0.002853 LowVol -1.82% 55.71% -13.25%
1262 SWP Swapcoin SWP $0.111872 LowVol -2.15% 10.35% -3.19%
1263 MARX MarxCoin MARX $0.001395 LowVol -2.93% 29.39% 27.04%
1264 EUSD eUSD EUSD $0.000122 LowVol -2.15% -44.21% -64.94%
1265 MBL MobileCash MBL $0.000601 LowVol -1.89% 31.13% 82.63%
1266 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001652 LowVol -1.89% -68.93% 88.34%
1267 PDG PinkDog PDG $0.000300 LowVol -1.82%
1268 EAG EA Coin EAG $3.75 LowVol -2.98% 2.49% 17.04%
1269 DBG Digital Bulli… DBG $0.004504 LowVol -1.82% 0.90% -29.27%
1270 EXRN EXRNchain EXRN $9.7e-07 LowVol -2.15% -26.43% 53.33%
1271 BGR Bongger BGR $0.000199 LowVol -4.50% 20.51% 20.43%
1272 YEL Yellow Token YEL $0.005560 LowVol -2.15% -60.15%
1273 CYC Cycling Coin CYC $0.001501 LowVol -1.89% -18.05% -52.80%
1274 NBIT netBit NBIT $0.037793 LowVol -1.82% -41.26% 47.26%
1275 LKC LinkedCoin LKC $0.000300 LowVol -1.82% -3.01%
1276 MAVRO Mavro MAVRO $0.037534 LowVol -1.89% 37.35% 176.16%
1277 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol -1.88%
1278 WINK Wink WINK $0.000318 LowVol -19.91% 4.10% 12.43%
1279 EGG EggCoin EGG $0.056752 LowVol -1.89% 37.29%
1280 QBC Quebecoin QBC $0.002402 LowVol -1.89% -7.44% 28.92%
1281 MAGN Magnetcoin MAGN $0.602200 LowVol -1.82% -1.72% 29.24%
1282 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000150 LowVol -1.82% -1.66% -31.51%
1283 MEN PeopleCoin MEN $0.000150 LowVol -1.82%
1284 OMC Omicron OMC $0.159145 LowVol -1.82% -1.66%
1285 GOLF Golfcoin GOLF $0.000150 LowVol -1.89% 36.97%
1286 SHELL ShellCoin SHELL $0.044891 LowVol -1.89% 45.83%
1287 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004354 LowVol -1.89% 42.60% 48.25%
1288 UNC UNCoin UNC $0.000150 LowVol -1.82% -1.66% 36.98%
1289 WOW Wowcoin WOW $0.000156 LowVol -1.29% 2.37% 35.41%
1290 TRICK TrickyCoin TRICK $0.012762 LowVol -1.88% -7.12% 17.76%
1291 XDE2 XDE II XDE2 $2.18 LowVol -1.82% -1.82%
1292 GBRC Global Busine… GBRC $0.000300 LowVol -1.82% 96.69%
1293 TERA TeraCoin TERA $0.000150 LowVol -1.82% -1.66%
1294 POKE PokeCoin POKE $0.000150 LowVol -1.82% -1.72%
1295 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000194 LowVol -2.15% 46.40% 187.15%
1296 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000150 LowVol -1.82%
1297 ANTX Antimatter ANTX $0.000150 LowVol -1.82% 39.81% 37.27%
1298 TURBO TurboCoin TURBO $0.000150 LowVol -1.82%
1299 LEPEN LePen LEPEN $0.000137 LowVol -1.20% 72.20% 24.36%
1300 FAP FAPcoin FAP $0.010706 LowVol -2.15% 22.54% 71.57%
1301 QORA Qora QORA $0.268234 LowVol -1.82% -1.66% 31.52%
1302 DON Donationcoin DON $0.000792 LowVol -1.24% 72.88% 43.18%
1303 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -3.67% 247.89%
1304 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 3.65%
1305 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol 0.70% 74.85%
1306 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 0.29% -4.34% 39.92%
1307 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 4.69%
1308 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -5.28%
1309 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 3.83% 67.25%
1310 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 6.58%
1311 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 0.56%
1312 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.495554 LowVol 5.05% 47.48%
1313 MONETA Moneta MONETA $0.000472 LowVol 3.06% 43.54%
1314 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 6.62%
1315 TCR TheCreed TCR $0.000307 LowVol 0.29% 0.78% -27.42%
1316 DISK DarkLisk DISK $0.001251 LowVol 2.35% 84.72%
1317 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol 4.06%
1318 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 4.69% 24.60%
1319 GAIN UGAIN GAIN $0.001899 LowVol 3.63% 246.45%
1320 TODAY TodayCoin TODAY $0.001120 LowVol 4.81% 14.18%
1321 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol 2.09% -9.51%
1322 WA WA Space WA $0.022426 LowVol 2.01% 11.30%
1323 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol -3.43%
1324 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006413 LowVol -12.54% -3.09%
1325 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.13%
1326 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol -16.08%
1327 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.20%
1328 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol 68.96%
1329 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 46.16%
1330 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 48.34%
1331 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1332 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1333 FC Facecoin FC $0.003480 -16.34%
1334 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -7.17%
1335 10MT 10M Token 10MT $0.002238 3.63% 21.05%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654 -10.37%
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 2.01% -7.80%

Quay lại phần 1

Phản hồi