Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 16h ngày 10/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 16h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1339 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 16h ngày 10/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $13653.90 trên tổng giá trị $228,453,641,325

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $439.31 trên tổng giá trị $42,282,914,473

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1276.09 trên tổng giá trị $21,498,862,471

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.06 trên tổng giá trị $11,286,616,258

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.232679 trên tổng giá trị $9,013,785,484

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng INDIA India Coin (INDIA) đang có giá hiện tại $0.000407 trên tổng giá trị đã biến động tăng 196.74% trong 1h qua

    + Đồng ANI Animecoin (ANI) đang có giá hiện tại $0.000272 trên tổng giá trị đã biến động tăng 73.27% trong 1h qua

    + Đồng OXY Oxycoin (OXY) đang có giá hiện tại $0.136911 trên tổng giá trị đã biến động tăng 63.14% trong 1h qua

    + Đồng ZENGOLD ZenGold (ZENGOLD) đang có giá hiện tại $0.100210 trên tổng giá trị đã biến động tăng 62.05% trong 1h qua

    + Đồng WHL WhaleCoin (WHL) đang có giá hiện tại $0.193495 trên tổng giá trị $826,741 đã biến động tăng 58.39% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000076 trên tổng giá trị $40,752,967 đã biến động tăng 986.51% trong 24h qua

    + Đồng KIC KibiCoin (KIC) đang có giá hiện tại $0.003247 trên tổng giá trị $47,729 đã biến động tăng 776.04% trong 24h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.156896 trên tổng giá trị $246,486 đã biến động tăng 280.69% trong 24h qua

    + Đồng KOBO Kobocoin (KOBO) đang có giá hiện tại $0.060614 trên tổng giá trị $1,497,171 đã biến động tăng 166.89% trong 24h qua

    + Đồng DRM Dreamcoin (DRM) đang có giá hiện tại $0.062452 trên tổng giá trị $152,984 đã biến động tăng 128.35% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.251719 trên tổng giá trị $19,033,606 đã biến động tăng 821.89% trong 7 ngày qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.009602 trên tổng giá trị $4,659 đã biến động tăng 792.16% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000074 trên tổng giá trị đã biến động tăng 736.85% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009483 trên tổng giá trị đã biến động tăng 676.12% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.022385 trên tổng giá trị $264,623 đã biến động tăng 583.55% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 16h ngày 10/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 ICON Iconic ICON $36,222 $0.061094 592,894 $4,308 -1.05% -2.94% -7.10%
702 RBT Rimbit RBT $34,586 $0.000299 115,499,623 $990 -18.20% -37.48% -49.43%
703 MSCN Master Swiscoin MSCN $33,927 $0.000759 44,717,890 $881 -1.71% 15.17% -29.47%
704 WORM HealthyWormCoin WORM $30,418 $0.000272 112,024,069 $5,269 -1.12% 74.68% -19.69%
705 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $28,313 $0.032581 869,002 $5,260 0.30% 4.23% 170.16%
706 LBTC LiteBitcoin LBTC $26,316 $0.008254 3,188,280 $16,236 -2.35% -27.53% 203.03%
707 GSR GeyserCoin GSR $23,713 $0.505997 46,864 $4,354 -1.32% -31.69% 431.70%
708 CREVA CrevaCoin CREVA $15,489 $0.000426 36,390,750 $5,274 1.12% -32.36% -44.73%
709 XRC Rawcoin XRC $13,770 $0.019535 704,882 $1,684 -2.76% -38.72% 5.26%
710 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,021 $0.000543 9,247,323 $556 -1.11% -83.97% -18.39%
711 UNITY SuperNET UNITY $32,324,739 $39.61 816,061 LowVol -0.76% -22.15% -59.65%
712 PPY Peerplays PPY $15,882,170 $4.15 3,825,213 LowVol 0.79% -2.97% -25.93%
713 ECN E-coin ECN $15,716,189 $3.33 4,725,167 LowVol -1.26% 60.11% 97.33%
714 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 4.29%
715 CSC CasinoCoin CSC $10,775,020 $0.279137 38,601,187 LowVol 2.36% -26.56% 1.77%
716 ETT EncryptoTel [… ETT $10,223,501 $0.164547 62,131,190 LowVol -1.09% -25.71% 40.34%
717 ECOB Ecobit ECOB $5,368,622 $0.012079 444,444,444 LowVol -1.03% -24.84% 6.00%
718 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -31.24%
719 YASH YashCoin YASH $4,751,910 $0.475178 10,000,274 LowVol -1.09% -9.51% 8.11%
720 XC XCurrency XC $4,064,860 $0.692402 5,870,665 LowVol -1.09% -31.37%
721 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
722 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol -5.96% 42.51%
723 GRE Greencoin GRE $3,190,364 $0.000885 3,605,212,641 LowVol -0.08% 50.19% 164.47%
724 OPT Opus OPT $3,076,211 $0.021960 140,080,549 LowVol -16.30% 5.25% -14.99%
725 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,545,784 $0.419650 6,066,446 LowVol -1.09% 34.51% 68.13%
726 ADC AudioCoin ADC $2,455,807 $0.002936 836,457,829 LowVol -3.10% -11.52% -6.20%
727 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,387,016 $0.067619 35,300,866 LowVol -1.20% -15.70% -18.25%
728 RKC Royal Kingdom… RKC $2,278,071 $0.843730 2,700,000 LowVol 4.78% 14.80% -8.55%
729 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,096,945 $4.50 465,952 LowVol -0.55% -9.79% -15.14%
730 ITT Intelligent T… ITT $1,769,834 $0.180634 9,797,899 LowVol -0.71% 10.56%
731 CBX Crypto Bullion CBX $1,759,905 $1.75 1,005,729 LowVol -1.24% -15.34% -5.44%
732 ESP Espers ESP $1,629,613 $0.000078 20,812,183,384 LowVol -15.32% -40.07% -21.82%
733 JNS Janus JNS $1,597,059 $0.069376 23,020,335 LowVol -1.09% -10.09% -46.99%
734 HTC HitCoin HTC $1,492,915 $0.000136 10,996,318,099 LowVol -1.09% -12.66% 16.55%
735 RC RussiaCoin RC $1,467,761 $0.175195 8,377,873 LowVol -0.98% -21.76% 5.36%
736 NKA IncaKoin NKA $1,458,781 $0.000128 11,410,545,762 LowVol -1.00% -18.08% 11.42%
737 CNO Coin(O) CNO $1,400,212 $0.013314 105,167,637 LowVol -1.08% -22.00% 22.43%
738 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,398,474 $0.046616 30,000,000 LowVol 0.17% -42.88% -53.80%
739 GIM Gimli GIM $1,366,488 $0.017081 80,000,000 LowVol 53.73% 19.22% 147.75%
740 CARBON Carboncoin CARBON $1,276,210 $0.000083 15,392,009,762 LowVol -0.98% 8.01% -14.70%
741 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,265,411 $0.000055 22,885,887,934 LowVol -1.23% -54.82% 23.16%
742 EMV Ethereum Movi… EMV $1,180,450 $0.179764 6,566,666 LowVol -0.61% -54.28% -87.11%
743 SDC ShadowCash SDC $1,124,394 $0.167942 6,695,133 LowVol -1.09% -5.94% 45.63%
744 UTC UltraCoin UTC $1,085,760 $0.024309 44,665,307 LowVol -1.19% -20.79% -24.96%
745 ORB Orbitcoin ORB $1,046,203 $0.338043 3,094,882 LowVol -1.07% -19.55% 6.85%
746 BTSR BTSR BTSR $1,042,071 $0.317292 3,284,266 LowVol -0.84% -12.12% 47.73%
747 MAC Machinecoin MAC $1,017,361 $0.050268 20,238,700 LowVol -1.09% 4.08% 37.17%
748 BRIT BritCoin BRIT $976,029 $0.045892 21,268,092 LowVol 6.98% 31.48% 142.24%
749 DCY Dinastycoin DCY $964,525 $0.000679 1,420,858,063 LowVol -1.22% -20.87% -5.56%
750 OPAL Opal OPAL $942,909 $0.062264 15,143,797 LowVol -0.61% 25.26% 76.84%
751 INPAY InPay INPAY $891,977 $0.089198 10,000,000 LowVol -1.09% -12.26% -34.64%
752 NET NetCoin NET $838,975 $0.001066 787,126,712 LowVol -2.40% -9.20% 26.41%
753 METAL MetalCoin METAL $835,504 $0.010861 76,925,527 LowVol -1.12% -12.63% 4.73%
754 EBET EthBet EBET $782,254 $0.092003 8,502,500 LowVol -0.71% -15.27% 10.17%
755 VAL Valorbit VAL $722,508 $0.000136 5,321,755,820 LowVol -1.09% -12.66% 20.47%
756 GOOD Goodomy GOOD $715,890 $0.001622 441,349,000 LowVol -1.09% 54.31% 3.05%
757 TALK BTCtalkcoin TALK $691,408 $0.010590 65,290,635 LowVol -1.09% 6.96% 28.41%
758 MAX MaxCoin MAX $672,611 $0.010997 61,163,141 LowVol -1.03% -16.74% -23.27%
759 DSH Dashcoin DSH $667,381 $0.037973 17,574,970 LowVol -1.75% -20.67% 2.28%
760 NOBL NobleCoin NOBL $635,517 $0.000274 2,315,735,809 LowVol -1.43% -12.41% 14.14%
761 J Joincoin J $625,833 $0.255609 2,448,402 LowVol -1.07% 78.43% 190.47%
762 TROLL Trollcoin TROLL $615,360 $0.001087 566,025,218 LowVol -1.06% -3.80% 11.45%
763 AU AurumCoin AU $613,714 $2.07 296,216 LowVol 8.48% 8.84% 49.60%
764 BPC Bitpark Coin BPC $600,177 $0.008002 75,000,000 LowVol -16.49% -40.00% -24.13%
765 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -52.82%
766 SLG Sterlingcoin SLG $584,024 $0.138822 4,206,996 LowVol -1.38% -7.67% 52.33%
767 RIYA Etheriya RIYA $580,278 $0.366909 1,581,531 LowVol -1.09% -28.28% 19.72%
768 BTWTY Bit20 BTWTY $562,245 $553,391 1.016 LowVol 3.48% -19.94% 69.37%
769 USC Ultimate Secu… USC $560,290 $0.054170 10,343,113 LowVol -1.09% -4.26% -48.93%
770 FNC FinCoin FNC $559,554 $0.043448 12,878,667 LowVol -0.24% 66.47% 32.28%
771 VLT Veltor VLT $529,268 $0.953886 554,855 LowVol -1.09% -12.34% -7.09%
772 SAC SACoin SAC $517,121 $0.073720 7,014,616 LowVol 7.46% -0.42% -14.58%
773 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $512,677 $0.094445 5,428,300 LowVol -0.72% 10.25% 46.24%
774 V Version V $502,833 $0.001071 469,315,016 LowVol -1.29% -16.27% 5.70%
775 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 55.42%
776 BBT BitBoost BBT $501,309 $0.103089 4,862,878 LowVol -0.71% -17.74% -31.30%
777 OTX Octanox OTX $496,222 $0.058379 8,500,001 LowVol -1.09% -7.08% -6.61%
778 TIT Titcoin TIT $492,434 $0.009869 49,898,202 LowVol -6.49% -22.22% 41.24%
779 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -66.22%
780 ITI iTicoin ITI $477,078 $14.91 32,000 LowVol -1.49% -10.97% -30.38%
781 NETKO Netko NETKO $438,142 $0.100191 4,373,065 LowVol -1.09% -16.92% -27.84%
782 UFR Upfiring UFR $436,687 $0.030325 14,400,000 LowVol -0.71% -23.82% 7.37%
783 CFT CryptoForecast CFT $421,485 $0.009163 46,000,000 LowVol -1.10% -24.93% 1.63%
784 NYAN Nyancoin NYAN $421,389 $0.001322 318,866,599 LowVol 17.98% -10.97% 66.46%
785 ICN iCoin ICN $412,603 $0.014120 29,222,019 LowVol -1.03% -10.42% 0.23%
786 WAY WayGuide WAY $407,462 $0.004073 100,040,708 LowVol -1.09% -12.66% 20.47%
787 XGR GoldReserve XGR $406,227 $0.023657 17,171,382 LowVol -1.47% -21.74% -1.44%
788 DAXX DaxxCoin DAXX $403,093 $0.000809 498,290,560 LowVol 0.07% -3.22% 29.48%
789 FUNK The Cypherfunks FUNK $400,679 $0.000009 46,314,244,999 LowVol 0.21% -18.29% 50.60%
790 FLT FlutterCoin FLT $394,217 $0.001223 322,214,524 LowVol -1.08% -31.38% 5.55%
791 DDF DigitalDevelo… DDF $384,414 $0.075106 5,118,307 LowVol -1.08% -28.50% -19.56%
792 TGC Tigercoin TGC $384,201 $0.008825 43,536,800 LowVol -1.05% -29.01% 37.99%
793 STV Sativacoin STV $382,284 $0.053943 7,086,753 LowVol -1.08% -13.07% 80.58%
794 I0C I0Coin I0C $381,561 $0.018182 20,985,402 LowVol 56.17% 74.60% 61.41%
795 PIGGY Piggycoin PIGGY $373,983 $0.000767 487,524,707 LowVol -0.86% -31.73% 4.58%
796 GUN Guncoin GUN $371,390 $0.001883 197,264,728 LowVol -11.32% -16.30% 4.51%
797 SWING Swing SWING $371,158 $0.133433 2,781,607 LowVol -1.73% 19.63% 40.00%
798 UNIC UniCoin UNIC $370,758 $0.124866 2,969,248 LowVol -1.32% -31.41% 27.83%
799 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 38.79%
800 LOT LottoCoin LOT $343,596 $0.000024 14,491,014,421 LowVol 2.47% -7.63% 22.74%
801 BXT BitTokens BXT $338,005 $0.600827 562,566 LowVol -18.58% -25.80% -33.90%
802 BUCKS SwagBucks BUCKS $337,078 $1.05 322,387 LowVol -1.49% -20.83% -8.28%
803 LANA LanaCoin LANA $332,448 $0.000395 841,155,038 LowVol -0.52% -1.35% 26.33%
804 KUSH KushCoin KUSH $330,550 $0.060656 5,449,555 LowVol -23.10% -33.41% -1.96%
805 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol -13.08%
806 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol 43.80%
807 STS Stress STS $306,902 $0.000543 565,134,332 LowVol -1.09% -30.13%
808 VIDZ PureVidz VIDZ $300,645 $0.002400 125,279,775 LowVol -1.43% -11.49% 6.90%
809 BIGUP BigUp BIGUP $298,051 $0.000141 2,119,431,843 LowVol -11.93% 39.45%
810 SH Shilling SH $296,191 $0.007467 39,666,125 LowVol -1.09% -0.37% 338.32%
811 FRC Freicoin FRC $289,073 $0.009775 29,572,433 LowVol -1.03% -6.11% 7.10%
812 XPTX PlatinumBAR XPTX $289,017 $0.678879 425,727 LowVol -1.13% -25.51% -4.30%
813 TRK Truckcoin TRK $281,906 $0.001790 157,484,088 LowVol -1.20% -4.35% -28.78%
814 Q2C QubitCoin Q2C $269,591 $0.001086 248,214,365 LowVol -1.03% -12.66% -11.46%
815 888 OctoCoin 888 $265,964 $0.005275 50,419,940 LowVol 0.35% -42.22% 13.77%
816 TTC TittieCoin TTC $263,429 $0.000209 1,259,816,434 LowVol 4.82% 4.35% 4.86%
817 HAL Halcyon HAL $259,782 $0.048876 5,315,172 LowVol -1.09% 8.46% 79.54%
818 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $255,368 $0.019264 13,256,380 LowVol -0.01% -16.04% 23.42%
819 GAP Gapcoin GAP $253,271 $0.020966 12,080,063 LowVol -1.07% -17.57% -13.19%
820 GAIA GAIA GAIA $248,078 $0.010293 24,101,381 LowVol 0.37% -11.68% 4.67%
821 BLC Blakecoin BLC $246,126 $0.016275 15,122,697 LowVol -1.04% -12.72% 41.82%
822 WMC WMCoin WMC $245,710 $0.021315 11,527,489 LowVol -1.09% -12.66% 20.89%
823 TRI Triangles TRI $243,536 $3.34 72,891 LowVol -0.96% -21.98% -1.25%
824 EVO Evotion EVO $241,599 $0.076191 3,170,955 LowVol -14.90% -18.12% 11.30%
825 ENT Eternity ENT $239,276 $0.058379 4,098,667 LowVol -1.09% -34.02% -45.04%
826 HODL HOdlcoin HODL $235,105 $0.001493 157,427,170 LowVol -1.09% -12.66% 20.47%
827 CAT Catcoin CAT $225,054 $0.036249 6,208,500 LowVol -10.12% -26.69% 136.48%
828 WYV Wyvern WYV $217,607 $0.122324 1,778,943 LowVol -1.09% -12.56% 8.00%
829 REE ReeCoin REE $217,326 $0.000085 2,560,000,000 LowVol -1.08% 50.80% 76.70%
830 GRT Grantcoin GRT $216,881 $0.005023 43,174,832 LowVol -1.09% -4.95% 2.47%
831 SPACE SpaceCoin SPACE $216,612 $0.010315 21,000,713 LowVol -0.99% -9.82% 20.64%
832 SHDW Shadow Token SHDW $213,887 $0.030555 7,000,000 LowVol -1.00% -30.70%
833 YAC Yacoin YAC $211,600 $0.001765 119,890,218 LowVol -1.03% -29.52% 56.64%
834 CON PayCon CON $210,958 $0.009155 23,042,604 LowVol -1.16% -41.47% 74.12%
835 MOJO MojoCoin MOJO $198,275 $0.016337 12,136,946 LowVol -0.40% -34.64% 16.16%
836 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $194,464 $0.245192 793,108 LowVol -1.09% -21.13% 87.60%
837 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 80.32%
838 PHS Philosopher S… PHS $188,621 $0.031362 6,014,340 LowVol 1.59% -10.65% 23.67%
839 EVIL Evil Coin EVIL $187,545 $0.008922 21,020,383 LowVol -1.17% -19.03% 8.88%
840 CYP Cypher CYP $184,936 $0.029054 6,365,285 LowVol -1.03% 28.83%
841 HMP HempCoin HMP $184,185 $0.000136 1,356,645,470 LowVol -1.09% -12.66% 19.06%
842 BUMBA BumbaCoin BUMBA $183,065 $0.008146 22,473,272 LowVol -1.09% -1.09% 47.19%
843 EMD Emerald Crypto EMD $179,926 $0.009412 19,117,129 LowVol -1.45% -0.54% -1.42%
844 E4ROW E4ROW E4ROW $176,001 $0.030545 5,762,000 LowVol -0.71% -10.57% 36.57%
845 FRK Franko FRK $175,195 $0.188227 930,767 LowVol -6.75% 27.09%
846 BTPL Bitcoin Planet BTPL $172,864 $0.030819 5,609,055 LowVol -1.09% -15.50% 34.47%
847 XRE RevolverCoin XRE $172,832 $0.007739 22,333,688 LowVol -1.09% -33.47% 18.23%
848 KAYI Kayicoin KAYI $172,686 $0.000608 284,251,501 LowVol -1.26% 1.17% 31.25%
849 TEK TEKcoin TEK $171,590 $0.000121 1,414,054,562 LowVol 0.05% 2.15% 9.38%
850 OHM OHM OHM $170,421 $0.005702 29,887,261 LowVol -1.09% -11.37%
851 RBX Ripto Bux RBX $168,082 $0.000441 381,236,123 LowVol -1.09% -14.81% -4.59%
852 XVP Virtacoinplus XVP $167,671 $0.015342 10,928,643 LowVol -0.98% -25.18% -39.15%
853 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
854 MNC Mincoin MNC $164,241 $0.040745 4,030,919 LowVol -1.02% -21.02% -24.02%
855 MCRN MACRON MCRN $164,144 $0.000409 401,421,401 LowVol -1.42% -4.81% -3.72%
856 ACOIN Acoin ACOIN $159,524 $0.130748 1,220,085 LowVol -1.01% -19.43% -7.71%
857 JET Jetcoin JET $154,795 $0.031769 4,872,509 LowVol -1.09% -10.39%
858 DLC Dollarcoin DLC $154,546 $0.016971 9,106,714 LowVol -1.09% -12.66% 20.50%
859 IMS Independent M… IMS $151,559 $0.028229 5,368,934 LowVol 32.83% 26.73% 60.86%
860 XRA Ratecoin XRA $151,524 $0.001318 114,954,673 LowVol -0.92% -10.03% 9.37%
861 DUO ParallelCoin DUO $148,789 $0.492949 301,834 LowVol -0.95% -10.06% 10.78%
862 XCT C-Bit XCT $148,696 $0.000946 157,223,250 LowVol -2.10% -8.55% 34.98%
863 ARCO AquariusCoin ARCO $145,955 $0.097579 1,495,766 LowVol -1.05% -7.74% 24.15%
864 DBTC Debitcoin DBTC $145,863 $0.008104 17,999,629 LowVol -11.83% -25.41% 176.78%
865 URC Unrealcoin URC $140,190 $0.019957 7,024,402 LowVol -1.09% -12.63% -23.06%
866 KED Darsek KED $138,355 $0.009505 14,556,413 LowVol -1.08% -19.22% -25.00%
867 GP GoldPieces GP $135,876 $0.111359 1,220,161 LowVol -1.10% -2.09% 0.37%
868 SLING Sling SLING $134,159 $0.124904 1,074,095 LowVol -1.05% -12.58% 23.15%
869 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol
870 CTO Crypto CTO $133,084 $0.010861 12,253,148 LowVol -1.03% -4.28% -9.71%
871 PX PX PX $130,215 $0.001358 95,911,686 LowVol -1.09% -31.07% -33.06%
872 BAS BitAsean BAS $129,853 $0.025971 5,000,000 LowVol -0.62% -7.33% 28.64%
873 XCRE Creatio XCRE $129,637 $0.006317 20,520,514 LowVol -1.09% -24.38% 29.03%
874 HXX Hexx HXX $129,160 $0.086864 1,486,924 LowVol 1.94% 29.08% 74.12%
875 LEA LeaCoin LEA $128,679 $0.000409 314,939,491 LowVol -1.04% -23.75% -30.83%
876 URO Uro URO $121,680 $0.100786 1,207,310 LowVol -7.08% 76.74%
877 AHT Bowhead AHT $121,646 $0.015206 8,000,000 LowVol -1.09% -94.99% -90.74%
878 CAGE CageCoin CAGE $119,771 $0.000001 101,168,328,395 LowVol -2.15% -29.04% 23.60%
879 AMBER AmberCoin AMBER $118,657 $0.002715 43,699,481 LowVol -1.05% -43.17% -64.60%
880 SOON SoonCoin SOON $113,592 $0.009115 12,462,620 LowVol -0.98% -11.08% 14.83%
881 QTL Quatloo QTL $113,168 $0.014661 7,718,883 LowVol 24.20% 1.99% 9.49%
882 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
883 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $109,305 $0.001371 79,719,140 LowVol -11.76% 128.23%
884 CNC CHNCoin CNC $109,037 $0.002208 49,378,935 LowVol 8.91%
885 MARS Marscoin MARS $108,611 $0.003841 28,279,074 LowVol -9.06% -17.02% -16.84%
886 BIP BipCoin BIP $106,044 $0.065167 1,627,261 LowVol -1.09% -14.78% 35.77%
887 ARG Argentum ARG $104,567 $0.012168 8,593,852 LowVol -1.25% -24.63% -8.68%
888 UNITS GameUnits UNITS $103,261 $0.029733 3,472,983 LowVol -1.03% -12.63% -28.07%
889 611 SixEleven 611 $101,236 $0.234573 431,575 LowVol -1.09% 20.17% 38.19%
890 PRC PRCoin PRC $101,043 $0.006381 15,835,000 LowVol -1.12% -16.92% -11.59%
891 NEVA NevaCoin NEVA $99,512 $0.040187 2,476,215 LowVol -0.76% -18.28% -9.84%
892 ARB ARbit ARB $96,600 $0.012295 7,856,880 LowVol
893 CRX Chronos CRX $95,678 $0.001298 73,729,962 LowVol -1.69% -34.21% 26.57%
894 BITZ Bitz BITZ $93,145 $0.046786 1,990,891 LowVol -7.39%
895 JWL Jewels JWL $90,419 $0.004480 20,181,636 LowVol -1.09% 20.09%
896 XBTS Beatcoin XBTS $85,842 $0.056302 1,524,686 LowVol -1.09% 94.68% 23.31%
897 VPRC VapersCoin VPRC $83,888 $0.000108 780,124,964 LowVol 1.21% 62.99% 370.48%
898 AMMO Ammo Rewards AMMO $83,727 $0.001076 77,777,777 LowVol -1.97% -12.76% 5.82%
899 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $83,368 $0.010382 8,030,000 LowVol -24.45% -11.26% -36.78%
900 MST MustangCoin MST $83,111 $0.131851 630,343 LowVol -1.09% -13.14% -8.82%
901 BLRY BillaryCoin BLRY $83,014 $0.009232 8,991,994 LowVol -1.09% -13.93% -31.99%
902 QCN QuazarCoin QCN $82,069 $0.013577 6,044,911 LowVol -1.05% -31.24% -42.89%
903 BVC BeaverCoin BVC $81,628 $0.026203 3,115,258 LowVol -4.07% 23.04% -8.96%
904 ZMC ZetaMicron ZMC $81,506 $0.000136 600,344,291 LowVol -1.09% -12.66% 20.47%
905 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
906 ALL Allion ALL $79,937 $0.012894 6,199,359 LowVol -2.17% -33.76% 2.01%
907 GCC GuccioneCoin GCC $79,868 $0.003937 20,285,537 LowVol -1.09% -19.15% 4.46%
908 MND MindCoin MND $79,708 $0.005023 15,867,695 LowVol -1.09% -10.23% 23.65%
909 MAY Theresa May Coin MAY $79,002 $0.003136 25,190,000 LowVol 3.59% -25.49% 6.12%
910 WARP WARP WARP $77,915 $0.071141 1,095,224 LowVol -1.05% -11.39% 16.76%
911 MNM Mineum MNM $76,868 $0.008146 9,436,367 LowVol -1.05% -25.56% -44.57%
912 FXE FuturXe FXE $76,773 $0.326108 235,421 LowVol -1.09% -22.22% -74.66%
913 VOT VoteCoin VOT $76,047 $0.004616 16,474,625 LowVol -1.09% -52.86% -58.29%
914 RPC RonPaulCoin RPC $76,028 $0.084634 898,309 LowVol -1.03% -16.88% 14.00%
915 TSE Tattoocoin (S… TSE $74,536 $0.000824 90,421,856 LowVol -1.00% -48.06% -26.74%
916 VEC2 VectorAI VEC2 $74,536 $0.004480 16,636,481 LowVol -1.09% -12.63% -10.26%
917 ADCN Asiadigicoin ADCN $74,472 $0.002987 24,931,054 LowVol -1.07% -12.65% 7.38%
918 BTQ BitQuark BTQ $72,746 $0.008010 9,081,731 LowVol -1.09% -28.80% 6.34%
919 SOIL SOILcoin SOIL $70,727 $0.012404 5,702,048 LowVol -0.94% -21.62% 19.20%
920 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 159.97%
921 XCO X-Coin XCO $69,318 $0.005597 12,384,976 LowVol -1.05% -19.09% 5.83%
922 EXN ExchangeN EXN $69,240 $0.013577 5,100,000 LowVol -1.09% -8.86% -1.14%
923 DRS Digital Rupees DRS $69,190 $0.000135 510,802,961 LowVol -12.83% -0.91%
924 POP PopularCoin POP $68,860 $0.000020 3,372,875,244 LowVol -1.36% -23.63% -23.05%
925 CPN CompuCoin CPN $67,051 $0.003418 19,615,019 LowVol -1.61% 5.90% 8.57%
926 EOT EOT Token EOT $65,578 $0.007938 8,260,903 LowVol -1.08% -24.22% -44.07%
927 COXST CoExistCoin COXST $64,134 $0.002367 27,100,000 LowVol -0.73% -16.41% 25.10%
928 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 57.01%
929 300 300 Token 300 $59,873 $199.57 300 LowVol -1.09% -38.57% -19.49%
930 BLZ BlazeCoin BLZ $57,436 $0.000094 608,557,394 LowVol -0.92% -11.23% 36.61%
931 SPT Spots SPT $57,346 $0.002559 22,406,021 LowVol -1.03% -22.73% -16.26%
932 NTWK Network Token NTWK $56,415 $0.004834 11,671,310 LowVol -0.71% 19.95% 53.79%
933 PIE PIECoin PIE $54,643 $0.004073 13,416,086 LowVol -1.09% 9.93% -59.84%
934 BSC BowsCoin BSC $51,992 $0.009368 5,550,102 LowVol -1.03% -12.66% -7.64%
935 CRT CRTCoin CRT $51,658 $0.651673 79,270 LowVol -1.09% -12.63% 20.47%
936 KRONE Kronecoin KRONE $49,518 $0.013169 3,760,167 LowVol -1.09% -18.75% 15.35%
937 EGO EGO EGO $48,875 $0.000815 60,000,001 LowVol -1.09% -25.14% 20.47%
938 GPL Gold Pressed … GPL $48,345 $0.188461 256,527 LowVol -1.41% -35.88% -18.91%
939 CXT Coinonat CXT $47,986 $0.005565 8,623,200 LowVol -0.57% -29.63% -1.15%
940 KIC KibiCoin KIC $47,729 $0.003247 14,701,000 LowVol -1.52% 776.04% 55.84%
941 VIP VIP Tokens VIP $45,319 $0.000543 83,450,403 LowVol -1.05% 20.47%
942 G3N G3N G3N $45,172 $0.005974 7,561,891 LowVol -1.05% -12.58% 20.23%
943 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 25.71%
944 ORLY Orlycoin ORLY $44,778 $0.001222 36,646,779 LowVol -1.03% -11.42% 2.84%
945 ATX Artex Coin ATX $42,476 $0.002262 18,781,750 LowVol -23.21% -47.51% -23.69%
946 SFC Solarflarecoin SFC $42,359 $0.003008 14,083,450 LowVol -1.51% -21.84% -30.07%
947 IMPS ImpulseCoin IMPS $41,230 $0.002036 20,245,510 LowVol -1.09% -31.20% -3.05%
948 FUZZ FuzzBalls FUZZ $41,041 $0.008497 4,829,945 LowVol -4.06% -12.22% 18.70%
949 DIBC DIBCOIN DIBC $40,520 $0.008104 5,000,000 LowVol -0.86% -20.24% -30.06%
950 BENJI BenjiRolls BENJI $40,023 $0.001976 20,254,946 LowVol -1.08% -31.48% -14.01%
951 CESC CryptoEscudo CESC $39,129 $0.000272 144,105,100 LowVol -1.05% -21.12% -19.69%
952 PULSE Pulse PULSE $38,826 $0.002715 14,298,972 LowVol -1.09% -31.55% -24.75%
953 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,404 $0.005076 7,565,129 -3.87%
954 SONG SongCoin SONG $37,659 $0.001156 32,565,300 LowVol -1.61% -20.59% 31.36%
955 CASH Cashcoin CASH $37,618 $0.000815 46,158,242 LowVol -1.09% 46.23%
956 PEX PosEx PEX $36,304 $0.014798 2,453,240 LowVol -1.05% -13.44% 21.42%
957 HVCO High Voltage HVCO $35,788 $0.023952 1,494,171 LowVol -6.01% 40.24%
958 BOAT BOAT BOAT $35,252 $0.001901 18,547,845 LowVol -1.09% -18.49% -2.09%
959 ZYD Zayedcoin ZYD $35,055 $0.005614 6,243,840 LowVol -7.39% 3.79%
960 FLVR FlavorCoin FLVR $34,047 $0.001629 20,898,106 LowVol -1.09% -12.66%
961 XCS CybCSec XCS $33,740 $0.002851 11,834,082 LowVol -1.09% -18.71% -22.64%
962 OS76 OsmiumCoin OS76 $33,622 $0.037607 894,026 LowVol -1.09% -13.57% 45.06%
963 STEPS Steps STEPS $32,872 $0.001765 18,625,017 LowVol -1.09%
964 JIN Jin Coin JIN $32,090 $0.003258 9,848,485 LowVol -1.09% -82.24% -83.74%
965 MTM MTMGaming MTM $31,160 $0.010387 2,999,967 LowVol -1.95% 29.98%
966 EREAL eREAL EREAL $30,946 $0.000452 68,427,562 LowVol -0.71% -23.44% -29.42%
967 DLISK DAPPSTER DLISK $30,242 $0.000302 100,000,000 LowVol -2.72%
968 PLNC PLNcoin PLNC $30,162 $0.001765 17,089,600 LowVol -1.05% -12.66%
969 IMX Impact IMX $29,735 $0.000272 109,509,108 LowVol -1.09% -41.76% 140.94%
970 PLACO PlayerCoin PLACO $28,608 $0.000815 35,120,000 LowVol -1.09% -19.48% 11.84%
971 SLEVIN Slevin SLEVIN $28,511 $0.000407 70,000,000 LowVol -1.12% -47.60% -9.65%
972 BIOS BiosCrypto BIOS $28,269 $0.001358 20,821,709 LowVol -1.09% -53.80% -38.46%
973 VLTC Vault Coin VLTC $28,049 $0.000924 30,346,430 LowVol -0.83% -24.73% -24.07%
974 RIDE Ride My Car RIDE $27,500 $0.000272 101,276,976 LowVol -1.09% -11.60% -39.77%
975 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -14.81% 16.20%
976 TOR Torcoin TOR $26,704 $0.084460 316,179 LowVol -1.09% -39.70% -57.64%
977 UET Useless Ether… UET $26,144 $0.006592 3,965,716 LowVol -0.71% -41.67% -9.07%
978 WBB Wild Beast Block WBB $26,054 $0.154637 168,482 LowVol -1.56% -21.90% 0.06%
979 KNC KingN Coin KNC $25,803 $12.85 2,008 LowVol -1.09% -18.37%
980 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -6.78% -6.30%
981 ALTC Antilitecoin ALTC $25,670 $0.000815 31,512,613 LowVol -1.05% -12.58% 20.47%
982 SDP SydPak SDP $25,536 $0.159796 159,802 LowVol -1.09% 20.49%
983 LIR LetItRide LIR $24,639 $0.000679 36,295,977 LowVol -1.09% -11.47% 0.39%
984 VRS Veros VRS $24,605 $0.000051 486,609,040 LowVol 15.73% -56.77% 1.40%
985 CAB Cabbage CAB $24,234 $0.002308 10,499,996 LowVol -1.09% 6.06% -13.30%
986 ZNE Zonecoin ZNE $23,486 $0.009096 2,581,970 LowVol -1.09% -15.04%
987 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $22,821 $0.030276 753,776 LowVol -1.09% -12.66% -12.87%
988 BIOB BioBar BIOB $22,778 $0.025716 885,756 LowVol -9.10% 17.10%
989 TRADE Tradecoin TRADE $22,065 $0.002809 7,855,154 LowVol 558.51%
990 SCS Speedcash SCS $21,846 $0.083437 261,831 LowVol -10.54% 21.50%
991 ELS Elysium ELS $19,575 $0.004888 4,005,012 LowVol -1.09% 8.42% 21.19%
992 BNX BnrtxCoin BNX $19,235 $0.000725 26,529,001 LowVol -1.11% -44.54% -35.41%
993 DIX Dix Asset DIX $19,037 $1.9e-07 100,000,000,000 LowVol -0.22% -26.17% -11.83%
994 XOC Xonecoin XOC $18,760 $0.044667 420,000 LowVol -1.09% -38.84%
995 IBANK iBank IBANK $18,436 $0.004073 4,526,324 LowVol -1.09% -36.19% 50.59%
996 JS JavaScript Token JS $17,910 $0.002241 7,991,996 LowVol -0.71% -10.18% -26.24%
997 ROOFS Roofs ROOFS $17,636 $0.000136 130,000,000 LowVol -1.09% -12.78% -49.01%
998 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% -0.52% 16.45%
999 CRTM Corethum CRTM $16,536 $0.006614 2,500,000 LowVol -0.71% -10.29% 36.85%
1000 GRIM Grimcoin GRIM $16,326 $0.000828 19,713,249 LowVol -1.09% -60.16% -62.92%
1001 RSGP RSGPcoin RSGP $16,286 $9.43 1,727 LowVol -1.09% 5.75% 0.48%
1002 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 -4.43% 23.21%
1003 TSTR Tristar Coin TSTR $15,700 $0.003123 5,027,857 LowVol -1.12% 0.82% -46.43%
1004 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $14,698 $0.001086 13,532,750 LowVol -1.09% -19.71% 48.73%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $14,639 $0.000136 107,829,281 LowVol -1.09% -12.63% 22.40%
1006 GBT GameBet Coin GBT $14,434 $0.000679 21,262,780 LowVol -1.09% -73.88% -46.27%
1007 JOBS JobsCoin JOBS $14,394 $0.000136 106,019,270 LowVol -1.09% -56.33% -49.29%
1008 GEERT GeertCoin GEERT $13,826 $0.002716 5,091,200 LowVol -2.68% -17.37% 22.26%
1009 VTA Virtacoin VTA $12,764 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -0.35% -24.86% -83.37%
1010 DAS DAS DAS $12,729 $0.004694 2,711,724 LowVol -5.79%
1011 SOCC SocialCoin SOCC $12,409 $0.008960 1,384,879 LowVol -1.09% -12.66% 39.49%
1012 ARGUS Argus ARGUS $12,201 $0.010625 1,148,324 LowVol -1.10% -45.10% 27.50%
1013 LVPS LevoPlus LVPS $11,505 $0.007603 1,513,256 LowVol -1.09% -11.78% -9.58%
1014 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol -0.97%
1015 RUPX Rupaya RUPX $10,052 $0.001646 6,106,211 LowVol -1.73% -88.22% -90.62%
1016 SANDG Save and Gain SANDG $9,986 $0.003258 3,064,800 LowVol -1.12% -9.77%
1017 VOLT Bitvolt VOLT $8,207 $0.000543 15,112,554 LowVol -1.09% -30.10% 1.18%
1018 MGM Magnum MGM $8,064 $0.002036 3,959,816 LowVol -1.09% -34.99% -53.67%
1019 NODC NodeCoin NODC $6,836 $0.004073 1,678,439 LowVol -1.09% -19.21% -18.11%
1020 ULA Ulatech ULA $6,070 $0.030411 199,586 LowVol -1.09% -21.74% 76.87%
1021 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,685,061 LowVol -15.34%
1022 CCM100 CCMiner CCM100 $5,825 $0.001733 3,360,417 LowVol -30.47% -46.83% -14.80%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $5,741 $0.027101 211,827 LowVol -1.95% -11.91% 24.59%
1024 HMC HarmonyCoin HMC $5,698 $0.010153 561,235 LowVol -2.41% -11.23% -10.11%
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,804 LowVol -5.70%
1026 SOJ Sojourn SOJ $4,659 $0.009602 485,214 LowVol 21.45% 792.16%
1027 NANOX Project-X NANOX $3,815 $48739.70 0.078264 LowVol -1.03% -12.87% -30.20%
1028 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -1.70%
1029 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,367 $0.002444 1,377,917 LowVol -1.09% -10.00% -11.79%
1030 CONX Concoin CONX $3,337 $0.004483 744,266 LowVol -36.55% -50.28% -31.34%
1031 XNG Enigma XNG $3,214 $0.193330 16,627 LowVol -1.09% 6.91% 12.42%
1032 DGCS Digital Credits DGCS $2,373 $0.000407 5,826,388 LowVol -1.09% 31.05% 80.70%
1033 TOKEN SwapToken TOKEN $2,036 $1.3e-07 15,320,585,365 LowVol -0.37% -27.69% 28.62%
1034 EBT Ebittree Coin EBT $957 $0.000756 1,264,511 LowVol -32.84% -35.57% 237.10%
1035 ABN Abncoin ABN $754 $0.011133 67,700 LowVol -22.01% -15.36% -15.51%
1036 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -1.95%
1037 DMB Digital Money… DMB $373 $0.000885 421,300 LowVol -1.08% -18.61% -3.21%
1038 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol 0.98%
1039 CALC CaliphCoin CALC $104 $0.001191 87,140 LowVol -1.09% 9.86% 25.34%
1040 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol -2.10% -69.72%
1041 FAL Falcoin FAL $27 $0.000136 196,766 LowVol -1.05% -56.33% -21.14%
1042 APW AppleCoin APW $11 $0.000136 81,770 LowVol -1.09% -12.66% 20.47%
1043 CMT CyberMiles CMT $0.230868 $16,557,700 -1.59% 8.21%
1044 ATMC ATMCoin ATMC $3.56 $10,466,100 0.00% -8.72% 19.49%
1045 ITC IoT Chain ITC $0.878663 $6,344,090 -1.52%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $30.38 $5,015,660 0.12% -12.75% -37.80%
1047 ORME Ormeus Coin ORME $2.88 $2,947,490 2.29% -10.73% -2.76%
1048 AI POLY AI AI $15.59 $2,416,080 -6.45% -11.94% -4.97%
1049 ETN Electroneum ETN $0.098040 $2,394,540 -1.20% -18.04% 51.02%
1050 NULS Nuls NULS $0.776791 $2,236,650 0.91% -11.19% 43.82%
1051 REC Regalcoin REC $28.91 $1,442,180 1.62% -17.78% -45.88%
1052 ERO Eroscoin ERO $0.141089 $1,276,510 4.93% -12.28%
1053 FRGC Fargocoin FRGC $10.94 $1,225,260 4.18% 6.94% 9.29%
1054 FRST FirstCoin FRST $13.97 $1,200,140 -1.20% -9.89% -17.78%
1055 CLUB ClubCoin CLUB $3.39 $977,768 4.41% -4.90% -34.30%
1056 WC WINCOIN WC $0.593019 $810,456 -1.47% -12.83% -20.20%
1057 GRX GOLD Reward T… GRX $4.73 $755,719 -0.50% -7.68% 9.40%
1058 B2X SegWit2x [Fut… B2X $201.96 $747,744 -2.21% 5.51% -15.15%
1059 TSL Energo TSL $0.029254 $747,055 -4.24% -7.06% -6.32%
1060 THS TechShares THS $0.897121 $719,538 3.20% 15.64% -6.72%
1061 STC Santa Coin STC $0.609721 $677,331 3.70% -3.96%
1062 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.08 $662,025 -0.47% -12.20% 19.44%
1063 XIN Infinity Econ… XIN $0.027832 $541,274 3.12% -22.05% -13.70%
1064 BTE BitSerial BTE $6.12 $309,499 -1.09% -12.28% 0.62%
1065 ADK Aidos Kuneen ADK $26.88 $259,034 5.30% 14.25% -14.87%
1066 RYZ ANRYZE RYZ $0.014710 $254,850 -2.97% -18.95% -39.19%
1067 BOT Bodhi BOT $0.414906 $249,776 3.48% -4.95% -10.44%
1068 GBG Golos Gold GBG $0.146641 $232,518 4.85% -8.30% 8.94%
1069 BT2 BT2 [CST] BT2 $93.27 $217,548 -38.37% -58.95% -27.16%
1070 SBC StrikeBitClub SBC $0.982668 $210,789 0.43% 67.01%
1071 XCPO Copico XCPO $0.018907 $171,851 0.65% -7.58% -14.84%
1072 XID Sphre AIR XID $0.160767 $144,431 -1.39% -15.24% -4.81%
1073 BTU Bitcoin Unlim… BTU $83.47 $129,063 -3.25% -13.49% -35.80%
1074 UGT UG Token UGT $0.413233 $125,376 0.33% -10.00% -10.10%
1075 CAPP Cappasity CAPP $0.018078 $121,705 -2.43% -26.53%
1076 LLT LLToken LLT $0.336246 $113,192 0.12% -5.80% -18.46%
1077 BSR BitSoar BSR $0.203376 $105,738 1.36% -13.34% -6.48%
1078 INF InfChain INF $0.011133 $97,828 1.17% -12.51% 13.04%
1079 SUR Suretly SUR $2.23 $91,107 -8.15% -14.59% -32.46%
1080 XYLO XYLO XYLO $0.434462 $82,840 -23.41% -27.33%
1081 BTCM BTCMoon BTCM $0.033306 $75,584 -0.31% -15.58% 242.58%
1082 B3 B3Coin B3 $0.000059 $68,150 -4.76% -55.69% 9.59%
1083 QBT Qbao QBT $0.203055 $53,191 -0.79% -11.32%
1084 DSR Desire DSR $0.290784 $48,972 0.87% -2.93% 13.54%
1085 OXY Oxycoin OXY $0.136911 $46,577 63.14% 45.35% -11.94%
1086 SNOV Snovio SNOV $0.005120 $41,655 2.65% 32.77%
1087 MSD MSD MSD $0.008024 $40,535 0.01% -3.54% -36.81%
1088 ICX ICON ICX $1.81 $37,463 7.81% 5.65% 14.51%
1089 SEND Social Send SEND $0.067611 $36,983 19.27% -13.92%
1090 MKR Maker MKR $396.31 $35,736 -0.52% -9.39% 2.16%
1091 BT1 BT1 [CST] BT1 $12852.30 $30,893 -5.50% -15.48% 15.50%
1092 WISH MyWish WISH $0.135456 $18,604 -1.29% -13.86% -7.44%
1093 GLS GlassCoin GLS $0.610943 $17,038 -18.98% -38.35% -44.81%
1094 TER TerraNova TER $8.49 $15,630 -1.49% 55.48% 359.99%
1095 BCDN BlockCDN BCDN $0.086581 $15,590 -0.80% 6.85%
1096 AIB Advanced Inte… AIB $0.014796 $13,833 0.80% 40.82% 217.58%
1097 VASH VPNCoin VASH $0.005159 $13,419 8.33% -13.49% -3.01%
1098 SKR Sakuracoin SKR $0.009483 $11,840 15.09% -15.37% 676.12%
1099 MCR Macro MCR $1.41 $11,610 -1.13% -3.69% -31.02%
1100 FOR FORCE FOR $0.008158 $10,961 -1.07% -21.69% 33.91%
1101 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.048345 $9,748 9.22% -3.20% -7.76%
1102 XID International… XID $0.009096 $8,138 -1.09% -9.55%
1103 HAT Hawala.Today HAT $0.263700 $7,700 -0.71% -13.16% 64.97%
1104 DEUS DeusCoin DEUS $0.259583 $7,487 -1.12% -6.14% -29.00%
1105 AKY Akuya Coin AKY $0.097751 $7,179 -10.76% -18.91% -22.73%
1106 VIU Viuly VIU $0.010943 $7,002 -0.84% -13.44% 35.37%
1107 BPL Blockpool BPL $0.165652 $6,969 -1.09% -21.35% 38.83%
1108 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.079694 $6,584 -1.09% -7.23% 14.06%
1109 SND Sand Coin SND $0.588718 $6,354 -2.02% -8.47% -1.07%
1110 COR CORION COR $0.715213 $6,077 -1.09% 12.39% -18.26%
1111 NUKO Nekonium NUKO $0.067747 $5,948 -3.22% -9.99%
1112 BON Bonpay BON $1.21 $5,931 7.01% -26.13%
1113 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002741 $5,422 2.55% 3.03% 20.81%
1114 EDRC EDRCoin EDRC $0.055521 $5,327 0.60% 3.53% -7.40%
1115 MOTO Motocoin MOTO $0.006510 $5,241 -1.50% 5.44% 104.14%
1116 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004834 $5,209 -0.71% -31.79% 18.30%
1117 MGC MergeCoin MGC $0.009775 $5,208 -13.15% -29.30% -29.20%
1118 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003125 $4,926 -1.07% -14.04% 18.55%
1119 BOS BOScoin BOS $1.10 $4,836 -1.05% -14.76% 4.59%
1120 DGPT DigiPulse DGPT $0.888933 $4,650 -0.71% -15.92% -31.24%
1121 TIE TIES Network TIE $0.101085 $4,577 -0.71% 5.71% 4.20%
1122 B2B B2B B2B $0.316880 $4,165 -0.71% -22.11% -8.56%
1123 TCOIN T-coin TCOIN $0.000272 $4,128 -1.09% -1.51% 13.17%
1124 EVR Everus EVR $1.09 $4,076 -5.68% -18.12% -45.32%
1125 PLX PlexCoin PLX $0.027954 $4,054 -0.04% -11.77% -77.25%
1126 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.008826 $3,652 3.37% -23.78% 135.22%
1127 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005494 $3,553 -0.71% -22.56% 47.27%
1128 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.100210 $3,243 62.05% 17.35% 6.64%
1129 DFS DFSCoin DFS $0.004619 $2,821 -1.06% -30.91% -39.11%
1130 ACC AdCoin ACC $0.093126 $2,682 18.09% -0.87% -6.51%
1131 ABC Alphabit ABC $21.31 $2,540 -1.00% -13.33% 2.53%
1132 PNX Phantomx PNX $0.013023 $2,449 -0.29% -19.34% -23.26%
1133 FRD Farad FRD $0.077486 $2,442 -0.84% -17.53% -35.60%
1134 PEC Peacecoin PEC $0.057293 $2,332 -1.09% -26.28% -15.65%
1135 SHND StrongHands SHND $2.1e-08 $2,332 -1.29% -26.22% -27.50%
1136 ONG onG.social ONG $0.219750 $2,314 -0.71% 34.72% 37.13%
1137 ACN Avoncoin ACN $0.000679 $2,228 23.64% 82.37% 100.78%
1138 IBTC iBTC IBTC $0.010988 $2,168 -0.61% 28.41% 124.99%
1139 SAK Sharkcoin SAK $0.001877 $2,053 -1.09% -2.72% -25.34%
1140 PCN PeepCoin PCN $0.000136 $2,050 -1.09% -12.66% 27.88%
1141 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.106304 $2,023 -1.09% -14.30% 5.04%
1142 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.195304 $1,974 -25.16% -32.43% -8.69%
1143 GARY President Joh… GARY $0.135629 $1,891 -1.09% 1.02% -24.88%
1144 XOT Internet of T… XOT $1900.70 $1,860 -1.09% -12.66% -10.76%
1145 EGOLD eGold EGOLD $0.019777 $1,860 -0.71% -10.57% 94.64%
1146 DMC DynamicCoin DMC $0.001989 $1,684 -0.47% -19.52% -58.03%
1147 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004616 $1,680 -1.09% -17.48% 10.25%
1148 TRIA Triaconta TRIA $7.95 $1,634 -4.07% -19.06% -4.92%
1149 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000136 $1,537 -1.09% -12.66% -45.90%
1150 WILD Wild Crypto WILD $0.175258 $1,441 -0.62% 10.14% 14.04%
1151 PRES President Trump PRES $0.003863 $1,409 -1.09% -30.02% -4.94%
1152 ETT EncryptoTel [… ETT $0.069072 $1,402 -8.85% -32.34% -39.07%
1153 ZBC Zilbercoin ZBC $0.026202 $1,383 -1.11% -16.82% -30.70%
1154 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.62 $1,358 -1.09% -12.66% -22.08%
1155 BTBc Bitbase BTBc $0.004752 $1,255 -1.09% 17.36% 52.30%
1156 DAY Chronologic DAY $3.14 $1,238 -5.88% -36.00% -30.05%
1157 HNC Huncoin HNC $0.002036 $1,199 -12.72% -34.49% -4.89%
1158 BLX Blockchain Index BLX $2.86 $1,159 -0.71% -21.44% 5.06%
1159 MGC GulfCoin MGC $0.001629 $978 -1.09% -8.77% -46.77%
1160 RCN Rcoin RCN $0.000136 $964 -1.09% -12.66% 20.47%
1161 PRIMU Primulon PRIMU $0.000271 $958 0.83% 30.72% 84.98%
1162 APC AlpaCoin APC $0.021587 $957 -1.03% -5.13% -34.33%
1163 FLASH Flash FLASH $0.005566 $918 -1.09% -12.62% 25.66%
1164 CASH Cash Poker Pro CASH $0.039994 $881 -0.71% -35.80% -17.21%
1165 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011540 $862 -1.21% -16.00% 10.16%
1166 SISA SISA SISA $0.011898 $775 7.15% -7.98% -8.07%
1167 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $769 48.93% 34.15% 182.45%
1168 MINEX Minex MINEX $0.014507 $751 -1.00% -20.62% -22.24%
1169 EUSD eUSD EUSD $0.000211 $704 -0.61% 71.71% 2.01%
1170 HYTV Hyper TV HYTV $0.003955 $682 -0.71% 2.80% -6.23%
1171 WIC Wi Coin WIC $0.002737 $579 -12.93% 5.91% -4.98%
1172 EFYT Ergo EFYT $15.66 $579 -0.98% -1.87% 72.73%
1173 FRN Francs FRN $0.027671 $549 -0.42% -17.87% -2.88%
1174 UR UR UR $0.000951 $540 -21.58% 19.46% 82.06%
1175 XRY Royalties XRY $0.000136 $518 -1.13% -18.21% -84.32%
1176 MCI Musiconomi MCI $0.030099 $509 -0.41% -16.67% -13.23%
1177 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002175 LowVol -1.05% -17.71% 7.16%
1178 CC CyberCoin CC $0.000272 LowVol -1.12% 74.74% 37.83%
1179 QBT Cubits QBT $0.002434 LowVol -8.61% -29.79% -58.18%
1180 STU bitJob STU $0.038141 LowVol 3.18% 26.52% 23.22%
1181 OCOW OCOW OCOW $0.000815 LowVol -1.09% -11.32% -83.29%
1182 SKC Skeincoin SKC $0.027832 LowVol -1.05% 11.94% 149.31%
1183 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001175 LowVol -1.09% -20.28% 31.06%
1184 BAT BatCoin BAT $0.000004 LowVol -1.59% 15.33% 62.97%
1185 OX OX Fina OX $0.000156 LowVol 1.21% -2.19% -29.68%
1186 NAMO NamoCoin NAMO $0.000179 LowVol -1.00% -34.66% -18.12%
1187 PRM PrismChain PRM $0.001629 LowVol -1.09% -16.93% 20.47%
1188 NBIT netBit NBIT $0.064706 LowVol 0.64% 33.01% 17.15%
1189 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002580 LowVol -1.09% 30.40% 14.45%
1190 FUDD DimonCoin FUDD $0.001319 LowVol -0.61% -10.57% 12.18%
1191 RHFC RHFCoin RHFC $0.001088 LowVol -1.08% 16.65%
1192 XAU Xaucoin XAU $0.035978 LowVol -1.03% -38.61% -18.67%
1193 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002308 LowVol -1.09% -11.37%
1194 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -1.34% -17.76% 18.37%
1195 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002715 LowVol -1.09% -41.38%
1196 STARS StarCash Network STARS $0.082952 LowVol -1.09% -72.18% -69.31%
1197 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000272 LowVol -1.09% -12.66% -45.37%
1198 HIGH High Gain HIGH $0.000272 LowVol -1.09% -56.33% -59.84%
1199 EAG EA Coin EAG $2.72 LowVol -1.09% -32.10% -15.45%
1200 PRN Protean PRN $0.000017 LowVol -1.35% -88.97% -79.83%
1201 MONETA Moneta MONETA $0.000543 LowVol -1.09% 20.47%
1202 XQN Quotient XQN $0.006788 LowVol -11.40% -24.20% 35.53%
1203 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003394 LowVol -1.09% -20.06% -5.88%
1204 VULC Vulcano VULC $0.006109 LowVol -1.09% -33.77% -9.06%
1205 SWP Swapcoin SWP $0.101045 LowVol -0.71% -10.60% -9.81%
1206 EVC EventChain EVC $0.131845 LowVol -3.91% 27.68% 22.68%
1207 FUTC FutCoin FUTC $0.002172 LowVol -1.09% -46.95% 20.47%
1208 MARX MarxCoin MARX $0.000984 LowVol -1.16% -32.29% 11.94%
1209 BIT First Bitcoin BIT $0.012762 LowVol -1.09% 46.42% -1.39%
1210 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000408 LowVol -0.71% -8.27%
1211 INDIA India Coin INDIA $0.000407 LowVol 196.74% 31.01% 43.69%
1212 OPES Opescoin OPES $0.002715 LowVol -1.09% 20.87%
1213 BEST BestChain BEST $0.003031 LowVol -1.67% -55.16% 124.75%
1214 OP Operand OP $0.000950 LowVol -1.09% -36.24%
1215 MAVRO Mavro MAVRO $0.026881 LowVol -1.59% -30.83%
1216 KARMA Karmacoin KARMA $0.000136 LowVol -1.09% -12.66% 20.49%
1217 PLC PlusCoin PLC $0.000540 LowVol -0.71% -0.08% -5.64%
1218 BSN Bastonet BSN $0.000679 LowVol -1.12% -12.66% -4.82%
1219 DBG Digital Bulli… DBG $0.007060 LowVol -1.09% 36.57% 9.41%
1220 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004209 LowVol -1.09% -12.66% -17.99%
1221 TODAY TodayCoin TODAY $0.000815 LowVol -1.09%
1222 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001953 LowVol -1.68% -2.20% 73.26%
1223 CBD CBD Crystals CBD $0.002444 LowVol -1.09% -11.55% 52.30%
1224 GAIN UGAIN GAIN $0.001901 LowVol -1.09% 0.05% 247.27%
1225 COUPE Coupecoin COUPE $0.000074 LowVol -1.49% -15.38% 736.85%
1226 GAY GAY Money GAY $0.010282 LowVol -0.93% -54.00% 17.12%
1227 VOYA Voyacoin VOYA $2.17 LowVol -1.05% -22.33% 39.86%
1228 EBIT eBIT EBIT $0.004307 LowVol -0.03% 32.80% 116.84%
1229 LDCN LandCoin LDCN $0.001597 LowVol -1.09% 23.96% -3.34%
1230 CYC Cycling Coin CYC $0.001222 LowVol -1.09% -21.39% -29.00%
1231 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000136 LowVol -1.09% -12.65% 13.37%
1232 GRN Granite GRN $0.014255 LowVol -1.09% -12.29% 85.76%
1233 LKC LinkedCoin LKC $0.000272 LowVol -1.12% -12.63% 100.33%
1234 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001901 LowVol -1.09% -35.64% 27.27%
1235 QBC Quebecoin QBC $0.002172 LowVol -1.03% -12.63% 13.38%
1236 YES Yescoin YES $0.000136 LowVol -1.06% -7.87% 89.42%
1237 DASHS Dashs DASHS $0.050912 LowVol -1.09% -11.82% 27.45%
1238 LTH LAthaan LTH $0.000679 LowVol -1.09% 21.27%
1239 WOW Wowcoin WOW $0.000136 LowVol -1.07% -15.21% 20.49%
1240 EXRN EXRNchain EXRN $8.8e-07 LowVol -0.61% -10.57% 63.80%
1241 BITOK Bitok BITOK $0.000136 LowVol -1.05% 36.51%
1242 ANI Animecoin ANI $0.000272 LowVol 73.27% 74.74% 63.48%
1243 HCC Happy Creator… HCC $0.000543 LowVol -1.12% -12.66% 4.04%
1244 FFC FireFlyCoin FFC $0.000136 LowVol -1.09% -12.63% 13.21%
1245 ACES Aces ACES $0.000136 LowVol -1.09% -14.61% -14.63%
1246 TOP TopCoin TOP $0.000435 LowVol -0.85% -14.53% 1.40%
1247 GUC GoldUnionCoin GUC $0.063810 LowVol -1.05% 22.03%
1248 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.045015 LowVol -1.95% -13.86% 18.56%
1249 TEAM TeamUp TEAM $0.000272 LowVol -1.09% -12.66% -18.16%
1250 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.089605 LowVol -1.09% -17.65% -14.96%
1251 TELL Tellurion TELL $0.000139 LowVol -1.03% -12.67% -9.70%
1252 WINK Wink WINK $0.000136 LowVol -1.09% -66.15% -58.19%
1253 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003258 LowVol -1.09% 1.70% -29.84%
1254 POKE PokeCoin POKE $0.000136 LowVol -1.09% -12.66%
1255 SFE SafeCoin SFE $0.000136 LowVol -1.09% -12.66% 22.33%
1256 REGA Regacoin REGA $0.000815 LowVol -1.09% -47.60% -50.88%
1257 TCR TheCreed TCR $0.000272 LowVol -1.09% -12.78% -39.77%
1258 ELC Elacoin ELC $0.068349 LowVol -1.03% -45.12% -24.14%
1259 PI PiCoin PI $0.002036 LowVol -1.09% 16.17%
1260 BXC Bitcedi BXC $0.002862 LowVol -1.05% -36.30% 13.28%
1261 IQT iQuant IQT $0.133292 LowVol -1.09% -24.63% -20.19%
1262 HDLB HODL Bucks HDLB $0.044803 LowVol -1.09% -15.72% -3.12%
1263 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000407 LowVol -1.05% -12.63% -33.77%
1264 ASN Aseancoin ASN $0.005431 LowVol -1.09% -47.07% -74.02%
1265 CYDER Cyder CYDER $0.000272 LowVol -1.09% -12.66% 20.47%
1266 DON Donationcoin DON $0.000561 LowVol -0.88% -30.83% 3.18%
1267 AXIOM Axiom AXIOM $0.019957 LowVol -1.09% -12.66% 15.75%
1268 MBL MobileCash MBL $0.000543 LowVol -1.09% -0.04% 60.63%
1269 YEL Yellow Token YEL $0.005023 LowVol -0.71% -10.57% -44.94%
1270 DISK DarkLisk DISK $0.001086 LowVol -1.09% 96.38%
1271 LEPEN LePen LEPEN $0.000126 LowVol -1.08% -2.08% 13.79%
1272 IRL IrishCoin IRL $0.002715 LowVol -1.09% 8.49% 20.01%
1273 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000272 LowVol -1.03% -12.66% -19.69%
1274 BGR Bongger BGR $0.000160 LowVol -1.69% -24.07% 34.35%
1275 X2 X2 X2 $0.000272 LowVol -1.09% -12.66% 140.57%
1276 MAGN Magnetcoin MAGN $0.538601 LowVol -1.07% -13.61% 20.95%
1277 9COIN 9COIN 9COIN $0.003394 LowVol -1.09% -4.98% 30.42%
1278 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -17.75% -37.47% -95.61%
1279 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000815 LowVol -1.09% 9.11% 3.26%
1280 TERA TeraCoin TERA $0.000136 LowVol -1.09% -12.66%
1281 MEN PeopleCoin MEN $0.000136 LowVol -1.09% -12.66% 20.47%
1282 NTC Natcoin NTC $0.092999 LowVol -1.09% -12.66% -46.73%
1283 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.419786 LowVol -1.05% 31.14%
1284 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008010 LowVol -1.12% 10.10%
1285 AV AvatarCoin AV $0.050097 LowVol -1.09% -10.45%
1286 KASHH KashhCoin KASHH $0.000132 LowVol -1.08% -15.20% 17.12%
1287 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000175 LowVol -0.71% -10.57% -4.47%
1288 HYPER Hyper HYPER $0.029325 LowVol -1.05% -28.71%
1289 WA WA Space WA $0.019822 LowVol -1.09% -12.57% 5.04%
1290 OMC Omicron OMC $0.143911 LowVol -1.09% -12.66% 12.54%
1291 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013305 LowVol -1.03% 0.70% 22.98%
1292 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003937 LowVol -1.09% 4.12% 16.45%
1293 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000136 LowVol -1.09% 20.47%
1294 UTA UtaCoin UTA $0.002580 LowVol -1.03% -12.66% -4.63%
1295 TURBO TurboCoin TURBO $0.000136 LowVol -1.09% -12.66% 19.46%
1296 STEX STEX STEX $0.973151 LowVol -0.22% -26.04% 29.23%
1297 IFC Infinitecoin IFC $0.000019 LowVol -0.26% 11.18% 47.17%
1298 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol 4.99% -60.03%
1299 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -27.87%
1300 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1301 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol -1.47% 36.09%
1302 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 33.50%
1303 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol -5.98% -3.07%
1304 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1305 EGG EggCoin EGG $0.054418 LowVol -7.36% 27.07%
1306 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 33.10%
1307 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol -6.99% 86.42%
1308 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 25.68%
1309 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 32.57%
1310 CME Cashme CME $0.000138 LowVol -11.26% -37.24%
1311 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol
1312 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol -3.43% 33.16%
1313 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol
1314 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 16.10%
1315 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol -12.82% 20.25%
1316 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol -9.56%
1317 GBRC Global Busine… GBRC $0.000288 LowVol -7.39%
1318 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol -9.10% 25.38%
1319 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol -4.03% 156.15%
1320 XDE2 XDE II XDE2 $2.06 LowVol -8.89% 26.94%
1321 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol -6.92%
1322 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.74%
1323 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.69%
1324 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol -11.82% 23.88%
1325 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol -9.99% 24.14%
1326 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol
1327 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1328 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006262 LowVol -21.01% 73.46%
1329 10MT 10M Token 10MT $0.002325 LowVol 5.75%
1330 FAP FAPcoin FAP $0.010651 LowVol -1.53% 81.88%
1331 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol -11.10%
1332 QORA Qora QORA $0.241362 -1.58% -13.06% 15.21%
1333 UNC UNCoin UNC $0.000149 -4.17% 32.06%
1334 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1335 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 -0.30% 44.25%
1336 FC Facecoin FC $0.003480 11.45%
1337 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -5.86%
1338 FBL Faceblock FBL $0.001654 -0.23%
1339 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 81.02%

Quay lại phần 1

Phản hồi