Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 10/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 15h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1339 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 10/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $13702.40 trên tổng giá trị $229,263,582,829

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $440.66 trên tổng giá trị $42,412,421,062

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1281.02 trên tổng giá trị $21,581,792,297

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.15 trên tổng giá trị $11,526,350,745

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.234262 trên tổng giá trị $9,075,109,550

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng I0C I0Coin (I0C) đang có giá hiện tại $0.013380 trên tổng giá trị $280,776 đã biến động tăng 175.58% trong 1h qua

    + Đồng DBG Digital Bulli… (DBG) đang có giá hiện tại $0.007137 trên tổng giá trị đã biến động tăng 105.04% trong 1h qua

    + Đồng ANC Anoncoin (ANC) đang có giá hiện tại $1.19 trên tổng giá trị $2,501,675 đã biến động tăng 42.73% trong 1h qua

    + Đồng OPT Opus (OPT) đang có giá hiện tại $0.026054 trên tổng giá trị $3,649,617 đã biến động tăng 42.22% trong 1h qua

    + Đồng TFL TrueFlip (TFL) đang có giá hiện tại $0.890004 trên tổng giá trị $5,560,093 đã biến động tăng 41.38% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000077 trên tổng giá trị $41,514,749 đã biến động tăng 1001.35% trong 24h qua

    + Đồng KIC KibiCoin (KIC) đang có giá hiện tại $0.003296 trên tổng giá trị $48,457 đã biến động tăng 799.69% trong 24h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.158597 trên tổng giá trị $249,158 đã biến động tăng 281.72% trong 24h qua

    + Đồng KOBO Kobocoin (KOBO) đang có giá hiện tại $0.059715 trên tổng giá trị $1,474,980 đã biến động tăng 149.16% trong 24h qua

    + Đồng DRM Dreamcoin (DRM) đang có giá hiện tại $0.063131 trên tổng giá trị $154,648 đã biến động tăng 129.07% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.254926 trên tổng giá trị $19,276,102 đã biến động tăng 840.83% trong 7 ngày qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.009602 trên tổng giá trị $4,659 đã biến động tăng 829.38% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000075 trên tổng giá trị đã biến động tăng 744.90% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.022628 trên tổng giá trị $267,501 đã biến động tăng 599.61% trong 7 ngày qua

    + Đồng TRADE Tradecoin (TRADE) đang có giá hiện tại $0.002809 trên tổng giá trị $22,060 đã biến động tăng 596.73% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 10/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 FLAX Flaxscript FLAX $61,416 $0.010996 5,585,427 $1,575 0.95% 13.75% -52.87%
702 BRAIN Braincoin BRAIN $60,956 $0.006039 10,094,424 $3,199 -1.90% -12.36% 11.19%
703 BLZ BlazeCoin BLZ $57,668 $0.000095 608,557,394 $616 -1.47% -9.10% 37.82%
704 LUNA Luna Coin LUNA $54,378 $0.032880 1,653,804 $1,429 -1.47% 31.13% 76.92%
705 PONZI PonziCoin PONZI $52,826 $0.061347 861,099 $2,166 -1.06% -30.55% 67.43%
706 ERY Eryllium ERY $52,714 $0.009626 5,476,108 $688 -1.67% -33.77% 62.79%
707 CWXT CryptoWorldX … CWXT $49,113 $0.000824 59,630,200 $725 -1.74% -9.59% -5.08%
708 BRAT BRAT BRAT $44,409 $0.000278 160,000,000 $603 -1.41% 52.16% -32.10%
709 ITZ Interzone ITZ $37,254 $0.019821 1,879,492 $1,669 -1.49% -13.16% 72.11%
710 ICON Iconic ICON $36,616 $0.061759 592,894 $4,354 -1.42% -2.18% -5.03%
711 MSCN Master Swiscoin MSCN $34,760 $0.000777 44,716,800 $897 -0.71% 12.04% -27.08%
712 WORM HealthyWormCoin WORM $30,748 $0.000274 112,023,170 $5,327 -1.42% 75.21% -18.35%
713 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $28,359 $0.032634 869,002 $6,041 -1.01% -1.81% 173.32%
714 LBTC LiteBitcoin LBTC $26,882 $0.008431 3,188,280 $16,738 -6.14% -26.51% 211.38%
715 GSR GeyserCoin GSR $24,035 $0.512871 46,864 $5,136 -1.44% -32.21% 434.99%
716 GRIM Grimcoin GRIM $16,480 $0.000837 19,684,788 $647 -59.91% -66.23% -62.11%
717 CREVA CrevaCoin CREVA $14,983 $0.000412 36,390,750 $5,150 -1.90% -35.07% -47.11%
718 XRC Rawcoin XRC $14,186 $0.020125 704,882 $1,721 -1.33% -38.25% 9.30%
719 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,076 $0.000549 9,245,448 $562 -1.74% -83.29% -16.85%
720 UNITY SuperNET UNITY $31,951,636 $39.15 816,061 LowVol 1.31% -23.97% -60.08%
721 ECN E-coin ECN $15,911,115 $3.37 4,724,722 LowVol -1.30% 99.56% 90.30%
722 PPY Peerplays PPY $15,756,167 $4.12 3,825,213 LowVol -1.42% -4.49% -26.20%
723 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 4.47%
724 CSC CasinoCoin CSC $10,531,639 $0.272832 38,601,187 LowVol -1.42% -28.80% 0.57%
725 ETT EncryptoTel [… ETT $10,334,716 $0.166337 62,131,190 LowVol -1.74% -25.48% 46.15%
726 ECOB Ecobit ECOB $5,415,022 $0.012184 444,444,444 LowVol -1.94% -24.35% 7.79%
727 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -31.09%
728 YASH YashCoin YASH $4,803,582 $0.480345 10,000,274 LowVol -1.74% -9.82% 9.92%
729 XC XCurrency XC $4,109,053 $0.699931 5,870,654 LowVol -1.61% -28.23%
730 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
731 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol -6.68% 49.04%
732 GRE Greencoin GRE $3,068,754 $0.000851 3,605,060,641 LowVol -11.46% 62.27% 153.90%
733 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,573,462 $0.424213 6,066,439 LowVol -1.90% 34.98% 72.02%
734 ADC AudioCoin ADC $2,533,364 $0.003029 836,455,507 LowVol -1.95% -9.07% -2.75%
735 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,371,276 $0.067173 35,300,866 LowVol -3.07% -15.90%
736 RKC Royal Kingdom… RKC $2,179,694 $0.807294 2,700,000 LowVol 13.72% 2.80% -13.26%
737 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,104,312 $4.52 465,952 LowVol -0.24% -8.63% -14.54%
738 ESP Espers ESP $1,916,198 $0.000092 20,812,068,384 LowVol -2.60% -30.25% -8.16%
739 ITT Intelligent T… ITT $1,779,945 $0.181666 9,797,899 LowVol -0.86% 11.56%
740 CBX Crypto Bullion CBX $1,779,028 $1.77 1,005,726 LowVol -1.85% -18.18% -5.69%
741 JNS Janus JNS $1,614,425 $0.070130 23,020,335 LowVol -1.74% -4.25% -45.85%
742 HTC HitCoin HTC $1,509,146 $0.000137 10,996,318,099 LowVol -1.42% -12.36%
743 RC RussiaCoin RC $1,481,451 $0.176829 8,377,873 LowVol -7.44% -21.63% 7.04%
744 NKA IncaKoin NKA $1,464,452 $0.000128 11,410,544,719 LowVol -2.45% -18.69% 11.21%
745 CNO Coin(O) CNO $1,415,335 $0.013458 105,167,631 LowVol -1.62% -21.84% 24.16%
746 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,395,768 $0.046526 30,000,000 LowVol -1.57% -43.23% -53.39%
747 CARBON Carboncoin CARBON $1,285,316 $0.000084 15,392,009,757 LowVol -2.03% 29.52% -14.12%
748 STRC StarCredits STRC $1,283,963 $0.285325 4,500,000 LowVol -1.42% 17.13% 45.34%
749 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,281,720 $0.000056 22,885,697,934 LowVol -2.40% -53.83% 18.15%
750 EMV Ethereum Movi… EMV $1,187,194 $0.180791 6,566,666 LowVol -0.95% -53.49% -86.87%
751 SDC ShadowCash SDC $1,136,619 $0.169768 6,695,133 LowVol -1.42% -5.68% 48.04%
752 UTC UltraCoin UTC $1,098,676 $0.024598 44,664,885 LowVol -3.81% -20.47% -23.57%
753 ORB Orbitcoin ORB $1,057,624 $0.341738 3,094,839 LowVol -1.42% -19.63% 9.75%
754 BTSR BTSR BTSR $1,050,223 $0.319774 3,284,266 LowVol -0.64% -11.68% 48.89%
755 MAC Machinecoin MAC $1,028,390 $0.050813 20,238,675 LowVol -2.37% 3.03% 41.62%
756 DCY Dinastycoin DCY $976,128 $0.000687 1,420,858,063 LowVol -1.46% -23.41% -8.85%
757 OPAL Opal OPAL $944,497 $0.062369 15,143,797 LowVol -2.23% -1.46% 78.04%
758 INPAY InPay INPAY $901,676 $0.090168 10,000,000 LowVol -1.42% -11.99% -33.55%
759 GIM Gimli GIM $887,592 $0.011095 80,000,000 LowVol -0.93% -23.86% 60.96%
760 METAL MetalCoin METAL $844,588 $0.010979 76,925,527 LowVol -1.90% -12.36%
761 BRIT BritCoin BRIT $837,267 $0.039367 21,268,092 LowVol -1.90% 12.08% 111.93%
762 EBET EthBet EBET $786,723 $0.092528 8,502,500 LowVol -0.86% -13.84% 11.17%
763 VAL Valorbit VAL $730,350 $0.000137 5,321,663,043 LowVol -1.90% -12.40% 22.48%
764 GOOD Goodomy GOOD $723,693 $0.001640 441,349,000 LowVol -1.44% 39.40% 5.28%
765 BPC Bitpark Coin BPC $718,842 $0.009585 75,000,000 LowVol -1.76% -25.96% -9.00%
766 TALK BTCtalkcoin TALK $698,923 $0.010705 65,290,635 LowVol -1.90% -1.10% 30.39%
767 MAX MaxCoin MAX $679,919 $0.011117 61,162,525 LowVol -1.42% -16.52% -21.80%
768 DSH Dashcoin DSH $677,701 $0.038561 17,574,970 LowVol -1.95% -18.88% 5.30%
769 NOBL NobleCoin NOBL $643,893 $0.000278 2,315,728,431 LowVol -1.63% -11.93% 12.14%
770 J Joincoin J $632,471 $0.258320 2,448,402 LowVol -1.50% 78.93% 200.66%
771 TROLL Trollcoin TROLL $622,042 $0.001099 566,022,321 LowVol -1.65% -7.61% 13.36%
772 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -52.57%
773 SLG Sterlingcoin SLG $591,684 $0.140643 4,206,994 LowVol -1.72% -6.64% 55.52%
774 RIYA Etheriya RIYA $586,588 $0.370899 1,581,531 LowVol -1.74% -27.26% 21.59%
775 USC Ultimate Secu… USC $566,382 $0.054759 10,343,113 LowVol -1.42% -3.97% -47.14%
776 AU AurumCoin AU $565,864 $1.91 296,216 LowVol -1.42% 6.78% 39.56%
777 FNC FinCoin FNC $560,887 $0.043552 12,878,667 LowVol 6.60% 44.58% 31.22%
778 VLT Veltor VLT $535,023 $0.964258 554,855 LowVol -1.90% -12.03% -5.54%
779 TIT Titcoin TIT $526,521 $0.010552 49,898,202 LowVol -3.80% -17.66% 51.67%
780 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $515,609 $0.094985 5,428,300 LowVol -0.49% 6.30% 46.88%
781 V Version V $508,714 $0.001084 469,306,288 LowVol -1.49% -16.11% 4.65%
782 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 56.31%
783 OTX Octanox OTX $501,617 $0.059014 8,500,001 LowVol -1.90% -7.40% -3.65%
784 ITI iTicoin ITI $484,253 $15.13 32,000 LowVol -1.08% -6.90% -28.87%
785 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -65.69%
786 SAC SACoin SAC $481,348 $0.068621 7,014,611 LowVol -1.42% -8.33% -20.79%
787 NETKO Netko NETKO $442,870 $0.101281 4,372,690 LowVol -1.74% -16.67% -26.86%
788 UFR Upfiring UFR $439,181 $0.030499 14,400,000 LowVol -0.93% -22.49% 8.24%
789 CFT CryptoForecast CFT $425,960 $0.009260 46,000,000 LowVol -1.50% -24.87% 3.30%
790 GUN Guncoin GUN $418,648 $0.002122 197,259,778 LowVol -1.06% -6.07% 18.47%
791 BXT BitTokens BXT $415,091 $0.737881 562,545 LowVol 2.49% -6.93% -19.26%
792 XGR GoldReserve XGR $412,240 $0.024007 17,171,382 LowVol -1.17% -20.44% -0.75%
793 WAY WayGuide WAY $411,892 $0.004117 100,040,708 LowVol -1.42% -12.39% 22.48%
794 DAXX DaxxCoin DAXX $402,336 $0.000807 498,284,380 LowVol -1.84% 6.61% 31.84%
795 FLT FlutterCoin FLT $398,454 $0.001237 322,214,524 LowVol -1.62% -27.77% 7.28%
796 FUNK The Cypherfunks FUNK $397,735 $0.000009 46,313,882,499 LowVol -1.59% -21.67% 49.39%
797 DDF DigitalDevelo… DDF $388,549 $0.075914 5,118,307 LowVol -1.41% -25.00% -19.04%
798 TGC Tigercoin TGC $388,378 $0.008921 43,536,800 LowVol -1.42% -28.82% 39.13%
799 STV Sativacoin STV $386,352 $0.054518 7,086,751 LowVol -1.93% -12.78% 83.69%
800 PIGGY Piggycoin PIGGY $376,146 $0.000772 487,524,704 LowVol -3.29% -33.69% 5.74%
801 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 39.28%
802 BUCKS SwagBucks BUCKS $342,429 $1.06 322,365 LowVol -0.48% -20.22% -6.49%
803 LANA LanaCoin LANA $334,097 $0.000397 841,138,000 LowVol -1.66% -6.20% 31.82%
804 LOT LottoCoin LOT $331,849 $0.000023 14,491,014,421 LowVol -2.51% -9.60% 19.40%
805 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol -13.75%
806 NYAN Nyancoin NYAN $326,224 $0.001023 318,864,198 LowVol 4.17% -27.32% 29.79%
807 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol 44.06%
808 STS Stress STS $310,240 $0.000549 565,134,332 LowVol -1.90% -29.88%
809 VIDZ PureVidz VIDZ $304,875 $0.002434 125,279,775 LowVol -1.70% -11.15% 9.59%
810 EVO Evotion EVO $303,879 $0.095833 3,170,924 LowVol -0.60% 2.25% 39.85%
811 SH Shilling SH $299,394 $0.007548 39,663,925 LowVol -1.74% -0.06% 343.34%
812 BIGUP BigUp BIGUP $298,050 $0.000141 2,119,419,905 LowVol -12.35% 44.51%
813 FRC Freicoin FRC $292,211 $0.009881 29,571,896 LowVol 5.73% -5.81% 8.89%
814 XPTX PlatinumBAR XPTX $292,101 $0.686321 425,604 LowVol -16.91% -25.60% -2.55%
815 TRK Truckcoin TRK $285,177 $0.001811 157,473,566 LowVol -2.01% -3.87% -28.42%
816 I0C I0Coin I0C $280,776 $0.013380 20,985,400 LowVol 175.58% 28.24% 19.55%
817 Q2C QubitCoin Q2C $272,522 $0.001098 248,214,183 LowVol -1.61% -12.39% -10.91%
818 888 OctoCoin 888 $265,125 $0.005258 50,419,940 LowVol -2.82% -43.65% 14.24%
819 HAL Halcyon HAL $262,599 $0.049407 5,315,024 LowVol -1.74% -1.31% 82.17%
820 GAP Gapcoin GAP $255,921 $0.021186 12,079,718 LowVol -1.65% -16.96% -12.10%
821 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $255,329 $0.019261 13,256,130 LowVol -2.11% -16.91% 23.74%
822 TTC TittieCoin TTC $251,238 $0.000199 1,259,816,434 LowVol 5.33% 3.00% -1.43%
823 CAT Catcoin CAT $250,503 $0.040349 6,208,400 LowVol -1.61% -18.45% 165.46%
824 BLC Blakecoin BLC $248,841 $0.016455 15,122,697 LowVol -1.62% -12.47% 45.21%
825 WMC WMCoin WMC $248,382 $0.021547 11,527,489 LowVol -1.90% -12.39% 22.93%
826 GAIA GAIA GAIA $248,078 $0.010293 24,101,381 LowVol -1.42% -12.39% 3.01%
827 TRI Triangles TRI $244,707 $3.36 72,891 LowVol -1.50% -21.92% -0.35%
828 HODL HOdlcoin HODL $237,632 $0.001510 157,407,810 LowVol -1.90% -12.36% 22.48%
829 REE ReeCoin REE $220,015 $0.000086 2,560,000,000 LowVol 1.97% 61.02% 75.74%
830 WYV Wyvern WYV $219,950 $0.123655 1,778,740 LowVol -1.90% -12.30% 9.81%
831 GRT Grantcoin GRT $219,237 $0.005078 43,174,542 LowVol -1.61% -4.67% 5.80%
832 SPACE SpaceCoin SPACE $218,387 $0.010399 21,000,164 LowVol -2.47% -9.78% 23.32%
833 SHDW Shadow Token SHDW $215,333 $0.030762 7,000,000 LowVol -1.93% -30.74%
834 YAC Yacoin YAC $213,900 $0.001784 119,889,425 LowVol -1.42% -28.82% 58.83%
835 MOJO MojoCoin MOJO $200,430 $0.016514 12,136,920 LowVol 3.06% -40.32% 18.32%
836 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $196,578 $0.247858 793,108 LowVol -1.42% -20.89% 87.65%
837 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 81.36%
838 EVIL Evil Coin EVIL $189,646 $0.009022 21,020,383 LowVol -1.42% -18.86% 11.03%
839 CYP Cypher CYP $186,947 $0.029370 6,365,285 LowVol -1.74% 29.92%
840 HMP HempCoin HMP $186,187 $0.000137 1,356,645,470 LowVol -1.42% -12.40% 20.87%
841 PHS Philosopher S… PHS $185,719 $0.030879 6,014,340 LowVol -1.61% -12.78% 23.58%
842 BUMBA BumbaCoin BUMBA $185,054 $0.008234 22,473,112 LowVol 7.19% -0.78% 49.77%
843 EMD Emerald Crypto EMD $182,243 $0.009533 19,117,129 LowVol -0.64% 0.52% 1.24%
844 E4ROW E4ROW E4ROW $177,007 $0.030720 5,762,000 LowVol -0.95% -9.05% 30.91%
845 FRK Franko FRK $175,195 $0.188227 930,767 LowVol -7.50% 27.32%
846 KAYI Kayicoin KAYI $174,758 $0.000615 284,251,455 LowVol 4.60% 1.56% 33.82%
847 BTPL Bitcoin Planet BTPL $174,734 $0.031154 5,608,751 LowVol -1.42% -16.45% 36.27%
848 XRE RevolverCoin XRE $174,710 $0.007823 22,333,532 LowVol -1.90% -33.08% 20.37%
849 TEK TEKcoin TEK $172,820 $0.000122 1,414,054,562 LowVol 1.27% 17.62% 10.96%
850 OHM OHM OHM $172,274 $0.005764 29,887,138 LowVol -1.42%
851 RBX Ripto Bux RBX $169,938 $0.000446 381,236,123 LowVol -1.72% -14.56% -3.37%
852 XVP Virtacoinplus XVP $169,246 $0.015487 10,928,643 LowVol -1.33% -24.85% -38.21%
853 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
854 MCRN MACRON MCRN $166,478 $0.000415 401,421,401 LowVol -3.29% 4.53%
855 MNC Mincoin MNC $166,013 $0.041185 4,030,919 LowVol -1.62% -20.81% -21.38%
856 DBTC Debitcoin DBTC $165,507 $0.009195 17,999,629 LowVol -1.31% -12.88% 212.61%
857 ACOIN Acoin ACOIN $161,035 $0.131987 1,220,085 LowVol 15.02% -19.41% -6.48%
858 JET Jetcoin JET $156,478 $0.032114 4,872,509 LowVol -1.42% -7.97%
859 DLC Dollarcoin DLC $156,228 $0.017155 9,106,714 LowVol -1.42% -12.39% 22.52%
860 USDE USDe USDE $155,664 $0.000137 1,134,236,104 LowVol -1.61% -56.20% -22.75%
861 XRA Ratecoin XRA $152,355 $0.001325 114,952,673 LowVol -2.22% -15.11% 12.45%
862 XCT C-Bit XCT $151,865 $0.000966 157,223,250 LowVol -1.76% -9.04% 36.79%
863 DUO ParallelCoin DUO $150,228 $0.497717 301,834 LowVol -11.82% -6.44% 12.43%
864 ARCO AquariusCoin ARCO $147,437 $0.098574 1,495,695 LowVol -2.07% -7.85% 26.15%
865 URC Unrealcoin URC $141,714 $0.020175 7,024,402 LowVol -1.74% -12.40% -22.07%
866 KED Darsek KED $139,838 $0.009607 14,555,812 LowVol -1.43% -18.96% -23.90%
867 GP GoldPieces GP $137,358 $0.112574 1,220,161 LowVol -1.65% -1.24% 0.81%
868 SLING Sling SLING $135,617 $0.126262 1,074,095 LowVol -1.42% -12.39% 25.20%
869 CTO Crypto CTO $134,523 $0.010979 12,252,458 LowVol -1.90% -3.95% -8.80%
870 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol
871 PX PX PX $131,626 $0.001372 95,908,959 LowVol -1.42% -32.61% -31.05%
872 XCRE Creatio XCRE $131,047 $0.006386 20,520,514 LowVol -2.57% -29.58% 29.38%
873 BAS BitAsean BAS $130,426 $0.026085 5,000,000 LowVol -0.86% -6.98% 32.65%
874 LEA LeaCoin LEA $130,069 $0.000413 314,919,691 LowVol -1.43% -24.95% -30.83%
875 HXX Hexx HXX $126,686 $0.085203 1,486,884 LowVol -0.76% 9.20% 71.18%
876 AHT Bowhead AHT $122,968 $0.015371 8,000,000 LowVol -1.42% -95.03% -90.60%
877 CAGE CageCoin CAGE $121,989 $0.000001 101,168,328,395 LowVol -1.99% -27.58% 29.22%
878 URO Uro URO $121,680 $0.100786 1,207,310 LowVol -7.83% 77.76%
879 MARS Marscoin MARS $120,430 $0.004259 28,279,074 LowVol -1.52% -7.60% -7.59%
880 AMBER AmberCoin AMBER $119,948 $0.002745 43,699,481 LowVol -1.42% -41.67% -66.32%
881 SOON SoonCoin SOON $114,600 $0.009196 12,462,620 LowVol -2.01% -11.13% 16.23%
882 IMS Independent M… IMS $114,348 $0.021298 5,368,934 LowVol -7.10% -9.46% 25.11%
883 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $110,347 $0.013742 8,030,000 LowVol -0.31% 16.72% -19.07%
884 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
885 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $109,305 $0.001371 79,719,140 LowVol -12.48% 128.34%
886 CNC CHNCoin CNC $109,025 $0.002208 49,373,655 LowVol 10.17%
887 BIP BipCoin BIP $107,197 $0.065876 1,627,261 LowVol -1.90% -14.67% 38.01%
888 ARG Argentum ARG $105,981 $0.012333 8,593,477 LowVol -0.79% -25.33% -7.05%
889 UNITS GameUnits UNITS $104,384 $0.030056 3,472,983 LowVol -1.74% -12.39% -22.96%
890 611 SixEleven 611 $102,336 $0.237123 431,571 LowVol -1.42% 23.51% 40.51%
891 PRC PRCoin PRC $102,127 $0.006450 15,832,800 LowVol -1.61% -15.97% -10.13%
892 NEVA NevaCoin NEVA $100,055 $0.040410 2,475,980 LowVol -2.16% -21.40% -8.51%
893 CRX Chronos CRX $97,194 $0.001318 73,729,962 LowVol -1.94% -33.00% 30.43%
894 ARB ARbit ARB $96,595 $0.012295 7,856,490 LowVol
895 BITZ Bitz BITZ $93,145 $0.046786 1,990,891 LowVol -8.11%
896 JWL Jewels JWL $91,402 $0.004529 20,181,636 LowVol -1.74% 20.46%
897 QTL Quatloo QTL $91,108 $0.011803 7,718,883 LowVol -1.91% -23.22% -9.71%
898 XBTS Beatcoin XBTS $86,776 $0.056914 1,524,686 LowVol -1.74% 95.28% 25.26%
899 AMMO Ammo Rewards AMMO $85,395 $0.001098 77,777,777 LowVol -1.42% 1.31% 19.22%
900 BVC BeaverCoin BVC $85,081 $0.027311 3,115,258 LowVol -1.42% 27.25% -6.60%
901 MST MustangCoin MST $84,015 $0.133285 630,343 LowVol -1.74% -12.88% -8.07%
902 BLRY BillaryCoin BLRY $83,917 $0.009332 8,991,993 LowVol -1.90% -13.63% -26.46%
903 VPRC VapersCoin VPRC $83,391 $0.000107 780,124,964 LowVol -1.82% 59.32% 374.10%
904 QCN QuazarCoin QCN $82,961 $0.013724 6,044,911 LowVol -1.90% -36.89% -42.14%
905 ZMC ZetaMicron ZMC $82,392 $0.000137 600,344,291 LowVol -1.74% -12.40% 22.48%
906 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
907 ALL Allion ALL $80,806 $0.013034 6,199,359 LowVol -4.91% -33.56% 3.82%
908 GCC GuccioneCoin GCC $80,736 $0.003980 20,285,537 LowVol -1.90% -20.57% 6.17%
909 MND MindCoin MND $80,575 $0.005078 15,867,695 LowVol -1.90% -9.92% 25.71%
910 WARP WARP WARP $78,762 $0.071915 1,095,224 LowVol -1.42% 18.17%
911 MNM Mineum MNM $77,704 $0.008234 9,436,367 LowVol -1.90% -24.54% -43.76%
912 FXE FuturXe FXE $77,608 $0.329654 235,421 LowVol -1.42% -21.97% -75.43%
913 VOT VoteCoin VOT $76,874 $0.004666 16,474,625 LowVol -1.74% -52.72% -57.94%
914 RPC RonPaulCoin RPC $76,854 $0.085555 898,298 LowVol -1.62% -16.62% 15.91%
915 MAY Theresa May Coin MAY $76,243 $0.003027 25,187,200 LowVol 2.86% -15.93% 1.70%
916 VEC2 VectorAI VEC2 $75,345 $0.004529 16,636,244 LowVol -1.90% -12.36% -9.34%
917 TSE Tattoocoin (S… TSE $75,276 $0.000832 90,421,856 LowVol -1.51% -47.84% -25.61%
918 ADCN Asiadigicoin ADCN $75,265 $0.003019 24,931,054 LowVol -1.87% -12.37% 9.25%
919 BTQ BitQuark BTQ $73,537 $0.008097 9,081,731 LowVol -1.61% -18.52% 4.74%
920 SOIL SOILcoin SOIL $71,301 $0.012504 5,702,048 LowVol -2.17% -21.19% 20.84%
921 XCO X-Coin XCO $70,072 $0.005658 12,384,976 LowVol -2.27% -20.08% 5.76%
922 EXN ExchangeN EXN $69,993 $0.013724 5,100,000 LowVol -1.42% -8.32% -2.65%
923 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 161.47%
924 POP PopularCoin POP $69,614 $0.000021 3,372,875,244 LowVol -1.71% -21.07% -23.22%
925 DRS Digital Rupees DRS $69,190 $0.000135 510,802,961 LowVol -13.54% -0.44%
926 CPN CompuCoin CPN $68,159 $0.003475 19,615,019 LowVol -1.28% 24.29% 9.81%
927 EOT EOT Token EOT $66,268 $0.008022 8,260,903 LowVol -1.47% -19.30% -43.47%
928 COXST CoExistCoin COXST $64,026 $0.002363 27,100,000 LowVol -2.95% -18.76% 25.58%
929 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 57.97%
930 300 300 Token 300 $60,524 $201.75 300 LowVol -1.42% -38.38% -18.15%
931 SPT Spots SPT $57,969 $0.002587 22,406,021 LowVol -1.75% -21.18% -15.11%
932 NTWK Network Token NTWK $56,737 $0.004861 11,671,310 LowVol -0.93% 22.04% 68.75%
933 ATX Artex Coin ATX $55,593 $0.002960 18,781,750 LowVol -1.42% -31.79% 0.20%
934 PIE PIECoin PIE $55,237 $0.004117 13,416,062 LowVol -1.42% 9.51% -59.17%
935 BSC BowsCoin BSC $52,558 $0.009470 5,550,102 LowVol -1.74% -12.36% -6.10%
936 CRT CRTCoin CRT $52,220 $0.658759 79,270 LowVol -1.42% -12.39% 22.48%
937 KRONE Kronecoin KRONE $50,026 $0.013312 3,757,867 LowVol -1.74% -19.25% 16.57%
938 EGO EGO EGO $49,407 $0.000823 60,000,001 LowVol -1.74% -24.91% 22.48%
939 GPL Gold Pressed … GPL $49,029 $0.191128 256,527 LowVol -10.86% -35.11% -17.75%
940 KIC KibiCoin KIC $48,457 $0.003296 14,701,000 LowVol -2.44% 799.69% 55.93%
941 CXT Coinonat CXT $48,213 $0.005591 8,623,200 LowVol -1.82% -29.03% -0.74%
942 VIP VIP Tokens VIP $45,811 $0.000549 83,450,403 LowVol -1.90% 22.48%
943 G3N G3N G3N $45,663 $0.006039 7,561,891 LowVol -1.42% -12.36% 21.96%
944 ORLY Orlycoin ORLY $45,265 $0.001235 36,646,779 LowVol -1.90% 5.52%
945 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 25.96%
946 SFC Solarflarecoin SFC $42,959 $0.003050 14,083,450 LowVol -1.74% -25.13% -29.82%
947 FUZZ FuzzBalls FUZZ $42,772 $0.008856 4,829,945 LowVol -1.90% -9.26% 23.90%
948 RBT Rimbit RBT $42,294 $0.000366 115,499,623 LowVol -1.33% -23.77% -38.80%
949 IMPS ImpulseCoin IMPS $41,678 $0.002059 20,245,510 LowVol -1.74% -34.30% -1.82%
950 DIBC DIBCOIN DIBC $40,862 $0.008172 5,000,000 LowVol -1.30% -22.32% -29.57%
951 BENJI BenjiRolls BENJI $40,455 $0.001997 20,254,896 LowVol -1.91% -34.80% -14.85%
952 CESC CryptoEscudo CESC $39,554 $0.000274 144,105,100 LowVol -1.74% -18.18% -18.35%
953 PULSE Pulse PULSE $39,248 $0.002745 14,298,972 LowVol -1.42% -35.11% -23.87%
954 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,402 $0.005076 7,564,861 -4.65%
955 SONG SongCoin SONG $38,254 $0.001175 32,565,300 LowVol -1.48% -18.90% 33.93%
956 CASH Cashcoin CASH $38,027 $0.000824 46,158,242 LowVol 10.80% 52.27%
957 PEX PosEx PEX $36,699 $0.014959 2,453,240 LowVol -1.90% -12.58% 22.97%
958 HVCO High Voltage HVCO $35,788 $0.023952 1,494,171 LowVol -6.73% 40.49%
959 BOAT BOAT BOAT $35,635 $0.001921 18,547,845 LowVol -1.62% -18.24% 1.03%
960 ZYD Zayedcoin ZYD $35,055 $0.005614 6,243,840 LowVol -8.11% 4.38%
961 FLVR FlavorCoin FLVR $34,417 $0.001647 20,898,106 LowVol -1.74% -12.39%
962 XCS CybCSec XCS $34,107 $0.002882 11,834,082 LowVol -1.42% -3.17% -22.84%
963 OS76 OsmiumCoin OS76 $33,987 $0.038016 894,026 LowVol -1.61% -13.29% 42.45%
964 STEPS Steps STEPS $33,230 $0.001784 18,625,017 LowVol -1.74%
965 JIN Jin Coin JIN $32,439 $0.003294 9,848,485 LowVol -1.90% -82.17% -83.71%
966 MTM MTMGaming MTM $31,566 $0.010522 2,999,967 LowVol -2.46% 31.94%
967 EREAL eREAL EREAL $31,123 $0.000455 68,427,562 LowVol -0.86% -22.14% -28.83%
968 PLNC PLNcoin PLNC $30,490 $0.001784 17,089,600 LowVol -1.90% -12.36%
969 DLISK DAPPSTER DLISK $30,242 $0.000302 100,000,000 LowVol -3.48%
970 IMX Impact IMX $30,058 $0.000274 109,509,104 LowVol -1.42% -41.58% 144.96%
971 PLACO PlayerCoin PLACO $28,920 $0.000823 35,120,000 LowVol -1.74% -24.91% 18.73%
972 SLEVIN Slevin SLEVIN $28,821 $0.000412 70,000,000 LowVol -1.74% -47.44% -8.14%
973 BIOS BiosCrypto BIOS $28,576 $0.001372 20,821,709 LowVol -1.74% -56.18% -37.69%
974 VLTC Vault Coin VLTC $28,266 $0.000931 30,346,220 LowVol -11.39% -27.88% -22.60%
975 RIDE Ride My Car RIDE $27,799 $0.000274 101,276,976 LowVol -1.42% -11.45% -38.76%
976 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -15.50% 17.47%
977 TOR Torcoin TOR $26,995 $0.085378 316,179 LowVol -1.42% -39.51% -57.28%
978 WBB Wild Beast Block WBB $26,334 $0.156318 168,465 LowVol -4.67% -21.91% 2.71%
979 UET Useless Ether… UET $26,293 $0.006630 3,965,716 LowVol -0.86% -41.43% -8.74%
980 KNC KingN Coin KNC $26,084 $12.99 2,008 LowVol -1.42% -19.11%
981 ALTC Antilitecoin ALTC $25,949 $0.000823 31,512,613 LowVol -1.90% -12.36% 22.48%
982 SDP SydPak SDP $25,813 $0.161533 159,802 LowVol -1.42% 22.48%
983 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -7.46% -6.38%
984 LIR LetItRide LIR $24,906 $0.000686 36,295,674 LowVol -1.74% 1.07%
985 CAB Cabbage CAB $24,498 $0.002333 10,499,996 LowVol -1.74% 6.43% -12.21%
986 ZNE Zonecoin ZNE $23,742 $0.009195 2,581,970 LowVol -1.42% -13.62%
987 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,069 $0.030605 753,776 LowVol -1.42% -12.39% -11.44%
988 BIOB BioBar BIOB $22,778 $0.025716 885,756 LowVol -9.81% 16.32%
989 TRADE Tradecoin TRADE $22,060 $0.002809 7,853,254 LowVol 596.73%
990 SCS Speedcash SCS $21,846 $0.083437 261,831 LowVol 0.48% -11.35% 22.24%
991 VRS Veros VRS $21,257 $0.000044 486,609,040 LowVol -3.39% -64.51% -15.73%
992 ELS Elysium ELS $19,788 $0.004941 4,005,012 LowVol -1.90% 8.75% 23.19%
993 BNX BnrtxCoin BNX $19,435 $0.000733 26,529,001 LowVol -1.49% -43.73% -34.46%
994 XOC Xonecoin XOC $18,964 $0.045152 420,000 LowVol -1.90% -38.68%
995 DIX Dix Asset DIX $18,817 $1.9e-07 100,000,000,000 LowVol 1.47% -27.92% -12.11%
996 IBANK iBank IBANK $18,636 $0.004117 4,526,324 LowVol 5.62% -36.84% 53.10%
997 JS JavaScript Token JS $18,012 $0.002254 7,991,996 LowVol -0.86% -8.62% -24.22%
998 ROOFS Roofs ROOFS $17,828 $0.000137 130,000,000 LowVol -1.74% -12.13% -50.07%
999 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% -0.65% 12.20%
1000 CRTM Corethum CRTM $16,631 $0.006652 2,500,000 LowVol -0.86% -8.73% 38.29%
1001 RSGP RSGPcoin RSGP $16,463 $9.53 1,727 LowVol -1.42% 5.83% 2.18%
1002 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 -4.73% 23.86%
1003 TSTR Tristar Coin TSTR $15,871 $0.003157 5,027,857 LowVol -1.90% -3.29% -45.59%
1004 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $14,858 $0.001098 13,532,750 LowVol -1.42% -19.37% 49.02%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $14,799 $0.000137 107,829,281 LowVol -1.42% -12.39% 23.94%
1006 GBT GameBet Coin GBT $14,591 $0.000686 21,262,780 LowVol -1.90% -74.55% -44.48%
1007 JOBS JobsCoin JOBS $14,550 $0.000137 106,019,270 LowVol -1.74% -56.18% -48.49%
1008 GEERT GeertCoin GEERT $14,218 $0.002793 5,091,200 LowVol -1.05% -15.70% 25.57%
1009 VTA Virtacoin VTA $12,738 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -2.33% -24.91% -83.93%
1010 DAS DAS DAS $12,729 $0.004694 2,711,724 LowVol -5.04%
1011 SOCC SocialCoin SOCC $12,544 $0.009058 1,384,879 LowVol -1.42% -12.39% 40.30%
1012 ARGUS Argus ARGUS $12,333 $0.010740 1,148,324 LowVol -2.45% -44.94% 36.32%
1013 LVPS LevoPlus LVPS $11,630 $0.007686 1,513,256 LowVol -1.42% -10.93% -8.08%
1014 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol -1.77%
1015 RUPX Rupaya RUPX $10,227 $0.001675 6,106,165 LowVol -1.17% -88.11% -90.39%
1016 SANDG Save and Gain SANDG $10,095 $0.003294 3,064,800 LowVol -1.42% -8.59%
1017 CCM100 CCMiner CCM100 $8,321 $0.002476 3,360,417 LowVol -2.48% -24.29% 18.50%
1018 VOLT Bitvolt VOLT $8,296 $0.000549 15,112,554 LowVol -1.42% -31.09% 0.91%
1019 MGM Magnum MGM $8,151 $0.002059 3,959,646 LowVol -34.30% -52.89%
1020 NODC NodeCoin NODC $6,911 $0.004117 1,678,439 LowVol -1.42% -32.61% -16.98%
1021 ULA Ulatech ULA $6,136 $0.030742 199,586 LowVol -1.42% -21.50% 82.58%
1022 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,684,818 LowVol -18.63%
1023 HMC HarmonyCoin HMC $5,836 $0.010398 561,235 LowVol -3.14% -11.54% -7.09%
1024 OCEAN BurstOcean OCEAN $5,815 $0.027454 211,827 LowVol -2.46% -11.05% 26.87%
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,804 LowVol -6.44%
1026 CONX Concoin CONX $5,258 $0.007065 744,266 LowVol -1.42% -23.20% 8.71%
1027 SOJ Sojourn SOJ $4,659 $0.009602 485,214 LowVol 20.42% 829.38%
1028 NANOX Project-X NANOX $3,856 $49269.70 0.078264 LowVol -1.42% -12.64% -30.87%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -2.00%
1030 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,404 $0.002470 1,377,917 LowVol -1.74% -7.84% -7.29%
1031 XNG Enigma XNG $3,249 $0.195432 16,627 LowVol -1.42% 7.41% 14.14%
1032 DGCS Digital Credits DGCS $2,399 $0.000412 5,826,388 LowVol -1.42% 31.41% 83.72%
1033 TOKEN SwapToken TOKEN $2,029 $1.3e-07 15,320,585,365 LowVol -2.45% -26.03% 32.24%
1034 EBT Ebittree Coin EBT $1,424 $0.001126 1,264,511 LowVol -1.74% 6.74% 403.02%
1035 ABN Abncoin ABN $966 $0.014273 67,700 LowVol -1.42% 11.77% 8.58%
1036 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -1.38%
1037 DMB Digital Money… DMB $377 $0.000894 421,300 LowVol 0.36% -18.37% -1.59%
1038 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol 0.86%
1039 CALC CaliphCoin CALC $105 $0.001204 87,140 LowVol -1.74% 9.80% 27.43%
1040 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol -2.41% -69.58%
1041 FAL Falcoin FAL $27 $0.000137 196,766 LowVol -1.42% -56.20% -19.99%
1042 APW AppleCoin APW $11 $0.000137 81,736 LowVol -1.74% -12.40% 22.48%
1043 CMT CyberMiles CMT $0.231328 $16,971,500 -1.49% 9.32%
1044 ATMC ATMCoin ATMC $3.56 $10,466,200 0.00% -9.71% 19.48%
1045 ITC IoT Chain ITC $0.887472 $6,809,220 -3.43%
1046 ERO Eroscoin ERO $0.134672 $6,130,530 -10.15% -16.24%
1047 BCD Bitcoin Diamo… BCD $30.30 $5,109,120 -0.60% -13.16% -37.49%
1048 FRGC Fargocoin FRGC $10.50 $2,889,600 -0.23% 0.91% 4.64%
1049 ORME Ormeus Coin ORME $2.86 $2,695,430 -1.35% -12.31% -2.11%
1050 ETN Electroneum ETN $0.099327 $2,530,300 -1.72% -16.84% 55.71%
1051 AI POLY AI AI $16.68 $2,440,870 -0.97% -6.25% 2.44%
1052 NULS Nuls NULS $0.745651 $2,202,840 -4.60% -14.82% 39.96%
1053 REC Regalcoin REC $28.36 $1,450,800 -3.36% -19.56% -46.79%
1054 FRST FirstCoin FRST $14.01 $1,223,230 -2.89% -10.01% -17.34%
1055 CLUB ClubCoin CLUB $3.23 $963,619 -3.22% -10.24% -37.80%
1056 TSL Energo TSL $0.030953 $799,354 8.56% -2.82% -0.77%
1057 GRX GOLD Reward T… GRX $4.74 $791,511 -1.98% -8.00% 9.92%
1058 WC WINCOIN WC $0.591904 $788,522 -2.18% -13.64% -20.09%
1059 B2X SegWit2x [Fut… B2X $205.27 $773,000 -2.55% 6.78% -14.00%
1060 THS TechShares THS $0.878281 $698,979 4.57% 11.87% -7.90%
1061 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.10 $688,839 -1.56% -11.59% 21.12%
1062 XIN Infinity Econ… XIN $0.027448 $581,616 1.62% -17.93% -14.97%
1063 STC Santa Coin STC $0.603862 $544,723 -0.75% -4.82%
1064 BTE BitSerial BTE $6.18 $312,253 -0.98% -11.63% 4.97%
1065 ADK Aidos Kuneen ADK $24.70 $275,653 -6.61% 9.42% -21.72%
1066 BOT Bodhi BOT $0.397769 $243,360 -0.14% -8.49% -13.96%
1067 RYZ ANRYZE RYZ $0.014965 $227,907 -1.84% -18.72% -38.21%
1068 SBC StrikeBitClub SBC $0.960827 $200,854 10.61% 57.97%
1069 GBG Golos Gold GBG $0.139325 $195,604 3.10% -13.57% 3.29%
1070 XCPO Copico XCPO $0.018420 $177,792 -4.79% -10.62% -16.51%
1071 XID Sphre AIR XID $0.162836 $143,898 -1.13% -14.38% -3.03%
1072 BTU Bitcoin Unlim… BTU $84.96 $131,324 -3.60% -12.31% -34.71%
1073 CAPP Cappasity CAPP $0.018010 $124,212 -4.42% -29.29%
1074 LLT LLToken LLT $0.333859 $116,557 -1.68% -8.14% -17.06%
1075 UGT UG Token UGT $0.412631 $106,650 3.63% -8.58% -10.01%
1076 BSR BitSoar BSR $0.215332 $103,561 -1.74% -11.62% -0.11%
1077 INF InfChain INF $0.010979 $99,393 -1.74% -14.98% 11.62%
1078 XYLO XYLO XYLO $0.548966 $96,930 -8.07% -34.23%
1079 SUR Suretly SUR $2.35 $91,247 -0.81% -10.30% -28.96%
1080 BTCM BTCMoon BTCM $0.033646 $75,321 -3.36% -16.87% 247.65%
1081 B3 B3Coin B3 $0.000062 $69,463 -6.83% -50.18% 17.55%
1082 BT2 BT2 [CST] BT2 $152.86 $54,403 -0.09% -43.45% 17.89%
1083 QBT Qbao QBT $0.204021 $54,278 1.79% -11.32%
1084 DSR Desire DSR $0.273285 $50,303 -1.76% -11.94% 7.44%
1085 MSD MSD MSD $0.007977 $47,550 -1.40% -3.61% -37.39%
1086 ICX ICON ICX $1.68 $44,142 -1.11% -1.08% 5.95%
1087 SNOV Snovio SNOV $0.004978 $43,091 -5.53% 38.82%
1088 BT1 BT1 [CST] BT1 $14329.40 $33,980 -0.10% -6.61% 29.54%
1089 SEND Social Send SEND $0.056681 $30,158 -4.68% -26.16%
1090 WISH MyWish WISH $0.137024 $22,021 -0.86% -9.02% -6.57%
1091 OXY Oxycoin OXY $0.083883 $19,787 -1.40% -17.13% -44.57%
1092 GLS GlassCoin GLS $0.754004 $17,183 -1.50% -19.86% -30.16%
1093 BCDN BlockCDN BCDN $0.087076 $15,729 12.90% 7.11%
1094 MKR Maker MKR $397.81 $15,034 -0.86% -8.03% 2.90%
1095 TER TerraNova TER $8.75 $15,029 -2.72% 59.07% 377.58%
1096 AIB Advanced Inte… AIB $0.014682 $13,914 -16.47% 36.59% 217.19%
1097 SKR Sakuracoin SKR $0.008243 $12,875 -11.78% -18.22% 564.00%
1098 FOR FORCE FOR $0.008246 $12,156 -1.36% -24.81% 35.32%
1099 VASH VPNCoin VASH $0.004666 $11,646 -9.05% -22.03% -11.88%
1100 MCR Macro MCR $1.43 $11,473 29.11% -8.71% -29.32%
1101 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.044201 $11,276 -9.87% -12.40% -14.95%
1102 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005525 $10,425 -0.93% -21.32% 47.67%
1103 XID International… XID $0.009195 $8,226 -1.61% -12.23% 35.57%
1104 HAT Hawala.Today HAT $0.265206 $7,744 18.97% -9.53% 62.66%
1105 DEUS DeusCoin DEUS $0.262406 $7,568 -1.74% -8.00% -28.01%
1106 AKY Akuya Coin AKY $0.109519 $7,304 16.80% -9.90% -14.16%
1107 VIU Viuly VIU $0.011025 $7,054 -2.87% -15.87% 33.05%
1108 BPL Blockpool BPL $0.167451 $7,045 -1.43% -21.11% 43.80%
1109 NUKO Nekonium NUKO $0.069993 $6,848 -0.54% -0.31%
1110 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.080561 $6,655 -1.42% -6.91% 15.96%
1111 SND Sand Coin SND $0.602063 $6,378 -1.76% -9.12% 1.42%
1112 COR CORION COR $0.722989 $6,143 -1.42% 12.02% -16.82%
1113 EVR Everus EVR $1.15 $6,131 2.22% -14.75% -41.40%
1114 MGC MergeCoin MGC $0.011254 $5,716 11.21% -15.63% -17.88%
1115 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002637 $5,429 -7.99% 3.57% 16.19%
1116 BON Bonpay BON $1.09 $5,419 -0.57% -36.44%
1117 EDRC EDRCoin EDRC $0.055181 $5,390 -1.91% 2.26% -8.24%
1118 MOTO Motocoin MOTO $0.006633 $5,354 -1.91% 5.50% 110.58%
1119 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003158 $5,282 -1.40% -12.92% 20.84%
1120 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004862 $5,161 -0.86% -36.13% 22.53%
1121 DGPT DigiPulse DGPT $0.893981 $4,677 -0.90% -15.00% -31.65%
1122 TIE TIES Network TIE $0.101662 $4,603 -0.86% 8.80% 4.24%
1123 PLX PlexCoin PLX $0.027962 $4,403 3.23% -11.38% -77.17%
1124 B2B B2B B2B $0.318689 $4,208 -0.87% -24.72% -7.78%
1125 TCOIN T-coin TCOIN $0.000274 $4,173 -1.90% -2.37% 14.89%
1126 BOS BOScoin BOS $1.11 $3,638 -1.42% -14.50% 6.32%
1127 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.008435 $3,513 9.84% -29.86% 126.32%
1128 DFS DFSCoin DFS $0.004668 $2,859 4.63% -28.52% -39.02%
1129 SHND StrongHands SHND $2e-08 $2,696 -7.26% -23.72% -27.83%
1130 ABC Alphabit ABC $21.53 $2,585 -1.90% -12.93% 4.13%
1131 PNX Phantomx PNX $0.013059 $2,532 -1.32% -21.09% -23.01%
1132 ONG onG.social ONG $0.221005 $2,499 -0.73% 33.23% 34.53%
1133 FRD Farad FRD $0.078062 $2,464 -0.99% -12.27% -34.90%
1134 PEC Peacecoin PEC $0.057916 $2,357 -1.74% -26.06% -17.65%
1135 IBTC iBTC IBTC $0.011050 $2,180 21.81% 31.82% 121.51%
1136 XQN Quotient XQN $0.007823 $2,154 -1.42% -12.26% 54.50%
1137 ACC AdCoin ACC $0.078818 $2,152 -1.59% -15.60% -21.43%
1138 SAK Sharkcoin SAK $0.001897 $2,075 -6.09% -1.22% -24.30%
1139 PCN PeepCoin PCN $0.000137 $2,072 -1.42% -12.39% 34.39%
1140 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.107460 $2,045 -1.74% -14.04% 6.79%
1141 DMC DynamicCoin DMC $0.002003 $2,023 -0.32% -23.94% -57.68%
1142 ACN Avoncoin ACN $0.000549 $1,920 -1.74% 12.53% 60.76%
1143 GARY President Joh… GARY $0.137104 $1,911 -1.74% 15.51% -23.62%
1144 XOT Internet of T… XOT $1921.37 $1,880 -1.74% -12.39% -9.27%
1145 DAY Chronologic DAY $3.32 $1,871 -1.09% -26.76% -23.75%
1146 EGOLD eGold EGOLD $0.019890 $1,871 -0.86% -10.32% 97.21%
1147 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.055055 $1,782 -33.66% -37.80% -41.76%
1148 TRIA Triaconta TRIA $8.00 $1,703 -10.34% -17.69% -2.69%
1149 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004666 $1,699 -1.74% -17.21% 12.82%
1150 WILD Wild Crypto WILD $0.176268 $1,630 -0.87% 20.10% 37.41%
1151 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.268561 $1,627 -4.92% -7.34% 27.76%
1152 ZBC Zilbercoin ZBC $0.026493 $1,588 -1.80% -19.62% -29.85%
1153 ETT EncryptoTel [… ETT $0.078771 $1,557 -1.98% -19.73% -30.95%
1154 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000137 $1,554 -1.42% -12.39% -45.03%
1155 PRES President Trump PRES $0.003905 $1,424 -1.37% -30.44% -5.07%
1156 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.67 $1,372 -1.61% -12.40% -21.98%
1157 BTBc Bitbase BTBc $0.004803 $1,274 2.95% 20.86% 53.62%
1158 BLX Blockchain Index BLX $2.87 $1,166 -0.86% -20.08% 6.01%
1159 HNC Huncoin HNC $0.002333 $1,156 -30.18% -25.54% 9.59%
1160 PRIMU Primulon PRIMU $0.000268 $1,007 -1.42% 55.20% 88.40%
1161 MGC GulfCoin MGC $0.001647 $1,002 -1.74% -10.36% -46.59%
1162 RCN Rcoin RCN $0.000137 $975 -1.61% -12.40% 22.48%
1163 APC AlpaCoin APC $0.021821 $967 -1.61% -2.17% -35.05%
1164 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002197 $891 -7.17% -19.58% 6.52%
1165 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011675 $888 -1.90% -10.76% 12.23%
1166 CASH Cash Poker Pro CASH $0.040223 $886 -0.86% -36.31% -9.49%
1167 FLASH Flash FLASH $0.005627 $873 18.87% -12.35% 23.99%
1168 MINEX Minex MINEX $0.014651 $789 -1.42% -20.05% -22.05%
1169 SISA SISA SISA $0.010916 $787 -3.53% -14.15% -11.24%
1170 EUSD eUSD EUSD $0.000212 $708 -0.86% 74.70% 8.74%
1171 HYTV Hyper TV HYTV $0.003978 $686 10.16% 4.59% -2.87%
1172 WIC Wi Coin WIC $0.003140 $668 23.60% 20.63% 11.25%
1173 EDOGE EtherDoge EDOGE $8.8e-07 $655 -0.86% -9.01% 90.00%
1174 UR UR UR $0.001211 $640 -2.33% 42.80% 128.83%
1175 EFYT Ergo EFYT $15.77 $582 -1.89% -3.31% 73.75%
1176 XRY Royalties XRY $0.000137 $546 -1.06% -15.34% -81.60%
1177 FRN Francs FRN $0.027759 $535 -2.11% -20.37% -2.30%
1178 MCI Musiconomi MCI $0.030185 $525 -2.41% -14.88% -12.88%
1179 QBT Cubits QBT $0.002659 $509 -2.05% -27.69% -55.67%
1180 CC CyberCoin CC $0.000274 $501 -1.74% 75.29% 32.63%
1181 OX OX Fina OX $0.000154 LowVol 1.02% -5.35% -30.47%
1182 STU bitJob STU $0.036936 LowVol -1.82% 39.41% 19.73%
1183 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol -1.74% -83.08%
1184 SKC Skeincoin SKC $0.028134 LowVol -1.61% 12.25% 156.17%
1185 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001188 LowVol -1.42% -10.54% 33.38%
1186 BAT BatCoin BAT $0.000004 LowVol -1.18% 17.59% 66.90%
1187 NAMO NamoCoin NAMO $0.000181 LowVol -1.66% -34.55% -18.54%
1188 PRM PrismChain PRM $0.001647 LowVol -1.74% -19.13% 22.48%
1189 EVC EventChain EVC $0.137019 LowVol -0.86% 36.88% 24.21%
1190 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002608 LowVol -1.90% 28.04% 16.36%
1191 BIT First Bitcoin BIT $0.012901 LowVol 8.67% 42.55% -0.31%
1192 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -1.76% -13.57% 19.55%
1193 FUDD DimonCoin FUDD $0.001326 LowVol -0.86% -9.01% 13.47%
1194 RHFC RHFCoin RHFC $0.001100 LowVol -1.73% 17.00%
1195 XAU Xaucoin XAU $0.036369 LowVol -1.42% -38.39% -17.49%
1196 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002333 LowVol -1.90%
1197 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002745 LowVol -1.74% -46.91%
1198 STARS StarCash Network STARS $0.083854 LowVol -1.42% -72.10% -68.89%
1199 HIGH High Gain HIGH $0.000274 LowVol -1.74% -56.20% -59.17%
1200 CBD CBD Crystals CBD $0.002470 LowVol -1.90% -9.45% 54.56%
1201 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000274 LowVol -1.42% -12.39% -44.92%
1202 EAG EA Coin EAG $2.74 LowVol -1.42% -32.35% -14.46%
1203 MONETA Moneta MONETA $0.000549 LowVol 6.93% 22.52%
1204 PRN Protean PRN $0.000017 LowVol -1.67% -88.89% -78.94%
1205 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003431 LowVol -1.90% -4.29%
1206 VULC Vulcano VULC $0.006176 LowVol -1.74% -33.57% -8.08%
1207 SWP Swapcoin SWP $0.101623 LowVol -0.86% -9.04% -9.20%
1208 FUTC FutCoin FUTC $0.002196 LowVol -1.90% -43.91% 22.48%
1209 MARX MarxCoin MARX $0.000995 LowVol -1.40% -31.36% 15.09%
1210 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000410 LowVol -0.86% -9.89%
1211 INDIA India Coin INDIA $0.000137 LowVol -1.42% -56.20% -49.48%
1212 OPES Opescoin OPES $0.002745 LowVol -1.74%
1213 BEST BestChain BEST $0.003081 LowVol -0.97% 92.46% 129.20%
1214 OP Operand OP $0.000961 LowVol -1.90% -38.65%
1215 NBIT netBit NBIT $0.064284 LowVol -1.74% 5.55% 17.14%
1216 KARMA Karmacoin KARMA $0.000137 LowVol -1.61% -12.39% 22.50%
1217 MAVRO Mavro MAVRO $0.027311 LowVol -1.42% -22.29%
1218 PLC PlusCoin PLC $0.000543 LowVol -0.86% 1.66% -4.44%
1219 BSN Bastonet BSN $0.000686 LowVol -1.74% -12.39% -5.59%
1220 DBG Digital Bulli… DBG $0.007137 LowVol 105.04% 30.16% 11.76%
1221 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004254 LowVol -1.90% -12.36% -17.73%
1222 TODAY TodayCoin TODAY $0.000823 LowVol -1.74%
1223 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001986 LowVol -2.92% -0.61% 77.22%
1224 COUPE Coupecoin COUPE $0.000075 LowVol -1.72% -15.77% 744.90%
1225 GAY GAY Money GAY $0.010358 LowVol -2.05% -37.19% 19.42%
1226 GAIN UGAIN GAIN $0.001921 LowVol -1.74% 1.97% 251.01%
1227 VOYA Voyacoin VOYA $2.20 LowVol -1.90% -22.12% 42.16%
1228 GRN Granite GRN $0.014410 LowVol -1.61% -16.72% 88.89%
1229 EBIT eBIT EBIT $0.004332 LowVol 3.36% 35.11% 130.03%
1230 LDCN LandCoin LDCN $0.001614 LowVol -4.55% 25.75% 1.19%
1231 CYC Cycling Coin CYC $0.001235 LowVol -1.42% -21.15% -30.83%
1232 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000137 LowVol -1.74% -12.39% 15.22%
1233 DASHS Dashs DASHS $0.051465 LowVol -1.74% -11.80% 26.27%
1234 LKC LinkedCoin LKC $0.000274 LowVol -1.74% -12.39% 119.50%
1235 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001921 LowVol -1.90% -35.42% 27.83%
1236 QBC Quebecoin QBC $0.002196 LowVol -1.61% -12.39% 15.28%
1237 LTH LAthaan LTH $0.000686 LowVol -1.90% 22.85%
1238 WOW Wowcoin WOW $0.000137 LowVol -1.46% -14.59% 22.45%
1239 BITOK Bitok BITOK $0.000137 LowVol -1.74% 36.88%
1240 YES Yescoin YES $0.000137 LowVol -1.90% -4.79% 69.04%
1241 FFC FireFlyCoin FFC $0.000137 LowVol -1.61% -12.39% 15.06%
1242 HCC Happy Creator… HCC $0.000549 LowVol -1.42% -12.39% 10.16%
1243 ACES Aces ACES $0.000137 LowVol -1.74% -14.28% -11.40%
1244 TOP TopCoin TOP $0.000436 LowVol -2.51% -18.08% 7.27%
1245 EXRN EXRNchain EXRN $8.8e-07 LowVol -0.86% -22.83% 53.35%
1246 GUC GoldUnionCoin GUC $0.064504 LowVol -1.42% 24.06%
1247 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.045600 LowVol -2.48% -13.01% 20.11%
1248 TEAM TeamUp TEAM $0.000274 LowVol -1.90% -12.39% -17.12%
1249 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000823 LowVol -1.90% 17.63% 4.98%
1250 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.090579 LowVol -1.74% -17.40% -13.54%
1251 TELL Tellurion TELL $0.000140 LowVol -1.84% -12.53% -5.62%
1252 WINK Wink WINK $0.000137 LowVol -1.42% -66.22% -57.16%
1253 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003294 LowVol -1.42% 2.03% -30.05%
1254 POKE PokeCoin POKE $0.000137 LowVol -1.74% -12.36%
1255 SFE SafeCoin SFE $0.000137 LowVol -1.61% -12.36% 23.87%
1256 REGA Regacoin REGA $0.000823 LowVol -1.90% -47.44% -50.68%
1257 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -1.65% -38.96% -93.66%
1258 TCR TheCreed TCR $0.000274 LowVol -1.90% -12.36% -38.76%
1259 AV AvatarCoin AV $0.050642 LowVol -1.90% -10.16%
1260 ELC Elacoin ELC $0.069089 LowVol -1.62% -44.95% -22.87%
1261 PI PiCoin PI $0.002059 LowVol -1.90% 19.52%
1262 ANI Animecoin ANI $0.000137 LowVol -1.61% -12.39% -16.73%
1263 BXC Bitcedi BXC $0.002891 LowVol -9.18% -36.28% 12.45%
1264 IQT iQuant IQT $0.134742 LowVol -1.42% -24.40% -19.61%
1265 HDLB HODL Bucks HDLB $0.045290 LowVol -1.42% -15.47% -6.42%
1266 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000412 LowVol -1.74% -12.40% -32.63%
1267 ASN Aseancoin ASN $0.005490 LowVol -1.42% -46.91% -73.47%
1268 CYDER Cyder CYDER $0.000274 LowVol -1.74% -12.40% 22.48%
1269 DON Donationcoin DON $0.000565 LowVol -2.54% -30.57% 4.67%
1270 AXIOM Axiom AXIOM $0.020175 LowVol -1.74% -12.36% 17.70%
1271 MBL MobileCash MBL $0.000549 LowVol -1.90% 11.55% 63.31%
1272 YEL Yellow Token YEL $0.005052 LowVol -0.86% -9.01% -49.31%
1273 DISK DarkLisk DISK $0.001098 LowVol -1.90% -12.10% 98.88%
1274 LEPEN LePen LEPEN $0.000128 LowVol -1.78% 2.57% 15.06%
1275 BGR Bongger BGR $0.000162 LowVol -1.15% -22.23% 35.42%
1276 IRL IrishCoin IRL $0.002745 LowVol -1.90% 9.51% 22.55%
1277 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000274 LowVol -1.74% -12.40% -18.35%
1278 X2 X2 X2 $0.000274 LowVol -1.90% -12.40% 143.98%
1279 MAGN Magnetcoin MAGN $0.544314 LowVol -1.45% -13.37% 22.94%
1280 9COIN 9COIN 9COIN $0.003431 LowVol -1.42% 1.63% 30.66%
1281 TERA TeraCoin TERA $0.000137 LowVol -1.42% -12.39%
1282 MEN PeopleCoin MEN $0.000137 LowVol -1.42% -12.39% 22.48%
1283 NTC Natcoin NTC $0.094010 LowVol -1.42% -12.39% -46.68%
1284 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.424351 LowVol -1.90% 30.08%
1285 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008097 LowVol -1.42% 11.25%
1286 KASHH KashhCoin KASHH $0.000133 LowVol -1.48% -14.94% 19.06%
1287 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000176 LowVol -0.86% -9.01% -3.62%
1288 HYPER Hyper HYPER $0.029644 LowVol -1.61% -27.52%
1289 WA WA Space WA $0.020037 LowVol -1.74% -11.42% 7.44%
1290 OMC Omicron OMC $0.145476 LowVol -1.42% -12.40% 14.44%
1291 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013450 LowVol -1.42% 1.05% 25.03%
1292 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003980 LowVol -1.90% 19.68% 18.40%
1293 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000137 LowVol -1.42% 22.48%
1294 UTA UtaCoin UTA $0.002608 LowVol -1.42% -12.39% -3.04%
1295 TURBO TurboCoin TURBO $0.000137 LowVol -1.42% -12.39% 21.22%
1296 STEX STEX STEX $0.961920 LowVol 1.47% -27.79% 28.08%
1297 QORA Qora QORA $0.245195 LowVol -1.90% -12.36% 17.72%
1298 IFC Infinitecoin IFC $0.000019 LowVol -4.77% 10.95% 45.82%
1299 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol 4.21% -59.92%
1300 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -27.38%
1301 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1302 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol -2.06% 36.87%
1303 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 33.47%
1304 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol -5.56% -2.39%
1305 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1306 EGG EggCoin EGG $0.054418 LowVol -8.06% 27.80%
1307 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 33.89%
1308 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol -7.70% 86.65%
1309 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol
1310 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 32.89%
1311 CME Cashme CME $0.000138 LowVol -11.98% -38.45%
1312 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol
1313 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol -4.21% 33.92%
1314 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol
1315 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 16.32%
1316 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol -13.50% 20.94%
1317 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol -9.50%
1318 GBRC Global Busine… GBRC $0.000288 LowVol -8.11%
1319 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol -9.81% 26.10%
1320 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol -4.77%
1321 XDE2 XDE II XDE2 $2.06 LowVol -9.60% 27.36%
1322 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol -7.64%
1323 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.62%
1324 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.61%
1325 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol -12.50% 24.43%
1326 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol -10.69% 24.86%
1327 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol
1328 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1329 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006262 LowVol -21.62% 73.98%
1330 10MT 10M Token 10MT $0.002325 LowVol 3.04%
1331 FAP FAPcoin FAP $0.010651 LowVol -0.38% 84.35%
1332 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol -11.66%
1333 UNC UNCoin UNC $0.000149 -5.00% 32.82%
1334 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1335 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 -0.43% 45.05%
1336 FC Facecoin FC $0.003480 6.85%
1337 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -8.01%
1338 FBL Faceblock FBL $0.001654 0.10%
1339 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 80.81%

Quay lại phần 1

Phản hồi