Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 14h ngày 10/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 14h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1339 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 14h ngày 10/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $14227.80 trên tổng giá trị $238,053,673,519

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $447.85 trên tổng giá trị $43,103,513,514

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1321.59 trên tổng giá trị $22,265,256,247

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.32 trên tổng giá trị $12,013,796,970

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.235534 trên tổng giá trị $9,124,385,742

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng BITSILVER bitSilver (BITSILVER) đang có giá hiện tại $47.20 trên tổng giá trị $358,944 đã biến động tăng 107.36% trong 1h qua

    + Đồng HTML5 HTMLCOIN (HTML5) đang có giá hiện tại $0.000281 trên tổng giá trị $11,428,275 đã biến động tăng 61.26% trong 1h qua

    + Đồng MOTO Motocoin (MOTO) đang có giá hiện tại $0.006791 trên tổng giá trị đã biến động tăng 50.32% trong 1h qua

    + Đồng BTBc Bitbase (BTBc) đang có giá hiện tại $0.004919 trên tổng giá trị đã biến động tăng 44.96% trong 1h qua

    + Đồng MONETA Moneta (MONETA) đang có giá hiện tại $0.000562 trên tổng giá trị đã biến động tăng 37.96% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KIC KibiCoin (KIC) đang có giá hiện tại $0.003351 trên tổng giá trị $49,263 đã biến động tăng 819.59% trong 24h qua

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000055 trên tổng giá trị $29,534,759 đã biến động tăng 687.10% trong 24h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.162396 trên tổng giá trị $255,126 đã biến động tăng 290.91% trong 24h qua

    + Đồng KOBO Kobocoin (KOBO) đang có giá hiện tại $0.060675 trên tổng giá trị $1,498,690 đã biến động tăng 138.63% trong 24h qua

    + Đồng DRM Dreamcoin (DRM) đang có giá hiện tại $0.064647 trên tổng giá trị $158,363 đã biến động tăng 134.52% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.262607 trên tổng giá trị $19,856,897 đã biến động tăng 877.30% trong 7 ngày qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.009602 trên tổng giá trị $4,659 đã biến động tăng 836.07% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000077 trên tổng giá trị đã biến động tăng 782.92% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009631 trên tổng giá trị đã biến động tăng 666.12% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.023171 trên tổng giá trị $273,926 đã biến động tăng 635.87% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 14h ngày 10/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 LTCR Litecred LTCR $76,114 $0.002518 30,227,750 $2,221 3.47% -21.32% 144.19%
702 ICOB ICOBID ICOB $74,924 $0.000702 106,701,874 $703 3.34% 29.13% -13.02%
703 FLAX Flaxscript FLAX $63,054 $0.011289 5,585,417 $2,127 26.27% 20.05% -52.01%
704 BRAIN Braincoin BRAIN $62,421 $0.006184 10,094,424 $3,275 3.34% -10.27% 14.86%
705 BLZ BlazeCoin BLZ $58,531 $0.000096 608,557,394 $625 1.53% -6.79% 40.39%
706 LUNA Luna Coin LUNA $55,580 $0.033607 1,653,802 $1,471 3.27% 34.30% 82.33%
707 ERY Eryllium ERY $53,998 $0.009861 5,476,108 $705 -5.85% -29.47% 70.11%
708 PONZI PonziCoin PONZI $53,853 $0.062539 861,099 $2,196 3.66% -10.19% 71.70%
709 CWXT CryptoWorldX … CWXT $50,292 $0.000843 59,630,200 $742 -6.95% -4.69% -1.42%
710 BRAT BRAT BRAT $45,458 $0.000284 160,000,000 $617 3.27% 51.95% -31.13%
711 GRIM Grimcoin GRIM $41,479 $0.002108 19,676,314 $662 3.34% -21.49% -5.02%
712 ITZ Interzone ITZ $38,163 $0.020311 1,878,940 $2,000 3.52% -21.91% 77.68%
713 ICON Iconic ICON $37,496 $0.063242 592,894 $4,459 -12.80% 0.20% -1.43%
714 MSCN Master Swiscoin MSCN $35,206 $0.000787 44,716,740 $921 1.74% 4.34% -25.23%
715 WORM HealthyWormCoin WORM $31,487 $0.000281 112,022,976 $5,455 3.34% 79.46% -15.92%
716 LBTC LiteBitcoin LBTC $28,966 $0.009085 3,188,280 $17,123 7.70% -21.56% 236.34%
717 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $28,893 $0.033249 869,002 $7,241 9.67% 0.02% 180.31%
718 GSR GeyserCoin GSR $24,678 $0.526596 46,864 $5,228 -0.31% -32.89% 452.32%
719 CREVA CrevaCoin CREVA $15,343 $0.000422 36,390,750 $5,281 3.47% -33.25% -45.98%
720 XRC Rawcoin XRC $14,450 $0.020499 704,882 $1,764 2.91% -36.87% 12.20%
721 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,198 $0.000562 9,244,823 $575 0.82% -82.57% -12.09%
722 UNITY SuperNET UNITY $31,806,050 $38.98 816,061 LowVol -0.50% -25.22% -60.45%
723 ECN E-coin ECN $16,240,931 $3.44 4,724,318 LowVol 3.09% 129.45% 85.11%
724 PPY Peerplays PPY $16,134,634 $4.22 3,825,213 LowVol 3.34% -2.17% -24.10%
725 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 4.64%
726 CSC CasinoCoin CSC $10,784,631 $0.279386 38,601,187 LowVol 3.66% -27.07% 4.04%
727 ETT EncryptoTel [… ETT $10,582,930 $0.170332 62,131,190 LowVol 3.34% -23.68% 56.75%
728 ECOB Ecobit ECOB $5,548,044 $0.012483 444,444,444 LowVol 4.85% -19.92% 11.28%
729 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -30.94%
730 YASH YashCoin YASH $4,918,965 $0.491883 10,000,274 LowVol 3.66% -7.63% 13.19%
731 XC XCurrency XC $4,207,750 $0.716744 5,870,645 LowVol 3.66% -25.26%
732 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
733 GRE Greencoin GRE $3,492,084 $0.000969 3,604,988,641 LowVol 2.51% 115.99% 188.60%
734 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol -6.70% 55.36%
735 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,635,278 $0.434403 6,066,436 LowVol 3.47% 27.15% 77.57%
736 ADC AudioCoin ADC $2,594,198 $0.003101 836,454,997 LowVol 3.50% -6.76% 0.15%
737 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,468,307 $0.069922 35,300,866 LowVol 0.21% -11.90%
738 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,111,427 $4.53 465,952 LowVol 2.21% -6.51% -13.76%
739 ESP Espers ESP $1,941,700 $0.000093 20,812,013,384 LowVol 18.49% -29.93% -6.86%
740 CBX Crypto Bullion CBX $1,829,050 $1.82 1,005,724 LowVol 3.58% -17.46% -4.65%
741 ITT Intelligent T… ITT $1,799,756 $0.183688 9,797,899 LowVol 4.60% 13.18%
742 JNS Janus JNS $1,653,203 $0.071815 23,020,335 LowVol 3.66% 2.14% -44.16%
743 RC RussiaCoin RC $1,645,900 $0.196458 8,377,873 LowVol 3.12% -12.95% 19.73%
744 HTC HitCoin HTC $1,545,401 $0.000141 10,996,318,099 LowVol 3.66% -10.27%
745 NKA IncaKoin NKA $1,501,456 $0.000132 11,410,544,084 LowVol 2.12% -16.97% 13.38%
746 CNO Coin(O) CNO $1,449,378 $0.013782 105,167,628 LowVol 3.33% -19.94% 27.38%
747 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,428,411 $0.047614 30,000,000 LowVol 3.62% -40.37% -51.89%
748 CARBON Carboncoin CARBON $1,318,943 $0.000086 15,392,009,753 LowVol 3.47% 35.36% -11.82%
749 STRC StarCredits STRC $1,314,806 $0.292179 4,500,000 LowVol 3.34% 19.97% 49.67%
750 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,306,692 $0.000057 22,885,602,934 LowVol 0.80% -52.65% 12.51%
751 EMV Ethereum Movi… EMV $1,200,406 $0.182803 6,566,666 LowVol 1.61% -52.68% -86.60%
752 SDC ShadowCash SDC $1,163,922 $0.173846 6,695,133 LowVol 3.66% -3.40% 52.43%
753 UTC UltraCoin UTC $1,159,980 $0.025971 44,664,622 LowVol 3.82% -8.99% -18.74%
754 ORB Orbitcoin ORB $1,082,667 $0.349833 3,094,812 LowVol 3.42% -17.60% 13.86%
755 BTSR BTSR BTSR $1,065,265 $0.324354 3,284,266 LowVol 2.42% -9.68% 51.42%
756 MAC Machinecoin MAC $1,053,100 $0.052034 20,238,575 LowVol 11.72% 4.29% 47.83%
757 DCY Dinastycoin DCY $999,711 $0.000704 1,420,858,063 LowVol 3.43% -22.20% -8.41%
758 OPAL Opal OPAL $970,680 $0.064098 15,143,797 LowVol 2.91% -13.79% 83.99%
759 INPAY InPay INPAY $923,335 $0.092333 10,000,000 LowVol 3.66% -9.86% -31.57%
760 GIM Gimli GIM $897,472 $0.011218 80,000,000 LowVol 1.26% -22.56% 62.88%
761 METAL MetalCoin METAL $864,874 $0.011243 76,925,527 LowVol 3.34% -10.27%
762 BRIT BritCoin BRIT $857,378 $0.040313 21,268,092 LowVol 3.47% 14.93% 121.09%
763 EBET EthBet EBET $795,478 $0.093558 8,502,500 LowVol 1.26% -12.36% 12.89%
764 VAL Valorbit VAL $747,894 $0.000141 5,321,649,254 LowVol 3.47% -10.27% 26.12%
765 GOOD Goodomy GOOD $741,069 $0.001679 441,349,000 LowVol 3.44% 11.33% 9.46%
766 BPC Bitpark Coin BPC $736,379 $0.009818 75,000,000 LowVol 3.40% -23.80% -6.23%
767 TALK BTCtalkcoin TALK $715,716 $0.010962 65,290,635 LowVol 3.47% -7.54% 34.15%
768 MAX MaxCoin MAX $696,246 $0.011384 61,162,213 LowVol 3.47% -14.49% -19.49%
769 DSH Dashcoin DSH $694,280 $0.039504 17,574,970 LowVol -10.43% -15.68% 9.42%
770 NOBL NobleCoin NOBL $659,638 $0.000285 2,315,723,490 LowVol 3.24% -9.75% 12.13%
771 J Joincoin J $648,053 $0.264684 2,448,402 LowVol 3.42% 83.38% 213.80%
772 TROLL Trollcoin TROLL $637,085 $0.001126 566,021,240 LowVol 3.64% -2.10% 16.79%
773 SLG Sterlingcoin SLG $602,235 $0.143151 4,206,993 LowVol 2.71% -3.65% 59.62%
774 RIYA Etheriya RIYA $600,678 $0.379808 1,581,531 LowVol 3.34% -25.18% 25.08%
775 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -52.31%
776 USC Ultimate Secu… USC $579,987 $0.056075 10,343,113 LowVol 3.55% 0.83% -44.71%
777 AU AurumCoin AU $579,451 $1.96 296,216 LowVol 3.47% 15.91% 44.13%
778 VLT Veltor VLT $547,875 $0.987420 554,855 LowVol 3.47% -9.95% -2.73%
779 FNC FinCoin FNC $530,328 $0.041179 12,878,667 LowVol 2.94% 20.66% 23.03%
780 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $520,421 $0.095872 5,428,300 LowVol 2.43% 6.92% 48.58%
781 V Version V $519,301 $0.001107 469,301,776 LowVol 2.94% -13.96% 9.11%
782 OTX Octanox OTX $513,667 $0.060431 8,500,001 LowVol 3.34% -3.54% 0.65%
783 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 57.19%
784 SAC SACoin SAC $492,909 $0.070269 7,014,607 LowVol 3.66% -5.46% -19.09%
785 ITI iTicoin ITI $492,125 $15.38 32,000 LowVol 2.59% -2.67% -27.22%
786 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -65.74%
787 NETKO Netko NETKO $453,499 $0.103714 4,372,590 LowVol 3.55% -15.02% -24.94%
788 UFR Upfiring UFR $444,069 $0.030838 14,400,000 LowVol 1.26% -20.58% 9.72%
789 KUSH KushCoin KUSH $441,025 $0.080929 5,449,505 LowVol -1.70% -11.79% 32.42%
790 CFT CryptoForecast CFT $436,346 $0.009486 46,000,000 LowVol 3.50% -22.97% 6.42%
791 GUN Guncoin GUN $425,386 $0.002156 197,257,378 LowVol -1.96% -4.46% 21.07%
792 WAY WayGuide WAY $421,786 $0.004216 100,040,708 LowVol 3.47% -10.27% 26.14%
793 XGR GoldReserve XGR $419,409 $0.024425 17,171,382 LowVol 2.91% -18.84% 0.48%
794 DAXX DaxxCoin DAXX $411,608 $0.000826 498,281,260 LowVol 2.26% 12.43% 37.19%
795 FLT FlutterCoin FLT $408,023 $0.001266 322,214,524 LowVol 3.46% -20.71% 10.42%
796 BXT BitTokens BXT $406,844 $0.723228 562,539 LowVol 3.66% -2.87% -21.23%
797 FUNK The Cypherfunks FUNK $404,736 $0.000009 46,313,757,499 LowVol -0.91% -20.92% 52.70%
798 DDF DigitalDevelo… DDF $397,792 $0.077719 5,118,307 LowVol -13.75% -20.86% -17.36%
799 TGC Tigercoin TGC $397,707 $0.009135 43,536,800 LowVol 3.66% -27.09% 42.28%
800 STV Sativacoin STV $395,670 $0.055832 7,086,749 LowVol 3.45% -10.70% 89.27%
801 PIGGY Piggycoin PIGGY $393,503 $0.000807 487,523,343 LowVol 5.16% -31.06% 11.69%
802 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 39.88%
803 XPTX PlatinumBAR XPTX $353,562 $0.830844 425,545 LowVol 3.46% -10.45% 18.95%
804 BUCKS SwagBucks BUCKS $346,648 $1.08 322,358 LowVol 4.30% -19.25% -4.98%
805 LANA LanaCoin LANA $341,793 $0.000406 841,132,050 LowVol 3.77% -5.20% 37.60%
806 LOT LottoCoin LOT $340,458 $0.000023 14,491,014,421 LowVol 2.46% -6.30% 23.46%
807 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol 0.09% -13.77%
808 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol 44.32%
809 STS Stress STS $317,691 $0.000562 565,134,332 LowVol 3.34% -28.22%
810 VIDZ PureVidz VIDZ $311,662 $0.002488 125,279,775 LowVol 3.19% -9.13% 12.82%
811 EVO Evotion EVO $307,455 $0.096961 3,170,923 LowVol 4.45% 6.15% 42.29%
812 SH Shilling SH $306,579 $0.007730 39,662,975 LowVol 3.66% 2.36% 355.43%
813 BIGUP BigUp BIGUP $298,049 $0.000141 2,119,411,470 LowVol -12.29% 48.56%
814 TRK Truckcoin TRK $291,597 $0.001852 157,468,398 LowVol 2.93% -1.66% -27.05%
815 Q2C QubitCoin Q2C $279,067 $0.001124 248,214,050 LowVol 3.66% -10.27% -8.26%
816 FRC Freicoin FRC $278,449 $0.009416 29,571,695 LowVol 3.47% -10.27% 4.34%
817 HAL Halcyon HAL $268,902 $0.050594 5,314,925 LowVol 3.47% -7.57% 87.64%
818 GAP Gapcoin GAP $262,106 $0.021698 12,079,618 LowVol -2.29% -14.77% -9.38%
819 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $261,447 $0.019723 13,255,830 LowVol 2.66% -15.55% 27.18%
820 CAT Catcoin CAT $256,520 $0.041318 6,208,400 LowVol 3.34% -15.42% 173.10%
821 BLC Blakecoin BLC $254,808 $0.016849 15,122,697 LowVol 3.44% -10.35% 50.80%
822 WMC WMCoin WMC $254,348 $0.022065 11,527,489 LowVol 3.47% -10.27% 26.66%
823 GAIA GAIA GAIA $254,038 $0.010540 24,101,381 LowVol 3.66% -10.27% 4.16%
824 TRI Triangles TRI $248,269 $3.41 72,891 LowVol 2.99% -20.73% 2.01%
825 HODL HOdlcoin HODL $243,326 $0.001546 157,398,735 LowVol 3.66% -10.27% 26.12%
826 TTC TittieCoin TTC $239,747 $0.000190 1,259,816,434 LowVol 3.27% 3.55% -6.80%
827 WYV Wyvern WYV $225,217 $0.126625 1,778,616 LowVol -0.26% -10.17% 13.07%
828 GRT Grantcoin GRT $224,503 $0.005200 43,174,382 LowVol 3.66% -2.35% 9.64%
829 SPACE SpaceCoin SPACE $223,874 $0.010661 20,999,710 LowVol 1.99% -6.82% 27.89%
830 SHDW Shadow Token SHDW $221,015 $0.031574 7,000,000 LowVol 2.68% -32.80%
831 YAC Yacoin YAC $219,036 $0.001827 119,889,015 LowVol 3.47% -27.09% 62.34%
832 MRJA GanjaCoin MRJA $218,982 $0.049188 4,451,920 LowVol 3.34% 90.49%
833 REE ReeCoin REE $212,229 $0.000083 2,560,000,000 LowVol -3.78% 66.57% 68.26%
834 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $201,300 $0.253812 793,108 LowVol 3.47% -18.97% 93.36%
835 ARI Aricoin ARI $196,045 $0.001398 140,262,505 LowVol 3.45% -22.31% 9.75%
836 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 82.37%
837 EVIL Evil Coin EVIL $193,834 $0.009221 21,020,383 LowVol 3.18% -17.45% 14.24%
838 CYP Cypher CYP $191,437 $0.030075 6,365,285 LowVol 3.66%
839 HMP HempCoin HMP $190,660 $0.000141 1,356,645,470 LowVol 3.66% -10.27% 24.38%
840 PHS Philosopher S… PHS $190,180 $0.031621 6,014,340 LowVol 3.47% -10.67% 28.01%
841 EMD Emerald Crypto EMD $185,261 $0.009691 19,117,129 LowVol 7.92% 2.59% 3.70%
842 E4ROW E4ROW E4ROW $178,977 $0.031062 5,762,000 LowVol 1.26% -7.49% 27.38%
843 BTPL Bitcoin Planet BTPL $178,929 $0.031902 5,608,693 LowVol 3.55% -16.03% 39.59%
844 XRE RevolverCoin XRE $178,906 $0.008011 22,333,432 LowVol 3.47% -31.38% 23.95%
845 OHM OHM OHM $176,411 $0.005903 29,887,069 LowVol 3.66%
846 FRK Franko FRK $175,195 $0.188227 930,767 LowVol -7.48% 27.94%
847 RBX Ripto Bux RBX $174,003 $0.000456 381,236,123 LowVol -3.28% -14.35% -0.20%
848 BUMBA BumbaCoin BUMBA $173,707 $0.007730 22,473,028 LowVol 3.47% -6.88% 41.43%
849 XVP Virtacoinplus XVP $173,082 $0.015838 10,928,643 LowVol 3.44% -25.75% -36.46%
850 MCRN MACRON MCRN $171,641 $0.000428 401,421,401 LowVol 0.10% 14.88%
851 TEK TEKcoin TEK $171,318 $0.000121 1,414,054,562 LowVol -1.15% 48.63% 9.26%
852 DUO ParallelCoin DUO $171,171 $0.567101 301,834 LowVol 3.33% 10.17% 28.39%
853 MNC Mincoin MNC $170,026 $0.042180 4,030,919 LowVol 3.48% -18.88% -17.79%
854 DBTC Debitcoin DBTC $169,293 $0.009405 17,999,629 LowVol 3.37% -7.62% 218.75%
855 KAYI Kayicoin KAYI $167,518 $0.000589 284,251,431 LowVol 5.43% -2.67% 28.67%
856 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
857 JET Jetcoin JET $160,237 $0.032886 4,872,509 LowVol 3.47% -4.41%
858 DLC Dollarcoin DLC $159,980 $0.017567 9,106,714 LowVol 3.66% -10.27% 26.12%
859 USDE USDe USDE $159,403 $0.000141 1,134,236,104 LowVol 3.47% -55.13% -24.16%
860 XRA Ratecoin XRA $156,359 $0.001360 114,951,573 LowVol 3.14% -12.90% 17.70%
861 XCT C-Bit XCT $155,416 $0.000989 157,223,250 LowVol 3.21% -6.93% 39.17%
862 ARCO AquariusCoin ARCO $151,067 $0.101004 1,495,655 LowVol 3.27% -6.18% 30.00%
863 URC Unrealcoin URC $145,118 $0.020659 7,024,402 LowVol 3.66% -10.27% -20.03%
864 KED Darsek KED $143,201 $0.009838 14,555,607 LowVol 3.54% -16.55% -21.65%
865 GP GoldPieces GP $140,707 $0.115318 1,220,161 LowVol 3.46% 1.67% 2.69%
866 ACOIN Acoin ACOIN $140,467 $0.115129 1,220,085 LowVol 3.33% -29.69% -18.06%
867 SLING Sling SLING $138,875 $0.129295 1,074,095 LowVol 3.34% -10.27% 28.93%
868 CTO Crypto CTO $137,751 $0.011243 12,252,128 LowVol 3.66% -1.66% -6.41%
869 XCRE Creatio XCRE $135,334 $0.006595 20,520,514 LowVol 3.55% -34.11% 32.69%
870 PX PX PX $134,786 $0.001405 95,907,089 LowVol 3.66% -30.98% -27.46%
871 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol
872 LEA LeaCoin LEA $133,178 $0.000423 314,919,691 LowVol 3.64% -22.89% -29.96%
873 BAS BitAsean BAS $131,877 $0.026375 5,000,000 LowVol 1.26% -6.76% 37.57%
874 HXX Hexx HXX $128,611 $0.086498 1,486,869 LowVol 3.34% 0.96% 74.80%
875 AHT Bowhead AHT $125,922 $0.015740 8,000,000 LowVol 3.55% -94.93% -90.34%
876 IMS Independent M… IMS $124,228 $0.023138 5,368,934 LowVol 3.63% 0.95% 39.68%
877 CAGE CageCoin CAGE $124,156 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 2.16% -26.42% 34.98%
878 AMBER AmberCoin AMBER $122,829 $0.002811 43,699,481 LowVol 3.47% -40.18% -66.40%
879 MARS Marscoin MARS $122,707 $0.004339 28,279,074 LowVol -25.99% -7.52% -5.49%
880 URO Uro URO $121,680 $0.100786 1,207,310 LowVol -7.81% 78.75%
881 SOON SoonCoin SOON $117,450 $0.009424 12,462,620 LowVol 1.94% -8.88% 19.86%
882 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $110,922 $0.013813 8,030,000 LowVol -1.41% 17.76% -20.47%
883 BIP BipCoin BIP $109,772 $0.067458 1,627,261 LowVol 3.34% -12.64% 42.11%
884 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
885 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $109,305 $0.001371 79,719,140 LowVol -12.46% 128.51%
886 CNC CHNCoin CNC $109,018 $0.002208 49,370,311 LowVol 15.53%
887 ARG Argentum ARG $107,499 $0.012510 8,593,354 LowVol 2.90% -24.09% -5.21%
888 UNITS GameUnits UNITS $106,891 $0.030778 3,472,983 LowVol 3.66% -10.27% -17.85%
889 611 SixEleven 611 $104,793 $0.242819 431,570 LowVol 3.47% 26.50% 44.69%
890 PRC PRCoin PRC $104,576 $0.006605 15,832,200 LowVol 3.34% -14.65% -7.63%
891 NEVA NevaCoin NEVA $102,460 $0.041382 2,475,960 LowVol 3.37% -20.93% -5.52%
892 I0C I0Coin I0C $101,620 $0.004842 20,985,399 LowVol 2.21% -53.50% -56.46%
893 CRX Chronos CRX $99,241 $0.001346 73,729,962 LowVol 2.76% -31.33% 35.16%
894 ARB ARbit ARB $96,592 $0.012295 7,856,300 LowVol 0.37%
895 JWL Jewels JWL $93,597 $0.004638 20,181,636 LowVol 3.47% 23.20%
896 QTL Quatloo QTL $93,299 $0.012087 7,718,883 LowVol 1.73% -22.92% -5.34%
897 BITZ Bitz BITZ $93,145 $0.046786 1,990,891 LowVol -8.09%
898 XBTS Beatcoin XBTS $88,860 $0.058281 1,524,686 LowVol 3.47% 100.01% 28.96%
899 AMMO Ammo Rewards AMMO $87,446 $0.001124 77,777,777 LowVol 3.47% 20.18% 30.36%
900 BVC BeaverCoin BVC $87,125 $0.027967 3,115,258 LowVol 3.66% 30.34% -5.13%
901 MST MustangCoin MST $86,033 $0.136486 630,343 LowVol 3.47% -10.76% -5.90%
902 BLRY BillaryCoin BLRY $85,933 $0.009557 8,991,992 LowVol 3.66% -11.57% -22.73%
903 ALL Allion ALL $85,505 $0.013792 6,199,359 LowVol 3.66% -29.67% 10.59%
904 VPRC VapersCoin VPRC $85,407 $0.000109 780,124,964 LowVol 2.74% 79.73% 391.57%
905 QCN QuazarCoin QCN $84,954 $0.014054 6,044,911 LowVol -11.10% -39.00% -40.43%
906 ZMC ZetaMicron ZMC $84,371 $0.000141 600,344,291 LowVol 3.47% -10.27% 26.12%
907 GCC GuccioneCoin GCC $82,676 $0.004076 20,285,537 LowVol 3.47% -18.68% 9.06%
908 MND MindCoin MND $82,511 $0.005200 15,867,695 LowVol 3.66% -7.78% 29.45%
909 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
910 WARP WARP WARP $80,654 $0.073642 1,095,224 LowVol 3.47% 21.51%
911 MNM Mineum MNM $79,570 $0.008432 9,436,367 LowVol 3.47% -22.42% -41.43%
912 FXE FuturXe FXE $79,472 $0.337572 235,421 LowVol 3.34% -20.07% -75.67%
913 VOT VoteCoin VOT $78,721 $0.004778 16,474,625 LowVol 13.48% -51.57% -57.04%
914 RPC RonPaulCoin RPC $78,699 $0.087610 898,293 LowVol 5.17% -14.60% 19.43%
915 VEC2 VectorAI VEC2 $77,154 $0.004638 16,636,127 LowVol 3.34% -10.27% -7.12%
916 TSE Tattoocoin (S… TSE $77,114 $0.000853 90,421,856 LowVol -33.58% -46.52% -23.38%
917 ADCN Asiadigicoin ADCN $77,038 $0.003090 24,931,054 LowVol 3.59% -10.32% 12.92%
918 BTQ BitQuark BTQ $75,303 $0.008292 9,081,731 LowVol 3.66% -11.76% 5.32%
919 MAY Theresa May Coin MAY $74,582 $0.002961 25,186,600 LowVol -1.29% -7.70% -1.92%
920 SOIL SOILcoin SOIL $73,096 $0.012819 5,702,048 LowVol 3.30% -19.06% 24.57%
921 XCO X-Coin XCO $72,377 $0.005844 12,384,976 LowVol 3.34% -18.39% 8.27%
922 EXN ExchangeN EXN $71,674 $0.014054 5,100,000 LowVol 3.34% -6.04% 3.14%
923 POP PopularCoin POP $70,806 $0.000021 3,372,875,244 LowVol 1.59% -19.59% -22.54%
924 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 162.93%
925 CPN CompuCoin CPN $69,212 $0.003528 19,615,019 LowVol 2.44% 28.72% 11.78%
926 DRS Digital Rupees DRS $69,190 $0.000135 510,802,961 LowVol -13.52% 0.02%
927 EOT EOT Token EOT $67,873 $0.008216 8,260,903 LowVol -3.71% -15.59% -42.09%
928 COXST CoExistCoin COXST $66,034 $0.002437 27,100,000 LowVol 1.13% -16.60% 30.20%
929 300 300 Token 300 $61,977 $206.59 300 LowVol 3.34% -36.88% -14.98%
930 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 58.98%
931 SPT Spots SPT $59,481 $0.002655 22,406,021 LowVol 3.66% -18.85% -12.67%
932 NTWK Network Token NTWK $57,368 $0.004915 11,671,310 LowVol 1.10% 24.11% 77.40%
933 ATX Artex Coin ATX $56,928 $0.003031 18,781,750 LowVol 3.47% -30.09% 2.97%
934 PIE PIECoin PIE $56,564 $0.004216 13,416,042 LowVol 3.66% 12.16% -57.96%
935 BSC BowsCoin BSC $53,820 $0.009697 5,550,102 LowVol 3.66% -10.27% -3.27%
936 CRT CRTCoin CRT $53,474 $0.674582 79,270 LowVol 3.66% -10.27% 26.12%
937 KRONE Kronecoin KRONE $51,228 $0.013632 3,757,867 LowVol 3.34% -17.26% 19.43%
938 EGO EGO EGO $50,594 $0.000843 60,000,001 LowVol 3.47% -23.09% 26.12%
939 GPL Gold Pressed … GPL $50,475 $0.196763 256,527 LowVol -13.08% -33.13% -15.26%
940 CXT Coinonat CXT $49,296 $0.005717 8,623,200 LowVol 3.14% -26.25% 2.01%
941 KIC KibiCoin KIC $49,263 $0.003351 14,701,000 LowVol -0.26% 819.59% 57.05%
942 VIP VIP Tokens VIP $46,912 $0.000562 83,450,403 LowVol 3.66% 26.12%
943 G3N G3N G3N $46,760 $0.006184 7,561,891 LowVol 3.34% -10.27% 25.53%
944 ORLY Orlycoin ORLY $46,352 $0.001265 36,646,779 LowVol 3.34% 9.42%
945 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 25.78%
946 SFC Solarflarecoin SFC $43,946 $0.003120 14,083,450 LowVol 4.10% -27.40% -28.56%
947 FUZZ FuzzBalls FUZZ $43,799 $0.009068 4,829,945 LowVol 3.55% -6.33% 27.39%
948 RBT Rimbit RBT $42,943 $0.000372 115,499,623 LowVol 2.40% -22.47% -38.00%
949 IMPS ImpulseCoin IMPS $42,679 $0.002108 20,245,510 LowVol 3.66% -32.70% 0.72%
950 DIBC DIBCOIN DIBC $41,770 $0.008354 5,000,000 LowVol 3.56% -20.93% -28.07%
951 BENJI BenjiRolls BENJI $41,428 $0.002045 20,254,896 LowVol 3.90% -33.22% -14.08%
952 CESC CryptoEscudo CESC $40,504 $0.000281 144,105,100 LowVol 3.34% -10.27% -15.92%
953 PULSE Pulse PULSE $40,191 $0.002811 14,298,972 LowVol 3.34% -33.54% -21.67%
954 CASH Cashcoin CASH $38,940 $0.000844 46,158,242 LowVol 24.37% 48.53%
955 SONG SongCoin SONG $38,791 $0.001191 32,565,300 LowVol 2.33% -16.75% 36.45%
956 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,402 $0.005076 7,564,727 -4.67%
957 PEX PosEx PEX $37,580 $0.015319 2,453,240 LowVol 3.47% -10.27% 26.15%
958 BOAT BOAT BOAT $36,490 $0.001967 18,547,845 LowVol 2.91% -16.26% 4.79%
959 HVCO High Voltage HVCO $35,788 $0.023952 1,494,171 LowVol -6.75% 40.73%
960 FLVR FlavorCoin FLVR $35,244 $0.001686 20,898,106 LowVol 3.66% -10.27%
961 ZYD Zayedcoin ZYD $35,055 $0.005614 6,243,840 LowVol -8.09% 4.99%
962 XCS CybCSec XCS $34,926 $0.002951 11,834,082 LowVol 3.34% -0.82% -21.64%
963 OS76 OsmiumCoin OS76 $34,804 $0.038929 894,026 LowVol 3.47% -11.23% 44.77%
964 STEPS Steps STEPS $34,028 $0.001827 18,625,017 LowVol 3.34%
965 JIN Jin Coin JIN $33,218 $0.003373 9,848,485 LowVol 3.66% -81.75% -83.26%
966 MTM MTMGaming MTM $32,450 $0.010817 2,999,967 LowVol 36.01%
967 VLTC Vault Coin VLTC $32,202 $0.001061 30,346,100 LowVol 3.47% -20.03% -10.89%
968 EREAL eREAL EREAL $31,469 $0.000460 68,427,562 LowVol 1.47% -20.78% -27.83%
969 PLNC PLNcoin PLNC $31,223 $0.001827 17,089,600 LowVol 3.34% -10.27%
970 IMX Impact IMX $30,780 $0.000281 109,509,104 LowVol 3.55% -40.17% 152.25%
971 DLISK DAPPSTER DLISK $30,242 $0.000302 100,000,000 LowVol -3.46%
972 PLACO PlayerCoin PLACO $29,614 $0.000843 35,120,000 LowVol 3.34% -23.09% 27.07%
973 SLEVIN Slevin SLEVIN $29,513 $0.000422 70,000,000 LowVol 3.55% -46.16% -5.41%
974 BIOS BiosCrypto BIOS $29,262 $0.001405 20,821,709 LowVol 3.66% -55.13% -36.07%
975 RIDE Ride My Car RIDE $28,467 $0.000281 101,276,976 LowVol 3.66% -36.94%
976 WBB Wild Beast Block WBB $27,746 $0.164711 168,452 LowVol 3.47% -18.50% 8.95%
977 TOR Torcoin TOR $27,643 $0.087429 316,179 LowVol -26.94% -38.04% -56.31%
978 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -15.48% 18.60%
979 KNC KingN Coin KNC $26,710 $13.30 2,008 LowVol 3.34% -18.47%
980 UET Useless Ether… UET $26,586 $0.006704 3,965,716 LowVol 1.47% -41.21% -10.22%
981 ALTC Antilitecoin ALTC $26,572 $0.000843 31,512,613 LowVol 3.55% -10.27% 26.12%
982 SDP SydPak SDP $26,433 $0.165413 159,802 LowVol 3.66% 26.14%
983 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -7.48% -6.13%
984 LIR LetItRide LIR $25,505 $0.000703 36,295,531 LowVol 3.34% 2.89%
985 CAB Cabbage CAB $25,086 $0.002389 10,499,996 LowVol 3.47% 8.96% -9.95%
986 ZNE Zonecoin ZNE $24,312 $0.009416 2,581,970 LowVol 3.34% -11.05%
987 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,623 $0.031340 753,776 LowVol 3.55% -10.27% -8.69%
988 BIOB BioBar BIOB $22,778 $0.025716 885,756 LowVol -9.79% 16.37%
989 VRS Veros VRS $22,176 $0.000046 486,609,040 LowVol 4.18% -64.61% -14.29%
990 TRADE Tradecoin TRADE $22,057 $0.002809 7,852,204 LowVol 610.64%
991 SCS Speedcash SCS $21,846 $0.083437 261,831 LowVol 2.25% -11.76% 22.97%
992 ELS Elysium ELS $20,263 $0.005059 4,005,012 LowVol 3.47% 10.45% 26.84%
993 BNX BnrtxCoin BNX $19,882 $0.000749 26,529,001 LowVol 3.09% -42.24% -32.08%
994 XOC Xonecoin XOC $19,420 $0.046237 420,000 LowVol 3.47% -37.19%
995 DIX Dix Asset DIX $18,731 $1.9e-07 100,000,000,000 LowVol -0.26% -28.31% -12.13%
996 ROOFS Roofs ROOFS $18,256 $0.000140 130,000,000 LowVol 3.32% -9.93% -50.15%
997 JS JavaScript Token JS $18,213 $0.002279 7,991,996 LowVol 1.61% -7.06% -22.40%
998 IBANK iBank IBANK $17,811 $0.003935 4,526,324 LowVol 3.55% -40.06% 47.15%
999 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% -0.65% 8.61%
1000 RSGP RSGPcoin RSGP $16,859 $9.76 1,727 LowVol 3.34% 8.36% 5.24%
1001 CRTM Corethum CRTM $16,816 $0.006726 2,500,000 LowVol 1.26% -7.20% 40.48%
1002 TSTR Tristar Coin TSTR $16,252 $0.003232 5,027,857 LowVol 3.55% 4.31% -43.96%
1003 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 -4.28% 24.53%
1004 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,215 $0.001124 13,532,750 LowVol 3.55% -17.28% 51.57%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $15,154 $0.000141 107,829,281 LowVol 3.34% -10.27% 27.13%
1006 GBT GameBet Coin GBT $14,941 $0.000703 21,262,780 LowVol 3.47% -66.30% -41.97%
1007 JOBS JobsCoin JOBS $14,900 $0.000141 106,019,270 LowVol 3.55% -55.14% -47.01%
1008 GEERT GeertCoin GEERT $14,409 $0.002830 5,091,200 LowVol -0.39% -28.64% 27.39%
1009 VTA Virtacoin VTA $13,003 $0.000002 5,201,310,113 LowVol 1.69% -42.04% -83.46%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $12,845 $0.009276 1,384,879 LowVol 3.47% -10.27% 42.07%
1011 ARGUS Argus ARGUS $12,755 $0.011108 1,148,324 LowVol 3.58% -43.03% 48.93%
1012 DAS DAS DAS $12,729 $0.004694 2,711,724 LowVol -4.31%
1013 MGM Magnum MGM $12,251 $0.003094 3,959,446 LowVol -1.22% -28.80%
1014 LVPS LevoPlus LVPS $11,910 $0.007870 1,513,256 LowVol 3.66% -8.64% -5.35%
1015 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol -1.79%
1016 RUPX Rupaya RUPX $10,359 $0.001696 6,106,139 LowVol -87.95% -90.22%
1017 SANDG Save and Gain SANDG $10,337 $0.003373 3,064,800 LowVol 3.34% -6.37%
1018 CCM100 CCMiner CCM100 $8,554 $0.002545 3,360,417 LowVol 2.16% -21.83% 19.30%
1019 VOLT Bitvolt VOLT $8,496 $0.000562 15,112,554 LowVol 3.55% -33.70% 2.24%
1020 NODC NodeCoin NODC $7,077 $0.004216 1,678,439 LowVol 3.66% -30.98% -15.64%
1021 ULA Ulatech ULA $6,283 $0.031481 199,586 LowVol 3.34% -19.60% 90.12%
1022 HMC HarmonyCoin HMC $6,082 $0.010836 561,235 LowVol 3.34% -9.70% -2.35%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $5,978 $0.028223 211,827 LowVol 1.90% -8.16% 31.14%
1024 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,684,663 LowVol -18.18%
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,804 LowVol -6.41%
1026 CONX Concoin CONX $5,384 $0.007235 744,266 LowVol 3.66% -21.71% 11.94%
1027 SOJ Sojourn SOJ $4,659 $0.009602 485,214 LowVol 20.44% 836.07%
1028 NANOX Project-X NANOX $3,949 $50453.10 0.078264 LowVol 3.34% -10.52% -30.36%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -1.59%
1030 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,486 $0.002530 1,377,917 LowVol 3.66% -4.99% -1.92%
1031 XNG Enigma XNG $3,327 $0.200126 16,627 LowVol 3.66% 10.15% 17.33%
1032 DGCS Digital Credits DGCS $2,456 $0.000422 5,826,388 LowVol 3.55% 34.59% 89.22%
1033 TOKEN SwapToken TOKEN $2,074 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol 2.58% -23.44% 38.51%
1034 EBT Ebittree Coin EBT $1,458 $0.001153 1,264,511 LowVol -2.56% 12.15% 417.49%
1035 ABN Abncoin ABN $990 $0.014616 67,700 LowVol 3.55% 18.27% 11.79%
1036 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -0.83%
1037 DMB Digital Money… DMB $379 $0.000899 421,300 LowVol 3.33% -17.88% -0.50%
1038 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol 0.85%
1039 CALC CaliphCoin CALC $107 $0.001233 87,140 LowVol 3.34% 12.46% 31.22%
1040 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol -2.31% -69.40%
1041 FAL Falcoin FAL $28 $0.000141 196,766 LowVol 3.34% -55.13% -17.77%
1042 APW AppleCoin APW $11 $0.000141 81,719 LowVol 3.55% -10.27% 26.12%
1043 CMT CyberMiles CMT $0.237079 $17,997,200 10.32% 13.64%
1044 ATMC ATMCoin ATMC $3.56 $10,466,200 0.00% -9.71% 19.47%
1045 ITC IoT Chain ITC $0.916484 $7,647,000 0.14%
1046 ERO Eroscoin ERO $0.150268 $6,282,550 5.25% -7.28%
1047 BCD Bitcoin Diamo… BCD $30.57 $5,287,730 0.33% -11.34% -36.56%
1048 FRGC Fargocoin FRGC $10.53 $2,889,600 0.44% 0.29% 4.76%
1049 ORME Ormeus Coin ORME $2.92 $2,664,570 3.01% -9.19% 1.52%
1050 ETN Electroneum ETN $0.102265 $2,618,120 4.42% -14.09% 62.41%
1051 AI POLY AI AI $17.01 $2,496,430 3.49% -4.71% 5.06%
1052 NULS Nuls NULS $0.775133 $2,344,460 3.48% -10.97% 47.17%
1053 REC Regalcoin REC $29.16 $1,543,760 0.47% -17.55% -44.90%
1054 FRST FirstCoin FRST $14.52 $1,265,350 1.84% -6.07% -14.05%
1055 CLUB ClubCoin CLUB $3.37 $995,625 5.23% -6.06% -35.28%
1056 GRX GOLD Reward T… GRX $4.86 $830,972 2.65% -5.32% 12.88%
1057 WC WINCOIN WC $0.606079 $802,526 3.29% -11.59% -18.10%
1058 B2X SegWit2x [Fut… B2X $211.19 $789,380 -4.80% 9.60% -11.89%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.16 $677,114 2.69% -10.98% 24.53%
1060 THS TechShares THS $0.843194 $647,876 3.27% 6.19% -10.87%
1061 XIN Infinity Econ… XIN $0.028108 $596,389 3.34% -11.24% -12.80%
1062 STC Santa Coin STC $0.615557 $417,526 8.63% -2.91%
1063 TSL Energo TSL $0.028662 $416,490 1.75% -10.28% -7.98%
1064 BTE BitSerial BTE $6.32 $304,165 2.85% -9.83% 9.94%
1065 ADK Aidos Kuneen ADK $26.70 $273,534 -1.42% 18.99% -14.92%
1066 BOT Bodhi BOT $0.401263 $266,846 2.20% -7.63% -13.06%
1067 RYZ ANRYZE RYZ $0.015354 $233,870 2.81% -16.74% -36.19%
1068 GBG Golos Gold GBG $0.135535 $197,519 2.67% -15.65% 0.44%
1069 XCPO Copico XCPO $0.019832 $183,532 3.94% -4.42% -9.53%
1070 SBC StrikeBitClub SBC $0.863185 $163,888 -6.03% 39.71%
1071 XID Sphre AIR XID $0.165081 $146,543 2.07% -12.98% -0.69%
1072 BTU Bitcoin Unlim… BTU $88.14 $136,133 -0.11% -8.32% -32.38%
1073 CAPP Cappasity CAPP $0.018283 $129,259 -2.46% -29.61%
1074 LLT LLToken LLT $0.342167 $112,049 1.53% -7.07% -13.29%
1075 INF InfChain INF $0.011243 $107,205 0.00% -13.11% 15.29%
1076 UGT UG Token UGT $0.398696 $106,609 1.23% -11.52% -12.83%
1077 BSR BitSoar BSR $0.220504 $106,049 3.47% -10.91% 3.69%
1078 XYLO XYLO XYLO $0.602768 $98,389 1.85% -43.50%
1079 SUR Suretly SUR $2.37 $90,184 1.51% -8.75% -28.30%
1080 BTCM BTCMoon BTCM $0.034419 $80,944 2.27% -11.52% 255.20%
1081 B3 B3Coin B3 $0.000067 $74,747 14.64% -41.31% 29.73%
1082 QBT Qbao QBT $0.198929 $54,650 -2.63% -13.57%
1083 DSR Desire DSR $0.281027 $51,765 2.56% -9.48% 11.32%
1084 BT2 BT2 [CST] BT2 $153.15 $51,544 0.77% -42.82% 16.30%
1085 SNOV Snovio SNOV $0.005282 $49,854 1.05% 60.35%
1086 MSD MSD MSD $0.008164 $48,668 3.46% -0.50% -36.04%
1087 ICX ICON ICX $1.71 $47,050 4.36% 2.00% 7.62%
1088 BT1 BT1 [CST] BT1 $14357.10 $34,198 11.71% -6.46% 30.54%
1089 SEND Social Send SEND $0.060431 $32,453 8.60% -19.52%
1090 WISH MyWish WISH $0.138548 $22,266 1.47% -5.68% -5.72%
1091 OXY Oxycoin OXY $0.085862 $20,255 3.48% -16.73% -41.73%
1092 SKR Sakuracoin SKR $0.009631 $17,637 1.95% 9.33% 666.12%
1093 GLS GlassCoin GLS $0.772678 $17,560 3.67% -20.90% -27.82%
1094 TER TerraNova TER $9.05 $15,395 2.56% 61.81% 397.17%
1095 AIB Advanced Inte… AIB $0.017844 $13,923 6.56% 66.43% 287.48%
1096 MKR Maker MKR $402.24 $12,778 1.61% -6.42% 4.40%
1097 FOR FORCE FOR $0.008438 $12,579 -12.80% -26.98% 39.13%
1098 VASH VPNCoin VASH $0.005200 $12,461 4.28% -13.69% -0.55%
1099 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049162 $12,369 1.61% -2.02% -5.07%
1100 BCDN BlockCDN BCDN $0.077319 $11,018 3.26% -5.81%
1101 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005587 $10,541 1.26% -19.82% 50.81%
1102 MGC MergeCoin MGC $0.011524 $8,947 30.78% -12.84% -15.18%
1103 MCR Macro MCR $1.12 $8,629 3.54% -30.47% -44.22%
1104 XID International… XID $0.009416 $8,424 3.34% -11.59% 39.24%
1105 HAT Hawala.Today HAT $0.223464 $7,806 1.26% -22.90% 35.18%
1106 DEUS DeusCoin DEUS $0.268709 $7,750 3.34% -9.85% -25.99%
1107 VIU Viuly VIU $0.011197 $7,380 -3.65% -14.87% 34.59%
1108 BPL Blockpool BPL $0.171474 $7,214 3.34% -19.20% 48.54%
1109 AKY Akuya Coin AKY $0.098096 $7,000 3.40% -18.41% -24.26%
1110 NUKO Nekonium NUKO $0.070269 $6,906 1.24% 6.24%
1111 EVR Everus EVR $1.13 $6,818 2.48% -17.25% -42.16%
1112 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.082496 $6,815 3.47% -5.17% 19.41%
1113 SND Sand Coin SND $0.615652 $6,540 3.65% -8.75% 3.98%
1114 COR CORION COR $0.740356 $6,291 3.34% 14.81% -14.26%
1115 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002891 $6,053 17.87% 18.84% 27.21%
1116 BON Bonpay BON $1.11 $5,617 -19.54% -34.76%
1117 EDRC EDRCoin EDRC $0.056508 $5,520 12.60% 5.19% -6.26%
1118 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003232 $5,518 3.38% -9.67% 24.78%
1119 MOTO Motocoin MOTO $0.006791 $5,482 50.32% 7.45% 117.63%
1120 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004916 $5,350 1.60% -36.52% 26.80%
1121 DGPT DigiPulse DGPT $0.904416 $4,730 0.90% -13.69% -32.48%
1122 TIE TIES Network TIE $0.102794 $4,654 1.26% 11.19% 4.98%
1123 PLX PlexCoin PLX $0.028623 $4,604 3.25% -5.57% -76.58%
1124 TCOIN T-coin TCOIN $0.000281 $4,273 3.34% -5.25% 17.88%
1125 B2B B2B B2B $0.322236 $4,254 0.95% -25.10% -6.90%
1126 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.007727 $3,590 3.19% -34.90% 108.78%
1127 BOS BOScoin BOS $1.14 $3,094 3.47% -12.08% 9.60%
1128 DFS DFSCoin DFS $0.004490 $2,955 3.38% -29.91% -42.02%
1129 WILD Wild Crypto WILD $0.178251 $2,879 1.42% 17.39% 47.45%
1130 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.088885 $2,876 10.07% 2.33% -5.39%
1131 SHND StrongHands SHND $2.2e-08 $2,784 1.40% -14.12% -21.54%
1132 ABC Alphabit ABC $22.04 $2,647 3.46% -11.18% 7.84%
1133 PNX Phantomx PNX $0.013359 $2,645 -1.92% -23.82% -20.26%
1134 FRD Farad FRD $0.079222 $2,518 -8.06% -9.53% -35.00%
1135 ONG onG.social ONG $0.223018 $2,491 1.26% 5.20% 27.15%
1136 PEC Peacecoin PEC $0.059307 $2,414 3.34% -24.27% -14.91%
1137 XQN Quotient XQN $0.008011 $2,206 3.47% -9.14% 56.88%
1138 ACC AdCoin ACC $0.080710 $2,204 5.62% -9.85% -18.48%
1139 IBTC iBTC IBTC $0.009094 $2,171 -1.30% 9.12% 79.57%
1140 SAK Sharkcoin SAK $0.001943 $2,125 -17.89% 0.05% -22.00%
1141 PCN PeepCoin PCN $0.000141 $2,122 3.34% -10.27% 41.37%
1142 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.110041 $2,094 3.34% -11.96% 9.97%
1143 ETT EncryptoTel [… ETT $0.080862 $2,079 3.54% -14.14% -29.34%
1144 DMC DynamicCoin DMC $0.002012 $2,011 1.66% -27.03% -57.34%
1145 GARY President Joh… GARY $0.140397 $1,957 3.34% 28.43% -21.32%
1146 ACN Avoncoin ACN $0.000562 $1,954 3.34% -3.53% 61.57%
1147 XOT Internet of T… XOT $1967.52 $1,925 3.34% -10.27% -6.73%
1148 DAY Chronologic DAY $3.37 $1,899 1.68% -21.44% -20.43%
1149 EGOLD eGold EGOLD $0.020112 $1,891 1.61% -10.59% 100.78%
1150 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004778 $1,740 3.47% -15.23% 16.75%
1151 TRIA Triaconta TRIA $8.94 $1,717 1.26% -7.46% 10.36%
1152 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.284599 $1,668 2.91% 0.90% 37.47%
1153 ZBC Zilbercoin ZBC $0.027093 $1,626 3.45% -20.80% -28.25%
1154 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000141 $1,591 3.47% -10.27% -43.43%
1155 PRES President Trump PRES $0.003997 $1,462 3.34% -28.81% -3.91%
1156 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.78 $1,405 3.34% -10.27% -20.68%
1157 BTBc Bitbase BTBc $0.004919 $1,303 44.96% 25.34% 56.38%
1158 MCI Musiconomi MCI $0.030983 $1,263 1.36% -10.98% -10.50%
1159 BLX Blockchain Index BLX $2.91 $1,179 -10.45% -18.77% 7.55%
1160 HNC Huncoin HNC $0.003373 $1,143 3.31% 7.68% 59.32%
1161 MGC GulfCoin MGC $0.001686 $1,040 3.47% -10.34% -45.57%
1162 PRIMU Primulon PRIMU $0.000275 $1,031 3.34% 75.43% 98.57%
1163 RCN Rcoin RCN $0.000141 $998 3.66% -10.27% 26.12%
1164 APC AlpaCoin APC $0.022346 $990 3.66% 2.52% -34.48%
1165 UR UR UR $0.001247 $934 3.65% 39.77% 133.35%
1166 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002389 $914 -2.22% -17.79% 14.57%
1167 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011954 $909 3.32% -4.05% 15.76%
1168 CASH Cash Poker Pro CASH $0.040670 $896 0.51% -35.22% -1.14%
1169 MINEX Minex MINEX $0.015001 $807 3.32% -19.09% -20.69%
1170 SISA SISA SISA $0.011165 $802 -8.04% -10.93% -9.51%
1171 EVC EventChain EVC $0.138544 $775 1.26% 52.33% 24.83%
1172 EUSD eUSD EUSD $0.000215 $716 1.26% 77.67% 15.88%
1173 HYTV Hyper TV HYTV $0.003620 $674 2.45% -4.27% -14.72%
1174 EDOGE EtherDoge EDOGE $8.9e-07 $662 1.61% -7.46% 92.76%
1175 EFYT Ergo EFYT $16.19 $598 2.74% -1.08% 78.85%
1176 OX OX Fina OX $0.000154 $564 3.14% -7.35% -29.53%
1177 XRY Royalties XRY $0.000140 $559 4.47% -6.67% -78.90%
1178 WIC Wi Coin WIC $0.002563 $544 3.20% -1.54% -8.11%
1179 FRN Francs FRN $0.028453 $541 3.31% -20.44% 0.46%
1180 QBT Cubits QBT $0.002718 $521 3.11% -25.92% -55.94%
1181 CC CyberCoin CC $0.000281 $513 3.66% 79.46% 31.38%
1182 STU bitJob STU $0.037798 LowVol 2.60% 39.73% 22.58%
1183 FLASH Flash FLASH $0.004778 LowVol 3.34% -25.55% 4.17%
1184 BAT BatCoin BAT $0.000004 LowVol 2.17% 19.87% 67.59%
1185 OCOW OCOW OCOW $0.000843 LowVol 3.66% -82.64%
1186 SKC Skeincoin SKC $0.028810 LowVol 3.47% 14.97% 166.24%
1187 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001217 LowVol 3.66% -2.89% 37.34%
1188 NAMO NamoCoin NAMO $0.000185 LowVol 3.20% -31.72% -16.13%
1189 PRM PrismChain PRM $0.001686 LowVol 7.27% -17.17% 26.17%
1190 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002670 LowVol 3.47% 23.79% 19.82%
1191 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 1.98% -10.77% 21.12%
1192 RHFC RHFCoin RHFC $0.001126 LowVol 3.65% 19.82%
1193 XAU Xaucoin XAU $0.037243 LowVol 3.66% -36.93% -15.17%
1194 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002389 LowVol 3.66%
1195 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002811 LowVol 3.34% -45.62%
1196 STARS StarCash Network STARS $0.085869 LowVol 3.55% -71.42% -68.05%
1197 BIT First Bitcoin BIT $0.011946 LowVol 3.55% 28.43% -7.61%
1198 FUDD DimonCoin FUDD $0.001341 LowVol 1.26% -7.46% 15.41%
1199 HIGH High Gain HIGH $0.000281 LowVol -48.17% -55.13% -57.96%
1200 CBD CBD Crystals CBD $0.002530 LowVol 3.47% -5.61% 59.23%
1201 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000281 LowVol 3.34% -10.27% -43.79%
1202 EAG EA Coin EAG $2.81 LowVol 3.34% -30.71% -12.31%
1203 MONETA Moneta MONETA $0.000562 LowVol 37.96% 26.12%
1204 PRN Protean PRN $0.000017 LowVol 4.25% -88.56% -76.92%
1205 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003513 LowVol 3.55% -1.46%
1206 VULC Vulcano VULC $0.006324 LowVol 3.47% -31.96% -6.61%
1207 SWP Swapcoin SWP $0.102753 LowVol 1.61% -7.49% -8.17%
1208 FUTC FutCoin FUTC $0.002249 LowVol 3.47% -42.57% 26.12%
1209 MARX MarxCoin MARX $0.001018 LowVol 3.57% -29.40% 20.81%
1210 INDIA India Coin INDIA $0.000141 LowVol 3.34% -55.13% -46.25%
1211 OPES Opescoin OPES $0.002811 LowVol 3.66%
1212 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000415 LowVol 1.15% -7.45%
1213 BEST BestChain BEST $0.003126 LowVol 1.24% 94.86% 133.82%
1214 OP Operand OP $0.000984 LowVol 3.66% -35.59%
1215 NBIT netBit NBIT $0.065828 LowVol 3.47% -7.97% 20.71%
1216 KARMA Karmacoin KARMA $0.000141 LowVol 3.34% -10.27% 26.12%
1217 MAVRO Mavro MAVRO $0.027967 LowVol 3.55% -11.96%
1218 BSN Bastonet BSN $0.000703 LowVol 3.34% -10.27% -8.19%
1219 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.002051 LowVol 0.35% 10.16% 84.06%
1220 PLC PlusCoin PLC $0.000549 LowVol 1.61% 3.39% -4.06%
1221 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004357 LowVol 3.47% -10.27% -16.81%
1222 TODAY TodayCoin TODAY $0.000843 LowVol 3.34%
1223 COUPE Coupecoin COUPE $0.000077 LowVol 4.13% -14.67% 782.92%
1224 GAY GAY Money GAY $0.010614 LowVol 3.20% -30.65% 23.72%
1225 GAIN UGAIN GAIN $0.001968 LowVol 3.66% 4.87% 260.00%
1226 VOYA Voyacoin VOYA $2.25 LowVol 3.34% -20.23% 46.39%
1227 LDCN LandCoin LDCN $0.001699 LowVol 3.34% 40.47% 9.91%
1228 GRN Granite GRN $0.014757 LowVol 3.66% -17.78% 94.54%
1229 DBG Digital Bulli… DBG $0.003513 LowVol 3.34% -35.91% -44.88%
1230 CYC Cycling Coin CYC $0.001265 LowVol 3.66% -19.24% -30.91%
1231 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000141 LowVol 3.34% -10.26% 18.47%
1232 EBIT eBIT EBIT $0.004201 LowVol 1.26% 31.80% 132.47%
1233 DASHS Dashs DASHS $0.052702 LowVol 3.66% -9.89% 27.26%
1234 LKC LinkedCoin LKC $0.000281 LowVol 3.47% -10.27% 143.40%
1235 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001968 LowVol 3.34% -33.88% 30.11%
1236 LTH LAthaan LTH $0.000703 LowVol 3.34% 26.12%
1237 FFC FireFlyCoin FFC $0.000141 LowVol 3.34% -10.27% 18.44%
1238 QBC Quebecoin QBC $0.002249 LowVol 3.47% -10.27% 18.71%
1239 WOW Wowcoin WOW $0.000141 LowVol 3.64% -12.44% 26.11%
1240 HCC Happy Creator… HCC $0.000562 LowVol 3.66% -10.27% 17.62%
1241 BITOK Bitok BITOK $0.000141 LowVol 3.66% 39.32%
1242 YES Yescoin YES $0.000140 LowVol 3.88% -0.20% 60.39%
1243 ACES Aces ACES $0.000141 LowVol 3.34% -12.14% -3.48%
1244 TOP TopCoin TOP $0.000448 LowVol 3.08% -15.73% 15.30%
1245 EXRN EXRNchain EXRN $8.9e-07 LowVol 1.26% -30.57% 46.59%
1246 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066053 LowVol 3.66% 27.76%
1247 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.046878 LowVol 1.90% -10.19% 23.59%
1248 TEAM TeamUp TEAM $0.000281 LowVol 3.66% -10.27% -14.98%
1249 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000843 LowVol 3.47% 30.05% 7.79%
1250 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.092755 LowVol -15.40% -10.97%
1251 TELL Tellurion TELL $0.000143 LowVol 2.99% -10.38% 1.17%
1252 WINK Wink WINK $0.000141 LowVol 3.34% -65.40% -55.74%
1253 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003373 LowVol 3.34% 7.67% -29.14%
1254 POKE PokeCoin POKE $0.000141 LowVol 3.34% -10.27%
1255 SFE SafeCoin SFE $0.000141 LowVol 3.47% -10.27% 27.05%
1256 REGA Regacoin REGA $0.000843 LowVol 3.66% -46.16% -49.72%
1257 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 2.33% -47.06% -92.58%
1258 TCR TheCreed TCR $0.000281 LowVol 3.55% -10.27% -36.94%
1259 AV AvatarCoin AV $0.051859 LowVol 3.66% -8.03%
1260 ELC Elacoin ELC $0.070750 LowVol 3.46% -43.64% -20.57%
1261 BXC Bitcedi BXC $0.003008 LowVol -16.59% -34.52% 14.30%
1262 PI PiCoin PI $0.002108 LowVol 3.47% 22.95%
1263 ANI Animecoin ANI $0.000141 LowVol 3.47% -10.27% -14.07%
1264 IQT iQuant IQT $0.137978 LowVol 3.47% -22.56% -18.00%
1265 HDLB HODL Bucks HDLB $0.046378 LowVol 3.55% -13.42% -8.27%
1266 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000422 LowVol 3.66% -10.27% -31.14%
1267 ASN Aseancoin ASN $0.005622 LowVol 3.55% -45.62% -72.58%
1268 CYDER Cyder CYDER $0.000281 LowVol 3.34% -10.27% 26.12%
1269 AXIOM Axiom AXIOM $0.020659 LowVol 3.66% -10.27% 21.18%
1270 MBL MobileCash MBL $0.000562 LowVol 3.34% 19.64% 68.19%
1271 DON Donationcoin DON $0.000582 LowVol 0.91% -28.52% 6.13%
1272 YEL Yellow Token YEL $0.005108 LowVol 1.26% -7.46% -52.14%
1273 DISK DarkLisk DISK $0.001124 LowVol 3.66% -9.72% 104.02%
1274 LEPEN LePen LEPEN $0.000131 LowVol 3.55% 5.29% 18.05%
1275 BGR Bongger BGR $0.000164 LowVol 2.09% -21.04% 34.42%
1276 IRL IrishCoin IRL $0.002811 LowVol 3.47% 12.16% 26.67%
1277 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000281 LowVol 3.55% -10.27% -15.92%
1278 X2 X2 X2 $0.000281 LowVol 3.55% -10.27% 150.85%
1279 MAGN Magnetcoin MAGN $0.557448 LowVol 3.32% -11.26% 26.63%
1280 9COIN 9COIN 9COIN $0.003513 LowVol 3.55% 6.82% 31.86%
1281 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol 3.55% -10.27%
1282 MEN PeopleCoin MEN $0.000141 LowVol 3.66% -10.27% 26.12%
1283 NTC Natcoin NTC $0.096269 LowVol 3.34% -13.87% -44.45%
1284 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.434544 LowVol 3.66% 31.21%
1285 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008292 LowVol 3.34% 14.24%
1286 KASHH KashhCoin KASHH $0.000137 LowVol 5.71% -12.83% 22.68%
1287 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000178 LowVol 1.61% -7.46% -2.22%
1288 HYPER Hyper HYPER $0.030356 LowVol 2.29% -25.35%
1289 WA WA Space WA $0.020519 LowVol 3.34% -9.02% 11.22%
1290 OMC Omicron OMC $0.148970 LowVol 3.34% -10.27% 17.86%
1291 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013773 LowVol 3.47% 3.45% 28.75%
1292 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004076 LowVol 3.66% 30.11% 21.92%
1293 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000141 LowVol 2.72% 26.12%
1294 UTA UtaCoin UTA $0.002670 LowVol 3.47% -10.27% -0.15%
1295 TURBO TurboCoin TURBO $0.000141 LowVol 3.34% -10.27% 24.72%
1296 STEX STEX STEX $0.957536 LowVol -0.18% -28.18% 27.11%
1297 QORA Qora QORA $0.251085 LowVol 3.66% -10.27% 21.24%
1298 IFC Infinitecoin IFC $0.000020 LowVol 15.32% 51.30%
1299 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol 4.19% -59.69%
1300 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -26.95%
1301 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1302 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol -2.08% 37.64%
1303 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 33.77%
1304 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol -4.88% -1.73%
1305 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1306 EGG EggCoin EGG $0.054418 LowVol -8.08% 28.52%
1307 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 34.71%
1308 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol -7.72% 86.98%
1309 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol
1310 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 33.72%
1311 CME Cashme CME $0.000138 LowVol -11.95% -38.12%
1312 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol
1313 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol -4.19% 34.68%
1314 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol
1315 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 16.49%
1316 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol -13.47% 21.62%
1317 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol -9.35%
1318 GBRC Global Busine… GBRC $0.000288 LowVol -8.09%
1319 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol -9.79% 26.81%
1320 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol -4.75%
1321 XDE2 XDE II XDE2 $2.06 LowVol -9.58% 28.14%
1322 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol -7.62%
1323 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.50%
1324 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.54%
1325 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol -12.48% 24.99%
1326 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol -10.67% 25.56%
1327 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol
1328 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1329 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006262 LowVol -21.60% 74.55%
1330 10MT 10M Token 10MT $0.002325 LowVol 0.41%
1331 FAP FAPcoin FAP $0.010651 LowVol 0.20% 86.65%
1332 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol -11.41%
1333 UNC UNCoin UNC $0.000149 -4.97% 33.57%
1334 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1335 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 -0.42% 46.44%
1336 FC Facecoin FC $0.003480 7.21%
1337 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -12.08%
1338 FBL Faceblock FBL $0.001654 0.40%
1339 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 80.27%

Quay lại phần 1

Phản hồi