Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 13h ngày 10/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 13h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1339 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 13h ngày 10/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $13622.00 trên tổng giá trị $227,916,315,914

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $440.34 trên tổng giá trị $42,380,347,576

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1266.82 trên tổng giá trị $21,342,496,586

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.10 trên tổng giá trị $11,390,292,737

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.230027 trên tổng giá trị $8,911,049,272

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng GRIM Grimcoin (GRIM) đang có giá hiện tại $0.002026 trên tổng giá trị $39,838 đã biến động tăng 145.02% trong 1h qua

    + Đồng SBC StrikeBitClub (SBC) đang có giá hiện tại $0.983119 trên tổng giá trị đã biến động tăng 88.74% trong 1h qua

    + Đồng QCN QuazarCoin (QCN) đang có giá hiện tại $0.027012 trên tổng giá trị $163,288 đã biến động tăng 72.72% trong 1h qua

    + Đồng ECC ECC (ECC) đang có giá hiện tại $0.000405 trên tổng giá trị $10,129,675 đã biến động tăng 47.70% trong 1h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000017 trên tổng giá trị đã biến động tăng 45.20% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KIC KibiCoin (KIC) đang có giá hiện tại $0.003341 trên tổng giá trị $49,122 đã biến động tăng 826.75% trong 24h qua

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000063 trên tổng giá trị $34,074,145 đã biến động tăng 807.61% trong 24h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.156090 trên tổng giá trị $245,219 đã biến động tăng 275.61% trong 24h qua

    + Đồng DRM Dreamcoin (DRM) đang có giá hiện tại $0.089816 trên tổng giá trị $220,017 đã biến động tăng 225.79% trong 24h qua

    + Đồng GRE Greencoin (GRE) đang có giá hiện tại $0.000940 trên tổng giá trị $3,387,164 đã biến động tăng 154.35% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.009602 trên tổng giá trị $4,659 đã biến động tăng 842.61% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.250623 trên tổng giá trị $18,950,733 đã biến động tăng 841.88% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000074 trên tổng giá trị đã biến động tăng 762.25% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009779 trên tổng giá trị đã biến động tăng 674.71% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.022279 trên tổng giá trị $263,375 đã biến động tăng 628.55% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 13h ngày 10/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CF Californium CF $85,485 $0.035521 2,406,589 $1,080 -0.78% -27.11% 23.74%
702 WOMEN WomenCoin WOMEN $83,615 $0.001891 44,220,400 $2,042 2.18% -23.14% -27.02%
703 $$$ Money $$$ $80,435 $0.001753 45,887,218 $2,227 26.99% -13.02% -0.38%
704 SGR Sugar Exchange SGR $78,394 $0.022398 3,500,000 $1,260 -1.37% -35.52% -32.50%
705 LTCR Litecred LTCR $73,149 $0.002420 30,227,750 $2,134 -1.48% -13.01% 142.67%
706 ICOB ICOBID ICOB $72,006 $0.000675 106,701,874 $676 -1.48% 24.94% -11.08%
707 KURT Kurrent KURT $67,837 $0.006839 9,919,485 $6,015 -1.46% -2.87% 25.30%
708 BRAIN Braincoin BRAIN $59,989 $0.005943 10,094,424 $3,148 -1.47% -14.33% 11.39%
709 BLZ BlazeCoin BLZ $57,843 $0.000095 608,557,394 $613 -0.53% -6.77% 39.18%
710 CWXT CryptoWorldX … CWXT $56,385 $0.000946 59,630,200 $712 -1.53% 7.56% 11.12%
711 LUNA Luna Coin LUNA $53,648 $0.032439 1,653,796 $1,394 -1.80% 29.35% 77.47%
712 ERY Eryllium ERY $51,918 $0.009481 5,476,108 $751 -24.51% -28.46% 63.59%
713 PONZI PonziCoin PONZI $51,754 $0.060103 861,099 $2,121 -1.25% -23.67% 65.83%
714 FLAX Flaxscript FLAX $49,751 $0.008907 5,585,404 $1,643 -1.53% -2.86% -62.50%
715 ICON Iconic ICON $45,804 $0.077256 592,894 $4,242 23.79% 21.90% 22.59%
716 BRAT BRAT BRAT $43,720 $0.000273 160,000,000 $593 -1.31% 11.17% -33.54%
717 GRIM Grimcoin GRIM $39,838 $0.002026 19,664,145 $636 145.02% -24.51% -9.60%
718 ITZ Interzone ITZ $36,669 $0.019524 1,878,135 $2,035 -1.54% -35.73% 80.60%
719 MSCN Master Swiscoin MSCN $34,573 $0.000773 44,715,650 $906 -0.78% -3.02% -26.46%
720 WORM HealthyWormCoin WORM $30,260 $0.000270 112,022,596 $5,243 -34.31% 40.81% -18.76%
721 GSR GeyserCoin GSR $29,749 $0.634793 46,864 $5,104 -1.53% -19.61% 564.51%
722 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $26,311 $0.030277 869,002 $6,969 -0.62% -9.41% 152.78%
723 LBTC LiteBitcoin LBTC $26,034 $0.008166 3,188,280 $16,488 -3.57% -30.04% 202.44%
724 CREVA CrevaCoin CREVA $14,745 $0.000405 36,390,750 $2,363 -2.91% -35.53% -48.32%
725 XRC Rawcoin XRC $14,001 $0.019863 704,882 $1,798 -1.09% -36.94% 9.26%
726 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,119 $0.000554 9,242,823 $550 -1.47% -82.17% -10.28%
727 UNITY SuperNET UNITY $31,885,045 $39.07 816,061 LowVol -4.12% -25.33% -60.22%
728 ECN E-coin ECN $15,672,611 $3.32 4,723,654 LowVol -1.53% 121.42% 69.61%
729 PPY Peerplays PPY $15,505,998 $4.05 3,825,213 LowVol -1.53% -5.94% -26.77%
730 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 4.74%
731 CSC CasinoCoin CSC $10,364,419 $0.268500 38,601,187 LowVol -1.53% -29.94% 1.02%
732 ETT EncryptoTel [… ETT $10,170,627 $0.163696 62,131,190 LowVol -1.47% -26.66% 57.40%
733 ECOB Ecobit ECOB $5,265,156 $0.011847 444,444,444 LowVol -0.88% -17.21% 6.43%
734 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -30.57%
735 YASH YashCoin YASH $4,727,309 $0.472718 10,000,274 LowVol -1.83% -11.19% 9.36%
736 XC XCurrency XC $4,043,798 $0.688818 5,870,633 LowVol -1.83% -27.79%
737 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
738 GRE Greencoin GRE $3,387,164 $0.000940 3,604,876,641 LowVol -1.47% 154.35% 179.20%
739 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol -6.71% 63.34%
740 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,538,761 $0.071918 35,300,866 LowVol 5.94% -9.63%
741 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,532,601 $0.417478 6,066,431 LowVol -1.53% 8.91% 71.13%
742 ADC AudioCoin ADC $2,492,815 $0.002980 836,453,479 LowVol -2.20% -9.75% -3.25%
743 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,052,093 $4.40 465,952 LowVol -1.17% -8.61% -15.67%
744 ITT Intelligent T… ITT $1,715,416 $0.175080 9,797,899 LowVol 8.21%
745 RC RussiaCoin RC $1,592,232 $0.190052 8,377,873 LowVol -0.95% -15.80% 16.49%
746 JNS Janus JNS $1,588,792 $0.069017 23,020,335 LowVol -1.53% -1.84% -45.68%
747 HTC HitCoin HTC $1,485,185 $0.000135 10,996,318,099 LowVol -1.53% -13.73%
748 NKA IncaKoin NKA $1,473,683 $0.000129 11,410,543,140 LowVol -1.30% -18.68% 10.93%
749 CNO Coin(O) CNO $1,393,029 $0.013246 105,167,625 LowVol -3.76% -22.27% 22.81%
750 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,373,136 $0.045771 30,000,000 LowVol -1.53% -42.75% -53.37%
751 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,292,672 $0.000056 22,885,462,934 LowVol -1.00% -53.27% 3.79%
752 CARBON Carboncoin CARBON $1,272,521 $0.000083 15,392,009,749 LowVol -0.66% 30.73% -14.82%
753 STRC StarCredits STRC $1,263,578 $0.280795 4,500,000 LowVol 10.26% 15.28% 44.60%
754 EMV Ethereum Movi… EMV $1,181,895 $0.179984 6,566,666 LowVol -0.10% -52.93% -86.77%
755 SDC ShadowCash SDC $1,118,569 $0.167072 6,695,133 LowVol -1.47% -7.20% 47.25%
756 UTC UltraCoin UTC $1,112,084 $0.024899 44,664,323 LowVol 12.37% -1.32% -21.61%
757 ORB Orbitcoin ORB $1,041,112 $0.336408 3,094,789 LowVol 0.43% -20.79% 11.13%
758 BTSR BTSR BTSR $1,035,233 $0.315210 3,284,266 LowVol -0.46% -11.50% 47.68%
759 DCY Dinastycoin DCY $961,267 $0.000677 1,420,858,063 LowVol -1.56% -23.00% -12.79%
760 OPAL Opal OPAL $942,538 $0.062239 15,143,797 LowVol -0.66% -27.67% 80.09%
761 MAC Machinecoin MAC $939,127 $0.046403 20,238,325 LowVol -4.06% -8.02% 33.93%
762 INPAY InPay INPAY $887,360 $0.088736 10,000,000 LowVol -1.53% -13.38% -33.89%
763 GIM Gimli GIM $883,632 $0.011045 80,000,000 LowVol -0.10% -22.96% 60.48%
764 METAL MetalCoin METAL $831,180 $0.010805 76,925,527 LowVol -1.53% -13.78% 17.27%
765 BRIT BritCoin BRIT $823,973 $0.038742 21,268,092 LowVol -1.53% 10.55% 114.96%
766 EBET EthBet EBET $783,212 $0.092116 8,502,500 LowVol 0.00% -12.78% 11.48%
767 DSH Dashcoin DSH $768,596 $0.043732 17,574,970 LowVol -1.08% -6.56% 22.60%
768 VAL Valorbit VAL $718,732 $0.000135 5,321,499,696 LowVol -1.83% -13.76% 21.86%
769 GOOD Goodomy GOOD $712,898 $0.001615 441,349,000 LowVol -1.47% -13.89% 7.02%
770 BPC Bitpark Coin BPC $707,189 $0.009429 75,000,000 LowVol -1.51% -26.56% -9.39%
771 TALK BTCtalkcoin TALK $687,830 $0.010535 65,290,635 LowVol -1.53% -18.24% 29.45%
772 MAX MaxCoin MAX $669,115 $0.010940 61,161,709 LowVol -2.23% -17.86% -22.22%
773 NOBL NobleCoin NOBL $636,325 $0.000275 2,315,718,085 LowVol -4.19% -12.78% 5.48%
774 J Joincoin J $623,108 $0.254496 2,448,402 LowVol -4.65% 77.07% 201.53%
775 TROLL Trollcoin TROLL $612,540 $0.001082 566,019,066 LowVol -1.79% 2.00% 12.92%
776 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -51.99%
777 SLG Sterlingcoin SLG $585,571 $0.139190 4,206,990 LowVol -1.48% -5.19% 56.03%
778 RIYA Etheriya RIYA $577,275 $0.365010 1,581,531 LowVol -1.53% -28.32% 20.71%
779 USC Ultimate Secu… USC $557,389 $0.053890 10,343,113 LowVol -1.53% -0.57% -45.64%
780 AU AurumCoin AU $556,865 $1.88 296,216 LowVol -1.47% 13.78% 40.21%
781 FNC FinCoin FNC $512,671 $0.039808 12,878,667 LowVol -1.29% 3.79% 17.81%
782 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $503,646 $0.092782 5,428,300 LowVol -1.45% 4.45% 44.15%
783 V Version V $503,264 $0.001072 469,296,102 LowVol -0.05% -15.55% 4.97%
784 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 58.02%
785 OTX Octanox OTX $493,653 $0.058077 8,500,001 LowVol -25.72% -7.31% -0.37%
786 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -65.65%
787 ITI iTicoin ITI $478,198 $14.94 32,000 LowVol -1.47% -4.64% -28.83%
788 SAC SACoin SAC $473,705 $0.067531 7,014,603 LowVol -1.53% -6.46% -21.89%
789 DDF DigitalDevelo… DDF $473,362 $0.092484 5,118,307 LowVol -1.83% -1.35% 0.49%
790 KUSH KushCoin KUSH $447,054 $0.082036 5,449,475 LowVol -1.43% -12.15% 35.06%
791 UFR Upfiring UFR $437,221 $0.030363 14,400,000 LowVol -0.10% -19.10% 8.27%
792 NETKO Netko NETKO $435,803 $0.099673 4,372,340 LowVol -1.92% -21.98% -27.61%
793 GUN Guncoin GUN $432,938 $0.002195 197,253,328 LowVol -2.81% -3.37% 23.85%
794 CFT CryptoForecast CFT $419,762 $0.009125 46,000,000 LowVol 30.01% -26.02% 2.93%
795 XGR GoldReserve XGR $406,560 $0.023677 17,171,382 LowVol -1.95% -21.53% -3.24%
796 WAY WayGuide WAY $405,352 $0.004052 100,040,708 LowVol -1.53% -13.76% 21.86%
797 DAXX DaxxCoin DAXX $400,170 $0.000803 498,276,670 LowVol -1.26% 4.99% 35.03%
798 FLT FlutterCoin FLT $392,177 $0.001217 322,214,524 LowVol -1.46% -17.65% 6.72%
799 FUNK The Cypherfunks FUNK $390,987 $0.000008 46,313,407,499 LowVol -13.63% -22.85% 47.95%
800 BXT BitTokens BXT $390,978 $0.695049 562,518 LowVol -1.47% 4.14% -24.53%
801 TGC Tigercoin TGC $382,212 $0.008779 43,536,800 LowVol -44.34% -29.94% 32.77%
802 STV Sativacoin STV $380,355 $0.053671 7,086,748 LowVol -1.80% -14.14% 83.09%
803 PIGGY Piggycoin PIGGY $373,030 $0.000765 487,523,325 LowVol -0.86% -34.94% 7.86%
804 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 40.64%
805 XPTX PlatinumBAR XPTX $339,767 $0.798560 425,475 LowVol -1.47% -14.49% 14.91%
806 LOT LottoCoin LOT $333,798 $0.000023 14,491,014,421 LowVol -0.28% -6.60% 21.92%
807 BUCKS SwagBucks BUCKS $329,898 $1.02 322,339 LowVol -1.29% -23.16% -9.09%
808 LANA LanaCoin LANA $328,190 $0.000390 841,124,170 LowVol -1.50% -8.87% 37.08%
809 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol -1.53% -13.73%
810 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol 44.43%
811 STS Stress STS $305,314 $0.000540 565,134,332 LowVol -1.53% -31.02%
812 VIDZ PureVidz VIDZ $300,561 $0.002399 125,279,775 LowVol -1.45% -12.23% 9.42%
813 BIGUP BigUp BIGUP $298,047 $0.000141 2,119,401,928 LowVol 0.14% -11.89% 52.77%
814 SH Shilling SH $294,624 $0.007428 39,661,625 LowVol -6.62% -1.64% 340.02%
815 EVO Evotion EVO $293,261 $0.092485 3,170,905 LowVol -1.64% 4.00% 36.99%
816 TRK Truckcoin TRK $282,129 $0.001792 157,461,779 LowVol -1.41% -4.18% -29.55%
817 GAP Gapcoin GAP $275,141 $0.022778 12,079,262 LowVol -1.53% -10.42% -4.30%
818 Q2C QubitCoin Q2C $268,195 $0.001081 248,213,953 LowVol -1.53% -11.28% -11.37%
819 FRC Freicoin FRC $267,598 $0.009049 29,571,560 LowVol -1.53% -13.80% 0.81%
820 HAL Halcyon HAL $258,416 $0.048622 5,314,750 LowVol -1.47% -11.82% 81.96%
821 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $253,738 $0.019142 13,255,280 LowVol -1.51% -18.38% 23.42%
822 CAT Catcoin CAT $246,523 $0.039708 6,208,350 LowVol -1.53% -17.31% 163.53%
823 WMC WMCoin WMC $244,438 $0.021205 11,527,489 LowVol -1.53% -13.78% 21.90%
824 GAIA GAIA GAIA $244,140 $0.010130 24,101,381 LowVol -1.53% -13.44% -1.44%
825 TRI Triangles TRI $241,236 $3.31 72,891 LowVol 2.75% -23.14% 1.49%
826 HODL HOdlcoin HODL $233,825 $0.001486 157,384,820 LowVol -1.53% -13.78% 22.24%
827 TTC TittieCoin TTC $231,064 $0.000183 1,259,816,434 LowVol 9.97% 5.28% -11.05%
828 WYV Wyvern WYV $228,197 $0.128309 1,778,495 LowVol -1.53% -8.99% 15.19%
829 REE ReeCoin REE $219,536 $0.000086 2,560,000,000 LowVol -1.80% 83.64% 73.37%
830 SPACE SpaceCoin SPACE $219,190 $0.010438 20,999,668 LowVol 0.22% -5.87% 27.33%
831 GRT Grantcoin GRT $215,754 $0.004997 43,173,992 LowVol -1.47% -6.17% 5.34%
832 SHDW Shadow Token SHDW $214,563 $0.030652 7,000,000 LowVol -0.85% -42.04%
833 YAC Yacoin YAC $210,498 $0.001756 119,886,417 LowVol -1.53% -29.94% 55.57%
834 MRJA GanjaCoin MRJA $210,450 $0.047272 4,451,920 LowVol -1.47% 101.63%
835 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 83.35%
836 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $193,457 $0.243923 793,108 LowVol -1.53% -22.10% 82.84%
837 ARI Aricoin ARI $188,457 $0.001344 140,262,505 LowVol -1.45% -25.02% 5.94%
838 EVIL Evil Coin EVIL $186,903 $0.008892 21,020,383 LowVol -1.55% -21.30% 10.78%
839 CYP Cypher CYP $183,978 $0.028903 6,365,285 LowVol -1.83%
840 HMP HempCoin HMP $183,231 $0.000135 1,356,645,470 LowVol -1.53% -13.78% 20.42%
841 PHS Philosopher S… PHS $182,770 $0.030389 6,014,340 LowVol -1.53% -14.18% 24.63%
842 RBX Ripto Bux RBX $179,001 $0.000470 381,236,123 LowVol -1.55% -13.17% 3.52%
843 E4ROW E4ROW E4ROW $176,217 $0.030583 5,762,000 LowVol 0.00% -7.94% 20.40%
844 FRK Franko FRK $175,195 $0.188227 930,767 LowVol -7.52% 29.47%
845 TEK TEKcoin TEK $172,679 $0.000122 1,414,054,562 LowVol -0.64% 52.88% 2.56%
846 EMD Emerald Crypto EMD $172,530 $0.009025 19,117,129 LowVol 6.88% -4.31% -2.27%
847 XRE RevolverCoin XRE $171,934 $0.007699 22,333,306 LowVol -10.42% -30.51% 19.76%
848 BTPL Bitcoin Planet BTPL $171,929 $0.030659 5,607,762 LowVol -1.53% -19.26% 33.79%
849 MCRN MACRON MCRN $171,641 $0.000428 401,421,401 LowVol 1.64% 15.74% 24.69%
850 OHM OHM OHM $169,537 $0.005673 29,886,938 LowVol -1.53%
851 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
852 BUMBA BumbaCoin BUMBA $166,938 $0.007428 22,472,882 LowVol -1.53% -10.52% 36.73%
853 XVP Virtacoinplus XVP $166,759 $0.015259 10,928,643 LowVol -1.79% -29.92% -38.43%
854 DUO ParallelCoin DUO $165,183 $0.547265 301,834 LowVol -1.80% 9.49% 23.99%
855 MNC Mincoin MNC $163,370 $0.040529 4,030,919 LowVol -1.53% -17.56% -19.23%
856 QCN QuazarCoin QCN $163,288 $0.027012 6,044,911 LowVol 72.72% 24.32% 11.45%
857 DBTC Debitcoin DBTC $162,636 $0.009036 17,999,629 LowVol 10.52% -9.87% 204.91%
858 KAYI Kayicoin KAYI $157,887 $0.000555 284,251,389 LowVol -5.82% -4.43% 20.18%
859 MARS Marscoin MARS $156,437 $0.005532 28,279,074 LowVol 20.63% 13.72% 20.80%
860 JET Jetcoin JET $153,994 $0.031605 4,872,509 LowVol -1.53% -7.17%
861 DLC Dollarcoin DLC $153,747 $0.016883 9,106,714 LowVol -1.47% -13.78% 21.86%
862 USDE USDe USDE $153,192 $0.000135 1,134,236,104 LowVol -1.53% -56.26% -30.24%
863 XRA Ratecoin XRA $151,190 $0.001315 114,949,662 LowVol -0.68% -15.81% 16.56%
864 XCT C-Bit XCT $149,787 $0.000953 157,223,250 LowVol -1.67% -10.31% 32.29%
865 ARCO AquariusCoin ARCO $145,459 $0.097258 1,495,598 LowVol 0.70% -10.09% 25.86%
866 URC Unrealcoin URC $139,464 $0.019854 7,024,402 LowVol -1.53% -13.66% -23.02%
867 KED Darsek KED $137,637 $0.009456 14,555,258 LowVol -1.52% -19.12% -24.33%
868 ACOIN Acoin ACOIN $135,337 $0.110924 1,220,085 LowVol -1.62% -32.23% -20.71%
869 GP GoldPieces GP $135,233 $0.110832 1,220,161 LowVol -1.83% -1.84% -1.78%
870 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol
871 SLING Sling SLING $133,464 $0.124257 1,074,095 LowVol -1.53% -13.78% 24.56%
872 CTO Crypto CTO $132,379 $0.010805 12,251,636 LowVol -1.83% -5.49% -10.96%
873 XCRE Creatio XCRE $130,061 $0.006338 20,520,514 LowVol -1.53% -42.25% 26.44%
874 BAS BitAsean BAS $129,844 $0.025969 5,000,000 LowVol 0.13% -3.95% 36.50%
875 PX PX PX $129,532 $0.001351 95,905,367 LowVol -1.53% -33.67% -28.20%
876 LEA LeaCoin LEA $128,030 $0.000407 314,912,491 LowVol -1.82% -25.78% -33.37%
877 TSE Tattoocoin (S… TSE $125,318 $0.001386 90,421,856 LowVol 0.82% -12.49% 25.18%
878 HXX Hexx HXX $123,598 $0.083128 1,486,837 LowVol -1.53% -3.70% 68.95%
879 URO Uro URO $121,680 $0.100786 1,207,310 LowVol -7.82% 79.71%
880 CAGE CageCoin CAGE $121,410 $0.000001 101,168,328,395 LowVol -1.14% -28.31% 35.28%
881 AHT Bowhead AHT $121,016 $0.015127 8,000,000 LowVol -1.53% -95.13% -90.63%
882 IMS Independent M… IMS $119,434 $0.022245 5,368,934 LowVol -1.48% 14.22% 37.86%
883 AMBER AmberCoin AMBER $118,043 $0.002701 43,699,481 LowVol -1.53% -42.52% -69.50%
884 SOON SoonCoin SOON $114,688 $0.009203 12,462,620 LowVol -0.88% -10.93% 16.19%
885 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
886 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $109,305 $0.001371 79,719,140 LowVol 0.65% -12.24% 129.31%
887 CNC CHNCoin CNC $109,004 $0.002208 49,364,063 LowVol 24.23%
888 BIP BipCoin BIP $105,495 $0.064830 1,627,261 LowVol -1.47% -16.05% 37.30%
889 ARG Argentum ARG $103,991 $0.012102 8,593,129 LowVol -1.80% -24.38% -7.84%
890 UNITS GameUnits UNITS $102,726 $0.029579 3,472,983 LowVol -1.53% -13.78% -17.50%
891 611 SixEleven 611 $100,709 $0.233358 431,565 LowVol -1.47% 14.78% 39.77%
892 PRC PRCoin PRC $100,486 $0.006348 15,829,800 LowVol -1.47% -19.62% -11.03%
893 I0C I0Coin I0C $100,291 $0.004779 20,985,398 LowVol 0.82% -54.16% -56.77%
894 NEVA NevaCoin NEVA $98,850 $0.039927 2,475,750 LowVol -0.07% -23.60% -8.07%
895 ARB ARbit ARB $96,588 $0.012295 7,855,980 LowVol -0.71%
896 CRX Chronos CRX $96,151 $0.001304 73,729,962 LowVol 1.66% -33.55% 32.38%
897 BITZ Bitz BITZ $93,145 $0.046786 1,990,891 LowVol -8.05%
898 QTL Quatloo QTL $92,390 $0.011969 7,718,883 LowVol -1.56% -20.11% -4.25%
899 JWL Jewels JWL $89,951 $0.004457 20,181,636 LowVol -1.53% 18.79%
900 XBTS Beatcoin XBTS $85,398 $0.056010 1,524,686 LowVol -1.47% 92.20% 24.52%
901 AMMO Ammo Rewards AMMO $84,039 $0.001081 77,777,777 LowVol -1.47% 15.03% 29.39%
902 BVC BeaverCoin BVC $83,730 $0.026877 3,115,258 LowVol -1.47% 25.25% -9.66%
903 MST MustangCoin MST $82,681 $0.131168 630,343 LowVol -1.83% -14.19% -9.74%
904 BLRY BillaryCoin BLRY $82,585 $0.009184 8,991,991 LowVol -1.83% -15.01% -25.35%
905 VPRC VapersCoin VPRC $82,469 $0.000106 780,124,964 LowVol -2.64% 93.54% 381.28%
906 ALL Allion ALL $82,174 $0.013255 6,199,359 LowVol -1.47% -32.41% 7.25%
907 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
908 ZMC ZetaMicron ZMC $81,084 $0.000135 600,344,291 LowVol -1.53% -13.78% 21.86%
909 GCC GuccioneCoin GCC $79,455 $0.003917 20,285,537 LowVol -1.47% -21.86% 5.78%
910 MND MindCoin MND $79,296 $0.004997 15,867,695 LowVol -1.53% -11.38% 25.07%
911 WARP WARP WARP $77,512 $0.070773 1,095,224 LowVol -1.53% 18.00%
912 MNM Mineum MNM $76,470 $0.008104 9,436,367 LowVol -1.53% -25.89% -42.72%
913 FXE FuturXe FXE $76,375 $0.324420 235,421 LowVol -1.53% -23.18% -77.45%
914 MAY Theresa May Coin MAY $75,025 $0.002979 25,184,000 LowVol -1.53% -7.48% -1.07%
915 RPC RonPaulCoin RPC $74,643 $0.083101 898,216 LowVol -0.49% -19.03% 13.96%
916 VEC2 VectorAI VEC2 $74,147 $0.004457 16,635,959 LowVol -1.53% -13.73% -10.96%
917 ADCN Asiadigicoin ADCN $74,094 $0.002972 24,931,054 LowVol -1.44% -13.76% 8.87%
918 BTQ BitQuark BTQ $72,369 $0.007969 9,081,731 LowVol -1.53% -17.25% -1.07%
919 SOIL SOILcoin SOIL $70,471 $0.012359 5,702,048 LowVol -1.25% -21.86% 20.72%
920 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 164.33%
921 XCO X-Coin XCO $69,557 $0.005616 12,384,976 LowVol -1.49% -21.97% 3.25%
922 DRS Digital Rupees DRS $69,190 $0.000135 510,802,961 LowVol -13.53% 0.45%
923 POP PopularCoin POP $69,112 $0.000020 3,372,875,244 LowVol -0.88% -22.92% -25.15%
924 VOT VoteCoin VOT $68,978 $0.004187 16,474,625 LowVol -1.53% -57.74% -62.46%
925 EXN ExchangeN EXN $68,882 $0.013506 5,100,000 LowVol -1.47% -9.60% 2.94%
926 CPN CompuCoin CPN $67,303 $0.003431 19,615,019 LowVol -1.97% 25.91% 9.45%
927 COXST CoExistCoin COXST $65,390 $0.002413 27,100,000 LowVol 0.72% -17.52% 29.34%
928 EOT EOT Token EOT $65,287 $0.007903 8,260,903 LowVol -21.89% -19.45% -44.34%
929 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 59.89%
930 300 300 Token 300 $59,563 $198.54 300 LowVol -1.53% -39.35% -16.60%
931 GPL Gold Pressed … GPL $57,843 $0.225485 256,527 LowVol -1.61% -23.77% -2.90%
932 SPT Spots SPT $57,163 $0.002551 22,406,021 LowVol -1.53% -22.22% -15.91%
933 NTWK Network Token NTWK $56,484 $0.004840 11,671,310 LowVol -1.01% 23.50% 75.53%
934 ATX Artex Coin ATX $54,710 $0.002913 18,781,750 LowVol -1.47% -32.77% -0.73%
935 PIE PIECoin PIE $54,360 $0.004052 13,416,017 LowVol -1.53% 7.78% -59.38%
936 BSC BowsCoin BSC $51,723 $0.009319 5,550,102 LowVol -1.53% -13.78% -6.57%
937 CRT CRTCoin CRT $51,391 $0.648299 79,270 LowVol -1.53% -13.78% 21.86%
938 KRONE Kronecoin KRONE $49,230 $0.013101 3,757,717 LowVol -1.47% -24.64% 14.92%
939 KIC KibiCoin KIC $49,122 $0.003341 14,701,000 LowVol -1.65% 826.75% 55.30%
940 EGO EGO EGO $48,622 $0.000810 60,000,001 LowVol -1.53% -26.05% 21.87%
941 CXT Coinonat CXT $47,483 $0.005506 8,623,200 LowVol -1.74% -26.04% -0.87%
942 VIP VIP Tokens VIP $45,084 $0.000540 83,450,403 LowVol -1.47% 21.86%
943 G3N G3N G3N $44,938 $0.005943 7,561,891 LowVol -1.47% -13.78% 21.44%
944 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 25.49%
945 ORLY Orlycoin ORLY $44,546 $0.001216 36,646,779 LowVol -1.47% 6.60%
946 FUZZ FuzzBalls FUZZ $42,093 $0.008715 4,829,945 LowVol -1.47% -7.77% 23.14%
947 SFC Solarflarecoin SFC $42,029 $0.002984 14,083,450 LowVol -1.86% -32.02% -32.30%
948 RBT Rimbit RBT $41,782 $0.000362 115,499,623 LowVol -0.46% -24.92% -39.38%
949 IMPS ImpulseCoin IMPS $41,016 $0.002026 20,245,510 LowVol -1.47% -35.33% -3.14%
950 DIBC DIBCOIN DIBC $40,189 $0.008038 5,000,000 LowVol -1.39% -22.76% -31.17%
951 BENJI BenjiRolls BENJI $39,817 $0.001966 20,254,896 LowVol 0.29% -35.79% -17.73%
952 CESC CryptoEscudo CESC $38,926 $0.000270 144,105,100 LowVol -1.47% -13.78% -20.74%
953 PULSE Pulse PULSE $38,625 $0.002701 14,298,972 LowVol -1.53% -36.13% -22.90%
954 TOR Torcoin TOR $38,519 $0.121826 316,179 LowVol -1.53% -13.68% -39.26%
955 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,400 $0.005076 7,564,499 -4.68%
956 SONG SongCoin SONG $37,849 $0.001162 32,565,300 LowVol -1.61% -18.24% 33.78%
957 RUPX Rupaya RUPX $37,561 $0.006151 6,106,100 LowVol -56.31% -64.39%
958 PEX PosEx PEX $36,116 $0.014722 2,453,240 LowVol -1.53% -13.78% 21.34%
959 HVCO High Voltage HVCO $35,788 $0.023952 1,494,171 LowVol -6.74% 40.86%
960 BOAT BOAT BOAT $35,287 $0.001902 18,547,845 LowVol -1.52% -18.17% 2.47%
961 ZYD Zayedcoin ZYD $35,055 $0.005614 6,243,840 LowVol -8.10% 5.58%
962 FLVR FlavorCoin FLVR $33,871 $0.001621 20,898,106 LowVol -1.53% -13.78%
963 XCS CybCSec XCS $33,565 $0.002836 11,834,082 LowVol -21.33% -4.70% -25.46%
964 OS76 OsmiumCoin OS76 $33,448 $0.037412 894,026 LowVol -1.47% -14.70% 35.62%
965 STEPS Steps STEPS $32,702 $0.001756 18,625,017 LowVol -1.53%
966 JIN Jin Coin JIN $31,924 $0.003242 9,848,485 LowVol -1.53% -82.46% -83.86%
967 CASH Cashcoin CASH $31,193 $0.000676 46,158,242 LowVol -40.98% 10.29%
968 EREAL eREAL EREAL $30,984 $0.000453 68,427,562 LowVol 0.00% -21.19% -28.76%
969 VLTC Vault Coin VLTC $30,947 $0.001020 30,345,510 LowVol -15.29% -25.58% -13.36%
970 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 27.68%
971 DLISK DAPPSTER DLISK $30,242 $0.000302 100,000,000 LowVol -3.47%
972 PLNC PLNcoin PLNC $30,006 $0.001756 17,089,600 LowVol -1.53% -13.78%
973 IMX Impact IMX $29,581 $0.000270 109,509,104 LowVol -1.53% -42.50% 143.71%
974 PLACO PlayerCoin PLACO $28,460 $0.000810 35,120,000 LowVol 11.74% -20.32% 28.33%
975 SLEVIN Slevin SLEVIN $28,363 $0.000405 70,000,000 LowVol -1.47% -48.27% -8.61%
976 BIOS BiosCrypto BIOS $28,122 $0.001351 20,821,709 LowVol -1.53% -56.86% -38.54%
977 RIDE Ride My Car RIDE $27,357 $0.000270 101,276,976 LowVol -1.53% -39.07%
978 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -15.49% 19.75%
979 WBB Wild Beast Block WBB $26,662 $0.158293 168,434 LowVol -1.87% -21.85% 5.24%
980 UET Useless Ether… UET $26,176 $0.006601 3,965,716 LowVol -0.10% -42.33% -14.46%
981 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -7.47%
982 KNC KingN Coin KNC $25,669 $12.78 2,008 LowVol -1.53% -23.03%
983 ALTC Antilitecoin ALTC $25,537 $0.000810 31,512,613 LowVol -1.83% -13.80% 21.86%
984 SDP SydPak SDP $25,403 $0.158968 159,802 LowVol -1.53% 21.86%
985 LIR LetItRide LIR $24,511 $0.000675 36,295,299 LowVol -1.83% -28.97% -1.92%
986 CAB Cabbage CAB $24,109 $0.002296 10,499,996 LowVol -1.53% 4.76% -13.38%
987 ZNE Zonecoin ZNE $23,365 $0.009049 2,581,970 LowVol -1.47% -14.06%
988 BIOB BioBar BIOB $22,778 $0.025716 885,756 LowVol -9.80% 16.47%
989 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $22,703 $0.030119 753,776 LowVol -1.47% -13.78% -11.63%
990 TRADE Tradecoin TRADE $22,053 $0.002809 7,850,854 LowVol 595.69%
991 SCS Speedcash SCS $21,218 $0.081037 261,831 LowVol -1.53% -14.73% 20.10%
992 VRS Veros VRS $21,105 $0.000043 486,609,040 LowVol -1.90% -67.33% -18.93%
993 ELS Elysium ELS $19,473 $0.004862 4,005,012 LowVol -1.47% 4.93% 22.57%
994 BNX BnrtxCoin BNX $19,179 $0.000723 26,529,001 LowVol -1.42% -44.45% -33.53%
995 DIX Dix Asset DIX $18,778 $1.9e-07 100,000,000,000 LowVol -4.12% -27.51% -10.48%
996 XOC Xonecoin XOC $18,663 $0.044436 420,000 LowVol -1.83% -39.63%
997 JS JavaScript Token JS $17,932 $0.002244 7,991,996 LowVol -0.10% -7.54% -22.55%
998 ROOFS Roofs ROOFS $17,548 $0.000135 130,000,000 LowVol -1.53% -13.46% -53.40%
999 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% -0.65% 5.39%
1000 IBANK iBank IBANK $17,117 $0.003782 4,526,324 LowVol -1.53% -42.52% 42.17%
1001 CRTM Corethum CRTM $16,556 $0.006623 2,500,000 LowVol 0.00% -7.65% 38.76%
1002 RSGP RSGPcoin RSGP $16,202 $9.38 1,727 LowVol -1.53% 3.26% 1.70%
1003 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 -4.29% 25.38%
1004 TSTR Tristar Coin TSTR $15,619 $0.003106 5,027,857 LowVol -1.53% 23.22% -45.33%
1005 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $14,622 $0.001081 13,532,750 LowVol -1.53% -20.35% 44.55%
1006 SLFI Selfiecoin SLFI $14,564 $0.000135 107,829,281 LowVol -1.53% -13.78% 22.28%
1007 GEERT GeertCoin GEERT $14,413 $0.002831 5,091,200 LowVol -1.49% -39.69% 27.37%
1008 GBT GameBet Coin GBT $14,359 $0.000675 21,262,780 LowVol -1.47% -53.58% -43.05%
1009 JOBS JobsCoin JOBS $14,319 $0.000135 106,019,270 LowVol -1.53% -56.86% -48.85%
1010 VTA Virtacoin VTA $12,815 $0.000002 5,201,310,113 LowVol 0.29% -58.95% -83.53%
1011 DAS DAS DAS $12,729 $0.004694 2,711,724 LowVol -3.55%
1012 SOCC SocialCoin SOCC $12,345 $0.008914 1,384,879 LowVol -1.47% -13.78% 34.78%
1013 ARGUS Argus ARGUS $12,272 $0.010687 1,148,324 LowVol -13.07% -45.20% 52.80%
1014 MGM Magnum MGM $12,251 $0.003094 3,959,146 LowVol -1.23% -28.42%
1015 LVPS LevoPlus LVPS $11,445 $0.007563 1,513,256 LowVol -1.47% -12.21% -8.47%
1016 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol -1.81%
1017 SANDG Save and Gain SANDG $9,935 $0.003242 3,064,800 LowVol -1.83% -10.01%
1018 CCM100 CCMiner CCM100 $8,397 $0.002499 3,360,417 LowVol 0.78% -23.27% 14.63%
1019 VOLT Bitvolt VOLT $8,165 $0.000540 15,112,554 LowVol -1.47% -40.01% -3.31%
1020 NODC NodeCoin NODC $6,801 $0.004052 1,678,439 LowVol -1.47% -33.67% -18.40%
1021 ULA Ulatech ULA $6,038 $0.030254 199,586 LowVol -1.53% -22.74% 85.52%
1022 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,684,469 LowVol -17.74%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $5,869 $0.027706 211,827 LowVol 0.78% -9.86% 29.61%
1024 HMC HarmonyCoin HMC $5,845 $0.010414 561,235 LowVol -1.53% -13.28% -5.53%
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,804 LowVol -6.40%
1026 CONX Concoin CONX $5,175 $0.006953 744,266 LowVol -4.52% -24.77% 8.15%
1027 SOJ Sojourn SOJ $4,659 $0.009602 485,214 LowVol 20.29% 842.61%
1028 NANOX Project-X NANOX $3,795 $48487.40 0.078264 LowVol -1.83% -14.02% -34.29%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -1.60%
1030 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,350 $0.002431 1,377,917 LowVol -1.53% -8.70% -2.25%
1031 XNG Enigma XNG $3,198 $0.192329 16,627 LowVol -1.47% 5.94% 13.28%
1032 DGCS Digital Credits DGCS $2,361 $0.000405 5,826,388 LowVol -1.53% 29.34% 82.80%
1033 TOKEN SwapToken TOKEN $2,029 $1.3e-07 15,320,585,365 LowVol 0.15% -24.73% 37.91%
1034 EBT Ebittree Coin EBT $1,491 $0.001179 1,264,511 LowVol -1.53% 11.93% 431.92%
1035 ABN Abncoin ABN $951 $0.014046 67,700 LowVol -1.83% 15.39% 8.09%
1036 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol -0.30%
1037 DMB Digital Money… DMB $364 $0.000864 421,300 LowVol -1.57% -21.06% -3.86%
1038 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol 0.66%
1039 CALC CaliphCoin CALC $103 $0.001185 87,140 LowVol -1.47% 8.07% 26.79%
1040 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol -1.65% -69.21%
1041 FAL Falcoin FAL $27 $0.000135 196,766 LowVol -1.53% -56.86% -16.32%
1042 APW AppleCoin APW $11 $0.000135 81,682 LowVol -1.47% -13.78% 21.86%
1043 CMT CyberMiles CMT $0.214063 $16,615,000 0.35% 5.16%
1044 ATMC ATMCoin ATMC $3.56 $10,466,200 0.00% -9.72% 19.47%
1045 ITC IoT Chain ITC $0.908827 $8,221,040 4.36%
1046 ERO Eroscoin ERO $0.141791 $5,912,140 9.34% -14.31%
1047 BCD Bitcoin Diamo… BCD $30.35 $5,310,770 -1.00% -10.28% -36.57%
1048 FRGC Fargocoin FRGC $10.48 $2,889,750 -0.19% -0.30% 4.05%
1049 ETN Electroneum ETN $0.097544 $2,551,510 -3.58% -17.55% 56.93%
1050 ORME Ormeus Coin ORME $2.83 $2,440,510 -0.80% -11.89% -0.49%
1051 AI POLY AI AI $16.44 $2,405,970 0.51% -7.90% 2.45%
1052 NULS Nuls NULS $0.755889 $2,345,940 -2.13% -12.73% 44.94%
1053 REC Regalcoin REC $28.73 $1,549,770 -2.54% -18.32% -45.34%
1054 FRST FirstCoin FRST $14.15 $1,221,290 -1.53% -7.39% -15.91%
1055 CLUB ClubCoin CLUB $3.17 $981,450 -2.49% -10.40% -39.50%
1056 GRX GOLD Reward T… GRX $4.72 $823,806 -1.57% -7.77% 9.87%
1057 B2X SegWit2x [Fut… B2X $218.74 $766,462 27.17% 13.47% -9.21%
1058 WC WINCOIN WC $0.580137 $758,562 -2.42% -16.05% -21.54%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.09 $703,246 -0.64% -14.88% 22.61%
1060 THS TechShares THS $0.813478 $627,781 -1.78% 1.49% -12.43%
1061 XIN Infinity Econ… XIN $0.027012 $625,745 -1.53% -12.30% -16.01%
1062 TSL Energo TSL $0.028425 $406,656 0.87% -11.16% -8.44%
1063 STC Santa Coin STC $0.562751 $322,495 -6.67% -11.93%
1064 BOT Bodhi BOT $0.390633 $308,492 -2.25% -10.20% -15.00%
1065 BTE BitSerial BTE $6.09 $291,830 -2.24% -13.42% 8.14%
1066 ADK Aidos Kuneen ADK $26.99 $276,927 -1.53% 20.05% -13.50%
1067 RYZ ANRYZE RYZ $0.014880 $226,767 -0.97% -19.36% -38.16%
1068 GBG Golos Gold GBG $0.131507 $195,671 -0.23% -18.01% -2.65%
1069 XCPO Copico XCPO $0.019859 $172,769 4.11% -4.36% -9.22%
1070 XID Sphre AIR XID $0.161836 $146,536 -0.52% -14.75% -1.34%
1071 BTU Bitcoin Unlim… BTU $88.30 $135,913 -0.02% -6.86% -32.29%
1072 CAPP Cappasity CAPP $0.018692 $126,975 -1.44% -28.86%
1073 LLT LLToken LLT $0.330742 $118,735 -0.28% -11.29% -14.15%
1074 UGT UG Token UGT $0.392370 $116,786 2.01% -12.87% -13.94%
1075 INF InfChain INF $0.011345 $115,081 4.70% -13.24% 17.45%
1076 SBC StrikeBitClub SBC $0.983119 $110,229 88.74% 54.79%
1077 BSR BitSoar BSR $0.211913 $102,993 -1.47% -14.61% 0.77%
1078 XYLO XYLO XYLO $0.579283 $100,915 33.49% -53.20%
1079 BTCM BTCMoon BTCM $0.034735 $87,530 4.61% -5.60% 259.52%
1080 SUR Suretly SUR $2.34 $86,214 -2.02% -12.21% -29.45%
1081 B3 B3Coin B3 $0.000058 $70,787 -5.25% -44.74% 15.36%
1082 DSR Desire DSR $0.268907 $50,841 -2.81% -14.00% 6.82%
1083 BT2 BT2 [CST] BT2 $151.82 $48,859 10.68% -39.90% 12.90%
1084 QBT Qbao QBT $0.204765 $48,191 -0.83% -10.66%
1085 MSD MSD MSD $0.007855 $46,816 -1.47% -2.90% -38.48%
1086 ICX ICON ICX $1.63 $44,374 -0.86% -0.99% 2.29%
1087 SNOV Snovio SNOV $0.005207 $43,955 5.21% 72.07%
1088 BT1 BT1 [CST] BT1 $12844.10 $30,386 -0.17% -16.27% 17.42%
1089 SEND Social Send SEND $0.055240 $29,435 -1.53% -23.48%
1090 WISH MyWish WISH $0.136412 $21,923 0.00% -5.58% -7.70%
1091 OXY Oxycoin OXY $0.082581 $19,479 -23.48% -19.87% -42.49%
1092 SKR Sakuracoin SKR $0.009779 $17,619 -0.70% 24.90% 674.71%
1093 GLS GlassCoin GLS $0.742573 $17,542 -1.47% -23.76% -30.25%
1094 TER TerraNova TER $8.78 $14,295 42.71% 52.45% 379.23%
1095 MKR Maker MKR $396.03 $12,581 0.00% -6.91% 2.97%
1096 AIB Advanced Inte… AIB $0.016608 $12,545 6.71% 55.19% 262.44%
1097 VASH VPNCoin VASH $0.004997 $12,185 -1.53% -17.28% -3.71%
1098 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.048404 $12,180 6.82% -0.96% -6.22%
1099 FOR FORCE FOR $0.009622 $11,542 16.85% -12.99% 58.59%
1100 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005500 $10,475 -10.16% -16.72% 51.05%
1101 MCR Macro MCR $1.07 $8,282 -1.83% -33.18% -46.09%
1102 XID International… XID $0.009049 $8,096 -1.53% -15.04% 33.55%
1103 BCDN BlockCDN BCDN $0.075687 $8,052 -0.10% -6.71%
1104 HAT Hawala.Today HAT $0.220019 $7,686 -21.91% -23.29% 30.44%
1105 DEUS DeusCoin DEUS $0.258239 $7,448 -1.47% -13.83% -28.41%
1106 BPL Blockpool BPL $0.164796 $6,933 -1.47% -22.36% 40.97%
1107 AKY Akuya Coin AKY $0.094409 $6,850 1.90% -19.27% -27.81%
1108 NUKO Nekonium NUKO $0.069017 $6,798 0.66% 8.71%
1109 BON Bonpay BON $1.37 $6,738 -1.51% -21.51%
1110 EVR Everus EVR $1.10 $6,639 -0.82% -20.93% -43.61%
1111 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.079282 $6,549 -1.53% -9.33% 15.31%
1112 SND Sand Coin SND $0.591901 $6,333 -0.26% -12.12% 0.20%
1113 VIU Viuly VIU $0.011660 $6,245 -5.99% -11.73% 37.52%
1114 MGC MergeCoin MGC $0.008779 $6,115 -10.69% -33.16% -34.82%
1115 COR CORION COR $0.711510 $6,046 -1.47% 6.57% -17.16%
1116 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002437 $5,871 -0.48% 1.05% 7.64%
1117 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003109 $5,417 -1.47% -13.76% 21.29%
1118 EDRC EDRCoin EDRC $0.049135 $5,293 -1.83% -8.56% -18.49%
1119 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004841 $5,280 0.02% -36.27% 28.19%
1120 DGPT DigiPulse DGPT $0.889931 $4,656 -0.36% -14.47% -34.76%
1121 TIE TIES Network TIE $0.101209 $4,606 0.00% 11.19% 2.86%
1122 ONG onG.social ONG $0.219579 $4,292 -0.10% -19.71% 15.21%
1123 PLX PlexCoin PLX $0.027537 $4,178 -1.20% -4.73% -77.64%
1124 TCOIN T-coin TCOIN $0.000270 $4,106 -1.53% -11.03% 17.26%
1125 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.007440 $3,532 -1.63% -34.46% 102.94%
1126 SHND StrongHands SHND $2.2e-08 $3,495 0.82% -11.84% -20.23%
1127 MOTO Motocoin MOTO $0.004202 $3,360 -1.39% -35.39% 35.36%
1128 BOS BOScoin BOS $1.09 $2,986 -1.47% -14.83% 5.45%
1129 DFS DFSCoin DFS $0.004313 $2,879 -7.60% -28.67% -44.92%
1130 WILD Wild Crypto WILD $0.175492 $2,835 -0.10% 12.29% 51.65%
1131 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.085290 $2,757 14.38% -3.55% -8.22%
1132 SAK Sharkcoin SAK $0.002357 $2,605 -1.49% 18.05% -6.61%
1133 ABC Alphabit ABC $21.19 $2,544 -1.45% -15.03% 5.01%
1134 B2B B2B B2B $0.319028 $2,537 0.56% -25.43% -8.32%
1135 PNX Phantomx PNX $0.014080 $2,535 -1.37% -22.73% -15.75%
1136 ACC AdCoin ACC $0.076091 $2,388 -1.52% -8.28% -21.56%
1137 FRD Farad FRD $0.085943 $2,383 -0.62% -2.97% -31.29%
1138 PEC Peacecoin PEC $0.056996 $2,320 -1.53% -26.62% -15.51%
1139 IBTC iBTC IBTC $0.009241 $2,209 0.00% 10.68% 81.14%
1140 XQN Quotient XQN $0.007699 $2,120 -1.83% -12.08% 51.00%
1141 PCN PeepCoin PCN $0.000135 $2,039 -1.53% -13.78% 40.26%
1142 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.105754 $2,012 -1.47% -15.40% 6.25%
1143 ETT EncryptoTel [… ETT $0.077713 $1,998 -1.45% -13.57% -31.60%
1144 DMC DynamicCoin DMC $0.001988 $1,992 0.40% -26.13% -57.34%
1145 GARY President Joh… GARY $0.134927 $1,881 -1.47% 23.41% -24.00%
1146 ACN Avoncoin ACN $0.000540 $1,874 -34.35% -13.78% 51.82%
1147 EGOLD eGold EGOLD $0.019802 $1,862 -0.10% -12.80% 98.66%
1148 DAY Chronologic DAY $3.30 $1,856 0.64% -22.88% -20.10%
1149 XOT Internet of T… XOT $1890.86 $1,850 -1.47% -13.78% -9.96%
1150 TRIA Triaconta TRIA $8.80 $1,691 -0.10% -7.94% 10.04%
1151 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004592 $1,672 -1.53% -18.55% 13.22%
1152 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.274986 $1,621 -1.12% 3.66% 35.24%
1153 ZBC Zilbercoin ZBC $0.026098 $1,565 -19.55% -24.71% -31.23%
1154 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000135 $1,529 -1.47% -13.78% -45.37%
1155 PRES President Trump PRES $0.003841 $1,405 -1.47% -31.38% -8.77%
1156 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.59 $1,351 -1.53% -13.78% -24.46%
1157 MCI Musiconomi MCI $0.030470 $1,241 -0.16% -12.39% -11.86%
1158 BTBc Bitbase BTBc $0.003377 $1,229 -1.47% -13.97% 6.12%
1159 BLX Blockchain Index BLX $3.23 $1,017 0.00% -8.56% 20.11%
1160 PRIMU Primulon PRIMU $0.000264 $991 -1.51% 68.57% 98.53%
1161 MGC GulfCoin MGC $0.001621 $972 -9.11% -13.84% -47.87%
1162 RCN Rcoin RCN $0.000135 $959 -1.83% -13.78% 21.86%
1163 APC AlpaCoin APC $0.021475 $952 -1.53% -2.38% -37.91%
1164 UR UR UR $0.001199 $920 20.09% 29.87% 121.76%
1165 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011490 $874 -1.47% -5.87% 10.00%
1166 CASH Cash Poker Pro CASH $0.040483 $835 -8.21% -35.29% 7.78%
1167 MINEX Minex MINEX $0.014419 $776 -1.56% -22.89% -24.39%
1168 EVC EventChain EVC $0.136407 $763 0.00% 51.54% 24.08%
1169 SISA SISA SISA $0.012091 $745 -1.06% -1.79% -1.40%
1170 HNC Huncoin HNC $0.002431 $737 -26.21% -22.36% 15.44%
1171 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002429 $709 -1.53% -19.99% 15.27%
1172 EUSD eUSD EUSD $0.000211 $705 -2.14% 76.76% 20.90%
1173 HYTV Hyper TV HYTV $0.003523 $663 -0.02% -5.93% -19.34%
1174 EDOGE EtherDoge EDOGE $8.8e-07 $652 0.00% -7.94% 90.37%
1175 FUDD DimonCoin FUDD $0.001320 $616 -7.65% -7.94% 14.10%
1176 EFYT Ergo EFYT $15.70 $582 -0.90% -4.16% 73.00%
1177 XRY Royalties XRY $0.000134 $576 -2.31% -4.53% -76.85%
1178 OX OX Fina OX $0.000148 $541 -0.75% -18.47% -29.95%
1179 WIC Wi Coin WIC $0.002467 $523 -2.62% -4.78% -10.76%
1180 FRN Francs FRN $0.027418 $506 -1.64% -22.88% -2.95%
1181 QBT Cubits QBT $0.002633 $502 -35.29% -26.46% -58.90%
1182 CC CyberCoin CC $0.000270 LowVol -1.53% 72.49% 21.86%
1183 STU bitJob STU $0.036568 LowVol -0.96% 8.74% 20.50%
1184 FLASH Flash FLASH $0.004592 LowVol -1.47% -27.21% -1.22%
1185 BAT BatCoin BAT $0.000004 LowVol -0.39% 21.24% 60.13%
1186 OCOW OCOW OCOW $0.000810 LowVol -1.47% -83.30%
1187 SKC Skeincoin SKC $0.027688 LowVol -1.53% 10.44% 159.57%
1188 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001169 LowVol -1.53% -6.69% 32.11%
1189 NAMO NamoCoin NAMO $0.000178 LowVol -0.05% -33.27% -18.74%
1190 PRM PrismChain PRM $0.001621 LowVol 7.49% -20.41% 21.86%
1191 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002566 LowVol -1.47% 0.22% 15.76%
1192 RHFC RHFCoin RHFC $0.001082 LowVol -1.52% 15.16%
1193 XAU Xaucoin XAU $0.035791 LowVol -1.53% -39.39% -18.08%
1194 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 0.94% -10.69% 17.88%
1195 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002296 LowVol -1.47%
1196 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002701 LowVol -1.47% -47.74%
1197 STARS StarCash Network STARS $0.082523 LowVol -1.47% -72.54% -68.94%
1198 BIT First Bitcoin BIT $0.011480 LowVol -1.47% 22.15% -11.20%
1199 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000270 LowVol -1.47% -13.78% -45.66%
1200 EAG EA Coin EAG $2.70 LowVol -1.53% -32.47% -15.35%
1201 HIGH High Gain HIGH $0.000540 LowVol -1.53% -13.78% -18.76%
1202 PRN Protean PRN $0.000017 LowVol 45.20% -88.87% -76.13%
1203 MONETA Moneta MONETA $0.000405 LowVol -6.57% -8.58%
1204 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003377 LowVol -1.53% -4.98%
1205 VULC Vulcano VULC $0.006078 LowVol -1.47% -34.25% -11.64%
1206 SWP Swapcoin SWP $0.101169 LowVol -0.10% -7.97% -9.62%
1207 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.002035 LowVol -4.41% 25.02% 83.57%
1208 FUTC FutCoin FUTC $0.002161 LowVol -1.53% -44.79% 21.87%
1209 MARX MarxCoin MARX $0.000980 LowVol -5.99% -31.99% 19.57%
1210 INDIA India Coin INDIA $0.000135 LowVol -1.53% -56.89% -46.09%
1211 OPES Opescoin OPES $0.002701 LowVol -1.53%
1212 OP Operand OP $0.000945 LowVol -1.53% -35.91%
1213 NBIT netBit NBIT $0.063264 LowVol 28.60% -13.62% 16.67%
1214 PLC PlusCoin PLC $0.000541 LowVol 0.00% 2.86% -6.31%
1215 BEST BestChain BEST $0.003086 LowVol -1.74% 90.15% 132.07%
1216 KARMA Karmacoin KARMA $0.000135 LowVol -1.83% -13.76% 21.86%
1217 MAVRO Mavro MAVRO $0.026877 LowVol -1.53% -4.14%
1218 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000409 LowVol -0.10% -4.83%
1219 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004187 LowVol -1.53% -13.76% -21.64%
1220 TODAY TodayCoin TODAY $0.000810 LowVol -1.53%
1221 GAY GAY Money GAY $0.010262 LowVol -5.32% -42.77% 20.97%
1222 COUPE Coupecoin COUPE $0.000074 LowVol -18.88% -19.75% 762.25%
1223 GAIN UGAIN GAIN $0.001891 LowVol -1.47% 0.59% 245.76%
1224 VOYA Voyacoin VOYA $2.16 LowVol -1.47% -23.35% 41.44%
1225 LDCN LandCoin LDCN $0.001633 LowVol -1.53% 37.45% 9.64%
1226 GRN Granite GRN $0.014182 LowVol -1.53% -20.81% 87.99%
1227 CBD CBD Crystals CBD $0.002431 LowVol -1.53% -8.43% 54.52%
1228 DBG Digital Bulli… DBG $0.003377 LowVol -1.47% -38.41% -47.00%
1229 CYC Cycling Coin CYC $0.001216 LowVol -1.53% -22.40% -35.10%
1230 EBIT eBIT EBIT $0.004136 LowVol -4.83% 31.12% 139.81%
1231 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000135 LowVol -1.47% -13.77% 13.93%
1232 DASHS Dashs DASHS $0.050648 LowVol -1.53% -13.55% 20.13%
1233 BSN Bastonet BSN $0.000675 LowVol -1.83% -13.76% -16.34%
1234 LKC LinkedCoin LKC $0.000270 LowVol -1.47% -13.78% 143.50%
1235 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001891 LowVol -1.47% -36.47% 24.12%
1236 YES Yescoin YES $0.000135 LowVol -0.14% -5.53% 43.10%
1237 LTH LAthaan LTH $0.000675 LowVol -1.47% 21.86%
1238 FFC FireFlyCoin FFC $0.000135 LowVol -1.83% -13.73% 14.40%
1239 QBC Quebecoin QBC $0.002161 LowVol -1.53% -13.80% 14.69%
1240 WOW Wowcoin WOW $0.000135 LowVol -1.49% -15.30% 21.94%
1241 HCC Happy Creator… HCC $0.000540 LowVol -1.47% -13.78% 18.88%
1242 BITOK Bitok BITOK $0.000135 LowVol -1.53% 32.91%
1243 TOP TopCoin TOP $0.000435 LowVol 15.81% -18.37% 18.35%
1244 ACES Aces ACES $0.000135 LowVol -1.53% -15.64% -2.56%
1245 EXRN EXRNchain EXRN $8.8e-07 LowVol -0.10% -38.63% 36.10%
1246 GUC GoldUnionCoin GUC $0.063479 LowVol -1.83% 23.43%
1247 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.046019 LowVol 1.03% -11.85% 21.56%
1248 TEAM TeamUp TEAM $0.000270 LowVol -1.53% -13.78% -18.23%
1249 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000810 LowVol -1.53% 29.30% 2.94%
1250 BXC Bitcedi BXC $0.003595 LowVol -1.68% -24.84% 33.11%
1251 NTC Natcoin NTC $0.092518 LowVol -1.53% -17.36% -46.08%
1252 WINK Wink WINK $0.000135 LowVol -1.53% -66.75% -57.19%
1253 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003242 LowVol -1.47% 10.95% -32.74%
1254 POKE PokeCoin POKE $0.000135 LowVol -1.47% -13.78%
1255 SFE SafeCoin SFE $0.000135 LowVol -1.53% -13.78% 22.20%
1256 REGA Regacoin REGA $0.000810 LowVol -1.47% -48.27% -51.96%
1257 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -1.28% -52.39% -91.68%
1258 TELL Tellurion TELL $0.000139 LowVol -1.27% -17.67% 4.59%
1259 TCR TheCreed TCR $0.000270 LowVol -1.47% -13.78% -39.07%
1260 AV AvatarCoin AV $0.049838 LowVol -1.47% -11.62%
1261 ELC Elacoin ELC $0.067998 LowVol -1.47% -45.85% -23.25%
1262 PI PiCoin PI $0.002026 LowVol 19.57%
1263 ANI Animecoin ANI $0.000135 LowVol -1.83% -13.78% -19.63%
1264 IQT iQuant IQT $0.132602 LowVol -1.53% -25.59% -22.30%
1265 HDLB HODL Bucks HDLB $0.044571 LowVol -1.83% -16.78% -11.50%
1266 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000405 LowVol -1.83% -13.76% -34.48%
1267 ASN Aseancoin ASN $0.005403 LowVol 3.65% -41.97% -73.12%
1268 CYDER Cyder CYDER $0.000270 LowVol -1.47% -13.78% 21.86%
1269 AXIOM Axiom AXIOM $0.019854 LowVol -1.53% -13.78% 17.08%
1270 MBL MobileCash MBL $0.000540 LowVol -1.83% 14.97% 62.48%
1271 YEL Yellow Token YEL $0.005030 LowVol -0.10% -7.94% -56.09%
1272 DISK DarkLisk DISK $0.001081 LowVol -1.53% -13.71% 96.21%
1273 LEPEN LePen LEPEN $0.000126 LowVol -1.40% 1.55% 13.81%
1274 BGR Bongger BGR $0.000160 LowVol -2.02% -23.27% 27.86%
1275 IRL IrishCoin IRL $0.002701 LowVol -1.53% 7.78% 22.90%
1276 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000270 LowVol -1.53% -13.78% -18.76%
1277 DON Donationcoin DON $0.000575 LowVol -0.86% -28.82% 2.64%
1278 X2 X2 X2 $0.000270 LowVol -1.47% -13.78% 142.27%
1279 MAGN Magnetcoin MAGN $0.535898 LowVol -1.81% -14.85% 22.39%
1280 9COIN 9COIN 9COIN $0.003377 LowVol -1.53% 2.65% 27.59%
1281 TERA TeraCoin TERA $0.000135 LowVol -1.83% -13.73%
1282 MEN PeopleCoin MEN $0.000135 LowVol -1.53% -13.73% 21.86%
1283 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.417613 LowVol 35.82% 25.59%
1284 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.007969 LowVol -1.83% 11.05%
1285 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000175 LowVol 0.00% -7.94% -3.51%
1286 WA WA Space WA $0.019719 LowVol -1.47% -12.58% 8.09%
1287 OMC Omicron OMC $0.143166 LowVol -1.53% -13.78% 13.89%
1288 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013236 LowVol -1.83% -0.57% 24.40%
1289 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003917 LowVol -1.53% 25.02% 17.79%
1290 KASHH KashhCoin KASHH $0.000127 LowVol -1.51% -18.63% 15.05%
1291 UTA UtaCoin UTA $0.002566 LowVol -1.53% -13.78% -3.53%
1292 TURBO TurboCoin TURBO $0.000135 LowVol -1.53% -13.78% 20.63%
1293 STEX STEX STEX $0.959916 LowVol -4.12% -27.38% 28.03%
1294 QORA Qora QORA $0.241302 LowVol -1.47% -13.78% 17.13%
1295 IFC Infinitecoin IFC $0.000015 LowVol -1.08% -11.99% 15.78%
1296 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol 4.20% -59.48%
1297 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -26.50%
1298 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1299 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -5.03%
1300 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol -2.07% 38.37%
1301 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 34.50%
1302 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol -5.13% -1.14%
1303 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1304 EGG EggCoin EGG $0.054418 LowVol -8.09% 29.20%
1305 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 35.44%
1306 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol -7.71% 87.51%
1307 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol
1308 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 35.30%
1309 CME Cashme CME $0.000138 LowVol -11.94% -37.79%
1310 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol
1311 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol -4.20% 35.39%
1312 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol
1313 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 16.59%
1314 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol -13.49% 22.28%
1315 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol -9.37%
1316 GBRC Global Busine… GBRC $0.000288 LowVol -8.10%
1317 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol 33.17%
1318 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol -9.80% 27.52%
1319 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol -4.76%
1320 XDE2 XDE II XDE2 $2.06 LowVol -9.59% 29.65%
1321 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol -7.63%
1322 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.38%
1323 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.47%
1324 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.105702 LowVol -3.60% 2.00%
1325 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol -12.49% 25.51%
1326 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol -10.68% 26.23%
1327 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol
1328 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1329 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006262 LowVol -21.61% 75.02%
1330 10MT 10M Token 10MT $0.002325 LowVol -2.37%
1331 FAP FAPcoin FAP $0.010651 LowVol 1.24% 85.85%
1332 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol -10.65%
1333 UNC UNCoin UNC $0.000149 -4.96% 34.28%
1334 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1335 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 -0.43% 48.80%
1336 FC Facecoin FC $0.003480 7.54%
1337 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -13.59%
1338 FBL Faceblock FBL $0.001654 0.66%
1339 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 79.57%

Quay lại phần 1

Phản hồi