Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 11h ngày 10/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 11h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1338 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 11h ngày 10/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $13256.50 trên tổng giá trị $221,798,968,941

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $433.80 trên tổng giá trị $41,750,502,018

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1261.55 trên tổng giá trị $21,253,569,391

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $3.77 trên tổng giá trị $10,469,489,945

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.231420 trên tổng giá trị $8,965,012,900

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000076 trên tổng giá trị $2,580,249 đã biến động tăng 575.51% trong 1h qua

    + Đồng PRIMU Primulon (PRIMU) đang có giá hiện tại $0.000262 trên tổng giá trị đã biến động tăng 89.68% trong 1h qua

    + Đồng HTML5 HTMLCOIN (HTML5) đang có giá hiện tại $0.000268 trên tổng giá trị $10,911,905 đã biến động tăng 62.53% trong 1h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.035096 trên tổng giá trị $347,171 đã biến động tăng 60.31% trong 1h qua

    + Đồng HPC Happycoin (HPC) đang có giá hiện tại $0.055367 trên tổng giá trị $720,318 đã biến động tăng 40.38% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KIC KibiCoin (KIC) đang có giá hiện tại $0.002741 trên tổng giá trị $40,301 đã biến động tăng 677.23% trong 24h qua

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000052 trên tổng giá trị $28,212,495 đã biến động tăng 630.07% trong 24h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.155506 trên tổng giá trị $244,302 đã biến động tăng 300.54% trong 24h qua

    + Đồng PND Pandacoin (PND) đang có giá hiện tại $0.000108 trên tổng giá trị $3,519,317 đã biến động tăng 241.24% trong 24h qua

    + Đồng DRM Dreamcoin (DRM) đang có giá hiện tại $0.089235 trên tổng giá trị $218,593 đã biến động tăng 219.63% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.252075 trên tổng giá trị $19,060,525 đã biến động tăng 860.61% trong 7 ngày qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.009602 trên tổng giá trị $4,659 đã biến động tăng 847.65% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000092 trên tổng giá trị đã biến động tăng 829.51% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.022125 trên tổng giá trị $261,558 đã biến động tăng 663.53% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009534 trên tổng giá trị đã biến động tăng 652.24% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 11h ngày 10/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 SCRT SecretCoin SCRT $91,357 $0.021604 4,228,672 $9,592 -2.69% 17.93%
702 CF Californium CF $84,285 $0.035023 2,406,564 $1,110 -2.51% -30.30% 22.53%
703 MAR Marijuanacoin MAR $82,712 $0.054307 1,523,045 $1,299 -4.24% -33.58% -17.67%
704 EOT EOT Token EOT $81,765 $0.009898 8,260,903 $649 -2.52% 1.12% -29.39%
705 QCN QuazarCoin QCN $81,115 $0.013419 6,044,911 $505 -51.46% -23.69% -46.28%
706 WOMEN WomenCoin WOMEN $80,106 $0.001812 44,220,400 $1,962 -2.48% -29.31% -30.84%
707 SGR Sugar Exchange SGR $77,886 $0.022253 3,500,000 $1,252 -2.61% -36.50% -35.00%
708 LTCR Litecred LTCR $72,692 $0.002405 30,227,750 $2,124 5.83% -13.06% 142.12%
709 ICOB ICOBID ICOB $71,545 $0.000671 106,701,874 $671 -2.92% 24.97% -10.51%
710 ERY Eryllium ERY $67,318 $0.012295 5,475,308 $1,135 -2.55% -4.42% 106.90%
711 KURT Kurrent KURT $67,138 $0.006768 9,919,485 $6,000 -2.51% 5.51% 19.78%
712 $$$ Money $$$ $61,683 $0.001344 45,887,218 $1,707 -3.57% -35.63% -19.78%
713 BRAIN Braincoin BRAIN $59,600 $0.005904 10,094,424 $3,137 -2.51% -18.32% 11.90%
714 BLZ BlazeCoin BLZ $56,164 $0.000092 608,557,394 $599 -6.92% -4.23% 35.76%
715 CWXT CryptoWorldX … CWXT $56,020 $0.000939 59,630,200 $708 -2.51% 5.15% 11.06%
716 LUNA Luna Coin LUNA $53,192 $0.032178 1,653,041 $1,382 -2.50% 29.26% 76.43%
717 FLAX Flaxscript FLAX $49,427 $0.008849 5,585,390 $1,632 -2.51% -6.43% -63.58%
718 WORM HealthyWormCoin WORM $45,055 $0.000403 111,920,370 $7,258 -2.51% 35.95% 21.59%
719 BRAT BRAT BRAT $43,386 $0.000271 160,000,000 $657 -2.94% -24.76% -27.92%
720 ITZ Interzone ITZ $36,408 $0.019402 1,876,456 $2,165 -2.52% -37.11% 109.92%
721 ICON Iconic ICON $35,961 $0.060653 592,894 $4,149 -27.88% -7.54% -0.81%
722 MSCN Master Swiscoin MSCN $34,603 $0.000774 44,714,750 $965 -4.65% 8.53% -26.29%
723 GSR GeyserCoin GSR $29,808 $0.636051 46,864 $6,064 -2.92% -22.82% 554.95%
724 LBTC LiteBitcoin LBTC $27,531 $0.008635 3,188,280 $15,351 0.79% -27.24% 223.75%
725 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $26,411 $0.030438 867,702 $7,223 -1.45% -13.80% 148.73%
726 FRAZ Frazcoin FRAZ $24,551 $0.002657 9,240,948 $550 -2.76% 18.68% 360.82%
727 GRIM Grimcoin GRIM $16,062 $0.000819 19,622,108 $632 -62.99% -69.85% -64.13%
728 CREVA CrevaCoin CREVA $14,793 $0.000406 36,390,750 $2,108 -2.92% -41.67% -48.83%
729 XRC Rawcoin XRC $13,918 $0.019746 704,882 $1,898 -2.32% -28.67% 5.55%
730 UNITY SuperNET UNITY $30,740,928 $37.67 816,061 LowVol -9.41% -29.55% -61.43%
731 ECN E-coin ECN $15,512,149 $3.28 4,723,208 LowVol -3.87% 136.30% 52.39%
732 PPY Peerplays PPY $15,405,625 $4.03 3,825,213 LowVol -2.92% -7.81% -27.08%
733 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 5.12%
734 CSC CasinoCoin CSC $10,297,330 $0.266762 38,601,187 LowVol -3.13% -31.25% 1.82%
735 ETT EncryptoTel [… ETT $10,104,768 $0.162636 62,131,190 LowVol -3.13% -24.06% 65.85%
736 ECOB Ecobit ECOB $5,120,533 $0.011521 444,444,444 LowVol -3.72% 3.48% 5.37%
737 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -30.27%
738 YASH YashCoin YASH $4,696,709 $0.469658 10,000,274 LowVol -2.51% -12.92% 9.12%
739 XC XCurrency XC $4,017,608 $0.684359 5,870,615 LowVol -2.92% -27.94%
740 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
741 GRE Greencoin GRE $3,547,453 $0.000984 3,604,640,641 LowVol 1.85% 165.15% 185.88%
742 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol -7.88% 89.48%
743 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,522,714 $0.415849 6,066,419 LowVol -2.92% -9.17% 70.53%
744 ADC AudioCoin ADC $2,493,219 $0.002981 836,451,266 LowVol -2.27% -8.66% -2.69%
745 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,316,676 $0.065627 35,300,866 LowVol -7.71% -17.41%
746 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,015,557 $4.33 465,952 LowVol -4.95% -10.25% -16.37%
747 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,834,803 $0.061160 30,000,000 LowVol -3.80% -24.16% -36.91%
748 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 11.96%
749 MBRS Embers MBRS $1,744,445 $0.034889 50,000,000 LowVol -2.51% -1.56% -4.06%
750 JNS Janus JNS $1,578,507 $0.068570 23,020,335 LowVol -2.51% -3.69% -44.75%
751 RC RussiaCoin RC $1,569,293 $0.187314 8,377,873 LowVol -3.40% -18.05% 15.50%
752 HTC HitCoin HTC $1,475,574 $0.000134 10,996,318,099 LowVol -3.13% -15.41%
753 NKA IncaKoin NKA $1,342,051 $0.000118 11,410,539,829 LowVol 1.92% -24.28% 1.30%
754 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,265,143 $0.000055 22,885,142,934 LowVol -4.82% -51.02% -11.02%
755 CARBON Carboncoin CARBON $1,250,658 $0.000081 15,392,009,737 LowVol 12.41% 28.76% -14.70%
756 EMV Ethereum Movi… EMV $1,174,100 $0.178797 6,566,666 LowVol -3.65% -52.21% -86.83%
757 SDC ShadowCash SDC $1,111,332 $0.165991 6,695,133 LowVol -2.92% -8.96% 47.83%
758 ORB Orbitcoin ORB $1,025,582 $0.331396 3,094,733 LowVol -4.69% -21.48% 13.05%
759 BTSR BTSR BTSR $1,016,569 $0.309527 3,284,266 LowVol -4.31% -13.26% 45.99%
760 UTC UltraCoin UTC $965,641 $0.021620 44,663,644 LowVol -3.10% 1.47% -31.39%
761 DCY Dinastycoin DCY $954,963 $0.000672 1,420,858,063 LowVol -2.67% -19.45% -11.38%
762 STRC StarCredits STRC $940,190 $0.208931 4,500,000 LowVol -2.51% -15.30% 8.06%
763 MAO Mao Zedong MAO $935,979 $0.150291 6,227,781 LowVol -2.51% -15.16% 26.77%
764 MAC Machinecoin MAC $933,289 $0.046116 20,237,725 LowVol -2.53% -9.84% 33.48%
765 OPAL Opal OPAL $924,807 $0.061068 15,143,797 LowVol -3.98% -29.91% 78.72%
766 INPAY InPay INPAY $881,615 $0.088162 10,000,000 LowVol -2.92% -15.05% -34.05%
767 GIM Gimli GIM $877,800 $0.010972 80,000,000 LowVol -3.65% -21.80% 59.23%
768 METAL MetalCoin METAL $825,796 $0.010735 76,925,527 LowVol -2.51% -15.41% 16.34%
769 BRIT BritCoin BRIT $818,639 $0.038491 21,268,092 LowVol -2.92% 8.42% 118.96%
770 EBET EthBet EBET $778,045 $0.091508 8,502,500 LowVol -3.42% -11.47% 9.82%
771 VAL Valorbit VAL $714,077 $0.000134 5,321,463,193 LowVol -2.92% -15.41% 21.59%
772 GOOD Goodomy GOOD $708,299 $0.001605 441,349,000 LowVol -2.77% -26.10% 8.35%
773 BPC Bitpark Coin BPC $702,614 $0.009368 75,000,000 LowVol -2.54% -21.20% -9.42%
774 MAX MaxCoin MAX $681,184 $0.011138 61,160,757 LowVol -2.92% -17.40% -20.47%
775 OTX Octanox OTX $650,141 $0.076487 8,500,001 LowVol -2.51% 20.50% 38.82%
776 NOBL NobleCoin NOBL $644,605 $0.000278 2,315,707,965 LowVol -2.16% -12.30% 0.86%
777 TALK BTCtalkcoin TALK $613,285 $0.009393 65,290,635 LowVol -2.92% -28.71% 15.66%
778 TROLL Trollcoin TROLL $608,234 $0.001075 566,014,706 LowVol -2.58% 12.57% 12.63%
779 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -51.51%
780 SLG Sterlingcoin SLG $575,066 $0.136693 4,206,986 LowVol -6.37% -5.68% 54.20%
781 RIYA Etheriya RIYA $573,537 $0.362647 1,581,531 LowVol -2.51% -24.14% 20.18%
782 USC Ultimate Secu… USC $553,781 $0.053541 10,343,113 LowVol -2.51% 0.12% -43.71%
783 AU AurumCoin AU $553,275 $1.87 296,216 LowVol -2.92% 11.62% 40.65%
784 FNC FinCoin FNC $509,899 $0.039593 12,878,667 LowVol -1.57% 1.09% 16.21%
785 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 58.71%
786 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $499,387 $0.091997 5,428,300 LowVol -4.80% 4.05% 43.78%
787 V Version V $486,239 $0.001036 469,283,696 LowVol -5.10% -17.63% -1.73%
788 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -65.20%
789 ITI iTicoin ITI $472,317 $14.76 32,000 LowVol -4.66% -4.87% -29.26%
790 SAC SACoin SAC $470,637 $0.067094 7,014,596 LowVol -2.51% -8.05% -22.06%
791 DDF DigitalDevelo… DDF $470,252 $0.091876 5,118,307 LowVol -2.69% 5.41% 4.82%
792 KUSH KushCoin KUSH $443,899 $0.081458 5,449,423 LowVol 12.04% -12.60% 33.43%
793 FUNK The Cypherfunks FUNK $436,007 $0.000009 46,312,769,999 LowVol -7.32% -6.86% 64.48%
794 NETKO Netko NETKO $434,665 $0.099425 4,371,790 LowVol -2.51% -29.39% -25.51%
795 UFR Upfiring UFR $434,337 $0.030162 14,400,000 LowVol -3.42% -7.88% 7.72%
796 GLC GlobalCoin GLC $424,338 $0.006511 65,171,010 LowVol -8.79% 7.27%
797 GUN Guncoin GUN $423,813 $0.002149 197,244,478 LowVol -4.89% -10.72% 21.77%
798 XGR GoldReserve XGR $405,851 $0.023635 17,171,382 LowVol -5.55% -18.47% -4.62%
799 WAY WayGuide WAY $402,728 $0.004026 100,040,708 LowVol -2.51% -15.41% 21.59%
800 BUCKS SwagBucks BUCKS $394,961 $1.23 322,262 LowVol 4.22% -9.13% 9.28%
801 BXT BitTokens BXT $388,439 $0.690550 562,506 LowVol -2.92% 3.38% -23.99%
802 DAXX DaxxCoin DAXX $387,991 $0.000779 498,268,270 LowVol -4.22% -15.55% 32.58%
803 STV Sativacoin STV $377,770 $0.053307 7,086,744 LowVol -2.91% -15.54% 84.91%
804 PIGGY Piggycoin PIGGY $371,022 $0.000761 487,522,933 LowVol -3.41% -34.51% 10.66%
805 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 41.10%
806 XPTX PlatinumBAR XPTX $342,513 $0.805302 425,323 LowVol -2.55% -15.35% 16.35%
807 CUBE DigiCube CUBE $325,960 $0.000134 2,429,126,009 LowVol -3.13% -15.44%
808 LANA LanaCoin LANA $325,886 $0.000387 841,109,714 LowVol -2.75% 12.09% 45.61%
809 LOT LottoCoin LOT $323,750 $0.000022 14,491,014,421 LowVol -6.85% -3.83% 19.93%
810 CFT CryptoForecast CFT $319,310 $0.006942 46,000,000 LowVol -3.73% -44.76% -21.34%
811 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol 44.49%
812 SH Shilling SH $308,662 $0.007783 39,658,975 LowVol 2.38% 1.73% 335.73%
813 STS Stress STS $303,337 $0.000537 565,134,332 LowVol -2.51% -32.33%
814 888 OctoCoin 888 $300,117 $0.005952 50,419,940 LowVol -4.33% -32.81% 29.85%
815 VIDZ PureVidz VIDZ $297,539 $0.002375 125,279,775 LowVol -3.98% -13.80% 6.91%
816 EVO Evotion EVO $296,796 $0.093601 3,170,857 LowVol -2.58% 6.94% 38.96%
817 ECA Electra ECA $294,949 $0.000013 21,980,300,949 LowVol -2.51% -25.50% 305.50%
818 BIGUP BigUp BIGUP $289,787 $0.000137 2,119,377,393 LowVol -5.70% -14.04% 56.23%
819 TRK Truckcoin TRK $278,090 $0.001766 157,446,670 LowVol -4.78% -1.34% -29.86%
820 GAP Gapcoin GAP $272,114 $0.022528 12,078,829 LowVol 1.51% -11.15% 0.48%
821 Q2C QubitCoin Q2C $266,457 $0.001074 248,213,683 LowVol -2.92% -5.13% -11.57%
822 FRC Freicoin FRC $265,864 $0.008991 29,571,359 LowVol -2.92% -15.41% 0.58%
823 HAL Halcyon HAL $256,729 $0.048308 5,314,460 LowVol -2.92% -13.52% 81.69%
824 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $252,030 $0.019014 13,255,180 LowVol -10.50% -20.44% 21.09%
825 CAT Catcoin CAT $244,914 $0.039451 6,208,000 LowVol -2.92% -20.14% 165.18%
826 WMC WMCoin WMC $242,855 $0.021067 11,527,489 LowVol -2.92% -15.41% 21.59%
827 GAIA GAIA GAIA $242,559 $0.010064 24,101,381 LowVol -2.51% -4.41% -3.99%
828 HODL HOdlcoin HODL $232,269 $0.001476 157,356,385 LowVol -2.51% -15.41% 23.91%
829 WYV Wyvern WYV $226,692 $0.127479 1,778,270 LowVol -2.51% -10.74% 14.94%
830 REE ReeCoin REE $217,847 $0.000085 2,560,000,000 LowVol -4.54% 93.56% 70.69%
831 GRT Grantcoin GRT $214,354 $0.004965 43,173,392 LowVol -3.13% -7.94% 4.90%
832 SHDW Shadow Token SHDW $210,812 $0.030116 7,000,000 LowVol -3.59% -39.19% -48.29%
833 YAC Yacoin YAC $209,133 $0.001744 119,885,469 LowVol -3.13% -31.27% 47.72%
834 MRJA GanjaCoin MRJA $209,088 $0.046966 4,451,920 LowVol -3.13% 148.67%
835 SPACE SpaceCoin SPACE $206,174 $0.009818 20,998,761 LowVol -3.07% -6.36% 23.83%
836 TTC TittieCoin TTC $201,431 $0.000160 1,259,816,434 LowVol -3.82% -2.31% -23.57%
837 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 84.14%
838 XRE RevolverCoin XRE $192,826 $0.008634 22,333,092 LowVol -5.18% -8.43% 34.89%
839 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $192,205 $0.242344 793,108 LowVol -2.92% -21.49% 65.88%
840 ARI Aricoin ARI $187,178 $0.001334 140,262,505 LowVol -2.95% -24.82% 2.69%
841 ACOIN Acoin ACOIN $186,017 $0.152462 1,220,085 LowVol -1.63% -8.05% 9.15%
842 EVIL Evil Coin EVIL $184,935 $0.008798 21,020,383 LowVol -4.43% -23.45% 9.92%
843 CYP Cypher CYP $182,787 $0.028716 6,365,285 LowVol -2.92%
844 HMP HempCoin HMP $182,046 $0.000134 1,356,645,470 LowVol -2.51% -15.41% 20.18%
845 PHS Philosopher S… PHS $181,587 $0.030192 6,014,340 LowVol -2.92% -15.78% 27.81%
846 RBX Ripto Bux RBX $177,901 $0.000467 381,236,123 LowVol -4.98% -17.11% 3.93%
847 FRK Franko FRK $175,195 $0.188227 930,767 LowVol -8.65%
848 E4ROW E4ROW E4ROW $175,055 $0.030381 5,762,000 LowVol -3.65% -6.53% 10.55%
849 BTPL Bitcoin Planet BTPL $170,808 $0.030461 5,607,500 LowVol -2.69% -17.80% 29.17%
850 TEK TEKcoin TEK $169,361 $0.000120 1,414,054,562 LowVol 0.24% 5.69% -6.01%
851 OHM OHM OHM $168,438 $0.005636 29,886,654 LowVol -2.51% -15.33%
852 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
853 BUMBA BumbaCoin BUMBA $165,856 $0.007380 22,472,654 LowVol -3.13% -12.25% 36.48%
854 XVP Virtacoinplus XVP $165,853 $0.015176 10,928,643 LowVol -6.30% -28.64% -38.49%
855 MCRN MACRON MCRN $164,085 $0.000409 401,421,401 LowVol -5.63% 114.35% 36.99%
856 DUO ParallelCoin DUO $163,415 $0.541405 301,834 LowVol -1.02% -2.61% 21.89%
857 MNC Mincoin MNC $162,343 $0.040274 4,030,919 LowVol -2.86% -6.30% -16.38%
858 KAYI Kayicoin KAYI $162,289 $0.000571 284,251,337 LowVol -5.96% 9.43% 17.61%
859 JET Jetcoin JET $152,997 $0.031400 4,872,509 LowVol -2.51% -7.21%
860 DLC Dollarcoin DLC $152,751 $0.016774 9,106,714 LowVol -2.51% -15.41% 21.59%
861 USDE USDe USDE $152,201 $0.000134 1,134,236,104 LowVol -2.92% -34.66% -31.77%
862 XRA Ratecoin XRA $148,616 $0.001293 114,945,919 LowVol 12.37% -18.29% 17.65%
863 XCT C-Bit XCT $147,348 $0.000937 157,223,250 LowVol -6.81% -12.88% 24.60%
864 DBTC Debitcoin DBTC $144,520 $0.008029 17,999,629 LowVol -4.19% -20.74% 167.08%
865 URC Unrealcoin URC $138,561 $0.019726 7,024,402 LowVol -2.92% -14.91% -23.73%
866 KED Darsek KED $136,716 $0.009394 14,554,182 LowVol -2.94% -19.66% -24.59%
867 ARCO AquariusCoin ARCO $136,636 $0.091366 1,495,481 LowVol -3.72% -13.34% 18.78%
868 GP GoldPieces GP $134,894 $0.110554 1,220,161 LowVol -3.08% -1.73% -3.34%
869 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol
870 SLING Sling SLING $132,600 $0.123453 1,074,095 LowVol -2.51% -15.41% 24.30%
871 CTO Crypto CTO $131,510 $0.010735 12,250,567 LowVol -3.13% -7.33% -11.23%
872 XCRE Creatio XCRE $129,219 $0.006297 20,520,514 LowVol -3.10% -40.61% 22.83%
873 PX PX PX $128,691 $0.001342 95,903,333 LowVol -2.51% -34.93% -24.66%
874 BAS BitAsean BAS $128,646 $0.025729 5,000,000 LowVol -3.44% 9.30% 38.60%
875 LEA LeaCoin LEA $127,140 $0.000404 314,904,291 LowVol -3.01% -24.38% -34.70%
876 HXX Hexx HXX $122,827 $0.082613 1,486,784 LowVol -1.81% -5.49% 69.00%
877 URO Uro URO $121,680 $0.100786 1,207,310 LowVol -9.01% 80.49%
878 TSE Tattoocoin (S… TSE $120,521 $0.001333 90,421,856 LowVol -6.06% -15.28% 22.31%
879 AHT Bowhead AHT $120,233 $0.015029 8,000,000 LowVol -2.51% -95.13% -90.38%
880 IMS Independent M… IMS $118,615 $0.022093 5,368,934 LowVol -3.28% 21.11% 29.15%
881 AMBER AmberCoin AMBER $117,279 $0.002684 43,699,481 LowVol -3.13% -43.63% -71.09%
882 SOON SoonCoin SOON $112,239 $0.009006 12,462,620 LowVol -2.85% -13.98% 13.94%
883 CAGE CageCoin CAGE $111,204 $0.000001 101,168,328,395 LowVol -10.18% -29.97% 24.38%
884 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
885 CNC CHNCoin CNC $108,978 $0.002208 49,352,095 LowVol 43.47%
886 MARS Marscoin MARS $108,256 $0.003828 28,279,074 LowVol -6.57% -24.59% -17.71%
887 EMD Emerald Crypto EMD $107,950 $0.005647 19,117,129 LowVol -4.66% -38.80% -37.74%
888 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $106,974 $0.001342 79,719,140 LowVol -2.51% -14.22% 119.44%
889 BIP BipCoin BIP $104,812 $0.064410 1,627,261 LowVol -2.51% -17.67% 37.05%
890 ARG Argentum ARG $103,090 $0.011997 8,592,613 LowVol -5.47% -17.32% -8.44%
891 UNITS GameUnits UNITS $102,061 $0.029387 3,472,983 LowVol -2.92% -15.41% -9.27%
892 611 SixEleven 611 $100,056 $0.231848 431,558 LowVol -2.51% -1.50% 38.84%
893 PRC PRCoin PRC $99,822 $0.006307 15,827,600 LowVol -2.51% -23.62% -11.24%
894 ARB ARbit ARB $96,581 $0.012295 7,855,395 LowVol -1.92%
895 NEVA NevaCoin NEVA $96,452 $0.038964 2,475,405 LowVol -3.48% -25.76% -9.57%
896 I0C I0Coin I0C $96,452 $0.004596 20,985,394 LowVol -6.06% -55.44% -58.39%
897 BITZ Bitz BITZ $93,145 $0.046786 1,990,891 LowVol -9.28%
898 CRX Chronos CRX $91,920 $0.001247 73,729,962 LowVol -6.23% -32.29% 28.50%
899 QTL Quatloo QTL $91,581 $0.011865 7,718,883 LowVol -43.40% -26.64% -3.06%
900 JWL Jewels JWL $89,369 $0.004428 20,181,636 LowVol -2.92%
901 XBTS Beatcoin XBTS $84,845 $0.055648 1,524,686 LowVol -3.13% 88.50% 24.25%
902 AMMO Ammo Rewards AMMO $83,494 $0.001074 77,777,777 LowVol -2.51% 12.75% 37.57%
903 BVC BeaverCoin BVC $83,188 $0.026703 3,115,258 LowVol -2.51% 7.12% -9.21%
904 VPRC VapersCoin VPRC $82,917 $0.000106 780,124,964 LowVol -1.91% 145.05% 396.62%
905 MST MustangCoin MST $82,146 $0.130319 630,343 LowVol -2.50% -16.04% -11.22%
906 BLRY BillaryCoin BLRY $82,050 $0.009125 8,991,989 LowVol -2.51% -16.64% -25.51%
907 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
908 ZMC ZetaMicron ZMC $81,319 $0.000135 600,344,291 LowVol -2.00% -14.64% 22.74%
909 ALL Allion ALL $80,328 $0.012958 6,199,359 LowVol -2.92% -34.76% 6.13%
910 CASH Cashcoin CASH $79,759 $0.001728 46,158,242 LowVol -3.26% 141.03%
911 GCC GuccioneCoin GCC $78,940 $0.003891 20,285,537 LowVol -2.92% -23.34% 6.56%
912 MND MindCoin MND $78,782 $0.004965 15,867,695 LowVol -3.13% -13.09% 24.81%
913 WARP WARP WARP $77,010 $0.070315 1,095,224 LowVol -3.13% -15.26%
914 MNM Mineum MNM $75,975 $0.008051 9,436,367 LowVol -3.13% -40.36% -40.95%
915 FXE FuturXe FXE $75,881 $0.322320 235,421 LowVol -3.05% -24.64% -79.17%
916 MAY Theresa May Coin MAY $74,525 $0.002960 25,180,000 LowVol -2.51% -9.58% -3.23%
917 VEC2 VectorAI VEC2 $73,666 $0.004428 16,635,617 LowVol -2.51% -15.41% -13.26%
918 ADCN Asiadigicoin ADCN $73,624 $0.002953 24,931,054 LowVol -2.46% -15.38% 7.26%
919 RPC RonPaulCoin RPC $73,213 $0.081515 898,155 LowVol -2.51% -21.48% 12.24%
920 BTQ BitQuark BTQ $71,901 $0.007917 9,081,731 LowVol -2.92% -36.29% -7.47%
921 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 165.48%
922 SOIL SOILcoin SOIL $69,746 $0.012232 5,702,048 LowVol -3.30% -21.65% 19.66%
923 DRS Digital Rupees DRS $69,190 $0.000135 510,802,961 LowVol -1.59% -14.64% 0.81%
924 XCO X-Coin XCO $69,107 $0.005580 12,384,976 LowVol -2.46% -22.28% 0.88%
925 VOT VoteCoin VOT $68,532 $0.004160 16,474,625 LowVol -2.51% -59.83% -63.05%
926 EXN ExchangeN EXN $68,436 $0.013419 5,100,000 LowVol -3.13% -10.97% 10.31%
927 POP PopularCoin POP $67,280 $0.000020 3,372,875,244 LowVol -6.98% -21.18% -28.23%
928 CPN CompuCoin CPN $66,102 $0.003370 19,615,019 LowVol -6.65% 19.21% 8.99%
929 COXST CoExistCoin COXST $62,851 $0.002319 27,100,000 LowVol -6.03% -19.65% 24.36%
930 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 60.66%
931 300 300 Token 300 $59,177 $197.26 300 LowVol -2.51% -30.93% -14.13%
932 SPT Spots SPT $57,126 $0.002550 22,406,021 LowVol -2.92% -19.40% -15.83%
933 GPL Gold Pressed … GPL $57,047 $0.222382 256,527 LowVol -5.01% -14.52% -4.82%
934 NTWK Network Token NTWK $56,632 $0.004852 11,671,310 LowVol -3.25% 27.26% 82.37%
935 ATX Artex Coin ATX $54,356 $0.002894 18,781,750 LowVol -2.51% -33.87% -1.28%
936 PIE PIECoin PIE $54,008 $0.004026 13,415,955 LowVol 32.94% 5.74% -59.47%
937 BSC BowsCoin BSC $51,388 $0.009259 5,550,102 LowVol -2.51% -15.41% -6.78%
938 CRT CRTCoin CRT $51,058 $0.644103 79,270 LowVol -2.92% -15.44% 21.59%
939 KRONE Kronecoin KRONE $48,880 $0.013016 3,755,317 LowVol -2.51% -35.20% 14.61%
940 EGO EGO EGO $48,308 $0.000805 60,000,001 LowVol -2.51% -27.49% 21.59%
941 CXT Coinonat CXT $47,125 $0.005465 8,623,200 LowVol -3.20% -34.06% -2.31%
942 XCS CybCSec XCS $46,052 $0.003891 11,834,082 LowVol 8.05% 12.16% -0.54%
943 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 24.23%
944 VIP VIP Tokens VIP $44,792 $0.000537 83,450,403 LowVol -2.92% 21.59%
945 G3N G3N G3N $44,647 $0.005904 7,561,891 LowVol -2.92% -15.44% 21.31%
946 ORLY Orlycoin ORLY $44,258 $0.001208 36,646,779 LowVol -2.92% -31.09% 8.14%
947 FUZZ FuzzBalls FUZZ $41,820 $0.008659 4,829,945 LowVol -2.92% -5.72% 23.11%
948 SFC Solarflarecoin SFC $41,656 $0.002958 14,083,450 LowVol -1.43% -31.85% -33.90%
949 IMPS ImpulseCoin IMPS $40,751 $0.002013 20,245,510 LowVol -2.92% -36.56% -3.73%
950 RBT Rimbit RBT $40,449 $0.000350 115,499,623 LowVol -6.58% -28.25% -41.23%
951 KIC KibiCoin KIC $40,301 $0.002741 14,701,000 LowVol -8.13% 677.23% 25.08%
952 DIBC DIBCOIN DIBC $39,875 $0.007975 5,000,000 LowVol -2.35% -24.61% -32.54%
953 BENJI BenjiRolls BENJI $38,864 $0.001919 20,254,896 LowVol -2.51% -38.02% -22.57%
954 CESC CryptoEscudo CESC $38,674 $0.000268 144,105,100 LowVol -2.92% -15.44% -28.35%
955 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,399 $0.005076 7,564,169 -5.91%
956 PULSE Pulse PULSE $38,375 $0.002684 14,298,972 LowVol -2.51% -37.34%
957 TOR Torcoin TOR $38,270 $0.121038 316,179 LowVol -2.51% -15.31% -39.76%
958 RUPX Rupaya RUPX $37,561 $0.006151 6,106,034 LowVol -56.87% -63.98%
959 SONG SongCoin SONG $37,034 $0.001137 32,565,300 LowVol -7.21% -18.30% 31.13%
960 VLTC Vault Coin VLTC $36,577 $0.001205 30,345,510 LowVol -2.51% -15.90% 4.14%
961 PEX PosEx PEX $35,882 $0.014627 2,453,240 LowVol -2.51% -15.41% 20.64%
962 HVCO High Voltage HVCO $35,788 $0.023952 1,494,171 LowVol -7.96% 40.97%
963 BOAT BOAT BOAT $35,087 $0.001892 18,547,845 LowVol -3.13% -12.11% 3.54%
964 ZYD Zayedcoin ZYD $35,055 $0.005614 6,243,840 LowVol -9.25% 5.99%
965 FLVR FlavorCoin FLVR $33,651 $0.001610 20,898,106 LowVol -2.51% -15.41%
966 OS76 OsmiumCoin OS76 $33,231 $0.037170 894,026 LowVol -3.13% -16.34% 26.00%
967 ZNE Zonecoin ZNE $32,568 $0.012614 2,581,970 LowVol -2.92% 20.31%
968 STEPS Steps STEPS $32,490 $0.001744 18,625,017 LowVol -2.51%
969 JIN Jin Coin JIN $31,717 $0.003221 9,848,485 LowVol -82.79% -83.97%
970 EREAL eREAL EREAL $30,780 $0.000450 68,427,562 LowVol -3.65% -19.29% -28.97%
971 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 28.73%
972 DLISK DAPPSTER DLISK $30,242 $0.000302 100,000,000 LowVol -4.68% -8.59%
973 PLNC PLNcoin PLNC $29,812 $0.001744 17,089,600 LowVol -2.51% -15.41%
974 IMX Impact IMX $29,390 $0.000268 109,509,104 LowVol -2.92% -43.61% 143.19%
975 SLEVIN Slevin SLEVIN $28,179 $0.000403 70,000,000 LowVol -2.51% -49.26% -8.80%
976 BIOS BiosCrypto BIOS $27,940 $0.001342 20,821,709 LowVol -2.92% -57.70% -38.94%
977 MILO MiloCoin MILO $27,510 $0.002550 10,789,954 LowVol -2.92% -14.69% 21.94%
978 RIDE Ride My Car RIDE $27,180 $0.000268 101,276,976 LowVol -2.51% -43.66% -38.99%
979 WBB Wild Beast Block WBB $26,575 $0.157805 168,405 LowVol 0.02% -23.13% 5.38%
980 UET Useless Ether… UET $26,003 $0.006557 3,965,716 LowVol -3.42% -41.58% -20.35%
981 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -8.69%
982 KNC KingN Coin KNC $25,503 $12.70 2,008 LowVol -2.51% -26.51%
983 ALTC Antilitecoin ALTC $25,372 $0.000805 31,512,613 LowVol -2.92% -15.44% 21.59%
984 SDP SydPak SDP $25,239 $0.157939 159,801 LowVol -2.69% 21.59%
985 LIR LetItRide LIR $24,352 $0.000671 36,294,849 LowVol -2.92% -29.69% -4.70%
986 CAB Cabbage CAB $23,953 $0.002281 10,499,996 LowVol -2.51% 2.68% -13.87%
987 PLACO PlayerCoin PLACO $23,563 $0.000671 35,120,000 LowVol -2.51% -32.63% 17.15%
988 BIOB BioBar BIOB $22,778 $0.025716 885,756 LowVol -10.92% 16.56%
989 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $22,556 $0.029924 753,776 LowVol -2.51% -15.41% -11.79%
990 TRADE Tradecoin TRADE $22,045 $0.002809 7,847,929 LowVol 534.03%
991 SCS Speedcash SCS $21,081 $0.080513 261,831 LowVol -2.51% -16.69% 19.80%
992 VRS Veros VRS $20,937 $0.000043 486,609,040 LowVol -3.10% -68.27% -21.25%
993 ELS Elysium ELS $19,347 $0.004831 4,005,012 LowVol -2.92% 1.51% 22.26%
994 BNX BnrtxCoin BNX $18,978 $0.000715 26,529,001 LowVol -3.39% -43.55% -32.82%
995 XOC Xonecoin XOC $18,542 $0.044148 420,000 LowVol -2.51% -40.81%
996 DIX Dix Asset DIX $18,104 $1.8e-07 100,000,000,000 LowVol -10.92% -30.56% -11.13%
997 JS JavaScript Token JS $17,737 $0.002219 7,991,996 LowVol -3.42% -6.56% -21.48%
998 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 16.77% -5.06%
999 ROOFS Roofs ROOFS $17,434 $0.000134 130,000,000 LowVol -2.51% -15.26% -56.32%
1000 IBANK iBank IBANK $17,007 $0.003757 4,526,324 LowVol -2.92% -43.60% 41.86%
1001 CRTM Corethum CRTM $16,447 $0.006579 2,500,000 LowVol -3.42% -6.24% 38.27%
1002 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 -5.55% 26.64%
1003 RSGP RSGPcoin RSGP $16,097 $9.32 1,727 LowVol -2.92% 1.25% 1.52%
1004 TSTR Tristar Coin TSTR $15,518 $0.003086 5,027,857 LowVol -2.92% 26.68% -46.41%
1005 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $14,527 $0.001074 13,532,750 LowVol -2.51% -21.41% 44.31%
1006 SLFI Selfiecoin SLFI $14,403 $0.000134 107,829,281 LowVol -2.96% -15.80% 21.03%
1007 GEERT GeertCoin GEERT $14,307 $0.002810 5,091,200 LowVol -2.85% -49.93% 26.29%
1008 GBT GameBet Coin GBT $14,266 $0.000671 21,262,780 LowVol -3.13% -47.15% -38.52%
1009 JOBS JobsCoin JOBS $14,227 $0.000134 106,019,270 LowVol -2.51% -57.70% -48.99%
1010 DAS DAS DAS $12,729 $0.004694 2,711,724 LowVol -23.76%
1011 VTA Virtacoin VTA $12,560 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -25.50% -69.10% -83.61%
1012 SOCC SocialCoin SOCC $12,265 $0.008856 1,384,879 LowVol -2.51% -15.44% 29.82%
1013 MGM Magnum MGM $12,246 $0.003094 3,957,731 LowVol -2.47% -28.11%
1014 ARGUS Argus ARGUS $12,222 $0.010644 1,148,324 LowVol -2.99% -46.13% 71.76%
1015 LVPS LevoPlus LVPS $11,371 $0.007515 1,513,256 LowVol -2.51% -24.09% -8.48%
1016 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol -3.07%
1017 SANDG Save and Gain SANDG $9,870 $0.003221 3,064,800 LowVol -2.69% -11.73%
1018 CCM100 CCMiner CCM100 $8,131 $0.002420 3,360,417 LowVol -6.13% -26.65% 6.15%
1019 VOLT Bitvolt VOLT $8,112 $0.000537 15,112,554 LowVol -2.51% -43.61% -6.60%
1020 NODC NodeCoin NODC $6,757 $0.004026 1,678,439 LowVol -2.51% -34.95% -18.87%
1021 ULA Ulatech ULA $5,999 $0.030058 199,586 LowVol -2.51% -24.20% 88.73%
1022 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,684,194 LowVol -17.38%
1023 HMC HarmonyCoin HMC $5,850 $0.010423 561,235 LowVol -2.50% -12.17% -5.49%
1024 OCEAN BurstOcean OCEAN $5,683 $0.026826 211,827 LowVol -6.13% -13.82% 26.76%
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,804 LowVol -7.60%
1026 CONX Concoin CONX $5,305 $0.007128 744,266 LowVol -3.13% -23.86% 11.62%
1027 SOJ Sojourn SOJ $4,659 $0.009602 485,214 LowVol 18.44% 847.65%
1028 NANOX Project-X NANOX $3,770 $48173.50 0.078264 LowVol -2.69% -15.67% -37.30%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -2.84%
1030 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,328 $0.002415 1,377,917 LowVol -2.51% -10.43% 3.53%
1031 XNG Enigma XNG $3,177 $0.191084 16,627 LowVol -2.51% 5.54% 13.04%
1032 DGCS Digital Credits DGCS $2,345 $0.000403 5,826,388 LowVol -2.51% 26.84% 82.39%
1033 TOKEN SwapToken TOKEN $1,974 $1.3e-07 15,320,585,365 LowVol -4.63% -23.15% 33.46%
1034 EBT Ebittree Coin EBT $1,481 $0.001171 1,264,511 LowVol -2.51% 6.43% 430.77%
1035 ABN Abncoin ABN $945 $0.013956 67,700 LowVol -2.51% 13.18% 9.10%
1036 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol 0.07%
1037 DMB Digital Money… DMB $361 $0.000856 421,300 LowVol -2.93% -22.84% -4.34%
1038 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol 0.37%
1039 CALC CaliphCoin CALC $103 $0.001177 87,140 LowVol -2.51% 6.02% 26.51%
1040 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol -1.05% -68.98%
1041 FAL Falcoin FAL $26 $0.000134 196,766 LowVol -2.51% -56.51% -5.58%
1042 APW AppleCoin APW $11 $0.000134 81,631 LowVol -2.69% -15.44% 21.59%
1043 CMT CyberMiles CMT $0.217683 $17,783,200 -3.90% 21.82%
1044 ATMC ATMCoin ATMC $3.56 $10,466,100 0.00% -8.94% 19.47%
1045 BCD Bitcoin Diamo… BCD $30.98 $5,573,010 -0.49% -8.73% -34.46%
1046 ERO Eroscoin ERO $0.131495 $4,798,120 -2.52% -23.61%
1047 FRGC Fargocoin FRGC $10.47 $2,876,690 -0.30% -0.51% 3.44%
1048 ETN Electroneum ETN $0.097935 $2,644,950 -5.15% -17.61% 62.02%
1049 NULS Nuls NULS $0.792019 $2,574,380 2.81% -9.25% 54.58%
1050 AI POLY AI AI $16.36 $2,400,840 -1.06% -9.09% 2.70%
1051 ORME Ormeus Coin ORME $2.79 $2,152,360 -3.15% -14.64% -0.02%
1052 REC Regalcoin REC $29.25 $1,583,090 -2.70% -15.85% -43.99%
1053 FRST FirstCoin FRST $14.10 $1,210,360 -0.22% -7.76% -15.90%
1054 CLUB ClubCoin CLUB $3.11 $971,426 -2.28% -10.63% -41.62%
1055 GRX GOLD Reward T… GRX $4.73 $853,844 -2.65% -7.77% 10.16%
1056 WC WINCOIN WC $0.562589 $726,411 -4.94% -22.91% -23.60%
1057 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.03 $721,656 -2.67% -19.41% 20.77%
1058 B2X SegWit2x [Fut… B2X $168.59 $684,091 -3.37% -14.00% -30.48%
1059 THS TechShares THS $0.857844 $665,823 2.67% 5.99% -4.42%
1060 XIN Infinity Econ… XIN $0.026838 $621,571 -0.04% -11.76% -16.61%
1061 TSL Energo TSL $0.028179 $341,194 -1.60% -12.17% -8.46%
1062 STC Santa Coin STC $0.590280 $329,885 23.99% -13.20%
1063 BOT Bodhi BOT $0.395160 $328,827 -2.65% -9.92% -13.44%
1064 BTE BitSerial BTE $6.24 $307,773 -0.45% -12.81% 14.30%
1065 ADK Aidos Kuneen ADK $26.27 $257,459 -2.51% 16.47% -15.38%
1066 RYZ ANRYZE RYZ $0.014648 $223,096 -6.14% -20.84% -38.95%
1067 GBG Golos Gold GBG $0.129371 $205,267 -2.94% -16.54% -4.95%
1068 UGT UG Token UGT $0.386052 $181,015 -4.08% -11.27% -14.98%
1069 XCPO Copico XCPO $0.018804 $167,590 -4.93% -9.79% -13.90%
1070 XID Sphre AIR XID $0.163226 $150,166 -2.14% -14.56% 1.87%
1071 BTU Bitcoin Unlim… BTU $97.26 $149,172 -0.02% 3.79% -25.51%
1072 LLT LLToken LLT $0.331653 $130,264 -3.49% -11.85% -9.76%
1073 CAPP Cappasity CAPP $0.018870 $128,267 -6.65% -23.69%
1074 BSR BitSoar BSR $0.210407 $108,231 -2.57% -0.59% 0.08%
1075 INF InfChain INF $0.011138 $105,941 3.72% -15.86% 17.45%
1076 XYLO XYLO XYLO $0.389145 $101,220 1.03% -70.68%
1077 BTCM BTCMoon BTCM $0.032578 $85,977 -3.36% -5.82% 237.98%
1078 B3 B3Coin B3 $0.000057 $72,526 -13.26% -43.63% 16.86%
1079 SBC StrikeBitClub SBC $0.536752 $64,190 -8.66% -18.66%
1080 SUR Suretly SUR $2.26 $63,103 -3.41% -26.17% -31.53%
1081 ICX ICON ICX $1.67 $53,336 -3.18% -3.20% 4.76%
1082 DSR Desire DSR $0.265846 $51,497 -4.43% -16.11% 5.51%
1083 BT2 BT2 [CST] BT2 $131.07 $48,040 -10.52% -49.94% -5.81%
1084 MSD MSD MSD $0.007804 $46,513 -2.52% -4.62% -38.97%
1085 QBT Qbao QBT $0.197771 $43,990 -3.64% -12.63%
1086 SNOV Snovio SNOV $0.004401 $42,016 -1.02% 58.47%
1087 SEND Social Send SEND $0.057701 $31,415 -1.86% -19.45%
1088 BT1 BT1 [CST] BT1 $12834.80 $29,767 -14.49% -17.32% 17.91%
1089 WISH MyWish WISH $0.135512 $24,261 2.02% -4.14% -8.71%
1090 OXY Oxycoin OXY $0.082050 $19,177 -2.53% -21.36% -40.92%
1091 SKR Sakuracoin SKR $0.009534 $17,336 -7.15% 26.51% 652.24%
1092 GLS GlassCoin GLS $0.537423 $15,953 -25.57% -45.38% -48.90%
1093 VASH VPNCoin VASH $0.004831 $13,954 -5.75% -19.59% -5.97%
1094 FOR FORCE FOR $0.008056 $12,384 3.83% -31.43% 32.23%
1095 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.043714 $11,496 -4.99% -11.67% -15.27%
1096 AIB Advanced Inte… AIB $0.019315 $11,203 15.14% 73.52% 323.08%
1097 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006076 $10,911 6.88% 7.02% 66.18%
1098 MKR Maker MKR $393.42 $10,732 -3.42% -5.48% 2.29%
1099 EVR Everus EVR $1.23 $9,511 8.93% -17.04% -34.98%
1100 BCDN BlockCDN BCDN $0.075187 $8,723 -3.42% -0.60%
1101 MCR Macro MCR $1.07 $8,120 -2.92% -34.21% -45.99%
1102 XID International… XID $0.008991 $8,043 -2.69% -16.68% 32.35%
1103 DEUS DeusCoin DEUS $0.256568 $7,400 -2.51% -10.34% -28.69%
1104 MGC MergeCoin MGC $0.010467 $7,148 -3.13% -20.20% -21.41%
1105 TER TerraNova TER $5.86 $7,014 2.12% -0.26% 217.58%
1106 BPL Blockpool BPL $0.163726 $6,888 -2.51% -24.48% 39.50%
1107 NUKO Nekonium NUKO $0.066826 $6,803 -2.51% 19.37%
1108 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002259 $6,748 -2.03% -14.45% 0.23%
1109 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.078768 $6,507 -2.51% -11.22% 14.91%
1110 SND Sand Coin SND $0.583803 $6,348 -3.40% -16.72% -1.49%
1111 VIU Viuly VIU $0.012082 $6,195 -3.20% -10.16% 40.07%
1112 COR CORION COR $0.707741 $6,103 -2.53% -3.73% -17.24%
1113 HAT Hawala.Today HAT $0.279640 $5,692 -3.42% -0.44% 55.40%
1114 AKY Akuya Coin AKY $0.096615 $5,550 -4.04% -23.94% -27.46%
1115 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003218 $5,407 1.51% -13.36% 26.97%
1116 EDRC EDRCoin EDRC $0.048816 $5,258 -17.79% -10.24% -19.37%
1117 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004808 $5,090 -3.43% -25.61% 33.18%
1118 PLX PlexCoin PLX $0.028546 $5,006 -2.49% -0.56% -77.12%
1119 BON Bonpay BON $1.02 $4,930 -27.23% -40.89%
1120 TIE TIES Network TIE $0.096396 $4,576 -13.10% 7.55% -3.23%
1121 TCOIN T-coin TCOIN $0.000268 $4,349 -2.51% -15.41% 20.80%
1122 ONG onG.social ONG $0.218130 $4,286 33.87% -7.01% 1.34%
1123 DGPT DigiPulse DGPT $0.903222 $4,180 -2.97% -14.08% -34.15%
1124 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.007432 $3,815 -2.56% -39.22% 106.33%
1125 PEC Peacecoin PEC $0.056627 $3,791 -2.69% -12.19% -21.28%
1126 MOTO Motocoin MOTO $0.004160 $3,593 -3.44% -31.45% 37.24%
1127 XQN Quotient XQN $0.007649 $3,545 -2.92% 3.02% 50.67%
1128 SHND StrongHands SHND $2.1e-08 $3,440 -6.12% -8.59% -20.78%
1129 BOS BOScoin BOS $1.09 $2,989 4.14% -11.25% 4.50%
1130 ACC AdCoin ACC $0.088710 $2,981 -2.55% 8.25% -4.11%
1131 WILD Wild Crypto WILD $0.174334 $2,816 -3.42% 14.15% 54.11%
1132 ACN Avoncoin ACN $0.000805 $2,768 -3.13% 26.89% 120.42%
1133 PNX Phantomx PNX $0.013943 $2,738 -2.90% -24.27% -18.82%
1134 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.083936 $2,711 16.34% -4.39% -9.12%
1135 IBTC iBTC IBTC $0.009180 $2,657 -3.84% -1.69% 85.70%
1136 SAK Sharkcoin SAK $0.002342 $2,602 -2.51% 12.46% -11.00%
1137 ABC Alphabit ABC $21.03 $2,544 -2.91% -16.99% 6.16%
1138 B2B B2B B2B $0.315175 $2,336 -3.65% -24.70% -11.14%
1139 FRD Farad FRD $0.078000 $2,280 -3.63% -13.25% -37.92%
1140 DFS DFSCoin DFS $0.005579 $2,223 -3.45% 0.94% -29.06%
1141 PCN PeepCoin PCN $0.000134 $2,041 -2.92% -15.44% 48.09%
1142 DAY Chronologic DAY $3.24 $2,028 -18.03% -24.72% -21.23%
1143 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.105069 $1,999 -2.51% -3.41% 6.02%
1144 ETT EncryptoTel [… ETT $0.077193 $1,992 -2.41% -14.97% -33.20%
1145 DMC DynamicCoin DMC $0.001876 $1,953 -0.26% -21.86% -61.16%
1146 GARY President Joh… GARY $0.134054 $1,869 -2.51% 23.11% -24.17%
1147 EGOLD eGold EGOLD $0.019671 $1,850 -3.42% 14.04% 96.45%
1148 XOT Internet of T… XOT $1878.62 $1,838 -2.51% -15.44% -10.22%
1149 TRIA Triaconta TRIA $8.74 $1,723 -3.65% -6.26% 9.68%
1150 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.275595 $1,687 -2.75% 13.39% 39.79%
1151 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004562 $1,651 -2.92% -20.12% 14.38%
1152 ZBC Zilbercoin ZBC $0.028887 $1,640 3.96% -17.73% -24.16%
1153 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000134 $1,519 -2.92% -15.41% -45.51%
1154 PRES President Trump PRES $0.003816 $1,396 -2.78% -32.56% -12.10%
1155 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.56 $1,342 -2.92% -15.41% -26.61%
1156 MCI Musiconomi MCI $0.029956 $1,322 -3.34% -13.11% -12.50%
1157 ZSE ZSEcoin ZSE $0.017282 $1,300 -2.53% 48.47% 61.49%
1158 BTBc Bitbase BTBc $0.003355 $1,227 -2.51% -18.08% 3.76%
1159 BLX Blockchain Index BLX $3.21 $1,011 -3.42% -7.19% 19.71%
1160 MGC GulfCoin MGC $0.001744 $966 5.59% -8.46% -44.64%
1161 PRIMU Primulon PRIMU $0.000262 $958 89.68% 65.21% 120.29%
1162 RCN Rcoin RCN $0.000134 $953 -2.51% -15.41% 21.59%
1163 APC AlpaCoin APC $0.021336 $946 -2.51% -7.95% -40.18%
1164 CASH Cash Poker Pro CASH $0.048571 $831 7.31% -21.76% 36.31%
1165 MINEX Minex MINEX $0.014327 $777 -3.25% -25.63% -26.42%
1166 EVC EventChain EVC $0.135507 $758 -3.42% 52.81% 23.52%
1167 HNC Huncoin HNC $0.003489 $741 0.08% 9.93% 66.39%
1168 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002414 $706 -2.92% -28.58% 11.60%
1169 EUSD eUSD EUSD $0.000214 $695 -2.08% 83.20% 35.71%
1170 SISA SISA SISA $0.010851 $676 -2.39% 7.51% -12.75%
1171 EDOGE EtherDoge EDOGE $8.7e-07 $648 -3.42% -6.56% 89.75%
1172 QBT Cubits QBT $0.003973 $632 -3.61% 15.90% -40.30%
1173 STU bitJob STU $0.037219 $617 -2.32% -13.68% 23.27%
1174 FUDD DimonCoin FUDD $0.001530 $603 5.56% 9.02% 32.45%
1175 UR UR UR $0.000934 $593 -15.11% 6.03% 69.77%
1176 HYTV Hyper TV HYTV $0.003497 $589 -3.42% -4.53% -16.44%
1177 XRY Royalties XRY $0.000135 $583 -3.05% -1.81% -74.18%
1178 EFYT Ergo EFYT $15.44 $570 -3.50% -4.80% 69.06%
1179 OX OX Fina OX $0.000147 $520 -2.37% -36.54% -26.05%
1180 FRN Francs FRN $0.027252 $501 -4.41% -24.02% -3.63%
1181 WIC Wi Coin WIC $0.002483 LowVol -33.03% -3.39% -9.89%
1182 CC CyberCoin CC $0.000268 LowVol -2.51% 69.18% 21.59%
1183 FLASH Flash FLASH $0.004562 LowVol -2.92% -26.15% -4.41%
1184 OCOW OCOW OCOW $0.000805 LowVol -2.51% -83.40%
1185 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001162 LowVol -2.92% -8.45% 31.59%
1186 BAT BatCoin BAT $0.000004 LowVol -7.88% 34.85% 58.11%
1187 NAMO NamoCoin NAMO $0.000172 LowVol -2.92% -36.00% -21.44%
1188 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002550 LowVol -2.51% -22.97% 15.51%
1189 EBIT eBIT EBIT $0.003811 LowVol -3.65% 23.03% 143.44%
1190 PRM PrismChain PRM $0.001476 LowVol -2.51% -28.42% 12.57%
1191 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -32.57% -9.02% 9.54%
1192 RHFC RHFCoin RHFC $0.001075 LowVol -2.50% 2.77%
1193 XAU Xaucoin XAU $0.035560 LowVol -2.51% -40.54% -18.31%
1194 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002281 LowVol -2.92% -31.68%
1195 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002684 LowVol -2.51% -48.73%
1196 STARS StarCash Network STARS $0.081989 LowVol -3.46% -73.65% -68.39%
1197 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000268 LowVol -2.92% -15.41% -47.16%
1198 SKC Skeincoin SKC $0.019457 LowVol -2.92% -23.37% 86.79%
1199 EAG EA Coin EAG $2.68 LowVol -2.51% -1.36% -14.97%
1200 HIGH High Gain HIGH $0.000537 LowVol -2.51% -15.44% -18.94%
1201 MARX MarxCoin MARX $0.001040 LowVol -3.74% -27.66% 28.91%
1202 SWP Swapcoin SWP $0.100502 LowVol -3.61% -6.59% -10.53%
1203 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003355 LowVol -2.92% -5.68%
1204 PRN Protean PRN $0.000011 LowVol -1.52% -92.09% -80.69%
1205 VULC Vulcano VULC $0.006038 LowVol -18.36% -33.25% -15.29%
1206 MONETA Moneta MONETA $0.000537 LowVol -2.51% 21.59%
1207 FUTC FutCoin FUTC $0.002147 LowVol -2.51% -45.86% 21.59%
1208 KARMA Karmacoin KARMA $0.000134 LowVol -2.92% -15.41% 21.59%
1209 GAY GAY Money GAY $0.010684 LowVol -4.91% -55.02% 27.91%
1210 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.002084 LowVol -2.51% 57.36% 88.80%
1211 INDIA India Coin INDIA $0.000403 LowVol -2.51% 26.89% 74.43%
1212 OPES Opescoin OPES $0.002684 LowVol -2.92%
1213 OP Operand OP $0.000939 LowVol -2.51% -34.20%
1214 COUPE Coupecoin COUPE $0.000092 LowVol -2.59% -1.24% 829.51%
1215 PLC PlusCoin PLC $0.000537 LowVol -3.25% 4.43% -8.49%
1216 ACES Aces ACES $0.000134 LowVol -2.92% -17.55% 5.05%
1217 BEST BestChain BEST $0.003123 LowVol -8.19% 88.28% 139.18%
1218 BIT First Bitcoin BIT $0.007515 LowVol -1.32% -21.05% -41.80%
1219 MAVRO Mavro MAVRO $0.026703 LowVol -2.26% -8.49%
1220 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000406 LowVol -3.42% 2.64%
1221 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004160 LowVol -2.92% -15.44% -25.43%
1222 TODAY TodayCoin TODAY $0.000805 LowVol -2.69% -27.79%
1223 GRN Granite GRN $0.014090 LowVol -3.13% -19.05% 87.36%
1224 CBD CBD Crystals CBD $0.002415 LowVol -2.92% -9.36% 54.69%
1225 GAIN UGAIN GAIN $0.001879 LowVol -2.69% -1.34% 242.94%
1226 VOYA Voyacoin VOYA $2.15 LowVol -2.51% -24.83% 41.13%
1227 LDCN LandCoin LDCN $0.001622 LowVol 4.23% 34.02% 9.97%
1228 DBG Digital Bulli… DBG $0.003355 LowVol -2.51% -39.58% -47.35%
1229 CYC Cycling Coin CYC $0.001208 LowVol -2.92% -23.89% -39.33%
1230 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000134 LowVol -2.50% -15.43% 12.57%
1231 ANI Animecoin ANI $0.000134 LowVol -2.51% -48.46% -27.81%
1232 DASHS Dashs DASHS $0.050320 LowVol -2.51% -15.18% 14.65%
1233 BSN Bastonet BSN $0.000671 LowVol -2.92% -15.44% -23.55%
1234 LKC LinkedCoin LKC $0.000268 LowVol -3.13% -15.44% 142.82%
1235 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001879 LowVol -8.95% -37.67% 21.59%
1236 YES Yescoin YES $0.000132 LowVol -2.43% -11.59% 49.20%
1237 FFC FireFlyCoin FFC $0.000134 LowVol -2.92% -15.44% 14.66%
1238 LTH LAthaan LTH $0.000671 LowVol -2.92% 21.59%
1239 QBC Quebecoin QBC $0.002147 LowVol -2.92% -18.31% 14.44%
1240 WOW Wowcoin WOW $0.000134 LowVol -2.58% -15.59% 21.58%
1241 BXC Bitcedi BXC $0.003546 LowVol -5.82% -31.30% 26.47%
1242 EXRN EXRNchain EXRN $8.7e-07 LowVol -3.61% -37.70% 21.15%
1243 HCC Happy Creator… HCC $0.000537 LowVol -2.92% -15.44% 21.17%
1244 GUC GoldUnionCoin GUC $0.063068 LowVol -2.69% 23.17%
1245 NTC Natcoin NTC $0.091919 LowVol -2.51% -15.48% -49.62%
1246 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.044558 LowVol -6.43% -15.73% 18.03%
1247 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003221 LowVol -2.69% 37.19% -35.12%
1248 TEAM TeamUp TEAM $0.000268 LowVol -2.51% -15.41% -18.73%
1249 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000805 LowVol -2.92% 26.84% 0.36%
1250 TOP TopCoin TOP $0.000347 LowVol -4.90% -37.37% 4.27%
1251 WINK Wink WINK $0.000134 LowVol -2.92% -67.39% -57.10%
1252 POKE PokeCoin POKE $0.000134 LowVol -2.69% -15.41%
1253 REGA Regacoin REGA $0.000805 LowVol -2.92% -49.24% -53.10%
1254 TELL Tellurion TELL $0.000137 LowVol -43.02% -49.47% 13.37%
1255 SFE SafeCoin SFE $0.000134 LowVol -2.92% -15.44% 21.59%
1256 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -7.55% -50.09% -89.03%
1257 TCR TheCreed TCR $0.000268 LowVol -2.51% -15.41% -39.20%
1258 IFC Infinitecoin IFC $0.000015 LowVol -6.15% -7.35% 10.53%
1259 AV AvatarCoin AV $0.049515 LowVol -2.92% -13.29%
1260 ELC Elacoin ELC $0.067497 LowVol -2.92% -45.61% -23.31%
1261 BITOK Bitok BITOK $0.000134 LowVol -2.51% 29.33%
1262 IQT iQuant IQT $0.131744 LowVol -2.51% -27.00% -26.46%
1263 AXIOM Axiom AXIOM $0.019726 LowVol -2.51% -15.44% 16.82%
1264 BGR Bongger BGR $0.000157 LowVol -7.87% -19.31% 18.91%
1265 HDLB HODL Bucks HDLB $0.044282 LowVol -2.69% -18.41% -11.66%
1266 CYDER Cyder CYDER $0.000268 LowVol -2.92% -15.44% 21.59%
1267 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000403 LowVol -2.51% -15.41% -35.67%
1268 ASN Aseancoin ASN $0.005099 LowVol -2.51% -23.74% -72.92%
1269 MBL MobileCash MBL $0.000537 LowVol -2.51% 12.79% 62.13%
1270 YEL Yellow Token YEL $0.004996 LowVol -3.65% -6.53% -61.65%
1271 DISK DarkLisk DISK $0.001074 LowVol -2.51% -15.44% 95.03%
1272 LEPEN LePen LEPEN $0.000125 LowVol -2.90% 4.04% 12.74%
1273 IRL IrishCoin IRL $0.002684 LowVol -2.92% 5.70% 22.64%
1274 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000268 LowVol -2.92% -15.44% -18.94%
1275 DON Donationcoin DON $0.000566 LowVol -3.83% -29.49% -1.33%
1276 X2 X2 X2 $0.000268 LowVol -2.92% -15.44% 141.65%
1277 MAGN Magnetcoin MAGN $0.532226 LowVol -2.96% -16.89% 22.09%
1278 9COIN 9COIN 9COIN $0.003355 LowVol -2.51% -2.93% 35.81%
1279 NBIT netBit NBIT $0.045294 LowVol -2.51% -38.61% -16.14%
1280 TERA TeraCoin TERA $0.000134 LowVol -2.51% -15.41%
1281 MEN PeopleCoin MEN $0.000134 LowVol -2.51% -15.44% 21.59%
1282 GOLF Golfcoin GOLF $0.000134 LowVol -2.51% -15.41% 21.59%
1283 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.007917 LowVol -2.92% 13.49%
1284 STEX STEX STEX $0.925470 LowVol -10.61% -30.47% 24.82%
1285 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.299910 LowVol -2.92% -9.41%
1286 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000174 LowVol -3.65% -6.56% -4.10%
1287 WA WA Space WA $0.019592 LowVol -2.51% -14.23% 9.20%
1288 OMC Omicron OMC $0.142239 LowVol -2.51% -15.44% 13.66%
1289 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013150 LowVol -3.13% -2.51% 24.13%
1290 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003891 LowVol -2.92% 22.61% 17.55%
1291 KASHH KashhCoin KASHH $0.000127 LowVol -3.22% -20.20% 33.70%
1292 UTA UtaCoin UTA $0.002550 LowVol -2.51% -15.44% -3.74%
1293 TURBO TurboCoin TURBO $0.000134 LowVol -2.51% -15.44% 20.33%
1294 QORA Qora QORA $0.239740 LowVol -2.51% -15.41% 16.87%
1295 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol 2.87% -57.91%
1296 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -25.95%
1297 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 0.00%
1298 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -4.73%
1299 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol -3.35% 38.97%
1300 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol
1301 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol -4.96% -0.33%
1302 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1303 EGG EggCoin EGG $0.054418 LowVol -9.25% 29.76%
1304 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol -0.47% 36.02%
1305 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol -8.92% 88.26%
1306 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol
1307 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1308 CME Cashme CME $0.000138 LowVol -1.13% -13.07% -37.53%
1309 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol
1310 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol -5.40% 35.98%
1311 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol -0.19%
1312 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 16.72%
1313 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol -9.50%
1314 GBRC Global Busine… GBRC $0.000288 LowVol -9.28%
1315 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol 33.75%
1316 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol -10.93% 28.03%
1317 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol -5.99%
1318 XDE2 XDE II XDE2 $2.06 LowVol -10.72%
1319 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol -8.82% 41.37%
1320 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.29%
1321 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.41%
1322 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.105702 LowVol -4.84% 2.44%
1323 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol
1324 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol -0.90% -13.54% 25.80%
1325 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol -11.83% 26.78%
1326 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol
1327 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1328 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006262 LowVol -22.59% 74.88%
1329 10MT 10M Token 10MT $0.002325 LowVol -7.45%
1330 FAP FAPcoin FAP $0.010651 LowVol 3.44% 83.02%
1331 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol -9.85%
1332 UNC UNCoin UNC $0.000149 -6.17% 34.86%
1333 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1334 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 -0.65% 49.29%
1335 FC Facecoin FC $0.003480 7.86%
1336 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -14.64%
1337 FBL Faceblock FBL $0.001654 0.96%
1338 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 78.09%

Quay lại phần 1

Phản hồi