Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 10h ngày 10/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 10h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1338 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 10h ngày 10/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $13913.80 trên tổng giá trị $232,795,614,095

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $452.15 trên tổng giá trị $43,516,077,836

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1322.85 trên tổng giá trị $22,286,186,235

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.09 trên tổng giá trị $11,367,695,156

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.239192 trên tổng giá trị $9,266,093,534

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.002755 trên tổng giá trị $25,452 đã biến động tăng 496.97% trong 1h qua

    + Đồng INDIA India Coin (INDIA) đang có giá hiện tại $0.000417 trên tổng giá trị đã biến động tăng 197.99% trong 1h qua

    + Đồng GLT GlobalToken (GLT) đang có giá hiện tại $0.007349 trên tổng giá trị $193,183 đã biến động tăng 74.90% trong 1h qua

    + Đồng PONZI PonziCoin (PONZI) đang có giá hiện tại $0.117861 trên tổng giá trị $101,490 đã biến động tăng 68.18% trong 1h qua

    + Đồng HIGH High Gain (HIGH) đang có giá hiện tại $0.000557 trên tổng giá trị đã biến động tăng 66.18% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KIC KibiCoin (KIC) đang có giá hiện tại $0.003003 trên tổng giá trị $44,146 đã biến động tăng 758.82% trong 24h qua

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000053 trên tổng giá trị $28,828,434 đã biến động tăng 636.81% trong 24h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.161265 trên tổng giá trị $253,349 đã biến động tăng 362.02% trong 24h qua

    + Đồng PND Pandacoin (PND) đang có giá hiện tại $0.000113 trên tổng giá trị $3,660,107 đã biến động tăng 268.95% trong 24h qua

    + Đồng VPRC VapersCoin (VPRC) đang có giá hiện tại $0.000110 trên tổng giá trị $85,465 đã biến động tăng 191.70% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.260191 trên tổng giá trị $19,674,212 đã biến động tăng 903.51% trong 7 ngày qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.009602 trên tổng giá trị $4,659 đã biến động tăng 848.85% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.010446 trên tổng giá trị đã biến động tăng 729.62% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.022941 trên tổng giá trị $271,202 đã biến động tăng 717.64% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000095 trên tổng giá trị đã biến động tăng 709.83% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 10h ngày 10/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 SCRT SecretCoin SCRT $94,737 $0.022403 4,228,672 $9,947 -0.67% 22.45%
702 CF Californium CF $87,402 $0.036318 2,406,540 $1,156 -0.48% -22.82% 27.23%
703 MAR Marijuanacoin MAR $87,348 $0.057358 1,522,849 $1,403 -9.55% -26.64% -13.06%
704 EOT EOT Token EOT $84,797 $0.010265 8,260,903 $673 -0.49% 4.83% -26.48%
705 WOMEN WomenCoin WOMEN $83,042 $0.001878 44,220,400 $2,063 -3.94% -29.11% -27.47%
706 SGR Sugar Exchange SGR $80,839 $0.023097 3,500,000 $1,299 -0.83% -34.23% -33.01%
707 ICOB ICOBID ICOB $74,192 $0.000695 106,701,874 $696 -0.48% 29.20% -5.58%
708 ERY Eryllium ERY $69,817 $0.012751 5,475,308 $1,177 -0.51% -1.50% 108.92%
709 KURT Kurrent KURT $69,623 $0.007019 9,919,485 $6,236 -0.40% 22.50% 22.01%
710 LTCR Litecred LTCR $69,149 $0.002288 30,227,750 $2,201 -0.48% -17.78% 130.62%
711 $$$ Money $$$ $64,418 $0.001404 45,887,218 $1,896 -0.56% -34.88% -13.64%
712 BRAIN Braincoin BRAIN $61,805 $0.006123 10,094,424 $3,253 -0.67% -16.41% 16.63%
713 300 300 Token 300 $61,366 $204.55 300 $682 -0.48% -11.60% -9.39%
714 BLZ BlazeCoin BLZ $60,310 $0.000099 608,557,394 $633 -0.39% 5.75% 46.11%
715 CWXT CryptoWorldX … CWXT $58,090 $0.000974 59,630,200 $734 -0.67% 8.38% 15.15%
716 LUNA Luna Coin LUNA $55,130 $0.033363 1,652,411 $1,433 -0.62% 35.88% 82.71%
717 FLAX Flaxscript FLAX $51,263 $0.009178 5,585,367 $1,895 -0.60% -26.13% -62.71%
718 ICON Iconic ICON $50,409 $0.085021 592,894 $4,290 -0.48% 28.04% 39.53%
719 WORM HealthyWormCoin WORM $46,718 $0.000417 111,910,634 $7,526 -0.48% 31.07% 27.13%
720 BRAT BRAT BRAT $45,001 $0.000281 160,000,000 $681 -0.48% -21.91% -21.38%
721 XCS CybCSec XCS $42,815 $0.003618 11,834,082 $754 -0.48% -12.34% -8.82%
722 ITZ Interzone ITZ $37,733 $0.020121 1,875,283 $2,288 -0.68% -33.22% 139.18%
723 MSCN Master Swiscoin MSCN $36,482 $0.000816 44,714,110 $770 -0.32% 25.82% -22.16%
724 GSR GeyserCoin GSR $30,910 $0.659577 46,864 $8,656 17.90% -22.70% 580.04%
725 LBTC LiteBitcoin LBTC $27,525 $0.008633 3,188,280 $15,287 -8.45% -27.93% 227.56%
726 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $27,024 $0.031145 867,702 $8,176 -0.82% -14.73% 148.87%
727 FRAZ Frazcoin FRAZ $25,452 $0.002755 9,238,073 $642 496.97% 55.87% 395.01%
728 CREVA CrevaCoin CREVA $15,340 $0.000422 36,390,750 $2,188 -0.61% -44.30% -47.02%
729 XRC Rawcoin XRC $14,326 $0.020324 704,882 $1,955 -2.23% -23.19% 7.91%
730 UNITY SuperNET UNITY $34,001,417 $41.67 816,061 LowVol -1.11% -22.45% -56.81%
731 ECN E-coin ECN $16,332,055 $3.46 4,723,114 LowVol -0.09% 165.51% 52.65%
732 PPY Peerplays PPY $15,975,384 $4.18 3,825,202 LowVol -0.67% -10.11% -23.91%
733 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 5.26%
734 CSC CasinoCoin CSC $10,678,208 $0.276629 38,601,187 LowVol -0.67% -28.98% 6.32%
735 ETT EncryptoTel [… ETT $10,478,487 $0.168651 62,131,190 LowVol -0.48% -18.59% 66.18%
736 ECOB Ecobit ECOB $5,369,822 $0.012082 444,444,444 LowVol 0.53% 4.74% 11.71%
737 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -30.18%
738 YASH YashCoin YASH $4,870,423 $0.487029 10,000,274 LowVol -0.67% -10.05% 13.34%
739 XC XCurrency XC $4,166,196 $0.709671 5,870,602 LowVol -0.67% -25.18%
740 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
741 DAR Darcrus DAR $3,592,026 $0.264112 13,600,388 LowVol -1.13% 0.07% -11.86%
742 GRE Greencoin GRE $3,512,935 $0.000975 3,604,492,641 LowVol -15.53% 161.25% 175.47%
743 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol -8.23% 107.88%
744 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,616,019 $0.431230 6,066,413 LowVol -0.67% -8.41% 78.46%
745 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,546,326 $0.072132 35,300,866 LowVol 1.66% -8.30%
746 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,115,984 $4.54 465,952 LowVol 0.87% -4.97% -11.80%
747 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,925,637 $0.064188 30,000,000 LowVol 0.07% -20.22% -33.27%
748 MBRS Embers MBRS $1,808,965 $0.036179 50,000,000 LowVol 6.92% 9.80% -1.97%
749 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 12.11%
750 JNS Janus JNS $1,636,891 $0.071106 23,020,335 LowVol -0.67% -0.52% -42.42%
751 RC RussiaCoin RC $1,631,800 $0.194775 8,377,873 LowVol -1.03% -15.12% 20.40%
752 HTC HitCoin HTC $1,530,149 $0.000139 10,996,318,099 LowVol -0.48% -12.58%
753 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,340,388 $0.000059 22,884,882,934 LowVol -0.16% -45.27% -11.71%
754 NKA IncaKoin NKA $1,307,089 $0.000115 11,410,538,099 LowVol -1.19% -24.71% -1.25%
755 EMV Ethereum Movi… EMV $1,227,290 $0.186897 6,566,666 LowVol -0.33% -49.61% -86.38%
756 SDC ShadowCash SDC $1,152,433 $0.172130 6,695,133 LowVol -0.67% -5.93% 54.45%
757 CARBON Carboncoin CARBON $1,120,922 $0.000073 15,392,009,730 LowVol -0.62% 15.49% -20.99%
758 ORB Orbitcoin ORB $1,078,806 $0.348599 3,094,689 LowVol -1.59% -15.51% 20.36%
759 BTSR BTSR BTSR $1,070,671 $0.326000 3,284,266 LowVol 2.61% -8.23% 54.27%
760 UTC UltraCoin UTC $1,003,146 $0.022460 44,663,289 LowVol -0.73% 5.16% -28.76%
761 DCY Dinastycoin DCY $991,402 $0.000698 1,420,858,063 LowVol -0.57% -18.70% -6.90%
762 STRC StarCredits STRC $974,966 $0.216659 4,500,000 LowVol -0.48% -12.50% 12.20%
763 MAC Machinecoin MAC $967,853 $0.047824 20,237,675 LowVol 5.88% -8.24% 36.72%
764 OPAL Opal OPAL $964,345 $0.063679 15,143,797 LowVol -0.96% -27.19% 87.43%
765 GIM Gimli GIM $917,568 $0.011470 80,000,000 LowVol -0.25% -17.53% 59.83%
766 INPAY InPay INPAY $914,224 $0.091422 10,000,000 LowVol -0.64% -10.80% -31.53%
767 RMC Remicoin RMC $895,088 $0.452242 1,979,224 LowVol -0.48% -51.08% -50.75%
768 METAL MetalCoin METAL $856,343 $0.011132 76,925,527 LowVol -0.48% -12.62% 20.61%
769 BRIT BritCoin BRIT $848,918 $0.039915 21,268,092 LowVol -0.67% 15.50% 130.11%
770 EBET EthBet EBET $813,295 $0.095654 8,502,500 LowVol -0.25% -6.61% 13.86%
771 ETBS Ethbits ETBS $788,762 $0.566801 1,391,604 LowVol -0.26% -23.54% -43.66%
772 VAL Valorbit VAL $740,485 $0.000139 5,321,450,851 LowVol -0.67% -12.62% 26.26%
773 GOOD Goodomy GOOD $736,382 $0.001668 441,349,000 LowVol -0.49% -23.38% 12.70%
774 BPC Bitpark Coin BPC $728,876 $0.009718 75,000,000 LowVol -0.49% -12.56% -5.82%
775 MAX MaxCoin MAX $706,376 $0.011550 61,160,221 LowVol -0.67% -14.67% -17.33%
776 OTX Octanox OTX $674,188 $0.079316 8,500,001 LowVol -0.48% 24.52% 48.89%
777 NOBL NobleCoin NOBL $660,729 $0.000285 2,315,700,145 LowVol -0.69% -10.41% 0.13%
778 TALK BTCtalkcoin TALK $635,969 $0.009741 65,290,635 LowVol -0.67% -25.72% 19.94%
779 TROLL Trollcoin TROLL $630,871 $0.001115 566,012,000 LowVol -0.67% 16.28% 16.47%
780 SLG Sterlingcoin SLG $618,931 $0.147120 4,206,983 LowVol 0.07% 2.25% 66.04%
781 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -51.24%
782 RIYA Etheriya RIYA $594,751 $0.376060 1,581,531 LowVol -10.46% -17.57% 24.66%
783 USC Ultimate Secu… USC $574,264 $0.055521 10,343,113 LowVol -0.67% 3.46% -40.34%
784 AU AurumCoin AU $573,731 $1.94 296,216 LowVol -0.56% 17.70% 46.11%
785 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $528,075 $0.097282 5,428,300 LowVol 0.68% 11.13% 52.25%
786 FNC FinCoin FNC $520,159 $0.040389 12,878,667 LowVol -0.46% 2.65% 18.33%
787 V Version V $514,360 $0.001096 469,276,241 LowVol -0.20% -5.97% 3.04%
788 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 58.88%
789 ITI iTicoin ITI $501,373 $15.67 32,000 LowVol 0.17% 1.82% -25.77%
790 SAC SACoin SAC $488,044 $0.069576 7,014,591 LowVol -0.48% -5.02% -19.07%
791 DDF DigitalDevelo… DDF $487,697 $0.095285 5,118,307 LowVol -0.48% 11.65% 7.85%
792 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -64.91%
793 FUNK The Cypherfunks FUNK $476,135 $0.000010 46,312,094,999 LowVol 0.58% 6.55% 79.03%
794 NETKO Netko NETKO $450,696 $0.103102 4,371,365 LowVol -0.48% -27.10% -21.66%
795 GUN Guncoin GUN $448,963 $0.002276 197,241,478 LowVol -5.34% -8.51% 29.16%
796 XGR GoldReserve XGR $432,190 $0.025169 17,171,382 LowVol 0.39% -7.96% 1.20%
797 GLC GlobalCoin GLC $424,338 $0.006511 65,171,010 LowVol -9.10% 7.41%
798 WAY WayGuide WAY $417,624 $0.004175 100,040,708 LowVol -0.67% -12.62% 26.23%
799 DAXX DaxxCoin DAXX $408,799 $0.000820 498,262,420 LowVol -0.18% -21.62% 43.80%
800 BXT BitTokens BXT $402,793 $0.716091 562,488 LowVol -0.48% 6.70% -20.08%
801 STV Sativacoin STV $391,656 $0.055266 7,086,743 LowVol -0.68% -12.57% 94.96%
802 PIGGY Piggycoin PIGGY $385,681 $0.000791 487,522,891 LowVol -0.81% -31.33% 16.88%
803 BUCKS SwagBucks BUCKS $381,797 $1.18 322,227 LowVol 1.34% -12.49% 5.77%
804 KUSH KushCoin KUSH $370,865 $0.068056 5,449,393 LowVol -19.91% -17.38% 11.47%
805 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 41.17%
806 XPTX PlatinumBAR XPTX $355,257 $0.835446 425,231 LowVol -0.66% -12.60% 20.85%
807 CORG CorgiCoin CORG $348,165 $0.000278 1,251,855,418 LowVol 11.58% 3.85% 43.87%
808 LOT LottoCoin LOT $346,100 $0.000024 14,491,014,421 LowVol -0.85% 3.25% 29.09%
809 LANA LanaCoin LANA $338,645 $0.000403 841,100,228 LowVol -1.02% 26.09% 54.09%
810 CUBE DigiCube CUBE $338,015 $0.000139 2,429,126,009 LowVol -0.48% -12.62%
811 CFT CryptoForecast CFT $332,063 $0.007219 46,000,000 LowVol -0.87% -42.84% -18.08%
812 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol 44.50%
813 888 OctoCoin 888 $316,464 $0.006277 50,419,940 LowVol -0.36% -29.40% 36.19%
814 STS Stress STS $314,557 $0.000557 565,134,332 LowVol -0.67% -30.09%
815 VIDZ PureVidz VIDZ $312,013 $0.002491 125,279,775 LowVol -0.26% -9.92% 11.12%
816 EVO Evotion EVO $306,694 $0.096724 3,170,816 LowVol -0.09% 10.21% 44.17%
817 ECA Electra ECA $305,838 $0.000014 21,978,883,774 LowVol -0.48% -19.55% 315.99%
818 SH Shilling SH $303,509 $0.007653 39,657,167 LowVol -0.48% -0.68% 267.31%
819 BIGUP BigUp BIGUP $303,116 $0.000143 2,119,366,652 LowVol -1.87% -10.25% 67.95%
820 TRK Truckcoin TRK $293,984 $0.001867 157,438,011 LowVol -0.42% 6.42% -25.34%
821 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $282,835 $0.021339 13,254,630 LowVol -0.03% -17.74% 35.01%
822 Q2C QubitCoin Q2C $276,314 $0.001113 248,213,565 LowVol -0.67% -0.13% -8.18%
823 FRC Freicoin FRC $275,694 $0.009323 29,571,023 LowVol -0.67% -12.62% 4.44%
824 GAP Gapcoin GAP $269,966 $0.022351 12,078,441 LowVol -0.54% -11.23% 3.53%
825 HAL Halcyon HAL $266,213 $0.050095 5,314,220 LowVol -0.48% -10.63% 88.19%
826 CAT Catcoin CAT $253,970 $0.040911 6,207,950 LowVol -0.67% -21.04% 178.30%
827 WMC WMCoin WMC $251,838 $0.021847 11,527,489 LowVol -0.48% -12.62% 26.25%
828 GAIA GAIA GAIA $251,529 $0.010436 24,101,381 LowVol -0.48% 5.24% -0.42%
829 HODL HOdlcoin HODL $240,830 $0.001531 157,337,630 LowVol 36.58% -12.62% 29.68%
830 WYV Wyvern WYV $235,056 $0.132194 1,778,111 LowVol -0.67% -7.76% 19.35%
831 REE ReeCoin REE $229,750 $0.000090 2,560,000,000 LowVol -0.59% 114.39% 79.83%
832 GRT Grantcoin GRT $222,280 $0.005149 43,172,892 LowVol -0.67% -4.90% 8.94%
833 SHDW Shadow Token SHDW $220,651 $0.031522 7,000,000 LowVol -0.87% -36.36% -45.91%
834 YAC Yacoin YAC $216,868 $0.001809 119,884,735 LowVol -0.67% -29.00% 48.42%
835 MRJA GanjaCoin MRJA $216,821 $0.048703 4,451,920 LowVol -0.67% 196.05%
836 TRI Triangles TRI $213,941 $2.94 72,891 LowVol -0.38% -32.67% -4.73%
837 SPACE SpaceCoin SPACE $213,905 $0.010187 20,998,206 LowVol -0.56% -2.78% 30.45%
838 TTC TittieCoin TTC $211,072 $0.000168 1,259,816,434 LowVol -9.60% -12.50% -19.74%
839 XRE RevolverCoin XRE $206,061 $0.009227 22,332,936 LowVol -5.39% 1.65% 44.34%
840 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $199,313 $0.251307 793,108 LowVol -14.58% -15.73% 64.71%
841 EVIL Evil Coin EVIL $195,054 $0.009279 21,020,383 LowVol -0.27% -19.39% 15.96%
842 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 84.38%
843 ARI Aricoin ARI $194,121 $0.001384 140,262,505 LowVol -2.61% -19.86% 5.58%
844 RBX Ripto Bux RBX $193,772 $0.000508 381,236,123 LowVol -0.41% -12.45% 13.00%
845 ACOIN Acoin ACOIN $193,501 $0.158596 1,220,085 LowVol 10.91% -4.71% 13.37%
846 CYP Cypher CYP $189,548 $0.029778 6,365,285 LowVol -0.67%
847 HMP HempCoin HMP $188,779 $0.000139 1,356,645,470 LowVol -0.48% -12.62% 24.52%
848 PHS Philosopher S… PHS $188,303 $0.031309 6,014,340 LowVol -0.67% -13.00% 35.06%
849 E4ROW E4ROW E4ROW $182,986 $0.031757 5,762,000 LowVol -0.25% -1.45% 13.12%
850 BTPL Bitcoin Planet BTPL $177,100 $0.031587 5,606,669 LowVol -0.48% -14.87% 31.60%
851 MCRN MACRON MCRN $175,458 $0.000437 401,421,401 LowVol 0.28% 174.49% 54.71%
852 FRK Franko FRK $175,195 $0.188227 930,767 LowVol -9.01%
853 KAYI Kayicoin KAYI $174,843 $0.000615 284,251,291 LowVol 1.83% 19.60% 24.38%
854 OHM OHM OHM $174,658 $0.005844 29,884,896 LowVol -0.48% -12.60%
855 JIN Jin Coin JIN $172,264 $0.017491 9,848,485 LowVol -6.91% -13.05%
856 BUMBA BumbaCoin BUMBA $171,989 $0.007653 22,472,474 LowVol -0.48% -9.32% 41.71%
857 TEK TEKcoin TEK $169,515 $0.000120 1,414,054,562 LowVol -1.02% -0.53% -5.73%
858 MNC Mincoin MNC $168,245 $0.041739 4,030,919 LowVol -0.69% -0.78% -11.58%
859 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol
860 DUO ParallelCoin DUO $166,256 $0.550820 301,834 LowVol -0.25% -7.42% 25.26%
861 QTL Quatloo QTL $163,595 $0.021194 7,718,883 LowVol -0.63% 15.96% 73.27%
862 XCT C-Bit XCT $159,053 $0.001012 157,223,250 LowVol 0.50% -4.97% 31.48%
863 JET Jetcoin JET $158,656 $0.032561 4,872,509 LowVol -0.48% -4.12%
864 DLC Dollarcoin DLC $158,401 $0.017394 9,106,714 LowVol -0.67% -12.62% 26.25%
865 USDE USDe USDE $157,830 $0.000139 1,134,236,104 LowVol -0.67% -19.41% -26.97%
866 DBTC Debitcoin DBTC $151,850 $0.008436 17,999,629 LowVol -4.99% -17.04% 178.19%
867 URC Unrealcoin URC $143,686 $0.020455 7,024,402 LowVol -0.48% -12.02% -20.97%
868 ARCO AquariusCoin ARCO $142,993 $0.095621 1,495,407 LowVol -1.36% -8.66% 24.48%
869 KED Darsek KED $141,780 $0.009742 14,553,620 LowVol -0.50% -16.95% -21.88%
870 SLING Sling SLING $137,505 $0.128019 1,074,095 LowVol -0.48% -12.62% 29.07%
871 CTO Crypto CTO $136,368 $0.011132 12,249,958 LowVol -0.67% -4.24% -7.31%
872 XCRE Creatio XCRE $134,806 $0.006569 20,520,514 LowVol -1.62% -30.69% 27.65%
873 BAS BitAsean BAS $134,180 $0.026836 5,000,000 LowVol -0.25% 15.79% 46.74%
874 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol -0.59%
875 PX PX PX $133,450 $0.001392 95,902,853 LowVol -0.48% -32.78% -19.42%
876 XRA Ratecoin XRA $132,700 $0.001154 114,943,619 LowVol -0.64% -27.32% 6.01%
877 LEA LeaCoin LEA $131,965 $0.000419 314,903,691 LowVol -0.47% -19.67% -32.76%
878 CAGE CageCoin CAGE $129,037 $0.000001 101,168,328,395 LowVol -0.56% -14.68% 43.06%
879 HXX Hexx HXX $126,445 $0.085048 1,486,756 LowVol -0.49% -3.08% 75.47%
880 TSE Tattoocoin (S… TSE $126,405 $0.001398 90,421,856 LowVol -1.99% -11.41% 29.67%
881 AHT Bowhead AHT $124,679 $0.015585 8,000,000 LowVol -0.48% -94.84% -89.92%
882 IMS Independent M… IMS $123,197 $0.022946 5,368,934 LowVol -0.44% 17.86% 29.82%
883 URO Uro URO $121,680 $0.100786 1,207,310 LowVol -9.29% 80.72%
884 AMBER AmberCoin AMBER $121,617 $0.002783 43,699,481 LowVol -55.85% -41.75% -70.10%
885 MARS Marscoin MARS $116,657 $0.004125 28,279,074 LowVol -1.60% -18.42% -10.05%
886 SOON SoonCoin SOON $116,510 $0.009349 12,462,620 LowVol -0.81% -11.05% 18.78%
887 EMD Emerald Crypto EMD $113,820 $0.005954 19,117,129 LowVol -0.61% -29.33% -33.77%
888 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $110,930 $0.001392 79,719,140 LowVol -0.48% 118.03%
889 ARG Argentum ARG $110,021 $0.012804 8,592,361 LowVol 0.00% -8.81% -2.17%
890 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
891 CNC CHNCoin CNC $108,963 $0.002208 49,345,319 LowVol 55.47%
892 BIP BipCoin BIP $108,689 $0.066793 1,627,261 LowVol -0.67% -14.86% 42.33%
893 UNITS GameUnits UNITS $105,836 $0.030474 3,472,983 LowVol -0.48% -12.62% -0.03%
894 611 SixEleven 611 $103,755 $0.240423 431,553 LowVol -0.67% -0.31% 43.66%
895 PRC PRCoin PRC $103,508 $0.006540 15,826,600 LowVol -0.48% -22.18% -7.85%
896 I0C I0Coin I0C $101,161 $0.004821 20,985,392 LowVol -2.11% -52.69% -57.66%
897 NEVA NevaCoin NEVA $100,738 $0.040699 2,475,205 LowVol 0.79% -21.72% -5.31%
898 CRX Chronos CRX $97,533 $0.001323 73,729,962 LowVol -8.76% -19.73% 37.08%
899 ARB ARbit ARB $96,577 $0.012295 7,855,040 LowVol -2.27%
900 BITZ Bitz BITZ $93,145 $0.046786 1,990,891 LowVol -9.60%
901 JWL Jewels JWL $92,674 $0.004592 20,181,636 LowVol -0.67%
902 XBTS Beatcoin XBTS $87,983 $0.057706 1,524,686 LowVol -0.48% 94.78% 29.10%
903 AMMO Ammo Rewards AMMO $86,583 $0.001113 77,777,777 LowVol -0.48% 16.51%
904 BVC BeaverCoin BVC $86,265 $0.027691 3,115,258 LowVol -0.67% 6.06% -5.51%
905 VPRC VapersCoin VPRC $85,465 $0.000110 780,124,964 LowVol 7.12% 191.70% 417.99%
906 BLRY BillaryCoin BLRY $85,085 $0.009462 8,991,987 LowVol -0.48% -13.88% -22.65%
907 MST MustangCoin MST $84,822 $0.134564 630,343 LowVol -0.67% -13.97% -8.83%
908 ZMC ZetaMicron ZMC $83,539 $0.000139 600,344,291 LowVol -0.67% -12.62% 26.25%
909 CASH Cashcoin CASH $83,346 $0.001806 46,158,242 LowVol -0.66% 85.90%
910 ALL Allion ALL $83,300 $0.013437 6,199,359 LowVol -0.48% -32.59% 10.73%
911 GCC GuccioneCoin GCC $81,860 $0.004035 20,285,537 LowVol -0.67% -20.81% 10.95%
912 MND MindCoin MND $81,696 $0.005149 15,867,695 LowVol -0.48% -10.19% 29.73%
913 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
914 WARP WARP WARP $79,859 $0.072915 1,095,224 LowVol -0.67% -12.65%
915 MNM Mineum MNM $78,785 $0.008349 9,436,367 LowVol -0.67% -51.90% -37.55%
916 FXE FuturXe FXE $78,622 $0.333963 235,421 LowVol -0.48% -22.19% -79.28%
917 MAY Theresa May Coin MAY $77,274 $0.003069 25,177,600 LowVol -0.49% -6.47% 1.01%
918 VEC2 VectorAI VEC2 $76,390 $0.004592 16,635,389 LowVol -0.48% -14.32% -10.65%
919 ADCN Asiadigicoin ADCN $76,292 $0.003060 24,931,054 LowVol -0.47% -12.65% 10.46%
920 RPC RonPaulCoin RPC $75,921 $0.084530 898,153 LowVol -0.48% -18.81% 16.55%
921 BTQ BitQuark BTQ $74,560 $0.008210 9,081,731 LowVol -0.67% -40.05% -7.16%
922 POP PopularCoin POP $72,696 $0.000022 3,372,875,244 LowVol -0.30% -10.33% -20.61%
923 SOIL SOILcoin SOIL $72,420 $0.012701 5,702,048 LowVol -0.66% -17.17% 24.17%
924 CPN CompuCoin CPN $71,824 $0.003662 19,615,019 LowVol 0.42% 26.42% 19.72%
925 XCO X-Coin XCO $71,583 $0.005780 12,384,976 LowVol -0.67% -19.83% 3.82%
926 DRS Digital Rupees DRS $71,079 $0.000139 510,802,961 LowVol -0.48% -12.62% 4.27%
927 VOT VoteCoin VOT $71,066 $0.004314 16,474,625 LowVol -48.58% -58.96% -61.94%
928 EXN ExchangeN EXN $70,967 $0.013915 5,100,000 LowVol -0.48% -7.91% 19.43%
929 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 165.82%
930 COXST CoExistCoin COXST $67,012 $0.002473 27,100,000 LowVol -1.71% -11.17% 32.27%
931 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol -0.66% 60.87%
932 GPL Gold Pressed … GPL $60,566 $0.236099 256,527 LowVol 0.07% 3.32% 0.92%
933 SPT Spots SPT $59,239 $0.002644 22,406,021 LowVol -0.67% -13.56% -12.70%
934 NTWK Network Token NTWK $58,931 $0.005049 11,671,310 LowVol 0.18% 34.02% 98.35%
935 ATX Artex Coin ATX $56,366 $0.003001 18,781,750 LowVol -0.48% -31.62% 1.36%
936 BSC BowsCoin BSC $53,289 $0.009601 5,550,102 LowVol -0.48% -12.62% -3.20%
937 CRT CRTCoin CRT $52,947 $0.667926 79,270 LowVol -0.67% -12.62% 26.25%
938 KRONE Kronecoin KRONE $50,671 $0.013498 3,754,067 LowVol -4.63% -34.78% 19.73%
939 EGO EGO EGO $50,094 $0.000835 60,000,001 LowVol -0.67% -25.10% 26.25%
940 CXT Coinonat CXT $49,244 $0.005711 8,623,200 LowVol -0.49% -36.68% 2.58%
941 VIP VIP Tokens VIP $46,449 $0.000557 83,450,403 LowVol -0.48% 26.26%
942 G3N G3N G3N $46,299 $0.006123 7,561,891 LowVol -0.48% -12.62% 26.01%
943 ORLY Orlycoin ORLY $45,895 $0.001252 36,646,779 LowVol -0.67% -28.55% 13.32%
944 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 23.85%
945 KIC KibiCoin KIC $44,146 $0.003003 14,701,000 LowVol 0.60% 758.82% 35.58%
946 RBT Rimbit RBT $43,863 $0.000380 115,499,623 LowVol 0.36% -22.20% -36.02%
947 GRIM Grimcoin GRIM $43,646 $0.002226 19,603,500 LowVol -0.48% -18.09% -1.51%
948 FUZZ FuzzBalls FUZZ $43,367 $0.008979 4,829,945 LowVol -0.67% -2.51% 27.96%
949 SFC Solarflarecoin SFC $42,759 $0.003036 14,083,450 LowVol 0.14% -28.93% -32.68%
950 IMPS ImpulseCoin IMPS $42,258 $0.002087 20,245,510 LowVol -0.48% -34.46% -0.16%
951 DIBC DIBCOIN DIBC $41,267 $0.008253 5,000,000 LowVol -0.47% -25.08% -30.04%
952 PIE PIECoin PIE $41,071 $0.003061 13,415,910 LowVol -0.48% -19.90% -69.14%
953 SONG SongCoin SONG $40,445 $0.001242 32,565,300 LowVol 0.08% -9.02% 43.40%
954 BENJI BenjiRolls BENJI $40,297 $0.001990 20,254,896 LowVol -0.45% -35.96% -21.23%
955 CESC CryptoEscudo CESC $40,105 $0.000278 144,105,100 LowVol -0.67% -12.58% -29.36%
956 PULSE Pulse PULSE $39,794 $0.002783 14,298,972 LowVol -0.67% -35.27%
957 TOR Torcoin TOR $39,685 $0.125514 316,179 LowVol -0.48% -12.52% -37.20%
958 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,397 $0.005076 7,563,768 -6.24%
959 VLTC Vault Coin VLTC $37,929 $0.001250 30,345,510 LowVol -0.67% -12.30% 8.20%
960 RUPX Rupaya RUPX $37,560 $0.006151 6,105,993 LowVol -0.48% -57.03% -63.46%
961 PEX PosEx PEX $37,210 $0.015168 2,453,240 LowVol -0.67% -12.62% 25.12%
962 BOAT BOAT BOAT $36,385 $0.001962 18,547,845 LowVol -0.74% -5.38% 8.20%
963 HVCO High Voltage HVCO $35,788 $0.023952 1,494,171 LowVol -8.28% 41.12%
964 ZYD Zayedcoin ZYD $35,055 $0.005614 6,243,840 LowVol -9.60% 6.13%
965 FLVR FlavorCoin FLVR $34,896 $0.001670 20,898,106 LowVol -0.48% -12.62%
966 OS76 OsmiumCoin OS76 $34,460 $0.038545 894,026 LowVol -0.48% -9.27% 26.26%
967 ZNE Zonecoin ZNE $33,773 $0.013080 2,581,970 LowVol -0.48% 24.92%
968 STEPS Steps STEPS $33,692 $0.001809 18,625,017 LowVol -0.48% -5.49% -28.22%
969 EREAL eREAL EREAL $32,174 $0.000470 68,427,562 LowVol -0.25% -9.36% -25.53%
970 PLNC PLNcoin PLNC $30,915 $0.001809 17,089,600 LowVol -0.67% -12.62%
971 IMX Impact IMX $30,477 $0.000278 109,509,104 LowVol -0.48% -41.73% 152.50%
972 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 28.49%
973 DLISK DAPPSTER DLISK $30,242 $0.000302 100,000,000 LowVol -5.04% -8.43%
974 SLEVIN Slevin SLEVIN $29,222 $0.000417 70,000,000 LowVol -0.67% -47.57% -5.31%
975 BIOS BiosCrypto BIOS $28,974 $0.001392 20,821,709 LowVol -0.67% -52.90% -36.69%
976 MILO MiloCoin MILO $28,527 $0.002644 10,789,954 LowVol -0.48% -11.87% 26.62%
977 RIDE Ride My Car RIDE $28,186 $0.000278 101,276,976 LowVol -0.48% -41.71% -35.19%
978 UET Useless Ether… UET $27,181 $0.006854 3,965,716 LowVol -21.25% -38.40% -19.13%
979 WBB Wild Beast Block WBB $26,688 $0.158493 168,386 LowVol -0.67% -23.08% 5.97%
980 KNC KingN Coin KNC $26,446 $13.17 2,008 LowVol -0.48% -25.29%
981 ALTC Antilitecoin ALTC $26,310 $0.000835 31,512,613 LowVol -0.48% -12.62% 26.25%
982 SDP SydPak SDP $26,172 $0.163781 159,801 LowVol -0.48% 26.25%
983 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -9.00%
984 LIR LetItRide LIR $25,252 $0.000696 36,294,514 LowVol -0.67% -27.18% -2.48%
985 CAB Cabbage CAB $24,838 $0.002366 10,499,996 LowVol -0.48% 2.03% -10.57%
986 PLACO PlayerCoin PLACO $24,435 $0.000696 35,120,000 LowVol -0.48% -36.32% 26.25%
987 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,390 $0.031031 753,776 LowVol -0.48% -12.62% -8.17%
988 BIOB BioBar BIOB $22,778 $0.025716 885,756 LowVol 1.05% -11.27% 16.66%
989 TRADE Tradecoin TRADE $22,040 $0.002809 7,846,254 LowVol 467.20%
990 VRS Veros VRS $21,902 $0.000045 486,609,040 LowVol -0.61% -67.58% -19.58%
991 SCS Speedcash SCS $21,860 $0.083491 261,831 LowVol -0.48% -13.91% 24.39%
992 DIX Dix Asset DIX $20,249 $2e-07 100,000,000,000 LowVol -1.11% -23.02% 2.06%
993 ELS Elysium ELS $20,063 $0.005009 4,005,012 LowVol 11.75% 4.47% 26.94%
994 BNX BnrtxCoin BNX $19,820 $0.000747 26,529,001 LowVol -31.27% -39.43% -29.08%
995 VTA Virtacoin VTA $19,696 $0.000004 5,201,310,113 LowVol -0.34% -48.60% -74.11%
996 XOC Xonecoin XOC $19,228 $0.045781 420,000 LowVol -0.67% -38.83%
997 JS JavaScript Token JS $18,540 $0.002320 7,991,996 LowVol -0.25% -1.45% -16.20%
998 ROOFS Roofs ROOFS $18,079 $0.000139 130,000,000 LowVol -0.48% -12.43% -55.99%
999 IBANK iBank IBANK $17,636 $0.003896 4,526,324 LowVol -5.88% -41.74% 47.29%
1000 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 31.77% -7.39%
1001 CRTM Corethum CRTM $17,192 $0.006877 2,500,000 LowVol -0.25% -1.14% 44.71%
1002 RSGP RSGPcoin RSGP $16,692 $9.66 1,727 LowVol -0.48% 4.62% 5.41%
1003 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 -4.93% 27.34%
1004 TSTR Tristar Coin TSTR $16,092 $0.003200 5,027,857 LowVol -0.48% 3.55% -43.37%
1005 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,065 $0.001113 13,532,750 LowVol -0.48% -17.31% 50.42%
1006 SLFI Selfiecoin SLFI $15,005 $0.000139 107,829,281 LowVol -0.67% -12.62% 26.27%
1007 GEERT GeertCoin GEERT $14,893 $0.002925 5,091,200 LowVol -0.39% -48.72% 31.30%
1008 GBT GameBet Coin GBT $14,794 $0.000696 21,262,780 LowVol -0.48% -45.38% -32.97%
1009 JOBS JobsCoin JOBS $14,753 $0.000139 106,019,270 LowVol -0.48% -56.31% -47.05%
1010 DAS DAS DAS $12,729 $0.004694 2,711,724 LowVol -33.74%
1011 SOCC SocialCoin SOCC $12,719 $0.009184 1,384,879 LowVol -0.48% -12.62% 32.46%
1012 ARGUS Argus ARGUS $12,674 $0.011037 1,148,324 LowVol -1.58% -44.33% 92.37%
1013 MGM Magnum MGM $12,246 $0.003094 3,957,691 LowVol -2.84% -28.02%
1014 LVPS LevoPlus LVPS $11,792 $0.007792 1,513,256 LowVol -1.55% -27.26% -4.78%
1015 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol -3.41%
1016 SANDG Save and Gain SANDG $10,235 $0.003340 3,064,800 LowVol -0.48% -8.82%
1017 CCM100 CCMiner CCM100 $8,758 $0.002606 3,360,417 LowVol -0.33% -20.49% 11.77%
1018 VOLT Bitvolt VOLT $8,412 $0.000557 15,112,554 LowVol -0.67% -41.75% -4.67%
1019 NODC NodeCoin NODC $7,007 $0.004175 1,678,439 LowVol -0.67% -32.78% -18.15%
1020 ULA Ulatech ULA $6,221 $0.031170 199,586 LowVol -0.67% -21.70% 98.03%
1021 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,121 $0.028897 211,827 LowVol -0.33% -6.57% 37.30%
1022 HMC HarmonyCoin HMC $6,100 $0.010869 561,235 LowVol -5.72% -11.31% -1.54%
1023 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,683,961 LowVol -17.21%
1024 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,804 LowVol -7.95%
1025 CONX Concoin CONX $5,502 $0.007392 744,266 LowVol -0.48% -21.32% 16.08%
1026 SOJ Sojourn SOJ $4,659 $0.009602 485,214 LowVol 17.95% 848.85%
1027 NANOX Project-X NANOX $3,910 $49955.30 0.078264 LowVol -0.67% -14.05% -35.25%
1028 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -2.23%
1029 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,451 $0.002505 1,377,917 LowVol -0.48% -7.48% 11.02%
1030 XNG Enigma XNG $3,295 $0.198151 16,627 LowVol 1.01% 10.23% 17.74%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $2,432 $0.000417 5,826,388 LowVol -0.67% 31.08% 89.38%
1032 TOKEN SwapToken TOKEN $2,028 $1.3e-07 15,320,585,365 LowVol -0.89% -19.94% 37.69%
1033 EBT Ebittree Coin EBT $1,536 $0.001215 1,264,511 LowVol -0.48% 9.26% 451.10%
1034 ABN Abncoin ABN $980 $0.014472 67,700 LowVol -0.48% 16.91% 14.06%
1035 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol 0.18%
1036 DMB Digital Money… DMB $374 $0.000888 421,300 LowVol 22.32% -20.28% -0.67%
1037 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol 0.18%
1038 CALC CaliphCoin CALC $106 $0.001221 87,140 LowVol -0.48% 9.52% 31.35%
1039 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol -1.29% -68.90%
1040 FAL Falcoin FAL $27 $0.000139 196,766 LowVol -0.48% -44.81% 5.49%
1041 APW AppleCoin APW $11 $0.000139 81,599 LowVol -0.48% -12.62% 26.25%
1042 CMT CyberMiles CMT $0.229370 $18,748,800 -0.23% 37.61%
1043 ATMC ATMCoin ATMC $3.56 $10,466,300 -0.21% -7.43% 18.66%
1044 BCD Bitcoin Diamo… BCD $31.37 $5,706,110 -1.04% -8.78% -33.61%
1045 ERO Eroscoin ERO $0.137748 $4,972,880 -2.46% -21.52%
1046 ETN Electroneum ETN $0.104017 $2,909,440 0.41% -14.30% 74.27%
1047 FRGC Fargocoin FRGC $10.52 $2,877,000 -0.06% -0.17% 3.82%
1048 NULS Nuls NULS $0.777061 $2,569,040 -3.43% -11.07% 53.36%
1049 ORME Ormeus Coin ORME $2.90 $2,145,690 3.76% -11.91% 4.82%
1050 AI POLY AI AI $16.59 $1,963,560 5.03% -8.37% 4.39%
1051 REC Regalcoin REC $30.47 $1,817,090 1.75% -10.46% -41.44%
1052 FRST FirstCoin FRST $13.95 $1,212,000 -5.58% -9.18% -16.69%
1053 CLUB ClubCoin CLUB $3.20 $1,004,750 -1.05% -8.01% -40.63%
1054 GRX GOLD Reward T… GRX $4.85 $856,774 0.78% -4.80% 13.09%
1055 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.13 $723,867 -1.16% -17.09% 24.95%
1056 WC WINCOIN WC $0.580252 $703,721 -14.60% -23.24% -20.82%
1057 B2X SegWit2x [Fut… B2X $176.20 $701,599 -0.12% -10.82% -27.25%
1058 THS TechShares THS $0.841135 $652,827 -0.13% 3.32% -4.59%
1059 XIN Infinity Econ… XIN $0.027830 $641,540 -0.48% -7.04% -13.63%
1060 BWK Bulwark BWK $4.89 $507,899 -0.35% 90.42%
1061 BOT Bodhi BOT $0.406659 $351,841 -0.32% -6.83% -10.65%
1062 STC Santa Coin STC $0.446829 $342,472 -25.68% -37.02%
1063 TSL Energo TSL $0.028370 $321,505 -1.12% -11.37% -7.70%
1064 BTE BitSerial BTE $6.36 $315,254 -0.89% -11.06% 18.63%
1065 ADK Aidos Kuneen ADK $27.25 $256,889 2.20% 22.44% -11.89%
1066 RYZ ANRYZE RYZ $0.015165 $230,697 -12.21% -16.64% -36.92%
1067 GBG Golos Gold GBG $0.134711 $217,985 -0.86% -10.16% -1.78%
1068 UGT UG Token UGT $0.391140 $195,848 -11.50% -8.96% -13.74%
1069 XCPO Copico XCPO $0.019497 $172,433 -3.45% -8.04% -10.60%
1070 XID Sphre AIR XID $0.167763 $154,541 -0.46% -12.00% 6.00%
1071 BTU Bitcoin Unlim… BTU $97.30 $149,248 -0.01% 1.98% -25.57%
1072 LLT LLToken LLT $0.345665 $133,203 1.19% -8.24% -3.62%
1073 CAPP Cappasity CAPP $0.020697 $117,156 -0.63% -13.38%
1074 BSR BitSoar BSR $0.218328 $111,369 8.83% 3.70% 3.92%
1075 XYLO XYLO XYLO $0.399364 $108,163 17.11% -64.24%
1076 INF InfChain INF $0.011132 $100,640 -1.23% -13.41% 18.40%
1077 BTCM BTCMoon BTCM $0.033938 $88,132 -7.80% -3.21% 248.95%
1078 B3 B3Coin B3 $0.000071 $75,738 23.69% -31.64% 46.32%
1079 SBC StrikeBitClub SBC $0.556605 $66,668 -2.44% -13.45%
1080 SUR Suretly SUR $2.37 $65,961 -0.25% -27.08% -28.34%
1081 ICX ICON ICX $1.74 $61,075 -0.35% -3.02% 8.81%
1082 BT2 BT2 [CST] BT2 $146.84 $58,044 2.86% -47.26% 3.90%
1083 DSR Desire DSR $0.282109 $54,736 0.21% -11.32% 11.18%
1084 MSD MSD MSD $0.008093 $53,512 -0.22% -1.49% -36.86%
1085 QBT Qbao QBT $0.208835 $47,294 1.33% -7.41%
1086 SNOV Snovio SNOV $0.004471 $36,409 3.69% 68.10%
1087 BT1 BT1 [CST] BT1 $15833.50 $33,261 -1.51% 0.01% 45.64%
1088 SEND Social Send SEND $0.059557 $33,021 0.69% -17.00%
1089 WISH MyWish WISH $0.130685 $24,625 -0.25% -9.79% -12.31%
1090 SKR Sakuracoin SKR $0.010446 $21,034 -1.73% 37.65% 729.62%
1091 OXY Oxycoin OXY $0.085092 $19,889 -0.49% -19.53% -38.44%
1092 GLS GlassCoin GLS $0.765054 $16,558 36.79% -23.49% -25.92%
1093 VASH VPNCoin VASH $0.005149 $16,056 3.42% -13.68% 0.90%
1094 FOR FORCE FOR $0.007743 $12,760 -0.47% -37.26% 27.94%
1095 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.045694 $12,326 -0.25% -9.95% -12.02%
1096 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005438 $11,410 -0.25% -1.20% 49.91%
1097 AIB Advanced Inte… AIB $0.017249 $10,769 -18.13% 49.44% 279.88%
1098 BCDN BlockCDN BCDN $0.078594 $9,118 -1.17% 4.85%
1099 EVR Everus EVR $1.14 $8,782 -0.67% -25.96% -39.00%
1100 MCR Macro MCR $1.11 $8,420 -0.67% -32.04% -44.00%
1101 XID International… XID $0.009323 $8,341 -0.48% -13.90% 37.14%
1102 DEUS DeusCoin DEUS $0.266057 $7,673 -0.48% -3.04% -26.03%
1103 BPL Blockpool BPL $0.169782 $7,468 -0.48% -22.83% 45.30%
1104 MGC MergeCoin MGC $0.010854 $7,463 -4.35% -16.53% -18.09%
1105 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002321 $7,180 -13.99% -12.12% 2.75%
1106 NUKO Nekonium NUKO $0.069297 $7,029 14.99% 33.19%
1107 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.081682 $6,748 -0.67% -8.09% 18.83%
1108 BON Bonpay BON $1.40 $6,531 -9.25% -16.59%
1109 TER TerraNova TER $5.78 $6,500 -1.20% 1.28% 213.37%
1110 MKR Maker MKR $411.25 $6,445 -0.25% -0.34% 6.88%
1111 COR CORION COR $0.733960 $6,329 -0.49% -1.93% -14.08%
1112 SND Sand Coin SND $0.609455 $6,180 -0.61% -20.76% 1.30%
1113 ONG onG.social ONG $0.164498 $6,054 -0.25% -1.06% -27.89%
1114 VIU Viuly VIU $0.012570 $5,957 0.84% -7.37% 45.68%
1115 HAT Hawala.Today HAT $0.292309 $5,949 -0.25% 6.64% 59.85%
1116 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003204 $5,658 -0.47% -14.82% 26.17%
1117 AKY Akuya Coin AKY $0.109651 $5,542 8.95% -10.32% -18.52%
1118 EDRC EDRCoin EDRC $0.059778 $5,441 -4.96% 4.29% -1.57%
1119 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.005026 $5,320 -0.25% -16.94% 46.18%
1120 PLX PlexCoin PLX $0.029596 $5,272 0.81% 2.55% -76.46%
1121 TIE TIES Network TIE $0.114198 $5,268 -0.25% 21.72% 13.72%
1122 DGPT DigiPulse DGPT $0.920978 $4,606 -0.74% -13.53% -31.89%
1123 TCOIN T-coin TCOIN $0.000278 $4,510 -0.48% -12.62% 18.66%
1124 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.007710 $4,038 -14.63% -41.04% 115.97%
1125 PEC Peacecoin PEC $0.058722 $3,932 -0.48% -0.61% -21.28%
1126 MOTO Motocoin MOTO $0.004342 $3,797 -0.60% -23.33% 48.41%
1127 XQN Quotient XQN $0.007932 $3,676 -0.48% 18.06% 56.45%
1128 SHND StrongHands SHND $2.2e-08 $3,630 -1.99% -3.42% -15.11%
1129 ACC AdCoin ACC $0.092090 $3,071 -0.03% 7.74% 2.84%
1130 WILD Wild Crypto WILD $0.182229 $2,944 -0.25% 21.22% 63.04%
1131 ACN Avoncoin ACN $0.000835 $2,869 -17.09% 31.07% 128.84%
1132 PNX Phantomx PNX $0.014461 $2,829 -0.31% -18.83% -16.48%
1133 IBTC iBTC IBTC $0.009596 $2,790 -0.25% 4.17% 102.06%
1134 SAK Sharkcoin SAK $0.002429 $2,697 -0.48% 15.64% -9.17%
1135 ABC Alphabit ABC $21.81 $2,638 -0.67% -14.23% 11.10%
1136 DFS DFSCoin DFS $0.005818 $2,635 -0.62% 9.01% -25.91%
1137 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.080681 $2,612 -6.22% -11.64% -12.87%
1138 DAY Chronologic DAY $4.06 $2,531 -0.39% 1.29% -1.38%
1139 B2B B2B B2B $0.329454 $2,449 -0.25% -20.61% -7.48%
1140 FRD Farad FRD $0.081339 $2,373 -0.14% -8.88% -36.16%
1141 ETT EncryptoTel [… ETT $0.079818 $2,171 -1.43% -11.82% -32.24%
1142 BOS BOScoin BOS $1.04 $2,170 -0.48% -12.85% 0.20%
1143 PCN PeepCoin PCN $0.000139 $2,117 -0.48% -12.62% 58.77%
1144 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.108955 $2,073 -0.48% -9.37% 10.09%
1145 DMC DynamicCoin DMC $0.001859 $1,967 -3.94% -13.83% -63.56%
1146 GARY President Joh… GARY $0.139012 $1,938 -0.48% 26.53% -21.27%
1147 EGOLD eGold EGOLD $0.020562 $1,934 -0.25% 63.54% 104.75%
1148 XOT Internet of T… XOT $1948.10 $1,906 -0.48% -12.62% -6.79%
1149 TRIA Triaconta TRIA $9.14 $1,801 -0.25% 0.07% 14.78%
1150 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.286393 $1,752 0.19% 21.05% 46.02%
1151 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004731 $1,712 -0.67% -17.45% 20.04%
1152 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000139 $1,576 -0.48% -12.62% -42.71%
1153 ZBC Zilbercoin ZBC $0.027906 $1,493 -5.03% -19.85% -26.80%
1154 PRES President Trump PRES $0.003951 $1,458 -0.67% -31.41% -10.43%
1155 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.73 $1,392 -0.48% -12.62% -24.89%
1156 MCI Musiconomi MCI $0.031291 $1,381 -0.27% -8.52% -7.90%
1157 ZSE ZSEcoin ZSE $0.017924 $1,348 -0.48% 57.01% 68.08%
1158 BTBc Bitbase BTBc $0.003479 $1,272 -0.48% -12.62% 6.64%
1159 MGC GulfCoin MGC $0.001670 $1,058 -0.48% -12.76% -47.46%
1160 BLX Blockchain Index BLX $3.36 $1,056 -0.33% -2.11% 25.07%
1161 PRIMU Primulon PRIMU $0.000139 $992 -0.48% -12.62% 25.31%
1162 APC AlpaCoin APC $0.022125 $980 -0.67% -6.12% -39.02%
1163 RCN Rcoin RCN $0.000139 $943 -0.48% -12.62% 26.25%
1164 MINEX Minex MINEX $0.014878 $819 -1.12% -23.94% -23.72%
1165 HNC Huncoin HNC $0.003618 $802 -0.48% 13.60% 72.77%
1166 EVC EventChain EVC $0.141647 $793 -0.25% 57.66% 27.35%
1167 CASH Cash Poker Pro CASH $0.045694 $789 -0.25% -25.73% 23.37%
1168 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002503 $762 -0.48% -28.44% 14.05%
1169 FLASH Flash FLASH $0.004731 $755 -0.48% -24.56% -2.16%
1170 EUSD eUSD EUSD $0.000219 $704 -0.25% 89.22% 46.20%
1171 UR UR UR $0.001108 $701 0.18% 32.55% 101.81%
1172 SISA SISA SISA $0.011236 $696 -0.75% 30.91% -11.20%
1173 WIC Wi Coin WIC $0.003747 $679 -0.40% 46.14% 35.77%
1174 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.1e-07 $677 -0.33% -1.45% 98.61%
1175 QBT Cubits QBT $0.004146 $661 -19.25% 22.89% -38.92%
1176 STU bitJob STU $0.038325 $635 -0.31% -8.82% 26.02%
1177 FUDD DimonCoin FUDD $0.001460 $631 8.07% 4.99% 26.16%
1178 HYTV Hyper TV HYTV $0.003656 $615 -0.25% -0.09% -12.50%
1179 XRY Royalties XRY $0.000140 $607 -0.57% 1.33% -74.30%
1180 EFYT Ergo EFYT $16.15 $598 -0.84% 2.66% 76.33%
1181 CC CyberCoin CC $0.000278 $559 -0.48% 74.76% 30.31%
1182 OX OX Fina OX $0.000152 $539 0.58% -28.93% -21.13%
1183 FRN Francs FRN $0.028640 $510 -0.62% -20.38% 1.01%
1184 OCOW OCOW OCOW $0.000835 LowVol -0.67% -82.78%
1185 BAT BatCoin BAT $0.000004 LowVol 0.45% 54.78% 78.66%
1186 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001205 LowVol -0.67% -5.43% 36.63%
1187 NAMO NamoCoin NAMO $0.000179 LowVol -1.23% -33.46% -17.40%
1188 EBIT eBIT EBIT $0.003984 LowVol -0.25% 26.87% 170.32%
1189 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002644 LowVol 24.60% -20.94% 20.94%
1190 PRM PrismChain PRM $0.001531 LowVol -0.67% -26.06% 17.77%
1191 RHFC RHFCoin RHFC $0.001115 LowVol -0.48% 0.42%
1192 XAU Xaucoin XAU $0.036875 LowVol -0.67% -38.58% -15.22%
1193 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002366 LowVol -0.67% -29.26% -20.20%
1194 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002783 LowVol -0.48% -46.86%
1195 VULC Vulcano VULC $0.007464 LowVol -0.48% -15.80% 3.85%
1196 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol -1.17% 40.34% 63.89%
1197 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000278 LowVol -0.48% -12.62% -46.20%
1198 SKC Skeincoin SKC $0.020177 LowVol -0.67% -20.81% 94.19%
1199 EAG EA Coin EAG $2.78 LowVol -0.48% 34.44% -11.04%
1200 HIGH High Gain HIGH $0.000557 LowVol 66.18% -12.62% -15.83%
1201 SWP Swapcoin SWP $0.105055 LowVol -0.25% -1.51% -6.70%
1202 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003479 LowVol -0.48% -27.49% -2.34%
1203 MONETA Moneta MONETA $0.000557 LowVol -0.67% 26.26%
1204 MARX MarxCoin MARX $0.001093 LowVol -0.10% -23.80% 35.82%
1205 FUTC FutCoin FUTC $0.002226 LowVol -0.48% -44.08% 26.25%
1206 GAY GAY Money GAY $0.011279 LowVol -0.35% -53.47% 35.62%
1207 KARMA Karmacoin KARMA $0.000139 LowVol -0.67% -12.62% 26.26%
1208 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.002161 LowVol -0.48% 61.80% 96.04%
1209 INDIA India Coin INDIA $0.000417 LowVol 197.99% 31.08% 89.38%
1210 OPES Opescoin OPES $0.002783 LowVol -0.48%
1211 OP Operand OP $0.000974 LowVol -0.48% -32.04% -1.59%
1212 COUPE Coupecoin COUPE $0.000095 LowVol -0.01% 1.94% 709.83%
1213 ACES Aces ACES $0.000139 LowVol -0.48% -14.92% 14.02%
1214 PLC PlusCoin PLC $0.000557 LowVol -0.25% 6.88% -6.50%
1215 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000424 LowVol -0.25% 10.57%
1216 MAVRO Mavro MAVRO $0.027552 LowVol -0.67% -9.60%
1217 BEST BestChain BEST $0.003424 LowVol 0.89% 102.32% 164.51%
1218 GRN Granite GRN $0.014611 LowVol -0.67% -12.84% 92.77%
1219 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004314 LowVol -0.48% -11.18% -23.06%
1220 TODAY TodayCoin TODAY $0.000835 LowVol -0.67% -25.14%
1221 CBD CBD Crystals CBD $0.002505 LowVol -0.48%
1222 BIT First Bitcoin BIT $0.007514 LowVol -0.67% -21.35% -41.73%
1223 ANI Animecoin ANI $0.000139 LowVol -0.48% -56.31% -28.89%
1224 GAIN UGAIN GAIN $0.001948 LowVol -0.48% 1.95% 255.45%
1225 VOYA Voyacoin VOYA $2.23 LowVol -0.67% -22.32% 46.54%
1226 DBG Digital Bulli… DBG $0.003479 LowVol -0.67% -37.58% -45.41%
1227 LDCN LandCoin LDCN $0.001567 LowVol -0.67% 25.58% 6.30%
1228 CYC Cycling Coin CYC $0.001252 LowVol -0.67% -21.35% -39.00%
1229 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000139 LowVol -0.49% -12.62% 15.96%
1230 DASHS Dashs DASHS $0.052182 LowVol 6.62% -12.38% 16.30%
1231 BSN Bastonet BSN $0.000696 LowVol -0.48% -12.62% -24.08%
1232 LKC LinkedCoin LKC $0.000278 LowVol -0.48% -12.58% 152.10%
1233 CME Cashme CME $0.000139 LowVol -0.48% -12.62% -33.45%
1234 FFC FireFlyCoin FFC $0.000139 LowVol -0.67% -12.62% 24.38%
1235 YES Yescoin YES $0.000137 LowVol -0.50% -7.73% 62.59%
1236 LTH LAthaan LTH $0.000696 LowVol -0.67% 26.25%
1237 QBC Quebecoin QBC $0.002226 LowVol -0.67% -17.36% 18.83%
1238 WOW Wowcoin WOW $0.000139 LowVol -2.88% -12.57% 26.27%
1239 BXC Bitcedi BXC $0.003799 LowVol 0.31% -26.60% 34.69%
1240 EXRN EXRNchain EXRN $9.1e-07 LowVol -0.25% -34.30% 19.85%
1241 HCC Happy Creator… HCC $0.000557 LowVol -0.48% -12.62% 22.64%
1242 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001948 LowVol -0.67% -35.61% 26.25%
1243 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.047998 LowVol -0.33% -8.64% 27.84%
1244 GUC GoldUnionCoin GUC $0.065401 LowVol -0.48% 17.81%
1245 NTC Natcoin NTC $0.095319 LowVol -0.48% -15.37% -48.26%
1246 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003340 LowVol -0.48% 49.80% -33.20%
1247 TEAM TeamUp TEAM $0.000278 LowVol -0.67% -12.62% -15.71%
1248 STARS StarCash Network STARS $0.085856 LowVol -0.48% -73.09% -67.00%
1249 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000835 LowVol -0.67% 31.08% 2.87%
1250 TOP TopCoin TOP $0.000362 LowVol -1.63% -35.65% 9.04%
1251 AV AvatarCoin AV $0.051347 LowVol -0.67% -8.59%
1252 TELL Tellurion TELL $0.000238 LowVol 9.68% -16.47% 106.89%
1253 WINK Wink WINK $0.000139 LowVol -0.48% -66.01% -55.36%
1254 POKE PokeCoin POKE $0.000139 LowVol -0.67% -12.62%
1255 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 0.39% -42.32% -86.48%
1256 REGA Regacoin REGA $0.000835 LowVol -0.67% -47.57% -51.87%
1257 SFE SafeCoin SFE $0.000139 LowVol -0.48% -12.62% 26.25%
1258 IFC Infinitecoin IFC $0.000016 LowVol 0.32% 6.18% 17.30%
1259 TCR TheCreed TCR $0.000278 LowVol -0.67% -12.62% -36.87%
1260 ELC Elacoin ELC $0.069993 LowVol -0.48% -39.21% -19.95%
1261 BITOK Bitok BITOK $0.000139 LowVol -0.48% 32.50%
1262 IQT iQuant IQT $0.136617 LowVol -0.67% -24.59% -24.99%
1263 BGR Bongger BGR $0.000172 LowVol 0.63% -10.10% 26.67%
1264 AXIOM Axiom AXIOM $0.020455 LowVol -0.48% -12.62% 21.31%
1265 HDLB HODL Bucks HDLB $0.045920 LowVol -0.48% -15.68% -8.73%
1266 CYDER Cyder CYDER $0.000278 LowVol -0.48% -12.62% 26.25%
1267 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000417 LowVol -0.67% -12.62% -32.30%
1268 ASN Aseancoin ASN $0.005288 LowVol -0.48% -16.99% -70.67%
1269 MBL MobileCash MBL $0.000557 LowVol -0.48% 16.51% 68.34%
1270 YEL Yellow Token YEL $0.005223 LowVol -0.25% -1.45% -62.38%
1271 DISK DarkLisk DISK $0.001113 LowVol -0.67% -12.62% 102.26%
1272 LEPEN LePen LEPEN $0.000130 LowVol -0.65% 12.05% 16.98%
1273 IRL IrishCoin IRL $0.002783 LowVol -0.67% 9.23% 26.76%
1274 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000278 LowVol -0.48% -12.62% -15.83%
1275 PRN Protean PRN $0.000138 LowVol -3.33% -2.11% 226.16%
1276 DON Donationcoin DON $0.000589 LowVol -1.14% -21.07% 5.17%
1277 X2 X2 X2 $0.000278 LowVol -0.67% -12.62% 151.16%
1278 MAGN Magnetcoin MAGN $0.551981 LowVol -0.50% -14.17% 26.78%
1279 9COIN 9COIN 9COIN $0.003479 LowVol -0.48% -5.92% 40.90%
1280 NBIT netBit NBIT $0.046969 LowVol -0.48% -36.59% -12.92%
1281 TERA TeraCoin TERA $0.000139 LowVol -0.48% -12.62%
1282 MEN PeopleCoin MEN $0.000139 LowVol -0.48% -12.62% 26.25%
1283 GOLF Golfcoin GOLF $0.000139 LowVol -0.67% -12.61% 26.25%
1284 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008210 LowVol -0.48% 19.16%
1285 STEX STEX STEX $1.04 LowVol -1.11% -22.88% 41.98%
1286 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.311003 LowVol -0.67% -5.94%
1287 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000182 LowVol -0.25% -1.45% 0.31%
1288 WA WA Space WA $0.020316 LowVol -0.48% -11.40% 13.93%
1289 OMC Omicron OMC $0.147500 LowVol -0.67% -12.62% 18.01%
1290 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013637 LowVol -0.67% 0.80% 28.88%
1291 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004035 LowVol -0.48% 26.71% 22.04%
1292 KASHH KashhCoin KASHH $0.000132 LowVol -0.60% -17.32% 56.97%
1293 ANTX Antimatter ANTX $0.000139 LowVol -0.48% -12.64% 27.73%
1294 UTA UtaCoin UTA $0.002644 LowVol -0.67% -12.62% -0.05%
1295 TURBO TurboCoin TURBO $0.000139 LowVol -0.48% -12.59% 24.79%
1296 QORA Qora QORA $0.248607 LowVol -0.48% -12.62% 21.34%
1297 BET BetaCoin BET $0.001482 LowVol 2.47% -56.46%
1298 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -23.26%
1299 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol -0.60%
1300 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -4.70%
1301 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol -3.69% 39.15%
1302 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol
1303 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol -4.02% -3.79%
1304 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1305 EGG EggCoin EGG $0.054418 LowVol -9.60% 29.94%
1306 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol -0.45% 36.19%
1307 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol -9.24% 88.50%
1308 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol
1309 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1310 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol
1311 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol -5.76% 36.16%
1312 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol -0.24%
1313 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 16.87%
1314 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol -9.54%
1315 GBRC Global Busine… GBRC $0.000288 LowVol -9.60%
1316 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol 33.92%
1317 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol 1.05% -11.26% 28.20%
1318 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol -6.32%
1319 XDE2 XDE II XDE2 $2.06 LowVol -11.06%
1320 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol -9.14% 41.46%
1321 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.26%
1322 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.39%
1323 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.105702 LowVol -5.17% 2.57%
1324 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol
1325 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol -0.63% -26.51% 26.94%
1326 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol
1327 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1328 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006262 LowVol -22.89% 74.61%
1329 10MT 10M Token 10MT $0.002325 LowVol -7.32%
1330 FAP FAPcoin FAP $0.010651 LowVol 4.35% 81.32%
1331 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol -9.82%
1332 UNC UNCoin UNC $0.000149 -6.54% 35.04%
1333 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1334 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 -0.72% 49.43%
1335 FC Facecoin FC $0.003480 6.52%
1336 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -16.73%
1337 FBL Faceblock FBL $0.001654 1.11%
1338 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 71.57%

Quay lại phần 1

Phản hồi