Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 10/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 10/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $14565.40 trên tổng giá trị $243,682,419,215

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $490.01 trên tổng giá trị $47,155,504,359

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1447.12 trên tổng giá trị $24,378,599,567

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.50 trên tổng giá trị $12,519,532,505

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.248131 trên tổng giá trị $9,612,382,750

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng CASH Cashcoin (CASH) đang có giá hiện tại $0.001733 trên tổng giá trị $79,999 đã biến động tăng 175.79% trong 1h qua

    + Đồng EXCL ExclusiveCoin (EXCL) đang có giá hiện tại $2.22 trên tổng giá trị $9,704,724 đã biến động tăng 73.43% trong 1h qua

    + Đồng ITZ Interzone (ITZ) đang có giá hiện tại $0.031759 trên tổng giá trị $59,284 đã biến động tăng 69.86% trong 1h qua

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000011 trên tổng giá trị $1,009,770 đã biến động tăng 68.49% trong 1h qua

    + Đồng BASH LuckChain (BASH) đang có giá hiện tại $0.004206 trên tổng giá trị $3,010,734 đã biến động tăng 52.02% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.011888 trên tổng giá trị đã biến động tăng 577.30% trong 24h qua

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000011 trên tổng giá trị $1,009,770 đã biến động tăng 431.91% trong 24h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003312 trên tổng giá trị $30,560 đã biến động tăng 340.14% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.007618 trên tổng giá trị $3,696 đã biến động tăng 286.03% trong 24h qua

    + Đồng VPRC VapersCoin (VPRC) đang có giá hiện tại $0.000101 trên tổng giá trị $79,120 đã biến động tăng 242.04% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.391636 trên tổng giá trị $29,613,360 đã biến động tăng 1516.63% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000110 trên tổng giá trị đã biến động tăng 918.84% trong 7 ngày qua

    + Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.011888 trên tổng giá trị đã biến động tăng 826.21% trong 7 ngày qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003312 trên tổng giá trị $30,560 đã biến động tăng 700.52% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.691145 trên tổng giá trị $32,390 đã biến động tăng 667.96% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 10/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CJ Cryptojacks CJ $123,624 $0.000304 406,568,581 $1,939 -1.85% -2.22% -13.64%
702 MONK Monkey Project MONK $122,404 $1.16 105,797 $14,871 -3.34% -16.03% -78.39%
703 ACP AnarchistsPrime ACP $121,398 $0.027623 4,394,874 $4,377 2.03% -9.64% -23.88%
704 GPU GPU Coin GPU $121,131 $0.002993 40,477,042 $1,008 -3.53% -7.67% 30.14%
705 PONZI PonziCoin PONZI $117,186 $0.136089 861,099 $16,601 5.69% 62.30% 281.05%
706 EAGLE EagleCoin EAGLE $116,700 $0.055746 2,093,421 $36,880 -0.68% 13.83% -22.91%
707 VUC Virta Unique … VUC $116,003 $0.001886 61,504,550 $1,234 2.98% -5.06% 28.29%
708 BITEUR bitEUR BITEUR $113,255 $1.21 93,897 $31,476 -3.79% 0.84% -2.70%
709 HONEY Honey HONEY $112,175 $0.329163 340,789 $1,885 -4.14% -45.80% -18.84%
710 BAS BitAsean BAS $109,756 $0.021951 5,000,000 $611 0.31% -0.72% -0.95%
711 CMT Comet CMT $100,899 $0.115600 872,830 $5,018 -5.60% 15.66% 135.11%
712 WOMEN WomenCoin WOMEN $99,422 $0.002248 44,220,400 $1,999 -0.50% -14.59% -2.46%
713 XCXT CoinonatX XCXT $97,682 $0.006069 16,093,964 $761 -1.33% -44.00% -26.90%
714 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $92,681 $0.011542 8,030,000 $772 -2.40% -1.80% -37.34%
715 LTCR Litecred LTCR $90,401 $0.002991 30,227,750 $2,041 -9.56% 21.30% 138.44%
716 GLT GlobalToken GLT $89,206 $0.003399 26,248,500 $1,070 -3.46% 10.65% 44.13%
717 NRO Neuro NRO $88,288 $0.002314 38,154,838 $715 -3.26% -6.97% 24.46%
718 SGR Sugar Exchange SGR $83,101 $0.023743 3,500,000 $742 -3.60% -1.13% -38.41%
719 FXE FuturXe FXE $81,713 $0.347091 235,421 $997 -3.54% -31.75% -78.91%
720 300 300 Token 300 $80,221 $267.40 300 $1,178 -3.31% 27.42% 18.01%
721 MAY Theresa May Coin MAY $80,212 $0.003189 25,151,400 $520 -3.31% 2.58% 3.59%
722 CASH Cashcoin CASH $79,999 $0.001733 46,158,242 $1,257 175.79% -32.19%
723 POP PopularCoin POP $79,637 $0.000024 3,372,875,244 $622 -1.96% -19.81% 13.06%
724 EGAS ETHGAS EGAS $75,376 $0.007421 10,157,540 $549 -15.90% -14.71% 46.09%
725 ERY Eryllium ERY $75,131 $0.013725 5,473,805 $1,884 -4.37% 8.30% 140.18%
726 LUNA Luna Coin LUNA $68,851 $0.041726 1,650,082 $1,218 15.40% 82.59% 112.84%
727 BLZ BlazeCoin BLZ $62,790 $0.000103 608,557,394 $732 -4.62% 28.62% 52.36%
728 BRAIN Braincoin BRAIN $62,774 $0.006219 10,094,424 $3,154 -3.23% -12.98% 2.45%
729 ITZ Interzone ITZ $59,284 $0.031759 1,866,704 $1,785 69.86% 25.64% 394.48%
730 $$$ Money $$$ $57,256 $0.001248 45,887,218 $1,527 -4.02% -34.91% -13.51%
731 FLAX Flaxscript FLAX $55,657 $0.009965 5,585,286 $1,799 -0.57% -47.34% -56.99%
732 RBT Rimbit RBT $51,181 $0.000443 115,499,623 $891 -4.02% -14.92% -22.12%
733 CWXT CryptoWorldX … CWXT $49,162 $0.000824 59,630,200 $1,064 -4.33% -10.82% -1.73%
734 VRS Veros VRS $44,613 $0.000092 486,609,040 $698 -5.29% -31.37% 55.47%
735 XCS CybCSec XCS $41,075 $0.003471 11,834,082 $2,430 -3.31% -20.26% 1.27%
736 LBTC LiteBitcoin LBTC $33,485 $0.010502 3,188,280 $16,119 -5.56% -10.72% 291.79%
737 MSCN Master Swiscoin MSCN $32,485 $0.000727 44,709,570 $678 -18.95% -2.48% -31.20%
738 GSR GeyserCoin GSR $32,390 $0.691145 46,864 $10,552 5.43% 0.10% 667.96%
739 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $26,593 $0.030647 867,702 $8,260 -2.62% -35.40% 115.95%
740 BRAT BRAT BRAT $23,906 $0.000149 160,000,000 $703 -3.06% -65.55% -58.79%
741 XRC Rawcoin XRC $23,496 $0.033333 704,882 $1,735 -5.62% 27.57% 95.97%
742 CREVA CrevaCoin CREVA $21,168 $0.000582 36,390,750 $2,262 -3.23% 20.68% -24.95%
743 WORM HealthyWormCoin WORM $16,131 $0.000145 111,537,862 $2,439 -3.31% -6.97% -51.99%
744 HMC HarmonyCoin HMC $6,668 $0.011881 561,235 $8,266 -3.72% -1.98% 5.31%
745 ECN E-coin ECN $15,113,936 $3.20 4,718,947 LowVol -3.73% 148.68% 41.06%
746 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 37.08%
747 ETT EncryptoTel [… ETT $10,890,417 $0.175281 62,131,190 LowVol -3.31% -10.93% 19.92%
748 XC XCurrency XC $7,753,084 $1.32 5,870,480 LowVol 40.11%
749 DAR Darcrus DAR $5,101,560 $0.375104 13,600,388 LowVol -13.31% 26.15% 41.70%
750 YASH YashCoin YASH $5,061,878 $0.506174 10,000,273 LowVol -3.26% -4.23% 22.99%
751 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -2.65% -18.44%
752 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
753 FIMK FIMKrypto FIMK $3,334,527 $0.005779 577,004,618 LowVol -3.26% 17.43% 284.36%
754 STA Starta STA $2,878,849 $0.567942 5,068,914 LowVol -3.18% 1.20% 11.29%
755 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,696,037 $0.076373 35,300,866 LowVol -6.08% -10.43%
756 EMV Ethereum Movi… EMV $2,598,574 $0.395722 6,566,666 LowVol 0.31% 2.69% -62.39%
757 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,080,786 $4.47 465,952 LowVol -4.13% -4.40% -11.71%
758 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,003,619 $0.066787 30,000,000 LowVol -9.77% -12.84% -31.19%
759 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 -8.40%
760 RC RussiaCoin RC $1,745,940 $0.208399 8,377,873 LowVol -3.26% -7.32% 29.52%
761 JNS Janus JNS $1,701,235 $0.073901 23,020,335 LowVol -3.26% -38.98% -35.20%
762 HTC HitCoin HTC $1,590,299 $0.000145 10,996,318,099 LowVol -3.31% -6.97%
763 ORB Orbitcoin ORB $1,156,326 $0.373685 3,094,387 LowVol -3.91% -4.35% 31.08%
764 BTSR BTSR BTSR $1,123,166 $0.341984 3,284,266 LowVol -4.91% -1.66% 64.10%
765 SDC ShadowCash SDC $1,112,530 $0.166170 6,695,133 LowVol -3.26% -13.04% 16.11%
766 CARBON Carboncoin CARBON $1,097,295 $0.000071 15,392,009,681 LowVol -4.29% 46.70% 22.67%
767 DCY Dinastycoin DCY $1,033,266 $0.000727 1,420,858,063 LowVol -3.92% -22.24% 27.52%
768 METAL MetalCoin METAL $990,132 $0.012871 76,925,527 LowVol -3.23% 1.05% 39.89%
769 INPAY InPay INPAY $954,500 $0.095450 10,000,000 LowVol -3.31% -0.96%
770 MAC Machinecoin MAC $952,420 $0.047065 20,236,150 LowVol -3.66% -21.96% 36.28%
771 RMC Remicoin RMC $930,273 $0.470019 1,979,224 LowVol -9.69% -38.27% -55.56%
772 EBET EthBet EBET $783,293 $0.092125 8,502,500 LowVol 0.76% 17.11% 4.63%
773 VAL Valorbit VAL $769,547 $0.000145 5,321,131,417 LowVol -3.26% 31.79%
774 BPC Bitpark Coin BPC $761,153 $0.010149 75,000,000 LowVol -3.35% -20.79% -0.37%
775 MAX MaxCoin MAX $734,087 $0.012004 61,155,533 LowVol -3.26% -8.56% -13.46%
776 NOBL NobleCoin NOBL $725,543 $0.000313 2,315,647,919 LowVol -4.32% 0.73% 23.55%
777 RIYA Etheriya RIYA $685,276 $0.433299 1,581,531 LowVol -14.42% -1.66% 45.75%
778 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -49.43%
779 AU AurumCoin AU $592,728 $2.00 296,216 LowVol -1.64% 29.85% 45.62%
780 XJO Joulecoin XJO $589,650 $0.017107 34,467,548 LowVol -3.12% -15.01% 84.94%
781 AHT Bowhead AHT $567,538 $0.070942 8,000,000 LowVol -75.69% -75.32% -52.40%
782 USC Ultimate Secu… USC $566,921 $0.054811 10,343,113 LowVol -3.26% -49.05% -27.24%
783 TALK BTCtalkcoin TALK $557,102 $0.008533 65,290,635 LowVol -3.31% -49.20% 5.27%
784 V Version V $535,137 $0.001140 469,216,754 LowVol -3.97% 20.12% -10.43%
785 KOBO Kobocoin KOBO $526,259 $0.021306 24,700,248 LowVol -3.23% -43.90% -26.70%
786 SAC SACoin SAC $507,227 $0.072311 7,014,554 LowVol 5.10% 1.12% -11.19%
787 TGC Tigercoin TGC $503,708 $0.011570 43,536,800 LowVol -3.26% -6.97% 67.55%
788 UNIC UniCoin UNIC $503,352 $0.169534 2,969,035 LowVol -4.17% 22.06% 78.69%
789 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 59.12%
790 XGR GoldReserve XGR $488,546 $0.028451 17,171,382 LowVol -4.01% 14.97% 11.87%
791 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -65.45%
792 SLG Sterlingcoin SLG $467,073 $0.111024 4,206,960 LowVol -6.53% -10.08% 28.88%
793 NETKO Netko NETKO $465,039 $0.106444 4,368,865 LowVol -3.97% -27.09% -22.61%
794 GOOD Goodomy GOOD $441,706 $0.001001 441,349,000 LowVol -2.50% -34.41% -35.25%
795 PIGGY Piggycoin PIGGY $441,661 $0.000906 487,522,647 LowVol -3.14% -39.36% 28.82%
796 WAY WayGuide WAY $434,041 $0.004339 100,040,708 LowVol -3.26% -6.97% 32.07%
797 FUNK The Cypherfunks FUNK $433,389 $0.000009 46,308,494,999 LowVol -2.54% 10.25% 63.75%
798 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $432,952 $0.079758 5,428,300 LowVol -6.00% -1.14% 33.22%
799 OTX Octanox OTX $430,248 $0.050617 8,500,001 LowVol -3.31% -18.60% -3.66%
800 DAXX DaxxCoin DAXX $428,289 $0.000860 498,226,420 LowVol -3.56% -1.84% 61.03%
801 GLC GlobalCoin GLC $424,130 $0.006508 65,171,010 LowVol -3.26% -10.93% 7.91%
802 ECA Electra ECA $417,255 $0.000019 21,971,634,149 LowVol -3.31% 17.28% 31.48%
803 CFT CryptoForecast CFT $415,251 $0.009027 46,000,000 LowVol -3.83% -32.21% 17.60%
804 DDF DigitalDevelo… DDF $397,854 $0.077732 5,118,307 LowVol -1.03% 5.74% -10.28%
805 BUCKS SwagBucks BUCKS $395,981 $1.23 321,996 LowVol -3.26% -9.17% 6.83%
806 TAG TagCoin TAG $395,881 $0.066425 5,959,806 LowVol -15.78% -48.61% -54.27%
807 888 OctoCoin 888 $394,815 $0.007831 50,419,940 LowVol -4.27% 42.44% 84.15%
808 GUN Guncoin GUN $392,033 $0.001988 197,203,528 LowVol -3.50% -17.72% 8.63%
809 XPTX PlatinumBAR XPTX $370,926 $0.873729 424,532 LowVol -2.64% -6.29% 26.51%
810 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol
811 LOT LottoCoin LOT $361,693 $0.000025 14,491,014,421 LowVol 2.62% 32.07% 39.45%
812 CORG CorgiCoin CORG $351,502 $0.000281 1,251,855,418 LowVol 5.26% 48.44% 92.06%
813 CUBE DigiCube CUBE $351,303 $0.000145 2,429,126,009 LowVol -3.31% -6.97%
814 BXT BitTokens BXT $337,471 $0.600121 562,338 LowVol -3.26% -32.94% -32.05%
815 ROC Rasputin Onli… ROC $327,014 $0.301776 1,083,633 LowVol 0.31% -35.71%
816 STS Stress STS $326,922 $0.000578 565,134,332 LowVol -3.31%
817 FNC FinCoin FNC $318,975 $0.024768 12,878,667 LowVol -3.07% -38.75% -26.34%
818 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol 45.22%
819 BIGUP BigUp BIGUP $315,688 $0.000149 2,119,240,283 LowVol -5.05% 5.08% 98.78%
820 SH Shilling SH $315,364 $0.007954 39,647,618 LowVol -3.23% 38.93% 59.74%
821 MRJA GanjaCoin MRJA $309,044 $0.069418 4,451,920 LowVol -3.23% 27.68% 290.56%
822 C2 Coin2.1 C2 $307,221 $0.003073 99,976,323 LowVol -3.26% -33.01% 40.98%
823 GAP Gapcoin GAP $289,930 $0.024009 12,075,790 LowVol -3.30% -4.76% 62.10%
824 Q2C QubitCoin Q2C $287,175 $0.001157 248,212,792 LowVol -3.26% 6.32% -7.66%
825 FRC Freicoin FRC $286,514 $0.009690 29,569,142 LowVol -3.26% -11.75% 9.20%
826 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $284,522 $0.021471 13,251,780 LowVol -2.92% -14.23% 43.14%
827 AMBER AmberCoin AMBER $284,394 $0.006508 43,699,481 LowVol -3.26% 30.83% -32.82%
828 VIDZ PureVidz VIDZ $272,194 $0.002173 125,279,775 LowVol 11.06% -19.65% -8.83%
829 RBIES Rubies RBIES $271,128 $0.026032 10,415,252 LowVol -3.31% -6.27% -66.47%
830 WMC WMCoin WMC $261,737 $0.022705 11,527,489 LowVol -7.95% -6.97% 32.10%
831 GAIA GAIA GAIA $261,418 $0.010847 24,101,381 LowVol -3.26% 13.04% -0.41%
832 EVO Evotion EVO $255,934 $0.080721 3,170,616 LowVol -24.11% 1.99% 9.74%
833 ARI Aricoin ARI $251,628 $0.001794 140,262,505 LowVol -2.06% 4.06% 40.00%
834 TTC TittieCoin TTC $241,415 $0.000192 1,259,816,434 LowVol -3.60% 22.10% 7.28%
835 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $240,870 $0.303704 793,108 LowVol 12.55% 8.54% 115.36%
836 TRI Triangles TRI $240,223 $3.30 72,891 LowVol -3.27% -29.03% 7.04%
837 SPACE SpaceCoin SPACE $235,977 $0.011240 20,994,169 LowVol -3.27% -24.10% 64.13%
838 WYV Wyvern WYV $231,532 $0.130304 1,776,862 LowVol -3.16% -7.89% 18.48%
839 SHDW Shadow Token SHDW $229,315 $0.032759 7,000,000 LowVol -4.21% -23.00% -43.68%
840 YAC Yacoin YAC $225,385 $0.001880 119,880,297 LowVol -3.26% -24.36% 22.58%
841 SRC SecureCoin SRC $218,904 $0.026546 8,246,226 LowVol -3.41% -18.18% 154.83%
842 EVIL Evil Coin EVIL $215,766 $0.010265 21,020,383 LowVol -3.81% -9.96% 28.67%
843 GRT Grantcoin GRT $212,261 $0.004917 43,167,803 LowVol -3.31% -1.15% 4.58%
844 XRE RevolverCoin XRE $209,763 $0.009393 22,331,770 LowVol -16.94% -20.39% 47.73%
845 RBX Ripto Bux RBX $199,376 $0.000523 381,236,123 LowVol -3.23% -8.23% 6.00%
846 E4ROW E4ROW E4ROW $198,113 $0.034383 5,762,000 LowVol 0.31% 152.76% 22.67%
847 CYP Cypher CYP $196,999 $0.030949 6,365,285 LowVol -3.31% -42.46%
848 HMP HempCoin HMP $196,199 $0.000145 1,356,645,470 LowVol -3.28% -6.97%
849 PHS Philosopher S… PHS $195,705 $0.032540 6,014,340 LowVol -3.26% -11.91% 44.20%
850 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 70.76%
851 MNC Mincoin MNC $192,958 $0.047870 4,030,919 LowVol -3.26% 150.12% 8.41%
852 OHM OHM OHM $189,102 $0.006330 29,871,687 LowVol -3.04%
853 HAL Halcyon HAL $185,168 $0.034854 5,312,719 LowVol -3.31% -7.73% 31.49%
854 MCRN MACRON MCRN $183,666 $0.000458 401,421,401 LowVol 4.29% 137.16% 55.47%
855 HODL HOdlcoin HODL $181,877 $0.001157 157,200,900 LowVol -3.26% -37.27% -20.55%
856 DUO ParallelCoin DUO $174,942 $0.579600 301,832 LowVol -3.46% -17.76% 47.63%
857 FRK Franko FRK $174,857 $0.187863 930,767 LowVol -3.26% -20.97%
858 TEK TEKcoin TEK $174,472 $0.000123 1,414,054,562 LowVol -3.57% 4.40% 15.04%
859 JIN Jin Coin JIN $168,067 $0.017065 9,848,485 LowVol -3.31% -6.97% -11.88%
860 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol -2.42%
861 JET Jetcoin JET $164,893 $0.033841 4,872,509 LowVol -3.23% 65.81% -5.58%
862 XCT C-Bit XCT $164,765 $0.001048 157,223,250 LowVol 6.65% 2.57% 45.18%
863 DLC Dollarcoin DLC $164,628 $0.018078 9,106,714 LowVol -3.26% -6.97% 32.03%
864 USDE USDe USDE $164,034 $0.000145 1,134,236,104 LowVol -3.23% -53.45% -16.99%
865 EMD Emerald Crypto EMD $157,856 $0.008257 19,117,129 LowVol -3.50% -7.74% -8.87%
866 KED Darsek KED $150,163 $0.010320 14,550,152 LowVol -9.12% -14.82% -23.06%
867 VOT VoteCoin VOT $150,102 $0.009111 16,474,625 LowVol -3.31% -13.86% -24.59%
868 URC Unrealcoin URC $149,334 $0.021259 7,024,402 LowVol -3.31% -6.97% -15.83%
869 ARCO AquariusCoin ARCO $145,646 $0.097433 1,494,835 LowVol -1.31% -10.60% 25.25%
870 SLING Sling SLING $142,909 $0.133051 1,074,095 LowVol -3.21% -6.97% 35.07%
871 PX PX PX $138,682 $0.001446 95,893,544 LowVol -3.23% -23.17% 1.56%
872 LEA LeaCoin LEA $137,764 $0.000438 314,849,291 LowVol -3.50% 1.24% -29.98%
873 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol 1.95%
874 TSE Tattoocoin (S… TSE $131,616 $0.001456 90,421,856 LowVol -5.18% 3.93% 47.65%
875 REE ReeCoin REE $131,491 $0.000051 2,560,000,000 LowVol 1.70% 30.32% 12.51%
876 XRA Ratecoin XRA $130,192 $0.001133 114,926,503 LowVol -4.13% 2.36% -2.75%
877 CTO Crypto CTO $129,273 $0.010557 12,244,913 LowVol -3.26% -6.97% -4.57%
878 PRX Printerium PRX $125,218 $0.010592 11,821,728 LowVol -3.08% -12.64% 330.23%
879 SOON SoonCoin SOON $123,833 $0.009936 12,462,620 LowVol -1.87% -2.80% 20.31%
880 NEVA NevaCoin NEVA $122,654 $0.049582 2,473,780 LowVol -3.53% 7.06% 16.92%
881 MARS Marscoin MARS $122,113 $0.004318 28,279,074 LowVol -4.11% -20.59% 1.91%
882 URO Uro URO $121,873 $0.100946 1,207,310 LowVol -3.23% 13.53% 82.13%
883 ARG Argentum ARG $121,630 $0.014159 8,590,036 LowVol -4.05% 3.10% 8.61%
884 ALL Allion ALL $116,157 $0.018737 6,199,359 LowVol -3.26% -3.61% 59.49%
885 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $115,291 $0.001446 79,719,140 LowVol -3.26% 32.90% 23.90%
886 BIP BipCoin BIP $112,962 $0.069418 1,627,261 LowVol -3.26% -22.85% 50.49%
887 UNITS GameUnits UNITS $109,996 $0.031672 3,472,983 LowVol -3.31% -6.91% 4.89%
888 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 57.54%
889 SCRT SecretCoin SCRT $109,075 $0.025794 4,228,672 LowVol -1.09% 41.91%
890 CNC CHNCoin CNC $108,853 $0.002208 49,295,511 LowVol -0.21% 236.77%
891 CAGE CageCoin CAGE $108,494 $0.000001 101,168,328,395 LowVol -31.77% -14.85% 1.77%
892 PRC PRCoin PRC $107,469 $0.006797 15,810,800 LowVol -3.26% -21.18% -3.16%
893 I0C I0Coin I0C $105,331 $0.005019 20,985,373 LowVol -5.18% -48.45% -65.52%
894 IMS Independent M… IMS $102,832 $0.019153 5,368,934 LowVol -3.26% -20.64% -9.61%
895 QTL Quatloo QTL $99,471 $0.012887 7,718,883 LowVol -3.45% -2.33% -7.04%
896 ARB ARbit ARB $96,542 $0.012295 7,852,215 LowVol 0.12% 54.75%
897 JWL Jewels JWL $96,317 $0.004772 20,181,636 LowVol -3.31%
898 CRX Chronos CRX $95,369 $0.001293 73,729,962 LowVol -4.36% -22.07% 40.84%
899 VEC2 VectorAI VEC2 $93,818 $0.005640 16,633,712 LowVol -3.26% 20.94% 16.79%
900 BITZ Bitz BITZ $93,576 $0.047002 1,990,891 LowVol -3.26% -6.97%
901 EOT EOT Token EOT $90,302 $0.010931 8,260,903 LowVol 7.32% 4.72% -11.90%
902 AMMO Ammo Rewards AMMO $89,987 $0.001157 77,777,777 LowVol -3.26% 24.04% 51.04%
903 MNM Mineum MNM $89,978 $0.009535 9,436,367 LowVol -3.33% -51.29% -26.35%
904 BLRY BillaryCoin BLRY $89,730 $0.009979 8,991,981 LowVol -3.26% 45.09% -41.82%
905 SOIL SOILcoin SOIL $88,706 $0.015557 5,702,048 LowVol 0.67% 9.17% 48.18%
906 QCN QuazarCoin QCN $87,422 $0.014462 6,044,911 LowVol -3.26% -20.17% -37.49%
907 611 SixEleven 611 $87,313 $0.202342 431,510 LowVol -3.31% -13.17% 24.81%
908 ZMC ZetaMicron ZMC $86,822 $0.000145 600,344,291 LowVol -3.28% -6.97% 32.03%
909 GCC GuccioneCoin GCC $85,078 $0.004194 20,285,537 LowVol -4.68% -15.69% 16.05%
910 RPC RonPaulCoin RPC $84,922 $0.094582 897,860 LowVol -3.26% -6.97% 31.33%
911 WARP WARP WARP $82,998 $0.075782 1,095,224 LowVol -3.31% -6.97%
912 MND MindCoin MND $82,613 $0.005206 15,867,695 LowVol -3.23% -6.97% 32.03%
913 MST MustangCoin MST $82,045 $0.130159 630,343 LowVol 8.23% -14.19% -10.19%
914 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol 0.11%
915 VPRC VapersCoin VPRC $79,120 $0.000101 780,124,964 LowVol 21.98% 242.04% 411.82%
916 BTQ BitQuark BTQ $78,805 $0.008677 9,081,731 LowVol -3.26% -5.39% -13.76%
917 DRM Dreamcoin DRM $75,105 $0.030660 2,449,632 LowVol -3.26% -32.98% -3.43%
918 HXX Hexx HXX $74,041 $0.049808 1,486,515 LowVol -3.20% -44.50% 9.79%
919 BUMBA BumbaCoin BUMBA $73,877 $0.003288 22,471,268 LowVol -5.18% -60.10% -40.75%
920 DRS Digital Rupees DRS $73,873 $0.000145 510,802,961 LowVol -3.31% -6.97% 32.03%
921 XCO X-Coin XCO $73,865 $0.005964 12,384,976 LowVol -3.61% -15.41% 16.42%
922 EXN ExchangeN EXN $73,757 $0.014462 5,100,000 LowVol -3.31% 0.34% 52.75%
923 ADCN Asiadigicoin ADCN $72,111 $0.002892 24,931,054 LowVol -9.99% 7.89% 0.99%
924 CPN CompuCoin CPN $71,886 $0.003665 19,615,019 LowVol -3.51% 2.12% 29.03%
925 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 111.10%
926 COXST CoExistCoin COXST $69,638 $0.002570 27,100,000 LowVol -5.68% 3.43% 39.24%
927 GPL Gold Pressed … GPL $64,838 $0.252755 256,527 LowVol -3.81% 0.40% -6.26%
928 BVC BeaverCoin BVC $64,534 $0.020716 3,115,258 LowVol -9.62% -28.81%
929 ICOB ICOBID ICOB $62,264 $0.000584 106,701,874 LowVol -3.31% -6.16% 2.13%
930 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 2.51% 61.65%
931 CXT Coinonat CXT $60,394 $0.007004 8,623,200 LowVol -3.29% -24.35% 16.54%
932 VIP VIP Tokens VIP $60,343 $0.000723 83,450,403 LowVol -3.26% -7.86% 65.04%
933 SPT Spots SPT $58,532 $0.002612 22,406,021 LowVol -3.87% 4.28% -10.75%
934 KIC KibiCoin KIC $57,584 $0.003917 14,701,000 LowVol -4.43% -19.86% 73.52%
935 KRONE Kronecoin KRONE $57,263 $0.015282 3,747,017 LowVol -2.88% -30.33% 40.01%
936 FUZZ FuzzBalls FUZZ $56,451 $0.011688 4,829,945 LowVol -3.23% 32.09% 73.03%
937 ATX Artex Coin ATX $56,050 $0.002984 18,781,750 LowVol -3.46% -21.16% -19.53%
938 BSC BowsCoin BSC $55,384 $0.009979 5,550,102 LowVol -3.26% -8.30% 0.63%
939 CRT CRTCoin CRT $55,028 $0.694182 79,270 LowVol -3.26% -6.97% 32.03%
940 EGO EGO EGO $52,064 $0.000868 60,000,001 LowVol -3.26% -20.26% 32.03%
941 G3N G3N G3N $48,119 $0.006363 7,561,891 LowVol -3.26% -6.97% 32.03%
942 ORLY Orlycoin ORLY $47,699 $0.001302 36,646,779 LowVol -3.31% -23.88% 6.64%
943 NTWK Network Token NTWK $47,347 $0.004057 11,671,310 LowVol 0.31% 10.10% -3.93%
944 UET Useless Ether… UET $45,124 $0.011378 3,965,716 LowVol 0.31% 0.38% 20.41%
945 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 23.15%
946 GRIM Grimcoin GRIM $44,415 $0.002285 19,437,438 LowVol -5.04% -10.48% 8.68%
947 BENJI BenjiRolls BENJI $44,000 $0.002172 20,254,796 LowVol -4.25% -25.98% -12.30%
948 IMPS ImpulseCoin IMPS $43,919 $0.002169 20,245,510 LowVol -3.31% -29.93% 4.22%
949 DIBC DIBCOIN DIBC $43,519 $0.008704 5,000,000 LowVol -3.18% -19.39% -21.44%
950 SFC Solarflarecoin SFC $42,779 $0.003038 14,083,450 LowVol -3.14% 9.74% -34.03%
951 PIE PIECoin PIE $42,684 $0.003182 13,415,548 LowVol -3.31% -18.96% -66.29%
952 CESC CryptoEscudo CESC $41,681 $0.000289 144,105,100 LowVol -3.26% -9.33% -46.59%
953 XBTS Beatcoin XBTS $41,333 $0.027109 1,524,686 LowVol -3.32% 53.40% -25.56%
954 TOR Torcoin TOR $41,245 $0.130448 316,179 LowVol -3.31% -1.92% -36.02%
955 SONG SongCoin SONG $39,976 $0.001228 32,565,300 LowVol -3.49% -12.71% 26.50%
956 PEX PosEx PEX $39,737 $0.016198 2,453,240 LowVol -3.26% -4.34% 34.43%
957 RUPX Rupaya RUPX $38,308 $0.006274 6,105,526 LowVol -5.06% -57.88% -68.09%
958 PULSE Pulse PULSE $37,223 $0.002603 14,298,972 LowVol -3.26% -47.64%
959 AGLC AgrolifeCoin AGLC $37,182 $0.004917 7,561,770 LowVol -3.31% -6.97% -21.15%
960 FLVR FlavorCoin FLVR $36,268 $0.001735 20,898,106 LowVol -3.26% -6.97%
961 OS76 OsmiumCoin OS76 $36,203 $0.040494 894,026 LowVol -3.23% 18.08% 21.21%
962 HVCO High Voltage HVCO $35,439 $0.023718 1,494,171 LowVol -3.26% -6.85% 40.60%
963 ZYD Zayedcoin ZYD $35,217 $0.005640 6,243,840 LowVol -3.26% -6.91% 12.62%
964 ZNE Zonecoin ZNE $35,100 $0.013594 2,581,970 LowVol 30.64%
965 STEPS Steps STEPS $35,017 $0.001880 18,625,017 LowVol -3.26% 0.79% -25.30%
966 BOAT BOAT BOAT $34,866 $0.001880 18,547,845 LowVol -3.27% -8.07% -10.01%
967 EREAL eREAL EREAL $34,360 $0.000502 68,427,562 LowVol 0.31% 10.74% -20.44%
968 ICON Iconic ICON $34,298 $0.057848 592,894 LowVol -5.39% -33.85% -6.54%
969 BNX BnrtxCoin BNX $32,351 $0.001220 26,524,001 LowVol -4.31% -23.03% 23.78%
970 KURT Kurrent KURT $32,189 $0.003245 9,919,485 LowVol -24.92% -55.18% -41.31%
971 PLNC PLNcoin PLNC $32,130 $0.001880 17,089,600 LowVol -3.31% -6.97% 42.48%
972 VLTC Vault Coin VLTC $31,785 $0.001047 30,344,720 LowVol -3.28% -28.70% -22.76%
973 IMX Impact IMX $31,675 $0.000289 109,509,104 LowVol -3.31% -2.81% 164.06%
974 WBB Wild Beast Block WBB $31,432 $0.186851 168,222 LowVol -1.84% -6.98% 24.13%
975 JOBS JobsCoin JOBS $30,665 $0.000289 106,019,270 LowVol -3.26% -6.97% 32.03%
976 FRAZ Frazcoin FRAZ $30,560 $0.003312 9,227,698 LowVol -3.31% 340.14% 700.52%
977 PLACO PlayerCoin PLACO $30,475 $0.000868 35,120,000 LowVol -3.31% -19.60% 35.09%
978 SLEVIN Slevin SLEVIN $30,370 $0.000434 70,000,000 LowVol -3.31% -9.45% 18.31%
979 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
980 DLISK DAPPSTER DLISK $30,242 $0.000302 100,000,000 LowVol -2.73% -7.96%
981 BIOS BiosCrypto BIOS $30,113 $0.001446 20,821,709 LowVol -3.31% -41.85% -33.99%
982 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,799 LowVol 0.00% 45.55%
983 XOC Xonecoin XOC $29,894 $0.071175 420,000 LowVol -2.58%
984 MILO MiloCoin MILO $29,649 $0.002748 10,789,954 LowVol -3.31% 44.70% 14.40%
985 RIDE Ride My Car RIDE $29,294 $0.000289 101,276,976 LowVol -3.26% -37.98% -13.98%
986 KNC KingN Coin KNC $27,486 $13.69 2,008 LowVol -3.31% -28.14% -22.00%
987 ALTC Antilitecoin ALTC $27,344 $0.000868 31,512,613 LowVol -3.23% -6.84% 32.03%
988 LIR LetItRide LIR $26,244 $0.000723 36,292,904 LowVol -3.26% -22.47% -8.00%
989 CAB Cabbage CAB $25,815 $0.002459 10,499,996 LowVol -3.26% -13.01% -6.48%
990 DES Destiny DES $25,685 $0.016053 1,600,000 LowVol -3.31% -19.63%
991 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $24,310 $0.032251 753,776 LowVol -3.26% 7.97% -6.00%
992 BIOB BioBar BIOB $23,314 $0.026321 885,756 LowVol -3.31% -6.97% 20.15%
993 SCS Speedcash SCS $22,720 $0.086773 261,831 LowVol -3.26% -8.34% 30.08%
994 TRADE Tradecoin TRADE $22,003 $0.002809 7,832,954 LowVol
995 DIX Dix Asset DIX $21,813 $2.2e-07 100,000,000,000 LowVol -8.39% -22.44% 9.35%
996 IBANK iBank IBANK $20,947 $0.004628 4,526,324 LowVol -3.26% -23.67% 120.70%
997 JS JavaScript Token JS $20,073 $0.002512 7,991,996 LowVol 0.31% 9.11% 6.79%
998 ROOFS Roofs ROOFS $19,635 $0.000151 130,000,000 LowVol -3.31% -2.84% -46.31%
999 CRTM Corethum CRTM $18,556 $0.007422 2,500,000 LowVol 0.31% -20.76% 67.95%
1000 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 36.79% -23.05%
1001 ELS Elysium ELS $16,797 $0.004194 4,005,012 LowVol -3.31% -18.08% 9.20%
1002 TSTR Tristar Coin TSTR $15,997 $0.003182 5,027,857 LowVol -3.26% 65.08% -51.55%
1003 QBK Qibuck Asset QBK $15,871 $0.009496 1,671,379 LowVol -2.49% -14.82% 30.06%
1004 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,618 $0.001154 13,532,750 LowVol -13.97% -14.35% 51.68%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $15,594 $0.000145 107,829,281 LowVol -3.23% -6.91% 32.03%
1006 GEERT GeertCoin GEERT $15,481 $0.003041 5,091,200 LowVol -3.30% -8.01% 37.63%
1007 GBT GameBet Coin GBT $15,375 $0.000723 21,262,780 LowVol -3.31% -53.48% -5.69%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $14,489 $8.39 1,727 LowVol -3.31% -6.97% -7.94%
1009 ARGUS Argus ARGUS $13,242 $0.011532 1,148,324 LowVol -3.26% 3.24% 108.01%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $13,219 $0.009545 1,384,879 LowVol -3.26% -36.04% 25.03%
1011 LVPS LevoPlus LVPS $12,912 $0.008533 1,513,256 LowVol -3.26% -19.28% 11.02%
1012 DAS DAS DAS $12,722 $0.004694 2,710,150 LowVol -68.94%
1013 MGM Magnum MGM $12,245 $0.003094 3,957,381 LowVol -0.48% -27.57%
1014 VOLT Bitvolt VOLT $10,928 $0.000723 15,112,554 LowVol -3.26% -15.99% 22.01%
1015 VTA Virtacoin VTA $10,846 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -4.70% -93.86% -85.95%
1016 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol -0.92%
1017 SANDG Save and Gain SANDG $10,638 $0.003471 3,064,800 LowVol -3.31% -23.29%
1018 CCM100 CCMiner CCM100 $8,776 $0.002612 3,360,417 LowVol -2.36% -18.55% 1.19%
1019 NODC NodeCoin NODC $7,282 $0.004339 1,678,439 LowVol -3.26% -28.44% -13.17%
1020 ULA Ulatech ULA $7,216 $0.036155 199,586 LowVol -3.31% 0.10% 59.45%
1021 CONX Concoin CONX $6,135 $0.008243 744,266 LowVol -3.31% -17.25% 32.03%
1022 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,134 $0.028957 211,827 LowVol -2.49% -8.99% 42.69%
1023 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,682,022 LowVol -9.36%
1024 WBC WalletBuilder… WBC $5,493 $0.292135 18,804 LowVol -3.31%
1025 NANOX Project-X NANOX $4,063 $51919.00 0.078264 LowVol -3.26% -25.61% -33.75%
1026 SOJ Sojourn SOJ $3,696 $0.007618 485,214 LowVol -3.06% 286.03% 533.54%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,587 $0.002603 1,377,917 LowVol -3.31% -15.42% 16.74%
1028 LEX Lex4All LEX $3,425 $0.003425 1,000,000 LowVol -2.36% -4.31% 107.61%
1029 XNG Enigma XNG $2,953 $0.177595 16,627 LowVol 0.28% 7.61% 8.13%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $2,528 $0.000434 5,826,388 LowVol 20.97% 39.64% 98.04%
1031 TOKEN SwapToken TOKEN $1,551 $1e-07 15,320,585,365 LowVol -5.14% -20.93% 14.90%
1032 EBT Ebittree Coin EBT $1,383 $0.001094 1,264,511 LowVol -0.43% -8.82% 349.13%
1033 ABN Abncoin ABN $853 $0.012604 67,700 LowVol -3.26% -19.72% 1.73%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 DMB Digital Money… DMB $426 $0.001012 421,300 LowVol -3.26% -20.30% 1.80%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -0.34%
1037 CALC CaliphCoin CALC $111 $0.001275 87,140 LowVol -3.31% 20.05% 19.93%
1038 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol 0.00% 2.12% -68.35%
1039 FAL Falcoin FAL $57 $0.000289 196,766 LowVol -3.26% 86.07% 90.89%
1040 APW AppleCoin APW $12 $0.000145 81,342 LowVol -3.31% -6.97% 32.03%
1041 CMT CyberMiles CMT $0.244421 $20,857,800 -5.99% 51.28%
1042 ATMC ATMCoin ATMC $3.70 $10,483,800 0.00% -2.60% 29.50%
1043 BCD Bitcoin Diamo… BCD $33.22 $5,753,310 -4.36% -1.95% -31.10%
1044 ETN Electroneum ETN $0.107972 $5,505,380 -6.41% 6.99% 100.07%
1045 ERO Eroscoin ERO $0.146054 $5,167,730 -3.31% -13.20%
1046 FRGC Fargocoin FRGC $10.40 $3,064,840 -0.40% -2.27% 3.23%
1047 NULS Nuls NULS $0.829868 $2,983,690 -2.11% -9.14% 66.67%
1048 REC Regalcoin REC $31.77 $1,889,570 -2.43% -4.81% -39.39%
1049 ORME Ormeus Coin ORME $2.93 $1,443,200 -3.65% -6.19% 7.28%
1050 CLUB ClubCoin CLUB $3.25 $1,342,640 -3.35% -1.40% -42.30%
1051 AI POLY AI AI $17.37 $1,260,260 -2.26% -2.20% 9.14%
1052 GRX GOLD Reward T… GRX $5.13 $1,024,020 1.09% 4.04% 18.75%
1053 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.33 $891,655 -5.76% -9.57% 34.53%
1054 FRST FirstCoin FRST $14.40 $823,685 -3.18% -7.31% -13.67%
1055 THS TechShares THS $0.896729 $765,915 4.89% 2.68% 1.14%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $201.69 $725,383 -3.10% 8.96% -6.04%
1057 XIN Infinity Econ… XIN $0.031383 $543,319 2.69% 7.22% -4.62%
1058 STC Santa Coin STC $0.610446 $469,734 -7.24% 3.97%
1059 BOT Bodhi BOT $0.420421 $425,579 -1.15% -0.88% -6.83%
1060 BTE BitSerial BTE $6.55 $401,148 -3.73% -6.99% 28.85%
1061 WC WINCOIN WC $0.760837 $285,672 7.69% 0.46% 2.19%
1062 ADK Aidos Kuneen ADK $28.90 $258,620 -2.58% 33.36% -4.93%
1063 UGT UG Token UGT $0.473894 $251,538 0.31% 11.14% 5.24%
1064 TSL Energo TSL $0.029460 $234,276 -1.37% -9.30% -4.15%
1065 BWK Bulwark BWK $2.82 $198,810 -5.85%
1066 XYLO XYLO XYLO $0.433864 $188,619 -25.27% -86.26%
1067 XCPO Copico XCPO $0.018420 $183,882 -7.97% -35.23% -17.12%
1068 BT1 BT1 [CST] BT1 $14168.50 $169,088 -4.78% -10.88% 30.79%
1069 BSR BitSoar BSR $0.188008 $167,473 -7.13% 0.29% -13.16%
1070 XID Sphre AIR XID $0.180611 $161,220 -2.38% -4.70% 20.82%
1071 LLT LLToken LLT $0.358756 $155,587 -0.80% -3.67% 7.94%
1072 BTU Bitcoin Unlim… BTU $90.77 $129,460 -3.98% -8.46% -32.65%
1073 CAPP Cappasity CAPP $0.021479 $121,369 0.46% -3.97%
1074 INF InfChain INF $0.012004 $93,926 -2.92% -4.86% 33.79%
1075 GBG Golos Gold GBG $0.151983 $92,867 -5.00% 11.82% 7.17%
1076 BTCM BTCMoon BTCM $0.038879 $82,168 14.36% 8.70% 276.70%
1077 RYZ ANRYZE RYZ $0.017131 $79,644 10.48% 1.20% -22.98%
1078 B3 B3Coin B3 $0.000068 $75,761 -12.76% 44.99% 29.64%
1079 SBC StrikeBitClub SBC $0.543053 $74,957 8.68%
1080 ICX ICON ICX $1.71 $71,777 0.84% -2.97% 10.91%
1081 DSR Desire DSR $0.288866 $56,491 -2.60% 41.75% 11.33%
1082 SUR Suretly SUR $2.73 $55,984 -2.31% -3.30% -18.82%
1083 QBT Qbao QBT $0.218104 $51,323 -4.13% -1.57%
1084 BT2 BT2 [CST] BT2 $136.64 $51,129 1.00% -49.65% -10.77%
1085 MSD MSD MSD $0.008566 $45,986 -3.13% 4.83% -32.88%
1086 SNOV Snovio SNOV $0.004403 $43,135 0.31%
1087 SEND Social Send SEND $0.056691 $24,185 -1.12% -32.23%
1088 OXY Oxycoin OXY $0.129438 $23,942 -6.61% 39.20% -4.98%
1089 WISH MyWish WISH $0.158455 $20,432 0.40% 25.30% 5.56%
1090 SKR Sakuracoin SKR $0.009523 $18,976 -17.35% 21.07% 647.40%
1091 VIU Viuly VIU $0.012078 $18,075 -5.90% -7.97% 64.54%
1092 BIXC BIXC BIXC $6.24 $17,470 -3.26% 42.06%
1093 VASH VPNCoin VASH $0.005351 $15,815 -5.86% -10.45% 9.37%
1094 FOR FORCE FOR $0.008165 $14,815 3.64% -33.58% 41.35%
1095 HAT Hawala.Today HAT $0.316474 $13,671 0.31% 27.40% 93.31%
1096 GLS GlassCoin GLS $0.594827 $13,659 -3.03% -36.22% -41.36%
1097 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049472 $12,944 0.31% -0.81% -12.89%
1098 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.008845 $11,042 -2.87% -39.20% 154.34%
1099 EVR Everus EVR $1.23 $10,924 -6.46% -20.16% -37.96%
1100 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006390 $10,752 0.31% 1.60% 58.39%
1101 BCDN BlockCDN BCDN $0.085091 $10,336 2.29% 11.01%
1102 MKR Maker MKR $440.30 $9,513 0.31% 10.23% 14.10%
1103 TER TerraNova TER $5.29 $9,267 -0.55% -0.26% 213.70%
1104 PLX PlexCoin PLX $0.026070 $8,897 -3.31% -14.68% -83.47%
1105 XID International… XID $0.009690 $8,669 -3.23% -8.28% 42.68%
1106 BON Bonpay BON $1.50 $8,208 -3.50% 33.18%
1107 DEUS DeusCoin DEUS $0.276660 $8,010 -3.26% 2.80% -23.78%
1108 NUKO Nekonium NUKO $0.066526 $7,851 -1.53% 33.24%
1109 BPL Blockpool BPL $0.178191 $7,830 -4.71% -12.23% 68.04%
1110 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002768 $7,816 -11.61% 7.02% 7.25%
1111 MGC MergeCoin MGC $0.012727 $7,645 -3.26% -5.10% 1.77%
1112 ETT EncryptoTel [… ETT $0.084373 $7,491 -3.55% -7.51% -34.62%
1113 MCR Macro MCR $1.24 $7,447 -3.77% -23.39% -41.54%
1114 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.084893 $7,013 -3.26% -2.68% 6.99%
1115 AKY Akuya Coin AKY $0.103983 $6,714 -4.33% -18.59% -25.20%
1116 SND Sand Coin SND $0.588796 $6,491 -1.49% -24.84% -13.86%
1117 TIE TIES Network TIE $0.123639 $5,703 0.31% 23.94% 29.20%
1118 BOS BOScoin BOS $1.14 $5,620 -4.92% -10.51% 4.77%
1119 EDRC EDRCoin EDRC $0.086158 $5,613 2.24% 53.86% 51.34%
1120 MOTO Motocoin MOTO $0.007184 $5,538 -13.23% -8.47% 205.34%
1121 FLASH Flash FLASH $0.005929 $5,218 -3.28% 14.53% 22.10%
1122 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.006233 $5,189 2.33% 8.10% 136.86%
1123 ONG onG.social ONG $0.192939 $4,928 7.65% 18.20% -43.56%
1124 TCOIN T-coin TCOIN $0.000274 $4,833 -3.26% -6.42% 8.11%
1125 IBTC iBTC IBTC $0.012368 $4,316 0.31% 94.02% 160.77%
1126 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003474 $4,160 5.09% -4.09% 36.36%
1127 SHND StrongHands SHND $2.4e-08 $4,125 -3.77% 7.34% 7.29%
1128 TRIA Triaconta TRIA $9.89 $3,997 0.31% 37.24% 23.92%
1129 XQN Quotient XQN $0.008388 $3,707 -3.28% 31.61% 75.38%
1130 MAGE MagicCoin MAGE $16.70 $3,591 0.85% -8.39%
1131 PEC Peacecoin PEC $0.072311 $3,410 -3.31% 7.68% -5.28%
1132 ACC AdCoin ACC $0.083893 $3,323 10.04% -16.70% -1.13%
1133 RCN Rcoin RCN $0.000145 $3,291 -3.23% -6.97% 32.03%
1134 FRD Farad FRD $0.091635 $2,995 -1.33% 7.10% -21.94%
1135 B2B B2B B2B $0.383404 $2,881 0.31% 0.72% 4.42%
1136 DFS DFSCoin DFS $0.005131 $2,855 -9.20% -10.64% -37.71%
1137 ABC Alphabit ABC $22.65 $2,803 -0.82% 6.36% 27.41%
1138 COR CORION COR $0.613347 $2,685 -3.38% -19.55% -28.35%
1139 DMC DynamicCoin DMC $0.001973 $2,621 -9.38% -27.92% -85.99%
1140 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001735 $2,564 -3.31% -20.26% -8.17%
1141 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.078537 $2,556 -2.57% -5.31% -11.02%
1142 WILD Wild Crypto WILD $0.197391 $2,514 1.16% 44.90% 89.32%
1143 HYTV Hyper TV HYTV $0.004452 $2,437 0.31% -18.18% 3.61%
1144 EFYT Ergo EFYT $18.24 $2,342 -1.68% 33.47% 94.94%
1145 DAY Chronologic DAY $3.39 $2,333 -0.86% -3.03% -11.04%
1146 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.259725 $2,329 -0.38% -7.84% 30.28%
1147 PNX Phantomx PNX $0.014476 $2,253 -12.12% -4.79% -22.43%
1148 EGOLD eGold EGOLD $0.022262 $2,094 0.31% 188.72% 127.83%
1149 PCN PeepCoin PCN $0.000145 $2,080 -3.31% -6.97% 243.01%
1150 GARY President Joh… GARY $0.144477 $2,014 -22.65% 31.64% -20.57%
1151 MINEX Minex MINEX $0.015355 $2,004 -3.33% -30.53% -23.74%
1152 SAK Sharkcoin SAK $0.001731 $1,959 -2.67% -21.35% -28.67%
1153 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.109189 $1,922 -3.31% -15.89% 16.66%
1154 HNC Huncoin HNC $0.002748 $1,830 22.47% 16.86% 14.84%
1155 ZBC Zilbercoin ZBC $0.030991 $1,697 -2.41% -5.74% -21.59%
1156 X2 X2 X2 $0.000289 $1,644 -3.31% 86.07% 164.13%
1157 ZSE ZSEcoin ZSE $0.019773 $1,635 -3.28% 105.17% 92.65%
1158 PRES President Trump PRES $0.005187 $1,617 -3.23% 17.81% 12.20%
1159 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.92 $1,446 -2.90% -6.99% -20.28%
1160 DGPT DigiPulse DGPT $1.04 $1,390 -0.39% -23.68% 24.44%
1161 CME Cashme CME $0.000145 $1,340 -3.31% -28.45% 29.20%
1162 SISA SISA SISA $0.012004 $1,237 1.25% 20.78% -15.80%
1163 EBIT eBIT EBIT $0.003265 $1,222 0.31% 44.02% 300.78%
1164 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.9e-07 $1,206 0.31% 78.07% 115.37%
1165 XRY Royalties XRY $0.000155 $1,188 -4.05% 4.46% -92.62%
1166 MCI Musiconomi MCI $0.033545 $1,103 -0.25% -6.13% 2.78%
1167 MGC GulfCoin MGC $0.001881 $1,100 4.80% -11.13% -38.58%
1168 APC AlpaCoin APC $0.021982 $1,093 -3.26% -5.22% -35.13%
1169 STU bitJob STU $0.038591 $1,087 15.77% 36.68% 21.32%
1170 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005206 $1,069 -3.23% -6.90% 36.19%
1171 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002603 $1,053 -3.26% -22.58% 18.17%
1172 BTBc Bitbase BTBc $0.005062 $1,004 -5.99% 48.01% 62.87%
1173 XOT Internet of T… XOT $2024.68 $991 -2.93% -6.97% -7.49%
1174 EVC EventChain EVC $0.153357 $912 0.31% 69.11% 27.13%
1175 CASH Cash Poker Pro CASH $0.049472 $871 0.31% 9.37% 12.70%
1176 COUPE Coupecoin COUPE $0.000072 $853 -2.69% -53.34% 145.75%
1177 TELL Tellurion TELL $0.000147 $843 -3.41% -15.81% 24.39%
1178 UR UR UR $0.000849 $827 -3.51% -37.68% 55.86%
1179 BSN Bastonet BSN $0.000723 $816 -3.31% -6.97% -21.91%
1180 EUSD eUSD EUSD $0.000237 $787 5.82% 4.74% -21.58%
1181 NAMO NamoCoin NAMO $0.000244 $752 -2.93% 14.88% 34.80%
1182 OX OX Fina OX $0.000148 $667 -1.84% -5.19% -9.81%
1183 ELC Elacoin ELC $0.130144 $656 -3.28% 39.62% 55.83%
1184 CC CyberCoin CC $0.000289 $578 -3.31% 86.07% 137.66%
1185 BAT BatCoin BAT $0.000004 $555 27.48% 41.98% 100.08%
1186 FUDD DimonCoin FUDD $0.001484 $532 0.31% 8.82% 17.88%
1187 PLC PlusCoin PLC $0.000544 LowVol 0.31% -3.21% -16.88%
1188 VULC Vulcano VULC $0.007534 LowVol -1.02% -37.10% 5.25%
1189 OCOW OCOW OCOW $0.000868 LowVol -3.26% -82.00%
1190 QBT Cubits QBT $0.003479 LowVol 6.14% -10.59% -50.23%
1191 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001157 LowVol -3.26% -72.57% 32.03%
1192 XAU Xaucoin XAU $0.038325 LowVol -3.26% -7.32% -11.43%
1193 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002892 LowVol -3.31% -22.47%
1194 BEST BestChain BEST $0.011888 LowVol -10.68% 577.30% 826.21%
1195 SFE SafeCoin SFE $0.000145 LowVol -3.31% -6.97% 32.03%
1196 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -2.71% 3.44% -71.19%
1197 ANI Animecoin ANI $0.000289 LowVol -3.26% 86.19% 74.13%
1198 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000434 LowVol -3.31% -5.69% -6.06%
1199 RHFC RHFCoin RHFC $0.001157 LowVol -6.61% 73.07% 16.83%
1200 FFC FireFlyCoin FFC $0.000145 LowVol -3.28% -6.97% 22.66%
1201 LDCN LandCoin LDCN $0.001234 LowVol -3.26% -57.04% -22.65%
1202 GAY GAY Money GAY $0.011232 LowVol -63.92% -43.06% 21.63%
1203 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol 35.66% 28.35% 66.33%
1204 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002459 LowVol -3.26% -24.69% -16.81%
1205 PRM PrismChain PRM $0.001591 LowVol -3.31% -21.28% 27.09%
1206 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000434 LowVol -3.31% -30.23% -19.42%
1207 HIGH High Gain HIGH $0.000434 LowVol -3.31% -30.70% -34.06%
1208 SWP Swapcoin SWP $0.113740 LowVol 0.28% 9.07% -0.96%
1209 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000145 LowVol -3.31% -6.97% -33.99%
1210 FRN Francs FRN $0.032225 LowVol -3.50% -9.71% 18.67%
1211 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003616 LowVol -3.31% -22.47% -2.41%
1212 FUTC FutCoin FUTC $0.002314 LowVol -3.31% -47.58% 31.61%
1213 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000396 LowVol 0.69% 1.77%
1214 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.002254 LowVol 3.25% 76.79% 104.60%
1215 KARMA Karmacoin KARMA $0.000145 LowVol -3.26% -6.91% 32.25%
1216 OPES Opescoin OPES $0.002892 LowVol -3.31% 16.29%
1217 ACES Aces ACES $0.000157 LowVol -0.23% 1.20% 40.09%
1218 BET BetaCoin BET $0.001350 LowVol -1.22% -30.23% -46.41%
1219 ACN Avoncoin ACN $0.000434 LowVol -3.31% -30.23% 12.30%
1220 OP Operand OP $0.001012 LowVol -3.31% -27.64% 2.73%
1221 KASHH KashhCoin KASHH $0.000145 LowVol -3.26% -7.02% 73.49%
1222 GRN Granite GRN $0.017065 LowVol -3.26% 38.68% 123.52%
1223 HCC Happy Creator… HCC $0.000578 LowVol -3.31% -6.97% -29.94%
1224 INDIA India Coin INDIA $0.000289 LowVol -3.31% 0.12% 0.89%
1225 PRIMU Primulon PRIMU $0.000145 LowVol -3.26% -6.97% -33.91%
1226 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000868 LowVol -3.31% 39.55% 2.18%
1227 CBD CBD Crystals CBD $0.002603 LowVol -3.26% 69.97%
1228 EAG EA Coin EAG $2.89 LowVol -1.63% 43.13% -6.73%
1229 WIC Wi Coin WIC $0.002797 LowVol -2.97% -4.48% -20.46%
1230 GAIN UGAIN GAIN $0.001591 LowVol -3.31% -14.72% 190.47%
1231 CYC Cycling Coin CYC $0.001302 LowVol -3.24% -16.15% -51.21%
1232 STARS StarCash Network STARS $0.265746 LowVol -3.31% -26.78% -2.30%
1233 BLX Blockchain Index BLX $3.66 LowVol 0.31% 12.64% 31.44%
1234 BIT First Bitcoin BIT $0.010268 LowVol -3.31% 7.65% -17.42%
1235 DBG Digital Bulli… DBG $0.004339 LowVol -3.23% -20.15% -31.71%
1236 BXC Bitcedi BXC $0.003913 LowVol -3.18% -22.02% 38.25%
1237 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007376 LowVol -3.31% -5.52% 104.05%
1238 TODAY TodayCoin TODAY $0.000868 LowVol -3.26% -20.26%
1239 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.049182 LowVol -2.36% -5.07% 36.69%
1240 AV AvatarCoin AV $0.052064 LowVol -3.26% 0.28% 65.78%
1241 VOYA Voyacoin VOYA $2.94 LowVol -3.23% 4.99% 94.28%
1242 STEX STEX STEX $1.12 LowVol -8.48% -20.64% 111.33%
1243 YES Yescoin YES $0.000142 LowVol -3.46% -5.23% 631.64%
1244 AIB Advanced Inte… AIB $0.009238 LowVol -3.31% -25.70% 104.24%
1245 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004772 LowVol -3.31% 161.25% -1.49%
1246 REGA Regacoin REGA $0.000868 LowVol -41.96% -6.97% -50.49%
1247 MAVRO Mavro MAVRO $0.025887 LowVol -36.60% -6.97% 90.76%
1248 LTH LAthaan LTH $0.000723 LowVol -3.26% -41.82% 32.14%
1249 NTC Natcoin NTC $0.099066 LowVol -3.31% -13.10% -54.49%
1250 TEAM TeamUp TEAM $0.000289 LowVol -3.26% -6.74% -11.98%
1251 CYDER Cyder CYDER $0.000289 LowVol -3.31% -6.97% 32.03%
1252 9COIN 9COIN 9COIN $0.003616 LowVol -3.31% 4.38% 51.15%
1253 GUC GoldUnionCoin GUC $0.067972 LowVol -3.26% -32.68%
1254 SKC Skeincoin SKC $0.024296 LowVol -3.26% 2.83% 139.43%
1255 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000289 LowVol -3.31% -6.97% -11.98%
1256 IFC Infinitecoin IFC $0.000018 LowVol -3.63% 67.81% 15.94%
1257 DASHS Dashs DASHS $0.053510 LowVol -3.31% -7.30% 30.69%
1258 MONETA Moneta MONETA $0.000578 LowVol -3.31% 21.97% 52.55%
1259 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000145 LowVol -3.31% -6.97% 22.11%
1260 TOP TopCoin TOP $0.000279 LowVol -23.13% -39.24% -17.20%
1261 BIRDS Birds BIRDS $0.000145 LowVol -3.31% -7.04% 32.23%
1262 POKE PokeCoin POKE $0.000145 LowVol -3.31% -6.97%
1263 LKC LinkedCoin LKC $0.000434 LowVol -3.31% 39.55%
1264 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002025 LowVol -3.31% -8.08% 30.86%
1265 AXIOM Axiom AXIOM $0.021259 LowVol -3.23% -6.91% 26.85%
1266 WINK Wink WINK $0.000157 LowVol -64.96% -49.43% -47.80%
1267 BGR Bongger BGR $0.000181 LowVol -4.51% -11.24% 11.28%
1268 TCR TheCreed TCR $0.000289 LowVol -3.26% -6.97% -33.99%
1269 MBL MobileCash MBL $0.000578 LowVol -3.31% 12.76% 76.04%
1270 SJCX Storjcoin X SJCX $0.256892 LowVol -6.03% -40.65%
1271 UTA UtaCoin UTA $0.002748 LowVol -3.26% 22.00% -9.86%
1272 BITOK Bitok BITOK $0.000145 LowVol -3.31% 32.03%
1273 MARX MarxCoin MARX $0.001373 LowVol -3.87% 22.19% 64.81%
1274 PDG PinkDog PDG $0.000289 LowVol -3.26% -5.52%
1275 ASN Aseancoin ASN $0.005496 LowVol -8.14% -15.83% -73.07%
1276 YEL Yellow Token YEL $0.005655 LowVol 0.31% 9.11% -61.80%
1277 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004194 LowVol -3.28% -15.63% -31.99%
1278 IRL IrishCoin IRL $0.002892 LowVol -3.26% 10.81% 37.89%
1279 PAYP PayPeer PAYP $0.000145 LowVol -3.31% 31.77%
1280 HDLB HODL Bucks HDLB $0.035143 LowVol -3.31% -33.90% -18.97%
1281 QBC Quebecoin QBC $0.002314 LowVol -3.26% -7.70% 24.26%
1282 TERA TeraCoin TERA $0.000145 LowVol -3.26% -5.41%
1283 OMC Omicron OMC $0.153298 LowVol -3.31% -6.97% 23.33%
1284 MAGN Magnetcoin MAGN $0.571831 LowVol -3.33% -8.36% 20.58%
1285 MEN PeopleCoin MEN $0.000145 LowVol -3.31% -5.17% 31.75%
1286 GOLF Golfcoin GOLF $0.000145 LowVol -3.31% 32.07%
1287 SHELL ShellCoin SHELL $0.043242 LowVol -3.26% -4.56% 89.86%
1288 IQT iQuant IQT $0.158939 LowVol -3.23% -15.79% 4.58%
1289 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004194 LowVol -3.31% 34.90% 34.11%
1290 EGG EggCoin EGG $0.054667 LowVol -3.26% -6.84% 31.23%
1291 WOW Wowcoin WOW $0.000149 LowVol -5.18% -4.42% 35.66%
1292 NBIT netBit NBIT $0.068984 LowVol -3.26% 9.14% 236.91%
1293 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008533 LowVol -3.31% 37.22% 39.09%
1294 LEPEN LePen LEPEN $0.000097 LowVol -4.82% -12.63% -13.64%
1295 TRICK TrickyCoin TRICK $0.012293 LowVol -3.26% 15.25%
1296 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000197 LowVol 0.31% 44.75% 103.88%
1297 TURBO TurboCoin TURBO $0.000145 LowVol -3.31%
1298 XDE2 XDE II XDE2 $2.10 LowVol -3.26% -7.11%
1299 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.323228 LowVol -3.26% -2.22%
1300 GBRC Global Busine… GBRC $0.000289 LowVol -3.31% 56.31%
1301 WA WA Space WA $0.021115 LowVol -3.26% -5.67% 19.05%
1302 PRN Protean PRN $0.000110 LowVol -4.09% -21.86% 918.84%
1303 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000145 LowVol -3.26% 31.79%
1304 ANTX Antimatter ANTX $0.000145 LowVol -3.31% -6.97% 32.08%
1305 DON Donationcoin DON $0.000753 LowVol -5.18% 61.55% 50.48%
1306 QORA Qora QORA $0.258380 LowVol -3.31% -6.97% 26.90%
1307 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol 84.67%
1308 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 1.93%
1309 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -1.04% 16.27%
1310 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol -1.34% 40.01%
1311 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 2.81%
1312 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -1.60%
1313 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 1.97% 64.28%
1314 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol
1315 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1316 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 6.80%
1317 DISK DarkLisk DISK $0.001251 LowVol 0.58% 128.40%
1318 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol 2.26%
1319 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 2.88% 17.60%
1320 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol 0.26% -9.45%
1321 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol 34.54%
1322 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.12%
1323 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.29%
1324 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.105702 LowVol -2.35% 13.04%
1325 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol
1326 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 47.82%
1327 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1328 EXRN EXRNchain EXRN $1e-06 LowVol 0.96% -26.79% 25.48%
1329 FAP FAPcoin FAP $0.010651 LowVol 16.03% 71.12%
1330 UNC UNCoin UNC $0.000149 -4.26% 35.87%
1331 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1332 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 -0.30% 63.90%
1333 FC Facecoin FC $0.003480 -15.60%
1334 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -18.16%
1335 10MT 10M Token 10MT $0.002238 1.61% 9.02%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 -0.84% 5.33%

Quay lại phần 1

Phản hồi