Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 10/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 10/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $13827.00 trên tổng giá trị $231,329,678,349

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $470.43 trên tổng giá trị $45,271,603,591

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1389.01 trên tổng giá trị $23,399,765,976

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.32 trên tổng giá trị $11,999,676,957

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.244875 trên tổng giá trị $9,486,248,094

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng KURT Kurrent (KURT) đang có giá hiện tại $0.015078 trên tổng giá trị $149,564 đã biến động tăng 365.52% trong 1h qua

    + Đồng KOBO Kobocoin (KOBO) đang có giá hiện tại $0.075754 trên tổng giá trị $1,871,130 đã biến động tăng 256.01% trong 1h qua

    + Đồng BUMBA BumbaCoin (BUMBA) đang có giá hiện tại $0.007638 trên tổng giá trị $171,636 đã biến động tăng 129.16% trong 1h qua

    + Đồng QCN QuazarCoin (QCN) đang có giá hiện tại $0.027774 trên tổng giá trị $167,894 đã biến động tăng 92.43% trong 1h qua

    + Đồng MINT Mintcoin (MINT) đang có giá hiện tại $0.000262 trên tổng giá trị $6,548,257 đã biến động tăng 78.30% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.010362 trên tổng giá trị đã biến động tăng 514.27% trong 24h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.161914 trên tổng giá trị $254,369 đã biến động tăng 376.22% trong 24h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003180 trên tổng giá trị $29,346 đã biến động tăng 327.09% trong 24h qua

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000009 trên tổng giá trị $790,922 đã biến động tăng 308.79% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.007298 trên tổng giá trị $3,541 đã biến động tăng 291.35% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.373536 trên tổng giá trị $28,244,738 đã biến động tăng 1445.97% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000106 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1065.68% trong 7 ngày qua

    + Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.010362 trên tổng giá trị đã biến động tăng 707.57% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009938 trên tổng giá trị đã biến động tăng 688.97% trong 7 ngày qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003180 trên tổng giá trị $29,346 đã biến động tăng 683.22% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 10/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 ACP AnarchistsPrime ACP $113,957 $0.025930 4,394,874 $4,409 -5.94% -14.79% -27.94%
702 BITGOLD bitGold BITGOLD $113,458 $1421.55 79.8131 $3,220 -22.83% -21.04% -0.70%
703 EAGLE EagleCoin EAGLE $111,944 $0.053474 2,093,421 $35,374 -4.30% 8.45% -29.78%
704 MAR Marijuanacoin MAR $111,626 $0.073365 1,521,507 $1,516 -14.35% -4.83% 11.59%
705 VUC Virta Unique … VUC $111,451 $0.001812 61,504,550 $1,114 -2.39% -7.73% 20.96%
706 MONK Monkey Project MONK $110,604 $1.05 105,797 $13,528 -9.25% -25.76% -80.50%
707 BAS BitAsean BAS $105,388 $0.021077 5,000,000 $561 -4.80% -5.43% -3.56%
708 XCXT CoinonatX XCXT $98,860 $0.006142 16,096,308 $754 1.86% -42.64% -25.69%
709 SCRT SecretCoin SCRT $98,657 $0.023331 4,228,672 $9,629 -9.68% 28.33%
710 TAJ TajCoin TAJ $97,146 $0.012041 8,068,277 $1,698 -22.44% -25.76% 2.61%
711 CMT Comet CMT $96,886 $0.111002 872,830 $4,537 -3.86% 13.22% 123.62%
712 WOMEN WomenCoin WOMEN $95,534 $0.002160 44,220,400 $1,843 -3.50% -16.03% -6.93%
713 EGAS ETHGAS EGAS $91,550 $0.009013 10,157,540 $596 20.42% 2.80% 76.25%
714 GLT GlobalToken GLT $89,287 $0.003401 26,250,200 $1,019 0.26% 13.52% 46.19%
715 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $89,221 $0.011111 8,030,000 $744 -3.51% -4.70% -40.14%
716 NRO Neuro NRO $84,794 $0.002222 38,161,604 $715 -3.67% -9.73% 17.61%
717 SGR Sugar Exchange SGR $79,575 $0.022736 3,500,000 $1,154 -3.88% -12.77% -40.79%
718 FXE FuturXe FXE $78,464 $0.333293 235,421 $928 -4.01% -24.91% -80.45%
719 300 300 Token 300 $77,033 $256.77 300 $1,131 -3.56% 23.63% 15.06%
720 $$$ Money $$$ $76,921 $0.001676 45,887,218 $2,075 34.34% -14.00% 16.90%
721 CASH Cashcoin CASH $76,819 $0.001664 46,158,242 $1,207 53.01% -34.30%
722 POP PopularCoin POP $74,600 $0.000022 3,372,875,244 $580 -6.67% -18.60% 2.57%
723 LTCR Litecred LTCR $71,039 $0.002350 30,227,750 $2,145 -21.11% 6.74% 87.16%
724 AERM Aerium AERM $69,789 $0.095682 729,386 $19,036 -52.56% -65.89% -86.27%
725 BRAIN Braincoin BRAIN $60,279 $0.005972 10,094,424 $3,029 -3.56% -15.62% 0.56%
726 BLZ BlazeCoin BLZ $59,349 $0.000098 608,557,394 $610 -6.13% 23.71% 43.76%
727 PONZI PonziCoin PONZI $58,237 $0.067631 861,099 $5,696 -50.15% -3.69% 89.29%
728 ICOB ICOBID ICOB $57,692 $0.000541 106,701,874 $554 -7.22% -12.14% -8.21%
729 ITZ Interzone ITZ $56,983 $0.030510 1,867,670 $1,755 46.28% 21.83% 405.18%
730 ERY Eryllium ERY $54,103 $0.009884 5,473,887 $1,378 -28.26% -21.58% 73.42%
731 FLAX Flaxscript FLAX $53,442 $0.009568 5,585,288 $1,728 -3.79% -41.92% -59.01%
732 CWXT CryptoWorldX … CWXT $49,421 $0.000829 59,630,200 $883 0.84% -8.57% -1.10%
733 RBT Rimbit RBT $48,461 $0.000420 115,499,623 $842 -5.24% -19.76% -26.00%
734 VRS Veros VRS $41,767 $0.000086 486,609,040 $690 -6.00% -35.10% 45.10%
735 MSCN Master Swiscoin MSCN $40,523 $0.000906 44,709,760 $864 24.90% 10.77% -14.34%
736 LUNA Luna Coin LUNA $40,009 $0.024245 1,650,184 $1,217 -38.65% 6.66% 24.35%
737 XCS CybCSec XCS $39,442 $0.003333 11,834,082 $2,242 -3.56% -22.63% -5.05%
738 GSR GeyserCoin GSR $31,102 $0.663670 46,864 $10,053 -0.57% -7.88% 632.58%
739 LBTC LiteBitcoin LBTC $30,780 $0.009654 3,188,280 $19,459 -6.40% -16.34% 262.59%
740 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $24,325 $0.028034 867,702 $7,482 -8.22% -38.85% 97.89%
741 BRAT BRAT BRAT $22,953 $0.000143 160,000,000 $675 -3.63% -64.13% -60.25%
742 XRC Rawcoin XRC $22,508 $0.031931 704,882 $1,672 0.00% 19.72% 83.47%
743 CREVA CrevaCoin CREVA $20,327 $0.000559 36,390,750 $2,172 -3.85% 7.28% -28.42%
744 WORM HealthyWormCoin WORM $15,490 $0.000139 111,538,863 $2,374 -3.67% -9.73% -53.88%
745 HMC HarmonyCoin HMC $6,403 $0.011408 561,235 $7,937 -3.90% -4.90% 0.13%
746 ECN E-coin ECN $14,467,288 $3.07 4,719,128 LowVol -4.01% 140.51% 35.06%
747 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 34.03%
748 CSC CasinoCoin CSC $13,112,090 $0.339681 38,601,187 LowVol -3.85% 14.75% 41.48%
749 ETT EncryptoTel [… ETT $10,457,487 $0.168313 62,131,190 LowVol -3.56% -13.58% 18.67%
750 XC XCurrency XC $7,753,093 $1.32 5,870,487 LowVol 40.15%
751 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -1.69% -21.69%
752 DAR Darcrus DAR $4,906,952 $0.360795 13,600,388 LowVol -5.83% 21.59% 36.41%
753 YASH YashCoin YASH $4,860,663 $0.486053 10,000,273 LowVol -3.85% -7.08% 18.14%
754 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
755 FIMK FIMKrypto FIMK $3,201,977 $0.005549 577,004,618 LowVol -3.85% -3.25% 267.96%
756 STA Starta STA $2,773,862 $0.547230 5,068,914 LowVol -4.39% -2.39% 6.76%
757 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,655,667 $0.075230 35,300,866 LowVol -3.07% -11.21%
758 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,044,255 $4.39 465,952 LowVol -2.39% -5.93% -13.31%
759 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,942,248 $0.064742 30,000,000 LowVol -5.38% -13.94% -32.96%
760 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 -3.80%
761 RC RussiaCoin RC $1,684,665 $0.201085 8,377,873 LowVol -3.32% -13.31% 24.84%
762 JNS Janus JNS $1,633,608 $0.070964 23,020,335 LowVol -3.79% -40.80% -38.36%
763 HTC HitCoin HTC $1,527,081 $0.000139 10,996,318,099 LowVol -3.79% -9.73%
764 EMV Ethereum Movi… EMV $1,274,419 $0.194074 6,566,666 LowVol -51.18% -49.94% -83.08%
765 BTSR BTSR BTSR $1,102,462 $0.335680 3,284,266 LowVol -2.59% -1.40% 61.39%
766 ORB Orbitcoin ORB $1,102,008 $0.356127 3,094,423 LowVol -4.87% -8.27% 24.86%
767 SDC ShadowCash SDC $1,068,302 $0.159564 6,695,133 LowVol -3.85% -14.15% 13.90%
768 CARBON Carboncoin CARBON $1,040,144 $0.000068 15,392,009,685 LowVol -4.83% 38.06% 9.66%
769 DCY Dinastycoin DCY $990,609 $0.000697 1,420,858,063 LowVol -3.83% -24.48% 21.47%
770 METAL MetalCoin METAL $950,769 $0.012360 76,925,527 LowVol -3.67% -2.09% 34.37%
771 INPAY InPay INPAY $916,556 $0.091656 10,000,000 LowVol -3.56% -3.91% -30.78%
772 MAC Machinecoin MAC $906,460 $0.044793 20,236,425 LowVol -4.59% -25.44% 28.40%
773 RMC Remicoin RMC $893,293 $0.451335 1,979,224 LowVol -3.56% -44.30% -57.25%
774 OPAL Opal OPAL $755,519 $0.049890 15,143,795 LowVol -5.04% -26.65% 37.67%
775 EBET EthBet EBET $751,117 $0.088341 8,502,500 LowVol -4.29% 13.58% 0.50%
776 VAL Valorbit VAL $738,968 $0.000139 5,321,217,883 LowVol -3.67% 26.56%
777 BPC Bitpark Coin BPC $730,923 $0.009746 75,000,000 LowVol -3.65% -22.47% -4.30%
778 MAX MaxCoin MAX $704,907 $0.011526 61,155,837 LowVol -3.85% -11.13% -16.82%
779 NOBL NobleCoin NOBL $689,696 $0.000298 2,315,651,340 LowVol -5.34% -3.27% 14.35%
780 USC Ultimate Secu… USC $676,531 $0.065409 10,343,113 LowVol 19.85% -39.56% -15.45%
781 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -49.43%
782 RIYA Etheriya RIYA $579,017 $0.366112 1,581,531 LowVol -17.73% -16.66% 23.01%
783 AU AurumCoin AU $569,161 $1.92 296,216 LowVol -3.67% 27.58% 40.73%
784 XJO Joulecoin XJO $566,216 $0.016427 34,467,788 LowVol -3.85% -17.70% 77.66%
785 AHT Bowhead AHT $558,443 $0.069805 8,000,000 LowVol -75.74% -75.42% -53.20%
786 TALK BTCtalkcoin TALK $534,956 $0.008193 65,290,635 LowVol -3.67% -49.33% 1.11%
787 V Version V $504,755 $0.001076 469,220,616 LowVol -5.65% 14.77% -14.46%
788 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 59.56%
789 SAC SACoin SAC $487,063 $0.069436 7,014,557 LowVol -3.67% -1.88% -15.33%
790 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -65.06%
791 TGC Tigercoin TGC $483,685 $0.011110 43,536,800 LowVol -3.85% -9.79% 58.40%
792 UNIC UniCoin UNIC $481,432 $0.162151 2,969,035 LowVol -4.69% 17.87% 71.03%
793 XGR GoldReserve XGR $458,795 $0.026719 17,171,382 LowVol -6.02% 0.21% 4.74%
794 NETKO Netko NETKO $445,764 $0.102029 4,368,990 LowVol -3.74% -26.42% -25.94%
795 SLG Sterlingcoin SLG $445,092 $0.105799 4,206,961 LowVol -4.62% -13.26% 22.75%
796 GOOD Goodomy GOOD $424,559 $0.000962 441,349,000 LowVol -3.90% -38.01% -37.23%
797 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $417,215 $0.076859 5,428,300 LowVol -4.62% -5.12% 28.07%
798 WAY WayGuide WAY $416,787 $0.004166 100,040,708 LowVol -3.67% -9.73% 26.87%
799 OTX Octanox OTX $413,145 $0.048605 8,500,001 LowVol -3.67% -21.02% -7.97%
800 GLC GlobalCoin GLC $407,270 $0.006249 65,171,010 LowVol -3.85% -13.26% 3.62%
801 DAXX DaxxCoin DAXX $406,254 $0.000815 498,229,270 LowVol -5.01% -6.14% 47.99%
802 PIGGY Piggycoin PIGGY $401,295 $0.000823 487,522,658 LowVol -9.70% -43.50% 17.02%
803 FUNK The Cypherfunks FUNK $400,948 $0.000009 46,308,682,499 LowVol -7.64% -0.50% 51.74%
804 CFT CryptoForecast CFT $400,660 $0.008710 46,000,000 LowVol -3.61% -33.91% 11.92%
805 ECA Electra ECA $398,363 $0.000018 21,971,998,147 LowVol -4.16% 18.02% 38.32%
806 DDF DigitalDevelo… DDF $381,506 $0.074538 5,118,307 LowVol -4.04% 0.60% -12.84%
807 TAG TagCoin TAG $378,136 $0.063448 5,959,806 LowVol -4.29% -50.28% -56.38%
808 888 OctoCoin 888 $377,849 $0.007494 50,419,940 LowVol -4.10% 37.65% 76.30%
809 BUCKS SwagBucks BUCKS $373,677 $1.16 322,013 LowVol -5.51% -13.38% 1.39%
810 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol
811 XPTX PlatinumBAR XPTX $356,242 $0.838997 424,605 LowVol -3.56% -8.90% 22.47%
812 LOT LottoCoin LOT $344,307 $0.000024 14,491,014,421 LowVol -5.66% 20.73% 33.60%
813 CUBE DigiCube CUBE $337,338 $0.000139 2,429,126,009 LowVol -3.67% -9.73%
814 CORG CorgiCoin CORG $337,192 $0.000269 1,251,855,418 LowVol -2.50% 41.86% 74.48%
815 BXT BitTokens BXT $324,056 $0.576265 562,338 LowVol -3.67% -34.51% -33.62%
816 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol 45.26%
817 FNC FinCoin FNC $314,045 $0.024385 12,878,667 LowVol -1.47% -38.57% -26.57%
818 STS Stress STS $313,926 $0.000555 565,134,332 LowVol -3.56%
819 ROC Rasputin Onli… ROC $313,582 $0.289380 1,083,633 LowVol -4.54% -38.02%
820 BIGUP BigUp BIGUP $307,807 $0.000145 2,119,252,874 LowVol -3.98% 0.46% 93.52%
821 SH Shilling SH $302,832 $0.007638 39,648,207 LowVol -3.67% 34.87% 63.92%
822 MRJA GanjaCoin MRJA $296,759 $0.066659 4,451,920 LowVol -3.85% 23.71% 321.02%
823 Q2C QubitCoin Q2C $275,760 $0.001111 248,212,856 LowVol -3.79% 3.01% -11.08%
824 GAP Gapcoin GAP $275,376 $0.022804 12,076,032 LowVol -4.87% -7.06% 52.68%
825 FRC Freicoin FRC $275,125 $0.009304 29,569,209 LowVol -3.85% -12.88% 4.91%
826 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $273,234 $0.020619 13,251,780 LowVol -3.62% -16.60% 36.31%
827 AMBER AmberCoin AMBER $273,089 $0.006249 43,699,481 LowVol -3.67% 26.94% -35.27%
828 VIDZ PureVidz VIDZ $261,493 $0.002087 125,279,775 LowVol 3.00% -22.97% -12.99%
829 RBIES Rubies RBIES $260,350 $0.024997 10,415,252 LowVol -3.67% -9.51% -67.91%
830 WMC WMCoin WMC $251,333 $0.021803 11,527,489 LowVol -3.67% -9.82% 26.82%
831 GAIA GAIA GAIA $251,026 $0.010415 24,101,381 LowVol -3.85% 9.13% -3.88%
832 EVO Evotion EVO $243,695 $0.076860 3,170,618 LowVol -4.59% -1.60% 5.55%
833 ARI Aricoin ARI $238,645 $0.001701 140,262,505 LowVol -4.24% 5.03% 32.28%
834 TTC TittieCoin TTC $231,368 $0.000184 1,259,816,434 LowVol -4.21% 18.08% -0.24%
835 TRI Triangles TRI $227,845 $3.13 72,891 LowVol -5.04% -32.20% 1.83%
836 SPACE SpaceCoin SPACE $226,404 $0.010784 20,994,446 LowVol -3.87% -26.53% 56.50%
837 WYV Wyvern WYV $222,338 $0.125124 1,776,940 LowVol -3.60% -10.63% 13.79%
838 SHDW Shadow Token SHDW $220,618 $0.031517 7,000,000 LowVol -4.02% -25.92% -45.80%
839 YAC Yacoin YAC $216,425 $0.001805 119,880,625 LowVol -3.85% -26.77% 18.82%
840 SRC SecureCoin SRC $209,763 $0.025437 8,246,226 LowVol -4.08% -18.63% 137.96%
841 CAT Catcoin CAT $206,015 $0.033190 6,207,050 LowVol -3.85% -35.03% 132.68%
842 GRT Grantcoin GRT $203,825 $0.004722 43,168,203 LowVol -3.79% -4.09% 0.19%
843 EVIL Evil Coin EVIL $203,598 $0.009686 21,020,383 LowVol -5.53% -13.79% 21.30%
844 XRE RevolverCoin XRE $200,132 $0.008962 22,331,846 LowVol -4.32% -18.69% 40.82%
845 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $198,914 $0.250803 793,108 LowVol -8.07% -9.43% 71.01%
846 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 71.88%
847 RBX Ripto Bux RBX $191,450 $0.000502 381,236,123 LowVol -3.67% -10.97% 2.72%
848 ACOIN Acoin ACOIN $190,045 $0.155764 1,220,085 LowVol 6.50% -10.27% 8.83%
849 E4ROW E4ROW E4ROW $189,975 $0.032970 5,762,000 LowVol -4.49% 140.53% 17.70%
850 CYP Cypher CYP $189,168 $0.029719 6,365,285 LowVol -3.79% -44.17%
851 OHM OHM OHM $189,106 $0.006330 29,872,271 LowVol -2.03%
852 HMP HempCoin HMP $188,400 $0.000139 1,356,645,470 LowVol -3.79% -9.73%
853 PHS Philosopher S… PHS $187,925 $0.031246 6,014,340 LowVol -3.67% -13.20% 39.03%
854 HAL Halcyon HAL $177,811 $0.033468 5,312,834 LowVol -3.67% -10.53% 26.35%
855 MNC Mincoin MNC $176,999 $0.043910 4,030,919 LowVol -8.15% 127.37% 1.88%
856 HODL HOdlcoin HODL $174,657 $0.001111 157,209,975 LowVol -3.67% -37.87% -21.63%
857 MCRN MACRON MCRN $172,350 $0.000429 401,421,401 LowVol -6.03% 122.59% 47.12%
858 BUMBA BumbaCoin BUMBA $171,636 $0.007638 22,471,354 LowVol 129.16% -6.33% 37.12%
859 FRK Franko FRK $167,906 $0.180395 930,767 LowVol -3.85% -24.37%
860 QCN QuazarCoin QCN $167,894 $0.027774 6,044,911 LowVol 92.43% 48.19% 18.57%
861 DUO ParallelCoin DUO $167,565 $0.555159 301,832 LowVol -4.10% -16.75% 39.37%
862 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol -1.70%
863 TEK TEKcoin TEK $164,937 $0.000117 1,414,054,562 LowVol -5.64% -5.82% 1.69%
864 JIN Jin Coin JIN $161,386 $0.016387 9,848,485 LowVol -3.85% -9.73% -15.72%
865 JET Jetcoin JET $158,338 $0.032496 4,872,509 LowVol -3.67% 58.00% -8.93%
866 DLC Dollarcoin DLC $158,083 $0.017359 9,106,714 LowVol -3.67% -9.73% 26.82%
867 USDE USDe USDE $157,514 $0.000139 1,134,236,104 LowVol -3.85% -54.90% -20.25%
868 XCT C-Bit XCT $155,496 $0.000989 157,223,250 LowVol -5.53% -0.18% 34.27%
869 EMD Emerald Crypto EMD $150,913 $0.007894 19,117,129 LowVol -4.35% -9.84% -12.77%
870 KED Darsek KED $146,582 $0.010074 14,550,256 LowVol -6.25% -14.44% -24.62%
871 VOT VoteCoin VOT $144,136 $0.008749 16,474,625 LowVol -3.56% -15.67% -26.71%
872 URC Unrealcoin URC $143,398 $0.020414 7,024,402 LowVol -3.79% -9.66% -19.36%
873 ARCO AquariusCoin ARCO $139,753 $0.093488 1,494,877 LowVol -4.05% -13.11% 19.94%
874 SLING Sling SLING $137,229 $0.127762 1,074,095 LowVol -3.79% -9.82% 29.68%
875 REE ReeCoin REE $136,044 $0.000053 2,560,000,000 LowVol 3.73% 22.42% 15.38%
876 CTO Crypto CTO $136,042 $0.011110 12,245,251 LowVol 5.44% -1.08% 0.45%
877 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol 3.01%
878 PX PX PX $133,170 $0.001389 95,894,331 LowVol -3.67% -27.19% -2.44%
879 LEA LeaCoin LEA $132,918 $0.000422 314,849,491 LowVol -3.63% -2.99% -32.54%
880 TSE Tattoocoin (S… TSE $128,477 $0.001421 90,421,856 LowVol -3.69% 2.40% 44.16%
881 XRA Ratecoin XRA $125,046 $0.001088 114,927,538 LowVol -3.67% -0.68% -5.95%
882 PRX Printerium PRX $120,240 $0.010171 11,821,728 LowVol -3.60% -15.24% 309.06%
883 MNM Mineum MNM $119,646 $0.012679 9,436,367 LowVol 33.22% -41.45% -2.14%
884 SOON SoonCoin SOON $119,311 $0.009573 12,462,620 LowVol -3.83% -5.45% 17.46%
885 URO Uro URO $117,028 $0.096933 1,207,310 LowVol -3.85% 6.17% 74.94%
886 NEVA NevaCoin NEVA $116,389 $0.047047 2,473,870 LowVol -4.86% 2.34% 10.99%
887 MARS Marscoin MARS $114,021 $0.004032 28,279,074 LowVol -6.57% -22.65% -5.62%
888 ARG Argentum ARG $113,798 $0.013247 8,590,189 LowVol -6.36% -2.79% 1.63%
889 ALL Allion ALL $111,539 $0.017992 6,199,359 LowVol -3.67% -6.50% 53.25%
890 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $110,708 $0.001389 79,719,140 LowVol -3.79% 28.83% 24.76%
891 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 57.44%
892 CNC CHNCoin CNC $108,859 $0.002208 49,298,415 LowVol 234.53%
893 IMS Independent M… IMS $108,623 $0.020232 5,368,934 LowVol 6.09% -12.43% -4.66%
894 BIP BipCoin BIP $108,471 $0.066659 1,627,261 LowVol -3.67% -24.86% 44.37%
895 UNITS GameUnits UNITS $105,624 $0.030413 3,472,983 LowVol -3.79% -9.68% 0.82%
896 PRC PRCoin PRC $103,206 $0.006527 15,812,200 LowVol -3.56% -22.97% -6.98%
897 I0C I0Coin I0C $102,819 $0.004900 20,985,374 LowVol -3.93% -49.47% -65.73%
898 CAGE CageCoin CAGE $100,647 $9.9e-07 101,168,328,395 LowVol -12.91% -23.43% -6.89%
899 ARB ARbit ARB $96,544 $0.012295 7,852,400 LowVol 1.16% 54.65%
900 QTL Quatloo QTL $94,897 $0.012294 7,718,883 LowVol -4.44% -5.92% -9.86%
901 JWL Jewels JWL $92,488 $0.004583 20,181,636 LowVol -3.56%
902 VEC2 VectorAI VEC2 $90,089 $0.005416 16,633,841 LowVol -3.67% 17.35% 11.23%
903 BITZ Bitz BITZ $89,856 $0.045134 1,990,891 LowVol -3.56% -9.73%
904 CRX Chronos CRX $89,249 $0.001210 73,729,962 LowVol -6.59% -28.36% 31.06%
905 AMMO Ammo Rewards AMMO $86,410 $0.001111 77,777,777 LowVol -3.67% 20.35% 45.13%
906 BLRY BillaryCoin BLRY $86,163 $0.009582 8,991,982 LowVol -3.56% 55.71% -42.08%
907 611 SixEleven 611 $83,843 $0.194299 431,514 LowVol -3.56% -15.75% 19.35%
908 SOIL SOILcoin SOIL $83,791 $0.014695 5,702,048 LowVol -5.46% 5.24% 40.60%
909 ZMC ZetaMicron ZMC $83,371 $0.000139 600,344,291 LowVol -3.85% -9.73% 26.82%
910 BVC BeaverCoin BVC $83,064 $0.026663 3,115,258 LowVol 17.59% -9.32%
911 GCC GuccioneCoin GCC $81,696 $0.004027 20,285,537 LowVol -3.56% -18.20% 11.48%
912 RPC RonPaulCoin RPC $81,546 $0.090822 897,860 LowVol -3.85% -9.87% 26.15%
913 MND MindCoin MND $81,533 $0.005138 15,867,695 LowVol -1.00% -7.37% 30.34%
914 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol 1.09%
915 WARP WARP WARP $79,698 $0.072769 1,095,224 LowVol -3.79% -9.73%
916 MST MustangCoin MST $78,783 $0.124985 630,343 LowVol 5.60% -16.79% -14.17%
917 MAY Theresa May Coin MAY $77,030 $0.003063 25,152,200 LowVol -3.67% -0.47% -2.04%
918 EOT EOT Token EOT $76,548 $0.009266 8,260,903 LowVol -8.95% -8.53% -25.82%
919 VPRC VapersCoin VPRC $76,217 $0.000098 780,124,964 LowVol -2.46% 225.22% 392.88%
920 BTQ BitQuark BTQ $75,672 $0.008332 9,081,731 LowVol -3.85% -9.44% -17.16%
921 XCO X-Coin XCO $72,326 $0.005840 12,384,976 LowVol -1.93% -17.50% 13.16%
922 CPN CompuCoin CPN $72,242 $0.003683 19,615,019 LowVol 0.67% 14.65% 30.97%
923 DRM Dreamcoin DRM $72,119 $0.029441 2,449,632 LowVol -3.56% -34.79% -7.22%
924 HXX Hexx HXX $71,103 $0.047831 1,486,536 LowVol -3.85% -46.22% 5.16%
925 DRS Digital Rupees DRS $70,936 $0.000139 510,802,961 LowVol -3.67% -9.73% 26.82%
926 EXN ExchangeN EXN $70,825 $0.013887 5,100,000 LowVol -3.56% -4.20% 40.90%
927 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 111.15%
928 ADCN Asiadigicoin ADCN $69,245 $0.002777 24,931,054 LowVol -3.79% 2.93% -3.30%
929 COXST CoExistCoin COXST $67,236 $0.002481 27,100,000 LowVol -4.81% -0.21% 34.28%
930 NTWK Network Token NTWK $66,331 $0.005683 11,671,310 LowVol 39.47% 53.07% 36.47%
931 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 3.58% 61.70%
932 GPL Gold Pressed … GPL $61,353 $0.239168 256,527 LowVol -5.26% 6.24% -11.88%
933 XBTS Beatcoin XBTS $59,748 $0.039187 1,524,686 LowVol 45.11% 140.81% 3.99%
934 VIP VIP Tokens VIP $57,945 $0.000694 83,450,403 LowVol -3.79% -10.96% 58.53%
935 ATX Artex Coin ATX $56,839 $0.003026 18,781,750 LowVol 1.61% -18.90% -16.84%
936 KRONE Kronecoin KRONE $55,963 $0.014930 3,748,217 LowVol -1.83% -31.32% 37.23%
937 FUZZ FuzzBalls FUZZ $54,207 $0.011223 4,829,945 LowVol -3.56% 27.98% 66.16%
938 KIC KibiCoin KIC $53,595 $0.003646 14,701,000 LowVol -6.78% -28.22% 62.21%
939 BSC BowsCoin BSC $53,182 $0.009582 5,550,102 LowVol -3.79% -11.11% -3.34%
940 CRT CRTCoin CRT $52,841 $0.666587 79,270 LowVol -3.79% -9.82% 26.82%
941 EGO EGO EGO $49,994 $0.000833 60,000,001 LowVol -3.85% -22.63% 26.82%
942 CXT Coinonat CXT $49,290 $0.005716 8,623,200 LowVol -16.68% -37.40% -3.99%
943 SPT Spots SPT $46,674 $0.002083 22,406,021 LowVol -20.18% -16.95% -27.18%
944 G3N G3N G3N $46,206 $0.006110 7,561,891 LowVol -3.67% -9.79% 26.82%
945 ORLY Orlycoin ORLY $45,803 $0.001250 36,646,779 LowVol -3.85% -26.15% 3.07%
946 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 23.19%
947 UET Useless Ether… UET $43,270 $0.010911 3,965,716 LowVol -4.49% -4.48% 15.93%
948 GRIM Grimcoin GRIM $42,669 $0.002194 19,446,668 LowVol -4.91% -12.95% 2.33%
949 BENJI BenjiRolls BENJI $42,255 $0.002086 20,254,796 LowVol -3.67% -28.60% -15.83%
950 IMPS ImpulseCoin IMPS $42,173 $0.002083 20,245,510 LowVol -3.56% -32.30% 0.12%
951 DIBC DIBCOIN DIBC $41,836 $0.008367 5,000,000 LowVol -3.57% -21.75% -24.29%
952 PIE PIECoin PIE $40,987 $0.003055 13,415,597 LowVol -3.56% -20.57% -67.41%
953 SFC Solarflarecoin SFC $40,784 $0.002896 14,083,450 LowVol -4.53% -0.04% -38.16%
954 CESC CryptoEscudo CESC $40,024 $0.000278 144,105,100 LowVol -3.79% -12.25% -49.13%
955 SONG SongCoin SONG $39,631 $0.001217 32,565,300 LowVol -1.67% -9.17% 27.60%
956 TOR Torcoin TOR $39,605 $0.125263 316,179 LowVol -3.67% -5.51% -38.34%
957 PEX PosEx PEX $38,157 $0.015554 2,453,240 LowVol -3.79% -7.33% 29.13%
958 RUPX Rupaya RUPX $37,394 $0.006125 6,105,551 LowVol -3.72% -56.65% -67.51%
959 PULSE Pulse PULSE $35,743 $0.002500 14,298,972 LowVol -3.85% -46.63%
960 AGLC AgrolifeCoin AGLC $35,705 $0.004722 7,561,929 LowVol -3.67% -9.73% -24.22%
961 FLVR FlavorCoin FLVR $34,826 $0.001666 20,898,106 LowVol -3.79% -9.82%
962 HVCO High Voltage HVCO $34,030 $0.022775 1,494,171 LowVol -3.67% -10.46% 35.06%
963 ZYD Zayedcoin ZYD $33,817 $0.005416 6,243,840 LowVol -3.56% -9.68% 7.66%
964 ZNE Zonecoin ZNE $33,705 $0.013054 2,581,970 LowVol -3.67% 25.49%
965 STEPS Steps STEPS $33,624 $0.001805 18,625,017 LowVol -3.67% -2.36% -28.23%
966 BOAT BOAT BOAT $33,482 $0.001805 18,547,845 LowVol -3.78% -11.14% -14.15%
967 EREAL eREAL EREAL $32,948 $0.000482 68,427,562 LowVol -4.54% 5.38% -23.62%
968 ICON Iconic ICON $32,935 $0.055549 592,894 LowVol -3.79% -33.18% -9.34%
969 VLTC Vault Coin VLTC $31,408 $0.001035 30,344,870 LowVol -0.76% -31.37% -22.46%
970 PLNC PLNcoin PLNC $30,853 $0.001805 17,089,600 LowVol -3.85% -9.82% 36.91%
971 BNX BnrtxCoin BNX $30,418 $0.001147 26,524,001 LowVol -5.83% -28.69% 16.46%
972 IMX Impact IMX $30,415 $0.000278 109,509,104 LowVol -3.56% -7.38% 153.64%
973 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
974 DLISK DAPPSTER DLISK $30,242 $0.000302 100,000,000 LowVol -1.72% -7.91%
975 WBB Wild Beast Block WBB $30,185 $0.179423 168,232 LowVol -3.85% -9.93% 19.71%
976 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,799 LowVol 45.60%
977 XOC Xonecoin XOC $29,894 $0.071175 420,000 LowVol -1.57%
978 JOBS JobsCoin JOBS $29,446 $0.000278 106,019,270 LowVol -3.56% -9.79% 26.82%
979 FRAZ Frazcoin FRAZ $29,346 $0.003180 9,227,698 LowVol -3.56% 327.09% 683.22%
980 PLACO PlayerCoin PLACO $29,263 $0.000833 35,120,000 LowVol -3.56% -22.70% 34.56%
981 SLEVIN Slevin SLEVIN $29,163 $0.000417 70,000,000 LowVol -3.56% -12.24% 11.33%
982 BIOS BiosCrypto BIOS $28,916 $0.001389 20,821,709 LowVol -3.79% -43.64% -36.59%
983 MILO MiloCoin MILO $28,470 $0.002639 10,789,954 LowVol -3.56% 45.60% 11.28%
984 RIDE Ride My Car RIDE $28,129 $0.000278 101,276,976 LowVol -3.56% -39.82% -19.21%
985 KNC KingN Coin KNC $26,393 $13.15 2,008 LowVol -3.67% -30.28% -25.10%
986 ALTC Antilitecoin ALTC $26,257 $0.000833 31,512,613 LowVol -3.67% -9.87% 26.82%
987 LIR LetItRide LIR $25,200 $0.000694 36,292,967 LowVol -3.67% -24.78% -10.75%
988 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,079 $0.028052 894,026 LowVol -30.59% -8.46% -16.00%
989 CAB Cabbage CAB $24,789 $0.002361 10,499,996 LowVol -3.67% -19.45% -10.17%
990 DES Destiny DES $24,664 $0.015415 1,600,000 LowVol -3.56% -16.50%
991 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,343 $0.030968 753,776 LowVol -3.67% -2.80% -9.30%
992 BIOB BioBar BIOB $22,387 $0.025275 885,756 LowVol -3.56% -9.73% 15.41%
993 TRADE Tradecoin TRADE $22,005 $0.002809 7,833,629 LowVol
994 SCS Speedcash SCS $21,817 $0.083323 261,831 LowVol -3.67% -11.07% 24.95%
995 DIX Dix Asset DIX $20,304 $2e-07 100,000,000,000 LowVol -8.96% -28.65% 1.93%
996 IBANK iBank IBANK $20,115 $0.004444 4,526,324 LowVol -3.67% -25.94% 106.73%
997 JS JavaScript Token JS $19,249 $0.002408 7,991,996 LowVol -4.54% 3.82% 1.91%
998 ROOFS Roofs ROOFS $18,854 $0.000145 130,000,000 LowVol -3.79% -5.82% -48.45%
999 ELS Elysium ELS $17,798 $0.004444 4,005,012 LowVol 6.17% -9.85% 15.75%
1000 CRTM Corethum CRTM $17,793 $0.007117 2,500,000 LowVol -4.54% -39.36% 63.18%
1001 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 36.90% -23.05%
1002 QBK Qibuck Asset QBK $15,608 $0.009339 1,671,379 LowVol -2.15% -15.13% 27.90%
1003 TSTR Tristar Coin TSTR $15,361 $0.003055 5,027,857 LowVol -3.56% 82.57% -52.08%
1004 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $14,998 $0.001108 13,532,750 LowVol -5.61% -17.25% 47.20%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $14,974 $0.000139 107,829,281 LowVol -3.85% -9.73% 26.82%
1006 GEERT GeertCoin GEERT $14,838 $0.002914 5,091,200 LowVol -4.03% -10.85% 32.69%
1007 GBT GameBet Coin GBT $14,764 $0.000694 21,262,780 LowVol -3.56% -54.87% -9.41%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $13,913 $8.05 1,727 LowVol -3.79% -9.74% -11.57%
1009 DAS DAS DAS $12,723 $0.004694 2,710,349 LowVol -68.57%
1010 ARGUS Argus ARGUS $12,716 $0.011073 1,148,324 LowVol -3.85% 0.18% 107.33%
1011 SOCC SocialCoin SOCC $12,693 $0.009166 1,384,879 LowVol -3.67% -37.94% 20.10%
1012 LVPS LevoPlus LVPS $12,399 $0.008193 1,513,256 LowVol -3.79% -21.76% 6.11%
1013 MGM Magnum MGM $12,245 $0.003094 3,957,381 LowVol 0.50% -27.55%
1014 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol -0.12%
1015 VTA Virtacoin VTA $10,569 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -4.08% -94.10% -85.93%
1016 VOLT Bitvolt VOLT $10,494 $0.000694 15,112,554 LowVol -3.56% -13.66% 15.71%
1017 SANDG Save and Gain SANDG $10,215 $0.003333 3,064,800 LowVol -3.79% -5.81%
1018 NODC NodeCoin NODC $6,993 $0.004166 1,678,439 LowVol -3.67% -30.61% -18.71%
1019 ULA Ulatech ULA $6,929 $0.034718 199,586 LowVol -3.67% -6.23% 62.76%
1020 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,032 $0.028477 211,827 LowVol -2.19% -10.18% 40.32%
1021 CCM100 CCMiner CCM100 $6,020 $0.001791 3,360,417 LowVol -31.75% -43.93% -30.46%
1022 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,682,151 LowVol -10.04%
1023 CONX Concoin CONX $5,490 $0.007377 744,266 LowVol -9.19% -18.73% 18.15%
1024 WBC WalletBuilder… WBC $5,275 $0.280522 18,804 LowVol -3.56%
1025 NANOX Project-X NANOX $3,902 $49855.10 0.078264 LowVol -3.85% -27.83% -36.36%
1026 SOJ Sojourn SOJ $3,541 $0.007298 485,214 LowVol -3.54% 291.35% 503.36%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,444 $0.002500 1,377,917 LowVol -3.67% -13.12% 13.69%
1028 LEX Lex4All LEX $3,368 $0.003368 1,000,000 LowVol -2.21% -5.61% 104.63%
1029 XNG Enigma XNG $2,999 $0.180395 16,627 LowVol 2.01% 9.50% 9.88%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $2,427 $0.000417 5,826,388 LowVol -3.79% 35.27% 90.23%
1031 TOKEN SwapToken TOKEN $1,514 $9.9e-08 15,320,585,365 LowVol -3.68% -22.90% 11.58%
1032 EBT Ebittree Coin EBT $1,328 $0.001051 1,264,511 LowVol -3.67% -12.87% 345.39%
1033 ABN Abncoin ABN $819 $0.012103 67,700 LowVol -3.56% -22.11% -1.91%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 DMB Digital Money… DMB $409 $0.000972 421,300 LowVol -3.85% -27.61% 0.73%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -0.37%
1037 CALC CaliphCoin CALC $107 $0.001224 87,140 LowVol -3.56% 14.68% 18.23%
1038 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol 2.44% -68.38%
1039 FAL Falcoin FAL $55 $0.000278 196,766 LowVol -3.67% 80.53% 93.09%
1040 APW AppleCoin APW $11 $0.000139 81,361 LowVol -3.67% -9.73% 26.82%
1041 CMT CyberMiles CMT $0.223584 $19,524,300 -9.39% 38.67%
1042 ATMC ATMCoin ATMC $3.70 $10,483,500 0.00% -2.67% 29.50%
1043 BCD Bitcoin Diamo… BCD $32.08 $5,741,310 -3.88% -5.95% -33.27%
1044 ETN Electroneum ETN $0.104090 $5,300,480 -4.20% 4.36% 92.23%
1045 ERO Eroscoin ERO $0.141628 $4,964,020 -2.61% -15.56%
1046 FRGC Fargocoin FRGC $10.33 $3,060,280 -0.60% -2.70% 2.31%
1047 NULS Nuls NULS $0.831099 $2,989,710 -1.17% -8.32% 67.43%
1048 AI POLY AI AI $16.67 $1,994,180 -3.09% -5.84% 4.91%
1049 REC Regalcoin REC $30.84 $1,834,490 -2.25% -6.10% -41.23%
1050 ORME Ormeus Coin ORME $2.79 $1,354,940 -4.94% -11.02% 2.79%
1051 CLUB ClubCoin CLUB $3.12 $1,343,080 -5.23% -5.09% -44.54%
1052 GRX GOLD Reward T… GRX $4.87 $989,982 -2.95% -2.02% 12.74%
1053 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.20 $897,845 -5.36% -12.56% 29.53%
1054 FRST FirstCoin FRST $13.85 $778,763 -3.63% -9.91% -16.94%
1055 THS TechShares THS $0.861508 $712,251 -4.50% -2.11% -2.60%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $197.01 $694,109 -2.05% 5.60% -9.10%
1057 XIN Infinity Econ… XIN $0.030413 $516,088 1.45% 2.58% -7.40%
1058 STC Santa Coin STC $0.555628 $451,160 -8.80% 0.39%
1059 BOT Bodhi BOT $0.416030 $426,807 -1.33% -1.92% -7.75%
1060 WC WINCOIN WC $1.04 $426,429 31.64% 41.91% 40.63%
1061 BTE BitSerial BTE $6.31 $392,754 -2.99% -9.58% 24.20%
1062 ADK Aidos Kuneen ADK $27.50 $254,019 -3.03% 27.72% -9.51%
1063 UGT UG Token UGT $0.454544 $241,497 -4.51% 5.86% 1.03%
1064 TSL Energo TSL $0.028478 $232,559 -2.32% -13.14% -6.97%
1065 BWK Bulwark BWK $2.68 $197,041 -5.41%
1066 XYLO XYLO XYLO $0.330544 $173,240 -19.18% -90.44%
1067 XCPO Copico XCPO $0.018370 $172,306 -0.98% -36.61% -16.85%
1068 BT1 BT1 [CST] BT1 $13484.40 $163,558 -4.59% -14.74% 24.58%
1069 XID Sphre AIR XID $0.172833 $161,030 -4.60% -7.20% 16.43%
1070 BSR BitSoar BSR $0.180534 $160,836 -3.56% -8.68% -16.59%
1071 LLT LLToken LLT $0.354129 $156,012 -1.63% -5.66% 6.41%
1072 GBG Golos Gold GBG $0.172518 $149,643 11.66% 27.83% 21.58%
1073 BTU Bitcoin Unlim… BTU $90.81 $124,844 0.11% -11.90% -32.62%
1074 CAPP Cappasity CAPP $0.019666 $123,360 -6.51% -10.99%
1075 BTCM BTCMoon BTCM $0.043342 $101,929 16.60% 13.43% 328.02%
1076 INF InfChain INF $0.011249 $86,755 -5.68% -8.59% 25.55%
1077 RYZ ANRYZE RYZ $0.016889 $75,395 0.79% 2.63% -24.76%
1078 B3 B3Coin B3 $0.000074 $73,148 10.34% 38.36% 44.12%
1079 ICX ICON ICX $1.66 $69,883 -3.01% -5.26% 6.97%
1080 SBC StrikeBitClub SBC $0.493274 $66,833 -5.40%
1081 BT2 BT2 [CST] BT2 $119.50 $58,926 -7.93% -53.69% -22.47%
1082 DSR Desire DSR $0.267264 $54,049 -7.43% 32.03% 3.03%
1083 SUR Suretly SUR $2.60 $50,924 -4.92% -2.69% -22.10%
1084 QBT Qbao QBT $0.215384 $50,553 -1.69% -3.72%
1085 MSD MSD MSD $0.008358 $44,453 -1.74% 2.30% -34.56%
1086 SNOV Snovio SNOV $0.004222 $38,118 -4.54%
1087 SEND Social Send SEND $0.055688 $24,206 -4.84% -35.13%
1088 OXY Oxycoin OXY $0.128804 $23,930 -0.07% 42.15% -5.38%
1089 WISH MyWish WISH $0.157183 $21,632 -2.79% 23.30% 4.72%
1090 SKR Sakuracoin SKR $0.009938 $19,631 1.62% 36.31% 688.97%
1091 VIU Viuly VIU $0.012068 $17,179 -1.10% -7.83% 63.75%
1092 BIXC BIXC BIXC $5.99 $16,776 -3.56% 36.46%
1093 FOR FORCE FOR $0.007867 $14,227 -3.22% -36.09% 35.75%
1094 VASH VPNCoin VASH $0.004722 $13,992 -10.61% -20.40% -4.38%
1095 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.052183 $13,725 3.34% 3.82% -7.54%
1096 GLS GlassCoin GLS $0.597150 $13,173 0.82% -34.17% -40.98%
1097 HAT Hawala.Today HAT $0.303474 $13,110 -4.54% 21.30% 83.54%
1098 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.008354 $11,452 -4.75% -37.15% 140.32%
1099 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006127 $10,311 -4.54% -1.56% 52.29%
1100 EVR Everus EVR $1.14 $10,045 -6.20% -24.58% -41.47%
1101 BCDN BlockCDN BCDN $0.082544 $9,911 -4.10% 6.90%
1102 PLX PlexCoin PLX $0.028769 $9,845 10.83% -2.75% -81.30%
1103 BON Bonpay BON $1.66 $8,662 11.05% 39.83%
1104 XID International… XID $0.009304 $8,324 -3.85% -11.14% 37.05%
1105 TER TerraNova TER $5.21 $8,286 1.23% 0.30% 206.38%
1106 MCR Macro MCR $1.18 $8,117 -4.03% -23.12% -43.75%
1107 NUKO Nekonium NUKO $0.068047 $8,021 2.68% 29.98%
1108 DEUS DeusCoin DEUS $0.265663 $7,668 -3.67% -6.66% -26.85%
1109 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002849 $7,600 2.52% 13.63% 11.16%
1110 BPL Blockpool BPL $0.171109 $7,519 -3.79% -15.47% 60.88%
1111 ETT EncryptoTel [… ETT $0.081020 $7,193 -3.67% -10.42% -37.51%
1112 MGC MergeCoin MGC $0.011804 $7,105 -6.85% -9.15% -5.57%
1113 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.081518 $6,734 -3.67% -6.21% 5.83%
1114 COR CORION COR $0.804403 $6,716 31.31% 8.09% -5.75%
1115 AKY Akuya Coin AKY $0.100266 $6,656 -3.21% -20.98% -27.32%
1116 SND Sand Coin SND $0.563845 $6,286 -4.14% -27.16% -16.73%
1117 TIE TIES Network TIE $0.118560 $5,469 -4.92% 17.94% 22.84%
1118 MOTO Motocoin MOTO $0.006990 $5,466 -2.61% -13.30% 193.40%
1119 EDRC EDRCoin EDRC $0.082734 $5,390 -3.80% 49.48% 44.06%
1120 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004787 $5,345 -23.56% -21.95% 78.37%
1121 BOS BOScoin BOS $1.10 $5,299 -3.56% -13.71% 1.27%
1122 ONG onG.social ONG $0.185013 $4,725 -4.54% 12.48% -45.09%
1123 TCOIN T-coin TCOIN $0.000263 $4,676 -3.64% -9.89% 3.40%
1124 SHND StrongHands SHND $2.1e-08 $4,254 -12.83% -6.70% -8.10%
1125 IBTC iBTC IBTC $0.011860 $4,139 -4.54% 82.60% 159.68%
1126 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003335 $3,942 -3.73% -6.81% 30.24%
1127 TRIA Triaconta TRIA $9.49 $3,833 -4.54% 30.60% 18.95%
1128 XQN Quotient XQN $0.008055 $3,640 -3.67% 27.50% 67.45%
1129 MAGE MagicCoin MAGE $16.15 $3,406 -3.52% -10.17%
1130 ACC AdCoin ACC $0.086878 $3,395 6.35% -9.05% 4.41%
1131 PEC Peacecoin PEC $0.069436 $3,275 -3.55% 4.47% -9.02%
1132 RCN Rcoin RCN $0.000139 $3,234 -3.67% -9.73% 26.82%
1133 FLASH Flash FLASH $0.005694 $3,051 -3.67% 9.72% 16.19%
1134 DMC DynamicCoin DMC $0.002155 $2,896 4.60% -21.60% -84.40%
1135 FRD Farad FRD $0.087961 $2,867 -4.10% 2.74% -26.36%
1136 B2B B2B B2B $0.342037 $2,865 -11.19% -10.24% -6.79%
1137 ABC Alphabit ABC $21.75 $2,644 -2.58% 17.06% 21.31%
1138 DFS DFSCoin DFS $0.004561 $2,579 -17.84% -16.05% -45.18%
1139 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001666 $2,462 -3.56% -23.26% -13.61%
1140 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.075568 $2,459 -1.14% -7.64% -15.35%
1141 WILD Wild Crypto WILD $0.189222 $2,418 -4.57% 38.07% 81.05%
1142 HYTV Hyper TV HYTV $0.004269 $2,329 -4.54% -22.14% 2.05%
1143 DAY Chronologic DAY $3.56 $2,262 4.69% 0.92% -7.92%
1144 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.266850 $2,260 3.29% -6.86% 33.73%
1145 PNX Phantomx PNX $0.012249 $2,257 -15.22% -20.86% -34.71%
1146 EFYT Ergo EFYT $17.52 $2,251 -3.89% 26.82% 87.46%
1147 EGOLD eGold EGOLD $0.021348 $2,008 -4.54% 174.75% 117.17%
1148 MINEX Minex MINEX $0.014617 $2,001 -4.41% -33.41% -27.28%
1149 PCN PeepCoin PCN $0.000139 $1,983 -3.67% -9.73% 198.84%
1150 SAK Sharkcoin SAK $0.001674 $1,945 -3.10% -23.42% -32.03%
1151 GARY President Joh… GARY $0.138733 $1,934 -3.85% 27.55% -22.51%
1152 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.080407 $1,850 -26.04% -31.60% -15.20%
1153 X2 X2 X2 $0.000278 $1,582 -3.79% 80.37% 153.76%
1154 ZSE ZSEcoin ZSE $0.018976 $1,568 -3.62% 98.56% 82.15%
1155 PRES President Trump PRES $0.004981 $1,553 -3.56% 4.68% 7.95%
1156 ZBC Zilbercoin ZBC $0.029461 $1,543 -4.76% -9.33% -24.91%
1157 HNC Huncoin HNC $0.002222 $1,480 -3.78% -0.56% -5.91%
1158 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.72 $1,389 -3.67% -9.74% -23.42%
1159 DGPT DigiPulse DGPT $1.00 $1,333 -4.38% -26.01% 15.78%
1160 EBIT eBIT EBIT $0.003131 $1,172 -4.54% 37.05% 276.54%
1161 SISA SISA SISA $0.011742 $1,147 -2.09% 11.99% -16.97%
1162 APC AlpaCoin APC $0.022081 $1,137 0.76% -9.43% -35.62%
1163 BTBc Bitbase BTBc $0.004861 $1,100 -3.56% 43.60% 54.17%
1164 CME Cashme CME $0.000139 $1,098 -3.67% -35.36% 15.70%
1165 XRY Royalties XRY $0.000145 $1,098 -6.32% -0.01% -92.45%
1166 STU bitJob STU $0.037374 $1,090 -2.97% 8.69% 17.46%
1167 MGC GulfCoin MGC $0.001806 $1,056 -0.50% -15.68% -41.70%
1168 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005416 $1,041 4.16% -2.36% 42.17%
1169 MCI Musiconomi MCI $0.032336 $1,019 -3.92% -6.26% -0.93%
1170 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002500 $975 -3.67% -25.95% 11.61%
1171 XOT Internet of T… XOT $1944.20 $951 -3.79% -9.73% -11.11%
1172 MKR Maker MKR $422.21 $905 -4.92% 4.52% 9.90%
1173 EVC EventChain EVC $0.147057 $874 -4.49% 60.92% 21.98%
1174 CASH Cash Poker Pro CASH $0.047439 $835 -4.54% 3.82% 3.36%
1175 TELL Tellurion TELL $0.000142 $809 -3.85% -21.30% 20.35%
1176 BSN Bastonet BSN $0.000694 $784 -3.56% -12.73% -27.39%
1177 UR UR UR $0.000813 $778 -3.87% -34.91% 49.33%
1178 EUSD eUSD EUSD $0.000228 $754 -0.38% -0.27% -20.81%
1179 NAMO NamoCoin NAMO $0.000234 $722 -3.57% 9.06% 29.34%
1180 OX OX Fina OX $0.000141 $637 -3.07% -9.17% -11.90%
1181 ELC Elacoin ELC $0.124982 $630 -3.85% 35.19% 50.27%
1182 CC CyberCoin CC $0.000278 $558 -3.85% 80.53% 114.71%
1183 COUPE Coupecoin COUPE $0.000036 $549 -50.02% -74.29% 28.10%
1184 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.5e-07 $547 -4.54% 36.90% 106.65%
1185 BAT BatCoin BAT $0.000004 $511 -10.46% 33.89% 75.93%
1186 FUDD DimonCoin FUDD $0.001423 $510 -4.54% 3.50% 16.37%
1187 PLC PlusCoin PLC $0.000522 LowVol -4.54% -7.90% -19.30%
1188 VULC Vulcano VULC $0.007234 LowVol -3.79% -41.72% 1.41%
1189 OCOW OCOW OCOW $0.000833 LowVol -3.67% -82.70%
1190 QBT Cubits QBT $0.003941 LowVol 13.31% 10.15% -44.51%
1191 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001111 LowVol -3.79% -58.71% 26.83%
1192 XAU Xaucoin XAU $0.036801 LowVol -3.67% -10.21% -15.00%
1193 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002777 LowVol -3.67% -24.83%
1194 BEST BestChain BEST $0.010362 LowVol -12.39% 514.27% 707.57%
1195 ANI Animecoin ANI $0.000278 LowVol -3.79% 48.22% 66.93%
1196 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000417 LowVol -3.56% 15.20% -10.65%
1197 RHFC RHFCoin RHFC $0.001113 LowVol -3.63% 57.37% 12.47%
1198 FFC FireFlyCoin FFC $0.000139 LowVol -3.67% -9.87% 17.84%
1199 LDCN LandCoin LDCN $0.001185 LowVol -3.67% -54.45% -25.35%
1200 GAY GAY Money GAY $0.010695 LowVol -50.83% -51.28% 17.72%
1201 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol -6.74% 18.83% 56.21%
1202 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002361 LowVol -3.56% -26.93% -20.05%
1203 PRM PrismChain PRM $0.001528 LowVol -3.79% -23.69% 22.45%
1204 FRN Francs FRN $0.030838 LowVol -4.18% -10.56% 13.00%
1205 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000417 LowVol -3.79% -28.21% -24.73%
1206 ACN Avoncoin ACN $0.000555 LowVol 28.43% -9.73% 42.98%
1207 SWP Swapcoin SWP $0.109068 LowVol -4.49% 3.79% -4.97%
1208 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000139 LowVol -3.67% -9.73% -36.59%
1209 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003472 LowVol -3.67% -24.83% -6.06%
1210 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000379 LowVol -4.56% 1.04%
1211 FUTC FutCoin FUTC $0.002222 LowVol -3.85% -46.33% 26.82%
1212 MARX MarxCoin MARX $0.001001 LowVol -26.97% -10.06% 26.46%
1213 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.002164 LowVol -2.97% 71.46% 96.53%
1214 KARMA Karmacoin KARMA $0.000139 LowVol -3.85% -9.79% 26.95%
1215 WIC Wi Coin WIC $0.002777 LowVol -0.63% -4.28% -19.60%
1216 OPES Opescoin OPES $0.002777 LowVol -3.79% 12.90%
1217 ACES Aces ACES $0.000151 LowVol -3.67% -1.81% 34.25%
1218 KASHH KashhCoin KASHH $0.000139 LowVol -3.67% -9.78% 80.66%
1219 OP Operand OP $0.000972 LowVol -3.79% -29.86% -1.29%
1220 GRN Granite GRN $0.016387 LowVol -3.85% 33.90% 114.48%
1221 HIGH High Gain HIGH $0.000417 LowVol -3.56% -32.78% -36.66%
1222 HCC Happy Creator… HCC $0.000555 LowVol -3.67% -9.73% -29.44%
1223 PRIMU Primulon PRIMU $0.000139 LowVol -3.56% -9.73% -36.47%
1224 INDIA India Coin INDIA $0.000278 LowVol -3.79% -9.73% -0.44%
1225 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000833 LowVol -3.79% 35.27% -1.85%
1226 CBD CBD Crystals CBD $0.002500 LowVol -3.67% 63.38%
1227 EAG EA Coin EAG $2.78 LowVol -14.33% 38.87% -9.93%
1228 GAIN UGAIN GAIN $0.001944 LowVol 22.60% 5.31% 255.10%
1229 DASHS Dashs DASHS $0.052077 LowVol -2.26% -9.13% 24.80%
1230 STARS StarCash Network STARS $0.142885 LowVol -46.00% -60.22% -48.52%
1231 BET BetaCoin BET $0.001313 LowVol -2.89% -19.40% -47.86%
1232 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 1.16% 11.30% -72.43%
1233 CYC Cycling Coin CYC $0.001250 LowVol -3.79% -18.76% -51.75%
1234 MAVRO Mavro MAVRO $0.037912 LowVol 46.91% 37.67% 179.57%
1235 BLX Blockchain Index BLX $3.08 LowVol -16.15% -6.98% 11.13%
1236 BIT First Bitcoin BIT $0.009860 LowVol -3.67% 4.36% -20.53%
1237 DBG Digital Bulli… DBG $0.004166 LowVol -3.85% -22.70% -34.40%
1238 TODAY TodayCoin TODAY $0.001250 LowVol 44.49% 16.06%
1239 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.048367 LowVol -2.21% -6.19% 33.98%
1240 BXC Bitcedi BXC $0.003681 LowVol -5.78% -27.72% 29.57%
1241 AV AvatarCoin AV $0.049994 LowVol -3.85% -2.71% 59.35%
1242 VOYA Voyacoin VOYA $2.82 LowVol -3.85% 1.79% 86.64%
1243 YES Yescoin YES $0.000136 LowVol -3.71% -8.12% 586.92%
1244 AIB Advanced Inte… AIB $0.008871 LowVol -3.85% -27.97% 96.80%
1245 STEX STEX STEX $1.04 LowVol -8.96% -26.99% 89.95%
1246 REGA Regacoin REGA $0.000833 LowVol -13.26% -9.73% -52.44%
1247 LTH LAthaan LTH $0.000694 LowVol -3.56% -43.58% 26.87%
1248 NTC Natcoin NTC $0.095128 LowVol -3.67% -11.56% -55.97%
1249 TEAM TeamUp TEAM $0.000278 LowVol -3.56% -9.73% -15.45%
1250 9COIN 9COIN 9COIN $0.003472 LowVol -3.79% 1.76% 48.99%
1251 GUC GoldUnionCoin GUC $0.065270 LowVol -3.67% -35.39%
1252 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007082 LowVol -3.67% -8.86% 96.00%
1253 SKC Skeincoin SKC $0.023331 LowVol -3.85% -0.30% 129.98%
1254 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000278 LowVol -3.67% -9.73% -15.45%
1255 MONETA Moneta MONETA $0.000555 LowVol -3.79% 43.61%
1256 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004583 LowVol -3.56% 129.91% -5.82%
1257 EXRN EXRNchain EXRN $9.5e-07 LowVol -4.77% -30.78% 14.98%
1258 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000139 LowVol -3.79% -9.73% 16.40%
1259 TOP TopCoin TOP $0.000269 LowVol -3.68% -40.71% -20.02%
1260 BIRDS Birds BIRDS $0.000139 LowVol -3.67% -9.80% 26.94%
1261 POKE PokeCoin POKE $0.000139 LowVol -3.79% -9.73%
1262 LKC LinkedCoin LKC $0.000417 LowVol -3.79% 35.40%
1263 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001944 LowVol -3.67% -9.73% 25.72%
1264 CYDER Cyder CYDER $0.000278 LowVol -3.67% -9.73% 26.82%
1265 WINK Wink WINK $0.000151 LowVol -3.67% -50.94% -49.86%
1266 SFE SafeCoin SFE $0.000139 LowVol -3.67% -9.73% 26.82%
1267 IFC Infinitecoin IFC $0.000016 LowVol -9.85% 37.44% 3.73%
1268 BGR Bongger BGR $0.000167 LowVol -7.78% -19.61% 2.68%
1269 TCR TheCreed TCR $0.000278 LowVol -3.67% -9.73% -36.59%
1270 AXIOM Axiom AXIOM $0.020414 LowVol -3.85% -9.73% 21.85%
1271 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253045 LowVol -3.49% -39.58%
1272 MBL MobileCash MBL $0.000555 LowVol -3.85% 0.41% 69.10%
1273 BITOK Bitok BITOK $0.000139 LowVol -3.56% 26.82%
1274 ASN Aseancoin ASN $0.008471 LowVol 54.81% 31.10% -55.85%
1275 YEL Yellow Token YEL $0.005422 LowVol -4.54% 3.82% -63.35%
1276 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004027 LowVol -3.67% -18.25% -34.35%
1277 IRL IrishCoin IRL $0.002777 LowVol -3.85% 12.73% 31.02%
1278 PAYP PayPeer PAYP $0.000139 LowVol -3.79% 26.55%
1279 HDLB HODL Bucks HDLB $0.033746 LowVol -3.67% -35.92% -20.82%
1280 QBC Quebecoin QBC $0.002222 LowVol -3.67% -9.79% 19.36%
1281 DON Donationcoin DON $0.000577 LowVol -24.51% 25.12% 13.45%
1282 OMC Omicron OMC $0.147205 LowVol -3.67% -9.82% 18.42%
1283 MAGN Magnetcoin MAGN $0.549220 LowVol -3.67% -11.07% 15.96%
1284 PDG PinkDog PDG $0.000278 LowVol -3.79% -9.23%
1285 MEN PeopleCoin MEN $0.000139 LowVol -3.79% -9.06% 26.53%
1286 GOLF Golfcoin GOLF $0.000139 LowVol -3.56% 26.86%
1287 SHELL ShellCoin SHELL $0.041523 LowVol -3.67% -9.12% 82.28%
1288 IQT iQuant IQT $0.152621 LowVol -3.56% -16.88% -3.44%
1289 TERA TeraCoin TERA $0.000139 LowVol -3.67% -9.17%
1290 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004027 LowVol -3.79% 30.89% 27.58%
1291 EGG EggCoin EGG $0.052494 LowVol -3.67% -9.79% 26.00%
1292 WOW Wowcoin WOW $0.000145 LowVol -3.69% -5.73% 32.46%
1293 NBIT netBit NBIT $0.066242 LowVol -3.67% 5.89% 223.85%
1294 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008193 LowVol -3.56% 33.14% 34.52%
1295 LEPEN LePen LEPEN $0.000092 LowVol -5.99% -17.11% -18.30%
1296 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011804 LowVol -3.56% 10.94%
1297 TURBO TurboCoin TURBO $0.000139 LowVol -3.67%
1298 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000189 LowVol -4.54% 37.82% 79.62%
1299 XDE2 XDE II XDE2 $2.02 LowVol -3.67% -9.83%
1300 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.310379 LowVol -3.56% -5.87%
1301 GBRC Global Busine… GBRC $0.000278 LowVol -3.85% 21.83%
1302 WA WA Space WA $0.020275 LowVol -3.67% -8.48% 14.51%
1303 PRN Protean PRN $0.000106 LowVol -3.53% -24.01% 1065.68%
1304 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000139 LowVol -3.56% 26.57%
1305 ANTX Antimatter ANTX $0.000139 LowVol -3.67% -9.73% 26.82%
1306 UTA UtaCoin UTA $0.002639 LowVol -3.85% 3.48% -12.09%
1307 QORA Qora QORA $0.248108 LowVol -3.79% -9.82% 21.89%
1308 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol 63.94%
1309 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 2.83%
1310 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -0.14% 8.51%
1311 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol -0.38% 40.06%
1312 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 3.82%
1313 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -1.20%
1314 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 2.97% 61.59%
1315 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol
1316 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1317 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 6.87%
1318 DISK DarkLisk DISK $0.001251 LowVol 1.63% 128.47%
1319 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol 3.26%
1320 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 3.89% 17.64%
1321 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol 1.21% -9.43%
1322 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol 34.54%
1323 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.11%
1324 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.29%
1325 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.105702 LowVol -1.38% 11.77%
1326 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol
1327 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol
1328 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1329 FAP FAPcoin FAP $0.010651 LowVol 16.32% 71.22%
1330 UNC UNCoin UNC $0.000149 -3.26% 35.92%
1331 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1332 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 -0.12% 64.05%
1333 FC Facecoin FC $0.003480 -15.35%
1334 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -18.81%
1335 10MT 10M Token 10MT $0.002238 1.05% 6.60%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 -1.59% 9.32%

Quay lại phần 1

Phản hồi