Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 10/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 10/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $14044.70 trên tổng giá trị $234,971,861,829

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $478.39 trên tổng giá trị $46,038,307,244

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1389.61 trên tổng giá trị $23,409,873,794

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.42 trên tổng giá trị $12,279,186,522

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.245232 trên tổng giá trị $9,500,077,969

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng KOBO Kobocoin (KOBO) đang có giá hiện tại $0.072338 trên tổng giá trị $1,786,771 đã biến động tăng 238.59% trong 1h qua

    + Đồng KURT Kurrent (KURT) đang có giá hiện tại $0.009550 trên tổng giá trị $94,729 đã biến động tăng 192.90% trong 1h qua

    + Đồng CASH Cashcoin (CASH) đang có giá hiện tại $0.001672 trên tổng giá trị $77,163 đã biến động tăng 173.64% trong 1h qua

    + Đồng BUMBA BumbaCoin (BUMBA) đang có giá hiện tại $0.007672 trên tổng giá trị $172,404 đã biến động tăng 127.92% trong 1h qua

    + Đồng QCN QuazarCoin (QCN) đang có giá hiện tại $0.027899 trên tổng giá trị $168,646 đã biến động tăng 92.78% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.011307 trên tổng giá trị đã biến động tăng 563.27% trong 24h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.162619 trên tổng giá trị $255,477 đã biến động tăng 374.78% trong 24h qua

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000009 trên tổng giá trị $832,189 đã biến động tăng 329.04% trong 24h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003194 trên tổng giá trị $29,477 đã biến động tăng 328.41% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.007325 trên tổng giá trị $3,554 đã biến động tăng 289.49% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.372750 trên tổng giá trị $28,185,305 đã biến động tăng 1443.36% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000106 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1024.91% trong 7 ngày qua

    + Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.011307 trên tổng giá trị đã biến động tăng 781.34% trong 7 ngày qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003194 trên tổng giá trị $29,477 đã biến động tăng 683.90% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.666641 trên tổng giá trị $31,241 đã biến động tăng 636.91% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 10/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 BITEUR bitEUR BITEUR $114,343 $1.22 93,897 $29,850 -0.51% 2.10% -1.73%
702 BITGOLD bitGold BITGOLD $114,323 $1432.38 79.8131 $3,244 -23.25% -20.29% 0.04%
703 EAGLE EagleCoin EAGLE $113,698 $0.054312 2,093,421 $35,959 -3.99% 10.33% -27.95%
704 MAR Marijuanacoin MAR $112,389 $0.073867 1,521,507 $1,526 -14.30% -4.27% 12.36%
705 VUC Virta Unique … VUC $111,983 $0.001821 61,504,550 $1,120 1.36% -7.59% 21.99%
706 MONK Monkey Project MONK $111,084 $1.05 105,797 $13,513 -9.43% -25.15% -80.41%
707 BAS BitAsean BAS $107,417 $0.021483 5,000,000 $572 -3.64% -3.40% -1.88%
708 SCRT SecretCoin SCRT $99,099 $0.023435 4,228,672 $9,627 -9.45% 28.90%
709 TAJ TajCoin TAJ $98,242 $0.012176 8,068,277 $1,816 -11.18% -23.89% 4.19%
710 CMT Comet CMT $97,323 $0.111503 872,830 $4,667 -3.61% 13.61% 125.10%
711 WOMEN WomenCoin WOMEN $95,960 $0.002170 44,220,400 $1,853 -3.93% -16.17% -6.37%
712 KURT Kurrent KURT $94,729 $0.009550 9,919,485 $2,132 192.90% 28.46% 70.41%
713 XCXT CoinonatX XCXT $94,353 $0.005862 16,096,308 $706 -2.62% -45.33% -29.13%
714 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $89,501 $0.011146 8,030,000 $747 -3.48% -4.50% -39.80%
715 GLT GlobalToken GLT $86,236 $0.003285 26,250,200 $1,022 -3.83% 9.07% 40.84%
716 NRO Neuro NRO $85,173 $0.002232 38,161,604 $718 -3.74% -9.51% 18.53%
717 SGR Sugar Exchange SGR $79,974 $0.022850 3,500,000 $1,160 -4.12% -11.15% -40.58%
718 FXE FuturXe FXE $78,815 $0.334785 235,421 $961 -4.25% -26.88% -80.23%
719 $$$ Money $$$ $77,460 $0.001688 45,887,218 $2,096 34.35% -12.76% 17.84%
720 300 300 Token 300 $77,377 $257.92 300 $1,137 -3.61% 23.94% 15.24%
721 CASH Cashcoin CASH $77,163 $0.001672 46,158,242 $1,212 173.64% -34.09%
722 POP PopularCoin POP $77,071 $0.000023 3,372,875,244 $600 -3.84% -17.83% 6.59%
723 EGAS ETHGAS EGAS $73,672 $0.007253 10,157,540 $536 -3.56% -17.16% 42.11%
724 LTCR Litecred LTCR $71,357 $0.002361 30,227,750 $2,155 -21.20% 5.01% 88.01%
725 BLZ BlazeCoin BLZ $61,019 $0.000100 608,557,394 $627 -3.69% 26.76% 47.88%
726 BRAIN Braincoin BRAIN $60,549 $0.005998 10,094,424 $3,042 -3.61% -15.35% 0.58%
727 PONZI PonziCoin PONZI $58,497 $0.067933 861,099 $5,726 -50.12% -6.05% 90.14%
728 ICOB ICOBID ICOB $57,950 $0.000543 106,701,874 $557 -7.36% -11.92% -7.24%
729 ITZ Interzone ITZ $57,212 $0.030633 1,867,670 $1,721 91.50% 22.24% 400.87%
730 AERM Aerium AERM $54,878 $0.075239 729,386 $19,858 -61.29% -73.66% -89.19%
731 ERY Eryllium ERY $54,693 $0.009992 5,473,887 $1,386 -28.18% -20.87% 75.47%
732 FLAX Flaxscript FLAX $53,683 $0.009612 5,585,288 $1,736 -3.61% -42.83% -58.76%
733 RBT Rimbit RBT $49,121 $0.000425 115,499,623 $853 -4.42% -18.62% -25.03%
734 CWXT CryptoWorldX … CWXT $47,417 $0.000795 59,630,200 $1,027 -3.74% -12.61% -5.12%
735 LUNA Luna Coin LUNA $42,510 $0.025761 1,650,184 $1,211 -29.16% 13.23% 32.04%
736 VRS Veros VRS $42,007 $0.000086 486,609,040 $692 -6.40% -34.86% 46.05%
737 MSCN Master Swiscoin MSCN $40,634 $0.000909 44,709,760 $867 24.97% 12.68% -14.06%
738 XCS CybCSec XCS $39,619 $0.003348 11,834,082 $2,339 -3.61% -22.44% -4.17%
739 LBTC LiteBitcoin LBTC $31,357 $0.009835 3,188,280 $19,561 -6.28% -15.08% 268.90%
740 GSR GeyserCoin GSR $31,241 $0.666641 46,864 $10,098 6.77% -4.35% 636.91%
741 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $24,479 $0.028212 867,702 $7,528 -7.87% -38.66% 99.16%
742 BRAT BRAT BRAT $23,080 $0.000144 160,000,000 $678 -3.74% -64.48% -60.10%
743 XRC Rawcoin XRC $22,595 $0.032055 704,882 $1,679 6.88% 20.82% 85.03%
744 CREVA CrevaCoin CREVA $20,418 $0.000561 36,390,750 $2,182 -3.99% 9.08% -28.06%
745 WORM HealthyWormCoin WORM $15,559 $0.000139 111,538,863 $2,385 -3.89% -9.51% -53.67%
746 HMC HarmonyCoin HMC $6,431 $0.011459 561,235 $7,973 -4.47% -4.66% 0.79%
747 ECN E-coin ECN $14,579,934 $3.09 4,719,128 LowVol -3.79% 141.90% 36.12%
748 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 34.58%
749 ETT EncryptoTel [… ETT $10,504,334 $0.169067 62,131,190 LowVol -3.61% -13.36% 18.55%
750 XC XCurrency XC $7,753,093 $1.32 5,870,487 LowVol 40.16%
751 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -1.97% -21.06%
752 DAR Darcrus DAR $4,948,093 $0.363820 13,600,388 LowVol -8.57% 22.67% 37.74%
753 YASH YashCoin YASH $4,882,423 $0.488229 10,000,273 LowVol -3.89% -6.85% 18.68%
754 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
755 FIMK FIMKrypto FIMK $3,216,310 $0.005574 577,004,618 LowVol -3.61% 0.35% 269.89%
756 STA Starta STA $2,808,335 $0.554031 5,068,914 LowVol -3.41% -1.15% 8.15%
757 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,678,139 $0.075866 35,300,866 LowVol -3.59% -10.54%
758 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,056,650 $4.41 465,952 LowVol -3.37% -5.28% -12.77%
759 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,955,262 $0.065175 30,000,000 LowVol -6.43% -13.50% -32.58%
760 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 -4.74%
761 RC RussiaCoin RC $1,692,406 $0.202009 8,377,873 LowVol -3.13% -12.91% 25.41%
762 JNS Janus JNS $1,640,922 $0.071281 23,020,335 LowVol -3.89% -40.65% -37.94%
763 HTC HitCoin HTC $1,533,920 $0.000139 10,996,318,099 LowVol -3.61% -9.45%
764 EMV Ethereum Movi… EMV $1,298,959 $0.197811 6,566,666 LowVol -50.68% -48.97% -82.46%
765 ORB Orbitcoin ORB $1,119,160 $0.361670 3,094,423 LowVol -3.82% -6.85% 26.91%
766 BTSR BTSR BTSR $1,109,225 $0.337739 3,284,266 LowVol -3.86% -1.66% 62.35%
767 SDC ShadowCash SDC $1,073,089 $0.160279 6,695,133 LowVol -3.61% -14.15% 13.94%
768 CARBON Carboncoin CARBON $1,046,504 $0.000068 15,392,009,685 LowVol -4.90% 39.12% 11.60%
769 DCY Dinastycoin DCY $996,155 $0.000701 1,420,858,063 LowVol -4.16% -24.25% 22.40%
770 METAL MetalCoin METAL $955,030 $0.012415 76,925,527 LowVol -3.61% -1.72% 34.98%
771 INPAY InPay INPAY $920,660 $0.092066 10,000,000 LowVol -3.61% -3.67% -30.49%
772 MAC Machinecoin MAC $908,182 $0.044879 20,236,425 LowVol -5.02% -25.25% 28.90%
773 RMC Remicoin RMC $897,291 $0.453355 1,979,224 LowVol -3.99% -44.11% -57.11%
774 EBET EthBet EBET $765,579 $0.090042 8,502,500 LowVol -3.42% 15.99% 2.34%
775 VAL Valorbit VAL $742,278 $0.000139 5,321,217,883 LowVol -3.61% 27.11%
776 BPC Bitpark Coin BPC $733,930 $0.009786 75,000,000 LowVol -3.89% -22.44% -3.90%
777 MAX MaxCoin MAX $708,062 $0.011578 61,155,837 LowVol -3.74% -10.94% -16.45%
778 NOBL NobleCoin NOBL $703,724 $0.000304 2,315,651,340 LowVol -3.66% -1.45% 17.29%
779 USC Ultimate Secu… USC $679,559 $0.065702 10,343,113 LowVol 19.79% -39.40% -14.28%
780 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -49.42%
781 RIYA Etheriya RIYA $581,942 $0.367961 1,581,531 LowVol -22.11% -16.22% 23.67%
782 AU AurumCoin AU $571,708 $1.93 296,216 LowVol -3.75% 27.90% 41.06%
783 XJO Joulecoin XJO $568,753 $0.016501 34,467,788 LowVol -3.74% -17.37% 78.46%
784 AHT Bowhead AHT $558,443 $0.069805 8,000,000 LowVol -75.74% -75.42% -53.20%
785 TALK BTCtalkcoin TALK $537,351 $0.008230 65,290,635 LowVol -3.74% -50.18% 1.57%
786 V Version V $515,645 $0.001099 469,220,616 LowVol -4.05% 16.95% -12.82%
787 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 59.43%
788 SAC SACoin SAC $489,244 $0.069747 7,014,557 LowVol 0.04% -1.64% -14.82%
789 UNIC UniCoin UNIC $488,130 $0.164407 2,969,035 LowVol -3.63% 19.43% 73.40%
790 TGC Tigercoin TGC $485,849 $0.011159 43,536,800 LowVol -3.61% -9.45% 59.60%
791 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -65.19%
792 XGR GoldReserve XGR $470,192 $0.027382 17,171,382 LowVol -4.13% 3.45% 7.43%
793 SLG Sterlingcoin SLG $449,430 $0.106830 4,206,961 LowVol -4.34% -12.49% 23.97%
794 NETKO Netko NETKO $448,564 $0.102670 4,368,990 LowVol -3.61% -26.81% -25.46%
795 GOOD Goodomy GOOD $428,437 $0.000971 441,349,000 LowVol -3.57% -37.55% -36.76%
796 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $420,632 $0.077489 5,428,300 LowVol -5.31% -4.32% 29.19%
797 WAY WayGuide WAY $418,652 $0.004185 100,040,708 LowVol -3.61% -9.45% 27.45%
798 FUNK The Cypherfunks FUNK $417,109 $0.000009 46,308,682,499 LowVol -4.00% 4.18% 57.81%
799 OTX Octanox OTX $414,995 $0.048823 8,500,001 LowVol -3.61% -20.82% -7.45%
800 DAXX DaxxCoin DAXX $411,187 $0.000825 498,229,270 LowVol -4.08% -5.14% 50.73%
801 GLC GlobalCoin GLC $409,093 $0.006277 65,171,010 LowVol -3.61% -12.95% 4.07%
802 CFT CryptoForecast CFT $403,207 $0.008765 46,000,000 LowVol -3.94% -33.62% 12.95%
803 ECA Electra ECA $400,147 $0.000018 21,971,998,147 LowVol -4.54% 16.93% 36.20%
804 PIGGY Piggycoin PIGGY $398,701 $0.000818 487,522,658 LowVol -10.84% -44.48% 16.28%
805 DDF DigitalDevelo… DDF $385,051 $0.075230 5,118,307 LowVol -3.60% 2.01% -12.25%
806 888 OctoCoin 888 $380,687 $0.007550 50,419,940 LowVol -3.91% 37.70% 77.64%
807 TAG TagCoin TAG $379,829 $0.063732 5,959,806 LowVol -4.25% -50.17% -56.17%
808 BUCKS SwagBucks BUCKS $375,348 $1.17 322,013 LowVol -5.65% -13.17% 1.76%
809 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol
810 XPTX PlatinumBAR XPTX $357,837 $0.842753 424,605 LowVol -3.64% -8.68% 22.93%
811 LOT LottoCoin LOT $352,646 $0.000024 14,491,014,421 LowVol -3.94% 24.71% 36.68%
812 CORG CorgiCoin CORG $338,981 $0.000271 1,251,855,418 LowVol -1.02% 42.58% 76.79%
813 CUBE DigiCube CUBE $338,849 $0.000139 2,429,126,009 LowVol -3.74% -9.51%
814 BXT BitTokens BXT $325,507 $0.578845 562,338 LowVol -3.99% -34.43% -33.54%
815 ROC Rasputin Onli… ROC $319,619 $0.294951 1,083,633 LowVol -3.56% -36.89%
816 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol 45.27%
817 STS Stress STS $315,331 $0.000558 565,134,332 LowVol -3.99%
818 FNC FinCoin FNC $314,564 $0.024425 12,878,667 LowVol -0.96% -39.53% -26.45%
819 BIGUP BigUp BIGUP $310,996 $0.000147 2,119,252,874 LowVol -3.84% 1.83% 95.62%
820 SH Shilling SH $304,188 $0.007672 39,648,207 LowVol -3.89% 35.19% 62.46%
821 MRJA GanjaCoin MRJA $298,088 $0.066957 4,451,920 LowVol -3.61% 24.10% 312.92%
822 GAP Gapcoin GAP $278,569 $0.023068 12,076,032 LowVol -4.41% -6.89% 56.34%
823 Q2C QubitCoin Q2C $276,993 $0.001116 248,212,856 LowVol -3.74% 3.42% -10.73%
824 FRC Freicoin FRC $276,356 $0.009346 29,569,209 LowVol -3.74% -12.88% 5.38%
825 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $274,467 $0.020712 13,251,780 LowVol -3.78% -16.34% 37.27%
826 AMBER AmberCoin AMBER $274,312 $0.006277 43,699,481 LowVol -3.99% 27.25% -35.02%
827 VIDZ PureVidz VIDZ $262,710 $0.002097 125,279,775 LowVol 10.30% -22.63% -12.49%
828 RBIES Rubies RBIES $261,516 $0.025109 10,415,252 LowVol -3.74% -9.17% -67.74%
829 WMC WMCoin WMC $252,458 $0.021900 11,527,489 LowVol -3.61% -9.51% 27.39%
830 GAIA GAIA GAIA $252,149 $0.010462 24,101,381 LowVol -3.61% 9.43% -3.54%
831 EVO Evotion EVO $244,786 $0.077204 3,170,618 LowVol -4.59% -1.46% 5.83%
832 ARI Aricoin ARI $242,420 $0.001728 140,262,505 LowVol -2.46% 5.55% 34.48%
833 TTC TittieCoin TTC $233,315 $0.000185 1,259,816,434 LowVol -3.62% 19.03% 1.16%
834 TRI Triangles TRI $231,422 $3.17 72,891 LowVol -3.73% -31.23% 3.37%
835 SPACE SpaceCoin SPACE $227,420 $0.010832 20,994,446 LowVol -3.82% -26.27% 57.41%
836 WYV Wyvern WYV $223,333 $0.125684 1,776,940 LowVol -3.88% -10.40% 14.31%
837 SHDW Shadow Token SHDW $222,585 $0.031798 7,000,000 LowVol -4.10% -25.25% -45.31%
838 YAC Yacoin YAC $217,394 $0.001813 119,880,625 LowVol -3.61% -26.43% 19.01%
839 LANA LanaCoin LANA $213,969 $0.000254 840,996,733 LowVol 11.58% -36.14% 4.53%
840 SRC SecureCoin SRC $210,756 $0.025558 8,246,226 LowVol -3.95% -18.67% 140.34%
841 EVIL Evil Coin EVIL $207,756 $0.009884 21,020,383 LowVol -4.00% -12.19% 23.83%
842 CAT Catcoin CAT $206,937 $0.033339 6,207,050 LowVol -3.61% -35.33% 133.98%
843 GRT Grantcoin GRT $204,738 $0.004743 43,168,203 LowVol -3.74% -3.86% 0.77%
844 XRE RevolverCoin XRE $202,102 $0.009050 22,331,846 LowVol -8.72% -18.48% 42.25%
845 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $199,804 $0.251926 793,108 LowVol -3.94% -9.21% 72.99%
846 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 71.66%
847 E4ROW E4ROW E4ROW $193,633 $0.033605 5,762,000 LowVol -3.97% 145.60% 19.96%
848 RBX Ripto Bux RBX $192,308 $0.000504 381,236,123 LowVol -3.74% -10.67% 3.00%
849 ACOIN Acoin ACOIN $190,952 $0.156507 1,220,085 LowVol 6.43% -10.77% 9.32%
850 CYP Cypher CYP $190,015 $0.029852 6,365,285 LowVol -3.74% -44.03%
851 HMP HempCoin HMP $189,244 $0.000139 1,356,645,470 LowVol -3.74% -9.51%
852 OHM OHM OHM $189,106 $0.006330 29,872,271 LowVol -2.22%
853 PHS Philosopher S… PHS $188,767 $0.031386 6,014,340 LowVol -3.74% -13.36% 39.59%
854 MNC Mincoin MNC $179,755 $0.044594 4,030,919 LowVol -7.03% 131.44% 2.98%
855 HAL Halcyon HAL $178,607 $0.033618 5,312,834 LowVol -3.61% -10.19% 26.91%
856 MCRN MACRON MCRN $176,753 $0.000440 401,421,401 LowVol -4.32% 128.59% 50.66%
857 HODL HOdlcoin HODL $175,438 $0.001116 157,209,975 LowVol -3.99% -37.74% -21.70%
858 BUMBA BumbaCoin BUMBA $172,404 $0.007672 22,471,354 LowVol 127.92% -6.09% 37.86%
859 TEK TEKcoin TEK $169,064 $0.000120 1,414,054,562 LowVol -3.72% -3.56% 5.61%
860 DUO ParallelCoin DUO $168,812 $0.559291 301,832 LowVol -3.63% -16.56% 40.81%
861 FRK Franko FRK $168,658 $0.181203 930,767 LowVol -3.74% -23.94%
862 QCN QuazarCoin QCN $168,646 $0.027899 6,044,911 LowVol 92.78% 48.79% 19.88%
863 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol -1.87%
864 JIN Jin Coin JIN $162,109 $0.016460 9,848,485 LowVol -3.99% -9.51% -15.31%
865 XCT C-Bit XCT $160,456 $0.001021 157,223,250 LowVol -3.20% 2.30% 39.12%
866 JET Jetcoin JET $159,046 $0.032642 4,872,509 LowVol -3.99% 59.00% -8.59%
867 DLC Dollarcoin DLC $158,791 $0.017437 9,106,714 LowVol -3.99% -9.45% 27.40%
868 USDE USDe USDE $158,219 $0.000139 1,134,236,104 LowVol -3.61% -54.76% -19.89%
869 EMD Emerald Crypto EMD $152,343 $0.007969 19,117,129 LowVol -3.80% -9.29% -11.96%
870 KED Darsek KED $148,164 $0.010183 14,550,256 LowVol -7.37% -14.11% -23.85%
871 VOT VoteCoin VOT $144,781 $0.008788 16,474,625 LowVol -3.99% -15.64% -26.53%
872 URC Unrealcoin URC $144,040 $0.020506 7,024,402 LowVol -3.61% -9.32% -18.96%
873 ARCO AquariusCoin ARCO $141,616 $0.094734 1,494,877 LowVol -3.31% -12.16% 21.60%
874 SLING Sling SLING $137,843 $0.128334 1,074,095 LowVol -3.99% -9.51% 30.25%
875 CTO Crypto CTO $136,651 $0.011159 12,245,251 LowVol 5.49% -0.83% 0.91%
876 REE ReeCoin REE $136,398 $0.000053 2,560,000,000 LowVol 3.69% 23.88% 15.92%
877 LEA LeaCoin LEA $134,420 $0.000427 314,849,491 LowVol -2.94% -1.78% -31.74%
878 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol 2.80%
879 PX PX PX $133,767 $0.001395 95,894,331 LowVol -3.74% -26.60% -2.00%
880 TSE Tattoocoin (S… TSE $129,863 $0.001436 90,421,856 LowVol -3.83% 3.40% 45.73%
881 XRA Ratecoin XRA $125,616 $0.001093 114,927,538 LowVol -3.99% -0.42% -5.80%
882 PRX Printerium PRX $120,778 $0.010217 11,821,728 LowVol -3.66% -15.03% 311.74%
883 MNM Mineum MNM $120,564 $0.012776 9,436,367 LowVol 33.90% -40.08% -1.37%
884 SOON SoonCoin SOON $120,002 $0.009629 12,462,620 LowVol -3.96% -5.01% 17.80%
885 NEVA NevaCoin NEVA $117,623 $0.047546 2,473,870 LowVol -4.17% 3.31% 12.17%
886 URO Uro URO $117,552 $0.097367 1,207,310 LowVol -3.61% 7.86% 75.74%
887 MARS Marscoin MARS $117,477 $0.004154 28,279,074 LowVol -3.88% -20.85% -2.62%
888 ARG Argentum ARG $117,035 $0.013624 8,590,189 LowVol -4.12% -0.07% 4.51%
889 ALL Allion ALL $112,039 $0.018073 6,199,359 LowVol -3.99% -6.27% 53.95%
890 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $111,203 $0.001395 79,719,140 LowVol -3.74% 29.27% 24.10%
891 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 57.61%
892 IMS Independent M… IMS $109,109 $0.020322 5,368,934 LowVol 6.03% -12.86% -4.58%
893 BIP BipCoin BIP $108,957 $0.066957 1,627,261 LowVol -3.89% -24.76% 45.07%
894 CNC CHNCoin CNC $108,859 $0.002208 49,298,415 LowVol 0.00% 235.57%
895 UNITS GameUnits UNITS $106,097 $0.030549 3,472,983 LowVol -3.99% -9.46% 1.26%
896 CAGE CageCoin CAGE $104,369 $0.000001 101,168,328,395 LowVol -17.81% -19.96% -3.27%
897 I0C I0Coin I0C $103,928 $0.004952 20,985,374 LowVol -3.63% -48.91% -65.49%
898 PRC PRCoin PRC $103,668 $0.006556 15,812,200 LowVol -3.61% -23.00% -6.55%
899 ARB ARbit ARB $96,544 $0.012295 7,852,400 LowVol 0.96% 54.87%
900 QTL Quatloo QTL $95,882 $0.012422 7,718,883 LowVol -3.95% -5.07% -9.23%
901 JWL Jewels JWL $92,902 $0.004603 20,181,636 LowVol -3.61%
902 CRX Chronos CRX $92,042 $0.001248 73,729,962 LowVol -4.36% -25.70% 35.33%
903 VEC2 VectorAI VEC2 $90,492 $0.005440 16,633,841 LowVol -3.74% 17.64% 11.93%
904 BITZ Bitz BITZ $90,258 $0.045336 1,990,891 LowVol -3.61% -9.51%
905 EOT EOT Token EOT $87,401 $0.010580 8,260,903 LowVol 7.32% 3.50% -15.18%
906 AMMO Ammo Rewards AMMO $86,796 $0.001116 77,777,777 LowVol -3.89% 20.66% 45.80%
907 BLRY BillaryCoin BLRY $86,549 $0.009625 8,991,982 LowVol -3.99% 56.09% -42.23%
908 SOIL SOILcoin SOIL $85,464 $0.014988 5,702,048 LowVol -3.76% 6.82% 43.29%
909 611 SixEleven 611 $84,218 $0.195169 431,514 LowVol -3.99% -15.54% 19.98%
910 ZMC ZetaMicron ZMC $83,744 $0.000139 600,344,291 LowVol -3.74% -9.51% 27.40%
911 BVC BeaverCoin BVC $83,435 $0.026783 3,115,258 LowVol 18.00% -8.72%
912 GCC GuccioneCoin GCC $82,061 $0.004045 20,285,537 LowVol -3.74% -17.99% 11.98%
913 RPC RonPaulCoin RPC $81,911 $0.091229 897,860 LowVol -3.99% -9.51% 26.72%
914 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol 0.95%
915 WARP WARP WARP $80,055 $0.073095 1,095,224 LowVol -3.99% -9.51%
916 MND MindCoin MND $79,684 $0.005022 15,867,695 LowVol -3.89% -9.51% 27.40%
917 MST MustangCoin MST $79,136 $0.125545 630,343 LowVol 7.47% -16.54% -13.70%
918 MAY Theresa May Coin MAY $77,375 $0.003076 25,152,200 LowVol -3.73% -0.22% -1.45%
919 VPRC VapersCoin VPRC $76,146 $0.000098 780,124,964 LowVol -11.56% 225.71% 392.51%
920 BTQ BitQuark BTQ $76,011 $0.008370 9,081,731 LowVol -3.61% -7.98% -16.78%
921 CPN CompuCoin CPN $74,097 $0.003778 19,615,019 LowVol 2.70% 14.62% 34.14%
922 DRM Dreamcoin DRM $72,442 $0.029573 2,449,632 LowVol -3.61% -34.53% -6.80%
923 HXX Hexx HXX $71,423 $0.048047 1,486,536 LowVol -3.96% -46.02% 5.71%
924 DRS Digital Rupees DRS $71,254 $0.000139 510,802,961 LowVol -3.89% -9.51% 27.40%
925 XCO X-Coin XCO $71,246 $0.005753 12,384,976 LowVol -3.79% -18.58% 11.77%
926 EXN ExchangeN EXN $71,142 $0.013949 5,100,000 LowVol -3.74% -3.77% 42.67%
927 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 111.16%
928 ADCN Asiadigicoin ADCN $69,555 $0.002790 24,931,054 LowVol -3.99% 3.62% -2.80%
929 COXST CoExistCoin COXST $68,387 $0.002524 27,100,000 LowVol -3.93% 1.54% 36.59%
930 NTWK Network Token NTWK $67,608 $0.005793 11,671,310 LowVol 40.59% 56.30% 38.72%
931 GPL Gold Pressed … GPL $62,684 $0.244355 256,527 LowVol -3.61% 6.00% -9.84%
932 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 3.37% 61.71%
933 XBTS Beatcoin XBTS $60,016 $0.039363 1,524,686 LowVol 44.43% 141.39% 5.17%
934 VIP VIP Tokens VIP $58,204 $0.000697 83,450,403 LowVol -3.74% -10.75% 59.25%
935 ATX Artex Coin ATX $57,094 $0.003040 18,781,750 LowVol 1.66% -18.75% -16.75%
936 KRONE Kronecoin KRONE $56,064 $0.014957 3,748,217 LowVol -2.40% -31.33% 37.57%
937 KIC KibiCoin KIC $55,318 $0.003763 14,701,000 LowVol -4.19% -25.19% 67.30%
938 FUZZ FuzzBalls FUZZ $54,450 $0.011273 4,829,945 LowVol -3.61% 28.38% 66.92%
939 BSC BowsCoin BSC $53,420 $0.009625 5,550,102 LowVol -3.74% -10.75% -2.91%
940 CRT CRTCoin CRT $53,077 $0.669571 79,270 LowVol -3.74% -9.51% 27.40%
941 EGO EGO EGO $50,218 $0.000837 60,000,001 LowVol -3.99% -22.44% 27.40%
942 CXT Coinonat CXT $49,511 $0.005742 8,623,200 LowVol -18.46% -37.25% -3.75%
943 SPT Spots SPT $46,883 $0.002092 22,406,021 LowVol -20.15% -16.43% -26.85%
944 G3N G3N G3N $46,413 $0.006138 7,561,891 LowVol -3.74% -9.51% 27.40%
945 ORLY Orlycoin ORLY $46,008 $0.001255 36,646,779 LowVol -3.99% -25.96% 3.48%
946 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 23.19%
947 UET Useless Ether… UET $44,103 $0.011121 3,965,716 LowVol -3.77% -2.47% 18.07%
948 GRIM Grimcoin GRIM $42,860 $0.002204 19,446,668 LowVol -5.83% -12.99% 3.20%
949 BENJI BenjiRolls BENJI $42,445 $0.002096 20,254,796 LowVol -3.99% -28.54% -15.42%
950 IMPS ImpulseCoin IMPS $42,362 $0.002092 20,245,510 LowVol -3.99% -32.13% 0.58%
951 DIBC DIBCOIN DIBC $42,018 $0.008404 5,000,000 LowVol -3.64% -21.55% -23.99%
952 SONG SongCoin SONG $41,308 $0.001268 32,565,300 LowVol 3.22% -6.24% 32.55%
953 SFC Solarflarecoin SFC $41,297 $0.002932 14,083,450 LowVol -3.55% 2.29% -37.16%
954 PIE PIECoin PIE $41,171 $0.003069 13,415,597 LowVol -3.99% -20.37% -67.30%
955 CESC CryptoEscudo CESC $40,204 $0.000279 144,105,100 LowVol -3.61% -11.89% -48.90%
956 TOR Torcoin TOR $39,783 $0.125824 316,179 LowVol -3.74% -5.10% -38.09%
957 PEX PosEx PEX $38,328 $0.015623 2,453,240 LowVol -3.74% -7.02% 29.71%
958 RUPX Rupaya RUPX $37,798 $0.006191 6,105,551 LowVol -3.32% -56.33% -67.43%
959 PULSE Pulse PULSE $35,903 $0.002511 14,298,972 LowVol -3.74% -47.18%
960 AGLC AgrolifeCoin AGLC $35,865 $0.004743 7,561,929 LowVol -3.61% -9.51% -23.87%
961 FLVR FlavorCoin FLVR $34,982 $0.001674 20,898,106 LowVol -3.61% -9.51%
962 HVCO High Voltage HVCO $34,182 $0.022877 1,494,171 LowVol -3.61% -9.99% 35.67%
963 ZYD Zayedcoin ZYD $33,968 $0.005440 6,243,840 LowVol -3.99% -9.53% 8.23%
964 ZNE Zonecoin ZNE $33,856 $0.013112 2,581,970 LowVol -3.61% 26.06%
965 STEPS Steps STEPS $33,775 $0.001813 18,625,017 LowVol -3.89% -1.97% -27.90%
966 BOAT BOAT BOAT $33,632 $0.001813 18,547,845 LowVol -3.99% -10.91% -13.49%
967 EREAL eREAL EREAL $33,583 $0.000491 68,427,562 LowVol -3.97% 7.61% -22.16%
968 ICON Iconic ICON $33,082 $0.055798 592,894 LowVol -3.99% -33.52% -9.11%
969 BNX BnrtxCoin BNX $31,141 $0.001174 26,524,001 LowVol -3.81% -26.78% 19.22%
970 PLNC PLNcoin PLNC $30,991 $0.001813 17,089,600 LowVol -3.99% -9.45% 37.55%
971 VLTC Vault Coin VLTC $30,569 $0.001007 30,344,870 LowVol -4.17% -32.75% -24.76%
972 IMX Impact IMX $30,552 $0.000279 109,509,104 LowVol -3.61% -6.84% 154.79%
973 WBB Wild Beast Block WBB $30,320 $0.180226 168,232 LowVol -3.99% -9.65% 20.18%
974 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
975 DLISK DAPPSTER DLISK $30,242 $0.000302 100,000,000 LowVol -1.91% -7.90%
976 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,799 LowVol 45.60%
977 XOC Xonecoin XOC $29,894 $0.071175 420,000 LowVol -1.76%
978 JOBS JobsCoin JOBS $29,578 $0.000279 106,019,270 LowVol -3.89% -9.51% 27.40%
979 FRAZ Frazcoin FRAZ $29,477 $0.003194 9,227,698 LowVol -3.61% 328.41% 683.90%
980 PLACO PlayerCoin PLACO $29,394 $0.000837 35,120,000 LowVol -3.99% -22.44% 34.19%
981 SLEVIN Slevin SLEVIN $29,294 $0.000418 70,000,000 LowVol -3.99% -11.95% 12.29%
982 BIOS BiosCrypto BIOS $29,045 $0.001395 20,821,709 LowVol -3.99% -43.44% -36.30%
983 MILO MiloCoin MILO $28,597 $0.002650 10,789,954 LowVol -3.99% 44.91% 11.51%
984 RIDE Ride My Car RIDE $28,255 $0.000279 101,276,976 LowVol -3.89% -39.67% -18.48%
985 KNC KingN Coin KNC $26,512 $13.20 2,008 LowVol -3.61% -30.10% -24.77%
986 ALTC Antilitecoin ALTC $26,375 $0.000837 31,512,613 LowVol -3.99% -9.51% 27.40%
987 LIR LetItRide LIR $25,313 $0.000697 36,292,967 LowVol -3.99% -24.59% -10.52%
988 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,192 $0.028178 894,026 LowVol -30.74% -9.22% -15.63%
989 CAB Cabbage CAB $24,900 $0.002371 10,499,996 LowVol -3.61% -18.57% -9.76%
990 DES Destiny DES $24,774 $0.015484 1,600,000 LowVol -3.74% -16.30%
991 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,448 $0.031107 753,776 LowVol -3.99% -1.00% -8.97%
992 BIOB BioBar BIOB $22,487 $0.025388 885,756 LowVol -3.61% -9.51% 15.93%
993 TRADE Tradecoin TRADE $22,005 $0.002809 7,833,629 LowVol
994 SCS Speedcash SCS $21,914 $0.083696 261,831 LowVol -3.99% -10.85% 25.51%
995 DIX Dix Asset DIX $20,639 $2.1e-07 100,000,000,000 LowVol -8.62% -27.39% 3.59%
996 IBANK iBank IBANK $20,205 $0.004464 4,526,324 LowVol -3.99% -25.75% 108.70%
997 JS JavaScript Token JS $19,619 $0.002455 7,991,996 LowVol -3.97% 6.03% 3.98%
998 ROOFS Roofs ROOFS $18,939 $0.000146 130,000,000 LowVol -3.74% -5.50% -48.21%
999 CRTM Corethum CRTM $18,136 $0.007254 2,500,000 LowVol -3.77% -35.24% 66.31%
1000 ELS Elysium ELS $17,878 $0.004464 4,005,012 LowVol 6.05% -10.16% 16.27%
1001 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 36.90% -23.05%
1002 QBK Qibuck Asset QBK $15,647 $0.009362 1,671,379 LowVol -2.31% -15.26% 28.24%
1003 TSTR Tristar Coin TSTR $15,430 $0.003069 5,027,857 LowVol -3.99% 76.50% -52.14%
1004 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,066 $0.001113 13,532,750 LowVol -11.33% -17.04% 47.56%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $15,042 $0.000139 107,829,281 LowVol -3.89% -9.51% 27.39%
1006 GEERT GeertCoin GEERT $14,929 $0.002932 5,091,200 LowVol -4.02% -10.49% 33.44%
1007 GBT GameBet Coin GBT $14,830 $0.000697 21,262,780 LowVol -3.99% -54.75% -9.00%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $13,975 $8.09 1,727 LowVol -3.99% -9.51% -11.17%
1009 ARGUS Argus ARGUS $12,773 $0.011123 1,148,324 LowVol -3.99% 0.36% 106.71%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $12,750 $0.009207 1,384,879 LowVol -3.61% -37.79% 20.64%
1011 DAS DAS DAS $12,723 $0.004694 2,710,349 LowVol -68.74%
1012 LVPS LevoPlus LVPS $12,454 $0.008230 1,513,256 LowVol -3.74% -21.49% 6.70%
1013 MGM Magnum MGM $12,245 $0.003094 3,957,381 LowVol 0.36% -27.54%
1014 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol -0.16%
1015 VTA Virtacoin VTA $10,692 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -3.65% -94.01% -85.84%
1016 VOLT Bitvolt VOLT $10,541 $0.000697 15,112,554 LowVol -3.61% -13.73% 16.53%
1017 SANDG Save and Gain SANDG $10,260 $0.003348 3,064,800 LowVol -3.74% -9.57%
1018 NODC NodeCoin NODC $7,024 $0.004185 1,678,439 LowVol -3.61% -30.39% -17.93%
1019 ULA Ulatech ULA $6,960 $0.034874 199,586 LowVol -3.99% -5.29% 61.49%
1020 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,047 $0.028547 211,827 LowVol -2.06% -10.00% 40.69%
1021 CCM100 CCMiner CCM100 $6,035 $0.001796 3,360,417 LowVol -31.69% -43.82% -30.27%
1022 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,682,151 LowVol -9.89%
1023 CONX Concoin CONX $5,515 $0.007410 744,266 LowVol -10.17% -19.18% 18.71%
1024 WBC WalletBuilder… WBC $5,298 $0.281778 18,804 LowVol -3.74%
1025 NANOX Project-X NANOX $3,919 $50078.30 0.078264 LowVol -3.74% -27.65% -36.07%
1026 SOJ Sojourn SOJ $3,554 $0.007325 485,214 LowVol -4.01% 289.49% 511.13%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,460 $0.002511 1,377,917 LowVol -3.89% -13.87% 13.89%
1028 LEX Lex4All LEX $3,376 $0.003376 1,000,000 LowVol -2.06% -5.37% 105.19%
1029 XNG Enigma XNG $3,013 $0.181203 16,627 LowVol 1.56% 9.99% 10.39%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $2,438 $0.000418 5,826,388 LowVol -3.99% 35.73% 91.10%
1031 TOKEN SwapToken TOKEN $1,530 $1e-07 15,320,585,365 LowVol -3.29% -22.03% 12.86%
1032 EBT Ebittree Coin EBT $1,334 $0.001055 1,264,511 LowVol -3.99% -12.65% 344.56%
1033 ABN Abncoin ABN $823 $0.012157 67,700 LowVol -3.61% -21.91% -1.50%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 DMB Digital Money… DMB $411 $0.000976 421,300 LowVol -3.61% -26.17% 0.72%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -0.35%
1037 CALC CaliphCoin CALC $107 $0.001230 87,140 LowVol -3.99% 15.54% 18.15%
1038 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol 2.27% -68.38%
1039 FAL Falcoin FAL $55 $0.000279 196,766 LowVol -3.61% 80.98% 91.95%
1040 APW AppleCoin APW $11 $0.000139 81,361 LowVol -3.99% -9.51% 27.40%
1041 CMT CyberMiles CMT $0.229828 $19,916,700 -8.36% 42.47%
1042 ATMC ATMCoin ATMC $3.70 $10,483,600 0.00% -2.66% 29.50%
1043 BCD Bitcoin Diamo… BCD $32.33 $5,770,540 -4.36% -5.16% -32.77%
1044 ETN Electroneum ETN $0.104130 $5,299,240 -5.29% 4.15% 92.47%
1045 ERO Eroscoin ERO $0.139483 $4,986,050 -5.09% -16.85%
1046 FRGC Fargocoin FRGC $10.34 $3,060,280 -0.61% -2.66% 2.43%
1047 NULS Nuls NULS $0.792521 $2,850,750 -9.53% -12.43% 59.61%
1048 AI POLY AI AI $16.76 $2,002,540 -2.82% -5.23% 5.45%
1049 REC Regalcoin REC $30.84 $1,854,320 -2.61% -6.39% -41.21%
1050 ORME Ormeus Coin ORME $2.81 $1,364,050 -5.40% -10.53% 3.12%
1051 CLUB ClubCoin CLUB $3.13 $1,313,830 -5.29% -4.58% -44.27%
1052 GRX GOLD Reward T… GRX $4.79 $1,001,460 -4.64% -3.70% 10.79%
1053 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.23 $897,874 -5.76% -11.87% 30.71%
1054 FRST FirstCoin FRST $13.87 $782,900 -3.87% -9.88% -16.80%
1055 THS TechShares THS $0.865392 $715,466 -0.41% -1.72% -2.19%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $200.31 $696,741 -0.77% 7.59% -7.37%
1057 XIN Infinity Econ… XIN $0.030410 $519,172 0.40% 2.88% -7.44%
1058 STC Santa Coin STC $0.558115 $453,180 -9.86% 0.32%
1059 BOT Bodhi BOT $0.415993 $421,131 -1.67% -1.95% -7.76%
1060 BTE BitSerial BTE $6.29 $391,934 -3.99% -10.05% 23.61%
1061 WC WINCOIN WC $0.923132 $374,309 21.47% 24.64% 24.62%
1062 UGT UG Token UGT $0.463231 $246,112 -3.95% 8.08% 2.95%
1063 TSL Energo TSL $0.029004 $229,426 -0.34% -11.40% -5.30%
1064 ADK Aidos Kuneen ADK $25.11 $228,017 -11.67% 15.93% -17.36%
1065 BWK Bulwark BWK $2.77 $204,309 -3.96%
1066 XYLO XYLO XYLO $0.333390 $176,293 -24.00% -90.27%
1067 XCPO Copico XCPO $0.018591 $172,080 -0.72% -35.88% -15.98%
1068 BT1 BT1 [CST] BT1 $13708.10 $164,934 -4.32% -13.39% 26.63%
1069 XID Sphre AIR XID $0.175099 $162,206 -4.06% -6.36% 17.80%
1070 BSR BitSoar BSR $0.181342 $161,556 -3.89% -7.83% -16.21%
1071 LLT LLToken LLT $0.368975 $155,729 2.21% -1.62% 10.89%
1072 GBG Golos Gold GBG $0.167219 $125,140 7.63% 23.87% 17.87%
1073 BTU Bitcoin Unlim… BTU $90.82 $124,857 0.12% -11.24% -32.58%
1074 CAPP Cappasity CAPP $0.019484 $123,390 -7.98% -12.37%
1075 BTCM BTCMoon BTCM $0.043542 $102,166 23.20% 14.92% 328.85%
1076 INF InfChain INF $0.011299 $87,143 -5.17% -8.94% 26.01%
1077 B3 B3Coin B3 $0.000074 $73,540 9.32% 42.51% 43.83%
1078 RYZ ANRYZE RYZ $0.016896 $72,339 7.76% 2.75% -24.66%
1079 ICX ICON ICX $1.67 $70,222 -3.06% -4.63% 7.95%
1080 SBC StrikeBitClub SBC $0.495482 $67,334 -1.83%
1081 BT2 BT2 [CST] BT2 $132.61 $59,244 2.40% -48.67% -13.84%
1082 DSR Desire DSR $0.285887 $55,105 -1.47% 43.44% 10.26%
1083 SUR Suretly SUR $2.65 $51,901 -3.95% -1.80% -20.64%
1084 QBT Qbao QBT $0.216201 $50,730 -2.66% -3.20%
1085 MSD MSD MSD $0.008402 $44,683 -0.71% 2.69% -34.20%
1086 SNOV Snovio SNOV $0.004303 $38,852 -3.77%
1087 SEND Social Send SEND $0.055937 $24,314 -5.02% -34.62%
1088 OXY Oxycoin OXY $0.129399 $24,045 -0.24% 42.33% -4.94%
1089 WISH MyWish WISH $0.160215 $22,048 -1.25% 25.91% 6.74%
1090 SKR Sakuracoin SKR $0.008948 $17,449 -16.33% 20.36% 608.15%
1091 VIU Viuly VIU $0.011694 $17,401 -6.68% -10.66% 59.17%
1092 BIXC BIXC BIXC $6.02 $16,851 -3.99% 37.08%
1093 FOR FORCE FOR $0.007903 $14,290 -3.18% -35.93% 36.56%
1094 VASH VPNCoin VASH $0.004743 $14,045 -11.70% -19.95% -3.77%
1095 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.053188 $13,989 5.86% 6.02% -5.87%
1096 HAT Hawala.Today HAT $0.309317 $13,362 -3.97% 23.79% 87.49%
1097 GLS GlassCoin GLS $0.599824 $13,232 0.64% -34.44% -40.77%
1098 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006245 $10,509 -3.77% 0.05% 55.11%
1099 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.007325 $10,351 -17.09% -45.32% 110.73%
1100 EVR Everus EVR $1.15 $10,219 -5.47% -24.32% -41.33%
1101 BCDN BlockCDN BCDN $0.084134 $10,102 -3.29% 9.15%
1102 BON Bonpay BON $1.68 $8,721 9.36% 43.32%
1103 TER TerraNova TER $5.23 $8,489 1.34% -0.10% 208.10%
1104 PLX PlexCoin PLX $0.025146 $8,460 -3.99% -15.68% -83.72%
1105 XID International… XID $0.009346 $8,361 -3.61% -10.84% 37.67%
1106 NUKO Nekonium NUKO $0.068352 $8,078 2.27% 31.31%
1107 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002885 $7,754 2.77% 14.02% 12.39%
1108 DEUS DeusCoin DEUS $0.266852 $7,702 -3.61% -6.25% -26.50%
1109 MCR Macro MCR $1.19 $7,607 -4.41% -23.18% -43.52%
1110 BPL Blockpool BPL $0.171876 $7,553 -3.74% -15.15% 61.72%
1111 MGC MergeCoin MGC $0.012275 $7,374 -3.74% -6.18% -1.80%
1112 ETT EncryptoTel [… ETT $0.081383 $7,226 -3.74% -10.17% -37.15%
1113 AKY Akuya Coin AKY $0.100715 $6,773 -3.30% -20.65% -27.11%
1114 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.081883 $6,764 -3.61% -5.76% 5.69%
1115 SND Sand Coin SND $0.568705 $6,352 -3.60% -26.25% -16.16%
1116 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004879 $6,086 -22.59% -18.74% 82.43%
1117 COR CORION COR $0.700822 $5,841 13.64% -6.23% -17.92%
1118 TIE TIES Network TIE $0.120842 $5,574 -3.97% 20.43% 25.45%
1119 MOTO Motocoin MOTO $0.007046 $5,505 -2.03% -12.39% 196.49%
1120 EDRC EDRCoin EDRC $0.083104 $5,414 -4.02% 49.80% 44.97%
1121 BOS BOScoin BOS $1.10 $5,323 -3.74% -13.23% 1.60%
1122 ONG onG.social ONG $0.188575 $4,816 -3.97% 14.85% -44.14%
1123 TCOIN T-coin TCOIN $0.000265 $4,697 -3.57% -9.44% 3.96%
1124 SHND StrongHands SHND $2.1e-08 $4,297 -13.16% -6.33% -7.45%
1125 IBTC iBTC IBTC $0.012088 $4,219 -3.77% 88.53% 162.51%
1126 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003356 $3,967 -0.84% -6.27% 31.26%
1127 TRIA Triaconta TRIA $9.67 $3,906 -3.77% 33.30% 21.23%
1128 XQN Quotient XQN $0.008091 $3,657 -3.74% 28.01% 68.37%
1129 MAGE MagicCoin MAGE $16.31 $3,429 -2.85% -9.51%
1130 ACC AdCoin ACC $0.087369 $3,405 10.10% -9.63% 4.52%
1131 PEC Peacecoin PEC $0.069747 $3,290 -3.99% 4.73% -8.61%
1132 RCN Rcoin RCN $0.000139 $3,249 -3.74% -9.51% 27.40%
1133 FLASH Flash FLASH $0.005719 $3,065 -3.61% 10.49% 16.93%
1134 B2B B2B B2B $0.348623 $2,921 -10.67% -8.47% -4.99%
1135 DMC DynamicCoin DMC $0.002162 $2,905 2.28% -21.40% -84.41%
1136 FRD Farad FRD $0.089057 $2,903 -3.76% 3.93% -25.27%
1137 ABC Alphabit ABC $21.85 $2,656 -2.00% 13.74% 22.27%
1138 DFS DFSCoin DFS $0.004583 $2,596 -19.91% -17.12% -44.81%
1139 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001674 $2,473 -3.74% -22.44% -12.88%
1140 WILD Wild Crypto WILD $0.192858 $2,465 -3.87% 40.93% 84.63%
1141 HYTV Hyper TV HYTV $0.004351 $2,374 -3.77% -20.50% 4.15%
1142 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.269378 $2,281 4.17% -5.64% 35.04%
1143 PNX Phantomx PNX $0.012304 $2,276 -15.08% -20.53% -34.32%
1144 DAY Chronologic DAY $3.30 $2,267 -3.76% -6.16% -14.30%
1145 EFYT Ergo EFYT $17.61 $2,264 -4.01% 27.52% 88.44%
1146 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.069011 $2,245 -13.55% -16.53% -22.44%
1147 EGOLD eGold EGOLD $0.021759 $2,046 -3.77% 180.55% 121.64%
1148 MINEX Minex MINEX $0.014693 $2,011 -4.50% -33.11% -26.91%
1149 PCN PeepCoin PCN $0.000139 $1,992 -3.74% -9.51% 205.85%
1150 SAK Sharkcoin SAK $0.001683 $1,954 -3.17% -23.08% -31.54%
1151 GARY President Joh… GARY $0.139354 $1,943 -3.89% 27.86% -22.40%
1152 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.080767 $1,858 -26.18% -32.77% -14.59%
1153 X2 X2 X2 $0.000279 $1,586 -3.99% 80.98% 154.92%
1154 ZSE ZSEcoin ZSE $0.019071 $1,577 -3.62% 99.22% 83.63%
1155 PRES President Trump PRES $0.005003 $1,560 -3.61% 6.62% 8.41%
1156 ZBC Zilbercoin ZBC $0.029982 $1,555 -3.32% -7.95% -23.62%
1157 HNC Huncoin HNC $0.002232 $1,552 1.29% -2.36% -5.72%
1158 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.74 $1,395 -3.61% -9.52% -23.08%
1159 DGPT DigiPulse DGPT $1.02 $1,357 -3.76% -24.87% 18.76%
1160 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.7e-07 $1,215 -3.97% 44.98% 110.62%
1161 EBIT eBIT EBIT $0.003191 $1,194 -3.77% 39.94% 285.37%
1162 SISA SISA SISA $0.011861 $1,161 -1.49% 13.71% -16.25%
1163 APC AlpaCoin APC $0.022180 $1,142 0.79% -7.91% -35.12%
1164 XRY Royalties XRY $0.000150 $1,127 -4.04% 2.38% -92.40%
1165 CME Cashme CME $0.000139 $1,103 -3.99% -34.64% 17.82%
1166 BTBc Bitbase BTBc $0.004882 $1,100 -3.99% 43.96% 55.32%
1167 STU bitJob STU $0.037626 $1,098 -3.18% 13.67% 18.15%
1168 MGC GulfCoin MGC $0.001814 $1,061 1.62% -15.00% -41.32%
1169 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005440 $1,046 4.01% -1.97% 42.73%
1170 MCI Musiconomi MCI $0.032905 $1,036 -3.45% -5.51% 0.94%
1171 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002511 $980 -3.61% -25.68% 12.49%
1172 XOT Internet of T… XOT $1952.90 $956 -3.89% -9.51% -10.70%
1173 MKR Maker MKR $430.34 $923 -3.56% 6.73% 11.92%
1174 EVC EventChain EVC $0.149888 $891 -3.97% 64.32% 24.33%
1175 CASH Cash Poker Pro CASH $0.048353 $851 -3.97% 6.04% 5.43%
1176 TELL Tellurion TELL $0.000142 $813 -3.98% -19.66% 20.79%
1177 BSN Bastonet BSN $0.000697 $787 -3.74% -11.88% -26.60%
1178 UR UR UR $0.000819 $784 -3.82% -35.04% 50.36%
1179 EUSD eUSD EUSD $0.000232 $769 1.30% 1.78% -20.17%
1180 NAMO NamoCoin NAMO $0.000235 $726 -3.41% 9.53% 29.99%
1181 OX OX Fina OX $0.000143 $644 -2.07% -8.13% -11.30%
1182 ELC Elacoin ELC $0.125547 $633 -3.74% 35.74% 50.85%
1183 CC CyberCoin CC $0.000279 $557 -3.99% 80.98% 118.24%
1184 COUPE Coupecoin COUPE $0.000036 $555 -50.21% -74.73% 26.76%
1185 BAT BatCoin BAT $0.000004 $528 -3.59% 40.54% 84.81%
1186 FUDD DimonCoin FUDD $0.001451 $520 -3.77% 5.70% 17.93%
1187 PLC PlusCoin PLC $0.000532 LowVol -3.56% -5.99% -17.94%
1188 VULC Vulcano VULC $0.007267 LowVol -3.99% -41.52% 1.85%
1189 OCOW OCOW OCOW $0.000837 LowVol -3.99% -82.63%
1190 QBT Cubits QBT $0.003983 LowVol 14.06% 10.03% -43.75%
1191 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001116 LowVol -3.74% -63.85% 27.40%
1192 XAU Xaucoin XAU $0.036966 LowVol -3.74% -9.85% -14.54%
1193 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002790 LowVol -3.89% -24.59%
1194 BEST BestChain BEST $0.011307 LowVol -6.25% 563.27% 781.34%
1195 ANI Animecoin ANI $0.000279 LowVol -3.61% 55.36% 68.04%
1196 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000418 LowVol -3.74% 8.68% -9.95%
1197 RHFC RHFCoin RHFC $0.001118 LowVol -3.59% 60.33% 13.13%
1198 FFC FireFlyCoin FFC $0.000139 LowVol -3.61% -9.51% 18.31%
1199 LDCN LandCoin LDCN $0.001190 LowVol -3.99% -55.25% -25.09%
1200 GAY GAY Money GAY $0.010828 LowVol -60.54% -49.32% 18.81%
1201 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol -3.22% 23.60% 62.34%
1202 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002371 LowVol -3.61% -26.70% -19.69%
1203 PRM PrismChain PRM $0.001534 LowVol -3.99% -23.43% 23.04%
1204 FRN Francs FRN $0.031071 LowVol -3.88% -10.73% 13.98%
1205 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000418 LowVol -3.74% -28.79% -23.97%
1206 ACN Avoncoin ACN $0.000558 LowVol 28.01% -9.51% 43.63%
1207 SWP Swapcoin SWP $0.111168 LowVol -3.56% 5.98% -3.14%
1208 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000139 LowVol -3.99% -9.51% -36.30%
1209 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003487 LowVol -3.74% -24.54% -5.67%
1210 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000386 LowVol -3.85% 2.66%
1211 FUTC FutCoin FUTC $0.002232 LowVol -3.74% -46.82% 27.40%
1212 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.002174 LowVol -0.86% 72.04% 97.42%
1213 KARMA Karmacoin KARMA $0.000139 LowVol -3.74% -9.51% 27.52%
1214 BLX Blockchain Index BLX $3.14 LowVol -15.65% -4.73% 13.19%
1215 OPES Opescoin OPES $0.002790 LowVol -3.89% 13.12%
1216 WIC Wi Coin WIC $0.002650 LowVol -5.82% -8.82% -23.64%
1217 ACES Aces ACES $0.000152 LowVol -3.61% -1.51% 34.92%
1218 KASHH KashhCoin KASHH $0.000139 LowVol -3.99% -9.55% 80.31%
1219 OP Operand OP $0.000976 LowVol -3.74% -29.62% -0.84%
1220 GRN Granite GRN $0.016460 LowVol -3.74% 34.50% 115.50%
1221 HIGH High Gain HIGH $0.000418 LowVol -3.74% -32.59% -36.38%
1222 HCC Happy Creator… HCC $0.000558 LowVol -3.99% -9.51% -29.80%
1223 PRIMU Primulon PRIMU $0.000139 LowVol -3.99% -9.51% -36.18%
1224 INDIA India Coin INDIA $0.000279 LowVol -3.61% -9.45% -0.53%
1225 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000837 LowVol -3.89% 35.82% -1.40%
1226 CBD CBD Crystals CBD $0.002511 LowVol -3.61% 64.13%
1227 EAG EA Coin EAG $2.79 LowVol -20.19% 39.21% -9.62%
1228 GAIN UGAIN GAIN $0.001953 LowVol 22.19% 5.57% 256.71%
1229 DASHS Dashs DASHS $0.052310 LowVol -2.69% -8.84% 25.82%
1230 STARS StarCash Network STARS $0.143524 LowVol -46.19% -60.12% -48.19%
1231 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 3.26% 11.81% -71.54%
1232 BET BetaCoin BET $0.001319 LowVol -1.62% -22.65% -47.62%
1233 CYC Cycling Coin CYC $0.001255 LowVol -3.61% -18.51% -51.81%
1234 MAVRO Mavro MAVRO $0.038082 LowVol 46.43% 38.01% 180.85%
1235 BIT First Bitcoin BIT $0.009904 LowVol -3.99% 4.75% -20.18%
1236 DBG Digital Bulli… DBG $0.004185 LowVol -3.61% -22.44% -34.10%
1237 TODAY TodayCoin TODAY $0.001255 LowVol 44.02% 16.34%
1238 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.048487 LowVol -2.31% -6.02% 34.33%
1239 BXC Bitcedi BXC $0.003766 LowVol -3.83% -25.74% 32.72%
1240 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007114 LowVol -3.99% -8.53% 96.89%
1241 AV AvatarCoin AV $0.050218 LowVol -3.99% -2.47% 60.09%
1242 VOYA Voyacoin VOYA $2.83 LowVol -3.74% 2.05% 87.49%
1243 YES Yescoin YES $0.000137 LowVol -3.63% -7.92% 618.13%
1244 STEX STEX STEX $1.06 LowVol -8.49% -25.64% 94.42%
1245 AIB Advanced Inte… AIB $0.008910 LowVol -3.61% -27.68% 97.57%
1246 REGA Regacoin REGA $0.000837 LowVol -33.57% -9.51% -52.23%
1247 LTH LAthaan LTH $0.000697 LowVol -3.74% -43.44% 27.43%
1248 NTC Natcoin NTC $0.095553 LowVol -3.74% -12.30% -55.86%
1249 TEAM TeamUp TEAM $0.000279 LowVol -3.99% -9.51% -15.07%
1250 9COIN 9COIN 9COIN $0.003487 LowVol -3.74% 1.29% 48.89%
1251 GUC GoldUnionCoin GUC $0.065562 LowVol -3.61% -35.09%
1252 SKC Skeincoin SKC $0.023435 LowVol -3.61% 0.01% 131.02%
1253 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000279 LowVol -3.61% -9.51% -15.07%
1254 MONETA Moneta MONETA $0.000558 LowVol -3.99% 44.98%
1255 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004603 LowVol -3.74% 135.48% -5.31%
1256 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000139 LowVol -3.99% -9.51% 17.10%
1257 TOP TopCoin TOP $0.000270 LowVol -3.27% -40.40% -19.59%
1258 BIRDS Birds BIRDS $0.000139 LowVol -3.99% -9.58% 27.51%
1259 POKE PokeCoin POKE $0.000139 LowVol -3.99% -9.51%
1260 LKC LinkedCoin LKC $0.000418 LowVol -3.99% 35.73%
1261 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001953 LowVol -3.74% -9.45% 26.27%
1262 CYDER Cyder CYDER $0.000279 LowVol -3.61% -9.51% 27.40%
1263 WINK Wink WINK $0.000152 LowVol -25.85% -50.82% -49.63%
1264 IFC Infinitecoin IFC $0.000016 LowVol -7.28% 44.92% 7.48%
1265 SFE SafeCoin SFE $0.000139 LowVol -3.99% -9.51% 27.40%
1266 BGR Bongger BGR $0.000174 LowVol -4.56% -15.80% 7.04%
1267 TCR TheCreed TCR $0.000279 LowVol -3.99% -9.51% -36.30%
1268 SJCX Storjcoin X SJCX $0.255186 LowVol -3.73% -39.62%
1269 AXIOM Axiom AXIOM $0.020506 LowVol -3.99% -9.51% 22.40%
1270 MBL MobileCash MBL $0.000558 LowVol -3.99% 2.77% 69.87%
1271 BITOK Bitok BITOK $0.000139 LowVol -3.74% 27.40%
1272 MARX MarxCoin MARX $0.001322 LowVol -3.79% 18.53% 65.43%
1273 ASN Aseancoin ASN $0.008509 LowVol 54.12% 31.43% -56.15%
1274 YEL Yellow Token YEL $0.005527 LowVol -3.77% 6.02% -62.64%
1275 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004045 LowVol -3.74% -17.99% -34.13%
1276 IRL IrishCoin IRL $0.002790 LowVol -3.61% 13.18% 31.90%
1277 PAYP PayPeer PAYP $0.000139 LowVol -3.61% 27.10%
1278 HDLB HODL Bucks HDLB $0.033897 LowVol -3.99% -35.70% -20.73%
1279 QBC Quebecoin QBC $0.002232 LowVol -3.74% -9.51% 19.90%
1280 DON Donationcoin DON $0.000581 LowVol -24.66% 25.58% 14.50%
1281 OMC Omicron OMC $0.147864 LowVol -3.61% -9.51% 18.94%
1282 MAGN Magnetcoin MAGN $0.551728 LowVol -3.74% -10.84% 16.47%
1283 PDG PinkDog PDG $0.000279 LowVol -3.99% -8.73%
1284 MEN PeopleCoin MEN $0.000139 LowVol -3.74% -8.52% 27.08%
1285 GOLF Golfcoin GOLF $0.000139 LowVol -3.99% 27.43%
1286 SHELL ShellCoin SHELL $0.041709 LowVol -3.74% -8.22% 83.08%
1287 IQT iQuant IQT $0.153304 LowVol -3.99% -17.05% -2.25%
1288 TERA TeraCoin TERA $0.000139 LowVol -3.89% -8.66%
1289 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004045 LowVol -3.99% 31.21% 28.40%
1290 EGG EggCoin EGG $0.052729 LowVol -3.74% -9.51% 26.56%
1291 WOW Wowcoin WOW $0.000147 LowVol -3.83% -4.91% 33.90%
1292 NBIT netBit NBIT $0.066539 LowVol -3.89% 6.15% 225.35%
1293 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008230 LowVol -3.89% 33.47% 34.95%
1294 LEPEN LePen LEPEN $0.000095 LowVol -4.21% -14.88% -16.08%
1295 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011857 LowVol -3.74% 11.40%
1296 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000192 LowVol -3.97% 40.65% 86.10%
1297 TURBO TurboCoin TURBO $0.000139 LowVol -3.74%
1298 XDE2 XDE II XDE2 $2.02 LowVol -3.99% -9.61%
1299 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.311769 LowVol -3.74% -5.49%
1300 GBRC Global Busine… GBRC $0.000279 LowVol -3.89% 26.79%
1301 WA WA Space WA $0.020366 LowVol -3.99% -8.25% 14.96%
1302 PRN Protean PRN $0.000106 LowVol -3.62% -24.11% 1024.91%
1303 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000139 LowVol -3.99% 27.11%
1304 ANTX Antimatter ANTX $0.000139 LowVol -3.99% -9.51% 27.38%
1305 UTA UtaCoin UTA $0.002650 LowVol -3.61% 6.62% -11.96%
1306 QORA Qora QORA $0.249219 LowVol -3.74% -9.45% 22.44%
1307 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol 66.72%
1308 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 2.72%
1309 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -0.21% 9.98%
1310 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol -0.51% 40.06%
1311 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 3.68%
1312 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -1.31%
1313 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 2.83% 62.14%
1314 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol
1315 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1316 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 6.88%
1317 DISK DarkLisk DISK $0.001251 LowVol 1.43% 128.48%
1318 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol 3.12%
1319 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 3.68% 17.65%
1320 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol 1.11% -9.42%
1321 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol 34.53%
1322 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.11%
1323 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.29%
1324 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.105702 LowVol -1.56% 12.03%
1325 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol
1326 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 49.69%
1327 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1328 EXRN EXRNchain EXRN $1e-06 LowVol -1.35% -27.22% 21.61%
1329 FAP FAPcoin FAP $0.010651 LowVol 16.28% 71.22%
1330 UNC UNCoin UNC $0.000149 -3.45% 35.92%
1331 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1332 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 -0.16% 64.04%
1333 FC Facecoin FC $0.003480 -15.52%
1334 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -18.81%
1335 10MT 10M Token 10MT $0.002238 1.24% 7.08%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 -1.42% 8.49%

Quay lại phần 1

Phản hồi