Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 10/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 10/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $14190.00 trên tổng giá trị $237,402,063,030

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $481.12 trên tổng giá trị $46,300,676,403

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1412.49 trên tổng giá trị $23,795,265,599

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.46 trên tổng giá trị $12,387,449,226

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.244752 trên tổng giá trị $9,481,483,180

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng KOBO Kobocoin (KOBO) đang có giá hiện tại $0.076890 trên tổng giá trị $1,899,200 đã biến động tăng 256.71% trong 1h qua

    + Đồng CASH Cashcoin (CASH) đang có giá hiện tại $0.001694 trên tổng giá trị $78,182 đã biến động tăng 175.56% trong 1h qua

    + Đồng BUMBA BumbaCoin (BUMBA) đang có giá hiện tại $0.007773 trên tổng giá trị $174,680 đã biến động tăng 128.88% trong 1h qua

    + Đồng ITZ Interzone (ITZ) đang có giá hiện tại $0.031037 trên tổng giá trị $57,955 đã biến động tăng 92.21% trong 1h qua

    + Đồng PXI Prime-XI (PXI) đang có giá hiện tại $0.013661 trên tổng giá trị $244,525 đã biến động tăng 71.56% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.011384 trên tổng giá trị đã biến động tăng 563.75% trong 24h qua

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000010 trên tổng giá trị $967,250 đã biến động tăng 401.13% trong 24h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.164789 trên tổng giá trị $258,886 đã biến động tăng 375.51% trong 24h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003237 trên tổng giá trị $29,866 đã biến động tăng 333.27% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.007430 trên tổng giá trị $3,605 đã biến động tăng 291.14% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.373154 trên tổng giá trị $28,215,853 đã biến động tăng 1445.75% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000108 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1003.90% trong 7 ngày qua

    + Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.011384 trên tổng giá trị đã biến động tăng 787.26% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.010033 trên tổng giá trị đã biến động tăng 691.59% trong 7 ngày qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003237 trên tổng giá trị $29,866 đã biến động tăng 691.30% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 10/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 ACP AnarchistsPrime ACP $116,143 $0.026427 4,394,874 $4,463 -3.29% -13.70% -26.78%
702 MAR Marijuanacoin MAR $114,239 $0.075085 1,521,463 $1,463 -8.13% -2.82% 14.21%
703 EAGLE EagleCoin EAGLE $113,706 $0.054316 2,093,421 $35,925 -4.34% 10.45% -27.21%
704 VUC Virta Unique … VUC $113,432 $0.001844 61,504,550 $1,134 4.60% -6.61% 24.05%
705 BITGOLD bitGold BITGOLD $113,309 $1419.68 79.8131 $3,216 -24.96% -20.87% -0.88%
706 BITEUR bitEUR BITEUR $113,045 $1.20 93,897 $30,814 -2.45% 0.91% -2.86%
707 SCRT SecretCoin SCRT $112,958 $0.026712 4,228,672 $9,577 3.02% 46.92%
708 MONK Monkey Project MONK $112,550 $1.06 105,797 $13,692 -9.33% -23.80% -80.14%
709 HONEY Honey HONEY $109,644 $0.321727 340,799 $1,842 -3.79% -49.19% -20.90%
710 BAS BitAsean BAS $106,978 $0.021396 5,000,000 $570 -4.41% -3.68% -2.46%
711 TAJ TajCoin TAJ $99,493 $0.012331 8,068,277 $1,839 -10.99% -22.12% 6.05%
712 CMT Comet CMT $98,606 $0.112973 872,830 $4,742 -3.46% 14.78% 128.54%
713 WOMEN WomenCoin WOMEN $97,262 $0.002199 44,220,400 $1,899 -3.54% -15.31% -4.96%
714 XCXT CoinonatX XCXT $95,311 $0.005922 16,095,534 $743 -1.94% -44.88% -28.47%
715 $$$ Money $$$ $90,574 $0.001974 45,887,218 $2,474 56.38% 2.46% 37.67%
716 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $90,330 $0.011249 8,030,000 $754 -3.40% -3.76% -39.10%
717 GLT GlobalToken GLT $87,305 $0.003326 26,249,100 $1,036 -3.66% 10.02% 42.22%
718 NRO Neuro NRO $86,291 $0.002261 38,158,898 $727 -3.16% -8.42% 20.48%
719 SGR Sugar Exchange SGR $80,978 $0.023137 3,500,000 $1,175 -4.23% -8.19% -39.92%
720 FXE FuturXe FXE $79,856 $0.339205 235,421 $974 -4.11% -27.65% -79.85%
721 300 300 Token 300 $78,399 $261.33 300 $1,152 -3.63% 25.41% 16.41%
722 CASH Cashcoin CASH $78,182 $0.001694 46,158,242 $1,228 175.56% -33.30%
723 POP PopularCoin POP $77,614 $0.000023 3,372,875,244 $605 -4.92% -18.46% 8.29%
724 LTCR Litecred LTCR $73,627 $0.002436 30,227,750 $1,966 -21.62% 5.10% 93.98%
725 EGAS ETHGAS EGAS $73,371 $0.007223 10,157,540 $534 -4.53% -17.37% 41.82%
726 BLZ BlazeCoin BLZ $61,415 $0.000101 608,557,394 $631 -4.69% 26.93% 48.89%
727 BRAIN Braincoin BRAIN $61,348 $0.006077 10,094,424 $3,082 -3.16% -14.41% 1.34%
728 PONZI PonziCoin PONZI $59,270 $0.068830 861,099 $6,589 -50.13% -8.67% 92.65%
729 ICOB ICOBID ICOB $58,715 $0.000550 106,701,874 $564 -7.01% -10.87% -5.42%
730 ITZ Interzone ITZ $57,955 $0.031037 1,867,279 $1,744 92.21% 23.71% 401.18%
731 ERY Eryllium ERY $55,362 $0.010114 5,473,814 $1,404 -27.73% -20.02% 77.77%
732 FLAX Flaxscript FLAX $54,392 $0.009738 5,585,287 $1,758 -3.32% -43.95% -58.15%
733 RBT Rimbit RBT $49,693 $0.000430 115,499,623 $863 -4.10% -17.43% -24.20%
734 CWXT CryptoWorldX … CWXT $48,043 $0.000806 59,630,200 $1,040 -3.99% -11.71% -3.88%
735 LUNA Luna Coin LUNA $43,069 $0.026101 1,650,083 $1,227 -28.36% 14.64% 33.68%
736 VRS Veros VRS $42,720 $0.000088 486,609,040 $697 -5.35% -33.84% 48.63%
737 MSCN Master Swiscoin MSCN $41,053 $0.000918 44,709,593 $888 25.30% 16.14% -13.14%
738 XCS CybCSec XCS $40,142 $0.003392 11,834,082 $2,370 -3.32% -21.51% -2.44%
739 GSR GeyserCoin GSR $31,654 $0.675443 46,864 $10,295 10.92% -0.61% 647.65%
740 LBTC LiteBitcoin LBTC $30,871 $0.009683 3,188,280 $18,269 -9.59% -16.47% 262.71%
741 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $24,242 $0.027938 867,702 $7,480 -9.18% -39.71% 97.04%
742 BRAT BRAT BRAT $23,356 $0.000146 160,000,000 $687 -3.52% -64.58% -59.65%
743 XRC Rawcoin XRC $23,025 $0.032665 704,882 $1,699 4.55% 23.83% 89.41%
744 CREVA CrevaCoin CREVA $20,687 $0.000568 36,390,750 $2,210 -3.32% 12.92% -27.00%
745 WORM HealthyWormCoin WORM $15,764 $0.000141 111,538,509 $2,416 -3.32% -8.42% -53.06%
746 HMC HarmonyCoin HMC $6,516 $0.011611 561,235 $8,078 -3.86% -3.52% 2.32%
747 ECN E-coin ECN $14,762,155 $3.13 4,718,967 LowVol -3.91% 144.64% 37.82%
748 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 35.16%
749 ETT EncryptoTel [… ETT $10,643,011 $0.171299 62,131,190 LowVol -3.63% -12.34% 19.44%
750 XC XCurrency XC $7,753,087 $1.32 5,870,482 LowVol 40.16%
751 DAR Darcrus DAR $4,979,755 $0.366148 13,600,388 LowVol -13.55% 23.49% 38.75%
752 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -2.09% -20.42%
753 YASH YashCoin YASH $4,946,885 $0.494675 10,000,273 LowVol -3.16% -5.73% 20.24%
754 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
755 FIMK FIMKrypto FIMK $3,258,772 $0.005648 577,004,618 LowVol -3.16% 4.34% 275.03%
756 STA Starta STA $2,806,602 $0.553689 5,068,914 LowVol -3.68% -1.17% 8.13%
757 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,672,674 $0.075711 35,300,866 LowVol -5.12% -10.85%
758 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,051,040 $4.40 465,952 LowVol -4.62% -5.57% -13.00%
759 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,959,150 $0.065305 30,000,000 LowVol -10.62% -13.75% -32.51%
760 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 -5.67%
761 RC RussiaCoin RC $1,714,473 $0.204643 8,377,873 LowVol -2.85% -11.06% 27.03%
762 JNS Janus JNS $1,662,586 $0.072222 23,020,335 LowVol -3.32% -39.94% -37.03%
763 HTC HitCoin HTC $1,554,176 $0.000141 10,996,318,099 LowVol -3.63% -8.42%
764 EMV Ethereum Movi… EMV $1,293,646 $0.197002 6,566,666 LowVol -51.08% -49.12% -82.24%
765 ORB Orbitcoin ORB $1,130,402 $0.365304 3,094,413 LowVol -4.11% -5.99% 28.17%
766 BTSR BTSR BTSR $1,106,440 $0.336891 3,284,266 LowVol -4.83% -2.20% 61.85%
767 SDC ShadowCash SDC $1,087,256 $0.162395 6,695,133 LowVol -3.63% -13.61% 14.78%
768 CARBON Carboncoin CARBON $1,064,471 $0.000069 15,392,009,683 LowVol -4.55% 41.66% 14.84%
769 DCY Dinastycoin DCY $1,008,904 $0.000710 1,420,858,063 LowVol -3.44% -23.41% 24.21%
770 METAL MetalCoin METAL $967,639 $0.012579 76,925,527 LowVol -3.63% -0.61% 36.75%
771 INPAY InPay INPAY $932,815 $0.093282 10,000,000 LowVol -3.16% -2.52% -29.76%
772 MAC Machinecoin MAC $920,038 $0.045465 20,236,350 LowVol -4.75% -24.19% 30.84%
773 RMC Remicoin RMC $909,139 $0.459341 1,979,224 LowVol -3.16% -43.10% -56.60%
774 EBET EthBet EBET $762,450 $0.089674 8,502,500 LowVol -4.01% 15.65% 1.81%
775 VAL Valorbit VAL $752,069 $0.000141 5,321,144,820 LowVol -3.16% 28.77%
776 BPC Bitpark Coin BPC $743,936 $0.009919 75,000,000 LowVol -3.12% -21.61% -2.59%
777 MAX MaxCoin MAX $717,411 $0.011731 61,155,661 LowVol -3.16% -9.93% -15.36%
778 NOBL NobleCoin NOBL $709,691 $0.000306 2,315,649,620 LowVol -3.79% -0.73% 18.89%
779 USC Ultimate Secu… USC $688,532 $0.066569 10,343,113 LowVol 20.35% -38.75% -12.34%
780 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -49.42%
781 RIYA Etheriya RIYA $589,166 $0.372529 1,581,531 LowVol -24.42% -15.17% 25.24%
782 AU AurumCoin AU $579,259 $1.96 296,216 LowVol -3.20% 29.23% 42.82%
783 XJO Joulecoin XJO $576,258 $0.016719 34,467,684 LowVol -3.45% -16.40% 80.80%
784 AHT Bowhead AHT $558,443 $0.069805 8,000,000 LowVol -75.74% -75.42% -53.20%
785 TALK BTCtalkcoin TALK $544,446 $0.008339 65,290,635 LowVol -3.45% -49.92% 2.91%
786 V Version V $521,048 $0.001110 469,218,522 LowVol -4.20% 17.98% -12.12%
787 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 59.23%
788 SAC SACoin SAC $495,703 $0.070668 7,014,556 LowVol 2.44% -0.46% -13.57%
789 UNIC UniCoin UNIC $492,851 $0.165997 2,969,035 LowVol -3.62% 20.37% 75.07%
790 TGC Tigercoin TGC $492,262 $0.011307 43,536,800 LowVol -3.16% -8.42% 62.20%
791 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -65.33%
792 XGR GoldReserve XGR $475,050 $0.027665 17,171,382 LowVol -3.96% 6.12% 8.62%
793 SLG Sterlingcoin SLG $454,911 $0.108133 4,206,960 LowVol -5.17% -11.34% 25.50%
794 NETKO Netko NETKO $454,481 $0.104026 4,368,915 LowVol -3.63% -26.36% -24.47%
795 GOOD Goodomy GOOD $431,695 $0.000978 441,349,000 LowVol -3.76% -37.05% -36.38%
796 PIGGY Piggycoin PIGGY $429,021 $0.000880 487,522,654 LowVol -4.61% -40.78% 25.13%
797 WAY WayGuide WAY $424,180 $0.004240 100,040,708 LowVol -3.16% -8.42% 29.13%
798 OTX Octanox OTX $420,474 $0.049467 8,500,001 LowVol -3.63% -19.88% -6.12%
799 FUNK The Cypherfunks FUNK $420,343 $0.000009 46,308,557,499 LowVol -3.67% 5.53% 59.04%
800 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $418,270 $0.077053 5,428,300 LowVol -7.65% -4.81% 28.51%
801 DAXX DaxxCoin DAXX $416,140 $0.000835 498,227,950 LowVol -4.15% -4.07% 53.51%
802 GLC GlobalCoin GLC $414,494 $0.006360 65,171,010 LowVol -3.16% -12.07% 5.43%
803 CFT CryptoForecast CFT $407,488 $0.008858 46,000,000 LowVol -3.81% -33.00% 14.47%
804 ECA Electra ECA $405,426 $0.000018 21,971,815,939 LowVol -4.01% 17.49% 35.32%
805 DDF DigitalDevelo… DDF $389,357 $0.076072 5,118,307 LowVol -3.71% 3.32% -11.49%
806 888 OctoCoin 888 $385,543 $0.007647 50,419,940 LowVol -3.81% 39.25% 79.90%
807 TAG TagCoin TAG $384,844 $0.064573 5,959,806 LowVol -5.99% -49.60% -55.58%
808 BUCKS SwagBucks BUCKS $380,304 $1.18 322,013 LowVol -5.30% -12.13% 2.99%
809 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol
810 XPTX PlatinumBAR XPTX $362,536 $0.853879 424,575 LowVol -3.17% -7.58% 24.39%
811 LOT LottoCoin LOT $354,784 $0.000024 14,491,014,421 LowVol -3.97% 26.23% 37.42%
812 CORG CorgiCoin CORG $343,414 $0.000274 1,251,855,418 LowVol 2.61% 44.57% 81.88%
813 CUBE DigiCube CUBE $343,323 $0.000141 2,429,126,009 LowVol -3.45% -8.44%
814 BXT BitTokens BXT $329,804 $0.586487 562,338 LowVol -3.16% -33.73% -32.89%
815 STS Stress STS $319,494 $0.000565 565,134,332 LowVol -3.16%
816 ROC Rasputin Onli… ROC $318,313 $0.293746 1,083,633 LowVol -4.53% -37.21%
817 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol 45.27%
818 FNC FinCoin FNC $316,122 $0.024546 12,878,667 LowVol 0.35% -39.20% -26.32%
819 BIGUP BigUp BIGUP $312,591 $0.000148 2,119,245,254 LowVol -3.56% 2.83% 96.71%
820 SH Shilling SH $308,202 $0.007773 39,647,935 LowVol -3.16% 36.80% 62.42%
821 MRJA GanjaCoin MRJA $302,023 $0.067841 4,451,920 LowVol -3.45% 25.59% 308.66%
822 GAP Gapcoin GAP $281,956 $0.023349 12,075,911 LowVol -3.85% -6.28% 58.16%
823 Q2C QubitCoin Q2C $280,649 $0.001131 248,212,837 LowVol -3.45% 4.66% -9.61%
824 FRC Freicoin FRC $280,005 $0.009469 29,569,209 LowVol -3.16% -12.06% 6.77%
825 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $278,078 $0.020984 13,251,780 LowVol -3.19% -15.43% 39.24%
826 AMBER AmberCoin AMBER $277,933 $0.006360 43,699,481 LowVol -3.45% 28.78% -34.20%
827 VIDZ PureVidz VIDZ $266,114 $0.002124 125,279,775 LowVol 11.24% -21.56% -11.26%
828 RBIES Rubies RBIES $264,968 $0.025440 10,415,252 LowVol -3.45% -7.68% -67.29%
829 WMC WMCoin WMC $255,792 $0.022190 11,527,489 LowVol -5.27% -8.42% 29.07%
830 GAIA GAIA GAIA $255,479 $0.010600 24,101,381 LowVol -3.16% 10.94% -2.36%
831 EVO Evotion EVO $250,119 $0.078887 3,170,617 LowVol -3.77% 0.53% 7.93%
832 ARI Aricoin ARI $245,222 $0.001748 140,262,505 LowVol -2.49% 5.01% 36.13%
833 TTC TittieCoin TTC $236,068 $0.000187 1,259,816,434 LowVol -3.66% 20.29% 2.93%
834 TRI Triangles TRI $234,107 $3.21 72,891 LowVol -3.56% -30.51% 4.50%
835 SPACE SpaceCoin SPACE $230,417 $0.010975 20,994,329 LowVol -3.54% -25.39% 59.68%
836 WYV Wyvern WYV $226,275 $0.127343 1,776,898 LowVol -3.53% -9.33% 15.82%
837 SHDW Shadow Token SHDW $223,804 $0.031972 7,000,000 LowVol -4.53% -24.78% -45.01%
838 YAC Yacoin YAC $220,264 $0.001837 119,880,625 LowVol -3.45% -25.59% 20.21%
839 SRC SecureCoin SRC $213,463 $0.025886 8,246,226 LowVol -3.71% -18.40% 144.68%
840 EVIL Evil Coin EVIL $210,028 $0.009992 21,020,383 LowVol -3.72% -11.38% 25.18%
841 CAT Catcoin CAT $209,669 $0.033779 6,207,050 LowVol -3.45% -35.10% 137.31%
842 GRT Grantcoin GRT $207,440 $0.004805 43,168,003 LowVol -3.45% -2.70% 2.13%
843 XRE RevolverCoin XRE $204,475 $0.009156 22,331,784 LowVol -12.95% -18.96% 43.96%
844 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $202,442 $0.255252 793,108 LowVol -3.10% -8.12% 76.61%
845 RBX Ripto Bux RBX $194,846 $0.000511 381,236,123 LowVol -3.63% -9.61% 4.17%
846 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 71.43%
847 ACOIN Acoin ACOIN $193,396 $0.158510 1,220,085 LowVol 7.20% -10.21% 10.73%
848 E4ROW E4ROW E4ROW $192,841 $0.033468 5,762,000 LowVol -4.36% 144.90% 19.46%
849 CYP Cypher CYP $192,523 $0.030246 6,365,285 LowVol -3.63% -43.36%
850 HMP HempCoin HMP $191,743 $0.000141 1,356,645,470 LowVol -3.63% -8.42%
851 PHS Philosopher S… PHS $191,259 $0.031801 6,014,340 LowVol -3.63% -12.52% 41.39%
852 OHM OHM OHM $189,104 $0.006330 29,871,997 LowVol -2.34%
853 MNC Mincoin MNC $181,842 $0.045112 4,030,919 LowVol -6.90% 134.65% 3.67%
854 HAL Halcyon HAL $180,964 $0.034062 5,312,785 LowVol -3.16% -9.18% 28.59%
855 MCRN MACRON MCRN $178,562 $0.000445 401,421,401 LowVol -4.09% 130.98% 51.95%
856 HODL HOdlcoin HODL $177,749 $0.001131 157,205,135 LowVol -3.16% -37.39% -21.09%
857 BUMBA BumbaCoin BUMBA $174,680 $0.007773 22,471,304 LowVol 128.88% -4.97% 39.75%
858 TEK TEKcoin TEK $170,990 $0.000121 1,414,054,562 LowVol -3.58% -1.75% 8.24%
859 DUO ParallelCoin DUO $170,926 $0.566293 301,832 LowVol -3.58% -16.67% 43.13%
860 FRK Franko FRK $170,884 $0.183595 930,767 LowVol -3.45% -22.77%
861 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol -1.99%
862 JIN Jin Coin JIN $164,249 $0.016678 9,848,485 LowVol -3.16% -8.44% -14.13%
863 XCT C-Bit XCT $161,960 $0.001030 157,223,250 LowVol -2.88% 2.97% 40.99%
864 JET Jetcoin JET $161,146 $0.033072 4,872,509 LowVol -3.63% 61.33% -7.46%
865 DLC Dollarcoin DLC $160,887 $0.017667 9,106,714 LowVol -3.16% -8.44% 29.08%
866 USDE USDe USDE $160,308 $0.000141 1,134,236,104 LowVol -3.16% -54.21% -18.84%
867 EMD Emerald Crypto EMD $154,186 $0.008065 19,117,129 LowVol -3.66% -8.55% -10.92%
868 KED Darsek KED $148,837 $0.010229 14,550,177 LowVol -7.72% -14.19% -23.56%
869 VOT VoteCoin VOT $146,692 $0.008904 16,474,625 LowVol -3.63% -14.77% -25.76%
870 URC Unrealcoin URC $145,941 $0.020776 7,024,402 LowVol -3.45% -8.32% -17.85%
871 ARCO AquariusCoin ARCO $142,642 $0.095422 1,494,859 LowVol -3.89% -11.66% 22.54%
872 SLING Sling SLING $139,664 $0.130029 1,074,095 LowVol -3.16% -8.42% 31.97%
873 CTO Crypto CTO $138,453 $0.011307 12,245,080 LowVol 5.95% 0.36% 2.24%
874 REE ReeCoin REE $137,517 $0.000054 2,560,000,000 LowVol 3.82% 25.46% 17.04%
875 LEA LeaCoin LEA $135,984 $0.000432 314,849,291 LowVol -2.56% -0.29% -30.94%
876 PX PX PX $135,533 $0.001413 95,894,280 LowVol -3.63% -25.40% -0.71%
877 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol 2.68%
878 TSE Tattoocoin (S… TSE $130,453 $0.001443 90,421,856 LowVol -3.69% 3.75% 46.40%
879 XRA Ratecoin XRA $127,259 $0.001107 114,927,021 LowVol -3.46% 0.75% -4.69%
880 PRX Printerium PRX $122,373 $0.010351 11,821,728 LowVol -3.28% -14.01% 318.01%
881 SOON SoonCoin SOON $121,369 $0.009739 12,462,620 LowVol -3.58% -4.04% 18.93%
882 URO Uro URO $119,104 $0.098652 1,207,310 LowVol -3.63% 10.44% 78.05%
883 NEVA NevaCoin NEVA $119,070 $0.048132 2,473,850 LowVol -4.20% 4.43% 13.54%
884 MARS Marscoin MARS $118,597 $0.004194 28,279,074 LowVol -4.70% -20.69% -1.52%
885 ARG Argentum ARG $118,181 $0.013758 8,590,105 LowVol -4.39% 0.81% 5.53%
886 ALL Allion ALL $113,518 $0.018311 6,199,359 LowVol -3.32% -5.14% 55.98%
887 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $112,672 $0.001413 79,719,140 LowVol -3.63% 30.80% 24.51%
888 IMS Independent M… IMS $110,550 $0.020591 5,368,934 LowVol 6.53% -12.18% -3.35%
889 BIP BipCoin BIP $110,395 $0.067841 1,627,261 LowVol -3.16% -23.91% 47.01%
890 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 57.69%
891 CNC CHNCoin CNC $108,856 $0.002208 49,297,007 LowVol 0.15% 236.65%
892 UNITS GameUnits UNITS $107,497 $0.030953 3,472,983 LowVol -3.63% -8.37% 2.58%
893 CAGE CageCoin CAGE $105,092 $0.000001 101,168,328,395 LowVol -27.93% -18.88% -2.47%
894 PRC PRCoin PRC $105,029 $0.006643 15,811,000 LowVol -3.32% -22.23% -5.32%
895 I0C I0Coin I0C $104,401 $0.004975 20,985,374 LowVol -3.59% -48.70% -65.46%
896 QTL Quatloo QTL $97,067 $0.012575 7,718,883 LowVol -3.37% -3.96% -8.43%
897 ARB ARbit ARB $96,544 $0.012295 7,852,325 LowVol 0.88% 54.90%
898 JWL Jewels JWL $94,129 $0.004664 20,181,636 LowVol -3.45%
899 CRX Chronos CRX $92,803 $0.001259 73,729,962 LowVol -4.11% -24.82% 36.60%
900 VEC2 VectorAI VEC2 $91,687 $0.005512 16,633,778 LowVol -3.63% 19.05% 13.60%
901 BITZ Bitz BITZ $91,450 $0.045934 1,990,891 LowVol -3.16% -8.37%
902 EOT EOT Token EOT $88,186 $0.010675 8,260,903 LowVol 7.26% 3.85% -14.23%
903 AMMO Ammo Rewards AMMO $87,942 $0.001131 77,777,777 LowVol -3.32% 22.10% 47.72%
904 MNM Mineum MNM $87,889 $0.009314 9,436,367 LowVol -3.39% -55.23% -28.08%
905 BLRY BillaryCoin BLRY $87,691 $0.009752 8,991,981 LowVol -3.16% 57.97% -41.89%
906 SOIL SOILcoin SOIL $86,395 $0.015152 5,702,048 LowVol -4.28% 7.69% 44.63%
907 QCN QuazarCoin QCN $85,436 $0.014134 6,044,911 LowVol -3.16% -21.20% -39.27%
908 611 SixEleven 611 $85,330 $0.197745 431,513 LowVol -3.45% -14.53% 21.67%
909 ZMC ZetaMicron ZMC $84,850 $0.000141 600,344,291 LowVol -3.45% -8.42% 29.08%
910 BVC BeaverCoin BVC $84,537 $0.027136 3,115,258 LowVol 19.32% -7.33%
911 GCC GuccioneCoin GCC $83,145 $0.004099 20,285,537 LowVol -3.16% -17.02% 13.45%
912 RPC RonPaulCoin RPC $82,992 $0.092434 897,860 LowVol -3.16% -8.42% 28.39%
913 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol 0.88%
914 WARP WARP WARP $81,112 $0.074060 1,095,224 LowVol -3.45% -8.42%
915 MND MindCoin MND $80,736 $0.005088 15,867,695 LowVol -3.16% -8.44% 29.08%
916 MST MustangCoin MST $80,181 $0.127202 630,343 LowVol 7.87% -15.54% -12.48%
917 MAY Theresa May Coin MAY $78,396 $0.003117 25,152,000 LowVol -3.63% 0.98% -0.01%
918 VPRC VapersCoin VPRC $77,366 $0.000099 780,124,964 LowVol -13.09% 231.99% 400.47%
919 BTQ BitQuark BTQ $77,014 $0.008480 9,081,731 LowVol -3.16% -6.87% -15.69%
920 DRM Dreamcoin DRM $73,399 $0.029963 2,449,632 LowVol -3.32% -33.74% -5.58%
921 HXX Hexx HXX $72,363 $0.048679 1,486,526 LowVol -3.12% -45.36% 7.17%
922 DRS Digital Rupees DRS $72,195 $0.000141 510,802,961 LowVol -3.16% -8.42% 29.08%
923 XCO X-Coin XCO $72,187 $0.005829 12,384,976 LowVol -3.79% -17.39% 13.39%
924 EXN ExchangeN EXN $72,081 $0.014134 5,100,000 LowVol -3.63% -2.30% 45.73%
925 ADCN Asiadigicoin ADCN $70,473 $0.002827 24,931,054 LowVol -2.74% 5.10% -1.46%
926 CPN CompuCoin CPN $70,256 $0.003582 19,615,019 LowVol -3.47% 6.40% 27.09%
927 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 111.46%
928 COXST CoExistCoin COXST $67,789 $0.002501 27,100,000 LowVol -5.51% 0.72% 35.41%
929 NTWK Network Token NTWK $67,332 $0.005769 11,671,310 LowVol 39.55% 55.85% 37.78%
930 GPL Gold Pressed … GPL $63,115 $0.246037 256,527 LowVol -4.30% 4.59% -9.10%
931 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 3.25% 61.71%
932 VIP VIP Tokens VIP $58,973 $0.000707 83,450,403 LowVol -3.63% -9.65% 61.35%
933 ATX Artex Coin ATX $57,848 $0.003080 18,781,750 LowVol 1.96% -17.83% -15.94%
934 KRONE Kronecoin KRONE $56,717 $0.015137 3,747,017 LowVol -2.04% -30.58% 39.30%
935 KIC KibiCoin KIC $55,898 $0.003802 14,701,000 LowVol -4.05% -23.86% 68.91%
936 FUZZ FuzzBalls FUZZ $55,169 $0.011422 4,829,945 LowVol -3.45% 29.84% 69.14%
937 BSC BowsCoin BSC $54,125 $0.009752 5,550,102 LowVol -3.16% -9.73% -1.62%
938 CRT CRTCoin CRT $53,778 $0.678411 79,270 LowVol -3.63% -8.42% 29.08%
939 EGO EGO EGO $50,881 $0.000848 60,000,001 LowVol -3.63% -21.51% 29.08%
940 CXT Coinonat CXT $50,164 $0.005817 8,623,200 LowVol -18.30% -36.54% -2.69%
941 SPT Spots SPT $47,501 $0.002120 22,406,021 LowVol -19.75% -15.26% -25.92%
942 G3N G3N G3N $47,026 $0.006219 7,561,891 LowVol -3.16% -8.37% 29.08%
943 ORLY Orlycoin ORLY $46,615 $0.001272 36,646,779 LowVol -3.16% -25.07% 4.71%
944 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 23.19%
945 UET Useless Ether… UET $43,923 $0.011076 3,965,716 LowVol -4.36% -2.75% 17.50%
946 GRIM Grimcoin GRIM $43,419 $0.002233 19,443,348 LowVol -5.47% -11.76% 4.97%
947 BENJI BenjiRolls BENJI $43,003 $0.002123 20,254,796 LowVol -3.16% -27.76% -14.30%
948 IMPS ImpulseCoin IMPS $42,921 $0.002120 20,245,510 LowVol -3.45% -31.33% 1.90%
949 DIBC DIBCOIN DIBC $42,557 $0.008511 5,000,000 LowVol -3.54% -20.64% -23.05%
950 SFC Solarflarecoin SFC $41,791 $0.002967 14,083,450 LowVol -3.61% 4.44% -36.20%
951 PIE PIECoin PIE $41,714 $0.003109 13,415,560 LowVol -3.63% -19.41% -66.91%
952 SONG SongCoin SONG $41,637 $0.001279 32,565,300 LowVol 2.73% -6.35% 33.17%
953 CESC CryptoEscudo CESC $40,734 $0.000283 144,105,100 LowVol -3.63% -10.82% -48.23%
954 TOR Torcoin TOR $40,308 $0.127485 316,179 LowVol -3.63% -3.57% -37.31%
955 XBTS Beatcoin XBTS $40,096 $0.026298 1,524,686 LowVol -4.09% 61.00% -29.25%
956 PEX PosEx PEX $38,834 $0.015830 2,453,240 LowVol -3.45% -5.90% 31.42%
957 RUPX Rupaya RUPX $37,970 $0.006219 6,105,537 LowVol -4.22% -56.34% -67.56%
958 PULSE Pulse PULSE $36,377 $0.002544 14,298,972 LowVol -3.32% -47.01%
959 AGLC AgrolifeCoin AGLC $36,338 $0.004805 7,561,840 LowVol -3.63% -8.42% -22.87%
960 FLVR FlavorCoin FLVR $35,444 $0.001696 20,898,106 LowVol -3.63% -8.44%
961 OS76 OsmiumCoin OS76 $35,380 $0.039574 894,026 LowVol -3.16% 25.87% 18.50%
962 HVCO High Voltage HVCO $34,633 $0.023179 1,494,171 LowVol -3.32% -8.77% 37.45%
963 ZYD Zayedcoin ZYD $34,417 $0.005512 6,243,840 LowVol -3.32% -8.44% 9.74%
964 ZNE Zonecoin ZNE $34,303 $0.013286 2,581,970 LowVol -3.16% 27.72%
965 STEPS Steps STEPS $34,221 $0.001837 18,625,017 LowVol -3.16% -0.79% -26.95%
966 BOAT BOAT BOAT $34,076 $0.001837 18,547,845 LowVol -3.45% -9.85% -12.39%
967 ICON Iconic ICON $33,519 $0.056534 592,894 LowVol -3.52% -32.84% -8.09%
968 EREAL eREAL EREAL $33,446 $0.000489 68,427,562 LowVol -4.53% 7.30% -22.49%
969 BNX BnrtxCoin BNX $31,467 $0.001186 26,524,001 LowVol -4.44% -25.85% 20.46%
970 KURT Kurrent KURT $31,443 $0.003170 9,919,485 LowVol -3.96% -57.20% -43.25%
971 PLNC PLNcoin PLNC $31,400 $0.001837 17,089,600 LowVol -3.45% -8.44% 39.38%
972 VLTC Vault Coin VLTC $31,101 $0.001025 30,344,800 LowVol -3.52% -31.19% -23.73%
973 IMX Impact IMX $30,955 $0.000283 109,509,104 LowVol -3.32% -5.38% 158.15%
974 WBB Wild Beast Block WBB $30,719 $0.182606 168,225 LowVol -3.32% -8.57% 21.67%
975 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
976 DLISK DAPPSTER DLISK $30,242 $0.000302 100,000,000 LowVol -2.03% -7.90%
977 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,799 LowVol 45.60%
978 JOBS JobsCoin JOBS $29,969 $0.000283 106,019,270 LowVol -3.16% -8.42% 29.08%
979 XOC Xonecoin XOC $29,894 $0.071175 420,000 LowVol -1.88%
980 FRAZ Frazcoin FRAZ $29,866 $0.003237 9,227,698 LowVol -3.63% 333.27% 691.30%
981 PLACO PlayerCoin PLACO $29,782 $0.000848 35,120,000 LowVol -3.63% -21.52% 34.97%
982 SLEVIN Slevin SLEVIN $29,680 $0.000424 70,000,000 LowVol -3.63% -10.82% 14.23%
983 BIOS BiosCrypto BIOS $29,429 $0.001413 20,821,709 LowVol -3.45% -42.77% -35.46%
984 MILO MiloCoin MILO $28,975 $0.002685 10,789,954 LowVol -3.63% 45.65% 12.69%
985 RIDE Ride My Car RIDE $28,628 $0.000283 101,276,976 LowVol -3.32% -38.95% -17.04%
986 KNC KingN Coin KNC $26,862 $13.38 2,008 LowVol -3.63% -29.27% -23.79%
987 ALTC Antilitecoin ALTC $26,723 $0.000848 31,512,613 LowVol -3.16% -8.42% 29.08%
988 LIR LetItRide LIR $25,647 $0.000707 36,292,922 LowVol -3.16% -23.69% -9.51%
989 CAB Cabbage CAB $25,228 $0.002403 10,499,996 LowVol -3.32% -16.75% -8.57%
990 DES Destiny DES $25,101 $0.015688 1,600,000 LowVol -3.45% -15.29%
991 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,757 $0.031518 753,776 LowVol -3.63% 1.85% -7.85%
992 BIOB BioBar BIOB $22,784 $0.025723 885,756 LowVol -3.45% -8.42% 17.46%
993 SCS Speedcash SCS $22,204 $0.084801 261,831 LowVol -3.63% -9.79% 27.17%
994 TRADE Tradecoin TRADE $22,004 $0.002809 7,833,329 LowVol
995 IBANK iBank IBANK $20,471 $0.004523 4,526,324 LowVol -3.32% -24.86% 112.50%
996 DIX Dix Asset DIX $20,356 $2e-07 100,000,000,000 LowVol -10.99% -28.08% 2.15%
997 JS JavaScript Token JS $19,539 $0.002445 7,991,996 LowVol -4.53% 5.71% 3.66%
998 ROOFS Roofs ROOFS $19,189 $0.000148 130,000,000 LowVol -3.45% -4.36% -47.52%
999 ELS Elysium ELS $18,114 $0.004523 4,005,012 LowVol 6.54% -9.54% 17.80%
1000 CRTM Corethum CRTM $18,062 $0.007225 2,500,000 LowVol -4.48% -32.94% 65.62%
1001 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 36.87% -23.05%
1002 TSTR Tristar Coin TSTR $15,634 $0.003109 5,027,857 LowVol -3.16% 74.90% -51.79%
1003 QBK Qibuck Asset QBK $15,535 $0.009295 1,671,379 LowVol -3.74% -16.34% 27.32%
1004 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,264 $0.001128 13,532,750 LowVol -14.26% -15.91% 49.20%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $15,240 $0.000141 107,829,281 LowVol -3.16% -8.44% 29.08%
1006 GEERT GeertCoin GEERT $15,123 $0.002970 5,091,200 LowVol -3.22% -9.46% 34.99%
1007 GBT GameBet Coin GBT $15,026 $0.000707 21,262,780 LowVol -3.63% -54.21% -7.80%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $14,160 $8.20 1,727 LowVol -3.32% -8.43% -10.00%
1009 ARGUS Argus ARGUS $12,941 $0.011270 1,148,324 LowVol -3.16% 1.58% 107.87%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $12,918 $0.009328 1,384,879 LowVol -3.16% -37.05% 22.23%
1011 DAS DAS DAS $12,722 $0.004694 2,710,244 LowVol -68.79%
1012 LVPS LevoPlus LVPS $12,619 $0.008339 1,513,256 LowVol -3.16% -20.55% 8.21%
1013 MGM Magnum MGM $12,245 $0.003094 3,957,381 LowVol 0.24% -27.54%
1014 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol -0.34%
1015 VTA Virtacoin VTA $10,731 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -3.68% -93.97% -85.85%
1016 VOLT Bitvolt VOLT $10,680 $0.000707 15,112,554 LowVol -3.63% -13.62% 18.36%
1017 SANDG Save and Gain SANDG $10,396 $0.003392 3,064,800 LowVol -3.16% -12.62%
1018 CCM100 CCMiner CCM100 $8,590 $0.002556 3,360,417 LowVol -3.74% -20.00% -0.75%
1019 NODC NodeCoin NODC $7,117 $0.004240 1,678,439 LowVol -3.32% -29.56% -16.42%
1020 ULA Ulatech ULA $7,052 $0.035334 199,586 LowVol -3.63% -3.54% 61.63%
1021 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,004 $0.028343 211,827 LowVol -3.52% -10.61% 39.68%
1022 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,682,088 LowVol -9.76%
1023 CONX Concoin CONX $5,588 $0.007508 744,266 LowVol -10.19% -20.24% 20.29%
1024 WBC WalletBuilder… WBC $5,368 $0.285498 18,804 LowVol -3.16%
1025 NANOX Project-X NANOX $3,971 $50739.50 0.078264 LowVol -3.16% -26.78% -35.23%
1026 SOJ Sojourn SOJ $3,605 $0.007430 485,214 LowVol -3.55% 291.14% 522.11%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,505 $0.002544 1,377,917 LowVol -3.63% -13.60% 15.07%
1028 LEX Lex4All LEX $3,352 $0.003352 1,000,000 LowVol -3.74% -6.01% 103.64%
1029 XNG Enigma XNG $3,053 $0.183595 16,627 LowVol 3.07% 11.46% 11.84%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $2,470 $0.000424 5,826,388 LowVol -3.45% 37.36% 93.61%
1031 TOKEN SwapToken TOKEN $1,537 $1e-07 15,320,585,365 LowVol -4.17% -21.57% 13.45%
1032 EBT Ebittree Coin EBT $1,352 $0.001069 1,264,511 LowVol -3.45% -11.60% 347.55%
1033 ABN Abncoin ABN $834 $0.012318 67,700 LowVol -3.16% -20.98% -0.29%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 DMB Digital Money… DMB $417 $0.000989 421,300 LowVol -3.15% -24.51% 1.41%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -0.34%
1037 CALC CaliphCoin CALC $109 $0.001246 87,140 LowVol -3.45% 17.16% 19.09%
1038 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol 2.30% -68.37%
1039 FAL Falcoin FAL $56 $0.000283 196,766 LowVol -3.63% 83.15% 92.47%
1040 APW AppleCoin APW $11 $0.000141 81,351 LowVol -3.63% -8.42% 29.08%
1041 CMT CyberMiles CMT $0.233312 $20,179,700 -9.31% 44.63%
1042 ATMC ATMCoin ATMC $3.70 $10,483,600 0.00% -2.65% 29.50%
1043 BCD Bitcoin Diamo… BCD $32.86 $5,699,790 -3.66% -3.44% -31.70%
1044 ETN Electroneum ETN $0.105747 $5,372,580 -5.67% 5.28% 95.61%
1045 ERO Eroscoin ERO $0.144155 $5,050,790 -3.15% -14.01%
1046 FRGC Fargocoin FRGC $10.36 $3,060,280 -0.50% -2.48% 2.69%
1047 NULS Nuls NULS $0.817960 $2,945,170 -7.28% -9.69% 64.64%
1048 REC Regalcoin REC $31.30 $1,870,550 -1.92% -5.10% -40.31%
1049 AI POLY AI AI $16.97 $1,591,170 -2.21% -3.90% 6.77%
1050 ORME Ormeus Coin ORME $2.84 $1,383,510 -5.35% -9.21% 4.35%
1051 CLUB ClubCoin CLUB $3.30 $1,311,370 -0.59% 0.39% -41.38%
1052 GRX GOLD Reward T… GRX $4.85 $1,020,810 -3.86% -2.17% 12.36%
1053 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.28 $895,323 -5.88% -10.54% 32.71%
1054 FRST FirstCoin FRST $14.08 $806,503 -3.23% -8.71% -15.58%
1055 THS TechShares THS $0.876305 $724,527 4.50% -0.23% -1.00%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $201.13 $701,763 -1.55% 8.39% -6.81%
1057 XIN Infinity Econ… XIN $0.030670 $533,072 -3.07% 3.93% -6.67%
1058 STC Santa Coin STC $0.565484 $459,163 -11.18% -0.73%
1059 BOT Bodhi BOT $0.415106 $419,420 -2.01% -2.16% -7.96%
1060 WC WINCOIN WC $1.04 $405,283 42.09% 39.27% 40.18%
1061 BTE BitSerial BTE $6.37 $392,227 -3.42% -8.95% 25.16%
1062 ADK Aidos Kuneen ADK $28.24 $255,217 -1.88% 30.19% -7.06%
1063 UGT UG Token UGT $0.461358 $245,117 -4.45% 7.78% 2.51%
1064 TSL Energo TSL $0.029233 $232,990 -0.86% -10.50% -4.64%
1065 BWK Bulwark BWK $2.81 $206,125 -3.76%
1066 XYLO XYLO XYLO $0.424007 $178,481 -6.34% -87.58%
1067 XCPO Copico XCPO $0.017857 $174,412 -6.35% -38.58% -19.31%
1068 BT1 BT1 [CST] BT1 $13865.30 $166,812 -3.92% -12.48% 28.06%
1069 XID Sphre AIR XID $0.175226 $164,665 -4.52% -6.57% 17.72%
1070 BSR BitSoar BSR $0.183736 $163,689 -3.32% -5.07% -15.11%
1071 LLT LLToken LLT $0.363852 $153,064 0.66% -2.81% 9.42%
1072 BTU Bitcoin Unlim… BTU $90.85 $124,895 0.13% -11.61% -32.51%
1073 CAPP Cappasity CAPP $0.019662 $124,157 -7.68% -11.93%
1074 GBG Golos Gold GBG $0.162042 $107,098 2.36% 19.97% 14.25%
1075 BTCM BTCMoon BTCM $0.044201 $101,759 29.32% 18.24% 333.50%
1076 INF InfChain INF $0.011448 $88,294 -5.59% -8.09% 27.54%
1077 B3 B3Coin B3 $0.000076 $74,327 10.25% 49.09% 46.08%
1078 RYZ ANRYZE RYZ $0.016095 $70,860 7.01% -2.57% -28.15%
1079 ICX ICON ICX $1.68 $70,516 -2.95% -4.30% 8.54%
1080 SBC StrikeBitClub SBC $0.502024 $69,793 1.91%
1081 BT2 BT2 [CST] BT2 $134.26 $58,896 2.20% -48.65% -12.62%
1082 DSR Desire DSR $0.296670 $55,358 0.68% 49.77% 14.49%
1083 SUR Suretly SUR $2.64 $54,545 -4.91% -3.13% -21.01%
1084 QBT Qbao QBT $0.214995 $50,447 -4.71% -3.59%
1085 MSD MSD MSD $0.008505 $45,236 -0.82% 3.93% -33.38%
1086 SNOV Snovio SNOV $0.004286 $38,982 -4.53%
1087 SEND Social Send SEND $0.056676 $24,635 -3.15% -33.30%
1088 OXY Oxycoin OXY $0.131083 $24,353 0.35% 43.55% -3.71%
1089 WISH MyWish WISH $0.159560 $21,958 -1.09% 25.54% 6.26%
1090 SKR Sakuracoin SKR $0.010033 $19,698 -8.96% 33.53% 691.59%
1091 VIU Viuly VIU $0.011798 $17,554 -7.08% -9.96% 60.81%
1092 BIXC BIXC BIXC $6.09 $17,073 -3.16% 38.89%
1093 FOR FORCE FOR $0.008007 $14,479 -2.51% -35.16% 38.55%
1094 VASH VPNCoin VASH $0.004805 $14,231 -13.03% -18.88% -2.32%
1095 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.052971 $13,932 5.01% 5.71% -6.36%
1096 GLS GlassCoin GLS $0.607743 $13,407 0.75% -33.83% -40.04%
1097 HAT Hawala.Today HAT $0.308053 $13,308 -4.48% 23.44% 87.14%
1098 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.007419 $10,546 -16.84% -45.37% 113.45%
1099 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006220 $10,466 -4.53% -0.57% 54.43%
1100 EVR Everus EVR $1.16 $10,362 -4.32% -23.73% -40.91%
1101 BCDN BlockCDN BCDN $0.083790 $10,061 -4.16% 8.84%
1102 BON Bonpay BON $1.70 $9,110 7.96% 48.66%
1103 TER TerraNova TER $5.31 $8,924 2.73% 0.97% 213.27%
1104 PLX PlexCoin PLX $0.025479 $8,572 -3.63% -15.07% -83.57%
1105 XID International… XID $0.009469 $8,472 -3.63% -9.78% 39.49%
1106 NUKO Nekonium NUKO $0.069254 $8,185 2.65% 35.04%
1107 MCR Macro MCR $1.21 $7,836 -4.16% -22.49% -42.85%
1108 DEUS DeusCoin DEUS $0.270375 $7,825 -3.63% -3.49% -25.52%
1109 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002878 $7,707 1.48% 13.45% 11.96%
1110 BPL Blockpool BPL $0.174144 $7,652 -3.63% -13.98% 63.95%
1111 MGC MergeCoin MGC $0.012438 $7,472 -3.63% -5.42% -0.50%
1112 ETT EncryptoTel [… ETT $0.082457 $7,321 -3.32% -9.06% -36.26%
1113 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.082964 $6,854 -3.32% -4.54% 6.45%
1114 AKY Akuya Coin AKY $0.112503 $6,803 7.42% -11.47% -18.73%
1115 SND Sand Coin SND $0.574947 $6,391 -2.70% -25.44% -15.40%
1116 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004899 $6,061 -22.30% -16.77% 83.93%
1117 MOTO Motocoin MOTO $0.007134 $5,575 -8.81% -11.10% 201.30%
1118 TIE TIES Network TIE $0.120349 $5,551 -4.53% 20.09% 25.19%
1119 COR CORION COR $0.722803 $5,539 16.69% -3.73% -15.40%
1120 BOS BOScoin BOS $1.12 $5,492 -3.16% -11.95% 2.81%
1121 EDRC EDRCoin EDRC $0.084201 $5,485 -3.69% 51.52% 47.14%
1122 ONG onG.social ONG $0.187805 $4,797 -4.53% 14.52% -44.51%
1123 TCOIN T-coin TCOIN $0.000268 $4,761 -3.59% -8.10% 5.43%
1124 SHND StrongHands SHND $2.1e-08 $4,317 -13.38% -6.28% -7.03%
1125 IBTC iBTC IBTC $0.012039 $4,202 -4.53% 90.85% 159.41%
1126 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003393 $4,010 2.11% -5.33% 32.87%
1127 TRIA Triaconta TRIA $9.63 $3,890 -4.53% 32.97% 20.71%
1128 XQN Quotient XQN $0.008197 $3,705 -3.45% 29.53% 70.86%
1129 ACC AdCoin ACC $0.088529 $3,498 13.26% -9.27% 5.40%
1130 MAGE MagicCoin MAGE $16.44 $3,496 -2.29% -10.58%
1131 PEC Peacecoin PEC $0.070668 $3,333 -3.63% 5.97% -7.40%
1132 RCN Rcoin RCN $0.000141 $3,291 -3.16% -8.42% 29.08%
1133 FLASH Flash FLASH $0.005795 $3,133 -3.62% 12.43% 18.69%
1134 DMC DynamicCoin DMC $0.002184 $2,941 2.91% -20.71% -84.32%
1135 FRD Farad FRD $0.089352 $2,923 -4.12% 4.27% -24.79%
1136 B2B B2B B2B $0.347198 $2,909 -11.18% -8.84% -5.38%
1137 ABC Alphabit ABC $22.14 $2,691 -1.00% 12.15% 24.09%
1138 DFS DFSCoin DFS $0.004644 $2,629 -19.38% -16.30% -43.98%
1139 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001696 $2,505 -3.45% -21.51% -11.38%
1140 WILD Wild Crypto WILD $0.192079 $2,455 -4.15% 40.49% 83.98%
1141 HYTV Hyper TV HYTV $0.004333 $2,364 -4.53% -20.73% 3.62%
1142 PNX Phantomx PNX $0.012466 $2,306 -14.97% -19.33% -33.36%
1143 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.263074 $2,288 1.10% -7.06% 31.90%
1144 EFYT Ergo EFYT $17.82 $2,288 -3.82% 29.08% 90.58%
1145 DAY Chronologic DAY $3.31 $2,275 -4.27% -5.93% -13.98%
1146 EGOLD eGold EGOLD $0.021670 $2,038 -4.53% 179.74% 121.00%
1147 PCN PeepCoin PCN $0.000141 $2,018 -3.45% -8.42% 215.80%
1148 SAK Sharkcoin SAK $0.001705 $1,979 -2.46% -22.14% -30.34%
1149 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.060694 $1,973 -26.88% -26.43% -31.63%
1150 GARY President Joh… GARY $0.141194 $1,968 -3.16% 29.47% -21.62%
1151 MINEX Minex MINEX $0.015003 $1,958 -3.18% -31.72% -25.39%
1152 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.081833 $1,883 -25.73% -33.39% -13.24%
1153 HNC Huncoin HNC $0.002827 $1,609 29.13% 22.84% 19.09%
1154 X2 X2 X2 $0.000283 $1,607 -3.63% 83.15% 158.28%
1155 ZSE ZSEcoin ZSE $0.019321 $1,597 -3.34% 101.68% 86.60%
1156 PRES President Trump PRES $0.005069 $1,580 -3.16% 9.82% 9.80%
1157 ZBC Zilbercoin ZBC $0.030350 $1,575 -3.35% -6.84% -22.81%
1158 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.80 $1,413 -3.63% -8.43% -22.06%
1159 DGPT DigiPulse DGPT $1.02 $1,353 -4.40% -25.11% 19.31%
1160 CME Cashme CME $0.000141 $1,310 -3.45% -33.34% 21.02%
1161 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.6e-07 $1,210 -4.36% 50.10% 109.74%
1162 EBIT eBIT EBIT $0.003178 $1,189 -4.53% 39.54% 285.37%
1163 APC AlpaCoin APC $0.022472 $1,157 1.42% -5.82% -34.06%
1164 SISA SISA SISA $0.011888 $1,139 -0.51% 14.96% -16.20%
1165 XRY Royalties XRY $0.000151 $1,139 -3.92% 2.97% -92.46%
1166 STU bitJob STU $0.037944 $1,105 0.33% 18.74% 19.12%
1167 MGC GulfCoin MGC $0.001838 $1,075 4.39% -13.64% -40.40%
1168 MCI Musiconomi MCI $0.032699 $1,067 -4.33% -6.62% 0.37%
1169 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005512 $1,060 4.92% -0.79% 44.52%
1170 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002544 $993 -3.32% -24.60% 14.35%
1171 BTBc Bitbase BTBc $0.004947 $981 -8.03% 45.69% 57.82%
1172 XOT Internet of T… XOT $1978.68 $968 -3.63% -8.43% -9.53%
1173 MKR Maker MKR $428.58 $919 -4.36% 6.60% 11.37%
1174 EVC EventChain EVC $0.149276 $887 -4.53% 63.85% 23.81%
1175 CASH Cash Poker Pro CASH $0.048155 $848 -4.36% 5.79% 5.67%
1176 TELL Tellurion TELL $0.000144 $824 -3.49% -17.97% 22.17%
1177 BSN Bastonet BSN $0.000707 $798 -3.63% -9.87% -25.15%
1178 UR UR UR $0.000829 $780 -3.83% -35.20% 52.20%
1179 EUSD eUSD EUSD $0.000231 $766 0.71% 1.48% -21.33%
1180 NAMO NamoCoin NAMO $0.000238 $735 -3.25% 11.24% 31.72%
1181 OX OX Fina OX $0.000145 $651 -1.74% -7.11% -10.67%
1182 ELC Elacoin ELC $0.127198 $642 -3.46% 37.36% 52.71%
1183 BAT BatCoin BAT $0.000004 $586 5.93% 45.78% 94.73%
1184 CC CyberCoin CC $0.000283 $565 -3.16% 83.15% 123.77%
1185 COUPE Coupecoin COUPE $0.000036 $562 -49.71% -74.86% 27.24%
1186 FUDD DimonCoin FUDD $0.001445 $518 -4.53% 5.40% 16.77%
1187 PLC PlusCoin PLC $0.000530 LowVol -4.72% -6.22% -18.47%
1188 VULC Vulcano VULC $0.007363 LowVol -3.63% -40.82% 3.15%
1189 OCOW OCOW OCOW $0.000848 LowVol -3.16% -82.40%
1190 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001131 LowVol -3.16% -64.97% 29.08%
1191 QBT Cubits QBT $0.003386 LowVol -2.87% -8.23% -52.04%
1192 XAU Xaucoin XAU $0.037454 LowVol -3.16% -8.78% -13.37%
1193 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002827 LowVol -3.63% -23.69%
1194 BEST BestChain BEST $0.011384 LowVol -9.46% 563.75% 787.26%
1195 ANI Animecoin ANI $0.000283 LowVol -3.45% 65.46% 70.25%
1196 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000424 LowVol -3.63% 5.36% -8.46%
1197 RHFC RHFCoin RHFC $0.001132 LowVol -3.01% 63.34% 14.65%
1198 FFC FireFlyCoin FFC $0.000141 LowVol -3.16% -8.37% 19.87%
1199 LDCN LandCoin LDCN $0.001206 LowVol -3.16% -55.20% -24.17%
1200 GAY GAY Money GAY $0.010957 LowVol -62.78% -47.74% 19.84%
1201 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol 11.71% 24.04% 62.10%
1202 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002403 LowVol -3.63% -25.88% -18.63%
1203 PRM PrismChain PRM $0.001555 LowVol -3.16% -22.47% 24.66%
1204 FRN Francs FRN $0.031422 LowVol -3.39% -10.38% 15.39%
1205 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000424 LowVol -3.45% -28.95% -22.54%
1206 ACN Avoncoin ACN $0.000565 LowVol 29.13% -8.42% 45.52%
1207 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000141 LowVol -3.63% -8.42% -35.46%
1208 SWP Swapcoin SWP $0.110713 LowVol -4.53% 5.67% -3.55%
1209 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003533 LowVol -3.32% -23.69% -4.48%
1210 HIGH High Gain HIGH $0.000424 LowVol -3.63% -31.78% -35.54%
1211 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000384 LowVol -4.41% 1.36%
1212 FUTC FutCoin FUTC $0.002261 LowVol -3.45% -46.70% 29.08%
1213 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.002202 LowVol 1.71% 74.09% 100.02%
1214 KARMA Karmacoin KARMA $0.000141 LowVol -3.16% -8.37% 29.19%
1215 OPES Opescoin OPES $0.002827 LowVol -3.16% 14.53%
1216 ACES Aces ACES $0.000154 LowVol -3.45% -0.39% 36.76%
1217 KASHH KashhCoin KASHH $0.000141 LowVol -3.45% -8.47% 80.23%
1218 OP Operand OP $0.000989 LowVol -3.45% -28.77% 0.47%
1219 GRN Granite GRN $0.016678 LowVol -3.45% 36.14% 118.39%
1220 HCC Happy Creator… HCC $0.000565 LowVol -3.16% -8.42% -29.55%
1221 PRIMU Primulon PRIMU $0.000141 LowVol -3.63% -8.42% -35.34%
1222 INDIA India Coin INDIA $0.000283 LowVol -3.16% -8.42% 0.24%
1223 BET BetaCoin BET $0.001357 LowVol 0.78% -22.96% -46.12%
1224 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000848 LowVol -3.32% 37.36% -0.10%
1225 CBD CBD Crystals CBD $0.002544 LowVol -3.32% 66.29%
1226 EAG EA Coin EAG $2.83 LowVol -22.81% 40.89% -8.52%
1227 GAIN UGAIN GAIN $0.001979 LowVol 23.26% 6.84% 261.41%
1228 WIC Wi Coin WIC $0.002685 LowVol -5.22% -7.71% -23.01%
1229 STARS StarCash Network STARS $0.145419 LowVol -46.04% -59.64% -47.27%
1230 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 LowVol 3.27% 11.30% -71.02%
1231 CYC Cycling Coin CYC $0.001272 LowVol -3.16% -17.58% -51.46%
1232 MAVRO Mavro MAVRO $0.038585 LowVol 35.62% 39.67% 184.55%
1233 BIT First Bitcoin BIT $0.010035 LowVol -3.16% 5.93% -19.17%
1234 BLX Blockchain Index BLX $3.56 LowVol -4.53% 8.31% 28.24%
1235 DBG Digital Bulli… DBG $0.004240 LowVol -3.45% -21.51% -33.24%
1236 TODAY TodayCoin TODAY $0.001272 LowVol 44.55% 17.74%
1237 BXC Bitcedi BXC $0.003806 LowVol -4.44% -24.75% 34.22%
1238 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007208 LowVol -3.63% -7.33% 99.48%
1239 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.048140 LowVol -3.74% -6.71% 33.48%
1240 AV AvatarCoin AV $0.050881 LowVol -3.32% -1.30% 62.19%
1241 VOYA Voyacoin VOYA $2.87 LowVol -3.63% 3.26% 89.95%
1242 YES Yescoin YES $0.000139 LowVol -3.72% -6.71% 648.49%
1243 AIB Advanced Inte… AIB $0.009028 LowVol -3.32% -26.86% 100.04%
1244 STEX STEX STEX $1.04 LowVol -12.00% -26.41% 93.07%
1245 REGA Regacoin REGA $0.000848 LowVol -42.18% -8.42% -51.60%
1246 LTH LAthaan LTH $0.000707 LowVol -3.32% -42.77% 29.11%
1247 DASHS Dashs DASHS $0.051446 LowVol -5.02% -10.40% 24.19%
1248 NTC Natcoin NTC $0.096815 LowVol -3.63% -12.03% -55.37%
1249 TEAM TeamUp TEAM $0.000283 LowVol -3.16% -8.42% -13.95%
1250 9COIN 9COIN 9COIN $0.003533 LowVol -3.63% 2.49% 50.07%
1251 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066428 LowVol -3.16% -34.22%
1252 SKC Skeincoin SKC $0.023744 LowVol -3.32% 1.21% 134.07%
1253 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000283 LowVol -3.63% -8.42% -13.95%
1254 IFC Infinitecoin IFC $0.000017 LowVol -4.45% 53.47% 11.77%
1255 MONETA Moneta MONETA $0.000565 LowVol -3.63% 19.74% 47.19%
1256 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004664 LowVol -3.63% 142.50% -3.97%
1257 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000141 LowVol -3.63% -8.44% 18.83%
1258 TOP TopCoin TOP $0.000274 LowVol -6.39% -39.91% -18.71%
1259 BIRDS Birds BIRDS $0.000141 LowVol -3.32% -8.50% 29.18%
1260 POKE PokeCoin POKE $0.000141 LowVol -3.63% -8.42%
1261 LKC LinkedCoin LKC $0.000424 LowVol -3.45% 37.36%
1262 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001979 LowVol -3.16% -8.37% 27.93%
1263 AXIOM Axiom AXIOM $0.020776 LowVol -3.16% -8.42% 24.01%
1264 CYDER Cyder CYDER $0.000283 LowVol -3.16% -8.42% 29.08%
1265 WINK Wink WINK $0.000154 LowVol -48.94% -50.23% -48.97%
1266 SFE SafeCoin SFE $0.000141 LowVol -3.16% -8.42% 29.08%
1267 BGR Bongger BGR $0.000176 LowVol -5.15% -14.82% 7.87%
1268 TCR TheCreed TCR $0.000283 LowVol -3.32% -8.42% -35.46%
1269 SJCX Storjcoin X SJCX $0.254665 LowVol -4.73% -39.97%
1270 MBL MobileCash MBL $0.000565 LowVol -3.63% 5.24% 72.10%
1271 BITOK Bitok BITOK $0.000141 LowVol -3.63% 29.08%
1272 MARX MarxCoin MARX $0.001336 LowVol -3.80% 19.63% 65.43%
1273 ASN Aseancoin ASN $0.008621 LowVol 54.69% 33.00% -56.13%
1274 YEL Yellow Token YEL $0.005504 LowVol -4.53% 5.71% -62.80%
1275 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004099 LowVol -3.63% -17.02% -33.32%
1276 IRL IrishCoin IRL $0.002827 LowVol -3.16% 13.69% 33.92%
1277 PAYP PayPeer PAYP $0.000141 LowVol -3.63% 28.76%
1278 HDLB HODL Bucks HDLB $0.034345 LowVol -3.45% -34.93% -19.96%
1279 QBC Quebecoin QBC $0.002261 LowVol -3.63% -8.44% 21.48%
1280 OMC Omicron OMC $0.149816 LowVol -3.45% -8.42% 20.50%
1281 MAGN Magnetcoin MAGN $0.558945 LowVol -3.64% -9.78% 17.97%
1282 PDG PinkDog PDG $0.000283 LowVol -3.63% -7.47%
1283 MEN PeopleCoin MEN $0.000141 LowVol -3.63% -7.20% 28.73%
1284 GOLF Golfcoin GOLF $0.000141 LowVol -3.63% 29.10%
1285 SHELL ShellCoin SHELL $0.042259 LowVol -3.45% -6.92% 85.49%
1286 IQT iQuant IQT $0.155328 LowVol -3.32% -16.24% -0.19%
1287 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol -3.63% -7.37%
1288 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004099 LowVol -3.45% 32.78% 30.34%
1289 EGG EggCoin EGG $0.053425 LowVol -3.16% -8.42% 28.22%
1290 WOW Wowcoin WOW $0.000147 LowVol -3.69% -4.59% 34.51%
1291 NBIT netBit NBIT $0.067417 LowVol -3.45% 7.43% 229.64%
1292 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008339 LowVol -3.45% 35.05% 36.55%
1293 LEPEN LePen LEPEN $0.000095 LowVol -4.21% -14.29% -15.51%
1294 TRICK TrickyCoin TRICK $0.012013 LowVol -3.16% 12.82%
1295 TURBO TurboCoin TURBO $0.000141 LowVol -3.63%
1296 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000192 LowVol -4.36% 40.24% 88.45%
1297 XDE2 XDE II XDE2 $2.05 LowVol -3.63% -8.55%
1298 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.315885 LowVol -3.16% -4.28%
1299 GBRC Global Busine… GBRC $0.000283 LowVol -3.45% 33.40%
1300 WA WA Space WA $0.020635 LowVol -3.16% -7.15% 16.40%
1301 PRN Protean PRN $0.000108 LowVol -3.43% -22.92% 1003.90%
1302 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol -3.45% 28.77%
1303 ANTX Antimatter ANTX $0.000141 LowVol -3.63% -8.42% 29.06%
1304 UTA UtaCoin UTA $0.002685 LowVol -3.32% 10.52% -11.07%
1305 DON Donationcoin DON $0.000746 LowVol -4.06% 61.17% 47.65%
1306 QORA Qora QORA $0.252509 LowVol -3.45% -8.42% 24.06%
1307 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol 69.80%
1308 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 2.66%
1309 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -0.34% 11.49%
1310 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol -0.63% 40.06%
1311 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 3.61%
1312 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -1.44%
1313 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 2.69% 62.68%
1314 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol
1315 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1316 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 6.87%
1317 DISK DarkLisk DISK $0.001251 LowVol 1.31% 128.46%
1318 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol 2.93%
1319 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 3.56% 17.64%
1320 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol 0.97% -9.42%
1321 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol 34.51%
1322 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.11%
1323 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.29%
1324 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.105702 LowVol -1.65% 12.29%
1325 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol
1326 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 49.26%
1327 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1328 EXRN EXRNchain EXRN $1e-06 LowVol -1.29% -27.13% 22.56%
1329 FAP FAPcoin FAP $0.010651 LowVol 16.27% 71.21%
1330 UNC UNCoin UNC $0.000149 -3.57% 35.92%
1331 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1332 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 -0.18% 64.01%
1333 FC Facecoin FC $0.003480 -15.53%
1334 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -18.40%
1335 10MT 10M Token 10MT $0.002238 1.31% 7.56%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 -1.30% 7.68%

Quay lại phần 1

Phản hồi