Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 10/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 10/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $14145.10 trên tổng giá trị $236,650,875,389

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $482.33 trên tổng giá trị $46,416,735,323

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1433.13 trên tổng giá trị $24,142,973,747

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.41 trên tổng giá trị $12,246,860,585

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.244357 trên tổng giá trị $9,466,181,217

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng KOBO Kobocoin (KOBO) đang có giá hiện tại $0.076929 trên tổng giá trị $1,900,178 đã biến động tăng 253.90% trong 1h qua

    + Đồng CASH Cashcoin (CASH) đang có giá hiện tại $0.001695 trên tổng giá trị $78,222 đã biến động tăng 172.71% trong 1h qua

    + Đồng BUMBA BumbaCoin (BUMBA) đang có giá hiện tại $0.007777 trên tổng giá trị $174,769 đã biến động tăng 126.56% trong 1h qua

    + Đồng HTML5 HTMLCOIN (HTML5) đang có giá hiện tại $0.000283 trên tổng giá trị $11,499,021 đã biến động tăng 91.16% trong 1h qua

    + Đồng ITZ Interzone (ITZ) đang có giá hiện tại $0.031053 trên tổng giá trị $57,985 đã biến động tăng 82.20% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000015 trên tổng giá trị $1,339,147 đã biến động tăng 599.49% trong 24h qua

    + Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.011471 trên tổng giá trị đã biến động tăng 564.50% trong 24h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.164861 trên tổng giá trị $258,999 đã biến động tăng 368.79% trong 24h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003238 trên tổng giá trị $29,881 đã biến động tăng 332.80% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.007429 trên tổng giá trị $3,605 đã biến động tăng 285.19% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.380378 trên tổng giá trị $28,762,092 đã biến động tăng 1474.58% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000108 trên tổng giá trị đã biến động tăng 964.14% trong 7 ngày qua

    + Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.011471 trên tổng giá trị đã biến động tăng 793.92% trong 7 ngày qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003238 trên tổng giá trị $29,881 đã biến động tăng 688.71% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.675789 trên tổng giá trị $31,670 đã biến động tăng 649.00% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 10/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 ACP AnarchistsPrime ACP $116,215 $0.026443 4,394,874 $4,478 -2.81% -13.73% -26.87%
702 BITGOLD bitGold BITGOLD $115,342 $1445.15 79.8131 $3,273 -23.83% -19.32% 0.88%
703 EAGLE EagleCoin EAGLE $114,555 $0.054721 2,093,421 $36,214 -3.56% 11.40% -25.90%
704 MAR Marijuanacoin MAR $114,357 $0.075163 1,521,463 $1,464 -1.08% -2.90% 14.32%
705 BITEUR bitEUR BITEUR $114,122 $1.22 93,897 $31,366 -2.38% 1.81% -1.95%
706 VUC Virta Unique … VUC $113,481 $0.001845 61,504,550 $1,207 3.85% -6.71% 24.58%
707 MONK Monkey Project MONK $112,608 $1.06 105,797 $13,712 -10.16% -23.29% -80.12%
708 HONEY Honey HONEY $109,830 $0.322272 340,799 $1,845 -4.89% -48.40% -20.67%
709 BAS BitAsean BAS $108,018 $0.021604 5,000,000 $575 -3.05% -2.61% -1.79%
710 TAJ TajCoin TAJ $99,577 $0.012342 8,068,277 $1,841 -11.77% -21.20% 6.66%
711 CMT Comet CMT $98,658 $0.113032 872,830 $4,745 -4.42% 14.29% 129.11%
712 WOMEN WomenCoin WOMEN $97,312 $0.002201 44,220,400 $1,900 -3.47% -15.60% -4.78%
713 XCXT CoinonatX XCXT $95,472 $0.005932 16,095,534 $744 -2.73% -44.96% -28.41%
714 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $90,363 $0.011253 8,030,000 $754 -4.04% -3.85% -38.95%
715 GLT GlobalToken GLT $87,389 $0.003329 26,249,100 $1,036 -4.30% 9.54% 41.97%
716 NRO Neuro NRO $86,336 $0.002263 38,158,898 $728 -4.51% -8.56% 20.92%
717 SGR Sugar Exchange SGR $81,047 $0.023156 3,500,000 $1,175 -4.93% -6.23% -39.96%
718 FXE FuturXe FXE $79,897 $0.339379 235,421 $974 -4.90% -30.27% -79.70%
719 300 300 Token 300 $78,439 $261.46 300 $1,152 -4.32% 25.23% 16.11%
720 CASH Cashcoin CASH $78,222 $0.001695 46,158,242 $1,229 172.71% -33.32%
721 POP PopularCoin POP $78,089 $0.000023 3,372,875,244 $609 -4.37% -19.26% 9.27%
722 EGAS ETHGAS EGAS $74,084 $0.007293 10,157,540 $539 -6.74% -16.45% 43.47%
723 LTCR Litecred LTCR $73,676 $0.002437 30,227,750 $1,970 -23.98% 2.83% 94.10%
724 ERY Eryllium ERY $72,192 $0.013189 5,473,814 $1,844 -7.18% 4.13% 131.98%
725 LUNA Luna Coin LUNA $64,232 $0.038926 1,650,083 $1,226 0.47% 70.98% 99.19%
726 BLZ BlazeCoin BLZ $61,780 $0.000102 608,557,394 $635 -5.17% 27.25% 49.82%
727 BRAIN Braincoin BRAIN $61,380 $0.006081 10,094,424 $3,084 -4.42% -14.49% 1.07%
728 PONZI PonziCoin PONZI $59,300 $0.068866 861,099 $6,593 -50.61% -12.25% 92.77%
729 ITZ Interzone ITZ $57,985 $0.031053 1,867,279 $1,746 82.20% 23.47% 395.33%
730 $$$ Money $$$ $55,721 $0.001214 45,887,218 $1,451 -5.09% -36.74% -15.48%
731 FLAX Flaxscript FLAX $54,420 $0.009743 5,585,287 $1,759 -4.21% -45.39% -58.07%
732 RBT Rimbit RBT $49,796 $0.000431 115,499,623 $865 -5.63% -17.10% -24.10%
733 CWXT CryptoWorldX … CWXT $48,068 $0.000806 59,630,200 $1,041 -5.21% -12.05% -3.86%
734 VRS Veros VRS $43,298 $0.000089 486,609,040 $688 -6.28% -33.08% 50.73%
735 XCS CybCSec XCS $40,162 $0.003394 11,834,082 $2,371 -4.32% -21.59% -1.92%
736 MSCN Master Swiscoin MSCN $36,556 $0.000818 44,709,593 $768 1.56% 5.37% -22.63%
737 GSR GeyserCoin GSR $31,670 $0.675789 46,864 $10,300 10.76% 0.01% 649.00%
738 LBTC LiteBitcoin LBTC $30,888 $0.009688 3,188,280 $16,076 -11.62% -16.67% 262.42%
739 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $24,260 $0.027959 867,702 $7,559 -10.24% -40.01% 96.99%
740 BRAT BRAT BRAT $23,383 $0.000146 160,000,000 $687 -4.41% -65.05% -59.63%
741 XRC Rawcoin XRC $23,035 $0.032679 704,882 $1,700 -1.65% 24.33% 90.35%
742 CREVA CrevaCoin CREVA $20,698 $0.000569 36,390,750 $2,212 -4.32% 13.97% -26.87%
743 WORM HealthyWormCoin WORM $15,772 $0.000141 111,538,509 $2,404 -4.51% -8.56% -53.04%
744 HMC HarmonyCoin HMC $6,520 $0.011617 561,235 $8,082 -4.70% -3.55% 2.57%
745 ECN E-coin ECN $14,777,538 $3.13 4,718,967 LowVol -4.86% 144.40% 37.95%
746 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 35.77%
747 ETT EncryptoTel [… ETT $10,648,416 $0.171386 62,131,190 LowVol -4.51% -12.46% 18.84%
748 XC XCurrency XC $7,753,087 $1.32 5,870,482 LowVol 40.14%
749 DAR Darcrus DAR $5,012,777 $0.368576 13,600,388 LowVol -13.56% 24.27% 39.56%
750 YASH YashCoin YASH $4,949,415 $0.494928 10,000,273 LowVol -4.51% -5.88% 20.29%
751 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -2.21% -19.77%
752 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
753 FIMK FIMKrypto FIMK $3,260,440 $0.005651 577,004,618 LowVol -4.51% 7.51% 275.44%
754 STA Starta STA $2,843,189 $0.560907 5,068,914 LowVol -3.34% 0.11% 9.71%
755 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,650,431 $0.075081 35,300,866 LowVol -6.69% -11.60%
756 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,079,519 $4.46 465,952 LowVol -3.94% -4.28% -11.79%
757 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,975,728 $0.065858 30,000,000 LowVol -10.51% -13.32% -32.01%
758 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 -6.60%
759 RC RussiaCoin RC $1,715,512 $0.204767 8,377,873 LowVol -3.74% -10.38% 27.13%
760 JNS Janus JNS $1,663,438 $0.072260 23,020,335 LowVol -4.51% -40.01% -36.86%
761 HTC HitCoin HTC $1,554,967 $0.000141 10,996,318,099 LowVol -4.51% -8.56%
762 EMV Ethereum Movi… EMV $1,306,228 $0.198918 6,566,666 LowVol -50.48% -48.55% -81.75%
763 ORB Orbitcoin ORB $1,133,877 $0.366427 3,094,413 LowVol -4.43% -5.81% 28.56%
764 BTSR BTSR BTSR $1,121,468 $0.341467 3,284,266 LowVol -4.45% -1.42% 63.97%
765 SDC ShadowCash SDC $1,087,812 $0.162478 6,695,133 LowVol -4.51% -13.89% 14.52%
766 CARBON Carboncoin CARBON $1,065,329 $0.000069 15,392,009,683 LowVol -5.64% 41.96% 16.29%
767 DCY Dinastycoin DCY $1,009,729 $0.000711 1,420,858,063 LowVol -5.02% -23.55% 24.54%
768 METAL MetalCoin METAL $968,131 $0.012585 76,925,527 LowVol -4.51% -0.76% 36.82%
769 INPAY InPay INPAY $933,293 $0.093329 10,000,000 LowVol -4.51% -2.67%
770 MAC Machinecoin MAC $931,251 $0.046019 20,236,350 LowVol -4.84% -23.40% 32.71%
771 RMC Remicoin RMC $909,604 $0.459576 1,979,224 LowVol -5.97% -42.30% -56.64%
772 EBET EthBet EBET $769,863 $0.090546 8,502,500 LowVol -2.84% 16.95% 2.82%
773 VAL Valorbit VAL $752,452 $0.000141 5,321,144,820 LowVol -4.21% 28.84%
774 BPC Bitpark Coin BPC $744,149 $0.009922 75,000,000 LowVol -4.54% -21.92% -2.58%
775 MAX MaxCoin MAX $717,778 $0.011737 61,155,661 LowVol -4.51% -10.00% -15.33%
776 NOBL NobleCoin NOBL $712,727 $0.000308 2,315,649,620 LowVol -4.60% -0.47% 20.02%
777 USC Ultimate Secu… USC $688,884 $0.066603 10,343,113 LowVol 18.91% -38.85% -12.05%
778 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -49.42%
779 RIYA Etheriya RIYA $589,737 $0.372890 1,581,531 LowVol -25.55% -15.19% 25.39%
780 AU AurumCoin AU $579,555 $1.96 296,216 LowVol -4.29% 28.64% 42.67%
781 XJO Joulecoin XJO $576,555 $0.016727 34,467,684 LowVol -4.21% -16.47% 80.89%
782 AHT Bowhead AHT $558,443 $0.069805 8,000,000 LowVol -75.74% -75.42% -53.20%
783 TALK BTCtalkcoin TALK $544,724 $0.008343 65,290,635 LowVol -4.21% -50.00% 2.95%
784 V Version V $522,775 $0.001114 469,218,522 LowVol -5.20% 18.06% -12.05%
785 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 59.18%
786 SAC SACoin SAC $495,957 $0.070704 7,014,556 LowVol 3.80% -0.61% -13.40%
787 UNIC UniCoin UNIC $494,398 $0.166518 2,969,035 LowVol -4.54% 20.44% 75.59%
788 TGC Tigercoin TGC $492,514 $0.011313 43,536,800 LowVol -4.21% -8.52% 62.77%
789 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -65.45%
790 XGR GoldReserve XGR $476,784 $0.027766 17,171,382 LowVol -4.82% 8.80% 9.10%
791 SLG Sterlingcoin SLG $455,841 $0.108354 4,206,960 LowVol -6.92% -11.17% 25.76%
792 NETKO Netko NETKO $454,712 $0.104079 4,368,915 LowVol -4.51% -27.23% -24.41%
793 PIGGY Piggycoin PIGGY $435,323 $0.000893 487,522,654 LowVol -4.38% -40.02% 26.98%
794 GOOD Goodomy GOOD $433,202 $0.000982 441,349,000 LowVol -4.15% -36.92% -36.27%
795 WAY WayGuide WAY $424,397 $0.004242 100,040,708 LowVol -4.51% -8.56% 29.18%
796 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $424,121 $0.078132 5,428,300 LowVol -7.43% -3.48% 30.37%
797 FUNK The Cypherfunks FUNK $422,939 $0.000009 46,308,557,499 LowVol -3.93% 6.62% 59.94%
798 OTX Octanox OTX $420,689 $0.049493 8,500,001 LowVol -4.51% -19.96% -5.97%
799 DAXX DaxxCoin DAXX $416,938 $0.000837 498,227,950 LowVol -5.15% -4.00% 54.77%
800 GLC GlobalCoin GLC $414,707 $0.006363 65,171,010 LowVol -4.51% -12.27% 5.49%
801 CFT CryptoForecast CFT $408,311 $0.008876 46,000,000 LowVol -4.34% -32.97% 15.01%
802 ECA Electra ECA $405,635 $0.000018 21,971,815,939 LowVol -5.06% 16.49% 32.78%
803 DDF DigitalDevelo… DDF $390,122 $0.076221 5,118,307 LowVol -3.98% 3.54% -11.55%
804 BUCKS SwagBucks BUCKS $387,205 $1.20 322,013 LowVol -4.51% -10.68% 4.73%
805 888 OctoCoin 888 $385,928 $0.007654 50,419,940 LowVol -4.84% 39.42% 80.06%
806 TAG TagCoin TAG $385,040 $0.064606 5,959,806 LowVol -11.62% -49.69% -55.54%
807 GUN Guncoin GUN $383,085 $0.001943 197,205,028 LowVol -4.52% -19.46% 6.44%
808 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol
809 XPTX PlatinumBAR XPTX $362,722 $0.854317 424,575 LowVol -3.96% -7.76% 24.20%
810 LOT LottoCoin LOT $356,866 $0.000025 14,491,014,421 LowVol -2.38% 28.28% 38.04%
811 CORG CorgiCoin CORG $343,641 $0.000275 1,251,855,418 LowVol 3.36% 44.69% 83.32%
812 CUBE DigiCube CUBE $343,498 $0.000141 2,429,126,009 LowVol -4.51% -8.52%
813 BXT BitTokens BXT $329,973 $0.586788 562,338 LowVol -4.21% -33.88% -33.09%
814 ROC Rasputin Onli… ROC $321,408 $0.296602 1,083,633 LowVol -3.37% -36.67%
815 STS Stress STS $319,658 $0.000566 565,134,332 LowVol -4.32%
816 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol 45.25%
817 FNC FinCoin FNC $316,184 $0.024551 12,878,667 LowVol -0.19% -39.17% -26.53%
818 BIGUP BigUp BIGUP $314,231 $0.000148 2,119,245,254 LowVol -4.37% 3.86% 97.79%
819 SH Shilling SH $308,359 $0.007777 39,647,935 LowVol -4.32% 36.64% 60.35%
820 MRJA GanjaCoin MRJA $302,178 $0.067876 4,451,920 LowVol -4.51% 25.45% 299.48%
821 GAP Gapcoin GAP $282,417 $0.023387 12,075,911 LowVol -4.94% -6.30% 58.16%
822 Q2C QubitCoin Q2C $280,793 $0.001131 248,212,837 LowVol -4.21% 4.62% -9.61%
823 FRC Freicoin FRC $280,149 $0.009474 29,569,209 LowVol -4.51% -12.62% 6.80%
824 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $278,228 $0.020996 13,251,780 LowVol -4.01% -15.68% 39.53%
825 AMBER AmberCoin AMBER $278,076 $0.006363 43,699,481 LowVol -4.51% 28.58% -34.21%
826 VIDZ PureVidz VIDZ $266,288 $0.002126 125,279,775 LowVol 9.92% -21.44% -11.07%
827 RBIES Rubies RBIES $265,104 $0.025453 10,415,252 LowVol -4.21% -7.06% -67.26%
828 WMC WMCoin WMC $255,923 $0.022201 11,527,489 LowVol -7.66% -8.56% 29.14%
829 GAIA GAIA GAIA $255,610 $0.010606 24,101,381 LowVol -4.51% 10.88% -2.41%
830 EVO Evotion EVO $250,248 $0.078927 3,170,617 LowVol -14.11% 0.46% 7.77%
831 ARI Aricoin ARI $245,785 $0.001752 140,262,505 LowVol -2.85% 4.29% 36.52%
832 TTC TittieCoin TTC $236,440 $0.000188 1,259,816,434 LowVol -4.64% 20.23% 3.66%
833 TRI Triangles TRI $234,637 $3.22 72,891 LowVol -4.92% -30.47% 4.66%
834 SPACE SpaceCoin SPACE $230,539 $0.010981 20,994,329 LowVol -4.30% -25.40% 59.98%
835 WYV Wyvern WYV $226,393 $0.127409 1,776,898 LowVol -4.21% -9.43% 15.87%
836 SHDW Shadow Token SHDW $225,476 $0.032211 7,000,000 LowVol -4.69% -24.22% -44.61%
837 YAC Yacoin YAC $220,377 $0.001838 119,880,625 LowVol -4.32% -25.67% 19.89%
838 SRC SecureCoin SRC $214,117 $0.025965 8,246,226 LowVol -4.55% -18.93% 146.69%
839 EVIL Evil Coin EVIL $210,656 $0.010021 21,020,383 LowVol -4.62% -11.36% 25.58%
840 CAT Catcoin CAT $209,777 $0.033797 6,207,050 LowVol -4.42% -35.71% 137.67%
841 GRT Grantcoin GRT $207,546 $0.004808 43,168,003 LowVol -4.42% -2.81% 2.21%
842 XRE RevolverCoin XRE $204,905 $0.009175 22,331,784 LowVol -18.06% -20.29% 44.28%
843 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $202,546 $0.255383 793,108 LowVol -4.37% -8.19% 78.14%
844 RBX Ripto Bux RBX $194,946 $0.000511 381,236,123 LowVol -4.51% -9.74% 4.03%
845 E4ROW E4ROW E4ROW $194,716 $0.033793 5,762,000 LowVol -3.18% 147.65% 20.61%
846 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 71.21%
847 ACOIN Acoin ACOIN $193,540 $0.158628 1,220,085 LowVol 6.05% -11.52% 10.80%
848 CYP Cypher CYP $192,622 $0.030261 6,365,285 LowVol -4.32% -43.45%
849 HMP HempCoin HMP $191,841 $0.000141 1,356,645,470 LowVol -4.51% -8.52%
850 PHS Philosopher S… PHS $191,357 $0.031817 6,014,340 LowVol -4.32% -12.89% 41.38%
851 OHM OHM OHM $189,104 $0.006330 29,871,997 LowVol -2.50%
852 MNC Mincoin MNC $182,553 $0.045288 4,030,919 LowVol -7.42% 135.95% 3.57%
853 HAL Halcyon HAL $181,056 $0.034079 5,312,785 LowVol -4.51% -9.32% 28.62%
854 MCRN MACRON MCRN $179,233 $0.000446 401,421,401 LowVol -3.48% 131.87% 52.25%
855 HODL HOdlcoin HODL $177,840 $0.001131 157,205,135 LowVol -4.51% -37.77% -21.47%
856 BUMBA BumbaCoin BUMBA $174,769 $0.007777 22,471,304 LowVol 126.56% -5.11% 39.96%
857 TEK TEKcoin TEK $171,259 $0.000121 1,414,054,562 LowVol -4.33% -0.25% 9.87%
858 DUO ParallelCoin DUO $171,116 $0.566923 301,832 LowVol -4.61% -17.62% 43.48%
859 FRK Franko FRK $170,972 $0.183689 930,767 LowVol -4.32% -22.70%
860 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol -2.11%
861 JIN Jin Coin JIN $164,333 $0.016686 9,848,485 LowVol -4.51% -8.56% -13.97%
862 JET Jetcoin JET $161,229 $0.033090 4,872,509 LowVol -4.51% 61.62% -7.50%
863 DLC Dollarcoin DLC $160,970 $0.017676 9,106,714 LowVol -4.51% -8.56% 29.13%
864 XCT C-Bit XCT $160,721 $0.001022 157,223,250 LowVol -4.86% 1.38% 40.56%
865 USDE USDe USDE $160,390 $0.000141 1,134,236,104 LowVol -4.21% -54.26% -18.80%
866 EMD Emerald Crypto EMD $154,418 $0.008077 19,117,129 LowVol -4.44% -8.81% -10.82%
867 KED Darsek KED $149,669 $0.010286 14,550,177 LowVol -8.37% -14.09% -23.19%
868 VOT VoteCoin VOT $146,767 $0.008909 16,474,625 LowVol -4.32% -14.99% -25.93%
869 URC Unrealcoin URC $146,016 $0.020787 7,024,402 LowVol -4.32% -8.51% -17.77%
870 ARCO AquariusCoin ARCO $142,640 $0.095420 1,494,859 LowVol -4.32% -11.92% 22.58%
871 SLING Sling SLING $139,734 $0.130095 1,074,095 LowVol -4.21% -8.52% 32.05%
872 CTO Crypto CTO $138,524 $0.011313 12,245,080 LowVol 4.65% 0.20% 2.28%
873 REE ReeCoin REE $137,552 $0.000054 2,560,000,000 LowVol 5.73% 29.66% 17.28%
874 LEA LeaCoin LEA $136,218 $0.000433 314,849,291 LowVol -3.39% 0.02% -30.81%
875 PX PX PX $135,602 $0.001414 95,894,280 LowVol -4.51% -25.16% -0.68%
876 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol 2.52%
877 TSE Tattoocoin (S… TSE $131,184 $0.001451 90,421,856 LowVol -4.55% 4.16% 47.20%
878 XRA Ratecoin XRA $127,333 $0.001108 114,927,021 LowVol -4.21% 0.74% -4.85%
879 PRX Printerium PRX $122,435 $0.010357 11,821,728 LowVol -4.28% -14.14% 319.05%
880 SOON SoonCoin SOON $121,559 $0.009754 12,462,620 LowVol -4.33% -4.09% 18.72%
881 NEVA NevaCoin NEVA $119,246 $0.048203 2,473,850 LowVol -4.86% 4.45% 13.70%
882 URO Uro URO $119,165 $0.098703 1,207,310 LowVol -4.21% 11.63% 78.13%
883 MARS Marscoin MARS $119,130 $0.004213 28,279,074 LowVol -4.86% -20.96% -0.91%
884 ARG Argentum ARG $118,678 $0.013816 8,590,105 LowVol -4.96% 1.08% 5.97%
885 ALL Allion ALL $113,576 $0.018321 6,199,359 LowVol -4.32% -5.28% 56.05%
886 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $112,729 $0.001414 79,719,140 LowVol -4.21% 30.68% 23.41%
887 BIP BipCoin BIP $110,452 $0.067876 1,627,261 LowVol -4.51% -24.08% 47.11%
888 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 57.65%
889 CNC CHNCoin CNC $108,856 $0.002208 49,297,007 LowVol 0.01% 236.68%
890 UNITS GameUnits UNITS $107,552 $0.030968 3,472,983 LowVol -4.51% -8.51% 2.61%
891 CAGE CageCoin CAGE $105,810 $0.000001 101,168,328,395 LowVol -31.11% -17.93% -1.51%
892 PRC PRCoin PRC $105,083 $0.006646 15,811,000 LowVol -4.21% -22.47% -5.28%
893 I0C I0Coin I0C $104,985 $0.005003 20,985,374 LowVol -4.55% -48.46% -65.42%
894 IMS Independent M… IMS $100,547 $0.018728 5,368,934 LowVol -4.32% -20.69% -12.28%
895 QTL Quatloo QTL $97,208 $0.012594 7,718,883 LowVol -4.48% -4.02% -8.62%
896 ARB ARbit ARB $96,544 $0.012295 7,852,325 LowVol 0.75% 54.87%
897 JWL Jewels JWL $94,177 $0.004666 20,181,636 LowVol -4.51%
898 CRX Chronos CRX $93,290 $0.001265 73,729,962 LowVol -5.41% -24.16% 37.46%
899 VEC2 VectorAI VEC2 $91,734 $0.005515 16,633,778 LowVol -4.51% 18.87% 13.85%
900 BITZ Bitz BITZ $91,497 $0.045958 1,990,891 LowVol -4.51% -8.56%
901 EOT EOT Token EOT $88,565 $0.010721 8,260,903 LowVol 6.47% 3.59% -13.78%
902 AMMO Ammo Rewards AMMO $87,987 $0.001131 77,777,777 LowVol -4.51% 21.97% 47.76%
903 MNM Mineum MNM $87,962 $0.009322 9,436,367 LowVol -4.58% -54.16% -28.01%
904 BLRY BillaryCoin BLRY $87,736 $0.009757 8,991,981 LowVol -4.32% 52.13% -42.28%
905 SOIL SOILcoin SOIL $86,640 $0.015194 5,702,048 LowVol -5.07% 7.61% 44.97%
906 QCN QuazarCoin QCN $85,480 $0.014141 6,044,911 LowVol -4.51% -21.27% -39.05%
907 611 SixEleven 611 $85,374 $0.197847 431,513 LowVol -4.21% -14.66% 21.84%
908 ZMC ZetaMicron ZMC $84,893 $0.000141 600,344,291 LowVol -4.51% -8.52% 29.13%
909 BVC BeaverCoin BVC $84,580 $0.027150 3,115,258 LowVol 19.17% -7.07%
910 GCC GuccioneCoin GCC $83,188 $0.004101 20,285,537 LowVol -4.51% -17.14% 13.50%
911 RPC RonPaulCoin RPC $83,035 $0.092481 897,860 LowVol -4.51% -8.52% 28.45%
912 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol 0.67%
913 WARP WARP WARP $81,154 $0.074098 1,095,224 LowVol -4.51% -8.56%
914 MND MindCoin MND $80,778 $0.005091 15,867,695 LowVol -4.32% -8.52% 29.13%
915 MST MustangCoin MST $80,222 $0.127267 630,343 LowVol 6.90% -15.66% -12.34%
916 MAY Theresa May Coin MAY $78,436 $0.003118 25,152,000 LowVol -4.50% 0.82% 0.45%
917 VPRC VapersCoin VPRC $77,324 $0.000099 780,124,964 LowVol -19.12% 232.63% 400.20%
918 BTQ BitQuark BTQ $77,054 $0.008484 9,081,731 LowVol -4.21% -6.97% -15.65%
919 DRM Dreamcoin DRM $73,436 $0.029979 2,449,632 LowVol -4.51% -33.81% -5.55%
920 HXX Hexx HXX $72,402 $0.048705 1,486,526 LowVol -4.43% -45.43% 7.26%
921 DRS Digital Rupees DRS $72,232 $0.000141 510,802,961 LowVol -4.51% -8.56% 29.13%
922 XCO X-Coin XCO $72,224 $0.005832 12,384,976 LowVol -4.76% -17.29% 13.75%
923 EXN ExchangeN EXN $72,118 $0.014141 5,100,000 LowVol -4.21% -2.08% 46.99%
924 ADCN Asiadigicoin ADCN $70,509 $0.002828 24,931,054 LowVol -6.85% 5.37% -1.33%
925 CPN CompuCoin CPN $70,352 $0.003587 19,615,019 LowVol -4.31% 4.93% 27.10%
926 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 111.14%
927 COXST CoExistCoin COXST $69,184 $0.002553 27,100,000 LowVol -4.86% 2.82% 38.23%
928 NTWK Network Token NTWK $67,986 $0.005825 11,671,310 LowVol 41.45% 57.57% 38.73%
929 GPL Gold Pressed … GPL $63,303 $0.246770 256,527 LowVol -5.09% 2.20% -8.71%
930 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 3.04% 61.69%
931 ICOB ICOBID ICOB $60,881 $0.000571 106,701,874 LowVol -4.51% -7.72% -1.33%
932 VIP VIP Tokens VIP $59,003 $0.000707 83,450,403 LowVol -4.51% -9.71% 61.41%
933 KIC KibiCoin KIC $56,134 $0.003818 14,701,000 LowVol -5.63% -23.04% 69.46%
934 KRONE Kronecoin KRONE $56,046 $0.014958 3,747,017 LowVol -4.02% -31.50% 37.72%
935 FUZZ FuzzBalls FUZZ $55,197 $0.011428 4,829,945 LowVol -4.32% 29.64% 69.19%
936 ATX Artex Coin ATX $54,805 $0.002918 18,781,750 LowVol -4.51% -22.35% -20.64%
937 BSC BowsCoin BSC $54,153 $0.009757 5,550,102 LowVol -4.32% -9.81% -1.58%
938 CRT CRTCoin CRT $53,805 $0.678758 79,270 LowVol -4.51% -8.52% 29.13%
939 CXT Coinonat CXT $50,930 $0.005906 8,623,200 LowVol -17.88% -35.74% -1.39%
940 EGO EGO EGO $50,907 $0.000848 60,000,001 LowVol -4.42% -21.53% 29.13%
941 SPT Spots SPT $47,526 $0.002121 22,406,021 LowVol -21.12% -15.22% -26.31%
942 G3N G3N G3N $47,050 $0.006222 7,561,891 LowVol -4.21% -8.52% 29.13%
943 ORLY Orlycoin ORLY $46,639 $0.001273 36,646,779 LowVol -4.51% -25.19% 4.63%
944 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 23.18%
945 UET Useless Ether… UET $44,350 $0.011183 3,965,716 LowVol -3.18% -1.65% 18.55%
946 GRIM Grimcoin GRIM $43,441 $0.002234 19,443,348 LowVol -6.33% -11.85% 5.43%
947 BENJI BenjiRolls BENJI $43,027 $0.002124 20,254,796 LowVol -4.51% -27.66% -14.25%
948 IMPS ImpulseCoin IMPS $42,943 $0.002121 20,245,510 LowVol -4.32% -31.34% 1.94%
949 DIBC DIBCOIN DIBC $42,578 $0.008516 5,000,000 LowVol -4.21% -20.66% -23.05%
950 SONG SongCoin SONG $41,896 $0.001287 32,565,300 LowVol 2.21% -6.69% 33.53%
951 SFC Solarflarecoin SFC $41,867 $0.002973 14,083,450 LowVol -4.29% 5.53% -35.86%
952 PIE PIECoin PIE $41,736 $0.003111 13,415,560 LowVol -4.21% -19.50% -66.94%
953 CESC CryptoEscudo CESC $40,755 $0.000283 144,105,100 LowVol -4.51% -10.91% -48.21%
954 TOR Torcoin TOR $40,329 $0.127550 316,179 LowVol -4.51% -3.49% -37.32%
955 XBTS Beatcoin XBTS $40,117 $0.026312 1,524,686 LowVol -5.08% 60.31% -28.73%
956 PEX PosEx PEX $38,854 $0.015838 2,453,240 LowVol -4.51% -6.05% 31.48%
957 RUPX Rupaya RUPX $38,182 $0.006254 6,105,537 LowVol -4.31% -56.22% -67.65%
958 PULSE Pulse PULSE $36,396 $0.002545 14,298,972 LowVol -4.51% -47.62%
959 AGLC AgrolifeCoin AGLC $36,356 $0.004808 7,561,840 LowVol -4.32% -8.52% -22.85%
960 FLVR FlavorCoin FLVR $35,462 $0.001697 20,898,106 LowVol -4.21% -8.52%
961 OS76 OsmiumCoin OS76 $35,398 $0.039594 894,026 LowVol -4.42% 21.55% 18.55%
962 HVCO High Voltage HVCO $34,651 $0.023191 1,494,171 LowVol -4.42% -8.70% 37.51%
963 ZYD Zayedcoin ZYD $34,434 $0.005515 6,243,840 LowVol -4.51% -8.56% 9.90%
964 ZNE Zonecoin ZNE $34,321 $0.013292 2,581,970 LowVol -3.92% 27.77%
965 STEPS Steps STEPS $34,238 $0.001838 18,625,017 LowVol -4.32% -0.90% -26.92%
966 BOAT BOAT BOAT $34,092 $0.001838 18,547,845 LowVol -4.51% -9.95% -12.24%
967 EREAL eREAL EREAL $33,771 $0.000494 68,427,562 LowVol -3.18% 8.50% -21.76%
968 ICON Iconic ICON $33,536 $0.056563 592,894 LowVol -5.93% -33.91% -8.23%
969 BNX BnrtxCoin BNX $31,577 $0.001191 26,524,001 LowVol -5.21% -25.38% 20.86%
970 KURT Kurrent KURT $31,468 $0.003172 9,919,485 LowVol -18.84% -56.72% -43.01%
971 PLNC PLNcoin PLNC $31,416 $0.001838 17,089,600 LowVol -4.21% -8.46% 39.42%
972 VLTC Vault Coin VLTC $31,117 $0.001025 30,344,800 LowVol -4.39% -30.74% -23.90%
973 IMX Impact IMX $30,971 $0.000283 109,509,104 LowVol -4.32% -5.17% 158.26%
974 WBB Wild Beast Block WBB $30,734 $0.182699 168,225 LowVol -4.52% -8.71% 21.65%
975 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
976 DLISK DAPPSTER DLISK $30,242 $0.000302 100,000,000 LowVol -2.18% -7.92%
977 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,799 LowVol 45.59%
978 JOBS JobsCoin JOBS $29,984 $0.000283 106,019,270 LowVol -4.51% -8.56% 29.13%
979 XOC Xonecoin XOC $29,894 $0.071175 420,000 LowVol -2.04%
980 FRAZ Frazcoin FRAZ $29,881 $0.003238 9,227,698 LowVol -4.51% 332.80% 688.71%
981 PLACO PlayerCoin PLACO $29,797 $0.000848 35,120,000 LowVol -4.51% -21.63% 34.05%
982 SLEVIN Slevin SLEVIN $29,696 $0.000424 70,000,000 LowVol -4.32% -10.92% 14.75%
983 BIOS BiosCrypto BIOS $29,444 $0.001414 20,821,709 LowVol -4.51% -42.83% -35.44%
984 MILO MiloCoin MILO $28,990 $0.002687 10,789,954 LowVol -4.51% 44.15% 12.45%
985 RIDE Ride My Car RIDE $28,643 $0.000283 101,276,976 LowVol -4.51% -39.04% -16.63%
986 KNC KingN Coin KNC $26,875 $13.39 2,008 LowVol -4.32% -29.37% -23.75%
987 ALTC Antilitecoin ALTC $26,737 $0.000848 31,512,613 LowVol -4.21% -8.56% 29.13%
988 LIR LetItRide LIR $25,661 $0.000707 36,292,922 LowVol -4.42% -23.77% -9.65%
989 CAB Cabbage CAB $25,241 $0.002404 10,499,996 LowVol -4.51% -16.02% -8.53%
990 DES Destiny DES $25,114 $0.015696 1,600,000 LowVol -4.32% -16.61%
991 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,770 $0.031534 753,776 LowVol -4.51% 2.84% -7.90%
992 BIOB BioBar BIOB $22,796 $0.025736 885,756 LowVol -4.32% -8.52% 17.51%
993 SCS Speedcash SCS $22,215 $0.084845 261,831 LowVol -4.32% -9.87% 27.22%
994 TRADE Tradecoin TRADE $22,004 $0.002809 7,833,329 LowVol
995 DIX Dix Asset DIX $21,653 $2.2e-07 100,000,000,000 LowVol -7.72% -23.26% 8.71%
996 IBANK iBank IBANK $20,482 $0.004525 4,526,324 LowVol -4.51% -24.98% 113.67%
997 JS JavaScript Token JS $19,729 $0.002469 7,991,996 LowVol -3.18% 6.90% 4.77%
998 ROOFS Roofs ROOFS $19,199 $0.000148 130,000,000 LowVol -4.51% -4.51% -47.50%
999 CRTM Corethum CRTM $18,237 $0.007295 2,500,000 LowVol -3.37% -29.47% 66.22%
1000 ELS Elysium ELS $18,123 $0.004525 4,005,012 LowVol 5.37% -10.25% 17.85%
1001 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 36.86% -23.05%
1002 QBK Qibuck Asset QBK $16,034 $0.009593 1,671,379 LowVol -1.23% -13.70% 31.42%
1003 TSTR Tristar Coin TSTR $15,642 $0.003111 5,027,857 LowVol -4.51% 69.87% -52.05%
1004 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,271 $0.001128 13,532,750 LowVol -15.04% -15.74% 48.96%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $15,248 $0.000141 107,829,281 LowVol -4.32% -8.56% 29.13%
1006 GEERT GeertCoin GEERT $15,135 $0.002973 5,091,200 LowVol -4.57% -9.60% 34.92%
1007 GBT GameBet Coin GBT $15,034 $0.000707 21,262,780 LowVol -4.32% -54.28% -7.76%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $14,167 $8.20 1,727 LowVol -4.51% -8.57% -9.96%
1009 ARGUS Argus ARGUS $12,948 $0.011276 1,148,324 LowVol -4.51% 1.45% 106.45%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $12,925 $0.009333 1,384,879 LowVol -4.51% -37.14% 22.29%
1011 DAS DAS DAS $12,722 $0.004694 2,710,244 LowVol -68.84%
1012 LVPS LevoPlus LVPS $12,625 $0.008343 1,513,256 LowVol -4.51% -20.63% 8.36%
1013 MGM Magnum MGM $12,245 $0.003094 3,957,381 LowVol 0.08% -27.55%
1014 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol -0.50%
1015 VTA Virtacoin VTA $10,796 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -4.28% -93.92% -85.84%
1016 VOLT Bitvolt VOLT $10,685 $0.000707 15,112,554 LowVol -4.51% -14.62% 18.72%
1017 SANDG Save and Gain SANDG $10,401 $0.003394 3,064,800 LowVol -4.21% -16.45%
1018 CCM100 CCMiner CCM100 $8,866 $0.002638 3,360,417 LowVol -1.23% -17.46% 2.44%
1019 NODC NodeCoin NODC $7,120 $0.004242 1,678,439 LowVol -4.51% -29.67% -15.96%
1020 ULA Ulatech ULA $7,056 $0.035352 199,586 LowVol -4.51% -3.02% 59.74%
1021 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,197 $0.029253 211,827 LowVol -1.23% -7.80% 44.17%
1022 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,682,088 LowVol -9.62%
1023 CONX Concoin CONX $5,591 $0.007512 744,266 LowVol -10.83% -21.60% 20.34%
1024 WBC WalletBuilder… WBC $5,371 $0.285644 18,804 LowVol -4.51%
1025 NANOX Project-X NANOX $3,973 $50765.50 0.078264 LowVol -4.51% -26.86% -35.20%
1026 SOJ Sojourn SOJ $3,605 $0.007429 485,214 LowVol -4.50% 285.19% 520.62%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,507 $0.002545 1,377,917 LowVol -4.51% -14.98% 14.81%
1028 LEX Lex4All LEX $3,460 $0.003460 1,000,000 LowVol -1.23% -3.03% 110.06%
1029 XNG Enigma XNG $2,948 $0.177326 16,627 LowVol -0.38% 7.68% 8.01%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $2,472 $0.000424 5,826,388 LowVol -4.51% 37.15% 93.69%
1031 TOKEN SwapToken TOKEN $1,546 $1e-07 15,320,585,365 LowVol -4.50% -21.15% 14.21%
1032 EBT Ebittree Coin EBT $1,353 $0.001070 1,264,511 LowVol -4.51% -11.26% 344.88%
1033 ABN Abncoin ABN $834 $0.012324 67,700 LowVol -4.51% -21.10% -0.33%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 DMB Digital Money… DMB $417 $0.000990 421,300 LowVol -4.51% -23.69% 0.81%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -0.34%
1037 CALC CaliphCoin CALC $109 $0.001246 87,140 LowVol -4.51% 17.51% 18.52%
1038 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol 2.19% -68.36%
1039 FAL Falcoin FAL $56 $0.000283 196,766 LowVol -4.51% 82.95% 90.56%
1040 APW AppleCoin APW $12 $0.000141 81,351 LowVol -4.51% -8.56% 29.13%
1041 CMT CyberMiles CMT $0.237643 $20,394,700 -8.38% 47.36%
1042 ATMC ATMCoin ATMC $3.70 $10,483,700 0.00% -2.63% 29.50%
1043 BCD Bitcoin Diamo… BCD $32.89 $5,717,910 -4.82% -3.19% -31.70%
1044 ETN Electroneum ETN $0.106915 $5,437,410 -6.09% 6.23% 97.89%
1045 ERO Eroscoin ERO $0.144221 $5,053,320 -3.77% -13.97%
1046 NULS Nuls NULS $0.850587 $3,065,990 -3.20% -6.43% 71.10%
1047 FRGC Fargocoin FRGC $10.36 $3,060,280 -0.59% -2.51% 2.75%
1048 REC Regalcoin REC $31.28 $1,865,860 -3.01% -5.55% -40.34%
1049 ORME Ormeus Coin ORME $2.84 $1,400,120 -6.52% -9.05% 4.28%
1050 CLUB ClubCoin CLUB $3.30 $1,305,700 -0.99% 0.38% -41.36%
1051 AI POLY AI AI $15.87 $1,231,450 -9.86% -10.36% -0.25%
1052 GRX GOLD Reward T… GRX $4.73 $1,018,120 -6.71% -4.49% 9.43%
1053 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.31 $891,888 -5.90% -9.72% 34.03%
1054 FRST FirstCoin FRST $14.10 $809,481 -4.35% -8.80% -15.49%
1055 THS TechShares THS $0.890934 $736,598 5.24% 1.79% 0.60%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $200.34 $701,473 -2.77% 8.18% -7.01%
1057 XIN Infinity Econ… XIN $0.028989 $534,844 -9.44% -1.53% -11.82%
1058 STC Santa Coin STC $0.596883 $459,269 -8.39% 3.55%
1059 WC WINCOIN WC $1.16 $454,634 61.86% 54.58% 56.25%
1060 BOT Bodhi BOT $0.416218 $419,996 -1.72% -1.91% -7.73%
1061 BTE BitSerial BTE $6.36 $392,684 -5.16% -9.27% 25.08%
1062 UGT UG Token UGT $0.465811 $247,507 -3.16% 8.98% 3.48%
1063 ADK Aidos Kuneen ADK $26.87 $242,823 -8.78% 24.33% -11.58%
1064 TSL Energo TSL $0.028807 $229,574 -2.46% -11.61% -6.11%
1065 BWK Bulwark BWK $2.81 $206,458 -4.59%
1066 XYLO XYLO XYLO $0.335858 $178,678 -34.99% -89.97%
1067 XCPO Copico XCPO $0.018431 $174,603 -5.23% -37.18% -16.84%
1068 BT1 BT1 [CST] BT1 $13891.20 $165,860 -5.81% -12.48% 28.28%
1069 BSR BitSoar BSR $0.183830 $163,752 -4.32% -3.99% -15.08%
1070 XID Sphre AIR XID $0.178424 $161,667 -3.40% -5.22% 19.70%
1071 LLT LLToken LLT $0.356697 $153,788 -1.91% -4.52% 7.28%
1072 BTU Bitcoin Unlim… BTU $90.84 $124,948 0.05% -11.02% -32.51%
1073 CAPP Cappasity CAPP $0.019943 $124,241 -6.63% -10.83%
1074 BTCM BTCMoon BTCM $0.044517 $96,110 32.43% 20.75% 334.74%
1075 GBG Golos Gold GBG $0.152399 $95,239 -3.84% 12.73% 7.44%
1076 INF InfChain INF $0.011737 $87,529 -4.32% -6.14% 30.72%
1077 B3 B3Coin B3 $0.000058 $74,463 -18.24% 18.91% 11.88%
1078 RYZ ANRYZE RYZ $0.016144 $72,025 5.49% -3.21% -27.78%
1079 ICX ICON ICX $1.68 $70,377 -2.72% -4.55% 8.49%
1080 SBC StrikeBitClub SBC $0.480504 $65,681 -2.90%
1081 BT2 BT2 [CST] BT2 $136.07 $58,967 2.45% -48.57% -11.33%
1082 DSR Desire DSR $0.272154 $55,633 -6.55% 36.83% 5.08%
1083 SUR Suretly SUR $2.68 $55,024 -3.19% -3.03% -19.99%
1084 QBT Qbao QBT $0.212945 $49,924 -6.20% -4.32%
1085 MSD MSD MSD $0.008513 $45,062 -2.64% 4.10% -33.30%
1086 SNOV Snovio SNOV $0.004327 $42,213 -3.37%
1087 SEND Social Send SEND $0.062078 $26,950 7.73% -26.62%
1088 OXY Oxycoin OXY $0.131162 $24,370 -1.92% 43.09% -3.68%
1089 WISH MyWish WISH $0.161111 $22,172 0.25% 26.93% 7.27%
1090 SKR Sakuracoin SKR $0.009307 $18,429 -18.89% 21.71% 632.54%
1091 VIU Viuly VIU $0.011830 $17,604 -7.43% -9.81% 61.22%
1092 BIXC BIXC BIXC $6.10 $17,082 -4.51% 38.94%
1093 FOR FORCE FOR $0.008011 $14,487 -2.86% -35.23% 38.71%
1094 VASH VPNCoin VASH $0.004808 $14,238 -14.56% -19.00% -2.10%
1095 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.053486 $14,067 6.50% 6.88% -5.57%
1096 HAT Hawala.Today HAT $0.311048 $13,437 -3.18% 24.82% 89.33%
1097 GLS GlassCoin GLS $0.608054 $13,414 0.12% -34.08% -40.07%
1098 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.008330 $11,006 -7.60% -39.17% 139.62%
1099 EVR Everus EVR $1.21 $10,679 -3.46% -21.08% -39.01%
1100 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006280 $10,568 -3.37% 0.22% 55.85%
1101 BCDN BlockCDN BCDN $0.084604 $10,159 -2.06% 10.06%
1102 TER TerraNova TER $5.10 $8,934 -3.57% -3.65% 201.52%
1103 BON Bonpay BON $1.60 $8,840 -0.05% 41.18%
1104 PLX PlexCoin PLX $0.025492 $8,576 -4.31% -15.32% -83.64%
1105 XID International… XID $0.009474 $8,476 -4.42% -9.91% 39.54%
1106 DEUS DeusCoin DEUS $0.270513 $7,832 -4.51% -1.93% -25.48%
1107 NUKO Nekonium NUKO $0.065048 $7,677 -4.02% 28.71%
1108 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002715 $7,657 -8.27% 6.66% 5.37%
1109 BPL Blockpool BPL $0.174234 $7,656 -4.51% -13.89% 64.12%
1110 MGC MergeCoin MGC $0.012444 $7,476 -4.51% -6.00% -0.46%
1111 ETT EncryptoTel [… ETT $0.082500 $7,325 -4.32% -9.16% -36.17%
1112 MCR Macro MCR $1.21 $7,282 -4.80% -22.39% -42.67%
1113 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.083006 $6,857 -4.51% -4.57% 5.87%
1114 AKY Akuya Coin AKY $0.112561 $6,807 6.21% -11.56% -18.84%
1115 SND Sand Coin SND $0.576701 $6,418 -2.66% -25.63% -15.30%
1116 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004991 $5,631 -20.50% -13.81% 88.12%
1117 TIE TIES Network TIE $0.121519 $5,605 -3.18% 21.43% 26.56%
1118 BOS BOScoin BOS $1.12 $5,495 -4.51% -12.04% 2.72%
1119 EDRC EDRCoin EDRC $0.084244 $5,488 -3.48% 51.28% 47.49%
1120 MOTO Motocoin MOTO $0.007022 $5,391 -14.64% -11.84% 196.99%
1121 ONG onG.social ONG $0.189631 $4,843 -1.86% 15.81% -44.15%
1122 TCOIN T-coin TCOIN $0.000268 $4,764 -4.17% -7.90% 5.58%
1123 IBTC iBTC IBTC $0.012156 $4,242 -3.18% 94.01% 159.99%
1124 SHND StrongHands SHND $2.4e-08 $4,104 -2.45% 7.64% 7.12%
1125 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003399 $4,017 3.11% -5.36% 33.23%
1126 TRIA Triaconta TRIA $9.72 $3,928 -3.18% 34.46% 21.86%
1127 ACC AdCoin ACC $0.093568 $3,674 23.32% -5.11% 10.86%
1128 XQN Quotient XQN $0.008202 $3,625 -4.21% 29.41% 71.09%
1129 MAGE MagicCoin MAGE $16.48 $3,505 -2.12% -10.20%
1130 PEC Peacecoin PEC $0.070704 $3,335 -4.51% 5.83% -7.36%
1131 RCN Rcoin RCN $0.000141 $3,293 -4.21% -8.46% 29.13%
1132 FLASH Flash FLASH $0.005798 $3,134 -4.48% 13.14% 18.97%
1133 DMC DynamicCoin DMC $0.002185 $2,942 2.18% -20.48% -84.35%
1134 FRD Farad FRD $0.089863 $2,934 -3.77% 4.99% -24.06%
1135 B2B B2B B2B $0.376830 $2,832 -3.37% -1.05% 2.68%
1136 ABC Alphabit ABC $22.15 $2,692 -2.07% 8.48% 24.41%
1137 DFS DFSCoin DFS $0.005075 $2,565 -11.05% -8.81% -38.66%
1138 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001697 $2,507 -4.51% -21.63% -10.98%
1139 WILD Wild Crypto WILD $0.193941 $2,479 -2.52% 42.02% 85.85%
1140 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.076106 $2,476 -5.58% -8.96% -14.15%
1141 HYTV Hyper TV HYTV $0.004376 $2,387 -3.37% -19.85% 3.92%
1142 COR CORION COR $0.613462 $2,357 -2.40% -18.77% -28.24%
1143 PNX Phantomx PNX $0.012473 $2,307 -17.30% -19.18% -33.24%
1144 EFYT Ergo EFYT $17.85 $2,295 -4.55% 29.36% 90.91%
1145 DAY Chronologic DAY $3.33 $2,288 -3.60% -5.14% -13.16%
1146 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.264014 $2,287 1.05% -5.94% 32.40%
1147 EGOLD eGold EGOLD $0.021881 $2,058 -3.37% 182.83% 123.41%
1148 PCN PeepCoin PCN $0.000141 $2,033 -4.51% -8.52% 222.18%
1149 SAK Sharkcoin SAK $0.001706 $1,980 -3.18% -22.21% -30.02%
1150 GARY President Joh… GARY $0.141267 $1,970 -4.51% 29.20% -21.83%
1151 MINEX Minex MINEX $0.015013 $1,959 -4.34% -31.76% -25.39%
1152 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.106763 $1,880 -4.51% -15.70% 13.48%
1153 HNC Huncoin HNC $0.002828 $1,800 27.32% 21.99% 18.84%
1154 ZBC Zilbercoin ZBC $0.030345 $1,661 -4.24% -6.91% -22.96%
1155 X2 X2 X2 $0.000283 $1,608 -4.32% 82.95% 158.37%
1156 ZSE ZSEcoin ZSE $0.019332 $1,598 -4.33% 101.55% 87.28%
1157 PRES President Trump PRES $0.005072 $1,581 -4.32% 12.43% 9.81%
1158 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.81 $1,414 -4.21% -8.53% -22.03%
1159 DGPT DigiPulse DGPT $1.03 $1,366 -3.54% -24.62% 20.96%
1160 CME Cashme CME $0.000141 $1,310 -4.32% -33.90% 22.78%
1161 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.7e-07 $1,222 -3.37% 57.80% 111.75%
1162 EBIT eBIT EBIT $0.003209 $1,201 -3.18% 41.10% 290.71%
1163 XRY Royalties XRY $0.000152 $1,159 -5.38% 2.80% -92.56%
1164 APC AlpaCoin APC $0.022484 $1,157 0.00% -4.92% -33.82%
1165 SISA SISA SISA $0.011937 $1,146 0.91% 18.11% -15.99%
1166 STU bitJob STU $0.038044 $1,112 8.17% 23.45% 19.49%
1167 MCI Musiconomi MCI $0.032975 $1,076 -3.42% -6.54% 1.16%
1168 MGC GulfCoin MGC $0.001839 $1,075 3.45% -13.37% -40.22%
1169 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005515 $1,060 3.45% -0.94% 44.51%
1170 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002545 $1,038 -4.51% -24.60% 14.79%
1171 BTBc Bitbase BTBc $0.004949 $982 -10.91% 45.47% 58.35%
1172 XOT Internet of T… XOT $1979.70 $969 -4.51% -8.57% -9.50%
1173 MKR Maker MKR $432.75 $928 -3.18% 7.85% 12.35%
1174 EVC EventChain EVC $0.150727 $896 -3.37% 65.66% 25.01%
1175 CASH Cash Poker Pro CASH $0.048623 $856 -3.18% 7.02% 8.03%
1176 COUPE Coupecoin COUPE $0.000071 $835 -3.97% -52.51% 144.69%
1177 TELL Tellurion TELL $0.000144 $824 -4.52% -17.33% 22.04%
1178 BSN Bastonet BSN $0.000707 $798 -4.51% -8.56% -24.63%
1179 UR UR UR $0.000830 $781 -4.70% -36.09% 52.34%
1180 EUSD eUSD EUSD $0.000233 $773 2.14% 2.62% -21.36%
1181 NAMO NamoCoin NAMO $0.000238 $735 -3.93% 11.71% 31.81%
1182 OX OX Fina OX $0.000145 $652 -2.85% -7.04% -10.96%
1183 ELC Elacoin ELC $0.127267 $642 -4.51% 37.22% 52.65%
1184 CC CyberCoin CC $0.000283 $565 -4.32% 82.95% 126.61%
1185 BAT BatCoin BAT $0.000004 $546 19.55% 42.86% 94.84%
1186 FUDD DimonCoin FUDD $0.001459 $523 -3.18% 6.60% 17.22%
1187 PLC PlusCoin PLC $0.000535 LowVol -3.37% -5.19% -17.88%
1188 VULC Vulcano VULC $0.007367 LowVol -4.51% -40.38% 3.11%
1189 OCOW OCOW OCOW $0.000848 LowVol -4.42% -82.39%
1190 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001131 LowVol -4.51% -69.02% 29.13%
1191 QBT Cubits QBT $0.003394 LowVol -1.96% -9.85% -51.76%
1192 XAU Xaucoin XAU $0.037473 LowVol -4.51% -8.87% -13.34%
1193 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002828 LowVol -4.21% -23.71%
1194 BEST BestChain BEST $0.011471 LowVol -11.12% 564.50% 793.92%
1195 SFE SafeCoin SFE $0.000141 LowVol -4.21% -8.52% 29.13%
1196 ANI Animecoin ANI $0.000283 LowVol -4.32% 73.74% 70.32%
1197 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000424 LowVol -4.51% 0.23% -8.12%
1198 RHFC RHFCoin RHFC $0.001133 LowVol -4.37% 65.58% 14.62%
1199 FFC FireFlyCoin FFC $0.000141 LowVol -4.51% -8.56% 19.97%
1200 LDCN LandCoin LDCN $0.001207 LowVol -4.32% -55.94% -24.21%
1201 GAY GAY Money GAY $0.010977 LowVol -63.67% -46.64% 19.67%
1202 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol 25.30% 24.89% 62.84%
1203 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002404 LowVol -4.32% -25.95% -18.61%
1204 PRM PrismChain PRM $0.001555 LowVol -4.21% -22.54% 24.64%
1205 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000424 LowVol -4.51% -30.48% -22.08%
1206 SWP Swapcoin SWP $0.111790 LowVol -3.19% 6.86% -2.62%
1207 FRN Francs FRN $0.031591 LowVol -4.24% -10.74% 16.13%
1208 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000141 LowVol -4.51% -8.56% -35.44%
1209 HIGH High Gain HIGH $0.000424 LowVol -4.51% -31.89% -35.51%
1210 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003535 LowVol -4.32% -23.80% -4.46%
1211 FUTC FutCoin FUTC $0.002263 LowVol -4.51% -47.45% 29.02%
1212 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000389 LowVol -3.01% 1.69%
1213 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.002204 LowVol -0.14% 73.88% 100.11%
1214 KARMA Karmacoin KARMA $0.000141 LowVol -4.21% -8.52% 29.27%
1215 OPES Opescoin OPES $0.002828 LowVol -4.32% 14.35%
1216 ACES Aces ACES $0.000154 LowVol -4.42% -0.54% 36.89%
1217 ACN Avoncoin ACN $0.000424 LowVol -4.32% -31.42% 9.40%
1218 KASHH KashhCoin KASHH $0.000141 LowVol -4.50% -8.57% 76.62%
1219 OP Operand OP $0.000990 LowVol -4.51% -28.88% 0.51%
1220 GRN Granite GRN $0.016686 LowVol -4.32% 36.09% 118.52%
1221 HCC Happy Creator… HCC $0.000566 LowVol -4.21% -8.56% -30.18%
1222 PRIMU Primulon PRIMU $0.000141 LowVol -4.51% -8.56% -35.33%
1223 INDIA India Coin INDIA $0.000283 LowVol -4.51% -7.24% -0.26%
1224 BET BetaCoin BET $0.001358 LowVol 0.46% -25.34% -46.10%
1225 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000848 LowVol -4.51% 37.22% -0.06%
1226 CBD CBD Crystals CBD $0.002545 LowVol -4.51% 66.32%
1227 EAG EA Coin EAG $2.83 LowVol -21.10% 40.73% -8.58%
1228 GAIN UGAIN GAIN $0.001980 LowVol 21.54% 6.67% 261.58%
1229 WIC Wi Coin WIC $0.002736 LowVol -4.40% -6.13% -21.77%
1230 STARS StarCash Network STARS $0.145494 LowVol -46.42% -59.70% -47.00%
1231 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 LowVol 3.17% 10.76% -70.48%
1232 CYC Cycling Coin CYC $0.001273 LowVol -4.42% -17.71% -51.72%
1233 MAVRO Mavro MAVRO $0.038604 LowVol 7.72% 39.45% 184.63%
1234 BLX Blockchain Index BLX $3.60 LowVol -3.18% 9.85% 29.39%
1235 BIT First Bitcoin BIT $0.010040 LowVol -4.21% 5.91% -19.17%
1236 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.049685 LowVol -1.23% -3.78% 37.88%
1237 DBG Digital Bulli… DBG $0.004242 LowVol -4.51% -21.63% -33.21%
1238 TODAY TodayCoin TODAY $0.001273 LowVol 43.53% 17.56%
1239 BXC Bitcedi BXC $0.003820 LowVol -5.19% -24.26% 34.81%
1240 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007212 LowVol -4.32% -7.33% 99.56%
1241 AV AvatarCoin AV $0.050907 LowVol -4.32% -1.40% 62.23%
1242 STEX STEX STEX $1.11 LowVol -7.72% -21.47% 107.02%
1243 VOYA Voyacoin VOYA $2.87 LowVol -4.21% 3.23% 90.02%
1244 YES Yescoin YES $0.000139 LowVol -4.62% -6.78% 645.53%
1245 AIB Advanced Inte… AIB $0.009033 LowVol -4.21% -26.89% 99.99%
1246 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004666 LowVol -4.51% 147.42% -3.84%
1247 REGA Regacoin REGA $0.000848 LowVol -42.53% -8.46% -51.58%
1248 LTH LAthaan LTH $0.000707 LowVol -4.51% -42.85% 29.19%
1249 DASHS Dashs DASHS $0.051472 LowVol -6.06% -10.45% 24.70%
1250 NTC Natcoin NTC $0.096865 LowVol -4.51% -13.09% -55.44%
1251 TEAM TeamUp TEAM $0.000283 LowVol -4.21% -8.52% -13.91%
1252 CYDER Cyder CYDER $0.000283 LowVol -4.51% -8.56% 29.13%
1253 9COIN 9COIN 9COIN $0.003535 LowVol -4.51% 2.65% 49.36%
1254 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066462 LowVol -4.51% -34.18%
1255 SKC Skeincoin SKC $0.023756 LowVol -4.21% 1.11% 134.17%
1256 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000283 LowVol -4.51% -8.52% -13.91%
1257 IFC Infinitecoin IFC $0.000017 LowVol -4.95% 57.54% 12.81%
1258 MONETA Moneta MONETA $0.000566 LowVol -4.51% 19.56% 47.84%
1259 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000141 LowVol -4.51% -8.56% 19.06%
1260 TOP TopCoin TOP $0.000274 LowVol -11.12% -39.96% -18.62%
1261 BIRDS Birds BIRDS $0.000141 LowVol -4.51% -8.64% 29.27%
1262 POKE PokeCoin POKE $0.000141 LowVol -4.51% -8.56%
1263 LKC LinkedCoin LKC $0.000424 LowVol -4.51% 37.15%
1264 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001980 LowVol -4.51% -8.88% 27.99%
1265 AXIOM Axiom AXIOM $0.020787 LowVol -4.51% -8.56% 24.07%
1266 WINK Wink WINK $0.000154 LowVol -57.69% -50.28% -48.95%
1267 BGR Bongger BGR $0.000177 LowVol -5.13% -14.03% 8.50%
1268 TCR TheCreed TCR $0.000283 LowVol -4.21% -8.52% -35.44%
1269 MBL MobileCash MBL $0.000566 LowVol -4.51% 7.24% 72.15%
1270 SJCX Storjcoin X SJCX $0.252546 LowVol -6.39% -40.87%
1271 UTA UtaCoin UTA $0.002687 LowVol -4.51% 13.14% -11.30%
1272 BITOK Bitok BITOK $0.000141 LowVol -4.51% 29.13%
1273 MARX MarxCoin MARX $0.001340 LowVol -5.16% 19.84% 64.25%
1274 ASN Aseancoin ASN $0.005373 LowVol -5.74% -17.23% -73.00%
1275 YEL Yellow Token YEL $0.005558 LowVol -3.18% 6.88% -62.44%
1276 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004101 LowVol -4.32% -17.14% -33.36%
1277 IRL IrishCoin IRL $0.002828 LowVol -4.51% 11.91% 34.37%
1278 PAYP PayPeer PAYP $0.000141 LowVol -4.21% 28.83%
1279 HDLB HODL Bucks HDLB $0.034362 LowVol -4.32% -35.00% -20.20%
1280 QBC Quebecoin QBC $0.002263 LowVol -4.32% -8.68% 21.54%
1281 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol -4.51% -7.27%
1282 OMC Omicron OMC $0.149892 LowVol -4.51% -8.56% 20.57%
1283 MAGN Magnetcoin MAGN $0.559271 LowVol -4.51% -9.91% 18.00%
1284 PDG PinkDog PDG $0.000283 LowVol -4.51% -7.37%
1285 MEN PeopleCoin MEN $0.000141 LowVol -4.51% -7.05% 28.80%
1286 GOLF Golfcoin GOLF $0.000141 LowVol -4.21% 29.16%
1287 SHELL ShellCoin SHELL $0.042281 LowVol -4.51% -6.60% 85.60%
1288 IQT iQuant IQT $0.155407 LowVol -4.51% -16.59% 0.65%
1289 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004101 LowVol -4.42% 32.58% 30.65%
1290 EGG EggCoin EGG $0.053452 LowVol -4.21% -8.46% 28.30%
1291 WOW Wowcoin WOW $0.000148 LowVol -4.55% -4.25% 35.25%
1292 NBIT netBit NBIT $0.067452 LowVol -4.32% 7.26% 229.70%
1293 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008343 LowVol -4.32% 34.93% 36.43%
1294 LEPEN LePen LEPEN $0.000096 LowVol -5.23% -13.81% -14.99%
1295 TRICK TrickyCoin TRICK $0.012020 LowVol -4.21% 12.82%
1296 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000194 LowVol -3.18% 41.82% 93.54%
1297 TURBO TurboCoin TURBO $0.000141 LowVol -4.32%
1298 XDE2 XDE II XDE2 $2.05 LowVol -4.51% -8.64%
1299 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.316047 LowVol -4.51% -4.28%
1300 GBRC Global Busine… GBRC $0.000283 LowVol -4.51% 38.74%
1301 WA WA Space WA $0.020646 LowVol -4.51% -7.25% 16.44%
1302 PRN Protean PRN $0.000108 LowVol -4.80% -23.22% 964.14%
1303 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol -4.32% 28.84%
1304 ANTX Antimatter ANTX $0.000141 LowVol -4.51% -8.56% 29.13%
1305 DON Donationcoin DON $0.000750 LowVol -4.37% 61.81% 48.98%
1306 QORA Qora QORA $0.252639 LowVol -4.21% -8.52% 24.11%
1307 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol 73.90%
1308 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 2.44%
1309 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -0.60% 13.04%
1310 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol -0.79% 40.05%
1311 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 3.34%
1312 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -1.47%
1313 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 2.54% 63.21%
1314 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol
1315 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1316 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 6.85%
1317 DISK DarkLisk DISK $0.001251 LowVol 1.10% 128.45%
1318 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol 2.77%
1319 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 3.39% 17.63%
1320 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol 0.82% -9.43%
1321 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol 34.52%
1322 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.11%
1323 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.29%
1324 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.105702 LowVol -1.81% 12.54%
1325 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol
1326 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 48.57%
1327 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1328 EXRN EXRNchain EXRN $1e-06 LowVol -0.86% -27.02% 23.52%
1329 FAP FAPcoin FAP $0.010651 LowVol 16.21% 71.19%
1330 UNC UNCoin UNC $0.000149 -3.72% 35.91%
1331 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1332 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 -0.20% 63.97%
1333 FC Facecoin FC $0.003480 -15.55%
1334 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -18.41%
1335 10MT 10M Token 10MT $0.002238 1.38% 8.05%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 -1.17% 6.89%

Quay lại phần 1

Phản hồi