Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 10/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 10/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $14407.70 trên tổng giá trị $241,044,062,733

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $489.96 trên tổng giá trị $47,150,692,642

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1448.55 trên tổng giá trị $24,402,689,758

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.46 trên tổng giá trị $12,400,790,972

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.245645 trên tổng giá trị $9,516,077,236

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng KOBO Kobocoin (KOBO) đang có giá hiện tại $0.078221 trên tổng giá trị $1,932,085 đã biến động tăng 256.99% trong 1h qua

    + Đồng CASH Cashcoin (CASH) đang có giá hiện tại $0.001724 trên tổng giá trị $79,572 đã biến động tăng 174.75% trong 1h qua

    + Đồng HTML5 HTMLCOIN (HTML5) đang có giá hiện tại $0.000288 trên tổng giá trị $11,697,437 đã biến động tăng 93.39% trong 1h qua

    + Đồng ITZ Interzone (ITZ) đang có giá hiện tại $0.031589 trên tổng giá trị $58,967 đã biến động tăng 80.91% trong 1h qua

    + Đồng PXI Prime-XI (PXI) đang có giá hiện tại $0.013906 trên tổng giá trị $248,893 đã biến động tăng 71.83% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.011861 trên tổng giá trị đã biến động tăng 584.33% trong 24h qua

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000011 trên tổng giá trị $1,014,139 đã biến động tăng 431.49% trong 24h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.167710 trên tổng giá trị $263,475 đã biến động tăng 371.62% trong 24h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003294 trên tổng giá trị $30,397 đã biến động tăng 339.31% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.007538 trên tổng giá trị $3,658 đã biến động tăng 288.58% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.388430 trên tổng giá trị $29,370,940 đã biến động tăng 1505.99% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000110 trên tổng giá trị đã biến động tăng 946.73% trong 7 ngày qua

    + Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.011861 trên tổng giá trị đã biến động tăng 824.17% trong 7 ngày qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003294 trên tổng giá trị $30,397 đã biến động tăng 699.27% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.687451 trên tổng giá trị $32,217 đã biến động tăng 662.89% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 10/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CJ Cryptojacks CJ $123,017 $0.000303 406,568,581 $1,929 -1.82% -2.43% -13.95%
702 GPU GPU Coin GPU $121,759 $0.003008 40,477,042 $810 -2.84% -6.86% 30.87%
703 MONK Monkey Project MONK $121,750 $1.15 105,797 $14,791 -3.15% -16.76% -78.51%
704 ACP AnarchistsPrime ACP $120,749 $0.027475 4,394,874 $4,354 2.04% -10.20% -24.14%
705 PONZI PonziCoin PONZI $116,559 $0.135361 861,099 $16,513 -3.42% 66.42% 278.96%
706 EAGLE EagleCoin EAGLE $116,312 $0.055561 2,093,421 $36,764 -1.85% 13.26% -23.98%
707 BITGOLD bitGold BITGOLD $116,182 $1455.68 79.8131 $3,295 -23.67% -18.57% 1.61%
708 VUC Virta Unique … VUC $115,499 $0.001878 61,504,550 $1,228 5.18% -5.25% 27.26%
709 BITEUR bitEUR BITEUR $113,036 $1.20 93,897 $31,500 -3.92% 0.72% -2.88%
710 HONEY Honey HONEY $111,999 $0.328645 340,789 $1,881 -3.47% -46.56% -19.00%
711 BAS BitAsean BAS $109,609 $0.021922 5,000,000 $584 -1.21% -1.10% -0.71%
712 CMT Comet CMT $100,366 $0.114989 872,830 $4,920 -3.14% 15.90% 133.49%
713 WOMEN WomenCoin WOMEN $98,890 $0.002236 44,220,400 $1,989 -1.70% -14.62% -3.11%
714 XCXT CoinonatX XCXT $97,246 $0.006042 16,093,964 $758 -1.61% -44.08% -27.15%
715 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $92,320 $0.011497 8,030,000 $769 -2.44% -1.95% -37.50%
716 LTCR Litecred LTCR $89,643 $0.002966 30,227,750 $1,977 -8.75% 22.67% 136.14%
717 GLT GlobalToken GLT $89,015 $0.003391 26,248,500 $1,066 -3.00% 11.30% 44.22%
718 NRO Neuro NRO $87,816 $0.002302 38,154,838 $759 -3.14% -7.15% 23.40%
719 SGR Sugar Exchange SGR $82,534 $0.023581 3,500,000 $952 -3.74% -1.54% -38.88%
720 FXE FuturXe FXE $81,276 $0.345236 235,421 $991 -3.65% -30.07% -79.20%
721 POP PopularCoin POP $80,194 $0.000024 3,372,875,244 $625 -1.75% -18.13% 12.92%
722 300 300 Token 300 $79,793 $265.98 300 $1,172 -3.30% 27.18% 17.75%
723 MAY Theresa May Coin MAY $79,788 $0.003172 25,151,400 $506 -3.13% 2.32% 2.61%
724 CASH Cashcoin CASH $79,572 $0.001724 46,158,242 $1,250 174.75% -32.36%
725 EGAS ETHGAS EGAS $75,175 $0.007401 10,157,540 $547 -9.36% -15.08% 45.72%
726 ERY Eryllium ERY $74,752 $0.013656 5,473,805 $1,875 -4.21% 7.88% 139.59%
727 LUNA Luna Coin LUNA $66,864 $0.040521 1,650,082 $1,193 -1.00% 77.64% 107.07%
728 BLZ BlazeCoin BLZ $63,564 $0.000104 608,557,394 $664 -3.01% 30.32% 54.20%
729 BRAIN Braincoin BRAIN $62,439 $0.006185 10,094,424 $3,137 -3.60% -13.26% 2.36%
730 ITZ Interzone ITZ $58,967 $0.031589 1,866,704 $1,776 80.91% 25.45% 397.78%
731 $$$ Money $$$ $57,172 $0.001246 45,887,218 $1,522 -3.75% -35.02% -13.46%
732 FLAX Flaxscript FLAX $55,359 $0.009912 5,585,286 $1,790 -2.89% -46.81% -57.30%
733 RBT Rimbit RBT $50,762 $0.000439 115,499,623 $882 -4.65% -15.55% -22.70%
734 CWXT CryptoWorldX … CWXT $48,897 $0.000820 59,630,200 $1,059 -4.65% -10.90% -2.23%
735 VRS Veros VRS $44,308 $0.000091 486,609,040 $696 -5.20% -31.60% 54.34%
736 XCS CybCSec XCS $40,856 $0.003452 11,834,082 $2,417 -3.30% -20.41% 0.25%
737 MSCN Master Swiscoin MSCN $32,355 $0.000724 44,709,570 $676 -12.88% -5.07% -31.50%
738 GSR GeyserCoin GSR $32,217 $0.687451 46,864 $10,478 9.63% 0.75% 662.89%
739 LBTC LiteBitcoin LBTC $31,440 $0.009861 3,188,280 $16,527 -10.78% -15.76% 268.38%
740 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $24,769 $0.028546 867,702 $7,710 -8.81% -39.37% 101.13%
741 BRAT BRAT BRAT $23,782 $0.000149 160,000,000 $699 -3.01% -65.17% -58.97%
742 XRC Rawcoin XRC $23,385 $0.033176 704,882 $1,727 -2.97% 26.44% 94.12%
743 CREVA CrevaCoin CREVA $21,055 $0.000579 36,390,750 $2,250 -3.60% 18.34% -25.50%
744 WORM HealthyWormCoin WORM $16,044 $0.000144 111,537,862 $2,446 -3.30% -7.21% -52.24%
745 HMC HarmonyCoin HMC $6,632 $0.011817 561,235 $8,222 -3.60% -2.17% 4.55%
746 ECN E-coin ECN $15,038,103 $3.19 4,718,947 LowVol -3.55% 148.42% 40.37%
747 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 36.41%
748 ETT EncryptoTel [… ETT $10,832,200 $0.174344 62,131,190 LowVol -3.14% -11.10% 20.22%
749 XC XCurrency XC $7,753,084 $1.32 5,870,480 LowVol 40.12%
750 DAR Darcrus DAR $5,092,257 $0.374420 13,600,388 LowVol -13.04% 26.09% 41.66%
751 YASH YashCoin YASH $5,034,828 $0.503469 10,000,273 LowVol -3.30% -4.41% 22.35%
752 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -2.38% -19.11%
753 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
754 FIMK FIMKrypto FIMK $3,316,709 $0.005748 577,004,618 LowVol -3.14% 11.51% 282.13%
755 STA Starta STA $2,884,182 $0.568994 5,068,914 LowVol -2.78% 1.52% 11.51%
756 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,689,612 $0.076191 35,300,866 LowVol -5.84% -10.37%
757 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,091,428 $4.49 465,952 LowVol -3.63% -3.84% -11.27%
758 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,007,366 $0.066912 30,000,000 LowVol -9.59% -12.27% -30.99%
759 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 -7.51%
760 RC RussiaCoin RC $1,741,182 $0.207831 8,377,873 LowVol -3.34% -8.14% 29.10%
761 JNS Janus JNS $1,692,142 $0.073506 23,020,335 LowVol -3.14% -39.10% -35.65%
762 HTC HitCoin HTC $1,581,798 $0.000144 10,996,318,099 LowVol -3.30% -7.15%
763 EMV Ethereum Movi… EMV $1,325,468 $0.201848 6,566,666 LowVol -49.54% -47.71% -81.15%
764 ORB Orbitcoin ORB $1,159,600 $0.374743 3,094,387 LowVol -3.09% -3.85% 31.45%
765 BTSR BTSR BTSR $1,128,733 $0.343679 3,284,266 LowVol -4.44% -1.01% 64.97%
766 SDC ShadowCash SDC $1,106,585 $0.165282 6,695,133 LowVol -3.14% -12.93% 15.99%
767 CARBON Carboncoin CARBON $1,089,603 $0.000071 15,392,009,681 LowVol -4.09% 45.37% 20.36%
768 DCY Dinastycoin DCY $1,030,016 $0.000725 1,420,858,063 LowVol -3.49% -22.18% 27.15%
769 METAL MetalCoin METAL $984,839 $0.012802 76,925,527 LowVol -3.30% 0.72% 39.16%
770 INPAY InPay INPAY $949,398 $0.094940 10,000,000 LowVol -3.14% -1.10%
771 MAC Machinecoin MAC $947,495 $0.046822 20,236,150 LowVol -3.78% -22.22% 35.35%
772 RMC Remicoin RMC $925,301 $0.467507 1,979,224 LowVol -6.96% -39.97% -55.84%
773 EBET EthBet EBET $781,204 $0.091879 8,502,500 LowVol -0.99% 17.74% 4.34%
774 VAL Valorbit VAL $765,434 $0.000144 5,321,131,417 LowVol -3.14% 31.08%
775 BPC Bitpark Coin BPC $757,035 $0.010094 75,000,000 LowVol -3.18% -20.72% -0.90%
776 NOBL NobleCoin NOBL $730,881 $0.000316 2,315,647,919 LowVol -3.11% 1.83% 23.72%
777 MAX MaxCoin MAX $730,160 $0.011939 61,155,533 LowVol -3.30% -8.79% -13.89%
778 USC Ultimate Secu… USC $700,772 $0.067752 10,343,113 LowVol 20.38% -37.38% -10.29%
779 RIYA Etheriya RIYA $600,911 $0.379955 1,581,531 LowVol -24.58% -13.62% 27.79%
780 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -49.42%
781 AU AurumCoin AU $589,552 $1.99 296,216 LowVol -2.69% 29.99% 44.97%
782 XJO Joulecoin XJO $586,503 $0.017016 34,467,548 LowVol -3.50% -15.20% 83.97%
783 AHT Bowhead AHT $573,806 $0.071726 8,000,000 LowVol -75.37% -74.88% -51.90%
784 TALK BTCtalkcoin TALK $554,125 $0.008487 65,290,635 LowVol -3.60% -49.31% 4.71%
785 V Version V $533,673 $0.001137 469,216,754 LowVol -3.70% 20.28% -10.45%
786 UNIC UniCoin UNIC $506,137 $0.170472 2,969,035 LowVol -3.10% 23.16% 79.72%
787 SAC SACoin SAC $504,515 $0.071924 7,014,554 LowVol 5.10% 0.93% -11.78%
788 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 59.18%
789 TGC Tigercoin TGC $501,017 $0.011508 43,536,800 LowVol -3.14% -7.10% 66.07%
790 XGR GoldReserve XGR $486,673 $0.028342 17,171,382 LowVol -4.00% 12.00% 11.43%
791 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -65.51%
792 SLG Sterlingcoin SLG $465,715 $0.110701 4,206,960 LowVol -5.95% -9.80% 28.48%
793 NETKO Netko NETKO $462,554 $0.105875 4,368,865 LowVol -3.28% -26.36% -23.06%
794 PIGGY Piggycoin PIGGY $443,144 $0.000909 487,522,647 LowVol -2.68% -39.23% 29.26%
795 GOOD Goodomy GOOD $441,045 $0.000999 441,349,000 LowVol -2.52% -35.15% -35.23%
796 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $436,593 $0.080429 5,428,300 LowVol -5.30% -0.38% 34.27%
797 FUNK The Cypherfunks FUNK $433,238 $0.000009 46,308,494,999 LowVol -2.25% 9.42% 63.77%
798 WAY WayGuide WAY $431,721 $0.004315 100,040,708 LowVol -3.30% -7.21% 31.37%
799 OTX Octanox OTX $427,949 $0.050347 8,500,001 LowVol -3.14% -18.80% -4.25%
800 DAXX DaxxCoin DAXX $424,733 $0.000852 498,226,420 LowVol -3.89% -2.39% 58.67%
801 GLC GlobalCoin GLC $421,863 $0.006473 65,171,010 LowVol -3.30% -11.05% 7.33%
802 CFT CryptoForecast CFT $417,602 $0.009078 46,000,000 LowVol -3.06% -31.63% 17.95%
803 ECA Electra ECA $413,291 $0.000019 21,971,634,149 LowVol -3.54% 17.56% 32.71%
804 DDF DigitalDevelo… DDF $398,333 $0.077825 5,118,307 LowVol -1.93% 5.70% -9.93%
805 BUCKS SwagBucks BUCKS $393,866 $1.22 321,996 LowVol -3.60% -9.40% 6.40%
806 888 OctoCoin 888 $392,798 $0.007791 50,419,940 LowVol -3.86% 41.84% 83.24%
807 TAG TagCoin TAG $391,685 $0.065721 5,959,806 LowVol -12.36% -48.93% -54.76%
808 GUN Guncoin GUN $390,863 $0.001982 197,203,528 LowVol -3.30% -17.87% 8.49%
809 XPTX PlatinumBAR XPTX $368,944 $0.869059 424,532 LowVol -2.80% -6.40% 26.09%
810 LOT LottoCoin LOT $367,659 $0.000025 14,491,014,421 LowVol 2.07% 33.07% 41.96%
811 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol
812 CORG CorgiCoin CORG $349,623 $0.000279 1,251,855,418 LowVol 5.18% 47.03% 88.23%
813 CUBE DigiCube CUBE $349,425 $0.000144 2,429,126,009 LowVol -3.14% -7.10%
814 BXT BitTokens BXT $335,667 $0.596914 562,338 LowVol -3.14% -33.02% -32.18%
815 ROC Rasputin Onli… ROC $326,142 $0.300971 1,083,633 LowVol -1.34% -35.81%
816 STS Stress STS $325,174 $0.000575 565,134,332 LowVol -3.46%
817 BIGUP BigUp BIGUP $324,994 $0.000153 2,119,240,283 LowVol -1.87% 8.02% 104.62%
818 FNC FinCoin FNC $318,295 $0.024715 12,878,667 LowVol -0.40% -38.78% -26.27%
819 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol 45.23%
820 SH Shilling SH $313,678 $0.007912 39,647,618 LowVol -3.14% 38.59% 60.97%
821 MRJA GanjaCoin MRJA $307,393 $0.069047 4,451,920 LowVol -3.30% 27.26% 297.22%
822 C2 Coin2.1 C2 $305,580 $0.003057 99,976,323 LowVol -3.30% -33.63% 40.36%
823 GAP Gapcoin GAP $287,642 $0.023820 12,075,790 LowVol -3.92% -5.19% 60.99%
824 Q2C QubitCoin Q2C $285,641 $0.001151 248,212,792 LowVol -3.14% 6.18% -8.10%
825 FRC Freicoin FRC $284,982 $0.009638 29,569,142 LowVol -3.30% -11.64% 8.63%
826 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $283,055 $0.021360 13,251,780 LowVol -3.13% -14.52% 42.26%
827 AMBER AmberCoin AMBER $282,874 $0.006473 43,699,481 LowVol -3.14% 30.65% -33.13%
828 VIDZ PureVidz VIDZ $271,025 $0.002163 125,279,775 LowVol 11.32% -20.03% -9.35%
829 RBIES Rubies RBIES $269,679 $0.025893 10,415,252 LowVol -3.60% -5.98% -66.67%
830 WMC WMCoin WMC $260,339 $0.022584 11,527,489 LowVol -8.27% -7.21% 31.39%
831 GAIA GAIA GAIA $260,020 $0.010789 24,101,381 LowVol -3.14% 12.57% -0.82%
832 EVO Evotion EVO $254,566 $0.080289 3,170,616 LowVol -21.04% 1.77% 9.40%
833 ARI Aricoin ARI $250,524 $0.001786 140,262,505 LowVol -1.84% 5.10% 39.23%
834 TTC TittieCoin TTC $241,128 $0.000191 1,259,816,434 LowVol -3.09% 22.36% 6.31%
835 TRI Triangles TRI $239,142 $3.28 72,891 LowVol -3.50% -29.21% 6.61%
836 SPACE SpaceCoin SPACE $234,524 $0.011171 20,994,169 LowVol -3.22% -24.28% 62.90%
837 WYV Wyvern WYV $230,294 $0.129607 1,776,862 LowVol -3.20% -8.12% 17.86%
838 SHDW Shadow Token SHDW $229,007 $0.032715 7,000,000 LowVol -3.68% -23.04% -43.75%
839 YAC Yacoin YAC $224,180 $0.001870 119,880,297 LowVol -3.30% -24.56% 21.95%
840 SRC SecureCoin SRC $217,888 $0.026423 8,246,226 LowVol -3.17% -18.52% 152.29%
841 EVIL Evil Coin EVIL $214,870 $0.010222 21,020,383 LowVol -3.79% -10.08% 28.11%
842 GRT Grantcoin GRT $211,127 $0.004891 43,167,803 LowVol -3.60% -1.41% 4.02%
843 XRE RevolverCoin XRE $208,804 $0.009350 22,331,770 LowVol -17.19% -19.97% 47.05%
844 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $206,041 $0.259790 793,108 LowVol -3.08% -6.90% 82.71%
845 RBX Ripto Bux RBX $198,311 $0.000520 381,236,123 LowVol -3.14% -8.29% 5.64%
846 E4ROW E4ROW E4ROW $197,585 $0.034291 5,762,000 LowVol -1.34% 151.68% 22.37%
847 ACOIN Acoin ACOIN $197,046 $0.161502 1,220,085 LowVol 7.15% -10.95% 12.78%
848 CYP Cypher CYP $195,946 $0.030783 6,365,285 LowVol -3.60% -42.61%
849 HMP HempCoin HMP $195,151 $0.000144 1,356,645,470 LowVol -3.14% -7.21%
850 PHS Philosopher S… PHS $194,660 $0.032366 6,014,340 LowVol -3.30% -11.86% 43.55%
851 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 70.99%
852 MNC Mincoin MNC $191,927 $0.047614 4,030,919 LowVol -3.30% 148.27% 8.36%
853 OHM OHM OHM $189,102 $0.006330 29,871,687 LowVol -2.65%
854 HAL Halcyon HAL $184,178 $0.034667 5,312,719 LowVol -3.30% -7.86% 30.83%
855 MCRN MACRON MCRN $182,971 $0.000456 401,421,401 LowVol -0.12% 136.60% 55.15%
856 HODL HOdlcoin HODL $180,905 $0.001151 157,200,900 LowVol -3.14% -36.92% -20.55%
857 TEK TEKcoin TEK $174,878 $0.000124 1,414,054,562 LowVol -2.80% 2.56% 13.73%
858 DUO ParallelCoin DUO $174,255 $0.577324 301,832 LowVol -3.34% -17.10% 46.47%
859 FRK Franko FRK $173,922 $0.186859 930,767 LowVol -3.30% -21.33%
860 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol -2.22%
861 JIN Jin Coin JIN $167,169 $0.016974 9,848,485 LowVol -3.14% -7.21% -12.44%
862 XCT C-Bit XCT $164,196 $0.001044 157,223,250 LowVol 1.10% 2.75% 44.17%
863 JET Jetcoin JET $164,011 $0.033661 4,872,509 LowVol -3.46% 64.66% -5.99%
864 DLC Dollarcoin DLC $163,748 $0.017981 9,106,714 LowVol -3.14% -7.15% 31.34%
865 USDE USDe USDE $163,158 $0.000144 1,134,236,104 LowVol -3.30% -53.57% -17.42%
866 EMD Emerald Crypto EMD $157,350 $0.008231 19,117,129 LowVol -3.36% -7.53% -9.14%
867 KED Darsek KED $154,977 $0.010651 14,550,152 LowVol -5.74% -11.59% -20.53%
868 VOT VoteCoin VOT $149,300 $0.009062 16,474,625 LowVol -3.46% -13.94% -24.76%
869 URC Unrealcoin URC $148,536 $0.021146 7,024,402 LowVol -3.30% -7.19% -16.33%
870 ARCO AquariusCoin ARCO $145,725 $0.097485 1,494,835 LowVol -2.08% -10.14% 25.28%
871 SLING Sling SLING $142,146 $0.132340 1,074,095 LowVol -3.46% -7.21% 34.34%
872 LEA LeaCoin LEA $138,817 $0.000441 314,849,291 LowVol -2.12% 1.95% -29.47%
873 PX PX PX $137,941 $0.001438 95,893,544 LowVol -3.14% -23.80% 1.03%
874 REE ReeCoin REE $136,760 $0.000053 2,560,000,000 LowVol 6.26% 32.47% 16.81%
875 TSE Tattoocoin (S… TSE $135,835 $0.001502 90,421,856 LowVol -1.73% 7.55% 52.40%
876 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol 2.23%
877 XRA Ratecoin XRA $129,565 $0.001127 114,926,503 LowVol -3.12% 2.15% -3.41%
878 CTO Crypto CTO $128,583 $0.010501 12,244,913 LowVol -3.30% -7.21% -5.07%
879 PRX Printerium PRX $124,549 $0.010536 11,821,728 LowVol -2.90% -12.87% 327.11%
880 SOON SoonCoin SOON $124,126 $0.009960 12,462,620 LowVol -2.82% -2.29% 20.94%
881 NEVA NevaCoin NEVA $122,057 $0.049340 2,473,780 LowVol -3.34% 6.70% 16.37%
882 MARS Marscoin MARS $121,720 $0.004304 28,279,074 LowVol -3.94% -19.91% 1.42%
883 URO Uro URO $121,221 $0.100406 1,207,310 LowVol -3.14% 13.30% 81.18%
884 ARG Argentum ARG $121,221 $0.014112 8,590,036 LowVol -3.88% 3.08% 8.25%
885 ALL Allion ALL $115,536 $0.018637 6,199,359 LowVol -3.46% -3.75% 58.73%
886 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $114,674 $0.001438 79,719,140 LowVol -3.46% 32.56% 24.37%
887 BIP BipCoin BIP $112,358 $0.069047 1,627,261 LowVol -3.14% -22.93% 49.67%
888 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 57.59%
889 UNITS GameUnits UNITS $109,409 $0.031503 3,472,983 LowVol -3.14% -7.09% 4.36%
890 CNC CHNCoin CNC $108,853 $0.002208 49,295,511 LowVol -0.03% 236.73%
891 I0C I0Coin I0C $108,708 $0.005180 20,985,373 LowVol -1.73% -46.71% -64.34%
892 CAGE CageCoin CAGE $108,704 $0.000001 101,168,328,395 LowVol -30.55% -15.30% 1.50%
893 PRC PRCoin PRC $106,895 $0.006761 15,810,800 LowVol -3.14% -21.53% -3.66%
894 IMS Independent M… IMS $102,282 $0.019051 5,368,934 LowVol -3.30% -20.14% -10.53%
895 QTL Quatloo QTL $98,988 $0.012824 7,718,883 LowVol -3.48% -2.48% -7.28%
896 ARB ARbit ARB $96,542 $0.012295 7,852,215 LowVol 0.46% 54.80%
897 JWL Jewels JWL $95,802 $0.004747 20,181,636 LowVol -3.14%
898 CRX Chronos CRX $95,567 $0.001296 73,729,962 LowVol -3.98% -22.10% 40.97%
899 VEC2 VectorAI VEC2 $93,316 $0.005610 16,633,712 LowVol -3.14% 20.63% 16.01%
900 BITZ Bitz BITZ $93,076 $0.046751 1,990,891 LowVol -3.14% -7.16%
901 EOT EOT Token EOT $90,017 $0.010897 8,260,903 LowVol 7.41% 5.29% -12.26%
902 MNM Mineum MNM $89,511 $0.009486 9,436,367 LowVol -3.66% -52.70% -26.74%
903 AMMO Ammo Rewards AMMO $89,506 $0.001151 77,777,777 LowVol -3.30% 23.73% 50.27%
904 BLRY BillaryCoin BLRY $89,250 $0.009926 8,991,981 LowVol -3.30% 49.30% -41.81%
905 SOIL SOILcoin SOIL $88,394 $0.015502 5,702,048 LowVol -1.56% 9.26% 47.78%
906 QCN QuazarCoin QCN $86,955 $0.014385 6,044,911 LowVol -3.14% -20.33% -38.00%
907 611 SixEleven 611 $86,846 $0.201261 431,510 LowVol -3.14% -13.33% 24.04%
908 ZMC ZetaMicron ZMC $86,358 $0.000144 600,344,291 LowVol -3.14% -7.10% 31.34%
909 BVC BeaverCoin BVC $86,040 $0.027619 3,115,258 LowVol 20.94% -5.29%
910 GCC GuccioneCoin GCC $84,623 $0.004172 20,285,537 LowVol -4.15% -15.91% 15.45%
911 RPC RonPaulCoin RPC $84,468 $0.094077 897,860 LowVol -3.30% -7.10% 30.65%
912 WARP WARP WARP $82,554 $0.075376 1,095,224 LowVol -3.60% -7.21%
913 MND MindCoin MND $82,171 $0.005179 15,867,695 LowVol -3.30% -7.21% 31.34%
914 MST MustangCoin MST $81,606 $0.129463 630,343 LowVol 8.43% -14.41% -10.77%
915 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol 0.51%
916 VPRC VapersCoin VPRC $78,515 $0.000101 780,124,964 LowVol -7.76% 238.26% 407.91%
917 BTQ BitQuark BTQ $78,383 $0.008631 9,081,731 LowVol -3.14% -5.52% -14.21%
918 BUMBA BumbaCoin BUMBA $76,245 $0.003393 22,471,268 LowVol -1.75% -58.70% -38.90%
919 DRM Dreamcoin DRM $74,703 $0.030496 2,449,632 LowVol -3.14% -32.78% -3.93%
920 HXX Hexx HXX $73,656 $0.049549 1,486,515 LowVol -3.22% -44.60% 9.12%
921 DRS Digital Rupees DRS $73,478 $0.000144 510,802,961 LowVol -3.14% -7.15% 31.34%
922 XCO X-Coin XCO $73,470 $0.005932 12,384,976 LowVol -3.44% -15.85% 15.76%
923 EXN ExchangeN EXN $73,362 $0.014385 5,100,000 LowVol -3.46% -0.28% 50.74%
924 ADCN Asiadigicoin ADCN $71,726 $0.002877 24,931,054 LowVol -7.93% 7.28% 0.40%
925 CPN CompuCoin CPN $71,693 $0.003655 19,615,019 LowVol -3.59% 4.03% 29.19%
926 COXST CoExistCoin COXST $70,067 $0.002586 27,100,000 LowVol -4.65% 4.09% 40.04%
927 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 111.12%
928 GPL Gold Pressed … GPL $64,569 $0.251705 256,527 LowVol -3.65% 2.10% -6.77%
929 ICOB ICOBID ICOB $61,932 $0.000580 106,701,874 LowVol -3.14% -6.33% 0.98%
930 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 2.92% 61.67%
931 VIP VIP Tokens VIP $60,021 $0.000719 83,450,403 LowVol -3.30% -8.23% 64.18%
932 SPT Spots SPT $58,299 $0.002602 22,406,021 LowVol -3.85% 3.96% -10.29%
933 KIC KibiCoin KIC $57,386 $0.003904 14,701,000 LowVol -4.17% -21.05% 73.08%
934 KRONE Kronecoin KRONE $57,013 $0.015216 3,747,017 LowVol -2.62% -30.45% 39.77%
935 FUZZ FuzzBalls FUZZ $56,150 $0.011625 4,829,945 LowVol -3.46% 31.57% 72.12%
936 ATX Artex Coin ATX $55,751 $0.002968 18,781,750 LowVol -3.60% -21.22% -19.56%
937 BSC BowsCoin BSC $55,088 $0.009926 5,550,102 LowVol -3.46% -8.53% 0.10%
938 CRT CRTCoin CRT $54,734 $0.690472 79,270 LowVol -3.14% -7.10% 31.34%
939 CXT Coinonat CXT $51,810 $0.006008 8,623,200 LowVol -16.76% -34.84% 0.15%
940 EGO EGO EGO $51,785 $0.000863 60,000,001 LowVol -3.14% -20.37% 31.34%
941 G3N G3N G3N $47,862 $0.006329 7,561,891 LowVol -3.60% -7.21% 31.34%
942 ORLY Orlycoin ORLY $47,444 $0.001295 36,646,779 LowVol -3.60% -24.08% 6.29%
943 NTWK Network Token NTWK $47,220 $0.004046 11,671,310 LowVol -1.34% 9.61% -3.91%
944 UET Useless Ether… UET $45,003 $0.011348 3,965,716 LowVol -0.99% -0.05% 20.19%
945 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 23.16%
946 GRIM Grimcoin GRIM $44,177 $0.002273 19,437,438 LowVol -4.98% -10.67% 7.68%
947 BENJI BenjiRolls BENJI $43,773 $0.002161 20,254,796 LowVol -3.45% -26.37% -12.76%
948 IMPS ImpulseCoin IMPS $43,684 $0.002158 20,245,510 LowVol -3.30% -30.31% 3.69%
949 DIBC DIBCOIN DIBC $43,293 $0.008659 5,000,000 LowVol -3.06% -19.55% -21.80%
950 SONG SongCoin SONG $42,886 $0.001317 32,565,300 LowVol 4.11% -5.18% 36.20%
951 SFC Solarflarecoin SFC $42,657 $0.003029 14,083,450 LowVol -2.79% 8.14% -34.44%
952 PIE PIECoin PIE $42,456 $0.003165 13,415,548 LowVol -3.30% -18.62% -66.42%
953 CESC CryptoEscudo CESC $41,458 $0.000288 144,105,100 LowVol -3.30% -9.57% -47.17%
954 TOR Torcoin TOR $41,024 $0.129751 316,179 LowVol -3.30% -2.02% -36.28%
955 XBTS Beatcoin XBTS $40,810 $0.026766 1,524,686 LowVol -4.37% 58.79% -27.00%
956 RUPX Rupaya RUPX $39,536 $0.006475 6,105,526 LowVol -1.73% -55.65% -66.79%
957 PEX PosEx PEX $39,524 $0.016111 2,453,240 LowVol -3.30% -4.65% 33.73%
958 PULSE Pulse PULSE $37,024 $0.002589 14,298,972 LowVol -3.46% -47.31%
959 AGLC AgrolifeCoin AGLC $36,983 $0.004891 7,561,770 LowVol -3.14% -7.15% -21.55%
960 FLVR FlavorCoin FLVR $36,074 $0.001726 20,898,106 LowVol -3.30% -7.21%
961 OS76 OsmiumCoin OS76 $36,009 $0.040278 894,026 LowVol -3.14% 20.71% 20.58%
962 HVCO High Voltage HVCO $35,249 $0.023591 1,494,171 LowVol -3.14% -7.24% 39.87%
963 ZYD Zayedcoin ZYD $35,028 $0.005610 6,243,840 LowVol -3.14% -7.10% 11.91%
964 ZNE Zonecoin ZNE $34,913 $0.013522 2,581,970 LowVol -2.34% 29.96%
965 STEPS Steps STEPS $34,829 $0.001870 18,625,017 LowVol -3.14% 0.53% -25.68%
966 BOAT BOAT BOAT $34,681 $0.001870 18,547,845 LowVol -3.46% -8.54% -10.61%
967 EREAL eREAL EREAL $34,268 $0.000501 68,427,562 LowVol -1.34% 10.25% -20.62%
968 ICON Iconic ICON $34,115 $0.057539 592,894 LowVol -4.93% -32.98% -6.84%
969 BNX BnrtxCoin BNX $32,228 $0.001215 26,524,001 LowVol -3.75% -23.74% 23.32%
970 KURT Kurrent KURT $32,022 $0.003228 9,919,485 LowVol -21.38% -55.71% -41.81%
971 PLNC PLNcoin PLNC $31,958 $0.001870 17,089,600 LowVol -3.46% -7.21% 41.74%
972 VLTC Vault Coin VLTC $31,654 $0.001043 30,344,720 LowVol -3.19% -29.22% -22.84%
973 IMX Impact IMX $31,505 $0.000288 109,509,104 LowVol -3.14% -3.43% 162.68%
974 WBB Wild Beast Block WBB $31,264 $0.185852 168,222 LowVol -3.16% -7.29% 23.55%
975 JOBS JobsCoin JOBS $30,501 $0.000288 106,019,270 LowVol -3.14% -7.10% 31.34%
976 FRAZ Frazcoin FRAZ $30,397 $0.003294 9,227,698 LowVol -3.60% 339.31% 699.27%
977 PLACO PlayerCoin PLACO $30,312 $0.000863 35,120,000 LowVol -3.46% -20.46% 35.36%
978 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
979 DLISK DAPPSTER DLISK $30,242 $0.000302 100,000,000 LowVol -2.46% -7.94%
980 SLEVIN Slevin SLEVIN $30,208 $0.000432 70,000,000 LowVol -3.14% -9.59% 17.20%
981 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,799 LowVol 45.57%
982 BIOS BiosCrypto BIOS $29,952 $0.001438 20,821,709 LowVol -3.14% -41.93% -34.33%
983 XOC Xonecoin XOC $29,894 $0.071175 420,000 LowVol -2.31%
984 MILO MiloCoin MILO $29,490 $0.002733 10,789,954 LowVol -3.14% 45.96% 14.09%
985 RIDE Ride My Car RIDE $29,137 $0.000288 101,276,976 LowVol -3.14% -38.10% -14.82%
986 KNC KingN Coin KNC $27,339 $13.62 2,008 LowVol -3.14% -28.32% -22.43%
987 ALTC Antilitecoin ALTC $27,198 $0.000863 31,512,613 LowVol -3.60% -7.21% 31.34%
988 LIR LetItRide LIR $26,103 $0.000719 36,292,904 LowVol -3.14% -22.58% -8.29%
989 CAB Cabbage CAB $25,677 $0.002445 10,499,996 LowVol -3.14% -14.33% -6.97%
990 DES Destiny DES $25,548 $0.015967 1,600,000 LowVol -3.60% -17.67%
991 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $24,180 $0.032078 753,776 LowVol -3.14% 5.54% -6.40%
992 BIOB BioBar BIOB $23,189 $0.026180 885,756 LowVol -3.14% -7.21% 19.52%
993 SCS Speedcash SCS $22,598 $0.086309 261,831 LowVol -3.14% -8.52% 29.40%
994 DIX Dix Asset DIX $22,262 $2.2e-07 100,000,000,000 LowVol -5.85% -21.01% 11.74%
995 TRADE Tradecoin TRADE $22,003 $0.002809 7,832,954 LowVol
996 IBANK iBank IBANK $20,835 $0.004603 4,526,324 LowVol -3.14% -23.86% 118.43%
997 JS JavaScript Token JS $20,020 $0.002505 7,991,996 LowVol -1.34% 8.64% 6.41%
998 ROOFS Roofs ROOFS $19,530 $0.000150 130,000,000 LowVol -3.46% -3.09% -46.59%
999 CRTM Corethum CRTM $18,506 $0.007402 2,500,000 LowVol -1.34% -24.53% 67.66%
1000 ELS Elysium ELS $18,436 $0.004603 4,005,012 LowVol 6.88% -9.38% 19.87%
1001 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 36.82% -23.05%
1002 QBK Qibuck Asset QBK $16,138 $0.009655 1,671,379 LowVol -1.05% -13.21% 32.27%
1003 TSTR Tristar Coin TSTR $15,911 $0.003165 5,027,857 LowVol -3.14% 70.59% -51.52%
1004 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,535 $0.001148 13,532,750 LowVol -13.97% -14.52% 51.20%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $15,511 $0.000144 107,829,281 LowVol -3.30% -7.21% 31.34%
1006 GEERT GeertCoin GEERT $15,400 $0.003025 5,091,200 LowVol -3.36% -8.18% 37.10%
1007 GBT GameBet Coin GBT $15,293 $0.000719 21,262,780 LowVol -3.30% -53.60% -6.18%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $14,411 $8.34 1,727 LowVol -3.14% -7.21% -8.42%
1009 ARGUS Argus ARGUS $13,171 $0.011470 1,148,324 LowVol -3.14% 3.03% 108.45%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $13,148 $0.009494 1,384,879 LowVol -3.14% -36.20% 24.38%
1011 LVPS LevoPlus LVPS $12,843 $0.008487 1,513,256 LowVol -3.14% -19.39% 10.33%
1012 DAS DAS DAS $12,722 $0.004694 2,710,150 LowVol -68.89%
1013 MGM Magnum MGM $12,245 $0.003094 3,957,381 LowVol -0.08% -27.56%
1014 VTA Virtacoin VTA $11,157 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -1.67% -93.70% -85.44%
1015 VOLT Bitvolt VOLT $10,870 $0.000719 15,112,554 LowVol -3.14% -13.47% 21.06%
1016 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol -0.78%
1017 SANDG Save and Gain SANDG $10,581 $0.003452 3,064,800 LowVol -3.46% -20.41%
1018 CCM100 CCMiner CCM100 $8,923 $0.002655 3,360,417 LowVol -1.05% -17.11% 3.01%
1019 NODC NodeCoin NODC $7,243 $0.004315 1,678,439 LowVol -3.14% -28.62% -14.07%
1020 ULA Ulatech ULA $7,178 $0.035962 199,586 LowVol -3.14% -0.93% 60.52%
1021 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,237 $0.029442 211,827 LowVol -1.05% -7.28% 45.11%
1022 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,682,022 LowVol -9.49%
1023 CONX Concoin CONX $5,687 $0.007641 744,266 LowVol -9.73% -21.13% 22.40%
1024 WBC WalletBuilder… WBC $5,464 $0.290573 18,804 LowVol -3.30%
1025 NANOX Project-X NANOX $4,042 $51641.50 0.078264 LowVol -3.60% -25.81% -34.09%
1026 SOJ Sojourn SOJ $3,658 $0.007538 485,214 LowVol -3.34% 288.58% 528.36%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,568 $0.002589 1,377,917 LowVol -3.14% -14.10% 16.45%
1028 LEX Lex4All LEX $3,482 $0.003482 1,000,000 LowVol -1.05% -2.53% 111.33%
1029 XNG Enigma XNG $2,937 $0.176646 16,627 LowVol 0.13% 7.16% 7.57%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $2,514 $0.000432 5,826,388 LowVol 2.60% 39.19% 96.99%
1031 TOKEN SwapToken TOKEN $1,601 $1e-07 15,320,585,365 LowVol -1.61% -18.40% 18.39%
1032 EBT Ebittree Coin EBT $1,376 $0.001088 1,264,511 LowVol -2.37% -9.64% 349.62%
1033 ABN Abncoin ABN $849 $0.012537 67,700 LowVol -3.14% -19.83% 1.29%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 DMB Digital Money… DMB $424 $0.001007 421,300 LowVol -3.14% -21.87% 1.90%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -0.34%
1037 CALC CaliphCoin CALC $110 $0.001268 87,140 LowVol -3.14% 19.51% 19.92%
1038 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol 2.18% -68.35%
1039 FAL Falcoin FAL $57 $0.000288 196,766 LowVol -3.14% 85.81% 91.83%
1040 APW AppleCoin APW $12 $0.000144 81,342 LowVol -3.14% -7.15% 31.34%
1041 CMT CyberMiles CMT $0.238984 $20,509,600 -8.13% 48.07%
1042 ATMC ATMCoin ATMC $3.70 $10,483,800 0.00% -2.61% 29.50%
1043 BCD Bitcoin Diamo… BCD $33.30 $5,788,230 -4.03% -1.83% -30.90%
1044 ETN Electroneum ETN $0.107576 $5,488,870 -5.91% 6.84% 99.21%
1045 ERO Eroscoin ERO $0.145274 $5,140,260 -3.29% -13.49%
1046 FRGC Fargocoin FRGC $10.39 $3,064,840 -0.37% -2.29% 3.08%
1047 NULS Nuls NULS $0.833564 $2,987,100 -1.69% -8.73% 67.53%
1048 REC Regalcoin REC $31.82 $1,890,470 -1.48% -4.18% -39.31%
1049 ORME Ormeus Coin ORME $2.89 $1,442,240 -5.37% -7.46% 5.95%
1050 CLUB ClubCoin CLUB $3.36 $1,333,420 -0.03% 2.03% -40.38%
1051 AI POLY AI AI $16.14 $1,256,280 -8.54% -8.97% 1.46%
1052 GRX GOLD Reward T… GRX $4.84 $1,034,800 -4.79% -1.97% 11.96%
1053 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.37 $893,207 -4.45% -8.31% 36.29%
1054 FRST FirstCoin FRST $14.33 $820,913 -2.98% -7.39% -14.09%
1055 THS TechShares THS $0.920212 $785,647 8.21% 5.23% 3.85%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $204.53 $711,605 -1.13% 10.54% -4.89%
1057 XIN Infinity Econ… XIN $0.031359 $542,434 -2.83% 6.84% -4.66%
1058 STC Santa Coin STC $0.607183 $467,194 -7.08% 4.32%
1059 WC WINCOIN WC $1.19 $466,084 65.16% 57.72% 60.00%
1060 BOT Bodhi BOT $0.419013 $423,080 -1.01% -1.25% -7.13%
1061 BTE BitSerial BTE $6.50 $399,479 -3.52% -7.52% 27.79%
1062 UGT UG Token UGT $0.472632 $251,130 -1.33% 10.66% 4.98%
1063 TSL Energo TSL $0.029399 $233,287 -1.27% -9.65% -4.27%
1064 ADK Aidos Kuneen ADK $25.91 $232,172 -12.17% 20.05% -14.75%
1065 BWK Bulwark BWK $2.76 $203,278 -6.92%
1066 XYLO XYLO XYLO $0.445915 $184,708 -19.78% -86.20%
1067 XCPO Copico XCPO $0.018322 $181,525 -7.07% -36.68% -17.47%
1068 BT1 BT1 [CST] BT1 $14101.60 $168,282 -4.63% -11.26% 30.20%
1069 BSR BitSoar BSR $0.187003 $166,578 -4.13% -1.26% -13.62%
1070 XID Sphre AIR XID $0.180304 $160,450 -2.55% -4.38% 20.79%
1071 LLT LLToken LLT $0.366527 $154,616 0.74% -1.60% 10.26%
1072 BTU Bitcoin Unlim… BTU $90.80 $128,069 -1.19% -9.72% -32.59%
1073 CAPP Cappasity CAPP $0.020618 $122,225 -3.16% -7.70%
1074 BTCM BTCMoon BTCM $0.042861 $97,568 26.83% 18.33% 317.18%
1075 GBG Golos Gold GBG $0.148138 $92,909 -6.79% 9.47% 4.43%
1076 INF InfChain INF $0.011939 $89,039 -3.14% -4.85% 33.05%
1077 B3 B3Coin B3 $0.000068 $75,358 -9.50% 41.25% 29.21%
1078 SBC StrikeBitClub SBC $0.540150 $74,556 8.87%
1079 RYZ ANRYZE RYZ $0.015814 $73,844 2.31% -5.96% -29.04%
1080 ICX ICON ICX $1.70 $71,495 -0.49% -3.19% 10.34%
1081 BT2 BT2 [CST] BT2 $128.01 $58,639 -4.31% -52.25% -16.49%
1082 DSR Desire DSR $0.277790 $56,590 -6.11% 39.30% 7.17%
1083 SUR Suretly SUR $2.72 $55,835 -1.12% -2.51% -18.90%
1084 QBT Qbao QBT $0.216516 $50,991 -4.91% -2.51%
1085 MSD MSD MSD $0.008521 $45,760 -3.30% 4.23% -33.24%
1086 SNOV Snovio SNOV $0.004391 $43,020 -1.34%
1087 SEND Social Send SEND $0.063149 $27,478 10.54% -24.97%
1088 OXY Oxycoin OXY $0.128751 $23,816 -5.41% 39.29% -5.47%
1089 WISH MyWish WISH $0.169347 $20,805 5.82% 33.65% 12.78%
1090 SKR Sakuracoin SKR $0.009480 $18,885 -17.97% 22.32% 645.13%
1091 VIU Viuly VIU $0.012021 $17,951 -6.07% -8.51% 63.79%
1092 BIXC BIXC BIXC $6.20 $17,377 -3.46% 41.32%
1093 FOR FORCE FOR $0.008121 $14,736 0.18% -34.53% 40.59%
1094 VASH VPNCoin VASH $0.004891 $14,484 -13.33% -17.78% -0.23%
1095 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.054274 $14,201 8.53% 8.62% -4.31%
1096 GLS GlassCoin GLS $0.618547 $13,645 1.42% -33.40% -39.05%
1097 HAT Hawala.Today HAT $0.315630 $13,635 -1.34% 26.85% 92.46%
1098 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.008485 $11,261 -6.36% -39.51% 144.05%
1099 EVR Everus EVR $1.23 $10,868 -2.94% -20.18% -37.95%
1100 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006373 $10,724 -1.34% 1.49% 58.06%
1101 BCDN BlockCDN BCDN $0.083384 $10,309 -2.69% 8.62%
1102 TER TerraNova TER $5.19 $9,096 -2.39% -2.17% 207.38%
1103 PLX PlexCoin PLX $0.025931 $8,776 -3.13% -14.60% -83.46%
1104 XID International… XID $0.009638 $8,622 -3.14% -8.57% 41.93%
1105 BON Bonpay BON $1.50 $8,165 -6.35% 32.09%
1106 DEUS DeusCoin DEUS $0.275182 $7,967 -3.14% 1.01% -24.19%
1107 NUKO Nekonium NUKO $0.066170 $7,810 -2.43% 32.43%
1108 BPL Blockpool BPL $0.177242 $7,788 -3.14% -12.45% 67.05%
1109 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002757 $7,783 -9.03% 7.41% 6.85%
1110 MGC MergeCoin MGC $0.012659 $7,605 -3.14% -4.98% 1.24%
1111 ETT EncryptoTel [… ETT $0.083925 $7,451 -3.14% -7.73% -35.02%
1112 MCR Macro MCR $1.23 $7,407 -3.85% -21.41% -41.77%
1113 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.084439 $6,975 -3.14% -3.04% 7.05%
1114 AKY Akuya Coin AKY $0.103427 $6,897 -2.60% -18.91% -25.55%
1115 SND Sand Coin SND $0.586415 $6,540 -1.15% -24.75% -14.04%
1116 TIE TIES Network TIE $0.123309 $5,688 -1.34% 23.41% 28.62%
1117 BOS BOScoin BOS $1.14 $5,590 -3.14% -10.73% 4.35%
1118 EDRC EDRCoin EDRC $0.085699 $5,583 -0.97% 53.48% 50.26%
1119 MOTO Motocoin MOTO $0.007153 $5,512 -17.43% -9.66% 203.25%
1120 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.005138 $5,465 -17.80% -10.78% 94.46%
1121 MKR Maker MKR $439.12 $5,258 -1.34% 9.64% 13.90%
1122 ONG onG.social ONG $0.192424 $4,915 1.41% 17.67% -43.51%
1123 TCOIN T-coin TCOIN $0.000273 $4,846 -3.09% -6.48% 7.49%
1124 IBTC iBTC IBTC $0.012335 $4,305 -1.34% 95.90% 161.86%
1125 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $4,249 3.63% 11.22% 10.76%
1126 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003456 $4,085 4.97% -4.15% 35.58%
1127 TRIA Triaconta TRIA $9.87 $3,986 -1.34% 36.65% 23.63%
1128 ACC AdCoin ACC $0.095125 $3,736 25.30% -4.39% 12.34%
1129 XQN Quotient XQN $0.008343 $3,687 -3.14% 31.27% 74.28%
1130 MAGE MagicCoin MAGE $16.89 $3,574 0.64% -8.41%
1131 PEC Peacecoin PEC $0.071924 $3,392 -3.46% 7.40% -5.78%
1132 RCN Rcoin RCN $0.000144 $3,274 -3.14% -7.21% 31.34%
1133 FLASH Flash FLASH $0.005898 $3,189 -3.11% 14.44% 21.23%
1134 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.097540 $3,173 20.09% 17.10% 10.39%
1135 FRD Farad FRD $0.091285 $2,982 -2.14% 6.69% -22.55%
1136 DFS DFSCoin DFS $0.005311 $2,879 -7.50% -5.47% -35.69%
1137 B2B B2B B2B $0.382381 $2,874 -1.34% 0.45% 4.17%
1138 ABC Alphabit ABC $22.53 $2,788 -0.82% 7.41% 26.69%
1139 DMC DynamicCoin DMC $0.002021 $2,708 -5.99% -26.36% -85.56%
1140 COR CORION COR $0.610767 $2,672 -3.11% -19.59% -28.60%
1141 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001726 $2,550 -3.60% -20.46% -9.09%
1142 WILD Wild Crypto WILD $0.196865 $2,507 -0.14% 44.34% 88.74%
1143 HYTV Hyper TV HYTV $0.004440 $2,431 -1.34% -18.55% 4.44%
1144 PNX Phantomx PNX $0.012688 $2,347 -16.78% -17.15% -32.01%
1145 EFYT Ergo EFYT $18.16 $2,333 -3.56% 31.90% 94.12%
1146 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.268329 $2,325 2.19% -4.17% 34.58%
1147 DAY Chronologic DAY $3.38 $2,324 -1.91% -3.54% -11.58%
1148 EGOLD eGold EGOLD $0.022203 $2,088 -1.10% 187.49% 126.97%
1149 PCN PeepCoin PCN $0.000144 $2,068 -3.14% -7.10% 234.31%
1150 GARY President Joh… GARY $0.143704 $2,003 -17.44% 31.12% -20.74%
1151 MINEX Minex MINEX $0.015274 $1,993 -3.16% -30.68% -24.09%
1152 SAK Sharkcoin SAK $0.001722 $1,949 -2.66% -21.61% -29.17%
1153 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.108605 $1,912 -3.14% -15.22% 15.74%
1154 HNC Huncoin HNC $0.002733 $1,820 22.69% 17.54% 14.53%
1155 ZBC Zilbercoin ZBC $0.030836 $1,688 -2.96% -5.43% -21.85%
1156 X2 X2 X2 $0.000288 $1,636 -3.46% 85.71% 162.77%
1157 ZSE ZSEcoin ZSE $0.019668 $1,626 -3.15% 104.74% 91.08%
1158 PRES President Trump PRES $0.005160 $1,608 -3.30% 15.44% 11.65%
1159 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.89 $1,438 -3.01% -7.10% -20.70%
1160 DGPT DigiPulse DGPT $1.04 $1,386 -1.61% -23.63% 23.52%
1161 CME Cashme CME $0.000144 $1,333 -3.14% -31.53% 26.68%
1162 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.9e-07 $1,240 -1.34% 67.02% 114.84%
1163 SISA SISA SISA $0.011952 $1,233 1.48% 20.29% -16.03%
1164 EBIT eBIT EBIT $0.003256 $1,219 -1.34% 43.40% 298.09%
1165 XRY Royalties XRY $0.000155 $1,184 -3.91% 4.66% -92.52%
1166 STU bitJob STU $0.038608 $1,126 16.09% 31.48% 21.31%
1167 MGC GulfCoin MGC $0.001871 $1,094 4.93% -11.72% -39.05%
1168 MCI Musiconomi MCI $0.033473 $1,092 -1.52% -5.59% 2.62%
1169 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005179 $1,063 -3.14% -7.14% 35.57%
1170 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002589 $1,045 -3.14% -23.16% 17.15%
1171 APC AlpaCoin APC $0.021865 $1,042 -3.03% -6.76% -35.56%
1172 BTBc Bitbase BTBc $0.005035 $999 -10.80% 47.63% 61.54%
1173 XOT Internet of T… XOT $2013.86 $985 -3.01% -7.10% -7.96%
1174 EVC EventChain EVC $0.152948 $909 -1.34% 68.38% 26.84%
1175 CASH Cash Poker Pro CASH $0.049340 $868 -1.34% 8.82% 10.99%
1176 COUPE Coupecoin COUPE $0.000072 $849 -2.53% -52.15% 146.59%
1177 TELL Tellurion TELL $0.000147 $839 -3.23% -15.94% 24.17%
1178 UR UR UR $0.000845 $823 -3.22% -36.29% 55.21%
1179 BSN Bastonet BSN $0.000719 $812 -3.30% -7.21% -22.83%
1180 EUSD eUSD EUSD $0.000237 $784 4.69% 4.29% -21.00%
1181 NAMO NamoCoin NAMO $0.000243 $749 -3.05% 14.00% 34.13%
1182 OX OX Fina OX $0.000148 $664 -1.59% -5.46% -9.73%
1183 ELC Elacoin ELC $0.129477 $653 -3.29% 39.30% 55.17%
1184 CC CyberCoin CC $0.000288 $575 -3.14% 85.81% 133.35%
1185 BAT BatCoin BAT $0.000004 $561 28.47% 45.28% 100.29%
1186 FUDD DimonCoin FUDD $0.001480 $531 -1.34% 8.34% 18.25%
1187 PLC PlusCoin PLC $0.000543 LowVol -1.34% -3.63% -16.89%
1188 VULC Vulcano VULC $0.007494 LowVol -3.14% -38.40% 4.80%
1189 OCOW OCOW OCOW $0.000863 LowVol -3.60% -82.09%
1190 QBT Cubits QBT $0.003483 LowVol 1.06% -8.24% -50.34%
1191 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001151 LowVol -3.60% -70.75% 31.34%
1192 XAU Xaucoin XAU $0.038120 LowVol -3.60% -7.55% -11.89%
1193 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002877 LowVol -3.14% -22.62%
1194 BEST BestChain BEST $0.011861 LowVol -10.58% 584.33% 824.17%
1195 SFE SafeCoin SFE $0.000144 LowVol -3.14% -7.10% 31.34%
1196 ANI Animecoin ANI $0.000288 LowVol -3.14% 85.71% 73.23%
1197 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000432 LowVol -3.14% -1.42% -6.55%
1198 RHFC RHFCoin RHFC $0.001152 LowVol -3.00% 70.69% 16.46%
1199 FFC FireFlyCoin FFC $0.000144 LowVol -3.14% -7.10% 21.97%
1200 GAY GAY Money GAY $0.011184 LowVol -63.97% -44.46% 21.53%
1201 LDCN LandCoin LDCN $0.001228 LowVol -3.14% -55.96% -22.98%
1202 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol 35.98% 28.01% 66.38%
1203 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002445 LowVol -3.14% -24.88% -17.23%
1204 PRM PrismChain PRM $0.001582 LowVol -3.46% -21.43% 26.62%
1205 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000432 LowVol -3.14% -29.85% -20.29%
1206 HIGH High Gain HIGH $0.000432 LowVol -3.14% -30.88% -34.41%
1207 FRN Francs FRN $0.032216 LowVol -3.07% -9.50% 18.55%
1208 SWP Swapcoin SWP $0.113437 LowVol -1.35% 8.60% -1.20%
1209 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000144 LowVol -3.14% -7.21% -34.33%
1210 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003596 LowVol -3.14% -22.58% -2.87%
1211 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -4.81% 2.07% -72.12%
1212 FUTC FutCoin FUTC $0.002302 LowVol -3.60% -47.20% 31.11%
1213 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000395 LowVol -0.97% 2.33%
1214 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.002242 LowVol 0.29% 76.36% 103.53%
1215 KARMA Karmacoin KARMA $0.000144 LowVol -3.14% -7.15% 31.52%
1216 OPES Opescoin OPES $0.002877 LowVol -3.30% 15.99%
1217 ACES Aces ACES $0.000156 LowVol -1.92% 0.94% 39.29%
1218 ACN Avoncoin ACN $0.000432 LowVol -3.14% -30.32% 11.72%
1219 OP Operand OP $0.001007 LowVol -3.14% -27.74% 2.21%
1220 KASHH KashhCoin KASHH $0.000144 LowVol -3.14% -7.14% 76.04%
1221 GRN Granite GRN $0.016974 LowVol -3.14% 38.29% 122.31%
1222 HCC Happy Creator… HCC $0.000575 LowVol -3.14% -7.10% -29.65%
1223 INDIA India Coin INDIA $0.000288 LowVol -3.30% -3.09% 0.90%
1224 PRIMU Primulon PRIMU $0.000144 LowVol -3.30% -7.15% -34.24%
1225 BET BetaCoin BET $0.001381 LowVol 1.21% -26.38% -45.18%
1226 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000863 LowVol -3.14% 39.19% 1.65%
1227 CBD CBD Crystals CBD $0.002589 LowVol -3.30% 69.13%
1228 EAG EA Coin EAG $2.88 LowVol -16.88% 42.76% -7.15%
1229 WIC Wi Coin WIC $0.002783 LowVol -2.99% -4.69% -20.66%
1230 GAIN UGAIN GAIN $0.001582 LowVol -3.60% -14.94% 188.95%
1231 CYC Cycling Coin CYC $0.001295 LowVol -3.14% -16.49% -51.18%
1232 STARS StarCash Network STARS $0.264326 LowVol -3.14% -26.97% -3.27%
1233 BLX Blockchain Index BLX $3.65 LowVol -1.34% 11.79% 31.19%
1234 BIT First Bitcoin BIT $0.010213 LowVol -3.14% 7.37% -17.82%
1235 DBG Digital Bulli… DBG $0.004315 LowVol -3.14% -20.41% -32.06%
1236 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.050007 LowVol -1.05% -3.28% 38.89%
1237 BXC Bitcedi BXC $0.003898 LowVol -3.73% -22.58% 37.70%
1238 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007336 LowVol -3.14% -5.86% 102.98%
1239 TODAY TodayCoin TODAY $0.000863 LowVol -3.14% -20.37%
1240 STEX STEX STEX $1.14 LowVol -5.86% -19.10% 114.40%
1241 AV AvatarCoin AV $0.051785 LowVol -3.46% 0.02% 64.96%
1242 VOYA Voyacoin VOYA $2.92 LowVol -3.30% 4.71% 93.27%
1243 YES Yescoin YES $0.000141 LowVol -3.29% -5.33% 642.49%
1244 AIB Advanced Inte… AIB $0.009189 LowVol -3.60% -25.89% 103.31%
1245 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004747 LowVol -3.14% 155.75% -2.10%
1246 REGA Regacoin REGA $0.000863 LowVol -41.88% -7.10% -50.75%
1247 MAVRO Mavro MAVRO $0.025749 LowVol -32.69% -7.10% 89.79%
1248 LTH LAthaan LTH $0.000719 LowVol -3.14% -41.93% 31.43%
1249 NTC Natcoin NTC $0.098536 LowVol -3.14% -12.32% -54.77%
1250 TEAM TeamUp TEAM $0.000288 LowVol -3.14% -7.10% -12.44%
1251 CYDER Cyder CYDER $0.000288 LowVol -3.14% -7.21% 31.34%
1252 9COIN 9COIN 9COIN $0.003596 LowVol -3.14% 4.29% 51.13%
1253 GUC GoldUnionCoin GUC $0.067609 LowVol -3.14% -33.05%
1254 SKC Skeincoin SKC $0.024167 LowVol -3.14% 2.63% 138.18%
1255 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000288 LowVol -3.14% -7.10% -12.44%
1256 IFC Infinitecoin IFC $0.000017 LowVol -3.78% 63.99% 15.46%
1257 DASHS Dashs DASHS $0.053224 LowVol -3.14% -7.54% 29.40%
1258 MONETA Moneta MONETA $0.000575 LowVol -3.30% 21.56% 51.14%
1259 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000144 LowVol -3.14% -7.09% 21.28%
1260 TOP TopCoin TOP $0.000280 LowVol -16.57% -38.89% -16.97%
1261 BIRDS Birds BIRDS $0.000144 LowVol -3.59% -7.27% 31.52%
1262 POKE PokeCoin POKE $0.000144 LowVol -3.30% -7.21%
1263 LKC LinkedCoin LKC $0.000432 LowVol -3.14% 39.19%
1264 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002014 LowVol -3.46% -7.87% 30.18%
1265 AXIOM Axiom AXIOM $0.021146 LowVol -3.46% -7.16% 26.18%
1266 WINK Wink WINK $0.000156 LowVol -64.90% -49.56% -48.07%
1267 BGR Bongger BGR $0.000181 LowVol -4.65% -11.94% 11.01%
1268 TCR TheCreed TCR $0.000288 LowVol -3.14% -7.21% -34.33%
1269 MBL MobileCash MBL $0.000575 LowVol -3.14% 10.14% 75.12%
1270 SJCX Storjcoin X SJCX $0.256279 LowVol -5.84% -40.40%
1271 UTA UtaCoin UTA $0.002733 LowVol -3.14% 17.14% -10.06%
1272 BITOK Bitok BITOK $0.000144 LowVol -3.46% 31.34%
1273 MARX MarxCoin MARX $0.001368 LowVol -3.70% 22.10% 65.90%
1274 PDG PinkDog PDG $0.000288 LowVol -3.14% -5.84%
1275 ASN Aseancoin ASN $0.005466 LowVol -5.63% -16.04% -72.88%
1276 YEL Yellow Token YEL $0.005640 LowVol -0.99% 8.64% -61.90%
1277 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004172 LowVol -3.14% -15.91% -32.29%
1278 IRL IrishCoin IRL $0.002877 LowVol -3.60% 12.03% 36.87%
1279 PAYP PayPeer PAYP $0.000144 LowVol -3.30% 31.06%
1280 HDLB HODL Bucks HDLB $0.034955 LowVol -3.14% -33.99% -19.12%
1281 QBC Quebecoin QBC $0.002302 LowVol -3.30% -7.62% 23.60%
1282 TERA TeraCoin TERA $0.000144 LowVol -3.14% -5.72%
1283 OMC Omicron OMC $0.152479 LowVol -3.30% -7.21% 22.66%
1284 MAGN Magnetcoin MAGN $0.569070 LowVol -3.12% -8.55% 20.03%
1285 MEN PeopleCoin MEN $0.000144 LowVol -3.14% -5.48% 31.04%
1286 GOLF Golfcoin GOLF $0.000144 LowVol -3.30% 31.37%
1287 SHELL ShellCoin SHELL $0.043011 LowVol -3.14% -5.00% 88.83%
1288 IQT iQuant IQT $0.158089 LowVol -3.14% -15.77% 3.20%
1289 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004172 LowVol -3.14% 34.55% 33.15%
1290 EGG EggCoin EGG $0.054375 LowVol -3.60% -7.21% 30.52%
1291 WOW Wowcoin WOW $0.000153 LowVol -1.66% -1.02% 40.02%
1292 NBIT netBit NBIT $0.068616 LowVol -3.14% 8.93% 235.24%
1293 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008487 LowVol -3.30% 36.87% 38.59%
1294 LEPEN LePen LEPEN $0.000099 LowVol -3.05% -11.43% -12.49%
1295 TRICK TrickyCoin TRICK $0.012227 LowVol -3.46% 14.70%
1296 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000196 LowVol -1.34% 44.13% 99.81%
1297 TURBO TurboCoin TURBO $0.000144 LowVol -3.30%
1298 XDE2 XDE II XDE2 $2.09 LowVol -3.14% -7.22%
1299 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.321501 LowVol -3.60% -2.69%
1300 GBRC Global Busine… GBRC $0.000288 LowVol -3.14% 46.80%
1301 WA WA Space WA $0.021002 LowVol -3.14% -5.81% 18.44%
1302 PRN Protean PRN $0.000110 LowVol -3.53% -21.96% 946.73%
1303 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000144 LowVol -3.14% 31.08%
1304 ANTX Antimatter ANTX $0.000144 LowVol -3.14% -7.21% 31.37%
1305 DON Donationcoin DON $0.000777 LowVol -1.73% 67.19% 54.79%
1306 QORA Qora QORA $0.256999 LowVol -3.60% -7.15% 26.23%
1307 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol 79.15%
1308 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 2.21%
1309 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -0.71% 14.64%
1310 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol -1.07% 40.03%
1311 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 3.10%
1312 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -1.51%
1313 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 2.26% 63.75%
1314 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol
1315 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1316 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 6.82%
1317 DISK DarkLisk DISK $0.001251 LowVol 0.99% 128.42%
1318 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol 2.48%
1319 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 3.10% 17.61%
1320 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol 0.60% -9.44%
1321 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol 34.53%
1322 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.12%
1323 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.29%
1324 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.105702 LowVol -2.03% 12.79%
1325 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol
1326 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 48.08%
1327 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1328 EXRN EXRNchain EXRN $1e-06 LowVol -0.19% -26.91% 24.50%
1329 FAP FAPcoin FAP $0.010651 LowVol 16.14% 71.16%
1330 UNC UNCoin UNC $0.000149 -3.99% 35.89%
1331 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1332 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 -0.23% 63.93%
1333 FC Facecoin FC $0.003480 -15.57%
1334 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -18.00%
1335 10MT 10M Token 10MT $0.002238 1.50% 8.53%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 -1.00% 6.10%

Quay lại phần 1

Phản hồi