Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 10/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 10/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $14529.00 trên tổng giá trị $243,073,439,025

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $490.20 trên tổng giá trị $47,174,366,291

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1448.47 trên tổng giá trị $24,401,342,055

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.49 trên tổng giá trị $12,470,557,182

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.247387 trên tổng giá trị $9,583,560,826

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng CASH Cashcoin (CASH) đang có giá hiện tại $0.001738 trên tổng giá trị $80,214 đã biến động tăng 176.77% trong 1h qua

    + Đồng HTML5 HTMLCOIN (HTML5) đang có giá hiện tại $0.000290 trên tổng giá trị $11,791,929 đã biến động tăng 94.36% trong 1h qua

    + Đồng ITZ Interzone (ITZ) đang có giá hiện tại $0.031844 trên tổng giá trị $59,444 đã biến động tăng 77.77% trong 1h qua

    + Đồng PXI Prime-XI (PXI) đang có giá hiện tại $0.014017 trên tổng giá trị $250,887 đã biến động tăng 72.40% trong 1h qua

    + Đồng EXCL ExclusiveCoin (EXCL) đang có giá hiện tại $2.04 trên tổng giá trị $8,894,826 đã biến động tăng 59.58% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.011810 trên tổng giá trị đã biến động tăng 576.92% trong 24h qua

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000011 trên tổng giá trị $1,028,245 đã biến động tăng 438.88% trong 24h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003321 trên tổng giá trị $30,643 đã biến động tăng 342.29% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.007629 trên tổng giá trị $3,702 đã biến động tăng 290.37% trong 24h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.169070 trên tổng giá trị $265,611 đã biến động tăng 287.65% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.392677 trên tổng giá trị $29,692,075 đã biến động tăng 1522.08% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000111 trên tổng giá trị đã biến động tăng 938.73% trong 7 ngày qua

    + Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.011810 trên tổng giá trị đã biến động tăng 820.20% trong 7 ngày qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003321 trên tổng giá trị $30,643 đã biến động tăng 704.20% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.693002 trên tổng giá trị $32,477 đã biến động tăng 669.54% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 10/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CJ Cryptojacks CJ $123,822 $0.000305 406,568,581 $1,944 -1.48% -1.93% -13.44%
702 MONK Monkey Project MONK $122,733 $1.16 105,797 $14,911 -2.84% -16.08% -78.33%
703 GPU GPU Coin GPU $121,911 $0.003012 40,477,042 $880 -2.72% -6.82% 31.00%
704 ACP AnarchistsPrime ACP $121,724 $0.027697 4,394,874 $4,389 2.55% -9.47% -23.64%
705 PONZI PonziCoin PONZI $117,500 $0.136454 861,099 $16,646 -3.04% 66.53% 282.05%
706 EAGLE EagleCoin EAGLE $116,900 $0.055841 2,093,421 $36,940 -1.04% 13.90% -23.19%
707 VUC Virta Unique … VUC $116,340 $0.001892 61,504,550 $1,237 4.80% -4.66% 28.43%
708 BITEUR bitEUR BITEUR $113,318 $1.21 93,897 $31,319 -3.68% 0.95% -2.65%
709 HONEY Honey HONEY $112,467 $0.330019 340,789 $1,890 -3.59% -46.43% -18.61%
710 BAS BitAsean BAS $110,056 $0.022011 5,000,000 $586 -0.23% -0.55% -0.49%
711 CMT Comet CMT $101,171 $0.115912 872,830 $5,032 -2.89% 16.60% 135.56%
712 WOMEN WomenCoin WOMEN $99,689 $0.002254 44,220,400 $2,005 -0.94% -14.09% -2.27%
713 XCXT CoinonatX XCXT $97,809 $0.006077 16,093,964 $763 -1.17% -43.78% -26.77%
714 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $92,862 $0.011564 8,030,000 $774 -2.09% -1.54% -37.07%
715 LTCR Litecred LTCR $90,367 $0.002990 30,227,750 $1,993 -9.40% 23.48% 138.04%
716 GLT GlobalToken GLT $89,516 $0.003410 26,248,500 $1,073 -2.96% 11.51% 44.83%
717 NRO Neuro NRO $88,525 $0.002320 38,154,838 $717 -2.89% -6.52% 24.59%
718 SGR Sugar Exchange SGR $83,185 $0.023767 3,500,000 $959 -3.36% -0.83% -38.41%
719 FXE FuturXe FXE $81,932 $0.348024 235,421 $999 -3.14% -30.53% -78.96%
720 300 300 Token 300 $80,437 $268.12 300 $1,181 -2.82% 28.04% 18.51%
721 MAY Theresa May Coin MAY $80,432 $0.003198 25,151,400 $510 -2.81% 3.08% 3.66%
722 CASH Cashcoin CASH $80,214 $0.001738 46,158,242 $1,260 176.77% -31.96%
723 POP PopularCoin POP $79,633 $0.000024 3,372,875,244 $621 -1.96% -19.51% 12.46%
724 EGAS ETHGAS EGAS $75,481 $0.007431 10,157,540 $549 -10.66% -14.69% 46.31%
725 ERY Eryllium ERY $75,282 $0.013753 5,473,805 $1,889 -3.98% 8.65% 140.98%
726 LUNA Luna Coin LUNA $67,635 $0.040989 1,650,082 $1,223 2.40% 79.59% 109.27%
727 BLZ BlazeCoin BLZ $62,960 $0.000103 608,557,394 $657 -4.19% 29.04% 52.75%
728 BRAIN Braincoin BRAIN $62,943 $0.006235 10,094,424 $3,162 -2.82% -12.56% 2.95%
729 ITZ Interzone ITZ $59,444 $0.031844 1,866,704 $1,790 77.77% 26.30% 398.79%
730 $$$ Money $$$ $57,393 $0.001251 45,887,218 $1,531 -3.69% -34.77% -13.21%
731 FLAX Flaxscript FLAX $55,806 $0.009992 5,585,286 $1,804 -2.33% -46.38% -56.92%
732 RBT Rimbit RBT $50,999 $0.000442 115,499,623 $886 -4.27% -15.18% -22.37%
733 CWXT CryptoWorldX … CWXT $49,294 $0.000827 59,630,200 $1,067 -3.87% -10.26% -1.45%
734 VRS Veros VRS $44,766 $0.000092 486,609,040 $699 -4.49% -31.00% 55.96%
735 XCS CybCSec XCS $41,185 $0.003480 11,834,082 $2,436 -2.82% -19.87% 1.30%
736 MSCN Master Swiscoin MSCN $32,550 $0.000728 44,709,570 $680 -15.08% -4.07% -31.07%
737 GSR GeyserCoin GSR $32,477 $0.693002 46,864 $10,562 7.90% 0.87% 669.54%
738 LBTC LiteBitcoin LBTC $31,637 $0.009923 3,188,280 $16,208 -10.38% -15.42% 270.43%
739 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $26,713 $0.030786 867,702 $8,268 -1.94% -34.71% 116.93%
740 BRAT BRAT BRAT $23,968 $0.000150 160,000,000 $705 -2.65% -64.96% -58.67%
741 XRC Rawcoin XRC $23,552 $0.033412 704,882 $1,739 -5.19% 27.52% 95.97%
742 CREVA CrevaCoin CREVA $21,225 $0.000583 36,390,750 $2,268 -2.89% 19.36% -24.85%
743 WORM HealthyWormCoin WORM $16,174 $0.000145 111,537,862 $2,446 -2.82% -6.52% -51.86%
744 HMC HarmonyCoin HMC $6,686 $0.011913 561,235 $8,288 -3.28% -1.51% 5.49%
745 ECN E-coin ECN $15,143,571 $3.21 4,718,947 LowVol -3.33% 149.51% 41.34%
746 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 36.74%
747 ETT EncryptoTel [… ETT $10,919,681 $0.175752 62,131,190 LowVol -2.82% -10.44% 20.85%
748 XC XCurrency XC $7,753,084 $1.32 5,870,480 LowVol 40.12%
749 DAR Darcrus DAR $5,131,290 $0.377290 13,600,388 LowVol -12.76% 27.03% 42.69%
750 YASH YashCoin YASH $5,075,479 $0.507534 10,000,273 LowVol -2.82% -3.77% 23.33%
751 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -2.45% -18.77%
752 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
753 FIMK FIMKrypto FIMK $3,343,488 $0.005795 577,004,618 LowVol -2.89% 15.91% 285.30%
754 STA Starta STA $2,905,076 $0.573116 5,068,914 LowVol -2.07% 2.21% 12.31%
755 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,693,799 $0.076310 35,300,866 LowVol -5.88% -10.40%
756 EMV Ethereum Movi… EMV $2,602,199 $0.396274 6,566,666 LowVol -0.36% 2.74% -62.67%
757 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,091,596 $4.49 465,952 LowVol -3.72% -3.85% -11.26%
758 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,013,864 $0.067129 30,000,000 LowVol -9.34% -12.13% -30.79%
759 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 -7.96%
760 RC RussiaCoin RC $1,750,632 $0.208959 8,377,873 LowVol -2.82% -7.66% 29.84%
761 JNS Janus JNS $1,705,807 $0.074100 23,020,335 LowVol -2.82% -38.69% -35.08%
762 HTC HitCoin HTC $1,594,576 $0.000145 10,996,318,099 LowVol -2.82% -6.53%
763 ORB Orbitcoin ORB $1,159,229 $0.374623 3,094,387 LowVol -3.55% -3.98% 31.40%
764 BTSR BTSR BTSR $1,129,029 $0.343769 3,284,266 LowVol -4.44% -1.12% 64.98%
765 SDC ShadowCash SDC $1,115,516 $0.166616 6,695,133 LowVol -2.82% -12.51% 16.67%
766 CARBON Carboncoin CARBON $1,101,169 $0.000072 15,392,009,681 LowVol -3.66% 47.04% 22.37%
767 DCY Dinastycoin DCY $1,036,395 $0.000729 1,420,858,063 LowVol -3.42% -21.75% 27.93%
768 METAL MetalCoin METAL $992,793 $0.012906 76,925,527 LowVol -2.82% 1.46% 40.27%
769 INPAY InPay INPAY $957,065 $0.095706 10,000,000 LowVol -2.82% -0.48%
770 MAC Machinecoin MAC $954,853 $0.047185 20,236,150 LowVol -3.20% -21.61% 36.40%
771 RMC Remicoin RMC $932,773 $0.471282 1,979,224 LowVol -7.06% -38.87% -55.46%
772 EBET EthBet EBET $784,386 $0.092254 8,502,500 LowVol 0.00% 17.75% 4.77%
773 VAL Valorbit VAL $771,617 $0.000145 5,321,131,417 LowVol -2.82% 32.14%
774 BPC Bitpark Coin BPC $763,223 $0.010176 75,000,000 LowVol -2.88% -20.29% -0.10%
775 MAX MaxCoin MAX $736,056 $0.012036 61,155,533 LowVol -2.89% -8.14% -13.20%
776 NOBL NobleCoin NOBL $727,537 $0.000314 2,315,647,919 LowVol -3.92% 1.23% 23.47%
777 USC Ultimate Secu… USC $706,430 $0.068300 10,343,113 LowVol 20.77% -36.91% -9.45%
778 RIYA Etheriya RIYA $685,249 $0.433282 1,581,531 LowVol -14.34% -1.57% 45.73%
779 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -49.42%
780 AU AurumCoin AU $594,318 $2.01 296,216 LowVol -1.54% 30.76% 46.09%
781 XJO Joulecoin XJO $591,236 $0.017153 34,467,548 LowVol -2.77% -14.61% 85.45%
782 AHT Bowhead AHT $577,365 $0.072171 8,000,000 LowVol -75.22% -74.80% -51.59%
783 TALK BTCtalkcoin TALK $558,599 $0.008556 65,290,635 LowVol -2.89% -48.98% 5.56%
784 V Version V $534,940 $0.001140 469,216,754 LowVol -3.87% 20.46% -10.35%
785 KOBO Kobocoin KOBO $527,916 $0.021373 24,700,248 LowVol -2.80% -43.72% -26.59%
786 SAC SACoin SAC $508,590 $0.072505 7,014,554 LowVol 5.63% 1.61% -11.01%
787 UNIC UniCoin UNIC $505,187 $0.170152 2,969,035 LowVol -3.64% 22.72% 79.36%
788 TGC Tigercoin TGC $505,062 $0.011601 43,536,800 LowVol -2.89% -6.52% 67.76%
789 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 59.18%
790 XGR GoldReserve XGR $487,880 $0.028412 17,171,382 LowVol -4.10% 13.75% 11.74%
791 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -65.48%
792 SLG Sterlingcoin SLG $468,108 $0.111270 4,206,960 LowVol -6.26% -9.56% 29.14%
793 NETKO Netko NETKO $466,289 $0.106730 4,368,865 LowVol -3.11% -26.27% -22.42%
794 PIGGY Piggycoin PIGGY $443,837 $0.000910 487,522,647 LowVol -2.67% -39.10% 29.46%
795 GOOD Goodomy GOOD $443,070 $0.001004 441,349,000 LowVol -2.24% -34.53% -34.99%
796 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $436,124 $0.080343 5,428,300 LowVol -5.42% -0.50% 34.17%
797 WAY WayGuide WAY $435,206 $0.004350 100,040,708 LowVol -2.82% -6.59% 32.44%
798 FUNK The Cypherfunks FUNK $431,854 $0.000009 46,308,494,999 LowVol -2.94% 9.57% 63.21%
799 OTX Octanox OTX $431,404 $0.050753 8,500,001 LowVol -2.82% -18.20% -3.44%
800 DAXX DaxxCoin DAXX $428,811 $0.000861 498,226,420 LowVol -3.26% -1.55% 60.71%
801 GLC GlobalCoin GLC $425,270 $0.006525 65,171,010 LowVol -2.89% -10.49% 8.20%
802 CFT CryptoForecast CFT $417,492 $0.009076 46,000,000 LowVol -3.09% -31.70% 18.08%
803 ECA Electra ECA $416,628 $0.000019 21,971,634,149 LowVol -3.23% 17.93% 32.52%
804 DDF DigitalDevelo… DDF $399,232 $0.078001 5,118,307 LowVol -1.58% 5.92% -9.84%
805 BUCKS SwagBucks BUCKS $397,047 $1.23 321,996 LowVol -2.90% -8.80% 7.15%
806 888 OctoCoin 888 $395,627 $0.007847 50,419,940 LowVol -3.83% 42.81% 84.55%
807 TAG TagCoin TAG $394,848 $0.066252 5,959,806 LowVol -14.32% -48.64% -54.39%
808 GUN Guncoin GUN $393,013 $0.001993 197,203,528 LowVol -3.05% -17.47% 9.03%
809 XPTX PlatinumBAR XPTX $371,923 $0.876077 424,532 LowVol -2.15% -5.80% 26.98%
810 LOT LottoCoin LOT $363,323 $0.000025 14,491,014,421 LowVol 1.95% 31.82% 40.28%
811 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol
812 CORG CorgiCoin CORG $352,362 $0.000281 1,251,855,418 LowVol 5.51% 48.29% 91.03%
813 CUBE DigiCube CUBE $352,248 $0.000145 2,429,126,009 LowVol -2.82% -6.52%
814 BXT BitTokens BXT $338,378 $0.601734 562,338 LowVol -2.82% -32.48% -31.75%
815 STS Stress STS $327,800 $0.000580 565,134,332 LowVol -2.82%
816 ROC Rasputin Onli… ROC $327,471 $0.302197 1,083,633 LowVol -0.36% -35.58%
817 FNC FinCoin FNC $319,319 $0.024794 12,878,667 LowVol -1.62% -38.60% -26.14%
818 BIGUP BigUp BIGUP $319,289 $0.000151 2,119,240,283 LowVol -3.63% 6.31% 101.06%
819 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol 45.23%
820 SH Shilling SH $316,211 $0.007976 39,647,618 LowVol -2.82% 39.61% 61.21%
821 MRJA GanjaCoin MRJA $309,875 $0.069605 4,451,920 LowVol -2.97% 28.21% 295.97%
822 C2 Coin2.1 C2 $308,047 $0.003081 99,976,323 LowVol -2.82% -32.79% 41.42%
823 GAP Gapcoin GAP $289,384 $0.023964 12,075,790 LowVol -3.33% -4.82% 61.87%
824 Q2C QubitCoin Q2C $287,947 $0.001160 248,212,792 LowVol -2.82% 6.84% -7.38%
825 FRC Freicoin FRC $287,284 $0.009716 29,569,142 LowVol -2.89% -11.21% 9.50%
826 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $285,300 $0.021529 13,251,780 LowVol -2.59% -13.92% 43.42%
827 AMBER AmberCoin AMBER $285,158 $0.006525 43,699,481 LowVol -2.82% 31.36% -32.62%
828 VIDZ PureVidz VIDZ $272,995 $0.002179 125,279,775 LowVol 11.61% -19.42% -8.63%
829 RBIES Rubies RBIES $271,857 $0.026102 10,415,252 LowVol -2.82% -5.57% -66.39%
830 WMC WMCoin WMC $262,441 $0.022766 11,527,489 LowVol -7.60% -6.52% 32.45%
831 GAIA GAIA GAIA $262,119 $0.010876 24,101,381 LowVol -2.82% 13.40% -0.09%
832 EVO Evotion EVO $256,622 $0.080937 3,170,616 LowVol -21.46% 2.60% 10.16%
833 ARI Aricoin ARI $251,733 $0.001795 140,262,505 LowVol -1.91% 4.69% 39.95%
834 TTC TittieCoin TTC $242,124 $0.000192 1,259,816,434 LowVol -3.17% 22.71% 7.15%
835 TRI Triangles TRI $240,325 $3.30 72,891 LowVol -3.43% -28.95% 7.11%
836 SPACE SpaceCoin SPACE $236,403 $0.011260 20,994,169 LowVol -2.98% -23.80% 64.31%
837 WYV Wyvern WYV $232,154 $0.130654 1,776,862 LowVol -2.71% -7.44% 18.80%
838 SHDW Shadow Token SHDW $230,750 $0.032964 7,000,000 LowVol -3.40% -22.50% -43.32%
839 YAC Yacoin YAC $225,990 $0.001885 119,880,297 LowVol -2.89% -24.04% 22.93%
840 SRC SecureCoin SRC $219,530 $0.026622 8,246,226 LowVol -3.00% -18.10% 154.91%
841 EVIL Evil Coin EVIL $215,657 $0.010259 21,020,383 LowVol -3.86% -9.93% 28.60%
842 GRT Grantcoin GRT $212,832 $0.004930 43,167,803 LowVol -2.82% -0.67% 4.85%
843 XRE RevolverCoin XRE $209,896 $0.009399 22,331,770 LowVol -16.76% -19.55% 47.82%
844 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $207,705 $0.261888 793,108 LowVol -2.84% -6.20% 84.94%
845 RBX Ripto Bux RBX $199,912 $0.000524 381,236,123 LowVol -2.82% -7.76% 6.39%
846 E4ROW E4ROW E4ROW $198,389 $0.034431 5,762,000 LowVol -0.36% 152.84% 22.85%
847 ACOIN Acoin ACOIN $198,380 $0.162595 1,220,085 LowVol 7.55% -11.10% 13.54%
848 CYP Cypher CYP $197,528 $0.031032 6,365,285 LowVol -2.91% -42.14%
849 HMP HempCoin HMP $196,727 $0.000145 1,356,645,470 LowVol -2.82% -6.52%
850 PHS Philosopher S… PHS $196,231 $0.032627 6,014,340 LowVol -2.89% -11.59% 44.59%
851 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 70.88%
852 MNC Mincoin MNC $193,477 $0.047998 4,030,919 LowVol -2.89% 150.53% 8.97%
853 OHM OHM OHM $189,102 $0.006330 29,871,687 LowVol -2.83%
854 HAL Halcyon HAL $185,666 $0.034947 5,312,719 LowVol -2.82% -7.23% 31.87%
855 MCRN MACRON MCRN $183,391 $0.000457 401,421,401 LowVol 1.63% 136.93% 55.37%
856 HODL HOdlcoin HODL $182,366 $0.001160 157,200,900 LowVol -2.91% -36.70% -20.12%
857 DUO ParallelCoin DUO $175,366 $0.581004 301,832 LowVol -3.01% -17.08% 47.70%
858 FRK Franko FRK $175,327 $0.188368 930,767 LowVol -2.89% -20.71%
859 TEK TEKcoin TEK $175,264 $0.000124 1,414,054,562 LowVol -2.96% 3.51% 14.77%
860 JIN Jin Coin JIN $168,519 $0.017111 9,848,485 LowVol -2.89% -6.59% -11.69%
861 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol -2.28%
862 JET Jetcoin JET $165,335 $0.033932 4,872,509 LowVol -2.82% 66.07% -5.28%
863 DLC Dollarcoin DLC $165,070 $0.018126 9,106,714 LowVol -2.82% -6.46% 32.39%
864 USDE USDe USDE $164,476 $0.000145 1,134,236,104 LowVol -2.89% -53.26% -16.76%
865 XCT C-Bit XCT $164,374 $0.001045 157,223,250 LowVol 1.81% 2.68% 44.54%
866 EMD Emerald Crypto EMD $158,196 $0.008275 19,117,129 LowVol -3.28% -7.28% -8.66%
867 KED Darsek KED $151,975 $0.010445 14,550,152 LowVol -7.85% -13.43% -22.10%
868 VOT VoteCoin VOT $150,506 $0.009136 16,474,625 LowVol -2.82% -13.34% -24.27%
869 URC Unrealcoin URC $149,735 $0.021316 7,024,402 LowVol -2.89% -6.44% -15.64%
870 ARCO AquariusCoin ARCO $145,909 $0.097608 1,494,835 LowVol -1.75% -10.16% 25.46%
871 SLING Sling SLING $143,294 $0.133409 1,074,095 LowVol -2.82% -6.46% 35.43%
872 LEA LeaCoin LEA $139,540 $0.000443 314,849,291 LowVol -1.98% 2.51% -29.09%
873 PX PX PX $139,055 $0.001450 95,893,544 LowVol -2.82% -23.09% 1.84%
874 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol 2.17%
875 TSE Tattoocoin (S… TSE $133,205 $0.001473 90,421,856 LowVol -3.73% 5.41% 49.44%
876 REE ReeCoin REE $131,702 $0.000051 2,560,000,000 LowVol 2.02% 29.06% 12.59%
877 XRA Ratecoin XRA $130,558 $0.001136 114,926,503 LowVol -2.99% 2.79% -2.54%
878 CTO Crypto CTO $129,621 $0.010586 12,244,913 LowVol -2.82% -6.53% -4.31%
879 PRX Printerium PRX $125,554 $0.010621 11,821,728 LowVol -2.58% -12.22% 330.97%
880 SOON SoonCoin SOON $124,401 $0.009982 12,462,620 LowVol -2.31% -2.14% 21.04%
881 NEVA NevaCoin NEVA $122,828 $0.049652 2,473,780 LowVol -3.18% 7.33% 17.10%
882 URO Uro URO $122,200 $0.101217 1,207,310 LowVol -2.89% 13.99% 82.63%
883 MARS Marscoin MARS $121,828 $0.004308 28,279,074 LowVol -4.24% -20.06% 1.59%
884 ARG Argentum ARG $121,388 $0.014131 8,590,036 LowVol -4.21% 3.04% 8.40%
885 ALL Allion ALL $116,469 $0.018787 6,199,359 LowVol -2.91% -3.22% 59.97%
886 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $115,601 $0.001450 79,719,140 LowVol -2.82% 33.55% 24.80%
887 BIP BipCoin BIP $113,265 $0.069605 1,627,261 LowVol -2.82% -22.51% 50.89%
888 UNITS GameUnits UNITS $110,292 $0.031757 3,472,983 LowVol -2.82% -6.46% 5.19%
889 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 57.56%
890 CNC CHNCoin CNC $108,853 $0.002208 49,295,511 LowVol -0.10% 236.75%
891 CAGE CageCoin CAGE $108,238 $0.000001 101,168,328,395 LowVol -31.07% -15.60% 1.22%
892 PRC PRCoin PRC $107,758 $0.006815 15,810,800 LowVol -2.82% -20.90% -2.89%
893 I0C I0Coin I0C $106,603 $0.005080 20,985,373 LowVol -3.69% -47.78% -65.10%
894 IMS Independent M… IMS $103,108 $0.019205 5,368,934 LowVol -2.82% -19.61% -9.67%
895 QTL Quatloo QTL $99,619 $0.012906 7,718,883 LowVol -3.16% -1.92% -6.86%
896 JWL Jewels JWL $96,576 $0.004785 20,181,636 LowVol -2.82%
897 ARB ARbit ARB $96,542 $0.012295 7,852,215 LowVol 0.25% 54.77%
898 CRX Chronos CRX $95,266 $0.001292 73,729,962 LowVol -4.35% -22.34% 40.61%
899 VEC2 VectorAI VEC2 $94,070 $0.005655 16,633,712 LowVol -2.91% 21.44% 17.04%
900 BITZ Bitz BITZ $93,827 $0.047128 1,990,891 LowVol -2.82% -6.46%
901 EOT EOT Token EOT $90,720 $0.010982 8,260,903 LowVol 8.06% 5.72% -11.52%
902 AMMO Ammo Rewards AMMO $90,228 $0.001160 77,777,777 LowVol -2.82% 24.65% 51.47%
903 MNM Mineum MNM $90,183 $0.009557 9,436,367 LowVol -2.93% -52.11% -26.18%
904 BLRY BillaryCoin BLRY $89,971 $0.010006 8,991,981 LowVol -2.82% 50.50% -41.45%
905 SOIL SOILcoin SOIL $88,686 $0.015553 5,702,048 LowVol -0.58% 9.44% 48.15%
906 QCN QuazarCoin QCN $87,657 $0.014501 6,044,911 LowVol -2.82% -19.77% -37.30%
907 611 SixEleven 611 $87,547 $0.202886 431,510 LowVol -2.82% -12.69% 25.09%
908 ZMC ZetaMicron ZMC $87,056 $0.000145 600,344,291 LowVol -2.89% -6.52% 32.39%
909 GCC GuccioneCoin GCC $85,306 $0.004205 20,285,537 LowVol -3.38% -15.23% 16.37%
910 RPC RonPaulCoin RPC $85,150 $0.094836 897,860 LowVol -2.89% -6.52% 31.70%
911 WARP WARP WARP $83,221 $0.075985 1,095,224 LowVol -2.82% -6.52%
912 MND MindCoin MND $82,835 $0.005220 15,867,695 LowVol -2.89% -6.59% 32.39%
913 MST MustangCoin MST $82,265 $0.130509 630,343 LowVol 8.78% -13.72% -10.01%
914 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol 0.25%
915 VPRC VapersCoin VPRC $79,370 $0.000102 780,124,964 LowVol 1.95% 242.53% 413.44%
916 BTQ BitQuark BTQ $79,016 $0.008701 9,081,731 LowVol -2.89% -5.00% -13.52%
917 DRM Dreamcoin DRM $75,307 $0.030742 2,449,632 LowVol -2.82% -32.32% -3.16%
918 BUMBA BumbaCoin BUMBA $74,768 $0.003327 22,471,268 LowVol -3.73% -59.53% -40.06%
919 HXX Hexx HXX $74,242 $0.049944 1,486,515 LowVol -2.75% -44.21% 10.04%
920 DRS Digital Rupees DRS $74,072 $0.000145 510,802,961 LowVol -2.82% -6.52% 32.39%
921 XCO X-Coin XCO $74,064 $0.005980 12,384,976 LowVol -3.25% -15.13% 16.72%
922 EXN ExchangeN EXN $73,955 $0.014501 5,100,000 LowVol -2.82% 0.60% 52.55%
923 ADCN Asiadigicoin ADCN $72,305 $0.002900 24,931,054 LowVol -8.77% 8.13% 1.23%
924 CPN CompuCoin CPN $72,072 $0.003674 19,615,019 LowVol -3.14% 4.19% 29.36%
925 COXST CoExistCoin COXST $70,541 $0.002603 27,100,000 LowVol -4.69% 4.79% 41.05%
926 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 111.11%
927 GPL Gold Pressed … GPL $64,806 $0.252629 256,527 LowVol -3.72% 2.07% -6.37%
928 BVC BeaverCoin BVC $64,534 $0.020716 3,115,258 LowVol -9.35% -28.88%
929 ICOB ICOBID ICOB $62,431 $0.000585 106,701,874 LowVol -2.82% -5.70% 2.10%
930 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 2.73% 61.66%
931 VIP VIP Tokens VIP $60,506 $0.000725 83,450,403 LowVol -2.89% -7.54% 65.50%
932 SPT Spots SPT $58,475 $0.002610 22,406,021 LowVol -3.91% 4.24% -10.43%
933 KIC KibiCoin KIC $57,419 $0.003906 14,701,000 LowVol -4.57% -20.53% 73.10%
934 KRONE Kronecoin KRONE $57,417 $0.015323 3,747,017 LowVol -2.38% -30.03% 40.57%
935 FUZZ FuzzBalls FUZZ $56,603 $0.011719 4,829,945 LowVol -2.82% 32.55% 73.50%
936 ATX Artex Coin ATX $56,201 $0.002992 18,781,750 LowVol -2.82% -20.58% -19.06%
937 BSC BowsCoin BSC $55,533 $0.010006 5,550,102 LowVol -2.82% -7.79% 0.90%
938 CRT CRTCoin CRT $55,176 $0.696047 79,270 LowVol -2.82% -6.59% 32.39%
939 CXT Coinonat CXT $52,227 $0.006057 8,623,200 LowVol -16.38% -34.43% 0.87%
940 EGO EGO EGO $52,204 $0.000870 60,000,001 LowVol -2.82% -19.93% 32.39%
941 G3N G3N G3N $48,248 $0.006380 7,561,891 LowVol -2.82% -6.59% 32.39%
942 ORLY Orlycoin ORLY $47,827 $0.001305 36,646,779 LowVol -2.91% -23.51% 7.07%
943 NTWK Network Token NTWK $47,413 $0.004062 11,671,310 LowVol -0.36% 10.13% -3.66%
944 UET Useless Ether… UET $45,187 $0.011394 3,965,716 LowVol -0.36% 0.43% 20.63%
945 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 23.16%
946 GRIM Grimcoin GRIM $44,534 $0.002291 19,437,438 LowVol -4.67% -10.14% 8.76%
947 BENJI BenjiRolls BENJI $44,120 $0.002178 20,254,796 LowVol -3.22% -25.74% -12.06%
948 IMPS ImpulseCoin IMPS $44,037 $0.002175 20,245,510 LowVol -2.82% -29.74% 4.52%
949 DIBC DIBCOIN DIBC $43,633 $0.008727 5,000,000 LowVol -2.75% -19.01% -21.21%
950 SFC Solarflarecoin SFC $42,830 $0.003041 14,083,450 LowVol -2.84% 9.02% -34.06%
951 PIE PIECoin PIE $42,799 $0.003190 13,415,548 LowVol -2.82% -18.27% -66.17%
952 SONG SongCoin SONG $42,794 $0.001314 32,565,300 LowVol 3.37% -6.10% 35.41%
953 CESC CryptoEscudo CESC $41,793 $0.000290 144,105,100 LowVol -2.89% -9.08% -46.59%
954 TOR Torcoin TOR $41,356 $0.130799 316,179 LowVol -2.82% -1.23% -35.78%
955 XBTS Beatcoin XBTS $41,138 $0.026981 1,524,686 LowVol -3.60% 56.61% -26.16%
956 PEX PosEx PEX $39,843 $0.016241 2,453,240 LowVol -2.82% -3.88% 34.80%
957 RUPX Rupaya RUPX $38,770 $0.006350 6,105,526 LowVol -3.73% -56.85% -67.57%
958 PULSE Pulse PULSE $37,323 $0.002610 14,298,972 LowVol -2.89% -47.07%
959 AGLC AgrolifeCoin AGLC $37,282 $0.004930 7,561,770 LowVol -2.82% -6.59% -20.93%
960 FLVR FlavorCoin FLVR $36,365 $0.001740 20,898,106 LowVol -2.82% -6.52%
961 OS76 OsmiumCoin OS76 $36,300 $0.040603 894,026 LowVol -2.82% 20.23% 21.54%
962 HVCO High Voltage HVCO $35,534 $0.023782 1,494,171 LowVol -2.82% -6.49% 40.99%
963 ZYD Zayedcoin ZYD $35,311 $0.005655 6,243,840 LowVol -2.82% -6.46% 12.87%
964 ZNE Zonecoin ZNE $35,195 $0.013631 2,581,970 LowVol -2.39% 31.00%
965 STEPS Steps STEPS $35,111 $0.001885 18,625,017 LowVol -2.82% 1.20% -25.09%
966 BOAT BOAT BOAT $34,960 $0.001885 18,547,845 LowVol -2.82% -7.98% -9.83%
967 EREAL eREAL EREAL $34,408 $0.000503 68,427,562 LowVol -0.36% 10.78% -20.31%
968 ICON Iconic ICON $34,390 $0.058004 592,894 LowVol -4.96% -32.80% -6.19%
969 BNX BnrtxCoin BNX $32,315 $0.001218 26,524,001 LowVol -4.03% -23.29% 23.65%
970 KURT Kurrent KURT $32,263 $0.003253 9,919,485 LowVol -24.53% -55.34% -41.27%
971 PLNC PLNcoin PLNC $32,216 $0.001885 17,089,600 LowVol -2.97% -6.59% 42.86%
972 VLTC Vault Coin VLTC $31,871 $0.001050 30,344,720 LowVol -2.82% -28.64% -22.43%
973 IMX Impact IMX $31,760 $0.000290 109,509,104 LowVol -2.82% -2.60% 164.79%
974 WBB Wild Beast Block WBB $31,517 $0.187353 168,222 LowVol -1.57% -6.73% 24.54%
975 JOBS JobsCoin JOBS $30,748 $0.000290 106,019,270 LowVol -2.82% -6.46% 32.39%
976 FRAZ Frazcoin FRAZ $30,643 $0.003321 9,227,698 LowVol -2.82% 342.29% 704.20%
977 PLACO PlayerCoin PLACO $30,556 $0.000870 35,120,000 LowVol -2.82% -19.87% 35.95%
978 SLEVIN Slevin SLEVIN $30,452 $0.000435 70,000,000 LowVol -2.82% -8.96% 18.39%
979 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
980 DLISK DAPPSTER DLISK $30,242 $0.000302 100,000,000 LowVol -2.46% -7.95%
981 BIOS BiosCrypto BIOS $30,194 $0.001450 20,821,709 LowVol -2.82% -41.57% -33.80%
982 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,799 LowVol 45.56%
983 XOC Xonecoin XOC $29,894 $0.071175 420,000 LowVol -2.37%
984 MILO MiloCoin MILO $29,728 $0.002755 10,789,954 LowVol -2.82% 46.23% 14.86%
985 RIDE Ride My Car RIDE $29,372 $0.000290 101,276,976 LowVol -2.82% -37.68% -13.94%
986 KNC KingN Coin KNC $27,560 $13.73 2,008 LowVol -2.82% -27.85% -21.80%
987 ALTC Antilitecoin ALTC $27,418 $0.000870 31,512,613 LowVol -2.82% -6.46% 32.39%
988 LIR LetItRide LIR $26,314 $0.000725 36,292,904 LowVol -2.82% -22.10% -7.64%
989 CAB Cabbage CAB $25,884 $0.002465 10,499,996 LowVol -2.89% -13.11% -6.23%
990 DES Destiny DES $25,754 $0.016096 1,600,000 LowVol -2.91% -18.05%
991 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $24,375 $0.032337 753,776 LowVol -2.89% 7.29% -5.70%
992 BIOB BioBar BIOB $23,377 $0.026392 885,756 LowVol -2.82% -6.52% 20.48%
993 SCS Speedcash SCS $22,781 $0.087006 261,831 LowVol -2.82% -7.97% 30.44%
994 DIX Dix Asset DIX $22,567 $2.3e-07 100,000,000,000 LowVol -5.00% -19.82% 13.20%
995 TRADE Tradecoin TRADE $22,003 $0.002809 7,832,954 LowVol
996 IBANK iBank IBANK $21,004 $0.004640 4,526,324 LowVol -2.89% -23.30% 120.74%
997 JS JavaScript Token JS $20,101 $0.002515 7,991,996 LowVol -0.36% 9.14% 6.89%
998 ROOFS Roofs ROOFS $19,688 $0.000151 130,000,000 LowVol -2.82% -2.37% -46.16%
999 CRTM Corethum CRTM $18,581 $0.007433 2,500,000 LowVol -0.36% -23.37% 68.26%
1000 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 36.81% -23.05%
1001 ELS Elysium ELS $16,842 $0.004205 4,005,012 LowVol -2.82% -17.35% 9.50%
1002 TSTR Tristar Coin TSTR $16,040 $0.003190 5,027,857 LowVol -2.82% 68.58% -51.28%
1003 QBK Qibuck Asset QBK $16,012 $0.009580 1,671,379 LowVol -1.69% -14.03% 31.23%
1004 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,661 $0.001157 13,532,750 LowVol -13.54% -13.90% 52.25%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $15,636 $0.000145 107,829,281 LowVol -2.89% -6.59% 32.40%
1006 GEERT GeertCoin GEERT $15,517 $0.003048 5,091,200 LowVol -2.99% -7.60% 38.05%
1007 GBT GameBet Coin GBT $15,417 $0.000725 21,262,780 LowVol -2.91% -53.26% -5.43%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $14,528 $8.41 1,727 LowVol -2.82% -6.59% -7.68%
1009 ARGUS Argus ARGUS $13,278 $0.011563 1,148,324 LowVol -2.82% 3.65% 109.34%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $13,254 $0.009571 1,384,879 LowVol -2.82% -35.73% 25.38%
1011 LVPS LevoPlus LVPS $12,947 $0.008556 1,513,256 LowVol -2.82% -18.89% 11.27%
1012 DAS DAS DAS $12,722 $0.004694 2,710,150 LowVol -68.91%
1013 MGM Magnum MGM $12,245 $0.003094 3,957,381 LowVol -0.34% -27.56%
1014 VTA Virtacoin VTA $10,966 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -3.42% -93.80% -85.73%
1015 VOLT Bitvolt VOLT $10,957 $0.000725 15,112,554 LowVol -2.82% -14.52% 22.19%
1016 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol -0.78%
1017 SANDG Save and Gain SANDG $10,666 $0.003480 3,064,800 LowVol -2.82% -19.77%
1018 CCM100 CCMiner CCM100 $8,854 $0.002635 3,360,417 LowVol -1.69% -17.80% 2.15%
1019 NODC NodeCoin NODC $7,302 $0.004350 1,678,439 LowVol -2.82% -28.14% -13.16%
1020 ULA Ulatech ULA $7,236 $0.036253 199,586 LowVol -2.82% 0.06% 60.84%
1021 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,188 $0.029213 211,827 LowVol -1.69% -8.15% 43.97%
1022 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,682,022 LowVol -9.43%
1023 CONX Concoin CONX $5,733 $0.007703 744,266 LowVol -9.43% -21.75% 23.38%
1024 WBC WalletBuilder… WBC $5,508 $0.292920 18,804 LowVol -2.82%
1025 NANOX Project-X NANOX $4,074 $52058.50 0.078264 LowVol -2.82% -25.25% -33.56%
1026 SOJ Sojourn SOJ $3,702 $0.007629 485,214 LowVol -2.69% 290.37% 535.16%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,597 $0.002610 1,377,917 LowVol -2.82% -14.60% 17.09%
1028 LEX Lex4All LEX $3,455 $0.003455 1,000,000 LowVol -1.69% -3.43% 109.59%
1029 XNG Enigma XNG $2,961 $0.178072 16,627 LowVol 0.79% 7.97% 8.43%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $2,535 $0.000435 5,826,388 LowVol 9.39% 40.12% 98.59%
1031 TOKEN SwapToken TOKEN $1,570 $1e-07 15,320,585,365 LowVol -3.68% -20.00% 16.12%
1032 EBT Ebittree Coin EBT $1,387 $0.001097 1,264,511 LowVol -1.73% -8.64% 351.79%
1033 ABN Abncoin ABN $856 $0.012638 67,700 LowVol -2.82% -19.28% 2.05%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 DMB Digital Money… DMB $428 $0.001015 421,300 LowVol -2.89% -20.47% 2.40%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -0.34%
1037 CALC CaliphCoin CALC $111 $0.001278 87,140 LowVol -2.82% 20.47% 20.57%
1038 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol 2.16% -68.35%
1039 FAL Falcoin FAL $57 $0.000290 196,766 LowVol -2.91% 86.97% 92.39%
1040 APW AppleCoin APW $12 $0.000145 81,342 LowVol -2.82% -6.52% 32.39%
1041 CMT CyberMiles CMT $0.244215 $20,887,300 -6.25% 51.25%
1042 ATMC ATMCoin ATMC $3.70 $10,483,800 0.00% -2.61% 29.50%
1043 BCD Bitcoin Diamo… BCD $33.30 $5,773,360 -4.14% -1.75% -30.91%
1044 ETN Electroneum ETN $0.108073 $5,510,540 -6.07% 7.23% 100.20%
1045 ERO Eroscoin ERO $0.146447 $5,181,760 -2.82% -12.87%
1046 FRGC Fargocoin FRGC $10.40 $3,064,840 -0.32% -2.19% 3.25%
1047 NULS Nuls NULS $0.840810 $3,016,390 -1.02% -7.83% 68.91%
1048 REC Regalcoin REC $32.26 $1,897,810 -0.58% -3.14% -38.46%
1049 ORME Ormeus Coin ORME $2.92 $1,458,320 -4.89% -6.71% 6.74%
1050 CLUB ClubCoin CLUB $3.33 $1,346,640 -0.75% 1.27% -40.80%
1051 AI POLY AI AI $16.27 $1,266,450 -8.23% -8.35% 2.26%
1052 GRX GOLD Reward T… GRX $5.05 $1,028,150 -0.65% 2.29% 16.80%
1053 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.38 $892,277 -4.21% -7.90% 36.92%
1054 FRST FirstCoin FRST $14.44 $827,035 -2.66% -6.89% -13.47%
1055 THS TechShares THS $0.927599 $791,951 8.75% 6.13% 4.65%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $205.05 $714,034 -1.00% 10.83% -4.56%
1057 XIN Infinity Econ… XIN $0.031467 $545,660 -2.29% 7.35% -4.36%
1058 STC Santa Coin STC $0.612086 $470,996 -6.77% 4.91%
1059 BOT Bodhi BOT $0.420832 $426,007 -0.65% -0.78% -6.74%
1060 BTE BitSerial BTE $6.57 $402,282 -3.12% -6.61% 29.14%
1061 WC WINCOIN WC $0.940514 $353,952 30.94% 24.67% 26.45%
1062 UGT UG Token UGT $0.474548 $252,148 -0.36% 11.20% 5.40%
1063 ADK Aidos Kuneen ADK $27.55 $246,596 -6.93% 27.52% -9.34%
1064 TSL Energo TSL $0.029431 $233,508 -1.09% -9.48% -4.21%
1065 BWK Bulwark BWK $2.88 $210,850 -3.58%
1066 XYLO XYLO XYLO $0.333523 $186,145 -38.49% -89.61%
1067 XCPO Copico XCPO $0.018469 $184,099 -6.70% -35.68% -16.88%
1068 BT1 BT1 [CST] BT1 $14202.20 $169,493 -4.35% -10.70% 31.12%
1069 BSR BitSoar BSR $0.188513 $167,923 -4.78% -0.02% -12.93%
1070 XID Sphre AIR XID $0.180954 $161,329 -2.22% -4.35% 21.13%
1071 LLT LLToken LLT $0.358965 $155,489 -1.24% -3.64% 8.01%
1072 BTU Bitcoin Unlim… BTU $90.82 $128,360 -2.34% -9.33% -32.60%
1073 CAPP Cappasity CAPP $0.021527 $119,884 1.06% -3.56%
1074 INF InfChain INF $0.012036 $95,325 -2.82% -4.27% 34.14%
1075 GBG Golos Gold GBG $0.149296 $93,438 -6.24% 10.01% 5.26%
1076 BTCM BTCMoon BTCM $0.042068 $92,810 23.82% 16.35% 308.53%
1077 RYZ ANRYZE RYZ $0.015918 $77,415 2.28% -5.45% -28.51%
1078 B3 B3Coin B3 $0.000068 $75,889 -10.27% 42.44% 30.18%
1079 SBC StrikeBitClub SBC $0.544512 $75,158 9.26%
1080 ICX ICON ICX $1.71 $71,921 0.55% -2.65% 11.06%
1081 BT2 BT2 [CST] BT2 $126.83 $60,349 -5.66% -52.90% -17.22%
1082 DSR Desire DSR $0.283819 $57,036 -5.75% 40.52% 9.42%
1083 SUR Suretly SUR $2.73 $56,063 -0.38% -2.11% -18.62%
1084 QBT Qbao QBT $0.218715 $51,437 -3.84% -1.44%
1085 MSD MSD MSD $0.008588 $46,121 -2.70% 5.08% -32.70%
1086 SNOV Snovio SNOV $0.004409 $43,195 -0.36%
1087 SEND Social Send SEND $0.062064 $26,517 8.22% -26.15%
1088 OXY Oxycoin OXY $0.129784 $24,006 -5.64% 40.29% -4.72%
1089 WISH MyWish WISH $0.158676 $20,460 -0.27% 25.29% 5.69%
1090 SKR Sakuracoin SKR $0.009538 $19,015 -17.21% 22.26% 649.11%
1091 VIU Viuly VIU $0.012106 $18,118 -5.64% -7.78% 64.94%
1092 BIXC BIXC BIXC $6.25 $17,517 -2.82% 42.46%
1093 VASH VPNCoin VASH $0.005075 $15,015 -10.63% -14.95% 3.62%
1094 FOR FORCE FOR $0.008186 $14,855 2.28% -33.66% 41.73%
1095 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.054495 $14,258 9.60% 9.14% -3.98%
1096 GLS GlassCoin GLS $0.623542 $13,755 1.80% -32.90% -38.54%
1097 HAT Hawala.Today HAT $0.316916 $13,691 -0.36% 27.37% 93.41%
1098 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.008872 $11,074 -2.40% -37.81% 155.14%
1099 EVR Everus EVR $1.24 $10,948 -3.59% -19.77% -37.67%
1100 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006399 $10,767 -0.36% 1.86% 58.65%
1101 BCDN BlockCDN BCDN $0.086200 $10,351 1.58% 12.33%
1102 MKR Maker MKR $440.91 $9,527 -0.36% 10.13% 14.31%
1103 TER TerraNova TER $5.31 $9,295 0.16% 0.20% 214.37%
1104 PLX PlexCoin PLX $0.026141 $8,847 -2.82% -13.77% -83.38%
1105 XID International… XID $0.009716 $8,692 -2.82% -7.89% 43.06%
1106 BON Bonpay BON $1.51 $8,228 -5.08% 33.17%
1107 DEUS DeusCoin DEUS $0.277404 $8,031 -2.89% 2.28% -23.58%
1108 NUKO Nekonium NUKO $0.066704 $7,873 -1.75% 33.67%
1109 BPL Blockpool BPL $0.178671 $7,851 -2.82% -11.80% 68.44%
1110 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002773 $7,833 -10.07% 7.86% 7.46%
1111 MGC MergeCoin MGC $0.012761 $7,666 -2.82% -4.36% 2.06%
1112 ETT EncryptoTel [… ETT $0.084600 $7,511 -2.82% -7.10% -34.47%
1113 MCR Macro MCR $1.24 $7,467 -3.23% -20.96% -41.34%
1114 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.085121 $7,032 -2.82% -2.26% 7.59%
1115 AKY Akuya Coin AKY $0.104262 $6,953 -2.28% -18.35% -24.98%
1116 SND Sand Coin SND $0.590502 $6,582 -0.72% -24.42% -13.52%
1117 TIE TIES Network TIE $0.123811 $5,711 -0.36% 23.98% 29.26%
1118 BOS BOScoin BOS $1.15 $5,635 -2.82% -10.13% 5.12%
1119 EDRC EDRCoin EDRC $0.086390 $5,628 0.73% 54.51% 51.60%
1120 MOTO Motocoin MOTO $0.007199 $5,551 -17.14% -8.62% 205.62%
1121 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.006242 $5,196 0.44% 8.33% 136.71%
1122 ONG onG.social ONG $0.193208 $4,935 3.88% 18.23% -43.38%
1123 TCOIN T-coin TCOIN $0.000275 $4,885 -2.78% -5.91% 8.40%
1124 IBTC iBTC IBTC $0.012385 $4,322 -0.36% 95.56% 162.03%
1125 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $4,175 -0.39% 8.94% 8.60%
1126 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003482 $4,127 5.50% -3.42% 36.65%
1127 TRIA Triaconta TRIA $9.91 $4,002 -0.36% 37.28% 24.11%
1128 XQN Quotient XQN $0.008411 $3,717 -2.89% 32.14% 75.75%
1129 MAGE MagicCoin MAGE $16.81 $3,602 0.48% -8.73%
1130 PEC Peacecoin PEC $0.072505 $3,420 -2.82% 8.20% -5.02%
1131 ACC AdCoin ACC $0.084129 $3,332 10.59% -15.87% -0.74%
1132 RCN Rcoin RCN $0.000145 $3,300 -2.82% -6.52% 32.39%
1133 FLASH Flash FLASH $0.005945 $3,235 -2.79% 14.94% 22.32%
1134 FRD Farad FRD $0.091814 $3,002 -1.46% 7.29% -21.94%
1135 B2B B2B B2B $0.383939 $2,885 -0.36% 0.87% 4.58%
1136 DFS DFSCoin DFS $0.005118 $2,824 -10.70% -9.81% -37.94%
1137 ABC Alphabit ABC $22.71 $2,810 -0.32% 6.81% 27.71%
1138 DMC DynamicCoin DMC $0.002033 $2,724 -6.04% -25.87% -85.49%
1139 COR CORION COR $0.615167 $2,692 -2.87% -19.01% -28.11%
1140 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001740 $2,570 -2.82% -19.82% -8.18%
1141 WILD Wild Crypto WILD $0.197667 $2,517 0.49% 44.98% 89.55%
1142 HYTV Hyper TV HYTV $0.004458 $2,441 -0.36% -18.14% 4.31%
1143 EFYT Ergo EFYT $18.30 $2,352 -2.94% 33.58% 95.64%
1144 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.270109 $2,341 2.94% -3.76% 35.48%
1145 DAY Chronologic DAY $3.40 $2,337 -1.07% -2.96% -11.00%
1146 PNX Phantomx PNX $0.014515 $2,259 -6.00% -4.90% -22.27%
1147 EGOLD eGold EGOLD $0.022293 $2,097 -0.36% 188.81% 128.02%
1148 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.064420 $2,095 -17.14% -22.28% -27.22%
1149 PCN PeepCoin PCN $0.000145 $2,085 -2.82% -6.52% 240.43%
1150 GARY President Joh… GARY $0.144865 $2,020 -22.44% 31.99% -20.23%
1151 MINEX Minex MINEX $0.015394 $2,009 -2.86% -30.22% -23.52%
1152 SAK Sharkcoin SAK $0.001735 $1,964 -2.20% -21.10% -28.58%
1153 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.109482 $1,928 -2.82% -14.83% 16.82%
1154 HNC Huncoin HNC $0.002755 $1,834 23.09% 18.07% 15.30%
1155 ZBC Zilbercoin ZBC $0.031070 $1,701 -2.42% -4.93% -21.33%
1156 X2 X2 X2 $0.000290 $1,649 -2.82% 87.09% 164.87%
1157 ZSE ZSEcoin ZSE $0.019824 $1,639 -2.85% 106.06% 92.87%
1158 PRES President Trump PRES $0.005201 $1,621 -2.82% 17.19% 12.53%
1159 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.93 $1,450 -2.60% -6.52% -20.06%
1160 DGPT DigiPulse DGPT $1.05 $1,392 -0.82% -23.35% 24.34%
1161 CME Cashme CME $0.000145 $1,344 -2.91% -30.52% 28.62%
1162 SISA SISA SISA $0.012030 $1,240 1.85% 20.11% -15.55%
1163 EBIT eBIT EBIT $0.003270 $1,224 -0.36% 44.06% 300.52%
1164 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.9e-07 $1,208 -0.36% 71.38% 115.69%
1165 XRY Royalties XRY $0.000155 $1,186 -4.16% 4.59% -92.57%
1166 MGC GulfCoin MGC $0.001886 $1,103 5.28% -10.95% -38.48%
1167 MCI Musiconomi MCI $0.033627 $1,097 -0.65% -5.45% 3.06%
1168 STU bitJob STU $0.038673 $1,089 20.78% 32.68% 21.55%
1169 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005220 $1,071 -2.91% -6.51% 36.61%
1170 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002610 $1,056 -2.82% -22.45% 18.29%
1171 APC AlpaCoin APC $0.022041 $1,050 -2.89% -5.36% -34.99%
1172 BTBc Bitbase BTBc $0.005075 $1,007 -10.48% 48.72% 63.08%
1173 XOT Internet of T… XOT $2030.12 $993 -2.60% -6.52% -7.23%
1174 EVC EventChain EVC $0.153571 $913 -0.36% 69.16% 27.33%
1175 CASH Cash Poker Pro CASH $0.049541 $872 -0.36% 9.37% 12.15%
1176 COUPE Coupecoin COUPE $0.000072 $856 -2.37% -52.34% 147.29%
1177 TELL Tellurion TELL $0.000148 $845 -2.89% -15.44% 24.88%
1178 UR UR UR $0.000851 $829 -3.03% -36.48% 56.25%
1179 BSN Bastonet BSN $0.000725 $819 -2.82% -6.52% -21.96%
1180 EUSD eUSD EUSD $0.000238 $788 5.11% 4.77% -21.08%
1181 NAMO NamoCoin NAMO $0.000244 $754 -2.44% 15.06% 35.17%
1182 OX OX Fina OX $0.000148 $668 -1.49% -4.98% -9.43%
1183 ELC Elacoin ELC $0.130501 $658 -2.90% 40.22% 56.33%
1184 CC CyberCoin CC $0.000290 $580 -2.89% 86.82% 138.01%
1185 BAT BatCoin BAT $0.000004 $556 27.45% 42.68% 99.77%
1186 FUDD DimonCoin FUDD $0.001486 $533 -0.36% 8.84% 18.39%
1187 PLC PlusCoin PLC $0.000545 LowVol -0.36% -3.18% -16.65%
1188 VULC Vulcano VULC $0.007554 LowVol -2.82% -37.43% 5.60%
1189 OCOW OCOW OCOW $0.000870 LowVol -2.89% -81.95%
1190 QBT Cubits QBT $0.003487 LowVol 1.64% -8.88% -50.20%
1191 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001160 LowVol -2.82% -70.52% 32.39%
1192 XAU Xaucoin XAU $0.038428 LowVol -2.89% -6.94% -11.18%
1193 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002900 LowVol -2.91% -22.16%
1194 BEST BestChain BEST $0.011810 LowVol -11.33% 576.92% 820.20%
1195 SFE SafeCoin SFE $0.000145 LowVol -2.82% -6.52% 32.39%
1196 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -2.87% 3.97% -71.36%
1197 ANI Animecoin ANI $0.000290 LowVol -2.89% 86.97% 74.62%
1198 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000435 LowVol -2.82% -2.62% -5.80%
1199 RHFC RHFCoin RHFC $0.001160 LowVol -2.82% 72.10% 17.19%
1200 FFC FireFlyCoin FFC $0.000145 LowVol -2.97% -6.59% 22.94%
1201 LDCN LandCoin LDCN $0.001237 LowVol -2.82% -56.13% -22.40%
1202 GAY GAY Money GAY $0.011245 LowVol -63.88% -43.76% 21.98%
1203 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol 35.02% 27.74% 65.84%
1204 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002465 LowVol -2.82% -24.27% -16.56%
1205 PRM PrismChain PRM $0.001595 LowVol -2.82% -20.90% 27.55%
1206 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000435 LowVol -2.82% -29.89% -19.42%
1207 HIGH High Gain HIGH $0.000435 LowVol -2.82% -30.35% -33.88%
1208 SWP Swapcoin SWP $0.113899 LowVol -0.38% 9.10% -0.81%
1209 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000145 LowVol -2.82% -6.52% -33.80%
1210 FRN Francs FRN $0.032323 LowVol -2.90% -9.17% 19.00%
1211 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003625 LowVol -2.82% -22.10% -2.11%
1212 FUTC FutCoin FUTC $0.002320 LowVol -2.89% -47.11% 32.10%
1213 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000396 LowVol 0.01% 2.41%
1214 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.002260 LowVol -1.20% 77.67% 105.16%
1215 KARMA Karmacoin KARMA $0.000145 LowVol -2.82% -6.52% 32.59%
1216 OPES Opescoin OPES $0.002900 LowVol -2.82% 16.86%
1217 ACES Aces ACES $0.000158 LowVol -0.98% 1.69% 40.44%
1218 ACN Avoncoin ACN $0.000435 LowVol -2.82% -29.89% 12.61%
1219 OP Operand OP $0.001015 LowVol -2.82% -27.24% 3.03%
1220 KASHH KashhCoin KASHH $0.000145 LowVol -2.89% -6.56% 75.69%
1221 GRN Granite GRN $0.017111 LowVol -2.82% 39.21% 124.11%
1222 HCC Happy Creator… HCC $0.000580 LowVol -2.82% -6.52% -29.42%
1223 INDIA India Coin INDIA $0.000290 LowVol -2.82% -1.06% 1.44%
1224 PRIMU Primulon PRIMU $0.000145 LowVol -2.82% -6.46% -33.72%
1225 BET BetaCoin BET $0.001392 LowVol 1.96% -27.53% -44.73%
1226 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000870 LowVol -2.82% 40.23% 2.46%
1227 CBD CBD Crystals CBD $0.002610 LowVol -2.82% 70.46%
1228 EAG EA Coin EAG $2.90 LowVol -13.54% 43.82% -6.47%
1229 WIC Wi Coin WIC $0.002805 LowVol -2.58% -4.05% -20.15%
1230 GAIN UGAIN GAIN $0.001595 LowVol -2.89% -14.31% 191.27%
1231 CYC Cycling Coin CYC $0.001305 LowVol -2.91% -15.86% -50.93%
1232 STARS StarCash Network STARS $0.266460 LowVol -2.82% -26.42% -2.26%
1233 BLX Blockchain Index BLX $3.67 LowVol -0.36% 12.35% 31.67%
1234 BIT First Bitcoin BIT $0.010296 LowVol -2.82% 8.23% -17.17%
1235 DBG Digital Bulli… DBG $0.004350 LowVol -2.82% -19.87% -31.52%
1236 BXC Bitcedi BXC $0.003909 LowVol -3.63% -22.29% 38.15%
1237 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007396 LowVol -2.82% -5.15% 104.61%
1238 TODAY TodayCoin TODAY $0.000870 LowVol -2.89% -19.87%
1239 STEX STEX STEX $1.15 LowVol -5.01% -17.95% 118.02%
1240 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.049618 LowVol -1.69% -4.20% 37.86%
1241 AV AvatarCoin AV $0.052203 LowVol -2.82% 0.68% 66.26%
1242 VOYA Voyacoin VOYA $2.94 LowVol -2.89% 5.42% 94.82%
1243 YES Yescoin YES $0.000142 LowVol -2.95% -4.74% 641.09%
1244 AIB Advanced Inte… AIB $0.009263 LowVol -2.91% -25.39% 104.85%
1245 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004785 LowVol -2.82% 158.83% -1.27%
1246 REGA Regacoin REGA $0.000870 LowVol -41.74% -6.59% -50.35%
1247 MAVRO Mavro MAVRO $0.025957 LowVol -36.28% -6.52% 91.30%
1248 LTH LAthaan LTH $0.000725 LowVol -2.82% -41.57% 32.49%
1249 NTC Natcoin NTC $0.099332 LowVol -2.82% -12.37% -54.45%
1250 TEAM TeamUp TEAM $0.000290 LowVol -2.82% -6.35% -11.74%
1251 CYDER Cyder CYDER $0.000290 LowVol -2.82% -6.52% 32.39%
1252 9COIN 9COIN 9COIN $0.003625 LowVol -2.82% 4.57% 51.95%
1253 GUC GoldUnionCoin GUC $0.068155 LowVol -2.82% -32.50%
1254 SKC Skeincoin SKC $0.024362 LowVol -2.89% 3.32% 140.09%
1255 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000290 LowVol -2.82% -6.52% -11.74%
1256 IFC Infinitecoin IFC $0.000017 LowVol -4.03% 65.49% 15.39%
1257 DASHS Dashs DASHS $0.053654 LowVol -2.82% -6.89% 30.68%
1258 MONETA Moneta MONETA $0.000580 LowVol -2.82% 22.44% 52.49%
1259 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000145 LowVol -2.82% -6.52% 22.35%
1260 TOP TopCoin TOP $0.000280 LowVol -20.23% -38.79% -16.80%
1261 BIRDS Birds BIRDS $0.000145 LowVol -2.89% -6.66% 32.58%
1262 POKE PokeCoin POKE $0.000145 LowVol -2.82% -6.46%
1263 LKC LinkedCoin LKC $0.000435 LowVol -2.89% 40.32%
1264 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002030 LowVol -2.82% -7.43% 31.22%
1265 AXIOM Axiom AXIOM $0.021316 LowVol -2.97% -6.59% 27.20%
1266 WINK Wink WINK $0.000158 LowVol -64.81% -49.23% -47.66%
1267 BGR Bongger BGR $0.000181 LowVol -4.90% -11.80% 10.78%
1268 TCR TheCreed TCR $0.000290 LowVol -2.82% -6.52% -33.80%
1269 MBL MobileCash MBL $0.000580 LowVol -2.82% 11.77% 76.52%
1270 SJCX Storjcoin X SJCX $0.256678 LowVol -5.99% -40.50%
1271 UTA UtaCoin UTA $0.002755 LowVol -2.82% 20.05% -9.47%
1272 BITOK Bitok BITOK $0.000145 LowVol -2.82% 32.39%
1273 MARX MarxCoin MARX $0.001372 LowVol -3.84% 22.29% 65.52%
1274 PDG PinkDog PDG $0.000290 LowVol -2.82% -5.13%
1275 ASN Aseancoin ASN $0.005510 LowVol -6.12% -15.42% -72.83%
1276 YEL Yellow Token YEL $0.005662 LowVol -0.36% 9.16% -61.74%
1277 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004205 LowVol -2.82% -15.35% -31.77%
1278 IRL IrishCoin IRL $0.002900 LowVol -2.89% 12.01% 38.12%
1279 PAYP PayPeer PAYP $0.000145 LowVol -2.89% 32.12%
1280 HDLB HODL Bucks HDLB $0.035237 LowVol -2.82% -33.58% -18.61%
1281 QBC Quebecoin QBC $0.002320 LowVol -2.89% -7.24% 24.61%
1282 TERA TeraCoin TERA $0.000145 LowVol -2.82% -5.01%
1283 OMC Omicron OMC $0.153710 LowVol -2.82% -6.52% 23.66%
1284 MAGN Magnetcoin MAGN $0.573438 LowVol -2.83% -7.90% 20.94%
1285 MEN PeopleCoin MEN $0.000145 LowVol -2.82% -4.77% 32.10%
1286 GOLF Golfcoin GOLF $0.000145 LowVol -2.82% 32.43%
1287 SHELL ShellCoin SHELL $0.043358 LowVol -2.97% -4.30% 90.36%
1288 IQT iQuant IQT $0.159366 LowVol -2.82% -15.13% 4.45%
1289 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004205 LowVol -2.89% 35.55% 34.42%
1290 EGG EggCoin EGG $0.054814 LowVol -2.82% -6.46% 31.58%
1291 WOW Wowcoin WOW $0.000150 LowVol -3.69% -3.06% 37.30%
1292 NBIT netBit NBIT $0.069170 LowVol -2.82% 9.74% 237.88%
1293 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008556 LowVol -2.82% 37.89% 39.60%
1294 LEPEN LePen LEPEN $0.000098 LowVol -4.33% -12.34% -13.38%
1295 TRICK TrickyCoin TRICK $0.012326 LowVol -2.82% 15.59%
1296 TURBO TurboCoin TURBO $0.000145 LowVol -2.89%
1297 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000197 LowVol -0.36% 44.79% 102.38%
1298 XDE2 XDE II XDE2 $2.10 LowVol -2.82% -6.65%
1299 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.324097 LowVol -2.82% -1.93%
1300 GBRC Global Busine… GBRC $0.000290 LowVol -2.82% 50.26%
1301 WA WA Space WA $0.021171 LowVol -2.82% -5.22% 19.38%
1302 PRN Protean PRN $0.000111 LowVol -3.36% -21.37% 938.73%
1303 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000145 LowVol -2.82% 32.14%
1304 ANTX Antimatter ANTX $0.000145 LowVol -2.82% -6.59% 32.43%
1305 DON Donationcoin DON $0.000762 LowVol -3.69% 63.74% 52.04%
1306 QORA Qora QORA $0.259074 LowVol -2.82% -6.52% 27.25%
1307 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol 81.89%
1308 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 2.15%
1309 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -0.83% 15.45%
1310 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol -1.13% 40.02%
1311 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 3.04%
1312 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -1.60%
1313 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 2.19% 64.01%
1314 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol
1315 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1316 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 6.81%
1317 DISK DarkLisk DISK $0.001251 LowVol 0.72% 128.41%
1318 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol 2.33%
1319 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 3.04% 17.61%
1320 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol 0.48% -9.45%
1321 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol 34.53%
1322 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.12%
1323 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.29%
1324 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.105702 LowVol -2.22% 12.92%
1325 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol
1326 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 47.94%
1327 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1328 EXRN EXRNchain EXRN $1e-06 LowVol 0.14% -26.87% 24.99%
1329 FAP FAPcoin FAP $0.010651 LowVol 16.12% 71.14%
1330 UNC UNCoin UNC $0.000149 -4.13% 35.88%
1331 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1332 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 -0.26% 63.92%
1333 FC Facecoin FC $0.003480 -15.59%
1334 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -18.00%
1335 10MT 10M Token 10MT $0.002238 1.55% 8.78%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 -0.94% 5.71%

Quay lại phần 1

Phản hồi