Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 10/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 10/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $13674.90 trên tổng giá trị $228,785,001,696

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $464.19 trên tổng giá trị $44,671,001,421

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1372.84 trên tổng giá trị $23,127,360,295

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.25 trên tổng giá trị $11,811,113,622

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.243182 trên tổng giá trị $9,420,662,722

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng KURT Kurrent (KURT) đang có giá hiện tại $0.015145 trên tổng giá trị $150,233 đã biến động tăng 367.68% trong 1h qua

    + Đồng KOBO Kobocoin (KOBO) đang có giá hiện tại $0.070950 trên tổng giá trị $1,752,488 đã biến động tăng 141.46% trong 1h qua

    + Đồng BUMBA BumbaCoin (BUMBA) đang có giá hiện tại $0.007524 trên tổng giá trị $169,066 đã biến động tăng 125.79% trong 1h qua

    + Đồng QCN QuazarCoin (QCN) đang có giá hiện tại $0.027359 trên tổng giá trị $165,381 đã biến động tăng 89.77% trong 1h qua

    + Đồng USDE USDe (USDE) đang có giá hiện tại $0.000274 trên tổng giá trị $310,312 đã biến động tăng 89.67% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.010111 trên tổng giá trị đã biến động tăng 498.68% trong 24h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.159501 trên tổng giá trị $250,578 đã biến động tăng 371.67% trong 24h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003133 trên tổng giá trị $28,906 đã biến động tăng 320.43% trong 24h qua

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000008 trên tổng giá trị $780,926 đã biến động tăng 301.79% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.007195 trên tổng giá trị $3,491 đã biến động tăng 289.21% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.367942 trên tổng giá trị $27,821,750 đã biến động tăng 1422.55% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000105 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1072.44% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.010022 trên tổng giá trị đã biến động tăng 696.82% trong 7 ngày qua

    + Đồng BEST BestChain (BEST) đang có giá hiện tại $0.010111 trên tổng giá trị đã biến động tăng 688.07% trong 7 ngày qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003133 trên tổng giá trị $28,906 đã biến động tăng 672.90% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 10/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 MAR Marijuanacoin MAR $109,891 $0.072225 1,521,507 $1,493 -15.76% -6.49% 9.85%
702 VUC Virta Unique … VUC $109,761 $0.001785 61,504,550 $1,097 -5.22% -9.07% 18.91%
703 EAGLE EagleCoin EAGLE $109,593 $0.052351 2,093,421 $34,613 -6.19% 6.11% -31.59%
704 MONK Monkey Project MONK $108,948 $1.03 105,797 $13,326 -10.76% -27.07% -80.81%
705 BAS BitAsean BAS $102,966 $0.020593 5,000,000 $549 -6.52% -7.60% -5.68%
706 SCRT SecretCoin SCRT $97,759 $0.023118 4,228,672 $9,549 -53.43% -10.38% 27.16%
707 XCXT CoinonatX XCXT $97,261 $0.006042 16,096,308 $743 0.08% -43.51% -26.86%
708 TAJ TajCoin TAJ $95,653 $0.011855 8,068,277 $1,672 -28.37% -27.10% 0.83%
709 CMT Comet CMT $95,434 $0.109339 872,830 $4,469 -5.17% 11.73% 119.97%
710 WOMEN WomenCoin WOMEN $94,104 $0.002128 44,220,400 $1,816 -5.15% -17.37% -8.39%
711 EGAS ETHGAS EGAS $89,446 $0.008806 10,157,540 $583 18.31% 0.37% 72.03%
712 GLT GlobalToken GLT $87,907 $0.003349 26,250,200 $1,004 -1.36% 11.98% 44.12%
713 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $86,824 $0.010812 8,030,000 $729 -6.18% -7.31% -41.81%
714 NRO Neuro NRO $83,524 $0.002189 38,161,604 $704 -5.22% -11.14% 15.66%
715 SGR Sugar Exchange SGR $78,360 $0.022389 3,500,000 $1,137 -5.44% -15.02% -41.66%
716 FXE FuturXe FXE $77,290 $0.328304 235,421 $914 -5.51% -25.94% -80.80%
717 300 300 Token 300 $75,879 $252.93 300 $1,115 -5.22% 21.70% 13.50%
718 $$$ Money $$$ $75,733 $0.001650 45,887,218 $2,043 32.43% -15.93% 14.99%
719 CASH Cashcoin CASH $75,670 $0.001639 46,158,242 $1,190 31.54% -35.28%
720 POP PopularCoin POP $72,970 $0.000022 3,372,875,244 $568 -8.63% -20.20% 0.26%
721 LTCR Litecred LTCR $69,975 $0.002315 30,227,750 $2,113 -22.39% 5.14% 84.08%
722 AERM Aerium AERM $68,757 $0.094267 729,386 $18,738 -53.31% -65.73% -86.49%
723 BRAIN Braincoin BRAIN $59,377 $0.005882 10,094,424 $2,983 -5.17% -16.84% -0.73%
724 PONZI PonziCoin PONZI $59,014 $0.068533 861,099 $5,633 -49.51% -2.12% 91.82%
725 BLZ BlazeCoin BLZ $58,065 $0.000095 608,557,394 $596 -8.02% 21.60% 40.61%
726 ICOB ICOBID ICOB $56,828 $0.000533 106,701,874 $546 -8.54% -13.51% -9.84%
727 ITZ Interzone ITZ $56,130 $0.030054 1,867,670 $1,729 21.95% 20.12% 400.80%
728 ERY Eryllium ERY $53,227 $0.009724 5,473,887 $1,356 -29.42% -22.80% 70.53%
729 FLAX Flaxscript FLAX $52,641 $0.009425 5,585,288 $1,702 -5.17% -41.84% -59.66%
730 CWXT CryptoWorldX … CWXT $48,681 $0.000816 59,630,200 $870 -0.72% -9.96% -2.57%
731 RBT Rimbit RBT $47,647 $0.000413 115,499,623 $828 -6.59% -21.17% -27.20%
732 VRS Veros VRS $40,967 $0.000084 486,609,040 $684 -7.93% -36.42% 42.27%
733 MSCN Master Swiscoin MSCN $40,060 $0.000896 44,709,760 $885 23.59% 9.07% -15.34%
734 LUNA Luna Coin LUNA $39,410 $0.023882 1,650,184 $1,199 -40.74% 4.96% 22.59%
735 XCS CybCSec XCS $38,852 $0.003283 11,834,082 $2,209 -5.17% -23.75% -6.70%
736 LBTC LiteBitcoin LBTC $30,305 $0.009505 3,188,280 $19,161 -6.14% -17.74% 257.27%
737 GSR GeyserCoin GSR $27,572 $0.588349 46,864 $9,945 -14.70% -18.45% 548.98%
738 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $23,925 $0.027572 867,702 $7,361 -10.04% -39.78% 94.80%
739 BRAT BRAT BRAT $22,596 $0.000141 160,000,000 $665 -5.27% -64.40% -60.84%
740 CREVA CrevaCoin CREVA $20,022 $0.000550 36,390,750 $2,139 -5.17% 5.04% -29.53%
741 WORM HealthyWormCoin WORM $15,258 $0.000137 111,538,863 $2,339 -5.12% -11.14% -54.57%
742 XRC Rawcoin XRC $14,886 $0.021118 704,882 $1,108 -35.13% -20.82% 21.06%
743 HMC HarmonyCoin HMC $6,307 $0.011238 561,235 $7,818 -5.35% -6.38% -1.47%
744 ECN E-coin ECN $14,244,923 $3.02 4,719,128 LowVol -5.49% 136.66% 32.98%
745 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 32.78%
746 CSC CasinoCoin CSC $12,915,841 $0.334597 38,601,187 LowVol -5.09% 12.11% 39.22%
747 ETT EncryptoTel [… ETT $10,300,978 $0.165794 62,131,190 LowVol -5.22% -14.83% 17.22%
748 XC XCurrency XC $7,753,093 $1.32 5,870,487 LowVol 40.15%
749 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -1.54% -22.00%
750 DAR Darcrus DAR $4,850,973 $0.356679 13,600,388 LowVol -5.11% 20.20% 34.73%
751 YASH YashCoin YASH $4,787,901 $0.478777 10,000,273 LowVol -5.22% -8.53% 16.37%
752 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
753 FIMK FIMKrypto FIMK $3,154,046 $0.005466 577,004,618 LowVol -5.22% -5.83% 262.32%
754 STA Starta STA $2,752,441 $0.543004 5,068,914 LowVol -4.92% -3.16% 5.90%
755 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,684,123 $0.076036 35,300,866 LowVol -1.36% -10.24%
756 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,021,517 $4.34 465,952 LowVol -3.29% -6.99% -14.29%
757 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,916,397 $0.063880 30,000,000 LowVol -5.47% -14.95% -33.83%
758 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 -3.32%
759 RC RussiaCoin RC $1,659,263 $0.198053 8,377,873 LowVol -4.67% -14.56% 22.95%
760 JNS Janus JNS $1,609,156 $0.069902 23,020,335 LowVol -5.12% -41.72% -39.34%
761 HTC HitCoin HTC $1,504,230 $0.000137 10,996,318,099 LowVol -5.17% -11.04%
762 EMV Ethereum Movi… EMV $1,245,138 $0.189615 6,566,666 LowVol -52.24% -51.02% -83.60%
763 BTSR BTSR BTSR $1,089,371 $0.331694 3,284,266 LowVol -3.71% -2.57% 59.48%
764 ORB Orbitcoin ORB $1,082,166 $0.349715 3,094,423 LowVol -6.50% -9.86% 22.55%
765 SDC ShadowCash SDC $1,052,314 $0.157176 6,695,133 LowVol -5.17% -15.30% 12.44%
766 CARBON Carboncoin CARBON $1,019,599 $0.000066 15,392,009,685 LowVol -6.84% 35.33% 6.88%
767 ETBS Ethbits ETBS $1,016,628 $0.730544 1,391,604 LowVol -6.46% -3.39% -26.06%
768 DCY Dinastycoin DCY $975,433 $0.000687 1,420,858,063 LowVol -5.48% -25.58% 19.48%
769 METAL MetalCoin METAL $936,538 $0.012175 76,925,527 LowVol -5.17% -3.56% 32.36%
770 INPAY InPay INPAY $902,837 $0.090284 10,000,000 LowVol -5.22% -5.30% -31.82%
771 MAC Machinecoin MAC $892,776 $0.044117 20,236,425 LowVol -5.99% -26.56% 26.41%
772 RMC Remicoin RMC $879,921 $0.444579 1,979,224 LowVol -5.17% -45.16% -57.86%
773 OPAL Opal OPAL $744,175 $0.049141 15,143,795 LowVol -6.31% -27.75% 35.70%
774 EBET EthBet EBET $733,860 $0.086311 8,502,500 LowVol -6.38% 10.90% -1.76%
775 VAL Valorbit VAL $727,911 $0.000137 5,321,217,883 LowVol -5.12% 24.68%
776 BPC Bitpark Coin BPC $720,126 $0.009602 75,000,000 LowVol -5.18% -23.49% -5.72%
777 MAX MaxCoin MAX $694,357 $0.011354 61,155,837 LowVol -5.09% -12.46% -18.06%
778 NOBL NobleCoin NOBL $676,254 $0.000292 2,315,651,340 LowVol -7.09% -5.15% 11.95%
779 USC Ultimate Secu… USC $666,404 $0.064430 10,343,113 LowVol 9.02% -40.42% -17.10%
780 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -49.43%
781 RIYA Etheriya RIYA $570,044 $0.360438 1,581,531 LowVol -15.59% -17.95% 21.08%
782 AU AurumCoin AU $560,644 $1.89 296,216 LowVol -5.17% 25.60% 38.73%
783 AHT Bowhead AHT $558,443 $0.069805 8,000,000 LowVol -75.74% -75.42% -53.20%
784 XJO Joulecoin XJO $557,741 $0.016182 34,467,788 LowVol -5.09% -18.95% 74.99%
785 TALK BTCtalkcoin TALK $526,949 $0.008071 65,290,635 LowVol -5.09% -50.09% -0.40%
786 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 59.56%
787 V Version V $495,497 $0.001056 469,220,616 LowVol -7.26% 12.75% -15.93%
788 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -65.00%
789 SAC SACoin SAC $479,773 $0.068397 7,014,557 LowVol -5.22% -3.42% -16.66%
790 TGC Tigercoin TGC $476,445 $0.010944 43,536,800 LowVol -5.12% -11.14% 56.03%
791 UNIC UniCoin UNIC $472,736 $0.159222 2,969,035 LowVol -6.32% 15.82% 67.94%
792 XGR GoldReserve XGR $450,179 $0.026217 17,171,382 LowVol -7.63% -1.67% 2.73%
793 NETKO Netko NETKO $439,092 $0.100502 4,368,990 LowVol -5.39% -27.49% -27.05%
794 SLG Sterlingcoin SLG $437,932 $0.104097 4,206,961 LowVol -6.08% -15.11% 20.76%
795 GOOD Goodomy GOOD $417,057 $0.000945 441,349,000 LowVol -5.64% -39.15% -38.29%
796 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $412,130 $0.075923 5,428,300 LowVol -5.38% -6.27% 26.47%
797 WAY WayGuide WAY $410,547 $0.004104 100,040,708 LowVol -5.17% -11.14% 24.97%
798 OTX Octanox OTX $406,960 $0.047878 8,500,001 LowVol -5.22% -22.16% -9.40%
799 GLC GlobalCoin GLC $401,174 $0.006156 65,171,010 LowVol -5.09% -14.45% 2.07%
800 DAXX DaxxCoin DAXX $399,588 $0.000802 498,229,270 LowVol -6.48% -7.73% 45.10%
801 PIGGY Piggycoin PIGGY $395,387 $0.000811 487,522,658 LowVol -10.83% -44.34% 15.28%
802 CFT CryptoForecast CFT $393,960 $0.008564 46,000,000 LowVol -5.39% -34.98% 9.90%
803 ECA Electra ECA $392,400 $0.000018 21,971,998,147 LowVol -5.60% 16.19% 37.65%
804 FUNK The Cypherfunks FUNK $392,237 $0.000008 46,308,682,499 LowVol -9.44% -2.71% 48.48%
805 DDF DigitalDevelo… DDF $372,512 $0.072780 5,118,307 LowVol -6.40% -2.03% -14.79%
806 TAG TagCoin TAG $372,476 $0.062498 5,959,806 LowVol -5.53% -51.02% -57.04%
807 888 OctoCoin 888 $371,985 $0.007378 50,419,940 LowVol -5.66% 35.51% 73.56%
808 BUCKS SwagBucks BUCKS $368,083 $1.14 322,013 LowVol -6.81% -14.73% -0.05%
809 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol
810 XPTX PlatinumBAR XPTX $350,909 $0.826438 424,605 LowVol -5.17% -10.32% 20.68%
811 LOT LottoCoin LOT $336,918 $0.000023 14,491,014,421 LowVol -7.65% 17.92% 30.78%
812 CUBE DigiCube CUBE $332,290 $0.000137 2,429,126,009 LowVol -5.22% -11.04%
813 CORG CorgiCoin CORG $332,115 $0.000265 1,251,855,418 LowVol -4.73% 39.22% 71.54%
814 BXT BitTokens BXT $319,206 $0.567640 562,338 LowVol -5.17% -35.53% -34.50%
815 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol 45.26%
816 FNC FinCoin FNC $312,337 $0.024252 12,878,667 LowVol -1.98% -38.53% -27.08%
817 USDE USDe USDE $310,312 $0.000274 1,134,236,104 LowVol 89.67% -11.17% 57.10%
818 STS Stress STS $309,227 $0.000547 565,134,332 LowVol -5.17%
819 ROC Rasputin Onli… ROC $306,377 $0.282731 1,083,633 LowVol -6.53% -39.42%
820 BIGUP BigUp BIGUP $301,500 $0.000142 2,119,252,874 LowVol -5.85% -1.87% 89.56%
821 SH Shilling SH $298,299 $0.007524 39,648,207 LowVol -5.22% 32.77% 62.57%
822 LANA LanaCoin LANA $297,050 $0.000353 840,996,733 LowVol 44.46% -11.22% 45.11%
823 MRJA GanjaCoin MRJA $292,317 $0.065661 4,451,920 LowVol -5.17% 21.96% 319.81%
824 Q2C QubitCoin Q2C $271,632 $0.001094 248,212,856 LowVol -5.12% 1.55% -12.39%
825 FRC Freicoin FRC $271,007 $0.009165 29,569,209 LowVol -5.09% -13.96% 3.33%
826 GAP Gapcoin GAP $270,888 $0.022432 12,076,032 LowVol -6.22% -8.56% 49.62%
827 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $269,136 $0.020309 13,251,780 LowVol -5.17% -17.57% 34.19%
828 AMBER AmberCoin AMBER $269,001 $0.006156 43,699,481 LowVol -5.12% 24.96% -36.22%
829 VIDZ PureVidz VIDZ $257,535 $0.002056 125,279,775 LowVol -0.04% -24.20% -14.36%
830 RBIES Rubies RBIES $256,453 $0.024623 10,415,252 LowVol -5.09% -10.86% -68.40%
831 WMC WMCoin WMC $247,571 $0.021477 11,527,489 LowVol -5.09% -11.14% 24.92%
832 GAIA GAIA GAIA $247,268 $0.010259 24,101,381 LowVol -5.17% 7.45% -5.27%
833 EVO Evotion EVO $240,047 $0.075710 3,170,618 LowVol -5.88% -3.13% 4.07%
834 ARI Aricoin ARI $234,567 $0.001672 140,262,505 LowVol -6.07% 3.84% 30.06%
835 TTC TittieCoin TTC $227,622 $0.000181 1,259,816,434 LowVol -5.61% 16.20% -2.13%
836 TRI Triangles TRI $223,958 $3.07 72,891 LowVol -6.58% -33.36% 0.12%
837 SPACE SpaceCoin SPACE $223,011 $0.010622 20,994,446 LowVol -5.29% -27.61% 54.11%
838 WYV Wyvern WYV $219,010 $0.123251 1,776,940 LowVol -5.11% -11.92% 12.09%
839 SHDW Shadow Token SHDW $218,208 $0.031173 7,000,000 LowVol -5.03% -26.72% -46.39%
840 YAC Yacoin YAC $213,186 $0.001778 119,880,625 LowVol -5.09% -27.82% 17.21%
841 SRC SecureCoin SRC $206,572 $0.025050 8,246,226 LowVol -5.37% -19.51% 133.71%
842 CAT Catcoin CAT $202,931 $0.032694 6,207,050 LowVol -5.17% -35.77% 129.11%
843 GRT Grantcoin GRT $200,774 $0.004651 43,168,203 LowVol -5.09% -5.59% -1.38%
844 EVIL Evil Coin EVIL $199,947 $0.009512 21,020,383 LowVol -7.11% -15.15% 19.14%
845 XRE RevolverCoin XRE $196,726 $0.008809 22,331,846 LowVol -5.98% -19.11% 38.41%
846 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $195,936 $0.247049 793,108 LowVol -9.96% -10.85% 67.86%
847 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 71.99%
848 OHM OHM OHM $189,106 $0.006330 29,872,271 LowVol -2.09%
849 RBX Ripto Bux RBX $188,585 $0.000495 381,236,123 LowVol -5.12% -12.28% 1.27%
850 ACOIN Acoin ACOIN $187,148 $0.153389 1,220,085 LowVol 2.69% -11.17% 7.17%
851 CYP Cypher CYP $186,336 $0.029274 6,365,285 LowVol -5.17% -44.98%
852 E4ROW E4ROW E4ROW $185,610 $0.032213 5,762,000 LowVol -6.53% 134.84% 15.00%
853 HMP HempCoin HMP $185,581 $0.000137 1,356,645,470 LowVol -5.17% -11.07%
854 PHS Philosopher S… PHS $185,112 $0.030779 6,014,340 LowVol -5.17% -14.50% 36.96%
855 HAL Halcyon HAL $175,149 $0.032967 5,312,834 LowVol -5.22% -11.87% 24.45%
856 MNC Mincoin MNC $173,987 $0.043163 4,030,919 LowVol -9.52% 123.39% 0.37%
857 HODL HOdlcoin HODL $172,043 $0.001094 157,209,975 LowVol -5.12% -38.80% -22.60%
858 MCRN MACRON MCRN $169,090 $0.000421 401,421,401 LowVol -7.74% 118.21% 44.45%
859 BUMBA BumbaCoin BUMBA $169,066 $0.007524 22,471,354 LowVol 125.79% -7.79% 35.18%
860 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol -1.58%
861 FRK Franko FRK $165,393 $0.177695 930,767 LowVol -5.09% -25.49%
862 QCN QuazarCoin QCN $165,381 $0.027359 6,044,911 LowVol 89.77% 45.36% 16.47%
863 DUO ParallelCoin DUO $164,938 $0.546456 301,832 LowVol -5.47% -17.64% 36.98%
864 TEK TEKcoin TEK $162,264 $0.000115 1,414,054,562 LowVol -7.08% -7.30% -0.61%
865 JIN Jin Coin JIN $158,970 $0.016142 9,848,485 LowVol -5.12% -11.14% -17.05%
866 JET Jetcoin JET $155,968 $0.032010 4,872,509 LowVol -5.22% 55.53% -10.26%
867 DLC Dollarcoin DLC $155,718 $0.017099 9,106,714 LowVol -5.22% -11.04% 24.92%
868 XCT C-Bit XCT $152,365 $0.000969 157,223,250 LowVol -7.40% -2.22% 31.29%
869 EMD Emerald Crypto EMD $148,947 $0.007791 19,117,129 LowVol -5.44% -10.88% -13.90%
870 KED Darsek KED $143,518 $0.009864 14,550,256 LowVol -7.95% -16.19% -26.17%
871 VOT VoteCoin VOT $141,978 $0.008618 16,474,625 LowVol -5.17% -16.82% -27.77%
872 URC Unrealcoin URC $141,251 $0.020109 7,024,402 LowVol -5.12% -10.97% -20.59%
873 ARCO AquariusCoin ARCO $137,469 $0.091960 1,494,877 LowVol -5.61% -14.53% 17.95%
874 SLING Sling SLING $135,175 $0.125850 1,074,095 LowVol -5.17% -11.04% 27.74%
875 REE ReeCoin REE $134,830 $0.000053 2,560,000,000 LowVol 1.96% 20.88% 14.28%
876 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol 3.06%
877 CTO Crypto CTO $134,006 $0.010944 12,245,251 LowVol 3.98% -2.62% -1.05%
878 PX PX PX $131,177 $0.001368 95,894,331 LowVol -5.12% -28.42% -3.91%
879 LEA LeaCoin LEA $130,737 $0.000415 314,849,491 LowVol -5.37% -4.59% -33.65%
880 TSE Tattoocoin (S… TSE $125,792 $0.001391 90,421,856 LowVol -5.95% 0.29% 41.15%
881 XRA Ratecoin XRA $123,163 $0.001072 114,927,538 LowVol -5.22% -2.24% -7.32%
882 PRX Printerium PRX $118,441 $0.010019 11,821,728 LowVol -5.31% -16.56% 302.52%
883 MNM Mineum MNM $117,784 $0.012482 9,436,367 LowVol 31.24% -42.90% -3.68%
884 SOON SoonCoin SOON $117,378 $0.009418 12,462,620 LowVol -5.27% -6.96% 15.54%
885 URO Uro URO $115,276 $0.095482 1,207,310 LowVol -5.17% 4.03% 72.32%
886 MARS Marscoin MARS $115,114 $0.004071 28,279,074 LowVol -5.64% -21.70% -4.80%
887 NEVA NevaCoin NEVA $114,515 $0.046290 2,473,870 LowVol -6.37% 0.62% 9.20%
888 ARG Argentum ARG $111,578 $0.012989 8,590,189 LowVol -8.16% -4.60% -0.36%
889 ALL Allion ALL $109,869 $0.017723 6,199,359 LowVol -5.22% -7.96% 50.95%
890 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 57.37%
891 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $109,050 $0.001368 79,719,140 LowVol -5.17% 27.08% 23.50%
892 CNC CHNCoin CNC $108,859 $0.002208 49,298,415 LowVol 234.03%
893 IMS Independent M… IMS $106,997 $0.019929 5,368,934 LowVol 4.41% -13.69% -5.99%
894 BIP BipCoin BIP $106,847 $0.065661 1,627,261 LowVol -5.17% -25.92% 42.17%
895 UNITS GameUnits UNITS $104,043 $0.029958 3,472,983 LowVol -5.12% -11.09% -0.69%
896 PRC PRCoin PRC $101,661 $0.006429 15,812,200 LowVol -5.17% -24.00% -8.37%
897 I0C I0Coin I0C $100,670 $0.004797 20,985,374 LowVol -5.95% -50.49% -66.38%
898 CAGE CageCoin CAGE $98,429 $9.7e-07 101,168,328,395 LowVol -9.43% -25.11% -8.93%
899 ARB ARbit ARB $96,544 $0.012295 7,852,400 LowVol 1.09% 54.65%
900 QTL Quatloo QTL $93,373 $0.012097 7,718,883 LowVol -5.94% -7.43% -11.16%
901 JWL Jewels JWL $91,104 $0.004514 20,181,636 LowVol -5.17%
902 VEC2 VectorAI VEC2 $88,741 $0.005335 16,633,841 LowVol -5.17% 15.61% 9.47%
903 BITZ Bitz BITZ $88,511 $0.044458 1,990,891 LowVol -5.22% -11.14%
904 CRX Chronos CRX $87,397 $0.001185 73,729,962 LowVol -8.49% -29.89% 28.27%
905 AMMO Ammo Rewards AMMO $85,116 $0.001094 77,777,777 LowVol -5.17% 18.48% 42.96%
906 BLRY BillaryCoin BLRY $84,873 $0.009439 8,991,982 LowVol -5.09% 53.28% -42.74%
907 611 SixEleven 611 $82,587 $0.191390 431,514 LowVol -5.17% -16.97% 17.52%
908 SOIL SOILcoin SOIL $82,289 $0.014431 5,702,048 LowVol -7.06% 3.26% 38.14%
909 ZMC ZetaMicron ZMC $82,123 $0.000137 600,344,291 LowVol -5.22% -11.14% 24.92%
910 BVC BeaverCoin BVC $81,820 $0.026264 3,115,258 LowVol -4.90% 15.83% -10.77%
911 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol 1.06%
912 GCC GuccioneCoin GCC $80,473 $0.003967 20,285,537 LowVol -5.12% -19.47% 9.80%
913 MST MustangCoin MST $80,399 $0.127548 630,343 LowVol 4.89% -15.17% -12.45%
914 RPC RonPaulCoin RPC $80,325 $0.089463 897,860 LowVol -5.12% -11.14% 24.25%
915 MND MindCoin MND $80,312 $0.005061 15,867,695 LowVol -2.53% -8.57% 28.39%
916 WARP WARP WARP $78,505 $0.071680 1,095,224 LowVol -5.09% -11.04%
917 MAY Theresa May Coin MAY $75,876 $0.003017 25,152,200 LowVol -5.11% -2.02% -3.50%
918 EOT EOT Token EOT $75,554 $0.009146 8,260,903 LowVol -11.73% -9.44% -26.84%
919 VPRC VapersCoin VPRC $75,178 $0.000096 780,124,964 LowVol -4.35% 220.53% 386.04%
920 BTQ BitQuark BTQ $74,539 $0.008208 9,081,731 LowVol -5.22% -10.80% -18.40%
921 XCO X-Coin XCO $71,243 $0.005752 12,384,976 LowVol -3.32% -18.65% 11.36%
922 DRM Dreamcoin DRM $71,040 $0.029000 2,449,632 LowVol -5.22% -35.63% -8.61%
923 CPN CompuCoin CPN $70,765 $0.003608 19,615,019 LowVol -1.42% 13.09% 28.36%
924 HXX Hexx HXX $70,037 $0.047114 1,486,536 LowVol -5.17% -46.96% 3.59%
925 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 111.15%
926 DRS Digital Rupees DRS $69,875 $0.000137 510,802,961 LowVol -5.17% -11.14% 24.92%
927 EXN ExchangeN EXN $69,765 $0.013679 5,100,000 LowVol -5.17% -5.60% 38.24%
928 ADCN Asiadigicoin ADCN $68,208 $0.002736 24,931,054 LowVol -5.09% 1.27% -4.80%
929 COXST CoExistCoin COXST $67,004 $0.002472 27,100,000 LowVol -5.03% -0.54% 33.81%
930 NTWK Network Token NTWK $64,807 $0.005553 11,671,310 LowVol 36.43% 49.53% 33.51%
931 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 3.63% 61.70%
932 GPL Gold Pressed … GPL $60,238 $0.234820 256,527 LowVol -6.87% 5.48% -13.54%
933 XBTS Beatcoin XBTS $58,853 $0.038600 1,524,686 LowVol 43.06% 137.07% 2.10%
934 VIP VIP Tokens VIP $57,077 $0.000684 83,450,403 LowVol -5.17% -12.14% 56.15%
935 ATX Artex Coin ATX $55,989 $0.002981 18,781,750 LowVol 0.15% -20.17% -17.94%
936 KRONE Kronecoin KRONE $55,125 $0.014707 3,748,217 LowVol -3.54% -32.39% 35.13%
937 FUZZ FuzzBalls FUZZ $53,396 $0.011055 4,829,945 LowVol -5.09% 25.99% 63.66%
938 KIC KibiCoin KIC $52,535 $0.003574 14,701,000 LowVol -8.54% -29.84% 59.07%
939 BSC BowsCoin BSC $52,386 $0.009439 5,550,102 LowVol -5.17% -12.41% -4.79%
940 CRT CRTCoin CRT $52,050 $0.656609 79,270 LowVol -5.22% -11.14% 24.92%
941 EGO EGO EGO $49,246 $0.000821 60,000,001 LowVol -5.22% -23.84% 24.92%
942 CXT Coinonat CXT $48,552 $0.005630 8,623,200 LowVol -17.58% -38.35% -5.33%
943 SPT Spots SPT $45,975 $0.002052 22,406,021 LowVol -21.30% -18.17% -28.34%
944 G3N G3N G3N $45,514 $0.006019 7,561,891 LowVol -5.17% -11.14% 24.92%
945 ORLY Orlycoin ORLY $45,117 $0.001231 36,646,779 LowVol -5.17% -27.30% 1.59%
946 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 23.18%
947 UET Useless Ether… UET $42,276 $0.010660 3,965,716 LowVol -6.59% -6.74% 13.30%
948 GRIM Grimcoin GRIM $42,031 $0.002161 19,446,668 LowVol -5.96% -14.49% 0.60%
949 BENJI BenjiRolls BENJI $41,621 $0.002055 20,254,796 LowVol -5.22% -29.60% -17.10%
950 IMPS ImpulseCoin IMPS $41,542 $0.002052 20,245,510 LowVol -5.22% -33.36% -1.38%
951 DIBC DIBCOIN DIBC $41,228 $0.008246 5,000,000 LowVol -5.08% -22.85% -25.38%
952 PIE PIECoin PIE $40,374 $0.003009 13,415,597 LowVol -5.22% -21.80% -67.87%
953 SFC Solarflarecoin SFC $40,111 $0.002848 14,083,450 LowVol -6.06% -2.18% -39.28%
954 CESC CryptoEscudo CESC $39,425 $0.000274 144,105,100 LowVol -5.09% -13.50% -49.89%
955 TOR Torcoin TOR $39,013 $0.123388 316,179 LowVol -5.22% -7.10% -39.24%
956 SONG SongCoin SONG $38,749 $0.001190 32,565,300 LowVol -4.84% -10.82% 24.89%
957 PEX PosEx PEX $37,586 $0.015321 2,453,240 LowVol -5.22% -8.70% 27.19%
958 RUPX Rupaya RUPX $36,613 $0.005997 6,105,551 LowVol -5.90% -57.56% -68.06%
959 PULSE Pulse PULSE $35,208 $0.002462 14,298,972 LowVol -5.09% -47.44%
960 AGLC AgrolifeCoin AGLC $35,170 $0.004651 7,561,929 LowVol -5.22% -11.14% -25.36%
961 FLVR FlavorCoin FLVR $34,305 $0.001642 20,898,106 LowVol -5.09% -11.14%
962 HVCO High Voltage HVCO $33,520 $0.022434 1,494,171 LowVol -5.17% -11.87% 33.03%
963 ZYD Zayedcoin ZYD $33,311 $0.005335 6,243,840 LowVol -5.22% -10.91% 6.01%
964 ZNE Zonecoin ZNE $33,201 $0.012859 2,581,970 LowVol -5.12% 23.61%
965 STEPS Steps STEPS $33,121 $0.001778 18,625,017 LowVol -5.12% -3.74% -29.30%
966 BOAT BOAT BOAT $32,980 $0.001778 18,547,845 LowVol -5.22% -12.52% -15.50%
967 ICON Iconic ICON $32,442 $0.054717 592,894 LowVol -5.22% -33.87% -10.61%
968 EREAL eREAL EREAL $32,191 $0.000470 68,427,562 LowVol -6.62% 2.89% -25.37%
969 VLTC Vault Coin VLTC $30,937 $0.001020 30,344,870 LowVol -2.47% -32.49% -23.51%
970 PLNC PLNcoin PLNC $30,391 $0.001778 17,089,600 LowVol -5.09% -11.17% 34.83%
971 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
972 DLISK DAPPSTER DLISK $30,242 $0.000302 100,000,000 LowVol -1.78% -7.91%
973 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,799 LowVol 45.59%
974 IMX Impact IMX $29,960 $0.000274 109,509,104 LowVol -5.22% -8.89% 149.84%
975 XOC Xonecoin XOC $29,894 $0.071175 420,000 LowVol -1.63%
976 BNX BnrtxCoin BNX $29,853 $0.001125 26,524,001 LowVol -7.58% -30.05% 14.30%
977 WBB Wild Beast Block WBB $29,733 $0.176737 168,232 LowVol -5.12% -11.28% 17.96%
978 JOBS JobsCoin JOBS $29,005 $0.000274 106,019,270 LowVol -5.22% -11.14% 24.92%
979 FRAZ Frazcoin FRAZ $28,906 $0.003133 9,227,698 LowVol -5.12% 320.43% 672.90%
980 PLACO PlayerCoin PLACO $28,825 $0.000821 35,120,000 LowVol -5.17% -23.75% 33.04%
981 SLEVIN Slevin SLEVIN $28,727 $0.000410 70,000,000 LowVol -5.17% -13.51% 9.44%
982 BIOS BiosCrypto BIOS $28,483 $0.001368 20,821,709 LowVol -5.22% -44.40% -37.54%
983 MILO MiloCoin MILO $28,044 $0.002599 10,789,954 LowVol -5.22% 43.57% 9.75%
984 RIDE Ride My Car RIDE $27,708 $0.000274 101,276,976 LowVol -5.22% -40.76% -20.59%
985 KNC KingN Coin KNC $25,998 $12.95 2,008 LowVol -5.22% -31.36% -26.22%
986 ALTC Antilitecoin ALTC $25,864 $0.000821 31,512,613 LowVol -5.17% -11.14% 24.92%
987 LIR LetItRide LIR $24,823 $0.000684 36,292,967 LowVol -5.12% -25.95% -12.00%
988 OS76 OsmiumCoin OS76 $24,704 $0.027632 894,026 LowVol -31.55% -9.80% -17.27%
989 CAB Cabbage CAB $24,418 $0.002325 10,499,996 LowVol -5.22% -21.15% -11.51%
990 DES Destiny DES $24,295 $0.015184 1,600,000 LowVol -5.17% -17.71%
991 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $22,994 $0.030505 753,776 LowVol -5.12% -4.53% -10.62%
992 BIOB BioBar BIOB $22,052 $0.024896 885,756 LowVol -5.17% -11.14% 13.68%
993 TRADE Tradecoin TRADE $22,005 $0.002809 7,833,629 LowVol
994 SCS Speedcash SCS $21,490 $0.082076 261,831 LowVol -5.22% -12.46% 23.08%
995 DIX Dix Asset DIX $20,324 $2e-07 100,000,000,000 LowVol -8.80% -28.63% 2.07%
996 IBANK iBank IBANK $19,813 $0.004377 4,526,324 LowVol -5.17% -27.09% 103.13%
997 JS JavaScript Token JS $18,806 $0.002353 7,991,996 LowVol -6.53% 1.37% -0.48%
998 ROOFS Roofs ROOFS $18,572 $0.000143 130,000,000 LowVol -5.17% -7.09% -49.22%
999 ELS Elysium ELS $17,531 $0.004377 4,005,012 LowVol 2.87% -10.90% 14.01%
1000 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 36.92% -23.05%
1001 CRTM Corethum CRTM $17,385 $0.006954 2,500,000 LowVol -6.62% -41.04% 59.43%
1002 QBK Qibuck Asset QBK $16,273 $0.009737 1,671,379 LowVol 1.86% -11.30% 33.35%
1003 TSTR Tristar Coin TSTR $15,131 $0.003009 5,027,857 LowVol -5.17% 82.42% -52.67%
1004 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $14,774 $0.001092 13,532,750 LowVol -5.21% -18.43% 45.14%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $14,750 $0.000137 107,829,281 LowVol -5.09% -11.04% 24.92%
1006 GEERT GeertCoin GEERT $14,611 $0.002870 5,091,200 LowVol -5.43% -12.26% 30.70%
1007 GBT GameBet Coin GBT $14,543 $0.000684 21,262,780 LowVol -5.17% -55.52% -10.77%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $13,705 $7.93 1,727 LowVol -5.17% -11.14% -12.89%
1009 DAS DAS DAS $12,723 $0.004694 2,710,349 LowVol -68.41%
1010 ARGUS Argus ARGUS $12,525 $0.010908 1,148,324 LowVol -5.22% -1.32% 105.00%
1011 SOCC SocialCoin SOCC $12,503 $0.009028 1,384,879 LowVol -5.22% -38.91% 18.30%
1012 MGM Magnum MGM $12,245 $0.003094 3,957,381 LowVol 0.50% -27.55%
1013 LVPS LevoPlus LVPS $12,213 $0.008071 1,513,256 LowVol -5.12% -22.90% 4.47%
1014 P7C P7Coin P7C $10,834 $0.000308 35,220,238 LowVol -0.09%
1015 VTA Virtacoin VTA $10,346 $0.000002 5,201,310,113 LowVol -5.70% -94.23% -86.20%
1016 VOLT Bitvolt VOLT $10,336 $0.000684 15,112,554 LowVol -5.22% -14.93% 13.83%
1017 SANDG Save and Gain SANDG $10,062 $0.003283 3,064,800 LowVol -5.12% -7.28%
1018 NODC NodeCoin NODC $6,888 $0.004104 1,678,439 LowVol -5.22% -31.65% -20.13%
1019 ULA Ulatech ULA $6,826 $0.034198 199,586 LowVol -5.22% -7.90% 61.32%
1020 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,289 $0.029690 211,827 LowVol 1.68% -6.41% 46.29%
1021 CCM100 CCMiner CCM100 $6,277 $0.001868 3,360,417 LowVol -29.07% -41.57% -27.50%
1022 MRNG MorningStar MRNG $5,926 $0.000181 32,682,151 LowVol -10.11%
1023 CONX Concoin CONX $5,408 $0.007267 744,266 LowVol -10.55% -20.00% 16.36%
1024 WBC WalletBuilder… WBC $5,196 $0.276323 18,804 LowVol -5.17%
1025 NANOX Project-X NANOX $3,843 $49108.90 0.078264 LowVol -5.17% -28.95% -37.31%
1026 LEX Lex4All LEX $3,511 $0.003511 1,000,000 LowVol 1.68% -1.60% 113.28%
1027 SOJ Sojourn SOJ $3,491 $0.007195 485,214 LowVol -5.06% 289.21% 492.11%
1028 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,393 $0.002462 1,377,917 LowVol -5.22% -13.43% 12.14%
1029 XNG Enigma XNG $2,954 $0.177695 16,627 LowVol 0.37% 7.82% 8.24%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $2,391 $0.000410 5,826,388 LowVol -5.17% 33.29% 87.38%
1031 TOKEN SwapToken TOKEN $1,482 $9.7e-08 15,320,585,365 LowVol -5.90% -24.56% 9.21%
1032 EBT Ebittree Coin EBT $1,309 $0.001035 1,264,511 LowVol -5.22% -14.23% 340.13%
1033 ABN Abncoin ABN $807 $0.011922 67,700 LowVol -5.12% -23.32% -3.38%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol 0.99%
1035 DMB Digital Money… DMB $403 $0.000957 421,300 LowVol -5.22% -28.80% -0.46%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -0.38%
1037 CALC CaliphCoin CALC $105 $0.001206 87,140 LowVol -5.17% 12.73% 16.76%
1038 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol 2.36% -68.38%
1039 FAL Falcoin FAL $54 $0.000274 196,766 LowVol -5.22% 77.72% 91.21%
1040 APW AppleCoin APW $11 $0.000137 81,361 LowVol -5.22% -11.04% 24.92%
1041 CMT CyberMiles CMT $0.218176 $19,064,100 -10.88% 35.35%
1042 ATMC ATMCoin ATMC $3.70 $10,483,300 0.00% -2.68% 29.50%
1043 BCD Bitcoin Diamo… BCD $31.93 $5,714,650 -4.19% -6.42% -33.59%
1044 ETN Electroneum ETN $0.101812 $5,202,860 -5.89% 2.23% 87.95%
1045 ERO Eroscoin ERO $0.139508 $4,889,700 -4.29% -16.90%
1046 FRGC Fargocoin FRGC $10.31 $3,060,280 -0.85% -2.92% 2.04%
1047 NULS Nuls NULS $0.807016 $2,906,060 -3.84% -11.25% 62.63%
1048 AI POLY AI AI $16.42 $1,960,320 -3.66% -7.12% 3.34%
1049 REC Regalcoin REC $30.45 $1,809,290 -4.15% -7.25% -41.97%
1050 ORME Ormeus Coin ORME $2.75 $1,333,610 -6.25% -12.42% 1.32%
1051 CLUB ClubCoin CLUB $3.09 $1,279,200 -6.52% -6.13% -45.09%
1052 GRX GOLD Reward T… GRX $4.80 $980,273 -3.88% -3.49% 11.19%
1053 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.17 $887,648 -6.17% -13.44% 28.10%
1054 FRST FirstCoin FRST $13.59 $757,175 -5.53% -11.66% -18.50%
1055 THS TechShares THS $0.855861 $707,634 -6.85% -2.69% -3.22%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $192.74 $686,470 -4.58% 3.09% -11.17%
1057 XIN Infinity Econ… XIN $0.029958 $507,545 -1.65% 0.96% -8.76%
1058 STC Santa Coin STC $0.602575 $444,431 -1.03% 10.19%
1059 BOT Bodhi BOT $0.413842 $427,270 -1.74% -2.42% -8.24%
1060 BTE BitSerial BTE $6.22 $387,086 -4.67% -11.07% 22.35%
1061 WC WINCOIN WC $0.844408 $347,693 3.74% 15.24% 14.02%
1062 ADK Aidos Kuneen ADK $27.09 $250,217 -5.14% 25.65% -10.87%
1063 UGT UG Token UGT $0.444177 $235,987 -6.58% 3.38% -1.26%
1064 TSL Energo TSL $0.028572 $235,574 -2.15% -12.71% -6.64%
1065 BWK Bulwark BWK $2.64 $193,859 -7.02%
1066 XYLO XYLO XYLO $0.388480 $170,965 -5.48% -88.78%
1067 XCPO Copico XCPO $0.017823 $168,358 -3.49% -38.70% -19.29%
1068 BT1 BT1 [CST] BT1 $13304.50 $161,391 -5.92% -15.88% 22.92%
1069 XID Sphre AIR XID $0.170660 $159,118 -5.74% -8.36% 15.04%
1070 BSR BitSoar BSR $0.177832 $158,429 -5.22% -9.99% -17.84%
1071 LLT LLToken LLT $0.349656 $154,733 -2.99% -6.91% 5.03%
1072 GBG Golos Gold GBG $0.160103 $150,387 5.48% 18.61% 12.83%
1073 CAPP Cappasity CAPP $0.019333 $121,070 -7.72% -12.60%
1074 BTU Bitcoin Unlim… BTU $86.17 $117,491 -5.05% -16.41% -36.07%
1075 BTCM BTCMoon BTCM $0.038380 $101,152 -1.49% -0.07% 279.45%
1076 INF InfChain INF $0.010944 $86,201 -8.42% -11.09% 22.20%
1077 RYZ ANRYZE RYZ $0.016642 $77,581 0.14% 1.01% -25.88%
1078 B3 B3Coin B3 $0.000073 $72,001 8.45% 33.41% 42.33%
1079 ICX ICON ICX $1.60 $69,675 -6.36% -8.46% 3.25%
1080 SBC StrikeBitClub SBC $0.485891 $65,832 -8.94%
1081 BT2 BT2 [CST] BT2 $137.56 $59,900 6.22% -46.62% -10.81%
1082 DSR Desire DSR $0.263263 $53,240 -8.15% 28.42% 1.46%
1083 SUR Suretly SUR $2.78 $51,131 1.58% 4.27% -16.92%
1084 QBT Qbao QBT $0.214354 $50,320 -1.76% -4.27%
1085 MSD MSD MSD $0.008229 $43,975 -3.96% 0.67% -35.58%
1086 SNOV Snovio SNOV $0.004125 $37,242 -6.62%
1087 SEND Social Send SEND $0.054854 $23,843 -8.33% -36.26%
1088 OXY Oxycoin OXY $0.122434 $22,940 -5.17% 35.64% -10.06%
1089 WISH MyWish WISH $0.155073 $21,135 -4.77% 21.56% 3.28%
1090 SKR Sakuracoin SKR $0.010022 $20,118 5.41% 38.53% 696.82%
1091 VIU Viuly VIU $0.011862 $16,939 -2.23% -9.38% 60.70%
1092 BIXC BIXC BIXC $5.90 $16,525 -5.22% 34.41%
1093 VASH VPNCoin VASH $0.004788 $14,196 -8.86% -19.55% -3.15%
1094 FOR FORCE FOR $0.007750 $14,014 -4.84% -37.01% 33.71%
1095 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.050984 $13,409 0.71% 1.43% -9.61%
1096 GLS GlassCoin GLS $0.588212 $12,976 -2.34% -34.54% -41.84%
1097 HAT Hawala.Today HAT $0.296502 $12,809 -6.62% 18.37% 79.12%
1098 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.008224 $11,247 -6.02% -38.03% 136.56%
1099 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006628 $9,933 3.49% 6.61% 64.84%
1100 EVR Everus EVR $1.12 $9,890 -8.32% -25.64% -42.23%
1101 BPL Blockpool BPL $0.164166 $9,720 -7.55% -18.94% 54.30%
1102 BCDN BlockCDN BCDN $0.079721 $9,684 -7.27% 3.17%
1103 PLX PlexCoin PLX $0.028338 $9,668 8.98% -3.77% -81.54%
1104 BON Bonpay BON $1.63 $8,528 9.05% 35.78%
1105 XID International… XID $0.009165 $8,200 -5.17% -12.45% 35.00%
1106 TER TerraNova TER $5.12 $8,100 -1.92% -0.99% 200.79%
1107 MCR Macro MCR $1.17 $7,995 -5.63% -24.15% -44.56%
1108 NUKO Nekonium NUKO $0.067029 $7,901 0.98% 27.95%
1109 DEUS DeusCoin DEUS $0.261686 $7,553 -5.22% -8.18% -27.95%
1110 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002794 $7,462 0.74% 11.54% 9.10%
1111 ETT EncryptoTel [… ETT $0.079807 $7,086 -5.17% -11.83% -38.48%
1112 MGC MergeCoin MGC $0.011627 $6,999 -8.40% -10.53% -7.03%
1113 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.080298 $6,633 -5.22% -7.62% 4.56%
1114 COR CORION COR $0.792327 $6,615 29.50% 6.99% -7.14%
1115 AKY Akuya Coin AKY $0.098765 $6,556 -4.88% -22.13% -28.36%
1116 SND Sand Coin SND $0.553627 $6,119 -5.89% -28.43% -18.16%
1117 MOTO Motocoin MOTO $0.006881 $5,381 -4.01% -14.61% 188.42%
1118 TIE TIES Network TIE $0.115836 $5,343 -6.53% 15.22% 19.90%
1119 EDRC EDRCoin EDRC $0.081495 $5,309 -5.22% 47.15% 41.78%
1120 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004677 $5,222 -22.82% -24.55% 74.21%
1121 BOS BOScoin BOS $1.08 $5,220 -5.22% -15.08% -0.18%
1122 ONG onG.social ONG $0.180763 $4,617 -6.62% 9.82% -46.30%
1123 TCOIN T-coin TCOIN $0.000260 $4,606 -5.08% -11.42% 1.80%
1124 SHND StrongHands SHND $2e-08 $4,165 -13.82% -8.55% -9.99%
1125 IBTC iBTC IBTC $0.011587 $4,044 -6.53% 76.74% 154.53%
1126 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003281 $3,878 -5.37% -8.26% 28.06%
1127 TRIA Triaconta TRIA $9.27 $3,745 -6.62% 27.51% 16.22%
1128 XQN Quotient XQN $0.007934 $3,586 -5.09% 25.84% 64.84%
1129 MAGE MagicCoin MAGE $15.86 $3,355 -5.41% -11.42%
1130 ACC AdCoin ACC $0.085542 $3,343 2.92% -10.09% 3.04%
1131 PEC Peacecoin PEC $0.068397 $3,226 -5.04% 2.85% -10.38%
1132 RCN Rcoin RCN $0.000137 $3,186 -5.17% -11.04% 24.92%
1133 FLASH Flash FLASH $0.005609 $3,006 -5.17% 7.66% 14.34%
1134 DMC DynamicCoin DMC $0.002130 $2,864 3.41% -22.30% -84.55%
1135 FRD Farad FRD $0.086247 $2,816 -5.90% 0.82% -28.12%
1136 B2B B2B B2B $0.334179 $2,800 -13.19% -12.34% -8.94%
1137 ABC Alphabit ABC $21.43 $2,605 -4.33% 15.81% 19.35%
1138 DFS DFSCoin DFS $0.004493 $2,540 -17.16% -16.98% -46.03%
1139 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001642 $2,425 -5.12% -25.64% -15.07%
1140 WILD Wild Crypto WILD $0.184879 $2,363 -6.55% 34.88% 76.85%
1141 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.070243 $2,286 -8.11% -13.57% -21.37%
1142 HYTV Hyper TV HYTV $0.004171 $2,275 -6.53% -23.98% -0.34%
1143 PNX Phantomx PNX $0.012066 $2,224 -14.75% -22.05% -35.74%
1144 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.262144 $2,221 -0.21% -8.16% 31.36%
1145 EFYT Ergo EFYT $17.27 $2,220 -5.19% 25.04% 84.82%
1146 DAY Chronologic DAY $3.48 $2,218 2.50% -1.22% -9.97%
1147 MINEX Minex MINEX $0.014396 $1,971 -6.05% -34.46% -28.37%
1148 EGOLD eGold EGOLD $0.020857 $1,962 -6.53% 168.41% 112.05%
1149 PCN PeepCoin PCN $0.000137 $1,953 -5.22% -11.04% 191.66%
1150 SAK Sharkcoin SAK $0.001649 $1,915 -4.48% -24.57% -33.20%
1151 GARY President Joh… GARY $0.136657 $1,905 -5.17% 25.70% -23.55%
1152 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.079203 $1,822 -27.31% -32.21% -16.58%
1153 X2 X2 X2 $0.000274 $1,558 -5.09% 77.72% 149.95%
1154 ZSE ZSEcoin ZSE $0.018690 $1,544 -5.28% 95.45% 79.13%
1155 PRES President Trump PRES $0.004907 $1,529 -5.12% 2.48% 6.35%
1156 ZBC Zilbercoin ZBC $0.029037 $1,502 -6.13% -10.79% -25.97%
1157 HNC Huncoin HNC $0.002189 $1,458 -10.81% -1.60% -7.20%
1158 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.65 $1,368 -5.22% -11.05% -24.55%
1159 DGPT DigiPulse DGPT $0.980476 $1,303 -6.32% -27.56% 12.68%
1160 EBIT eBIT EBIT $0.003059 $1,145 -6.53% 33.81% 267.14%
1161 BTBc Bitbase BTBc $0.004788 $1,133 -5.17% 41.53% 51.64%
1162 SISA SISA SISA $0.011531 $1,125 -3.87% 9.87% -18.39%
1163 APC AlpaCoin APC $0.021750 $1,120 -0.80% -11.19% -36.69%
1164 CME Cashme CME $0.000137 $1,081 -5.17% -36.30% 13.20%
1165 XRY Royalties XRY $0.000143 $1,076 -8.05% -1.93% -92.53%
1166 STU bitJob STU $0.036825 $1,075 -4.53% 5.18% 15.81%
1167 MGC GulfCoin MGC $0.001779 $1,040 -3.93% -17.07% -42.61%
1168 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005335 $1,026 2.74% -3.62% 40.09%
1169 MCI Musiconomi MCI $0.031624 $997 -6.02% -8.27% -3.15%
1170 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002462 $956 -5.17% -26.93% 9.75%
1171 XOT Internet of T… XOT $1915.10 $937 -5.12% -11.14% -12.44%
1172 MKR Maker MKR $412.51 $884 -6.62% 2.08% 7.42%
1173 EVC EventChain EVC $0.143678 $854 -6.53% 57.12% 19.18%
1174 CASH Cash Poker Pro CASH $0.046349 $816 -6.62% 1.43% 0.96%
1175 TELL Tellurion TELL $0.000140 $797 -5.21% -23.16% 18.58%
1176 BSN Bastonet BSN $0.000684 $772 -5.17% -14.48% -28.70%
1177 EUSD eUSD EUSD $0.000222 $737 -4.02% -2.68% -22.20%
1178 UR UR UR $0.000799 $712 -5.72% -35.42% 46.73%
1179 NAMO NamoCoin NAMO $0.000231 $710 -5.09% 7.55% 26.90%
1180 OX OX Fina OX $0.000139 $627 -5.13% -10.67% -13.13%
1181 ELC Elacoin ELC $0.123107 $621 -5.09% 33.24% 48.06%
1182 CC CyberCoin CC $0.000274 $549 -5.22% 77.72% 110.49%
1183 COUPE Coupecoin COUPE $0.000035 $543 -51.08% -74.48% 26.45%
1184 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.3e-07 $530 -6.62% 31.21% 101.91%
1185 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol -12.38% 30.66% 71.59%
1186 FUDD DimonCoin FUDD $0.001390 LowVol -6.68% 1.05% 14.03%
1187 PLC PlusCoin PLC $0.000510 LowVol -6.60% -10.07% -21.06%
1188 VULC Vulcano VULC $0.007126 LowVol -5.17% -42.51% -0.11%
1189 OCOW OCOW OCOW $0.000821 LowVol -5.17% -82.97%
1190 QBT Cubits QBT $0.003875 LowVol 11.36% 9.11% -45.51%
1191 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001094 LowVol -5.17% -58.93% 24.92%
1192 XAU Xaucoin XAU $0.036250 LowVol -5.17% -11.48% -16.27%
1193 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.002736 LowVol -5.17% -25.87%
1194 BEST BestChain BEST $0.010111 LowVol -14.51% 498.68% 688.07%
1195 ANI Animecoin ANI $0.000274 LowVol -5.12% 45.39% 64.77%
1196 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000410 LowVol -5.22% 16.47% -12.13%
1197 RHFC RHFCoin RHFC $0.001096 LowVol -5.06% 54.54% 10.73%
1198 FFC FireFlyCoin FFC $0.000137 LowVol -5.12% -11.14% 15.95%
1199 LDCN LandCoin LDCN $0.001167 LowVol -5.22% -54.71% -26.44%
1200 GAY GAY Money GAY $0.010518 LowVol -44.84% -52.11% 15.96%
1201 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol -8.67% 16.19% 52.78%
1202 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002325 LowVol -5.17% -27.99% -21.25%
1203 PRM PrismChain PRM $0.001505 LowVol -5.17% -24.73% 20.65%
1204 FRN Francs FRN $0.030343 LowVol -5.72% -11.99% 11.12%
1205 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000410 LowVol -5.22% -28.92% -26.06%
1206 ACN Avoncoin ACN $0.000547 LowVol 26.51% -11.14% 40.83%
1207 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000137 LowVol -5.17% -11.04% -37.54%
1208 SWP Swapcoin SWP $0.106562 LowVol -6.62% 1.34% -7.15%
1209 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003420 LowVol -5.22% -25.95% -7.45%
1210 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000369 LowVol -6.83% -1.42%
1211 FUTC FutCoin FUTC $0.002189 LowVol -5.17% -46.78% 24.92%
1212 MARX MarxCoin MARX $0.000985 LowVol -28.11% -11.53% 25.07%
1213 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.002132 LowVol -5.17% 68.95% 93.58%
1214 KARMA Karmacoin KARMA $0.000137 LowVol -5.12% -11.14% 25.05%
1215 WIC Wi Coin WIC $0.002736 LowVol -2.05% -5.67% -20.61%
1216 OPES Opescoin OPES $0.002736 LowVol -5.12% 11.21%
1217 ACES Aces ACES $0.000149 LowVol -5.17% -3.23% 32.21%
1218 KASHH KashhCoin KASHH $0.000137 LowVol -5.21% -11.18% 78.55%
1219 OP Operand OP $0.000958 LowVol -5.22% -30.81% -2.77%
1220 HIGH High Gain HIGH $0.000410 LowVol -5.17% -33.75% -37.61%
1221 HCC Happy Creator… HCC $0.000547 LowVol -5.22% -11.14% -30.16%
1222 GRN Granite GRN $0.016142 LowVol -5.22% 32.02% 111.25%
1223 PRIMU Primulon PRIMU $0.000137 LowVol -5.22% -11.14% -37.43%
1224 INDIA India Coin INDIA $0.000274 LowVol -5.17% -11.04% -1.66%
1225 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000821 LowVol -5.17% 33.44% -3.32%
1226 CBD CBD Crystals CBD $0.002462 LowVol -5.17% 60.93%
1227 EAG EA Coin EAG $2.74 LowVol -12.44% 36.86% -11.24%
1228 GAIN UGAIN GAIN $0.001915 LowVol 20.70% 3.79% 249.79%
1229 DASHS Dashs DASHS $0.051298 LowVol -3.94% -10.56% 22.71%
1230 STARS StarCash Network STARS $0.140746 LowVol -46.90% -60.80% -49.28%
1231 BET BetaCoin BET $0.001294 LowVol -4.63% -20.61% -48.64%
1232 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -0.99% 8.94% -73.18%
1233 MAVRO Mavro MAVRO $0.037345 LowVol 44.71% 35.52% 175.38%
1234 CYC Cycling Coin CYC $0.001231 LowVol -5.22% -20.03% -52.34%
1235 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.050428 LowVol 1.86% -2.22% 39.68%
1236 BIT First Bitcoin BIT $0.009712 LowVol -5.17% 2.80% -21.70%
1237 BLX Blockchain Index BLX $3.01 LowVol -17.97% -9.28% 8.61%
1238 DBG Digital Bulli… DBG $0.004104 LowVol -5.22% -23.84% -35.39%
1239 TODAY TodayCoin TODAY $0.001231 LowVol 42.17% 14.38%
1240 AV AvatarCoin AV $0.049246 LowVol -5.22% -4.22% 56.96%
1241 VOYA Voyacoin VOYA $2.78 LowVol -5.22% 0.32% 83.85%
1242 YES Yescoin YES $0.000134 LowVol -5.10% -9.58% 559.30%
1243 STEX STEX STEX $1.04 LowVol -8.78% -26.97% 89.55%
1244 AIB Advanced Inte… AIB $0.008738 LowVol -5.17% -28.95% 93.91%
1245 REGA Regacoin REGA $0.000821 LowVol -5.22% -11.14% -53.15%
1246 LTH LAthaan LTH $0.000684 LowVol -5.12% -44.46% 24.97%
1247 BXC Bitcedi BXC $0.003639 LowVol -6.83% -28.73% 27.97%
1248 NTC Natcoin NTC $0.093704 LowVol -5.22% -12.42% -56.59%
1249 TEAM TeamUp TEAM $0.000274 LowVol -5.22% -11.14% -16.72%
1250 9COIN 9COIN 9COIN $0.003420 LowVol -5.22% -0.19% 47.14%
1251 GUC GoldUnionCoin GUC $0.064293 LowVol -5.22% -36.36%
1252 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006976 LowVol -5.22% -10.23% 93.06%
1253 SKC Skeincoin SKC $0.022981 LowVol -5.22% -1.79% 126.53%
1254 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000274 LowVol -5.22% -11.04% -16.72%
1255 MONETA Moneta MONETA $0.000547 LowVol -5.12% 41.18%
1256 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004514 LowVol -5.17% 124.53% -7.28%
1257 EXRN EXRNchain EXRN $9.3e-07 LowVol -6.91% -32.42% 11.91%
1258 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000137 LowVol -5.17% -11.04% 14.57%
1259 TOP TopCoin TOP $0.000265 LowVol -5.24% -41.61% -21.30%
1260 BIRDS Birds BIRDS $0.000137 LowVol -5.17% -11.11% 25.03%
1261 POKE PokeCoin POKE $0.000137 LowVol -5.17% -11.04%
1262 LKC LinkedCoin LKC $0.000410 LowVol -5.22% 33.29%
1263 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001915 LowVol -5.17% -11.04% 23.82%
1264 CYDER Cyder CYDER $0.000274 LowVol -5.22% -11.04% 24.92%
1265 WINK Wink WINK $0.000149 LowVol -5.09% -51.70% -50.61%
1266 SFE SafeCoin SFE $0.000137 LowVol -5.22% -11.14% 24.92%
1267 IFC Infinitecoin IFC $0.000015 LowVol -11.82% 33.70% 1.32%
1268 SJCX Storjcoin X SJCX $0.255756 LowVol -1.54% -38.70%
1269 BGR Bongger BGR $0.000163 LowVol -9.70% -21.47% 0.41%
1270 TCR TheCreed TCR $0.000274 LowVol -5.17% -11.14% -37.54%
1271 AXIOM Axiom AXIOM $0.020109 LowVol -5.22% -11.14% 20.02%
1272 MBL MobileCash MBL $0.000547 LowVol -5.22% -1.85% 66.56%
1273 BITOK Bitok BITOK $0.000137 LowVol -5.17% 24.92%
1274 ASN Aseancoin ASN $0.008344 LowVol 52.23% 29.20% -56.29%
1275 YEL Yellow Token YEL $0.005298 LowVol -6.53% 1.37% -64.19%
1276 AMS AmsterdamCoin AMS $0.003967 LowVol -5.12% -19.47% -35.30%
1277 IRL IrishCoin IRL $0.002736 LowVol -5.17% 11.07% 28.92%
1278 PAYP PayPeer PAYP $0.000137 LowVol -5.17% 24.66%
1279 HDLB HODL Bucks HDLB $0.033241 LowVol -5.22% -36.79% -21.87%
1280 QBC Quebecoin QBC $0.002189 LowVol -5.17% -11.04% 17.57%
1281 DON Donationcoin DON $0.000568 LowVol -25.70% 23.17% 11.43%
1282 OMC Omicron OMC $0.145001 LowVol -5.12% -11.14% 16.65%
1283 MAGN Magnetcoin MAGN $0.540955 LowVol -5.18% -12.36% 14.30%
1284 PDG PinkDog PDG $0.000274 LowVol -5.22% -10.69%
1285 MEN PeopleCoin MEN $0.000137 LowVol -5.22% -10.55% 24.65%
1286 GOLF Golfcoin GOLF $0.000137 LowVol -5.17% 24.95%
1287 SHELL ShellCoin SHELL $0.040901 LowVol -5.17% -10.58% 79.55%
1288 IQT iQuant IQT $0.150336 LowVol -5.09% -17.92% -5.26%
1289 TERA TeraCoin TERA $0.000137 LowVol -5.12% -10.64%
1290 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003967 LowVol -5.12% 28.84% 25.54%
1291 EGG EggCoin EGG $0.051708 LowVol -5.17% -11.14% 24.12%
1292 WOW Wowcoin WOW $0.000142 LowVol -5.60% -7.76% 29.69%
1293 NBIT netBit NBIT $0.065251 LowVol -5.12% 4.24% 210.76%
1294 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008071 LowVol -5.17% 31.07% 32.56%
1295 LEPEN LePen LEPEN $0.000090 LowVol -7.87% -18.89% -20.08%
1296 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011627 LowVol -5.22% 9.30%
1297 TURBO TurboCoin TURBO $0.000137 LowVol -5.22%
1298 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000184 LowVol -6.59% 34.49% 74.08%
1299 XDE2 XDE II XDE2 $1.99 LowVol -5.22% -11.23%
1300 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.305733 LowVol -5.17% -7.26%
1301 GBRC Global Busine… GBRC $0.000274 LowVol -5.17% 18.75%
1302 WA WA Space WA $0.019972 LowVol -5.22% -9.91% 12.82%
1303 PRN Protean PRN $0.000105 LowVol -4.90% -24.97% 1072.44%
1304 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000137 LowVol -5.17% 24.68%
1305 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol -5.22% -11.14% 24.92%
1306 UTA UtaCoin UTA $0.002599 LowVol -5.22% 1.44% -13.28%
1307 QORA Qora QORA $0.244395 LowVol -5.17% -11.14% 20.06%
1308 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol 62.63%
1309 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 2.98%
1310 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -0.14% 7.78%
1311 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol -0.26% 40.05%
1312 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 3.82%
1313 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -1.15%
1314 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 3.09% 61.32%
1315 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol
1316 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1317 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 6.86%
1318 DISK DarkLisk DISK $0.001251 LowVol 1.57% 128.46%
1319 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol 3.19%
1320 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol 3.94% 17.64%
1321 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol 1.36% -9.43%
1322 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol 34.55%
1323 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.11%
1324 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.29%
1325 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.105702 LowVol -1.35% 11.64%
1326 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol
1327 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol
1328 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1329 FAP FAPcoin FAP $0.010651 LowVol 16.32% 71.22%
1330 UNC UNCoin UNC $0.000149 -3.24% 35.91%
1331 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1332 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 -0.13% 64.06%
1333 FC Facecoin FC $0.003480 -15.19%
1334 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -18.81%
1335 10MT 10M Token 10MT $0.002238 0.98% 6.36%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 -1.66% 9.75%

Quay lại phần 1

Phản hồi